ดินแดนแห่งอิสราเอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

หุบเขาเอลาห์ ใกล้อดุลลัม
เนินเขาเขียวขจีใกล้ Moshav Tzafririm
พระอาทิตย์ขึ้นเหนือหุบเขาเอลาห์

ดินแดนแห่งอิสราเอล ( ฮีบรู : אֶרֶץיִשְׂרָאֵל , โมเดิร์น :  อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล , Tiberian :  'ÉreṣYiśrā'ēl ) เป็นชื่อดั้งเดิมของชาวยิวในพื้นที่ของการขยายทางภูมิศาสตร์ที่ไม่แน่นอนในการที่ภาคใต้ลิแวนพระคัมภีร์ทางศาสนาและประวัติศาสตร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผ่นดินคานาอันที่Promised Landที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และปาเลสไตน์ (ดูยังอิสราเอล (แก้ความกำกวม) ) คำจำกัดความของขอบเขตของอาณาเขตนี้แตกต่างกันไปตามข้อความในฮีบรูไบเบิลโดยมีการกล่าวถึงเฉพาะในปฐมกาล 15, อพยพ 23, กันดารวิถี 34 และเอเสเคียล 47 เก้าครั้งในที่อื่นในพระคัมภีร์ ดินแดนที่ถูกตั้งรกรากเรียกว่า " จากดานถึงเบเออร์เชบา " และสามครั้งเรียกว่า "จากทางเข้าฮามัท สู่ลำธารแห่งอียิปต์" (1 พงศ์กษัตริย์ 8:65, 1 พงศาวดาร 13:5 และ 2 พงศาวดาร 7:8)

ข้อ จำกัด เหล่านี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับที่ดินที่แตกต่างไปจากพรมแดนของการจัดตั้งอิสราเอลและชาวยิวในภายหลังอาณาจักรประวัติศาสตร์รวมทั้งสหราชอาณาจักรอิสราเอลทั้งสองราชอาณาจักรของอิสราเอล (สะมาเรีย)และยูดาห์ที่Hasmonean ราชอาณาจักรและอาณาจักร Herodian อาณาจักรเหล่านี้ปกครองดินแดนที่มีขอบเขตใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกัน

ความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวกำหนดดินแดนที่กฎหมายศาสนาของชาวยิวได้รับชัยชนะ และไม่รวมอาณาเขตที่ไม่ได้ใช้กฎหมายดังกล่าว[1]มันถือว่าพื้นที่ที่เป็นมรดกของพระเจ้าให้ของชาวยิวอยู่บนพื้นฐานของโตราห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของเจเนซิสและพระธรรมเช่นเดียวกับในภายหลังศาสดา [2]ตามหนังสือปฐมกาลพระเจ้าได้สัญญากับลูกหลานของอับรามว่าดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกข้อความนี้ชัดเจนว่านี่เป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับรามสำหรับลูกหลานของเขา[3]ภายหลังเปลี่ยนชื่อของอับรามเป็นอับราฮัม โดยมีคำมั่นสัญญาที่จะส่งต่อไปยังอิสอัคบุตรชายของเขาและชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบหลานชายของอับราฮัม ความเชื่อนี้ไม่ได้ใช้ร่วมกันโดยสมัครพรรคพวกส่วนใหญ่ของเทววิทยาทดแทน (หรือsupersessionism ) ซึ่งถือคติว่าคำทำนายในพระคัมภีร์เดิมถูกแทนที่ด้วยการเสด็จมาของพระเยซู[4]ทัศนะที่คริสเตียนไซออนิสต์มักปฏิเสธว่าเป็นข้อผิดพลาดทางเทววิทยา[5] Evangelical Zionists ต่างอ้างว่าอิสราเอลมีกรรมสิทธิ์ในดินแดนโดยสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์[6]หรือโดยพื้นฐานทางเทววิทยาประวัติศาสตร์และศีลธรรมของการยึดติดกับดินแดนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยิว ( James Parkes). [7]แนวคิดที่ว่าตำราศาสนาโบราณสามารถรับรองได้หรือสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการอ้างสิทธิ์สมัยใหม่มักถูกท้าทาย[8] [9]และศาลอิสราเอลปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในที่ดินตามแรงจูงใจทางศาสนา [10]

ในช่วงลีกของระยะเวลาการบังคับแห่งสหประชาชาติ (1920-1948 ) คำว่า "อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล" หรือ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อภาษาฮิบรูอย่างเป็นทางการของปาเลสไตน์ได้รับมอบ เอกสารภาษาฮีบรูอย่างเป็นทางการใช้การทับศัพท์ภาษาฮีบรูของคำว่า "ปาเลสไตน์" פלשתינה (ปาเลสไตน์) ตามด้วยตัวอักษรเริ่มต้นสองตัวของ "Eretz Yisrael", א״י Aleph-Yod [11] [12]

ดินแดนแห่งแนวคิดอิสราเอลได้รับการปรากฏโดยผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอล มันมักจะพื้นผิวในการอภิปรายทางการเมืองเกี่ยวกับสถานะของเวสต์แบงก์ที่อ้างถึงในวาทกรรมทางการอิสราเอลเป็นแคว้นยูเดียและสะมาเรียพื้นที่จากชื่อของทั้งสองยิวก๊กประวัติศาสตร์ [13]

นิรุกติศาสตร์และรากของพระคัมภีร์

1916 แผนที่กว้างไกลเสี้ยวโดยเฮนรีเจมส์หน้าอก ชื่อที่ใช้สำหรับที่ดินคือ "คานาอัน" "ยูดาห์" "ปาเลสไตน์" และ "อิสราเอล"
แผนที่ของอีเร็ทซ์อิสราเอลใน 1,695 อัมสเตอร์ดัมHaggadaโดยอับราฮัม Bar-จาค็อบ

คำว่า "ดินแดนแห่งอิสราเอล" เป็นคำแปลโดยตรงของภาษาฮิบรูวลีארץישראל ( อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล ) ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ , [14]และเป็นครั้งแรกในTanakhใน1 ซามูเอล 13:19ต่อไปนี้อพยพเมื่อชนเผ่าอิสราเอลอยู่ในดินแดนคานาอันแล้ว[15]คำที่ใช้ในพระคัมภีร์มีน้อย: กษัตริย์ดาวิดได้รับคำสั่งให้รวบรวม 'คนแปลกหน้าไปยังดินแดนแห่งอิสราเอล' ( hag-gêrîm 'ăšer, bə'ereṣ yiśrā'êl ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ( 1 พงศาวดาร 22:2) และมีการใช้ถ้อยคำเดียวกันนี้ในการอ้างอิงถึงสำมะโนของกษัตริย์โซโลมอนเกี่ยวกับ 'คนแปลกหน้าในแผ่นดินอิสราเอล' ทั้งหมด ( 2 พงศาวดาร 2:17 ) เอเสเคียลแม้ว่าโดยทั่วไปพอใจวลี 'ดินอิสราเอล' ( ' admat yiśrā'êl ) พนักงานอิสราเอลอีเร็ทซ์ครั้งที่สองตามลำดับที่เอเสเคียล 40: 2และเอเสเคียล 47:18 [16]

ตามคำกล่าวของMartin Nothคำนี้ไม่ใช่ "ชื่อจริงและเป็นชื่อดั้งเดิมของดินแดนนี้" แต่กลับทำหน้าที่เป็น "คำอธิบายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นของพื้นที่ที่ชนเผ่าอิสราเอลตั้งถิ่นฐานอยู่" [17]อ้างอิงจากสAnita Shapiraคำว่า "Eretz Yisrael" เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ คลุมเครือถึงขอบเขตที่แน่นอนของดินแดนที่เกี่ยวข้อง แต่กำหนดความเป็นเจ้าของไว้อย่างชัดเจน[18]ความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ( kedushat ha-aretz ) ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันรุ่มรวยในความคิดของรับบีนิคัล[19]ซึ่งถือว่าสถานะเชิงสัญลักษณ์และตำนานที่มีคำสัญญาสูง แม้ว่าจะเชื่อมโยงกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เสมอ(20) นูร์ มาซาลฮาระบุว่าขอบเขตในพระคัมภีร์ไบเบิลคือ "โกหกอย่างสิ้นเชิง" และเบื่อความหมายทางศาสนาเพียงในการพลัดถิ่นยูดายที่มีระยะเวลาเพียงเข้ามารุ่งเรืองกับการเพิ่มขึ้นของZionism [14]

พระคัมภีร์ฮีบรูได้จัดเตรียมพรมแดนเฉพาะสามชุดสำหรับ " แผ่นดินแห่งคำสัญญา " ซึ่งแต่ละชุดมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้ใช้คำว่า "ดินแดนแห่งพันธสัญญา" (Ha'Aretz HaMuvtahat) หรือ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" ในข้อความเหล่านี้: ปฐมกาล 15:13–21 , ปฐมกาล 17:8 [21]และเอเสเคียล 47:13–20ใช้คำนี้ "แผ่นดิน" (ฮาอาเรตซ์) เช่นเดียวกับเฉลยธรรมบัญญัติ 1:8ซึ่งได้สัญญาไว้อย่างชัดแจ้งแก่ "อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ...และลูกหลานของพวกเขาภายหลังพวกเขา" ในขณะที่ตัวเลข 34:1–15กล่าวถึง " ดินแดนแห่งคานาอัน" (Eretz Kna'an) ซึ่งได้รับการจัดสรรให้เก้าครึ่งจากสิบสองเผ่าของอิสราเอลหลังการอพยพ. คำว่า "ดินแดนแห่งอิสราเอล" ถูกใช้ครั้งแรกในหนังสือเล่มต่อมา1 ซามูเอล 13:19 . มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในหนังสือเนรเทศเอเสเคียลว่าเป็นดินแดนที่ทั้งสิบสองเผ่าและ "คนแปลกหน้าใน (ของพวกเขา)" สามารถอ้างสิทธิ์ในมรดกได้(22 ) ชื่อ "อิสราเอล" ปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ฮีบรูตามชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ยาโคบผู้เฒ่า ผู้แก่( ปฐมกาล 32:28 ) มาจากชื่อ "อิสราเอล" การกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวได้รวม " บุตรของอิสราเอล " หรือ "อิสราเอล"

คำว่า 'ดินแดนแห่งอิสราเอล' (γῆ Ἰσραήλ) เกิดขึ้นในตอนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ ( มัทธิว 2:20–21 ) ซึ่งตามที่ชโลโม แซนด์กล่าวไว้ มีความรู้สึกผิดปกติของ 'พื้นที่รอบกรุงเยรูซาเล็ม' [21]ส่วนที่ปรากฏเป็นหนังสือที่เขียนเป็นขนานไปก่อนหน้านี้พระธรรม [23]

พรมแดนพระคัมภีร์

ปฐมกาล 15 ​​(บรรยาย "แผ่นดินนี้")
เลขที่ 34 (" คานาอัน ") และเอซ 47 ("แผ่นดินนี้")
การตีความเขตแดนของดินแดนแห่งพันธสัญญาตามข้อพระคัมภีร์

ปฐมกาล 15

ปฐมกาล 15:18–21อธิบายสิ่งที่เรียกว่า "พรมแดนของแผ่นดิน" ( Gevulot Ha-aretz ) [24]ซึ่งในประเพณีของชาวยิวกำหนดขอบเขตของแผ่นดินที่สัญญาไว้กับลูกหลานของอับราฮัมผ่านบุตรชายของเขาอิสอัคและหลานชาย เจคอบ. (25)พระธรรมตอนนี้บรรยายถึงพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นดินแดนของชนชาติโบราณทั้งสิบที่อาศัยอยู่ที่นั่น

พรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำมากขึ้นจะได้รับการอพยพ 23:31ซึ่งอธิบายพรมแดนเป็นเครื่องหมายทะเลแดง (ดูการอภิปรายด้านล่าง) ที่ "ทะเลของครูบาอาจารย์" คือที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ "แม่น้ำ" ที่ยูเฟรติส ), ไกลแบบดั้งเดิม ขอบเขตของอาณาจักรของเดวิด [26] [27]

ปฐมกาลให้กับชายแดนอียิปต์ฮาร์ Mitzrayim - ฮาร์ในภาษาฮีบรูหมายถึงแม่น้ำหรือลำธารเมื่อเทียบกับวดี

อพยพ 23

ให้คำจำกัดความที่ละเอียดขึ้นเล็กน้อยในอพยพ 23:31ซึ่งอธิบายพรมแดนว่า "จากทะเลกก (ทะเลแดง) ถึงทะเลฟิลิสเตีย (ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) และจากทะเลทรายสู่แม่น้ำยูเฟรติส " แม้ว่า ข้อความภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ใช้ชื่อ "แม่น้ำ" เพื่ออ้างถึงยูเฟรติส

มีการกล่าวถึงเฉพาะ "ทะเลแดง" (อพยพ 23:31) และยูเฟรตีส์เพื่อกำหนดเขตแดนทางใต้และตะวันออกของดินแดนทั้งหมดที่สัญญาไว้กับชาวอิสราเอล "ทะเลแดง" ที่สอดคล้องกับภาษาฮิบรูยัม ซุฟเป็นที่เข้าใจในสมัยโบราณว่าเป็นทะเลเอรีเธรียน ดังที่สะท้อนอยู่ในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์แม้ว่าชื่อภาษาอังกฤษ "ทะเลแดง" มาจากชื่อนี้ ("Erythraean" มาจากภาษากรีก แปลว่าสีแดง) คำนี้หมายถึงน่านน้ำทั้งหมดที่อยู่รอบ ๆ อารเบีย รวมทั้งมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่แค่ทะเลที่อยู่ทางตะวันตกของอาระเบียที่มีชื่อนี้ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ดังนั้นคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดจึงอยู่ภายในเขตแดนที่อธิบายไว้ แผนที่สมัยใหม่ที่แสดงภาพของภูมิภาคนี้ใช้มุมมองที่เงียบงัน และมักจะกำหนดเขตแดนทางใต้และตะวันออกไว้อย่างคลุมเครือ พรมแดนของดินแดนที่จะยึดครองใน Numbers มีพรมแดนด้านตะวันออกที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำซึ่งรวมถึงอาราบาห์และจอร์แดน

เบอร์ 34

กันดารวิถี 34:1–15บรรยายถึงที่ดินที่จัดสรรให้กับเผ่าอิสราเอลหลังการอพยพ ชนเผ่าของรูเบน , กาดและครึ่งหนึ่งของมนัสเสห์ได้รับที่ดินทางทิศตะวันออกของจอร์แดนที่อธิบายไว้ในหมายเลข 34: กันดารวิถี 34:1–13ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเขตแดนของแผ่นดินที่จะยึดครองทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนสำหรับชนเผ่าที่เหลือ ภูมิภาคนี้เรียกว่า "ดินแดนแห่งคานาอัน " ( Eretz Kna'an ) ในหมายเลข 34:2และพรมแดนเป็นที่รู้จักในประเพณีของชาวยิวว่าเป็น "พรมแดนสำหรับผู้ที่ออกมาจากอียิปต์" พรมแดนเหล่านี้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:6–8, 11:24และโจชัว 1:4 .

ตามพระคัมภีร์ฮีบรู คานาอันเป็นบุตรของฮามซึ่งกับลูกหลานของเขาได้ยึดดินแดนจากลูกหลานของเชมตามหนังสือยูบิลลีประเพณีของชาวยิวจึงอ้างถึงภูมิภาคนี้ว่าคานาอันในช่วงระหว่างน้ำท่วมและการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอล Eliezer Schweidมองว่าคานาอันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และอิสราเอลเป็นชื่อทางจิตวิญญาณของแผ่นดิน เขาเขียน:เอกลักษณ์ของดินแดนอิสราเอลจึงเป็น "ธรณีวิทยา-เทววิทยา" และไม่ใช่แค่ภูมิอากาศเท่านั้น นี่คือดินแดนที่หันหน้าเข้าสู่โลกฝ่ายวิญญาณ ทรงกลมแห่งการดำรงอยู่ที่อยู่นอกเหนือโลกทางกายภาพที่เรารู้จักผ่านประสาทสัมผัสของเรา นี่คือกุญแจสู่สถานะเฉพาะของแผ่นดินที่เกี่ยวกับการพยากรณ์และการสวดอ้อนวอน และเกี่ยวกับพระบัญญัติด้วย(28)ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อสถานที่สำคัญนี้ทำให้สถานะทางศาสนาเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันดารวิถี 34:1–13ใช้คำว่าคานาอันอย่างเคร่งครัดสำหรับดินแดนทางตะวันตกของจอร์แดน แต่ดินแดนแห่งอิสราเอลใช้ในประเพณีของชาวยิวเพื่อแสดงถึงดินแดนทั้งหมดของชาวอิสราเอล สำนวนภาษาอังกฤษ " Promised Land" อาจหมายถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้กับอับราฮัมในปฐมกาลหรือดินแดนคานาอัน แม้ว่าความหมายหลังจะมีความหมายมากกว่าก็ตาม

พรมแดนกับอียิปต์ถูกกำหนดให้เป็นNachal Mitzrayim ( ลำธารแห่งอียิปต์ ) ใน Numbers เช่นเดียวกับในเฉลยธรรมบัญญัติและเอเสเคียล ประเพณีของชาวยิว (ตามที่แสดงในข้อคิดเห็นของRashiและฮุดะ Haleviเช่นเดียวกับอราเมอิกTargums ) เข้าใจในเรื่องนี้เป็นหมายถึงแม่น้ำไนล์ ; แม่นยำยิ่งขึ้นสาขาPelusianของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ตาม Halevi—มุมมองที่สนับสนุนโดยตำราอียิปต์และอัสซีเรียเดียดกอนระบุว่ามันเป็น "วดีของ El-Arish" หมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิลSukkotใกล้Faiyum Kaftor Vaferechวางไว้ในภูมิภาคเดียวกันซึ่งใกล้เคียงกับที่ตั้งของสาขา Pelusian ของแม่น้ำไนล์ในอดีต ข้อคิดศตวรรษที่ 19 พระคัมภีร์เข้าใจประชาชนเป็นข้อมูลอ้างอิงไปยังวดีของท้องที่ชายฝั่งเรียกว่าEl-Arish อย่างไรก็ตาม บริษัท Easton ได้บันทึกประเพณีท้องถิ่นว่าเส้นทางของแม่น้ำได้เปลี่ยนไปและครั้งหนึ่งเคยมีสาขาหนึ่งของแม่น้ำไนล์ซึ่งปัจจุบันมีวดีอยู่ ผู้เรียบง่ายในพระคัมภีร์ได้แนะนำว่าBesorมีจุดมุ่งหมาย

เฉลยธรรมบัญญัติ 19

เฉลยธรรมบัญญัติ 19:8บ่งบอกถึงความลื่นไหลบางอย่างของพรมแดนของดินแดนที่สัญญาไว้ เมื่อกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะ "ขยายเขตแดนของคุณ" การขยายอาณาเขตนี้หมายความว่าอิสราเอลจะได้รับ "ดินแดนทั้งหมดที่เขาสัญญาว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของคุณ" ซึ่งหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาไว้ ตามที่จาค็อบมิลกรอมเฉลยธรรมบัญญัติหมายถึงแผนที่ยูโทเปียมากขึ้นของดินแดนที่มีชายแดนด้านตะวันออกเป็นถิ่นทุรกันดารมากกว่าจอร์แดน [29]

พอล อาร์. วิลเลียมสันตั้งข้อสังเกตว่า "การตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด" สนับสนุน "การตีความที่ดินที่สัญญาไว้ที่กว้างขึ้น" ซึ่งไม่ได้ "จำกัดเฉพาะสถานที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่ง" เขาให้เหตุผลว่า "แผนที่ของดินแดนที่สัญญาไว้ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างถาวร แต่อย่างน้อยก็ต้องมีการขยายตัวและกำหนดนิยามใหม่บ้าง" [30]

2 ซามูเอล 24

เมื่อวันที่เดวิดคำแนะนำ 's, โยอาบยอมรับข้อสำมะโนประชากรของอิสราเอลและยูดาห์เดินทางไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจากกาดเพื่อกิเลอาดไปแดนแล้วไปทางตะวันตกเมืองไซดอนและยางใต้ไปยังเมืองของคนฮีไวต์และคานาอันไปทางตอนใต้ของยูดาห์ แล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม[31]อเล็กซานเดอร์ เคิร์กแพทริกนักวิจารณ์พระคัมภีร์ตั้งข้อสังเกตว่าเมืองไทระและเมืองไซดอน "ไม่เคยถูกยึดครองโดยชาวอิสราเอล และเราต้องสมมติว่าภูมิภาคที่ผู้แจงนับได้สำรวจนั้นถูกกำหนดให้เข้าถึงแม้ว่าจะไม่รวม [พวกเขา] หรือว่าเมืองเหล่านี้ได้รับการเยี่ยมชมจริงตามลำดับ เพื่อทำสำมะโนประชากรชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในนั้น” (32)

เอเสเคียล 47

เอเสเคียล 47:13–20ให้คำจำกัดความของเขตแดนของดินแดนซึ่งสิบสองเผ่าของอิสราเอลจะอาศัยอยู่ระหว่างการไถ่ครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวัน พรมแดนของที่ดินที่อธิบายโดยข้อความในเอเสเคียลรวมถึงชายแดนทางตอนเหนือของทันสมัยเลบานอน , ทางทิศตะวันออก (ทางเมืองเฮทโลน) เพื่อโลนและฮาซาเรนันในปัจจุบันซีเรีย ; ทางทิศใต้จรดทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงพื้นที่Busraที่ชายแดนซีเรีย (พื้นที่ Hauran ใน Ezekiel); ตามแม่น้ำจอร์แดนระหว่างฝั่งตะวันตกและดินแดนกิเลอาดไปยังทามาร์ ( Ein Gedi ) บนชายฝั่งตะวันตกของทะเลเดดซี จากทามาร์ถึงเมรีบาห์คาเดช (Kadesh Barnea ) จากนั้นไปตามลำธารแห่งอียิปต์ (ดูการอภิปรายด้านล่าง) ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาณาเขตที่กำหนดโดยพรมแดนเหล่านี้แบ่งออกเป็นสิบสองแถบ หนึ่งแถบสำหรับแต่ละเผ่าจากสิบสองเผ่า

ดังนั้นหมายเลข 34 และเอเสเคียล 47 กำหนดพรมแดนแตกต่างกัน แต่ที่คล้ายกันซึ่งรวมทั้งร่วมสมัยเลบานอนทั้งเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาและอิสราเอลยกเว้นภาคใต้ Negev และไอลัต รวมถึงพื้นที่เล็กๆ ของซีเรียด้วย

จากดานถึงเบเออร์เชบา

วลีทั่วไปในพระคัมภีร์ที่ใช้อ้างถึงดินแดนที่ชาวอิสราเอลตั้งรกรากอยู่จริง ๆ (เมื่อเทียบกับการพิชิตทางทหาร) คือ "จากDanถึงBeersheba " (หรือความแตกต่าง "จาก Beersheba ถึง Dan") ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในพระคัมภีร์ มีอยู่ในพระคัมภีร์หลายข้อ [33]

กองเผ่า

อิสราเอล 12 เผ่าแบ่งออกเป็น 1 พงศ์กษัตริย์ 11 ในบทนี้บาปของกษัตริย์โซโลมอนทำให้ชาวอิสราเอลริบ 10 จาก 12 เผ่า:

30และอาหิยาห์จับเสื้อคลุมใหม่ที่เขาสวมอยู่ และฉีกออกเป็นสิบสองชิ้น31แล้วพระองค์ตรัสกับเยโรโบอัมว่า "จงรับไว้สิบชิ้น เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะฉีกอาณาจักรออกจากพระหัตถ์ของโซโลมอนและมอบสิบเผ่าแก่เจ้า32แต่ เพื่อประโยชน์ของดาวิดผู้รับใช้ของเราและเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกจากทุกเผ่าของอิสราเอลเขาจะมีหนึ่งเผ่า33ฉันจะทำเช่นนี้เพราะพวกเขาละทิ้งฉันและบูชาAshtorethเจ้าแม่แห่งไซดอนเคโมชเทพเจ้าของชาวโมอับและพระโมเลคพระเจ้าของชาวอัมโมน และมิได้ดำเนินในความนอบน้อมต่อเรา ไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของข้าพเจ้า และไม่รักษากฤษฎีกาและบทบัญญัติของข้าพเจ้าเหมือนที่ดาวิดราชบิดาของโซโลมอนทำ 34 “'แต่เราจะไม่นำทั้งอาณาจักรไปจากพระหัตถ์ของซาโลมอน เราได้ตั้งเขาให้เป็นผู้ปกครองตลอดชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเลือกไว้ และเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งและกฤษฎีกาของเรา 35เราจะยึดอาณาจักรจากมือบุตรชายของเขา และมอบสิบเผ่าแก่เจ้า 36ข้าพเจ้าจะให้ตระกูลหนึ่งแก่บุตรชายของเขา เพื่อดาวิดผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะได้มีตะเกียงต่อหน้าข้าพเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเสมอ ซึ่งเป็นเมืองที่ข้าพเจ้าเลือกจะตั้งชื่อไว้

—  กษัตริย์ 1, 11:30-11:36 [34]

ความเชื่อของชาวยิว

กฎหมายของแรบบินีในดินแดนอิสราเอล

หุบเขา Sur

ตามที่Menachem Lorberbaum ,

ตามธรรมเนียมของ Rabbinic ดินแดนแห่งอิสราเอลที่อุทิศให้กับผู้พลัดถิ่นที่กลับมามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในขอบเขตของดินแดนจากทั้งเขตแดนในพระคัมภีร์ที่กำหนดไว้และพรมแดนที่แท้จริงของอาณาจักรก่อนการเนรเทศ มีตั้งแต่เอเคอร์ทางตอนเหนือถึงอัชเคลอนทางใต้ตามแนวเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งกาลิลีและโกลันด้วย แต่ไม่มีการตั้งถิ่นฐานในสะมาเรีย [35]

ตามกฎหมายศาสนาของชาวยิว ( halakha ) กฎหมายบางฉบับใช้เฉพาะกับชาวยิวที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งอิสราเอลและบางพื้นที่ในจอร์แดนเลบานอน และซีเรีย (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลตามพระคัมภีร์) ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกษตรเช่นShmita (ปีวันสะบาโต); กฎหมายส่วนสิบเช่นMaaser Rishon (ส่วนสิบของเลวี ), Maaser sheniและMaaser ani (ส่วนสิบที่น่าสงสาร); การบำเพ็ญกุศลในระหว่างการทำนา เช่นพ่อ ; และกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี หนึ่งที่นิยมรายการแหล่งที่ 26 ของ 613 mitzvotเป็นขึ้นอยู่กับดินแดนแห่งอิสราเอล(36)

กฎทางศาสนาหลายข้อที่นำมาใช้ในสมัยโบราณถูกนำมาใช้ในรัฐอิสราเอลสมัยใหม่ คนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่รัฐอิสราเอลไม่เป็นไปตามกฎหมายยิวแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม บางส่วนของอาณาเขตปัจจุบันของรัฐอิสราเอล เช่นอาราบาห์ได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานทางศาสนาบางแห่งให้อยู่นอกดินแดนแห่งอิสราเอลเพื่อจุดประสงค์ในกฎหมายของชาวยิว ตามหน่วยงานเหล่านี้ กฎหมายศาสนาไม่มีผลบังคับใช้ที่นั่น [37]

ตามคำกล่าวของหน่วยงานทางศาสนาของชาวยิว ชาวยิวทุกคนมีหน้าที่ต้องอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งอิสราเอลและไม่สามารถออกไปได้ ยกเว้นด้วยเหตุผลที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ (เช่น การแต่งงาน) [38]

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อที่ดิน กฎหมายบังคับใช้กับชาวยิวทุกคน และการให้ที่ดินในพันธสัญญานั้นมีผลกับชาวยิวทุกคน รวมถึงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส [39]

มรดกแห่งพระสัญญา

การตีความทางศาสนาตามประเพณีของชาวยิว และการตีความของนักวิจารณ์ชาวคริสต์ส่วนใหญ่ ให้คำจำกัดความว่าลูกหลานของอับราฮัมเป็นเชื้อสายของอับราฮัมผ่านทางไอแซคบุตรชายของเขาและยาโคบหลานชายของเขาเท่านั้น [25] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] โยฮันน์ ฟรีดริช คาร์ล คีลมีความชัดเจนน้อยกว่าในขณะที่เขากล่าวว่าพันธสัญญานั้นผ่านไอแซค แต่ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าลูกหลานของอิชมาเอลซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นชาวอาหรับได้ครอบครองดินแดนนั้นไปมากตามกาลเวลา [50]

การอภิปรายสมัยใหม่ของชาวยิวในดินแดนอิสราเอล

ดินแดนแห่งแนวคิดอิสราเอลได้รับการปรากฏโดยผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลมันมักจะพื้นผิวในการอภิปรายทางการเมืองเกี่ยวกับสถานะของเวสต์แบงก์ซึ่งถูกอ้างถึงในวาทกรรมทางการอิสราเอลเป็นแคว้นยูเดียและสะมาเรียจากชื่อของทั้งสองอิสราเอลและจูเดียอาณาจักรประวัติศาสตร์ [13]การอภิปรายเหล่านี้มักก่อให้เกิดหลักการทางศาสนา แม้ว่าหลักการเหล่านี้มักมีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยในการเมืองฆราวาสของอิสราเอล

แนวคิดเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมดินแดนอิสราเอลของชาวยิวได้รับการเสนอโดยบุคคลเช่นYitzhak Ginsburgผู้เขียนเกี่ยวกับสิทธิทางประวัติศาสตร์ที่ชาวยิวมีต่อดินแดนอิสราเอลทั้งหมด[51]ความคิดของ Ginsburgh เกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมของชาวยิวในดินแดนแห่งนี้ได้รับความนิยมภายในการตั้งถิ่นฐานทางฝั่งตะวันตกของ West Bank [52]อย่างไรก็ตาม ยังมีการฟันเฟืองที่รุนแรงจากชุมชนชาวยิวเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้[52]

Satmarชุมชน Hasidic ในประณามใด ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการทางภูมิศาสตร์หรือทางการเมืองของอิสราเอลกามารมณ์สถานประกอบการนี้โดยตรงยุ่งกับแผนการของพระเจ้าสำหรับการไถ่ถอนของชาวยิว Joel Teitelbaumเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการประณามนี้ โดยเรียกดินแดนและรัฐอิสราเอลว่าเป็นพาหนะสำหรับการบูชารูปเคารพ เช่นเดียวกับม่านควันสำหรับการทำงานของซาตาน [53]

ความเชื่อของคริสเตียน

มรดกแห่งพระสัญญา

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 5 นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปโต้เถียงในเมืองของพระเจ้าว่าอาณาจักรอิสราเอลทางโลกหรือ "ฝ่ายเนื้อหนัง" บรรลุจุดสูงสุดในช่วงรัชสมัยของดาวิดและโซโลมอนบุตรชายของเขา[54] อย่างไรก็ตามพระองค์ยังตรัสต่อไปว่า การครอบครองนี้มีเงื่อนไขว่า "...ชาติฮีบรูควรอยู่ในแผ่นดินเดียวกันโดยการสืบต่อจากลูกหลานในสภาพที่ไม่สั่นคลอนแม้จนถึงจุดสิ้นสุดของยุคมรรตัยนี้ ถ้ามันเชื่อฟัง กฎของพระยาห์เวห์พระเจ้าของมัน”

เขากล่าวต่อไปว่าความล้มเหลวของประเทศฮีบรูในการยึดมั่นในเงื่อนไขนี้ส่งผลให้เกิดการเพิกถอน[ ต้องการการอ้างอิง ]และการทำพันธสัญญาที่สองและอ้างถึงเยเรมีย์ 31:31–32ว่า "ดูเถิด วันมากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า ที่เราจะทำพันธสัญญาใหม่สำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอลและสำหรับวงศ์วานยูดาห์ ไม่ใช่ตามพินัยกรรมที่เราตั้งไว้สำหรับบรรพบุรุษของพวกเขาในวันที่เราจับมือพวกเขาเพื่อนำพวกเขาออกจาก แผ่นดินอียิปต์ เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในพินัยกรรมของเรา และเราไม่ได้พิจารณาพวกเขา พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ"

ออกัสตินสรุปว่าสัญญาอื่นนี้ซึ่งเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่กำลังจะสำเร็จผ่านการจุติของพระคริสต์: "ฉันจะให้กฎของฉันอยู่ในใจของพวกเขาและจะเขียนไว้ในใจของพวกเขาและฉันจะได้เห็นพวกเขา และ เราจะเป็นพระเจ้าสำหรับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นชนชาติของเรา" แม้จะมีหลักคำสอนนี้ระบุโดยออกัสตินและอัครสาวกเปาโลในจดหมายถึงชาวโรมัน (Ch. 11) ปรากฏการณ์ของChristian Zionismเป็นที่สังเกตอย่างกว้างขวางในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้เผยแพร่ศาสนาโปรเตสแตนต์ กลุ่มโปรเตสแตนต์อื่น ๆ และคริสตจักรคริสเตียน Zionism ปฏิเสธในบริเวณต่างๆ

ประวัติศาสตร์

ประเพณีทางศาสนาของชาวยิวไม่ได้แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์[55]อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองพันปีของการถูกเนรเทศและการปรากฏตัวของชาวยิวอย่างต่อเนื่องแต่ยังเล็กอยู่ในแผ่นดิน ความรู้สึกผูกพันอย่างแน่นแฟ้นยังคงมีอยู่ตลอดประเพณีนี้ ซึ่งแสดงออกในแง่ของความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่แรกเริ่ม แนวคิดนี้ถูกระบุด้วยดินแดนในพระคัมภีร์ของบรรพบุรุษนั้น หรือใช้คำในภาษาฮีบรูแบบดั้งเดิมและทางศาสนาแบบดั้งเดิมEretz Yisrael. ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม พื้นที่นี้ถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งโชคชะตา และมักมีความหวังเสมอสำหรับการไถ่ถอนและการกลับมา ต่อมาถูกมองว่าเป็นบ้านและที่หลบภัยของชาติ ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความรู้สึกดั้งเดิมของความเป็นมนุษย์ และตั้งใจที่จะแสดงความต่อเนื่องว่าดินแดนนี้ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตชาวยิวเสมอ ในทางทฤษฎี ถ้าไม่ใช่ในทางปฏิบัติ [56]

พาโนรามาของ Temple Mount มองจากMount of Olives

ยุคออตโตมัน

หลังจากใช้คำศัพท์ทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วไซอัน (เยรูซาเล็ม) เพื่อสร้างชื่อขบวนการของพวกเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่ไซอัน[57]คำนี้ถือว่าเหมาะสมสำหรับขบวนการทางการเมืองของชาวยิวที่นับถือศาสนายิวของลัทธิไซออนิซึมที่จะนำมาใช้ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20; มันถูกใช้เพื่ออ้างถึงบ้านเกิดของชาติของพวกเขาที่นำเสนอในพื้นที่ควบคุมแล้วโดยจักรวรรดิออตโตมันตามที่ระบุไว้ในขั้นต้น "จุดมุ่งหมายของลัทธิไซออนนิสม์คือการสร้างบ้านสำหรับชาวยิวในปาเลสไตน์ที่มีกฎหมายคุ้มครอง" [58]คำจำกัดความทางภูมิศาสตร์และการเมืองที่แตกต่างกันสำหรับ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" ในภายหลังได้พัฒนาขึ้นท่ามกลางอุดมการณ์ไซออนิสต์ที่แข่งขันกันในระหว่างการต่อสู้เพื่อชาตินิยม ความแตกต่างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสำคัญของแนวคิดและที่ดิน ตลอดจนพรมแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของรัฐอิสราเอล และการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและเป็นประชาธิปไตยของรัฐยิว รัฐบาล นักการเมือง และนักวิจารณ์หลายคนในปัจจุบันต่างตั้งคำถามกับความแตกต่างเหล่านี้

อาณัติของอังกฤษ

ข้อเสนอสามประการสำหรับการบริหารปาเลสไตน์หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เส้นสีแดงคือ "การบริหารระหว่างประเทศ" ที่เสนอในข้อตกลง Sykes–Picotปี 1916 เส้นประสีน้ำเงินคือข้อเสนอของZionist Organizationในปี 1919 ที่การประชุม Paris Peace Conferenceและเส้นสีน้ำเงินบาง ๆ หมายถึงพรมแดนสุดท้ายของกฎหมายบังคับปี 1923–48 ปาเลสไตน์ .
นี้ 1920 แสตมป์ที่ออกโดยอียิปต์แคนนาดา , เป็นแบบอย่างสำหรับการใช้ถ้อยคำของแสตมป์อาณัติที่ตามมา

แนวความคิดในพระคัมภีร์ไบเบิลของ Eretz Israel และการสถาปนาขึ้นใหม่ในฐานะรัฐในยุคสมัยใหม่ เป็นหลักการพื้นฐานของโครงการไซออนิสต์ดั้งเดิมโปรแกรมนี้ แต่เห็นความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ จนความมุ่งมั่นของอังกฤษ "สถานประกอบการในปาเลสไตน์ของบ้านแห่งชาติสำหรับคนยิว" ในฟอร์ประกาศ 1917 Chaim Weizmannในฐานะผู้นำของคณะผู้แทนไซออนิสต์ ในการประชุมสันติภาพปารีสปี 1919 ได้นำเสนอคำชี้แจงของไซออนิสต์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เหนือสิ่งอื่นใด เขาได้นำเสนอแผนการพัฒนาพร้อมกับแผนที่ภูมิลำเนาที่เสนอ ถ้อยแถลงระบุถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของชาวยิวกับ " ปาเลสไตน์ " [59]นอกจากนี้ยังประกาศพรมแดนและทรัพยากรที่เสนอโดยไซออนิสต์ “จำเป็นสำหรับรากฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นของประเทศ” รวมถึง “การควบคุมแม่น้ำและต้นน้ำ” พรมแดนเหล่านี้รวมถึงอิสราเอลในปัจจุบันและดินแดนที่ถูกยึดครองจอร์แดนตะวันตก ซีเรียตะวันตกเฉียงใต้ และเลบานอนตอนใต้ "ในบริเวณใกล้เคียงทางใต้ของไซดอน" [60]ต่อมายึดครองของอังกฤษและการยอมรับของอังกฤษกรกฎาคม 1922 สันนิบาตแห่งชาติอาณัติปาเลสไตน์[61]ขั้นสูงสาเหตุที่นิสม์[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในช่วงต้นของการพิจารณาถึงการบริหารงานพลเรือนของอังกฤษ มีการตัดสินใจขั้นพื้นฐานสองครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะของชาวยิวในฐานะชาติ อย่างแรกคือการยอมรับภาษาฮิบรูว่าเป็นภาษาราชการ ร่วมกับภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ และภาษาที่สองเกี่ยวข้องกับชื่อฮีบรูของประเทศ

ในปี ค.ศ. 1920 สมาชิกชาวยิวในสภาที่ปรึกษาของข้าหลวงใหญ่คนแรกได้คัดค้านการทับศัพท์ภาษาฮีบรูของคำว่า "ปาเลสไตน์" פלשתינה ( ปาเลสไตน์ ) โดยอ้างว่าชื่อดั้งเดิมคือ ארץ ישראל ( Eretz Yisrael ) แต่สมาชิกอาหรับจะ ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดนี้ ซึ่งในความเห็นของพวกเขา มีความสำคัญทางการเมือง ข้าหลวงใหญ่เฮอร์เบิร์ต ซามูเอลซึ่งเขาเองก็เป็นไซออนิสต์ตัดสินใจว่าควรใช้การทับศัพท์ภาษาฮีบรู ตามด้วยอักษรตัวแรกสองตัวของ "Eretz Yisrael" א״י Aleph-Yod : [62]

เขารู้ว่าไม่มีชื่ออื่นในภาษาฮีบรูสำหรับประเทศนี้ยกเว้น 'Eretz-Israel' ในเวลาเดียวกัน เขาคิดว่าถ้าใช้เพียง 'เอเร็ตซ์-อิสราเอล' เท่านั้น โลกภายนอกอาจไม่ถือว่าโลกภายนอกใช้คำว่า 'ปาเลสไตน์' ที่ถูกต้อง และในกรณีของหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสัญชาติก็อาจจะ บางทีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก จึงตัดสินใจพิมพ์ 'ปาเลสไตน์' เป็นตัวอักษรฮีบรู และเพิ่มตัวอักษร 'Aleph' 'ยอด' ต่อจากนี้ ซึ่งเป็นตัวย่อที่รู้จักในชื่อภาษาฮีบรู ฯพณฯ ยังคงคิดว่านี่เป็นการประนีประนอมที่ดี ดร.เซเลมต้องการละเว้น 'Aleph' 'ยอด' และนายเยลลินต้องการละเว้น 'ปาเลสไตน์' ทางออกที่ถูกต้องคือการรักษาทั้งสองไว้” —
รายงานการประชุมวันที่ 9 พฤศจิกายน1920. [63]

ภายหลังการประนีประนอมถูกบันทึกไว้ว่าท่ามกลางความคับข้องใจของชาวอาหรับก่อนคณะกรรมาธิการอาณัติถาวรของสันนิบาต[64]ในช่วงอาณัติชื่ออีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล (ย่อא"י Aleph-ยอด ) เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับดินแดนเมื่อเขียนในภาษาฮิบรูชื่อทางการของปาเลสไตน์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนเหรียญอาณัติและแสตมป์ต้น (ในภาพ) ในภาษาอังกฤษ ภาษาฮีบรู "(פלשתינה (א״י" ( Palestina E"Y ) และอารบิก ("فلسطين") ดังนั้น ในทางการเมืองในศตวรรษที่ 20 การใช้ คำว่า "ดินแดนแห่งอิสราเอล" มักจะหมายถึงเฉพาะส่วนของดินแดนที่อยู่ภายใต้อาณัติของอังกฤษ[65]

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติ ( มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 181 (II)) เสนอแนะ "ต่อสหราชอาณาจักรในฐานะอำนาจบังคับสำหรับปาเลสไตน์และสมาชิกอื่น ๆ ของสหประชาชาติการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและ การดำเนินการเกี่ยวกับรัฐบาลปาเลสไตน์ในอนาคตของแผนแบ่งแยกกับสหภาพเศรษฐกิจ" มติดังกล่าวมีแผนที่จะแบ่งแยกปาเลสไตน์ออกเป็น "รัฐอาหรับและยิวที่เป็นอิสระ และระบอบการปกครองระหว่างประเทศพิเศษสำหรับกรุงเยรูซาเล็ม" [66]

สมัยอิสราเอล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นวันที่อาณัติของอังกฤษเกี่ยวกับปาเลสไตน์หมดอายุสภาประชาชนชาวยิวได้รวมตัวกันที่พิพิธภัณฑ์เทลอาวีฟ และอนุมัติถ้อยแถลงโดยได้ประกาศว่า "การสถาปนารัฐยิวในเอเรตซ์-อิสราเอลให้เป็นที่รู้จักในนาม ของรัฐอิสราเอล” [67]

เมื่ออิสราเอลก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2491 ผู้นำพรรคแรงงานส่วนใหญ่ของอิสราเอลซึ่งปกครองเป็นเวลาสามทศวรรษหลังได้รับเอกราช ได้ยอมรับการแบ่งแยกปาเลสไตน์ที่ได้รับคำสั่งให้เป็นรัฐยิวและอาหรับที่เป็นอิสระ เพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองและประชากรของดินแดน คำอธิบาย "ดินแดนแห่งอิสราเอล" การนำไปใช้ในดินแดนของรัฐอิสราเอลในสายสีเขียว [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ฝ่ายค้านแก้ไขในสมัยนั้นซึ่งพัฒนาเป็นพรรค Likudในทุกวันนี้ถือว่าดินแดนแห่งอิสราเอลโดยชอบธรรมเป็นEretz Yisrael Ha-Shlema(ตัวอักษรทั้งดินแดนแห่งอิสราเอล) ซึ่งต่อมาจะเรียกว่ามหานครอิสราเอล [68] Joel Greenberg เขียนในThe New York Times เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตามมาในลักษณะนี้: [68]

เมล็ดพันธุ์นี้หว่านในปี 1977 เมื่อ Menachem Begin of Likud นำพรรคของเขาขึ้นสู่อำนาจเป็นครั้งแรกในชัยชนะอันน่าทึ่งในการเลือกตั้งเหนือพรรคแรงงาน หนึ่งทศวรรษก่อนหน้านั้น ในสงครามปี 1967 กองทหารอิสราเอลได้ยกเลิกการแบ่งแยกที่ยอมรับในปี 1948 โดยการบุกรุกฝั่งตะวันตกและฉนวนกาซา ตั้งแต่นั้นมา มิสเตอร์บีกินก็เทศนาถึงความภักดีต่อสิ่งที่เขาเรียกว่ายูเดียและสะมาเรีย (ดินแดนฝั่งตะวันตก) และส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวที่นั่น แต่เขาไม่ได้ผนวกเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเข้ากับอิสราเอลหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นว่าการดูดซับชาวปาเลสไตน์อาจทำให้อิสราเอลกลายเป็นรัฐสองชาติแทนที่จะเป็นชาวยิว

หลังจากที่สงครามหกวันในปี 1967 การเลือกตั้ง 1977และออสโลคำว่าอีเร็ทซ์อิสราเอลกลายเป็นที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับกลุ่มปีกขวา expansionist ที่พยายามที่จะตามพรมแดนของประเทศอิสราเอลกับพระคัมภีร์ไบเบิลอีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล [69]

การใช้งานที่ทันสมัย

การใช้ในการเมืองอิสราเอล

การใช้คำศัพท์ของรัฐบาลในช่วงต้น หลังจากการก่อตั้งของอิสราเอล ยังคงเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และเจตนาไซออนิสต์ที่เป็นไปได้ต่อไป ในปี ค.ศ. 1951–2 David Ben-Gurionเขียนว่า "ขณะนี้ หลังจากเจ็ดสิบปีของการบุกเบิกที่มุ่งมั่น เรามาถึงจุดเริ่มต้นของอิสรภาพในประเทศเล็กๆ ของเราแล้ว" [70]หลังจากนั้นไม่นาน เขาเขียนว่า "มีคนกล่าวไว้แล้วว่าเมื่อรัฐได้รับการสถาปนาขึ้นแล้ว มีเพียงร้อยละ 6 ของชาวยิวที่รอดชีวิตหลังจากหายนะของนาซี ตอนนี้ต้องบอกว่าได้จัดตั้งขึ้นเพียงบางส่วนเท่านั้น ดินแดนแห่งอิสราเอล แม้แต่บรรดาผู้ที่สงสัยในการฟื้นฟูพรมแดนทางประวัติศาสตร์ที่คงที่และตกผลึกและให้ไว้ตั้งแต่ต้นก็แทบจะไม่สามารถปฏิเสธความผิดปกติของเขตแดนของรัฐใหม่ได้”[71]หนังสือประจำปีของรัฐบาลอิสราเอลปี พ.ศ. 2498 กล่าวว่า "มันถูกเรียกว่า 'รัฐอิสราเอล' เพราะเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งอิสราเอลและไม่ใช่แค่รัฐยิวเท่านั้น การสร้างรัฐใหม่โดยมิได้หมายความว่าเสื่อมเสียจากขอบเขตของประวัติศาสตร์ เอเร็ตซ์ อิสราเอล” [72]

เฮรุตและกุช เอมูนิมเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองกลุ่มแรกๆ ของอิสราเอลที่ยึดนโยบายที่ดินของตนตามเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงข้างต้น พวกเขาดึงดูดความสนใจดังต่อไปนี้การจับภาพของดินแดนเพิ่มเติมในปี 1967 สงครามหกวันพวกเขาโต้แย้งว่าควรผนวกเวสต์แบงก์เข้ากับอิสราเอลอย่างถาวรด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์และทางศาสนา ตำแหน่งนี้อยู่ในความขัดแย้งกับ "พื้นฐานที่ดินเพื่อความสงบสุข " สูตรการตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ในUN242 Likudบุคคลในแพลตฟอร์มมันจะยังคงจนกระทั่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 2013ได้ประกาศการสนับสนุนสำหรับการรักษาชุมชนนิคมชาวยิวในเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเนื่องจากดินแดนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประวัติศาสตร์ของอิสราเอล[73]ในการเสนอตัวนายกรัฐมนตรีในปี 2552 ผู้นำKadima Tzipi Livniใช้สำนวนดังกล่าว โดยระบุว่า "เราจำเป็นต้องสละดินแดนแห่งอิสราเอลบางส่วน" เพื่อแลกกับสันติภาพกับชาวปาเลสไตน์และเพื่อรักษาอิสราเอลให้เป็นรัฐยิว ; นี้ดึงความแตกต่างอย่างชัดเจนกับตำแหน่งของคู่แข่ง Likud ของเธอและผู้ชนะที่เบนจามินเนทันยาฮู [74]อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากชนะการเลือกตั้งในปี 2552 เนทันยาฮูได้ส่งที่อยู่[75]ที่ศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ Begin-Sadatที่มหาวิทยาลัย Bar-Ilanซึ่งถ่ายทอดสดในอิสราเอลและข้ามส่วนต่างๆ ของโลกอาหรับในหัวข้อของกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง เขารับรองเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับแนวคิดรัฐปาเลสไตน์ควบคู่ไปกับอิสราเอล ในขณะที่การยืนยันสิทธิในการเป็นรัฐอธิปไตยในอิสราเอลเกิดขึ้นจากดินแดนที่เป็น "บ้านเกิดของชาวยิว" [76]

อิสราเอลจอร์แดนสนธิสัญญาสันติภาพที่ลงนามในปี 1993 นำไปสู่การจัดตั้งชายแดนตกลงกันระหว่างสองประเทศและต่อมารัฐอิสราเอลไม่เคยมีใครเรียกร้องดินแดนในส่วนของดินแดนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนอนอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน .

ยม HaAliyah (ยาห์วันภาษาฮิบรู : יוםהעלייה ) เป็นอิสราเอลวันหยุดประจำชาติเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในวันที่สิบของภาษาฮีบรูเดือนนิสานเพื่อรำลึกถึงชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในดินแดนแห่งอิสราเอลในขณะที่แบกหีบพันธสัญญา

มุมมองของปาเลสไตน์

ตามประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์นูร์ Masalha , อีเร็ทซ์อิสราเอลเป็นแนวคิดทางศาสนาซึ่งถูกเปิดโดยนิสต์เป็นหลักคำสอนทางการเมืองในเพื่อเน้นสิทธิพิเศษของชาวยิวในครอบครองโดยไม่คำนึงถึงการปรากฏตัวของอาหรับ [77] Masalha เขียนว่าขบวนการไซออนิสต์ไม่ได้ละทิ้งคำจำกัดความที่กว้างขวางของอาณาเขต รวมทั้งจอร์แดนและอื่น ๆ อีกมาก แม้ว่าลัทธิปฏิบัติทางการเมืองได้ก่อให้เกิดการมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน [78]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. Rachel Havelock, River Jordan: The Mythology of a Dividing Line, University of Chicago Press, 2011 p.210.
 2. ^ "พระธรรม 6: 4 ผมยังได้ก่อตั้งพันธสัญญาของเรากับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีแผ่นดินคานาอันที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นชาวต่างชาติ" พระคัมภีร์. cc . สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม 2556 .
 3. ^ "ปฐมกาล 15:18–21; NIV; - ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญา" . ประตูพระคัมภีร์. สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม 2556 .
 4. Michael J. Vlach, Has the Church Replaced Israel?: A Theological Evaluation, B&H Publishing Group, 2010 pp.3-5.
 5. Stephen Spector, Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism,สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, 2552 หน้า 21
 6. Donald E. Wagner, Walter T. Davis, Zionism and the Quest for Justice in the Holy Land, The Lutterworth Press, 2014 p.161.
 7. Anthony J. Kenny,คาทอลิก, ยิว, and the State of Israel, Paulist Press, 1993 pp.75-78.
 8. Michael Prior, The Bible and Colonialism: A Moral Critique, A&C Black 1997 p.171: 'ในฐานะตัวแทนของความชอบธรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ ไซออนิสต์อุทธรณ์ต่อทานัคเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเรียกร้องของตนต่อเอเร็ตซ์ อิสราเอล ในวันนี้ รัฐบาลโปรตุเกสและสเปนได้เสนอวัวตัวผู้จากนิโคลัสที่ 5 และอเล็กซานเดอร์ที่ 6 ต่อองค์การสหประชาชาติ ซึ่งอ้างสิทธิ์อำนาจจากพระเจ้า ในการเสนอราคาเพื่อทวงคืนดินแดนแห่งโลกใหม่ หน้า 171
 9. ^ เอียน Bickerton,อาหรับอิสราเอลขัดแย้ง: คู่มือสำหรับงงงวย, A & C สีดำ 2012 p.13
 10. ^ ยู Cotran,ชิบลีีมาลลาต , เดวิดตอทท์ (ชั้นเลิศ.)อาหรับอิสราเอลสนธิสัญญากฎหมายมุมมอง BRILL 1996 pp.11-12
 11. ^ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์และความคิด: ส่งเอกสารในการประชุมนานาชาติแก้ไขโดย Mose Saron
 12. Israel Cohen, A Short History of Zionism, p.96, London, Frederick Muller Co., 1951
 13. ^ a b Emma Playfair (1992). กฎหมายระหว่างประเทศและการบริหารงานของการยึดครองดินแดน: สองทศวรรษของอิสราเอลยึดครองเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 41. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2510 รัฐบาลทหารของอิสราเอลได้ออกคำสั่งระบุว่า "คำว่า 'แคว้นยูเดียและแคว้นสะมาเรีย' จะมีความหมายเหมือนกันทุกประการ . . คำว่า 'เขตฝั่งตะวันตก'" การเปลี่ยนแปลงคำศัพท์นี้ ซึ่งถูกติดตามในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของอิสราเอลตั้งแต่นั้นมา สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์กับพื้นที่เหล่านี้และการปฏิเสธชื่อที่ถูกมองว่าเป็นนัยถึงอำนาจอธิปไตยของจอร์แดนเหนือพวกเขา
 14. อรรถเป็น Masalha 2007 , พี. 32.
 15. ^ คี ธ ดับบลิว Whitelam,ประดิษฐ์ของอิสราเอลโบราณที่: เงียบประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์ (1996) เลดจ์ 2013 หน้า 43
 16. ^ โจเซฟเบลนกินสัป,เอเสเคียล, จอห์นเวสต์มิน็อกซ์กด 1990 , p.152: อ้าง: "มันอาจจะน่าแปลกใจที่จะเรียนรู้ว่าการแต่งตั้ง 'ดินแดนของอิสราเอล' ( ' Eres yiśrā'êl ) ในการใช้งานร่วมกันในวันนี้เกิดขึ้น ครั้งแรกในเอเสเคียล (40:2; 47:18) และไม่ค่อยพบในที่อื่น (I พงศาวดาร 22:2; II พงศาวดาร 2:17) นอกเหนือจากการพาดพิงถึงอาณาจักรทางเหนือที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามความชอบ เอเสเคียลพูดถึง "ดินแห่งอิสราเอล" ( ' admat yiśrā'êl ) ซึ่งเป็นวลีที่ปรากฏในหนังสือถึงสิบแปดครั้งและไม่มีที่อื่นในฮีบรูไบเบิล (ชื่อ "ดินแดนศักดิ์สิทธิ์" ตามตัวอักษรว่า "ดินศักดิ์สิทธิ์" ใช้อย่างพิเศษ โดยคริสเตียน เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่ Zech. 2:12.)"
 17. ^ โนธ, มาร์ติน (1960). "ดินแดนแห่งอิสราเอล". ประวัติศาสตร์อิสราเอล . ฮาร์เปอร์ NS. 8. ชื่อจริงและดั้งเดิมสำหรับดินแดนนี้โดยรวมไม่ได้มาจากเราตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม และคงจะไม่มีชื่อดังกล่าว เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มันไม่เคยมีความเป็นเนื้อเดียวกัน เอนทิตีที่มีอยู่ในตัวเอง และไม่เคยถูกครอบครองโดยประชากรที่เป็นเนื้อเดียวกัน และแทบจะไม่มีฉากขององค์กรทางการเมืองใด ๆ ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงของมันเลย ดังนั้น คำว่า 'ดินแดนแห่งอิสราเอล' จึงอาจเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นของพื้นที่ที่ชนเผ่าอิสราเอลตั้งถิ่นฐานอยู่
 18. ^ แอนนิต้า Shapira 1992ที่ดินและ Power , ISBN 0-19-506104-7พี ix 
 19. ^ แบรดลีย์ชาวิตอาร์ต'กติกาของเรากับหิน: เป็นชาวยิวนิเวศวิทยาของโลก' ในยูดายและ Envirobnmental Ehics: อ่าน,เล็กซิงตันหนังสือ 2001 pp.161-171, p.162
 20. ^ ไมเคิลลิตร Satlow,การสร้างยูดาย: ประวัติศาสตร์ประเพณีปฏิบัติ p.160มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกด 2006
 21. ^ a b ทราย 2012 , p. 27.
 22. ^ ราเชล Havrelock,แม่น้ำจอร์แดน: ตำนานของเส้นแบ่ง,ข่าวจากมหาวิทยาลัยชิคาโก 2011, p.21
 23. ^ โกลด์เบิร์ก 2001 , พี. 147: ความคล้ายคลึงกันระหว่างการบรรยายนี้กับการอพยพยังคงถูกดึงออกมา เช่นเดียวกับฟาโรห์ก่อนหน้าเขา เฮโรดซึ่งผิดหวังกับความพยายามดั้งเดิมของเขา ตอนนี้พยายามบรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินโครงการฆ่าเด็ก เป็นผลให้ที่นี่ - เช่นเดียวกับในการอพยพ - ช่วยชีวิตฮีโร่จากเงื้อมมือของราชาผู้ชั่วร้ายจำเป็นต้องบินไปยังประเทศอื่นอย่างกะทันหัน และสุดท้าย อาจเป็นคู่ขนานที่ชัดเจนที่สุดของทั้งหมด การบรรยายในปัจจุบันใช้คำเดียวกันกับคำก่อนหน้าเพื่อให้ข้อมูลว่าชายฝั่งชัดเจนสำหรับฝูงสัตว์กลับมาอย่างปลอดภัย ที่นี่ในมัทธิว 2:20 "ไป [ กลับ]…สำหรับผู้ที่แสวงหาชีวิตของพระกุมารตาย"; ในอพยพ 4:19 ที่นั่น "จงกลับไปเถิด… เพราะทุกคนที่แสวงหาชีวิตของเจ้าตายแล้ว"
 24. ^ กล โทราห์ , ฉบับที่. 13 ไม่ 9, Torah Academy of Bergen County, 8 พฤศจิกายน 2546
 25. ^ a b ดูคำอธิบายส่วนที่ 6 และ 7 โดยRashi
 26. ^ Stuart, Douglas K., Exodus , B&H Publishing Group, 2006, พี. 549
 27. ^ Tyndale พระคัมภีร์พจนานุกรมวอลเตอร์เอ Elwell ฟิลิปเวสลีย์ Comfort, Tyndale สำนักพิมพ์บ้าน, Inc 2001 พี 984
 28. ^ ที่ดินของอิสราเอลแห่งชาติบ้านหรือที่ดินแห่งโชคชะตาโดยเซอร์ Schweid, แปลโดยเดโบราห์ Greniman พิมพ์ 1985 Fairleigh Dickinson Univ กด ISBN 0-8386-3234-3 , หน้า 56 
 29. ^ จาค็อบมิลกรอมเบอร์ (JPS โตราห์อรรถกถา; เดลเฟีย: JPS, 1990), 502
 30. พอล อาร์. วิลเลียมสัน, "Promise and Fulfilment: The Territorial Inheritance" ใน Philip Johnston and Peter Walker (eds.), The Land of Promise: Biblical, Theological and Contemporary Perspectives (Leicester: Apollos, 2000), 20–21.
 31. ^ 2 ซามูเอล 24:5–8
 32. Cambridge Bible for Schools and Colleges on 2 Samuel 24 , เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2017
 33. ^ ผู้วินิจฉัย 20:1 , 1 ซามูเอล 3:20 , 2 ซามูเอล 3:10 , 2 ซามูเอล 17:11 , 2 ซามูเอล 24:2 , 2 ซามูเอล 24:15 , 1 คิงส์ 4:25 , 1 พงศาวดาร 21:2และ 2 พงศาวดาร 30:5 .
 34. ^ "1 Kings 11 NIV - Solomon's Wife - King Solomon" . ประตูพระคัมภีร์. สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม 2556 .
 35. ^ มีนาเชมเลอร์เบอร์บา'ทำและ Unmaking ขอบเขตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอัลเลนอีบูคานันมาร์กาเร็มัวร์ (สหพันธ์)สหรัฐอเมริกาประเทศและพรมแดน: จริยธรรมในการทำขอบเขต Cambridge University Press, 2003 หน้า 19-40 หน้า 24
 36. ^ p.xxxv, อาร์เมียร์รัฐอิสราเอล haKohen ( Chofetz Chayim )กระชับหนังสือ Mitzvoth รายการนี้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2511
 37. ^ Yeshivat Ohr Yerushalayim, Shmita ที่จัดเก็บ 17 มกราคม 2008 ที่เครื่อง Wayback
 38. ^ Ramban 's นอกเหนือไปจาก Rambamของเซเฟอร์ HaMitzvot
 39. ^ เอเสเคียล 47:21 "เจ้าจงแบ่งดินแดนนี้ให้แก่พวกเจ้าตามเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล 22 เจ้าจงจัดสรรให้เป็นมรดกสำหรับตัวเจ้าเองและสำหรับคนต่างด้าวซึ่งตั้งรกรากอยู่ท่ามกลางเจ้าและมีลูก เจ้าจงพิจารณา ให้เป็นชนชาติอิสราเอลโดยกำเนิดพร้อมกับเจ้าพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งมรดกระหว่างเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล 23 ไม่ว่าเผ่าใดที่คนต่างด้าวเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นั่นคุณจะต้องให้มรดกของเขาแก่เขา" พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ตรัสดังนี้
 40. ^ "Edersheim ประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิล. - Bk 1 Ch 10." Godrules.net. 19 ธันวาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 41. ^ "Edersheim ประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิล. - Bk 1 Ch 13." Godrules.net. 19 ธันวาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 42. "Albert Barnes Notes on the Bible – ปฐมกาล 15" . Gotothebible.com . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 43. ^ "Genesis - บทที่ 15 - ข้อ 13 - The New นิทรรศการจอห์นกิของทั้งพระคัมภีร์ที่" Studylight.org . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 44. ^ "Parshah เจาะลึก – Lech-Lecha" . Chabad.org . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 45. "พระเจ้าส่งทูตสวรรค์ไปช่วยอิชมาเอลเพื่อให้อิสลามดำรงอยู่ได้หรือไม่เนื่องจากชาวมุสลิมเชื่อว่าอิชมาเอลเป็นบิดาของชาวอาหรับ?" . พระคัมภีร์.org เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 เมษายน 2552 . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 46. ^ "ปฏิรูปคำตอบ: อิชมาเอลและเอซาว" . Thirdmill.org สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 47. ^ "สัญญากับอิสอัคและอิชมาเอล" . Christianleadershipcenter.org. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 48. ^ "พระเจ้าทรงเรียกอับราม อับราฮัม" . Washingtonubf.org . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 49. ^ "Nigeriaworld บทความสารคดี - อับราฮัมกติกา: ขอบเขตและความสำคัญ - ความเห็นเกี่ยวกับดร. มิลล์ส์ Fabiyi ของเรียงความ" ไนจีเรียเวิร์ล.คอม 17 มีนาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ13 พฤศจิกายน 2554 .
 50. ^ คีล คาร์ล ฟรีดริช; เดลิทซช์, ฟรานซ์ (1866) "คำอธิบายพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม" . ที แอนด์ ที คลาร์ก: 216 . คีล +อิชมาเอล Cite journal requires |journal= (help)
 51. ^ ยิส Ginsburgh, กลั่นรัฐอิสราเอล (อิสราเอล: Gal Einai สถาบัน, 2002) 52
 52. อรรถเป็น คลอสเซน เจฟฟรีย์ "Pinhas, Quest สำหรับความบริสุทธิ์และอันตรายจากการ Tikkun Olam ว่า" Tikkun Olam: ยูดาย มนุษยนิยม & วิชชา เอ็ด เดวิด Birnbaum และมาร์ตินเอสโคเฮน สืบค้นเมื่อ11 ธันวาคม 2558 .
 53. ^ Teitelbaum อัลฮา Ge'ulah ได้อัลฮา temurah (1967), PP. 7-9, 20, แปลว่าใน Ravitzky, ระเบียบ, Zionism และชาวยิวศาสนารุนแรง 75
 54. ออกัสตินเมืองแห่งพระเจ้า (เล่ม XVII)บทที่ II. “และสำเร็จโดยทางดาวิดและโซโลมอนโอรสของพระองค์ ผู้ซึ่งอาณาจักรได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ที่สัญญาไว้ทั้งหมด เพราะพวกเขาปราบประชาชาติเหล่านั้นทั้งหมด และทำให้พวกเขาเป็นสาขา ดังนั้น ภายใต้กษัตริย์เหล่านั้น พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมจึงได้รับการสถาปนาขึ้นใน แผ่นดินแห่งพระสัญญาตามเนื้อหนัง คือ ในแผ่นดินคานาอัน..."
 55. ^ โซโลมอน Zeitlin ,ชาวยิว เชื้อชาติ ชาติ หรือศาสนา? (ฟิลาเดลเฟีย: Dropsie College Press, 1936). อ้างถึงใน, Edelheit และ Edelheit, History of Zionism: A Handbook and Dictionary
 56. ^ Hershel Edelheit และอับราฮัมเจ Edelheit,ประวัติศาสตร์ Zionism: คู่มือและพจนานุกรม , Westview กด 2000 หน้า 3
 57. ^ De Lange, Nicholas, An Introduction to Judaism, Cambridge University Press (2000), p. 30. ISBN 0-521-46624-5. The term "Zionism" was derived from the word Zion, which is the other name for Jerusalem, and is associated with the Return to Zion and coined by Austrian Nathan Birnbaum, in his journal Selbstemanzipation (Self Emancipation) in 1890.
 58. ^ Basel Program
 59. ^ 3 Feb 1919 Statement, quote "... recognize the historic title of the Jewish people to Palestine and the right of Jews to reconstitute in Palestine their National Home"
 60. ^ "Zionist Organization Statement on Palestine, Paris Peace Conference, (February 3, 1919)". Jewishvirtuallibrary.org. Retrieved 13 November 2011.
 61. ^ "League of Nations Mandate for Palestine". Israeli Ministry of Foreign Affairs. 24 July 1922. Retrieved 4 July 2012.
 62. ^ Israel Cohen, A Short History of Zionism, p.96, London, Frederick Muller Co., 1951,
 63. ^ Meeting on November 9, 1920, quoted in: Memorandum No. 33, "Use of the Name Eretz-Israel’," in the Report by the Palestine Royal Commission, 1937, Memoranda Prepared by the Government of Palestine, C. O. No. 133.
 64. ^ League of Nations, Permanent Mandate Commission, Minutes of the Ninth Session Archived 28 June 2011 at the Wayback Machine (Arab Grievances), Held at Geneva from 8 to 25 June 1926
 65. ^ Israel's declaration of independence says "the British Mandate over Eretz Yisrael, and the Israeli law uses the term Eretz Yisrael to denote the territory subject directly to the British Mandate law, e.g. Article 11 of the "Government and Law Ordinance 1948" issued by Israel's Provisional State Council.
 66. ^ "UNITED NATIONS General Assembly: A/RES/181(II):29 November 1947Resolution 181 (II). Future government of Palestine: Retrieved 24 April 2012". Domino.un.org. Archived from the original on 24 May 2012. Retrieved 11 August 2013.
 67. ^ Israel Ministry of Foreign Affairs: THE DECLARATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE STATE OF ISRAEL: May 14, 1948: Retrieved 24 April 2012
 68. ^ a b "The World: Pursuing Peace; Netanyahu and His Party Turn Away from Greater Israel". The New York Times. 22 November 1998. Retrieved 13 November 2011.
 69. ^ Raffaella A. Del Sarto, Israel's Contested Identity and the Mediterranean, The territorial-political axis: Eretz Israel versus Medinat Israel, p. 8 Archived 10 June 2010 at the Wayback Machine
  Reflecting the traditional divisions within the Zionist movement, this axis invokes two concepts, namely Eretz Israel, i.e. the biblical "Land of Israel", and Medinat Israel, i.e. the Jewish and democratic State of Israel. While the concept of Medinat Israel dominated the first decades of statehood in accordance with the aspirations of Labour Zionism, the 1967 conquest of land that was part of "biblical Israel" provided a material basis for the ascent of the concept of Eretz Israel. Expressing the perception of rightful Jewish claims on "biblical land", the construction of Jewish settlements in the conquered territories intensified after the 1977 elections, which ended the dominance of the Labour Party. Yet as the first Intifada made disturbingly visible, Israel's de facto rule over the Palestinian population created a dilemma of democracy versus Jewish majority in the long run. With the beginning of Oslo and the option of territorial compromise, the rift between supporters of Eretz Israel and Medinat Israel deepened to an unprecedented degree, the assassination of Prime Minister Rabin in November 1995 being the most dramatic evidence.
 70. ^ David Ben-Gurion, "The Call of Spirit in Israel", in State of Israel, Government Yearbook, 5712 (1951/1952), page x.
 71. ^ David Ben-Gurion, "Israel among the Nations", in State of Israel, Government Year-book, 5713 (1952), page 15.
 72. ^ State of Israel, "Israel, the State and the Nation" in Government Year-book, 5716 (1955), page 320.
 73. ^ Likud – Platform, knesset.gov.il, archived from the original on 4 February 2012, retrieved 4 September 2008
 74. ^ "Tzipi Livni: give up half of Land of Israel". The Telegraph. London. 16 February 2009. Retrieved 23 April 2015.
 75. ^ "Full text of Binyamin Netanyahu's Bar Ilan speech". Haaretz. 15 June 2009. Retrieved 15 June 2009.
 76. ^ Keinon, Herb (14 June 2009). "Netanyahu wants demilitarized PA state". The Jerusalem Post. Retrieved 6 March 2013.
 77. ^ Masalha 2007, p. 2-6.
 78. ^ Masalha 2007, pp. 32–38.

Further reading

External links

Media related to Eretz Israel at Wikimedia Commons