คาร์รอม-อัลลอฮ์-อู วัจฮาฮู

Karram-Allah-u Wajhah ( อาหรับ : كرم الله وجهه ; อังกฤษ: May God exalt his face ) เป็นวลีที่ใช้เกือบทั้งหมดเพื่อเป็นเกียรติแก่อิหม่ามชีอะห์ คนแรก และรอชิดุนกาหลิบ อาลี คนที่สี่ในฐานะ มุสลิมยุคแรกเพียงคนเดียวที่ไม่เคยคุกเข่าต่อเทวรูป ในญะฮิลิยะฮ์และติดตามมูฮัมหมัดเสมอ คำให้เกียรตินี้ส่วนใหญ่ใช้โดยชาวสุหนี่ บางส่วน และเป็นที่ยอมรับของ ชาว มุสลิมชีอะห์อย่างไรก็ตาม ชีอะห์ชอบใช้อะเลห์-เอส-สลามหรือ "ขอความสันติสุขจงมีแด่เขา" ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะใช้สำหรับผู้เผยพระวจนะและเทวทูต

ตามที่ Nasr กล่าวในการรบที่ Uhud Ali ได้ต่อสู้กับนักรบ Quraysh ผู้ยิ่งใหญ่ Talha ibn Abi Talha Talha อวดอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเอาชนะมุสลิมทุกคนที่เข้ามาขวางทางเขา เมื่อตัลหะพ่ายแพ้ต่ออาลี เขาได้ขอความเมตตาโดยกล่าววลีคาร์รัม-อัลลอฮ์-อู วัจฮาฮู ตามที่Nasr กล่าว คำอธิษฐานแห่งความดีนี้กลายเป็นหนึ่งในชื่อของอาลีที่ชาวสุหนี่ใช้เป็นส่วนใหญ่ วลีนี้ซึ่งมักจะมาพร้อมกับคำอื่น ๆ ใช้ในการส่งคำทักทายและคำอธิษฐานที่ดี[1]

อ้างอิง

  1. นัสร์, ไซเยด ฮอสเซน . "อาลี". สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ . Encyclopædia Britannica, Inc. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2550 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Karram-Allah-u_Wajhahu&oldid=1171375219"