คับบาลาห์

From Wikipedia, the free encyclopedia
ชาวยิว Kabbalists พรรณนา 2184; แม่พิมพ์ไม้บนกระดาษ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแซกซอนเมืองเดรสเดน

คับบาลาห์ ( ฮีบรู : ק ַ ב ָ ּ ל ָ ה Qabbālā , ตามตัวอักษร "การต้อนรับ ประเพณี" [1] [a] ) เป็น วิธี การลึกลับระเบียบวินัย และโรงเรียนแห่งความคิดในเวทย์มนต์ของชาวยิว [2] Kabbalist แบบดั้งเดิมเรียกว่าMekubbal ( מ ְ ק ו ּ ב ָ ּ ל ‎ Məqūbbāl "ผู้รับ") [2]คำจำกัดความของคับบาลาห์แตกต่างกันไปตามประเพณีและจุดมุ่งหมายของผู้ที่ติดตาม[3]จากต้นกำเนิดในศาสนายูดายยุคกลางไปจนถึงการดัดแปลงในภายหลังในศาสตร์ลึกลับตะวันตก ( คริสเตียนคับบาลาห์และHermetic Qabalah ) คับบาลาห์ของชาวยิวเป็นชุดของคำสอนลึกลับที่มีไว้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า นิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง — Ein Sof ผู้ลึกลับ ( אֵין סוֹף ‎, "The Infinite" ) [4] [5] — และ จักรวาลของมนุษย์ที่มีขอบเขตจำกัด ( การสร้างของพระเจ้า). [2] [4]เป็นรากฐานของ การตีความศาสนา ลึกลับภายในศาสนายูดาย [2] [6]

เดิม ชาวยิว Kabbalistsพัฒนาตนเองส่งข้อความศักดิ์สิทธิ์ภายในขอบเขตของประเพณียิว[2] [6]และมักจะใช้พระคัมภีร์คลาสสิกของชาวยิวเพื่ออธิบายและแสดงคำสอนที่ลึกลับ คำสอนเหล่านี้จัดขึ้นโดย Kabbalists เพื่อกำหนดความหมายภายในของทั้งฮีบรูไบเบิลและวรรณกรรมแรบบินิก แบบดั้งเดิม และมิติการส่งผ่านที่ปกปิดไว้ก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับการอธิบายความสำคัญของการปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว [7]

ผู้ประกอบวิชาชีพแผนโบราณเชื่อว่าต้นกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดมีมาก่อนศาสนาของโลก ก่อตัวเป็นพิมพ์เขียวดั้งเดิมสำหรับปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และระบบการเมืองของ Creation [8] ตามประวัติศาสตร์ คับบาลา ห์เกิดขึ้นจากรูปแบบก่อนหน้านี้ของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว ในสเปนและฝรั่งเศสตอนใต้ในศตวรรษที่ 12 ถึง 13 และ ถูกตีความใหม่ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการลึกลับ ของชาวยิวในศตวรรษที่ 16 ออตโตมัน ปาเลสไตน์ [2] Zohar ข้อความพื้นฐานของคับบาลาห์แต่งขึ้นในปลายศตวรรษที่13 Isaac Luria (ศตวรรษที่ 16) ถือเป็นบิดาแห่งคับบาลาห์ร่วมสมัย Lurianic Kabbalah ได้รับความนิยมในรูปแบบของศาสนายิว Hasidicตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา [2]ในช่วงศตวรรษที่ 20 ความสนใจทางวิชาการในตำราคับบาลิสติกที่นำโดยนักประวัติศาสตร์ชาวยิวGershom Scholem เป็นแรงบันดาล ใจในการพัฒนางานวิจัยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคับบาลาห์ในสาขาการศึกษาของศาสนายูดาย [9] [10]

ประเพณี

ตามZoharข้อความพื้นฐานสำหรับความคิดแบบคับบาลิสติก[11] การศึกษาโตราห์สามารถดำเนินการตามการตีความสี่ระดับ ( อรรถกถา ) [12] [13]ระดับทั้งสี่นี้เรียกว่าpardesจากอักษรเริ่มต้น (PRDS ภาษาฮีบรู: פַּרדֵס , สวนผลไม้)

 • Peshat (ฮีบรู: פשט lit. "simple"): การตีความโดยตรงของความหมาย [14]
 • เรเมซ (ฮีบรู: רֶמֶז lit. "คำใบ้[s]"): ความหมาย เชิงเปรียบเทียบ (ผ่านการพาดพิง )
 • Derash (ฮีบรู: דְרָשׁจาก Heb. darash : "สอบถาม" หรือ "แสวงหา"): midrashic (rabbinic) ความหมาย มักจะมีการเปรียบเทียบจินตนาการกับคำหรือโองการที่คล้ายกัน
 • สด (ฮีบรู: סוֹד lit. "ความลับ" หรือ "ความลึกลับ"): ความหมายภายใน ลึกลับ ( เลื่อนลอย ) แสดงในคับบาลาห์

คับบาลาห์ได้รับการพิจารณาจากสาวกว่าเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาโทราห์  - การศึกษาโทราห์ ( วรรณกรรม Tanakhและ rabbinic) เป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของชาวยิวที่ช่างสังเกต [15]

การศึกษาเชิงวิชาการ-ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว ขอสงวนคำว่า "คับบาลาห์" เพื่อระบุถึงหลักคำสอนที่โดดเด่นและเฉพาะเจาะจงซึ่งปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในยุคกลาง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดและวิธีการลึกลับของ Merkabah ก่อนหน้านี้ [16]ตามการจัดหมวดหมู่เชิงพรรณนานี้ ทั้งสองรุ่นของทฤษฎีคับบาลิสติก ยุคกลาง-โซฮาริก และยุคแรก คับบาลาห์ Lurianicรวมกันประกอบด้วยประเพณีเชิงปรัชญาในคับบาลาห์ ประเพณีที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ถูกรังเกียจมากกว่านั้น เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่มีมนต์ขลังของการปฏิบัติคับบาลาห์ตัวอย่างเช่น Moshe Idelเขียนว่าโมเดลพื้นฐาน 3 แบบนี้สามารถมองเห็นได้ว่ามีการดำเนินงานและแข่งขันกันตลอดประวัติศาสตร์ของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว นอกเหนือไปจากภูมิหลังแบบคับบาลิสติกในยุคกลาง [17]พวกเขาสามารถแยกแยะได้โดยเจตนาพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจ้า:

 • Theosophical หรือTheosophical- TheurgicประเพณีของTheoretical Kabbalah (จุดสนใจหลักของ Zohar และ Luria) พยายามที่จะเข้าใจและอธิบายอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์โดยใช้สัญลักษณ์ในจินตนาการและตำนานของประสบการณ์ทางจิตวิทยาของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นทางเลือกแนวคิดเชิงสัญชาตญาณแทนปรัชญาของชาวยิวที่ มีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิอริสโตเติ้ลของไมโมนิเดส การคาดเดานี้กลายเป็นกระแสกลางของคับบาลาห์ และการอ้างอิงตามปกติของคำว่า "คับบาลาห์" ปรัชญาของมันยังบอกเป็นนัยถึงอิทธิพลโดยธรรมชาติที่สำคัญของอิทธิพล theurgic ของการกระทำของมนุษย์ในการไถ่ถอนหรือทำลายอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ เนื่องจากมนุษย์เป็นพิภพเล็กอันศักดิ์สิทธิ์ และอาณาจักรทางจิตวิญญาณเป็นพิภพอันศักดิ์สิทธิ์ จุดประสงค์ของคับบาลาห์เชิงเทวปรัชญาแบบดั้งเดิมคือเพื่อให้การปฏิบัติ ทางศาสนาของชาวยิวเชิงบรรทัดฐานทั้งหมดมีความหมายเชิงอภิปรัชญาที่ลึกลับนี้
 • ประเพณีการทำสมาธิของEcstatic Kabbalah (แสดงตัวอย่างโดยAbraham AbulfiaและIsaac of Acre ) มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นหนึ่งอันลึกลับกับพระเจ้า หรือการทำให้ผู้ทำสมาธิเป็นโมฆะในสติปัญญาที่กระตือรือร้น ของพระเจ้า "ผู้พยากรณ์คับบาลาห์" ของอับราฮัม อบูลาเฟียเป็นตัวอย่างสูงสุดของเรื่องนี้ แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาแบบคับบาลิสติก การทำสมาธิของอาบูลาเฟียสร้างขึ้นจากปรัชญาของไมโมนิเดส ซึ่งต่อไปนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามของนักเหตุผลนิยมต่อกลุ่มคับบาลิสเชิงปรัชญา
 • ประเพณี Magico-Talismanic ของการปฏิบัติคับบาลาห์ (ในต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพิมพ์บ่อยครั้ง) พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และโลกโดยใช้วิธีการปฏิบัติ ในขณะที่การตีความการบูชาตามปรัชญามองว่าบทบาทการไถ่บาปเป็นการประสานพลังแห่งสวรรค์ การปฏิบัติจริงของคับบาลาห์เกี่ยวข้องกับ การแสดง เวทมนตร์สีขาวอย่างเหมาะสม และถูกเซ็นเซอร์โดยกลุ่มคับบาลิสสำหรับเฉพาะผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาณาจักรล่างที่มีความบริสุทธิ์และมลทินปะปนกัน ด้วยเหตุนี้ มันจึงกลายเป็นประเพณีเล็กๆ น้อยๆ ที่แยกออกจากคับบาลาห์ การปฏิบัติคับบาลาห์ถูกห้ามโดย Arizal จนกว่าวิหารในกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นใหม่และบรรลุถึงสถานะของความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรมที่จำเป็น [18] : 31 

ตามความเชื่อแบบคับบาลิสติก ความรู้แบบคับบาลิสม์ยุคแรกถูกส่งโดยพระสังฆราช ผู้เผยพระวจนะและนักปราชญ์ ในที่สุดก็ "เชื่อมโยง" เข้ากับงานเขียนและวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวยิว ตามมุมมองนี้ คับบาลาห์ในยุคแรกเริ่มในราวศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช เป็นความรู้แบบเปิดที่ผู้คนกว่าล้านคนในอิสราเอลโบราณได้ปฏิบัติ [19]การพิชิตจากต่างชาติทำให้ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวยิวในสมัยนั้น ( สภาแซนเฮดริน ) ต้องปิดบังความรู้และทำให้เป็นความลับ โดยเกรงว่าอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหากตกไปอยู่ในมือคนชั่ว [20]

เป็นการยากที่จะชี้แจงด้วยระดับความมั่นใจถึงแนวคิดที่แน่นอนภายในคับบาลาห์ มีสำนักคิดที่แตกต่างกันหลายแห่งซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ยอมรับว่าถูกต้องทุกประการ ทางการฮาลาคิคสมัยใหม่พยายามจำกัดขอบเขตและความหลากหลายภายในคับบาลาห์ให้แคบลง โดยจำกัดการศึกษาเฉพาะตำราบางเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zohar และคำสอนของ Isaac Luria ที่สืบทอดผ่าน Hayyim ben Joseph Vital [22]อย่างไรก็ตาม แม้คุณสมบัตินี้จะจำกัดขอบเขตของความเข้าใจและการแสดงออกเพียงเล็กน้อย ดังที่รวมไว้ในงานเหล่านั้น ได้แก่ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของ Abulafian, Sefer Yetzirah , งานเขียนของ Albotonian และBerit Menuhah , [23]ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ได้รับเลือกแบบคับบาลิสติก และตามที่Gershom Scholem ได้อธิบายเพิ่มเติมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รวมความสุขเข้ากับเวทย์มนต์เชิงเทวปรัชญา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพูดถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นsephirotและการโต้ตอบของพวกเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่เป็นนามธรรมสูงที่สามารถเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณเท่านั้น [24]

คับบาลาห์ของชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว

การแปลภาษาละตินของShaarei Ora ของ Gikatilla

จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นต้นมา ตำราคับบาลาห์ของชาวยิวได้เข้าสู่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของชาวยิว ซึ่งพวกเขาได้รับการศึกษาและแปลโดยChristian HebraistsและHermeticไสยศาสตร์ ประเพณีร่วมกันของChristian CabalaและHermetic Qabalah พัฒนา ขึ้นโดยอิสระจาก Judaic Kabbalah การอ่านตำราของชาวยิวในฐานะภูมิปัญญาโบราณแบบสากลนิยมที่เก็บรักษาไว้จากประเพณีโบราณของพวกนอสติก ทั้งสองปรับแนวคิดของชาวยิวอย่างอิสระจากความเข้าใจของชาวยิว เพื่อผสานเข้ากับเทววิทยา ประเพณีทางศาสนา และสมาคมเวทมนตร์อื่นๆ อีกหลายแห่ง ด้วยการเสื่อมถอยของ Christian Cabala ในยุคแห่งเหตุผลHermetic Qabalah ยังคงเป็นประเพณีใต้ดินกลางในศาสตร์ลึกลับตะวันตก ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ชาวยิวเหล่านี้กับเวทมนตร์ การเล่นแร่แปรธาตุและการทำนาย คับบาลาห์ได้รับความหมายแฝงที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกห้ามในศาสนายูดาย โดยที่คับบาลาห์ผู้ปฏิบัติเชิงบำบัดของชาวยิวเป็นผู้เยาว์ ประเพณีที่ได้รับอนุญาตถูกจำกัดไว้สำหรับชนชั้นสูงเพียงไม่กี่คน ทุกวันนี้ สิ่งพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับคับบาลาห์เป็นของ ยุคใหม่ที่ไม่ใช่ชาวยิวและประเพณีลึกลับของคาบาลา แทนที่จะให้ภาพที่ถูกต้องของจูดายคับบาลาห์ [26]แทน สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและแบบดั้งเดิมของชาวยิวตอนนี้แปลและศึกษา Judaic Kabbalah สำหรับผู้อ่านในวงกว้าง

ประวัติศาสตร์เวทย์มนต์ของชาวยิว

ต้นกำเนิด

ตามความเข้าใจดั้งเดิมของคับบาลาห์ คับบาลาห์มาจากเอเดน [27]มันลงมาจากอดีตอันไกลโพ้นเป็นการเปิดเผยเพื่อเลือกtzadikim (คนชอบธรรม) และส่วนใหญ่ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยผู้มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ลัทธิยูดายนิกายทัลมุดบันทึกมุมมองของตนเกี่ยวกับพิธีสารที่เหมาะสมสำหรับการสอนความลับในคัมภีร์ทัลมุด , Tractate Hagigah , 11b-13a ว่า "ไม่ควรสอน . . . การทรงสร้างเป็นคู่ๆ หรืองานของราชรถแก่บุคคล เว้นแต่เขา มีปัญญาหยั่งรู้ความหมายได้เองเป็นต้น" [28]

นักวิชาการร่วมสมัยชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ของลัทธิลึกลับของชาวยิวเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ของประวัติศาสตร์ชาวยิว ซึ่งแต่ละแห่งไม่เพียงสะท้อนถึงรูปแบบเวทมนตร์ ก่อนหน้า เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางปัญญาและวัฒนธรรมของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นั้นด้วย คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอด เชื้อสาย อิทธิพล และนวัตกรรมนั้นแตกต่างกันอย่างมากและไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆ

ข้อกำหนด

ในขั้นต้นความรู้แบบคับบาลิสติกเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญของOral Torahซึ่งมอบให้โดยพระเจ้าแก่โมเสสบนภูเขาซีนายประมาณศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตศักราชตามผู้ติดตาม แม้ว่าบางคนเชื่อว่าคับบาลาห์เริ่มต้นจากอาดั[27]

เป็นเวลาสองสามศตวรรษที่ความรู้ลึกลับถูกอ้างถึงโดยการปฏิบัติด้านต่างๆ ของมัน—การทำสมาธิHitbonenut ( ฮีบรู : הִתְבּוֹנְנוּת ), [29] Rebbe Nachman แห่ง Breslov 's Hitbodedut ( ฮีบรู : הִתְבּוֹדְדוּת ) แปลว่า "อยู่คนเดียว" หรือ "โดดเดี่ยวตัวเอง" หรือโดยคำอื่นที่อธิบายเป้าหมายที่แท้จริงที่ต้องการของการปฏิบัติ—คำพยากรณ์ (" NeVu'a " ฮีบรู : נְבוּאָה ) นักวิชาการ Kabbalistic Aryeh Kaplanติดตามต้นกำเนิดของวิธีการทำสมาธิแบบ Kabbalistic ในยุคกลางเพื่อรับมรดกของพวกเขาจากการถ่ายทอดด้วยปากเปล่าของประเพณีการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลและสร้างคำศัพท์และเทคนิคที่คาดเดาขึ้นใหม่ [30]

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช เมื่องานของ Tanakh ได้รับการแก้ไขและประกาศให้เป็นนักบุญ และความรู้ลับที่เข้ารหัสไว้ในงานเขียนและหนังสือม้วนต่างๆ ("Megilot") ความรู้ลึกลับถูกเรียกว่า Ma'aseh Merkavah (ฮีบรู: מַעֲשֶׂה מֶרְכָּבָה ) [ 31]และMa'aseh B'reshit ( ฮีบรู : מ ַ ע ֲ ש ֶ ׂ ה ב ְ ּ ר ֵ א ש ִ ׁ ית ), [32]ตามลำดับ "การกระทำของราชรถ" และ "การกระทำของการสร้าง" เวทย์มนต์ Merkabahพาดพิงถึงความรู้ที่เข้ารหัสและวิธีการทำสมาธิในหนังสือของผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลอธิบายถึงวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับ "ราชรถศักดิ์สิทธิ์" เวทย์มนต์ B'reshit อ้างถึงบทแรกของปฐมกาล ( ฮีบรู : בְּרֵאשִׁית ) ในโตราห์ที่เชื่อว่ามีความลับของการสร้างจักรวาลและพลังแห่งธรรมชาติ คำศัพท์เหล่านี้ได้รับเอกสารทางประวัติศาสตร์และคำอธิบายในภายหลังในบทที่สองของ Talmudic tractate Hagigahจากต้นศตวรรษ CE

ความเชื่อมั่นใน การเปิดเผยคำพยากรณ์ใหม่ปิดลงหลังจากพระคัมภีร์ไบเบิลกลับมาจากบาบิโลนในวิหารที่สองของศาสนายูดายเปลี่ยนไปเป็นนักบุญและอรรถกถาของพระคัมภีร์หลังจากเอสราอาลักษณ์ คำทำนายในระดับที่น้อยกว่าของRuach Hakodeshยังคงอยู่ ด้วยการเปิดเผยของทูตสวรรค์ ความลับลึกลับจากสวรรค์ และการปลดปล่อยโลกาวินาศจากการกดขี่ของกรีกและโรมัน เกี่ยวกับ วรรณกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกท่ามกลางวงการอาถรรพ์ดั้งเดิมของชาวยิวยุคแรก เช่น หนังสือของดาเนียลและ ชุมชน Dead Sea Scrollsแห่งQumran ต้นยิวอาถรรพ์วรรณคดีสืบทอดความกังวลที่กำลังพัฒนาและส่วนที่เหลือของศาสนายูดายเชิงพยากรณ์และสันทราย

องค์ประกอบลึกลับของโตราห์

หีบพันธสัญญาในวิหารของโซโลมอนเป็นที่ประทับของพระเจ้า เอเสเคียลและอิสยาห์มีนิมิตเชิงพยากรณ์เกี่ยวกับราชรถและบัลลังก์สวรรค์ที่เป็นเทวทูต

เมื่ออ่านโดยกลุ่มคับบาลิสรุ่นหลัง คำอธิบายของโตราห์เกี่ยวกับการสร้างในหนังสือปฐมกาลเผยให้เห็นความลึกลับเกี่ยวกับพระเจ้า ธรรมชาติที่แท้จริงของอาดัมและเอวา สวนเอเดน (ฮีบรู: גַּן עֵדֶן) ต้นไม้แห่งความรู้แห่งความดี และความชั่วร้าย ( ฮีบรู : עֵץ הַדַּעַת שֶׁל טוֹב וְרַע ) และต้นไม้แห่งชีวิต ( ฮีบรู : עֵץ חַיִּים ) รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้กับงู(ฮีบรู: נָחָשׁ )อันนำมาซึ่งหายนะเมื่อเสพเข้าไปผลไม้ต้องห้าม (ภาษาฮีบรู : ผลของต้นไม้แห่งความรู้ ) ตามที่บันทึกไว้ในปฐมกาล 3 [33]

พระคัมภีร์จัดเตรียมเนื้อหาเพิ่มเติมมากมายสำหรับการคาดเดาที่เป็นตำนานและลึกลับ [34]โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิมิตของผู้เผยพระวจนะเอเสเคี ยลดึงดูด การคาดเดาที่ลึกลับมากเช่นเดียวกับนิมิตเรื่องวิหารของอิสยาห์ เหตุการณ์ลึกลับอื่นๆ ได้แก่นิมิตของยาโคบ เกี่ยวกับ บันไดสู่สวรรค์และ การเผชิญหน้าของ โมเสสกับพุ่มไม้ที่ลุกไหม้และพระเจ้าบนภูเขาซีนาย [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ตัวอักษร 72 ชื่อของพระเจ้าซึ่งใช้ในเวทย์มนต์ของชาวยิวเพื่อจุดประสงค์ในการทำสมาธิ[ ต้องการอ้างอิง ]ได้มาจากคำพูดภาษาฮีบรู[ ต้องการคำอธิบาย ]โมเสสพูดต่อหน้าทูตสวรรค์ ในขณะที่ทะเลอ้อแยกออกจากกัน ทำให้ชาวฮีบรูสามารถ หลบหนีผู้โจมตีที่ใกล้เข้ามา [ ต้องการอ้างอิง ]ปาฏิหาริย์ของการอพยพ ซึ่งทำให้โมเสสได้รับบัญญัติสิบประการและมุมมองของชาวยิวออร์โธดอกซ์ในการยอมรับโตราห์ที่ภูเขาซีนาย ก่อนการสร้างชาติยิวกลุ่มแรกประมาณสามร้อยปีก่อนที่กษัตริย์ซาอู[ต้องการการอ้างอิง ]

ยุคทัลมุดิค

หลุมฝังศพของรับบีอากิวาในไทเบเรียส เขาปรากฏตัวในวรรณกรรมลึกลับของ Hekhalot และเป็นหนึ่งในสี่คนที่เข้าสู่Pardes
หลุมฝังศพของShimon bar YochaiในMeronก่อนปี 1899 Tanna ผู้เป็นวิชาล มูด เขาเป็นครูลึกลับในงาน Kabbalistic ตอนกลาง Zohar

ในศาสนาแรบบินิกยูดาย ยุคต้น (ศตวรรษต้นของสหัสวรรษที่ 1 ส.ศ.) คำว่าMa'aseh Bereshit ("ผลงานแห่งการสร้างสรรค์") และMa'aseh Merkabah ("ผลงานแห่งบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์/ราชรถ") บ่งชี้อย่างชัดเจนถึง ลักษณะ Midrashicของ การคาดเดาเหล่านี้ พวกเขาอ้างอิงจากปฐมกาล 1 และเอเสเคียล 1:4–28 ในขณะที่ชื่อSitrei Torah (แง่มุมที่ซ่อนอยู่ของโทราห์) (Talmud Hag. 13a) และRazei Torah (ความลับของโทราห์) ( Ab. vi. 1) บ่งบอกถึงลักษณะของพวกเขา เป็นตำนานลับ

หลักคำสอนเรื่องลมูดิกห้ามไม่ให้มีการสอนหลักคำสอนที่ลึกลับต่อสาธารณะและเตือนถึงอันตรายของหลักคำสอนเหล่านั้น ในมิชนาห์ (ฮากิกาห์ 2:1) แรบไบได้รับคำเตือนให้สอนหลักคำสอนการสร้างสิ่งลี้ลับแก่นักเรียนทีละคนเท่านั้น [35] [36]เพื่อเน้นย้ำถึงอันตราย ในเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของชาวยิว ("ตำนาน") เรื่องหนึ่ง นักบวชผู้มีชื่อเสียง 4 คนในยุคมิชนาอิก (ซีอี ศตวรรษที่ 1) กล่าวกันว่าเคยมาเยี่ยมสวนผลไม้ (นั่นคือ สวรรค์, pardes , ภาษาฮีบรู : פרדס lit., สวนผลไม้ ): [37]

ชายสี่คนเข้าร่วมการสวนสนาม —เบ็น อัซไซ, เบน โซมา, อาเคอร์ (เอลีชา เบน อาบูยาห์) และอากิบา เบนอัซไซมองดูแล้วก็ตาย เบน โซมามองแล้วก็โมโห อาเชอร์ทำลายต้นไม้ อากิบะเข้ามาอย่างสงบและจากไปอย่างสงบ

ในการอ่านตำนานนี้ มีเพียงแรบไบ อากิบะเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะจัดการศึกษาหลักคำสอนลึกลับ Tosafot ข้อคิดในยุคกลางเกี่ยวกับลมุดกล่าวว่าปราชญ์ทั้งสี่ "ไม่ได้ขึ้นไปตามตัวอักษร แต่ดูเหมือนพวกเขาราวกับว่าพวกเขาขึ้นไป" [38]ในทางกลับกันLouis Ginzbergเขียนในสารานุกรมของชาวยิว (พ.ศ. 2444–2449) ว่าการเดินทางสู่สรวงสวรรค์ [39]

ตรงกันข้ามกับ Kabbalists Maimonides ตีความpardesเป็นปรัชญาไม่ใช่เวทย์มนต์ [40]

โรงเรียนยุคก่อนคับบาลิสติก

วรรณคดีอาถรรพ์ยุคแรก

วิธีการลึกลับและหลักคำสอนของตำราHekhalot ("ห้องสวรรค์") และMerkabah ("รถม้า" ของพระเจ้า) ซึ่งตั้งชื่อโดยนักวิชาการสมัยใหม่จากรูปแบบซ้ำ ๆ เหล่านี้กินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราชจนถึงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช ต้นฉบับเอกสารการเกิดขึ้นของคับบาลาห์ ผู้ประทับจิตได้รับการกล่าวขานว่า "ลงจากราชรถ" ซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงถึงการหยั่งรู้ภายในเกี่ยวกับการเดินทางบนสวรรค์ผ่านอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการมาถึงก่อนความเกรงขามเหนือธรรมชาติของพระเจ้า ตัวเอกที่ลึกลับของตำราคือนักปราชญ์ด้านลมูดิก ที่มีชื่อเสียง ของ Rabbinic Judaism ไม่ว่าจะเป็นภาพลวงตาหรือบันทึกสิ่งที่เหลืออยู่ของประเพณีที่พัฒนาแล้ว ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ถึง 11 ตำรา Hekhalot และSefer Yetzirah ซึ่งเป็นโปรโต-คับบาลิสติกในยุคต้น จักรวาล ("หนังสือแห่งการสร้างสรรค์") ได้เข้าสู่แวดวงชาวยิวในยุโรป งานลึกลับที่เป็นที่ถกเถียงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายถึง Anthropos ในจักรวาลShi'ur Qomahถูกตีความเชิงเปรียบเทียบโดย Kabbalists ที่ตามมาในการทำสมาธิเกี่ยวกับSephirot Divine Persona

ฮาสิเดย อัชเคนัส

อีกขบวนการที่มีอิทธิพลลึกลับ เชิงปรัชญา และเคร่งศาสนาที่แยกจากกัน ไม่นานก่อนที่ทฤษฎีคับบาลิสติกจะมาถึง นั่นคือ "ฮาซิเด อัชเคนาซ " (חסידי אשכנז) หรือนักปี่ติสต์ชาวเยอรมันในยุคกลางตั้งแต่ปี ค.ศ. 1150 ถึงปี ค.ศ. 1250 การเคลื่อนไหวทางจริยธรรม-นักพรตที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชั้นยอด การคาดเดา ของคับบาลาห์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัวนักวิชาการกลุ่มเดียว คือตระกูลคาโลนีมัสในไรน์แลนด์ของฝรั่งเศสและเยอรมัน จริยธรรมของ ชาวยิว ในการเสียสละตนเองอย่างศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อAshkenazi Jewry, วรรณกรรม Musarและต่อมาเน้นเรื่องความนับถือในศาสนายูดาย

การกำเนิดของคับบาลาห์ในยุคกลาง

ความโดดเด่นของนัคมานิเดส ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นบุคคลในนิกายแรบบินิกแบบคลาสสิก ทำให้กระแสหลักคับบาลาห์ได้รับการยอมรับผ่านบทวิจารณ์โทราห์ของเขา

นักวิชาการสมัยใหม่ได้ระบุภราดรภาพที่ลึกลับหลายอย่างที่ทำหน้าที่ในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 บางส่วน เช่น "Iyyun Circle" และ "Unique Cherub Circle" มีความลึกลับอย่างแท้จริง การปรากฏขึ้นทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกของหลักคำสอน Kabbalistic เชิงทฤษฎีเกิดขึ้นในหมู่ปราชญ์ชาวยิวแห่งโพรวองซ์และล็องก์ด็อกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในช่วงหลังทศวรรษ 1100 โดยมีการปรากฏตัวหรือการรวมงานลึกลับของ Bahir (หนังสือ "Brightness") ซึ่งเป็นมิดแรช ที่อธิบายถึง คุณลักษณะ ของ sephirotของพระเจ้าในฐานะที่เป็นละครแนวลึกลับที่มีปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกในอาณาจักรแห่งสวรรค์และโรงเรียนของIsaac the Blind(ค.ศ. 1160–1235) ท่ามกลางนักวิจารณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของโมนิเดสผู้ มีเหตุผลนิยม จากนั้นคับบาลาห์ก็แพร่กระจายไปยังแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรอบๆ รูปปั้นแรบบินิกกลางของNahmanides (ชาวRamban ) (ค.ศ. 1194–1270) ในช่วงต้นทศวรรษ 1200 โดยมี การวางแนวแบบ Neoplatonicที่เน้นไปที่เซฟิรอตตอนบน ต่อจากนั้น หลักคำสอนแบบคับบาลิสติกได้แสดงออกถึงการแสดงออกแบบคลาสสิกอย่างสมบูรณ์ที่สุดในหมู่ นักลัทธิ คับบาลิสม์ในช่วงหลังทศวรรษที่ 1200 ด้วย วรรณกรรม Zohar (Book of "Splendor") ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจักรวาลของ ความเป็นคู่ทาง ความรู้ความเข้าใจระหว่างเบื้องล่าง เปิดเผยคุณลักษณะของเพศชายและเพศหญิงของพระผู้เป็นเจ้า

ริโชนิม ("ปราชญ์ผู้อาวุโส") ของศาสนายูดายนอกรีตซึ่งมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมของคับบาลิสติก ทำให้คับบาลาห์ยอมรับทางวิชาการอย่างกว้างขวาง รวมทั้งนาห์มานิเดสและบาห์ยา เบน อาเชอร์ (รับบีนู เบฮาเย) (เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1340) ซึ่งข้อคิดเห็นแบบคลาสสิกเกี่ยวกับโทราห์อ้างอิงความลี้ลับแบบคับบาลิสติ

ชาวยิวออร์โธดอกซ์จำนวนมากปฏิเสธความคิดที่ว่าคับบาลาห์ผ่านการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเช่นที่เสนอไว้ข้างต้น หลังจากองค์ประกอบที่เรียกว่า Zohar ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนในศตวรรษที่ 13 คำว่า "คับบาลาห์" เริ่มอ้างถึงคำสอนที่ได้มาจากหรือเกี่ยวข้องกับ Zohar อย่างเจาะจงมากขึ้น ในเวลาต่อมา คำนี้เริ่มนำไปใช้กับคำสอนของโซฮาริกโดยทั่วๆ ไปตามที่ไอแซก ลูเรีย (ชาวแอริซาล) อธิบายอย่างละเอียด นักประวัติศาสตร์มักกล่าวถึงการเริ่มต้นของคับบาลาห์ว่ามีอิทธิพลสำคัญต่อความคิดและการปฏิบัติของชาวยิวด้วยการเผยแพร่ของ Zohar และถึงจุดสุดยอดด้วยการแพร่กระจายของคำสอนของ Lurianic ชาวยิว Harediส่วนใหญ่ยอมรับ Zohar เป็นตัวแทนของMa'aseh MerkavahและMa'aseh B'reshitที่อ้างถึงในตำราทัลมุด [41]

คับบาลาห์มีความสุข

ร่วมสมัยกับการเปล่งแสง Zoharic ของ Kabbalah เชิงปรัชญา-Theurgic ของสเปนอับราฮัม อบูลาเฟีย exilarch ชาวสเปน ได้พัฒนาทางเลือกของเขาเอง ระบบ Maimonidean ของการทำสมาธิ คับบาลาห์ผู้เผยพระวจนะแห่งความ ปีติยินดี แต่ละแง่มุมของประเพณีลึกลับ ที่อ้างว่าสืบทอดมา จากสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล [42]นี่เป็นช่วงเวลาคลาสสิกที่การตีความความหมายลึกลับต่างๆ ของโตราห์แตกต่างกันไปในหมู่นักคิดชาวยิว [43] Abulafia ตีความคุณลักษณะของพระเจ้า Sephirotของ Theosophical Kabbalah ไม่ใช่ไฮโปสเตส เหนือ ซึ่งเขาต่อต้าน แต่ในแง่จิตวิทยา แทนที่จะมีอิทธิพลต่อความสามัคคีในสวรรค์ที่แท้จริงโดยtheurgyแผนการทำสมาธิของเขามุ่งเป้าไปที่การรวมกันลึกลับกับพระเจ้าโดยดึงการไหลบ่าเข้ามาของคำทำนายในแต่ละบุคคล เขาเห็นการทำสมาธินี้โดยใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปแบบที่เหนือกว่าของประเพณีโบราณแบบคับบาลิสติก คับบาลาห์ในเวอร์ชันของเขาซึ่งตามมาในยุคกลางเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกยังคงเป็นกระแสเล็กน้อยต่อการพัฒนาคับบาลาห์เชิงปรัชญากระแสหลัก ต่อมาองค์ประกอบของอาบูลาเฟียนถูกรวมเข้ากับระบบคับบาลิสติกเชิงปรัชญาในศตวรรษที่ 16 ของโมเสส คอร์โดเวโรและเฮย์อิม ไวทัล ในภายหลังศาสนายูดาย Hasidicได้รวมองค์ประกอบของunio mysticaและการมุ่งเน้นทางจิตวิทยาจาก Abulafia

ยุคใหม่ตอนต้น

ลูเรียนิก คับบาลาห์

นักวิชาการชั้นนำของSafedในศตวรรษที่ 16 ได้ปลุกพลังของศาสนายูดายกระแสหลักผ่านการพัฒนาทางกฎหมาย พิธีกรรม การอรรถาธิบาย และ Lurianic-mythological

หลังจากความวุ่นวายและการโยกย้ายถิ่นฐานในโลกของชาวยิวอันเป็นผลมาจากการต่อต้านศาสนายูดาย ในช่วงยุคกลางและความบอบช้ำในระดับชาติจากการถูกขับไล่ออกจากสเปนในปี ค.ศ. 1492 การปิดฉากการออกดอกของชาวยิวในสเปนชาวยิวเริ่มค้นหาสัญญาณว่าเมื่อใดพระเมสสิยาห์ของชาวยิวที่รอคอยจะมาปลอบโยนพวกเขาในการถูกเนรเทศอย่างเจ็บปวด ในศตวรรษที่ 16 ชุมชนSafed in the Galilee ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านอาถรรพ์ การอรรถาธิบาย กฎหมาย และพิธีกรรมของชาวยิว อาถรรพ์ Safed ตอบสนองต่อการขับไล่ชาวสเปนโดยเปลี่ยนหลักคำสอนและการปฏิบัติของ Kabbalistic ไปสู่การมุ่งเน้นที่พระเมสสิยาห์ โมเสส คอร์โดเวโร (The RAMAKค.ศ. 1522–1570) และโรงเรียนของเขานิยมเผยแพร่คำสอนของ Zohar ซึ่งจนถึงตอนนั้นเป็นเพียงงานที่ถูกจำกัด งานที่ครอบคลุมของ Cordovero ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก (กึ่งมีเหตุผล) ของระบบสองระบบของ Theosophical Kabbalah โดยประสานการตีความก่อนหน้าของ Zohar ตามเงื่อนไขที่ชัดเจนของมันเอง ผู้เขียนShulkhan Arukh ("ประมวลกฎหมาย" ของชาวยิวเชิงบรรทัดฐาน), Yosef Karo (1488–1575) เป็นนักวิชาการของคับบาลาห์ที่เก็บไดอารี่ลึกลับส่วนตัว Moshe Alshichเขียนคำอธิบายลึกลับเกี่ยวกับ Torah และShlomo Alkabetzเขียนข้อคิดเห็นและบทกวีแบบ Kabbalistic

ลัทธิเมสสิเซียนของลัทธิเวทย์มนต์ที่ปลอดภัยถึงจุดสูงสุดในคับบาลาห์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของชาวยิวด้วยคำ อธิบายของการตีความใหม่จาก Isaac Luria (The ARI 1534–1572) โดยสาวกของเขาHayim VitalและIsrael Sarug ทั้งสองคัดลอกคำสอนของ Luria (ในรูปแบบที่แตกต่างกัน) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย Sarug นำ Lurianic Kabbalah ไปยุโรป Vital ประพันธ์ฉบับบัญญัติในภายหลัง คำสอนของ Luria ขัดแย้งกับอิทธิพลของ Zohar และ Luria ยืนเคียงข้าง Moses de Leon ในฐานะผู้ลึกลับที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิว [44]Lurianic Kabbalah มอบ Kabbalah เชิงปรัชญาเป็นครั้งที่สอง สมบูรณ์ (อยู่เหนือเหตุผล) ของสองระบบ อ่าน Zohar ในแง่ของส่วนที่ลึกลับที่สุด (Idrot )แทนที่คุณลักษณะ Sephirot ที่หักของพระเจ้าด้วยPartzufim ที่แก้ไขแล้ว (Divine Personas) ยอมรับการกลับชาติมาเกิด , การซ่อมแซม , และความเร่งด่วนของลัทธิเมสเซียนของชาวยิว ในจักรวาล ขึ้นอยู่กับภารกิจทางจิตวิญญาณของแต่ละคน

อิทธิพลต่อสังคมที่ไม่ใช่ชาวยิว

ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา การของยุโรป เป็นต้นมา ศาสนายิวกับคับบาลาห์ได้กลายเป็นอิทธิพลสำคัญในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของชาวยิว โดยแยกขาดจากประเพณีของศาสนายูดายที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง คับบาลาห์ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักไสยเวทชาวคริสต์นิกายฮีเบรสต์ผู้ซึ่งประสานและปรับให้เข้ากับประเพณีทางจิตวิญญาณและระบบความเชื่อของลัทธิลึกลับตะวันตก ที่ไม่ใช่ชาวยิว ได้ อย่างอิสระ [45] Christian Cabalistsจากศตวรรษที่ 15-18 ได้ดัดแปลงสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นภูมิปัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิลโบราณเข้ากับเทววิทยาของคริสเตียน [46] การนำเสนอของคับบาลาห์ในหนังสือ ลึกลับและ ยุคใหม่ เกี่ยวกับคับบาลาห์มีความคล้ายคลึงกับ Judaic Kabbalah เพียงเล็กน้อย [47]

ห้ามเรียนคับบาลาห์

การสั่งห้ามไม่ให้รับบีนิกศึกษาคับบาลาห์ในสังคมยิวถูกยกเลิกโดยความพยายามของผู้นำลัทธิคับบาลีในศตวรรษที่ 16 Avraham Azulai (1570–1643)

ฉันพบว่ามีการเขียนไว้ว่าทั้งหมดที่กำหนดไว้ข้างต้นห้ามการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยในภูมิปัญญาแห่งความจริง [คับบาลาห์] นั้น [มีความหมายเฉพาะสำหรับ] ช่วงเวลาที่ จำกัด จนถึงปี 5,250 (ค.ศ. 1490) ตั้งแต่นั้นมาเรียกว่า "ยุคสุดท้าย" และสิ่งที่ถูกห้ามนั้นได้รับอนุญาต [ตอนนี้] และได้รับอนุญาตให้ครอบครองตัวเราใน [การศึกษาของ] Zohar และตั้งแต่ปี ค.ศ. 5,300 (ค.ศ. 1540) เป็นที่พึงปรารถนาที่สุดที่มวลชนทั้งใหญ่และเล็ก [ในโตราห์] ควรครองตน [ในการศึกษาคับบาลาห์] ดังที่กล่าวไว้ในรายา เอ็มเฮมนา [ส่วนหนึ่งของ โซฮาร์]. และเนื่องจากบุญนี้กษัตริย์มาชิอาชจะเสด็จมาในอนาคต—ไม่ใช่ในบุญอื่น—จึงไม่สมควรที่จะท้อแท้ [จากการศึกษาคับบาลาห์] [48]

อย่างไรก็ตาม คำถามก็คือว่ามีการห้ามเกิดขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่ [ ตามใคร? ]สำหรับคำพูดข้างต้นของ Avraham Azulai นั้นพบหลายฉบับเป็นภาษาอังกฤษ อีกฉบับหนึ่งคือ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1540 เป็นต้นมา ระดับพื้นฐานของคับบาลาห์จะต้องได้รับการสอนอย่างเปิดเผยแก่ทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยคับบาลาห์เท่านั้นที่เราจะกำจัดสงคราม การทำลายล้าง และความไร้มนุษยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ของเขาตลอดไป [49]

บรรทัดที่เกี่ยวกับปี ค.ศ. 1490 ก็ขาดหายไปจากHesed L'Avraham ฉบับภาษาฮิบรู ซึ่งเป็นงานต้นทางที่ทั้งสองอ้างอิงจาก นอกจากนี้ ตามความเห็นของ Azulai การห้ามถูกยกเลิกเมื่อสามสิบปีก่อนที่เขาจะเกิด ซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องกับการตีพิมพ์คำสอนของ Isaac Luria ของ Haim Vital Moshe Isserles เข้าใจว่ามีข้อจำกัดเล็กน้อยเท่านั้น ในคำพูดของเขา "ท้องของคนเราจะต้องเต็มไปด้วยเนื้อและเหล้าองุ่น โดยแยกแยะระหว่างสิ่งต้องห้ามและสิ่งที่อนุญาต" [50]เขาได้รับการสนับสนุนจาก Bier Hetiv, Pithei Teshuva และVilna Gaon. The Vilna Gaon กล่าวว่า "ไม่เคยมีการห้ามหรือการออกกฎหมายใดๆ ที่จำกัดการศึกษาภูมิปัญญาของคับบาลาห์ ใครก็ตามที่กล่าวว่าไม่เคยศึกษาคับบาลาห์ ไม่เคยเห็น PaRDeS และพูดเหมือนเป็นคนโง่เขลา" [51] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

เซฟาร์ดีและมิซราฮี

โบสถ์ Beit Elเยรูซาเล็ม ศาสนายูดายตะวันออกมีเครือข่ายคับบาลาห์เป็นของตัวเอง

คับบาลาห์แห่งเซฟาร์ดี (คาบสมุทรไอบีเรีย) และมิซราฮี (ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และคอเคซัส) นักวิชาการโทราห์มีประวัติอันยาวนาน คับบาลาห์ในรูปแบบต่างๆ ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง แสดงความคิดเห็น และขยายออกไปโดยนักวิชาการชาวแอฟริกาเหนือ ตุรกี ชาวเยเมน และชาวเอเชียตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา มันเจริญรุ่งเรืองในหมู่ชาวยิว Sefardic ใน Tzfat ( Safed ) ก่อนการมาถึงของ Isaac Luria Yosef Karo ผู้เขียนShulchan Arukhเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน Tzfat แห่งคับบาลาห์ ชโลโม อัลคาเบตซ์ ผู้แต่งเพลงสวด เลคาห์ โดดีสอนอยู่ที่นั่น

โมเสส เบน จาค็อบ คอร์โดเวโร (หรือคอร์โดเอโร) ผู้เป็นศิษย์ของเขาได้ประพันธ์Pardes Rimonimซึ่งเป็นการรวบรวมคำสอนเกี่ยวกับคาบาลิสติกที่รวบรวมอย่างละเอียดถี่ถ้วนในหัวข้อต่างๆ จนถึงจุดนั้น Cordovero เป็นหัวหน้าสถาบันการศึกษาของ Tzfat จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อIsaac Luriaมีชื่อเสียงโด่งดัง Eliyahu De Vidasลูกศิษย์ของ Rabbi Moshe เป็นผู้ประพันธ์งานคลาสสิกชื่อReishit Chochmaซึ่งเป็นการผสมผสานคำสอนแบบคาบาลิสติกและมุสซาร์ (ศีลธรรม) Chaim Vitalยังเรียนที่ Cordovero แต่ด้วยการมาถึงของ Luria กลายเป็นศิษย์หลักของเขา ไวทัลอ้างว่าเป็นผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่คำสอนของอาริ แม้ว่าสาวกคนอื่นๆ จะตีพิมพ์หนังสือที่นำเสนอคำสอนของลูเรียด้วยก็ตาม

ประเพณี Kabbalist ตะวันออกยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ในหมู่นักปราชญ์ Sephardi และ Mizrachi Hakham และวงการศึกษา ในบรรดาบุคคลสำคัญ ได้แก่ ชาโลม ชาราบี ชาวเยเมน (พ.ศ. 2263–2320) แห่งโบสถ์ยิว Beit El , ชาวเยรูซาเล็มฮิดา (พ.ศ. 2267–2349) ผู้นำแบกแดด เบ็น อิชชัย (พ.ศ. 2375–2452) และราชวงศ์ อาบูฮัตเซรา

มาฮารัล

มหาราล แห่งปราก ในศตวรรษที่ 16 ได้กล่าวถึงอรรถาธิบายลึกลับในภาษาปรัชญา

นักศาสนศาสตร์ที่สร้างสรรค์ที่สุดคนหนึ่งในศาสนายูดายยุคแรกคือยูดาห์ โลว เบน เบซาเลล (ค.ศ. 1525–1609) ซึ่งรู้จักกันในนาม "มาฮาราลแห่งปราก" งานเขียนหลายชิ้นของเขาอยู่รอดและได้รับการศึกษาจากการผสมผสานที่ไม่ธรรมดาของแนวทางลึกลับและปรัชญาในศาสนายูดาย ในขณะที่คุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบคับบาลิสติก เขาแสดงออกถึงความคิดลึกลับของชาวยิวในแนวทางส่วนตัวของเขาเองโดยไม่อ้างอิงถึงเงื่อนไขแบบคับบาลิสติก [52] Maharal เป็นที่รู้จักมากที่สุดในวัฒนธรรมสมัยนิยมสำหรับตำนานโกเล็มแห่งปรากซึ่งเกี่ยวข้องกับเขาในนิทานพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม ความคิดของเขามีอิทธิพลต่อลัทธิ Hasidism เช่น กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน Przysucha ที่ครุ่นคิด ในช่วงศตวรรษที่ 20 ไอแซค ฮัทเนอร์(พ.ศ. 2449-2523) ยังคงเผยแพร่ผลงานของ Maharal ทางอ้อมผ่านคำสอนและสิ่งพิมพ์ของเขาเองในโลกเยชิวาที่ไม่ใช่ Hasidic

การเคลื่อนที่แบบแอนติโนเมียของ Sabbatian

ความปรารถนาทางจิตวิญญาณและความลึกลับของชาวยิวจำนวนมากยังคงผิดหวังหลังจากการตายของ Isaac Luria และเหล่าสาวกและเพื่อนร่วมงานของเขา ไม่มีความหวังสำหรับหลาย ๆ คนหลังจากการทำลายล้างและการสังหารหมู่ที่ตามมาหลังจากการจลาจล Chmielnicki (1648–1654) การสังหารหมู่ครั้งเดียวครั้งใหญ่ที่สุดของชาวยิวจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และในเวลานี้เองที่ความขัดแย้ง นักวิชาการชื่อซับบาทัย เซวี (ค.ศ. 1626–1676) ได้จับใจและความคิดของมวลชนชาวยิวในยุคนั้นด้วยคำสัญญาของลัทธิเมสสิยานิกยุคมิลเลนเนียล ที่สร้างเสร็จใหม่ ในรูปแบบของตัวตนของเขาเอง

ความสามารถพิเศษของเขา คำสอนลึกลับที่รวมถึงการออกเสียงซ้ำๆ ของTetragrammaton อันศักดิ์สิทธิ์ ในที่สาธารณะ ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคลิกที่ไม่มั่นคง และด้วยความช่วยเหลือจากNathan of Gaza ผู้กระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ทำให้มวลชนชาวยิวเชื่อว่าพระเมสสิยาห์ของชาวยิวได้เสด็จมาในที่สุด ดูเหมือนว่าคำสอนลึกลับของคับบาลาห์ได้พบ "ผู้ชนะ" ของพวกเขาและได้รับชัยชนะ แต่ยุคนี้ประวัติศาสตร์ของชาวยิวคลี่คลายลงเมื่อเซวีกลายเป็นผู้นอกรีตต่อศาสนายูดายโดยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหลังจากที่เขาถูกจับกุมโดยสุลต่านออตโตมันและขู่ว่าจะประหารชีวิตในข้อหาพยายาม แผนการยึดครองโลกและสร้างวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ขึ้นใหม่. สาวกชาวยิวส่วนน้อยของเซวีเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามพร้อมกับเขา

ผู้ติดตามของเขาหลายคนที่รู้จักกันในชื่อSabbatiansยังคงบูชาเขาอย่างลับๆ โดยอธิบายว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาไม่ใช่ความพยายามเพื่อรักษาชีวิตของเขา แต่เพื่อฟื้นฟูประกายแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละศาสนา และแรบไบชั้นนำส่วนใหญ่ก็คอยระวังอยู่เสมอเพื่อถอนรากพวกเขา ออก. ขบวนการDönmehในตุรกีสมัยใหม่เป็นเศษซากของความแตกแยกของชาว Sabbatian ที่หลงเหลืออยู่ เทววิทยาที่พัฒนาโดยผู้นำขบวนการสะบาโตเกี่ยวข้องกับแอนติโนเมียนการไถ่อาณาจักรแห่งความไม่บริสุทธิ์ด้วยบาปตามทฤษฎี Lurianic ความเห็นในระดับปานกลางสงวนงานที่เป็นอันตรายนี้ไว้สำหรับพระเมสสิยาห์ ซับบาไต เซวี แห่งสวรรค์แต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่ผู้ติดตามของเขายังคงเป็นชาวยิวที่ช่างสังเกต รูปแบบที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพูดถึงการอยู่เหนือธรรมชาติของพระเมสสิยาห์ของโตราห์ และกำหนดให้ผู้ติดตามนิกายสะบาเตเชียนต้องเลียนแบบพระองค์ ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ

เนื่องจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นในโลกของชาวยิว ข้อห้ามของแรบบินิกต่อการศึกษาคับบาลาห์จึงเป็นที่ยอมรับอย่างมั่นคงในศาสนายิว หนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ชายสามารถศึกษาและมีส่วนร่วมในคับบาลาห์ได้คือต้องมีอายุอย่างน้อยสี่สิบปี ข้อกำหนดเรื่องอายุนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และไม่ได้มาจากคัมภีร์ทัลมุดแต่เป็นรับบินิก ชาวยิวหลายคนคุ้นเคยกับคำตัดสินนี้ แต่ไม่ทราบที่มา [53]ยิ่งกว่านั้น ข้อห้ามไม่ได้มีลักษณะที่ฮาลาคห์ ตามที่โมเสส คอร์โดเวโร กล่าว ตามหลักโหราศาสตร์แล้ว ผู้หนึ่งต้องมีอายุยี่สิบปีจึงจะมีส่วนร่วมในคับบาลาห์ได้ นักบวชที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึง ARI, Rabbi Nachman แห่ง Breslov, Yehuda Ashlagอายุน้อยกว่ายี่สิบเมื่อเริ่มก่อตั้ง

การเคลื่อนไหวของ Sabbatian ตามมาด้วยพวกFrankistsสาวกของJacob Frank (1726–1791) ซึ่งในที่สุดกลายเป็นผู้ละทิ้งศาสนายูดายโดยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แฟรงก์ใช้แรงกระตุ้นแบบสะบาเตเชียนไปสู่จุดจบแบบทำลายล้าง โดยประกาศตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเมสสิยานิกไตรลักษณ์พร้อมกับลูกสาวของเขา และการทำลายโทราห์ทั้งหมดก็คือการบรรลุผลของมัน ยุคแห่งความผิดหวังนี้ไม่ได้ทำให้ชาวยิวจำนวนมากโหยหาความเป็นผู้นำที่ "ลึกลับ"

สมัยใหม่

คับบาลาห์ดั้งเดิม

โมเช ไชม์ ลุซซัตโตนักบวชชาวอิตาลีชั้นนำ ยังเขียนงานฆราวาสอีกด้วย ซึ่งฮัสคาลาห์เห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมฮีบรู สมัยใหม่
The Vilna Gaonผู้นำในศตวรรษที่ 18 ของพวกแรบไบที่ต่อต้านลัทธิ Hasidism ซึ่งเป็นกลุ่ม Kabbalist ที่ต่อต้านนวัตกรรมหลักคำสอนและภาคปฏิบัติของ Hasidic

Moshe Chaim Luzzatto (1707–1746) ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี เป็นนักวิชาการด้านลมูดแก่แดดที่อนุมานถึงความจำเป็นในการสอนและการศึกษาคับบาลาห์ในที่สาธารณะ เขาก่อตั้งเยชิวาเพื่อการศึกษาคับบาลาห์และคัดเลือกนักเรียนอย่างแข็งขัน เขาเขียนต้นฉบับจำนวนมากในรูปแบบภาษาฮีบรูที่ชัดเจนและน่าดึงดูดใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ชื่นชมและนักวิจารณ์แนวแรบไบนี ซึ่งเกรงกลัว " ซับบาไต เซวี " (พระเมสสิยาห์จอมปลอม) อีกองค์หนึ่งในการสร้าง ศัตรูที่เป็นพวกแรบบิเนียนของเขาบังคับให้เขาปิดโรงเรียน ส่งมอบและทำลายงานเขียนแบบคาบาลิสติกที่มีค่าที่สุดของเขาที่ไม่ได้ตีพิมพ์จำนวนมาก และลี้ภัยไปเนเธอร์แลนด์ ในที่สุดเขาก็ย้ายไปที่ดินแดนแห่งอิสราเอล ผลงานที่สำคัญที่สุดของเขา เช่นDerekh Hashemเอาตัวรอดและทำหน้าที่เป็นประตูสู่โลกแห่งเวทย์มนต์ของชาวยิว [54]

Elijah of Vilna (Vilna Gaon) (1720–1797) ซึ่งตั้งอยู่ในลิทัวเนีย ได้รับการเข้ารหัสและเผยแพร่คำสอนของเขาโดยสาวกของเขา เช่นChaim Volozhinตีพิมพ์ผลงานลึกลับและจริยธรรมNefesh HaChaim [55]เขาต่อต้านขบวนการ Hasidic ใหม่อย่างแข็งขันและเตือนไม่ให้แสดงความสนใจทางศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนลึกลับของแรบไบในที่สาธารณะ แม้ว่า Vilna Gaon จะไม่ชอบขบวนการ Hasidic แต่เขาไม่ได้ห้ามการศึกษาและการมีส่วนร่วมในคับบาลาห์ เห็นได้ชัดจากงานเขียนของเขาในEven Shlema "ผู้ที่สามารถเข้าใจความลับของโทราห์และไม่พยายามที่จะเข้าใจจะถูกตัดสินอย่างรุนแรง ขอพระเจ้าทรงเมตตา" (เดอะวิลน่ากอนแม้แต่ชเลมา 8:24) "การไถ่บาปจะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้โทราห์เท่านั้น และสาระสำคัญของการไถ่บาปขึ้นอยู่กับการเรียนรู้คับบาลาห์" (The Vilna Gaon, Even Shlema , 11:3)

ในประเพณีตะวันออกของคับบาลาห์ ชาโลม ชาราบี (พ.ศ. 2263-2320) จากเยเมนเป็นผู้ชี้แจงความลับที่สำคัญเกี่ยวกับผลงานของอารี Beit El Synagogue หรือ "yeshivah of the kabbalists" ซึ่งเขาเป็นหัวหน้า เป็นหนึ่งในไม่กี่ชุมชนที่นำการทำสมาธิแบบ Lurianic มาสู่การสวดมนต์ร่วมกัน [56] [57]

ในศตวรรษที่ 20 Yehuda Ashlag (พ.ศ. 2428-2497) ในปาเลสไตน์ในอาณัติได้กลายเป็นผู้นำของลัทธิคับบาลิสลึกลับในแบบดั้งเดิม ซึ่งแปล Zohar เป็นภาษาฮิบรูด้วยแนวทางใหม่ใน Lurianic Kabbalah

ศาสนายิวฮาซิดิก

โบสถ์ของBaal Shem Tovผู้ก่อตั้ง Hasidism ในMedzhybizh ( ยูเครน ) มันสร้างเฟสใหม่ให้กับลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว โดยแสวงหาความนิยมผ่านการติดต่อภายใน
The Kabbalist (ค.ศ. 1910–1920) ภาพเหมือนของชาย Hasidic ในชุดเคร่งศาสนาของชาวยิวแสดงโดยIsidor Kaufmannจิตรกรชาวยิวชาวออสเตรีย-ฮังการี ( พิพิธภัณฑ์ยิวนิวยอร์ก )

Yisrael ben Eliezer Baal Shem Tov (1698–1760) ผู้ก่อตั้ง Hasidism ในพื้นที่ของยูเครน เผยแพร่คำสอนโดยอิงจาก Lurianic Kabbalah แต่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายที่แตกต่างกันของการรับรู้ทางจิตวิทยาทันทีของการมีอยู่ทั่วไปของพระเจ้าท่ามกลางโลกีย์ อารมณ์และความสุขอันร้อนแรงของลัทธิฮาซิดิสต์ยุคแรกพัฒนามาจากกิจกรรมลึกลับของลัทธินิสตาริม ก่อนหน้านี้ แต่กลับแสวงหาการฟื้นฟูชุมชนของชาวบ้านทั่วไปโดยเปลี่ยนกรอบของศาสนายูดายรอบหลักการสำคัญของ เดเวคุต(ความแนบแน่นกับพระเจ้าอย่างลึกลับ) สำหรับทุกคน แนวทางใหม่นี้เปลี่ยนทฤษฎีคับบาลิสติกชนชั้นสูงที่ลึกลับในอดีตให้กลายเป็นขบวนการเวทย์มนต์ทางสังคมที่เป็นที่นิยมเป็นครั้งแรก โดยมีหลักคำสอน ตำราคลาสสิก คำสอน และขนบธรรมเนียมของตนเอง จาก Baal Shem Tov ทำให้เกิดโรงเรียนต่อเนื่องของศาสนายิว Hasidic ซึ่งแต่ละแห่งมีแนวทางและความคิดที่แตกต่างกัน Hasidism ได้ก่อตั้งแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำของTzadikในลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว ซึ่งตอนนี้นักวิชาการชั้นยอดเกี่ยวกับตำราลึกลับได้เข้ามามีบทบาททางสังคมในฐานะตัวแทนและเป็นผู้วิงวอนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับมวลชน ด้วยการรวมขบวนการในศตวรรษที่ 19 ความเป็นผู้นำจึงกลายเป็นราชวงศ์

ในบรรดาโรงเรียน Hasidic ในเวลาต่อมาRebbe Nachman แห่ง Breslov (พ.ศ. 2315–2353) เหลนของ Baal Shem Tov ได้ฟื้นฟูและขยายขอบเขตคำสอนของยุคหลังออกไป โดยรวบรวมผู้ติดตามหลายพันคนในยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และโปแลนด์ ในการรวมกันของแนวทาง Hasidic และMitnaged Rebbe Nachman เน้นการศึกษาทั้งคับบาลาห์และทุนโทราห์อย่างจริงจังแก่สาวกของเขา คำสอนของเขาแตกต่างจากแนวทางที่กลุ่ม Hasidic อื่น ๆ กำลังพัฒนา ในขณะที่เขาปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับราชวงศ์ Hasidic ที่สืบทอดทางพันธุกรรม และสอนว่า Hasid แต่ละกลุ่มต้อง "ค้นหา tzaddik ( 'ผู้ศักดิ์สิทธิ์/ผู้ชอบธรรม')" สำหรับตัวเขาเองและภายในตัวเขาเอง [58]

โรงเรียน ปัญญาชน Habad-Lubavitchแห่ง Hasidism แยกตัวออกจากการปฐมนิเทศทางอารมณ์ของ General-Hasidism โดยทำให้จิตใจเป็นศูนย์กลางเป็นเส้นทางสู่หัวใจภายใน ข้อความของมันรวมเอาสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการสืบสวนอย่างมีเหตุผลเข้ากับคำอธิบายของคับบาลาห์ผ่านการเปล่งเสียงเป็นเอกภาพในแก่นแท้ของพระเจ้า เมื่อเร็ว ๆ นี้องค์ประกอบของพระเมสสิยาห์ที่แฝงอยู่ในลัทธิฮาซิดได้ปรากฏตัวขึ้นในฮาบัด

Haskalah การต่อต้านเวทย์มนต์

Haskalah ชาวยิว ( ฮีบรู : הַשְׂכָּלָה ) ขบวนการตรัสรู้จากช่วงปลายทศวรรษ 1700 ได้รื้อฟื้นอุดมการณ์ของลัทธิเหตุผลนิยมในศาสนายูดายใหม่ ทำให้เกิดทุนสำคัญของศาสนายูดาย มันนำเสนอศาสนายูดายในแง่การ ขอโทษปราศจากเวทย์มนต์และมายาคติ สอดคล้องกับการปลดปล่อยชาวยิว นักประวัติศาสตร์รากฐานของศาสนายูดายหลายคน เช่นไฮน์ริช เกรตซ์วิจารณ์คับบาลาห์ว่าเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศที่ทำลายศาสนายูดายทางประวัติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 Gershom Scholemล้มล้างประวัติศาสตร์ของชาวยิว นำเสนอศูนย์กลางของเวทย์มนต์ของชาวยิวและคับบาลาห์ไปจนถึงศาสนายูดายในประวัติศาสตร์ และชีวิตใต้ดินของพวกเขาในฐานะจิตวิญญาณแห่งความคิดและวัฒนธรรมของชาวยิวที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง อิทธิพลของเขามีส่วนทำให้วิชาการเวทย์มนต์ของชาวยิวเฟื่องฟูในปัจจุบัน ผลกระทบของมันต่อกระแสทางปัญญาในวงกว้าง และการมีส่วนร่วมของจิตวิญญาณลึกลับในนิกายสมัยใหม่ของชาวยิวในปัจจุบัน นักอนุรักษนิยมคับบาลาห์และลัทธิฮาซิดิสม์ยังคงดำเนินต่อไปนอกความสนใจทางวิชาการในเรื่องนี้

อิทธิพลในศตวรรษที่ 20

เวทย์มนต์ของชาวยิวมีอิทธิพลต่อความคิดของนักศาสนศาสตร์ นักปรัชญา นักเขียน และนักคิดที่สำคัญๆ ของชาวยิวบางคนในศตวรรษที่ 20 นอกจารีตแบบคับบาลิสติกหรือฮาซิดิค Abraham Isaac Kookหัวหน้าแรบไบคนแรกของอาณัติปาเลสไตน์เป็นนักคิดลึกลับที่ดึงความคิดแบบ Kabbalistic มาใช้อย่างมากผ่านคำศัพท์ทางกวีของเขาเอง งานเขียนของเขาเกี่ยวข้องกับการผสมผสานการแบ่งแยกเท็จระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฆราวาส มีเหตุผลและลึกลับ กฎหมายและจินตนาการ นักเรียนของJoseph B. Soloveitchikบุคคลสำคัญของ American Modern Orthodox Judaismได้อ่านอิทธิพลของสัญลักษณ์ Kabbalistic ในงานปรัชญาของเขา [59] Neo-Hasidismแทนที่จะเป็นคับบาลาห์ หล่อหลอมมาร์ติน บูเบอร์ปรัชญาการสนทนาของAbraham Joshua Heschelของจารีตยูดาย สัญลักษณ์ Lurianic ของ Tzimtzum และ Shevirah ได้แจ้งให้นักศาสนศาสตร์หายนะทราบ อิทธิพลทางวิชาการที่สำคัญของ Gershom Scholem ในการปรับรูปแบบประวัติศาสตร์ของชาวยิวให้เป็นไปตามตำนานและจินตนาการทำให้ Kabbalah ที่ลึกลับทางประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับวาทกรรมทางปัญญาในวงกว้างในศตวรรษที่20 Moshe Idelติดตามอิทธิพลของแนวคิด Kabbalistic และ Hasidic ที่มีต่อนักคิดที่หลากหลาย เช่นWalter Benjamin , Jacques Derrida , Franz Kafka , Franz Rosenzweig , Arnaldo Momigliano ,พอล ซีแลนและจอร์จ สไตเนอร์ Harold Bloomได้เห็น Kabbalistic hermeneutics เป็นกระบวนทัศน์สำหรับการวิจารณ์วรรณกรรมตะวันตก Sanford Drob กล่าวถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของคับบาลาห์ต่อจิตวิทยาเชิงลึกของซิกมุนด์ ฟรอยด์และคาร์ล จุงเช่นเดียวกับนักปรัชญาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในโครงการของเขาเพื่อพัฒนาความเกี่ยวข้องทางปัญญาใหม่และบทสนทนาที่เปิดกว้างสำหรับคับบาลาห์ [63]ปฏิสัมพันธ์ของคับบาลาห์กับฟิสิกส์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับประเพณีลึกลับอื่นๆ ได้ก่อให้เกิดวรรณกรรมของตนเอง Kabbalist ดั้งเดิมYitzchak Ginsburghนำเสนอมิติลึกลับของ Kabbalistic ขั้นสูงความสมมาตรในความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนชื่ออนุภาคมูลฐานของทฤษฎีควอนตัมด้วยชื่อภาษาฮิบรูแบบคับบาลิสติก และการพัฒนาแนวทางคับบาลิสติกเพื่อใช้ในการโต้วาทีในทฤษฎีวิวัฒนาการ [64]

แนวคิด

พระเจ้าที่ปกปิดและเปิดเผย

แผนเชิงเปรียบเทียบของโลกวิญญาณที่เล็ดลอดออกมาภายในEin Sof

ธรรมชาติของพระเจ้ากระตุ้นให้พวกคับบาลิสจินตนาการถึงสองแง่มุมต่อพระเจ้า: (ก) พระเจ้าโดยเนื้อแท้ เหนือธรรมชาติอย่างที่สุดไม่สามารถหยั่งรู้ ได้ ความเรียบง่ายของพระเจ้า ที่ไร้ขอบเขต เกินการเปิดเผย และ (ข) พระเจ้าในการสำแดง บุคลิกที่เปิดเผยของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสร้างและ คงอยู่และสัมพันธ์กับมนุษยชาติ Kabbalists พูดถึงคนแรกว่าEin/Ayn Sof (אין סוף "ไม่มีที่สิ้นสุด/ไม่มีที่สิ้นสุด" ตามตัวอักษร "ไม่มีที่สิ้นสุด") Ein Sofที่ไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งใดสามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองที่สองของการเปล่งเสียงจากสวรรค์ สามารถเข้าถึงได้สำหรับการรับรู้ของมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกตลอดการดำรงอยู่ทางจิตวิญญาณและทางกายภาพและผูกพันอยู่ในชีวิตของมนุษย์ ชาวคับบาลิสเชื่อว่าทั้งสองด้านนี้ไม่ขัดแย้งกัน แต่ เสริม ซึ่งกันและกัน การเปล่งออกมาอย่างลึกลับเผยให้เห็นความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในGodhead

ในฐานะที่เป็นคำที่อธิบายถึงพระเจ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกเหนือจากการสร้างสรรค์ Kabbalists มองว่าEin Sofนั้นสูงส่งเกินกว่าจะอ้างถึงโดยตรงในโทราห์ ไม่ใช่ชื่อศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดายเนื่องจากไม่มีชื่อใดที่สามารถมีการเปิดเผยของ Ein Sof ได้ แม้แต่การเรียกมันว่า "ไม่มีจุดสิ้นสุด" ก็ยังแสดงถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันได้ไม่เพียงพอ คำอธิบายที่มีแต่การระบุถึงการทรงสร้างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โทราห์บรรยายว่าพระเจ้าตรัสเป็นบุคคลแรก คำแรกของบัญญัติสิบประการ ที่น่าจดจำมากที่สุด การอ้างอิงโดยไม่มีคำอธิบายหรือชื่อถึงแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียบง่าย (เรียกอีกอย่างว่าAtzmus Ein Sof– แก่นแท้ของอินฟินิท) เกินกว่าความเป็นคู่ของอินฟินิจูด/ฟินิจูด ในทางตรงกันข้าม คำว่า Ein Sof อธิบายถึง Godhead ว่าเป็นพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดสาเหตุแรก การรักษาการสร้างทั้งหมดให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง Zohar อ่านคำแรกของปฐมกาลBeReishit Bara Elohim - ในการเริ่มต้นพระเจ้าสร้างขึ้นในขณะที่ " ด้วย(ระดับของ) Reishit (จุดเริ่มต้น) ( Ein Sof) สร้างElohim (การสำแดงของพระเจ้าในการสร้าง)":

ในตอนเริ่มต้นกษัตริย์ได้แกะสลักด้วยความบริสุทธิ์เหนือธรรมชาติ ประกายแห่งความมืดปรากฏขึ้นในผนึกภายในผนึก จากความลึกลับของ Ayn Sof หมอกในสสารที่ฝังอยู่ในวงแหวน ไม่มีสีขาว ไม่มีสีดำ ไม่มีสีแดง ไม่มีสีเหลือง ไม่มีสีใดๆ เลย เมื่อพระองค์ทรงตวงด้วยมาตรฐานการตวง พระองค์ทรงสร้างสีเพื่อให้แสงสว่าง ภายในประกายไฟ ในส่วนลึกสุด ปรากฏแหล่งที่มา ซึ่งเป็นสีที่ถูกวาดไว้ด้านล่าง มันถูกผนึกไว้ท่ามกลางสิ่งผนึกแห่งความลึกลับของ Ayn Sof มันทะลุทะลวง แต่ยังไม่ทะลุผ่านอากาศ มันไม่เป็นที่รู้จักเลยจนกระทั่งจากแรงกดดันของการเจาะทะลุ จุดหนึ่งส่องแสง ถูกผนึก เหนือธรรมชาติ นอกเหนือไปจากจุดนี้ไม่มีสิ่งใดรู้ จึงเรียกว่าฤๅษี (เริ่มต้น): คำแรกของทั้งหมด ... [65] "

โครงสร้างของการเล็ดลอดได้รับการอธิบายในรูปแบบต่างๆ: Sephirot (คุณลักษณะของพระเจ้า) และPartzufim ("ใบหน้า" ของพระเจ้า), Ohr (แสงและการไหลของจิตวิญญาณ), ชื่อของพระเจ้าและโทราห์ เหนือ , Olamot (โลกแห่งจิตวิญญาณ) ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบุรุษตามแบบฉบับ ราชรถเทวทูตและพระราชวัง ชายและหญิง ห่อหุ้มความเป็น จริงพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในและเปลือก Kelipot ภายนอกช่อง 613 ช่อง ("แขนขา" ของกษัตริย์) และวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายระดับและแง่มุมต่างๆ ของการสำแดงจากสวรรค์ จากPnimi(ด้านใน) ขนาดถึงHitzoni (ด้านนอก) [ ต้องการอ้างอิง ]มันเกี่ยวข้องกับการเล็ดลอดออกไปเท่านั้น ไม่ใช่Ein Sof Ground of all Being ที่คับบาลาห์ใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์สัมพันธ์ทางจิตใจกับความเป็นพระเจ้า Kabbalists ถกเถียงกันถึงความถูกต้องของสัญลักษณ์มนุษย์ระหว่างการเปิดเผยว่าเป็นการพาดพิงลึกลับกับการใช้เครื่องมือเป็นอุปลักษณ์เชิงเปรียบเทียบ ในภาษาของ Zohar สัญลักษณ์ "สัมผัสแต่ไม่ได้สัมผัส" ประเด็นของมัน [66]

เซฟิรอธ

รูปแบบของSephirot จากมากไปน้อย ในสามคอลัมน์เป็นต้นไม้ที่มีรากด้านบนและกิ่งด้านล่าง

Sephirot (สะกดว่า "sefirot"; sefirah เอกพจน์) คือ การเปล่งเสียงและคุณลักษณะสิบประการของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงค้ำจุนการดำรงอยู่ของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง Zohar และตำรา Kabbalistic อื่น ๆ ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของ sephirot จากสถานะของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในEin Sofจนกระทั่งการปรากฏตัวในโลกโลกีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเสส เบน จาค็อบ คอร์โดเวโร (รู้จักกันในชื่อ "รามัค") อธิบายว่าพระเจ้าทรงเปล่งรายละเอียดมากมายของความเป็นจริงอันจำกัดออกจากความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริงของแสงแห่งสวรรค์ผ่านทางเซฟิรอตสิบหรือภาชนะต่างๆ ได้อย่างไร [18] : 6 

การเปรียบเทียบการนับของ Ramak กับของ Luria อธิบายแง่มุมของคับบาลาห์ที่มีเหตุผลและไม่รู้ตัว มีการใช้คำอุปมาอุปมัยสองคำเพื่ออธิบายsephirot การสำแดง theocentricของพวกเขาในฐานะต้นไม้แห่งชีวิตและความรู้ และการโต้ตอบของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในมนุษย์ เป็นตัวอย่างที่ Adam Kadmon. มุมมองแบบสองทิศทางนี้สะท้อนถึงธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรและรวมเป็นหนึ่งของการไหลแห่งสวรรค์ โดยที่มุมมองทางเลือกจากพระเจ้าและมนุษย์มีผลใช้ได้ คำเปรียบเปรยที่สำคัญของมนุษย์ช่วยให้มนุษย์เข้าใจเซฟิรอตได้ เนื่องจากสอดคล้องกับความสามารถทางจิตวิทยาของจิตวิญญาณ และรวมแง่มุมของเพศชายและเพศหญิงเข้าด้วยกันหลังจากปฐมกาล 1:27 ("พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เอง ตามพระฉายาของพระองค์ ทรงสร้างเขาทั้งชายและหญิง”) ที่สอดคล้องกับ sefirahสุดท้ายในการสร้างคือ shekhinah ที่อาศัยอยู่ (การสถิตอยู่ของพระเจ้าของผู้หญิง) การไหลลงมาของแสงศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดโลกทั้งสี่อัน เหนือจริง อัทซิลูท เบรีอาห์ เยตซีราห์และอัสสิยาห์สำแดงเดชแห่งเสฟิรอตต่อการกระทำในโลกนี้ การกระทำของมนุษย์รวมกันหรือแบ่งลักษณะเพศชายและเพศหญิงของเซฟิรอตจากสวรรค์ ความสามัคคีของมนุษย์ทำให้การสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นรากฐานทางจิตวิญญาณของการสร้าง เซฟิรอตสอดคล้องกับชื่อของพระเจ้าในศาสนายูดายและลักษณะเฉพาะของตัวตนใดๆ

ทศพิธราชธรรมเป็นกระบวนการสร้าง

ตามจักรวาลวิทยาของ Lurianic เซฟิรอตสอดคล้องกับระดับต่างๆ ของการสร้าง (สิบเซฟิรอตในแต่ละโลกทั้งสี่ และสี่โลกในแต่ละพิภพที่ใหญ่กว่า แต่ละพิภพมีสิบเซฟิรอตซึ่งในตัวเองประกอบด้วยเซฟิโรต์ สิบตัว เป็นจำนวนนับไม่ถ้วน เป็นไปได้), [67]และเล็ดลอดออกมาจากผู้สร้างเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างจักรวาล sephirot ถือเป็นการเปิดเผยเจตจำนงของผู้สร้าง ( ratzon ), [68 ]และพวกเขาไม่ควรเข้าใจว่าเป็น "พระเจ้า" ที่แตกต่างกันสิบองค์ แต่เป็นสิบวิธีที่แตกต่างกันซึ่งพระเจ้าองค์เดียวทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ผ่านทางการเปล่งเสียง ไม่ใช่พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง แต่ความสามารถในการรับรู้พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง

สิบประการเป็นกระบวนการแห่งจริยธรรม

ในศตวรรษที่ 16–17 คับบาลาห์ได้รับความนิยมผ่านวรรณกรรมแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิแบบคับบาลิสติก

การสร้างสวรรค์โดยใช้สิบ Sephirot เป็นกระบวนการทางจริยธรรม พวกเขาเป็นตัวแทนของแง่มุมต่าง ๆ ของศีลธรรม ความเมตตากรุณาเป็นเหตุผลทางศีลธรรมที่เป็นไปได้ที่พบใน Chessed และ Gevurah เป็นเหตุผลทางศีลธรรมของความยุติธรรม และทั้งสองอย่างมีความเมตตาซึ่งก็คือราชมิมเป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ตาม หลักศีลธรรมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งผิดศีลธรรมเมื่อกลายเป็นสุดโต่ง เมื่อความรักความเมตตารุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่ความเสื่อมทรามทางเพศและการขาดความยุติธรรมต่อคนชั่ว เมื่อความยุติธรรมรุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่การทรมาน การสังหารผู้บริสุทธิ์ และการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม

มนุษย์ "ชอบธรรม" ( tzadikimพหูพจน์ของTzadik ) บรรลุคุณสมบัติทางจริยธรรมเหล่านี้ของสิบsephirotโดยการกระทำที่ชอบธรรม หากไม่มีมนุษย์ที่ชอบธรรม พรของพระผู้เป็นเจ้าจะถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ และการทรงสร้างก็จะไม่มีอยู่จริง แม้ว่าการกระทำของมนุษย์ที่แท้จริงจะเป็น "รากฐาน" ( เยซอด ) ของจักรวาลนี้ ( มัลชุต ) การกระทำเหล่านี้จะต้องมาพร้อมกับความตั้งใจที่สำนึกในความเมตตา การกระทำที่เห็นอกเห็นใจมักจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากศรัทธา ( Emunah) หมายถึงการวางใจว่าพระเจ้าสนับสนุนการกระทำที่มีเมตตาเสมอ แม้ว่าพระเจ้าจะดูเหมือนซ่อนเร้นอยู่ก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วจำเป็นต้องแสดงความเมตตาต่อตนเองด้วยเพื่อแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น การได้รับพรจากพระเจ้าแบบ "เห็นแก่ตัว" นี้ แต่เพียงเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจในการช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นคือลักษณะสำคัญของ "การจำกัด" และถือเป็นความหมายทองในคับบาลาห์ ซึ่งสอดคล้องกับsefirah of Adornment ( Tiferet ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "คอลัมน์กลาง"

โมเสส เบน จาค็อบ คอร์โดเวโร เขียนเรื่องTomer Devorah ( ต้นปาล์มแห่งเดโบราห์ ) ซึ่งเขานำเสนอคำสอนทางจริยธรรมของศาสนายูดายในบริบทคับบาลิสติ กของสิบsephirot Tomer Devorahได้กลายเป็นข้อความ Musarพื้นฐาน [69]

เทพสตรี

ทั้งปรัชญายิวที่มีเหตุผลนิยมและคับบาลาห์พัฒนาขึ้นในหมู่นักคิดชั้นยอดของชาวยิวสเปนยุคกลาง แต่การระเหิดทางปัญญาที่เคร่งครัดของศาสนายูดายโดยนักปรัชญายังคงอยู่ โดยการยอมรับของพวกเขาเอง เข้าถึงได้และดึงดูดใจในแวดวงการตั้งคำถามทางปัญญาที่ถูกจำกัด ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์แบบคับบาลิสติกโดยสัญชาตญาณถูกจำกัดให้อยู่ในแวดวงลึกลับ แต่คับบาลาห์ก็จงใจดึงดูดชาวยิวในวงกว้างในความนับถือที่เป็นที่นิยมของพวกเขา เนื่องจากทฤษฎีเชิงลึกทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งนั้นรวมเอาตำนาน จินตนาการ เรื่องเพศ และปีศาจในประสบการณ์ของมนุษย์

คับบาลาห์อธิบายมนุษย์ว่าเป็นมิติภายในของอาณาจักรทางวิญญาณและทางกายภาพทั้งหมด (โดยมีทูตสวรรค์อยู่ด้านนอก) จากโองการที่ว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของเรา ตามรูปลักษณ์ของเรา... และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของพระองค์เอง ใน พระองค์ทรงสร้างพระฉายของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง... แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน และระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าทางจมูก มนุษย์จึงกลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิต" (ปฐมกาล 1:26-27, 2:7) พวกคับบาลิสเปรียบ เซฟิรา ห์ มั ลคุธ (ราชอาณาจักร) ขั้นสุดท้ายด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้า ที่เป็นสตรี ซึ่งสถิต อยู่ชั่วนิรันดร์ตลอดการสร้างโลก โดยปรับให้เหมาะกับคำว่า เชคินาห์ (การสถิตอยู่ของพระเจ้า) ของแรบบินิก ก่อนหน้าและการตีความทางเพศ ( วรรณคดีภูมิปัญญา ในพระคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้านี้ อธิบายภูมิปัญญาว่าเป็นการแสดงออกถึงผู้หญิงของพระเจ้า) สภาวะแห่งการสร้างสรรค์ที่ล่มสลายและถูกเนรเทศโดยมนุษย์ได้เนรเทศ Shekhinah ไปสู่การถูกจองจำท่ามกลางกอง กำลัง Kelipotที่ไม่บริสุทธิ์ รอคอยการไถ่บาปจากเบื้องบนโดยมนุษย์เบื้องล่าง Nachman of Breslovเห็นบุคคลต้นแบบนี้ในเทพนิยายของโลก แต่ในการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นระเบียบ นิทานแบบคับบาลิสติกของเขาจัดเรียงสัญลักษณ์ใหม่เพื่อปลดปล่อย Divine Queen เพื่อคืนสู่เหย้ากับThe Holy One Blessed Be He

พาร์ทซูฟีม

ส่วน Idrotที่ลึกลับที่สุดของ Zohar คลาสสิกอ้างอิงถึงPartzufimเพศชายและเพศหญิงที่เชื่องช้า (บุคคลศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งเข้ามาแทนที่ Sephirot การสำแดงของพระเจ้าโดยเฉพาะบุคลิกภาพเชิงสัญลักษณ์ของมนุษย์ตาม อรรถาธิบาย ลึกลับ ใน พระคัมภีร์ไบเบิลและการเล่าเรื่องแบบ midrashic Lurianic Kabbalah วางสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของเรา แทนที่จะเป็น Sephirot ของคับบาลาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่ง Luria เห็นว่าแตกสลายในวิกฤตการณ์ของพระเจ้า ความเข้าใจทางปัญญาร่วมสมัยเกี่ยวกับสัญลักษณ์ Partzuf เกี่ยวข้องกับรูปแบบของ Jungianของจิตไร้สำนึกโดยรวมสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางจิตวิทยาจากเยาวชนสู่นักปราชญ์ในการบำบัดรักษา ย้อนกลับไปยัง Ein Sof /Unconscious ที่ไร้ขอบเขต เนื่องจากคับบาลาห์เป็นทั้งเทววิทยาและจิตวิทยา ไปพร้อม ๆ กัน [70]

โลกแห่งวิญญาณจากมากไปน้อย

ชาวคับบาลิสในยุคกลางเชื่อว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกับพระเจ้าผ่านทางการเปล่งออกมาเหล่านี้ทำให้ทุกระดับในการสร้างเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งความเป็นที่ ยิ่งใหญ่ทีละน้อย การสร้างที่ต่ำกว่านี้สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของมันในความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ Kabbalists เห็นด้วยกับวิชชาของพระเจ้าที่อธิบายโดยปรัชญาของชาวยิวแต่เป็นเพียงการอ้างถึงพระเจ้าที่ไม่รู้จักEin Sof พวกเขาตีความ แนวคิดทางปรัชญา เชิงเทวนิยมใหม่ของการสร้างสรรค์จากความว่างเปล่า แทนที่การกระทำที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าด้วย การ ปลดปล่อยตนเองอย่างต่อเนื่องแบบแพนธีอิสติกโดยAyin ผู้ลึกลับความว่างเปล่า/ไม่มีสิ่งใดที่ค้ำจุนอาณาจักรทางจิตวิญญาณและร่างกายทั้งหมดเป็นอาภรณ์กายภาพมากขึ้น ม่านและการควบแน่นของความอมตะอันศักดิ์สิทธิ์ ระดับการสืบเชื้อสายที่นับไม่ถ้วนแบ่งออกเป็นสี่โลกทางจิตวิญญาณที่ครอบคลุม , Atziluth ("ความใกล้ชิด" – ปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์), Beriah ("การสร้าง" - ความเข้าใจอันศักดิ์สิทธิ์), Yetzirah ("การก่อตัว" - อารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์), Assiah ("การกระทำ" - กิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ) กับโลกที่ห้าก่อนหน้านี้Adam Kadmon ("Primordial Man" - Divine Will) บางครั้งก็ถูกแยกออกเนื่องจากความประเสริฐ สวรรค์ ฝ่าย วิญญาณทั้งหมดร่วมกันสร้างบุคคลศักดิ์สิทธิ์/ มานุษยวิทยา

ความคิดแบบฮาซิดิคขยายความยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ของคับบาลาห์โดยถือว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งที่มีอยู่จริง อย่างอื่นทั้งหมดไม่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมุมมองของพระเจ้า มุมมองนี้สามารถกำหนดได้ว่าเป็นลัทธิเอกเทวนิยมเกี่ยว กับเอกภพ ตามปรัชญานี้ การดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นสูงส่งกว่าสิ่งใดๆ ที่โลกนี้สามารถแสดงออกได้ ถึงกระนั้น พระองค์ก็ทรงรวมทุกสิ่งของโลกนี้ไว้ภายใต้ความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเอกภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้นการทรงสร้างจึงไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพระองค์เลย ความขัดแย้งนี้เมื่อมองจากมุมมอง ของมนุษย์และพระเจ้าที่เป็นคู่จะได้รับการจัดการในตำรา Chabad [71]

ต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้าย

พระเครื่องจากศตวรรษที่ 15 นักปรัชญาลัทธิคับบาลาห์ โดยเฉพาะ Luria ได้เซ็นเซอร์ลัทธิคับบาลาห์ในยุคปัจจุบัน แต่อนุญาตให้ใช้เครื่องรางโดยปราชญ์[72]

ในบรรดาปัญหาที่พิจารณาในภาษาฮิบรูคับบาลาห์คือปัญหาทางเทววิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติและที่มาของความชั่วร้าย ในมุมมองของ Kabbalists บางคนคิดว่า "ความชั่วร้าย" เป็น "คุณสมบัติของพระเจ้า" โดยอ้างว่าการปฏิเสธเข้าสู่แก่นแท้ของสัมบูรณ์ ในมุมมองนี้มีความคิดว่า Absolute ต้องการให้ความชั่วร้าย "เป็นอย่างที่มันเป็น" นั่นคือการดำรงอยู่ [73]ตำราพื้นฐานของ Kabbalism ในยุคกลางถือว่าความชั่วร้ายเป็นปีศาจขนานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าSitra Achra (ด้านอื่น ๆ ) และKelipot / Qliphoth("เปลือก/แกลบ") ที่ปกปิดและปกปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการเลี้ยงดูจากมัน และยังปกป้องมันด้วยการจำกัดการเปิดเผยของมัน Scholem เรียกองค์ประกอบนี้ของ Kabbalah ของสเปนว่า "ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ของชาวยิว" ในแง่ของอำนาจคู่ในอาณาจักรแห่งการสำแดงอันศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวคิดที่รุนแรง รากเหง้าของความชั่วร้ายพบได้ใน 10 Sephirot อันศักดิ์สิทธิ์ โดยผ่านความไม่สมดุลของGevurahซึ่งเป็นพลังของ "ความแข็งแกร่ง/การตัดสิน/ความรุนแรง" [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

Gevurah เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเพื่อให้ดำรงอยู่ในขณะที่มันต่อต้านChesed ("ความรักความเมตตา") การจำกัดความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างไม่จำกัดภายในภาชนะที่เหมาะสม ดังนั้นการก่อตั้งโลก อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์ทำบาป (การตัดสินที่ไม่บริสุทธิ์ภายในจิตวิญญาณของเขาจริงๆ) การพิพากษาเหนือธรรมชาติจะได้รับอำนาจซึ่งกันและกันเหนือความกรุณา ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันในหมู่เซฟิรอตในอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์และการถูกเนรเทศจากพระเจ้าตลอดการสร้างสรรค์ ดินแดนแห่งปีศาจแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาในต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ แต่กลายเป็นอาณาจักรแห่งความไม่บริสุทธิ์ที่แท้จริงในการสร้างชั้นล่าง ในZoharบาปของอาดัมและเอวา (ซึ่งรวมถึงอาดัม Kadmonด้านล่าง) เกิดขึ้นในอาณาจักรทางวิญญาณ บาปของพวกเขาคือการที่พวกเขาแยกต้นไม้แห่งความรู้ (10 sefirotภายในMalkuthซึ่งเป็นตัวแทนของความอมตะอันศักดิ์สิทธิ์ ) จากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ภายใน (10 sefirot ภายในTiferetซึ่งเป็นตัวแทนของความมีชัยเหนือพระเจ้า ) สิ่งนี้นำการรับรู้ผิดๆ เกี่ยวกับความเป็นสองส่วนไปสู่สิ่งสร้างชั้นต่ำ ต้นไม้แห่งความตายภายนอกได้รับการหล่อเลี้ยงจากความศักดิ์สิทธิ์ และอดัม บีเลียลที่ไร้มลทิน [74]ใน Lurianic Kabbalah ความชั่วร้ายเกิดขึ้นจากการแตกเป็นเสี่ยงๆ ของ sephirot ของ God's Persona ก่อนการสร้างโลกแห่งจิตวิญญาณที่มั่นคงซึ่งแสดงอย่างลึกลับโดยกษัตริย์ทั้ง 8 แห่งเอโดม (รากศัพท์ของGevurah ) "ผู้สิ้นพระชนม์" ก่อนที่กษัตริย์องค์ใดจะขึ้นครองราชย์ อิสราเอล จากปฐมกาล 36 . ในมุมมองอันสูงส่งจากเบื้องบนภายในคับบาลาห์ ซึ่งเน้นย้ำในศาสนาฮินดูแบบฮา ซิดิกการปรากฏตัวของความเป็นสองส่วนและพหุนิยมด้านล่างจะสลายกลายเป็นลัทธิมอญ แบบสัมบูรณ์ ของพระเจ้า จิตวิทยาความชั่วร้าย [75]แม้จะไม่บริสุทธิ์เบื้องล่าง แต่สิ่งที่ดูเหมือนชั่วร้ายนั้นมาจากพรจากเบื้องบนที่สูงเกินกว่าจะปกปิดไว้อย่างเปิดเผย [76]ภารกิจลึกลับของคนชอบธรรมใน Zohar คือการเปิดเผยความเป็นเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์และความดีที่ซ่อนอยู่นี้เพื่อ "เปลี่ยนความขมขื่นเป็นความหวานความมืดเป็นความสว่าง"

บทบาทของผู้ชาย

หลักคำสอนแบบคับบาลิสติกทำให้มนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้าง เนื่องจากจิตวิญญาณและร่างกายของเขาสอดคล้องกับการสำแดงจากเบื้องบน ใน Christian Kabbalah แผนการนี้เป็นสากลเพื่ออธิบายฮาร์โมเนียมุนดีความกลมกลืนของการสร้างสรรค์ภายในมนุษย์ [77]ในศาสนายูดาย มันให้จิตวิญญาณที่ลึกซึ้งของการปฏิบัติของชาวยิว ในขณะที่โครงร่างแบบคับบาลิสติกให้นวัตกรรมที่รุนแรง แม้ว่าจะมีแนวคิดอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแนวคิดของแรบบินิกสายมิดราชิกและทัลมุดิกกระแสหลัก คำสอนที่ลึกลับของคับบาลาห์ทำให้การสังเกตแบบดั้งเดิมของมิตซ์โวตมีบทบาทสำคัญในการสร้างจิตวิญญาณ ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะได้เรียนรู้ในความรู้นี้หรือไม่ก็ตาม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชาวยิวและการบูชาด้วยเจตนาอันลึกลับขั้นสูงทำให้พวกเขามี พลัง theurgicแต่การปฏิบัติตามอย่างจริงใจโดยคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่คับบาลาห์ของ Hasidic สามารถแทนที่ความสามารถลึกลับ ลัทธิคับบาลิสหลายคนเป็นผู้นำบุคคลสำคัญทางกฎหมายในศาสนายูดาย เช่น นัคมานิเดสและโจเซฟ คาโร .

คับบาลาห์ในยุคกลางอธิบายเหตุผลเฉพาะสำหรับแต่ละคัมภีร์ไบเบิล มิตซ์วาห์และบทบาทของพวกเขาในการทำให้กระแสสวรรค์เหนือธรรมชาติประสานกัน รวมพลังชายและหญิงไว้บนที่สูง ด้วยเหตุนี้ การสถิตอยู่ของพระเจ้าของสตรีในโลกนี้จึงถูกเนรเทศไปสู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน 613 mitzvotรวมอยู่ในอวัยวะและจิตวิญญาณของมนุษย์ Lurianic Kabbalah รวมสิ่งนี้ไว้ในแผนการที่ครอบคลุมมากขึ้นของการแก้ไขพระเมสสิยานิกของชาวยิวเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าที่ถูกเนรเทศ เวทย์มนต์ของชาวยิวตรงกันข้ามกับเหตุผลที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของลัทธิเหนือธรรมชาติแบบพระเจ้าสำหรับการปฏิบัติของชาวยิว ให้ความสำคัญในจักรวาลที่พระเจ้ามีอยู่จริงต่อเหตุการณ์ประจำวันในชีวิตทางโลกของมนุษย์โดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาททางจิตวิญญาณของการปฏิบัติตามของชาวยิว

ระดับจิตวิญญาณ

การทำสมาธิของอับราฮัม อบูลาเฟียสร้างขึ้นจากความคิดของคับบาลา ห์ รวมถึง "การส่องสว่างภายในของ" ร่างมนุษย์[78]

คับบาลาห์วางตัวว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มีสามองค์ประกอบ ได้แก่เนเฟช รูอัคและเนชามาห์ Nefesh พบได้ในมนุษย์ทุกคน และเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่แรกเกิด เป็นบ่อเกิดของกายและจิต วิญญาณสองส่วนถัดไปไม่ได้ถูกปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิด แต่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาของพวกเขาขึ้นอยู่กับการกระทำและความเชื่อของแต่ละบุคคล พวกเขากล่าวกันว่ามีอยู่อย่างสมบูรณ์ในคนที่ตื่นขึ้นทางวิญญาณเท่านั้น วิธีทั่วไปในการอธิบายจิตวิญญาณทั้งสามส่วนมีดังนี้: [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

 • Nefesh (נֶפֶשׁ): ส่วนล่างหรือ "ส่วนของสัตว์" ของจิตวิญญาณ มันเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณและความอยากของร่างกาย จิตวิญญาณส่วนนี้มีไว้ตั้งแต่แรกเกิด
 • Ruach (רוּחַ): วิญญาณกลาง, "วิญญาณ" มันมีคุณธรรมและความสามารถในการแยกแยะระหว่างความดีและความชั่ว
 • Neshamah (נְשָׁמָה): วิญญาณที่สูงกว่าหรือ "สุดยอดวิญญาณ" สิ่งนี้แยกมนุษย์ออกจากรูปแบบชีวิตอื่นทั้งหมด มันเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและช่วยให้มนุษย์มีความสุขและได้รับประโยชน์จากชีวิตหลังความตาย ช่วยให้เรามีความตระหนักรู้ถึงการมีอยู่และการมีอยู่ของพระเจ้า

Raaya Meheimnaส่วนหนึ่งของคำสอนที่เกี่ยวข้องซึ่งกระจายไปทั่ว Zohar กล่าวถึงส่วนที่สี่และห้าของจิตวิญญาณมนุษย์ chayyah และ yehidah (กล่าวถึงครั้งแรกใน Midrash Rabbah) Gershom Scholem เขียนว่าสิ่งเหล่านี้ "ได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวแทนของความรู้ความเข้าใจในระดับที่ประเสริฐที่สุด และอยู่ในกำมือของบุคคลที่ได้รับเลือกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น" Chayyah และ Yechidah ไม่เข้าสู่ร่างกายเหมือนอีกสามคน - ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความสนใจน้อยกว่าในส่วนอื่น ๆของ Zohar

 • Chayyah (חיה): ส่วนหนึ่งของวิญญาณที่อนุญาตให้เรารับรู้ถึงพลังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์
 • Yehidah (יחידה): ระนาบสูงสุดของจิตวิญญาณ ซึ่งเราสามารถบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งงานของแรบบินิกและคาบาลิสติกระบุว่ามีสถานะของวิญญาณเพิ่มเติมที่ไม่ถาวรอีกสองสามอย่างที่ผู้คนสามารถพัฒนาได้ในบางโอกาส วิญญาณพิเศษเหล่านี้หรือสถานะพิเศษของวิญญาณ ไม่มีส่วนใด ๆ ในโครงการชีวิตหลังความตาย แต่ได้รับการกล่าวถึงเพื่อความสมบูรณ์:

 • Ruach HaKodesh (רוח הקודש) ("วิญญาณแห่งความศักดิ์สิทธิ์"): สถานะของวิญญาณที่ทำให้คำทำนายเป็นไปได้ ตั้งแต่ยุคของคำพยากรณ์แบบดั้งเดิมผ่านไป ไม่มีใคร (นอกอิสราเอล) ได้รับจิตวิญญาณแห่งคำพยากรณ์อีกต่อไป
 • Neshamah Yeseira : " วิญญาณเสริม" ที่ชาวยิวสามารถสัมผัสได้ในวันถือบวช มันทำให้ความเพลิดเพลินทางวิญญาณเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน สิ่งนี้มีอยู่เฉพาะเมื่อมีใครสังเกตแชบแบท มีได้มีเสียขึ้นอยู่กับความยึดถือปฏิบัติ
 • Neshamah Kedosha : มอบให้กับชาวยิวเมื่ออายุครบกำหนด (13 สำหรับเด็กผู้ชาย 12 สำหรับเด็กผู้หญิง) และเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการปฏิบัติตามบัญญัติของโตราห์ มันจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อคน ๆ หนึ่งศึกษาและปฏิบัติตามโทราห์ จะเสียได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาและถือปฏิบัติ

การเกิดใหม่

การกลับชาติมาเกิดการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณหลังความตาย ถูกนำเข้าสู่ศาสนายูดายในฐานะหลักธรรมลึกลับของคับบาลาห์ตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมา เรียกว่า Gilgul neshamot ("วัฏจักรของจิตวิญญาณ") แนวคิดนี้ไม่ปรากฏอย่างเปิดเผยในฮีบรูไบเบิลหรือวรรณกรรมคลาสสิกของแรบบินิก และถูกปฏิเสธโดยนักปรัชญาชาวยิวในยุคกลางหลายคน อย่างไรก็ตาม Kabbalists ได้อธิบายข้อความในพระคัมภีร์จำนวนหนึ่งที่อ้างอิงถึง Gilgulim แนวคิดนี้กลายเป็นศูนย์กลางของคับบาลาห์แห่งไอแซก ลูเรีย ซึ่งจัดระบบให้เป็นระบบคู่ขนานส่วนตัวกับกระบวนการแก้ไขของจักรวาล ผ่าน Lurianic Kabbalah และ Hasidic Judaism การเกิดใหม่ได้เข้าสู่วัฒนธรรมชาวยิวที่เป็นที่นิยมในฐานะบรรทัดฐานทางวรรณกรรม [79]

Tzimtzum, Shevirah และ Tikkun

หลุมฝังศพของ Safed , Galilee ในศตวรรษ ที่16 จุดสนใจของเมสสิยานิกในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการอันลี้ลับถึงจุดสุดยอดในความคิดของ Lurianic

Tzimtzum (การหดตัว/ความเข้มข้น) คือการกระทำในจักรวาลในยุคแรกเริ่ม โดยพระเจ้า "หด" แสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ ทิ้ง "ความว่างเปล่า" ซึ่งแสงสว่างแห่งการดำรงอยู่ถูกเทลงมา สิ่งนี้ทำให้การเกิดขึ้นของการดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระที่จะไม่ถูกทำให้ไร้ผลโดยแสงอันไร้ขอบเขตที่บริสุทธิ์ ทำให้ความเป็นเอกภาพของ Ein Sofสอดคล้องกับการสร้างส่วนใหญ่ สิ่งนี้เปลี่ยนการแสดงสร้างสรรค์ครั้งแรกไปสู่การถอนตัว/เนรเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ในทางตรงกันข้าม การเกิดขึ้นใหม่หลังจาก Tzimtzum ส่องเข้าไปในสุญญากาศเพื่อเริ่มต้นการสร้าง แต่นำไปสู่ความไม่มั่นคงในขั้นต้นที่เรียกว่า Tohu (ความโกลาหล) ซึ่งนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ของ Shevirah(แตกเป็นเสี่ยงๆ) ของเรือเซฟิรอธ. เศษของภาชนะแตกร่วงหล่นลงสู่อาณาจักรเบื้องล่าง เคลื่อนไหวโดยแสงแห่งเทพที่หลงเหลืออยู่ ทำให้เกิดการเนรเทศในยุคแรกเริ่มภายในบุคคลศักดิ์สิทธิ์ก่อนการสร้างมนุษย์ การถูกเนรเทศและการสวมชุดของความเป็นพระเจ้าที่สูงกว่าภายในอาณาจักรที่ต่ำกว่าตลอดการดำรงอยู่ ต้องการให้มนุษย์ดำเนิน กระบวนการ Tikkun olam (การแก้ไข) ให้เสร็จสมบูรณ์ การแก้ไขข้างต้นสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของ sephirot อิสระเป็น Partzufimที่เกี่ยวข้อง(บุคคลศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกอ้างถึงอย่างอ้อม ๆ ใน Zohar จากหายนะทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการสร้างที่ตระหนักรู้ในตนเอง และKelipot (เปลือกที่ไม่บริสุทธิ์) ของคับบาลาห์ในยุคกลางก่อนหน้านี้ มานุษยวิทยาเชิงเปรียบเทียบของ partzufim เน้นการรวมกันทางเพศของกระบวนการไถ่ถอน ในขณะที่Gilgulกลับชาติมาเกิดโผล่ออกมาจากโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลัทธิ Lurian ให้ความเร่งด่วนในการมีส่วนร่วมทางสังคมของเมสสิยานิก

ตามการตีความของ Luria หายนะเกิดจาก "ความไม่เต็มใจ" ของรอยประทับที่ตกค้างหลังจาก Tzimtzum เพื่อเชื่อมโยงกับพลังใหม่ที่เริ่มสร้าง กระบวนการนี้จัดขึ้นเพื่อกำจัดและประสานความไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้ากับศักยภาพแฝงของความชั่วร้าย [80]การสร้างอาดัมจะไถ่ถอนการดำรงอยู่ แต่บาปของเขาทำให้เกิดชีวิราห์แห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์ใหม่ ซึ่งกำหนดให้การประทานโทราห์เพื่อเริ่มการแก้ไขพระเมสสิยานิก ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องเล่าของการเรียกคืนประกายศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเนรเทศ

เวทย์มนต์ภาษาศาสตร์และโทราห์ลึกลับ

ความคิดแบบคับบาลิสติกขยาย ความคิดใน พระคัมภีร์ไบเบิลและมิดราชิกว่าพระเจ้าทรงตราการสร้างสรรค์ผ่านภาษาฮีบรูและผ่านโตราห์ไปสู่เวทย์มนต์ทางภาษาเต็มรูปแบบ ในสิ่งนี้ ตัวอักษร ภาษาฮีบรูทุกตัว คำ ตัวเลข แม้กระทั่งการเน้นเสียงของคำในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูมีความหมายลึกลับของชาวยิวอธิบายมิติทางจิตวิญญาณภายในความคิดที่แปลกใหม่ และสอนวิธีการตีความแบบลึกลับ เพื่อยืนยันความหมายเหล่านี้ ชื่อของพระเจ้าในศาสนายูดายมีความโดดเด่นมากขึ้น แม้ว่าความหมายที่ไม่สิ้นสุดจะทำให้โตราห์ทั้งหมดกลายเป็นชื่อของพระเจ้า เนื่องจากชื่อภาษาฮิบรูของสิ่งต่าง ๆ เป็นช่องทางของพลังชีวิต ขนานไปกับเซฟิรอต ดังนั้นแนวคิดเช่น "ความศักดิ์สิทธิ์" และ "mitzvot " รวบรวมความอมตะอันศักดิ์สิทธิ์ของภววิทยา ดังที่พระเจ้าสามารถเป็นที่รู้จักได้ในการสำแดงเช่นเดียวกับการอยู่เหนือธรรมชาติ ศักยภาพของความหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโทราห์ เช่นเดียวกับใน Ein Sof สะท้อนให้เห็นในสัญลักษณ์ของต้นไม้สองต้นในสวนเอเดน; โทราห์แห่งต้นไม้แห่งความรู้คือโทราห์แห่งต้นไม้แห่งชีวิตภายนอกที่มีขอบเขตจำกัดซึ่ง ห่อหุ้มอยู่ภายในซึ่งผู้วิเศษรับรู้ถึงความหมายของโทราห์แห่ง ต้นไม้แห่งชีวิตมากมายไม่สิ้นสุดในแง่ Lurianic วิญญาณรากเหง้า 600,000 ดวงของอิสราเอลแต่ละดวงค้นพบของตนเอง ตีความในโตราห์ว่า "พระเจ้า โตราห์และอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกัน" [ อ้างอิง ]

ผู้เก็บเกี่ยวในท้องทุ่งคือสหาย ผู้รอบรู้แห่งภูมิปัญญานี้ เพราะมัลคุตถูกเรียกว่าทุ่งแอปเปิ้ล และเธอได้ปลูกต้นอ่อนแห่งความลับและความหมายใหม่ของโทราห์ ผู้ที่สร้างการตีความใหม่เกี่ยวกับโทราห์อย่างต่อเนื่องคือผู้ที่เก็บเกี่ยวเธอ [81]

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช ชาวยิวเชื่อว่าโตราห์และข้อความบัญญัติอื่น ๆ มีข้อความที่เข้ารหัสและความหมายที่ซ่อนอยู่ Gematriaเป็นวิธีหนึ่งในการค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ ในระบบนี้ อักษรฮีบรูแต่ละตัวแทนตัวเลขด้วย การแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข Kabbalists สามารถค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำได้ วิธีการตีความนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในโรงเรียนต่างๆ

ในการตีความคับบาลาห์ร่วมสมัย Sanford Drob ทำให้เข้าใจถึงความรู้ความเข้าใจของตำนานทางภาษาศาสตร์นี้โดยเชื่อมโยงกับ แนวคิด ทางปรัชญาหลังสมัยใหม่ที่อธิบายโดยJacques Derridaและคนอื่นๆ โดยที่ความเป็นจริงทั้งหมดรวมเอาข้อความเชิงบรรยายที่มีความหมายมากมายไม่รู้จบที่ผู้อ่านนำมา ในบทสนทนานี้ คับบาลาห์รอดพ้นจากการทำลายล้างของโครงสร้าง โดยการผสมผสาน Lurianic Shevirahของตัวเองและโดยความขัดแย้งทางวิภาษที่มนุษย์และพระเจ้าสื่อถึงกันและกัน [82]

ความรู้ความเข้าใจ เวทย์มนต์ หรือค่านิยม

Kabbalists เป็นผู้วิเศษ

Gershom Scholemผู้ก่อตั้งการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวได้รับสิทธิพิเศษในมุมมองทางปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาติของสัญลักษณ์ คับบาลิสติก ในฐานะการเก็งกำไร ทางเทววิทยาเชิงวิภาษ ในทางตรงกันข้าม ทุนร่วมสมัยของMoshe IdelและElliot R. Wolfsonได้เปิดความเข้าใจทางปรากฏการณ์วิทยา เกี่ยวกับธรรมชาติ อันลึกลับของประสบการณ์ Kabbalistic โดยอิงจากการอ่านข้อความทางประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด วูลฟ์สันได้แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางกลุ่มชนชั้นสูงที่ปิดกิจกรรมลึกลับ นักปรัชญา Kabbalists ยุคกลางถือได้ว่ามุมมองทางปัญญาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของพวกเขาเป็นเรื่องรองจากประสบการณ์ ในบริบทของปรัชญายุคกลางของชาวยิวการโต้วาทีเกี่ยวกับบทบาทของจินตนาการในคำทำนายในคัมภีร์ไบเบิล และการโต้วาทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเซฟิรอตกับพระเจ้าที่เป็นแก่นสารและการโต้วาทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเซฟิรอตกับ พระเจ้า การห้ามของศาสนายูดายในการแสดงภาพสัญลักษณ์ทางกายภาพ พร้อมกับคำอุปมาอุปไมยของมนุษย์เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าในฮีบรูไบเบิลและมิดราชช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพภายในของเทพเซฟิรอตอันศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการได้ การเปิดเผยเรื่องอนิคอนในจิตวิทยาภายในอันเป็นสัญลักษณ์ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยการรวมเพศของคับบาลาห์แบบระเหิด ความแตกต่างทางวิชาการก่อนหน้านี้ระหว่างปรัชญาคับบาลาห์กับอะบูลาเฟียนEcstatic-Propheticพูดเกินจริงการแบ่งจุดมุ่งหมายของพวกเขาซึ่งวนเวียนอยู่กับมุมมองภาพกับคำพูด / การได้ยินของคำพยากรณ์ [83]นอกจากนี้ ตลอดประวัติศาสตร์ของ Judaic Kabbalah ผู้ลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ้างว่าได้รับคำสอนใหม่จากElijah the Prophet ซึ่งเป็นวิญญาณของปราชญ์ยุค ก่อน วิญญาณของมิชนาห์ , ขึ้นระหว่างการนอนหลับ, ผู้ส่งสารจากสวรรค์ ฯลฯ ประเพณีของ ความสามารถ ทางจิตศาสตร์ , ความรู้ ทางจิต , และ การขอร้องของ theurgicในสวรรค์สำหรับชุมชนได้รับการเล่าขานในฮาจิโอกราฟิกผลงานการสรรเสริญของAri , การสรรเสริญของBeshtและในนิทาน Kabbalistic และ Hasidic อื่น ๆ อีกมากมาย ตำราแบบ คับบาลิสติกและฮาซิดิคเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ตนเองจากอรรถกถาและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณ รวมถึงการพยากรณ์ถึงการเปิดเผยลึกลับใหม่ในโตราห์ สัญลักษณ์ในตำนานที่คับบาลาห์ใช้เพื่อตอบคำถามทางปรัชญา เชิญชวนให้เกิดการไตร่ตรองอย่างลึกลับ เข้าใจ โดยสัญชาตญาณ และการมีส่วนร่วมทางจิตวิทยา [84]

ความบังเอิญที่ขัดแย้งกันของสิ่งที่ตรงกันข้าม

ในการนำคับบาลาห์เชิงปรัชญามาสู่ความเข้าใจทางปัญญาร่วมสมัยโดยใช้เครื่องมือของปรัชญาและจิตวิทยา สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ แซนฟอร์ด ดร็อบแสดงให้เห็นในเชิงปรัชญาว่าสัญลักษณ์ของคับบาลาห์ทุกสัญลักษณ์สะท้อนถึงความขัดแย้งทางวิภาษวิธีพร้อมกันของเรื่องลึกลับเรื่องบังเอิญ แบบบังเอิญได้อย่างไร [85]ดังนั้นEin Sof ที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงอยู่เหนือความเป็นคู่ของYesh / Ayinการเป็นอยู่ / การไม่เป็นอยู่ซึ่งอยู่เหนือการดำรงอยู่ / ความว่างเปล่า ( กลายเป็นเข้าสู่การดำรงอยู่ผ่านจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นมิติภายในของโลกทางจิตวิญญาณและทางกายภาพทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้านอกเหนือจากการสร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ทางจิตวิญญาณและทางกายภาพ) Sephirotเชื่อมโยงปัญหาทางปรัชญาของ One and the Many; มนุษย์เป็นทั้งพระเจ้า ( อดัม แคดมอน ) และมนุษย์ (ได้รับเชิญให้ฉายภาพจิตวิทยามนุษย์บนเทพเพื่อทำความเข้าใจ); Tzimtzumเป็นทั้งภาพลวงตาและของจริงจากมุมมองของพระเจ้าและมนุษย์ ความชั่วและความดีบ่งบอกถึงกันและกัน ( เคลิปาห์ดึงมาจากความเป็นพระเจ้า ความดีเกิดขึ้นจากการเอาชนะความชั่วเท่านั้น); การมีอยู่เป็นบางส่วนพร้อมกัน (Tzimtzum) แตกหัก ( Shevirah ) และทั้งหมด ( Tikun) จากมุมมองที่แตกต่างกัน พระเจ้าทรงสัมผัสพระองค์เองเป็นอื่นผ่านมนุษย์ มนุษย์ประกอบและทำให้สมบูรณ์ (ติคุน) บุคคลเบื้องบน ในPanentheism ซึ่งกันและกันของ Kabbalah ลัทธิเทวนิยมและอเทวนิยม / มนุษยนิยม เป็นตัวแทนของสอง ขั้วที่ไม่สมบูรณ์ของวิภาษวิธีซึ่งกันและกันซึ่งบ่งบอกถึงและรวมถึงความถูกต้องบางส่วนของกันและกัน สิ่งนี้แสดงโดย นักคิด Chabad Hasidic Aaron แห่ง Staroselyeว่าความจริงของแนวคิดใด ๆ จะถูกเปิดเผยในสิ่งที่ตรงกันข้ามเท่านั้น

อภิปรัชญาหรือสัจพจน์

ด้วยการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์และมายาคติ ที่ อยู่ เหนือการตีความแบบเดียว Theosophical Kabbalah ได้รวมแง่มุมของปรัชญาเทววิทยาของชาวยิวจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงลึกโดยไม่รู้ตัวเวทย์มนต์และการทำสมาธิ สัญลักษณ์ของมันสามารถอ่านเป็นคำถามซึ่งเป็น คำตอบของอัตถิ ภาวนิยม ของพวกเขาเอง (the Hebrew sephirah Chokhmah- ภูมิปัญญา จุดเริ่มต้นของการดำรงอยู่ ถูกอ่านโดยนักนิรุกติศาสตร์โดย Kabbalists เป็นคำถาม "Koach Mah?" "พลังของอะไร") รายการทางเลือกของSephirotเริ่มต้นด้วยKeter (Unconscious Will / Volition) หรือChokhmah (ภูมิปัญญา) ซึ่งเป็นคู่ทางปรัชญาระหว่างการสร้างที่มีเหตุผลหรือเหนือเหตุผลระหว่างว่าการ ปฏิบัติของ Mitzvot Judaic มีเหตุผลหรืออยู่เหนือเหตุผลใน Divine Will ระหว่าง ไม่ว่าการศึกษาหรือการทำความดีนั้นเหนือกว่า และควรอ่านสัญลักษณ์ของคับบาลาห์ว่าเป็น ความรู้ความเข้าใจทางปัญญา เชิงเลื่อนลอยหรือค่าAxiology เป็นหลักหรือไม่ การไถ่บาปของพระเมสสิยาห์ต้องใช้ทั้งTikkun olam ที่มีจริยธรรมและครุ่นคิดครุ่นคิด Sanford Drob มองเห็นทุกความพยายามที่จะจำกัดคับบาลาห์ไว้เพียงการตีความแบบดื้อรั้นแบบตายตัว ซึ่งจำเป็นต้องนำการถอดประกอบของมันเอง (Lurianic Kabbalah รวมเอาการแตกสลายของShevirah ในตัวมันเอง Ein Sofอยู่เหนือการแสดงออกที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดของมัน โทราห์ลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดของต้นไม้แห่งชีวิตไม่มี /ตีความไม่สิ้นสุด). สัจพจน์ที่ไม่สิ้นสุดของ Ein Sof One ซึ่งแสดงผ่านพหูพจน์ Many เอาชนะอันตรายของลัทธิทำลายล้างหรือการทำลายล้างความเชื่อของชาวยิวแบบ แอ ติโนเมียน ที่พาดพิงถึงตลอดทั้งเวทย์มนต์ Kabbalistic และ Hasidic [86]

ข้อความหลัก

หน้าชื่อเรื่องของZohar ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งเป็นหนังสือหลักของคับบาลาห์ จากมันตัวประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1558

เช่นเดียวกับวรรณกรรมแรบบินอื่นๆ ตำราของคับบาลาห์ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปากต่อปากที่ดำเนินอยู่ แม้ว่าตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ประเพณีปากเปล่าส่วนใหญ่จะถูกเขียนลง

รูปแบบของความลึกลับของชาวยิวมีขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว Ben Sira (เกิดประมาณ 170 ก่อนคริสตศักราช) เตือนว่า: "อย่ายุ่งกับความลับ" [87]อย่างไรก็ตาม การศึกษาลึกลับได้ดำเนินการและส่งผลให้เกิดวรรณกรรมลึกลับ วรรณกรรมเรื่องแรกคือวรรณกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกของศตวรรษที่สองและครั้งแรกก่อนคริสต์ศักราชและมีองค์ประกอบที่ส่งต่อไปยังคับบาลาห์ในภายหลัง

ตลอดหลายศตวรรษตั้งแต่นั้นมา มีตำราหลายเล่มถูกผลิตขึ้น ในจำนวนนี้มีคำอธิบายโบราณของSefer Yetzirahวรรณกรรมขึ้นสู่ความลึกลับ ของ Heichalot , the Bahir , Sefer Raziel HaMalakhและZoharซึ่งเป็นข้อความหลักของอรรถกถาแบบคับบาลิสติก ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระคัมภีร์ลึกลับแบบคลาสสิกรวมอยู่ในเวอร์ชันเต็มของMikraot Gedolot (ผู้แสดงความคิดเห็นหลัก) การวางระบบแบบ Cordoveran นำเสนอในPardes Rimonim การเปล่งเสียงทาง ปรัชญาในงานของMaharalและการแก้ไข Lurianic ในEtz Chayim การตีความ Lurianic Kabbalah ในเวลาต่อมาเกิดขึ้นในงานเขียนของ Shalom Sharabi ในNefesh HaChaim และ Sulamในศตวรรษที่20 Hasidism ตีความโครงสร้างแบบคาบาลิสติกเพื่อให้สอดคล้องกันในการรับรู้ภายใน [88]พัฒนาการของคับบาลาห์แบบฮาซิดิกได้รวมขั้นตอนต่อเนื่องของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิวจากอภิปรัชญาคับบาลิสติกในอดีต [89]

ทุนการศึกษา

นักประวัติศาสตร์เชิงวิชาการสมัยใหม่กลุ่มแรกของศาสนายูดาย ซึ่งเป็นโรงเรียน " Wissenschaft des Judentums " ในศตวรรษที่ 19 ได้ตีกรอบศาสนายูดายในแง่ที่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวในจิตวิญญาณของฮัสคาลาห์ผู้ปลดปล่อยในยุคของพวกเขา พวกเขาต่อต้านคับบาลาห์และจำกัดความสำคัญของคับบาลาห์จากประวัติศาสตร์ของชาวยิว ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปล่อยให้Gershom Scholemล้มล้างจุดยืนของพวกเขา ก่อตั้งการศึกษาเชิงวิชาการที่เฟื่องฟูในปัจจุบันเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว และทำให้ตำรา Heichalot, Kabbalistic และ Hasidic เป็นเป้าหมายของการศึกษาเชิงวิชาการเชิงวิจารณ์-ประวัติศาสตร์ ในความเห็นของ Scholem องค์ประกอบที่เป็นตำนานและลึกลับของศาสนายูดายมีความสำคัญอย่างน้อยพอๆ กับองค์ประกอบที่มีเหตุผล และเขาคิดว่าองค์ประกอบเหล่านี้ แทนที่จะเป็น Halakha หรือปัญญาชน ที่นอกรีตปรัชญาของชาวยิวเป็นกระแสใต้พิภพที่มีชีวิตในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของชาวยิว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อต่ออายุจิตวิญญาณของชาวยิวและชีวิตทางสังคมของชุมชน แนวโน้มหลักในลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว (ค.ศ. 1941) ของ Scholem ท่ามกลางผลงานชิ้นสำคัญของเขา แม้จะเป็นตัวแทนของวิชาการและการตีความที่ต่อมาถูกท้าทายและแก้ไขในสาขานั้น [90 ]ยังคงเป็นการสำรวจเชิงวิชาการเพียงเล่มเดียวที่ศึกษาช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว[91]

มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของการวิจัยนี้ รวมถึง Scholem และIsaiah Tishbyและล่าสุดคือJoseph Dan , Yehuda Liebes , Rachel EliorและMoshe Idel [92] นักวิชาการในยุคแห่งเวทย์มนต์ ของ ชาวยิวในอเมริกาและอังกฤษรวมถึงAlexander Altmann , Arthur Green , Lawrence Fine , Elliot Wolfson , Daniel Matt , [93] Louis JacobsและAda Rapoport-Albert

โมเช อิเดลได้เปิดการวิจัย เกี่ยว กับคับบาลาห์ที่มีความสุขควบคู่กับทฤษฎีปรัชญา และ ได้เรียกร้องให้มีแนวทางแบบพหุวิทยาการใหม่ๆ นอกเหนือจากปรัชญาและประวัติศาสตร์ที่ครอบงำมาจนถึงปัจจุบัน โดยรวมถึงปรากฏการณ์วิทยาจิตวิทยามานุษยวิทยาและการศึกษาเปรียบเทียบ [94]

การเรียกร้องอำนาจ

นักประวัติศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างสิทธิอำนาจของคับบาลาห์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจในสมัยโบราณ (ดู เช่น การอภิปรายของโจเซฟ แดนในวงล้อมเครูบที่ไม่ซ้ำใคร ) ผลที่ตามมาคือ งานพื้นฐานในยุคแรกๆ แทบทั้งหมด ใช้ ภาพลวงตาอ้างสิทธิ์หรือกำหนดว่าเป็นผู้ประพันธ์โบราณ ตัวอย่างเช่นSefer Raziel HaMalachซึ่งเป็นข้อความทางโหราศาสตร์ที่มีพื้นฐานมาจากคู่มือเวทมนตร์ของสมัยโบราณตอนปลายSefer ha-Razimได้รับการถ่ายทอดโดยทูตสวรรค์Razielไปยัง Adam หลังจากที่เขาถูกขับไล่ออกจากสวนอีเดน ผลงานที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่งคือ Sefer Yetzirahยุคแรกๆซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปรมาจารย์อับราฮัม [18] : 17 แนวโน้มที่มีต่อการปลอมแปลงนี้มีรากฐานมาจากวรรณกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลก ซึ่งอ้างว่าความรู้ลึกลับ เช่น เวทมนตร์ การทำนาย และโหราศาสตร์ ถูกส่งไปยังมนุษย์ในอดีตในตำนานโดยทูตสวรรค์สององค์คือ Aza และ Azaz'el (ในที่อื่น ๆAzaz'elและ อุซาซเอล) ผู้ตกลงมาจากสวรรค์ (ดู ปฐมกาล 6:4)

เช่นเดียวกับการระบุต้นกำเนิดในสมัยโบราณให้กับข้อความและการรับการถ่ายทอดด้วยปากเปล่า นักบวชคับบาลิสที่ยิ่งใหญ่และสร้างสรรค์ที่สุดอ้างว่าการรับการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวโดยตรงอย่างลึกลับ โดยที่ปรึกษาจากสวรรค์ เช่น เอลียาห์ศาสดาวิญญาณของปราชญ์ทัลมุด การเปิดเผยเชิงพยากรณ์ การขึ้นสู่ที่สูง ฯลฯ บนพื้นฐานนี้อาร์เธอร์ กรีนคาดเดาว่า ในขณะที่Zoharเขียนขึ้นโดยกลุ่มของ Kabbalists ในยุคกลางของสเปน พวกเขาอาจเชื่อว่าพวกเขากำลังส่งวิญญาณและการเปิดเผยโดยตรงจากวงลึกลับก่อนหน้านี้ของShimon bar Yochaiใน กาลิลีในศตวรรษที่ 2 บรรยายไว้ในเรื่องเล่าของโซฮาร์ [95]นักวิชาการได้เปรียบเทียบวงกลมลึกลับ Zohar ของสเปนกับวงกลมลึกลับที่โรแมนติกของกาลิลีที่อธิบายไว้ในข้อความ ในทำนองเดียวกันIsaac Luriaรวบรวมสาวกของเขาที่สถานที่ชุมนุมแบบดั้งเดิมของ Idraโดยวางแต่ละคนไว้ในที่นั่งของการกลับชาติมาเกิดในอดีตของพวกเขาในฐานะนักเรียนของ Shimon bar Yochai

คำติชม

จักรวาลวิทยาแบบทวิลักษณ์

แม้ว่าคับบาลาห์จะกล่าวถึงเอกภาพของพระเจ้า แต่ข้อวิจารณ์ที่ร้ายแรงและยั่งยืนที่สุดข้อหนึ่งก็คือ มันอาจชักนำให้ห่างไกลจากลัทธิเอกเทวนิยม และแทนที่จะสนับสนุนลัทธิทวินิยมความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีคู่ที่เหนือธรรมชาติ ระบบทวิลักษณ์ถือได้ว่ามีพลังที่ดีกับพลังที่ชั่วร้าย มีแบบจำลองหลักสองแบบของจักรวาลวิทยาแบบผู้มีความรู้ทางความคิด-ทวินิยม: แบบแรกซึ่งย้อนกลับไปที่ลัทธิโซโรอัสเตอร์เชื่อว่าการสร้างสรรค์ถูกแบ่งออกทางภววิทยาระหว่างพลังความดีและความชั่ว ประการที่สองซึ่งพบมากในอภิปรัชญา กรีก-โรมัน เช่นNeo-Platonismให้เหตุผลว่าเอกภพรู้จักความกลมกลืนในยุคดึกดำบรรพ์ แต่การหยุดชะงักของจักรวาลทำให้เกิดมิติที่สองที่ชั่วร้ายสู่ความเป็นจริง แบบจำลองที่สองนี้มีอิทธิพลต่อจักรวาลวิทยาของคับบาลาห์

ตามจักรวาลวิทยาแบบคับบาลิสติก สิบ Sephirot สอดคล้องกับสิบระดับของการสร้าง ระดับของการสร้างเหล่านี้ต้องไม่ถูกเข้าใจว่าเป็น "พระเจ้า" ที่แตกต่างกันสิบแบบ แต่หมายถึงวิธีการเปิดเผยพระเจ้าที่แตกต่างกันสิบวิธี หนึ่งวิธีต่อหนึ่งระดับ ไม่ใช่พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง แต่ความสามารถในการรับรู้พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง

แม้ว่าพระเจ้าอาจดูเหมือนมีลักษณะสองอย่าง (ชาย-หญิง, ความเห็นอกเห็นใจ-ตัดสิน, ผู้สร้าง-การสร้างสรรค์) สาวกของคับบาลาห์ทุกคนเน้นย้ำถึงเอกภาพสูงสุดของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ในการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง ธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ของพระเจ้ามีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดโดยไม่จำกัด ถูกเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือ "ไม่มีจุดสิ้นสุด" ( Ein Sof )—ไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือคำจำกัดความใดๆ ความสามารถของพระเจ้าที่จะซ่อนตัวจากการรับรู้เรียกว่า "ข้อจำกัด" (Tzimtzum) การซ่อนเร้นทำให้การสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าสามารถกลายเป็น "การเปิดเผย" ในรูปแบบที่จำกัดที่หลากหลาย ซึ่งจากนั้นจะเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์

ตำรา Kabbalistic รวมถึงZoharดูเหมือนจะยืนยันความเป็นทวินิยม เนื่องจากพวกเขาถือว่าความชั่วร้ายทั้งหมดเป็นการแยกออกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า Sitra Achra [96] ("ด้านอื่น ๆ ") ซึ่งตรงข้ามกับSitra D'Kedushahหรือด้านของ ความศักดิ์สิทธิ์ [97] "ด้านซ้าย" ของการเปล่งเสียงจากสวรรค์เป็นภาพสะท้อนเชิงลบของ "ด้านแห่งความศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งถูกขังอยู่ในการต่อสู้ [ Encyclopaedia Judaica , Volume 6, "Dualism", น. 244]. ในขณะที่ความชั่วร้ายนี้มีอยู่ในโครงสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ของ Sephirot แต่Zoharระบุว่า Sitra Ahra ไม่มีอำนาจเหนือEin Sofและดำรงอยู่ในลักษณะที่จำเป็นของการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์มีทางเลือกอย่างเสรีเท่านั้น และความชั่วร้ายนั้นเป็นผลมาจากการเลือกนี้ มันไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติที่ต่อต้านพระเจ้า แต่เป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ทางศีลธรรมภายในของมนุษย์ระหว่างคำสั่งของศีลธรรมและการยอมจำนนต่อสัญชาตญาณพื้นฐาน

David Gottlieb ตั้งข้อสังเกตว่า Kabbalists หลายคนคิดว่าแนวคิดของ เช่น ศาลบนสวรรค์หรือ Sitra Ahra นั้นพระเจ้ามอบให้กับมนุษยชาติเท่านั้นเพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจแนวทางของพระองค์ภายในขอบเขตญาณวิทยาของเราเอง พวกเขาปฏิเสธแนวคิดที่ว่าซาตานหรือเทวดามีอยู่จริง คนอื่นๆ ถือกันว่าพระเจ้าทรงสร้างหน่วยงานฝ่ายวิญญาณที่ไม่ใช่พระเจ้าขึ้นมาจริงๆ เพื่อเป็นหนทางในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์

ตามที่ Kabbalists มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใจความไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า แต่มีพระเจ้าตามที่เปิดเผยต่อมนุษย์ (สอดคล้องกับZeir Anpin ) และส่วนที่เหลือของพระเจ้าที่ซ่อนเร้นจากประสบการณ์ของมนุษย์ (สอดคล้องกับ Arich Anpin) [98]การอ่านหนึ่งในเทววิทยานี้คือ monotheistic คล้ายกับpanentheism ; การอ่านเทววิทยาแบบเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแบบทวินิยม Gershom Scholem เขียน:

เป็นที่ชัดเจนว่าด้วยสมมุติฐานของความเป็นจริงพื้นฐานที่ไม่มีตัวตนในพระเจ้า ซึ่งกลายเป็นบุคคล—หรือปรากฏเป็นบุคคล—เฉพาะในกระบวนการสร้างและการเปิดเผยเท่านั้น ลัทธิคับบาลิสละทิ้งพื้นฐานส่วนบุคคลของแนวคิดในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับพระเจ้า.... ไม่แปลกใจเลยที่เราพบว่าการเก็งกำไรดำเนินไปทั่วทั้งขอบเขต ตั้งแต่ความพยายามที่จะเปลี่ยนEn-Sof ที่ไม่มีตัวตนให้กลาย เป็นพระเจ้าส่วนตัวของพระคัมภีร์ไบเบิล ไปจนถึงหลักคำสอนนอกรีตอย่างจริงจังของความเป็นสองขั้วที่แท้จริงระหว่างEin Sof ที่ซ่อนอยู่ กับเรื่องส่วนตัว Demiurge ของพระคัมภีร์

แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , Shocken Books, หน้า 11–12

ความแตกต่างระหว่างชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว

ตามคำกล่าวของ Isaac Luria (1534–72) และผู้ให้ความเห็นคนอื่นๆ เกี่ยวกับ Zohar คนต่างชาติ ที่ชอบธรรม ไม่มีลักษณะที่เป็นปีศาจและมีความคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณของชาวยิวในหลายๆ ด้าน Kabbalists ที่โดดเด่นจำนวนหนึ่ง เช่น Pinchas Eliyahu แห่ง Vilna ผู้เขียนSefer ha-Britถือกันว่ามีเพียงองค์ประกอบส่วนน้อยในมนุษยชาติเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของกองกำลังปีศาจเหล่านี้ ในทางกลับกัน จิตวิญญาณของชาวยิวนอกรีตมีพลังงานซาตานมากกว่าผู้บูชารูปเคารพที่เลวร้ายที่สุด มุมมองนี้เป็นที่นิยมในแวดวง Hasidic โดยเฉพาะSatmar Hasidim [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในทางกลับกัน Kabbalists ที่มีชื่อเสียงหลายคนปฏิเสธแนวคิดนี้และเชื่อในความเท่าเทียมกันที่สำคัญของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหมด Menahem Azariah da Fano (1548–1620) ในหนังสือของเขาเรื่อง Reincarnations of soulได้แสดงตัวอย่างมากมายของบุคคลในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่ใช่ชาวยิวที่กลับชาติมาเกิดเป็นชาวยิวและในทางกลับกัน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

แต่มุมมองหนึ่งแสดงโดยงาน Hasidic Tanya (1797) เพื่อโต้แย้งว่าชาวยิวมีลักษณะของจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน: ในขณะที่ผู้เขียนShneur Zalman แห่ง Liadi (เกิดปี 1745) ซึ่งไม่ใช่ชาวยิวสามารถบรรลุผลได้ จิตวิญญาณระดับสูง คล้ายกับทูตสวรรค์ วิญญาณของเขายังคงมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากชาวยิวโดยพื้นฐาน [99]มุมมองที่คล้ายกันนี้พบได้ในKuzariหนังสือปรัชญายุคกลางตอนต้นโดยYehuda Halevi (ค.ศ. 1075–1141) [100]

อับ ราฮัม เยฮูดาห์ ไคน์ ( Abraham Yehudah Khein ) แรบบี Habad ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง (เกิดปี 1878) เชื่อว่าคนต่างชาติที่ได้รับการยกระดับทางจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณของชาวยิวโดยพื้นฐานแล้ว [101] Yehuda Ashlag นักลัทธิคับบาลิสผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 มองว่าคำว่า "ยิว" และ "คนต่างชาติ" เป็นระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันซึ่งมีให้สำหรับจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน

David Halperin [102] [ ต้องการอ้างอิงแบบเต็ม ]ระบุว่าการล่มสลายของอิทธิพลของคับบาลาห์ในหมู่ชาวยิวในยุโรปตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นผลมาจากความไม่ลงรอยกันทางปัญญาที่พวกเขาประสบระหว่างการรับรู้เชิงลบของคนต่างชาติที่พบในเลขยกกำลังบางส่วนของ คับบาลาห์และการ ติดต่อ ในเชิงบวกของพวกเขาเองกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วและปรับปรุงในช่วงเวลานี้เนื่องจากอิทธิพลของการตรัสรู้

อย่างไรก็ตาม ผู้นับถือลัทธิคับบาลิสที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งอ้างว่าตรงกันข้าม โดยเน้นความเป็นสากลของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหมด และให้การตีความแบบสากลของประเพณีคับบาลิสติก รวมถึงเวอร์ชันของลัทธิลูเรียนิกด้วย ในมุมมองของพวกเขา คับบาลาห์อยู่เหนือพรมแดนของศาสนายูดาย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานของเทวปรัชญาระหว่างศาสนาและศาสนาสากล [ ต้องการอ้างอิง ] Pinchas Elijah Hurwitzนักบวชนิกายลิธัวเนีย-กาลิเซียที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 18 และเป็นผู้สนับสนุน Haskalah ระดับปานกลาง เรียกร้องให้มีความรักฉันพี่น้องและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทุกประเทศ และเชื่อว่าคับบาลาห์สามารถมอบอำนาจให้กับทุกคน ทั้งชาวยิวและคนต่างชาติด้วย ความสามารถในการพยากรณ์ [103]

ผลงานของAbraham Cohen de Herrera (1570–1635) เต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงนักปรัชญาลึกลับชาวต่างชาติ วิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวยิวอิตาลียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและหลังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา Kabbalists อิตาลีตอนปลายเช่นYohanan Alemanno , David Messer LeonและAbraham Yagelยึดมั่นในอุดมคติที่เห็นอกเห็นใจและรวมเอาคำสอนของศาสนาคริสต์และลัทธิ ลึกลับ ต่างๆ

ตัวแทนที่สำคัญของกระแสมนุษยนิยมในคับบาลาห์คือElijah Benamozeghผู้ซึ่งยกย่องศาสนาคริสต์ อิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาฮินดู รวมทั้งระบบลึกลับนอกรีตโบราณทั้งหมดอย่างชัดเจน เขาเชื่อว่าคับบาลาห์สามารถประนีประนอมความแตกต่างระหว่างศาสนาของโลกซึ่งเป็นตัวแทนของแง่มุมและขั้นตอนต่างๆ ของจิตวิญญาณมนุษย์สากล ในงานเขียน ของเขา Benamozegh ตีความพันธสัญญาใหม่หะดีษพระเวท อเวสตาและความลึกลับนอกรีตตามทฤษฎีคับบาลิสติก [104]

ER Wolfson [105]ให้ตัวอย่างมากมายจากศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งจะท้าทายมุมมองของ Halperin เช่นเดียวกับความคิดที่ว่า "ศาสนายูดายสมัยใหม่" ได้ปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อ "แง่มุมที่ล้าสมัย" ของศาสนานี้ และเขาโต้แย้งว่า ยังคงมี Kabbalists ในวันนี้ที่ปิดบังมุมมองนี้ เขาให้เหตุผลว่า แม้ว่ามันจะถูกต้องที่จะบอกว่าชาวยิวจำนวนมากทำและจะพบว่าความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะบอกว่าแนวคิดนี้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในทุกวงการ ดังที่ Wolfson ได้โต้เถียง มันเป็นข้อเรียกร้องทางจริยธรรมในส่วนของนักวิชาการที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ต่อไป และด้วยวิธีนี้ ประเพณีสามารถขัดเกลาจากภายในได้

มุมมองยุคกลาง

เวทย์มนต์คับบาลาห์ในKnesset Menorahซึ่งแบ่งปันความคล้ายคลึงกันของทฤษฎีกับ Neoplatonists ชาวยิว

แนวคิดที่ว่าเซฟิรอตแห่งสวรรค์มีสิบประการสามารถพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปเป็นแนวคิดที่ว่า "พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว แต่ในหนึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นมีสิบ" ซึ่งเปิดการถกเถียงว่า "ความเชื่อที่ถูกต้อง" ในพระเจ้าควรเป็นอย่างไร ตาม ยูดาย. Kabbalists ยุคแรกถกเถียงกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Sephirot กับพระเจ้าโดยใช้มุมมองของ Essentialist กับเครื่องมือต่างๆ คับบาลาห์สมัยใหม่ตามการจัดระบบของCordoveroและIsaac Luria ในศตวรรษที่ 16 ดำรงตำแหน่งระดับกลาง: เครื่องดนตรีของ sephirot ถูกสร้างขึ้น แต่แสงภายในของพวกเขามาจากสาระสำคัญของOhr Ein Sof ที่ไม่แตกต่างกัน

Saadia Gaonยุคก่อนคับบาลิสติกสอนในหนังสือของเขาEmunot v'Deotว่าชาวยิวที่เชื่อในการกลับชาติมาเกิดได้นำความเชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวมาใช้

ไมโมนิเดส (ศตวรรษที่ 12) ซึ่งได้รับการยกย่องจากสาวกในเรื่องเหตุผลนิยมแบบยิว ของเขา ปฏิเสธ ตำราเฮคาลอตยุคก่อนคับบาลิสติกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีอูร์ โคมาห์ซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาถือว่านอกรีต [106]ไมโมนิเดส ปราชญ์ยุคกลางที่สำคัญของศาสนายูดาย มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่คับบาลาห์เกิดขึ้นครั้งแรก นักวิชาการสมัยใหม่มองว่าการวางระบบและการเผยแพร่หลักคำสอนปากเปล่าในประวัติศาสตร์โดยพวกคับบาลิสม์ เป็นการพยายามโต้แย้งการคุกคามต่อการปฏิบัติตามศาสนายูดายโดยประชาชนที่อ่านผิดในอุดมคติของการไตร่ตรองทางปรัชญาของไมโมนิเดสเกี่ยวกับการแสดงพิธีกรรมในแนวทางเชิงปรัชญาของเขาที่งุนงง. พวกเขาคัดค้านการที่ไมโมนิเดสยกเอาความลับของโทราห์มาเซห์ เบรชิตและมาเซห์ เมอร์คาวาห์มาเทียบเคียงกับ ฟิสิกส์และอภิปรัชญาของ อริสโตเติลในงานนั้นและในกฎหมายมิชเนห์ โตราห์โดยสอนว่าเทวปรัชญาของพวกเขาเองซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อภิปรัชญาลึกลับของการปฏิบัติแบบดั้งเดิมของชาวยิว คือโตราห์ ความหมายที่แท้จริงภายใน

Nachmanides ปราชญ์แรบบินิกในยุคกลางของ Kabbalist (ศตวรรษที่ 13) ผู้โต้เถียงแบบคลาสสิกที่ต่อต้านลัทธิเหตุผลนิยมของ Maimonidean ได้ให้ภูมิหลังแก่แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม Kabbalistic มากมาย หนังสือทั้งเล่มชื่อGevuras Aryehประพันธ์โดยYaakov Yehuda Aryeh Leib Frenkelและตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1915 โดยเฉพาะเพื่ออธิบายและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดแบบคับบาลิสติกที่ Nachmanides กล่าวถึงในบทวิจารณ์คลาสสิกของเขาเกี่ยวกับหนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส

อับราฮัม เบน โมเสส เบน ไมมอนด้วยจิตวิญญาณของไมโมนิเดส บิดาของเขา ซาอัดยาห์ กอนและบรรพบุรุษคนอื่นๆ อธิบายอย่างยืดยาวในMilḥamot HaShemของเขาว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายในเวลาหรือที่ว่างอย่างแท้จริง หรือทางกายภาพไม่ได้อยู่นอกเวลาหรือที่ว่าง ตั้งแต่เวลาและที่ว่าง เพียงแค่ไม่ใช้กับตัวตนของเขา แต่อย่างใดโดยเน้นความเป็นเอกภาพของเอกเทวนิยมซึ่งแตกต่างจากความคิดทางโลก Panentheismของ Kabbalah แสดงโดยMoses Cordoveroและความคิดของ Hasidicเห็นพ้องต้องกันว่าแก่นแท้ของพระเจ้าอยู่เหนือการแสดงออกทั้งหมด แต่ตรงกันข้ามว่าการดำรงอยู่คือการสำแดงของการเป็นอยู่ของพระเจ้าผ่านการควบแน่นทางวิญญาณและร่างกายของแสงจากสวรรค์ ด้วยการรวมหลายฝ่ายไว้ในพระเจ้า ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนแยกการมีอยู่จริงของสิ่งใดนอกจากพระเจ้า ในลัทธิ Panentheism Hasidicโลกเป็นเอกภพจากมุมมองของพระเจ้า แต่เป็นความจริงจากมุมมองของตัวเอง

ประมาณทศวรรษที่ 1230 รับบี เมียร์ เบน ไซมอนแห่งนาร์บอนน์เขียนสาส์น (รวมอยู่ในMilḥemet Mitzvahของเขา) เพื่อต่อต้านคนรุ่นราวคราวเดียวกับเขาซึ่งเป็นพวกคับบาลิสม์ยุคแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาแยก Sefer Bahir ออกมา โดยปฏิเสธการระบุแหล่งที่มาของการประพันธ์ถึงtanna R. Neḥunya ben ha-Kanahและอธิบายเนื้อหาบางส่วนว่านอกรีตอย่างแท้จริง

Leone di Modena นักวิจารณ์ ชาวเมืองเวนิสเกี่ยวกับคับบาลาห์ในศตวรรษที่ 17 เขียนว่าหากเราต้องยอมรับคับบาลาห์ ทรินิตี้ของคริสเตียนก็จะเข้ากันได้กับศาสนายูดาย นี่เป็นการตอบสนองต่อความเชื่อที่ว่าชาวยิวในยุโรปบางคนในยุคนั้นกล่าวถึงเซฟิรอต เป็นรายบุคคล ในการสวดอ้อนวอนของพวกเขา แม้ว่าการปฏิบัติจะดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกก็ตาม ผู้ขอโทษอธิบายว่าชาวยิวอาจสวดอ้อนวอนขอและไม่จำเป็นต่อแง่มุมของความเป็นเหมือนพระเจ้าที่เซฟิรอต แสดง ตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์ Kabbalists ประกาศว่ามีคนสวดอ้อนวอน "ถึงพระองค์เท่านั้น ( แก่นแท้ของพระเจ้าเพศชายแต่เพียงผู้เดียวในคำอุปมาในไวยากรณ์เพศของภาษาฮิบรู) ไม่ใช่คุณลักษณะของเขา (เซฟิรอตหรือการสำแดงอันศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ หรือรูปแบบของการจุติลงมาเกิดใหม่)" นักคับบาลิสนำคำอธิษฐานของพวกเขาไปยังแก่นแท้ของพระเจ้าผ่านช่องทางของเซฟิรอตโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อคาวานอตอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อ อธิษฐาน การสำแดงของพระเจ้าทำให้เกิดความแตกแยกผิดๆ ในหมู่เซฟิรอต ขัดขวางเอกภาพที่สมบูรณ์ การพึ่งพาอาศัยกัน และสลายตัวไปสู่ไอน์ซอฟ ที่เหนือธรรมชาติ เซฟิรอตลงมาตลอดการสร้างสรรค์ โดยปรากฏจากการรับรู้ของมนุษย์ต่อพระเจ้าเท่านั้น โดยที่พระเจ้าทรงสำแดงด้วยจำนวนต่างๆ กัน

Yaakov Emden (1697–1776) ตัวเองเป็นออร์โธดอกซ์ Kabbalist ที่เคารพ Zohar [ 107]กังวลที่จะต่อสู้กับการ ใช้ Kabbalah ในทางที่ผิดของ SabbateanเขียนMitpaḥath Sfarim ( Veil of the Books ) ซึ่ง เป็นคำวิจารณ์ที่ชาญฉลาดของZoharซึ่งเขาสรุปว่า บางส่วนของ Zohar มีคำสอนนอกรีต ดังนั้น Shimon bar Yochai จึงไม่สามารถเขียนได้ นอกจากนี้เขายังแสดงทัศนะที่แหวกแนวอย่างมาก ตรงกันข้ามกับหลักฐานทั้งหมด ที่ว่า Maimonidesผู้เคร่งศาสนาไม่สามารถเขียนGuide of the Perplexedซึ่งต้องเป็นผลงานของคนนอกรีตที่ไม่รู้จัก [107]

Kabbalist ของ Emden ร่วมสมัยกับVilna Gaon (1720–1797) ปราชญ์ Rabbinic ยุคใหม่ตอนต้น ยกย่อง Zohar และ Luria ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง วิจารณ์ข้อความคลาสสิกของ Judaic จากข้อผิดพลาดสะสมในอดีตโดยความเฉียบแหลมและความเชื่อทางวิชาการของเขาในเอกภาพที่สมบูรณ์แบบของการเปิดเผยคับบาลาห์และ Rabbinic ยูดาย. แม้ว่าจะเป็น Lurianic Kabbalist แต่บางครั้งข้อคิดเห็นของเขาก็เลือกการตีความแบบ Zoharic มากกว่า Luria เมื่อเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ยืมตัวไปสู่มุมมองที่แปลกใหม่กว่า แม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และแนะนำความจำเป็นในการทำความเข้าใจทัลมุดแต่เขาก็ไม่มีประโยชน์สำหรับปรัชญายิว ในยุคกลางที่เป็นที่ยอมรับ โดยประกาศว่าไมโมนิเดสถูก "หลงทางโดยปรัชญาที่ถูกสาปแช่ง" ในการปฏิเสธความเชื่อในสิ่งภายนอกวิชาไสยเวทย์ ภูตผีปีศาจ คาถาอาคม [108]

ทัศนะของพวกคับบาลิสเกี่ยวกับปรัชญาของชาวยิวมีหลากหลาย ตั้งแต่ผู้ชื่นชมไมโมนีเดียนและงานปรัชญาคลาสสิกยุคกลางอื่นๆ รวมเข้ากับคับบาลาห์และมองเห็นปรัชญาคับบาลาห์ที่ลึกซึ้งของมนุษย์และภูมิปัญญาคับบาลิสติกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ากันได้ ไปจนถึงผู้ที่โต้เถียงกับปรัชญาศาสนาในช่วงเวลาที่มันกลายเป็นผู้มีเหตุผลมากเกินไปและ ดันทุรัง คำปราศรัยที่มักกล่าวโดยคับบาลิส "คับบาลาห์เริ่มต้นเมื่อปรัชญาสิ้นสุดลง" สามารถอ่านได้ว่าเป็นการแสดงความชื่นชมหรือการโต้เถียง โมเสสแห่งบูร์โกส (ปลายศตวรรษที่ 13) ประกาศว่า "นักปรัชญาเหล่านี้ซึ่งภูมิปัญญาที่คุณยกย่องจะสิ้นสุดลงเมื่อเราเริ่มต้น" [109] โมเสส คอร์โดเวโรชื่นชมอิทธิพลของไมโมนิเดสในระบบกึ่งเหตุผลของเขา [110]ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ลัทธิคับบาลาห์ในเชิงปรัชญาก็เต็มไปด้วยคำศัพท์ที่ดัดแปลงมาจากปรัชญาและให้ความหมายลึกลับใหม่ เช่น การรวมเข้ากับ Neoplatonism ของIbn Gabirol ในยุคแรก ๆ และการใช้คำศัพท์ของอริสโตเติ้ลเรื่อง Form over Matter

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

Tikkun สำหรับการอ่านตลอดทั้งคืนของShavuotซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชาวยิวจากกลุ่ม Kabbalists Safed

Pinchas Giller และAdin Steinsaltzเขียนว่าคับบาลาห์ได้รับการอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นส่วนในของศาสนายิว ดั้งเดิม ซึ่ง เป็นอภิปรัชญาอย่างเป็นทางการของศาสนายูดาย ซึ่งมีความสำคัญต่อศาสนายูดายที่เป็นกฎเกณฑ์จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ [111] [112]ด้วยความเสื่อมโทรมของชีวิตชาวยิวในยุคกลางของสเปนมันเข้ามาแทนที่ปรัชญาของชาวยิว ที่มีเหตุผล จนกระทั่งการตรัสรู้ของฮัสคาลาห์ในยุคปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูในยุคหลังสมัยใหม่ ของเรา ในขณะที่ศาสนายูดายยังคงรักษาประเพณีของชนกลุ่มน้อยในการวิพากษ์วิจารณ์คับบาลาห์แบบมีเหตุผลทางศาสนาอยู่เสมอGershom Scholemเขียนว่า Lurianic Kabbalah เป็นเทววิทยาสุดท้ายที่เกือบจะโดดเด่นในชีวิตชาวยิว ในขณะที่ลัทธิ Lurian เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงของลัทธิคับบาลีที่ลี้ลับ ละครแนวเทวตำนานและเมสสิยาห์และการปรับเปลี่ยนการกลับชาติมาเกิด ในแบบ ของตัวเองได้ดึงดูดจินตนาการที่เป็นที่นิยมในนิทานพื้นบ้านของชาวยิวและในการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบสะบาเตียนและฮาซิดิก [113]กิลเลอร์ตั้งข้อสังเกตว่าคับบาลาห์คลาสสิกในอดีตของโซฮาริก - คอร์โดเวอร์ เป็นตัวแทนของมุมมองที่เป็นที่นิยมทั่วไปของคับบาลาห์ที่แปลกใหม่ดังที่ปรากฎใน วรรณกรรม Musarยุคใหม่ตอนต้น [114]

ในศาสนายูดายออร์โธด็อกซ์ ร่วมสมัยมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของ คำสอนแบบคับบาลิสติกของ Zohar และ Isaac Luria (the Arizal ) ในขณะที่ส่วนหนึ่งของModern Orthodoxผู้ติดตาม ขบวนการ Dor De'ahและนักศึกษาจำนวนมากของRambamปฏิเสธคำสอนแบบคับบาลิสติกของ Arizal รวมทั้งปฏิเสธว่าZoharมีอำนาจหรือมาจากShimon bar Yohaiทั้งสามกลุ่มเหล่านี้ยอมรับการมีอยู่ และความถูกต้องของ Talmudic Maaseh Breishit และ Maaseh Merkavahเวทย์มนต์ ความไม่ลงรอยกันของพวกเขากังวลว่าคำสอนของคับบาลิสติกที่ประกาศใช้ในปัจจุบันนั้นเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของคำสอนลึกลับเหล่านั้นที่ลมุดอ้างถึงหรือไม่ กระแสหลักHaredi ( Hasidic , Lithuanian , Oriental ) และ ขบวนการชาว ยิว Zionist ทางศาสนานับถือ Luria และ Kabbalah แต่เราสามารถพบทั้งแรบไบที่เห็นอกเห็นใจกับมุมมองดังกล่าวโดยไม่เห็นด้วยกับมัน[115]เช่นเดียวกับแรบไบที่พิจารณาเช่นนั้น ดูบาป Haredi Eliyahu DesslerและGedaliah Nadelยืนยันว่าเป็นที่ยอมรับได้ที่จะเชื่อว่า Zohar ไม่ได้เขียนโดย Shimon bar Yochai และเป็นผู้ประพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้ว Yechiel Yaakov Weinberg กล่าวถึงความเป็นไป ได้ของอิทธิพลของคริสเตียนในคับบาลาห์ด้วย [117]

ศาสนายูดายออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ซึ่งแสดงถึงความโน้มเอียงไปสู่ลัทธิเหตุผลนิยม การโอบรับทุนทางวิชาการ และความเป็นอิสระของแต่ละบุคคลในการนิยามศาสนายูดาย รวบรวมมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับคับบาลาห์ ตั้งแต่จิตวิญญาณนีโอฮาสิดิคไปจนถึงลัทธิไมโมนิสต์ที่ต่อต้านคับบาลาห์ ในหนังสือเพื่อช่วยกำหนดประเด็นสำคัญทางเทววิทยาใน Modern Orthodoxy ไมเคิล เจ. แฮร์ริสเขียนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Modern Orthodoxy และเวทย์มนต์นั้นไม่ได้ถูกพูดถึง เขาเห็นความบกพร่องของจิตวิญญาณในออร์ทอดอกซ์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับอันตรายในการรับเอาคับบาลาห์ของพวกฟันดาเมนทัลลิสม์ เขาเสนอแนะการพัฒนาการดัดแปลงแบบนีโอคับบาลิสติกของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิวที่เข้ากันได้กับลัทธิเหตุผลนิยม โดยนำเสนอรูปแบบแบบอย่างที่หลากหลายจากนักคิดในอดีต ตั้งแต่การรวมความลึกลับของAbraham Isaac Kookแบ่งระหว่าง Halakha และเวทย์มนต์ [118]

Yiḥyeh Qafeḥ ผู้นำ ชาวยิวชาวเยเมนในศตวรรษที่ 20 และหัวหน้าแรบไบแห่งเยเมน เป็นหัวหอกใน การเคลื่อนไหว Dor De'ah ("รุ่นแห่งความรู้") [119]เพื่อต่อต้านอิทธิพลของ Zohar และคับบาลาห์สมัยใหม่ เขาเขียนคำวิจารณ์เกี่ยวกับเวทย์มนต์โดยทั่วไปและโดยเฉพาะ Lurianic Kabbalah; ผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือ Milḥamoth ha-Shem ( Wars of Hashem ) [121]ต่อต้านสิ่งที่เขามองว่าเป็น ลัทธิ นีโอพลาโทนิกและลัทธินอกศาสนา รับบี Yiḥyah ก่อตั้งเยชิวอตโรงเรียน rabbinical และสุเหร่าที่นำเสนอแนวทางแบบมีเหตุผลต่อศาสนายูดายโดยอิงจากลมุดและผลงานของ Saadia Gaon และ Maimonides (Rambam)

Yeshayahu Leibowitz (1903–1994) นักปรัชญาออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ที่มีเหตุผลและเป็นน้องชายของNechama Leibowitzได้แบ่งปันความคิดเห็นต่อสาธารณะซึ่งแสดงในหนังสือMilḥamoth HaShem ของ Yiḥyeh Qafeḥ ต่อต้านเวทย์มนต์ ตัวอย่างเช่น Leibowitz เรียก Kabbalah ว่า "ชุดของ "ความเชื่อนอกศาสนา" และ "การบูชารูปเคารพ" ในคำพูดที่ให้ไว้หลังจากได้รับรางวัลYakir Yerushalayim Award (อังกฤษ: พลเมืองที่คู่ควรของกรุงเยรูซาเล็ม) ในปี 1990 [122]ในยุคปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวดอร์เดอาห์เรียกตัวเองว่าเป็น "ทาลไมด์ ฮารัมบัม" (สาวกของไมโมนิเดส) แทนที่จะเป็นพวกเดียวกับดอร์เดอาห์มากกว่ากับชุมชน ออร์โธดอกซ์ ḤasidicหรือḤaredi [123]

อนุรักษ์นิยม ปฏิรูป และปฏิรูป ยูดาย

เวอร์ชั่นของ เพลง Lekhah Dodiเพื่อต้อนรับวันสะบาโตประเพณีข้ามนิกายของชาวยิวจากคับบาลาห์

คับบาลาห์มักจะถูกปฏิเสธโดยชาวยิวส่วนใหญ่ในขบวนการอนุรักษ์นิยมและการปฏิรูปแม้ว่าอิทธิพลของมันไม่ได้ถูกกำจัดออกไปทั้งหมด แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่มีการศึกษาว่าเป็นวินัย แต่บริการ Kabbalistic Kabbalat Shabbatยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดแบบเสรีนิยม เช่นเดียวกับการสวดมนต์Yedid Nefesh อย่างไรก็ตาม ในปี 1960 ซาอูล ลีเบอร์แมนแห่งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกามีชื่อเสียงว่าได้แนะนำการบรรยายของ Scholem เกี่ยวกับคับบาลาห์โดยระบุว่าคับบาลาห์นั้น "ไร้สาระ" แต่การศึกษาเชิงวิชาการของคับบาลาห์คือ "ทุนการศึกษา" มุมมองนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวยิวหลายคน ซึ่งมองว่าเรื่องนี้มีค่าควรแก่การศึกษา แต่ผู้ที่ไม่ยอมรับคับบาลาห์ว่าสอนความจริงตามตัวอักษร

ตามที่Bradley Shavit Artsson (คณบดีของ Conservative Ziegler School of Rabbinic StudiesในAmerican Jewish University )

ชาวยิวตะวันตกหลายคนยืนยันว่าอนาคตและเสรีภาพของพวกเขาจำเป็นต้องกำจัดสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นลัทธิตะวันออกแบบแบ่งเขต พวกเขาสร้างศาสนายูดายที่หรูหราและมีเหตุผลอย่างเคร่งครัด (ตามมาตรฐานยุโรปในศตวรรษที่ 19) เหยียดหยามคับบาลาห์ว่าล้าหลัง เชื่อโชคลาง และเป็นคนขอบ [124]

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 มีการฟื้นฟูความสนใจในคับบาลาห์ในทุกสาขาของศาสนายูดายเสรีนิยม Anim Zemirotคำอธิษฐานของ Kabbalistic ในศตวรรษที่ 12 ได้รับการบูรณะให้เป็นSim Shalom siddur แบบอนุรักษ์นิยมใหม่ เช่นเดียวกับ ทางเดิน B'rikh Shmehจาก Zohar และบริการลึกลับUshpizinต้อนรับSukkahวิญญาณของชาวยิวผู้ละทิ้ง Anim Zemirot และบทกวีลึกลับ Lekhah Dodiในศตวรรษที่ 16 ปรากฏขึ้นอีกครั้งใน Reform Siddur Gates of Prayerในปี 1975 ตอนนี้วิทยาลัยรับบีนิกทั้งหมดสอนหลายหลักสูตรในคับบาลาห์—ในศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมทั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกาและโรงเรียนรับบีนิกศึกษา Zieglerของมหาวิทยาลัยอเมริกันยิวในลอสแอนเจลิสมีอาจารย์เต็มเวลาในคับบาลาห์และฮาสิดุต , Eitan Fishbane และพินชาส กิลเลอร์ ตามลำดับ ในการปฏิรูปศาสนายูดาย ชารอน โคเรนสอนที่สถาบันศาสนาฮิบรูยูเนี่ยนคอลเลจ-ยิว แรบไบสายปฏิรูปอย่าง Herbert Weiner และLawrence Kushnerได้กลับมาสนใจคับบาลาห์ในหมู่ชาวยิวสายปฏิรูปอีกครั้ง ที่Reconstructionist Rabbinical Collegeซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเพียงแห่งเดียวที่มีข้อกำหนดหลักสูตรในคับบาลาห์ โจเอล เฮคเกอร์เป็นอาจารย์สอนเต็มเวลาในหลักสูตรคับบาลาห์และฮาสิดุต

ตามที่ Artson:

เราเป็นยุคที่หิวกระหายความหมาย ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความบริสุทธิ์ ในการค้นหานั้น เราได้กลับไปยังคับบาลาห์ที่บรรพบุรุษของเราดูถูกเหยียดหยาม หินที่ผู้สร้างปฏิเสธได้กลายเป็นศิลาหัวมุม (สดุดี 118:22)... คับบาลาห์เป็นศาสนศาสตร์สากลสุดท้ายที่ชาวยิวทั้งหมดนำมาใช้ ดังนั้นความสัตย์ซื่อต่อความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อศาสนายูดายเชิงประวัติศาสตร์เชิงบวก [33]

ขบวนการนักปฏิรูปภายใต้การนำของ Arthur Green ในช่วงปี 1980 และ 1990 และด้วยอิทธิพลของ Zalman Schachter Shalomi ได้นำความเปิดกว้างมาสู่คับบาลาห์และองค์ประกอบแบบฮาซิดิค ซึ่งต่อมามีบทบาทสำคัญในซีรีส์ Kol ha-Neshamah siddur

การศึกษาร่วมสมัย

การสอนตำราคับบาลาห์ที่ลึกลับแบบคลาสสิกและการปฏิบัติยังคงเป็นแบบดั้งเดิมจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ส่งต่อในศาสนายูดายจากปรมาจารย์สู่สาวก หรือศึกษาโดยนักวิชาการแรบบินิกชั้นนำ สิ่งนี้เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 20 ผ่านการปฏิรูปอย่างมีสติและการเปิดกว้างทางโลกของความรู้ ในปัจจุบันคับบาลาห์มีการศึกษาในสี่วิธีที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าบางครั้งจะทับซ้อนกัน:

 • วิธีดั้งเดิมที่ใช้ในหมู่ชาวยิวตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ยังคงดำเนินต่อไปในแวดวงการศึกษาที่เรียนรู้ ข้อกำหนดเบื้องต้นคือต้องเป็นชาวยิวโดยกำเนิดหรือเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเข้าร่วมกลุ่มของพวกคับบาลิสภายใต้การปกครองของแรบไบ เนื่องจากในศตวรรษที่ 18 มีแนวโน้มที่จะเป็นฮาซิดิคมากกว่า แม้ว่าจะมีคนอื่นๆ นอกเหนือจากคับบาลาห์ที่ลึกลับทางประวัติศาสตร์ชั้นยอดแล้วตำราที่สาธารณะศึกษาเกี่ยวกับความคิดแบบฮาซิดิคอธิบายแนวคิดแบบคับบาลิสติกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางจิตวิญญาณอย่างกว้าง ๆ ผ่านความกังวลของพวกเขาเองกับการรับรู้ทางจิตวิทยาที่เป็นที่นิยมของ Divine Panentheism
 • รูปแบบ ที่สองลัทธิสากลนิยมใหม่ คือวิธีการขององค์กรและนักเขียนชาวยิวในรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งพยายามเผยแพร่คับบาลาห์ให้กับชายหญิงและเด็กทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวตะวันตกสนใจในเวทย์มนต์ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 สิ่งเหล่านี้ได้มาจากผลประโยชน์ของชาวยิวข้ามนิกายในคับบาลาห์ และหลากหลายตั้งแต่ศาสนศาสตร์ที่พิจารณาไปจนถึงรูปแบบที่นิยมซึ่งมักจะนำคำศัพท์และความเชื่อยุคใหม่มาใช้เพื่อการสื่อสารที่กว้างขึ้น กลุ่มเหล่านี้เน้นหรือตีความคับบาลาห์ผ่านแง่มุมที่ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็นสากล
 • วิธีที่สามคือองค์กรที่ไม่ใช่ชาวยิว โรงเรียนลึกลับ องค์กรเริ่มต้น สมาคมภราดรภาพ และสมาคมลับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ความสามัคคี ลัทธิโรซิครูเชียนและรุ่งอรุณสีทองแม้ว่าสมาคมที่คล้ายกันหลายร้อยแห่งจะอ้างว่ามีเชื้อสายคับบาลิสติกก็ตาม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก การผสมผสาน ระหว่างคับบาลาห์ของชาวยิวกับคริสเตียน ไสยศาสตร์ หรือจิตวิญญาณยุคใหม่ ร่วมสมัย ในฐานะที่เป็นประเพณีทางจิตวิญญาณที่แยกจากกันในศาสตร์ลี้ลับของตะวันตกตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิดของชาวยิว ประเพณีที่ไม่ใช่ของชาวยิวจึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและไม่ได้เป็นตัวแทนที่ถูกต้องของความเข้าใจทางจิตวิญญาณของชาวยิว (หรือในทางกลับกัน) [125]
 • ประการที่สี่ ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 การสืบสวนเชิงวิชาการเชิง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เกี่ยวกับเวทย์ มนต์ของชาวยิวทุกยุคทุกสมัยได้เฟื่องฟูขึ้นในแผนกที่จัดตั้งขึ้นของมหาวิทยาลัยยิวศึกษา ที่ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายกลุ่มแรกในศตวรรษที่ 19 ต่อต้านและทำให้คับบาลาห์อยู่ชายขอบ Gershom Scholem และผู้สืบทอดของเขาได้เปลี่ยนตำแหน่งประวัติศาสตร์ของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิวเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการต่ออายุของศาสนายูดายผ่านประวัติศาสตร์ การแก้ไขทางวิชาการข้ามสาขาวิชาของทฤษฎีของ Scholem และของผู้อื่นได้รับการเผยแพร่เป็นประจำสำหรับผู้อ่านในวงกว้าง

องค์กรยิวสากลนิยม

ทั้งสององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งแปลคำสอนของ Yehuda Ashlag ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ให้เป็นข้อความสากลนิยมร่วมสมัยได้ให้โปรไฟล์ข้ามศาสนากับคับบาลาห์ในที่สาธารณะ:

 • Bnei Baruchเป็นกลุ่มนักเรียนคับบาลาห์ ซึ่งตั้งอยู่ในอิสราเอล สื่อการเรียนรู้มีให้บริการมากกว่า 25 ภาษาทางออนไลน์ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายการพิมพ์ Michael Laitman ก่อตั้ง Bnei Baruch ในปี 1991 หลังจากที่ Rav Baruch Ashlagลูกชายของอาจารย์เสียชีวิต Laitman ตั้งชื่อกลุ่มของเขาว่า Bnei Baruch (บุตรชายของ Baruch) เพื่อระลึกถึงความทรงจำของที่ปรึกษาของเขา คำสอนแนะนำอย่างหนักแน่นว่าให้จำกัดการศึกษาของคนๆ หนึ่งไว้ที่ 'แหล่งข้อมูลที่แท้จริง' นักบวชที่มีสายเลือดโดยตรงจากอาจารย์สู่ศิษย์ [126] [127]
 • ศูนย์คับบาลาห์ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 ในชื่อสถาบันวิจัยคับบาลาห์แห่งชาติ โดยฟิลิป เบิร์กและราฟ เยฮูดา ทซวี บรันด์ไวน์ ศิษย์ของเยฮูดา แอชลาก ต่อมาฟิลิป เบิร์กและภรรยาของเขาได้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในฐานะศูนย์คับบาลาห์ทั่วโลก [128] [ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ]เมื่อเร็ว ๆ นี้ การสอนในรูปแบบนิวเอจถูก "เยาะเย้ยโดยนักวิจารณ์ว่าเป็น "คนนอกศาสนา" ใหม่ของฮอลลีวูด และแม้กระทั่ง "แมคโดนัลด์แห่งจิตวิญญาณ"" หลังจากดึงดูดผู้มีชื่อเสียงข้ามศาสนาตามมา ดู Madonna ) และโปรไฟล์สื่อ แม้ว่าองค์กรจะนำโดยครูชาวยิวออร์โธดอกซ์ [129]

องค์กรสากลนิยมชาวยิวที่โดดเด่นอื่นๆ:

 • สมาคมคับบาลาห์ดำเนินการโดยวอร์เรน เคนตันองค์กรที่อิงกับคับบาลาห์ในยุคกลางยุคก่อนลูเรียนิก นำเสนอในรูปแบบสากลนิยม ในทางตรงกันข้าม ลัทธิคับบาลาห์ดั้งเดิมอ่านคับบาลาห์ยุคก่อนจนถึงลัทธิลูเรียนในภายหลัง และระบบของเซฟในศตวรรษที่ 16
 • The New Kabbalahเว็บไซต์และหนังสือโดย Sanford L. Drob เป็นการสืบสวนทางปัญญาเชิงวิชาการเกี่ยวกับสัญลักษณ์ Lurianic ในมุมมองของความคิดทางปัญญาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ มันแสวงหา "คับบาลาห์ใหม่" ที่มีรากฐานมาจากประเพณีทางประวัติศาสตร์ผ่านการศึกษาทางวิชาการ แต่เป็นสากลผ่านการสนทนากับปรัชญาและจิตวิทยาสมัยใหม่ แนวทางนี้พยายามเสริมสร้างวินัยทางโลก ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกทางปัญญาซึ่งเดิมมีนัยอยู่ในตำนานสำคัญของคับบาลาห์: [130]

ด้วยการประกอบเข้ากับแนวคิดที่ไม่เชิงเส้นของความคิดวิภาษ จิตวิเคราะห์ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เราสามารถเริ่มเข้าใจสัญลักษณ์ของคับบาลิสติกในยุคสมัยของเรา ทุกวันนี้เราอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าที่จะเข้าใจแง่มุมทางปรัชญาของคับบาลาห์มากกว่าพวกคับบาลาห์เอง [131]

 • The Kabbalah of Information อธิบายไว้ในหนังสือFrom Infinity to Man: The Fundamental Ideas of Kabbalah Within the Framework of Information Theory and Quantum Physics ในปี 2018 ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์และนักธุรกิจชาวยูเครนEduard Shyfrin หลักการสำคัญของคำสอนคือ "ในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างข้อมูล" โดยถอดความคำพูดที่มีชื่อเสียงของนาห์มานิเดสที่ว่า "ในปฐมกาล พระองค์ทรงสร้างสสารในยุคแรกเริ่ม และพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งอื่นใดอีก [132]

ฮาซิดิก

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 การพัฒนาเรื่องลึกลับของชาวยิวยังคงดำเนินต่อไปในศาสนายูดาย Hasidic ทำให้คับบาลาห์กลายเป็นการฟื้นฟูสังคมด้วยข้อความที่ฝังความคิดลึกลับไว้ภายใน ในบรรดาโรงเรียนต่างๆChabad-LubavitchและBreslavกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ให้ทรัพยากรทางจิตวิญญาณที่มองออกไปภายนอกและการเรียนรู้ทางข้อความสำหรับชาวยิวฆราวาส Hasidism ทางปัญญาของเบ็ดบาลาห์ส่วนใหญ่เน้นการแพร่กระจายและความเข้าใจของคับบาลาห์ผ่านคำอธิบายในความคิดของฮาซิดิค การอธิบายความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ภายในคับบาลาห์ผ่านการเปรียบเทียบเชิงเหตุผลของมนุษย์ การรวมจิตวิญญาณและวัตถุ ลึกลับและลึกลับในแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา:

ความคิดแบบฮาซิดิคชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของรูปแบบทางจิตวิญญาณเหนือสสาร ประโยชน์ของสสารเมื่อทำให้บริสุทธิ์ และประโยชน์ของรูปแบบเมื่อรวมเข้ากับสสาร ทั้งสองจะต้องรวมเป็นหนึ่ง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด เพราะ "การเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการปลูกฝังในตอนท้ายและจุดจบในตอนเริ่มต้น" (Sefer Yetzira 1:7) พระเจ้าองค์เดียวสร้างทั้งสองอย่างเพื่อจุดประสงค์เดียว – เพื่อเปิดเผยแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังที่ซ่อนอยู่ของพระองค์ มีเพียงทั้งสองเท่านั้นที่พร้อมใจกันเติมเต็มความสมบูรณ์แบบที่ผู้สร้างต้องการ [133]

นีโอ-ฮาซิดิค

จากต้นศตวรรษที่ 20 Neo-Hasidismแสดงความสนใจของชาวยิวสมัยใหม่หรือที่ไม่ใช่ชาวออร์โธดอกซ์ในเวทย์มนต์ของชาวยิว และกลายเป็นอิทธิพลในหมู่นิกาย ชาวยิวออร์โธดอกซ์ สมัยใหม่อนุรักษ์นิยมปฏิรูปและลัทธิฟื้นฟูจากทศวรรษที่ 1960 และจัดตั้งผ่านขบวนการฟื้นฟูชาวยิวและชาวูราห์ งานเขียนและคำสอนของZalman Schachter-Shalomi , Arthur Green , Lawrence Kushner , Herbert Weinerและคนอื่นๆ ได้แสวงหาการศึกษาแบบนีโอคับบาลิสติกและฮาซิดิคแบบนีโอคับบาลิสติกและจิตวิญญาณลึกลับในหมู่ชาวยิวสมัยใหม่ การแพร่กระจายของทุนการศึกษาร่วมสมัยโดยนักวิชาการเวทย์มนต์ของชาวยิวมีส่วนทำให้เกิดการดัดแปลงเวทย์มนต์ของชาวยิวอย่างมีวิจารณญาณ การแปลของ Arthur Green จากงานเขียนทางศาสนาของHillel Zeitlinรู้สึกว่าสิ่งหลังเป็นสารตั้งต้นของ Neo-Hasidism ร่วมสมัย Reform rabbi Herbert Weiner's Nine and a Half Mystics: The Kabbala Today (1969) หนังสือท่องเที่ยวในหมู่ Kabbalists และ Hasidim นำความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวมาสู่ชาวยิวที่ปฏิรูปจำนวนมาก นักปรัชญาแนวปฏิรูปชั้นนำยูจีน โบโรวิทซ์บรรยายถึงออร์โธดอกซ์ ฮาซิดิคอาดิน สไตน์ซอลต์ส ( The Thirteen Petalled Rose ) และAryeh Kaplanในฐานะผู้นำเสนอหลักของจิตวิญญาณแบบคับบาลิสติกสำหรับนักสมัยใหม่ในปัจจุบัน [134]

ราฟ กุก

งานเขียนของอับราฮัม ไอแซก กุก (พ.ศ. 2407-2478) หัวหน้ารับบีคนแรกของปาเลสไตน์ในอาณัติและผู้มีวิสัยทัศน์ ได้รวมเอาธีมแบบคับบาลิสติกผ่านภาษากวีของเขาเอง และความเกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งของมนุษย์และสวรรค์ อิทธิพลของเขาอยู่ใน ชุมชน ศาสนาไซออนิสต์ซึ่งทำตามเป้าหมายของเขาที่ว่าควรสอดแทรกแง่มุมทางกฎหมายและจินตนาการของศาสนายูดาย:

เนื่องจากความแปลกแยกจาก "ความลับของพระเจ้า" [คือคับบาลาห์] คุณสมบัติที่สูงกว่าของส่วนลึกของชีวิตของพระเจ้าจึงลดลงเหลือเพียงเรื่องไม่สำคัญที่ไม่เจาะลึกถึงจิตวิญญาณ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดจะขาดหายไปจากจิตวิญญาณของชาติและปัจเจกชน และ Exile จะพบความโปรดปรานเป็นสำคัญ... ที่ปรารถนาจะลบล้างความลี้ลับและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อจิตวิญญาณของชาติ นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เราต้องต่อสู้ด้วยคำแนะนำและความเข้าใจ ด้วยความบริสุทธิ์และความกล้าหาญ [135]

Mandaean แนว

นาธาเนียล เยอรมันเขียน:

ในขั้นต้น ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ [ระหว่างMandaeansและผู้วิเศษของชาวยิวในบาบิโลเนียตั้งแต่ปลายยุคโบราณจนถึงยุคกลาง] ส่งผลให้เกิดประเพณีเวทมนตร์และเทวทูตร่วมกัน ในช่วงนี้ ความคล้ายคลึงกันซึ่งมีอยู่ระหว่างลัทธิมันแดและเฮคาลอตเวทย์มนต์จะได้รับการพัฒนา เมื่อถึงจุดหนึ่ง ทั้งชาวมันเดียนและชาวยิวที่อาศัยอยู่ในบาบิโลเนียเริ่มพัฒนาประเพณีเกี่ยวกับจักรวาลและเทววิทยาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดคำศัพท์ แนวคิด และภาพที่คล้ายคลึงกัน ในปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าความคล้ายคลึงกันเหล่านี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของชาวยิวที่มีต่อชาวมันแด อิทธิพลของชาวแมนเดียนที่มีต่อชาวยิว หรือจากการปฏิสนธิข้ามสายพันธุ์ ไม่ว่าแหล่งที่มาดั้งเดิมของพวกเขาจะเป็นเช่นไร ในที่สุดประเพณีเหล่านี้ก็เข้าสู่นักบวช - นั่นคือตำรา Mandaean ที่ลึกลับ ... และเข้าสู่คับบาลาห์ [136] : 222 

RJ Zwi Werblowskyแนะนำว่าลัทธิ Mandae มีความเหมือนกันกับคับบาลาห์มากกว่าเวทย์มนต์ของ Merkabahเช่นจักรวาลและจินตภาพทางเพศ The Thousand and Twelve Questions , Scroll of Exalted KingshipและAlma Rišaia Rba เชื่อมโยงตัวอักษรกับการ สร้างโลก ซึ่งเป็นแนวคิดที่พบในSefer Yetzirahและ the Bahir [136] :  ชื่อ Mandaean สำหรับuthras (ทูตสวรรค์หรือผู้พิทักษ์) 217 ​​ชื่อถูกพบในตำราเวทย์มนตร์ของชาวยิว Abaturดูเหมือนจะถูกจารึกไว้ในชามเวทมนตร์ของชาวยิวในรูปแบบที่เสียหายว่า "Abiṭur" Ptahilพบได้ในSefer HaRazimรายชื่อทูตสวรรค์อื่น ๆ ที่ยืนอยู่บนขั้นตอนที่เก้าของท้องฟ้าที่สอง [137] : 210–211 

ดูเพิ่มเติม

การอ้างอิง

 1. "קַבָּלָה" . /www.morfix.co.il _ เมลิงโก บจก. สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2557 .
 2. อรรถเป็น c d อี f g h กินซ์เบิร์ก หลุยส์ ; โคห์เลอร์, คอฟมันน์ (1906). "คาบาล่า" . สารานุกรมยิว . มูลนิธิโคเพลแมน สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 .
 3. แดน, โจเซฟ (2550). "คำศัพท์และความหมาย". คับบาลาห์: บทนำสั้นนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า  1–11 _ ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-530034-5.
 4. อรรถเป็น "ไอน์-ซอฟ" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว American–Israeli Cooperative Enterprise (AICE) 2018 EIN-SOF (Heb. אֵין סוֹף; "The Infinite," ซึ่งมีความหมายว่าไร้ขอบเขต) ชื่อที่มอบให้ในคับบาลาห์กับพระเจ้าเหนือธรรมชาติในแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของพระองค์: พระเจ้าในพระองค์เอง นอกเหนือจากความสัมพันธ์ของพระองค์กับโลกที่สร้างขึ้น เนื่องจากทุกชื่อที่พระเจ้าประทานให้หมายถึงลักษณะหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อสิ่งมีชีวิตของพระองค์ หรือที่พวกเขาเรียกว่าพระองค์ จึงไม่มีชื่อหรือฉายาสำหรับพระเจ้าจากมุมมองของการเป็นอยู่ของพระองค์ ดังนั้น เมื่อพวกคับบาลิสท์ต้องการทำให้ชัดเจนในภาษาของพวกเขา พวกเขาละเว้นจากการใช้ชื่ออย่างเอโลฮิTetragrammaton , "ผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" และอื่น ๆ ชื่อเหล่านี้พบได้ใน กฎหมาย ลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายปากเปล่า อย่างไรก็ตาม โทราห์อ้างถึงการสำแดงของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่การดำรงอยู่ของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือความสัมพันธ์ของพระองค์กับโลกที่สร้างขึ้น ดังนั้น ในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือในประเพณีของพวกรับบีจึงไม่มีคำใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกคับบาลิสในการคาดเดาเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า "รู้ว่าEin-Sofไม่ได้ถูกพาดพิงถึงใน Pentateuch ผู้เผยพระวจนะหรือ Hagiographa หรือในงานเขียนของพวกรับบี แต่ผู้ลึกลับมีประเพณีที่คลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องนี้" (Sefer Ma'arekhet ha- Elohut )พบได้ในวรรณกรรมแบบคาบาลิสติกหลังปี ค.ศ. 1200
 5. ^ "อินฟินิตี้" . มอฟิกซ์ _ เมลิงโกจำกัด สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 .
 6. อรรถabc เดน นิส เจฟฟรีย์ดับ ลิว (18 มิถุนายน 2557) "คับบาลาห์คืออะไร" . ReformJadaism.org . สหภาพเพื่อการปฏิรูปยูดาย. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2561 . นักประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายระบุถึงโรงเรียนหลายแห่งที่มีความลึกลับของชาวยิวเมื่อเวลาผ่านไป โดยแต่ละคนมีความสนใจและความเชื่อที่แตกต่างกันไป ในทางเทคนิคแล้ว คำว่า "คับบาลาห์" ใช้เฉพาะกับงานเขียนที่เกิดขึ้นในยุคกลางของสเปนและทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เริ่มต้นในศตวรรษที่ 13 [...] แม้ว่าจวบจนทุกวันนี้คับบาลาห์ได้รับการฝึกฝน "แวดวง" ของชาวยิวที่ได้รับการคัดเลือก แต่สิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่มาจากงานวรรณกรรมมากมายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "ลึกลับ" หรือ "ลึกลับ" จากผลงานลึกลับเหล่านี้ นักวิชาการได้ระบุโรงเรียนลึกลับที่โดดเด่นหลายแห่ง รวมถึงเวทมนตร์เฮชาลอตนักปี่ชาวเยอรมันโซฮาริก คับบาลาห์โรงเรียนแห่งความสุขของอับราฮัม อบูลาเฟีย คำสอนของไอแซก ลูเรียและลัทธิ Chasidism. โรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดประเภทเพิ่มเติมตามอาจารย์แต่ละคนและลูกศิษย์ของพวกเขา
 7. ^ "เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์" - ความสัมพันธ์ของความลับกับสิ่งแปลกใหม่ใน การตีความ Pardes สี่เท่า ของโตราห์และการดำรงอยู่ จาก www.kabbalaonline.org
 8. ^ "อิสรภาพ | Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) | ห้องสมุดคับบาลาห์ - สถาบันการศึกษาและการวิจัยคับบาลาห์ Bnei Baruch " คับบาลาห์. info สืบค้นเมื่อ25ตุลาคม _
 9. ฮัส, โบอาส ; ปาซี่, มาร์โก้ ; Stuckrad, Kocku ฟอน , eds. (2553). "บทนำ" . คับบาลา ห์และความทันสมัย: การตีความ การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง ไลเดน : สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม หน้า 1–12 ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-18284-4.
 10. ^ Magid, Shaul (ฤดูร้อน 2014) "เกอร์โชม โชเล็ม" . ในเอ็ดเวิร์ด เอ็น. ซอลตา (เอ็ด). สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ศูนย์การศึกษาภาษาและสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 .
 11. เดนนิส, เจฟฟรีย์ ดับเบิลยู. (18 มิถุนายน 2014). "คับบาลาห์คืออะไร" . ReformJadaism.org . สหภาพเพื่อการปฏิรูปยูดาย. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2561 .
 12. ชไน ลูโชต ฮาบริต , อาร์. ไอไซอาห์ โฮโรวิตซ์,โทลดอต อาดัม , "เบต ฮา-โชคมา", 14.
 13. บรอยเด, ไอแซก ; เจค็อบส์, โจเซฟ (1906). "โซฮาร์" . สารานุกรมยิว . มูลนิธิโคเพลแมน สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 .
 14. ^ "PESHAṬ - สารานุกรมยิว.com" . www.jewishencyclopedia.com _ สืบค้นเมื่อ2019-03-18 .
 15. ^ "กฎหมายลายลักษณ์อักษร - โทราห์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 16. ^ คับบาลาห์: บทนำสั้น ๆ , โจเซฟ แดน, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, บทที่ "การเกิดขึ้นของคับบาลาห์ในยุคกลาง" และ "หลักคำสอนของคับบาลาห์ในยุคกลาง"
 17. ^ Moshe Idel, Hasidism: ระหว่างความปีติยินดีและเวทมนตร์ , p. 31
 18. อรรถเป็น ข ค กินส์ เบิร์ก รับบี ยิตซ์ชัค (2549) สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคับบาลาห์ กัล ไอนัย. ไอเอสบีเอ็น  965-7146-119.
 19. Megillah 14a, Shir HaShirim Rabbah 4:22, Ruth Rabbah 1:2, Aryeh Kaplan Jewish Meditation: A Practical Guide pp.44–48
 20. เยฮูดา แอชแลก; คำนำสู่ปัญญาแห่งความจริงหน้า 12 ส่วนที่ 30 และหน้า 105 ส่วนล่างของคอลัมน์ด้านซ้ายเป็นคำนำของ "Talmud Eser HaSfirot"
 21. ^ ดูเชม มาสมาโอนโดย ชิมอน อากาซี เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ Otzrot Haim โดย Haim Vital ในบทนำ เขาได้แสดงรายชื่อสำนัก คิดหลักๆ 5 สำนักว่าจะเข้าใจแนวคิดของ Tzimtzum ของ Haim Vital ได้อย่างไร
 22. ดู Yechveh Daatเล่มที่ 3, ตอนที่ 47 โดย Ovadiah Yosef
 23. ดู Ktavim Hadashimที่จัดพิมพ์โดย Yaakov Hillel แห่ง Ahavat Shalom สำหรับการสุ่มตัวอย่างผลงานของ Haim Vital ซึ่งเขียนโดย Isaac Luria ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ
 24. ^ วากเนอร์, แมทธิว. "คับบาลาไปหาเยชิวา - นิตยสาร - เยรูซาเล็มโพสต์" . เยรูซาเล็มโพสต์ | เจโพสต์ดอทคอม เจโพสต์ดอทคอม สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 25. ^ คับบาลาห์: บทนำสั้น ๆ , โจเซฟแดน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2550 บทที่ 5 "สมัยปัจจุบัน-ฉันคริสเตียนคับบาลาห์"; 9 "บางแง่มุมของคับบาลาห์ร่วมสมัย"
 26. The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs , Oxford University Press 1995. รายการ: คับบาลาห์
 27. อรรถเป็น เซเฟอร์ ราเซียล ฮามาลัค " วรรคแรก"
 28. ^ ไม่มีข้อกำหนด ... ในปฐมกาลในปีและในราชรถในเอกพจน์เว้นแต่เขาจะฉลาดและเข้าใจในความคิดของเขา
 29. ^ [1] สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2548 ที่ Wayback Machine
 30. ^ Aryeh Kaplan,การทำสมาธิและพระคัมภีร์และการทำสมาธิและคับบาลาห์ , สำนักพิมพ์ซามูเอล ไวเซอร์
 31. ^ "คาบัลลาห์: มาอาเซห์ เมอร์คาวาห์" . สปาร์คโน้ต สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 32. ^ "The Kaballah: Ma'aseh bereshit" . สปาร์คโน้ต สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 33. อรรถเป็น อาร์ทสัน, แบรดลีย์ ชาวิต . จากรอบนอกสู่ศูนย์กลาง: คับบาลาห์และขบวนการอนุรักษ์นิยม , United Synagogue Review, Spring 2005, Vol. 57 ฉบับที่ 2
 34. ^ "ลิลิธเป็นเพียงสัตว์ประหลาดในตำนานหรือมีความจริงตามพระคัมภีร์หรือไม่" . biblestudytools.com . สืบค้นเมื่อ2022-12-19 .
 35. เออร์บาค, The Sages , หน้า 184.
 36. ^ "ชากิกาห์ 2:1" . www.sefaria.org _ สืบค้นเมื่อ2019-08-18 .
 37. ^ "ชากิกาห์ 14ข:8" . www.sefaria.org _ สืบค้นเมื่อ2019-01-13 .
 38. AW Streane, A Translation of the Treatise Chagigah from the Babylonian Talmud Cambridge University Press , 1891. p. 83.
 39. หลุยส์ กินซ์เบิร์ก,เอลีชา เบน อบูยาห์ ",สารานุกรมยิว , 1901–1906
 40. มิชเนห์ โตราห์, เยโซเดย โตราห์ 4:13
 41. ^ "โซฮาร์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 42. ^ Aryeh Kaplan ,การทำสมาธิและพระคัมภีร์และการทำสมาธิและคับบาลาห์ , หนังสือของ Samuel Weiser
 43. ^ การปกปิดและการเปิดเผย: ความลึกลับในความคิดของชาวยิวและนัยทางปรัชญา , Moshe Halbertal, Princeton University Press 2007
 44. ^ "Isaac Luria & Kabbalah ใน Safed | การเรียนรู้ของชาวยิวของฉัน " การเรียนรู้ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ2017-07-10 .
 45. ^ Kabbalah: บทนำสั้น ๆ , Joseph Dan, Oxford University Press 2007, บทที่ 5 - Modern Times I: The Christian Kabbalah
 46. ^ คับบาลาห์รุ่นคริสเตียนและเฮอร์เมติกกำลังได้รับทุนการศึกษาของตนเองในการศึกษายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับความลึกลับของตะวันตกในปัจจุบัน
 47. Major Trends in Jewish Mysticism (1941) โดย Gershom Scholem กลายเป็นข้อความพื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา Judaic Kabbalah Scholem วิจารณ์การนำเสนอคับบาลาห์ในเชิงวิชาการที่ไม่ใช่ชาวยิวก่อนหน้านี้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เพิกเฉยต่อการตีความที่ลึกลับและเป็นที่นิยมของแหล่งที่มาของศาสนายูดาย
 48. รับบี Avraham Azulai อ้างใน Erdstein, Baruch Emanuel ความจำเป็นในการเรียนรู้ Kabbala เก็บถาวรเมื่อ 2008-02-05 ที่ Wayback Machine
 49. ^ [2] สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2549 ที่ Wayback Machine
 50. ^ ชุลฮาน อารุกห์ YD 246:4
 51. ชุลฮาน อารุกห์ 246:4 S"K 19
 52. ^ The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs , Oxford University Press 1995: รายการเกี่ยวกับ Judah Loew
 53. ^ "ข่าว" . myJLI.com . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 54. ^ "เริ่มที่ไหนดี - หนังสือแนะนำ" . Asamra, Torah สำหรับยุคของเรา สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2560 .
 55. ^ Volozhiner, Ḥayyim เบนไอแซก (2555). จิตวิญญาณแห่งชีวิต: Neffesh Ha-chayyim ที่สมบูรณ์: Rav Chayyim of Volozhin, Eliezer Lipa (Leonard) Moskowitz: Amazon.com:หนังสือ ไอเอสบีเอ็น 9780615699912.
 56. ^ "เทววิทยาใน Tap Winter 2014 กำลังดำเนินการใน Mandeville: Keeping the Faith" NOLA.com . 2557-01-29 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 57. ^ "ชาวยิวใน Ponte Vedra/Jacksonville Beaches กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของศาสนายูดายในสังคมสมัยใหม่ " พีอาร์.คอม. 2014-01-08 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 58. ^ "นัชมานแห่งเบรสลอฟ" . การเรียนรู้ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ2021-02-02 .
 59. โจเซฟ แดน, Kabbalah: A Very Short Introduction , Oxford University Press, Chapter on the Contemporary Era
 60. ^ เช่น นิยายเทววิทยาเรื่อง The Town Beyond The Wallโดย Elie Wiesel Norman Lamm ให้คำอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิล Midrashic และ Kabbalistic ในศรัทธาและความสงสัย: การศึกษาในความคิดของชาวยิวดั้งเดิมผับ Ktav
 61. ^ โลกเก่า กระจกใหม่: เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวและความคิดในศตวรรษที่ยี่สิบ , Moshe Idel, University of Pennsylvania Press 2009
 62. ^ คับบาลาห์และการวิจารณ์ , Harold Bloom, Continuum; ฉบับใหม่ 2548
 63. ^ "คับบาลาห์: คับบาลาห์ใหม่" .
 64. ^ "โทราห์และวิทยาศาสตร์" . 15 กันยายน 2556.
 65. Zohar I, 15a แปลเป็นภาษาอังกฤษจาก Jewish Mysticism – An Anthology , Dan Cohn-Sherbok, Oneworld pub, p.120-121
 66. ขณะที่ Zohar I, 15a กล่าวต่อ: "Zohar-Radiance, Concealed of the Concealed, กระทบรัศมีของมัน ออร่าสัมผัสและไม่สัมผัสจุดนี้"
 67. ดู Otzrot Haim: Sha'ar TNT"Aสำหรับคำอธิบายสั้นๆ ระบบ Lurianic ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเฉพาะกับความซับซ้อนที่พบในโลกของ Atzilut ตามที่อธิบายไว้ในบทนำของทั้ง Otzrot Haim และ Eitz Haim
 68. บทเพลงแห่งจิตวิญญาณ , Yechiel Bar-Lev, p.73
 69. ^ JHLaenenเวทย์มนต์ของชาวยิวหน้า 164
 70. ^ "คับบาลาห์: คับบาลาห์ใหม่" .
 71. ^ ไวน์เบิร์ก, chs. 20–21
 72. ^ "คับบาลาห์ระดับเริ่มต้น: คับบาลาห์เชิงปฏิบัติคืออะไร" . Inner.org 2014-02-24 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 73. คันโตนี, ปิเอโร (2549). "Demonology and Praxis of Exorcism and of the Liberation Prayers" ใน Fides Catholica 1"เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-11-05
 74. ^ ต้นไม้แห่งชีวิต - Kuntres Eitz HaChayim , ตำราคลาสสิกเกี่ยวกับแกนลึกลับของพลังทางจิตวิญญาณ Sholom Dovber Schneersohnแปลโดย Eliyahu Touger, Sichos เป็นภาษาอังกฤษ
 75. ^ ทันย่าบทที่ 29: "ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดในซิตราอัชรา ดังนั้นมันจึงเปรียบได้กับความมืดซึ่งไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นสาร และด้วยเหตุนี้จึงถูกขับไล่ไปในที่ที่มีแสงสว่าง.....แม้ว่ามันจะมีพลังเหลือเฟือ แต่ก็ยังมี ไม่มีพลังของมันเอง พระเจ้าห้าม แต่ได้มาจากอาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์.... ดังนั้น มันจึงเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงในการปรากฏตัวของความศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่ความมืดถูกทำให้เป็นโมฆะต่อหน้าแสงกายภาพ เว้นแต่ว่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในมนุษย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้อนุญาตให้วิญญาณสัตว์และความสามารถในการยกระดับตัวเองเพื่อที่มนุษย์ควรถูกท้าทายเพื่อเอาชนะมันและยอมอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความเกลียดชังในตัวเองที่น่ารังเกียจ และ " ผ่านแรงกระตุ้นจากเบื้องล่าง แรงกระตุ้นจากเบื้องบน เติมเต็ม "พระเจ้าตรัสว่า เราจะนำเจ้าลงมาจากที่นั่น" พรากอำนาจและอำนาจของมันไป และถอนกำลังและสิทธิอำนาจที่ได้รับจากมันให้ลุกขึ้นสู้กับแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์"
 76. ^ "ทันย่าบทที่ 26" .
 77. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: บทนำสั้นๆ , อ็อกซ์ฟอร์ด, บทที่เกี่ยวกับ "คริสเตียน คับบาลาห์"
 78. (Otzar Eden Ganuz, Oxford Ms. 1580, fols. 163b-164a; See also Hayei Haolam Haba, Oxford 1582, fol. 12a)
 79. ^ "สิ่งที่ศาสนายูดายพูดเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด" .
 80. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: บทนำสั้น ๆ , การวิเคราะห์เบื้องต้นของเกอร์โชม สโคลเล็ม และอิสยาห์ ทิชบี แห่งแผนการของลูเรีย
 81. โมเช คอร์โดเวโรหรือ ฮา-ฮัมมาห์ใน Zohar III, 106a
 82. ^ [3] www.newkabbalah.com, Kabbalah and Postmodernism: A Dialogue , Sanford L. Drob, Peter Lang Publishing, 2009
 83. Elliot R. Wolfson , Through a Speculum That Shines: Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism , Princeton University Press 1994, Chapter 6 Visionary Gnosis and the Role of the Imagination in Theosophic Kabbalah
 84. ^ ในแนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิวการบรรยายครั้งแรก: ลักษณะทั่วไปของเวทย์มนต์ของชาวยิว Gershom Scholemกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์ที่ใช้โดยคับบาลาห์และสัญลักษณ์เปรียบเทียบที่ใช้โดยปรัชญา Allegory แจกจ่ายด้วยอะนาล็อกทันทีที่เข้าใจ สัญลักษณ์ที่คล้ายกับประสบการณ์ลึกลับ รักษาสัญลักษณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความจริงที่อธิบายไม่ได้นอกเหนือจากตัวมันเอง
 85. ^ http://www.newkabbalah.com Symbols of the Kabbalah: Philosophical and Psychological Perspectives , Jason Aronson 2000, การตีความที่ครอบคลุมครั้งแรกของคับบาลาห์เชิงทฤษฎีจากมุมมองทางปรัชญาและจิตวิทยาร่วมสมัย และความพยายามครั้งแรกที่จะ อธิบายเทววิทยา kabbalistic สมัยใหม่ที่ครอบคลุม
 86. อรรถเป็น http://newkabbalah.com/index3.html คับบาลาห์และลัทธิหลังสมัยใหม่: บทสนทนา, Sanford Drob, สำนักพิมพ์ Peter Lang ปี 2009 "ตรวจสอบการบรรจบกันระหว่างแนวคิดลึกลับของชาวยิวกับความคิดของ Jacques Derrida ผู้ก่อตั้งการรื้อโครงสร้าง และทำให้การบรรจบกันนี้เป็นบริการของเทววิทยาที่ไม่เพียงรอดพ้นจากความท้าทายของลัทธิอเทวนิยม ลัทธิสัมพัทธภาพทางวัฒนธรรม และต่อต้านลัทธิรากฐานแต่ยินดีต้อนรับและรวมถึงแนวคิดเหล่านี้ด้วยท้าทายความเชื่อทางปรัชญาและเทววิทยาบางอย่างที่ยึดถือมายาวนานรวมถึงข้อสันนิษฐานที่ว่าข้อมูลเชิงลึกของประสบการณ์ลึกลับไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลของมนุษย์และไม่สามารถอธิบายได้ในภาษาศาสตร์ว่าพระเจ้าของเทววิทยาแบบดั้งเดิมเช่นกัน มีหรือไม่มีอยู่จริง เทววิทยาเชิงระบบนั้นต้องจัดเตรียมเรื่องราวที่เป็นเอกเทศเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์ และโลก ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์และไม่ถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องและความจริงของประพจน์ในปรัชญาและเทววิทยานั้นไม่รวมความจริงของสิ่งที่ตรงกันข้ามและขัดแย้งกัน”
 87. ^ ศิราช iii. 22; เปรียบเทียบทัลมุด, Hagigah , 13a; มิดรัชเจเนซิส รับบาห์ viii.
 88. ^ "ภาพรวมของ Chassidu (Chassidus) |" . Inner.org 2014-02-12 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 89. ^ ผู้ก่อตั้ง Hasidism, Baal Shem Tovเตือนคนธรรมดาที่เรียนรู้คับบาลาห์โดยไม่มีคำอธิบาย Hasidic เขาเห็นว่า นี่เป็นสาเหตุของลัทธินอกรีตลึกลับร่วมสมัยของ Sabbatai Zeviและ Jacob Frank อ้างใน The Great Maggidโดย Jacob Immanuel Schochetอ้าง Derech Mitzvosechaโดย Menachem Mendel Schneersohn
 90. ลัทธิปรับปรุงใหม่ที่สำคัญ ได้แก่:คับบาลาห์: มุมมองใหม่ , โมเช ไอเดล, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล 1990. ภาพรวมของทุนการศึกษาร่วมสมัย:เวทย์มนต์ของชาวยิวและคับบาลาห์: ข้อมูลเชิงลึกและทุนการศึกษาใหม่ (การศึกษาของชาวยิวในศตวรรษที่ 21) แก้ไขโดยเฟรดเดอริก อี. กรีนสปาห์น , สำนักพิมพ์นิวยอร์ค 2011
 91. ^ "เนื่องจาก Zohar เป็นข้อความบัญญัติของคับบาลาห์ ดังนั้น ในแง่หนึ่ง เทรนด์หลักของชอเล็มจึงเป็นงานสมัยใหม่ที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของเวทย์มนต์ของชาวยิว สำหรับความเข้าใจที่ซับซ้อน... เทรนด์หลักคือท่าเรือสำคัญ ของการเข้ามาซึ่งต้องผ่าน" Yosef Hayim Yerushalmi, Columbia University บทวิจารณ์หนังสือที่อ้างถึงบนปกหลังของ Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism
 92. ^ [4] สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ Wayback Machine
 93. ^ "แดเนียล แมตต์" . www.srhe.ucsb.edu _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-08-28
 94. ^ Moshe Idel, Hasidism: ระหว่างความปีติยินดีและเวทมนตร์ , p.28
 95. ^ A Guide to the Zohar , Arthur Green, Stanford University Press 2003, Chapter 17 The Question of Authorship
 96. ^ [5] สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2550 ที่ Wayback Machine
 97. โดวิด, นิสสัน. "Kelipot และ Sitra Achra - Kabbalah, Chassidism และเวทย์มนต์ของชาวยิว" . Chabad.org . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 98. ^ [6] สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ที่ Wayback Machine
 99. ^ Siddur ของรับบี Shear กำลังกิน matzah
 100. ^ "เซเฟอร์ คูซาริ" . www.sefaria.org _ สืบค้นเมื่อ2018-02-09 .
 101. ^ รับบี Avraham Chen ในโตราห์ยูดาย
 102. ^ David Halperinความเย้ายวนใจของตำนานชาวยิว
 103. Love of one's Neighbor ในหนังสือ Sefer ha-Berit ของ Pinhas Hurwitz, Resianne Fontaine, Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, Presented to Albert van der Heide on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, p.244-268.
 104. อิสราเอลกับมนุษยชาติ, Elijah Benamozegh, Paulist Press, 1995
 105. Wolfson, ER Venturing Beyond: Law and Morality in Kabbalistic Mysticism , Oxford University Press, 2006, ch. 1.
 106. Maimonides' responsa siman ( 117 (Blau) / 373 (Freimann) ) แปลโดย Yosef Qafihและพิมพ์ซ้ำใน Collected Papersเล่ม 1 เชิงอรรถ 1 ในหน้า 475-476; ดูหน้า 477–478 ที่หนังสือเล่มเล็กที่พบใน Genizahของ Maimonides พร้อมข้อความของ Shi'ur Qomah ปรากฏขึ้นพร้อมกับคำอธิบายประกอบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเขียนโดย Maimonides สาปแช่งผู้เชื่อของ Shi'ur Qomah (ฮีบรู: สาปแช่งผู้เชื่อ) และอธิษฐานขอให้พระเจ้าเป็น สูงเกินกว่าที่พวกนอกรีตกล่าว (ยูดีโอ-อาหรับ: ע'עטעעעעעעעעע יקולון אלקאפרון; לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא ‏‎ ใช่
 107. อรรถเป็น ศาสนายิว - เพื่อน , หลุยส์ เจค็อบส์ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 1995 รายการ: เอ็มเดน เจคอบ
 108. The Jewish Religion - A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Elijah, Gaon of Vilna
 109. ^ แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , Gershom Scholem, Schocken 1995, p 24
 110. The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Cordovero, Moses - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทัศนะของ Cordovero ที่ว่าความจริงของสัญลักษณ์ Kabbalistic เมื่อเข้าใจแล้ว จะต้องถูกปฏิเสธเนื่องจากมานุษยวิทยาตามตัวอักษรที่ผิดพลาด
 111. ^ คับบาลาห์ - คู่มือสำหรับคนงุนงง , Pinchas Giller, Continuum 2011, p 1-7
 112. Nine and a Half Mystic : The Kabbala Today , Herbert Weiner , Simon and Schuster new edition 1992/1997, Afterword: Mysticism in the Jewish Tradition by Adin Steinsaltz . บนถนนกับแรบไบ Steinsaltz , Arthur Kurzweil , Jossey-Bass 2006, บทที่: "Kabbalah is the Official Theology of the Jewish People"
 113. ใน Major Trends in Jewish Mysticism 1941, Gershom Scholem ใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจินตนาการของชาวยิวที่เป็นที่นิยม, การโต้ตอบกับความชอกช้ำในระดับชาติเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาเทววิทยาแบบคับบาลิสติกใหม่
 114. ^ คับบาลาห์ - คู่มือสำหรับคนงุนงง , Pinchas Giller, Continuum 2011, บทที่ 3 Kabbalistic Metaphysics เทียบกับบทที่ 4 Lurianic Kabbalah
 115. ^ เช่นโอวาเดีย โยเซฟซึ่งตัดสินว่า "เป็นไปไม่ได้" ที่จะถือว่าสาวกของลัทธิดอร์เดอาห์เป็นคนนอกรีต สำหรับพวกเดราเดอิม "เป็นไปไม่ได้ที่จะถือว่าพวกเขาเป็นคนนอกศาสนา" (คำพูดแบบ Siman
  Tseg p. Adar) มีจำหน่ายที่ hydepark.hevre. co.il
 116. ^ การวิเคราะห์ความถูกต้องของ Zohar (2005), p. 39 โดย "Rav E" และ "Rav G" ระบุภายหลังโดยผู้แต่งว่า Eliyahu Desslerและ Gedaliah Nadelตามลำดับ ( Marc Shapiroใน Milin Havivin Volume 5 [2011] มีหน้าที่ต้องเชื่อหรือไม่ว่า Rebbe Shimon bar Yochai เขียน Zohar ?, p. יב [PDF หน้า 133]):
  "ฉันติดต่อ Rav A [Aryeh Carmell] เพื่อถามคำถามบางอย่างเกี่ยวกับ Zohar และเขาก็ตอบฉันว่า - 'แล้วนิคุดล่ะ? Nikud ยังถูกกล่าวถึงใน Zohar แม้ว่าจะมาจากยุค Geonic!' เขากล่าว ต่อมาฉันพบความคิดเห็นนี้ใน Mitpachas Seforim ฉันแค่เสริมว่าไม่เพียงแต่มีการกล่าวถึงนิคุดเท่านั้น แต่เฉพาะนิคุด Tiberian ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในยุโรปยุคกลางเท่านั้นที่มีการกล่าวถึง ไม่ใช่ Yerushalmi nikud หรือชาวบาบิโลน — ซึ่งใช้ในตะวันออกกลางและยังคงใช้โดยชาวเยเมนในปัจจุบัน นอกจากนี้ Taamay Hamikrah - the trop - ถูกอ้างถึงใน Zohar - โดยชื่อ Sefardi เท่านั้น Rav A บอกประจักษ์พยานที่น่าทึ่งให้ฉันฟัง: ' rebbe ของฉัน (นี่คือวิธีที่เขาอ้างถึง Rav E [Elijah Dessler] โดยทั่วไป) ยอมรับความเป็นไปได้ที่ Zohar เขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13
  Rav G [Gedaliah Nadel] บอกฉันว่าเขายังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับที่มาและสถานะของ Zohar แต่บอกฉันว่ามันเป็นสิทธิ์ขาดของฉันที่จะสรุปใด ๆ ที่ฉันเห็นสมควรเกี่ยวกับทั้ง Zohar และ Ari "
 117. ^ "นักวิชาการและเพื่อน: รับบี Jehiel Jacob Weinberg และศาสตราจารย์ Samuel Atlas"ใน The Torah U-Madda Journal , Volume 7 (1997), p. 120 น. 5. ต้นฉบับภาษาฮีบรูอ้างใน Milin Havivin Volume 5 [2011]มีหน้าที่ต้องเชื่อหรือไม่ว่า Rebbe Shimon bar Yochai เขียนZohar ?, p. จ้ะ ).
 118. ^ ศรัทธาโดยปราศจากความกลัว: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในออร์ทอดอกซ์สมัยใหม่ , Michael J. Harris, Vallentine Mitchell 2015, บทที่ 3 Modern Orthodoxy และเวทย์มนต์ของชาวยิว
 119. ^ สารานุกรม Yemenite Sages , ed. โมเช กาฟรา, vol. 1, Benei Barak 2001, น. 545, sv Kapah, Yahya ben Shlomo (ฮีบรู) ผู้ก่อตั้งขบวนการ Dor Deah
 120. แกมลิเอล, อัมราม (1 มกราคม พ.ศ. 2527). "จุดประกายแห่งความรู้แจ้งในหมู่ชาวยิวในเยเมน" ฮีบรูศึกษา . 25 : 82–89. จสท. 27908885 . 
 121. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ2021-08-18 สืบค้นเมื่อ2021-08-18 . {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 122. ^ "การบูชารูปเคารพยังคงอยู่ในตัวเรา - Yesayahu Leibowitz " สคริบดอทคอม สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 123. ^ "halacha - อนุญาตให้เป็น Talmid HaRambam ได้หรือไม่ - Mi Yodeya " Judaism.stackexchange.com . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 124. ^ "จากรอบนอกสู่ศูนย์กลาง: คับบาลาห์และยูดายอนุรักษ์นิยม | จิตวิญญาณและเทววิทยา: พระเจ้า, โตราห์เรเวลาตีโอ | ยูดาย @ AJU AJULA American Jewish University เดิมชื่อ University of Judaism " เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2010-04-23 สืบค้นเมื่อ2009-01-13 .
 125. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: บทนำสั้นๆบทเกี่ยวกับคริสเตียน คับบาลาห์และยุคร่วมสมัย
 126. ^ "ในแหล่งที่มาที่แท้จริง" . ไลต์แมน.คอม. 2551-07-51 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 127. ^ "Yehuda Leib HaLevi Ashlag ( Baal HaSulam) | ห้องสมุดคับบาลาห์ - สถาบันการศึกษาและวิจัยคับบาลาห์ Bnei Baruch" คับบาลาห์. info สืบค้นเมื่อ2015-09-2 _
 128. ^ "ศูนย์คับบาลาห์ - เรียนรู้การเชื่อมต่อการแปลง " คับบาลาห์. คอม สืบค้นเมื่อ5 ตุลาคม 2558 .
 129. ^ "ข่าวมรณกรรม: รับบี ฟิลิป เบิร์ก" . เดลี่เทเลกราฟ . 2013-09-20. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-01-11 . สืบค้นเมื่อ2013-09-21
 130. ^ "เค อับบาลาห์" . คับบาลาห์ใหม่ สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 131. ^ Sanford Drobสัญลักษณ์ของคับบาลาห์: มุมมองทางปรัชญาและจิตวิทยาสำนักพิมพ์ Jason Aronson p.xvi-xvii การเปรียบเทียบโครงร่าง Lurianic กับ Hegel, Freud และ Jung ได้รับการปฏิบัติในแต่ละบทของ Sanford Drob, Kabbalistic Metaphors: Jewish Mystical Themes in Ancient and Modern Thought , Aronson สาขาวิชาสมัยใหม่ได้รับการสำรวจในฐานะมุมมองทางปัญญา/อารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงในสัญลักษณ์ Lurianic ที่เหนือเหตุผลเหนือเหตุผล ซึ่งทั้งสองอย่างได้รับการเสริมคุณค่า
 132. ^ "บทวิจารณ์หนังสือคับบาลาห์: แนวคิดพื้นฐานของคับบาลาห์ " เยรูซาเล็มโพสต์ | เจโพสต์ดอทคอม สืบค้นเมื่อ2022-02-20 .
 133. ^ HaYom Yom , Kehot สิ่งพิมพ์ พี. 110
 134. ^ ทางเลือกในความคิดของชาวยิวยุคใหม่: คู่มือพรรคพวก , Eugene Borowitz, Behrman House หลังจากสำรวจตำแหน่ง ทางปรัชญาของชาวยิวทั้ง 6 ระบบเกี่ยวกับความเป็นสมัยใหม่และเทววิทยาอื่นๆ ฉบับที่ 2 ในปี 1995 ได้รวมบทต่างๆ ในหัวข้อ "The Turn to Mysticism", Post-Modernism และ Jewish Feminist Theology
 135. ^ อัฟราฮัม ยิตซ์ชัค ฮาโคเฮน กุก ( Orot 2 )
 136. อรรถa b เยอรมัน, นาธาเนียล (2542-2543) "อินทผลัมและบ่อน้ำ: ลัทธิมันแดและเวทย์มนต์ของชาวยิว" (PDF) . อารัม 11 (2): 209–223. ดอย : 10.2143/ARAM.11.2.504462 .
 137. ^ Vinklat, มาเร็ก (มกราคม 2555). "องค์ประกอบของชาวยิวในเวทมนตร์เขียน Mandaic" . Biernot, D. – Blažek, J. – Veverková, K. (บรรณาธิการ), "Shalom: Tribute to Bedřich Nosk's 70th Birthday" (Deus et Gentes, Vol. 37), Chomutov: L. Marek, 2012. Isbn 978- 80-87127-56-8 . สืบค้นเมื่อ10 กุมภาพันธ์ 2565 .
 1. เดิมเป็น คำภาษา ฮีบรู Mishnaicสำหรับ Nakhคำนี้มักใช้เพื่อหมายถึง "ประเพณีที่ได้รับ" หรือ "ห่วงโซ่ของประเพณี" โดยยุคจีโอนิก

ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

 • โบดอฟฟ์, ลิปป์มัน ; " เวทย์มนต์ของชาวยิว: รากฐานในยุคกลาง อันตรายร่วมสมัย และความท้าทายในอนาคต "; วารสารอีดะห์ 2546 3.1
 • แดน, โจเซฟ ; เวทย์มนต์ของชาวยิวยุคแรกเทลอาวีฟ: MOD Books, 1993
 • แดน, โจเซฟ; หัวใจและน้ำพุ: กวีนิพนธ์ของประสบการณ์ลึกลับของชาวยิว , นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด , 2545
 • แดน, โจเซฟ; "ซามาเอล ลิลิธ และแนวคิดเรื่องความชั่วร้ายในคับบาลาห์ยุคแรก" AJS Reviewเล่มที่ 5 พ.ย. 2523
 • แดน, โจเซฟ; วงกลม 'Unique Cherub' , Tübingen: JCB Mohr, 1999
 • แดน เจ. และคีเนอร์ อาร์.; คับบาลาห์ในยุคแรก , มาห์วาห์, นิวเจอร์ซีย์: Paulist Press , 1986
 • เดนนิส จี; สารานุกรมตำนานยิว เวทมนตร์ และเวทย์มนต์ , St. Paul: Llewellyn Worldwide, 2007
 • สบายดี ลอว์เรนซ์ เอ็ด เอกสารสำคัญในคับบาลาห์นิวยอร์ก: NYU Press, 1995
 • สบายดี ลอว์เรนซ์; แพทย์แห่งวิญญาณ ผู้รักษาแห่งจักรวาล: ไอแซก ลูเรีย และสมาคมคับบาลิสติกของเขา สแตนฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดปี 2546
 • สบายดี ลอว์เรนซ์; จิตวิญญาณที่ปลอดภัย , Mahwah, NJ: Paulist Press, 1989
 • Fine, Lawrence, ed., Judaism in Practice , Princeton NJ: Princeton University Press, 2001
 • กรีน, อาเธอร์; EHYEH: คับบาลาห์สำหรับวันพรุ่งนี้ Woodstock: สำนักพิมพ์ไฟยิว 2546
 • Grözinger, Karl E., ความคิดของชาวยิว เล่มที่ 2: จากคับบาลาห์ในยุคกลางถึงลัทธิฮาซิดิสม์ , (วิทยาเขต) แฟรงก์เฟิร์ต/นิวยอร์ก, 2548
 • เฮคเกอร์, โจเอล; ร่างกายลึกลับ มื้ออาหารลึกลับ: การกินและรูปลักษณ์ในยุคกลางคับบาลาห์ ดีทรอยต์: สำนักพิมพ์ Wayne State University , 2548
 • ประกาศ, แพทริก, HaKabbalist , ed. Yael, Tel Aviv 2010 เว็บไซต์ของผู้แต่ง
 • ไอเดล, โมเช ; คับบาลาห์: มุมมองใหม่ นิวเฮเวนและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล , 2531
 • ไอเดล, โมเช; The Golem: ประเพณีเวทมนตร์และลึกลับของชาวยิวเกี่ยวกับมนุษย์ประดิษฐ์ , นิวยอร์ก: SUNY Press , 1990
 • ไอเดล, โมเช; Hasidism: ระหว่างความปีติยินดีกับเวทมนตร์นิวยอร์ก: SUNY Press, 1995
 • ไอเดล, โมเช; Kabbalistic Prayer and Colour, Approaches to Judaism in Medieval Times , D. Blumenthal, ed., Chicago: Scholar's Press, 1985.
 • ไอเดล, โมเช; The Mystica Experience in Abraham Abulafia , New York, SUNY Press, 1988
 • ไอเดล, โมเช; คับบาลาห์: มุมมองใหม่, New Haven , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล, 1988
 • ไอเดล, โมเช; เวทมนตร์และคับบาลาห์ใน 'หนังสือของหน่วยงานที่ตอบสนอง' ; The Solomon Goldman Lectures VI, Chicago: Spertus College of Judaica Press, 1993
 • ไอเดล, โมเช; "เรื่องราวของแรบไบโจเซฟ เดลลา เรอินา"; Behayahu, M. การ ศึกษาและตำราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวยิวใน Safed
 • แคปแลน, Aryeh ; พื้นที่ภายใน: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคับบาลาห์ การ ทำสมาธิ และคำทำนาย Moznaim Publishing Corp 1990
 • แมคกินนีย์, จอห์น ดับเบิลยู ; ' เขียน' เป็นกระแสเรียกของชาวยิว
 • ซามูเอล, กาเบรียลล่า ; "คู่มือคับบาลาห์: สารานุกรมฉบับย่อของข้อกำหนดและแนวคิดในเวทย์มนต์ของชาวยิว" หนังสือเพนกวิน 2550
 • Scholem, เกอร์โชม ; แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว 2484
 • สโคลเล็ม, เกอร์โชม; ลัทธิไญยนิยมของชาวยิว ลัทธิเวทย์มนตร์ Merkabah และประเพณีเกี่ยวกับธาตุลม 2503
 • สโคลเล็ม, เกอร์โชม; Sabbatai Zevi พระเมสสิยาห์ลึกลับ 2516
 • สโคลเล็ม, เกอร์โชม; คับบาลาห์ , สมาคมเผยแพร่ศาสนายิว, 1974
 • ไวน์เบิร์ก, ยูเซฟ ; Lessons in Tanya: The Tanya of R. Shneur Zalman of Liadi (ชุด 5 เล่ม) Merkos L'Inyonei Chinuch, 1998.
 • แวร์ซูบสกี้, ไคม์ ; การเผชิญหน้าของ Pico della Mirandola กับลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิว , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด , 1989
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต ; ผ่าน Speculum ที่ส่องแสง: วิสัยทัศน์และจินตนาการในเวทย์มนต์ของชาวยิวในยุคกลาง , Princeton: Princeton University Press , 1994
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต ; ภาษา, Eros Being: Kabbalistic Hermeneutics และ Poetic Imagination , New York: Fordham University Press , 2005
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต ; ก้าวข้าม: กฎหมายและศีลธรรมในเวทย์มนต์ Kabbalistic , Oxford: Oxford University Press , 2549
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต ; Alef, Mem, Tau: Kabbalistic Musings on Time, Truth, and Death , Berkeley: University of California Press , 2549
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต ; ความมืดของแสง: การรวบรวมในจินตนาการจากวรรณกรรม Zoharic , ลอนดอน: Onworld Publications, 2007
 • ภูมิปัญญาของ Zohar: Anthology of Textsชุดสามเล่ม Ed. Isaiah Tishby แปลจากภาษาฮีบรูโดย David Goldstein, The Littman Library
 •  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัตินักร้อง, อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์ {{cite encyclopedia}}: ขาดหายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )

ลิงค์ภายนอก

0.098037958145142