คับบาลาห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
ชาวยิว Kabbalists ภาพ 2184; แม่พิมพ์บนกระดาษ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแซกซอนเมืองเดรสเดน

คับบาลาห์ (ฮีบรู: קַבָּלָה Qabālāแปลตามตัวอักษรว่า "การรับ ประเพณี" [1]หรือ "การติดต่อ" [2] : 3  ) เป็น วิธีการ ลึกลับระเบียบวินัย และโรงเรียนแห่งความคิดในเวทย์มนต์ของชาวยิว [3] Kabbalist ดั้งเดิมในศาสนายูดายเรียกว่าMekubal ( מְקוּבָּל ‎ Məqubbāl ). [3]คำจำกัดความของคับบาลาห์แตกต่างกันไปตามประเพณีและจุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติตาม[4]จากแหล่งกำเนิดทางศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญของศาสนายูดาย ไปจนถึงการดัดแปลงในภายหลังในลัทธิลึกลับตะวันตก (คริสเตียน คับบาลาห์และเฮอ ร์เมติก คาบาลาห์ ). คับบาลาห์ของชาวยิวคือชุดของคำสอนลึกลับที่มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า นิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง— ไอน์ ซอฟ ผู้ลึกลับ( אֵין סוֹף ‎, "The Infinite") [5] [6] - และ จักรวาล อันไม่มีที่สิ้นสุด ของมนุษย์ ( การสร้างของพระเจ้า). [3] [5]เป็นรากฐานของการตีความทางศาสนาลึกลับ ในศาสนายิว [3] [7]

ชาวยิว Kabbalistsพัฒนาข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของตนเอง ภายในขอบเขตของประเพณียิว[3] [7]และมักใช้คัมภีร์คลาสสิกของชาวยิวเพื่ออธิบายและแสดงให้เห็นถึงคำสอนลึกลับ คำสอนเหล่านี้จัดขึ้นโดยผู้ติดตามในศาสนายูดายเพื่อกำหนดความหมายภายในของพระคัมภีร์ฮีบรูและวรรณกรรมของพวกรับบีแบบดั้งเดิมและมิติการถ่ายทอดที่ปกปิดไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งเพื่ออธิบายความสำคัญของการถือปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว [8]หนึ่งในตำรา Kabbalistic พื้นฐานที่Zoharได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 และรูปแบบสากลที่เกือบจะยึดถือในศาสนายิวสมัยใหม่คือลูเรียนิก คับบาลาห์ .

ผู้ปฏิบัติดั้งเดิมเชื่อว่าศาสนาดั้งเดิมมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาของโลก ก่อให้เกิดพิมพ์เขียวดั้งเดิมสำหรับปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และระบบการเมืองของ Creation คับบาลาห์โผล่ออกมาจากรูปแบบก่อนหน้านี้ของเวทย์มนต์ของชาวยิวในศตวรรษที่ 12 ถึง 13 ในสเปนและทางใต้ของฝรั่งเศส[3] [ 7 ]และถูกตีความใหม่ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของชาวยิวในศตวรรษที่ 16 ออต โตมัน ปาเลสไตน์ [3] Isaac Luriaถือเป็นบิดาแห่งคับบาลาห์ร่วมสมัย Lurianic Kabbalah ได้รับความนิยมในรูปแบบของHasidic Judaismตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นไป [3] ในช่วงศตวรรษที่ 20 ความสนใจทางวิชาการในตำรา Kabbalistic ที่นำโดยGershom Scholem นักประวัติศาสตร์ชาวยิวเป็นหลัก ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ Kabbalahในด้าน การศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนายิว [10] [11]

ประเพณี

ตามคำกล่าวของZoharข้อความที่เป็นพื้นฐานสำหรับความคิดแบบ Kabbalistic [12] การศึกษาของ Torahสามารถดำเนินการตามการตีความสี่ระดับ ( การอรรถาธิบาย ) [13] [14]สี่ระดับนี้เรียกว่าpardes จากตัวอักษรเริ่มต้น (PRDS ฮิบรู: פ

 • Peshat (ฮีบรู: פשט lit. "simple"): การตีความความหมายโดยตรง [15]
 • Remez (ฮีบรู: רֶמֶז lit. "hint[s]"): ความหมาย เชิงเปรียบเทียบ (ผ่านการพาดพิง )
 • Derash (ฮีบรู: דְרָשׁจาก Heb. darash : "inquire" หรือ "seek"): ความหมาย midrashic (rabbinic) มักใช้เปรียบเทียบในจินตนาการกับคำหรือโองการที่คล้ายคลึงกัน
 • สด (ฮีบรู: סוֹד lit. "ความลับ" หรือ "ความลึกลับ"): ความหมายภายใน ลึกลับ ( เลื่อนลอย ) แสดงออกในคับบาลาห์

คับบาลาห์ได้รับการพิจารณาจากผู้ติดตามว่าเป็นส่วนที่จำเป็นในการศึกษาของโตราห์  การศึกษาของโตราห์ ( วรรณกรรม ทานัคและรับบีนิก) เป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของชาวยิวผู้สังเกต [16]

การศึกษาประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวขอสงวนคำว่า "คับบาลาห์" เพื่อกำหนดหลักคำสอนที่โดดเด่นและเฉพาะเจาะจงซึ่งปรากฏเป็นข้อความออกมาอย่างเต็มที่ในยุคกลาง ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิด และวิธีการลึกลับ ของเมอร์คาบาห์รุ่นก่อน [17]ตามการจำแนกประเภทเชิงพรรณนานี้ ทั้งสองเวอร์ชันของทฤษฎีคับบาลิสติก ยุคกลาง-โซฮาริก และลูเรียนนิก คับบาลาห์ในยุคต้น-สมัยใหม่รวมกันประกอบด้วยประเพณีเชิงปรัชญา ในคับบาลาห์ ในขณะที่คับบาลาห์แห่งการ ทำสมาธิ - คับบาลาห์รวมเอาประเพณียุคกลางที่มีความสัมพันธ์แบบคู่ขนานเข้าด้วยกัน ประเพณีที่สามที่เกี่ยวข้องกันแต่หลีกเลี่ยงมากกว่านั้น เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายอันมหัศจรรย์ของคับบาลาห์เชิงปฏิบัติตัวอย่างเช่น Moshe Idelเขียนว่าโมเดลพื้นฐาน 3 แบบนี้สามารถแยกแยะการทำงานและการแข่งขันได้ตลอดประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเวทย์มนต์ของชาวยิว นอกเหนือจากภูมิหลังของ Kabbalistic โดยเฉพาะในยุคกลาง (18)พวกเขาสามารถแยกแยะได้ง่ายโดยเจตนาพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจ้า:

 • TheosophicalหรือTheosophical-ประเพณี เชิงทฤษฎี ของTheoretical Kabbalah (จุดสนใจหลักของ Zohar และ Luria) พยายามที่จะเข้าใจและอธิบายอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์โดยใช้สัญลักษณ์จินตนาการและตำนานของประสบการณ์ทางจิตวิทยาของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นทางเลือกเชิงแนวคิดที่เป็นธรรมชาติแทนปรัชญายิว ที่มีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลัทธิอริสโตเตเลียนของไม โมนิเดส การคาดเดานี้กลายเป็นกระแสกลางของคับบาลาห์ และการอ้างอิงตามปกติของคำว่า "คับบาลาห์" ทฤษฎีของมันยังบ่งบอกถึงอิทธิพลทางทฤษฎีที่มีมาแต่กำเนิดและมีความสำคัญเป็นศูนย์กลางของความประพฤติของมนุษย์ในการไถ่หรือทำลายอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ เนื่องจากมนุษย์เป็นพิภพเล็ก ๆ อันศักดิ์สิทธิ์ และอาณาจักรทางวิญญาณเป็นจักรวาลมหภาคอันศักดิ์สิทธิ์ จุดประสงค์ของคับบาลาห์ตามหลักปรัชญาดั้งเดิมคือเพื่อให้การปฏิบัติ ทางศาสนายิวที่เป็นบรรทัดฐานทั้งหมดมีความหมายเชิงอภิปรัชญาลึกลับนี้
 • ประเพณีการทำสมาธิ ของ คับบาลาห์สุขสันต์ (ตัวอย่างโดยอับราฮัม อาบูลาเฟี ย และไอแซกแห่งเอเคอร์ ) มุ่งมั่นที่จะบรรลุการรวมตัวที่ลึกลับกับพระเจ้า หรือการทำให้ผู้ทำสมาธิเป็นโมฆะในสติปัญญาที่กระตือรือร้นของ พระเจ้า "Prophetic Kabbalah" ของอับราฮัม อาบูลาเฟีย เป็นตัวอย่างสูงสุดของเรื่องนี้ แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาแบบคับบาลิสติก และเป็นทางเลือกของเขาสำหรับโครงการคับบาลาห์เชิงปรัชญา การทำสมาธิแบบ Abulafian สร้างขึ้นจากปรัชญาของ Maimonides ซึ่งต่อไปนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อนักปรัชญา ที่มีเหตุผล
 • ประเพณีของ Magico-Talismanic ของคับบาลาห์เชิงปฏิบัติ (ในต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพิมพ์บ่อยครั้ง) พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งอาณาจักรของพระเจ้าและโลกโดยใช้วิธีการเชิงปฏิบัติ ในขณะที่การตีความตามหลักปรัชญาของการบูชาเห็นว่าบทบาทการไถ่ของมันทำให้กองกำลังสวรรค์ประสานกัน คับบาลาห์เชิงปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ การกระทำ ด้วยเวทมนตร์สีขาว อย่างเหมาะสม และถูกเซ็นเซอร์โดยนักบวชเฉพาะผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์เท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาณาจักรล่างที่ซึ่งความบริสุทธิ์และมลทินปะปนกัน ดังนั้นจึงกลายเป็นประเพณีรองที่แยกจากคับบาลาห์ คับบาลาห์ในทางปฏิบัติถูกห้ามโดย Arizal จนกว่าวัดในกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นใหม่ และสภาพที่จำเป็นของพิธีกรรมที่บริสุทธิ์จะบรรลุผลได้ [2] : 31 

ตามความเชื่อดั้งเดิม ความรู้เกี่ยวกับคาบาลิสติกในยุคแรกถูกส่งผ่านปากเปล่าโดยพระสังฆราชผู้เผยพระวจนะและปราชญ์ ( hakhamimในภาษาฮีบรู) ในที่สุดก็ "ผสาน" เข้ากับงานเขียนและวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวยิว ตามทัศนะนี้ คับบาลาห์ในยุคแรกเป็นความรู้ที่เปิดกว้างในช่วงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งปฏิบัติกันโดยผู้คนกว่าล้านคนในอิสราเอลโบราณ [19]การพิชิตจากต่างประเทศผลักดันผู้นำฝ่ายวิญญาณของชาวยิวในยุคนั้น (สภาแซ นเฮดริน ) ให้ปกปิดความรู้และปกปิดเป็นความลับ โดยกลัวว่าจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหากตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดี (20)

เป็นการยากที่จะชี้แจงด้วยระดับความแน่นอนของแนวคิดที่แน่นอนในคับบาลาห์ มีหลายสำนักคิดที่มีมุมมองที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าถูกต้อง และ ความ หลากหลายภายใน คับบาลาห์ โดยจำกัดการศึกษาเฉพาะบางตำรา โดยเฉพาะโซฮาร์และคำสอนของไอแซก ลูเรียที่ส่งต่อผ่านฮายยิม เบน โจเซฟ ไวทั[22]อย่างไรก็ตาม แม้แต่คุณสมบัตินี้ก็ยังจำกัดขอบเขตของความเข้าใจและการแสดงออกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากในงานเหล่านั้นยังมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของ Abulafian, Sefer Yetzirah , งานเขียนของ Albotonian และBerit Menuhah , [23]ซึ่งเป็นที่รู้จักของ kabbalistic elect และตามที่Gershom Scholem อธิบายไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผสมผสานความปีติยินดีกับเวทย์มนต์เชิงปรัชญา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพูดถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นเซฟิโรต์และการโต้ตอบของพวกมันว่าเรากำลังติดต่อกับแนวคิดที่เป็นนามธรรมอย่างมากซึ่งอย่างดีที่สุดเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณเท่านั้น [24]

คับบาลาห์ยิวและไม่ใช่ยิว

การแปลภาษาละตินของShaarei Ora . ของ Gikatilla

จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นต้นมา ตำราคับบาลาห์ของชาวยิวได้เข้าสู่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ชาวยิว ซึ่งพวกเขาได้รับการศึกษาและแปลโดยChristian Hebraistsและนักไสยศาสตร์ลึกลับ [25]ประเพณี syncretic ของChristian CabalaและHermetic Qabalahพัฒนาขึ้นโดยอิสระจาก Judaic Kabbalah การอ่านตำราของชาวยิวในฐานะภูมิปัญญาโบราณแบบสากลที่เก็บรักษาไว้จาก ประเพณี Gnosticในสมัยโบราณ ทั้งสองได้ปรับแนวความคิดของชาวยิวอย่างอิสระจากความเข้าใจของชาวยิว เพื่อรวมเข้ากับเทววิทยา ประเพณีทางศาสนา และสมาคมที่มีมนต์ขลังอื่นๆ กับการล่มสลายของ Christian Cabala ในยุคแห่งเหตุผล, Hermetic Qabalah ยังคงเป็นประเพณีใต้ดินกลางในศาสตร์ลึกลับของ ตะวันตก คับบาลาห์ได้รับความหมายแฝง ลึกลับ ที่เป็นที่นิยมซึ่งต้องห้ามในศาสนายิว โดยผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ยิวเหล่านี้กับเวทมนตร์การเล่นแร่แปรธาตุและการทำนายดวงชะตา ซึ่งคับบาลาห์เชิงปฏิบัติของชาวยิวเป็นผู้เยาว์ ประเพณีที่ได้รับอนุญาตจำกัดไว้สำหรับชนชั้นสูงเพียงไม่กี่คน ทุกวันนี้ สิ่งตีพิมพ์มากมายเกี่ยวกับคับบาลาห์เป็นของ ยุคใหม่ที่ไม่ใช่ยิวและประเพณีลึกลับของคาบาลา แทนที่จะให้ภาพที่ถูกต้องของจูดาอิกคับบาลาห์ [26]แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและดั้งเดิมของชาวยิวตอนนี้แปลและศึกษา Judaic Kabbalah เพื่อให้ผู้อ่านได้กว้างขึ้น

ประวัติศาสตร์เวทย์มนต์ของชาวยิว

ต้นกำเนิด

ตามความเข้าใจดั้งเดิม คับบาลาห์มาจากสวนอีเดน (27)มันลงมาจากอดีตอันไกลโพ้นเพื่อเป็นการเปิดเผยให้เลือกtzadikim (คนชอบธรรม) และส่วนใหญ่ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยผู้มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้น Talmudic Judaism บันทึกมุมมองของโปรโตคอลที่เหมาะสมสำหรับการสอนภูมิปัญญานี้ตลอดจนแนวความคิดมากมายในTalmud , Tractate Hagigah , 11b-13a "เราไม่ควรสอน ... งานแห่งการสร้างสรรค์เป็นคู่หรือพระราชกิจของราชรถแก่ปัจเจกบุคคล เว้นแต่จะเป็นผู้มีปัญญาและเข้าใจอุบัติขึ้นได้เอง เป็นต้น” (28)

ทุนการศึกษาร่วมสมัยชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสอนความลับของชาวยิวต่าง ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของประวัติศาสตร์ชาวยิว ซึ่งแต่ละสำนักสะท้อนไม่เพียงแต่รูปแบบก่อน ๆ ของเวทย์มนต์แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางปัญญาและวัฒนธรรมของยุคประวัติศาสตร์นั้นด้วย คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอด เชื้อสาย อิทธิพล และนวัตกรรมนั้นแตกต่างกันอย่างมากและไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆ

เงื่อนไข

ในขั้นต้น เชื่อกันว่าความรู้ของ Kabbalistic เป็นส่วนสำคัญของOral Torahที่พระเจ้ามอบให้โมเสสบนภูเขาซีนายประมาณศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตศักราชตามผู้ติดตาม แม้ว่าบางคนเชื่อว่าคับบาลาห์เริ่มต้นด้วยอดั[27]

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ความรู้ลึกลับถูกอ้างถึงโดยการปฏิบัติด้านต่างๆ—การทำสมาธิHitbonenut ( ฮีบรู : הִתְבּוֹנทูต ), [29] Rebbe Nachman จาก Breslov 's Hitbodedut ( ฮีบรู : הִתְבּוֹדְדוּת ) ซึ่งแปลว่า "อยู่คนเดียว" หรือ "โดดเดี่ยว" หรืออีกคำหนึ่งที่อธิบายถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติ—คำทำนาย (" NeVu'a " ฮีบรู : נְבוּאָה ) นักวิชาการ Kabbalistic Aryeh Kaplanร่องรอยต้นกำเนิดของวิธีการทำสมาธิแบบ Kabbalistic ยุคกลางสู่การสืบทอดจากเศษซากที่ถ่ายทอดด้วยวาจาของประเพณีคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลและสร้างคำศัพท์และเทคนิคที่คาดเดาขึ้นใหม่ [30]

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช เมื่องานของทานัคได้รับการแก้ไขและประกาศให้เป็นนักบุญ และความรู้ลับที่เข้ารหัสไว้ในงานเขียนและม้วนกระดาษต่างๆ ("เมกิลอต") ความรู้ที่ลึกลับจึงถูกเรียกว่ามาอาเซะห์ เมอร์คาวาห์ ( ฮีบรู : מַעֲשֶׂה מֶרְכָּבָה ) [ 31]และMa'aseh B'rehit ( ฮีบรู : מַעֲשֶׂה בְּרֵאשִׁית ) [32]ตามลำดับ "พระราชกิจของราชรถ" และ "พระราชกิจแห่งการสร้างสรรค์" เวทย์มนต์ Merkabahพาดพิงถึงความรู้ที่เข้ารหัสและวิธีการทำสมาธิในหนังสือของผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลได้บรรยายถึงนิมิตของ "เทพราชรถ" ไสยศาสตร์ B'rehit อ้างถึงบทแรกของปฐมกาล ( ฮีบรู : בְּרֵאשִׁית ) ในโตราห์ที่เชื่อกันว่ามีความลับในการสร้างจักรวาลและพลังแห่งธรรมชาติ คำเหล่านี้ได้รับเอกสารและคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ในภายหลังในบทที่สองของ Talmudic tractate Hagigahจากช่วงต้นศตวรรษซีอี

ความเชื่อมั่นในการเปิดเผยของศาสดาพยากรณ์ปิดลงหลังจากพระคัมภีร์กลับมาจากบาบิโลนในวิหารที่สองของศาสนายิวเปลี่ยนไปเป็นนักบุญและอรรถาธิบายพระคัมภีร์หลังจาก เอซ ราอาลักษณ์ คำทำนายในระดับที่น้อยกว่าของRuach Hakodeshยังคงมีอยู่ โดยมีการเปิดเผยแบบเทวทูต ความลับของสวรรค์ที่ลึกลับ และการปลดปล่อยโดยสัญชาตญาณ จากการกดขี่ วรรณกรรมสันทรายของกรีกและโรมันในกลุ่มชาวยิวยุคแรกที่มีความลึกลับ เช่นBook of DanielและชุมชนDead Sea ScrollsของQumran ความลึกลับของชาวยิวในยุคแรกวรรณกรรมสืบทอดความกังวลที่กำลังพัฒนาและส่วนที่เหลือของศาสนายูดายเชิงพยากรณ์และสันทราย

องค์ประกอบลึกลับของโตราห์

หีบพันธสัญญาในพระวิหารของโซโลมอนเป็นที่ประทับของพระเจ้า เอเสเคียลและอิสยาห์มีนิมิตเชิงพยากรณ์เกี่ยวกับราชรถสวรรค์และบัลลังก์สวรรค์

เมื่ออ่านโดย Kabbalists รุ่นหลัง คำอธิบายของโตราห์เกี่ยวกับการทรงสร้างในหนังสือปฐมกาลเผยให้เห็นความลึกลับเกี่ยวกับพระเจ้าเอง ธรรมชาติที่แท้จริงของอาดัมและเอวาสวนแห่งเอเดน ( ฮีบรู : גַּן עֵדֶן ), ต้นไม้แห่งความรู้ดี และความชั่วร้าย ( ฮีบรู : עֵץ הַדַּעַת שֶׁל טוֹב וְרַע ) และต้นไม้แห่งชีวิต ( ฮีบรู : עֵץ חַיִּים ) ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้กับพญานาค ( ฮีบรู : נָחָשׁ ) ซึ่งนำไปสู่หายนะเมื่อพวกมันกินผลไม้ต้องห้าม (ฮีบรู : פְּרִי עֵץ הַדַּעַת ) ตามที่บันทึกไว้ในปฐมกาล 3 [33]

พระคัมภีร์มีเนื้อหาเพิ่มเติมมากมายสำหรับการคาดเดาในตำนานและเรื่องลึกลับ [ ต้องการอ้างอิง ] นิมิตของ ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลดึงดูดการคาดเดาที่ลึกลับมากเช่นเดียวกับนิมิตในวิหารของอิสยาห์ เหตุการณ์ลึกลับอื่นๆ ได้แก่นิมิตของยาโคบ เกี่ยวกับ บันไดสู่สวรรค์และการเผชิญหน้าของโมเสส กับ พุ่มไม้ที่ลุกโชนและพระเจ้าบนภูเขาซีนาย [ ต้องการการอ้างอิง ]

ตัวอักษร 72 ตัวของพระเจ้าซึ่งใช้ในเวทย์มนต์ของชาวยิวเพื่อการทำสมาธิ[ ต้องการอ้างอิง ]มาจากภาษาฮีบรูวาจา[ ต้องการความกระจ่าง ]โมเสสพูดต่อหน้าทูตสวรรค์ในขณะที่ทะเลกกแยกจากกัน อนุญาตให้ชาวฮีบรู หลบหนีผู้โจมตีที่ใกล้เข้ามา ปาฏิหาริย์แห่งการอพยพ ซึ่งทำให้โมเสสได้รับบัญญัติสิบประการและทัศนะของยิวออร์โธดอกซ์เกี่ยวกับการยอมรับคัมภีร์โตราห์ที่ภูเขาซีนาย ก่อนการสร้างชาติยิวแห่งแรกเมื่อประมาณสามร้อยปีก่อนกษัตริย์ซาอู[ต้องการการอ้างอิง ]

ยุคทัลมุด

หลุมฝังศพของแรบไบ อากิวา ในทิเบเรียเขานำเสนอในวรรณกรรมลึกลับเฮคาลอตและเป็นหนึ่งในสี่ที่เข้าสู่Pardes
หลุมฝังศพของShimon bar YochaiในMeronก่อนปี 1899 Talmudic Tannaเขาเป็นครูลึกลับในงาน Kabbalistic ภาคกลาง Zohar

ในช่วงต้นของศาสนายิว ของแรบบินิก (ต้นศตวรรษที่ 1 สหัสวรรษที่ 1 ซีอี) คำว่าMa'aseh Bereshit ("ผลงานแห่งการสร้างสรรค์") และMa'aseh Merkabah ("ผลงานแห่งบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์/ราชรถ") บ่งบอกถึงธรรมชาติของ ชาว มิด ราชีย์อย่างชัดเจน การคาดเดาเหล่านี้ พวกเขามีพื้นฐานมาจากปฐมกาล 1 และเอเสเคียล 1:4–28 ในขณะที่ชื่อซิเตรโตราห์ (ลักษณะที่ซ่อนอยู่ของโตราห์) (ทัลมุด แฮก . 13ก ) และราเซอิ โตราห์ (ความลับของโตราห์) ( อับ . vi. 1) บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของพวกเขา เป็นตำนานลึกลับ

หลักคำสอนของทัลมุดห้ามไม่ให้มีการสอนหลักคำสอนลึกลับในที่สาธารณะและเตือนถึงอันตรายของพวกเขา ในมิชนาห์ (ฮากิกาห์ 2:1) รับบีได้รับการเตือนให้สอนหลักคำสอนเรื่องการสร้างอันลี้ลับให้กับนักเรียนทีละคนเท่านั้น [34] [35]เพื่อเน้นถึงอันตรายในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของชาวยิว( "ตำนาน") สี่แรบไบที่โดดเด่นของยุค Mishnaic (ศตวรรษที่ 1 ซีอี) กล่าวว่าได้เยี่ยมชมสวนผลไม้ (นั่นคือ สวรรค์pardes , ฮิบรู : פרדס lit., สวนผลไม้ : [36]

ชายสี่คนเข้ามาในพาร์เดส — เบ็น อัซไซ, เบน โซมา, อา เคล (เอลีชา เบน อาบูยาห์) และอากิบา เบ็นอัซไซมองดูและสิ้นชีวิต เบ็น โซมามองแล้วโมโห อาเคลทำลายต้นไม้ อากิบะเข้ามาอย่างสงบสุขและจากไปอย่างสงบ

จากการอ่านตำนานนี้ที่โดดเด่น มีเพียงรับบีอากิบะเท่านั้นที่เหมาะที่จะศึกษาหลักคำสอนลึกลับ Tosafotอรรถกถายุคกลางเกี่ยวกับ Talmud กล่าวว่าปราชญ์ทั้งสี่ "ไม่ได้ขึ้นไปตามตัวอักษร แต่ปรากฏแก่พวกเขาราวกับว่าพวกเขาขึ้นไป" [37]ในทางกลับกันหลุยส์ กินซ์เบิร์กเขียนไว้ในสารานุกรมยิว (พ.ศ. 2444-2549) ว่าการเดินทางสู่สรวงสวรรค์ [38]

ตรงกันข้ามกับ Kabbalists Maimonides ตีความpardesเป็นปรัชญาไม่ใช่เวทย์มนต์ [39]

โรงเรียนก่อนบวช

วรรณกรรมลึกลับตอนต้น

วิธีการและหลักคำสอนอันลี้ลับของเฮคาลอต ( "ห้องสวรรค์") และตำราเมอร์คาบาห์ ( "ราชรถ") ซึ่งตั้งชื่อโดยนักวิชาการสมัยใหม่จากลวดลายซ้ำๆ เหล่านี้ กินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช จนถึงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช เอกสารต้นฉบับของการเกิดขึ้นของคับบาลาห์ กล่าวกันว่าผู้ริเริ่ม "ลงรถม้า" อาจเป็นการอ้างอิงถึงการพิจารณาภายในเกี่ยวกับการเดินทางบนสวรรค์ผ่านอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการไปถึงก่อนที่ความเกรงกลัวเหนือธรรมชาติของพระเจ้าจะมาถึง ตัวเอกลึกลับของตำราเป็นTalmudic Sages of Rabbinic Judaism ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นpseudepigraphicหรือบันทึกเศษของประเพณีที่พัฒนาแล้ว จากศตวรรษที่ 8 ถึง 11 ตำราเฮคาลอตและเซเฟอร์ เยตซิราห์แห่ง จักรวาลวิทยา ในยุคต้นโปรโต - กาบาลิสติก ("หนังสือแห่งการสร้างสรรค์") ได้เข้าสู่วงการชาวยิวในยุโรป งานลึกลับที่ขัดแย้งกันจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งบรรยายถึง Anthropos จักรวาล, Shi'ur Qomahได้รับการตีความเชิงเปรียบเทียบโดย Kabbalists ที่ตามมาในการทำสมาธิของพวกเขาเกี่ยวกับSephirot Divine Persona

ฮาซิเดย อัชเคนาซ

การเคลื่อนไหวลึกลับ เชิงทฤษฎี และเคร่งศาสนาที่แยกจากกัน ไม่นานก่อนการมาถึงของทฤษฎีคับบาลิสติกคือ " Hasidei Ashkenaz " (חסידי אשכנז) หรือนักกวีชาวเยอรมันในยุคกลางจาก ค.ศ. 1150 ถึง 1250 ขบวนการนักพรตตามหลักจริยธรรมที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ชั้นยอด การคาดเดาของ คับบาลาห์เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในหมู่นักวิชาการตระกูลเดียว ตระกูลคาโลนิมัสแห่งแม่น้ำไรน์แลนด์ของฝรั่งเศสและเยอรมัน จรรยาบรรณของชาวยิวในการเสียสละตนเองอย่างศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งอิทธิพลต่อAshkenazi Jewry, วรรณกรรม Musarและต่อมาเน้นย้ำถึงความกตัญญูในศาสนายิว

การเกิดขึ้นของคับบาลาห์ในยุคกลาง

ความโดดเด่นของ Nachmanidesในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นรูปรับบีคลาสสิกทำให้คับบาลาห์เป็นที่ยอมรับในกระแสหลักผ่านคำอธิบายของโตราห์

นักวิชาการสมัยใหม่ระบุกลุ่มภราดรภาพลึกลับหลายแห่งที่ทำงานในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 บางคนเช่น "Iyyun Circle" และ "Unique Cherub Circle" มีความลึกลับอย่างแท้จริงและส่วนใหญ่ไม่เปิดเผยตัว การเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหลักคำสอนเกี่ยวกับลัทธิ Kabbalistic ที่มีการบันทึกได้เกิดขึ้นในหมู่ปราชญ์ชาวยิวแห่งโพรวองซ์และลองเกอด็อกในฝรั่งเศสตอนใต้ในช่วงปีค.ศ. 1100 โดยมีลักษณะหรือการรวมเอางานลึกลับที่ ชื่อว่า Bahir (หนังสือ "ความสว่าง") ตรงกลางบรรยายลักษณะพิเศษ ของ พระเจ้า เป็นละครที่มี ปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และโรงเรียนของIsaac the Blind(1160–1235) ท่ามกลางนักวิจารณ์อิทธิพลของลัทธิ ไม โมนิเดจากนั้นคับบาลาห์แผ่ขยายไปยังแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรอบๆ ร่างของแรบบินิกตอนกลางของนา ห์มานิเดส (แรมบัน) ( 1194–1270 ) ในช่วงต้นทศวรรษ 1200 โดยมีการวาง แนวนีโอพลาโตนิก เน้นที่เซฟิโรต์ตอนบน ต่อจากนั้น หลักคำสอนของคับบาลิสติกได้บรรลุการแสดงออกที่คลาสสิกที่สุดในหมู่ นักเลงคาสทิ เลียนตั้งแต่ช่วงหลังคริสต์ทศวรรษ 1200 กับ วรรณกรรม โซฮา ร์ (หนังสือแห่ง "ความงดงาม") ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจักรวาลของ ความเป็นคู่ทาง ไญยศาสตร์ระหว่างส่วนล่าง เผยให้เห็นคุณลักษณะชายและหญิงของพระเจ้า

ริโชนิม ("ผู้อาวุโสปราชญ์") ของศาสนายิวนอกรีตซึ่งเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมคับบาลิสติก ให้การยอมรับในวงกว้างของคับบาลาห์ทางวิชาการ รวมทั้งนาห์มานิเดสและบาห์ยา เบน อาเชอ ร์ ( รับไบนู เบฮาเย ) (เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1340) ซึ่งมีข้อคิดเห็นแบบคลาสสิกเกี่ยวกับคัมภีร์โทราห์ที่อ้างอิงถึงความลึกลับแบบ แคบบาลิสติก

ชาวยิวออร์โธดอกซ์หลายคนปฏิเสธแนวคิดที่ว่าคับบาลาห์ได้รับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญดังที่เสนอไว้ข้างต้น หลังจากที่องค์ประกอบที่เรียกว่า Zohar ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนในศตวรรษที่ 13 คำว่า "คับบาลาห์" เริ่มพูดถึงคำสอนที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับZoharโดยเฉพาะ ในเวลาต่อมา โดยทั่วไปคำนี้เริ่มนำไปใช้กับคำสอนของโซฮาริก ตามที่ไอแซก ลูเรีย (ชาวอาริซาล) อธิบายไว้ อย่างละเอียด นักประวัติศาสตร์มักกำหนดวันที่เริ่มต้นของคับบาลาห์ในฐานะอิทธิพลสำคัญในความคิดและการปฏิบัติของชาวยิวด้วยการตีพิมพ์โซฮาร์และจุดสุดยอดด้วยการแพร่กระจายของคำสอนของชาวลูเรียน ชาวยิว ฮาเรดีส่วนใหญ่ยอมรับโซฮาร์เป็นตัวแทนของมาอาเสห์ เมอร์คาวาและMa'aseh B'rehitที่อ้างถึงในตำรา Talmudic [40]

คับบาลาห์รื่นเริง

อับราฮัมอาบูลาเฟีย อดีตผู้นำชาวสเปนได้พัฒนาทางเลือกของตนเอง ระบบไมโมนิดีของการทำสมาธิ คับบาลาห์ Ecstatic-Prophetic ซึ่งรวบรวมแง่มุมต่างๆ ของประเพณีลึกลับ ที่อ้างว่าได้รับมรดกมา จากสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล [41]นี่เป็นเวลาคลาสสิกเมื่อการตีความความหมายลึกลับต่างๆ ของโตราห์แตกต่างกันออกไปในหมู่นักคิดชาวยิว [42] Abulafia ตีความ คุณลักษณะ Sephirot Divine ของ Theosophical Kabbalah ไม่ใช่เป็นhypostases เหนือชั้น ที่เขาคัดค้าน แต่ในแง่จิตวิทยา แทนที่จะส่งอิทธิพลต่อความปรองดองในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงโดยtheurgyโครงการการทำสมาธิของเขามุ่งเป้าไปที่การรวมตัวลึกลับกับพระเจ้าโดยดึงการไหลทะลักเข้ามาของคำทำนายในแต่ละบุคคล เขาเห็นการทำสมาธินี้โดยใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปแบบที่เหนือกว่าของประเพณีโบราณของคับบาลิสติก รุ่นคับบาลาห์ของเขา ตามในยุคกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ยังคงเป็นกระแสหลักในการพัฒนาคับบาลาห์ตามหลักปรัชญา ต่อมาองค์ประกอบ Abulafian ถูกรวมเข้ากับการจัดระบบ Kabbalistic เชิงปรัชญาของMoses CordoveroและHayim Vital ในศตวรรษ ที่ 16 ภายหลังHasidic Judaism ได้ รวมเอาองค์ประกอบของunio mysticaและการมุ่งเน้นทางจิตวิทยาจาก Abulafia ผ่านพวกเขา

ยุคใหม่ตอนต้น

ลูเรียนิก คับบาลาห์

นักวิชาการชั้นนำของSafedในศตวรรษที่ 16 ได้ปลุกกระแสหลักของศาสนายิวให้กระปรี้กระเปร่าผ่านการพัฒนาด้านกฎหมาย พิธีกรรม อรรถกถา และ Lurianic-ตำนาน

หลังจากความวุ่นวายและความโกลาหลในโลกของชาวยิวอันเป็นผลมาจากการต่อต้านศาสนายิวในยุคกลางและความบอบช้ำของชาติจากการถูกขับไล่ออกจากสเปนในปี ค.ศ. 1492 การปิดฉากดอกบานของชาวยิวในสเปน ชาวยิวเริ่มค้นหาสัญญาณเมื่อเวลานานพระเมสสิยาห์ชาวยิว ที่ รอคอยจะเสด็จมาปลอบโยนพวกเขาในการถูกเนรเทศอันเจ็บปวด ในศตวรรษที่ 16 ชุมชนซาเฟดในแคว้นกาลิลีกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเรื่องลึกลับ อรรถาธิบาย กฎหมายและพิธีกรรมของชาวยิว ผู้ลึกลับ Safed ตอบสนองต่อการขับไล่สเปนโดยเปลี่ยนหลักคำสอนและการปฏิบัติของ Kabbalistic ไปสู่จุดสนใจของพระเมสสิยาห์ โมเสส คอร์โดเวโร (The RAMAKค.ศ. 1522–1570) และโรงเรียนของเขาได้เผยแพร่คำสอนของโซฮาร์ซึ่งเคยเป็นงานจำกัดมาก่อน งานที่ครอบคลุมของ Cordovero ได้บรรลุผลสำเร็จครั้งแรก (กึ่งมีเหตุผล) ของการจัดระบบสองระบบของคับบาลาห์ตามหลักปรัชญา ซึ่งสอดคล้องกับการตีความของ Zohar ก่อนหน้าด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจน โยเซฟ คาโร (ค.ศ. 1488–ค.ศ. 1575) ผู้เขียนShulkhan Arukh (กฎเกณฑ์ของชาวยิว) ยังเป็นนักวิชาการของคับบาลาห์ที่เก็บไดอารี่ลึกลับส่วนตัว Moshe Alshichเขียนคำอธิบายลึกลับเกี่ยวกับ Torah และShlomo Alkabetzเขียนคำอธิบายและบทกวีของ Kabbalistic

ลัทธิความเชื่อของ Safed ได้มาถึงจุดสูงสุดในคับบาลาห์โดยได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของชาวยิวด้วยการอธิบายการตีความใหม่จาก Isaac Luria ( ARI 1534–1572) โดยสาวกของเขาHayim VitalและIsrael Sarug ทั้งสองถอดความคำสอนของ Luria (ในรูปแบบต่างๆ) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย Sarug นำ Lurianic Kabbalah ไปยุโรป และ Vital ได้เขียนเวอร์ชันที่เป็นที่ยอมรับในภายหลัง คำสอนของ Luria ขัดแย้งกับอิทธิพลของ Zohar และ Luria ควบคู่ไปกับ Moses de Leon ในฐานะผู้วิเศษที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยิว [43]Lurianic Kabbalah ให้ Theosophical Kabbalah เป็นระบบที่สองที่สมบูรณ์ (เหนือเหตุผล) ของสองระบบ โดยอ่าน Zohar ในแง่ของส่วนที่ลึกลับที่สุด ( Idrot ) แทนที่คุณลักษณะ Sephirot ที่ชำรุดของพระเจ้าด้วยPartzufim (บุคคลศักดิ์สิทธิ์) ที่แก้ไขแล้ว โอบรับการกลับชาติมาเกิด การซ่อมแซม และความเร่งด่วนของลัทธิพระเมสสิยาห์ของ ชาวยิวในจักรวาลขึ้นอยู่กับงานจิตวิญญาณของแต่ละคน

อิทธิพลต่อสังคมที่ไม่ใช่ยิว

จาก ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรปเป็นต้นมา Judaic Kabbalah ได้กลายเป็นอิทธิพลที่สำคัญในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ชาวยิว โดยหย่าขาดจากประเพณี Judaic ที่พัฒนาแยกจากกันโดยสิ้นเชิง คับบาลาห์ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและไสยศาสตร์ ของ คริสเตียน เฮบราอิสต์ ซึ่งประสานและปรับให้เข้ากับประเพณีทางจิตวิญญาณที่หลากหลายที่ไม่ใช่ยิว และระบบความเชื่อของลัทธิลึกลับแบบตะวันตก [44]คริสเตียน Cabalistsจากศตวรรษที่ 15-18 ปรับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นภูมิปัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิลโบราณกับเทววิทยาของคริสเตียนในขณะที่Hermeticismนำไปสู่การรวมตัวของ Kabbalah เข้ากับเวทมนตร์ตะวันตกผ่านHermetic Qabalah [45] การนำเสนอของคับบาลาห์ในหนังสือลึกลับและยุคใหม่เกี่ยวกับคับบาลาห์มีความคล้ายคลึงกับ Judaic Kabbalah เพียงเล็กน้อย [46]

ห้ามเรียนคับบาลาห์

การห้ามของ Rabbinic ในการศึกษาคับบาลาห์ในสังคมชาวยิวถูกยกเลิกโดยความพยายามของ Avraham Azulai นักบวช ในศตวรรษที่ 16 (1570-1643)

ข้าพเจ้าพบว่ามีเขียนไว้ว่าสิ่งทั้งปวงที่บัญญัติไว้ข้างต้นห้ามไม่ให้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยในปัญญาแห่งสัจธรรม [คับบาลาห์] คือ [มีไว้เพื่อ] ช่วงเวลาที่จำกัดจนถึงปี 5,250 (ค.ศ. 1490) นับแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกว่า "ยุคสุดท้าย" และสิ่งที่ถูกห้ามก็ [ตอนนี้] อนุญาต และได้รับอนุญาตให้ครอบครองตัวเองใน [การศึกษา] Zohar และตั้งแต่ปี ค.ศ. 5,300 (ค.ศ. 1540) เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่มวลชนทั้งผู้น้อยใหญ่ [ในโตราห์] ควรจะครอบครองตัวเอง [ในการศึกษาเรื่องคับบาลาห์] ตามที่กล่าวไว้ในรายอเมเฮมนา โซฮาร์]. และเพราะในบุญนี้ กษัตริย์มาชีอักจะเสด็จมาในอนาคต—และไม่ใช่ในบุญอื่น—ไม่ควรท้อถอย [จากการศึกษาคับบาลาห์] [47]

อย่างไรก็ตาม คำถามก็คือว่าการสั่งห้ามนั้นมีมาตั้งแต่แรกหรือไม่ [ ตามใคร? ]เกี่ยวกับคำพูดข้างต้นโดย Avraham Azulai พบว่ามีภาษาอังกฤษหลายฉบับ อีกอย่างคือ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1540 เป็นต้นไป จะต้องสอนระดับพื้นฐานของคับบาลาห์ให้ทุกคนทราบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทางคับบาลาห์เท่านั้นที่เราจะกำจัดสงคราม การทำลายล้าง และความไร้มนุษยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดไป [48]

บรรทัดที่เกี่ยวข้องกับปี 1490 ก็หายไปจากฉบับภาษาฮีบรูของHesed L'Avrahamซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ทั้งสองอ้างมา นอกจากนี้ ตามความเห็นของ Azulai การห้ามถูกยกเลิกเมื่อ 30 ปีก่อนที่เขาเกิด ซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องกับการตีพิมพ์คำสอนของ Isaac Luria ของ Haim Vital Moshe Isserles เข้าใจว่ามีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในคำพูดของเขา "ท้องของคนเราจะต้องเต็มไปด้วยเนื้อและไวน์ (49)เขาได้รับการสนับสนุนจาก Bier Hetiv, Pithei Teshuva และVilna Gaon. Vilna Gaon กล่าวว่า "ไม่เคยมีการห้ามหรือการตรากฎหมายใด ๆ ที่จำกัดการศึกษาภูมิปัญญาของคับบาลาห์ ใครก็ตามที่กล่าวว่าไม่มีไม่เคยศึกษาคับบาลาห์ ไม่เคยเห็น ParRDeS และพูดอย่างโง่เขลา" [50] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

เซฟาร์ดีและมิซราฮี

ธรรมศาลา Beit Elเยรูซาเลม ศาสนายิวตะวันออกมีสายของคับบาลาห์

คับบาลาห์แห่งเซฟา ร์ดี (คาบสมุทรไอบีเรีย) และมิซ ราฮี (ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และคอเคซัส) นักวิชาการของโตราห์มีประวัติอันยาวนาน คับบาลาห์ในรูปแบบต่างๆ ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง แสดงความคิดเห็น และขยายขอบเขตโดยนักวิชาการชาวแอฟริกาเหนือ ตุรกี เยเมน และเอเชียตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา มันเฟื่องฟูในหมู่ชาวยิว Sefardic ใน Tzfat ( Safed ) อิสราเอลก่อนการมาถึงของ Isaac Luria Yosef Karo ผู้เขียนShulchan Arukhเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน Tzfat แห่ง Kabbalah Shlomo Alkabetz ผู้แต่งเพลงสวดLekhah Dodiสอนที่นั่น

สาวกของเขาMoses ben Jacob Cordovero (หรือ Cordoeiro) ได้ประพันธ์Pardes Rimonimซึ่งเป็นการรวบรวมคำสอนของ Kabbalistic อย่างละเอียดถี่ถ้วนในหัวข้อต่างๆ จนถึงจุดนั้น Cordovero เป็นหัวหน้าสถาบันการศึกษาของ Tzfat จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อIsaac Luriaลุกขึ้นยืน Eliyahu De Vidasลูกศิษย์ของ Rabbi Moshe เป็นผู้ประพันธ์งานคลาสสิกReishit Chochmaที่ผสมผสานคำสอนของ Kabbalistic และMussar (คุณธรรม) เข้าด้วยกัน Chaim Vitalยังศึกษาภายใต้ Cordovero แต่ด้วยการมาถึงของ Luria กลายเป็นสาวกหลักของเขา สำคัญอ้างว่าเป็นผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดคำสอนของอารีย์ แม้ว่าสาวกคนอื่นๆ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือที่นำเสนอคำสอนของลูเรีย

ประเพณีคับบาลิสม์แบบตะวันออกยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ในหมู่นักปราชญ์และนักปราชญ์และนักปราชญ์ Sephardi และ Mizrachi Hakham ในบรรดาบุคคลสำคัญได้แก่ ชาวเยเมนชาลอม ชาราบี (ค.ศ. 1720–ค.ศ. 1777) แห่งโบสถ์ยิว Beit El , ชาวเยรูซาเลมฮิดา (ค.ศ. 1724–1806), เบน อิชชัยผู้นำแบกแดด(1832–1909) และราชวงศ์ อาบูฮัต ซีรา

มหาราล

มหาราลแห่ง ปรากในศตวรรษที่ 16 ได้กล่าวถึงการอธิบายที่ลึกลับในภาษาเชิงปรัชญา

นักศาสนศาสตร์ที่สร้างสรรค์ที่สุดคนหนึ่งในศาสนายิวยุคแรกคือJudah Loew ben Bezalel (1525–1609) ที่รู้จักกันในนาม "มหาราลแห่งปราก" งานเขียนหลายชิ้นของเขายังคงมีชีวิตรอดและได้รับการศึกษาถึงการผสมผสานระหว่างแนวทางลึกลับและปรัชญาในศาสนายิวอย่างผิดปกติ ในขณะที่เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ Kabbalistic เขาแสดงออกถึงความคิดลึกลับของชาวยิวในแนวทางของตนเองโดยไม่อ้างอิงถึงเงื่อนไขของ Kabbalistic [51]มหาราลเป็นที่รู้จักมากที่สุดในวัฒนธรรมสมัยนิยมสำหรับตำนานโกเลมแห่งปราก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเขาในนิทานพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม ความคิดของเขามีอิทธิพลต่อ Hasidism เช่นกำลังศึกษาในโรงเรียน Przysucha ที่ครุ่นคิด ในช่วงศตวรรษที่ 20 Isaac Hutner(1906-1980) ยังคงเผยแพร่งานของ Maharal ทางอ้อมผ่านคำสอนและสิ่งพิมพ์ของเขาเองในโลกที่ไม่ใช่ Hasidic Yeshiva

การเคลื่อนไหวของ antinomian ของ Sabbatian

ความใฝ่ฝันทางจิตวิญญาณและความลึกลับของชาวยิวจำนวนมากยังคงผิดหวังหลังจากการเสียชีวิตของไอแซก ลูเรียกับเหล่าสาวกและเพื่อนร่วมงานของเขา ไม่มีความหวังในสายตาคนจำนวนมากหลังจากการทำลายล้างและการสังหารหมู่ของการสังหารหมู่ที่ตามมาภายหลังการจลาจลในChmielnicki (1648–1654) การสังหารหมู่ครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของชาวยิวจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และในเวลานี้ก็มีการโต้เถียงกัน นักปราชญ์ชื่อ ซับบาไต เซวี ( 1626–1676 ) จับใจและความคิดของมวลชนชาวยิวในสมัยนั้นด้วยคำสัญญาของลัทธิพันปี ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ในรูปแบบของตัวตนของเขาเอง

ความสามารถพิเศษของเขา คำสอนลึกลับซึ่งรวมถึงการออกเสียงซ้ำๆ ของ เททรากรัมมา ทอน อันศักดิ์สิทธิ์ ในที่สาธารณะ เชื่อมโยงกับบุคลิกที่ไม่มั่นคง และด้วยความช่วยเหลือจากผู้คลั่งไคล้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานาธานแห่งฉนวนกาซาทำให้มวลชนชาวยิวเชื่อว่าในที่สุดพระเมสสิยาห์ของชาวยิวก็มาถึง ดูเหมือนว่าคำสอนลึกลับของคับบาลาห์ได้พบ "แชมป์" และได้ชัยชนะ แต่ยุคประวัติศาสตร์ของชาวยิวนี้คลี่คลายเมื่อ Zevi กลายเป็นผู้ละทิ้ง ความเชื่อในศาสนา ยิวโดยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหลังจากที่เขาถูกจับกุมโดยสุลต่านออตโตมันและถูกขู่ว่าจะประหารชีวิตด้วยความพยายาม แผนการพิชิตโลกและสร้างวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ขึ้นใหม่. ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความคาดหวังเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ สาวกชาวยิวจำนวนน้อยของ Zevi ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามพร้อมกับเขา

สาวกของพระองค์หลายคนที่รู้จักกันในชื่อสะบาเทียนยังคงบูชาพระองค์อย่างลับๆ โดยอธิบายว่าการกลับใจใหม่ของเขาไม่ใช่ความพยายามที่จะช่วยชีวิตของเขา แต่เพื่อฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละศาสนา และพวกแรบไบชั้นนำส่วนใหญ่ก็คอยระวังที่จะหยั่งรากพวกเขาอยู่เสมอ ออก. ขบวนการDönmehในตุรกีสมัยใหม่เป็นเศษซากที่ยังหลงเหลือจากการแตกแยกในสะบาเตียน เทววิทยาที่พัฒนาโดยผู้นำขบวนการ Sabbatian ที่เกี่ยวข้องกับantinomianการไถ่ดินแดนแห่งมลทินด้วยบาปตามทฤษฎี Lurianic มุมมองปานกลางสงวนภารกิจที่อันตรายนี้ไว้สำหรับพระผู้มาโปรด Sabbatai Zevi เพียงผู้เดียว ในขณะที่ผู้ติดตามของเขายังคงเป็นชาวยิวที่สังเกต รูปแบบที่รุนแรงพูดถึงการอยู่เหนือของพระเมสสิยาห์ของโตราห์ และกำหนดให้ผู้ติดตามวันสะบาโตต้องเลียนแบบเขา ไม่ว่าจะในที่ส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ

เนื่องจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นในโลกของชาวยิว การที่พวกรับบีห้ามไม่ให้ศึกษากับคับบาลาห์จึงเป็นที่ยอมรับอย่างมั่นคงในศาสนายิว เงื่อนไขประการหนึ่งที่อนุญาตให้มนุษย์ศึกษาและมีส่วนร่วมในคับบาลาห์คือต้องมีอายุอย่างน้อยสี่สิบปี ข้อกำหนดด้านอายุนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และไม่ใช่ทัลมุดิกแต่เป็นรับบี ชาวยิวหลายคนคุ้นเคยกับคำวินิจฉัยนี้ แต่ไม่รู้ที่มาของมัน [52]ยิ่งกว่านั้น ข้อห้ามไม่ได้มีลักษณะฮาลาค ตามคำกล่าวของโมเสส คอร์โดเวโร คนๆ หนึ่งต้องมีอายุยี่สิบปีจึงจะมีส่วนร่วมในคับบาลาห์ได้ kabbalists ที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึง ARI, Rabbi Nachman แห่ง Breslov, Yehuda Ashlagอายุน้อยกว่ายี่สิบเมื่อพวกเขาเริ่ม

ขบวนการ Sabbatian ตามมาด้วยขบวนการของFrankistsสาวกของJacob Frank (1726-1791) ซึ่งท้ายที่สุดก็กลายเป็นผู้ละทิ้งความเชื่อในศาสนายิวโดยเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันคาทอลิก แฟรงก์นำแรงกระตุ้นของวันสะบาโตไปสู่จุดจบของการทำลายล้าง โดยประกาศตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพร่วมกับลูกสาวของเขา และการทำลายโทราห์ทั้งหมดก็เป็นผลสำเร็จ ยุคแห่งความผิดหวังนี้ไม่ได้หยุดความปรารถนาของมวลชนชาวยิวในการเป็นผู้นำที่ "ลึกลับ"

ยุคปัจจุบัน

คับบาลาห์แบบดั้งเดิม

Moshe Chaim Luzzattoหัวหน้านักบวชชาวอิตาลียังเขียนงานฆราวาสซึ่ง Haskalah มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีฮีบรู สมัยใหม่
Vilna Gaon ผู้นำในศตวรรษที่ 18 ของ พวกแรบไบที่ต่อต้าน Hasidism— Kabbalist ที่ต่อต้าน Hasidic หลักคำสอนและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ

Moshe Chaim Luzzatto (ค.ศ. 1707–1746) ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี เป็นปราชญ์ทัลมุดที่แก่แดดจัด ซึ่งสรุปความจำเป็นในการสอนและศึกษาเรื่องคับบาลาห์ในที่สาธารณะ เขาก่อตั้งเยชิวาเพื่อการศึกษาคับบาลาห์และคัดเลือกนักศึกษาอย่างแข็งขัน เขาเขียนต้นฉบับจำนวนมากในสไตล์ฮีบรูที่ชัดเจนและดึงดูดใจ ซึ่งทั้งหมดได้รับความสนใจจากทั้งผู้ชื่นชมและนักวิจารณ์ที่เป็นพวกหัวรุนแรง ซึ่งเกรงกลัวอีกเรื่องหนึ่งว่า " ซับบาไต เซวี " (พระผู้มาโปรดผิด) ในการสร้าง ฝ่ายตรงข้ามที่นับถือศาสนายิวบังคับให้เขาปิดโรงเรียน ส่งมอบและทำลายงานเขียนเกี่ยวกับคาบาลิสติกอันล้ำค่าที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์จำนวนมากของเขา และต้องลี้ภัยในเนเธอร์แลนด์ ในที่สุดเขาก็ย้ายไป ดินแดน แห่งอิสราเอล ผลงานที่สำคัญที่สุดของเขา เช่นDerekh Hashemเอาตัวรอดและทำหน้าที่เป็นประตูสู่โลกแห่งเวทย์มนต์ของชาวยิว [53]

Elijah of Vilna (Vilna Gaon) (1720–1797) ซึ่งตั้งอยู่ในลิทัวเนีย ได้เข้ารหัสและเผยแพร่คำสอนของเขาโดยเหล่าสาวก เช่นChaim Volozhinที่ตีพิมพ์ผลงานลึกลับ-จริยธรรมNefesh HaChaim ต้อ [54]เขาต่อต้านขบวนการ Hasidic ใหม่อย่างแข็งขันและเตือนไม่ให้แสดงความเร่าร้อนทางศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนลึกลับของแรบไบ แม้ว่า Vilna Gaon จะไม่เห็นด้วยกับขบวนการ Hasidic แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามการศึกษาและการมีส่วนร่วมใน Kabbalah เห็นได้ชัดจากงานเขียนของเขาในแม้แต่Shlema "ผู้ที่สามารถเข้าใจความลับของโตราห์และไม่พยายามทำความเข้าใจจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวด ขอพระเจ้าเมตตา" (The Vilna Gaon,แม้แต่ ชเลมา , 8:24). "การไถ่จะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้โทราห์เท่านั้น และแก่นแท้ของการไถ่บาปขึ้นอยู่กับการเรียนรู้คับบาลาห์" (The Vilna Gaon, Even Shlema , 11:3)

ในประเพณีตะวันออกของคับบาลาห์ ชาลอม ชาราบี (ค.ศ. 1720–ค.ศ. 1777) จากประเทศเยเมนเป็นแหล่งกำเนิดลึกลับที่สำคัญของงานของชาวอารี Beit El Synagogue "yeshivah ของ kabbalists" ซึ่งเขามาเป็นหัวหน้า เป็นหนึ่งในไม่กี่ชุมชนที่จะนำการทำสมาธิ Lurianic มาสู่การอธิษฐานของชุมชน [55] [56]

ในศตวรรษที่ 20 Yehuda Ashlag (1885-1954) ในอาณัติปาเลสไตน์กลายเป็นผู้นำกลุ่มแคบบาลาห์ลึกลับชั้นนำในโหมดดั้งเดิม ซึ่งแปล Zohar เป็นภาษาฮีบรูด้วยแนวทางใหม่ใน Lurianic Kabbalah

ฮาซิดิก ยูดาย

โบสถ์ยิวBaal Shem Tovผู้ก่อตั้ง Hasidism ในMedzhybizh ( ยูเครน ) มันเปิดเฟสใหม่ให้กับเวทย์มนต์ของชาวยิว โดยแสวงหาการทำให้เป็นที่นิยมผ่าน การ ติดต่อภายใน
The Kabbalist (c. 1910–1920) ภาพเหมือนของชาย Hasidic ในชุดศาสนาของชาวยิวที่แสดงโดยIsidor Kaufmannจิตรกรชาวยิวออสโตร - ฮังการี ( Jewish Museum , New York )

Yisrael ben Eliezer Baal Shem Tov (1698–1760) ผู้ก่อตั้ง Hasidism ในพื้นที่ของยูเครนเผยแพร่คำสอนตาม Lurianic Kabbalah แต่ปรับให้เข้ากับจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของการรับรู้ทางจิตวิทยาทันทีเกี่ยวกับ Divine Omnipresence ท่ามกลางโลกีย์ ความกระตือรือร้นทางอารมณ์และความสุขของ Hasidism ในยุคแรกพัฒนาจากกลุ่ม Nistarim ก่อนหน้า ของกิจกรรมลึกลับ แต่กลับแสวงหาการฟื้นฟูชุมชนของชาวบ้านทั่วไปโดยกำหนดกรอบศาสนายิวใหม่ตามหลักการสำคัญของdevakut(ความลึกลับแนบสนิทกับพระเจ้า) สำหรับทุกคน วิธีการใหม่นี้เปลี่ยนทฤษฎี Kabbalistic ระดับหัวกะทิที่ลึกลับในอดีตให้กลายเป็นขบวนการลัทธิไสยศาสตร์ทางสังคมที่ได้รับความนิยมเป็นครั้งแรก โดยมีหลักคำสอน ตำราคลาสสิก คำสอนและประเพณีเป็นของตัวเอง จาก Baal Shem Tov ได้แผ่ขยายวงกว้างของศาสนายิว Hasidic ซึ่งแต่ละสำนักมีแนวทางและความคิดที่แตกต่างกัน Hasidism ได้ก่อตั้งแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำของTzadikในเวทย์มนต์ของชาวยิว ซึ่งตอนนี้นักวิชาการชั้นยอดของตำราลึกลับได้เข้ามามีบทบาททางสังคมในฐานะที่เป็นศูนย์รวมและผู้วิงวอนแทนพระเจ้าสำหรับมวลชน ด้วยการรวมตัวกันของขบวนการในศตวรรษที่ 19 ความเป็นผู้นำจึงกลายเป็นราชวงศ์

ในบรรดาโรงเรียน Hasidic ในเวลาต่อมาRebbe Nachman แห่ง Breslov (พ.ศ. 2315-2553) หลานชายของ Baal Shem Tov ได้ฟื้นฟูและขยายคำสอนของยุคหลัง ๆ ต่อไปโดยรวบรวมคนหลายพันคนในยูเครน เบลารุส ลิทัวเนียและโปแลนด์ ในการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวทาง Hasidic และMitnaged Rebbe Nachman เน้นการศึกษาทั้งคับบาลาห์และทุนการศึกษาของโตราห์อย่างจริงจังแก่สาวกของเขา คำสอนของเขาแตกต่างไปจากวิธีการพัฒนากลุ่ม Hasidic อื่น ๆ ในขณะที่เขาปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับราชวงศ์ Hasidic ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ และสอนว่า Hasid แต่ละคนต้อง "ค้นหาtzaddik ('ผู้บริสุทธิ์ / ผู้ชอบธรรม')" สำหรับตัวเขาเองและภายในตัวเขาเอง [57]

โรงเรียน ทาง ปัญญา Habad-Lubavitchแห่ง Hasidism ได้แยกออกจากการวางแนวศรัทธาทางอารมณ์ของ General-Hasidism โดยทำให้จิตใจเป็นศูนย์กลางเป็นเส้นทางสู่หัวใจภายใน ตำรารวมสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการสอบสวนอย่างมีเหตุมีผลกับคำอธิบายของคับบาลาห์ผ่านการแสดงความสามัคคีในสาระสำคัญของพระเจ้าร่วมกัน ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาองค์ประกอบของพระ เมสสิยาห์ที่ แฝงอยู่ใน Hasidism ได้มาถึงเบื้องหน้าในฮาบัด

Haskalah ต่อต้านเวทย์มนต์

ขบวนการตรัสรู้ของ ชาวยิวHaskalahจากช่วงปลายทศวรรษ 1700 ได้ต่ออายุอุดมการณ์ของลัทธิเหตุผลนิยมในศาสนายิวโดยให้กำเนิด ทุนการศึกษาที่สำคัญ ของJudaic มันนำเสนอศาสนายูดายด้วยคำขอโทษ ปราศจากเวทย์มนต์และตำนาน สอดคล้องกับ การ ปลดปล่อยของชาวยิว นักประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานของศาสนายิวหลายคน เช่นไฮน์ริช เกรทซ์ วิพากษ์วิจารณ์คับบาลาห์ว่าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่กระทบต่อประวัติศาสตร์ศาสนายิว ในศตวรรษที่ 20 Gershom Scholemพลิกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชาวยิวโดยนำเสนอศูนย์กลางของเวทย์มนต์ของชาวยิวและคับบาลาห์ต่อศาสนายิวในประวัติศาสตร์และชีวิตใต้ดินของพวกเขาในฐานะจิตวิญญาณการต่ออายุความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงของความคิดและวัฒนธรรมของชาวยิว อิทธิพลของเขามีส่วนทำให้ .รุ่งเรืองเฟื่องฟูสำนักวิชา เวทย์มนต์ของชาวยิวในปัจจุบัน ผลกระทบต่อกระแสทางปัญญาที่กว้างขึ้น และการมีส่วนร่วมของจิตวิญญาณลึกลับในนิกายยิว สมัยใหม่ ในปัจจุบัน นักอนุรักษนิยมคับบาลาห์และฮาซิดิสต์ในขณะเดียวกันก็ดำเนินต่อไปนอกความสนใจทางวิชาการในเรื่องนี้

อิทธิพลของศตวรรษที่ 20

ความลึกลับของชาวยิวมีอิทธิพลต่อความคิดของนักเทววิทยา นักปรัชญา นักเขียนและนักคิดที่สำคัญของชาวยิวในศตวรรษที่ 20 นอกเหนือประเพณีแบบคับบาลิสติกหรือฮาซิดิก หัวหน้ารับบีคนแรกของอาณัติปาเลสไตน์อับราฮัม ไอแซก กุกเป็นนักคิดลึกลับที่ดึงเอาแนวความคิดแบบคับบาลิสติกมาอย่างหนักโดยใช้ศัพท์เฉพาะทางกวีของเขาเอง งานเขียนของเขาเกี่ยวข้องกับการผสมผสานการแบ่งแยกระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทางโลก มีเหตุผลและลึกลับ ถูกกฎหมายและในจินตนาการ นักเรียนของโจเซฟ บี. โซ โลวีตชิก ผู้นำของลัทธิยูดาย อเมริกันสมัยใหม่ออร์โธดอกซ์ได้อ่านอิทธิพลของสัญลักษณ์คับบาลิสติกในผลงานทางปรัชญาของเขา [58] Neo-Hasidismแทนที่จะเป็นคับบาลาห์มีรูปทรงMartin BuberปรัชญาการเสวนาของAbraham Joshua Heschel 's Conservative Judaism สัญลักษณ์ Lurianic ของ Tzimtzum และ Shevirah ได้แจ้งนักเทววิทยาความหายนะ อิทธิพลทางวิชาการของ Gershom Scholemเป็นศูนย์กลางในการปรับโฉมประวัติศาสตร์ของชาวยิวในความโปรดปรานของตำนานและจินตนาการ ทำให้ประวัติศาสตร์ลึกลับคับบาลาห์มีความเกี่ยวข้องกับวาทกรรมทางปัญญาในวงกว้างในศตวรรษที่ 20 Moshe Idelติดตามอิทธิพลของแนวคิด Kabbalistic และ Hasidic ที่มีต่อนักคิดที่หลากหลาย เช่นWalter Benjamin , Jacques Derrida , Franz Kafka , Franz Rosenzweig , Arnaldo Momigliano ,Paul CelanและGeorge Steiner [60] แฮโรลด์ บลูมมองว่า Kabbalistic hermeneutics เป็นกระบวนทัศน์สำหรับการวิจารณ์วรรณกรรมตะวันตก [61]แซนฟอร์ด ดรอบพูดถึงอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมของคับบาลาห์ที่มีต่อจิตวิทยาเชิงลึกของซิกมุนด์ ฟรอยด์และคาร์ล ยุงเช่นเดียวกับนักปรัชญาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในโครงการของเขาที่จะพัฒนาความเกี่ยวข้องทางปัญญาใหม่และบทสนทนาที่เปิดกว้างสำหรับคับบาลาห์ [62]ปฏิสัมพันธ์ของคับบาลาห์กับฟิสิกส์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับประเพณีลึกลับอื่น ๆ ได้สร้างวรรณกรรมของตัวเองขึ้นมา Kabbalist ดั้งเดิมYitzchak Ginsburghนำเสนอมิติลึกลับของ kabbalistic ขั้นสูงสมมาตรเข้ากับความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนชื่ออนุภาคมูลฐานของทฤษฎีควอนตัมด้วยชื่อภาษาฮิบรูแบบแคบบาลิสติก และการพัฒนาแนวทางคาบบาลิสติกเพื่อการอภิปรายในทฤษฎีวิวัฒนาการ [63]

แนวคิด

พระเจ้าที่ปกปิดและเปิดเผย

รูปแบบเชิงเปรียบเทียบของโลกฝ่ายวิญญาณที่เปล่งออกมาภายในEin Sof

ธรรมชาติของพระเจ้ากระตุ้นให้นักบวชมองเห็นสองด้านต่อพระเจ้า: (ก) พระเจ้าในสาระสำคัญเหนือธรรมชาติ อย่างแท้จริง ความเรียบง่ายของพระเจ้าที่ไม่อาจเข้าใจได้ไม่จำกัดและ (ข) พระเจ้าในการสำแดง ตัวตนที่เปิดเผยของพระเจ้าซึ่งเขาสร้างและ ดำรงอยู่และเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ Kabbalists พูดถึงคนแรกว่าEin/Ayn Sof (אין סוף "ไม่มีที่สิ้นสุด/ไม่มีที่สิ้นสุด" ตามตัวอักษรว่า "ไม่มีที่สิ้นสุด") ไม่มีสิ่งใดที่สามารถจับต้องได้ ของ Ein Sof ที่ไม่มี ตัวตน อย่างไรก็ตาม ประการที่ ๒ แห่งการหลั่งจากสวรรค์นั้น เข้าถึงได้โดยการรับรู้ของมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกตลอดการดำรงอยู่ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย เปิดเผยพระเจ้าอย่างถาวรและถูกผูกมัดในชีวิตมนุษย์ Kabbalists เชื่อว่าสองแง่มุมนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน การเล็ดลอดออกมาอย่างลึกลับเผยให้เห็นความลึกลับที่ซ่อนเร้นจากภายในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

เป็นคำที่บรรยายถึงพระเจ้าอนันต์ที่อยู่เหนือการสร้างสรรค์ Kabbalists มองว่าEin Sofนั้นประเสริฐเกินกว่าจะอ้างถึงโดยตรงในโตราห์ มันไม่ใช่ชื่อศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายิวเนื่องจากไม่มีชื่อใดที่สามารถมีการเปิดเผยของ Ein Sof ได้ แม้แต่การเรียกมันว่า "ไม่มีจุดจบ" ก็เป็นการแสดงถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันไม่เพียงพอ คำอธิบายนี้มีเฉพาะการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โตราห์บรรยายพระเจ้าที่พูดในบุคคลแรก อย่างน่าจดจำมากที่สุดคือคำแรกของบัญญัติสิบประการการอ้างอิงโดยไม่มีคำอธิบายหรือชื่อใด ๆถึงแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ อันเรียบง่าย (เรียกว่าAtzmus Ein Sof ด้วย– Essence of the Infinite) เหนือกว่าความเป็นคู่ของ Infinitude/Finitude ในทางตรงกันข้าม คำว่า Ein Sof อธิบายถึงพระเจ้าสามพระองค์ว่าเป็นพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสาเหตุแรก โดยคงไว้ซึ่งการสร้างสรรค์ทั้งหมดดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง Zoharอ่านคำแรกของ Genesis , BeReishit Bara Elohim – ในการเริ่มต้น พระเจ้าสร้างในขณะที่ " ด้วย (ระดับของ) Reishit (จุดเริ่มต้น) (Ein Sof) ได้สร้างElohim (การสำแดงของพระเจ้าในการสร้าง)":

ในตอนเริ่มต้น พระราชาได้แกะสลักด้วยความบริสุทธิ์อันสูงส่ง ประกายแห่งความมืดมิดปรากฏขึ้นในปิดผนึกภายในปิดผนึก จากความลึกลับของไอน์ ซอฟ หมอกภายในสสาร ฝังอยู่ในวงแหวน ไม่มีสีขาว ไม่มีสีดำ ไม่มีสีแดง ไม่มีสีเหลือง ไม่มีสีเลย เมื่อพระองค์ทรงวัดด้วยมาตราตวง พระองค์ทรงสร้างสีเพื่อให้แสง ภายในประกายไฟ ด้านในสุด แหล่งกำเนิดซึ่งสีถูกวาดด้านล่าง มันถูกผนึกไว้ท่ามกลางสิ่งที่ถูกปิดผนึกของความลึกลับของ Ayn Sof มันทะลุทะลวงแต่ไม่ทะลุทะลวงอากาศของมัน มันไม่เป็นที่รู้จักเลยจนกระทั่งจากแรงกดดันของการเจาะจุดเดียวที่ส่องผนึกอยู่เหนือชั้น นอกเหนือจากจุดนี้ ยังไม่มีใครรู้ จึงเรียกว่าreishit (จุดเริ่มต้น): คำแรกของทั้งหมด ... [64] "

มีการอธิบายโครงสร้างของการหลั่งออกมาในรูปแบบต่างๆ: Sephirot (คุณลักษณะของพระเจ้า) และPartzufim (พระเจ้า "ใบหน้า"), Ohr (แสงและการไหลของจิตวิญญาณ), ชื่อของพระเจ้าและโตราห์ เหนือ , Olamot (โลกฝ่ายวิญญาณ), ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และมนุษย์ตามแบบฉบับ , Angelic Chariot and Palacesชายและหญิง ห่อหุ้มชั้นของความเป็นจริง พลังอันศักดิ์สิทธิ์ภายในและเปลือก Kelipot ภายนอก 613 ช่อง ("แขนขา" ของกษัตริย์) และวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายระดับและแง่มุมต่าง ๆ ของการสำแดงของพระเจ้า จากPnim(ด้านใน) ขนาดถึงHitzoni (ด้านนอก) [ อ้างอิงจำเป็น ]มีเพียงแต่ในส่วนที่สัมพันธ์กับการหลั่งไหลออกมา แน่นอนว่าไม่ใช่Ein Sof Ground of all Being ที่คับบาลาห์ใช้สัญลักษณ์มานุษยวิทยาเพื่อเชื่อมโยงทางจิตวิทยากับความเป็นพระเจ้า Kabbalists อภิปรายถึงความถูกต้องของสัญลักษณ์มานุษยวิทยา ระหว่างการเปิดเผยว่าเป็นการพาดพิงถึงความลึกลับ กับการใช้เครื่องมือเป็นอุปมาเชิงเปรียบเทียบ ในภาษาของ Zohar สัญลักษณ์ "แตะต้องแต่ไม่แตะ" จุดของมัน [65]

เซฟิรอต

แผนผังเซฟิรอ ต ลงสามเสา เป็นต้นไม้ที่มีรากอยู่ด้านบนและกิ่งด้านล่าง

เซฟิรอ ต (สะกดว่า "เซฟิโรต์" ด้วย; เซฟิราห์เอกพจน์)เป็นการเปล่งออกมาและคุณลักษณะสิบประการของพระเจ้าซึ่งเขาดำรงไว้ซึ่งการดำรงอยู่ของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง Zohar และตำรา Kabbalistic อื่น ๆ อธิบายการเกิดขึ้นของ sephirot จากสถานะของศักยภาพที่ซ่อนเร้นในEin Sofจนกระทั่งการปรากฏตัวในโลกทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเสส เบ็น เจคอบ คอร์โดเวโร (รู้จักกันในชื่อ "เดอะรามัค") อธิบายว่าพระเจ้าส่งรายละเอียดมากมายของความเป็นจริงอันจำกัดออกมาจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแสงศักดิ์สิทธิ์ผ่านเซฟิโรต์หรือภาชนะทั้งสิบได้อย่างไร [2] : 6 

การเปรียบเทียบการนับของรามัคกับของลูเรีย อธิบายลักษณะสองด้านของคับบาลาห์ที่มีเหตุผลและไร้สติ คำอุปมาสองคำใช้เพื่ออธิบาย เซฟิ โร ต์ การสำแดงตาม หลักทฤษฎีของพวก มัน ว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตและความรู้ และการ ติดต่อทาง มานุษยวิทยาในมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นอดัม แคดมอน. มุมมองแบบสองทิศทางนี้รวมเอาธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรที่ครอบคลุมของกระแสแห่งสวรรค์ โดยที่มุมมองอื่นจากพระเจ้าและมุมมองของมนุษย์มีความถูกต้อง คำอุปมาที่เป็นศูนย์กลางของมนุษย์ทำให้มนุษย์เข้าใจเซฟิโรต์ได้ เนื่องจากสอดคล้องกับสภาพจิตใจของจิตวิญญาณ และรวมเอาลักษณะเพศชายและเพศหญิงเข้าไว้ด้วยกันหลังจากปฐมกาล 1:27 (“พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้าพระองค์เอง พระองค์ทรงสร้างเขา ทั้งชายและหญิง พระองค์ทรงสร้างพวกเขา") สอดคล้องกับเซฟิเราะฮฺสุดท้ายในการสร้างคือเชคินะห์ที่สถิตอยู่ การไหลของแสงศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างก่อให้เกิดสี่โลก ชั้นยอด ; อัท ซิลูท เบ รีอาห์ เย ซีรา ห์และอัส สิยา ห์แสดงถึงการครอบงำของ sephirot ต่อเนื่องไปสู่การกระทำในโลกนี้ การกระทำของมนุษย์รวมกันหรือแบ่งแยกแง่มุมของเพศชายและเพศหญิงจากสวรรค์ของเซฟิโรต์ ความสามัคคีของมนุษย์ทำให้การสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นรากฐานทางวิญญาณของการสร้างสรรค์ เซฟิรอทสอดคล้องกับพระนามของพระเจ้าในศาสนายิวและลักษณะเฉพาะของเอนทิตีใดๆ

Ten Sephirot เป็นกระบวนการสร้าง

ตามจักรวาลวิทยา Lurianic sephirotสอดคล้องกับระดับการสร้างต่างๆ (สิบsephirotในแต่ละ Four Worlds และสี่โลกภายในสี่โลกที่ใหญ่กว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งมีsephirot สิบ ตัว ซึ่งตัวเองมีsephirot 10 ตัว จนถึงจำนวนอนันต์ของ ความเป็นไปได้) [66]และเล็ดลอดออกมาจากพระผู้สร้างเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างจักรวาล เซฟิโรต์ถือเป็นการเปิดเผย เจตจำนงของผู้สร้าง ( ratzon ) , [67]และพวกเขาไม่ควรเข้าใจว่าเป็น "พระเจ้า" ที่แตกต่างกันสิบองค์ แต่ในฐานะสิบวิธีที่พระเจ้าเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ผ่านการปลดปล่อยออกมา ไม่ใช่พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง แต่ความสามารถในการรับรู้พระเจ้าต่างหากที่เปลี่ยนแปลง

Ten Sephirot เป็นกระบวนการทางจริยธรรม

ในศตวรรษที่ 16-17 คับบาลาห์ได้รับความนิยมจากวรรณกรรมแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิแบบคับบาล

การสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิบเซฟิรอตเป็นกระบวนการทางจริยธรรม แสดงถึงแง่มุมต่าง ๆ ของศีลธรรม ความรักความเมตตาเป็นข้ออ้างทางศีลธรรมที่เป็นไปได้ที่พบใน Chessed และ Gevurah เป็นผู้ให้ความยุติธรรมด้านศีลธรรมและทั้งคู่ได้รับการไกล่เกลี่ยโดย Mercy ซึ่งเป็น Rachamim อย่างไรก็ตาม หลักศีลธรรมเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งผิดศีลธรรมเมื่อสุดขั้ว เมื่อความรักความเมตตารุนแรงอาจนำไปสู่ความเสื่อมทรามทางเพศและการขาดความยุติธรรมแก่คนชั่วร้าย เมื่อความยุติธรรมรุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่การทรมานและการสังหารผู้บริสุทธิ์และการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม

มนุษย์ที่ "ชอบธรรม" ( tzadikimพหูพจน์ของTzadik ) ขึ้นไปคุณสมบัติทางจริยธรรมเหล่านี้ของสิบsephirotโดยการกระทำที่ชอบธรรม หากไม่มีมนุษย์ที่ชอบธรรม พระพรของพระเจ้าก็จะถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ และการทรงสร้างก็จะสิ้นสุด ในขณะที่การกระทำของมนุษย์ที่แท้จริงคือ "รากฐาน" ( เยซ็อด ) ของจักรวาลนี้ ( มัล ชุต) การกระทำเหล่านี้ต้องควบคู่ไปกับความตั้งใจอย่างมีสติของความเห็นอกเห็นใจ การแสดงความเห็นอกเห็นใจมักจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากศรัทธา ( Emunah) หมายถึงการวางใจว่าพระเจ้าสนับสนุนการกระทำด้วยความเห็นอกเห็นใจเสมอแม้ว่าพระเจ้าจะดูเหมือนซ่อนเร้นอยู่ก็ตาม ในท้ายที่สุด จำเป็นต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจตนเองด้วยเพื่อแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การได้รับพรจากพระเจ้าอย่าง "เห็นแก่ตัว" แต่เพียงเพื่อให้ตัวเองสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่านั้น ถือเป็นแง่มุมที่สำคัญของ "ข้อจำกัด" และถือเป็นค่าเฉลี่ยสีทองในคับบาลาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ เสฟิ เราะ ห์ แห่งการประดับประดา ( Tiferet ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ "คอลัมน์กลาง"

โมเสส เบน เจคอบ คอร์โดเวโร เขียนว่า โทเมอร์ เด โว ราห์ ( ต้นปาล์มแห่งเดโบราห์ ) ซึ่งเขานำเสนอคำสอนตามหลักจริยธรรมของศาสนายิวในบริบทของคาบบาลิสติกของสิบเซฟิโรต์ Tomer Devorahได้กลายเป็นข้อความพื้นฐานของ Musarด้วย [68]

ผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์

ทั้ง ปรัชญายิว ที่มี เหตุผลและคับบาลาห์ได้พัฒนาในหมู่นักคิดชั้นยอดของชาวยิวสเปนยุคกลาง แต่การระเหิดทางปัญญาที่เคร่งครัดของศาสนายิวโดยนักปรัชญายังคงอยู่ โดยการยอมรับของพวกเขาเอง สามารถเข้าถึงได้และดึงดูดให้แวดวงการซักถามทางปัญญาที่จำกัด ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์แบบคับบาลิซึมโดยสัญชาตญาณถูกจำกัดอยู่ในแวดวงลึกลับ คับบาลาห์จงใจดึงดูดชาวยิวในวงกว้างด้วยความนับถืออันเป็นที่รักของพวกเขา เนื่องจาก ทฤษฎี เชิงลึกทางจิตวิทยา อย่างลึกซึ้ง ได้รวมเอาประสบการณ์ของมนุษย์ในตำนาน จินตนาการ เพศ และปีศาจเข้าไว้ด้วยกัน

คับบาลาห์บรรยายถึงมนุษย์ว่าเป็นมิติภายในของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพทั้งหมด (โดยมีทูตสวรรค์เป็นฝ่ายนอก) จากโองการ "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามลักษณะของเรา... และพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เอง ใน พระฉายของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเขา ชายและหญิงพระองค์ทรงสร้างพวกเขา ... แล้วพระเจ้าก็ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน และระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์ก็กลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต” (เยเนซิศ 1:26-27, 2:7). Kabbalists ถือเอา Sephirah Malkuth (ราชอาณาจักร) สุดท้ายกับ การดำรงอยู่ของพระเจ้าที่เป็นสตรีของพระเจ้าตลอดการสร้างโดยปรับให้เข้ากับคำ Rabbinic ก่อนหน้าShekhinah (Divine Presence) แต่ให้แนวคิดเรื่องhypostatic ใหม่และการตีความทางเพศ ( วรรณกรรมภูมิปัญญา ใน พระคัมภีร์ก่อนหน้านี้อธิบายว่าปัญญาเป็นการสำแดงของผู้หญิงของพระเจ้า) สภาวะการสร้างที่ตกต่ำและถูกเนรเทศโดยมนุษย์ได้เนรเทศ Shekhinah ไปเป็นเชลยท่ามกลาง กองกำลังแห่งความไม่บริสุทธิ์ของ Kelipotเพื่อรอการไถ่จากเบื้องบนโดยมนุษย์เบื้องล่าง Nachman แห่ง Breslovเห็นต้นแบบนี้ในเทพนิยายของโลก แต่ในการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นระเบียบ นิทาน Kabbalistic ของเขาจัดเรียงสัญลักษณ์ใหม่เพื่อให้ราชินีแห่งสวรรค์เป็นอิสระสำหรับการรวมตัวกับThe Holy One Blessed Be He

พาร์ทซูฟิม

ส่วน Idrotที่ลึกลับที่สุดของ Zohar แบบคลาสสิกนั้นอ้างอิงถึงPartzufim (Divine Personas) ชายและหญิง ที่ ไม่คง ที่ซึ่ง แทนที่ Sephirot การสำแดงของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกเชิงสัญลักษณ์ทางมานุษยวิทยา ตามการอธิบายที่ ลึกลับในพระคัมภีร์ไบเบิลและ การ บรรยายเรื่องmidrashic Lurianic Kabbalah วางสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของเรา แทนที่จะเป็น Sephirot ของ Kabbalah ก่อนหน้านี้ซึ่ง Luria เห็นว่าพังทลายในช่วงวิกฤตของพระเจ้า ความเข้าใจทางปัญญาร่วมสมัยของสัญลักษณ์ Partzuf เกี่ยวข้องกับ ต้นแบบของ Jungianของจิตไร้สำนึกโดยรวมซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางจิตวิทยาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปราชญ์ในการรักษา กลับไปสู่ ​​Ein Sof/หมดสติที่ไร้ขอบเขต เนื่องจากคับบาลาห์เป็นทั้งเทววิทยาและจิตวิทยา ไปพร้อม ๆ กัน [69]

โลกวิญญาณจากมากไปน้อย

Kabbalists ยุคกลางเชื่อว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกับพระเจ้าผ่านการปลดปล่อย เหล่านี้ ทำให้ทุกระดับในการสร้างเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ ที่ยิ่งใหญ่และค่อยๆ ลด ลง โดยสิ่งนี้ การสร้างที่ต่ำกว่าจะสะท้อนถึงรากเหง้าเฉพาะของมันในความเป็นพระเจ้าที่เหนือชั้น Kabbalists เห็นด้วยกับความมีชัยอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ อธิบายโดยปรัชญาของชาวยิวแต่หมายถึงเฉพาะพระเจ้าEin Sof ที่ไม่รู้จักเท่านั้น พวกเขาตีความ แนวความคิด เชิงปรัชญาเกี่ยวกับการสร้างใหม่จากความว่างเปล่า แทนที่การกระทำที่สร้างสรรค์ของ พระเจ้า ด้วยการปลดปล่อยตนเองอย่างต่อเนื่องแบบpanentheistic โดย Ayin ผู้ลึกลับความไม่มี/ไม่มีสิ่งใดที่ค้ำจุนอาณาจักรทางวิญญาณและร่างกายทั้งหมดเป็นอาภรณ์ ม่าน และการรวมตัวของความอมตะของพระเจ้าตามลำดับ ระดับการสืบเชื้อสายนับไม่ถ้วนแบ่งออกเป็นสี่โลกฝ่ายวิญญาณที่ครอบคลุม , Atziluth ("ความใกล้ชิด" - ปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์), Beriah ("การสร้าง" - ความเข้าใจอันศักดิ์สิทธิ์), Yetzirah ("การก่อตัว" - อารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์), Assiah ("การกระทำ" - กิจกรรมแห่งสวรรค์ ) กับ อดัม แคดมอนโลกที่ห้าก่อนหน้า("มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์" – เจตจำนงแห่งสวรรค์) บางครั้งก็ถูกยกเว้นเนื่องจากความอ่อนน้อมถ่อมตน สวรรค์ฝ่ายวิญญาณทั้งหมดรวมกันเป็น Divine Persona / Anthropos

ความคิดแบบฮาซิดิกขยายความยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ของคับบาลาห์โดยถือได้ว่าพระเจ้าคือทั้งหมดที่มีอยู่จริง สิ่งอื่นทั้งหมดไม่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมุมมองของพระเจ้า มุมมองนี้สามารถกำหนดเป็นpanentheism เอกจักรวาล ตามปรัชญานี้ การดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นสูงกว่าสิ่งใด ๆ ที่โลกนี้สามารถแสดงออกได้ แต่พระองค์รวมทุกสิ่งในโลกนี้ไว้ในความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสมบูรณ์ เพื่อที่การทรงสร้างนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเลย ความขัดแย้งนี้เมื่อมองจากมุมมองของมนุษย์คู่และพระเจ้ามีการจัดการ ยาวในตำรา Chabad [70]

ที่มาของความชั่วร้าย

เครื่องรางจากศตวรรษที่ 15 นักบวชเชิงปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Luria เซ็นเซอร์คับบาลาห์เชิงปฏิบัติร่วมสมัยที่เซ็นเซอร์ แต่อนุญาตให้พระเครื่องโดยปราชญ์[71]

ในบรรดาปัญหาที่พิจารณาในภาษาฮีบรูคับบาลาห์คือประเด็นทางเทววิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติและที่มาของความชั่วร้าย ในมุมมองของ Kabbalists บางคนนี้ถือว่า "ความชั่วร้าย" เป็น "คุณลักษณะของพระเจ้า" โดยยืนยันว่าการปฏิเสธเข้าสู่แก่นแท้ของ Absolute ในมุมมองนี้มีความคิดว่าแอ็บโซลูทต้องการความชั่วร้ายเพื่อ "เป็นอย่างที่มันเป็น" กล่าวคือมีอยู่ [72]ตำราพื้นฐานของลัทธิคับบาลในยุคกลางทำให้เกิดความชั่วร้ายเป็นปีศาจขนานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า สิ ตรา อัจรา ("อีกด้านหนึ่ง") และเคลิพอต/คลิโฟท("เปลือกหอย/แกลบ") ที่ปกปิดและปกปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการหล่อเลี้ยงจากมัน และยังปกป้องมันด้วยการจำกัดการเปิดเผยของมัน Scholem เรียกองค์ประกอบนี้ของคับบาลาห์ของสเปนว่าเป็นบรรทัดฐาน "ชาวยิวผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า" ในแง่ของอำนาจคู่ในอาณาจักรแห่งการสำแดงอันศักดิ์สิทธิ์ ในแนวคิดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รากของความชั่วร้ายถูกพบในเซฟิรอตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 10 แห่ง ผ่านความไม่สมดุลของ เก วูราห์ พลังของ "ความแข็งแกร่ง/การพิพากษา/ความรุนแรง" [ ต้องการการอ้างอิง ]

Gevurah จำเป็นสำหรับ Creation ที่จะดำรงอยู่ได้ในขณะที่มันต่อต้านChesed ("ความรักความเมตตา") โดยจำกัดความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างไม่จำกัดภายในภาชนะที่เหมาะสม ดังนั้นการก่อตัวเป็นโลก อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์ทำบาป (ทำให้เกิดการพิพากษาที่ไม่บริสุทธิ์ภายในจิตวิญญาณของเขา) การพิพากษาที่เหนือชั้นจะได้รับอำนาจซึ่งกันและกันเหนือความเมตตา ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันในหมู่เซฟิรอตในอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์และการเนรเทศจากพระเจ้าตลอดการสร้าง อาณาจักรปีศาจถึงแม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาในแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ แต่กลับกลายเป็นอาณาจักรแห่งสิ่งเจือปนที่เห็นได้ชัดอย่างแท้จริงในการสร้างระดับล่าง ในโซฮาร์ บาปของอาดัมและเอวา (ซึ่งรวมอดัม แคดมอน ไว้ ด้านล่าง) เกิดขึ้นในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ บาปของพวกเขาคือการที่พวกเขาแยกต้นไม้แห่งความรู้ (10 sefirotภายในMalkuthเป็นตัวแทนของความอมตะของพระเจ้า ) จากต้นไม้แห่งชีวิตภายในนั้น (10 sefirot ภายในTiferetแสดงถึงการอยู่เหนือสวรรค์ ) สิ่งนี้ทำให้เกิดการรับรู้ที่ผิด ๆ ของความเป็นคู่ไปสู่การสร้างที่ต่ำกว่าต้นไม้แห่งความตาย ภายนอก หล่อเลี้ยงจากความศักดิ์สิทธิ์ และอดัมบีเลียลแห่งความไม่บริสุทธิ์ [73]ใน Lurianic Kabbalah ความชั่วร้ายเกิดจากการแตกสลายของ sephirot ของ Persona ของพระเจ้าก่อนการสร้างโลกแห่งจิตวิญญาณที่มั่นคงซึ่งเป็นตัวแทนของ 8 Kings of Edom (อนุพันธ์ของGevurah ) "ที่เสียชีวิต" ก่อนที่กษัตริย์องค์ใดจะครองราชย์ใน อิสราเอลจากปฐมกาล 36 . ในมุมมองอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนในคับบาลาห์ เน้นในHasidic Panentheismการปรากฏตัวของความเป็นคู่และพหุนิยมด้านล่างละลายไปเป็นMonism แบบสัมบูรณ์ ของพระเจ้า ความชั่วร้ายทางจิต [74]แม้ว่าจะบริสุทธิ์อยู่ด้านล่าง สิ่งที่ปรากฏเป็นความชั่วร้ายก็มาจากพรอันสูงส่งเกินกว่าจะเปิดเผยได้ [75]งานลึกลับของผู้ชอบธรรมในโซฮาร์คือการเปิดเผยเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่นี้และความดีที่สมบูรณ์ เพื่อ "เปลี่ยนความขมขื่นเป็นความหวาน ความมืดเป็นความสว่าง"

บทบาทของผู้ชาย

บทบาทของ โจเซฟ คาโรในฐานะนักกฎหมายและผู้ลึกลับ เน้นย้ำถึงการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวในเชิงบรรทัดฐานของคับบาลาห์

หลักคำสอนของ Kabbalistic ทำให้มนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้าง เนื่องจากจิตวิญญาณและร่างกายของเขาสอดคล้องกับการสำแดงอันศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่ง ในคริสเตียนคับบาลาห์ โครงการนี้เป็นสากลเพื่ออธิบายถึง ฮาร์ โมเนีย มุนดี ความสามัคคีของการสร้างสรรค์ภายในมนุษย์ [76]ในศาสนายูดาย มันให้แนวปฏิบัติของชาวยิวในเรื่องจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง ในขณะที่รูปแบบ kabbalistic ทำให้เกิดนวัตกรรมที่รุนแรง แม้ว่าจะต่อเนื่องในแนวความคิดก็ตาม การพัฒนาแนวความคิดของรับบีแบบมิดราชิกและทัลมุดิในกระแสหลัก ความคิดแบบคับบาลิสติกก็ได้เน้นย้ำและส่งเสริมการถือปฏิบัติของชาวยิวแบบอนุรักษ์นิยม คำสอนลึกลับของคับบาลาห์ทำให้การสังเกต mitzvot แบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญในการสร้างจิตวิญญาณไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้เรียนรู้ในความรู้นี้หรือไม่ก็ตาม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการเคารพบูชาของชาวยิวด้วยความตั้งใจของคาวาโนต์ลึกลับชั้นยอดทำให้พวกเขา มีอำนาจในการ ทำลายล้างแต่การปฏิบัติตามอย่างจริงใจจากชาวบ้านทั่วไป kabbalists หลายคนยังเป็นผู้นำทางกฎหมายในศาสนายิวเช่น Nachmanides และโจเซฟ คาโร .

คับบาลาห์ในยุคกลางอธิบายเหตุผลเฉพาะสำหรับแต่ละmitzvah ในพระคัมภีร์ไบเบิล และบทบาทของพวกเขาในการประสานกระแสแห่งสวรรค์อันสูงส่ง การรวมพลังของชายและหญิงเข้าด้วยกันบนที่สูง ด้วยเหตุนี้ การปรากฏกายอันศักดิ์สิทธิ์ของสตรีในโลกนี้จึงถูกดึงออกจากการเนรเทศไปยังองค์ผู้บริสุทธิ์เบื้องบน 613 mitzvot เป็นตัวเป็นตนในอวัยวะและ จิตวิญญาณของมนุษย์ Lurianic Kabbalah ได้รวมเอาสิ่งนี้ไว้ในรูปแบบที่ครอบคลุมมากขึ้นของการแก้ไขศาสนทูตของชาวยิวที่ถูกเนรเทศ ไสยศาสตร์ของชาวยิว ตรงกันข้ามกับเหตุผลที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางสำหรับการถือปฏิบัติของชาวยิว ซึ่งทำให้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปมีนัยสำคัญทางจักรวาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาททางจิตวิญญาณของการถือปฏิบัติของชาวยิว

ระดับจิตวิญญาณ

จากแนวคิดของคับบาลาห์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ การทำสมาธิของ อับราฮัม อาบูลาเฟี ย รวมถึง "การส่องสว่างภายใน" ของร่างมนุษย์[77]

คับบาลาห์วางตัวว่าจิตวิญญาณมนุษย์มีสามองค์ประกอบ คือเนเฟส รูอั ค และเนชามาห์ พบ เนเฟชในมนุษย์ทุกคนและเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่แรกเกิด เป็นที่มาของธรรมชาติทางร่างกายและจิตใจ สองส่วนถัดไปของจิตวิญญาณไม่ได้ถูกฝังไว้ตั้งแต่แรกเกิด แต่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาของพวกเขาขึ้นอยู่กับการกระทำและความเชื่อของแต่ละบุคคล มีการกล่าวกันว่ามีอยู่อย่างสมบูรณ์ในคนที่ตื่นขึ้นทางวิญญาณเท่านั้น วิธีทั่วไปในการอธิบายสามส่วนของวิญญาณมีดังนี้: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • Nefesh (נפש): ส่วนล่างหรือ "ส่วนสัตว์" ของจิตวิญญาณ มันเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณและความอยากทางร่างกาย ส่วนนี้ของวิญญาณมีให้ตั้งแต่แรกเกิด
 • Ruach (Rוח): วิญญาณกลาง, "วิญญาณ" ประกอบด้วยคุณธรรมและความสามารถในการแยกแยะระหว่างความดีและความชั่ว
 • Neshamah (נשמה): วิญญาณที่สูงขึ้นหรือ "super-soul" สิ่งนี้แยกมนุษย์ออกจากรูปแบบชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมด มันเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและช่วยให้มนุษย์เพลิดเพลินและได้รับประโยชน์จากชีวิตหลังความตาย ช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะบางอย่างเกี่ยวกับการดำรงอยู่และการทรงสถิตของพระเจ้า

รายา เมไฮม์นาส่วนหนึ่งของคำสอนที่เกี่ยวข้องกระจายไปทั่วโซฮาร์ กล่าวถึงส่วนที่สี่และห้าของจิตวิญญาณมนุษย์ไชยาห์และเยฮิดะห์ (กล่าวถึงครั้งแรกใน Midrash Rabbah) Gershom Scholem เขียนว่าสิ่งเหล่านี้ "ได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนของความรู้ความเข้าใจโดยสัญชาตญาณขั้นสูงสุด และอยู่ในความเข้าใจของบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือก" Chayyah และ Yechidah ไม่เข้าสู่ร่างกายเหมือนอีกสามคน ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความสนใจน้อยลงในส่วนอื่น ๆของ Zohar

 • Chayyah (חיה): ส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณที่ช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงพลังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้
 • Yehidah (יחידה): ระนาบสูงสุดของจิตวิญญาณ ซึ่งเราสามารถบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่

ทั้งงานของรับบีและคาบาลิสติกวางตำแหน่งว่ามีสภาพของจิตวิญญาณเพิ่มเติมที่ไม่ถาวรอีกสองสามอย่างที่ผู้คนสามารถพัฒนาได้ในบางโอกาส วิญญาณพิเศษเหล่านี้หรือสภาวะพิเศษของวิญญาณ ไม่มีส่วนในแผนการชีวิตหลังความตาย แต่ถูกกล่าวถึงเพื่อความสมบูรณ์:

 • Ruach HaKodesh ( רוח הקודש) ("วิญญาณแห่งความศักดิ์สิทธิ์"): สภาวะของจิตวิญญาณที่ทำให้คำทำนายเป็นไปได้ นับตั้งแต่ยุคของการพยากรณ์แบบดั้งเดิมผ่านไป ไม่มีใคร (นอกอิสราเอล) ได้รับจิตวิญญาณแห่งคำพยากรณ์อีกต่อไป
 • Neshamah Yeseira : "จิตวิญญาณเสริม" ที่ชาวยิวสามารถสัมผัสได้ในวันสะบาโต มันทำให้ความเพลิดเพลินฝ่ายวิญญาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นไปได้ สิ่งนี้มีอยู่ก็ต่อเมื่อมีคนถือศีลอด มันสามารถสูญหายและได้รับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคน
 • เนชามาห์ เคโดชา : ให้บริการแก่ชาวยิวเมื่ออายุครบกำหนด (13 สำหรับเด็กชาย 12 สำหรับเด็กผู้หญิง) และเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการปฏิบัติตามบัญญัติของโตราห์ มันมีอยู่ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งศึกษาและปฏิบัติตามอัตเตารอตเท่านั้น สามารถสูญหายและได้รับขึ้นอยู่กับการศึกษาและการปฏิบัติตาม

การกลับชาติมาเกิด

การ กลับชาติมาเกิด การกลับชาติมาเกิด ของจิตวิญญาณหลังความตาย ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับศาสนายิวในฐานะหลักคำสอนลึกลับของคับบาลาห์ตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นไป เรียกว่า Gilgul neshamot ("วัฏจักรของจิตวิญญาณ") แนวความคิดนี้ไม่ปรากฏอย่างเปิดเผยในฮีบรูไบเบิลหรือวรรณกรรมคลาสสิกของแรบไบ และถูกปฏิเสธโดยนักปรัชญาชาวยิวในยุคกลางหลายคน อย่างไรก็ตาม พวก Kabbalists ได้อธิบายข้อพระคัมภีร์จำนวนหนึ่งโดยอ้างอิงถึง Gilgulim แนวคิดนี้กลายเป็นศูนย์กลางของคับบาลาห์ในเวลาต่อมาของไอแซก ลูเรีย ซึ่งจัดระบบให้เป็นแนวขนานส่วนตัวกับกระบวนการแก้ไขจักรวาล ผ่าน Lurianic Kabbalah และ Hasidic Judaism การกลับชาติมาเกิดได้เข้าสู่วัฒนธรรมชาวยิวที่เป็นที่นิยมในฐานะบรรทัดฐานทางวรรณกรรม [78]

Tzimtzum, Shevirah และ Tikkun

หลุมฝังศพสมัยศตวรรษที่ 16 ของSafed , Galilee จุดสนใจของพระเมสสิยาห์ของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอันลึกลับได้มาถึงจุดสูงสุดในความคิดของ Lurianic

Tzimtzum (การหดตัว/ความเข้มข้น) เป็นการกระทำของจักรวาลในยุคแรกเริ่มโดยที่พระเจ้า "หดตัว" แสงสว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ ทิ้ง "ความว่างเปล่า" ไว้ซึ่งแสงแห่งการดำรงอยู่ถูกเทลงมา สิ่งนี้ทำให้เกิดการเกิดขึ้นของการดำรงอยู่อย่างอิสระซึ่งจะไม่ถูกทำให้ไร้ค่าโดยแสงอนันต์ที่เก่าแก่ เป็นการกระทบยอดความสามัคคีของ Ein Sofกับการสร้างจำนวนมาก สิ่งนี้เปลี่ยนการกระทำที่สร้างสรรค์ครั้งแรกเป็นการถอนตัว/เนรเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับเจตจำนงของพระเจ้าขั้นสูงสุด ในทางตรงกันข้าม การหลั่งไหลใหม่หลังจาก Tzimtzum ส่องเข้าไปในสุญญากาศเพื่อเริ่มต้นการสร้างสรรค์ แต่นำไปสู่ความไม่มั่นคงในขั้นต้นที่เรียกว่า Tohu (ความโกลาหล) ซึ่งนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ของ Shevirah(ป่นปี้) ของเรือเซฟิรอท เศษเสี้ยวของภาชนะที่แตกสลายร่วงหล่นลงไปในอาณาจักรเบื้องล่าง เคลื่อนไหวโดยเศษแสงศักดิ์สิทธิ์ของพวกมัน ทำให้เกิดการเนรเทศครั้งแรกภายใน Divine Persona ก่อนการสร้างมนุษย์ การเนรเทศและการปกปิดความเป็นพระเจ้าที่สูงกว่าภายในอาณาจักรที่ต่ำกว่าตลอดการดำรงอยู่นั้นต้องการมนุษย์เพื่อทำให้กระบวนการTikkun olam (การแก้ไข) เสร็จสมบูรณ์ การแก้ไขด้านบนสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างใหม่ของเซฟิโรต์อิสระในPartzufim (บุคคลศักดิ์สิทธิ์) ที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้อ้างถึงโดยอ้อมใน Zohar จากภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการสร้างโดยรู้เท่าทัน และยังมีKelipot (เปลือกหอยที่ไม่บริสุทธิ์) ของคับบาลาห์ในยุคกลางก่อนหน้าด้วย มานุษยวิทยาเชิงเปรียบเทียบของ partzufim เน้นย้ำถึงความสามัคคีทางเพศของกระบวนการไถ่ถอน ในขณะที่Gilgulกลับชาติมาเกิดโผล่ออกมาจากโครงการ ลัทธิ Lurianism ให้ความลึกลับของส่วนตัวมาก่อนความเร่งด่วนของการมีส่วนร่วมทางสังคมของ Messianic

ตามการตีความของ Luria ภัยพิบัติเกิดขึ้นจาก "ความไม่เต็มใจ" ของรอยประทับที่เหลือหลังจาก Tzimtzum ที่เกี่ยวข้องกับความมีชีวิตชีวาใหม่ที่เริ่มสร้าง กระบวนการนี้ถูกจัดเตรียมเพื่อกำจัดและประสาน Divine Infinity กับศักยภาพที่แฝงอยู่ของความชั่วร้าย [79]การสร้างอาดัมจะต้องกอบกู้การดำรงอยู่ แต่บาปของเขาทำให้เกิดชีวิราห์ใหม่แห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เรียกร้องให้มีการให้อัตเตารอตเพื่อเริ่มการแก้ไขพระเมสสิยาห์ ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องเล่าของการเรียกคืนประกายไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเนรเทศ

ไสยศาสตร์และไสยศาสตร์ลึกลับ

ความคิดแบบ Kabbalistic ขยาย แนวความคิดใน พระคัมภีร์ไบเบิลและMidrashicที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติการสร้างผ่านภาษาฮีบรูและผ่านโตราห์ไปสู่ความลึกลับทางภาษาศาสตร์เต็มรูปแบบ ในเรื่องนี้ ทุกตัวอักษร คำ ตัวเลข แม้แต่การเน้นคำในฮีบรูไบเบิลมีความหมายลึกลับของชาวยิวอธิบายมิติทางจิตวิญญาณภายในความคิดที่แปลกใหม่ และมันสอน วิธีการ ตีความ แบบแยก ส่วนเพื่อสืบหาความหมายเหล่านี้ พระนามของพระเจ้าในศาสนายูดายมีความโดดเด่นมากขึ้น แม้ว่าความหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเปลี่ยนโทราห์ทั้งหมดให้เป็นชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากชื่อฮีบรูเป็นช่องทางของพลังชีวิต ขนานกับเซฟิโรต์ ดังนั้นแนวคิดเช่น "ความศักดิ์สิทธิ์" และ "mitzvot " รวมเอาการคงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ของ Ontology ในขณะที่พระเจ้าสามารถเป็นที่รู้จักในการสำแดงและการมีชัย ศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความหมายในอัตเตารอตเช่นเดียวกับในEin Sofสะท้อนให้เห็นในสัญลักษณ์ของต้นไม้สองต้นของสวนเอเดน โตราห์แห่งต้นไม้แห่งความรู้คือรูปลักษณ์ภายนอกที่มีขอบเขตจำกัดHalachic Torah ซึ่งถูกปกคลุมอยู่ภายในซึ่งเหล่าผู้ลึกลับรับรู้ถึงความหมายมากมายของโทราห์แห่งต้นไม้แห่งชีวิตอย่างไม่จำกัด ในแง่ของ Lurianic วิญญาณราก 600,000 แห่งของอิสราเอลแต่ละคนพบว่าเป็นของตัวเอง การตีความในอัตเตารอต ขณะที่ "พระเจ้า โตราห์และอิสราเอลล้วนเป็นหนึ่งเดียว" [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ผู้เก็บเกี่ยวในทุ่งนาคือสหายผู้เป็นเจ้าแห่งปัญญานี้ เพราะมัลคุตถูกเรียกว่าทุ่งแอปเปิล และเธอได้เติบโตงอกงามแห่งความลับและความหมายใหม่ๆ ของโตราห์ ผู้ที่สร้างการตีความใหม่ของโตราห์อย่างต่อเนื่องคือผู้ที่เก็บเกี่ยวเธอ [80]

เร็วเท่าที่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช ชาวยิวเชื่อว่าโตราห์และตำราบัญญัติอื่น ๆ มีข้อความที่เข้ารหัสและความหมายที่ซ่อนอยู่ Gematriaเป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ ในระบบนี้ อักษรฮีบรูแต่ละตัวยังแทนตัวเลขด้วย ด้วยการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข Kabbalists สามารถค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำได้ วิธีการตีความนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในโรงเรียนต่างๆ

ในการตีความร่วมสมัยของคับบาลาห์ แซนฟอร์ด ดรอบได้ใช้ความรู้ความเข้าใจของตำนานทางภาษาศาสตร์นี้โดยเกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทางปรัชญาหลังสมัยใหม่ ที่ อธิบายโดยJacques Derridaและคนอื่นๆ โดยที่ความเป็นจริงทั้งหมดได้รวบรวมข้อความบรรยายที่มีความหมายมากมายที่ผู้อ่านนำมาโดยนับไม่ถ้วน ในบทสนทนานี้ คับบาลาห์รอดพ้นจากการทำลายล้างของDeconstructionโดยผสมผสาน Lurianic Shevirah ของตัวเองเข้าไว้ด้วยกัน และด้วยความขัดแย้งทางวิภาษที่ซึ่งมนุษย์และพระเจ้าเป็นนัยถึงกันและกัน [81]

ความรู้ความเข้าใจ ไสยศาสตร์ หรือค่านิยม

Kabbalists เป็นคนลึกลับ

ผู้ก่อตั้งการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวGershom Scholemได้อภิสิทธิ์มุมมองทางปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาติของสัญลักษณ์Kabbalisticเป็นการเก็งกำไรเชิงวิภาษวิธี ในทางตรงกันข้าม ทุนการศึกษาร่วมสมัยของMoshe IdelและElliot R. Wolfsonได้เปิดความเข้าใจเชิงปรากฏการณ์ ของธรรมชาติ ลึกลับของประสบการณ์ Kabbalistic โดยอิงจากการอ่านตำราประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด วูลฟ์สันได้แสดงให้เห็นว่าในบรรดากลุ่มชนชั้นสูงที่ปิดสนิทของกิจกรรมลึกลับ นักบวชในยุคกลางถือคติว่ามุมมองทางปัญญาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องรองจากประสบการณ์ ในบริบทของปรัชญายิว ยุคกลางการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของจินตนาการในการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง เซ ฟิรอทกับพระเจ้า โดยมองว่าการไตร่ตรองเรื่องเซฟิโร ต์ เป็นพาหนะสำหรับการพยากรณ์ การห้ามของศาสนายิวเกี่ยวกับการเพเกินทางกายภาพ พร้อมกับอุปมาอุปไมยมนุษย์สำหรับ Divinity ในพระคัมภีร์ฮีบรูและmidrashเปิดใช้งานการแสดงภาพภายในของ Divine sephirot Anthropos ในจินตนาการ การเปิดเผยของแอนนิโคนิกในจิตวิทยาภายในอันเป็นสัญลักษณ์ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่ลึกซึ้งถึงการรวมกันทางเพศของคับบาลาห์ ความแตกต่างทางวิชาการก่อนหน้าระหว่างTheosophicalกับ Abulafian Ecstatic-Prophetic Kabbalahพูดเกินจริงถึงการแบ่งจุดมุ่งหมายของพวกเขา ซึ่งหมุนรอบมุมมองของคำพยากรณ์ทั้งทางสายตาและทางวาจา [82]นอกจากนี้ ตลอดประวัติศาสตร์ของ Judaic Kabbalah ผู้ลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ้างว่าได้รับคำสอนใหม่จากElijah the Prophetวิญญาณของปราชญ์รุ่นก่อน (จุดประสงค์ของการทำสมาธิ Lurianicกราบบนหลุมฝังศพของ Talmudic Tannaim , Amoraimและ Kabbalists) จิตวิญญาณของ มิ ชนาห์การขึ้นขณะหลับ ผู้ส่งสารจากสวรรค์ ฯลฯ ประเพณีของความสามารถ ด้าน จิตศาสตร์ ความ รู้ทางจิต และการวิงวอนในสวรรค์เพื่อชุมชนได้รับการกล่าวถึงในhagiographicงานสรรเสริญของอารีย์ , การสรรเสริญของBesht และใน นิทานอื่น ๆ ของ Kabbalistic และHasidic ตำรา Kabbalistic และHasidicเกี่ยวข้องกับการนำตัวเองจากอรรถกถาและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณ รวมถึง การ ทำนาย ถึงการเผยพระวจนะ ลึกลับใหม่ในโตราห์ สัญลักษณ์ในตำนานที่คับบาลาห์ใช้เพื่อตอบคำถามเชิงปรัชญา โดยตัวมันเองเชิญชวนให้ มี การไตร่ตรองอย่างลึกลับ การเข้าใจโดย สัญชาตญาณและการมีส่วนร่วมทางจิตวิทยา [83]

ความบังเอิญที่ขัดแย้งกันของฝ่ายตรงข้าม

ในการนำคับบาลาห์ตามหลักปรัชญาไปสู่ความเข้าใจทางปัญญาร่วมสมัย โดยใช้เครื่องมือของ ปรัชญาและจิตวิทยาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่Sanford Drob แสดงให้เห็นในเชิงปรัชญาว่าสัญลักษณ์ของคับบาลาห์ทุกอันรวบรวมเอาความขัดแย้งทางวิภาษวิธี อันลี้ลับไว้พร้อมกันของความลึกลับของ บังเอิญเป็นประมุขการรวมกันของสองความเป็นคู่ตรงข้ามกัน [84]ดังนั้น Infinite Ein Sofจึงอยู่เหนือความเป็นคู่ของYesh/Ayin Being/Non-Being transcending Existence/Nothingness ( กลายเป็นเข้าสู่การดำรงอยู่โดยผ่านวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นมิติภายในของโลกฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายเนื้อหนังทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งชีวิตกำเนิดอันไร้ขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือการสร้างสรรค์ซึ่งรักษาทุกสิ่งให้คงอยู่ทางวิญญาณและร่างกายอย่างต่อเนื่อง) เซฟิรอตเชื่อมปัญหาเชิงปรัชญาขององค์หนึ่งและหลายองค์ มนุษย์เป็นทั้งพระเจ้า ( อดัม แคดมอน ) และมนุษย์ (ได้รับเชิญให้ฉายภาพจิตวิทยาของมนุษย์ไปยังพระเจ้าเพื่อทำความเข้าใจ); Tzimtzumเป็นทั้งภาพลวงตาและของจริงจากมุมมองของพระเจ้าและมนุษย์ ความชั่วและความดีมีความหมายซึ่งกันและกัน ( Kelipahดึงมาจากพระเจ้าความดีเกิดขึ้นจากการเอาชนะความชั่วเท่านั้น); การดำรงอยู่เป็นบางส่วนพร้อม ๆ กัน (Tzimtzum) เสีย ( Shevirah ) และทั้งหมด ( Tikun) จากมุมมองที่แตกต่างกัน พระเจ้าสัมผัสพระองค์เองเป็นอย่างอื่นผ่านมนุษย์ มนุษย์รวบรวมและเติมเต็ม (Tikun) บุคคลอันศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ใน Panentheismซึ่งกันและกันของ Kabbalah TheismและAtheism / Humanismเป็นตัวแทนของสองขั้วที่ไม่สมบูรณ์ของภาษาถิ่นซึ่งกันและกันซึ่งบ่งบอกถึงความถูกต้องบางส่วนของกันและกัน [85]สิ่งนี้แสดงโดย นักคิด Chabad Hasidic Aaron แห่ง Staroselyeว่าความจริงของแนวคิดใด ๆ ถูกเปิดเผยในทางตรงกันข้ามเท่านั้น

อภิปรัชญาหรือสัจจะวิทยา

โดยการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์และตำนาน ที่อยู่เหนือ การตีความเดียว คับบาลาห์ตามหลักปรัชญาได้รวมเอาแง่มุมต่างๆ ของปรัชญาเทววิทยาของชาวยิวจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงลึกโดยไม่รู้ตัวเวทย์มนต์และการทำสมาธิ สามารถอ่านสัญลักษณ์เป็นคำถามซึ่งเป็น คำตอบเกี่ยวกับ อัตถิภาวนิยม ของตนเองได้ (ภาษาฮีบรู sephirah Chokhmah-ภูมิปัญญา จุดเริ่มต้นของการดำรงอยู่ ถูกอ่านโดย Kabbalists นิรุกติศาสตร์เป็นคำถาม "Koach Mah?" "พลังของอะไร?") รายการทางเลือกของSephirotเริ่มต้นด้วยKeter (จิตไร้สำนึก/ความตั้งใจ) หรือChokhmah (ปัญญา) ซึ่งเป็นคู่ปรัชญาระหว่างการสร้างแบบมีเหตุมีผลหรือเหนือเหตุผล ระหว่างว่าการ ปฏิบัติตามพิธีกรรมของ Mitzvot Judaic มีเหตุผลหรือเหนือเหตุผลในพระประสงค์ของพระเจ้า ระหว่าง ไม่ว่าการศึกษาหรือการทำความดีนั้นเหนือกว่าและควรอ่านสัญลักษณ์ของคับบาลาห์ว่าเป็นความรู้ความเข้าใจทางปัญญาเชิงอภิปรัชญา หรือ ค่านิยม ทาง สัจพจน์ เป็นหลักหรือไม่ การไถ่ถอนพระเมสสิยาห์ต้องใช้ทั้งTikkun olam ที่ มีจริยธรรมและคา วานาครุ่นคิด Sanford Drob มองเห็นความพยายามทุกวิถีทางที่จะจำกัดคับบาลาห์ให้ตีความแบบดันทุรังแบบตายตัวเท่านั้น เนื่องจากจำเป็นต้องนำเอาโครงสร้าง มา ประกอบกัน (Lurianic Kabbalah รวมเอาShevirahที่แตกเป็นเสี่ยงๆ ของมันเอง Ein Sofอยู่เหนือการแสดงออกที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมด Torah ลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดของต้นไม้แห่งชีวิตไม่มี /ตีความอนันต์) สัจพจน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Ein Sof One ซึ่งแสดงออกผ่านพหูพจน์ Many เอาชนะอันตรายของการทำลายล้างหรือการทำลายล้างอันลึกลับของantinomian ของการถือปฏิบัติของ ชาวยิวที่พาดพิงถึงความลึกลับของ Kabbalistic และ Hasidic [85]

ข้อความหลัก

หน้าชื่อเรื่องของZohar ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งเป็นแหล่งหนังสือหลักของคับบาลาห์ จากมันตัว ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1558

เช่นเดียวกับวรรณกรรมของพวกแรบบีอื่นๆ ตำราคับบาลาห์เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีด้วยวาจาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประเพณีด้วยวาจาส่วนใหญ่จะถูกเขียนลงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

รูปแบบความลึกลับของชาวยิวมีอยู่มากกว่า 2,000 ปีที่แล้ว เบ็น ศิระ (เกิดประมาณ 170 ปีก่อนคริสตศักราช) เตือนว่า "คุณจะไม่มีเรื่องลับๆ ล่อๆ อีกต่อไป" [86]กระนั้นก็ตาม มีการศึกษาเรื่องลึกลับและส่งผลให้เกิดวรรณกรรมลึกลับ วรรณกรรมเรื่องแรกเป็นวรรณกรรมสันทรายของศตวรรษที่ 2 และแรกก่อนคริสตกาล และมีองค์ประกอบที่ส่งต่อไปยังคับบาลาห์ในเวลาต่อมา

ตลอดหลายศตวรรษนับแต่นั้นมา มีการผลิตตำราจำนวนมาก รวมถึงคำอธิบายโบราณของSefer Yetzirah วรรณกรรม การขึ้นลึกลับ ของ Heichalotที่Bahir Sefer Raziel HaMalakhและZoharซึ่งเป็นข้อความหลักของการอธิบายแบบ Kabbalistic คำอธิบายพระคัมภีร์ลึกลับคลาสสิกรวมอยู่ในเวอร์ชันเต็มของMikraot Gedolot (ผู้วิจารณ์หลัก) ระบบ Cordoveran นำเสนอในPardes Rimonimข้อต่อเชิงปรัชญาในผลงานของMaharalและการแก้ไข Lurianic ในEtz Chayim การตีความในภายหลังของ Lurianic Kabbalah ถูกสร้างขึ้นในงานเขียนของ Shalom Sharabi, inNefesh HaChaim และสุ ลามศตวรรษที่20 Hasidism ตีความโครงสร้าง kabbalistic ให้สัมพันธ์กันในการรับรู้ภายใน [87] Hasidic พัฒนาของคับบาลาห์รวมระยะต่อเนื่องของเวทย์มนต์ของชาวยิวจากประวัติศาสตร์อภิปรัชญาคับบาลิสติก [88]

ทุนการศึกษา

นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่และนักวิชาการคนแรกของศาสนายิว โรงเรียน " Wissenschaft des Judentums " แห่งศตวรรษที่ 19 กำหนดกรอบศาสนายิวด้วยเงื่อนไขที่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวในจิตวิญญาณของHaskalah ที่ปลดปล่อยในยุคของพวกเขา พวกเขาต่อต้านคับบาลาห์และจำกัดความสำคัญของมันจากประวัติศาสตร์ของชาวยิว ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 Gershom Scholem ถูกทิ้งให้ ล้มล้างจุดยืนของพวกเขา สร้างการสืบสวนทางวิชาการที่เฟื่องฟูในปัจจุบันเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว และทำให้ตำรา Heichalot, Kabbalistic และ Hasidic เป็นวัตถุของการศึกษาเชิงวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ ในความเห็นของสโคลเลม ส่วนประกอบที่เป็นตำนานและลี้ลับของศาสนายูดายอย่างน้อยก็มีความสำคัญพอๆ กับองค์ประกอบที่มีเหตุผล และเขาคิดว่าองค์ประกอบเหล่านั้น มากกว่าฮาลาคาที่แปลกประหลาดหรือปรัชญายิวนักปราชญ์เป็นกระแสน้ำใต้ดินที่มีชีวิตในการพัฒนาประวัติศาสตร์ของชาวยิวที่แตกออกเป็นระยะเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของชาวยิวและชีวิตทางสังคมของชุมชน แนวโน้มหลักในศาสตร์เวทย์มนต์ของชาวยิว ( พ.ศ. 2484) ของสโคเลมท่ามกลางผลงานอันทรงคุณค่าของเขา แม้ว่าจะเป็นตัวแทนของทุนการศึกษาและการตีความซึ่งต่อมาได้รับการท้าทายและแก้ไขในสาขานี้[89]ยังคงเป็นการสำรวจทางวิชาการเพียงงานเดียวที่ศึกษาช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเวทย์มนต์ของชาวยิว[90]

มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลมเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยนี้ รวมถึง Scholem และIsaiah Tishbyและล่าสุด คือ Joseph Dan , Yehuda Liebes , Rachel EliorและMoshe Idel [91]นักวิชาการในยุคของเวทย์มนต์ของชาวยิวในอเมริกาและอังกฤษได้รวมAlexander Altmann , Arthur Green , Lawrence Fine , Elliot Wolfson , Daniel Matt , [92] Louis JacobsและAda Rapoport-Albert

Moshe Idel ได้เปิดการวิจัยเกี่ยวกับ Ecstatic Kabbalah ควบคู่ไปกับ theosophical และได้เรียกร้องให้มีแนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพใหม่ นอกเหนือจากปรัชญาและประวัติศาสตร์ที่ครอบงำจนถึงขณะนี้ ให้รวมphenomenology จิตวิทยามานุษยวิทยาและการศึกษาเปรียบเทียบ [93]

การเรียกร้องสิทธิ์

นักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างสิทธิ์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับอำนาจของคับบาลาห์เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจในสมัยโบราณ (ดู เช่น การอภิปรายของโจเซฟ แดนในแวดวงเครูบที่ไม่เหมือนใคร ) ผลก็คือ งานพื้นฐานในยุคแรกๆ เกือบทั้งหมดอ้างว่าเป็นงานเขียนแบบโบราณ ตัวอย่างเช่นSefer Raziel HaMalachซึ่งเป็นข้อความเกี่ยวกับเวทมนตร์ทางโหราศาสตร์ส่วนหนึ่งซึ่งอิงตามคู่มือเวทมนตร์ของสมัยโบราณตอนปลายSefer ha-Razimเป็นไปตามที่นักบวชซึ่งส่งโดยทูตสวรรค์Razielถึง Adam หลังจากที่เขาถูกขับไล่ออกจากอีเดน ผลงานที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่งคือ Sefer Yetzirahในยุคแรกๆซึ่งมีอายุย้อนไปถึง อับ ราฮัม ผู้เฒ่า [2] : 17 ความโน้มเอียงไปสู่การทำเทียมนี้มีรากฐานมาจากวรรณกรรมสันทราย ซึ่งอ้างว่าความรู้ที่ลึกลับ เช่น เวทมนตร์ การทำนาย และโหราศาสตร์ ได้ถ่ายทอดสู่มนุษย์ในอดีตที่เป็นตำนานโดยเทวดาทั้งสอง อาซาและ อาซา เซล (ในที่อื่นๆ อาซาเอลและ Uzaz'el) ที่ตกลงมาจากสวรรค์ (ดูปฐมกาล 6:4)

เช่นเดียวกับการอธิบายที่มาของข้อความในสมัยโบราณ และการรับการถ่ายทอดของOral Torah Kabbalists ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดอ้างว่าได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์โดยตรงอย่างลึกลับโดยผู้ให้คำปรึกษาจากสวรรค์เช่นElijah the Prophetวิญญาณของปราชญ์ Talmudicการเปิดเผยคำทำนายวิญญาณ ขึ้นไปบนที่สูง ฯลฯ บนพื้นฐานนี้อาเธอร์กรีนคาดเดาว่าในขณะที่Zoharถูกเขียนโดยกลุ่ม Kabbalists ในสเปนยุคกลางพวกเขาอาจเชื่อว่าพวกเขากำลังส่งวิญญาณและการเปิดเผยโดยตรงจากวงกลมลึกลับก่อนหน้านี้ของShimon bar Yochaiใน กาลิลีในศตวรรษที่ 2 บรรยายไว้ในเรื่องเล่าของโซฮาร์ [94]นักวิชาการได้เปรียบเทียบวงกลมลึกลับ Zohar ของสเปนกับวงกลมลึกลับที่โรแมนติกของกาลิลีที่อธิบายไว้ในข้อความ ในทำนองเดียวกันIsaac Luriaรวบรวมสาวกของเขาที่ สถานที่ชุมนุม Idra แบบดั้งเดิม โดยให้แต่ละคนนั่งอยู่ในที่นั่งของการกลับชาติมาเกิดในอดีตของพวกเขาในฐานะนักเรียนของ Shimon bar Yochai

คำวิจารณ์

จักรวาลวิทยาคู่

แม้ว่าคับบาลาห์จะนำเสนอความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า แต่การวิพากษ์วิจารณ์ที่จริงจังและต่อเนื่องที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอาจนำพาให้ห่างจากลัทธิเอกเทวนิยม และแทนที่จะส่งเสริม ความเป็น คู่ความเชื่อที่ว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติที่เทียบได้กับพระเจ้า ระบบทวินิยมถือได้ว่ามีอำนาจดีกับอำนาจชั่ว มีสองแบบจำลองหลักของจักรวาลวิทยาแบบองค์ญญญ-สองแบบ: แบบแรกซึ่งย้อนกลับไปที่ลัทธิโซโรอัสเตอร์เชื่อว่าการทรงสร้างนั้นถูกแบ่งแยกทางออนโทโลยีระหว่างกองกำลังความดีและความชั่ว ประการที่สอง พบมากใน อภิปรัชญากรีก-โรมันเช่นNeo-Platonismให้เหตุผลว่าเอกภพรู้จักความปรองดองในสมัยดึกดำบรรพ์ แต่การหยุดชะงักของจักรวาลทำให้เกิดมิติที่ชั่วร้ายอันที่สองสู่ความเป็นจริง โมเดลที่สองนี้มีอิทธิพลต่อจักรวาลวิทยาของคับบาลาห์

ตามจักรวาลวิทยาของ Kabbalistic สิบ Sephirot สอดคล้องกับการสร้างสิบระดับ ระดับของการสร้างเหล่านี้จะต้องไม่ถูกเข้าใจว่าเป็น "พระเจ้า" ที่แตกต่างกันสิบองค์ แต่ในฐานะที่เป็นสิบวิธีที่แตกต่างกันในการเปิดเผยพระเจ้า หนึ่งวิธีต่อระดับ ไม่ใช่พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง แต่ความสามารถในการรับรู้พระเจ้าต่างหากที่เปลี่ยนแปลง

แม้ว่าพระเจ้าอาจดูเหมือนมีลักษณะสองประการ (ชาย-หญิง, ความเห็นอกเห็นใจ-ตัดสิน, ผู้สร้าง-ผู้สร้าง) สาวกของคับบาลาห์ทุกคนได้เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสูงสุดของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับชายและหญิง ธรรมชาติที่ซ่อนเร้นของพระเจ้ามีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดโดยไม่มีขีดจำกัด ถูกเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือ "ไม่มีที่สิ้นสุด" ( Ein Sof ) ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออย่างอื่นที่อยู่เหนือคำจำกัดความใด ๆ ความสามารถของพระเจ้าที่จะซ่อนตัวจากการรับรู้เรียกว่า "การจำกัด" (Tzimtzum) ความซ่อนเร้นทำให้การสร้างสรรค์เป็นไปได้เพราะพระเจ้าสามารถ "เปิดเผย" ได้ในหลากหลายวิธีที่จำกัด ซึ่งจะสร้างรากฐานของการสร้างสรรค์

ตำรา Kabbalistic รวมถึงZoharดูเหมือนจะยืนยันความเป็นคู่ในขณะที่พวกเขากำหนดให้ความชั่วร้ายทั้งหมดแยกออกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า Sitra Achra [95] ("อีกด้านหนึ่ง") ซึ่งตรงกันข้ามกับSitra D'Kedushahหรือด้านข้างของ ความศักดิ์สิทธิ์ [96] "ด้านซ้าย" ของการปลดปล่อยของพระเจ้าเป็นภาพสะท้อนเชิงลบของ "ด้านแห่งความศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งถูกขังอยู่ในการต่อสู้ [ สารานุกรม Judaicaเล่มที่ 6 "Dualism" หน้า. 244]. ในขณะที่ลักษณะชั่วร้ายนี้มีอยู่ในโครงสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ของเซฟิรอตโซฮา ร์ บ่งชี้ว่าซิตราอาห์ราไม่มีอำนาจเหนือไอน์ซอฟและดำรงอยู่เพียงแง่มุมที่จำเป็นของการสร้างพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์มีทางเลือกโดยเสรี และความชั่วร้ายนั้นเป็นผลมาจากการเลือกนี้ ไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติที่ต่อต้านพระเจ้า แต่เป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ทางศีลธรรมภายในภายในมนุษยชาติระหว่างคำสั่งสอนของศีลธรรมกับการยอมจำนนต่อสัญชาตญาณพื้นฐานของคนเรา

David Gottlieb ตั้งข้อสังเกตว่า Kabbalists หลายคนเชื่อว่าแนวความคิดของ เช่น Heavenly Court หรือ Sitra Ahra พระเจ้าประทานให้สำหรับมนุษยชาติเท่านั้นเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจแนวทางของพระองค์ภายในขอบเขตญาณวิทยาของเราเอง พวกเขาปฏิเสธความคิดที่ว่าซาตานหรือทูตสวรรค์มีอยู่จริง คนอื่นๆ ถือเอาว่าพระเจ้าสร้างตัวตนฝ่ายวิญญาณที่ไม่ใช่พระเจ้าขึ้นจริง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำตามพระทัยประสงค์ของพระองค์

ตามที่ Kabbalists มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใจความไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า แต่มีพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยต่อมนุษย์ (ตรงกับZeir Anpin ) และส่วนที่เหลือของพระเจ้าที่ซ่อนเร้นจากประสบการณ์ของมนุษย์ (ตรงกับ Arich Anpin) [97]หนึ่งการอ่านของเทววิทยานี้เป็น monotheistic คล้ายกับpanentheism ; การอ่านเทววิทยาแบบเดียวกันอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแบบทวิสัย Gershom Scholem พิมพ์ว่า:

เป็นที่ชัดเจนว่าด้วยสัจพจน์ของความเป็นจริงพื้นฐานที่ไม่มีตัวตนในพระเจ้า ซึ่งกลายเป็นบุคคล—หรือปรากฏเป็นบุคคล—เฉพาะในกระบวนการของการสร้างและการเปิดเผย คับบาลลิม์ละทิ้งพื้นฐานส่วนบุคคลของแนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิล... เราจะไม่แปลกใจเลยที่พบว่าการคาดเดาได้ดำเนินไปตลอดช่วงเสียง ตั้งแต่ความพยายามที่จะเปลี่ยนEn-Sof ที่ไม่มีตัวตน เป็นพระเจ้าส่วนตัวของพระคัมภีร์ไปจนถึงหลักคำสอนนอกรีตที่จริงจังของความเป็นคู่ที่แท้จริงระหว่างEin Sof ที่ซ่อนอยู่ และส่วนบุคคล Demiurge ของพระคัมภีร์

แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , Shocken Books, pp. 11–12

ความแตกต่างระหว่างชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว

ตามที่ไอแซก ลูเรีย (1534–72) และผู้แสดงความเห็นคนอื่นๆ กล่าวถึงโซฮาร์ คนต่างชาติ ที่ชอบธรรม ไม่มีแง่มุมที่เป็นปีศาจและมีความคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณชาวยิวในหลายๆ ด้าน นัก Kabbalists ที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง เช่น Pinchas Eliyahu แห่ง Vilna ผู้เขียนSefer ha-Britถือกันว่ามีเพียงองค์ประกอบเพียงเล็กน้อยในมนุษยชาติเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของกองกำลังปีศาจเหล่านี้ ในทางกลับกัน วิญญาณของพวกนอกรีตของชาวยิวมีพลังซาตานมากกว่าผู้บูชารูปเคารพที่เลวร้ายที่สุด มุมมองนี้เป็นที่นิยมในแวดวง Hasidic โดยเฉพาะSatmar Hasidim [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในทางตรงกันข้าม Kabbalists ที่มีชื่อเสียงหลายคนปฏิเสธแนวคิดนี้และเชื่อในความเท่าเทียมกันที่สำคัญของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหมด Menahem Azariah da Fano (1548–1620) ในหนังสือของเขา การกลับชาติมาเกิดของวิญญาณได้ให้ตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับตัวเลขในพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่ยิวซึ่งกลับชาติมาเกิดในชาวยิวและในทางกลับกัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

แต่มุมมองหนึ่งแสดงโดยงาน Hasidic Tanya (1797) เพื่อยืนยันว่าชาวยิวมีลักษณะของจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน: ในขณะที่ไม่ใช่ชาวยิวตามที่ผู้เขียนShneur Zalman แห่ง Liadi (เกิดปี 1745) สามารถบรรลุได้ จิตวิญญาณในระดับสูง คล้ายกับนางฟ้า จิตวิญญาณของเขายังคงมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานจากชาวยิว [98]มีมุมมองที่คล้ายกันในKuzariหนังสือปรัชญายุคกลางตอนต้นโดยYehuda Halevi (1075-1141 AD) [99]

อับราฮัม เยฮูดาห์ คีน (เกิด พ.ศ. 2421) ที่ โด่งดังอีกคนหนึ่งของฮาบัดรับบีเชื่อว่าคนต่างชาติที่ได้รับการยกระดับทางจิตวิญญาณโดยพื้นฐานแล้วมีจิตวิญญาณของชาวยิว "ซึ่งเพิ่งขาดการกลับใจใหม่อย่างเป็นทางการในศาสนายิว" และชาวยิวที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณก็คือ "ชาวยิวเพียงแต่โดยเอกสารการกำเนิดของพวกเขา" [100]นักบวชผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 Yehuda Ashlag มองว่าคำว่า "ยิว" และ "คนต่างชาติ" เป็นระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีให้สำหรับจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน

David Halperin [101] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ]ให้เหตุผลว่าการล่มสลายของอิทธิพลของคับบาลาห์ในหมู่ชาวยิวในยุโรปตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นผลมาจากความไม่ลงรอยกันทางปัญญา ที่ พวกเขาได้รับระหว่างการรับรู้เชิงลบของคนต่างชาติที่พบในเลขชี้กำลังบางส่วน คับบาลาห์และการติดต่อเชิงบวกของพวกเขากับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว ซึ่งกำลังขยายตัวและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้เนื่องจากอิทธิพลของการ ตรัสรู้

However, a number of renowned Kabbalists claimed the exact opposite, stressing universality of all human souls and providing universal interpretations of the Kabbalistic tradition, including its Lurianic version. In their view, Kabbalah transcends the borders of Judaism and can serve as a basis of inter-religious theosophy and a universal religion.[citation needed] Pinchas Elijah Hurwitz, a prominent Lithuanian-Galician Kabbalist of the 18th century and a moderate proponent of the Haskalah, called for brotherly love and solidarity between all nations, and believed that Kabbalah can empower everyone, Jews and Gentiles alike, with prophetic abilities.[102]

ผลงานของอับราฮัม โคเฮน เด เอร์เรรา (1570–1635) เต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงนักปรัชญาลึกลับชาวต่างชาติ วิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะในหมู่ชาวยิวอิตาลี ยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยาและหลังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นัก Kabbalists ชาวอิตาลีในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย เช่นYohanan Alemanno , David Messer LeonและAbraham Yagelยึดมั่นในอุดมคติแบบเห็นอกเห็นใจและรวมเอาคำสอนของผู้นับถือศาสนาคริสต์และศาสนานอกรีตต่างๆ

A prime representative of this humanist stream in Kabbalah was Elijah Benamozegh, who explicitly praised Christianity, Islam, Zoroastrianism, Hinduism, as well as a whole range of ancient pagan mystical systems. He believed that Kabbalah can reconcile the differences between the world religions, which represent different facets and stages of the universal human spirituality. In his writings, Benamozegh interprets the New Testament, Hadith, Vedas, Avesta and pagan mysteries according to the Kabbalistic theosophy.[103]

E. R. Wolfson[104] provides numerous examples from the 17th to the 20th centuries, which would challenge the view of Halperin as well as the notion that "modern Judaism" has rejected or dismissed this "outdated aspect" of the religion and, he argues, there are still Kabbalists today who harbor this view. He argues that, while it is accurate to say that many Jews do and would find this distinction offensive, it is inaccurate to say that the idea has been totally rejected in all circles. As Wolfson has argued, it is an ethical demand on the part of scholars to continue to be vigilant with regard to this matter and in this way the tradition can be refined from within.

Medieval views

ความลึกลับของคับบาลาห์เกี่ยวกับKnesset Menorahซึ่งมีความคล้ายคลึงกันของทฤษฎีกับชาวยิว Neoplatonists

ความคิดที่ว่าเทพเซฟิโรต์ศักดิ์สิทธิ์สิบประการสามารถพัฒนาไปตามกาลเวลาไปสู่แนวคิดที่ว่า "พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว แต่ในตัวตนนั้นมีสิบองค์" ซึ่งเปิดการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ "ความเชื่อที่ถูกต้อง" ในพระเจ้าควรเป็น ศาสนายิว. ชาวคับบาลิสต์ในยุคแรกได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ของเซฟิรอตกับพระเจ้า โดยใช้มุมมองที่สำคัญและมีประโยชน์ คับบาลาห์สมัยใหม่ อิงจากระบบของ CordoveroและIsaac Luriaในศตวรรษที่ 16 มีตำแหน่งตรงกลาง: ภาชนะอุปกรณ์ของ sephirot ถูกสร้างขึ้น แต่แสงภายในของพวกเขามาจากแก่นแท้ของ Ohr Ein Sof ที่ไม่แตกต่างกัน

Saadia Gaonก่อนยุค Kabbalistic สอนในหนังสือEmunot v'Deot ของเขา ว่าชาวยิวที่เชื่อในการกลับชาติมาเกิดได้นำความเชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวมาใช้

ไม โมนิเดส (ศตวรรษที่ 12) ซึ่งมีการเฉลิมฉลองโดยผู้ติดตามเรื่องเหตุผลนิยมของชาวยิว ปฏิเสธ ตำราเฮคาลอตก่อนยุค Kabbalistic จำนวนมาก โดยเฉพาะชีอูร์ โกมาห์ซึ่งเขามองว่าเป็นมานุษยวิทยาที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเขาถือว่านอกรีต [105]ไมโมนิเดส ปราชญ์ยุคกลางที่มีความสำคัญในยุคกลางของศาสนายูดาย มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของการถือกำเนิดครั้งแรกของคับบาลาห์ ทุนการศึกษาสมัยใหม่มองว่าการจัดระบบและการตีพิมพ์หลักคำสอนด้วยวาจาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาโดย Kabbalists เป็นการตอบโต้การคุกคามต่อการปฏิบัติตามศาสนายิวโดยประชาชนเข้าใจผิดในอุดมคติของ Maimonides เรื่องการไตร่ตรองเชิงปรัชญาเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีกรรมในคู่มือปรัชญาของผู้งงงวย. พวกเขาคัดค้าน Maimonides ที่เทียบเท่ากับความลับของ Talmudic Maaseh Breishit และ Maaseh Merkavahของโตราห์กับฟิสิกส์และอภิปรัชญา ของ อริสโตเติล ในงานนั้นและในกฎหมายของเขา Mishneh Torahโดยสอนว่า Theosophy ของพวกเขาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อภิปรัชญาลึกลับของการปฏิบัติของชาวยิวแบบดั้งเดิมคือ Torah's ความหมายภายในที่แท้จริง

นักปราชญ์ชาวแรบไบในยุคกลาง ของคับบา ลิส ม์ Nachmanides (ศตวรรษที่ 13) นักโต้วาทีแบบคลาสสิกที่ต่อต้านการใช้เหตุผลนิยมแบบไมโมนิเดะได้ให้ภูมิหลังของแนวคิดเกี่ยวกับคาบาลิสติกมากมาย หนังสือทั้งเล่มชื่อGevuras Aryehประพันธ์โดยYaakov Yehuda Aryeh Leib Frenkelและตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1915 โดยเฉพาะเพื่ออธิบายและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคาบาลิสติกที่ Nachmanides กล่าวถึงในคำอธิบายคลาสสิกของเขา เกี่ยวกับหนังสือทั้ง 5 เล่ม ของ โมเสส

อับราฮัม เบ็น โมเสส เบน ไมมอนในจิตวิญญาณของไมโมนิเดส บิดาของ เขา ซา เดีย ห์ กาออ น และรุ่นก่อนอื่นๆ อธิบายอย่างยาวเหยียดในมิลลาโมท ฮาเชมว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายในเวลาหรือในอวกาศอย่างแท้จริง หรืออยู่ภายนอกเวลาหรือในอวกาศ นับตั้งแต่เวลาและในอวกาศ เพียงแต่อย่านำไปใช้กับการเป็นของเขาแต่อย่างใด โดยเน้นถึงความเป็นเอกภาพของเอกเทวนิยม แห่งการ อยู่เหนือสวรรค์ซึ่งแตกต่างจากการปฏิสนธิทางโลกใดๆ Panentheismของ Kabbalah แสดงออกโดยMoses Cordoveroและความคิด Hasidicเห็นด้วยว่าแก่นแท้ของ Gd อยู่เหนือการแสดงออกทั้งหมด แต่ตรงกันข้ามว่าการดำรงอยู่คือการสำแดงของการดำรงอยู่ของพระเจ้าซึ่งลดลงอย่างถาวรผ่านการควบแน่นทางวิญญาณและทางกายภาพของแสงศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการรวมพหุนิยมจำนวนมากไว้ในพระเจ้า ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าจึงลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อแยกการดำรงอยู่ที่แท้จริงของสิ่งใดๆ ยกเว้นพระเจ้า ในHasidic Panentheism โลกไม่อยู่ในมุมมองของพระเจ้า แต่เป็นจริงจากมุมมองของตัวเอง

ราวๆปี 1230 รับบี เมียร์ เบน ซิโมนแห่งนาร์บอนน์เขียนจดหมายฝาก (รวมอยู่ในMilḥemet Mitzvah ของเขาด้วย ) เกี่ยวกับผู้ร่วมสมัยของเขา ซึ่งก็คือพวกคับบาลิสม์ในยุคแรกๆ โดยมองว่าพวกเขาเป็นผู้ดูหมิ่นศาสนาที่เข้าใกล้ลัทธินอกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาแยกแยะ Sefer Bahir โดยปฏิเสธการแสดงที่มาของการประพันธ์ให้กับtanna R. Neḥunya ben ha-Kanahและอธิบายเนื้อหาบางส่วนว่านอกรีตอย่างแท้จริง

Leone di Modena นักวิจารณ์ ชาวเวนิส แห่งคับบาลาห์ ในศตวรรษที่ 17 เขียนว่าถ้าเราต้องยอมรับคับบาลาห์ เมื่อนั้นคริสเตียนทรินิตี้จะเข้ากันได้กับศาสนายิว เนื่องจากตรีเอกานุภาพดูเหมือนจะคล้ายกับหลักคำสอนของคาบ บาลิสติกของเซฟิ โรต์ นี่เป็นการตอบสนองต่อความเชื่อที่ว่าชาวยิวในยุโรปบางคนในสมัยนั้นกล่าวถึงเซฟิโรต์แต่ละคนในคำอธิษฐานของพวกเขา แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัตินั้นไม่ธรรมดา ผู้ขอโทษอธิบายว่าชาวยิวอาจเคยอธิษฐานขอและไม่จำเป็นต้องพูดถึงแง่มุมของความเป็นพระเจ้าที่แสดงโดย เซ ฟิโรต์ ตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์ Kabbalists ประกาศว่าเราสวดอ้อนวอนเท่านั้น "เพื่อพระองค์ ( แก่นแท้ของพระเจ้าเพศชายโดยอุปมาเพียงอย่างเดียวในไวยากรณ์เกี่ยวกับเพศของชาวฮีบรู) ไม่ใช่คุณลักษณะของเขา (sephirot หรือการแสดงตนของพระเจ้าหรือรูปแบบอื่น ๆ ของชาติ)" Kabbalists นำคำอธิษฐานของพวกเขาไปยังสาระสำคัญของพระเจ้าผ่านช่องทางของ sephirot โดยเฉพาะโดยใช้kavanot Divineความตั้งใจที่จะอธิษฐาน ในการสำแดงของพระเจ้าทำให้เกิดการแบ่งแยกที่ผิดๆ ท่ามกลางเซฟิโรต์ ซึ่งขัดขวางความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง การพึ่งพาอาศัยกันและการละลายไปในไอน์ ซอ ฟที่อยู่เหนือธรรมชาติ เซฟิโรต์สืบเชื้อสายมาจากการทรงสร้าง ปรากฏเฉพาะจากการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้า ที่ซึ่งพระเจ้าสำแดงด้วยจำนวนที่หลากหลาย

ยาคอฟ เอ็มเดน (ค.ศ. 1697–1776) ตนเองเป็นคับบาลิสต์ออร์โธดอกซ์ที่บูชาโซฮาร์[106]ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการ ใช้คับบาลาห์ในทางที่ผิดในวันสะ บาโต ได้เขียนMitpaḥath Sfarim ( ม่านแห่งหนังสือ ) ซึ่งเป็นบทวิจารณ์ที่เฉียบแหลมของZoharซึ่งเขาสรุปว่า บางส่วนของ Zohar มีคำสอนนอกรีตดังนั้นจึงไม่สามารถเขียนโดย Shimon bar Yochai นอกจากนี้ เขายังแสดงทัศนะที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง ตรงกันข้ามกับหลักฐานทั้งหมดที่ว่าMaimonides ผู้เคร่งศาสนา ไม่สามารถเขียนGuide of the Perplexedได้ ซึ่งต้องเป็นผลงานของพวกนอกรีตที่ไม่รู้จัก [16]

นักบวชของเอ็ มเดนร่วมสมัยที่วิลนา กอน (ค.ศ. 1720–ค.ศ. 1797) ปราชญ์แรบบินิกสมัยใหม่ในยุคแรก ถือโซฮาร์และลูเรียด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้ง วิจารณ์บทวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์ยิวคลาสสิกจากข้อผิดพลาดที่สะสมมาในอดีตด้วยความเฉียบแหลมและความเชื่อทางวิชาการในความเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบของการเปิดเผยคับบาลาห์และแรบบินิก ศาสนายิว. แม้ว่าจะเป็น Lurianic Kabbalist แต่บางครั้งความคิดเห็นของเขาก็เลือกการตีความของ Zoharic มากกว่า Luria เมื่อเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มีมุมมองที่แปลกใหม่กว่า แม้ว่าจะเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแนะนำความจำเป็นในการทำความเข้าใจทัลมุดเขาก็ไม่ได้ใช้หลักปรัชญายิว ในยุคกลางตามบัญญัติบัญญัติใดๆ เลย โดย ประกาศว่าไมโมนิเดส "ถูกหลอกโดยปรัชญาสาปแช่ง" ในการปฏิเสธความเชื่อภายนอกเรื่องลึกลับของปีศาจคาถาและพระเครื่อง [107]

ทัศนะของคับบาลิสต์เกี่ยวกับปรัชญาของชาวยิวแตกต่างกันไปตั้งแต่ผู้ที่ชื่นชม งานปรัชญาไม โมนิดีและงานปรัชญายุคกลางคลาสสิกอื่นๆ รวมเข้ากับคับบาลาห์และเห็นว่าปรัชญาคาบบาลิสติกที่ลึกซึ้งของมนุษย์และพระเจ้าเข้ากันได้ดี กับผู้ที่โต้เถียงกับปรัชญาทางศาสนาในช่วงเวลาที่กลายเป็นผู้ชอบใช้เหตุผลมากเกินไปและ ดันทุรัง ภาษิตทั่วไปที่คับบาลิสต์อ้างถึง "คับบาลาห์เริ่มต้นที่ปรัชญาสิ้นสุด" สามารถอ่านได้ทั้งความซาบซึ้งหรือโต้แย้ง โมเสสแห่งบูร์โกส (ปลายศตวรรษที่ 13) ประกาศว่า "นักปรัชญาเหล่านี้ซึ่งปัญญาที่คุณกำลังสรรเสริญสิ้นสุดที่เราเริ่มต้น" [108] โมเสส คอร์โดเวโรชื่นชมอิทธิพลของไมโมนิเดสในการจัดระบบกึ่งมีเหตุผลของเขา [19]ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Theosophical Kabbalah เต็มไปด้วยคำศัพท์ที่ดัดแปลงมาจากปรัชญาและให้ความหมายลึกลับใหม่ ๆ เช่นการรวมเข้ากับ Neoplatonism ของIbn Gabirolและการใช้เงื่อนไข Aristotelian ของ Form over Matter

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

Tikkun สำหรับอ่านตลอดทั้งคืนShavuotประเพณียอดนิยมของชาวยิวจาก Safed Kabbalists

Pinchas Giller และAdin Steinsaltzเขียนว่าคับบาลาห์เป็นส่วนในของศาสนายิว แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็น อภิปรัชญาอย่างเป็นทางการของศาสนายิว ซึ่งจำเป็นต่อกฎเกณฑ์ของศาสนายิวจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ [110] [111]กับความเสื่อมโทรมของชีวิตชาวยิวในยุคกลางของสเปนมันเปลี่ยนปรัชญาชาวยิว ที่ถือเหตุผลนิยม ไปจนกระทั่งการ ตรัสรู้ Haskalah สมัยใหม่ ได้รับการฟื้นฟูในยุคหลังสมัยใหม่ ของเรา ในขณะที่ศาสนายูดายยังคงรักษาประเพณีของชนกลุ่มน้อยในการวิพากษ์วิจารณ์เหตุผลทางศาสนาของคับบาลาห์Gershom Scholemเขียนว่า Lurianic Kabbalah เป็นเทววิทยาสุดท้ายที่ใกล้จะเด่นในชีวิตชาวยิว ในขณะที่ Lurianism เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงของ Kabbalism ที่ลึกลับ ละครจากพระเจ้าในตำนานและการปรับให้เข้ากับตัวตนของการกลับชาติมาเกิด ได้ดึงดูด จินตนาการที่ได้รับความนิยมในนิทานพื้นบ้านของชาวยิวและในขบวนการทางสังคมSabbateanและHasidic [112] กิลเลอร์ ตั้งข้อสังเกตว่าอดีตคับ บาลาห์แบบคลาสสิกของโซฮาริก - คอร์โดเรี่ยนเป็นตัวแทนของมุมมองที่ได้รับความนิยมจากภายนอกทั่วไปของคับบาลาห์ ดังที่ปรากฎในวรรณคดี มูซาร์สมัยใหม่ในยุค แรก [113]

ในศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ ร่วมสมัย มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานะของคำสอน Kabbalistic ของโซฮาร์และไอแซก ลูเรีย ( อริ ซาล) ในขณะที่ส่วนหนึ่งของModern Orthodoxสาวกของ ขบวนการ Dor De'ahและนักเรียนจำนวนมากของRambamปฏิเสธคำสอน Kabbalistic ของ Arizal รวมทั้งปฏิเสธว่าZoharมีอำนาจหรือจากShimon bar Yohaiทั้งสามกลุ่มนี้ยอมรับการดำรงอยู่ และความถูกต้องของ Talmudic Maaseh Breishit และ Maaseh Merkavahเวทย์มนต์ ความขัดแย้งของพวกเขาเกี่ยวข้องกับว่าคำสอนของ Kabbalistic ที่ประกาศใช้ในวันนี้นั้นเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของคำสอนลึกลับเหล่านั้นที่ลมุดอ้างถึงหรือไม่ ฮาเรดีกระแสหลัก( Hasidic , Lithuanian , Oriental ) และ ขบวนการชาวยิว ไซออนิสต์ทางศาสนาที่นับถือ Luria และ Kabbalah แต่เราสามารถพบแรบไบทั้งสองที่เห็นอกเห็นใจในมุมมองดังกล่าวในขณะที่ไม่เห็นด้วย[114]เช่นเดียวกับแรบไบที่พิจารณาเช่นนั้น ดูบาป Haredi Eliyahu DesslerและGedaliah Nadelยืนยันว่าเป็นที่ยอมรับได้ที่จะเชื่อว่า Zohar ไม่ได้เขียนโดย Shimon bar Yochai และมีการประพันธ์ล่าช้า[115] Yechiel Yaakov Weinbergกล่าวถึงความเป็นไปได้ของอิทธิพลของคริสเตียนในคับบาลาห์ด้วย "วิสัยทัศน์ Kabbalistic ของพระเมสสิยาห์ในฐานะผู้ไถ่มวลมนุษยชาติ" เป็น "คู่หูชาวยิวกับพระคริสต์" [116]

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ซึ่งแสดงถึงความโน้มเอียงไปสู่ลัทธิเหตุผลนิยม การยอมรับทุนการศึกษา และความเป็นอิสระของแต่ละบุคคลในการกำหนดศาสนายิว รวบรวมมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับคับบาลาห์จากจิตวิญญาณนีโอ ฮาซิ ดิก ไปจนถึงลัทธิไมโมนิสต์ที่ ต่อต้านลัทธิ คับบาล Michael J. Harris เขียนในหนังสือเพื่อช่วยกำหนดประเด็นหลักด้านเทววิทยาใน Modern Orthodoxy ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Modern Orthodoxy กับเวทย์มนต์ยังไม่ถูกพูดถึง เขาเห็นความบกพร่องของจิตวิญญาณใน Modern Orthodoxy เช่นเดียวกับอันตรายในการรับเอาคับบาลาห์แบบฟันดาเมนทัลลิสท์ เขาแนะนำการพัฒนาของการปรับตัวของลัทธิยิวแบบนีโอ-คับบาลิสติกที่เข้ากันได้กับลัทธิเหตุผลนิยม โดยเสนอรูปแบบตัวอย่างที่หลากหลายจากนักคิดในอดีตตั้งแต่การรวมกลุ่มลึกลับของAbraham Isaac Kookเพื่อแบ่งแยกระหว่าง Halakha กับเวทย์มนต์ [117]

Yiḥyeh Qafeḥ ผู้นำ ชาวยิวในเยเมนในศตวรรษที่ 20 และหัวหน้าแรบไบแห่งเยเมน เป็นหัวหอกของขบวนการ Dor De'ah ("รุ่นแห่งความรู้") [118]เพื่อต่อต้านอิทธิพลของ Zohar และคับบาลาห์สมัยใหม่ [119]เขาเขียนวิพากษ์วิจารณ์เวทย์มนต์โดยทั่วไปและ Lurianic Kabbalah โดยเฉพาะอย่างยิ่ง; ผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือ Milḥamoth ha-Shem ( สงครามแห่ง Hashem ) [120]กับสิ่งที่เขามองว่าเป็น อิทธิพลของ neo-platonicและ gnostic ต่อศาสนายิวด้วยการตีพิมพ์และแจกจ่าย Zohar ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 รับบียียาห์ก่อตั้งเยชิ โวตโรงเรียนรับบีและธรรมศาลาที่ให้ความสำคัญกับแนวทางของลัทธิยูดายตามคัมภีร์ลมุดและผลงานของซาเดีย กาออนและไมโมนิเดส (รัมบัม)

Yeshayahu Leibowitz (1903–1994), an ultra-rationalist Modern Orthodox philosopher and brother of Nechama Leibowitz, publicly shared views expressed in Yiḥyeh Qafeḥ's book Milḥamoth HaShem against mysticism. For example, Leibowitz called Kabbalah "a collection of "pagan superstitions" and "idol worship" in remarks given after receiving the Yakir Yerushalayim Award (English: worthy citizen of Jerusalem) in 1990.[121] In modern times, rationalists holding similar views as those of the Dor De'ah movement have described themselves as "talmide ha-Rambam" (disciples of Maimonides) rather than as being aligned with Dor De'ah, and are more theologically aligned with the rationalism of Modern Orthodox Judaismมากกว่ากับชุมชนออร์โธดอกซ์ḤasidicหรือḤaredi [122]

ยูดายอนุรักษ์นิยม ปฏิรูป และปฏิรูป

เวอร์ชันของ เพลง Lekhah Dodiเพื่อต้อนรับShabbatซึ่งเป็นประเพณีข้ามศาสนาของชาวยิวจากคับบาลาห์

คับบาลาห์มักจะถูกปฏิเสธโดยชาวยิวส่วนใหญ่ในขบวนการอนุรักษ์นิยมและการปฏิรูปแม้ว่าอิทธิพลของชาวยิวจะไม่ถูกขจัดออกไปโดยสิ้นเชิง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการศึกษาว่าเป็นวินัย แต่การบริการคับบาลิ สติกคับบาลัต ถือบั ต ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเสรีนิยม เช่นเดียวกับคำอธิษฐาน ของ เย ดิด เนเฟส อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 1960 ซาอูล ลีเบอร์มันแห่งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้แนะนำการบรรยายของสโคเลมเรื่องคับบาลาห์ด้วยข้อความว่าคับบาลาห์เองนั้น "ไร้สาระ" แต่การศึกษาทางวิชาการของคับบาลาห์เป็น "ทุนการศึกษา" ทัศนะนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวยิวหลายคน ซึ่งถือว่าหัวข้อนี้มีค่าควรแก่การศึกษา แต่ไม่ยอมรับคับบาลาห์ว่าเป็นการสอนความจริงตามตัวอักษร

ตามที่Bradley Shavit Artson (คณบดีโรงเรียนอนุรักษ์นิยมZiegler แห่ง Rabbinic Studiesในมหาวิทยาลัย American Jewish )

ชาวยิวตะวันตกจำนวนมากยืนกรานว่าอนาคตและเสรีภาพของพวกเขาจำเป็นต้องปลดเปลื้องสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นลัทธิตะวันออก พวกเขาสร้างลัทธิยูดายที่มีการตกแต่งและมีเหตุผลอย่างเคร่งครัด (ตามมาตรฐานยุโรปในศตวรรษที่ 19) ลบหลู่คับบาลาห์ว่าล้าหลัง เชื่อโชคลาง และอยู่ชายขอบ [123]

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 มีการฟื้นฟูความสนใจในคับบาลาห์ในทุกสาขาของลัทธิยูดายเสรีนิยม Anim Zemirotสวดมนต์ในศตวรรษที่ 12 ของ Kabbalistic ได้รับการบูรณะให้เป็น Sim Shalom siddurอนุรักษ์นิยมใหม่เช่นเดียวกับ ทางเดิน B'rikh Shmehจาก Zohar และ บริการ Ushpizin ลึกลับที่ ต้อนรับSukkahซึ่งเป็นวิญญาณของผู้อดทนชาวยิว Anim Zemirotและบทกวีลึกลับแห่งศตวรรษที่ 16 Lekhah Dodiปรากฏขึ้นอีกครั้งในการปฏิรูป Siddur Gates of Prayerในปี 1975 ปัจจุบันเซมินารีรับบีสอนหลายหลักสูตรในคับบาลาห์—ในศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมทั้งJewish Theological Seminary of AmericaและZiegler School of Rabbinic StudiesของAmerican Jewish Universityใน Los Angeles มีอาจารย์ประจำใน Kabbalah และHasidut , Eitan Fishbane และ Pinchas Giller ตามลำดับ ในการปฏิรูปศาสนายิว ชารอน โคเรนสอนที่สถาบันศาสนาของวิทยาลัยฮีบรูยูเนี่ยน-ยิว ปฏิรูปรับบีเช่น Herbert Weiner และLawrence Kushnerได้ต่ออายุความสนใจในคับบาลาห์ในหมู่ชาวยิวปฏิรูป ที่Reconstructionist Rabbinical Collegeซึ่งเป็นเซมินารีที่ได้รับการรับรองเพียงแห่งเดียวที่มีข้อกำหนดของหลักสูตรในคับบาลาห์ Joel Hecker เป็นผู้สอนเต็มเวลาในการสอนหลักสูตรในคับบาลาห์และฮาซิทุต

ตามอาร์ทสัน:

ยุคของเราเป็นยุคที่หิวกระหายในความหมาย รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์ ในการค้นหานั้น เราได้กลับไปยังคับบาลาห์ที่บรรพบุรุษของเราดูหมิ่นเหยียดหยาม ศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธได้กลายเป็นศิลาหัวมุม (สดุดี 118:22)... คับบาลาห์เป็นเทววิทยาสากลองค์สุดท้ายที่ชาวยิวทั้งหมดนำมาใช้ ดังนั้น ความสัตย์ซื่อต่อความมุ่งมั่นของเราต่อศาสนายิวเชิงบวกเชิงประวัติศาสตร์จึงกำหนดให้ต้องยอมรับคับบาลาห์ด้วยความคารวะ [33]

ขบวนการReconstructionistภายใต้การนำของ Arthur Green ในทศวรรษ 1980 และ 1990 และด้วยอิทธิพลของ Zalman Schachter Shalomi ได้เปิดกว้างอย่างมากต่อ Kabbalah และองค์ประกอบ hasidic ที่มีบทบาทสำคัญในซีรีส์ Kol ha-Neshamah siddur

การศึกษาร่วมสมัย

การสอนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคับบาลาห์ลึกลับแบบคลาสสิกยังคงเป็นแบบแผนจนกระทั่งครั้งล่าสุด ส่งต่อในศาสนายิวจากอาจารย์สู่ศิษย์ หรือศึกษาโดยปราชญ์ชั้นนำของรับบี สิ่งนี้เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 20 โดยผ่านการปฏิรูปอย่างมีสติและการเปิดกว้างของความรู้ทางโลก ในสมัยปัจจุบัน คับบาลาห์มีการศึกษาในสี่วิธีที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าบางครั้งจะซ้อนทับกัน:

 • วิธีการดั้งเดิมที่ใช้กันในหมู่ชาวยิวตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ยังคงดำเนินต่อไปในแวดวงการศึกษาที่ได้เรียนรู้ ข้อกำหนดเบื้องต้นของมันคือไม่ว่าจะเกิดเป็นชาวยิวหรือเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเข้าร่วมกลุ่มของนักบวชภายใต้การปกครองของแรบไบ เนื่องจากศตวรรษที่ 18 มีแนวโน้มว่าจะเป็นชาว Hasidic แม้ว่าจะมีคนอื่นในหมู่ Sephardi-Mizrachi และนักวิชาการรับบีลิทัวเนีย นอกเหนือจากคับบาลาห์ลึกลับทางประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ตำราความคิดแบบฮาซิดิกที่ศึกษาโดยสาธารณะและในชุมชนได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับคาบบาลิสติกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางจิตวิญญาณในวงกว้าง ผ่านความกังวลของพวกเขาเองกับการรับรู้ทางจิตวิทยาที่เป็นที่นิยมของลัทธิปาเนนเทวนิยมอันศักดิ์สิทธิ์
 • รูปแบบ สากลนิยมใหม่ประการที่สองคือวิธีการขององค์กรและนักเขียนชาวยิวสมัยใหม่ที่พยายามเผยแพร่คับบาลาห์ให้กับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวตะวันตกสนใจเรื่องไสยศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 สิ่งเหล่านี้มาจากความสนใจของชาวยิวข้ามนิกายต่าง ๆ ในคับบาลาห์ และมีตั้งแต่เทววิทยาที่ได้รับการพิจารณาไปจนถึงรูปแบบที่นิยมใช้ซึ่งมักใช้คำศัพท์และความเชื่อของยุคใหม่เพื่อการสื่อสารในวงกว้าง กลุ่มเหล่านี้เน้นหรือตีความคับบาลาห์ผ่านแง่มุมที่ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็นสากล
 • วิธีที่สามคือองค์กรที่ไม่ใช่ชาวยิว โรงเรียนลึกลับ องค์กรริเริ่ม ภราดรภาพ และสมาคมลับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ความสามัคคี , RosicrucianismและGolden Dawnแม้ว่าสมาคมที่คล้ายกันหลายร้อยแห่งจะอ้างว่าเป็นเชื้อสาย Kabbalistic สิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้นจาก การผสมผสานของ คับบาลาห์ของชาวยิวกับคริสเตียน ไสยเวท หรือจิตวิญญาณยุคใหม่ ร่วมสมัย ในฐานะที่เป็นประเพณีทางจิตวิญญาณที่แยกจากกันในศาสตร์ลึกลับของตะวันตกตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิดของชาวยิว ประเพณีที่ไม่ใช่ชาวยิวจึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและไม่ได้ให้การแสดงความเข้าใจทางจิตวิญญาณของชาวยิวที่ถูกต้อง (หรือในทางกลับกัน) [124]
 • ประการที่สี่ นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 การสอบสวนเชิงประวัติศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวทุกยุคสมัยได้เฟื่องฟูในแผนกการ ศึกษาชาวยิว ในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง ขึ้น ที่ซึ่งนักประวัติศาสตร์เชิงวิชาการคนแรกของศาสนายิวในศตวรรษที่ 19 ต่อต้านและกีดกันคับบาลาห์ชายขอบ Gershom Scholem และผู้สืบทอดของเขาได้ปรับตำแหน่ง historiography ของเวทย์มนต์ของชาวยิวให้เป็นศูนย์กลางและองค์ประกอบสำคัญของการฟื้นฟูศาสนายิวผ่านประวัติศาสตร์ การแก้ไขเชิงวิชาการข้ามสาขาวิชาของทฤษฎีของ Scholem และทฤษฎีอื่น ๆ ได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำเพื่อให้ผู้อ่านได้กว้าง

องค์กรชาวยิวสากลนิยม

สององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งแปลคำสอนของ Yehuda Ashlag ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ให้เป็นข่าวสารสากลนิยมร่วมสมัย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาข้ามชาติแก่คับบาลาห์:

 • Bnei Baruchเป็นกลุ่มนักศึกษาคับบาลาห์ในอิสราเอล สื่อการเรียนมีให้บริการในกว่า 25 ภาษาฟรีทางออนไลน์หรือต้องเสียค่าพิมพ์ Michael Laitman ก่อตั้ง Bnei Baruch ในปี 1991 หลังจากการจากไปของอาจารย์ Rav Baruch AshlagลูกชายของAshlag Laitman ตั้งชื่อกลุ่มของเขาว่า Bnei Baruch (บุตรชายของ Baruch) เพื่อรำลึกถึงความทรงจำของที่ปรึกษาของเขา คำสอนนี้แนะนำอย่างยิ่งให้จำกัดการศึกษาของตนไว้ที่ 'แหล่งข้อมูลแท้' ซึ่งเป็นคาบบาลิสต์ของสายเลือดของอาจารย์ถึงสาวกโดยตรง [125] [126]
 • ศูนย์คับบาลาห์ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 ในฐานะสถาบันวิจัยแห่งชาติคับบาลาห์ โดยฟิลิป เบิร์กและราฟ เยฮูดา ซวี แบรนด์ไวน์ ลูกศิษย์ของเยฮูดา อัชลาก ต่อมาฟิลิปเบิร์กและภรรยาของเขาได้ก่อตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในฐานะศูนย์คับบาลาห์ทั่วโลก [127] [ การตรวจสอบล้มเหลว ]ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาการสอนในรูปแบบนิวเอจได้รับการ "เย้ยหยันโดยนักวิจารณ์ว่าเป็น "ผู้ไม่นับถือศาสนา" ใหม่ของฮอลลีวูดและแม้แต่ "แมคโดนัลด์แห่งจิตวิญญาณ" หลังจากดึงดูดผู้มีชื่อเสียงข้ามศาสนา ( ดู Madonna ) และโปรไฟล์ของสื่อ แม้ว่าองค์กรจะนำโดยครูชาวยิวออร์โธดอกซ์ [128]

Other prominent Jewish universalist organisations:

 • The Kabbalah Society, run by Warren Kenton, an organisation based instead on pre-Lurianic Medieval Kabbalah presented in universalist style. In contrast, traditional kabbalists read earlier kabbalah through later Lurianism and the systemisations of 16th-century Safed.
 • The New Kabbalahเว็บไซต์และหนังสือโดย Sanford L. Drob เป็นการสอบสวนทางปัญญาเชิงวิชาการเกี่ยวกับสัญลักษณ์ Lurianic ในมุมมองของความคิดทางปัญญาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ แสวงหา "คับบาลาห์ใหม่" ที่หยั่งรากลึกในประเพณีทางประวัติศาสตร์ผ่านการศึกษาเชิงวิชาการ แต่ทำให้เป็นสากลผ่านการสนทนากับปรัชญาและจิตวิทยาสมัยใหม่ แนวทางนี้มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัยทางโลก ในขณะที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกทางปัญญาที่แต่ก่อนโดยนัยในตำนานที่สำคัญของคับบาลาห์: [129]

ด้วยการติดตั้งแนวคิดที่ไม่เป็นเชิงเส้นของความคิดเชิงวิภาษ จิตวิเคราะห์ และความคิดเชิงทำลายล้าง เราสามารถเริ่มทำความเข้าใจสัญลักษณ์คาบาลิสติกในสมัยของเราได้ ด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมมาก ทุกวันนี้ เราน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าที่จะเข้าใจแง่มุมทางปรัชญาของคับบาลาห์ มากกว่าที่พวกคับบาลิสม์เอง [130]

 • คับบาลาห์แห่งข้อมูลอธิบายไว้ในหนังสือปี 2018 From Infinity to Man: The Fundamental Ideas of Kabbalah within the Framework of Information Theory and Quantum Physicsซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์และนักธุรกิจชาวยูเครน Eduard Shyfrin หลักคำสอนคือ "ในปฐมกาล พระองค์ทรงสร้างข้อมูล" เรียบเรียงคำพูดอันโด่งดังของนาห์มานิเดสว่า "ในปฐมกาล พระองค์ทรงสร้างเรื่องในสมัยก่อน และพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งอื่นใด ทรงสร้างมันขึ้นมาแล้วก่อขึ้น" [131]

ฮาซิดิก

Since the 18th century, Jewish mystical development has continued in Hasidic Judaism, turning kabbalah into a social revival with texts that internalise mystical thought. Among different schools, Chabad-Lubavitch and Breslav with related organisations, give outward looking spiritual resources and textual learning for secular Jews. The Intellectual Hasidism of Chabad most emphasises the spread and understanding of kabbalah through its explanation in Hasidic thought, articulating the Divine meaning within kabbalah through human rational analogies, uniting the spiritual and material, esoteric and exoteric in their Divine source:

ความคิดแบบ Hasidic สอนถึงความเหนือกว่าของรูปแบบทางวิญญาณเหนือสสารทางกายภาพ ความได้เปรียบของสสารเมื่อถูกทำให้บริสุทธิ์ และความได้เปรียบของรูปแบบเมื่อรวมเข้ากับสสาร ทั้งสองจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด เพราะ "การเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการปลูกฝังในจุดสิ้นสุดและจุดสิ้นสุดในจุดเริ่มต้น" (Sefer Yetzira 1:7) พระเจ้าองค์เดียวทรงสร้างทั้งสองเพื่อจุดประสงค์เดียว – เพื่อเปิดเผยแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ของพลังที่ซ่อนเร้นของพระองค์ มีเพียงทั้งสองรวมกันเท่านั้นที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบที่พระผู้สร้างปรารถนาให้สมบูรณ์ [132]

นีโอ-ฮาซิดิก

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 Neo-Hasidismได้แสดงความสนใจของชาวยิวสมัยใหม่หรือไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ในเวทย์มนต์ของชาวยิว กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่Modern Orthodox อนุรักษ์นิยมปฏิรูปและนิกายยิวในคริสต์ทศวรรษ 1960 และจัดระเบียบผ่านขบวนการฟื้นฟูชาวยิวและ ชาว ชาวูรา ห์ งานเขียนและคำสอนของZalman Schachter-Shalomi , Arthur Green , Lawrence Kushner , Herbert Weinerและคนอื่น ๆ ได้แสวงหาการศึกษาแบบ neo- Kabbalistic และ Hasidic ที่คัดเลือกมาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิญญาณลึกลับ among modernist Jews. The contemporary proliferation of scholarship by Jewish mysticism academia has contributed to critical adaptions of Jewish mysticism. Arthur Green's translations from the religious writings of Hillel Zeitlin conceive the latter to be a precursor of contemporary Neo-Hasidism. Reform rabbi Herbert Weiner's Nine and a Half Mystics: The Kabbala Today (1969), a travelogue among Kabbalists and Hasidim, brought perceptive insights into Jewish mysticism to many Reform Jews. Leading Reform philosopher Eugene Borowitz described the Orthodox Hasidic Adin Steinsaltz (The Thirteen Petalled Rose) and Aryeh Kaplanในฐานะผู้นำเสนอหลักเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ Kabbalistic สำหรับคนสมัยใหม่ในปัจจุบัน [133]

ราฟ กุ๊ก

งานเขียนของอับราฮัม ไอแซก กุก (1864–1935) รับบีคนแรกของอาณัติปาเลสไตน์และมีวิสัยทัศน์ ได้รวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับคาบาลิสติกผ่านภาษากวีของเขาเอง และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของมนุษย์และพระเจ้า อิทธิพลของเขาอยู่ใน ชุมชน ไซออนิสต์ทางศาสนาซึ่งทำตามเป้าหมายของเขาที่ว่าแง่มุมทางกฎหมายและความคิดสร้างสรรค์ของศาสนายิวควรผสมผสาน:

เนื่องจากความแปลกแยกจาก "ความลับของพระเจ้า" [เช่นคับบาลาห์] คุณสมบัติที่สูงขึ้นของส่วนลึกของชีวิตแห่งพระเจ้าลดลงเหลือเพียงเรื่องไม่สำคัญที่ไม่เจาะลึกจิตวิญญาณ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหายไปจากจิตวิญญาณของชาติและปัจเจก และการเนรเทศก็ได้รับความโปรดปรานโดยพื้นฐานแล้ว... เราไม่ควรลบล้างแนวคิดใด ๆ โดยอาศัยความถูกต้องและความเกรงกลัวต่อสวรรค์ในทุกรูปแบบ—เฉพาะแง่มุมของแนวทางดังกล่าวเท่านั้น ที่ปรารถนาจะลบล้างความลึกลับและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อจิตวิญญาณของชาติ นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เราต้องต่อสู้กับคำแนะนำและความเข้าใจ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความกล้าหาญ [134]

ความคล้ายคลึงของ Mandaean

Nathaniel Deutsch พิมพ์ว่า:

ในขั้นต้น ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ [ระหว่างMandaeansกับ ผู้ ลึกลับของชาวยิวในบาบิโลเนียตั้งแต่ปลายสมัยโบราณจนถึงยุคกลาง] ส่งผลให้เกิดประเพณีที่มีมนต์ขลังและเชิงเทววิทยาร่วมกัน ในระยะนี้มีความคล้ายคลึงกันระหว่างลัทธิมานเดและเฮคาโลไสยศาสตร์จะได้พัฒนา เมื่อถึงจุดหนึ่ง ทั้งชาว Mandaean และชาวยิวที่อาศัยอยู่ในบาบิโลเนียเริ่มพัฒนาประเพณีเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาและทฤษฎีที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดคำศัพท์ แนวความคิด และภาพที่คล้ายคลึงกัน ในปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าความคล้ายคลึงกันเหล่านี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของชาวยิวที่มีต่อชาวมานแด อิทธิพลของมานแดที่มีต่อชาวยิว หรือจากการผสมข้ามพันธุ์ ไม่ว่าแหล่งที่มาดั้งเดิมของพวกเขาจะเป็นเช่นไร ประเพณีเหล่านี้ในที่สุดก็เข้าสู่คณะสงฆ์ นั่นคือ ตำรา Mandaean ที่ลึกลับ ... และเข้าไปในคับบาลาห์ [135] : 222 

RJ Zwi Werblowskyแนะนำว่า Mandaeism มีความคล้ายคลึงกันกับคับบาลาห์มากกว่าเวทย์มนต์ Merkabahเช่น cosmogony และภาพทางเพศ คำถามพันสิบสองข้อม้วน หนังสือ แห่งความเป็นราชาอันสูงส่งและAlma Rišaia Rbaเชื่อมโยงตัวอักษรกับการสร้างโลก ซึ่งเป็นแนวคิดที่พบในSefer YetzirahและBahir [135] : 217  ชื่อ Mandaean สำหรับuthras (เทวดาหรือผู้พิทักษ์) ถูกพบในตำราเวทย์มนตร์ของชาวยิว Abaturดูเหมือนจะถูกจารึกไว้ในชามเวทมนตร์ของชาวยิวในรูปแบบที่เสียหายว่า "Abiṭur" พบ PtahilในSefer HaRazimอยู่ท่ามกลางเทวดาอื่น ๆ ที่ยืนอยู่บนขั้นที่เก้าของนภาที่สอง [136] : 210–211 

ดูเพิ่มเติม

การอ้างอิง

 1. ^ "קな" . /www.morfix.co.il . เมลินโก้ บจก. สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2557 .
 2. อรรถa b c d Ginsburgh รับบี Yitzchak (2006) สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคับบาลาห์ กัล ไอนาย. ISBN  965-7146-119.
 3. อรรถa b c d e f g h Ginzberg, Louis ; โคห์เลอร์, คอฟมันน์ (1906). "คาบาลา" . สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิ โคเปล แมน สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2018 .
 4. ^ แดน โจเซฟ (2007). "คำศัพท์และความหมาย". คับบาลาห์: บทนำสั้นนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า  1–11 . ISBN 978-0-19-530034-5.
 5. ^ a b "ไอน์-ซอฟ" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว วิสาหกิจสหกรณ์อเมริกัน - อิสราเอล (AICE) 2018. EIN-SOF (Heb. אֵין סוֹף; "The Infinite" lit. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด) ชื่อที่มอบให้ในคับบาลาห์แก่พระเจ้าเหนือธรรมชาติ ในแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของพระองค์: พระเจ้าในพระองค์เอง นอกเหนือจากความสัมพันธ์ของพระองค์กับโลกที่ทรงสร้าง เนื่องจากทุกชื่อที่มอบให้กับพระเจ้าหมายถึงคุณลักษณะหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์แก่สิ่งมีชีวิตของพระองค์ หรือที่พวกเขากำหนดให้พระองค์ ไม่มีชื่อหรือฉายาสำหรับพระเจ้าจากมุมมองของพระองค์เอง ดังนั้น เมื่อพวก Kabbalists ต้องการความแม่นยำในภาษาของพวกเขา พวกเขาจึงละเว้นจากการใช้ชื่อเช่นElohimเททรากรัมมา ทอน "พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" และอื่นๆ ชื่อเหล่านี้มีอยู่ในWritten หรือ Oral Law อย่างไรก็ตาม อัตเตารอตหมายถึงเฉพาะการสำแดงของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการมีอยู่ของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือและเหนือกว่าความสัมพันธ์ของพระองค์กับโลกที่ทรงสร้าง ดังนั้น ในพระคัมภีร์หรือในประเพณีของ พวกรับบี ก็ไม่มีคำศัพท์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกคับบาลในการคาดเดาเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้าได้ "จงรู้ว่าEin-Sofไม่ได้พาดพิงถึงใน Pentateuch ผู้เผยพระวจนะหรือ Hagiographa หรือในงานเขียนของแรบไบ แต่พวกลึกลับมีประเพณีที่คลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องนี้" ( Sefer Ma'arekhet ha-Elohut )พบในวรรณคดีคาบา ลิสติ กหลังปีค.ศ. 1200
 6. ^ "อีนโญ" . มอร์ฟิกซ์, มอร์ริซ . เมลินโก้ บจก. สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2557 .
 7. a b c Dennis, Geoffrey W. (18 มิถุนายน 2014). “คับบาลาห์คืออะไร” . ReformJudaism.org . สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 . นักประวัติศาสตร์ของศาสนายิวระบุหลายโรงเรียนเกี่ยวกับความลับของชาวยิว across time, each with its own unique interests and beliefs. Technically, the term "Kabbalah" applies only to writings that emerged in medieval Spain and southern France beginning in the 13th century. [...] Although until today Kabbalah has been the practice of select Jewish "circles," most of what we know about it comes from the many literary works that have been recognized as "mystical" or "esoteric." From these mystical works, scholars have identified many distinctive mystical schools, including the Hechalot mystics, the German Pietists, the Zoharic Kabbalah, the ecstatic school of Abraham Abulafia, the teachings of Isaac Luria, and Chasidism. โรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดประเภทเพิ่มเติมตามอาจารย์แต่ละคนและลูกศิษย์ของพวกเขา
 8. ^ "อิ่มเอมกับความศักดิ์สิทธิ์" - ความสัมพันธ์ของความลึกลับกับสิ่งแปลกปลอม ในการ ตีความ Pardesสี่เท่า ของ อัตเตารอตและการดำรงอยู่ จาก www.kabbalaonline.org
 9. "The Freedom | Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) | Kabbalah Library - Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute" . คับบาลาห์. info สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 10. ^ ฮัส โบอาส ; Pasi, มาร์โค; สตัคกราด, ค็อกกู ฟอน , สหพันธ์. (2010). "แนะนำตัว" . คับบาลาห์และความทันสมัย: การตีความ การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง ไลเดน : สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม หน้า 1–12. ISBN 978-90-04-18284-4.
 11. ^ Magid, Shaul (ฤดูร้อน 2014). "เกอร์โชม สโคลเลม" . ในEdward N. Zalta (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ศูนย์​ศึกษา​ภาษา​และ​สารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2018 .
 12. Dennis, Geoffrey W. (18 มิถุนายน 2014). “คับบาลาห์คืออะไร” . ReformJudaism.org . สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 13. ↑ Shnei Luchot HaBrit , R. Isaiah Horowitz, Toldot Adam , "Beit Ha-Chokhma", 14.
 14. บรอยเด, ไอแซค ; เจคอบส์, โจเซฟ (1906). "โซฮาร์" . สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิ โคเปล แมน สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2018 .
 15. ^ "PESHAṬ - JewishEncyclopedia.com" . www.jewishencyclopedia.com . สืบค้นเมื่อ2019-03-18 .
 16. ^ "กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร - โตราห์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 17. คับบาลาห์: บทนำสั้นๆ , โจเซฟ แดน, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, บทเกี่ยวกับ "การเกิดขึ้นของคับบาลาห์ในยุคกลาง" และ "หลักคำสอนของคับบาลาห์ยุคกลาง"
 18. โมเช อิเดล, Hasidism: Between Ecstasy and Magic , p. 31
 19. ^ Megillah 14a, Shir HaShirim Rabbah 4:22, Ruth Rabbah 1:2, Aryeh Kaplan Jewish Meditation: A Practical Guideหน้า 44–48
 20. เยฮูดา อัชลาก; คำนำของปัญญาแห่งความจริงหน้า 12 ตอนที่ 30 และหน้า 105 ส่วนล่างของคอลัมน์ด้านซ้ายเป็นคำนำของ "Talmud Eser HaSfirot"
 21. ^ See Shem Mashmaon by Shimon Agasi. It is a commentary on Otzrot Haim by Haim Vital. In the introduction he lists five major schools of thought as to how to understand the Haim Vital's understanding of the concept of Tzimtzum.
 22. ^ See Yechveh Daat Vol 3, section 47 by Ovadiah Yosef
 23. ^ See Ktavim Hadashim published by Yaakov Hillel of Ahavat Shalom for a sampling of works by Haim Vital attributed to Isaac Luria that deal with other works.
 24. ^ Wagner, Matthew. "Kabbala goes to yeshiva - Magazine - Jerusalem Post". Jpost.com. Retrieved 2015-09-27.
 25. ^ คับบาลาห์: บทนำสั้นมากโจเซฟแดน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2550 บทที่: 5 "สมัยปัจจุบัน-ฉันที่คริสเตียนคับบาลาห์"; 9 "บางแง่มุมของคับบาลาห์ร่วมสมัย"
 26. The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs , Oxford University Press 1995. รายการ: คับบาลาห์
 27. อรรถเป็น Sefer Raziel HaMalakh "ย่อหน้าแรก "
 28. ^ אין דורשין ... במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אמ כן היה חכם ומבין מדעתו אין דורשין ... במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אמן היה חכם ומבין מדעתו
 29. ^ [1] เก็บถาวร 24 มกราคม 2548 ที่เครื่อง Wayback
 30. Aryeh Kaplan, Meditation and the Bible and Meditation and Kabbalah , สำนักพิมพ์ซามูเอล ไวเซอร์
 31. ↑ "The Kaballah: มาอาเสห์ เมร์กะวะห์" . SparkNotes . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 32. ↑ "The Kaballah: มาอาเซะห์" . SparkNotes . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 33. อรรถเป็น อาร์ตสัน, แบรดลีย์ ชาวิท From the Periphery to the Centre: Kabbalah and the Conservative Movement , United Synagogue Review, ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 57 หมายเลข 2
 34. ^ Urbach, The Sages , pp.184.
 35. ^ "ชากิกะห์ 2:1" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2019-08-18 .
 36. ^ "ชากิกะห์ 14b:8" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2019-01-13 .
 37. ↑ AW Streane, A Translation of the Treatise Chagigah from the Babylonian Talmud Cambridge University Press , 1891. พี. 83.
 38. หลุยส์ กินซ์เบิร์ก, Elisha ben Abuyah ", Jewish Encyclopedia , 1901–1906.
 39. มิชเนห์ โตราห์, เยโซเด โทราห์ 4:13
 40. ^ "เดอะโซฮาร์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 41. ^ Aryeh Kaplan , การทำสมาธิและพระคัมภีร์และ การ ทำสมาธิและคับบาลาห์ , หนังสือซามูเอลไวเซอร์
 42. การ ปกปิดและการเปิดเผย: Esotericism in Jewish Thought and its Philosophical Implications , Moshe Halbertal, Princeton University Press 2007
 43. ^ "Isaac Luria & Kabbalah ใน Safed | My Jewish Learning" . การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ2017-07-10 .
 44. คับบาลาห์: บทนำสั้นๆ , โจเซฟ แดน, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2007, บทที่ 5 - สมัยใหม่ I: คับบาลาห์ของคริสเตียน
 45. ^ Christian and Hermetic versions of Kabbalah are receiving their own scholarship in Renaissance Studies and Academic study of Western esotericism today
 46. ^ Major Trends in Jewish Mysticism (1941) by Gershom Scholem became the foundational text for Judaic Kabbalah academia. Scholem critiques most earlier non-Jewish scholarly presentations of Kabbalah, while dismissing occult and popular interpretations of the Judaic sources
 47. ^ Rabbi Avraham Azulai quoted in Erdstein, Baruch Emanuel. The Need to Learn Kabbala Archived 2008-02-05 at the Wayback Machine
 48. ^ [2] Archived November 6, 2006, at the Wayback Machine
 49. ^ Shulhan Arukh YD 246:4
 50. ↑ Shulhan Arukh 246:4 S"K 19
 51. The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs , Oxford University Press 1995: เข้าสู่ Judah Loew
 52. ^ "ข่าว" . myJLI.com _ สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 53. ^ "จะเริ่มต้นที่ไหน - หนังสือแนะนำ" . Azamra, Torah สำหรับเวลาของเรา สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2560 .
 54. ↑ Volozhiner, Ḥayyim ben Isaac (2012). The Soul of Life: The Complete Neffesh Ha-chayyim: Rav Chayyim of Volozhin, Eliezer Lipa (Leonard) Moskowitz: Amazon.com:หนังสือ ISBN 9780615699912.
 55. ^ "เทววิทยาบน Tap Winter 2014 อยู่ใน Mandeville: Keeping the Faith " NOLA.com . 2014-01-29 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 56. "ชาวยิวในปอนเต เวดรา/แจ็กสันวิลล์บีชกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของศาสนายิวในสังคมสมัยใหม่ " พีอาร์.คอม 2014-01-08 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 57. ^ "Nachman แห่ง Breslov" . การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน ดึงข้อมูลเมื่อ2021-02-02
 58. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: บทนำโดยย่อ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, บทที่เกี่ยวกับยุคร่วมสมัย
 59. เช่น นวนิยายเทววิทยา The Town Beyond The Wallโดย Elie Wiesel Norman Lamm ให้คำอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิล มิดราชิก และคับบาลิสติกในศรัทธาและข้อสงสัย: การศึกษาในความคิดแบบยิวดั้งเดิมผับ Ktav
 60. Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism and Twentieth-Century Thought , Moshe Idel, University of Pennsylvania Press 2009
 61. คับบาลาห์และการวิจารณ์ , Harold Bloom, Continuum; ฉบับใหม่ ปี 2548
 62. ^ "คับบาลาห์: คับบาลาห์ใหม่" .
 63. ^ "โตราห์และวิทยาศาสตร์" . 15 กันยายน 2556.
 64. Zohar I, 15a การแปลภาษาอังกฤษจาก Jewish Mysticism – An Anthology , Dan Cohn-Sherbok, Oneworld pub, p.120-121
 65. ดังที่ Zohar I, 15a กล่าวต่อ: "Zohar-Radiance, Concealed of the Concealed, หลงรัศมีของมัน ออร่าสัมผัสและไม่ได้สัมผัสจุดนี้"
 66. ↑ ดู Otzrot Haim: Sha'ar TNT"Aสำหรับคำอธิบายสั้น ๆ ระบบ Lurianic ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนที่พบในโลกของ Atzilut เท่านั้น ดังที่อธิบายไว้ในบทนำของทั้ง Otzrot Haim และ Eitz Haim
 67. เพลงแห่งวิญญาณ , Yechiel Bar-Lev, p.73
 68. ↑ JHLaenen , Jewish Mysticism , p.164
 69. ^ "คับบาลาห์: คับบาลาห์ใหม่" .
 70. ^ ไวน์เบิร์ก, chs. 20–21
 71. ^ "ระดับเริ่มต้นคับบาลาห์: คับบาลาห์เชิงปฏิบัติคืออะไร" . Inner.org 2014-02-24 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 72. คันโตนี, ปิเอโร (2006). "Demonology and Praxis of Exorcism and of the Liberation Prayers" ใน Fides Catholica 1" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-11-05.
 73. ↑ The Tree of Life - Kuntres Eitz HaChayim ,บทความ chassidic คลาสสิกบนแกนลึกลับของพลังทางจิตวิญญาณ Sholom Dovber Schneersohnแปลโดย Eliyahu Touger, Sichos เป็นภาษาอังกฤษ
 74. ^ ทันย่าตอนที่ 29 : แท้จริงแล้วในสิทราอัจฉราไม่มีสาระใดๆ เลย เปรียบได้กับความมืดซึ่งไม่มีสาระใดๆ เลย จึงดับไปต่อหน้าแสงสว่าง.....ถึงแม้จะมีพลังเหลือล้น แต่ก็ยังมี ไม่มีความมีชีวิตชีวาของมันเอง G-d ห้าม แต่มาจากอาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์.... ดังนั้นจึงเป็นโมฆะอย่างสมบูรณ์ในการปรากฏตัวของความศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ความมืดถูกทำให้ไร้ค่าต่อหน้าแสงทางกายภาพ ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในมนุษย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับพรจากพระองค์ได้ทรงอนุญาตจิตวิญญาณของสัตว์และความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองเพื่อให้มนุษย์ถูกท้าทายให้เอาชนะมันและถ่อมตนลงด้วยความเกลียดชังในตัวเองในสิ่งที่น่ารังเกียจ และ " ผ่านแรงกระตุ้นจากเบื้องล่างมาแรงกระตุ้นจากเบื้องบน" สำเร็จ"พระเจ้าตรัสว่า "เราจะนำเจ้าลงมา" โดยลิดรอนอำนาจและอำนาจของมันออกจากมัน และถอนกำลังและอำนาจที่ได้รับจากมันให้ลุกขึ้นสู้แสงแห่งความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์"
 75. ^ "ทันย่า บทที่ 26" .
 76. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: A Very Short Introduction , อ็อกซ์ฟอร์ด, บทที่เกี่ยวกับ "คริสเตียนคับบาลาห์"
 77. ↑ ( Otzar Eden Ganuz, Oxford Ms. 1580, fols. 163b-164a; see also Hayei Haolam Haba, Oxford 1582, fol. 12a)
 78. ^ "สิ่งที่ศาสนายิวพูดเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด" .
 79. โจเซฟ แดน,คับบาลาห์: A Very Short Introduction , การวิเคราะห์เบื้องต้นของ Gershom Scholem และ Isaiah Tishby แห่งแผนการของ Luria
 80. ↑ Moshe Cordovero, Or Ha-Hammah บน Zohar III, 106a
 81. ^ [3] www.newkabbalah.com, Kabbalah and Postmodernism: A Dialogue , Sanford L. Drob, สำนักพิมพ์ Peter Lang, 2552
 82. เอลเลียต อาร์. วูลฟ์สัน ,ผ่านเครื่องถ่างที่ส่องแสง: วิสัยทัศน์และจินตนาการในเวทย์มนต์ของชาวยิวในยุคกลาง , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน 1994, บทที่ 6 การมองเห็นและบทบาทของจินตนาการในคับบาลาห์ตามหลักปรัชญา
 83. ในแนวโน้มสำคัญในเวทย์มนต์ของชาวยิวการบรรยายครั้งแรก: ลักษณะทั่วไปของเวทย์มนต์ของชาวยิว Gershom Scholemกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์ที่ใช้โดยคับบาลาห์ และอุปมานิทัศน์ที่ใช้โดยปรัชญา ชาดกจ่ายด้วยอะนาล็อกเมื่อเข้าใจแล้ว Symbolism คล้ายกับประสบการณ์ลึกลับ รักษาสัญลักษณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความจริงที่อธิบายไม่ได้นอกเหนือจากตัวเอง
 84. http://www.newkabbalah.com Symbols of the Kabbalah: Philosophical and Psychological Perspectives , Jason Aronson 2000 การตีความครั้งแรกอย่างครอบคลุมของความครบถ้วนสมบูรณ์ของคับบาลาห์เชิงปรัชญาจากมุมมองทางปรัชญาและจิตวิทยาร่วมสมัย และความพยายามครั้งแรกในการ อธิบายเทววิทยาแบบคับบาลิสติกสมัยใหม่ที่ครอบคลุม
 85. ^ a b http://newkabbalah.com/index3.html คับบาลาห์และลัทธิหลังสมัยใหม่: บทสนทนา, Sanford Drob, สำนักพิมพ์ Peter Lang ปี 2552 "ตรวจสอบการบรรจบกันระหว่างความคิดลึกลับของชาวยิวกับความคิดของ Jacques Derrida ผู้ก่อตั้งการรื้อโครงสร้าง และทำให้การบรรจบกันในการให้บริการเทววิทยาที่ไม่เพียงแต่เอาชีวิตรอดจากความท้าทายของลัทธิอเทวนิยม สัมพัทธภาพทางวัฒนธรรม และการต่อต้านรากฐาน แต่ยินดีและรวมถึงความคิดเหล่านี้ด้วย ท้าทายความเชื่อทางปรัชญาและเทววิทยาที่มีมาช้านานบางข้อ รวมถึงการสันนิษฐานว่าข้อมูลเชิงลึกของประสบการณ์ลึกลับนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของมนุษย์และอธิบายไม่ได้ในภาษาศาสตร์ว่าเทพเจ้าแห่งเทววิทยาดั้งเดิมก็เช่นกัน มีหรือไม่มีอยู่จริง เทววิทยาเชิงระบบนั้นต้องจัดเตรียมเรื่องราวที่ไม่ชัดเจนของพระเจ้า มนุษย์ และโลก ความจริงนั้นสมบูรณ์และไม่อยู่ภายใต้การแก้ไขที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องและความจริงของข้อเสนอในปรัชญาและเทววิทยาได้ตัดความจริงของสิ่งที่ตรงกันข้ามและความขัดแย้งออกไป"
 86. ^ ศิรัช iii. 22; เปรียบเทียบ Talmud, Hagigah , 13a; มิดรัชเจเนซิ ส รับบาห์ , viii.
 87. ^ "ภาพรวมของ Chassidut (Chassidus) |" . Inner.org 2014-02-12 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 88. ↑ Baal Shem Tovผู้ก่อตั้ง Hasidism ได้เตือนคนธรรมดาที่เรียน Kabbalah โดยไม่มีคำอธิบาย Hasidic เขาเห็นว่านี่เป็นสาเหตุของลัทธินอกรีตลึกลับร่วมสมัยของซับบาไต เซวีและอบแฟรงค์ อ้างใน The Great Maggidโดย Jacob Immanuel Schochetอ้างถึง Derech Mitzvosechaโดย Menachem Mendel Schneersohn
 89. ^ Important revisionism includes: Kabbalah: New Perspectives, Moshe Idel, Yale University Press 1990. An overview of contemporary scholarship: Jewish Mysticism and Kabbalah: New Insights and Scholarship (Jewish Studies in the Twenty-First Century), edited by Frederick E. Greenspahn, NYU Press 2011
 90. ^ "As the Zohar is the canonical text of the Kabbalah, so, in a sense, is Scholem's Major Trends the canonical modern work on the nature and history of Jewish mysticism. For a sophisticated understanding,...Major Trends is a major port of entry through which one must pass" Yosef Hayim Yerushalmi, Columbia University, book review cited on back cover of Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism
 91. [4] จัด เก็บเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ Wayback Machine
 92. ^ http://www.srhe.ucsb.edu/lectures/info/matt.html#bio เก็บถาวร 2012-08-28 ที่ Wayback Machine
 93. โมเช อิเดล, Hasidism: Between Ecstasy and Magic , p.28
 94. A Guide to the Zohar , Arthur Green, Stanford University Press 2003, Chapter 17 The Question of Authorship
 95. ^ [5] เก็บเมื่อ 6 ตุลาคม 2550 ที่ Wayback Machine
 96. ^ โดวิด, นิสสัน. "Kelipot และ Sitra Achra - คับบาลาห์ Chassidism และเวทย์มนต์ของชาวยิว" . Chabad.org . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 97. ^ [6] เก็บถาวร 24 มกราคม 2548 ที่เครื่อง Wayback
 98. ↑ סידור הרב, שער אכילת מצה
 99. ^ "เซเฟอร์ คูซาริ" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2018-02-09 .
 100. ^ ר' אברהם חן, ביהדות התורה
 101. ^ David Halperinความเย้ายวนของตำนานชาวยิว
 102. Love of one's Neighbor in Pinhas Hurwitz's Sefer ha-Berit, Resianne Fontaine, Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, นำเสนอแก่ Albert van der Heide ในโอกาสวันเกิดปีที่หกสิบห้าของเขา, หน้า 244-268
 103. ↑ อิสราเอลและมนุษยชาติ, Elijah Benamozegh , Paulist Press, 1995
 104. วูลฟ์สัน ER Venturing Beyond: Law and Morality in Kabbalistic Mysticism , Oxford University Press, 2006, ch. 1.
 105. ↑ Maimonides' responsa siman ( 117 (Blau) / 373 (Freimann) ) แปลโดย Yosef Qafihและพิมพ์ซ้ำใน Collected Papersเล่มที่ 1 เชิงอรรถ 1 ในหน้า 475-476; ดูเพิ่มเติมที่หน้า 477–478 ซึ่งมีหนังสือเล่มเล็กที่พบใน เกนิ ซาห์ ของไมโมนิเดส ที่มีข้อความของชีอูร์ โกมาห์ ปรากฏพร้อมคำอธิบายประกอบ อาจเป็นไปได้โดยไมโมนิเดส สาปแช่งผู้เชื่อของชีอูร์ โกมาห์ (ฮีบรู: ארור המאמינו) และอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้รับการยกให้สูงขึ้น เกินกว่าที่พวกนอกรีตพูดมาก (Judeo-Arabic: תע' ת'ม תע' עמא יקולון אלכאפרון; ภาษาฮีบรู: יתעלה לעילא לעילא ממה שאומרים הכופרים)
 106. a b The Jewish Religion - A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Emden, Jacob
 107. The Jewish Religion - A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Elijah, Gaon of Vilna
 108. แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , Gershom Scholem, Schocken 1995, p 24
 109. The Jewish Religion: A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Cordovero, Moses - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของ Cordovero ว่าความจริงของสัญลักษณ์ Kabbalistic เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องถูกปฏิเสธเนื่องจากมานุษยวิทยา ตามตัวอักษรที่เท็จ
 110. ^ คับบาลาห์ - A Guide for the Perplexed , Pinchas Giller, Continuum 2011, p 1-7
 111. ^ Nine and a Half Mystics : The Kabbala Today , Herbert Weiner , Simon and Schuster new edition 1992/1997, Afterword: Mysticism in the Jewish Tradition โดยAdin Steinsaltz บนถนนกับรับบี Steinsaltz , Arthur Kurzweil , Jossey-Bass 2006, บทที่: "คับบาลาห์เป็นเทววิทยาอย่างเป็นทางการของชาวยิว"
 112. ในแนวโน้มสำคัญในลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิวพ.ศ. 2484 เกอร์โชม โชเลมได้พิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจินตนาการยอดนิยมของชาวยิว โดยมีปฏิสัมพันธ์กับความบอบช้ำของชาติเพื่อสอดแทรกและพัฒนาเทววิทยาแบบคับบาลิสติกใหม่
 113. ↑ Kabbalah - A Guide for the Perplexed , Pinchas Giller, Continuum 2011, บทที่ 3 Kabbalistic Metaphysics เทียบกับ บทที่ 4 Lurianic Kabbalah
 114. ^ เช่น Ovadia Yosefผู้ซึ่งตัดสินว่า "เป็นไปไม่ได้" ที่จะถือว่าผู้ติดตามการเคลื่อนไหวของ Dor De'ah เป็นคนนอกรีต: לגבי הדרדעים "אי אפשר לדונם ככופרים"
  (מעין אומר סימן צג . de.park.he.he.de) ม้วน
 115. An Analysis of the Authenticity of the Zohar (2005), พี. 39 โดยที่ "Rav E" และ "Rav G" ในภายหลังระบุโดยผู้เขียนว่า Eliyahu Desslerและ Gedaliah Nadelตามลำดับ ( Marc Shapiroใน Milin Havivin Volume 5 [2011] มีภาระผูกพันที่จะเชื่อว่า Rebbe Shimon bar Yochai เขียน Zohar ?, p. יב [PDF หน้า 133]):
  "ฉันติดต่อ Rav A [Aryeh Carmell] ด้วยคำถามบางข้อเกี่ยวกับ Zohar และเขาก็ตอบฉัน—'แล้ว nikud ล่ะ Nikud ถูกกล่าวถึงใน Zohar ด้วยแม้ว่าจะ [คือ] จากสมัย Geonic!' เขาพูด ภายหลังฉันพบความคิดเห็นนี้ใน Mitpachas Seforim ฉันจะเพิ่มว่าไม่เพียง แต่กล่าวถึง nikud แต่มีการกล่าวถึง Tiberian Nikkud ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในยุโรปของยุคกลางเท่านั้นไม่ใช่ Yerushalmi nikud หรือ Babylonian ซึ่งเคยใช้ในตะวันออกกลางและยังคงใช้โดยชาวเยเมนจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ Taamay Hamikrah - เขตร้อน - ถูกอ้างถึงใน Zohar— เฉพาะชื่อ Sefardi ของพวกเขา Rav A บอกประจักษ์พยานอันน่าทึ่งแก่ฉัน: ' rebbe ของฉัน (นี่คือวิธีที่เขาพูดถึง Rav E [Elijah Dessler] โดยทั่วไป) ยอมรับความเป็นไปได้ที่ Zohar จะเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13"
  Rav G [Gedaliah Nadel] บอกฉันว่าเขายังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับที่มาและสถานะของ Zohar แต่บอกฉันว่ามันเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของฉันที่จะสรุปข้อสรุปใด ๆ ที่ฉันเห็นสมควรเกี่ยวกับทั้ง Zohar และ Ari"
 116. "นักวิชาการและผองเพื่อน: รับบี เยฮีล เจค็อบ ไวน์เบิร์ก และศาสตราจารย์ซามูเอล แอตลาส"ใน The Torah U-Madda Journal , Volume 7 (1997), p. 120 น. 5. ต้นฉบับภาษาฮีบรูที่อ้างถึงใน Milin Havivin เล่มที่ 5 [2011]มีภาระผูกพันที่จะต้องเชื่อว่า Rebbe Shimon bar Yochai เขียนZoharหรือไม่?, p. ).
 117. ^ ศรัทธาโดยปราศจากความกลัว: ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขในออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ , Michael J. Harris, Vallentine Mitchell 2015, บทที่ 3 นิกายออร์โธดอกซ์สมัยใหม่และเวทย์มนต์ของชาวยิว
 118. ↑ สารานุกรมแห่งเยเมน ปราชญ์ (ฮีบ. אנציקלופדיה לחמי תימן), ed. โมเช กาฟรา เล่ม 1 1, Benei Barak 2001, หน้า. 545, sv קאפח, יחיא בן שלמה (ฮีบรู) שהקים את תנועת... דור דעה (เขาก่อตั้งขบวนการ Dor Deah)
 119. กัมลิเอล, อัมราม (1 มกราคม พ.ศ. 2527) "ประกายแห่งการตรัสรู้ในหมู่ชาวยิวในเยเมน" ฮิบรูศึกษา . 25 : 82–89. JSTOR 27908885 . 
 120. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2021-08-18 . สืบค้นเมื่อ2021-08-18 . {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 121. ^ "การบูชาเทวรูปยังคงอยู่ในตัวเรา - Yesayahu Leibowitz" . Scribd.com . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 122. ^ "halacha - ได้รับอนุญาตให้เป็น Talmid HaRambam หรือไม่ - Mi Yodeya " Judaism.stackexchange.com . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 123. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-04-23 ดึงข้อมูลเมื่อ2009-01-13 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 124. โจเซฟ แดนคับบาลาห์: บทนำสั้นๆ บทเกี่ยวกับคริสเตียนคับบาลาห์และยุคร่วมสมัย
 125. ^ "ในแหล่งที่มาที่แท้จริง" . เลทมัน.คอม 2008-07-08 . สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 126. ^ "คำสอนของคับบาลาห์และแก่นแท้ของมัน | Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) | ห้องสมุดคับบาลาห์ - สถาบันการศึกษาและวิจัย Bnei Baruch Kabbalah" . คับบาลาห์. info สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 127. ^ "The Kabbalah Center - เรียนรู้การแปลงการเชื่อมต่อ" . คับบา ลาห์ . com สืบค้นเมื่อ5 ตุลาคม 2558 .
 128. ^ "ข่าวร้าย: รับบีฟิลิปเบิร์ก" . เด ลี่เทเลกราฟ 2013-09-20. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2022-01-11 ดึงข้อมูลเมื่อ2013-09-21 .
 129. ^ "เค อับบาลาห์" . คับบาลาห์ใหม่. สืบค้นเมื่อ2015-09-27 .
 130. ^ Sanford Drob, Symbols of the Kabbalah: Philosophical and Psychological Perspectives, Jason Aronson publishers, p.xvi-xvii. Comparisons of the Lurianic scheme to Hegel, Freud and Jung are treated in respective chapters of Sanford Drob, Kabbalistic Metaphors: Jewish Mystical Themes in Ancient and Modern Thought, Aronson. The modern disciplines are explored as particular intellectual/emotional perspectives into the inclusive supra-rational Lurianic symbolism, from which both emerge enriched
 131. ^ "Kabbalah Book review: The fundamental ideas of Kabbalah". The Jerusalem Post | JPost.com. Retrieved 2022-02-20.
 132. ^ HaYom Yom, Kehot publications, p. 110
 133. ↑ ทางเลือกในความคิดยิวสมัยใหม่: A Partison Guide , Eugene Borowitz, Behrman House หลังจากสำรวจ ตำแหน่ง ทางปรัชญาของชาวยิว ทั้ง 6 ตำแหน่งเกี่ยวกับความทันสมัยและเทววิทยาอื่นๆ แล้ว ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 1995 ได้รวมบทเกี่ยวกับ "การเลี้ยวสู่เวทย์มนต์" ลัทธิหลังสมัยใหม่ และเทววิทยาสตรีนิยมของชาวยิว
 134. ↑ Avraham Yitzchak HaCohen Kook ( Orot 2 )
 135. อรรถเป็น ดอยช์, นาธาเนียล (2542-2543) "ต้นอินทผลัมและแหล่งน้ำพุ: ลัทธิแมนเดและเวทย์มนต์ของชาวยิว" (PDF ) อาราม . 11 (2): 209–223. ดอย : 10.2143/ARAM.11.2.504462 .
 136. ^ Vinklat, Marek (มกราคม 2012). "องค์ประกอบของชาวยิวในเวทย์มนตร์เขียน Mandaic" . Biernot, D. – Blažek, J. – Veverková, K. (Eds.), "Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi K Sedmdesátým Narozeninám" (Deus et Gentes, Vol. 37), Chomutov: L. Marek, 2012. Isbn 978- 80-87127-56-8 . สืบค้นเมื่อ10 กุมภาพันธ์ 2565 .

ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

 • โบดอฟฟ์, ลิปป์แมน; " เวทย์มนต์ของชาวยิว: รากยุคกลาง อันตรายร่วมสมัย และความท้าทายในอนาคต "; The Edah Journal 2003 3.1
 • แดน, โจเซฟ ; ความลึกลับของชาวยิวในยุคแรก , Tel Aviv: MOD Books, 1993
 • แดน โจเซฟ; หัวใจและน้ำพุ: กวีนิพนธ์แห่งประสบการณ์ลึกลับของชาวยิว , นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด , 2002.
 • แดน โจเซฟ; "ซามาเอล ลิลิธ และแนวคิดเรื่องความชั่วร้ายในคับบาลาห์ตอนต้น", AJS Review , vol. 5, 1980.
 • แดน โจเซฟ; วงกลม 'Unique Cherub' , Tübingen: JCB Mohr, 1999.
 • Dan, J. และ Kiener, R.; The Early Kabbalah , Mahwah, NJ: Paulist Press , 1986.
 • เดนนิส, จี.; สารานุกรมของตำนานยิว เวทมนตร์ และเวทย์มนต์ , เซนต์ปอล: Llewellyn Worldwide, 2007.
 • ได้เลย ลอว์เรนซ์ เอ็ด เอกสารสำคัญในคับบาลาห์นิวยอร์ก: NYU Press, 1995
 • ดี ลอว์เรนซ์; Physician of the Soul, Healer of the Cosmos: Isaac Luria and his Kabbalistic Fellowship , Stanford: Stanford University Press , 2003.
 • ดี ลอว์เรนซ์; จิตวิญญาณที่ปลอดภัย , Mahwah, NJ: Paulist Press, 1989.
 • Fine, Lawrence, ed., Judaism in Practice , พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 2544.
 • กรีน, อาเธอร์; EHYEH: คับบาลาห์สำหรับวันพรุ่งนี้ Woodstock: สำนักพิมพ์ไฟยิว , 2546.
 • Grözinger, Karl E., Jüdisches Denken Band 2: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus , (วิทยาเขต) แฟรงก์เฟิร์ต / นิวยอร์ก, 2005
 • เฮคเกอร์, โจเอล; ร่างลึกลับ มื้ออาหารลึกลับ: การกินและรูปลักษณ์ในคับบาลาห์ยุคกลาง ดีทรอยต์: Wayne State University Press , 2005.
 • เลวี, แพทริก, ฮาคาบบาลิสท์ , edi. Yael, Tel Aviv 2010 เว็บไซต์ของผู้แต่ง
 • อิเดล, โมเช่ ; คับบาลาห์: มุมมองใหม่. New Haven and London: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล , 1988.
 • อิเดล, โมเช่; The Golem: ประเพณีขลังและลึกลับของชาวยิวเกี่ยวกับมนุษย์เทียม , New York: SUNY Press , 1990
 • อิเดล, โมเช่; Hasidism: ระหว่าง Ecstasy และ Magic , New York: SUNY Press, 1995
 • อิเดล, โมเช่; Kabbalistic Prayer and Color แนวทางของศาสนายิวในยุคกลาง , D. Blumenthal, ed., Chicago: Scholar's Press, 1985
 • อิเดล, โมเช่; ประสบการณ์ Mystica ใน Abraham Abulafiaนิวยอร์ก SUNY Press, 1988
 • อิเดล, โมเช่; คับบาลาห์: มุมมองใหม่ นิวเฮเวนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล 2531
 • อิเดล, โมเช่; เวทมนตร์และคับบาลาห์ใน 'หนังสือของนิติบุคคลตอบสนอง' ; The Solomon Goldman Lectures VI, Chicago: Spertus College of Judaica Press, 1993.
 • อิเดล, โมเช่; "เรื่องราวของรับบีโจเซฟ della Reina"; Behayahu, M. การศึกษาและตำราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวยิวใน Safed
 • Kaplan, อา รเย ; พื้นที่ภายใน: บทนำสู่คับบาลาห์ การทำสมาธิและการพยากรณ์ Moznaim Publishing Corp 1990
 • แมคไจนีย์, จอห์น ดับเบิลยู. ; ' The Written' เป็นกระแสเรียกของการตั้งครรภ์แบบชาวยิว
 • ซามูเอล, กาเบรียลลา; "คู่มือคับบาลาห์: สารานุกรมที่กระชับของข้อกำหนดและแนวความคิดในเวทย์มนต์ของชาวยิว" หนังสือเพนกวิน 2550
 • สโคลเลม, เกอร์โชม ; แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , 1941.
 • สโคลเลม, เกอร์โชม; ลัทธิไญยยิว, เวทย์มนต์เมอร์คาบาห์, และประเพณี ลมุดิ , 1960.
 • สโคลเลม, เกอร์โชม; ซับบาไต เซวี พระเมสสิยาห์ลึกลับ , 1973.
 • สโคลเลม, เกอร์โชม; คับบาลาห์สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว พ.ศ. 2517
 • ไวน์เบิร์ก, โยเซฟ; บทเรียนใน Tanya: The Tanya ของ R. Shneur Zalman แห่ง Liadi (ชุด 5 เล่ม) Merkos L'Inyoney Chinuch, 1998.
 • Wirszubski, Chaim; Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด , 1989.
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต; ผ่านเครื่องถ่างที่ส่องแสง: วิสัยทัศน์และจินตนาการในเวทย์มนต์ยิวยุคกลาง , พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน , 1994
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต; ภาษา Eros Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination , New York: Fordham University Press , 2005.
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต; Venturing Beyond: กฎหมายและศีลธรรมในลัทธิคาบาลิสติก , Oxford: Oxford University Press , 2006
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต; Alef, Mem, Tau: Kabbalistic Musings on Time, Truth, and Death , Berkeley: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย , 2549.
 • วูล์ฟสัน, เอลเลียต; Luminal Darkness: Imaginal Gleanings จากวรรณกรรม Zoharic , London: Onworld Publications, 2007.
 • The Wisdom of The Zohar: An Anthology of Texts , ชุดสามเล่ม, เอ็ด. Isaiah Tishby แปลจากภาษาฮีบรูโดย David Goldstein, The Littman Library
 •  บทความนี้รวบรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติSinger, Isidore ; et al., สหพันธ์. (1901–1906). สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: ฟังก์ แอนด์ วากแนลส์. {{cite encyclopedia}}: หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )

ลิงค์ภายนอก