มุมมองของชาวยิวเกี่ยวกับมูฮัมหมัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มีข้อความน้อยมากในศาสนายูดายที่อ้างถึงหรือกล่าวถึงศาสดามูฮัมหมัดของ อิสลาม ผู้ที่มักปฏิเสธคำประกาศของมูฮัมหมัดในการรับโองการอันสูงส่งจากพระเจ้าและตราหน้า ว่ามูฮัมหมัด เป็น ผู้เผยพระวจนะเท็จ

การอ้างอิงถึงมูฮัมหมัด

ในยุคกลาง เป็นเรื่องปกติที่นักเขียนชาวยิว จะเรียกมูฮัมหมัดว่าเป็น ฮาเมชุกกาห์ (" คนบ้า ") ซึ่งเป็นคำดูถูกที่ใช้บ่อยในพระคัมภีร์สำหรับผู้ที่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้เผยพระวจนะ [1] [2] [3]

ไมโมนิเดส

ไมโมนิเดสกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จและเป็นคนวิกลจริต ในสาส์นถึงเยเมนเขาเขียนว่า "หลังจากที่ [พระเยซู] ฟื้นคืนชีพ คนบ้าที่เลียนแบบบรรพบุรุษของเขา [พระเยซู] เนื่องจากเขาได้ปูทางให้เขา แต่เขาได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการแสวงหาการปกครองและการยอมจำนน [ talb al-mulk ; การแสวงหา อำนาจอธิปไตย] และเขาได้คิดค้นสิ่งที่เป็นที่รู้จัก [อิสลาม]" [4]

ในงานกฎหมายที่เชื่อถือได้ของเขาMishneh Torah (ฮิลค็อต เมลาคิม 11:10–12) ไมโมนิเดสระบุว่า อย่างไรก็ตาม มูฮัมหมัดก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าในการเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ชาวยิว : "คำพูดทั้งหมดของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธและ ของอิชมาเอลผู้นี้ [คือมูฮัมหมัด] ที่ลุกขึ้นหลังจากเขาเพียงเพื่อมุ่งตรงสู่เส้นทางของกษัตริย์ผู้มาโปรดและเพื่อเตรียมคนทั้งโลกให้พร้อมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า: 'ด้วยเหตุนี้ฉันจะเปลี่ยนคำพูดของ ผู้คนด้วยคำพูดที่บริสุทธิ์เพื่อที่พวกเขาทุกคนจะได้ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความสมัครสมาน” (เศฟันยาห์ 3:9)” [5]

นาตันเอล อัล-เฟย์ยูมิ

Natan'el al-Fayyumi แรบไบและนักศาสนศาสตร์ ชาวเยเมนที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 12 และเป็นผู้ก่อตั้งสิ่งที่บางครั้งเรียกว่า " ลัทธิ ยิวอิสมาอิล" เขียนไว้ในหนังสือเชิงปรัชญาBustan al-Uqul ("Garden of Wisdom") ว่าพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะ เพื่อสร้างศาสนาให้กับชนชาติอื่น ๆ ซึ่งไม่ต้องเป็นไปตามหลักคำสอนของคัมภีร์โตราห์ของชาวยิว เนธันเอลถือว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงอย่างชัดเจนซึ่งถูกส่งมาจากสวรรค์พร้อมกับข้อความเฉพาะที่ใช้กับชาวอาหรับ แต่ไม่ใช่กับชาวยิว [6] [7]การยอมรับอย่างชัดแจ้งของอัล-เฟย์ยูมิต่อคำทำนายของมุฮัมมัดนั้นหาได้ยากและแทบไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นอกเหนือจากชาวเยเมน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ เขา [8]

มิดรัช

ความ ลับ Midrash สันทราย (Nistarot) ของ Rabbi Shimon bar Yochaiเปรียบเทียบมูฮัมหมัดกับพระเมสสิยาห์ของ ชาวยิว ตามข้อความนี้ที่กำหนดให้กับSimeon bar Yochai นักปราชญ์และผู้ลึกลับที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 1 และเห็นได้ชัดว่าเขียนขึ้นเมื่อเริ่มต้นการพิชิตของชาวมุสลิมหรือในศตวรรษที่ 8 [9]บทบาทของมูฮัมหมัดในฐานะผู้เผยพระวจนะรวมถึงการไถ่ชาวยิวจากคริสเตียน ("โรมัน" หรือ "เอโดม") การกดขี่และมีบทบาทเชิงบวกในกระบวนการของพระเมสสิยาห์ [10]

การอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนและทางอ้อม

เอกสารยิวเยเมนฉบับหนึ่งซึ่งพบในCairo Genizahชี้ให้เห็นว่าชาวยิวจำนวนมากไม่เพียงยอมรับมูฮัมหมัดในฐานะผู้เผยพระวจนะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์บางคนเสนอว่าเอกสารนี้เรียกว่าDhimmat an-nabi Muhammad (คำสั่งคุ้มครองของมูฮัมหมัด) ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวยิวเยเมนเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันตนเอง [11]

เรื่องราวจำนวนหนึ่งจากประเพณีอิสลามเกี่ยวกับมูฮัมหมัดได้เข้าสู่กระแสหลักของชาวยิวโดยบังเอิญ เนื่องจากการบรรจบกันของวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในสเปนที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึง 12 ซึ่งรู้จักกันในชื่อยุคทองของชาวยิว ใน สเปน ตัวอย่างเช่น รับบีจาค็อบ โจเซฟ แห่งโปโล นน์ หนึ่งในนักเวทย์มนตร์แห่งฮาซิดิกในยุคแรก ๆเขียนว่าชายผู้เคร่งศาสนาคนหนึ่ง ( ฮาซิ ด) สอนว่าการต่อสู้ภายในต่อความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายนั้นยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้ภายนอก โดยอ้างอิงบทความยอดนิยมของBahya ibn Paquda Chovot HaLevavot ในฉบับภาษายิว-อาหรับของหนังสือเล่มนั้น Bahya Ibn Paquda กล่าวถึงการต่อสู้ทั้งภายนอกและภายในว่าญิฮาดและ "คนเคร่งศาสนา" ที่เรื่องราวถูกเล่าในขั้นต้นคือมูฮัมหมัด แม้ว่าผู้เขียนจะไม่ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของเขาด้วยชื่อก็ตาม [12]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ นอร์แมน เอ. สติลแมน (1979). ชาวยิวในดินแดนอาหรับ: หนังสือประวัติศาสตร์และที่มา . สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิว หน้า 236 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-8276-0198-7. สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2554 .
 2. ^ ปกป้องตะวันตก: บทวิจารณ์เกี่ยวกับลัทธิตะวันออกของ Edward Said โดย Ibn Warraq หน้า 255
 3. ^ มรดกของลัทธิต่อต้านชาวยิวของอิสลาม: จากข้อความศักดิ์สิทธิ์ถึงประวัติศาสตร์เคร่งขรึม หน้า 21
 4. ^ นอร์แมน รอธ ชาวยิว วิซิกอท และชาวมุสลิมในยุคกลางของสเปน: ความร่วมมือและความขัดแย้ง , BRILL , 1994, p. 218.
 5. ^ เอ. เจมส์ รูดิน . คริสเตียนและชาวยิวศรัทธาต่อศรัทธา: ประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้า ปัจจุบันที่มีแนวโน้ม อนาคตที่เปราะบางสำนักพิมพ์ไฟยิว 2010 หน้า 128–129
 6. ↑ The Bustan al- Ukul โดย Nathanael ibn al-Fayyumiเรียบเรียงและแปลโดย David Levine, Columbia University Oriental Studies Vol. วีไอพี, พี. 105
 7. กาน ฮา-เสคาลิม , ed. คาฟีห์ (เยรูซาเล็ม, 1984), ch. 6.
 8. ลูกของอับราฮัม: ชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมในการสนทนาโดย Norman Solomon, Richard Harries, Tim Winter, T&T Clark Int'l, 2006, ISBN 0-567-08161-3 , p. งานของ Netanelแทบจะไม่มีใครรู้จักนอกจากชาวเยเมนบ้านเกิดของเขาจนกระทั่งปัจจุบัน จึงมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อความคิดของชาวยิวในยุคหลัง 
 9. ประวัติศาสตร์เยรูซาเล็ม: ยุคมุสลิมตอนต้นโดย Joshua Prawer และ Haggai Ben-Shammai, NYU Press, 1996, ISBN 978-0814766392 , p. 304 
 10. ลูกของอับราฮัม: ชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมในการสนทนาโดย Norman Solomon, Richard Harries, Tim Winter, T&T Clark Int'l, 2006, ISBN 0-567-08161-3 , p. 133 "นิสตาโรต์" กล่าวถึงการพิชิตของชาวมุสลิมในบริบทโลกาวินาศ และบอกเป็นนัยว่ามูฮัมหมัดมีบทบาทเชิงบวกในกระบวนการศาสนทูต 
 11. ^ Yakov Rabkin "มุมมองต่อมุสลิมอื่น ๆ ในประเพณีของชาวยิว" (126 KB)
 12. A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Bahya ibn Paquda's Duties of the Heart,โดย Diana Lobel, University of Pennsylvania Press, ISBN 0-8122-3953-9 , p. ix "คู่มือความนับถือศาสนายิวที่ได้รับความนิยมตลอดกาลมาอ้างประเพณีอิสลามเกี่ยวกับศาสดามูฮัมหมัดได้อย่างไร สเปนมุสลิมในศตวรรษที่สิบถึงศตวรรษที่สิบสอง หรือที่เรียกว่า "ยุคทอง" ของบทกวีและจดหมายฮิสปาโน-ยิว เป็นช่วงเวลาแห่ง การบรรจบกันที่ยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม” 

ดูเพิ่มเติม

0.030637979507446