ชาวยิวเป็นผู้ที่ได้รับเลือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในยูดาย "Chosenness" เป็นความเชื่อที่ว่าที่ชาวยิวผ่านสืบเชื้อสายมาจากโบราณอิสราเอลเป็นประชาชนที่ถูกเลือกคือเลือกที่จะอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าแนวคิดที่ว่าชาวอิสราเอลได้รับเลือกจากพระเจ้านั้นพบได้โดยตรงที่สุดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ[1]เป็นกริยาbaḥar ( בָּחַ֣ר ( ภาษาฮีบรู ) ) และถูกพาดพิงถึงที่อื่นในพระคัมภีร์ฮีบรูโดยใช้คำอื่นๆ เช่น "คนบริสุทธิ์" . [2]มีการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้มากมายในวรรณคดีของรับบี . สามนิกายที่ใหญ่ที่สุดของชาวยิว— ศาสนายิวออร์โธดอกซ์ , ยูดายอนุรักษ์นิยมและการปฏิรูปศาสนายูดาย — รักษาความเชื่อที่ว่าชาวยิวได้รับเลือกจากพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์ บางครั้งทางเลือกนี้ถูกมองว่าเป็นชาร์จชาวยิวที่มีภารกิจที่จะเป็นเฉพาะความสว่างแก่บรรดาประชาชาติและเพื่อเป็นตัวอย่างพันธสัญญากับพระเจ้าที่อธิบายไว้ในโตราห์

อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ไม่ได้กีดกันความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับชนชาติอื่น—แต่ศาสนายูดายถือว่าพระเจ้าได้เข้าสู่พันธสัญญากับมวลมนุษยชาติ และชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวต่างก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า การอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิลตลอดจนการสนับสนุนราบวรรณกรรมมุมมองนี้: โมเสสหมายถึง "พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน", [3] Tanakh ( ฮีบรูไบเบิล ) นอกจากนี้ยังระบุผู้เผยพระวจนะนอกชุมชนของอิสราเอลและผู้เผยพระวจนะYonah (โจนาห์) เป็น บอกให้ไปเผยพระวจนะแก่คนที่ไม่ใช่ยิวในเมืองนีนะเวห์อย่างชัดแจ้ง

ตามข้อความและเรื่องราวเหล่านี้ พวกแรบไบบางคนตั้งทฤษฎีว่า ในคำพูดของเนธาเนล อิบัน ฟายูมี นักศาสนศาสตร์ชาวยิวชาวเยเมนในศตวรรษที่ 12 "พระเจ้าอนุญาตให้ทุกคนมีบางสิ่งที่เขาห้ามไม่ให้คนอื่น... [และ] พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมา แก่ทุกคนตามภาษาของตน" (Levine, 1907/1966) The Mishnahกล่าวว่า "มนุษย์ถูกผลิตขึ้นจากชายคนหนึ่งคืออาดัม เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อชายคนหนึ่งทำเหรียญในการกด เหรียญแต่ละเหรียญจะเหมือนกัน แต่เมื่อกษัตริย์แห่งราชาผู้บริสุทธิ์ทรงสร้างผู้คนในรูปแบบของอาดัมไม่มีใครเหมือนคนอื่น ๆ " (Mishnah Sanhedrin 4:5) เซฟทา , อาหารเสริมที่สำคัญที่จะนาห์[4]นอกจากนี้ยังกล่าวว่า "คนชอบธรรมของทุกชาติมีส่วนในโลกที่จะมาถึง " (Sanhedrin 105a)

ตามที่สถาบันประชาธิปไตยอิสราเอลประมาณสองในสามของชาวยิวอิสราเอลเชื่อว่าชาวยิวเป็น "คนที่ถูกเลือก" [5]

ในพระคัมภีร์

ตามเฉลยธรรมบัญญัติเมื่อพระเจ้ามอบชาวอิสราเอลไปยังแผ่นดิน ชาติอื่นๆ จะถูกขับออกไป และ "เจ้าอย่าทำพันธสัญญากับพวกเขา หรือแสดงความเมตตาต่อพวกเขา" [6]เฉลยธรรมบัญญัติ 7:4-7:5,

“แต่เจ้าจะจัดการกับพวกเขาเช่นนี้ เจ้าจะทำลายแท่นบูชาของพวกเขา และทำลายรูปเคารพของพวกเขา และโค่นพุ่มไม้ของพวกเขา และเผารูปเคารพที่แกะสลักของพวกเขาด้วยไฟ เพราะเจ้าเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า พระเจ้าของเจ้า พระเจ้าได้เลือกคุณให้เป็นคนพิเศษสำหรับพระองค์เอง เหนือคนทั้งปวงที่อยู่บนพื้นพิภพ" [7]

ข้อความที่คล้ายคลึงกันซึ่งยกย่องอิสราเอลในฐานะประชาชนที่ได้รับเลือกปฏิบัติตามข้อห้ามเรื่องศีรษะล้าน[8]และตัดทอนตนเองด้วยความโศกเศร้า "เพราะท่านเป็นคนบริสุทธิ์" [9]

ศาสดาอาโมสตามภาพโดยกุสตาฟ โดเร

โตราห์ยังกล่าวอีกว่า

“ฉะนั้น ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงของเราจริง ๆ และรักษาพันธสัญญาของเรา เจ้าจะเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับเราจากชนชาติทั้งหลาย เพราะทั้งแผ่นดินโลกเป็นของเรา” [10]

พระเจ้าสัญญาว่าเขาจะไม่แลกเปลี่ยนผู้คนของเขากับคนอื่น:

“และเราจะกำหนดพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและลูกหลานของเจ้าหลังจากเจ้าในชั่วอายุของพวกเขา สำหรับพันธสัญญานิรันดร์ที่จะเป็นพระเจ้าสำหรับเจ้าและลูกหลานของเจ้าหลังจากเจ้า” (11)

โองการอื่น ๆ ของโตราห์เกี่ยวกับการเลือก

 • “และเจ้าจะเป็นอาณาจักรของปุโรหิตและเป็นชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา” (12)
 • “พระเจ้าไม่ได้มอบความรักให้กับคุณ และไม่เลือกคุณ เพราะคุณมีจำนวนมากกว่าคนใด ๆ เพราะคุณเป็นคนน้อยที่สุดในบรรดาคนทั้งหมด แต่เพราะพระเจ้าทรงรักคุณ และเพราะพระองค์จะทรงรักษาคำปฏิญาณที่พระองค์ตรัสไว้ ได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน” [13]

ผู้เผยพระวจนะอาโมสได้เน้นย้ำพันธกรณีต่อชาวอิสราเอล: [14]

"คุณเท่านั้นที่ฉันได้แยกจากทุกครอบครัวในโลกนี้: ดังนั้นฉันจะไปเยี่ยมคุณความชั่วทั้งหมดของคุณ"

มุมมอง Rabbinic

บางครั้งการเลือกนี้ถูกมองว่าเป็นการเรียกหาชาวยิวด้วยภารกิจเฉพาะ—เพื่อเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ และเป็นแบบอย่างของพันธสัญญากับพระเจ้าตามที่อธิบายไว้ในโตราห์ อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ไม่ได้กีดกันความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับชนชาติอื่นเสมอไป—แต่ศาสนายูดายถือว่าพระเจ้าได้เข้าสู่พันธสัญญากับมวลมนุษยชาติ และชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวต่างก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า การอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิลและวรรณกรรมของพวกรับบีสนับสนุนมุมมองนี้: โมเสสกล่าวถึง "พระเจ้าแห่งวิญญาณของเนื้อหนัง", [15]และทานัค[16]ยังระบุศาสดาพยากรณ์นอกชุมชนอิสราเอลด้วย ตามข้อความเหล่านี้ รับไบบางท่านตั้งทฤษฎีว่าในคำพูดของNatan'el al-Fayyumiนักเทววิทยาชาวยิวชาวเยเมนในศตวรรษที่ 12 "พระเจ้าอนุญาตให้ทุกคนมีบางสิ่งที่พระองค์ห้ามไม่ให้ผู้อื่น... [และ] พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะไปยังทุกคนตามภาษาของพวกเขาเอง" (17 ) มิชนาห์กล่าวว่า “มนุษย์เกิดจากอาดัมคนเดียวเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อชายคนหนึ่งทำเหรียญในการกด เหรียญแต่ละเหรียญก็เหมือนกัน แต่เมื่อราชาแห่งราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับพระพร พระองค์ทรงสร้างคนในรูปของอาดัม ไม่มีใครเหมือนใคร” [18] The Tosefta ซึ่งเป็นกลุ่มของวาทกรรมหลังTalmudic ที่สำคัญยังระบุด้วยว่า: "ผู้ชอบธรรมของทุกประเทศมีส่วนได้ส่วนเสียในโลกที่จะมาถึง " (19)

ตำราชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่า "พระเจ้าเลือกชาวยิว" ด้วยตัวเอง แต่สิ่งนี้มักจะเชื่อมโยงกับพันธกิจหรือจุดประสงค์ เช่น การประกาศพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แม้ว่าชาวยิวจะไม่สามารถ "ถูกเปิดเผย" ได้หากพวกเขาหลีกเลี่ยงภารกิจของตน นี้หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่พิเศษซึ่งวิวัฒนาการมาจากความเชื่อที่ว่าชาวยิวได้รับคำมั่นสัญญาจากพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ข้อสรุปกับพระสังฆราชพระคัมภีร์ไบเบิลอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขาและอีกครั้งกับชนชาติยิวทั้งที่ภูเขาซีนาย (20)ในมุมมองนี้ ชาวยิวได้รับมอบหมายให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในฐานะปุโรหิตของพระเจ้า

ในหนังสือสวดมนต์ของชาวยิว (ซิดดูร์) การเลือกถูกกล่าวถึงในหลายวิธี พรสำหรับการอ่านโตราห์อ่านว่า "สรรเสริญพระองค์ พระเจ้าของเรา ราชาแห่งจักรวาล ผู้ทรงเลือกเราจากบรรดาประชาชาติและประทานอัตเตารอตของพระองค์แก่เรา" ใน " Kiddush " คำอธิษฐานของการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งในวันสะบาโตพิธีเปิดด้วยไวน์หนึ่งถ้วย มีข้อความว่า “เพราะพระองค์ทรงเลือกเราและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบรรดาประชาชาติ และประทานวันสะบาโตแก่เราเป็นมรดกด้วยความรักและความโปรดปราน พระองค์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ วันสะบาโต” ใน "คิดดุช" อ่านตามเทศกาลว่า "สาธุการแด่พระองค์ ... ผู้ทรงเลือกเราจากบรรดาประชาชาติ ทรงเลี้ยงดูเราเหนือทุกภาษา และทรงทำให้เราบริสุทธิ์ด้วยพระบัญญัติของพระองค์" Aleinuสวดมนต์หมายถึงแนวความคิดของชาวยิวเป็นคนที่เลือก:

“เป็นหน้าที่ของเราที่จะสรรเสริญพระอาจารย์ของทุกคนเพื่อยกย่องผู้สร้างจักรวาลผู้ไม่ได้ทำให้เราเหมือนประชาชาติของโลกและไม่ได้วางเราเหมือนครอบครัวของแผ่นดิน; ผู้ไม่ได้ออกแบบชะตากรรมของเราให้ จงเป็นเช่นเขาทั้งหลาย หรือส่วนของเราเหมือนของบรรดาประชาชาติทั้งหลายของเรา เราคุกเข่าลงกราบและกราบทูลต่อพระพักตร์มหาราชา พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์และทรงสถาปนาแผ่นดิน สง่าราศีของพระองค์อยู่ในสวรรค์เบื้องบนที่ประทับของพระองค์อยู่ในที่สูงอันสูงส่ง[21]

การตีความเพิ่มเติม

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลจากสารานุกรมยิว ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกระหว่างปี ค.ศ. 1901–1906 ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ตามคำกล่าวของแรบไบ "อิสราเอลเป็นประเทศที่จงใจหรือหัวแข็งที่สุดในบรรดาประชาชาติ และโตราห์ก็จะต้องให้ขอบเขตและอำนาจแห่งการต่อต้านที่ถูกต้องแก่อิสราเอล มิฉะนั้น โลกจะทนต่อความดุร้ายไม่ได้" [22]

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสนอธรรมบัญญัติแก่ทุกชาติ แต่ทุกคนไม่ยอมรับยกเว้นอิสราเอล” [23]

เราจะเข้าใจได้อย่างไรว่า "คนต่างชาติที่อุทิศชีวิตของตนเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติมีตำแหน่งสูงเท่ากับมหาปุโรหิต" อาร์. เมียร์ กล่าวโดยอนุมานจากเลฟ สิบแปด 5; ครั้งที่สอง แซม vii. 19; คือ. xxvi 2; ป.ล. xxxiii 1, cxviii. 20,xxxv. 4 ที่ซึ่งความเครียดทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นที่อิสราเอล แต่อยู่ที่มนุษย์หรือคนชอบธรรม [24]

อนุสาวรีย์Maimonidesในกอร์โดบา สเปน

ไมโมนิเดสกล่าวว่า: ตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคำมั่นสัญญาที่ฮาเชมทำกับอับราฮัมและลูกหลานของเขาจะสำเร็จลุล่วงในครั้งแรกที่ยิตชากและยาคอฟ บุตรชายของยิตชาก ข้อนี้ได้รับการยืนยันโดยข้อความที่กล่าวว่า "พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เสมอ ... ที่พระองค์ทรงทำกับอับราฮัม ทรงสาบานต่อยิตชาก และยืนยันในพระราชกฤษฎีกาสำหรับยาคอฟ สำหรับยิสราเอล ว่าเป็นพันธสัญญานิรันดร์" [25] [26]

Gemara กล่าวถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ที่ไม่ใช่ยิวซึ่งศึกษา Torah [ 7 mitzvot ของเขา] [ ต้องการคำชี้แจง ]และเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดู Shita Mekubetzes, Bava Kama 38a ผู้ซึ่งกล่าวว่านี่เป็นการพูดเกินจริง[ ต้องการคำชี้แจง ] ไม่ว่าในกรณีใด คำกล่าวนี้ไม่ได้ยกย่องผู้ที่ไม่ใช่ยิว ริโชนิมอธิบายว่าเป็นการยกย่องโทราห์

Tosfos อธิบายว่ามันใช้ตัวอย่างของkohen gadol (มหาปุโรหิต) เพราะคำกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจากบทกวี " y'kara hi mipnimim " (มีค่ายิ่งกว่าไข่มุก) สิ่งนี้อธิบายไว้ที่อื่นใน Gemara เพื่อหมายความว่าโตราห์มีค่ามากกว่าpnimim (แปลว่า "ข้างใน" แทนที่จะเป็น "ไข่มุก" ดังนั้นโตราห์จึงซึมซับเข้าไปในตัวบุคคล) ซึ่งหมายถึงlifnai v'lifnim ( แปลว่า "ด้านในสุดของสถ​​านที่") นั่นคือที่ศักดิ์สิทธิ์ที่kahon gadolไป.

ไม่ว่าในกรณีใด ใน Midrash Rabba [27]ข้อความนี้ประกอบด้วยส่วนเสริมที่สำคัญ: ผู้ที่ไม่ใช่ยิวที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสและศึกษาโตราห์ ฯลฯ

ชาติอิสราเอลเปรียบเสมือนมะกอก เฉกเช่นผลไม้นี้ให้ผลผลิตน้ำมันอันล้ำค่าก็ต่อเมื่อถูกบีบและคั้นมากฉันนั้น ชะตากรรมของอิสราเอลก็เป็นหนึ่งในการกดขี่และความยากลำบากอย่างใหญ่หลวง เพื่อว่ามันจะได้ให้ปัญญาที่ส่องสว่างออกมา [28]ความยากจนเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดกับอิสราเอลในฐานะประชาชนที่ได้รับเลือก (29)เฉพาะเพราะผลงานที่ดีเท่านั้นคืออิสราเอลท่ามกลางประชาชาติ "ดังดอกลิลลี่ท่ามกลางพงหนาม" [30]หรือ "เหมือนข้าวสาลีท่ามกลางแกลบ" [31] [32]

มุมมองออร์โธดอกซ์สมัยใหม่

รับบี Lord Immanuel Jakobovitsอดีตหัวหน้ารับบีแห่งโบสถ์ยิวแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (ศาสนายิวออร์โธดอกซ์สมัยใหม่) บรรยายถึงการเลือกในลักษณะนี้:

“ใช่ ฉันเชื่อว่าแนวความคิดของผู้คนที่ถูกเลือกซึ่งยืนยันโดยศาสนายิวในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ คำอธิษฐาน และประเพณีพันปี อันที่จริง ฉันเชื่อว่าทุกคน—และแท้จริงแล้ว ในวิถีทางที่จำกัดกว่านั้น ทุกคน—คือ "เลือก" หรือถูกกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนบางประการในการทำให้การออกแบบของพรอวิเดนซ์ก้าวหน้า มีเพียงบางคนเท่านั้นที่บรรลุพันธกิจและคนอื่นไม่ทำ บางทีชาวกรีกอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้อุทิศตนให้กับศิลปะและปรัชญาที่มีลักษณะเฉพาะชาวโรมันเป็นผู้บุกเบิกบริการด้านกฎหมายและ รัฐบาลอังกฤษเพื่อนำระบอบรัฐสภามาสู่โลก และชาวอเมริกันเพื่อนำระบอบประชาธิปไตยในสังคมพหุนิยม ชาวยิวได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็น 'แปลกสำหรับฉัน' ในฐานะผู้บุกเบิกศาสนาและศีลธรรม นั่นคือและเป็นจุดประสงค์แห่งชาติของพวกเขา” [33]

นักศาสนศาสตร์ออร์โธดอกซ์สมัยใหม่Michael Wyschogrodเขียนว่า:

"[T] เขาไม่ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกของอับราฮัมเอง ... เราได้ยินเพียงว่าพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมออกจากสถานที่เกิดของเขาและไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะทรงแสดงให้เขาเห็นเขายังได้รับสัญญาว่าลูกหลานของเขาจะ กลายเป็นคนจำนวนมาก แต่ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์บอกเราว่าทำไมอับราฮัมจึงเลือกใคร ความหมายก็คือ พระเจ้าเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ไม่ทรงรับผิดชอบต่อการเลือกของพระองค์” [34]

รับบีนอร์มัน ลัมม์ผู้นำศาสนายิวสมัยใหม่ออร์โธดอกซ์เขียนว่า:

"การเลือกของอิสราเอลเกี่ยวข้องเฉพาะกับกระแสเรียกทางจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนในโตราห์ แท้จริงแล้ว หลักคำสอนนี้ได้รับการประกาศที่ซีนาย เมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงในพิธีสวดของเรา เช่น พระพรก่อนหน้าเชมา....จะเกี่ยวข้องเสมอ ถึง Torah หรือ Mitzvot ( บัญญัติ ) กระแสเรียกทางจิตวิญญาณนี้ประกอบด้วยหน้าที่เสริมสองอย่างซึ่งเรียกว่า "Goy Kadosh" ซึ่งเป็นของชาติศักดิ์สิทธิ์และ "Mamlekhet Kohanim" ซึ่งเป็นอาณาจักรของนักบวช เทอมแรกหมายถึงการพัฒนาของ การแยกจากกันหรือความแตกต่างของชุมชนเพื่อให้บรรลุการอยู่เหนือตนเองโดยรวม [... ] ระยะที่สองแสดงถึงภาระผูกพันของภราดรภาพแห่งชนชั้นสูงทางจิตวิญญาณที่มีต่อส่วนที่เหลือของมนุษยชาติ ฐานะปุโรหิตถูกกำหนดโดยผู้เผยพระวจนะว่าเป็นอาชีพการสอนโดยพื้นฐาน”[35]

มุมมองอนุรักษ์นิยม

ยิววิทยาลัยศาสนศาสตร์แห่งอเมริกา , วิทยาลัย rabbinical หลักของหัวโบราณยูดาย

ลัทธิยูดายหัวโบราณมองแนวคิดของการเลือกในลักษณะนี้:

“มีความเชื่อเพียงไม่กี่เรื่องที่มีความเข้าใจผิดมากเท่ากับหลักคำสอนของ 'ผู้ถูกเลือก' คัมภีร์โทราห์และศาสดาพยากรณ์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงความเหนือกว่าของชาวยิวโดยกำเนิด ในคำพูดของอาโมส (3:2) 'คุณเท่านั้นที่มีฉัน แยกจากทุกครอบครัวในโลก—นั่นคือเหตุผลที่เราจะเรียกเจ้ามารับผิดชอบความชั่วช้าของเจ้า' โตราห์บอกเราว่าเราต้องเป็น "อาณาจักรของพระสงฆ์และประเทศศักดิ์สิทธิ์" ด้วยภาระหน้าที่และหน้าที่ซึ่งไหลออกมาจากความตั้งใจของเราที่จะยอมรับสถานะนี้ ห่างไกลจากการเป็นใบอนุญาตสำหรับสิทธิพิเศษ มันนำมาซึ่งความรับผิดชอบเพิ่มเติมไม่เพียงต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่สำหรับเพื่อนมนุษย์ของเรา ดังที่ได้แสดงไว้ในการอ่านคัมภีร์โทราห์ ประชาชนของเรารู้สึกเสมอมาว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับเลือกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว สำหรับชาวยิวตามประเพณีสมัยใหม่หลักคำสอนเรื่องการเลือกตั้งและพันธสัญญาของอิสราเอลมีจุดมุ่งหมายเพื่อการดำรงอยู่ของชาวยิวซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ของตนเอง มันแสดงให้เห็นว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์พิเศษของเราและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ เราอยู่ในฐานะที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่จริงจังกับแนวคิดเรื่องการทำพันธสัญญากับพระเจ้าไม่เพียงสามารถเติบโตได้เมื่อเผชิญกับการกดขี่เท่านั้น แต่ยังเป็นที่มาของพรแก่พวกเขา เด็กและเพื่อนบ้าน มันบังคับให้เราสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมันแสดงให้เห็นว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์พิเศษของเราและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ เราอยู่ในฐานะที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่จริงจังกับแนวคิดเรื่องการทำพันธสัญญากับพระเจ้าไม่เพียงสามารถเติบโตได้เมื่อเผชิญกับการกดขี่เท่านั้น แต่ยังเป็นที่มาของพรแก่พวกเขา เด็กและเพื่อนบ้าน มันบังคับให้เราสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมันแสดงให้เห็นว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์พิเศษของเราและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ เราอยู่ในฐานะที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่จริงจังกับแนวคิดเรื่องการทำพันธสัญญากับพระเจ้าไม่เพียงสามารถเติบโตได้เมื่อเผชิญกับการกดขี่เท่านั้น แต่ยังเป็นที่มาของพรแก่พวกเขา เด็กและเพื่อนบ้าน มันบังคับให้เราสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนแห่งอิสราเอลที่ซึ่งเราอาจสอนด้วยตัวอย่างว่าการเป็น 'คนแห่งพันธสัญญา เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ' หมายความว่าอย่างไร" [36]

Rabbi Reuven Hammerแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคที่ถูกตัดออกในคำอธิษฐานของ Aleinu ที่กล่าวถึงข้างต้น:

"เดิมข้อความอ่านว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเหมือนประชาชาติที่ "ก้มลงสู่ความว่างเปล่าและความไร้สาระและอธิษฐานต่อพระเจ้าที่ไร้สมรรถภาพ" [... ] ในยุคกลางคำเหล่านี้ถูกเซ็นเซอร์เนื่องจากคริสตจักรเชื่อว่าพวกเขา เป็นการดูหมิ่นศาสนาคริสต์ การละเลย มีแนวโน้มที่จะทำให้รู้สึกว่าที่อเลนูสอนว่าเราทั้งแตกต่างและดีกว่าคนอื่น เจตนาที่แท้จริงคือการกล่าวว่าเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตรัสรู้แก่เรา ไม่เหมือนคนนอกศาสนา เรา บูชาพระเจ้าที่แท้จริง ไม่ใช่รูปเคารพ การเป็นชาวยิวไม่มีความเหนือกว่าโดยธรรมชาติ แต่เรายืนยันความเหนือกว่าของความเชื่อแบบ monotheistic เหนือลัทธินอกรีต แม้ว่าลัทธินอกรีตยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่เราไม่ใช่คนเดียวที่มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอีกต่อไป " [37]

มุมมองการปฏิรูป

ปฏิรูปศาสนายิวมีทัศนะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติดังนี้ “ตลอดมา อิสราเอลมีพันธกิจในการเป็นพยานต่อพระเจ้าเมื่อเผชิญกับลัทธินอกรีตและวัตถุนิยมทุกรูปแบบ เราถือว่านี่เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของเราที่จะร่วมมือกับมนุษย์ทุกคนในสถานประกอบการ ของอาณาจักรของพระเจ้า ภราดรภาพสากล ความยุติธรรม ความจริง และสันติภาพบนโลก นี่คือเป้าหมายพระเมสสิยาห์ของเรา" [38]ในปี พ.ศ. 2542 ขบวนการปฏิรูปกล่าวว่า "เราขอยืนยันว่าชาวยิวผูกพันกับพระเจ้าโดยพันธสัญญานิรันดร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในความเข้าใจอันหลากหลายเกี่ยวกับการสร้าง การเปิดเผย และการไถ่ถอน [... ] เราคืออิสราเอล ผู้คนที่ปรารถนาความศักดิ์สิทธิ์ แยกออกผ่านพันธสัญญาโบราณของเราและประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราท่ามกลางประชาชาติเพื่อเป็นพยานถึงการประทับของพระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อมโยงกันด้วยพันธสัญญานั้นและประวัติศาสตร์นั้นกับชาวยิวทุกคนในทุกยุคทุกสมัย” [39]

มุมมองทางเลือก

ความเท่าเทียมกันของจิตวิญญาณ

หน้าอกสูงของแรบไบ Menachem Mendel Schneerson สวมหมวกสีดำ
รับบีเมนาเคม เมนเดล ชเนียสัน "ลูบาวิทเชอร์ เรบเบ้"

แหล่งKabbalisticหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งTanyaมีข้อความที่ระบุว่าจิตวิญญาณของชาวยิวมีความแตกต่างในเชิงคุณภาพจากวิญญาณที่ไม่ใช่ชาวยิว จำนวนที่รู้จักกันเบ็ดพระที่นำเสนอทางเลือกของการอ่านทันย่าไม่ได้ใช้การเรียนการสอนนี้อย่างแท้จริงและแม้กระทั่งการจัดการที่จะคืนดีกับฝ่ายซ้ายความคิดของสากลและการต่อสู้ทางชนชั้นข้อความดั้งเดิมของ Tanya หมายถึง "ผู้บูชาเทวรูป" และไม่ได้กล่าวถึง "ชาติต่างๆ ของโลก" เลย แม้ว่าการตีความดังกล่าวจะได้รับการรับรองโดยMenachem Mendel Schneersonและเป็นที่นิยมในแวดวง Chabad ร่วมสมัยฮิลเลลแห่งปาริชผู้วิจารณ์ทันย่าในยุคแรกๆ เขียนว่าวิญญาณของคนต่างชาติที่ชอบธรรมมีความคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณของชาวยิวมากกว่า และโดยทั่วไปก็ดีและไม่เห็นแก่ตัว คำสอนนี้ได้รับการยอมรับจาก Schneerson และถือเป็นบรรทัดฐานใน Chabad [40]

แตกต่างแต่คุณค่าไม่ต่างกัน

ตามที่ผู้เขียนของ Tanya เองผู้ที่ไม่ใช่คนยิวที่ชอบธรรมสามารถบรรลุระดับจิตวิญญาณในระดับสูงได้เช่นเดียวกับทูตสวรรค์แม้ว่าจิตวิญญาณของเขาจะยังคงมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน แต่ไม่มีค่าจากชาวยิว [41] Tzemach Tzedekสาม rebbe ของ Chabad เขียนว่าชาวมุสลิมเป็นคนจิตใจดีโดยธรรมชาติ รับบีโยเซฟ จาค็อบสัน วิทยากรชาวชาบัดร่วมสมัยที่ได้รับความนิยม สอนว่าในโลกปัจจุบันนี้ ผู้ที่ไม่ใช่ยิวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทคนต่างชาติที่ชอบธรรม ซึ่งทำให้ทัศนคติของทันย่าผิดไปจากเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นแก่ตัว

ต่อต้านนิสม์ตีความของ Tanya ถูกนำเสนอโดยอับราฮัมยี Kheinโด่งยูเครนเบ็ดรับบีผู้สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์อนาธิปไตยและคิดว่าปีเตอร์ KropotkinดีTzaddikโดยทั่วไป Khein อ่าน Tanya ย้อนหลัง เนื่องจากวิญญาณของผู้บูชารูปเคารพเป็นที่รู้กันว่าชั่วร้าย ตามคำบอกของธัญญา ในขณะที่วิญญาณยิวเป็นที่รู้กันว่าดี เขาสรุปว่าคนที่เห็นแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นชาวยิวจริงๆ ในแง่จิตวิญญาณ ในขณะที่ชาตินิยมชาวยิวและผู้กดขี่ทางชนชั้นไม่ใช่ . ด้วยเหตุผลนี้ เขาอ้างว่าVladimir SolovyovและRabindranath Tagoreอาจมีจิตวิญญาณของชาวยิว ในขณะที่Leon Trotskyและเผด็จการอื่น ๆ ทำไม่ได้ และไซออนิสต์หลายคน ซึ่งเขาเปรียบเทียบกับลิงเป็นเพียง "ชาวยิวโดยสูติบัตร" [42]

คนที่ไม่ใช่ยิวที่ชอบธรรม

Nachman แห่ง Breslovยังเชื่อว่าชาวยิวเป็นระดับของจิตสำนึกและไม่ใช่คุณภาพโดยกำเนิด เขาเขียนว่า ตามหนังสือของมาลาคีเราสามารถพบ "ชาวยิวที่มีศักยภาพ" ได้ในทุกประเทศ ซึ่งจิตวิญญาณของพวกเขาสว่างไสวด้วยการก้าวกระโดดของ "ศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์" ซึ่ง "กระตุ้น" ความเป็นยิวในจิตวิญญาณของพวกเขา คนเหล่านี้อาจเปลี่ยนมานับถือศาสนายิว แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น แต่กลับรับรู้ถึงความสามัคคีอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานอกรีตของพวกเขา [43]

Isaac Aramaปราชญ์ผู้มีอิทธิพลและผู้ลึกลับแห่งศตวรรษที่ 15 เชื่อว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ชอบธรรมนั้นมีความเหมือนกันทางวิญญาณกับชาวยิวที่ชอบธรรม[44]รับบีMenachem Meiriนักวิจารณ์Catalan Talmudic ที่มีชื่อเสียงและนักปรัชญาMaimonidianถือว่าทุกคนซึ่งนับถือศาสนาที่มีจริยธรรมอย่างจริงใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "อิสราเอลฝ่ายวิญญาณ" ที่ยิ่งใหญ่กว่า เขารวมคริสเตียนและมุสลิมไว้ในหมวดหมู่นี้อย่างชัดเจน เมริปฏิเสธกฎลมุดิทั้งหมดที่เลือกปฏิบัติระหว่างชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว โดยอ้างว่าพวกเขาใช้เฉพาะกับรูปเคารพในสมัยโบราณซึ่งไม่มีสำนึกในศีลธรรม ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการแต่งงานระหว่างกัน ซึ่ง Meiri ตระหนักดี

เมรีนำแนวคิดเรื่อง "อิสราเอลฝ่ายวิญญาณ" มาใช้กับคำกล่าวของทัลมุดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของชาวยิว ตัวอย่างเช่น เขาเชื่อว่าคำกล่าวที่มีชื่อเสียงว่าอิสราเอลอยู่เหนือโชคชะตาทางโหราศาสตร์ ( Ein Mazal le-Israel ) ก็นำไปใช้กับผู้ติดตามความเชื่อทางจริยธรรมอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้เขายังถือเป็นประเทศที่อาศัยอยู่โดยดีทางศีลธรรมที่ไม่ใช่ชาวยิวเช่นแลง , เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ [45]

สปิโนซ่า

Tractatus Theologico-การเมือง

นักวิจารณ์คนหนึ่งของชาวยิว Chosenness เป็นนักปรัชญาบารุคสปิโนซา [46]ในบทที่สามของหนังสือเทววิทยา-การเมืองของเขาสปิโนซาตั้งข้อโต้แย้งกับการตีความที่ไร้เดียงสาของการเลือกชาวยิวของพระเจ้า นำหลักฐานจากพระคัมภีร์เขาโต้แย้งว่าการเลือกอิสราเอลของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกัน (เขาได้เลือกประเทศอื่นก่อนที่จะเลือกชาติฮีบรู) และการเลือกของชาวยิวนั้นไม่ครอบคลุม (ไม่รวมถึงชาวยิวทั้งหมด แต่เฉพาะ 'ผู้เคร่งศาสนา' เท่านั้น คน) หรือพิเศษ (รวมถึง 'ผู้เผยพระวจนะต่างชาติที่แท้จริง' ด้วย) ในที่สุด เขาโต้แย้งว่าการเลือกของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข เมื่อระลึกถึงหลายครั้งที่พระเจ้าขู่ว่าจะทำลายล้างชาติฮีบรูอย่างสมบูรณ์ พระองค์ยืนยันว่าการเลือกนี้ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ถาวร หรือไม่จำเป็น

คำวิจารณ์ของนักปฏิรูป

Reconstructionist Judaismปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเลือก รับบีมอร์เดคัย แคปแพลนผู้ก่อตั้งบริษัทกล่าวว่าแนวคิดที่ว่าพระเจ้าเลือกชาวยิวนำไปสู่ความเชื่อแบ่งแยกเชื้อชาติในหมู่ชาวยิว และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดตอนมาจากเทววิทยาของชาวยิว การปฏิเสธการเลือกนี้ชัดเจนในsiddurimของขบวนการ(หนังสือสวดมนต์) ตัวอย่างเช่น บทสวดดั้งเดิมที่อ่านก่อนอ่านจากโตราห์มีวลีที่ว่า "asher bahar banu mikol ha'amim"—"สรรเสริญพระเจ้าของเรา ผู้ปกครองจักรวาลผู้ทรงเลือกเราจากบรรดาประชาชาติด้วยการให้เรา โตราห์" ฉบับ Reconstructionist ถูกเขียนใหม่ว่า "asher kervanu la'avodato", "สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา ผู้ปกครองจักรวาลที่ดึงเราไปสู่บริการของคุณด้วยการมอบอัตเตารอตแก่เรา" ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ขบวนการ Reconstructionist ได้ออกPlatform on Reconstructionismระบุว่าแนวคิดเรื่องการเลือกนั้น "ไม่สามารถป้องกันได้ทางศีลธรรม" เพราะใครก็ตามที่มีความเชื่อดังกล่าว "ก็หมายความว่า ความเหนือกว่าของชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งและการปฏิเสธของผู้อื่น" [47]

นักสร้างใหม่บางคนไม่ยอมรับมุมมองนี้ แนวทางใหม่ล่าสุดของขบวนการKol Haneshamahรวมถึงการให้พรแบบดั้งเดิมเป็นทางเลือก และนักเขียนแนวปฏิรูปสมัยใหม่บางคนมีความเห็นว่าสูตรดั้งเดิมไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และควรน้อมรับไว้ [48]

หนังสือสวดมนต์ต้นฉบับโดยMarcia Falkนักกวีสตรีนิยม Reconstructionist , The Book of Blessingsได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากชาวยิวทั้งปฏิรูปและนักปฏิรูป Falk ปฏิเสธแนวคิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลำดับชั้นหรือความแตกต่าง เธอเห็นความแตกต่างใด ๆ ที่นำไปสู่การยอมรับความแตกต่างประเภทอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่อคติ เธอเขียนว่าในฐานะสตรีนิยมทางการเมืองแบบเสรีนิยม เธอต้องปฏิเสธความแตกต่างระหว่างชายและหญิง รักร่วมเพศและรักต่างเพศ ยิวและไม่ใช่ยิว และแม้กระทั่งความแตกต่างระหว่างวันสะบาโตกับอีกหกวันในสัปดาห์ เธอจึงปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเลือกที่ผิดจรรยาบรรณ เธอยังปฏิเสธศาสนศาสตร์ของชาวยิวโดยทั่วไป และกลับยึดถือรูปแบบของมนุษยนิยมทางศาสนาแทน Falk พิมพ์ว่า:

"ความคิดของอิสราเอลในฐานะคนที่พระเจ้าเลือก [...] เป็นแนวคิดหลักในศาสนายิวของพวกแรบบี แต่กลับเป็นปัญหาเฉพาะสำหรับชาวยิวจำนวนมากในทุกวันนี้ ที่ดูเหมือนว่าจะบินไปท่ามกลางความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่ว่ามนุษยชาติทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใน ภาพลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์—และด้วยเหตุนี้ มนุษย์ทุกคนจึงได้รับความรักและคุณค่าเท่าเทียมกันโดยพระเจ้า [...] ฉันพบว่าเป็นการยากที่จะนึกถึงสตรีนิยมยิวที่จะรวมเอาสิ่งนี้ไว้ในการสอน: การประเมินค่าของคนคนหนึ่งและเหนือกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด เปรียบได้กับเอกสิทธิ์ของเพศใดเพศหนึ่งมากเกินไป" [49]

จูดิธ พลาสโคว์นักเขียนแนวรื้อสร้างยังวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเรื่องการคัดเลือก ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเดียวกับฟอล์ค เป็นเลสเบี้ยนเสรีทางการเมือง Plaskow ปฏิเสธความแตกต่างส่วนใหญ่ระหว่างชายและหญิงกะเทยและรักต่างเพศกับชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว ตรงกันข้ามกับ Falk Plaskow ไม่ได้ปฏิเสธแนวความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับความแตกต่างที่นำไปสู่ความเชื่อที่ผิดจรรยาบรรณโดยเนื้อแท้และถือเป็นรูปแบบคลาสสิกของเทวนิยมของชาวยิวมากกว่า Falk [ ต้องการการอ้างอิง ]

มีการตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านี้เป็นจำนวนมากโดยชาวยิวปฏิรูปและอนุรักษ์นิยม พวกเขาเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ขัดต่อคำสอนที่ไม่มีอยู่ในรูปแบบเสรีนิยมของศาสนายิว และเป็นสิ่งที่หาได้ยากในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ (นอกชุมชนฮาเรดีบางแห่ง เช่นChabad ) การวิพากษ์วิจารณ์ที่แยกจากกันเกิดขึ้นจากการมีอยู่ของรูปแบบสตรีนิยมของศาสนายิวในทุกนิกายของศาสนายิว ซึ่งไม่มีปัญหากับแนวคิดเรื่องการเลือก [ ต้องการการอ้างอิง ]

ทัศนะของศาสนาอื่นๆ

อิสลาม

ลูกหลานของอิสราเอลได้รับสถานะพิเศษในหนังสืออิสลาม อัลกุรอาน (2:47 และ 2:122) [50]อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมุสลิมชี้ให้เห็นว่าสถานะนี้ไม่ได้มอบให้กับชาวอิสราเอลใด ๆ ที่เหนือกว่าทางเชื้อชาติ และใช้ได้เพียงตราบเท่าที่ชาวอิสราเอลรักษาพันธสัญญาของพวกเขากับพระเจ้า [51]

ศาสนาคริสต์

ภาพวาดของนักบุญพอลในการเขียนสาส์นของพระองค์ศตวรรษที่ 16 (Blaffer Foundation Collection, Houston, Texas) ของศิลปิน เปาโลเป็นบุคคลสำคัญคนแรกในประวัติศาสตร์คริสเตียนที่ถือว่ากฎหมายของชาวยิวใช้ไม่ได้อีกต่อไป

คริสเตียนบางคนเชื่อว่าชาวยิวเป็นคนที่พระเจ้าเลือก[52]แต่เนื่องจากการปฏิเสธของชาวยิวของพระเยซูคริสเตียนจึงได้รับสถานะพิเศษนั้น [53]ทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักกันSupersessionism

คริสเตียนคนอื่นๆ เช่น ชาวคริสต์นิกายคริสตาเดลเฟีย เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธอิสราเอลในฐานะคนที่พระองค์ทรงเลือก[54]และที่จริงแล้วชาวยิวจะยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ส่งผลให้พวกเขาได้รับความรอด [55] [56]

ออกัสตินวิพากษ์วิจารณ์การเลือกของชาวยิวว่าเป็น "เนื้อหนัง" เขาให้เหตุผลว่าอิสราเอลได้รับเลือก "ตามเนื้อหนัง" [57]

อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างศาสนายิวกับศาสนาอื่น

Avi BekerนักวิชาการชาวอิสราเอลและอดีตเลขาธิการของWorld Jewish Congressถือว่าแนวคิดของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นแนวความคิดที่กำหนดของศาสนายิวและ "ปัญหาทางจิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และเทววิทยาที่ไม่ได้พูดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติ " ในหนังสือของเขาThe Chosen: The History of an Idea, and the Anatomy of an ObsessionBeker แสดงความคิดเห็นว่าแนวคิดเรื่องการเลือกเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติ โดยอธิบายทั้งความชื่นชมยินดีและความอิจฉาริษยาและความเกลียดชังที่โลกมีต่อชาวยิวทั้งในแง่ศาสนาและทางโลก เบเกอร์ให้เหตุผลว่าในขณะที่ศาสนาคริสต์ได้ปรับเปลี่ยนหลักคำสอนเกี่ยวกับการพลัดถิ่นของชาวยิว ศาสนาอิสลามไม่ได้พลิกกลับหรือปฏิรูปเทววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดของทั้งชาวยิวและคริสเตียน จากข้อมูลของ Beker สิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งในความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล [58] [ ต้องการหน้า ]

ชาติพันธุ์นิยม

นักปรัชญาชาวอิสราเอล Ze'ev Levy เขียนว่าการเลือกสามารถ "(บางส่วน) ให้เหตุผลจากมุมมองทางประวัติศาสตร์เท่านั้น" ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางจิตวิญญาณและศีลธรรมต่อชีวิตชาวยิวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในฐานะ "ตัวแทนที่มีประสิทธิภาพของการปลอบโยนและความหวัง" อย่างไรก็ตาม เขาชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีทางมานุษยวิทยาสมัยใหม่"ไม่เพียงแต่ประกาศความเท่าเทียมกันสากลโดยธรรมชาติของทุกคน [ในฐานะ] มนุษย์เท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความเท่าเทียมกันของวัฒนธรรมมนุษย์ทั้งหมด" [เน้นที่ต้นฉบับ] เขากล่าวต่อว่า "ไม่มีคนหรือวัฒนธรรมที่ด้อยกว่าและเหนือกว่า แต่มีเพียงความแตกต่างอื่น ๆเท่านั้น" เขาสรุปว่าแนวคิดของการสร้างความ Chosenness ประเพณี, "ซึ่งไม่ไปควบคู่กับสิ่งอื่น นั่นคือ, เคารพในความเป็นอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข". [59]

บางคน[60]อ้างว่าแนวความคิดเกี่ยวกับคนที่เลือกโดยยูดายเป็นการเหยียดผิวเพราะมันบอกเป็นนัยว่าชาวยิวเหนือกว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ต่อต้านการใส่ร้ายลีกยืนยันว่าแนวคิดของคนที่ได้รับการแต่งตั้งภายในยูดายมีอะไรจะทำอย่างไรกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ [61]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ เคลเมนท์, โรนัลด์ (1968) พระเจ้าเลือกคน: ตีความศาสนศาสตร์ของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ในซีรีส์ Religious Book Club , 182. London: SCM Press
 2. The Jews as a Chosen People: Tradition and Transformation, S. Leyla Gurkanพี. 9
 3. ^ กันดารวิถี 27:16
 4. ^ (ดู Wikipedia "Tosefta")
 5. ^ 2013 ดัชนีประชาธิปไตย , "เราถามว่า: "คุณเชื่อว่าชาวยิวเป็น 'คนที่ถูกเลือก' มากแค่ไหน" ดังที่แสดงในรูปที่ 34 ประมาณสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามชาวยิว (64.3%) เชื่อว่า “อย่างยิ่ง” หรือ “ค่อนข้างมาก” ว่าชาวยิวเป็นผู้ที่ถูกเลือกอย่างแท้จริง ในขณะที่หนึ่งในสาม (32.7%) ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้”
 6. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1–2
 7. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 7:5–6
 8. ^ ดู ความสอดคล้อง qarach (קเยร้ח) ; qorchah หรือ qorcha ( ק ק )
 9. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 14:1–2
 10. ^ อพยพ 19:5
 11. ^ (ปฐมกาล 17:7)
 12. ^ อพยพ 19:6
 13. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 7:7–8
 14. ^ อาโมส 3:2
 15. ^ กันดารวิถี 27:16
 16. ^ ฮีบรูไบเบิล
 17. ^ เลวีน 1907/1966
 18. ^ มิชนาห์ ซันเฮดริน 4:5
 19. ^ ศาลสูงสุด 105a)
 20. ^ "คนที่ถูกเลือก" สารานุกรมบริแทนนิกา . 20 กุมภาพันธ์ 2561.
 21. แปลโดย Philip Birnbaum, "หนังสือสวดมนต์วันศักดิ์สิทธิ์"
 22. ^ เบอาห์ 25ข
 23. ^ เมฆ. ยิโตร, เปส. RK 103b, 186a, 200a
 24. ^ Sifra, Aḥare Mot, 86B; บาเชอร์ "อ.ตาล" ii. 31
 25. ^ เตฮิลลิม 105: 8,9
 26. ^ เอวรายาคอฟ Finkel ไมโมนิเดสที่จำเป็น คำแปลของ Rambam , Jason Aronson Inc , Northvale New Jersey London
 27. ^ บา มิดบาร์ 13:15
 28. ^ ตัวอย่าง ร. xxxvi:1.
 29. ^ Ḥag. 9b
 30. ^ ลาดเท. ร. ii. 2
 31. ^ มิด. เต. ผม. 4
 32. ^ Weber's "System der Altsynagogalen Theologie", etc., pp. 59–69, เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงของอิสราเอลในฐานะประชาชนที่ได้รับเลือก
 33. ^ qtd. ในแมคเคนซี
 34. ^ Wyschogrod ไมเคิล องค์กรแห่งศรัทธา ศาสนายิวในฐานะการเลือกตั้งทางร่างกาย พ.ศ. 2527 หน้า 174–177
 35. ^ ลัมม์, นอร์แมน. "เจ็ดสิบหน้า: หลักแห่งศรัทธา เล่ม 1" Google หนังสือ . 16 กุมภาพันธ์ 2018.
 36. ^ Emet Ve-Emunah: หลักการของยูดายจารีต , JTSA, New York, ปี 1988, p.33-34
 37. ^ Reuven ค้อนหรือ Hadashที่ Rabbinical สภานิวยอร์ก 2003
 38. The Guiding Principles of Reform Judaism , โคลัมบัส,โอไฮโอ , 1937
 39. คำชี้แจงของหลักการเพื่อการปฏิรูปศาสนายิวรับรองในอนุสัญญาพิตต์สเบิร์กปี 2542 การประชุมกลางของแรบบิสแห่งอเมริกา
 40. ^ บทเรียนในทันย่า ฉบับที่. 1, ช. 1
 41. ^ סידורהרב, שעראכילתמצה
 42. ^ ר' אברהםחן, במלכותהיהדות (แรบไบอับราฮัมเฉิน "ในราชอาณาจักรยูดาย")
 43. ^ Likutei Moharan ตอนที่ 2 ,5
 44. ^ ไอแซก Arama, Akedat ขลัง, Ch 60
 45. ^ เกร็กสเติร์น ปรัชญาและวัฒนธรรมของแรบบินิก: การตีความและการโต้เถียงของชาวยิวในยุคกลางของลันเกอด็อก . เลดจ์ ยิวศึกษา ซีรีส์
 46. ^ ประกาศ Zeev "สปิโนซากับความเป็นไปไม่ได้ทางปรัชญาของคนที่ถูกเลือก" การเรียนรู้ของชาวยิวของฉัน 2536 20 กุมภาพันธ์ 2561
 47. ^ สภาคอนเร่งเร้าและ Havurot จดหมายข่าวกันยายน 1986 หน้า D, อี
 48. เช่น Mitchell Max, The Chosen People: Reclaiming Our Sacred Myth
 49. ^ Falk 1996
 50. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2018-03-31 . สืบค้นเมื่อ2010-09-04 .CS1 maint: archived copy as title (link)
 51. ^ เอ็ม. อับดุลซาลาม. "คือคัมภีร์กุรอานต่อต้านยิว ?: Semites ที่ได้รับการแต่งตั้งคน ."
 52. ↑ การ ปลดปล่อยและการปรองดอง: เทววิทยาสีดำ p. 24
 53. ^ ความเห็น Collegeville พระคัมภีร์: ขึ้นอยู่กับนิวอเมริกันพระคัมภีร์ , โรเบิร์ตเจ Karris, Liturgical กด 1992 พี 1042
 54. ^ โรม 11:2
 55. ^ เศคาริยาห์ 12:10 ,โรม 11:26
 56. ^ อิสราเอล: God's People, God's Land , David M. Pearce, Christadelphian Magazine and Publishing Association Ltd (สหราชอาณาจักร)
 57. ^ ออกัสติน. แอดเวอร์ซิอุส จูไดออส .
 58. ^ อาวีเบเกอร์, The Chosen: ประวัติความเป็นมาของไอเดียและกายวิภาคของ Obsession นิวยอร์ก: พั Macmilan 2008 คำนำ
 59. ^ วิญญาณของเซอเลวี่ยูดายและ Chosenness: ในบางประการที่เป็นที่ถกเถียงจากสปิโนซาเพื่อร่วมสมัยชาวยิวคิดในแดเนียลเอชแฟรงก์เอ็ด (1993). ของบุคคลออกจากกัน: Chosenness และพิธีกรรมของชาวยิวในปรัชญาความคิด ซันนี่ กด. ISBN 978-0-7914-1631-0., NS. 104
 60. ^
  • Dinstien, Yoram (Ed.), Israel Yearbook on Human Rights 1987, Volume 17; เล่ม 1987 , หน้า 29
  • Sharoni, Simona, "Feminist Reflections on the Interplay between Racism and Sexism in Israel", ในการเหยียดเชื้อชาติและการกีดกันทางเพศที่ท้าทาย: ทางเลือกในการอธิบายทางพันธุกรรม , Ethel Tobach, Betty Rosoff (Eds), Feminist Press, 1994, p 319
  • Beker, Avi, Chosen: ประวัติของความคิด, กายวิภาคของความหลงใหล , Macmillan, 2008, หน้า 131, 139, 151
  • Brown, Wesley, Christian Perspectives on the Israeli-Palestinian Conflict , หน้า 66
  • ยาโคบ โยนาธานอิสราเอล: ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ถูกแบ่งแยกหน้า 69
 61. The Talmud in Anti-Semitic Polemics Archived 2010-08-05 at the Wayback Machine , Anti-Defamation League (กุมภาพันธ์ 2546)

อ้างอิง

 • Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism , JTSA, New York, 1988, หน้า 33–34
 • Platform on Reconstructionism Federation of Reconstructionist Congregations and Havurot, กันยายน 1986, หน้า D, E
 • คำแถลงหลักการเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว , 1999 อนุสัญญาพิตส์เบิร์กของการประชุมกลางของ American Rabbis
 • สารานุกรม Judaica , Keter Publishing
 • Ismar Elbogen Jewish Liturgy: A Comprehensive History JPS, 1993 การศึกษาเชิงวิชาการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับพิธีสวดของชาวยิวที่เคยเขียนมา
 • Marcia Falk หนังสือพร HarperSanFranciso, 1996
 • รูเวน แฮมเมอร์ , เอ็ด. หรือ Hadash: คำอธิบายเกี่ยวกับ Siddur Sim Shalom สำหรับ Shabbat and Festivals , The Rabbinical Assembly , 2003
 • นอสสันเชอร์แมน , เอ็ด. The Complete Artscroll Siddur , Mesorah Publications ฉบับที่ 2, 1986

อ่านเพิ่มเติม

 • ไอเซน, อาร์โนลด์ เอ็ม. (1990). "วาทศิลป์แห่งการเลือกและการสร้างอัตลักษณ์ชาวยิวอเมริกัน". ในLipset, Seymour Martin (ed.) ฝ่ายอเมริกันและชุมชนชาวยิว สำนักพิมพ์การทำธุรกรรม ISBN 978-0-88738-286-4.
 • แดเนียล เอช. แฟรงค์ เอ็ด (1993). ของบุคคลออกจากกัน: Chosenness และพิธีกรรมของชาวยิวในปรัชญาความคิด ซันนี่ กด. ISBN 978-0-7914-1631-0. (ตอนที่ 1. การเลือก)

ลิงค์ภายนอก

0.10111904144287