ปรัชญายิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ปรัชญายิว ( ฮีบรู : פילוסופיה יהודית ) รวมถึงปรัชญา ทั้งหมด ที่ดำเนินการโดยชาวยิว หรือเกี่ยวกับศาสนาของศาสนายิว จนกระทั่งปัจจุบันHaskalah (การตรัสรู้ของชาวยิว) และ การ ปลดปล่อยของชาวยิว ปรัชญาของชาวยิวหมกมุ่นอยู่กับความพยายามที่จะปรองดองความคิดใหม่ที่สอดคล้องกันในประเพณีของRabbinic Judaismดังนั้นจึงจัดระเบียบความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยิวให้อยู่ในกรอบการศึกษาและมุมมองโลกของชาวยิวที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการยอมรับในสังคมสมัยใหม่ ชาวยิวที่มีการศึกษาทางโลกจึงยอมรับหรือพัฒนาปรัชญาใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่พวกเขาพบตอนนี้

การค้นพบ ปรัชญากรีกโบราณอีกครั้งในยุคกลางท่ามกลางสถาบันจีโอนิ ม ของสถาบันบาบิโลนในศตวรรษที่ 10 ได้นำปรัชญาที่มีเหตุผลมาสู่พระคัมภีร์ไบเบิล - ลัทธิ ยูดายทัลมุด ปรัชญามักจะแข่งขันกับคับบาลาห์ ทั้งสองโรงเรียนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม คลาสสิกของพวกรับบี แม้ว่าการลดลงของ เหตุผลนิยมทางวิชาการจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดให้ชาวยิวเข้าสู่แนวทางแบบคับบาลิสติก สำหรับชาวยิวอาซเกนาซีการปลดปล่อยและการเผชิญหน้ากับความคิดทางโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นไปได้เปลี่ยนแปลงวิธีการมองปรัชญา AshkenaziและSephardiภายหลังชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางโลกอย่างคลุมเครือมากกว่าในยุโรปตะวันตก ในการตอบสนองที่หลากหลายต่อความทันสมัย ​​แนวคิดทางปรัชญาของชาวยิวได้รับการพัฒนาข้ามช่วงของการเคลื่อนไหวทางศาสนา ที่เกิดขึ้น ใหม่ พัฒนาการเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นความต่อเนื่องหรือแยกออกจากหลักการของปรัชญารับบีในยุคกลาง เช่นเดียวกับ แง่มุมทาง วิภาษวิธี ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ของความคิดของชาว ยิวและส่งผลให้ทัศนคติของชาวยิวร่วมสมัยที่หลากหลายต่อวิธีการทางปรัชญา

ปรัชญายิวโบราณ

ปรัชญาในพระคัมภีร์

วรรณกรรมของแร บบินี บางครั้งมองว่าอับราฮัมเป็นนักปรัชญา บางคนแนะนำว่าอับราฮัมแนะนำปรัชญาที่เรียนรู้จากเมลคีเซเด[1]เพิ่มเติม ชาวยิวบางคนเรียกอับราฮัมว่า "หนังสือแห่งการสร้างสรรค์" เซเฟอร์ เย ซีราห์ [2] Midrash [3] อธิบายว่าอับราฮัมเข้าใจโลกนี้ อย่างไรให้มีผู้สร้างและผู้กำกับโดยเปรียบเทียบโลกนี้กับ "บ้านที่มีแสงสว่าง" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าการโต้แย้งจากการออกแบบ สดุดีมีคำเชิญให้ชื่นชมพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านผลงานของเขา จากนี้ นักวิชาการบางคนแนะนำว่า[4] ปัญญาจารย์มักถูกมองว่าเป็นงานปรัชญาแท้เพียงงานเดียวในฮีบรูไบเบิล ; กษัตริย์โซโลมอนผู้แต่ง พยายามที่จะเข้าใจสถานที่ของมนุษย์ในโลกและความหมายของชีวิต [5]

ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย

Philoพยายามหลอมรวมและประสานปรัชญากรีกและยิวเข้าด้วยกันโดยใช้อุปมานิทัศน์ ซึ่งเขาเรียนรู้จากการอธิบายของชาวยิวและลัทธิสโต อิก [6]ฟิโลพยายามทำให้ปรัชญาของเขาเป็นหนทางในการปกป้องและพิสูจน์ความจริงทาง ศาสนาของชาวยิว ความจริงเหล่านี้เขาถือว่าคงที่และแน่วแน่และปรัชญาถูกใช้เป็นเครื่องช่วยสู่ความจริงและเป็นหนทางไปสู่ความจริง. ด้วยเหตุนี้ Philo จึงเลือกจากหลักปรัชญาของชาวกรีก ปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับศาสนายิว เช่น หลักคำสอนของอริสโตเติลเรื่อง นิรันดรและการทำลายล้าง ของ โลก

ดร. Bernard Revelในวิทยานิพนธ์เรื่อง Karaite halakha ชี้ไปที่งานเขียนของ Jacob Qirqisaniแห่งKaraiteในศตวรรษที่ 10 ซึ่งกล่าวถึง Philo ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Karaites ใช้ประโยชน์จากงานของ Philo ในการพัฒนา Karaite Judaism ได้อย่างไร งานของ Philo กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิชาการชาวคริสต์ในยุคกลางที่ใช้ประโยชน์จากงานของ Karaites เพื่อให้เชื่อในคำกล่าวอ้างของพวกเขาว่า "สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อของชาวยิว" ซึ่งเป็นที่มาที่ถูกต้องทางเทคนิค แต่ยังเป็นการหลอกลวง

ทุนชาวยิวหลังการทำลายวิหารที่สอง

กับการทำลายวิหารที่สอง ของโรมัน ใน 70 ซีอีวัดที่สองของศาสนายูดายอยู่ในความระส่ำระสาย[7]แต่ประเพณีของชาวยิวได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณการประลองยุทธ์ที่ชาญฉลาดของJohanan ben Zakaiผู้ช่วยสภาซันเฮด ริน และย้ายไปยังYavne การคาดเดาเชิงปรัชญาไม่ได้เป็นศูนย์กลางของศาสนายิว ของแรบบิ นิก แม้ว่าบางคนมองว่ามิชนาห์เป็นงานเชิงปรัชญาก็ตาม [8] รับบี Akivaยังถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีปรัชญา [9] คำพูดของเขารวมถึง:

 1. "มนุษย์เป็นที่โปรดปรานสักเพียงใด เพราะเขาถูกสร้างขึ้นตามรูปเคารพ เพราะในรูปนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์" (ปฐมกาล ix. 6)
 2. "ทุกสิ่งคาดการณ์ได้ แต่เสรีภาพ [ของเจตจำนง] มอบให้กับทุกคน"
 3. "โลกถูกควบคุมด้วยความเมตตา... แต่การตัดสินใจของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าของความดีหรือความชั่วในการกระทำของคนๆ หนึ่ง"

หลังจากการจลาจล Bar Kokhbaนักวิชาการของ Rabbic รวมตัวกันในTiberiasและSafedเพื่อรวบรวมและประเมินศาสนายิวอีกครั้ง กฎหมาย เทววิทยา พิธีกรรม ความเชื่อ และโครงสร้างความเป็นผู้นำ ในปี 219 CE สถาบัน Sura (ซึ่งชาวยิว Kalam เกิดขึ้นหลายศตวรรษต่อ มา) ก่อตั้งโดยAbba Arika เป็นเวลาห้าศตวรรษข้างหน้า สถาบันทัลมูดิกมุ่งเน้นไปที่การสร้างศาสนายิวใหม่ และมีการสืบสวนสอบสวนเชิงปรัชญาเพียงเล็กน้อย (ถ้ามี) [ ต้องการการอ้างอิง ]

ใครมีอิทธิพลต่อใคร?

ศาสนายิวของแรบบินิกมีกิจกรรมทางปรัชญาที่จำกัด จนกระทั่งถูกท้าทายโดยอิสลาม ศาสนายิวของคาราอิเต และศาสนาคริสต์ —กับทานัค มิชนาห์ และทัลมุด ไม่จำเป็นต้องมีกรอบแนวคิดทางปรัชญา จากมุมมองทางเศรษฐกิจ รดานิษฐ์การครอบงำทางการค้าถูกแย่งชิงโดยการบังคับเปลี่ยนใจเลื่อมใสคริสเตียนและอิสลามที่มีการประสานงาน และการทรมาน นักวิชาการชาวยิวที่ดึงดูดใจให้เข้าใจภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่พึ่งเกิดขึ้น การสืบสวนเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดใหม่และการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างนักวิชาการชาวยิวและอิสลามในด้านนิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และปรัชญา นักวิชาการชาวยิวมีอิทธิพลต่อนักวิชาการอิสลามและนักวิชาการอิสลามมีอิทธิพลต่อนักวิชาการชาวยิว นักวิชาการร่วมสมัยยังคงถกเถียงกันต่อไปว่าใครเป็นมุสลิมและใครเป็นยิว— "ปราชญ์อิสลาม" บางคนเป็น "ปราชญ์ชาวยิว" ก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม นักวิชาการชาวยิวบางคนเต็มใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เช่นอับดุลลาห์ บิน สลามในขณะที่คนอื่น ๆ กลับคืนสู่ศาสนายิวในเวลาต่อมา และคนอื่นๆ ที่เกิดและเติบโตเป็นชาวยิวibn al-Rawandiแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ตามประเพณีของเพื่อนบ้าน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ราวๆ ค.ศ. 700 ซีอี ʿAmr ibn ʿUbayd Abu ʿUthman al-Basri แนะนำแนวความคิดสองแนวที่มีอิทธิพลต่อนักวิชาการชาวยิว อิสลาม และคริสเตียน:

 1. กาดาริยาห์
 2. บะหัศมิยะ มุฏฏิละ ห์

เรื่องราวของ Bahsamiyya Muʿtazila และ Qadariyah มีความสำคัญพอ ๆ กับความเชื่อมโยงทางปัญญาของศาสนายิวและศาสนาอิสลามในศาสนาอิสลามในสเปน

ราวปี ค.ศ. 733 Mar Natronai ben Habibai ย้ายไปที่Kairouanจากนั้นไปสเปน คัดลอกTalmud Bavliสำหรับ Academy ที่ Kairouan จากความทรงจำ ต่อมาก็นำสำเนาไปกับเขาที่สเปน [10]

คาราอิซึม

ยืมจากMutakallaminของBasra , Karaites เป็นกลุ่มชาวยิวกลุ่มแรกที่ให้ศาสนายิวกับMuʿtazila Karaites ใช้เสรีภาพในการตีความTanakhใหม่ โดย ปฏิเสธประเพณีลมุดและของรับบีนิคัล นี่หมายถึงการละทิ้งโครงสร้างความเชื่อพื้นฐานของชาวยิว นักวิชาการบางคนแนะนำว่าแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการก่อตัวของ Karaism คือปฏิกิริยาต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Shi'i Islam ซึ่งยอมรับ Judaism เป็นศรัทธา monotheistic แต่อ้างว่ามันเบี่ยงเบนจาก monotheism โดยการเลื่อนไปยังผู้มีอำนาจของรับบี Karaites ซึมซับบางแง่มุมของนิกายยิวเช่นสาวกของAbu ​​Isa (Shi'ism), Maliki(สุหนี่) และชาวยุดฆานี (ซูฟี) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทุนอิสลามตะวันออกแต่เลื่อนออกไปเป็นอัชอารีเมื่อใคร่ครวญวิทยาศาสตร์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

เริ่มการสังเคราะห์เชิงปรัชญา

Asuristan (แสดง: อิรัก สมัยใหม่ ) เรียกอีกอย่างว่าบาบิโลเนีย : ศูนย์ทุนการศึกษาของชาวยิวโบราณ

การแพร่กระจายของศาสนาอิสลามไปทั่วตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทำให้ชาวมุสลิมทั้งหมดเคยเป็นชาวยิว ปรัชญา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และคณิตศาสตร์ของกรีก ถูกซึมซับโดยนักวิชาการชาวยิวที่อาศัยอยู่ในโลกอาหรับเนื่องจากการแปลข้อความเหล่านั้นเป็นภาษาอาหรับ ส่วนที่เหลือของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย . ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวยิวในยุคแรก ๆ นำเรื่องราวจากมรดกของพวกเขาที่รู้จักกันในชื่อIsra'iliyyatซึ่งเล่าถึงBanu Isra'ilผู้เคร่งศาสนาของอิสราเอลโบราณ Hasan of Basraหนึ่งในผู้ลึกลับที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคแรกๆได้แนะนำ ตำนาน ของ Isra'iliyyat จำนวนมากในทุนการศึกษาอิสลาม เรื่องราวที่กลายมาเป็นตัวแทนของแนวคิดลึกลับของอิสลามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาซูฟี

Hai Gaonแห่งPumbedita Academyเริ่มขั้นตอนใหม่ในการให้ทุนการศึกษาและการสอบสวนของชาวยิว ( hakirah ); Hai Gaon เสริมทุนการศึกษา Talmudic ด้วยการศึกษาที่ไม่ใช่ชาวยิว ไฮ กอนเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางเทววิทยาในสมัยของเขามากจนโมเสส บิน เอสราเรียกเขาว่า มุตา คัลลิม ไฮมีความสามารถในการโต้เถียงกับผู้ติดตามของ Qadariyyah และ Mutazilites ซึ่งบางครั้งก็ใช้วิธีการโต้เถียงของพวกเขา ผ่านการติดต่อกับ Talmudic Academies ที่ Kairouan, Cordoba และ Lucena Hai Gaon ส่งต่อการค้นพบของเขาไปยังนักวิชาการ Talmudic ในนั้น

คำสอนของพี่น้องผู้บริสุทธิ์ถูกนำไปทางทิศตะวันตกโดยนักวิชาการและนักเล่นแร่แปรธาตุ Cordovan หะ ดีษ Maslama al-Qurṭubī (เสียชีวิต 964) [11]ซึ่งพวกเขาจะมีความสำคัญเป็นศูนย์กลางของนักปรัชญาชาวยิวของอิสลามสเปน หัวข้อหนึ่งที่เน้นโดยพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์และนำมาใช้โดยนักปรัชญาชาวยิวชาวสเปนส่วนใหญ่คือการเปรียบเทียบพิภพเล็ก-มหภาค [12]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา สเปนได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงปรัชญาซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการที่ชาวยิว มุสลิม และคริสเตียนหลั่งไหลเข้ามาสอบถามทางปรัชญา [13]

ปรัชญายิวก่อนไมโมนิเดส

"ไฮวีคนนอกรีต"

ตามคำกล่าวของ Sa'adya Gaon ชุมชนชาวยิวของBalkh (อัฟกานิสถาน) ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: "ยิว" และ "ผู้คนที่เรียกว่าชาวยิว"; Hiwi al-Balkhiเป็นสมาชิกคนหลัง โดยทั่วไปแล้ว Hiwi ถือเป็นนักปรัชญา "ยิว" คนแรกที่นำ Pentateuch ไปวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ นัก วิชาการบางคนมองว่า ฮิวีเป็นคนที่มีความขัดแย้งทางสติปัญญา ซึ่งถูกฉีกแบ่งระหว่างศาสนายิว โซโรอัสเตอร์ ศาสนาคริสต์นิกายปัญญ์ และความคิดของชาวมานิเชีย [15] [16]

ฮิวีสนับสนุนความเชื่อที่ว่าการอัศจรรย์ดังที่อธิบายไว้ในเพนทาทุก เป็นเพียงตัวอย่างของผู้คนที่ใช้ทักษะในการให้เหตุผลเพื่อดำเนินการ และกระทำการที่ดูเหมือนเป็นการอัศจรรย์ [17] เป็นตัวอย่างของตำแหน่งนี้ เขาได้โต้แย้งว่าการแยกตัวของทะเลแดงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการอ้างสิทธิ์ของโมเสสต่อความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ในความสามารถของเขาในการคำนวณช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการข้ามผ่าน นอกจากนี้ เขายังเน้นว่านักมายากลชาวอียิปต์สามารถทำซ้ำ "ปาฏิหาริย์" ของโมเสสได้หลายครั้ง ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่สามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ตามที่นักวิชาการระบุ ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของ Hiwi คือการที่ Pentateuch ถูกลบล้างเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของเขาเอง จากนั้นจึงนำข้อความที่ถูกแก้ไขซึ่งกลายเป็นที่นิยมแจกจ่ายให้กับเด็กๆ [18] เนื่องจากความคิดเห็นของเขาขัดแย้งกับมุมมองของนักวิชาการรับบาไนต์และคาราอิเต ฮิวีจึงถูกประกาศว่าเป็นคนนอกรีต อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ เราสามารถถือว่า Hiwi เป็นผู้บรรยายพระคัมภีร์ที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ มุมมองที่มีเหตุผลอย่างกระตือรือร้นของ Hiwi นั้นเทียบได้กับIbn al-Rawandi

Saʿadya Gaon ได้อุทิศบทความทั้งเล่มที่เขียนเป็นภาษาฮีบรูเพื่อหักล้างข้อโต้แย้งของ Ḥīwī สองชิ้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในไคโรเกนิซา ได้รับการตีพิมพ์แล้ว (Davidson, 1915; Schirmann, 1965) [19]การวิพากษ์วิจารณ์ของ Ḥīwī ถูกบันทึกไว้ในคำอธิบายของอับราฮัม บิน เอสรา เกี่ยวกับ Pentateuch Sa'adya Gaon ประณาม Hiwi ว่าเป็นคนมีเหตุผลมาก "Mulhidun" หรือผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า / ผู้เบี่ยงเบน Abraham Ibn Daud อธิบาย HIwi ว่าเป็นนิกายที่ "ปฏิเสธ Torah แต่ใช้มันเพื่อสร้าง Torah ใหม่ตามความชอบของเขา" (20)

สะอาดยากอน

Saadia Gaonลูกชายของผู้เปลี่ยนศาสนาถือเป็นปราชญ์ชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแรกรองจากโซโลมอน ในช่วงปีแรก ๆ ของเขาในTulunid Egypt ฟาติมิดหัวหน้าศาสนาอิสลามปกครองอียิปต์ ผู้นำของทูลูนิดส์คืออิหม่ามอิสมาอิลี อิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อโรงเรียนชาวยิวในอียิปต์ดังก้องในผลงานของซาอาดยา Emunoth ve-Deoth ของ Sa'adya ("ความเชื่อและความคิดเห็น") เดิมเรียกว่าKitab al-Amanat wal-l'tikadat ("หนังสือแห่งศรัทธาและหลักคำสอนของความเชื่อ"); เป็นการนำเสนอครั้งแรกอย่างเป็นระบบและเป็นรากฐานทางปรัชญาของหลักคำสอนของศาสนายิว เสร็จสมบูรณ์ที่ Sura Academy ในปี 933 CE

ไม่ค่อยมีใครรู้จัก Saadia เดินทางไปยังTiberiasใน 915CE เพื่อศึกษากับ Abū 'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabari (Tiberias) นักศาสนศาสตร์ชาวยิวและผู้แปลพระคัมภีร์จาก Tiberias ซึ่งอ้างว่ามีชื่อเสียงคือข้อเท็จจริงที่ว่า Saadia Gaon เคยเรียนกับเขาบ้าง เขาไม่ได้ถูกกล่าวถึงในแหล่งของชาวยิวใด ๆ และนอกเหนือจากนักวิจารณ์ชาว Andalusian และนักโต้เถียงIbn Hazmผู้ซึ่งกล่าวถึงเขาว่าเป็นชาวยิว mutakallim (นักศาสนศาสตร์ที่มีเหตุผล) แหล่งข้อมูลหลักของเราคือKitab al-Tanbīhโดยนักประวัติศาสตร์มุสลิมal-Masʿūdī(ง. 956). ในการสำรวจสั้นๆ เกี่ยวกับการแปลคัมภีร์ไบเบิลภาษาอาหรับ อัล-มัสซูดีกล่าวว่าชาวอิสราเอลอาศัยการอธิบายและการแปลหนังสือภาษาฮีบรู—กล่าวคือ โตราห์ ศาสดาพยากรณ์ และสดุดี รวมทั้งหมดยี่สิบสี่เล่ม เขากล่าว—บน จำนวนชาวอิสราเอลที่พวกเขายกย่องอย่างสูง เกือบทั้งหมดที่เขาได้พบด้วยตนเอง เขากล่าวถึง Abu ​​ʾl-Kathīr เป็นหนึ่งในนั้น และ Saadia ("Saʿīd ibn Yaʿqūb al-Fayyūmī") ไม่ว่าเราจะไม่รู้อะไรก็ตาม Saadia ได้เดินทางไปยัง Tiberias (บ้านของพวกกรานและผู้บริหาร) เพื่อเรียนรู้และเลือก Abū 'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabariya อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของ Abū ʾl-Kathīr ที่มีต่อความคิดของ Saadia ไม่สามารถกำหนดได้ [21]

อาชีพของ Abu ​​ʾl-Kathīr ก็ไม่ชัดเจนเช่นกัน al-Masʿūdīเรียกเขาว่าkātibซึ่งได้รับการตีความอย่างหลากหลายในฐานะเลขานุการ ข้าราชการ นักเขียน (พระคัมภีร์) Masorete และผู้คัดลอกหนังสือ เนื่องจากขาดข้อมูลเพิ่มเติม นักวิชาการบางคนจึงพยายามระบุ Abu ʾl-Kathīr กับนักไวยากรณ์ภาษาฮีบรู Abū ʿAlī Judah ben ʿAllān เช่นเดียวกับชาว Tiberias ซึ่งดูเหมือนจะเป็นชาวยิวชาวคาราอิเต อย่างไรก็ตาม อัล-มาซูดีอธิบายอย่างชัดเจนถึง Abu ​​ʾl-Kathīr (เช่นเดียวกับนักเรียนของเขา Saadia) ว่าเป็น ashmaʿthī (Rabbanite)

ใน "หนังสือแห่งศรัทธาและหลักคำสอนของความเชื่อ" ซาเดียประกาศความมีเหตุมีผลของศาสนายิวโดยมีข้อแม้ว่าเหตุผลจะต้องยอมจำนนไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ขัดกับประเพณี ความเชื่อมีความสำคัญเหนือเหตุผล Saadia ปฏิบัติตามกฎของ โรงเรียน Muʿtazilaของ Abu ​​Ali al-Jubba'i อย่างใกล้ชิดในการเขียนผลงานของเขา [22] [23] Saadia เป็นผู้วางรากฐานสำหรับเทววิทยาแบบมีเหตุผลของชาวยิวซึ่งสร้างขึ้นจากงานของMuʿtazila ดังนั้นเปลี่ยน Rabbinic Judaism จากคำอธิบายในตำนานของแรบไบเป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลของสติปัญญา Saadia ยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์ Muʿtazila โดยIbn al-Rawandi [24]

ดาวิด บิน เมอร์วาน อัลมุกกะมาส

Rakka ในซีเรียสมัยใหม่

David ibn Merwan al-Mukkamasเป็นผู้เขียนงานปรัชญาชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุคกลางซึ่งเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับSefer Yetzirah ; เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญายุคกลางของชาวยิว Sl-Mukkamas เป็นคนแรกที่แนะนำวิธีการของKalamในศาสนายิวและชาวยิวคนแรกที่กล่าวถึงอริสโตเติลในงานเขียนของเขา เขาเป็นคนเปลี่ยนศาสนาของ Rabbinic Judaism (ไม่ใช่Karaite Judaismตามที่บางคนโต้แย้ง); al-Mukkamas เป็นนักศึกษาแพทย์และ Hana นักปรัชญาชาวคริสต์ที่มีชื่อเสียง ปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดของเขากับฮานา และความผูกพันในครอบครัวกับศาสนาอิสลามทำให้อัล-มุกกามส์มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและเทววิทยา

ในปี ค.ศ. 1898 อับราฮัม ฮาร์กาวีค้นพบในหอสมุดหลวงแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สิบห้าในยี่สิบบทของงานปรัชญาของดาวิดที่มีชื่อว่าอิชรุน มาลาลัต (ยี่สิบบท) ซึ่ง 15 บทยังมีชีวิตรอด หนึ่งในพยานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ของกาลัมยุคแรก เริ่มต้นด้วยการสืบสวนทางญาณวิทยา หันไปหาข้อพิสูจน์การสร้างโลกและการมีอยู่ของพระผู้สร้างในเวลาต่อมา อภิปรายถึงเอกภาพของพระผู้สร้าง (รวมถึงคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์) และสรุปด้วยหลักธรรม (ความเป็นมนุษย์และการเปิดเผย) และการหักล้างศาสนาอื่น (ส่วนใหญ่สูญหาย)

ในปี 915 CE Sa'adya Gaon เดินทางไปปาเลสไตน์ โดยตามคำบอกเล่าของ al-Masʿūdī (Tanbīh, 113) เขาได้สำเร็จการศึกษาที่เท้าของ Abū 'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabari (d. 320/932) ส่วนหลังยังถูกกล่าวถึงโดยอิบนุ Ḥazm ใน K. al-Fiṣlal wa 'l-niḥal, iii, 171 ของเขา ร่วมกับ Dawūd ibn Marwan al-Muqammiṣ และ Sa'adya เอง หนึ่งในมุตาคัลลิมูนของชาวยิว [25]

เนื่องจาก al-Muqammiṣ ได้อ้างอิงถึงปัญหาของชาวยิวเพียงเล็กน้อย และงานของเขาเพียงเล็กน้อยที่ได้รับการแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาฮีบรู เขาจึงถูกลืมไปโดยส่วนใหญ่โดยประเพณีของชาวยิว อย่างไรก็ตาม เขามีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสาวกปรัชญาชาวยิวที่ตามมาของคาลัม เช่น Saʿadya Gaon (26)

ซามูเอล บิน นาฆริลลาฮ์

Samuel ibn NaghrillahเกิดในMérida ประเทศสเปนอาศัยอยู่ที่Córdobaและเป็นเด็กอัจฉริยะและเป็นนักเรียนของ Hanoch ben Moshe Samuel ibn Naghrillah, Hasdai ibn Shaprutและ Moshe ben Hanoch ก่อตั้ง Lucena Yeshiva ที่ผลิตนักวิชาการที่ชาญฉลาดเช่นIsaac ibn Ghiyyatและ Maimon ben Yosef บิดาของMaimonides Yosef บุตรชายของ Ibn Naghrillah ได้ให้ที่พักพิงแก่บุตรชายสองคนของHezekiah Gaon ; Daud Ibn Chizkiya Gaon Ha-Nasi และ Yitzhak Ibn Chizkiya Gaon Ha-Nasi แม้จะไม่ใช่นักปรัชญา แต่เขาได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักปรัชญาเจริญเติบโต ในปี ค.ศ. 1070 กาออน ไอแซก เบน โมเสส อิบน์ สาครี แห่งเดเนีย สเปนได้เดินทางไปทางตะวันออกและทำหน้าที่เป็นโรช เยชิวาห์ของสถาบันแบกแดด

โซโลมอน บิน กาบิรอล

Solomon ibn Gabirolเกิดที่มาลากาแล้วย้ายไปบาเลนเซีIbn Gabirol เป็นหนึ่งในครูคนแรกของNeoplatonismในยุโรป บทบาทของเขาเปรียบได้กับฟิโล Ibn Gabirol ได้ทำลายปรัชญากรีก-อารบิกและฟื้นฟูปรัชญาดังกล่าวไปยังยุโรป คำสอนเชิงปรัชญาของ Philo และ ibn Gabirol ส่วนใหญ่ถูกละเลยโดยเพื่อนชาวยิว ความคล้ายคลึงกันอาจขยายออกไปโดยเสริมว่า Philo และ ibn Gabirol ต่างก็ใช้อิทธิพลอย่างมากในแวดวงฆราวาส Philo เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ยุคแรกและ Ibn Gabirol เกี่ยวกับนักวิชาการของศาสนาคริสต์ยุคกลาง นักวิชาการชาวคริสต์ รวมทั้งAlbertus Magnusและ Thomas Aquinasคอยดูเขาอยู่บ่อยๆ

อับราฮัม บาร์-ฮิยยะ ฮา-นาซี

Abraham bar Hiyyaจากบาร์เซโลนาและต่อมาคือArles - Provenceเป็นนักเรียนของบิดาของเขาHiyya al-Daudiและเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในขบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ชาวยิวแห่ง Provence สเปนและอิตาลีเป็นตัวกลางระหว่างAverroism Muʿtazila และ คริสเตียนยุโรป เขาช่วยการเคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์นี้ด้วยผลงานต้นฉบับ การแปล และในฐานะล่ามสำหรับนักแปลอีกคนหนึ่งคือPlato Tiburtinus นักเรียนที่ดีที่สุดของ Bar-Hiyya คือv . [ ต้องการคำชี้แจง ] งานเชิงปรัชญาของเขาคือ "การทำสมาธิของจิตวิญญาณ" งานด้านจริยธรรมที่เขียนขึ้นจากมุมมองทางศาสนาที่มีเหตุผล และจดหมายขอโทษที่ส่งถึงJudah ben Barzillai

ฮิบัต อัลลอฮ์

เดิมชื่อฮีบรูชื่อ Nethanel Baruch ben Melech al-Balad, [27] Abu'l-Barakat al-Baghdādīหรือที่รู้จักในชื่อHibat Allahเป็นนักปรัชญาและนักฟิสิกส์ชาวยิวและเป็นพ่อตาของ Maimonides ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามใน ปีพลบค่ำของเขา - ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าของแบกแดดเยชิวาและถือเป็นปราชญ์ชั้นนำของอิรัก

นักประวัติศาสตร์ต่างจากแรงจูงใจในการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม บางคนแนะนำว่ามันเป็นปฏิกิริยาต่อสังคมที่ทำร้ายเขาเล็กน้อยเพราะเขาเป็นชาวยิว ในขณะที่คนอื่นบอกว่าเขาถูกบังคับให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่คมดาบ (ซึ่งทำให้ไมโมนิเดสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนุซิม) แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม แต่ผลงานของเขายังคงได้รับการศึกษาที่ Jewish Baghdad Academy ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่สิบสาม เขาเป็นลูกศิษย์ของคำสอนของ Avicenna ผู้เสนอคำอธิบายเกี่ยวกับการเร่งความเร็วของวัตถุที่ตกลงมาโดยการสะสมของพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานเขียนของเขารวมถึงKitāb al-Muʿtabar ("หนังสือแห่งสิ่งที่สร้างขึ้นจากการไตร่ตรองส่วนตัว"); คำอธิบายเชิงปรัชญาเกี่ยวกับ Kohelet เขียนเป็นภาษาอาหรับโดยใช้ภาษาฮิบรู aleph bet; และบทความเรื่อง "เหตุผลทำไมดวงดาวจึงมองเห็นได้ในเวลากลางคืนและซ่อนตัวในเวลากลางวัน" ตามที่ฮิบัตอัลลอฮ์กล่าวKitab al-Muʿtabarประกอบด้วยข้อสังเกตที่สำคัญที่เขาจดไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะอ่านข้อความเชิงปรัชญาและตีพิมพ์ตามการยืนยันของเพื่อน ๆ ของเขาในรูปแบบของงานปรัชญา

เนธันเอล อัลฟายูมิ

Natan'el al-Fayyumi [28]แห่งเยเมนเป็นผู้เขียนBustan al-Uqul ในศตวรรษที่สิบสอง ("Garden of Intellects") ซึ่งเป็น คำสอน ของ Ismaili Shi'iเวอร์ชันชาวยิว เช่นเดียวกับชาวอิสมาอิล Natan'el al-Fayyumi แย้งว่าพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะที่แตกต่างกันไปยังประเทศต่างๆ ของโลก โดยมีกฎหมายที่เหมาะสมกับอารมณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ หลักคำสอนของอิสมาอิลีถือได้ว่าความจริงทางศาสนาสากลเรื่องเดียวอยู่ที่รากเหง้าของศาสนาต่างๆ ชาวยิวบางคนยอมรับรูปแบบของพหุนิยมทางศาสนานี้ ทำให้พวกเขามอง ว่า มูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะที่ถูกต้อง แม้ว่าจะไม่ใช่ชาวยิว แต่ก็ถูกส่งไปสั่งสอนชาวอาหรับเช่นเดียวกับที่ผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูถูกส่งไปเพื่อส่งข้อความของพวกเขาไปยังอิสราเอล คนอื่นปฏิเสธความคิดนี้ทั้งหมด

บะห์ยา เบน โจเซฟ บิน ปากูดา

Bahye ben Yosef Ibn Paqudaจาก Zaragoza เป็นผู้เขียนระบบจริยธรรมของชาวยิวระบบแรกAl Hidayah ila Faraid al-hulub ("คู่มือหน้าที่ของหัวใจ") บาห์ยามักจะปฏิบัติตามวิธีการของนักสารานุกรมอาหรับที่รู้จักกันในชื่อ " พี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ " แต่ใช้หลักคำสอนของซูฟีมากกว่าอิสมาอิลี ตามคำกล่าวของ Bahya อัตเตารอตเรียกร้องเหตุผลและความรู้เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการทำให้พระเจ้าเป็นวัตถุแห่งเหตุผลและความรู้เชิงคาดเดา เพื่อที่จะได้บรรลุถึงความเชื่อที่แท้จริง Baḥya ยืมมาจากSufismและJewish Kalamที่รวมเข้ากับ Neoplatonism หลักฐานว่า Bahya ที่ยืมมาจากผู้นับถือมุสลิมนั้นถูกเน้นด้วยความจริงที่ว่าชื่อประตูที่แปดของเขาMuḥasabat al-Nafs ("การตรวจสอบตนเอง") ชวนให้นึกถึง Sufi Abu Abd Allah Ḥarith Ibn-Asadที่มีนามสกุลว่าEl Muḥasib ("ผู้ตรวจสอบตนเอง") เพราะ - นักเขียนชีวประวัติของเขากล่าว - "เขาอยู่เสมอ หมกมุ่นอยู่กับวิปัสสนา" [29]

Yehuda Ha-Levi และ Kuzari

ยูดาห์ ฮาเลวีแห่งโตเลโด ประเทศสเปนได้ปกป้องศาสนายูดาห์ของแรบบินิจากศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนายูดายคาราอิเต เขาเป็นนักเรียนของMoses ibn Ezraซึ่งการศึกษามาจากIsaac ibn Ghiyyat ; ได้รับการฝึกฝนให้เป็น Rationalist เขาเลิกชอบ Neoplatonism เช่นเดียวกับอัล-ฆอซาลี ยูดาห์ ฮาเลวีพยายามปลดปล่อยศาสนาให้หลุดพ้นจากพันธนาการของระบบปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เขียนในภาษาอาหรับ Kitab al-Ḥujjah wal-Dalil fi Nuṣr al-Din al-DhalilแปลโดยJudah ben Saul ibn Tibbonโดยชื่อKuzariเขาได้อธิบายความเห็นของเขาเกี่ยวกับศาสนายิวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น ๆ เวลา.

อับราฮัม บิน ดาอูด

Abraham ibn Daudเป็นลูกศิษย์ของ Rabbi Baruch ben Yitzhak Ibn Albalia ลุงมารดาของเขา งานปรัชญาของ Ibn Daud เขียนเป็นภาษาอาหรับAl-'akidah al-Rafiyah ("The Sublime Faith") ได้รับการเก็บรักษาไว้ในภาษาฮีบรูโดย ใช้ชื่อEmunah Ramah Ibn Daud ไม่ได้แนะนำปรัชญาใหม่ แต่เขาเป็นคนแรกที่แนะนำรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งมาจากอริสโตเติล ดังนั้นHasdai Crescasกล่าวถึง Ibn Daud ว่าเป็นปราชญ์ชาวยิวเพียงคนเดียวในหมู่บรรพบุรุษของ Maimonides [30] ถูกบดบังด้วยไมโมนิเดส อีมูนาห์ รามาห์ ของอิบนุดาอูดงานที่ Maimonides เป็นหนี้บุญคุณได้รับการแจ้งเล็กน้อยจากนักปรัชญาในภายหลัง "ปรัชญาที่แท้จริง" ตาม Ibn Daud "ไม่ได้ดึงดูดเราจากศาสนา แต่มีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างและทำให้แข็งแกร่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นมันเป็นหน้าที่ของทุกความคิดของชาวยิวที่จะทำความคุ้นเคยกับความกลมกลืนที่มีอยู่ระหว่างหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนายิว และปรัชญาเหล่านั้น และไม่ว่าพวกเขาจะขัดแย้งกันที่ใด ให้แสวงหาวิธีการคืนดีกัน"

นักปรัชญาชาวยิวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ก่อนยุคไมโมไนด์

ไมโมนิเดส

การพรรณนาของศิลปิน ประติมากรรมของ Maimonides

MaimonidesเขียนThe Guide for the Perplexedซึ่งเป็นงานปรัชญาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเขา เขาเป็นลูกศิษย์ของพ่อของเขา Rabbi Maimon ben Yosef (ลูกศิษย์ของJoseph ibn Migash ) ในเมืองคอร์โดบา ประเทศสเปน เมื่อครอบครัวของเขาหนีออกจากสเปน เพื่อไปเมืองเฟซ ไมโมนิเดสได้ลงทะเบียนเรียนใน Academy of Fez และศึกษาภายใต้รับบี Yehuda Ha-Kohen Ibn Soussan ซึ่งเป็นนักเรียนของIsaac Alfasi ไมโมนิเดสพยายามประนีประนอมปรัชญาและวิทยาศาสตร์ของอริสโตเติลกับคำสอนของโตราห์ ในบางแง่มุมตำแหน่งของเขาขนานกับอาแวร์โรเอส; ในการตอบสนองต่อการโจมตี Aristotelism ของ Avicennian Maimonides ได้ยอมรับและปกป้อง Aristotelism ที่เข้มงวดมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่ม Neoplatonic หลักการที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับกิจกรรมทางปรัชญาทั้งหมดของไมโมนิเดสนั้นเหมือนกันกับหลักการของอับราฮัม อิบนุดาอูด : ไม่มีความขัดแย้งระหว่างความจริงที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับการค้นพบสติปัญญาของมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญา ไมโมนิเดสละจากคำสอนของอริสโตเติลโดยบอกว่าโลกไม่ได้อยู่ชั่วนิรันดร์ ดังที่อริสโตเติลสอน แต่ถูกสร้างขึ้นจากนิ ฮิโล ใน "คู่มือสำหรับคนงุนงง" (1:17 & 2:11)" ไมโมนิเดสอธิบายว่าอิสราเอลสูญเสียเมโส ราห์ไปในการถูกเนรเทศและด้วยสิ่งนี้ "เราสูญเสียวิทยาศาสตร์และปรัชญาของเราไป - เพียงเพื่อชุบตัวใน Al Andalus ภายในบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์และการสืบสวนทางปัญญาของตำราชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม

ปรัชญายิวยุคกลางหลังไมโมนิเดส

งานเขียนของไมโมนิเดสเกือบจะในทันทีถูกโจมตีจากคาราอิเต คริสเตียนโดมินิกันโทซาฟิ สต์ แห่งโพรวองซ์ อั ชเคนาซและอัลอันดาลุนักวิชาการแนะนำว่าไมโมนิเดสยุยงให้เกิดความขัดแย้งของไมโมนิเดะเมื่อเขาโจมตีซามูเอล เบน อาลี ("กาออนแห่งแบกแดด") ด้วยวาจาว่า "เป็นคนที่ผู้คนคุ้นเคยตั้งแต่ยังเด็กว่าเชื่อว่าไม่มีใครเหมือนเขาในรุ่นของเขา" และเขาก็โจมตี " ความต้องการทางการเงิน" ของสถานศึกษา ซามูเอล เบน อาลี เป็นผู้ต่อต้านไมโมนิเดสที่ปฏิบัติการในบาบิโลนเพื่อบ่อนทำลายงานของไมโมนิเดสและผู้อุปถัมภ์ของไมโมนิเดส ( อัล-คอนสแตนตินี)ครอบครัวจากแอฟริกาเหนือ) เพื่อแสดงให้เห็นการบรรลุถึงความขัดแย้งของไมโมนิเดี้ยน ซามูเอล เบน อาลี หัวหน้าฝ่ายตรงข้ามของไมโมนิเดสทางตะวันออก ถูกปัพพาชนียกรรมโดย Daud Ibn Hodaya al Daudi (ผู้อพยพแห่ง Mosul) การโจมตีของไมโมนิเดสต่อซามูเอล เบน อาลีอาจไม่ได้เห็นแก่ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของลูกสะใภ้ของไมโมนิเดสในการแข่งขันกับเยชิวาส

ในยุโรปตะวันตก ความขัดแย้งยุติลงด้วยการเผางานของไมโมนิเดสของคริสเตียน โดมินิกันในปี ค.ศ. 1232 อับราฮัมบุตรแห่งรัมบัมยังคงต่อสู้เพื่อความเชื่อของบิดาในทิศตะวันออก การทำลายหลุมฝังศพของไมโมนิเดส ที่ทิเบเรียสโดยชาวยิว สร้างความตกตะลึงอย่างสุดซึ้งต่อชาวยิวทั่วพลัดถิ่น และทำให้ทุกคนหยุดคิดและไตร่ตรองถึงสิ่งที่ทำกับโครงสร้างของวัฒนธรรมยิว สิ่งนี้บังคับให้ผู้ต่อต้านไมโมนิเดี้ยนหลายคนยกเลิกคำยืนยันและตระหนักว่าความร่วมมือกับคริสเตียนมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร ตำราและชุมชนของพวกเขา

ความขัดแย้งของไมโมนิดีปะทุขึ้นอีกครั้ง[31]ในตอนต้นของศตวรรษที่สิบสี่ เมื่อรับบีชโลโม เบนอเดเรต ภายใต้อิทธิพลจากอาเชอร์ เบน เยฮีเอล ได้ออกคำสั่งว่า"สมาชิกคนใดในชุมชนที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบห้าปีจะต้องศึกษาเรื่อง ผลงานของชาวกรีกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและอภิปรัชญา"

Kabbalists ร่วมสมัย Tosafists และ Rationalists ยังคงมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาบางครั้งกัดกร่อนเพื่อสนับสนุนตำแหน่งและอิทธิพลของพวกเขาในโลกของชาวยิว ที่ศูนย์กลางของการอภิปรายเหล่านี้คือ "แนวทางสำหรับคนงุนงง", "หลักแห่งศรัทธา 13 ประการ", "มิชนาห์ โตราห์" และคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับอนุซิม

โยเซฟ เบน เยฮูดาแห่งเซวตา

โจเซฟ เบน ยูดาห์แห่งเซวตาเป็นบุตรชายของรับบี เยฮูดา ฮา-โคเฮน อิบนุ ซูซาน และเป็นนักเรียนของไมโมนิเดสซึ่งเขียนคู่มือสำหรับผู้สับสน โยเซฟเดินทางจากอเล็กซานเดรียไปยังฟุ สตั ทเพื่อศึกษาตรรกะ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ภายใต้การปกครองของไมโมนิเดส ในทางปรัชญา วิทยานิพนธ์ของโยเซฟ ในภาษาอาหรับ เกี่ยวกับปัญหา "การสร้างสรรค์" ถูกสงสัยว่าเขียนขึ้นก่อนที่จะติดต่อกับไมโมนิเดส มีชื่อว่าMa'amar bimehuyav ha-metsiut ve'eykhut sidur ha-devarim mimenu vehidush ha'olam ("บทความเกี่ยวกับ (1) การมีอยู่ที่จำเป็น (2) ขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ จากการดำรงอยู่ที่จำเป็น และ (3) การสร้าง ของโลก")

เจคอบ อนาโตลี

โดยทั่วไปแล้ว จาค็อบ อนาโตลี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการนำเอาเหตุผลนิยมแบบไมโมนิเดไปใช้ในการศึกษาตำราของชาวยิว เขาเป็นบุตรเขยของSamuel ibn Tibbonผู้แปลของ Maimonides เนื่องจากความสัมพันธ์ในครอบครัวเหล่านี้ Anatoli ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับปรัชญาของ Maimonides การศึกษาซึ่งเป็นการเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาในเวลาต่อมาเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจอันชาญฉลาดและแท้จริงของเขาในพระคัมภีร์ในขณะที่เขา มักพาดพิงถึง อิบนุ ทิบบอน ว่าเป็นหนึ่งในสองปรมาจารย์ที่ได้สั่งสอนและดลใจเขา Anatoli เขียนMalmadแสดงความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับอรรถกถาของชาวยิวแบบคลาสสิก เช่นเดียวกับเพลโต อริสโตเติล อาเวอร์โร และวัลเกต ตลอดจนสถาบันคริสเตียนจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งเขาเสี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์ เช่น การถือโสดและการละเลยพระสงฆ์ด้วย ในฐานะที่เป็นพวกนอกรีตและเขาดึงดูดผู้อ่านของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อฝึกฝนภาษาคลาสสิกที่กว้างขึ้นและสาขาการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว สำหรับอนาโตลีแล้ว มนุษย์ทุกคนได้รับการหล่อหลอมตามพระฉายาของพระเจ้า แม้ว่าชาวยิวจะยืนหยัดภายใต้ข้อผูกมัดเฉพาะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงของพระเจ้าโดยเหตุผลของการเลือกของพวกเขา "ชาวกรีกได้เลือกสติปัญญาเป็นการแสวงหาของพวกเขา ชาวโรมัน อำนาจ และชาวยิว ศาสนา"

ฮิลเลล เบน ซามูเอล

ประการแรกฮิลเลล เบน ซามูเอลมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ปรัชญายิวยุคกลางอยู่ในความพยายามของเขาที่จะจัดการกับคำถามเกี่ยวกับความเป็นอมตะของจิตวิญญาณอย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ฮิลเลลมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 1289–ค.ศ. 1289–90 เกี่ยวกับงานทางปรัชญาของไมโมนิเดส ประการที่สาม Hillel เป็นสาวกคนแรกของการเรียนรู้และปรัชญาของชาวยิวในอิตาลี นำช่วงเวลาแห่งความไม่รู้เกี่ยวกับ Hakira ใน Verona (อิตาลี) มาใกล้ และสุดท้าย ฮิลเลลเป็นหนึ่งในนักแปลภาษาลาตินในยุคแรกๆ ของ "นักปราชญ์แห่งประชาชาติ" (นักวิชาการที่ไม่ใช่ชาวยิว)

Hillel ปกป้อง Maimonides จดหมายถึงเพื่อนของเขา Maestro Gaio ขอให้เขาใช้อิทธิพลของเขากับชาวยิวในกรุงโรมกับฝ่ายตรงข้ามของ Maimonides (Solomon Petit) นอกจากนี้ เขายังพัฒนาแนวความคิดที่กล้าหาญในการรวบรวมกองหลังและฝ่ายตรงข้ามของไมโมนิเดสในเมืองอเล็กซานเดรีย เพื่อนำความขัดแย้งมาสู่ศาลของแรบไบชาวบาบิโลน ซึ่งการตัดสินใจจะผูกมัดทั้งสองฝ่าย ฮิลเลลมั่นใจว่าคำตัดสินจะสนับสนุนไมโมนิเดส

Hillel เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอ 25 เรื่องที่ปรากฏในตอนต้นของส่วนที่สองของ Guide of the Perplexed และบทความเชิงปรัชญาสามบทความซึ่งต่อท้าย Tagmulei ha-Nefesh: ครั้งแรกเกี่ยวกับความรู้และเจตจำนงเสรี คำถามที่สองว่าทำไมความเป็นมรรตัยเป็นผลมาจากบาปของอาดัม ประการที่สามว่าความเชื่อในเทวดาตกสวรรค์นั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่

เช็มต็อบ เบน โจเซฟ อิบน์ ฟาลาเกรา

Shem-Tov ibn Falaqueraเป็นนักปรัชญาชาวสเปนที่แสวงหาการปรองดองระหว่างความเชื่อของชาวยิวและปรัชญา นักวิชาการคาดเดาว่าเขาเป็นนักเรียนของรับบีDavid Kimhiซึ่งครอบครัวของเขาหนีสเปนไปยังนาร์บอนน์ [32] Ibn Falaquera ใช้ชีวิตอย่างสันโดษอย่างสันโดษ [33]ผู้นำทางปรัชญาชั้นนำสองคนของ Ibn Falaquera คือ Averroes และ Maimonides Ibn Falaquera ปกป้อง"Guide for the Perplexed"จากการโจมตีของกลุ่มต่อต้าน Maimonideans (34)เขารู้จักงานของปราชญ์อิสลามดีกว่านักวิชาการชาวยิวในสมัยของเขา และทำให้ผลงานมากมายสำหรับนักวิชาการชาวยิวคนอื่นๆ มักจะไม่มีการระบุแหล่งที่มา ( Reshit Hokhmah). Ibn Falaquera ไม่ลังเลที่จะแก้ไขตำราปรัชญาอิสลามเมื่อเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเขา ตัวอย่างเช่น Ibn Falaquera ได้เปลี่ยนเรื่องราวของ Alfarabi เกี่ยวกับที่มาของศาสนาปรัชญาเป็นการอภิปรายถึงที่มาของ "เมืองที่มีคุณธรรม" ผลงานอื่นๆ ของ Ibn Falaquera รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Iggeret Hanhagat ha-Guf we ha-Nefesh ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายและจิตวิญญาณ

 • Iggeret ha-Wikkuaḥบทสนทนาระหว่างชาวยิวที่นับถือศาสนาและนักปรัชญาชาวยิวเกี่ยวกับความกลมกลืนของปรัชญาและศาสนา
 • Reshit Ḥokmahการปฏิบัติต่อหน้าที่ทางศีลธรรมของวิทยาศาสตร์และความจำเป็นในการศึกษาปรัชญา
 • Sefer ha-Ma'alotในระดับที่แตกต่างกันของความสมบูรณ์แบบของมนุษย์
 • Moreh ha-Morehคำอธิบายเกี่ยวกับส่วนปรัชญาของ "Guide for the Perplexed" ของ Maimonides

โจเซฟ เบ็น อับบา มารี บิน กัสปี

Ibn Kaspiเป็นผู้ให้การสนับสนุน Maimonides อย่างดุเดือดถึงขนาดที่เขาออกจากอียิปต์ในปี 1314 เพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับ Guide of the Perplexed จากหลานของ Maimonides ในภายหลัง เมื่อเขาได้ยินว่ากำลังศึกษา Guide of the Perplexed ในโรงเรียนปรัชญามุสลิมแห่ง Fez เขาจึงออกจากเมืองนั้น (ในปี 1332) เพื่อสังเกตวิธีการศึกษาของพวกเขา

Ibn Kaspi เริ่มเขียนเมื่ออายุ 17 ปีในหัวข้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงตรรกะ ภาษาศาสตร์ จริยธรรม เทววิทยา อรรถกถาในพระคัมภีร์ไบเบิล และข้อคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับอับราฮัม อิบน์ เอสราและไมโมนิเดส ระบบปรัชญาที่เขาติดตามคือ Aristotle's และ Averroes' เขากำหนดจุดมุ่งหมายของเขาว่า "ไม่ใช่คนโง่ที่เชื่อในทุกสิ่ง แต่เฉพาะในสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการพิสูจน์...และไม่ใช่ประเภทที่คิดไม่ถึงที่สองซึ่งไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มการสอบสวน" ตั้งแต่ " ประเพณีบางอย่างต้องยอมรับ เพราะพิสูจน์ไม่ได้" นักวิชาการยังคงอภิปรายว่า ibn Kaspi เป็นคนนอกรีตหรือเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของศาสนายิว

เจอโซไนด์

รับบีเลวี เบน เกอร์ชอนเป็นลูกศิษย์ของบิดาของเขาเกอร์สัน เบน โซโลมอนแห่งอาร์ลส์ ซึ่งต่อมาเป็นลูกศิษย์ของเชม-ทอฟ บิน ฟาลาเกรา Gersonides เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลงานของเขาMilhamot HaShem ("Wars of the Lord") Milhamot HaShemถูกจำลองตาม " Guide for the Perplexed " Gersonides และพ่อของเขาเป็นนักเรียนตัวยงของผลงานของAlexander of Aphrodisias , Aristotle, Empedocles , Galen , Hippocrates , Homer , Plato, Ptolemy , Pythagoras , Themistius , Theophrastus, Ali ibn Abbas al-Magusi , Ali ibn Ridwan , Averroes, Avicenna , Qusta ibn Luqa , Al-Farabi , Al-Fergani, Chonain, Isaac Israeli, Ibn Tufail , Ibn Zuhr , Isaac Alfasi และ Maimonides [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] Gersonides ถือได้ว่าพระเจ้าไม่มีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ "Gersonides กังวลกับคำถามเก่าว่าความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าเข้ากันได้กับเสรีภาพของมนุษย์อย่างไร แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าคือทางเลือกทั้งหมดที่เปิดให้แต่ละคน พระเจ้าไม่ทราบว่าอย่างไรก็ตามการเลือกของแต่ละบุคคลในเสรีภาพของเขาจะเลือก ทำ." [35]

โมเสส นาร์โบนี

โมเสส เบน โจชัวแต่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานปรัชญาอิสลาม ในฐานะผู้ชื่นชอบ Averroes เขาทุ่มเทการศึกษาอย่างมากกับผลงานของเขาและเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจำนวนหนึ่ง ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือShelemut ha-Nefesh ("Treatise on the Perfection of the Soul") โมเสสเริ่มเรียนปรัชญากับบิดาเมื่ออายุได้ 13 ปี ต่อมาศึกษากับโมเสส เบน เดวิด กาสลารี และอับราฮัม เบ็น เดวิด คาสลารีซึ่งทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของ คาโลนิมัส เบน คาโลนิมัส. โมเสสเชื่อว่าศาสนายิวเป็นเครื่องชี้นำความจริงทางทฤษฎีและศีลธรรมในระดับสูงสุด เขาเชื่อว่าโตราห์มีทั้งความหมายที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับความหมายเชิงอภิปรัชญาที่ลึกซึ้งกว่าที่นักคิดสามารถเข้าถึงได้ โมเสสปฏิเสธความเชื่อในปาฏิหาริย์ แทนที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถอธิบายได้ และปกป้องเจตจำนงเสรีของมนุษย์ด้วยการโต้แย้งเชิงปรัชญา

ไอแซก เบน เชเช็ต เพอร์เฟต

Isaac ben Sheshet Perfet จากบาร์เซโลนาศึกษาภายใต้Hasdai Crescasและ Rabbi Nissim ben Reuben Gerondi Nissim ben Reuben Gerondi เป็นนักเหตุผลนิยมที่แน่วแน่ที่ไม่ลังเลที่จะหักล้างผู้มีอำนาจ ชั้นนำ เช่นRashi , Rabbeinu Tam , Moses ben NahmanและSolomon ben Adret การสังหารหมู่ในปี 1391 ต่อชาวยิวในสเปน ทำให้ไอแซคต้องหนีไปอัลเจียร์ ที่ซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ การตอบสนองของไอแซคพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานเขียนเชิงปรัชญาในสมัยของเขา ใน Responsa No. 118 เขาอธิบายความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของGersonides กับความเห็น ของAbraham ben David แห่งPosquièresตามเจตจำนงเสรีและให้ความเห็นของตนเองในเรื่องนี้ เขาเป็นปฏิปักษ์ของคับบาลาห์ที่ไม่เคยพูดถึงเซฟิโรต์ เขาอ้างปราชญ์อีกคนหนึ่งเมื่อประณาม kabbalists ด้วย " เชื่อใน "สิบ" (Sefirot) ตามที่คริสเตียนเชื่อในตรีเอกานุภาพ " (36)

ฮัสได เบน อับราฮัม เครสกัส

Hasdai Crescasจากบาร์เซโลนา เป็นนักเหตุผลนิยมชั้นนำในประเด็นกฎหมายธรรมชาติและเจตจำนงเสรี ทัศนะของเขาถูกมองว่าเป็นบรรพบุรุษของบารุค สปิโนซา งานของเขาOr Adonaiกลายเป็นการหักล้างแบบคลาสสิกของ ลัทธิ อริสโตเติล ในยุคกลาง และเป็นลางสังหรณ์ของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 16 Hasdai Crescas เป็นลูกศิษย์ของNissim ben Reuben Gerondi ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Reuben ben Nissim Gerondi เครสกัสเป็นแรบไบและเป็นหัวหน้าชุมชนชาวยิวแห่งอารากอน และในบางแง่มุมของชาวฮิสแปนิกยิวทั้งหมด ในช่วงวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่ง [37]ในบรรดาเพื่อนนักเรียนและเพื่อน ๆ ของเขา เพื่อนที่ดีที่สุดของเขาคือIsaac ben Sheshetสมบูรณ์แบบ นักศึกษาของ Crescas ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมDisputation of Tortosa

ไซเมียน เบน เซมาห์ ดูรัน

ได้รับอิทธิพลจากการสอนของแรบไบนิสซิมแห่งเจโรนา ผ่านทางเยชิวาของเอฟราอิม วิดัลในมายอร์ก้า บทวิจารณ์Magen Avot ของ Duran ("โล่ของพ่อ") ซึ่งมีอิทธิพลต่อโจเซฟ อัลโบ มีความสำคัญ เขายังเป็นนักศึกษาปรัชญา ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ ซึ่งเขาฝึกฝนมาหลายปีที่เมืองปัลมาในมายอร์ก้า Magen Avotเกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆ เช่น ธรรมชาติของพระเจ้า ความเป็นนิรันดรของโตราห์ การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย ดูรันเชื่อว่าศาสนายูดายมีหลักธรรมสามประการเท่านั้น: การดำรงอยู่ของพระเจ้า ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโตราห์ และรางวัลและการลงโทษ ในเรื่องนี้เขาได้ติดตามโจเซฟอัลโบ

โจเซฟ อัลโบ

Joseph Alboจาก Monreal เป็นนักเรียนของHasdai Crescas เขาเขียนSefer ha-Ikkarim ("หนังสือแห่งหลักการ") ซึ่งเป็นงานคลาสสิกเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสนายิว อัลโบ จำกัด หลักการพื้นฐานของความเชื่อของชาวยิวให้แคบลงจากสิบสามเป็นสาม -

 • ความเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้า,
 • ความเชื่อในการเปิดเผยและ
 • ความเชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความเป็นอมตะ

อัลโบปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าการทรงสร้างอดีตนิฮิโลมีความสำคัญในความเชื่อในพระเจ้า อัลโบวิจารณ์หลักการความเชื่อ 13 ประการของไมโมนิเดสและหลักการทั้งหกของเครสกัสอย่างเสรี อัลโบกล่าวว่า "ความเชื่อในพระเมสสิยาห์เป็นเพียง 'กิ่งไม้' ที่ไม่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ของลำต้น"; ไม่จำเป็นสำหรับศาสนายิว และก็ไม่เป็นความจริง ตามที่ Albo กล่าวไว้ ว่ากฎหมายทุกฉบับมีผลผูกพัน แม้ว่าศาสนพิธีทุกประการจะมีพลังแห่งการมอบความสุขในการถือปฏิบัติ แต่ก็ไม่เป็นความจริงที่จะต้องปฏิบัติตามกฎทุกข้อ หรือโดยละเลยส่วนหนึ่งของกฎ ชาวยิวจะฝ่าฝืนพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์หรือถูกสาปแช่ง อย่างไรก็ตาม ชาวยิวออร์โธดอกซ์ร่วมสมัยไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของอัลโบอย่างรุนแรง โดยเชื่อว่าชาวยิวทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติที่บังคับใช้ทุกข้อจากสวรรค์

ฮอทเทอร์ เบน โซโลมอน

Hoter ben Shlomoเป็นนักวิชาการและนักปรัชญาในเยเมนที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Nethanel ben al-Fayyumi, Maimonides, Saadia Gaon และ al-Ghazali ความเชื่อมโยงระหว่าง "สาส์นของพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ " กับลัทธิอิสมาอิล ชี้ให้เห็นถึงการยอมรับงานนี้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาหลักของสิ่งที่จะกลายเป็นที่รู้จักในนาม "ลัทธิอิสมาอิลของชาวยิว" ดังที่พบในศาสนายิวในยุคกลางตอนปลายของเยเมน "ลัทธิอิสมาอิลของชาวยิว" ประกอบด้วยการปรับให้เข้ากับศาสนายิว หลักคำสอนของอิสมาอิลีสองสามข้อเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา คำทำนาย และอรรถศาสตร์ มีตัวอย่างมากมายของพี่น้องผู้บริสุทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อ นักปรัชญาและนักเขียน ชาวยิวชาวเยเมนในช่วงปี ค.ศ. 1150–1550 (38)ร่องรอยของหลักคำสอนของพี่น้องผู้บริสุทธิ์และตัวเลข บางส่วนถูกพบในมิดราชิมปรัชญาเยเมนสองเล่มที่เขียนในปี ค.ศ. 1420–1430: Midrash ha-hefez ("การเรียนรู้อันน่ายินดี") โดย Zerahyah ha-Rofé (a/k/a Yahya al-Tabib) และSiraj al-'uqul (" ตะเกียงแห่งปัญญา") โดย Hoter ben Solomon

ดอน ไอแซก อับราวาเนล

Isaac Abravanelรัฐบุรุษ นักปรัชญา นักวิจารณ์พระคัมภีร์ และนักการเงินที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ 13 ประการของไมโมนิเดสในRosh Amanah ของ เขา Isaac Abravanelเต็มไปด้วยเหตุผลนิยมโดยครอบครัว Ibn Yahya ซึ่งมีที่พักอยู่ติดกับGreat Synagogue of Lisbon (สร้างโดยครอบครัว Ibn Yahya) งานที่สำคัญที่สุดของเขาคือRosh Amanah ("The Pinnacle of Faith") ปกป้องบทความเกี่ยวกับความเชื่อสิบสามประการของ Maimonides จากการโจมตี Hasdai Crescas และ Yosef Albo Rosh Amanahลงท้ายด้วยข้อความว่า "Maimonides รวบรวมบทความเหล่านี้เพียงตามแฟชั่นของประเทศอื่น ๆ ซึ่งกำหนดสัจพจน์หรือหลักการพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ของพวกเขา"

Isaac Abravanelเกิดและเติบโตในลิสบอน นักเรียนของรับบีแห่งลิสบอนYosef ben Shlomo Ibn Yahya [39] รับบีโยเซฟเป็นกวี นักวิชาการด้านศาสนา ผู้สร้างIbn Yahya Synagogue of Calatayudขึ้นใหม่ เชี่ยวชาญในวรรณกรรมของรับบีและการเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาของเขา อุทิศช่วงปีแรกๆ ของเขาเพื่อศึกษาปรัชญาของชาวยิว ครอบครัว Ibn Yahya เป็นแพทย์ นักปรัชญา และผู้ช่วยที่ประสบความสำเร็จของราชวงศ์โปรตุเกสมานานหลายศตวรรษ

ซามูเอล อับราวาเนล ปู่ของไอแซก ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาคริสต์ในช่วงการสังหารหมู่ในปี 1391 และใช้ชื่อภาษาสเปนว่า " ฮวน ซานเชซ เด เซบียา " ซามูเอลหนีออกจากแคว้นคาสตีล-เลออน ประเทศสเปน ในปี 1397 ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และเปลี่ยนกลับไปนับถือศาสนายิว ซึ่งทำให้Converso ของเขาล่มสลาย หลังจากอยู่ท่ามกลางชาวคริสต์เป็นเวลาหกปี การกลับใจใหม่นอกศาสนายิว ถูกบังคับหรืออย่างอื่น มีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กหนุ่มไอแซก ภายหลังทำให้เขาต้องริบทรัพย์สมบัติมหาศาลของเขาในความพยายามที่จะไถ่ชาวยิวไอบีเรียจากการบีบบังคับของพระราชกฤษฎีกาAlhambra มีความคล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งที่เขาเขียนและเอกสารที่จัดทำโดย Inquisitors ซึ่งนำเสนอการสนทนาเป็นความสับสนในศาสนาคริสต์และบางครั้งก็แดกดันในการแสดงออกเกี่ยวกับศาสนาใหม่ของพวกเขา - crypto -jews

เลโอเน เอเบรโอ

Judah Leon Abravanelเป็นแพทย์ กวี และนักปรัชญาชาวโปรตุเกส ผลงานของเขาDialoghi d'amore ("Dialogues of Love") ซึ่งเขียนเป็นภาษาอิตาลี เป็นงานทางปรัชญาที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในยุคของเขา ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแผนการที่บิชอปคาทอลิกในท้องถิ่นฟักไข่เพื่อลักพาตัวลูกชายของเขา ยูดาห์ส่งลูกชายของเขาจากกัสติยาไปโปรตุเกสพร้อมกับพยาบาล แต่ตามคำสั่งของกษัตริย์ ลูกชายถูกจับกุมและรับบัพติศมา นี่เป็นการดูหมิ่นอย่างรุนแรงต่อยูดาห์และครอบครัวของเขา และเป็นที่มาของความขมขื่นตลอดชีวิตของยูดาห์และหัวข้องานเขียนของเขาในปีต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครอบครัว Abravanel ต้องอับอายขายหน้าจากพระศาสนจักรคาทอลิก

Dialoghiของ Judah ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในยุคมนุษยนิยม neoplatonism ของเขามาจากชุมชนชาวยิวฮิสแปนิก โดยเฉพาะผลงานของIbn Gabirol ความคิดที่สงบสุขในการเข้าถึงอุดมคติที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ของความงาม ปัญญา และความสมบูรณ์แบบนั้นครอบคลุมงานทั้งหมดของเขา ในDialoghi d'amoreยูดาห์นิยามความรักในแง่ปรัชญา เขาจัดโครงสร้างบทสนทนาทั้งสามเป็นบทสนทนาระหว่าง "ตัวละคร" ที่เป็นนามธรรม 2 ตัว ได้แก่ Philo ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักหรือความอยากอาหาร และ Sophia ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์หรือปัญญา Philo+Sophia (ปรัชญา)

คำติชมของคับบาลาห์

คำว่า "คับบาลาห์" ถูกใช้ในตำรายิวยุคกลางเพื่อหมายถึง "ประเพณี" ดูSefer Ha-Qabbalahของอับราฮัม อิบ น์ เดาด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หนังสือประเพณีของเรา" "หนังสือประเพณีของเรา" ไม่ได้หมายถึงเวทย์มนต์ใดๆ แต่บันทึกถึง "ประเพณีการให้ทุนและการศึกษาของเรา" ในสองสถาบันการศึกษาของบาบิโลน ผ่านจีโอนิม ถึงทัลมุดิก เยชิวาส แห่งสเปน ในสมัย ​​Talmudic มีประเพณีลึกลับในศาสนายิวที่เรียกว่าMaaseh Bereshith (งานแห่งการสร้างสรรค์) และMaaseh Merkavah (งานของรถม้า); ไมโมนิเดสตีความข้อความเหล่านี้ว่าหมายถึงฟิสิกส์และอภิปรัชญาของอริสโตเติลตามที่ตีความในแง่ของโตราห์

อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 13 ระบบลึกลับและลึกลับได้ปรากฏขึ้นซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ " คับบาลาห์ " ความเชื่อหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคับบาลาห์ถูกปฏิเสธโดยนักปรัชญามานานแล้ว Saadia GaonสอนในหนังสือEmunot v'Deot ของเขา ว่าชาวยิวที่เชื่อในGilgulได้นำความเชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวมาใช้ ไม โมนิเดสปฏิเสธหลายตำราของเฮชาลอต โดยเฉพาะชีอูร์ โกมาห์ซึ่งเขามองว่าเป็นมานุษยวิทยาของพระเจ้าเป็นเรื่องนอกรีต

ในศตวรรษที่ 13 Meir ben Simon แห่ง Narbonne เขียนจดหมายฝาก (รวมอยู่ในMilhhemet Mitzvah ) กับ Kabbalists ยุคแรก โดยแยกแยะSefer Bahirโดยปฏิเสธการแสดงที่มาของการประพันธ์ต่อ tanna R. Nehhunya ben ha-Kanah และอธิบายเนื้อหาบางส่วน :

... และเราได้ยินมาว่ามีหนังสือที่เขียนไว้สำหรับพวกเขาแล้ว ซึ่งพวกเขาเรียกว่า Bahir นั้น 'สว่าง' แต่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านหนังสือนั้น หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของเราแล้ว และเราพบว่าพวกเขาอ้างว่าเป็นรับบี เนฮุนยา เบน ฮักคาน่าห์ ฮาเชม ห้าม! ไม่มีความจริงในเรื่องนี้... ภาษาของหนังสือและเนื้อหาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็นงานของผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาวรรณกรรมหรือรูปแบบที่ดี และในหลายๆ ตอนมีคำที่ออกนอกศาสนา .

นักปรัชญาชาวยิวที่มีชื่อเสียงคนอื่นหลังยุคไมโมไนด์

ปรัชญาและนักปรัชญาชาวยิวยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ราชาธิปไตยแห่งเอเชียไมเนอร์และยุโรปบางแห่งได้ต้อนรับพ่อค้า นักวิชาการ และนักเทววิทยาชาวยิวที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน ปรัชญาของชาวยิวที่ต่างกันได้วิวัฒนาการมากับฉากหลังของวัฒนธรรมใหม่ ภาษาใหม่ และการแลกเปลี่ยนเทววิทยาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ การสำรวจเชิงปรัชญาดำเนินต่อไปตลอดช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเมื่อศูนย์กลางของมวลแห่งทุนการศึกษาของชาวยิวได้ย้ายไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และตุรกี

อีเลียส เบน มอยเซ เดล เมดิโก้

Elia del Meigoเป็นลูกหลานของJudah ben Eliezer ha-Levi MinzและMoses ben Isaac ha-Levi Minz เอลิเอเซอร์ เดล เมดิโก แห่งกรุงโรม ได้รับนามสกุลว่า "เดล เมดิโก" หลังจากเรียนแพทย์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อจากเดลเมดิโกเป็นฮาโรเฟห์. เขาเป็นพ่อและครูของนักปรัชญาและนักวิชาการที่มีเหตุผลมายาวนาน นักเรียนที่ไม่ใช่ชาวยิวของเดลเมดิโกจัดว่าเขาเป็น "ผู้นิยมลัทธิอเวโรอิสต์" อย่างไรก็ตาม เขามองว่าตัวเองเป็นสาวกของไมโมนิเดส สมาคมนักวิชาการของไมโมนิเดสและอิบนุรุชด์น่าจะเป็นสมาคมที่เป็นธรรมชาติ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ไมโมนิเดสรู้สึกประทับใจกับข้อคิดเห็นของอิบนุ รัชด์ และแนะนำให้นักเรียนของเขาฟัง ดังนั้น สาวกของไมโมนิเดส (ไมโมนิเดส) จึงเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนก่อนเดลเมดิโก ผู้ใช้ชั้นนำ ผู้แปล และผู้เผยแพร่ผลงานของอิบนุรุชด์ในแวดวงชาวยิว และสนับสนุนอิบันรัชด์แม้หลังจากที่อิสลามปฏิเสธความคิดเห็นที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ชาวไมโมนิเดสถือว่า Maimonides และ Ibn Rushd เป็นแนวเดียวกัน ในหนังสือของเขา

โมเสส อัลมอสนิโน

Moses Almosninoเกิดที่Thessaloniki 1515 - เสียชีวิต Constantinople abt 1580 เขาเป็นนักเรียนของLevi Ibn Habibซึ่งเป็นลูกศิษย์ของJacob ibn Habibซึ่งในทางกลับกันเป็นนักเรียนของNissim ben Reuben ในปี ค.ศ. 1570 เขาเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับเพนทาทุกเรื่อง " Yede Mosheh " (มือของโมเสส); ยังเป็นนิทรรศการของตำรา Talmudical " Abot " (จริยธรรมของพ่อ) ตีพิมพ์ใน Salonica ในปี ค.ศ. 1563; และรวมพระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะการเทศนาเรื่อง “มีมมีโกอา ” (กำลังเสริมกำลัง)

ความตั้งใจของนักปรัชญาของ al-Ghazâlî ( De'ôt ha-Fîlôsôfîm หรือ Kavvanôt ha-Fîlôsôfîm ) เป็นหนึ่งในตำราปรัชญาที่แพร่หลายที่สุดที่ศึกษาในหมู่ชาวยิวในยุโรป โดยได้รับการแปลในปี 1292 โดยIsaac Albalag [40] ต่อมานักวิจารณ์ชาวฮีบรู ได้แก่ โมเสส นาร์โบนี และโมเสส อัลมอสนิโน

โมเสส เบน เจฮีล ฮา-โคเฮน ปอร์โต-ราฟา (ราปาพอร์ต)

Moses ben Jehiel Ha-Kohen Porto-Rafa (Rapaport) เป็นสมาชิกของตระกูล Rafa ชาวเยอรมัน (ซึ่งมาจากตระกูล Delmedigo) ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในเมือง Porto ใกล้กับ Verona ประเทศอิตาลีและกลายเป็นบรรพบุรุษ ของตระกูลแรบบินิกที่มีชื่อเสียงของ Rapaport ในปี ค.ศ. 1602 โมเสสรับใช้เป็นแรบไบแห่ง Badia Polesine ในเมือง Piedmont โมเสสเป็นเพื่อนของลีออน โมเดนา [41]

อับราฮัม เบน ยูดาห์ ฮา-เลวี มินซ์

Abraham ben Judah ha-Levi Minz เป็นแรบไบชาวอิตาลีที่เจริญรุ่งเรืองที่ปาดัวในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 16 พ่อตาของMeïr Katzenellenbogen มินซ์ศึกษาส่วนใหญ่ภายใต้บิดาของเขา ยูดาห์ มินซ์ ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในฐานะรับบีและเป็นหัวหน้าของเยชิวาแห่งปาดัว

เมียร์ เบน ไอแซก คัทเซลเลนโบเกน

Meir ben Isaac Katzellenbogen เกิดที่กรุงปราก ร่วมกับShalom Shachna ที่ เขาศึกษาภายใต้Jacob Pollak พวกแรบไบหลายคน รวมทั้งโมเสส อิสเซอร์เลส ได้กล่าวถึงเขาในการตอบสนองของพวกเขาว่าเป็น"บ่อนการพนันของสาธารณรัฐเวนิส" นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เขาติดต่อด้วย ได้แก่Shmuel ben Moshe di Modena , Joseph Katz , Solomon Luria , Moses Isserles , Obadiah SfornoและMoses Alashkar

เอลียาห์ บาอัล เชมแห่งเชล์ม

รับบีElijah Ba'al Shem แห่ง Chelmเป็นลูกศิษย์ของแรบไบโซโลมอน ลูเรียผู้ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของรับบีShalom Shachnaพ่อตาและอาจารย์ของMoses Isserles Elijah Ba'al Shem แห่ง Chelmเป็นลูกพี่ลูกน้องของMoses Isserles

เอลีเซอร์ เบน เอลียาห์ อัชเคนาซี

รับบีEliezer ben Elijah Ashkenazi Ha-rofeh Ashkenazi แห่ง Nicosia ("แพทย์") ผู้เขียนYosif Lekahใน Book of Esther

นักปรัชญาชาวยิวยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

ปรัชญายิวในศตวรรษที่สิบเจ็ด

ด้วยการขับไล่ออกจากสเปน จึงมีการเผยแพร่การสืบสวนเชิงปรัชญาของชาวยิวไปทั่วลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปเหนือ และซีกโลกตะวันตก ศูนย์กลางของมวลของลัทธิเหตุผลนิยมเปลี่ยนไปเป็นฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ครีต ซิซิลี และเนเธอร์แลนด์ การขับไล่ออกจากสเปนและการสังหารหมู่ที่ประสานกันของยุโรปส่งผลให้เกิดการผสมเกสรข้ามรูปแบบต่าง ๆ ของลัทธิเหตุผลนิยมที่บ่มเพาะในชุมชนที่หลากหลาย ช่วงเวลานี้ยังโดดเด่นด้วยการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างผู้นำการปฏิรูปศาสนาคริสต์และนักวิชาการชาวยิว สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือกลุ่มนักเหตุผลนิยมที่อพยพออกจากเยอรมนี และอิตาลีในปัจจุบันไปยังเกาะครีต และพื้นที่อื่นๆ ของจักรวรรดิออตโตมันที่ต้องการความปลอดภัยและการปกป้องจากการสังหารหมู่ที่ไม่มีวันจบสิ้นที่เกิดจากราชวงศ์ฮั บส์บูร์ กและนิกายโรมันคาธอลิกต่อต้านชาวยิว

ลัทธิเหตุผลนิยมกำลังบ่มเพาะในสถานที่ห่างไกลจากสเปน จากเรื่องที่เล่าโดยรับบีElijah Ba'al Shem แห่ง Chelmชาวยิวที่พูดภาษาเยอรมัน ลูกหลานของชาวยิวที่อพยพกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากคำเชิญของชาร์ลมาญถูกเพิกถอนในเยอรมนีเมื่อหลายศตวรรษก่อนซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงศตวรรษที่ 11 ได้รับอิทธิพลจากความแพร่หลาย นักวิชาการ Mutaziliteแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ชาวยิวชาวปาเลสไตน์ที่พูดภาษาเยอรมันได้ช่วยชีวิตชายหนุ่มชาวเยอรมันชื่อ "ดอลเบอร์เกอร์" เมื่ออัศวินแห่งสงครามครูเสดครั้ง ที่หนึ่ง มาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม สมาชิกในครอบครัวของ Dolberger คนหนึ่งได้ช่วยชีวิตชาวยิวที่พูดภาษาเยอรมันในปาเลสไตน์และนำพวกเขากลับมายังเมืองเวิร์มส์ ประเทศเยอรมนี เพื่อตอบแทนความโปรดปราน [42]หลักฐานเพิ่มเติมของชุมชนชาวเยอรมันในเมืองศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบของคำถามฮาลาคที่ส่งจากเยอรมนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเอ็ด [43]

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดส่งผลให้เกิดการระเบิดความคิดใหม่และเส้นทางปรัชญา

โยเซฟ ชโลโม เบน เอลิยาฮู ดาล เมดิโก

โจเซฟ โซโลมอน เดลเมดิโกเป็นแพทย์และอาจารย์ – บารุค สปิโนซาเป็นนักศึกษาผลงานของเขา [44]

บารุค สปิโนซา

บารุค สปิโนซาก่อตั้งลัทธิ สปิโนซาขึ้น ขัดกับประเพณียิวของแรบบินิ ก และถูก เบตดินแห่งอัมสเตอร์ดัม วางไว้ใน ที่นี้ อิทธิพลในงานของเขาจากMaimonidesและLeone Ebreoนั้นชัดเจน Elia del Medigoอ้างว่าเป็นนักเรียนของผลงานของ Spinoza นักวิจารณ์ร่วมสมัยบางคน (เช่น Wachter, Der Spinozismus im Judenthum ) อ้างว่าตรวจพบอิทธิพลของคับบาลาห์ในขณะที่คนอื่นๆ (เช่นLeibniz ) ถือว่า Spinozism เป็นการฟื้นฟูAverroism– ลักษณะของทัลมุดิสต์ที่อ้างถึงเหตุผลนิยมของไมโมนิเดียน ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการ ประกาศ เฮม นักวิชาการ[ ใคร? ]ได้ตรวจสอบงานของ Spinoza อีกครั้งและพบว่าสะท้อนถึงงานและความคิดที่ไม่ต่างจากกระแสร่วมสมัยของศาสนายิวบางสาย ตัวอย่างเช่น ในขณะที่สปิโนซาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นักวิชาการ[ ใคร? ]ได้มาดูงานของเขาในฐานะที่สนับสนุนลัทธิปานเทวนิยมซึ่งเป็นมุมมองร่วมสมัยที่ถูกต้องซึ่งง่ายต่อการรองรับโดยศาสนายิวร่วมสมัย

ซวี เฮิร์ช เบน ยาคอฟ อัชเคนาซี

รับบีTzvi Hirsch ben Yaakov Ashkenaziเป็นลูกศิษย์ของพ่อของเขา แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเขาเป็นลูกศิษย์ของรับบีElijah Ba'al Shem แห่ง Chelm ปู่ของ เขา

เจคอบ เอ็มเดน

รับบีจาค็อบเอ็มเดนเป็นลูกศิษย์ของรับบีTzvi Hirsch ben Yaakov Ashkenaziแรบไบพ่อของเขาในอัมสเตอร์ดัม เอ็มเดน นักเล่นแร่แปรธาตุที่แน่วแน่ เป็นศัตรูสำคัญของชาวสะบาเต (Messianic Kabbalists ที่ติดตาม Sabbatai Tzvi) แม้ว่าจะต่อต้านไมโมนิเดียน แต่เอ็มเดนก็ควรได้รับการสังเกตจากการตรวจสอบที่สำคัญของเขาเกี่ยวกับโซฮาร์โดยสรุปว่าส่วนใหญ่ของมันถูกปลอมแปลง

นักปรัชญาชาวยิวในศตวรรษที่สิบเจ็ดคนอื่น ๆ

การวิพากษ์วิจารณ์เชิงปรัชญาของคับบาลาห์

รับบีLeone di Modenaเขียนว่าถ้าเรา[ ใคร? ]จะต้องยอมรับคับบาลาห์ จากนั้นไตรลักษณ์ของคริสเตียนก็เข้ากันได้กับศาสนายูดายอย่างแท้จริง เนื่องจากตรีเอกานุภาพมีความคล้ายคลึงกับหลักคำสอนคับบาลิสติกของเซฟิโรต์

ปรัชญายิวในศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้า

ยุคใหม่เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18 ด้วยความคิดของMoses Mendelssohn Mendelssohn ได้รับการอธิบายว่าเป็น "'โมเสสที่สาม' ซึ่งเริ่มต้นยุคใหม่ในศาสนายิว" เช่นเดียวกับยุคใหม่เริ่มต้นด้วยโมเสสผู้เผยพระวจนะและกับโมเสสไมโมนิเด[45] Mendelssohn เป็น นักปรัชญา ชาวยิวชาวเยอรมันที่มีความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูของชาวยิวในยุโรปHaskalah (การตรัสรู้ของชาวยิว) เป็นหนี้บุญคุณ เขาถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิรูปศาสนายิว แม้ว่าโฆษกของการปฏิรูปจะ "ต่อต้านการอ้างว่าเขาเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของพวกเขา" [46] Mendelssohn ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมในยุคของเขาโดยชาวเยอรมัน ทั้งสองและชาวยิว หนังสือที่สำคัญที่สุดของเขาคือJerusalem oder über religiöse Macht und Judentum ( Jerusalem ) ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1783

ข้าง Mendelssohn นักปรัชญาชาวยิวที่สำคัญคนอื่น ๆ ของศตวรรษที่สิบแปดรวมถึง:

นักปรัชญาชาวยิวที่สำคัญของศตวรรษที่สิบเก้า ได้แก่ :

ทัศนคติของนักอนุรักษนิยมต่อปรัชญา

นักอนุรักษนิยมแบบฮาเรดี ซึ่งแสดงปฏิกิริยาต่อกลุ่ม ฮั สคาลาห์ ถือว่าการหลอมรวมของศาสนาและปรัชญานั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากนักปรัชญาคลาสสิกเริ่มโดยไม่มีเงื่อนไขเบื้องต้นใด ๆ ที่ต้องมีข้อสรุปในการสืบสวน ขณะที่ผู้เชื่อในศาสนาคลาสสิกมีหลักการทางศาสนาชุดหนึ่งที่พวกเขายึดถือ หนึ่งต้องเชื่อ Haredim ส่วนใหญ่โต้แย้งว่าเราไม่สามารถเป็นนักปรัชญาและสมัครพรรคพวกที่แท้จริงของศาสนาที่เปิดเผยได้พร้อมกัน ในมุมมองนี้ ความพยายามทั้งหมดในการสังเคราะห์ล้มเหลวในท้ายที่สุด รับบีNachman แห่ง Breslovตัวอย่างเช่น ถือว่าปรัชญาทั้งหมดไม่จริงและนอกรีต ในเรื่องนี้เขาเป็นตัวแทนของความคิด Hasidicหนึ่งเส้นโดยเน้นที่อารมณ์อย่างสร้างสรรค์

เลขชี้กำลังอื่นๆ ของHasidismมีทัศนคติเชิงบวกต่อปรัชญามากกว่า ในงานเขียนChabad ของ Schneur Zalman แห่ง Liadi Hasidut ถูกมองว่าสามารถรวมทุกส่วนของความคิดของโตราห์ตั้งแต่โรงเรียนปรัชญาไปจนถึงเวทย์มนต์โดยเปิดเผยแก่นแท้ของพระเจ้าที่ส่องสว่างซึ่งแทรกซึมและอยู่เหนือแนวทางทั้งหมด ตีความโองการจากโยบว่า "จากเนื้อหนังข้าพเจ้าเห็นฮาเชม", Shneur Zalman อธิบายความหมายภายในหรือ "วิญญาณ" ของประเพณีลึกลับของชาวยิวในรูปแบบทางปัญญาโดยใช้การเปรียบเทียบที่ดึงมาจากอาณาจักรมนุษย์ ดังที่ผู้นำ Chabad ในภายหลังได้อธิบายและดำเนินการต่อสิ่งนี้ทำให้จิตใจของมนุษย์สามารถ เข้าใจแนวคิดของความเป็นพระเจ้าและทำให้หัวใจรู้สึกถึงความรักและความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเน้นโดยผู้ก่อตั้งทั้งหมดของ hasidism ในลักษณะภายใน การพัฒนานี้ระดับสูงสุดของประเพณีลึกลับของชาวยิวในลักษณะนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงปรัชญาและ ไสยศาสตร์โดยแสดงออกถึงความเหนือธรรมชาติในเงื่อนไขของมนุษย์

ปรัชญายิวในศตวรรษที่ 20 และ 21

อัตถิภาวนิยมของชาวยิว

แนวโน้มสำคัญประการหนึ่งในปรัชญายิวสมัยใหม่คือความพยายามที่จะพัฒนาทฤษฎีของศาสนายิวผ่านอัตถิภาวนิยม ในบรรดานักปรัชญาอัตถิภาวนิยมชาวยิวในยุคแรกๆ ได้แก่เลฟ เชสตอฟ (เยฮูดา ไลบ์ ชวาร์ซมานน์ ) นักปรัชญาชาวรัสเซีย-ยิว หนึ่งในผู้ดำรงอยู่ของชาวยิวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 คือFranz Rosenzweig . ขณะค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาเกี่ยวกับนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Georg Wilhelm Friedrich Hegelในศตวรรษที่ 19 Rosenzweig ตอบโต้กับความเพ้อฝันของ Hegel และพัฒนาแนวทางอัตถิภาวนิยม โรเซนซ์ไวก์เคยคิดที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์อยู่ระยะหนึ่ง แต่ในปี พ.ศ. 2456 เขาหันมาใช้ปรัชญายิว เขากลายเป็นปราชญ์และนักเรียนของHermann Cohen. งานหลักของ Rosenzweig คือStar of Redemptionคือปรัชญาใหม่ของเขา ซึ่งเขาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง haShem มนุษยชาติ และโลก ที่เชื่อมโยงกันด้วยการสร้าง การเปิดเผย และการไถ่ถอน รับบีออร์โธดอกซ์Joseph SoloveitchikและแรบไบหัวโบราณNeil GillmanและElliot N. Dorffได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้อัตถิภาวนิยม [ ต้องการการอ้างอิง ]

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส และ นักวิจารณ์ทั ลมุดิก เอ็มมานูเอลเลวินาส ซึ่งแนวทางของเขาเติบโตจาก ประเพณี ปรากฏการณ์วิทยาในปรัชญา ยังได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ของชาวยิวอีกด้วย [48]

ลัทธิเหตุผลนิยมของชาวยิว

ลัทธิเหตุผลนิยมได้เกิดขึ้นอีกครั้งในฐานะมุมมองที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวยิว [49] ลัทธิเหตุผลนิยมชาวยิวร่วมสมัยมักใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนักปรัชญายุคกลาง เช่น ไมโมนิเดสและนักเหตุผลนิยมชาวยิวสมัยใหม่ เช่นแฮร์มันน์ โคเฮ

โคเฮนเป็นนักปรัชญาชาวยิวยุคนีโอ-คานเตียนชาวเยอรมัน ซึ่งหันไปเรียนวิชายิวเมื่อสิ้นสุดอาชีพการงานของเขาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยหยิบเอาแนวคิดของไมโมนิเดส ในอเมริกาSteven Schwarzschildยังคงสืบทอดมรดกของโคเฮนต่อไป [50]ชาวยิวร่วมสมัยที่โดดเด่นอีกคนคือLenn Goodmanซึ่งทำงานออกมาจากประเพณีของปรัชญาชาวยิวในยุคกลางที่มีเหตุมีผล แรบไบหัวโบราณอลัน มิตเทิ ลแมน แห่งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว[51]และเอลเลียต เอ็น . ดอร์ฟฟ์แห่ง มหาวิทยาลัยยิวแห่ง อเมริกัน [52]ก็เห็นตนเองอยู่ในประเพณีที่มีเหตุมีผล เช่นเดียวกับเดวิด โนวัคแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต. [53] โนวัคทำงานในประเพณีกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งของเหตุผลนิยม

นักปรัชญาในอิสราเอลยุคปัจจุบันในประเพณีที่มีเหตุมีผล ได้แก่David Hartman [54]และMoshe Halbertal [55]

นักเหตุผลนิยมออร์โธดอกซ์บางคนในอิสราเอลใช้วิธี "นักฟื้นฟู" [ ต้องการอ้างอิง ]ย้อนเวลากลับไปหาเครื่องมือเพื่อทำให้ศาสนายิวของแรบบินิคง่ายขึ้น และนำชาวยิวทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสถานะหรือกระแสของศาสนายิว ใกล้ชิดกับการปฏิบัติตามฮาลาชา มิทซ์โวท คาชรุต และโอบกอด ของ "หลักศรัทธา 13 ประการ" ของไมโมนิเดส ดอร์ เดม และรัม บามิสต์เป็นกลุ่มสองกลุ่มที่ปฏิเสธไสยศาสตร์ว่าเป็น "นวัตกรรมที่เชื่อโชคลาง" ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุม ตามเหตุผลเหล่านี้ มีความละอายและความอัปยศติดอยู่กับความล้มเหลวในการสืบสวนเรื่องหลักศาสนาโดยใช้พลังอย่างเต็มที่ของเหตุผลและสติปัญญาของมนุษย์ คนๆ หนึ่งจะถือว่าฉลาดหรือช่างสังเกตไม่ได้ หากเราไม่พยายามเข้าใจที่มาและกำหนดความถูกต้องของความเชื่อของตน

เทววิทยาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ศาสนายิว ได้ สอนตาม ธรรมเนียมว่าพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจทุกอย่าง กระนั้น การกล่าวอ้างเหล่านี้ขัดกับความจริงที่ว่ามีความชั่วร้าย มากมาย ในโลก บางทีคำถามที่ยากที่สุดที่พวก monotheists ได้เผชิญก็คือ "เราจะคืนดีกับการมีอยู่ของทัศนะของพระเจ้ากับการมีอยู่ของปีศาจได้อย่างไร" หรือ "ความดีไม่มีความชั่วได้อย่างไร" "จะมีพระเจ้าได้อย่างไรหากไม่มีมาร" นี่คือปัญหาของความชั่วร้าย ภายในศรัทธา monotheistic ทั้งหมดมีการเสนอคำตอบ ( theodicies ) มากมาย อย่างไรก็ตามในแง่ของความชั่วร้ายที่เห็นในความหายนะหลายคนได้ทบทวนมุมมองคลาสสิกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง ผู้คนยังคงมีความเชื่อใด ๆ หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างไร? ปรัชญาชาวยิวชุดนี้มีการกล่าวถึงในบทความเรื่องเทววิทยาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เทววิทยานิกายปฏิสังขรณ์

บางทีรูปแบบที่ถกเถียงกันมากที่สุดของปรัชญายิวที่พัฒนาขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ก็คือลัทธินิยมนิยมทางศาสนาของรับบีโมรเดคัย แคปแพลน เทววิทยาของเขาเป็นตัวแปรของนักปฏิบัตินิยมของJohn Deweyปรัชญา. ลัทธินิยมนิยมของดิวอี้ผสมผสานความเชื่อที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับคำศัพท์ทางศาสนาเพื่อสร้างปรัชญาสำหรับผู้ที่สูญเสียศรัทธาในศาสนายิวแบบดั้งเดิม ตามข้อตกลงกับนักคิดชาวยิวยุคกลางคลาสสิก Kaplan ยืนยันว่า haShem ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และคำอธิบายที่เป็นมานุษยวิทยาทั้งหมดของ haShem นั้นเป็นคำอุปมาที่ไม่สมบูรณ์ เทววิทยาของ Kaplan ไปไกลกว่านั้นเพื่ออ้างว่า haShem คือผลรวมของกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมดที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเติมเต็มตนเองได้ Kaplan เขียนว่า "การเชื่อใน haShem หมายถึงการยอมรับว่าเป็นชะตากรรมของมนุษย์ที่จะอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานและกำจัดความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบจากสังคมมนุษย์"

กระบวนการเทววิทยา

แนวโน้มล่าสุดคือการปรับโครงสร้างเทววิทยาของชาวยิวผ่านเลนส์ของปรัชญากระบวนการโดยเฉพาะเทววิทยาเชิงกระบวนการ ปรัชญากระบวนการชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลเป็นโอกาสแห่งประสบการณ์ ตามแนวคิดนี้ สิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้วเป็นการสืบทอดประสบการณ์ในโอกาสนี้ โอกาสของประสบการณ์สามารถรวบรวมเป็นกลุ่ม สิ่งที่ซับซ้อนเช่นมนุษย์จึงเป็นกลุ่มของประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในมุมมองนี้ ทุกสิ่งในจักรวาลมีลักษณะเฉพาะด้วยประสบการณ์ (อย่าสับสนกับจิตสำนึก) ไม่มีความเป็นคู่ระหว่างกายและใจภายใต้ระบบนี้ เพราะ "จิต" ถูกมองว่าเป็นเอนทิตีที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก

ตัวตนที่แท้จริงของโลกทัศน์นี้คือแนวคิดที่ว่าประสบการณ์ทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ และจะส่งผลต่อประสบการณ์ในอนาคตทั้งหมด กระบวนการสร้างอิทธิพลนี้ไม่เคยถูกกำหนด โอกาสของประสบการณ์ประกอบด้วยกระบวนการของการทำความเข้าใจประสบการณ์อื่น ๆ แล้วตอบสนองต่อมัน นี่คือ "กระบวนการ" ใน "ปรัชญากระบวนการ" ปรัชญากระบวนการทำให้พระเจ้าเป็นสถานที่พิเศษในจักรวาลแห่งโอกาสแห่งประสบการณ์ พระเจ้าครอบคลุมโอกาสอื่นๆ ของประสบการณ์แต่ก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นด้วย ดังนั้น ปรัชญาของกระบวนการจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิปาน เทวนิยม

แนวคิดดั้งเดิมของเทววิทยาเชิงกระบวนการได้รับการพัฒนาโดยCharles Hartshorne (1897–2000) และมีอิทธิพลต่อ นักศาสนศาสตร์ ชาวยิว จำนวนหนึ่ง รวมถึง นักปรัชญา ชาวอังกฤษ Samuel Alexander (1859–1938) และRabbis Max Kadushin , Milton Steinberg และ Levi A. Olan, Harry สโลมินสกี้ และแบรดลีย์ ชาวิท อา ร์ท สัน Abraham Joshua Heschelก็เชื่อมโยงกับประเพณีนี้เช่นกัน [56]

คับบาลาห์และปรัชญา

คับบาลาห์ยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนายิวออร์โธดอกซ์ฮาเรดีซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะปฏิเสธปรัชญา แม้ว่าสายพันธุ์Chasidism ของ Chabad จะ แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อปรัชญามากกว่า ในขณะเดียวกัน ความคิดของชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ในศตวรรษที่ 20 หลังเห็นความสนใจในคับบาลาห์ ที่ฟื้นคืนชีพขึ้น มาใหม่ ในการศึกษาเชิงวิชาการGershom Scholemได้เริ่มการสอบสวนเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว ในขณะที่ในนิกายของชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์การต่ออายุของชาวยิวและนิกายนีโอฮา ซิด, การบูชาจิตวิญญาณ นักปรัชญาหลายคนไม่คิดว่านี่เป็นรูปแบบของปรัชญา เนื่องจากคับบาลาห์เป็นการรวบรวมวิธีการตีความข้อความที่ลึกลับ ไสยศาสตร์เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของปรัชญา ไม่ใช่ความแตกต่างของปรัชญา

ในบรรดานักวิจารณ์สมัยใหม่ของคับบาลาห์คือYihhyah Qafahhผู้เขียนหนังสือชื่อMilhamoth ha-Shem ( Wars of the Name ) ต่อต้านสิ่งที่เขามองว่าเป็นคำสอนเท็จของ Zohar และ Kabbalah เท็จของ Isaac Luria เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวหอกของDor Daim Yeshayahu Leibowitzแบ่งปันความคิดเห็นต่อสาธารณชนในหนังสือMilhhamoth ha-Shem ของ Rabbi Yihhyah Qafahhและได้อธิบายความคิดเห็นเหล่านี้ในงานเขียนมากมายของเขา

ปรัชญายิวร่วมสมัย

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนายิวออร์โธดอกซ์

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับลัทธิยูดายหัวโบราณ

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและศาสนายิวก้าวหน้า

นักปรัชญาชาวยิวซึ่งปรัชญาไม่จำเป็นต้องเน้นที่หัวข้อชาวยิว

ในศตวรรษที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ด ยังมีนักปรัชญาหลายคนที่เป็นชาวยิวหรือมีเชื้อสายยิว และภูมิหลังของชาวยิวอาจมีอิทธิพลต่อแนวทางของพวกเขาในระดับหนึ่ง แต่งานเขียนไม่จำเป็นต้องเน้นประเด็นเฉพาะของศาสนายิว ซึ่งรวมถึง:

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "The Melchizedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth Century ad and in the Epistle to the Hebrews" โดย Fred L. Horton, Jr., Pg. 54, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2005, ISBN  0-521-01871-4
 2. ^ "Sefer Yetzirah" โดย Aryeh Kaplan, xii, Red Wheel, 1997, ISBN 0-87728-855-0 
 3. ↑ เบเรชิต รับบา ( 39,1 )
 4. ^ "ปรัชญายุคกลางและประเพณีคลาสสิก: ในศาสนาอิสลาม ศาสนายิว และศาสนาคริสต์" โดย John Inglis, หน้า 3
 5. ^ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา" โดย Dr Tom Kerns
 6. ^ "ฟิโล ยูดาอุส" . สารานุกรมยิว. com สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 7. ^ "ศาสนาคริสต์ ศาสนายิว และลัทธิกรีก-โรมันอื่นๆ: Studies for Morton Smith at sixty", Volume 12, Part 1, Pg 110, Volume 12 of Studies in Judaism in late antiquits, โดย Jacob Neusner ann Morton Smith, Brill 1975, ISBN 90-04-04215-6 
 8. เจคอบ นอยส์เนอร์,ยูดายในฐานะปรัชญา
 9. "จุดเริ่มต้นในปรัชญายิว" โดย เมเยอร์ เลวิน หน้า 49 เบห์รมันเฮาส์ 1971ไอเอสบีเอ็น0-87441-063-0 
 10. ^ "จีโอนิกา" โดย กินซ์เบิร์ก หลุยส์ หน้า 18, ISBN 1-110-35511-4 
 11. เดอ คัลลาตาÿ, โกเดฟรอยด์; มูโร, เซบาสเตียน (2017). "เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Andalusī Bāṭinism: Maslama b. Qāsim al-Qurṭubī's Riḥla in the East" ประวัติศาสตร์ทางปัญญาของโลกอิสลาม 5 (1): 86–117. ดอย : 10.1163/2212943X-00501004 .
 12. ^ เจคอบส์ โจเซฟ ; บรอยเด, ไอแซค (1906). "พิภพเล็ก" . ในSinger, Isidore ; ฟังก์, ไอแซค เค ; Vizetelly, Frank H. (สหพันธ์). สารานุกรมชาวยิว . ฉบับที่ 8. นิวยอร์ก: ฟังก์ แอนด์ วากแนลส์ หน้า 544–545. เครเมอร์, โจเอล (2007). "พิภพเล็ก" . ในBerenbaum ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด (สหพันธ์). สารานุกรม Judaica . ฉบับที่ 14 (พิมพ์ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 178–179. ISBN 978-0-02-866097-4.
 13. ^ "ประวัติศาสตร์วรรณกรรมแห่งเปอร์เซีย" เล่มที่ 4 บทที่ X. ในช่วงแรกของการปฏิเสธของหัวหน้าศาสนาอิสลาม จากการเข้ามาของ AL-MUTA WAKKIL สู่การเข้าถึงของ SULTAN MAHMUD of GHAZNA, หน้า 339, โดย EDWARD G. บราวน์, มา
 14. ^ เฟลชเชอร์, เอซรา. "ส่วนหนึ่งจากการวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์ของ Hivi Al-Balkhi" ทาร์บีẕ 51, no. 1 (1981): 49-57.
 15. "The Messiah in Isaiah 53: The Commentaries of Sa'adya Gaon, Salmon Ben Yeruham, and Yefet Ben Eli 52:13-53:12", หนังสือปกอ่อนการค้า (1998) โดย Sa'adia, Joseph Alobaidi
 16. ^ โรเซนธาล เจ "Hiwi Al-Balkhi: การศึกษาเปรียบเทียบ" การทบทวนรายไตรมาสของชาวยิว 38; 39 (1947-48; 1948-49): 317-42, 419-30; 79-94.
 17. ^ กิล, โมเช. Hivi Ha-Balkhi Ha-Kofer Me-Horasan, เกตาวิม Merhaviah: Sifriyyat Po'alim, 1965
 18. เดวิดสัน อิสราเอล เอ็ด. การโต้เถียงของ Sa'adya ต่อ Hiwi Al-Balkhi: ส่วนที่แก้ไขจาก Genizah Ms, ตำราและการศึกษาของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกา นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งอเมริกา ค.ศ. 1915
 19. มาร์เซนา ซาวาโนฟสกา (2012). ""ชีวี อัล-บัลคี" สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ3 กรกฎาคม 2555 .
 20. ^ มอลเตอร์, เฮนรี่. Sa'adya Gaon: ชีวิตและผลงานของเขา ซีรี่ส์ Morris Loeb ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ยิวแห่งอเมริกา 2464
 21. คามิลลา อาดัง (ตุลาคม 2010). ""อบูลกาธีร์ ยาญยา บิน ซาการียา" สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 22. ↑ sv al-Djubba'i,สารานุกรมของศาสนาอิสลาม, ฉบับที่. 2: C–G . ฉบับที่ 2 (ฉบับใหม่) ไลเดน: อีเจ บริลล์ พ.ศ. 2508 ISBN 90-04-07026-5.
 23. W. Montgomery Watt, เจตจำนงเสรีและพรหมลิขิตในศาสนาอิสลามยุคแรก, ลอนดอน 1948, 83-7, 136-7
 24. ↑ A'asam , Abdul-Amîr al-Ibn al-Rawandi's Kitab Fahijat al-Mu'tazila: การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการของ Ibn al-Riwandi ในการวิพากษ์วิจารณ์มูลนิธิ Rational of Polemics ในศาสนาอิสลาม เบรุต-ปารีส: Editions Oueidat, 1975–1977
 25. ^ ""สัตยา เบน โยเซฟ" สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่สอง" . Brillonline.com. 2012 . สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 26. แดเนียล เจ. ลาสเกอร์ (2012). "“มุกัมมิญ ดาบิด อิบนุ มาร์วาน อัล-” สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ3 กรกฎาคม 2555 .
 27. ^ "ชาวยิวในประเทศอิสลามในยุคกลาง เล่มที่ 28 ของ Études sur le judaïsme médiéval" โดย Moshe Gil และ David Strassler, ISBN 90-04-13882-X , 9789004138827 
 28. ประวัติศาสตร์ปรัชญายิวในยุคกลาง โดย โคเล็ตต์ สิรัต
 29. ^ "บาห์ยา เบน โยเซฟ อิบน์ เปาดา" . สารานุกรมยิว. com สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 30. ^ หรืออโดนาย , ch. ผม.
 31. ↑ Stroumsa , S. (1993) 'On the Maimonidean Controversy in the East: the Role of Abu 'l-Barakat al-Baghdadi' ใน H. Ben-Shammai (ed.) ภาษาฮีบรูและภาษาอาหรับศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่ Joshua Blau, เทลอาวีฟและเยรูซาเล็ม (เกี่ยวกับบทบาทของงานเขียนของ Abu ​​'l-Barakat ในการโต้เถียงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของศตวรรษที่สิบสอง; ในภาษาฮีบรู)
 32. ↑ สารานุกรม britannica : พจนานุกรมศิลปะ วิทยาศาสตร์ ... เล่มที่ 13 แก้ไขโดย Hugh Chisholm หน้า 174
 33. ↑ บทความชีวประวัติสั้น ๆ เกี่ยวกับ Rabeinu Shem Tov Ben Yosef Falaquera หนึ่งใน Rishonim ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์แห่ง Rambam และผู้แต่ง Moreh HaMoreh บน Moreh Nevuchim ของ Rambam จัดพิมพ์ในวารสาร Jewish Quarterly Review (Vol .1 1910/1911)
 34. โตราห์และโซเฟีย: ชีวิตและความคิดของเชม ทอฟ อิบน์ ฟาลาเกรา (เอกสารของวิทยาลัยฮีบรูยูเนี่ยน) โดย Raphael Jospe
 35. ^ เจคอบส์ หลุยส์ (1990). พระเจ้า, โทราห์, อิสราเอล: ลัทธิจารีตนิยมที่ปราศจากลัทธินิกายฟันดาเมนทั ลลิสม์ . ซินซินนาติ: สำนักพิมพ์ฮีบรูยูเนี่ยนคอลเลจ ISBN 0-87820-052-5. OCLC  21039224 .
 36. ^ คำตอบหมายเลข 159
 37. ^ Sadik, ชะโลม (2020). "หัสได เครสกัส" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2021
 38. D. Blumenthal, "ภาพประกอบของแนวคิด 'ปรัชญาเวทย์มนต์' จากเยเมนศตวรรษที่ 15" และ "การตีความเชิงปรัชญา-ความลึกลับของข้อความ Shi'ur Qomah"
 39. "จุดยืนของไอแซก อะบาร์บาเนลต่อประเพณี: การป้องกัน คัดค้าน และเสวนา" โดย Eric Lawee
 40. ^ ชไตน์ชไนเดอร์ 1893, 1:296–311; Harvey 2001
 41. "ปอร์โต-ราฟา (ราปาพอร์ต), โมเสส เบน เจฮีล ฮา-โคเฮน" . ยิว virtuallibrary.org สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 42. ^ "เซเดอร์ ฮา-โดโรต์", น. พ.ศ. 252 พ.ศ. 2421
 43. เอพสเตน ใน "Monatsschrift", xlvii. 344; เยรูซาเลม: ภายใต้ชาวอาหรับ
 44. ↑ " Blesséd Spinoza: ชีวประวัติของปราชญ์" โดย Lewis Browne, The Macmillan Company, 1932, University of Wisconsin - Madison
 45. ^ "เมนเดลโซห์น" . สารานุกรมยิว. com สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 46. ^ ไวน์ (1997), พี. 44. ( Google หนังสือ )
 47. ชมูเอล ไฟเนอร์การตรัสรู้ของชาวยิว 72-3
 48. ↑ เบนจามิน เอ. วอร์กาฟต์,เอ็มมานูเอล เลวินาส , myjewishlearning.com .
 49. "Jewish Rationalism Reemergent," Conservative Judaismเล่มที่ 36 ฉบับที่ 4 หน้า 81
 50. สตีเวน ชวาร์ซไชลด์ "To Re-Cast Rationalism"ยูดาย 2 (1962)
 51. ^ "วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว" . Jtsa.edu. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2013-03-13 . สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 52. ^ "จากทฤษฎีการเปิดเผยสมัยใหม่จากเมดิเอวาแลนด์ โดย เอลเลียต เอ็น. ดอร์ฟฟ์" . อดาธ- ชะโลม. ca สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 53. ^ ประเพณีในจัตุรัสสาธารณะ: ผู้อ่าน David Novak , หน้า xiv
 54. ^ "ลัทธิละติจูดฮาลาคิก: David Hartman on the commanded life" (PDF ) Etd.lib.fsu.edu เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2012-06-24 . สืบค้นเมื่อ2012-10-22 .
 55. ↑ โนม ไซออน, Elu v'Elu : Two Schools of Halakha Face Off On Issues of Human Autonomy, Majority Rule and Divine Voice of Authority , p. 8
 56. มัวร์, โดนัลด์ เจ. (1989). มนุษย์และความศักดิ์สิทธิ์: จิตวิญญาณของอับราฮัม โจชัว เฮสเชล นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม. หน้า 82–83. ISBN 978-0823212361.
 57. ในช่วงต้นปี 1934 Karl Popperได้เขียนถึงการค้นหาความจริงว่า "หนึ่งในแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์" เขาอธิบายไว้ในความรู้เชิงวัตถุ(พ.ศ. 2515) กังวลเกี่ยวกับความคิดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับความจริงว่าเป็นการติดต่อสื่อสาร จากนั้นทฤษฎีความหมายของความจริงซึ่งกำหนดขึ้นโดยนักตรรกวิทยา Alfred Tarski และตีพิมพ์ในปี 1933 Popper เขียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในปี 1935 เกี่ยวกับผลที่ตามมาของทฤษฎีของ Tarski ต่อความยินดีอย่างยิ่งของเขา ทฤษฎีพบการคัดค้านที่สำคัญต่อความจริงในฐานะการติดต่อทางจดหมายและด้วยเหตุนี้จึงฟื้นฟู ในสายตาของ Popper ทฤษฏีนี้ดูเหมือนเพื่อสนับสนุนความสมจริงเชิงเลื่อนลอยและแนวคิดเชิงกฎเกณฑ์ของการค้นหาความจริง Popper บัญญัติศัพท์คำว่า rationalism ที่สำคัญเพื่ออธิบายปรัชญาของเขา นักปรัชญาชาวยิวร่วมสมัยที่ปฏิบัติตามปรัชญาของ Popper ได้แก่Joseph Agassi , Adi OphirและYehuda Elkana

อ่านเพิ่มเติม

ออนไลน์

แหล่งพิมพ์

 • Daniel H. Frank และ Oliver Leaman (สหพันธ์), ประวัติศาสตร์ปรัชญายิว . ลอนดอน: เลดจ์ 1997 ISBN 0-415-08064-9 
 • Colette Sirat ประวัติศาสตร์ปรัชญายิวในยุคกลาง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 1990 ISBN 0-521-39727-8 

ลิงค์ภายนอก

0.093540906906128