ปรัชญายิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ปรัชญาของชาวยิว ( ฮีบรู : פילוסופיה יהודית ) รวมถึงปรัชญา ทั้งหมด ที่ดำเนินการโดยชาวยิว หรือเกี่ยวข้องกับศาสนายูดาย จนกระทั่งสมัยใหม่Haskalah (การรู้แจ้งของชาวยิว) และ การ ปลดปล่อยชาวยิว ปรัชญาของชาวยิวหมกมุ่นอยู่กับความพยายามที่จะประนีประนอมกับแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกันในประเพณีของRabbinic Judaismดังนั้นการจัดระเบียบแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของชาวยิวให้อยู่ในกรอบวิชาการและมุมมองโลกของชาวยิวโดยเฉพาะ ด้วยการยอมรับในสังคมสมัยใหม่ ชาวยิวที่มีการศึกษาทางโลกยอมรับหรือพัฒนาปรัชญาใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในขณะนี้

การค้นพบ ปรัชญากรีกโบราณ ใน ยุคกลางอีกครั้งในหมู่Geonimของสถาบันการศึกษาของชาวบาบิโลนในศตวรรษที่ 10 ได้นำปรัชญาที่มีเหตุผลนิยมมาสู่คัมภีร์ไบเบิล - ศาสนายูดายธาตุลมุด ปรัชญามักจะแข่งขันกับคับบาลาห์ ทั้งสองโรงเรียนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมแร บบินิกแบบคลาสสิก แม้ว่าการเสื่อมถอยของ ลัทธิเหตุผลนิยมแบบนักวิชาการจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดึงชาวยิวมาสู่แนวทางแบบคับบาลิสติก สำหรับชาวยิวอาซเคนาซีการปลดปล่อยและการเผชิญหน้ากับความคิดทางโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาทำให้วิธีมองปรัชญาเปลี่ยนไป อัชเคนาซีและเซฟาร์ดีชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับวัฒนธรรมฆราวาสในภายหลังมากกว่าในยุโรปตะวันตก ในการตอบสนองที่หลากหลายต่อความทันสมัย ​​แนวคิดทางปรัชญาของชาวยิวได้รับการพัฒนาขึ้นในขบวนการทางศาสนา ที่เกิดขึ้น ใหม่ การพัฒนาเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นความต่อเนื่องหรือแตกออกจากหลักการของ ปรัชญา แร บบิ นิกในยุคกลาง เช่นเดียวกับ แง่มุม วิภาษวิธี ทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ของความคิดของชาวยิว และส่งผลให้ทัศนคติของชาวยิวร่วมสมัยที่หลากหลายต่อวิธีการทางปรัชญา

ปรัชญายิวโบราณ

ปรัชญาในพระคัมภีร์

วรรณกรรมของแร บบินิ กบางครั้งมองว่าอับราฮัมเป็นนักปรัชญา บางคนแนะนำว่าอับราฮัมแนะนำปรัชญาที่เรียนรู้จากเมลคีเซเด[1]นอกจากนี้ ชาวยิวบางคนถือว่าSefer Yetzirah "หนังสือแห่งการสร้างสรรค์" เป็นของอับราฮัม [2] เสียงกลาง[3]อธิบายว่าอับราฮัมเข้าใจโลกนี้อย่างไรว่ามีผู้สร้างและผู้กำกับโดยเปรียบเทียบโลกนี้กับ "บ้านที่มีแสงสว่างอยู่ในนั้น" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าข้อโต้แย้งจากการออกแบบ เพลงสดุดีมีการเชื้อเชิญให้ชื่นชมพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านพระราชกิจของพระองค์ จากนี้ นักวิชาการบางคนเสนอว่า ศาสนายูดายมีปรัชญาแฝงอยู่ใต้น้ำ[4] ปัญญาจารย์มักถูกมองว่าเป็นเพียงงานทางปรัชญาที่แท้จริงในฮีบรูไบเบิล ; กษัตริย์โซโลมอนผู้ประพันธ์ พยายามที่จะเข้าใจตำแหน่งของมนุษย์ในโลกและความหมายของชีวิต [5]

ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย

ฟิโลพยายามหลอมรวมและประสานปรัชญากรีกและยิวผ่านเรื่องเปรียบเทียบ ซึ่งเขาได้เรียนรู้จากอรรถกถาของชาวยิวและลัทธิสโต อิก [6] Philo พยายามทำให้ปรัชญาของเขาเป็นหนทางในการปกป้องและพิสูจน์ความจริงทาง ศาสนาของชาวยิว เขาถือว่า ความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตายตัวและแน่นอน และปรัชญาถูกใช้เป็นตัวช่วยไปสู่ความจริงและวิธีการ เข้าถึงความจริง ด้วยเหตุนี้ Philo จึงเลือกจากหลักปรัชญาของชาวกรีก โดยปฏิเสธหลักคำสอนที่ไม่สอดคล้องกับศาสนายูดาย เช่น หลักคำสอนของอริสโตเติลเกี่ยวกับความเป็น นิรันดร์และการทำลายไม่ได้ ของ โลก

ดร. Bernard Revelในวิทยานิพนธ์เรื่อง Karaite halakha ชี้ไปที่งานเขียนของ Karaiteในศตวรรษที่ 10 , Jacob Qirqisaniซึ่งอ้างถึง Philo โดยแสดงให้เห็นว่า Karaites ใช้ผลงานของ Philo ในการพัฒนา Karaite Judaism อย่างไร งานของ Philo กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิชาการคริสเตียนยุคกลางที่ใช้ประโยชน์จากงานของ Karaites เพื่อให้ความเชื่อของพวกเขาอ้างว่า "นี่คือความเชื่อของชาวยิว" ซึ่งเป็นการระบุแหล่งที่มาที่ถูกต้องในทางเทคนิค แต่ยังเป็นการหลอกลวง

ทุนการศึกษาของชาวยิวหลังจากการทำลายวิหารแห่งที่สอง

ด้วยการทำลายวิหารแห่งที่สอง ของโรมัน ในปี ค.ศ. 70 ศาสนายูดายแห่งวิหารที่สองตกอยู่ในความระส่ำระสาย[7]แต่ประเพณีของชาวยิวได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณการซ้อมรบที่ชาญฉลาดของโยฮานัน เบน ซาไกผู้ช่วยสภาซันเฮ ดริน และย้ายไปยังเมืองยาฟเน การคาดเดาเชิงปรัชญาไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของRabbinic Judaismแม้ว่าบางคนจะมองว่าMishnahเป็นงานทางปรัชญาก็ตาม [8] รับบี Akivaยังถูกมองว่าเป็นบุคคลทางปรัชญา [9] ถ้อยแถลงของเขารวมถึง:

 1. "ช่างเป็นที่โปรดปรานของมนุษย์ เพราะเขาถูกสร้างขึ้นตามรูปลักษณ์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์" (ป.๖ ป.๖)
 2. "ทุกสิ่งสามารถคาดการณ์ได้ แต่ทุกคนจะได้รับอิสรภาพ [ของเจตจำนง] "
 3. "โลกถูกปกครองด้วยความเมตตา...แต่การตัดสินใจจากเบื้องบนนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำที่ดีหรือไม่ดี"

หลังจากการ จลาจลของ Bar Kokhbaนักวิชาการ rabbinic ได้รวมตัวกันในTiberiasและSafedเพื่อรวบรวมและประเมินศาสนายูดาย กฎหมาย เทววิทยา พิธีสวด ความเชื่อ และโครงสร้างความเป็นผู้นำอีกครั้ง ในปี ส.ศ. 219 Sura Academy (ซึ่งชาวยิว Kalam ถือกำเนิดขึ้นในอีกหลายศตวรรษต่อ มา) ก่อตั้งโดยAbba Arika ในอีกห้าศตวรรษต่อมา สถาบันทัลมุดิกมุ่งเน้นไปที่การสร้างศาสนายูดายขึ้นใหม่ และติดตามการสืบสวนทางปรัชญาเล็กน้อย หากมี [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ใครมีอิทธิพลต่อใคร?

ศาสนายิวแบบแรบบินิก มีกิจกรรมทางปรัชญาจำกัดจนกระทั่งถูกท้าทายโดยอิสลาม ศาสนายูดาย Karaite และศาสนาคริสต์ —กับทานัค มิชนาห์ และทัลมุด จึงไม่จำเป็นต้องมีกรอบความคิดทางปรัชญา จากมุมมองทางเศรษฐกิจRadhaniteการครอบงำทางการค้าถูกแย่งชิงโดยการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาคริสต์และอิสลามที่ประสานกัน และการทรมาน ทำให้นักวิชาการชาวยิวเข้าใจถึงภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดขึ้น การสืบสวนเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่และการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างนักวิชาการชาวยิวและอิสลามในสาขานิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตรรกศาสตร์และปรัชญา นักวิชาการชาวยิวมีอิทธิพลต่อนักวิชาการอิสลามและนักวิชาการอิสลามมีอิทธิพลต่อนักวิชาการชาวยิว นักวิชาการร่วมสมัยยังคงถกเถียงกันว่าใครเป็นมุสลิมและใครเป็นยิว - "นักวิชาการอิสลาม" บางคนเป็น "นักวิชาการชาวยิว" ก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม นักวิชาการชาวยิวบางคนเต็มใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เช่นอับดุลลาห์ อิบัน ซาลามในขณะที่คนอื่นๆ กลับไปนับถือศาสนายูดายในภายหลัง และอื่น ๆ ที่เกิดและเติบโตเป็นชาวยิวอิบนุ อัล-รอวันดี แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตตามประเพณีของเพื่อนบ้านก็ตาม [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ประมาณปี ส.ศ. 700 แอมรฺ อิบนฺ อูบัยด์ อบู อุษมาน อัล-บาศรี ได้แนะนำกระแสความคิดสองกระแสที่มีอิทธิพลต่อนักวิชาการชาวยิว อิสลาม และคริสเตียน:

 1. Qadariyah
 2. บาชามิยา มูตาซิ ลา

เรื่องราวของ Bahshamiyya Muʿtazila และ Qadariyah มีความสำคัญพอๆ กับความสัมพันธ์ทางปัญญาของศาสนายูดายและศาสนาอิสลามในสเปนที่นับถือศาสนาอิสลาม

ประมาณปี ส.ศ. 733 Mar Natronai ben Habibai ย้ายไปที่Kairouanจากนั้นไปสเปน ถอดความ จากความทรงจำของ Talmud Bavliสำหรับ Academy ที่ Kairouan—ภายหลังนำสำเนาไปสเปนด้วย [10]

ลัทธิคาริสม่า

ยืมมาจากMutakallaminของBasraชาว Karaites เป็นชาวยิวกลุ่มแรกที่อยู่ภายใต้การ ปกครอง ของ ศาสนายูดาย Muʿtazila การปฏิเสธทัลมุดและประเพณีของแรบบิน ชาว Karaites ใช้เสรีภาพในการตีความTanakhใหม่ นี่หมายถึงการละทิ้งโครงสร้างความเชื่อพื้นฐานของชาวยิว นักวิชาการบางคนเสนอว่าแรงผลักดันสำคัญสำหรับการก่อตัวของ Karaism คือปฏิกิริยาต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ ซึ่งยอมรับว่าศาสนายูดายเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวร่วมกัน แต่อ้างว่าศาสนานี้หันเหออกจากลัทธิพระเจ้าองค์เดียวโดยการเลื่อนอำนาจของพวกแรบไบ ชาวคาราอิเตได้ซึมซับลักษณะบางอย่างของนิกายยิว เช่น สาวกของอาบูอีซา (ชีอะฮ์), มาลิกิ(ซุนนิส) และชาวยุดกานิสถาน (ซูฟี) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิชาการอิสลามตะวันออกแต่ยังผ่อนผันไปตามอัชอะรีเมื่อใคร่ครวญวิทยาศาสตร์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การสังเคราะห์ปรัชญาเริ่มต้นขึ้น

Asuristan (แสดง: อิรักสมัยใหม่) เรียกอีกอย่างว่าBabylonia : ศูนย์ทุนการศึกษาของชาวยิวโบราณ

การแพร่กระจายของศาสนาอิสลามไปทั่วตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทำให้ชาวมุสลิมทั้งหมดที่เคยเป็นชาวยิว ปรัชญากรีก วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และคณิตศาสตร์ถูกดูดซับโดยนักวิชาการชาวยิวที่อาศัยอยู่ในโลกอาหรับ เนื่องจากการแปลข้อความเหล่านั้นเป็นภาษาอาหรับ สิ่งที่เหลืออยู่ของห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีชาวยิวในยุคแรกๆ ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามได้นำเรื่องราวจากมรดกของพวกเขาที่เรียกว่าIsra'iliyyatซึ่งเล่าถึงBanu Isra'ilผู้เคร่งศาสนาของอิสราเอลโบราณ Hasan of Basra หนึ่งใน ผู้นับถือศาสนามุสลิมในยุคแรก ๆ ที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แนะนำ ตำนานของ Isra'iliyyatมากมาย เกี่ยว กับการศึกษาของอิสลาม เรื่องราวที่ต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนของแนวคิดลึกลับของอิสลามเกี่ยวกับความนับถือของผู้นับถือมุสลิม

Hai GaonจากPumbedita Academyเริ่มขั้นตอนใหม่ในทุนการศึกษาและการสืบสวนของชาวยิว ( hakirah ); Hai Gaon มอบทุนการศึกษา Talmudic กับการศึกษาที่ไม่ใช่ชาวยิว Hai Gaon เป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางเทววิทยาในยุคของเขามากจนMoses ibn Ezraเรียกเขาว่าmutakallim Hai มีความสามารถที่จะโต้เถียงกับสาวกของ Qadariyyah และ Mutazilites บางครั้งก็ใช้วิธีการโต้เถียงของพวกเขา ผ่านการติดต่อกับสำนักวิชาลมูดิกที่ Kairouan, Cordoba และ Lucena Hai Gaon ได้ส่งต่อการค้นพบของเขาให้กับนักวิชาการด้านลมูดิกในนั้น

คำสอนของพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ถูกนำไปทางตะวันตกโดยนักวิชาการและนักเล่นแร่แปรธาตุ Cordovan hadith และ Maslama al-Qurṭubī (เสียชีวิตในปี 964) [11]ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อนักปรัชญาชาวยิวในสเปนที่นับถือศาสนาอิสลาม หัวข้อหนึ่งที่กลุ่มพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์เน้นย้ำและนำมาใช้โดยนักปรัชญาชาวยิวชาวสเปนส่วนใหญ่คือการเปรียบเทียบพิภพขนาดเล็ก-มหภาค [12]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา สเปนได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทางปรัชญาดังที่สะท้อนให้เห็นจากการระเบิดของคำถามทางปรัชญาในหมู่ชาวยิว ชาวมุสลิม และชาวคริสต์ [13]

ปรัชญายิวก่อนไมโมนิเดส

"ไฮวี่ คนนอกรีต"

ตาม Sa'adya Gaon ชุมชนชาวยิวของBalkh (อัฟกานิสถาน) แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: "ชาวยิว" และ "คนที่เรียกว่าชาวยิว"; Hiwi al-Balkhiเป็นสมาชิกของกลุ่มหลัง โดยทั่วไปแล้ว Hiwi ถือเป็นนักปรัชญา "ชาวยิว" คนแรกที่นำ Pentateuch มาวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ นัก วิชาการบางคนมองว่าฮิวีเป็นคนที่มีความขัดแย้งทางสติปัญญาซึ่งขาดระหว่างศาสนายูดาย ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาคริสต์นิกายนอสติก และความคิดแบบมานิเชียน [15] [16]

Hiwi ยึดถือความเชื่อที่ว่าการกระทำที่น่าอัศจรรย์ที่อธิบายไว้ใน Pentateuch เป็นเพียงตัวอย่างของผู้คนที่ใช้ทักษะในการให้เหตุผลเพื่อดำเนินการและแสดงการกระทำที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์ ดัง ตัวอย่างของตำแหน่งนี้ เขาโต้แย้งว่าการที่ทะเลแดงแยกออกจากกันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และคำกล่าวอ้างของโมเสสในเรื่องความยิ่งใหญ่เป็นเพียงความสามารถของเขาในการคำนวณช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการข้าม นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่านักมายากลชาวอียิปต์สามารถทำซ้ำ "ปาฏิหาริย์" ของโมเสสได้หลายครั้ง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ตามที่นักวิชาการ ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของ Hiwi คือการให้ Pentateuch ปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนมุมมองของเขาเอง จากนั้นจึงแจกจ่ายข้อความที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมให้กับเด็กๆ [18] เนื่องจากความคิดเห็นของเขาขัดแย้งกับมุมมองของทั้งนักวิชาการ Rabbanite และ Karaite Hiwi จึงถูกประกาศให้เป็นคนนอกรีต อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ เราสามารถถือว่า Hiwi เป็นผู้วิจารณ์พระคัมภีร์ที่สำคัญคนแรก มุมมองที่มีเหตุผลอย่างกระตือรือร้นของ Hiwi ขนานกับIbn al- Rawandi

Saʿadya Gaon อุทิศบทความทั้งเล่มซึ่งเขียนเป็นภาษาฮีบรูคล้องจองเพื่อหักล้างข้อโต้แย้งของ Ḥīwī โดยมีสองส่วนซึ่งเก็บรักษาไว้ในCairo Genizaได้รับการตีพิมพ์ (Davidson, 1915; Schirmann, 1965) [19]คำวิจารณ์ของ Ḥīwī ยังบันทึกไว้ในคำอธิบายของ Abraham ibn Ezra เกี่ยวกับ Pentateuch Sa'adya Gaon ประณาม Hiwi ว่าเป็นพวกใช้เหตุผลอย่างสุดโต่ง เป็น "Mulhidun" หรือพวกไม่เชื่อในพระเจ้า/เบี่ยงเบน Abraham Ibn Daud อธิบายว่า HIwi เป็นนิกายที่ "ปฏิเสธโตราห์ แต่ใช้มันเพื่อกำหนดโตราห์ใหม่ตามที่เขาชอบ" [20]

ซาอัดยา กอน

Saadia Gaonลูกชายของผู้เปลี่ยนศาสนาถือเป็นนักปรัชญาชาวยิวยุคแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากโซโลมอน ในช่วงปีแรก ๆ ของเขาในTulunid Egypt หัวหน้าศาสนาอิสลาม Fatimidปกครองอียิปต์ ผู้นำของTulunidsคือ Ismaili Imams อิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อสถาบันการศึกษาของชาวยิวในอียิปต์สะท้อนอยู่ในงานของ Sa'adya Emunoth ve-Deoth ของ Sa'adya ("ความเชื่อและความคิดเห็น") แต่เดิมเรียกว่าKitab al-Amanat wal-l'tikadat ("หนังสือบทความแห่งศรัทธาและหลักคำสอนแห่งความเชื่อ"); เป็นการนำเสนออย่างเป็นระบบครั้งแรกและรากฐานทางปรัชญาของหลักคำสอนของศาสนายูดาย ซึ่งเสร็จสิ้นที่ Sura Academy ในปี ส.ศ. 933

ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า Saadia เดินทางไปTiberiasในปี 915 CE เพื่อศึกษากับ Abū 'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabari (Tiberias) นักศาสนศาสตร์ชาวยิวและผู้แปลพระคัมภีร์จาก Tiberias ผู้ซึ่งอ้างว่าชื่อเสียงหลักคือความจริงที่ว่า Saadia Gaon เรียนกับเขาเมื่อถึงจุดหนึ่ง ไม่มีการกล่าวถึงเขาในแหล่งใดของชาวยิว และนอกเหนือจากIbn Hazm นักเขียนลัทธินอกรีตชาวอันดาลูเซียและนักโต้เถียง ที่กล่าวถึงเขาว่าเป็นชาวยิว mutakallim (นักศาสนศาสตร์ที่มีเหตุผล) แหล่งข้อมูลหลักของเราคือKitāb al-Tanbīhโดยนักประวัติศาสตร์มุสลิมal-Masʿūdī(ง. 956). ในการสำรวจโดยสังเขปของเขาเกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอาหรับ อัล-มาสอูดีกล่าวว่าชาวอิสราเอลพึ่งพาการอรรถาธิบายและการแปลหนังสือภาษาฮีบรู—เช่น โทราห์ ผู้เผยพระวจนะ และสดุดี ทั้งหมดยี่สิบสี่เล่ม เขากล่าวว่า—บน จำนวนชาวอิสราเอลที่พวกเขายกย่องอย่างสูง เกือบทั้งหมดที่เขาได้พบด้วยตนเอง เขากล่าวถึงอบู ʾl-คาธีร์ว่าเป็นหนึ่งในนั้น และรวมถึงซาเดียด้วย ("Saʿīd ibn Yaʿqūb al-Fayyūmī") โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เราไม่รู้ Saadia เดินทางไป Tiberias (บ้านของอาลักษณ์ที่เรียนรู้และนักปฏิบัติ) เพื่อเรียนรู้และเขาเลือก Abū 'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabariya อย่างไรก็ตามขอบเขตของอิทธิพลของ Abūl-Kathīr ที่มีต่อความคิดของ Saadia นั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ [21]

อาชีพของ Abū ʾl-Kathīr ก็ไม่ชัดเจนเช่นกัน อัล-มาสอูดีเรียกเขาว่ากาตีบซึ่งตีความได้หลากหลายว่าเป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาลักษณ์ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) มาโซเรเต และผู้คัดลอกหนังสือ เนื่องจากขาดข้อมูลเพิ่มเติม นักวิชาการบางคนพยายามระบุตัวตนของ Abūl-Kathīr กับ Abū ʿAlī Judah ben ʿAllān นักไวยากรณ์ชาวฮีบรู เช่นเดียวกับ Tiberias ซึ่งดูเหมือนจะเป็นชาวยิว Karaite อย่างไรก็ตาม al-Masūdī อธิบายอย่างชัดเจนว่า Abu ʾl-Kathīr (เช่นเดียวกับ Saadia ลูกศิษย์ของเขา) ว่าเป็น Ashmaʿthī (Rabbanite)

ใน "Book of the Articles of Faith and Doctrines of Dogma" Saadia ประกาศความมีเหตุผลของศาสนายิวโดยมีข้อแม้ว่าเหตุผลนั้นจะต้องยอมจำนนในทุกที่ที่มันขัดแย้งกับประเพณี ความเชื่อมีความสำคัญเหนือเหตุผล Saadia ปฏิบัติตามกฎของ โรงเรียน Muʿtazilaของ Abu ​​Ali al-Jubba'i อย่างใกล้ชิดในการแต่งผลงานของเขา [22] [23] Saadia เป็นผู้วางรากฐานสำหรับเทววิทยาแบบใช้เหตุผลของชาวยิวซึ่งสร้างขึ้นจากงานของ Muʿtazila ด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนศาสนา Rabbinic Judaism จากคำอธิบายในตำนานของแรบไบเป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลของสติปัญญา Saadia ยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์ของ Muʿtazila โดยIbn al-Rawandi [24]

ดาวิด อิบน์ เมอร์วาน อัล-มุกกามาส

David ibn Merwan al-Mukkamasเป็นผู้เขียนงานปรัชญาของชาวยิวในยุคแรก ๆ ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในยุคกลางซึ่งเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับSefer Yetzirah ; เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญายุคกลางของชาวยิว Sl-Mukkamas เป็นคนแรกที่แนะนำวิธีการของKalamในศาสนายูดายและเป็นชาวยิวคนแรกที่กล่าวถึงอริสโตเติลในงานเขียนของเขา เขาเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาของ Rabbinic Judaism (ไม่ใช่Karaite Judaismตามที่บางคนโต้แย้ง); อัล-มุกกามาสเป็นลูกศิษย์ของแพทย์ และฮานา นักปรัชญาคริสเตียนที่มีชื่อเสียง การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับฮานา และความเกี่ยวพันทางครอบครัวกับอิสลามทำให้อัล-มุกกามาสมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและเทววิทยา

ในปี 1898 Abraham Harkavyค้นพบในหอสมุดแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 15 บทจาก 20 บทของงานปรัชญาของ David ที่มีชื่อว่าIshrun Maḳalat (20 บท) ซึ่ง 15 บทยังคงอยู่ หนึ่งในพยานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงคาลัมยุคแรกเริ่มด้วยการสืบสวนทางญาณวิทยา หันไปพิสูจน์การสร้างโลกและการมีอยู่ของผู้สร้างในภายหลัง กล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้สร้าง (รวมถึงคุณลักษณะอันสูงส่ง) และสรุปด้วยทฤษฎี (ความเป็นมนุษย์และการเปิดเผย) และข้อโต้แย้งของศาสนาอื่น ๆ (ส่วนใหญ่สูญหายไป)

ในปี ส.ศ. 915 Sa'adya Gaon เดินทางไปปาเลสไตน์ ซึ่งตามคำกล่าวของ al-Masʿūdī (Tanbīh, 113) เขาได้ทำให้การศึกษาของเขาสมบูรณ์แบบแทบเท้าของ Abu ​​'l-Kathīr Yaḥyā ibn Zakariyyāʾ al-Katib al-Tabari (d. 320/932). Ibn Ḥazm ยังกล่าวถึงคำหลังนี้ใน K. al-Fiṣlal wa 'l-niḥal, iii, 171 ของเขาพร้อมกับ Dāwūd ibn Marwān al-Muqammiṣ และ Sa'adya เอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน mutakallimūn ของชาวยิว [25]

เนื่องจาก al-Muqammiṣ อ้างถึงประเด็นเฉพาะของชาวยิวน้อยมาก และงานของเขาแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาฮิบรูน้อยมาก เขาจึงถูกลืมโดยประเพณีของชาวยิวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เขามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาวกปรัชญาชาวยิวที่ตามมาของกาลาม เช่น ซาอัดยา กอน [26]

ซามูเอล อิบัน นัฆริลลาห์

Samuel ibn Naghrillahเกิดที่Mérida ประเทศสเปนอาศัยอยู่ในCórdobaและเป็นเด็กอัจฉริยะและเป็นลูกศิษย์ของ Hanoch ben Moshe Samuel ibn Naghrillah, Hasdai ibn Shaprutและ Moshe ben Hanoch ก่อตั้ง Lucena Yeshiva ซึ่งผลิตนักวิชาการที่เก่งกาจเช่นIsaac ibn Ghiyyatและ Maimon ben Yosef บิดาของMaimonides โยเซฟ บุตรชายของอิบนุ นัฆริลลาฮ์ ได้ให้ที่หลบภัยแก่บุตรชายสองคนของเฮเซคียาห์ กาออน ; Daud Ibn Chizkiya Gaon Ha-Nasi และ Yitzhak Ibn Chizkiya Gaon Ha-Nasi แม้ว่าจะไม่ใช่นักปรัชญา แต่เขาก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักปรัชญาสามารถเติบโตได้ ในปี 1070 Gaon Isaac ben Moses ibn Sakri แห่งเดเนีย สเปนเดินทางไปทางตะวันออกและแสดงเป็นrosh yeshivahของสถาบันแบกแดด

โซโลมอน อิบัน กาบิรอล

Solomon ibn Gabirolเกิดในมาลากาจากนั้นย้ายไปบาเลนเซีIbn Gabirol เป็นหนึ่งในครูคนแรกของNeoplatonismในยุโรป บทบาทของเขาได้รับการเปรียบเทียบกับ Philo Ibn Gabirol ทำให้ปรัชญา Greco-Arabic ตกตะลึงและคืนค่าให้กับยุโรป คำสอนทางปรัชญาของ Philo และ ibn Gabirol ถูกละเลยโดยเพื่อนชาวยิวเป็นส่วนใหญ่ เส้นขนานอาจขยายออกไปโดยเสริมว่าฟิโลและอิบัน กาบิรอล ต่างก็ใช้อิทธิพลอย่างมากในแวดวงฆราวาส Philo เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ยุคแรกและ Ibn Gabirol เกี่ยวกับนักวิชาการของศาสนาคริสต์ยุคกลาง นักวิชาการคริสเตียน รวมทั้งอัลแบร์ตุส แม็กนั ส และ โธมัส อไควนาส มักจะคล้อยตามเขา

อิบรอฮีม บาร์-ฮิยยะ ฮา-นาซี

Abraham bar Hiyyaจากบาร์เซโลนาและต่อมาArles - Provenceเป็นลูกศิษย์ของHiyya al-Daudi บิดาของเขา และเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในขบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ชาวยิวใน Provence สเปนและอิตาลีเป็นตัวกลางระหว่างAverroism , Muʿtazila และ คริสเตียนยุโรป. เขาช่วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้โดยงานต้นฉบับ การแปล และเป็นล่ามให้กับPlato Tiburtinus นักแปล อีก คน นักเรียนที่ดีที่สุดของ Bar-Hiyya คือv . [ ต้องการคำชี้แจง ] ผลงานทางปรัชญาของเขาคือ "การทำสมาธิของจิตวิญญาณ" ซึ่งเป็นงานด้านจริยธรรมที่เขียนขึ้นจากมุมมองทางศาสนาที่มีเหตุผล และจดหมายขอโทษที่ส่งถึง ยูดาห์ เบน บาร์ซิล ลัย

ฮิบาตุลลอฮ์

เดิมเป็นที่รู้จักในชื่อภาษาฮีบรูของเขาว่า เนธานเอล บารุค เบน เมเลค อัล-บาลาด, [27] อบู'ล-บารากาต อัล-แบกดา ดี หรือที่รู้จักในชื่อฮิบาต อัลเลาะห์เป็นนักปรัชญาและนักฟิสิกส์ชาวยิว และเป็นพ่อตาของไมโมนิเดสที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในปี ช่วงพลบค่ำของเขา - เคยเป็นหัวหน้าของแบกแดดเยชิวาและถือเป็นนักปรัชญาชั้นนำของอิรัก

นักประวัติศาสตร์แตกต่างกันในเรื่องแรงจูงใจในการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม บางคนแนะนำว่ามันเป็นปฏิกิริยาต่อสังคมเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาเป็นชาวยิว ในขณะที่คนอื่น ๆ แนะนำว่าเขาถูกบังคับให้กลับใจใหม่ด้วยคมดาบ (ซึ่งทำให้ Maimonides แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับAnusim ) แม้เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม แต่ผลงานของเขายังคงได้รับการศึกษาที่สถาบันยิวแบกแดด ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจนถึงศตวรรษที่สิบสาม เขาเป็นผู้ติดตามคำสอนของ Avicenna ซึ่งเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับการเร่งความเร็วของวัตถุที่ตกลงมาโดยการสะสมของพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานเขียนของเขารวมถึงKitāb al-Muʿtabar ("หนังสือของสิ่งที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการไตร่ตรองส่วนตัว"); คำอธิบายเชิงปรัชญาเกี่ยวกับ Kohelet เขียนเป็นภาษาอาหรับโดยใช้ภาษาฮิบรู aleph bet; และบทความเรื่อง "เหตุผลว่าทำไมจึงเห็นดวงดาวในเวลากลางคืนและซ่อนอยู่ในเวลากลางวัน" จากคำกล่าวของฮิบัต อัลลอฮ์ กิตาบ อัล-มูตาบาร์ประกอบด้วยบทวิจารณ์หลักที่เขาจดบันทึกไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะอ่านข้อความทางปรัชญา และตีพิมพ์ตามคำเรียกร้องของเพื่อน ๆ ในรูปแบบของงานปรัชญา

เนธานเอล อัล-เฟย์ยูมิ

Natan'el al-Fayyumi [28]จากเยเมน เป็นผู้เขียนBustan al-Uqul ("Garden of Intellects") ในศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็น หลักคำสอน ของ Ismaili Shi'iฉบับชาวยิว เช่นเดียวกับกลุ่มอิสมาอิล นาทานเอล อัล-เฟย์ยูมิโต้แย้งว่าพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะที่แตกต่างกันไปยังประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งมีกฎหมายที่เหมาะสมกับอารมณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ หลักคำสอนของอิสมาอิลีถือได้ว่าความจริงทางศาสนาที่เป็นสากลเพียงหนึ่งเดียวอยู่ที่รากฐานของศาสนาต่างๆ ชาวยิวบางคนยอมรับรูปแบบพหุนิยมทางศาสนานี้ ทำให้พวกเขามอง ว่า มูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าไม่ใช่ชาวยิว ถูกส่งไปประกาศกับชาวอาหรับเช่นเดียวกับที่ผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูถูกส่งไปเพื่อส่งข่าวสารไปยังอิสราเอล คนอื่น[ ใคร? ]ปฏิเสธแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิง

บาห์ยา เบน โยเซฟ อิบัน ปะคูดา

Bahye ben Yosef Ibn Paqudaจาก Zaragoza เป็นผู้เขียนระบบจริยธรรมของชาวยิวระบบแรกAl Hidayah ila Faraid al-hulub ("คำแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ของหัวใจ") บาห์ยามักปฏิบัติตามวิธีการของนักสารานุกรมชาวอาหรับที่รู้จักกันในชื่อ " พี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ " แต่ใช้หลักการบางอย่างของซูฟีมากกว่าอิสไมลี ตาม Bahya โตราห์ดึงดูดเหตุผลและความรู้เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องทำให้พระเจ้าเป็นเป้าหมายของเหตุผลและความรู้เชิงคาดเดาเพื่อที่จะบรรลุถึงศรัทธาที่แท้จริง Baḥia ยืมมาจากผู้นับถือมุสลิมและ ลัทธิ คาลามของชาวยิวที่รวมเข้ากับลัทธิ Neoplatonism ข้อพิสูจน์ว่า Bahya ยืมมาจากผู้นับถือมุสลิมนั้นได้รับการตอกย้ำด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าชื่อของประตูที่แปดของเขาMuḥasabat al-Nafs ("การตรวจสอบตนเอง") ชวนให้นึกถึง Sufi Abu Abd Allah Ḥarith Ibn-Asadผู้ซึ่งมีนามสกุลว่าEl Muḥasib ("ผู้ตรวจสอบตนเอง") เพราะ—กล่าวว่า ผู้เขียนชีวประวัติของเขา—"เขามักจะ หมกมุ่นในวิปัสสนา" [29]

Yehuda Ha-Levi และ Kuzari

Judah HaleviจากToledo ประเทศสเปนปกป้อง Rabbinic Judaism จากศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ Karaite Judaism เขาเป็นลูกศิษย์ของMoses ibn Ezraซึ่งได้รับการศึกษามาจากIsaac ibn Ghiyyat ; ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเหตุผล เขาเลิกสนับสนุน Neoplatonism เช่นเดียวกับอัล-ฆอซาลี ยูดาห์ ฮาเลวีพยายามปลดปล่อยศาสนาจากการผูกมัดของระบบปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เขียนเป็นภาษาอาหรับ กิตาบ อัล-ศูจญะฮ์ วัล-ดาลิล ฟี นุศร์ อัล-ดิน อัล-ดาลิล แปลโดยยูดาห์ เบน ซาอูล อิบ น์ ทิบบอน โดยใช้ชื่อเรื่องว่าคูซารีเขาได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับมุมมองของเขาเกี่ยวกับศาสนายูดายเมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆ ของ เวลา.

อับราฮัม อิบัน ดาอูด

Abraham ibn Daudเป็นลูกศิษย์ของ Rabbi Baruch ben Yitzhak Ibn Albalia ลุงของเขา งานปรัชญาของ Ibn Daud ที่เขียนเป็นภาษาอาหรับAl-'akidah al-Rafiyah ("The Sublime Faith") ได้รับการเก็บรักษาไว้ในภาษาฮีบรูโดย ใช้ชื่อEmunah Ramah Ibn Daud ไม่ได้แนะนำปรัชญาใหม่ แต่เขาเป็นคนแรกที่แนะนำรูปแบบที่เป็นระบบอย่างละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งได้รับมาจากAristotle ด้วยเหตุนี้Hasdai Crescas จึง กล่าวถึง Ibn Daud ว่าเป็นนักปรัชญาชาวยิวเพียงคนเดียวในบรรดาบรรพบุรุษของ Maimonides [30] ถูกบดบังโดย Maimonides, Emunah Ramah ของ ibn Daudซึ่งเป็นงานที่โมนิเดสเป็นหนี้บุญคุณ ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักปรัชญารุ่นหลัง "ปรัชญาที่แท้จริง" อ้างอิงจาก Ibn Daud "ไม่ได้ล่อลวงเราจากศาสนา มันมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับมัน ยิ่งกว่านั้น มันเป็นหน้าที่ของชาวยิวทุกคนที่มีความคิดที่จะทำความคุ้นเคยกับความกลมกลืนที่มีอยู่ระหว่างหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนายูดาย และปรัชญา และไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกัน ให้แสวงหาวิธีการประนีประนอมกับพวกเขา"

นักปรัชญาชาวยิวที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ ก่อนไมโมนิเดส

ไมโมนิเดส

ภาพวาดของศิลปิน ประติมากรรมของ Maimonides

MaimonidesเขียนThe Guide for the Perplexedซึ่งเป็นงานปรัชญาที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเขา เขาเป็นลูกศิษย์ของรับบี ไมมอน เบน โยเซฟ บิดาของเขา (ลูกศิษย์ของโจเซฟ อิบัน มิกาช ) ในเมืองกอร์โดบา ประเทศสเปน เมื่อครอบครัวของเขาหนีออกจากสเปน สำหรับ Fez ไมโมนิเดสได้ลงทะเบียนเรียนใน Academy of Fez และศึกษาภายใต้รับบี Yehuda Ha-Kohen Ibn Soussan ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของIsaac Alfasi ไมโมนิเดสพยายามที่จะประนีประนอมกับปรัชญาและวิทยาศาสตร์ของอริสโตเติ้ลกับคำสอนของโทราห์ ในบางแง่ตำแหน่งของเขาก็ขนานกับตำแหน่งของAverroes; ในการตอบสนองต่อการโจมตี Avicennian Aristotelism นั้น Maimonides ยอมรับและปกป้อง Aristotelism ที่เข้มงวดกว่าโดยไม่มีการเพิ่มเติม Neoplatonic หลักการที่เป็นแรงบันดาลใจให้กิจกรรมทางปรัชญาทั้งหมดของไมโมนิเดสนั้นเหมือนกันกับของอับราฮัม อิบัน ดาอูดนั่นคือจะไม่มีความขัดแย้งระหว่างความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับการค้นพบสติปัญญาของมนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา ไมโมนิเดสได้ละทิ้งคำสอนของอริสโตเติลโดยเสนอว่าโลกไม่ใช่นิรันดร์ ดังที่อริสโตเติลสอน แต่ถูกสร้างขึ้นจากนิ ฮิโล ใน "แนวทางสำหรับผู้งุนงง" (1:17 & 2:11)" ไมโมนิเดสอธิบายว่าอิสราเอลสูญเสียเมโซ ราห์ในการถูกเนรเทศ และด้วยสิ่งนี้ "เราสูญเสียวิทยาศาสตร์และปรัชญาของเราไป - เพียงเพื่อจะได้รับการฟื้นฟูใน Al Andalus ภายในบริบทของการปฏิสัมพันธ์และการสืบสวนทางปัญญาของตำรายิว คริสเตียน และมุสลิม

ปรัชญาของชาวยิวในยุคกลางหลังไมโมนิเดส

งานเขียนของ Maimonide ถูกโจมตีแทบจะในทันทีจาก Karaites, Dominican Christians, Tosafists of Provence, AshkenazและAl Andalus นักวิชาการเสนอแนะว่าไมโมนิเดสยุยงให้เกิดความขัดแย้งของไมโมนิเดีย น เมื่อเขาโจมตีซามูเอล เบน อาลี ("กอนแห่งแบกแดด") ด้วยวาจาว่าเป็น "คนที่ผู้คนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กจนเชื่อว่าไม่มีใครเหมือนเขาในยุคของเขา" และเขาโจมตีอย่างรุนแรงว่า " ความต้องการทางการเงิน" ของสถาบันการศึกษา ซามูเอล เบน อาลีเป็นผู้ต่อต้านไมโมนิเดสที่ปฏิบัติการในบาบิโลนเพื่อบ่อนทำลายงานของไมโมนิเดสและผู้อุปถัมภ์ของไมโมนิเดส ( อัล-คอนสแตนตินีครอบครัวจากแอฟริกาเหนือ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการลุกลามของความขัดแย้งในไมโมนิเดียน ซามูเอล เบน อาลี หัวหน้าฝ่ายต่อต้านของไมโมนิเดสในภาคตะวันออก ถูกดาอุด อิบัน โฮดายา อัล ดาวดี (เอ็กซิลาชแห่งโมซูล) คว่ำบาตร การโจมตีซามูเอล เบน อาลีของไมโมนิเดสอาจไม่ได้เป็นการเห็นแก่ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง เนื่องจากตำแหน่งเขยของไมโมนิเดสในการแข่งขันเยชิวาส

ในยุโรปตะวันตก การโต้เถียงยุติลงด้วยการเผางานของไมโมนิเดสโดยคริสเตียน โดมินิกันในปี 1232 อับราฮัมบุตรรัมบัมยังคงต่อสู้เพื่อความเชื่อของบิดาในตะวันออก การดูหมิ่นหลุมฝังศพของ Maimonides ที่Tiberiasโดยชาวยิว สร้างความตกใจอย่างสุดซึ้งให้กับชาวยิวทั่วทั้งพลัดถิ่นและทำให้ทุกคนหยุดชั่วคราวและไตร่ตรองถึงสิ่งที่กำลังทำกับโครงสร้างของวัฒนธรรมชาวยิว สิ่งนี้บีบบังคับให้ผู้ที่ต่อต้านชาวโมไมโมนีจำนวนมากปฏิเสธการยืนยันของตนและตระหนักว่าความร่วมมือกับชาวคริสต์มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร ตำราของพวกเขาและชุมชนของพวกเขา

การโต้เถียงของไมโมนิดีนปะทุขึ้นอีกครั้ง[31]ในตอนต้นของศตวรรษที่สิบสี่ เมื่อรับบีชโลโม เบน อาเดเรต ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาเชอร์ เบน เยฮีล ได้ออกคำปราศรัยว่า "สมาชิกในชุมชนที่อายุต่ำกว่ายี่สิบห้าปี จะต้องศึกษา งานของชาวกรีกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและอภิปรัชญา"

Kabbalists ร่วมสมัย Tosafists และ Rationalists ยังคงมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่มีชีวิตชีวา บางครั้งกัดกร่อนเพื่อสนับสนุนตำแหน่งและอิทธิพลของพวกเขาในโลกของชาวยิว ศูนย์กลางของการโต้วาทีเหล่านี้คือ "แนวทางสำหรับผู้งุนงง" "หลักศรัทธา 13 ประการ" "มิชนาห์ โตราห์" และคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับอนุสิม

โยเซฟ เบน เยฮูดาแห่งเซวตา

Joseph ben Judah แห่ง Ceutaเป็นบุตรชายของ Rabbi Yehuda Ha-Kohen Ibn Soussan และเป็นลูกศิษย์ของ Maimonides ผู้ซึ่ง เขียน Guide for the Perplexedให้ โยเซฟเดินทางจากอเล็กซานเดรียไปยังฟุ สตั ทเพื่อศึกษาตรรกะ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ภายใต้โมนิเดส ในทางปรัชญา วิทยานิพนธ์ของโยเซฟในภาษาอาหรับเกี่ยวกับปัญหาของ "การสร้าง" นั้นถูกสงสัยว่าเขียนขึ้นก่อนที่จะติดต่อกับไมโมนิเดส มันมีชื่อว่าMa'amar bimehuyav ha-metsiut ve'eykhut sidur ha-devarim mimenu vehidush ha'olam ("บทความเกี่ยวกับ (1) การดำรงอยู่ที่จำเป็น (2) ขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ จากการดำรงอยู่ที่จำเป็นและ (3) การสร้าง ของโลก”)

เจค็อบ อนาโตลี

โดยทั่วไปแล้ว จาค็อบ อนาโตลี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกในการประยุกต์ลัทธิเหตุผลนิยมแบบไมโมนิดเดียนในการศึกษาตำราของชาวยิว เขาเป็นลูกเขยของซามูเอล อิบัน ทิบบอนล่ามของไมโมนิเดส เนื่องจากสายสัมพันธ์ในครอบครัวเหล่านี้ อนาโตลีจึงได้รับการแนะนำให้รู้จักปรัชญาของไมโมนิเดส การศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา ในสมัยต่อมา เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจอันชาญฉลาดและแท้จริงของเขาในพระคัมภีร์ ในขณะที่เขา มักกล่าวพาดพิงถึงอิบัน ทิบบอนว่าเป็นหนึ่งในปรมาจารย์สองคนที่ได้สั่งสอนและเป็นแรงบันดาลใจแก่เขา Anatoli เขียนMalmadแสดงความรู้กว้างๆ ของเขาเกี่ยวกับผู้สำเร็จโทษชาวยิวแบบคลาสสิก เช่นเดียวกับเพลโต อริสโตเติล อแวร์โรส์ และภูมิฐาน ตลอดจนสถาบันคริสเตียนจำนวนมาก ซึ่งบางสถาบันเขากล้าที่จะวิจารณ์ เช่น พรหมจรรย์และการลงโทษทางสงฆ์เช่นกัน ในฐานะคนนอกรีตบางคน และเขาเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ผู้อ่านของเขาฝึกฝนภาษาคลาสสิกให้กว้างขึ้นและสาขาการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ของชาวยิว สำหรับอนาโตลีแล้ว มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า แม้ว่าชาวยิวจะอยู่ภายใต้พันธกรณีเฉพาะในการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงของพระเจ้าเพียงเพราะการเลือกของพวกเขาก็ตาม "ชาวกรีกได้เลือกปัญญาเป็นการแสวงหาของพวกเขา; ชาวโรมัน อำนาจ และชาวยิว ศาสนา"

ฮิลเลล เบน ซามูเอล

ประการแรก ความสำคัญของ ฮิลเลล เบน ซามูเอลในประวัติศาสตร์ปรัชญายุคกลางของชาวยิวอยู่ที่ความพยายามของเขาที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องความเป็นอมตะของวิญญาณอย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ฮิลเลลมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 1289–90 เกี่ยวกับผลงานทางปรัชญาของไมโมนิเดส ประการที่สาม ฮิลเลลเป็นผู้ที่นับถือศาสนายิวคนแรกที่นับถือศาสนายิวและปรัชญาในอิตาลี ทำให้เข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งความไม่รู้เกี่ยวกับฮาคีราในเวโรนา (อิตาลี) และประการสุดท้าย ฮิลเลลเป็นหนึ่งในนักแปลภาษาละตินในยุคแรกๆ ของ "the wise men of the nations" (นักวิชาการที่ไม่ใช่ชาวยิว)

ปกป้องไมโมนิเดส ฮิลเลลส่งจดหมายถึงเพื่อนของเขา Maestro Gaio ขอให้เขาใช้อิทธิพลของเขากับชาวยิวในกรุงโรมเพื่อต่อต้านฝ่ายตรงข้ามของไมโมนิเดส (Solomon Petit) นอกจากนี้เขายังเสนอแนวคิดที่กล้าหาญในการรวบรวมผู้ปกป้องและฝ่ายตรงข้ามของไมโมนิเดสในอเล็กซานเดรีย เพื่อนำความขัดแย้งขึ้นสู่ศาลของแรบไบแห่งบาบิโลน ซึ่งการตัดสินจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ฮิลเลลมั่นใจว่าคำตัดสินจะเข้าข้างโมนิเดส

ฮิลเลลเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอ 25 ข้อที่ปรากฏในตอนต้นของส่วนที่สองของ Guide of the Perplexed และบทความเชิงปรัชญาสามเล่ม ซึ่งต่อท้าย Tagmulei ha-Nefesh: บทความแรกว่าด้วยความรู้และเจตจำนงเสรี; คำถามที่สองเกี่ยวกับสาเหตุที่ความเป็นมรรตัยเกิดจากบาปของอาดัม ข้อสาม ความเชื่อเรื่องเทวดาตกสวรรค์เป็นความเชื่อจริงหรือไม่

เชมโทบ เบน โจเซฟ อิบัน ฟาลาเกรา

Shem-Tov ibn Falaqueraเป็นนักปรัชญาชาวสเปนผู้ซึ่งติดตามการปรองดองระหว่างความเชื่อของชาวยิวกับปรัชญา นักวิชาการคาดการณ์ว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของรับบีDavid Kimhiซึ่งครอบครัวของเขาหนีจากสเปนไปยัง Narbonne [32] Ibn Falaquera ใช้ชีวิตแบบสันโดษ หน่วยงานทางปรัชญาชั้นนำสองคนของ Ibn Falaquera คือ Averroes และMaimonides Ibn Falaquera ปกป้อง"Guide for the Perplexed"จากการโจมตีของผู้ต่อต้าน Maimonideans [34]เขารู้จักงานของนักปรัชญาอิสลามดีกว่านักวิชาการชาวยิวคนใดในสมัยของเขา และทำให้นักวิชาการชาวยิวคนอื่น ๆ สามารถเข้าถึงงานเหล่านั้นได้ โดยมักไม่มีการระบุแหล่งที่มา ( เรชิท โฮคมาห์). Ibn Falaquera ไม่ลังเลที่จะแก้ไขข้อความทางปรัชญาของอิสลามเมื่อมันเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเขา ตัวอย่างเช่น Ibn Falaquera ได้เปิดบัญชีของ Alfarabi เกี่ยวกับต้นกำเนิดของศาสนาปรัชญาเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับที่มาของ "เมืองที่ดีงาม" ผลงานอื่นๆ ของ Ibn Falaquera รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Iggeret Hanhagat ha-Guf we ha-Nefesh บทความเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายและจิตวิญญาณ

 • Iggeret ha-Wikkuaḥบทสนทนาระหว่างชาวยิวที่เคร่งศาสนากับปราชญ์ชาวยิวเกี่ยวกับความกลมกลืนของปรัชญาและศาสนา
 • Reshit Ḥokmahการปฏิบัติต่อศีลธรรม วิทยาศาสตร์ และความจำเป็นของการศึกษาปรัชญา
 • Sefer ha-Ma'alotในระดับต่างๆ ของความสมบูรณ์แบบของมนุษย์
 • โมเรห์ ฮา-โมเรห์ คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนทางปรัชญาของ "แนวทางสำหรับผู้งุนงง" ของไมโมนิเดส

โจเซฟ เบน อับบา มาริ อิบัน กัสปี

Ibn Kaspiเป็นผู้สนับสนุน Maimonides อย่างดุเดือดจนถึงขนาดที่เขาออกจากอียิปต์ในปี 1314 เพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับ Guide of the Perplexed ฉบับหลังจากหลานของ Maimonides เมื่อเขาได้ยินว่าแนวทางของผู้งุนงงกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนปรัชญามุสลิมแห่งเฟซ เขาจึงออกไปยังเมืองนั้น (ในปี ค.ศ. 1332) เพื่อสังเกตวิธีการศึกษาของพวกเขา

Ibn Kaspi เริ่มเขียนเมื่อเขาอายุ 17 ปีในหัวข้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงตรรกะ ภาษาศาสตร์ จริยธรรม เทววิทยา อรรถกถาในพระคัมภีร์ไบเบิล และข้อคิดพิเศษสำหรับ Abraham Ibn Ezra และ Maimonides ระบบปรัชญาที่เขาปฏิบัติตามคือระบบของอริสโตเติลและอแวร์โรส์ เขากำหนดจุดมุ่งหมายของเขาว่า "อย่าเป็นคนโง่ที่เชื่อในทุกสิ่ง แต่ในสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการพิสูจน์เท่านั้น...และอย่าเป็นคนประเภทที่สองที่ไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มสอบสวน" เนื่องจาก " บางอย่างต้องยอมรับตามประเพณีเพราะพิสูจน์ไม่ได้" นักวิชาการยังคงถกเถียงกันต่อไปว่า อิบัน กัสปี เป็นพวกนอกรีตหรือนักวิชาการที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของศาสนายูดาย

เกอร์โซไนด์

รับบีเลวี เบน เกอร์โชนเป็นลูกศิษย์ของบิดาเกอร์สัน เบน โซโลมอนแห่งอาร์ลส์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเชม-ทอฟ อิบัน ฟาลาเกรา Gersonides เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลงานของเขาMilhamot HaShem ("Wars of the Lord") Milhamot HaShemจำลองมาจาก " Guide for the Perplexed " Gersonides และพ่อของเขาเป็นนักเรียนตัวยงของผลงานของAlexander of Aphrodisias , Aristotle, Empedocles , Galen , Hippocrates , Homer , Plato , Ptolemy , Pythagoras , Themistius , Theophrastus, อาลี อิบัน อับบาส อัล-มากูซี , อาลี อิบัน ริดวาน , อาแวร์โรส อาวิเซนนา , กุสตา อิบัน ลูกา , อัล-ฟาราบี , อัล-เฟอร์กานี , โชนาอิน , ไอแซก อิสราเอล , อิบัน ทูเฟล , อิบันซูห์ร , ไอแซก อัลฟาซี และ ไมโมนิเดส [ ต้องการอ้างอิง ] Gersonides ถือได้ว่าพระเจ้าไม่มีความรู้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ "Gersonides กังวลกับคำถามเก่า ๆ ว่าความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าเข้ากันได้กับเสรีภาพของมนุษย์อย่างไร แนะนำว่าสิ่งที่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าคือทางเลือกทั้งหมดที่เปิดให้แต่ละคน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ทราบว่าทางเลือกใดในเสรีภาพของเขา ทำ." [35]

โมเสส นาร์โบนี

โมเสส เบน โจชัวแต่งข้อคิดเกี่ยวกับงานปรัชญาอิสลาม ในฐานะที่เป็นผู้ชื่นชม Averroes เขาอุทิศการศึกษาอย่างมากให้กับงานของเขาและเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพวกเขาจำนวนหนึ่ง ผลงานที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดของเขาคือShelemut ha-Nefesh ("Treatise on the Perfection of the Soul") โมเสสเริ่มเรียนวิชาปรัชญากับบิดาเมื่ออายุได้ 13 ปี ต่อมาได้ศึกษากับโมเสส เบน เดวิด คาสลารี และอับราฮัม เบน เดวิด คาสลารีทั้งสองคนเป็นลูกศิษย์ของ คาโลนีมัส เบน คาโลนีมัส. โมเสสเชื่อว่าศาสนายูดายเป็นแนวทางในระดับสูงสุดของความจริงทางทฤษฎีและศีลธรรม เขาเชื่อว่าโทราห์มีทั้งความหมายง่ายๆ โดยตรงที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับความหมายเชิงอภิปรัชญาที่ลึกซึ้งซึ่งเข้าถึงได้สำหรับนักคิด โมเสสปฏิเสธความเชื่อในปาฏิหาริย์ แทนที่จะเชื่อว่าสามารถอธิบายได้ และปกป้องเจตจำนงเสรีของมนุษย์ด้วยการโต้เถียงทางปรัชญา

ไอแซค เบน เชเชท เพอร์เฟต

Isaac ben Sheshet Perfet จากบาร์เซโลนา ศึกษากับHasdai Crescasและ Rabbi Nissim ben Reuben Gerondi Nissim ben Reuben Gerondi เป็นนักเหตุผลนิยมที่แน่วแน่ ผู้ซึ่งไม่ลังเลที่จะหักล้างผู้มีอำนาจชั้นนำ เช่นRashi , Rabbeinu Tam , Moses ben NahmanและSolomon ben Adret การสังหารหมู่ในปี ค.ศ. 1391 ต่อต้านชาวยิวในสเปน บีบให้ไอแซคต้องหลบหนีไปยังแอลเจียร์ ที่ซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ การตอบสนองของ Isaac เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานเขียนเชิงปรัชญาในยุคสมัยของเขา ในหนึ่งในตอบกลับฉบับที่ 118 เขาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของGersonidesและความคิดเห็นของAbraham ben David แห่ง Posquièresตามเจตจำนงเสรีและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาเป็นศัตรูของคับบาลาห์ที่ไม่เคยพูดถึงเซฟิโรต เขาอ้างถึงนักปรัชญาอีกคนหนึ่งเมื่อตำหนิพวกคับบาลิสด้วย " เชื่อใน "สิบ" (Sefirot) ในขณะที่คริสเตียนเชื่อในตรีเอกานุภาพ " [36]

ฮาสได เบน อับราฮัม เครสกัส

Hasdai Crescasจากบาร์เซโลนา เป็นผู้นำในประเด็นเรื่องกฎธรรมชาติและเจตจำนงเสรี มุมมองของเขาสามารถถูกมองว่าเป็นปูชนียบุคคลของBaruch Spinoza งานของเขาหรือ Adonaiกลายเป็นข้อโต้แย้งแบบคลาสสิกของ ลัทธิ อริสโตเติ้ล ในยุคกลาง และเป็นลางสังหรณ์ของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 16 Hasdai Crescas เป็นลูกศิษย์ของNissim ben Reuben Gerondi ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Reuben ben Nissim Gerondi Crescas เป็นแรบไบและเป็นหัวหน้าชุมชนชาวยิวในอารากอน และในบางแง่มุมของชาวยิวเชื้อสายฮิสแปนิกทั้งหมด ในช่วงวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่ง [37]ในบรรดาเพื่อนนักเรียนและเพื่อนของเขา เพื่อนที่ดีที่สุดของเขาคือIsaac ben Sheshetสมบูรณ์แบบ นักเรียนของ Crescas ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในข้อพิพาทของ Tortosa

ซิเมียน เบน เซมาห์ ดูราน

ได้รับอิทธิพลจากการสอนของ Rabbi Nissim แห่ง Geronaผ่าน Yeshiva ของ Ephraim Vidal ในมายอร์ก้า บทวิจารณ์Magen Avot ของ Duran ("The Shield of the Fathers") ซึ่งมีอิทธิพลต่อJoseph Alboมีความสำคัญ เขายังเป็นนักศึกษาวิชาปรัชญา ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาแพทย์ ซึ่งเขาฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีที่ปัลมาในมายอร์ก้า Magen Avotเกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆ เช่น ธรรมชาติของพระเจ้า ความเป็นนิรันดร์ของโตราห์ การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และการฟื้นคืนชีพของคนตาย ดูแรนเชื่อว่าศาสนายูดายมีหลักคำสอนสามประการเท่านั้น: การมีอยู่ของพระเจ้า ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโตราห์ และรางวัลและการลงโทษ ในเรื่องนี้เขาตามมาด้วยโจเซฟ อัลโบ

โจเซฟ อัลโบ

Joseph Alboจาก Monreal เป็นลูกศิษย์ของHasdai Crescas เขาเขียนSefer ha-Ikkarim ("Book of Principles") ซึ่งเป็นงานคลาสสิกเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสนายูดาย อัลโบจำกัดหลักการศรัทธาพื้นฐานของชาวยิวให้แคบลงจากสิบสามเหลือสามข้อ -

 • ความเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า
 • ความเชื่อในการเปิดเผยและ
 • ความเชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดเรื่องความเป็นอมตะ

อัลโบปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าการสร้างจากนิฮิโลมีความสำคัญต่อความเชื่อในพระเจ้า Albo วิจารณ์หลักความเชื่อสิบสามประการของ Maimonides และหลักการหกประการของ Crescas อย่างเสรี ตามที่ Albo กล่าวว่า "ความเชื่อในพระเมสสิยาห์เป็นเพียง 'กิ่งไม้' ที่ไม่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ของลำต้น"; ไม่จำเป็นต่อศาสนายูดาย ไม่เป็นความจริงตามที่อัลโบกล่าวว่ากฎหมายทุกข้อมีผลผูกพัน แม้ว่าศาสนพิธีทุกอย่างจะมีอำนาจในการมอบความสุขในการปฏิบัติตาม แต่ก็ไม่เป็นความจริงที่จะต้องปฏิบัติตามกฎทุกข้อ หรือการละเลยบางส่วนของกฎหมาย ชาวยิวจะละเมิดพันธสัญญาแห่งสวรรค์หรือถูกสาปแช่ง อย่างไรก็ตาม ชาวยิวออร์โธดอกซ์ร่วมสมัยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับจุดยืนของอัลโบที่เชื่อว่าชาวยิวทุกคนมีพันธะจากสวรรค์ที่จะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ฮอทเทอร์ เบน โซโลมอน

Hoter ben Shlomoเป็นนักวิชาการและนักปรัชญาในเยเมนซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Nthanel ben al-Fayyumi, Maimonides, Saadia Gaon และ al-Ghazali ความเชื่อมโยงระหว่าง "สาส์นของพี่น้องผู้บริสุทธิ์ " และลัทธิอิสมาอิลเสนอแนะให้ยอมรับงานนี้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาหลักของสิ่งที่จะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "ลัทธิยิวอิสมาอิล" ซึ่งพบในศาสนายูดายของชาวเยเมนในยุคกลางตอนปลาย "ลัทธิยิวอิสมาอิล" ประกอบด้วยการปรับให้เข้ากับศาสนายูดาย หลักคำสอนบางประการของอิสไมลีเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา คำทำนาย และศาสตร์ลึกลับ มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อ นักปรัชญาและนักเขียน ชาวยิวชาวเยเมนในช่วงปี ค.ศ. 1150–1550 [38]ร่องรอยบางส่วนของหลักคำสอนของพี่น้องแห่งความบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับตัวเลข ของพวกเขาพบได้ในมิดราชิมเชิงปรัชญาของชาวเยเมนสองเล่มที่เขียนในปี ค.ศ. 1420–1430: Midrash ha-hefez ("การเรียนรู้ที่น่ายินดี") โดย Zerahyah ha-Rofé (a/k/a Yahya al-Tabib) และSiraj al-'uqul (" โคมไฟแห่งปัญญา") โดย Hoter ben Solomon

ดอน ไอแซค อับราวาเนล

Isaac Abravanelรัฐบุรุษ นักปรัชญา นักวิจารณ์พระคัมภีร์ และนักการเงินที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสิบสามประการของ Maimonides ในRosh Amanah ของ เขา Isaac Abravanelได้รับอิทธิพลจากลัทธิเหตุผลนิยมโดยตระกูล Ibn Yahya ซึ่งมีที่อยู่อาศัยติดกับGreat Synagogue of Lisbon (สร้างโดยตระกูล Ibn Yahya เช่นกัน) งานที่สำคัญที่สุดของเขาRosh Amanah ("The Pinnacle of Faith") ปกป้องหลักความเชื่อสิบสามข้อของ Maimonides จากการโจมตีของ Hasdai Crescas และ Yosef Albo Rosh Amanahลงท้ายด้วยข้อความว่า "Maimonides รวบรวมบทความเหล่านี้ตามรูปแบบของประเทศอื่น ๆ ซึ่งตั้งสัจพจน์หรือหลักการพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ของตน"

Isaac Abravanelเกิดและเติบโตในลิสบอน ลูกศิษย์ของรับบีแห่งลิสบอนโยเซฟ เบน ชโลโม อิบน์ ยะห์ยา [39] รับบีโยเซฟเป็นกวี นักวิชาการศาสนา ผู้สร้างโบสถ์อิบันยาห์ยาแห่งกาลาตายุดขึ้นใหม่ เชี่ยวชาญในวรรณคดีของแรบบินิกและเรียนรู้ยุคสมัย โดยอุทิศช่วงปีแรก ๆ ให้กับการศึกษาปรัชญาของชาวยิว ครอบครัว Ibn Yahya เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียง นักปรัชญา และเป็นผู้ช่วยที่ประสบความสำเร็จในระบอบกษัตริย์ของโปรตุเกสมานานหลายศตวรรษ

ซามูเอล อับราวาเนล ปู่ของไอแซคถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงการสังหารหมู่ในปี ค.ศ. 1391 และใช้ชื่อภาษาสเปนว่า " ฮวน ซานเชส เด เซบีญา " ซามูเอลหนีจากแคว้นคาสตีล-เลออน ประเทศสเปนในปี ค.ศ. 1397 ไปยังลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และเปลี่ยนกลับไปนับถือศาสนายูดายละทิ้ง Conversoหลังจากอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวคริสต์เป็นเวลาหกปี การกลับใจนอกศาสนายูดาย ไม่ว่าจะถูกบีบบังคับหรือไม่ก็ตาม มีผลกระทบอย่างมากต่ออิสอัควัยหนุ่ม ต่อมาบีบให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อพยายามไถ่ชาวยิวไอบีเรียจากการบังคับของพระราชกฤษฎีกา อาลั ม บรา มีความคล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งที่เขาเขียนและเอกสารที่จัดทำโดย Inquisitors ซึ่งเป็นบทสนทนา ในปัจจุบันมีความคลุมเครือในศาสนาคริสต์และบางครั้งก็น่าขันในการแสดงออกเกี่ยวกับศาสนาใหม่ของพวกเขา - ชาวยิวที่เข้ารหัสลับ

เลโอเน เอบรีโอ

Judah Leon Abravanelเป็นแพทย์ กวี และนักปรัชญาชาวโปรตุเกส งานของเขาDialoghi d'amore ("Dialogues of Love") ซึ่งเขียนเป็นภาษาอิตาลี เป็นหนึ่งในผลงานทางปรัชญาที่สำคัญที่สุดในยุคของเขา ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแผนการซึ่งฟักโดยบาทหลวงคาทอลิกในท้องถิ่นเพื่อลักพาตัวลูกชายของเขา ยูดาห์ส่งลูกชายของเขาจากคาสตีลไปยังโปรตุเกสพร้อมพยาบาล แต่ตามคำสั่งของกษัตริย์ ลูกชายถูกยึดและรับบัพติสมา นี่เป็นการดูถูกอย่างรุนแรงต่อยูดาห์และครอบครัวของเขา และเป็นที่มาของความขมขื่นตลอดชีวิตของยูดาห์และหัวข้อของงานเขียนของเขาในอีกหลายปีต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครอบครัว Abravanel ต้องตกอยู่ภายใต้ความอับอายเช่นนี้ด้วยน้ำมือของคริสตจักรคาทอลิก

Dialoghiของยูดาห์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานยุคมนุษยนิยมที่ดีที่สุด ลัทธิ neoplatonism ของเขามาจากชุมชนชาวยิวสเปนโดยเฉพาะผลงานของIbn Gabirol แนวคิดสงบสุขในการเข้าถึงความงาม ภูมิปัญญา และความสมบูรณ์แบบในอุดมคติที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นั้นครอบคลุมงานทั้งหมดของเขา ในDialoghi d'amoreยูดาห์นิยามความรักในแง่ปรัชญา เขาจัดโครงสร้างบทสนทนาทั้งสามของเขาให้เป็นการสนทนาระหว่าง "ตัวละคร" เชิงนามธรรมสองตัว: Philo ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักหรือความกระหาย และ Sophia ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์หรือภูมิปัญญา Philo+Sophia (ปรัชญา)

คำติชมของคับบาลาห์

คำว่า "คับบาลาห์" ใช้ในตำราของชาวยิวยุคกลางเพื่อหมายถึง "ประเพณี" ดูSefer Ha-QabbalahของAbraham Ibn Daudหรือที่เรียกว่า "Book of our Tradition" "หนังสือประเพณีของเรา" ไม่ได้หมายถึงเวทย์มนต์ใด ๆ - มันบันทึก "ประเพณีการศึกษาและการศึกษาของเรา" ในโรงเรียนบาบิโลนสองแห่งผ่าน Geonim สู่ Talmudic Yeshivas ของสเปน ในสมัยทัลมุดิกมีประเพณีลึกลับในศาสนายูดาย เรียกว่าMaaseh Bereshith (งานสร้าง) และMaaseh Merkavah (งานรถรบ); ไมโมนิเดสตีความข้อความเหล่านี้ว่าอ้างอิงถึงฟิสิกส์และอภิปรัชญาของอริสโตเติ้ลตามที่ตีความในแง่ของโทราห์

อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 13 ระบบลึกลับลึกลับได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ " คับบาลาห์ " หลายความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคับบาลาห์ถูกปฏิเสธโดยนักปรัชญา Saadia Gaonได้สอนในหนังสือของเขา ว่า Emunot v'Deotว่าชาวยิวที่เชื่อในกิลกุลได้นำความเชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวมาใช้ ไม โมนิเดสปฏิเสธตำราหลายฉบับของเฮคาลอต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีอูร์ โคมาห์ซึ่งนิมิตเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาถือว่านอกรีต

ในศตวรรษที่ 13 Meir ben Simon แห่ง Narbonne เขียนจดหมาย (รวมอยู่ในMilhhemet Mitzvah ) เพื่อต่อต้านกลุ่ม Kabbalists ยุคแรก โดยแยกSefer Bahir ออกมา ปฏิเสธการระบุแหล่งที่มาของการประพันธ์ต่อ tanna R. Nehhunya ben ha-Kanah และอธิบายเนื้อหาบางส่วน :

... และเราได้ยินว่ามีการเขียนหนังสือให้พวกเขาแล้ว ซึ่งพวกเขาเรียกว่าบาเฮียร์ นั่นคือหนังสือที่ 'สว่าง' แต่ไม่มีแสงส่องผ่าน หนังสือเล่มนี้มาถึงมือเราแล้ว และเราพบว่าพวกเขาอ้างว่าเป็นรับบีเนฮุนยา เบน ฮัคคานาห์อย่างไม่ถูกต้อง แฮ่ม ห้าม! ไม่มีความจริงในเรื่องนี้... ภาษาของหนังสือและเนื้อหาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานของผู้ที่ขาดการใช้ภาษาวรรณกรรมหรือรูปแบบที่ดี และในหลาย ๆ ตอนก็มีคำที่นอกลู่นอกทาง .

นักปรัชญาชาวยิวที่โดดเด่นคนอื่น ๆ หลังไมโมนิเดส

ปรัชญาและนักปรัชญาชาวยิวสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

ราชาธิปไตยของเอเชียไมเนอร์และยุโรปบางแห่งยินดีต้อนรับพ่อค้า นักวิชาการ และนักศาสนศาสตร์ชาวยิวที่ถูกขับไล่ ปรัชญาของชาวยิวที่แตกต่างออกไปมีวิวัฒนาการมาจากวัฒนธรรมใหม่ ภาษาใหม่ และการแลกเปลี่ยนทางศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ การสำรวจทางปรัชญายังคงดำเนินต่อไปจนถึงยุคเรอเนซองส์เมื่อศูนย์กลางของมวลชนของชาวยิวศึกษาได้เปลี่ยนไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และตุรกี

อีเลียส เบน มอยเซ เดล เมดิโก

Elia del Medigoเป็นลูกหลานของJudah ben Eliezer ha-Levi MinzและMoses ben Isaac ha-Levi Minz Eli'ezer del Medigo แห่งโรมได้รับนามสกุล "Del Medigo" หลังจากเรียนแพทย์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากDel Medigoเป็นHa-rofeh. เขาเป็นบิดาและครูของนักปรัชญาและนักวิชาการที่มีเหตุผลมายาวนาน นักเรียนที่ไม่ใช่ชาวยิวของ Delmedigo จัดว่าเขาเป็น "Averroist" อย่างไรก็ตามเขามองว่าตัวเองเป็นผู้ติดตามของ Maimonides สมาคมนักวิชาการของ Maimonides และ Ibn Rushd น่าจะเป็นธรรมชาติ ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ไมโมนิเดสรู้สึกประทับใจกับข้อคิดเห็นของอิบัน รุชด์ และแนะนำให้ลูกศิษย์ของเขาฟัง ดังนั้นสาวกของ Maimonides (Maimonideans) จึงเคยเป็นมาหลายชั่วอายุคนก่อนหน้า Delmedigo ซึ่งเป็นผู้ใช้ชั้นนำ นักแปล และผู้เผยแพร่ผลงานของ Ibn Rushd ในแวดวงชาวยิว และเป็นผู้สนับสนุน Ibn Rushd แม้หลังจากการปฏิเสธอิสลามในมุมมองที่รุนแรงของเขา ชาวไมโมนิเดสมองว่าไมโมนิเดสและอิบัน รัชด เป็นไปตามบรรทัดฐานเดียวกัน ในหนังสือของเขา

โมเสส อัลมอสนิโน

Moses Almosninoเกิดที่เทสซาโลนิกิ ใน ปี ค.ศ. 1515 - เสียชีวิตที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1580 เขาเป็นลูกศิษย์ของLevi Ibn Habibซึ่งเป็นลูกศิษย์ของJacob ibn Habibซึ่งเป็นลูกศิษย์ของNissim ben Reuben ในปี 1570 เขาเขียนคำบรรยายเรื่อง Pentateuch เรื่อง " Yede Mosheh " (มือของโมเสส); ยังเป็นคำอธิบายของตำรา Talmudical " Abot " (Ethics of the Fathers) ซึ่งตีพิมพ์ใน Salonica ในปี 1563; และรวมพระธรรมเทศนาในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะคำปราศรัยในงานศพ ชื่อ " เมเม่ โกฮ์ " (เสริมกำลังใหม่)

ความตั้งใจของนักปรัชญา al-Ghazâlî ( De'ôt ha-Fîlôsôfîm หรือ Kavvanôt ha-Fîlôsôfîm ) เป็นหนึ่งในตำราทางปรัชญาที่แพร่หลายที่สุดที่มีการศึกษาในหมู่ชาวยิวในยุโรป ซึ่งแปลโดยIsaac Albalag ใน ปี 1292 [40] ผู้วิจารณ์ภาษาฮีบรูในยุคต่อมา ได้แก่ โมเสส นาร์โบนี และ โมเสส อัลโมสนิโน

โมเสส เบน เยฮีล ฮา-โคเฮน ปอร์โต-ราฟา (ราปาพอร์ต)

Moses ben Jehiel Ha-Kohen Porto-Rafa (Rapaport) เป็นสมาชิกของครอบครัวชาวเยอรมัน "Rafa" (ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตระกูล Delmedigo) ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในเมือง Porto ใกล้กับเมือง Verona ประเทศอิตาลี และกลายเป็นบรรพบุรุษ ของครอบครัว Rapaport Rabbinic ที่มีชื่อเสียง ในปี 1602 โมเสสทำหน้าที่เป็นแรบไบของ Badia Polesine ใน Piedmont โมเสสเป็นเพื่อนกับลีออน โมเดนา [41]

อับราฮัม เบน ยูดาห์ ฮา-เลวี มินซ์

Abraham ben Judah ha-Levi Minz เป็นแรบไบชาวอิตาลีผู้รุ่งเรืองที่ปาดัวในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นพ่อตาของ Meïr Katzenellenbogen Minz ศึกษาส่วนใหญ่ภายใต้พ่อของเขา Judah Minz ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในฐานะรับบีและหัวหน้าเยชิวาแห่งปาดัว

เมียร์ เบน ไอแซก คัทเซลเลนโบเกน

ปรัชญายิวตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก
กรุงปราก, สาธารณรัฐเช็ก
ปรากสาธารณรัฐเช็ก
ที่ตั้งของกรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก สมัยใหม่

Meir ben Isaac Katzellenbogen เกิดที่ปราก โดยเขาเรียน ร่วมกับ Shalom Shachna ภาย ใต้ สังกัด Jacob Pollak แรบไบหลายคน รวมทั้งโมเสส อิสแซร์เลส เรียกเขาในคำตอบว่า"av bet din of the republic of Venice" นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เขาติดต่อด้วย ได้แก่ ช มูเอล เบน โมเช ดิ โมเดนา , โจเซฟ แค ตซ์ , โซโลมอน ลูเรีย , โมเสส อิสเซอร์เลส, โอบาดีห์ สฟ อร์โน และโมเสส อลัชคาร์

เอลียาห์ บาอัล เชมแห่งเชล์ม

รับบีเอลียาห์ บาอัล เชมแห่งเชล์มเป็นลูกศิษย์ของรับบีโซโลมอน ลูเรียซึ่งเป็นลูกศิษย์ของรับบีชาโลม ชัคนา พ่อตาและอาจารย์ของโมเสส อิสเซอร์เลส Elijah Ba'al Shem แห่ง Chelmเป็นลูกพี่ลูกน้องของMoses Isserlesด้วย

เอลีเซอร์ เบน เอลียาห์ อัชเคนาซี

รับบีเอลีเซอร์ เบน เอลียาห์ อัชเคนาซีฮา-โรเฟห์ อัชเคนาซีแห่งนิโคเซีย ("แพทย์") ผู้ประพันธ์โยซิฟ เลกาห์ในหนังสือเอสเธอร์

นักปรัชญาชาวยิวยุคเรอเนซองส์ที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ

ปรัชญายิวในศตวรรษที่สิบเจ็ด

ด้วยการขับไล่ออกจากสเปน การสืบสวนทางปรัชญาของชาวยิวได้เผยแพร่ไปทั่วลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปเหนือ และซีกโลกตะวันตก ศูนย์กลางของมวลชนของ Rationalism เปลี่ยนไปที่ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ครีต ซิซิลี และเนเธอร์แลนด์ การขับไล่ออกจากสเปนและการสังหารหมู่ที่ประสานกันของยุโรปส่งผลให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ของความผันแปรในลัทธิเหตุผลนิยมที่บ่มเพาะภายในชุมชนที่หลากหลาย ช่วงเวลานี้ยังมีการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างผู้นำการปฏิรูปศาสนาคริสต์และนักวิชาการชาวยิว ที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือแนวของนักเหตุผลนิยมที่อพยพออกจากเยอรมนี และอิตาลีในปัจจุบันมายังเกาะครีต และพื้นที่อื่น ๆ ของจักรวรรดิออตโตมันที่แสวงหาความปลอดภัยและการปกป้องจากอสุรกายที่ไม่รู้จบซึ่งปลุกระดมโดยราชวงศ์ฮั บส์บูร์ กและ ราชวงศ์นิกายโรมันคาทอลิกต่อต้านชาวยิว

ลัทธิเหตุผลนิยมกำลังบ่มเพาะในสถานที่ห่างไกลจากสเปน จากเรื่องราวที่รับบีเอลียาห์ บาอัล เชม แห่งเมืองเชล์ม เล่าขานชาวยิวที่พูดภาษาเยอรมัน ลูกหลานของชาวยิวที่อพยพกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากคำเชิญของชาร์ลมาญถูกยกเลิกในเยอรมนีเมื่อหลายศตวรรษก่อน ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงศตวรรษที่ 11 ได้รับอิทธิพลจากการครอบงำ นักวิชาการ Mutaziliteของเยรูซาเล็ม ชาวยิวปาเลสไตน์ที่พูดภาษาเยอรมันช่วยชีวิตชายหนุ่มชาวเยอรมันนามสกุล "Dolberger" เมื่ออัศวินแห่งสงครามครูเสดครั้ง ที่หนึ่ง เข้ามาปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็ม สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งของ Dolberger ได้ช่วยเหลือชาวยิวที่พูดภาษาเยอรมันในปาเลสไตน์ และนำพวกเขากลับไปยังที่ปลอดภัยของ Worms ประเทศเยอรมนี เพื่อตอบแทนบุญคุณ [42]หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนชาวเยอรมันในเมืองศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบของคำถามฮาลาติกที่ส่งจากเยอรมนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเอ็ด [43]

ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดการระเบิดของความคิดและเส้นทางปรัชญาใหม่

โยเซฟ ชโลโม เบน เอลิยาฮู ดาล เมดิโก

Joseph Solomon Delmedigoเป็นแพทย์และอาจารย์ - Baruch Spinoza เป็นลูกศิษย์ของผลงานของเขา [44]

บารุค สปิโนซ่า

บารุค สปิโนซาก่อตั้งลัทธิ สปิโน ซ ซึ่งขัดกับ ประเพณี แรบบินิกของชาวยิวและถูกวางไว้ที่ นี่ โดยBeit Din of Amsterdam อิทธิพลในงานของเขาจากMaimonidesและLeone Ebreoนั้นชัดเจน Elia del Medigoอ้างว่าเป็นนักเรียนของผลงานของ Spinoza นักวิจารณ์ร่วมสมัยบางคน (เช่น Wachter, Der Spinozismus im Judenthum ) อ้างว่าตรวจพบอิทธิพลของคับบาลาห์ในขณะที่คนอื่น ๆ (เช่นLeibniz ) มองว่า Spinozism เป็นการฟื้นฟูของAverroism– ลักษณะของการอ้างอิงถึงลัทธิเหตุผลนิยมของไมโมนิดเดียน ในศตวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การประกาศของที่นี่ นักวิชาการ[ ใคร? ]ได้ตรวจสอบผลงานของ Spinoza อีกครั้งและพบว่าสะท้อนถึงเนื้อหาของงานและความคิดที่ไม่ต่างจากกระแสร่วมสมัยของศาสนายูดาย ตัวอย่างเช่น ในขณะที่สปิโนซาถูกกล่าวหาว่านับถือศาสนาแพนธีนักวิชาการ[ ใคร? ]มองว่างานของเขาเป็นการสนับสนุนลัทธิ panentheismซึ่งเป็นมุมมองร่วมสมัยที่ถูกต้องซึ่งรองรับได้ง่ายโดยศาสนายูดายร่วมสมัย

Tzvi Hirsch เบน Yaakov Ashkenazi

รับบีTzvi Hirsch เบน Yaakov Ashkenaziเป็นลูกศิษย์ของพ่อของเขา แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือลูกศิษย์ของรับบีElijah Ba'al Shem แห่งเชล์ม ปู่ของ เขา

จาค็อบ เอ็มเดน

รับบีJacob Emdenเป็นลูกศิษย์ของ Rabbi Tzvi Hirsch ben Yaakov Ashkenazi พ่อของเขา ในอัมสเตอร์ดัม Emden ผู้นับถือคัมภีร์ทัลมุดที่แน่วแน่ เป็นศัตรูคนสำคัญกับพวกSabbateans (Messianic Kabbalists ที่ติดตาม Sabbatai Tzvi) แม้ว่าจะต่อต้าน Maimonidean แต่ Emden ควรได้รับการสังเกตจากการตรวจสอบ Zohar ที่สำคัญของเขาโดยสรุปว่าส่วนใหญ่ของมันปลอมแปลง

นักปรัชญาชาวยิวในศตวรรษที่สิบเจ็ดคนอื่นๆ

การวิจารณ์เชิงปรัชญาของคับบาลาห์

รับบีLeone di Modenaเขียนว่าถ้าเรา[ ใคร? ]ต้องยอมรับคับบาลาห์ จากนั้นทรินิตี้ของคริสเตียนก็จะเข้ากันได้กับศาสนายูดายอย่างแน่นอน เนื่องจากทรินิตี้นั้นคล้ายคลึงกับหลักคำสอนคับบาลิสติกของเซฟิโรต์อย่างใกล้ชิด

ปรัชญาของชาวยิวในศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้า

ยุคใหม่เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18 ด้วยความคิดของMoses Mendelssohn Mendelssohn ได้รับการอธิบายว่าเป็น "'โมเสสที่สาม' ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นยุคใหม่ในศาสนายูดาย" เช่นเดียวกับยุคใหม่ที่เริ่มต้นด้วยโมเสสผู้เผยพระวจนะและโมเสสไมโมนิเดMendelssohn เป็น นักปรัชญา ชาวยิวชาวเยอรมันซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของชาวยิวในยุโรปHaskalah (การตรัสรู้ของชาวยิว) เป็นหนี้บุญคุณ เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิรูปยูดาย แม้ว่าโฆษกของการปฏิรูปจะ "ต่อต้านที่จะอ้างว่าเขาเป็นบิดาทางวิญญาณของพวกเขา" Mendelssohnได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมในยุคของเขาโดยชาวเยอรมัน ทั้งสองและชาวยิว หนังสือที่สำคัญที่สุดของเขาคือเยรูซาเล็ม oder über religiöse Macht und Judentum ( เยรูซาเล็ม ) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2326

นอกจาก Mendelssohn แล้ว นักปรัชญาชาวยิวคนสำคัญคนอื่นๆ ในศตวรรษที่ 18 ยังรวมถึง:

นักปรัชญาชาวยิวที่สำคัญในศตวรรษที่สิบเก้า ได้แก่ :

ทัศนคติของนักอนุรักษนิยมที่มีต่อปรัชญา

นักอนุรักษนิยม Harediซึ่งแสดงปฏิกิริยาต่อHaskalahถือว่าการหลอมรวมกันของศาสนาและปรัชญาเป็นเรื่องยากเพราะนักปรัชญาคลาสสิกเริ่มต้นโดยไม่มีเงื่อนไขเบื้องต้นที่พวกเขาต้องบรรลุข้อสรุปในการสืบสวนของพวกเขา ในขณะที่ผู้เชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมมีชุดของหลักความเชื่อทางศาสนาที่พวกเขายึดถือ เราต้องเชื่อ ฮาเรดิมส่วนใหญ่โต้แย้งว่าเราไม่สามารถเป็นนักปรัชญาและผู้นับถือศาสนาที่เปิดเผยได้อย่างแท้จริง ในมุมมองนี้ ความพยายามทั้งหมดในการสังเคราะห์จะล้มเหลวในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น รับบีNachman แห่ง Breslovมองว่าปรัชญาทั้งหมดเป็นเรื่องไม่จริงและนอกรีต ในเรื่องนี้เขาเป็นตัวแทนของ ความคิดแบบ Hasidicโดยเน้นที่อารมณ์อย่างสร้างสรรค์

ผู้สนับสนุนHasidismคนอื่นมีทัศนคติเชิงบวกต่อปรัชญามากกว่า ในงานเขียนของChabad ของ Schneur Zalman แห่ง Liadi Hasidut ถูกมองว่าสามารถรวมทุกส่วนของความคิดของโตราห์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่สำนักปรัชญาไปจนถึงเวทย์มนต์ โดยเปิดเผยแก่นแท้อันเจิดจ้าของพระเจ้าที่แทรกซึมและอยู่เหนือแนวทางทั้งหมด ตีความกลอนจากโยบ "จากเนื้อหนังของฉัน ฉันเห็นฮาเชม" ชเนอร์ ซัลมาน อธิบายความหมายภายในหรือ "จิตวิญญาณ" ของประเพณีลึกลับของชาวยิวในรูปแบบทางปัญญา โดยใช้การเปรียบเทียบที่ดึงมาจากอาณาจักรมนุษย์ ตามที่อธิบายและดำเนินการต่อโดยผู้นำยุคหลังของเบ็ด สิ่งนี้ทำให้จิตใจมนุษย์สามารถ เข้าใจแนวคิดเรื่อง Godliness และช่วยให้หัวใจรู้สึกถึงความรักและความเกรงกลัวพระเจ้าซึ่งเน้นโดยผู้ก่อตั้งลัทธิ hasidism ทุกคนในทางภายใน การพัฒนานี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเพณีลึกลับของชาวยิว ด้วยวิธีนี้ ปรัชญาและสะพานเชื่อม เวทย์มนต์โดยการแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติในแง่ของมนุษย์

ปรัชญาของชาวยิวในศตวรรษที่ 20 และ 21

อัตถิภาวนิยมของชาวยิว

แนวโน้มสำคัญประการหนึ่งในปรัชญาสมัยใหม่ของชาวยิวคือความพยายามที่จะพัฒนาทฤษฎีของศาสนายูดายผ่านอัตถิภาวนิยม ในบรรดานักปรัชญาอัตถิภาวนิยมชาวยิวในยุคแรกๆ ได้แก่เลฟ เชสตอฟ (เยฮูดา ไลบ์ ชวาร์ซมันน์ ) นักปรัชญาชาวรัสเซีย-ยิว นักอัตถิภาวนิยมชาวยิวที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 คือFranz Rosenzweig ในขณะที่ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาเกี่ยวกับนักปรัชญาชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 19 Georg Wilhelm Friedrich Hegelนั้น Rosenzweig มีปฏิกิริยาต่อต้านความเพ้อฝันของ Hegel และพัฒนาแนวทางอัตถิภาวนิยม ครั้งหนึ่ง Rosenzweig พิจารณาเปลี่ยนศาสนาคริสต์ แต่ในปี 1913 เขาหันไปหาปรัชญาของชาวยิว เขากลายเป็นนักปรัชญาและลูกศิษย์ของHermann Cohen. ผลงานชิ้นสำคัญของ Rosenzweig เรื่องStar of Redemptionเป็นปรัชญาใหม่ของเขาซึ่งเขาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง haShem มนุษยชาติและโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยการสร้าง การเปิดเผย และการไถ่ถอน รับบีออร์โธดอกซ์Joseph SoloveitchikและแรบไบหัวโบราณNeil GillmanและElliot N. Dorffได้รับการอธิบายว่าเป็นนักอัตถิภาวนิยม [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

เอ็มมานูเอล เลวินาส นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสและนักอรรถาธิบายเกี่ยวกับ วิชาล มูดิกซึ่งแนวทางของเขางอกเงยมาจาก ขนบธรรมเนียม ทางปรากฏการณ์วิทยาในปรัชญา ก็ได้รับการอธิบายว่าเป็นนักอัตถิภาวนิยมชาวยิวเช่นกัน [48]

ความมีเหตุผลของชาวยิว

ลัทธิเหตุผลนิยมได้กลับมาเป็นมุมมองที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวยิวอีกครั้ง [49] ลัทธินิยมเหตุผลนิยมของชาวยิวร่วมสมัยมักดึงเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนักปรัชญายุคกลาง เช่น ไมโมนิเดส และนักเหตุผลนิยมชาวยิวสมัยใหม่ เช่นแฮร์มันน์ โคเฮ

โคเฮนเป็นนักปรัชญานีโอ-แคนเทียนชาวยิวชาวเยอรมัน ผู้ซึ่งหันไปหาเรื่องยิวเมื่อสิ้นสุดอาชีพของเขาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยรับแนวคิดของไมโมนิเดส ในอเมริกาSteven Schwarzschildสานต่อมรดกของ Cohen นักเหตุผลนิยมชาวยิวร่วมสมัยที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งคือเลนน์ กู๊ดแมนซึ่งทำงานนอกจารีตของปรัชญานักเหตุผลนิยมชาวยิวในยุคกลาง รับบี หัวโบราณAlan Mittlemanจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิว[51]และElliot N. DorffจากAmerican Jewish University [52]ก็มองว่าตัวเองอยู่ในประเพณีนิยมเหตุผล เช่นเดียวกับ David Novak แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต. [53] วัคทำงานในประเพณีกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิเหตุผลนิยม

นักปรัชญาในอิสราเอลสมัยใหม่ในประเพณีนิยมเหตุผล ได้แก่David Hartman [54]และMoshe Halbertal [55]

นักเหตุผลนิยมออร์โธดอกซ์บางคนในอิสราเอลใช้แนวทางแบบ "นักฟื้นฟู" [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ย้อนเวลากลับไปหาเครื่องมือที่จะทำให้ศาสนา Rabbinic Judaism ง่ายขึ้น และนำชาวยิวทุกคนเข้ามาใกล้การปฏิบัติตาม Halacha, Mitzvot, Kashrut โดยไม่คำนึงถึงสถานะหรือกระแสของศาสนายิว ของ "หลักศรัทธา 13 ประการ" ของไมโมนิเดส Dor DaimและRambamistsเป็นสองกลุ่มที่ปฏิเสธเวทย์มนต์ในฐานะ "นวัตกรรมที่เชื่อโชคลาง" ต่อชุดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุม ตามความเห็นของนักเหตุผลนิยมเหล่านี้ มีความละอายใจและความอัปยศอดสูเนื่องจากความล้มเหลวในการตรวจสอบเรื่องของหลักการทางศาสนาโดยใช้พลังอย่างเต็มที่ของเหตุผลและสติปัญญาของมนุษย์ จะถือว่าคนๆ หนึ่งไม่ฉลาดหรือเฉลียวฉลาด ถ้าคนๆ หนึ่งไม่พยายามทำความเข้าใจที่มาที่ไป และสร้างความถูกต้องของความเชื่อของตน

เทววิทยาความหายนะ

ศาสนายูดายสอนมาแต่โบราณว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจทุกอย่างรอบรู้และรอบรู้ทุกอย่าง ถึงกระนั้น คำกล่าวอ้างเหล่านี้ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีความชั่วร้ายมากมายในโลก บางทีคำถามที่ยากที่สุดที่ผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวต้องเผชิญคือ "เราจะประสานการมีอยู่ของมุมมองนี้ที่มีต่อพระเจ้ากับการมีอยู่ของอธรรมได้อย่างไร" หรือ "จะมีดีไม่มีชั่วได้อย่างไร" "จะมีพระเจ้าได้อย่างไรหากปราศจากปีศาจ" นี่คือปัญหาของความชั่วร้าย คำตอบมากมาย ( ทฤษฎี ) ได้รับการเสนอภายในความเชื่อแบบเอกเทวนิยมทั้งหมด อย่างไรก็ตามในแง่ของความชั่วร้ายที่เห็นในหายนะหลายคนได้ตรวจสอบมุมมองดั้งเดิมในเรื่องนี้อีกครั้ง ผู้คนยังคงมีความเชื่อแบบใด ๆ หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างไร? ปรัชญาชาวยิวชุดนี้กล่าวถึงในบทความเรื่องHolocaust theology

นักศาสนศาสตร์แนวปฏิรูป

บางทีรูปแบบที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของปรัชญายิวที่พัฒนาขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ก็คือลัทธิธรรมชาตินิยมทางศาสนาของรับบี มอร์ เดไค แคปแลน เทววิทยาของเขาแตกต่าง ไปจาก นักปฏิบัตินิยมของจอห์น ดิวอี้ปรัชญา. ลัทธิธรรมชาตินิยมของดิวอี้ผสมผสานความเชื่อเรื่องพระเจ้าเข้ากับคำศัพท์ทางศาสนาเพื่อสร้างปรัชญาสำหรับผู้ที่สูญเสียศรัทธาในศาสนายูดายดั้งเดิม ในข้อตกลงกับนักคิดชาวยิวในยุคกลางยุคคลาสสิก Kaplan ยืนยันว่า haShem ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และคำอธิบายของมนุษย์ทั้งหมดเกี่ยวกับ haShem เป็นคำอุปมาอุปมัยที่ไม่สมบูรณ์ เทววิทยาของแคปแลนไปไกลกว่านั้นโดยอ้างว่า haShem เป็นผลรวมของกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมดที่ทำให้มนุษย์สามารถเติมเต็มตนเองได้ Kaplan เขียนว่า "การเชื่อใน haShem หมายถึงการยอมรับว่าเป็นโชคชะตาของมนุษย์ที่จะอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานและกำจัดความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบจากสังคมมนุษย์"

ศาสนศาสตร์กระบวนการ

แนวโน้มล่าสุดคือการปรับกรอบเทววิทยาของชาวยิวใหม่ผ่านเลนส์ของปรัชญากระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเทววิทยา ปรัชญากระบวนการเสนอว่าองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลเป็นโอกาสของประสบการณ์ ตามแนวคิดนี้ สิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์เหล่านี้ โอกาสของประสบการณ์สามารถรวบรวมเป็นกลุ่ม; สิ่งที่ซับซ้อนเช่นมนุษย์จึงเป็นการรวมกลุ่มของประสบการณ์เล็ก ๆ มากมาย ในมุมมองนี้ ทุกสิ่งในจักรวาลมีลักษณะพิเศษคือประสบการณ์ (เพื่อไม่ให้สับสนกับจิตสำนึก) ไม่มีความเป็นคู่ระหว่างร่างกายและจิตใจภายใต้ระบบนี้ เพราะ "จิตใจ" ถูกมองว่าเป็นเพียงรูปแบบของประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นมาก

โดยเนื้อแท้ของโลกทัศน์นี้คือแนวคิดที่ว่าประสบการณ์ทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ก่อนหน้า และจะมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ในอนาคตทั้งหมด กระบวนการสร้างอิทธิพลนี้ไม่เคยถูกกำหนดขึ้น โอกาสของประสบการณ์ประกอบด้วยกระบวนการทำความเข้าใจประสบการณ์อื่น ๆ แล้วตอบสนองกับประสบการณ์นั้น นี่คือ "กระบวนการ" ใน "ปรัชญากระบวนการ" ปรัชญากระบวนการทำให้พระเจ้าเป็นสถานที่พิเศษในจักรวาลแห่งโอกาสแห่งประสบการณ์ พระเจ้าทรงครอบคลุมโอกาสอื่นๆ ของประสบการณ์ทั้งหมด แต่ยังอยู่เหนือโอกาสเหล่านั้นด้วย ดังนั้น ปรัชญากระบวนการจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธินับถือศาสนาอื่น

แนวคิดดั้งเดิมของศาสนศาสตร์เชิงกระบวนการได้รับการพัฒนาโดยชาร์ลส์ ฮาร์ท ชอร์น (1897–2000) และมีอิทธิพลต่อนักเทววิทยาชาวยิว จำนวนมาก รวมถึงนักปรัชญา ชาวอังกฤษซามูเอล อเล็กซานเดอร์ (1859–1938) และแรบบิส แม็กซ์ คาดูชิน , มิลตัน สไตน์เบิร์ก และลีวาย เอ. โอลัน, แฮร์รี Slominsky และBradley Shavit Artson Abraham Joshua Heschelก็เชื่อมโยงกับประเพณีนี้เช่นกัน [56]

คับบาลาห์และปรัชญา

คับบาลาห์ยังคงเป็นศูนย์กลางของHaredi Orthodox Judaismซึ่งโดยทั่วไปปฏิเสธปรัชญาแม้ว่าChasidismของChabad จะ แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อปรัชญา ในขณะเดียวกัน ความคิดของชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ในช่วงหลังศตวรรษที่ 20 ได้เห็นความสนใจในคับบาลาห์ ที่ฟื้นคืนชีพขึ้น มา ในการศึกษาเชิงวิชาการGershom Scholemได้เริ่มการสืบสวนเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว ในขณะที่ไม่ใช่นิกาย ของ ชาวยิว ออร์โธดอกซ์ การต่ออายุของชาวยิวและลัทธิ Neo-Hasidism, การบูชาทางจิตวิญญาณ. นักปรัชญาหลายคนไม่คิดว่านี่เป็นรูปแบบของปรัชญา เนื่องจากคับบาลาห์เป็นการรวบรวมวิธีลึกลับในการตีความข้อความ เวทย์มนต์เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นทางเลือกของปรัชญา ไม่ใช่ความแตกต่างของปรัชญา

ในบรรดานักวิจารณ์สมัยใหม่ของคับบาลาห์คือYihhyah Qafahhผู้เขียนหนังสือชื่อMilhamoth ha-Shem ( สงครามแห่งชื่อ ) เพื่อต่อต้านสิ่งที่เขามองว่าเป็นคำสอนเท็จของ Zohar และคับบาลาห์เท็จของ Isaac Luria เขาได้รับเครดิตว่าเป็นหัวหอกของDor Daim Yeshayahu Leibowitzเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับมุมมองที่แสดงในหนังสือMilhhamoth ha-Shem ของ Rabbi Yihhyah Qafahhและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้ในงานเขียนหลายชิ้นของเขา

ปรัชญาร่วมสมัยของชาวยิว

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนายูดายออร์โธดอกซ์

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับจารีตยูดาย

นักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและศาสนายูดายก้าวหน้า

นักปรัชญาชาวยิวซึ่งปรัชญาไม่จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องยิว

ในศตวรรษที่ 20 และ 21 ยังมีนักปรัชญาจำนวนมากที่เป็นชาวยิวหรือเชื้อสายยิว และผู้ที่มีภูมิหลังชาวยิวอาจมีอิทธิพลต่อแนวทางของพวกเขาในระดับหนึ่ง แต่งานเขียนของผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่ประเด็นเฉพาะของศาสนายูดาย เหล่านี้รวมถึง:

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "ประเพณีเมลคีเซเดค: การตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณของแหล่งที่มาของโฆษณาในศตวรรษที่ห้าและในสาส์นถึงชาวฮีบรู" โดย เฟรด แอล. ฮอร์ตัน จูเนียร์ หน้า 54, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2548, ISBN  0-521-01871-4
 2. ↑ "Sefer Yetzirah ", โดย Aryeh Kaplan, xii, Red Wheel, 1997, ISBN 0-87728-855-0 
 3. ^ เบเรอิชิท รับบา (39,1)
 4. ^ "ปรัชญายุคกลางและประเพณีคลาสสิก: ในศาสนาอิสลาม ศาสนายูดาย และศาสนาคริสต์" โดย John Inglis, หน้า 3
 5. ^ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา" โดย ดร. ทอม เคิร์นส์
 6. "ฟิโล ยูดายัส" . สารานุกรมยิว .com . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 7. "คริสต์ศาสนา ยูดาย และลัทธิกรีก-โรมันอื่นๆ: การศึกษาสำหรับมอร์ตัน สมิธที่หกสิบ", เล่มที่ 12, ส่วนที่ 1, หน้า 110, เล่มที่ 12 ของการศึกษาในศาสนายูดายในสมัยโบราณตอนปลาย, โดย Jacob Neusner ann Morton Smith, Brill 1975, ISBN 90-04-04215-6 
 8. ^ Jacob Neusnerยูดายเป็นปรัชญา
 9. ^ "จุดเริ่มต้นในปรัชญาของชาวยิว" โดย เมเยอร์ เลวิน หน้า 49, Behrman House 1971, ISBN 0-87441-063-0 
 10. "จีโอนิกา" โดย กินซ์เบิร์ก หลุยส์ หน้า 18,ไอ1-110-35511-4 
 11. เด คาลลาตา, โกเดฟรอยด์; มูโร, เซบาสเตียน (2560). "เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของลัทธิอันดาลูสีบาธ: มัสลามะ บี. ริลาของกาซิม อัล-กุรฏุบีในตะวันออก" ประวัติศาสตร์ทางปัญญาของโลกอิสลาม 5 (1): 86–117. ดอย : 10.1163/2212943X-00501004 .
 12. อรรถ เจคอบส์, โจเซฟ ; บรอยเด, ไอแซค (1906). "จุลภาค" . อินซิงเกอร์, Isidore ; ฟังก์, ไอแซค เค. ; วีเซเทลลี, แฟรงก์ เอช. (บรรณาธิการ). สารานุกรมยิว . ฉบับ 8. นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์ หน้า 544–545. เครเมอร์, โจเอล (2550). "จุลภาค" . ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด (บรรณาธิการ). สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 14 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 178–179. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 13. "ประวัติศาสตร์วรรณกรรมแห่งเปอร์เซีย" เล่มที่ 4 บทที่ X. ในยุคแรกของการเสื่อมอำนาจของคอลีฟะฮ์ จากการเข้าถึงของอัล-มูตา วัคกิล ไปจนถึงการเข้าถึงของสุลต่านมาห์มุดแห่งกาซนา, หน้า 339, โดย EDWARD G. บราวน์, แมสซาชูเซตส์
 14. เฟลสเชอร์, เอสรา. "ส่วนหนึ่งจากการวิจารณ์พระคัมภีร์ของ Hivi Al-Balkhi" ตัรบียฺ 51 หมายเลข 1 (2524): 49-57.
 15. ^ "พระเมสสิยาห์ในอิสยาห์ 53: ข้อคิดของ Sa'adya Gaon, Salmon Ben Yeruham และ Yefet Ben Eli 52:13-53:12", Trade paperback (1998) โดย Sa'adia, Joseph Alobaidi
 16. ^ Rosenthal, J. "Hiwi Al-Balkhi: การศึกษาเปรียบเทียบ" การทบทวนรายไตรมาสของชาวยิว 38; 39 (2490-48; 2491-49): 317-42, 419-30; 79-94.
 17. ^ กิล, โมเช. ฮีวี ฮาบัลคี ฮาโคเฟอร์ เม-โฮราซาน เคตาวิม Merhaviah: Sifriyyat Po'alim, 1965
 18. เดวิดสัน, อิสราเอล, เอ็ด การโต้เถียงของ Sa'adya กับ Hiwi Al-Balkhi: ชิ้นส่วนที่แก้ไขจาก Genizah Ms ตำราและการศึกษาของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกา นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกา 2458
 19. มาร์เซนา ซาวาโนวสกา (2555). ""ฮีวี อัล-บัลคี" สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ3 กรกฎาคม 2555
 20. มอลเตอร์, เฮนรี. Sa'adya Gaon: ชีวิตและผลงานของเขา, Morris Loeb Series ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา 2464
 21. ^ คามิลล่า อาดัง (ตุลาคม 2553) ""อบู อัล-คาธีร์ ยาห์ยา อิบัน ซะกะรียา" สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 22. ↑ sv al-Djubba'iสารานุกรมอิสลาม ฉบับที่ 2: ซี-จี . ฉบับ 2 (ฉบับใหม่). ไลเดน: อีเจ บริลล์ 2508. ไอเอสบีเอ็น 90-04-07026-5.
 23. ^ W. Montgomery Watt, Free will and predestination in early Islam, London 1948, 83-7, 136-7
 24. ↑ A'asam , Abdul-Amîr al-Ibn al-Rawandi's Kitab Fahijat al-Mu'tazila: Analytical Study of Ibn al-Riwandi's Method in his Criticism of the Rational Foundation of Polemics in Islam. เบรุต-ปารีส: ฉบับ Oueidat, 1975–1977
 25. ^ ""ซาอัดยา เบน โยเซฟ" Encyclopaedia of Islam, Second Edition" . Brillonline.com. 2012 สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 26. แดเนียล เจ. ลาสเกอร์ (2555). "“มุกัมมิซ ดาวูด อิบนุ มัรวาน อัล-” สารานุกรมของชาวยิวในโลกอิสลาม บรรณาธิการบริหาร Norman A. Stillman" . Brillonline.com . สืบค้นเมื่อ3 กรกฎาคม 2555
 27. "ชาวยิวในประเทศอิสลามในยุคกลาง เล่มที่ 28 ของ Études sur le judaïsme médiéval" โดย Moshe Gil และ David Strassler, ISBN 90-04-13882-X , 9789004138827 
 28. ประวัติศาสตร์ปรัชญายิวในยุคกลาง โดย Colette Sirat
 29. ^ "บาห์ยา เบน โยเซฟ อิบน์ ปาห์รูดา" . สารานุกรมยิว .com . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 30. ^ หรือ Adonai , ch. ผม.
 31. ^ Stroumsa, S. (1993) 'On the Maimonidean Controversy in the East: the Role of Abu 'l-Barakat al-Baghdadi', ใน H. Ben-Shammai (ed.) การศึกษาภาษาฮิบรูและภาษาอาหรับเพื่อเป็นเกียรติแก่ Joshua Blau, เทลอาวีฟและเยรูซาเล็ม (เกี่ยวกับบทบาทของงานเขียนของ Abu ​​'l-Barakat ในการโต้เถียงเรื่องการฟื้นคืนชีพของศตวรรษที่สิบสองในภาษาฮีบรู)
 32. สารานุกรมบริตานิกา: พจนานุกรมศิลปะ วิทยาศาสตร์ ... เล่มที่ 13 แก้ไขโดยฮิวจ์ ชิสโฮล์ม หน้า 174
 33. ↑ บทความชีวประวัติสั้นๆ เกี่ยวกับ Rabeinu Shem Tov Ben Yosef Falaquera หนึ่งในริโชนิมผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้ปกป้อง Rambam และผู้เขียน Moreh HaMoreh ใน Moreh Nevuchim ของ Rambam เผยแพร่ในวารสาร Jewish Quarterly Review (Vol .1 1910/1911)
 34. โตราห์และโซเฟีย: ชีวิตและความคิดของเชม ทอฟ อิบน์ ฟาลาเกรา (เอกสารของวิทยาลัยสหภาพฮิบรู) โดยราฟาเอล โจสเป
 35. เจค็อบส์, หลุยส์ (1990). พระเจ้า, โตราห์, อิสราเอล: อนุรักษนิยมโดยไม่มีลัทธิจารีตนิยม . ซินซินแนติ: Hebrew Union College Press. ไอเอสบีเอ็น 0-87820-052-5. อค ส. 21039224  .
 36. ^ คำตอบที่ 159
 37. ^ ซาดิค, ชาโลม (2020). “หัสไดเครสกา” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ18 พฤษภาคม 2564 .
 38. D. Blumenthal, "An Illustration of the Concept 'Philosophic Mysticism' from Fifteenth Century Yemen," and "A Philosophical-Mystical Interpretation of a Shi'ur Qomah Text."
 39. ^ "จุดยืนของ Isaac Abarbanel ต่อประเพณี: การป้องกัน ความขัดแย้ง และการเจรจา" โดย Eric Lawee
 40. ↑ ชไตน์ชไนเดอร์ 1893, 1:296–311 ; ฮาร์วีย์ 2544
 41. "ปอร์โต-ราฟา (ราพาพอร์ต), โมเสส เบน เยฮีล ฮา-โคเฮน" . Jewishvirtuallibrary.org _ สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 42. "Seder ha-Dorot", น. 252, 1878 เอ็ด
 43. เอพสเตน, ใน "Monatsschrift", xlvii. 344; เยรูซาเล็ม: ภายใต้ชาวอาหรับ
 44. ↑ " Blesséd Spinoza: a biography of the philosopher", โดย Lewis Browne, The Macmillan Company, 1932, University of Wisconsin - Madison
 45. ^ "เมนเดลโซห์น" . สารานุกรมยิว .com . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 46. ^ ไวน์ (1997), น. 44. ( Google หนังสือ )
 47. ชมูเอล ไฟเนอร์,การตรัสรู้ของชาวยิว 72-3
 48. ↑ เบนจามิน เอ. วูร์กาฟท์,เอ็มมานูเอล เลวินัส, myjewishlearning.com .
 49. ^ "ลัทธินิยมชาวยิวที่มีเหตุผลอีกครั้ง" ลัทธิยูดายอนุรักษ์นิยมเล่มที่ 36 ฉบับที่ 4 หน้า 81
 50. ^ Steven Schwarzschild, "To Re-Cast Rationalism," Judaism 2 (1962)
 51. ^ "วิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิว" . Jtsa.edu. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-03-13 . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 52. ^ "จากทฤษฎีการเปิดเผยสมัยใหม่ในยุคกลางโดย Elliot N. Dorff " Adath-shalom.ca . สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 53. ^ ประเพณีในจัตุรัสสาธารณะ: ผู้อ่าน David Novak , หน้า xiv
 54. ^ "Halakhic Latitudinarianism: David Hartman เกี่ยวกับชีวิตที่ได้รับคำสั่ง" (PDF ) Etd.lib.fsu.edu. เก็บมาจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อ 2012-06-24 สืบค้นเมื่อ2012-10-22
 55. ^ Noam Zion, Elu v'Elu: สองโรงเรียนของ Halakha เผชิญหน้ากันในประเด็นเรื่องการปกครองตนเองของมนุษย์ กฎเสียงข้างมาก และเสียงแห่งอำนาจจากสวรรค์พี. 8
 56. ^ มัวร์, โดนัลด์ เจ. (1989). มนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์: จิตวิญญาณของอับราฮัม โยชูวา เฮสเชล นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม. หน้า 82–83. ไอเอสบีเอ็น 978-0823212361.
 57. เร็วเท่าปี 1934 Karl Popperเขียนถึงการค้นหาความจริงว่าเป็น "แรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดประการหนึ่งสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์" ถึงกระนั้น เขาอธิบายไว้ใน Objective Knowledge(1972) ความกังวลในช่วงต้นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความจริงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการติดต่อทางจดหมาย จากนั้นทฤษฎีความหมายของความจริงที่คิดขึ้นโดยนักตรรกวิทยา Alfred Tarski และตีพิมพ์ในปี 1933 Popper เขียนถึงการเรียนรู้ในปี 1935 ถึงผลที่ตามมาจากทฤษฎีของ Tarski เพื่อความสุขอันแรงกล้าของเขา ทฤษฎีนี้พบข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อความจริงในฐานะการติดต่อทางจดหมายและด้วยเหตุนี้จึงฟื้นฟูมัน ในสายตาของ Popper ทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนความสมจริงทางอภิปรัชญาและแนวคิดเชิงกฎเกณฑ์ของการค้นหาความจริง Popper บัญญัติศัพท์คำว่า เหตุผลนิยมเชิงวิพากษ์ เพื่ออธิบายปรัชญาของเขา นักปรัชญาชาวยิวร่วมสมัยที่ปฏิบัติตามปรัชญาของ Popper ได้แก่Joseph Agassi , Adi OphirและYehuda Elkana

อ่านเพิ่มเติม

ออนไลน์

แหล่งพิมพ์

 • Daniel H. Frank และ Oliver Leaman (บรรณาธิการ), ประวัติศาสตร์ปรัชญาชาวยิว . ลอนดอน: เลดจ์ 1997 ISBN 0-415-08064-9 
 • Colette Sirat ประวัติศาสตร์ปรัชญายิวในยุคกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 1990 ISBN 0-521-39727-8 

ลิงค์ภายนอก