เวทย์มนต์ของชาวยิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่Gershom Scholem 's Major Trends in Jewish Mysticism (1941) ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างรูปแบบต่างๆ ของเวทย์มนต์ตามยุคต่างๆ ของประวัติศาสตร์ชาวยิว ในจำนวนนี้คับบาลาห์ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในยุโรปในศตวรรษที่ 12 เป็นที่รู้จักมากที่สุด แต่ไม่ใช่รูปแบบการพิมพ์เพียงรูปแบบเดียว หรือรูปแบบแรกสุดที่ปรากฏขึ้น ในบรรดารูปแบบก่อนหน้านี้ ได้แก่เวทย์มนต์ Merkabah (ค. 100 ก่อนคริสตศักราช - 1,000 ซีอี) และอาซเกนาซี ฮาซิดิม (ต้นศตวรรษที่ 13) ในช่วงเวลาของการเกิดคับบาลิสติก

คับบาลาห์ หมายถึง "ประเพณีที่ได้รับ" ซึ่งเป็นคำที่ใช้ก่อนหน้านี้ในบริบทอื่นๆ ของศาสนายิว แต่กลุ่มคับบาลิสต์ในยุคกลางนำมาใช้ในหลักคำสอนของตนเองเพื่อแสดงความเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้คิดค้น แต่เพียงเผยให้เห็นประเพณีลึกลับที่ซ่อนเร้นในสมัยโบราณของโตราห์ ปัญหานี้ตกผลึกมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยมุมมองทางเลือกเกี่ยวกับที่มาของZoharซึ่งเป็นข้อความหลักของคับบาลาห์ นัก คับบาลดั้งเดิมถือว่ามีต้นกำเนิดในสมัยแทนนาอิกการแก้ไขช่องปากโตราห์ดังนั้นอย่าทำให้ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคับบาลาห์และไสยศาสตร์ของชาวยิวรับบีนิกยุคแรก นักวิชาการมองว่าเป็นการสังเคราะห์จากยุคกลางแต่หลอมรวมและรวมเข้ากับรูปแบบดั้งเดิมของประเพณีลึกลับของยิว ตลอดจนองค์ประกอบทางปรัชญาอื่นๆ

แง่มุมเชิงปรัชญาของคับบาลาห์เองได้พัฒนาผ่านรูปแบบทางประวัติศาสตร์สองรูปแบบ: " คับบาลาห์ยุคกลาง/คลาสสิก/โซฮาริก " (ค.1175 - 1492  - 1570 ) และคับบาลาห์ ลูเรียนิก (ค.ศ. 1569 - ปัจจุบัน) ซึ่งหลอมรวมคับบาลาห์ยุคกลางเข้าสู่ระบบที่กว้างขึ้นและกลายเป็นพื้นฐาน สำหรับคับบาลาห์ยิวสมัยใหม่ หลังจาก Luria รูปแบบลึกลับใหม่สองรูปแบบได้ทำให้คับบาลาห์เป็นที่นิยมในศาสนายิว: antinomian - ขบวนการ Sabbatean นอกรีต (1666 - ศตวรรษที่ 18) และHasidic Judaism (1734 - วันนี้) ในศาสนายิวร่วมสมัย รูปแบบหลักเพียงรูปแบบเดียวของเวทย์มนต์ของชาวยิวที่ตามมาคือ Lurianic Kabbalah ที่ลึกลับและคำอธิบายในภายหลัง ความหลากหลายของโรงเรียนใน Hasidic Judaism และNeo-Hasidism (รวม Neo-Kabbalah) ในนิกายยิว ที่ไม่ใช่ออร์โธดอก ซ์

ประเพณี syncreticที่ไม่ใช่ยิวสองแบบยังทำให้ Judaic Kabbalah เป็นที่นิยมผ่านการรวมตัวกันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลึกลับตะวันตก ทั่วไปตั้งแต่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นต้นมา: ศาสนศาสตร์Christian Cabala (ค. ศตวรรษที่ 15 - 18) ซึ่งปรับหลักคำสอนของ Judaic Kabbalistic ให้เข้ากับความเชื่อของคริสเตียนและความแตกต่างของลัทธิไสยศาสตร์Hermetic Qabalah (ประมาณศตวรรษที่ 15 – ปัจจุบัน) ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบหลักในสังคมและคำสอนที่ลึกลับและมีมนต์ขลัง ในฐานะที่เป็นประเพณีการพัฒนาที่แยกจากกันนอกศาสนายิว โดยดึงมาจาก การปรับตัวอย่างประสานกัน และแตกต่างในธรรมชาติและมีจุดมุ่งหมายจากเวทย์มนต์ของศาสนายิว สิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้

สามจุดมุ่งหมาย

รูปแบบคับบาลิสติกของลัทธิเวทย์มนต์ของชาวยิวนั้นแบ่งออกเป็นสามสายหลัก: คับบาลาห์เชิงทฤษฎี/เก็งกำไร (การแสวงหาที่จะเข้าใจและอธิบายอาณาจักรแห่งสวรรค์), คับบาลาห์แห่งการทำสมาธิ/ความปีติยินดี (การแสวงหาการบรรลุการรวมตัวอันลึกลับกับพระเจ้า) และการปฏิบัติ/เวทมนตร์ คับบาลาห์ (แสวงหาการผ่าตัดเปลี่ยนอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และโลก) วิธีการหรือจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมลึกลับทั้งสามนี้แต่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ต่างกันยังพบได้ตลอดขั้นตอนอื่นๆ ก่อนเป็นคาบบาลิสติกและหลังคาบบาลิสติกในการพัฒนาความลี้ลับของชาวยิว เช่นเดียวกับการจำแนกประเภททั่วไปสามประเภท เช่นเดียวกับในคับบาลาห์ ข้อความเดียวกันสามารถมีแง่มุมของทั้งสามแนวทาง แม้ว่ากระแสทั้งสามมักจะกลั่นกรองเป็นวรรณกรรมสามฉบับที่แยกจากกันภายใต้อิทธิพลของเลขชี้กำลังหรือยุคสมัยใดโดยเฉพาะ [ ต้องการการอ้างอิง ]

ภายในคับบาลาห์ ประเพณีเชิงปรัชญาแตกต่างไปจากไสยศาสตร์หลายรูปแบบ ใน ศาสนาอื่น ๆ ด้วยรูปแบบหลักคำสอนที่เป็น "ปรัชญา" อันลี้ลับของความรู้ลึกลับของโนซิส แต่ประเพณีของคับบาลาห์แห่งการทำสมาธิมีความคล้ายคลึงกันของจุดมุ่งหมายถ้าไม่ใช่รูปแบบกับประเพณีทั่วไปของเวทย์มนต์ทั่วไป เพื่อรวมบุคคลเข้ากับพระเจ้าอย่างสังหรณ์ใจ ประเพณีของคับบาลาห์เชิงปฏิบัติในศาสนายิว ซึ่งถูกเซ็นเซอร์และจำกัดโดยคับบาลาห์ของชาวยิวกระแสหลัก มีความคล้ายคลึงกันกับความลึกลับแบบตะวันตกที่ไม่ใช่ของยิวHermetic Qabalah ที่มีมนต์ขลัง อย่างไรก็ตาม ตามที่ชาวยิว Kabbalists เข้าใจ มันจะถูกเซ็นเซอร์และลืมไปในยุคปัจจุบัน เพราะหากปราศจากความบริสุทธิ์ที่จำเป็นและแรงจูงใจอันศักดิ์สิทธิ์ มันจะเสื่อมโทรมเป็นมลทินและเวทมนตร์ต้องห้าม ด้วยเหตุนี้ มันจึงกลายเป็นประเพณีเล็กๆ น้อยๆ ในประวัติศาสตร์ลึกลับของชาวยิว [ ต้องการการอ้างอิง ]

รูปแบบทางประวัติศาสตร์

ลำดับเหตุการณ์ของอิสราเอล eng.pngPeriods of massive immigration to the land of IsraelPeriods in which the majority of Jews lived in exilePeriods in which the majority of Jews lived in the land of Israel, with full or partial independencePeriods in which a Jewish Temple existedJewish historyShoftimMelakhimFirst TempleSecond TempleZugotTannaimAmoraimSavoraimGeonimRishonimAcharonimAliyotIsraelThe HolocaustDiasporaExpulsion from SpainRoman exileAssyrian Exile (Ten Lost Tribes)Babylonian captivitySecond Temple periodAncient Jewish HistoryChronology of the BibleCommon Era
ช่วงประวัติศาสตร์[1] วันที่ การพัฒนาและข้อความที่มีอิทธิพล
ต้นกำเนิดดั้งเดิมของอิสราเอล ตอนต้น สหัสวรรษที่ 2–800 ปีก่อนคริสตกาล การทำสมาธิเผยพระวจนะองค์ประกอบลึกลับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แบบดั้งเดิม และ การ พรรณนาในพระคัมภีร์ตอนต้น พบกับพระเจ้า : ผู้เฒ่า ชาวฮีบรูและ Matriarchs พันธสัญญาของชิ้นส่วนบันไดของจาค็อบต่อสู้กับทูตสวรรค์โมเสส การ เผาไหม้พุ่มไม้Theophany ที่ซีนายYahwismกษัตริย์ผู้เผยพระวจนะและลัทธิราชาธิปไตยชาวอิสราเอลยุคแรก: การขึ้นสู่สวรรค์ของ เอลียาห์
ถ้ำปรมาจารย์, เฮบรอนศาสดาพยากรณ์ยูดาย[2] ศตวรรษที่ 800–5 ก่อนคริสตศักราช การทำสมาธิเชิงพยากรณ์, การเผชิญหน้าจากสวรรค์, บัลลังก์ โฮสต์สวรรค์ของ นิมิตของพระเจ้า, องค์ประกอบลึกลับ, ในหนังสือคำทำนายของพระคัมภีร์ ในวรรณกรรม , จากอาณาจักรแห่งอิสราเอลและยูดาห์ไปจนถึงเชลยชาวบาบิโลนและกลับสู่ไซอัน : อิสยาห์เอเสเคียลเศคาริยาห์
หลุมฝังศพของเอเสเคียล


ศาสนายูดายสันทราย เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช
300–100 ปีก่อนคริสตศักราช
ต่อเนื่องไปจนถึงศตวรรษที่ 1 CE
การเก็งกำไรลึกลับและสันทราย เทวทูตแห่ง สวรรค์และวิทยาศาสตรวิทยาในวิหารที่สองของศาสนายิวภายใต้การปกครองและการกดขี่ของต่างประเทศ หลังจากยุคสถาบันทางสังคมแห่งคำพยากรณ์ปิด: [3]ดาเนียล1 อี นอค คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานใน พระคัมภีร์ไบเบิล - pseudepigrapha
Enoch Dead Sea Scroll ค. 200–150 ปีก่อนคริสตศักราช


องค์ประกอบลึกลับในนิกายยุควัดที่สอง ค. 200 ปีก่อนคริสตศักราช–ค. 100 CE องค์ประกอบ ลึกลับและเคร่งศาสนาในหมู่นิกายในสมัยวัดที่สอง ตอนปลาย ในแคว้นยูเดียและพลัดถิ่น: ปรัชญาสงบของHasideans Essenes Philoมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์ในยุคแรก
แผนที่ของธรรมศาลา CE ในศตวรรษที่ 1–2 ในพื้นที่พลัดถิ่นเวทย์มนต์ Rabbinic ต้นและองค์ประกอบลึกลับในวรรณคดี Rabbinic คลาสสิก [4] ค. 1–200 CE มีอิทธิพลต่อ CE ศตวรรษที่ 5 การอ้างอิงในTalmudและMidrashที่ แปลกใหม่ถึง แวดวงลึกลับของ Rabbinic ในยุคต้นของ Tannaic, Maaseh Merkabah  - งานของอรรถกถาและการขึ้นรถม้า, Maaseh Bereshit - การอธิบายการทำงานของ Creation องค์ประกอบลึกลับที่ต่อเนื่องกันในวงกว้างมากขึ้นในศาสนศาสตร์และการเล่าเรื่องของ Rabbinic ของ Rabbin: Johanan ben ZakaiและสาวกของเขาRabbi Akiva ( Simeon bar Yochaiดั้งเดิม/ pseudepigraphical attribution ของ Kabbalist Zohar ในภายหลัง ) ตัวอย่าง aggadotลึกลับ: สี่คนที่เข้ามาในเตาอบ Pardes ของ Akhnai Bath ḳōl Torah
โยฮานัน เบน ซาไก
  


: ไฟสีดำบนกองไฟสีขาว พระเจ้าทอดพระเนตรในโตราห์สร้างโลก
เชคิ นา ห์ ร่วมกับอิสราเอลพลัดถิ่น
พระเมสสิยาห์ที่ประตูเมืองโรม
Merkabah - ตำราและวิธีการลึกลับของ Hekhalot ค. ศตวรรษที่ 2–1000 แบบดั้งเดิม / หลอกหลอน / ไม่ระบุชื่อลึกลับMerkabah เวทย์มนต์บัลลังก์และ พระราชวัง Hekhalotขึ้นวรรณกรรมและวิธีการ ตัวเอกของข้อความคือ แรบ บีแทนนาอิก ยุคแรก แม้ว่าตำราทางวิชาการจะลงวันที่ต่างกันตั้งแต่ ยุค Talmudic 100–500 ถึงGaonic 400–800 และมี การ ถกเถียงกันถึง ที่มา ของนิกาย/ รับบี: ข้อความก่อนหน้า: 3 Enoch Hekhalot Rabbati (พระราชวังที่ยิ่งใหญ่กว่า) Hekhalot Zutari (พระราชวังน้อย) Merkavah Rabbah (The Great Chariot) ตำราในภายหลัง: Shi'ur Qomah (Divine Dimensions) การคาดเดาลึกลับของGeonim
ธรรมศาลาโบราณในกาลิลีตอนบน
  
  

ชีวิตชาวยิวบาบิโลน
เวทมนตร์สีขาวคับบาลาห์ Practical ค. ช่วงต้น CE – ความทันสมัยตอนต้น ชาวยิวใช้เวทมนตร์สีขาวเพื่อบำบัดรักษาโดยนักมายากลชั้นยอด ดึงจากการปฏิบัติที่พัฒนาจากยุคทัลมุดไปสู่ความทันสมัยตอนต้น:องค์ประกอบที่มีมนต์ขลังในเวทย์มนต์ Merkabahขึ้นการใช้Sefer Yetzirahสำหรับเวทมนตร์Sefer Raziel HaMalakh Golem Amulets Joseph della Reina 1400s พยายามเร่งพระเมสสิยาห์ที่ 16 – Baal Shemแห่งยุโรปในศตวรรษที่ 19
เซเฟอร์ ราซีเอล ฮามาลัค


Proto-Kabbalistic 200–600 Maaseh Bereshit – สร้างข้อความเก็งกำไร อธิบาย 10 sephirotแม้ว่าจะไม่มีนัยสำคัญกับคับบาลาห์ในภายหลัง ได้รับการตีความที่มีเหตุผล ก่อนที่จะกลายเป็น ข้อความต้นฉบับสำหรับคับบาลาห์: Sefer Yetzirah (Book of Formation)
อักษรฮีบรู
องค์ประกอบลึกลับในปรัชญายิว ยุคกลาง ศตวรรษที่ 11-13 องค์ประกอบลึกลับในความคิดของนักศาสนศาสตร์ ปรัชญายิวในยุคกลางและผู้ต่อต้านลัทธิเหตุผลนิยม: Solomon ibn Gabirol Jewish Neoplatonism Judah Haleviต่อต้านลัทธิเหตุผลนิยม[5] Moses Maimonides Neoplatonised Aristotelianism [6]
โซโลมอน บิน กาบิรอล


ชาวยิวนับถือศาสนาซูฟี ศตวรรษที่ 11 ถึง 15 ความกตัญญูของชาวยิวรวมถึงองค์ประกอบจากประสบการณ์การทำสมาธิ : Bahya ibn Paqudaศตวรรษที่ 11 – Chovot HaLevavot (หน้าที่ของหัวใจ) Abraham Maimonidesและ "Jewish Sufis " ของกรุงไคโรศตวรรษที่ 13–15
จดหมายของอับราฮัม เบน ไมโมนิเดส ไคโร เกนิซาห์

ต้นคับบาลาห์ ค. 1174–1200 การเกิดขึ้นของทฤษฎีลัทธิ Kabbalistic ท่ามกลางHachmei Provenceในภาคใต้ของฝรั่งเศส Bahirที่ได้รับการยกย่องในเชิงวิชาการว่าเป็นงาน Kabbalistic แรก ได้รวมเอาข้อความต้นฉบับก่อนหน้านี้: Sefer HaBahir (Book of Brightness) Abraham ben David of Posquières (The Raavad) นักวิจารณ์ของ Maimonides Isaac the Blind "Iyyun" และ "Unique Cherub" แวดวงลึกลับ ไม่ทราบที่มา
เซเฟอร์ ฮาบาฮีร์ เซฟิโรต์Chassidei Ashkenaz ค. 1150–1250 ความศรัทธา ลึกลับ - จริยธรรมและทฤษฎีการเก็งกำไรในAshkenaz -Germany สร้างโดยตำรา Merkabah-Hekhalot องค์ประกอบเวทย์มนตร์คับบาลาห์ในทางปฏิบัติการกดขี่ข่มเหงของสงครามครูเสด ไรน์แลนด์และค่านิยมของ อารามของเยอรมัน: ซามูเอลแห่งสเปเยอร์ยูดาห์แห่งเรเกน สบูร์ก – Sefer Hasidim (หนังสือผู้เคร่งศาสนา) Eleazar of Worms
ชาวยิวเยอรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 13การพัฒนาคับบาลาห์ในยุคกลาง ค. 1200–1492 การตีความเชิงปรัชญาทางเลือกกับการตีความตามตำนานของคับบาลาห์ตามหลักปรัชญา: " Neoplatonic " ลำดับชั้นกึ่งปรัชญาและยิว-" ผู้รู้ " ความสนใจในตำนานเกี่ยวกับลวดลายปีศาจ มีศูนย์กลางอยู่ในยุคทองของ Kabbalistic ของสเปน : ต้นศตวรรษที่ 13โรงเรียน Girona neoplatonic: Azriel of Gerona Nahmanides (Ramban) – อรรถกถาของ Torah ศตวรรษที่ 13โรงเรียนสอนศาสนา Castile: บทความเกี่ยวกับ Emanation ซ้ายThe Zohar ในสเปนจาก c.1286 : วรรณกรรม Zohar

โบสถ์ยิวในเมือง Girona ประเทศสเปน
    


Zohar พิมพ์ครั้งแรก 1558
  
(หนังสือแห่งความงดงาม) ปลายทศวรรษ 1200-1400 จุดสูงสุดของลัทธินอกรีตของคาสตีล อรรถกถาของ Zohar ที่ตามมาได้ครอบงำประเพณีคับบาลาห์ในยุคกลางอื่นๆ Kabbalists ที่เป็นไปได้ในวง Zohar: [7]
Moses de León
Todros ben Joseph Abulafia
และทุนการศึกษาอื่น ๆ ของ Kabbalistic: Joseph Gikatilla – Shaarei Orah (Gates of Light) c.1290 สเปนSefer HaTemunah (หนังสือรูป) หลักคำสอนที่มีอิทธิพลในศตวรรษที่ 13-14 ในคับบาลาห์แห่งวัฏจักรจักรวาล ภายหลังถูกปฏิเสธโดยคอร์โดโรและลูเรีย[8]ความเห็น ของบาห์ ยา เบน อัชเชอ ร์ โตราห์

  


คับบาลาห์แห่งความสุขในยุคกลาง ศตวรรษที่ 13-16 คับบาลาห์การทำสมาธิในยุคกลางได้พัฒนาประเพณีของตนเอง [9] ระบบการทำสมาธิของ อับราฮัมอะบูลาเฟีย แห่งคับบาลาห์ Ecstatic-Prophetic Kabbalah ซึ่งเป็นคู่แข่งทางเลือกไมโมนิดีของเขากับ Theosophical Kabbalah รวบรวมกระแสความปีติยินดีที่ไม่ใช่ Zoharic ใน Spanish Kabbalism: Abulafian Prophetic Kabbalah school: Abraham Abulafiaพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนตอนปลายศตวรรษที่ 13 Judah Albot ศตวรรษที่ 16 วิธีการทำสมาธิอื่นๆ: Isaac of Accoศตวรรษที่ 14 Joseph Tzayach Damascus และ Jerusalem ศตวรรษที่ 16

อับราฮัม อะบูลาเฟีย
    

Post- 1492และSafed Kabbalah ศตวรรษที่ 16 การเปลี่ยนจากคับบาลในยุคกลางที่ลึกลับไปเป็นคับบาลาห์ในฐานะหลักคำสอนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ระดับชาติ ภายหลังปี 1492 การขับไล่ออกจากสเปนพลัดถิ่น ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของชาวยิวในปาเลสไตน์ : Joseph Taitazak Salonica Solomon Molcho Jewish Messiah ผู้อ้างสิทธิ์Meir ibn Gabbai ผู้จัด ระบบต้นศตวรรษที่ 16 Safed-Galilee Kabbalists: Joseph Karoนักกฎหมายและผู้ลึกลับShlomo Alkabetz Moses Cordovero (Ramak) – Pardes Rimonim ระบบ Cordoverian ของ Kabbalah ยุคกลางจนถึงปี 1570 Isaac Luria (the Ari) – การ สอนระบบLurianicหลังยุคกลางใหม่ 1570–1572
ลายเซ็นของโซโลมอน Molcho
เซฟเดด, กาลิลี
  
Hayim Vitalคอมไพเลอร์ Lurianic หลักและงานเขียนอื่น ๆ
Safed Meditative Kabbalah : Vital – Shaarei Kedusha (Gates of Holiness), Luria – วิธี Yichudim
เทววิทยาลึกลับของ Maharal ศตวรรษที่ 16 คับบาลาห์ยุคกลางแสดงในเทววิทยาปรัชญาที่ไม่ใช่แบบคาบบาลิสติก: Judah Loew (Maharal) Prague
หลุมฝังศพของมหาราล
Lurianicยุคแรกและ Kabbalism หลังยุคกลาง ศตวรรษที่ 16-กลาง-18 Esoteric Lurianismซึ่งเป็นระบบที่สองของระบบทฤษฎีทั้งสองของคับบาลาห์หลังยุคกลาง - Cordoverianผสมผสานกับตำนานการเนรเทศและการไถ่บาปในความเป็นพระเจ้าที่สอนโดยไอแซก ลูเรียค.ศ. 1570–1572 คับบาลาห์ที่ ได้รับความนิยมหลังยุคกลาง/ ตามหลักจริยธรรม อื่น ๆ อิงตามระบบที่แปลกใหม่กว่าของMoses Cordovero : สาวกรวบรวมความคิดของ Kitvei Ari Lurianic: Hayim VitalEtz Hayim (Tree of Life) อิสราเอล Sarugเผยแพร่ลัทธิ Lurianism ในยุโรปLurianic exegesis และวิธีการนั่งสมาธิครอบงำโพสต์อื่น ๆ กระแสคับบาลาห์ในยุคกลางทำให้มูซาร์เป็นที่นิยม

หลุมฝังศพของลูเรีย, ซาเฟด
  
  และวรรณคดี homiletic 1550s-1750s:
Moses CordoveroTomer Devorah (Palm Tree of Deborah)
Eliyahu de VidasReshit Chochmah (จุดเริ่มต้นของปัญญา)
Kav ha-Yshar
Isaiah Horowitz (Shelah) – Shnei Luchot HaBrit (Tablets of the Covenant) ยุโรปตอนกลางการต่ออายุ Kabbalistic และทุนการศึกษา: Abraham Azulai Chaim ibn Attar (Or ha-Hayim) คำบรรยายของ Torah Moshe Chaim Luzzatto (Ramchal) วงเวทย์มนตร์ลึกลับของอิตาลีต้นศตวรรษที่ 18 การเผยแพร่สู่สาธารณะใหม่และการเปิดเผยของ Kabbalah Joseph Ergas

โมเช่ ไชม์ ลุซซาตโต (รามชาล)
  การเคลื่อนไหวของวันสะบาโต 1665–ค. ศตวรรษที่ 19 ลัทธินอกรีต ของลัทธิ Kabbalistic ที่พัฒนา เทววิทยาใหม่แบบแอนตีโนเมียจาก Zoharicและ Lurianic Kabbalah สเปกตรัมเชิงเทววิทยาจากเล็กน้อยถึงรุนแรง: Sabbateans : Sabbatai Zevi ผู้อ้างสิทธิ์ผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้เปลี่ยนศาสนาNathan of Gaza Sabbatean ผู้เผยพระวจนะระดับปานกลาง - crypto และหัวรุนแรง - antinomian การโต้เถียง Emden-Eybeschutzและการคว่ำบาตรของ Sabbateans การทำลายล้างศตวรรษ
ซับบาไต เซวี ขึ้นครองราชย์ 1666ศาสนายิว Hasidicในยุคแรกและก่อรูป 1730s–1850s ขบวนการฟื้นฟูลึกลับของยุโรปตะวันออก เผยแพร่และเผยแพร่ทางจิตวิทยาคับบาลาห์ผ่าน ลัทธิ ปาเนนเทนิสม์และผู้นำลึกลับTzadik อันตรายจากพระเมสสิยาห์ที่ถูก ทำให้เป็นกลางซึ่งแสดงออกใน ศาสนาสะบาโต : ต้นกำเนิดก่อนฮาซิดิก: Baal Shemยุโรปตะวันออกนักขัตฤกษ์ Tzadikim Nistarim ตำนาน Hasidism ยุคแรก: Israel ben Eliezer (Baal Shem Tov, Besht) ผู้ก่อตั้ง Hasidism Dov Ber แห่ง Mezeritch (The Magid) ผู้วางระบบและสถาปนิกของ Hasidism Jacob Joseph แห่ง Polonne Levi Yitzhak แห่ง Berditchev โรงเรียนแห่งความคิด หลักHasidic (ผู้ลึกลับหลังปี 1850 แสดงในภายหลัง):
หลุมฝังศพของ Baal Shem Tov และผู้ติดตาม ยูเครน


Magid แห่ง Kozhnitz
  

Hasidic Tzadikism กระแสหลัก :
Elimelech แห่ง Lizhensk  – Noam Elimelech (ความสุขของ Elimelech)
Yaakov Yitzchak จาก Lublin (The Chozeh)

Chabadทางปัญญา Hasidism – รัสเซีย:
Shneur Zalman แห่ง LiadiAaron Tanya ( Likutei Amarim-Collected Hasidism) [1 theorist of Hasidism]
Hasidism จินตนาการของ Staroselye

Breslav – ยูเครน:
Nachman แห่ง Breslav  – Likutei Moharan (รวบรวมคำสอน)
นาธานแห่ง Breslav

Peshischa - Kotzkครุ่นคิด Hasidism – โปแลนด์ หน่อลึกลับจาก:
Mordechai Yosef Leiner แห่ง Izbica– Mei Hashiloach (Waters of Shiloah), ไฟส่องสว่างส่วนบุคคลการเล่าเรื่อง Hasidic : Shivchei HaBesht (Praises of the Besht ) ตีพิมพ์ 1814 Sippurei Ma'asiyot (เรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่า) Nachman of Breslav's 13 เรื่องลึกลับ 1816

Shivchei HaBesht
  

ภายหลังLurianic Kabbalah แบบดั้งเดิม ศตวรรษที่ 18–ปัจจุบัน การตีความที่ลึกลับแบบดั้งเดิมและการปฏิบัติของLurianic Kabbalahตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากการดัดแปลงแบบ Hasidic :

Brody Kloizและ pre-Hasidic introverted Hasidim kabbalistic circle ในยุโรปตะวันออก ความลึกลับที่ได้รับการต่ออายุเพื่อตอบสนองต่อลัทธินอกรีตของ Sabbatean Mitnagdic - Lithuanian non-Hasidic Kabbalah: Elijah ben Shlomo Zalman (Vilna Gaon, Gra) หุ่นเชิดของ Mitnagdim ศตวรรษที่ 18 Chaim แห่ง Volozhin – Nefesh HaChaim (จิตวิญญาณแห่งชีวิต) นักทฤษฎี ของMitnagdism [10]การเคลื่อนไหวของเยชิวาShlomo Elyashivอิทธิพลของ Hasidism ต่อลิทัวเนียในภายหลัง

วิลนา กอน
  จรรยาบรรณ มูซาร์ ของEliyahu Dessler Mizrahi - Sephardi Oriental Kabbalah: Shalom Sharabiศตวรรษที่ 18 (จากเยเมน) และBeit El Synagogue (เยรูซาเล็ม) เก็บตัวตอบสนองต่อความลับต่อลัทธิสะบาโต นิทรรศการ Lurianic และวงการทำสมาธิ ชั้นยอด Chaim Yosef David Azulai (Hida) ศตวรรษที่ 18 Yosef Hayyim (Ben Ish Chai) ศตวรรษที่ 19 Hakham Baghdad Abuhatzeiraราชวงศ์โมร็อกโก Kabbalist Mordechai Sharab Yitzhak Kaduri ศตวรรษที่ 20 Ashkenazi European Kabbalah (นอกเหนือจากความคิด Hasidic): ใช่ Shah

หลุมฝังศพของ Shalom Sharabi กรุงเยรูซาเล็ม
    
(เยรูซาเล็ม)
Yehuda Ashlagศตวรรษที่ 20 อิสราเอล – HaSulam (The Ladder) Lurianic Zohar
ภายหลังHasidic Judaism ทศวรรษที่ 1850–วันนี้ การสืบราชสันตติวงศ์และสังคมสมัยใหม่ได้เปลี่ยนHasidismออกจากการฟื้นคืนชีพอย่างลึกลับก่อนปี 1810 ไปสู่การรวมตัวหลังปี 1850 และการอนุรักษ์ของรับบี ความสนใจลึกลับยังคงดำเนินต่อไปในบางโรงเรียน: Yitzchak Eisik Safrinแห่ง Komarno ผู้มีวิสัยทัศน์ผู้ลึกลับ Chabad-Lubavitch - การสื่อสาร Hasidism ทางปัญญา Zadok HaKohenปลายศตวรรษที่ 19 โรงเรียน Izbica Aharon Rothต้นศตวรรษที่ 20 เยรูซาเล็มกตัญญู Kalonymus Kalman Shapiraตอบสนองต่อความหายนะ Menachem Mendel Schneerson (Lubavitch) และคริสต์ศาสนิกชนยุค 1990 Breslav การฟื้นคืนชีพอย่างลึกลับร่วมสมัย
Chachmei Lublin Hasidic Yeshiva


Neo-Hasidismและ Neo-คับบาลาห์ ค. ศตวรรษที่ 20–ปัจจุบัน นิกาย ยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์' ดัดแปลงการสอนจิตวิญญาณของเทววิทยา Kabbalistic และ Hasidic ให้กับความคิดและการตีความสมัยใหม่:ต้นศตวรรษที่ 20: Martin BuberอัตถิภาวนิยมNeo-Hasidismหลังสงครามและร่วมสมัย: Abraham Joshua Heschel Neo-traditional aggadic Judaism Zalman Schachter-Shalomi Jewish Renewal Arthurนักวิชาการและนักศาสนศาสตร์สีเขียวLawrence Kushnerปฏิรูป Neo-Kabbalah ที่มีอิทธิพลต่อ ปรัชญายิวสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่: อัตถิภาวนิยมของชาวยิว ปรัชญายิวหลังสมัยใหม่[11]ทุนอิสระ:
งานศิลปะเกี่ยวกับต้นไม้ Kabbalistic


Sanford Drob – คับบาลาห์ใหม่[12]
Zevi Slavin – ผู้แสวงหาความสามัคคี[13]
ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ ค. ทศวรรษที่ 1910–วันนี้ คำสอนและอิทธิพลของราฟกุ๊กกวีลึกลับ ความสามัคคีของศาสนาและฆราวาสนิยมฮาลาคาและ อักกาดาห์ การเคลื่อนไหวและการเงียบ: อับราฮัม ไอแซก กุกหัวหน้ารับบีอาณัติปาเลสไตน์Atchalta De'Geulah ศาสนาไซออนิสต์
ผลงานของอับราฮัม ไอแซก กุก

การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิว ค. 1920s–วันนี้ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ของตำราลึกลับของชาวยิวเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 แต่ โรงเรียนของ เกอร์โชม โช เลม ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ได้ก่อตั้งสาวกด้านระเบียบวิธีในวิชาการ นำเวทย์มนต์กลับคืนสู่ตำแหน่งศูนย์กลางในวิชาประวัติศาสตร์ศาสตร์ ของชาวยิวและ แผนกการศึกษาของชาวยิว เลือกตัวอย่างประวัติศาสตร์:รุ่นแรก: ผู้ก่อตั้ง วินัยGershom Scholem สาขาวิชาภาษา ฮีบรูมหาวิทยาลัยAlexander Altmann ผู้ริเริ่ม ชาวอเมริกัน
Scholem Collection หอสมุดแห่งชาติอิสราเอลดูเพิ่มเติมที่

หมายเหตุ

 1. โครงสร้างของตารางโดยอิงจากเวอร์ชันขยายของตารางใน Kabbalistic Metaphors: Jewish Mystical Themes in Ancient and Modern Thought , Sanford L. Drob, Jason Aronson, 2000; "บริบททางประวัติศาสตร์" หน้า 2-4
 2. มีการอภิปรายทางวิชาการว่าศาสดาพยากรณ์ยูดายเป็น ไสยศาสตร์ ทางปรากฏการณ์วิทยาหรือไม่ ในขณะที่ผู้เผยพระวจนะแตกต่างจากผู้วิเศษชาวยิวหลายคน (ไม่ใช่ Hasidic) ในบทบาททางสังคมของพวกเขา มีข้อความลึกลับในหนังสือคำทำนาย เช่น. เอเสเคียล 1 กลายเป็นพื้นฐานของเวทย์มนต์เมอร์คาบาห์ ลมุดกล่าวว่ามีผู้เผยพระวจนะหลายแสนคนในอิสราเอล มากเป็นสองเท่าของชาวอิสราเอล 600,000 คนที่ออกจากอียิปต์ แต่ข้อความส่วนใหญ่สื่อถึงรุ่นของตนเองเท่านั้น จึงไม่มีรายงานในพระคัมภีร์ (ยูดาย 101-ศาสดาพยากรณ์และคำพยากรณ์ ) พระคัมภีร์ระบุเพียง 55ของอิสราเอล ในการทำสมาธิและพระคัมภีร์, Aryeh Kaplan ได้ สร้างวิธีการคิดใคร่ครวญและลึกลับของโรงเรียนพยากรณ์ของชาวยิวขึ้นใหม่
 3. ^ คับบาลาห์ - คู่มือสำหรับคนงุนงง, Pinchas Giller, Continuum 2011, p 11-12, 14: เวทย์มนต์ที่ต่อมาพัฒนาเป็นคับบาลาห์เริ่มขึ้นเมื่อคำทำนายสิ้นสุดลง กิจกรรมของผู้เผยพระวจนะและผู้ติดตามของพวกเขาไม่ได้หยุดลงด้วยผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูที่ "ได้รับการรับรอง" คนสุดท้ายคือ Hagai เศคาเรียและมาลาคี นักเรียนของพวกเขาไม่รู้ว่าอาจารย์ของพวกเขาจะถูกจดจำในฐานะผู้เผยพระวจนะ ในขณะที่พวกเขาไม่รับรู้ กิจกรรมเผยพระวจนะดำเนินต่อไป นักเรียนของพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาซึ่งอาจประกอบด้วยการทำสมาธิการคาดเดาเกี่ยวกับชะตากรรมทางการเมืองของชาวยิวและนิมิตลึกลับของพระเจ้าและเจ้าภาพสวรรค์ พวกเขาได้รับแนวคิดจากการเข้าถึงพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่งจัดโดยเอซราผู้เป็นเชลยในการลี้ภัยของชาวบาบิโลน เพื่อที่จะกอบกู้ศาสนายิว นิยมแทนที่ลัทธิในวิหารด้วยลัทธิหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ชาวยิวเริ่มกระจัดกระจาย แต่นอกจากความโหยหาอิสราเอลและพระวิหารแล้ว พวกเขายังส่งแรงกระตุ้นทางวิญญาณไปสู่การคาดเดาที่ลึกลับและการอธิบายพระคัมภีร์ที่ลึกลับ กิจกรรมพยากรณ์ที่ "ไม่ได้รับการรับรอง" นี้พัฒนาเป็นเวทย์มนต์ Merkabah และ Bereishitของแรบไบในยุคทัลมุด
 4. มีการถกเถียงเชิงวิชาการว่าข้ออ้างอิงอันลี้ลับในวรรณคดี Rabbinic แปลกใหม่ในยุคแรกมีความ สัมพันธ์อย่างไร หรือระดับที่สามารถระบุได้ด้วยไสยศาสตร์และวิธีการของตำรา Merkabah - Hekhalot อัน ลึกลับที่ตามมา
 5. การเผชิญหน้าของไมโมนิเดสกับเวทย์มนต์ , Menachem Kellner, Littman Library: อธิบาย Judah Halevi ว่าเป็น "Proto-Kabbalistic" ในแนวคิดเรื่องคำทำนายและการเลือกของชาวยิวใน Kuzari
 6. ขณะที่ Menachem Kellner อ่าน Maimonides ว่าต่อต้าน-"Proto-Kabbalah" (การเผชิญหน้าของ Maimonides กับ Mysticism , Littman Library) David R. Blumenthal (และกวีนิพนธ์เชิงปรัชญา ) อ่าน Maimonides ในฐานะนัก มายากลที่มีเหตุมีผล : "วิทยานิพนธ์ของหนังสือเล่มนี้คือ นักปรัชญายุคกลางมีประเภทของเวทย์มนต์ทางศาสนาซึ่งมีรากฐานมาจากการคิดแบบมีเหตุมีผล ประสบการณ์ทางศาสนาของ "ลัทธิเวทย์มนต์" เป็นผลมาจากความพยายามของนักปราชญ์และนักปราชญ์ ( [1] [2] )
 7. ^ คับบาลาห์ - คู่มือสำหรับคนงุนงง, Pinchas Giller, Continuum 2011, หน้า 27-30: "หนังสือ" ของ Zohar ยังคงเป็นคอลเลกชั่นของวัสดุหลายอย่างในระหว่างการพัฒนา รวมถึงชั้นต่อมา Tiqqunei ha-Zohar และ Ra'aya Meheimna กระบวนการรวบรวมและแก้ไขข้อความดำเนินต่อไปจนถึงช่วงปลายทศวรรษ 1500 การแสดงที่มาของ Scholem เกี่ยวกับเนื้อหาหลักของ Zohar ต่อผลงานเดี่ยวของ Moses de Leon ครอบงำทุนการศึกษาในศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม ทุนการศึกษาล่าสุดของ Yehudah Liebes, Ronit Meroz และคนอื่น ๆ ได้ทำให้ตัวตนของ Zohar ไม่ชัดเจนในฐานะองค์ประกอบเดียว มุมมองโดยรวมได้เกิดขึ้นเนื่องจาก Zohar มาจากนักเขียนชุดหนึ่งในสเปนมานานกว่าศตวรรษครึ่ง และอาจรวมถึงวัสดุโบราณบางอย่างด้วย ถ้าโซฮาร์โผล่ออกมาจากการศึกษาของเดอ เลออน บทบาทของเขาก็เป็นส่วนเสริมที่ดีที่สุด
 8. ^ Shemitot and the age of the Universeคลาสวิดีโอ 3 ตอนจาก inner.org
 9. Traditionalist historiography Meditation and Kabbalah , Aryeh Kaplan , ซามูเอล ไวเซอร์ สำนักพิมพ์; ภาพรวมของ โรงเรียน สมาธิในคับบาลาห์ Kabbalists การทำสมาธิในยุคกลางบางคนยังติดตาม Theosophical Kabbalahแม้ว่าจะไม่ใช่ Abulafia เลขชี้กำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบลึกลับของเขา ในทางกลับกัน จุดสุดยอดของปรัชญา Safed ในศตวรรษที่ 16 โดย Cordovero, Luria และ Vital ครอบงำและสรุปกระแส Kabbalistic ที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้ในคำสอนของพวกเขาโดยดึงมาจากโรงเรียนก่อนหน้านี้ หลังจาก Luria คับบาลาห์มีสมาธิตามระบบใหม่ของเขาคือ Yichudim ในคับบาลาห์: มุมมองใหม่, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล 1988, บทที่ 5 เทคนิคลึกลับ, Moshe Idel ตอกย้ำมิติการทำสมาธิและประสบการณ์ของคับบาลาห์ในฐานะสหายโดยธรรมชาติของทฤษฎีในวิชาประวัติศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ Kabbalists มักอ้างว่าหลักคำสอนเชิงปรัชญาของพวกเขามาจากการเปิดเผยการทำสมาธิแบบใหม่
 10. ↑ a b Torah Lishmah-Torah for Torah's Sake , Norman Lamm , Ktav 1989; สรุปไว้ในความศรัทธาและความสงสัย , Norman Lamm, บทที่ "Monism for Moderns" ระบุ ว่า Chaim แห่ง Volozhinเป็นนักทฤษฎี Kabbalistic-theological หลักของMitnagdismและSchneur Zalman แห่ง Liadiเป็นนักทฤษฎีหลักของHasidismโดยอิงจากการตีความLurianic Tzimtzum สำหรับ Chaim Volozhin ความอมตะอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งเดียว (ทางจักรวาลที่พระเจ้ามองดูโลก สงวนไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้นในการอธิษฐานแบบคาบาลิสติกชั้นยอด) และการอยู่เหนือของพระเจ้าคือพหุนิยม (มนุษย์เกี่ยวข้องกับพระเจ้าผ่านกฎหมายพหุนิยมของยิว ) นำไปสู่ลัทธิ เทวนิยมเหนือมิตนากดิก และการ มุ่งเน้นการศึกษาลมุดเชิงอุดมการณ์ที่ได้รับความนิยม สำหรับ Shneur Zalman ความอมตะนั้นเป็นพหูพจน์ (มนุษย์เกี่ยวข้องกับความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติพหุนิยม) และการวิชชาเป็นพระสงฆ์ ( การทำสมาธิแบบ Habad Hasidic เกี่ยวกับการ ทำให้โลกเป็นโมฆะจากมุมมองของพระเจ้า) นำไปสู่ ​​Hasidic Panentheismและเวทย์มนตร์ยอดนิยมDeveikutร้อนแรงท่ามกลางความเป็นสาระสำคัญ
 11. ^ การให้ เหตุผลหลังจากการเปิดเผย: บทสนทนาในปรัชญายิวหลังสมัยใหม่ , Steven Kepnes – Peter Ochs – Robert Gibbs, Westview Press 2000 "นักคิดชาวยิวหลังสมัยใหม่เข้าใจความเป็นยิวต่างกัน แต่พวกเขาทั้งหมดมีความเที่ยงตรงต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าโทราห์และแนวทางปฏิบัติของชุมชนของ การอ่านและการกระทำทางสังคมที่มีพื้นฐานมาจากการตีความของรับบีเกี่ยวกับการเล่าเรื่องพระคัมภีร์ กฎหมาย และความเชื่อ ดังนั้น ความคิดของชาวยิวหลังสมัยใหม่คือการคิดถึงพระเจ้า ชาวยิว และโลก—พร้อมกับข้อความของโตราห์—ในกลุ่มเพื่อนผู้แสวงหาและ ผู้ศรัทธา มันใช้เครื่องมือของปรัชญา แต่ไม่มีสถานที่ที่ทันสมัย ​​" ข้อคิดเห็นในบทต่อๆ มาอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของการคิดในตำนานแบบคับบาลิสติกในโครงการนี้
 12. ^ newkabbalah.com
 13. ^ Seekersofunity.com

อ้างอิง

 • Heschel, Abraham Joshua Heavenly Torah: As Refracted through the Generationsเรียบเรียงและแปลโดย Gordon Tucker, Bloomsbury Academic 2006
 • Jacobs, คำให้การลึกลับของชาวยิวของ Louis , Schocken
 • Kaplan, Aryeh การทำสมาธิและพระคัมภีร์ , Red Wheel/Weiser 1978
 • Scholem, Gershom แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว , Schocken, ผับแรก.1941

ลิงค์ภายนอก