พระคัมภีร์ฮีบรู

พระคัมภีร์ฮีบรู
תָּנָ״ךְ ‎, ทานาค
ม้วนคัมภีร์ครบชุดประกอบเป็นทานัคห์
ข้อมูล
ศาสนา
ภาษา
ระยะเวลาศตวรรษที่ 8/7 ก่อนคริสตศักราช – ศตวรรษที่ 2/1 ก่อนคริสตศักราช
พระคัมภีร์ภาษาฮิบรูที่Wikisource

พระคัมภีร์ฮีบรูหรือTanakh [a] ( / t ɑː ˈ n ɑː x / ; [1] ฮีบรู : תָּנָ״ךָ ‎ Tānāḵ ) หรือที่รู้จักในภาษาฮีบรูในชื่อMiqra ( / m ˈ k r ɑː / ; ฮีบรู : מָקָרָא Mīqrāʾ ‍ ) คือ ชุด พระ คัมภีร์ ภาษาฮีบรูที่เป็นที่ยอมรับรวมทั้งโตรา ห์ เนวีอิมและเกตุวิม . ลัทธิยิวและลัทธิสะมาเรียสาขาต่างๆ ได้คงไว้ซึ่งพระคัมภีร์ฉบับต่างๆ กัน รวมถึงข้อความ พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับศตวรรษที่ 3 ที่ใช้ในศาสนายิวในวิหารที่สองพระคัมภีร์เปชิตตา ของ ชาวซีเรีย เพนตาทุกของ ชาวสะมาเรีย ม้วนหนังสือทะเลเดดซีและล่าสุดคือข้อความ Masoretic ในยุคกลางของศตวรรษที่ 10 เรียบเรียงโดยพวกมาโซเรตซึ่งปัจจุบันใช้ในศาสนายิวรับบี [2]คำว่า "Hebrew Bible" หรือ "Hebrew Canon" มักสับสนกับข้อความ Masoretic; อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเวอร์ชันยุคกลางและเป็นหนึ่งในหลายตำราที่ถือว่าเชื่อถือได้โดยศาสนายิวประเภทต่างๆตลอดประวัติศาสตร์ [2]ข้อความ Masoretic ฉบับปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นภาษาฮีบรู ในพระคัมภีร์ไบเบิล โดยมีข้อความบางส่วนใน ภาษาอรา เมอิกในพระคัมภีร์ไบเบิล (ในหนังสือของดาเนียลและเอซราและข้อเยเรมีย์ 10:11 ) [3]

รูปแบบที่เชื่อถือได้ของพระคัมภีร์ฮีบรูสมัยใหม่ที่ใช้ในศาสนายิวรับบีนิกคือข้อความมาโซเรติก (คริสตศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 10) ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 24 เล่ม แบ่งออกเป็นเปซูคิม (ข้อ) พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูพัฒนาขึ้นในช่วงสมัยพระวิหารที่สองเนื่องจากชาวยิวตัดสินใจว่าข้อความทางศาสนาใดมีต้นกำเนิดจากพระเจ้า ข้อความMasoreticรวบรวมโดยอาลักษณ์ชาวยิวและนักวิชาการในยุคกลางตอนต้นประกอบด้วย หนังสือ ภาษาฮีบรูและอราเมอิก 24 เล่มที่พวกเขาถือว่าเชื่อถือได้ [2]

ชาวยิวในเมืองอเล็ก ซานเดรีย ที่พูดภาษากรีกซึ่งพูดภาษากรีกได้จัดทำคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูที่แปลภาษากรีกซึ่งมีชื่อว่า "พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ " ซึ่งรวมถึงหนังสือที่ระบุในภายหลังว่าเป็น คัมภีร์นอกสารบบ ในขณะที่ชาว สะ มาเรียได้จัดทำพระคัมภีร์โตราห์ฉบับของตนเอง ที่เรียกว่า เพนทาทุกแห่งชาวสะมาเรีย ; ตามที่นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวดัตช์–อิสราเอลและนักภาษาศาสตร์เอ็มมานูเอล ทอฟศาสตราจารย์ด้านการศึกษาพระคัมภีร์ที่มหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเลม กล่าวไว้พระคัมภีร์ฮีบรูฉบับโบราณทั้งสองฉบับนี้แตกต่างอย่างมากจากข้อความมาโซเรติกในยุคกลาง [2]

นอกจากข้อความ Masoretic แล้ว นักวิชาการด้านพระคัมภีร์สมัยใหม่ที่ต้องการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูยังใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง [4]สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ, การแปลPeshitta ภาษาซีเรีย , Pentateuch ของชาวสะมาเรีย , คอลเลกชัน Dead Sea Scrollsและคำพูดจากต้นฉบับของแรบบินิแหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจเก่ากว่าข้อความ Masoretic ในบางกรณี และมักจะแตกต่างไปจากนั้น [5]ความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดทฤษฎีที่ว่ายังมีข้อความอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นUrtextของพระคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีอยู่และเป็นที่มาของเวอร์ชันที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน [6]อย่างไรก็ตาม ไม่เคยพบ Urtext ดังกล่าว และเวอร์ชันใดในสามเวอร์ชันที่รู้จักกันทั่วไป ( พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพระคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพระคัมภีร์ ไบเบิลฉบับ Masoretic TextและSamaritan Pentateuch ) ใกล้เคียงที่สุดกับ Urtext ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ [7]

มีความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างพระคัมภีร์ฮีบรูและพันธสัญญาเดิม ของคริสเตียน พันธ สัญญาเดิม ของโปรเตสแตนต์มีหนังสือเดียวกันกับพระคัมภีร์ฮีบรู แต่หนังสือต่างๆ จะถูกจัดเรียงต่างกัน ริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก อีสเทิร์ นออร์โธด็อกซ์ และ ออร์โธดอก ซ์ตะวันออกรวมถึงหนังสือดิวเทอโรคะ นอนิก ซึ่งไม่รวมอยู่ในพระคัมภีร์ฮีบรู [8]

คำศัพท์เฉพาะทาง

ทานาค

Tanakhเป็นตัวย่อที่สร้างจากตัวอักษรฮีบรู ตัวแรก ของ สามแผนกดั้งเดิมของ ข้อความ Masoretic แต่ละแผนก : โตราห์ (ตัวอักษร 'คำแนะนำ' หรือ 'กฎหมาย'), [9] Nevi'im (ศาสดาพยากรณ์) และKetuvim (งานเขียน) —ด้วยเหตุนี้ ทานาข.

การแบ่งสามส่วนที่สะท้อนให้เห็นในคำย่อTanakh ได้รับการยืนยันอย่างดีในวรรณกรรมของแรบบินิก [10]อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้นTanakhไม่ได้ใช้ แต่ชื่อที่ถูกต้องคือMikra (หรือMiqra , מקרא หมายถึงการอ่านหรือสิ่งที่อ่าน ) เนื่องจากข้อความในพระคัมภีร์ถูกอ่านต่อสาธารณะ ตัวย่อ 'Tanakh' ถูกบันทึกครั้งแรกในยุคกลาง [11] มิกรายังคงใช้เป็นภาษาฮีบรูจนถึงทุกวันนี้ ควบคู่ไปกับทานัค เพื่ออ้างถึงพระคัมภีร์ฮีบรู ในภาษาฮีบรู ที่พูดสมัยใหม่ สามารถใช้แทนกันได้ [12]

พระคัมภีร์ฮีบรู

นัก วิชาการศึกษาพระคัมภีร์หลายคนสนับสนุนการใช้คำว่าพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู (หรือพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ) แทนคำที่เป็นกลางน้อยกว่าที่มีความหมายแฝงของชาวยิวหรือคริสเตียน (เช่นTanakhหรือพันธสัญญาเดิม ) [13] [14] คู่มือสไตล์ของSociety of Biblical Literatureซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับวารสารทางวิชาการที่สำคัญๆ เช่นHarvard Theological Reviewและวารสารโปรเตสแตนต์อนุรักษ์นิยม เช่นBibliotheca SacraและWestminster Theological Journalแนะนำว่าผู้เขียน "ควรตระหนักถึงความหมายแฝงของสำนวนทางเลือก เช่น ... พระคัมภีร์ฮีบรู [และ] พันธสัญญาเดิม" โดยไม่ต้องกำหนดให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง [15]

"ภาษาฮีบรู" หมายถึงภาษาต้นฉบับของหนังสือ แต่ก็อาจหมายถึงชาวยิวในยุคพระวิหารที่สองและผู้สืบเชื้อสายของพวกเขา ซึ่งยังคงรักษาการถ่ายทอดข้อความของพวกมาโซเรติกมาจนถึงปัจจุบัน พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูมีส่วนเล็กๆ ในภาษา อราเมอิก ( ส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือของดาเนียลและเอซรา ) เขียนและพิมพ์ด้วยอักษรสี่เหลี่ยมจัตุรัสอราเมอิกซึ่งถูกนำมาใช้เป็นอักษรฮีบรูภายหลังการลี้ภัยของชาวบาบิโลน

เรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล

หัวใจของเรื่องราวในพระคัมภีร์คือพันธสัญญาของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล [17] Tanakh เริ่มต้นด้วย การบรรยาย เรื่องการสร้างปฐมกาลและติดตาม ต้นกำเนิด ของชาวอิสราเอลจนถึงผู้เฒ่าได้แก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบ ยาโคบและครอบครัวของเขาตั้งถิ่นฐานในอียิปต์ ซึ่งเป็นที่ซึ่งลูกหลานของพวกเขาอาศัยอยู่เป็นเวลา 430 ปี หลังจากการอพยพชาวอิสราเอลเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี [18]

พระเจ้าประทาน กฎของโมเสสแก่ชาวอิสราเอลเพื่อชี้นำพฤติกรรมของพวกเขา กฎหมายประกอบด้วยกฎเกณฑ์สำหรับทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและจริยธรรม( ดูจริยธรรมในพระคัมภีร์ ) หลักศีลธรรมนี้เรียกร้องความยุติธรรมและการดูแลคนยากจน หญิงม่าย และเด็กกำพร้า เรื่องราวในพระคัมภีร์ยืนยันถึงความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ แต่พระองค์ยังคงลงโทษพวกเขาเมื่อพวกเขาล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามพันธสัญญา [19]

พระเจ้าทรงนำอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนคานา อัน แห่ง คำสัญญา [19]ซึ่งพวกเขาพิชิตได้หลังจากห้าปี ใน อีก470 ปีข้างหน้า ชาวอิสราเอลถูกนำโดยผู้พิพากษา ต่อมารัฐบาลเปลี่ยนไปสู่ระบอบกษัตริย์ สหราชอาณาจักรแห่งอิสราเอลถูกปกครองโดยซาอูลก่อน จากนั้นจึงปกครองโดยดาวิด และ โซโลมอนราชโอรส โซโลมอนคือผู้สร้าง พระ วิหารแห่งแรกในกรุงเยรูซาเล็ม (20)หลังจากการสิ้นพระชนม์ของโซโลมอน ราชอาณาจักรได้แยกออกเป็นอาณาจักรทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่สะมาเรียและทางตอนใต้อาณาจักรยูดาห์มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม [21]

อาณาจักรทางตอนเหนือดำรงอยู่ได้ 200 ปีจนกระทั่งถูกยึดครองโดยชาวอัสซีเรียในปี 722 ก่อนคริสตศักราช อาณาจักรยูดาห์ดำรงอยู่ได้นานกว่า แต่ถูกยึดครองโดยชาวบาบิโลนในปี 586 ก่อนคริสตศักราช พระวิหารถูกทำลาย และชาวยิวจำนวนมากถูกเนรเทศไปยังบาบิโลน ในปี 539 ก่อนคริสตศักราช บาบิ โลนถูกยึดครองโดยไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซีย ผู้ซึ่งยอมให้ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังยูดาห์ ระหว่างปี 520 ถึง 515 ก่อนคริสต ศักราชพระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่(ดูวัดที่สอง ) [22]

การพัฒนาและการประมวลผล

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นฉบับโบราณที่สำคัญต่างๆ ของพันธสัญญาเดิม (บางฉบับระบุด้วยสัญลักษณ์) Mt เป็นข้อความ Masoretic ข้อความล่างสุด "(lost)" จะเป็นUrtext

หนังสือที่ประกอบเป็นพระคัมภีร์ฮีบรูได้รับการเรียบเรียงและเรียบเรียงเป็นช่วงๆ เป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางคนแย้งว่าได้รับการแก้ไขโดยราชวงศ์ฮัสโมเนียน[ 23 ]ในขณะที่คนอื่นๆ แย้งว่าไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งศตวรรษที่สองสากลศักราชหรือหลังจากนั้นด้วยซ้ำ [25]

ตามเนื้อผ้าโมเสสถือเป็นผู้เขียนโตราห์ และทานัคส่วนนี้ได้รับสถานะเผด็จการหรือเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเร็วที่สุดเท่าที่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ข้อความนี้แนะนำโดยเอสรา 7 :6 ซึ่งอธิบายว่าเอซราเป็น "อาลักษณ์ผู้ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติ ( โตราห์ ) ของโมเสสที่พระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้" [26]

Nevi'im ได้รับสถานะบัญญัติเมื่อศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช มีการอ้างอิงถึง "ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะ" ในหนังสือสิรัค ม้วนหนังสือทะเลเดดซีและพันธสัญญาใหม่ หนังสือของดาเนียลเขียนเมื่อประมาณปี ค.ศ.  164 ปีก่อนคริสตศักราชไม่ได้ถูกจัดกลุ่มไว้กับพวกศาสดาพยากรณ์ เนื่องจากชุดสะสมของ Nevi'im ได้รับการแก้ไขแล้วในเวลานี้ [27]

Ketuvim เป็นส่วนสุดท้ายของ Tanakh ที่ได้รับสถานะบัญญัติ อารัมภบทของหนังสือศิรัชกล่าวถึง "งานเขียนอื่นๆ" ควบคู่ไปกับธรรมบัญญัติและศาสดาพยากรณ์ แต่ไม่ได้ระบุเนื้อหา ข่าวประเสริฐของลูกากล่าวถึง "ธรรมบัญญัติของโมเสส ผู้เผยพระวจนะ และบทเพลงสดุดี" ( ลูกา 24:44 ) ข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาของข้อเขียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่ากระบวนการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญจะแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 2 ส.ศ. [28]

ตามตำนานชาวยิวของ Louis Ginzbergสารบบหนังสือยี่สิบสี่เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูได้รับการแก้ไขโดยเอสราและพวกอาลักษณ์ในยุควิหารที่สอง [29]

ตาม รายงานของ Talmud Tanakh ส่วนใหญ่ถูกรวบรวมโดยคนในสมัชชาใหญ่ ( Anshei K'nesset HaGedolah ) ซึ่งเป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นในปี 450 ก่อนคริสตศักราช และยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [30]

หลักธรรม 24 เล่มถูกกล่าวถึงในMidrash Koheleth 12:12: ใครก็ตามที่นำหนังสือมากกว่ายี่สิบสี่เล่มมารวมกันในบ้านของเขาจะทำให้เกิดความสับสน [31]

ภาษาและการออกเสียง

ระบบการเขียนดั้งเดิมของข้อความภาษาฮีบรูเป็นแบบabjad : พยัญชนะที่เขียนด้วยอักษรสระบางตัว ( " matres lectionis " ) ในช่วงยุคกลางตอน ต้น นักวิชาการที่รู้จักกันในนามชาวมาโซเรต ได้สร้างระบบ การเปล่งเสียงที่เป็นทางการเพียงระบบเดียว ส่วนใหญ่ทำโดยแอรอน เบน โมเสส เบน แอชเชอร์ใน โรงเรียน ทิเบเรียส ตามประเพณีการอ่านทานาค จึงเป็นที่มาของชื่อการเปล่งเสียงของชาวทิเบเรีนอกจากนี้ยังรวมถึงนวัตกรรมบางอย่างของBen Naftaliและผู้ลี้ภัยชาวบาบิโลนด้วย [32]แม้ว่ากระบวนการเรียบเรียงจะค่อนข้างช้า แต่แหล่งข้อมูลดั้งเดิมบางฉบับและชาวยิวออร์โธดอกซ์บางส่วนยังคงใช้การออกเสียงและการเปล่งเสียงร้องเพื่อให้ได้มาจากการเปิดเผยที่ซีนายเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านข้อความต้นฉบับหากไม่มีการออกเสียงและการหยุดเสียงร้องชั่วคราว [33]การรวมกันของข้อความ ( מקרא mikra ) การออกเสียง ( ניקוד niqqud ) และการเปล่งเสียงร้อง ( טעמים te`amim ) ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งความหมายง่ายๆ และความแตกต่างในการไหลของประโยคของข้อความ

จำนวนคำที่แตกต่างกันที่ใช้

จำนวนคำที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์ฮีบรูคือ 8,679 คำโดย 1,480 คำเป็นคำhapax legomena [34] : 112 คำหรือสำนวนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จำนวนรากศัพท์ของชาวเซมิติก ที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้คำในพระคัมภีร์หลายคำเป็นพื้นฐาน มีประมาณ 2,000 คำ[34] : 112 

หนังสือ

Tanakh ประกอบด้วยหนังสือยี่สิบสี่เล่ม นับเป็นหนังสือเล่มละ1 เล่ม ซามู เอล และ2 ซามูเอลกษัตริย์1 เล่ม และกษัตริย์ 2 เล่ม พงศาวดาร 1 เล่มและพงศาวดาร2 เล่มและเอสรา–เนหะมีย์ ผู้เผยพระวจนะทั้งสิบสอง ( תרי עשר ) ก็นับเป็นหนังสือเล่มเดียวเช่นกัน ในภาษาฮีบรู หนังสือมักเรียกด้วยคำแรกที่โดดเด่น

โตราห์

โตราห์ ( תּוָרָהแปลตรงตัวว่า "การสอน") ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "เพนทาทุก" หรือ "หนังสือห้าเล่มของโมเสส" ฉบับพิมพ์ (แทนที่จะเป็นม้วนหนังสือ) ของโตราห์มักเรียกว่าChamisha Chumshei Torah ( שמישה שומשי תורה "ห้าห้าส่วนของโตราห์") และเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Chumash

 • Bərē'šīṯ ( בָּרָאשָׁית , แปลตรงตัวว่า "ในปฐมกาล") –ปฐมกาล
 • Šəmōṯ ( שָׁמָות , แท้จริง "ชื่อของ") –อพยพ
 • Vayyīqrā' ( וַיָּקְרָא , แท้จริง "และพระองค์ทรงเรียก") –เลวีนิติ
 • เบมีฮบาร์ ( בְּמָדָּבַּרแปลตรงตัวว่า "ในทะเลทรายแห่ง") –ตัวเลข
 • Dəvārīm ( דָּבָרָים , แท้จริง "สิ่งของ" หรือ "คำพูด") –เฉลยธรรมบัญญัติ

เนวิอิม

Nevi'im ( ְבָיאָים Nəḇīʾīm , "ศาสดาพยากรณ์") เป็นแผนกหลักที่ สองของ Tanakh ระหว่างโตราห์และKetuvim หมวดนี้รวมถึงหนังสือที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การที่ชาวอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนอิสราเอลจนถึงการตกเป็นเชลยของยูดาห์ในบาบิโลน ( "ช่วงเวลาแห่งคำพยากรณ์" ) การกระจายของพวกเขาไม่ได้ตามลำดับเวลา แต่เป็นสาระสำคัญ

อดีตศาสดาพยากรณ์ ( נביאים ראשונים เนวีอิม ริโชนิม )

ศาสดาพยากรณ์ยุคหลัง ( נביאים אשרונים Nevi'im Aharonim )

ผู้เผยพระวจนะทั้งสิบสอง ( תרי עשר , Trei Asar , "สิบสอง") ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มเดียว:

เกตุวิม

Kəṯūḇīm ( כָּתוּבָים , "งานเขียน") ประกอบด้วยหนังสือสิบเอ็ดเล่ม

หนังสือบทกวี

ในต้นฉบับของมาโซเรต (และฉบับพิมพ์บางฉบับ) สดุดี สุภาษิต และโยบ นำเสนอในรูปแบบสองคอลัมน์พิเศษ โดยเน้นที่บรรทัดคู่ขนานในข้อต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกวีนิพนธ์ของพวกเขา หนังสือทั้งสามเล่มนี้เรียกรวมกันว่าSifrei Emet (ตัวย่อของชื่อในภาษาฮีบรูאיוב, משלי, תהליםให้ผลเป็นEmet אמ"תซึ่งเป็นภาษาฮีบรูที่แปลว่า " ความจริง ")

หนังสือทั้งสามเล่มนี้เป็นเล่มเดียวใน Tanakh ที่มีระบบ บันทึก การยื่นคำร้อง แบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเย็บคู่ขนานภายในข้อต่างๆ อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของหนังสือโยบอยู่ในระบบร้อยแก้วปกติ

ห้าม้วน

หนังสือขนาดสั้นห้าเล่มของบทเพลงรูธ เพลง คร่ำครวญ ปัญญาจารย์และเอสเธอร์เรียกรวมกันว่าฮาเมช เมกิลลอต (ห้าเมกิลล อต)

ในชุมชนชาวยิวหลายแห่ง หนังสือเหล่านี้จะอ่านออกเสียงในธรรมศาลาในบางโอกาส โดยระบุอยู่ในวงเล็บด้านล่าง

หนังสืออื่นๆ

นอกจากหนังสือบทกวีสามเล่มและม้วนหนังสือทั้งห้าเล่มแล้ว หนังสือที่เหลือใน Ketuvim ได้แก่Daniel , Ezra–Nahemiahและ Chronicles แม้ว่าจะไม่มีการจัดกลุ่มอย่างเป็นทางการสำหรับหนังสือเหล่านี้ตามประเพณีของชาวยิว แต่ก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการ

 • เรื่องเล่าของพวกเขาล้วนบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ค่อนข้างล่าช้าอย่างเปิดเผย (เช่น การตกเป็นเชลยของชาวบาบิโลนและการฟื้นฟูไซอันในเวลาต่อมา)
 • ประเพณีทัลมูดิกกำหนดให้ทุกคนเป็นผู้ประพันธ์ในช่วงปลายปี
 • สองเล่มในนั้น (ดาเนียลและเอซรา) เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวในภาษาทานัคห์ที่มีส่วนสำคัญในภาษาอราเมอิก

สั่งจอง

ประเพณีดั้งเดิมของชาวยิวไม่เคยสรุปลำดับของหนังสือในเกตูวิม ทัลมุดออกคำสั่ง เช่น รูธ สดุดี งาน สุภาษิต ปัญญาจารย์ บทเพลง เพลงคร่ำครวญ ดาเนียล ม้วนหนังสือของเอสเธอร์ เอสรา พงศาวดาร [36]ลำดับนี้เป็นลำดับเหตุการณ์โดยประมาณ (สมมติว่าเป็นนักเขียนแบบดั้งเดิม)

ในรหัสรหัสของ Tiberian Masoretic (รวมถึงรหัสอเลปโปและรหัสเลนินกราด ) และบ่อยครั้งในต้นฉบับภาษาสเปนเก่าเช่นกัน ลำดับคือ พงศาวดาร สดุดี งาน สุภาษิต รูธ บทเพลง ปัญญาจารย์ เพลงคร่ำครวญ เอสเธอร์ ดาเนียล เอซรา . [37]ลำดับนี้มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงมากกว่า (เช่นเมจิลอตอยู่รวมกัน)

จำนวนหนังสือ

โดยทั่วไปแล้วฮีบรูไบเบิลจะถือว่าประกอบด้วยหนังสือ 24 เล่ม แต่จำนวนนี้ค่อนข้างจะกำหนดขึ้นเอง เนื่องจาก (ตัวอย่าง) ถือว่าหนังสือของผู้เผยพระวจนะผู้เยาว์ 12 เล่มแยกกันเป็นหนังสือเล่มเดียว [38]จำนวนหนังสือ 24 เล่มของแรบบินิกแบบดั้งเดิมปรากฏในTalmud [36]และผลงานของmidrash จำนวน มาก จำนวนหนังสือที่ได้รับคือ 22 เล่ม[40]ตัวเลขนี้สอดคล้องกับตัวอักษรของอักษรฮีบรู ; ตามที่Athanasiusมีหนังสือ 27 เล่มซึ่งสอดคล้องกับตัวอักษรที่มีรูปแบบตัวอักษรตัวสุดท้าย ( โซฟิออต ).

กล่าวกันว่าการนับ 24 เท่ากับจำนวนแผนกนักบวช ตามแหล่งข้อมูล สมัยใหม่จำนวนหนังสืออาจเกี่ยวข้องกับการแบ่งอีเลียดและโอดิสซีออกเป็น 24 เล่ม ซึ่งสอดคล้องกับตัวอักษรของอักษรกรีก ทั้งพระคัมภีร์และโฮเมอร์ได้ก่อให้เกิด "วรรณกรรมพื้นฐาน" ของวัฒนธรรมของตน ศึกษาโดยเด็กๆ และพิจารณากลั่นกรองค่านิยมของสังคม การแบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น 22 เล่มอาจเป็นการเปลี่ยนระบบกรีกเป็นอักษรฮีบรู ในขณะที่การแบ่ง 24 เล่มอาจเป็นการนำเลข 24 ที่ "สมบูรณ์แบบ" มาใช้ ซึ่งเหมาะสมกับความสูงของพระคัมภีร์ในสายตาชาวยิว [38]

แนช

Nachยัง AnglicizedNakhหมายถึงNevi'imและKetuvimของ Tanakh [42][43]Nach มักเรียกกันว่าเป็นเรื่องของตัวเอง,[44] แยกจากโตราห์. [45]

มันเป็นวิชาหลักในหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมออร์โธดอกซ์สำหรับเด็กผู้หญิงและในเซมินารีที่พวกเขาเข้าร่วมในเวลาต่อมา[42]และมักจะสอนโดยครูที่แตกต่างจากผู้สอน Chumash [44]หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมออร์โธด็อกซ์สำหรับเด็กผู้ชายมีเพียงบางส่วนเท่านั้นของ Nach เช่น หนังสือของโจชัว หนังสือของผู้พิพากษา[46]และ Five Megillot (47) ดู เยชิวา § โตรา ห์ และการศึกษาพระคัมภีร์

การแปล

 • พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ตามข้อความมาโซเรติก: การแปลใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากเวอร์ชันก่อนๆ และด้วยการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ชาวยิว ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1917 โดยสมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว ถูกแทนที่ด้วย Tanakhในปี 1985
 • Tanakh , สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิว, 1985, ISBN  0-8276-0252-9
 • Tanach: The Stone Edition , ภาษาฮีบรูพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ, Mesorah Publications, 1996, ISBN 0-89906-269-5 ตั้งชื่อตามผู้มีพระคุณIrving I. Stone 
 • Tanakh Ramการแปลต่อเนื่องเป็นภาษาฮีบรูสมัยใหม่ (2010–) โดย Avraham Ahuvya (RAM Publishing House Ltd. และ Miskal Ltd.)
 • The Living TorahและThe Living Nachการแปลโตราห์โดย Rabbi Aryeh Kaplan ในปี 1981 และการแปล Nevi'im และ Ketuvim ภายหลังมรณกรรมตามแบบจำลองของเล่มแรก
 • Koren Jerusalem Bibleเป็นภาษาฮีบรู/อังกฤษ Tanakh โดย Koren Publishers Jerusalemและเป็นพระคัมภีร์ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ในอิสราเอลสมัยใหม่ในปี 1962

ข้อคิดเห็นของชาวยิว

พระคัมภีร์ฮีบรู (Tanakh) ในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ชาวยิวแห่งสวิตเซอร์แลนด์พิมพ์ในอิสราเอลเมื่อปี 1962

ความเห็นหลักที่ใช้สำหรับ Chumash คือคำอธิบายRashi ความเห็นของ Rashi และ ความเห็นของ Metzudotเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญสำหรับ Nach [48] ​​[49]

มีสองแนวทางหลักในการศึกษาและวิจารณ์ Tanakh ในชุมชนชาวยิว วิธีดั้งเดิมคือการศึกษาพระคัมภีร์ทางศาสนา โดยสันนิษฐานว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า [50]อีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาพระคัมภีร์ในฐานะสิ่งทรงสร้างของมนุษย์ [51]ในแนวทางนี้ การศึกษาพระคัมภีร์ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาย่อยของการศึกษาศาสนา การปฏิบัติหลัง เมื่อนำไปใช้กับโตราห์ ถือเป็นบาป[52]โดยชุมชนชาวยิวออร์โธดอกซ์ [53]ด้วยเหตุนี้ คำอธิบายพระคัมภีร์สมัยใหม่ที่เขียนโดยผู้เขียนที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์จึงถือเป็นสิ่งต้องห้าม[54]โดยการสอนของแรบไบในเยชิวาสออร์โธดอกซ์. นักวิจารณ์แรบบินิกคลาสสิกบางคน เช่นอับราฮัม อิบน์ เอซรา , เกอร์โซนิเดสและไมโมนิเดสใช้องค์ประกอบหลายประการของการวิจารณ์พระคัมภีร์ร่วมสมัย รวมถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ การใช้การวิเคราะห์พระคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับจากศาสนายิวในประวัติศาสตร์ เนื่องจากผู้เขียนมีความมุ่งมั่นศรัทธาต่อแนวคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยโตราห์แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย

ชุมชนชาวยิวออร์โธด็อกซ์สมัยใหม่อนุญาตให้มีการวิจารณ์พระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์นอกโตราห์ได้หลากหลายขึ้น และข้อคิดเห็นของออร์โธดอกซ์บางส่วนในปัจจุบันได้รวมเทคนิคต่างๆ มากมายที่เคยพบในโลกวิชาการไว้ด้วย [55 ]เช่นDa'at มิคราซีรีส์. ชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมและศาสนายิวปฏิรูป ยอมรับแนวทางการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบโลก " ข้อคิดเห็นของชาวยิวเกี่ยวกับพระคัมภีร์ " กล่าวถึงข้อคิดเห็น Tanakh ของชาวยิวตั้งแต่Targumsไปจนถึงวรรณกรรมแรบบินิก คลาสสิก วรรณกรรมmidrashผู้วิจารณ์ยุคกลางคลาสสิก และข้อคิดเห็นสมัยใหม่

อิทธิพลต่อศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ ยืนยันความ สัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระคัมภีร์ฮีบรูและพันธสัญญาใหม่ มายาวนาน [56]ในพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์พันธสัญญาเดิมเหมือนกับพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู แต่หนังสือต่างๆ ได้รับการจัดเรียงต่างกัน พระคัมภีร์คาทอลิกและพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์ตะวันออกมีหนังสือที่ไม่รวมอยู่ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู(ดูหนังสือดิวเทอโรคะนอนิ) [57]

การแปลพระคัมภีร์ภาษา ฮีบรูในสมัยโบราณที่คริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิกและอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ใช้ในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ ซึ่งถือเป็นหลักการพระคัมภีร์ที่เชื่อถือได้โดยคริสเตียนยุคแรก พระคัมภีร์ไบเบิล ฉบับมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์ยุคแรกเนื่องจากเป็นการ แปล ภาษากรีกแบบขนมผสมน้ำยาของพระคัมภีร์ฮีบรูซึ่งใช้โดยนักเขียนคริสเตียนในศตวรรษที่ 1 เป็นหลัก [59]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

เชิงอรรถ
 1. เรียกอีกอย่างว่าทานาคและเทนาค
แหล่งที่มา
 1. "Tanach" ถูกเก็บถาวร 2016-03-04 ที่Wayback Machine พจนานุกรมฉบับ ย่อของ Random House Webster
 2. ↑ abcd Tov, เอ็มมานูเอล (2014) "ตำนานการรักษาเสถียรภาพของข้อความในพระคัมภีร์ฮีบรู" ในMartín-Contreras, Elvira; มิรัลเลส มาเซีย, ลอเรนา (บรรณาธิการ). ข้อความในพระคัมภีร์ฮีบรู: จากแรบไบถึงชาวมาโซเรวารสารศาสนายิวโบราณ: อาหารเสริม ฉบับที่ 103. เกิททิงเก้น : ฟานเดนฮุค และ รูเพรชท์ . หน้า 37–46. ดอย :10.13109/9783666550645.37. ไอเอสบีเอ็น 978-3-525-55064-9. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2023-02-15 . สืบค้นเมื่อ2023-02-16 .
 3. ↑ เย เรมีย์ 10:11
 4. "นักวิชาการแสวงหาข้อความต้นฉบับของฮีบรูไบเบิล – แต่มีหรือไม่?". หน่วยงานโทรเลขชาวยิว 13-05-2014. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-11-05 . สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2558 .
 5. "ความขัดแย้งแฝงตัวขณะที่นักวิชาการพยายามค้นหาข้อความต้นฉบับของพระคัมภีร์" เดอะ ไทมส์ ออฟ อิสราเอล . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 กันยายน 2015 . สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2558 .
 6. Isaac Leo Seeligmann, Robert Hanhart, Hermann Spieckermann: The Septuagint Version of Isaiah and Cognate Studies , Tübingen 2004, หน้า 33–34
 7. แชงค์ส, เฮอร์เชล (1992) ทำความเข้าใจกับม้วนหนังสือทะเลเดดซี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) บ้านสุ่ม. พี 336. ไอเอสบีเอ็น 978-0679414483.
 8. แอนเดอร์สัน, อเล็กซ์ (ฤดูใบไม้ผลิ 2019). "ทบทวนคัมภีร์นอกสารบบของนิกายโรมันคาทอลิก" บทสนทนาคลาสสิก . เลกแลนด์ ฟลอริดา : มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ . 3 : 1–47. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023 . สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .
 9. "โตราห์". พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2021 . สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2564 .
 10. "มิกราอต เกโดลอต". people.ucalgary.ca _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-08-30 . สืบค้นเมื่อ2022-09-09 .
 11. ปรากฏอยู่ในmasorah magnaของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล และในการตอบกลับของRashba (5:119) ดูคำค้นหาวิจัย: Tanakh/תנ״ך Archived 2019-07-18 at the Wayback Machine
 12. การศึกษาพระคัมภีร์มิครา: ข้อความ การแปล การอ่าน และการตีความ นอร์ตันไอริชเทววิทยารายไตรมาส 2550; 72: 305–306
 13. ซาไฟร์, วิลเลียม (1997-05-25) "พันธสัญญาเดิมใหม่". เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-12-06 . สืบค้นเมื่อ2019-12-06 ..
 14. แฮมิลตัน, มาร์ก. "จากพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูถึงพระคัมภีร์คริสเตียน: ชาวยิว คริสเตียน และพระวจนะของพระเจ้า" พีบีเอส . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-06-14 . สืบค้นเมื่อ11-11-2550 . นักวิชาการสมัยใหม่มักใช้คำว่า 'Hebrew Bible' เพื่อหลีกเลี่ยงคำสารภาพในพันธสัญญาเดิมและ Tanakh
 15. อเล็กซานเดอร์, แพทริค เอช; และคณะ สหพันธ์ (1999) คู่มือ SBL แห่งสไตล์ พีบอดี, แมสซาชูเซตส์: เฮนดริกสัน พี 17 (ส่วนที่ 4.3) ไอเอสบีเอ็น 978-1-56563-487-9.ดู Society of Biblical Literature: คำถามเกี่ยวกับฉบับดิจิทัลที่เก็บไว้ 2016-03-04 ที่Wayback Machine
 16. "การสแกนข้อความในพระคัมภีร์โบราณที่มนุษย์กลัวที่จะเปิด". เดอะนิวยอร์กไทมส์ . 5 มกราคม 2018. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2019 . สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2019 .
 17. กู๊ดแมน, มาร์ติน (2017) ประวัติศาสตร์ศาสนายูดาย . หนังสือเพนกวิน. พี 34. ไอเอสบีเอ็น 978-1-846-14155-3.
 18. คอลลินส์, จอห์น เจ. (2018) บทนำสู่พระคัมภีร์ฮีบรู (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3) มินนิอาโปลิส, สหรัฐอเมริกา: Fortress Press. พี 13. ไอเอสบีเอ็น 978-1-5064-4598-4.
 19. ↑ ab Goodman 2017, p. 38.
 20. คอลลินส์ 2018, หน้า. 13.
 21. กู๊ดแมน 2017, p. 23.
 22. คอลลินส์ 2018, หน้า 13–14.
 23. คอลลินส์ 2018, หน้า. 15.
 24. เดวีส์, ฟิลิป อาร์. (2001) "หลักการพระคัมภีร์ของชาวยิวในมุมมองทางวัฒนธรรม" ในแมคโดนัลด์ ลี มาร์ติน; แซนเดอร์ส, เจมส์ เอ. (บรรณาธิการ). การอภิปรายของ Canon นักวิชาการเบเกอร์ พี PT66. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4412-4163-4. ข้าพเจ้าสรุปร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆ มากมายว่าการแก้ไขรายการสารบบเป็นความสำเร็จของราชวงศ์ฮัสโมเนียนเกือบแน่นอน
 25. แมคโดนัลด์ แอนด์ แซนเดอร์ส, The Canon Debate , 2002, p. ฉบับที่ 5 อ้างถึงคือศาสนายิวและศาสนาคริสต์ของนอยสเนอร์ในยุคคอนสแตนตินหน้า 128–145 และMidrash ในบริบท: Exegesis in Formative Judaismหน้า 1–22
 26. คูแกน, ไมเคิล ดี. ; แชปแมน, ซินเธีย อาร์. (2018) พันธสัญญาเดิม: บทนำทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. หน้า 4–5. ไอเอสบีเอ็น 978-0190608651.
 27. คอลลินส์ 2018, หน้า. 5.
 28. คูแกนแอนด์แชปแมน 2018, p. 5.
 29. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909) ตำนานของชาวยิวเล่ม 1 IV : บทที่ XI Ezra เก็บถาวร 13-03-2020 ที่Wayback Machine (แปลโดยHenrietta Szold ) Philadelphia: Jewish Publication Society
 30. (บาวา บาทรา 14b–15a, ราชิถึงเมกิลลาห์ 3a, 14a)
 31. มิดราช โกเฮเลธ 12:12
 32. ตวัด เพจ เอช.; ไมแนตต์, แดเนียล เอส.; ครอว์ฟอร์ด, ทิโมธี จี. (1998) Masorah แห่ง Biblia Hebraica Stuttgartensia: บทนำและอภิธานศัพท์ที่มีคำอธิบายประกอบ พี 20. ไอเอสบีเอ็น 978-0802843630.
 33. จอห์น กิลล์ (1767) วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสมัยโบราณของภาษาฮีบรู: ตัวอักษร จุดสระ และสำเนียง จี.คีธ. หน้า 136–137.หน้า 250–255 ด้วย
 34. ↑ อับ ซัคเคอร์มันน์, กิลอัด (2020) การฟื้นฟู: จากปฐมกาลของชาวอิสราเอลสู่การฟื้นฟูภาษาในออสเตรเลียและที่อื่นๆ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0199812790. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-05-05 . สืบค้นเมื่อ2020-04-30 .
 35. มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าคินโนตในภาษาฮีบรู
 36. ↑ ab บาบิโลนทัลมุด , บาวา บาทรา 14b
 37. สวีต, เฮนรี บาร์เคลย์ (1902) บทนำสู่พันธสัญญาเดิมในภาษากรีก เคมบริดจ์: Macmillan และ Co. p. 200.
 38. ↑ ab Darshan, G. "หนังสือยี่สิบสี่เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูและวิธีเขียนแบบอเล็กซานเดรีย", ใน: MR Niehoff (ed.), Homer and the Bible in the Eyes of Ancient Interpreters: Between Literary and Religious Concerns (JSRC) 16), ไลเดน: Brill 2012, หน้า 221–44
 39. อพยพรับบาห์ 41:5; กันดารวิถี รับบาห์ 13:15, 14:4, 14:18, 15:22, 18:21; เพลงเพลงรับบาห์ 4:11; ปัญญาจารย์ รับบาห์ 12:11, 12:12; ทันฮูมากิ ทิซ่า 16:2, โครัค 12:1, วาเยเลค 1:1; เปสิกตะรับบาตี 3:1; เลคัค ทอฟปฐมกาล 49:8; กัลลาห์รับบาตี 10:14 ฯลฯ
 40. โจเซฟัส , ต่อต้านอาปิออน , 1:8; 2 Esdras 12:45, Origenด้วย
 41. התנ"ך שלנו
 42. ↑ ab "คู่มือโรงเรียนอิสราเอล (ทิเฟเรต)" มหาวิทยาลัยเยชิวา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-06-22 . สืบค้นเมื่อ2020-06-19 . .. ชั้นเรียนใน Chumash, Nach, Practical Halacha, Tefilla, ...
 43. "ใครกลัวการเปลี่ยนแปลง? ทบทวนหลักสูตรเยชิวาห์ใหม่" การกระทำของชาวยิว (OU ) เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-06-23 . สืบค้นเมื่อ2020-06-19 . รู้จักน้องแนชไม่ตื่นเต้นกับการเรียนของ ..
 44. ^ ab "Tova .. ใหม่ของเรา " เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-06-21 . สืบค้นเมื่อ2020-06-19 . โทวาเข้าร่วม..คณะฤดูใบไม้ร่วงนี้ในตำแหน่งครูแนช..โรงเรียนมัธยมหญิงล้วน
 45. รับบี อารเยห์ แคปแลน (1995) เดอะ ลิฟวิ่ง แนไอเอสบีเอ็น 978-1885-22007-3.
 46. ^ ครอบคลุมในหรือก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 (ดังนั้นจึงเป็นการทบทวน)
 47. เอสเธอร์, มาตุภูมิ, ชีร์ ฮาชิริม, เอชาและโคเฮเลส: มีการอ่านออกเสียงเหล่านี้ในธรรมศาลา แต่ละแห่งจะอ่าน ณ จุดใดจุดหนึ่งในรอบวันหยุดประจำปี
 48. มิชเลอิ . ไช ลาโมรา "เอชโคล"
 49. "NACH – ไช ลาโมราห์ – ทุกเล่ม". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-06-25 . สืบค้นเมื่อ2020-06-19 . คำอธิบาย. แนช เมทซูโดส บน ...
 50. ปีเตอร์ สไตน์เฟลส์ (15 กันยายน พ.ศ. 2550) "ความแตกต่างที่เข้ากันไม่ได้ในการตีความพระคัมภีร์" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2020 . ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์
 51. ไมเคิล มาสซิง (9 มีนาคม พ.ศ. 2545) "โตราห์ใหม่สำหรับจิตใจสมัยใหม่" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2010 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2020 . มนุษย์มากกว่าเอกสารศักดิ์สิทธิ์
 52. เดวิด พลอตซ์ (16 กันยายน พ.ศ. 2550) "การอ่านคือความเชื่อหรือไม่" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2020 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2020 . นักวิชาการสมัยใหม่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจเช่นกัน ... สร้างความไม่สงบให้กับชาวยิวที่เคร่งศาสนาที่สุด
 53. นาตาลี กิตเทลสัน (30 กันยายน พ.ศ. 2527) "ชาวยิวอเมริกันค้นพบออร์โธดอกซ์อีกครั้ง" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2020 . ในไม่ช้าศาสนายูดายก็กลายเป็นน้ำ
 54. ชัย โปตก (3 ตุลาคม พ.ศ. 2525) "ศิลปะที่ได้รับการดลใจจากพระคัมภีร์" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2020 . สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 . Song of Songs ... ดูหมิ่นโดยสิ้นเชิง .. ไม่สามารถเขียนโดยโซโลมอนได้
 55. มิทเชลล์ เฟิร์ส (11 มกราคม พ.ศ. 2561). หนังสือเล่มที่ 13 ของรับบี Hayyim Angel รวบรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Tanach ลิงค์ชาวยิวนิวเจอร์ซีย์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2023 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2020 .
 56. McGrath, Alister, Christian Theology , Oxford: Blackwell, 2011, หน้า 120, 123. ISBN 978-1444335149 
 57. คอลลินส์ 2018, หน้า. 2–5.
 58. ทอฟ, เอ็มมานูเอล (2008) พระคัมภีร์ฮีบรู พระคัมภีร์ภาษากรีก และคัมภีร์อัลกุรอาน ทูบิงเกน : มอร์ ซีเบค . ดอย :10.1628/978-3-16-151454-8. ไอเอสบีเอ็น 978-3-16-151454-8.
 59. MacCulloch, Diarmaid (2010) ศาสนาคริสต์: สามพันปีแรก หนังสือเพนกวิน. หน้า 66–69. ไอเอสบีเอ็น 978-1-101-18999-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2023-04-08 . สืบค้นเมื่อ2023-03-21 .

อ่านเพิ่มเติม

 • จอห์นสัน, พอล (1987) ประวัติศาสตร์ชาวยิว (ฉบับแรก ปกแข็ง) ลอนดอน: ไวเดนเฟลด์ และนิโคลสัน ไอเอสบีเอ็น 978-0-297-79091-4.
 • คุนทซ์, จอห์น เคนเนธ. ผู้คนแห่งอิสราเอลโบราณ: บทนำวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และความคิดในพันธสัญญาเดิมฮาร์เปอร์และโรว์1974 ISBN 0-06-043822-3 
 • ไลมาน, ซิด. การ Canonization ของพระคัมภีร์ฮีบรู (Hamden, CT: Archon, 1976)
 • เลเวนสัน, จอน. Sinai และ Zion: การเข้าสู่พระคัมภีร์ของชาวยิว (ซานฟรานซิสโก: Harper San Francisco, 1985)
 • มินคอฟฟ์, ฮาร์วีย์. "การค้นหาข้อความที่ดีกว่า" ทบทวนโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิล (ออนไลน์) . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ9 มิถุนายน 2554 .
 • ไม่, มาร์ติน . A History of Pentateuchal Traditions (1948; trans. โดย Bernhard Anderson; Atlanta: Scholars, 1981)
 • ชมิด, คอนราด. พันธสัญญาเดิม: ประวัติศาสตร์วรรณกรรม (Minneapolis: Fortress Press, 2012)

ลิงค์ภายนอก

 • Judaica Press การแปล Tanakh พร้อมคำอธิบายของ Rashi การแปล ความเห็นทั้งหมดของ Tanakh และRashi ออนไลน์ฟรี
 • Mikraot Gedolot (Rabbinic Bible) ที่ Wikisource ในภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง) และภาษาฮิบรู (ตัวอย่าง)
 • คู่มือการอ่าน Nevi'im และ Ketuvim - โครงร่างภาษาฮีบรูโดยละเอียดของหนังสือพระคัมภีร์โดยอิงตามความลื่นไหลตามธรรมชาติของข้อความ (แทนที่จะเป็นการแบ่งบท ) โครงร่างประกอบด้วยวงจรการเรียนรู้รายวัน และเนื้อหาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Seth (Avi) Kadish
 • โครงการพระคัมภีร์ฮีบรู Tanakh— โครงการออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข้อความวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์ฮีบรูด้วยเวอร์ชันโบราณที่สำคัญ (Samaritan Pentateuch, Masoretic Text, Targum Onkelos, Samaritan Targum, Septuagint, Peshitta, Aquila of Sinope, Symmachus, Theodotion, Vetus Latina, และภูมิฐาน) ควบคู่ไปกับการแปลภาษาอังกฤษใหม่สำหรับแต่ละเวอร์ชัน พร้อมด้วยเครื่องมือสำคัญที่ครอบคลุมและคำอธิบายที่เป็นข้อความสำหรับทุกท่อน
0.099807977676392