โรงเรียนและสาขาอิสลาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในศาสนาอิสลามมีสามประเภทแบบดั้งเดิมของโรงเรียน: โรงเรียนนิติศาสตร์ , โรงเรียนธรรมหรือAqidah (ลัทธิศาสนศาสตร์) และSufi สั่ง มีหลายนิกายและกลุ่มที่มีความเข้าใจในศาสนาอิสลามต่างกัน ทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดคือสุหนี่และชิอาจมีสาขาภายในแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ภายในอิสลามสุหนี่มีกลุ่มต่างๆ เช่นBarelvi , Deobandi , Najdi Salafiเป็นต้น ความแตกต่างบางประการเหล่านี้ย้อนกลับไปในศตวรรษแรกหลังจากการถือกำเนิดของศาสนาอิสลาม (เช่นสุหนี่และชิ ) ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ (เช่นBarelvi , Deobandi , Wahhabism , ฯลฯ )

กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมีขนาดใหญ่มาก (เช่นซุน ) หรือมีขนาดค่อนข้างเล็ก ( Zaydis , Ibadism ) ขนาดคือไม่มีการกระจายในหมู่กลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่ในศาสนาอิสลามความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและสาขา (เช่นAsh'ariและMaturidi ) อาจไม่เป็นที่รู้จักและเข้าใจอย่างเหมาะสมแม้แต่มุสลิมนอกวงการวิชาการและวิชาการ ในทางตรงกันข้าม ความแตกต่างบางอย่างได้กระตุ้นให้เกิดความหลงใหลมากพอที่จะส่งผลให้เกิดการนองเลือดในบางครั้งในประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิม นอกจากนี้ยังมีขบวนการทางอุดมการณ์ที่ไม่เป็นทางการ (เช่นลัทธิอิสลามสมัยใหม่และลัทธิอิสลาม ) กลุ่มที่มีองค์กรปกครอง ( Nation of Islam)) และกลุ่มที่ถือว่าเบี่ยงเบนและไม่ใช่มุสลิมอย่างแท้จริงโดยกลุ่มอิสลามอื่นๆ ( Alawites , Ahmadiyya )

ภาพรวม

แผนภาพแสดงสาขาของSunnism , ชิ ism , Ibadism , Quranism , มุสลิมไม่ใช่นิกาย , Mahdavia , Ahmadiyyaและผู้นับถือมุสลิม

ความแตกต่างดั้งเดิมระหว่างซุนนิสและชีอะห์อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้สืบทอดคนแรกที่แท้จริงของมูฮัมหมัด ชีอะห์เชื่อว่าอาลี บิน อบีฏอลิบเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของมูฮัมหมัดขณะที่ซุนนีถือว่าอาบูบักร์ดำรงตำแหน่งนั้น กลุ่ม Khawarij แยกตัวจากทั้งชีอะห์และซุนนีในช่วงFitna ครั้งแรก (สงครามกลางเมืองอิสลามครั้งแรก) และต่อมาก็ต่อต้านทั้งชีอะและซุนนีซึ่งมักใช้ความรุนแรง

นอกจากนี้ อิสลามสุหนี่และชิอาอิสลามยังมีความแตกต่างอยู่หลายประการ มุสลิมสุหนี่ถูกแยกออกเป็นสี่โรงเรียนหลักของกฎหมายคือคอร์ส , มาลิกี , Shafi ฉัน , Hanbaliโรงเรียนเหล่านี้ตั้งชื่อตามAbu Hanifa , Malik ibn Anas , al-Shafi'iและAhmad ibn Hanbalตามลำดับ[1]

ชิมุสลิมในมืออื่น ๆ จะถูกแยกออกเป็นสามนิกายสำคัญ: Twelvers , อิสมาและZaydisชาวชีอะส่วนใหญ่เป็นชาวสิบสอง (ประมาณการในปี 2555 ระบุว่า 85% ของชาวชีอะเป็นชาวสิบสอง) [2]เท่าที่คำว่า "ชีอะ" มักหมายถึงชาวสิบสองโดยปริยาย ทั้งหมดหลัก Twelver ชิมุสลิมตามโรงเรียนเดียวกันของความคิดที่โรงเรียน Jafari ของความคิด (ชื่อฟาร์ as-Sadiq , [1]หกชิอิหม่าม ) ผู้ก่อตั้งสำนักความคิดสุหนี่ทั้งสี่คนได้รับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน Jafar as-Sadiq [ ต้องการการอ้างอิง ]

Zaydis หรือที่รู้จักในชื่อ Fivers ตามโรงเรียนแห่งความคิด Zayidi (ตั้งชื่อตามZayd ibn Ali ) [1] Isma'ilismเป็นหน่อของชิมุสลิมอื่นที่แยกมาเป็นNizari ไมร์ลี่ย์และMusta'līลี่ย์แล้วMustaaliแบ่งออกเป็นHafiziและTaiyabi อิสมา[3] Tayyibi อิสยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "Bohras" เป็นแยกระหว่างDa'udi Bohras , Sulaymani Bohras และAlavi Bohras [4]

ในทำนองเดียวกันKharijitesถูกแบ่งออกเป็นห้าแรกสาขาที่สำคัญ: Sufris , Azariqa , Najdat , AdjaritesและIbadis ในจำนวนนี้ อิบาดิสเป็นสาขาเดียวที่รอดตายของชาวคาริจิ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดังกล่าวโรงเรียนใหม่ของความคิดและการเคลื่อนไหวเช่นQuranist มุสลิมและแอฟริกันอเมริกันมุสลิมต่อมาโผล่ออกมาเป็นอิสระ [5]

ฝ่ายนิกาย

สุหนี่ อิสลาม

อิสลามสุหนี่หรือที่รู้จักในชื่อ อะห์ล อัส-ซุนนะห์ วะลจามาห์หรือเรียกง่ายๆว่า อะห์ลอัส-ซุนนะฮ์เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาอิสลามซึ่งประกอบด้วยประมาณ 90% ของประชากรมุสลิมในโลก คำว่าซุนนีมาจากคำว่าซุนนะฮ์ซึ่งหมายถึงคำสอนและการกระทำหรือตัวอย่างของเศาะฮาบะและศาสดามูฮัมหมัดของอิสลาม

ชาวซุนนีเชื่อว่ามูฮัมหมัดไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อนำกลุ่มอุมมะห์มุสลิม(ชุมชน) มุสลิมโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะตาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาเห็นด้วยกับการเลือกตั้งส่วนตัวของอาบู บักร์ สหายคนแรก[6] [7]ชาวมุสลิมสุหนี่ถือว่ากาหลิบสี่คนแรก (Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan และ Ali ibn Abi Talib) เป็น " al-Khulafā'ur-Rāshidūn " หรือ "The Rightly Guided Caliphs" สุหนี่ยังเชื่อว่าตำแหน่งของกาหลิบอาจบรรลุตามระบอบประชาธิปไตยโดยได้รับคะแนนเสียงข้างมาก แต่หลังจากราชิดุน ตำแหน่งก็กลายเป็นการปกครองของราชวงศ์โดยสืบเชื้อสายมาจากการแบ่งแยกที่เริ่มโดยเมยยาดและคนอื่น ๆ. หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในปี พ.ศ. 2466 ไม่เคยมีกาหลิบอื่นใดในโลกมุสลิมมาก่อน

ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา สาวกของนิกายสุหนี่คลาสสิกด้านนิติศาสตร์และกาลาม (เทววิทยาที่มีเหตุผล) ฝ่ายหนึ่งและพวกอิสลามิสต์และสะละฟีเช่นวะฮาบีและอะห์เลหะดีษซึ่งติดตามการอ่านตามตัวอักษรของแหล่งข้อมูลอิสลามยุคแรกๆ ได้อ้างข้อโต้แย้งที่แข่งขันกัน เพื่อเป็นตัวแทนของสุหนี่อิสลามดั้งเดิม[8]กระแสอิสลามแบบโฟนโฟนของประเภทเดิมบางครั้งเรียกว่า "อิสลามดั้งเดิม" [9] [10] อิสลามสมัยใหม่เป็นหน่อของสะละฟีขบวนการที่พยายามผสมผสานความทันสมัยเข้ากับศาสนาอิสลามโดยได้รับอิทธิพลบางส่วนจากความพยายามที่จะรื้อฟื้นแนวคิดของโรงเรียนMu'tazilaโดยนักวิชาการเช่นMuhammad Abduh ในยุคปัจจุบัน

ชีอะห์ อิสลาม

ชีอะอิสลามเป็นนิกายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยประมาณ 10% [11]ของประชากรมุสลิมทั้งหมด[12]แม้ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยในโลกมุสลิมชิมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ของประชากรมุสลิมในอิหร่าน , อิรัก , เลบานอน , บาห์เรนและอาเซอร์ไบจานเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยอย่างมีนัยสำคัญในซีเรีย , ตุรกี , เอเชียใต้ , เยเมนและซาอุดิอาระเบียและอื่น ๆ บางส่วนของอ่าวเปอร์เซีย[13]

นอกจากเชื่อในอำนาจของอัลกุรอานและคำสอนของมูฮัมหมัดแล้ว ชีอะห์เชื่อว่าครอบครัวของมูฮัมหมัดคืออะห์ล อัลบัยต์ ("คนในบ้าน") รวมทั้งลูกหลานของเขาที่รู้จักกันในชื่ออิหม่ามมีอำนาจพิเศษทางจิตวิญญาณและการเมืองเหนือ ชุมชน[14]และเชื่อว่าAli ibn Abi Talibลูกพี่ลูกน้องและลูกเขยของมูฮัมหมัดเป็นอิหม่ามคนแรกและเป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องของมูฮัมหมัดและด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธความชอบธรรมของสามราชิดุนกาหลิบแรก [15]

ศาสนาอิสลามของชีอะห์นั้นกว้างและมีกลุ่มต่างๆ มากมาย มีความเชื่อทางเทววิทยาของชีอะมากมาย สำนักวิชานิติศาสตร์ ความเชื่อทางปรัชญา และการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณ

นิกายย่อยที่สำคัญ

 • Twelversเชื่อในสิบสองอิและเป็นโรงเรียนเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับสุนัตสิบสองสืบทอดที่มูฮัมหมัดกล่าวว่าเขาจะต้องสืบทอดสิบสอง ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงAleviและBektashiโรงเรียน
 • Ismailismรวมทั้งNizārī , Sevener , Mustaali , Dawoodi Bohra , Hebtiahs Bohra , Sulaimani BohraและAlavi Bohraย่อย ได้แก่
 • Zaidiyyahในอดีตมาจากลูกน้องของเซดอัชชะฮีด ในโลกสมัยใหม่ พวกเขา "อยู่รอดได้เฉพาะในเยเมนตอนเหนือเท่านั้น" [16]แม้ว่าพวกเขาจะเป็นนิกายชีอะ "ในยุคปัจจุบัน" พวกเขาได้ "แสดงแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปสู่กระแสหลักของสุหนี่" [16]
 • Alawitesเป็นศาสนาที่แตกต่างกันที่พัฒนาขึ้นในวันที่ 9 / ศตวรรษที่ 10 ในอดีต นักวิชาการชาวชีอะสิบสองคน (เช่น เชค ตูซี ) ไม่ได้ถือว่าชาวอะลาไวต์เป็นชาวมุสลิมชีอะ ขณะที่ประณามความเชื่อนอกรีตของพวกเขา (17) อิบนุตัยมียะห์ยังชี้ให้เห็นว่าชาวอาลาวีไม่ใช่ชาวชีอะ [18]
 • Druzeเป็นศาสนาแบบดั้งเดิมที่แตกต่างกันที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นหน่อของ Ismailism ส่วนใหญ่Druzeไม่ได้ระบุว่าเป็นชาวมุสลิม , [19] [20] [21] [22] Druze ยังไม่ถือว่าเป็นชาวมุสลิมโดยผู้ที่อยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามดั้งเดิมของความคิด (ดูศาสนาอิสลามและ Druze ) [23] [24] [25] อิบัน Taymiyyahยังชี้ให้เห็นว่า Druze ไม่ได้ชาวมุสลิมและไม่ใช่ 'อาห์มัดอัลKitāb ( คนอ่าน ) หรือmushrikinค่อนข้างที่พวกเขาkuffar ( Infidel ) (26)[27] [28] [29]

การเคลื่อนไหวของ Ghulat ในประวัติศาสตร์

กลุ่มมุสลิมที่ทั้งเหตุผลลักษณะของพระเจ้าตัวเลขจากประวัติศาสตร์อิสลามบางคน (โดยปกติจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของมูฮัมหมัดครอบครัว 's, อาห์มัดอัล Bayt ) หรือความเชื่อถือถือว่าเบี่ยงเบนโดยหลักธรรมชิฉันถูกเรียกว่าฆุลาต [30]

คอริจิเต อิสลาม

Kharijite (ตัวอักษร "ผู้ที่ถอนตัว") เป็นนิกายสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างแรก Fitnaการต่อสู้ในการเป็นผู้นำทางการเมืองมากกว่าชุมชนมุสลิมต่อไปนี้การลอบสังหารใน 656 ของกาหลิบสามUthman [31] ชาวคาริจิแต่เดิมสนับสนุนหัวหน้าศาสนาอิสลามของอาลี แต่หลังจากนั้นก็ต่อสู้กับเขาและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการทรมานในขณะที่เขากำลังละหมาดในมัสยิดคูฟา แม้ว่าจะมีกลุ่ม Kharijite หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Kharijite อยู่ไม่กี่กลุ่ม แต่บางครั้งคำนี้ก็ใช้เพื่อแสดงถึงชาวมุสลิมที่ปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับคนที่พวกเขาไม่เห็นด้วย

Sufrisเป็นนิกายย่อยที่สำคัญของ Kharijite ในศตวรรษที่ 7 และ 8 และเป็นส่วนหนึ่งของ Kharijite นุกรีเป็นนิกายย่อยของซูฟริส Harūrīsเป็นนิกายมุสลิมยุคแรกจากยุคของสี่กาหลิบที่ถูกต้อง (632–661 CE) ได้รับการตั้งชื่อตามผู้นำคนแรกของพวกเขา Habīb ibn-Yazīd al-Harūrī Azariqa , Najdatและ Adjarites เป็นนิกายย่อย

อิบาดี

นิกายย่อยของ Kharijite เดียวในปัจจุบันคือIbadismซึ่งพัฒนามาจากศตวรรษที่ 7 ขณะนี้มีกลุ่ม Ibadi ที่แยกตามภูมิศาสตร์สองกลุ่ม - ในโอมานในอาระเบียซึ่งพวกเขาประกอบขึ้นเป็นประเทศส่วนใหญ่ และในแอฟริกาเหนือที่ซึ่งประกอบเป็นชนกลุ่มน้อยในแอลจีเรีย ตูนิเซีย และลิเบีย เช่นเดียวกับนิกายมุสลิมเล็กๆ อีกนิกายZaidiyyah "ในยุคปัจจุบัน" พวกเขา "แสดงให้เห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง" ที่จะเคลื่อนไหวตามศาสนาสุหนี่[16]ซึ่งครองโลกมุสลิมในขนาด

กลุ่มนิกายที่สูญพันธุ์

มูริจิเต อิสลาม

Muriite (ตามตัวอักษร "พวกที่เลื่อน") เป็นนิกายที่สูญพันธุ์ซึ่งมีต้นกำเนิดในช่วงหัวหน้าศาสนาอิสลามของ Uthman และ Ali ชาวมูริจิต่อต้านชาวคาริจิและหลักคำสอนของมูริจิระบุว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจในการตัดสินว่าใครเป็นมุสลิมที่แท้จริงและใครไม่ใช่ และมุสลิมควรพิจารณาว่าชาวมุสลิมคนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน [32]สองนิกายย่อย Murijite ที่สำคัญคือ Karamiya และ Sawbanyya [33]

มุตาซิลา อิสลาม

Mutazila (ตามตัวอักษร "ผู้ที่ถอนกำลัง") เป็นนิกายที่สูญพันธุ์ซึ่งปรากฏในข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของอาลีหลังจากการลอบสังหาร Uthman Mutazila เป็นคนที่จะไม่ประณามหรือลงโทษ Ali หรือคู่ต่อสู้ของเขา แต่เอาตำแหน่งตรงกลางระหว่างเขากับคู่ต่อสู้ของเขา [34] Bishriyya เป็นนิกายย่อยที่สำคัญ

คำสั่งของซูฟี

ผู้นับถือมุสลิมเป็นศาสนาอิสลามลึกลับ - นักพรตมิติและตัวแทนจากโรงเรียนหรือคำสั่งที่รู้จักในฐานะtasawwuf I- tariqah มันถูกมองว่าเป็นแง่มุมของการสอนอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการทำให้บริสุทธิ์ภายในตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่แง่มุมทางจิตวิญญาณที่มากขึ้นของศาสนา Sufis มุ่งมั่นที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากพระเจ้าโดยใช้ "ปัญญาที่สัญชาตญาณและอารมณ์" ที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ [35]

รายการต่อไปนี้มีคำสั่ง Sufi ที่โดดเด่นบางส่วน:

 • Azeemiyyaเพื่อก่อตั้งขึ้นในปี 1960 โดยQalandar บาบา Auliyaยังเป็นที่รู้จักไซมูฮัมหมัด Azeem Barkhia
 • Bektashiเพื่อก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยนักบุญอิสลามฮาจิเบ็คทาชเวลี่และมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงระยะเวลาของ formulative โดยHurufiอาลีอัล'Ala ในศตวรรษที่ 15 และการปรับโครงสร้างองค์กรโดยบาลมสุลตานในศตวรรษที่ 16 เพราะยึดมั่นในสิบสองอิมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มTwelverชิมุสลิม [ ต้องการการอ้างอิง ]
 • Chishtiสั่งซื้อ ( เปอร์เซีย : چشتیہ ) ก่อตั้งขึ้นโดย ( ซิม ) อาบูอิสฮัก Shami ( "ซีเรีย"; เสียชีวิต 941) ที่นำผู้นับถือมุสลิมไปยังเมืองของChishtบาง 95 ไมล์ทางตะวันออกของแรตในปัจจุบันวันอัฟกานิสถาน ก่อนจะกลับไปลิแวนต์ Shami ริเริ่มการฝึกอบรมและลงมติเป็นเอกฉันท์บุตรชายของท้องถิ่นประมุข (ควาจา)อาบูอาห์หมัด Abdal (เสียชีวิต 966) ภายใต้การนำของลูกหลานของ Abu ​​Ahmad ชาวChishtiyyaตามที่พวกเขารู้จัก มีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะระเบียบลึกลับของภูมิภาค ผู้ก่อตั้งคณะChishtiในเอเชียใต้คือMoinuddin Chishti.
 • Kubrawiyaเพื่อก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยNajmuddin KubraในBukharaในวันที่ทันสมัยอุซเบกิ (36)
 • Mevleviเพื่อเป็นที่รู้จักกันดีในเวสต์ว่า "วง dervishes"
 • Mourideเป็นที่โดดเด่นมากที่สุดในประเทศเซเนกัลและแกมเบียมีสำนักงานใหญ่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของTouba เซเนกัล [37]
 • Naqshbandiเพื่อก่อตั้งขึ้นในปี 1380 โดยบาฮาอัดดินนัชบนด์ บัคารี บางคนถือกันว่าเป็นคำสั่งที่ "มีสติ" ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องdhikr ที่เงียบ(การระลึกถึงพระเจ้า) มากกว่ารูปแบบการเปล่งเสียงของ dhikr ทั่วไปในคำสั่งอื่น ๆSüleymaniและKhalidiyya คำสั่งซื้อหน่อของการสั่งซื้อ Naqshbandi
 • นิมาตุลลอฮ์เป็นนิกายซูฟีที่แพร่หลายที่สุดในเปอร์เซียในปัจจุบัน ก่อตั้งโดยShah Ni'matullah Wali (d. 1367) ก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงจากมรดกของเขาในวงMa'rufiyyah [38]มีหลาย suborders ในการดำรงอยู่ในวันนี้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดและมีอิทธิพลในเวสต์ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของจาวาดเนอร์บาคชที่นำคำสั่งไปทางทิศตะวันตกต่อไป 1979 ปฏิวัติอิหร่าน
 • Noorbakshiaสั่งซื้อ[39]นอกจากนี้ยังเรียกว่า Nurbakshia, [40] [41] การเรียกร้องที่จะติดตามเชื้อสายจิตวิญญาณของตนโดยตรงและโซ่ (silsilah) เพื่อศาสดาของศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดผ่านอาลีโดยวิธีการAli Al-Ridha คำสั่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Nurbakshi หลังจากShah Syed Muhammad Nurbakhsh Qahistaniซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งKubrawiya
 • คำสั่ง Oveysi (หรือ Uwaiysi) อ้างว่าได้รับการก่อตั้งเมื่อ 1,400 ปีก่อนโดยUwais al-Qarniจากเยเมน
 • Qadiriเพื่อเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุด Sufi สั่ง มันล้วนมาจากชื่ออับดุลกอดีร์ Gilani (1077-1166), พื้นเมืองของจังหวัดอิหร่านGilanการสั่งซื้อที่เป็นหนึ่งในแพร่หลายมากที่สุดของ Sufi สั่งในโลกอิสลามและสามารถพบได้ในเอเชียกลาง , ตุรกี, คาบสมุทรบอลข่านและมากของตะวันออกและแอฟริกาตะวันตก Qadiriyyah ไม่ได้พัฒนาหลักคำสอนหรือคำสอนที่โดดเด่นใด ๆ นอกศาสนาอิสลามกระแสหลัก พวกเขาเชื่อในหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม แต่ตีความผ่านประสบการณ์ลึกลับBa'Alawiเพื่อเป็นหน่อของQadiriyyah
 • Senussiเป็นคำสั่ง Sufi ศาสนาการเมืองที่จัดตั้งขึ้นโดยมูฮัมหมัดอาลี-Senussi As-Senussi ก่อตั้งขบวนการนี้เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ulemaของอียิปต์. [42]
 • Shadhiliเพื่อก่อตั้งโดยอาบู-l-ฮัสซันเถ้า Shadhili ผู้ติดตาม ( muridsอาหรับ: ผู้แสวงหา) ของ Shadhiliyya มักรู้จักกันในชื่อ Shadhilis [43] [44]
 • Suhrawardiyyaการสั่งซื้อ ( อาหรับ : سهروردية ) เป็นคำสั่ง Sufi ที่ก่อตั้งโดยอาบูอัลนาจิบอัล Suhrawardi (1097-1168)
 • Tijaniyyahเพื่อแนบความสำคัญขนาดใหญ่เพื่อวัฒนธรรมและการศึกษาและเน้นการยึดเกาะของแต่ละศิษย์ ( murid )

คณะนิติศาสตร์

แผนที่โรงเรียนนิติศาสตร์โลกมุสลิม [45]

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนิติศาสตร์ที่รู้จักในฐานะmadhhabsแตกต่างกันในวิธีการที่พวกเขาใช้ของพวกเขาที่จะได้รับมติจากคัมภีร์กุรอานและสุนัต

ซุนนี

ในแง่ของหลักนิติศาสตร์ทางศาสนา ( เฟคห์ ) ลัทธิซุนนีมีสำนักคิดหลายแห่ง ( madhhab ) เช่น:

 • คอร์สโรงเรียนก่อตั้งโดยอาบูนิฟาใช้นูชาย
 • มาลิกีโรงเรียนก่อตั้งโดยมาลิกอิบันอนัส
 • Shafi ฉันโรงเรียนก่อตั้งโดยมูฮัมหมัดอิบันไอดริสเถ้า -Shafi ฉัน
 • Hanbaliโรงเรียนก่อตั้งโดยอาหมัดอิบัน Hanbal
 • ZahiriโรงเรียนหรืออัลẒāhirīyyahก่อตั้งโดยดาวัดอัลซาฮิริ บางคนคิดว่ามันเป็นมัซฮับที่ห้า แต่บางคนไม่

เคลื่อนไหว Salafiเป็นสาขาการปฏิรูปหรือการเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูมุสลิมสุหนี่ที่ไม่เชื่อในอย่างเคร่งครัดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งmadhhab ซึ่งรวมถึงขบวนการวะฮาบี หลักคำสอนของอิสลามและขบวนการทางศาสนาที่ก่อตั้งโดยมูฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮาบและขบวนการอะห์เลหะดีษที่ผู้ติดตามเรียกตนเองว่าอาห์ล อัล-หะดิษในขณะที่คนอื่นๆ ถือว่าพวกเขาเป็นสาขาหนึ่งของขบวนการซาลาฟีหรือวะฮาบี

ชีอะฮ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ที่สำคัญของชีอะห์คือโรงเรียนจาฟารีหรืออิมามี[46]มันถูกแบ่งออกเป็นสองสาขาต่อไป คือโรงเรียนUsuliซึ่งสนับสนุนการออกกำลังกายของijtihad , [47]และโรงเรียนAkhbariซึ่งถือประเพณี ( aḵbār ) ของอิหม่ามเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางศาสนาหลัก[48]โรงเรียนไมเนอร์รวมIsma'iliโรงเรียน ( Musta'lī - ฟาติมิด Ṭayyibi Ismā'īlīyah ) และZaydiโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิติศาสตร์สุหนี่[46] [49] [50]

อิบาดี

เฟคห์หรือนิติศาสตร์ของIbadisค่อนข้างง่าย อัลกุรอานและหะดีษได้รับมอบอำนาจโดยเด็ดขาด นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการยอมรับบนพื้นฐานของกิยาส (การให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบ) ถูกปฏิเสธว่าเป็นบิดอะห์ (นอกรีต) โดยอิบาดิส แตกต่างจากที่คนส่วนใหญ่ของนิส[51]แต่เห็นด้วยกับ Shi'ites มากที่สุด[52]และZahiriและต้นHanbaliโรงเรียน Sunnism [53] [54] [55]

โรงเรียนศาสนศาสตร์อิสลาม

Aqidahเป็นคำในศาสนาอิสลามหมายถึง "ลัทธิ " หลักคำสอนหรือบทความแห่งศรัทธา [56] [57]มีสำนักวิชาเทววิทยาอิสลามอยู่หลายแห่ง ซึ่งไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ประเด็นหลักของการถกเถียงศาสนศาสตร์ในศาสนาอิสลามได้รวมชะตากรรมและเจตจำนงเสรีที่ธรรมชาติของคัมภีร์กุรอานธรรมชาติของคุณลักษณะของพระเจ้า ,ชัดเจนและลึกลับความหมายของพระคัมภีร์และบทบาทของเหตุผลวิภาษในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

ซุนนี

คลาสสิก

ลามเป็นปรัชญาอิสลามของการแสวงหาหลักการเทววิทยาผ่านตรรกวิทยา ในภาษาอาหรับคำนี้หมายถึง "คำพูด/คำ" อย่างแท้จริง นักวิชาการของลามจะเรียกว่าเป็น mutakallim (นักบวชมุสลิมพหูพจน์ mutakallimūn ) มีโรงเรียนหลายแห่งของ Kalam โรงเรียนหลักคือโรงเรียน Ash'ariและ Maturidiในศาสนาอิสลามสุหนี่

อาชารี

Ash'arismเป็นโรงเรียนธรรมก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยอาบูอัลฮะซันอัลแอชอารีย์ ทัศนะของชาวอาชาไรต์คือความเข้าใจในธรรมชาติและพระลักษณะเฉพาะของพระเจ้านั้นเกินความสามารถของมนุษย์

มาตูริดี

Maturidismเป็นโรงเรียนสอนเทววิทยาที่ก่อตั้งโดยAbu Mansur Al Maturidiซึ่งเป็นโรงเรียนที่แตกต่างจากโรงเรียน Ash'ari จุดที่แตกต่างคือธรรมชาติของความเชื่อและที่มาของเหตุผลของมนุษย์ Maturidis ระบุว่าความเชื่อ ( iman ) ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ยังคงคงที่ เป็นความกตัญญู ( ตักวา ) ซึ่งเพิ่มขึ้นและลดลง Ash'aris กล่าวว่าความเชื่อนั้นเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างแท้จริง มาตูริดิสกล่าวว่าจิตใจของมนุษย์ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือสามารถค้นพบว่าบาปที่สำคัญกว่าบางอย่าง เช่น แอลกอฮอล์หรือการฆาตกรรมนั้นชั่วร้ายโดยปราศจากความช่วยเหลือจากการเปิดเผย Ash'aris กล่าวว่าจิตใจของมนุษย์โดยลำพังไม่สามารถรู้ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่ว ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีการเปิดเผยจากสวรรค์

เทววิทยาดั้งเดิม

ศาสนศาสตร์อนุรักษนิยมซึ่งบางครั้งเรียกว่าโรงเรียนอาธารี ได้ชื่อมาจากคำว่า "ประเพณี" เป็นคำแปลของหะดีภาษาอาหรับ หรือจากคำภาษาอาหรับ อาธาร์ซึ่งหมายถึง "การบรรยาย" ลัทธิอนุรักษนิยมคือการหลีกเลี่ยงการเจาะลึกการเก็งกำไรทางเทววิทยาอย่างกว้างขวาง พวกเขาพึ่งพาอัลกุรอ่าน ซุนนะฮฺ และคำกล่าวของเศาะฮาบะฮ์ โดยมองว่านี่เป็นทางสายกลางที่คุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นที่ยอมรับโดยไม่สงสัยในธรรมชาติของพวกเขา ( บิลาคัยฟ ) Ahmad ibn Hanbalถือได้ว่าเป็นผู้นำของลัทธิอนุรักษนิยม ทันสมัยSalafiบริษัท ร่วมการเคลื่อนไหวของตัวเองกับ Atharis [58] [59] [60][61]

มุตาซิลา

ศาสนศาสตร์Mu'tazilaเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 8 ในal-Basrahเมื่อWasil ibn AtaออกจากบทเรียนการสอนของHasan al-Basriหลังจากข้อพิพาทด้านศาสนศาสตร์ เขาและผู้ติดตามของเขาขยายเรื่องตรรกะและเหตุผลนิยมของปรัชญากรีกโดยพยายามรวมเข้ากับหลักคำสอนของอิสลามและแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเข้ากันได้โดยเนื้อแท้ มุตาซีลีอภิปรายคำถามเชิงปรัชญา เช่น ว่าอัลกุรอานถูกสร้างขึ้นหรือชั่วนิรันดร์ ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงสร้างความชั่วร้ายหรือไม่ประเด็นเรื่องพรหมลิขิตกับเจตจำนงเสรีไม่ว่าคุณลักษณะของพระเจ้าในอัลกุรอานจะถูกตีความโดยเปรียบเทียบหรือตามตัวอักษรหรือไม่ และไม่ว่าผู้เชื่อในบาปจะได้รับการลงโทษนิรันดร์ในนรกหรือไม่

มุรญีอะฮ์

Murji'ahเป็นชื่อของขบวนการทางการเมือง-ศาสนาในยุคแรกๆ ซึ่งหมายถึงผู้ที่ระบุถึงความศรัทธา ( iman ) ด้วยความเชื่อในการยกเว้นการกระทำ [62]

ก็อดริยะฮ์

Qadariyyahเป็นคำที่ใช้เรียกนักศาสนศาสตร์อิสลามยุคแรกๆ ที่เสื่อมเสีย ซึ่งอ้างว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรี ซึ่งการออกกำลังกายทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ให้เหตุผลในการลงโทษจากสวรรค์ และยกโทษให้พระเจ้าที่รับผิดชอบต่อความชั่วร้ายในโลก [63] [64]บางส่วนของคำสอนของพวกเขาถูกนำมาใช้ในภายหลังโดยMu'tazilisและปฏิเสธโดยAsh'aris [63]

ญะบรียะฮ์

ตรงกันข้ามกับQadariyyah ตรงที่ Jabriyah เป็นโรงเรียนปรัชญาอิสลามยุคแรกๆ ที่มีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์ถูกควบคุมโดยโชคชะตาโดยไม่มีทางเลือกหรือเจตจำนงเสรี โรงเรียน Jabriya เกิดขึ้นในระหว่างราชวงศ์เมยยาดในท้องเสียตัวแทนคนแรกของโรงเรียนนี้คือ Al-Ja'd ibn Dirham ซึ่งถูกประหารชีวิตในปี 724 [65]คำนี้มาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับ jbr ในแง่ที่ให้ความหมายของคนที่ถูกบังคับหรือบังคับโดยโชคชะตา[66]คำว่าจาบรียะฮ์ยังเป็นคำที่ใช้กันอย่างเสื่อมเสียโดยกลุ่มอิสลามต่าง ๆ ที่พวกเขาถือว่าผิด[67] The Ash'ariyahใช้คำว่า Jabriyah ในตอนแรกเพื่ออธิบายสาวกของJahm ibn Safwanที่เสียชีวิตในปี 746 โดยถือว่าศรัทธาของพวกเขาเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง Qadariyah และ Jabriya ในทางกลับกันMu'tazilahถือว่า Ash'ariyah เป็น Jabriyah เพราะในความเห็นของพวกเขาพวกเขาปฏิเสธหลักคำสอนดั้งเดิมของเจตจำนงเสรี [68]ชิใช้คำ Jabriyah เพื่ออธิบายAsh'ariyahและHanbalis [69]

ญะมียะฮ์

Jahmisเป็นผู้ติดตามที่ถูกกล่าวหาจากอิสลามต้นนักบวชJahm ถัง Safwanที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอัลฮาริ ธ ไอบีเอ็น ซุเราจ เขาเป็นเลขชี้กำลังของการกำหนดระดับสุดโต่งตามที่มนุษย์กระทำเพียงเชิงเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับที่ดวงอาทิตย์กระทำหรือทำอะไรบางอย่างเมื่อพระอาทิตย์ตก [70]

บาเณิยะฮ์

Batiniyyahเป็นชื่อที่กำหนดให้ประเภท allegoristic ของการตีความพระคัมภีร์การพัฒนาในบางกลุ่มชิเน้นBatin (ขาเข้าลึกลับ) ความหมายของข้อความ มันถูกเก็บรักษาไว้โดยIsma'ilismทุกสาขาและหน่อของDruze Alevism , Bektashism และศาสนาพื้นบ้าน , HurufisและAlawitesฝึกระบบการตีความที่คล้ายคลึงกัน [71]

การเคลื่อนไหวภายหลัง

ขบวนการแอฟริกัน-อเมริกัน

ทาสจำนวนมากที่นำมาจากแอฟริกาไปยังซีกโลกตะวันตกเป็นมุสลิม แม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ว่าศาสนาอิสลามเป็นทาสไม่รอดที่ผ่านมาปี 1920 [72]ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเห็นการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวของอิสลามที่แตกต่างกันภายในชุมชนแอฟริกันอเมริกันเช่นที่วัดวิทยาศาสตร์มัวร์ของอเมริกาและประเทศอิสลามพวกเขาพยายามที่จะกำหนดมรดกอิสลามให้กับชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำคัญกับแง่มุมทางเชื้อชาติ[73] (ดูชาตินิยมผิวดำ ) ขบวนการมุสลิมผิวดำเหล่านี้มักจะแตกต่างอย่างมากในหลักคำสอนจากกระแสหลัก พวกเขารวมถึง:

ขบวนการอะมาดิยะฮ์ในอิสลาม

Ahmadiyya เคลื่อนไหวในศาสนาอิสลามก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดียในปี 1889 โดยมีร์ซากูห์อาหมัดของQadianที่อ้างว่าเป็นสัญญาอัล ( " สองมาของพระเยซูคริสต์ ") ซึ่งเป็นมะห์รอคอยโดยชาวมุสลิมเช่นเดียวกับ'ผู้ใต้บังคับบัญชา' หมอดูไป ศาสดามูฮัมหมัด. [79] Ahmadis เชื่อว่าเป็นงานของ Mirza Ghulam Ahmad ในการฟื้นฟู Sharia ดั้งเดิมที่มอบให้กับ Muhammad โดยนำUmmahกลับไปสู่อิสลาม "ที่แท้จริง" และเอาชนะการโจมตีศาสนาอิสลามโดยศาสนาอื่น Ahmadis อ้างว่าปฏิบัติตามรูปแบบที่บริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามตามด้วยมูฮัมหมัดและของเขาผู้ติดตามแรกสุด[80] [81] [82]

มีความหลากหลายของการเรียนการสอนที่แตกต่างของ Ahmadis เมื่อเทียบกับมีอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งรวมถึงการตีความหมายของคำของKhatam Nabiyyin , [83]การแปลความหมายของอัลมาครั้งที่สอง , [84]ปฏิเสธที่สมบูรณ์ของ   การยกเลิก / ยกเลิกข้อพระคัมภีร์กุรอาน , [85] ความเชื่อว่าพระเยซูได้ตาย , [86] เงื่อนไขของการญิฮาดของดาบจะไม่พบ[87]ความเชื่อที่ว่าเปิดเผย (ตราบเท่าที่ไม่มี Shariat ใหม่) จะไม่จบ[88]ความเชื่อในวงจรธรรมชาติของ ประวัติศาสตร์จนกระทั่งมูฮัมหมัด[88]และความเชื่อใน implausibility ของความขัดแย้งระหว่างที่ศาสนาอิสลามและวิทยาศาสตร์ [82]การเบี่ยงเบนไปจากความคิดเหล่านี้อิสลามกฎเกณฑ์มีผลในการที่รุนแรงประหัตประหารของ Ahmadisในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมปากีสถานที่พวกเขาได้รับการตราหน้าว่าไม่ใช่มุสลิมและการปฏิบัติทางศาสนาอิสลามจะมีโทษตามกฎหมาย Ahmadi เฉพาะในประมวลกฎหมายอาญา [89]

สาวกจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแรกเป็นชุมชนมุสลิม Ahmadiyya , ขณะนี้กลุ่มที่โดดเด่นและการเคลื่อนไหว์ Ahmadiyya สำหรับการขยายพันธุ์ของศาสนาอิสลามกลุ่มใหญ่ใช้มุมมองตามตัวอักษรโดยเชื่อว่า Mirza Ghulam Ahmad เป็นผู้รับใช้ Ummati Nabi ของ Muhammad ในขณะที่กลุ่มหลังเชื่อว่าเขาเป็นเพียงนักปฏิรูปศาสนาและศาสดาเพียงในแง่เชิงเปรียบเทียบ ทั้งสองกลุ่มมีการใช้งานในTablighหรืองานเผยแผ่ศาสนาอิสลามและมีความ vasts ผลิตจำนวนของวรรณกรรมอิสลามแปลคัมภีร์อัลกุรอานแปลหะดีษและ tafsir, เปรียบเทียบผลงานศาสนากุรอาน TafsirsและความหลากหลายของSeerahs ของมูฮัมหมัดท่ามกลางคนอื่น ๆ. ดังนั้นอิทธิพลของพวกเขาจึงเกินจำนวนของพวกเขามาก [90]ชาวมุสลิมจากนิกายออร์โธดอกซ์ของศาสนาอิสลามจำนวนมากได้นำเอาการโต้เถียงและความเข้าใจของอามาดีมากมายเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ[91]พร้อมกับแนวทางของอามาดิยาในการปรองดองการศึกษาอิสลามและตะวันตก ตลอดจนการจัดตั้งระบบโรงเรียนอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา [92]

The Barelvi / Debandi แยกทาง

ชาวมุสลิมสุหนี่ของชมพูทวีปประกอบด้วยปัจจุบันอินเดีย , ปากีสถานและบังคลาเทศที่มีอย่างท่วมท้นคอร์สโดยเฟคห์มีแยกออกเป็นโรงเรียนสองหรือการเคลื่อนไหวที่BarelviและDeobandi ในขณะที่Debandiเป็นผู้ฟื้นฟูในธรรมชาติBarelviนั้นเป็นแบบดั้งเดิมและมีแนวโน้มที่จะนับถือซู

Gülen / ขบวนการฮิซเมท

เคลื่อนไหว Gulenมักจะเรียกว่าHizmetเคลื่อนไหว[93]ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เป็นหน่อของที่Nur เคลื่อนไหว[94]และนำโดยตุรกีนักวิชาการอิสลามและนักเทศน์ fethullah Gulenในตุรกี , เอเชียกลางและในส่วนอื่น ๆ ของโลกมีความกระตือรือร้นในด้านการศึกษา โดยมีโรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยในกว่า 180 ประเทศ รวมทั้งโรงเรียนเช่าเหมาลำในอเมริกาหลายแห่งที่ดำเนินการโดยผู้ติดตาม มันได้ริเริ่มฟอรั่มสำหรับการเสวนา [95] [96]การเคลื่อนไหวของ Cemaat'sโครงสร้างได้รับการอธิบายว่าเป็นเครือข่ายองค์กรที่ยืดหยุ่น [97]โรงเรียนและธุรกิจเคลื่อนไหวจัดระเบียบในท้องถิ่นและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ [98] การประเมินจำนวนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแตกต่างกันอย่างมาก ดูเหมือนว่ามีโรงเรียนเคลื่อนไหว Gülenประมาณ 300 แห่งในตุรกีและโรงเรียนมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก [99] [100]

อิสลามสมัยใหม่

ลัทธิอิสลามสมัยใหม่บางครั้งเรียกว่าModernist Salafism , [101] [102] [103] [104] [105]เป็นขบวนการที่ได้รับการอธิบายว่าเป็น "การตอบสนองทางอุดมการณ์ของชาวมุสลิมครั้งแรก" [106]พยายามประนีประนอมความเชื่อของอิสลามกับ ค่าตะวันตกสมัยใหม่เช่นชาตินิยม , ประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ [107]

อิสลาม

ลัทธิอิสลามเป็นชุดของอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ได้มาจากมุมมองแบบฟันดาเมนทัลลิสท์ต่างๆซึ่งถือได้ว่าอิสลามไม่ได้เป็นเพียงศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบการเมืองที่ควรควบคุมความจำเป็นทางกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐ พวกอิสลามิสต์หลายคนไม่ได้เรียกตนเองว่าเช่นนั้น และไม่ใช่การเคลื่อนไหวเฉพาะทางเดียว ความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางศาสนาของผู้นับถือศาสนาแตกต่างกันไป และอาจเป็นพวกมุสลิมสุหนี่หรือชาวชีอะห์ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของพวกเขา กลุ่มอิสลามิสต์รวมถึงกลุ่มต่างๆ เช่นอัลกออิดะห์ผู้จัดการโจมตี 11 กันยายน 2544และอาจเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุด และภราดรภาพมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด แม้ว่าบางองค์กรมักใช้ความรุนแรง แต่ขบวนการอิสลามิสต์ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง

ภราดรภาพมุสลิม

อัลอิควานอัล Muslimun (กับIkhwan الإخوانพี่น้อง) หรือภราดรภาพมุสลิมเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการชาวอียิปต์ฮาซันอัลบันนาจบการศึกษาของดาร์อัล-Ulumด้วยสาขาที่หลากหลาย จึงเป็นขบวนการซุนนีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับ และพรรคในเครือมักเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในหลายประเทศอาหรับ กลุ่มภราดรภาพมุสลิมไม่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางเทววิทยา โดยยอมรับทั้งสองอย่าง มุสลิมจากหนึ่งในสี่สำนักแห่งความคิดของสุหนี่ และมุสลิมชีอะ เป็นกลุ่มอิสลามิสต์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก จุดมุ่งหมายคือการสถาปนาหัวหน้าศาสนาอิสลามขึ้นใหม่และในขณะเดียวกันก็ผลักดันสังคมอิสลามให้มากขึ้น เป้าหมายของกลุ่มภราดรภาพคือการปลูกฝังอัลกุรอานและซุนนะฮฺให้เป็น "จุดอ้างอิงเพียงจุดเดียวสำหรับ... สั่งการชีวิตของครอบครัวมุสลิม ปัจเจก ชุมชน... และรัฐ" [ ต้องการการอ้างอิง ]

จามาต-อี-อิสลาม

Jamaat-E-Islami (หรือ JI) เป็นพรรคการเมืองอิสลามในอนุทวีปอินเดียได้ก่อตั้งขึ้นในลาฮอร์, บริติชอินเดียโดยซัยยิดอาบุล Ala Maududi (กับทางเลือกของการสะกดนามสกุล Maudoodi) ในปี 1941 และเป็นบุคคลที่ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศปากีสถานทุกวันนี้ มีองค์กรพี่น้องที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันและแนวทางเชิงอุดมการณ์ในอินเดีย (จามาต-อี-อิสลามฮินด์ ) บังกลาเทศ (จามาต-อี-อิสลามบังคลาเทศ ) แคชเมียร์ (จามาต-อี-อิสลามิก แคชเมียร์ ) และศรีลังกาและมี "ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่ใกล้ชิด" กับขบวนการและภารกิจของอิสลามิสต์"ที่ทำงานในทวีปและประเทศต่างๆ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สังกัดกลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Akhwan-al-Muslimeen) JI วาดภาพรัฐบาลอิสลามในปากีสถานและบังคลาเทศที่ควบคุมโดยกฎหมายอิสลาม มันคัดค้านความเป็นตะวันตก—รวมถึงฆราวาสนิยม, ทุนนิยม, สังคมนิยม, หรือการปฏิบัติเช่นธนาคารตามดอกเบี้ย, และสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจอิสลามและหัวหน้าศาสนาอิสลาม . [ ต้องการการอ้างอิง ]

ฮิซบ์ อุต-ตาห์รีร์

Hizb ut-Tahrir ( อาหรับ : حزب التحرير ‎) (Translation: Party of Liberation) เป็นองค์กรทางการเมืองระดับนานาชาติที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอธิบายถึงอุดมการณ์ของตนว่าเป็นอิสลาม และมีเป้าหมายเพื่อสถาปนา Khilafah แห่งอิสลาม ( หัวหน้าศาสนาอิสลาม ) ขึ้นใหม่ วิถีชีวิตของชาวมุสลิมในโลกมุสลิม หัวหน้าศาสนาอิสลามจะรวมชุมชนมุสลิม ( อุมมะห์ ) [108]ไว้ด้วยกันตามหลักศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามหลักชาริอะฮ์เพื่อที่จะนำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก [19]

คัมภีร์กุรอาน

Quranism [110]หรือ Quraniyya ( อาหรับ : القرآنية ; อัลQur'āniyya ) เป็นโปรเตสแตนต์[111]สาขาของศาสนาอิสลามมีความเชื่อที่ว่าแนวทางและกฎหมายของอิสลามควรอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการต่อต้านอำนาจทางศาสนาและความถูกต้องของวรรณคดีฮะดี[112] [113] นักอัลกุรอานเชื่อว่าข้อความของพระเจ้ามีความชัดเจนและครบถ้วนแล้วในคัมภีร์กุรอาน และสามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องอ้างอิงข้อความภายนอก[14]นักคัมภีร์กุรอานอ้างว่าวรรณกรรมฮะดีษส่วนใหญ่นั้นโกหกและเชื่อว่าคัมภีร์กุรอานเองวิพากษ์วิจารณ์ฮะดีษทั้งในแง่เทคนิคและความหมายทั่วไป [115] [112] [116] [117] [118] [119] [ การอ้างอิงมากเกินไป ]

มุสลิมเสรีนิยม

ขบวนการเสรีนิยมและก้าวหน้ามีมุมมองทางศาสนาเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอิจติฮัดหรือการตีความพระคัมภีร์ซ้ำ ความคิดของชาวมุสลิมเสรีนิยมได้นำไปสู่การถือกำเนิดของนิกายเล็กๆ บางอย่างจากผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ซึ่งเชื่อในความเป็นอิสระที่มากขึ้นของแต่ละบุคคลในการตีความพระคัมภีร์ การตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ตำราทางศาสนาความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชน สิทธิ LGBT และมุมมองสมัยใหม่ของ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมอื่น ๆ ในศาสนาอิสลาม [ ต้องการการอ้างอิง ]

มาห์ดาเวีย

Mahdaviaหรือ Mahdavism เป็นนิกายMahdiist ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ของอินเดียโดยSyed Muhammad Jaunpuriผู้ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นอิหม่ามที่ซ่อนเร้นที่สิบสองของประเพณีสิบสองชีอะ [120]พวกเขาปฏิบัติตามหลายแง่มุมของหลักคำสอนซุนนี Zikri Mahdavis หรือZikrisเป็นหน่อของขบวนการ Mahdavi [121]

ศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่นิกาย

ชาวมุสลิมที่ไม่ใช่นิกายเป็นคำที่ใช้สำหรับและโดยชาวมุสลิมที่ไม่ได้เป็นของหรือไม่ระบุตัวเองด้วยนิกายอิสลามเฉพาะ [122] [123] [124] [125]มุสลิมหนึ่งในสี่ของโลกเป็นมุสลิมที่ไม่ใช่นิกาย [126]

โทลูอี-อิสลาม

Tolu-e-Islam ("การฟื้นคืนชีพของศาสนาอิสลาม") เป็นองค์กรมุสลิมที่ไม่ใช่นิกายซึ่งมีฐานอยู่ในปากีสถาน โดยมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก [127]การเคลื่อนไหวถูกริเริ่มโดยกูห์อาเหม็ดห้องน้ำ

การละหมาดและวะฮาบี

อะหฺลี หะดีษ

Ahl-i Hadithเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นในอนุทวีปอินเดียในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ติดตามเรียกตัวเองว่าอาห์มัดฉันหะดีษหรือSalafiขณะที่คนอื่นคิดว่าพวกเขาจะเป็นสาขาของ Salafi หรือWahhabiเคลื่อนไหว [128] [129] [130]

ขบวนการสะละฟี

Salafiกลุ่มเป็นนิกายที่โผล่ออกมาจากภูมิภาคอาหรับตะวันออกของ Najd หลังจากการจลาจลของอาหรับโดย Wahabis ต่อจักรวรรดิออตโตมัน (ด้วยการสนับสนุนของอังกฤษ) พวก Wahabis และด้วยเหตุนี้ผู้เล็งเห็นในอุดมคติของพวกเขา Salafis ก็เข้าสู่อำนาจในอาระเบีย เศษซากโบราณและมรดกของท่านศาสดาและสหายของเขา (เศาะฮาบะ ) ส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยพวกเขาเคลื่อนไหว Salafiเป็นพิเศษหัวโบราณ[131]ปฏิรูป[132]การเคลื่อนไหวภายในมุสลิมสุหนี่ที่โผล่ออกมาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 และอ้างว่าจะสนับสนุนผลตอบแทนให้กับประเพณีของ "บรรพบุรุษศรัทธา" ที่ (คนSalaf). นักวิชาการมุสลิมส่วนใหญ่ถือว่าพวกเขาอยู่นอกกลุ่มของสุหนี่อิสลาม และด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวแทนของนิกายหลักที่สาม อีกสองนิกายซุนนีและชีอะห์ พวกเขาอ้างว่าเป็นพวกซุนนี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกปฏิเสธโดยนักวิชาการสุหนี่ดั้งเดิม พวกเขาเรียกร้องที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนที่สามารถสรุปได้ว่าการ "ได้หวุดหวิดวิธีการที่ศาสนาอิสลาม , การลอกเลียนแบบพระศาสดามูฮัมหมัดของเขาและเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ติดตามอัลลัฟอัลซาลีห์'บรรพบุรุษผู้เคร่งศาสนา'....อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพวกเขาเป็นสาวกที่แข็งขันของ Saudi Ulema แห่ง Najd ผสมกับ Ibn Taymiyyah และ Muhammad ibn Abdul Wahhab แห่ง Najd ที่เกือบจะตาบอด ระดับความคลั่งไคล้ในกลุ่มนี้สูงเกินสัดส่วนเมื่อเทียบกับมุสลิมกลุ่มอื่นๆ พวกเขาอ้างว่าจะปฏิเสธสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางศาสนา หรือบิดอะห์ และสนับสนุนการดำเนินการตามการตีความอิสลามของsalafi (กฎหมายอิสลาม)" [133]สมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย ISIS เป็นผู้ติดตามอุดมการณ์ Salafi อย่างแข็งขัน การเคลื่อนไหวมักถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท: กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือพวกเจ้าระเบียบ (หรือผู้เงียบขรึม ) ซึ่งหลีกเลี่ยงการเมือง กลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือนักเคลื่อนไหวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มที่เล็กที่สุดคือพวกญิฮาดซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (แต่น่าอับอาย) [133]กลุ่มอิสลามิสต์หัวรุนแรงส่วนใหญ่มาจากขบวนการซาลาฟีและกลุ่มย่อยของพวกเขา ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หลักคำสอนของซาลาฟีมักมีความสัมพันธ์กับญิฮาดขององค์กรก่อการร้าย เช่น อัลกออิดะห์ และกลุ่มเหล่านั้นที่ประสงค์จะสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ [134] < [135]ขบวนการสะละฟีมักถูกอธิบายว่ามีความหมายเหมือนกันกับลัทธิวะฮาบี แต่พวกสะละฟียถือว่าคำว่า "วะฮาบี" เป็นการดูถูกเหยียดหยาม [136]

ลัทธิวะฮาบี

เคลื่อนไหว Wahhabiถูกสร้างขึ้นโดยมูฮัมหมัดอับดุลอัล-วะฮาบในคาบสมุทรอาหรับและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขึ้นของสภา Saudสู่อำนาจ เป็นรูปแบบออร์โธดอกซ์ที่เคร่งครัดและเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาอิสลามซุนนี ด้วยมุมมองแบบฟันดาเมนทัลลิสท์ เชื่อในการตีความตามตัวอักษรที่เข้มงวดของอัลกุรอาน คำว่าวะฮาบีและลัทธิสะละฟีมักใช้สลับกันได้ แม้ว่าคำว่าวะฮาบีจะเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ติดตามของมูฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮับ ลัทธิวะฮาบีถูกกล่าวหาว่าเป็น "แหล่งที่มาของการก่อการร้ายทั่วโลก" [137] [138]และก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนมุสลิม และวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ติดตามลัทธินี้ทำลายโบราณสถาน[139][140] [141]

จำนวนสาขา

นิกาย ประชากร
ซุนนี แตกต่างกันไป: 75% - 90% [142] [143]
ที่ไม่ใช่นิกายมุสลิม 25% [126]
ชีอะห์ แตกต่างกันไป: 10% - 13% [144]
อิบาดี 2.7 ล้าน[145]
คัมภีร์กุรอาน n/a

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ a b c "โรงเรียนกฎหมายอิสลามและความแตกต่าง" . บอกเล่าอิสลาม . มัสลาฮา. สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2018 .
 2. ^ Guidère, มาติเยอ (2012). ประวัติศาสตร์พจนานุกรมอิสลามลิทัวเนีย หุ่นไล่กากด NS. 319. ISBN 978-0-8108-7965-2.
 3. ^ ออนซ์มุสตาฟา Mezhepler ที่สร้างได้ Terimleri Sözlüğü (ประวัติของmadh'habsและพจนานุกรมคำศัพท์) Ensar สิ่งพิมพ์,อิสตันบูล 2011
 4. ^ "สาขาของชิมุสลิม: อิส, Twelvers และ Bohras" Ismailimail สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2018 .
 5. ^ สรุปข้อความอัมมาน – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 6. ^ Razwy, Sayed อาลี Asgher แทนที่ประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม น. 331–335.
 7. ^ ประวัติของหัวหน้าศาสนาอิสลาม (ในภาษาอูรดู) ละฮอร์ ในสมัยก่อนอิสลาม ธรรมเนียมของชาวอาหรับคือการเลือกหัวหน้าของพวกเขาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก...หลักการเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้ง Abu ​​Bakr
 8. บราวน์, โจนาธาน เอซี (2009). มรดกของมูฮัมหมัดในยุคกลางและโลกสมัยใหม่: สุนัต สิ่งพิมพ์ Oneworld (รุ่น Kindle) NS. 180.
 9. ^ แคสเปอร์ มาธีเซ่น (2013). "แองโกลอเมริกัน 'แผนศาสนาอิสลามและใช้วาทกรรมของดั้งเดิม" (PDF) วารสารภาษาอาหรับและอิสลามศึกษา . 13 : 191–219.
 10. ^ "ชาวมุสลิม 500" (PDF) . [ ลิงค์เสียถาวร ]
 11. ^ เห็น
  • "การทำแผนที่ประชากรมุสลิมทั่วโลก: รายงานขนาดและการกระจายของประชากรมุสลิมทั่วโลก" . ศูนย์วิจัยพิว 2552-10-07 . สืบค้นเมื่อ2013-09-24 . การประมาณการของ Pew Forum เกี่ยวกับประชากรชีอะ (10–13%) นั้นสอดคล้องกับการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 10–15% อย่างไรก็ตาม การประมาณการครั้งก่อนๆ ได้ทำให้จำนวนชาวชีอะห์อยู่ที่เกือบ 20% ของประชากรมุสลิมในโลก
  • "ชีอะห์" . ศูนย์ศาสนา สันติภาพ และกิจการโลกเบิร์กลีย์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 ธันวาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2554 . ชีอะอิสลามเป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเพณี มีผู้ติดตามมากถึง 200 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของมุสลิมทั้งหมดทั่วโลก...
  • "ศาสนา" . สมุดข้อมูลโลก . สำนักข่าวกรองกลาง. สืบค้นเมื่อ2010-08-25 . อิสลามชีอะเป็นตัวแทนของชาวมุสลิม 10-20% ทั่วโลก...
 12. ^ มิลเลอร์, เทรซี่, เอ็ด. (ตุลาคม 2552). การทำแผนที่โลกมุสลิมจำนวนประชากร: รายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายของโลกมุสลิมประชากร (PDF) ศูนย์วิจัยพิเก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2009-10-10 . สืบค้นเมื่อ2009-10-08 .
 13. ^ "ชีอะห์ – อิสลาม" .
 14. ^ Corbin (1993), หน้า 45–51
 15. ^ ตา บาเบย (1979), pp. 41–44
 16. อรรถa b c คุก ไมเคิล (2003). การห้ามผิดในศาสนาอิสลาม บทนำ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 17. ^ บาร์ ฟี, บารัค. "เหตุผลที่แท้จริงที่อิหร่านสนับสนุนซีเรีย" .
 18. ^ "การ Nusayris มีนอกใจมากกว่าชาวยิวหรือคริสเตียนศาสนามากยิ่งขึ้นกว่า polytheists หลาย. พวกเขามีอันตรายมากขึ้นทำเพื่อชุมชนของมูฮัมหมัดกว่ามีศาสนาสงครามเช่นแฟรงค์เติร์กและอื่น ๆ . ในการมุสลิมไม่รู้พวกเขาหลอก เป็นชีอะ แม้ว่าในความเป็นจริงพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าหรือผู้เผยพระวจนะหรือหนังสือของพระองค์ ... เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้พวกเขาจะหลั่งเลือดของชาวมุสลิม ... พวกเขาเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของชาวมุสลิม ... สงครามและ การลงโทษตามกฎหมายอิสลามต่อพวกเขาเป็นหนึ่งในการกระทำที่เคร่งศาสนาและเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุด” – Ibn Taymiyyah อ้างโดย Daniel Pipes (1992) มหานครซีเรีย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 163. ISBN 9780195363043 . 
 19. ^ "Druze People เป็นชาวอาหรับหรือมุสลิม? กำลังถอดรหัสว่าพวกเขาเป็นใคร" . อาหรับ อเมริกา . อาหรับ อเมริกา. 8 สิงหาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2020 .
 20. ^ เจ. สจ๊วต Dona (2008) ตะวันออกกลางวันนี้: การเมืองทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมมุมมอง เลดจ์ NS. 33. ISBN 9781135980795. Druse ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนเองเป็นมุสลิม ในอดีตพวกเขาเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงมากมายและเก็บความลับความเชื่อทางศาสนาของตนไว้เป็นความลับ
 21. เจมส์ ลูอิส (2002). สารานุกรมของลัทธินิกายและศาสนาใหม่ หนังสือโพรมีธีอุสืบค้นเมื่อ13 พฤษภาคม 2558 .
 22. ^ De McLaurin, โรนัลด์ (1979) บทบาททางการเมืองของชนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. NS. 114. ISBN 9780030525964. ในทางเทววิทยา เราต้องสรุปว่าดรูซไม่ใช่มุสลิม พวกเขาไม่ยอมรับห้าเสาหลักของศาสนาอิสลาม แทนหลักการเหล่านี้ Druze ได้กำหนดศีลเจ็ดที่ระบุไว้ข้างต้น..
 23. ฮันเตอร์, ไชรีน (2010). การเมืองของการฟื้นฟูอิสลาม: ความหลากหลายและความสามัคคี: ศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ (วอชิงตัน ดี.ซี.), มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. NS. 33. ISBN 9780253345493. Druze - หน่อของ Shi'ism; สมาชิกไม่ถือว่าเป็นมุสลิมโดยมุสลิมดั้งเดิม
 24. ^ ดี. กราฟตัน, เดวิด (2009). กตัญญู, การเมือง, และ Power: ลูเธอรันเผชิญหน้าอิสลามในตะวันออกกลาง Wipf และสำนักพิมพ์หุ้น NS. 14. ISBN 9781630877187. นอกจากนี้ยังมีนิกายกึ่งมุสลิมหลายนิกาย แม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามความเชื่อและแนวปฏิบัติมากมายของศาสนาอิสลามออร์โธดอกซ์ แต่ชาวซุนนีส่วนใหญ่ถือว่าพวกเขานอกรีต เหล่านี้จะเป็น Ahmadiyya, Druze, Ibadi และ Yazidis
 25. ^ อาร์. วิลเลียมส์ วิกตอเรีย (2020). ชนพื้นเมือง: สารานุกรมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภัยคุกคามต่อการอยู่รอด [4 เล่ม] เอบีซี-คลีโอ NS. 318. ISBN 9781440861185. เนื่องจาก Druze เป็นศาสนาที่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมโดยไม่มีข้อกำหนดในการละหมาด อดอาหาร แสวงบุญ หรือสังเกตวันพักผ่อน Druze จึงไม่ถือว่าเป็นคนอิสลามโดยชาวมุสลิมสุหนี่
 26. ^ โรอัลด์, แอนน์ โซฟี (2011). ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในตะวันออกกลาง: การครอบงำ การเสริมอำนาจในตนเอง ที่พัก . บริล NS. 255. ISBN 9789004207424. ดังนั้น นักวิชาการเหล่านี้หลายคนจึงติดตามอิบนุตัยมียะฮ์ฟัตวาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่สิบสี่ที่ประกาศว่าดรูซีสและอะลาวิสเป็นคนนอกศาสนานอกศาสนาอิสลาม ...
 27. ^ ซา บัด อิบราฮิม (2017). ชนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลาง: ผลกระทบของฤดูใบไม้ผลิอาหรับ . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. NS. 126. ISBN 9781317096733.
 28. ไนท์, ไมเคิล (2009). การเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของศาสนาอิสลาม ซอฟท์กะโหลกกด NS. 129. ISBN 9781593765521.
 29. ^ S. Swayd, Samy (2009) เพื่อ Z ของ Druzes โรว์แมน & ลิตเติลฟิลด์. NS. 37. ISBN 9780810868366. ต่อจากนั้น มุสลิมฝ่ายตรงข้ามของ Druzes มักอาศัยการปกครองทางศาสนาของ Ibn Taymiyya เพื่อพิสูจน์ทัศนคติและการกระทำของพวกเขาต่อ Druzes...
 30. ฮอดจ์สัน, เอ็มจีเอส (1965). "GHULT". สารานุกรมของศาสนาอิสลาม . 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์วิชาการที่ยอดเยี่ยม น. 1093–1095.
 31. ^ วัตต์ 1973 , p. 9.
 32. ^ Isutzu แนวคิดของความเชื่อพี 55-56.
 33. ^ KERRÂMİYYE, TDV İslâm Ansiklopedisi, v. 25, pp. 294-296, 2002.
 34. ^ Mutazilahที่Encyclopædiaสารานุกรมออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2014 สหายของมูฮัมหมัดบางคน เช่นสะอัด อิบน์ อบีวักคัสและอับดุลลาห์ อิบน์ อูมาร์เป็นกลางในข้อพิพาทระหว่าง ʿAlī กับฝ่ายตรงข้ามของเขา ( Muawiyah I ) สารานุกรมอิสลาม s.v. "Mu'tazila" , Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands (1999): "มันเป็นคำอธิบายของประเภทนี้ซึ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการศึกษาที่ดำเนินการโดย Nallino ("Sull'origine del nome dei Mu' taziliti" ใน RSO , vii [1916]) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป: i'tizalจะกำหนดตำแหน่งของความเป็นกลางในการเผชิญหน้ากับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ นัลลิโนได้รับการสนับสนุนสำหรับการโต้แย้งจากข้อเท็จจริงที่ว่าในช่วงเวลาของสงครามกลางเมืองครั้งแรก สหายบางคน ('Abd Allah b. 'Umar, Sa'd b. Abi Waqqas ฯลฯ) ซึ่งไม่ได้เลือกข้างใดเลย กับอาลีและศัตรูของเขาด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่ามูตาซีลา เขายังสรุปได้ว่าลัทธิมุทาซิลิซึมของวาซิลและผู้สืบทอดของเขาเป็นเพียงความต่อเนื่องของลัทธิมุทาซิลิซึมทางการเมืองในขั้นต้นนี้ ในความเป็นจริง ดูเหมือนจะไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเลยแม้แต่น้อย แต่ตามหลักการ คำอธิบายนี้น่าจะใช้ได้”
 35. ^ ทริมิง แฮม (1998), พี. 1
 36. ^ "ฟัล ED-Din & Bokharzi Bayan-Quli ข่านสุสาน" สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2558 .
 37. ^ "Mourides ฉลอง 19 ปีในอเมริกาเหนือ"โดย Ayesha Attah นิตยสารแอฟริกัน (nd) ดึงข้อมูลเมื่อ 2007-11-13.
 38. ^ นาร์ซ Seyyed Hossein (2007) สวนความจริง . นิวยอร์ก นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์คอลลินส์ น.  195 . ISBN 978-0-06-162599-2.
 39. ^ "ซูเฟีย นูร์บัคเชีย" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-12-18 . สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2558 .
 40. ^ Aggarwal, Ravina (2004/11/30) นอกเหนือจากสายของการควบคุม: ประสิทธิภาพและการเมืองในการโต้แย้ง ISBN 0822334143.
 41. ^ กุมาร ราช (2008) สารานุกรมของ Untouchables: ยุคกลางโบราณและสมัยใหม่ . NS. 345. ISBN 9788178356648.
 42. ^ ทซ์เฮเลนแปง "คำสั่งสนูสี" . ลิเบีย: การศึกษาระดับประเทศ . องค์การเภสัชกรรมสำหรับหอสมุดรัฐสภา. สืบค้นเมื่อ28 กุมภาพันธ์ 2011 .
 43. ^ "ฮาสราทสุลต่านบาฮู" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 มีนาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ22 เมษายน 2558 .
 44. ^ "บ้าน – ZIKR" . สืบค้นเมื่อ22 เมษายน 2558 .
 45. ^ นิติศาสตร์และกฎหมาย - อิสลาม reorienting ม่าน, มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (2009)
 46. ^ อับดุลลาซีสซาเคดิ นา (2009) "กฎหมาย: โรงเรียนกฎหมายชี" . ฟอร์ดสารานุกรมของโลกอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 47. จอห์น แอล. เอสโพซิโต, เอ็ด. (2014). "อูซูลิส" . ฟอร์ดพจนานุกรมของศาสนาอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 48. ^ อี. โคห์ลเบิร์ก. "อบูรญา" . สารานุกรมอิรานิกา .
 49. ^ Iza Hussin; โรเบิร์ต เกลฟ; เบอร์นาร์ด เฮย์เคล (2014). "โรงเรียนนิติศาสตร์" . ฟอร์ดสารานุกรมของศาสนาอิสลามและการเมือง อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 50. ไดแอน มอร์แกน (2010). Essential อิสลาม: คู่มือเพื่อความเชื่อและการปฏิบัติ เอบีซี-คลีโอ NS. 182 . ISBN 9780313360251.
 51. ^ ยูซี่ราบี,การเกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาพี 21.
 52. ^ Mansoor Moaddel,อิสลามสมัยชาตินิยมและลิทัวเนีย: ตอนและวาทกรรมพี 32.ชิคาโก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก , 2005.
 53. ^ คามิลล่าอาดัง ,วันนี้ฉันได้สมบูรณ์ศาสนาของคุณสำหรับคุณ: การ Zahiri ความคิดของศาสนามีอำนาจพี 15. นำมาจากการพูดเพื่ออิสลาม: ผู้มีอำนาจทางศาสนาในสังคมมุสลิม . เอ็ด. กัดรันคราเมอร์และซาบีน Schmidtke Leiden : Brill Publishers , 2006. ISBN 9789004149496 
 54. ^ คริสโต Melchertการก่อตัวของโรงเรียนซุนกฎหมาย: 9th-10th ศตวรรษซีอีพี 185. Leiden :สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม , 1997.
 55. ^ Chiragh อาลีที่นำเสนอทางการเมืองกฎหมายและสังคมการปฏิรูป นำมาจาก Modernist Islam 1840–1940: A Sourcebook, p. 281 แก้ไขโดยชาร์ลเคอร์ซแมน มหานครนิวยอร์ก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด , 2002.
 56. ^ เจเฮล. สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่ 2 Brill 'อาซีดา', vol. 1, น. 332.
 57. จอห์น แอล. เอสโพซิโต, เอ็ด. (2014). "อะกีดะห์" . ฟอร์ดพจนานุกรมของศาสนาอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 58. ^ อิบน์ กอยยิม อัลเญาซิยาห์, มูฮัมหมัด บิน อาบีบักร์ อิบน์ กอยยิม อัลเญาซิยาห์ (1991). Tariq al-hijratayn wa-bab al-sa'adatayn . ดาร์ อัล-หะดิษ (1991). NS. 30.
 59. ^ อัลคอร์ส, อิหม่ามอิบัน Abil-'Izz Sharh ที่ Tahawiyya . NS. 76.
 60. ^ อัล Safarayni, Muhamad bin อาหมัด Lawami' อัลอันวาร์อัล ดาร์ อัล-กูตูบ อัล-อิลมิยะฮ์. NS. 1/128.
 61. ^ Abd al-Wahhab, ibn Abd Allah, Ibn, สุไลมาน (1999) ตัยซีร อัล-อาซิซ อัลฮามิด ฟิ ชาร์ห์ คิตาบ อัล-เตาฮิ'อาลัม อัล-กูตูบ. น. 17–19.
 62. ^ W. Madelung. สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่ 2 Brill Murdji'a เล่ม 1 7, น. 605.
 63. ^ จอห์นลิตร Esposito เอ็ด (2014). "ก็อดริยาห์" . ฟอร์ดพจนานุกรมของศาสนาอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 64. ^ เจ. แวน เอส. สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่ 2 Brill "อาดาริยะ", เล่มที่.4, หน้า. 368.
 65. ^ Ибрагим, ต. ค. และ Сагадев А. ข. ал-Джабрийа // Ислам: энциклопедический словарь / отв. เร้ด. ซ. ม. โพรโซโรฟ. — เอ็ม : Наука, ГРВЛ, 1991. — ซ. 57-58.
 66. ^ Ибрагим, ต. ค. และ Сагадев А. ข. ал-Джабрийа // Ислам: энциклопедический словарь / отв. เร้ด. ซ. ม. โพรโซโรฟ. — เอ็ม : Наука, ГРВЛ, 1991. — ซ. 57-58.
 67. ^ โจเซฟ แวน (2011-01-17). แดร์ ไอน์ อุนด์ ดาส อันเดเร เบอร์ลิน นิวยอร์ก: DE GRUYTER ISBN 9783110215786
 68. ^ วิลเลียมเมอรีวัตต์: "Djabriyya" ในสารานุกรมอิสลาม ฉบับใหม่ II, S. 365a
 69. ^ เมตร Heidari-Abkenar: Die ideologische คาดไม่ถึง Politische Konfrontation Schia-Sunna am Beispiel เดอร์สตัดท์เรย์ des 10. -12 จ. NS. Ch. ปฐมกาล-วิทยานิพนธ์, Universität Köln, 1992
 70. ^ Watt, W. Montgomery (พฤษภาคม 1970). Pestman, PW (บรรณาธิการ). "การศึกษาพัฒนาการของนิกายอิสลาม" . Acta Orientalia Neerlandica: Proceedings of the Congress of the Dutch Oriental Society ที่ Leiden ในโอกาสครบรอบ 50 ปี : 85.
 71. ^ MGS ฮอดจ์สัน สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่ 2 Brill ปาณินียะ, vol. 1, น. 1098.
 72. ^ ท่อ แดเนียล; Diouf, Sylviane A. (ธันวาคม 2000). "ผู้รับใช้ของอัลลอฮ์: มุสลิมแอฟริกันที่ถูกกดขี่ในอเมริกาโดย Sylvane A. Diouf ทบทวนโดย Daniel Pipes" . ตะวันออกกลาง รายไตรมาส. สืบค้นเมื่อ2017-06-16 .
 73. ^ เบิร์ก, เฮอร์เบิร์ต (2005). "mythmaking ในบริบทแอฟริกันอเมริกันมุสลิม: วัดมัวร์วิทยาศาสตร์ประชาชาติอิสลามและสังคมอเมริกันมุสลิม" (PDF) วารสาร American Academy of Religion . 73 (3): 685–703. ดอย : 10.1093/jaarel/lfi075 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2016-10-22 . สืบค้นเมื่อ2016-07-16 .
 74. ^ "ความชราของทุ่ง" . ชิคาโกอ่าน สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2558 .
 75. อรรถเป็น มิลตัน ซี. เซอร์เนตต์ (1999). ประวัติศาสตร์ศาสนาแอฟริกันอเมริกัน: พยานสารคดี . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก. หน้า 499–501
 76. ^ เอลียาห์ มูฮัมหมัด ประวัติศาสตร์ชาติอิสลาม . หนังสือคู่มือ (2551). หน้า 10.
 77. ^ วิวัฒนาการของชุมชน , WDM Publications, 1995.
 78. ลินคอล์น, ซี. เอริค. (1994) The Black Muslims in America , Third Edition, (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company) หน้า 265
 79. เมอร์ฟี, เอมอน. ศาสนาอิสลามและพรรครุนแรงในประเทศปากีสถาน: การก่อการร้ายภายใน ลอนดอน. หน้า 4. ความขัดแย้งนิกายในปากีสถาน. ISBN 978-1-315-17719-9. OCLC  1053981563 .
 80. ^ ข่าน, อาดิล ฮุสเซน (2015). จากผู้นับถือมุสลิมเพื่อ Ahmadiyya: การเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียใต้ Bloomington: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า. น. 68–69. ISBN 978-0-253-01529-7. OCLC  907336796 .
 81. ^ ดัฟฟีย์ จอห์น เอ็ม. (12 มิถุนายน 2556). วิทยาศาสตร์และศาสนา: มุมมองร่วมสมัย ยูจีน, โอเรกอน. NS. 51. ISBN 978-1-61097-728-9. OCLC  853497666 .
 82. ^ a b Duffey, John M. (2013). วิทยาศาสตร์และศาสนา: มุมมองร่วมสมัย . ยูจีน โอเรกอน: สิ่งพิมพ์ทรัพยากร. NS. 51. ISBN 978-1-61097-728-9. OCLC  853497666 .
 83. ^ Balzani, Marzia Ahmadiyya อิสลามและมุสลิมพลัดถิ่น: ที่อาศัยอยู่ในตอนท้ายของวัน อาบิงดอน, อ็อกซอน. หน้า 6–8. ISBN 978-1-315-19728-9. OCLC  1137739779 .
 84. ^ "สัญญาณของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิยาห์มีอะไรบ้าง" . ทบทวนศาสนา . 2016-03-23 . สืบค้นเมื่อ2020-06-23 .
 85. ^ ลี แมน, โอลิเวอร์ (2006). คัมภีร์กุรอ่าน: สารานุกรม ลอนดอน: เลดจ์. NS. 6. ISBN 0-203-17644-8. สพ  . 68963889 .
 86. ^ "ความตายของพระเยซู(AS)" . ทบทวนศาสนา . 2019-07-18 . สืบค้นเมื่อ2020-06-23 .
 87. ^ ข่าน, อาดิล ฮุสเซน (2015). จากผู้นับถือมุสลิมเพื่อ Ahmadiyya: การเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียใต้ Bloomington: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า. NS. 119. ISBN 978-0-253-01529-7. OCLC  907336796 . Jama ̔at-i Ahmadiyya ยังยืนยันว่าสภาพของโลกจะไม่หวนกลับไปสู่สถานการณ์ที่รับประกันความรุนแรงญิฮาด
 88. ^ a b Ya'Ocov, Yehoiakin Ben. (2012). แนวคิดของพระเจ้า: การศึกษาแนวคิดศาสนพยากรณ์ของศาสนาอิสลามศาสนายูดายศาสนพยากรณ์ยูดายและศาสนาคริสต์ Bloomington, IN: West Bow Press. น. 20–21. ISBN 978-1-4497-5745-8. OCLC  825564208 .
 89. ^ "ใครคืออาห์มาดี?" . 2010-05-28 . สืบค้นเมื่อ2020-05-28 .
 90. ^ "มาห์มูดมุสลิมมีประวัติ-และชั้นอเมริกันมรดกที่มักจะมองข้าม | ศาสนาและการเมือง" 2018-11-20 . สืบค้นเมื่อ2020-05-28 .
 91. ^ Burhani, อาหมัดนาจิบ (2014/04/03) "The Ahmadiyya และการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบในอินโดนีเซีย: การโต้เถียงและอิทธิพล" ความสัมพันธ์อิสลามกับคริสเตียน-มุสลิม . 25 (2): 141–158. ดอย : 10.1080/09596410.2013.864191 . ISSN 0959-6410 . S2CID 145427321 .  
 92. ^ ประวัติเคมบริดจ์ของศาสนาอิสลาม Holt, PM (Peter Malcolm),, Lambton, Ann KS, 1912-2008,, Lewis, Bernard, 2459-2561 เคมบริดจ์ [อังกฤษ] 1970. หน้า 400–404. ISBN 0-521-07567-X.  สม . 107078 .CS1 maint: others (link)
 93. ^ "ประวัติ: ขบวนการฮิซเมทของเฟธัลเลาะห์ กูเลน" . บีบีซี. 18 ธันวาคม 2556.
 94. คริสโตเฟอร์ แอล. มิลเลอร์ (3 มกราคม 2556). ขบวนการกูเลนฮิซเมท: การเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบในการปฏิรูปตามศรัทธา . สำนักพิมพ์ Cambridge Scholars หน้า 2–. ISBN 978-1-4438-4507-6.
 95. ^ "ข้อยกเว้นของตุรกี: Gallipoli, Gülen และทุนนิยม" . ออสเตรเลียเอบีซี วิทยุแห่งชาติ. 31 สิงหาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2556 .
 96. ^ ไวท์, เจนนี่ บาร์บาร่า (13 สิงหาคม 2017). การระดมพลของอิสลามิสต์ในตุรกี: การศึกษาการเมืองพื้นถิ่น . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน. ISBN 9780295982236 – ผ่านทาง Google หนังสือ
 97. ภาพเหมือนของเฟตุลเลาะห์ กูเลนนักปฏิรูปชาวตุรกี-อิสลามสมัยใหม่
 98. ^ "อิสลามในคาซัคสถาน" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2015-02-13.
 99. ^ ตุรกีอิสลามนักเทศน์ - ภัยคุกคามหรือผู้มีพระคุณ?
 100. ^ "โรงเรียนตุรกี" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-10-06 . สืบค้นเมื่อ2015-09-29 .
 101. "ชาวมุสลิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจับระหว่างไอแพดกับลัทธิสะลาฟี – The Nation" .
 102. ^ Salafismสมัย Salafism จากศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
 103. ^ Kjeilen, Tore (30 ธันวาคม 2020) "สะละฟีม – สารานุกรม LookLex" . i-cias.com
 104. ^ Salafism Archived 2015-03-11 ที่ Wayback Machine Tony Blair Faith Foundation
 105. ^ "ความแตกแยกระหว่างกาตาร์และ GCC จะไม่ถาวร" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-11-17 . สืบค้นเมื่อ2016-07-08 .
 106. ^ Mansoor Moaddel (2005/05/16) อิสลามสมัยชาตินิยมและลิทัวเนีย: ตอนและวาทกรรม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 2. ISBN 9780226533339. อิสลามสมัยใหม่เป็นการตอบสนองทางอุดมการณ์ของชาวมุสลิมกลุ่มแรกต่อความท้าทายทางวัฒนธรรมตะวันตก เริ่มต้นในอินเดียและอียิปต์ในช่วงที่สองของศตวรรษที่ 19 ... สะท้อนให้เห็นในการทำงานของกลุ่มนักวิชาการมุสลิมที่มีใจเดียวกัน โดยมีการตรวจสอบที่สำคัญของแนวความคิดคลาสสิกและวิธีการของหลักนิติศาสตร์และการกำหนดแนวทางใหม่เพื่อ เทววิทยาอิสลามและอรรถกถาอัลกุรอาน วิธีการใหม่นี้ ซึ่งไม่ใช่การกบฏต่อศาสนาอิสลามอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์กับแนวคิดเรื่องการตรัสรู้
 107. ^ สารานุกรมของศาสนาอิสลามและโลกมุสลิมธ อมป์สันเกล (2004)
 108. ^ "โลกมุสลิมรวมกันได้จริงหรือ?" . hizb.org.uk . 4 มีนาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ15 มกราคม 2559 .
 109. ^ Commins เดวิด (1991) "Taqi อัลดินอัล Nabhani และพรรคปลดปล่อยอิสลาม" (PDF) โลกมุสลิม . 81 (3–4): 194–211. ดอย : 10.1111/j.1478-1913.1991.tb03525.x . สืบค้นเมื่อ6 มีนาคม 2559 .
 110. ^ บราวน์ การทบทวนประเพณีในความคิดของอิสลามสมัยใหม่ , 1996 : p.38-42
 111. ^ Yuksel, Edip (2008) ปฏิรูปอิสลาม İçin Manifesto . โอซาน ยายินซิลิก. ISBN 9789944143202.
 112. ^ a b Musa, Aisha Y. (2010). "พวกอัลกุรอาน". เข็มทิศศาสนา . จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์. 4 (1): 12–21. ดอย : 10.1111/j.1749-8171.2009.00189.x .
 113. ^ Mansour อาเหม็ด Subhy (2018/03/02) Refaat, อามิน (เอ็ด.). วิธีการทำความเข้าใจอัลกุรอาน แปลโดย Fathy, Ahmed.
 114. ^ ยูก เซล, เอดิป (2012-02-20). ทำงานเหมือนม้าลาย
 115. ^ อัลมาน่า 12 (1911): 693-99; อ้างใน Juynboll, Authenticity , 30; อ้างใน DW Brown, Rethinking Traditional in modern Islamic thinking , 1996 : p.120
 116. ^ โวสริชาร์ดสตีเฟ่น (เมษายน 1996) "การระบุสมมติฐานในการอภิปรายฮะดีษ/ซุนนะห์" . กระดานข่าวรายเดือนของประชาคมระหว่างประเทศของผู้ส่ง 12 (4). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 กรกฎาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 117. ^ แอดมิน. "19.org" . 19.org . ที่ดึง 2021/02/06
 118. ^ "KUR'ANİ-Bilimsel-TEOLOJİ, Bilimsel-KUR'ANİ-VE TEOLOJİKUR'ANİ-AHENKSEL-TEOLOJİ - Caner Taslaman" (ในตุรกี) ที่ดึง 2021/02/06
 119. ^ "Hadis & Sünnet: เชยตานี บิดัตเลอร์" . เทสลิโมแลนลาร์ สืบค้นเมื่อ2021-05-25 .
 120. ^ Balyuzi 1973 , PP. 71-72
 121. ^ "Zikris (ออกเสียง 'Zigris ใน Baluchi) คาดว่าจะจำนวนกว่า 750,000 คน. พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน Makran และลาเบล่าในภาคใต้ของปากีสถานและเป็นสาวกของมาห์ศตวรรษที่ 15 เป็นอัลอิสลามเรียกว่านูปาก (' แสงบริสุทธิ์') การปฏิบัติและพิธีกรรมของซิกรีแตกต่างจากศาสนาอิสลามดั้งเดิม... " Gall, Timothy L. (ed) Worldmark สารานุกรมวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน: Vol. 3 – เอเชียและโอเชียเนีย คลีฟแลนด์, โอไฮโอ: การพัฒนาสิ่งพิมพ์ของ Eastword (1998); NS. 85 อ้างถึงหลังจากสมัครพรรคพวก . com
 122. ^ Benakis, Theodoros (13 มกราคม 2014). "ชาวอิสลามในยุโรป!" . ยุโรปใหม่ . บรัสเซลส์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มกราคม 2016 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2558 . ใครก็ตามที่เดินทางไปยังเอเชียกลางจะรู้จักชาวมุสลิมที่ไม่ใช่นิกาย ซึ่งไม่ใช่ชาวชีอะห์หรือชาวซูน แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขายอมรับอิสลามเป็นศาสนา
 123. ^ Longton แกรี่ Gurr (2014) "กลุ่มไอซิส ญิฮาด ทำให้ฉันสงสัยเกี่ยวกับชาวมุสลิมที่ไม่ใช่นิกาย" . เซนติเนล. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคม 2558 . ภาพที่น่าสยดสยองและเป็นหายนะของกลุ่ม Isis Jihadist กลุ่มใหม่ที่เรียกกันว่าหัวรุนแรง ทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนที่สามารถพูดได้ว่าฉันเป็นมุสลิมที่มีจุดยืนที่ไม่เกี่ยวกับนิกาย และทำให้ฉันประหลาดใจ/ความไม่รู้ คนเหล่านี้มีอยู่จริง ทางออนไลน์ ฉันพบบางสิ่งที่เรียกว่ามัสยิดของประชาชน ซึ่งทำให้ตัวมันเองชัดเจนว่าไม่อยู่ในนิกาย 100 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีการตัดสิน 100 เปอร์เซ็นต์
 124. ^ Kirkham, Bri (2015). “ศูนย์บริการโลหิตอินเดียน่า ยกเลิกการขับเลือด 'มุสลิมเพื่อชีวิต'” . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 . สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคม 2558 . Sadie Sial นักศึกษาของ Ball State ระบุว่าเป็นมุสลิมที่ไม่ใช่นิกายและพ่อแม่ของเธอเป็นสมาชิกของชุมชนมุสลิม Ahmadiyya เธอได้มีส่วนร่วมในการขับเลือดหลายครั้งผ่าน Indiana Blood Center
 125. ^ พอลแล็คเคนเน ธ (2014) คิดไม่ถึง: อิหร่าน, ระเบิด, และยุทธศาสตร์อเมริกัน NS. 29. ISBN 9781476733937. แม้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงชาวอิหร่านจำนวนมากจะเป็นพวกคลั่งไคล้ชีอะห์ แต่ลัทธิโคมัยนีมองว่าการปฏิวัติเป็นแนวร่วมอิสลาม ดังนั้นจึงโอบรับซุนนี ชีอะ ซูฟี และชาวมุสลิมที่ไม่นับถือศาสนาอื่นๆ มากกว่า
 126. ^ a b "คำนำ" . โครงการ ศาสนา และ ชีวิต สาธารณะ ของ ศูนย์ วิจัย พิ2012-08-09 . สืบค้นเมื่อ2020-06-12 .
 127. ^ "Bazm-e-Tolu-e-Islam" . สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2558 .
 128. ^ อเล็กซ์ Strick แวน Linschoten และเฟลิกซ์ Kuehn,ศัตรูเราสร้างไว้: ตำนานของตอลิบานอัลกออิดะห์ควบรวมกิจการในอัฟกานิสถานพี 427. New York : Oxford University Press , 2012. ISBN 9780199927319 
 129. ^ Lieven, Anatol (2011) ปากีสถาน: ประเทศที่ยากลำบาก . นิวยอร์ก: กิจการสาธารณะ. NS. 128. ISBN 978-1-61039-023-1. Ahl-e-Hadith ... สาขาหนึ่งของประเพณี Salafi ... ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Wahabiism
 130. ^ Rabasa, Angel M.โลกมุสลิมหลังเหตุการณ์ 9/11โดย Angel M. Rabasa, p. 275
 131. ^ เนย์เลอร์, ฟิลลิป (15 มกราคม 2015) แอฟริกาเหนือแก้ไข . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเท็กซัส. ISBN 9780292761926. สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2558 .
 132. ^ เอสโปซิโต, จอห์น (2004). ฟอร์ดพจนานุกรมของศาสนาอิสลาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 275. ISBN 9780195125597. สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2558 .
 133. อรรถa "สะละฟี: การเมืองและความเคร่งครัด" . นักเศรษฐศาสตร์ . 27 มิถุนายน 2558 . สืบค้นเมื่อ29 มิถุนายน 2558 .
 134. ^ มาร์คเซเจแมน (21 กันยายน 2011) เครือข่ายความหวาดกลัวความเข้าใจ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย. หน้า 61–. ISBN 978-0-8122-0679-1.
 135. ^ Vincenzo Oliveti ( ม.ค. 2002) ที่มาของความหวาดกลัว: อุดมการณ์ของวะฮาบี-สะละฟีและผลที่ตามมา หนังสืออมาดิอุส. ISBN 978-0-9543729-0-3.
 136. ตัวอย่างเช่นฮะดีษอะห์ลอีซึ่ง "มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้าบนพรมแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถาน ... แม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็นวะฮาบีโดยคู่ต่อสู้ของพวกเขา ... ชอบเรียกตัวเองว่า 'สะลาฟี'" (จาก The ความล้มเหลวของการเมืองอิสลามโดย Olivier Roy แปลโดย Carol Volk, Harvard University Press, 1994, pp. 118–9)
 137. ^ ไฮเดอร์ Murtaza (22 กรกฎาคม 2013) "รัฐสภายุโรประบุ Wahabi และ Salafi รากของการก่อการร้ายทั่วโลก" รุ่งอรุณ . ปากีสถาน. สืบค้นเมื่อ3 สิงหาคม 2557 .
 138. ^ "การก่อการร้าย: เติบโตอิทธิพล Wahhabi ในสหรัฐอเมริกา" (PDF) องค์การเภสัชกรรมสหรัฐ 26 มิ.ย. 2546 นักข่าวและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนโฆษกของโลกกล่าวว่าลัทธิวะฮาบีเป็นที่มาของความโหดร้ายของผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบัน ตั้งแต่โมร็อกโกไปจนถึงอินโดนีเซีย ผ่านทางอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย เชชเนีย-- Jon Kylวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แห่งรัฐแอริโซนา
 139. ^ Rabasa เทวดา; เบนาร์ด, เชอริล (2004). "ตะวันออกกลาง: แหล่งกำเนิดของโลกมุสลิม". โลกมุสลิมหลังเหตุการณ์ 9/11 . แรนด์ คอร์ปอเรชั่น. NS. 103 บันทึก 60 ISBN 0-8330-3712-9.
 140. ^ ฮาวเดน แดเนียล (6 สิงหาคม 2548) "การทำลายของเมกกะ: hardliners ซาอุดีอาระเบียจะเช็ดออกมรดกของตัวเอง" อิสระ . ดึงข้อมูลเมื่อ2009-12-21 .
 141. ^ ฟินน์เฮเลน่าเทอรีเคน (8 ตุลาคม 2002) "การก่อการร้ายทางวัฒนธรรมและวะฮาบีอิสลาม" . สภาวิเทศสัมพันธ์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 กันยายน 2014 . สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคม 2557 .It is the undisputed case that the Taliban justification for this travesty [the destruction of the Buddha statues at Bamiyan] can be traced to the Wahhabi indoctrination program prevalent in the Afghan refugee camps and Saudi-funded Islamic schools (madrasas) in Pakistan that produced the Taliban. ...In Saudi Arabia itself, the destruction has focused on the architectural heritage of Islam's two holiest cities, Mecca and Medina, where Wahhabi religious foundations, with state support, have systematically demolished centuries-old mosques and mausolea, as well as hundreds of traditional Hijazi mansions and palaces.
 142. ^ "Field Listing :: Religions — The World Factbook - Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Retrieved 2020-06-12.
 143. ^ "Mapping the Global Muslim Population". Pew Research Center. 7 October 2009.
 144. ^ "Mapping the Global Muslim Population". Pew Research Center. 7 October 2009.
 145. ^ Robert Brenton Betts (2013-07-31). The Sunni-Shi'a Divide: Islam's Internal Divisions and Their Global Consequences. pp. 14–15. ISBN 9781612345222. Retrieved 7 August 2015.

External links