เกียรติคุณอิสลาม

อิสลามใช้วลีสรรเสริญพระเจ้า ตามอัตภาพ (เช่นSubḥānahu wa-taʿālā ) หรืออวยพรให้มูฮัมหมัดหรือคนอื่นๆ ที่ถูกมองว่าเป็นศาสดาพยากรณ์และบุคคลที่พระเจ้าเลือกสรร (เช่นʿalayhi s-salam ) วลีเหล่านี้ห้อมล้อมด้วยคำศัพท์หลายคำที่อาจเรียกง่ายๆ ได้ว่าภาษาอาหรับ : صَلَوات , อักษรโรมันṣalawat , "คำอธิษฐาน", เปอร์เซีย : درود , อักษรโรมันdorud , "คำทักทาย" หรือภาษาอูรดู : درود , อักษรโรมันdurūd

นำไปใช้กับพระเจ้า

หลังจากกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าองค์ ใดองค์หนึ่ง เช่นอัลลอฮฺแล้ว มีการใช้การแสดงออกถึงการสักการะซึ่งตรงข้ามกับวลีวิงวอนที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึง:

ภาษาอาหรับ
การทับศัพท์
ความหมาย คำย่อ
سَبْحَانَهِ وَتَعَالَىٰ ได้รับการยกย่องและยกย่อง (สวท), (สวท)
ซุบฮานาหุ วะ-ตะอาลา ซุบฮานาห์ วาเตอาลา สบีเอ็นห์ วเตลา
تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ได้รับพรและสูงส่ง (ทวิตเตอร์), (ทวิตเตอร์)
ตะบาระกะ วะ-ตะอาลา ทาบารัก วาเตอาลา เปลือกไม้ทาลา
عَزَّ وَجَلَّ สง่างามและสง่างาม (azwj), (azwj)
อาซซา วา-จะลเอ อาซ วาจาล az wjl

นำไปใช้กับมูฮัมหมัดและครอบครัวของเขา

Sallā -llāhu ʿalayhi wa-sallam ("ขอพรจากพระเจ้าและสันติสุขจงมีแด่พระองค์") เขียนเป็นภาษาอาหรับ
"ขอพรจากพระเจ้าจงมีแด่เขาและลูกหลานของเขา" เป็นภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ
การทับศัพท์
ความหมาย
การใช้งาน คำย่อ
عَلَيْهِ ٱلسَّلَامِ สำนวนนี้ตามหลังการตั้งชื่อศาสดาและผู้ส่งสารในศาสนาอิสลามสหายในศาสนาอิสลามสุหนี่และอิหม่ามในศาสนาอิสลามชีอะห์ (เท่า)
อะลัยฮิ อัส-สลามu
สันติภาพพวกเขา
عَلَيْهِ ٱلصَّلَاة وَٱلسَّلَامَ สำนวนนี้ตามหลังการตั้งชื่อศาสดาและผู้ส่งสาร สหายในศาสนาอิสลามสุหนี่ อิหม่ามในศาสนาอิสลามชีอะห์ (asws), (asws), (pbbuh), (pbbuh)
อาลัยฮิ อัช-ซาลาตุ วา-อัส-สลามอู
ขอพระพรและสันติสุขจงมีแด่เขา
سَلَامَ ٱللَّٰهِ عَلَيْهِ สำนวนนี้ตามหลังการตั้งชื่ออิหม่ามในศาสนาอิสลามชีอะห์หรือเทวดา รูปแบบที่เป็นเพศหญิง ( سَلَامَ ٱللَّٰهِ عَلَيْهَا ) มักใช้กับสตรีอิสลามในอดีต (เช่นฟาติมะฮ์ คอดิจาห์ มัร ยั มอาซียาซาราห์อีฟฯลฯ) (ซะ), (ซะ)
สลามู-ลลาฮิ อาลัยห์อี
สันติสุขของพระเจ้าจงมีแด่เขา
صَلَّى ٱللَّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ สำนวนนี้ตามหลังโดยเฉพาะหลังจากเอ่ยพระนามของมูฮัมหมัด แม้ว่าอาจใช้คำว่า "สันติภาพจงมีแด่พระองค์" แทนก็ได้ (saw), (saw), (sa), (sa), (sm) (เป็นอักขระตัวเดียวในภาษาอาหรับ Unicode ﷺ)
ชัลลา-ลลาฮู อาลัยฮิ วะซัลลัมอะ
พระพรของพระเจ้าจงมีแด่เขาและสันติสุขด้วย
صَلَّى ٱللَّٰهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ สำนวนนี้ตามหลังโดยเฉพาะหลังจากเอ่ยชื่อศาสดามูฮัม หมัด แห่ง อิสลาม มันถูกใช้โดยชาวมุสลิมทุกคน (เลื่อย), (เลื่อย), (เลื่อย), (เลื่อย), (เลื่อย), (เลื่อย), (สา), (สา), (ซ.ล.)
ชัลลา-ลลาฮู อาลัยฮิ วะ-อาลีฮิ วะ-สัลลัมอา
ขอพระพรของพระเจ้าจงมีแด่เขาและลูกหลาน ของเขา และประทานสันติสุขแก่เขา
صَلَّى ٱللَّٰهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ สำนวนนี้ตามหลังโดยเฉพาะหลังจากเอ่ยชื่อมูฮัมหมัด เป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นโดยชาวมุสลิมชีอะห์ (ซาวะ), (ซาวา), (เห็น), (เห็น), (สา), (สา)
ชัลลา-ลลาฮู อาลัยฮิ วะ-อาลีห์อี
พระพรของพระเจ้าจงมีแด่เขาและลูกหลานของเขา
رَحِمَهِ ٱللَّٰهِ สำนวนนี้ใช้เมื่อพูดถึงมุสลิมในอดีตและร่วมสมัย (ra), (ra), (rh)(rah), (rah), (raa), (raa)
เราะมะฮุ-ลัลลาห์อู
พระเจ้ามีความเมตตาต่อเขา
رَجِيَ ٱللَّٰهِ عَنْهِ สำนวนนี้ใช้เมื่อพูดถึงสหายของมูฮัมหมัดแต่บางครั้งก็ใช้กับบุคคลทางศาสนาอื่น ๆ[1]เวอร์ชันผู้หญิงرَجِيَ ٱللَّٰهِ عَنْهَا (รา), (รา)
เราะยะยะ-ลัลลาฮู อันห์อู
ขอให้พระเจ้าพอพระทัยเขา

ในข้างต้นภาษาอาหรับ : عليه , อักษรโรมันʿalayhi "สำหรับเขา" อาจถูกแทนที่ด้วยภาษาอาหรับ : عليه وعلى آله , อักษรโรมันʿalayhi wa-ʿalā 'ālihi "สำหรับเขาและกับครอบครัวของเขา"

โดยปกติแล้วṣallāหรือ "พร" จะใช้เฉพาะสำหรับมูฮัมหมัดเพื่อแยกแยะระหว่างเขากับศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ (และอิหม่ามในศาสนาอิสลามชีอะฮ์) แต่ในทางทฤษฎี จะใช้กับศาสดาพยากรณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

พื้นฐานพระคัมภีร์และสุนัตสำหรับการสวดมนต์ต่อมูฮัมหมัด

อัลกุรอาน

ข้อ 33:56 เป็นภาษาอาหรับ

การให้เกียรติแก่มูฮัมหมัดถูกกำหนดโดยสุราษฎร์อัลอะห์ซาบ :

إِنَّ ٱللّٰهَ وَمَلَـٰٓىِٕكَتَهَّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَـٰٓاَيّهَا ٱلَّ,ِينَ ءَامَنَوا۟ صَلّو ا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمَوا۟ تَسْلِيمَا ‎ "
แท้จริงอัลลอฮ์ (อัลลอฮ์) และมลาอิกะฮ์ของพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ท่านนบี โอ้บรรดาผู้ศรัทธา! โปรดส่งความจำเริญแก่เขา และทักทายเขาด้วยการทักทาย"
[อัลกุรอาน  33:56 (แปลโดย ชากีร์ )]

หะดีษ

อัล-ติรมีซีบันทึกว่าอบู ฮุรัยเราะห์ กล่าวว่า “ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่า “ขอให้เขาอับอาย ชายผู้ซึ่งฉันถูกกล่าวถึงต่อหน้าเขา และเขาไม่ส่งสลามมาหาฉัน ขอให้เขาอับอาย ชายผู้เห็นเดือน นี้” ของเดือนรอมฎอนมาแล้วก็ไป และเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษ ชายที่พ่อแม่ของเขามีชีวิตอยู่จนแก่เฒ่า และพวกเขาไม่ทำให้เขาเข้าสวรรค์' " อัล-ติรมิซีย์กล่าวว่าหะดีษนี้คือฮะซัน ฆะริบ , "ดี แต่รายงานเพียงครั้งเดียว"

ในมุสลิม ซู นั นอบู ดาวูด ญามิ อัต-ติรมีซีและอัล-สุนัน อัล-ซุฆเราะ ฮฺ สี่ในหกหะดีษหลักๆบันทึกไว้ว่า อบู ฮูรัยเราะห์ กล่าวว่า "ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺตรัสว่า 'ผู้ใดส่งสลามมาให้ฉันหนึ่งคน อัลลอฮ์' จะส่งสิบไปให้เขา' "

อะหมัด บิน ฮันบัลรายงานในมุสนัด อะห์มัด บิน ฮันบัลว่า สหายของมูฮัมหมัด อบู ตัลหะ บิน ตะบิต กล่าวว่า:

เช้าวันหนึ่งท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์มีอารมณ์ร่าเริงและดูมีความสุข พวกเขากล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสูล เช้านี้คุณมีอารมณ์ร่าเริงและดูมีความสุข” เขากล่าวว่า “แน่นอน เมื่อบัดนี้ มีคนหนึ่ง (มะลัก) จากพระเจ้าของฉัน (อัลลอฮ์) มาหาฉัน และกล่าวว่า “ผู้ใดในหมู่ประชาชาติของพวกท่านส่งสลามมาหาท่าน อัลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีสิบประการแก่เขา และจะทรงลบล้างสิบความดีให้เขา” การกระทำอันชั่วร้ายจะทำให้สถานะของเขาสูงขึ้นสิบระดับและจะทักทายเขาด้วยสิ่งที่คล้ายกัน'

อัล-บัยฮะกีรายงานว่า อบู ฮุรัยเราะห์กล่าวว่ามูฮัมหมัดกล่าวว่า "จงส่งสลามไปหาบรรดาร่อซู้ลและผู้เผยพระวจนะของอัลลอฮฺ เพื่อที่อัลลอฮ์ทรงส่งพวกเขาดังที่พระองค์ทรงส่งฉันมา"

ประเด็นนี้มีรากฐานมาจากสุภาษิตของมุฮัมมัดที่ว่า "คนตระหนี่คือผู้ที่กล่าวถึงฉันอยู่ ณ ที่นี้ แล้วเขาก็จะไม่ส่งสลามมาหาฉัน" สิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในมุสนัด อะหมัด บิน ฮันบัล

อนัส บิน มาลิก กล่าวว่า “ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้ใดส่งละหมาดมาให้ฉันครั้งหนึ่ง อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงส่งละหมาดมาให้เขาสิบเท่า และจะลบล้างบาปสิบประการจากเขา และจะยกฐานะให้เขาสิบขั้น . ' "

—  รวบรวมโดยอัล-นาซาอี , อัล-สุนัน อัล-ซุฆเราะห์เล่ม 13 ฮะดีษ 119 [2]

การพิจารณาคดีซาลาฟีเกี่ยวกับการละหมาดโดยย่อต่อมูฮัมหมัด

นักวิชาการจาก สาขา ซาลาฟีของศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติในซาอุดิอาระเบียได้สั่งสอนบรรดาผู้นับถือศาสนาของพวกเขาไม่ให้ใช้อักษรย่อว่าศอลาวาต่อมูฮัมหมัด ตัวอย่างเช่นอับดุลอาซิซ บิน บาซแกรนด์มุฟตีแห่งซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า:

ตามที่กำหนดไว้ให้ส่งคำอธิษฐานต่อท่านศาสดา (สันติภาพและคำอธิษฐานของอัลลอฮ์จงมีแด่เขา) ในการอธิษฐานเมื่อพูด tashahhud และถูกกำหนดไว้เมื่อให้คุตบะฮ์พูดDu'aและอธิษฐานขออภัยและหลังจากAdhanและ เมื่อเข้าและออกจากมัสยิด และเมื่อเอ่ยถึงเขาในสถานการณ์อื่น ดังนั้น การเขียนชื่อของเขาในหนังสือ จดหมาย บทความ และอื่นๆ จึงมีความสำคัญมากกว่า ดังนั้นจึงกำหนดให้เขียนคำอธิษฐานให้ครบถ้วนเพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาที่อัลลอฮ์ทรงประทานแก่ชาวมุสลิม และเพื่อให้ผู้อ่านจำได้ว่าต้องกล่าวคำอธิษฐานเมื่อเขาอ่าน ดังนั้นจึงไม่ควรเขียนคำอธิษฐานถึงท่านศาสดา (ขอความสันติและคำอธิษฐานของอัลลอฮ์จงมีแด่ท่าน) ในรูปแบบย่อ เช่น การเขียน (ซ) หรือ (ซอว์) ฯลฯ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้เขียนบางคนใช้ เพราะมันขัดต่อคำสั่ง ของอัลลอฮ์ในคัมภีร์ของพระองค์ โดยที่พระองค์ตรัส (แปลความหมาย):

صَلَّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمَوا۟ تَسْلِيمَا

โปรดอวยพรเขาและทักทายเขาด้วยคำทักทาย (ที่กำลังจะเป็น)" [ อัลกุรอาน  33:56 ( แปลโดย  Shakir )]

และการนั้น (การเขียนในรูปแบบย่อ) ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์นั้น และไม่มีคุณธรรมในการเขียนว่า " ศ็อลลัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะสลาม (ขออัลลอฮ์ทรงส่งคำอธิษฐานและสันติสุขมาสู่เขา)" อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผู้อ่านอาจไม่สังเกตเห็นและอาจไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร ควรสังเกตด้วยว่าสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นถือว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากนักวิชาการที่เตือนไว้[ ต้องการอ้างอิง ] [ ปีที่ต้องการ ]

นำไปใช้กับเทวดาและศาสดาพยากรณ์

“อะลัยฮิสสลาม”ในภาษาอารบิก

คำให้เกียรติบางคำใช้กับเทวทูต ( ญิบรีลมิคาอิลฯลฯ) เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์อิสลามคนอื่นๆ ก่อนหน้ามูฮัมหมัด ( อีซาอัส มูซาอัสอิบราฮิมเป็นต้น) กลุ่มนักวิชาการสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยอิสลามอิหม่ามโมฮัมหมัด อิบน์ ซะอูด เยเมน และมอริเตเนีย ได้ออกฟัตวาว่าควรวิงวอนเหล่าทูตสวรรค์ด้วยการให้พรอะลัยฮิสซาลามซึ่งใช้กับศาสดาพยากรณ์และผู้ส่งสารที่เป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน[3]ฟัตวานี้มีพื้นฐานมาจากคำตัดสินของอิบนุ กอยยิม อัล-เญาซียะห์[3]

 • อะลัยฮิสสลาม (อาหรับ : عليه السلام )
  • คำแปล: "สันติภาพจงมีแด่เขา"
  • อักษรย่อ: "AS" [4]
 • อะลัยฮิสสะลาตู วัสสลาม
  • คำแปล: "ความโปรดปรานและความสันติสุขของอัลลอฮ์อยู่บนเขา"
  • อักษรย่อ: "ASW"

นำไปใช้กับสหายของมูฮัมหมัด

"ขอให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเขา" เป็นภาษาอาหรับ

คำให้เกียรติบางคำใช้ตามหลังสหาย ( อัฏ-Ṣaẖābah ) ของโมฮัมหมัด:

 • Raḍiya 'llāhu 'an-hu (อาหรับ : رجي الله عنه )
  • คำแปล: “ขอให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเขา”
  • อักษรย่อ: "RA"
  • ตัวอย่าง: "อุษมาน อิบนุ อัฟฟาน (รอฎียา ลลาฮู อัน-ฮู) ..."
 • Raḍiya 'llāhu 'อัน-ฮา (อาหรับ : رجي الله عنها )
  • คำแปล: “ขอให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเธอ”
  • ตัวอย่าง: "คอดีจะฮ์ (เราะดิยะฮ์ 'ลลาฮูอัน-ฮา) ..."
 • Raḍiya 'llāhu 'an-huma (อาหรับ : رجي الله عنهما )
  • คำแปล: “ขอให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยทั้งสองคน”
  • ตัวอย่าง: "อุมัรและอบูบักร (เราะมะยะอ์ลลาฮูอันฮุมา) ..." [5]
 • Raḍiya 'llāhu 'an-hum (อาหรับ : رجي الله عنهم )
  • คำแปล: “ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขา”
  • ตัวอย่าง: "aṣ-Ṣaḥābah (Raḍiya 'llāhu 'an-hum) ..."

นำไปใช้กับศัตรูของมูฮัมหมัด

คำให้เกียรติบางคำไม่ได้ใช้ในความหมายของ "การให้เกียรติ" บุคคล แต่จะใช้แทนหลังจากการเอ่ยถึงศัตรู ( อาหรับ : العَدَوّ , อักษรโรมันal-'aduww ) ของโมฮัมหมัด:

 • ลาอานาตู 'llahi 'alay-hi (อาหรับ : لعنة الله عليه )
  • คำแปล: "ขอคำสาปแช่งของอัลลอฮ์จงมีแด่เขา"
  • ตัวอย่าง: " อบู ละฮับ (ลาอานาตู 'ลลาฮิ' อะลัยฮิ)..."

นำไปใช้กับนักวิชาการ

"ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์จงมีแด่เขา" ในภาษาอาหรับ

คำให้เกียรติบางประการใช้กับนักวิชาการที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงและผู้คนที่คิดว่ามีตำแหน่งทางจิตวิญญาณสูงซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว:

 • เราะมะตู 'llāhi 'alay-hi (อาหรับ : رَحْمَة الله عليه )/ Raḥima-hu 'llāh (อาหรับ : رَحِمَهِ الله )
  • อักษรย่อ: "RH"
  • คำแปล: "ขอความเมตตา / พรจากอัลลอฮ์จงมีแด่เขา"
  • ตัวอย่าง: "อัล ซูยูตี (เราะมะตู 'ลลาฮิ' อะลัยฮิ) ..."
 • เราะมะตู 'llāhi 'alay-ha (อาหรับ : رَحْمَة الله عليها )/ Raḥima-ha 'llāh (อาหรับ : رَحِمَها الله )
  • คำแปล: "ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์จงมีแด่เธอ"
  • ตัวอย่าง: "ฟาติมา อัล-ฟิห์รี (เราะมะตู อัลลาฮิ อะลัยฮะ) ..."
 • เราะมะตู อัลลาฮิ อะลัยฮิม (อาหรับ : رَحْمَة الله عليهم )
  • คำแปล: "ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์จงมีแด่พวกเขา"

หากนักปราชญ์ผู้เป็นที่นับถือยังมีชีวิตอยู่ จะต้องปฏิบัติดังนี้:

 • Ḥafiḏahu 'llāh (อาหรับ : حفظه الله )
  • อักษรย่อ: "HA"
  • คำแปล: "ขออัลลอฮ์ทรงรักษาเขา"
 • ฟาราจา 'llāhu 'anhu (อาหรับ : فرج الله عنه )
  • อักษรย่อ : เอฟเอ
  • คำแปล: "ขออัลลอฮ์ประทานความโล่งใจแก่เขา"

ยูนิโค้ด

ยูนิโค้ด
การเข้ารหัส UTF-8 เครื่องหมาย ชื่อยูนิโค้ด การถอดเสียง ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ
ؑ ؑ เครื่องหมายอารบิก อะลัยเฮ อัสซาลลัม อะลัยฮีสสลาม عليه السلام สันติภาพพวกเขา
ؒ ؒ เครื่องหมายภาษาอาหรับ RAHMATULLAH ALAYHE เราะมะตู ลาฮิ อาลัยห์ رحمة الله عليه พระเจ้าทรงเมตตาเขา
ؓ ؓ เครื่องหมายภาษาอาหรับ RADI ALLAHOU ANHU เราะห์บี ลลาฮูอันห์ رجي الله عنه ขอให้พระเจ้าพอพระทัยเขา

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. "هل يقال رجي الله عنه لير الصحابة - إسلام ويب - مركز الفتوى".
 2. "หนังสือแห่งความหลงลืม (ในการละหมาด) (55) บทที่: คุณธรรมของการส่งเศาะลาห์ไปหาท่านศาสดา (ซ.ล.)". ซุนนะฮ . com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-05-02.
 3. ↑ อับ ดุลลอฮ์ อัล-ฟากีห์ (2003) "กล่าว 'สันติภาพจงมีแด่เขา' กับแองเจิลกาเบรียล" อิสลามเว็บ . เน็ต ศูนย์ฟัตวาของมหาวิทยาลัยอิสลามอิหม่ามโมฮัมหมัด อิบน์ ซาอูด เยเมน และสถาบันการศึกษาอิสลามมอริเตเนีย สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565 .
 4. "คำศัพท์เฉพาะทางอิสลาม". พจนานุกรมอิสลาม สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559 .
 5. "เราะฎีอัลลอฮุอันฮู ในภาษาอาหรับ, ความหมาย" . สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_honorifics&oldid=1219445594"