อิสลามกับฆราวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ลัทธิฆราวาสนิยมเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกันในความคิดทางการเมืองของอิสลาม เนื่องมาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์และส่วนหนึ่งมาจากความคลุมเครือของแนวความคิดนั้นเอง[1]ในโลกมุสลิม , ความคิดที่ได้รับเชิงลบที่แข็งแกร่งความหมายเนื่องจากการเชื่อมโยงกับการกำจัดของอิทธิพลของศาสนาอิสลามจากทางกฎหมายและทางการเมืองทรงกลมภายใต้ต่างประเทศอาณานิคมปกครองเช่นเดียวกับความพยายามที่จะ จำกัด การแสดงออกทางศาสนาของประชาชนโดยบาง secularist ประเทศสหรัฐอเมริกา [2] [3]ดังนั้น ลัทธิฆราวาสมักถูกมองว่าเป็นลัทธินอกรีตที่กำหนดโดยผู้รุกรานและสืบต่อมาจากยุคหลังอาณานิคมปกครองชนชั้น , [4]และจะเข้าใจผิดบ่อยและแฟทต์เป็นเทียบเท่ากับการนอกใจหรือต่อต้านศาสนา [5]

นักปฏิรูปศาสนาอิสลามบางคนเช่นAli Abdel Raziqในอียิปต์และMahmoud Mohammed Tahaในซูดานได้สนับสนุนรัฐฆราวาสในแง่ของระเบียบทางการเมืองที่ไม่ได้กำหนดการตีความอิสลามในประเทศและพลเมืองของตน[6] นักเขียนอิสลามและนักวิชาการจำนวนหนึ่งแย้งว่าไม่มีเหตุผลทางศาสนาที่จะขัดขวางไม่ให้ชาวมุสลิมยอมรับลัทธิฆราวาสนิยมในแง่ของความเป็นกลางของรัฐที่มีต่อศาสนา[7]นักวิชาการอิสลามชาวซูดานอับดุลลาฮี อาห์เหม็ด อัน-นาอิมได้โต้แย้งว่ารัฐฆราวาสที่สร้างขึ้นบนรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน และสัญชาติที่สมบูรณ์ มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์อิสลามมากกว่านิมิตสมัยใหม่ของรัฐอิสลาม . [6]ผู้เสนอลัทธิอิสลามนิยม ( การเมืองอิสลาม ) ปฏิเสธมุมมองแบบฆราวาสที่จะจำกัดอิสลามให้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลและแทนที่จะสนับสนุนกฎหมายอิสลามและอำนาจทางการเมืองของอิสลามที่มีอำนาจเหนือกว่าและเผด็จการเหนือพลเมืองทั้งหมด[2] [8]

การเมืองก่อนสมัยใหม่จำนวนหนึ่งในโลกอิสลามแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างอำนาจทางศาสนาและการเมืองแม้ว่าจะไม่ได้ยึดมั่นในแนวคิดสมัยใหม่ของรัฐที่ไม่มีศาสนาที่เป็นทางการหรือกฎหมายที่ยึดตามศาสนาก็ตาม [9]ทุกวันนี้ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมบางประเทศนิยามตนเองว่าเป็นหรือถือว่าฆราวาสและหลายประเทศมีระบบสองระบบที่ชาวมุสลิมสามารถนำข้อพิพาทด้านครอบครัวและการเงินมาสู่ศาลอิสลามได้ เขตอำนาจของศาลที่แน่นอนเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่มักจะมีการแต่งงาน , การหย่าร้าง , มรดกและผู้ปกครอง [10]

คำจำกัดความ

ลัทธิฆราวาสเป็นแนวคิดที่คลุมเครือที่สามารถเข้าใจได้เพื่ออ้างถึงลัทธิต่อต้านศาสนา , ต่ำช้า , รัฐเป็นกลางต่อศาสนา, การแยกศาสนาออกจากรัฐ, การเนรเทศสัญลักษณ์ทางศาสนาออกจากพื้นที่สาธารณะ, หรือการรื้อถอน (การแยกคริสตจักรและรัฐ), [4]แม้ว่าความหมายหลังจะไม่เกี่ยวข้องในบริบทของอิสลาม เนื่องจากอิสลามไม่มีสถาบันที่สอดคล้องกับความหมายของ "คริสตจักร" นี้[1]

ไม่มีคำในภาษาอารบิก เปอร์เซีย หรือตุรกีที่ตรงกับคำว่า "ฆราวาสนิยม" ในภาษาอังกฤษ ในภาษาอาหรับคำสองคำที่มักใช้เป็นคำแปล: 'ilmānīyah (จากภาษาอาหรับคำว่าวิทยาศาสตร์ ) และ'almanīyah [4]ระยะหลัง ซึ่งปรากฏครั้งแรกเมื่อปลายศตวรรษที่สิบเก้าในพจนานุกรมMuhit al-Muhitเขียนโดย Butrus al-Bustani นักวิชาการชาวคริสต์เลบานอน[11] [12]เห็นได้ชัดว่ามาจากคำภาษาอาหรับสำหรับ " โลก". [1] นักเคลื่อนไหวชาวอาหรับกังวลเกี่ยวกับการกีดกันการปฏิบัติทางศาสนาและความเชื่อที่ชายขอบ บางครั้งใช้คำว่าla diniyah (ไม่ใช่ศาสนา) [1]ในเปอร์เซียหนึ่งที่พบว่าคำเงินกู้sekularizmในขณะที่ในตุรกีlaiklikมาจากภาษาฝรั่งเศสlaïcité [4]

ภาพรวม

แนวความคิดเกี่ยวกับฆราวาสนิยมถูกนำเข้ามาพร้อมกับแนวคิดมากมายเกี่ยวกับความทันสมัยหลังการตรัสรู้จากยุโรปเข้าสู่โลกมุสลิม ได้แก่ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ในบรรดาปัญญาชนมุสลิม การโต้วาทีในช่วงแรกเกี่ยวกับลัทธิฆราวาสนิยมมีศูนย์กลางอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐเป็นหลัก และความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของยุโรปในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมาภิบาลอย่างไร [13]ในการอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและรัฐ (ใน) การแยกกันของผู้มีอำนาจทางศาสนาและการเมืองในโลกอิสลามหรือสถานะของกาหลิบเป็นหนึ่งในประเด็นที่ใหญ่ที่สุด [14]

จอห์น แอล. เอสโปซิโตศาสตราจารย์ด้านกิจการระหว่างประเทศและการศึกษาอิสลาม ชี้ว่า "ยุคหลังได้รับอิสรภาพได้เห็นการเกิดขึ้นของรัฐมุสลิมสมัยใหม่ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากและเป็นหนี้ต่อกระบวนทัศน์หรือแบบจำลองทางโลกของตะวันตก ซาอุดีอาระเบียและ ตุรกีสะท้อนตำแหน่งขั้วทั้งสอง [... ] รัฐมุสลิมส่วนใหญ่เลือกพื้นที่ตรงกลางในการสร้างชาติโดยยืมเงินจากตะวันตกอย่างหนักและพึ่งพาที่ปรึกษาต่างประเทศและชนชั้นสูงที่มีการศึกษาตะวันตก[15] "

Esposito ยังให้เหตุผลว่าในหลายประเทศมุสลิมสมัยใหม่ บทบาทของศาสนาอิสลามในรัฐและสังคมในฐานะแหล่งที่มาของการทำให้ชอบธรรมสำหรับผู้ปกครอง รัฐ และสถาบันของรัฐบาลลดลงอย่างมากแม้ว่าการแยกศาสนาและการเมืองจะยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รัฐบาลมุสลิมส่วนใหญ่แทนที่กฎหมายอิสลามด้วยระบบกฎหมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประมวลกฎหมายโลกตะวันตก กฎหมายครอบครัวของชาวมุสลิม (การแต่งงาน การหย่าร้าง และมรดก) ยังคงมีผลบังคับใช้[16]

อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมส่วนใหญ่โต้แย้งว่า ไม่เหมือนกับศาสนาคริสต์ อิสลามไม่ได้แยกศาสนาออกจากรัฐ และชาวมุสลิมจำนวนมากทั่วโลกยินดีรับบทบาทที่สำคัญสำหรับศาสนาอิสลามในชีวิตทางการเมืองของประเทศของตน[17]เป็นอิสลามที่ไร้เหตุผล ไม่ใช่อิสลามทางการเมือง ที่ต้องมีคำอธิบายและนั่นเป็นความบังเอิญทางประวัติศาสตร์ของ "ความมั่งคั่งอันรุ่งโรจน์ของชาตินิยมอาหรับทางโลกระหว่างปี 1945 และ 1970" [18]

ยิ่งไปกว่านั้น การฟื้นคืนชีพของศาสนาอิสลาม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปฏิวัติของอิหร่านในปี 1978–9 ได้ท้าทายภาพลวงตาของผู้ให้การสนับสนุนทฤษฎีทางโลก การฟื้นคืนชีพของศาสนาอิสลามในการเมืองในประเทศมุสลิมที่ทันสมัยที่สุด เช่น อียิปต์ แอลจีเรีย และตุรกี ได้ทรยศต่อความคาดหวังของบรรดาผู้ที่เชื่อว่าศาสนาควรอยู่ที่ชายขอบ ไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตสาธารณะ นอกจากนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ มันไม่ใช่ชนบทแต่เป็นปรากฏการณ์ในเมือง และผู้นำและผู้สนับสนุนก็เป็นมืออาชีพที่มีการศึกษา(19)

จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่มากขึ้น นักวิชาการOlivier Roy ให้เหตุผลว่า "การแยกจากกันระหว่างอำนาจทางการเมือง" ของสุลต่านและเอมีร์และอำนาจทางศาสนาของกาหลิบ "สร้างและจัดตั้งเป็นสถาบัน ... เร็วที่สุดเท่าที่จะสิ้นสุดศตวรรษแรกของhegira " และสิ่งที่ขาดหายไปในโลกมุสลิมก็คือ "ความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับเอกราชของพื้นที่นี้" ไม่มีการพัฒนากฎหมายเชิงบวกนอกศาสนาอิสลาม หน้าที่ทางศาสนาของอธิปไตยคือการปกป้องชุมชนอิสลามจากศัตรู ก่อตั้งอิสลามรับรองประโยชน์สาธารณะ ( maslaha ) รัฐเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชาวมุสลิมสามารถดำรงชีวิตในฐานะมุสลิมที่ดีและมุสลิมต้องเชื่อฟังสุลต่านถ้าเขาทำเช่นนั้น ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ปกครองคือ "สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับเงินเหรียญและจะมีการสวดมนต์ศุกร์ ( Jumu'ah khutba ) กล่าวว่าในนามของเขา." (20)

ประวัติ

ประวัติตอนต้น

Ira เมตร Lapidusเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของตะวันออกกลางและประวัติศาสตร์อิสลามที่ University of California, Berkeley, บันทึกว่าอำนาจทางศาสนาและการเมืองสหรัฐในขณะที่ศาสดามูฮัมหมัดถูกนำUmmahผลในสถานะที่ไม่ฆราวาส แต่ลาปิดัสกล่าวว่าภายในศตวรรษที่ 10 รัฐบาลบางประเทศในโลกมุสลิมได้พัฒนาการแยกศาสนาและการเมืองอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากการควบคุมทางการเมืองส่งผ่าน "ไปอยู่ในมือของนายพล ผู้บริหาร ผู้ว่าการ และเจ้าเมืองในท้องที่ พวกกาหลิบสูญเสียอำนาจทางการเมืองที่มีประสิทธิผลทั้งหมด" รัฐบาลเหล่านี้ยังคงเป็นอิสลามอย่างเป็นทางการและยึดมั่นในศาสนา แต่หน่วยงานทางศาสนาได้พัฒนาลำดับชั้นและฐานอำนาจของตนเองแยกจากสถาบันทางการเมืองที่ปกครอง:

ในช่วงเวลาเดียวกัน ชุมชนทางศาสนาได้พัฒนาอย่างเป็นอิสระจากรัฐหรืออาณาจักรที่ปกครองพวกเขาUlamaควบคุมชีวิตของชุมชนและศาสนาในท้องถิ่นโดยทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาผู้บริหารครูและที่ปรึกษาทางศาสนาของชาวมุสลิม ชนชั้นสูงทางศาสนาได้รับการจัดระเบียบตามสังกัดทางศาสนาในสำนักกฎหมายซุนนี นิกายชีอะห์ หรือซูฟีตารีกอส [... ] ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชะรีอะฮ์ - กฎหมายมุสลิม - 'อุลามะ' ของโรงเรียนต่างๆ ได้ก่อตั้งกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและชนชั้นสูงในสังคมซึ่งมีอำนาจตามศาสนา(21)

Lapidus ให้เหตุผลว่าแง่มุมทางศาสนาและการเมืองของชีวิตในชุมชนของชาวมุสลิมถูกแยกออกจากกลุ่มกบฏอาหรับต่อหัวหน้าศาสนาอิสลาม การเกิดขึ้นของกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ขึ้นกับอำนาจที่แท้จริงของพวกกาหลิบ และการเกิดขึ้นของสำนักกฎหมายHanbali [22]

หัวหน้าศาสนาอิสลามเมยยาดถูกมองว่าเป็นรัฐฆราวาสโดยชาวมุสลิมจำนวนมากในขณะที่บางคนไม่เห็นด้วยกับการขาดการรวมกลุ่มของการเมืองและศาสนา การรับรู้นี้ถูกชดเชยด้วยกระแสสงครามที่มีเป้าหมายเพื่อขยายการปกครองของชาวมุสลิมให้พ้นพรมแดนของหัวหน้าศาสนาอิสลาม [23]

ในก่อนอิสลามปรัชญา , Averroesนำเสนอข้อโต้แย้งในแตกหักตำราให้เหตุผลสำหรับการปลดปล่อยของวิทยาศาสตร์และปรัชญาจากอย่างเป็นทางการของแอชอารีย์ธรรม ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงถือว่าลัทธิอเวโรอิสต์เป็นบรรพบุรุษของลัทธิฆราวาสนิยมสมัยใหม่ [24]

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ผู้สนับสนุนหลักลัทธิฆราวาสในยุคแรกๆ หลายคนในประเทศตะวันออกกลางคือBaathistและไม่ใช่ชาวอาหรับแสวงหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับประชากรที่ยอมรับสารภาพผิดหลายอย่างและแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องสู่ลัทธิสมัยใหม่ [25]

นักคิดอิสลามสมัยใหม่หลายคนโต้แย้งกับความไม่สามารถแยกจากกันของผู้มีอำนาจทางศาสนาและการเมืองในโลกอิสลาม และอธิบายถึงระบบการแยกระหว่างศาสนาและรัฐภายในโลกอิสลามในอุดมคติของพวกเขา

Muhammad ʿAbduhนักคิดสมัยใหม่ที่เป็นมุสลิมที่โดดเด่น อ้างในหนังสือของเขา "Al-Idtihad fi Al-Nasraniyya wa Al-Islam [26] " ว่าไม่มีใครมีอำนาจทางศาสนาในโลกอิสลาม เขาแย้งว่ากาหลิบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจทางศาสนาเพราะเขาไม่ผิดหรือกาหลิบเป็นคนที่ได้รับการเปิดเผย ดังนั้นตามที่อับดุลห์กล่าว กาหลิบและมุสลิมอื่นๆ เท่าเทียมกัน อับดุลกล่าวว่ากาหลิบควรเคารพอุมมาแต่ไม่ปกครองมัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมมา คือ ความสามัคคีทางศีลธรรมที่ไม่ขัดขวางการแบ่งแยกออกเป็นรัฐชาติ[27]

Abdel Rahman Al-Kawakibi ในหนังสือของเขา "Taba'i' Al-Istibdad (The Characteristics of Tyranny)" กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับลัทธิเผด็จการ[28]เถียงว่า "ในขณะที่ศาสนาส่วนใหญ่พยายามกดขี่ประชาชนให้เป็นทาส ของสำนักศาสนาที่เอาเปรียบพวกเขา อิสลามดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของเสรีภาพทางการเมืองที่ยืนหยัดระหว่างประชาธิปไตยกับชนชั้นสูง” [29] Al-Kawakibi เสนอว่าผู้คนสามารถบรรลุความสามัคคีของชาติที่ไม่ใช่ศาสนาโดยกล่าวว่า: "ให้เราดูแลชีวิตของเราในโลกนี้และปล่อยให้ศาสนาปกครองในโลกหน้า" [30]นอกจากนี้ ในหนังสือเล่มที่สองของเขา "Umm Al-Qura (The Mother of Villages)" ถ้อยแถลงที่ชัดเจนที่สุดของเขาเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับศาสนาและรัฐปรากฏอยู่ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขาได้นำเสนอบทสนทนาระหว่างนักวิชาการมุสลิมจากอินเดีย และอาเมียร์ อาเมียร์แสดงความเห็นว่า "ศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งและรัฐบาลเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ... การบริหารศาสนาและการบริหารของรัฐบาลไม่เคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในศาสนาอิสลาม"

ความคิดของราชิด ริดาเกี่ยวกับการแยกศาสนาและรัฐ มีความคล้ายคลึงบางประการกับ ʿAbduh และ Al-Kawakibi ตามที่นักวิชาการ Eliezer Tauber:

เขามีความเห็นว่าตามศาสนาอิสลาม 'การปกครองประเทศอยู่ในมือของตัวเอง ... และรัฐบาลของประเทศนั้นเป็นแบบสาธารณรัฐ กาหลิบไม่มีความเหนือกว่าในกฎหมายเหนือกลุ่มต่ำสุดของชุมนุม เขาเพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายทางศาสนาและเจตจำนงของประเทศชาติเท่านั้น' และเขาเสริมว่า: 'สำหรับมุสลิม กาหลิบไม่มีข้อผิดพลาด (มาซัม) และไม่ใช่แหล่งที่มาของการเปิดเผย" ดังนั้น 'ประเทศชาติมีสิทธิที่จะปลดอิหม่ามกาลีฟะฮ์ได้ หากพบว่ามีเหตุผลในการทำเช่นนั้น' [31]

สิ่งที่พิเศษในความคิดของ Rida คือเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคิดของเขาเกี่ยวกับอาณาจักรอาหรับในอนาคตในเอกสารซึ่งเขาเรียกว่า "กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั่วไปของจักรวรรดิอาหรับ" Rida โต้แย้งว่านโยบายการบริหารทั่วไปของอาณาจักรในอนาคตจะอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกจากทั่วทั้งจักรวรรดิ และสภารัฐมนตรีที่จะเลือกโดยประธานาธิบดีจากบรรดาผู้แทน ที่นั่น กาหลิบต้องยอมรับ "กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั่วไป" และปฏิบัติตาม เขาจะจัดการเรื่องศาสนาทั้งหมดของจักรวรรดิ อาณาจักรอิสลามในอุดมคติของ Rida จะได้รับการปฏิบัติโดยประธานาธิบดี ในขณะที่กาหลิบจะบริหารงานด้านศาสนาเท่านั้น และจำเป็นต้องยอมรับกฎหมายประกอบของจักรวรรดิและปฏิบัติตาม(32)

เท่าที่เห็นข้างต้นขัดแย้งเหล่านี้เกี่ยวกับการแยกตัวของหน่วยงานทางศาสนาและการเมืองในโลกอิสลามที่ถูกเชื่อมต่ออย่างมากกับการปรากฏตัวของหัวหน้าศาสนาอิสลามดังนั้นการล้มล้างหัวหน้าศาสนาอิสลามโดยรัฐบาลตุรกีในปี 2467 จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการโต้แย้งดังกล่าวในหมู่ปัญญาชนชาวมุสลิม

งานที่ขัดแย้งกันมากที่สุดคืองานของAli Abd al-Raziqนักวิชาการอิสลามและผู้พิพากษาของShari'aผู้ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกกับงานของเขา "Islam and the Foundations of Governance (Al-Islam Wa Usul Al-Hukm [33] )" ใน พ.ศ. 2468 เขาแย้งว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในอัลกุรอานและหะดีษซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการสันนิษฐานทั่วไป: การยอมรับอำนาจของกาหลิบเป็นภาระผูกพัน นอกจากนี้ เขาอ้างว่าไม่จำเป็นที่อุมมะฮ์ควรเป็นเอกภาพทางการเมืองและศาสนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าแบบอื่น เขาแย้งว่าไม่มีสิ่งใดในศาสนาอิสลามที่ห้ามมุสลิมให้ทำลายระบบการเมืองเก่าของพวกเขา และสร้างระบบใหม่บนพื้นฐานของแนวความคิดใหม่ล่าสุดของจิตวิญญาณมนุษย์และประสบการณ์ของประชาชาติ [34]สิ่งพิมพ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เขาแนะนำว่าศาสนาสามารถแยกออกจากรัฐบาลและการเมืองได้ ภายหลังเขาถูกปลดออกจากตำแหน่ง Rosenhall แสดงความคิดเห็นกับเขาว่า:

"เราพบกันเป็นครั้งแรกในการยืนยันเชิงทฤษฎีที่สม่ำเสมอและชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางศาสนาที่บริสุทธิ์และเฉพาะตัวของศาสนาอิสลาม" [35]

Taha ฮุสเซนเป็นนักเขียนชาวอียิปต์ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนสำหรับการแยกศาสนาและการเมืองจากมุมมองของการรักชาติอียิปต์ ฮุสเซนเชื่อว่าอียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมตะวันตกมาโดยตลอดและอียิปต์มีการฟื้นฟูในศตวรรษที่สิบเก้าและได้ทำให้ยุโรปกลายเป็นยุโรปใหม่อีกครั้ง สำหรับเขา เครื่องหมายที่โดดเด่นของโลกสมัยใหม่คือการทำให้เกิดการแยกศาสนาและอารยธรรมแบบเสมือนจริง โดยแต่ละส่วนอยู่ในขอบเขตของตนเอง ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะยึดฐานของอารยธรรมจากยุโรปโดยปราศจากศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ เขาเชื่อว่าชาวมุสลิมง่ายกว่าสำหรับชาวคริสต์ เนื่องจากอิสลามไม่มีฐานะปุโรหิต ดังนั้นในความเห็นของเขา จึงไม่มีส่วนได้เสียในการควบคุมศาสนาเหนือสังคม(36)

สตรีนิยมทางโลก

Azza Karam (1998:13) อธิบายสตรีนิยมฆราวาสดังนี้: "สตรีนิยมฆราวาสเชื่อมั่นในการนำวาทกรรมของพวกเขาไปอยู่นอกขอบเขตของศาสนาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือคริสเตียนและวางมันไว้ในวาทกรรมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พวกเขาไม่ " เสียเวลา" พยายามประสานวาทกรรมทางศาสนาให้กลมกลืนกับแนวคิดและคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สำหรับพวกเขา ศาสนาถือเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน แต่กลับถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำวาระใดๆ เกี่ยวกับการปลดปล่อยสตรี โดยการทำเช่นนั้นพวกเขาหลีกเลี่ยงการอภิปรายที่ไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับตำแหน่งของสตรีที่มีศาสนา " [37]โดยทั่วไป นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พยายามสร้างแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิสตรีนอกกรอบทางศาสนา มองว่าอิสลามเป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาค และเชื่อมโยงกับค่านิยมแบบปิตาธิปไตย พวกเขาโต้แย้งว่าฆราวาสนิยมมีความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิพลเมือง [38]

รัฐฆราวาสที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่

ขบวนการฆราวาสแบ่งตามรัฐ

รัสเซีย

ขบวนการฆราวาสครั้งแรกปรากฏในจักรวรรดิรัสเซียตอนปลาย อิสมาอิล กัสปรินสกี้ปัญญาชนชาวไครเมีย ตาตาร์เป็นปัญญาชนชาวมุสลิมคนแรกในรัสเซีย ที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการศึกษา การปฏิรูปวัฒนธรรม และความทันสมัยของชุมชนเตอร์กและอิสลาม การเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นโดยเขาได้รับชื่อUsul-i Cedidซึ่งหมายถึง "การเคลื่อนไหวใหม่"

ในปี 1917, ไครเมียตาตาร์ประกาศเอกราชของพวกเขา ( สาธารณรัฐไครเมียของประชาชน ) ซึ่งเป็นรัฐแรกในโลกมุสลิมที่ทันสมัยที่นำอธิษฐานของผู้หญิง [65]

ตุรกี

ฆราวาสในตุรกีเป็นทั้งละครและไกลถึงขณะที่มันเต็มไปด้วยสูญญากาศของการล่มสลายของที่จักรวรรดิออตโตมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อประเทศล่มสลายมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์กเป็นผู้นำการปฏิวัติทางการเมืองและวัฒนธรรม "ความทันสมัยอย่างเป็นทางการของตุรกีได้ก่อตัวขึ้นโดยพื้นฐานผ่านการปฏิเสธระบบออตโตมันของอิสลามและการนำโหมดความทันสมัยที่เน้นไปทางตะวันตกมาใช้" [66]

 • หัวหน้าศาสนาอิสลามถูกยกเลิก
 • บ้านพักทางศาสนาและคำสั่งของซูฟีถูกห้าม
 • รหัสแพ่งฆราวาสตามรหัสแพ่งสวิสถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่รหัสก่อนหน้านี้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอิสลาม ( ชาริ , şeriat) ห้ามทุกรูปแบบของสามีโมฆะแต่งงานทางศาสนาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับชายและหญิงในเรื่องของมรดก การแต่งงานและการหย่าร้าง
 • ระบบศาลศาสนาและสถาบันการศึกษาทางศาสนาถูกยกเลิก
 • ห้ามใช้ศาสนาเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
 • มีการจัดตั้งสถาบันแยกต่างหากซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาของประชาชน
 • ตัวอักษรถูกเปลี่ยนจากภาษาอาหรับเป็นละติน
 • เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางศาสนาถูกย้ายไปยังภาษาตุรกีรวมทั้งAdhan (Ezan โทรไปสวดมนต์) ซึ่งกินเวลาจนถึงปี 1950 วันนี้มีเพียงพระธรรมเทศนา ( khutbah , hutbe) ในตุรกี

ตลอดศตวรรษที่ 20 ฆราวาสนิยมถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มอิสลามิสต์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 กลุ่มอิสลามิสต์ทางการเมืองและพรรคประชาธิปัตย์อิสลามเช่นพรรคสวัสดิการและพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) ได้รับอิทธิพล โดย AKP ในการเลือกตั้งปี 2545 ได้รัฐบาลและยึดถือไว้ ตั้งแต่นั้นมาด้วยวิธีเผด็จการมากขึ้น[67] [68]ตั้งแต่ปี 2544 ประธานาธิบดีRecep Tayyip Erdoganและพรรค AKของเขาได้ครอบงำการเมืองของประเทศทำให้ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมีศาสนาและอนุรักษ์นิยมมากขึ้น

เลบานอน

เลบานอนเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาภายในกรอบโดยรวมของConfessionalismซึ่งเป็นรูปแบบของการรวมตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งสำนักงานสูงสุดสงวนไว้ตามสัดส่วนสำหรับตัวแทนจากชุมชนทางศาสนาบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม จำนวนชาวเลบานอนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อต้านระบบสารภาพบาป โดยสนับสนุนให้มีการติดตั้งlaïcitéในรัฐบาลแห่งชาติ การแสดงออกล่าสุดของผู้สนับสนุนฝ่ายฆราวาสนี้คือการเดินขบวนLaïque Pride ที่จัดขึ้นในกรุงเบรุตเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2010 เพื่อตอบสนองต่อการอุทธรณ์ที่เพิ่มขึ้นของHizb ut-Tahrirในกรุงเบรุตและการเรียกร้องให้จัดตั้งหัวหน้าศาสนาอิสลามขึ้นใหม่

ตูนิเซีย

ภายใต้การนำของHabib Bourguiba (1956-1987) รัฐบาลหลังการประกาศเอกราชของตูนิเซียได้ดำเนินโครงการด้านฆราวาส [69]

Bourguiba แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับhabous (การบริจาคทางศาสนา) การศึกษาทางโลกและการรวมระบบกฎหมายให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ชาวตูนิเซียทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงศาสนาต้องขึ้นศาลของรัฐ เขาจำกัดอิทธิพลของมหาวิทยาลัยแห่งศาสนาEz-Zitounaและแทนที่ด้วยคณะเทววิทยาที่รวมเข้ากับมหาวิทยาลัยตูนิส ห้ามคลุมฮิญาบสำหรับผู้หญิง ทำให้สมาชิกในลำดับชั้นศาสนาเป็นลูกจ้างของรัฐ และสั่งให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา มัสยิดและเงินเดือนของนักเทศน์ที่จะควบคุม[70]

นอกจากนี้ นวัตกรรมทางกฎหมายที่โด่งดังที่สุดของเขาคือ 'Code du Statut Personel' (CSP) กฎหมายที่ควบคุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว: การแต่งงาน การดูแลบุตร มรดก และที่สำคัญที่สุดคือการยกเลิกการมีภรรยาหลายคนและการหย่าร้างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล[71]

เห็นได้ชัดว่า Bourguiba [ ต้องการอ้างอิง ]ต้องการตัดราคาความสามารถของสถานประกอบการทางศาสนาในการป้องกันโครงการแบ่งแยกดินแดนของเขา และแม้ว่าเขาจะระมัดระวังในการค้นหาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภายในกรอบของการอ่านอิสลามสมัยใหม่และนำเสนอเป็นผลผลิตของอิจติฮัด (การตีความที่เป็นอิสระ) และ ไม่เลิกนับถือศาสนาอิสลาม เขากลายเป็นที่รู้จักในเรื่องฆราวาสนิยมของเขาJohn Espositoกล่าวว่า "สำหรับ Bourguiba อิสลามเป็นตัวแทนของอดีต ตะวันตกเป็นความหวังเดียวของตูนิเซียสำหรับอนาคตสมัยใหม่ แต่เขาเข้าใจผิดว่า อิสลามคือความทันสมัย" [72]

ต่อไปนี้การเพิ่มขึ้นของปัญหาทางเศรษฐกิจ, การเคลื่อนไหวอิสลามมาเกี่ยวกับในปี 1970 กับการฟื้นตัวของการเรียนการสอนทางศาสนาใน Ez-Zitouna มหาวิทยาลัยและอิทธิพลที่มาจากผู้นำทางศาสนาอาหรับเช่นซีเรียและอียิปต์มุสลิม Brotherhoods [73]นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อโดยHizb ยูทาห์-Tahrirซึ่งมีสมาชิกออกนิตยสารในตูนิสชื่อAzeytouna [74]ผลที่ตามมา การต่อสู้ระหว่าง Bourguiba และ Islamists ก็ไม่สามารถควบคุมได้ และเพื่อปราบปรามฝ่ายค้านผู้นำ Islamist ถูกเนรเทศ จับกุมและสอบปากคำ[75]

Ennahda เคลื่อนไหวยังเป็นที่รู้จักของบุคคลที่เรเนซองส์หรือเพียง Ennahda เป็นปานกลาง Islamist พรรคการเมืองในตูนิเซีย [76] [77] [78] [79]เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2011 หลังจากที่เผด็จการแบบฆราวาสของZine El Abidine Ben Aliล่มสลายจากการปฏิวัติตูนิเซียในปี 2011 รัฐบาลเฉพาะกาลของตูนิเซียได้อนุญาตให้กลุ่มนี้จัดตั้งพรรคการเมือง ตั้งแต่นั้นมา ตูนิเซียก็กลายเป็นงานปาร์ตี้ที่ใหญ่และมีการจัดการดีที่สุด จนถึงตอนนี้ก็ยังแซงหน้าคู่แข่งที่นับถือศาสนาอื่นๆ ในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญตูนิเซีย พ.ศ. 2554การเลือกตั้งโดยสุจริตครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง 51.1% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด พรรคได้รับคะแนนโหวต 37.04% และ 89 (41%) ของที่นั่งในสภา 217 ที่นั่ง มากกว่าพรรคอื่นๆ [80] [81] [82] [83] [84]

อียิปต์

ฆราวาสนิยมในอียิปต์มีบทบาทสำคัญในทั้งประวัติศาสตร์ของอียิปต์และของตะวันออกกลาง ประสบการณ์ด้านฆราวาสนิยมครั้งแรกของอียิปต์เริ่มต้นด้วยการยึดครองของอังกฤษ (ค.ศ. 1882–1952) บรรยากาศที่อนุญาตให้เผยแพร่แนวคิดตะวันตก ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ปัญญาชนโปรฆราวาสเช่น Ya'qub Sarruf, Faris Nimr, Nicola Haddad ผู้ซึ่งขอลี้ภัยทางการเมืองจาก Ottoman Rule สามารถเผยแพร่ผลงานของพวกเขาได้ การอภิปรายนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในผลงานของเชคอาลี อับดุลราซิก (2431-2509) ของอียิปต์"เอกสารที่สำคัญที่สุดในการอภิปรายทางปัญญาและศาสนาที่สำคัญของประวัติศาสตร์อิสลามสมัยใหม่" [85]

ในปี ค.ศ. 1919 อียิปต์มีองค์กรทางโลกทางการเมืองแห่งแรกที่เรียกว่าHizb 'Almani (พรรคฆราวาส) ชื่อนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นพรรค Wafd ในภายหลัง มันรวมนโยบายทางโลกเข้ากับวาระชาตินิยมและได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่ในปีต่อ ๆ ไปซึ่งขัดต่อการปกครองของกษัตริย์และอิทธิพลของอังกฤษ พรรควาฟด์สนับสนุนพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2และชนะการเลือกตั้งรัฐสภาในปี พ.ศ. 2495 หลังจากการเลือกตั้งเหล่านี้ นายกรัฐมนตรีถูกกษัตริย์โค่นล้มซึ่งนำไปสู่การจลาจล จลาจลเหล่านี้ตกตะกอนทหารทำรัฐประหารหลังจากที่ทุกพรรคการเมืองได้รับอนุญาตรวมทั้งวัฟด์และภราดรภาพมุสลิม [30]

รัฐบาลของกาเมล อับเดล นัสเซอร์เป็นฝ่ายฆราวาส-ชาตินิยมซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายทั้งในอียิปต์และรัฐอาหรับอื่นๆ องค์ประกอบสำคัญของลัทธินาสเซอรีม : [86]

 • เผด็จการฆราวาส-ชาตินิยม: ไม่อนุญาตให้การเคลื่อนไหวทางศาสนาหรือการเมืองอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล
 • ความทันสมัย ​​การทำให้เป็นอุตสาหกรรม และการทำให้เป็นชาติ; เศรษฐกิจสังคมนิยม
 • ความเข้มข้นในค่าอาหรับตนและชาตินิยมมากกว่าค่ามุสลิมตนและชาตินิยม

มรดกฆราวาสของการปกครองแบบเผด็จการของนัสอิทธิพลงวดเผด็จการของนายอันวาร์ซาดัตและนีมูบารักและ secularists ปกครองอียิปต์จนกระทั่ง2011 ปฏิวัติอียิปต์อย่างไรก็ตามอียิปต์ภราดรภาพมุสลิมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอาหรับหลายปีที่ผ่านมามันถูกอธิบายว่า "กึ่งถูกกฎหมาย" [87]และเป็นกลุ่มฝ่ายค้านเพียงกลุ่มเดียวในอียิปต์ที่สามารถลงสนามผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้ง[88]ในการเลือกตั้งรัฐสภาอียิปต์ปี 2554-2555พรรคการเมืองระบุว่าเป็น "ผู้นับถือศาสนาอิสลาม" (กลุ่มภราดรภาพพรรคเสรีภาพและความยุติธรรม , พรรคซาลาฟีอัล-นูร์และ พรรคอิสลามิสต์ อัล-วาสาต ) ชนะ 75% ของที่นั่งทั้งหมด [89] Mohamed Morsi , อิสลามประชาธิปไตยของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมเป็นครั้งแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ ปัจจุบันผู้เสนออียิปต์ส่วนใหญ่ของฆราวาสเน้นการเชื่อมโยงระหว่างฆราวาสและ 'ความสามัคคีของชาติ' ระหว่างคริสเตียนคอปติกและชาวมุสลิม

ซีเรีย

กระบวนการทำให้เป็นฆราวาสในซีเรียเริ่มต้นภายใต้อาณัติของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1920 และดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลต่างๆ นับตั้งแต่ได้รับเอกราช ซีเรียปกครองโดยพรรค Ba'athชาตินิยมอาหรับมาตั้งแต่ปี 2506 รัฐบาล Ba'ath ได้รวมเอาสังคมนิยมอาหรับเข้ากับอุดมการณ์ทางโลกและระบบการเมืองแบบเผด็จการ รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพทางศาสนาสำหรับทุกชุมชนทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงนิกายคริสเตียนจำนวนมาก โรงเรียนทุกแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐและไม่ใช่กลุ่มนิกาย แม้ว่าจะมีคำสั่งสอนทางศาสนาที่จำเป็นในศาสนาอิสลามและ/หรือศาสนาคริสต์รัฐบาลไม่ยอมรับรูปแบบทางการเมืองของศาสนาอิสลามระบบกฎหมายของซีเรียมีพื้นฐานมาจากกฎหมายแพ่งและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากยุคการปกครองของฝรั่งเศส ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายอียิปต์ของอับเดล นัสเซอร์ ค่อนข้างมาจากระบบข้าวฟ่างออตโตมันและน้อยมากจากชาเรีซีเรียมีศาลฆราวาสและศาลที่แยกจากกัน คดีแพ่งและคดีอาญามีอยู่ในศาลฆราวาส ในขณะที่ศาลชารีอะห์จัดการเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และศาสนา ในกรณีระหว่างชาวมุสลิมหรือระหว่างชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม [90]ชุมชนที่ไม่ใช่มุสลิมมีศาลศาสนาของตนเองโดยใช้กฎหมายศาสนาของตนเอง [91]

อิหร่าน

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 เรซาข่านได้ก่อตั้งตนเองว่าเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองในประเทศ ด้วยเกรงว่าอิทธิพลของพวกเขาจะลดลง นักบวชของอิหร่านจึงเสนอการสนับสนุนและเกลี้ยกล่อมให้เขารับบทบาทของชาห์ [92]

ค.ศ. 1925–1941 : เรซา ชาห์เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมอิหร่านอย่างน่าทึ่งด้วยความตั้งใจเฉพาะในการทำให้เป็นตะวันตกและขจัดศาสนาออกจากพื้นที่สาธารณะ เขาเปลี่ยนโรงเรียนสอนศาสนาเป็นโรงเรียนฆราวาส สร้างมหาวิทยาลัยฆราวาสแห่งแรกของอิหร่าน และสั่งห้ามฮิญาบในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครองกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการโดยสิ้นเชิง ด้วยการถอดอำนาจ Majles (รัฐสภาครั้งแรกในปี 1906) และการปราบปรามเสรีภาพในการพูด [93]

ค.ศ. 1951–1953 : ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 นายกรัฐมนตรีMohammad Mosaddeghได้จัดตั้งรัฐบาลฆราวาสอีกครั้งด้วยวาระสังคมนิยมโดยมีเป้าหมายเฉพาะในการลดอำนาจของคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม แผนการของเขาในการทำให้ผลประโยชน์ของน้ำมันจากอาณานิคมเป็นของชาติที่บริษัทน้ำมันแองโกล-อิหร่านถืออยู่ (ต่อมาคือ British Petroleum) ได้ดึงดูดความสนใจของสหราชอาณาจักร ในการตอบสนองสหราชอาณาจักรด้วยความช่วยเหลือของซีไอเอได้รับการสนับสนุนการทำรัฐประหารที่ลบออก Mossadeq จากอำนาจและการคืนสถานะโมฮัมหมัดเรซาชาห์

ค.ศ. 1962–1963 : โดยใช้อาณัติของการทำให้เป็นตะวันตก โมฮัมหมัด เรซา ชาห์ได้แนะนำการปฏิวัติขาวโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอิหร่านให้เป็นประเทศ ทุนนิยมฆราวาสแบบตะวันตก

พ.ศ. 2506-2516ฝ่ายค้านรวมตัวกันหลังอยาตอลเลาะห์ รูฮอลเลาะห์ โคมัยนีและในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ชาห์ถูกโค่นล้มในการปฏิวัติอิสลาม (ค.ศ. 1979) [30]

ปากีสถาน

ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของรัฐปากีสถาน (12 มีนาคม พ.ศ. 2492) ได้มีการนำมติของรัฐสภา ( มติวัตถุประสงค์ ) มาใช้ เพียงหนึ่งปีต่อมาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ผู้ก่อตั้งประเทศปากีสถาน ตามวิสัยทัศน์ของการก่อตั้งอื่นๆ บรรพบุรุษของปากีสถาน ( มูฮัมหมัดอิกบาล , Liaquat Ali Khan ) [94]ประกาศว่า:

อำนาจอธิปไตยเป็นของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว แต่พระองค์ทรงมอบหมายให้รัฐปากีสถานผ่านทางประชาชนของตน เนื่องมาจากการใช้กำลังภายในขอบเขตที่พระองค์กำหนดเป็นความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์

 • รัฐจะใช้อำนาจและอำนาจของตนผ่านผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
 • หลักการของประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเสมอภาค ความอดทน และความยุติธรรมทางสังคมตามที่ศาสนาอิสลามประกาศไว้จะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่
 • มุสลิมจะต้องสามารถสั่งการชีวิตของตนในด้านบุคคลและส่วนรวมตามคำสอนของศาสนาอิสลามที่กำหนดไว้ในคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์
 • จะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาแสดงตนและปฏิบัติตามศาสนาของตนอย่างเสรีและพัฒนาวัฒนธรรมของตน

ตามคำกล่าวของนักฆราวาสชาวปากีสถาน มตินี้แตกต่างไปจากสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมของมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ที่เขาทำในสภาร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม มตินี้ผ่านการลงมติโดยสมาชิกที่เหลือในที่ประชุมภายหลังการเสียชีวิตของมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ในปี 2491 ความละเอียดภายหลังกลายเป็นแหล่งสำคัญของแรงบันดาลใจสำหรับผู้เขียนรัฐธรรมนูญของปากีสถานและรวมอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นคำนำปากีสถานเป็นสาธารณรัฐอิสลามกับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญของปากีสถานในขณะที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติแก่พลเมืองทุกคน ปฏิเสธการแก้ไขใดๆ ที่ขัดแย้งกับคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์[95]อิสลามเป็นกฎหมายสูงสุดของปากีสถานและมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติชาริอะฮ์เรียกร้องให้ศาลตีความกฎหมายในลักษณะที่ใกล้เคียงกับหลักนิติศาสตร์อิสลาม[96]

สภาอุดมการณ์อิสลามคือร่างกายที่ควรจะให้คำแนะนำที่รัฐสภาปากีสถานในการนำกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในแนวเดียวกันกับหลักการของคัมภีร์กุรอานและซุนนะฮฺแม้ว่ามันจะไม่มีอำนาจบังคับใช้ ตามรายงานของสภา กฎหมายส่วนใหญ่ในยุคของอังกฤษไม่ได้ขัดแย้งกับอัลกุรอานและซุนนะห์ [97]แห่งชาติ Shariat ศาลสามารถตีลงกฎหมายใด ๆ ถือว่ายกเลิกอิสลามแม้ว่าการตัดสินใจที่จะร้องขอให้ม้านั่ง Shariat อุทธรณ์ของศาลฎีกาปากีสถาน [98]

ฝ่ายค้าน

ฆราวาสและศาสนา

ชาวอิสลามเชื่อว่าอิสลามหลอมรวมศาสนาและการเมืองเข้าด้วยกันด้วยค่านิยมเชิงบรรทัดฐานทางการเมืองที่กำหนดโดยตำราของพระเจ้า[99]มันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเรื่องนี้ได้รับในอดีตกรณีและพยายาม secularist / สมัยที่ secularizing การเมืองมีน้อยกว่าjahiliyyah (ไม่รู้) kafir (ไม่เชื่อ / นอกใจ) irtidad (เลิก) และต่ำช้า [85] [100] "บรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมในการเมืองฆราวาสกำลังชูธงแห่งการจลาจลต่ออัลลอฮ์และร่อซู้ลของเขา" [11]

นักวิชาการซาอุดิอาระเบียประณามลัทธิฆราวาสว่าห้ามโดยเด็ดขาดในประเพณีอิสลาม คณะกรรมการ Ifta' ของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นคำสั่งสอนและคำแนะนำ ได้ออกคำสั่งว่า ใครก็ตามที่เชื่อว่ามีการชี้นำ ( ฮูดา ) ที่สมบูรณ์แบบกว่าของท่านศาสดา หรือกฎของคนอื่นดีกว่าเขาคือกาฟี[102]

มีรายการหลักเฉพาะจำนวนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากศีลของศาสนาอิสลามอย่างจริงจัง โดยมีโทษตามกฎหมายอิสลาม ตัวอย่างเช่น:

 • ความเชื่อที่ว่ากฎหมายและรัฐธรรมนูญที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเหนือกว่าชะรีอะฮ์
 • ความคิดเห็นที่ว่าอิสลามจำกัดความสัมพันธ์ของคนๆ หนึ่งกับพระเจ้า และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
 • เพื่อคัดค้านการใช้hudud (การลงโทษตามกฎหมายกำหนดโดยพระเจ้า) ที่พวกเขาไม่เข้ากันในยุคปัจจุบัน
 • และผู้ใดอนุญาตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ ผู้นั้นก็คือกาฟิ[103]

ในมุมมองของTariq al-Bishri "ลัทธิฆราวาสและศาสนาอิสลามไม่สามารถตกลงกันได้ เว้นแต่โดยวิธีการ talfiq [การรวมหลักคำสอนของโรงเรียนมากกว่าหนึ่งแห่ง นั่นคือ การปลอมแปลง] หรือโดยการละทิ้งความหมายที่แท้จริงของมัน" [104]

ฆราวาสและอำนาจนิยม

นักวิชาการจำนวนหนึ่งเชื่อว่ารัฐบาลฆราวาสในประเทศมุสลิมได้กลายเป็นการกดขี่และเผด็จการมากขึ้นในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของศาสนาอิสลามแต่การปราบปรามที่เพิ่มขึ้นนี้อาจทำให้สังคมมุสลิมจำนวนมากต่อต้านฆราวาสนิยมมากขึ้น และเพิ่มความนิยมของศาสนาอิสลามในตะวันออกกลาง [105]

ลัทธิเผด็จการได้ละทิ้งมัสยิดในหลายประเทศให้เป็นสถานที่แห่งเดียวในการต่อต้านทางการเมือง[106]นักวิชาการอย่างวาลี นัสร์ให้เหตุผลว่าชนชั้นสูงในโลกมุสลิมถูกบังคับโดยอำนาจอาณานิคมเพื่อรักษาความเป็นเจ้าโลก[107]

ฆราวาสยังเกี่ยวข้องกับระบอบทหาร เช่นในตุรกีและแอลจีเรีย . อิสลาม Salvation Front (FIS) ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งธันวาคม 1991 ในอัลจีเรีย[108]และพรรคสวัสดิการประสบความสำเร็จในตุรกี 1995 เลือกตั้ง[109]อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายถูกกำจัดโดยการรัฐประหารเพื่อปกป้องฆราวาสนิยม[110]ในขณะที่รัฐบาลพรรคสวัสดิการในตุรกีถูกกองทัพตุรกีบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 1997 ด้วยการแทรกแซงทางทหารที่เรียกว่า "รัฐประหารหลังสมัยใหม่" [111] FIS ในแอลจีเรียดำเนินชีวิตโดยการทำรัฐประหารโดยทหารที่เข้มงวด นำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองในปี 2535[110]กองกำลังทหารในประเทศเหล่านั้นสามารถใช้อำนาจของตนในทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อ 'ปกป้องฆราวาสนิยม'

ในบางประเทศ ความเกรงกลัวต่อการปฏิวัติอิสลามิสต์ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยได้นำไปสู่มาตรการเผด็จการต่อพรรคการเมืองอิสลามิสต์[112] "ระบอบการปกครองของซีเรียสามารถใช้ประโยชน์จากความกลัวว่ากลุ่มอิสลามิสต์จะเข้ามามีอำนาจเพื่อพิสูจน์การปราบปรามกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในซีเรีย" [113]เมื่อนักการทูตอเมริกันขอให้Hosni Mubarakให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่สื่อมวลชนและหยุดการจับกุมปัญญาชน Mubarak ปฏิเสธและกล่าวว่า "ถ้าฉันทำสิ่งที่คุณขอ พวกนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์จะเข้ายึดครองรัฐบาลในอียิปต์ คุณต้องการไหม ?" หรือเมื่อประธานาธิบดีบิล คลินตัน ขอให้ยัสเซอร์ อาราฟัตก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยในปาเลสไตน์ในปี 2544 ยัสเซอร์ อาราฟัตก็ตอบในทำนองเดียวกัน "เขากล่าวว่าในระบบประชาธิปไตย กลุ่มฮามาสอิสลามิสต์จะเข้าควบคุมรัฐบาลในปาเลสไตน์อย่างแน่นอน" [105]เผด็จการฝ่ายฆราวาสส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางดึงความเสี่ยงของศาสนาอิสลามเพื่อที่จะพิสูจน์การปกครองแบบเผด็จการของพวกเขาในเวทีระหว่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม

ศาสนาอิสลาม:

อ้างอิง

 1. ^ อองรีLauzière (2013) "ฆราวาส". ใน Gerhard Böwering, Patricia Crone (ed.) พรินซ์ตันสารานุกรมอิสลามความคิดทางการเมือง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 2. ^ จอห์นลิตร Esposito เอ็ด (2014). "ฆราวาส". ฟอร์ดพจนานุกรมของศาสนาอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 3. จอห์น แอล. เอสโพซิโต. "ทบทวนอิสลามกับฆราวาส" (PDF) . สมาคม คลัง ข้อมูล ศาสนา . NS. 3 . สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2019 .
 4. ^ a b c d Nader Hashemi (2009). "ฆราวาส" . ใน John L. Esposito (บรรณาธิการ). ฟอร์ดสารานุกรมของโลกอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด(ต้องสมัครสมาชิก)
 5. ^ อับดุลลาห์ ซาอีด (2017). "ฆราวาส ความเป็นกลางของรัฐ และอิสลาม" . ในฟิล ซักเคอร์แมน; John R. Shook (สหพันธ์). คู่มือออกซ์ฟอร์ดของฆราวาสนิยม . NS. 188.(ต้องสมัครสมาชิก)
 6. ^ จอห์นลิตร Esposito "ทบทวนอิสลามกับฆราวาส" (PDF) . สมาคม คลัง ข้อมูล ศาสนา . น. 13–15 . สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2019 .
 7. ^ อับดุลลาห์ ซาอีด (2017). "ฆราวาส ความเป็นกลางของรัฐ และอิสลาม" . ในฟิล ซักเคอร์แมน; John R. Shook (สหพันธ์). คู่มือออกซ์ฟอร์ดของฆราวาสนิยม . หน้า 195–196.(ต้องสมัครสมาชิก)
 8. ^ เบล เจฟฟรีย์ เอ็ม. (2009-06-01). "อิสลามกับเผด็จการ" . ขบวนการเผด็จการและศาสนาทางการเมือง . 10 (2): 73–96. ดอย : 10.1080/14690760903371313 . ISSN 1469-0764 . 
 9. ^ Ira M. Lapidus (ตุลาคม 2518) "การแยกประเทศและศาสนาในการพัฒนาสังคมอิสลามยุคแรก", International Journal of Middle East Studies 6 (4), pp. 363-385
 10. ^ "อิสลาม: ปกครองภายใต้ชะรีอะฮ์" . สภาวิเทศสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ2021-09-10 .
 11. ^ คีน, จอห์น. "ขอบเขตของฆราวาส" ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Espasito, Jon L. และ Tamimi, Azzam นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, 2000. p. 35.
 12. ^ Bustani, อิบัน Butrus Bulus Muḥīṭ al-Muḥīṭ:qāmūs muṭawwal al-lughah al-ʻArabīyah/ta'līf Buṭrus al-Bustanī เบรุต:มักตะบัต ลับนาน, 1977.
 13. ^ ทามิมิ, อัซซาม. "ต้นกำเนิดของฆราวาสอาหรับ" ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Espasito, Jon L. และ Tamimi, Azzam 13-28. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, 2000. 17.
 14. ^ Ardic, Nurullah อิสลามกับการเมืองของฆราวาส: ความทันสมัยของหัวหน้าศาสนาอิสลามและตะวันออกกลางในต้นศตวรรษที่ 20 นิวยอร์ก: เลดจ์, 2012. 8
 15. ^ Esposito, จอห์นลิตร "ศาสนาอิสลามและฆราวาสในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด." ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Esposito, Jon L. และ Tamimi, Azzam 1-12. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 2000.2
 16. ^ Esposito, จอห์นลิตร "ศาสนาอิสลามและฆราวาสในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด." ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Esposito, Jon L. และ Tamimi, Azzam 1-12. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, 2000. 2.
 17. ^ "MUSLIM WORLD: โพลแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอิสลามในการเมือง; ความรู้สึกปะปนกับกลุ่มฮามาส, ฮิซบอลเลาะห์" " LA Times", 5 ธันวาคม 2010
 18. ^ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ที่จัดเก็บ 2009/12/06 ที่ Wayback เครื่องตะวันออกกลาง / แอฟริกาเหนือรายงาน N ° 37 2 มีนาคม 2005
 19. ^ Esposito, จอห์นลิตร "ศาสนาอิสลามและฆราวาสในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด." ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Esposito, Jon L. และ Tamimi, Azzam 1-12. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พ.ศ. 2543
 20. Roy, Olivier, The Failure of Political Islamโดย Olivier Roy, แปลโดย Carol Volk, Harvard University Press, 1994, p.14-15
 21. ^ Ira M. Lapidus (ตุลาคม 2518) "The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society", International Journal of Middle East Studies 6 (4), pp. 363-385 [364-5]
 22. ^ ไอรา เอ็ม. ลาปิดัส. "การแยกประเทศและศาสนาในการพัฒนาสังคมอิสลามยุคแรก", วารสารนานาชาติของการศึกษาตะวันออกกลาง 6 (4) (ตุลาคม 2518): 363-385 366-370
 23. ^ "ราชวงศ์อุมัยยะฮ์ | ประวัติศาสตร์อิสลาม" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ2017-03-26 .
 24. ^ Fauzi M. Najjar (ฤดูใบไม้ผลิ, 1996). การอภิปรายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและฆราวาสในอียิปต์ ,อาหรับศึกษารายไตรมาส (ASQ)
 25. ^ เช่น Faris Nimr และคุณ qub Sarruf ปัญญาชนและนักข่าวจากเลบานอนที่ย้ายไปอยู่ที่อียิปต์ในยุค 1880 และซาลามูซาซึ่งเป็นที่นับถือศาสนาคริสต์อียิปต์อียิปต์โบราณและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคสังคมนิยมอียิปต์ในปี 1920 - Fauzi Najjar:การอภิปรายเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และฆราวาสอาหรับศึกษารายไตรมาส; 2539 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
 26. ^ ʿอับดุลมูฮัมหมัด "อัล-อิดติฮัด ฟี อัล-นัสรานียะ วะ อัล-อิสลาม" ใน อัล-อะมาล อัล-กามิลา ลิ อัล-อิหม่าม มูฮัมหมัด ʿ อับดูห์ แก้ไขโดย Muhammad ʿAmara ไคโร: Dar al-Shuruk, 1993. 257-368.
 27. ^ Hourani, อัลเบิร์ ความคิดอาหรับในยุคเสรีนิยม พ.ศ. 2341-2482 เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2526 156
 28. ^ ทามิมิ, อัซซาม. "ต้นกำเนิดของฆราวาสอาหรับ" ในศาสนาอิสลามและฆราวาสในตะวันออกกลาง แก้ไขโดย Espasito, Jon L. และ Tamimi, Azzam 13-28. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, 2000.
 29. ^ เทาเบอร์, เอลีเซอร์. "สามแนวทาง หนึ่งแนวคิด: ศาสนาและรัฐในความคิดของ 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Najib 'Azuri และ Rashid Rida" ในวารสาร British Journal of Middle East Studies เล่มที่ 21 190-198. 192.
 30. ^ a b c Ibid.
 31. ^ เทาเบอร์, เอลีเซอร์. "สามแนวทาง หนึ่งแนวคิด: ศาสนาและรัฐในความคิดของ 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Najib 'Azuri และ Rashid Rida" ในวารสาร British Journal of Middle East Studies เล่มที่ 21 190-198. 196.
 32. ^ เทาเบอร์, เอลีเซอร์. "สามแนวทาง หนึ่งแนวคิด: ศาสนาและรัฐในความคิดของ 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Najib 'Azuri และ Rashid Rida" ในวารสาร British Journal of Middle East Studies เล่มที่ 21 190-198.
 33. ^ ʻAbd al-Rāziq, ʻAlī. อัลอิสลาม wa-uṣul al-ḥukm : baḥth fī al-khilāfah wa-al-ḥukumah fī al-Islām. ซูซาห์:ดาร์ อัล-มาฮาริฟ ลิล-ซิบาญะฮ์ วะ-อัล-นัศร์, 1999?
 34. ^ Hourani, อัลเบิร์ ความคิดอาหรับในยุคเสรีนิยม พ.ศ. 2341-2482 เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2526 183-188
 35. ^ Black, A, "The history of Islamic Political Thought", สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเอดินบะระ, 2001, pp. 316-319
 36. ^ Hourani, อัลเบิร์ ความคิดอาหรับในยุคเสรีนิยม พ.ศ. 2341-2482 เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2526 330-332
 37. ^ Nadje อัลอาลีฆราวาสเพศและรัฐ , P140
 38. ^ http://www.law.virginia.edu/html/news/2006_spr/jb_religion.htm Archived 2015-09-15 at the Wayback Machine : 2 มีนาคม 2549 Conflicting Ideas of Secularism Cloud “Ideal” of Secular Democracy in Middle ทิศตะวันออก
 39. ^ "ICL - แอลเบเนีย - รัฐธรรมนูญ" . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 40. ^ "มาตรา 7.1 ของรัฐธรรมนูญ" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2011-10-26 . สืบค้นเมื่อ2016-10-29 .
 41. ^ Khondeker, Habibul แฮกค์ "รัฐและฆราวาสในบังคลาเทศ" . www.worldscientific.com . สืบค้นเมื่อ2021-08-31 .
 42. ^ ชาร์เวสาลีซึ (2021/03/12) "ความยืดหยุ่นของฆราวาสนิยมในบังคลาเทศ" . เดลี่สตาร์ . สืบค้นเมื่อ2021-08-31 .
 43. ^ "ICL - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - รัฐธรรมนูญ" . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 44. ^ . 9 ตุลาคม 2549 https://web.archive.org/web/20061009112408/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/Burkina%20FasoC%20(englishsummary)(rev).doc . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ตุลาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 . หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 45. ^ . 9 ตุลาคม 2549 https://web.archive.org/web/20061009114533/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/ChadC%20(english%20summary)(rev).doc . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ตุลาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 . หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 46. ^ บทความ 1 ของรัฐธรรมนูญที่ เก็บถาวร 13 กันยายน 2547 ที่เครื่อง Wayback
 47. ^ บทความ 1 ของรัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 5 พฤศจิกายน 2013 ที่เครื่อง Wayback
 48. ^ "1945 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย" ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2007 สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2549 .
 49. ^ ดูศาสนาในอินโดนีเซียสำหรับการอ้างอิงเพิ่มเติม
 50. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-09-24 . สืบค้นเมื่อ2014-11-24 .CS1 maint: archived copy as title (link)
 51. ^ โคโซโวเป็นเรื่องของดินแดนพิพาทระหว่างสาธารณรัฐโคโซโวและสาธารณรัฐเซอร์เบียสาธารณรัฐโคโซโวหงส์ประกาศเอกราชที่ 17 กุมภาพันธ์ 2008เซอร์เบียยังคงอ้างว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอธิปไตยของตัวเองรัฐบาลทั้งสองเริ่มความสัมพันธ์ปกติในปี 2013 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงบรัสเซลส์ 2013โคโซโวได้รับการยอมรับในขณะนี้เป็นรัฐอิสระโดย 97 จาก 193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติโดยรวมแล้ว 112ประเทศสมาชิกสหประชาชาติยอมรับโคโซโว ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดย 15 ประเทศได้ถอนการรับรองในภายหลัง
 52. ^ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโคโซโว ที่ เก็บถาวร 2013-11-21 ที่ Wayback Machine , รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโคโซโว,
 53. ^ บทความ 1 ของรัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 4 กุมภาพันธ์ 2550 ที่เครื่อง Wayback
 54. ^ คำนำของรัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 12 กันยายน 2555 ที่เครื่อง Wayback
 55. จอห์น แอล. เอสโพซิโต. พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของศาสนาอิสลาม Oxford University Press US, (2004) ISBN 0-19-512559-2 pp.233-234 
 56. ^ ดาร์ค 2009 , 10.
 57. ^ "เซเนกัล" . กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ. สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 58. ^ "รัฐธรรมนูญเซียร์ราลีโอนของปี 1991 กู้คืนในปี 1996 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2008" (PDF)
 59. "ซูดานยุติกฎหมายอิสลาม 30 ปี ด้วยการแยกศาสนา, รัฐ" . ข่าวกัลฟ์ 2020-09-06 . สืบค้นเมื่อ2021-04-04 .
 60. ^ "ทาจิกิสถานรัฐธรรมนูญปี 1994 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2003" (PDF)
 61. ^ "มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-12-01 . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 62. ^ "รัฐธรรมนูญของเติร์กเมนิสถาน" . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 63. ^ "อุซเบกิของรัฐธรรมนูญของปี 1992 โดยมีการแก้ไขผ่าน 2011" (PDF)
 64. ^ "The World Factbook — สำนักข่าวกรองกลาง" . www.cia.gov . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 65. รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนไครเมีย ในรัสเซีย
 66. ^ Alev Cinar,ทันสมัย, อิสลามและฆราวาสในตุรกี , หน้า 14
 67. ^ Gwynne Dyer (8 พฤศจิกายน 2016) "เออร์โดกัน ทำลายอนาคตที่สดใสของตุรกี" . เจแปนไทม์ส .
 68. ไมเคิล รูบิน (3 พฤศจิกายน 2559). "ตุรกีกำลังมุ่งสู่การนองเลือด" . นิวส์วีค .
 69. ^ ฆราวาสและประชาธิปไตยในตะวันออกกลาง ; http://www.islam-democracy.org/4th_Annual_Conference-shakman-Hurd_paper.asp เอกสารเก่า 2008-02-20 ที่ Wayback Machine
 70. ^ Nazih เอ็น Ayubi,การเมืองอิสลาม: ศาสนาและการเมืองในโลกอาหรับพี 113
 71. ^ ลอรี A.Brand,ผู้หญิง, รัฐและการเปิดเสรีทางการเมือง: ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือประสบการณ์พี 178
 72. ^ ลิซาเบ ธ Shakman ฮูลด์ (16 พฤษภาคม 2003) "ฆราวาสนิยมและประชาธิปไตยในตะวันออกกลาง" . ศูนย์ศึกษาอิสลามและประชาธิปไตย ที่เก็บไว้จากเดิมใน 2008/02/20 สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 73. ^ Nazih N.Ayubi,การเมืองอิสลาม: ศาสนาและการเมืองในโลกอาหรับพี 114
 74. ^ http://www.azeytouna.net Archived 2016-01-25 at the Wayback Machine Azeytouna Magazine
 75. ^ จอห์น L.Esposito,ภัยคุกคามอิสลาม: ตำนานหรือความจริง ?,หน้า 167
 76. ^ "ตูนิเซีย legalises Islamist กลุ่ม Ennahda" ข่าวบีบีซีออนไลน์ 1 มีนาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2554 .
 77. ^ คาลาฟ, รูลา (27 เม.ย. 2554). "กลุ่มอิสลามิสต์ตูนิเซียขอเสียงข้างมาก" . ไฟแนนเชียลไทม์ . เอฟที.คอม สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2554 .
 78. ^ "ผู้นำตูนิเซียกลับจากการลี้ภัย" . อัลจาซีรา ภาษาอังกฤษ . 20 มกราคม 2554 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2554 .
 79. ^ มินสกี, แมทธิว (26 ตุลาคม 2011) "ตามรอยหาเสียงกับอิสลามิสต์เดโมแครต" . วารสารวอลล์สตรีท. สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2011 .
 80. ^ ISIE อินสแตนซ์ระดับสูงและเป็นอิสระสำหรับการเลือกตั้ง (2554) พระราชกฤษฎีกา 23 พ.ย. 2554 เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ (ภาษาอาหรับ) ที่จัดเก็บจากต้นฉบับเมื่อ พ.ศ. 2554-2554
 81. ^ เฟลด์แมน, โนอาห์ (2011/10/30) "อิสลามชัยชนะในตูนิเซียชนะเพื่อประชาธิปไตย: โนอาห์เฟลด์แมน" บลูมเบิร์ก. สืบค้นเมื่อ2011-10-31 .
 82. ^ ตูนิเซียใหม่อัล Nahda Marc Lynch 29 มิถุนายน 2011
 83. ^ เบย์ ออสติน "ตูนิเซียและกลุ่มอิสลามิสต์: การปฏิวัติ ระยะที่สอง" . สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2555 .
 84. ^ Totten ไมเคิล "ไม่ไปอเมริกาและไม่ให้อิสลามหัวรุนแรง" . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 2012-03-24 ที่ดึง 2012-03-22CS1 maint: unfit URL (link)
 85. อรรถเป็น Fauzi Najjar การอภิปรายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและฆราวาสอาหรับศึกษารายไตรมาส; 2539 ฉบับที่. 18 ฉบับที่ 2
 86. ^ "Mahfouz หลุมฝังศพของเสรีนิยมอาหรับมรณะ" openDemocracy เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2017 . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 87. ^ "สาธารณรัฐเสรี วันก่อนหน้า และหลังจากนั้น – เป็นเวลา 25 ปีแล้วที่จีนี่อิสลามิสต์ออกอาละวาด" . Fr.jpost.com ครับ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-12-23 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-04-21 .
 88. ^ มุสลิมอภิปราย: พระเจ้าวัฒนธรรม ที่จัดเก็บ 2008/04/03 ที่ Wayback เครื่อง Sonja Zekri , ©Süddeutscheไซตุง / Qantara.de 2008 แปลจากภาษาเยอรมันโดยฟิลลิสเดอร์สัน
 89. ^ Islamists ชนะ 70% ของที่นั่งในรัฐสภาอียิปต์นิวยอร์กไทม์ส
 90. ^ "ซีเรีย" . 11 มกราคม 2555 . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 91. ^ "ซีเรีย - อิสลาม" . countrystudies.us . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 92. ^ Homa Omid, Theocracy ของระบอบประชาธิปไตย? การวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง 'westoxification' และการเมืองของลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ในอิหร่าน : Third World Quarterly; ธ.ค.92, ฉบับที่. 13 ฉบับที่ 4
 93. Fred Halliday,อิหร่าน: เผด็จการและการพัฒนา , p. 23
 94. ^ " Archived copy" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-11-07 . ดึงข้อมูลเมื่อ2013-01-25 .CS1 maint: archived copy as title (link)"มติวัตถุประสงค์ สาธารณรัฐรูมิ
 95. ^ Rubya เมห์ที่ Islamization ของกฎหมายในประเทศปากีสถาน (2013) เลดจ์พี 209
 96. ^ Salma Waheedi และคริสเตเสาทบทวนการพิจารณาคดีในบริบทของรัฐธรรมนูญศาสนาอิสลามใน "เปรียบเทียบทบทวนการพิจารณาคดี" เอ็ดเวิร์ดเอลก้าสำนักพิมพ์ PG 137
 97. ^ Rubya เมห์ที่ Islamization ของกฎหมายในประเทศปากีสถาน (2013) เลดจ์พี 209
 98. ^ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน . รัฐสภาของปากีสถาน พ.ศ. 2516
 99. ^ Bonney, R,“ญิฮาด: จากคัมภีร์กุรอ่านที่จะบินลาดิน” Palgrave Macmillan, Hampshire, 2004, หน้า 149
 100. ^ Nabhani, T, "รัฐอิสลาม" อัล Khilafah สิ่งพิมพ์
 101. ^ 1948 Mawlana Mawdudi ก่อตั้ง Jamaat e-Islami
 102. Ibrahim M. Abu-Rabi,แนวคิดอิสลามร่วมสมัย , p 338
 103. ^ โมฮัมหมัดอิบราฮิบรูก, อัล'almaniyyun (Cairo, 1990), หน้า 149.
 104. อัล-อะห์รอม 12 ธันวาคม 1989
 105. อรรถa b Zakaria, F. 2007, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W Norton & Co Inc, นิวยอร์ก
 106. ^ เฟร็ดฮัลลิเดย์สองชั่วโมงที่สั่นสะเทือนโลก
 107. ^ Esposito, J, "ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามฟอร์ด", Oxford University Press, 1999
 108. "การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งแอลจีเรีย พ.ศ. 2534" . www.binghamton.edu . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2018 .
 109. ^ "Türkiye Seçimleri" . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2557 .
 110. อรรถเป็น Norton, AR (ed), 1996. ภาคประชาสังคมในตะวันออกกลาง เล่มที่ 2 Brill, ไลเดน
 111. ^ Yavuz, MH (2006) การเกิดขึ้นของใหม่ตุรกี: ประชาธิปไตยและ Ak หลาก ยูทาห์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยูทาห์
 112. ^ Garon2003
 113. ^ นิโคลาแพรตต์,ประชาธิปไตยและอัตตาในโลกอาหรับพี 137

อ่านเพิ่มเติม

 • Abdullah, Ghassan F. (พฤษภาคม 2542) "ฆราวาสใหม่ในโลกอาหรับ" . Internet Infidels Newsletter (ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5) . ศาสนาอินเทอร์เน็ต สืบค้นเมื่อ2011-04-13 .
 • Sevinc, K. , Hood, RW Jr. , Coleman, TJ III, (2017). ฆราวาสในตุรกี . ใน Zuckerman, P., & Shook, JR, (Eds.), The Oxford Handbook of Secularism. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.