ความสอดคล้องภายในของพระคัมภีร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
พระคัมภีร์ของครอบครัว ชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่ปี 1859

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความสอดคล้องภายในและความสมบูรณ์ของข้อความในพระคัมภีร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ข้อความคลาสสิกที่กล่าวถึงคำถามความไม่ลงรอยกันจากมุมมองทางโลกที่สำคัญ ได้แก่Tractatus Theologico-PoliticusโดยBaruch Spinoza , Dictionnaire philosophiqueของVoltaire , EncyclopédieของDenis DiderotและThe Age of ReasonโดยThomas Paine [1]

ความสม่ำเสมอ

สำหรับผู้เชื่อหลายคน ความสอดคล้องภายในของพระคัมภีร์ของชาวยิวและคริสเตียนมีความสำคัญเพราะพวกเขารู้สึกว่าความไม่สอดคล้องกันหรือความขัดแย้งใดๆ อาจท้าทายความเชื่อในความจริงของเนื้อหาและมุมมองที่ว่าพวกเขามีต้นกำเนิดจากสวรรค์ ในหัวข้อข้อความของชาวยิว บี. แบร์รี เลวี่ เขียนเกี่ยวกับโตราห์ว่า "ความสมบูรณ์ของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลทุกเล่มควรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจทั้งฮีบรูไบเบิลหรือความคิดดั้งเดิมของชาวยิว" เลวียังเขียนว่า "แม้จะมีข้อสันนิษฐานที่ฟังดูเคร่งศาสนาซึ่งเป็นที่นิยมว่าข้อความในโตราห์เป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์แบบ การอภิปรายบ่อยครั้งและกว้างขวางโดยแรบบินิกที่เคารพนับถืออย่างสูงผู้นำแสดงให้เห็นว่าพวกเขา ในบางมาตรการคล้ายกับนักวิชาการสมัยใหม่ มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพของข้อความที่แท้จริง บางคนพยายามที่จะชี้แจงข้อสงสัยที่เป็นข้อความและเพื่อขจัดความไม่ลงรอยกันที่ยุ่งยากมากมาย" [2]อย่างไรก็ตามโจชัว โกลดิง นักเขียนสมัยใหม่ กล่าวว่าแม้ว่าจะมีความไม่สอดคล้องกัน แต่สิ่งนี้ "ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยโทราห์" [3]

ในทางกลับกัน ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์จอห์น แอนเคอร์เบิร์กและ ดิล ลอน เบอร์โรห์กล่าวว่า "คำสอนของพระคัมภีร์ ถ้าสมบูรณ์แบบ จะต้องสอดคล้องกัน" และ "พระคัมภีร์สอดคล้องกับตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ" [4]ในทำนองเดียวกัน นักเขียนคาทอลิกแย้งว่า "ถ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากสวรรค์ เราก็ต้องเชื่อว่าพระคัมภีร์สอดคล้องกันภายใน" [5]ศิษยาภิบาลErwin Lutzerโต้แย้งว่าพระคัมภีร์มีความสอดคล้องในการยืนยันว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า และนี่คือเหตุผลที่ยอมรับว่ามีต้นกำเนิดจากสวรรค์: "หนังสือหกสิบหกเล่มพูดด้วยเสียงที่สอดคล้องกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นคำพูดของพระเจ้า". [6]

นักวิจารณ์ความเชื่อดั้งเดิมของชาวยิวและชาวคริสต์ได้แย้งว่าความไม่ลงรอยกันบ่อนทำลายคุณค่าของพระคัมภีร์ โจเซฟ บาร์เกอร์รัฐมนตรีผู้นับถือลัทธิศาสนาซึ่งพูดในปี 1854 ที่ Hartford Bible Convention อธิบายว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็น "สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันมากที่สุด ชั่วร้ายที่สุด และเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าที่จิตใจมนุษย์สามารถเข้าใจได้" และแย้งว่า "หนังสือที่ขัดแย้งกัน วิทยาศาสตร์และความขัดแย้งในตัวเองเป็นหนังสือที่ไม่มีอำนาจใด ๆ " [7]นักวิจารณ์อิสลามสมัยใหม่เขียนว่า หากสามารถแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ไบเบิลไม่สอดคล้องกัน "ดังนั้นผู้ที่เทศนาพระคัมภีร์และอ่านพระคัมภีร์จะต้องพิจารณาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของตนใหม่อย่างจริงจัง" [8]

การตอบสนองต่อคำวิจารณ์ประเภทนี้คือการโต้แย้งว่าไม่มีความไม่ลงรอยกัน ตามที่นักศาสนศาสตร์จอห์น บาร์ตันอธิบายไว้ คริสเตียนบางคนอ่านพระคัมภีร์โดยมีข้อสันนิษฐานว่า "พระคัมภีร์มีความสอดคล้องในตัวเอง " และหากดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งระหว่างสองข้อความ พวกเขาเชื่อว่า "จำเป็นต้องอ่านอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อแสดงว่าพวกเขาเชื่อมโยงกันจริงๆ ". บาร์ตันกล่าวว่า "นี่ไม่ใช่พระคัมภีร์ที่เรามีอยู่จริงๆ" นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าศาสนายูดายเข้าใจว่าข้อความ "บางครั้งอาจมีบทสนทนาระหว่างกัน" และ "บางสิ่งที่เป็นบวกอาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดที่สร้างสรรค์" [9]

อย่างไรก็ตาม นักเขียนคริสเตียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีความไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกัน แต่ให้เหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำให้พระคัมภีร์เป็นเท็จ[10]และไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปที่จะพยายามประสานพระวรสารทั้งสี่เล่มให้เป็น "เรื่องราวที่สอดคล้องกัน"เพราะ " เราได้เรียนรู้ว่าพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มแต่ละเล่มมี ... ภาพลักษณ์ของพระเยซูที่ไม่เหมือนใคร" [11]

แรนเดล เฮล์มส์โต้แย้งว่าหนังสือพระคัมภีร์เขียนขึ้นเพื่อต่อต้านมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนพระคัมภีร์มักถูกกระตุ้นให้เขียนเพราะพวกเขาต้องการท้าทายหรือแก้ไขผู้ที่เขียนก่อนหน้าพวกเขา [12]

มุมมองทางศาสนา

ชาวยิว

บาง คน มองว่า โตราห์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ เขียน โดยโมเสส ไม โมนิเดสนักวิชาการชาวยิวในศตวรรษที่ 12 กล่าวว่า "โทราห์ที่เรามีในปัจจุบันเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้ากำหนดให้โมเสส" [13]ผู้เผยพระวจนะเช่นเยเรมีย์เอเสเคียลและโยนาห์กล่าวกันว่าเคยได้ยินและรายงานพระวจนะของพระเจ้า[14]ในขณะที่งานเขียน (หมวดที่มีหนังสือเช่นสดุดีบทคร่ำครวญและพงศาวดาร) "ถูกแยกออกจากคอลเลกชันคำทำนายเพราะแรงบันดาลใจของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นมนุษย์มากกว่าพระเจ้า" [15]อย่างไรก็ตาม "ในความหมายที่กว้างที่สุด พระคัมภีร์โดยรวม และต่อมารวมทั้งหมดของคำสอนทางจิตวิญญาณของชาวยิว ตกอยู่ในนัยแห่งพระวจนะของพระเจ้า" [16]

นักวิชาการชาวยิวสมัยใหม่หลายคนมีมุมมองที่เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติของโทราห์ โดยไม่จำเป็นต้องมองว่ามันสอดคล้องกับภายในอย่างเคร่งครัด [17]

คริสเตียน

Justin Martyrนักเขียนคริสเตียนในศตวรรษที่ 2 ประกาศว่าSeptuagintซึ่งเป็นฉบับแปลภาษากรีกของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่นิยมใช้กันในศาสนจักรยุคแรกว่า "ปราศจากข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง" [18]

Thomas Aquinasเขียนว่า "ผู้เขียนพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้า" [19] The Westminster Confession of Faith (1646) ยืนยันว่าอำนาจของพระคัมภีร์ขึ้นอยู่กับ "ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้า (ซึ่งเป็นความจริงเอง) ผู้ประพันธ์ ดังนั้นสิ่งนี้จึงต้องได้รับเพราะเป็นพระวจนะของพระเจ้า" [20]

กลุ่มคริสเตียนบางกลุ่ม เช่นนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชาวยิวในการอธิบายหนังสือบางเล่มว่าเป็นคัมภีร์ที่ไม่มี หลักฐาน

การยืนยันว่าพระคัมภีร์มีความไม่สอดคล้องกันซึ่งขัดแย้งกับ คำกล่าวของ Martin Lutherที่ว่า "พระเจ้าไม่สามารถโกหกได้" (21)ลูเทอร์ยอมรับว่าความผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันมีอยู่จริง แต่สรุปได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องบ่อนทำลายความจริงของข่าวประเสริฐ [22]

Andreas Osianderนักศาสนศาสตร์นิกายลูเธอรันชาวเยอรมันมีมุมมองที่ต่างออกไป โดยเสนอในHarmonia evangelica (1537) ว่ามีการพยายามประสานเสียงหลายครั้ง รวมถึงคำแนะนำที่ว่าพระเยซูต้องสวมมงกุฎหนามสองครั้ง และมีสามตอนแยกกันในการชำระพระวิหาร [23]

แนวปฏิบัติของคริสเตียนสมัยใหม่ในเรื่องความสอดคล้องในพระคัมภีร์นั้นชวนให้นึกถึงการแบ่งแยกระหว่างลูเทอร์กับโอเซียนเดอร์ และสามารถแบ่งกว้างๆ ระหว่าง ความ ไม่แน่นอนและความไม่มีผิด แบบแรกซึ่งตามมาด้วยอนุสัญญาแบ๊บติสต์ใต้และโดยคริสเตียนผู้ประกาศข่าวประเสริฐในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปถือว่าต้นฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลมี "พระเจ้าสำหรับผู้เขียน ความรอดสำหรับจุดจบ และความจริง โดยไม่ผสมข้อผิดพลาดใดๆ ในเรื่องของมัน " เพื่อให้ "พระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นจริงและเชื่อถือได้โดยสิ้นเชิง": [24] กลีสัน อาร์เชอร์ซึ่งการประนีประนอมของข้อความยากๆ สะท้อนถึงข้อความของ Osiander ช่วยให้การศึกษาข้อความและความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ของแต่ละข้อความเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างข้อความต้นฉบับในพระคัมภีร์ไบเบิลที่แท้จริง แต่ข้อความนั้นเมื่อค้นพบแล้วจะไม่มีข้อผิดพลาด

แนวทางที่ไม่ถูกต้องตามโดยนักศาสนศาสตร์และนักวิชาการบางคน ส่วนใหญ่มาจากคริสตจักรคาทอลิกและแองกลิกัน และนิกายโปรเตสแตนต์ที่เป็นหลักสำคัญ หลีกเลี่ยงหลุมพรางของความผิดพลาดหลายประการ โดยถือว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดเฉพาะในเรื่องที่จำเป็นต่อความรอดเท่านั้น[25]และ คำแนะนำนั้นจำเป็นสำหรับการตีความที่ถูกต้องของความไม่สอดคล้องกัน; ส่วนหลังเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคริสเตียนออร์โธดอกซ์และคาทอลิกทุกคน โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของความผิดพลาดในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเป็นบทบาทหลักของผู้ พิพากษา

ตามที่Raymond E. Brown นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ไบเบิลของนิกายโรมันคาธอลิ ก แนวทางนี้พบการแสดงออกในDei verbumซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารที่รับรองในสังคายนาวาติกันครั้งที่สองซึ่งระบุว่าพระคัมภีร์สอน "อย่างมั่นคง ซื่อสัตย์ และปราศจากข้อผิดพลาดว่าความจริงที่พระเจ้าต้องการให้ศักดิ์สิทธิ์ งานเขียนเพื่อประโยชน์แห่งความรอด" [26]หมายความว่าพระคัมภีร์ไม่เที่ยงแท้เพียง "ในขอบเขตที่สอดคล้องกับพระประสงค์แห่งความรอดของพระเจ้า" [27] [28]โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อถือได้ในเรื่องต่างๆ เช่น บรรพชีวินวิทยาหรือการเมือง ประวัติศาสตร์; มุมมองนี้ถูกท้าทายโดยนักวิชาการคาทอลิกหัวโบราณบางคน [29] [30]

มุสลิม

ในยุคกลางนักวิชาการมุสลิมเช่นIbn Hazm , al-Qurtubi , al-Maqrizi , Ibn TaymiyyahและIbn al-Qayyim , [31]ตามการตีความอัลกุรอานและประเพณีอื่น ๆ[32]ยืนยันว่าชาวยิวและคริสเตียนได้ดัดแปลงพระคัมภีร์ แนวคิดที่เรียกว่าทาห์ริ

หัวข้อของtahrifได้รับการสำรวจครั้งแรกในงานเขียนของ Ibn Hazm (ศตวรรษที่ 10) ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในการประพันธ์ของ Mosaicและอ้างว่าEzraเป็นผู้เขียน Torah ข้อโต้แย้งของเขากับความถูกต้องของข้อความในพระคัมภีร์ทั้งในTanakhและพันธสัญญาใหม่รวมถึงความไม่ถูกต้องและความขัดแย้งตามลำดับเวลาและทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทางเทววิทยา ( การแสดงออกของ มนุษย์ , เรื่องราวของการมีชู้นอกสมรส , และการระบุสาเหตุของบาปต่อผู้เผยพระวจนะ) เช่นเดียวกับสิ่งที่เขาเห็นว่าขาดการถ่ายทอดที่เชื่อถือได้ ( tawatur) ของข้อความ เขาแย้งว่าการปลอมแปลงโตราห์อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่มีอยู่เพียงสำเนาเดียวที่เก็บไว้โดยฐานะปุโรหิตแห่งอาโร นแห่ง พระ วิหารใน กรุงเยรูซาเล็ม ข้อโต้แย้งของ Ibn Hazm มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวรรณกรรมและนักวิชาการมุสลิม และแนวคิดเหล่านี้และ แนวคิด เชิงโต้แย้ง อื่นๆ ได้รับการแก้ไขเพียงเล็กน้อยโดยผู้เขียนบางคนในภายหลัง [33] [34] [35]

Ibn al-Layth, Ibn Rabban และIbn Qutaybaพบว่าไม่มีข้อความเสียหาย แต่ประณามว่าเป็นtahrifสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นการตีความข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด [36] Ibn Khaldun ผู้ให้ ความเห็นในศตวรรษที่ 14 โต้แย้งในMuqaddimah (บทนำ) ว่าไม่มีการบิดเบือนเกิดขึ้น: "ข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับนักวิชาการที่ละเอียดถี่ถ้วนและไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความหมายที่ชัดเจน" [37]

การวิจารณ์พระคัมภีร์และการวิจารณ์พระคัมภีร์

การศึกษาความไม่ลงรอยกันในพระคัมภีร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในปี 1670 Tractatus Theologico-Politicus ของ เขาBaruch Spinozaถือว่าพระคัมภีร์เป็น "หนังสือที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง" [38]ในศตวรรษที่ 18 โธมัส เพ น ในThe Age of Reasonได้รวบรวมความขัดแย้งในตัวเองของพระคัมภีร์ไว้มากมาย และในปี 1860 วิลเลียม เฮนรี เบอร์ ได้จัดทำรายการความขัดแย้งในตัวเอง 144 รายการในพระคัมภีร์ [39]

นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ได้ศึกษาความไม่สอดคล้องกันในและระหว่างข้อความและศีลเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และสังคมที่สร้างและมีอิทธิพลต่อพระคัมภีร์ ฟิลด์นี้ก่อให้เกิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่นสมมติฐานเชิงสารคดี[40]ของJulius Wellhausenและประวัติศาสตร์ deuteronomistic (เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโทราห์และประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่มีอยู่ในหนังสือตั้งแต่JoshuaถึงKingsตามลำดับ) [41]และที่คล้ายกัน ทฤษฎีที่อธิบายว่าเหตุใดพระวรสารฉบับย่อ จึง ขัดแย้งกันเอง และกับพระวรสารนักบุญยอห์

ศีลในพระคัมภีร์

คำถามของความไม่ลงรอยกันไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะข้อความเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบของพระคัมภีร์ด้วย เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลไม่เคยแจกแจงองค์ประกอบของมันเอง ผู้ที่เชื่อว่ามันไม่มีสาระจึงต้องร้องขอต่อผู้มีอำนาจพิเศษในพระคัมภีร์เพื่อให้เหตุผลว่าหนังสือเล่มไหนควรรวมไว้ [42]

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ชุมชนต่างๆ ยอมรับคอลเลคชันหนังสือที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ขนาดของศีลในพระคัมภีร์ เหล่านี้ แตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ชาวสะมาเรียซึ่งถือว่าหนังสือห้าเล่มของโตราห์ เพียงเล่ม เดียวมีอำนาจ[43]ไปจนถึงพระคัมภีร์เอธิโอเปียซึ่งมีหนังสือทั้งหมดของคริสตจักรอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึงชื่อเช่นหนังสือของ โจเซ ฟุสและสาส์นแห่งความเมตตาถึงชาวโครินธ์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

เนื้อหาของศีลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หนังสือที่ชาวคริสต์บางคนมองว่ามีอำนาจ ในบางช่วงของประวัติศาสตร์ถูกแยกออกจากการรวบรวมของชุมชนในภายหลัง—นี่คือชะตากรรมของกิตติคุณที่ไม่มีหลักฐานมากมายจากสองสามศตวรรษแรกของคริสตจักร ( พระกิตติคุณ ของโทมัสเป็นตัวอย่าง); หนังสือที่ถือกันมานานว่าเป็นบัญญัติในสาขาหนึ่งของศาสนาคริสต์อาจถูกทิ้งโดยผู้อื่นเนื่องจากหลักคำสอน (ชะตากรรมของหนังสือดิวเทอโรบัญญัติ เป็นที่ยอมรับในนิกายโรมันคาธอลิกและอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์แต่พวกโปรเตสแตนต์ปฏิเสธเพราะไม่รวมอยู่ในฮีบรูไบเบิล[ 44]และสนับสนุนหลักคำสอนที่โปรเตสแตนต์ปฏิรูปคัดค้านเช่นการขอร้องของวิสุทธิชนการชำระล้างการสวดอ้อนวอนแทนคนตายเป็นต้น[45] [46]หนังสือบางเล่มที่อาจรวมไว้ เช่นหนังสือของเอโนคที่อ้างเป็นพระคัมภีร์ในยูดาห์ 1:14–15ไม่ได้รับการยกเว้น จากหลักการของชุมชนภายหลังเกือบทั้งหมด (ดูCanonicity of the Book of Enoch )

ศาสนา ได้รับการยอมรับแคนนอน
ยูดาย ศีลฮีบรู (24 เล่ม)
ชาวสะมาเรีย ศีลสะมาเรีย (5 เล่ม)
โรมันคาทอลิก ศีลคาทอลิก (73 เล่ม)
นิกายโปรเตสแตนต์ ศีลโปรเตสแตนต์ (66 เล่ม)
คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก ศีลออร์โธดอกซ์ตะวันออก (78 เล่ม)
โบสถ์ออร์โธดอกซ์เอธิโอเปีย Orthodox Tewahedo canon (81 เล่ม, ตัวแปร)

ที่มาของหนังสือ

คำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องภายในพระคัมภีร์ยังเกี่ยวข้องกับการระบุแหล่งที่มาของผู้ประพันธ์ในหนังสือด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้อยคำของโตราห์หรือหนังสือห้าเล่มแรกของพันธสัญญาเดิม เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของโมเสสและพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่มีสาเหตุมาจากผู้เผยแพร่ศาสนาทั้งสี่ ทุนการศึกษาสมัยใหม่เรียกการอ้างเหตุผลเหล่านี้ว่าเป็นคำถาม

Eliot Rabin เขียนว่า: "ในช่วง 400 ปีที่ผ่านมา ผู้อ่านได้ตั้งคำถามอย่างเปิดเผยถึงที่มาของหนังสือทั้งห้าเล่มนี้ที่มีต่อโมเสส" [47]ตัวอย่างเช่น เขาอ้างถึงโทมัส ฮอบส์ ใน เลวีอาธานของเขาในปี 1651 ว่าเมื่อปฐมกาล 12:6 มี "และชาวคานาอันก็อยู่ในแผ่นดินนั้น" โมเสสไม่สามารถเขียนได้ ฮอบส์อาจเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ตั้งคำถามถึงที่มานี้ในการพิมพ์ โดยโต้แย้งว่าคำเหล่านี้สามารถ "ใช้ได้เฉพาะกับคนที่เขียนเมื่อชาวคานาอันไม่ได้อยู่ในแผ่นดินอีกต่อไป ... แต่ชาวคานาอันอยู่ในดินแดนเมื่อโมเสส ยังมีชีวิตอยู่" [48] ​​Rabin ยังอ้างถึงแรบไบในศตวรรษที่ 11, Rashiตามที่บอกว่าโมเสสเขียนไม่ได้ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 34:5 "และโมเสสสิ้นชีวิตที่นั่น" แต่โยชูวาต้อง เป็นคนเขียน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตด้วยว่าแรบไบ เมียร์ ผู้วิจารณ์ในศตวรรษที่สอง มีใจความว่าพระเจ้าได้บอกถ้อยคำเหล่านั้นแก่โมเสส ซึ่งเขียนด้วยน้ำตาคลอเบ้า [49]

ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มไม่มีข้อความใดที่กล่าวว่าหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเขียนโดยผู้เผยแพร่ศาสนาซึ่งถือเป็นผู้เขียน นักเขียนเช่น MN Ralph กล่าวว่าในการอ่านพระวรสาร คนเราจะรู้สึกประทับใจกับ "หลักฐานจำนวนมาก" ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการรวบรวมที่สืบทอดมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า "แทนที่จะเป็นเรื่องเล่าจากพยาน" นักวิชาการจึงสรุปได้ว่าการระบุแหล่งที่มานั้น "ไม่ใช่บุคคลที่รวบรวม" [50]

ต้นฉบับ

ต้นฉบับยังแตกต่างกัน โดยปกติแล้วความแตกต่างเป็นเรื่องเล็กน้อย—เรื่องการสะกดคำและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน—แต่บางครั้งก็มีความสำคัญ เช่นในกรณีของComma Johanneumประโยคหนึ่งในจดหมายฉบับแรกของยอห์นที่เป็นพยานอย่างชัดเจนถึงหลักคำสอนของคริสเตียนตรีเอกานุภาพซึ่งก็คือ พบเขียนเฉพาะในภาษาละตินในศตวรรษที่ 4 แต่ไม่พบในต้นฉบับภาษากรีกใดๆ ก่อนปี 1215 [51]ตัวอย่างที่คล้ายกันจากพันธสัญญาเดิมคือความแตกต่างระหว่าง คำอธิบายแบบเซปตัว จินต์และ มา โซเรติกเกี่ยวกับการต่อสู้ของดาวิดและโกลิอัท: ฉบับ Septuagint สั้นกว่าและหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันของเรื่องราว Masoretic ที่คุ้นเคย โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่โด่งดังของซาอูลที่ถามว่าดาวิดเป็นใครราวกับว่าเขาไม่รู้จักนักเล่นพิณใหญ่และผู้ถือโล่ของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Pentateuchรุ่นMasoretic และSamaritanในการอ่านหลายประโยค ความแตกต่างบางอย่างดูเหมือนจะมีแรงจูงใจจาก (หรือสะท้อน) ความแตกต่างทางปรัชญาที่แท้จริงระหว่างศาสนายูดายและชาวสะมาเรีสิ่งเหล่านี้บางส่วนเห็นได้ชัดเจน เช่น การรวมข้อความใน บัญญัติสิบประการฉบับชาวสะมาเรียที่ย้ำคำสั่งให้สร้างแท่นบูชาบนภูเขาเกริซิมและกล่าวอย่างชัดเจนว่า Mount Gerizim เป็นสถานที่ที่ต้องถวายเครื่องบูชาในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของความแตกต่างดั้งเดิมระหว่างศาสนายูดายและชาวสะมาเรีย จึงสมเหตุสมผลที่ข้อความนี้อยู่ในฉบับเดียว ไม่ใช่อีกฉบับ [52]

ความขัดแย้ง

คำถามเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในการเล่าเรื่อง บางส่วนเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเล็กน้อยที่เห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น จำนวนทหารในกองทัพ (เช่น1 พงศาวดาร 21:5เทียบกับ2 ซามูเอล 24:9 ) ปีที่กษัตริย์องค์หนึ่งเริ่มขึ้นครองราชย์ (เช่น2 พงศาวดาร 36:9เทียบกับ2 กษัตริย์ 24:8 ) รายละเอียดแผนการเดินทางของอัครสาวกเปาโล ( กิจการ 9 , 11 , 15 , 18:22 , 21เทียบกับกาลาเทีย 1:18 , 2:1). ในบางกรณี ประเด็นความแตกต่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยอาจมีความสำคัญอย่างมากต่อการตีความหนังสือหรือต่อการสร้างประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโบราณขึ้นใหม่ วิธีสร้างโลก เหตุใดพระเจ้าจึงยอมให้มีความทุกข์ หรือความสำคัญทางศาสนาของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู . [53]

นักวิชาการสมัยใหม่พบความไม่สอดคล้องกันในพันธสัญญาเดิมและโตราห์ และอ้างถึงกระบวนการที่พวกเขาสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่นสมมติฐานของเอกสารยืนยันว่าการทำซ้ำและความขัดแย้งเป็นผลมาจากข้อความที่ถักทอเข้าด้วยกันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเขียนโดยผู้แต่งหลายคนในเวลาที่แตกต่างกัน [54]

ในประเด็นนี้ Ronald Witherup ยกตัวอย่างGenesis 1และGenesis 2ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องราวการสร้างสรรค์สองเรื่องที่แยกจากกันซึ่งเขียนโดยผู้แต่งที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ "นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าปฐมกาลบทที่ 1 มีต้นกำเนิดในราวศตวรรษที่หกก่อนคริสต์ศักราช โดยมีกลุ่มอาลักษณ์ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาประเพณีพิธีกรรมของชาวยิว (ดังนั้นความกังวลเกี่ยวกับแผนการสร้างเจ็ดวันและแนวคิดเรื่องวันสะบาโต ) ในทางกลับกัน ปฐมกาล 2 มีต้นกำเนิดมาจากประเพณีดั้งเดิมที่เก่าแก่กว่าซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช" ผู้ที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสต์โต้แย้งว่านี่เป็นเพียงเรื่องเดียวกันที่เล่ากันสองครั้ง ครั้งแรก (ปฐก 1:1-2:4 ) เป็นบทกวี และอันที่สอง ( ป ฐก 2:4-25) เป็นมนุษย์มากขึ้น [55]

มีตัวอย่างเพิ่มเติมของความไม่ลงรอยกันประเภทอื่นๆ ในพันธสัญญาเดิม ในบัญชีของการฆ่าสัตว์ต่อหน้าวัด มันระบุว่าสัตว์ "ถูกฆ่าที่ทางเข้าพลับพลา ทางเหนือของแท่นบูชา และตัด" การตีความถ้อยคำในภาษาฮีบรูที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือการเชือดสัตว์นั้นกระทำโดยผู้ถวายมากกว่าปุโรหิต ถ้าเป็นเช่นนั้น มันขัดแย้งกับเอเสเคียล 44:11ซึ่งทำโดยคนเลวี และ2 พงศาวดาร 29:22, 24ซึ่งทำโดยปุโรหิต [56]

มีหลายสถานที่ในพันธสัญญาเดิมที่สามารถเปรียบเทียบตัวเลขได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ทั้ง เอส รา 2:1–65และเนหะมีย์ 7:6–67นำเสนอรายชื่อครอบครัวชาวยิวที่ “ขึ้นมาจากเชลยที่ถูกเนรเทศ …” และกลับมาที่เยรูซาเล็มและยูดาห์” แต่ทั้งสองรายการ ไม่เห็นด้วยกับจำนวนสมาชิกของแต่ละครอบครัว โดยรวมแล้ว มีตัวเลขที่แตกต่างกันเกือบยี่สิบรายการระหว่างรายชื่อ[57]นอกจากนี้ ในทั้งสองกรณี จำนวนรวม 42,360 คนจะได้รับ[58]แต่ตัวเลขบางส่วนไม่ได้เพิ่ม ถึงยอดรวม[59]รุ่นที่สามของรายชื่ออยู่ในหนังสือที่ไม่มีหลักฐาน1 Esdras

ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 4 ข้อ 1 และ 8 ระบุว่าโมเสสกำลังจะสอนกฎ "วันนี้" ข้อ 8 ในข้อความภาษาฮีบรูกล่าวว่า "โทราห์ทั้งหมด" จะต้องได้รับการสอนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อ 5 ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายได้ส่งมอบไปแล้วสักระยะหนึ่งในอดีต [60]

Oxford Bible Commentaryบันทึกไว้ว่า:

ตามที่ทราบกันมานานแล้ว ยังคงมีความแตกต่างหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องกันจำนวนหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการรวมบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่สร้างสรรค์ถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่ในบางกรณี พระเจ้าสร้างง่ายๆ ด้วยการพูด ("และพระเจ้าตรัสว่า...") ในบางกรณี เราได้รับแจ้งว่าพระองค์ทรงกระทำการบางอย่าง: ทรงสร้าง แยก ตั้งชื่อ ให้พร วางไว้ [61]

อย่างไรก็ตาม แรบไบออร์โธดอกซ์ เช่นมอร์เดชัย บรอยเออร์ปฏิเสธว่าความไม่สอดคล้องกันดังกล่าวเป็นหลักฐานว่าคำเหล่านั้นไม่ได้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าทั้งหมด เขายืนยันว่าสมมติฐานดังกล่าวเป็นเท็จ และการพรรณนาถึงการสร้างที่ขัดแย้งกันนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาเขียนขึ้นโดยผู้เขียนที่แตกต่างกัน "แต่เราอ้างถึงคุณสมบัติต่างๆ ของพระเจ้าแทน" [62]

ความสอดคล้องภายในของข้อความ

นักวิชาการชาวยิวกังวลว่าสำเนาทั้งหมดของโตราห์จะเหมือนกัน และแต่ละฉบับมีความสอดคล้องกันในถ้อยแถลงและในภาษาของมัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลงานให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับสภาพดั้งเดิมมากที่สุด สิ่งนี้ขยายไปถึงความสอดคล้องในการสะกดคำและการใช้คำแต่ละคำ

บี. แบร์รี่ เลวี ตั้งข้อสังเกตว่า แรบไบ อิบัน ซิ มรา ในศตวรรษที่ 16 เล่าถึง "วิธีที่เขาคืนม้วนหนังสือให้กลับคืนสู่สภาพเดิม" และสังเกตว่า "ความสำคัญของการมีความสอดคล้องของข้อความในม้วนหนังสือ เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ว่าชาวยิวเก็บรักษาและส่งต่อข้อความในโทราห์อย่างไร ข้อกล่าวหาว่าพวกเขาจงใจเปลี่ยนแปลงมัน" [63]เลวียังเสนอว่า "หนังสือม้วนโตราห์ยังคงเป็นของมีค่าและวัตถุที่ใช้บ่อยในพิธีกรรม และอาลักษณ์ได้ทำงานอย่างระมัดระวังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลอกเลียนแบบ โดยยึดมั่นในความเชื่อเสมอว่าพวกเขากำลังสร้างข้อความที่ถูกต้องและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ น่าเสียดายที่คำมั่นสัญญาและความใส่ใจนี้ไม่สามารถรับประกันข้อความที่สมบูรณ์แบบได้" [64]

นอกจากนี้ Shnayer Leiman เขียนว่า "ข้อผิดพลาดได้คืบคลานเข้าสู่ม้วนคัมภีร์โทราห์ที่ดีที่สุด บ่อยครั้งที่ต้องส่งคืนคัมภีร์ใบลานไปที่หีบเนื่องจากพบข้อผิดพลาดขณะอ่านในที่สาธารณะ" [65]

มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หลายอย่างที่ปรากฏในสำเนาของโตราห์ ดังที่ Shai Cherry ตั้งข้อสังเกตว่า "เนื่องจากข้อสันนิษฐานหนึ่งของ Rabbinic คือว่า Torah นั้นสมบูรณ์แบบ อย่างน้อยที่สุดใคร ๆ ก็คาดหวังว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ เพราะท้ายที่สุดแล้ว พระเจ้าไม่ควรเป็นผู้ที่ผิดหลักไวยากรณ์ใช่หรือไม่" สำหรับตัวอย่างความผิดพลาดดังกล่าว เชอร์รี่ตั้งข้อสังเกตว่า ในเรื่อง Cain and Abel ที่กล่าวถึง 'บาป' ไว้ว่า " บาป (chatat)เป็นหญิงแต่ภาคแสดงเป็นชาย” แรบไบได้เสนอว่าเป็นเพราะบาปเริ่มอ่อนแอเหมือนหญิงแต่จบลงด้วยความเข้มแข็งเหมือนชาย นอกจากนี้ ในข้อ 7 ของเรื่องนี้ซึ่งกล่าวถึง 'ลูกสาว' เพื่อให้ทุกคน คำต่อท้ายสี่คำควรเป็นผู้หญิง สองคำต่อท้ายเป็นผู้ชาย เชอร์รี่บอกว่าปัญหาดังกล่าวควรจะถูกกำหนดให้เป็น "การแก้ไขที่เลอะเทอะ" แต่ผู้ที่เชื่อว่าโทราห์สมบูรณ์แบบจะบอกว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ถูกวางไว้ที่นั่นโดยเจตนา[66]

เทววิทยา

นักเทววิทยาคริสเตียนเห็นพ้องต้องกันว่าพันธสัญญาใหม่มีจุดเน้นเดียวและสอดคล้องกันเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งความรอดของพระคริสต์ แต่ฮีบรูไบเบิล/พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยศาสนศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายข้อ บางส่วนเหล่านี้เสริมซึ่งกันและกัน ในขณะที่บางส่วนขัดแย้งกัน แม้จะอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน [67]แม้จะไม่มีศาสนศาสตร์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว หัวข้อทั่วไปก็เกิดขึ้นอีก รวมถึง (แม้ว่าจะไม่มีรายการใดที่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนสมบูรณ์) ลัทธิเอกเทวนิยมต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของศีลธรรมของมนุษย์ การเลือกโดยพระเจ้าของคนที่เลือกสรร แนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์ ที่จะเสด็จมา และ แนวคิดเรื่องความบาปความสัตย์ซื่อ และการไถ่บาป. การศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของทั้งเทววิทยาของชาวยิวและของคริสเตียน แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันในแนวทางของพวกเขาก็ตาม ตัวอย่างเช่น แม้ว่าทั้งสองศาสนาจะเชื่อในพระเมสสิยาห์ที่กำลังจะมา แต่ความคาดหวังของชาวยิวนั้นแตกต่างจากมุมมองของคริสเตียน

ภายในศาสนาคริสต์ หัวข้อต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติของพระเจ้า ( ตรีเอกานุภาพและ ลัทธิ ไม่ตรีเอกานุภาพ ), [68] ธรรมชาติของพระเยซูทัศนะเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมบาปดั้งเดิมชะตากรรมการอุปสมบทของสตรีนรกคำ พยากรณ์ใน พระคัมภีร์ฯลฯ ยังคงเป็น เรื่อง การ โต้ เถียง กัน ของ นัก เทววิทยา และนิกาย ต่าง

พันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาใหม่ ได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบต้นฉบับที่สำคัญสามแบบ: แบบ ข้อความแบบอเล็กซานเดรียในศตวรรษที่ 4 ; การพิมพ์ข้อความแบบตะวันตกยังเร็วเกินไปแต่มีแนวโน้มที่จะถอดความและเสียหายอื่นๆ และแบบข้อความไบแซนไทน์ซึ่งมีมากกว่า 80% ของต้นฉบับทั้งหมด ส่วนใหญ่ค่อนข้างช้ามากในประเพณี นักวิชาการถือว่าข้อความประเภทอเล็กซานเดรียโดยทั่วไปมีอำนาจมากกว่าเมื่อปฏิบัติต่อ รูป แบบข้อความ ความแตกต่างส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อย—เช่น การสะกดคำที่ต่างกัน[69] [70] —แม้ว่าในบางจุด ต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดจะแสดงความไม่สอดคล้องที่สำคัญเมื่อเทียบกับต้นฉบับล่าสุด: สิ่งเหล่านี้รวมถึงตอนจบของมาระโก 16บรรยายลักษณะหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู จากพระวรสารนักบุญมาระโก ; การที่ยอห์น ไม่ มาเล่าเรื่องหญิงที่ถูกล่วงประเวณี ; และการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงตรีเอกานุภาพใน1 ยอห์น (the Comma Johanneum ) นักวิชาการเช่นBart Ehrmanได้คาดเดาว่ายอห์น 21ถูกผนวกเข้ากับพระกิตติคุณในภายหลัง[71]แต่ไม่มีการค้นพบหลักฐานที่เป็นต้นฉบับสำหรับการยืนยันนี้ [72]

ชุมชนคริสเตียนสมัยใหม่ที่สำคัญทุกแห่งยอมรับศีลแบบเดียวกันจำนวน 27 เล่ม แม้ว่าชุมชนเล็กๆ และโดดเดี่ยวบางแห่งจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับหลักบัญญัติที่สมบูรณ์และชัดเจนของพันธสัญญาใหม่ที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยอัครทูตนั้นไม่มีรากฐานในประวัติศาสตร์ และหลักธรรมของพันธสัญญาใหม่ก็เหมือนกับของเก่า คือผลลัพธ์ของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ แนวคิดเรื่องศีลแบบปิดไม่มีอยู่จริงก่อนศตวรรษที่ 2 เมื่อจำเป็นต้องต่อต้านการเคลื่อนไหวเช่นลัทธิ มาร์กซิยาล. ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 4 ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประสบความสำเร็จในตะวันตกเกี่ยวกับศีลในพันธสัญญาใหม่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และในศตวรรษที่ 5 ชาวตะวันออกส่วนใหญ่กลับมาปรองดองกันโดยการยอมรับหนังสือวิวรณ์ ถึงกระนั้นก็ตาม ยังไม่มีการบัญญัติข้อบัญญัติสำหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกอย่างดื้อรั้นจนกระทั่งมีสภาเมืองเทรนต์ในปี ค.ศ. 1546 เนื่องจากก่อนหน้านั้นอำนาจของพระคัมภีร์ไม่ถือว่าสูงส่งกว่าประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปา และสภาทั่วโลก มาร์ติน ลูเทอร์รื้อฟื้น ข้อโต้แย้ง antilegomenaโดยแนะนำให้กำจัด Jude, James, Hebrews และ Revelation; สิ่งนี้ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากผู้ติดตามของเขา แต่หนังสือเหล่านี้ยังคงได้รับคำสั่งสุดท้ายในพระคัมภีร์ลูเทอร์ภาษาเยอรมัน หลักการของประชาคมที่สำคัญอื่น ๆ ถูกกำหนดไว้ในบทความสามสิบเก้าข้อในปี ค.ศ. 1563 สำหรับนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์คำสารภาพแห่งความเชื่อเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ. 1647 สำหรับลัทธิเพรสไบทีเรียนและสังฆสภาแห่งกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 1672 สำหรับกรีกออร์โธดอกซ์

ความสอดคล้องภายใน

นักวิชาการด้านพระคัมภีร์Bruce M. Metzgerกล่าวถึงความไม่สอดคล้องภายในหลายประการในพันธสัญญาใหม่ในต้นฉบับก่อนหน้านี้ซึ่งต่อมาผู้จดพยายามแก้ไข: [73]

ในต้นฉบับก่อนหน้าของมาระโก 1:2 คำพูดประกอบจากมาลาคี 3:1และอิสยาห์ 40:3นำเสนอโดยใช้สูตร "ตามที่เขียนไว้ในอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ" นักเขียนรุ่นหลัง รู้สึกว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความยากลำบากแทนที่ "ตามที่เขียนไว้ในอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์" ด้วยข้อความทั่วไป "ตามที่เขียนไว้ในศาสดาพยากรณ์" ตั้งแต่ใบเสนอราคาซึ่งมัทธิว ( 27:9) คุณลักษณะของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ แท้จริงแล้วมาจากเศคาริยาห์ (11:12f) จึงไม่น่าแปลกใจที่นักธรรมาจารย์บางคนพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการแทนที่ชื่อที่ถูกต้องหรือโดยการละเว้นชื่อทั้งหมด นักปราชญ์สองสามคนพยายามทำให้บัญชี Johannine ลำดับเหตุการณ์ของ Passion กลมกลืนกับสิ่งนั้นใน Mark โดยเปลี่ยน 'ชั่วโมงที่หก' ของยอห์น 19:14 เป็น 'ชั่วโมงที่สาม' (ซึ่งปรากฏในมาระโก 15:25) ที่ยอห์น 1:28 Origenเปลี่ยนBethanyเป็นBethabaraเพื่อลบสิ่งที่เขามองว่าเป็นปัญหาทางภูมิศาสตร์ และการอ่านนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันในMSS 33 69 และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังฉบับคิงเจมส์. ข้อความในมาระโก 8:31 ที่ว่า 'บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายประการ ... และถูกฆ่าและหลังจากนั้นสามวันจะเป็นขึ้นมาใหม่' ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความยากลำบากตามลำดับเวลา และผู้คัดลอกบางคนเปลี่ยนวลีเป็นสำนวนที่คุ้นเคยมากกว่า , 'ในวันที่สาม'. ผู้เขียนสาส์นถึงชาวฮีบรู วาง แท่นบูชาทองคำไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์ ( ฮีบรู 9:4 ) ซึ่งตรงกันข้ามกับคำอธิบายเกี่ยวกับ พลับพลาในพันธสัญญาเดิม(อพยพ 30:1-6) ผู้เขียนCodex Vaticanusและผู้แปลฉบับภาษาเอธิโอปิกได้แก้ไขบัญชีโดยโอนข้อความไปที่ 9:2 ซึ่งมีการลงรายการเครื่องเรือนของ สถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์

ในคริสตศักราชศตวรรษที่ 2 Tatianได้สร้างข้อความพระกิตติคุณที่เรียกว่าDiatessaronโดยรวบรวมพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว การรวบรวมพระกิตติคุณได้ขจัดความแตกต่างทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างพระกิตติคุณทั้งสี่ [74] ตัวอย่างเช่น ไม่มีลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูในมัทธิวและลูกา เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาที่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด Tatian ได้สร้างลำดับการเล่าเรื่องของเขาเอง ซึ่งแตกต่างจากทั้งลำดับเรื่องย่อและลำดับของจอห์น

พระกิตติคุณ

ปัญหาความขัดแย้งในพระกิตติคุณมีความสำคัญต่อคริสเตียน ดังที่ฟรานซิส วัตสันเขียนไว้ว่า: "ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสังเกตว่าความขัดแย้งที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย ... [พวกเขา] ห่างไกลจากเรื่องเล็กน้อย [และ] มีจำนวนมาก และพวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นหัวใจของ ความเชื่อและชีวิตของคริสเตียน” [75]

ในศตวรรษที่ 2 Tatian นัก ขอโทษชาวคริสต์ชาวอัสซีเรีย (ส.ศ. 120-180) ได้จัดทำDiatesseron ซึ่งเป็น ข่าวประเสริฐแรกที่รู้จักกันโดยรวบรวมเรื่องเล่าของกิตติคุณทั้งสี่เล่มให้เป็นเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันเรื่องชีวิตและความตายของพระเยซู ยกเว้นลำดับวงศ์ตระกูลของ พระเยซูและสิ่งที่เรียกว่าการล่วงประเวณี โบสถ์แห่งนี้ได้รับ ความนิยมอย่างมากในโบสถ์ซีเรียแต่ในที่สุดก็ถูกทิ้งร้างในศตวรรษที่ 5 [76]

คุณพ่อ Origenของ ศาสนจักร (184/185 – 253/254 CE [77] ) ตอบนักปรัชญานอกรีตCelsusผู้วิจารณ์ศาสนาคริสต์ ผู้ซึ่งบ่นว่าชาวคริสต์บางคนสร้างแบบจำลองพระวรสาร ขึ้นใหม่ เพื่อตอบข้อโต้แย้ง โดยยอมรับว่ามีบางคนทำเช่นนั้น [78]อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าปัญหาจะแพร่หลาย และเขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติดังกล่าว โดยระบุเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าผู้ที่สร้างการสลับกันแนะนำ "ลัทธินอกรีตที่ต่อต้านความหมายของหลักคำสอนของพระเยซู" [78]

ในHarmony of the Gospels ของ เขาAugustine of Hippo (354-430 CE) ได้พยายามในศตวรรษที่ 5 เพื่ออธิบายความขัดแย้งที่ชัดเจนทั้งหมดที่เขารู้ [79]เขาเขียนว่าเนื่องจากมีผู้ที่จะ "ปล้น [ผู้เผยแพร่ศาสนา] จากเครดิตของพวกเขาในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่ซื่อสัตย์" "เราต้องพิสูจน์ว่าผู้เขียนที่เป็นปัญหาไม่ได้ยืนหยัดเป็นปรปักษ์ต่อกัน" [80]ในขณะที่นักขอโทษสมัยใหม่ เช่นGleason Archerในการผลิตหนังสือที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในคัมภีร์ไบเบิลหลายข้อ เขียนว่า "จงโน้มน้าวใจตนเองอย่างเต็มที่ว่ามีคำอธิบายที่เพียงพอแล้ว แม้ว่าคุณจะยังไม่พบมันก็ตาม " [81]

ในบรรดาผู้ที่ยอมรับว่ามีความไม่สอดคล้องกัน นักวิชาการ เช่นเรย์มอนด์ บราวน์ได้ตรวจสอบความขัดแย้งในพระกิตติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเล่าของพระคริสต์ ในวัยทารก [82] WD DaviesและEP Sandersอ้างว่า: "ในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของพระเยซู ผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นโง่เขลา ... พวกเขาไม่รู้ และด้วยข่าวลือ ความหวัง หรือการคาดคะเน สามารถ". [83]นักวิชาการที่มีวิจารณญาณมากกว่ามองว่าเรื่องราวการประสูติเป็นเรื่องราวสมมติทั้งหมด[84]หรืออย่างน้อยก็สร้างขึ้นจากประเพณีที่มีมาก่อนพระวรสาร [85] [86]

ดังตัวอย่างเพิ่มเติม " ภาคผนวกของ Markan " "เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้เขียนไม่ได้เขียน" ของGospel of Mark , [87]และมีการโต้แย้งว่ามาระโก 16:9–20 ถูกเพิ่มในภายหลังเพื่อให้ Gospel of Mark เดิมสิ้นสุดที่Mark 16: 8 [88] [89] [90]ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่เรียกว่า " Pericope Adulterae " [91]เกือบจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของพระวรสารต้นฉบับของยอห์นแต่มีการเพิ่มเติมในภายหลัง เนื่องจากEusebiusรายงานว่าPapias of Hierapolisกล่าวถึงตอนที่คล้ายกันซึ่งบรรยายไว้ในGospel of the Hebrews, Bart D. Ehrmanแนะนำว่าตอนแรกอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Kyle R. Hughes ไม่เห็นด้วยและกล่าวว่า แต่เดิมนั้น pericope เป็นส่วนหนึ่งของGospel of Luke [92] [93]

Grammatico-historical exegesisกำลังกำหนดความหมายของพระคัมภีร์โดยทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของผู้เขียนนอกพระคัมภีร์เช่นเดียวกับตัวพระคัมภีร์เอง RT Franceระบุว่า อรรถกถารูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับ "การใช้ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของผู้เขียนอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

ฝรั่งเศส เกี่ยวกับ "ผลงานที่โดดเด่น" ของข่าวประเสริฐทั้งสี่เล่ม ให้ความเห็นว่า "ในการยอมรับว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสตจักรของพระองค์มีพระกิตติคุณสี่เล่ม ไม่ใช่แค่เล่มเดียว คริสเตียนยังตระหนักว่าแต่ละเล่มมีบางสิ่งที่แตกต่างกันในการพูดถึงพระเยซู มันคือ หลังจากที่เราได้ฟังแต่ละคนในความเป็นปัจเจกแล้ว เราก็หวังว่าจะได้รับความสมบูรณ์ซึ่งมาจากการมองเห็น 'สามมิติ' ของพระเยซูที่มองผ่านดวงตาสี่คู่ที่แตกต่างกัน!" [94]

สมมติฐานสองแหล่งยังคงเป็นคำอธิบายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับต้นกำเนิดของพระกิตติคุณสรุป: ตามนี้ มีสองแหล่งคือ Gospel of Mark และคอลเลกชันคำพูดสมมุติที่สูญหายที่เรียกว่าQ (ดูสมมติฐานอื่น ๆด้วย) [95]อย่างไรก็ตาม สมมติฐานสองแหล่งไม่ได้ปราศจาก ปัญหา

ตัวอย่าง

มีการกล่าวถึงความไม่สอดคล้องกันมากมายทั้งในพันธสัญญาใหม่และระหว่างพันธสัญญาใหม่กับพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู สิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดหมู่กว้างๆ จำนวนหนึ่ง ที่โดดเด่นกว่าได้รับการระบุและอภิปรายด้านล่างพร้อมตัวอย่าง

พระกิตติคุณ

ความสอดคล้องภายในภายในพระกิตติคุณสรุปได้รับการวิเคราะห์โดยนักวิชาการหลายคน ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประสูติที่พบในพระกิตติคุณของมัทธิว ( มัทธิว 1:1–6 ) และกิตติคุณของลูกา ( ลูกา 3:32–34 ) แต่ละคนให้ลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูแต่ชื่อและแม้แต่จำนวนรุ่นก็แตกต่างกันระหว่างทั้งสอง ผู้ขอโทษเสนอว่าความแตกต่างเป็นผลมาจากสองเชื้อสายที่แตกต่างกัน แมทธิวจากลูกชายของกษัตริย์เดวิด โซโลมอนถึงยาโคบ พ่อของโยเซฟ และลูกาจากนาธาน ลูกชายอีกคนของกษัตริย์เดวิด ถึงเฮลีพ่อของมารีย์และพ่อตา กฎหมายของโจเซฟ [96]อย่างไรก็ตามGeza Vermesชี้ให้เห็นว่าลุคไม่ได้เอ่ยถึงมารีย์ และตั้งคำถามว่าลำดับวงศ์ตระกูลของมารดามีไว้เพื่ออะไรในบริบทของชาวยิว [97]เขายังชี้ให้เห็นว่าพระเยซูอยู่ห่างจากกษัตริย์ดาวิดในลุคถึง 42 ชั่วอายุคน แต่ห่างเพียง 28 ชั่วอายุคนในมัทธิว [98]

ในจริยธรรม Dietrich Bonhoeffer ชี้ ให้เห็นข้อขัดแย้งอื่นระหว่างMatthew 12:30 / Luke 11:23 (“ ผู้ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและผู้ที่ไม่รวบรวมกับเราผู้ทำของกระจัดกระจาย”) และมาระโก 9:40 / ลูกา 9:50 ("เพราะผู้ที่มิได้ต่อต้านเรา [ ท่าน ] ก็อยู่ฝ่ายเรา [ ท่าน ]") Bonhoeffer เรียกคำพูดทั้งสองนี้ว่า เขาแย้งว่าทั้งสองสิ่งจำเป็นและ "ไม้กางเขนของพระคริสต์ทำให้คำพูดทั้งสองเป็นจริง" [99] ดีเอ คาร์สันแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกัน โดยเสริมว่าเขาคิดว่ามีสองบริบทที่แตกต่างกันซึ่งมาร์ก 9:ลูกา 9:50อธิบายทัศนคติที่ผู้ฟังต้องมีต่อสาวกคนอื่นๆ ที่เป็นไปได้: เมื่อมีข้อสงสัย จงรวมไว้ ในขณะที่มัทธิว 12:30 / ลูกา 11:23อธิบายถึงมาตรฐานที่ผู้ฟังควรนำไปใช้กับตนเอง: อย่าสงสัยในสถานะของตนเอง . [100]ข้อคิดเห็นอื่น ๆ แย้งว่า เทียบเคียง คำพูดประกาศความเป็นไปไม่ได้ของความเป็นกลาง [101]

นักวิชาการพันธสัญญาใหม่สมัยใหม่มักจะมองว่าข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ข้อความที่แยกจากกัน แต่เป็นข้อความเดียวที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในสองรูปแบบที่แตกต่างกัน หรือถูกดัดแปลงโดยผู้เขียนพระกิตติคุณเพื่อนำเสนอมุมมองที่แสดงออกถึงความต้องการของชุมชนคริสเตียนที่ เวลา. [102]พระวรสารนักบุญมาระโก โดยทั่วไปถือว่าเป็นพระวรสารยุคแรกสุด นำเสนอรูปแบบที่ 'ครอบคลุม' โดยเชื่อมโยงกับเรื่องราวของพระเยซูที่ตำหนิผู้ติดตามของพระองค์ที่ขัดขวางไม่ให้ใครก็ตามดำเนินการไล่ผีในนามของเขา พระกิตติคุณมัทธิวมีอีกฉบับที่ 'พิเศษ' นำหน้าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้แข็งแกร่ง; กิตติคุณของมาระโกรวมถึงเรื่องนี้ด้วย แต่ไม่มีการสังเกตสรุป เวอร์ชั่นลุคนำเสนอทั้งสองเวอร์ชั่น ยังคงมีการพูดคุยกันอย่างคึกคักว่าเวอร์ชันใดเป็นของแท้มากกว่ากัน [102] [103]ดูการสัมมนาของพระเยซูด้วย

Barton และ Muddiman อ้างถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้เขียนพระกิตติคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลุมฝังศพของพระคริสต์ พวกเขาสังเกตว่า "ใน ม 16:1มีผู้หญิงสามคนอยู่ที่อุโมงค์ ในมธ 28:1สองคน และในลก 23:55-24:10มีมากกว่าสามคน ในมาระโกและลูกา พวกเขามาพร้อมกับเครื่องเทศเพื่อเจิมพระเยซู แต่ในพระวรสารฉบับที่ 4 ได้ทำไว้แล้ว[104]

Raymond E. Brownบันทึกความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างหนังสือพันธสัญญาใหม่ในการรายงานคำพูดของพระเยซูเกี่ยวกับการทำนายการทำลายพระวิหารของเขา ในมาระโก 13:2มีรายงานว่าเป็นข้อความโดยตรง: "และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ท่านเห็นอาคารใหญ่โตเหล่านี้หรือไม่ ก้อนหินที่วางทับกันจะไม่เหลือแม้แต่ก้อนเดียวที่จะพังลงไม่ได้" อย่างไรก็ตาม ในมาระโก 14:57–58เหตุการณ์กลายเป็นคำพูดจากคนที่ "เป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์"; ในมาระโก 15:29คำพูดของพระเยซูถูกใช้เพื่อดูหมิ่นพระองค์ และในกิจการของอัครทูต 6:13–14มีการพูดทำนองเดียวกันอีกครั้งว่ามาจากพยานเท็จ นอกจากนี้มัทธิว 26:60–61และ27:39–40มีคนกล่าวหาพระเยซูและดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นคนพูดเช่นนั้น ในขณะที่ยอห์น 2:19–21รายงานว่าพระเยซูตรัสโดยตรงว่าสถานศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลาย แต่แท้จริงแล้วกำลังพูดถึง "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายของพระองค์" บราวน์แนะนำว่าเรื่องราวต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่มีความรู้ล่วงหน้าอย่างละเอียดของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระวิหาร จากหลักฐานที่แสดงถึงการขาดความรู้ความเข้าใจโดยละเอียดนี้ เขาชี้ให้เห็นว่ามีหินจำนวนมากเหลืออยู่บนหินก้อนอื่นๆ ในซากวิหารของเฮโรด เช่น ในกำแพงร่ำไห้ [105]

ตามที่ Ehrman กล่าว ความแตกต่างที่สำคัญกว่าในบรรดาพระกิตติคุณคือกับหนังสือของยอห์น เขาให้เหตุผลว่าแนวคิดที่ว่าพระเยซูทรงดำรงอยู่ก่อนที่พระองค์จะประสูติ เป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นมนุษย์นั้นเป็นเพียงการกล่าวอ้างในพระวรสารนักบุญยอห์นเท่านั้น [106]อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางคนไม่เห็นด้วย โดยระบุตำแหน่งคริสต์วิทยาที่มีอยู่ก่อนแล้วและศักดิ์สิทธิ์ในสาส์นของพอลลีนและพระกิตติคุณสรุป [107] [108]

Ehrman ชี้ให้เห็นปัญหาอื่น (ซึ่งเขาเรียกว่า "ชัดเจนเป็นพิเศษ") เกี่ยวกับวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน มาระโก 14ให้พระเยซูและเหล่าสาวกรับประทานอาหารปัสกาด้วยกัน จากนั้นพระเยซูก็ถูกจับในคืนนั้น และในเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ถูกพิจารณาคดีและถูกตรึงที่กางเขนอย่างรวดเร็ว ตามข่าวประเสริฐของยอห์น พระเยซูทรงเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวก และถูกตรึงที่กางเขนในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็น "วันแห่งการเตรียมปัสกา" ( ยอห์น 19:14 ) เออร์มันแนะนำให้ผู้เขียนยอห์นเปลี่ยนวันด้วยเหตุผลทางเทววิทยา: ยอห์นเป็นพระกิตติคุณเพียงเล่มเดียวที่ระบุอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็น "ลูกแกะของพระเจ้า" ดังนั้นพระเยซูจึงสิ้นพระชนม์ในวันเดียวกับลูกแกะปัสกา [109]

กิจการของอัครสาวก

ในสารานุกรมของความยากลำบากในพระคัมภีร์ Archer ตรวจสอบสองข้อในกิจการที่อธิบายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเปาโลซึ่งบางครั้งถูกมองว่าเป็นความขัดแย้ง: [110]

 • “คนที่ไปกับท่านยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นใครเลย” กิจการ 9:7
 • “และพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแน่ แต่ไม่เข้าใจพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับข้าพเจ้า” กิจการ 22:9

Archer อ้างว่าต้นฉบับภาษากรีกแสดงว่า "ไม่มีความขัดแย้งที่แท้จริงระหว่างข้อความทั้งสองนี้" เพราะ "ภาษากรีกสร้างความแตกต่างระหว่างการได้ยินเสียงเป็นเสียง ได้ยินเสียงเป็นข้อความถ่ายทอดความคิด (ในกรณีนี้จะถือว่ามีการกล่าวหา)" และ "ไม่ได้ระบุว่าสหายของเขาเคยได้ยินเสียงนั้นในกรณีกล่าวหา" [110]อาร์เชอร์ชี้ไปที่สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันโดยที่ "ฝูงชนที่ได้ยินเสียงของพระบิดาตรัสกับพระบุตรในยอห์น 12:28 ... รับรู้เพียงเสียงฟ้าร้อง" [110]

กิจการ 7:15–16เป็นส่วนที่ยุ่งยากอีกประการหนึ่ง:

ดังนั้นยาโคบจึงลงไปยังอียิปต์ และเสียชีวิต ทั้งเขาและบรรพบุรุษของเรา และถูกนำไปยังไซเคม และฝังไว้ในสุสานที่อับราฮัมซื้อด้วยเงินจำนวนหนึ่งของบุตรชายของเอมโมร์ บิดาของสิเคม

ข้อพระคัมภีร์กล่าวถึงการฝังศพของยาโคบในเชเคมซึ่งขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์ในปฐมกาลซึ่งวางหลุมฝังศพของปรมาจารย์ ใน เฮโบรน Albert Barnesเขียนว่า "ข้อความนี้มีอยู่จริง มันเป็นข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด" [111]

พระกิตติคุณและกิจการ

ในมัทธิว 27:3–8ยูดาสคืนเงินสินบนที่คริสเตียนเชื่อว่าเขายอมรับอย่างผิดศีลธรรมในการส่งมอบพระเยซู โดยโยนเงินเข้าไปในพระวิหารก่อนที่จะแขวนคอตาย นักบวชในวัดไม่เต็มใจที่จะคืนเงินที่แปดเปื้อนให้กับคลัง[112]ใช้มันแทนการซื้อทุ่งที่รู้จักกันในชื่อทุ่งช่างหม้อ เพื่อใช้ฝังศพคนแปลกหน้า ในกิจการ 1:18ในทางกลับกัน ยูดาสไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความผิด เขาใช้เงินสินบนซื้อนาเอง และการตายของเขาในนามีสาเหตุดังนี้: "ล้มลงหัวทิ่ม เขาเปิดออกใน ไส้กลางและไส้ทะลักออกมาหมด"

เรย์มอนด์ อี. บราวน์ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เห็นได้ชัด: "เรื่องราวของลูกาเกี่ยวกับการตายของยูดาสในกิจการ 1:18 แทบจะไม่สอดคล้องกับแมตต์ 27:3–10" [113] มีการพยายาม ประสานบัญชีทั้งสองตั้งแต่สมัยโบราณ[114]และบางครั้งก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ [115]อย่างไรก็ตาม นักวิชาการสมัยใหม่มักพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือ[116]ชี้ให้เห็น เช่น ไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงการฆ่าตัวตายในเรื่องในกิจการ [117]

Epistles

โรงเรียน นักประวัติศาสตร์Tübingen ก่อตั้งโดย FC Baurเชื่อว่าในศาสนาคริสต์ยุคแรกมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์พอลลีนกับคริสตจักรเยรูซาเล็ม ที่ นำโดยJames the Just , Simon PeterและJohn the Apostleซึ่งเรียกว่า " คริสเตียนยิว " หรือ "เสาหลัก" ของคริสตจักร". [118]เปาโลเชื่อว่า คนต่างชาติและ คริสเตียนชาวยิวไม่จำเป็นต้องรักษากฎของโมเสสอีกต่อไป (ก ท. 2:21 ) คริสเตียนชาวยิวไม่เห็นด้วย โดยเชื่อว่าทุกคนรวมทั้งคนต่างชาติต้องรักษากฎของโมเสส ในกาลาเทีย 2:14ส่วนหนึ่งของ "เหตุการณ์ที่อันทิโอก" [119]เปาโลตำหนิเปโตรต่อสาธารณชนในเรื่องยู ดาย

เปาโลอ้างหลายครั้งว่าผู้เชื่อได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าดังนั้นผู้เชื่อจึง "ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย แต่อยู่ภายใต้พระคุณ " [120]ในทางตรงกันข้ามสาส์นของยากอบอ้างว่าคริสเตียนต้องเชื่อฟัง "กฎหมายทั้งหมด" [121]ว่า "บุคคลจะได้รับการพิสูจน์โดยสิ่งที่เขาทำไม่ใช่โดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว" และ "ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำคือ ตาย". [122]โปรเตสแตนต์ซึ่งมีความเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวมีปัญหาในการประนีประนอมกับความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น มาร์ติน ลูเทอร์ยืนยันว่าสาส์นของยากอบอาจเป็นการปลอมแปลง และใส่ไว้ในภาคผนวกในพระ คัมภีร์ไบเบิลของเขา

นักวิชาการบางคน[ ใคร? ]เชื่อว่าเปาโลและยากอบไม่ขัดแย้งกันแต่พูดกันคนละประเด็น [123]พวกเขายืนยันว่ามุมมองของเปาโลแตกต่างและเสริมกับของยากอบ: "เมื่อเปาโลอ้างว่าคนๆ หนึ่งถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น นอกเหนือจากการประพฤติ เขาหมายถึงการงานที่มาก่อนความรอด ตรงกันข้าม เมื่อ เจมส์ยืนกรานที่จะทำงานเท่าที่จำเป็นเพื่อเหตุผล เขามีงานที่ติดตามและรับรองความรอด" [124]เปาโลกล่าวไว้ในข้อต่างๆ ว่าการงานต้องเป็นไปตามความเชื่อ ( ทิตัส 2:11-12เอ เฟซั 2:10 โรม 6:13 กาลาเที ย5:13ฯลฯ)

ใน1 โครินธ์ : "พบความไม่สอดคล้องกันในบทต่อๆ มา เช่น ระหว่างท่าทีที่นุ่มนวลกว่าในเรื่องอาหารบูชายัญใน8:1-13และ10:22-11:1และข้อที่ยากกว่าใน10:1-22 " [125]นอกจากนี้ จดหมาย "ดูเหมือนว่าจะสั่งห้ามคำพูดของผู้หญิงในโบสถ์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งขัดแย้งอย่างประหลาดกับการอนุญาตของเปาโลใน11:2-16ที่ผู้หญิง (ปกปิด) สามารถอธิษฐานและเผยพระวจนะได้" [126]

พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่

ในคริสตศักราชศตวรรษที่ 2 Marcion นักเทววิทยาชาวคริสต์ ได้แต่งผลงาน (ซึ่งปัจจุบันสูญหายไปแล้ว) ชื่อAntithesis ใน Antithesis Marcionได้กล่าวถึงรายละเอียดและกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ [127]คัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ Marcion แย้งว่าไม่สามารถคืนดีกันได้ หลักจรรยาบรรณที่โมเสสสนับสนุนคือ " ตาต่อตา " แต่พระเยซูทรงละทิ้งกฎเกณฑ์นี้ Marcion ชี้ไปที่อิสยาห์ 45:7"ฉันสร้างสันติภาพและสร้างความชั่วร้าย ฉันพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด" เขาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับคำตรัสของพระเยซูที่ว่า "ต้นไม้รู้จักต้นไม้ได้ด้วยผล ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลชั่ว" จากนั้นจึงชี้ไปที่คำสั่งห้ามและบทเรียนหลายข้อในพันธสัญญาเดิมที่ขัดแย้งกับพันธสัญญาใหม่ ตัวอย่างเช่นเอลีชา ให้ ลูกถูกหมีกิน พระเยซูตรัสว่า "จงให้เด็กๆ มาหาเรา" โยชูวาสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดเพื่อยืดเวลาการเข่นฆ่าศัตรูของเขา เปาโลยกคำพูดของพระเยซูเป็นคำสั่ง "อย่าให้ดวงอาทิตย์ตกด้วยความโกรธของเจ้า" ( อ 4:26 ) ในพันธสัญญาเดิมอนุญาตให้มีการหย่าร้าง และการมี ภรรยาหลายคน ก็ เช่นกัน ในพันธสัญญาใหม่ไม่อนุญาตบังคับใช้วันสะบาโต ของชาวยิว และกฎหมายของชาวยิว ; พระเยซูได้ยกเลิกทั้งสองอย่าง แม้แต่ในพันธสัญญาเดิม Marcion ก็ยังพบความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงบัญชาว่าห้ามทำงานใดๆ ในวันสะบาโต แต่พระองค์ยังบอกให้ชาวอิสราเอลหามหีบพันธสัญญาไปรอบๆ เมืองเยรีโคเจ็ดครั้งในวันสะบาโต ไม่มีการสร้างรูปแกะสลัก แต่โมเสสได้รับคำสั่งให้สร้างงูทองสัมฤทธิ์ ดังนั้น Marcion จึงปฏิเสธพันธสัญญาเดิมทั้งหมด [128] [129] [130]

มุมมองหนึ่งของคริสเตียนคือพระเยซูทรงไกล่เกลี่ย ความสัมพันธ์ใน พันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับสาวกของพระองค์ และยกเลิกกฎของโมเสกตามพันธสัญญาใหม่ ( ฮีบรู 10:15–18 ; กท 3:23–25 ; 2 คร 3:7–17 ; อ ฟ 2:15 ; ฮบ 8:13 , รม 7:6เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของชาวยิวโตราห์ได้มอบให้กับชาวยิวและB'nei Noahเป็นพันธสัญญานิรันดร์ (เช่นอพยพ31:16–17 อพยพ 12:14–17 มั ล3:6–7) และจะไม่ถูกแทนที่หรือเพิ่มเข้าไป (เช่นDeut 4:2 , 13:1 ) มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าพันธสัญญาใหม่ส่งผลต่อความถูกต้องของกฎหมายในพระคัมภีร์อย่างไร ความแตกต่างส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพยายามประสานข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่ากฎในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นนิรันดร์ ( อพยพ 31:16–17 , 12:14–17 ) กับข้อความในพันธสัญญาใหม่ที่แนะนำว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยหรือที่ อย่างน้อยไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าประเด็นของกฎหมายอาจสร้างความสับสนได้ และหัวข้อของเปาโลและกฎหมายยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งในหมู่นักวิชาการในพันธสัญญาใหม่[131] (ตัวอย่างเช่น ดูมุมมองใหม่เกี่ยวกับพอศาสนาคริสต์พอลลีน ); จึงทำให้มีมุมมองที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ เพน, โทมัส . งานเขียนของโธมัส เพน — เล่มที่ 4 (พ.ศ. 2337–2339): ยุคแห่งเหตุผล โดย พายน์ โครงการกู เตน เบิร์ก สืบค้นเมื่อ2010-03-16 .
 2. Levy, BB., Fixing God's Torah: The Accuracy of the Hebrew Bible Text in Jewish Law , Oxford University Press, 2001, Preface.
 3. Golding, JL., Rationality and Religious Theism , Ashgate Publishing, Ltd., 2003, p.106
 4. ↑ Ankerberg , J. and Burroughs, D., Take a Stand for the Bible: Today's Lead Experts Answers Critical Questions about God's Word , Harvest House Publishers, 2009, p. 24.
 5. ฮาห์น, เอส. และ มิทช์, ซี., Ignatius Catholic Study Bible: Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon , Ignatius Press, 2013, Introduction.
 6. ↑ Lutzer , EW., Seven Reasons Why You Can Trust the Bible , Moody Publishers, 2008, pp. 16 & 34.
 7. การดำเนินการของ Hartford Bible Convention , Partridge & Brittan, 1854, p. 46.
 8. ↑ Rashad Abdul Mahaimin, Jesus and the Bible , หนังสืออิสลาม, 2003, p.4.
 9. Barton, J., The Bible: The Basics , Routledge, 2010. หน้า 1–15.
 10. ↑ Giles, T., A Doubter 's Guide to the Bible , Abingdon Press, 2010, Ch. 4.
 11. ^ การ์วีย์ เจ.ดี. และ Garvey, SJ.,ทำไมต้องเป็นคริสตจักรคาทอลิก? , Rowman & Littlefield, 1988, น. 89.
 12. เฮลม์ส, แรนเดล (2549). พระคัมภีร์ต่อต้านตัวเอง: ทำไมพระคัมภีร์ดูเหมือนขัดแย้งในตัวเอง สำนักพิมพ์สหัสวรรษ ไอเอสบีเอ็น 0-9655047-5-1.
 13. ไมโมนิเดส, ความเห็นเกี่ยวกับมิชนาห์, สภาแซนเฮดริน 11:1, ข้อ 8
 14. Ronald H. Isaacs, RH., Messengers of God: A Jewish Prophets Who's who , Jason Aronson, 1998, pp. 36–37.
 15. สารานุกรม Judaica , 2nd ed., vol. 3, หน้า 577–578.
 16. สารานุกรม Judaica , 2nd ed., vol. 21, น.214.
 17. เลเวนสัน 2004 , p. "แง่มุมหนึ่งของคำบรรยายในปฐมกาลที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือความอดทนสูงต่อเหตุการณ์เดียวกันในเวอร์ชันต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่รู้จักกันดีของวรรณกรรมตะวันออกใกล้โบราณ ตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงแรบบินิกมิดราช ... เรื่องนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากความผันแปรที่มีอยู่ถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง หรือหากความสม่ำเสมอที่เข้มงวดถือว่าจำเป็นต่อการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ"
 18. ↑ Hengel , M., The Septuagint as a Collection of Writings Quoted by Christians: Justin and the Church Fathers before Origen, ในดันน์, JDG.,ชาวยิวและคริสเตียน , Wm. B. Eerdmans Publishing, 1992, น. 69.
 19. ^ "Quod auctor sacrae Scripturae est Deus". โธมัส อไควนาส , Summa Theologica ,ข้อ 10 .
 20. ^ Westminster Confession of Faithบทที่ 1 วรรค iv
 21. ^ ""บทเรียนจากลูเทอร์เกี่ยวกับความไร้ค่าของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" ลูเทอร์ มาร์ติน Weimarer Ausgabe 10 III, 162" . Mtio.com สืบค้นเมื่อ2012-10-09
 22. ^ เกรแฮม สแตนตัน , Gospel Truth? New Light on Jesus and the Gospels (HarperCollins, 1995) น. 8.
 23. ^ เกรแฮม สแตนตัน , Gospel Truth? New Light on Jesus and the Gospels (HarperCollins, 1995) น. 8; John S. Kloppenborg Verbin , "Is There a New Paradigm?", ใน Horrell, Tuckett (eds), Christology, Controversy, and Community: New Testament Essays in Honor of David R. Catchpole (BRILL, 2000), p. 39.
 24. ^ "ศรัทธาและข่าวสารของแบ๊บติสต์ I. พระคัมภีร์ " Sbc.net. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2009-03-03 . สืบค้นเมื่อ2012-10-09 .
 25. เรย์มอนด์ เอฟ. คอลลินส์ (1989). "เรียงความ 65: "แรงบันดาลใจ", 65:29–50, หน้า 1029f" ในเรย์มอนด์ บราวน์; โจเซฟ ฟิตซ์ไมเออร์; โรแลนด์ เมอร์ฟี่ (บรรณาธิการ). อรรถกถาพระคัมภีร์เจอโรมฉบับใหม่ (ฉบับที่ 1) เพียร์สัน หน้า 1023–1033
 26. ↑ Dei verbum บทที่ 3 จากคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก
 27. เรย์มอนด์ บราวน์, The Critical Definition of the Bible , Paulist Press (1981), p. 19.
 28. ^ Vincent P. Branick,การทำความเข้าใจพันธสัญญาใหม่และข้อความ: บทนำ , (Paulist Press, 1998), p. 7–8.
 29. เรย์มอนด์ เอฟ. คอลลินส์ (1989). "เรียงความ 65: "แรงบันดาลใจ"" ใน Raymond Brown; Joseph Fitzmyer; Roland Murphy (eds.) The New Jerome Biblical Commentary (1st ed.) Pearson. pp. 1023–1033 "เห็นได้ชัดว่า Vatican II ตั้งใจที่จะสรุปคำสอนแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ... ในเรื่องนี้ ถ้อยแถลงของวาติกันที่ 2 เกี่ยวกับการดลใจสอดคล้องกับทัศนะของคริสเตียนผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคน" (65:5, p. 1024)
 30. บี, ออกัสตินคาร์ดินัล "วาติกัน II และความจริงของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555 สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2555 .
 31. ^ Izhar ul-Haqq , Ch. 1 หมวด 4ชื่อ _
 32. ^ ดูตัวอย่างคำอธิบายของ Ibn Hajar เกี่ยว กับ Bukhari
 33. ^ สารานุกรมอิสลาม , BRILL
 34. พลังในการแสดงภาพ: การเป็นตัวแทนของชาวยิวและชาวมุสลิมในศตวรรษที่สิบเอ็ดและสิบสอง , บทที่ "An Andalusi-Muslim Literary Typology of Jewish Heresy and Sedition", หน้า 56 และเพิ่มเติม, Tahrif: p. 58,ไอ0-691-00187-1 
 35. ^ ภายใต้จันทร์เสี้ยวและไม้กางเขน : ชาวยิวในยุคกลาง พี. 146ไอ0-691-01082-X 
 36. ^ คามิลล่า อาดัง (1 มกราคม 2539) นักเขียนมุสลิมเกี่ยวกับศาสนายูดายและพระคัมภีร์ฮีบรู: จาก Ibn Rabban ถึง Ibn Hazm บริลล์ หน้า 223–224. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-10034-3.
 37. จอห์น เอฟเอ ซอว์เยอร์ (15 เมษายน 2551). สหาย Blackwell กับพระคัมภีร์และวัฒนธรรม จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ หน้า 146. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4051-7832-7.
 38. สเตราส์, แอล.,ปรัชญาของชาวยิวและวิกฤตของความเป็นสมัยใหม่: บทความและการบรรยายในความคิดของชาวยิวสมัยใหม่ , SUNY Press, 1997, p. 206.
 39. Burr, WH., Self-Contradictions of the Bible , 1860, พิมพ์ซ้ำ Library of Alexandria, 1987
 40. ↑ Wellhausen , J., Prolegomena to the History of Israel: With a Reprint of the Article 'Israel' from the Encyclopædia Britannica , 1885. พิมพ์ซ้ำสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2013
 41. ^ McKenzie, SL.,ปัญหากับ Kings: องค์ประกอบของหนังสือของ Kings ในประวัติศาสตร์ Deuteronomistic , ภาคเสริมของ Vetus testamentum, Brill, 1991
 42. AE Taylor, The Faith of a Moralist (มักมิลลัน, ลอนดอน, 1930) II, p. 209; อ้างใน Brand Blanchard, Reason and Belief (Allen and Unwin, 1974), p. 27.
 43. The Pentateuch หรือ Torah เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ ได้แก่ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ ตัวเลข และเฉลยธรรมบัญญัติ
 44. ^ "พระคัมภีร์มากกว่าหนึ่งเล่ม" ประวัติศาสตร์คริสเตียนฉบับที่ 43 ปี 1994
 45. มิลส์, วัตสัน อี.; บุลลาร์ด, โรเจอร์ ออเบรย์; แมคไนท์, เอ็ดการ์ วี. (1990). พจนานุกรม Mercer ของพระคัมภีร์ ไอเอสบีเอ็น 9780865543737. สืบค้นเมื่อ2012-10-09 .
 46. ↑ โบรไมลีย์, เจฟฟรีย์ วิลเลียม ( 1995-02-13 ). สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล . ไอเอสบีเอ็น 9780802837813. สืบค้นเมื่อ2012-10-09 .
 47. Rabin, E., Understanding the Hebrew Bible: A Reader's Guide , KTAV Publishing House, 2006, p. 113.
 48. Martinich AP., The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics , Cambridge University Press, 2003, pp. 312–313.
 49. Rabin, E., Understanding the Hebrew Bible: A Reader's Guide , KTAV Publishing House, 2006, p. 114.
 50. ราล์ฟ, มินนิโซตา, A Walk Through the New Testament: An Introduction for Catholics , Paulist Press, 2009, p. 15.
 51. แดเนียล บี. วอลเลซ," The Comma Johanneum and Cyprian Archived 2007-04-09 at the Wayback Machine "
 52. ^ "ชาวสะมาเรียปันตาเตช" . เว็บ. meson.org . สืบค้นเมื่อ2012-10-09 .
 53. ^ เออร์แมน, บาร์ต ดี. (2009). พระเยซูขัดจังหวะ: เปิดเผยความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ (และทำไมเราไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขา ) ฮาร์เปอร์ คอลลินส์. หน้า 19. ไอเอสบีเอ็น  9780061863288. สืบค้นเมื่อ2016-05-25 .“ในบางกรณี ประเด็นความแตกต่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยอาจมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการตีความหนังสือหรือการสร้างประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโบราณหรือชีวิตของพระเยซูในประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ จากนั้นมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญๆ ซึ่งประเด็นหนึ่ง ผู้เขียนมีมุมมองเดียวในหัวข้อสำคัญ (โลกถูกสร้างขึ้นอย่างไร ทำไมคนของพระเจ้าต้องทนทุกข์ทรมาน อะไรคือความสำคัญของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู) และผู้เขียนอีกคนหนึ่งมีอีกมุมมองหนึ่ง"
 54. ↑ Brettler 2004 , pp. 3–5 "อย่างช้าๆ ด้วยการเพิ่มขึ้นของลัทธิเหตุผลนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเช่น Thomas Hobbes (1588–1679) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Benedict (Baruch) Spinoza (1632–1677) ทัศนะที่ว่าโทราห์ เป็นเอกภาพทั้งหมดเขียนโดยโมเสสเริ่มถูกตั้งคำถาม ... สิ่งนี้ถึงจุดสูงสุดในการพัฒนาแบบจำลองของสมมติฐานสารคดีในศตวรรษที่ 19 ตามที่โทราห์ (หรือ Hexateuch) ประกอบด้วยสี่แหล่งหลักหรือ เอกสารที่แก้ไขหรือปรับปรุงร่วมกัน: J, E, P และ D แหล่งข้อมูลหรือเอกสารเหล่านี้แต่ละแหล่งฝังอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ (ค่อนข้าง) ในโทราห์ปัจจุบัน และพิมพ์โดยคำศัพท์ รูปแบบวรรณกรรม และหลักการทางเทววิทยา "
 55. ^ Ronald D. Witherup, Biblical Fundamentalism: สิ่งที่คาทอลิกทุกคนควรรู้ , Liturgical Press (2001), p. 26.
 56. ↑ Barton, J. and Muddiman, J., The Oxford Bible Commentary , Oxford University Press, 2007, p. 96.
 57. ^ ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในครอบครัวต่อไปนี้: อาราห์ ปาหัท-โมอับ (โดยสายของเยชูอาและโยอาบ) ศัตตู บานี เบบัย อัซกาด อาโดนิกาม บิกไว อาดิน เบไซ ฮาชุม เบธเลเฮม (และเนโทฟาห์) เบธเอล ( และ Ai), Magbish, Lod (และ Hadid และ Ono), Senaah, Asaph, Shallum (และ Ater, Talmon, Akub, Hatita และ Shobai), Delaiah (และ Tobiah และ Nekoda) และนักร้อง
 58. ^ เอสรา 2:64 ; เนหะมีย์ 7:66
 59. ^ Oded Lipschitz, Joseph Blenkinsopp, Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period (Eisenbrauns, 2003) น. 359.
 60. Kruger, T., ใน Schipper, B. and Teeter, DA Wisdom and Torah: The Reception of 'Torah' in the Wisdom Literature of the Second Temple Period , BRILL, 2013, p. 38.
 61. ↑ Barton, J. and Muddiman, J., The Oxford Bible Commentary , Oxford University Press, 2007, p. 42.
 62. Breuer, M., "การศึกษาพระคัมภีร์และความเกรงกลัวสวรรค์" ใน Carmy, S. (ed), Modern Scholarship in the Study of Torah: Contributions and Limitations , Rowman & Littlefield, 1996, pp.159–181 .
 63. Levy, BB, Fixing God's Torah: The Accuracy of the Hebrew Bible Text in Jewish Law , Oxford University Press, 2001, p. 57.
 64. Levy, BB, Fixing God's Torah: The Accuracy of the Hebrew Bible Text in Jewish Law , Oxford University Press, 2001, p. 166.
 65. ↑ Leiman , SZ, "Response to Rabbi Brewer", ใน Carmy, S. (ed), Modern Scholarship in the Study of Torah: Contributions and Limitations , Rowman & Littlefield, 1996, p.186
 66. Cherry, S., Torah Through Time: Understanding Bible Commentary from the Rabbinic Period to Modern Times , Jewish Publication Society, 2010, p. 174.
 67. รอล์ฟ พี. เนียริม , The Task of Old Testament Theology (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995), p. 1; Isaac Kalimi, "The Task of Hebrew Bible/ Old Testament Theology - Between Judaism and Christianity" ใน Wonil Kim, Reading the Hebrew Bible for a New Millennium (Continuum International Publishing Group, 2000), p. 235.
 68. ^ พระเจ้าเป็นการมีส่วนร่วม โดย Patricia A. Fox, p. 28
 69. ^ K. Aland และ B. Aland, "ข้อความของพันธสัญญาใหม่: บทนำสู่ฉบับที่สำคัญ & ทฤษฎี & การปฏิบัติของการวิจารณ์ข้อความสมัยใหม่", Wm. B. Eerdmans Publishing Company (มิถุนายน 2538). ไอ0-8028-4098-1 _ 
 70. ^ Bruce, Frederick Fyvie ,เอกสารพันธสัญญาใหม่: เชื่อถือได้หรือไม่? , วม. B. Eerdmans Publishing Company (พฤษภาคม 2546), ISBN 0-8028-2219-3 
 71. อรรถ บาร์ต เออร์แมน; เข้าใจผิดพระเยซู , 166
 72. เฟลิกซ์ จัสต์, "Combining Key Methodologies in Johannine Studies", in Tom Thatcher (ed), What We Have Heard from the Beginning: The Past, Present, and Future of Johannine Studies , ( Baylor University Press , 2007), p. 356.
 73. บรูซ เอ็ม. เมตซ์เกอร์, The Text of the New Testament. การส่งผ่าน การคอรัปชั่น และการฟื้นฟูหน้า 199–200
 74. พบต้นฉบับโดยฟิลิป เวสลีย์ คอมฟอร์ต, ฟิลิป คอมฟอร์ต
 75. วัตสัน, ฟรานซิส (26 พฤษภาคม 2556). การเขียนพระกิตติคุณ: มุมมองที่เป็นที่ยอมรับ Wm สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. หน้า 14. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-4054-7.
 76. ^ มัวร์, จอร์จ เอฟ. (1890). "Diatessaron ของ Tatian และการวิเคราะห์ของ Peutateuch" . วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ . 9 (4): 201–215. ดอย : 10.1086/470722 – ผ่านสมาคมวรรณกรรมพระคัมภีร์
 77. ^ สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่ (Detroit: Gale, 2003) ไอ978-0-7876-4004-0 
 78. อรรถเป็น ออริเกน "Contra Celsus เล่ม II บทที่ XXVII" . สืบค้นเมื่อ2008-05-07 .
 79. Fitzgerald, A. and Cavadini, JC.,ออกัสตินตลอดช่วงอายุ: สารานุกรม , Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, น. 132ไอ0-8028-3843-X 
 80. นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป, ใน The Harmony Of The Gospels (Extended Annotated Edition) , Jazzybee Verlag, 2012, Chapter VII.
 81. อาร์เชอร์, กลีสัน แอล., "สารานุกรมแห่งความยากลำบากในพระคัมภีร์", น. 4.
 82. ↑ บราวน์, เรย์มอนด์ เอ็ดเวิร์ด ( 1999-05-18 ). การประสูติของพระเมสสิยาห์: คำอธิบายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในวัยเด็กในพระกิตติคุณของมัทธิวและลูกา (ห้องสมุดอ้างอิงพระคัมภีร์ Anchor Yale ) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 36. ไอเอสบีเอ็น 0-300-14008-8.
 83. WD Davies and EP Sanders, "Jesus from the Jewish point of view", in William Horbury (ed.), The Cambridge History of Judaism , vol 3: the Early Roman Period, 1984.
 84. แซนเดอร์ส, Ed Parish (1993). บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระเยซู ลอนดอน: อัลเลน เลน. หน้า 85. ไอเอสบีเอ็น 0-7139-9059-7.
 85. Hurtado, Larry W. (มิถุนายน 2546). พระเจ้าพระเยซูคริสต์: ความจงรักภักดีต่อพระเยซูในศาสนาคริสต์ยุคแรกสุด แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: WB Eerdmans หน้า 319. ไอเอสบีเอ็น 0-8028-6070-2.
 86. บราวน์, เรย์มอนด์ เอ็ดเวิร์ด (1977). การประสูติของพระเมสสิยาห์: คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเล่าของทารกในมัทธิวและลูกา การ์เดนซิตี้ นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์ หน้า 104–121. ไอเอสบีเอ็น 0-385-05907-8.
 87. Nave, DN, The Role and Function of Repentance in Luke-Acts , BRILL, 2002 p. 194.
 88. ^ Guy D. Nave (2002), "บทบาทและหน้าที่ของการกลับใจใน Luke-Acts" , p. 194
 89. สปอง, จอห์น เชลบี (26 กันยายน 2522). "ความต้องการของคริสเตียนอย่างต่อเนื่องสำหรับศาสนายูดาย" . คริสต์ศตวรรษ. หน้า 918. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2010-06-15 . สืบค้นเมื่อ2010-10-13 .
 90. ↑ Amy-Jill Levine, Marianne Blickenstaff, Feminist Companion to the New Testament and early Christian writings , Volume 5, p. 175
 91. ^ ยอห์น 7:53–8:11
 92. เออร์แมน, บาร์ต ดี. (2009-10-06). Misquoting Jesus: เรื่องราวเบื้องหลังผู้เปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์และทำไม ฮาร์เปอร์ คอลลินส์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-06-197702-2.
 93. ฮิวจ์ส, ไคล์ อาร์. (2013). "วัสดุพิเศษของ Lukan และประวัติประเพณีของ Pericope Aulterae" (PDF ) Novum Testamentum . 55 (3): 232–251. ดอย : 10.1163/15685365-12341419ผ่านBrill
 94. ฝรั่งเศส, RT, Tyndale New Testament Commentaries : Matthew, Inter-Varsity Press, Leicester, England (1985), p. 17.
 95. โธมัส, อาร์แอล, Three Views on the Origins of the Synoptic Gospels , Kregel Academic, 2002, p. 35.
 96. ^ วอร์เรน, โทนี่. "มีความขัดแย้งในลำดับวงศ์ตระกูลของลูกาและมัทธิวหรือไม่" เก็บถาวร 11-2012-14 ที่ Wayback Machineสร้าง 2 กุมภาพันธ์ 1995 / แก้ไขล่าสุด 24 มกราคม 2000 เข้าถึง 4 พฤษภาคม 2008
 97. แวร์เมส, เกซา (2549). การประสูติ: ประวัติศาสตร์และตำนาน , (นกเพนกวิน), น. 42.
 98. แวร์เมส, เกซา (2549). การประสูติ: ประวัติศาสตร์และตำนาน , (นกเพนกวิน), น. 33.
 99. ดีทริช บอน โฮเฟอร์ , Ethics , p. 60–61, Touchstone (1 กันยายน 1995, พิมพ์ซ้ำหนังสือของเขาในปี 1943) ISBN 0-684-81501-X 
 100. ดีเอ คาร์สัน, Commentary on Matthew, Expositor's Bible Commentary CDROM, Zondervan , 1989–1997
 101. ดูข้อคิดเห็นโดย McGarveyใน Mk 9:40, Johnsonใน Matthew 2:30 และ Brownใน Lk 11:23
 102. อรรถa b อาร์. อลัน คัลเปปเปอร์, จอห์น, บุตรแห่งเศเบดี: ชีวิตของตำนาน , Continuum International Publishing (2000), pp. 41–43.
 103. เอียน เอช. เฮนเดอร์สัน, Jesus, Rhetoric and Law , Brill (1996), หน้า 333–334; วิลเลียม เดวิด เดวีส์, Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel By Saint Matthew , Continuum International Publishing (2004), pp. 333–334.
 104. ↑ Barton, J. and Muddiman, J., The Oxford Bible Commentary , Oxford University Press, 2007, p. 997.
 105. บราวน์, RE, An Introduction to New Testament Christology , Paulist Press, 1994, pp. 49–51
 106. บาร์ต ดี. เออร์แมน, Jesus, Interrupted , Harper Collins Publishing (2009), p. 74
 107. ^ Douglad McCready,เขาลงมาจากสวรรค์: การดำรงอยู่ของพระคริสต์และความเชื่อของคริสเตียน
 108. ไซมอน เจ. แกธเทอร์โคล , The Preexistent Son: Recovering the Christologies of Matthew, Mark and Luke.
 109. บาร์ต ดี. เออร์มัน, Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium (1999), pp. 32–35
 110. อรรถเป็น ธนู, กลีสัน แอล., สารานุกรมแห่งความยากลำบากในคัมภีร์ไบเบิล , พี. 382.
 111. ^ "กิจการ 7:15 ข้อคิดเห็น" .
 112. ^ "เป็นการไม่ถูกต้องที่จะนำเข้าคลังพระวิหารเพื่อซื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เงินที่ได้มาโดยมิชอบ" Alfred Edersheim Life and Times of Jesus the Messiah , 5.xiv, 1883.
 113. เรย์มอนด์ อี. บราวน์, An Introduction to the New Testament , p.114.
 114. ^ เช่น Alfred Edersheimสรุปว่า "ไม่มีความแตกต่างที่แท้จริง" ""ชีวิตและเวลาของพระเยซูพระเมสสิยาห์, 5.xiv, 2426.
 115. ตัวอย่างเช่น ดร. ซี เจมป์ เสนอว่า: "รายละเอียดที่ดูเหมือนแปรปรวนสามารถคืนดีกันได้ ... หลังจากปฏิเสธเงินที่ปุโรหิตซื้อนาในนามของยูดาส ... และที่นั่นเขาแขวนคอตัวเอง ... ร่างของเขาไม่ได้ถูกแขวนอีกต่อไปในเวลาที่ถูกค้นพบ แต่ได้ล้มลง ... สู่พื้นดินที่มันแยกออก " [ ตรวจสอบ ] Inter-Varsity Press New Bible Commentaryฉบับศตวรรษที่ 21 หน้า 1071
 116. ^ Charles H. Talbert, Reading Acts: A Literary and Theological Commentary , Smyth & Helwys (2005) p. 15.ไอ1-57312-277-7 
 117. ^ Mikeal C. Parsons, Acts (Baker Academic, 2008) พี. 33.
 118. ^ "เซนต์เจมส์น้อย" . สารานุกรมคาทอลิก . “แล้วเราก็ละสายตาจากยากอบจนกระทั่งนักบุญเปาโลสามปีหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใส (ค.ศ. 37) ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ... ในโอกาสเดียวกัน 'เสาหลัก' ของศาสนจักร ยากอบ เปโตร และยอห์น ได้มอบ มือขวาในการสามัคคีธรรมแก่ข้าพเจ้า (เปาโล) และบารนาบัส เพื่อที่เราจะไปหาคนต่างชาติ และให้เขาเข้าสุหนัต' (กาลาเทีย 2:9 )"
 119. ^ สารานุกรมคาทอลิก: "ยูดายเซอร์" . สารานุกรมคาทอลิก . ดูหัวข้อ: "เหตุการณ์ที่อันทิโอก"
 120. ^ โรม 6:14
 121. ^ ยากอบ 2:10-11
 122. ^ ยากอบ 2:14–26
 123. ^ ตัวอย่างเช่นดักลาส เจ. มูเขียนว่า "ถ้าคนบาปสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็โดยความเชื่อเท่านั้น (เปาโล) การตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายของความสัมพันธ์นั้นจะคำนึงถึงผลงานที่ศรัทธาที่แท้จริงจะต้องสร้างขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ยากอบ)" Douglas J. Moo, The Letter of James , Erdmans Publishing, 2000, หน้า 141
 124. ดร. อาร์. บรูซ คอมป์ตัน: "ยากอบ 2:21-24 และการแก้ตัวของอับราฮัม" , น. 44เก็บเมื่อ 2016-03-03 ที่Wayback Machine นักวิชาการหลายคนอ้างถึงในเชิงอรรถ
 125. ↑ Barton, J. and Muddiman, J., The Oxford Bible Commentary , Oxford University Press, 2007, p. 1108.
 126. ↑ Barton, J. and Muddiman, J., The Oxford Bible Commentary , Oxford University Press, 2007, p. 1130.
 127. ^ แครอล Bierbower, "สิ่งที่ตรงกันข้าม"
 128. บรูซ แมนนิ่ง เมตซ์เกอร์ , The canon of the New Testament: its origin, development, and significance , pp. 91–92
 129. ^ WHC Frend ,คริสตจักรยุคแรก , p. 56
 130. อดอล์ฟ ฟอน ฮาร์แนค, Marcion: The Gospel of the Alien God
 131. ^ Gundry, ed.,ห้ามุมมองเกี่ยวกับกฎหมายและข่าวประเสริฐ (แกรนด์แรพิดส์: Zondervan, 1993)

อ่านเพิ่มเติม

0.095280885696411