ภาษาชาวอินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ชาวอินโดนีเซีย
บาฮาซาอินโดนีเซีย
การออกเสียง[baˈha.sa in.doˈne.sja]
พื้นเมืองถึงอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
43 ล้าน (สำมะโน พ.ศ. 2553) [1]
ผู้พูด L2 : 156 ล้าน (สำมะโน พ.ศ. 2553) [1]
แบบฟอร์มต้น
ละติน ( ตัวอักษร อินโดนีเซีย )
อักษรเบรลล์อินโดนีเซีย
บิซินโด ซิบิ
สถานะทางการ
ภาษาทางการใน
 อินโดนีเซีย
 อาเซียน

ภาษาชนกลุ่มน้อยที่รู้จัก ใน
ควบคุมโดยหน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-1id
ISO 639-2ind
ISO 639-3ind
ช่องสายเสียงindo1316
ลิงกัวสเฟียร์31-MFA-ac
Indonesian Language Map.svg
  ประเทศต่างๆ ในโลกที่ภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นภาษาแม่ส่วนใหญ่
  ประเทศที่ภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นภาษาชนกลุ่มน้อย
บทความนี้ประกอบด้วยสัญลักษณ์การออกเสียงของIPA หากไม่มีการสนับสนุนการแสดงผล ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นๆแทนที่จะเป็นอักขระUnicode สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดูHelp :IPA
ผู้พูดภาษาชาวอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย ( บาฮาซาอินโดนีเซีย [baˈhasa indo'nesja] ) เป็นภาษาราชการของประเทศอินโดนีเซีย [3]เป็นมาตรฐาน ที่ หลากหลายของมาเลย์ [ 4]เป็นภาษาออสโตรนีเซียนที่ใช้เป็นภาษากลางในหมู่เกาะอินโดนีเซียที่พูดได้หลายภาษามานานหลายศตวรรษ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากร มากเป็นอันดับสี่ ของโลก โดยมีประชากรมากกว่า 270 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งใน ภาษา ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก [5]

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ นอกจากจะพูดภาษาประจำชาติแล้ว ยังพูดภาษาท้องถิ่นได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาจากทั้งหมด 700 ภาษา ; ตัวอย่าง ได้แก่ภาษาชวาและซุนดาซึ่งมักใช้ที่บ้านและในชุมชนท้องถิ่น [6] [7]อย่างไรก็ตามการศึกษา ในระบบส่วนใหญ่และ สื่อมวลชนระดับประเทศเกือบทั้งหมดการปกครองการบริหารตุลาการและรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ดำเนินการเป็นภาษาอินโดนีเซีย [8]

คำว่า "อินโดนีเซีย" มีความเกี่ยวข้องเป็นหลักกับภาษาถิ่นมาตรฐาน ( bahasa baku ) [9]อย่างไรก็ตาม ในความหมายที่หลวมกว่านี้ มันยังครอบคลุมถึงภาษาท้องถิ่นต่างๆ ที่พูดกันทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซีย [4] [10]มาตรฐานภาษาอินโดนีเซียจำกัดส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ ซึ่งมีอยู่ในความสัมพันธ์แบบdiglossicกับพันธุ์มาเลย์พื้นถิ่น ซึ่งมักใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกับภาษาในภูมิภาคดังกล่าว [9] [6]

ชื่อภาษาอินโดนีเซีย ( บาฮาซาอินโดนีเซีย ) ยังพบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เป็นครั้งคราว

ประวัติ

ยุคอาณาจักรต้น

ตัวอักษร Rencongระบบการเขียนพื้นเมืองที่พบในสุมาตรากลาง และใต้ ข้อความอ่าน (การสะกดของ Voorhoeve): "haku manangis ma / njaru ka'u ka'u di / saru tijada da / tang [hitu hadik sa]" ซึ่งแปลโดย Voorhoeve ว่า "ฉันกำลังร้องไห้ โทรหาคุณ แม้ว่า เรียกว่าคุณไม่มา" (ในภาษามาเลย์สมัยใหม่ "Aku menangis, menyerukan engkau, kaaudiseru, tiada datang [itu adik satu]")
Kedukan Bukit Inscriptionเขียนด้วยอักษร ปัล ลวะเป็นตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของภาษามาเลย์เก่าในสุมาตราใต้ประเทศอินโดนีเซีย

มาตรฐานของอินโดนีเซียคือความหลากหลายมาตรฐานของ "Riau Malay" [11] [12]ซึ่งถึงแม้ชื่อสามัญจะไม่ได้อิงตามภาษาถิ่นมาเลย์ของหมู่เกาะ Riauแต่แสดงถึงรูปแบบของมาเลย์คลาสสิกที่ใช้ในวันที่ 19 และ ต้นศตวรรษที่ 20 ในรัฐสุลต่าน Riau-Lingga ภาษามลายูคลาสสิกได้กลายเป็นภาษาวรรณกรรมในราชสำนักตลอดสองฝั่งช่องแคบมะละการวมทั้งยะโฮร์-ริอาวและสุลต่านมะละกา [13] [14] [15]เดิมทีพูดในสุมาตรา ตะวันออกเฉียงเหนือ , [16]มาเลย์ถูกใช้เป็นภาษากลาง ใน หมู่เกาะอินโดนีเซียมาเป็นเวลาครึ่งสหัสวรรษ อาจมีสาเหตุมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นภาษามาเลย์เก่า (ซึ่งสามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 7) จารึก Kedukan Bukitเป็นตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของมาเลย์โบราณ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้โดยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 มีการใช้ภาษามาเลย์โบราณในนูซานทารา (หมู่เกาะอินโดนีเซีย) ซึ่งเห็นได้จากจารึกศรีวิชัยและจารึกอื่นๆ จากบริเวณชายฝั่งของหมู่เกาะ เช่น จารึกที่ค้นพบใน ภาษา ชวา

ภาษามลายูเก่าเป็นlingua franca

การติดต่อ ทางการค้าที่ดำเนินการโดยชนชาติต่างๆในขณะนั้นเป็นสื่อ กลางใน การเผยแพร่ภาษามาเลย์เก่า ซึ่งเป็น สื่อกลางใน การสื่อสาร หลัก ในหมู่พ่อค้า ในที่สุด ภาษามาเลย์โบราณก็กลายเป็นภาษากลางและพูดกันอย่างแพร่หลายโดยคนส่วนใหญ่ในหมู่เกาะ [17] [18]

ภาษาอินโดนีเซีย (ในรูปแบบมาตรฐาน) โดยพื้นฐานแล้วมีเนื้อหาพื้นฐานเหมือนกับ มาตรฐาน มาเลย์ของมาเลเซีย ดังนั้นถือว่าเป็นภาษามาเลย์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างจากภาษามาเลย์มาเลเซียหลายประการ โดยมีความแตกต่างในด้านการออกเสียงและคำศัพท์ ความแตกต่างเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของชาวดัตช์และชวาที่มีต่อชาวอินโดนีเซีย อินโดนีเซียยังได้รับอิทธิพลจาก ภาษา มลายู ปาซาร์ ( ที่แปลว่า ' มาเลย์ตลาด') ซึ่งเป็นภาษากลางของหมู่เกาะในสมัยอาณานิคม และด้วยเหตุนี้ภาษาพูดอื่นๆ ของหมู่เกาะจึงเป็นทางอ้อม

ภาษามาเลย์มาเลย์อ้างว่าใกล้ชิดกับภาษามาเลย์คลาสสิกของศตวรรษก่อนหน้ามากขึ้น แม้ว่าภาษามาเลย์สมัยใหม่จะได้รับอิทธิพลอย่างมากในพจนานุกรมและไวยากรณ์โดยภาษาอังกฤษ คำถามที่ว่าภาษามลายูสูง (ศาลมาเลย์) หรือมาเลย์ต่ำ (บาซาร์มาเลย์) เป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของภาษาชาวอินโดนีเซียยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ภาษามาเลย์ชั้นสูงเป็นภาษาราชการที่ใช้ในราชสำนักของยะโฮร์สุลต่านและต่อเนื่องโดยอาณาเขตของRiau-Lingga ที่ปกครองโดยชาวดัตช์ ในขณะที่ภาษามาเลย์ต่ำมักใช้ในตลาดและท่าเรือของหมู่เกาะ นักภาษาศาสตร์บางคนแย้งว่าเป็นภาษามาเลย์ต่ำซึ่งเป็นพื้นฐานของภาษาชาวอินโดนีเซีย (19)

ยุคอาณานิคมดัตช์

เมื่อบริษัทDutch East India Company (VOC) มาถึงหมู่เกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1600 ภาษามาเลย์เป็นภาษาการค้าและการเมืองที่สำคัญอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสุลต่านมะละกาและต่อมาคือโปรตุเกส อย่างไรก็ตาม ภาษาไม่เคยปรากฏเด่นในหมู่ประชากรของหมู่เกาะชาวอินโดนีเซีย เนื่องจากถูกจำกัดไว้เฉพาะกิจกรรมการค้าขาย VOC นำภาษามาเลย์มาใช้เป็นภาษาบริหารของด่านการค้าในภาคตะวันออก หลังจากการล่ม สลาย ของ VOC สาธารณรัฐ Batavianเข้าควบคุมอาณานิคมใน 1799 และเมื่อถึงเวลานั้นการศึกษาและการส่งเสริมชาวดัตช์ก็เริ่มขึ้นในอาณานิคม. ถึงอย่างนั้น ผู้บริหารชาวดัตช์ก็ไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาดัตช์เมื่อเปรียบเทียบกับระบอบอาณานิคมอื่นๆ ภาษาดัตช์ยังคงเป็นภาษาของชนชั้นสูงกลุ่มเล็กๆ ในปี 1940 มีเพียง 2% ของประชากรทั้งหมดที่สามารถพูดภาษาดัตช์ได้ อย่างไรก็ตาม ภาษานี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของมาเลย์ในอาณานิคม ในช่วงยุคอาณานิคม ภาษาที่จะได้มาตรฐานเนื่องจากอินโดนีเซียดูดซับคำศัพท์ภาษาดัตช์จำนวนมากในรูปของคำ ยืม

กำเนิดภาษาอินโดนีเซีย

เซสชั่น Volkraadจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในกรุงจาการ์ตา ซึ่งชาวอินโดนีเซียใช้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดย Jahja Datoek Kajo

ขบวนการชาตินิยมที่ทำให้อินโดนีเซียมีสถานะภาษาประจำชาติในท้ายที่สุดได้ปฏิเสธชาวดัตช์ตั้งแต่เริ่มแรก อย่างไรก็ตาม การหายตัวไปอย่างรวดเร็วของชาวดัตช์เป็นกรณีที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอาณานิคมอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปภาษาอาณานิคมยังคงทำหน้าที่เป็นภาษาการเมืองระบบราชการการศึกษาเทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในช่วงเวลาสำคัญหลังได้รับเอกราช . [20]นักวิชาการชาวอินโดนีเซียSoenjono Dardjowidjojo  [ id ]ถึงขนาดจะพูดได้ว่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ "ภาษาอินโดนีเซียอาจเป็นภาษาเดียวที่บรรลุสถานะภาษาประจำชาติในความหมายที่แท้จริง" ตั้งแต่ มันครอบงำอย่างแท้จริงในทุกขอบเขตของสังคมอินโดนีเซีย [21]ความง่ายในการที่อินโดนีเซียกำจัดภาษาของอำนาจอาณานิคมในอดีตอาจอธิบายได้มากเท่ากับนโยบายของ เนเธอร์แลนด์ พอๆ กับลัทธิชาตินิยมของอินโดนีเซีย ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกส ที่ดำเนินนโยบายล่าอาณานิคม หรือแม้แต่อังกฤษชาวดัตช์ไม่ได้พยายามเผยแพร่ภาษาของตนในหมู่ประชากรพื้นเมือง อันที่จริง พวกเขาตั้งใจป้องกันไม่ให้ภาษาแพร่กระจายโดยปฏิเสธที่จะให้การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาดัตช์ สำหรับชาวอินโดนีเซียพื้นเมือง เพื่อไม่ให้พวกเขามองว่าตนเองเท่าเทียมกัน [20]ยิ่งกว่านั้น ชาวดัตช์ต้องการป้องกันไม่ให้ชาวอินโดนีเซียยกระดับสถานะทางสังคมที่รับรู้โดยรับเอาองค์ประกอบของวัฒนธรรมดัตช์ ดังนั้น จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1930 พวกเขายังคงรักษาระบอบการปกครองแบบเรียบง่ายและปล่อยให้มาเลย์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งหมู่เกาะ

การปกครองของดัตช์ในเวลานั้นครอบคลุมเกือบทุกด้าน โดยมีเวทีอย่างเป็นทางการที่ต้องใช้ภาษาดัตช์ แม้ว่าตั้งแต่การประชุมเยาวชนครั้งที่สอง (ค.ศ. 1928) ก็ตาม การใช้ภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นภาษาประจำชาติได้รับการตกลงให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อเอกราช ในขณะนั้นMohammad Hoesni Thamrinได้ตรวจสอบการกระทำที่ประเมินค่าอินโดนีเซียต่ำเกินไป หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์และการประท้วง อนุญาตให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียตั้งแต่การ ประชุม Volkraad ที่ จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2481 [22]เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาพยายามต่อต้านการแพร่กระจายของมาเลย์โดยการสอนชาวดัตช์ให้กับชาวพื้นเมืองก็สายเกินไปและในปี พ.ศ. 2485 , ชาวญี่ปุ่นยึดครองอินโดนีเซียและห้ามการใช้ภาษาดัตช์ สามปีต่อมา ชาวอินโดนีเซียเองได้ยกเลิกภาษาและสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาประจำชาติของประเทศใหม่ [23]คำว่า บาฮาซา อินโดนีเซียได้รับการเสนอโดยโมฮัมหมัด ตาบรานีในปี ค.ศ. 1926 [24]และทาบรานีได้เสนอคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกภาษามาเลย์ระหว่างการประชุมเยาวชนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2469 [25]

ภาษาอินโดนีเซีย (การสะกดคำแบบเก่าของVOS ):
Jang dinamakan 'Bahasa Indonesia' jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari 'Melajoe Riaoe' akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet h h gaperloed akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dilamerangi menoeroet h h gaperloean diseloeroeh อินโดนีเซีย; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan อินโดนีเซีย อิน โดนีเชีย ( การสะกดEYD

สมัยใหม่ ):
Yang dinamakan 'Bahasa Indonesia' yaitu bahasa Melayu yang sungguhpun pokoknya berasal dari 'Melayu Riau' akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, อินโดนีเซีย เปมบาฮารู บาฮาซา มลายู ฮิงกา เมนจาดี บาฮาซา อินโดนีเซีย itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, ialah alam kebangsaan

อินโดนีเซีย
“สิ่งที่เรียกว่า 'ภาษาอินโดนีเซีย' เป็นภาษามาเลย์ที่แท้จริงซึ่งมาจาก 'Riau Malay' แต่ได้มีการเพิ่ม แก้ไข หรือสมัครรับข้อมูลตามความต้องการของยุคใหม่และธรรมชาติ จนถูกคนทั่วอินโดนีเซียใช้กันอย่างง่ายดาย การต่ออายุภาษามลายูจนกลายเป็นภาษาอินโดนีเซีย ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญของธรรมชาติใหม่ ธรรมชาติประจำชาติของอินโดนีเซีย”

— Ki Hajar Dewantara ในสภาภาษาอินโดนีเซีย I 1938, Solo [26] [27]

หลายปีก่อนการประชุม นักภาษาศาสตร์ชาวสวิสRenward Brandstetter ได้เขียนAn Introduction to Indonesian Linguisticsในบทความ 4 เรื่องตั้งแต่ปี 1910 ถึง 1915 เรียงความดังกล่าวได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี 1916 โดย "อินโดนีเซีย" เขาหมายถึงชื่อภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และ โดย "ภาษาอินโดนีเซีย" เขาหมายถึงภาษาในภูมิภาคเพราะในขณะนั้นยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย [ ต้องการคำชี้แจง ]

การยอมรับเป็นภาษาประจำชาติ

Youth Pledge เป็น ผลจากการประชุม Youth Congress ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่Bataviaในเดือนตุลาคม ปี 1928 ในการให้คำมั่นครั้งสุดท้าย มีการยืนยันว่าภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่รวม เป็นหนึ่งเดียว ทั่วทั้งหมู่เกาะ

การใช้ภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นภาษาประจำชาติของประเทศนั้นแตกต่างไปจากรัฐหลังอาณานิคมอื่นๆ ไม่ควรใช้ภาษาที่มีเจ้าของภาษามากที่สุด (ชวา) หรือภาษาของอดีตมหาอำนาจอาณานิคมของยุโรป (ดัตช์) แต่กลับเลือกภาษาท้องถิ่นที่มีเจ้าของภาษาน้อยกว่าภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด (ถึงกระนั้น ภาษามาเลย์ก็ยังเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายมากเป็นอันดับสองในอาณานิคมรองจากภาษาชวา และมีผู้พูด L2 จำนวนมากใช้เพื่อการค้า การบริหาร และการศึกษา ).

ในปี ค.ศ. 1945 เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราช ภาษาอินโดนีเซียได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นภาษาประจำชาติ[3]แม้จะเป็นภาษาแม่เพียง 5% ของประชากรทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม ภาษาชวาและซุนดาเป็นภาษาแม่ 42–48% และ 15% ตามลำดับ [28] ความกังวลเรื่อง ชาตินิยมการเมืองและการปฏิบัติที่รวมกันเป็นเหตุนำไปสู่ความสำเร็จในการนำภาษาอินโดนีเซียมาใช้เป็นภาษาประจำชาติได้สำเร็จ ในปี 1945 ภาษาชวาเป็นภาษาที่โดดเด่นที่สุดในอินโดนีเซีย เป็น ภาษา พื้นเมือง ของ ประชากร เกือบ ครึ่ง ครึ่ง ภาษา หลัก ของ การเมือง และเศรษฐศาสตร์และ ภาษา ของ ราชสำนักศาสนา .และประเพณีวรรณกรรม [20]อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดหายไปคือความสามารถในการรวมประชากรอินโดนีเซียที่มีความหลากหลายโดยรวม ด้วยเกาะหลายพันเกาะและภาษาต่างๆ หลายร้อยภาษา ประเทศอิสระใหม่ของอินโดนีเซียจึงต้องค้นหาภาษาประจำชาติที่ประชากรส่วนใหญ่พูดได้จริง และไม่แบ่งแยกประเทศโดยชอบกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มหนึ่ง กล่าวคือ ชาวชวา กว่าคนอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2488 ชาวอินโดนีเซียมีการใช้อย่างแพร่หลาย (28)อันที่จริง เป็นเวลาประมาณหนึ่งพันปีแล้ว เป็นเวลานานนั้น ภาษามาเลย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย เป็นภาษาหลักของการค้าและการเดินทาง มันยังเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ของศาสนาอิสลามในศตวรรษที่ 13 ถึง 17 เช่นเดียวกับภาษาการสอนที่ใช้โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกสและดัตช์ที่พยายามเปลี่ยนชนพื้นเมืองให้ นับถือ ศาสนาคริสต์ [20]การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้หมายความว่าภาษาเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งโดยประชากรส่วนใหญ่และสามารถนำมาใช้เป็นภาษาประจำชาติได้ง่ายกว่าภาษาอื่น นอกจากนี้ยังเป็นภาษาของสุลต่านบรูไน และ มาเลเซียในอนาคตซึ่งผู้รักชาติชาวอินโดนีเซียบางคนอ้างว่า

ในช่วง 53 ปีแรกของการเป็นเอกราชของอินโดนีเซียประธานาธิบดี 2 คนแรกของประเทศซูการ์โนและซูฮา ร์โต ได้หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาติที่รวบรวมโดยชาวอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง และภาษายังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย ผ่านโปรแกรมการวางแผนภาษาที่ทำให้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาการเมืองการศึกษาและการสร้างชาติโดยทั่วไป อินโดนีเซียกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จเพียงไม่กี่เรื่องของภาษาพื้นเมืองที่แซงหน้าผู้ตั้งอาณานิคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นทางการ โดย พฤตินัยและโดยพฤตินัยภาษา. [23]ทุกวันนี้ ภาษาอินโดนีเซียยังคงทำหน้าที่เป็นภาษาของเอกลักษณ์ประจำชาติตามที่สภาคองเกรสของเยาวชนอินโดนีเซียคาดการณ์ไว้ และยังทำหน้าที่เป็นภาษาแห่งการศึกษา การรู้หนังสือ ความทันสมัย​​และการเคลื่อนย้ายทางสังคม [23]แม้จะยังคงเป็นภาษาที่สองสำหรับชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นภาษาของประเทศอินโดนีเซียโดยรวม เนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างไม่มีใครเทียบได้ในฐานะปัจจัยในการสร้างชาติและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย

ภาษาอินโดนีเซียสมัยใหม่และภาษาพูด

ป้ายถนนในอาคารผู้โดยสารสนามบิน
ด่านเก็บค่าผ่านทางในบาหลี
ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้ในโฆษณารถบัสโคปาจา

ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาแม่และภาษาประจำชาติ ผู้คนกว่า 200 ล้านคนใช้ภาษาประจำชาติเป็นประจำ โดยมีระดับความสามารถแตกต่างกันไป ในประเทศที่มีภาษาพื้นเมืองมากกว่า 700 ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มันมีบทบาทสำคัญในการรวมเป็นหนึ่งและข้ามหมู่เกาะที่สำคัญสำหรับประเทศ การใช้ภาษาประจำชาติมีอย่างแพร่หลายในสื่อหน่วยงาน ของ รัฐโรงเรียนมหาวิทยาลัย สถาน ที่ทำงานในหมู่สมาชิกของชนชั้นสูงหรือขุนนางและในสถานการณ์ที่เป็นทางการ แม้ว่าสำมะโนปี 2010 จะแสดงเพียง 19.94% ของมากกว่าห้าปี คนแก่พูดภาษาอินโดนีเซียที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ [29]

ภาษาชาวอินโดนีเซียมาตรฐานใช้ในหนังสือและหนังสือพิมพ์และรายการข่าวโทรทัศน์/วิทยุ อย่างไรก็ตาม ภาษาถิ่นปกติมักไม่ค่อยใช้ในการสนทนาประจำวัน โดยส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่การตั้งค่าที่เป็นทางการ แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปในภาษาส่วนใหญ่ในโลก (เช่น การพูดภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเขียนเสมอไป) ความใกล้ชิดของภาษาชาวอินโดนีเซียที่พูด (ในแง่ของไวยากรณ์และคำศัพท์) กับรูปแบบเชิงบรรทัดฐานนั้นต่ำมากอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ชาวอินโดนีเซียผสมผสานภาษาท้องถิ่นของตนเอง (เช่นภาษาชวาซุนดาและบาหลี)เข้ากับภาษาอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีภาษาชาวอินโดนีเซียหลากหลายภาษา ซึ่งเป็นประเภทที่ชาวต่างชาติมักจะได้ยินมากที่สุดเมื่อมาถึงเมืองหรือเมืองใดๆ ของชาวอินโดนีเซีย[30]ปรากฏการณ์นี้ถูกขยายโดยการใช้คำแสลงของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในเมืองต่างๆ ต่างจากความหลากหลายมาตรฐานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ภาษาอินโดนีเซียพื้นถิ่นมีความแปรปรวนทางภูมิศาสตร์ในระดับสูง แม้ว่าภาษาอินโดนีเซียจากจาการ์ตาจะทำหน้าที่เป็น บรรทัดฐาน ตามพฤตินัยของภาษานอกระบบและเป็นแหล่งอิทธิพลที่ได้รับความนิยมทั่วทั้งหมู่เกาะ [9]

ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันทั่วไปและแพร่หลายที่สุดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษา เบตาวี ซึ่งเป็นภาษาครีโอลที่มีพื้นฐานมาจากมาเลย์ของจาการ์ตาซึ่งเพิ่มขึ้นจากความนิยมในวัฒนธรรมสมัยนิยมของอินโดนีเซียในสื่อมวลชนและสถานะของจาการ์ตาในฐานะเมืองหลวงของประเทศ ในภาษาชาวอินโดนีเซียที่พูดอย่างไม่เป็นทางการ คำต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยคำที่มีลักษณะเป็นทางการน้อยกว่า ตัวอย่างเช่นtidak (no) มักจะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบ Betawi nggakหรือง่ายกว่าgak/gaในขณะที่seperti (เช่น คล้ายคลึงกัน) มักจะถูกแทนที่ด้วยเรือคายัค [คะจาʔ] . สังกัจหรืออมาตย์ (มาก) คำที่ใช้แสดงความรุนแรง มักถูกแทนที่ด้วย banget ที่ ได้

สำหรับการออกเสียง คำควบกล้ำaiและauที่ส่วนท้ายของคำฐานมักจะออกเสียงว่า/e/และ/o / ในการเขียนแบบไม่เป็นทางการ การสะกดคำจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงการออกเสียงที่แท้จริงในลักษณะที่สามารถทำได้โดยใช้ความพยายามน้อยลง ตัวอย่างเช่นcapaiกลายเป็นCapeหรือCapek , pakaiกลายเป็นpake , kalauกลายเป็น kalo

ในคำกริยา คำนำหน้าฉัน- มักจะถูกละเว้น แม้ว่าพยัญชนะจมูกเริ่มต้นมักจะถูกเก็บไว้ เช่นเมื่อmengangkatกลายเป็นngangkat (คำพื้นฐานคือangkat ) คำต่อท้าย-kanและ-iมักถูกแทนที่ด้วย-in ตัวอย่างเช่นmencarikanกลายเป็นnyariin , menurutiกลายเป็นnurutin ด้านไวยากรณ์หลังมักเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาชาวอินโดนีเซียที่พูดในจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบ

การจำแนกประเภทและภาษาที่เกี่ยวข้อง

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ของมาเลย์ นักภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์มาเลย์เห็นพ้องต้องกันว่าบ้านเกิดของมาเลย์อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวซึ่งทอดยาวไปถึงชายฝั่งบรูไน [31]รูปแบบที่เรียกว่าภาษามาเลย์โปรโต - พูดในเกาะบอร์เนียวอย่างน้อย 1000 ปีก่อนคริสตศักราชและมีการถกเถียงกันว่าเป็นภาษาบรรพบุรุษของภาษามลายูที่ ตามมา ทั้งหมด บรรพบุรุษของมันโปรโต-มาเลย์-โปลินีเซียนซึ่งเป็นทายาทของภาษาโปรโต-ออสโตรนีเซียนเริ่มสลายไปอย่างน้อย 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช อาจเป็นผลจากการขยายตัวทางทิศใต้ของชาวออสโตรนีเซียนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลจากเกาะไต้หวัน . [32]อินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษามาเลย์ เป็นสมาชิกของตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนซึ่งรวมถึงภาษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและมาดากัสการ์ด้วยจำนวนที่น้อยกว่าในเอเชียภาคพื้น ทวีป มีระดับของความเข้าใจร่วมกันกับมาตรฐานมาเลย์ของมาเลเซียซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อbahasa Malaysiaแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางคำศัพท์มากมาย [33]อย่างไรก็ตาม พันธุ์พื้นเมืองที่พูดในอินโดนีเซียและมาเลเซียมีความชัดเจนที่จำกัด ซึ่งเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวมาเลเซียมีปัญหาในการเข้าใจภาษาอินโดนีเซียsinetron (ละครโทรทัศน์)ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มาเลเซียและในทางกลับกัน [34]

มาดากัสการ์ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดกันในมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย ภาษาประจำชาติของฟิลิปปินส์ ภาษาฟิลิปปินส์ ; ฟอร์โมซานในประชากรอะบอริจินของไต้หวัน และภาษาเมารี พื้นเมือง ของนิวซีแลนด์ก็เป็นสมาชิกของตระกูลภาษานี้ด้วย แม้ว่าแต่ละภาษาของครอบครัวจะเข้าใจกันไม่ได้ แต่ความคล้ายคลึงกันก็ค่อนข้างโดดเด่น รากศัพท์มากมายแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษร่วมกัน นั่นคือภาษาโปรโต-ออสโตรนีเซียน มีหลายคำ ที่ พบในภาษาของเครือญาติ สุขภาพ ส่วนของร่างกาย และสัตว์ทั่วไป โดยเฉพาะตัวเลขแสดงความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง

ตัวเลขในภาษาออสโตรนีเซียน
ภาษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แพน , ค.  4000 ปีก่อนคริสตศักราช *คือ *ดูสา *เตลู *เซปัต *ลิมา *ศัตรู *ปิตู *วาลู *ศิวะ *ปูลุก
มาเลย์ /อินโดนีเซีย สตูล dua tiga Empat ลิมา enam tujuh ลาปาน/เดลาปาน sembilan sepuluh
อามิส ซีเคย์ ทูซา tulu แยกกัน ลิมา ศัตรู ปิตู ฟาลู ศิวะ ปูลู'
ซุนดา ฮิจิ dua ติลู opat ลิมา ยีนป tujuh ดาลาปาน สะละปาน ซาปูลู
ซู coni ยูโซ tuyu sʉptʉ eimo ชื่อ ปิตู voyu ซิโอ หน้ากากʉ
ภาษาตากาล็อก คือ ดาลาวา รอยสัก อาปาท ลิมา แอนนิม ปิโตส วาโล ซิยาม สำพู
อิโลคาโน maysá dua สูง อัปปาต ลิมา อินเนม ปิโตส วาโล สยาม สังกะปูโล
เซบูอาโน สหรัฐอเมริกา ดูฮาช ทูโล อุปถัมภ์ ลิมา unom ปิโตส วาโล ซิยาม นาปูลู
ชามอร์โร maisa/håcha Hugua tulu อ้วน ลิมา gunum fiti guålu ซิกวา månot/fulu
มาลากาซี ไอเรย์ / isa roa Telo efatra สลัว enina fito valo ซิวี่ โฟโล
ชาม ซา dua tlau ปาก เหนียว น้ำ tajuh ต้าลิปัน thalipan พลู
โทบา บาตัก สะเดา dua โทลู opat ลิมา onom ปิตู อูลู เซีย sampulu
มินังกาเบา ซิก duo tigo แอมเป็ก รถลิมูซีน อานัม tujuah สะละปาน ซัมบิลัน ซาปูลูอา
เรจัง[35] ทำ duai tlau แพท เลโม นัม tujuak เดลาเปน เซมบิลัน เซปูลุก
ภาษาชวา siji loro เตลู ปะป๊า ลิมา เนม ปิตู โวลู สังกัจ sepuluh
Tetun ไอด้า เรือ โทลู หมวก ลิมา เนะ hitu อูลู เซีย ซานูลู
เบียก eser/oser ซูรู เคียว ฟายัค ขอบ วอนเนม ฟิค สงคราม ซิ่ว samfur
ฟิจิ dua เรือ โทลู วาก ลิมา โอโนะ vitu วาลู ciwa tini
คิริบาส ทูอานา uoua teniua au นิเมาะ onoua อิอิ waniua รัวๆ เทบุอินะ
ซามัว tasi lua โทลู ฟ้า ลิมา โอโนะ fitu ค่า iva sefulu
ฮาวายเอี้ยน kahi lua โคลู ห่าว ลิมา โอโนะ ฮิคุ วาลู อิวะ -'umi

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ทราบกันดีในทุกวันนี้ ชาวอินโดนีเซียกำลังยืมคำยืมจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากภาษาท้องถิ่น เช่นภาษาชวาซุนดาฯลฯดัตช์มีส่วนสนับสนุนคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียมากที่สุด เนื่องจากการตั้งรกราก ของชาวดัตช์ มานานกว่าสามศตวรรษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 [36] [37] ภาษาเอเชียยังมีอิทธิพลต่อภาษา โดยจีนมีอิทธิพลต่อชาวอินโดนีเซียในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 เนื่องจากการค้าเครื่องเทศ สันสกฤตทมิฬแพรกฤตและฮิ ดีมีส่วนสนับสนุนในช่วงรุ่งเรืองของอาณาจักรฮินดูและพุทธศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึงศตวรรษที่ 14 ตามด้วยภาษาอาหรับภายหลังการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในหมู่เกาะต่างๆ ในศตวรรษที่ 13 [38]คำยืมจากโปรตุเกสส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบทความที่ผู้ค้าและนักสำรวจชาวยุโรปยุคแรกนำมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินโดนีเซียยังได้รับคำภาษาอังกฤษ มากมาย อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และความทันสมัย ​​โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษ 1990 จนถึงการเกิดขึ้นและการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน [39]คำภาษาอินโดนีเซียบางคำสอดคล้องกับคำยืมภาษามาเลย์ในภาษาอังกฤษ ได้แก่อุรังอุตังฆ้องไม้ไผ่หวายโสร่งและคำทั่วไป ที่ ไม่ค่อยพบ เช่นข้าวเปลือกสาคูและนุ่นซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับมาจากภาษาอินโดนีเซียจากมาเลย์ แต่ยืมมาจาก ภาษามาเลย์ในภาษาอังกฤษ วลี "to run amok" มาจากกริยาภาษามาเลย์amuk (เพื่อให้หมดการควบคุม, โกรธ) [40] [41] [42] [43]

อินโดนีเซียไม่ใช่พิดจิ้นหรือครีโอลเนื่องจากลักษณะของมันไม่ตรงตามเกณฑ์ใด ๆ สำหรับทั้งสองอย่าง เชื่อกันว่าภาษาอินโดนีเซียเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบรรลุเอกราช แต่เปิดให้รับคำศัพท์จากภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษามลายูที่มีการติดต่อกันมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม เช่นดัทช์อังกฤษและอาหรับเป็นต้น เนื่องจากคำยืมมีเพิ่มขึ้นทุกปี [44]

การกระจายทางภูมิศาสตร์

ในปี 2010 ชาวอินโดนีเซียมีเจ้าของภาษา 42.8 ล้านคนและผู้พูดภาษา ที่สอง 154.9 ล้านคน[1]ซึ่งพูดควบคู่ไปกับภาษาแม่ของตนทำให้จำนวนผู้พูดในอินโดนีเซียอยู่ที่ 197.7 ล้านคน [1]มันเป็นเรื่องธรรมดาในฐานะภาษาแรกในเขตเมือง และเป็นภาษาที่สองสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของอินโดนีเซีย

VOAและBBCใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นมาตรฐานในการออกอากาศในภาษามาเลย์ [45] [46]ในออสเตรเลียภาษาอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสามภาษาเป้าหมายของเอเชีย พร้อมด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลางซึ่งสอนในบางโรงเรียนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ [47]อินโดนีเซียได้รับการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียตั้งแต่ทศวรรษ 1950 [48]

ในติมอร์ตะวันออกซึ่งถูกครอบครองโดยอินโดนีเซียระหว่างปี 1975 และ 1999 รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสองภาษาที่ใช้งานได้ (อีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ) ควบคู่ไปกับภาษาราชการของTetumและโปรตุเกส [2]เป็นที่เข้าใจของชาวมาเลย์ ใน หมู่เกาะโคโคสคีลิง ของออสเตรเลีย ในมหาสมุทรอินเดียเช่นเดียวกับในบางส่วนของพื้นที่ซูลูทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และร่องรอยของเกาะโคโคสคีลิงในศรีลังกาทางใต้ นั้นพบได้ทั่วไป แอฟริกาซูรินาเมและที่อื่นๆ [8]

สถานะทางการ

ภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นภาษาของสื่อมวลชนชาวอินโดนีเซียด้วย เช่น นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์และออกอากาศได้รับการสนับสนุนให้ใช้ภาษาชาวอินโดนีเซียมาตรฐาน แม้ว่าคำแสลงที่เป็นที่นิยมอย่างผ่อนคลายมักมีชัยเหนือกว่า
ภาษาชาวอินโดนีเซียใช้ในโรงเรียน

ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการของอินโดนีเซียและสนับสนุนให้ใช้ภาษานี้ทั่วทั้งหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีการควบคุมในบทที่ 15, 1945 รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเกี่ยวกับธง ภาษาราชการ เสื้อคลุมแขน และเพลงชาติของอินโดนีเซีย [3]นอกจากนี้ ในบทที่ 3 มาตรา 25 ถึง 45 ข้อบังคับของรัฐบาลฉบับที่ 24/ 2552 ได้ระบุสถานะของภาษาอินโดนีเซียไว้อย่างชัดเจน [49]

ภาษาประจำชาติคือภาษาชาวอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเอกลักษณ์ประจำชาติและความภาคภูมิใจ และเป็นภาษากลาง ใน กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ใน อินโดนีเซีย ภาษาทำหน้าที่เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการ ภาษาของการศึกษา การสื่อสาร ธุรกรรมและเอกสารการค้า การพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างจังหวัดและวัฒนธรรมระดับภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ [49]

ตามกฎหมายของอินโดนีเซีย ภาษาอินโดนีเซียได้รับการประกาศให้เป็นภาษาที่รวมเป็นหนึ่งระหว่างคำปฏิญาณเยาวชนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2471 และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมอินโดนีเซีย [49]ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ภาษานี้มีพื้นฐานมาจาก Riau Malay [11] [50]แม้ว่านักภาษาศาสตร์จะทราบว่านี่ไม่ใช่ภาษาถิ่นของ Riau แต่เป็นภาษาถิ่นของมะละกาที่ใช้ในศาลRiau [14]นับตั้งแต่มีการปฏิสนธิในปี พ.ศ. 2471 และการยอมรับอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ภาษาอินโดนีเซียเต็มไปด้วยวาระทางการเมืองชาตินิยมเพื่อรวมประเทศอินโดนีเซีย (อดีตชาวดัตช์อีสต์อินดี ส). สถานะนี้ทำให้ค่อนข้างเปิดกว้างเพื่อรองรับอิทธิพลจากภาษาชาติพันธุ์อื่นๆ ของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชวาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ และชาวดัตช์ในฐานะอาณานิคมก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบกับภาษาถิ่นของภาษามลายูที่พูดในสุมาตราและคาบสมุทรมาเลย์หรือมาตรฐานมาเลเซียเชิงบรรทัดฐาน ภาษาอินโดนีเซียแตกต่างอย่างมากจาก คำยืม ภาษาชวา จำนวนมากที่ รวมอยู่ในคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วมากมาย ด้วยเหตุนี้ อินโดนีเซียจึงมีแหล่งคำยืม ที่กว้างขวาง กว่า เมื่อเทียบกับมาเลย์มาเลเซีย บางครั้งมีการกล่าวกันว่าภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาเทียม หมายความว่า ภาษานี้ได้รับการออกแบบโดยนักวิชาการ มากกว่าที่จะพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนที่ภาษาทั่วไปส่วนใหญ่มี[51]เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางการเมืองในการจัดตั้งภาษาที่เป็นทางการและเป็นภาษาเอกภาพของประเทศอินโดนีเซีย โดยยืมมาจากภาษาอื่นๆ มากมาย เป็นการแสดงออกถึงวิวัฒนาการทางภาษาตามธรรมชาติ อันที่จริงแล้ว มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับภาษาถัดไป ดังที่แสดงให้เห็นในความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการซึมซับคำศัพท์ต่างประเทศ [51]

วิวัฒนาการที่แตกต่างกันของชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างสองสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน สิ่งนี้อิงจากความแตกต่างทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของมาตรฐานมากกว่าเหตุผลทางวัฒนธรรม และด้วยเหตุนี้จึงมีมุมมองที่ไม่สมดุลเกี่ยวกับความหลากหลายระหว่างชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซียมักจะยืนยันว่าภาษามาเลเซียและชาวอินโดนีเซียเป็นเพียงรูปแบบบรรทัดฐานที่แตกต่างกันในภาษาเดียวกัน ในขณะที่ชาวอินโดนีเซียมักจะถือว่าพวกเขาเป็นภาษาที่แยกจากกัน แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ชาวอินโดนีเซียจึงรู้สึกไม่ค่อยจำเป็นต้องประสานภาษาของตนกับมาเลเซียและบรูไน ในขณะที่ชาวมาเลเซียกระตือรือร้นที่จะประสานวิวัฒนาการของภาษากับชาวอินโดนีเซีย[52] แม้ว่าการ ปฏิรูปอักษรอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2515ถูกมองว่าเป็นสัมปทานของชาวอินโดนีเซียที่ใช้ภาษาดัตช์เป็นหลักในการสะกดคำที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาเลเซีย

สัทวิทยา

สระ

มักกล่าวกันว่ามีหกสระในภาษาชาวอินโดนีเซีย [53]สระทั้งหกนี้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อื่นๆ ได้สร้างระบบร่วมกับสระอื่นๆ โดยเฉพาะสระกลาง- กลาง/ ɛ /และ/ ɔ / [54]

ตารางหน่วยเสียงสระของชาวอินโดนีเซีย
ด้านหน้า ศูนย์กลาง กลับ
ปิด I ฉัน ยู
ระยะใกล้-กลาง อี o
เปิด-กลาง ( ɛ ) ( ɔ )
เปิด เอ

ในการอักขรวิธีมาตรฐานของอินโดนีเซีย ใช้อักษรละตินและแยกสระห้าตัว: a, i, u, e, o ในสื่อการสอนสำหรับผู้เรียน สระหน้ากลาง /e/ บางครั้งใช้เครื่องหมายกำกับเสียงเป็นéเพื่อแยกความแตกต่างจากสระกลางเสียงกลาง /ə/

คำควบกล้ำ

ภาษาอินโดนีเซียมี หน่วยเสียงควบคู่กับ พยางค์เปิดเท่านั้น [55]พวกเขาคือ:

 • /ai̯/ : ked ai ('ร้านค้า'), pand ai ('ฉลาด')
 • /au̯/ : curb au ('ควาย'), lim au ('lemon')
 • /oi̯/ (หรือ/ʊi̯/ในภาษาอินโดนีเซีย): amb oi ('wow') , t oi let ('toilet')
 • /ei̯/ : surv ei ('การสำรวจ'), g ei ser ('น้ำพุร้อน')

การวิเคราะห์บางอย่างสันนิษฐานว่าคำควบกล้ำเหล่านี้เป็นคำเดี่ยวจริง ๆ แล้วตามด้วยคำประมาณ ดังนั้น ⟨ai⟩ แทน/aj/ , ⟨au⟩ แทน/aw/ และ ⟨oi⟩ แทน/oj/ บนพื้นฐานนี้ ไม่มีคำควบกล้ำเสียงในภาษาชาวอินโดนีเซีย [56]

คำควบกล้ำแตกต่างจากสระสองสระในสองพยางค์เช่น:

 • /ai/ : เช่นl ai n ('other') [la.in] , ai r ('water') [a.ir]
 • /au/ : b au ('กลิ่น') [ba.u] , l au t ('ทะเล') [la.ut]

พยัญชนะ

หน่วยเสียงพยัญชนะชาวอินโดนีเซีย
ริมฝีปาก ทันตกรรม/ถุงลม Palatal Velar Glottal
จมูก ɲ ŋ
Plosive / พันธมิตร ไร้เสียง พี t͡ʃ k ( ʔ )
เปล่งออกมา d d͡ʒ ɡ
เสียดสี ไร้เสียง ( ) ( ʃ ) ( x ) ชม.
เปล่งออกมา ( วี ) ( )
โดยประมาณ w เจ
Trill r

พยัญชนะของชาวอินโดนีเซียแสดงไว้ด้านบน [53] [57]พยัญชนะที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่เกิดขึ้นเฉพาะในคำที่ยืมมา ส่วนใหญ่มาจากภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แสดงในวงเล็บ การวิเคราะห์บางรายการระบุว่า "พยัญชนะหลัก" 19 ตัวสำหรับภาษาอินโดนีเซียเป็นสัญลักษณ์ 18 ตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บในตาราง เช่นเดียวกับเครื่องหมายช่องสายเสียง ] พยัญชนะรอง /f/, /v/, /z/, /ʃ/ และ /x/ ปรากฏในคำยืมเท่านั้น ผู้พูดบางคนออกเสียง /v/ ในคำยืมเป็น [v] ไม่เช่นนั้นจะเป็น [f] ในทำนองเดียวกัน /x/ อาจถูกแทนที่ด้วย [h] หรือ [k] โดยลำโพงบางตัว /ʃ/ บางครั้งก็ถูกแทนที่ด้วย /s/ ซึ่งปกติจะใช้แทน /ʃ/ ในการยืมแบบเก่าจากภาษาสันสกฤตและ /f/ ไม่ค่อยถูกแทนที่แม้ว่า /p/ จะถูกแทนที่ด้วย /f/ ในการยืมแบบเก่าเช่น kopi "coffee" จากDutch koffie /z/ อาจถูกแทนที่ด้วย /s/ หรือ /d͡ʒ/ เป็นครั้งคราว [z] สามารถเป็น allophone ของ /s/ ก่อนพยัญชนะที่เปล่งออกมา [58] [59]

โน้ตออร์โธกราฟิก :

เสียงจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ตามด้านบน ยกเว้น:

 • / ɲ /เขียนว่า ⟨ny⟩ ก่อนสระ ⟨n⟩ นำหน้า ⟨c⟩ และ ⟨j⟩
 • / ŋ /เขียนว่า ⟨ng⟩.
 • สายเสียงหยุด[ʔ]เขียนเป็น ⟨k⟩ สุดท้าย เครื่องหมายอะพอสทรอฟี ⟨'⟩ (การใช้ ⟨k⟩ จากคำว่า allophone ของ /k/ หรือ /ɡ/ ในพยางค์ coda) หรือไม่สามารถเขียนได้ .
 • / /เขียนว่า ⟨c⟩.
 • / /เขียนว่า ⟨j⟩.
 • / ʃ /เขียนว่า ⟨sy⟩.
 • / x /เขียนว่า ⟨kh⟩.
 • / j /เขียนว่า ⟨y⟩

ความเครียด

ภาษาอินโดนีเซียเน้น เล็กน้อย ที่พยางค์สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้าย ขึ้นอยู่กับรูปแบบภูมิภาคและการมีอยู่ของ schwa ( /ə/ ) ในคำ โดยทั่วไปจะเป็นพยางค์สุดท้ายที่เน้น เว้นแต่สระของมันคือ schwa / ə/ หากช่วงท้ายมี schwa ความเครียดจะย้ายไปที่พยางค์ก่อนสุดท้ายหากมีพยางค์แม้ว่าพยางค์นั้นจะมี schwa ด้วยเช่นกัน ถ้าคำว่า disyllabic ความเครียดถือเป็นที่สิ้นสุด ในความกดดันที่ไม่มีพยางค์ปิดท้าย เช่นtinggal ('stay') และrantai ('chain') ความเครียดจะตกอยู่ที่ท้ายประโยค

อย่างไรก็ตาม นักภาษาศาสตร์มีข้อขัดแย้งอยู่บ้างว่าความเครียดเป็นสัทศาสตร์ (คาดเดาไม่ได้) หรือไม่ โดยมีการวิเคราะห์บางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าภาษาชาวอินโดนีเซียไม่มีความเครียดแฝงอยู่ [57] [60] [61]

จังหวะ

การจำแนกภาษาตามจังหวะอาจเป็นปัญหาได้ [62]อย่างไรก็ตาม การวัดเสียงแนะนำว่าภาษาอินโดนีเซียมีจังหวะที่อิงจากพยางค์มากกว่าภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ[63]แม้ว่าจะยังคงมีข้อสงสัยว่าพยางค์นั้นเป็นหน่วยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาฉันทลักษณ์ภาษามาเลย์หรือไม่ [60]

ไวยากรณ์

ลำดับคำในภาษาอินโดนีเซียโดยทั่วไปคือsubject-verb-object (SVO) ซึ่งคล้ายกับภาษายุโรป สมัยใหม่ส่วนใหญ่ เช่น ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การเรียงลำดับคำมีความยืดหยุ่นมาก ตรงกันข้ามกับภาษาเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งมักจะลงท้ายประโยคด้วยกริยา อินโดนีเซีย อนุญาตให้เรียงลำดับคำที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่ได้ทำเครื่องหมายสำหรับ ตัวพิมพ์ใหญ่และตัว พิมพ์ใหญ่ และไม่ใช้ประโยชน์จากเพศตามหลักไวยากรณ์

สิ่งที่แนบมา

คำภาษาชาวอินโดนีเซียประกอบด้วยรากหรือรากบวกส่วนต่อท้าย รากเป็นหน่วยศัพท์หลักของคำ และโดยทั่วไปจะเป็น bisyllabic ของรูปร่าง CV(C)CV(C) คำต่อท้าย "ติด" ที่ราก (ซึ่งเป็นคำนามหรือคำกริยา) เพื่อแก้ไขหรือขยายความหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับรากที่กำหนด ทำให้เกิดคำใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นmasak (ทำอาหาร) อาจกลายเป็นmemasak (ทำอาหาร), memasakkan ( กุ๊กสำหรับ), ติมา ศักดิ์ (ปรุงสุก), เปมา ศักดิ์ (กุ๊ก), masakan (อาหาร, การทำอาหาร), Termasak (ปรุงโดยบังเอิญ) คำต่อท้าย มีสี่ประเภท: คำนำหน้า ( awalan ), คำต่อท้าย (อะคีรัน ), วงรอบ ( apitan ) และinfixes ( สิสิปัน ). คำต่อท้ายแบ่งออกเป็นคำนาม กริยา และคำคุณศัพท์ พยัญชนะเริ่มต้นหลายตัวสลับกันต่อหน้าคำนำหน้า: sapu (เพื่อกวาด) กลายเป็นmenyapu (กวาด/กวาด); ปังกิล (เรียก) กลายเป็นเมมังกิล (เรียก/เรียก) ทา ปิ ส ( ตะแกรง) กลายเป็นเมนาพิส (ตะแกรง)

ตัวอย่างอื่น ๆ ของการใช้affixesเพื่อเปลี่ยนความหมายของคำสามารถเห็นได้ด้วยคำว่าแง้ม (เพื่อสอน):

 • แง้ม = สอน
 • แง้มi = สอน (จำเป็น, ตำแหน่ง)
 • ajar ilah = สอน (จู้จี้, โลเคชั่น)
 • แง้ม = สอน (จำเป็น, เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • ajar kanlah = สอน (แบบมีเหตุผล, เชิงสาเหตุ / ประยุกต์)
 • ajar lah = สอน (จู้จี้, กระฉับกระเฉง)
 • แง้ = คำสอน
 • bel ajar = เรียนรู้ (อกรรมกริยา , แอคทีฟ )
 • di ajar = ได้รับการสอน (อกรรมกริยา, คล่องแคล่ว)
 • di ajar i = ได้รับการสอน (สกรรมกริยา, ตำแหน่ง)
 • di ajar kan = ที่จะสอน (สกรรมกริยา, สาเหตุ / ประยุกต์)
 • Dipelแง้มi = ที่จะศึกษา (ตำแหน่ง)
 • dipel ajar kan =ที่จะศึกษา (เชิงสาเหตุ/เชิงประยุกต์)
 • mempelแง้มi = เพื่อศึกษา (ตำแหน่ง)
 • mempel ajar kan =ศึกษา (เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • mengแง้ม = สอน (อกรรมกริยา , คล่องแคล่ว )
 • meng ajar kan = สอน (สกรรมกริยา , ไม่เป็นทางการ / ประยุกต์)
 • meng ajar i = สอน (สกรรมกริยา , ตำแหน่ง )
 • เพลอาจาร์ = นักเรียน
 • pel ajar i = เพื่อศึกษา (จำเป็น, ตำแหน่ง)
 • pel ajar ilah = เพื่อศึกษา (จู้จี้, ที่ตั้ง)
 • pel ajar kan = ศึกษา (จำเป็น, เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • pel ajar kanlah = ศึกษา (แบบมีเหตุผล, เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • เป็งแงะ = อาจารย์, ผู้สั่งสอน
 • pel ajar an = วิชา, การศึกษา
 • pel ajar i = เพื่อศึกษา (จู้จี้, ตำแหน่ง)
 • pel ajar kan = ศึกษา (เชิงเหตุผล, เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • แง้แง้ =บทเรียน
 • pembel ajar an =การเรียนรู้
 • ter ajar = ถูกสอน (บังเอิญ)
 • ter ajar i = ได้รับการสอน (บังเอิญ, ตำแหน่ง)
 • ter ajar kan = ได้รับการสอน (โดยบังเอิญ, เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • terpel ajar =มีการศึกษาดี แท้จริงแล้ว "ได้รับการสอน"
 • terpel ajar i =ได้รับการสอน (locative)
 • terpel ajar kan =ได้รับการสอน (เชิงสาเหตุ/ประยุกต์)
 • berpel ajar an =ได้รับการศึกษา แท้จริงแล้ว "มีการศึกษา"

คำนาม

คำต่อท้ายคำนามเป็นคำต่อท้ายที่สร้างคำนามนอกเหนือจากคำรากศัพท์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำต่อท้ายคำนาม:

ประเภทของคำนามต่อท้าย ติด ตัวอย่างรากศัพท์ ตัวอย่างคำที่มา
คำนำหน้า pə(r)- ~ เป็ง- ดุก (นั่ง) ปากกา duduk (ประชากร)
เค- เฮนดัค (ต้องการ) ke hendak (ความปรารถนา)
Infix เอล⟩ ตุนจุก (จุด) t el unjuk (นิ้วชี้, คำสั่ง)
əm⟩ kelut (กระเซิง) k em elut (ความโกลาหล, วิกฤต)
แอร gigi (ฟัน) g er igi (ใบมีดฟัน)
คำต่อท้าย -หนึ่ง บังกุน (ตื่น ยก) บังกุนอัน (อาคาร)
เซอร์คั่มฟิกซ์ เคะ-...-อัน ราชา (ราชา) เคะราชาอัน (อาณาจักร)
pə(r)-...-an
pəng-...-an
kerja (งาน) pe kerja an (อาชีพ)

คำนำหน้าต่อ r ก่อนr , lและบ่อยครั้งก่อนp, t, k ในบางคำมันคือpeng- ; แม้ว่าจะแตกต่างกันอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวแปรของคำนำหน้าเดียวกันในหนังสือไวยากรณ์ภาษาชาวอินโดนีเซีย

คำต่อ ท้ายกริยา

ในทำนองเดียวกัน กริยา affixes ในภาษาชาวอินโดนีเซียจะแนบมากับคำรากศัพท์เพื่อสร้างคำกริยา ในภาษาชาวอินโดนีเซีย ได้แก่

ประเภทของกริยาต่อท้าย ติด ตัวอย่างรากศัพท์ ตัวอย่างคำที่มา
คำนำหน้า เบอร์- แง้ม (สอน) belajar (เพื่อการศึกษา) [64]
เม้ง- tolong (ช่วย) menolong (เพื่อช่วย)
ได- แอมบิล (เทค) diambil (นำมา)
เมมเปอร์- ปานจัง (ยาว) memperpanjang (เพื่อยาวขึ้น)
ดิปเปอร์- ดาลัม (ลึก) Diperdalam (ลึกขึ้น)
เทร์- มะกัน (กิน) termakan (ที่บังเอิญไปกิน)
คำต่อท้าย -กัน letak (สถานที่, เก็บ) letakkan (เก็บ, ใส่)
-ฉัน จ๋า (ไกล) จาฮิ (หลีกเลี่ยง)
เซอร์คั่มฟิกซ์ เบอร์-...-อัน ปะซัง (คู่) เบอร์พาซานกัน (เป็นคู่)
เบอร์-...-กัน ดาซาร์ (ฐาน) berdasarkan (ขึ้นอยู่กับ)
เม้ง-...-กัน พาสต้า (แน่นอน) memastikan (เพื่อให้แน่ใจว่า)
เม้ง-...-ไอ เทมัน (บริษัท) เมเนมะนี (มากับ)
เมมเปอร์-...-กัน กุนะ (ใช้) mempergunakan (ใช้ประโยชน์, ใช้ประโยชน์)
เมมเปอร์-...-ไอ แง้ม (สอน) mempelajari (เพื่อการศึกษา)
เคะ-...-อัน ไฮลัง (หายตัวไป) เคฮิลังกัน (แพ้)
ได-...-ฉัน ซากิต (ความเจ็บปวด) disakiti (ถูกทำร้ายโดย)
ได-...-กัน เบนาร์ (ขวา) dibenarkan (ได้รับอนุญาตให้)
ดิปเปอร์-...-กัน kenal (รู้, รับรู้) Diperkenalkan (กำลังถูกแนะนำ)

คำต่อ ท้ายคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ติดอยู่กับคำรากเพื่อสร้างคำคุณศัพท์:

ประเภทของคำคุณศัพท์ต่อท้าย ติด ตัวอย่างรากศัพท์ ตัวอย่างคำที่มา
คำนำหน้า เทร์- kenal (รู้) terkenal (มีชื่อเสียง)
เซ- ลารี่ (วิ่ง) เซลารี (ขนาน)
Infix เอล⟩ เซรัค (กระจาย) เซเลรัก (ยุ่ง)
əm⟩ cerlang (สว่างสดใส) cemerlang (สดใสยอดเยี่ยม)
แอร ซาบุต (แกลบ) serabut (กระเซิง)
เซอร์คั่มฟิกซ์ เคะ-...-อัน บารัต (ตะวันตก) kebaratan (แบบตะวันตก)

นอกจากคำต่อท้ายเหล่านี้แล้ว ภาษาชาวอินโดนีเซียยังมีคำต่อท้ายที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆ เช่น สันสกฤต อาหรับ และอังกฤษอีกด้วย ตัวอย่างเช่นmaha- , pasca- , eka- , bi- , anti- , pro-เป็นต้น

คำนาม

คำต่อท้ายคำนามทั่วไปสำหรับคำนาม ได้แก่ peng-/per-/juru- (นักแสดง เครื่องดนตรี หรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะราก), -an (ส่วนรวม, ความคล้ายคลึง, วัตถุ, สถานที่, เครื่องมือ), ke-...-an (นามธรรม) และคุณภาพ กลุ่ม) per-/peng-...-an (นามธรรม สถานที่ เป้าหมาย หรือผลลัพธ์)

เพศ

ภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ใช้เพศตามหลักไวยากรณ์และมีเพียงคำที่เลือกเท่านั้นที่ใช้เพศ ตาม ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คำเดียวกันนี้ใช้สำหรับเขา/เขาและเธอ/เธอ ( diaหรือia ) หรือเขาและเธอ ( dia , iaหรือ-nya ) ไม่มีความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง "แฟน" และ "แฟน" ทั้งpacar (แม้ว่าจะมีคำศัพท์ที่พูดกันมากขึ้นเช่นCewek girl/girlfriend และcowokสามารถหาหนุ่ม/แฟนได้) คำภาษาชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่อ้างถึงผู้คนโดยทั่วไปมีรูปแบบที่ไม่แยกความแตกต่างระหว่างเพศ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างคนแก่หรือน้องต่างจากภาษาอังกฤษ

มีคำบางคำที่มีเพศ: ตัวอย่างเช่นputriหมายถึง "ลูกสาว" ในขณะที่putraหมายถึง "son"; ปรามูการะแปลว่า “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย” ในขณะที่ปรามูการิแปลว่า “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง” อีกตัวอย่างหนึ่งคือolahragawanซึ่งหมายถึง "นักกีฬา" กับolahragawatiหมายถึง "นักกีฬาหญิง" บ่อยครั้ง คำเช่นนี้ (หรือคำต่อท้ายบางคำ เช่น "-a" และ "-i" หรือ "-wan" และ "wati") มักถูกดูดกลืนจากภาษาอื่นๆ (ในกรณีเหล่านี้ จากภาษาสันสกฤตไปจนถึงภาษาชวาเก่า ) ในบางภูมิภาคของอินโดนีเซีย เช่น สุมาตราและจาการ์ตา อาบัง(คำเฉพาะเพศที่มีความหมายว่า "พี่ชาย") มักใช้เป็นรูปแบบที่อยู่สำหรับพี่น้องที่อายุมากกว่า/ผู้ชาย ในขณะที่kakak (คำที่ไม่เจาะจงเพศหมายถึง "พี่ที่อายุมากกว่า") มักใช้เพื่อหมายถึง "พี่สาว" . ในทำนองเดียวกัน อิทธิพลโดยตรงจากภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาชวาและภาษาจีน ยังพบการใช้คำอื่นๆ เกี่ยวกับเพศในภาษาชาวอินโดนีเซียอีกด้วย ตัวอย่างเช่นMas ("พี่ชาย"), Mbak ("พี่สาว"), Koko ("พี่ชาย") และCici ("พี่สาว")

หมายเลข

ไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซียมักไม่ทำเครื่องหมายพหูพจน์ ในภาษาอินโดนีเซีย การเปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ให้เติมคำซ้ำหรือเติมพาราข้างหน้ามัน (อันหลังสำหรับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น) ตัวอย่างเช่น "นักเรียน" สามารถเป็นได้ทั้งmurid -muridหรือpara murid คำพหูพจน์มักไม่ค่อยใช้ในภาษาชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในสำนวนที่ไม่เป็นทางการ การทำซ้ำมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นวิธีที่เป็นทางการในการแสดงคำนามพหูพจน์ในภาษาชาวอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในวาทกรรมประจำวันแบบไม่เป็นทางการ ผู้พูดภาษาชาวอินโดนีเซียมักจะใช้วิธีการอื่นเพื่อบ่งชี้แนวคิดของบางสิ่งที่มี "มากกว่าหนึ่ง" การทำซ้ำอาจบ่งบอกถึงเงื่อนไขของความหลากหลายและความหลากหลายด้วย ไม่ใช่แค่พหุคูณ

การทำ ซ้ำมักใช้เพื่อเน้นย้ำถึงความเป็นหลายส่วน อย่างไรก็ตาม การทำซ้ำยังมีฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่นorang-orangหมายถึง "(ทุกคน)" แต่orang-oranganหมายถึง "หุ่นไล่กา" ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่hatiหมายถึง "หัวใจ" หรือ "ตับ" แต่hati-hatiเป็นคำกริยาที่มีความหมายว่า "ระวัง" นอกจากนี้ คำที่ซ้ำกันบางคำเท่านั้นที่เป็นพหูพจน์โดยเนื้อแท้ เช่นorang-orangan "scarecrow/scarecrows", biri-biri "a/some sheep" และkupu-kupu "butterfly/butterflies" การทำซ้ำบางอย่างเป็นการคล้องจองมากกว่าที่จะพูดตรงๆ เหมือนกับในSayur-mayur "(ทุกประเภท) ผัก"

สิ่งที่แนบมาแบบกระจายได้รับคำนามจำนวนมากที่เป็นพหูพจน์อย่างมีประสิทธิภาพ: pohon "tree", pepohonan "flora, trees"; rumah "บ้าน", perumahan "ที่อยู่อาศัย, บ้าน"; gunung "ภูเขา", pegunungan "เทือกเขา, ภูเขา"

คำปริมาณมาก่อนคำนาม: seribu orang "พันคน", beberapa pegunungan "ชุดของเทือกเขา", beberapa kupu-kupu "ผีเสื้อบางส่วน"

พหูพจน์ในภาษาชาวอินโดนีเซียใช้เพื่อระบุจำนวนสิ่งของในประโยคอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นAni membeli satu kilo mangga (Ani ซื้อมะม่วงหนึ่งกิโลกรัม) ในกรณีนี้ คำว่า "มะม่วง" ซึ่งเป็นพหูพจน์ไม่ได้เรียกว่ามังกะมังกาเพราะว่าพหูพจน์มีความหมายโดยปริยาย: ปริมาณหนึ่งกิโลกรัมหมายถึงมะม่วงมากกว่าหนึ่งผล ดังนั้น ตามหลักเหตุผล ไม่มีใครเปลี่ยนเอกพจน์เป็นรูปพหูพจน์ เพราะมันไม่จำเป็นและถือว่าเป็นคำพ้องเสียง (ในภาษาอินโดนีเซียมักเรียกว่าpemborosan kata )

คำสรรพนาม

คำสรรพนามส่วนบุคคลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำพูด แต่เป็นชุดย่อยของคำนาม พวกเขามักจะละเว้น และมีหลายวิธีที่จะพูดว่า "คุณ" โดยทั่วไปจะใช้ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งพร้อมชื่อหรืออาชีพของบุคคลนั้น ("จอห์นนี่อยากไปไหม", "มาดามอยากไปไหม"); เงื่อนไขเครือญาติ รวมทั้งเครือญาติสมมติเป็นเรื่องธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ยังมีคำสรรพนามส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับคำสรรพนามสาธิตini "นี้, ที่" และitu "นั่น, การ"

คำสรรพนามส่วนบุคคล

จากมุมมองของภาษายุโรป ภาษาชาวอินโดนีเซียมีสรรพนามที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึงผู้รับ (ที่เรียกว่าสรรพนามบุรุษที่สอง) สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างของพารามิเตอร์ต่างๆ ของบุคคลที่พวกเขาถูกอ้างถึง เช่น ตำแหน่งทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้พูด ภาษาอินโดนีเซียยังแสดงการหลีกเลี่ยงสรรพนามโดยมักเลือกใช้ศัพท์และชื่อเครือญาติมากกว่าคำสรรพนาม โดยเฉพาะรูปแบบที่อยู่อย่างให้เกียรติ

ตารางด้านล่างแสดงภาพรวมของคำสรรพนามที่ใช้บ่อยและใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาชาวอินโดนีเซีย:

คำสรรพนามทั่วไป
บุคคล เคารพ เอกพจน์ พหูพจน์
เฉพาะบุคคลที่ 1 ไม่เป็นทางการ, คุ้นเคย aku ฉัน คามิ เรา
(เขา/เขา พวกเขา ไม่ใช่คุณ)
มาตรฐาน สุภาพ saya
รวมบุคคลที่ 1 ทั้งหมด kita เรา
(เขา/เขา พวกเขา และคุณ)
คนที่ 2 คุ้นเคย กาม, อิงเกา, เกา คุณ kalian ทุกคน
สุภาพ อันดา อันดาเซคาเลียน
คนที่ 3 คุ้นเคย dia, ia เขา / เขามัน เมเรก้า พวกเขา
สุภาพ belau เธอ
 • คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง

ความโดดเด่นในระบบสรรพนามส่วนบุคคลคือความแตกต่างระหว่าง"เรา" สองรูปแบบ : kita (คุณกับฉัน คุณและเรา) และkami (เรา แต่ไม่ใช่คุณ) ความแตกต่างไม่ได้เกิดขึ้นในภาษาชาวอินโดนีเซียเสมอไป

Sayaและakuเป็นสองรูปแบบหลักของ "ฉัน" Sayaเป็นรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่า ในขณะที่akuใช้กับครอบครัว เพื่อน และระหว่างคู่รัก Sahayaเป็นรูปแบบเก่าหรือวรรณกรรมของSaya Sa(ha)yaอาจใช้สำหรับ "เรา" แต่ในกรณีเช่นนี้ มักจะใช้กับsekalianหรือsemua "ทั้งหมด"; แบบฟอร์มนี้มีความคลุมเครือว่าสอดคล้องกับkami หรือ kitaเฉพาะหรือไม่ พบน้อยกว่าคือhamba "slave", hamba tuan, hamba datuk (ทุกคนถ่อมตัวมาก), beta (คำปราศรัยของราชวงศ์),ปาติก (สามัญชนที่กล่าวถึงราชวงศ์), kami (ราชวงศ์หรือบทบรรณาธิการ "เรา"), kita , təmanและkawan

 • สรรพนามบุรุษที่สอง

มีสามรูปแบบทั่วไปของ "คุณ", อันดา (สุภาพ), kamu (คุ้นเคย) และkalian "ทั้งหมด" (มักใช้เป็นพหูพจน์ของคุณ ไม่เป็นทางการเล็กน้อย) Andaใช้กับคนแปลกหน้า คนรู้จักล่าสุด ในโฆษณา ในธุรกิจ และเมื่อคุณต้องการแสดงระยะทาง ในขณะที่kamuถูกใช้ในสถานการณ์ที่ผู้พูดจะใช้akuสำหรับ "ฉัน" Anda sekalianเป็นพหูพจน์สุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนา ชื่อที่เคารพเช่น"พ่อ" ของBapak/Pak (ใช้สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า) Ibu/Bu "mother" (หญิงชราคนใดก็ได้) และtuan "sir" มักใช้แทนคำสรรพนาม[ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]

Engkau ( engkau ) ย่อมาจาก kau

 • สรรพนามบุรุษที่สาม

คำทั่วไปสำหรับ "s/he" และ "they" คือia ซึ่งมีวัตถุและรูป แบบเน้น/เน้นdia Bəliau "เกียรติของเขา/เธอ" เป็นที่เคารพนับถือ เช่นเดียวกับ "คุณ" ชื่อและญาติเป็นเรื่องปกติมาก Mereka "คน", mereka ituหรือorang itu "คนเหล่านั้น" ใช้สำหรับ "พวกเขา"

 • พันธุ์ภูมิภาค

มีคำอื่นๆ มากมายสำหรับ "ฉัน" และ "คุณ" ในหลายภูมิภาค ภาษาวิภาษ หรือที่ยืมมาจากภาษาท้องถิ่น Saudara "คุณ" (ชาย) และsaudari (หญิง) (พหูพจน์saudara-saudaraหรือsaudari-saudari ) แสดงความเคารพอย่างสูงสุด Daku "I" และdikau "you" เป็นบทกวีหรือโรแมนติก กั ว อินโดนีเซีย"I" (จาก ภาษา จีนฮกเกี้ยน :; Pe̍h-ōe-jī : goa ) และlu "you" ( จีน :; Pe̍h-ōe-jī :

คำสรรพนามaku, kamu, engkau, ia, kamiและkitaมีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย

คำสรรพนาม แสดงความเป็นเจ้าของ

Aku, kamu, engkauและiaมีรูปแบบenclitic แสดงความเป็นเจ้าของสั้น ๆ ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดยังคงรูปแบบเต็มรูปแบบเช่นคำนามอื่น ๆ เช่นเดียวกับdia เน้น : meja saya, meja kita, meja anda, meja dia "โต๊ะของฉัน โต๊ะของเรา โต๊ะของคุณ โต๊ะของเขา/เธอ"

รูปแบบครอบครองของmeja "ตาราง"
สรรพนาม เอนคลิติก อยู่ในรูปแบบ
aku -ku เมจากุ (โต๊ะของฉัน)
คามู -mu mejamu (โต๊ะของคุณ)
ia -เนีย mejanya (ของเขา, เธอ, โต๊ะของพวกเขา)

นอกจากนี้ยังมี รูป แบบprocliticของaku , ku-และkau- ใช้เมื่อไม่มีการเน้นคำสรรพนาม:

กู -เดนการ์ ราชา อิตู เมนเดริตา เปญยกิจ กุลิต. อะคู เมงเกตาฮุย อิลมู เคด็อกเตรัน. อะกูละหยัง อะกัน เมนโกบาติ เดีย.
“ฉันสังเกตว่าในหลวงเป็นโรคผิวหนัง ฉันเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉันจะรักษาเขาให้หาย”

ใน ที่นี้ คำกริยา ku-ใช้สำหรับรายงานทั่วไป คำกริยา akuใช้สำหรับข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และ คำกริยา aku-lah meng- ที่ เน้นย้ำ (≈ "ฉันเป็นคนที่ ... ") เพื่อเน้นคำสรรพนาม [66]

คำสรรพนามสาธิต

มีสรรพนามสาธิต สองคำ ในภาษาอินโดนีเซีย Ini "this, these" ใช้สำหรับคำนามซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้กับผู้พูด Itu " that, those" ใช้สำหรับคำนามซึ่งโดยทั่วไปอยู่ไกลจากผู้พูด ทั้งสองบางครั้งอาจเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษ "the" ไม่มีความแตกต่างระหว่างเอกพจน์และพหูพจน์ อย่างไรก็ตาม พหูพจน์สามารถระบุได้ผ่านการทำซ้ำคำนามตามด้วยiniหรือitu คำว่าหยาง "ซึ่ง" มักถูกวางไว้หน้าคำสรรพนามสาธิตเพื่อเน้นย้ำและมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออ้างอิงหรือสอบถามเกี่ยวกับบางสิ่ง/บางคน เช่น ภาษาอังกฤษ "อันนี้" หรือ "อันนั้น"

สรรพนาม ชาวอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ
ini บุคุอินิ หนังสือเล่มนี้ หนังสือเหล่านี้ หนังสือ
บุคุบุคุอินิ หนังสือเหล่านี้ (ทั้งหมด) หนังสือ
itu kucing itu แมวตัวนั้น แมวตัวนั้น แมวตัวนั้น
คูชิง-คูซิง อิตู แมวเหล่านั้นแมว (ต่าง ๆ )
สรรพนาม + หยาง ตัวอย่างประโยค ความหมายภาษาอังกฤษ
หยางอินิ ถาม: Anda mau membeli buku yang mana?

A: Saya mau yang ini .

Q: หนังสือเล่มไหนที่คุณต้องการซื้อ?

ตอบ: ฉันต้องการอัน นี้

หยาง อีตู ถาม: คุชิง มานะ ยัง เมมากัน ติกุสมู?

A: หยางอีตู่!

ถาม: แมวตัวไหนกินหนูของคุณ?

A: อันนั้น !

คำกริยา

กริยาจะไม่ผันแปรสำหรับบุคคลหรือตัวเลข และไม่ได้ทำเครื่องหมายสำหรับกาล tense แทนด้วยกริยาวิเศษณ์เวลา (เช่น "เมื่อวาน") หรือโดยตัวบ่งชี้ความตึงเครียดอื่น ๆ เช่นsudah "แล้ว" และbelum "ยังไม่" ในทางกลับกัน มีระบบที่ซับซ้อนของการเติมกริยาเพื่อแสดงความแตกต่างของความหมายและเพื่อแสดงถึงเสียง หรือ อารมณ์โดยเจตนาและโดยไม่ได้ ตั้งใจ ส่วนต่อท้ายเหล่านี้บางส่วนถูกละเว้นในการพูดภาษาพูด

ตัวอย่างเหล่านี้คือคำนำหน้าdi- ( การโฟกัสผู้ป่วยตามธรรมเนียมเรียกว่า "passive voice" โดยมีการเรียงลำดับคำ OVA ในบุคคลที่สาม และ OAV ในบุคคลที่หนึ่งหรือสอง), meng- ( โฟกัสตัวแทน , ตามเนื้อผ้าเรียกว่า "active voice" , ด้วยลำดับคำ AVO), memper-และdiper- ( สาเหตุ , ตัวแทนและโฟกัสของผู้ป่วย), ber- ( คงที่ หรือเป็นนิสัย; ลำดับ VS เชิงสัณฐาน) และ ter- (การกระทำที่ปราศจากตัวแทน เช่นการกระทำโดยไม่สมัครใจ กะทันหันstativeหรือไม่ได้ตั้งใจ สำหรับคำสั่ง VA = VO); คำต่อท้าย-kan (สาเหตุหรือผลประโยชน์ ) และ-i (ตำแหน่ง ซ้ำ หรือละเอียดถี่ถ้วน); และ circumfixes ber-...-an ( พหูพจน์ subject, diffuse action ) และke-...-an (การกระทำหรือสถานะที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจเกิดขึ้น)

 • ดุกนั่งลง
 • Mendudukkanให้นั่งลง, ให้ที่นั่ง, แต่งตั้ง
 • Mendudukiนั่งบน ครอบครอง
 • ตุ๊ดตุกการ ให้นั่ง แต่งตั้ง
 • Didudukiที่จะนั่ง, ถูกครอบครอง
 • terdudukที่จะจมลงไปนั่ง
 • kedudukanที่จะตั้งอยู่

แบบฟอร์มในter-และke-...-anมักจะเทียบเท่ากับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

ปฏิเสธ

คำสี่คำที่ใช้สำหรับการปฏิเสธในภาษาอินโดนีเซียได้แก่ tidak , bukan , janganและbelum

 • Tidak (ไม่) มักย่อให้ takใช้สำหรับลบกริยาและ "คำคุณศัพท์"
 • Bukan (be-not) ใช้ในการปฏิเสธคำนาม

ตัวอย่างเช่น:

ชาวอินโดนีเซีย เงา ภาษาอังกฤษ
Saya tidak tahu ( สยา ตักตา ฮู ) ฉันไม่รู้ _ ฉันไม่รู้ _
อิบู สายะ ตี ดัก เซนัง ( Ibu saya tak senang ) แม่ฉันไม่มีความสุข แม่ไม่ปลื้ม
อิตูบูกัน อันจิง ซายา นั่นไม่ใช่หมาฉัน นั่นไม่ใช่สุนัขของฉัน

ข้อห้าม

สำหรับการปฏิเสธความจำเป็นหรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างในภาษาอินโดนีเซีย คำว่าjangan (ไม่) จะใช้ก่อนกริยา ตัวอย่างเช่น,

 • จังกัน ติงกาลกัน ซายา ดิ ซินี!
อย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่!
 • จังกัน ลากูกัน อี ตู่ !
อย่าทำอย่างนั้น!
 • จังกัน ! อิตู ติดัก บากุส อุนตุกมุ.
อย่า! นั่นไม่ดีสำหรับคุณ

คำคุณศัพท์

มีคำคุณศัพท์ไวยากรณ์ในภาษาชาวอินโดนีเซีย Stative verbsมักใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เช่นกัน คำคุณศัพท์จะวางไว้หลังคำนามที่พวกเขาแก้ไขเสมอ ดังนั้น "rumah saya" จึงหมายถึง "บ้านของฉัน" ในขณะที่ "saya rumah" หมายถึง "ฉันเป็นบ้าน"

ชาวอินโดนีเซีย เงา ภาษาอังกฤษ
Hutan hijau ป่าสีเขียว (ท)ป่าเขียวขจี
Hutan itu hijau ป่าที่เขียวขจี นั่น / ป่าเป็นสีเขียว
เกเรตายังเมราห์ รถม้าซึ่ง (เป็น) สีแดง (The) รถม้าสีแดง = รถม้าสีแดง.
เกเรตาเมราห์ รถม้าสีแดง รถแดง.
Dia orang yang terkenal เซกาลี เขา/เธอผู้มีชื่อเสียงมาก เขา/เธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก
ออรัง terkenal บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีชื่อเสียง.
Orang ini terkenal sekali บุคคลนี้มีชื่อเสียงมาก คนนี้ดังมาก

เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่าง "เป็น" เป็นคำคุณศัพท์ มักใช้ตัวกำหนด "itu" และ "ini" ("นั่น" และ "นี่") ตัวอย่างเช่น ในประโยค "anjing itu galak" การใช้ "itu" ให้ความหมายของ "the/that dog is ferocious" ในขณะที่ "anjing ini galak" หมายถึง "สุนัขตัวนี้ดุร้าย" อย่างไรก็ตาม หากไม่ใช้ "itu" หรือ "ini" ดังนั้น "anjing galak" จะหมายถึง "สุนัขที่ดุร้าย" เท่านั้น ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ธรรมดาที่ไม่มีนัยยะใดๆ ตัวกำหนดเอนกประสงค์ "หยาง" ยังมักใช้ก่อนคำคุณศัพท์ ดังนั้น "อันจิง หยาง กาลัก" จึงหมายถึง "สุนัขที่ดุร้าย" หรือ "สุนัขที่ดุร้าย" อย่างแท้จริง "หยาง" มักจะถูกใช้เพื่อความชัดเจน เพราะฉะนั้น,

มักใช้คำนำหน้ากริยาอกรรมกริยา "ber-" หรือคำนำหน้า "ter-" เพื่อแสดงความหมายของ "จะเป็น..." ตัวอย่างเช่น "beda" หมายถึง "แตกต่าง" ดังนั้น "berbeda" จึงหมายถึง "แตกต่าง"; "วัน" แปลว่า "เมฆ" ดังนั้น "เบอราวัณ" จึงแปลว่า "เมฆมาก" การใช้คำนำหน้า "ter-" หมายถึงสถานะของการเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น "buka" หมายถึง "เปิด" ดังนั้น "terbuka" จึงหมายถึง "เปิด"; "tutup" หมายถึง "ปิด/ปิด" ดังนั้น "tertutup" จึงหมายถึง "ปิด/ปิด"

ลำดับคำ

คำคุณศัพท์ตัวกำหนด เชิง สาธิต และ ตัวกำหนดความเป็น เจ้าของทำตามคำนามที่พวกเขาแก้ไข

ภาษาอินโดนีเซียไม่มีวิชาไวยากรณ์ในแง่ที่ภาษาอังกฤษมี ในประโยคอกรรมกริยา คำนามจะอยู่ข้างหน้ากริยา เมื่อมีทั้งตัวแทนและวัตถุสิ่งเหล่านี้จะถูกคั่นด้วยกริยา (OVA หรือ AVO) โดยมีความแตกต่างที่เข้ารหัสไว้ในเสียงของกริยา OVA โดยทั่วไปแต่ไม่ถูกต้องเรียกว่า "พาสซีฟ" เป็นลำดับคำพื้นฐานและธรรมดาที่สุด

อาจละเว้นตัวแทนหรือวัตถุหรือทั้งสองอย่าง โดยทั่วไปจะทำเพื่อบรรลุหนึ่งในสองสิ่งต่อไปนี้:

1) เพิ่มความสุภาพและเคารพต่อข้อความหรือคำถาม

ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยร้านค้าที่สุภาพในร้านค้าอาจหลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามโดยสิ้นเชิงและถามว่า:

วงรีของสรรพนาม (ตัวแทน & วัตถุ) อักษรภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษ
บิซา ดิบันตู? สามารถ + เพื่อช่วย ? (ฉัน) ช่วย (คุณ) ได้ไหม?
2) ตัวแทนหรือวัตถุไม่เป็นที่รู้จัก ไม่สำคัญ หรือเข้าใจจากบริบท

ตัวอย่างเช่น เพื่อนอาจถามว่าคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อใด ซึ่งคุณอาจตอบว่า:

วงรีของสรรพนาม (ตัวแทนที่เข้าใจ) อักษรภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษ
รู มะห์ อินิ ดิเบลีลิมา ตาฮูน ยัง ลาลู บ้านนี้ + ซื้อเมื่อห้าปีที่แล้ว บ้าน 'ถูกซื้อ' เมื่อห้าปีที่แล้ว

ในที่สุด การเลือกเสียงและลำดับคำจึงเป็นทางเลือกระหว่างนักแสดงและผู้ป่วย และขึ้นอยู่กับรูปแบบภาษาและบริบทค่อนข้างมาก

เน้น

ลำดับของคำมักถูกปรับเปลี่ยนเพื่อเน้นหรือเน้น โดยคำที่เน้นมักจะวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของอนุประโยคและตามด้วยการหยุดชั่วคราวเล็กน้อย (แบ่งในระดับเสียงสูงต่ำ ):

 • Saya pergi ke pasar kemarin "ฉันไปตลาดเมื่อวาน" – เป็นกลางหรือเน้นไปที่หัวข้อ
 • Kemarin saya pergi ke pasar "เมื่อวานฉันไปตลาด" – เน้นเมื่อวานนี้
 • Ke pasar saya pergi, kemarin "ไปตลาดเมื่อวาน" – เน้นที่ที่ฉันไปเมื่อวานนี้
 • Pergi ke pasar, saya, kemarin "ฉันไปตลาดเมื่อวาน" – เน้นกระบวนการไปตลาด

สองคนสุดท้ายมีแนวโน้มที่จะพบในการพูดมากกว่าในการเขียน

วัดคำ

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของภาษาอินโดนีเซียคือการใช้คำที่ใช้วัดหรือเรียกอีกอย่างว่าลักษณนาม ( kata penggolong ) ด้วยวิธีนี้จึงคล้ายกับภาษาอื่นๆ ในเอเชียรวม ทั้งจีนญี่ปุ่นเวียดนามไทยพม่าและเบกาลี

นอกจากนี้ยังพบคำที่ใช้วัดในภาษาอังกฤษ เช่นtwo head of cows , a loaf of breadหรือthis sheet of paper , that *two cows, a bread, and this paper (ในความหมายของกระดาษแผ่นนี้ ) จะผิดไวยากรณ์ คำว่าsatuลดลงเป็นse- /sə/เช่นเดียวกับในสารประกอบอื่น ๆ :

วัดคำ ใช้สำหรับวัด การแปลตามตัวอักษร ตัวอย่าง
บัว สิ่งของ (โดยทั่วไป), สิ่งใหญ่, คำนามนามธรรม
บ้าน, รถยนต์, เรือ, ภูเขา; หนังสือ แม่น้ำ เก้าอี้ ผลไม้ ความคิด ฯลฯ
'ผลไม้' dua buah meja (สองโต๊ะ), lima buah rumah (ห้าหลัง)
เอกอร์ สัตว์ 'หาง' Seekor ayam (ไก่), tiga ekor kambing (แพะสามตัว)
ส้ม มนุษย์ 'บุคคล' ซอรัง ลากิลากิ (ชาย), เอนัม อุรัง เปตานี (ชาวนาหกคน), เซอราทุส ออรัง มูริด (นักเรียนร้อยคน)
บิจิ วัตถุทรงกลมที่เล็กกว่า
ผลไม้ ถ้วย ถั่วส่วนใหญ่
'ธัญพืช' sebiji/ sebutir telur (ไข่), sebutir/ butiran-butiran beras (ข้าวหรือข้าว)
บาตัง ไม้แข็งยาว
ไม้เท้า ดินสอ
'ลำต้น คัน' sebatang tongkat (ไม้)
เฮไล สิ่งของที่เป็นชั้นหรือ
กระดาษแผ่นบางๆ, ผ้า, ขนนก, เส้นผม
'ใบไม้' sepuluh helai pakaian (สิบผ้า)
เคปิง เคปิง แผ่นหิน เศษไม้ เศษขนมปัง ที่ดิน เหรียญ กระดาษ 'ชิป' ขุดอุ๋งอุ๋ง (เหรียญ)
pucuk ตัวอักษร อาวุธปืน เข็ม 'งอก' เส็ปปุก เสนจตะ (อาวุธ)
bilah สิ่งที่ตัดตามยาวและหนาขึ้น 'ใบมีด' sebilah kayu (ท่อนไม้)
บิดานɡ สิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข 'สนาม' sebidang tanah/lahan (พื้นที่)
โปตอง ขนมปัง 'ตัด' sepotong roti (ขนมปังแผ่น)
utas ตาข่าย สายไฟ ริบบิ้น 'เกลียว' seutas tali (เชือก)
carik ของขาดง่ายเหมือนกระดาษ 'ฉีก' secarik kertas (แผ่นกระดาษ)

ตัวอย่าง : ไม่จำเป็นต้องใช้คำวัดเพื่อพูดว่า "a": burung "a bird, birds". การใช้se- plus a Measuring word ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ "one" หรือ "a บาง":

Ada Seekor burung yang bisa berbicara
“มีนก (บางตัว) ที่พูดได้”

ระบบการเขียน

ภาษาอินโดนีเซียเขียนด้วยอักษรละติน เดิมทีมีพื้นฐานมาจากการสะกดแบบดัตช์และยังคงมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง พยัญชนะจะแสดงในลักษณะที่คล้ายกับภาษาอิตาลีแม้ว่า ⟨c⟩ จะเป็น/tʃ/ เสมอ (เช่น ⟨ch⟩ ในภาษาอังกฤษ) ⟨g⟩ จะเป็น/ɡ/ ("ยาก") เสมอ และ ⟨j⟩ แทน/dʒ/ตามนั้น ทำเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ⟨ny⟩ เป็นตัวแทนของเพดานปาก /ɲ/ , ⟨ng⟩ ใช้สำหรับvelar จมูก /ŋ/ (ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในคำเริ่มต้น), ⟨sy⟩ สำหรับ/ʃ/ (ภาษาอังกฤษ ⟨sh⟩) และ ⟨ kh⟩ สำหรับvelar เสียดสีเสียง /x/ . ทั้ง/e/และ/ə/แทนด้วย ⟨e⟩

การเปลี่ยนแปลงการสะกดในภาษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รับเอกราชของชาวอินโดนีเซีย ได้แก่:

ฟอนิม
การสะกดคำที่ล้าสมัย

การสะกดคำ สมัยใหม่
/ คุณ / oe ยู
/ / tj
/ / ดีเจ เจ
/ เจ / เจ y
/ ɲ / nj ny
/ ʃ / sj sy
/ x / ch kh

เปิดตัวในปี 1901 ระบบvan Ophuijsen (ตั้งชื่อตามที่ปรึกษาของระบบ Charles Adriaan van Ophuijsen) เป็นมาตรฐานแรกของการสะกดด้วยอักษรโรมัน โดยได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากระบบการสะกดคำในภาษาดัตช์ ใน ขณะนั้น 2490 ใน การสะกดถูกเปลี่ยนเป็นการ สะกดแบบ รีพับลิกันหรือSoewandi Spelling (ตั้งชื่อโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ Soewandi) การสะกดคำนี้เปลี่ยนการสะกดคำเดิมเป็นoeเป็นu (อย่างไรก็ตาม การสะกดคำมีอิทธิพลต่อแง่มุมอื่นๆ ในการสะกดการันต์ เช่น การเขียนคำซ้ำ) การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของPerfected Spelling System ซึ่งเป็นการ ปฏิรูปการสะกดที่ได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2515 การสะกดคำแบบเก่าบางคำ (ซึ่งได้มาจากการสะกดการันต์ของดัตช์ ) ยังคงมีอยู่ในชื่อที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชื่อของอดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียบางครั้งยังคงเขียน ว่า Soehartoและบางครั้งเมืองชวาตอนกลางของยอกยาการ์ตาก็เขียนว่าJogjakarta ในเวลาต่อมา ระบบการสะกดคำได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมและการปรับปรุงล่าสุดของระบบการสะกดคำภาษาชาวอินโดนีเซียที่ออกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมฉบับที่ 50/2015

ชื่อตัวอักษรและการออกเสียง

ตัวอักษรภาษาอินโดนีเซียนั้นเหมือนกับตัวอักษรละตินพื้นฐานของ ISO ทุกประการ

แบบฟอร์ม Majuscule
อา บี ดี อี F จี ชม ฉัน เจ K หลี่ เอ็ม นู๋ อู๋ พี คิว R ตู่ ยู วี W X Y Z
แบบฟอร์มจิ๋ว
เอ d อี g ชม. ฉัน เจ k l o พี q r t ยู วี w x y z

ภาษาอินโดนีเซียตามชื่อตัวอักษรของตัวอักษรดัตช์ อักษรอินโดนีเซียมีการอักขรวิธีสัทศาสตร์ คำต่างๆ สะกดตามวิธีที่ออกเสียง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ไม่ค่อยพบตัวอักษร Q, V และ X ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเขียนคำ ยืม

จดหมาย ชื่อ (ในIPA ) เสียง (ในIPA ) เทียบเท่าภาษาอังกฤษ
อ่าาา (/a/) /a/ aในขณะที่ f a ther
BB เป็น (/เป็น/) /b/ bเช่นเดียวกับในb ed
ซีซี ซี (/t͡ʃe/) /t͡ʃ/ เช่ในเชเอค
Dd เดอ (/เด/) /d/ dเช่นเดียวกับในd ay
อี อี (/อี/) /อี/ eเช่นเดียวกับใน r e d
Ff เอฟ (/เอฟ/) /f/ fเช่นเดียวกับใน e fป้อม
Gg เจ (/ ge /) /ɡ/ gเช่นเดียวกับในg ain
หือ ฮา (/ฮา/) /ชม/ hเช่นเดียวกับในh arm
I ผม (/ผม/) /ฉัน/ eeใน s ee
Jj เจ (/ d͡ʒe /) /d͡ʒ/ jในj am
Kk คะ (/คะ/) /k/ kในขณะที่ s kกิน
ลิล เอล (/เอล/) /l/ lเช่นเดียวกับในl et
อืม เอม (/ em /) /m/ mเช่นเดียวกับในm all
นน en (/en/) /n/ nเช่นเดียวกับในn et
Oo o (/o/) /o/ oเช่นเดียวกับในoเรา
pp พี (/พี/) /p/ pในขณะที่ s p eak
Qq ฉี หรือ ชิว (/ki/ หรือ /kiu̯/) /k/ qเช่นเดียวกับในq ueen
RR เอ่อ (/เอ๋อ/) /r/ สเปนrrใน pue rr o
Ss เอส (/ es /) /s/ sเช่นเดียวกับในs un
Tt เท (/เท/) /t/ ไม่ ได้ สำลักเหมือนใน s t ill
Uu คุณ (/ u /) /ยู/ ooเหมือนใน p oo l
Vv ve (/ve/ หรือ /fe/) /v/ หรือ /f/ vเช่นเดียวกับในv an
Ww เรา (/เรา/) /w/ wในขณะที่w et
XX อดีต (/eks/) /ks/ หรือ /s/ xตามช่องx
ปปปป เย่ (/je/) /j/ yเช่นเดียวกับในy arn
ZZ เซท (/ zet /) /z/ zเช่นเดียวกับในz ebra

นอกจากนี้ ยังมีไดกราฟที่ไม่ถือว่าเป็นตัวอักษรแยกจากตัวอักษร: [67]

ไดกราฟ เสียง เทียบเท่าภาษาอังกฤษ
AI /aɪ/ uyเช่นเดียวกับใน b uy
au /aʊ/ ouเช่นเดียวกับในou ch
ออย /oɪ/ oyเช่นเดียวกับใน b oy
ไอ /eɪ/ EYเช่นเดียวกับใน Surv ey
gh /ɣ/หรือ/x/ คล้ายกับดัตช์และเยอรมันchแต่เปล่งออกมา
kh /x/ chในขณะที่ lo ch
งึ /ŋ/ เช่นเดียวกับใน si ng
ny /ɲ/ สเปนñ ; คล้ายกับnyเช่นเดียวกับใน ca ny on ด้วยเสียงจมูก
sy /ʃ/ shเช่นเดียวกับในsh oe

คำศัพท์

แผนภูมิวงกลมแสดงเปอร์เซ็นต์ของภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำยืมภาษาชาวอินโดนีเซีย

  ดัทช์ (42.5%)
  อังกฤษ (20.9%)
  อาหรับ (19%)
  สันสกฤตและฮินดี (9%)
  จีน (3.6%)
  โปรตุเกส (2%)
  ทมิฬ (2%)
  เปอร์เซีย (1%)

เนื่องจาก ภาษามาเล ย์สมัยใหม่มีความหลากหลาย ภาษา อินโดนีเซียจึง ได้ รับอิทธิพลจาก ภาษาอื่นๆเช่นดัตช์อังกฤษอาหรับจีนโปรตุเกสสันสกฤตทมิฬฮิดีและเปอร์เซีย คาดว่ามีคำยืมภาษาสันสกฤตประมาณ 750 คำในภาษาอินโดนีเซียสมัยใหม่ เงินกู้อาหรับ 1,000 คำ ภาษาเปอร์เซียและฮีบรูบางส่วน คำในภาษาโปรตุเกส 125 คำ ภาษาสเปนและอิตาลี บางส่วน และคำยืม 10,000 คำจากดัตช์ [68] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]อย่างไรก็ตาม คำภาษาชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มาจากคลังศัพท์ภาษาออสโตรนีเซียน (รวมถึงภาษามาเลย์เก่า) [23]

การศึกษานิรุกติศาสตร์ของชาวอินโดนีเซียและคำยืมเผยให้เห็นทั้งบริบททางประวัติศาสตร์และสังคม ตัวอย่าง ได้แก่ การยืมภาษาสันสกฤตตอนต้นจากศตวรรษที่ 7 ในยุคการค้า การกู้ยืมจากภาษาอาหรับและเปอร์เซียโดยเฉพาะในช่วงก่อตั้งศาสนาอิสลาม และการกู้ยืมจากดัตช์ในช่วงยุคอาณานิคม ประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน [69]

รายชื่อคำยืมภาษาอินโดนีเซียจัดพิมพ์โดยBadan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (ศูนย์ภาษา) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม : [70]

ที่มาของภาษา จำนวนคำ
ดัตช์ 3280
ภาษาอังกฤษ 1610
ภาษาอาหรับ 1495
สันสกฤต 677
ชาวจีน 290
โปรตุเกส 131
ภาษาทมิฬ 131
เปอร์เซีย 63
ภาษาฮินดี 7

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงเฉพาะภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจึงละเว้นภาษาท้องถิ่นจำนวนมากของอินโดนีเซียที่เคยเป็นผู้บริจาคคำศัพท์หลัก เช่น ชวา ซุนดา เบตาวี ฯลฯ สำหรับรายการที่สมบูรณ์กว่านี้ โปรดดูรายการคำยืมในภาษาอินโดนีเซีย

คำยืมจากภาษาสันสกฤต

คำขวัญของ ตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกองทัพอากาศ อินโดนีเซีย และกองทัพอินโดนีเซียได้แก่Rastra Sewakottama , Swa Bhuwana Paksa , Kartika Eka Paksiทั้งหมดเป็นภาษาสันสกฤต

อิทธิพลของสันสกฤต มาจากการติดต่อกับ อินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ คำเหล่านี้ยืมมาจากอินเดียโดยตรงหรือตัวกลางของภาษาชวาเก่า แม้ว่าศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาจะไม่ใช่ศาสนาหลักของอินโดนีเซียอีกต่อไป แต่สันสกฤตซึ่งเป็นสื่อกลางของศาสนาเหล่านี้ ยังคงได้รับความเคารพอย่างสูงและเทียบได้กับสถานะของภาษาละตินในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก สันสกฤตยังเป็นแหล่งหลักของneologismsซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากรากภาษาสันสกฤต คำยืมจากสันสกฤตครอบคลุมหลายแง่มุมของศาสนา, ศิลปะและชีวิตประจำวัน.

มา จากภาษาสันสกฤตเช่น स्वर्ग surga (สวรรค์), भाषा bahasa (ภาษา), काच kaca (แก้ว, กระจก), राज- raja (ราชา), मनुष्य manusia (มนุษยชาติ), चिन्ता cinta (ความรัก), भूमि bumi (โลก) , भुवन buana (โลก), आगम agama (ศาสนา), स्त्री Istri (ภรรยา/หญิง), जय Jaya (ชัยชนะ/ชัยชนะ), पुर Pura (เมือง/วัด/สถานที่) राक्षस Raksasa (ยักษ์/สัตว์ประหลาด), धर्म Dharma (กฎ) /ระเบียบข้อบังคับ), मन्त्र มันตรา(คำ/กวี/คำอธิษฐานฝ่ายวิญญาณ), क्षत्रिय Satria (นักรบ/ผู้กล้า/ทหาร), विजय Wijaya (ชัยชนะอันยิ่งใหญ่/ชัยชนะอันยิ่งใหญ่) เป็นต้น คำและประโยค ภาษาสันสกฤตยังใช้ในชื่อ ตำแหน่ง และคติพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย และกองทัพอินโดนีเซีย เช่นBhayangkara , Laksamana , Jatayu , Garuda , Dharmakerta Marga Reksyaka , Jalesveva Jayamahe , Kartika Eka Paksi , Swa Bhuwana Paksa , Rastra Sewakottama , Yudha Siagaเป็นต้น

เนื่องจากภาษาสันสกฤตเป็นที่รู้จักในหมู่เกาะอินโดนีเซีย มานานแล้ว คำยืมภาษาสันสกฤตซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ได้ป้อนคำศัพท์พื้นฐานของภาษาอินโดนีเซียจนสำหรับหลาย ๆ คนแล้วคำเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นภาษาต่างประเทศอีกต่อไป ดังนั้น เราสามารถเขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำภาษาสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่ เรื่องสั้นด้านล่างประกอบด้วยคำในภาษาชาวอินโดนีเซียประมาณ 80 คำที่เขียนโดยใช้คำสันสกฤตเพียงอย่างเดียว ยกเว้นคำสรรพนาม คำบุพบท คำสันธาน และคำต่อท้ายบางคำ

คาเรนา semua ดิบิยาอิดานาเนกา ราจุ ตาอันรูเปียห์ ,ซัง มาฮากุรุศาสตรา บาฮาสา กอ วี ดัน มหา สิสวา - มหา สิ ส วิยา , ดูตา - ดูตา เนเก อ รี มิตรา , เมน เทรี เก บูดายา อัน ดาน ปาริ วิ ซาตา ซูมิ - อารีการี การี กา ดา ส ลา อะ อะอะ อะ อะ อะ อะอะ อะดา เด ซาแอน ดิ utara kota ka bupate n Probolinggo antara candi - candi purba , ber wahana keledai di kala senja danber sama kepala desa me nyaksi กันพารา tani yangber jiwa ber sahaja serta ber budiara nirmala ayaraขึ้นฐาน _ _ __ _ _ _ - gita mantra , yang me rupa kan sarana puji an mereka me muja nama suci Pertiwi , Dewi Bumi yang ber sedia meng anugerahฉัน merekakarunia dan restu , me raksa dari bahaya , mala petaka dan bencana

คำยืมที่มาจากภาษาจีน

ความสัมพันธ์กับจีนดำเนินไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เมื่อพ่อค้าชาวจีนทำการค้าในบางพื้นที่ของหมู่เกาะ เช่นเรียวบอร์เนียวตะวันตกกาลิมันตันตะวันออกและมาลุกุเหนือ ที่อาณาจักรศรีวิชัยปรากฏขึ้นและรุ่งเรือง จีนได้เปิดความสัมพันธ์ทางการฑูตกับราชอาณาจักรเพื่อรักษาการค้าและการเดินเรือ ในปี ค.ศ. 922 นักเดินทางชาวจีนได้มาเยือน เมืองคาฮูริ ปันในชวาตะวันออก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ผู้อพยพชาวจีนหลายแสนคนออกจากจีนแผ่นดินใหญ่และไปตั้งรกรากในหลายพื้นที่ของนูซานทารา (ปัจจุบันเรียกว่าอินโดนีเซีย)

คำ ยืม ภาษาจีนมักเกี่ยวข้องกับอาหาร การค้า หรือมักเป็นเฉพาะภาษาจีนเท่านั้น คำที่มาจากภาษาจีน (แสดงพร้อมกับ อนุพันธ์การออกเสียง ฮกเกี้ยน / จีนกลาง ตลอดจน อักขระ ดั้งเดิมและตัวย่อ ) ได้แก่pisau (匕首 bǐshǒu – มีด), loteng , (樓/層 = lóu/céng – [บน] ชั้น/ ระดับ) mie (麵 > 面 Hokkien mi – บะหมี่), lumpia (潤餅 (ฮกเกี้ยน = lūn-piáⁿ) – ปอเปี๊ยะ), cawan (茶碗 cháwǎn – ถ้วยชา), teko(茶壺 > 茶壶 = cháhú [ภาษาจีนกลาง], teh-ko [ฮกเกี้ยน] = กาน้ำชา), 苦力 kuli = 苦 khu (แข็ง) และ 力 li (พลังงาน) และแม้แต่ศัพท์สแลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายguaและlu (จากภาษาฮกเกี้ยน 'กัว) ' 我 และ 'lu/li' 汝 – หมายถึง 'ฉัน/ ฉัน' และ 'คุณ')

คำยืมที่มาจากภาษาอาหรับ

พ่อค้าจากคาบสมุทรอาหรับอย่างอาหรับ เปอร์เซียและจากทางตะวันตกของอินเดียคุชราตที่ชาวมุสลิมจำนวนมากอาศัยอยู่ [71]ด้วยเหตุนี้ คำภาษาอินโดนีเซียจำนวนมากจึงมาจากภาษาอาหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ภาษามาเลย์โบราณได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาและผลิตงานวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่นSyair , Babad , Hikayatและ Suluk ศตวรรษนี้เรียกว่ายุคทองของวรรณคดีอินโดนีเซีย [71]

คำยืมจากภาษาอาหรับจำนวนมากเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะกับศาสนาอิสลามและด้วยการทักทาย เช่น คำว่า "selamat" (จากภาษาอาหรับ : سلامة salāma = สุขภาพ ความสมบูรณ์) [72]หมายถึง "ปลอดภัย" หรือ "โชคดี" ". คำที่มาจากภาษาอาหรับได้แก่dunia (จากภาษาอาหรับ : دنيا dunyā = โลกปัจจุบัน) ชื่อวัน (ยกเว้นMinggu ) เช่นSabtu (จากภาษาอาหรับ : سبت sabt -u = Saturday), iklan ( آعلان iʻlan = โฆษณา), kabar ( خبر khabar = ข่าว), Kursi ( كرسي kursī = เก้าอี้), jumat ( جمعة jumʻa = วันศุกร์), ijazah ( إجازة ijāza = 'การอนุญาต', หนังสือรับรองอำนาจเช่นใบรับรองประกาศนียบัตรโรงเรียน), kitab ( كتاب คิตาบ = หนังสือ) เทอร์ ติบ ( ترتيب tartīb = ระเบียบ/การจัด) และกามุส( قاموس qāmūs =พจนานุกรม) อัลลอฮ์ ( อาหรับ : الله ) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกรณีสำหรับ ผู้พูด ภาษาอาหรับจึงเป็นคำสำหรับพระเจ้าแม้ในการแปลพระคัมภีร์คริสเตียน ผู้แปลพระคัมภีร์ในยุคแรกๆ หลายคน เมื่อพวกเขาพบ คำ ภาษาฮีบรูหรือชื่อที่ผิดแปลกบางคำ พวกเขาก็ใช้คำอารบิคผสมกัน ในการแปลที่ใหม่กว่าการปฏิบัตินี้จะถูกยกเลิก ตอนนี้พวกเขาหันไป ใช้ชื่อ ภาษากรีกหรือใช้คำภาษาฮีบรูดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ตอนแรกชื่อพระเยซูแปลว่า'อีซา ( อาหรับ : عيسى ) แต่ตอนนี้สะกดว่าเยซุศัพท์ทางศาสนาหลายคำที่มาจากภาษาอาหรับยังคงมีอยู่ในภาษาชาวอินโดนีเซีย คำภาษาอินโดนีเซียสำหรับบิชอปคือuskup (จากภาษาอาหรับ : أسقف usquf = bishop) สิ่งนี้ทำให้คำภาษาอินโดนีเซียสำหรับอาร์คบิชอป uskup agung ( ' บาทหลวงผู้ยิ่งใหญ่') ซึ่งรวมคำภาษาอาหรับกับคำภาษาชวาเก่า คำว่าอิหม่าม (จากภาษาอาหรับ : إمام อิมาม = ผู้นำ ผู้นำละหมาด) ใช้เพื่อแปลนักบวช คาทอลิก นอกเหนือจากการเชื่อมโยงทั่วไปกับผู้นำการละหมาดของอิสลาม นิกายโปรเตสแตนต์บางนิกายอ้างถึงการชุมนุมของพวกเขาjemaat (จากภาษาอาหรับ : جماعة jamāʻa= กลุ่ม, ชุมชน). แม้แต่ชื่อของพระคัมภีร์ในภาษาอินโดนีเซียที่แปลก็คือAlkitab (จากภาษาอาหรับ : الكتاب al-kitāb = หนังสือ) ซึ่งแปลว่า "หนังสือ" อย่างแท้จริง

คำยืมที่มาจากโปรตุเกส

คำภาษาอินโดนีเซีย " Gereja " (คริสตจักร) มาจากภาษาโปรตุเกส " Igreja " ป้ายเขียนว่า: " Gereja & Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Keuskupan Agung Semarang " (โบสถ์และวัดพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูกันจูรันอัครสังฆมณฑลเซอมารัง )

ควบคู่ไปกับภาษามาเลย์ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษากลางเพื่อการค้าทั่วทั้งหมู่เกาะตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกจนถึงต้นศตวรรษที่สิบเก้า ชาวโปรตุเกสเป็นหนึ่งในชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่แล่นเรือไปทางตะวันออกไปยัง " หมู่เกาะสไปซ์" คำยืมจากโปรตุเกสส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบทความที่ผู้ค้าและนักสำรวจชาวยุโรปยุคแรกนำมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำภาษาอินโดนีเซียที่มาจากภาษาโปรตุเกส ได้แก่meja (จากmesa = table), bangku (จากbanco = bench), lemari/almari (จากarmário = closet), boneka (จากboneca = ตุ๊กตา), jendela (จาก janela = window), gereja (จาก igreja = โบสถ์), misa (จาก missa = มวล), Natal (จาก Natal = คริสต์มาส), Paskah (จาก Páscoa = อีสเตอร์),เพส ตา (จาก festa = ปาร์ตี้), dansa (จาก dança = เต้นรำ), pesiar (จาก passear = ล่องเรือ),เบน เดรา (จาก bandeira = ธง), sepatu (จาก sapato= รองเท้า), garpu (จากgarfo = ส้อม), kemeja (จากcamisa = เสื้อ), kereta (จากcarreta = รถม้า), ปอมปา (จากbomba hidráulica = ปั๊ม), pigura (จากfigura = รูปภาพ), โรดา(จากroda = wheel), nona (จากdona = หญิงสาว), sekolah (จากescola = school), lentera (จากlanterna = แลนเทิร์น), paderi (จากpadre = นักบวช),Santo, Santa (จาก Santo, Santa = Saint), puisi (จาก poesia = บทกวี), keju (จาก queijo = ชีส), mentega (จาก manteiga = เนย), serdadu (จาก soldado = ทหาร), meski (จาก mas que = แม้ว่า), kamar (จาก câmara = room), laguna (จาก laguna = lagoon), lelang (จาก leilão = การประมูล), persero (จาก parceiro = บริษัท),markisa (จาก maracujá = เสาวรส), limau (จาก limão = มะนาว), kartu (จาก cartão = การ์ด), Inggris (จาก inglês = ภาษาอังกฤษ), Sabtu (จาก sábado = วันเสาร์), Minggu (จาก domingo = วันอาทิตย์) เป็นต้น . [73]

คำยืมที่มาจากภาษาดัตช์

Crowd at a busy street intersection. There are horse-drawn carriages in the foreground while a three-story building (with the sign "Kam Leng") and a single-story building (with the sign "Chunghua Bioscoop") stand in the background on adjacent corners of the intersection.
คำภาษาอินโดนีเซียของbioskopมาจากภาษาดัตช์ bioscoop ( โรงภาพยนตร์ )

อดีตมหาอำนาจอาณานิคมเนเธอร์แลนด์เหลือคำศัพท์จำนวนมากที่สามารถเห็นได้ในคำต่างๆ เช่น โพลิซี (จากpolitie = ตำรวจ), kualitas (จากkwaliteit = คุณภาพ), aktual (จากactueel = ปัจจุบัน), rokok (จากroken = สูบบุหรี่), คอร์รัปซี (จากคอ ร์รัปชั่ น = คอร์รัปชั่น) , แคน เตอร์ (จาก แคนทูร์ = ออฟฟิศ), รีสเลท (จาก ritssluiting =ซิป) , เพโลปอร์ (จากวูร์โลเปอร์)= frontrunner), persneling (จากversnelling = เกียร์), setrum (จากstroom = กระแสไฟฟ้า), maskapai (จากmaatschappij = บริษัท), apotek (จากapotheek = ร้านขายยา), handuk (จากhanddoek = ผ้าเช็ดตัว), setrika (จากstrijkijzer = เตารีดผ้า), bioskop (จากbioscoop = โรงภาพยนตร์ ), spanduk (จากspandoeken = แบนเนอร์), korsleting (จากkortsluiting = ลัดวงจร), om (จาก oom = อา), tante (จาก tante = ป้า), traktir (จาก trakteer = การรักษา) และฟรี (จากฟรี = ฟรี) คำยืม ภาษาดัตช์เหล่านี้และคำยืมภาษายุโรปอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอิตาลี-ไอบีเรีย ซึ่งมาจากภาษาดัตช์ ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต คำยืมภาษาดัตช์บางคำซึ่งมีพยัญชนะหลายตัวสร้างปัญหาให้กับผู้พูดภาษาชาวอินโดนีเซีย ปัญหานี้มักจะแก้ไขได้ด้วยการแทรก schwa ตัวอย่างเช่น Dutch schroef [ˈsxruf] > sekrup [səˈkrup](สกรู (น.)). นักวิชาการคนหนึ่งให้เหตุผลว่า 20% ของคำภาษาอินโดนีเซียได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาดัตช์ [74]

ก่อนการกำหนดมาตรฐานของภาษา คำภาษาชาวอินโดนีเซียหลายคำจะใช้ตัวอักษรดัตช์มาตรฐานและการออกเสียงเช่น "oe" สำหรับสระ "u" หรือ "dj" สำหรับพยัญชนะ "j" [dʒ] ด้วยเหตุนี้ คำภาษามาเลย์จึงถูกเขียนด้วยอักษรอักขรวิธีนั้น เช่นpasserสำหรับคำว่าPasarหรือdjalanสำหรับคำว่าjalanคนรุ่นก่อนๆ ของอินโดนีเซียก็มักจะเขียนชื่อตามลำดับเช่นกัน

คำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำรวมอยู่ใน ภาษาอินโดนีเซียผ่านโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ตาม ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคำที่นำมาจากภาษาดัตช์มาใช้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ ภาษาชาวอินโดนีเซียใช้คำภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น: ima j ina siจากima g ina tion , universi tasจากuniversi ty , a ks esor iจากcc essor y , geogra fiจากgeogra phy , interna s ionalจากinterna t ional , k onserva tifจากc onserva tive , r u ti nจากr ou ti neเป็นต้น [75]อย่างไรก็ตาม มีหลายคำที่ยืมโดยตรงโดยไม่มีมาตรฐานซึ่งมีความหมายเหมือนกันในภาษาอังกฤษ เช่นbus , data , domain , detail , internet , film , golf , lift , monitor , radioเรดาร์ยูนิตซาฟารีโซนาร์และวิดีโอเรียลเหมือนจริง_ _ _ [75]

คำยืมอื่นๆ

อินโดนีเซียสมัยใหม่ดึงคำหลายคำมาจากแหล่งต่างประเทศ มีคำพ้องความหมายมากมาย ตัวอย่างเช่น ภาษาอินโดนีเซียมีคำสามคำสำหรับ "book" ได้แก่pustaka (จากภาษาสันสกฤต), kitab (จากภาษาอาหรับ) และbuku (จากภาษาดัตช์boek ); อย่างไรก็ตาม แต่ละรายการมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย ปุสทากะมักเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาโบราณหรือบางครั้งก็มีความรู้ลึกลับ รูปแบบที่ได้รับperpustakaanหมายถึงห้องสมุด kitab มักจะเป็นคัมภีร์ทางศาสนาหรือหนังสือที่มีคำแนะนำทางศีลธรรม คำภาษาอินโดนีเซียสำหรับพระคัมภีร์และพระกิตติคุณคือAlkitabและInjilทั้งที่มาจากภาษาอาหรับโดยตรง หนังสือที่มีประมวลกฎหมายอาญาเรียกอีกอย่างว่าkitab Bukuเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับหนังสือ

มีการยืมโดยตรงจากภาษาอื่นๆ ในโลก เช่นคาราโอเกะ (fromカラオケ) จากภาษาญี่ปุ่นและebi (fromえび) ซึ่งหมายถึงกุ้งแห้ง หลายคำที่เดิมถูกนำมาใช้ผ่านภาษาดัตช์ในปัจจุบัน แต่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากความคล้ายคลึงกันในลักษณะดั้งเดิมของทั้งสองภาษา ในบางกรณี คำต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยภาษาอังกฤษผ่านโลกาภิวัตน์ แม้ว่าคำว่าarbei ( ดัตช์ : aardbei ) ยังคงหมายถึงสตรอเบอรี่ในภาษาอินโดนีเซียตามตัวอักษร แต่ในปัจจุบันการใช้คำว่าstroberiนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากกว่า คำ ภาษากรีกเช่นdemokrasi (จาก δημοκρατία dēmokratía ), filosofi , filsafat (ทั้งจาก φιλοσοφία philosophia ), mitos (จาก μῦθος mythos ) มาจากภาษาดัตช์ อาหรับ และโปรตุเกสตามลำดับ

เป็นที่น่าสังเกตว่าคำยืมบางคำที่มีอยู่ในทั้งภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลเซียมีความแตกต่างกันในการสะกดและการออกเสียงเนื่องจากที่มาของคำเหล่านี้เป็นหลัก: ภาษามาเลเซียใช้คำที่สะท้อนการ ใช้ ภาษาอังกฤษ (ซึ่งใช้โดยอดีตอาณานิคมของ อังกฤษคือ อังกฤษ ) ในขณะที่ชาวอินโดนีเซียใช้ รูปแบบ ละติน ที่ สะท้อนให้เห็นในการ ใช้ ภาษาดัตช์ (เช่นaktiviti (มาเลเซีย) กับaktivitas (อินโดนีเซีย), universiti (มาเลเซีย) กับuniversitas (อินโดนีเซีย))

ตัวย่อและกระเป๋าหิ้ว

ตั้งแต่สมัยที่อินโดนีเซียเป็นเอกราช ชาวอินโดนีเซียได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของneologismsซึ่งประกอบขึ้นเป็นคำย่อ (มักไม่ค่อยมีชื่อย่อ ) หรือคำ ผสม

ตัวย่อทั่วไปคือABRI ( ออกเสียง  [ˈabri] , จากAngkatan Bersenjata Republik Indonesia ' กองกำลังติดอาวุธแห่งชาติอินโดนีเซีย '), SIM ( อ่านว่า  [sim] , จากsurat izin mengemudi 'driving licence'), SARA ( ออกเสียงว่า  [ˈsara] , จากsuku, agama, ras, antargolongan 'กลุ่มชาติพันธุ์, ศาสนา, เชื้อชาติ, ระหว่างกลุ่ม [เรื่อง]' ใช้เมื่อกล่าวถึงภูมิหลังของความขัดแย้งระหว่างชุมชน), HAM ( ออกเสียงว่า  [ham]จากhak asasi manusia 'human rights')

คำผสม/กระเป๋าหิ้วเป็นภาษาชาวอินโดนีเซียที่ใช้กันทั่วไป และได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างคำที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาษาชาวอินโดนีเซียที่เป็นทางการและเป็นภาษาพูด ตัวอย่างจากการใช้งานอย่างเป็นทางการ ได้แก่ หน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่ง (เช่นMenlu < Mentri Luar Negeri 'รัฐมนตรีต่างประเทศ', Kapolda < Kepala kepolisian daerah 'หัวหน้าตำรวจภูมิภาค') หรือชื่อจังหวัดและเขต ( Sulsel < Sulawesi Selatan 'South Sulawesi', Jabar < Jawa Barat 'ชวาตะวันตก' กระเป๋าหิ้วอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่puskesmas < pusat kesehatan masyarakat 'ศูนย์สุขภาพชุมชน',sembilan bahan pokok 'สินค้าพื้นฐาน' (พื้นฐานเก้ารายการ') [76]

วรรณคดี

อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพของศิลปะวาจาแบบดั้งเดิมที่หลากหลาย เช่นกวีนิพนธ์ เรื่องเล่า ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง รัก ๆใคร่ ๆและละคร ; ซึ่งแสดงเป็นภาษาท้องถิ่น แต่แนวเพลงสมัยใหม่แสดงผ่านภาษาชาวอินโดนีเซียเป็นหลัก [8]เรื่องราวคลาสสิกของอินโดนีเซียบางเรื่อง ได้แก่Sitti NurbayaโดยMarah Rusli , Azab dan Sengsaraโดย Merari SiregarและSengsara Membawa NikmatโดยTulis Sutan Sati [77] [78]วรรณกรรมสมัยใหม่ เช่นนวนิยายเรื่องสั้นละครเวที และกวีนิพนธ์รูปแบบอิสระได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และได้ผลิตผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ป ราโมทยา อนันตา ตูเออ ร์ นัก เขียน บทละครW.S. RendraกวีChairil Anwarและผู้กำกับภาพ Garin Nugroho [79]นวนิยายคลาสสิกของอินโดนีเซีย มีเสน่ห์ในตัวเอง นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก่อนและหลังประเทศได้รับเอกราช ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือShacklesซึ่งเขียนโดยArmijn Paneในปี 1940 แต่เดิมมีชื่อว่าBelenggu และแปลเป็นหลายภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษและเยอรมัน [80]

ในฐานะผู้พูดภาษาอื่นๆ

หนังสือ BIPA ( Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing )ซึ่งช่วยให้ชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสนใจในการเรียนภาษาชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย [81]มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการสอนภาษาแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย นอกจากมหาวิทยาลัยระดับประเทศแล้ว สถาบันเอกชนก็เริ่มเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เช่น มูลนิธิภาษาอินโดนีเซียออสเตรเลีย และเล็ม บากาอินโดนีเซียอเมริกา เร็วเท่าที่ปี 1988 ครูสอนภาษาได้แสดงความสำคัญของบาฮาซาอินโดนีเซียบาจีเปนูตูร์อาซิงที่ได้มาตรฐาน(เรียกอีกอย่างว่าBIPA ภาษาอินโดนีเซียสำหรับผู้พูดต่างชาติตามตัวอักษร) วัสดุ (ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ) และความต้องการนี้ปรากฏชัดมากขึ้นในระหว่างการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการสอนภาษาอินโดนีเซียแก่ผู้พูดภาษาอื่นซึ่งจัดขึ้นในปี 2544 [82]

ตั้งแต่ปี 2013 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนชาวฟิลิปปินส์ 16 รุ่น รวมทั้งการฝึกอบรมให้กับสมาชิกของกองทัพฟิลิปปินส์ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักเรียน สถานทูตจะเปิดหลักสูตรภาษาชาวอินโดนีเซียระดับกลางในปลายปีนี้ ในการให้สัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการArmin Luistro [83]กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศควรส่งเสริมอินโดนีเซียหรือมาเลย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวฟิลิปปินส์ ดังนั้นจึงกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเสนอเป็นวิชาเลือกในโรงเรียนของรัฐ

สถานทูตชาวอินโดนีเซียในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรภาษาชาวอินโดนีเซียฟรีในระดับเริ่มต้นและระดับกลาง [84]

คำ

เบอร์

พระคาร์ดินัล

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ ชาวอินโดนีเซีย IPA
0 ศูนย์ นอล [nol]
1 หนึ่ง สตูล [สาตู]
2 สอง dua [du.(w)a]
3 สาม tiga [ติกา]
4 สี่ Empat [เอมแพท]
5 ห้า ลิมา [ลิมา]
6 หก enam [ə.nam]
7 เจ็ด tujuh [tu.dʒuh]
8 แปด เดลาปาน [เด.ลา.ปาน]
9 เก้า sembilan [səm.bi.lan]
10 สิบ sepuluh [sə.pu.luh]
11 สิบเอ็ด sebelas [sə.bə.las]
12 สิบสอง dua belas [du.(w)a bə.las]
13 สิบสาม tiga belas [ti.ga bə.las]
14 สิบสี่ Empat belas [əm.pat bə.las]
15 สิบห้า ลิมา เบลาส [li.ma bə.las]
20 ยี่สิบ dua puluh [du.(w)a pu.luh]
21 ยี่สิบเอ็ด dua puluh satu [du.(w)a pu.luh sa.tu]
30 สามสิบ tiga puluh [ti.ga pu.luh]
100 หนึ่งร้อย seratus [sə.ra.tus]
200 สองร้อย dua ratus [du.(w)a ra.tus]
210 สองร้อยสิบ dua ratus sepuluh [du.(w)a ra.tus sə.pu.luh]
897 แปดร้อยเก้าสิบเจ็ด delapan ratus sembilan puluh tujuh [เด.ละ.ปาน ร.ทุส เสม.บิ.ลัน ปู.ลู ตู. ตูห์]
1000 หนึ่งพัน seribu [sə.ri.bu]
10000 หมื่น sepuluh ribu [sə.pu.luh ri.bu]
100000 หนึ่งแสน seratus ribu [sə.ra.tus ri.bu]
1000000 หนึ่งล้าน sejuta
satu juta
[sə.dʒu.ta]
[ส.ตู ตู.ตา]
1000000000000 หนึ่งพันล้าน satu miliar [sa.tu mi.li.(j)ar]
[sa.tu mil.jar]
1000000000000 หนึ่งล้านล้าน satu triliun [sa.tu tri.li.(j)un]
[sa.tu tril.jun]

ลำดับ

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ ชาวอินโดนีเซีย
ที่ 1 แรก เปอ ทะ มะ หรือเกศสุ [pər.ta.ma]
[kə.sa.tu]
ครั้งที่ 2 ที่สอง kedua [kə.du.(w)a]
ครั้งที่ 3 ที่สาม เกติกา [kə.ti.ga]
ครั้งที่ 4 ที่สี่ keempat [kə.əm.pat]
5th ที่ห้า kelima [kə.li.ma]
วันที่ 6 ที่หก คีนอม [kə.ə.nam]
วันที่ 7 ที่เจ็ด ketujuh [kə.tu.dʒuh]
วันที่ 8 ที่แปด เกเดลาปาน [kə.də.la.pan]
วันที่ 9 เก้า keembilan [kə.səm.bi.lan]
วันที่ 10 สิบ keepuluh [kə.sə.pu.luh]

วันและเดือน

ปฏิทินภาษาอินโดนีเซีย

วัน

ภาษาอังกฤษ ชาวอินโดนีเซีย IPA
วันจันทร์ เซนิน [sə.nin]
วันอังคาร เซลาซา [sə.la.sa]
วันพุธ ราบู [ร.บู]
วันพฤหัสบดี คามิ [ka.mis]
วันศุกร์ จุมัต [dʒum.at]
วันเสาร์ ซับตู่ [sab.tu]
วันอาทิตย์ หมิงกู [miŋ.gu]

เดือน

ภาษาอังกฤษ ชาวอินโดนีเซีย IPA
มกราคม มกราคม [dʒa.nu.(w)a.ri]
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ [fɛb.ru.(w)a.ri]
มีนาคม มะเร็ต [ม.ร.ท.]
เมษายน เมษายน [เมษายน]
พฤษภาคม เหมย [meɪ]
มิถุนายน Juni [dʒu.ni.]
กรกฎาคม Juli [dʒu.li]
สิงหาคม ออกัสตัส [อ.กัส.ทุส]
กันยายน กันยายน [สp.tɛm.bər]
ตุลาคม ตุลาคม [ok.to.bər]
พฤศจิกายน พฤศจิกายน [no.fɛm.bər]
ธันวาคม ธันวาคม [dɛ.sɛm.bər]

วลีทั่วไป

ภาษาอังกฤษ ชาวอินโดนีเซีย การสะกดคำ (ในIPA )
สวัสดี! ฮาโหล! [รัศมี]
สวัสดีตอนเช้า! เสลามัต ปากี! [sə'lamat ˈpagi]
สวัสดีตอนบ่าย! เสลามัต เซียง! [səˈlamat ˈsiaŋ]
สวัสดีตอนเย็น! หรือราตรีสวัสดิ์! สลามัต มาลาม! [səˈlamat ˈmalam]
ลาก่อน! เซลามัต ติงกาล! [sə'lamat ˈtiŋɡal]
แล้วพบกันใหม่! สามปี จุมปะละิ! [ˈsampai̯ ˈdʒumpa ˈlagi]
ขอขอบคุณ Terima kasih (มาตรฐาน, เป็นทางการ) [təˈrima ˈkasih]
ขอบคุณ มากาซิห์ (ปาก) [maˈkasih]
ด้วยความยินดี สม มะหรือ เทริมะ กาสิห์ เคมบาลิ [ˈsa'ma ˈsama]หรือ[təˈrima ˈkasih kəm'bali]
ใช่ Ya (มาตรฐาน) หรือiya (ภาษาพูด) [ˈja]หรือ[ˈija]
ไม่ ติ๊ดหรือตั๊ ก หรือเอนกัก (ปาก) [ˈtidaʔ]หรือ[ˈtaʔ]หรือ[ˈəŋgaʔ]
และ แดน [ˈdan]
หรือ Atau [a'tau̯]
เพราะ กะเหรี่ยง [ˈkarəna]
ดังนั้น Karena itu [ˈkarəna ˈʔitu]
ไม่มีอะไร ติดัก [ˈtidaʔ ˈada]
อาจจะ มังกิน [ˈmuŋkin]
เป็นอย่างไรบ้าง? Apa Kabar? [apa Kabar]
ฉันสบายดี บา อิกหรือไบก-ไบก ซะจะ [ˈbaik]หรือ[ˈbaik ˈbaik ˈsadʒa]
ขอให้เป็นวันที่ดี! Semoga hari อันดาเม็งนังกัน! [sə'moga ˈhari ˈʔanda məɲəˈnaŋkan]
อร่อย! Selamat makan! or Selamat menikmati! [sə'lamat ˈmakan] or [səˈlamat mənikˈmati]
I am sorry Maafkan saya [ma'ʔafkan ˈsaja]
Excuse me Permisi [pər'misi]
What? Apa? [ˈapa]
Who? Siapa? [siˈapa]
When? Kapan? [ˈkapan]
Where? Di mana? [di ˈmana]
Why? Mengapa? (standard) or kenapa? (colloquial) [mə'ŋapa] or [kə'napa]
How? Bagaimana? [baɡai̯'mana]
How much? Berapa? [bə'rapa]
What is your name? Nama Anda siapa? [ˈnama ˈʔanda siˈapa]
My name is... Nama saya... [ˈnama ˈsaja]
Do you know? Apakah Anda tahu? [aˈpakah ˈʔanda ˈtahu]
Yes, I know / No, I do not know Ya, saya tahu / Tidak, saya tidak tahu [ˈja ˈsaja ˈtahu] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈtahu]
Can you speak Indonesian? Bisakah Anda berbicara bahasa Indonesia? [bərbi'tʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a]
Yes, I can speak Indonesian / No, I can not speak Indonesian Ya, saya bisa berbicara bahasa Indonesia / Tidak, saya tidak bisa berbicara bahasa indonesia [ˈja ˈsaja ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa Indoˈnesi̯a] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a]
What time is it now? Pukul berapa sekarang? [ˈpukul bə'rapa səˈkaraŋ]
It is 5.00 o'clock Sekarang pukul 5.00 [səˈkaraŋ ˈpukul ˈlima]
When will you go to the party? Kapan Anda akan pergi ke pesta itu? [ˈkapan ˈʔanda ˈʔakan pər'gi ke ˈpesta ˈʔitu]
Soon Nanti [ˈnanti]
Today Hari ini [ˈhari ˈʔini]
Tomorrow Besok [ˈbesok]
The day after tomorrow Lusa [ˈlusa]
Yesterday Kemarin [kə'marin]
Congratulations! Selamat! [sə'lamat]
Happy New Year! Selamat Tahun Baru! [sə'lamat ˈtahun ˈbaru]
Merry Christmas! Selamat Natal! [sə'lamat ˈnatal]
Please Mohon or tolong [ˈmohon] or [ˈtoloŋ]
Stop! Berhenti! [bər'henti]
I am happy Saya senang [ˈsaja sə'naŋ]
I understand Saya mengerti [ˈsaja ˈməŋərti]
Help! Tolong! [ˈtoloŋ]
I need help Saya memerlukan bantuan [ˈsaja məmərˈlukan ban'tuan]
Can you help me? Bisakah Anda menolong saya? [biˈsakah ˈʔanda mə'noloŋ ˈsaja]
Can I help you? / Do you need help? Dapatkah saya membantu Anda? / Apakah Anda membutuhkan bantuan? [da'patkah ˈsaja məm'bantu ˈʔanda] / [aˈpakah ˈʔanda məmbuˈtuhkan banˈtuan]
May I borrow your eraser? Bolehkah saya meminjam penghapus Anda? [boˈlehkah ˈsaja mə'minjam peŋ'hapus ˈʔanda]
With my pleasure Dengan senang hati [dəˈŋan sə'naŋ ˈhati]
Welcome Selamat datang [sə'lamat ˈdataŋ]
Welcome to Indonesia Selamat datang di Indonesia [sə'lamat ˈdataŋ di ʔindoˈnesi̯a]
I agree / I disagree Saya setuju / Saya tidak setuju [ˈsaja sə'tudʒu] / [ˈsaja ˈtidaʔ sə'tudʒu]
I understand / I do not understand Saya mengerti / Saya tidak mengerti [ˈsaja ˈməŋərti] / [ˈsaja ˈtidaʔ ˈməŋərti]
I am hungry Saya lapar [ˈsaja ˈlapar]
I am thirsty Saya haus [ˈsaja ˈhaus]
I am sick Saya sakit [ˈsaja ˈsakit]
Get well soon Semoga cepat sembuh [sə'moga tʃə'pat səmˈbuh]
Next lesson Pelajaran selanjutnya [pə'lajaran sə'lanjutnya]

Example

The following texts are excerpts from the official translations of the Universal Declaration of Human Rights in Indonesian and Malaysian Malay, along with the original declaration in English.

English[85] Indonesian[86] Malay[87]
Universal Declaration of Human Rights Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia Perisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat
Article 1 Pasal 1 Perkara 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi maruah dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bergaul dengan semangat persaudaraan.

See also

References

 1. ^ a b c d Badan Pusat Statistik (28 March 2013). "Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 (Result of Indonesia Population Census 2010)". Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk ... = Population of Indonesia : Result of Indonesia Population Census: 421, 427. ISSN 2302-8513. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 12 April 2015.
 2. ^ a b "East Timor Languages". www.easttimorgovernment.com. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 21 March 2016.
 3. ^ a b c d Article 36 of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia  – via Wikisource.
 4. ^ a b Uri Tadmor (2008). "Grammatical borrowing in Indonesian". In Yaron Matras; Jeanette Sakel (eds.). Grammatical Borrowing in Cross-Linguistic Perspective. Walter de Gruyter. p. 301. ISBN 978-3-11-019919-2.
 5. ^ James Neil Sneddon. The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. UNSW Press, 2004. Page 14."
 6. ^ a b Setiono Sugiharto (28 October 2013). "Indigenous language policy as a national cultural strategy". The Jakarta Post. Archived from the original on 16 September 2018. Retrieved 9 January 2014.
 7. ^ Hammam Riza (2008). "Resources Report on Languages of Indonesia" (PDF). Archived (PDF) from the original on 9 January 2014. Retrieved 9 January 2014.
 8. ^ a b c "Archived copy". www.hawaii.edu. Archived from the original on 25 December 2010. Retrieved 17 January 2022.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 9. ^ a b c Sneddon, James (2003). "Diglossia in Indonesian". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 159 (4): 519–549. doi:10.1163/22134379-90003741. ISSN 0006-2294. JSTOR 27868068.
 10. ^ Uri Tadmor (2009). "Malay-Indonesian". In Bernard Comrie (ed.). The World's Major Languages. Routledge. p. 791. ISBN 9781134261567.
 11. ^ a b "Bahasa dan dialek" (in Indonesian). Republic of Indonesia Embassy in Astana. Archived from the original on 1 May 2013.
 12. ^ "Bahasa Melayu Riau dan Bahasa Nasional". Melayu Online. Archived from the original on 22 November 2011. Retrieved 29 March 2012.
 13. ^ Abas, Husen (1987). Indonesian as a Unifying Language of Wider Communication : A Historical and Sociolinguistic Perspective. Pacific Linguistics, D-73. Pacific Linguistics. pp. 26–28. doi:10.15144/PL-D73. ISBN 0858833581. Archived from the original on 2019. Retrieved 28 December 2020.
 14. ^ a b Sneddon 2003, The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society, p. 70
 15. ^ Nothofer, Bernd (2009). "Malay". In Kevin Brown; Sarah Ogilvie (eds.). Concise Encyclopedia of Languages of the World. pp. 677–680.
 16. ^ "Ethnologue: Languages of the World". Ethnologue. Archived from the original on 27 December 2007. Retrieved 27 December 2006.
 17. ^ "Sriwijaya dalam Tela'ah". Melayu Online. 5 June 2007. Archived from the original on 22 October 2012. Retrieved 1 April 2012.
 18. ^ Bambang Budi Utomo (23 January 2008). "Risen Up Maritime Nation!". Melayu Online. Archived from the original on 22 October 2012. Retrieved 1 April 2012.
 19. ^ "Bahasa Indonesia: Memasyarakatkan Kembali 'Bahasa Pasar'?". Melayu Online. Archived from the original on 30 June 2012. Retrieved 29 March 2012.
 20. ^ a b c d de Swaan, Abram (2001). Words of the World. Cambridge, UK: Polity. pp. 81–95. ISBN 978-0745627489.
 21. ^ Soenjono Dardjowidjojo (1998). "Strategies for a successful national language policy: the Indonesian case". International Journal of the Sociology of Language (130): 35–47. doi:10.1515/ijsl.1998.130.35.
 22. ^ "The Indonesian Language – Bahasa Indonesia". 8 May 2005. Archived from the original on 8 May 2005.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 23. ^ a b c d Paauw, Scott (2009). "One Land, One Nation, One Language: An Analysis of Indonesia's National Language Policy" (PDF). University of Rochester Working Papers in the Language Sciences. 5 (1): 2–16. Archived (PDF) from the original on 18 December 2014. Retrieved 18 December 2014.
 24. ^ Government of Jakarta (2017). "Mohammad Tabrani" (in Indonesian). Retrieved 27 November 2019.
 25. ^ Leitner, Gerhard; Hashim, Azirah; Wolf, Hans-Georg (2016). Communicating with Asia: The Future of English as a Global Language. Cambridge University Press. p. 180. ISBN 978-1-316-47296-5.
 26. ^ Nurdjan, Sukirman; Firman, Mirnawati (2016). Indonesian language for Higher Education (eng). Indonesia: Aksara Timur. p. 4. ISBN 978-602-73433-6-8. Retrieved 30 December 2020.
 27. ^ Ardanareswari, Indira (25 June 2019). "History of The Indonesian Language Congress I: Inaugurating The United Language (eng)". tirto.id. Tirto. Retrieved 28 December 2020.
 28. ^ a b Kratz, U. (2006). "Indonesia * : Language Situation". Indonesia: language situation. Encyclopedia of Language & Linguistics (Second ed.). pp. 639–641. doi:10.1016/B0-08-044854-2/01720-X. ISBN 9780080448541.
 29. ^ "Publication Name". Archived from the original on 10 July 2017. Retrieved 4 December 2018.
 30. ^ Why no-one speaks Indonesia's language, BBC, by David Fettling, 4 July 2018
 31. ^ Adelaar, K. Alexander (2004). "Where does Malay come from? Twenty years of discussions about homeland, migrations and classifications" (PDF). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 160 (1): 1–30. doi:10.1163/22134379-90003733. hdl:11343/122869. JSTOR 27868100.
 32. ^ Andaya, Leonard Y. (2001), "The Search for the 'Origins' of Melayu" (PDF), Journal of Southeast Asian Studies, 32 (3): 315–330, doi:10.1017/s0022463401000169, JSTOR 20072349, S2CID 62886471, archived (PDF) from the original on 11 October 2017, retrieved 13 October 2019
 33. ^ Adelaar, K. Alexander; Himmelmann, Nikolaus (7 March 2013). The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Routledge. ISBN 9781136755095.
 34. ^ Sugiharto, Setiono (25 October 2008). "Indonesian-Malay mutual intelligibility?". Retrieved 6 December 2019.(registration required)
 35. ^ Munir Hamidy, Badrul (1985). Kamus Lengkap Indonesia-Rejang, Rejang-Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. p. xv.
 36. ^ "The Indonesian Language (James N Sneddon) – book review". dannyreviews.com. Archived from the original on 29 July 2017. Retrieved 13 October 2019.
 37. ^ "The Dutch East Indies in photographs, 1860–1940 – Memory of the Netherlands". www.geheugenvannederland.nl. Archived from the original on 8 May 2019. Retrieved 13 October 2019.
 38. ^ Steinhauer, H. (1980). "On the history of Indonesian". Studies in Slavic and General Linguistics. 1: 349–375. JSTOR 40996873.
 39. ^ "Language interference: Indonesian and English". www.macmillandictionaries.com. Archived from the original on 29 July 2017. Retrieved 13 October 2019.
 40. ^ Discussed at Talk:Indonesian language. See the section 'English loanwords from Malay or Indonesian?'.
 41. ^ "amok | Search Online Etymology Dictionary". www.etymonline.com. Retrieved 6 July 2021.
 42. ^ "Indonesian (Bahasa Indonesia) – About World Languages". aboutworldlanguages.com. Archived from the original on 8 May 2019. Retrieved 13 October 2019.
 43. ^ "History of Indonesian". ipll.manoa.hawaii.edu. Archived from the original on 29 March 2019. Retrieved 13 October 2019.
 44. ^ Pratika, D. (2016). "The Existence of Indonesian Language: Pidgin or Creole". Journal on English as a Foreign Language. 6 (2): 83–100. doi:10.23971/jefl.v6i2.397. Archived from the original on 6 February 2019. Retrieved 1 March 2019.
 45. ^ "Voice of America Bahasa Indonesia". Voice of Indonesia. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved 1 April 2012.
 46. ^ "Languages: News and Analysis in your Language". BBC World Service. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved 1 April 2012.
 47. ^ Wesley, Michael (10 June 2009). "Building an Asia-literate Australia: an Australian strategy for Asian language proficiency". Australian Policy Online. Archived from the original on 2 July 2012. Retrieved 10 July 2012. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 48. ^ "Indonesian". www.australiancurriculum.edu.au.
 49. ^ a b c "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan". Law No. 24 of 2009 (in Indonesian). People's Representative Council.
 50. ^ "Indonesian, A language of Indonesia". Ethnologue. Archived from the original on 9 June 2012. Retrieved 10 July 2012.
 51. ^ a b "Bahasa Indonesia, The complex story of a simple language". Interesting Thing of the Day. 17 September 2004. Archived from the original on 22 May 2012. Retrieved 1 April 2012.
 52. ^ "Who is Malay?". July 2005. Archived from the original on 4 March 2016.
 53. ^ a b Soderberg, C. D.; Olson, K. S. (2008). "Indonesian". Journal of the International Phonetic Association. 38 (2): 209–213. doi:10.1017/s0025100308003320.
 54. ^ Yunus Maris, M. (1980). The Indonesian Sound System. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, page 2.
 55. ^ Minister of Education and Culture Decree No: 50/2015, Jakarta, 2015.
 56. ^ Clynes, A (1997). "On the Proto-Austronesian 'diphthongs'". Oceanic Linguistics. 36 (2): 347–362. doi:10.2307/3622989. JSTOR 3622989.
 57. ^ a b Clynes, A.; Deterding, D. (2011). "Standard Malay (Brunei)". Journal of the International Phonetic Association. 41 (2): 259–268. doi:10.1017/S002510031100017X.
 58. ^ Asmah Haji Omar (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, page 108.
 59. ^ Yunus Maris, M. (1980). The Indonesian Sound System. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, page 52.
 60. ^ a b Mohd Don, Zuraidah; Knowles, G.; Yong, J. (2008). "How words can be misleading: A study of syllable timing and 'stress' in Malay". The Linguistics Journal. 3 (2). Archived from the original on 1 August 2019. Retrieved 13 October 2019.
 61. ^ Gil, David. "A Typology of Stress, And Where Malay/Indonesian Fits In" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 February 2012. Retrieved 25 March 2012. (abstract only)
 62. ^ Roach, P. (1982). "On the distinction between 'stress-timed' and 'syllable-timed' languages". In D. Crystal (ed.), Linguistic Controversies (pp. 73–79). London: Edward Arnold.
 63. ^ Deterding, D. (2011). "Measurements of the rhythm of Malay". In Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong, 17–21 August 2011, pp. 576–579. On-line Version Archived 15 May 2013 at the Wayback Machine
 64. ^ The root ajar retrieves a historic initial l after the suffixes ber- and pe(r)-.
 65. ^ ""You" in Indonesian".
 66. ^ M.B. Lewis, 1947, Teach Yourself Indonesian, p. 178, ASIN: B0007JGNQO
 67. ^ "Malay language, alphabets and pronunciation". www.omniglot.com. Archived from the original on 26 June 2019. Retrieved 13 October 2019.
 68. ^ This is research led by Prof. Dr. J. W. de Vries of the University of Leiden in the Netherlands
 69. ^ C. D. Grijns; et al. (eds.). "Loan-words in Indonesian and Malay". ASEASUK, Association of South-East Asian Studies in the United Kingdom. Archived from the original on 12 November 2012. Retrieved 21 July 2012.
 70. ^ "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". badanbahasa.kemdikbud.go.id. Archived from the original on 9 March 2016. Retrieved 14 March 2016.
 71. ^ a b Errington, J. Joseph (1998). "Introduction". Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese Indonesia (PDF). Cambridge University Press. Archived (PDF) from the original on 15 March 2016. Retrieved 14 March 2016.
 72. ^ "Etymology of "selamat" in Asalkata.com". Archived from the original on 24 October 2017. Retrieved 13 October 2019.
 73. ^ Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1300 (2nd ed.). London: MacMillan. p. 26. ISBN 978-0-333-57689-2.
 74. ^ Hendrik M. Maier (8 February 2005). "A Hidden Language – Dutch in Indonesia". Institute of European Studies. Archived from the original on 10 October 2009. Retrieved 26 March 2015.
 75. ^ a b Katarina Mellyna (2011). "Kata Serapan dan Kata Non-Serapan dalam Orang Asing dan Sang Pemberontak: Sebuah Kajian Semantis" [The Loanword and Non-Loanword in Orang Asing and Sang Pemberontak: A Semantic Study] (PDF). University of Indonesia. Archived (PDF) from the original on 11 October 2017. Retrieved 13 October 2019.
 76. ^ Sneddon, James (2003). The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. Sydney: USNW Press. pp. 145–149. ISBN 9780868405988.
 77. ^ "Indonesian Literature". Resourceful Indonesian. Archived from the original on 18 June 2018. Retrieved 13 October 2019.
 78. ^ Sumardjo, Jakob. "Recent Writers in Indonesia" (PDF). Archived (PDF) from the original on 11 October 2017. Retrieved 13 October 2019.
 79. ^ Watson, C W (2007). "A new introduction to modern Indonesian literature". Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter. 10 (29): 33–40. doi:10.1080/03062848208729531.
 80. ^ Rahmiasri, Masajeng (20 August 2016). "Must-read Indonesian classic novels". The Jakarta Post. Archived from the original on 28 November 2018. Retrieved 13 October 2019.
 81. ^ Department Pendidikan Nasional (2006). Lentera Indonesia 1. Jakarta: Department Pendidikan Nasional. p. v. ISBN 978-979-685-403-5.
 82. ^ "Conference Report: The Fourth International Conference on Teaching Indonesian to Speakers of Other Languages". www.ialf.edu. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 26 August 2013.
 83. ^ Rainier Alain, Ronda (22 March 2013). "Bahasa in schools? DepEd eyes 2nd foreign language". The Philippine Star. Archived from the original on 13 May 2013. Retrieved 11 June 2013.
 84. ^ "Indonesian Language Classes". Embassy of the Republic of Indonesia, Washington, DC. Archived from the original on 31 October 2018. Retrieved 30 October 2018.
 85. ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on 30 August 2016. Retrieved 16 August 2016.
 86. ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on 21 September 2016. Retrieved 16 August 2016.
 87. ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on 21 September 2016. Retrieved 16 August 2016.

External links

English-Indonesian dictionaries