สัทอักษรสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

สัทอักษรสากล
IPA in IPA.svg
"IPA" ใน IPA ( [aɪ pʰiː eɪ] )
ประเภทสคริปต์
ตัวอักษร
- บางส่วนfeatural
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2431
ภาษาใช้สำหรับการออกเสียงและสัทศาสตร์ถอดความจากภาษาใด ๆ
สคริปต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบผู้ปกครอง
แผนภูมิอย่างเป็นทางการของ IPA แก้ไขในปี 2020

สัทอักษรสากล ( IPA ) เป็นตัวอักษรระบบสัญกรณ์ออกเสียงตามหลักในสคริปต์ละตินมันถูกคิดค้นโดยInternational Phonetic Associationในปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นตัวแทนของเสียงพูดที่เป็นมาตรฐานในรูปแบบลายลักษณ์อักษร[1] IPA จะถูกใช้โดยlexicographers , ภาษาต่างประเทศนักเรียนและครู, นักภาษาศาสตร์ , พยาธิวิทยาพูดภาษา , นักร้อง, นักแสดง, ภาษาประดิษฐ์ผู้สร้างและนักแปล[2] [3]

IPA ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของคุณสมบัติเหล่านี้ในการพูดที่เป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ (และในระดับฉันทลักษณ์ จำกัด ) เสียงในภาษาพูดที่โทรศัพท์ , หน่วยเสียง , น้ำเสียงและการแยกของคำและพยางค์ [1]เพื่อเป็นตัวแทนคุณภาพเพิ่มเติมในการพูดเช่น gnashing ฟันlispingและเสียงทำด้วยปากแหว่งและเพดานโหว่ , ชุดขยายของสัญลักษณ์ที่ขยายสัทอักษรสากลอาจจะใช้[2]

สัญลักษณ์ IPA จะประกอบด้วยองค์ประกอบหนึ่งหรือสองประเภทพื้นฐานตัวอักษรและกำกับตัวอย่างเช่น เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ⟨t⟩ อาจถอดความใน IPA ด้วยตัวอักษรเดียว[t]หรือด้วยตัวอักษรบวกเครื่องหมายกำกับเสียง[t̺ʰ]ขึ้นอยู่กับว่าคนๆ หนึ่งต้องการจะสื่อถึงความชัดเจนเพียงใด[หมายเหตุ 1] Slashes จะใช้ในการส่งสัญญาณถอดความสัทศาสตร์ ; ดังนั้น/t/จึงเป็นนามธรรมมากกว่า[t̺ʰ]หรือ[t]และอาจอ้างถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับบริบทและภาษา

บางครั้งอาจมีการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตัวอักษรหรือเครื่องหมายกำกับเสียงโดย International Phonetic Association จากการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในปี 2548 [4]มีตัวอักษร 107 ตัวเป็นปล้อง อักษรเสริมจำนวนมากไม่มีกำหนด 44 ตัวกำกับเสียง (ไม่นับรวม) และเครื่องหมายคำวิเศษณ์พิเศษสี่ตัวใน IPA ส่วนใหญ่จะแสดงในแผนภูมิ IPAปัจจุบันโพสต์ด้านล่างในบทความนี้และที่เว็บไซต์ของ IPA [5]

ประวัติ

ในปี 1886 ครูสอนภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษกลุ่มหนึ่ง นำโดยนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสPaul Passyได้ก่อตั้งสิ่งที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 1897 เป็นต้นไปในชื่อInternational Phonetic Association (ในภาษาฝรั่งเศสl'Association phonétique internationale ). [6]ตัวอักษรดั้งเดิมของพวกเขามีพื้นฐานมาจากการสะกดคำสำหรับภาษาอังกฤษที่รู้จักกันในชื่ออักษรโรมิก แต่เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับภาษาอื่น ๆ ค่าของสัญลักษณ์จึงได้รับอนุญาตให้แตกต่างกันไปในแต่ละภาษา[7]ตัวอย่างเช่น เสียง[ ʃ ] ( shในshoe) เดิมแสดงด้วยตัวอักษร ⟨c⟩ ในภาษาอังกฤษ แต่มี digraph ⟨ ch ⟩ ในภาษาฝรั่งเศส[6]ในปี พ.ศ. 2431 ได้มีการแก้ไขอักษรเพื่อให้มีความเหมือนกันในภาษาต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ไขในอนาคตทั้งหมด[6] [8]ความคิดในการทำ IPA ได้รับการแนะนำครั้งแรกโดยOtto Jespersenในจดหมายถึง Paul Passy ได้รับการพัฒนาโดยAlexander John Ellis , Henry Sweet , Daniel Jonesและ Passy [9]

นับตั้งแต่ก่อตั้ง IPA ได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ภายหลังการแก้ไขและขยายจากทศวรรษ 1890 ถึง 1940 IPA ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขั้นต้นจนถึงการประชุม Kiel Conventionในปี 1989 การแก้ไขเล็กน้อยเกิดขึ้นในปี 1993 โดยมีการเพิ่มตัวอักษรสี่ตัวสำหรับสระกลางเสียงกลาง[2]และการนำตัวอักษรที่ไม่มีเสียงออก implosives [10]ตัวอักษรที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดพฤษภาคม 2005 ด้วยนอกเหนือจากตัวอักษรสำหรับที่พนัง labiodental [11]นอกเหนือจากการเพิ่มและการลบสัญลักษณ์ การเปลี่ยนแปลง IPA ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการเปลี่ยนชื่อสัญลักษณ์และหมวดหมู่และในการปรับเปลี่ยนแบบอักษร[2]

ส่วนขยายของสัทอักษรสากลสำหรับพยาธิวิทยาการพูด (extIPA) ถูกสร้างขึ้นในปี 1990 และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยInternational Clinical Phonetics and Linguistics Associationในปี 1994 [12]

คำอธิบาย

หลักการทั่วไปของ IPA คือการจัดเตรียมตัวอักษรหนึ่งตัวสำหรับแต่ละเสียงที่โดดเด่น ( ส่วนคำพูด ) [13]นี่หมายความว่า:

 • ปกติจะไม่ใช้ตัวอักษรผสมกันเพื่อแทนเสียงเดี่ยว แบบที่ภาษาอังกฤษใช้ ⟨sh⟩, ⟨th⟩ และ ⟨ng⟩ หรืออักษรตัวเดียวแทนเสียงหลายเสียง วิธีที่ ⟨x⟩ แทน/ks/หรือ/ɡz /ในภาษาอังกฤษ
 • ไม่มีตัวอักษรที่มีค่าเสียงขึ้นอยู่กับบริบท วิธีที่⟨c⟩และ⟨g⟩ในภาษายุโรปหลายๆ ภาษามีการออกเสียง "แข็ง" หรือ "อ่อน"
 • โดยทั่วไปแล้ว IPA จะไม่มีตัวอักษรแยกกันสำหรับเสียงสองเสียง หากไม่มีภาษาใดที่รู้จักทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเสียงเหล่านั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า "การคัดเลือก" [2] [หมายเหตุ 2]อย่างไรก็ตาม หากสามารถดึงตัวอักษรที่แตกต่างกันตามสัทศาสตร์จำนวนมากโดยใช้เครื่องหมายกำกับเสียง ก็สามารถใช้แทนได้ [หมายเหตุ 3]

ตัวอักษรถูกออกแบบมาสำหรับการถอดเสียง (โทรศัพท์) ไม่ใช่หน่วยเสียงแม้ว่าจะใช้สำหรับการถอดเสียงด้วยสัทศาสตร์เช่นกัน ตัวอักษรไม่กี่ที่ไม่ได้บ่งบอกถึงเสียงที่เฉพาะเจาะจงได้รับการเกษียณ (⟨ ⟩เมื่อใช้สำหรับ "สาร" เสียงของสวีเดนและนอร์เวย์และ⟨ ƞ ⟩เคยใช้สำหรับmoraicจมูกของญี่ปุ่น) แม้คนหนึ่งยังคง: ⟨ ɧ ⟩ ใช้สำหรับเสียง sjของภาษาสวีเดน เมื่อใช้ IPA สำหรับการถอดความแบบสัทศาสตร์ การโต้ตอบจดหมาย-เสียงอาจค่อนข้างหลวม ยกตัวอย่างเช่น⟨ ⟩และ⟨ ɟ ⟩ใช้ใน IPA คู่มือสำหรับ/ tʃ /และ/ dʒ /

ท่ามกลางสัญลักษณ์ของ IPA 107 ตัวอักษรแทนพยัญชนะและสระ 31 กำกับจะใช้ในการปรับเปลี่ยนเหล่านี้และ 17 สัญญาณบ่งชี้เพิ่มเติมเหนือหน่วยเสียงคุณภาพเช่นความยาว , โทน , ความเครียดและน้ำเสียง [หมายเหตุ 4] สิ่งเหล่านี้ถูกจัดเป็นแผนภูมิ แผนภูมิที่แสดงที่นี่เป็นแผนภูมิอย่างเป็นทางการตามที่โพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ของ IPA

แบบฟอร์มจดหมาย

ตัวอักษรที่เลือกสำหรับ IPA มีความหมายเพื่อให้กลมกลืนกับอักษรละติน [หมายเหตุ 5]ด้วยเหตุนี้ ตัวอักษรส่วนใหญ่จึงเป็นภาษาละตินหรือกรีกหรือมีการดัดแปลง ตัวอักษรบางคนมีค่า: ยกตัวอย่างเช่นตัวอักษรที่แสดงถึงสายเสียงหยุด , ⟨ ʔ ⟩ แต่เดิมมีรูปแบบของ dotless เครื่องหมายคำถามและบุคลากรจากเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอักษรสองสามตัว เช่น เสียงเสียดแทรกของคอหอยที่เปล่งออกมาʕ ⟩ ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบการเขียนอื่นๆ (ในกรณีนี้อักษรอารบิก ‎⟩, ʿaynผ่านเครื่องหมายอะพอสทรอฟีกลับด้าน) [10]

แบบฟอร์มจดหมายบางฉบับมาจากจดหมายที่มีอยู่:

 1. หางขวาแกว่งในขณะที่⟨ ʈɖɳɽʂʐɻɭ ⟩เครื่องหมายretroflexประกบ มันมาจากเบ็ดของr .
 2. ตะขอด้านบนในขณะที่⟨ ɠɗɓ ⟩เครื่องหมายระเบิด
 3. พยัญชนะในจมูกหลายตัวอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบ ⟨ n ⟩: ⟨ n ɲ ɳ ŋɲ ⟩ และ ⟨ ŋ ⟩ มาจากอักษรควบของgnและngและ ⟨ ɱ ⟩ เป็นการเลียนแบบเฉพาะกิจของ ⟨ ŋ
 4. ตัวอักษรหมุน 180 องศา เช่น ⟨ ɐ ɔ ə ɟ ɓ ɥ ɾ ɯ ɹ ʇ ʊ ʌ ʍ ʎ ⟩ (จาก ⟨ acef ɡ h ᴊ mrt Ω vwy ⟩) [14]เมื่อตัวอักษรต้นฉบับตัวใดตัวหนึ่ง (เช่น ⟨ ɐ ə ɹ ʇ ʍ ⟩) หรืออันที่หัน (เช่น ⟨ ɔ ɟ ɓ ɥ ɾ ɯ ʌ ʎ ⟩) ชวนให้นึกถึงเสียงเป้าหมาย สิ่งนี้ทำได้ง่ายในยุคของการเรียงพิมพ์แบบเครื่องกลและมีข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องการการหล่อแบบพิเศษสำหรับสัญลักษณ์ IPA มากเนื่องจากแบบเดียวกันนี้มักใช้สำหรับ b และ q, d และ p, n และ u, 6 และ 9 เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 5. ตัวอักษรขนาดเล็กทุน⟨ ɢʜʟɴʀʁ ⟩มีลำคอกว่าตัวอักษรฐานของพวกเขา ʙ ⟩ เป็นข้อยกเว้น

การพิมพ์และสัญลักษณ์

สัทอักษรสากลใช้อักษรละติน โดยใช้รูปแบบที่ไม่ใช่ภาษาละตินน้อยที่สุด[6]สมาคมได้สร้าง IPA เพื่อให้ค่าเสียงของพยัญชนะส่วนใหญ่ที่นำมาจากอักษรละตินจะสอดคล้องกับ "การใช้สากล" (โดยประมาณคือภาษาละตินคลาสสิก) [6]ดังนั้น ตัวอักษร ⟨ b ⟩, ⟨ d ⟩, ⟨ f ⟩, ( hard ) ⟨ ɡ ⟩, (non-silent) ⟨ h ⟩, (unspirated) ⟨ k ⟩, ⟨ l ⟩, ⟨ m ⟩, ⟨ n ⟩, (ไม่สำลัก) ⟨ p ⟩, (ไม่มีเสียง) ⟨ s⟩, (unspirated) ⟨ t ⟩, ⟨ v ⟩, ⟨ w ⟩ และ ⟨ z ⟩ มีค่าที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และตัวอักษรสระจากอักษรละติน (⟨ a ⟩, ⟨ e ⟩, ⟨ i ⟩, ⟨ o ⟩, ⟨ u ⟩) สอดคล้องกับค่าเสียง (ยาว) ของภาษาละติน: [i]เป็นเหมือนเสียงสระในมัคฉัน ne , [u]เหมือนกับในr u leเป็นต้น ตัวอักษรอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาษาอังกฤษ แต่ใช้กับค่าเหล่านี้ในภาษายุโรปอื่นๆ เช่น ⟨ j ⟩, ⟨ r ⟩ และ ⟨ ⟩.

สินค้าคงคลังนี้ขยายออกไปโดยใช้รูปแบบตัวพิมพ์เล็กและตัวสะกด เครื่องหมายกำกับเสียงและการหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์หลายตัวที่ได้รับหรือนำมาจากอักษรกรีก แม้ว่าค่าเสียงอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ⟨ ʋ ⟩ เป็นสระในภาษากรีก แต่เป็นพยัญชนะที่เกี่ยวข้องทางอ้อมเพียงตัวเดียวใน IPA สำหรับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่รูปร่างสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยได้ถูกคิดค้นขึ้นสำหรับ IPA ได้แก่ ⟨ ɑ ⟩, ⟨ ⟩, ⟨ ɣ ⟩, ⟨ ɛ ⟩, ⟨ ɸ ⟩, ⟨ ⟩ และ ⟨ ʋ ⟩ ซึ่งเข้ารหัสในUnicodeแยกจากตัวอักษรกรีกหลัก แม้ว่าหนึ่งในนั้น – ⟨ θ ⟩ – ไม่ใช่ ในขณะที่ทั้งสองภาษาละติน ⟨ ⟩, ⟨ ⟩ และกรีก ⟨ β ⟩, ⟨ χ ⟩ ถูกใช้ทั่วไป[15]

ค่าเสียงของตัวอักษรละตินที่ดัดแปลงมักจะมาจากค่าเสียงของตัวอักษรดั้งเดิม[16]ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรที่มีตะขอหันไปทางขวาด้านล่างแทนพยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์ ; และตัวอักษรขนาดเล็กมักจะแทนพยัญชนะลิ้นไก่นอกเหนือจากความจริงที่ว่าการดัดแปลงรูปร่างของตัวอักษรบางประเภทโดยทั่วไปจะสอดคล้องกับการดัดแปลงบางประเภทไปยังเสียงที่แสดง ไม่มีทางที่จะสรุปเสียงที่แสดงโดยสัญลักษณ์จากรูปร่างของมัน (เช่นในVisible Speech ) หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นระบบระหว่างสัญญาณและเสียงที่เป็นตัวแทน (เช่นในฮันกึล )

นอกจากตัวอักษรเองแล้ว ยังมีสัญลักษณ์รองมากมายที่ช่วยในการถอดความ ออกเสียงเครื่องหมายสามารถใช้ร่วมกับตัวอักษร IPA การอัดเสียงการปรับเปลี่ยนการออกเสียงค่าหรือarticulations รอง นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์พิเศษสำหรับคุณลักษณะที่เหนือกว่าเช่นความเครียดและน้ำเสียงที่มักใช้

วงเล็บและตัวคั่นการถอดความ

มีวงเล็บสองประเภทหลักที่ใช้ในการกำหนด (คั่น) การถอดความ IPA:

เครื่องหมาย ใช้
[ ... ] วงเล็บเหลี่ยมใช้กับการออกเสียงไม่ว่าจะกว้างหรือแคบ[17]นั่นคือ สำหรับการออกเสียงที่แท้จริง อาจรวมถึงรายละเอียดของการออกเสียงที่อาจไม่ได้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างของคำในภาษาที่กำลังถอดเสียง ซึ่งผู้เขียนยังคงต้องการจัดทำเป็นเอกสาร . สัทอักษรดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของ IPA
/ ... / เครื่องหมายทับ[หมายเหตุ 6]ใช้สำหรับสัญกรณ์สัทศาสตร์นามธรรม[17]ซึ่งบันทึกเฉพาะคุณลักษณะที่โดดเด่นในภาษาโดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เสียง 'p' ของพินและสปิภาษาอังกฤษออกเสียงต่างกัน (และความแตกต่างนี้จะมีความหมายในบางภาษา) ความแตกต่างนั้นไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ ดังนั้นphonemicallyคำว่ามักจะมีการวิเคราะห์/ pɪn /และ/ spɪn /มีหน่วยเสียงเดียวกัน/ p / เพื่อจับความแตกต่างระหว่างพวกเขา ( allophonesของ/p/ ) พวกเขาสามารถถอดเสียงเป็น[pʰɪn]และ[spɪn] . สัญกรณ์สัทศาสตร์มักใช้สัญลักษณ์ IPA ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการออกเสียงเริ่มต้นของฟอนิม แต่เพื่อความชัดเจนหรือเหตุผลอื่นๆ สามารถใช้สัญลักษณ์สำหรับบางสิ่งที่แตกต่างจากค่าที่กำหนดไว้ เช่น/c, ɟ/สำหรับ affricates ดังที่พบในคู่มือหรือ/ R / (ซึ่งเป็นไปตาม IPA เป็นไหลริน) สำหรับภาษาอังกฤษR

อนุสัญญาอื่น ๆ มักไม่ค่อยเห็น:

เครื่องหมาย ใช้
{ ... } วงเล็บปีกกา ("วงเล็บปีกกา") ใช้สำหรับสัญกรณ์ฉันทลักษณ์ [18]ดู ตัวอย่างส่วนขยายของสัทอักษรสากลสำหรับตัวอย่างในระบบนี้
( ... ) วงเล็บใช้สำหรับคำพูดที่แยกไม่ออก[17]หรือคำพูดที่ไม่สามารถระบุได้ พวกเขาก็จะเห็นประกบเงียบ (ถ่ายทอด) [19]ที่คาดว่าการถอดรหัสการออกเสียงที่ได้มาจากริมฝีปากอ่านและมีระยะเวลาการบ่งบอกถึงการหยุดเงียบเช่น( ... )หรือ(2 วินาที) การใช้งานแบบหลังทำขึ้นอย่างเป็นทางการในextIPAโดยมีกลุ่มที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในวงกลม (20)
⸨ ... ⸩ วงเล็บคู่ระบุเสียงที่ถูกบดบัง[18]เช่นเดียวกับใน⸨2σ⸩สองพยางค์ที่ได้ยินถูกบดบังด้วยเสียงอื่น extIPA ระบุวงเล็บคู่สำหรับเสียงรบกวนจากภายนอกแทน (เป็นการเคาะที่ประตู) แต่คู่มือ IPA จะระบุการใช้ IPA และ extIPA ว่าเทียบเท่ากัน [21]

ทั้งสามดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดให้โดย IPA คู่มือ ต่อไปนี้ไม่ใช่ แต่อาจเห็นได้ในการถอดความ IPA หรือในวัสดุที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะวงเล็บมุม):

เครื่องหมาย ใช้
⟦ ... ⟧ วงเล็บเหลี่ยมคู่ใช้สำหรับการถอดความที่แม่นยำเป็นพิเศษ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบแคบ) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลง IPA ที่เพิ่มสัญลักษณ์เป็นสองเท่าเพื่อระบุระดับที่มากขึ้น วงเล็บคู่อาจบ่งบอกว่าตัวอักษรมีค่า IPA ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น⟦a⟧เป็นสระหน้าเปิด แทนที่จะเป็นค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อย (เช่น กลางเปิด) ที่ " [a] " อาจใช้เพื่อถอดเสียงในภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนั้น สระสองสระที่ถอดความเพื่อให้อ่านง่ายเป็น ⟨ [e] ⟩ และ ⟨ [ɛ] ⟩ อาจอธิบายได้ว่าจริงๆ แล้วเป็น⟦e̝⟧และ⟦e⟧ ; ⟨ [ð] ⟩ อาจจะแม่นยำกว่า ⟦ð̠̞ˠ⟧ . [22]วงเล็บคู่อาจใช้สำหรับโทเค็นหรือผู้พูดที่เฉพาะเจาะจง เช่น การออกเสียงของเด็ก ซึ่งต่างจากการออกเสียงการออกเสียงของผู้ใหญ่ที่เป็นเป้าหมาย [23]
⫽ ... ⫽
| ... |
‖ ... ‖
{ ... }
ใช้สแลชคู่สำหรับการถอดความแบบสัณฐานวิทยา สิ่งนี้ยังสอดคล้องกับข้อตกลง IPA ที่เพิ่มสัญลักษณ์เป็นสองเท่าเพื่อระบุระดับที่มากขึ้น (ในกรณีนี้ เป็นนามธรรมมากกว่าการถอดเสียงด้วยสัทศาสตร์) สัญลักษณ์อื่น ๆ บางครั้งสำหรับการถอดความ morphophonemic มีท่อและท่อคู่ (ในขณะที่Americanist สัญกรณ์สัทอักษร ) และวงเล็บ (จากการตั้งทฤษฎีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปิดล้อมชุดของหน่วยเสียงเช่น{td}หรือ{t | d} ) แต่สิ่งเหล่านี้ ขัดแย้งกับข้อบ่งชี้ของ IPA เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ [24]
 ... 
⟪ ... ⟫
วงเล็บเหลี่ยม[หมายเหตุ 7]ใช้เพื่อทำเครื่องหมายทั้งการสะกดการันต์ในสคริปต์ละตินและการทับศัพท์จากสคริปต์อื่น สัญกรณ์นี้ใช้เพื่อระบุกราฟแต่ละอันของสคริปต์ใดๆ[25] [26]ภายใน IPA จะใช้เพื่อระบุว่าตัวอักษรยืนสำหรับตัวเองและไม่ใช่สำหรับค่าเสียงที่พวกเขาดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น⟨ เปล ⟩จะใช้สำหรับการสะกดการันต์ของคำภาษาอังกฤษเปลเมื่อเทียบกับของมันออกเสียง/ kɒt / ตัวเอียงเป็นเรื่องปกติเมื่อคำต่างๆ เขียนเหมือนตัวมันเอง (เช่น " cot"ในประโยคก่อนหน้านี้) มากกว่าที่จะแสดงเฉพาะการันต์ของพวกเขา. มาร์กอัปเอียงไม่ได้เป็นที่เห็นได้ชัดให้กับผู้อ่านสายตาบกพร่องที่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอ่านหน้าจอเทคโนโลยี. บางครั้งมันอาจจะเป็นประโยชน์ในการแยกแยะความแตกต่างการันต์ต้นฉบับจากทับศัพท์ด้วยวงเล็บมุมคู่

ตัวอย่างเช่น,

ในสำเนียงภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ฟอนิม/l/ซึ่งปกติสะกดว่า ⟨l⟩ หรือ ⟨ll⟩ จะออกเสียงเป็น 2 อัลโลโฟนที่แตกต่างกัน: ใส[l]เกิดขึ้นก่อนสระและพยัญชนะ/j/ในขณะที่ความมืด[ ɫ] / [lˠ] อยู่หน้าพยัญชนะ ยกเว้น/j/และต่อท้ายคำ [27]

รูปแบบตัวสะกด

ตัวอักษร IPA มีรูปแบบตัวสะกดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในต้นฉบับและเมื่อจดบันทึกภาคสนาม แต่หนังสือคู่มือปี 1999 ของสมาคมสัทศาสตร์สากลแนะนำให้ใช้เนื่องจาก IPA แบบตัวสะกดนั้น "ยากกว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะถอดรหัส" (28)

ตัวอักษร g

สายพันธุ์ ได้แก่ การพิมพ์สองชั้นและชั้นเดียวกรัม

ในช่วงแรกของตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ของg , opentail ⟨ ɡ ⟩ ( Opentail g.svg) และ looptail g ( Looptail g.svg) แสดงถึงค่าต่างๆ กัน แต่ตอนนี้ถือว่าเทียบเท่ากัน Opentail ⟨ ɡ ⟩ เป็นตัวแทนของเสียง velar plosiveเสมอ ในขณะที่Looptail g.svg⟨ ⟩ แตกต่างจาก ⟨ ɡ ⟩ และเป็นตัวแทนของเสียงเสียดสีvelarตั้งแต่ปี 1895 ถึง 1900 [29] [30]ต่อจากนั้น ⟨ ǥ ⟩ เป็นตัวแทนของเสียงเสียดแทรก จนถึงปี 1931 เมื่อ มันถูกแทนที่ด้วย ⟨ ɣอีกครั้ง[31]

ในปี พ.ศ. 2491 สภาสมาคมได้รับรอง ⟨ ɡ ⟩ และLooptail g.svg⟨ ⟩ ว่าเป็นการพิมพ์ที่เทียบเท่ากัน[32]และการตัดสินใจนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2536 [33]ในขณะที่หลักการของสมาคมสัทอักษรสากลพ.ศ. 2492 แนะนำให้ใช้Looptail g.svg⟨ ⟩ สำหรับ velar plosive และ ⟨ ɡ ⟩ สำหรับภาษาขั้นสูงสำหรับภาษาที่ต้องการแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสอง เช่น รัสเซีย[34]แนวปฏิบัตินี้ไม่เคยติด [35]คู่มือปี 2542 ของสมาคมสัทศาสตร์สากลผู้สืบทอดหลักการละทิ้งคำแนะนำและยอมรับว่ารูปทรงทั้งสองเป็นรูปแบบที่ยอมรับได้(36)

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ IPA

ผู้เขียนหนังสือเรียนหรือสิ่งพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันมักจะสร้างแผนภูมิ IPA เวอร์ชันปรับปรุงเพื่อแสดงความชอบหรือความต้องการของตนเอง รูปภาพแสดงหนึ่งเวอร์ชันดังกล่าว พยัญชนะพัลโมนิกทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังแผนภูมิพยัญชนะ เฉพาะสัญลักษณ์สีดำเท่านั้นที่อยู่บนแผนภูมิ IPA อย่างเป็นทางการ สัญลักษณ์เพิ่มเติมเป็นสีเทา ฟึดฟัดสีเทาเป็นส่วนหนึ่งของextIPAและตัวอักษรสีเทา retroflex ที่กล่าวถึงหรือนัยในคู่มือ คลิกสีเทาคือจดหมาย IPA ที่เลิกใช้แล้วซึ่งยังคงใช้งานอยู่

International Phonetic Alphabet ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยสมาคม หลังจากการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง สมาคมจะนำเสนอการนำเสนอตัวอักษรแบบง่ายที่ได้รับการอัปเดตในรูปแบบของแผนภูมิ (ดูประวัติของ IPA ) ไม่ใช่ทุกแง่มุมของตัวอักษรที่สามารถใส่ลงในแผนภูมิขนาดที่เผยแพร่โดย IPA alveolo เพดานปากและepiglottalพยัญชนะเช่นไม่รวมอยู่ในแผนภูมิพยัญชนะสำหรับเหตุผลของพื้นที่มากกว่าทฤษฎี (สองคอลัมน์เพิ่มเติมจะต้องหนึ่งระหว่าง retroflex และคอลัมน์เพดานปากและอื่น ๆ ระหว่างคอหอยและคอลัมน์สายเสียง ) และพนังด้านข้างจะต้องมีแถวเพิ่มเติมสำหรับพยัญชนะตัวเดียว ดังนั้นจึงแสดงรายการอยู่ใต้บล็อก catchall ของ "สัญลักษณ์อื่นๆ" [37]อักษรวรรณยุกต์จำนวนมากอย่างไม่มีกำหนดจะทำให้การบัญชีเต็มรูปแบบไม่สามารถทำได้แม้ในหน้าใหญ่ และมีตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นที่แสดงให้เห็น และแม้แต่การกำกับเสียงก็ยังไม่สมบูรณ์ ตัวอักษรโทนสีกลับไม่ได้แสดงให้เห็นเลย

ขั้นตอนในการแก้ไขตัวอักษรหรือแผนภูมิเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงในที่วารสารของ IPA (ดูตัวอย่างเช่น สิงหาคม 2008 บนสระเสียงกลางเปิดและเดือนสิงหาคม 2011 เกี่ยวกับเสียงกลาง) [38]ปฏิกิริยาต่อข้อเสนออาจถูกตีพิมพ์ในฉบับเดียวกันหรือฉบับต่อมาของวารสาร (เช่นในเดือนสิงหาคม 2009 บน Open Central สระ). [39]จากนั้น ข้อเสนออย่างเป็นทางการจะถูกส่งไปยังสภา IPA [40]ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกภาพ[41]เพื่อการอภิปรายเพิ่มเติมและการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ[42] [43]

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ตัวอักษรจำนวนมาก รวมทั้งผู้นำของสมาคมเอง ต่างเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานนี้ [44]วารสารของ IPAพบว่ามันเป็นที่ยอมรับในการผสม IPA และextIPAสัญลักษณ์ในแผนภูมิพยัญชนะในบทความของพวกเขา (ตัวอย่างเช่น การรวมตัวอักษรextIPA 𝼆แทนที่จะเป็น ⟨ ʎ̝̊ ⟩ ในภาพประกอบของ IPA) [45]

การใช้งาน

จากสัญลักษณ์ IPA มากกว่า 160 ตัว จะใช้ค่อนข้างน้อยเพื่อถอดเสียงคำพูดในภาษาใดภาษาหนึ่งโดยมีระดับความแม่นยำต่างกัน ถอดความการออกเสียงที่ถูกต้องในการที่เสียงมีการระบุไว้ในรายละเอียดเป็นที่รู้จักกันถอดความแคบการถอดความที่หยาบกว่าซึ่งมีรายละเอียดน้อยกว่านั้นเรียกว่าการถอดความแบบกว้างทั้งสองเป็นคำที่สัมพันธ์กัน และโดยทั่วไปทั้งสองคำจะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม[1]การถอดเสียงแบบกว้างๆ อาจจำกัดตัวเองให้ได้ยินรายละเอียดได้ง่าย หรือเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเท่านั้น และอาจแตกต่างเพียงเล็กน้อยหากทั้งหมดมาจากการถอดเสียงแบบสัทศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้อ้างในทางทฤษฎีว่าความแตกต่างทั้งหมดที่ถอดเสียงเป็น จำเป็นต้องมีความหมายในภาษา

การถอดเสียงของคำสากลในสองภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเช่น คำภาษาอังกฤษlittleอาจถูกถอดความอย่างกว้างๆ ว่า[ˈlɪtəl] , ประมาณการอธิบายการออกเสียงจำนวนมาก การถอดความที่แคบกว่าอาจเน้นที่รายละเอียดส่วนบุคคลหรือวิภาษวิธี: [ˈɫɪɾɫ] in General American , [ˈlɪʔo] in Cockney , or [ˈɫɪːɫ] in Southern US English

การถอดเสียงแบบสัทศาสตร์ซึ่งแสดงแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันของเสียงพูด มักจะอยู่ในเครื่องหมายทับ (/ /) และมักจะใช้ตัวอักษรที่ง่ายกว่าและมีเครื่องหมายกำกับเสียงเพียงเล็กน้อย การเลือกตัวอักษร IPA อาจสะท้อนถึงการอ้างสิทธิ์ทางทฤษฎีว่าลำโพงมีแนวคิดเกี่ยวกับเสียงเป็นหน่วยเสียงอย่างไร หรืออาจเป็นเพียงความสะดวกสำหรับการเรียงพิมพ์ การประมาณสัทศาสตร์ระหว่างเครื่องหมายทับไม่มีค่าเสียงที่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่นในภาษาอังกฤษทั้งเสียงสระของเลือกหรือเสียงสระของยอดเขาอาจจะถ่ายเมื่อ/ ผม /เพื่อให้เลือก , จุดสูงสุดจะได้รับการถ่ายทอดเป็น/ pik, PIK /หรือ/ pɪk, pik / ; และไม่เหมือนกันกับสระของภาษาฝรั่งเศสปิเก้ซึ่งยังจะถ่ายทอด/ pik / ในทางตรงกันข้ามการถอดรหัสการออกเสียงแคบ ๆ ของรถรับส่ง , ยอด , งอนอาจจะ: [pʰɪk] , [PIK] , [PIK]

นักภาษาศาสตร์

IPA เป็นที่นิยมสำหรับการถอดความโดยนักภาษาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันบางคนใช้ IPA ผสมกับสัทอักษรอเมริกันหรือใช้สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานด้วยเหตุผลหลายประการ [46]ผู้เขียนที่ใช้การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานควรใส่แผนภูมิหรือคำอธิบายอื่นๆ เกี่ยวกับตัวเลือกของพวกเขา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไป เนื่องจากนักภาษาศาสตร์เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์ IPA และข้อตกลงร่วมกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่างกัน

พจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมอังกฤษหลายเล่ม รวมทั้งพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดและพจนานุกรมของผู้เรียนบางชุดเช่นพจนานุกรมของผู้เรียนขั้นสูงของอ็อกซ์ฟอร์ดและพจนานุกรมของผู้เรียนขั้นสูงของเคมบริดจ์ปัจจุบันใช้อักษรสัทศาสตร์สากลเพื่อแสดงการออกเสียงของคำต่างๆ[47]อย่างไรก็ตาม เล่มอเมริกันส่วนใหญ่ (และอังกฤษบางเล่ม) ใช้ระบบการสะกดคำแบบต่างๆ ที่หลากหลายตั้งใจเพื่อให้ผู้อ่านภาษาอังกฤษสะดวกขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบการสะกดคำในพจนานุกรมอเมริกันจำนวนมาก (เช่นMerriam-Webster ) ใช้ ⟨y⟩ สำหรับ IPA [j]และ ⟨sh⟩ สำหรับ IPA [ʃ]สะท้อนให้เห็นถึงการแทนเสียงเหล่านั้นในการเขียนภาษาอังกฤษ[48]ใช้เฉพาะตัวอักษรของอักษรโรมันภาษาอังกฤษและรูปแบบของพวกมัน (ใน IPA [y]แทนเสียงภาษาฝรั่งเศส ⟨u⟩ (เช่นในtu ) และ[sh]แทนเสียงคู่ในgra ssh opper )

ภาษาอื่นๆ

IPA นั้นไม่เป็นสากลในหมู่พจนานุกรมในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาเดียวของภาษาที่มีสัทศาสตร์อักขรวิธีมักไม่รบกวนการระบุการออกเสียงของคำส่วนใหญ่ และมักจะใช้ระบบการสะกดคำสำหรับคำที่มีการออกเสียงที่ไม่คาดคิด พจนานุกรมที่ผลิตในอิสราเอลมักใช้ IPA และบางครั้งใช้อักษรฮีบรูในการถอดความคำต่างประเทศ[49]พจนานุกรมสองภาษาที่แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษารัสเซียมักใช้ IPA แต่พจนานุกรมภาษารัสเซียแบบโมโนลิ่งบางครั้งใช้การออกเสียงการสะกดคำต่างประเทศเป็นครั้งคราว[50]IPA นั้นพบได้ทั่วไปในพจนานุกรมสองภาษา แต่ก็มีข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น พจนานุกรมเช็กสองภาษาในตลาดมวลชน มีแนวโน้มที่จะใช้ IPA สำหรับเสียงที่ไม่พบในภาษาเช็กเท่านั้น [51]

อักขรวิธีมาตรฐานและรูปแบบกรณีต่างๆ

ตัวอักษร IPA ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวอักษรภาษาต่างๆสะดุดตาผ่านทางแอฟริกาตัวอักษรในภาษา sub-Saharan มากมายเช่นเฮาซา , Fula , Akan , Gbe ภาษา , ภาษา Manding , Lingalaฯลฯ ซึ่งได้สร้างความจำเป็นสำหรับสายพันธุ์เมืองหลวง ตัวอย่างเช่นKabiyèทางตอนเหนือของโตโกมีƉ ɖ , Ŋ ŋ , Ɣ ɣ , Ɔ ɔ , Ɛ ɛ , Ʋ ʋ สิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนโดยUnicodeแต่ปรากฏในช่วงละตินอื่นที่ไม่ใช่ส่วนขยาย IPA

อย่างไรก็ตาม ใน IPA เองนั้น ใช้เฉพาะอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น 1949 ฉบับคู่มือ IPA ชี้ให้เห็นว่าเครื่องหมายดอกจัน * ⟨⟩อาจนำหน้าเพื่อแสดงว่าคำเป็นชื่อที่เหมาะสม[52]แต่การประชุมนี้ไม่รวมอยู่ในปี 1999 คู่มือ

ร้องเพลงคลาสสิค

IPA มีการใช้อย่างแพร่หลายในหมู่นักร้องคลาสสิกในระหว่างการเตรียมการ เนื่องจากพวกเขามักจะต้องร้องเพลงในภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย พวกเขายังสอนโดยโค้ชแกนนำเพื่อให้เกิดพจน์ที่สมบูรณ์แบบและปรับปรุงคุณภาพเสียงและการปรับจูน[53]โอเปร่าโอเปร่ามีการคัดลอก authoritatively ใน IPA เช่นนิโก้ Castel 's เล่ม[54]และหนังสือทิโมธีแก้มร้องเพลงในสาธารณรัฐเช็ก [55]ความสามารถของนักร้องโอเปร่าในการอ่าน IPA ถูกใช้โดยไซต์Visual Thesaurusซึ่งใช้นักร้องโอเปร่าหลายคน "เพื่อบันทึกคำและวลี 150,000 คำในฐานข้อมูลคำศัพท์ของ VT ... สำหรับความแข็งแกร่งของเสียงร้อง ความใส่ใจในรายละเอียดของการออกเสียง และที่สำคัญที่สุดคือความรู้เกี่ยวกับ IPA" [56]

หมายเลข IPA

อักขระแต่ละตัว ตัวอักษรหรือตัวกำกับเสียง ถูกกำหนดเป็นตัวเลข เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างอักขระที่คล้ายกัน (เช่นɵและθ , ɤและɣหรือʃและʄ ) ในสถานการณ์เช่นการพิมพ์ต้นฉบับ หมวดหมู่ของเสียงกำหนดช่วงตัวเลขที่แตกต่างกัน [57]

จดหมาย

สมาคมสัทศาสตร์สากลจัดจดหมายของ IPA ออกเป็นสามประเภท: พยัญชนะพัลโมนิกพยัญชนะที่ไม่ใช่พัลโมนิก และสระ [58] [59]

ตัวอักษรพยัญชนะ Pulmonic จัดเรียงเดี่ยวหรือเป็นคู่ของเสียงที่ไม่มีเสียง ( tenuis ) และเสียงที่เปล่งออกมา โดยสิ่งเหล่านี้จะจัดกลุ่มเป็นคอลัมน์จากเสียงด้านหน้า (ริมฝีปาก) ทางด้านซ้ายไปด้านหลัง (สายเสียง) ทางด้านขวา ในสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ IPA จะมีการละเว้นสองคอลัมน์เพื่อประหยัดพื้นที่ โดยมีตัวอักษรอยู่ใน 'สัญลักษณ์อื่นๆ' [60]และด้วยพยัญชนะที่เหลือเรียงเป็นแถวจากปิดเต็ม (อุด: หยุดและจมูก) ถึงปิดสั้น ๆ (สั่น: ไหลรินและก๊อก) ถึงปิดบางส่วน (เสียงเสียดสี) และการปิดน้อยที่สุด (ประมาณ) อีกครั้งโดยเหลือแถวหนึ่งเป็น ประหยัดพื้นที่ ในตารางด้านล่าง มีการจัดเรียงที่แตกต่างกันเล็กน้อย: พยัญชนะพัลโมนิกทั้งหมดจะรวมอยู่ในตารางพยัญชนะพัลโมนิก และสีสดใสและด้านข้างจะถูกแยกออกเพื่อให้แถวต่างๆ สะท้อนถึงเส้นทางการผ่อนผันทั่วไปของการหยุด → เสียงเสียดแทรก → การประมาณเช่นกัน เนื่องจากความจริงที่ว่าตัวอักษรหลายตัวดึงหน้าที่สองครั้งเป็นเสียงเสียดแทรกและใกล้เคียงแอฟริเคตสามารถสร้างขึ้นได้โดยการหยุดการเชื่อมและการเสียดสีจากเซลล์ที่อยู่ติดกัน เซลล์แรเงาแสดงถึงข้อต่อที่ถือว่าเป็นไปไม่ได้

ตัวอักษรสระยังถูกจัดกลุ่มเป็นคู่—ของเสียงสระที่ไม่กลมและกลม—โดยคู่เหล่านี้ยังจัดเรียงจากด้านหน้าด้านซ้ายไปด้านหลังทางด้านขวา และจากการปิดสูงสุดที่ด้านบนจนถึงการปิดน้อยที่สุดที่ด้านล่าง ไม่มีตัวอักษรสระใดถูกละเว้นจากแผนภูมิ แม้ว่าในอดีตจะมีสระกลางเสียงกลางบางตัวอยู่ใน 'สัญลักษณ์อื่นๆ'

พยัญชนะ

พยัญชนะพัลโมนิก

pulmonicพยัญชนะเป็นพยัญชนะที่ทำโดยการบังช่องสายเสียง (ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง) หรือช่องปาก (ปาก) และทั้งสองพร้อมกันหรือภายหลังการปล่อยอากาศออกจากปอด พยัญชนะ Pulmonic ประกอบขึ้นเป็นพยัญชนะส่วนใหญ่ใน IPA เช่นเดียวกับในภาษามนุษย์ พยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่นี้ [61]

ตารางพยัญชนะพัลโมนิก ซึ่งรวมถึงพยัญชนะส่วนใหญ่ ถูกจัดเรียงเป็นแถวที่กำหนดลักษณะการเปล่งเสียงซึ่งหมายความว่าวิธีสร้างพยัญชนะ และคอลัมน์ที่กำหนดตำแหน่งที่เปล่งเสียงซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่ผลิตพยัญชนะในช่องเสียง แผนภูมิหลักประกอบด้วยพยัญชนะที่มีจุดประกบเพียงแห่งเดียว

สถานที่ ริมฝีปาก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลัง กล่องเสียง
จมูก NS NS NS NS NS NS NS ɴ
Plosive NS NS NS NS NS NS NS NS k NS
Sibilant เสียดทาน NS z
ไม่มีเสียงเสียดแทรก β NS วี NS NS NS NS ชม ชม
โดยประมาณ NS
แตะ/พนัง
Trill NS NS ɽr ʀ̥
เสียงเสียดแทรกด้านข้าง บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
ประมาณด้านข้าง l บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
ต๊าป/แผ่นปิดด้านข้าง บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

หมายเหตุ

 • ในแถวที่ตัวอักษรบางตัวปรากฏเป็นคู่ (ตัวobstruents ) ตัวอักษรทางด้านขวาแสดงถึงพยัญชนะที่เปล่งออกมา (ยกเว้นเสียงหายใจ [ɦ] ) [62]ในแถวอื่น ๆ ( เสียงสะท้อน ) อักษรตัวเดียวแทนพยัญชนะที่เปล่งออกมา
 • แม้ว่า IPA จะให้จดหมายฉบับเดียวสำหรับตำแหน่งที่ประกบ (สำหรับพยัญชนะทุกตัวยกเว้นเสียงเสียดสี) แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกประการเสมอไป เมื่อต้องจัดการกับภาษาใดภาษาหนึ่ง จดหมายอาจได้รับการปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจงทางทันตกรรม ถุง หรือถุงลมโป่งพอง ตามความเหมาะสมสำหรับภาษานั้น โดยไม่มีเครื่องหมายกำกับเสียง
 • พื้นที่แรเงาบ่งบอกถึงข้อต่อที่ตัดสินว่าเป็นไปไม่ได้
 • ตัวอักษร[ʁ, ʕ, ʢ]เป็นตัวแทนของเสียงเสียดแทรกที่เปล่งออกมาหรือเสียงใกล้เคียง
 • ในหลายๆ ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ[h]และ[ɦ]ไม่ได้เป็นเพียงสายเสียง เสียงเสียดสี หรือคำใกล้เคียง แต่พวกเขากำลังเปลือยphonation [63]
 • มันเป็นหลักรูปร่างของลิ้นมากกว่าตำแหน่งที่แตกต่างฟึดฟัด[ʃʒ] , [ɕʑ]และ[ʂʐ]
 • [ʜ, ʢ]ถูกกำหนดให้เป็นเสียงเสียดแทรกของฝาปิดกล่องเสียงภายใต้ส่วน "สัญลักษณ์อื่นๆ" ในแผนภูมิ IPA อย่างเป็นทางการ แต่อาจถือว่าเป็นเสียงรัวที่จุดประกบเดียวกับ[ħ, ʕ]เนื่องจากรอยพับของaryepiglottic พับร่วมด้วย -เกิดขึ้น [64]
 • โทรศัพท์บางรุ่นที่ระบุไม่มีอยู่ในหน่วยเสียงในภาษาใดๆ

พยัญชนะที่ไม่ใช่พัลโมนิก

พยัญชนะที่ไม่ใช่พัลโมนิกคือเสียงที่กระแสลมไม่ได้ขึ้นอยู่กับปอด เหล่านี้รวมถึงการคลิก (พบในKhoisan ภาษาและบางประเทศเพื่อนบ้านกระโชกภาษาแอฟริกา), implosives (ที่พบในภาษาเช่นสินธุ , เฮาซา , ภาษาสวาฮิลีและเวียดนาม ) และejectives (พบได้ในหลายAmerindianและคนผิวขาวภาษา )

อีเจกทีฟ หยุด NS NS ʈ' k' NS ʡ'
เสียดทาน ɸ' NS θ' NS ʃ' ʂ' ɕ' NS χ'
เสียงเสียดแทรกด้านข้าง ɬ'
คลิก
(บน: velar;
ล่าง: uvular)
Tenuisพากย์เสียง ɡʘ
ɢʘ
ɡ|
ɢ|
ɡ!
ɢ!
ɡǂ
ɢǂ
จมูก บัญชีผู้ใช้นี้เป็น
ส่วนตัว
บัญชีผู้ใช้นี้เป็น
ส่วนตัว
บัญชีผู้ใช้นี้เป็น
ส่วนตัว
ŋǂ
ɴǂ
Tenuis ด้านข้าง
เปล่งออกมาด้านข้าง ɡǁ
ɢǁ
ด้านข้างจมูก บัญชีผู้ใช้นี้เป็น
ส่วนตัว
หุนหันพลันแล่น พากย์เสียง
ไร้เสียง

หมายเหตุ

 • ตามธรรมเนียมแล้วการคลิกถูกอธิบายว่าประกอบด้วยตำแหน่งของการประกบไปข้างหน้า โดยทั่วไปเรียกว่า 'ประเภท' คลิกหรือ 'การไหลเข้า' ในอดีต และจุดหลังของข้อต่อ ซึ่งเมื่อรวมกับเสียงพูด ความทะเยอทะยาน การทำให้จมูกขึ้นจมูก ความทุกข์ยาก การขับออกเวลาฯลฯ ของการคลิกโดยทั่วไปจะเรียกว่าคลิก 'ประกอบ' หรือในอดีตเรียกว่า 'การไหลออก' ตัวอักษรคลิก IPA ระบุเฉพาะประเภทการคลิก (การส่งต่อและการปล่อย) ดังนั้น การคลิกทั้งหมดต้องใช้ตัวอักษรสองตัวเพื่อให้มีสัญลักษณ์ที่เหมาะสม: ⟨ k͡ǂ, ɡ͡ǂ, ŋ͡ǂ, q͡ǂ, ɢ͡ǂ, ɴ͡ǂเป็นต้นหรือโดยลำดับจะกลับรายการหากได้ยินทั้งการลั่นไปข้างหน้าและข้างหลัง มักละเว้นตัวอักษรสำหรับข้อต่อด้านหลัง ซึ่งในกรณีนี้ a ⟨ k⟩ มักจะถูกสันนิษฐาน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยบางคนโต้แย้งแนวคิดที่ว่าควรวิเคราะห์การคลิกแบบพูดชัดแจ้งแบบทวีคูณ ตามที่การถอดความแบบเดิมบอกเป็นนัย และวิเคราะห์การบดเคี้ยวด้านหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกกระแสลมเพียงอย่างเดียว[65]ในการถอดความของวิธีการดังกล่าว ตัวอักษรคลิกแสดงถึงทั้งสองตำแหน่งของการประกบ โดยตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงประเภทการคลิกที่แตกต่างกัน และการใช้เครื่องหมายกำกับเสียงสำหรับองค์ประกอบของดนตรีประกอบ: ⟨ ǂ, ǂ̬, ǂ̃เป็นต้น
 • IPA ไม่รองรับตัวอักษรสำหรับเสียงพูดแบบไม่มีเสียงƥ, ƭ, ƈ, ƙ, ʠ ⟩ อีกต่อไป แม้ว่าจะยังคงอยู่ใน Unicode แทน IPA มักจะใช้เสียงเทียบเท่ากับใบ้ออกเสียง: ⟨ ɓ̥, ʛ̥ ⟩, ฯลฯ
 • จดหมายสำหรับretroflex implosive , , ไม่ได้ "ได้รับการอนุมัติ IPA อย่างชัดเจน" ( Handbook , p. 166) แต่มีรูปแบบที่คาดหวังหากสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
 • เครื่องหมายกำกับเสียงที่เปล่งออกมาจะอยู่ที่ขอบด้านขวาของพยัญชนะ แทนที่จะอยู่หลังตัวอักษรสำหรับการหยุด: ⟨ t͜ʃ' ⟩, ⟨ kʷ 'ในไม่แน่ชัดถอดความก็มักจะยืนอยู่ในสายเสียงหยุดยกในglottalizedแต่ pulmonic sonorantsเช่น[M] , [L] , [W] , [A] (ยัง transcribable เป็นเอี๊ยด[M] , [L] , [ w̰] , [a̰] ).

สังกัด

แอฟฟิริเคตและจุดหยุดร่วมแสดงด้วยตัวอักษรสองตัวที่เชื่อมเข้าด้วยกันด้วยแถบผูก ด้านบนหรือด้านล่างของตัวอักษร[66] บริษัทในเครืออาจแทนด้วยอักษรควบ (เช่น ʦ, ʣ, ʧ, ʤ, ʨ, ʥ, ꭧ, ꭦ) แม้ว่าจะไม่ใช่การใช้ IPA อย่างเป็นทางการอีกต่อไป[1]เนื่องจากต้องมีการผูกมัดจำนวนมาก ทั้งหมดทุกข์ด้วยวิธีนี้ อีกวิธีหนึ่งคือสัญกรณ์ยกสำหรับการเปิดตัวพยัญชนะบางครั้งใช้ affricates อัดเสียงเช่นTสำหรับTS , ขนานK ~ KXตัวอักษรสำหรับเพดานปาก plosives cและɟมักใช้เพื่อความสะดวกสำหรับt͡ʃและd͡ʒหรือความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน แม้แต่ในสิ่งพิมพ์ของ IPA อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงต้องตีความด้วยความระมัดระวัง

Pulmonic
Sibilant ทสึ dz t̠ʃ d̠ʒ
ไม่ใช่ sibilant p̪f b̪v t̪θ d̪ð tɹ̝̊ dɹ̝ t̠ɹ̠̊˔ d̠ɹ̠˔ kx ห๊ะ
ด้านข้าง คʎ̝̊ กส บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
อีเจกทีฟ
ศูนย์กลาง t' t̠ʃ' ʈʂ' kx' qχ'
ด้านข้าง tɬ' cʎ̝̊' k̝̊'

พยัญชนะร่วม

พยัญชนะร่วมคือเสียงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปล่งออกมาพร้อมกันสองแห่ง (ออกเสียงโดยใช้ส่วนเสียงสองส่วน) ในภาษาอังกฤษ[w]ใน "went" เป็นพยัญชนะร่วม ออกเสียงโดยการปัดริมฝีปากและยกส่วนหลังของลิ้นขึ้น เสียงที่คล้ายกัน[ʍ]และ[ɥ] ในบางภาษาออกเสียงสามารถดับเบิลก้องเช่นในชื่อของLaurent Gbagbo

หมายเหตุ

 • [ɧ]ที่สวีเดนSJ -soundอธิบายโดย IPA เป็น "พร้อมกัน[ʃ]และ[x] " แต่มันไม่น่าเป็นเช่นเสียดพร้อมกันที่มีอยู่จริงในภาษาใด ๆ [67]
 • สามารถใช้แถบผูกหลายอัน: ⟨ a͡b͡c ⟩ หรือ ⟨ a͜b͜cตัวอย่างเช่น หากมีการถอดเสียงหยุดก่อนนาซาลไลซ์m͡b ⟩ และหยุดที่พูดชัดแจ้งแบบทวีคูณ ⟨ ɡ͡b ⟩ ดังนั้นการหยุดแบบประกบคู่ก่อนจมูกจะเป็น ⟨ ŋ͡m͡ɡ͡b
 • หากจำเป็นต้องใส่เครื่องหมายกำกับเสียงไว้บนหรือใต้แถบผูก จำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมแบบรวม (U+034F) เช่นเดียวกับใน[b͜͏̰də̀bdɷ̀] 'chewed' ( Margi ) อย่างไรก็ตามการรองรับแบบอักษรนั้นไม่แน่นอน

สระ

ตำแหน่งลิ้นของสระหน้าพระคาร์ดินัลโดยระบุจุดสูงสุดไว้ ตำแหน่งของจุดสูงสุดใช้เพื่อกำหนดความสูงและความหลังของสระ
ภาพเอ็กซ์เรย์แสดงเสียง[ผมมึงที่ɑ]

IPA กำหนดเสียงสระเป็นเสียงที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พยางค์ [68]ด้านล่างเป็นแผนภูมิแสดงสระของ IPA IPA จะจับคู่สระตามตำแหน่งของลิ้น

ด้านหน้า ศูนย์กลาง กลับ
ปิด I
ใกล้-ปิด
ระยะใกล้-กลาง
กลาง
เปิด-กลาง
ใกล้เปิด
เปิด

แกนแนวตั้งของแผนภูมิถูกแมปโดยสระสูงสระที่ออกเสียงโดยลดลิ้นจะอยู่ด้านล่าง และสระที่ออกเสียงโดยยกลิ้นขึ้นจะอยู่ที่ด้านบน ตัวอย่างเช่น[ɑ] (สระแรกในพ่อ ) อยู่ด้านล่างเพราะลิ้นอยู่ในตำแหน่งนี้[i] (สระใน "พบ") อยู่ด้านบนเพราะเสียงพูดโดยยกลิ้นขึ้นไปที่เพดานปาก

ในลักษณะคล้ายด้านแกนนอนของกราฟจะถูกกำหนดโดยสระระ สระที่มีลิ้นเคลื่อนไปทางด้านหน้าของปาก (เช่น[ɛ] , สระใน "พบ") จะอยู่ทางซ้ายในแผนภูมิ ในขณะที่สระที่เคลื่อนไปทางด้านหลัง (เช่น[ʌ] , สระใน "แต่") จะถูกวางไว้ทางด้านขวาในแผนภูมิ

ในสถานที่ที่มีการจับคู่สระ ด้านขวาแทนเสียงสระกลม (ซึ่งริมฝีปากถูกปัดเศษ) ในขณะที่ด้านซ้ายเป็นตัวคู่ที่ไม่มน

คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำที่ระบุไว้โดยปกติจะมีการออกเสียงที่ไม่ใช่พยางค์เช่นเดียวกับใน⟨ uɪ̯ ⟩⟨หรือu̯ɪ ⟩หรือยกสำหรับจอหรือปิดร่อนในขณะที่⟨ uᶦ ⟩หรือ⟨ ᵘɪบางครั้งใช้แถบผูก: ⟨ u͡ɪ ⟩ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าคำควบกล้ำมีลักษณะเฉพาะโดยบนร่อน ออกร่อน หรือเป็นตัวแปร

หมายเหตุ

 • a ⟩ เป็นตัวแทนของสระหน้าอย่างเป็นทางการ แต่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างสระหน้าและสระกลาง (ดูสระ#อะคูสติก ) และ ⟨ a ⟩ มักใช้สำหรับสระกลางเปิด [46]ถ้าจำเป็นต้องแก้ความกำกวมอาจเพิ่มตัวกำกับการหดกลับหรือตัวกำกับเสียงส่วนกลางเพื่อระบุเสียงสระกลางแบบเปิด เช่น ⟨ ⟩ หรือ ⟨ ä

เครื่องหมายกำกับเสียงและสัญกรณ์ฉันทลักษณ์

ตัวกำกับเสียงใช้สำหรับรายละเอียดการออกเสียง พวกเขาจะถูกเพิ่มลงในตัวอักษร IPA เพื่อระบุการแก้ไขหรือข้อกำหนดของการออกเสียงปกติของตัวอักษรนั้น [69]

โดยการทำตัวยก จดหมาย IPA ใดๆ อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายกำกับเสียง โดยให้องค์ประกอบของการประกบกับอักษรฐาน ตัวยกตามรายการด้านล่างจัดทำโดย IPA Handbook โดยเฉพาะ ; การใช้งานอื่นๆ สามารถอธิบายได้ด้วย ⟨ ⟩ ( [t]พร้อมเสียงเสียดแทรก), ⟨ ᵗs ⟩ ( [s]โดยเริ่มมีอาการ affricate), ⟨ ⁿd ⟩ (prenasalized [d] ), ⟨ ⟩ ( [b]พร้อมเสียงหายใจ ), ⟨ ⟩ (glottalized [m] ), ⟨ sᶴ ⟩ ( [s]มีรสเป็น[ʃ] ), ⟨ oᶷ ⟩ ([o]พร้อมการควบแน่น ), ⟨ ɯᵝ ⟩ ( บีบอัด [ɯ] ). เครื่องหมายกำกับเสียงตัวยกที่อยู่หลังตัวอักษรมีความคลุมเครือระหว่างการดัดแปลงเสียงพร้อมๆ กันกับรายละเอียดการออกเสียงที่ส่วนท้ายของเสียง ตัวอย่างเช่น labialized ⟨ ⟩ อาจหมายถึง[k]และ[w]พร้อมกันหรืออย่างอื่น[k] ที่มีการปลดปล่อย labialized เครื่องหมายกำกับเสียงตัวยกที่วางอยู่หน้าตัวอักษร ในทางกลับกัน ปกติจะระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของการเริ่มต้นของเสียง (⟨ ⟩ glottalized [m] , ⟨ ˀm[m]โดยเริ่มมีอาการของ glottal) (ดู#ตัวยกIPA.)

การออกเสียงพยางค์
พยางค์ ɪ̯ ʊ̯ ไม่ใช่พยางค์
ŋ̍
พยัญชนะปล่อยพยัญชนะ
NS สำลัก[ก] NS ไม่มีการปล่อยเสียง
dⁿ คัดจมูก NS ปล่อยด้านข้าง
tᶿ การปล่อยเสียงเสียดสีฟันแบบไร้เสียง NS ปล่อยเสียงเสียดแทรก velar แบบไร้เสียง
dᵊ ปล่อยเสียงสระกลาง
การออกเสียงการออกเสียง
NS ไร้เสียง เซนต์ พากย์เสียง
ŋ̊
b̤ a̤ หายใจออก[a] b̰ a̰ เสียงดังเอี๊ยด
เครื่องหมายกำกับเสียงประกบ
t̪ d̪ ทันตกรรม t̼ d̼ ภาษาศาสตร์
t̺ d̺ Apical t̻ d̻ ลามินาล
คุณ t̟ ขั้นสูง มัน หดกลับ
ย˗ ŋ˗
บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว แอ แอ รวมศูนย์ อี̽ ɯ̽ แบบรวมศูนย์ระดับกลาง
e̝ r̝ ที่ยกขึ้น อี̞ β̞ ลดลง
ย˕ ɣ˕
การออกเสียงร่วม
ɔ̹ x̹ ปัดเศษมากขึ้น
( ปัดเศษเกิน)
ɔ̜ xʷ̜ ปัดเศษน้อย
( น้อยกว่าปัดเศษ) [l]
ย͗ χ͗ ย͑ χ͑ʷ
tʷ dʷ Labialized tʲ dʲ เพดานปาก
tˠ dˠ Velarized ɫ Velarized หรือ pharyngealized
tˤ aˤ คอหอย
e̘o̘ รากลิ้นขั้นสูง e̙o̙ รากลิ้นหด
จมูก ɝ ความเย้ายวน

หมายเหตุ

อรรถเป็น ด้วยสำลักพยัญชนะเปล่งทะเยอทะยานมักจะเปล่งเสียง (เปล่งออกมาสำลัก - แต่เห็นพยัญชนะเสียงที่มีความทะเยอทะยานใบ้) นักภาษาศาสตร์หลายคนชอบเสียงกำกับเสียงที่เน้นเสียงหายใจมากกว่าความทะเยอทะยานที่เรียบง่าย เช่น ⟨นักภาษาศาสตร์บาง จำกัด การออกเสียงนี้เพื่อsonorantsและ obstruents ถอดความเป็น⟨B
^l สิ่ง เหล่านี้สัมพันธ์กับค่าสำคัญของตัวอักษร นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับสระกลม:[ɛ]คือการแพร่กระจายมากขึ้น (กลมน้อยกว่า) พระคาร์ดินัล[ɛ]และ[ɯ̹]คือการแพร่กระจายน้อยกว่าพระคาร์ดินัล[ɯ] [70]เนื่องจาก ⟨⟩ อาจหมายถึงว่า[x]ถูกเคี้ยว (โค้งมน) ตลอดการประกบ และ ⟨⟩ ไม่สมเหตุสมผล ([x]ไม่มีการปัดเศษโดยสมบูรณ์แล้ว) ⟨x̜ʷ⟩ จึงสามารถหมายถึง /ปัดเศษ[xʷ]. อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านอาจเข้าใจผิดว่า ⟨x̜ʷ⟩ สำหรับ "[x̜]
กับ labialized off-glide หรืออาจจะสงสัยว่าทั้งสอง diacritic ยกเลิกกันหรือเปล่า การวาง diacritic ที่ 'ปัดเศษน้อย' ไว้ใต้ labialization diacritic , ⟨ xʷ̜ ⟩ ทำให้เห็นชัดเจนว่า labialization ที่ 'กลมน้อย' มากกว่าค่า IPA ที่สำคัญของมัน

Subdiacritics (ตัวกำกับเสียงที่ปกติจะวางไว้ใต้ตัวอักษร) อาจย้ายไปอยู่เหนือตัวอักษรเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้สืบสกุลเช่น ⟨ ŋ̊ ⟩ ที่ไม่มีเสียง [69]เครื่องหมายกำกับเสียงขึ้นและลงมีรูปแบบการเว้นวรรคแบบเลือกได้ ⟨ ˔ ⟩, ⟨ ˕ ⟩ ที่เลี่ยงการ เว้นวรรค

The state of the glottis can be finely transcribed with diacritics. A series of alveolar plosives ranging from open-glottis to closed-glottis phonation is:

Phonation scale
Open glottis [t] voiceless
[d̤] breathy voice, also called murmured
[d̥] slack voice
Sweet spot [d] modal voice
[d̬] stiff voice
[d̰] creaky voice
Closed glottis [ʔ͡t] glottal closure

Additional diacritics are provided by the Extensions to the IPA for speech pathology.

Suprasegmentals

These symbols describe the features of a language above the level of individual consonants and vowels, that is, at the level of syllable, word or phrase. These include prosody, pitch, length, stress, intensity, tone and gemination of the sounds of a language, as well as the rhythm and intonation of speech.[71] Various ligatures of pitch/tone letters and diacritics are provided for by the Kiel convention and used in the IPA Handbook despite not being found in the summary of the IPA alphabet found on the one-page chart.

Under capital letters below we will see how a carrier letter may be used to indicate suprasegmental features such as labialization or nasalization. Some authors omit the carrier letter, for e.g. suffixed [kʰuˣt̪s̟]ʷ or prefixed [ʷkʰuˣt̪s̟],[72] or place a spacing diacritic such as ⟨˔⟩ at the beginning of a word to indicate that the quality applies to the entire word.[73]

Length, stress, and rhythm
ˈke Primary stress (appears
before stressed syllable)
ˌke Secondary stress (appears
before stressed syllable)
eː kː Long (long vowel or
geminate consonant)
Half-long
ə̆ ɢ̆ Extra-short
ek.ste eks.te Syllable break
(internal boundary)
es‿e Linking (lack of a boundary;
a phonological word)[74]
Intonation
| Minor or foot break Major or intonation break
↗︎ [75] Global rise ↘︎ [75] Global fall
Pitch diacritics and Chao tone letters[76]
ŋ̋ e̋ Extra high ˥e, ꜒e, e˥, e꜒, ˉe High ꜛke Upstep
ŋ́ é High ˦e, ꜓e, e˦, e꜓ Half-high ŋ̌ ě ˩˥e e˩˥ ˊe Rising (low to high or generic)
ŋ̄ ē Mid ˧e, ꜔e, e˧, e꜔, ˗e Mid
ŋ̀ è Low ˨e, ꜕e, e˨, e꜕ Half-low ŋ̂ ê ˥˩e e˥˩ ˋe Falling (high to low or generic)
ŋ̏ ȅ Extra low ˩e, ꜖e, e˩, e꜖, ˍe Low ꜜke Downstep

Stress

Officially, the stress marksˈ ˌ⟩ appear before the stressed syllable, and thus mark the syllable boundary as well as stress (though the syllable boundary may still be explicitly marked with a period).[77] Occasionally the stress mark is placed immediately before the nucleus of the syllable, after any consonantal onset.[78] In such transcriptions, the stress mark does not mark a syllable boundary. The primary stress mark may be doubledˈˈ⟩ for extra stress (such as prosodic stress). The secondary stress mark is sometimes seen doubled ⟨ˌˌ⟩ for extra-weak stress, but this convention has not been adopted by the IPA.[77] Some dictionaries place both stress marks before a syllable, ⟨¦⟩, to indicate that pronunciations with either primary or secondary stress are heard, though this is not IPA usage.[79]

Boundary markers

There are three boundary markers: ⟨.⟩ for a syllable break, ⟨|⟩ for a minor prosodic break and ⟨⟩ for a major prosodic break. The tags 'minor' and 'major' are intentionally ambiguous. Depending on need, 'minor' may vary from a foot break to a break in list-intonation to a continuing–prosodic-unit boundary (equivalent to a comma), and while 'major' is often any intonation break, it may be restricted to a final–prosodic-unit boundary (equivalent to a period). The 'major' symbol may also be doubled, ⟨‖‖⟩, for a stronger break.[note 8]

Although not part of the IPA, the following additional boundary markers are often used in conjunction with the IPA: ⟨μ⟩ for a mora or mora boundary, ⟨σ⟩ for a syllable or syllable boundary, ⟨+⟩ for a morpheme boundary, ⟨#⟩ for a word boundary (may be doubled, ⟨##⟩, for e.g. a breath-group boundary),[81]$⟩ for a phrase or intermediate boundary and ⟨%⟩ for a prosodic boundary. For example, C# is a word-final consonant, %V a post-pausa vowel, and T% an IU-final tone (edge tone).

Pitch and tone

ꜛ ꜜ⟩ are defined in the Handbook as upstep and downstep, concepts from tonal languages. However, the 'upstep' could also be used for pitch reset, and the IPA Handbook illustration for Portuguese uses it for prosody in a non-tonal language.

Phonetic pitch and phonemic tone may be indicated by either diacritics placed over the nucleus of the syllable (e.g. high-pitch ⟨é⟩) or by Chao tone letters placed either before or after the word or syllable. There are three graphic variants of the tone letters: with or without a stave, and facing left or facing right from the stave. The stave was introduced with the 1989 Kiel Convention, as was the option of placing a staved letter after the word or syllable, while retaining the older conventions. There are therefore six ways to transcribe pitch/tone in the IPA: i.e. ⟨é⟩, ⟨˦e⟩, ⟨⟩, ⟨꜓e⟩, ⟨e꜓⟩ and ⟨¯e⟩ for a high pitch/tone.[77][82][83] Of the tone letters, only left-facing staved letters and a few representative combinations are shown in the summary on the Chart, and in practice it is currently more common for tone letters to occur after the syllable/word than before, as in the Chao tradition. Placement before the word is a carry-over from the pre-Kiel IPA convention, as is still the case for the stress and upstep/downstep marks. The IPA endorses the Chao tradition of using the left-facing tone letters, ⟨˥ ˦ ˧ ˨ ˩⟩, for underlying tone, and the right-facing letters, ⟨꜒ ꜓ ꜔ ꜕ ꜖⟩, for surface tone, as occurs in tone sandhi, and for the intonation of non-tonal languages.[84] In the Portuguese illustration in the 1999 Handbook, tone letters are placed before a word or syllable to indicate prosodic pitch (equivalent to [↗︎] global rise and [↘︎] global fall, but allowing more precision), and in the Cantonese illustration they are placed after a word/syllable to indicate lexical tone. Theoretically therefore prosodic pitch and lexical tone could be simultaneously transcribed in a single text, though this is not a formalized distinction.

Rising and falling pitch, as in contour tones, are indicated by combining the pitch diacritics and letters in the table, such as grave plus acute for rising [ě] and acute plus grave for falling [ê]. Only six combinations of two diacritics are supported, and only across three levels (high, mid, low), despite the diacritics supporting five levels of pitch in isolation. The four other explicitly approved rising and falling diacritic combinations are high/mid rising [e᷄], low rising [e᷅], high falling [e᷇], and low/mid falling [e᷆].[85]

The Chao tone letters, on the other hand, may be combined in any pattern, and are therefore used for more complex contours and finer distinctions than the diacritics allow, such as mid-rising [e˨˦], extra-high falling [e˥˦], etc. There are 20 such possibilities. However, in Chao's original proposal, which was adopted by the IPA in 1989, he stipulated that the half-high and half-low letters ⟨˦ ˨⟩ may be combined with each other, but not with the other three tone letters, so as not to create spuriously precise distinctions. With this restriction, there are 8 possibilities.[86]

The old staveless tone letters tend to be more restricted than the staved letters, though not as restricted as the diacritics. Officially, they support as many distinctions as the staved letters,[87] but typically only three pitch levels are distinguished. Unicode supports default or high-pitch ⟨ˉ ˊ ˋ ˆ ˇ ˜ ˙⟩ and low-pitch ⟨ˍ ˏ ˎ ꞈ ˬ ˷⟩. Only a few mid-pitch tones are supported (such as ⟨˗ ˴⟩), and then only accidentally.

Although tone diacritics and tone letters are presented as equivalent on the chart, "this was done only to simplify the layout of the chart. The two sets of symbols are not comparable in this way."[88] Using diacritics, a high tone is ⟨é⟩ and a low tone is ⟨è⟩; in tone letters, these are ⟨⟩ and ⟨⟩. One can double the diacritics for extra-high ⟨⟩ and extra-low ⟨ȅ⟩; there is no parallel to this using tone letters. Instead, tone letters have mid-high ⟨⟩ and mid-low ⟨⟩; again, there is no equivalent among the diacritics.

The correspondence breaks down even further once they start combining. For more complex tones, one may combine three or four tone diacritics in any permutation,[77] though in practice only generic peaking (rising-falling) e᷈ and dipping (falling-rising) e᷉ combinations are used. Chao tone letters are required for finer detail (e˧˥˧, e˩˨˩, e˦˩˧, e˨˩˦, etc.). Although only 10 peaking and dipping tones were proposed in Chao's original, limited set of tone letters, phoneticians often make finer distinctions, and indeed an example is found on the IPA Chart.[89] The system allows the transcription of 112 peaking and dipping pitch contours, including tones that are level for part of their length.

Original (restricted) set of Chao tone letters[90]
Register Level[91] Rising Falling Peaking Dipping
e˩˩ e˩˧ e˧˩ e˩˧˩ e˧˩˧
e˨˨ e˨˦ e˦˨ e˨˦˨ e˦˨˦
e˧˧ e˧˥ e˥˧ e˧˥˧ e˥˧˥
e˦˦ e˧˥˩ e˧˩˥
e˥˥ e˩˥ e˥˩ e˩˥˧ e˥˩˧

More complex contours are possible. Chao gave an example of [꜔꜒꜖꜔] (mid-high-low-mid) from English prosody.[86]

Chao tone letters generally appear after each syllable, for a language with syllable tone (⟨a˧vɔ˥˩⟩), or after the phonological word, for a language with word tone (⟨avɔ˧˥˩⟩). The IPA gives the option of placing the tone letters before the word or syllable (⟨˧a˥˩vɔ⟩, ⟨˧˥˩avɔ⟩), but this is rare for lexical tone. (And indeed reversed tone letters may be used to clarify that they apply to the following rather than to the preceding syllable: ⟨꜔a꜒꜖vɔ⟩, ⟨꜔꜒꜖avɔ⟩.) The staveless letters are not directly supported by Unicode, but some fonts allow the stave in Chao tone letters to be suppressed.

Comparative degree

IPA diacritics may be doubled to indicate an extra degree of the feature indicated.[92] This is a productive process, but apart from extra-high and extra-low tones ⟨ə̋, ə̏⟩ being marked by doubled high- and low-tone diacritics, and the major prosodic break⟩ being marked as a double minor break ⟨|⟩, it is not specifically regulated by the IPA. (Note that transcription marks are similar: double slashes indicate extra (morpho)-phonemic, double square brackets especially precise, and double parentheses especially unintelligible.)

For example, the stress mark may be doubled to indicate an extra degree of stress, such as prosodic stress in English.[93] An example in French, with a single stress mark for normal prosodic stress at the end of each prosodic unit (marked as a minor prosodic break), and a double stress mark for contrastive/emphatic stress:
[ˈˈɑ̃ːˈtre | məˈsjø ‖ ˈˈvwala maˈdam ‖] Entrez monsieur, voilà madame.[94] Similarly, a doubled secondary stress mark ⟨ˌˌ⟩ is commonly used for tertiary (extra-light) stress.[95] In a similar vein, the effectively obsolete (though still official) staveless tone letters were once doubled for an emphatic rising intonation ⟨˶⟩ and an emphatic falling intonation ⟨˵⟩.[96]

Length is commonly extended by repeating the length mark, as in English shhh! [ʃːːː], or for "overlong" segments in Estonian:

 • vere /vere/ 'blood [gen.sg.]', veere /veːre/ 'edge [gen.sg.]', veere /veːːre/ 'roll [imp. 2nd sg.]'
 • lina /linɑ/ 'sheet', linna /linːɑ/ 'town [gen. sg.]', linna /linːːɑ/ 'town [ine. sg.]'

(Normally additional degrees of length are handled by the extra-short or half-long diacritic, but the first two words in each of the Estonian examples are analyzed as simply short and long, requiring a different remedy for the final words.)

Occasionally other diacritics are doubled:

 • Rhoticity in Badaga /be/ "mouth", /be˞/ "bangle", and /be˞˞/ "crop".[97]
 • Mild and strong aspirations, [kʰ], [kʰʰ].[98]
 • Nasalization, as in Palantla Chinantec lightly nasalized /ẽ/ vs heavily nasalized /e͌/,[99] though in extIPA the latter indicates velopharyngeal frication.
 • Weak vs strong ejectives, [kʼ], [kˮ].[100]
 • Especially lowered, e.g. [t̞̞] (or [t̞˕], if the former symbol does not display properly) for /t/ as a weak fricative in some pronunciations of register.[101]
 • Especially retracted, e.g. [ø̠̠] or [s̠̠],[102][92][103] though some care might be needed to distinguish this from indications of alveolar or alveolarized articulation in extIPA, e.g. [s͇].
 • The transcription of strident and harsh voice as extra-creaky /a᷽/ may be motivated by the similarities of these phonations.

Ambiguous characters

A number of IPA characters are not consistently used for their official values. A distinction between voiced fricatives and approximants is only partially implemented, for example. Even with the relatively recent addition of the palatal fricative ⟨ʝ⟩ and the velar approximant ⟨ɰ⟩ to the alphabet, other letters, though defined as fricatives, are often ambiguous between fricative and approximant. For forward places, ⟨β⟩ and ⟨ð⟩ can generally be assumed to be fricatives unless they carry a lowering diacritic. Rearward, however, ⟨ʁ⟩ and ⟨ʕ⟩ are perhaps more commonly intended to be approximants even without a lowering diacritic. ⟨h⟩ and ⟨ɦ⟩ are similarly either fricatives or approximants, depending on the language, or even glottal "transitions", without that often being specified in the transcription.

Another common ambiguity is among the palatal consonants. ⟨c⟩ and ⟨ɟ⟩ are not uncommonly used as a typographic convenience for affricates, typically something like [t͜ʃ] and [d͜ʒ], while ⟨ɲ⟩ and ⟨ʎ⟩ are commonly used for palatalized alveolar [n̠ʲ] and [l̠ʲ]. To some extent this may be an effect of analysis, but it is often common for people to match up available letters to the sounds of a language, without overly worrying whether they are phonetically accurate.

It has been argued that the lower-pharyngeal (epiglottal) fricatives ⟨ʜ⟩ and ⟨ʢ⟩ are better characterized as trills, rather than as fricatives that have incidental trilling.[104] This has the advantage of merging the upper-pharyngeal fricatives [ħ, ʕ] together with the epiglottal plosive [ʡ] and trills [ʜ ʢ] into a single pharyngeal column in the consonant chart. However, in Shilha Berber[citation needed] the epiglottal fricatives are not trilled. Although they might be transcribed ⟨ħ̠ ʢ̠⟩ to indicate this, the far more common transcription is ⟨ʜ ʢ⟩, which is therefore ambiguous between languages.

Among vowels, ⟨a⟩ is officially a front vowel, but is more commonly treated as a central vowel. The difference, to the extent it is even possible, is not phonemic in any language.

Three letters are not needed, but are retained due to inertia and would be hard to justify today by the standards of the modern IPA. ⟨ʍ⟩ appears because it is found in English; officially it is a fricative, with terminology dating to the days before 'fricative' and 'approximant' were distinguished. Based on how all other fricatives and approximants are transcribed, one would expect either ⟨⟩ for a fricative (not how it's actually used) or ⟨⟩ for an approximant. Indeed, outside of English transcription, that is what is more commonly found in the literature. ⟨ɱ⟩ is another historic remnant. It is only distinct in a single language, a fact that was discovered after it was standardized in the IPA. A number of consonants without dedicated IPA letters are found in many more languages than that; ⟨ɱ⟩ is retained because of its historical use for European languages, where it could easily be normalized to ⟨⟩. There have been several votes to retire ⟨ɱ⟩ from the IPA, but so far they have failed. Finally, ⟨ɧ⟩ is officially a simultaneous postalveolar and velar fricative, a realization that doesn't appear to exist in any language. It is retained because it is convenient for the transcription of Swedish, where it is used for a consonant that has various realizations in different dialects. That is, it isn't actually a phonetic character at all, but a phonemic one, which is officially beyond the purview of the IPA alphabet.

For all phonetic notation, it is good practice for an author to specify exactly what they mean by the symbols that they use.

Superscript IPA

Superscript IPA letters may be used to indicate secondary articulation, releases and other transitions, shades of sound, epenthetic and incompletely articulated sounds. In 2020, the International Phonetic Association endorsed the encoding of superscript IPA letters in a proposal to the Unicode Commission for broader coverage of the IPA alphabet. The proposal covered all IPA letters (apart from the tone letters) that were not yet supported, including the implicit retroflex letters ⟨ꞎ 𝼅 𝼈 ᶑ 𝼊⟩, as well as the two length marks ⟨ː ˑ⟩ and old-style affricate ligatures.[45][105] A separate request by the International Clinical Phonetics and Linguistics Association for an expansion of extIPA coverage endorsed superscript variants of all extIPA fricative letters, specifically for the fricative release of consonants.[106] Unicode placed the new superscript ('modifier') letters in a new Latin Extended-F block.

The Unicode characters for superscript (modifier) IPA and extIPA letters are as follows:

IPA and extIPA consonants, along with superscript variants and their Unicode code points
Bi­labial Labio­dental Dental Alveolar Post­alveolar Retro­flex Palatal Velar Uvular Pharyn­geal Glottal
Nasal m ᵐ
1D50
ɱ ᶬ
1DAC
n ⁿ
207F
ɳ ᶯ
1DAF
ɲ ᶮ
1DAE
ŋ ᵑ
1D51
ɴ ᶰ
1DB0
Plosive p ᵖ
1D56
b ᵇ
1D47
t ᵗ
1D57
d ᵈ
1D48
ʈ 𐞯
107AF
ɖ 𐞋
1078B
c ᶜ
1D9C
ɟ ᶡ
1DA1
k ᵏ
1D4F
ɡ ᶢ
1DA2
[note 9]
q 𐞥
107A5
ɢ 𐞒
10792
ʡ 𐞳
107B3
ʔ ˀ
2C0
Affricate ʦ 𐞬
107AC
ʣ 𐞇
10787
ʧ 𐞮
107AE
(ʨ 𐞫)
107AB
ʤ 𐞊
1078A
(ʥ 𐞉)
10789
ꭧ 𐞭
107AD
ꭦ 𐞈
10788
Fricative ɸ ᶲ
1DB2
β ᵝ
1D5D
f ᶠ
1DA0
v ᵛ
1D5B
θ ᶿ
1DBF
ð ᶞ
1D9E
s ˢ
2E2
z ᶻ
1DBB
ʃ ᶴ
1DB4
(ɕ ᶝ)
1D9D
ʒ ᶾ
1DBE
(ʑ ᶽ)
1DBD
ʂ ᶳ
1DB3
ʐ ᶼ
1DBC
ç ᶜ̧
[note 10]
ʝ ᶨ
1DA8
x ˣ
2E3
(ɧ 𐞗)
10797
ɣ ˠ
2E0
χ ᵡ
1D61
ʁ ʶ
2B6
ħ 𐞕
10795
(ʩ 𐞐)
10790
ʕ ˤ, ˁ
2E4, 2C1
[note 11]
h ʰ
2B0
ɦ ʱ
2B1
Approximant ʋ ᶹ
1DB9
ɹ ʴ
2B4
ɻ ʵ
2B5
j ʲ
2B2
(ɥ ᶣ)
1DA3
 
 
(ʍ ꭩ)
AB69
ɰ ᶭ
1DAD
(w ʷ)
2B7
Tap/flap ⱱ 𐞰
107B0
ɾ 𐞩
107A9
ɽ 𐞨
107A8
Trill ʙ 𐞄
10784
r ʳ
2B3
ʀ 𐞪
107AA
ʜ 𐞖
10796
ʢ 𐞴
107B4
Lateral fricative ɬ 𐞛
1079B
(ʪ 𐞙)
10799
ɮ 𐞞
1079E
(ʫ 𐞚)
1079A
ꞎ 𐞝
1079D
𝼅 𐞟
1079F
𝼆 𐞡
107A1
𝼄 𐞜
1079C
Lateral approximant l ˡ
2E1
(ɫ ꭞ)
AB5E
[note 12]
ɭ ᶩ
1DA9
ʎ 𐞠
107A0
ʟ ᶫ
1DAB
Lateral tap/flap ɺ 𐞦
107A6
𝼈 𐞧
107A7
Implosive ɓ 𐞅
10785
ɗ 𐞌
1078C
ᶑ 𐞍
1078D
ʄ 𐞘
10798
ɠ 𐞓
10793
ʛ 𐞔
10794
Click release ʘ 𐞵
107B5
ǀ 𐞶
107B6
ǃ ꜝ
A71D[note 13]
𝼊 𐞹
107B9
ǂ 𐞸
107B8
Lateral click
release
ǁ 𐞷
107B7

The spacing diacritic for ejective consonants, U+2BC, works with superscript letters despite not being superscript itself: ⟨ᵖʼ ᵗʼ ᶜʼ ᵏˣʼ⟩. If a distinction needs to be made, the combining apostrophe U+315 may be used: ⟨ᵖ̕ ᵗ̕ ᶜ̕ ᵏˣ̕⟩. The spacing diacritic should be used for a baseline letter with a superscript release, such as [tˢʼ] or [kˣʼ], where the scope of the apostrophe includes the non-superscript letter, but the combining apostrophe U+315 might be used to indicate a weakly articulated ejective consonant, where the whole consonant is written as a superscript, or together with U+2BC when separate apostrophes have scope over the base and modifier letters, as in ⟨pʼᵏˣ̕⟩.[105]

IPA vowels and superscript variants
Front Central Back
Close i ⁱ
2071
y ʸ
2B8
ɨ ᶤ
1DA4
ʉ ᶶ
1DB6
ɯ ᵚ
1D5A
u ᵘ
1D58
Near-close ɪ ᶦ
1DA6
ʏ 𐞲
107B2
ʊ ᶷ
1DB7
Close-mid e ᵉ
1D49
ø 𐞢
107A2
ɘ 𐞎
1078E
ɵ ᶱ
1DB1
ɤ 𐞑
10791
o ᵒ
1D52
Mid ə ᵊ
1D4A
Open-mid ɛ ᵋ
1D4B
œ ꟹ
A7F9
ɜ ᶟ
1D9F
[note 14]
ɞ 𐞏
1078F
ʌ ᶺ
1DBA
ɔ ᵓ
1D53
Near-open æ 𐞃
10783
[note 15]
ɶ 𐞣
107A3
ɐ ᵄ
1D44
ɑ ᵅ
1D45
ɒ ᶛ
1D9B
Open a ᵃ
1D43

In addition, the old alternative near-close vowel letters ⟨ɩ⟩ and ⟨ɷ⟩ are supported at U+1DA5 ⟨⟩ and U+107A4 ⟨𐞤⟩. The para-IPA letter for a central reduced vowel, ⟨⟩, is supported at U+1DA7 ⟨⟩; its rounded equivalent, ⟨ᵿ⟩, is not supported by Unicode.

The precomposed rhotic vowel letters ⟨ɚ ɝ⟩ are not supported, as the rhotic diacritic should be used instead: ⟨ᵊ˞ ᶟ˞⟩; similarly with other rhotic vowels.[45]

Length marks
Long Half-long
ː 𐞁
10781
ˑ 𐞂
10782

Superscript length marks can be used, among other things, for indicating the length of aspiration of a consonant, e.g. [pʰ tʰ𐞂 kʰ𐞁]. Another option is to double the diacritic: ⟨kʰʰ⟩.[45]

Superscript letters can be meaningfully modified by combining diacritics, just as baseline letters are. For example, a superscript dental nasal is ⟨ⁿ̪d̪⟩, a superscript voiceless velar nasal is ⟨ᵑ̊ǂ⟩, and labial-velar prenasalization is ⟨ᵑ͡ᵐɡ͡b⟩. Although the diacritic may seem a bit oversized compared to the superscript letter it modifies, as with the composite superscript c-cedilla and the rhotic vowels this can be an aid to legibility: ⟨ᵓ̃⟩.

Spacing diacritics, however, as in ⟨⟩, cannot be secondarily superscripted in plain text: ⟨ᵗʲ⟩.[note 16]

Superscript wildcards are partially supported: e.g. ᴺC (prenasalized consonant), ꟲN (prestopped nasal), Pꟳ (fricative release), CVNᵀ (tone-bearing syllable), Vᴳ (glide/diphthong), Cᴸ liquid/lateral and Cᴿ rhotic/resonant release, NᴾF (epenthetic plosive), Cⱽ (fleeting vowel). However, superscript S and Ʞ for sibilant release and fleeting/epenthetic click release are not supported as of Unicode 14.

Obsolete and nonstandard symbols

A number of IPA letters and diacritics have been retired or replaced over the years. This number includes duplicate symbols, symbols that were replaced due to user preference, and unitary symbols that were rendered with diacritics or digraphs to reduce the inventory of the IPA. The rejected symbols are now considered obsolete, though some are still seen in the literature.

The IPA once had several pairs of duplicate symbols from alternative proposals, but eventually settled on one or the other. An example is the vowel letter ⟨ɷ⟩, rejected in favor of ⟨ʊ⟩. Affricates were once transcribed with ligatures, such as ⟨ʦ ʣ, ʧ ʤ, ʨ ʥ, ꭧ ꭦ⟩ (and others not found in Unicode). These have been officially retired but are still used. Letters for specific combinations of primary and secondary articulation have also been mostly retired, with the idea that such features should be indicated with tie bars or diacritics: ⟨ƍ⟩ for [zʷ] is one. In addition, the rare voiceless implosives, ⟨ƥ ƭ ƈ ƙ ʠ⟩, were dropped soon after their introduction and are now usually written ⟨ɓ̥ ɗ̥ ʄ̊ ɠ̊ ʛ̥⟩. The original set of click letters, ⟨ʇ, ʗ, ʖ, ʞ⟩, was retired but is still sometimes seen, as the current pipe letters ⟨ǀ, ǃ, ǁ, ǂ⟩ can cause problems with legibility, especially when used with brackets ([ ] or / /), the letter ⟨l⟩, or the prosodic marks ⟨|, ‖⟩. (For this reason, some publications which use the current IPA pipe letters disallow IPA brackets.)[107]

Individual non-IPA letters may find their way into publications that otherwise use the standard IPA. This is especially common with:

 • Affricates, such as the Americanist barred lambdaƛ⟩ for [t͜ɬ] or ⟨č⟩ for [t͡ʃ].[108]
 • The Karlgren letters for Chinese vowels, ɿ, ʅ, ʮ, ʯ
 • Digits for tonal phonemes that have conventional numbers in a local tradition, such as the four tones of Standard Chinese. This may be more convenient for comparison between related languages and dialects than a phonetic transcription would be, because tones vary more unpredictably than segmental phonemes do.
 • Digits for tone levels, which are simpler to typeset, though the lack of standardization can cause confusion (e.g. ⟨1⟩ is high tone in some languages but low tone in others; ⟨3⟩ may be high, medium or low tone, depending on the local convention).
 • Iconic extensions of standard IPA letters that can be readily understood, such as retroflex ⟨ᶑ ⟩ and ⟨ꞎ⟩. These are referred to in the Handbook and have been included in IPA requests for Unicode support.

In addition, it is common to see ad hoc typewriter substitutions, generally capital letters, for when IPA support is not available, e.g. A for ⟨ɑ⟩, B for ⟨β⟩ or ⟨ɓ⟩, D for ⟨ð⟩, ⟨ɗ⟩ or ⟨ɖ⟩, E for ⟨ɛ⟩, F or P for ⟨ɸ⟩, G ⟨ɣ⟩, I ⟨ɪ⟩, L ⟨ɬ⟩, N ⟨ŋ⟩, O ⟨ɔ⟩, S ⟨ʃ⟩, T ⟨θ⟩ or ⟨ʈ⟩, U ⟨ʊ⟩, V ⟨ʋ⟩, X ⟨χ⟩, Z ⟨ʒ⟩, as well as @ for ⟨ə⟩ and 7 or ? for ⟨ʔ⟩. (See also SAMPA and X-SAMPA substitute notation.)

Extensions

Chart of the Extensions to the International Phonetic Alphabet (extIPA), as of 2015

The "Extensions to the IPA", often abbreviated as "extIPA" and sometimes called "Extended IPA", are symbols whose original purpose was to accurately transcribe disordered speech. At the Kiel Convention in 1989, a group of linguists drew up the initial extensions,[109] which were based on the previous work of the PRDS (Phonetic Representation of Disordered Speech) Group in the early 1980s.[110] The extensions were first published in 1990, then modified, and published again in 1994 in the Journal of the International Phonetic Association, when they were officially adopted by the ICPLA.[111] While the original purpose was to transcribe disordered speech, linguists have used the extensions to designate a number of sounds within standard communication, such as hushing, gnashing teeth, and smacking lips,[2] as well as regular lexical sounds such as lateral fricatives that do not have standard IPA symbols.

In addition to the Extensions to the IPA for disordered speech, there are the conventions of the Voice Quality Symbols, which include a number of symbols for additional airstream mechanisms and secondary articulations in what they call "voice quality".

Associated notation

Capital letters and various characters on the number row of the keyboard are commonly used to extend the alphabet in various ways.

Associated symbols

There are various punctuation-like conventions for linguistic transcription that are commonly used together with IPA. Some of the more common are:

⟨*⟩ (a) A reconstructed form.

(b) An ungrammatical form (including an unphonemic form).

⟨**⟩ (a) A reconstructed form, deeper (more ancient) than a single ⟨*⟩, used when reconstructing even further back from already-starred forms.

(b) An ungrammatical form. A less common convention than ⟨*⟩ (b), this is sometimes used when reconstructed and ungrammatical forms occur in the same text.[112]

⟨×⟩ An ungrammatical form. A less common convention than ⟨*⟩ (b), this is sometimes used when reconstructed and ungrammatical forms occur in the same text.

⟨?⟩ A doubtfully grammatical form.

⟨%⟩ A generalized form, such as a typical shape of a wanderwort that has not actually been reconstructed.[113]

⟨#⟩ A word boundary – e.g. ⟨#V⟩ for a word-initial vowel.

⟨$⟩ A phonological word boundary; e.g. ⟨H$⟩ for a high tone that occurs in such a position.

Capital letters

Full capital letters are not used as IPA symbols, except as typewriter substitutes (e.g. N for ⟨ŋ⟩, S for ⟨ʃ⟩, O for ⟨ɔ⟩ – see SAMPA). They are, however, often used in conjunction with the IPA in two cases:

 1. for archiphonemes and for natural classes of sounds (that is, as wildcards). The extIPA chart, for example, uses wildcards in its illustrations.
 2. as Voice Quality Symbols.

Wildcards are commonly used in phonology to summarize syllable or word shapes, or to show the evolution of classes of sounds. For example, the possible syllable shapes of Mandarin can be abstracted as ranging from /V/ (an atonic vowel) to /CGVNᵀ/ (a consonant-glide-vowel-nasal syllable with tone), and word-final devoicing may be schematized as C/_#. In speech pathology, capital letters represent indeterminate sounds, and may be superscripted to indicate they are weakly articulated: e.g. [ᴰ] is a weak indeterminate alveolar, [ᴷ] a weak indeterminate velar.[114]

There is a degree of variation between authors as to the capital letters used, but ⟨C⟩ for {consonant}, ⟨V⟩ for {vowel} and ⟨N⟩ for {nasal} are ubiquitous. Other common conventions are ⟨T⟩ for {tone/accent} (tonicity), ⟨P⟩ for {plosive}, ⟨F⟩ for {fricative}, ⟨S⟩ for {sibilant},[115]G⟩ for {glide/semivowel}, ⟨L⟩ for {lateral} or {liquid}, ⟨R⟩ for {rhotic} or {resonant/sonorant},[116]⟩ for {obstruent}, ⟨⟩ for {click}, ⟨A, E, O, Ɨ, U⟩ for {open, front, back, close, rounded vowel}[117] and ⟨B, D, Ɉ, K, Q, Φ, H⟩ for {labial, alveolar, post-alveolar/palatal, velar, uvular, pharyngeal, glottal[118] consonant}, respectively, and ⟨X⟩ for any sound. The letters can be modified with IPA diacritics, for example ⟨⟩ for {ejective}, ⟨Ƈ⟩ for {implosive}, ⟨N͡C⟩ or ⟨ᴺC⟩ for {prenasalized consonant}, ⟨⟩ for {nasal vowel}, ⟨CʰV́⟩ for {aspirated CV syllable with high tone}, ⟨⟩ for {voiced sibilant}, ⟨⟩ for {voiceless nasal}, ⟨P͡F⟩ or ⟨Pꟳ⟩ for {affricate}, ⟨⟩ for {palatalized consonant} and ⟨⟩ for {dental consonant}. ⟨H⟩, ⟨M⟩, ⟨L⟩ are also commonly used for high, mid and low tone, with ⟨HL⟩ for falling tone (also ⟨HM⟩, ⟨ML⟩, occasionally ⟨F⟩), ⟨LH⟩ for rising tone (also ⟨LM⟩, ⟨MH⟩, occasionally ⟨R⟩), etc., rather than transcribing them overly precisely with IPA tone letters or with ambiguous digits.

Typical examples of archiphonemic use of capital letters are ⟨I⟩ for the Turkish harmonic vowel set {i y ɯ u},[119] ⟨D⟩ for the conflated flapped middle consonant of American English writer and rider, and ⟨N⟩ for the homorganic syllable-coda nasal of languages such as Spanish and Japanese (essentially equivalent to the wild-card usage of the letter).

⟨V⟩, ⟨F⟩ and ⟨C⟩ have completely different meanings as Voice Quality Symbols, where they stand for "voice" (though generally meaning secondary articulation, as in a 'nasal voice', rather than phonetic voicing), "falsetto" and "creak". They may also take diacritics that indicate what kind of voice quality an utterance has, and may be used to extract a suprasegmental feature that occurs on all susceptible segments in a stretch of IPA. For instance, the transcription of Scottish Gaelic [kʷʰuˣʷt̪ʷs̟ʷ] 'cat' and [kʷʰʉˣʷt͜ʃʷ] 'cats' (Islay dialect) can be made more economical by extracting the suprasegmental labialization of the words: Vʷ[kʰuˣt̪s̟] and Vʷ[kʰʉˣt͜ʃ].[120] The usual wildcard X or C might be used instead of V (i.e., Xʷ[kʰuˣt̪s̟] for all segments labialized, Cʷ[kʰuˣt̪s̟] for all consonants labialized), or omitted altogether (ʷ[kʰuˣt̪s̟]), so that the reader does not misinterpret ⟨⟩ as meaning that only vowels are labialized. (See #Suprasegmentals for other transcription conventions.)

Segments without letters

The blank cells on the IPA chart can be filled without too much difficulty if the need arises. Some ad hoc letters have appeared in the literature for the retroflex lateral flap and the retroflex clicks (having the expected forms of ⟨ɺ⟩ and ⟨ǃ⟩ plus a retroflex tail; the analogous ⟨⟩ for a retroflex implosive is even mentioned in the IPA Handbook), the voiceless lateral fricatives (now provided for by the extIPA), the epiglottal trill (arguably covered by the generally trilled epiglottal "fricatives" ⟨ʜ ʢ⟩), the labiodental plosives (⟨ȹ ȸ⟩ in some old Bantuist texts) and the near-close central vowels (⟨ᵻ ᵿ⟩ in some publications). Diacritics can duplicate some of those, such as ⟨ɭ̆⟩ for the lateral flap, ⟨p̪ b̪⟩ for the labiodental plosives and ⟨ɪ̈ ʊ̈⟩ for the central vowels, and are able to fill in most of the remainder of the charts.[121] If a sound cannot be transcribed, an asterisk ⟨*⟩ may be used, either as a letter or as a diacritic (as in ⟨k*⟩ sometimes seen for the Korean "fortis" velar).

Consonants

Representations of consonant sounds outside of the core set are created by adding diacritics to letters with similar sound values. The Spanish bilabial and dental approximants are commonly written as lowered fricatives, [β̞] and [ð̞] respectively.[122] Similarly, voiced lateral fricatives would be written as raised lateral approximants, [ɭ˔ ʎ̝ ʟ̝]. A few languages such as Banda have a bilabial flap as the preferred allophone of what is elsewhere a labiodental flap. It has been suggested that this be written with the labiodental flap letter and the advanced diacritic, [ⱱ̟].[123]

Similarly, a labiodental trill would be written [ʙ̪] (bilabial trill and the dental sign), and labiodental stops [p̪ b̪] rather than with the ad hoc letters sometimes found in the literature. Other taps can be written as extra-short plosives or laterals, e.g. [ɟ̆ ɢ̆ ʟ̆], though in some cases the diacritic would need to be written below the letter. A retroflex trill can be written as a retracted [r̠], just as non-subapical retroflex fricatives sometimes are. The remaining consonants, the uvular laterals (ʟ̠ etc.) and the palatal trill, while not strictly impossible, are very difficult to pronounce and are unlikely to occur even as allophones in the world's languages.

Vowels

The vowels are similarly manageable by using diacritics for raising, lowering, fronting, backing, centering, and mid-centering.[124] For example, the unrounded equivalent of [ʊ] can be transcribed as mid-centered [ɯ̽], and the rounded equivalent of [æ] as raised [ɶ̝] or lowered [œ̞] (though for those who conceive of vowel space as a triangle, simple [ɶ] already is the rounded equivalent of [æ]). True mid vowels are lowered [e̞ ø̞ ɘ̞ ɵ̞ ɤ̞ o̞] or raised [ɛ̝ œ̝ ɜ̝ ɞ̝ ʌ̝ ɔ̝], while centered [ɪ̈ ʊ̈] and [ä] (or, less commonly, [ɑ̈]) are near-close and open central vowels, respectively. The only known vowels that cannot be represented in this scheme are vowels with unexpected roundedness, which would require a dedicated diacritic, such as protruded ⟨ʏʷ⟩ and compressed ⟨uᵝ⟩ (or protruded ⟨ɪʷ⟩ and compressed ⟨ɯᶹ⟩).

Symbol names

An IPA symbol is often distinguished from the sound it is intended to represent, since there is not necessarily a one-to-one correspondence between letter and sound in broad transcription, making articulatory descriptions such as "mid front rounded vowel" or "voiced velar stop" unreliable. While the Handbook of the International Phonetic Association states that no official names exist for its symbols, it admits the presence of one or two common names for each.[125] The symbols also have nonce names in the Unicode standard. In many cases, the names in Unicode and the IPA Handbook differ. For example, the Handbook calls ɛ "epsilon", but Unicode calls it "small letter open e".

The traditional names of the Latin and Greek letters are usually used for unmodified letters.[note 17] Letters which are not directly derived from these alphabets, such as [ʕ], may have a variety of names, sometimes based on the appearance of the symbol or on the sound that it represents. In Unicode, some of the letters of Greek origin have Latin forms for use in IPA; the others use the letters from the Greek section.

For diacritics, there are two methods of naming. For traditional diacritics, the IPA notes the name in a well known language; for example, é is e-acute, based on the name of the diacritic in English and French. Non-traditional diacritics are often named after objects they resemble, so is called d-bridge.

Geoffrey Pullum and William Ladusaw list a variety of names in use for IPA symbols, both current and retired, in their Phonetic Symbol Guide.[10]

Computer support

Unicode

Typefaces

IPA typeface support is increasing, and nearly complete IPA support with good diacritic rendering is provided by a few typefaces that come pre-installed with various computer operating systems, such as Calibri, as well as some freely available but commercial fonts such as Brill, but most pre-installed fonts, such as the ubiquitous Arial, Noto Sans and Times New Roman, are neither complete nor render many diacritics properly.

Typefaces that provide nearly full IPA support, properly render diacritics and are freely available include:

Free typefaces that provide good IPA support, but don't handle combinations of diacritics or tone letters well, include:

Web browsers generally do not need any configuration to display IPA characters, provided that a typeface capable of doing so is available to the operating system.

ASCII and keyboard transliterations

Several systems have been developed that map the IPA symbols to ASCII characters. Notable systems include SAMPA and X-SAMPA. The usage of mapping systems in on-line text has to some extent been adopted in the context input methods, allowing convenient keying of IPA characters that would be otherwise unavailable on standard keyboard layouts.

IETF language tags

IETF language tags have registered fonipa as a variant subtag identifying text as written in IPA.[126] Thus, an IPA transcription of English could be tagged as en-fonipa. For the use of IPA without attribution to a concrete language, und-fonipa is available.

Computer input using on-screen keyboard

Online IPA keyboard utilities[127] are available, and they cover the complete range of IPA symbols and diacritics. In April 2019, Google's Gboard for Android added an IPA keyboard to its platform.[128][129] For iOS there are multiple free keyboard layouts available, e.g. "IPA Phonetic Keyboard".[130]

See also

Notes

 1. ^ The inverted bridge under the ⟨t⟩ specifies it as apical (pronounced with the tip of the tongue), and the superscript h shows that it is aspirated (breathy). Both these qualities cause the English [t] to sound different from the French or Spanish [t], which is a laminal (pronounced with the blade of the tongue) and unaspirated [t̻]. ⟨t̺ʰ⟩ and ⟨⟩ thus represent two different, though similar, sounds.
 2. ^ For instance, flaps and taps are two different kinds of articulation, but since no language has (yet) been found to make a distinction between, say, an alveolar flap and an alveolar tap, the IPA does not provide such sounds with dedicated letters. Instead, it provides a single letter (in this case, [ɾ]) for both. Strictly speaking, this makes the IPA a partially phonemic alphabet, not a purely phonetic one.
 3. ^ This exception to the rules was made primarily to explain why the IPA does not make a dental–alveolar distinction, despite one being phonemic in hundreds of languages, including most of the continent of Australia. Americanist Phonetic Notation makes (or at least made) a distinction between apical ⟨t d s z n l⟩ and laminal ⟨τ δ ς ζ ν λ⟩, which is easily applicable to alveolar vs dental (when a language distinguishes apical alveolar from laminal dental, as in Australia), but despite several proposals to the Council, the IPA never voted to accept such a distinction.
 4. ^ There are three basic tone diacritics and five basic tone letters, both sets of which may be compounded.
 5. ^ "The non-roman letters of the International Phonetic Alphabet have been designed as far as possible to harmonize well with the roman letters. The Association does not recognize makeshift letters; It recognizes only letters which have been carefully cut so as to be in harmony with the other letters." (IPA 1949)
 6. ^ Merriam-Webster dictionaries use backslashes \ ... \ to demarcate their in-house transcription system. This distinguishes their IPA-influenced system from true IPA, which is used between forward slashes in the Oxford English Dictionary.
 7. ^ The proper angle brackets in Unicode are the mathematical symbols (U+27E8 and U+27E9). Chevrons ‹...› (U+2039, U+203A) are sometimes substituted, as in Americanist phonetic notation, as are the less-than and greater-than signs <...> (U+003C, U+003E) found on ASCII keyboards.
 8. ^ Russian sources commonly use a wiggly line ⸾ (&#x2e3e;, approx. ⌇) for something less than a minor break, such as list intonation (e.g. the very slight break between digits in a telephone number).[80] A dotted line ⸽ (&#x2E3D;) is sometimes seen instead.
 9. ^ Not to be confused with U+1D4D ⟨⟩, which is a normal superscript Latin g.
 10. ^ Superscript ⟨ç⟩ is composed of superscript c and a combining cedilla, which should display properly in a good font. Superscript c was specifically requested for this purpose in Unicode proposal L2/03-180.
 11. ^ These two characters are essentially the same. U+02E4 ˤ MODIFIER LETTER SMALL REVERSED GLOTTAL STOP, (middle), is specifically a superscript variant of U+0295 ʕ REVERSED GLOTTAL STOP, whereas U+02C1 ˁ MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP (right), is a reversed U+02C0 ˀ MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP – which by its Unicode description should be the same letter. Both characters see use beyond the IPA alphabet, and fonts are inconsistent in whether they look different and what the difference is. There is no parallel IPA/para-IPA distinction for superscript glottal stop.
 12. ^ In Microsoft fonts this character was erroneously designed as a superscript ⟨⟩.
 13. ^ U+A71D ⟨⟩ and A71E ⟨⟩ had earlier been adopted for the Africanist equivalents of the IPA characters ⟨downstep and ⟨upstep. U+A71E also serves as the superscript of the extIPA percussive consonant¡⟩.
 14. ^ Not to be confused with U+1D4C ⟨⟩, which is superscript (a turned rather than reversed ɛ).
 15. ^ Not to be confused with U+1D46 ⟨⟩, which is superscript turned æ.
 16. ^ In this instance, the old IPA letter for [tʲ], ⟨ƫ⟩, has a superscript variant in Unicode, U+1DB5 ⟨⟩, as does the lateral, U+1DDA ⟨⟩, but that is not generally the case.
 17. ^ For example, [p] is called "Lower-case P" and [χ] is "Chi." (International Phonetic Association, Handbook, p. 171)

References

 1. ^ a b c d International Phonetic Association (IPA), Handbook.
 2. ^ a b c d e f MacMahon, Michael K. C. (1996). "Phonetic Notation". In P. T. Daniels; W. Bright (eds.). The World's Writing Systems. New York: Oxford University Press. pp. 821–846. ISBN 0-19-507993-0.
 3. ^ Wall, Joan (1989). International Phonetic Alphabet for Singers: A Manual for English and Foreign Language Diction. Pst. ISBN 1-877761-50-8.
 4. ^ "IPA: Alphabet". Langsci.ucl.ac.uk. Archived from the original on 10 October 2012. Retrieved 20 November 2012.
 5. ^ "Full IPA Chart". International Phonetic Association. Retrieved 24 April 2017.
 6. ^ a b c d e International Phonetic Association, Handbook, pp. 194–196
 7. ^ "Originally, the aim was to make available a set of phonetic symbols which would be given different articulatory values, if necessary, in different languages." (International Phonetic Association, Handbook, pp. 195–196)
 8. ^ Passy, Paul (1888). "Our revised alphabet". The Phonetic Teacher: 57–60.
 9. ^ IPA in the Encyclopædia Britannica
 10. ^ a b c Pullum and Ladusaw, Phonetic Symbol Guide, pp. 152, 209
 11. ^ Nicolaidis, Katerina (September 2005). "Approval of New IPA Sound: The Labiodental Flap". International Phonetic Association. Archived from the original on 2 September 2006. Retrieved 17 September 2006.
 12. ^ International Phonetic Association, Handbook, p. 186
 13. ^ "From its earliest days [...] the International Phonetic Association has aimed to provide 'a separate sign for each distinctive sound; that is, for each sound which, being used instead of another, in the same language, can change the meaning of a word'." (International Phonetic Association, Handbook, p. 27)
 14. ^ Originally, [ʊ] was written as a small capital U. However, this was not easy to read, and so it was replaced with a turned small capital omega. In modern typefaces, it often has its own design, called a 'horseshoe'.
 15. ^ Cf. the notes at the Unicode IPA EXTENSIONS code chart as well as blogs by Michael Everson Archived 10 October 2017 at the Wayback Machine and John Wells here and here.
 16. ^ Handbook, International Phonetic Association, p. 196, The new letters should be suggestive of the sounds they represent, by their resemblance to the old ones..
 17. ^ a b c IPA Handbook p. 175
 18. ^ a b IPA Handbook p. 176
 19. ^ IPA Handbook p. 191
 20. ^ IPA (1999) Handbook, p 188, 192
 21. ^ IPA (1999) Handbook, p 176, 192
 22. ^ Basbøll (2005) The Phonology of Danish pp. 45, 59
 23. ^ Karlsson & Sullivan (2005) /sP/ consonant clusters in Swedish: Acoustic measurementsof phonological development
 24. ^ For example, the single and double pipe symbols are used for prosodic breaks. Although the Handbook specifies the prosodic symbols as "thick" vertical lines, which would be distinct from simple ASCII pipes (similar to Dania transcription), this is optional and was intended to keep them distinct from the pipes used as click letters (JIPA 19.2, p. 75). The Handbook (p. 174) assigns to them the digital encodings U+007C, which is the simple ASCII pipe symbol, and U+2016.
 25. ^ Richard Sproat (2000) A Computational Theory of Writing Systems. Cambridge University Press. Page 26.
 26. ^ Barry Heselwood (2013) Phonetic Transcription in Theory and Practice. Edinburgh University Press. Page 8 ff, 29 ff.
 27. ^ Paul Tench (2011) Transcribing the Sound of English. Cambridge University Press. Page 61.
 28. ^ International Phonetic Association 1999, p. 31.
 29. ^ Association phonétique internationale (January 1895). "vɔt syr l alfabɛ" [Votes sur l'alphabet]. Le Maître Phonétique. 10 (1): 16–17. JSTOR 44707535.
 30. ^ Association phonétique internationale (February–March 1900a). "akt ɔfisjɛl" [Acte officiel]. Le Maître Phonétique. 15 (2/3): 20. JSTOR 44701257.
 31. ^ Association phonétique internationale (July–September 1931). "desizjɔ̃ ofisjɛl" [Décisions officielles]. Le Maître Phonétique (35): 40–42. JSTOR 44704452.
 32. ^ Jones, Daniel (July–December 1948). "desizjɔ̃ ofisjɛl" [Décisions officielles]. Le Maître Phonétique (90): 28–30. JSTOR 44705217.
 33. ^ International Phonetic Association (1993). "Council actions on revisions of the IPA". Journal of the International Phonetic Association. 23 (1): 32–34. doi:10.1017/S002510030000476X.
 34. ^ International Phonetic Association (1949). The Principles of the International Phonetic Association. Department of Phonetics, University College, London. Supplement to Le Maître Phonétique 91, January–June 1949. JSTOR i40200179. Reprinted in Journal of the International Phonetic Association 40 (3), December 2010, pp. 299–358, doi:10.1017/S0025100311000089.CS1 maint: postscript (link)
 35. ^ Wells, John C. (6 November 2006). "Scenes from IPA history". John Wells's phonetic blog. Department of Phonetics and Linguistics, University College London.
 36. ^ International Phonetic Association (1999), p. 19.
 37. ^ Esling, John H. (2010). "Phonetic Notation". In Hardcastle, William J.; Laver, John; Gibbon, Fiona E. (eds.). The Handbook of Phonetic Sciences (2nd ed.). Wiley-Blackwell. pp. 678–702. doi:10.1002/9781444317251.ch18. ISBN 978-1-4051-4590-9. pp. 688, 693.
 38. ^ Martin J. Ball; Joan Rahilly (August 2011). "The symbolization of central approximants in the IPA". Journal of the International Phonetic Association. Cambridge Journals Online. 41 (2): 231–237. doi:10.1017/s0025100311000107. S2CID 144408497.
 39. ^ "Cambridge Journals Online – Journal of the International Phonetic Association Vol. 39 Iss. 02". Journals.cambridge.org. 23 October 2012. Retrieved 20 November 2012.
 40. ^ "IPA: About us". Langsci.ucl.ac.uk. Archived from the original on 10 October 2012. Retrieved 20 November 2012.
 41. ^ "IPA: Statutes". Langsci.ucl.ac.uk. Archived from the original on 10 October 2012. Retrieved 20 November 2012.
 42. ^ "IPA: News". Langsci.ucl.ac.uk. Archived from the original on 11 November 2012. Retrieved 20 November 2012.
 43. ^ "IPA: News". Langsci.ucl.ac.uk. Archived from the original on 11 November 2012. Retrieved 20 November 2012.
 44. ^ See "Illustrations of the IPA" for individual languages in the IPA Handbook (1999), which for example may use ⟨/c/⟩ as a phonemic symbol for what is phonetically realized as [tʃ], as well as superscript IPA letters that have no official superscript form.
 45. ^ a b c d Kirk Miller & Michael Ashby, L2/20-252R Unicode request for IPA modifier-letters (a), pulmonic
 46. ^ a b Sally Thomason (2 January 2008). "Why I Don't Love the International Phonetic Alphabet". Language Log.
 47. ^ "Phonetics". Cambridge Dictionaries Online. 2002. Retrieved 11 March 2007.
 48. ^ "Merriam-Webster Online Pronunciation Symbols". Archived from the original on 1 June 2007. Retrieved 4 June 2007.
  Agnes, Michael (1999). Webster's New World College Dictionary. New York: Macmillan. xxiii. ISBN 0-02-863119-6.
  Pronunciation respelling for English has detailed comparisons.
 49. ^ Monolingual Hebrew dictionaries use pronunciation respelling for words with unusual spelling; for example, the Even-Shoshan Dictionary respells תָּכְנִית‎ as תּוֹכְנִית‎ because this word uses kamatz katan.
 50. ^ For example, Sergey Ozhegov's dictionary adds нэ́ in brackets for the French word пенсне (pince-nez) to indicate that the final е does not iotate the preceding н.
 51. ^ (in Czech) Fronek, J. (2006). Velký anglicko-český slovník (in Czech). Praha: Leda. ISBN 80-7335-022-X. In accordance with long-established Czech lexicographical tradition, a modified version of the International Phonetic Alphabet (IPA) is adopted in which letters of the Czech alphabet are employed.
 52. ^ Principles of the International Phonetic Association, 1949:17.
 53. ^ Severens, Sara E. (2017). "The Effects of the International Phonetic Alphabet in Singing". Student Scholar Showcase.
 54. ^ "Nico Castel's Complete Libretti Series". Castel Opera Arts. Retrieved 29 September 2008.
 55. ^ Cheek, Timothy (2001). Singing in Czech. The Scarecrow Press. p. 392. ISBN 978-0-8108-4003-4. Archived from the original on 7 October 2011. Retrieved 25 January 2020.
 56. ^ Zimmer, Benjamin (14 May 2008). "Operatic IPA and the Visual Thesaurus". Language Log. University of Pennsylvania. Retrieved 29 September 2009.
 57. ^ A chart of IPA numbers can be found on the IPA website.IPA number chart
 58. ^ "Segments can usefully be divided into two major categories, consonants and vowels." (International Phonetic Association, Handbook, p. 3)
 59. ^ International Phonetic Association, Handbook, p. 6.
 60. ^ "for presentational convenience [...] because of [their] rarity and the small number of types of sounds which are found there." (IPA Handbook, p 18)
 61. ^ Fromkin, Victoria; Rodman, Robert (1998) [1974]. An Introduction to Language (6th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers. ISBN 0-03-018682-X.
 62. ^ Ladefoged and Maddieson, 1996, Sounds of the World's Languages, §2.1.
 63. ^ Ladefoged and Maddieson, 1996, Sounds of the World's Languages, §9.3.
 64. ^ Esling (2010), pp. 688–9.
 65. ^ Amanda L. Miller et al., "Differences in airstream and posterior place of articulation among Nǀuu lingual stops". Submitted to the Journal of the International Phonetic Association. Retrieved 27 May 2007.
 66. ^ "Phonetic analysis of Afrikaans, English, Xhosa and Zulu using South African speech databases". Ajol.info. Retrieved 20 November 2012. It is traditional to place the tie bar above the letters. It may be placed below to avoid overlap with ascenders or diacritic marks, or simply because it is more legible that way, as in Niesler, Louw, & Roux (2005)
 67. ^ Ladefoged, Peter; Ian Maddieson (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell. pp. 329–330. ISBN 0-631-19815-6.
 68. ^ International Phonetic Association, Handbook, p. 10.
 69. ^ a b International Phonetic Association, Handbook, pp. 14–15.
 70. ^ 'Further report on the 1989 Kiel Convention', Journal of the International Phonetic Association 20:2 (December 1990), p. 23.
 71. ^ International Phonetic Association, Handbook, p. 13.
 72. ^ Cf. the /ʷ.../ and /ʲ.../ transcriptions in Eszter Ernst-Kurdi (2017) The Phonology of Mada, SIL Yaoundé.
 73. ^ E.g. Aaron Dolgopolsky (2013) Indo-European Dictionary with Nostratic Etymologies.
 74. ^ The IPA Handbook variously defines the "linking" symbol as marking the "lack of a boundary" (p. 23) or "absence of a break" (p. 174), and gives French liaison and English linking r as examples. The illustration for Croatian uses it to tie atonic clitics to tonic words, with no resulting change in implied syllable structure. It is also sometimes used simply to indicate that the consonant ending one word forms a syllable with the vowel beginning the following word.
 75. ^ a b The global rise and fall arrows come before the affected syllable or prosodic unit, like stress and upstep/downstep. This contrasts with the Chao tone letters (listed below), which most commonly come after. One will occasionally see a horizontal arrow ⟨⟩ for global level pitch (only dropping due to downdrift), e.g. in Julie Barbour (2012) A Grammar of Neverver.
 76. ^ When pitch is transcribed with diacritics, the three pitches ⟨é ē è⟩ are taken as the basic levels and are called 'high', 'mid' and 'low'. Contour tones combine only these three and are called ⟨e᷇⟩ 'high-mid' etc. The more extreme pitches, which do not form contours, are ⟨⟩ 'extra-high' and ⟨ȅ⟩ 'extra-low', using doubled diacritics. When transcribed with tone letters, however, combinations of all five levels are possible. Thus, ⟨e˥ e˧ e˩⟩ may be called 'high', 'mid' and 'low', with ⟨e˦ e˨⟩ being 'near-high' and 'near-low', analogous to descriptions of vowel height. In a three-level transcription, ⟨é ē è⟩ are identified with ⟨e˥ e˧ e˩⟩ (JIPA 19.2: 76).
 77. ^ a b c d P.J. Roach, Report on the 1989 Kiel Convention, Journal of the International Phonetic Association, Vol. 19, No. 2 (December 1989), p. 75–76
 78. ^ Esling (2010), p. 691.
 79. ^ For example, "Balearic". Merriam-Webster Dictionary..
 80. ^ Ž.V. Ganiev (2012) Sovremennyj ruskij jazyk. Flinta/Nauka.
 81. ^ Nicholas Evans (1995) A Grammar of Kayardild. Mouton de Gruyter.
 82. ^ Ian Maddieson (December 1990) The transcription of tone in the IPA, JIPA 20.2, p. 31.
 83. ^ Barry Heselwood (2013) Phonetic Transcription in Theory and Practice. Edinburgh University Press. Page 7.
 84. ^ Maddieson and others have noted that a phonemic/phonetic distinction should be handled by /slash/ or [bracket] delimiters. However, the reversed tone letters remain in use for tone sandhi.
 85. ^ A work-around for diacritics sometimes seen when a language has more than one phonemic rising or falling tone, and the author wishes to avoid the poorly legible diacritics e᷄, e᷅, e᷇, e᷆ but does not wish to employ tone letters, is to restrict generic rising ě and falling ê to the higher-pitched of the rising and falling tones, say e˥˧ and e˧˥, and to resurrect retired (pre-Kiel) IPA subscript diacritics and for the lower-pitched rising and falling tones, say e˩˧ and e˧˩. When a language has four or six level tones, the two mid tones are sometimes transcribed as high-mid (non-standard) and low-mid ē. Non-standard is occasionally seen combined with acute and grave diacritcs or the macron.
 86. ^ a b Chao, Yuen-Ren (1930), "ə sistim əv "toun-letəz"" [A system of "tone-letters"], Le Maître Phonétique, 30: 24–27, JSTOR 44704341
 87. ^ See for example Pe Maung Tin [-phe -maʊ̃ -tɪ̃ː] (1924) bɜˑmiːz. Le Maître Phonétique, vol. 2 (39), no. 5, pp. 4–5, where five pitch levels are distinguished
 88. ^ Handbook, p. 14.
 89. ^ The example has changed over the years. In the chart included in the 1999 IPA Handbook, it was [˦˥˦], and since the 2018 revision of the chart it has been [˧˦˨].
 90. ^ Chao did not include tone shapes such as [˨˦˦], [˧˩˩], which rise or fall and then level off (or vice versa). Such tone shapes are, however, frequently encountered in the modern literature.
 91. ^ In Chao's Sinological convention, single ˥ is used for a high tone on a checked syllable, versus double ˥˥ for high tone on an open syllable.
 92. ^ a b Kelly & Local (1989) Doing Phonology, Manchester University Press.
 93. ^ Bloomfield (1933) Language p. 91
 94. ^ Passy, 1958, Conversations françaises en transcription phonétique. 2nd ed.
 95. ^ Yuen Ren Chao (1968) Language and Symbolic Systems, p. xxiii
 96. ^ Geoffrey Barker (2005) Intonation Patterns in Tyrolean German, p. 11.
 97. ^ Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. p. 314. ISBN 978-0-631-19815-4.
 98. ^ Sometimes the obsolete transcription ⟨⟩ (with a turned apostrophe) vs. ⟨⟩ is still seen.
 99. ^ Peter Ladefoged (1971) Preliminaries of Linguistic Phonetics, p. 35.
 100. ^ Fallon (2013) The Synchronic and Diachronic Phonology of Ejectives, p. 267
 101. ^ Heselwood (2013) Phonetic Transcription in Theory and Practice, p. 233.
 102. ^ E.g. in Laver (1994) Principles of Phonetics, pp. 559–560
 103. ^ Hein van der Voort (2005) 'Kwaza in a Comparative Perspective', IJAL 71:4.
 104. ^ John Esling (2010) "Phonetic Notation", in Hardcastle, Laver & Gibbon (eds) The Handbook of Phonetic Sciences, 2nd ed., p 695.
 105. ^ a b Kirk Miller & Michael Ashby, L2/20-253R Unicode request for IPA modifier letters (b), non-pulmonic.
 106. ^ Kirk Miller & Martin Ball, L2/20-116R Expansion of the extIPA and VoQS.
 107. ^ "John Wells's phonetic blog". Phonetic-blog.blogspot.com. 9 September 2009. Retrieved 18 October 2010.
 108. ^ The motivation for this may vary. Some authors find the tie bars displeasing but the lack of tie bars confusing (i.e. ⟨č⟩ for /t͡ʃ/ as distinct from /tʃ/), while others simply prefer to have one letter for each segmental phoneme in a language.[citation needed]
 109. ^ "At the 1989 Kiel Convention of the IPA, a sub-group was established to draw up recommendations for the transcription of disordered speech." ("Extensions to the IPA: An ExtIPA Chart" in International Phonetic Association, Handbook, p. 186.)
 110. ^ PRDS Group (1983). The Phonetic Representation of Disordered Speech. London: The King's Fund.
 111. ^ "Extensions to the IPA: An ExtIPA Chart" in International Phonetic Association, Handbook, pp. 186–187.
 112. ^ e.g. Alan Kaye (2007) Morphologies of Asia and Africa. Eisenbrauns.
 113. ^ Haynie, Bowern, Epps, Hill & McConvell (2014) Wanderwörter in languages of the Americas and Australia. Ampersand 1:1–18.
 114. ^ Perry (2000) Phonological/phonetic assessment of an English-speaking adult with dysarthria
 115. ^ As in Afrasianist phonetic notation. ⟨S⟩ is particularly ambiguous. It has been used for 'stop', 'fricative', 'sibilant', 'sonorant' and 'semivowel'. On the other hand, plosive/stop is frequently abbreviated ⟨P⟩, ⟨T⟩ or ⟨S⟩. The illustrations given here use, as much as possible, letters that are capital versions of members of the sets they stand for: IPA [n] is a nasal and N is any nasal; [p] is a plosive, [f] a fricative, [s] a sibilant, [l] both a lateral and a liquid, [r] both a rhotic and a resonant, and [ʞ] a click. ⟨¢⟩ is an obstruent in Americanist notation, where it stands for [ts]. An alternative wildcard for 'glide', ⟨J⟩, also fits this pattern, but is much less common than ⟨G⟩ in English-language sources.
 116. ^ At least in the notation of ⟨CRV-⟩ syllables, the ⟨R⟩ is understood to include liquids and glides but to exclude nasals, as in Bennett (2020: 115) 'Click Phonology', in Sands (ed.), Click Consonants, Brill
 117. ^ {Close vowel} may instead be ⟨U⟩, and ⟨O⟩ may stand for {obstruent}.
 118. ^ Or glottal~pharyngeal, as in Afrasianist phonetic notation
 119. ^ For other Turkic languages, ⟨I⟩ may be restricted to {ɯ i} (that is, to ı i), ⟨U⟩ to u ü, ⟨A⟩ to a e/ä, etc.
 120. ^ Laver (1994) Principles of Phonetics, p. 374.
 121. ^ "Diacritics may also be employed to create symbols for phonemes, thus reducing the need to create new letter shapes." (International Phonetic Association, Handbook, p. 27)
 122. ^ Dedicated letters have been proposed, such as β and ð. Ball, Rahilly & Lowry (2017) Phonetics for speech pathology, 3rd edition, Equinox, Sheffield.
 123. ^ Olson, Kenneth S.; Hajek, John (1999). "The phonetic status of the labial flap". Journal of the International Phonetic Association. 29 (2): 101–114. doi:10.1017/s0025100300006484.
 124. ^ "The diacritics...can be used to modify the lip or tongue position implied by a vowel symbol." (International Phonetic Association, Handbook, p. 16)
 125. ^ "...the International Phonetic Association has never officially approved a set of names..." (International Phonetic Association, Handbook, p. 31)
 126. ^ "Language Subtag Registry". IANA. 5 March 2021. Retrieved 30 April 2021.
 127. ^ Online IPA keyboard utilities like IPA i-chart by the Association, IPA character picker 19 at GitHub, TypeIt.org, and IPA Chart keyboard at GitHub.
 128. ^ "Gboard updated with 63 new languages, including IPA (not the beer)". Android Police. 18 April 2019. Retrieved 28 April 2019.
 129. ^ "Set up Gboard – Android – Gboard Help". support.google.com. Retrieved 28 April 2019.
 130. ^ "IPA Phonetic Keyboard". App Store. Retrieved 8 December 2020.

Further reading

External links