ทุนมนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ทุนมนุษย์เป็นแนวคิดที่นักสังคมศาสตร์ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิต ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะโน ว์ ฮา ว สุขภาพที่ดีและการศึกษาของพนักงาน [1]ทุนมนุษย์มีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของแต่ละคน [2]การวิจัยระบุว่าการลงทุนในทุนมนุษย์มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงตลอดช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว [2]

บริษัทต่างๆ สามารถลงทุนในทุนมนุษย์ได้ เช่น ผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพและการผลิตได้ [3]

ผลจากการวางแนวคิดและการสร้างแบบจำลองโดยใช้ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำ ปี 2018 นี้มอบให้กับPaul Romerผู้ก่อตั้งแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อทำความเข้าใจการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในวรรณกรรมล่าสุด แนวคิดใหม่ของทุนมนุษย์เฉพาะงานได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี 2547 โดยRobert Gibbonsนักเศรษฐศาสตร์ที่MITและMichael Waldman [4] , [5]นักเศรษฐศาสตร์ที่Cornell University แนวคิดนี้เน้นย้ำว่าในหลายกรณี ทุนมนุษย์ถูกสะสมไว้เฉพาะกับลักษณะของงาน (หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน) และทุนมนุษย์ที่สะสมสำหรับงานนั้นมีค่าสำหรับหลายบริษัทที่ต้องการทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ [6]แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้กับการมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัท ฯลฯ[7]

ประวัติ

Adam Smithรวมอยู่ในคำจำกัดความของทุน "ความสามารถที่ได้มาและเป็นประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดหรือ

สมาชิกของสังคม" การใช้ครั้งแรกของ

อินโฟกราฟิกของทุนมนุษย์

คำว่า "ทุนมนุษย์" อาจมาจากเออร์วิง ฟิชเชอร์ [8]การอภิปรายในช่วงแรกเกี่ยวกับวลี "ทุนมนุษย์" มาจากArthur Cecil Pigou :

มีบางอย่างเช่นการลงทุนในทุนมนุษย์เช่นเดียวกับการลงทุนในทุนวัสดุ ทันทีที่สิ่งนี้เป็นที่รู้จัก ความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจในการบริโภคและเศรษฐกิจในการลงทุนจะพร่ามัว การบริโภคคือการลงทุนในความสามารถในการผลิตส่วนบุคคล สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเกี่ยวข้องกับเด็ก: การลดค่าใช้จ่ายที่เกินควรในการบริโภคของพวกเขาอาจลดประสิทธิภาพในชีวิตหลังความตายลงอย่างมาก แม้แต่ผู้ใหญ่ หลังจากที่เราลดระดับความมั่งคั่งลงได้ระยะหนึ่ง จนทำให้เราอยู่เหนือความหรูหราฟุ่มเฟือยและความสะดวกสบายที่ "ไม่จำเป็น" การตรวจสอบการบริโภคส่วนบุคคลก็เป็นการตรวจสอบการลงทุนเช่นกัน [9]

แต่คำนี้พบใช้อย่างแพร่หลายในทางเศรษฐศาสตร์หลังจากที่นักเศรษฐศาสตร์ของChicago Schoolได้ รับความนิยม โดย เฉพาะอย่างยิ่งGary Becker , Jacob MincerและTheodore Schultz

ต้นศตวรรษที่ 20 นักสังคมวิทยาชาวออสเตรียทฤษฎีทุนอินทรีย์และเศรษฐกิจมนุษย์ของRudolf Goldscheid ยังทำหน้าที่เป็นแบบอย่างสำหรับแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ในเวลาต่อมา [10]

การใช้คำนี้ใน วรรณกรรม เศรษฐกิจนีโอคลาสสิก สมัยใหม่ ย้อนกลับไปใน บทความของ Jacob Mincerเรื่อง "Investment in Human Capital and Personal Income Distribution" ในJournal of Political Economyในปี 1958 [11]จากนั้นTheodore Schultzก็มีส่วนในการพัฒนา เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง "ทุนมนุษย์" ในทางเศรษฐศาสตร์ที่รู้จักกันดีที่สุดคือแนวคิดของ Mincer และGary Becker หนังสือของเบกเกอร์ชื่อทุนมนุษย์ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2507 กลายเป็นเอกสารอ้างอิงมาตรฐานมาหลายปี ในมุมมองนี้ ทุนมนุษย์คล้ายกับ " ปัจจัยการผลิตทางกายภาพ" เช่น โรงงานและเครื่องจักร: เราสามารถลงทุนในทุนมนุษย์ (ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การรักษาพยาบาล) และผลผลิตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนของทุนมนุษย์ที่เราเป็นเจ้าของ ดังนั้น ทุนมนุษย์จึงเป็น เครื่องมือใน การผลิตซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมทำให้เกิดผลผลิตเพิ่มเติม ทุนมนุษย์ ทดแทนได้ แต่โอนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดิน แรงงาน หรือทุนคงที่

ทฤษฎีการเติบโตร่วมสมัยบาง ทฤษฎี มองว่าทุนมนุษย์เป็นปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ [12]การวิจัยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของการศึกษาเพื่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของผู้คน [13]

Adam Smithให้คำจำกัดความของทุนคงที่ไว้สี่ประเภท สี่ประเภทคือ:

 1. เครื่องจักรที่เป็นประโยชน์ เครื่องมือการค้า
 2. อาคารเพื่อเป็นช่องทางในการจัดหารายได้
 3. การปรับปรุงที่ดิน
 4. ความสามารถที่ได้มาและเป็นประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกของสังคม

Smith นิยามทุนมนุษย์ไว้ดังนี้

ประการที่สี่ ความสามารถที่ได้มาและเป็นประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกของสังคมทั้งหมด การได้มาซึ่งความสามารถพิเศษดังกล่าว โดยการบำรุงรักษาของผู้ซื้อในระหว่างการศึกษา ศึกษา หรือฝึกงาน มักมีค่าใช้จ่ายจริงเสมอ ซึ่งเป็นทุนที่แน่นอนและรับรู้ในตัวเขาเอง พรสวรรค์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาของเขา ความสามารถเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันกับพรสวรรค์ของสังคมที่เขาอยู่ ความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้นของคนงานอาจได้รับการพิจารณาในแง่เดียวกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือทางการค้าที่อำนวยความสะดวกและลดการใช้แรงงาน และแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง แต่ก็ตอบแทนค่าใช้จ่ายนั้นด้วยผลกำไร [14]

ดังนั้น สมิธจึงแย้งว่า พลังการผลิตของแรงงานขึ้นอยู่กับการแบ่งงานกันทำ:

การปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพลังการผลิตของแรงงาน และส่วนใหญ่ของทักษะ ความคล่องแคล่ว และวิจารณญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้นำหรือนำไปใช้ ดูเหมือนจะเป็นผลจากการแบ่งงานกันทำ

มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการแบ่งงานและทุนมนุษย์

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 แนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ได้ขยายออกไปรวมถึงความสามารถตามธรรมชาติ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการแสวงหาความรู้และทักษะของแต่ละคน [15]

ความเป็นมา

ทุนมนุษย์ในความหมายกว้างคือกลุ่มของกิจกรรมต่างๆ – ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ สติปัญญา การฝึกอบรม และความสามารถทั้งหมดที่มีเป็นรายบุคคลและโดยรวมโดยปัจเจกบุคคลในประชากร ทรัพยากรเหล่านี้เป็นความสามารถโดยรวมของประชาชนที่แสดงถึงความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชาติหรือรัฐหรือส่วนหนึ่งของมัน ทุนมนุษย์แบ่งออกเป็นสามประเภทเพิ่มเติม (1) ทุนความรู้ (2) ทุนทางสังคม (3) ทุนทางอารมณ์ .

มีหลายทฤษฎีที่เชื่อมโยงการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์เข้ากับการศึกษาอย่างชัดเจน และบทบาทของทุนมนุษย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลิตภาพ และนวัตกรรมมักถูกอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลสำหรับการอุดหนุนการศึกษาและการฝึกทักษะงานจากรัฐบาล

มีการสมมติขึ้นในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ยุคแรก โดยสะท้อนบริบท กล่าวคือภาคส่วนทุติยภูมิของเศรษฐกิจมีการผลิตมากกว่าภาคส่วนอุดมศึกษาที่สามารถผลิตได้ในขณะนั้นในประเทศส่วนใหญ่ - เพื่อเป็นทรัพยากร ที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็น เนื้อเดียวกัน และสับเปลี่ยนกันได้ง่าย และเรียกง่าย ๆ ว่าแรงงานหรือแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในสามปัจจัยการผลิต (ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ที่ดิน และสินทรัพย์ที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นเงินและอุปกรณ์ทางกายภาพ) เช่นเดียวกับที่ที่ดินได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนทางธรรมชาติและสินทรัพย์ในตัวเอง ปัจจัยการผลิตของมนุษย์ถูกยกขึ้นจากการวิเคราะห์เชิงกลไกอย่างง่ายนี้ไปสู่ทุนมนุษย์ ในการวิเคราะห์ทางการเงินทางเทคนิคสมัยใหม่ คำว่า "การเติบโตอย่างสมดุล" หมายถึงเป้าหมายของการเติบโตที่เท่าเทียมกันของทั้งความสามารถโดยรวมของมนุษย์และสินทรัพย์ทางกายภาพที่ผลิตสินค้าและบริการ

สมมติฐานที่ว่าแรงงานหรือกำลังแรงงานสามารถจำลองแบบโดยรวมได้อย่างง่ายดายเริ่มถูกท้าทายในปี 1950 เมื่อภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์ เริ่มผลิตมากกว่าภาคส่วนรองที่กำลังผลิตอยู่ในขณะนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วที่สุดในโลก

Clark's Sector จำลองเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงปี 1850–2009 [16]

ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความสนใจกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมนุษย์ มีการ สำรวจ บทบาทของความเป็นผู้นำความสามารถแม้กระทั่งคนดัง

ปัจจุบัน ทฤษฎีส่วนใหญ่พยายามแบ่งทุนมนุษย์ออกเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือหลายส่วนสำหรับการวิเคราะห์[17] [18] [19]โดยทั่วไปทุนทางอารมณ์คือชุดของทรัพยากร (ความสามารถทางอารมณ์ส่วนบุคคลและทางสังคม) ที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีประโยชน์ต่อการพัฒนาส่วนบุคคล วิชาชีพ และองค์กร และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางสังคม และมีผลตอบแทนส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม (Gendron, 2004, 2008) ทุนทางสังคมผลรวมของพันธะทางสังคมและความสัมพันธ์ได้กลายมาเป็นที่รับรู้พร้อมกับคำพ้องความหมายมากมาย เช่น ค่าความนิยมหรือคุณค่าของตราสินค้า หรือความสามัคคีทางสังคม หรือความยืดหยุ่นทางสังคม และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้มีชื่อเสียงหรือชื่อเสียงซึ่งแตกต่างจากพรสวรรค์ที่บุคคล (เช่นนักกีฬามีอย่างมีเอกลักษณ์) ได้พัฒนาขึ้นซึ่งไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้โดยไม่คำนึงถึงความพยายาม และด้านที่สามารถถ่ายโอนหรือสอนได้: ทุนการสอน น้อยกว่าปกติ การวิเคราะห์บางอย่างรวมคำแนะนำที่ดีสำหรับสุขภาพเข้ากับสุขภาพ หรือนิสัยหรือระบบการจัดการความรู้ ที่ดีด้วยคำแนะนำที่รวบรวมและจัดการ หรือ " ทุนทางปัญญา "" ของทีม – ภาพสะท้อนของความสามารถทางสังคมและการสอนของพวกเขา โดยมีข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขาในบริบทที่พวกเขาทำงาน โดยทั่วไป การวิเคราะห์เหล่านี้รับทราบว่าร่างกายที่ได้รับการฝึกฝน ความคิดหรือทักษะที่สามารถสอนได้ และอิทธิพลทางสังคมหรืออำนาจในการโน้มน้าวใจ แตกต่าง.

การบัญชีการจัดการมักเกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับวิธีจำลองมนุษย์เป็นสินทรัพย์ทุน อย่างไรก็ตาม ทุนมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร (Crook et al., 2011); ทุนมนุษย์เพิ่มขึ้นผ่านการศึกษาและประสบการณ์ [20]ทุนมนุษย์ก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จของเมืองและภูมิภาคเช่นกัน การศึกษาในปี 2555 ตรวจสอบว่าการผลิตปริญญาของมหาวิทยาลัยและกิจกรรม R&D ของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของเขตเมืองใหญ่ที่ตนตั้งอยู่อย่างไร [21] [22]

ในปี 2010 OECD (องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) สนับสนุนรัฐบาลของประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าให้ใช้นโยบายเพื่อเพิ่มนวัตกรรมและความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง [23] นโยบายระหว่างประเทศมักจะกล่าวถึงการบินของทุนมนุษย์ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีความสามารถหรือได้รับการฝึกฝนจากประเทศที่ลงทุนในพวกเขา ไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้รับประโยชน์จากการมาถึงโดยไม่ได้ลงทุนกับพวกเขา

การวัดทุนมนุษย์

World Economic Forum ดัชนีทุนมนุษย์โลก

ตั้งแต่ปี 2012 World Economic Forumได้เผยแพร่รายงาน Global Human Capital Report เป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึง Global Human Capital Index (GHCI) [24] ในฉบับปี 2017 130 ประเทศ[25]ได้รับการจัดอันดับจาก 0 (แย่ที่สุด) ถึง 100 (ดีที่สุด) ตามคุณภาพของการลงทุนในทุนมนุษย์ นอร์เวย์อยู่อันดับสูงสุดด้วย 77.12 [25]

ดัชนีทุนมนุษย์ของธนาคารโลก

ในเดือนตุลาคม 2018 ธนาคารโลกเผยแพร่ดัชนีทุนมนุษย์ (HCI) เพื่อวัดความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ดัชนีจัดอันดับประเทศตามการลงทุนด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพสำหรับคนหนุ่มสาว [26] รายงาน การพัฒนาโลกประจำปี 2019 ของธนาคารโลกเกี่ยวกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป[27]แสดงดัชนีและอธิบายถึงความสำคัญของผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อตลาดแรงงานและอนาคตของการทำงาน หนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญของดัชนีทุนมนุษย์ของธนาคารโลกคือการรวมและประสานข้อมูลการเรียนรู้ใน 164 ประเทศ สิ่งนี้แนะนำการวัดทุนมนุษย์ซึ่งอธิบายโดยตรงกับความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษา แทนที่จะใช้การศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวแทนที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลผลการเรียนรู้ วิธีการ และการประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานของความพยายามนี้ได้รับการเผยแพร่ในNature [28]

การจัดอันดับดัชนีทุนมนุษย์ (50 อันดับแรกของประเทศ) [29]
 1.  สิงคโปร์ 0.88
 2.  เกาหลีใต้ 0.84
 3.  ญี่ปุ่น 0.84
 4.  ฮ่องกง , เขตบริหารพิเศษจีน 0.82
 5.  ฟินแลนด์ 0.81
 6.  ไอร์แลนด์ 0.81
 7.  ออสเตรเลีย 0.80
 8.  สวีเดน 0.80
 9.  เนเธอร์แลนด์ 0.80
 10.  แคนาดา 0.80
 11.  เยอรมนี 0.79
 12.  ออสเตรีย 0.79
 13.  สโลวีเนีย 0.79
 14.  สาธารณรัฐเช็ก 0.78
 15.  สหราชอาณาจักร 0.78
 16.  โปรตุเกส 0.78
 17.  เดนมาร์ก 0.77
 18.  นอร์เวย์ 0.77
 19.  อิตาลี 0.77
 20.  สวิตเซอร์แลนด์ 0.77
 21.  นิวซีแลนด์ 0.77
 22.  ฝรั่งเศส 0.76
 23.  อิสราเอล 0.76
 24.  สหรัฐอเมริกา 0.76
 25.  มาเก๊าเขตบริหารพิเศษจีน 0.76
 26.  เบลเยียม 0.76
 27.  เซอร์เบีย 0.76
 28.  ไซปรัส 0.75
 29.  เอสโตเนีย 0.75
 30.  โปแลนด์ 0.75
 31.  คาซัคสถาน 0.75
 32.  สเปน 0.74
 33.  ไอซ์แลนด์ 0.74
 34.  รัสเซีย 0.73
 35.  ลัตเวีย 0.72
 36.  โครเอเชีย 0.72
 37.  ลิธัวเนีย 0.71
 38.  ฮังการี 0.70
 39.  มอลตา 0.70
 40.  สโลวาเกีย 0.69
 41.  ลักเซมเบิร์ก 0.69
 42.  กรีซ 0.68
 43.  เซเชลส์ 0.68
 44.  บัลแกเรีย 0.68
 45.  ชิลี 0.67
 46.  จีน 0.67
 47.  บาห์เรน 0.67
 48.  เวียดนาม 0.67
 49.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.66
 50.  ยูเครน 0.65

วิธีการอื่นๆ

มาตรวัดใหม่ของทุนมนุษย์ที่คาดหวังซึ่งคำนวณสำหรับ 195 ประเทศตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2016 และกำหนดไว้สำหรับกลุ่มที่เกิดแต่ละกลุ่มเป็นปีที่คาดว่าจะมีอายุระหว่าง 20 ถึง 64 ปี และปรับตามความสำเร็จทางการศึกษา การเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา และสถานะสุขภาพในการทำงานเผยแพร่โดยThe Lancetในเดือนกันยายน 2018 ฟินแลนด์มีทุนมนุษย์ที่คาดหวังในระดับสูงสุด: 28·4 สุขภาพ การศึกษา และปีที่คาดว่าจะปรับการเรียนรู้ได้มีอายุระหว่าง 20 ถึง 64 ปี ไนเจอร์ต่ำสุดที่น้อยกว่า 1·6 ปี [30]

การวัดดัชนีทุนมนุษย์ของแต่ละบริษัทก็เป็นไปได้เช่นกัน: ทำแบบสำรวจในประเด็นต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหรือค่าตอบแทน[31]และได้รับค่าระหว่าง 0 (แย่ที่สุด) ถึง 100 (ดีที่สุด) องค์กรที่มีอันดับสูงจะแสดงมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น [31]

การจัดการทุนมนุษย์

การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติและทรัพยากรของพนักงานที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทักษะที่จำเป็นสูงสุดผ่านการสรรหา การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน [32] [33]แผนกและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่รับผิดชอบ HCM มักจะจัดการงานที่รวมถึงการสนับสนุนด้านการบริหาร การรายงานและการวิเคราะห์ การศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนการจ้างงานและการสรรหาบุคลากร [32] [34]

การเจริญเติบโตสะสม

ทุนมนุษย์แตกต่างอย่างชัดเจนจากทุนที่เป็นตัวเงิน เนื่องจากลักษณะพิเศษของทุนมนุษย์ที่จะเติบโตสะสมเป็นระยะเวลานาน [35] การเติบโตของทุนทางการเงินที่จับต้องไม่ได้มักจะเป็นเส้นตรงเนื่องจากการกระแทกของวงจรธุรกิจ ในช่วงที่รุ่งเรือง ทุนที่เป็นตัวเงินจะเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำ ทุนที่เป็นตัวเงินจะชะลอตัวลง ในทางกลับกัน ทุนมนุษย์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากรากฐานของทุนมนุษย์นี้ถูกวางลงโดยปัจจัยด้านการศึกษาและสุขภาพ [36] คนรุ่นปัจจุบันได้รับการพัฒนาเชิงคุณภาพโดยปัจจัยด้านการศึกษาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ [37] คนรุ่นอนาคตได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการวิจัยขั้นสูงในด้านการศึกษาและสุขภาพที่ดำเนินการโดยคนรุ่นปัจจุบัน ดังนั้น ข้อมูลด้านการศึกษาและสุขภาพจึงสร้างผลกระทบที่มีประสิทธิผลมากขึ้นต่อคนรุ่นอนาคต และคนรุ่นอนาคตจะเหนือกว่าคนรุ่นปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถในการผลิตของคนรุ่นอนาคตเพิ่มขึ้นมากกว่ารุ่นปัจจุบัน ดังนั้นอัตราการสร้างทุนมนุษย์ในยุคอนาคตจึงมากกว่าอัตราการสร้างทุนมนุษย์ในยุคปัจจุบัน นี่คือการเติบโตสะสมของการก่อตัวของทุนมนุษย์ที่เกิดจากคุณภาพกำลังคนที่เหนือกว่าในรุ่นต่อ ๆ ไปเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

จับต้องไม่ได้และพกพาสะดวก

ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ ที่จับต้อง ไม่ได้ และไม่ใช่ของบริษัทที่จ้างทุน และโดยทั่วไปไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ละคนมาถึงเวลา 9.00 น. และเลิกงานเวลา 17.00 น. (ในรูปแบบสำนักงานทั่วไป) โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในความรู้และความสัมพันธ์ที่มีกับพวกเขา

ทุนมนุษย์เมื่อมองจากมุมมองของเวลาจะใช้เวลาในหนึ่งในกิจกรรมหลักเหล่านี้:

 1. ความรู้ (กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหนึ่งคน)
 2. การทำงานร่วมกัน (กิจกรรมที่มีพนักงานมากกว่า 1 คน)
 3. กระบวนการ (กิจกรรมที่เน้นเฉพาะความรู้และกิจกรรมความร่วมมือที่เกิดจากโครงสร้างองค์กร เช่น ผลกระทบจากไซโล การเมืองภายใน เป็นต้น) และ
 4. การขาดงาน (ลาพักร้อน ลาป่วย วันหยุดพักร้อน ฯลฯ)

แม้จะไม่มีความเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทก็สามารถได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมระดับสูง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือคำศัพท์ที่ทีมใช้เพื่อสร้างความสามัคคี

ในงานเขียนทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ แนวคิดของทุนมนุษย์เฉพาะบริษัทซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคม สัญชาตญาณส่วนบุคคล และรายละเอียดการสอนที่มีคุณค่าภายในบริษัทหนึ่ง (แต่ไม่ใช่โดยทั่วไป) ปรากฏขึ้นโดยวิธีอธิบายปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานบางประการ และเช่น ปรากฎการณ์ดังกุญแจมือทองคำ คนงานจะมีคุณค่ามากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความรู้ ทักษะเหล่านี้ และสัญชาตญาณเหล่านี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้รับประโยชน์จากความไม่เต็มใจที่จะลาออกและทำการตลาดไปที่อื่น

การวิเคราะห์มาร์กซิสต์

โฆษณาแรงงานจากซาบาห์และซาราวัก พบเห็นได้ที่Jalan Petalingกรุงกัวลาลัมเปอร์

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แนวคิดเรื่อง "ทุนมนุษย์" ก็คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องอำนาจแรงงาน ของ คาร์ล มาร์กซ์ กล่าว คือ เขาคิดว่าในระบบทุนนิยมคนงานขายกำลังแรงงานของตนเพื่อรับรายได้ (ค่าจ้างและเงินเดือน) แต่นานมาแล้วก่อนที่ Mincer หรือ Becker จะเขียน มาร์กซ์ได้ชี้ถึง "ข้อเท็จจริงที่น่าผิดหวังสองประการที่ขัดแย้งกัน" ด้วยทฤษฎีที่ถือว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนเท่ากับผลประโยชน์ของทุนมนุษย์

 1. คนงานต้องทำงาน จริง ออกแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ได้ "ดอกเบี้ย" นี้ มาร์กซ์แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างความสามารถในการทำงานกำลังแรงงานและกิจกรรมของการทำงาน
 2. คนงานอิสระไม่สามารถขายทุนมนุษย์ได้ในครั้งเดียว มันยังห่างไกลจากการเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ขาดสภาพคล่องยิ่งกว่าหุ้นและที่ดินเสียอีก เขาไม่ได้ขายทักษะของเขา แต่ทำสัญญาเพื่อใช้ทักษะเหล่านั้น ในลักษณะเดียวกับที่นักอุตสาหกรรมขายผลิตผลของเขา ไม่ใช่เครื่องจักรของเขา ข้อยกเว้นในที่นี้คือทาสซึ่งสามารถขายทุนมนุษย์ได้แม้ว่าทาสจะไม่ได้รับรายได้ด้วยตนเองก็ตาม

นายจ้างต้องได้รับผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้นคนงานจะต้องผลิตสิ่งที่มาร์กซ์ (ภายใต้ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน ) มองว่าเป็นมูลค่าส่วนเกินกล่าวคือ ทำงานเกินความจำเป็นเพื่อรักษากำลังแรงงาน ของ ตน แม้ว่าการมี "ทุนมนุษย์" จะให้ประโยชน์แก่คนงานบ้าง แต่พวกเขาก็ยังต้องพึ่งพาเจ้าของทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่มนุษย์ในการดำรงชีวิต

คำนี้ปรากฏในบทความของ Marx ในNew-York Daily Tribuneเรื่อง "The Emancipation Question" เมื่อวันที่ 17 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2402 แม้ว่าจะมีการใช้คำนี้เพื่ออธิบายถึงมนุษย์ที่ทำตัวเหมือนเป็นเมืองหลวงของผู้ผลิตมากกว่าในความหมายสมัยใหม่ ของ "ทุนความรู้" ที่มอบให้หรือได้มาโดยมนุษย์ [38]

นักเศรษฐศาสตร์ลัทธินีโอมาร์กซ์แย้งว่าการศึกษานำไปสู่ค่าจ้างที่สูงขึ้นไม่ใช่โดยการเพิ่มทุนมนุษย์ แต่โดยการทำให้คนงานปฏิบัติตามและเชื่อถือได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมขององค์กร เหตุผลที่ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาสร้างภาพลวงตาของระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของนายทุน โดยไม่คำนึงว่าทุนมนุษย์ที่มีการศึกษานั้นให้มูลค่าแรงงานเพิ่มเติมหรือไม่ [39]

ความเสี่ยง

เมื่อทุนมนุษย์ได้รับการประเมินโดยการคิดต้นทุนตามกิจกรรมผ่านการจัดสรรเวลา จะสามารถประเมินความเสี่ยงของทุนมนุษย์ได้ สามารถระบุความเสี่ยงด้านทุนมนุษย์ได้หากศึกษากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรโดยละเอียด ความเสี่ยงด้านทุนมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อองค์กรดำเนินงานต่ำกว่าระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่ทำได้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทสามารถลดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ (องค์ประกอบกระบวนการของทุนมนุษย์) อย่างสมเหตุสมผลจาก 10,000 ชั่วโมงต่อปีเป็น 2,000 ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ ผลต่าง 8,000 ชั่วโมงคือความเสี่ยงของทุนมนุษย์ เมื่อใช้ต้นทุนค่าจ้างกับส่วนต่างนี้ (8,000 ชั่วโมง) การประเมินความเสี่ยงด้านทุนมนุษย์จะเป็นไปได้ในมุมมองขององค์กร

ความเสี่ยงสะสมในสี่ประเภทหลัก:

 1. กิจกรรมการขาดงาน (กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่พนักงานไม่มาทำงาน เช่น การลาป่วย การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น) การขาดงานโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าการขาดงานตามกฎหมาย การขาดงานประเภทอื่นๆ ทั้งหมดจะเรียกว่า "การขาดงานที่ควบคุมได้"
 2. กิจกรรมการทำงานร่วมกันเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาระหว่างพนักงานมากกว่าหนึ่งคนภายในบริบทขององค์กร ตัวอย่างได้แก่: การประชุม การโทรศัพท์ การฝึกอบรมโดยผู้สอน เป็นต้น;
 3. กิจกรรมความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาโดยบุคคลคนเดียว และรวมถึงการค้นหา/ดึงข้อมูล การวิจัย อีเมล การส่งข้อความ บล็อก การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ; และ
 4. กิจกรรมกระบวนการคือความรู้และกิจกรรมการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นผลมาจากบริบทขององค์กร เช่น ข้อผิดพลาด/การทำงานซ้ำ การแปลงข้อมูลด้วยตนเอง ความเครียด การเมือง ฯลฯ

การเงินองค์กร

ในด้านการเงินองค์กร ทุนมนุษย์เป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบหลักของทุนทางปัญญา (ซึ่งนอกเหนือจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ยังประกอบด้วยมูลค่าทั้งหมดของบริษัท) ทุนมนุษย์คือคุณค่าที่พนักงานของธุรกิจมอบให้ผ่านการใช้ทักษะ ความรู้ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ [40]เป็นการรวมความสามารถของมนุษย์ขององค์กรในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ทุนมนุษย์มีอยู่ในตัวคนและองค์กรไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ ดังนั้นทุนมนุษย์จึงออกจากองค์กรเมื่อผู้คนจากไป ทุนมนุษย์ยังครอบคลุมถึงประสิทธิภาพที่องค์กรใช้ทรัพยากรบุคคลโดยวัดจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ชื่อเสียงของบริษัทในฐานะนายจ้างส่งผลต่อทุนมนุษย์ที่บริษัทดึงเข้ามา [17][18] [19]

คำติชม

นักเศรษฐศาสตร์แรงงานบางคนวิจารณ์ทฤษฎีโรงเรียนชิคาโก โดยอ้างว่าพยายามอธิบายความแตกต่างของค่าจ้างและเงินเดือนในแง่ของทุนมนุษย์ หนึ่งในทางเลือกชั้นนำที่พัฒนาโดยMichael SpenceและJoseph Stiglitzคือ "ทฤษฎีการส่งสัญญาณ" ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ การศึกษาไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มทุนมนุษย์ แต่ทำหน้าที่เป็นกลไกที่แรงงานที่มีความสามารถโดยธรรมชาติที่เหนือกว่าสามารถส่งสัญญาณความสามารถเหล่านั้นไปยังนายจ้างในอนาคต และได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย

แนวคิดของทุนมนุษย์สามารถยืดหยุ่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้ เช่น ลักษณะส่วนบุคคลหรือสายสัมพันธ์กับบุคคลภายใน (ผ่านครอบครัวหรือพี่น้อง) ทฤษฎีนี้มีส่วนแบ่งการศึกษาที่สำคัญในสาขานี้ซึ่งพิสูจน์ว่าค่าจ้างสามารถสูงขึ้นสำหรับพนักงานในด้านอื่นนอกเหนือจากทุนมนุษย์ ตัวแปรบางอย่างที่ได้รับการระบุในวรรณกรรมในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างเพศและกำเนิด การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ศักดิ์ศรีของหนังสือรับรองอาจมีความสำคัญเท่ากับความรู้ที่ได้รับในการกำหนดคุณค่าของการศึกษา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของตลาดเช่น กลุ่มที่ไม่มีการแข่งขันและ การแบ่ง ส่วนตลาดแรงงาน ในตลาดแรงงานแบบแบ่งส่วน "ผลตอบแทนจากทุนมนุษย์" จะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือกลุ่มตลาดแรงงานที่มีทักษะใกล้เคียงกัน ตัวอย่างนี้คือการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยหรือพนักงานหญิง

ตาม เบกเกอร์ วรรณกรรมเรื่องทุนมนุษย์มักจะแยกความแตกต่างระหว่างทุนมนุษย์ "เฉพาะ" และ "ทั่วไป" ทุนมนุษย์เฉพาะหมายถึงทักษะหรือความรู้ที่มีประโยชน์ต่อนายจ้างหรืออุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น ในขณะที่ทุนมนุษย์ทั่วไป (เช่น การรู้หนังสือ) มีประโยชน์ต่อนายจ้างทุกคน นักเศรษฐศาสตร์มองว่าทุนมนุษย์เฉพาะบริษัทมีความเสี่ยง เนื่องจากการปิดบริษัทหรือการลดลงของอุตสาหกรรมนำไปสู่ทักษะที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ (หลักฐานเกี่ยวกับความสำคัญเชิงปริมาณของทุนเฉพาะบริษัทยังไม่ได้รับการแก้ไข)

ทุนมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับสวัสดิการการศึกษา การดูแลสุขภาพและการ เกษียณอายุ

ในปี พ.ศ. 2547 "ทุนมนุษย์" ( ภาษาเยอรมัน : Humankapital ) ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นUn-Word of the Year ของเยอรมันโดยคณะกรรมการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ซึ่งพิจารณาว่าคำนี้ไม่เหมาะสมและไร้มนุษยธรรม เนื่องจากบุคคลจะถูกลดทอนความสามารถและจำแนกตามความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ ปริมาณ [41]

“ทุนมนุษย์” มักสับสนกับการพัฒนาคน สหประชาชาติแนะนำว่า "การพัฒนามนุษย์หมายถึงทั้งกระบวนการในการเพิ่มทางเลือกของผู้คนและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" [42]ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติเสนอว่าทุนมนุษย์เป็นเพียงวิธีการไปสู่จุดสิ้นสุดของการพัฒนามนุษย์: "ทฤษฎีการสร้างทุนมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มองว่ามนุษย์เป็นหนทางในการเพิ่มรายได้และความมั่งคั่งแทนที่จะเป็นจุดสิ้นสุด ทฤษฎีเหล่านี้ คำนึงถึงมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น" [42]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. โกลดิน, คลอเดีย . "ทุนมนุษย์" (PDF) . ใน Claude Diebolt; ไมเคิล เฮาเพิร์ต (บรรณาธิการ). คู่มือ Cliometrics .
 2. อรรถa b เดมิง, เดวิด เจ. (2022). “ข้อเท็จจริง 4 ประการเกี่ยวกับทุนมนุษย์” . วารสารมุมมองเศรษฐกิจ . 36 (3): 75–102. ดอย : 10.1257/jep.36.3.75 . ไอเอส เอ็น0895-3309 . 
 3. เคนตัน, วิล. “ทุนมนุษย์” . อินเวสโทพี เดีย. สืบค้นเมื่อ2019-03-28
 4. Michael Waldman, Ph.D., คณะศาสตราจารย์ที่ Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University สหรัฐอเมริกา| https://economics.cornell.edu/michael-waldman
 5. ^ โปรไฟล์ของ Michael Waldman ที่ Johnson School of Management
 6. กิบบอนส์, โรเบิร์ต; วอลด์แมน, ไมเคิล (พฤษภาคม 2547). “ทุนมนุษย์เฉพาะงาน”. การทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 94 (2): 203–207. ดอย : 10.1257/0002828041301579 . ISSN 0002-8282 . 
 7. กิบบอนส์, โรเบิร์ต; วอลด์แมน, ไมเคิล (2006-01-01). "การเสริมสร้างทฤษฎีค่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัท" (PDF ) วารสารเศรษฐศาสตร์แรงงาน . 24 (1): 59–107. ดอย : 10.1086/497819 . hdl : 1721.1/3537 . ISSN 0734-306X . S2CID 222327628 .   
 8. ^ คลอเดีย โกลดิน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ "ทุนมนุษย์" (PDF) .
 9. พิกู, อาเธอร์ เซซิล (1928). การศึกษาการคลังสาธารณะ . ลอนดอน: มักมิลลัน. หน้า 29.
 10. เลมเก, โธมัส (2554). Biopolitics: บทนำขั้นสูง . แปลโดย Trump, Eric Frederick นิวยอร์กและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก. หน้า 108–109. ไอเอสบีเอ็น 978-0814752418.
 11. ^ Mincer, Jacob Studies in Human Capital . 1. "การลงทุนในทุนมนุษย์และการกระจายรายได้ส่วนบุคคล" . สำนักพิมพ์ Edward Elgar, 1993.
 12. ฮานุเชค, เอริค; วอสมันน์, ลุดเจอร์ (2551). "บทบาทของทักษะการรับรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ" (PDF) . วารสารวรรณคดีเศรษฐกิจ . 46 (3): 607–668. CiteSeerX 10.1.1.507.5325 . ดอย : 10.1257/jel.46.3.607 .  
 13. รินเดอร์มานน์, ไฮเนอร์ (มีนาคม 2551). "ความเกี่ยวข้องของการศึกษากับข่าวกรองในระดับชาติต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน". สติปัญญา _ 36 (2): 127–142. ดอย : 10.1016/j.intell.2007.02.002 .
 14. ^ [1]สมิธ, อาดัม:การสอบถามธรรมชาติและสาเหตุของความมั่งคั่งของชาติ เล่ม 2 – ของธรรมชาติ การสะสม และการใช้หุ้น ; เผยแพร่ 1776
 15. ^ ถ้ำ RW (2547) สารานุกรมของเมือง . เลดจ์ หน้า  362 . ไอเอสบีเอ็น 9780415252256.
 16. ↑ "ใครเป็นคนสร้าง โมเดลภาคธุรกิจของคลาร์กสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี1850–2009 " สืบค้นเมื่อ29 ธันวาคม 2554 .
 17. อรรถเป็น "ทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-02-16 . สืบค้นเมื่อ2013-02-18 .
 18. ↑ a b Paolo Magrassi ( 2002) "A Taxonomy of Intellectual Capital", Research Note COM-17-1985, Gartner
 19. อรรถเป็น สเวบี , คาร์ล เอริก (1997). "การตรวจสอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน" วารสารการบัญชีและต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ . 2 (1).
 20. โอซัลลิแวน, อาเธอร์ ; เชฟฟริน, สตีเวน เอ็ม. (2546). เศรษฐศาสตร์: หลักการในการดำเนินการ . Upper Saddle River รัฐนิวเจอร์ซีย์: Pearson Prentice Hall หน้า 5 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-13-063085-8.
 21. ^ "วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มทุนมนุษย์ในภูมิภาคหรือไม่" .JournalistsResource.org สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2555
 22. อาเบล, เจสัน อาร์.; ไดซ์, ริชาร์ด (2555). "วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มทุนมนุษย์ในภูมิภาคหรือไม่" . วารสารภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ . 12 (3): 667. ดอย : 10.1093/jeg/lbr020 .
 23. ^ "ทรัพยากรมนุษย์" . นักเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ (27 พฤษภาคม 2553) 27 พฤษภาคม 2553.
 24. ^ "รายงานทุนมนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2560" . เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม. สืบค้นเมื่อ30 พฤศจิกายน 2561 .
 25. อรรถa "Índice de Capital Humano 2017" (PDF ) หอ สังเกตการณ์Competitividad สืบค้นเมื่อ30 พฤศจิกายน 2561 .
 26. ^ "ไม่ใช่เงินปอนด์และเพนนี นี่คือวิธีวัดความมั่งคั่งของเราที่แตกต่างออกไป" , BBC, 11.10,2018
 27. ^ "รายงานการพัฒนาโลกของธนาคารโลกปี 2019: ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป" (PDF )
 28. แองกริสต์, โนม, ไซเมียน ยานคอฟ, พิเนโลปี เค. โกลด์เบิร์ก และแฮร์รี เอ. ปาตริโนส "การวัดทุนมนุษย์โดยใช้ข้อมูลการเรียนรู้ทั่วโลก" , Nature (2021)
 29. ^ "รายงานการพัฒนาโลกประจำปี 2019" (PDF )
 30. อรรถ ลิม สตีเฟน; และอื่น ๆ "การวัดทุนมนุษย์: การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของประเทศและดินแดน 195 แห่ง ปี 2533-2559 " มีดหมอ. สืบค้นเมื่อ5 พฤศจิกายน 2561 .
 31. อรรถเป็น "ดัชนีทุนมนุษย์คืออะไร" . ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. สืบค้นเมื่อ30 พฤศจิกายน 2561 .
 32. อรรถเป็น "ความหมายของการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)" . การ์ต เนอร์ สืบค้นเมื่อ2022-02-04 .
 33. ^ "การบริหารทุนมนุษย์คืออะไร: ภาพรวม หน้าที่ และประโยชน์" . คู่มืออาชีพของแท้จริง สืบค้นเมื่อ2022-02-04 .
 34. ^ "การบริหารทุนมนุษย์ (HCM) คืออะไร" . ออราเคิล_ สืบค้นเมื่อ4 กุมภาพันธ์ 2565 .
 35. ^ เดวิด อัลลิสัน “ทุนมนุษย์: กลุ่มสินทรัพย์ที่ถูกมองข้ามมากที่สุด” . อินเวสโทพี เดีย .
 36. เบกเกอร์, แกรี่ (1994). ทุนมนุษย์: การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์พร้อมการอ้างอิงพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 37. แฮนเซน ดับเบิลยู. ลี (1970). การศึกษา รายได้ และทุนมนุษย์ .
 38. ^ The Emancipation Questionใน New-York Daily Tribune วันที่ 17 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2402 เก็บถาวรเมื่อ 2008-07-31 ที่ Wayback Machine
 39. อรรถ โบว์ลส์, ซามูเอล; กินติส, เฮอร์เบิร์ต (พฤษภาคม 2518). "ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีทุนมนุษย์--การวิพากษ์มาร์กซิยาล" . การทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน สมาคมเศรษฐกิจอเมริกัน 65 (2): 77–80. JSTOR 1818836 – ผ่าน JSTOR 
 40. ^ Maddocks, J. & Beaney, M. 2002 ดูสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ การจัดการความรู้ วันที่ 16-17 มีนาคม
 41. ^ Spiegel ออนไลน์: Ein Jahr, ein (Un-)Wort! (ในเยอรมัน).
 42. อรรถa b ดัชนีผสม — HDI และอื่นๆ, http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/ เก็บถาวรเมื่อ 2013-11-14 ที่Wayback Machineดึงข้อมูลเมื่อ 27 กรกฎาคม 2013

อ้างอิง

 • Géza Ankerl: L'épanouissement de l'homme dans la perspective de la politique economique. Sirey ปารีส 2509
 • แกรี่ เอส. เบคเกอร์ (1993). ทุนมนุษย์: การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ พร้อมเอกสารอ้างอิงพิเศษเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 3) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-04120-9.
 • Ceridian UK Ltd (2550) “สมุดปกขาวทุนมนุษย์” (PDF) . สืบค้นเมื่อ2007-02-27 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 • ซามูเอล โบว์ลส์ & เฮอร์เบิร์ต กินติส (1975) "ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีทุนมนุษย์ – คำวิจารณ์ของมาร์กซิยาล" American Economic Review , 65(2), หน้า 74–82,
 • Crook, TR, Todd, SY, Combs, JG, Woehr, DJ, & Ketchen, DJ 2011 ทุนมนุษย์มีความสำคัญหรือไม่ การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับผลประกอบการของบริษัท วารสารจิตวิทยาประยุกต์ 96(3): 443–456.
 • ซามี มารุม (2550). การประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: กรอบงาน 3Ds วิทยาศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 34 (7), 489–499. [2]
 • เชอร์วิน โรเซน (1987). "ทุนมนุษย์" The New Palgrave: A Dictionary of Economics , v. 2, หน้า 681–90
 • ซีมัวร์ ดับเบิลยู. อิตซ์คอฟฟ์ (2546) ทุนทางปัญญาในการเมืองในศตวรรษที่ 21 Ashfield, แมสซาชูเซตส์: Paideia, ISBN 0-913993-20-4 
 • ไบรอัน คีลีย์ (2550) ข้อมูลเชิงลึกของ OECD; ทุนมนุษย์ . ไอ92-64-02908-7 [3] 

ลิงค์ภายนอก