ประวัติศาสตร์ชาวยิวในตูนิเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่ตั้งของตูนิเซียในแอฟริกา
ชาวยิวแห่งตูนิสค.  1900
คู่สามีภรรยาชาวยิวในตูนิเซีย.  1900

ประวัติศาสตร์ของชาวยิวในตูนิเซียยาวนานเกือบสองพันปีและย้อนไปถึงยุคพิวนิไม่ต้องสงสัยเลยว่าชุมชนชาวยิวในตูนิเซียมีอายุมากขึ้นและเติบโตขึ้นตามกระแสการอพยพและการเปลี่ยนศาสนาก่อนที่การพัฒนาจะถูกขัดขวางโดยมาตรการต่อต้านชาวยิวในจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมชุมชนนี้ใช้ภาษาถิ่นของตนเป็นภาษาอาหรับ หลังจาก การพิชิต ตูนิเซียของชาวมุสลิม ศาสนายูดายในตูนิเซียได้ผ่านช่วงเวลาแห่งเสรีภาพสัมพัทธ์หรือแม้กระทั่งจุดสูงสุดทางวัฒนธรรมไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การเข้ามาของชาวยิวที่ถูกขับไล่ออกจากคาบสมุทรไอบีเรียซึ่งมักจะผ่านลิวอร์โนเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างมาก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของฝรั่งเศสดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยการเข้ามาของดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศสก่อนที่จะถูกประนีประนอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการยึดครองประเทศโดยฝ่ายอักษะ [1]การสร้างประเทศอิสราเอลในปี พ.ศ. 2491 ก่อให้เกิด ปฏิกิริยา ต่อต้านไซออนิสต์ อย่างกว้างขวาง ในโลกอาหรับซึ่งรวมถึงความปั่นป่วนของลัทธิชาตินิยม การทำให้รัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐ การทำให้การศึกษาเป็นอาหรับ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ชาวยิวออกจากตูนิเซียเป็นจำนวนมากตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นและสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตรซึ่งสร้างขึ้นโดยวิกฤต Bizerteในปี 1961 และสงครามหกวันในปี 1967 [2]ประชากรชาวยิวในตูนิเซีย ประมาณ 105,000 คนในปี 1948 มีจำนวนประมาณ 1,000 คน ณ ปี 2019 [3] [4] [5]ชาวยิวเหล่านี้อาศัยอยู่ ส่วนใหญ่อยู่ในตูนิส โดยมีชุมชนอยู่ในเจรบา

ชาวยิวพลัดถิ่นในตูนิเซีย[6]ถูกแบ่งระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศส[7]ซึ่งรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านประเพณี ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับศาสนายิวแบบดิกแต่ยังคงรักษาลักษณะเฉพาะของตนเองไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนายิวเจอร์เบียซึ่งถือว่าซื่อสัตย์ต่อประเพณีมากกว่าเพราะยังคงอยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของกระแสสมัยใหม่ มีบทบาทที่โดดเด่น ชาวยิวตูนิเซียส่วนใหญ่ได้ ย้าย ถิ่นฐานไปยังอิสราเอลและเปลี่ยนมาใช้ภาษาฮิบรูเป็นภาษาบ้านเกิด ของพวกเขา ชาวยิวตูนิเซียที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสโดยทั่วไปจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรก ในขณะที่คนส่วนน้อยที่เหลืออยู่ในตูนิเซียมักจะใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับจูดิโอ-ตูนิเซียในชีวิตประจำวัน [8]

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ของชาวยิวในตูนิเซีย (จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส) ได้รับการศึกษาครั้งแรกโดยDavid Cazèsในปี พ.ศ. 2431 ในบทความของเขาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลแห่งตูนิเซีย André Chouraqui (1952) และต่อ มาโดย Haim Zeev Hirschberg [9] (1965) ในบริบททั่วไปของศาสนายิว ในแอฟริกาเหนือ [10]งานวิจัยในเรื่องนี้ได้รับการปรับปรุงโดย Robert Attal และ Yitzhak Avrahami นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ รวมทั้งหอจดหมายเหตุนิทานพื้นบ้านของอิสราเอลในมหาวิทยาลัยไฮฟามหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มและสถาบันเบนซวีรวบรวมหลักฐานทางวัตถุ (เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม งานปักผ้า ลูกไม้ เครื่องประดับ ฯลฯ) ประเพณี (นิทานพื้นบ้าน เพลงประกอบพิธีกรรม ฯลฯ) และต้นฉบับ ตลอดจนหนังสือและหนังสือพิมพ์จูดิโอ-อาหรับ [11] Paul Sebag [12]เป็นคนแรกที่นำเสนอในประวัติศาสตร์ของชาวยิวในตูนิเซีย: จากจุดกำเนิดจนถึงทุกวันนี้ (1991) การพัฒนาครั้งแรกที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้ทั้งหมด ในตูนิเซีย หลังจากวิทยานิพนธ์ของ Abdelkrim Allagui กลุ่มหนึ่งภายใต้การดูแลของ Habib Kazdaghli และ Abdelhamid Largueche ได้นำหัวข้อนี้เข้าสู่การวิจัยทางวิชาการระดับชาติ สมาคมประวัติศาสตร์ชาวยิวแห่งตูนิเซียก่อตั้งขึ้นในปารีสเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีส่วนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับชาวยิวในตูนิเซียและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของพวกเขาผ่านการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ

อ้างอิงจากMichel Abitbolการศึกษาศาสนายูดายในตูนิเซียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการสลายตัวของชุมชนชาวยิวในบริบทของการปลดปล่อยอาณานิคมและวิวัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล ในขณะที่ Habib Kazdaghli เชื่อว่าการจากไปของชุมชนชาวยิวเป็นสาเหตุของจำนวนที่ต่ำ ของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อย่างไรก็ตาม Kazdaghli ชี้ให้เห็นว่าการผลิตของพวกเขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากผู้เขียนที่ผูกพันกับชุมชนนี้ และสมาคมของชาวยิวที่มาจากชุมชนหนึ่งหรืออีกชุมชนหนึ่ง (Ariana, Bizerte ฯลฯ) หรือตูนิเซียทวีจำนวนขึ้น สำหรับชะตากรรมของชุมชนชาวยิวในช่วงที่เยอรมันยึดครองตูนิเซีย (พ.ศ. 2485-2486) นั้นยังคงค่อนข้างแปลก และ Symposium on the Jewish Community of Tunisia ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย La Manouba ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 (เป็นครั้งแรกในหัวข้อการวิจัยนี้) ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม งานแห่งความทรงจำของชุมชนมีอยู่จริง ด้วยประจักษ์พยานของ Robert Borgel และ Paul Ghez นวนิยายเรื่อง "The Statue of Salt" โดยAlbert Memmiและ Villa Jasmin โดยSerge Moatiรวมถึงผลงานของนักประวัติศาสตร์บางคน

สมัยโบราณ

ต้นกำเนิดสมมุติฐาน

เช่นเดียวกับประชากรชาวยิวจำนวนมาก เช่นในตริโปลิตาเนียและสเปน ชาวยิวตูนิเซียอ้างว่าการปลูกถ่ายอวัยวะที่เก่าแก่มากในดินแดนของตน อย่างไรก็ตามไม่มีบันทึกว่าพวกเขาปรากฏตัวก่อนศตวรรษที่สอง ท่ามกลางสมมติฐาน:

มุมมองของเยรูซาเล็มและวิหารโซโลมอนโดยHartmann Schedel
 • นักประวัติศาสตร์บางคน เช่น David Cazès, Nahum SlouschzหรือAlfred Louis Delattreแนะนำตามคำอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดบนพื้นฐานการค้าทางทะเลระหว่างHiram (กษัตริย์ฟินีเซียนแห่งเมืองไทร์ ) และโซโลมอน (กษัตริย์แห่งอิสราเอล) อาจเป็นได้ ในบรรดาผู้ก่อตั้งเคาน์เตอร์ฟินีเซียน รวมทั้งคาร์เธ จ เมื่อ 814 ปีก่อนคริสตกาล
 • หนึ่งในตำนานการก่อตั้งชุมชนชาวยิวแห่งเจรบาซึ่งถอดความเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2392 เล่าว่าชาวโคเฮน (สมาชิกของชนชั้นนักบวชชาวยิว) จะตั้งถิ่นฐานในตูนิเซียในปัจจุบันหลังจากการทำลายวิหารของโซโลมอนโดยจักรพรรดิเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2เมื่อ 586 ปีก่อนคริสตกาล; พวกเขาจะได้นำร่องรอยของวิหารที่ถูกทำลายไป ซึ่งเก็บรักษาไว้ในโบสถ์ยิว El Ghribaใน Djerba และจะทำให้ที่นี่เป็นสถานที่แสวงบุญและเคารพมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากสมมติฐานเหล่านี้ได้รับการยืนยัน เป็นไปได้ว่าชาวอิสราเอล เหล่านี้น่าจะหลอมรวมเข้ากับประชากรชาวพิวนิกและเสียสละเพื่อเทพเจ้าของพวกเขา เช่นBaalและTanit หลังจากนั้น ชาวยิวจากอเล็กซานเดรียหรือไซรีนสามารถตั้งถิ่นฐานในคาร์เทจได้หลังจากยุคกรีกโบราณทางตะวันออกของลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน บริบททางวัฒนธรรมทำให้พวกเขาฝึกฝนยูดายได้มากขึ้นโดยสอดคล้องกับประเพณีของบรรพบุรุษ ชุมชนชาวยิวขนาดเล็กมีอยู่ในยุคต่อมาของการปกครองพิวนิกเหนือแอฟริกาเหนือ โดยไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาพัฒนาหรือหายไปในภายหลัง ไม่ว่าในกรณีใดชาวยิวจะตั้งถิ่นฐานในจังหวัดโรมันใหม่ของแอฟริกาเพลิดเพลินกับความโปรดปรานของJulius Caesar ฝ่ายหลังยอมรับการสนับสนุนของกษัตริย์ Antipaterในการต่อสู้กับปอมเปย์ยอมรับศาสนายูดายและสถานะของReligio licitaและตามที่Josephusได้ให้สถานะสิทธิพิเศษแก่ชาวยิวที่ยืนยันโดย Magna Charta pro Judaeis ภายใต้จักรวรรดิโรมัน ชาวยิวเหล่านี้เข้าร่วมโดยผู้แสวง บุญชาวยิว ถูกขับไล่ออกจากกรุงโรมเพราะเปลี่ยนศาสนา 20 โดยผู้พ่ายแพ้จำนวนหนึ่งในสงครามชาวยิว-โรมันครั้งแรกถูกเนรเทศและขายต่อเป็นทาสในแอฟริกาเหนือ และชาวยิวที่หลบหนีการปราบปรามการปราบปรามในไซเรไนกาและจูเดีย ด้วยภายใต้รัชสมัยของจักรพรรดิโดมิเทียนทราจันและเฮเดรียตามคำบอกเล่าของโจเซฟุส ชาวโรมันเนรเทศชาวยิว 30,000 คนไปยังคาร์เธจจากยูเดียหลังสงครามยิว-โรมันครั้งแรก [13]เป็นไปได้มากว่าชาวยิวเหล่านี้ก่อตั้งชุมชนในดินแดนของตูนิเซียในปัจจุบัน

ประเพณีในหมู่ลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวกลุ่มแรกคือบรรพบุรุษของพวกเขาตั้งรกรากอยู่ในส่วนนั้นของแอฟริกาเหนือนานก่อนที่ พระวิหารแห่งแรกจะถูกทำลายในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ซากปรักหักพังของโบสถ์ยิวโบราณที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 3-5 ถูกค้นพบโดยกัปตันชาวฝรั่งเศส Ernest De Prudhomme ใน ที่พัก ฮัมมัม-ลิฟ ของเขา ในปี 1883 เรียกเป็นภาษาละตินว่าsancta synagoga naronitana ("โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่ง Naro") หลังจากการล่มสลายของวิหารที่สองชาวยิวที่ถูกเนรเทศจำนวนมากตั้งรกรากอยู่ในตูนิสและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงวัว และค้าขาย พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ปกครองโดยหัวหน้าของพวกเขา ( ม็อกเด็ม ) และต้องจ่ายเงินให้กับชาวโรมันภาษีหัวเมือง 2 เชเขภายใต้การปกครองของชาวโรมันและ (หลังปี ค.ศ. 429) ของพวกแวนดัล ที่มีความอดทนพอสมควร ชาวยิวในตูนิสได้เพิ่มขึ้นและเจริญรุ่งเรืองจนถึงระดับที่ สภาค ริสตจักรในแอฟริกายุคแรกเห็นว่าจำเป็นต้องออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านพวกเขา หลังจากการโค่น ล้มพวกป่าเถื่อนโดยเบลิซาริอุสในปี 534 จัสติเนียนที่ 1ได้ออกคำสั่งประหัตประหารซึ่งชาวยิวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาวอาเรียนและชาวนอกศาสนา เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในจักรวรรดิโรมันชาวยิวในแอฟริกาของโรมันถูกทำให้เป็นโรมันหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีและคงจะใช้ชื่อละติน สวมเสื้อคลุมและพูดภาษาละติน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในศตวรรษที่ 7 ประชากรชาวยิวเพิ่มจำนวนขึ้นโดยผู้อพยพชาวสเปน ผู้ซึ่งหลบหนีจากการประหัตประหารของกษัตริย์ซิเซบุ ตแห่ง วิซิกอทและผู้สืบทอดของเขา ได้หลบหนีไปยังมอริเตเนียและตั้งรกรากในเมือง ไบแซนไทน์ Al-Qayrawaniเล่าว่าในช่วงเวลาของการพิชิตฮิปโป Zaritus (อาหรับ: Bizerta ) โดยHasan ibn al-Nu'manในปี 698 ผู้ว่าการเขตนั้นเป็นชาวยิว เมื่อตูนิสเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของชาวอาหรับหรือหัวหน้า ศาสนาอิสลาม แห่ง กรุง แบกแดดชาวยิวที่พูดภาษาอาหรับจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาจากเลแวนต์เข้าไปในเมืองตูนิส

ภายใต้การปกครองของโรมัน

เทอร์ทูลเลียนผู้ต่อสู้กับการขยายตัวของศาสนายูดาย

เอกสารฉบับแรกที่ยืนยันถึงการปรากฏตัวของชาวยิวในตูนิเซียมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่สอง Tertullianอธิบายถึงชุมชนชาวยิวควบคู่ไปกับชาวยิวนอกรีตจาก Punic, Roman และ Berber และในขั้นต้นคือชาวคริสต์ ความสำเร็จของการนับถือศาสนายิวทำให้เจ้าหน้าที่นอกรีตใช้มาตรการทางกฎหมาย ในขณะที่เทอร์ทูลเลียนเขียนจุลสารต่อต้านศาสนายูดายในเวลาเดียวกัน ในทางกลับกันคัมภีร์ทัลมุดกล่าวถึงการมีอยู่ของแรบไบชาวคาร์เธจหลายคน นอกจากนี้ Alfred Louis Delattre แสดงให้เห็นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าว่าGammarth necropolisซึ่งประกอบด้วยห้องหิน 200 ห้อง แต่ละห้องมีสุสานที่ซับซ้อนมากถึง 17 หลุม (kokhim) มีสัญลักษณ์ของชาวยิวและจารึกงานศพในภาษาฮีบรู ,ละตินและกรีก .

"ซินาโกกา" , โมเสกโรมัน , พิพิธภัณฑ์ Bardo , ตูนิเซีย

โบสถ์ยิวแห่งศตวรรษที่ 2 หรือ 4 ถูกค้นพบใน Naro (ปัจจุบันคือHammam Lif ) ในปี 1883 โมเสกที่ปิดพื้นห้องโถงใหญ่ ซึ่งรวมถึงจารึกภาษาละตินที่กล่าวถึง sancta synagoga naronitana ("โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของ Naro") และลวดลายต่างๆ ปฏิบัติทั่วโรมันแอฟริกา เป็นพยานถึงความสะดวกของสมาชิกและคุณภาพของการแลกเปลี่ยนกับประชากรอื่น ๆ ชุมชนชาวยิวอื่น ๆ ได้รับการยืนยันโดยการอ้างอิงทางวรรณกรรมหรือวรรณกรรมถึง Utique, Chemtou, Hadrumète หรือ Thusuros (ปัจจุบันคือTozeur ) เช่นเดียวกับชาวยิวอื่น ๆ ในอาณาจักร พวกโรมันในแอฟริกามีอักษรโรมันยาวมากหรือน้อย มีชื่อละตินหรือละติน สวมเสื้อคลุมและพูดภาษาละติน แม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้ภาษากรีกของชาวยิวพลัดถิ่นในเวลานั้นก็ตาม

ตาม คำกล่าวของ นักบุญออกัสตินมีเพียงศีลธรรมของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นแบบอย่างของศาสนายิว ( การเข้าสุหนัต , คัชรูต , การถือศีลอด , การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) แยกพวกเขาออกจากประชากรที่เหลือ ในระดับสติปัญญา พวกเขาอุทิศตนให้กับงานแปลสำหรับลูกค้าที่เป็นคริสเตียนและเพื่อการศึกษากฎหมาย แรบไบหลายคนมีพื้นเพมาจากคาร์เธจ จากมุมมองทางเศรษฐกิจ พวกเขาทำงานในการเกษตร ปศุสัตว์ และการค้า สถานการณ์ของพวกเขาได้รับการแก้ไขจากกฤษฎีกาของมิลาน (313) ซึ่งรับรองศาสนาคริสต์ ชาวยิวค่อยๆ ถูกแยกออกจากงานสาธารณะส่วนใหญ่ และลัทธิเปลี่ยนศาสนาถูกลงโทษอย่างรุนแรง การก่อสร้างธรรมศาลาใหม่เป็นสิ่งต้องห้ามในช่วงปลายศตวรรษที่สี่ และการบำรุงรักษาโดยปราศจากข้อตกลงของทางการ ภายใต้กฎหมายปี 423 อย่างไรก็ตาม สภาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคริสตจักรแห่งคาร์เทแนะนำให้คริสเตียนไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติบางอย่างของเพื่อนบ้านชาวยิว เป็นพยานถึงการรักษาอิทธิพลของพวกเขา

จากสันติภาพป่าเถื่อนสู่การปราบปรามไบแซนไทน์

จัสติเนียน จักรพรรดิไบแซนไทน์ที่ปราบปรามชาวยิวอย่างรุนแรง

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 5 การมาถึงของVandalsได้เปิดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนให้กับชาวยิว Arianism ของปรมาจารย์คน ใหม่ของ Roman Africa นั้นใกล้ชิดกับศาสนายิวมากกว่านิกายโรมันคาทอลิกของFathers ของโบสถ์ [ ต้องการอ้างอิง ]ชาวยิวอาจเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนกษัตริย์แวนดัลเพื่อต่อต้านกองทัพของจักรพรรดิ จัสติเนียนซึ่งออกเดินทางเพื่อพิชิตแอฟริกาเหนือ

ชัยชนะของจัสติเนียนในปี 535 เปิดช่วงเวลาของExarchate of Africaซึ่งเห็นการกดขี่ข่มเหงชาวยิวกับชาวอาเรียน ชาวโดนาติสต์ และคนต่างชาติ พวกเขาถูกตีตราอีกครั้ง พวกเขาถูกกีดกันจากสำนักงานสาธารณะ ธรรมศาลาของพวกเขาถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ การนมัสการของพวกเขาถูกสั่งห้าม และการประชุมของพวกเขาถูกห้าม ฝ่ายบริหารใช้Codex Theodosianus กับ พวก เขาอย่างเคร่งครัด ซึ่งอนุญาตให้มีการแปลงแบบบังคับ หากจักรพรรดิมอริซพยายามที่จะยกเลิกมาตรการเหล่านี้ ผู้สืบทอดของเขาจะกลับไปที่นั่นและพระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิกำหนดให้พวกเขา รับ บัพติสมา

ชาวยิวบางคนหนีจากเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไบแซนไทน์เพื่อไปตั้งถิ่นฐานบนภูเขาหรือในขอบเขตของทะเลทราย และต่อสู้ที่นั่นโดยได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ่งหลายคนอาจได้รับชัยชนะจากการนับถือศาสนาของพวกเขา ตามที่นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ กล่าวว่า Judaization of the Berbers จะเกิดขึ้นเมื่อสี่ศตวรรษก่อนหน้า ด้วยการมาถึงของชาวยิวที่หนีการปราบปรามของ Cyrenaic revolt; การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านลัทธิยิว-นอกรีตกับลัทธิธนิต ​​ซึ่งยังคงยึดอยู่หลังจากการล่มสลายของคาร์เธจ ไม่ว่าสมมติฐานจะเป็นเช่นไร นักประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 14 อิบน์ คัลดูนยืนยันการมีอยู่ของพวกเขาในวันก่อนการพิชิตมักเกร็บของชาวมุสลิมบนพื้นฐานของพงศาวดารอาหรับในศตวรรษที่สิบเอ็ด อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันนี้ค่อนข้างถูกตั้งคำถาม: Haim Zeev Hirschberg จำได้ว่านักประวัติศาสตร์เขียนงานของเขาหลังจากข้อเท็จจริงหลายศตวรรษMohamed Talbiแปลภาษาฝรั่งเศสไม่ตรงทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ผู้เขียนแสดงออกมา และค่ายกาเบรียลที่Jarawaและ Nefzaouas อ้างถึงนั้นเป็นการสารภาพบาปของคริสเตียนก่อนการมาถึงของ อิสลาม

ไม่ว่าในกรณีใด แม้ว่าสมมติฐานของการกลับใจใหม่ครั้งใหญ่ของทั้งเผ่าจะดูเปราะบาง

ยุคกลาง

สถานะใหม่ของชาวยิวภายใต้ศาสนาอิสลาม

ด้วยการพิชิตของชาวอาหรับและการมาถึงของศาสนาอิสลามในตูนิเซียในศตวรรษที่แปด " คนของหนังสือ " (รวมถึงชาวยิวและชาวคริสต์) ได้รับเลือกระหว่างการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม (ซึ่งชาวยิวเบอร์เบอร์บางคนได้ทำไปแล้ว) และการยอมจำนนต่อลัทธิ . ดิมมาคือสนธิสัญญาที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนกิจของตนได้ ปฏิบัติตนตามกฎหมายและได้รักษาทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขาไว้เพื่อแลกกับการจ่ายญิซยา, ภาษีหัวเมืองที่เรียกเก็บจากเสรีชน, การสวมใส่เสื้อผ้าที่โดดเด่นและขาดการก่อสร้างศาสนสถานใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ดิมมีสไม่สามารถแต่งงานกับสตรีมุสลิมได้ ในทางกลับกัน หากภรรยาชาวยิวเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเปลี่ยนศาสนา พวกเขายังต้องปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและอิสลามด้วยความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตน การละเมิดข้อตกลงนี้ส่งผลให้ถูกไล่ออกหรือถึงขั้นเสียชีวิต

ชาวยิวมีการผสมผสานทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภาษาเข้ากับสังคม ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและศาสนาไว้ ถ้ามันช้า การทำให้เป็นอาหรับก็จะเร็วขึ้นในเขตเมือง หลังจากการมาถึงของชาวยิวจากตะวันออกตามการปลุกของชาวอาหรับและในชนชั้นที่ร่ำรวย

ในปี 788 เมื่ออิดริสที่ 1 แห่งโมร็อกโก (อิหม่ามอิดริส) ประกาศ เอกราชของ มอริเตเนียจากหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งแบกแดดชาวยิวตูนิเซียได้เข้าร่วมกองทัพของเขาภายใต้การนำของเบนจามิน เบน โจชาฟัท เบน อาบีเอเซอร์ หัวหน้าของพวกเขา อย่างไรก็ตามในไม่ช้าพวกเขาก็ถอนตัวออกไป ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กับกลุ่มผู้นับถือศาสนาหลักของพวกเขาในส่วนอื่น ๆ ของมอริเตเนียซึ่งยังคงซื่อสัตย์ต่อหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งแบกแดด และประการที่สอง เนื่องจากความขุ่นเคืองบางอย่างที่ไอดริสกระทำต่อสตรีชาวยิว ไอดริสที่ได้รับชัยชนะได้แก้แค้นการแปรพักตร์นี้ด้วยการโจมตีชาวยิวในเมืองของพวกเขา ชาวยิวต้องจ่ายภาษีหัวเมืองและจัดหาหญิงพรหมจารีจำนวนหนึ่งสำหรับฮาเร็ม ของไอดริสทุกปี. ชนเผ่ายิว 'อุบัย อัลเลาะห์ชอบที่จะอพยพไปทางทิศตะวันออกมากกว่าที่จะยอมจำนนต่ออิดริส ตามประเพณี ชาวยิวในเกาะเจรบาเป็นลูกหลานของชนเผ่านั้น ในปี 793 อิหม่ามอิดริสถูกวางยาพิษตามคำสั่งของกาหลิบ Harun al-Rashid (กล่าวโดยแพทย์ผู้ว่าราชการ Samma อาจเป็นชาวยิว) และประมาณ 800 ราชวงศ์ Aghlabiteก่อตั้งขึ้น ภายใต้การปกครองของราชวงศ์นี้ซึ่งกินเวลาจนถึงปี 909 สถานการณ์ของชาวยิวในตูนิสอยู่ในเกณฑ์ดี ในสมัยก่อน Bizerta มีผู้ว่าราชการชาวยิว และอิทธิพลทางการเมืองของชาวยิวทำให้ตนเองรู้สึกถึงการบริหารประเทศ ชุมชนคีรีวัน ( Kairuan) ซึ่งก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากการวางรากฐานของเมืองนั้นโดยอุคบา บิน นาฟีในปี ค.ศ. 670

ช่วงเวลาแห่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการครอบครองของZirite Al-Mu'izz (1016–62) ซึ่งข่มเหงนิกายนอกรีตทั้งหมด เช่นเดียวกับชาวยิว การประหัตประหารเป็นอันตรายต่อความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน Kairwan โดยเฉพาะอย่างยิ่ง และสมาชิกในชุมชนเริ่มอพยพไปยังเมืองตูนิส ซึ่งเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญทางการค้า

การเข้าครอบครองบัลลังก์ของ ราชวงศ์ อัลโมฮัดในแคว้นมา เกร็บ ในปี ค.ศ. 1146 สร้างความหายนะแก่ชาวยิวในเมืองตูนิส Almohad คนแรก ' Abd al-Mu'minอ้างว่ามูฮัมหมัดอนุญาตให้ชาวยิวสามารถนับถือศาสนาของตนได้อย่างอิสระเพียงห้าร้อยปี และประกาศว่าหากหลังจากช่วงเวลานั้น พระเมสสิยาห์ไม่มา พวกเขาจะต้องถูก ถูกบังคับให้เข้ารับอิสลาม. ด้วยเหตุนี้ ชาวยิวและชาวคริสต์จึงถูกบังคับให้รับอิสลามหรือไม่ก็ออกจากประเทศ 'ผู้สืบทอดตำแหน่งของ Abd al-Mu'min ดำเนินตามแนวทางเดียวกัน และมาตรการที่รุนแรงของพวกเขาส่งผลให้มีการย้ายถิ่นฐานหรือการบังคับให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ในไม่ช้าก็เกิดความสงสัยในความจริงใจของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ใหม่ พวกอัลโมฮาดีสจึงบังคับให้พวกเขาสวมเครื่องแต่งกายแบบพิเศษโดยมีผ้าสีเหลืองสำหรับคลุมศีรษะ

ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของชาวยิวตูนิเซีย

จดหมายจาก Houshiel ben Elhanan ทำซ้ำใน '''Jewish Quarterly Review''' (1899)

สภาพความเป็นอยู่ของชาวยิวค่อนข้างดีในรัชสมัยของราชวงศ์Aghlabidsและราชวงศ์ฟาติมิด ตามหลักฐานในจดหมายเหตุของCairo Genizaซึ่งประกอบด้วยระหว่างปี 800 ถึง 115041 dhimmaแทบจะจำกัดอยู่แค่jizyaเท่านั้น ชาวยิวทำงานรับใช้ราชวงศ์ เป็นเหรัญญิก แพทย์ หรือคนเก็บภาษี แต่สถานการณ์ของพวกเขายังคงไม่ปลอดภัย ไคโรอันซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของอักลาบิดส์ เป็นที่ตั้งของชุมชนที่สำคัญที่สุดในดินแดนแห่งนี้ ดึงดูดผู้อพยพจากอูมัยยาด อิตาลี และจักรวรรดิอับบาซิต ชุมชนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของศาสนายูดายระหว่างศตวรรษที่ 9 และ 11 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสติปัญญา โดยผ่านการติดต่อกับโรงเรียนสอนลมูดิกในบาบิโลเนียบทเรียนที่ได้รับจากสเปน

บุคคลสำคัญของศาสนายูดายหลายคนมีความเกี่ยวข้องกับเมืองนี้ ในหมู่พวกเขาคือIsaac Israeli เบนโซโลมอนแพทย์ส่วนตัวของ Aghlabide Ziadet อัลลอฮ์ที่ 3 และจากนั้นเป็นของ Fatimids Abdullah al-Mahdi BillahและAl-Qa'im bi-Amr อัลลอฮ์และเป็นผู้เขียนตำรา ทางการแพทย์ต่างๆ ในภาษาอาหรับซึ่งจะเสริมสร้างยุคกลาง การแพทย์ผ่านการแปลโดยคอนสแตนตินชาวแอฟริกันโดยปรับคำสอนของโรงเรียนอเล็กซานเดรียให้เข้ากับความเชื่อของชาวยิว Dunash ibn Tamimเป็นผู้เขียน (หรือบรรณาธิการคนสุดท้าย) ซึ่งมีระเบียบวินัยเป็นคำอธิบายเชิงปรัชญาเกี่ยวกับSefer Yetzirahซึ่งเขาได้พัฒนาแนวคิดที่ใกล้เคียงกับความคิดของเจ้านายของเขา สาวกอีก คนIshaq ibn Imran ถือเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนปรัชญาและการแพทย์ของIfriqiya Jacob ben Nissim ibn Shahin อธิการของ Center of Studies เมื่อปลายศตวรรษที่ 10 เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Talmudic Academy of Babylonia โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพวกเขากับชุมชนของเขาเอง ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาชูชิเอลเบน เอลคานัน มีพื้นเพมาจากบารีได้พัฒนาการศึกษาลมุดแห่งบาบิโลนและเยรูซาเล็มลมุด พร้อม กัน ชานาเนล เบน ชูชิเอลลูกชายและลูกศิษย์ของเขาเป็นหนึ่งในนักวิจารณ์หลักของทัลมุดในยุคกลาง หลังจากการตายของเขา งานของเขาได้รับการสานต่อโดยลูกศิษย์ของพ่อของเขาอีกคนหนึ่ง ซึ่งอิกนัซ โกลด์ซิเฮอร์เรียกว่าชาวยิว {Muʿtazila|mutazilite}: Nissim ben Jacobคนเดียวในบรรดาปราชญ์ของ Kairouan ที่มีฉายาว่าGaonยังได้เขียนคำอธิบายที่สำคัญเกี่ยวกับ ลมุดและ Hibbour yafe mehayeshoua ซึ่งอาจจะเป็นชุดนิทานเรื่องแรกในวรรณคดีของชาวยิว

ในระดับการเมือง ชุมชนได้ปลดปล่อยตัวเองจากการถูกเนรเทศออกจากกรุงแบกแดดเมื่อต้นศตวรรษที่ 11 และได้รับตำแหน่งหัวหน้าฆราวาสคนแรก ชุมชนแต่ละแห่งอยู่ภายใต้อำนาจของสภาที่มีชื่อเสียงซึ่งนำโดยหัวหน้า (คนขี้บ่น) ผู้ซึ่งผ่านทางผู้ซื่อสัตย์จะกำจัดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของสถาบันต่างๆ: การนมัสการ โรงเรียน ศาลที่นำโดยรับบี ผู้พิพากษา (dayan) ฯลฯ ผู้ปกครองของ Kairouan มีอำนาจเหนือชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย

ชาวยิวมีส่วนร่วมอย่างมากในการแลกเปลี่ยนกับอัล-อันดาลุสอียิปต์และตะวันออกกลาง (แม้ว่าชาวยิวจำนวนมากจะตั้งถิ่นฐานในเขตมุสลิมของ Kairouan ในช่วงสมัยฟาติมิด) พวกเขามีบ้านสวดมนต์ โรงเรียน และศาล เมืองท่าของMahdia , Sousse , SfaxและGabèsมีผู้อพยพชาวยิวจากLevant หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ด และชุมชนของพวกเขาได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและทางปัญญาเหล่านี้ พวกเขาผูกขาดงานฝีมือของช่างทองและอัญมณี พวกเขายังทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นช่างตัดเสื้อ ช่างฟอกหนัง และช่างทำรองเท้า ในขณะที่ชุมชนในชนบทที่เล็กที่สุดทำการเกษตร (หญ้าฝรั่น เฮนน่า เถาองุ่น ฯลฯ) หรือเพาะพันธุ์สัตว์เร่ร่อน

ภายใต้ Hafsids สเปนและออตโตมาน (1236–1603)

การจากไปของพวกฟาติมิดไปยังอียิปต์ในปี 972 ทำให้ข้า ราชบริพาร Zirid ของพวกเขา ยึดอำนาจและทำลายพันธนาการทางการเมืองและศาสนาในที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเอ็ด กลุ่มBanu Hilalและกลุ่มBanu Sulaymถูกส่งไปตอบโต้ตูนิเซียโดยกลุ่มฟาติมิด เข้ายึดเมือง Kairouan ในปี 1057 และปล้นสะดม ซึ่งทำให้ประชากรทั้งหมดของประเทศหมดไป จากนั้นประเทศก็เข้าสู่ภาวะซบเซา เมื่อรวมกับชัยชนะของลัทธิซุนนิยมและการสิ้นสุดของกาโอเนต แห่งบา บิโลน เหตุการณ์เหล่านี้เป็นจุดสิ้นสุดของชุมชน Kairouan และทำให้การอพยพของประชากรชาวยิวเปลี่ยนไปที่เลแวนต์โดยที่ชนชั้นสูงได้เดินทางมายังศาลฟาติมิดในกรุงไคโรแล้ว ชาวยิวอพยพไปยังเมืองชายฝั่งGabes , Sfax , Mahdia , Sousse และ Tunis แต่ยังรวมถึงBéjaïa , TlemcenและBeni Hammad Fort

ภายใต้ราชวงศ์ Hafsidซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1236 โดยแยกตัวออกจากราชวงศ์ Almohadสภาพของชาวยิวดีขึ้นมาก นอกจากแคร์วานแล้ว ในเวลานั้นยังมีชุมชนสำคัญในเมห์เดีย , กาลา , เกาะเจรบา , และเมืองตูนิส ในตอนแรกถือว่าชาวยิวเป็นชาวต่างชาติ ชาวยิวไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานภายใน เมืองตูนิส แต่ต้องอาศัยอยู่ในอาคารที่เรียกว่า ฟุดุก อย่างไรก็ตาม ต่อจากนั้นซิดี มาห์เรซมุสลิม ผู้มั่งคั่งและมีมนุษยธรรม ซึ่งใน ปีค.ศ. 1159 ได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่กาหลิบอัลโมฮัดอับดุล อัล-มูมินได้รับสิทธิ์ในการตั้งถิ่นฐานในย่านพิเศษของเมือง ไตรมาสนี้เรียกว่า "ฮิรา" ประกอบด้วยสลัมแห่งตูนิสจนถึงปี พ.ศ. 2400; มันปิดในเวลากลางคืน ในปี ค.ศ. 1270 ผลจากความพ่ายแพ้ของหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสซึ่งทำสงครามครูเสดกับตูนิส เมืองแคร์วันและฮัมมัตได้รับการประกาศให้ศักดิ์สิทธิ์ และชาวยิวจำเป็นต้องละทิ้งพวกเขาหรือเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ปีนั้นจนถึงการพิชิตเมืองตูนิสโดยฝรั่งเศส (พ.ศ. 2400) ชาวยิวและชาวคริสต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้างคืนในเมืองเหล่านี้ และโดยได้รับอนุญาตพิเศษจากเจ้าเมืองเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ในระหว่างวัน

การเพิ่มขึ้นของหัวหน้าศาสนาอิสลามอัลโมฮัดสั่นคลอนทั้งชุมชนชาวยิวในตูนิเซียและชาวมุสลิมที่ยึดติดกับลัทธิของนักบุญซึ่งประกาศโดยกษัตริย์องค์ใหม่ว่าเป็นพวกนอกรีต ชาวยิวถูกบังคับให้ละทิ้งศาสนาโดยกาหลิบอับดุล อัล-มูมิมีการสังหารหมู่หลายครั้ง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นทางการหลายครั้งโดยการออกเสียงของชาฮาดะ แท้จริงแล้ว ชาวยิวจำนวนมาก ขณะที่ภายนอกนับถือศาสนาอิสลาม ยังคงซื่อสัตย์ต่อศาสนาของตน ซึ่งพวกเขาปฏิบัติตามอย่างลับๆ ตามที่รับบี โมเสส เบน ไมมอน ให้การสนับสนุน. การปฏิบัติของชาวยิวหายไปจาก Maghreb ตั้งแต่ปี 1165 ถึง 1230; ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกเศร้าใจกับการยึดมั่นอย่างจริงใจของบางคนต่อศาสนาอิสลาม ความกลัวการประหัตประหาร และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาใดๆ การทำให้เป็นอิสลามของศีลธรรมและหลักคำสอนของชาวยิวในตูนิเซีย หมายความว่าพวกเขาเป็น 'dhimmis' (หลังจากการหายไปของศาสนาคริสต์ใน Maghreb ประมาณปี 1150) ที่แยกตัวออกจาก กลุ่ม ผู้นับถือศาสนาหลักอื่น ๆ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากMaimonides

ภายใต้ราชวงศ์ฮัฟซิดซึ่งปลดปล่อยจากอัลโมฮัดและหลักคำสอนทางศาสนาของพวกเขาในปี 1236 ชาวยิวได้สร้างชุมชนที่มีอยู่ก่อนยุคอัลโมฮัดขึ้นใหม่ ลัทธิธรรมมะนั้นเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแต่งกาย แต่การประหัตประหารอย่างเป็นระบบ การกีดกันทางสังคม และการขัดขวางการบูชาได้หายไปแล้ว การค้าขายใหม่ปรากฏขึ้น: ช่างไม้ช่างตีเหล็กสิ่ว หรือช่างทำสบู่ บางคนทำงานรับใช้ผู้มีอำนาจ รีดเงิน เก็บภาษีศุลกากรหรือแปลภาษา

แม้ว่าความยากของบริบททางเศรษฐกิจจะนำไปสู่ความน่าจะ เป็นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ชัยชนะของลัทธินิกาย ซุน นีมาลิกิ ที่มีความอดทนเพียงเล็กน้อยต่อ "ผู้คนในหนังสือ" นั้นหมายถึงความทุกข์ยากทางวัตถุและจิตวิญญาณ การตั้งถิ่นฐานจำนวนมากของนักวิชาการชาวยิว-สเปนที่หลบหนีจากแคว้นคาสตีลในปี ค.ศ. 1391 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1492 ส่วนใหญ่ดำเนินการในแอลจีเรียและโมร็อกโก และชาวยิวตูนิเซียซึ่งถูกทอดทิ้ง จาก ปรากฏการณ์นี้ ถูกนำไปปรึกษานักวิชาการชาวแอลจีเรีย เช่นSimeon ben Zemah Duran

ในศตวรรษที่ 14 และ 15 ชาวยิวในตูนิสถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายมากกว่าที่อื่นในมาเกร็บ ในขณะที่ผู้ลี้ภัยจากสเปนและโปรตุเกสแห่กันไปที่แอลจีเรียและโมร็อกโกแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่เลือกตั้งถิ่นฐานในตูนิส ชาวยิวตูนิเซียไม่มีพวกรับบี ที่มีชื่อเสียงหรือนักวิชาการและต้องปรึกษาชาวแอลจีเรียหรือโมร็อกโกเกี่ยวกับคำถามทางศาสนา ในศตวรรษที่ 15 แต่ละชุมชนเป็นอิสระ - ได้รับการยอมรับจากอำนาจตั้งแต่วินาทีที่นับอย่างน้อยสิบคนที่สำคัญ - และมีสถาบันของตนเอง กิจการชุมชนของพวกเขาถูกกำกับโดยหัวหน้า (ซาเคน ฮา-เยฮูดิม) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาล และได้รับความช่วยเหลือจากสภาผู้มีชื่อเสียง (กโดเล ฮา-กาฮัล) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัวที่มีการศึกษาและร่ำรวยที่สุด หน้าที่ของหัวหน้าประกอบด้วยการบริหารความยุติธรรม ใน หมู่ ชาวยิวและการเก็บภาษี ชาวยิว

มีการเก็บภาษีสามประเภทสำหรับชาวยิวตูนิเซีย:

 1. ภาษีชุมชน ซึ่งสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมตามรายได้ของเขา
 2. ภาษีส่วนบุคคลหรือภาษีหัวเมือง ( จิซยา ) ;
 3. ภาษีทั่วไปซึ่งเรียกเก็บจากชาวมุสลิมด้วย

นอกจากนี้ พ่อค้าและนักอุตสาหกรรมชาวยิวทุกคนต้องจ่ายภาษีประจำปีให้กับกิลด์ หลังจากศตวรรษที่ 13 ภาษีถูกเก็บโดยqaidซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับชาวยิวด้วย อำนาจของเขาในชุมชนชาวยิวนั้นสูงสุด สมาชิกของสภาผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับแรบไบ ได้รับการเสนอชื่อตามคำแนะนำของเขา และไม่มีการตัดสินใจของแรบบินใดที่ถูกต้องเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากเขา

ชุมชนชาวยิวในตูนิสภายใต้จักรวรรดิออตโตมัน

ระหว่างการพิชิตเมืองตูนิสโดยชาวสเปนในปี ค.ศ. 1535 ชาวยิวจำนวนมากถูกจับเป็นเชลยและขายเป็นทาสในหลายประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ หลังจากชัยชนะของพวกออตโตมานเหนือชาวสเปนในปี ค.ศ. 1574 ตูนิเซียก็กลายเป็นจังหวัดของจักรวรรดิออตโตมันที่นำโดยเดสในปี ค.ศ. 1591 และตามมาด้วยบีสในปี ค.ศ. 1640 ในบริบทนี้ ชาวยิวที่มาจากอิตาลีมีบทบาทสำคัญในชีวิต ของประเทศและในประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายตูนิเซีย

ระหว่างการยึดครองชายฝั่งตูนิเซียของสเปน (ค.ศ. 1535–74) ชุมชนชาวยิวในBizerte , Susa , Sfaxและเมืองท่าอื่น ๆ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากน้ำมือของผู้พิชิต ในขณะที่ภายใต้ การปกครอง ของตุรกี ในเวลาต่อมา ชาวยิวในเมืองตูนิสได้รับความปลอดภัยพอสมควร พวกเขามีอิสระที่จะนับถือศาสนาและบริหารงานของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตาม พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าชายและการระเบิดของความคลั่งไคล้ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับการเรือได้รับอนุญาตให้กำหนดงานที่น่าเบื่อหน่ายได้ยากที่สุดแก่พวกเขาโดยไม่มีค่าตอบแทน พวกเขาจำเป็นต้องสวมชุดพิเศษซึ่งประกอบด้วยเสื้อโค้ตสีน้ำเงินไม่มีปกหรือแขนปกติ (เปลี่ยนแขนผ้าลินินหลวม) ผ้าลินิน กว้างลิ้นชัก รองเท้าแตะสีดำ และหมวกหัวกะโหลกสีดำขนาดเล็ก ถุงน่องอาจใส่ได้ในฤดูหนาวเท่านั้น พวกเขาอาจขี่ได้เฉพาะบนลาหรือล่อ และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อานม้า

จุดเริ่มต้นของยุคใหม่

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ตูนิเซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตูนิสมีครอบครัวชาวยิวเชื้อสายสเปน ( เซฟาร์ดี ) ไหลหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งตอนแรกตั้งรกรากอยู่ในลิวอร์โน ( แคว้นทัสคานีประเทศอิตาลี) และต่อมาได้ย้ายไปทำงานในศูนย์กลางการค้าแห่งอื่น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เหล่านี้เรียกว่าgranasในภาษาอาหรับหรือgorneyim (גורנים) ใน ภาษา ฮีบรูตามชื่อเมืองในทั้งสองภาษา มีฐานะร่ำรวยกว่าชาวยิวพื้นเมืองที่เรียกว่าtouensa พวกเขาพูดและเขียนเป็นภาษาอิตาลี แต่ค่อยๆ รับเอา ภาษาอาหรับในท้องถิ่นมาใช้ในขณะที่แนะนำพิธีสวด ตามประเพณี ในประเทศเจ้าภาพใหม่

ภายใต้ Muradids และ Husainids (1603–1857)

จากจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 18 สถานะทางการเมืองของชาวยิวในตูนิสดีขึ้น นี่เป็นเพราะอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนทางการเมืองของมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งในขณะที่พยายามปรับปรุงสภาพของผู้อยู่อาศัยที่นับถือศาสนาคริสต์ ต้องขอร้องให้ชาวยิวด้วย ซึ่งกฎหมายของชาวมุสลิมจัดอยู่ในประเภทเดียวกับชาวคริสต์ ฮาอิม โจเซฟ เดวิด อาซูไลผู้ไปเยือนตูนิสในปี พ.ศ. 2315 ชื่นชมพัฒนาการนี้ ในปี พ.ศ. 2362 กงสุลสหรัฐประจำเมืองตูนิสมอร์ดีไค มานูเอล โนอาห์ได้ให้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของชาวยิวในตูนิเซียดังต่อไปนี้: [14]

"ด้วยการกดขี่ที่เห็นได้ชัด ชาวยิวเป็นผู้นำ พวกเขาอยู่ในบาร์บารีเป็นช่างเครื่องหลัก พวกเขาเป็นหัวหน้าด่านศุลกากร พวกเขาทำฟาร์มรายได้ การส่งออกสิ่งของต่างๆ และการผูกขาดสินค้าต่างๆ ได้รับหลักประกันจากการซื้อ พวกเขาควบคุมโรงกษาปณ์และควบคุมการสร้างเงิน พวกเขาเก็บอัญมณีและสิ่งของมีค่าของเบย์ และเป็นเหรัญญิก เลขานุการ และล่าม ส่วนศิลปะ วิทยาศาสตร์ และยาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักถูกจำกัด ต่อชาวยิว หากชาวยิวก่ออาชญากรรม หากการลงโทษมีผลถึงชีวิต คนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนชาติเดียวกัน มักจะซื้อการอภัยโทษจากเขาเสมอ ความอัปยศของบุคคลหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งชุมชน พวกเขาเคยอยู่ในที่ประทับของเบย์ ผู้ปรนนิบัติทุกคน มีตัวแทนชาวยิวสองหรือสามคน และเมื่อพวกเขารวมตัวกันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุ ก็ไม่สามารถขัดขวางได้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะพูดถึงการกดขี่อย่างไร ก็มีอิทธิพลอย่างมาก มิตรภาพของพวกเขามีค่าควรแก่การรักษาไว้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณะ และการต่อต้านของพวกเขาก็น่ากลัว”

กรานาส และ ทวานซ่า

ครอบครัว Marranoซึ่งตั้งรกรากอยู่ในLivornoตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 15 ได้เปลี่ยนกลับไปนับถือศาสนายูดายเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 และออกจากTuscanyเพื่อตั้งถิ่นฐานในตูนิเซียในกรอบของการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้มาใหม่เหล่านี้เรียกว่า 'กรานาส' ในภาษาอาหรับ และ 'กอร์นีอิม' (גורנים) ในภาษาฮีบรู มีฐานะร่ำรวยกว่าและจำนวนน้อยกว่าผู้นับถือศาสนาแกนกลางพื้นเมืองที่เรียกว่า 'ทวันซา' พวกเขาพูดและเขียนภาษาทัสคานีและบางครั้งเป็นภาษาสเปน และประกอบขึ้นเป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอย่างสูงในชุมชนอิตาลีที่เหลือ นามสกุลของพวกเขาจำที่มาของสเปนหรือโปรตุเกส

ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Beylic Court อย่างรวดเร็ว พวกเขาทำหน้าที่บริหารของศาล - ผู้เก็บภาษี เหรัญญิกและคนกลางที่ไม่มีอำนาจเหนือชาวมุสลิม - และอาชีพอันสูงส่งในด้านการแพทย์ การเงิน หรือการทูต แม้ว่าพวกเขาจะตั้งรกรากอยู่ในละแวกเดียวกัน พวกเขาแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Twansa ซึ่งชาวยิวจากส่วนที่เหลือของลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียนได้หลอมรวม Twansa พูด ภาษาถิ่น Judeo-Tunisianและมีตำแหน่งทางสังคมที่เจียมเนื้อเจียมตัว นี่คือเหตุผลที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อื่นใน Maghreb ประชากรใหม่เหล่านี้แทบจะไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งค่อยๆ นำไปสู่การแบ่งชุมชนชาวยิวออกเป็นสองกลุ่ม

ในบริบทนี้ ชาวยิวมีบทบาทสำคัญในชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการค้าและงานฝีมือ แต่ยังรวมถึงการค้าขายและการธนาคารด้วย แม้ว่าอัตราภาษีจะสูงกว่าภาษีที่จ่ายโดยผู้ค้าชาวมุสลิมหรือคริสเตียน (10% เทียบกับ 3%) แต่ Granas ก็สามารถควบคุมและประสบความสำเร็จในการค้าขายกับ Livorno [15]บ้านค้าขายของพวกเขายังมีส่วนร่วมใน กิจกรรมธนาคาร เครดิตและมีส่วนร่วมในการซื้อทาสคริสเตียนที่จับโดยเอกชนและขายต่อ [ ต้องการอ้างอิง ] Twansa เห็นว่าตนเองยอมรับการผูกขาดการค้าเครื่องหนังโดยMuradidและHusainid beys ชาวยิวที่กำลังเดินทางเป็นชาวตูนิเซียทำงานในการค้าปลีกในตลาดของตูนิสจึงส่งสินค้านำเข้าจากยุโรปภายใต้การนำของอามีนมุสลิมหรือยิว

ในปี ค.ศ. 1710 หนึ่งศตวรรษแห่งความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มนำไปสู่การรัฐประหารโดยชุมชนชาวลิวอร์นี โดยมีข้อตกลงโดยปริยายจากทางการ ด้วยการสร้างสถาบันชุมชนของตนเอง มันสร้างความแตกแยกกับประชากรพื้นเมือง แต่ละคนมีสภาที่มีชื่อเสียง แรบไบใหญ่ศาลแรบไบ ธรรมศาลา โรงเรียน ร้านขายเนื้อ และสุสานแยกต่างหาก สถานการณ์นี้ได้รับการรับรองโดย taqqana (กฤษฎีกาของแรบไบ) ที่ลงนามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2284 ระหว่างพระผู้ยิ่งใหญ่ อับราฮัม เทอีบ และไอแซก ลุมโบรโซ. ข้อตกลงนี้ได้รับการต่ออายุในปี พ.ศ. 2327 ก่อนที่จะถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2442 ท่ามกลางกฎอื่น ๆ นี้ taqqana กำหนดความจริงที่ว่าชาวอิสราเอลทุกคนจากประเทศมุสลิมผูกพันกับ Twansa ในขณะที่ชาวอิสราเอลทุกคนจากประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มาจาก Granas ยิ่งไปกว่านั้น Granas ซึ่งเป็นชุมชนที่ร่ำรวยกว่า แม้ว่าจะมีเพียง 8% ของประชากรทั้งหมด แต่ก็คิดเป็น 1 ใน 3 ของการจ่ายญิซยาเทียบกับ 2 ใน 3 สำหรับ Twansa ประเด็นสุดท้ายนี้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนชาวลิวอร์นีซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกงสุลยุโรป ได้รวมเข้ากับตูนิเซียอย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้นสมาชิกจึงถูกพิจารณาว่าเป็นพวกดิมมิสและถูกเก็บภาษีเช่นเดียวกับทวันซา

ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างสองชุมชนนี้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่สิบเก้า ชาว Granas เนื่องจากมีต้นกำเนิดในยุโรปและมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่า แต่รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และวัฒนธรรมกับลิวอร์โนด้วย ทำให้พบว่าเป็นการยากที่จะรับมือกับพวก Twansa ที่เป็นชนพื้นเมืองแกนกลางซึ่งถือว่า "มีอารยธรรม" น้อยกว่า Granas เป็นผลงานที่สำคัญในขณะที่พวกเขาเป็นเพียงส่วนน้อยของชาวยิวในตูนิเซีย ในทางกลับกัน ชนชั้นสูงในชนพื้นเมืองไม่ต้องการมอบอำนาจให้กับผู้มาใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนบ้าน Maghreb อาจเป็นเพราะการมาถึงของ Granas ในตูนิเซียในภายหลัง พวก Granas ยังมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์จาก Twansa โดยตั้งถิ่นฐานในเขตยุโรปของตูนิส ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงHaraและวัฒนธรรมเข้าหาชาวยุโรปมากกว่าผู้นับถือศาสนาร่วม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มยังคงพิธีกรรมและการใช้แบบเดียวกันโดยมีเพียงไม่กี่รูปแบบ และนอกเมืองตูนิส สถาบันชุมชนเดียวกันยังคงให้บริการผู้ศรัทธาทุกคนต่อไป ยิ่งกว่านั้น ชาวยิวทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของqaid คนเดียว ที่ได้รับเลือกจาก Twansa ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากชาวต่างชาติ

การกลั่นแกล้งและการเลือกปฏิบัติ

ในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด ชาวยิวยังคงถูกกลั่นแกล้งและเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบตุลาการซึ่งเป็นไปตามอำเภอใจ ยกเว้นศาลฮานาฟีที่มีความอดทนมากกว่า ชาวยิวยังคงต้องจ่ายเงินรวมของจิซยา – จำนวนเงินต่อปีซึ่งแตกต่างกันไปตามปี จาก 10,332 piastresในปี 1756 ถึง 4,572 piastres ในปี 1806 – และต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม (ghrâma) เมื่อใดก็ตามที่คลังของกษัตริย์ตกอยู่ในความยากลำบาก เช่นเดียวกับที่ชาวมุสลิมทำในบางครั้ง นอกจากนี้ พวกเขายังถูกบังคับให้ทำงานสาธารณะเป็นระยะๆ และถูกบังคับใช้แรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องการแต่งกาย เชเชียที่ใช้เป็นผ้าโพกศีรษะต้องเป็นสีดำและโพกหัวสีเข้ม ไม่เหมือนชาวมุสลิมที่สวมเชเชียสีแดงล้อมรอบด้วยผ้าโพกหัวสีขาว ชาว Granas แต่งกายด้วยแฟชั่นแบบยุโรป สวมวิกและหมวกกลมเหมือนพ่อค้าชาวคริสต์

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 18 สถานะทางการเมืองของชาวยิวดีขึ้นบ้างเนื่องจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนทางการเมืองของมหาอำนาจในยุโรปที่พยายามปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชาวคริสเตียนและขอร้องชาวยิวด้วย แต่ถ้าชาวยิวผู้มั่งคั่ง – ซึ่งดำรงตำแหน่งในการบริหารหรือการค้า – ประสบความสำเร็จในการได้รับความเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการคุ้มครองจากบุคคลมุสลิมที่มีอิทธิพล ชาวยิวที่น่าสงสารมักตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งและแม้กระทั่งการฆาตกรรม และดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าแทรกแซง ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งประกาศว่าชาวยิวได้รับการยอมรับ "ไม่เพียงแต่ในชุดดำเท่านั้น

ในตอนท้ายของศตวรรษที่สิบแปดHammouda Pashaปฏิเสธสิทธิของชาวยิวในการได้รับและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่การเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอาหรับและการใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับก็ถูกห้ามในช่วงเวลานี้เช่นกัน ประการสุดท้าย พฤติกรรมของประชากรมุสลิมต่อชุมชนมีหลากหลายตั้งแต่ความตั้งใจไปจนถึงการใช้หลักธรรมโดยอูลามะ อย่างเข้มงวด ไปจนถึงการปราศจากความเป็นปรปักษ์ของประชากรในชนบท คนชายขอบเมืองแต่รับประกันว่าจะได้รับการยกเว้นโทษ

การแยกภายในและการพัฒนา

ผู้นำ

ชุมชนมีโครงสร้างภายใต้อำนาจของผู้นำของ "ชนชาติยิว" ที่มีตำแหน่งว่า hasar ve ha-tafsar ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติและมีอำนาจซึ่งมีทั้งตำแหน่ง qaid ของชาวยิว (qdyd el yihud) และตำแหน่งผู้รับตำแหน่งทั่วไปของกระทรวงการคลัง ภายใต้อำนาจของเหรัญญิกแห่งราชอาณาจักร (khaznadar) เขาเป็นตัวกลางระหว่าง bey กับชุมชนของเขา ดังนั้นจึงชอบเข้าสู่ศาล เขามีอำนาจทางราชการที่สำคัญมากเหนือแกนกลางเหล่านั้น ซึ่งเขาแบ่งการจ่ายเงินของญิซยะซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตามทรัพยากรของแต่ละครัวเรือน นอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทางการกำหนด

เกษตรกรของรัฐซึ่งรายล้อมไปด้วยบุคคลที่โชคดีและมีการศึกษาสูงบางคน ยังเก็บภาษีเช่นส่วนสิบ ภาษีสำหรับเนื้อสัตว์โคเชอร์ และเงินบริจาคของผู้ศรัทธา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาจ่ายค่าบริการ เจ้าหน้าที่ของเขาและพวกแรบไบผู้พิพากษา 104 และการเงินสำหรับธรรมศาลา โรงเรียนที่เชื่อมโยงกับพวกเขา โรงฆ่าสัตว์พิธีกรรม สุสาน กองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับคนขัดสนและผู้ป่วย และศาลของพวกแรบไบซึ่งมีเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ภายใต้การเป็นประธานของแกรนด์แรบไบ ผู้บริหารกิจการของชุมชนกำหนดผู้นำฆราวาสหรือศาสนาในท้องถิ่น - โดยได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางการตูนิเซีย - และให้แนวทางกว้าง ๆ จากรัชสมัยของAbu ​​l-Hasan Ali I(ค.ศ. 1735–1756) เขายังดำรงตำแหน่งเหรัญญิกของ Bey และอีกหลายตำแหน่งสำคัญในการบริหารการเงิน - การเก็บภาษีและอากรศุลกากร การจัดตารางค่าใช้จ่าย การจัดการเงินสด การเก็บบัญชีหรือการจ่ายเงินเดือนของ Janissaries - ถูกครอบครองโดยตัวแทนชาว ยิว

หน่วยงานทางศาสนา
สุสานชาวยิวในสุสานหลวงของTourbet el Bey

แม้จะมีความแตกแยกระหว่างกลุ่ม แต่ร่างของ Grand Rabbi ก็มีอำนาจมากในหมู่ผู้ติดตามของเขา โดยอาศัยหน้าที่ของเขาในฐานะประธานศาลแรบบินิคอลเขาดูแลกฎหมายของชาวยิวโดยอาศัยชุลชาน อารุคหลักกฎหมายมาตรฐาน และคัมภีร์ทัลมุด เขตอำนาจของแรบบินิกจัดการกับเรื่องสถานะส่วนบุคคล แต่ยังรวมถึงคดีแพ่งและพาณิชย์เมื่อมีเพียงชาวยิวเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นเรื่องทางศาสนาหรือฆราวาสก็ตาม ในเมืองเล็กๆ ดายันมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยมีศาลแรบไบนิกทำหน้าที่เป็นห้องอุทธรณ์ บทลงโทษที่เข้มงวดที่สุดอย่างหนึ่งที่คนรุ่นหลังสามารถออกเสียงได้คือบทลงโทษการคว่ำบาตรฉบับชาวยิวเผยแพร่ในธรรมศาลา

อย่างไรก็ตาม บางคนตั้งคำถามถึงอำนาจของผู้นำศาสนา: นายหน้าชาวยิวที่ทำงานให้กับบริษัทการค้าของฝรั่งเศสและถูกประณามให้เฆี่ยนตีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1827 เนื่องจากอ้างพระนามของพระเจ้า ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวต่อกงสุลฝรั่งเศส หลังจากการประท้วงของฝ่ายหลังถึง bey มีการตัดสินใจว่าศาล rabbinical จะไม่ตัดสินความผิดทางศาสนาต่อชาวยิวที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสอีกต่อไป

การต่ออายุความคิด

ในระดับสติปัญญา การแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นระหว่างชาวยิวจากตูนิเซียและลิวอร์โนช่วยอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่งานพิมพ์ในทัสคานีและการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในตูนิเซียและส่วนที่เหลือของ Maghreb สิ่งนี้นำไปสู่การฟื้นฟูที่สำคัญของการศึกษาภาษาฮิบรูตูนิเซียในตอนต้นของศตวรรษที่สิบแปด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยแรบไบ Semah Sarfati, Abraham Ha-Cohen, Abraham Benmoussa, Abraham Taïeb และ Joseph Cohen-Tanugi ในบรรดางานของชูมาชทัลมุดหรือคับบาลาห์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี เราสามารถอ้างอิงได้

 • Toafot Re'em (1761–1762) และ Meira Dakhiya (1792) โดยMordecai Baruch Carvalhoคำบรรยายเกี่ยวกับงานของElijah Mizrachiและชุดของเงาในตำราลมุดต่างๆ
 • Zera Itshak (1768) โดยIsaac Lumbrosoคำบรรยายเกี่ยวกับลมุดที่สำคัญ;
 • Hoq Nathan (1776) โดย Nathan Borgel อรรถกถาเกี่ยวกับลมุดที่สำคัญ;
 • มิกดาโนต์ นาธาน (พ.ศ. 2321–2328) โดยเอลี บอร์เกล ชุดคำบรรยายเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับลมุด;
 • Yeter ha-Baz (1787) โดยNehorai Jarmonใหม่ใน Talmud และMishneh Torahของ Moses Maimonides
 • Erekh ha-Shoulhan (1791–1891) โดย Isaac Taieb หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับShulchan Aruch
 • Mishha di-Ributa (1805) โดย Messaoud-Raphael El-Fassi บทวิจารณ์ที่สำคัญโดย Choulhan Aroukh พร้อมด้วยผลงานของ Haym และ Solomon บุตรชายของเขา
 • Mishkenot ha-roim (1860) และ Hayyim va-Chesed (1873) โดย Ouziel El-Haik การรวบรวม คำตอบ 1,499 เรื่องในหัวข้อที่หลากหลายที่สุด และการรวบรวมคำสรรเสริญเยินยอและงานศพที่ประกาศตั้งแต่ปี 1767 ถึง 1810

ยกเว้น Zera Itshak ของ Isaac Lumbroso งานทั้งหมดพิมพ์ในเมืองลิวอร์โน เมืองตูนิส ซึ่งไม่มีแท่นพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ความพยายามเพียงครั้งเดียวที่จะพิมพ์ในปี 1768 ถือว่าล้มเหลวเพราะขาดความรู้ ในหัวข้อ รับบีChaim Yosef David Azulaiผู้ไปเยือนตูนิสในปี พ.ศ. 2316–74 สังเกตว่าเมืองนี้มีนักเล่นแร่แปรธาตุรุ่นเยาว์ประมาณ 300 คน และถือว่าแรบไบที่เขาพบ "มีความรู้กว้างขวางมาก"

การปฏิรูปที่ถูกยกเลิกในศตวรรษที่สิบเก้า

สินค้าคงคลัง

เมื่อถึงกลางศตวรรษ ชาวยิวในตูนิเซียแทบไม่รู้จักภาษาอาหรับที่อ่านออกเขียนได้ และมีเพียงไม่กี่คนที่อ่านและเขียนภาษาฮิบรูได้ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาดำรงชีวิตด้วยหลักธรรม เพราะคำสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียวของพวกเขา และพวกเขามีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอักษรอาหรับ-มุสลิม ซึ่งแตกต่างจากชาวยิวในประเทศมุสลิมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การไปมาระหว่างเมืองตูนิสและยุโรปมีส่วนทำให้เกิดความปรารถนาบางอย่างในการปลดปล่อยและเสรีภาพในการสวมใส่เสื้อผ้าที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2366 Mahmoud Beyได้สั่งให้ชาวยิวทุกคนที่อาศัยอยู่ในตูนิเซียสวมหมวก

ชาวยิวคนหนึ่งมีพื้นเพมาจากยิบรอลตาร์ซึ่งปฏิเสธที่จะวัด เป็นเหยื่อของบาสตินาโด ; การประท้วงต่อกงสุลของเขาทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงจากสหราชอาณาจักร สถานการณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อชาวกรานาส ซึ่งได้รับอนุญาตให้จ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนหมวกเชเชียเป็นหมวกสีขาว (kbîbes) และการสวมชุดเซฟเซรีสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการแยกแยะตนเองจากชาวทวันซาที่ยังคงต้องสวมชุด หมวกสีดำ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแข็งกระด้างของผู้มีอำนาจในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษ ตามรายงานของแพทย์แห่งเบย์ หลุยส์ ฟรังค์ หรือกงสุลแห่งสหรัฐอเมริกา มอร์ดีไค มานูเอล โนอาห์

ทางเข้าSouk El Granaในตูนิส

ในระดับเศรษฐกิจและสังคม ประชากรชาวยิวมีความแตกต่างกันมาก ในท่าเรือของประเทศ พ่อค้าชาวยิวที่มาจากยุโรปควบคุมพร้อมกับคริสเตียน แลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศและครอบงำมากกว่าครึ่งหนึ่งของการซื้อขายบ้านที่ดำเนินการในประเทศ นอกจากชนชั้นพ่อค้าและนายธนาคารที่ร่ำรวย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลิวอร์นีสแล้ว ยังมีชนชั้นกลางที่ประกอบด้วยพ่อค้าและช่างฝีมือ ชาวยิวเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวง ที่พวกเขาตั้งขึ้นในตลาดสองแห่งของเมดินา แห่งหนึ่งเชี่ยวชาญด้านสินค้าอาณานิคม ฮาร์ดแวร์ และสิ่งของจากปารีส และอีกแห่งหนึ่งเชี่ยวชาญด้านผ้าม่าน ผ้าไหมอังกฤษและฝรั่งเศส หลายคนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่างฝีมือ เช่น ช่างทอง ซึ่งพวกเขาผูกขาดอยู่ และอื่นๆการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้า . พวกเขายังทำหน้าที่เป็นผู้ให้กู้สำหรับชาวนาและช่างฝีมือ ในพื้นที่ชนบทของNabeul , GabesและDjerbaชาวยิวมีอาชีพทำไวน์ปลูก อิน ผาลัมหรือไม้ผลและเลี้ยงสต็อก

นอกจากนี้ยังมีชนชั้นชาวยิวที่ยากจนซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้หากปราศจากองค์กรการกุศลที่จัดโดยชุมชนของพวกเขา อีกกลุ่มหนึ่งคือ Bahusim (baḥuṣim, ภาษาฮิบรูสำหรับ "คนนอก") เป็นชาวยิวกึ่งเร่ร่อนในตูนิเซียตะวันตกและตะวันออก ของ แอลจีเรียซึ่งเป็นผู้นำการดำรงอยู่ของชนเผ่า เช่นเดียวกับชาวเบดูอินและทำมาหากินจากเกษตรกรรม เร่ขาย และโรงเหล็ก [16]ชนเผ่ายิวในภูมิภาค Wargha, Kef Governorate , เป็นKaraitesและพวกเขาเคยเป็นนักรบเร่ร่อน ลูกหลานของพวกเขาที่ชื่อ "บาฮูซิม" ยังคงอยู่ทางภาคตะวันออกของแอลจีเรียจนถึงปัจจุบัน [17]

อิทธิพลของยุโรป

ภาพเหมือนของ Ahmad Ibn Mustafa

การรวมชาวยิวไว้ในคำประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2334 และ พระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิ นโปเลียนในปี พ.ศ. 2351 ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจต่อฝรั่งเศสในหมู่ชาวยิวในตูนิเซียซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครของ Bey ดังนั้นในปี ค.ศ. 1809 ทางการสเปนจึงรายงานว่า มีรายงานด้วยซ้ำว่าชาวยิวบางคน รวมทั้งพวก Granas สวมหมวกสามสีในเวลานั้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ฮัมมูดา อิบัน อาลี กดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงซึ่งปฏิเสธความพยายามใด ๆ ของฝรั่งเศสที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของชาวยิวที่มีต้นกำเนิดมาจากนโปเลียนทัสคานีที่เพิ่งพิชิต มาตรา 2 ของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ซึ่งลงนามกับราชรัฐทัสคานีกำหนดระยะเวลาพำนักของกรานาสในตูนิเซียไว้ที่สองปี พวกเขายังผ่านอำนาจอธิปไตยของเบย์และได้รับสถานะเดียวกันกับ Twansa

ในขณะเดียวกัน ในขณะที่ตูนิเซียกำลังเปิดรับอิทธิพลของยุโรปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน กษัตริย์อาเหม็ดเบย์ที่หนึ่งเปิดตัวนโยบายการปฏิรูป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติแก้ไขสนธิสัญญาตูนิเซีย-ทัสคานีปี ค.ศ. 1822 ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1846 ชาวกรานาสที่จัดตั้งขึ้นในตูนิเซียหลังจากสนธิสัญญาหรือผู้ที่มาตั้งรกรากที่นั่น ได้รับสิทธิ์ในการคงสถานะเป็นชาวทัสคานีโดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งไม่ใช่กรณีของ Granas ที่มาถึงก่อนปี 1822 บทบัญญัตินี้สนับสนุน Granas ที่มาจากอิตาลีจำนวนมากให้อพยพไปยังตูนิเซีย ที่ซึ่งพวกเขาประกอบเป็นชนกลุ่มน้อยต่างชาติ – 90 คนในปี 1848 เสริมด้วยการคุ้มครองโดยชาวยิวฝรั่งเศสและอังกฤษสองสามคน กงสุลแห่งทัสคานีและตั้งรกรากในเขตฟรังก์ของตูนิสซึ่งแตกต่างจาก Granas ในอดีตที่ตั้งรกรากอยู่ใน Hara; ผู้ที่มาถึงหลังจากการรวมประเทศอิตาลีก็ได้รับประโยชน์จากการใช้บทบัญญัตินี้เช่นกัน

กรณีของ Sfez

การดำเนินการทางการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นหนทางในการยุติสถานะพิเศษของชาวยิว ซึ่งถือเป็น "การแตกแยกอย่างแท้จริงในจักรวาลทางจิตของชุมชนชาวยิว การแตกร้าวที่ทำลายโลกเก่าของการจำนนต่อระเบียบของสิ่งต่างๆ" ในปี ค.ศ. 1853 Nessim Samama กรรมาธิการของชุมชนตูนิเซียได้รับการยกเลิกงานบ้านที่ผู้ร่วมศาสนาของเขาถูกจำกัดมาจนบัดนี้

อย่างไรก็ตาม ชาวยิวยังคงต้องจ่ายญิซยาและภาษีพิเศษที่เรียกร้องโดย bey ตามความต้องการและยังถูกเลือกปฏิบัติอีกด้วย ชาวยิวมีระเบียบการแต่งกายที่จำกัด เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องสวมเชเชียสีดำ (ไม่ใช่สีแดงเหมือนชาวมุสลิม) ผ้าโพกหัวสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม (ไม่ใช่สีขาว) และรองเท้าสีดำและไม่มีสีสว่าง พวกเขาไม่สามารถอาศัยอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่สามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ ในที่สุด เมื่อพวกเขาตกเป็นเหยื่อของความเดือดดาลหรือความรุนแรง พวกเขาก็ไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับอันตรายที่พวกเขาได้รับ

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่กลางศตวรรษ เนื่องจากการเกิดขึ้นของอำนาจอาณานิคมของยุโรปในตูนิเซีย และโดยเฉพาะในฝรั่งเศส แท้จริงแล้วพวกเขาอาศัยการปรากฏตัวของชาวยิวเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของพวกเขา: สถานการณ์เหล่านี้ซึ่งมักถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยศาลตูนิเซียถูกใช้เป็นข้ออ้างในการกดดันเบย์ กิจการ Sfez ในปี 1857 เป็นตัวอย่างของบริบทใหม่นี้และเป็นโอกาสสำหรับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรในการเข้าแทรกแซงในนามของการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการต่อสู้กับสมบูรณาญาสิทธิราชย์และความคลั่งไคล้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของพวกเขา

Batou Sfez เป็นคนขับรถม้าชาว ยิว ที่รับใช้Nassim Shamama qaidในชุมชนของเขา หลังจากเหตุการณ์จราจรและการทะเลาะวิวาทกับชาวมุสลิม เขาถูกชาวมุสลิมกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ต่อมาพยานยืนยันต่อหน้าทนายความว่าพวกเขาเห็นที่เกิดเหตุ เขาถูกตั้งข้อหาและตัดสินว่ามีความผิดตาม กฎหมาย มาลิกีและแม้ว่าเขาจะคัดค้าน แต่ศาล Charaa ก็ตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาดูหมิ่นศาสนาและถูกตัดศีรษะด้วยดาบในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2400 กษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 2 อิบัน อัล-ฮูเซนท่าทางนี้เป็นการแสวงหาเพื่อบรรเทาความเคียดแค้นที่เกิดจากการประหารชีวิตชาวมุสลิมที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าชาวยิวและเพื่อพิสูจน์ว่าความยุติธรรมของเขาปฏิบัติต่ออาสาสมัครของเขาอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของการลงโทษกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างมากในชุมชนชาวยิวและในหมู่กงสุลของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรลียง โรชและริชาร์ด วูด จากนั้นพวกเขาใช้ประโยชน์จากมันเพื่อกดดันอธิปไตยให้เริ่มดำเนินการในเส้นทางของการปฏิรูปเสรีนิยมเช่นเดียวกับที่ประกาศใช้ในจักรวรรดิออตโตมันในปี 1839 ยิ่งกว่านั้น นักประวัติศาสตร์Ahmad ibn Abi Diyafกล่าวถึงชาวยิวตูนิเซียว่าเป็น "พี่น้องร่วมแผ่นดินเกิด " (Ikhwanoun fil watan) แม้ว่าเขาจะกล่าวหาว่าพวกเขาบางคนพูดเกินจริงเพื่อขอความคุ้มครองจากกงสุลต่างประเทศ

โมฮัมเหม็ด เบย์ (พ.ศ. 2398–2424)

ภาพของ Mohammed Bey

ในช่วงรัชสมัยอันยาวนานของAhmed I Beyชาวยิวมีความเจริญรุ่งเรือง ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา มูฮัมหมัดที่ 2 อิบัน อัล-ฮูเซน ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2398 โดยยกเลิกความน่าเบื่อหน่ายที่บังคับใช้กับชาวยิว กออิดโจเซฟ สซีมามา ผู้ซึ่งบีย์สนิทสนมด้วย อาจใช้อิทธิพลของเขาในนามของกลุ่มผู้นับถือศาสนาหลักของเขา อย่างไรก็ตาม ในปีนั้น โมฮัมเหม็ด เบ ย์ ได้ ประหารชีวิตชาวยิวชื่อBatto Sfez ในข้อหา ดูหมิ่นศาสนา การประหารชีวิตครั้งนี้ปลุกเร้าทั้งชาวยิวและคริสเตียน และตัวแทนถูกส่งไปยังนโปเลียนที่ 3โดยขอให้เขาเข้าแทรกแซงในนามของพวกเขา หลังจากการเจรจาทางการฑูต เป็นเวลาสองปีถูกส่งไปบังคับตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลฝรั่งเศส โมฮัมเหม็ดเบย์ยอมจำนนและออกรัฐธรรมนูญตามที่ชาวตูนิเซียทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่มีความแตกต่างทางความเชื่อ บทความต่อไปนี้ของรัฐธรรมนูญนี้เป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับชาวยิว:

(§ 4) "จะไม่มีการบังคับในลักษณะใดต่ออาสาสมัครชาวยิวของเราที่บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนความเชื่อ และพวกเขาจะไม่ถูกขัดขวางในการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเสรี ธรรมศาลาของพวกเขาจะได้รับการเคารพและปกป้องจากการดูถูก"

(§ 6) "เมื่อศาลอาญาจะตัดสินลงโทษชาวยิว ผู้ประเมินชาวยิวจะแนบมากับศาลดังกล่าว"

รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2407 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนชาวยิวหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสแฟกซ์ แต่ความกลัวอย่างต่อเนื่องของการแทรกแซงจากต่างประเทศทำให้รัฐบาลปฏิบัติต่อชาวยิวอย่างรอบคอบ

อารักขาฝรั่งเศส (พ.ศ. 2424–2499)

ชาวยิวแลกเงินในตูนิเซีย
ชาวยิวตูนิเซียกลุ่มหนึ่ง

ชาวยิวในตูนิเซียรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นภายใต้อารักขาของฝรั่งเศส การติดต่อกับผู้ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในตูนิเซียและการปรากฏตัวอย่าง เป็นทางการของฝรั่งเศสทำให้การผสมกลมกลืนของชาวยิวในตูนิเซียเข้ากับวัฒนธรรมฝรั่งเศสและการปลดปล่อย ของพวกเขา อาศัยคำสัญญาของคณะปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องLiberté, égalité, fraternitéชาวยิวหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเปิดกว้างต่ออิทธิพลใหม่ของฝรั่งเศส แม้ว่าพวกเขาจะมีแหล่งที่มาจากชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ตาม สำหรับคนรุ่นที่เกิดภายใต้รัฐในอารักขา ภาษาฝรั่งเศสแทนที่ภาษายิว-อาหรับในฐานะภาษาแม่ของชาวยิวในฝรั่งเศสตูนิเซีย [18]นอกจากนี้ เด็กชาวยิวจำนวนมากขึ้นเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งค่อยๆ นำไปสู่การแพร่กระจายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศสภายในชุมชนชาวยิว [19]

สงครามโลกครั้งที่สอง

หลังจากการสงบศึกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 ฝรั่งเศสในอารักขาตูนิเซียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิชีฝรั่งเศสรัฐใหม่ของฝรั่งเศสที่ปกครองโดยจอมพลฟิลิปป์ เปแต็ง ผู้ทำงานร่วมกัน ระหว่างการยึดครองของฝรั่งเศสโดยนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใต้การปกครองของระบอบความร่วมมือของเปแต็ง ชาวยิวของวิชีฝรั่งเศสและวิชีตูนิเซียอยู่ภายใต้Statut des Juifs ที่นับถือศาสนา ยิวทั้งสอง (ธรรมนูญยิววันที่ 3 ตุลาคม 1940 และ 2 มิถุนายน 1941) เช่นเดียวกับชาวยิวในแผ่นดินใหญ่ของฝรั่งเศส ดังนั้น กฎหมายที่เลือกปฏิบัติจึงกำหนดชาวยิว จำกัดพวกเขาในบริการสาธารณะ ในสถาบันการศึกษาและสื่อสารมวลชน และในวิชาชีพเสรีนิยม (อนุมาตรา) นับพวกเขา (การสำรวจสำมะโนประชากรของชาวยิว ) และบังคับให้พวกเขาลงทะเบียนทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อที่จะได้รับ aryanized ในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ ชาวยิวจึงพบว่าตนเองมีฐานะด้อยกว่า "ชนพื้นเมือง" และยากจนข้นแค้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 Xavier Vallatหัวหน้าสำนักงานกิจการชาวยิว ( Commissariat Général aux Questions Juives ) มาจากนครหลวงฝรั่งเศสเพื่อตรวจสอบประเด็นคำถามของชาวยิว อ้างอิงจากบทความเรื่องเว็บไซต์ อนุสรณ์สถาน Holocaust แห่งสหรัฐอเมริกา (USHMM) [20] "ประวัติความหายนะในดินแดนแอฟริกาเหนือสามแห่งของฝรั่งเศส (สามแผนก 91, 92 และ 93 ใน French Algeria สองรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในโมร็อกโกและตูนิเซีย) คือ เชื่อมโยงกับชะตากรรมของฝรั่งเศสในช่วงเวลานี้โดยเนื้อแท้” Martin Gilbertนักวิชาการด้าน Holocaust ระบุว่าการประหัตประหารชาวยิวในแอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสเป็นส่วนสำคัญของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฝรั่งเศส

โมร็อกโกฝรั่งเศสแอลจีเรียและตูนิเซียในดินแดนยุโรปในแอฟริกาเหนือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรป ตามเอกสารภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับคำตอบสุดท้ายของคำถามชาวยิว

ชาวยิวใน Vichy-French North Africa ค่อนข้างโชคดีเพราะระยะทางจากค่ายกักกันนาซีใน ยุโรป กลางและยุโรปตะวันออกทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงชะตากรรมของผู้นับถือศาสนาหลักในเมืองหลวงของฝรั่งเศสได้ ทันทีหลังจาก การยกพลขึ้นบก ของฝ่ายสัมพันธมิตรในวิชี-แอลจีเรียและวิชี-โมร็อกโก เยอรมันก็เข้ายึดครองวิชีตูนิเซีย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ชาวเยอรมันได้จับกุม Moises Burgel ประธานชุมชนชาวยิวในตูนิสและชาวยิวที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน ชาวยิวในวิชีตูนิเซียรอดพ้นจากการเนรเทศออกนอกประเทศและการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในยุโรป

เมื่อนาซีรุกรานวิชี ตูนิเซีย ประเทศนี้เป็นที่อยู่ของชาวยิวประมาณ 100,000 คน อ้างอิงจากยาด วาเชม นาซีกำหนดนโยบายต่อต้านกลุ่มยิว ซึ่งรวมถึงการบังคับให้ชาวยิวสวมเครื่องหมายสีเหลือง ( Star of David ) ค่าปรับ และการยึดทรัพย์สิน ชาวยิวมากกว่า 5,000 คนถูกส่งไปยังค่ายกักกันแรงงานซึ่ง 265 คนถูกสังหาร ชาวยิวในตูนิเซียอีก 160 คนที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสถูกส่งไปยังค่ายกักกันในยุโรปภาคพื้นทวีป

Khaled Abdul-Wahabชาวอาหรับมุสลิมแห่ง Vichy Tunisia หรือ "the Arab Schindler" เป็นชาวอาหรับคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Israeli Righteous Among the Nations

ยุคหลังสงครามและเอกราช

ระหว่างสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความเป็นอิสระของตูนิเซียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2499 มีการถกเถียงอย่างลึกซึ้งในชุมชนชาวยิวในตูนิเซียเกี่ยวกับลัทธิไซออนิสต์ [21]การโจมตีต่อต้านชาวยิวในHafsiaในปี 1952 และความขัดแย้งโดยรอบการต่อสู้เพื่อเอกราชส่งผลให้เกิดการอพยพระลอกแรก [22]

หลังจากเป็นอิสระ ภาพผสมก็ปรากฏขึ้น ในแง่หนึ่ง ประธานาธิบดีHabib Bourguibaถูกมองว่ามีนโยบายที่เสรีที่สุดต่อชาวยิวในหมู่ประเทศที่พูดภาษาอาหรับ[23]ถึงกับกล่าวขอโทษหัวหน้ารับบีของตูนิเซียหลังจากการจลาจลต่อต้านชาวยิวอย่างรุนแรงในปี 1967 [24]อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่อต้านชาวยิว เช่น การยกเลิกสภาชุมชนชาวยิวในตูนิเซียในปี พ.ศ. 2501 และการทำลายสุเหร่ายิว สุสานชาวยิว และย่านชาวยิว ทำให้ชาวยิวมากกว่า 40,000 คนต้องออกจากตูนิเซียระหว่างปี พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2510 [24] ภายในปี พ.ศ. 2513 เสียงส่วนใหญ่ของ ชาวยิวในตูนิเซียออกจากประเทศไปแล้ว [24]ชาวยิวตูนิเซียที่อพยพส่วนใหญ่ไปที่อิสราเอลหรือฝรั่งเศส .

อาหรับสปริง (โพสต์ 2011)

ขบวน Lag Ba'Omerกลับไปที่สุเหร่า El Ghribaใน Er-Riadh (Hara Sghira), Djerba 2007

หลังการปฏิวัติตูนิเซียเอนนาห์ดากลายเป็นผู้นำทางการเมืองในประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบาลเฉพาะกาล หัวหน้าพรรคRashid Al-Ghannushiได้ส่งคณะผู้แทนไปยังชาวยิวในDjerbaเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่มีอะไรต้องกังวลในตูนิเซียที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามจะมีบทบาทมากขึ้น เขายังส่งของขวัญไปยังบ้านพักคนชราชาวยิวในตูนิส [25]ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ชุมชนได้ร้องขอความคุ้มครองจากกองทัพเมื่อตำรวจนายหนึ่งถูกจับหลังจากวางแผนลักพาตัวหนุ่มชาวยิวเพื่อเรียกค่าไถ่ [26]

ในปี 2554 คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลประกาศว่าได้จัดสรรเงินทุนเพื่อช่วยเหลือชาวยิวตูนิเซียที่ย้ายไปอยู่ที่อิสราเอลเนื่องจากกระแสต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มขึ้นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก [27]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลที่นำโดยเอนนาห์ดาตัดสินใจลาออกโดยสมัครใจ และรัฐบาลเฉพาะกาลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปีถัดมา เข้ารับตำแหน่ง รัฐธรรมนูญฆราวาสฉบับใหม่นี้คุ้มครองอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ไม่เพียงแต่เสรีภาพในการนับถือศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสรีภาพในมโนธรรม (เสรีภาพในการเป็นพระเจ้า ออกจากศาสนา หรือเปลี่ยนศาสนา) และคุ้มครองชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจน เช่น ชาวยิว จากการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ รัฐธรรมนูญตูนิเซียฉบับใหม่เป็นฉบับแรกในมาเกร็บและโลกอาหรับที่ยอมรับทั้งลัทธิอาหรับและลัทธิฆราวาสนิยมและถูกมองว่าเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่น ๆ ที่จะนำไปใช้ คณะกรรมการรัฐธรรมนูญที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งครอบงำโดยเอนนาห์ดายังปฏิเสธเงื่อนไขที่จะห้ามความสัมพันธ์กับอิสราเอล ในปี 2022 ตูนิเซียแบนภาพยนตร์ 2 เรื่องที่มีนักแสดงหญิงชาวอิสราเอลGal Gadotเพราะเธอเคยรับใช้กองทัพอิสราเอล [28]

การศึกษาและวัฒนธรรม

ชุมชนชาวยิวในตูนิสเปิดโรงเรียนประถม 3 แห่ง โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง และเยชิวา 1 แห่ง ชุมชนชาวยิวในเจรบาดำเนินการโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง และเยชิวา 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมของชาวยิวและสุเหร่ายิวในเมืองซาร์ซีชุมชนชาวยิวยังมีบ้านสองหลังสำหรับคนชรา พิพิธภัณฑ์ชาวยิวแห่งแรกของตูนิเซียเปิดในปี 2555 ในปี 2558 ร้านอาหารโคเชอร์แห่งสุดท้ายของตูนิสปิดเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย [30]

ธรรมศาลา

โบสถ์ยิวที่มีชื่อเสียงที่สุดในตูนิเซียคือโบสถ์ El Ghribaในหมู่บ้านHara Sghiraบน Djerba อาคารหลังปัจจุบันสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 หรือต้นศตวรรษที่ 20 แต่เชื่อว่าสถานที่นี้เคยมีสุเหร่ายิวมาก่อนเมื่อ 1,900 ปีที่ผ่านมา ชาวยิวตูนิเซียเดินทางไปแสวงบุญเป็นประจำทุกปีที่ธรรมศาลาบนLag Ba'Omerมา เป็นเวลาหลายศตวรรษ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2545 รถบรรทุกที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดถูกจุดชนวนใกล้กับสุเหร่ายิว คร่าชีวิตผู้คนไป 21 คน (ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน 14 คน และ ชาวฝรั่งเศส 2 คน) และบาดเจ็บกว่า 30 คนในการโจมตีโบสถ์Ghriba อัลกออิดะห์อ้างความรับผิดชอบ Hayyim Madarเป็นหัวหน้าแรบไบจนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พิธีรำลึกจัดขึ้นที่ Beit Mordekhai Synagogue ในLa Gouletteเมืองตูนิส และโบสถ์ El GhribaบนเกาะDjerba [31] [32] [33]

ชาวยิวตูนิเซีย

ดูเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

 • โทบี, ซิเวีย (2559). โยเซฟ โทบี (เอ็ด) จากเจ้าสาวสู่แม่สามี: โลกของสตรีชาวยิวในตูนิเซียตอนใต้และภาพสะท้อนในวรรณกรรมยอดนิยม (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: สถาบัน Ben- Zvi ไอเอสบีเอ็น 9789652351906. OCLC  951011735 .
 • โทบี, ซีเวีย (2563). เครื่องประดับแห่งทารชิช: เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของสตรีชาวยิวในตูนิเซีย (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Misgav Yerushalayim มหาวิทยาลัยฮิบรู OCLC  1142832305 .

อ้างอิง

 1. ^ http://www.yadvashem.org/yv/en/education/newsletter/25/algeria_marocco.asp
 2. ^ "สงคราม 1967 - ผลกระทบต่อชาวยิวในประเทศอาหรับ" . www.sixdaywar.co.uk _ สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2019 .
 3. ^ "ชาวยิวแห่งตูนิเซีย" . www.jewishvirtuallibrary.org _ สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 .
 4. Ettinger, Yair (17 มกราคม 2554). "นักสังคมวิทยา Claude Sitbon ชาวยิวในตูนิเซียมีเหตุผลที่จะต้องกลัวหรือไม่" . ฮาเร็ตซ์ สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 5. ^ "ชาวยิวแห่งตูนิเซีย" . www.pjvoice.com _ สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2019 .
 6. ^ "ตูนิเซีย" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2017 สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2017 .
 7. ^ "ทัวร์ประวัติศาสตร์ชาวยิวเสมือนจริง ฝรั่งเศส" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว
 8. ^ "อาหรับ จูดิโอ-ตูนิเซีย" . ชาติพันธุ์วิทยา_ สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2019 .
 9. ^ "Hirschberg, HZ 1903-1976 ( Haim Zeev) [อัตลักษณ์ของ WorldCat]"
 10. ปอล เซบัก, Histoire des Juifs de Tunisie : des origines à nos jours , éd. L'Harmattan, Paris, 1991, น. 5
 11. ^ http://dbs.bh.org.il/image/page-in-ladino-in-a-jewish-daily-newspaper-tunis-tunisia-1906 [ URL เปล่า ]
 12. ^ "เซแบ็ก พอล [อัตลักษณ์ของเวิลด์แคต]" .
 13. ^ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์ให้เบาะแสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวในแอฟริกาเหนือ " สำนักข่าวรอยเตอร์ 6 สิงหาคม 2555 – ทาง www.reuters.com
 14. ^ "การเดินทางในยุโรปและแอฟริกา" น. 308, นิวยอร์ก, 1819
 15. Nimrod Etsion-Koren, The Livornese Jewry in Tunis: Experiences of the Diasporic Community in the Unification of Italy and Beyond, 1830s–1939 , Journal of Education, Society and Behavioral Science, 26 (2), 2018 น. 2
 16. baḥuṣim , โดย Norman A. Stillman , Encyclopedia of Jewish in the Islamic World, 2010
 17. ^ "ทัวร์ประวัติศาสตร์ชาวยิวในแอลจีเรีย" . www.jewishvirtuallibrary.org _ สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2019 .
 18. ^ สั่น, อีดิธ. "สถานะของการเป็น (ยิว) ระหว่าง "ตะวันออก" และ "ออกซิเดนท์"" (PDF) . University of Arizona . สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2555 .
 19. อัตตัล, โรเบิร์ต; ซิตบอน, โคล้ด. "ชุมชนชาวยิวแห่งตูนิส" . พิพิธภัณฑ์ชาวยิวที่ Beit Hatfutsot
 20. ^ "วิชีเลือกปฏิบัติต่อชาวยิวในวิชีแอฟริกาเหนือ " Ushmm.org . สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 21. ^ ที่ดิน จอย (ฤดูใบไม้ผลิ 2552) "อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในตูนิเซียในยุคอาณานิคม: "กลุ่มพันธมิตร" และตัวแทนไซออนิสต์ในตูนิส " เซลัน . 7 (1–2): 37–50. ISSN 1547-1942 . สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2020 . 
 22. ฟิชบาค, ไมเคิล (26 สิงหาคม 2551). การเรียกร้องทรัพย์สิน ของชาวยิวต่อประเทศอาหรับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 90–91.
 23. ฟิชบาค, ไมเคิล (26 สิงหาคม 2551). การเรียกร้องทรัพย์สิน ของชาวยิวต่อประเทศอาหรับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 90.
 24. อรรถเป็น "ยิวแห่งตูนิเซีย" . www.jewishvirtuallibrary.org _
 25. ^ "ชัยชนะของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นเงาเหนือชาวยิวตูนิเซีย " วายเน็ตนิวส์ สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 26. "ตูนิซี : la communauté juive réclame sa protection par l'armée" . เลอ พอยต์. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2556 .
 27. ^ "อิสราเอล, ตูนิเซียส ปาร์เหนือการอพยพของชาวยิว - คลังเว็บไซต์ Al Manar TV" archive.almanar.com.lb .
 28. ^ "ข่าวตะวันออกกลาง - ข่าวบีบีซี" . บีบีซีนิวส์ .
 29. ลาวี, แดน (1 มกราคม 2555). "พิพิธภัณฑ์ชาวยิวแห่งแรกของตูนิเซียเปิดประตู" . อิสราเอล ฮายอม สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 .
 30. Inskeep, สตีฟ (4 พฤศจิกายน 2558). "ท่ามกลางภัยคุกคามด้านความปลอดภัย บานประตูหน้าต่างร้านอาหารโคเชอร์แห่งเดียวในตูนิส " เอ็นพีอาร์. สืบค้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 .
 31. ^ "มรณกรรมของแกรนด์แรบไบแห่งตูนิเซีย" . อัลฟัสซ่า.คอม. เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2555 สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 32. ^ เอกสารเก่า: 12 มีนาคม 2547 (3 ธันวาคม 2547) "หัวหน้าแรบไบแห่งเจรบาเสียชีวิตในโรงพยาบาลเยรูซาเล็ม – สรุปข่าวล่าสุด" . อารุตซ์ เชว่า. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 33. ^ "ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหัวหน้ารับบีชาวตูนิเซีย " Magharebia.com. 5 ธันวาคม 2547 . สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 .
 34. ^ https://www.pressreader.com/uk/the-jewish-chronicle/20150123/282501477028784/TextView – ผ่าน PressReader {{cite web}}: ขาดหายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 35. ^ "โปรไฟล์วันอังคาร: Claude Challe " เพลง RFI วิทยุฝรั่งเศส Internationale 3 ตุลาคม 2544 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 21 มิถุนายน2554 สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2553 .
 36. "แรบไบเยฮูดา เอ็ม. เก็ตซ์; ผู้ดูแลกำแพงตะวันตก" . ลอสแองเจลีสไทม์ส . 19 กันยายน 2538 . สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2555 .
 37. ^ "Décret du 2 mai 2012 portant promotion et nomination" (ภาษาฝรั่งเศส) เลกิฟรองซ์ 3 พฤษภาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2019 .
 38. อเมสคาเน, โมฮาเหม็ด (27 ธันวาคม 2555). Chanson judéo-arabe (ภาษาฝรั่งเศส) Magress: อัลบายาน
0.075844049453735