อรรถศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

อรรถศาสตร์ ( / ˌ h ɜːr m ə ˈ nj t ɪ k s / ) [1]เป็นทฤษฎีและวิธีการตีความ[2] [3]โดยเฉพาะการตีความตำราพระคัมภีร์วรรณกรรมภูมิปัญญาและตำราปรัชญา [4] [5] Hermeneutics เป็นมากกว่าหลักการหรือวิธีการในการตีความที่ใช้เมื่อความเข้าใจในทันทีล้มเหลวและรวมถึงศิลปะแห่งความเข้าใจและการสื่อสาร [6]

การตีความหมายสมัยใหม่รวมถึงการสื่อสารด้วยวาจาและไม่ใช่คำพูด[7] [8]เช่นเดียวกับสัญศาสตร์สมมติฐานและความเข้าใจล่วงหน้า อรรถศาสตร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และเทววิทยา

การตีความหมายเดิมถูกนำมาใช้ในการตีความ หรืออรรถกถาพระคัมภีร์และต่อมาได้ขยายขอบเขตไปสู่คำถามเกี่ยวกับการตีความทั่วไป [9]คำว่าhermeneuticsและexegesisบางครั้งใช้แทนกันได้ Hermeneutics เป็นวินัยที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการ สื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษา[7] [8] Exegesis เน้นไปที่คำและไวยากรณ์ของข้อความเป็นหลัก

Hermeneutic เป็นคำนามนับในเอกพจน์หมายถึงวิธีการตีความเฉพาะบางอย่าง (ดูในทางตรงกันข้ามdouble hermeneutic )

นิรุกติศาสตร์

Hermeneuticsมาจากคำภาษากรีกἑρμηνεύω ( hermēneuō , "แปล, ตีความ"), [10]จากἑρμηνεύς ( hermeneus , "นักแปล, ล่าม") ของนิรุกติศาสตร์ที่ไม่แน่นอน ( RSP Beekes (2009) แนะนำแหล่งกำเนิดก่อนกรีก ) [11]ศัพท์เทคนิคἑρμηνεία ( hermeneia "การตีความ คำอธิบาย") ถูกนำมาใช้ในปรัชญาโดยหลักผ่านชื่อผลงานของอริสโตเติลΠερὶ Ἑρμηνείας ("Peri Hermeneias") ซึ่งมักเรียกกันตามชื่อภาษาละตินว่าDe Interpretationeและแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า On Interpretation เป็น งานปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่ง (ค. 360  ก่อนคริสตศักราช ) ใน ประเพณีตะวันตกเพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและตรรกะในลักษณะที่ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นทางการ:

การใช้ "วาทศิลป์" ในยุคแรก ๆ วางไว้ภายในขอบเขตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [12] : 21  ต้องได้รับข่าวสาร จากสวรรค์ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความจริงของมันโดยปริยาย ความคลุมเครือนี้เป็นความไร้เหตุผล มันเป็นความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับข้อความ มีเพียงคนเดียวที่มีวิธีการตีความที่มีเหตุผล (เช่น การตีความ) เท่านั้นที่สามารถกำหนดความจริงหรือความเท็จของข้อความได้ [12] : 21–22 

นิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน

เฮอร์มีสผู้ส่งสารของทวยเทพ

นิรุกติศาสตร์พื้นบ้านมีต้นกำเนิดมาจากHermes เทพกรีกในตำนานซึ่งเป็น 'ผู้ส่งสารของทวยเทพ' [13]นอกจากจะเป็นสื่อกลางระหว่างเหล่าทวยเทพและระหว่างทวยเทพกับมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงนำวิญญาณไปสู่ยมโลกด้วยความตาย

เฮอร์มีสยังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ประดิษฐ์ภาษาและคำพูด ล่าม คนโกหก ขโมย และนักเล่นกล [13]บทบาทหลายประการเหล่านี้ทำให้เฮอร์มีสเป็นตัวแทนในอุดมคติของการตีความหมายวิทยานิพนธ์ ดังที่โสกราตีสกล่าวไว้ คำพูดมีอำนาจที่จะเปิดเผยหรือปกปิด และสามารถส่งข้อความในลักษณะที่คลุมเครือ [13]มุมมองของภาษากรีกที่ประกอบด้วยสัญญาณที่อาจนำไปสู่ความจริงหรือความเท็จคือแก่นแท้ของเฮอร์มีส ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าชื่นชอบความไม่สบายใจของผู้ที่ได้รับข้อความที่เขาส่งมา

ในประเพณีทางศาสนา

คำทำนายเมโสโปเตเมีย

อรรถกถาของอิสลาม

คำอุทานของทัลมุด

บทสรุปของหลักการที่โตราห์สามารถตีความได้ย้อนหลังไปถึง อย่างน้อยฮิลเลลผู้เฒ่าแม้ว่าหลักการทั้งสิบสามที่กำหนดไว้ในBaraita of Rabbi Ishmaelอาจเป็นที่รู้จักกันดีที่สุด หลักการเหล่านี้มีตั้งแต่กฎมาตรฐานของตรรกะ (เช่นอาร์กิวเมนต์fortiori [ที่รู้จักในภาษาฮีบรูว่า קל וחומר –  kal v'chomer ]) ไปจนถึงกฎที่กว้างกว่านั้น เช่น กฎที่สามารถตีความข้อความตอนหนึ่งได้โดยอ้างอิงถึงอีกตอนหนึ่งที่ คำเดียวกันก็ปรากฏขึ้น ( Gezerah Shavah ) พวกแรบไบไม่ได้กำหนดอำนาจโน้มน้าวใจเท่าเทียมกับหลักการต่างๆ [14]

อรรถกถาของชาวยิวดั้งเดิมแตกต่างไปจากวิธีการของกรีกตรงที่พวกแรบไบถือว่าทานัค (คัมภีร์ไบเบิลของชาวยิว) นั้นไม่มีข้อผิดพลาด ต้องเข้าใจความไม่สอดคล้องกันที่เห็นได้ชัดโดยการตรวจสอบข้อความที่กำหนดอย่างระมัดระวังภายในบริบทของข้อความอื่น มีระดับการตีความที่แตกต่างกัน: บางส่วนใช้เพื่อมาถึงความหมายธรรมดาของข้อความ บางส่วนอธิบายกฎหมายที่ให้ไว้ในข้อความ และบางส่วนพบระดับความเข้าใจที่ เป็นความลับหรือลึกลับ

คัมภีร์พระเวท

คัมภีร์เวทเกี่ยวข้องกับการอธิบายพระเวทซึ่งเป็นตำราศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาฮินดู Mimamsa เป็นโรงเรียนเกี่ยว กับอรรถกถาชั้นนำและจุดประสงค์หลักของพวกเขาคือการทำความเข้าใจว่าธรรมะ (การดำรงชีวิตโดยชอบธรรม) เกี่ยวข้องกับอะไรโดยการศึกษาพระเวทอย่างละเอียด พวกเขายังได้รับกฎสำหรับพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำอย่างแม่นยำ

ข้อความที่เป็นรากฐานคือMimamsa SutraของJaimini (ประมาณศตวรรษที่ 3 ถึง 1 ก่อนคริสตศักราช) พร้อมคำอธิบายที่สำคัญโดยŚabara (ประมาณศตวรรษที่ 5 หรือ 6 CE) พระสูตร Mimamsa สรุปกฎพื้นฐานสำหรับการตีความเวท

อรรถกถาทางพระพุทธศาสนา

อรรถกถาทางพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการตีความวรรณกรรมทางพุทธศาสนา อันกว้างใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัส ( พุทธ วจนะ ) และพระพุทธองค์อื่นๆ อรรถกถาทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ และจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการสกัด วิธีการ อันชาญฉลาดในการบรรลุการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณหรือพระนิพพาน คำถามสำคัญในอรรถกถาของพุทธศาสนาคือคำสอนของศาสนาพุทธมีความชัดเจน แสดงถึงความจริงขั้นสูงสุด และคำสอนใดเป็นเพียงแบบแผนหรือแบบสัมพัทธ์

อรรถกถาพระคัมภีร์

การตีความพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นการศึกษาหลักการตีความพระคัมภีร์ ในขณะที่การตีความพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิวและคริสเตียนมีความทับซ้อนกันอยู่บ้าง แต่ก็มีประเพณีการตีความที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ประเพณีpatristicแรก ๆ ของการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ มีลักษณะเป็นเอกภาพเพียงเล็กน้อยในตอนเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในโรงเรียนในภายหลังของ อรรถกถา ในพระคัมภีร์ไบเบิล

ออกัสตินเสนออรรถาธิบายและhomileticsในDe doctrina christianaของเขา เขาเน้นถึงความสำคัญของความถ่อมใจในการศึกษาพระคัมภีร์ เขายังถือว่าการบัญญัติความรักแบบดูเพล็กซ์ในมัทธิว 22 เป็นหัวใจของความเชื่อของคริสเตียน ในอรรถกถาของออกัสติน สัญญาณต่างๆ มีบทบาทสำคัญ พระเจ้าสามารถสื่อสารกับผู้เชื่อผ่านสัญญาณของพระคัมภีร์ ดังนั้น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรัก และความรู้เรื่องเครื่องหมายจึงเป็นข้อสันนิษฐานที่สำคัญในการตีความพระคัมภีร์ แม้ว่าออกัสตินจะสนับสนุนคำสอนบางอย่างเกี่ยวกับลัทธิเพลโตนิ สม์ในช่วงเวลาของเขา เขาแต่งใหม่ตามหลักคำสอนที่ยึดถือหลักทฤษฎีของพระคัมภีร์ ในทำนองเดียวกัน ในระเบียบวินัยในทางปฏิบัติ เขาได้ปรับเปลี่ยนทฤษฎีคลาสสิกของวาทศิลป์ในแบบคริสเตียน เขาเน้นย้ำถึงความหมายของการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานอย่างขยันหมั่นเพียรว่าเป็นมากกว่าความรู้ของมนุษย์และทักษะการพูด สรุป ออกัสตินสนับสนุนให้ล่ามและนักเทศน์ในพระคัมภีร์ไบเบิลแสวงหาวิถีชีวิตที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือรักพระเจ้าและเพื่อนบ้าน [15]

ตามเนื้อผ้ามีความรู้สึกสี่เท่าของการตีความพระคัมภีร์: ตามตัวอักษร คุณธรรม เชิงเปรียบเทียบ (จิตวิญญาณ) และ anagogical [16]

อักษร

สารานุกรมบริแทนนิการะบุว่าการวิเคราะห์ตามตัวอักษรหมายความว่า “ต้องถอดรหัสข้อความในพระคัมภีร์ตาม 'ความหมายธรรมดา' ที่แสดงโดยการสร้างทางภาษาศาสตร์และบริบททางประวัติศาสตร์” ความตั้งใจของผู้เขียนเชื่อว่าสอดคล้องกับความหมายที่แท้จริง อรรถศาสตร์ตามตัวอักษรมักเกี่ยวข้องกับการดลใจทางวาจาของพระคัมภีร์ไบเบิล [17]

คุณธรรม

การตีความคุณธรรมค้นหาบทเรียนด้านศีลธรรมซึ่งสามารถเข้าใจได้จากงานเขียนในพระคัมภีร์ การเปรียบเทียบมักจะอยู่ในหมวดหมู่นี้ [17]

เชิงเปรียบเทียบ

การตีความเชิงเปรียบเทียบระบุว่าการบรรยายในพระคัมภีร์มีการอ้างอิงระดับที่สองที่มากกว่าผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงอย่างชัดเจน การตีความเชิงเปรียบเทียบประเภทหนึ่งเรียกว่าtypologicalโดยที่บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ และสถานประกอบการของพันธสัญญาเดิมถูกมองว่าเป็น "ประเภท" (รูปแบบ) ในพันธสัญญาใหม่ ยังรวมถึงการทำนายล่วงหน้าของบุคคล สิ่งของ และเหตุการณ์ด้วย ตามทฤษฎีนี้ การอ่านเช่นเรือโนอาห์สามารถเข้าใจได้โดยใช้เรือเป็น "แบบ" ของคริสตจักรคริสเตียนที่พระเจ้าออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น [17]

อนาโกจิ

การตีความประเภทนี้มักเรียกว่าการตีความลึกลับ มันอ้างว่าอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์และความสัมพันธ์หรือทำนายว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร สิ่งนี้ปรากฏชัดในคับบาลาห์ของชาวยิวซึ่งพยายามเปิดเผยความสำคัญลึกลับของค่าตัวเลขของคำและตัวอักษร ภาษาฮีบรู

ในศาสนายิว การตีความเชิงอนาโกจิยังปรากฏชัดในโซฮาร์ ยุคกลาง ในศาสนาคริสต์สามารถเห็นได้ในMariology [17]

อรรถกถาเชิงปรัชญา

อรรถกถาโบราณและยุคกลาง

อรรถศาสตร์สมัยใหม่

ระเบียบวินัยของการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นพร้อมกับ การศึกษา เกี่ยวกับมนุษยนิยม แบบใหม่ ของศตวรรษที่ 15 เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญ สำหรับการ วิเคราะห์ข้อความ ลอเรนโซ วัลลานักมนุษยนิยมชาวอิตาลีได้รับชัยชนะในการตีความสมัยใหม่ในยุคแรกๆได้พิสูจน์ในปี ค.ศ. 1440 ว่าการบริจาคคอนสแตนตินเป็นการปลอมแปลง สิ่งนี้ทำผ่านหลักฐานที่แท้จริงของข้อความเอง ดังนั้นอรรถศาสตร์จึงขยายจากบทบาทในยุคกลางในการอธิบายความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์

อย่างไรก็ตาม อรรถกถาพระคัมภีร์ไม่ได้ตายไป ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ทำให้เกิดความสนใจในการตีความพระคัมภีร์ขึ้นใหม่ ซึ่งก้าวออกไปจากประเพณีการตีความที่พัฒนาขึ้นในยุคกลางกลับไปสู่ตัวหนังสือเอง Martin LutherและJohn Calvinเน้นย้ำscriptura sui ipsius interpres (พระคัมภีร์ตีความตัวเอง) คาลวินใช้brevitas et facilitasเป็นแง่มุมของอรรถศาสตร์เชิง เทววิทยา [18]

การ ตรัสรู้ที่มีเหตุผลทำให้พวก Hermeneutists โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกผู้บริหาร โปรเตสแตนต์มองว่าข้อความในพระคัมภีร์เป็นตำราคลาสสิกแบบฆราวาส พวกเขาตีความพระคัมภีร์เป็นการตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อนทางประวัติศาสตร์หรือสังคม ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดและข้อความที่ยากในพันธสัญญาใหม่ อาจถูกชี้แจงโดยการเปรียบเทียบความหมายที่เป็นไปได้กับการปฏิบัติของคริสเตียนร่วมสมัย

ฟรีดริช ชไลเออร์มาเคอร์ (ค.ศ. 1768–1834) สำรวจธรรมชาติของความเข้าใจที่สัมพันธ์กับปัญหาการถอดรหัสข้อความศักดิ์สิทธิ์แต่รวมถึงข้อความและรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ทั้งหมด

การตีความข้อความต้องดำเนินการโดยจัดกรอบเนื้อหาในแง่ของการจัดองค์กรโดยรวมของงาน Schleiermacher แยกแยะระหว่างการตีความไวยากรณ์และการตีความทางจิตวิทยา อดีตศึกษาว่างานประกอบด้วยแนวคิดทั่วไปอย่างไร หลังศึกษาชุดค่าผสมที่มีลักษณะเฉพาะของงานโดยรวม เขากล่าวว่าทุกปัญหาในการตีความคือปัญหาของความเข้าใจ และแม้กระทั่งนิยามอรรถศาสตร์ว่าเป็นศิลปะแห่งการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ควรหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางไวยากรณ์และจิตวิทยา

ในช่วงเวลาของ Schleiermacher การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกิดขึ้นจากการทำความเข้าใจไม่ใช่แค่คำที่แน่นอนและความหมายตามวัตถุประสงค์ของคำเท่านั้น ไปจนถึงการทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะและมุมมองที่โดดเด่นของผู้เขียน (19)

การตีความศตวรรษที่สิบเก้าและศตวรรษที่ยี่สิบปรากฏเป็นทฤษฎีแห่งความเข้าใจ ( Verstehen ) ผ่านงานของฟรีดริช ช ไลเยร์มาเคอร์ ( การ ตีความโรแมนติก[20]และ การ ตีความระเบียบวิธี ), [21] สิงหาคม Böckh (อรรถศาสตร์วิทยาการวิธีการ), [22] วิลเฮล์ม ดิลเทย์ ( ญาณวิทยานิพพาน ), [23] มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ( การตีความ แบบ ออ นโทโลจี , [24] ปรากฏการณ์เชิงอรรถศาสตร์ , [25] [26] [27]และปรากฏการณ์ Hermeneutic ยอดเยี่ยม ), [28] Hans-Georg Gadamer ( hermeneutics ออนโทโลยี), [29] Leo Strauss ( Straussian hermeneutics ), [30] Paul Ricœur (hermeneutic phenomenology), [31] Walter Benjamin ( Marxist hermeneutics ), [32] Ernst Bloch (ลัทธิมาร์กซิสต์) [33] [32] Jacques Derrida ( hermeneutics รุนแรงกล่าวคือdeconstruction ), [34] [35] Richard Kearney ( กำกับเสียงบรรยาย ),เฟรดริก เจมสัน (ลัทธิมาร์กซิสต์) [36]และจอห์น ทอมป์สัน ( วิพากษ์วิจารณ์ )

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอรรถศาสตร์กับปัญหาของปรัชญาการวิเคราะห์มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ Heideggerian วิเคราะห์และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ของ Heidegger ได้พยายามที่จะลองพิจารณาโครงการ Hermeneutic ของ Heidegger ในการอภิปรายเกี่ยวกับความสมจริงและการต่อต้านความสมจริง : มีการเสนอข้อโต้แย้ง ทั้งสำหรับ ความเพ้อฝันแบบ Hermeneuticของ Heidegger (วิทยานิพนธ์ที่มีความหมายกำหนดการอ้างอิงหรือเทียบเท่าว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการมีอยู่ของหน่วยงานคือสิ่งที่กำหนดหน่วยงานเป็นหน่วยงาน) [37] และสำหรับ ความสมจริงแบบ Hermeneuticของ Heidegger [38](วิทยานิพนธ์ที่ (ก) มีธรรมชาติอยู่ในตัวมันเอง และวิทยาศาสตร์สามารถให้คำอธิบายแก่เราว่าธรรมชาตินั้นทำงานอย่างไร และ (ข) ว่า (ก) เข้ากันได้กับผลกระทบทางออนโทโลยีของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา) [39]

นักปรัชญาที่ทำงานเพื่อรวมปรัชญาการวิเคราะห์เข้ากับอรรถศาสตร์ ได้แก่Georg Henrik von WrightและPeter Winch Roy J. Howard เรียกแนวทางนี้ว่าanalytic hermeneutics [40]

นักปรัชญาร่วมสมัยคนอื่น ๆ ได้รับอิทธิพลจากประเพณีการตีความหมายรวมถึงชาร์ลส์ เทย์เลอร์[19] ( หมั้น หมาย ) [41 ] และDagfinn Føllesdal (19)

ดิลเธย์ (1833–1911)

วิลเฮล์ม ดิลเทย์ได้ขยายอรรถกถาให้กว้างยิ่งขึ้นด้วยการตีความที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวจากการแสดงออกภายนอกของการกระทำของมนุษย์และประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการสำรวจความหมายภายในของพวกเขา ในบทความสำคัญล่าสุดของเขา "The Understanding of Other Persons and They Manifestations of Life" (1910) Dilthey ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนี้จากภายนอกสู่ภายใน จากการแสดงออกไปสู่สิ่งที่แสดงออก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นอกเห็นใจเข้าใจโดยตรง การระบุตัวตนกับบุคคลอื่น การตีความเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ[42] เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางอ้อมหรือแบบสื่อกลางที่สามารถบรรลุได้โดยการวางการแสดงออกของมนุษย์ในบริบททางประวัติศาสตร์เท่านั้น ดังนั้น ความเข้าใจจึงไม่ใช่กระบวนการสร้างสภาพจิตใจของผู้แต่งขึ้นใหม่ แต่เป็นการแสดงสิ่งที่แสดงออกในงานของเขาอย่างชัดเจน

Dilthey แบ่งวิทยาศาสตร์ของจิตใจ ( Human Sciences ) ออกเป็นสามระดับโครงสร้าง: ประสบการณ์ การแสดงออก และความเข้าใจ

 • ประสบการณ์หมายถึงการรู้สึกถึงสถานการณ์หรือสิ่งของเป็นการส่วนตัว ดิลเธียสแนะนำว่าเราสามารถเข้าใจความหมายของความคิดที่ไม่รู้จักได้เสมอเมื่อเราพยายามสัมผัสมัน ความเข้าใจในประสบการณ์ของเขาคล้ายกับนักปรากฏการณ์ วิทยา Edmund Husserlมาก
 • การแสดงออกจะเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นความหมายเพราะวาทกรรมนั้นดึงดูดคนที่อยู่นอกตัวเอง ทุกคำพูดคือการแสดงออก ดิลเธย์แนะนำว่าเราสามารถย้อนกลับไปยังนิพจน์ได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัตินี้มีคุณค่าทางวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทำให้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ ดังนั้นมนุษยศาสตร์จึงอาจถูกระบุว่าเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เขายังสันนิษฐานว่าการแสดงออกอาจเป็น "การพูด" มากกว่าที่ผู้พูดตั้งใจไว้ เพราะการแสดงออกนั้นนำความหมายที่จิตสำนึกของแต่ละบุคคลอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • ระดับโครงสร้างสุดท้ายของศาสตร์แห่งจิตใจตาม Dilthey คือ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นระดับที่มีทั้งความเข้าใจและความไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ หมายถึงเข้าใจผิดไม่มาก ก็น้อย เขาสันนิษฐานว่าความเข้าใจก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน: "ผู้ที่เข้าใจเข้าใจผู้อื่นผู้ที่ไม่เข้าใจก็อยู่คนเดียว"

ไฮเดกเกอร์ (2432-2519)

ในศตวรรษที่ 20 การตีความเชิงปรัชญาของ Martin Heideggerได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการตีความไปสู่การ เข้าใจ อัตถิภาวนิยมโดยมีรากฐานมาจาก ontology พื้นฐาน ซึ่งได้รับการปฏิบัติโดยตรงมากกว่าและเป็นไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้น ( In- der-Welt-sein ) มากกว่าเพียงแค่เป็น "วิธีการรู้" [43]ตัวอย่างเช่น เขาเรียกร้องให้มี "การตีความพิเศษของการเอาใจใส่" เพื่อละลายปัญหาทางปรัชญาคลาสสิกของ "จิตใจอื่น" โดยนำประเด็นนี้ไปใส่ในบริบทของการมีมนุษย์สัมพันธ์กัน (ไฮเดกเกอร์เองไม่ได้ตอบคำถามนี้ให้เสร็จสิ้น) [44]

ผู้สนับสนุนแนวทางนี้อ้างว่าตำราบางฉบับและคนที่สร้างข้อความนั้น ไม่สามารถศึกษาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบเดียวกับ ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติดังนั้นจึงใช้ข้อโต้แย้งที่คล้ายกับการต่อต้านโพซิทีฟ นอกจากนี้ พวกเขาอ้างว่าข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์ของผู้แต่งตามแบบแผน ดังนั้น การตีความข้อความดังกล่าวจะเปิดเผยบางอย่างเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่พวกเขาสร้างขึ้น และที่สำคัญกว่านั้น จะช่วยให้ผู้อ่านมีช่องทางในการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เขียน

การแลกเปลี่ยนกันระหว่างข้อความและบริบทเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไฮเดกเกอร์เรียกว่าวงกลมลึกลับ ในบรรดานักคิดหลักที่อธิบายแนวคิดนี้คือMax Weberนัก สังคมวิทยา

กาดาเมอร์ (1900–2002)

วิทยานิพนธ์ของ Hans-Georg Gadamerเป็นพัฒนาการของวิทยานิพนธ์ของ Heidegger ซึ่งเป็นอาจารย์ของเขา Gadamer ยืนยันว่าการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบนั้นตรงกันข้ามกับประสบการณ์และการไตร่ตรอง เราสามารถเข้าถึงความจริงได้โดยความเข้าใจหรือควบคุมประสบการณ์ของเราเท่านั้น ตามคำกล่าวของ Gadamer ความเข้าใจของเราไม่ได้คงที่แต่กำลังเปลี่ยนแปลงและแสดงให้เห็นมุมมองใหม่ๆ อยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผยธรรมชาติของความเข้าใจของแต่ละบุคคล

กาดาเมอร์ชี้ให้เห็นว่าอคติเป็นองค์ประกอบของความเข้าใจของเรา และไม่ได้เกิด ขึ้นเอง โดยไร้ค่า อันที่จริง อคติในแง่ของการตัดสินล่วงหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเป็นคนต่างด้าวกับประเพณีเฉพาะเป็นเงื่อนไขของความเข้าใจของเรา เขากล่าวว่าเราไม่สามารถก้าวออกจากประเพณีของเราได้—ทั้งหมดที่เราทำได้คือพยายามทำความเข้าใจ สิ่งนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของวงกลมลึกลับ

อรรถกถาใหม่

การตีความใหม่เป็นทฤษฎีและวิธีการตีความเพื่อให้เข้าใจข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลผ่านการดำรงอยู่ แก่นแท้ของการตีความหมายแบบใหม่ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงการมีอยู่ของภาษาเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความจริงที่ว่าภาษานั้นถูกทำให้เป็นจริงในประวัติศาสตร์ของชีวิตปัจเจก (45)สิ่งนี้เรียกว่าเหตุการณ์ของภาษา Ernst Fuchs , [46] Gerhard EbelingและJames M. Robinsonเป็นนักวิชาการที่เป็นตัวแทนของการตีความใหม่

ลัทธิมาร์กซิสต์

วิธีการของอรรถศาสตร์มาร์กซิสต์ได้รับการพัฒนาโดยผลงานของวอลเตอร์ เบนจามินและเฟรดริก เจมสันเป็นหลัก เบนจามินสรุปทฤษฎีอุปมานิทัศน์ในการศึกษาของเขาUrsprung des deutschen Trauerspiels [32] ("Trauerspiel" หมายถึง "ละครไว้ทุกข์" อย่างแท้จริง แต่มักแปลว่า "ละครที่น่าสลดใจ") [47] เฟรดริก เจมสันใช้คัมภีร์อรรถกถาของเอิร์นส์ โบลช [ 48]และงานของน อร์ ธรอป ฟรายเพื่อพัฒนาทฤษฎีของมาร์กซิสต์อรรถกถาที่มีอิทธิพลของเขาในจิตไร้สำนึกทางการเมือง. อรรถกถาลัทธิมาร์กซิสต์ของเจมสันได้สรุปไว้ในบทแรกของหนังสือชื่อ "ในการตีความ" [49]เจมสันตีความใหม่ (และฆราวาส) ระบบสี่ส่วน (หรือสี่ระดับ) ของการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ (ตามตัวอักษร; คุณธรรม; เชิงเปรียบเทียบ; เกี่ยวข้องกับการตีความโหมดการผลิต และสุดท้าย ประวัติศาสตร์ [50]

อรรถศาสตร์วัตถุประสงค์

Karl Popperใช้คำว่า " object hermeneutics " เป็นครั้งแรกในObjective Knowledge (1972) [51]

ในปี 1992 สมาคมเพื่อการตีความตามวัตถุประสงค์ (AGOH) ก่อตั้งขึ้นในแฟรงค์เฟิร์ต อัม ไมน์โดยนักวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป้าหมายของมันคือเพื่อให้นักวิชาการทุกคนที่ใช้วิธีการของการตีความวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล [52]

หนึ่งในไม่กี่ตำราแปลของโรงเรียน Hermeneutics ของเยอรมันนี้ ผู้ก่อตั้งประกาศ:

แนวทางของเราเติบโตขึ้นจากการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงการไตร่ตรองถึงขั้นตอนการตีความที่ใช้ในการวิจัยของเรา ในตอนนี้ เราจะเรียกมันว่าเป็นอรรถศาสตร์เชิงวัตถุประสงค์เพื่อแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนจากเทคนิคและทิศทางของการตีความศาสตร์ดั้งเดิม ความสำคัญทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาของประเด็นอรรถศาสตร์เชิงวัตถุประสงค์จากข้อเท็จจริงที่ว่า วิธีการตีความในสังคมศาสตร์เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการวัดและการสร้างข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี จากมุมมองของเรา วิธีการวิจัยทางสังคมเชิงปริมาณที่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐานนั้นสามารถพิสูจน์เหตุผลได้เนื่องจากอนุญาตให้ใช้ทางลัดในการสร้างข้อมูล (และ "เศรษฐศาสตร์" ของการวิจัยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ) ในขณะที่ทัศนคติเกี่ยวกับระเบียบวิธีแบบเดิมในสังคมศาสตร์ทำให้แนวทางเชิงคุณภาพเป็นกิจกรรมเชิงสำรวจหรือเตรียมการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการและเทคนิคที่ได้มาตรฐานในฐานะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (รับรองความถูกต้อง ความถูกต้อง และความเที่ยงธรรม) เราถือว่าขั้นตอนเชิงอรรถเป็นวิธีการพื้นฐานสำหรับ ได้รับความรู้ที่แม่นยำและถูกต้องในสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราไม่เพียงแค่ปฏิเสธแนวทางทางเลือกตามหลักเหตุผลเท่านั้น อันที่จริงแล้วมีประโยชน์ในกรณีที่การสูญเสียความแม่นยำและความเที่ยงธรรมซึ่งจำเป็นโดยความต้องการของเศรษฐกิจการวิจัยสามารถให้อภัยและยอมรับในแง่ของประสบการณ์การวิจัยที่อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการและเทคนิคที่ได้มาตรฐานตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (รับรองความถูกต้อง ความถูกต้อง และความเที่ยงธรรม) เราถือว่ากระบวนการที่แยกไม่ออกว่าเป็นวิธีการพื้นฐานในการได้มาซึ่งความรู้ที่แม่นยำและถูกต้องในสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราไม่เพียงแค่ปฏิเสธแนวทางทางเลือกตามหลักเหตุผลเท่านั้น อันที่จริงแล้วมีประโยชน์ในกรณีที่การสูญเสียความแม่นยำและความเที่ยงธรรมซึ่งจำเป็นโดยความต้องการของเศรษฐกิจการวิจัยสามารถให้อภัยและยอมรับในแง่ของประสบการณ์การวิจัยที่อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการและเทคนิคที่ได้มาตรฐานตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (รับรองความถูกต้อง ความถูกต้อง และความเที่ยงธรรม) เราถือว่ากระบวนการที่แยกไม่ออกว่าเป็นวิธีการพื้นฐานในการได้มาซึ่งความรู้ที่แม่นยำและถูกต้องในสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราไม่เพียงแค่ปฏิเสธแนวทางทางเลือกตามหลักเหตุผลเท่านั้น อันที่จริงแล้วมีประโยชน์ในกรณีที่การสูญเสียความแม่นยำและความเที่ยงธรรมซึ่งจำเป็นโดยความต้องการของเศรษฐกิจการวิจัยสามารถให้อภัยและยอมรับในแง่ของประสบการณ์การวิจัยที่อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนหน้านี้[53]

การพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ

วิทยานิพนธ์ของ Bernard Lonergan (1904-1984) ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่มีกรณีสำหรับการพิจารณางานของเขาในฐานะจุดสุดยอดของการ ปฏิวัติ แบบหลังสมัยใหม่ที่เริ่มต้นด้วย Heidegger ในหลายบทความโดยผู้เชี่ยวชาญของ Lonergan Frederick G. Lawrence [54]

Paul Ricœur (1913–2005) ได้พัฒนาอรรถกถาที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของไฮเดกเกอร์ งานของเขาแตกต่างจากงานของกาดาเมอร์หลายประการ

Karl-Otto Apel (เกิดปี 1922) ได้อธิบายอรรถศาสตร์โดยอิงจากสัญศาสตร์แบบ อเมริกัน เขาใช้แบบจำลองของเขาในวาทกรรมจริยธรรม ด้วยแรงจูงใจทาง การเมือง คล้ายกับทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์

Jürgen Habermas (เกิดปี 1929) วิพากษ์วิจารณ์นักอนุรักษ์นิยมของพวก Hermeneutists ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gadamer เพราะพวกเขามุ่งเน้นไปที่ประเพณีดูเหมือนจะบ่อนทำลายความเป็นไปได้สำหรับการวิจารณ์ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง เขายังวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิมาร์กซ์และสมาชิกคนก่อนของโรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ตเนื่องจากขาดมิติของทฤษฎี วิพากษ์วิจารณ์

ฮาเบอร์มาสรวมเอาแนวคิดเรื่องโลกแห่งชีวิตและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร แรงงาน และการผลิตทางสังคม เขามองว่าอรรถศาสตร์เป็นมิติของทฤษฎีสังคมวิพากษ์วิจารณ์

รูดอล์ฟ มักครีล (เกิด พ.ศ. 2482) ได้เสนอแนวคิดเชิงอรรถศาสตร์ที่ดึงเอาฟังก์ชันบริบทของการตัดสินแบบไตร่ตรองออกมา เป็นการขยายแนวคิดของKantและ Diltheyเพื่อเสริมแนวทางโต้ตอบของGadamerด้วยวิธีการวินิจฉัยที่สามารถจัดการกับโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Andrés Ortiz-Osés ( 1943-2021 ) ได้พัฒนาวิทยานิพนธ์เชิงสัญลักษณ์ ของเขาขึ้น ในฐานะการตอบสนอง ของ เมดิเตอร์เรเนียน ต่อนิพจน์ ยุโรปเหนือ ข้อความหลักของเขาเกี่ยวกับความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์ของโลกคือความหมายนั้นเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บ เชิงสัญลักษณ์

นักวิชาการด้าน Hermeneutic ที่สำคัญอีกสองคนคือJean Grondin (b. 1955) และMaurizio Ferraris (b. 1956)

เมาริซิโอ เบอโช เป็นผู้บัญญัติศัพท์และระเบียบวินัยของคำทำนายที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นประเภทของการตีความที่มีพื้นฐานมาจากการตีความและคำนึงถึงแง่มุมต่างๆ ของความหมายด้วย เขาดึงหมวดหมู่ทั้งจากปรัชญาเชิงวิเคราะห์และปรัชญาภาคพื้นทวีปตลอดจนจากประวัติศาสตร์แห่งความคิด

นักวิชาการสองคนที่ได้ตีพิมพ์คำวิจารณ์เกี่ยวกับอรรถศาสตร์ของกาดาเมอร์ ได้แก่เอมิลิโอ เบ ตตี นักกฎหมายชาวอิตาลี และ ED Hirschนักทฤษฎีวรรณกรรมชาวอเมริกัน

แอปพลิเคชัน

โบราณคดี

ในโบราณคดีการตีความหมายหมายถึงการตีความและความเข้าใจในเนื้อหาผ่านการวิเคราะห์ความหมายที่เป็นไปได้และการใช้ทางสังคม

ผู้เสนอโต้แย้งว่าการตีความสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราไม่สามารถรู้ความหมายเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ได้ เราสามารถนำค่านิยมสมัยใหม่มาใช้ในการตีความเท่านั้น สิ่งนี้พบเห็นได้ทั่วไปในเครื่องมือหินโดยที่คำอธิบายเช่น "เครื่องขูด" อาจมีความเฉพาะตัวสูง และยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริง ๆ จนกระทั่งการพัฒนาของการวิเคราะห์ชุดไมโครเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ฝ่ายตรงข้ามโต้แย้งว่าแนวทางการตีความเป็นสัมพัทธภาพ มากเกินไป และการตีความของพวกเขาเองอยู่บนพื้นฐาน ของ การประเมินสามัญสำนึก [55]

สถาปัตยกรรม

มีทุนการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมหลายแบบที่ใช้การตีความของHeideggerและGadamerเช่นChristian Norberg-SchulzและNader El-Bizriในแวดวง ปรากฏการณ์วิทยา ลินด์เซย์ โจนส์ตรวจสอบวิธีรับสถาปัตยกรรมและการรับสัญญาณเปลี่ยนแปลงตามเวลาและบริบทอย่างไร (เช่น การตีความอาคารโดยนักวิจารณ์ ผู้ใช้ และนักประวัติศาสตร์) [56] Dalibor Vesely กำหนดบริบท เชิงอรรถศาสตร์ในการวิพากษ์วิจารณ์การประยุกต์ใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มากเกินไปกับสถาปัตยกรรม [57]ประเพณีนี้เหมาะกับการวิพากษ์วิจารณ์การตรัสรู้[58]และยังได้แจ้งการสอนแบบสตูดิโอออกแบบอีกด้วย Adrian Snodgrassมองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียโดยสถาปนิกเป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นอื่น [59]เขายังใช้อาร์กิวเมนต์จากการตีความเพื่ออธิบายการออกแบบเป็นกระบวนการตีความ [60]พร้อมด้วยริชาร์ด คอยน์เขาขยายข้อโต้แย้งไปยังธรรมชาติของการศึกษาและการออกแบบสถาปัตยกรรม [61]

การศึกษา

อรรถศาสตร์กระตุ้นการใช้งานที่หลากหลายในทฤษฎีการศึกษา ความเชื่อมโยงระหว่างอรรถศาสตร์และการศึกษามีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ชาวกรีกโบราณให้การตีความกวีนิพนธ์เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติด้านการศึกษา ตามที่ Dilthey ระบุ: "การอธิบายอย่างเป็นระบบ ( hermeneia ) ของกวีพัฒนาขึ้นจากความต้องการของระบบการศึกษา" [62]

เมื่อไม่นานมานี้ Gadamer ได้เขียนในหัวข้อของการศึกษา[63] [64]และการรักษาปัญหาด้านการศึกษาล่าสุดในแนวทางการตีความต่างๆ จะพบได้ใน Fairfield [65]และ Gallagher [66]

สิ่งแวดล้อม

อรรถศาสตร์สิ่งแวดล้อมใช้อรรถศาสตร์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างๆ กับเรื่องต่างๆ รวมถึง " ธรรมชาติ " และ " ความ รกร้างว่างเปล่า " (ทั้งสองคำเป็นเรื่องของการโต้แย้งกันอย่างแยกไม่ออก) ทิวทัศน์ ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น (โดยทับศัพท์ทางสถาปัตยกรรม[67] [68] ), ระหว่าง - ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับโลก และอื่นๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตราบเท่าที่อรรถศาสตร์เป็นพื้นฐานของทั้งทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์และทฤษฎีโครงสร้าง (ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้รุกล้ำเข้าไปในสาขาpostpositivist ของ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ ) มันถูกนำไปใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สตีฟ สมิ ธอ้างถึงอรรถศาสตร์ว่าเป็นวิธีการหลักในการปูพื้นฐานทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพื้นฐานและแบบโพสต์โพ ซิทีฟ

ลัทธิหลังสมัยใหม่แบบหัวรุนแรงเป็นตัวอย่างของกระบวนทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบโพสต์โพสิทีฟแต่ ต่อต้านรากฐาน ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กฎหมาย

นักวิชาการบางคนโต้แย้งว่ากฎหมายและเทววิทยาเป็นรูปแบบเฉพาะของอรรถศาสตร์เนื่องจากความจำเป็นในการตีความประเพณีทางกฎหมายหรือข้อความในพระคัมภีร์ นอกจากนี้ ปัญหาการตีความยังเป็นหัวใจของทฤษฎีกฎหมายตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นอย่างน้อย

ในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีโรงเรียนของglossatoresนักวิจารณ์และusus modernus สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองด้วยแนวทางการตีความ "กฎหมาย" (ส่วนใหญ่ เป็น Corpus Juris Civilisของจัสติเนียน ) มหาวิทยาลัยโบโลญญาให้ กำเนิด "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทางกฎหมาย" ในศตวรรษที่ 11 เมื่อ Corpus Juris Civilis ถูกค้นพบใหม่และศึกษา อย่างเป็นระบบโดยผู้ชาย เช่นIrneriusและJohannes Gratian มันเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการตีความ ต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยThomas AquinasและAlberico Gentili.

ตั้งแต่นั้นมา การตีความได้กลายเป็นศูนย์กลางของความคิดทางกฎหมายมาโดยตลอด ฟรีดริช คาร์ล ฟอน ซาวิญญีและเอมิลิโอ เบตตี มีส่วนสำคัญในการแปลความหมายทั่วไป การตีความทางกฎหมายซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุด ของ Ronald Dworkinอาจถูกมองว่าเป็นสาขาหนึ่งของการตีความเชิงปรัชญา

ปรากฏการณ์วิทยา

ในการวิจัยเชิงคุณภาพจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ วิทยา เกิดจากนักปรัชญาชาวเยอรมันและนักวิจัยEdmund Husserl [69]ในช่วงแรก ๆ ของเขา Husserl ศึกษาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความไม่สนใจในวิธีการเชิงประจักษ์ทำให้เขาไปสู่ปรัชญาและปรากฏการณ์วิทยาในที่สุด ปรากฏการณ์ของ Husserl ถามถึงความเฉพาะเจาะจงของประสบการณ์หรือประสบการณ์บางอย่าง และพยายามไขความหมายของประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน [69]ปรากฏการณ์วิทยาเริ่มเป็นปรัชญาแล้วพัฒนาเป็นวิธีการเมื่อเวลาผ่านไป นักวิจัยชาวอเมริกันDon Ihdeมีส่วนสนับสนุนวิธีการวิจัยทางปรากฏการณ์วิทยาผ่านสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์เชิงทดลอง: “ปรากฏการณ์วิทยาในตัวอย่างแรกเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์การสืบสวนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทดลอง” [70]งานของเขามีส่วนอย่างมากต่อการนำปรากฏการณ์วิทยามาใช้เป็นวิธีการ [70] [71]

จุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์วิทยาการ Hermeneutic เกิดขึ้นจากนักวิจัยชาวเยอรมันและนักศึกษาของ Husserl Martin Heidegger [69]นักวิจัยทั้งสองพยายามที่จะดึงเอาประสบการณ์ที่มีชีวิตของผู้อื่นออกมาผ่านแนวความคิดทางปรัชญา แต่ความแตกต่างที่สำคัญของไฮเดกเกอร์จากฮุสเซิร์ลคือความเชื่อของเขาว่าจิตสำนึกไม่ได้แยกออกจากโลกแต่เป็นการก่อตัวว่าเราเป็นใครในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีชีวิต [69] Hermeneutic phenomenology เน้นว่าทุกเหตุการณ์หรือการเผชิญหน้าเกี่ยวข้องกับการตีความบางประเภทจากภูมิหลังของแต่ละบุคคล และเราไม่สามารถแยกสิ่งนี้ออกจากการพัฒนาของแต่ละบุคคลผ่านชีวิต [69] Ihde ยังมุ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์ Hermeneutic ในงานแรกของเขา และดึงความเชื่อมโยงระหว่าง Husserl และปราชญ์ชาวฝรั่งเศสงานของ Paul Ricoeurในภาคสนาม [71] Ricoeur มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของสัญลักษณ์และภาษาศาสตร์ภายในปรากฏการณ์เชิงอรรถศาสตร์ [71]โดยรวมแล้ว การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา hermeneutic มุ่งเน้นไปที่ความหมายและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ และผลกระทบต่อพัฒนาการและสังคมที่มีต่อปัจเจกบุคคล [72]

ปรัชญาการเมือง

Gianni VattimoนักปรัชญาชาวอิตาลีและนักปรัชญาชาวสเปนSantiago ZabalaในหนังสือHermeneutic Communismเมื่อกล่าวถึงระบอบทุนนิยมร่วมสมัยกล่าวว่า "การเมืองของการพรรณนาไม่ได้กำหนดอำนาจเพื่อที่จะครอบงำเป็นปรัชญา; ของสังคมแห่งการปกครองซึ่งแสวงหาความจริงในรูปแบบของการจัดเก็บภาษี (ความรุนแรง) การอนุรักษ์ (ความสมจริง) และชัยชนะ (ประวัติศาสตร์)" [73]

Vattimo และ Zabala ยังระบุด้วยว่าพวกเขามองว่าการตีความเป็นอนาธิปไตยและยืนยันว่า "การดำรงอยู่คือการตีความ" และ "การตีความหมายเป็นความคิดที่อ่อนแอ"

จิตวิเคราะห์

นักจิตวิเคราะห์ได้ใช้ประโยชน์จากอรรถศาสตร์อย่างมากมายตั้งแต่ซิกมุนด์ ฟรอยด์ให้กำเนิดวินัยในครั้งแรก ในปี 1900 ฟรอยด์เขียนว่าชื่อเรื่องที่เขาเลือกสำหรับThe Interpretation of Dreamsทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าแนวทางดั้งเดิมใดในการแก้ไขปัญหาความฝันที่ฉันอยากปฏิบัติตาม...[ ie ] "การตีความ" ความฝันหมายถึงการกำหนด "ความหมาย" ให้กับ มัน.' [74]

Jacques Lacanนักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสในเวลาต่อมาได้ขยายอรรถกถาของ Freudian ไปสู่อาณาจักรทางจิตอื่นๆ งานช่วงแรกๆ ของเขาในช่วงทศวรรษที่ 1930-50 ได้รับอิทธิพลเป็นพิเศษจากไฮเดกเกอร์ และปรากฏการณ์ วิทยา Hermeneutical ของ Maurice Merleau-Ponty [75]

จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การรู้คิด

นัก จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเพิ่งเริ่มมีความสนใจในการตีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะทางเลือกแทนความรู้ความเข้าใจ [76]

การวิพากษ์วิจารณ์ปัญญาประดิษฐ์ แบบเดิมของ Hubert Dreyfusมีอิทธิพลในหมู่นักจิตวิทยาที่มีความสนใจในแนวทางการตีความความหมายและการตีความตามที่อธิบายไว้โดยนักปรัชญาเช่นMartin Heidegger (cf. Embodied cognition ) และLudwig Wittgenstein (cf. Discursive Psychology )

Hermeneutics ยังมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจ . [77]

ศาสนาและเทววิทยา

ความเข้าใจในข้อความเกี่ยวกับเทววิทยา ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้อ่านโดยเฉพาะ นักทฤษฎีบางคน เช่นPaul Ricœurได้นำอรรถศาสตร์เชิงปรัชญาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับตำราเทววิทยา (ในกรณีของ Ricœur คือ the Bible)

Mircea Eliadeในฐานะนัก Hermeneutist เข้าใจศาสนาว่าเป็น 'ประสบการณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์' และตีความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่น [78]นักวิชาการชาวโรมาเนียเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำดูหมิ่นไม่ใช่การต่อต้าน แต่เป็นการเสริมกัน โดยตีความคำดูหมิ่นว่าเป็นลำดับชั้น [79]อรรถกถาของตำนานเป็นส่วนหนึ่งของอรรถกถาของศาสนา ตำนานไม่ควรตีความว่าเป็นภาพลวงตาหรือเรื่องโกหก เพราะมีความจริงในตำนานที่ต้องถูกค้นพบใหม่ [80] ตำนานตีความโดย Mircea Eliade ว่าเป็น 'ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์' เขาแนะนำแนวคิดของ 'อรรถศาสตร์ทั้งหมด' [81]

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

ในสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาความน่าเชื่อถือของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจมากขึ้นในแนวทางการกลั่นกรอง

ได้รับการเสนอโดย นัก ยศาสตร์โดนัลด์ เทย์เลอร์ ว่า แบบจำลอง กลไกของพฤติกรรมมนุษย์จะนำเราไปไกลถึงเพียงนี้ในแง่ของการลดอุบัติเหตุ และวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยต้องดูที่ความหมายของอุบัติเหตุสำหรับมนุษย์ [82]

นักวิชาการคนอื่นๆ ในสาขานี้ได้พยายามสร้างอนุกรมวิธาน ด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ประโยชน์จากแนวคิดเชิงอรรถในแง่ของการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงคุณภาพ [83]

สังคมวิทยา

ในสังคมวิทยาการตีความหมายเป็นการตีความและทำความเข้าใจเหตุการณ์ทางสังคมผ่านการวิเคราะห์ความหมายสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นมนุษย์ในเหตุการณ์ มันมีความโดดเด่นในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 และแตกต่างจากโรงเรียนสื่อความหมายอื่น ๆ ของสังคมวิทยาที่เน้นทั้งบริบท[84]และรูปแบบภายในพฤติกรรมทางสังคมที่กำหนด

หลักการสำคัญของการตีความทางสังคมวิทยาคือ เป็นไปได้เท่านั้นที่จะรู้ความหมายของการกระทำหรือข้อความภายในบริบทของวาทกรรมหรือมุมมองโลกที่เป็นต้นกำเนิด บริบทมีความสำคัญต่อความเข้าใจ การกระทำหรือเหตุการณ์ที่มีน้ำหนักมากต่อบุคคลหรือวัฒนธรรมหนึ่งอาจถูกมองว่าไม่มีความหมายหรือแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอีกคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การแสดงท่าทาง "ยกนิ้วโป้ง" เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญญาณของงานที่ทำได้ดีในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่วัฒนธรรมอื่นๆ มองว่าเป็นการดูถูก [85]ในทำนองเดียวกัน การทำเครื่องหมายแผ่นกระดาษแล้วใส่ลงในกล่องอาจถือเป็นการกระทำที่ไร้ความหมาย เว้นแต่จะใส่เข้าไปในบริบทของการเลือกตั้ง (การใส่บัตรลงคะแนนลงในกล่อง)

ฟรีดริช ชไลเออร์มาเคอร์ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาแห่งการตีความทางสังคมวิทยา เชื่อว่า เพื่อให้ล่ามเข้าใจงานของผู้เขียนคนอื่น พวกเขาจะต้องทำความคุ้นเคยกับบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนได้ตีพิมพ์ความคิดของตน งานของเขานำไปสู่แรงบันดาลใจของ " วงกลมลึกลับ " ของไฮเดกเกอร์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีการอ้างอิงบ่อยครั้งซึ่งอ้างว่าความเข้าใจในส่วนต่างๆ ของข้อความขึ้นอยู่กับความเข้าใจในข้อความทั้งหมด ในขณะที่ความเข้าใจในข้อความทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคน แต่ละส่วน [86] Hermeneutics ในสังคมวิทยายังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปราชญ์ชาวเยอรมันHans -Georg Gadamer [87]

คำวิจารณ์

Jürgen Habermasวิพากษ์วิจารณ์วิทยานิพนธ์ของ Gadamerว่าไม่เหมาะสมสำหรับการทำความเข้าใจสังคมเพราะไม่สามารถอธิบายคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงทางสังคมเช่นแรงงานและการครอบงำ [88]

Murray RothbardและHans Hermann-Hoppeนักเศรษฐศาสตร์จากโรงเรียนในออสเตรียต่างวิพากษ์วิจารณ์แนวทางเศรษฐศาสตร์ [89] [90]

ดูเพิ่มเติม

สารตั้งต้นที่โดดเด่น

อ้างอิง

 1. ^ "อรรถศาสตร์" . คอลลินส์พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
 2. ^ บริษัท Houghton Mifflin Harcourt Publishing "รายการพจนานุกรมมรดกอเมริกัน: สำนวน" . www.ahdictionary.com .
 3. ^ "คำจำกัดความของ HERMENEUTICS" . www.merriam-webster.com .
 4. ^ ออดี้, โรเบิร์ต (1999). พจนานุกรมปรัชญาเคมบริดจ์ (ฉบับที่ 2) เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. น.  377 . ISBN 978-0521637220.
 5. รีส, วิลเลียม แอล. (1980). พจนานุกรมปรัชญาและศาสนา . ซัสเซ็กซ์: สำนักพิมพ์เก็บเกี่ยว. หน้า 221. ISBN 978-0855271473.
 6. ซิมเมอร์มันน์, เจนส์ (2015). Hermeneutics: บทนำสั้นมาก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 2. ISBN 9780199685356.
 7. a b The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies , เลดจ์, 2015, p. 113.
 8. a b Joann McNamara, From Dance to Text and Back to Dance: A Hermeneutics of Dance Interpretive Discourse , PhD thesis, Texas Woman's University, 1994.
 9. ^ กรอนดิน, ฌอง (1994). บทนำสู่อรรถศาสตร์เชิงปรัชญา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 978-0-300-05969-4.หน้า 2
 10. ไคลน์, เออร์เนสต์,พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ของภาษาอังกฤษ: จัดการกับที่มาของคำและการพัฒนาความรู้สึกของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ของอารยธรรมและวัฒนธรรม , Elsevier, Oxford, 2000, p. 344.
 11. ↑ RSP Beekes , Etymological Dictionary of Greek , Brill, 2009, p. 462.
 12. ^ a b Grondin, ฌอง (1994). บทนำสู่อรรถศาสตร์เชิงปรัชญา. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ไอเอสบีเอ็น0-300-05969-8 . 
 13. อรรถa b c Hoy, David Couzens (1981) วงเวียนวิกฤต . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ISBN 978-0520046399 
 14. ^ ดู เช่น Rambam Hilkhot Talmud Torah 4:8
 15. ^ Woo, B. Hoon (2013). " Hermeneutics และ Homiletics ของ Augustine ใน De doctrina christianae" . วารสารปรัชญาคริสเตียน . 17 : 97–117.
 16. ^ "hermeneutics | ความหมาย & ข้อเท็จจริง" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 17. a b c d 'Hermeneutics' 2014, Encyclopædia Britannica, Research Starters, EBSCOhost, ดูเมื่อ 17 มีนาคม 2015
 18. ↑ มยอง จุน อาน, " Brevitas et facilitas : a study of a major beginning in the theological hermeneutics of John Calvin" [1]
 19. อรรถเป็น c Bjorn Ramberg; คริสติน เจสดาล. "ศาสตร์แห่งศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ2017-09-12 .
 20. เคิร์ต มูลเลอร์-โวล ล์เมอร์ (บรรณาธิการ), The Hermeneutics Reader , Continuum, 1988, p. 72.
 21. Edward Joseph Echeverria, Criticism and Commitment: Major Themes in Contemporary "หลังวิกฤต" ปรัชญา , Rodopi, 1981, p. 221.
 22. Thomas M. Seebohm, Hermeneutics: Method and Methodology , สปริงเกอร์, 2007, พี. 55.
 23. Jack Martin, Jeff Sugarman, Kathleen L. Slaney (eds.), The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences , Wiley Blackwell, p. 56.
 24. มาร์ติน ไฮเดกเกอร์, Ontology: The Hermeneutics of Facticity , Indiana University Press, 2008, p. 92.
 25. Anna-Teresa Tymieniecka , Phenomenology World-Wide: Foundations – Expanding Dynamics – Life-Engagements A Guide for Research and Study , Springer, 2014, p. 246.
 26. ^ อ้างอิง การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงการตีความ ใน การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยา
 27. ^ Laverty, Susann M. (กันยายน 2546). "ปรากฏการณ์ Hermeneutic Phenomenology และปรากฏการณ์: การเปรียบเทียบข้อพิจารณาทางประวัติศาสตร์และระเบียบวิธี" . วารสารระหว่างประเทศของวิธีการเชิงคุณภาพ . 2 (3): 21–35. ดอย : 10.1177/160940690300200303 . ISSN 1609-4069 . 
 28. ^ วีลเลอร์, ไมเคิล (12 ตุลาคม 2554). มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ – 3.1 เทิร์นและการมี ส่วน ร่วมในปรัชญา สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . สืบค้นเมื่อ2016-12-04 .
 29. ^ Jeff Malpas, Hans-Helmuth Gande (บรรณาธิการ), The Routledge Companion to Hermeneutics , Routledge, 2014, p. 259.
 30. Winfried Schröder (ed.), Reading between the lines – Leo Strauss and the history of early modernปรัชญา , Walter de Gruyter, 2015, p. 39, "ตามที่โรเบิร์ต ฮันท์ เล่าไว้ "เขาสเตราส์เซียน hermeneutic ... เห็นว่าประวัติศาสตร์ทางปัญญาเป็นการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคำถามเชิงปรัชญาที่สำคัญ"
 31. ดอน อิห์เด , Hermeneutic Phenomenology: The Philosophy of Paul Ricoeur , Northwestern University Press, 1971, p. 198.
 32. ↑ a b c Erasmus: Speculum Scientarium , 25 , p. 162: "อรรถกถาของมาร์กซิสต์รุ่นต่างๆ โดยตัวอย่างของWalter Benjamin 's Origins of the German Tragedy [ sic ], ... และโดย Ernst Bloch's Hope the Principle [ sic ] "
 33. ↑ Richard E. Amacher, Victor Lange, Νew Perspectives in German Literary Criticism: A Collection of Essays , Princeton University Press, 2015, p. 11.
 34. จอห์น ดี. คาปูโต , Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project , Indiana University Press, 1988, p. 5: "Derrida เป็นจุดหักเหของการตีความแบบสุดขั้ว ซึ่งเป็นจุดที่ Hermeneutics ถูกผลักจนสุดขอบ พจนานุกรม Hermeneutics แบบหัวรุนแรงตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเปิดออกโดยการแลกเปลี่ยนระหว่าง Heidegger และ Derrida..."
 35. ↑ International Institute for Hermeneutics – About Hermeneutics Archived 2016-07-06 at the Wayback Machine . สืบค้นเมื่อ: 2015-11-08.
 36. Mohanty, Satya P. "คัมภีร์ของลัทธิมาร์กซ์ของเจมสันและความจำเป็นในญาณวิทยาที่เพียงพอ" ในทฤษฎีวรรณกรรมและการอ้างสิทธิ์ของประวัติศาสตร์: ลัทธิหลังสมัยใหม่ ความเที่ยงธรรม การเมืองหลากวัฒนธรรม . Ithaca: Cornell University Press, 1997. pp. 93–115.
 37. Steven Galt Crowell, Jeff Malpas (eds.), Transcendental Heidegger , Stanford University Press, 2007, pp. 116–117.
 38. ↑ Hubert L. Dreyfus , Mark A. Wrathall (eds.), Heidegger Reexamined: Truth, realism, and the history of being , Routledge, 2002, pp. 245, 274, 280; Hubert L. Dreyfus, "Heidegger's Hermeneutic Realism" ใน: David R. Hiley, James Bohman, Richard Shusterman (eds.), The Interpretive Turn: Philosophy, Science, Culture , Cornell University Press, 1991.
 39. ↑ Hubert L. Dreyfus, Mark A. Wrathall (eds.), Heidegger Reexamined: Truth, realism, and the history of being , Routledge, 2002, p. 245.
 40. รอย เจ. ฮาวเวิร์ด, Three Faces of Hermeneutics: An Introduction to Current Theories of Understanding , University of California Press, 1982, ch. 1.
 41. Aarde, Andries G. Van (2009-08-07). "จิตวิญญาณหลังฆราวาส การตีความหมายความเกี่ยวข้อง และแนวคิดของชาร์ลส์ เทย์เลอร์เรื่องสินค้าไฮเปอร์กู๊ด " HTS Teology Studies / การศึกษาเทววิทยา . 65 (1): 210. ISSN 2072-8050 . 
 42. ^ กัลลาเกอร์, ชอน (2019). ความเหลื่อมล้ำและความเห็นอกเห็นใจ ใน ES Nelson (ed.) การตีความ Dilthey เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 145–158.
 43. ไฮเดกเกอร์, มาร์ติน (1962) [1927]. ความเป็น และเวลา . ฮาร์เปอร์ แอนด์ โรว์. ISBN 9780060638504.หน้า H125
 44. อกอสตา, ลู (2010). ความเห็นอก เห็นใจในบริบทของปรัชญา พัลเกรฟ มักมิลลัน. ISBN 9780230241831.หน้า 20
 45. ^ (1999) Dictionary of Biblical Interpretation, RN Soulen, "Ernst Fuchs", โดย จอห์น เฮย์ส, 422–423
 46. Ernst Fuchs, Briefe an Gerhard Ebeling, ใน: Festschrift aaO 48
 47. เบนจามิน, วอลเตอร์ (2009). ที่มาของละครโศกนาฏกรรมเยอรมัน เวอร์โซ ISBN 978-1844673483.
 48. เดวิด คอฟมันน์, "ขอบคุณสำหรับความทรงจำ: บลอค เบนจามินและปรัชญาประวัติศาสตร์" ใน Not Yet: Reconsidering Ernst Bloch , ed. Jamie Owen Daniel และ Tom Moylan (ลอนดอนและนิวยอร์ก: Verson, 1997), p. 33.
 49. เจมสัน, เฟรดริก (1982). จิตไร้สำนึกทางการเมือง: การบรรยายในฐานะพระราชบัญญัติสัญลักษณ์ทางสังคม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. ISBN 978-0-8014-9222-8.น. 17–102
 50. ดาวลิ่ง, วิลเลียม ซี (1984). Jameson, Althusser, Marx: บทนำสู่จิตไร้สำนึกทางการเมือง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. ISBN 978-0801492846.
 51. Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), Phenomenology of Life – From the Animal Soul to the Human Mind: Book II. วิญญาณมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ของจิตใจ , Springer, 2007, p. 312.
 52. ^ เว็บไซต์สมาคมเพื่อการตีความตามวัตถุประสงค์ เข้าถึงเมื่อ: 27 มกราคม 2014.
 53. โอเวอร์มันน์, อุลริช; ทิลมาน อัลเลิร์ต, เอลิซาเบธ โคเนา และเจอร์เก้น แครมเบค พ.ศ. 2530 "โครงสร้างของความหมายและการตีความตามวัตถุประสงค์" หน้า 436–447 ในสังคมวิทยาเยอรมันสมัยใหม่ มุมมองยุโรป: ซีรีส์ในความคิดทางสังคมและคำติชมทางวัฒนธรรม แก้ไขโดย Volker Meja , Dieter MisgeldและNico Stehr นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย.
 54. เฟรเดอริก จี. ลอว์เรนซ์, "Martin Heidegger and the Hermeneutic Revolution", "Hans-Georg Gadamer and the Hermeneutic Revolution", "The Hermeneutic Revolution and Bernard Lonergan: Gadamer and Lonergan on Augustine's Verbum Cordis – the Heart of Postmodern Hermeneutics", " การปฏิวัติ Hermeneutic ศตวรรษที่ 20 ที่ไม่รู้จัก: เยรูซาเล็มและเอเธนส์ใน Hermeneutics Integral Hermeneutics ของ Lonergan", Divyadaan: Journal of Philosophy and Education 19/1–2 (2008) 7–30, 31–54, 55–86, 87–118
 55. ไนท์, เอ็ดเวิร์ด ดับเบิลยู. (2013). วิธีการยึดถือในยุคก่อนประวัติศาสตร์โลกใหม่ . สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ น. 15–18. ISBN 9781107022638.
 56. โจนส์, ล. 2000. The Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience, Interpretation, Comparison , p. 263; เล่มที่สอง: Hermeneutical Calisthenics: A Morphology of Ritual-Architectural Priorities , Cambridge Mass.: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 57. Vesely, D. 2004. Architecture in the Age of Divided Representation: The Question of Creativity in the Shadow of Production , เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press.
 58. Perez-Gomez, A. 1985. Architecture and the Crisis of Modern Science , เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press.
 59. Snodgrass, A. และ Coyne, R. 2006. Interpretation in Architecture: Design as a Way of Thinking , London: Routledge, pp. 165–180.
 60. Snodgrass, A. และ Coyne, R. 2006. Interpretation in Architecture: Design as a Way of Thinking , London: Routledge, pp. 29–55
 61. Snodgrass, AB และ Coyne, RD 1992 "แบบจำลอง คำอุปมาและการตีความของการออกแบบ" ปัญหาการออกแบบ , 9(1): 56 74.
 62. ↑ Dilthey, W. "การเพิ่มขึ้นของอรรถศาสตร์" . ประวัติวรรณกรรมใหม่ 3 : 234.
 63. ^ กาดาเมอร์, ฮันส์-จอร์จ (1992). Hans-Georg Gadamer เกี่ยวกับการศึกษา กวีนิพนธ์ และประวัติศาสตร์: อรรถกถาประยุกต์ ออลบานี: SUNY Press.
 64. กาดาเมอร์, ฮันส์-จอร์จ (2001). "การศึกษาคือการศึกษาด้วยตนเอง" วารสารปรัชญาการศึกษา . 35 (4): 529–538.
 65. ^ แฟร์ฟิลด์, พอล (2011). การศึกษา บทสนทนา และอรรถศาสตร์ . นิวยอร์ก: ต่อเนื่อง
 66. ^ กัลลาเกอร์, ชอน (1992). อรรถศาสตร์และการศึกษา . ออลบานี: SUNY
 67. มูเกอเราเออร์, โรเบิร์ต (1995). การตีความสภาพแวดล้อม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเท็กซัส.
 68. มูเกอเราเออร์, โรเบิร์ต (1994). การตีความในนามของสถานที่ ซันนี่ กด.
 69. อรรถa b c d e Laverty, Susann M. (2003). "ปรากฏการณ์ Hermeneutic Phenomenology และปรากฏการณ์: การเปรียบเทียบข้อพิจารณาทางประวัติศาสตร์และระเบียบวิธี" . วารสารระหว่างประเทศของวิธีการเชิงคุณภาพ . 2 (3): 21–35. ดอย : 10.1177/160940690300200303 . ISSN 1609-4069 . 
 70. ^ a b Ihde, ดอน. (1986). ปรากฎการณ์ทดลอง : บทนำ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ISBN 0-88706-199-0. OCLC  769696114 .
 71. อรรถเป็น c Ihde ดอน (1971) ปรากฏการณ์ Hermeneutic: นักปรัชญาของ Paul Ricoeur . อีแวนสตัน อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
 72. ^ แฮทช์ เจ. เอมอส. (2002). การทำวิจัยเชิงคุณภาพในสถาน ศึกษา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ISBN 0-7914-5503-3. OCLC  300225124 .
 73. จานนี วัตติโม และ ซานติอาโก ซาบาลา. ลัทธิคอมมิวนิสต์ Hermeneutic: จาก Heidegger ถึง Marx Columbia University Press 2554, น. 12.
 74. ฟรอยด์, ซิกมันด์ (1900). การตีความความฝัน . ฉบับที่ Standard Edition, ฉบับที่. IV และ V. London: The Hogarth Press หน้า 96.
 75. ^ เออร์บัน, วิลเลียม เจ. (2015). ความหมายและความหมาย: เพศ ทฤษฎีวาทกรรม และโทโพโลยีในยุคของอรรถศาสตร์ นิวยอร์ก. น. 51–56. ISBN 978-1530345502.
 76. กัลลาเกอร์, ชอน (2004). "วาทศิลป์และศาสตร์แห่งการรู้คิด". วารสารการศึกษาสติ . 11 (10–11): 162–174.
 77. ^ เดวิด แอล. เรนนี่ (2007). " Hermeneutics และจิตวิทยามนุษยนิยม" (PDF ) นักจิตวิทยามนุษยนิยม . 35 (1) . สืบค้นเมื่อ2009-07-07 .
 78. Eliade, Mircea (1987), The Sacred and the Profane: The Nature of Religionแปลโดย Willard R. Trask ซานดิเอโก: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
 79. ↑ Iţu , Mircia (2002), Introducere în hermeneutică ( Introduction to Hermeneutics ), Brașov: Orientul latin, พี. 63.
 80. ↑ Iţu , Mircia (2007), The Hermeneutics of the Myth , in Lumină lină , number 3, New York, pp. 33–49. ISSN 1086-2366 
 81. Eliade, Mircea (1978), La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire desศาสนา , Paris: Editions Gallimard, p. 116.
 82. โดนัลด์ เทย์เลอร์ (1981). "อรรถกถาของอุบัติเหตุและความปลอดภัย". การ ยศาสตร์ 24 (6): 487–495. ดอย : 10.1080/00140138108924870 .
 83. ^ วอลเลซ, บี., รอส, เอ, & เดวีส์, เจบี (2003). "ศาสตร์ประยุกต์และข้อมูลความปลอดภัยเชิงคุณภาพ". มนุษยสัมพันธ์ . 56 (5): 587–607. CiteSeerX 10.1.1.570.3135 . ดอย : 10.1177/0018726703056005004 . S2CID 5693713 .  {{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 84. วิลลิส, ดับเบิลยูเจ, & จอสท์, เอ็ม. (2007). รากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการตีความและวิพากษ์วิจารณ์ ลอนดอน: ปราชญ์. หน้า 106
 85. ^ "NACADA > ทรัพยากร > สำนักหักบัญชี > ดูบทความ" . nacada.ksu.edu _
 86. ^ ฟอร์สเตอร์, ไมเคิล (2017). ฟรีดริช แดเนียล เอิร์นส์ ชไลเออร์มาเคอ ร์ สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด
 87. Charles A. Pressler, Fabio B. Dasilva,สังคมวิทยาและการตีความ: From Weber to Habermas , SUNY Press, 1996, p. 168.
 88. ↑ เมนเดลสัน, แจ็ค (1979-01-01) . "การอภิปราย Habermas-Gadamer" คำติชมของเยอรมันใหม่ (18): 44–73 ดอย : 10.2307/487850 . จ สท. 487850 . 
 89. Rothbard, Murray N. 1989. "The Hermeneutical Invasion of Philosophy and Economics", in Economic Controversies , pp. 119–136. ได้ที่ http://mises.org/library/economic-controversies
 90. ฮอปเป, ฮันส์-แฮร์มันน์. พ.ศ. 2532 "ในการป้องกันเหตุสุดขั้ว: ความคิดเกี่ยวกับวาทศาสตร์เศรษฐศาสตร์ของ โดนัลด์ แมคคลอสคีย์ " ใน The Review of Austrian Economicsเล่ม 1 3, หน้า 179–214. มีจำหน่ายที่ http://mises.org/library/defense-extreme-rationalism-thoughts-donald-mccloskys-rhetoric-economics
 91. ฟอร์สเตอร์ 2010, พี. 22.
 92. ฟอร์สเตอร์ 2010, พี. 9.
 93. ^ a b Hans-Georg Gadamer , Truth and Method , Bloomsbury, 2013, พี. 185.

บรรณานุกรม

 • อริสโตเติล , On Interpretation , Harold P. Cooke (trans.), in Aristotle , vol. 1 ( หอสมุดคลาสสิกเลบ ), pp. 111–179. ลอนดอน: วิลเลียม ไฮเนมันน์ , 2481.
 • Clingerman, F. และ B. Treanor, M. Drenthen, D. Ustler (2013), Interpreting Nature: The Emerging Field of Environmental Hermeneutics , New York: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Fordham.
 • De La Torre, Miguel A. , "การอ่านพระคัมภีร์จากขอบ" Orbis Books, 2002
 • Fellmann, Ferdinand , "Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach Dilthey", Rowohlts deutsche Enzyklopädie , 1991.
 • Forster, Michael N., After Herder: Philosophy of Language in the German Tradition , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, 2010.
 • Ginev, Dimitri, Essays in the Hermeneutics of Science , เลดจ์, 2018.
 • Khan, Ali, "ศาสตร์แห่งการมีเพศสัมพันธ์" อีปริ้น .
 • Köchler, Hans , "Zum Gegenstandsbereich der Hermeneutik" ในPerspektiven der Philosophieเล่ม 1 9 (1983), หน้า 331–341.
 • Köchler, Hans, "รากฐานทางปรัชญาของการเจรจาอารยธรรม การตีความหมายของความเข้าใจในตนเองทางวัฒนธรรมกับกระบวนทัศน์ของความขัดแย้งทางอารยธรรม" สัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยการเจรจาอารยะธรรม (3rd: 15-17 กันยายน 1997: กัวลาลัมเปอร์) , BP171.5 ISCD. Kertas kerja persidangan / เอกสารการประชุม กัวลาลัมเปอร์: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา, 1997.
 • Mantzavinos, C. Naturalistic Hermeneutics , Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-84812-1 . 
 • Oevermann, U. และคณะ (1987): "โครงสร้างของความหมายและการตีความตามวัตถุประสงค์" ใน: Meha, V. et al. (สหพันธ์). สังคมวิทยาเยอรมันสมัยใหม่ . มุมมองของยุโรป: ซีรีส์ในความคิดทางสังคมและการวิจารณ์เชิงวัฒนธรรม นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หน้า 436–447
 • โอเลเซ่น, เฮนนิ่ง ซัลลิ่ง, เอ็ด. (2013): "การวิเคราะห์วัฒนธรรมและการตีความเชิงลึก" วิจัยประวัติศาสตร์สังคมโฟกัส 38 เลขที่ 2, หน้า 7–157.
 • เวียร์ซินสกี้, อันเดรเซย์ . Hermeneutics between Philosophy and Theology: The Imperative to Think the Incommensurable , Germany, Münster: LIT Verlag, 2010.

ลิงค์ภายนอก

0.17361092567444