บาป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
พระวรสาร (อุปมานิทัศน์) มีชัยเหนือเฮเรเซียและพญานาค โบสถ์ Gustaf Vasa , สตอกโฮล์ม, สวีเดน , ประติมากรรมโดยBurchard Precht
รูปปั้นในกรุงเวียนนาแสดงภาพนักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลาเหยียบย่ำคนนอกรีต
การเผาไหม้ของ พวกนอกรีต Amalrician ที่ นับถือพระเจ้า ในปี ค.ศ. 1210 ต่อหน้าพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ออกุสตุส . เบื้องหลังคือGibbet of MontfauconและGrosse Tour of the Templeที่ ผิดยุค การส่องสว่างจากGrandes Chroniques de France , c. ค.ศ.  1455–1460

ความ นอกรีตคือความเชื่อหรือทฤษฎีใดๆ ที่ขัดแย้งอย่างยิ่งกับความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะความเชื่อที่ยอมรับของคริสตจักรหรือองค์กรทางศาสนา [1]คำนี้มักใช้เพื่ออ้างถึงการละเมิด คำสอน ทางศาสนา ที่สำคัญ แต่ยังใช้มุมมองที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไป [2]คนนอกรีตเป็นตัวแสดงของบาป [1]

คำนี้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงถึงศาสนาคริสต์ศาสนายิวและอิสลาม [3]ในบางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของคริสเตียน มุสลิม และยิว รวมถึงแนวคิดอื่นๆ ที่ถือว่านอกรีต (และในบางกรณียังคงเป็น) พบกับการตำหนิตั้งแต่ การ คว่ำบาตรไปจนถึงโทษประหารชีวิต

ความนอกรีตแตกต่างจากการละทิ้งความเชื่อซึ่งเป็นการละทิ้งศาสนา หลักการหรือสาเหตุอย่างชัดเจน [4]และจากการดูหมิ่นซึ่งเป็นคำพูดหรือการกระทำเกี่ยวกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [5] นอกรีตคือการศึกษานอกรีต

นิรุกติศาสตร์

มาจากภาษากรีกโบราณ haíresis ( αἵρεσις ) ภาษาอังกฤษนอกรีตหมายถึง "ทางเลือก" หรือ "สิ่งที่เลือก" [6]อย่างไรก็ตาม มันหมายถึง "งานเลี้ยง หรือโรงเรียน ทางเลือกของผู้ชาย" [7]และยังหมายถึงกระบวนการที่คนหนุ่มสาวจะตรวจสอบปรัชญาต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการใช้ชีวิต [ ต้องการการอ้างอิง ]

คำว่านอกรีตมักใช้ในบริบทของคริสเตียน ยิว หรืออิสลาม และมีความหมายต่างกันเล็กน้อยในแต่ละบริบท ผู้ก่อตั้งหรือผู้นำของขบวนการนอกรีตเรียกว่าผู้นอกรีตในขณะที่บุคคลที่สนับสนุนความนอกรีตหรือกระทำการนอกรีตเรียกว่า นอกรีต

ศาสนาคริสต์

อดีตบาทหลวงคาทอลิกชาวเยอรมันมาร์ติน ลูเทอร์ได้รับการคว่ำบาตร จากพระสันตปาปาลี โอที่ Xโดยพระ สันตปาปา Decet Romanum Pontificemในปี ค.ศ. 1520 จนถึงทุกวันนี้ พระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระสันตะปาปายังไม่ถูกยกเลิก

ตามทิตัส 3 :10 บุคคลที่แตกแยกควรได้รับการเตือนสองครั้งก่อนที่จะแยกจากเขา ภาษากรีกสำหรับวลี "คนแตกแยก" กลายเป็นศัพท์เทคนิคในคริสตจักรยุคแรกสำหรับประเภทของ "นอกรีต" ที่ส่งเสริมความไม่ลงรอยกัน (8)ในทางตรงกันข้าม การสอนที่ถูกต้องเรียกว่าเสียง ไม่เพียงเพราะมันเสริมสร้างศรัทธาเท่านั้น แต่เพราะมันปกป้องจากอิทธิพลที่เสื่อมทรามของผู้สอนเท็จ [9]

Tertullian ( ค.ศ.  155–240 ) บอกเป็นนัยว่าชาวยิวเป็นผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาคริสต์มากที่สุด: "จากชาวยิว คนนอกรีตยอมรับคำแนะนำในการสนทนานี้ [ว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์ ]" [10]

การใช้คำว่านอกรีตถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยIrenaeus ในเรื่อง Contra Haereses ( Against Heresies ) ในศตวรรษที่ 2 ของเขาเพื่ออธิบายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามในช่วงศตวรรษแรก ๆ ของชุมชนคริสเตียน เขาอธิบายความเชื่อและหลักคำสอนของชุมชนว่าเป็นออร์โธดอกซ์ (จากὀρθός , orthos , "ตรง" หรือ "ถูกต้อง" + δόξα , doxa , "ความเชื่อ") และ คำ สอนของพวกนอกรีต [ ต้องการอ้างอิง ]เขายังชี้ให้เห็นแนวความคิดของการสืบราชสันตติวงศ์เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขา (11)

คอนสแตนตินมหาราชซึ่งร่วมกับลิซินิอุสได้กำหนดความอดทนต่อศาสนาคริสต์ในจักรวรรดิโรมันโดยสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า " พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน " [12]และเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกรับศีลล้างบาป วางแบบอย่างสำหรับนโยบายในภายหลัง ตามกฎหมายโรมัน จักรพรรดิคือ ปอนติ เฟ็กซ์ มักซีมุส มหาปุโรหิตแห่งวิทยาลัยปอน ทิฟส์ ( Collegium Pontificum)ของทุกศาสนาที่เป็นที่ยอมรับในโรมโบราณ เพื่อยุติการโต้วาทีหลักคำสอนที่ริเริ่มโดยอาริอุสคอนสแตนตินจึงเรียกข้อแรกว่าสภาสากล[13]แล้วบังคับออร์ทอดอกซ์โดยผู้มีอำนาจของจักรวรรดิ [14]

การใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในบริบททางกฎหมายในปี ค.ศ. 380 โดยพระราชกฤษฎีกาแห่งเทสซาโลนิกาแห่งโธโด ซิอุ สที่ 1 [15]ซึ่งทำให้ศาสนาคริสต์เป็นโบสถ์ประจำรัฐของจักรวรรดิโรมัน ก่อนที่จะมีการออกกฤษฎีกานี้ ศาสนจักรไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสำหรับกลไกทางกฎหมายเฉพาะใดๆ เพื่อตอบโต้สิ่งที่ถูกมองว่าเป็น "ความนอกรีต" โดยคำสั่งนี้อำนาจของรัฐและของพระศาสนจักรจึงค่อนข้างทับซ้อนกัน ผลลัพธ์ประการหนึ่งของการเบลอของคริสตจักรและรัฐคือการแบ่งปันอำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานของคริสตจักร การเสริมอำนาจของคริสตจักรนี้ทำให้ผู้นำคริสตจักรมีอำนาจในการตัดสินประหารชีวิตผู้ที่คริสตจักรถือว่านอกรีต

ภายในหกปีหลังการที่จักรพรรดิแห่งนอกรีตเป็นอาชญากรอย่างเป็นทางการPriscillian คริสเตียนนอกรีตคนแรกที่ถูกประหารชีวิต ถูกประณามในปี 386 โดยเจ้าหน้าที่ฆราวาสชาวโรมันในข้อหาใช้เวทมนตร์ และประหารชีวิตพร้อมกับผู้ติดตามสี่หรือห้าคน [16] [17] [18]อย่างไรก็ตาม ผู้กล่าวหาของเขาถูกคว่ำบาตรทั้งโดยแอมโบรสแห่งมิลานและโดยสมเด็จพระสันตะปาปา Siricius [19]ผู้ต่อต้านความนอกรีตของ Priscillian แต่ "เชื่อว่าการลงโทษประหารชีวิตจะไม่เหมาะสมอย่างดีที่สุดและมักจะชั่วร้ายอย่างแจ่มแจ้ง" [16]พระราชกฤษฎีกาของโธโดซิอุสที่ 2 (435) ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่มีหรือเผยแพร่งานเขียนของเนสโตเรียส (20)บรรดาผู้ครอบครองงานเขียนของอาริอุสถูกตัดสินประหารชีวิต(21)

ในข้อความศตวรรษที่ 7 เกี่ยวกับความนอกรีต นักบุญ ยอห์นแห่งดามัสกัสตั้งชื่ออิสลามว่าเป็นบาปแบบคริสต์ โดยอ้างถึงว่าเป็น "บาปของชาวอิชมาเอล" (ดูมุมมองของคริสเตียนในยุคกลางเกี่ยวกับมูฮัมหมัด ) [22]ตำแหน่งนี้ยังคงได้รับความนิยมในแวดวงคริสเตียนจนถึงศตวรรษที่ 20 โดยนักศาสนศาสตร์เช่นนักบวชประจำคองกรีเกชันนัลแฟรงก์ ฮิวจ์ ฟอสเตอร์ และฮิแลร์ เบ ลลอ ค นักประวัติศาสตร์นิกายโรมันคาธอลิก ซึ่งคนหลังอธิบายว่ามันเป็น "บาปที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนของโมฮัมเหม็ด" [23] [24]

หลายปีหลังการปฏิรูปคริสตจักรโปรเตสแตนต์ยังเป็นที่รู้จักในการประหารชีวิตที่พวกเขาถือว่านอกรีต; ตัวอย่างเช่นMichael Servetusได้รับการประกาศให้เป็นคนนอกรีตโดยทั้งคริสตจักรปฏิรูปและคริสตจักรคาทอลิกเนื่องจากการปฏิเสธหลักคำสอนของคริสเตียนเรื่องHoly Trinity [25]คนนอกรีตที่รู้จักคนสุดท้ายที่ถูกประหารโดยประโยคของคริสตจักรคาทอลิกคือครูสอนภาษาสเปนCayetano Ripollในปี พ.ศ. 2369 จำนวนคนที่ถูกประหารชีวิตในฐานะผู้นอกรีตภายใต้อำนาจของ "เจ้าหน้าที่ทางศาสนา" ต่างๆ[หมายเหตุ 1]ไม่เป็นที่รู้จัก [โน้ต 2]

ถึงแม้จะพบได้น้อยกว่าในสมัยก่อน แต่ในยุคปัจจุบัน การกล่าวหาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความนอกรีตภายในคริสตจักรคริสเตียนยังคงเกิดขึ้น ปัญหาในคริสตจักรโปรเตสแตนต์ได้รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์สมัยใหม่และธรรมชาติของพระเจ้า ในคริสตจักรคาทอลิกCongregation for the Doctrine of the Faithวิจารณ์งานเขียนเรื่อง "ความคลุมเครือและข้อผิดพลาด" โดยไม่ใช้คำว่า "นอกรีต" [31]

บางทีอาจเป็นเพราะความหมายเชิงลบที่ทันสมัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่านอกรีตเช่น การสืบสวนของสเปน คำนี้จึงถูกใช้น้อยลงในทุกวันนี้ หัวข้อของลัทธินอกรีตของคริสเตียนทำให้เกิดคำถามที่กว้างขึ้นว่าใครเป็นผู้ผูกขาดในความจริงทางจิตวิญญาณ ตามที่Jorge Luis Borges ได้สำรวจ ในเรื่องสั้นเรื่อง " The Theologians " ในการรวบรวมเขาวงกต (32)

ที่ 11 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสว่ากลุ่มโปรเตสแตนต์บางกลุ่มเป็น "ชุมชนทางศาสนา" มากกว่าคริสตจักร [33]ผู้แทนของนิกายคริสเตียนบางกลุ่มกล่าวหาวาติกันว่าเรียกพวกเขาว่าพวกนอกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ [34] [35]อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ต์ที่ 16 ทรงชี้แจงว่าวลี "ชุมชนสงฆ์" ไม่ได้ทำให้จำเป็นต้องนับถือศาสนาอย่างชัดแจ้ง แต่มีเพียงชุมชนเท่านั้นที่ขาด "องค์ประกอบสำคัญ" บางประการของคริสตจักรอัครสาวก ตามที่พระองค์ได้เขียนไว้ในเอกสารDominus Iesus .

นิกายโรมันคาทอลิก

การสังหารหมู่ของWaldensians of Mérindolในปี ค.ศ. 1545

ในคริสตจักรคาทอลิกลัทธินอกรีตที่แสดงออกอย่างดื้อรั้นและจงใจถือเป็นการตัดขาดฝ่ายวิญญาณจากคริสตจักร แม้กระทั่งก่อนที่จะมี การ คว่ำบาตร Codex Justinianus (1:5:12) กำหนด "ทุกคนที่ไม่ได้อุทิศให้กับคริสตจักรคาทอลิกและเพื่อศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา" เป็นคนนอกรีต [36]คริสตจักรได้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มศาสนาคริสต์ที่ถือว่านอกรีตมาโดยตลอด แต่ก่อนศตวรรษที่ 11 สิ่งเหล่านี้มักจะเน้นที่นักเทศน์รายบุคคลหรือนิกายเล็กๆ ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นเช่นArianism , Pelagianism , Donatism , MarcionismและMontanism การแพร่ขยายของมานิเชียนเกือบนิกายPauliciansทางตะวันตกทำให้เกิดลัทธินอกรีตที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 11 และ 12 ของยุโรปตะวันตก คนแรกคือชาวโบโกมิลในบัลแกเรียสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคริสต์ศาสนาตะวันออกและตะวันตก เมื่อถึงศตวรรษที่ 11 กลุ่มที่มีการจัดระเบียบมากขึ้น เช่นPatarini , Dulcinians , WaldensiansและCatharsเริ่มปรากฏขึ้นในเมืองและเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือของอิตาลี ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และ Flanders

ในฝรั่งเศส Cathars เติบโตขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของขบวนการมวลชนที่ได้รับความนิยมและความเชื่อก็แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ [37]ที่Cathar Crusadeริเริ่มโดยคริสตจักรคาทอลิกเพื่อขจัด Cathar นอกรีตในLanguedoc [38] [39]ความนอกรีตเป็นเหตุผลหลักสำหรับการสืบสวน ( Inquisitio Haereticae Pravitatis , Inquiry on Heretical Perversity ) และสำหรับสงครามศาสนาในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป โปรเตสแตนต์

ภาพวาด กาลิเลโอที่เผชิญหน้ากับการ สืบสวน ของโรมัน ใน ปี ค.ศ. 1857 ของCristiano Banti

กาลิเลโอ กาลิเลอีถูกนำตัวมาต่อหน้าคณะสืบสวนเรื่องความนอกรีต แต่ได้ละทิ้งความคิดเห็นของเขาและถูกตัดสินให้กักบริเวณ ในบ้าน ซึ่งเขาใช้เวลาที่เหลือตลอดชีวิต กาลิเลโอถูกพบเป็น "ผู้ต้องสงสัยอย่างแรงถึงความนอกรีต" กล่าวคือ มีความคิดเห็นว่าดวงอาทิตย์อยู่นิ่งๆ ที่ใจกลางจักรวาลและโลกไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางและเคลื่อนที่ และอาจยึดถือและปกป้องความคิดเห็นได้ดังนี้ น่าจะเป็นหลังจากที่ได้ประกาศว่าขัดต่อพระไตรปิฎก เขาต้อง "ละทิ้ง สาปแช่ง และเกลียดชัง" ความคิดเห็นเหล่านั้น [40]

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1ได้ตีตราศาสนายิวและชาวยิวในงานเขียนหลายชิ้นของเขา เขาอธิบายว่าชาวยิวเป็นศัตรูของพระคริสต์: "ยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มโลกมากเท่าไหร่ ความเกลียดชังที่วิปริตมากขึ้นก็ครอบงำจิตวิญญาณของชาวยิว" เขาติดป้ายว่าพวกนอกรีตทั้งหมดเป็น "ชาวยิว" โดยอ้างว่าศาสนายิวจะ "ทำให้ [คาทอลิก] สกปรก [และ] หลอกลวงพวกเขาด้วยการเกลี้ยกล่อมแบบดูหมิ่นศาสนา" [41]การระบุชาวยิวและนอกรีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในกฎหมายโรมัน-คริสเตียน [36] [42]

ระหว่างปี ค.ศ. 1420 ถึง ค.ศ. 1431 พวกนอกรีต Hussite เอาชนะสงคราม ครูเสดที่ต่อต้าน Hussite ห้าครั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระสันตะปาปา

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

ในศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ศาสนานอกรีตมักอ้างถึงความเชื่อเหล่านั้นที่ประกาศเป็นนอกรีตโดยสภาสากลทั้งเจ็ดแห่งแรก นับตั้งแต่การแตกแยกครั้งใหญ่และการปฏิรูปโปรเตสแตนต์คริสตจักรคริสเตียนหลายแห่งก็ได้ใช้แนวความคิดนี้ในการดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มที่คริสตจักรเหล่านั้นถือว่านอกรีต

ริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก ยังปฏิเสธความเชื่อนอกรีต ของ คริสเตียนในยุคแรก เช่นArianism , Gnosticism , Origenism , Montanism , Judaizers , Marcionism , Docetism , Adoptionism , Nestorianism , Monophysitism , MonothelitismและIconoclasm

นิกายลูเธอรัน

Martin LutherและPhilip Melanchthonผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโบสถ์ LutheranประณามJohannes Agricolaและหลักคำสอนเรื่องantinomianism ของเขา  – ความเชื่อที่ว่าคริสเตียนปราศจากกฎหมายศีลธรรมที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการ  – ว่าเป็นพวกนอกรีต [43]นิกายลูเธอรันดั้งเดิม ดำเนินโดยลูเทอร์เอง สอนว่าหลังจากการให้เหตุผล "กฎหมายของพระเจ้ายังคงชี้นำผู้คนในวิธีที่พวกเขาจะดำเนินชีวิตต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า" [43]

แองกลิคานิสม์

บทความ 39ประการของศีลมหาสนิทในแองกลิกันประณามPelagianismว่าเป็นพวกนอกรีต [44]

ในสหราชอาณาจักร การ ปฏิรูปภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 16 ส่งผลให้มีการประหารชีวิตหลายครั้งในข้อหานอกรีต ในช่วงสามสิบแปดปีแห่งรัชกาลของเฮนรี ที่ 8 ประมาณหกสิบคนนอกรีตซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์ถูกประหารชีวิตและชาวคาทอลิกจำนวนมากขึ้นเสียชีวิตเนื่องจากความผิดทางการเมืองเช่นการทรยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซอร์โธมัสมอร์และพระคาร์ดินัลจอห์นฟิชเชอร์ เพราะปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจสูงสุดของกษัตริย์เหนือคริสตจักรในอังกฤษ [45] [46] [47]ภายใต้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6กฎหมายนอกรีตถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1547 เท่านั้นที่จะแนะนำอีกครั้งในปี ค.ศ. 1554 โดยMary I; สองหัวรุนแรงถูกประหารชีวิตในรัชกาลของเอ็ดเวิร์ด (คนหนึ่งเพื่อปฏิเสธความเป็นจริงของการกลับชาติมาเกิด อีกคนหนึ่งปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์) [48] ​​ภายใต้แมรี่ ผู้คนราวสองร้อยเก้าสิบคนถูกเผาบนเสาระหว่างปี 1555 ถึง 1558 หลังจากการฟื้นคืนอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา (48)เมื่อเอลิซาเบธที่ 1เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ แนวคิดเรื่องความนอกรีตยังคงอยู่ในทฤษฎี แต่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดโดยพระราชบัญญัติอำนาจสูงสุด 1559 และชาวคาทอลิกหนึ่งร้อยแปดสิบคนหรือมากกว่านั้นที่ถูกประหารชีวิตในช่วงสี่สิบห้าปีแห่งรัชกาลของเธอ ประหารชีวิตเพราะพวกเขาถูกมองว่าเป็นสมาชิกของ " คอลัมน์ที่ห้าที่ ถูกโค่นล้ม " [49]การประหารชีวิต "นอกรีต" ครั้งสุดท้ายในอังกฤษเกิดขึ้นภายใต้พระเจ้าเจมส์ที่ 6 และฉันในปี ค.ศ. 1612 [50]แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะถือเป็น "การดูหมิ่น" ในทางเทคนิค แต่ก็มีการประหารชีวิตครั้งหนึ่งในสกอตแลนด์ (ในสมัยนั้นยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระโดยสิ้นเชิง) เมื่อในปี ค.ศ. 1697 โธมัส ไอเคนเฮ ดถูกกล่าวหา เหนือสิ่งอื่นใด ปฏิเสธหลักคำสอนของตรีเอกานุภาพ [51]

อีกตัวอย่างหนึ่งของการกดขี่ข่มเหงพวกนอกรีตภายใต้การปกครองของโปรเตสแตนต์คือการประหารชีวิตมรณสักขีในบอสตันในปี ค.ศ. 1659, 1660 และ 1661 การประหารชีวิตเหล่านี้เป็นผลมาจากการกระทำของชาวนิกาย แบ๊ปทิสต์ซึ่งในเวลานั้นควบคุมการเมืองและการควบคุมของสงฆ์ในแมสซาชูเซตส์ เบย์ โคโลนี . ในเวลานั้น เห็นได้ชัดว่าผู้นำอาณานิคมหวังว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์เรื่อง "ระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น" ภายในอาณานิคมของตน [ อ้างจำเป็น ]ดังนั้น พวกเขาจึงรับรู้คำสอนและการปฏิบัติของนิกายเควกเกอร์ที่เป็นคู่แข่งกันว่านอกรีต กระทั่งถึงจุดที่กฎหมายผ่านไปและการประหารชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดอาณานิคมของ "พวกนอกรีต" ที่มองว่าเป็นเช่นนี้ [ต้องการการอ้างอิง ]

ระเบียบวิธี

บทความเกี่ยวกับศาสนาของคริสตจักรเมธอดิสต์สอนว่า ลัทธิ เปลาเกียนเป็นลัทธินอกรีต [44]

จอห์น เวสลีย์ผู้ก่อตั้งระเบียบประเพณี วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อลัทธิต่อต้านโนเมียน[52]พิจารณาว่าเป็น [53]เขาสอนว่าผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนต้องปฏิบัติตามกฎศีลธรรมเพื่อการ ชำระ ให้บริสุทธิ์ [52]ดังนั้นคริสเตียนเมธอดิสต์จึงสอนความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎศีลธรรมตามที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการ โดยอ้างถึง คำสอน ของพระเยซูว่า "ถ้าพวกท่านรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา" (เปรียบเทียบ นักบุญยอห์น 14:15) [54]

อิสลาม

เมห์เดียนา ซาฮิบ : การสังหารไบ ดายาลาชาวซิกข์โดยชาวมุกัลที่จันดนีโจวก ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1675

เริ่มต้นในยุคกลาง มุสลิมเริ่มอ้างถึงพวกนอกรีตและบรรดาผู้ที่ต่อต้านอิสลามว่าเป็น ซิน ดิกข้อหานี้มีโทษถึงตาย [55]

Ottoman Sultan Selim the Grimถือว่าShia Qizilbashเป็นคนนอกรีต [56]ชาวชีอะ โดยทั่วไป มักถูกมองว่าเป็นคนนอกรีตโดยมุสลิมสุหนี่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียและตุรกี [57] [58] [59]

สำหรับจักรพรรดิโมกุลAurangzebชาวซิกข์เป็นคนนอกรีต [60]

ในบางประเทศและภูมิภาคสมัยใหม่ ความนอกรีตยังคงเป็นความผิดที่มีโทษถึงตาย ตัวอย่างหนึ่งคือ ฟัตวาปี 1989 ที่ออกโดยรัฐบาลอิหร่านซึ่งเสนอเงินรางวัลมากมายให้กับทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการลอบสังหารผู้เขียนSalman Rushdieซึ่งงานเขียนของเขาถูกประกาศว่านอกรีต นอกจากนี้ศรัทธา บาไฮ ยังถือเป็นศาสนาอิสลามในอิหร่าน โดยมีการกดขี่ข่มเหง บาไฮ อย่าง เป็นระบบ [60]

ศาสนายิว

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์พิจารณาความคิดเห็นในส่วนของชาวยิวที่หันเหจากหลักความเชื่อนอกรีต ของชาวยิวแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ กลุ่มปีกขวาในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่ถือกันว่าชาวยิวทุกคนที่ปฏิเสธความหมายง่ายๆ ของ หลักการศรัทธาของชาวยิว 13 ประการของไม โมนิเดสนั้นเป็นคนนอกรีต [61]เช่นนี้ นิกายออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่ถือว่าขบวนการปฏิรูปและ ปฏิรูป ศาสนายิว แบบ รี คอนสต รัชั่นนิสต์ ฝ่ายเสรีนิยมของModern Orthodoxyมีความอดทนต่อลัทธิยูดายอนุรักษ์นิยมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายขวา เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความทับซ้อนกันทางเทววิทยาและเชิงปฏิบัติ

ศาสนาอื่นๆ

การกระทำของการใช้ เทคนิค Church of Scientology ในรูปแบบที่แตกต่างจากที่ L. Ron Hubbardอธิบายไว้เดิมเรียกว่า " squirreling " ภายใน Scientology และ Scientology กล่าวว่าเป็นการทรยศ [62]ศูนย์เทคโนโลยีทางศาสนาได้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้แตกแยกที่ได้ฝึกฝนไซเอนโทโล จีนอก คริสตจักรอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต

แม้ว่า ลัทธิ โซโรอัสเตอร์มีความอดทนทางประวัติศาสตร์สำหรับศาสนาอื่น ๆ แต่ก็ถือว่านิกายเช่นZurvanismและMazdakismนอกรีตตามหลักคำสอนหลักและได้ข่มเหงพวกเขาอย่างรุนแรงเช่นการฝัง Mazdakians ด้วยเท้าของพวกเขาตั้งตรงเป็น "สวนของมนุษย์" ในยุคต่อมาโซโรอัสเตอร์ร่วมมือกับชาวมุสลิมเพื่อสังหารโซโรอัสเตอร์คนอื่นๆ ที่ถือว่านอกรีต [63]

พระสงฆ์พุทธและลัทธิเต๋าในยุคกลางของจีนมักเรียกกันว่า "นอกรีต" และแข่งขันกันเพื่อรับคำชมจากราชสำนัก แม้ว่าวันนี้ชาวจีนส่วนใหญ่จะเชื่อในการผสมผสานของ "คำสอนสามประการ" (พุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ขงจื๊อ) การแข่งขันระหว่างสองศาสนาอาจยังคงพบเห็นได้ในคำสอนและข้อคิดเห็นบางประการที่ทั้งสองศาสนามอบให้ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับศาสนาชินโตในญี่ปุ่น มีการอธิบายความนอกรีตของลัทธิขงจื๊อยุคใหม่ ด้วย [64]

การใช้ที่ไม่ใช่ศาสนา

ในบริบทอื่น คำนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำดูถูกเหยียดหยามและอาจถึงกับให้อภินันทนาการเมื่อใช้ในพื้นที่ที่นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ ของแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับสภาพ ที่เป็นอยู่ ในการปฏิบัติใดๆ และสาขาของความรู้ใดๆ

นักวิทยาศาสตร์/ผู้เขียนไอแซก อาซิมอฟถือว่าความนอกรีตเป็นนามธรรม โดยกล่าวถึงนอกรีตทางศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และวิทยาศาสตร์ [65]เขาแบ่งวิทยาศาสตร์นอกรีตออกเป็น: เอนโดเฮติกส์ พวกที่มาจากภายในชุมชนวิทยาศาสตร์ ; และ exoheretics จากภายนอก กำหนดลักษณะทั้งสองและตัวอย่างทั้งสองแบบถูกนำเสนอ อาซิมอฟสรุปว่า ออร์โธดอกซ์วิทยาศาสตร์ป้องกันตัวเองได้ดีกับเอนโดเฮเอติกส์ (โดยการควบคุมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เงินช่วยเหลือ และสิ่งพิมพ์เป็นตัวอย่าง) แต่แทบจะไม่มีอำนาจเลยในการต่อต้านการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เขายอมรับจากตัวอย่างที่ว่าความนอกรีตกลายเป็นออร์ทอดอกซ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตีพิมพ์ผลงานการค้นพบของเขาในชื่อThe Dinosaur Heresiesนักบรรพชีวินวิทยา Robert T. Bakker นักบรรพชีวินวิทยา ผู้ทบทวนตัวเขาเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรม ถือว่ามุมมองหลักของไดโนเสาร์เป็นความเชื่อ : [66]

ฉันมีความเคารพอย่างสูงต่อนักบรรพชีวินวิทยาไดโนเสาร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ภาคสนามไม่ได้ทดสอบออร์ทอดอกซ์ของไดโนเสาร์อย่างเข้มงวดเพียงพอ [66] : 27 

เขาเสริมว่า "อย่างไรก็ตาม นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่มองว่าคำศัพท์ใหม่ๆ ดังกล่าวเป็นการทำลายเสถียรภาพอย่างอันตรายต่อแผนงานแบบเดิมและที่เป็นที่รู้จักดี" [66] : 462 ภาพประกอบโดยผู้เขียนแสดงไดโนเสาร์ในท่าที่กระฉับกระเฉง ตรงกันข้ามกับการรับรู้แบบดั้งเดิมของความเกียจคร้าน

อิม มานูเอล เวลิคอฟสกีเป็นตัวอย่างของการนอกระบบทางวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ เขาไม่มีใบรับรองทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม และไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่ารายละเอียดของงานของเขาจะเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรง ( เหตุการณ์การสูญพันธุ์และสมดุลที่คั่น ด้วยเครื่องหมายวรรคตอน ) ได้รับการยอมรับในทศวรรษที่ผ่านมา

คำว่านอกรีตไม่เพียงแต่ใช้เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น แต่ยังใช้ในบริบทของทฤษฎีการเมืองด้วย [67] [68]คำว่านอกรีตยังถูกใช้เป็นช่องว่างเชิงอุดมการณ์สำหรับนักเขียนร่วมสมัย เพราะตามคำจำกัดความ ความนอกรีตขึ้นอยู่กับความแตกต่างกับนิกายออร์โธดอกซ์ที่ เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น การใช้นอกรีตแบบร่วมสมัยแบบปากเปล่า เช่น การจัดหมวดหมู่ " นอกรีตของ วอลล์สตรีท " เป็น " นอกรีต ประชาธิปไตย " หรือ " รีพับลิกันนอกรีต" เป็นคำอุปมาที่ยังคงรักษาข้อความย่อยที่เชื่อมโยงออร์โธดอกซ์ในธรณีวิทยาหรือชีววิทยาหรือสาขาอื่นๆ เกี่ยวกับศาสนา ประสาทสัมผัสเชิงเปรียบเทียบที่ขยายกว้างเหล่านี้พาดพิงถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของบุคคลกับกระแสหลัก และความกล้าหาญของบุคคลดังกล่าวในการเสนอความคิดเห็นเหล่านี้

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. "อำนาจของคณะสงฆ์" ในขั้นต้นคือการชุมนุมของพระสังฆราช ต่อมาคือพระสันตะปาปา จากนั้นจึงเป็นผู้สอบสวน (ผู้แทนของพระสันตะปาปา) และต่อมายังเป็นผู้นำของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ (ซึ่งตัวพระสันตปาปาจะถือว่าตัวเองเป็นคนนอกรีต) คำจำกัดความของ "รัฐ" "ความร่วมมือ" "ปราบปราม" และ "ความนอกรีต" ล้วนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วง 16 ศตวรรษที่ผ่านมา
 2. มีเพียงบันทึกที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับการประหารชีวิตภายใต้ "กฎหมายนอกรีต" ของคริสเตียนในช่วงสหัสวรรษแรก บันทึกการประหารชีวิตดังกล่าวค่อนข้างสมบูรณ์กว่าในสหัสวรรษที่สอง ในการประมาณจำนวนการประหารชีวิตภายใต้ "กฎหมายนอกรีต" ต่างๆ ของคริสเตียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 385 จนถึง "การประหารชีวิตนอกรีต" อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของคาทอลิกในปี พ.ศ. 2369 จะต้องมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน คริสตจักรคาทอลิกไม่มีทางผูกขาดในการประหารชีวิตนอกรีต ข้อหานอกรีตเป็นอาวุธที่สามารถใส่ได้หลายมือ หนึ่งศตวรรษครึ่งหลังจากความนอกรีตกลายเป็นอาชญากรรมของรัฐ กลุ่ม Vandals(ชนเผ่าคริสเตียนดั้งเดิมที่นอกรีต) ใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับชาวคาทอลิก (ดั้งเดิม) หลายพันคนด้วยบทลงโทษของการทรมาน การทำให้พิการ การเป็นทาส และการเนรเทศ (26)พวกป่าเถื่อนถูกโค่นล้ม ดั้งเดิมได้รับการฟื้นฟู "ไม่มีความอดทนใด ๆ ที่จะมอบให้กับพวกนอกรีตหรือการแบ่งแยก" (27) คนนอกรีตไม่ใช่เพียงผู้บาดเจ็บเท่านั้น ทหารโรมัน 4,000 นายถูกชาวนานอกรีตสังหารในการรณรงค์ครั้งเดียว [28] รายชื่อ นอกรีตและนอกรีตบางรายการมีอยู่ ผู้คนประมาณเจ็ดพันคนถูกเผาบนเสาโดยการสืบสวนคาทอลิกซึ่งกินเวลาเกือบเจ็ดศตวรรษ [29]ในบางครั้ง พวกนอกรีตถูกเผาบนเสาโดยประชาชนในท้องถิ่นที่โกรธจัด ใน "ผู้พิพากษาศาลเตี้ย" บางประเภท โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการของศาสนจักรหรือรัฐ [30] สงครามศาสนาสังหารผู้คนนับล้าน ระหว่างสงครามเหล่านี้ ข้อหา "นอกรีต" มักจะถูกมองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองสำหรับการทำสงครามดังกล่าว

อ้างอิง

 1. ^ a b "นอกรีต | กำหนดความนอกรีตที่ Dictionary.com" . Dictionary.reference.com . ดึงข้อมูลเมื่อ2013-04-15 .
 2. "heresy – คำนิยามของ heresy ในภาษาอังกฤษจากพจนานุกรม Oxford" . oxforddictionaries.com _
 3. ^ แซนเดิล, มาร์ค. 2550 "ลัทธิมาร์กซ์โซเวียตและตะวันออก" หน้า 59–77 ในลัทธิมาร์กซ์ศตวรรษที่ 20แก้ไขโดย D. Glaser และ DM Walker ลอนดอน: เลดจ์. ไอ978-1-13597974-4 . หน้า 62 . 
 4. ^ "ละทิ้งความเชื่อ | เรียนรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการละทิ้งความเชื่อที่" . อ้างอิง.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-07-17 . ดึงข้อมูลเมื่อ2013-04-15 .
 5. ^ "คำจำกัดความของ "หมิ่นประมาท" ที่ Dictionary.com" . Dictionary.reference.com . สืบค้นเมื่อ2015-11-27 .
 6. ^ Cross, FLและ EA Livingstone , eds. 2517 "นอกรีต" พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน (ฉบับที่ 2) อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์
 7. บรูซ, FF 1964. The Spreading Flame . เอ็ก ซิเตอร์: Paternoster หน้า 249.
 8. ^ พระคัมภีร์ NIVศึกษา ลอนดอน: Zondervan / Hodder & Stoughton . 2530. ติตัส 3:10น.
 9. ^ พระคัมภีร์ NIVศึกษา ลอนดอน: Zondervan / Hodder & Stoughton . 2530. ติตัส 1:9n.
 10. ไมเคิล, โรเบิร์ต (2011). ประวัติศาสตร์การต่อต้านยิวคาทอลิก : ด้านมืดของคริสตจักร (ฉบับที่ 1 Palgrave Macmillan pbk. ed.). นิวยอร์ก: พัลเกรฟ มักมิลลัน น. 28–30. ISBN 978-0230111318.
 11. ^ WHC Frend (1984). การเพิ่มขึ้นของ ศาสนาคริสต์ บทที่ 7 การเกิดขึ้นของออร์โธดอกซ์ 135–93 ISBN  978-0-806-1931-2.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )ภาคผนวกให้เส้นเวลาของสภา ความแตกแยก นอกรีต และการกดขี่ข่มเหงในปี 193-604 มีการอธิบายไว้ในข้อความ
 12. ^ ครอส ฟลอริดา; ลิฟวิงสโตน, EA, สหพันธ์ (1974). "มิลาน พระราชกฤษฎีกา". Oxford Dictionary of the Christian Church (2 ฉบับ) อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 13. ^ แชดวิก, เฮนรี่ . พ.ศ. 2510คริสตจักรคริสเตียนยุคแรก . นกกระทุง. น. 129–30.
 14. พอล สตีเฟนสัน (2009). คอนสแตนติน: จักรพรรดิโรมัน, คริสเตียน วิคเตอร์ . บทที่ 11 ISBN  978-1-59020-324-8.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )จักรพรรดิก่อตั้งและบังคับใช้ดั้งเดิมเพื่อความสงบสุขในบ้านและประสิทธิภาพของการอธิษฐานเพื่อสนับสนุนจักรวรรดิ
 15. ^ ชาร์ลส์ ฟรีแมน (2008) ค.ศ. 381 - คนนอกรีต คนนอกศาสนา และรุ่งอรุณของรัฐเอกเทวนิยม ISBN  978-1-59020-171-8.เมื่อศาสนาคริสต์ได้ประทับตราไว้บนจักรวรรดิ จักรพรรดิได้ทรงหล่อหลอมคริสตจักรเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
 16. อรรถเป็น Bassett, Paul M. 2013. "Priscillian." หน้า 949–50 ในEncyclopedia of Early Christianity (พิมพ์ ครั้งที่ 2), แก้ไขโดยE. Ferguson เลดจ์ ไอ978-1-13661158-2 . หน้า 950 . 
 17. ↑ John Anthony McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology (Westminster John Knox Press 2004 ISBN 978-0-66422396-0 ), p. 284  
 18. ^ "พริสซิลเลียน" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 19. ^ แชดวิก, เฮนรี่. The Early Church , Pelican, London, 1967. หน้า 171
 20. เจย์ อี. ทอมป์สัน (1 กันยายน 2552). เรื่องราวของห้าเมือง: ประวัติของห้าเมืองปรมาจารย์ของคริสตจักรยุคแรก Wipf และสำนักพิมพ์หุ้น หน้า 138. ISBN 978-1-4982-7447-0.
 21. มาเรีย วิกตอเรีย เอสคริอาโน ปาโญ (2010). "บทที่สาม ข้อความนอกรีตและมาเลฟิเซียมในCodex Theodosianum ( CTh. 16.5.34)" . ใน Richard Lindsay Gordon; ฟรานซิสโก มาร์โก ซิมอน (สหพันธ์). การฝึกฝนเวทมนตร์ในละตินตะวันตก: เอกสารจากการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยซาราโกซา วันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2548 บริล น. 135–136. ISBN 978-90-04-17904-2.
 22. ^ Griffith, Sidney H. (4 เมษายน 2010). คริสตจักรในเงามืดของมัสยิด: คริสเตียนและมุสลิมในโลกของอิสลาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 41. ISBN 978-0-691-14628-7.
 23. ^ วิสเมอร์, ดอน (13 กันยายน 2559). Routledge Revivals: The Islamic Jesus (1977): บรรณานุกรมที่มีคำอธิบายประกอบของแหล่งที่มาในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เลดจ์ ความคิดเห็นเก่าของยอห์นแห่งดามัสกัสยังคงมีอยู่ในหมู่คริสเตียนตะวันออก ผู้เขียนตอบแฟรงค์ ฮิวจ์ ฟอสเตอร์ (ดู 233) ซึ่งกล่าวว่าอิสลามเป็นศาสนาคริสต์นอกรีตอย่างแท้จริง
 24. ^ เมอร์เรย์ ดักลาส (4 พฤษภาคม 2017) ความตายที่แปลกประหลาดของยุโรป: การอพยพ อัต ลักษณ์อิสลาม สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่ หน้า 131. ISBN 978-1-4729-4222-7.
 25. คาราวาเล, จอร์โจ (19 กันยายน 2017). การเซ็นเซอร์และความนอกรีตในการปฏิวัติอังกฤษและการต่อต้านการปฏิรูปกรุงโรม: เรื่องราวของหนังสืออันตราย สปริงเกอร์. หน้า 3. ISBN 978-3-319-57439-4.
 26. เอ็ดเวิร์ด กิบบอน (1862) ประวัติความเสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน บทที่ 37 ตอนที่ 3 {{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 27. ^ WHC Frend (1984). การเพิ่มขึ้นของ ศาสนาคริสต์ หน้า 833 ISBN 978-0-806-1931-2.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 28. เอ็ดเวิร์ด กิบบอน (1862) ประวัติความเสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน บทที่ 21 ตอนที่ 7{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 29. เจมส์ แคร์โรลล์ (2001). ดาบของคอนสแตนติน . หน้า 357 ISBN 0-618-21908-0.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 30. วิลล์ & เอเรียล ดูแรนท์ (1950) ยุคแห่งศรัทธา . หน้า 778. {{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 31. ^ ตัวอย่าง คือประกาศเกี่ยวกับงานเขียนบางอย่างของหลวงพ่อ มาร์เซียโน วิดัล, ซี.เอส.อาร์.
 32. บอร์เกส, ฮอร์เก หลุยส์ (1962). เขาวงกต นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ทิศทางใหม่ น.  119–126 . ISBN 978-0-8112-0012-7.
 33. ^ อ้างอิง เอกสาร "การตอบคำถามบางข้อ"และ "ข้อคิดเห็น"จากชุมนุมเรื่องหลักคำสอนเรื่องศรัทธา
 34. "ความผิดหวังและความโกรธเมื่อพระสันตะปาปาประกาศว่าโปรเตสแตนต์ไม่สามารถมีคริสตจักรได้" เดอะการ์เดียน . 11 กรกฎาคม 2550
 35. "นอก ศาสนา กลับมาเป็นร้อยปีได้หรือไม่ "เทววิทยาก้าวหน้า 11 กรกฎาคม 2550
 36. ข ไมเคิล , โรเบิร์ต (2011). ประวัติศาสตร์การต่อต้านยิวคาทอลิก : ด้านมืดของคริสตจักร (ฉบับที่ 1 Palgrave Macmillan pbk. ed.). นิวยอร์ก: พัลเกรฟ มักมิลลัน หน้า 219. ISBN 978-0230111318. สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2558 .
 37. ^ "การสังหารหมู่ของผู้บริสุทธิ์ ." เวลา . 28 เมษายน 2504
 38. โจเซฟ รีส สเตรเยอร์ (1992). สงครามครูเสดอั ลบิเกนเซียน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน . หน้า 143.ไอ0-472-06476-2 
 39. วิลล์ & เอเรียล ดูแรนท์ (1950) ยุคแห่งศรัทธา . บทที่ XXVIII การสอบสวนเบื้องต้น: 1,000–1300 {{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 40. ↑ Fantoli (2005, p. 139), Finocchiaro (1989, pp. 288–293).
 41. ไมเคิล, โรเบิร์ต (2011). ประวัติศาสตร์การต่อต้านยิวคาทอลิก : ด้านมืดของคริสตจักร (ฉบับที่ 1 Palgrave Macmillan pbk. ed.). นิวยอร์ก: พัลเกรฟ มักมิลลัน หน้า 76. ISBN 978-0230111318. สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2558 .
 42. ↑ สภาผู้แทนราษฎร Sirmondiana 6 , 14; โธโดซิอุสที่ 2 – โนเวลลา 3; โคเด็กซ์ ธีโอโดเซียนัส 16:5:44, 16:8:27, 16:8:27; โคเดกซ์ จัสติเนียนัส 1:3:54, 1:5:12,21, 1:10:2; จัสติเนียน, โนเวล ลี 37, 45  
 43. ^ a b Seelye, เจมส์ อี.; เซลบี, ชอว์น (2018). ก่อร่างสร้างอเมริกาเหนือ: จากการสำรวจสู่การปฏิวัติอเมริกา เอบีซี-คลีโอ หน้า 50. ISBN 9781440836695.
 44. ข วิลสัน , เคนเนธ (2554). เทววิทยาตามระเบียบ . สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่ หน้า 87. ISBN 9780567317469.
 45. วากเนอร์ จอห์น เอ.; ชมิด, ซูซาน วอลเตอร์ส (2012). สารานุกรมของทิวดอร์อังกฤษ . ISBN 9781598842982.
 46. ^ คริสเตนสัน, รอน. 1991.การพิจารณาคดีทางการเมืองในประวัติศาสตร์ . ผู้เผยแพร่ธุรกรรม ไอ978-0-88738406-6 . หน้า 302 . 
 47. โอโดโนแวน, โอลิเวอร์และโจน ล็อควูด โอโดโนแวน 1999.จาก Irenaeus ถึง Grotius . เอิร์ดแมน. ไอ978-0-80284209-1 . หน้า 558 . 
 48. a b Dickens, AG The English Reformation Fontana/Collins 1967, p.327/p.364
 49. ^ นีล, สตีเฟน . แองกลิ คานิสม์ . นกกระทุง. น. 96–7.
 50. แมคคัลลอค, เดียร์เมด . 2539.โธมัส แครนเมอร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล . หน้า 477.
 51. แมคคัลลอค, เดียร์เมด . 2546.การปฏิรูป . เพนกวิน. หน้า 679.
 52. อรรถ จู เนียร์ ชาร์ลส์ Yrigoyen; Warrick, Susan E. (7 พฤศจิกายน 2013). พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของระเบียบวิธี. หุ่นไล่กากด หน้า 30. ISBN 9780810878945.
 53. เฮิร์สต์, จอห์น เฟล็ทเชอร์ (1903). John Wesley the Methodist: เรื่องราวธรรมดาๆ เกี่ยวกับชีวิตและงานของเขา อีตันแอนด์เมนส์. หน้า 200.
 54. ^ นิตยสารสมาคมเมธอดิสต์เวสเลียน ฉบับที่ 12. ร. อาเบอร์ครอมบี้ 1849. น. 368.
 55. จอห์น โบว์เกอร์. "ซินดิก" พจนานุกรมศาสนาโลกฉบับย่อของ Oxford 1997
 56. อิล-เอ-อามัด, จาลาล. พ.ศ. 2525 เกิดโรคระบาด ทางทิศตะวันตกแปลโดยป. สปรัชมัน ศูนย์อิหร่านศึกษา มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. ไอ978-0-88206-047-7 . 
 57. จอห์น ลิ มเบิ ร์ต (2009). การเจรจากับอิหร่าน: ต่อสู้กับผีแห่งประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา หน้า 29 . ISBN 9781601270436.
 58. ^ มาซูดะ บาโน (2012). ผู้เชื่อที่มีเหตุผล: ทางเลือกและการตัดสินใจใน Madrasas of Pakistan สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. หน้า 73 . ISBN 9780801464331.
 59. จอห์นสัน โธมัส เอ. เอ็ด (2012). อำนาจ ความมั่นคงแห่งชาติ และเหตุการณ์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง: ความท้าทายที่เผชิญหน้าอเมริกา จีน และอิหร่าน (ภาพประกอบฉบับแก้ไข) ซีอาร์ซี เพรส. หน้า 162. ISBN 9781439884225.
 60. อรรถเป็น ซานาซาเรียน, เอลิซ (2000). ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในอิหร่าน . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. น.  52–53 . ISBN 0-521-77073-4.
 61. ชาปิโร, มาร์ก บี. ขอบเขตของศาสนศาสตร์ออร์โธดอกซ์: หลักสิบสามประการของไมโมนิเดสประเมินใหม่ ไอ1-874774-90-0 . (หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อโต้แย้งบทความที่เขียนใน Torah u'Maddah Journal ) 
 62. เวลคอส, โรเบิร์ต ดับเบิลยู.; แซปเปลล์, โจเอล (29 มิถุนายน 1990). "เมื่อหลักคำสอนออกจากคริสตจักร" . ลอสแองเจลี สไทม์ดึงข้อมูล2008-08-24 .
 63. ↑ เฮาท์สมา, มาร์ตีจ์น ธีโอดอร์ (1936), สารานุกรมแรกของศาสนาอิสลาม 2456-2479 : EJBrill's, BRILL, ISBN 90-04-09796-1 , 9789004097964 
 64. ^ จอห์น บี. เฮนเดอร์สัน (1998). การสร้างออร์ทอดอกซ์และความนอกรีต: รูปแบบลัทธิขงจื๊อยุคใหม่ อิสลาม ยิว และคริสเตียนยุคแรก ISBN 978-0-7914-3760-5.
 65. ^ โดนัลด์ โกลด์สมิธ (1977) นักวิทยาศาสตร์เผชิญหน้า Velikovsky . ISBN 0-8014-0961-6.มุมมองของอาซิมอฟอยู่ใน "ไปข้างหน้า: บทบาทของคนนอกรีต"
 66. อรรถเป็น c Robert T. Bakker (1986) ไดโนเสาร์นอกรีต . ISBN 978-0-8065-2260-9.
 67. ^ "ศาสนา: ต่อต้านศาสนา" . TIME.com _ 6 พ.ค. 2483
 68. ^ "สำรวจช่วงเวลาสูงและถนนบนภูเขาเล็ก ๆ ของลัทธิมาร์กซ์" . isreview.org .

บรรณานุกรม

ลิงค์ภายนอก

0.11275291442871