ศาสนายูดายขนมผสมน้ำยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาเป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนายูดายในสมัยโบราณที่ผสมผสานประเพณีทางศาสนาของชาวยิวเข้ากับองค์ประกอบของวัฒนธรรมกรีก จนกระทั่งชาวมุสลิมพิชิตเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกในช่วงต้นศูนย์กลางหลักของศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาคืออเล็กซานเดรียในอียิปต์และ เมือง อันทิโอกในซีเรีย (ปัจจุบันอยู่ทางตอนใต้ ของ ตุรกี ) การตั้งถิ่นฐานในเมืองหลักสองแห่ง ของกรีก ในตะวันออกกลางและภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ทั้งคู่ก่อตั้งขึ้นที่ สิ้นสุดศตวรรษที่ สี่ก่อนคริสตศักราชจากการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช ศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาก็มีอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงยุคพระวิหารที่สองซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างพวกกรีกและพวกอนุรักษนิยม

ผลงานวรรณกรรมที่สำคัญจากการติดต่อของศาสนายูดายวิหารที่สองและวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยาคือการแปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูแบบเซปตัวจินต์จาก ภาษาฮิบรูใน พระคัมภีร์ไบเบิลและภาษาอราเมอิก ในพระคัมภีร์ไบเบิล เป็น ภาษา กรีก Koineโดยเฉพาะภาษากรีก Koine ของชาวยิว การกล่าวถึงยังเป็นบทความเชิงปรัชญาและจริยธรรมของPhiloและผลงานเชิงประวัติศาสตร์ของนักเขียนชาวยิวขนมผสมน้ำยาคนอื่นๆ [1] [2]

ความเสื่อมถอยของศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาเริ่มขึ้นในศตวรรษที่สองและสาเหตุของมันยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจเป็นไปได้ว่าในที่สุดมันก็ถูกลดความสำคัญลง บางส่วนถูกดูดซึม หรือค่อยๆ กลายเป็นแกนหลักที่พูดภาษา Koine ของศาสนาคริสต์ยุคแรกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ เมือง อันทิโอกและประเพณี เช่นโบสถ์กรีกคาทอลิก Melkiteและโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์แห่งแอนติออ

ลัทธิเฮลเลนิซึม

แผนที่อาณาจักรของอเล็กซานเดอร์ ขยายไปทางตะวันออกและทางใต้ของมาซิโดเนียโบราณ

การพิชิตของอเล็กซานเดอร์ในปลายศตวรรษที่สี่ก่อนคริสตศักราชได้แพร่กระจายวัฒนธรรมกรีกและการล่าอาณานิคมซึ่งเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าเฮลเลไนเซชัน ไปทั่วดินแดนที่ไม่ใช่กรีก รวมถึงเลแวนต์ สิ่งนี้ทำให้เกิดยุคเฮเลนิสติกซึ่งพยายามสร้างวัฒนธรรมร่วมหรือสากลในอาณาจักรอเล็กซานเดรียโดยมีพื้นฐานมาจากเอเธนส์ในศตวรรษที่ 5พร้อมกับการผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันออกใกล้ [3]ช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็นคลื่นลูกใหม่ของการล่าอาณานิคมของกรีกซึ่งสร้างเมืองและอาณาจักรกรีกในเอเชียและแอฟริกา , [4]ที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออเล็กซานเดรียในอียิปต์ เมืองใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยประกอบด้วยชาวอาณานิคมที่มาจากส่วนต่างๆ ของโลกกรีก และไม่ได้มาจากเมือง ใดเมืองหนึ่ง ("เมืองแม่") เหมือนแต่ก่อน [4]

พื้นโมเสกของโบสถ์ชาวยิวAegina (300 CE)

ชาวยิวเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันตกของลิแวนต์ได้ก่อตั้งกลุ่มชาวกรีกพลัดถิ่น ชาวอียิปต์พลัดถิ่นเป็นที่รู้จักมากที่สุด [5]ได้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงของแคว้นยูเดียกับอาณาจักรปโตเลมีที่ปกครองจากอเล็กซานเดรีย และความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างราชสำนักและผู้นำของชุมชนชาวยิว นี่เป็นการเลือกพลัดถิ่นไม่ใช่การบังคับ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นในดินแดนอื่นมีน้อยกว่า มันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วเหมือนกับในอียิปต์ [6]

ชีวิตชาวยิวทั้งในยูเดียและพลัดถิ่นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและภาษาของลัทธิเฮลเลนิสม์ ชาวกรีกมองว่าวัฒนธรรมของชาวยิวเป็นที่ชื่นชอบ ในขณะที่ลัทธิเฮลเลนิสต์ได้สมัครพรรคพวกในหมู่ชาวยิว ในขณะที่บางครั้งมีการนำเสนอลัทธิกรีก (ภายใต้อิทธิพลของ2 Maccabeesโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในภาษา Koine Greek) ว่าเป็นภัยคุกคามของการผสมกลมกลืนซึ่งตรงข้ามกับประเพณีของชาวยิว

การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมกรีกไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับกฎเกณฑ์หรือมโนธรรมของชาวยิว เมื่อมีการนำ โรงยิมเนเซียมของกรีก เข้า มาในกรุงเยรูซาเล็ม มันถูกติดตั้งโดยมหาปุโรหิตชาวยิว และนักบวชคนอื่น ๆ ก็เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล้ำในPalaestra พวก​เขา​ไม่​ถือ​ว่า​กิจกรรม​เช่น​นั้น​เป็น​การ​บั่นทอน​หน้าที่​ของ​ปุโรหิต.

นักประวัติศาสตร์ยุคหลังบางครั้งจะพรรณนาถึงลัทธิเฮลเลนิสม์และศาสนายูดายที่เข้ากันไม่ได้โดยเฉพาะ อาจเป็นเพราะอิทธิพลของการประหัตประหารของแอนติโอคุสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าชาวยิวส่วนใหญ่ในยุคขนมผสมน้ำยาถือว่าผู้ปกครองชาวกรีกแย่กว่าหรือแตกต่างไปจากชาวเปอร์เซียหรือชาวบาบิโลน งานเขียนของชาวยิวเฮลเลไนซ์ เช่นฟิโลแห่งอเล็กซานเดรียไม่ได้แสดงความเชื่อเป็นพิเศษว่าศาสนายูดายและวัฒนธรรมกรีกเข้ากันไม่ได้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งจดหมายของ Aristeasยึดถือชาวยิวและศาสนายูดายในแง่ดีตามมาตรฐานของวัฒนธรรมกรีก ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แม้แต่ชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่ยอมประนีประนอมกับข้อห้ามในการนับถือพระเจ้าหลายองค์ สิ่งนี้ยังคงแยกชาวยิวขนมผสมน้ำยาออกจากวัฒนธรรมกรีกในวงกว้างโดยปฏิเสธที่จะให้เกียรติศาลเจ้า วัด เทพเจ้าและอื่น ๆ นอกเหนือจากพระเจ้าแห่งอิสราเอลของพวกเขาเอง [8]

ผู้ปกครองขนมผสมน้ำยาแห่งยูเดีย

ภายใต้การปกครองของอาณาจักรปโตเลมีและต่อมาจักรวรรดิเซลิวซิดจูเดียได้เห็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพและการปกป้องสถาบันของตน [9]เพื่อช่วยเหลือศัตรูของปโตเลมี แอนติโอคุ ที่ 3 มหาราชสัญญากับอาสาสมัครชาวยิวของเขาว่าจะลดภาษีและเงินทุนเพื่อซ่อมแซมเมืองเยรูซาเล็มและพระวิหารที่สอง [9]

ความสัมพันธ์เสื่อมโทรมลงภายใต้ Seleucus IV Philopatorผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจาก Antiochus จากนั้นด้วยเหตุผลที่ไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์Antiochus IV Epiphanes ผู้สืบทอด ตำแหน่งของเขาได้ล้มล้างนโยบายการให้ความเคารพและการปกป้องก่อนหน้านี้อย่างมาก โดยห้ามพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของชาวยิวในแคว้นยูเดีย (แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้พลัดถิ่นก็ตาม) และ จุดชนวนให้เกิดกบฏอนุรักษนิยมต่อต้านการปกครองของกรีก [9]จากการจลาจลครั้งนี้ได้ก่อตั้งอาณาจักรยิวอิสระที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรฮัสโมเนียนซึ่งกินเวลาตั้งแต่ 141 ก่อนคริสตศักราชถึง 63 ก่อนคริสตศักราช ในที่สุดราชวงศ์ฮัส โม เนียนก็ล่มสลายเนื่องจากสงครามกลางเมือง

สงครามกลางเมืองฮัสโมเนียน

สงครามกลางเมืองฮัสโมเนียนเริ่มขึ้นเมื่อมหาปุโรหิต ไฮร์ คานัสที่ 2 (ผู้สนับสนุนของพวกฟาริสี ) ถูกโค่นล้มโดยน้องชายของเขาอาริสโตบูลุสที่ 2 (ผู้สนับสนุนของพวกสะดูสี ) กลุ่มที่สามซึ่งประกอบด้วยIdumeansจากMaresha เป็นหลัก นำโดยAntipater และ Herod ลูกชายของเขาติดตั้ง Hyrcanus อีกครั้ง ซึ่งตามคำกล่าวของ Josephus เป็นเพียงหุ่นเชิดของ Antipater ในปี 47 ก่อนคริสตศักราชAntigonusหลานชายของ Hyrcanus II และลูกชายของ Aristobulus II ได้ขอ อนุญาต Julius Caesarเพื่อโค่นล้ม Antipater ซีซาร์ไม่สนใจเขาและในปี 42 ก่อนคริสตศักราช Antigonus ด้วยความช่วยเหลือของParthiansเอาชนะเฮโรด แอนติโกนัสปกครองเพียงสามปี จนกระทั่งเฮโรดด้วยความช่วยเหลือจากโรม โค่นล้มเขาและประหารชีวิตเขา Antigonus เป็นผู้ปกครอง Hasmonean คนสุดท้าย

อิทธิพล

ผลผลิตวรรณกรรมที่สำคัญจากการติดต่อของศาสนายูดายกับวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยาคือคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซ ปตัวจินต์ เช่นเดียวกับหนังสือแห่งปัญญาสิรัค คัมภีร์นอก ศาสนา และวรรณกรรม นอกโลก แบบหลอกๆ (เช่นข้อสันนิษฐานของโมเสส พันธสัญญาของพระสังฆราชสิบสององค์คัมภีร์ของบารุคคติกรีกของบารุค ฯลฯ) ย้อนไปถึงช่วงนั้น แหล่งข้อมูลที่สำคัญคือPhilo of AlexandriaและFlavius ​​Josephus นักวิชาการบางคน[10]ถือว่าเปาโลอัครสาวกเป็นชาวกรีกเช่นกัน แม้ว่าตัวเขาเองอ้างว่าเป็นฟาริสี (กิจการ 23:6)

ฟีโลแห่งอเล็กซานเดรี ยเป็นผู้ขอโทษที่สำคัญของศาสนายูดาย โดยนำเสนอว่าเป็นประเพณีของสมัยโบราณที่น่านับถือ ซึ่งห่างไกลจากการเป็นลัทธิอนารยชนของชนเผ่าเร่ร่อนในตะวันออก ด้วยหลักคำสอนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวได้คาดการณ์หลักคำสอนของปรัชญาขนมผสมน้ำยา Philo สามารถดึงประเพณีของชาวยิวมาใช้ประเพณีที่ชาวกรีกคิดว่าเป็นเรื่องดั้งเดิมหรือแปลกใหม่เป็นพื้นฐานสำหรับคำอุปมาอุปมัยเช่น " การเข้าสุหนัตของหัวใจ" ในการแสวงหาคุณธรรม [11]ด้วยเหตุนี้ ยูดายขนมผสมน้ำยาจึงเน้นหลักคำสอนที่มีพระเจ้าองค์เดียว ( ไฮส์ ธีออส ) และเป็นตัวแทนของเหตุผล ( โลโก้ ) และปัญญา ( โซเฟีย ) เป็นการถ่ายทอดออกมาจากพระเจ้า.

นอกเหนือจากTarsus , Alexandretta , Antiochและทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย (ศูนย์กลาง "Cilician และ Asiatic" หลักของศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาในลิแวนต์) ช่วงครึ่งหลังของยุคพระวิหารที่สองได้เห็นการเร่งตัวของ Hellenization ในอิสราเอลเองโดยมีนักบวชชั้นสูงและขุนนางชาวยิว เหมือนกันโดยใช้ชื่อกรีก:

'โฮนี' กลายเป็น 'เมเนลอส'; 'โจชัว' กลายเป็น 'เจสัน' หรือ 'เยซู' [Ἰησοῦς] อิทธิพลของกรีกแผ่ซ่านไปทั่วทุกสิ่ง และแม้กระทั่งในฐานที่มั่นของศาสนายูดาย มันก็ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรของรัฐ กฎหมายและกิจการสาธารณะ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งธรรมดาของชีวิตและสมาคมทั่วไปของประชาชน […] คำจารึกห้ามคนแปลกหน้าเข้าไปเกินจุดหนึ่งในวิหารเป็นภาษากรีก และอาจมีความจำเป็นโดยการปรากฏตัวของชาวยิวจำนวนมากจากประเทศที่พูดภาษากรีกในช่วงเวลาของเทศกาล (เปรียบเทียบ "การบ่นของชาวกรีกต่อชาวฮีบรู" กิจการ vi. 1 ) หีบสมบัติในพระวิหารซึ่งบรรจุเงินเชเขลมีการทำเครื่องหมายด้วยอักษรกรีก (Sheḳ. iii. 2)Libertines , Cyrenians , Alexandrians, Ciliciansและ Asiatics ในเมืองศักดิ์สิทธิ์เอง ( กิจการ vi. 9) [12]

"ไม่มียิวหรือกรีก"

ความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ปรัชญา และสังคมภายในโลกของชาวยิวขนมผสมน้ำยาถูกเอาชนะได้ส่วนหนึ่งโดยการเกิดขึ้นของลัทธิใหม่ ซึ่งโดยปกติจะเป็นแอนตีโอเชียนหลักคำสอนของกรีกในตะวันออกกลาง ( doxa ) ไม่ว่าจะโดย[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

 1. จัดตั้งขึ้น ชาวยิว พื้นเมืองชาวเฮเลนไนซ์ซิลิเชียน-ชาวซีเรียตะวันตก (ตัวพวกเขาเองเป็นลูกหลานของ ผู้อพยพ ชาวยิวชาวบาบิโลนที่รับเอาองค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมและอารยธรรมกรีกมาช้านาน ในขณะที่ยังคงรักษาความผูกพันที่เคร่งครัดและเคร่งครัดต่อฮาลาคา )
 2. พวกนอกศาสนา, ชาวกรีก 'คลาสสิก', ชาวกรีกมาซิโดเนีย และชาวกรีก-ซีเรีย หรือ
 3. ท้องถิ่น ลูกหลานพื้นเมืองของกรีกหรือกรีก-ซีเรียเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายกระแสหลัก – รู้จักกันในชื่อผู้เปลี่ยนศาสนา (กรีก: προσήλυτος/ผู้นับถือศาสนายิว) และชาวยิวที่พูดภาษากรีกซึ่งเกิดจากการแต่งงานแบบผสม

ความพยายามของพวกเขาอาจได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการมาถึงของคลื่นลูกที่สี่ของผู้มาใหม่ที่พูดภาษากรีกในซิลีเซียและซีเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือ: ชาวยิวไซปรัส และชาวยิวชาวไซเรเนียน (ชาวลิเบีย) ที่อพยพจากแหล่งกำเนิด ของชาวยิวในแอฟริกาเหนือที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์เช่นเดียวกับ ผู้อพยพ ชาวโรมันจาก ต่างแดน อิตาลี —หลายคนพูดภาษากรีก Koine ได้คล่องแคล่ว และ/หรือส่งลูกเรียนโรงเรียนภาษากรีก นักวิชาการบางคนเชื่อว่า ณ เวลานั้น ผู้อพยพชาวยิว ชาวไซปรัสและชาวไซเรเนียนในแอฟริกาเหนือ เช่นไซมอนแห่งไซรีนโดยทั่วไปมีฐานะร่ำรวยน้อยกว่าชาวยิวซิลีเซีย-ซีเรียพื้นเมือง และนับถือศาสนายูดายแบบ 'เสรีนิยม' มากกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับ การก่อตัวของศีลใหม่:

[แอฟริกาเหนือ] ชาวยิว Cyrenian มีความสำคัญมากพอที่จะมีชื่อเกี่ยวข้องกับธรรมศาลาในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 6:9) และเมื่อเกิดการข่มเหงเกี่ยวกับสเทเฟน [ยิวชาวซีเรีย-ซิลิเชียที่นับถือศาสนาคริสต์] ชาวยิวชาวไซรีนเหล่านี้บางคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่กรุงเยรูซาเล็มได้กระจัดกระจายไปอยู่ต่างประเทศและมาร่วมกับคนอื่นๆ ที่อันทิโอก และประกาศพระวจนะ "แก่ชาวยิวเท่านั้น " (กิจการ 11:19, 20 ฉบับคิงเจมส์) และหนึ่งในนั้น ลูเซียส ได้กลายเป็นผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรยุคแรกที่นั่น

—  สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล[13] [ อ้างมากเกินไป ]

การเสื่อมถอยของชาวกรีกและการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์บางส่วน

โจชัปูนเปียกจากโบสถ์ยิว Dura- Europos

สาเหตุของความเสื่อมของศาสนายูดายขนมผสมน้ำยานั้นคลุมเครือ อาจเป็นไปได้ว่ามันถูกทำให้เป็นชายขอบ ซึมซับ หรือกลายเป็นศาสนาคริสต์ยุคแรก (ดูGospel of the Hebrews ) จดหมายฝากของ พอลลีนและกิจการของอัครสาวกรายงานว่า หลังจากที่เขาเริ่มสนใจเรื่องการกลับใจใหม่ของชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ทั่วอานาโตเลีย มาซิโดเนีย เทรซ และซีเรียตอนเหนือโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายและประเพณีของพวกเขา [14] [15] ในที่สุด อัครสาวกเปาโล ชอบที่จะ ประกาศชุมชนของชาวกรีกและชาวมาซิโดเนียที่เปลี่ยนศาสนาและผู้ที่นับถือพระเจ้าหรือกลุ่มชาวกรีกที่เห็นอกเห็นใจต่อศาสนายูดาย : พระราชกฤษฎีกาเผยแพร่ศาสนาการอนุญาตให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่เข้าสุหนัตทำให้ศาสนาคริสต์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนต่างศาสนาที่สนใจมากกว่ารับบีนิกยูดายซึ่งกำหนดให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสุหนัตตามพิธีกรรม (ดูBrit Milah ) ดูความขัดแย้งในการเข้าสุหนัตในศาสนาคริสต์ยุคแรก[16] [17]และ การยกเลิกกฎหมายพันธสัญญาเดิม

อย่างไรก็ตาม ความน่าดึงดูดใจของศาสนาคริสต์อาจประสบกับความพ่ายแพ้เนื่องจากถูกกฎหมายอย่างชัดเจนในยุค 80 โดยDomitian ว่าเป็น "ความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวยิว" ในขณะที่ศาสนายูดายยังคงรักษาสิทธิพิเศษไว้ได้ตราบเท่าที่สมาชิกจ่ายเงินให้กับJudaicus fiscus

ข้อพระคัมภีร์เปิดของกิจการบทที่ 6 ชี้ให้เห็นถึงความแตกแยกทางวัฒนธรรมที่เป็นปัญหาระหว่างชาวยิวเฮลเลไนซ์กับชาวอิสราเอลที่พูดภาษาอราเมอิกในกรุงเยรูซาเล็ม การแตกแยกที่สะท้อนกลับภายในชุมชนคริสเตียนเกิดใหม่:

มันพูดถึง "พวกกรีก" และ "ชาวฮีบรู" การดำรงอยู่ของสองกลุ่มที่แตกต่างกันนี้แสดงให้เห็นลักษณะของชุมชนคริสเตียนในยุคแรกสุดในกรุงเยรูซาเล็ม ชาวฮีบรูเป็นคริสเตียนชาวยิวที่พูดภาษาอราเมอิกเกือบทั้งหมด และชาวเฮลเลนิสต์ก็เป็นคริสเตียนชาวยิวที่มีภาษาแม่เป็นภาษากรีก พวกเขาเป็นชาวยิวพลัดถิ่นที่พูดภาษากรีกซึ่งกลับมาตั้งรกรากในกรุงเยรูซาเล็ม ในการระบุพวก เขาลุคใช้คำว่าHellenistai เมื่อพระองค์ทรงนึกถึงชาวกรีกคนต่างชาติ ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวซึ่งพูดภาษากรีกและดำเนินชีวิตตามแบบฉบับกรีก พระองค์จึงใช้คำว่า เฮลเลเนส (กิจการ 21.28) เนื่องจากบริบทขององก์ที่ 6 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ชาวกรีกไม่ใช่ชาวกรีก [18]

นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าชุมชนชาวยิวเฮลเลไนซ์ในตุรกีตอนใต้ (เมืองแอนติออค เมือง อเล็กซานเดรตตาและเมืองใกล้เคียง) และซีเรีย / เลบานอนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายกรีก-โรมันในสัดส่วนที่มาก ซึ่งในที่สุดก็ประกอบกันเป็น " เมลไคต์ " (หรือ "จักรวรรดิ") โบสถ์ขนมผสมน้ำยาใน พื้นที่ MENA :

เนื่องจากศาสนาคริสต์ยูดายมีต้นกำเนิดที่กรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นศาสนาคริสต์สำหรับชาวต่างชาติจึงเริ่มต้นที่เมืองอันทิโอกจากนั้นจึงเป็นศูนย์กลางชั้นนำของขนมผสมน้ำยาตะวันออก โดยมีเปโตรและเปาโลเป็นอัครสาวก จากเมืองอันทิโอกมันแพร่กระจายไปยังเมืองและจังหวัดต่าง ๆ ของซีเรีย ในหมู่ชาวซีเรียขนมผสมน้ำยาและในหมู่ชาวยิวขนมผสมน้ำยาซึ่งเป็นผลมาจากการกบฏครั้งใหญ่ต่อชาวโรมันในปี ค.ศ. 70 และ 130 ถูกขับออกจากกรุงเยรูซาเล็มและปาเลสไตน์เข้าสู่ ซีเรีย [19]

มรดกทางวัฒนธรรม

อิทธิพลที่แผ่ขยายออกไปนอกศาสนายูดายวิหารที่สอง

ทั้งคริสต์ศาสนาในยุคแรกและศาสนายูดายของ Rabbinical ในยุคแรกนั้นมี 'ออร์โธดอกซ์' น้อยกว่ามากและมีความเป็นเนื้อเดียวกันทางเทววิทยาน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทั้งคู่ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากศาสนาขนมผสมน้ำยาและยืมเรื่องเปรียบเทียบและแนวคิดจากปรัชญาคลาสสิกขนมผสมน้ำยาและผลงานของนักเขียนชาวยิวที่พูดภาษากรีกในช่วงปลายยุควิหารที่สองก่อนที่สำนักคิดทั้งสองแห่งจะยืนยัน 'บรรทัดฐาน' และหลักคำสอนตามลำดับในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญมากขึ้น เช่น สถานะของ 'กฎแห่งความบริสุทธิ์' ความถูกต้องของความเชื่อทางศาสนายิว-คริสเตียน และที่สำคัญกว่านั้น การใช้ภาษากรีกและภาษาละติน ของโคอิเน เป็นภาษาพิธีกรรมแทนที่ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลฯลฯ[20]

ธรรมศาลาแห่งแรกในยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง

คำว่าสุเหร่า ยิว มาจากภาษากรีก Koiné ของชาวยิวซึ่งเป็นภาษาที่ชาวยิว Hellenized พูดกันทั่วยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (มาซิโดเนีย, เทรซ, กรีซตอนเหนือ), แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลางหลังศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ธรรมศาลาหลายแห่งสร้างขึ้นโดยชาวเฮลเลนิสไตหรือผู้นับถือศาสนายิวขนมผสมน้ำยาในเกาะกรีก ซิลีเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกของซีเรียและทางตอนเหนือของอิสราเอลตั้งแต่ศตวรรษแรกก่อนคริสตศักราช โดยเฉพาะในเดส แอนติ ออค อเล็กซานเดรตตา กาลิลีและดูรา-ยูโรโปส : เนื่องจาก โมเสก_และภาพเฟรสโกที่เป็นตัวแทนของวีรบุรุษและตัวละครในพระคัมภีร์ไบเบิล (ถูกมองว่าอาจสื่อถึง "การบูชารูปเคารพ" โดยนักวิชาการชาวยิวและรับบี รุ่น หลัง) โบสถ์ยิวยุคแรกเหล่านี้หลายแห่งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวิหารกรีกหรือโบสถ์ กรีกออร์โธดอกซ์แบบแอนติโอเชียน

แนวคิดเกี่ยวกับมิชนาอิกและทัลมุดิก

ปราชญ์ชาวยิวหลายคนที่รวบรวมคัมภีร์มิชนาห์และคัมภีร์ทัลมุดรุ่นแรกสุดเป็นชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ รวมทั้งโยฮานัน เบน ซาไค ปราชญ์ ชาวยิวคนแรกที่มีตำแหน่งเป็นรับบีและรับบี เมียร์บุตรชายของผู้นับถือศาสนากรีกอนาโต เลียน ที่เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนายูดายในยุคแรบไบนิก

แม้แต่แรบไบชาวอิสราเอลเชื้อสายยิวในบาบิโลน เช่นฮิลเลลผู้เฒ่าซึ่งพ่อแม่เป็นผู้อพยพชาวยิวที่พูดภาษาอราเมอิกจากบาบิโลเนีย (จึงมีชื่อเล่นว่า "ฮา-บาฟลี") ยังต้องเรียนรู้ภาษากรีกและปรัชญากรีกเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับภาษาแรบไบอันซับซ้อน – นวัตกรรมทางเทววิทยาหลายอย่างที่ฮิลเลลนำเสนอมีชื่อเป็นภาษากรีก ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือแนวคิดเรื่องพรซบุลจากภาษากรีก Koine προσβολή ซึ่งแปลว่า "เพื่อส่งมอบ":

ไม่เหมือนกับวรรณกรรมภาษาฮีบรู ภาษาอราเมอิกหรือภาษาฮีบรูที่เป็นที่นิยมใช้คำยืมภาษากรีกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังที่แสดงในภาษาของวรรณกรรมมิชนาอิกและทัลมุดิก แม้จะสะท้อนถึงสถานการณ์ในยุคต่อมา แต่ต้นกำเนิดกลับย้อนไปได้ดีตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช การรวบรวมคำยืมใน Mishna ที่พบใน Schürer แสดงให้เห็นพื้นที่ที่อิทธิพลของขนมผสมน้ำยาปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรก - เรื่องการทหาร, การบริหารรัฐกิจและสภานิติบัญญัติ, การค้าและการพาณิชย์, เสื้อผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน และไม่น้อยในอาคาร ม้วนหนังสือทองแดงที่เรียกว่ารายการสมบัติยูโทเปียยังมีชุดคำยืมภาษากรีก เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช ในทางปฏิบัติฮิลเลลยกเลิกระเบียบการปลดหนี้ในปีสะบาโต (ฉธบ. 15.

—  มาร์ติน เฮงเกล, ยูดายและขนมผสมน้ำยา (1974)

อิทธิพลต่อประเพณี Levantine Byzantine

การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของ ลักษณะ ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาจากการหลอมรวมของฐานวัฒนธรรมกรีก - มาซิโด เนีย ศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาและอารยธรรม โรมันทำให้เกิดประเพณีคริสเตียน "ตะวันออกกลาง-โรมัน" ของแอนติโอเชียนที่ชัดเจนของซิลีเซีย (ตุรกีตะวันออกเฉียงใต้) และซีเรีย/เลบานอน:

"ส่วนผสมขององค์ประกอบโรมัน กรีก และยิวดัดแปลงแอนติออคอย่างน่าชื่นชมสำหรับส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคแรกของศาสนาคริสต์ เมืองนี้เป็นแหล่งกำเนิดของโบสถ์" [21]

โดยทั่วไปแล้วพิธีกรรมและเพลงสวดของนักบวช " โบสถ์ ยิวโบราณ " ของกรีก บาง ส่วนยังคงหลงเหลืออยู่บางส่วนจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการคริสตจักร ที่แตก ต่างกันของสาวกของคริสตจักรกรีกคาทอลิก Melkiteและคริสตจักรน้องสาว - คริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์แห่งออคในจังหวัด Hatayทางตอนใต้ตุรกี , ซีเรีย , เลบานอน , อิสราเอลเหนือ, และในกรีก-เลแวนไทน์คริสเตียนพลัดถิ่นในบราซิล , เม็กซิโก , สหรัฐอเมริกาและแคนาดา .

แต่ประเพณีพิธีกรรมที่หลงเหลืออยู่จำนวนมากของชุมชนเหล่านี้มีรากฐานมาจากศาสนายูดายขนมผสมน้ำยา และโดยทั่วไปแล้ว วัฒนธรรม เซปตัวจินต์ของวัดที่สองของกรีก-ยิวถูกกำจัดออกไปอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายยุคกลางและยุคใหม่โดยทั้งชาวฟานาริออตชาวยุโรป-กรีก ( สังฆราชทั่วโลกแห่งคอนสแตนติโนเปิล ) และ นักเทววิทยาชาว วาติกัน ( นิกายโรมันคาธอลิก ) ที่พยายาม 'นำ' ชุมชนชาวกรีกออร์โธดอกซ์และชาวกรีก-คาธอลิกแบบเลแวนไทน์กลับคืนสู่กลุ่มคริสเตียนยุโรป: ประเพณีจูดิโอ-กรีกโบราณบางอย่างจึงถูกยกเลิกหรือลดทอนโดยเจตนาในกระบวนการนี้

สมาชิกของชุมชนเหล่านี้ยังคงเรียกตนเองว่า " Rûm " (ตามตัวอักษร "โรมัน" ; โดยปกติจะเรียกว่า "ไบแซนไทน์" ในภาษาอังกฤษ) และหมายถึงกรีกในภาษาตุรกีเปอร์เซียและเลวานไทน์ อารบิก ในบริบทดังกล่าว คำว่าRûmเป็นคำที่นิยมใช้มากกว่าYāvāniหรือIonani (ตามตัวอักษร " Ionian ") ซึ่งหมายถึงชาวกรีกในภาษาฮีบรูโบราณภาษาสันสกฤตและภาษาอาหรับคลาส สิ ก

ชาวยิวที่ได้รับการบำบัดเป็นรายบุคคล

สมัยเฮเลนิสติกและฮัสโมเนียน

ยุคเฮโรเดียนและโรมัน

 • อัครสาวกแอนดรูว์ ( กรีก : Ἀνδρέας แปลโดย Andreasตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1 – กลางถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1) ชาว ยิวกาลิลีซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสองเรียกตามประเพณีกรีกออร์โธดอกซ์ ว่า Prōtoklētos ( Πρωτόκλητος ) หรือ ' First-called' ซึ่งเชื่อกันว่าเทศนาในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (กรีกตอนเหนือ) และเป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึ้นในรัสเซียตอนใต้ ( ไซเธีย ) นักบุญองค์อุปถัมภ์ของยูเครนและสกอตแลนด์
 • Titus Flavius ​​Josephusเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิวคนแรก ในขั้นต้นเป็นผู้นำทางทหารชาวยิวในช่วงสงครามยิว-โรมันครั้งที่หนึ่งเขาเปลี่ยนข้างอย่างมีชื่อเสียงและกลายเป็นพลเมืองโรมันและนักวิชาการโรมาโน-ยิว ที่ได้รับการยกย่อง เขานิยมแนวคิดที่ว่าศาสนายูดายมีความคล้ายคลึงกับปรัชญากรีกในหลาย ๆ ด้าน
 • Justus of Tiberiasนักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่เกิดในTiberias ซึ่ง เป็น " เมือง กาลิลีแบบขนมผสมน้ำยา " เขาเป็นเลขานุการของผู้ว่าการเฮโรด อากริปปาที่ 2และเป็นคู่แข่งกับทิตัส ฟลาวิอุส โจเซฟุส
 • Julianos (รูปแบบ Hellenized ของชื่อภาษาละติน Julianus) และ Pappos (จากภาษากรีกKoine pappaหรือpapas 'patriarch' หรือ 'elder') เกิดประมาณ 80 CE ในเมืองLod ( ฮีบรู : לוֹד ; Greco-Latin : Lydda , Diospolis , Ancient กรีก : Λύδδα / Διόσπολις  – เมืองแห่งซุส ) หนึ่งในศูนย์กลางหลักของวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยาในภาคกลางของอิสราเอล Julianos และ Pappos นำขบวนการต่อต้านชาวยิวกับกองทัพโรมันในอิสราเอลระหว่างสงคราม Kitos , 115-117 CE (ชื่อภาษาฮีบรูของพวกเขาคือ Shamayah และ Ahiyah ตามลำดับ)
 • Lukuasหรือที่เรียกว่า Andreas ชาวยิวในลิเบียเกิดประมาณปี ส.ศ. 70 เป็นหนึ่งในผู้นำหลักของขบวนการต่อต้านชาวยิวที่ต่อต้านกองทัพโรมันในแอฟริกาเหนือและอียิปต์ในช่วงสงคราม Kitosปี ค.ศ. 115-117
 • รับบี เมียร์ ปราชญ์ชาวยิวผู้มีชื่อเสียงที่อาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลีในสมัยของมิชนาเชื่อกันว่าเป็นบุตรชายของชาวกรีกอนาโต เลีย (ทัลมุด เทรคเตท คิลายิม) ผู้ เปลี่ยนศาสนาผู้นับถือศาสนายิวฟาริซาย (รากศัพท์พื้นบ้านและการแปลผิดเชื่อมโยงเขาอย่างผิดๆ กับ ครอบครัวของจักรพรรดินีโร) เขาเป็นลูกเขยของHaninah ben Teradionตัวเขาเองเป็นขุนนางชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์และเป็นผู้นำลัทธิแรบไบนิกในปลายศตวรรษที่ 1 CE เทววิทยาของชาวยิว
 • ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย ( กรีก : Φίλων , ฟิโลน ; ประมาณ 20 คริสตศักราช – ประมาณ 50 ส.ศ.) เรียกอีกอย่างว่าฟิโล ยูดาอุสแห่งอเล็กซานเดรียในจังหวัดโรมันของอียิปต์นักปรัชญาชาวยิวคนแรก
 • ซอลแห่งทาร์ซัสหรือSha'ul HaTarsi หรือที่รู้จักในชื่อPaul the Apostleฟาริสีชาวยิวจากซิลีเซียที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในยุคอัครสาวก เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนส่วนใหญ่ของอานาโตเลีย ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้(กรีซเทซ และอิลลีเรีย ) และโรม ; เขียนเกือบครึ่งหนึ่งของ พันธ สัญญาใหม่
 • ไซมอนแห่งไซรีน ( ฮีบรู : שמעון , lit. 'hearkening'; 'listening', Standard Hebrew Šimʿon , Tiberian Hebrew Šimʿôn ), ชาวยิวลิเบีย เกิดเมื่อปลายศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช; อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มประมาณ ส.ศ. 30 เชื่อว่าถูก "บังคับ [โดยทหารโรมัน] ให้แบกกางเขนของพระเยซูหลังจากการตรึงกางเขน" เมือง Cyreneบ้านเกิดของเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของลิเบียเป็นอาณานิคมของกรีก มีชุมชนชาวยิวขนาดใหญ่ที่ชาวยิวในแคว้นยูเดีย 100,000 คนถูกเนรเทศและถูกบังคับให้ตั้งถิ่นฐานในรัชสมัยของ Ptolemy Soter (323–285 ก่อนคริสตศักราช) ผู้ปกครองชาวกรีก-มาซิโดเนียของ อียิปต์หลังจากการรุกรานของอิสราเอล
 • รับบี Tarfon ( ฮีบรู : רבי טרפון , จากชื่อภาษากรีกΤρύφων Tryphon ), kohen , [26]เป็นสมาชิกรุ่นที่สามของMishnah sages ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างการทำลายล้างของวิหารที่สอง (ค.ศ. 70) และการล่มสลายของเบทาร์ (ค.ศ. 135) คิดว่ามีพื้นเพมาจากแคว้นลอด ( ภาษาฮีบรู : לוֹד ; ภาษากรีก-ละติน : Lydda , Diospolis , ภาษากรีกโบราณ : Λύδδα / Διόσπολις – เมืองซุส ) หนึ่งในศูนย์กลางหลักของวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยาในภาคกลางของอิสราเอล อาร์. ทาร์ฟอนเป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ชาวยิวที่อื้อฉาวที่สุดเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ยุคแรก
 • รับบีฮานินาห์ เบน เทราดิออน นักวิชาการและครูชาวยิวชาวกาลิลีผู้มีชื่อเสียง ชื่อบิดาของเขา ( เทราเดียน ) เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากจูดิโอ-กรีก นอกจากนี้ 'Hananiah' (หรือ 'Haninah') เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ในซีเรียและอิสราเอลเหนือ (อ่านว่า 'Ananias' ในภาษากรีก) เขาเป็นผู้นำในศาสนศาสตร์ยิวปลายศตวรรษที่ 1 และเป็นหนึ่งในสิบมรณสักขีที่ถูกชาวโรมัน สังหาร เพราะเพิกเฉยต่อคำสั่งห้ามสอนโทราห์
 • ทิโมธีอัครสาวก ( กรีก : Τιμόθεος แปลตรงตัวว่า  Timótheos มีความหมายว่า  "ให้เกียรติพระเจ้า" หรือ "ได้รับเกียรติจากพระเจ้า") เกิดในไลคาเนีย (ตุรกีตะวันออกเฉียงใต้) ของบิดาชาวกรีกและมารดาชาวยิวเฮลเลไนซ์ สนับสนุนเปาโลในภารกิจของเขาที่เอเชียไมเนอร์และตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป (เทรซ มาซิโดเนีย กรีซ)
 • Trypho the Jew คิดว่าเป็น CE แรบไบในศตวรรษที่ 2 ซึ่งต่อต้านJustin Martyr นักขอโทษชาวคริสต์ ซึ่งบทสนทนากับ Tryphoนั้นขัดแย้งกัน "ได้รับอิทธิพลจากความคิดของกรีกและ Rabbinic อย่างเท่าเทียมกัน" [27]เขาน่าจะเหมือนกับแรบไบทาร์ฟอน

ยุคโบราณตอนปลายและยุคกลางตอนต้น

 • Rav Pappa ( ฮีบรู : רב פפא , จากKoine ภาษากรีก pappaหรือpapas 'ผู้เฒ่า' หรือ 'ผู้อาวุโส' - แต่เดิมคือ 'พ่อ') (ประมาณ 300 - เสียชีวิต 375) เป็นนักทัลมุดชาวยิว ที่อาศัยอยู่ในบาบิโลนในช่วงเวลาที่ Judeo- วัฒนธรรม อราเมอิกกำลังฟื้นคืนความได้เปรียบเหนือศาสนายูดายผสมขนมผสมน้ำยาคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชุมชนชาวยิวในบาบิโลเนียซึ่งเปลี่ยนกลับไปสู่วัฒนธรรมอราเมอิกก่อนขนมผสมน้ำยา
 • ตระกูล Kalonymos ( Kαλώνυμοςในภาษากรีก) ราชวงศ์ rabbinical ที่รู้จักกันเป็นครั้งแรก ในภาคเหนือของอิตาลีและยุโรปกลางสมาชิกที่โดดเด่น ได้แก่ Ithiel I ผู้เขียนหนังสือสวดมนต์ของชาวยิว (เกิดประมาณปี ค.ศ. 780) และKalonymus Ben Meshullamเกิดในฝรั่งเศสประมาณปี 1,000 ผู้นำทางจิตวิญญาณของ ชุมชนชาวยิวในไมนซ์ ใน เยอรมนีตะวันตก
 • ชาวRadhanites : กลุ่มพ่อค้าและนักการเงิน ชาวยิว ที่มีอิทธิพลในฝรั่งเศส เยอรมนี ยุโรปกลาง เอเชียกลาง และจีนในช่วงต้นยุคกลางซึ่งคิดว่าได้ปฏิวัติเศรษฐกิจโลกและมีส่วนในการสร้าง 'เส้นทางสายไหมยุคกลาง' มาอย่างยาวนาน ต่อหน้าพ่อค้าชาวอิตาลีและไบแซนไทน์ Cecil Roth และClaude Cahenและคนอื่นๆ อ้างว่าชื่อของพวกเขาอาจมาจากลุ่มแม่น้ำRhône ใน ฝรั่งเศสซึ่งRhodanusในภาษาละตินและRhodanos ( Ῥοδανός ) ในภาษากรีกเนื่องจากศูนย์กลางของกิจกรรม Radhanite อาจอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งเส้นทางการค้าของพวกเขาเริ่มต้นขึ้น

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. Walter, N. Jüdisch-hellenistische Literatur vor Philon von Alexandrien (Unter Ausschluss der Historiker), ANRW II: 20.1.67-120
 2. ^ บาร์, เจมส์ (1989). "บทที่ 3 - ภาษาฮีบรู ภาษาอราเมอิก และภาษากรีกในยุคขนมผสมน้ำยา" ในเดวีส์ WD; ฟิงเกลสไตน์, หลุยส์ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของศาสนายูดาย เล่มที่ 2: ยุคขนมผสมน้ำยา (1. สำนักพิมพ์ เอ็ด). เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 79–114. ไอเอสบีเอ็น 9781139055123.
 3. Roy M. MacLeod, The Library of Alexandria: Center of Learning In The Ancient World
 4. อรรถเป็น อูลริช วิลเคิน, กรีชิเชอเกสชิชเทอ อิม ราห์เมนแดร์ อัลเทอรุมสเกสชิชเทอ .
 5. ^ "มหาวิทยาลัยซีราคิวส์" ชาวยิวพลัดถิ่นในยุคขนมผสมน้ำยา"" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2012-01-30 . สืบค้นเมื่อ2013-09-11 .
 6. เฮเกอร์มันน์, ฮาราลด์ (1990). "บทที่ 4: ผู้พลัดถิ่นในยุคขนมผสมน้ำยา". ในเดวีส์ WD; ฟิงเกลสไตน์, หลุยส์ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของศาสนายูดาย (1. สำนักพิมพ์ เอ็ด) เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 115–166. ดอย : 10.1017/CHOL9780521219297.005 . ไอเอสบีเอ็น 9781139055123.
 7. ^ กรุน อีริช เอส. (1997). "ข้อเท็จจริงและเรื่องแต่ง: ตำนานชาวยิวในบริบทขนมผสมน้ำยา" โครงสร้างขนมผสมน้ำยา: บทความในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 72 ฉ
 8. ^ Grabbe, เลสเตอร์ แอล. (2008). ประวัติศาสตร์ของชาวยิวและศาสนายูดายในยุคพระวิหารที่สอง: การมาของชาวกรีก: ยุคขนมผสมน้ำยาตอนต้น (335–175 ก่อนคริสตศักราช ) ห้องสมุดวัดที่สองศึกษา ฉบับ 68. ทีแอนด์ที คลาร์ก. หน้า 155–165. ไอเอสบีเอ็น 978-0-567-03396-3.
 9. อรรถ abc รึ อีริช เอส. (1993). "ขนมผสมน้ำยาและการประหัตประหาร: Antiochus IV และชาวยิว" ในกรีน ปีเตอร์ (เอ็ด) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 238 ฉ
 10. "ซอลแห่งทาร์ซัส: ไม่ใช่นักวิชาการชาวฮีบรู; เป็นพวกกรีก" ,สารานุกรมชาวยิว
 11. ^ เช่น เลวีติโก 26:41 เอเสเคียล 44:7
 12. "ลัทธิเฮเลนิก" ,สารานุกรมยิว , อ้างจากส่วน 'ขอบเขตของอิทธิพลกรีก' และ 'ปฏิกิริยาต่อต้านอิทธิพลกรีก'
 13. ^ ไคล์, MG "ไซรีน". สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล .ผ่าน "Topical Bible : Cyrene" ศูนย์กลางพระคัมภีร์
 14. ^ กิจการ 16:1–3
 15. ^ McGarvey ในกิจการ 16 : "ถึงกระนั้นเราก็เห็นเขาอยู่ในคดีนี้ต่อหน้าเรา เขาให้ทิโมธีเข้าสุหนัตด้วยมือของเขาเอง และสิ่งนี้ 'เนื่องมาจากชาวยิวบางคนที่อยู่ในละแวกนั้น'"
 16. ^ 1 โครินธ์ 7:18
 17. ^ "ทำหนังหุ้มปลายลึงค์"; ฉัน แมค. ฉัน. 15; โจเซฟัส "มด" xii 5, § 1; อัสสัมชัญ โมซิส viii.; ฉันคอร์ ปกเกล้า 18;, โทเซฟ.; ทัลมุดเข้าถือบวช xv 9; เยวาโมท 72a, b; Yerushalmi Peah ฉัน 16b; เยวาโมท viii. 9a; [1] ; สารานุกรมคาทอลิก: การเข้าสุหนัต : "สำหรับการดำเนินการของ epispastic ที่ดำเนินการกับนักกีฬาเพื่อปกปิดเครื่องหมายของการเข้าสุหนัต นักบุญเปาโลกล่าวถึงฉัน epispastho (1 โครินธ์ 7:18)"
 18. ^ "ความขัดแย้งและความหลากหลายในชุมชนคริสเตียนยุคแรก" เก็บถาวรเมื่อ 2013-05-10 ที่ Wayback Machineคุณพ่อ วี. เคซิช, OCA
 19. ^ "ประวัติศาสนาคริสต์ในซีเรีย"สารานุกรมคาทอลิก
 20. ^ แดเนียล โบยาริน. "การตายเพื่อพระเจ้า: การพลีชีพและการสร้างศาสนาคริสต์และศาสนายิว", สแตนฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, 2542, น. 15.
 21. ^ "อันทิโอก,"สารานุกรมพระคัมภีร์ไบเบิล , ฉบับที่ ฉัน, พี. 186 (หน้า 125 จาก 612 ในไฟล์ .pdfออนไลน์
 22. อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งยูเดียที่สารานุกรมยิว
 23. ^ เนหะมีย์ xii 11
 24. ^ โบราณวัตถุของชาวยิว xi 8, § 7
 25. ^ ฉัน Macc xii 7, 8, 20
 26. ทัลมุด บาฟลี , Kiddushin, 71a
 27. Philippe Bobichon (ed.), Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon , édition critique, Introduction, texte grec, traduction, commentaires, appendices, indices, (Coll. Paradosis nos. 47, vol. I-II.) Editions Universitaires de Fribourg สวิส (1125 หน้า), 2546

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาต่างประเทศ

 • ชม. โดย WG Kümmel und H. Lichtenberger (1973), Jüdische Schriften aus hellenistisch römischer Zeit (ในภาษาเยอรมัน), Gütersloh
 • Delling, Gerhard (1987), Die Begegnung zwischen Hellenismus und Judentum Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ในภาษาเยอรมัน), vol. บ. II 20.1

อังกฤษ

 • บอร์เกน, พีเดอร์. ศาสนาคริสต์ยุคแรกและศาสนายิวขนมผสมน้ำยา เอดินเบอระ สกอตแลนด์: ทีแอนด์ที คลาร์ก 2539
 • Cohen, Getzel M. การตั้งถิ่นฐานขนมผสมน้ำยาในซีเรีย แอ่งทะเลแดง และแอฟริกาเหนือ ขนมผสมน้ำยาวัฒนธรรมและสังคม 46. Berkeley: University of California Press, 2005.
 • Gruen, Erich S. การสร้างอัตลักษณ์ในศาสนายิวขนมผสมน้ำยา: บทความเกี่ยวกับวรรณคดีและประวัติศาสตร์ชาวยิวยุคแรก . บอสตัน: เดอ กรูยเตอร์, 2016.
 • เมียร์เกต์, ฟรองซัวส์. ประวัติศาสตร์ยุคแรกแห่งความเห็นอกเห็นใจ: อารมณ์และจินตนาการในศาสนายูดายขนมผสมน้ำยา นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2017.
 • นอยส์เนอร์, เจคอบ และวิลเลียม สก็อตต์ กรีน, บรรณาธิการ พจนานุกรมศาสนายูดายในยุคพระคัมภีร์: 450 ก่อนคริสตศักราชถึง 600ส.ศ. 2 ฉบับ นิวยอร์ก: การอ้างอิงห้องสมุด Macmillan, 1996
 • Tcherikover, Victor (1975), อารยธรรมขนมผสมน้ำยาและชาวยิว , นิวยอร์ก: Atheneum
 • สารานุกรมยิว

ลิงค์ภายนอก