ปรัชญาฮาซิดิก

From Wikipedia, the free encyclopedia

ปรัชญา HasidicหรือHasidism ( ฮีบรู : חסידות ) หรือเรียกทับศัพท์ว่าHasidicหรือChassidusประกอบด้วยคำสอนของ ขบวนการ Hasidicซึ่งเป็นคำสอนของ Hasidic rebbesซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของคำอธิบายเกี่ยวกับโทราห์ (หนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส ) และคับบาลาห์ ( เวทย์มนต์ของชาวยิว ) Hasidism เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิญญาณต่างๆ เช่นพระเจ้าจิตวิญญาณและโตราห์จัดการกับเรื่องที่ลึกลับ แต่มักจะทำให้เข้าใจได้ ใช้ได้จริง และค้นหาสำนวนที่ใช้ได้จริง [1] [2]

ด้วยการแพร่กระจายของลัทธิฮาซิดิสไปทั่วยูเครน กาลิเซีย โปแลนด์ และรัสเซีย ทำให้เกิดโรงเรียนที่แตกต่างกันภายในลัทธิฮาซิดิส บางสำนักให้ความสำคัญกับความเข้าใจทางสติปัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนสำนักอื่น ๆ เน้นที่ความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า บางโรงเรียนเน้นลักษณะเฉพาะหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติในโรงเรียนอื่น [ ต้องการอ้างอิง ]ส่วนใหญ่หากไม่ใช่ทุกสำนักของศาสนายิว Hasidic เน้นบทบาทสำคัญของTzadikหรือผู้นำทางจิตวิญญาณและชุมชน ในชีวิตของแต่ละคน[3]

นิรุกติศาสตร์ คำว่าhasidเป็นชื่อที่ใช้สำหรับบุคคลที่เคร่งศาสนาและโดยกลุ่มชาวยิวต่างๆ ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์[4]และการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้Hasidei Ashkenazของเยอรมนี ในยุคกลาง ก็ถูกเรียกด้วยชื่อนี้เช่นกัน [4]วันนี้ คำว่าhasidutและhasidโดยทั่วไปหมายถึงปรัชญา Hasidic และสาวกของขบวนการ Hasidic [1] [5]

ความเป็นมา

โบสถ์ยิวที่สร้างขึ้นใหม่ของBaal Shem TovในMedzhybizhประเทศยูเครน

ปรัชญา Hasidic เริ่มต้นจากคำสอนของ Yisroel ben Eliezer ที่รู้จักกันในชื่อBaal Shem Tovและผู้สืบทอดของเขา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dov Ber the Maggid of Mezeritchและลูกศิษย์ของเขา) คำสอนเหล่านี้ประกอบด้วยการตีความใหม่ของศาสนายูดาย แต่สร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเพณีลึกลับของชาวยิว คับบาลาห์ ในขณะที่ประเพณีลึกลับของชาวยิวถูกสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงทางวิชาการมานานแล้ว แต่คำสอนของ Hasidic นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะในการเข้าถึงที่เป็นที่นิยมและมุ่งเป้าไปที่มวลชน [6] Hasidism ถูกคิดว่าเป็นการรวมกันของสามกระแสที่แตกต่างกันในศาสนายูดาย: 1) กฎหมายของชาวยิวหรือฮาลาชา ; 2) ตำนานของชาวยิวและคำกล่าวที่ว่าอักกาดาห์ ; และ 3) เวทย์มนต์ของชาวยิว คับบาลาห์ [7]คำสอนของ Hasidic ซึ่งมักเรียกว่าอรรถกถาถูกมองว่ามีวิธีการที่คล้ายคลึงกับของMidrash (วรรณกรรมแนวร่วมของแรบบินิก) Hasidic exgesis แตก ต่างจากโรงเรียน Kabbalistic เนื่องจากเน้นเรื่องsefirotและpartzufim ค่อนข้างน้อย และเกี่ยวกับประเภทคู่ตรงข้าม (e กรัมร่างกายและจิตวิญญาณ) [9]ในทางกลับกันหลุยส์ จาค็อบส์กล่าวว่า คำสอนของฮาซิดิคไม่ควรถูกอธิบายเป็นอรรถาธิบายเนื่องจากในระหว่างกระบวนการตีความข้อความจะถูกนำออกจากบริบทโดยสิ้นเชิงเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ต้องการ ไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์จะถูกละเว้น และความคิดจะถูกอ่านเข้าไปใน ข้อความที่พวกเขาไม่สามารถหมายถึงได้ [10]

คำสอนของ Baal Shem Tov มีรากฐานอยู่บนแนวคิดหลักสองประการ: 1) ลัทธิแพนธี นิยมทางศาสนา (หรือลัทธิแพนธีส[11] ) หรือการสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งของพระเจ้า และ 2) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ [12]หลักคำสอนของ Baal Shem Tov รวมถึงการสอนหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการรับใช้พระเจ้าในทุกด้านของชีวิตประจำวัน แนวคิดของการจัดเตรียมจากสวรรค์ที่ขยายไปถึงทุกคนและแม้แต่แต่ละคนในโลกที่ไม่มีชีวิต หลักคำสอนเรื่องการสร้างอย่างต่อเนื่องที่ว่าความจริงที่แท้จริงของทุกสิ่งคือ "พระวจนะ" ของพระเจ้าที่นำพาทุกสิ่งให้เกิดขึ้นและคงอยู่อย่างต่อเนื่อง [13]

สอดคล้องกับคับบาลาห์ Baal Shem Tov สอนว่าจุดจบของการนมัสการพระเจ้าคือการผูกพันกับพระเจ้า ( devukut ) ซึ่งโดยหลักแล้วคือการรับใช้ของหัวใจมากกว่าความคิด Baal Shem Tov เน้นย้ำคำสอนของแรบบินิก "พระเจ้าทรงปรารถนาหัวใจ" เป็นภาระหน้าที่แห่งความตั้งใจของหัวใจ ( คาวานาห์ ) ในการบรรลุผลสำเร็จของมิตซ์โวต ที่ Baal Shem Tov ออกจาก Kabbalah เป็นความคิดของเขาที่ว่าdevekutอาจบรรลุได้ผ่านแม้แต่การอ่านคำอธิษฐานและบทสดุดีอย่างจริงใจ [13]

โรงเรียนแห่งความคิด Hasidic

"ราชสำนัก" ของ Hasidic บางแห่งและไม่ใช่ปรมาจารย์ที่โดดเด่นบางคนได้พัฒนาปรัชญาที่แตกต่างออกไปโดยเน้นย้ำประเด็นต่างๆ ในคำสอนทั่วไปของขบวนการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ โรงเรียน Hasidic เหล่านี้หลายแห่งมีอิทธิพลยาวนานเหนือหลายราชวงศ์ในขณะที่คนอื่น ๆ เสียชีวิตพร้อมกับผู้สนับสนุน ในขอบเขตหลักคำสอน ราชวงศ์อาจแบ่งออกเป็นหลายสาย บางคนมีลักษณะเฉพาะโดยrebbeซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการและนักตัดสินใจ ของโตราห์ ซึ่งได้รับอำนาจเช่นเดียวกับแรบไบทั่วไปที่ไม่ใช่ฮาซิดิก "ศาล" ดังกล่าวให้ความสำคัญกับการปฏิบัติและการศึกษาอย่างเคร่งครัด และเป็นหนึ่งในศาลที่พิถีพิถันที่สุดในโลกของออร์โธดอกซ์ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ House of Sanzและกิ่งก้านของมัน เช่นSatmarหรือเบลซ . นิกายอื่นๆ เช่นVizhnitzใช้แนวประชานิยมแบบมีเสน่ห์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ความชื่นชมของมวลชนที่มีต่อผู้ชอบธรรม ลักษณะการสวดอ้อนวอนและการปฏิบัติที่กระตือรือร้นของเขา และความสามารถในการทำปาฏิหาริย์ที่อ้างว่ามี จำนวนน้อยกว่ายังคงรักษาสัดส่วนที่สูงของธีมลึกลับและจิตวิญญาณของ Hasidism ยุคแรก และสนับสนุนให้สมาชิกศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับคาบาลิสติกให้มาก และ (อย่างระมัดระวัง) มีส่วนร่วมในสาขานี้ ราชวงศ์ Ziditchoverต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยึดมั่นในปรัชญานี้ [14] [15]คนอื่น ๆ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การไตร่ตรองและการบรรลุความสมบูรณ์แบบภายใน ไม่มีราชวงศ์ใดที่อุทิศตนให้กับแนวทางเดียวทั้งหมดข้างต้น และทุกราชวงศ์มีการผสมผสานบางอย่างโดยให้ความสำคัญกับแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน [ต้องการการอ้างอิง ]

Hasidism ไม่ได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพ แต่เป็นโฮสต์ของราชวงศ์ Hasidicซึ่งรวมกันโดยความเข้าใจตนเองของการสืบเชื้อสายร่วมกันหรือวิวัฒนาการจากแรงบันดาลใจลึกลับดั้งเดิมของBaal Shem Tov พัฒนาการที่ตามมาของประวัติศาสตร์ชาวยิวในยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางโลกภายนอกของฮัสคาลาห์การดูดกลืนและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวยิว ใน ช่วง ปลายศตวรรษที่ 19 เช่นลัทธิไซออนิสต์ได้เพิ่มมุมมองทางการเมืองและสังคมเพิ่มเติมให้กับเทววิทยาของพวกเขา ซึ่งดึงมาจาก ลัทธิยูดายทั ลมุดิก ทั่วไป โดยมีปฏิกิริยาร่วมกับMitnagdimฝ่ายตรงข้ามของ Rabbinic นักอนุรักษนิยมดั้งเดิมของพวกเขา. อย่างไรก็ตาม ขบวนการฮาซิดิกสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ และโรงเรียนในความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณภายในกับความคิด ลึกลับของชาวยิวฮา ซิดิก

งานสองชิ้นแรกของความคิดแบบฮาซิดิคที่ตีพิมพ์ ( Toldot Yaakov Yosef (1780) โดยJacob Joseph of PolnoyeและMagid Devarav L'Yaakov (1781) โดยDov Ber of Mezeritchรวบรวมโดย Shlomo of Lutzk) เป็นตัวแทนของแนวคิดพื้นฐานของBaal Shem Tovและผู้สืบทอดของเขาคือ Maggid of Mezeritch ซึ่งอาศัยอยู่ก่อนที่ Hasidism จะกลายมาเป็นขบวนการมวลชน Dov Ber จาก Mezeritch ผู้นำคนสุดท้ายของขบวนการชนชั้นนำส่วนใหญ่ในยุคแรก เป็นนักคิดและสถาปนิกที่เป็นระบบคนแรกของขบวนการนี้ ผู้ซึ่งบ่มเพาะHevrah Kadisha ที่เป็นตัวเอก(กลุ่มศักดิ์สิทธิ์) ของสาวกที่จะเผยแพร่จิตวิญญาณของ Hasidic ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของยุโรปตะวันออกในหมู่คนทั่วไป ซึ่งเป็นการเริ่มต้นนวัตกรรมของโรงเรียนแห่งความคิดที่แตกต่างกันของ Hasidism

นิยม Tzadikism

หลุมฝังศพของElimelech of Lizhenskผู้เผยแพร่ลัทธิ Hasidism ชั้นนำในโปแลนด์ - Galicia

ในบรรดาสาวกของ Maggid of Mezeritch, Elimelech of Lizhensk (1717–1787) ผู้ก่อตั้งHasidism ในโปแลนด์-กาลิเซียเขียนงานคลาสสิก Hasidic ยุคแรกNoam Elimelech (1788) ซึ่งพัฒนาบทบาทของ Hasidic Tzadikไปสู่การฝึกอบรมเต็มรูปแบบ ของเสน่ห์theurgicลึกลับ "นิยม/ปฏิบัติ Tzadikism" งานดังกล่าวได้บ่มเพาะเวทย์มนต์ทางสังคมเชิงนวัตกรรมของการเป็นผู้นำ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของ Hasidic Tzadikim ในหมู่สาวกชั้นนำในแคว้นกาลิเซียและโปแลนด์ "ลัทธิฮาซิดิมกระแสหลัก" ซึ่งเป็นประชานิยมนี้ยกย่องบทบาทของซาดิกชนชั้นสูงในสูตรผสมสุดโต่ง ซึ่งทำให้เกิดการเซ็นเซอร์ของมิทนักดิม. Tzadik ถูกพรรณนาว่าเป็นรากฐานอันศักดิ์สิทธิ์ของการดำรงอยู่ ซึ่งมีหน้าที่ในการดึงดูดและยกระดับมวลชนชาวยิวทั่วไปด้วย การอุทธรณ์ ที่มีเสน่ห์และการขอร้องแบบ theurgic เขาปลูกฝังศรัทธาและเทวคุต ทางอารมณ์ของพวกเขา ไปสู่ความเป็นพระเจ้าที่ Tzadik เป็นตัวแทนบนระนาบวัตถุ เป็นกลุ่มของประกายแห่งสวรรค์ในจิตวิญญาณของแต่ละคน สาวกที่กลายเป็นผู้นำ tzadikim ที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาของลัทธิHasidism ของโปแลนด์ได้แก่Chozeh (ผู้ทำนาย) แห่ง Lublin , Maggid แห่ง KoznitzและMenachem Mendel แห่ง Rimanov

เพชิสชา

Simcha Bunim แห่ง Peshischaผู้สืบทอดต่อจากThe Holy Jewผู้สืบทอดโรงเรียน Peshischa School of Hasidism

ในปี ค.ศ. 1812 ความแตกแยกเกิดขึ้นระหว่างผู้หยั่งรู้แห่งลูบินและศิษย์เอกของเขาชาวยิวผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งPrzysucha (Peshischa ในภาษายิดดิช) เนื่องจากความขัดแย้งส่วนตัวและหลักคำสอน ผู้หยั่งรู้ใช้แนวทางประชานิยม โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หน้าที่บำบัดของผู้ชอบธรรมเพื่อดึงดูดมวลชน เขามีชื่อเสียงจากความประพฤติที่ฟุ่มเฟือยและกระตือรือร้นในระหว่างการสวดมนต์และการนมัสการ และท่าทางที่มีเสน่ห์อย่างมาก เขาเน้นว่าในฐานะtzaddiqภารกิจของเขาคือการโน้มน้าวใจคนทั่วไปด้วยการดูดซับแสงศักดิ์สิทธิ์และตอบสนองความต้องการทางวัตถุของพวกเขา ด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นเป้าหมายของเขาและทำให้พวกเขามีความสุข ชาวยิวผู้ศักดิ์สิทธิ์ดำเนินแนวทางที่ครุ่นคิดมากขึ้นโดยยืนยันว่าเป็นผู้รับหน้าที่ของคือการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณสำหรับกลุ่มชนชั้นนำ ช่วยให้พวกเขาบรรลุสภาวะการครุ่นคิดโดยไร้สติ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูมนุษย์ให้กลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งอดัมควรจะสูญเสียไปเมื่อเขากินผลของต้นไม้แห่งความรู้ ชาวยิวผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้สืบทอดของเขาไม่ได้ปฏิเสธการทำปาฏิหาริย์และไม่ได้ละทิ้งพฤติกรรมที่น่าทึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาถูกยับยั้งมากกว่ามาก โรงเรียน Peshischa กลายเป็นกลุ่มที่โดดเด่นในภาคกลางของโปแลนด์ในขณะที่ลัทธิฮาซิดนิยมแบบประชานิยมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับลัทธิ Lublin มักมีชัยเหนือแคว้นกาลิเซี[16]นักปรัชญาสุดโต่งและมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ถือกำเนิดจากโรงเรียน Peshischa คือMenachem Mendel แห่ง Kotzk. การยอมรับทัศนคติที่แข็งกร้าวของชนชั้นสูง เขาประณามลักษณะทั่วไปของtzaddiqim อื่น ๆ อย่างเปิดเผย และปฏิเสธการสนับสนุนทางการเงิน การรวบรวมนักวิชาการผู้เคร่งศาสนากลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งซึ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณ ซึ่งเขามักจะตำหนิและเยาะเย้ย เขามักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งความอึมครึมและความสิ้นเชิง โดยระบุว่าเป็นคนชั่วร้ายอย่างเต็มที่ดีกว่าทำดีเพียงบางส่วน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

เบ็ด

Shneur Zalman แห่ง Liadiผู้ก่อตั้งChabadโรงเรียนปัญญาชนใน Hasidism

โรงเรียนเบ็ดหรือที่เรียกว่าLubavitchตามหมู่บ้านใน White Russia ซึ่งต่อมาได้ตั้งรกราก ก่อตั้งโดยShneur Zalman แห่ง Liadiจากกลุ่ม Dov Ber of Mezeritch และได้รับการสืบทอดต่อมากว่า 7 รุ่นโดยผู้สืบทอดของเขาจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 เดิมทีเบ็ดเป็นคำที่ครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากมันยังสร้างหน่อที่มีอายุสั้นจำนวนมาก แต่ลัทธิราชวงศ์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้กำหนดสาขาหลัก ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นต่อสาธารณชนสำหรับการเผยแพร่สู่โลกกว้างของชาวยิวภายใต้การนำหลังสงครามของ Lubavitcher Rebbe คนสุดท้าย . คำว่าChabadเป็นตัวย่อของsephirot ทางปัญญาพลังของจิตวิญญาณกำหนดความคิดของการเคลื่อนไหวซึ่งเน้นบทบาทของการไตร่ตรองทางปัญญาและจิตใจภายในของเวทย์มนต์ Hasidic ตรงกันข้ามกับความศรัทธาและความกระตือรือร้นของ Hasidic กระแสหลัก Chabad Rebbesแม้ว่าจะไม่ได้ละทิ้งอำนาจที่มีเสน่ห์ แต่เน้นย้ำถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะครูและผู้นำทางสำหรับงานภายในของตนเองโดยไตร่ตรองถึงผู้ติดตามของพวกเขา เบ็ดเป็นรากเหง้าของ Hasidism และการเคลื่อนไหวของมันเอง[17]โดดเด่นด้วยการวางแนวที่พูดชัดแจ้งต่อเนื่องกัน และด้วยงานเขียนที่กว้างขวางของตัวเองที่ตรึงตราโดยธรรมชาติของความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาเชิงมโนทัศน์ของตนเอง

เบ็ดถูกอธิบายไว้ในทุนการศึกษาในฐานะปัญญาชน[18]หรือปรัชญา[19]โรงเรียนใน Hasidism การเปรียบเทียบเหล่านี้มีคุณสมบัติ อย่างไร โดยพิจารณาว่าความคิดของเบ็ดนั้นไม่มีเหตุผลเนื่องจากมันสร้างการสืบสวนเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าบนLurianic Kabbalahและแหล่งข้อมูลโตราห์ดั้งเดิมอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุผลที่เป็นอิสระจากหลักการแรก แม้ว่าจะผสมผสาน วิธีการ ทางปรัชญาของชาวยิวในยุคกลางของMaimonidean เข้าด้วย กัน แต่ความคิดของ Chabad ส่วนใหญ่จะนำเสนอในกรอบแนวคิดปรัชญาแบบคับบาลิส จุดมุ่งหมายของมันคือการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ลึกลับภายในซึ่งนำไปใช้กับการเสียสละตนเองในการถือปฏิบัติของชาวยิวไม่ใช่ปัญญาชนเชิงปรัชญาอย่างเป็นทางการ และความคิดของเบ็ดยังคงรักษาการเปิดเผยที่ลึกลับในฐานะแหล่งที่มาของแก่นแท้แห่งสวรรค์ที่หยั่งรู้ได้ไม่รู้จบ ซึ่งดึงลงมาสู่ความเข้าใจทางปัญญาที่มากขึ้นตามลำดับโดยผู้นำแต่ละคนของเบ็ด [20]ในความคิดของเบ็ด อาณาจักร คับบาลิสติกสะท้อนให้เห็นในชีวิตภายในของมนุษย์ ดังนั้นมันจึงพัฒนาแนวคิดทางจิตวิทยาจิตวิญญาณของชีวิตมนุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกของเวทย์มนต์ผ่าน การไตร่ตรอง แบบ Hitbonenutระหว่างการสวดมนต์ เพื่อแปลเป็นอารมณ์ภายในและการปฏิบัติจริง ในขณะที่สร้างความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบที่แม่นยำสำหรับการเปล่งเสียงทางปรัชญาของความศักดิ์สิทธิ์ [21]ศาสนศาสตร์เบ็ดแปลสัญลักษณ์ลึกลับของคับบาลาห์เป็นคำ ศัพท์วิภาษที่ศึกษาพระเจ้าด้วยสติปัญญาผ่านประสบการณ์ทางจิตวิทยาภายในของมนุษย์ ความขัดแย้งขั้นสูงสุดที่ครุ่นคิดในการสวดภาวนาแบบเบ็ดเตล็ดคือการนับถือศาสนาคริสต์แบบเอกภพ ที่นำไปสู่ การลบล้างตนเอง ของ Bittulและความปีติยินดีใน Hitpa'alut ในขณะที่ผู้นำ Chabad แต่ละคนพัฒนาและเจาะลึกประเด็นการครุ่นคิดเหล่านี้ ความคิดของ Rebbe คนสุดท้ายถือว่า Hasidic คิดว่าไม่ใช่การศึกษาที่ลึกลับในตัวเอง แต่กว้างกว่ามากในฐานะแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ที่รวมเป็นหนึ่งภายในของทุกส่วนของโทราห์ แสดงในการพูดคุยเชิงวิเคราะห์ว่า รวมความลึกลับและลึกลับของศาสนายูดายที่ลึกลับและมีเหตุผลเข้าด้วยกันและเน้นย้ำความสามัคคีที่สอดคล้องกันของชาวยิวทั้งหมด [21]ในเทววิทยาของMenachem Mendel Schneerson สาระสำคัญ ของพระเจ้า ที่แสดงออกผ่านแก่นแท้ของจิตวิญญาณของ Hasidism ได้รับการเปิดเผยในการปฏิบัติจริงและการแผ่ขยายของชาวยิวที่ทำให้พระเมสสิยานิกเป็นที่พำนักสำหรับพระเจ้า [22]

เบรสลอฟ

การรวบรวมแสวงบุญที่สถานที่ฝังศพของNachman of Breslov ใน เมือง Umanประเทศยูเครน

สำนักคิดฮาซิดิคที่มีชื่อเสียงอีกสำนักหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากลัทธิฮาซิดิกกระแสหลัก ก่อตั้งขึ้นโดยนัชมานแห่งเบรสลอฟ (หรือบราตสลาฟ) เหลนของบาอัล เชม ทอฟ ความเป็นปัจเจกนิยมที่สร้างสรรค์และลึกลับของ Nachman ควบคู่ไปกับการสื่อสารเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของจิตวิญญาณลึกลับในงานเขียนของเขา ทำให้มั่นใจได้ว่าBreslov Hasidim ของเขา ยังคงติดตามเขามาจนถึงทุกวันนี้โดยไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบทอด พวกเขายังคงเป็นที่โต้เถียงกับกลุ่ม Hasidic อื่น ๆ ในขณะที่ Nachman ตำหนิ Tzadikim ที่ทำงานมหัศจรรย์อย่างผิด ๆ โดยแยกแยะพวกเขาออกจาก Tzadik ที่แท้จริงของรุ่นที่ยึดมั่นในพระเจ้าโดยคำทำนายที่สมบูรณ์แบบ นัคมานรับบทบาทนี้และถือว่าตนเองเป็นผู้เปิดเผยแบบคับบาลิสติกคนใหม่ สืบต่อจากไอแซก ลูเรียและบาอัลเชมทอฟ. [23] [24]ชีวิตและคำสอนของเขาเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสัตยาบันพระเมสสิยานิก รวมถึงการบรรยายนิทานพื้นบ้านเชิงจินตนาการที่สลับซับซ้อนด้วยสัญลักษณ์แบบคับบาลิสติกและฮาซิดิก และงานเขียนที่ซ่อนเร้นลึกลับ

บุคลิกภาพและความคิดของ Nachman ประกอบด้วยขั้วที่ต่อต้านการใช้เหตุผลของลัทธิ Hasidism เย้ยหยันข้อจำกัดเชิงตรรกะของปรัชญายิวยุคกลางในการเข้าถึงสหภาพที่ลึกลับ และการเปิดเผยของ "ความว่างเปล่า" ของพระเจ้าแบบคับบาลิสติก [25]จินตนาการครอบครองตำแหน่งศูนย์กลาง ดึงมาจากคำพยากรณ์และทำให้ศรัทธาสมบูรณ์ การเปิดเผยโตราห์ใหม่ ท่วงทำนอง ความยินดี เสียงหัวเราะ ความเรียบง่าย และการสวดอ้อนวอนส่วนตัวโดยละทิ้งจิตใจที่มีเหตุผล [26]การกระทำของ "ความเล็ก" (ความโง่เขลา) ทำให้อัตตาเป็นโมฆะ และเกี่ยวข้องกับความโง่เขลาของการดำรงอยู่ทางวัตถุ และความตลกขบขันของการปฏิบัติตามศาสนายูดายซึ่งเช่นเดียวกับโลกนี้กลายเป็นเพียงความจริงและมีความหมายจากสวรรค์ด้วยความปรารถนาและความยึดมั่นต่อพระเจ้าแห่งเวทย์มนต์ ของ เทวี ภายในความขัดแย้งของ Hasidism เกี่ยวกับ Divine Immanence กับความเป็นจริงทางโลก Nachman ได้พรรณนาถึง โลก ที่มีอยู่จริง ด้วย สีสันที่น่ากลัว เป็นสถานที่ที่ปราศจากการทรงสถิตของพระเจ้า ซึ่งวิญญาณอยู่เหนือความโหยหาอันลึกลับ เขาเยาะเย้ยความพยายามที่จะรับรู้ธรรมชาติของวิภาษวิธีที่ไม่มีที่สิ้นสุดและลักษณะที่พระเจ้ายังคงครอบครองความว่างเปล่าแห่งการสร้างสรรค์แม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม โดยระบุว่าสิ่งเหล่านี้ขัดแย้งเกินความเข้าใจของมนุษย์ ยึดมั่นกับTzadik ที่แท้จริงผู้อยู่เหนือความว่างเปล่า ศรัทธาที่เรียบง่าย ความเงียบงัน และท่วงทำนองเผชิญหน้ากับลัทธินอกรีตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของความเป็นจริงอันจำกัดก่อนยุคเมสสิยาห์ มนุษย์ต้องดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะสัญชาตญาณอันหยาบคาย และต้องปลดปล่อยตนเองจากสติปัญญาอันจำกัดของตนเพื่อมองโลกตามความเป็นจริง ทุนล่าสุดได้ปฏิเสธโครงสร้างทางวิชาการก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความคิดของแรบไบ แนชมานในฐานะลัทธิอัตถิภาวนิยมแบบลัทธิฮาซิดิสม์ เทียบกับลัทธิลัทธิลัทธิแบบลัทธิแบบลัทธิแบบลัทธิอัตถิ ภาวนิยมเทียบกับลัทธิลัทธิลัทธิลัทธิลัทธิลัทธิแบบลัทธิแบบลัทธิแบบลัทธิอัตถิภาวนิยม (ลัทธิความเชื่อแบบลึกลับ) ของขบวนการทั่วไป ซึ่งสร้างบันไดแบบวิภาษวิธีของสหภาพลึกลับ

พรมแดนอันลี้ลับของลัทธิแอนติโนเมียน

โล่ประกาศเกียรติคุณบนสุสานของMordechai Yosef Leinerแห่ง Ishbitz ผู้แต่งMei Hashiloach ผู้เป็นแอนติโนเมียน

ในหลักคำสอนของTzadikที่พัฒนาขึ้นในงานเขียนยุคแรก ๆ ของขบวนการ มีการพบลักษณะที่ผันผวนและเป็นไปได้ ของ antinomianของ "การล่วงละเมิดเพื่อเห็นแก่สวรรค์" ซึ่งแสดงออกในแง่ของสถานะของ "การสืบเชื้อสาย" และ "ความเล็กน้อย" ของ Tzadik สำหรับคนชอบธรรมที่จะยกระดับมวลชน บางครั้งเขาต้องลงมาสู่ระดับของพวกเขาโดยเลียนแบบบาปของพวกเขาเพื่อแรงจูงใจอันศักดิ์สิทธิ์ หัวข้อแรกที่เกี่ยวข้องคือ "การยกระดับความคิดที่เป็นบาป" ที่เข้ามาในจิตใจของ Tzadik เนื่องจากบาปของชุมชน

สายพันธุ์ antinomian ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ tzadik มีอยู่ในงานเขียนของSeer of Lublinซึ่งเป็นบันทึกส่วนตัวที่ตีพิมพ์หลังมรณกรรม สำหรับผู้ทำนาย มวลชนจะต้องเชื่อฟังฮาลาคา ( เจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผย) ด้วยความยำเกรง งานของ tzadik คือการแนบแน่นกับพระเจ้าด้วยความรัก ซึ่งพระ บารมีของพระองค์ส่องประกายไปสู่มวลชน ความสามารถที่มีความสุขของ Tzadik เปิดเผย เจตจำนงอัน ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นของการเปิดเผยครั้งใหม่ ซึ่งสามารถระงับการเปิดเผยในอดีตของฮาลาคาที่ออกกฎหมายเพื่อเห็นแก่สวรรค์ [28]

Tzvi Hirsh of Zidichov , tzaddiqชาวกาลิเซียคนสำคัญเป็นศิษย์ของ Seer of Lublin แต่รวมความโน้มเอียงแบบประชานิยมของเขาเข้ากับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแม้ในหมู่ผู้ติดตามส่วนใหญ่ของเขาและพหุนิยมที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวทย์มนต์ จิตวิญญาณเฉพาะตัวของแต่ละคน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ความตึงเครียดระหว่าง การถือปฏิบัติ แบบฮาลาคิก แบบตายตัว กับความเป็นพหุนิยมโดยตรงของแรงบันดาลใจลึกลับส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกระแสที่มองข้ามไปก่อนหน้านี้ในความคิดแบบฮาซิดิค ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่ในความคิดของมอร์เดชัย โยเซฟ ไลเนอร์แห่งอิซบิกา (อิชบิตเซในภาษายิดดิช) เมื่อรวมความเป็นอิสระส่วนบุคคล การใคร่ครวญ และความต้องการความถูกต้องของKotzkเข้ากับเสรีภาพของ antinomian อันลึกลับของผู้ทำนาย เขาประกาศใช้ความเข้าใจที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเจตจำนงเสรีซึ่งเขาถือว่าเป็นภาพลวงตาและได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรง เขาโต้แย้งว่าเมื่อบุคคลบรรลุระดับจิตวิญญาณที่เพียงพอและอาจมีความคิดชั่วร้ายบางอย่างไม่ได้มาจากวิญญาณที่เป็นสัตว์ของเขา เมื่อนั้นก็มีการกระตุ้นอย่างกะทันหันให้ละเมิดกฎที่เปิดเผยโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าและอาจถูกไล่ตาม ความประพฤติของเมสสิยาห์นี้จำกัดเฉพาะ ชาว ยิวเยฮูดา หัวกะทิ เท่านั้น ไม่ใช่ชุมชน Leiner เห็นสิ่งนี้ในอรรถาธิบายของตอนในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่เป็นทางการซึ่งตรงกันข้ามกับการตีความมาตรฐาน แต่ในยุคเมสสิยานิกที่ความขัดแย้งจะถูกเปิดเผย ชีวิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกมองว่าถูกกำหนดโดยพระเจ้า การแสดง "ความลึก" ที่แท้จริงของระดับหลายหลากในเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ และการเปิดเผยส่วนตัว การใคร่ครวญ และความสงสัยที่ตามมา Leiner กลับด้านคัมภีร์ทัลมุดิกวลีที่ไม่รวมเจตจำนงเสรี: "ทุกอย่างอยู่ในมือของสวรรค์รวมถึงความยำเกรงพระเจ้าของบุคคลหนึ่ง" อย่างไรก็ตาม ผลก็คือ Leiner ควบคุมศักยภาพของแอนติโนเมียนของแรงบันดาลใจอันลึกลับนี้ที่ระลึกถึง อนาธิปไตยทางศาสนา ในยุค Sabbateanด้วยการวิเคราะห์ตนเองอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าแรงจูงใจของคนๆ หนึ่งถูกส่งมาจากสวรรค์อย่างแท้จริง [29] [28]ผู้สืบทอดของเขาใน ราชวงศ์ Izhbitza - Radzinยกเลิกการเน้นย้ำในคำอธิบายของพวกเขา Zadok HaKohenลูกศิษย์ของ Leiner แห่ง Lublin สานต่อความคิดของอาจารย์ของเขา และยังพัฒนาระบบปรัชญาที่ซับซ้อนซึ่งนำเสนอธรรมชาติของวิภาษวิธีในประวัติศาสตร์ โดยโต้แย้งว่าความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ต้องมาก่อนด้วยวิกฤตและหายนะ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

แนวคิดหลัก

ความอมตะของพระเจ้า

แก่นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เป็นรากฐานของทฤษฎีฮาซิดิกทั้งหมดคือความไม่มีอยู่จริงของพระเจ้าในจักรวาล ซึ่งมักแสดงเป็นวลีจากTikunei haZohar ว่า "Leit Atar panuy mi-néya" ( ภาษาอราเมอิก : "ไม่มีสถานที่ใดปราศจากมัน") มาจากวาทกรรมของ Lurianic แต่ขยายออกไปอย่างมากใน Hasidic one แนวคิด แบบลัทธิแพนนีส นี้ บอกเป็นนัยว่าแท้จริงแล้วสิ่งสร้างทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยความเป็นพระเจ้า ในตอนแรก พระเจ้าต้องทำสัญญา ( Tzimtzum ) การมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งหรือไม่มีที่สิ้นสุดของเขาEin Sof ดังนั้น ความว่างเปล่าที่ว่างเปล่า ( Khalal panui) ถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากการปรากฏชัด และด้วยเหตุนี้จึงสามารถให้ความบันเทิงแก่เจตจำนงเสรี ความขัดแย้ง และปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่ดูเหมือนแยกจากพระเจ้า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการดำรงอยู่ดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ถึงกระนั้น ความเป็นจริงของโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นในนั้นล้วนขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดจากสวรรค์ สสารจะเป็นโมฆะหากปราศจากสาระสำคัญทางวิญญาณที่แท้จริงที่ครอบครอง ในทำนองเดียวกันEin Sof อันไร้ขอบเขต ไม่สามารถแสดงออกมาใน Vacant Void ได้ และต้องจำกัดตัวเองด้วยหน้ากากของรูปธรรมที่สามารถวัดได้ซึ่งอาจรับรู้ได้ [30]

ดังนั้นจึงมีความเป็นคู่ระหว่างด้านที่แท้จริงของทุกสิ่งกับด้านกายภาพ เป็นเรื่องเท็จแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแต่ละด้านพัฒนาเป็นอีกด้าน เมื่อพระเจ้าต้องบีบรัดและปลอมแปลงพระองค์เอง มนุษย์และสสารโดยทั่วไปจึงต้องขึ้นและรวมตัวกันอีกครั้งด้วยการอยู่ทุกหนทุกแห่ง . Elior อ้างถึงShneur Zalman แห่ง Liadiในคำอธิบายของเขาที่Torah Orบน Genesis 28:21 ซึ่งเขียนว่า "นี่คือจุดประสงค์ของการสร้าง จาก Infinity ถึง Finitude ดังนั้นมันอาจกลับจากสถานะของ Finite เป็นของ Infinity" คับบาลาห์เน้นถึงความสำคัญของวิภาษวิธีนี้ แต่ส่วนใหญ่ (แม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะ) เรียกมันขึ้นมาในแง่จักรวาล โดยอ้างถึงตัวอย่างถึงลักษณะที่พระเจ้าค่อยๆ ย่อพระองค์ลงมาในโลกผ่านมิติต่างๆ หรือเซฟิโร. Hasidism ใช้มันกับรายละเอียดทางโลกของการดำรงอยู่ของมนุษย์ โรงเรียน Hasidic ทุกแห่งอุทิศสถานที่ที่โดดเด่นในการสอนของพวกเขา ด้วยการเน้นเสียงที่แตกต่างกัน ให้กับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปของEinทั้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมองไม่เห็น กลายเป็นYesh "มีอยู่จริง" – และในทางกลับกัน พวกเขาใช้แนวคิดเป็นปริซึมเพื่อวัดโลก และโดยเฉพาะความต้องการของจิตวิญญาณ Rachel Eliorตั้งข้อสังเกตว่า: " ความจริงได้สูญเสียธรรมชาติที่หยุดนิ่งและคุณค่าถาวรของมันไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันวัดด้วยมาตรฐานใหม่ พยายามที่จะเปิดเผยแก่นแท้ที่ไร้ขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้า ปรากฏให้เห็นในสิ่งที่จับต้องได้และอยู่ในขอบเขตที่ตรงกันข้าม " [ 31 ]

รากเหง้าที่สำคัญประการหนึ่งของปรัชญานี้คือแนวคิดของเทวคุตซึ่งเรียกว่า "การมีส่วนร่วม" เมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง การติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์จึงต้องถูกติดตามอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน ในทุกเวลา สถานที่ และทุกโอกาส ประสบการณ์ดังกล่าวอยู่ในมือของทุกคน ผู้ซึ่งมีเพียงเพื่อลบล้างแรงกระตุ้นที่ด้อยกว่าของเขาและเข้าใจความจริงของความไม่มีตัวตนจากสวรรค์ ทำให้เขาสามารถรวมเป็นหนึ่งกับมันและบรรลุสภาวะแห่งความสุขสมบูรณ์และปราศจากการเสียสละ ปรมาจารย์ Hasidic เชี่ยวชาญในคำสอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะได้รับสิ่งนี้ด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องชี้นำฝูงแกะของพวกเขาด้วย Devekutไม่ใช่ประสบการณ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการอธิบายไว้หลายแบบ ตั้งแต่ความปีติยินดีอย่างสูงสุดของบรรดาผู้นำที่มีความรู้ ไปจนถึงความรู้สึกที่ถ่อมตัวของคนทั่วไปที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแต่มีอารมณ์ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันระหว่างการสวดอ้อนวอน [ต้องการการอ้างอิง ]

เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอดีตคือBitul ha-Yesh , "Negation of the Existent" หรือของ "Corporeal" ลัทธิฮาซิดิสต์สอนว่าในขณะที่การสังเกตจักรวาลโดยผิวเผินโดย "ตาเนื้อ" ( Einei ha-Basar ) สะท้อนความเป็นจริงของทุกสิ่งที่ดูหมิ่นและทางโลก ผู้นับถือศาสนาที่แท้จริงจะต้องก้าวข้ามสิ่งลวงตานี้และตระหนักว่าไม่มีอะไรนอกจาก พระเจ้า. มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการรับรู้เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริง เพราะมันรวมถึงการละทิ้งความกังวลทางวัตถุและยึดมั่นในความจริงฝ่ายวิญญาณเท่านั้น โดยไม่สนใจสิ่งรบกวนรอบข้างที่ผิดเพี้ยนในชีวิต ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติในการแยกตัวออกจากความรู้สึกตัวและคิดว่าตัวเองเป็นEin(ในความหมายสองเท่าของ 'naught' และ 'infinite') ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานะของความอิ่มเอมใจสูงสุดใน Hasidism แก่นแท้แห่งสวรรค์ที่แท้จริงของมนุษย์ - จิตวิญญาณ - จากนั้นอาจขึ้นและกลับสู่อาณาจักรเบื้องบน ซึ่งไม่มีการดำรงอยู่ที่เป็นอิสระจากพระเจ้า อุดมคตินี้เรียกว่าฮิตปัชทุต ฮา-กัชมียุต , "การขยายตัว (หรือการกำจัด) ของรูปธรรม" มันเป็นวิภาษที่ตรงกันข้ามกับการหดตัวของพระเจ้าเข้ามาในโลก [32]

เพื่อให้ได้ความรู้แจ้งและมีความสามารถในBitul ha-Yeshไล่ตามเป้าหมายทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และท้าทายแรงกระตุ้นดั้งเดิมของร่างกาย เราต้องเอาชนะ "วิญญาณสัตว์ร้าย" ที่ด้อยกว่าซึ่งเชื่อมโยงกับดวงตาแห่งเนื้อหนัง เขาอาจสามารถเข้าถึง "วิญญาณศักดิ์สิทธิ์" ( เนเฟช เอโลฮิท ) ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วม โดยใช้การไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องฮิทโบนนอตในมิติแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ของทุกสิ่งที่มีอยู่ จากนั้นเขาสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมของเขาด้วย "ดวงตาแห่งปัญญา" ผู้ยึดมั่นในอุดมคติตั้งใจที่จะพัฒนาอุเบกขาหรืออุเบกขาในสำนวนฮาสิดิก ต่อทุกเรื่องทางโลก โดยไม่เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น แต่เข้าใจความฉาบฉวยของสิ่งเหล่านั้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

อาจารย์ Hasidic เตือนผู้ติดตามของพวกเขาให้ "ปฏิเสธตัวเอง" โดยให้ความสนใจน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับความกังวลทางโลก และด้วยเหตุนี้ เพื่อเปิดทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ การต่อสู้และความสงสัยของการถูกฉีกระหว่างความเชื่อในความไม่มีตัวตนของพระเจ้ากับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่แท้จริงของโลกที่ไม่แยแสเป็นประเด็นหลักในวรรณกรรมของขบวนการนี้ แผ่นพับจำนวนมากอุทิศให้กับเรื่องนี้โดยยอมรับว่าเนื้อหนังที่ "ใจแข็งและหยาบคาย" ขัดขวางคนจากการยึดมั่นในอุดมคติ และข้อบกพร่องเหล่านี้ยากที่จะเอาชนะแม้ในระดับสติปัญญาล้วนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในชีวิตจริง [33]

ความหมายอีกประการหนึ่งของลัทธิทวินิยมนี้คือแนวคิดเรื่อง "การนมัสการผ่านตัวตน" Avodah be-Gashmi'yut เมื่อEin Sofแปรสภาพเป็นสสาร ดังนั้นขอให้มันกลับคืนสู่สถานะที่สูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เนื่องจากกลอุบายในSephirot ที่สูงกว่า มีอิทธิพลต่อโลกนี้ แม้แต่การกระทำที่เรียบง่ายที่สุดก็อาจได้รับผลตรงกันข้ามหากทำอย่างถูกต้องและด้วยความเข้าใจ ตามหลักคำสอนของ Lurianic โลกใต้พิภพถูกปกคลุมด้วยประกายแห่งสวรรค์ ซึ่งซ่อนอยู่ภายใน "เปลือก" ของQliphoth แสงระยิบระยับจะต้องได้รับการกู้คืนและยกระดับไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในจักรวาล Glenn Dynnerตั้งข้อสังเกตว่าและลัทธิฮาซิดิสต์สอนว่าด้วยการกระทำทั่วไป เช่น การเต้นรำหรือการรับประทานอาหาร แสดงด้วยความตั้งใจ ประกายไฟสามารถคลายออกและเป็นอิสระได้ Avodah be-Gashmi'yut มีขอบ antinomianที่ชัดเจน หากไม่ใช่โดยปริยายอาจเปรียบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคำสั่งจากศาสนายูดายกับกิจกรรมประจำวัน ทำให้พวกเขามีสถานะเดียวกันในสายตาของผู้เชื่อ อดีต. ในขณะที่บางครั้งการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะก้าวไปในทิศทางนั้น - ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรก ๆ การอธิษฐานและการเตรียมการเพื่อการนี้ใช้เวลานานมากจนสาวกถูกตำหนิว่าละเลยการศึกษาโทราห์อย่างเพียงพอ - ปรมาจารย์ Hasidic ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนอนุรักษ์นิยมสูง แตกต่างจากนิกายอื่น ๆ ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบคับบาลิสติก เช่นนิกายแซบบาเทียน, การนมัสการผ่านความเป็นตัวตนถูกจำกัดไว้เฉพาะชนชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่และถูกควบคุมอย่างระมัดระวัง ผู้ติดตามทั่วไปได้รับการสอนว่าพวกเขาอาจมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผ่านการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการหาเงินเพื่อสนับสนุนผู้นำของพวกเขา [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการบูชาร่างกาย หรือความอิ่มเอิบใจจากสิ่งไม่มีขอบเขต คือแนวคิดของฮัมชาชา คำว่า "ดึงลง" หรือ "ดูดกลืน" และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮัมชัต ฮา-เชฟา, "การดูดซึมน้ำทิ้ง". ในระหว่างการขึ้นสู่สวรรค์ทางวิญญาณ เราสามารถดูดกลืนพลังที่เคลื่อนไหวในมิติที่สูงกว่าลงไปสู่โลกแห่งวัตถุ ซึ่งมันจะแสดงออกมาว่าเป็นอิทธิพลที่เมตตากรุณาทุกชนิด สิ่งเหล่านี้รวมถึงการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ ความสนุกในการบูชา และจุดมุ่งหมายอื่นๆ ที่สูง แต่ยังรวมถึงสุขภาพและการรักษาที่น่าเบื่อ การปลดปล่อยจากปัญหาต่างๆ และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่เรียบง่าย ดังนั้นแรงจูงใจที่จับต้องได้และมีเสน่ห์ในการเป็นผู้ตามจึงเกิดขึ้น ทั้งการบูชาทางร่างกายและการดูดซึมทำให้มวลชนเข้าถึงได้ด้วยการกระทำร่วมกัน ประสบการณ์ทางศาสนาที่ครั้งหนึ่งเคยถือเป็นเรื่องลี้ลับ [34]

อีกภาพสะท้อนของEin - Yeshวิภาษวิธีเด่นชัดในการเปลี่ยนจากความชั่วเป็นความดี และความสัมพันธ์ระหว่างสองขั้วนี้กับองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันอื่นๆ รวมถึงลักษณะและอารมณ์ต่างๆ ของจิตใจมนุษย์ เช่น ความเย่อหยิ่งและความอ่อนน้อมถ่อมตน ความบริสุทธิ์และความหยาบคาย และอื่นๆ นักคิด Hasidic แย้งว่าในการไถ่ถอนประกายไฟที่ซ่อนอยู่ เราต้องเชื่อมโยงไม่เพียงแค่กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับบาปและความชั่วร้ายด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือการยกระดับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ระหว่างการสวดอ้อนวอน เปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นความคิดที่สูงส่งแทนที่จะกดขี่ข่มเหง ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนในยุคแรกๆ ของนิกาย หรือการ "ทำลาย" อุปนิสัยของตนเองด้วยการเผชิญหน้ากับความโน้มเอียงที่ดูหมิ่นเหยียดหยามโดยตรง แง่มุมนี้ เป็นอีกครั้งที่ชาวสะบาเตเชียนมีนัยยะเชิงต่อต้านที่ชัดเจนและใช้เพื่อพิสูจน์ความผิดที่มากเกินไป ส่วนใหญ่ถูกลดทอนลงในช่วงปลายลัทธิฮาซิดิสม์ และแม้กระทั่งก่อนหน้านั้น บรรดาผู้นำระมัดระวังที่จะเน้นย้ำว่าไม่ได้ใช้ความรู้สึกทางกาย แต่เป็นการไตร่ตรองและทางจิตวิญญาณ แนวคิดแบบกลุ่มเคบาลิสติกนี้ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะสำหรับขบวนการนี้และปรากฏบ่อยครั้งในหมู่กลุ่มชาวยิวอื่นๆ[35]

ซาดิก

แม้ว่าคำสอนที่ลึกลับและจริยธรรมจะไม่แตกต่างอย่างชัดเจนจากคำสอนของชาวยิวในปัจจุบัน หลักคำสอนที่กำหนดนิยามของลัทธิฮาซิดิสคือหลักคำสอนของผู้นำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจในอุดมคติและบุคคลในสถาบันที่ผู้ติดตามถูกจัดตั้งขึ้น ในวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ของขบวนการนี้ บุคคลนี้ถูกเรียกว่าTzaddiqผู้ชอบธรรม — มักเป็นที่รู้จักกันในชื่อAdmor ผู้มีเกียรติทั่วไป (ตัวย่อในภาษาฮิบรูสำหรับ "อาจารย์ อาจารย์ และรับบีของเรา") ซึ่งมอบให้กับแรบไบทั่วไป หรือเรียกขาน เป็นrebbe. ความคิดที่ว่าในทุกชั่วอายุคนมีคนชอบธรรมซึ่งการไหลออกของพระเจ้าถูกดึงดูดไปยังโลกแห่งวัตถุมีรากฐานมาจากความคิดแบบคับบาลิสม์ ซึ่งอ้างว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้สูงสุด นั่นคือการกลับชาติมาเกิดของโมเสส Hasidism ได้ขยายแนวคิดของTzaddiqให้เป็นพื้นฐานของระบบทั้งหมด - มากเสียจนคำนี้ได้รับความหมายที่เป็นอิสระภายในคำนั้น นอกเหนือจากคำดั้งเดิมที่แสดงถึงผู้คน ที่เกรงกลัวพระเจ้าและช่างสังเกตสูง [36]

เมื่อนิกายเริ่มดึงดูดผู้ติดตามและขยายจากวงเล็ก ๆ ของสาวกที่เรียนรู้ไปสู่การเคลื่อนไหวจำนวนมาก เห็นได้ชัดว่าปรัชญาที่ซับซ้อนของนิกายสามารถถ่ายทอดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นในระดับและไฟล์ใหม่ ในขณะที่ปัญญาชนยังต้องดิ้นรนกับวิภาษถิ่นที่ยอดเยี่ยมของความไม่สิ้นสุดและความเป็นตัวตน มีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นนามธรรมที่ต้องพูด [37] ผู้มีอุดมการณ์กระตุ้นให้พวกเขามีศรัทธา แต่คำตอบที่แท้จริงซึ่งทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในฐานะนิกายที่แตกต่างกันคือแนวคิดของTzaddiq. อาจารย์ Hasidic จะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคำสอนที่ซ้ำซากจำเจ เขาสามารถอยู่เหนือสสาร รับการมีส่วนร่วมทางจิตวิญญาณ นมัสการผ่านตัวตน และเติมเต็มอุดมคติทางทฤษฎีทั้งหมด เนื่องจากฝูงแกะส่วนใหญ่ของเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ พวกเขาจึงต้องเกาะติดกับเขาแทน คำสั่งของเขาและบ่อยครั้ง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นก่อน ๆ - การปรากฏตัวที่มีเสน่ห์คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื่อสัตย์และแสดงให้เห็นถึงความจริงในปรัชญา Hasidic โดยการตอบโต้ความสงสัยและความสิ้นหวัง แต่มีความกังวลมากกว่าสวัสดิภาพทางวิญญาณ: เนื่องจากเชื่อกันว่าเขาสามารถขึ้นสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นได้ ผู้นำจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และนำมันลงมายังพรรคพวกของเขา ทำให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุมาก “ การตกผลึกของสิ่งนั้นระยะการรักษา " Glenn Dynner ตั้งข้อสังเกตว่า "เป็นการวิวัฒนาการของ Hasidism ไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เต็มเปี่ยม " [38]

ในคำปราศรัยของ Hasidic ความเต็มใจของผู้นำที่จะเสียสละความปีติยินดีและการเติมเต็มความสามัคคีในพระเจ้าถือเป็นการเสียสละอย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของประชาคม ผู้ติดตามของเขาต้องสนับสนุนและเชื่อฟังเขาเป็นพิเศษ เนื่องจากเขามีความรู้ที่เหนือกว่าและความเข้าใจอันลึกซึ้งที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม "เชื้อสายของผู้ชอบธรรม" ( Yeridat ha-Tzaddiq) ในเรื่องของโลกเป็นภาพเดียวกับความต้องการที่จะช่วยคนบาปและไถ่ประกายไฟที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่ำต้อยที่สุด การเชื่อมโยงระหว่างหน้าที่ของเขาในฐานะผู้นำชุมชนและผู้นำทางจิตวิญญาณทำให้อำนาจทางการเมืองที่เขาใช้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังป้องกันการล่าถอยของปรมาจารย์ Hasidic ไปสู่ลัทธิฤๅษีและความเฉยเมยเช่นเดียวกับผู้ลึกลับหลายคนก่อนหน้านี้ อำนาจทางโลกของพวกเขาถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจระยะยาวของพวกเขาในการยกระดับโลกทางกายให้กลับสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดอันศักดิ์สิทธิ์ (39)ในระดับหนึ่ง นักบุญได้เติมเต็มให้กับกลุ่มของเขา และสำหรับกลุ่มศาสนทูต เพียงกลุ่มเดียวความสามารถในชีวิตของเขา หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในวันสะบาเตเชียน วิธีการแบบปานกลางนี้เป็นทางออกที่ปลอดภัยสำหรับแรงกระตุ้นที่โลดโผน ผู้นำอย่างน้อยสองคนที่หัวรุนแรงในแวดวงนี้และก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง: Nachman แห่ง Breslovซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นTzaddiq ที่แท้จริงเพียงคนเดียว และMenachem Mendel Schneersonซึ่งผู้ติดตามของเขาหลายคนเชื่อว่าเป็นพระเมสสิยาห์ Rebbe s อยู่ภายใต้การควบคุมของโหงวเฮ้งอย่างเข้มข้น แม้จะเปรียบเทียบอย่างละเอียดกับตัวเลขในพระคัมภีร์โดยใช้การจำลองล่วงหน้า [40]เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเนื่องจากผู้ติดตามไม่สามารถ "ปฏิเสธตนเอง" ได้มากพอที่จะก้าวข้ามสสาร พวกเขาจึงควร "ปฏิเสธตนเอง" ในการยอมจำนนต่อนักบุญแทน ( hitbatlut la-Tzaddiq) จึงผูกมัดกับเขาและทำให้ตัวเองสามารถเข้าถึงสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในแง่ของจิตวิญญาณ ผู้ชอบธรรมทำหน้าที่เป็นสะพานลึกลับ ดึงความมั่งคั่งและยกระดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของผู้ชื่นชม [39]

นักบุญสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับมวลชน พวกเขาให้แรงบันดาลใจแก่คนหลัง ได้รับการปรึกษาหารือในทุกเรื่อง และถูกคาดหวังให้ขอร้องในนามของผู้ที่นับถือพระเจ้า และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับความมั่งคั่งทางการเงิน สุขภาพ และลูกหลานเพศชาย รูปแบบยังคงแสดงลักษณะเฉพาะของนิกาย Hasidic แม้ว่าการทำกิจวัตรประจำวันเป็นเวลานานในหลายเป็นผู้นำทางการเมืองโดยพฤตินัยของชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นสถาบัน บทบาทของนักบุญได้รับมาจากความสามารถพิเศษ ความรอบรู้ และการอุทธรณ์ในยุคแรก ๆ ของลัทธิฮาซิดิสม์ แต่เมื่อถึงรุ่งเช้าของศตวรรษที่ 19 ผู้ชอบธรรมเริ่มอ้างความชอบธรรมโดยการสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายในอดีต โดยโต้แย้งว่าเนื่องจากพวกเขาเชื่อมโยงสสารกับอนันต์ ความสามารถของพวกเขาจึงต้องเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับว่า "ไม่มีTzaddiqนอกจากเป็นลูกชายของTzaddiq " นิกายสมัยใหม่เกือบทั้งหมดรักษาหลักการที่สืบทอดมานี้ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของ Rebbeดำรงการสมรสซ้อนและสมรสกับทายาทของราชวงศ์อื่นเกือบทั้งหมด [41]

แนวคิดอื่นๆ

 • Devekut (ฮีบรู: דביקות - "การเกาะติด") – การ "ผูกพัน" หรือ "ยึดมั่น" ต่อพระเจ้าเป็นสถานะของการบูชาซึ่งนอกเหนือไปจากความปีติยินดี (hitlahavut) เทวคุตอธิบายว่าเป็นสภาวะแห่งการพ้นตนไปสู่เทวโลก เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพยายามอย่างลึกลับของชาวยิว [42]นักวิชาการบางคนยืนยันว่า Hasidism มีความโดดเด่นด้วยการยืนกรานว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตทางศาสนาคือการยึดมั่นและการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ [43]จากข้อมูลของGershom Scholemความคิดริเริ่มของลัทธิ Hasidism อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้วิเศษของการเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้เพียงแค่ทะนุถนอมการบรรลุเดเวคุตเท่านั้น แต่ยังรับหน้าที่สอนความลับของมันให้กับทุกคนด้วย: 342 ในลัทธิ Hasidismเดเวคุตเป็นอุดมคติที่ทั้งนักบุญและชาวยิวทั่วไปจะต่อสู้เพื่อ แม้ว่านักคิดแบบฮาซิดิกโดยทั่วไปจะเสริมว่าเป็นเพียงนักบุญเท่านั้นที่สามารถรักษาชีวิตของเดเวคุตได้และผู้ติดตามของเขาสามารถนำไปสู่ การประมาณตนโดยความยึดมั่นถือมั่นในพระอรหันต์เท่านั้น [45] Hasidism ใช้ devokutในลักษณะที่เป็นกันเองและทั่วๆ ไป โดยสั่งให้สาวกแสวงหาชีวิตแบบ Devekutที่จิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอ เทคนิคสำหรับจุดประสงค์นี้สืบทอดมาจากคับบาลาห์ รวมทั้งการทำสมาธิกับชื่อตัวอักษรสี่ตัวของพระเจ้า ( YHVH ) [42]
 • Hispashtut hagashmiut (ฮีบรู : התפשטות הגשמיות "การถอนตัวออกจากร่างกาย") – นี่เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณซึ่งถือว่าร่างกายของเขาหรือเธออยู่ในสถานะของการรวมเป็นหนึ่งกับส่วนที่เหลือของโลก [46] หิตปัชทุต หะคัชมิอุตคือการหลุดพ้นจากลัทธิวัตถุนิยม ทำให้บุคคลสามารถละทิ้งความเป็นตัวตนของตน (เยช ) กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระประสงค์แห่งสวรรค์ [47] Hitpashtut hagashmiutเกิดขึ้นในช่วงสูงสุดของ ประสบการณ์ devekutซึ่ง Hasid สามารถสลายพลังของอัตตาได้ ทำให้วิญญาณสามารถรวมเข้ากับแหล่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกครั้ง [48]
 • ความเป็นพระเจ้าในทุกเรื่อง – Hasidism เน้นแนวคิดลึกลับของชาวยิวก่อนหน้านี้เพื่อสกัดและยกระดับพระเจ้าในทุกสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตามที่สอนในคำสอนแบบคับบาลิสติกก่อนหน้านี้จากIsaac Luriaสสารทางโลกทั้งหมดเต็มไปด้วยnitzotzot(ฮีบรู: ניצוצות) หรือประกายแห่งสวรรค์ ซึ่งเผยแพร่ผ่าน "การแตกของภาชนะ" (ในภาษาฮีบรู: שבירת הכלים) เกิดขึ้นผ่านกระบวนการของจักรวาลในช่วงเริ่มต้นของการสร้าง ผู้ติดตาม Hasidic มุ่งมั่นที่จะยกระดับประกายไฟในวัตถุทั้งหมดที่ช่วยในการอธิษฐาน การศึกษาโตราห์ บัญญัติทางศาสนา และการรับใช้พระเจ้าโดยรวม แนวคิดที่เกี่ยวข้องคือความจำเป็นในการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าผ่านการกระทำทางโลก เช่น การรับประทานอาหาร ความสัมพันธ์ทางเพศ และกิจกรรมประจำวันอื่นๆ Hasidism สอนว่าการกระทำทั้งหมดสามารถใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าได้เมื่อบรรลุตามเจตนาดังกล่าว การกินสามารถยกระดับได้ด้วยการกล่าวคำให้พรที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลัง ในขณะที่ยังคงรักษาเจตนาของการกระทำคือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงสำหรับการรับใช้พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศสามารถยกระดับได้โดยการละเว้นจากการแสวงหาความสุขทางเพศที่มากเกินไป ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์หลักในความคิดของชาวยิว: การให้กำเนิด เช่นเดียวกับจุดประสงค์อิสระในการกระชับความรักและความผูกพันระหว่างสามีและภรรยา ซึ่งเป็นบัญญัติเชิงบวกสองประการ ธุรกรรมทางธุรกิจก็เช่นกัน เมื่อดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายยิวและเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งจะนำไปใช้เพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติ ให้บรรลุจุดประสงค์อันชอบธรรม นักวิชาการอ้างถึงแนวคิดนี้ว่าลัทธิแพนธีซิสแบบฮาซิดิก เมื่อดำเนินการภายใต้พารามิเตอร์ของกฎหมายยิวและเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการเงินที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติ ให้ทำตามจุดประสงค์ที่ชอบธรรม นักวิชาการอ้างถึงแนวคิดนี้ว่าลัทธิแพนธีซิสแบบฮาซิดิก เมื่อดำเนินการภายใต้พารามิเตอร์ของกฎหมายยิวและเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการเงินที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติ ให้ทำตามจุดประสงค์ที่ชอบธรรม นักวิชาการอ้างถึงแนวคิดนี้ว่าลัทธิแพนธีซิสแบบฮาซิดิก[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
 • Simcha (ฮีบรู: שִׂמְחָה - "joy") – Joy ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิถีชีวิตแบบ Hasidic ในช่วงแรกของขบวนการฮาซิดิก ก่อนที่ชื่อ "ฮาซิดิม" จะถูกบัญญัติ ชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกผู้ติดตามของขบวนการใหม่คือ ดิ เฟรย์ลิเชอ (ภาษายิดดิช : די פרייליכע ), "ผู้มีความสุข " มี รายงาน ว่า Aharon of Karlin (I)หนึ่งในปรมาจารย์ Hasidic ยุคแรกกล่าวว่า "ไม่มีมิทซ์วาห์ที่จะมีความสุข มันก็เป็นความจริงเช่นกัน เขากล่าวว่า "ไม่ใช่เรื่องบาปที่จะเศร้า แต่ความโศกเศร้าสามารถทำให้เกิดบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้" [50]Hasidism เน้นความสุขเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการยกระดับการรับรู้ทางจิตวิญญาณ และสอนการหลีกเลี่ยงความเศร้าโศกในทุกกรณี ด้วยเหตุผลเดียวกัน Hasidism ได้หลีกเลี่ยงแนวทางปฏิบัติก่อนหน้านี้ของการบำเพ็ญตบะที่รู้จักกันในหมู่ Kabbalists และสาวกที่มีจริยธรรม เนื่องจากมีศักยภาพที่จะชักนำให้เกิดความท้อแท้และจิตใจที่อ่อนแอต่อการรับใช้พระเจ้า อย่างไรก็ตาม ปรมาจารย์แห่ง Hasidic เองมักจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติแบบนักพรตเป็นการส่วนตัว เนื่องจากพวกเขาสามารถยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำลายการปฏิบัติของชาวยิว นี้ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ติดตาม [ อ้างอิง ] (ดูเพิ่มเติมที่: ความสุขในศาสนายูดาย )
 • Hiskashrus (ฮีบรู: התקשרות לצדיקים - "ผูกพันกับคนชอบธรรม") - Hasidism สอนว่าแม้ว่าทุกคนไม่สามารถบรรลุถึงระดับสูงสุดของจิตวิญญาณที่สูงส่งได้ แต่มวลชนสามารถผูกมัดตัวเองกับ Tzadik หรือผู้ชอบธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งแม้แต่สิ่งเหล่านั้น ที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าจะได้รับผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณและวัตถุเท่าเดิม เมื่ออยู่ในการปรากฏตัวของ Tzadik เราสามารถบรรลุ dveikut ผ่าน Tzadik Tzadik ยังทำหน้าที่เป็นผู้ขอร้องระหว่างผู้ที่ผูกพันกับเขากับพระเจ้า และทำหน้าที่เป็นช่องทางส่งผ่านความโปรดปรานจากสวรรค์ ถึงต้นมิสนักดิม(ฝ่ายตรงข้ามของ Hasidism) หลักคำสอนที่โดดเด่นของ Tzadik ดูเหมือนจะเป็นตัวกลางก่อนที่ศาสนายูดายจะเชื่อมโยงโดยตรงกับพระเจ้า พวกเขาเห็นความกระตือรือร้นของ Hasidic ในการเล่าเรื่องกึ่งคำทำนายหรือเรื่องอัศจรรย์ของผู้นำมากเกินไป ในความคิดของ Hasidic ตาม ความคิดของ Kabbalistic ก่อนหน้านี้เกี่ยว กับจิตวิญญาณส่วนรวม Tzadik เป็นจิตวิญญาณทั่วไปที่ผู้ติดตามรวมอยู่ด้วย Tzadik ถูกอธิบายว่าเป็น "ตัวกลางที่เชื่อมต่อ" กับพระเจ้า มากกว่าแนวคิดนอกรีตของ "ตัวกลางที่แยก" สำหรับผู้ติดตาม Tzadik ไม่ใช่เป้าหมายของการอธิษฐาน ในขณะที่เขาบรรลุระดับของเขาโดยการถูกกัด (เป็นโมฆะ) ต่อพระเจ้า เท่านั้น ผู้ติดตาม Hasidic มีธรรมเนียมในการมอบงูเหลือมขอพรต่อ Tzadik หรือเยี่ยมชม หลุมฝังศพของ Ohelของผู้นำคนก่อน ข้อความที่รุนแรงของพลังของ Tzadik ในฐานะช่องทางของการให้พรจากสวรรค์ในโลกนี้ซึ่งพระเจ้าทรงกระทำนั้น มีพื้นฐานมาจากมรดกอันยาวนานของแหล่งที่มา ของ Kabbalistic , TalmudicและMidrashic สถานะอันเป็นที่รักและศักดิ์สิทธิ์ของ Tzaddik ในลัทธิ Hasidism ยก ระดับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรมาจารย์ให้เป็นรูปแบบของเดเวคุต [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

"อาจารย์ Hasidic คนหนึ่งเล่าว่าเขาไปเยี่ยมศาลของDov Ber of Mezeritchเพื่อ 'ดูว่าเขาผูกเชือกรองเท้าอย่างไร'" [51]

งานเขียน

คำอุปมา

Hasidism มักใช้คำอุปมาเพื่อสะท้อนคำสอนลึกลับ ตัวอย่างเช่น อุปมาที่รู้จักกันดีเรื่อง "เจ้าชายกับกำแพงในจินตนาการ" สะท้อนถึงเทววิทยาแบบแพนธีติกหรือเอกภพ และสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับพระเจ้า [10]

ถ้าเช่นนั้น ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากโทราห์จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร? สำหรับคนเช่นนี้ คัมภีร์โตราห์จะต้องปกปิดเรื่องราวต่างๆ พวกเขาต้องฟังเรื่องเล่าสมัยโบราณ ซึ่งนอกเหนือไปจากความเมตตาธรรมดาๆ และ "ความเมตตาอันยิ่งใหญ่" [52]

-  นัคมานแห่งเบรสลอฟ

Nachman of Breslovประพันธ์นิทานที่รู้จักกันดีหลายเรื่อง หรืออุปมาขยายความ Nachman เชื่อว่าเขาดึง "เรื่องเล่าของภูมิปัญญาโบราณ" เหล่านี้จากภูมิปัญญาที่สูงกว่า โดยใช้ประโยชน์จากจินตนาการอันลึกซึ้งตามแบบฉบับ นิทาน เรื่องหนึ่งคือThe Rooster Princeซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าชายที่เสียสติและเชื่อว่าเขาเป็นไก่ตัวผู้

ผลงาน Hasidic ในยุคแรก

หน้าชื่อเรื่องของToldot Yaakov Yosefฉบับปี 1867 งานนี้เป็นข้อความ Hasidic ที่เผยแพร่ครั้งแรก

ในขณะที่ Baal Shem Tov ไม่ได้ทิ้งคำสอนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่คำสอน คำพูด และคำอุปมามากมายได้รับการบันทึกโดยนักเรียนของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Toldot Yaakov Yosefโดย Jacob Josef แห่ง Polonne ศิษย์ของ Baal Shem Tov คำสอนของผู้สืบทอดตำแหน่งของ Baal Shem Tov คือ Dov Ber the Maggid of Mezritch ได้รวบรวมไว้ในงานMaggid D'varav L'yaakov (รวบรวมโดย Shlomo Lusk) ผู้นำ Hasidic รุ่นที่สามของ Hasidism (นักเรียนของ Dov Ber) หลายคนได้ประพันธ์ผลงานของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนแห่งความคิด Hasidic ใหม่ ในหมู่พวกเขาคือ Elimelech of Lizhenskผู้พัฒนาเพิ่มเติมหลักคำสอน Hasidic ของTzaddik(ผู้นำลึกลับ) ที่ก่อให้เกิดราชวงศ์ Hasidic ของโปแลนด์หลายราชวงศ์ สิ่งที่น่าสังเกตคือคำสอนของพี่ชายของเขาZushya แห่ง AnipoliและLevi Yitzchok แห่ง Berditchevซึ่งเป็นที่รู้จักในตำนาน Hasidic ในฐานะผู้พิทักษ์ประชาชนต่อหน้าศาลสวรรค์ Shneur Zalman แห่ง Liadiเป็นผู้ริเริ่ม โรงเรียน Chabadแห่งลัทธิ Hasidism ทางปัญญา คนอื่นๆ ได้แก่Nachman แห่ง Breslavซึ่งเป็นที่รู้จักจากการใช้อุปมาเชิงจินตนาการ และMenachem Mendel แห่ง Kotzk

หน้าชื่อเรื่องของMaggid Devarav L'Yaakov (Koretz, 1781 edition)

ในบรรดาเอกสารสำคัญที่รวบรวมโดยปรมาจารย์ Hasidic ในยุคแรก ได้แก่ :

ในทุนการศึกษาของชาวยิว

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของลัทธิฮาซิดิสม์ สำนักคิดมากมายในนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อแบบดั้งเดิมของวรรณกรรมและคำเทศนาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบไปด้วยการอ้างอิงจำนวนมากถึงแหล่งข้อมูลก่อนหน้านี้ในปัญจมหาอุจจ์ ทัลมุด และอรรถกถา เพื่อเป็นหนทางในการยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ช่องทางเดียวในการถ่ายทอดความคิด ทั้งหมดนี้ทำให้การแยกหลักคำสอนทั่วไปมีความท้าทายอย่างมากสำหรับนักวิจัย ดังที่โจเซฟ แดน กล่าวไว้ ว่า " ความพยายามทุกวิถีทางในการนำเสนอแนวคิดดังกล่าวล้มเหลว " แม้แต่แนวคิดที่นักวิชาการนำเสนอในอดีตในฐานะผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของฮาซิดิคก็ถูกเปิดเผยว่าพบได้ทั่วไปในหมู่ทั้งบรรพบุรุษและฝ่ายตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง - การเล่นเหล่านี้ แดนกล่าวเสริม "มีบทบาทสำคัญในงานเขียนสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ฮาซิดิกและต่อต้านฮาซิดิกเช่นกัน ". [40]ความยากลำบากในการแยกปรัชญาการเคลื่อนไหวออกจากปรัชญาหลักLurianic Kabbalahและการพิจารณาว่าอะไรคือนวนิยายและอะไรเป็นเพียงการสรุปย่อ ยังทำให้งุนงง นักประวัติศาสตร์ บางคน เช่นหลุยส์ จาค็อบส์มองว่าปรมาจารย์ในยุคแรก ๆ เป็นผู้ริเริ่มที่นำเสนอ "สิ่งใหม่ ๆ มากมายหากเน้นเท่านั้น"; [54]คนอื่น ๆ โดยหลักคือMendel Piekarzแย้งว่าแต่ก่อนหน้านี้ไม่พบเพียงเล็กน้อย แผ่นพับและความคิดริเริ่มของการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทำให้คำสอนเหล่านี้เป็นที่นิยมกลายเป็นอุดมการณ์ของนิกายที่มีการจัดระเบียบอย่างดี[55]

ในบรรดาลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลัทธิฮาซิดิสในความเข้าใจทั่วไปซึ่งอันที่จริงแล้วแพร่หลาย คือความสำคัญของความสุขและความสุขในการนมัสการและชีวิตทางศาสนา แม้ว่านิกายนี้จะเน้นประเด็นนี้อย่างไม่ต้องสงสัยและยังคงมีแนวคิดประชานิยมอย่างชัดเจน อีกตัวอย่างหนึ่งคือค่าที่วางอยู่บนความเรียบง่าย ชาวยิวธรรมดาที่ควรจะขัดแย้งกับความนิยมของนักวิชาการชั้นนำล่วงหน้า; แนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาในงานด้านจริยธรรมก่อนหน้า Hasidism การเคลื่อนไหวนี้เป็นเวลาสองสามทศวรรษที่ท้าทายการจัดตั้งแรบบินิกซึ่งอาศัยอำนาจของโตราห์เฉียบแหลม แต่ในไม่ช้าก็ยืนยันศูนย์กลางของการศึกษา ในขณะเดียวกันภาพของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ปัญญาชนที่น่าเบื่อซึ่งขาดความเร่าร้อนทางจิตวิญญาณและต่อต้านเวทย์มนต์ก็ไร้มูลเช่นกัน ทั้งลัทธิฮาซิดิสต์ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมราคะที่ดี ปฏิเสธอย่างเป็นเอกฉันท์ในการบำเพ็ญตบะและการทรมานตัวเองที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งเป็นหลัก โจเซฟ แดนกำหนดการ รับรู้ทั้งหมดนี้ให้กับนักเขียนและนักคิดที่เรียกว่า " นีโอ-ฮาซิดิค " เช่นมาร์ติน บูเบอร์ ในความพยายามที่จะสร้างรูปแบบจิตวิญญาณใหม่สำหรับชาวยิวสมัยใหม่ พวกเขาเผยแพร่ภาพการเคลื่อนไหวที่โรแมนติกและซาบซึ้ง การตีความ "นีโอ-ฮาซิดิค" มีอิทธิพลต่อวาทกรรมทางวิชาการในระดับมาก แต่ก็มีความเชื่อมโยงที่ไม่แน่นอนกับความเป็นจริง [40]

ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมคือการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า "ลัทธิฮาซิดิสม์ยุคแรก" ซึ่งสิ้นสุดในช่วงต้นทศวรรษ 1800 และก่อตั้งกลุ่มลัทธิแฮซิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในขณะที่กลุ่มแรกเป็นขบวนการฟื้นฟูศาสนาที่มีพลวัตสูง ระยะหลังนั้นมีลักษณะเฉพาะด้วยการรวมเป็นนิกายโดยมีผู้นำตามกรรมพันธุ์ คำสอนลึกลับที่สร้างขึ้นในยุคแรกนั้นไม่เคยถูกปฏิเสธ และปรมาจารย์ Hasidic หลายคนยังคงเป็นนักจิตวิญญาณที่สมบูรณ์และนักคิดดั้งเดิม ดังที่เบนจามิน บราวน์ได้กล่าวไว้ มุมมองของ Buber ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการทำให้เป็นกิจวัตรประกอบด้วย "ความเสื่อมโทรม" ถูกหักล้างโดยการศึกษาในภายหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวยังคงเป็นนวัตกรรมใหม่อยู่มาก [56]อย่างไรก็ตาม หลายๆ แง่มุมของลัทธิฮาซิดในยุคแรกนั้นกลับไม่ได้รับการเน้นย้ำ โดยเน้นไปที่การแสดงออกทางศาสนาแบบดั้งเดิมมากกว่า และแนวคิดที่รุนแรงของแนวคิดนี้ได้ถูกทำให้เป็นกลาง Rebbeบางคนรับเอานักเหตุผลนิยมที่ค่อนข้างมีเหตุผล โดยกีดกันบทบาทลึกลับที่ชัดเจนของพวกเขา บทบาทเชิงบำบัดและอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำหน้าที่เกือบจะเป็นเพียงผู้นำทางการเมืองของชุมชนขนาดใหญ่ สำหรับ Hasidim ของพวกเขา ความผูกพันไม่ใช่เรื่องของการชื่นชมผู้นำที่มีเสน่ห์เหมือนในวันแรก ๆ แต่เป็นการเกิดในครอบครัวที่เป็นของ "ศาล" ที่เฉพาะเจาะจง [57]

ผลกระทบ

ประเพณีและความคิดของ Hasidic ได้รับความชื่นชมจากภายนอกที่ติดตามทันที และนอก ความเชื่อ ของชาวยิวออร์โธดอกซ์สำหรับแรงบันดาลใจที่มีเสน่ห์และความเข้าใจแบบคับบาลิสติก [1] [12]

ในศตวรรษที่ 20 Neo-Hasidismได้กลับมาให้ความสนใจใน Hasidism และ Kaballah ซึ่งขยายขอบเขตไปไกลกว่าชาวยิวออร์โธดอกซ์

Martin Buberนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมชาวยิวใช้เวลาห้าปีในการแยกตัวออกมาศึกษาตำรา Hasidic ซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่องานเขียนของเขาในภายหลัง ต่อมา Buber ได้นำ Hasidism ไปสู่โลกตะวันตกผ่านผลงานของเขาเกี่ยวกับนิทาน Hasidic [7]

ความคิดของAbraham Isaac Kookกวีผู้ลึกลับ นักเทววิทยา และผู้นำลัทธิไซออนิสต์ทางศาสนาดึงมาจากทั้งความคิดของ Hasidic และ Talmudism ของลิทัวเนีย Gershom Scholemเห็นว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจคลาสสิกของศตวรรษที่ 20 ความกังวลอันลี้ลับของ Kook เกี่ยวกับเอกภาพ ระหว่าง การแบ่งขั้วผิดๆ ของAggadaและHalakhaทั้งศักดิ์สิทธิ์และฆราวาส สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้า Hasidic และการรวมกันของขั้วในความคิดเบ็ด

ความคิดที่มีอิทธิพลของอับราฮัม โจชัว เฮสเชลทายาทแห่งราชวงศ์ฮาซิดิกของโปแลนด์และนักศาสนศาสตร์อนุรักษนิยมคนสำคัญในลัทธิอัตถิภาวนิยมของชาวยิว ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 20 ดึงมาจากลัทธิฮาซิดิสต์ งานเขียนของเขา รวมถึงการศึกษาของปรมาจารย์ Hasidic และNeo-Hasidismมองว่า Hasidism เป็นการแสดงออกแบบคลาสสิกของประเพณีAggadic [58]เฮสเชลถือเทววิทยาของอักกาดาห์ การอรรถาธิบายเชิงกวี และจิตวิญญาณเป็นศูนย์กลางของความหมายและประวัติศาสตร์ของศาสนายูดาย [59]

ในวรรณคดี จิตวิญญาณของ Hasidic ได้รับอิทธิพลจากElie Wiesel , Shmuel Yosef Agnonและนักเขียนภาษายิดดิ

Rajneeshยังได้รับอิทธิพลจาก Hasidism และช่วยขยายการรับรู้ของปรัชญาที่เป็นที่นิยม [60]

ดูเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

 • ภารกิจอันยิ่งใหญ่ – ชีวิตและเรื่องราวของรับบียิสราเอล บาอัลเชมทอฟผู้เรียบเรียง Eli Friedman ผู้แปล Elchonon Lesches Kehot Publication Society
 • Maggid ผู้ยิ่งใหญ่ - ชีวิตและคำสอนของรับบีDovBer แห่ง Mezhirech , Jacob Immanuel Schochet , Kehot Publication Society
 • The Hasidic Tale , แก้ไขโดย Gedaliah Nigal, แปลโดย Edward Levin, The Littman Library of Jewish Civilization
 • คำอุปมา Hasidic , Aryeh Wineman สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว
 • ความคิดทางศาสนาของ Hasidism: ข้อความและความเห็น , แก้ไขโดยNorman Lamm , Michael Scharf Publication Trust ของมหาวิทยาลัย Yeshiva
 • ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์: คำสอนและเรื่องเล่าของปรมาจารย์ฮาซิดิค , Zalman Schachter-Shalomi, Jossey-Bass
 • The Zaddik: The Doctrine of the Zaddik ตามงานเขียนของ Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy , Samuel H. Dresner, Jason Aronson Publishers
 • การสื่อสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด: การเกิดขึ้นของโรงเรียน Habad , Naftali Loewenthal, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 • อาจารย์ที่ถูกทรมาน: ชีวิตและภารกิจทางวิญญาณของแรบไบ นาห์มาน แห่งบราทสลาฟ , อาเธอร์ กรีน, สำนักพิมพ์ไฟยิว
 • ความหลงใหลในความจริง , Abraham Joshua Heschel , สำนักพิมพ์ไฟยิว
 • บันทึกความทรงจำของรับบี Lubavitcher: การติดตามต้นกำเนิดของขบวนการ Chasidic – เล่มที่ 1,2 , Yoseph Yitzchak Schneersohnแปลโดย Nissan Mindel, Kehot Publication Society
 • โลกเป็นของพระเจ้า: โลกภายในของชาวยิวในยุโรปตะวันออก , อับราฮัม โจชัว เฮสเชล , สำนักพิมพ์ไฟยิว
 • เรื่องราวของ Rabbi NachmanแปลโดยAryeh Kaplanสิ่งพิมพ์ของBreslov Research Institute
 • เกี่ยวกับสาระสำคัญของ Chassidus , Menachem Mendel Schneerson , แปลโดย Y.Greenberg และ SSHandelman, Kehot Publication Society
 • Hasidism Reappraised , แก้ไขโดย Ada Rapoport-Albert, Littman Library of Jewish Civilisation
 • ต้นกำเนิดลึกลับของ Hasidism , Rachel Elior , Littman Library of Jewish Civilization
 • Hasidic Prayer , Louis Jacobs , Littman Library of Jewish Civilization

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น ฟรีแมน Tzvi “ชาสิดุตคืออะไร” . การเรียนรู้และค่านิยม . ศูนย์สื่อ Chabad- Lubavitch สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2556 .
 2. กินส์เบิร์ก, รับบี ยิตซ์โชค. "อะไรคือ Chasidut (Chassidic Philosophy)" . AskMoses.com © 2013 . สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2556 .
 3. ^ "ขบวนการ Hasidic: ประวัติศาสตร์" .
 4. อรรถเป็น "?asidut - นักบุญและนักบุญ" . ข้อความฉบับเต็มที่ไม่ได้ตัดต่อของสารานุกรมยิวปี 1906 สารานุกรมยิว.com . สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2556 .
 5. เชน, รับบี ชโลโม. "ถ้าชาสิดุตมีความสำคัญมาก ทำไมเมื่อ 300 ปีที่แล้วถึงไม่มี" . แชสสิดิสม์ . AskMoses.com © 2013 . สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2556 .
 6. ^ "คับบาลาห์และ Hasidism - การเรียนรู้ของชาวยิวของฉัน " www.myjewishlearning.com _
 7. อรรถ เป็น ฟรี ดแมน มอริซ เอส. มาร์ติน บูเบอร์: ชีวิตของบทสนทนา . สำนักพิมพ์ฮาร์เปอร์แอนด์โรว์ 2498. หน้า 16-23.
 8. ^ สารานุกรมของ Hasidism เจสัน อารอนสัน, 2539. หน้า 122.
 9. เบรกเคลมานส์, คริสเตียนุส; (ฮก.), Magne Sæbø; Haran, Menahem (3 ตุลาคม 2539). ฮีบรูไบเบิล / พันธสัญญาเดิม: ประวัติการตีความ: II: จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสู่การตรัสรู้ ฟานเดนฮุค & รูพรีชท์ ไอเอสบีเอ็น 9783525539828– ผ่าน Google หนังสือ
 10. อรรถa โพเลน, เนฮีเมีย "ฮาซิดิค เดราชาห์ เป็นพระธรรมอรรถกถาจารย์" คุณค่าของสิ่งพิเศษ: บทเรียนจากศาสนายูดายและประสบการณ์ของชาวยิวสมัยใหม่: งานเลี้ยงสำหรับ Steven T. Katz ในโอกาสวันเกิดปีที่เจ็ดสิบของเขา บริลล์ 2558. หน้า 55-70.
 11. ฮอร์วิทซ์, แดเนียล เอ็ม. (1 เมษายน 2016). คับบา ลาห์และผู้อ่านเวทย์มนต์ชาวยิว U ของ Nebraska Press ไอเอสบีเอ็น 9780827612860– ผ่าน Google หนังสือ
 12. อรรถเป็น "?ASIDIM - ?ASIDISM" . ข้อความฉบับเต็มที่ไม่ได้ตัดต่อของสารานุกรมยิวปี 1906 สารานุกรมยิว.com . สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2556 .
 13. อรรถเป็น มินเดล นิสสัน รับบี Schneur Zalman แห่ง Liadi: ปรัชญาของ Chabad เล่มที่ 1 ศูนย์วิจัยเบ็ด - Kehot Publication Society 2512. หน้า 14-15.
 14. ^ เบนจามิน บราวน์,สองหน้าของลัทธิหัวรุนแรงทางศาสนา - ออร์โธดอกซ์ Zealotry และ Holy Sinning ในศตวรรษที่สิบเก้า Hasidism ในฮังการีและกาลิเซี
 15. Stephen Sharot, Hasidism and the Routinization of Charisma , Journal for the Scientific Study of Religion, 1980
 16. ^ ดินเนอร์ หน้า 29-31
 17. The Jewish Religion - A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Habad: "แม้ว่าจะเป็นผลพวงของ Hasidism แต่ Habad ก็เป็นขบวนการของมันเอง มองด้วยความเฉยเมยในระดับหนึ่ง และในบางโอกาสก็เป็นศัตรู โดยปรมาจารย์ Hasidic คนอื่น ๆ ซึ่งในขณะที่ชื่นชม Shneur Zalman เองก็เชื่อว่าความเข้าใจของ Habad เกี่ยวกับ Hasidism นั้นเน้นที่สติปัญญาและใกล้เคียงกับปรัชญามากเกินไปเพื่อความสะดวกสบาย "
 18. The Jewish Religion - A Companion , Louis Jacobs, Oxford University Press 1995, รายการ: Habad
 19. Studies in East European Jewish mysticism and Hasidism , Joseph Weiss, Littman Library new edition 1997, chapter: The Hasidic Way of Habad. ไวสส์จะวิเคราะห์เฉพาะข้อความในยุคแรกๆ ของเบ็ด เขาอ้างถึงคำอธิบายที่นักวิชาการใช้กันทั่วไปเพื่อจัดประเภทของเบ็ด: "ความสำคัญของสติปัญญาเหนือหัวใจ", "การเคลื่อนไหวทางปรัชญาในลัทธิฮาซิดิสม์" คำศัพท์ที่เขาหลีกเลี่ยงเพื่อสนับสนุนคำอธิบายปรากฏการณ์วิทยามากกว่า: "เวทย์มนต์ที่เป็นโมฆะของโลก " ทุนการศึกษาล่าสุดได้ก้าวไปไกลกว่าความเข้มข้นของ Hasidism ในยุคแรกเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องของความคิดหลัง แนวโน้มทางปรัชญาอย่างเป็นระบบของ Chabad เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Rebbe ที่ 3 ( Sefer Chakira ของเขา ในยุคกลางปรัชญาของชาวยิว ), Rebbe ครั้งที่ 5 ("ลัทธิMaimonides of Hasidism", ความหมายทางปรัชญาของคับบาลาห์) และในการพูดคุยเชิงวิเคราะห์ ที่แปลกใหม่ ของ Rebbe ครั้งที่ 7 ที่กล่าวถึงหัวข้อทางปรัชญา
 20. On the Essence of Chasidus , Menachem M. Schneerson, Kehot 2003. "ความคิดแบบ Hasidic เป็นการเปิดเผยใหม่จากมิติภายในของ Keterและสูงกว่านั้น" ภาคผนวกอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของ Chabad โดยดึงแสงแห่งสวรรค์มาสู่ความเข้าใจทางปัญญาซึ่งชัดเจนยิ่งขึ้นโดย Rebbe แต่ละคนที่ตามมา
 21. อรรถa สารานุกรมของ Hasidism , แก้ไขโดย Tzvi M. Rabinowicz, Aronson 1996, รายการ: Habad โดย Jonathan Sacks
 22. สวรรค์บนดิน: ภาพสะท้อนเกี่ยวกับเทววิทยาของแรบไบ เมนาเคม เอ็ม. ชเนอสัน, the Lubavitcher Rebbe , Faitel Levin, Kehot 2002
 23. The Scroll of Secrets: The Hidden Messianic Vision of R. Nachman of Breslav , Zvi Mark, Academic Studies Press 2010 - "มาร์กเน้นให้เห็นถึงการเข้าใจตนเองเชิงนวัตกรรมของอาร์. มากกว่าปู่ทวดของเขา Baal Shem Tov และ Maggid of Mezerich"
 24. ^ เวทย์มนต์และความบ้าคลั่ง: ความคิดทางศาสนาของรับบี Nachman แห่ง Bratslav , Zvi Mark, Continuum 2009, p 188-189, p 200 - "บุคคลสำคัญทั้ง 4 คนที่ R. Nachman เห็นว่าเป็นบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเขา: โมเสส, Shimon bar Yochai, the อารีย์และบาอัลเชมทอฟ"
 25. อรรถa เวทย์มนต์และความบ้าคลั่ง: ความคิดทางศาสนาของแรบไบ Nachman แห่ง Bratslav , Zvi Mark, Continuum 2009, บทที่ 2 เกี่ยวกับลักษณะของประสบการณ์ลึกลับ บทที่ 7 จุดประสงค์สูงสุดของการรู้คือเราไม่รู้ บทที่ 8 "เรื่องราว ของกษัตริย์ผู้ต่ำต้อย" - เกี่ยวกับเสียงหัวเราะและความโง่เขลาในการรับใช้พระเจ้า
 26. ^ เวทย์มนต์และความบ้าคลั่ง: ความคิดทางศาสนาของ Rabbi Nachman of Bratslav , Zvi Mark, Continuum 2009, p 1: "ในโลกของ R. Nachman of Bratslav จินตนาการครอบครองตำแหน่งสำคัญและได้รับความสนใจในเชิงลึก จุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของมนุษย์และการรับใช้พระเจ้า... ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของ R. Nachman กับธรรมชาติของจินตนาการที่ไม่ถูกจำกัด ซึ่งเป็นลักษณะของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของเขา
 27. ^ เวทย์มนต์และความบ้าคลั่ง: ความคิดทางศาสนาของรับบี Nachman แห่ง Bratslav , Zvi Mark, Continuum 2009, บทที่ 8 "เรื่องราวของกษัตริย์ผู้ต่ำต้อย" - เสียงหัวเราะและความโง่เขลาในการรับใช้พระเจ้า
 28. อรรถเป็น ราเชล เอลิออร์ต้นกำเนิดลึกลับของลัทธิฮาซิดแมน ห้องสมุดลิตต์แมน พ.ศ. 2549 บทที่ 11 จิตวิญญาณลึกลับและความเป็นผู้นำแบบอิสระ
 29. โจเซฟ ไวสส์,การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิเวทย์มนต์และลัทธิฮาซิดของชาวยิวในยุโรปตะวันออก , ห้องสมุดลิตต์แมน พ.ศ. 2540, บทที่: ยูโทเปียของชาวยิวตอนปลายแห่งเสรีภาพทางศาสนา
 30. ^ Rachel Elior,มีและไม่มี - รูปแบบพื้นฐานในความคิดของ Hasidic ,ใน: Masuʼot: meḥḳarim be-sifrut ha-ḳabalah ube-maḥshevet Yiśraʼel , Bialik Institute (1994), OCLC 221873939 หน้า 53-54. 
 31. เอลิออร์, พี. 56.
 32. ^ เอลิออร์ หน้า 60-61.
 33. ^ เอลิออร์ หน้า 55, 62-63.
 34. ^ ไดเนอร์, Men of Silk , หน้า 32-33.
 35. ทั้งหมวดอ้างอิงจาก: Elior, יש ואין ; แดนคำสอนชีวิต; Hasidism , Judaica, หน้า 101-1 410-4
 36. เดวิด อัสซาฟ, The Regal Way: The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin , Stanford University Press (2002). หน้า 101-104.
 37. เอลิออร์, พี. 65
 38. ไดเนอร์, พี. 7.
 39. อรรถเป็น เอลิออร์ หน้า 66-68; ไดเนอร์, หน้า 20-21.
 40. อรรถเป็น ค โจ เซฟแดนHasidism: คำสอนและวรรณคดีสารานุกรม YIVO ของชาวยิวในยุโรปตะวันออก
 41. อัสซาฟ, Regal Way , หน้า 108-110.
 42. อรรถa b กรีน, อาเธอร์ (8 ตุลาคม 2017). นี่คือคำ: คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของชาวยิว สำนักพิมพ์ไฟยิว. ไอเอสบีเอ็น 9781580234948– ผ่าน Google หนังสือ
 43. ^ "YIVO - Hasidism: คำสอนและวรรณกรรม" . www.yivoencyclopedia.org _
 44. สโคลเลม, เกอร์โชม. แนวโน้มหลักในเวทย์มนต์ของชาวยิว น๊อฟ ดับเบิ้ลเดย์.
 45. ^ "เดเวคุต - เพื่อนของหลุยส์ จาคอบส์" . 8 มิถุนายน 2559.
 46. ไมเคิลสัน, เจย์ (13 ตุลาคม 2552). ทุกสิ่งคือพระเจ้า: เส้นทางที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงของศาสนายูดาย สิ่งพิมพ์ชัมบาลา ไอเอสบีเอ็น 9780834824003– ผ่าน Google หนังสือ
 47. ^ Magid, Shaul (1 กุมภาพันธ์ 2555). เสียงของพระเจ้าจากความว่างเปล่า: การศึกษาเก่าและใหม่ใน Bratslav Hasidism สำนักพิมพ์ซันนี่ ไอเอสบีเอ็น 9780791489567– ผ่าน Google หนังสือ
 48. ^ ชินด์เลอร์ Pesach (8 ตุลาคม 2533) Hasidic ตอบสนองต่อความ หายนะในแง่ของความคิด Hasidic สำนักพิมพ์ KTAV, Inc. ISBN 9780881253108– ผ่าน Google หนังสือ
 49. ^ มาเจสกี้, ชโลมา. "ความเข้าใจ แก่นแท้แห่งความสุข" แนวทาง Chassidic เพื่อความสุข Sichos ในภาษาอังกฤษ บรู๊คลิน: นิวยอร์ก เข้าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2014
 50. ยานโคลวิทซ์, ชมูลี. "คุณค่าแห่งความสุขของศาสนายูดายที่ใช้ชีวิตด้วยความกตัญญูและอุดมคติ" บล็อก วารสารชาวยิว . 9 มีนาคม 2555
 51. อ้างถึงใน The Great MaggidโดยJacob Immanuel Schochet คีฮอท พับลิเคชั่นส์
 52. ลิคุเตย์ โมฮาราน 1, 60:6
 53. คาเมเนทซ์, ร็อดเจอร์. Burnt Books: Rabbi Nachman จาก Bratslav และ Franz Kafka Knopf Doubleday Publishing Group 2553. หน้า 167.
 54. หลุยส์ เจค็อบส์, Basic Ideas of Hasidism , in: Hasidism , Encyclopedia Judaica , 2007. Volume 8, p. 408.
 55. Mendel Piekarz, Ben ideʼologyah li-metsiʼut ,Bialik Institute (1994), OCLC 31267606 หน้า 151-152; Dynerคนผ้าไหม , p. 27. 
 56. ดูตัวอย่างเช่น เบนจามิน บราวน์,Hasidism Without Romanticism: Mendel Piekarz's Path ในการศึกษาเรื่อง Hasidism หน้า 455-456.
 57. อัสซาฟ, Regal Way , หน้า 49-55, 63-67; Dyner, Men of Silk , หน้า 117-121.
 58. ^ The Earth Is the Lord's: The Inner World of the Jew in Eastern Europe , Abraham Joshua Heschel, Jewish Lights 1995
 59. ^ ทัศนะของอับราฮัม โจชัว เฮสเชลเกี่ยวกับศาสนารับบีนิกยูดายว่าเป็นอักกาดาห์และประสบการณ์ลี้ลับ
 60. ^ Rajneesh (Osho), ภวันศรี (2521) ศิลปะแห่งการตาย: พูดถึง Hasidism มุมไบ: สำนักพิมพ์กบฎ. ไอเอสบีเอ็น 978-8172611088.

ลิงค์ภายนอก