ความสามัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Barbershop quartetsเช่นวง US Navy วงนี้ ร้องท่อน 4 ตอน ประกอบเป็นแนวเมโลดี้ (ปกติจะเป็น Lead) และ Harmony 3 ส่วน

ในเพลง , ความสามัคคีเป็นกระบวนการที่องค์ประกอบของเสียงของแต่ละบุคคลหรือ superpositions ของเสียงที่มีการวิเคราะห์โดยการฟัง โดยปกติแล้วที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นพร้อมกันความถี่ , โหมโรง ( เสียง , บันทึก ) หรือคอร์ด [1]

ความสามัคคีเป็นคุณสมบัติการรับรู้ของเพลงและพร้อมกับทำนองหนึ่งของการสร้างบล็อกของดนตรีตะวันตก การรับรู้นั้นอยู่บนพื้นฐานของความสอดคล้องซึ่งเป็นแนวคิดที่นิยามได้เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งในดนตรีตะวันตก ในทางสรีรวิทยา ความสอดคล้องเป็นตัวแปรต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระดับเสียงพยัญชนะมีการอธิบายว่าฟังดูน่าพึงพอใจ ไพเราะ และสวยงามมากกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันซึ่งฟังดูไม่น่าพอใจ ขัดแย้งกัน หรือหยาบคาย

การศึกษาความกลมกลืนเกี่ยวข้องกับคอร์ด การสร้างและความก้าวหน้าของคอร์ดและหลักการของการเชื่อมต่อที่ควบคุมคอร์ดเหล่านั้น [2]

Harmony มักถูกกล่าวถึงเพื่ออ้างถึงแง่มุม "แนวตั้ง" ของดนตรี ซึ่งแตกต่างจากแนวไพเราะหรือด้าน "แนวนอน" [3]

จุดหักเหซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวไพเราะ กับโพลีโฟนี ซึ่งหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกันของเสียงอิสระที่แยกจากกัน บางครั้งจึงแตกต่างจากความกลมกลืน [4]

ในการประสานเสียงแบบแจ๊สที่เป็นที่นิยมและแจ๊สคอร์ดจะถูกตั้งชื่อตามรากศัพท์บวกกับคำศัพท์และอักขระต่างๆ ที่ระบุถึงคุณสมบัติ ในดนตรีหลายประเภท โดยเฉพาะบาโรก โรแมนติก สมัยใหม่ และแจ๊ส คอร์ดมักจะเสริมด้วย "ความตึงเครียด" ความตึงเครียดเป็นสมาชิกคอร์ดเพิ่มเติมที่สร้างช่วงที่ค่อนข้างไม่สัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับเสียงเบส

โดยปกติ ในช่วงการปฏิบัติทั่วไปแบบคลาสสิกคอร์ดที่ไม่สอดคล้องกัน (คอร์ดที่มีความตึงเครียด) "จะแก้" เป็นคอร์ดพยัญชนะ การประสานเสียงมักจะฟังดูสบายหูเมื่อมีความสมดุลระหว่างเสียงพยัญชนะและเสียงไม่ลงรอยกัน กล่าวง่ายๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อมีความสมดุลระหว่างช่วงเวลาที่ "ตึงเครียด" และ "ผ่อนคลาย"

นิรุกติศาสตร์และคำจำกัดความ

คำว่าHarmonyมาจากภาษากรีก ἁρμονία harmoniaความหมาย "ร่วมกัน, ข้อตกลง, ความสามัคคี", [5] [6]จากคำกริยาἁρμόζω harmozō , "(Ι) fit together, join" [7]ในอดีตความกลมกลืนมักหมายถึงวงการดนตรีทั้งหมด ในขณะที่ดนตรีหมายถึงศิลปะโดยทั่วไป[ ต้องการการอ้างอิง ]ในสมัยกรีกโบราณ คำนี้กำหนดการรวมกันขององค์ประกอบที่ตัดกัน : โน้ตที่สูงขึ้นและต่ำ[8]อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการบันทึกเสียงโน้ตพร้อมกันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกดนตรีกรีกโบราณหรือไม่ฮาร์โมเนียอาจเพียงจัดให้มีระบบการจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงที่แตกต่างกัน [ อ้างอิงจำเป็น ]ในยุคกลาง มีการใช้คำนี้เพื่ออธิบายเสียงแหลมสองเสียงรวมกัน และในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา แนวความคิดขยายออกไปเพื่อแสดงถึงเสียงแหลมสามเสียงด้วยกัน [8] Aristoxenusเขียนงานชื่อHarmonika Stoicheiaซึ่งถือเป็นงานแรกในประวัติศาสตร์ยุโรปที่เขียนเกี่ยวกับความสามัคคี [9]

Traité de l'harmonieของRameau ( บทความเกี่ยวกับความสามัคคี ), 1722

มันไม่ได้จนกว่าการพิมพ์ของRameau 's Traité de l'Harmonie ( ตำรา Harmony ) ใน 1722 ว่าข้อความใด ๆ ที่คุยกันเรื่องดนตรีปฏิบัติทำให้การใช้คำในชื่อแม้ว่างานที่ไม่ได้เป็นบันทึกแรกของทฤษฎีการอภิปรายของ หัวข้อ. หลักการพื้นฐานเบื้องหลังข้อความเหล่านี้คือการคว่ำบาตรความสามัคคี (ฟังดูน่าพอใจ) โดยการปฏิบัติตามหลักการเรียงความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่าง[10]

คำจำกัดความของพจนานุกรมในปัจจุบัน ในขณะที่พยายามให้คำอธิบายที่กระชับ มักจะเน้นถึงความกำกวมของคำศัพท์ในการใช้งานสมัยใหม่ งงงวยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาความสวยงามอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่นมุมมองที่เท่านั้นที่ชื่นชอบ concords อาจจะเป็นความสามัคคี) หรือจากมุมมองของเนื้อดนตรี (ความแตกต่างระหว่างฮาร์โมนิ (พร้อมกันทำให้เกิดเสียงโหมโรง) และ "ตรงข้าม" (ต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงเสียง) ได้. [ 10]ในคำพูดของArnold Whittall :

แม้ว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของทฤษฎีดนตรีดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความกลมกลืนและความแตกต่างดังกล่าว แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าพัฒนาการทางธรรมชาติขององค์ประกอบทางดนตรีในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้สันนิษฐานถึงการพึ่งพาอาศัยกัน—ในบางครั้งอาจเท่ากับการบูรณาการ ในบางครั้ง แหล่งที่มาของความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง—ระหว่างมิติแนวตั้งและแนวนอนของพื้นที่ดนตรี[10] [ ต้องการหน้า ]

มุมมองที่ว่าความกลมกลืนของวรรณยุกต์สมัยใหม่ในดนตรีตะวันตกเริ่มขึ้นในราวปี ค.ศ. 1600 เป็นเรื่องปกติในทฤษฎีดนตรี เรื่องนี้มักเกิดจากการแทนที่องค์ประกอบแนวนอน (หรือcontrapuntal ) ซึ่งพบได้ทั่วไปในดนตรียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโดยเน้นที่องค์ประกอบแนวดิ่งของดนตรีที่แต่งขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีสมัยใหม่มักจะมองว่านี่เป็นภาพรวมที่ไม่น่าพอใจ ตามคำกล่าวของคาร์ล ดาห์ลเฮาส์ :

ไม่ใช่ว่าจุดหักเหถูกแทนที่ด้วยความกลมกลืน (ความแตกต่างของวรรณยุกต์ของ Bach ย่อมไม่โพลีโฟนิกไม่น้อยไปกว่าการเขียนโมดอลของปาเลสไตน์) แต่ประเภทที่เก่ากว่าทั้งความแตกต่างและเทคนิคแนวตั้งก็ประสบความสำเร็จด้วยรูปแบบที่ใหม่กว่า และความกลมกลืนไม่เพียงประกอบด้วยโครงสร้าง ("แนวตั้ง") ของคอร์ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหว ("แนวนอน") ด้วย เช่นเดียวกับดนตรี ความสามัคคีเป็นกระบวนการ[11] [10] [ ต้องการหน้า ]

คำอธิบายและคำจำกัดความของความกลมกลืนและการปฏิบัติประสานกันมักแสดงอคติต่อประเพณีดนตรีของยุโรป (หรือตะวันตก ) แม้ว่าหลายวัฒนธรรมจะฝึกความสามัคคีในแนวดิ่งก็ตาม[12]นอกจากนี้ ดนตรีศิลปะเอเชียใต้ (ดนตรีฮินดูสถานและดนตรีนาติค ) มักถูกอ้างถึงว่าไม่ได้เน้นที่ สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นแนวปฏิบัติแบบตะวันตกว่าเป็นความกลมกลืนตามแบบแผน รากฐานฮาร์โมนิกพื้นฐานสำหรับดนตรีเอเชียใต้ส่วนใหญ่คือเสียงพึมพำซึ่งเป็นช่วงเปิดที่ห้า (หรือช่วงที่สี่) ที่เปิดไว้ซึ่งจะไม่เปลี่ยนระดับเสียงตลอดการเรียบเรียง[13]Pitch siultaneity โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ค่อยมีการพิจารณาที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อควรพิจารณาอื่นๆ เกี่ยวกับระดับเสียงมีความเกี่ยวข้องกับดนตรี ทฤษฎีและโครงสร้างของเพลง เช่น ระบบที่ซับซ้อนของรากัส ซึ่งรวมการพิจารณาทั้งไพเราะและโมดอลและประมวลไว้ภายใน[14]

ดังนั้น การผสมผสานระหว่างระดับเสียงที่สลับซับซ้อนซึ่งให้เสียงเกิดขึ้นพร้อมกันในดนตรีคลาสสิกของอินเดีย—แต่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาว่าเป็นการพัฒนาแบบฮาร์โมนิกทางไกลหรือแบบตรงกันข้าม —เช่นเดียวกับดนตรีตะวันตกที่มีข้อสังเกต การเน้นที่ตัดกันนี้ (โดยเฉพาะเกี่ยวกับดนตรีอินเดีย) แสดงให้เห็นในวิธีการแสดงที่แตกต่างกัน: ในดนตรีอินเดียด้นสดมีบทบาทสำคัญในกรอบโครงสร้างของผลงาน[15]ในขณะที่ดนตรีตะวันตกนั้นไม่ธรรมดาตั้งแต่ ปลายศตวรรษที่ 19 [16]ในกรณีที่มันเกิดขึ้นในดนตรีตะวันตก (หรือในอดีต) การแสดงด้นสดจะประดับประดาดนตรีที่มีโน้ตไว้ล่วงหน้าหรือดึงจากโมเดลดนตรีที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ในการแต่งเพลงที่มีโน้ต ดังนั้นจึงใช้รูปแบบฮาร์มอนิกที่คุ้นเคย [17]

เน้นที่ precomposed ในดนตรีศิลปะยุโรปและทฤษฎีการเขียนที่ล้อมรอบมันแสดงให้เห็นถึงอคติทางวัฒนธรรมอย่างมาก The Grove Dictionary of Music and Musicians ( สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ) ระบุสิ่งนี้อย่างชัดเจน:

ในวัฒนธรรมตะวันตก ดนตรีที่อาศัยการด้นสดอย่างด้นสดมากที่สุด เช่น แจ๊ส ถูกมองว่าด้อยกว่าดนตรีศิลปะ ซึ่งการประพันธ์ก่อนการประพันธ์ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แนวความคิดของดนตรีที่อาศัยอยู่ในประเพณีปากเปล่าเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยการใช้เทคนิคด้นสดแยกพวกเขาออกจากงานระดับสูงที่ใช้สัญกรณ์ [18]

ทว่าวิวัฒนาการของการฝึกฝนฮาร์โมนิกและภาษาในดนตรีศิลปะตะวันตกนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวกโดยกระบวนการขององค์ประกอบก่อนหน้า ซึ่งอนุญาตให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โดยนักทฤษฎีและนักแต่งเพลงของผลงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการซึ่งมีระดับเสียง (และในระดับหนึ่ง จังหวะ) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการแสดง (19)

กฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์

ดนตรีทางศาสนาของชาวตะวันตกในยุคแรกมักมีช่วงจังหวะที่สมบูรณ์แบบคู่ขนานกัน ช่วงเวลาเหล่านี้จะรักษาความคมชัดของเดิมPlainsongงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการในอาสนวิหาร และใช้โหมดเสียงสะท้อนของมหาวิหารแต่ละแห่งเพื่อสร้างความสามัคคี อย่างไรก็ตาม เมื่อโพลีโฟนีพัฒนาขึ้น การใช้ช่วงเวลาคู่ขนานก็ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ใช้ส่วนที่สามและหก[ เมื่อไหร่? ]สไตล์อังกฤษถือว่าให้เสียงที่ไพเราะกว่า และเหมาะกับการประสานเสียงมากกว่า เนื่องจากให้ความยืดหยุ่นในการเขียนแบบเป็นเส้นตรงมากขึ้น

ตัวอย่างความกลมกลืนโดยนัยในCello Suite ของ JS Bach หมายเลข 1 ใน G, BWV 1007, บาร์ 1–2 เล่นหรือเล่นประสานเกี่ยวกับเสียงนี้ เกี่ยวกับเสียงนี้ 

ประเภท

ปิดตำแหน่ง C เมเจอร์สาม. เล่นเกี่ยวกับเสียงนี้ 
เปิดตำแหน่ง C เมเจอร์สาม เล่นเกี่ยวกับเสียงนี้ 

คาร์ลดาห์ลฮอ ส์ (1990) แตกต่างระหว่างการประสานงานและความสามัคคีของผู้ใต้บังคับบัญชา ความกลมกลืนของผู้ใต้บังคับบัญชาคือโทนเสียงแบบลำดับชั้น หรือความกลมกลืนของวรรณยุกต์ที่รู้จักกันดีในปัจจุบันการประสานประสานกันเป็นเสียงวรรณยุกต์ในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เก่ากว่า , "คำนี้มีขึ้นเพื่อแสดงว่าเสียงประสานเชื่อมโยงกันโดยไม่ก่อให้เกิดความประทับใจในการพัฒนาที่มุ่งเป้าหมาย คอร์ดแรกสร้าง 'ความก้าวหน้า' ด้วยคอร์ดที่สอง และคอร์ดที่สองกับคอร์ดที่สาม แต่ ความก้าวหน้าของคอร์ดเดิมเป็นอิสระจากอันหลังและในทางกลับกัน" ความสามัคคีประสานติดตามความสัมพันธ์โดยตรง (ที่อยู่ติดกัน) มากกว่าโดยอ้อมเช่นเดียวกับในผู้ใต้บังคับบัญชารอบช่วงการสร้างพระพุทธศาสนาสมมาตรซึ่งได้รับการใช้อย่างกว้างขวางโดยคีตกวีเบลล่าภูเขาน้ำแข็ง , จอร์จ Perle , อาร์โนลเบิรท์ , เบลาบาร์ต็อกและEdgard Varèse 's ความหนาแน่น 21.5

ความสามัคคีอย่างใกล้ชิดและความสามัคคีแบบเปิดใช้ตำแหน่งปิดและคอร์ดตำแหน่งเปิดตามลำดับ ดู: voicing (ดนตรี)และการปิดและเปิดความสามัคคี

ความกลมกลืนประเภทอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับช่วงของคอร์ดที่ใช้ในความสามัคคีนั้น คอร์ดส่วนใหญ่ในดนตรีตะวันตกมีพื้นฐานมาจากความกลมกลืนของ "tertian" หรือคอร์ดที่สร้างขึ้นโดยเว้นช่วงสามส่วน ในคอร์ด C Major7, C–E เป็นคอร์ดหลักที่สาม E–G เป็นผู้เยาว์ที่สาม; และ G ถึง B เป็นอันดับสาม ความสามัคคีประเภทอื่นประกอบด้วยความกลมกลืนของควอร์ตัลและควินตั

พร้อมเพรียงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ฮาร์โมนิเช่นเดียวกับหนึ่งในห้าหรือสาม แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะเป็นโน้ตสองเหมือนกันผลิตร่วมกัน ความสามัคคีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานเสียง [8]ในเพลงป๊อป การร้องเพลงพร้อมเพรียงกันมักจะเรียกว่าการเสแสร้งซึ่งเป็นเทคนิคที่เดอะบีทเทิลส์ใช้ในการบันทึกก่อนหน้านี้หลายครั้ง ประเภทของความสามัคคี การร้องเพลงพร้อม ๆ กันหรือเล่นโน้ตเดียวกัน มักใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันมักเรียกว่า การประสานเสียงแบบโมโนโฟนิก .

ช่วงเวลา

ช่วงเวลาคือความสัมพันธ์ระหว่างสองโหมโรงดนตรีที่แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น ในทำนองเพลง " Twinkle Twinkle Little Star " ระหว่างโน้ตสองตัวแรก ("twinkle ตัวแรก") กับโน้ตสองตัวที่สอง ( "twinkle" ตัวที่สองคือช่วงที่ห้า สิ่งนี้หมายความว่าหากโน้ตสองตัวแรกเป็นระดับเสียงCโน้ตสองตัวที่สองจะเป็นระดับเสียง "G" - โน้ตสี่มาตราหรือโน้ตสีเจ็ดตัว (หนึ่งในห้าที่สมบูรณ์แบบ) เหนือโน้ต

ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาทั่วไป:

ราก เมเจอร์ที่สาม ผู้เยาว์ที่สาม ที่ห้า
อี อี NS
ดี NS เอฟ เอ
NS เอฟ NS NS
อี NS จี บี
อี จี NS NS
NS NS เอ
เอฟ เอ NS ซี
NS NS บี NS
เอ ซี อี
NS ซี อี
บี NS ดี NS
NS ดี NS เอฟ

ดังนั้นการผสมผสานของโน้ตกับช่วงเวลาเฉพาะ—คอร์ด—สร้างความสามัคคี [ ต้องการอ้างอิง ]ตัวอย่างเช่น ในคอร์ด C มีโน้ตสามตัว: C, E และ G โน้ตCคือรูท โน้ตEและGให้ความกลมกลืน และในคอร์ด G7 (G เด่น 7) ราก G กับโน้ตแต่ละตัวที่ตามมา (ในกรณีนี้คือ B, D และ F) ทำให้เกิดความกลมกลืน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในระดับดนตรีมีสิบสองสนาม แต่ละระดับจะเรียกว่า "ดีกรี" ของมาตราส่วน ชื่อ A, B, C, D, E, F และ G ไม่มีนัยสำคัญ [ อ้างอิงจำเป็น ]ช่วงเวลา อย่างไร ไม่ นี่คือตัวอย่าง:

5 °
NS อี NS NS NS NS
NS อี เอฟ NS NS NS ซี NS

ดังจะเห็นได้ว่าไม่มีโน้ตใดที่จะเป็นระดับเดียวกันเสมอไปยาชูกำลังหรือองศาแรกโน้ตสามารถใด ๆ ของ 12 บันทึก (เรียนสนาม) ของสีเกล็ด บันทึกย่ออื่น ๆ ทั้งหมดเข้าที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อ C เป็นยาชูกำลัง ดีกรีที่สี่หรือรองคือ F เมื่อ D คือยาชูกำลัง ดีกรีที่สี่คือ G แม้ว่าชื่อโน้ตจะคงที่ แต่อาจหมายถึงองศาสเกลต่างกัน ซึ่งหมายถึงช่วงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ยาชูกำลัง พลังอันยิ่งใหญ่ของความจริงข้อนี้คืองานดนตรีใด ๆ สามารถเล่นหรือร้องในคีย์ใดก็ได้ เป็นเพลงชิ้นเดียวกัน ตราบใดที่ช่วงจังหวะเท่ากัน—จึงเปลี่ยนทำนองเป็นคีย์ที่สอดคล้องกัน เมื่อช่วงเวลาเกินอ็อกเทฟที่สมบูรณ์แบบ (12 เซมิโทน) ช่วงเวลาเหล่านี้เรียกว่าช่วงทบต้นซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 9, 11, 13 และช่วง-ใช้กันอย่างแพร่หลายในดนตรีแจ๊สและบลูส์เพลง (20)

Compound Intervals ถูกสร้างและตั้งชื่อดังนี้:

 • ที่ 2 + อ็อกเทฟ = 9
 • ที่ 3 + อ็อกเทฟ = 10
 • 4th + Octave = 11th
 • 5th + Octave = 12th
 • ที่ 6 + อ็อกเทฟ = 13
 • 7th + Octave = 14th

สาเหตุที่ตัวเลขทั้งสองไม่ "บวก" อย่างถูกต้องก็คือการนับหนึ่งโน้ตสองครั้ง[ ต้องการคำชี้แจง ]นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่นี้ ช่วงเวลายังสามารถแบ่งออกเป็นพยัญชนะและไม่ลงรอยกัน ดังที่อธิบายไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้ ช่วงพยัญชนะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และช่วงที่ไม่ลงรอยกันทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด ในเพลงวรรณยุกต์ คำว่าพยัญชนะยังหมายถึง "ทำให้เกิดความละเอียด" (อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ความไม่ลงรอยกัน "ต้องมีความละเอียด") [ ต้องการการอ้างอิง ]

ช่วงของพยัญชนะถือเป็นความพร้อมเพรียงกัน , อ็อกเทฟ , ห้า , สี่และเมเจอร์และไมเนอร์ ที่สามและที่หก และรูปแบบการประสมของพวกมัน ช่วงเวลาเรียกว่า "สมบูรณ์แบบ" เมื่อพบความสัมพันธ์แบบฮาร์มอนิกในชุดโอเวอร์โทนตามธรรมชาติ (กล่าวคือ มีเอกภาพ 1:1 อ็อกเทฟ 2:1 ห้า 3:2 และที่สี่ 4:3) ช่วงพื้นฐานอื่นๆ (ที่สอง สาม หก และเจ็ด) เรียกว่า "ไม่สมบูรณ์" เนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์แบบฮาร์มอนิกในอนุกรมโอเวอร์โทน ในดนตรีคลาสสิก สี่ที่สมบูรณ์แบบเหนือเสียงเบสอาจถูกพิจารณาว่าไม่สอดคล้องกันเมื่อฟังก์ชันของมันขัดแย้งกัน. ช่วงอื่น ๆ ช่วงที่สองและเจ็ด (และรูปแบบการประสม) จะถือว่าไม่สอดคล้องกันและต้องการความละเอียด (ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้น) และมักจะเตรียมการ (ขึ้นอยู่กับสไตล์ดนตรี) [ ต้องการการอ้างอิง ]

โปรดทราบว่าผลกระทบของความไม่ลงรอยกันจะรับรู้ได้ค่อนข้างภายในบริบทของดนตรี: ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เจ็ดที่สำคัญเพียงอย่างเดียว (เช่น C ถึง B) อาจถูกมองว่าไม่สอดคล้องกัน แต่ช่วงเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ดหลักที่เจ็ดอาจฟังดูค่อนข้างพยัญชนะ . ทริโทน (ช่วงเวลาของขั้นตอนที่สี่ถึงขั้นตอนที่เจ็ดของสเกลหลัก เช่น F ถึง B) ฟังดูไม่สอดคล้องกันมากเพียงอย่างเดียว แต่น้อยกว่าในบริบทของคอร์ดที่เจ็ดที่โดดเด่น (G7 หรือ D 7 ในตัวอย่างนี้) . [ ต้องการการอ้างอิง ]

คอร์ดและความตึงเครียด

ในสังคมตะวันตกในเพลงหลังจากศตวรรษที่สิบเจ็ดสามัคคีเป็น manipulated ใช้คอร์ดซึ่งมีการรวมกันของการเรียนสนามในการประสานแบบเทอร์เชียน ตั้งชื่อตามช่วงเวลาหนึ่งในสาม สมาชิกของคอร์ดจะถูกค้นพบและตั้งชื่อตามช่วงการเรียงซ้อนของช่วงที่สาม เริ่มต้นด้วย "ราก" ตามด้วย "ที่สาม" เหนือราก และ "ที่ห้า" ด้านบน ราก (ซึ่งหนึ่งในสามเหนือสาม) ฯลฯ (โปรดทราบว่าสมาชิกคอร์ดถูกตั้งชื่อตามช่วงเวลาของพวกเขาเหนือราก) Dyadsซึ่งเป็นคอร์ดที่ง่ายที่สุดมีเพียงสองสมาชิกเท่านั้น (ดูคอร์ดกำลัง )

คอร์ดกับสมาชิกทั้งสามคนที่เรียกว่าสามเพราะมีสมาชิกทั้งสามคนไม่ได้เพราะมันถูกสร้างขึ้นจำเป็นต้องอยู่ในสาม (ดูQuartal และความสามัคคีที่หนักสำหรับคอร์ดที่สร้างขึ้นกับช่วงเวลาอื่น ๆ ) ขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงที่ซ้อนกัน คุณภาพของคอร์ดจะแตกต่างกัน ในการประสานเสียงแจ๊สที่เป็นที่นิยมและแจ๊ส คอร์ดได้รับการตั้งชื่อตามรากศัพท์ บวกกับคำศัพท์และอักขระต่างๆ ที่ระบุถึงคุณสมบัติ เพื่อให้ระบบการตั้งชื่อง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ค่าดีฟอลต์บางอย่างจึงได้รับการยอมรับ (ไม่ได้จัดทำเป็นตารางที่นี่) ตัวอย่างเช่น สมาชิกคอร์ด C, E และ G จะสร้าง C Major triad ซึ่งเรียกโดยค่าเริ่มต้นง่ายๆ ว่าคอร์ด C ในการทดสอบ A คอร์ด (เด่นชัด A-แบน) สมาชิกเป็น , C และ E

ในดนตรีหลายประเภท โดยเฉพาะบาโรก โรแมนติก สมัยใหม่ และแจ๊ส คอร์ดมักจะเสริมด้วย "ความตึงเครียด" ความตึงเครียดเป็นสมาชิกคอร์ดเพิ่มเติมที่สร้างช่วงที่ค่อนข้างไม่สัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับเสียงเบส ตามหลักปฏิบัติของการสร้างคอร์ดโดยการซ้อนสาม ความตึงเครียดแรกที่ง่ายที่สุดจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มที่สามโดยการซ้อนที่ด้านบนของรากที่มีอยู่ ที่สาม และที่ห้า อีกสามเหนือส่วนที่ห้า การเพิ่มสมาชิกใหม่ที่อาจไม่สอดคล้องกันเป็นลำดับที่เจ็ด ห่างจากราก (เรียกว่า "คอร์ดที่เจ็ด" ของคอร์ด) ทำให้เกิดคอร์ดสี่ตัวที่เรียกว่า " คอร์ดที่เจ็ด "

ขึ้นอยู่กับความกว้างของคอร์ดแต่ละส่วนที่วางซ้อนกันเพื่อสร้างคอร์ด ระยะห่างระหว่างรูทกับคอร์ดที่ 7 อาจเป็นหลัก รอง หรือลดลงก็ได้ (ช่วงเวลาของการเสริมลำดับที่เจ็ดจะทำซ้ำราก และดังนั้นจึงถูกละเว้นจากการตั้งชื่อคอร์ด) ระบบการตั้งชื่อยอมให้โดยค่าเริ่มต้น "C7" ระบุคอร์ดที่มีราก ที่สาม ห้า และเจ็ดสะกด C, E , G, และ B คอร์ดที่ 7 ประเภทอื่นๆ จะต้องระบุชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น "C Major 7" (สะกด C, E, G, B), "C เติม 7" (ในที่นี้คำว่า augmented ใช้กับคอร์ดที่ 5 ไม่ใช่ตัวที่ 7 ให้สะกด C , E, G , B ) เป็นต้น (สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของการตั้งชื่อ โปรดดูคอร์ด (ดนตรี) .)

การซ้อนลำดับที่สามบนคอร์ดที่เจ็ดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการยืดออก และทำให้เกิด "ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น" หรือ "ความตึงเครียดส่วนบน" (ซึ่งมากกว่าอ็อกเทฟเหนือรากเมื่อซ้อนกันในสาม) ที่เก้า ที่สิบเอ็ด และสิบสาม สิ่งนี้จะสร้างคอร์ดที่ตั้งชื่อตามพวกเขา (โปรดทราบว่ายกเว้น dyads และ triads ประเภทคอร์ด tertian จะถูกตั้งชื่อตามช่วงเวลาของขนาดและขนาดที่ใหญ่ที่สุดในสแต็ก ไม่ใช่สำหรับจำนวนสมาชิกคอร์ด : ดังนั้นคอร์ดที่เก้ามีห้าสมาชิก[tonic, 3rd, 5th , 7, 9 ] , ไม่ใช่เก้า.) ส่วนขยายที่เกินสิบสามสร้างสมาชิกคอร์ดที่มีอยู่และ (โดยปกติ) ถูกละเว้นจากการตั้งชื่อ ฮาร์โมนีที่ซับซ้อนตามคอร์ดแบบขยาย มีอยู่มากมายในดนตรีแจ๊ส ดนตรีแนวโรแมนติกตอนปลาย งานออร์เคสตราสมัยใหม่ เพลงภาพยนตร์ ฯลฯ

โดยปกติ ในยุคคลาสสิกทั่วไปคอร์ดที่ไม่สอดคล้องกัน (คอร์ดที่มีความตึงเครียด) จะแก้ไขเป็นคอร์ดพยัญชนะ การประสานเสียงมักจะฟังดูสบายหูเมื่อมีความสมดุลระหว่างเสียงพยัญชนะและเสียงไม่ลงรอยกัน กล่าวง่ายๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อมีความสมดุลระหว่างช่วงเวลาที่ "ตึงเครียด" และ "ผ่อนคลาย" ด้วยเหตุนี้ ความตึงเครียดมักจะ 'เตรียม' แล้ว 'แก้ไข' [21]โดยที่การเตรียมความตึงเครียดหมายถึงการวางชุดคอร์ดพยัญชนะที่นำไปสู่คอร์ดที่ไม่สอดคล้องกันอย่างราบรื่น ด้วยวิธีนี้ นักแต่งเพลงจะแนะนำความตึงเครียดได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนผู้ฟัง เมื่อเพลงมาถึงจุดไคลแม็กซ์ย่อย ผู้ฟังต้องการช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายเพื่อขจัดความตึงเครียด ซึ่งได้มาจากการเล่นคอร์ดพยัญชนะที่แก้ไขความตึงเครียดของคอร์ดก่อนหน้า การคลายความตึงเครียดนี้มักจะฟังดูน่าพอใจสำหรับผู้ฟัง แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปในดนตรีช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า เช่น Tristan und Isolde โดย Richard Wagner [21]

การรับรู้

สามกลุ่มหลักที่กลมกลืนกันประกอบด้วยสามโทน อัตราส่วนความถี่สอดคล้องกับประมาณ 6:5:4 อย่างไรก็ตาม ในการแสดงจริง การแสดงที่สามมักจะใหญ่กว่า 5:4 อัตราส่วน 5:4 สอดคล้องกับช่วงเวลา 386 เซ็นต์แต่ส่วนหลักที่สามที่ปรับอุณหภูมิให้เท่ากันคือ 400 เซ็นต์ และอันดับสามของพีทาโกรัสที่มีอัตราส่วน 81:64 คือ 408 เซนต์ การวัดความถี่ในการแสดงที่ดีช่วยยืนยันว่าขนาดของความถี่หลักที่สามจะแตกต่างกันไปตามช่วงนี้ และสามารถอยู่นอกช่วงได้โดยไม่ทำให้เกิดเสียงที่ผิดเพี้ยน ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมต่ออย่างง่ายระหว่างอัตราส่วนความถี่และฟังก์ชันฮาร์มอนิก

คุณลักษณะหลายประการมีส่วนทำให้เกิดการรับรู้ถึงความกลมกลืนของคอร์ด

การผสมผสานโทนสี

การหลอมรวมวรรณยุกต์ก่อให้เกิดการรับรู้ความสอดคล้องของคอร์ด[22] อธิบายระดับที่ได้ยินหลายระดับเสียงเป็นเสียงเดียวที่รวมกันเป็นหนึ่ง[22] คอร์ดที่มีส่วนประจวบกันมากขึ้น (ส่วนประกอบความถี่) จะถูกมองว่าเป็นพยัญชนะมากกว่า เช่นอ็อกเทฟและ เพอร์เฟ็คไฟว์ สเปกตรัมของช่วงเวลาเหล่านี้คล้ายกับโทนสีสม่ำเสมอ ตามคำนิยามนี้เป็นหลักสามฟิวส์ดีกว่าสามเล็ก ๆ น้อย ๆและที่สำคัญรองลงมาเจ็ดคอร์ดฟิวส์ดีกว่าที่สำคัญที่สำคัญที่เจ็ดหรือรองลงเล็กน้อยที่เจ็ด. ความแตกต่างเหล่านี้อาจไม่ปรากฏชัดในบริบทที่มีอารมณ์ แต่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมกลุ่มกลุ่มหลักสามกลุ่มจึงแพร่หลายมากกว่ากลุ่มกลุ่มย่อย และกลุ่มกลุ่มย่อยที่สำคัญ-กลุ่มที่ 7 มักแพร่หลายมากกว่ากลุ่มที่ 7 อื่นๆ (แม้ว่าจะมีความไม่สอดคล้องกันของช่วงไตรโทน) ในเพลงโทนกระแสหลัก .

ในการลงทะเบียนอวัยวะ การผสมผสานช่วงฮาร์มอนิกและคอร์ดบางอย่างจะเปิดใช้งานด้วยปุ่มเดียว เสียงที่สร้างหลอมรวมเป็นหนึ่งโทนกับเสียงต่ำใหม่ เอฟเฟกต์การผสมโทนสีนี้ยังใช้ในซินธิไซเซอร์และการจัดออร์เคสตรา ตัวอย่างเช่น ในBolero #5 ของRavelส่วนที่ขนานกันของขลุ่ย เขาและเซเลสตาคล้ายกับเสียงออร์แกนไฟฟ้า [23] [24]

ความหยาบ

เมื่อฮาร์โมนิกที่อยู่ติดกันในโทนเสียงที่ซับซ้อนรบกวนกันและกัน จะสร้างการรับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่า "การตี" หรือ "ความหยาบ" ศีลเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการรับรู้ความไม่ลงรอยกันของคอร์ด[25]ในการรบกวน บางส่วนต้องอยู่ภายในแบนด์วิดท์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของหูในการแยกความถี่ที่แตกต่างกัน[26]แบนด์วิดธ์ที่สำคัญอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 เซมิโทนที่ความถี่สูงและมีขนาดใหญ่ขึ้นที่ความถี่ต่ำ[27] ช่วงที่หยาบที่สุดในมาตราส่วนสีคือวินาทีรองและการผกผันของช่วง หลักที่เจ็ด สำหรับซองสเปกตรัมทั่วไปในช่วงกลาง ช่วงคร่าวๆ ที่สองคือช่วงที่หยาบที่สุดที่สองและรองลงมาที่เจ็ด ตามด้วยทริโทน ช่วงที่น้อยที่สุดที่สาม ( หลักที่หก ) ช่วงที่สำคัญที่สาม ( รองลงมาที่หก ) และช่วงที่สี่ที่สมบูรณ์แบบ (ที่ห้า) (28)

ความคุ้นเคย

ความคุ้นเคยยังก่อให้เกิดการรับรู้ถึงความกลมกลืนของช่วงเวลา คอร์ดที่ได้ยินบ่อยในบริบททางดนตรีมักจะให้เสียงพยัญชนะมากกว่า หลักการนี้อธิบายการเพิ่มขึ้นทีละน้อยของความซับซ้อนเชิงฮาร์โมนิกของดนตรีตะวันตก ตัวอย่างเช่น คอร์ดที่ 7 ที่ไม่ได้เตรียมไว้ประมาณ 1,600 คอร์ดค่อยๆ เริ่มคุ้นเคย และดังนั้นจึงค่อยๆ ถูกมองว่าเป็นพยัญชนะมากกว่า [29]

ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุและประสบการณ์ทางดนตรีก็มีผลต่อการรับรู้ความสามัคคี [30] [31]

ประสาทสัมพันธ์ของความสามัคคี

colliculus ด้อยกว่าเป็นโครงสร้างกลางสมองซึ่งเป็นเว็บไซต์แรกของการรวมหู binaural , การประมวลผลข้อมูลการได้ยินจากหูซ้ายและด้านขวา[32] การ ตอบสนองความถี่ที่ตามมา (FFRs) ที่บันทึกจากสมองส่วนกลางจะแสดงจุดสูงสุดในกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับส่วนประกอบความถี่ของสิ่งเร้าวรรณยุกต์[31] ขอบเขตที่ FFRs แสดงถึงข้อมูลฮาร์มอนิกของคอร์ดอย่างถูกต้องเรียกว่า neural salience และค่านี้มีความสัมพันธ์กับการให้คะแนนพฤติกรรมของการรับรู้ความพอใจของคอร์ด[31]

ในการตอบสนองต่อช่วงฮาร์โมนิก กิจกรรมของคอร์เทกซ์ยังแยกความแตกต่างของคอร์ดตามความสอดคล้องของคอร์ด ซึ่งตอบสนองต่อคอร์ดที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้น [22]

ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันในความสมดุล

การสร้างและการทำลายความตึงเครียดแบบฮาร์มอนิกและ 'สถิติ' มีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาบทประพันธ์ องค์ประกอบใดๆ (หรือการแสดงด้นสด) ที่ยังคงความสม่ำเสมอและ 'สม่ำเสมอ' ตลอดเวลา สำหรับฉัน เทียบเท่ากับการดูหนังที่มีเพียง 'คนดี' อยู่ในนั้น หรือการรับประทานคอทเทจชีส

—  Frank Zappa , หนังสือ The Real Frank Zappa , หน้า 181, Frank Zappa และ Peter Occhiogrosso, 1990

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

เชิงอรรถ

 1. ^ มา ล์ม วิลเลียม พี. (1996). วัฒนธรรมดนตรีแห่งแปซิฟิก ตะวันออกใกล้ และเอเชีย , น. 15. ISBN  0-13-182387-6 . ฉบับที่สาม. "เนื้อสัมผัสแบบโฮโมโฟนิก...พบได้ทั่วไปในดนตรีตะวันตก โดยที่เพลงมักจะสร้างขึ้นจากคอร์ด (ฮาร์โมนี) ที่เคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ อันที่จริงการวางแนวฮาร์โมนิกนี้เป็นหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างดนตรีตะวันตกและดนตรีที่ไม่ใช่ตะวันตก"
 2. ^ Dahlhaus, รถยนต์ (2001). "ความสามัคคี". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 3. ^ จามิ นี เดโบราห์ (2005). ความกลมกลืนและองค์ประกอบ: Basics to Intermediate , p. 147. ISBN 1-4120-3333-0 . 
 4. ^ แซคส์, Klaus-Jürgen; ดาห์ลเฮาส์, คาร์ล (2001). จุดหักเห . อ็อกซ์ฟอร์ด มิวสิค ออนไลน์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ดอย : 10.1093/gmo/9781561592630.article.06690 .
 5. ^ '1. Harmony' The Concise Oxford Dictionary of English Etymology in English Language Referenceเข้าถึงได้ทาง Oxford Reference Online (24 กุมภาพันธ์ 2550)
 6. ^ ἁρμονία ลิดเดลล์, เฮนรี่ จอร์จ ; สกอตต์, โรเบิร์ต ; กรีกพจนานุกรมอังกฤษในโครงการเซอุส
 7. ^ ἁρμόζω  ใน Liddellและสกอตต์
 8. อรรถa b c Dahlhaus, คาร์ล (2001). "ความสามัคคี". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 9. ^ อริสโตซีนัส (1902). Harmonika Stoicheia (ฮาร์โมนิกของ Aristoxenus) . แปลโดย Macran, Henry Stewart จอร์จ โอล์มส์ แวร์ลาก ISBN 3487405105.  คบ . 123175755 .
 10. a b c d Whittall, Arnold (2002). "ความสามัคคี". ใน Latham, Alison (ed.) ฟอร์ดคู่หูเพลง
 11. ^ ดา ห์ลเฮาส์, คาร์ล (2001). "ความสามัคคี §3: การพัฒนาทางประวัติศาสตร์". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 12. ^ สโตน, รูธ (1998). Garland Encyclopedia of World Music ฉบับที่. ฉันแอฟริกา . นิวยอร์กและลอนดอน: พวงมาลัย ISBN 0-8240-6035-0.
 13. ^ Qureshi, Regula (2001). "อินเดีย §I 2(ii): ดนตรีและนักดนตรี: ดนตรีศิลปะ" ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.‎ และ Catherine Schmidt Jones, 'Listening to Indian Classical Music', Connexions, (เข้าถึง 16 พฤศจิกายน 2550) [1]
 14. ^ พลัง Harold S.; วิดเดส, ริชาร์ด (2001). "อินเดีย §III 2: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของดนตรีคลาสสิก: Rāga" ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 15. ^ พลัง Harold S.; วิดเดส, ริชาร์ด (2001). "อินเดีย §III 3(ii): ทฤษฎีและการปฏิบัติของดนตรีคลาสสิก: บรรเลงไพเราะ". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 16. ^ Wegman ร็อบ C. (2001) "ด้นสด §II: ดนตรีศิลปะตะวันตก". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 17. ^ เลวิน, โรเบิร์ต D (2001) "ด้นสด, §II, 4(i): ยุคคลาสสิกในดนตรีศิลปะตะวันตก: ดนตรีบรรเลง". ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 18. ^ Nettl บรูโน่ (2001) "ด้นสด §I 2: แนวคิดและการปฏิบัติ: ด้นสดในวัฒนธรรมดนตรี" ใน Root, Deane L. (ed.) นิวโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 19. ^ ดู Whittall 'สามัคคี'
 20. ^ STEFANUK, Misha โวลต์ (7 ตุลาคม 2010) คอร์ดเปียโนแจ๊ส สิ่งพิมพ์เมลเบย์ ISBN 978-1-60974-315-4.
 21. อรรถเป็น Schejtman, ร็อด (2008) The Piano Encyclopedia's "Music Fundamentals eBook" , หน้า 20–43 (เข้าถึง 10 มีนาคม 2552) PianoEncyclopedia.com
 22. ^ Bidelman กาวินเอ็ม (2013) "บทบาทของก้านสมองในการได้ยินในการประมวลผลระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับดนตรี" . พรมแดนทางจิตวิทยา . 4 : 264. ดอย : 10.3389/fpsyg.2013.00264 . ISSN 1664-1078 . พีเอ็มซี 3651994 . PMID 23717294 .   
 23. ^ Tanguiane (Tangian) Andranick (1993) การรับรู้เทียมและการรับรู้เพลง หมายเหตุการบรรยายในปัญญาประดิษฐ์ 746 . เบอร์ลิน-ไฮเดลเบิร์ก: สปริงเกอร์ ISBN 978-3-540-57394-4.
 24. ^ Tanguiane (Tangian) Andranick (1994) "หลักการสัมพัทธภาพของการรับรู้และการประยุกต์ใช้กับการจดจำดนตรี". การรับรู้ดนตรี . 11 (4): 465–502. ดอย : 10.2307/40285634 . JSTOR 40285634 . 
 25. ^ แลงเนอร์, เจอรัลด์; อ็อคเซ, ไมเคิล (2006). "พื้นฐานทางประสาทของระดับเสียงและความสามัคคีในระบบการได้ยิน" . มิวสิกเซียนเทีย . 10 (1_suppl): 185–208. ดอย : 10.1177/102986490601000109 . ISSN 1029-8649 . S2CID 144133151 .  
 26. ^ พลม, ร.; เลเวลท์, WJM (1965). "ความสอดคล้องของวรรณยุกต์และแบนด์วิดธ์ที่สำคัญ" . วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 38 (4): 548–560. Bibcode : 1965ASAJ...38..548P . ดอย : 10.1121/1.1909741 . hdl : 11858/00-001M-0000-0013-29B7-B . ISSN 0001-4966 . PMID 5831012 .  
 27. ^ Schellenberg, อีเกล็น; เทรฮับ, แซนดรา อี. (1994). "อัตราส่วนความถี่และการรับรู้รูปแบบโทนเสียง" . Psychonomic Bulletin และรีวิว 1 (2): 191–201. ดอย : 10.3758/bf03200773 . ISSN 1069-9384 . PMID 24203470 .  
 28. ^ Parncutt ริชาร์ด (1988) "การทบทวนแบบจำลองทางจิตวิทยาของ Terhardt เกี่ยวกับรากของคอร์ดดนตรี" . การรับรู้ดนตรี . 6 (1): 65–93. ดอย : 10.2307/40285416 . ISSN 0730-7829 . JSTOR 40285416 .  
 29. ^ Parncutt ริชาร์ด (2011) "การ Tonic เป็น Triad: คีย์โปรไฟล์เป็นทางลาดนูนประวัติ Tonic Triads" การรับรู้ดนตรี . 28 (4): 333–366. ดอย : 10.1525/mp.2011.28.4.333 . ISSN 0730-7829 . 
 30. ^ Bidelman กาวิน M .; Gandour, แจ็คสัน ที.; กฤษณะ, อนันตนารายณ์ (2554). "นักดนตรีที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองประสบการณ์ขึ้นอยู่กับขนาดของคุณสมบัติทางดนตรีอย่างต่อเนื่องภายในร่อนสนาม" จดหมายประสาทวิทยา . 503 (3): 203–207. ดอย : 10.1016/j.neulet.2011.08.036 . ISSN 0304-3940 . พีเอ็มซี 3196385 . PMID 21906656 .   
 31. อรรถเป็น c กระดูก ต.; Plack, CJ (4 มีนาคม 2558). "การสูญเสียเสียงดนตรี: ความชราส่งผลต่อการรับรู้และการเป็นตัวแทนประสาทใต้เยื่อหุ้มสมองของความสามัคคีทางดนตรี" . วารสารประสาทวิทยา . 35 (9): 4071–4080. ดอย : 10.1523/jneurosci.3214-14.2015 . ISSN 0270-6474 . พีเอ็มซี 4348197 . PMID 25740534 .   
 32. ^ อิโตะ เท็ตสึฟุมิ; บิชอป เดโบราห์ ซี.; Oliver, Douglas L. (26 ตุลาคม 2015). "การจัดหน้าที่ของวงจรท้องถิ่นใน colliculus ที่ด้อยกว่า" . กายวิภาคศาสตร์นานาชาติ . 91 (1): 22–34. ดอย : 10.1007/s12565-015-0308-8 . ISSN 1447-6959 . พีเอ็มซี 4846595 . PMID 26497006 .   

การอ้างอิง

 • ดาห์ลเฮาส์, คาร์ล. Gjerdingen, โรเบิร์ต โอ. ทรานส์. (1990). การศึกษาที่มาของโทนเสียงฮาร์มอนิก , p. 141. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น0-691-09135-8 . 
 • ฟาน เดอร์ แมร์เว, ปีเตอร์ (1989) ต้นกำเนิดของรูปแบบที่นิยม: ผู้บรรพบุรุษของศตวรรษที่ยี่สิบยอดฮิตของเพลง อ็อกซ์ฟอร์ด: คลาเรนดอนกด. ไอ0-19-316121-4 . 
 • เน็ทเทิลส์, แบร์รี่ & กราฟ, ริชาร์ด (1997). คอร์ดชั่งทฤษฎีและความสามัคคีแจ๊ส แอดวานซ์ มิวสิค, ISBN 3-89221-056-X 

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.07110595703125