ไฮน์ริช เกรตซ์

ไฮน์ริช เกรตซ์, แคลิฟอร์เนีย พ.ศ. 2428

ไฮน์ริช เกรตซ์ ( เยอรมัน: [ɡʁɛts] ; 31 ตุลาคม พ.ศ. 2360 – 7 กันยายน พ.ศ. 2434) เป็นหนึ่งในนักประวัติศาสตร์กลุ่มแรกๆ ที่เขียนประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมของชาวยิวจากมุมมองของชาวยิว

Tzvi Hirsch Graetz เกิดในครอบครัวพ่อค้าเนื้อใน Xions (ปัจจุบันคือKsięż Wielkopolski ) ราชรัฐ Posenในปรัสเซีย (ปัจจุบันอยู่ในโปแลนด์ ) เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Breslauแต่เนื่องจากชาวยิวในเวลานั้นถูกห้ามไม่ให้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่นั่น เขาจึง ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเจนา หลังจากปี 1845เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของ โรงเรียน Jewish Orthodoxของ ชุมชน Breslauและต่อมาได้สอนประวัติศาสตร์ที่Jewish Theological Seminary of Breslau (ปัจจุบันคือ Wrocław โปแลนด์) ผลงานชิ้นโบแดง ของเขาประวัติศาสตร์ชาวยิวได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นอย่างรวดเร็วและจุดประกายความสนใจในประวัติศาสตร์ชาวยิว ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2412 มหาวิทยาลัย Breslau (Wrocław) ได้มอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แก่เขา ในปี พ.ศ. 2431 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของSpanish Royal Academy of Sciences .

ชีวประวัติ

Graetz ได้รับการสอนครั้งแรกที่Zerkowซึ่งพ่อแม่ของเขาย้ายมาอยู่ และในปี 1831 ถูกส่งไปที่Wollsteinซึ่งเขาเข้าร่วมเยชิวาห์จนถึงปี 1836 โดยได้รับ ความรู้ ทางโลกจากการศึกษาส่วนตัว Neunzehn Briefe über Judenthum, ("Nineteen Letters on Judaism") โดยSamson Raphael Hirschซึ่งตีพิมพ์ภายใต้นามแฝงของ "Ben Uziel" ที่ Altona ในปี พ.ศ. 2379 สร้างความประทับใจอันทรงพลังแก่เขา และเขาตัดสินใจที่จะเตรียมตัวสำหรับการ ศึกษาเชิงวิชาการเพื่อที่จะสนับสนุนสาเหตุของศาสนายิวออร์โธดอกซ์ ความตั้งใจแรกของเขาคือการไปปรากซึ่งเขาได้รับความสนใจจากชื่อเสียงของเยชิวาห์เก่าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธ เขาจึงกลับไปหา Zerkov และเขียนจดหมายถึง Hirsch ซึ่งในขณะนั้นรับบีแห่ง Oldenburg เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเขา เฮิร์ชเสนอที่อยู่ในบ้านของเขาให้เขา Graetz มาถึงที่นั่นในวัน ที่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 และใช้เวลาสามปีกับผู้อุปถัมภ์ของเขาในฐานะลูกศิษย์ สหาย และamanuensis ใน ปีพ.ศ. 2383 เขาได้รับการสอนพิเศษร่วมกับครอบครัวหนึ่งที่Ostrowoและในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2385 เขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Breslau

ในเวลานั้นความขัดแย้งระหว่างนิกายออร์โธดอกซ์และศาสนาปฏิรูปยูดายถึงขีดสุด และ Graetz ซึ่งยึดมั่นในหลักการที่เขารับมาจากเฮิร์ช ได้เริ่มต้นอาชีพวรรณกรรมของเขาด้วยการเขียนผลงานให้กับ "Orient" ซึ่งเรียบเรียงโดย Julius Fürst ซึ่งเขา วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อพรรคปฏิรูป เช่นเดียวกับ หนังสือเรียน Mishnahของไกเกอร์ ("Orient", 1844) การมีส่วนร่วมเหล่านี้และการเป็นแชมป์ของพรรคอนุรักษ์นิยมในช่วงเวลาของการประชุม Reform Rabbinicalทำให้เขาได้รับความนิยมจากพรรคออร์โธดอกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้เมื่อเขากระวนกระวายใจที่จะลงคะแนนเสียงไว้วางใจให้กับเศคาริยาห์ แฟรงเคิลหลังจากที่เขาออกไปประท้วงการประชุมแรบบินิคอลครั้งที่สองในปีแฟรงก์เฟิร์ตในปี พ.ศ. 2388 หลังจากที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่สวดมนต์เป็นภาษาฮีบรู และห้ามสวดมนต์ในภาษาถิ่น [1]หลังจากที่ Graetz ได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเจนา (วิทยานิพนธ์ของเขาคือ "De Auctoritate et Vi Quam Gnosis in Judaismum Habuerit", 1845; ตีพิมพ์ในอีกหนึ่งปีต่อมาภายใต้ชื่อ " Gnosticismus und Judenthum") เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาที่ก่อตั้งโดยพรรคอนุรักษ์นิยมใน เบรสเลาอีกครั้งภายใต้การนำของแฟรงเคิล ในปี เดียวกันนั้นเขาได้รับเชิญให้เทศนาทดลองต่อหน้าที่ประชุมของGlewitz , Silesiaแต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

เขายังคงอยู่ในเบรสเลาจนถึงปี 1848 เมื่อเขาไปเวียนนาตามคำแนะนำของเพื่อน โดยมีเป้าหมายที่จะประกอบอาชีพนักข่าว ระหว่างทางเขาแวะที่Nikolsburgซึ่ง Hirsch อาศัยอยู่ในตำแหน่งแรบไบหัวหน้า Moravian เฮิร์ชซึ่งต่อมาได้ใคร่ครวญถึงการเริ่มต้นเซมินารีแรบไบนิคัล ได้จ้างเกรตซ์เป็นครูชั่วคราวที่นิโคลส์เบิร์ก และตั้งเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนชาวยิวในเมืองลุนเดนเบิร์ก (พ.ศ. 2393) ที่อยู่ใกล้เคียง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2393 Graetz แต่งงานกับ Marie Monasch ลูกสาวของเครื่องพิมพ์และผู้จัดพิมพ์ BL Monasch แห่งKrotoschin [2]ดูเหมือนว่าการจากไปของ Hirsch จาก Nikolsburg มีอิทธิพลต่อตำแหน่งของ Graetz; เพราะในปี พ.ศ. 2395 ฝ่ายหลังออกจากลุนเดนเบิร์กและไปที่เบอร์ลิน ซึ่งเขาบรรยายหลักสูตรประวัติศาสตร์ยิวให้กับนักเรียนแรบไบที่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก การสนับสนุนแนวทางของแฟรงเคิลทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับคนหลังซึ่งเขาเขียนบทความในนิตยสาร บ่อยครั้ง และด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2397 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้สอนของเซมินารีที่เบรสเลา ซึ่งมีแฟรงเคิลเป็นประธาน ในตำแหน่งนี้เขายังคงอยู่จนถึงความตาย โดย สอนประวัติศาสตร์และอรรถกถาพระคัมภีร์ โดยมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเรื่องทัลมุด ในปี พ.ศ. 2412 รัฐบาลได้มอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้กับเขา และต่อจากนั้นเขาก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเบรสเลา

ในปี พ.ศ. 2415 Graetz ไปปาเลสไตน์ร่วมกับเพื่อนของเขา Gottschalck Levy แห่งเบอร์ลินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฉากของช่วงแรกสุดของประวัติศาสตร์ชาวยิว ซึ่งเขาปฏิบัติในเล่มหนึ่งและสองของประวัติศาสตร์ของเขา ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2417–76; ปริมาณเหล่านี้ทำให้งานอันยิ่งใหญ่นั้นปิดตัวลง ขณะอยู่ในปาเลสไตน์ เขาได้เป็นแรงผลักดันแรกให้กับการก่อตั้งโรงพยาบาลเด็กกำพร้าที่นั่น นอกจากนี้เขายังสนใจอย่างมากต่อความก้าวหน้าของAlliance Israélite Universelleและเข้าร่วมในฐานะตัวแทนในการประชุมที่รวมตัวกันที่ปารีสในปี พ.ศ. 2421 เพื่อประโยชน์ของชาวยิวในโรมาเนีย ชื่อของ Graetz ได้รับการกล่าวถึงอย่างเด่นชัดใน ข้อโต้แย้ง ต่อต้านกลุ่มเซมิติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากTreitschkeได้ตีพิมพ์ "Ein Wort über Unser Judenthum" ของเขา (พ.ศ. 2422-2423) ซึ่งฉบับหลังซึ่งอ้างถึงเล่มที่ 11 ของประวัติศาสตร์กล่าวหาว่า Graetz เกลียดชังศาสนาคริสต์และมีอคติต่อชาวเยอรมัน โดยอ้างว่าเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่า ชาวยิวไม่สามารถซึมซับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้

หลุมศพของ Graetz ในสุสานชาวยิวใน Wrocław

การฟ้องร้อง Graetz ครั้งนี้มีผลการตัดสินใจต่อสาธารณชน แม้แต่เพื่อนชาวยิวอย่างมอมม์เซ่นและผู้สนับสนุนศาสนายูดายในกลุ่มชาวยิวแสดงการประณามภาษาที่หลงใหลของ Graetz เนื่องจากความไม่เป็นที่นิยมในเชิงเปรียบเทียบนี้ Graetz จึงไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมาธิการที่สร้างขึ้นโดยสหภาพชาวยิวชาวเยอรมัน (Deutsch-Israelitischer Gemeindebund) เพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวยิวในเยอรมนี (พ.ศ. 2428) ในทางกลับกันชื่อเสียงของเขาแพร่กระจายไปยังต่างประเทศ และผู้สนับสนุนนิทรรศการแองโกล-ยิวได้เชิญเขาให้เปิดนิทรรศการด้วยการบรรยายในปี พ.ศ. 2430 วันเกิดปีที่เจ็ดสิบของเขาเป็นโอกาสที่เพื่อนและลูกศิษย์ของเขาจะแสดงประจักษ์พยานถึงความนับถือสากลที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในหมู่พวกเขา และบทความทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา ("Jubelschrift zum 70. Geburtstage des Prof. Dr. H. Graetz," Breslau, 1887)Spanish Academyซึ่งเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูเขาได้อุทิศฉบับที่สามของเล่มที่แปดของประวัติศาสตร์ของเขา

ตามปกติเขาใช้เวลาช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2434 ในคาร์ลสแบด ; แต่อาการที่น่าตกใจของโรคหัวใจทำให้เขาต้องหยุดใช้น้ำ เขาไปมิวนิกเพื่อเยี่ยมลูกชายของเขาลีโอซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยในเมืองนั้นและเสียชีวิตที่นั่นหลังจากอาการป่วยช่วงสั้นๆ เขาถูกฝังอยู่ที่เมืองเบรสเลา นอกจากลีโอแล้ว Graetz ยังมีลูกชายสามคนและลูกสาวหนึ่งคน

ได้ผล

ประวัติศาสตร์ชาวยิว

Graetz เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ในฐานะนักประวัติศาสตร์ชาวยิว แม้ว่าเขาจะทำงานมากมายในด้านการอรรถกถาด้วยก็ตาม Geschichte der Judenของเขาเข้ามาแทนที่ผลงานในอดีตทั้งหมดในลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของJostในสมัยนั้นเป็นผลงานที่น่าทึ่งมาก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย เล่มที่สี่ เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ปรากฏในปี พ.ศ. 2396; แต่การตีพิมพ์ไม่ประสบความสำเร็จทางการเงิน และผู้จัดพิมพ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม สมาคมสิ่งพิมพ์ Institut zur Förderung der Israelitischen Litteratur ก่อตั้งโดยLudwig Philippsonเพิ่งเกิดขึ้น และได้ดำเนินการตีพิมพ์เล่มต่อๆ ไป โดยเริ่มตั้งแต่เล่มที่สาม ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การตายของยูดาส มักคาบีสไปจนถึงการทำลายวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็ม จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2399 และตามมาด้วยเล่มที่ 5 หลังจากนั้นเล่มก็ปรากฏต่อเนื่องกันจนถึงเล่มที่ 11 และจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2413 และนำประวัติศาสตร์มาจนถึงปี พ.ศ. 2391 ซึ่งในปีนั้นผู้เขียนปิดตัวลงโดยไม่ต้องการรวมการมีชีวิตอยู่ บุคคล

แม้จะมีเงินสำรองนี้ เขาก็รู้สึกขุ่นเคืองอย่างรุนแรงต่อพรรคเสรีนิยม ซึ่งอนุมานได้จากบทความที่ Graetz สนับสนุน Monatsschrift ว่าเขาจะแสดงความเห็นอกเห็นใจเพียงเล็กน้อยต่อองค์ประกอบการปฏิรูป และด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธที่จะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เว้นแต่ว่าต้นฉบับจะถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบ Graetz คนนี้ปฏิเสธที่จะทำ และปริมาณดังกล่าวจึงปรากฏโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิ่งพิมพ์ เล่ม I และ II ได้รับการตีพิมพ์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หลังจากที่ Graetz กลับมาจากปาเลสไตน์ เล่มเหล่านี้ ซึ่งเล่มที่สองเกือบจะประกอบด้วยสองเล่ม ปรากฏในปี พ.ศ. 2415–75 และเสร็จสิ้นภารกิจอันน่าทึ่งนี้ เพื่อจุดประสงค์ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น Graetz ได้ตีพิมพ์บทคัดย่อผลงานของเขาในภายหลังภายใต้ชื่อVolksthümliche Geschichte der Judenโดยเขาได้นำประวัติศาสตร์มาสู่ยุคสมัยของเขาเอง

เล่มที่สี่ของประวัติศาสตร์ชาวยิวได้รับการทบทวนโดยละเอียดโดยรับบีแซมสัน ราฟาเอล เฮิร์ชในชุดบทความใน Vols II-IV (1855-8) ของบันทึกรายเดือนของเขาJeschurun. ในบทความเหล่านี้ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกความยาว 203 หน้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง เฮิร์ชพิสูจน์ให้เห็นว่า Graetz มีความผิดในเรื่องการศึกษาที่เลอะเทอะอย่างที่สุด เช่น Graetz ละเว้นครึ่งที่สองของใบเสนอราคา ซึ่งหากยกมาทั้งหมด ก็ขัดแย้งกับวิทยานิพนธ์ของเขาโดยสิ้นเชิง Graetz อ้างว่าบนพื้นฐานของคำพูดหนึ่งหรือสองคำพูดจากปราชญ์ชาวทัลมูดิกบางคน พวกเขา "เคยชินที่จะทำ" บางสิ่งบางอย่าง - แม้จะมีแหล่งที่มาที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจน - และได้พัฒนาสมมติฐานเหล่านี้เป็นทฤษฎีที่ส่งผลกระทบต่อประเพณีโตราห์ทั้งหมด Graetz ประดิษฐ์วันที่ จัดเรียงรุ่นใหม่ พูดถึง "กฎเหล่านี้ส่วนใหญ่" ทั้งที่ในความเป็นจริงคำอธิบายของเขานำไปใช้ แม้จะโดยการตีความเพื่อการกุศล เหลือน้อยกว่าครึ่ง และด้วยวิธีอื่นๆ อีกมากมายได้เขียน Talmud ใหม่เพื่อสนับสนุนวิทยานิพนธ์ของเขาและอำนวยความสะดวกในการไหลของ ประวัติของเขา ดังที่ David N. Myers ให้เหตุผล[3] "เฮิร์ชถือว่าศิษย์เก่าของเขาเป็นศูนย์รวมของแนวโน้มการทำลายล้างของประวัติศาสตร์" [4]

การแปลเป็นภาษาอังกฤษเริ่มโดย S. Tuska ซึ่งในปี พ.ศ. 2410 ตีพิมพ์ในCincinnatiซึ่งเป็นคำแปลส่วนหนึ่งของ Vol. ทรงเครื่องภายใต้ชื่อ "อิทธิพลของศาสนายิวต่อการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ " เล่มที่สี่แปลโดย James K. Gutheim ภายใต้การอุปถัมภ์ของAmerican Jewish Publication Societyชื่อ "History of the Jews from the Down-fall of the Jewish State to the Conclusion of the Talmud" (New York, 1873) .

ฉบับภาษาอังกฤษห้าเล่มตีพิมพ์ในลอนดอนในปี พ.ศ. 2434-35 ในชื่อHistory of the Jews from the Earliest Times to the Present Day (5 เล่ม; เรียบเรียงและแปลบางส่วนโดย Bella Löwy) จากการทบทวนในQuarterly Review ฉบับเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2436 "กำลังผ่านสื่อในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ และได้รับการสัมผัสครั้งสุดท้ายจากผู้เขียน เมื่อ Graetz เสียชีวิตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2434" ใน ปีพ.ศ. 2462 บริษัท Jordan Publishing Co. แห่งนิวยอร์กได้ตีพิมพ์ฉบับ "ปรับปรุง" จำนวน 2 เล่ม พร้อมด้วยส่วนเสริมของเหตุการณ์ล่าสุดโดยดร. แม็กซ์ ลูกเกด รับบี AB Rhine เป็นผู้แปลภาษาอังกฤษ

อรรถกถา

การศึกษาประวัติศาสตร์ของ Graetz ย้อนกลับไปถึง สมัย พระคัมภีร์ไบเบิลทำให้เขาเข้าสู่วงการอรรถกถา โดย ธรรมชาติ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 เขาได้เขียนบทความในบทความของ Monatsschriftที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเชิงอรรถกถา ในชื่อ "Fälschungen in dem Texte der LXX" (พ.ศ. 2396) และ "Die Grosse Versammlung: Keneset Hagedola" (พ.ศ. 2400); และด้วยการแปลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญาจารย์และบทเพลง (Breslau, 1871) เขาจึงเริ่มตีพิมพ์ผลงานเชิงอรรถกถาแยกกัน มีคำอธิบายและการแปลสดุดีตามมา (ib. 1882–83) ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาได้วางแผนจัดพิมพ์พระคัมภีร์ฮีบรูทั้งเล่มพร้อมข้อความแก้ไขข้อความ ของเขาเอง หนังสือชี้ชวนของงานนี้ปรากฏในปี พ.ศ. 2434 ไม่นานก่อนที่ผู้เขียนจะเสียชีวิต ส่วนหนึ่งอิสยาห์และเยเรมีย์ ออกในรูปแบบที่ผู้เขียนตั้งใจจะเผยแพร่ ส่วนที่เหลือมีเพียงบันทึกข้อความ ไม่ใช่ตัวข้อความเอง ได้รับการแก้ไข ภายใต้ชื่อ "Emendationes in Plerosque Sacræ Scripturæ Veteris Testamenti Libros" โดย W. Bacher (Breslau, 1892–94)

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของคำอธิบายของ Graetz คือการใช้ข้อความที่เป็นตัวหนา ซึ่งมักใช้แทนการคาดเดาบางอย่างสำหรับ ข้อความ ของ Masoreticแม้ว่าเขาจะศึกษาข้อความในสมัยโบราณอย่างรอบคอบเสมอก็ตาม นอกจากนี้เขายังกำหนดระยะเวลาของหนังสือพระคัมภีร์หรือข้อความบางตอนด้วยความแน่นอนมากเกินไป ซึ่งอย่างดีที่สุดอาจมีเพียงสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ดังนั้นสมมติฐานของเขาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปัญญาจารย์ในสมัยของเฮโรดมหาราชแม้จะนำเสนอได้ยอดเยี่ยม แต่ก็แทบจะไม่สามารถยึดถือได้ การเรียบเรียงข้อความของเขาแสดงให้เห็นถึงไหวพริบที่ดีและในช่วงหลังข้อความเหล่านี้ได้รับความเคารพและยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ

งานวรรณกรรมอื่นๆ

Graetz ได้สนับสนุนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศาสนายิวและประวัติศาสตร์ให้กับวารสารวิชาการที่เริ่มโดย Frankel นับตั้งแต่เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี 1846 เขายังคงทำงานนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อ Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้กองบรรณาธิการของ Frankel ในเมือง Breslau ระหว่างปี 1851 ถึง 1853 Frankel และ Graetz เข้ามารับ ตำแหน่งผู้นำแนวคิดWissenschaft des Judentums เป็นระยะๆ จากผู้ริเริ่มการปฏิรูปLeopold ZunzและEduard Gans หลังจากที่แฟรงเคิลเกษียณจากตำแหน่งบรรณาธิการในปี พ.ศ. 2412 เกรทซ์ก็เข้ามารับหน้าที่นี้เองต่อไปอีก 18 ปี จนกระทั่งเขาอายุได้ 70 ปีในปี พ.ศ. 2430

กิจกรรมของ Graetz ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสาขาพิเศษของเขาเท่านั้น เขาได้เสริมสร้างวิทยาศาสตร์ชาวยิวสาขาอื่นๆ และเขียนที่นี่และที่นั่นในวรรณกรรมทั่วไปหรือคำถามประจำวัน ในสาขาวรรณคดีทั่วไปยังเป็นบทความของเขาเรื่อง " Shylock " ที่ตีพิมพ์ในMonatsschrift, พ.ศ. 2423 ในช่วงปีแรก ๆ ของขบวนการต่อต้านกลุ่มเซมิติกที่เขาเขียน นอกเหนือจากบทความที่เขาปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาของ Treitschke แล้ว บทความที่ไม่ระบุตัวตนชื่อ "Briefwechsel einer Englischen Dame über Judenthum und Semitismus" (Stuttgart, 1883) เพื่อเสริมการบรรยายเกี่ยวกับวรรณกรรมยิว เขาได้ตีพิมพ์กวีนิพนธ์กวีนิพนธ์นีโอฮีบราอิกภายใต้ชื่อ "Leḳeṭ Shoshannim" (Breslau, 1862) ซึ่งเขาได้ทำผิดพลาดในการอ่านข้อพระคัมภีร์ในแนวนอนแทนที่จะเป็นแนวตั้ง ซึ่งเข้าใจผิดว่า Geiger วิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้ความปราณี ( Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben , 1, p. 68-75) ผลงานที่มีคุณค่ามากคือJerusalem Talmud ฉบับของเขา ในเล่มเดียว (Krotoschin, 1866) บรรณานุกรมผลงานของเขาได้รับจากIsrael AbrahamsในThe Jewish Quarterly Review (4, หน้า 194–203)

กิจการคอมเพิร์ต

บทความของ Graetz เรื่อง "Die Verjüngung des jüdischen Stammes" ใน Jahrbuch für Israelitenของ Wertheimer-Kompert เล่มที่ 1 X, Vienna, 1863 (พิมพ์ซ้ำพร้อมความคิดเห็นโดย Th. Zlocisti ในJüdischer Volks-Kalender , p. 99, Brünn, 1903) ทำให้Sebastian Brunnerฟ้องร้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาทเขาว่าต่อต้านชาวยิว เนื่องจาก Graetz ไม่ใช่ คน ออสเตรียจึงมีการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อฟ้องร้องLeopold Kompertในฐานะบรรณาธิการ และคดีหลังถูกปรับ (30 ธันวาคม พ.ศ. 2406)

เกรทซ์ตีความอิสยาห์บทที่ 52 และ 53 โดยไม่หมายถึงพระเมสสิยาห์ ส่วนตัว แต่หมายถึงคนอิสราเอลทั้งหมด Graetz และ Kompert ถูกนำตัวขึ้นศาลในกรุงเวียนนาเพื่อเผยแพร่คำกล่าวอ้างที่ขัดต่อศรัทธาคาทอลิก รวมถึงขัดแย้งกับประเพณีของชาวยิว รับบีชาวเวียนนาIsaak Noah MannheimerและLazar Horowitzปกป้อง Graetz และAzriel Hildesheimerวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาที่ทำเช่นนั้น ไอแซค เฮิร์ช ไวส์จัดพิมพ์จุลสารชื่อเนẓaḥ ยิสราเอลเพื่อสนับสนุนประจักษ์พยานของพวกเขา

กรณีนี้เรียกว่า "Kompert Affair" มีความสำคัญในการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างศาสนายิวออร์ โธดอกซ์ กับศาสนายิวอนุรักษ์นิยมที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Graetz และ Zecharias Frankel ดังนั้น ในส่วนของชาวยิว การฟ้องร้องก็มีผลตามมาด้วย เมื่อออร์โธดอกซ์ยกข้อกล่าวหาเรื่องบาปให้เกรทซ์ เพราะเขาปฏิเสธลักษณะส่วนตัวของพระเมสสิยาห์ผู้เผยพระวจนะ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

มรดก

ประวัติศาสตร์ของ Graetz ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงเวลานั้น เนื้อหาสำหรับประวัติศาสตร์ชาวยิวมีความหลากหลายมาก แหล่งที่มากระจัดกระจายในวรรณกรรมของทุกชาติ และลำดับเหตุการณ์ที่มักถูกขัดจังหวะ ทำให้การนำเสนอประวัติศาสตร์นี้โดยรวมเป็นงานที่ยากมาก Graetz ทำงานของเขาอย่างชำนาญ โดยเชี่ยวชาญรายละเอียดส่วนใหญ่โดยไม่ละสายตาไปจากทั้งหมด อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งานได้รับความนิยมก็คือการปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ Graetz ยังได้รับเครดิตในการค้นหาข้อผิดพลาดในการคัดลอกใน 1 โครินธ์ 1:12 ซึ่งน่าจะหมายถึงครูสอนคริสเตียนในยุคแรกๆ (6)ประวัติศาสตร์ของชาวยิวนี้ไม่ได้เขียนโดยผู้สังเกตการณ์ที่เจ๋ง แต่เขียนโดยชาวยิวที่มีจิตใจอบอุ่น ในทางกลับกัน คุณลักษณะที่น่ายกย่องเหล่านี้บางส่วนก็มีข้อบกพร่องในเวลาเดียวกัน[ ตามใคร? ]

ในการแนะนำบทความของ Graetz ฉบับปี 1975 ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ อิสมาร์ ชอร์ช รับบีและนักประวัติศาสตร์ เขียนถึงประวัติศาสตร์ของชาวยิวว่า "[มัน] ยังคงอยู่ หนึ่งศตวรรษต่อมา เป็นบทนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ชาวยิว... การผสมผสานที่ไม่ธรรมดาระหว่างทักษะการเล่าเรื่องและการวิจัยขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นจุดเด่นของงานของ Graetz ไม่เคยตรงกันเลย" [7]

องค์ประกอบหลักบางประการของประสบการณ์ชาวยิวในยุคต่างๆ ของ Graetz เรียกว่า 'ความทุกข์ทรมานและทุนการศึกษาทางจิตวิญญาณ' ในขณะที่งานวิชาการของชาวยิวในเวลาต่อมา เช่น ผลงานของSalo W. Baronในปี 1937 ประวัติศาสตร์สังคมและศาสนาของชาวยิวต่อต้านมุมมองของประวัติศาสตร์ชาวยิวว่าเป็น 'ความมืดมิดและไม่มีแสงสว่าง' และพยายามฟื้นฟูความสมดุลด้วยการเขียนประวัติศาสตร์สังคม บารอนพยายามที่จะบูรณาการมิติทางศาสนาของประวัติศาสตร์ชาวยิวเข้ากับภาพรวมของชีวิตชาวยิว และบูรณาการประวัติศาสตร์ของชาวยิวเข้ากับประวัติศาสตร์ที่กว้างขึ้นของยุคและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ บารอนนำมุมมองที่โดดเด่นมาสู่ทุนการศึกษาของเขา เขาได้โต้แย้งกับสิ่งที่เขาเรียกว่า "ความคิดเกี่ยวกับน้ำตาของประวัติศาสตร์ชาวยิว" ซึ่งบางครั้งระบุถึงไฮน์ริช เกรตซ์ ในการสัมภาษณ์เมื่อปี 1975 บารอนกล่าวว่า "ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตา [ของชาวยิว] แต่ก็เป็นความชื่นชมยินดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับการไถ่บาปขั้นสูงสุด" ตามคำกล่าวของอาเธอร์ เฮิร์ตซ์เบิร์กบารอนกำลังเขียนประวัติศาสตร์สังคม โดยยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์ทางจิตวิญญาณและสถานการณ์ทางการเมืองล้วนเกิดจากสังคมที่มีชีวิตและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป [8]

บรรณานุกรม

 • Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart : 11 เล่ม (History of the Jews; 1 1853–75), อิมเพรส. และต่อ ed., Leipzig: Leiner, 2 1900, พิมพ์ซ้ำฉบับสุดท้ายของมือสุดท้าย (1900): Berlin: arani, 1998 , ISBN  3-7605-8673-2

หมายเหตุ

 1. ↑ abcde Encyclopaedia Judaica (2007, 2nd ed.) รายการเรื่อง "Graetz, Heinrich" โดย Shmuel Ettinger และ Marcus Pyka
 2. "บันทึกความทรงจำของบีแอล โมนาชแห่งโครโตชิน" เรียบเรียงและแปลโดยปีเตอร์ เฟรนเคิล หนังสือประจำปีของสถาบัน Leo Baeck (1979) 24 (1): 195-223; ที่นี่: หน้า 213. ดอย: 10.1093/leobaeck/24.1.195.
 3. เดวิด เอ็น. ไมเยอร์ส, ต่อต้านประวัติศาสตร์: Historicism และความไม่พอใจในความคิดของชาวเยอรมัน -ยิว พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 2003, หน้า 30–34
 4. ไมเยอร์ส, ต่อต้านประวัติศาสตร์ , พี. 31.
 5. "การทบทวนรายไตรมาส" (มกราคมและเมษายน พ.ศ. 2436) {{cite journal}}: อ้างอิงวารสารต้องการ|journal=( help )พิมพ์ซ้ำในLittell, Eliakim; โครงการ การสร้างอเมริกา; ลิตเทลล์, โรเบิร์ต เอส. (1893) "อายุขัยของลิตเทล" 197 (เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2436) {{cite journal}}: ต้องการวารสารอ้างอิง|journal=( help )
 6. เกรทซ์, เกสชิคเทอ เดอร์ จูเดน , III ii 5 423 n.3; อ้างอิง พี 371 น.4 และ IV 3 77 น. ข้าพเจ้าใน Joseph Klausner, Jesus of Nazareth , The Macmillan Company 1925, หน้า 60-1. อ้างอิงจาก ซู โทเนียส, คลอดิอุส 25
 7. Schorsch, "อุดมการณ์และประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการปลดปล่อย" บทนำเกี่ยวกับโครงสร้างของประวัติศาสตร์ชาวยิว และบทความอื่น ๆโดย Heinrich Graetz เอ็ด และทรานส์ อิสมาร์ ชอร์ช. นิวยอร์ก: The Jewish Publication Society, 1975, p. 1.
 8. ซาโล ดับเบิลยู. บารอน, 94 ปี, นักวิชาการประวัติศาสตร์ชาวยิว, เสียชีวิต, โดยปีเตอร์ สไตน์เฟลส์, 26 พฤศจิกายน 1989, เดอะนิวยอร์กไทมส์

อ้างอิง

 •  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติDeutsch, Gotthard ; นักร้อง อิซิดอร์ (1901–1906) "เกรทซ์, ไฮน์ริช (เฮิร์ช)". ในซิงเกอร์, อิซิดอร์ ; และคณะ (บรรณาธิการ). สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ & แวกนัลส์.
 • สารานุกรม Judaica (2007, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) รายการเรื่อง "Graetz, Heinrich" โดย Shmuel Ettinger และ Marcus Pyka
 • บรรณานุกรม: Rippner ในฉบับที่สามของเล่มแรกของ Geschichte ของ Graetz;
 • I. Abrahams, "H. Graetz, นักประวัติศาสตร์ชาวยิว" The Jewish Quarterly Review , เล่ม 1 4 (ม.ค. 1892), หน้า 165–203.
 • Ph. Bloch ในเล่มดัชนีการแปลภาษาอังกฤษของงานของ Graetz ประวัติศาสตร์ของชาวยิวฟิลาเดลเฟีย 2441;
 • เอ็ม. วีเนอร์, ซูร์ วูร์ดิกุง เดส์ เวอร์ฟาห์เรนส์ ก. . ., ใน เบน ชนันชา, พ.ศ. 2406, เลขที่ 22, 23.
 • SW Baron ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ชาวยิว 2507
 • เจฟฟรี ย์ซี. บลูทิงเกอร์, การเขียนเพื่อมวลชน: ไฮน์ริช เกรทซ์, การแพร่หลายของประวัติศาสตร์ชาวยิว และการรับลัทธิยิวแห่งชาติ ปริญญาเอก ดิส (ยูซีแอลเอ, 2003).
 • Marcus Pyka, Jüdische Identität bei Heinrich Graetz (Göttingen 2008) (Jüdische Religion, Geschichte und Kultur (JRGK), 5)
 • George Y. Kohler: Heinrich Graetz และ Kabbalahใน: Kabbalah - Journal for the Study of Jewish Mystical Texts, vol. 40/2018 น. 107-130.

ลิงค์ภายนอก

 • สื่อที่เกี่ยวข้องกับไฮน์ริช เกรตซ์ จากวิกิมีเดียคอมมอนส์
 • กรอกข้อความภาษาเยอรมัน (ทั้งหมด 11 เล่ม) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาวยิว รวมถึงชีวประวัติของ Graetz
 • ผลงานของ Heinrich Graetz ที่Project Gutenberg
 • งานโดยหรือเกี่ยวกับ Heinrich Graetz ที่Internet Archive
 • ไฮน์ริช เกรตซ์คือใคร? โดยดร.เฮนรี อับรามสัน
0.055418968200684