ไวยากรณ์ของ Kufa

Al-Kūfahเริ่มเป็นฐานทัพทหารเมื่อประมาณปี ค.ศ. 670 ใกล้ฮิราห์ทางฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำ ยูเฟรติสและเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับที่อัล-บาสราห์เมื่อสามสิบปีก่อนก็เติบโตขึ้นเช่นกัน จากการตั้งแคมป์จนกลายเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้มีปัญญาชั้นสูงจากทั่วภูมิภาค [1] ไวยากรณ์คนแรกของ al-Kūfah คือAl-Ru'asiซึ่งอาศัยอยู่ในศตวรรษที่ 8 ในขณะที่นักวิชาการกลุ่มแรกสุดของโรงเรียนที่ Baṣrahอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 7 [2]โครงการทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่พัฒนาขึ้นจากโรงเรียนอักษรศาสตร์ทั้งสองแห่ง ได้สร้างวิทยาศาสตร์ด้านไวยากรณ์และพจนานุกรมภาษาอาหรับ สิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันในการตีความตำราศักดิ์สิทธิ์ของอัลกุรอานและฮะดีษโดยนักมนุษยนิยมแห่งอัล-บัษเราะห์และอัล-กูฟาห์ ได้นำไปสู่การแสวงหาแหล่งข้อมูลภาษาอาหรับที่บริสุทธิ์ที่สุดและเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งพวกเขาหันไปหาบทกลอนวาจาก่อนอิสลามที่ราวีอ่าน มีการรวบรวม เรียบเรียง และอุทิศตนในการเขียนบทประพันธ์ของกวีชื่อดัง [3] นักไวยากรณ์ของอัล-บัรเราะห์และอัล-กูฟาห์รวบรวมบทกวีอาหรับโบราณและเรียบเรียงเนื้อหาเป็น “ ดีวาน ” (ป.ล. ดาวาวัน ) ตามหลักการบางประการ ไม่ว่าจะโดยชั้นเรียนของแต่ละบุคคล การจัดกลุ่มชนเผ่า qaṣīdas ที่เลือกไว้ หรือตามหัวข้อของชิ้นส่วน และเรียบเรียงเป็นกวีนิพนธ์ ตัวอย่างของผลงานของพวกเขาคือMu'allaqātและMufaḍḍaliyātโดยal-Mufaḍḍal al- Ḍabbī [4]

นักปรัชญาแห่งอัล-คูฟะห์พบในอัล-ฟิห์ริสต์แห่งอิสḥāq al-Nadim

 • อังบารี (อัล-), อบู มูฮัมหมัด กอซิม - อบู มูฮัมหมัด บิน มูฮัมหมัด บิน บัชชาร อัล-อันบารี อัล-กอซิม เป็นลูกศิษย์ของอัล-ฟาร์ราอ์และตะลาบ ลูกชายของเขาคืออบู บักร์ อิบนุ อัล-อันบารี (885 - 940) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านความทรงจำของเขา [n 1] [5] [6]
 • อะรอบี (อิบนุ อัล-) - อบู อับดุลลอฮ์ มูฮัมหมัด บิน ซิยาด (ประมาณ ค.ศ. 760 – 846) นักภาษาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงด้านวลีวิทยาที่หายาก สิ้นพระชนม์ที่สะมารา. [7] [8]
 • 'อะรูḍī (อัล-) - อบู มูฮัมหมัด. หรือที่รู้จักกันในชื่อ Barzakh หรือ Nazraḥ (ชั้นประมาณปี 800) ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ ( อารุด ) ที่มีชื่อเสียง อิบนุ ดุรุสตูยะห์ นักวิชาการของอัล-บัร เราะห์ ได้เขียนข้อโต้แย้งในหนังสือของเขา [9] [10]
 • 'Aṣīdah (Abū) - Aḥmad ibn 'Ubayd (Allāh) ibn Nāṣiḥ, Abū Ja'far (d. 886/887), of al-Kūfah, ผู้สอนให้กับบุตรชายของ Caliph Al-Mutawakkil (r. 847-861) [11] [12] [13] [14]
 • Āṣim (อิบัน), ซาลามะฮ์ - อบูมูฮัมหมัด; ไวยากรณ์และผู้ร่วมงานของอัล-ฟาร์รา' ที่อัล-กูฟาห์ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 บุตรชายของเขาคือนักวิชาการ อัล-มุฟะฮ์อัล อิบน์ ซะลามะฮ์ [15] [16] [17] [18]
 • Farrā' (al-) - Abū Zakarīyā' Yaḥyā ibn Ziyād (เสียชีวิต 822) จาก Daylam (อิหร่าน ) เป็นนักวิชาการคนสำคัญของ al-Kisā'ī ซึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้หกสิบปี [19] [20] [21] [22]
 • Ḥā'ik (al-), Hārūn ibn – aka Hārūn of al-Ḥīrah, ชาวยิวที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสจาก al-Ḥīrah และเป็นลูกศิษย์ของ Tha'lab, นักภาษาศาสตร์และไวยากรณ์ของหลังคริสต์ศตวรรษที่ 9 [23] [24] [n 2] . [25]
 • Ḥazunbal (al-) - Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn 'Āṣim al-Tamimī, นักวิชาการรุ่นที่ 9 และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Abū 'Amr al-Shaybānī. [26]
 • ฮิชัม อิบนุ มูอาวียาห์ อัล-ฮะอารีร์ (เสียชีวิตในปี 824) นักไวยากรณ์ตาบอดและกอรี (ผู้อ่านอัลกุรอาน) ที่อัล-กูฟาห์ [27] [28] [29]
 • กรนาบี (อัล-) - ฮิชาม อิบน์ อิบราฮิม, อะบู 'อาลี, จากกรนาบา[30]ใกล้อัล-อะฮวาซเป็นนักไวยากรณ์ต้นศตวรรษที่ 9 ที่อัล-คูฟาห์ และเป็นลูกศิษย์ของอัล-อัชมาอี [31] [32] * Khaṭṭabī (al-) - อบู มูฮัมหมัด อับดุลลอฮ์ บิน มูฮัมหมัด บิน ฮาร์บ (สวรรคต ค.ศ. 893 – 896) นักเรียนภาษาของอัล-กูฟาห์ ผู้เสียชีวิตที่ดามัสกัส [33] [34] [35]
 • คูราซานี (อัล-), นัซรานอาจารย์ของอิบนุ อัล-สิกกีตครึ่งแรก ค. 9 [36] [37]
 • กิซาอี (อัล-) - อบู อัล-ฮะซัน อะลี อิบนุ ฮัมซาฮ์ แห่งอัล-กูฟะฮ์ Al-Kisā'ī นักไวยากรณ์ผู้โด่งดังที่สอนบุตรชายของ Abbasid caliph Hārūn al-Rashīdและเป็นผู้อ่านอัลกุรอานที่ได้รับอนุญาต (สวรรคต ราว ค.ศ. 795/813) [38] [39] [40] [41]
 • Kunāsah (Ibn) - Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Yaḥyā, aka, 'Abd al-A'lā ibn Muḥammad, (ชั้นแคลิฟอร์เนีย 741 - 823); เป็นผู้มีอำนาจด้านกวีนิพนธ์ของชนเผ่า เขาเป็นของเผ่าอาซาด เกิดที่อัล-กูฟาห์ และต่อมาย้ายไปแบกแดด [42] [43] [44]
 • มาร์ดาน (อิบนุ) - อบู มูซา อีซา อัล-คูฟี ไวยากรณ์คนที่ 9 ที่อัล-กูฟะฮ์ [45] [32]
 • Marzabān (อิบน์),'Alī ibn 'Abd al-'Azīz - Abū al-Ḥasan (ส.ค. 900) อาศัยอยู่ที่Makkahซึ่งเป็นผู้อ่านอัลกุรอาน [46] [47]
 • Mu'ādh al-Harrā' - Mu'ādh ibn Muslim al-Harrā' หรือที่รู้จักในชื่อ ''Abū Muslim'''' และ ''Abū 'Alī'''' (ประมาณ ค.ศ. 722 – 803) เป็นพ่อค้าผ้า ของหะราตและเป็นกวี [48] ​​[49] [50]
 • Mufaḍḍal (al-) al-Ḍabbī - Ibn Salamah al-Ḍabbī, Abū Ṭālib (d. 903) ผู้เขียนอัล-มุฟะḍḍaliyāt ที่มีชื่อเสียง และนักวิชาการอัลกุรอานและวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงจาก al-Kūfah [51] [52] [53]
 • นัซร์ อิบนุ ยูซุฟ - นักไวยากรณ์และนักปรัชญาแห่งโรงเรียนอัล-กูฟาห์ในศตวรรษที่ 8 [54] [36] [55] [56]
 • กอดิม (อิบนุ) [n 3] - อบู ญาฟาร์ มูฮัมหมัด (อะห์หมัด) เขาเป็นนักวิชาการของ al-Kūfah เขาสอน Tha'lab ในกรุงแบกแดดและสอนAl-Mu'tazzบุตรชายของคอลีฟะห์ ก่อนปี 866 [57] [58]
 • กาซิม (อัล-) อิบัน มานบิน อับดุลเราะมาน; นักวิชาการและQāḍī (ผู้พิพากษา) ของ al-Kūfah (เสียชีวิต 791/792) [59] [60]
 • รุอาซี (อัล-) - อบู ญะฟัร มูฮัมหมัด บิน อัล-ฮาซัน บิน อบี ซะเราะฮ์ อัล-นีลี อัล-รุอาซี เขียนหนังสือไวยากรณ์เล่มแรกในหัวหน้าศาสนาอิสลาม อับบาซียะฮ์ แห่งฮารูน อัร-ราชีด (786-809) [61] [62] [63]
 • สะดาน (อิบนุ) - อบู ญะฟาร์ มูฮัมหมัด บิน สะดาน อัล-ฮารีร์ (ชั้น 778 – 846) นักเรียนภาษาและผู้อ่านอัลกุรอานซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงแบกแดด [64] [65] [66]
 • Sarkhasī (al-) - Abū Ṭalib 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad จากSarkhas , Khurāsān , มีความเชื่อมโยงกับ al-Kūfah ผู้สอนในมัสยิดของ Tarjumānīyah [n 4] [68]
 • Ṣa'ūdā' - Abū Sa'īd Muḥammad ibn Hubayrah al-Asadī (ชั้นปลาย C. 9) ของ al-Kūfah นักไวยากรณ์และนักปรัชญาสังกัดบุตรชายของ Caliph al-Mu'tazzที่กรุงแบกแดด (69)ยาคุตเรียกเขาว่าซาอูรา' [70] [71]
 • ชามี (อัล-), อบู มูฮัมหมัด 'อับดุลลอฮ์ ('ชาวซีเรีย') - มูฮัมหมัด (อาบู) 'อับดุลลอฮ์ บิน มูฮัมหมัด อัล-ชามี ลูกศิษย์ชาวซีเรียแห่งธาลาบ ในช่วงหลังคริสตศักราช 9 [25]
 • ชัยบานี (อัล-) - อบู 'อัมร์ อิสḥāq ibn Mirār (สวรรคต 821-828) มีอายุยืนยาวและจัดหมวดหมู่บทกวีและตำนานของชนเผ่าอย่างน้อย 80 เผ่า ลูกชายของเขา 'อัมร์ บิน อาบี 'อัมร์ (เสียชีวิต 845/846) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของเขา [72] [11] [73]
 • สิกกีต (อัล-)บิดาของยะอ์กูบ อิบน์ อัล-สิกกีตเป็นนักวิชาการด้านวรรณกรรมที่เคยศึกษาภายใต้อัล-ฟาร์รา ' เขามาจากเมืองเดารัค ใกล้กับอัลอะห์วาซ [74] ลูกชายชื่อ Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Isḥāq Ibn al-Sikkīt เป็นครูสอนพิเศษของลูกชายของAl-Mutawakkilและเป็นนักไวยากรณ์ที่มีชื่อเสียง (สวรรคต 857 – 861) [75] [76] [77]
 • ธาบิท บิน อบี ธาบิท - 'อับด์ อัล-อาซีซ, อบู มูฮัมหมัด (น่าจะในช่วงต้นศตวรรษที่ 9) จากอัล-กูฟะห์ นักวิชาการภาษาถิ่นของชนเผ่า [78] [79] [80]
 • ธาบิท บิน อัมร์ บิน Ḥabībและ'อาลี บิน มูฮัมหมัด บิน วะห์บ อัล-มาชารีเป็นสาวกรุ่นที่ 9 รุ่นแรกของอบู 'อูบัยด์ อัล-กอซิ[47]
 • ตะลาบ - อบู อัล-'อับบาส อาห์มัด บิน ยะฮยา (ค.ศ. 815 - 904) ของกรุงแบกแดด นักไวยากรณ์และนักอนุรักษ์นิยมผู้ มีชื่อเสียง ซึ่งย้ายจากอัล-กูฟาห์ไปยังแบกแดด [81] [82] [83]
 • Ṭūsī (al-) - Abū al-Ḥasan 'Alī ibn 'Abd Allāh Ibn Sinān at-Taimi จาก Banu Taym , ชาวพื้นเมืองของṬūs , ลูกศิษย์คนที่ 9 รุ่นแรกของ Ibn al-A'rābī ที่ al-Kūfah ผู้บรรยายบทกวีและประวัติศาสตร์บอกเล่าของชนเผ่าอาหรับ เขาได้รวบรวมดีวันของอิบนุ อัล-ตัตริยา [84] [85] [86]
 • Ṭuwāl (al-) - อบู 'อับดุลลอฮ์ มูฮัมหมัด บินอะฮัมมัด บิน อับดุลลอฮ์ (ส.857/858); ไวยากรณ์ของอัล-กูฟะฮ์ [n 5] [87] [88] [89]
 • อูบัยด์ (อบู) อัล-กอซิม บิน ซัลลัม (770 – ประมาณปี 838) - บุตรชายของทาสชาวกรีกที่เกิดที่เมืองเฮรัต ศึกษากับอัล-อัชมาอีและอัล-คิซาอี และได้เป็นผู้พิพากษา [90] [91]
 • ซาฮิด (อัล-) - อบู 'อุมัร มูฮัมหมัด บิน 'อับด์ อัล-วาฮิด อัล-มูตาร์ริซ (ประมาณ ค.ศ. 870 – 957) นักปรัชญาผู้บำเพ็ญตบะแห่งกรุงแบกแดด [92] [93]

หมายเหตุ

 1. เจ้าหน้าที่จะแตกต่างออกไปในวันที่เหล่านี้
 2. ชื่อสะกดไม่ถูกต้องในal-FihristฉบับFlügel
 3. บีตตี MS มีอิบนุก็อดิม ในขณะที่ฟลือเกลให้อะบูก็อดิม
 4. มัสยิดตาร์จุมานิยาห์น่าจะเป็นหนึ่งในสี่ของแบกแดดตะวันตก ( Dodge, B. , “ดัชนีชีวประวัติ”, หน้า 1,094) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 - ต้นศตวรรษที่ 9 [67]
 5. สะกดว่า Ṭuwāl หรือ Ṭuwwal.

อ้างอิง

 1. นิโคลสัน 1907, p. 189.
 2. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 141,n.2.
 3. นิโคลสัน 1907, p. 133.
 4. นิโคลสัน 1907, หน้า 127–128.
 5. คัลลิกัน (อิบนุ) 1868, หน้า 53–55, III.
 6. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 77–79, 104, 164, 165, 166, 183, 190, 568..
 7. คัลลิคาน (อิบนุ) 1868, หน้า. 23, III.
 8. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 90, 151, 152, 156, 161, 190–91, 234, 248, 344-46..
 9. ยาคุต 1927, p. 366 อิรชาด VI (2)
 10. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 138, 158.
 11. ↑ อับ ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 224.
 12. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 144, บูกยัต.
 13. คัลลิคาน (อิบนุ) 1871, หน้า. 300, น.4., IV.
 14. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 160, 161, 165.
 15. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 150.
 16. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 260, บูกยัต.
 17. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 145, 147, 149, 165, 190–91.
 18. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 137, §4 (#69)
 19. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า 131–3, §3 (#60)
 20. ซูยูṭī (อัล-) 1964, หน้า. 333, บูกยัต, II.
 21. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 76, 79, 114, 141, 145, 146–49, 158–59, 163, 165, 236.
 22. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 131-33, §3 (#60)
 23. ยาคุต 1927, p. 234 อิรชาด VI (7)
 24. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า 151–2, §6 (#75)
 25. ↑ อับ นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 164.
 26. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 150, 160.
 27. คัลลิคาน (อิบนุ) 1868, หน้า. 612, III.
 28. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 67, 154.
 29. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 134, §3 (#63)
 30. ยาคุต 1970, หน้า. 268 ภูมิศาสตร์, IV.
 31. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 408, บูกยัต.
 32. ↑ อับ นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 155.
 33. ยาคุต 1927, p. 477 อิรชาด VI (6)
 34. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 287, บูกยัต.
 35. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 154.
 36. ↑ อับ ซูยูṭī (อัล-) 1909, หน้า. 404, บูกยัต.
 37. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 156, 158, 347.
 38. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า. 237, II.
 39. มัส'อูดี (อัล-) 1877, หน้า 302, 319, VI.
 40. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 79, 84, 112, 143, 144, 158, 191, 361, 365, 504.
 41. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 127, §2 (#59)
 42. อิชบะฮานี (อัล-) 1868, p. 114, อากานี, XII.
 43. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า. 473 ไอ.
 44. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 155, 240, 347.
 45. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 370, บูกยัต.
 46. ยาคุต 1927, p. 247 อิรชาด VI (5)
 47. ↑ อับ นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 157.
 48. คัลลิคาน (อิบนุ) 1868, หน้า. 370, 3.
 49. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 142–44.
 50. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 125, §1 (#57)
 51. ยาคุต 1927, p. 170 อิรชาด VI (7)
 52. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า. 611, II.
 53. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 96, 135, I37, 161, 179, 350, 742.
 54. ยาคุต 1927, p. 211 อิรชาด VI (7)
 55. ↑ ฟ ลือเกล 1862, p. 128 กรัม ชูเลน
 56. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 145.
 57. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า 138–9, §4 (#71)
 58. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 148–149, 160–61, 190–91.
 59. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 133, §3 (#61)
 60. คัลลิคาน (อิบนุ) 1868, หน้า 24, 26, n.4., iii.
 61. ยาคุต 1927, p. 480 อิรชาด VI (6)
 62. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 76, 141, 142, 145.
 63. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 125, §1 (#56)
 64. ยาคุต 1927, p. 12, อิรชาด, VI (7)
 65. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 153.
 66. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 78–79, 154, 174.
 67. ยาคุต 1970, หน้า. 836, ภูมิศาสตร์, ไอ.
 68. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 154, 626—68..
 69. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 110, บูกยัต.
 70. ยาคุต 1927, p. 133 อิรชาด VI (7)
 71. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 162.
 72. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า 182–183, I.
 73. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 90, 104, 150, 156, 191, 344–48.
 74. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 159.
 75. ยาคุต 1927, p. 300 อิรชาด VI (7)
 76. คัลลิคาน (อิบนุ) 1871, หน้า. 293, IV.
 77. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 122–23, 126, 156, 158, 159, 172, 191, 345–348.
 78. ยาคุต 1927, p. 396 อิรชาด VI (2)
 79. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 210, บูกยัต.
 80. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า. 153.
 81. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า. 83, ไอ.
 82. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 86, 191, 345, 348.
 83. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า 141–50, §5 (#74)
 84. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 225.
 85. คัลลิคาน (อิบนุ) 1871, หน้า 262, 269, น. 1., 4.
 86. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 153, 156, 158, 345–46.
 87. ซูยูṭī (อัล-) 1909, p. 20, บูกยัต.
 88. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 147, 149, 160, 191.
 89. ซูไบดี (อัล-) 1984, หน้า. 137, §4 (#70)
 90. คัลลิคาน (อิบนุ) 1843, หน้า 238, 486, II.
 91. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 67, 77–78, 80, 82, 105, 113, 156, 157, 162, 171.
 92. คัลลิคาน (อิบนุ) 1868, หน้า. 43, III.
 93. นาดีม (อัล-) 1970, หน้า 100, 166, 167–68, 183, 190, 266.

แหล่งที่มา

 • ฟลือเกล , กุสตาฟ (1862). Die grammatischen Schulen der Araber (ภาษาอาหรับ) ไลป์ซิก: บร็อคเฮาส์ พี 128.
 • อิชบะฮานี (อัล-), อบู อัล-ฟารอจ 'อาลี บิน อัล-ฮูซัยน (1868) กิตาบ อัล-อักฮานี (ในภาษาอาหรับ) ฉบับที่ 20. ไคโร: สำนักพิมพ์บูลัก.
 • คัลลิคาน (อิบนุ) , อะฮัมมัด บิน มูฮัมหมัด (1843). พจนานุกรมชีวประวัติของ Ibn Khallikān (คำแปลของ Wafayāt al-A'yān wa-Anbā" Ahnā' al-Zamān) เล่ม I–II แปลโดยMac Guckin de Slaneปารีสและลอนดอน: WH Allen
 • คัลลิคาน (อิบนุ), อะฮัมมัด บิน มูฮัมหมัด (1868) พจนานุกรมชีวประวัติของอิบัน คัลลิคาน (คำแปลของ Wafayāt al-A'yān wa-Anbā" Ahnā' al-Zamān) . เล่มที่ 3 แปลโดย Mac Guckin de Slane ปารีสและลอนดอน: WH Allen
 • คัลลิคาน (อิบนุ), อะฮัมมัด บิน มูฮัมหมัด (1871) พจนานุกรมชีวประวัติของ Ibn Khallikān (คำแปลของ Wafayāt al-A'yān wa-Anbā" Ahnā' al-Zamān) . เล่มที่ IV. แปลโดย Mac Guckin de Slane ปารีส: กองทุนการแปลตะวันออกแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
 • มัสอูดี (อัล-) , อบู อัล-ฮะซัน อะลี บิน อัล-ฮูซายน์ (1877) [1871]. Kitāb Murūj al-Dhahab wa-Ma'ādin al-Jawhar/Les Prairies d'or (ในภาษาอาหรับและฝรั่งเศส) ฉบับที่ 9. แปลโดยเมย์นาร์ด , ซี. บาร์เบียร์ เดอ; กูร์เตย , ปาเวต์ เดอ. ปารีส: Imprimerie nationale.
 • นาดีม (อัล-) , อิบนุ อิสḥāq (1970). Dodge, B. (เอ็ด.) The Fihrist of al-Nadīm การสำรวจวัฒนธรรม มุสลิมในศตวรรษที่สิบ นิวยอร์กและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย.
 • นิโคลสัน , เรย์โนลด์ เอ. (1907). ประวัติศาสตร์วรรณกรรมของชาวอาหรับ ลอนดอน: ต. ฟิชเชอร์ อันวิน.
 • ซูยูṭī (อัล-) , จาลาล อัล-ดีน อับดุลเราะมาน (1909) บูฆยัต อัล-วุอาต ฟี ทาบากาต อัล-ลูคอวียิน วา-อัล-นูฮาห์ . ไคโร: สำนักพิมพ์ซาอาดะห์. พี 404.
 • ซูยูṭī (อัล-), จาลาล อัล-ดีน อับดุลเราะมาน (1964) อิบรอฮิม, มุฮัมมัด อบูลฟะฮ์ล (เอ็ด.) บูฆยัต อัล-วุอาตฟี Ṭabaqāt อัล-ลูกอวียิน วา-อัล-นูฮาห์ (ในภาษาอาหรับ) ฉบับที่ ครั้งที่สอง ไคโร: สำนักพิมพ์ซาอาดะห์.
 • ยาคุตชิฮาบ อัล-ดีน บิน อับดุลลอฮฺ อัล-Ḥamawī (1927) [1907] Margoliouth , DS (เอ็ด.) “อิรชาด อัล-อารีบ อลา มะริฟัต อัล-อาดีบ (พจนานุกรมบุรุษผู้รู้ของยากุต 7 เล่ม)” EJW Gibb Memorial Series (ภาษาอาหรับ) ไลเดน: ยอดเยี่ยม วี .
 • ยาคุต, ชิฮาบ อัล-ดีน บิน อับดุลลอฮ์ อัล-Ḥamawī (1970) [1966] Wüstenfeld , F. (เอ็ด.). มูจัม อัล-บุลดาน (ภูมิศาสตร์ วอเทอร์บุค ของจาคัต ) ฉบับที่ 6. ไลป์ซิก : บร็อคเฮาส์.
 • ยาคุต, ชิฮาบ อัล-ดีน บิน อับดุลลอฮ์ อัล-ฮัมมาวี (1965) Wüstenfeld , F. (เอ็ด.). มูจัม อัล-บุลดาน (ภูมิศาสตร์ วอเทอร์บุค ของจาคัต ) ฉบับที่ 6 (การแก้ไขการทำสำเนาภาพถ่าย- กราฟิก) เตหะราน : มักตะบัท อัล-อาซาดี.
 • ซุบัยดี (อัล-) , อบู บักร์ มูฮัมหมัด บิน อัล-ฮะซัน (1984) [1954]. อิบราฮิม, มูฮัมหมัด (บรรณาธิการ). Ṭabaqāt al-Naḥwīyīn wa-al-Lughaīyīn (ในภาษาอาหรับ) ไคโร: อัล-คานจี.
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grammarians_of_Kufa&oldid=1153854163"