พระเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ตัวแทน (สำหรับวัตถุประสงค์ของศิลปะหรือบูชา) ของพระเจ้าใน (จากซ้ายบน) ศาสนาคริสต์ , อิสลาม , Atenismที่Monad , บาหลีศาสนาฮินดูและโซโรอัสเตอร์

ในmonotheisticคิดพระเจ้าจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดผู้สร้างและวัตถุหลักของความเชื่อ [1]พระเจ้ามักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นอำนาจทุกอย่าง , รอบรู้ , อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งและomnibenevolentเช่นเดียวกับการมีนิรันดร์และการดำรงอยู่ของสิ่งที่จำเป็นพระเจ้าส่วนใหญ่มักจะถือเป็นตัวตนด้วยการกล่าวว่าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของการมีชัยหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน [1] [2] [3]

บางศาสนาอธิบายพระเจ้าโดยไม่ต้องอ้างอิงกับเพศขณะที่คนอื่นใช้คำศัพท์ที่เป็นเพศที่เฉพาะเจาะจงและเพศลำเอียงพระเจ้าถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่มีตัวตน ในเทวนิยมพระเจ้าเป็นผู้สร้างและค้ำจุนของจักรวาลในขณะที่เทพนิยมพระเจ้าเป็นผู้สร้าง แต่ไม่ค้ำจุนที่ของจักรวาล ในลัทธิเทวโลกพระเจ้าคือจักรวาลนั่นเองต่ำช้าคือการไม่มีความเชื่อในพระเจ้าหรือเทพใด ๆในขณะที่ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าถือว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้าไม่ทราบหรือไม่รู้จัก พระเจ้ายังทรงถือกำเนิดเป็นแหล่งกำเนิดของทุกคนอีกด้วยภาระผูกพันทางศีลธรรมและ "การมีอยู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" [1]นักปรัชญาที่โดดเด่นหลายคนได้มีการพัฒนาข้อโต้แย้งและต่อต้านการดำรงอยู่ของพระเจ้า [4]

ศาสนา monotheistic แต่ละศาสนาอ้างถึงพระเจ้าของตนโดยใช้ชื่อต่างกันบางศาสนาหมายถึงแนวคิดทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะของพระเจ้า ในAtenism ของอียิปต์โบราณอาจเป็นศาสนา monotheistic ที่บันทึกไว้ที่เก่าแก่ที่สุดเทพองค์นี้ถูกเรียกว่าAten [5]และประกาศว่าเป็น "สิ่งมีชีวิตสูงสุด" ที่แท้จริงและเป็นผู้สร้างจักรวาล[6]ในภาษาฮีบรูไบเบิลชื่อของพระเจ้า ได้แก่พระเจ้า (พระเจ้า) Adonai (พระเจ้า) และคนอื่น ๆและชื่อYHWH ( ฮีบรู : יהוה ) พระนามพระยาห์เวห์และพระเยโฮวา , เปล่งเสียงเป็นไปได้ของ YHWH ถูกนำมาใช้ในศาสนาคริสต์ในศาสนายิวบางส่วนของชื่อภาษาฮิบรูของพระเจ้าจะถือว่าเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ของทรินิตี้หนึ่ง coexists พระเจ้าในสาม "บุคคล" ที่เรียกว่าพระบิดาของบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศาสนาอิสลามชื่อพระเจ้า (" อัลลอฮ์ " ในภาษาอาหรับ) มักใช้เป็นชื่อ ในขณะที่ชาวมุสลิมยังใช้ชื่ออื่นๆ มากมายสำหรับพระเจ้า ในศาสนาฮินดู , พราหมณ์มักจะถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวแนวคิดของพระเจ้า [7]ในศาสนาจีน , Shangdiจะรู้สึกเป็นรากเหง้า (บรรพบุรุษแรก) ของจักรวาลที่แท้จริงไปอย่างต่อเนื่องและนำคำสั่งไป ชื่ออื่น ๆ ได้แก่ พระเจ้าอัลบาในศรัทธา , [8] Waheguruในศาสนาซิกข์ , [9] หุรมาสด้าในโซโรอัสเตอร์ , [10]และSang Hyang Widhi Wasaในบาหลีศาสนาฮินดู (11)

นิรุกติศาสตร์และการใช้งาน

Mesha Steleหมีอ้างอิงแรกที่รู้จัก (840 คริสตศักราช) ไปอิสราเอลพระเจ้าเยโฮวาห์

รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมันคำของพระเจ้ามาจากศตวรรษที่ 6 คริสเตียน Codex argenteus คำภาษาอังกฤษนั้นมาจากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม * ǥuđan รูปแบบอินโดยูโรเปียนโปรโต - ยูโรเปียนที่สร้างขึ้นใหม่* ǵhu-tó-mน่าจะมาจากราก* ǵhau(ə)-ซึ่งหมายถึง "เรียก" หรือ "เรียกใช้" [12]คำดั้งเดิมสำหรับพระเจ้าแต่เดิมเพศ -applying ไปทั้งสองเพศ แต่ในระหว่างขั้นตอนของคริสต์ศาสนิกชนของดั้งเดิมของพวกเขาจากชนพื้นเมืองดั้งเดิมพระเจ้าคำกลายเป็นผู้ชายรูปแบบประโยค [13]

ในภาษาอังกฤษ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อคำนั้นถูกใช้เป็นคำนามที่เหมาะสมเช่นเดียวกับชื่ออื่นๆ ที่พระเจ้าเป็นที่รู้จัก[14]ดังนั้นรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ใช้สำหรับพระหลายหรือเมื่อนำมาใช้ในการอ้างถึงความคิดทั่วไปของเทพ [15] [16] คำภาษาอังกฤษว่าพระเจ้าและคำในภาษาอื่น ๆ มักใช้สำหรับแนวความคิดใด ๆ และทั้งหมดและแม้จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างศาสนาคำนี้ยังคงเป็นคำแปลภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับทุกคน เช่นเดียวกันสำหรับฮีบรูเอลแต่ในศาสนายิวพระเจ้ายังได้รับชื่อที่ถูกต้อง thetetragrammaton YHWH ในแหล่งที่มาอาจจะเป็นชื่อของนั้นเอโดมหรือชาวมีเดียนเทพเยโฮวาห์ ในการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษจำนวนมากเมื่อคำว่าLORDอยู่ในตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด มันหมายความว่าคำนี้เป็นตัวแทนของเททรากรัมมาทอน [17]

คำว่า 'อัลลอฮ์' ในการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับ

อัลลอฮ์ (อาหรับ : الله ‎) เป็นคำภาษาอาหรับที่ไม่มีการใช้พหูพจน์ของชาวมุสลิม และชาวคริสต์และยิวที่พูดภาษาอาหรับ แปลว่า "พระเจ้า" ขณะที่ ʾilāh (อาหรับ : إِلَٰه ‎ พหูพจน์ `āliha آلِهَة) เป็นคำที่ใช้เรียกเทพเจ้าหรือ พระเจ้าโดยทั่วไป [18] [19] [20]

พระเจ้าก็อาจจะได้รับชื่อที่เหมาะสมในกระแส monotheistic ของศาสนาฮินดูซึ่งเน้นลักษณะส่วนบุคคลของพระเจ้าที่มีการอ้างอิงในช่วงต้นกับชื่อของเขาเป็นกฤษณะ - Vasudevaในห์าหรือหลังจากนั้นพระนารายณ์และฮาริ (21)

หุรมาสด้าเป็นชื่อสำหรับพระเจ้าทรงใช้ในโซโรอัสเตอร์ "มาสด้า" หรือค่อนข้างอลำต้นรูปแบบMazdā- , ประโยคมาสด้าสะท้อนให้เห็นถึงโปรอิหร่าน* Mazdāh (หญิง) โดยทั่วไปถือว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องของวิญญาณ และเช่นเดียวกับภาษาสันสกฤตร่วมเมธาแปลว่า "ปัญญา" หรือ "ปัญญา" คำทั้งภาษาอาเวสตานและสันสกฤตสะท้อนถึงภาษาอินโด-อิหร่านดั้งเดิม *mazdhā-จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม mn̩sdʰeh 1ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า "การจัดวาง ( dʰeh 1 ) จิตใจ ( *mn̩-s )" ดังนั้น "ฉลาด" [22]

Waheguru ( ปัญจาบ : vāhigurū ) เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดในศาสนาซิกข์เพื่ออ้างถึงพระเจ้า มันหมายถึง "ครูที่ยอดเยี่ยม" ในภาษาปัญจาบ วาฮี ( ภาษาเปอร์เซียกลางที่ยืมมา) หมายถึง "วิเศษ" และปราชญ์ ( สันสกฤต : คุรุ ) เป็นคำที่หมายถึง "ครู" Waheguru ได้รับการอธิบายโดยบางคนว่าเป็นประสบการณ์ของความปีติยินดีซึ่งอยู่เหนือคำอธิบายทั้งหมด การใช้คำว่า Waheguru ที่พบบ่อยที่สุดคือคำทักทายที่ชาวซิกข์ใช้ร่วมกัน:

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh
พระเจ้าผู้วิเศษ Khalsaชัยชนะเป็นของลอร์ดผู้วิเศษ

บาฮาเป็นชื่อที่ "ยิ่งใหญ่ที่สุด" สำหรับพระเจ้าในศาสนาบาไฮเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่า "รัศมีภาพทั้งหมด"

แนวความคิดทั่วไป

ปรัชญาของศาสนาตระหนักว่าสิ่งต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของพระเจ้า:

 • มหาอำนาจ (อำนาจไม่จำกัด)
 • สัจธรรม (ความรู้ไร้ขอบเขต)
 • ชั่วนิรันดร์ (พระเจ้าไม่ถูกผูกมัดด้วยกาลเวลา)
 • ความดี (พระเจ้าทรงเมตตาอย่างยิ่ง)
 • สามัคคี (พระเจ้าไม่สามารถแบ่งแยกได้)
 • ความเรียบง่าย (พระเจ้าไม่ทรงประกอบ)
 • ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง (พระเจ้าไม่ใช่วัตถุ)
 • ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง)
 • ความไม่สามารถ (พระเจ้าไม่ได้รับผลกระทบ) [23]

ไม่มีฉันทามติที่ชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติหรือคือการดำรงอยู่ของพระเจ้า [24]มโนทัศน์ของพระเจ้าอับบราฮัมรวมmonotheisticความหมายของพระเจ้าในศาสนายิวที่ตรินิแดดมุมมองของชาวคริสต์และแนวคิดอิสลามของพระเจ้า

นอกจากนั้นยังมีแนวความคิดต่างๆของพระเจ้าในสมัยโบราณโลกกรีกโรมันเช่นมุมมองของอริสโตเติลของผู้เสนอญัตติไม่ไหวติงที่แนวคิดของ Neoplatonic หนึ่งและ pantheistic พระเจ้าแห่งความอดทนฟิสิกส์

ศาสนา Dharmicแตกต่างกันในมุมมองของพระเจ้า: มุมมองของพระเจ้าในศาสนาฮินดูแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนิกายและวรรณะตั้งแต่ monotheistic เพื่อpolytheisticศาสนาที่นับถือหลายพระเจ้าหลายศาสนามีแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างแม้ว่าจะมีชื่ออื่นที่ไม่ใช่ "พระเจ้า" และไม่มีบทบาทอื่นใดที่มาจากพระเจ้าเอกพจน์โดยศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวศาสนาซิกข์บางครั้งถูกมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า

Sramanaศาสนาโดยทั่วไปมักจะไม่ใช่ผู้สร้างในขณะที่ยังถือได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้า (เรียกว่าอมรในพุทธศาสนาและศาสนาเชน ) ของพลังงาน จำกัด และอายุการใช้งานเชนได้ปฏิเสธโดยทั่วไปเนรมิตถือได้ว่าสารจิตวิญญาณ ( Jiva ) มีความสร้างสรรค์และเวลาที่เป็น beginningless [25]ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของคนและประเพณีพุทธศาสนาสามารถคิดว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ theistic , ทรานส์ theistic , pantheisticหรือpolytheisticอย่างไรก็ตาม,พระพุทธศาสนาได้ปฏิเสธโดยทั่วไปมุมมอง monotheistic เฉพาะของพระเจ้าผู้สร้าง พระพุทธบารมีทฤษฎีของการเนรมิตในตำราต้นพุทธ [26] [27]นอกจากนี้ นักปราชญ์ชาวพุทธชาวอินเดียรายใหญ่ เช่นNagarjuna , Vasubandhu , DharmakirtiและBuddhaghosa ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่าพระผู้สร้างมีทัศนะที่เสนอโดยนักคิดชาวฮินดู [28] [29] [30]

เอกภาพ

ตรีเอกานุภาพเชื่อว่าพระเจ้าประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

Monotheists เชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและอาจเชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้ได้รับการบูชาในศาสนาต่างๆภายใต้ชื่อที่ต่างกัน ทัศนะที่ว่าผู้นับถือลัทธิเทวนิยมทั้งหมดนับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตาม ได้รับการเน้นเป็นพิเศษในศาสนาบาไฮ ศาสนาฮินดู[31]และศาสนาซิกข์(32)

ในศาสนาคริสต์หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพอธิบายว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคลศักดิ์สิทธิ์ (ทั้งสามบุคคลคือพระเจ้าเอง) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยศักดิ์สิทธิ์[33] พระเจ้าพระบิดา , พระบุตร ( พระเยซู ) และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศตวรรษที่ผ่านมานี้ลึกลับพื้นฐานของความเชื่อของคริสเตียนก็ยังสรุปสูตรละตินSancta Trinitas, Unus ดิวซ์ (ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าที่ไม่ซ้ำกัน) รายงานในLitanias Lauretanas

แนวคิดพื้นฐานที่สุดของอิสลามคือเตาฮีดหมายถึง "ความเป็นหนึ่งเดียว" หรือ "ความเป็นเอกลักษณ์" พระเจ้ามีคำอธิบายในอัลกุรอานว่า: "พระองค์ทรงเป็นอัลลอฮ์ ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว อัลลอฮ์ ผู้ทรงเป็นนิรันดร์ สัมบูรณ์ พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์" [34] [35]ชาวมุสลิมปฏิเสธหลักคำสอนของคริสเตียนเรื่องตรีเอกานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ในศาสนาอิสลาม พระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติและไม่เหมือนกับการสร้างสรรค์ใด ๆ ของพระองค์ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นชาวมุสลิมไม่ได้iconodulesและไม่ได้คาดว่าจะเห็นภาพของพระเจ้า (36)

Henotheismเป็นความเชื่อและการบูชาเทพเจ้าองค์เดียวในขณะที่ยอมรับการมีอยู่หรือการดำรงอยู่ที่เป็นไปได้ของเทพอื่น [37]

เทวนิยม เทวนิยม และเทวโลก

เทวนิยมโดยทั่วไปถือได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ตามความเป็นจริง และเป็นอิสระจากความคิดของมนุษย์ ที่พระเจ้าสร้างและค้ำจุนทุกสิ่ง ว่าพระเจ้ามีอำนาจทุกอย่างและเป็นนิรันดร์ และพระเจ้าทรงเป็นส่วนตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับจักรวาลผ่าน เช่นประสบการณ์ทางศาสนาและการอธิษฐานของมนุษย์[38]ลัทธิเทวนิยมถือได้ว่าพระเจ้าเป็นทั้งที่อยู่เหนือธรรมชาติและดำรงอยู่ ดังนั้น พระเจ้าจึงไม่สิ้นสุดพร้อมๆ กันและทรงสถิตอยู่ในกิจการของโลกในทางใดทางหนึ่ง[39]ไม่ใช่นักเทวนิยมทุกคนที่สมัครรับข้อเสนอเหล่านี้ทั้งหมด แต่แต่ละคนมักจะสมัครรับข้อเสนอบางส่วน (ดู โดยการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันในครอบครัว ) [38]เทววิทยาคาทอลิกถือได้ว่าพระเจ้านั้นเรียบง่ายอย่างไม่มีขอบเขตและไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจ theists ส่วนใหญ่ถือได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นอำนาจทุกอย่างรอบรู้และใจดีแม้ว่าความเชื่อนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพระเจ้าสำหรับความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานในโลก นักเทววิทยาบางคนอ้างพระเจ้าถึงการจำกัดอำนาจทุกอย่าง สัพพัญญู หรือความเมตตากรุณาต่อพระเจ้า ในทางตรงกันข้ามOpen Theismโต้แย้งว่าเนื่องจากธรรมชาติของเวลาสัพพัญญูของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเทพสามารถทำนายอนาคตได้ เทวนิยมบางครั้งใช้เรียกโดยทั่วไปกับความเชื่อใด ๆ ในพระเจ้าหรือเทพเจ้าคือ monotheism หรือพระเจ้า [40] [41]

พระเจ้าอวยพรวันที่เจ็ด , 1805 ภาพวาดสีน้ำโดยWilliam Blake

ลัทธิเทวนิยมถือได้ว่าพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติทั้งหมด: พระเจ้ามีอยู่จริง แต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกที่เกินกว่าความจำเป็นในการสร้าง[39]ในมุมมองนี้ พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์และไม่ตอบคำอธิษฐานหรือสร้างปาฏิหาริย์ Common in Deism เป็นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีความสนใจในมนุษยชาติและอาจไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำPandeismผสมผสาน Deism กับความเชื่อแบบ Pantheistic [42] [43] [44] Pandeism ได้รับการเสนอเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ Deism ว่าทำไมพระเจ้าจะสร้างจักรวาลแล้วละทิ้งมัน[45]และเกี่ยวกับ Pantheism ต้นกำเนิดและจุดประสงค์ของจักรวาล[45] [46]

Pantheism ถือได้ว่าพระเจ้าคือจักรวาลและจักรวาลคือพระเจ้าในขณะที่Panentheismถือได้ว่าพระเจ้ามี แต่ไม่เหมือนกันจักรวาล[47]นอกจากนี้ยังเป็นมุมมองของคริสตจักรคาทอลิกเสรีนิยม ; ทฤษฎี ; ทัศนะบางประการของศาสนาฮินดู ยกเว้นลัทธิไวษณพซึ่งเชื่อในลัทธิปานเทววิทยา ศาสนาซิกข์; หน่วยงานบางส่วนของNeopaganismและเต๋าพร้อมกับนิกายแตกต่างกันมากและบุคคลที่อยู่ในนิกายคับบาลาห์ , เวทย์มนต์ของชาวยิว, วาดภาพมุมมองเกี่ยวกับพระเจ้า / เทววิทยาของพระเจ้า—ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในศาสนายิว Hasidicโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ก่อตั้งBaal Shem Tov—แต่เป็นการเพิ่มเติมจากทัศนะของชาวยิวเกี่ยวกับพระเจ้าส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่ในความหมายดั้งเดิมของเทพเจ้าที่ปฏิเสธหรือจำกัดบุคคลไว้กับพระเจ้า [ ต้องการการอ้างอิง ]

แนวคิดอื่นๆ

dystheismซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับtheodicyเป็นรูปแบบของเทวนิยมซึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีทั้งหมดหรือเป็นหินอย่างเป็นผลมาจากการที่ปัญหาของความชั่วร้าย ตัวอย่างหนึ่งมาจากนวนิยายเรื่องThe Brothers KaramazovของDostoevsky ในปี 1880 ซึ่ง Ivan Karamazov ปฏิเสธพระเจ้าเพราะเขายอมให้เด็กๆ ทนทุกข์ทรมาน [48] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

ในสมัยครั้งบางแนวคิดที่เป็นนามธรรมมากขึ้นได้รับการพัฒนาเช่นธรรมกระบวนการและเปิดเทวนิยมสมัยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสมิเชลเฮนรี่ได้เสนออย่างไรก็ตามวิธีปรากฏการณ์วิทยาและความหมายของพระเจ้าเป็นปรากฏการณ์สาระสำคัญของชีวิต [49]

พระเจ้ายังได้รับการตั้งครรภ์ในฐานะที่เป็นตัวตน (สำคัญ) ซึ่งเป็นส่วนบุคคลเป็นแหล่งที่มาของทุกภาระผูกพันทางจริยธรรมและ "ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะนึกออกอยู่" [1]แอตทริบิวต์เหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนให้เป็นองศาที่แตกต่างกันโดยต้นยิวคริสเตียนและมุสลิมปรัชญานักบวชรวมทั้งโมนิเดส , [50] ออกัสตินแห่งฮิปโป , [50]และAl-Ghazali , [4]ตามลำดับ

มุมมองที่ไม่ใช่เทวนิยม

มุมมองที่ไม่ใช่เทวนิยมเกี่ยวกับพระเจ้าก็แตกต่างกันไป ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าบางคนหลีกเลี่ยงแนวความคิดของพระเจ้า ในขณะที่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อคนจำนวนมาก ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอื่น ๆ เข้าใจพระเจ้าในฐานะสัญลักษณ์แห่งคุณค่าและแรงบันดาลใจของมนุษย์Charles Bradlaugh ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า ชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประกาศว่าเขาปฏิเสธที่จะพูดว่า "ไม่มีพระเจ้า" เพราะ "คำว่า 'พระเจ้า' เป็นเสียงที่สื่อถึงการยืนยันที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจน" สำหรับฉัน[51]เขาพูดอย่างเจาะจงมากขึ้นว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าของคริสเตียนStephen Jay Gouldเสนอแนวทางในการแบ่งโลกแห่งปรัชญาออกเป็นส่วนๆ ที่เขาเรียกว่า " non-overlapping magisteria " (NOMA) ในมุมมองนี้คำถามของธรรมชาติ ,เช่นที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่และธรรมชาติของพระเจ้าที่มีไม่ใช่ - เชิงประจักษ์และโดเมนที่เหมาะสมของธรรมควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคำถามเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ และควรใช้เทววิทยาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความหมายสูงสุดและคุณค่าทางศีลธรรม ในมุมมองนี้ การรับรู้ว่าไม่มีรอยเท้าเชิงประจักษ์จากอำนาจเหนือธรรมชาติไปสู่เหตุการณ์ทางธรรมชาติทำให้วิทยาศาสตร์เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในโลกธรรมชาติ[52]

อีกมุมมองหนึ่งที่ริชาร์ด ดอว์กินส์ก้าวหน้าคือการมีอยู่ของพระเจ้าเป็นคำถามเชิงประจักษ์ โดยอ้างว่า "จักรวาลที่มีพระเจ้าจะเป็นจักรวาลที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากจักรวาลที่ไม่มีอยู่ และมันจะเป็นความแตกต่างทางวิทยาศาสตร์" [53] คาร์ล เซแกนแย้งว่าหลักคำสอนเรื่องผู้สร้างจักรวาลนั้นยากต่อการพิสูจน์หรือหักล้าง และมีเพียงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้เท่านั้นที่สามารถพิสูจน์หักล้างการมีอยู่ของผู้สร้าง (ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเจ้า) ก็คือการค้นพบว่าจักรวาลเป็น เก่าอนันต์[54]

Stephen Hawkingและผู้เขียนร่วมLeonard Mlodinowกล่าวในหนังสือThe Grand Designในปี 2010 ว่ามีเหตุผลที่จะถามว่าใครหรืออะไรเป็นผู้สร้างจักรวาล แต่ถ้าคำตอบคือพระเจ้า คำถามก็ถูกเบี่ยงเบนไปจากผู้ที่สร้าง พระเจ้า. ผู้เขียนทั้งสองอ้างว่าเป็นไปได้ที่จะตอบคำถามเหล่านี้อย่างหมดจดภายในขอบเขตของวิทยาศาสตร์และโดยไม่ต้องเรียกสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ [55]

อไญยนิยมและอเทวนิยม

agnosticism เป็นมุมมองที่ค่าความจริงบางอย่างที่เรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลื่อนลอยและศาสนาเรียกร้องดังกล่าวเป็นว่าพระเจ้าที่พระเจ้าหรือธรรมชาติที่มีอยู่-เป็นที่รู้จักและอาจหยั่งรู้ [56] [57] [58]

ต่ำช้ามีความหมายกว้างปฏิเสธความเชื่อในการดำรงอยู่ของเทพ [59] [60]ในแง่ที่แคบกว่า ลัทธิอเทวนิยมเป็นตำแหน่งเฉพาะที่ไม่มีเทพ แม้ว่าจะนิยามได้ว่าเป็นการขาดความเชื่อในการมีอยู่ของเทพใดๆ มากกว่าความเชื่อเชิงบวกในการไม่มีเทพใดๆ . [61]

มานุษยวิทยา

Pascal Boyer ให้เหตุผลว่าในขณะที่มีแนวคิดเหนือธรรมชาติมากมายที่พบได้ทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมักจะมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ การสร้างเทพเจ้าและวิญญาณเหมือนบุคคลเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของศาสนาที่รู้จักกันดีที่สุด เขายกตัวอย่างจากตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งในความเห็นของเขา ดูเหมือนละครโทรทัศน์สมัยใหม่มากกว่าระบบศาสนาอื่นๆ [62] Bertrand du Castelและ Timothy Jurgensen แสดงให้เห็นผ่านการทำให้เป็นทางการว่าแบบจำลองการอธิบายของ Boyer ตรงกับญาณวิทยาของฟิสิกส์ในการวางตำแหน่งที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรงในฐานะตัวกลาง [63] นักมานุษยวิทยาสจ๊วร์ต กูทรีโต้แย้งว่าผู้คนฉายภาพลักษณะของมนุษย์ไปยังด้านที่ไม่ใช่มนุษย์ เพราะมันทำให้แง่มุมเหล่านั้นคุ้นเคยมากขึ้นซิกมุนด์ ฟรอยด์ยังแนะนำว่าแนวคิดของพระเจ้าเป็นการคาดการณ์ของพ่อ[64]

ในทำนองเดียวกันÉmile Durkheimเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่เสนอว่าเทพเจ้าเป็นตัวแทนของการขยายชีวิตทางสังคมของมนุษย์ให้รวมถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลนี้ นักจิตวิทยา แมตต์ รอสซาโนเชื่อว่าเมื่อมนุษย์เริ่มใช้ชีวิตเป็นกลุ่มใหญ่ พวกเขาอาจสร้างเทพเจ้าเพื่อเป็นการบังคับใช้ศีลธรรม ในกลุ่มเล็ก ๆ ศีลธรรมสามารถถูกบังคับโดยพลังทางสังคม เช่น การนินทาหรือชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ศีลธรรมโดยใช้พลังทางสังคมในกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นยากกว่ามาก Rossano ระบุว่าการรวมเทพเจ้าและวิญญาณที่คอยเฝ้าระวังอยู่เสมอ มนุษย์ได้ค้นพบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งความเห็นแก่ตัวและสร้างกลุ่มความร่วมมือมากขึ้น [65]

การดำรงอยู่

โทมัสควีนาสสรุปข้อโต้แย้งหลักห้าข้อเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า (ภาพวาดโดยCarlo Crivelli , 1476)
Isaac Newtonมองเห็นการดำรงอยู่ของผู้สร้างที่จำเป็นในการเคลื่อนที่ของวัตถุทางดาราศาสตร์ ภาพวาดโดยGodfrey Kneller , 1689

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าโดยทั่วไปรวมถึงประเภทเชิงประจักษ์ นิรนัย และอุปนัย มุมมองที่แตกต่างกันได้แก่: "พระเจ้าไม่มีอยู่จริง" ( ต่ำช้าอย่างแรง ); "พระเจ้าแทบไม่มีจริง" ( ต่ำช้าโดยพฤตินัย ); "ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่" ( ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ); [66] "พระเจ้ามีอยู่จริง แต่สิ่งนี้ไม่สามารถพิสูจน์หรือหักล้างได้" ( เทวนิยมโดยพฤตินัย ); และว่า "พระเจ้าดำรงอยู่และสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้" ( เทวนิยมที่แข็งแกร่ง ) [52]

มีการเสนอข้อโต้แย้งมากมายเพื่อพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระเจ้า[67]บางส่วนของข้อโต้แย้งที่โดดเด่นมากที่สุดคือห้าวิธีของควีนาสที่หลักฐานจากความปรารถนาที่เสนอโดยCS Lewisและontological โต้แย้งสูตรทั้งสองโดยAnselmและRené Descartes [68]

แนวทางของ Anselm คือการกำหนดให้พระเจ้าเป็น "สิ่งที่เกินกว่าจะจินตนาการได้" บารุค สปิโนซาปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในเรื่องเทวโลกได้นำแนวคิดนี้ไปใช้อย่างสุดขั้วในเวลาต่อมา: "โดยพระเจ้า ฉันเข้าใจถึงความเป็นอนันต์อย่างแท้จริง กล่าวคือ สสารประกอบด้วยคุณลักษณะที่ไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับสปิโนซา จักรวาลธรรมชาติทั้งหมดประกอบด้วยสสารเดียว พระเจ้า หรือสิ่งที่เทียบเท่ากันคือ ธรรมชาติ[69]หลักฐานของพระองค์สำหรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าคือการเปลี่ยนแปลงของการโต้แย้ง Ontological [70]

นักวิทยาศาสตร์ Isaac Newtonเห็นว่าพระเจ้าที่ไม่ใช่ตรีเอกานุภาพ[71]เป็นผู้สร้างที่เชี่ยวชาญซึ่งการดำรงอยู่ไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อเผชิญกับความยิ่งใหญ่ของการสร้างทั้งหมด[72]อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธวิทยานิพนธ์ของพหูสูตLeibnizที่พระเจ้าจำเป็นต้องสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่ต้องการการแทรกแซงจากผู้สร้าง ใน แบบสอบถามที่ 31 ของOpticksนิวตันได้โต้แย้งจากการออกแบบและความจำเป็นในการแทรกแซงพร้อมกัน:

ในขณะที่ดาวหางเคลื่อนที่เป็นลูกกลมประหลาดมากในทุกตำแหน่ง ชะตากรรมที่มืดบอดไม่อาจทำให้ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันในวงโคจรที่มีศูนย์กลางเดียวกัน ความผิดปกติบางอย่างที่มองข้ามไม่ได้ เว้นแต่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำร่วมกันของดาวหางและดาวเคราะห์ดวงเดียว อื่นๆ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าระบบนี้จะต้องการปฏิรูป[73]

Thomas Aquinas ยืนยันว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้ามีความชัดเจนในตัวเอง แต่ไม่ใช่สำหรับเรา: "ดังนั้นฉันจึงบอกว่าข้อเสนอนี้ "พระเจ้ามีอยู่จริง" ในตัวมันเองมีความชัดเจนสำหรับภาคแสดงเหมือนกับประธาน ... เนื่องจากเราไม่รู้จักแก่นแท้ของพระเจ้า ข้อเสนอจึงไม่ปรากฏชัดในตนเอง แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นโดยสิ่งที่เรารู้จักมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ค่อยรู้จักในธรรมชาติ—กล่าวคือ โดยผลกระทบ " [74]โธมัสเชื่อว่าการมีอยู่ของพระเจ้าสามารถแสดงให้เห็นได้ โดยสังเขปในSumma theologiaeและครอบคลุมมากขึ้นในSumma contra Gentilesเขาได้พิจารณาข้อโต้แย้งห้าข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อquinque viae (Five Ways)

 1. การเคลื่อนไหว: บางสิ่งเคลื่อนไหวอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ เนื่องจากไม่สามารถมีสาเหตุของการเคลื่อนไหวเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบ จึงต้องมีผู้เสนอญัตติคนแรกที่ไม่เคลื่อนไหวจากสิ่งอื่นใด และนี่คือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจโดยพระเจ้า
 2. สาเหตุ: เช่นเดียวกับในกรณีของการเคลื่อนไหว ไม่มีอะไรสามารถทำให้เกิดตัวเองได้ และเหตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีสาเหตุแรกที่เรียกว่าพระเจ้า
 3. การดำรงอยู่ของความจำเป็นและไม่จำเป็น: ประสบการณ์ของเรารวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างแน่นอน แต่ดูเหมือนไม่จำเป็น ไม่ใช่ทุกอย่างที่ไม่จำเป็น เพราะเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็จะยังไม่มีอะไรอีก ดังนั้น เราจึงถูกบังคับให้สมมติบางสิ่งบางอย่างที่มีความจำเป็น โดยมีความจำเป็นจากตัวมันเองเท่านั้น แท้จริงแล้วเป็นต้นเหตุให้สิ่งอื่นมีอยู่
 4. การไล่สี: หากเราสามารถสังเกตการไล่ระดับในสิ่งต่าง ๆ ในแง่ที่ว่าบางสิ่งร้อนแรงกว่า ดี ฯลฯ มากกว่า จะต้องมีขั้นสูงสุดที่เป็นสิ่งที่จริงที่สุดและสูงส่งที่สุด และมีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างนี้ เราเรียกพระเจ้า (หมายเหตุ: โธมัสไม่ได้กำหนดคุณสมบัติที่แท้จริงให้กับตัวพระเจ้าเอง)
 5. แนวโน้มที่เป็นระเบียบของธรรมชาติ: มีการสังเกตทิศทางของการกระทำเพื่อจุดสิ้นสุดในทุกร่างตามกฎธรรมชาติ สิ่งใดที่ไม่มีความตระหนักมักจะมีเป้าหมายภายใต้การแนะนำของผู้ตระหนัก เราเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้า (สังเกตว่าแม้เมื่อเราชี้นำสิ่งของ ในมุมมองของโธมัส แหล่งความรู้ทั้งหมดของเราก็มาจากพระเจ้าเช่นกัน) [75]

ศาสนาศาสตร์บางอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์และนักบวชAE McGrathยืนยันว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้าไม่ได้เป็นคำถามที่สามารถตอบใช้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ [76] [77] ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า สตีเฟ่นเจย์กูลด์ระบุว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งและไม่ทับซ้อนกัน [78]

การค้นพบบางอย่างในเขตของจักรวาลวิทยา , ชีววิทยาวิวัฒนาการและประสาทจะถูกตีความโดยพระเจ้าบางคน (รวมทั้งอเรนซ์เอ็มอูสและแซมแฮร์ริส ) เป็นหลักฐานว่าพระเจ้าเป็นนิติบุคคลจินตนาการเท่านั้นที่มีพื้นฐานในความเป็นจริงไม่มี[79] [80]พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเหล่านี้อ้างว่าพระเจ้าองค์เดียวที่รอบรู้ซึ่งถูกจินตนาการว่าได้สร้างจักรวาลและใส่ใจเป็นพิเศษต่อชีวิตของมนุษย์ได้รับการจินตนาการ ประดับประดา และเผยแพร่ในลักษณะข้ามรุ่น[81] Richard Dawkinsตีความการค้นพบดังกล่าวไม่เพียงเพราะขาดหลักฐานสำหรับการดำรงอยู่ของวัตถุของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานที่กว้างขวางในทางตรงกันข้าม[52]อย่างไรก็ตามมุมมองของเขาจะถูกต่อต้านศาสนาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์บางรวมทั้ง Alister McGrathที่ระบุดำรงอยู่ของพระเจ้าที่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ [82]

คุณสมบัติเฉพาะ

ประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกันกำหนดคุณลักษณะและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน (แต่มักจะคล้ายคลึงกัน) ให้กับพระเจ้า รวมถึงอำนาจและความสามารถที่กว้างขวาง ลักษณะทางจิตวิทยา ลักษณะทางเพศ และศัพท์เฉพาะที่ต้องการ การกำหนดคุณลักษณะเหล่านี้มักจะแตกต่างกันไปตามแนวความคิดของพระเจ้าในวัฒนธรรมที่พวกเขาเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณลักษณะของพระเจ้าในศาสนาคริสต์คุณลักษณะของพระเจ้าในศาสนาอิสลามและคุณลักษณะแห่งความเมตตาทั้งสิบสามประการในศาสนายิวมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างที่เกิดจากรากร่วมกัน

ชื่อ

คำว่าพระเจ้าคือ "หนึ่งในภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนและยากที่สุด" ตามธรรมเนียมยิว-คริสเตียน "พระคัมภีร์เป็นแหล่งที่มาหลักของแนวความคิดของพระเจ้า" พระคัมภีร์กล่าวว่า "มีภาพ แนวความคิด และวิธีการคิดที่แตกต่างกันมากมาย" พระเจ้าจึงทำให้เกิด "ความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าจะทรงให้กำเนิดและเข้าใจ" ตลอดไป[83]

ประเพณีมากมายมองว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและเป็นนิรันดร์ และถือว่าพระองค์เป็นจุดแห่งแสงสว่างที่มีชีวิตเหมือนวิญญาณมนุษย์ แต่ไม่มีร่างกาย เนื่องจากพระองค์ไม่เข้าสู่วัฏจักรแห่งการเกิด การตาย และการเกิดใหม่ พระเจ้าถูกมองว่าเป็นศูนย์รวมที่สมบูรณ์แบบและต่อเนื่องของคุณธรรม พลังอำนาจ และค่านิยมทั้งหมด และพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขของทุกดวงวิญญาณ โดยไม่คำนึงถึงศาสนา เพศ หรือวัฒนธรรมของพวกเขา[84]

ตลอดทั้งพระคัมภีร์ฮีบรูและคริสเตียน มีชื่อเรียกพระเจ้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือพระเจ้าอีกคนหนึ่งคือEl Shaddaiซึ่งแปลว่า "พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ" [85]ชื่อที่โดดเด่นอันดับสามคือEl Elyonซึ่งแปลว่า "พระเจ้าผู้สูงส่ง" [86] ที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ฮีบรูและคริสเตียนคือชื่อ " I Am that I Am " [87]

พระเจ้าได้รับการอธิบายและอ้างถึงในอัลกุรอานและหะดีษด้วยชื่อหรือคุณลักษณะบางอย่าง ที่พบบ่อยที่สุดคือAl-Rahmanหมายถึง "ผู้ทรงเมตตามากที่สุด" และAl-Rahimหมายถึง "ผู้ทรงเมตตามากที่สุด" (ดูชื่อของพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ) [88]หลายชื่อเหล่านี้ยังใช้ในพระคัมภีร์เรื่องศาสนาบาไฮอีกด้วย

ไวษณพประเพณีในศาสนาฮินดูมีรายการของชื่อเรื่องและชื่อของกฤษณะ

เพศ

เพศของพระเจ้าอาจถูกมองว่าเป็นทั้งความหมายตามตัวอักษรหรือเชิงเปรียบเทียบของเทพเจ้าซึ่งในปรัชญาตะวันตกคลาสสิกนั้น อยู่เหนือรูปร่าง[89] [90] polytheisticศาสนาทั่วไปแอตทริบิวต์แต่ละเทพเพศช่วยให้แต่ละคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และอาจจะมีมนุษย์ทางเพศ ในศาสนาmonotheisticส่วนใหญ่พระเจ้าไม่มีคู่เทียบที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ดังนั้นในปรัชญาตะวันตกคลาสสิกเพศของเทพองค์เดียวองค์นี้จึงมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีความคล้ายคลึงกันถ้อยแถลงว่ามนุษย์และพระเจ้ากล่าวถึงอย่างไร และเกี่ยวข้องกันอย่างไร กล่าวคือ พระเจ้าถูกมองว่าเป็นผู้ให้กำเนิดโลกและการเปิดเผยซึ่งสอดคล้องกับบทบาทที่กระตือรือร้น (เมื่อเทียบกับการเปิดรับ) ในการมีเพศสัมพันธ์[91]

แหล่งพระคัมภีร์มักจะอ้างถึงพระเจ้าโดยใช้คำพูดของผู้ชาย ยกเว้นปฐมกาล 1:26–27 , [92] [93] สดุดี 123:2–3และลูกา 15:8–10 (เพศหญิง); โฮเชยา 11: 3-4 , เฉลยธรรมบัญญัติ 32:18 , อิสยาห์ 66:13 , อิสยาห์ 49:15 , อิสยาห์ 42:14 , สดุดี 131: 2 (แม่); เฉลยธรรมบัญญัติ 32:11–12 (แม่นกอินทรี); และมัทธิว 23:37และลูกา 13:34 (แม่ไก่)

ความสัมพันธ์กับการสร้าง

และเอโลฮิมสร้างอดัมโดยวิลเลียม เบลค ค. พ.ศ. 2338

การอธิษฐานมีบทบาทสำคัญในหมู่ผู้เชื่อหลายคน ชาวมุสลิมเชื่อว่าจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คือการนมัสการพระเจ้า[94] [95]เขาถูกมองว่าเป็นพระเจ้าส่วนตัว และไม่มีคนกลาง เช่นนักบวช ที่จะติดต่อกับพระเจ้า การอธิษฐานมักรวมถึงการวิงวอนและการขออภัยโทษด้วย พระเจ้ามักจะเชื่อกันว่าเป็นผู้ให้อภัย ตัวอย่างเช่นหะดีษกล่าวว่าพระเจ้าจะแทนที่คนที่ไม่มีบาปด้วยคนที่ทำบาปแต่ยังคงขอการกลับใจ[96]นักเทววิทยาคริสเตียน อลิสเตอร์แมคกราธเขียนว่ามีเหตุผลที่ดีที่จะแนะนำว่า "พระเจ้าส่วนตัว" เป็นส่วนสำคัญในทัศนะของคริสเตียน แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเปรียบเทียบ "การกล่าวว่าพระเจ้าเป็นเหมือนบุคคลคือการยืนยันความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์และความเต็มใจที่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่น นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์หรือตั้งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในจักรวาล" [97]

ผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ มักไม่เห็นด้วยกับวิธีการนมัสการพระเจ้าอย่างดีที่สุดและแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร ถ้ามี มีแนวทางต่างๆ ในการประนีประนอมกับการอ้างสิทธิ์ที่ขัดแย้งกันของศาสนาที่มีเทวพระเจ้าองค์เดียว มุมมองหนึ่งเกิดขึ้นโดยผู้ผูกขาดซึ่งเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนที่ถูกเลือกหรือมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงความจริงที่สมบูรณ์โดยทั่วไปผ่านการเปิดเผยหรือเผชิญหน้ากับพระเจ้าซึ่งสมัครพรรคพวกของศาสนาอื่นไม่ทำ อีกมุมมองหนึ่งเป็นพหุนิยมทางศาสนาพหุนิยมมักเชื่อว่าศาสนาของตนเป็นศาสนาที่ถูกต้อง แต่ไม่ปฏิเสธความจริงบางส่วนของศาสนาอื่น ตัวอย่างของมุมมองพหุในศาสนาคริสต์เป็นsupersessionismกล่าวคือ ความเชื่อที่ว่าศาสนาหนึ่งเป็นการเติมเต็มของศาสนาก่อนหน้า แนวทางที่สามคือการรวมกลุ่มเชิงสัมพันธ์โดยที่ทุกคนถูกมองว่าถูกต้องเท่าเทียมกัน ตัวอย่างการเป็นสากลนิยม : หลักคำสอนที่ว่าในที่สุดความรอดก็มีให้สำหรับทุกคน แนวทางที่สี่คือsyncretismซึ่งผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ จากศาสนาต่างๆ ตัวอย่างของ syncretism คือขบวนการ ยุคใหม่

ชาวยิวและคริสเตียนเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าและเป็นศูนย์กลาง มงกุฎ และกุญแจในการสร้างพระเจ้าสจ๊วตเพื่อพระเจ้า สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าสร้าง ( ปฐมกาล 1:26 ); ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงอยู่ในศาสนาคริสต์ที่เรียกว่า "บุตรธิดาของพระเจ้า" [ ต้องการการอ้างอิง ]

พรรณนา

ลัทธิโซโรอัสเตอร์

Ahura Mazda (ภาพด้านขวา มงกุฏสูง) มอบArdashir I (ซ้าย) พร้อมวงแหวนแห่งราชา (โล่งใจที่Naqsh-e Rustam , CE ศตวรรษที่ 3)

ในช่วงต้นของจักรวรรดิพาร์เธียAhura Mazdaถูกนำเสนอด้วยสายตาเพื่อการสักการะ การปฏิบัตินี้จบลงในช่วงเริ่มต้นของเอ็มไพร์ Sasanian โซโรอัสเตอร์เอนเอียงซึ่งสามารถโยงไปถึงสิ้นรอบระยะเวลาคู่ปรับและจุดเริ่มต้นของยะห์ในที่สุดก็หมดสิ้นไปใช้ภาพทั้งหมดของหุรมาสด้าในการเคารพบูชา อย่างไรก็ตาม Ahura Mazda ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของชายผู้มีสง่าผ่าเผย ยืนหรือบนหลังม้า ซึ่งพบในมรดกของ Sassanian [98]

ศาสนายิว

โตราห์มักจะให้เหตุผลคุณลักษณะของมนุษย์กับพระเจ้า แต่ทางอื่น ๆ อีกมากมายอธิบายพระเจ้าเป็นรูปร่างและอยู่อย่าง ศาสนายูดายเป็นแบบaniconicซึ่งหมายความว่ามันขาดเนื้อหามากเกินไป การเป็นตัวแทนทางกายภาพของทั้งโลกธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ นอกจากนี้ ห้ามมิให้บูชารูปเคารพโดยเด็ดขาด ทัศนะดั้งเดิม ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมโดยบุคคลเช่น ไมโมนิเดสถือว่าพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการ ส่งผลให้เกิดประเพณีทางประวัติศาสตร์ของ "ความไม่เป็นรูปเป็นร่างจากพระเจ้า" ดังนั้น การพยายามอธิบาย "การปรากฏ" ของพระเจ้าในทางปฏิบัติจึงถือเป็นการไม่เคารพต่อพระเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งและเป็นเนื้อหาที่ถือว่านอกรีต [ ต้องการการอ้างอิง ]

ศาสนาคริสต์

คริสเตียนยุคแรกเชื่อว่าถ้อยคำในข่าวประเสริฐของยอห์น 1:18 ที่ว่า "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเมื่อไรเลย" และข้อความอื่นๆ อีกมากมีขึ้นเพื่อใช้ไม่เพียงกับพระเจ้าเท่านั้น แต่กับความพยายามทั้งหมดในการพรรณนาถึงพระเจ้า [99]

อย่างไรก็ตาม ภายหลังพบการพรรณนาถึงพระเจ้า บางอย่าง เช่นพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นภาพที่ยืมมาจากศิลปะของชาวยิว

จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 8 ได้เห็นการปราบปรามและการทำลายสัญลักษณ์ทางศาสนาในขณะที่ช่วงเวลาของByzantine Iconoclasm (การทำลายภาพตามตัวอักษร) เริ่มต้นขึ้นสองสภาไนซีอาใน 787 ยุติช่วงแรกของไบเซนไทน์เอนเอียงและบูรณะเคารพของไอคอนและภาพศักดิ์สิทธิ์ในทั่วไป[100]อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้แปลเป็นภาพขนาดใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาในทันที แม้แต่ผู้สนับสนุนการใช้รูปเคารพในศตวรรษที่ 8 เช่นยอห์นแห่งดามัสกัสก็ยังเห็นความแตกต่างระหว่างรูปเคารพของพระเจ้าพระบิดาและของพระคริสต์

ก่อนที่จะศตวรรษที่ 10 ไม่มีความพยายามที่จะใช้มนุษย์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าพระบิดาในศิลปะตะวันตก [99]ถึงกระนั้น ศิลปะตะวันตกจำเป็นต้องมีวิธีบางอย่างในการแสดงภาพการมีอยู่ของพระบิดา ดังนั้นด้วยการนำเสนอแบบต่อเนื่อง ชุดของรูปแบบศิลปะสำหรับการเป็นสัญลักษณ์ของพระบิดาโดยใช้ผู้ชายจึงค่อยๆ ปรากฏขึ้นราวๆ คริสตศตวรรษที่ 10 เหตุผลสำหรับการใช้มนุษย์คือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของเขาเอง (จึงยอมให้มนุษย์อยู่เหนือสัตว์อื่นๆ)

ปรากฏว่าเมื่อศิลปินยุคแรกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดา ความกลัวและความเกรงขามยับยั้งพวกเขาจากการใช้ร่างมนุษย์ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้นเป็นภาพ ปกติแล้วจะเป็นมือ หรือบางครั้งก็เป็นใบหน้า แต่แทบจะไม่ได้ใช้ทั้งร่างมนุษย์ ในหลายภาพ ร่างของพระบุตรเข้ามาแทนที่พระบิดา ดังนั้นจึงแสดงภาพส่วนเล็กๆ ของบุคคลของพระบิดา[11]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 12 ภาพของพระเจ้าพระบิดาเริ่มปรากฏให้เห็นในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสส่องสว่างซึ่งในรูปแบบที่เปิดเผยต่อสาธารณชนน้อยกว่า มักจะเป็นเรื่องผจญภัยมากขึ้นในการยึดถือของพวกเขา และในหน้าต่างกระจกสีโบสถ์ในอังกฤษ ในขั้นต้น หัวหรือหน้าอกมักจะแสดงในรูปแบบของกรอบเมฆบางส่วนที่ด้านบนของพื้นที่ภาพ ซึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้าเคยปรากฏมาก่อนบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ที่มีชื่อเสียงทวิภาคในLiègeของเรนเนอร์ของ Huyเป็นตัวอย่างจาก 1,118 (มือของพระเจ้าจะใช้ในฉากอื่น) ความ จำนวนสัญลักษณ์มนุษย์ที่แสดงค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นร่างครึ่งตัว จากนั้นให้เต็มความยาว โดยปกติแล้วจะขึ้นครองราชย์ดังเช่นในGiotto 'sปูนเปียกของค. 1305 ในปาดัว . [102]ในศตวรรษที่ 14 ที่เนเปิลส์พระคัมภีร์ดำเนินการภาพของพระเจ้าพระบิดาในพุ่มไม้การเผาไหม้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 Très Riches Heures du Duc de Berryมีสัญลักษณ์มากมาย รวมถึงรูปคนสูงอายุแต่สูงและสง่างามเต็มตัวกำลังเดินอยู่ในสวนเอเดนซึ่งแสดงถึงอายุและการแต่งกายที่หลากหลายอย่างเห็นได้ชัด"ประตูสวรรค์" ของฟลอเรนซ์ BaptistryโดยLorenzo Ghibertiเริ่มใน 1425 การใช้งานสูงสัญลักษณ์ยาวเต็มรูปแบบที่คล้ายกันสำหรับพระบิดาRohan หนังสือชั่วโมงประมาณ 1430 ภาพยังรวมถึงการพรรณนาถึงพระเจ้าพระบิดาในร่างมนุษย์ครึ่งตัว ซึ่งขณะนี้กลายเป็นมาตรฐาน และพระหัตถ์ของพระเจ้าเริ่มหายากขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน งานอื่นๆ เช่นแท่นบูชาเจเนซิสขนาดใหญ่โดยจิตรกรฮัมบูร์ก มีสเตอร์ เบอร์แทรมยังคงใช้ภาพเก่าของพระคริสต์เป็นโลโก้ในฉากปฐมกาล ในศตวรรษที่ 15 มีความเป็นแฟชั่นสั้น ๆ สำหรับภาพวาดทั้งสามคนของทรินิตี้เป็นตัวเลขที่คล้ายกันหรือเหมือนกันกับลักษณะปกติของพระเยซูคริสต์

ในพิธีราชาภิเษกพระแม่มารีในโรงเรียนเวนิสตอนต้นโดยGiovanni d'AlemagnaและAntonio Vivarini (ค.ศ. 1443) พระบิดามีภาพโดยใช้สัญลักษณ์ที่ศิลปินคนอื่นๆ ใช้อย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา กล่าวคือ พระสังฆราชที่มีพระพักตร์อ่อนโยนแต่ทรงอานุภาพและยาว ผมสีขาวและเคราภาพที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากและเป็นธรรมโดยใกล้ทางกายภาพ แต่ยังคงเป็นรูปเป็นร่างรายละเอียดของโบราณของวัน [103]

... Ancient of Days นั่งอยู่ ผู้มีอาภรณ์ของเขาขาวอย่างหิมะ และผมบนศีรษะของเขาเหมือนขนแกะบริสุทธิ์ บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวไฟ และล้อของเขาเหมือนไฟที่ลุกโชน ( ดาเนียล 7:9)

การใช้สองหัตถ์ของพระเจ้า (ค่อนข้างผิดปกติ) และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นนกพิราบในการรับบัพติศมาของพระคริสต์โดย Verrocchio และ Leonardo da Vinci, c.  1472–1475

ในการประกาศโดยBenvenuto di Giovanniในปี ค.ศ. 1470 มีการแสดงภาพพระเจ้าพระบิดาในชุดคลุมสีแดงและหมวกที่มีลักษณะคล้ายกับพระคาร์ดินัล อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 15 การแสดงสัญลักษณ์ของพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะ "พระหัตถ์และนกพิราบ" ยังคงดำเนินต่อไป เช่น ในAndrea del Verrocchioและพิธีล้างบาปของพระเยซูคริสต์โดยเลโอนาร์โด ดา วินชี ในปีค.  1472–1475 . [104]

พระเจ้าพระบิดาด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ที่ยกขึ้นในการให้พรโดยมีรัศมีรูปสามเหลี่ยมแทนตรีเอกานุภาพ, Girolamo dai Libri , c. 1555

ในภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการบูชาตรีเอกานุภาพ อาจมีการพรรณนาถึงพระเจ้าได้สองแบบ โดยเน้นที่พระบิดา หรือองค์ประกอบทั้งสามของตรีเอกานุภาพ การพรรณนาตามปกติที่สุดของตรีเอกานุภาพในศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคือพระเจ้าพระบิดาโดยใช้ชายชรา มักจะมีเครายาวและปรมาจารย์ในรูปลักษณ์ บางครั้งก็มีรัศมีรูปสามเหลี่ยม (อ้างอิงถึงตรีเอกานุภาพ) หรือมงกุฎของสมเด็จพระสันตะปาปาโดยเฉพาะ ในภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาภาคเหนือ ในภาพเหล่านี้ พระบิดาอาจถือลูกโลกหรือหนังสือ เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเหนือพระคริสต์บนไม้กางเขนในบัลลังก์แห่งความเมตตายึดถือ นกพิราบ สัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจเลื่อนอยู่ด้านบน อาจมีผู้คนจากชนชั้นต่างๆ ของสังคม เช่น พระมหากษัตริย์ พระสันตปาปา หรือมรณสักขี ปรากฏอยู่ในภาพ ใน Trinitarian Pietàพระเจ้าพระบิดามักจะใช้ผู้ชายสวมชุดของสมเด็จพระสันตะปาปาและมงกุฏของสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งสนับสนุนพระคริสต์ผู้ล่วงลับในอ้อมแขนของเขา พวกเขาเป็นภาพที่ลอยอยู่ในสวรรค์กับเทวดาที่ดำเนินการในเครื่องมือของกิเลส [105]

ตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาและทรินิตี้ถูกโจมตีทั้งจากภายในและโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยJansenistและBaianistเคลื่อนไหวเป็นศาสนาศาสตร์เดียวกับดั้งเดิมมากขึ้น เช่นเดียวกับการโจมตีอื่นๆ ในจินตภาพคาทอลิก สิ่งนี้มีผลทั้งการลดการสนับสนุนของศาสนจักรสำหรับการพรรณนาที่เป็นศูนย์กลางน้อยกว่า และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพหลัก ในคริสตจักรตะวันตกความกดดันในการยับยั้งภาพทางศาสนาส่งผลให้เกิดพระราชกฤษฎีกาที่ทรงอิทธิพลอย่างสูงของการประชุมสภาเมืองเทรนต์ในปี ค.ศ. 1563 พระราชกฤษฎีกาของสภาเมืองเทรนต์ได้ยืนยันหลักคำสอนคาทอลิกแบบดั้งเดิมที่ว่าภาพเป็นตัวแทนของบุคคลที่ปรากฎเท่านั้น และความเลื่อมใสดังกล่าว พวกเขาจ่ายให้กับบุคคลไม่ใช่รูป[16]

การพรรณนาทางศิลปะของพระเจ้าพระบิดานั้นไม่มีข้อโต้แย้งในศิลปะคาทอลิกหลังจากนั้น แต่การพรรณนาถึงตรีเอกานุภาพที่พบได้ทั่วไปน้อยกว่าถูกประณาม ในปี ค.ศ. 1745 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14 ทรงสนับสนุนการพรรณนาถึงบัลลังก์แห่งความเมตตาโดยชัดแจ้งโดยอ้างถึง "ยุคโบราณ" แต่ในปี พ.ศ. 2329 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6ยังคงมีความจำเป็นจะต้องออกพระโคของสันตะปาปาประณามการตัดสินใจของสภาคริสตจักรในอิตาลีที่จะลบภาพทั้งหมด ของตรีเอกานุภาพจากคริสตจักร [107]

ภาพเขียนThe Creation of Adamบนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน ที่มีชื่อเสียงโดยMichelangelo c. 1512

พระเจ้าพระบิดาเป็นสัญลักษณ์ในฉากปฐมกาลหลายฉากในเพดานโบสถ์น้อยซิสทีนของไมเคิลแองเจโลซึ่งโด่งดังที่สุดเรื่องThe Creation of Adam (ซึ่งมีภาพพระหัตถ์ที่สัมผัสใกล้ชิดของพระเจ้าและอดัมเป็นสัญลักษณ์ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นในรูปจำลองและ ความคล้ายคลึงกันของพระเจ้า ( ปฐมกาล 1:26 )) พระเจ้าพระบิดาเป็นภาพร่างที่ทรงพลังลอยอยู่ในเมฆในAssumption of the Virginของ TitianในFrari of Veniceได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง[108]โบสถ์Gesùในกรุงโรมรวมถึงจำนวนของที่เด่นชัดในศตวรรษที่ 16 ของพระเจ้าพระบิดา. ในภาพเขียนบางภาพเหล่านี้ตรีเอกานุภาพยังคงถูกพาดพิงถึงทูตสวรรค์สามองค์ แต่จิโอวานนี บัตติสตา เฟียมเมอรียังพรรณนาถึงพระเจ้าพระบิดาในฐานะมนุษย์ผู้ขี่บนก้อนเมฆเหนือฉาก[19]

ในภาพวาดทั้งภาพพิพากษาครั้งสุดท้ายและพิธีราชาภิเษกของพระแม่มารีโดยรูเบนส์เขาวาดภาพพระเจ้าพระบิดาโดยใช้รูปที่เมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ปรมาจารย์มีหนวดมีเคราอยู่เหนือการต่อสู้ ในศตวรรษที่ 17 ศิลปินชาวสเปนสองคนDiego Velázquez (ซึ่งพ่อตาของFrancisco Pachecoรับผิดชอบการอนุมัติภาพใหม่สำหรับ Inquisition) และBartolomé Esteban Murilloทั้งคู่วาดภาพพระเจ้าพระบิดาโดยใช้รูปปรมาจารย์ที่มีเคราสีขาว ในเสื้อคลุมสีม่วง

ในขณะที่การเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดากำลังเติบโตขึ้นในอิตาลี สเปน เยอรมนี และประเทศต่ำ มีการต่อต้านที่อื่นในยุโรป แม้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ในปี ค.ศ. 1632 สมาชิกส่วนใหญ่ของศาลสตาร์แชมเบอร์ในอังกฤษ (ยกเว้นอาร์ชบิชอปแห่งยอร์ก ) ประณามการใช้รูปพระไตรปิฎกในหน้าต่างโบสถ์ และบางคนถือว่าผิดกฎหมาย[110]ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เซอร์ โธมัส บราวน์เขียนว่าเขาคิดว่าการเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาโดยใช้ชายชรา "การกระทำที่อันตราย" ที่อาจนำไปสู่สัญลักษณ์ของอียิปต์[111]ในปี ค.ศ. 1847 ชาร์ลส์ วินสตันยังคงวิพากษ์วิจารณ์ภาพลักษณ์เช่น " กระแสโรมิช " (คำที่ใช้เรียกนิกายโรมันคาธอลิก) ที่เขาคิดว่าหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดในอังกฤษ [112]

ในปี ค.ศ. 1667 บทที่ 43 ของสภามอสโกที่ยิ่งใหญ่ได้รวมการสั่งห้ามการพรรณนาเชิงสัญลักษณ์จำนวนหนึ่งของพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้ไอคอนอื่นๆ ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในรายการต้องห้าม[113] [114]ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการพรรณนาแบบตะวันตกซึ่งได้รับความสนใจในไอคอนออร์โธดอกซ์ สภายังประกาศด้วยว่าบุคคลของตรีเอกานุภาพซึ่งเป็น "สมัยโบราณ" คือพระคริสต์ ในฐานะโลโก้ไม่ใช่พระเจ้าพระบิดา อย่างไรก็ตามไอคอนบางอย่างยังคงถูกผลิตในรัสเซียเช่นเดียวกับกรีซ , โรมาเนียและประเทศอื่น ๆ ออร์โธดอก

ลัทธิไญยนิยม

องค์กำเนิดจักรวาลมักจะแสดงให้เห็นพระเจ้าผู้สร้างของพันธสัญญาเดิมเป็นเทพชั่วน้อยหรือDemiurgeขณะที่พระเจ้าเมตตาสูงขึ้นหรือMonadคิดว่าเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจที่มีแสงมากมายและไม่ได้อยู่ในเวลาหรือในสิ่งที่มีอยู่ แต่เป็นมากขึ้น มากกว่าพวกเขาในแง่หนึ่ง ทุกคนบอกว่าจะมีชิ้นส่วนของพระเจ้าหรือจุดประกายพระเจ้าภายในพวกเขาซึ่งได้ลดลงจากโลกสาระสำคัญเข้าสู่โลกวัสดุที่เสียหายและถูกขังอยู่เว้นแต่Gnosisจะบรรลุ [115] [116] [117]

อิสลาม

อาหรับสคริปต์ของ "อัลเลาะห์" ในสุเหร่าโซเฟีย , อิสตันบูล

ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้า ( อัลเลาะห์ ) อยู่เหนือความเข้าใจและความเสมอภาค และไม่เหมือนกับการสร้างสรรค์ใด ๆ ของพระองค์ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นมุสลิมจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ไม่ได้ถูกคาดหวังให้นึกถึงพระเจ้า และแทนที่จะมีรูปของอัลลอฮ์ในมัสยิดมักจะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรทางศาสนาที่เขียนไว้บนผนัง (36)

ศาสนาบาไฮ

ในKitáb-i-Íqánงานเทววิทยาเบื้องต้นของศรัทธา Bahá'íพระเจ้าได้รับการอธิบายว่าเป็น “พระองค์ผู้ทรงเป็นลูกกลมใจกลางจักรวาล แก่นแท้ของมันและจุดประสงค์สูงสุด” พระบาฮาอุลลาห์สอนว่าพระเจ้าไม่อาจล่วงรู้ได้โดยตรงต่อมนุษย์ทั่วไป แต่คุณลักษณะและคุณลักษณะของพระองค์สามารถรู้ได้โดยอ้อมโดยการเรียนรู้และเลียนแบบการแสดงตนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งในเทววิทยาของบาไฮค่อนข้างจะเทียบได้กับรูปจำลองฮินดูหรือผู้เผยพระวจนะอับราฮัม สำแดงเหล่านี้คือศาสดาและครูผู้ยิ่งใหญ่ของประเพณีทางศาสนาที่สำคัญๆ มากมาย เหล่านี้รวมถึงกฤษณะ พระพุทธเจ้า พระเยซู โซโรอัสเตอร์ มูฮัมหมัด พระบาฮาอุลลาห์ และอื่นๆ แม้ว่าศรัทธาจะเป็นแบบเอกเทวนิยมอย่างเคร่งครัด แต่ก็เทศนาถึงความสามัคคีของทุกศาสนาและมุ่งเน้นไปที่ความศักดิ์สิทธิ์หลายประการเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ ณ จุดต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์และสำหรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการเปิดเผยและการศึกษาที่ก้าวหน้าของมนุษยชาติ

แนวทางศาสนศาสตร์

theists คลาสสิก (เช่นโบราณนักปรัชญากรีกยุคโรมันคาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอกคริสเตียนหลายชาวยิวและชาวมุสลิมและบางโปรเตสแตนต์ ) [เป็น]พูดของพระเจ้าเป็นพระเจ้าง่าย ' อะไร ' ที่สมบูรณ์พ้น (ทั้งหมดเป็นอิสระจากสิ่งอื่นใด ) และมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความไม่เปลี่ยนรูป ความไม่ผ่านพ้นและความเป็นอมตะ[119] นัก ศาสนศาสตร์แห่งลัทธิเทวนิยมส่วนตัว (ทัศนะของRene Descartes , Isaac Newton , Alvin Plantinga, ริชาร์ดวินเบิร์น , วิลเลียมเลนเครกและส่วนใหญ่evangelicals ทันสมัย ) ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปของการเป็นพื้นดินทั้งหมดทุกหนทุกแห่งและพ้นเหนือโลกทั้งโลกของความเป็นจริงที่มีภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิชชาเป็น contrapletes ของบุคลิกภาพ[120] คาร์ล จุงเปรียบเทียบความคิดทางศาสนาของพระเจ้าด้วยอุปมาอุปไมยเหนือธรรมชาติของจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งพระเจ้าสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดาย "เป็นกระแสพลังงานสำคัญที่ไหลชั่วนิรันดร์ซึ่งเปลี่ยนรูปร่างอย่างไม่สิ้นสุด ... เป็นแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ ." [121]

นักปรัชญาหลายคนได้พัฒนาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้า[4]ขณะที่พยายามทำความเข้าใจความหมายที่ชัดเจนของคุณลักษณะของพระเจ้า การคืนดีกับคุณลักษณะบางอย่าง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของพระเจ้าแห่งลัทธิส่วนตัวนิยมแบบเทวนิยม—ก่อให้เกิดปัญหาเชิงปรัชญาที่สำคัญและการโต้วาที ตัวอย่างเช่น สัพพัญญูของพระเจ้าอาจดูเหมือนบอกเป็นนัยว่าพระเจ้ารู้ว่าตัวแทนอิสระจะเลือกกระทำอย่างไร ถ้าพระเจ้ารู้สิ่งนี้เจตจำนงเสรีที่แสดงออกของพวกเขาอาจเป็นภาพลวงตา หรือความรู้ล่วงหน้าไม่ได้หมายความถึงชะตากรรม และหากพระเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าอาจไม่รอบรู้[122]

ศตวรรษที่ผ่านมาของปรัชญาได้เห็นคำถามที่รุนแรงเกี่ยวกับการโต้แย้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าโดยนักปรัชญาเช่นImmanuel Kant , David HumeและAntony Flewแม้ว่า Kant จะเห็นว่าข้อโต้แย้งจากศีลธรรมนั้นถูกต้องนับถือตอบสนองได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต่อสู้เช่นเดียวกับอัลวิน Plantingaที่ศรัทธาคือ " ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง " หรือที่จะใช้เช่นเดียวกับริชาร์ดวินเบิร์นที่evidentialistตำแหน่ง[123]นักเทววิทยาบางคนเห็นพ้องต้องกันว่ามีเพียงข้อโต้แย้งบางข้อเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่ให้โต้แย้งว่าศรัทธาไม่ใช่ผลผลิตของเหตุผลแต่ต้องการความเสี่ยง จะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ถ้าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งพอ ๆ กับกฎแห่งตรรกะ ตำแหน่งที่ปาสกาลสรุปว่า "หัวใจมีเหตุผลที่ไม่ทราบเหตุผล" [124]

ศรัทธาทางศาสนาจำนวนมากให้สำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีประสิทธิภาพน้อยลงเช่นเทวดา , ธรรมิกชน , เปรต , ปีศาจและอมร [125] [126] [127] [128] [129]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

เชิงอรรถ

 1. ^ แอตทริบิวต์ของพระเจ้าของเทวนิยมคลาสสิก [ ต้องการชี้แจง ]ทุกคนอ้างว่าองศาที่แตกต่างจากชาวยิวคริสเตียนและมุสลิมนักวิชาการต้นรวมทั้งโมนิเดส , [50] เซนต์ออกัสติ , [50]และAl-Ghazali [118]

การอ้างอิง

 1. ^ Swinburne, RG "พระเจ้า" ในHonderich เทด (เอ็ด) ฟอร์ดคู่หูปรัชญา , Oxford University Press , 1995
 2. ^ เดวิดเบอร์ดเวลล์ (2002) คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก , Continuum International Publishing ISBN  978-0-86012-324-8 p. 84
 3. ^ "คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก – IntraText" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มีนาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ30 ธันวาคม 2559 .
 4. ^ a b c Platinga, อัลวิน . "พระเจ้า ข้อโต้แย้งเพื่อการดำรงอยู่ของ" สารานุกรมปรัชญาเลดจ์, เลดจ์, 2000.
 5. ^ ม.ค. Assmann,ศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยความจำ: สิบศึกษา , Stanford University Press 2005 P 59
 6. ^ เมตร Lichtheim,อียิปต์โบราณวรรณกรรมฉบับ 2, 1980, น. 96
 7. ^ พระเจ้า: การไม่ Theistic แนวคิดของเทพ p - 136, ไมเคิล พี. เลวีน – 2002
 8. A Feast for the Soul: Meditations on the Attributes of God : ... – หน้า. x, Baháʾuʾlláh, จอยซ์ วาตานาเบ้ – 2006
 9. ปรัชญาและศรัทธาของศาสนาซิกข์ – น. ทรงเครื่อง คาร์ตาร์ ซิงห์ ดักกาล – พ.ศ. 2531
 10. The Intellectual Devotional: Revive Your Mind, Complete Your Education, และเดินเตร่อย่างมั่นใจกับชั้นเรียนที่มีวัฒนธรรม, David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, p. 364
 11. ^ McDaniel มิถุนายน (2013), โมเดิร์นฮินดู Monotheism: ฮินดูอินโดนีเซียเป็น 'คนอ่าน' The Journal of Hindu Studies, Oxford University Press,ดอย : 10.1093/jhs/hit030
 12. ^ นิรุกติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นเป็นที่โต้แย้งกัน นอกเหนือจากสมมติฐานที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากภาษาต่างประเทศ OTeut "ghuba" มีความหมายว่าเป็น preTeut-type ทั้ง "*ghodho-m" หรือ "*ghodto-m" อดีตดูเหมือนจะไม่ยอมรับคำอธิบาย แต่อันหลังจะเป็นตัวแทนของความเป็นกลาง เปิ้ล ของราก "gheu-" มีรากของอารยันสองรากในรูปแบบที่ต้องการ ("*g,heu-" โดยดูดเพดานปาก) รากหนึ่งมีความหมายว่า 'ปลุกเสก' (Skr. "hu") อีกรากหนึ่งคือ 'เท, ถวายสังเวย' (Skr "hu" , Gr. χεηi;ν, OE "geotàn" Yete v). OED Compact Edition, G, p. 267
 13. ^ Barnhart, โรเบิร์ตเค (1995) The Barnhart Concise Dictionary of Etymology: the Origins of American English Words , หน้า. 323.ฮาร์เปอร์คอลลินส์ . ไอเอสบีเอ็น0-06-270084-7 
 14. ^ " 'พระเจ้า' ใน Merriam-Webster (ออนไลน์)" . Merriam-Webster, Inc สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2555 .
 15. ^ พจนานุกรมโลกใหม่ของเว็บสเตอร์ ; "พระเจ้า n. ME < OE คล้ายกับ Ger gott, Goth guth, prob. < ฐาน IE * ĝhau-, เรียก, เรียก > Sans havaté, (เขา) เรียกร้อง; 1. สิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่คิดว่าเป็น เหนือธรรมชาติ อมตะ และมีอำนาจพิเศษเหนือชีวิตและกิจธุระของคนและวิถีแห่งธรรมชาติ เทพ โดยเฉพาะ เทพชาย โดยทั่วไปถือว่าเป็นวัตถุบูชา 2. รูปเคารพบูชา รูปเคารพ 3. บุคคลหรือสิ่งของ deified หรือยกย่องและชื่นชมมากเกินไป 4. [G-] ในศาสนา monotheistic, ผู้สร้างและผู้ปกครองของจักรวาล, ถือเป็นนิรันดร์, อนันต์, อำนาจทั้งหมด, และรอบรู้; ผู้สูงสุด; ผู้ทรงอำนาจ"
 16. ^ Dictionary.com ; พระเจ้า /gɒd/ นาม: 1. สิ่งมีชีวิตสูงสุด ผู้สร้าง และผู้ปกครองของจักรวาล 2. สูงสุดกำลังพิจารณาโดยอ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะ 3. (ตัวพิมพ์เล็ก) หนึ่งในหลายเทพ โดยเฉพาะ เทพเพศชาย เป็นประธานในกิจการทางโลกบางส่วน 4. (มักเป็นตัวพิมพ์เล็ก) สิ่งมีชีวิตสูงสุดตามแนวคิดเฉพาะบางประการ: พระเจ้าแห่งความเมตตา 5. วิทยาศาสตร์คริสเตียน ผู้สูงสุดเข้าใจว่าเป็นชีวิต, ความจริง, ความรัก, จิตใจ, วิญญาณ, วิญญาณ หลักการ 6. (ตัวพิมพ์เล็ก) รูปเทพ รูปเคารพ 7. (ตัวพิมพ์เล็ก) บุคคลหรือวัตถุที่เป็นเทพ 8. (มักเป็นตัวพิมพ์เล็ก) เทพเจ้า โรงละคร 8ก. ระเบียงบนในโรงละคร 8b. ผู้ชมที่ระเบียงส่วนนี้”
 17. ^ บาร์ตัน จอร์เจีย (2006). ร่างของยิวต้นกำเนิด: สังคมและศาสนา สำนักพิมพ์เคสซิงเกอร์ ISBN 978-1-4286-1575-5.
 18. ^ "พระเจ้า" . อิสลาม: อาณาจักรแห่งศรัทธา พีบีเอส. สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2010 .
 19. ^ "ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์",สารานุกรมของศาสนาคริสต์ (2001): ที่พูดภาษาอาหรับคริสเตียนและชาวยิวยังอ้างถึงพระเจ้าเป็นอัล
 20. ^ แอล. Gardet. "อัลลอฮ์". สารานุกรมอิสลามออนไลน์
 21. ^ เฮสติ้งส์ 2546 , พี. 540
 22. ^ บอยซ์ 1983 , p. 685.
 23. ^ Bunnin, Yu & 2008 188 .
 24. ^ ฟรอส พอล; คริสโตเฟอร์ เบเดอร์ (ฤดูใบไม้ร่วง–ฤดูหนาว 2004) "พระเจ้ามีความสำคัญหรือไม่ คำวิจารณ์ทางสังคมและวิทยาศาสตร์" กระดานข่าวศักดิ์สิทธิ์ของฮาร์วาร์ด . 4. 32 .
 25. ^ Nayanar ศ A. Chakravarti (2005) สมยาสารา แห่ง อาจารยา กุนดากุนทะ . หน้า 190, Gāthā 10.310, New Delhi: Today & Tomorrows Printer and Publisher.
 26. ^ Narada Thera (2006) "พระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์" pp. 268-269, Jaico Publishing House.
 27. เฮย์ส, Richard P., "Principled Atheism in the Buddhist Scholastic Tradition", Journal of Indian Philosophy , 16:1 (1988:Mar) p. 2.
 28. ^ Hsueh-Li Cheng "แนวทางของนาคารชุนะต่อปัญหาการดำรงอยู่ของพระเจ้า" ในศาสนาศึกษา เล่มที่. 12, No. 2 (Jun., 1976), pp. 207-216 (10 หน้า), Cambridge University Press.
 29. เฮย์ส, Richard P., "Principled Atheism in the Buddhist Scholastic Tradition", Journal of Indian Philosophy , 16:1 (1988:มี.ค.).
 30. ^ ฮาร์วีย์, ปีเตอร์ (2019). “พุทธและเทวโลก”, น . 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 31. ^ ดูสวามี Bhaskarananda, Essentials ของศาสนาฮินดู (Viveka กด 2002) ISBN 1-884852-04-1 
 32. ^ "ศรีคุรุแกรนธ์นายท่าน" . ศรีแกรนท์. สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2554 .
 33. ^ "ตรีเอกานุภาพคืออะไร?" . เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2014.
 34. ^ คัมภีร์กุรอ่าน 112:1–4
 35. ^ ด . กิมาเร็ต. "อัลลอฮ์ เตาฮีด" สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ .
 36. ^ Robyn Lebron (2012) ค้นหาความสามัคคีทางจิตวิญญาณ...มีจุดร่วมได้หรือไม่? . NS. 117. ISBN 978-1-4627-1262-5.
 37. ^ Müllerแม็กซ์ (1878) การบรรยายเรื่องต้นกำเนิดและการเติบโตของศาสนา: ดังภาพประกอบโดยศาสนาของอินเดีย ลอนดอน: Longmans, Green and Co.
 38. ^ สมาร์ท, แจ็ค ; จอห์น ฮัลเดน (2003). ต่ำช้าและเทวนิยม . สำนักพิมพ์แบล็กเวลล์ NS. 8. ISBN 978-0-631-23259-9.
 39. ^ a b Lemos, Ramon M. (2001). เรียงความ Neomedieval ในเทววิทยาปรัชญา . หนังสือเล็กซิงตัน. NS. 34. ISBN 978-0-7391-0250-3.
 40. "ปรัชญาของ Religion.info – อภิธานศัพท์ – เทวนิยม ต่ำช้า และอโกนิสติก" . ปรัชญาของ Religion.info เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 เมษายน 2551 . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2551 .
 41. ^ "เทวนิยม - ความหมายของเทวนิยมโดยออนไลน์ฟรีพจนานุกรมพจนานุกรมและสารานุกรม" TheFreeDictionary.com สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2551 .
 42. ^ Alan H. Dawe (2011). พระเจ้าแฟรนไชส์: เป็นทฤษฎีของทุกสิ่ง NS. 48. ISBN 978-0-473-20114-2. Pandeism: นี่คือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสร้างจักรวาล ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ดังนั้นจึงไม่เป็นตัวตนที่แยกจากกันอีกต่อไป นี่คือการรวมกันของเทวนิยม (พระเจ้าก็เหมือนกันกับจักรวาล) และเทวนิยม (พระเจ้าสร้างจักรวาลแล้วถอนพระองค์เอง)
 43. ฌอน เอฟ. จอห์นสตัน (2009). ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์: คู่มือการเริ่มต้นของ NS. 90 . ISBN 978-1-85168-681-0. ในรูปแบบที่เป็นนามธรรมที่สุด ลัทธิเทวนิยมต้องไม่พยายามอธิบายลักษณะเฉพาะของผู้สร้างที่ไม่แทรกแซง หรือแม้แต่จักรวาลก็เหมือนกับพระเจ้า (ตัวแปรที่เรียกว่าโรคระบาด)
 44. พอล แบรดลีย์ (2011). นี้แปลกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ: ปรัชญาความหมาย NS. 156. ISBN 978-0-87586-876-9. Pandeism ผสมผสานแนวคิดของ Deism และ Pantheism กับพระเจ้าที่สร้างจักรวาลและกลายเป็นจักรวาล
 45. อรรถเป็น อัลลัน อาร์ ฟุลเลอร์ (2010) ความคิด: ความจริงเท่านั้น . NS. 79. ISBN 978-1-60844-590-5. Pandeism เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ระบุว่าพระเจ้าก็เหมือนกับจักรวาล แต่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในลักษณะที่สามารถติดต่อพระองค์ได้อีกต่อไป ดังนั้น ทฤษฎีนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่โดยเหตุผลเท่านั้น Pandeism มองจักรวาลทั้งหมดว่ามาจากพระเจ้า และตอนนี้จักรวาลคือความบริบูรณ์ของพระเจ้า แต่จักรวาลในบางเวลาจะพับกลับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวคือพระเจ้าเองที่สร้างทั้งหมด Pandeism ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงสร้างจักรวาลแล้วละทิ้งมัน? เมื่อสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับลัทธิเทวโลก มันทำให้เกิดคำถามว่าจักรวาลมาได้อย่างไรเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ของมัน?
 46. ปีเตอร์ ซี. โรเจอร์ส (2009). สุดยอดจริงเล่ม 1 NS. 121. ISBN 978-1-4389-7968-7. เช่นเดียวกับpanentheism , พระเจ้ามาจากกรีก: 'แพน' = ทั้งหมดและ 'Theos' = พระเจ้าก็หมายความว่า "พระเจ้าทรงเป็นทั้งหมด" และ "ทั้งหมดคือพระเจ้า." Pantheist อ้างว่าทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่รวมทุกอย่าง, สถิตอยู่, ไม่มีตัวตน; หรือว่าจักรวาล หรือธรรมชาติ และพระเจ้าก็เหมือนกัน การทบทวนเพิ่มเติมช่วยเน้นย้ำแนวคิดที่ว่ากฎธรรมชาติ การดำรงอยู่ และจักรวาลซึ่งเป็นผลรวมของทั้งหมดที่เป็น เคยเป็น และจะเป็น ถูกนำเสนอในหลักการทางเทววิทยาของ 'พระเจ้า' ที่เป็นนามธรรมแทนที่จะเป็นปัจเจก ที่สร้างสรรค์ เทพหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจาก Panentheists และ Pandeists ดังนั้น แม้ว่าหลายศาสนาอาจอ้างว่ามีองค์ประกอบแบบแพนเทวนิยมเป็นธรรมดามากกว่าPanentheisticหรือ Pandeistic ในธรรมชาติ
 47. ^ จอห์น Culp (2013) "ลัทธิพาเนนเทนิ ม์" สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ดสปริง.
 48. ^ The Project Gutenberg EBook ของThe Brothers Karamazovโดย Fyodor Dostoyevsky pp. 259–61
 49. เฮนรี, มิเชล (2003). ฉันคือความจริง ที่มีต่อปรัชญาของศาสนาคริสต์ แปลโดยซูซานเอ็มมานูเอล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. ISBN 978-0-8047-3780-7.
 50. อรรถa b c d เอ็ดเวิร์ดส์, พอล . "พระเจ้าและนักปรัชญา" ในHonderich, Ted . (เอ็ด) ฟอร์ดคู่หูปรัชญา , Oxford University Press , 1995 ISBN 978-1-61592-446-2 
 51. "A Plea for Atheism. By 'Iconoclast ' ", London, Austin & Co., 2419, p. 2.
 52. อรรถa b c Dawkins, Richard (2006). ความลวงพระเจ้า . บริเตนใหญ่: Bantam Press. ISBN 978-0-618-68000-9.
 53. ^ ว์คินส์, ริชาร์ด (23 ตุลาคม 2006) "ทำไมแทบไม่มีพระเจ้าเลย" . Huffington โพสต์ สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2550 .
 54. ^ เซแกน คาร์ล (1996). โลกผีสิงปีศาจ . นิวยอร์ก: หนังสือ Ballantine. NS. 278. ISBN 978-0-345-40946-1.
 55. สตีเฟน ฮอว์คิง; ลีโอนาร์ด มโลดิโนว์ (2010). แกรนด์ ดีไซน์ . หนังสือไก่แจ้. NS. 172 . ISBN 978-0-553-80537-6.
 56. ^ เฮปเบิร์, โรนัลด์ดับบลิว (2005) [1967] "ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า". ใน Donald M. Borchert (ed.) สารานุกรมปรัชญา . 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). MacMillan Reference USA (เกล) NS. 92. ISBN 978-0-02-865780-6. ในการใช้คำทั่วไปส่วนใหญ่ ลัทธิไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าคือมุมมองที่เราไม่รู้ว่ามีพระเจ้าหรือไม่ (หน้า 56 ฉบับปี 2510)
 57. ^ โรว์ วิลเลียม แอล. (1998). "ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า" . ในเอ็ดเวิร์ดเครก (ed.) เลดจ์ สารานุกรมปรัชญา . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. ISBN 978-0-415-07310-3. ในแง่ที่นิยม ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าคือคนที่ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้า ในขณะที่ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ในความหมายที่เคร่งครัด การไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นทัศนะที่ว่าเหตุผลของมนุษย์ไม่สามารถให้เหตุผลที่เพียงพอในการปรับความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า ตราบเท่าที่มีคนถือกันว่าความเชื่อของเรามีเหตุผลก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอด้วยเหตุผลของมนุษย์ บุคคลที่ยอมรับตำแหน่งทางปรัชญาของการไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าจะถือว่าทั้งความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงนั้นมีเหตุผล
 58. ^ "ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า, ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า". โออีออนไลน์เอ็ด 3สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. 2555. ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า . : . คำนาม]. :# บุคคลที่เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเป็นที่รู้จักหรือสามารถรู้ได้ในสิ่งไม่มีตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอยู่หรือธรรมชาติของพระเจ้า :# ในการใช้งานเพิ่มเติม: บุคคลที่ไม่ได้รับการชักชวนหรือมุ่งมั่นในมุมมองเฉพาะ; คนขี้ระแวง นอกจากนี้: บุคคลที่มีอุดมการณ์ไม่แน่นอนหรือความเชื่อมั่น; นักเทียบท่า : ข.คุณศัพท์]. :# ของหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ว่าการมีอยู่ของสิ่งที่อยู่นอกเหนือและเบื้องหลังปรากฏการณ์ทางวัตถุนั้นไม่เป็นที่รู้จักและ (เท่าที่สามารถตัดสินได้) ไม่สามารถรู้ได้ นอกจากนี้: ถือความเชื่อนี้ :# NS. ในการใช้งานเพิ่มเติม: ไม่ผูกมัดหรือชักชวนโดยมุมมองเฉพาะ ขี้ระแวง ยัง: ไม่สอดคล้องทางการเมืองหรืออุดมการณ์; ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, ไม่ชัดแจ้ง. ลัทธิไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า n. หลักคำสอนหรือหลักการของอไญยศาสตร์เกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทางวัตถุหรือความรู้เกี่ยวกับสาเหตุแรกหรือพระเจ้า
 59. ^ Nielsen 2013: "แทนที่จะพูดว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นเท็จหรืออาจเป็นเท็จ การแสดงลักษณะที่เพียงพอของลัทธิเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าประกอบด้วยการกล่าวอ้างที่ซับซ้อนกว่าว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือการเป็นคนที่ปฏิเสธ ความเชื่อในพระเจ้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ... : สำหรับพระเจ้าที่เป็นมานุษยวิทยาผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้าเพราะมันเป็นเท็จหรืออาจเป็นเท็จว่ามีพระเจ้า สำหรับพระเจ้าที่ไม่ใช่มนุษย์ ... เพราะแนวคิดของพระเจ้าดังกล่าวคือ ไม่ว่าจะไร้ความหมาย ไม่เข้าใจ ขัดแย้ง เข้าใจยาก หรือไม่ต่อเนื่องกัน สำหรับพระเจ้าที่แสดงให้เห็นโดยนักเทววิทยาหรือนักปรัชญาสมัยใหม่หรือร่วมสมัยบางคน ... เพราะแนวความคิดของพระเจ้าที่เป็นปัญหานั้นเป็นเพียงการปกปิดเนื้อหาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า—เช่น "พระเจ้า" เป็น แค่อีกชื่อหนึ่งสำหรับความรัก หรือ ... คำที่เป็นสัญลักษณ์สำหรับอุดมคติทางศีลธรรม"
 60. เอ็ดเวิร์ดส์ 2005: "ตามคำจำกัดความของเรา 'ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า' คือบุคคลที่ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้า ไม่ว่าเหตุผลของเขาในการปฏิเสธหรือไม่ก็ตามคือคำกล่าวอ้างว่า 'พระเจ้ามีอยู่จริง' เป็นการนำเสนอเรื่องเท็จ ผู้คนมักมีทัศนคติที่ผิดชอบชั่วดี การปฏิเสธตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนั้นเป็นข้อเสนอที่ผิด ๆ เป็นเรื่องปกติในหมู่นักปรัชญาร่วมสมัยและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในศตวรรษก่อน ๆ ที่จะปฏิเสธตำแหน่งบนพื้นที่ไม่มีความหมาย บางครั้งทฤษฎีก็เช่นกัน ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นหมันหรือซ้ำซากหรือตามอำเภอใจ และมีข้อพิจารณาอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งในบริบทบางอย่างตกลงกันโดยทั่วไปเพื่อเป็นมูลเหตุที่ดีสำหรับการปฏิเสธการยืนยัน"
 61. ^ โรว์ 1998: "ตามที่เข้าใจกันทั่วไป ต่ำช้าเป็นตำแหน่งที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้า ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ในขณะที่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อในพระเจ้า อีกความหมายหนึ่งของ 'ต่ำช้า' ก็คือการไม่เชื่อในพระเจ้า การดำรงอยู่ของพระเจ้า มากกว่าความเชื่อเชิงบวกในความไม่มีอยู่ของพระเจ้า ... ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า ในความหมายที่กว้างขึ้นของคำนี้ เป็นคนที่ไม่เชื่อในเทพทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่พระเจ้าของเทววิทยาแบบตะวันตกเท่านั้น”
 62. ^ บอยเยอร์, ปาสคาล (2001) ศาสนาอธิบาย . นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน น.  142 –243. ISBN 978-0-465-00696-0. ละครโบเยอร์สมัยใหม่
 63. ^ ดู่คาสเทล เบอร์ทรานด์ ; เจอร์เก้นเซ่น, ทิโมธี เอ็ม. (2008). เทววิทยาคอมพิวเตอร์ . ออสติน, เท็กซัส: Midori Press. น. 221–22. ISBN 978-0-9801821-1-8.
 64. ^ บาร์เร็ตต์, จัสติน (1996). "การคิดออกแบบ Nonnatural Entity: อุทิศแนวคิดในพระเจ้า" (PDF) จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ . 31 (3): 219–47. ดอย : 10.1006/cogp.1996.0017 . PMID 8975683 . S2CID 7646340 .   
 65. ^ รอสซาโน , แมตต์ (2007). "เหนือธรรมชาติชีวิตทางสังคม: ศาสนาและวิวัฒนาการของความร่วมมือของมนุษย์" (PDF) . ธรรมชาติของมนุษย์ (Hawthorne, NY) . 18 (3): 272–94. ดอย : 10.1007/s12110-007-9002-4 . PMID 26181064 . S2CID 1585551 . สืบค้นเมื่อ25 มิถุนายน 2552 .   
 66. โธมัส เฮนรี ฮักซ์ลีย์นักชีววิทยาชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่คิดคำว่าผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าในปี 1869 Dixon, Thomas (2008) วิทยาศาสตร์และศาสนา: บทนำสั้นอ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด NS. 63. ISBN 978-0-19-929551-7.อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งและผลงานตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ได้ส่งเสริมมุมมองที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ได้แก่Protagorasนักปรัชญาชาวกรีกในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช"The Internet Encyclopedia of Philosophy – Protagoras (c. 490 – c. 420 BCE)" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 ตุลาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ6 ตุลาคม 2551 .ในขณะที่ผู้นับถือศาสนาอาจต้องการมองไปที่พระเจ้าเพื่อให้คำแนะนำทางศีลธรรมอย่างสมบูรณ์ในจักรวาลสัมพัทธภาพแห่งการตรัสรู้ที่ซับซ้อน ความมั่นใจนั้นก็ยังถูกสงสัยโดยนักคิดเชิงปรัชญาและนักปราชญ์ผู้ชี้ให้เห็นถึงความไร้สาระและการผิดศีลธรรมของเรื่องราวมหากาพย์ตามแบบแผนของ พระเจ้า. บทความร้อยแก้วของ Protagoras เกี่ยวกับเหล่าทวยเทพเริ่ม 'เกี่ยวกับเหล่าทวยเทพ ข้าพเจ้าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกมันมีอยู่จริงหรือไม่ หรือพวกมันเป็นอย่างไร หลายสิ่งหลายอย่างขัดขวางความรู้รวมทั้งความคลุมเครือของเรื่องและความสั้นของชีวิตมนุษย์'
 67. ^ ควีนาส, โทมัส (1990) ครีฟท์, ปีเตอร์ (เอ็ด.). สัมมาแห่งสัมมา . อิกเนเชียสกด NS. 63.
 68. ^ ควีนาส, โทมัส (1990) ครีฟท์, ปีเตอร์ (เอ็ด.). สัมมาแห่งสัมมา . อิกเนเชียสกด น. 65–69.
 69. ^ Curley เอ็ดวินเอ็ม (1985) รวบรวมผลงานของสปิโนซา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN 978-0-691-07222-7.
 70. ^ Nadler สตีเว่น (29 มิถุนายน 2001) "บารุค สปิโนซ่า" . Cite journal requires |journal= (help)
 71. ^ Snobelen, สตีเฟนดี (1999) "ไอแซกนิวตันนอกรีต: กลยุทธ์ของ Nicodemite ว่า" (PDF) วารสารอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ . 32 (4): 381–419. ดอย : 10.1017/S0007087499003751 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 8 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2557 .
 72. ^ เวบบ์, อาร์เค เอ็ด. คนุด ฮาคอนเสน. "การเกิดขึ้นของความไม่ลงรอยกันที่มีเหตุผล" การตรัสรู้และศาสนา: ความขัดแย้งที่มีเหตุผลในอังกฤษในศตวรรษที่สิบแปด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, เคมบริดจ์: 2539 หน้า 19
 73. Newton, 1706 Opticks (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2), อ้างใน HG Alexander 1956 (ed): The Leibniz-ClarkeContactence , University of Manchester Press.
 74. ^ "SUMMA THEOLOGIAE: การดำรงอยู่ของพระเจ้า (Prima Pars, Q. 2)" . สืบค้นเมื่อ30 ธันวาคม 2559 .
 75. ^ สรุป เทววิทยา I, q. 2 นักปรัชญาทั้งห้าได้พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า
 76. ^ Alister อี McGrath (2005) ว์คินส์พระเจ้ายีนส์และความหมายของชีวิต ไวลีย์-แบล็คเวลล์. ISBN 978-1-4051-2539-0.
 77. ^ ฟลอยด์เอช Barackman (2001) ปฏิบัติคริสต์ศาสนวิทยา: การตรวจสอบคำสอนที่ดีของศาสนา เครเกลวิชาการ. ISBN 978-0-8254-2380-2.
 78. ^ โกลด์สตีเฟ่นเจ (1998) เลโอนาร์โดภูเขาหอยและอาหารของหนอน โจนาธาน เคป. NS. 274. ISBN 978-0-224-05043-2.
 79. ^ Krauss L.จักรวาลจากความว่างเปล่า . ฟรีเพรสนิวยอร์ก 2555. ISBN 978-1-4516-2445-8 
 80. Harris, S. จุดจบของศรัทธา WW Norton and Company, นิวยอร์ก 2005. ISBN 0-393-03515-8 
 81. ^ Culotta, E (2009) "ที่มาของศาสนา". วิทยาศาสตร์ . 326 (5954): 784–87. Bibcode : 2009Sci...326.784C . ดอย : 10.1126/science.326_784 . PMID 19892955 . 
 82. ^ "ทรัพยากรภาพและเสียง" . ราวีเศคาริยากระทรวงต่างประเทศ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 มีนาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2550 .รวมถึงการบันทึกเสียงของการอภิปราย Dawkins-McGrath
 83. ^ ฟรานซิสชุสสเลอและกอร์ดอน D. ลิตร "พระเจ้า" Ch 6 ในซีมาร์คเทย์เลอร์, เอ็ดข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการศึกษาศาสนา (มหาวิทยาลัยชิคาโก 1998/2008), 136-40
 84. ^ แรมเซย์, แทมมาซิน (กันยายน 2010). ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ ชาติพันธุ์วรรณนาของบราห์มากุมารี (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยโมนาช. น. 107–08.
 85. ^ ปฐมกาล 17:1; 28:3; 35:11; อดีต. 6:31; ป.ล. 91:1, 2
 86. ^ เย. 14:19; ป.ล. 9:2; แดน. 7:18, 22, 25
 87. ^ อพยพ 3:13-15
 88. เบนท์ลีย์, เดวิด (1999). 99 รายชื่อที่สวยงามสำหรับพระเจ้าสำหรับทุกคนของหนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดวิลเลียม แครี่ ISBN 978-0-87808-299-5.
 89. ^ ควีนาส, โธมัส (1274). สัมมาเทววิทยา . ส่วนที่ 1 คำถาม 3 ข้อ 1CS1 maint: location (link)
 90. ^ ออกัสตินแห่งฮิปโป (397) คำสารภาพ เล่ม 7: วอร์เรน เอฟ. เดรเปอร์CS1 maint: location (link)
 91. ^ แลง เดวิด; ครีฟท์, ปีเตอร์ (2002). ทำไมเรื่องเรื่อง: ปรัชญาและคัมภีร์สะท้อนในพิธี บทที่ห้า: ทำไมต้องเป็นชายนักบวช: ผู้มาเยี่ยมวันอาทิตย์ของเรา ISBN 978-1-931709-34-7.
 92. ^ เอเลนเอช Pagels "สิ่งที่กลายเป็นของพระเจ้าแม่ขัดแย้งรูปภาพของพระเจ้าในต้นคริสต์"ป้ายฉบับ 2, No. 2 (Winter, 1976), pp. 293–303
 93. ^ คูแกน, ไมเคิล (2010) "6. ไฟในบั้นเอวของพระเจ้า: ภรรยาของพระเจ้าในตำนานและอุปมา" . พระเจ้าและเพศ สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวจริงๆ (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก บอสตัน: สิบสอง กลุ่มหนังสือ Hachette NS. 175 . ISBN 978-0-446-54525-9. สืบค้นเมื่อ5 พฤษภาคม 2554 . มนุษย์เป็นแบบอย่างelohimโดยเฉพาะในความแตกต่างทางเพศ
 94. ^ "ธรรมชาติของมนุษย์และจุดประสงค์ของการดำรงอยู่" . Patheos.com ครับ สืบค้นเมื่อ29 มกราคม 2011 .
 95. ^ คัมภีร์กุรอาน 51:56
 96. ^ "อัลลอฮ์จะแทนที่คุณด้วยกลุ่มคนที่ทำบาป" . islamtoday.net. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 ตุลาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ13 ตุลาคม 2556 .
 97. ^ McGrath, Alister (2006) เทววิทยาคริสเตียน: บทนำ . สำนักพิมพ์แบล็กเวลล์ NS. 205. ISBN 978-1-4051-5360-7.
 98. ^ บอยซ์ 1983 , p. 686.
 99. a b James Cornwell, 2009 Saints, Signs, and Symbols: The Symbolic Language of Christian Art ISBN 0-8192-2345-X p. 2 
 100. ^ เอ็ดเวิร์ดชะนี 1995เสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ISBN 0-679-60148-1พี 1693 
 101. ^ อดอลฟีนโปเลียนดิ2003คริสเตียนยึดถือหรือประวัติความเป็นมาของศิลปะคริสเตียนในยุคกลาง ISBN 0-7661-4075-Xพี 169 
 102. ^ อารีน่าชาเปลที่ด้านบนสุดของประตูชัยพระเจ้าส่งทูตสวรรค์แห่งการประกาศออกมา ดูชิลเลอร์ ฉัน มะเดื่อ 15
 103. ^ บิ๊กแฮม บทที่ 7
 104. ^ อาร์เธอร์เดอ Bles 2004วิธีการแยกแยะความแตกต่างเซนต์สในงานศิลปะโดยการแต่งกายของพวกเขาสัญลักษณ์และแอตทริบิวต์ ISBN 1-4179-0870-Xพี 32 
 105. ^ ไอรีนเอิร์ล 1987ศิลปะเรเนสซอง: เฉพาะที่พจนานุกรม ISBN 0-313-24658-0 . PP 8 283 
 106. ^ "CT25" . สืบค้นเมื่อ30 ธันวาคม 2559 .
 107. ^ Bigham, 73-76
 108. ^ หลุยส์มาร์ทส Lohr 1991จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการพิสดาร: บทความเกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปะ ISBN 0-8262-0796-0พี 222 
 109. ^ Gauvin อเล็กซานเดเบลีย์ 2003ระหว่างเรเนซองส์และบาร็อค: เจซูศิลปะในกรุงโรม ISBN 0-8020-3721-6พี 233 
 110. Charles Winston, 1847 An Inquiry Into the Difference of Style Observable in Ancient Glass Paintings, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ ISBN 1-103-66622-3 , (2009) p. 229 
 111. ^ เซอร์โทมัสบราวน์ธิ 1852, ISBN 0-559-37687-1 2006 P 156 
 112. Charles Winston, 1847 An Inquiry Into the Difference of Style Observable in Ancient Glass Paintings, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ ISBN 1-103-66622-3 , (2009) p. 230 
 113. ^ Oleg Tarasov 2004ไอคอนและความจงรักภักดี: ศักดิ์สิทธิ์ช่องว่างในจักรวรรดิรัสเซีย ISBN 1-86189-118-0พี 185 
 114. ^ "สภามอสโก - 1666-1667" สืบค้นเมื่อ30 ธันวาคม 2559 .
 115. ^ Bataille จอร์ช (1930) "วัตถุนิยมฐานและไญยนิยม". Visions of Excess: Selected Writings, 2470-2482 : 47.
 116. ^ มาร์วิน เมเยอร์ ; วิลลิส บาร์นสโตน (30 มิถุนายน 2552) "หนังสือลับของยอห์น" คัมภีร์ไบเบิล . ชัมบาลา. สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2021 .
 117. ^ DeNova รีเบคก้า (9 เมษายน 2021) "ลัทธิไญยนิยม" . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก. สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2021 .
 118. ^ แพลนทิงก้า, อัลวิน . "พระเจ้า ข้อโต้แย้งเพื่อการดำรงอยู่ของ"สารานุกรมปรัชญาเลดจ์, เลดจ์, 2000.
 119. ^ 1998 พระเจ้า แนวความคิดของ Edward Craig Routledge Encyclopedia of Philosophy เทย์เลอร์และฟรานซิส [1]
 120. ^ www.ditext.com
 121. ^ จุง คาร์ล (1976) [1971] " ตอบโจทย์งาน ". ในโจเซฟ แคมป์เบลล์ (เอ็ด) จุงพกพา . หนังสือเพนกวิน . น. 522–23. ISBN 978-0-14-015070-4.
 122. ^ Wierenga เอ็ดเวิร์ดอาร์ "ญาณของพระเจ้า" ในออดี้, โรเบิร์ต เคมบริดจ์ปรัชญา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ , 2544.
 123. ^ Beaty ไมเคิล (1991) "พระเจ้าท่ามกลางปราชญ์" . คริสต์ศตวรรษที่ . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2007 สืบค้นเมื่อ20 กุมภาพันธ์ 2550 .
 124. ^ ปาสกาล, เบลส . เพนเซ่ , 1669.
 125. ^ "คนอเมริกันเชื่อในเทวดามากกว่าภาวะโลกร้อน" . Outsidethebeltway.com. 8 ธันวาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2555 .
 126. ^ แวน, เดวิด (18 กันยายน 2551). "การ์เดียนแองเจิลอยู่ที่นี่พูดชาวอเมริกันส่วนใหญ่" เวลา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 กันยายน 2551 . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2555 .
 127. ^ "โพลล์: เกือบ 8 ใน 10 ของชาวอเมริกันเชื่อในเทวดา" ข่าวซีบีเอ 23 ธันวาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2555 .
 128. ^ แซลมอน Jacqueline ลิตร"ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อในพลังที่สูงขึ้น, โพลพบ" วอชิงตันโพสต์. com สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2555 .
 129. ^ คัมภีร์กุรอ่าน 15:27

บรรณานุกรม

 • Bunnin, นิโคลัส; หยู, จี้หยวน (2008). Blackwell พจนานุกรมของปรัชญาตะวันตก แบล็คเวล. ISBN 9780470997215.
 • Pickover, Cliff , The Paradox of God and the Science of Omniscience , Palgrave/St Martin's Press, 2001. ไอ1-4039-6457-2 
 • คอลลินส์, ฟรานซิส , ภาษาของพระเจ้า: นักวิทยาศาสตร์นำเสนอหลักฐานเพื่อความเชื่อ , ฟรีข่าว, 2549. ISBN 0-7432-8639-1 
 • Miles, Jack , God: A Biography , วินเทจ, 1996. ISBN 0-679-74368-5 
 • อาร์มสตรอง, กะเหรี่ยง , ประวัติศาสตร์ของพระเจ้า: ภารกิจ 4,000 ปีของศาสนายิว คริสต์และอิสลาม , Ballantine Books, 1994. ISBN 0-434-02456-2 
 • พอล ทิลลิช , Systematic Theology , Vol. 1 (ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ค.ศ. 1951) ไอเอสบีเอ็น0-226-80337-6 
 • เฮสติงส์, เจมส์รอดนีย์ (1925–2003) [1908–26]. สารานุกรมศาสนาและจริยธรรม . John A Selbie (เล่มที่ 4 จาก 24 (Behistun (ต่อ) ถึง Bunyan.) ed.) เอดินบะระ: Kessinger Publishing, LLC NS. 476. ISBN 978-0-7661-3673-1. สารานุกรมจะมีบทความเกี่ยวกับทุกศาสนาของโลกและเกี่ยวกับระบบจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมด โดยจะมุ่งหมายให้มีบทความเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมทุกอย่าง และการเคลื่อนไหวทางจริยธรรมทุกประการ ทุกแนวคิดทางปรัชญา ทุกแนวปฏิบัติทางศีลธรรม

ลิงค์ภายนอก

ฟังบทความนี้ ( 17นาที )
ไอคอนวิกิพีเดียพูด
ไฟล์เสียงนี้สร้างขึ้นจากการแก้ไขบทความนี้ลงวันที่ 6 มกราคม 2008 และไม่ได้สะท้อนถึงการแก้ไขในภายหลัง (2008-01-06)
0.07962703704834