ปฐมกาล Rabbah

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เจเนซิ ส รับบาห์ ( ฮีบรู : בְּרֵאשִׁית רַבָּה ‎, B'reshith Rabba ) เป็นข้อความทางศาสนาจากยุคคลาสสิกของศาสนายิว อาจเขียนระหว่าง 300 ถึง 500 ซีอี และเพิ่มเติมในภายหลัง มันคือmidrashที่ประกอบด้วยคอลเลกชันของการตีความ homiletical homiletical ของแรบไบในสมัยโบราณของ หนังสือปฐมกาล ( B'reshithในภาษาฮีบรู)

เป็นคำอธิบายของ midrash ของหนังสือเล่มแรกของโตราห์ซึ่งกำหนดโดยประเพณีให้กับamora Hoshaiah (หรือ Osha'yah) ซึ่งเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษที่สามใน Roman Syria Palaestina Midrash ก่อให้เกิด คำอธิบายเกี่ยวกับพระธรรม เยเนซิศที่ไม่ค่อยดีนัก โดยสอดคล้องกับคำอธิบายของ midrashic ในยุคนั้น ในลำดับที่ต่อเนื่องกัน โดยแยกไปจนสุดปลาย ข้อความใน พระคัมภีร์ไบเบิลได้รับการอธิบาย กลอนต่อกลอน มักจะคำต่อคำ เฉพาะข้อความลำดับวงศ์ตระกูลและข้อความลำดับวงศ์ตระกูลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลสำหรับคำอธิบาย

ความเรียบง่าย

ปฐมกาล Rabbah มีคำอธิบายง่ายๆ มากมายของคำและประโยค ซึ่งมักเป็นภาษาอาราเมอิกเหมาะสำหรับการสอนของเยาวชน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ aggadic ที่หลากหลายซึ่ง เป็นที่นิยมในการบรรยายสาธารณะของธรรมศาลาและโรงเรียน บรรณาธิการของ midrash ได้รวบรวมคำอธิบายที่ยาวขึ้นหรือสั้นลงและการตีความข้อความที่ต่อเนื่องกันซึ่งบางครั้งก็ไม่ระบุชื่อและบางครั้งก็อ้างถึงผู้เขียน บรรณาธิการได้เพิ่มคำอธิบายประกอบการโต้แย้งหรือเรื่องเล่าที่ยาวขึ้น เชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่งกับโองการที่เป็นปัญหา หรือคำอธิบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ธรรมดาในคัมภีร์ลมุดและในมิทราชิมอื่นๆ

ปฐมกาลปฐมกาลเกี่ยวกับการสร้างโลกและมนุษย์ได้จัดเตรียมเนื้อหาที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะสำหรับโหมดการอธิบายนี้ ส่วนทั้งหมดมีไว้สำหรับความคิดเห็นในหนึ่งหรือสองข้อของข้อความ การอ้างอิงถึงความคิดเชิงปรัชญาร่วมสมัยหลายครั้งมีขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อหักล้างความคิดเห็นของผู้ไม่เชื่อ การอ้างอิงถึงสภาวะร่วมสมัยและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นเช่นกัน เป็นลักษณะของ midrash เพื่อดูบุคคลและเงื่อนไขของพระคัมภีร์ในแง่ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเวลา

แม้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่รวมอยู่ในปฐมกาลจะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อทางกฎหมายได้เพียงเล็กน้อย แต่เจเนซิส รับบาห์ก็มีประโยคทางกฎหมายสั้นๆ (หรือฮาลาคิก) และใบเสนอราคาที่นำมาจากมิชนาห์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ มิดรัชนี้อุดมไปด้วยความคิดอันประเสริฐและประโยคที่ละเอียดรอบคอบ ในอุปมา และในคำต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษากรีก

แบบฟอร์ม

Midrash ที่กว้างขวางและสำคัญนี้ ซึ่งเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับปฐมกาล และเป็นตัวอย่างทุกประเด็นของการอธิบาย midrashic แบ่งออกเป็นส่วนๆ คำนำหัวส่วนเหล่านี้ ด้วยวิธีการเหล่านี้จึงทำให้แตกต่างจากTannaitic midrashim ไปจนถึงหนังสือเล่มอื่น ๆของ Torah เช่นMekilta , SifraและSifre ทุกบทในพระธรรมปฐมกาล Rabbah นำโดยข้อแรกของพระธรรมตอนนี้ที่จะอธิบาย และแนะนำโดยมีข้อยกเว้นบางประการ โดยคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบตั้งแต่ข้อที่นำมาจากข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งเป็นข้อความ โดยทั่วไปมาจากงานเขียนหรือเกตุวิม. โดยคำอธิบายต่างๆ ของข้อความเหล่านี้ การเปลี่ยนผ่านส่งผลต่อการอธิบายข้อพระธรรมปฐมกาลที่นำหัวข้อนี้ ในหนังสือปฐมกาลรับบาห์มีประมาณ 230 ข้อความเหล่านี้ มีการอ้างถึงประมาณ 70 คนด้วยชื่อของรับบีที่พวกเขามาจากพวกเขาหรือมีการใช้คำอธิบายของข้อที่เป็นปัญหาเป็นคำนำของปฐมกาล Rabbah

เกริ่นนำ

ข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ระบุชื่อและอาจกำหนดให้ผู้เขียน Genesis Rabbah บางส่วน พวกเขาเริ่มต้นด้วยกลอนของข้อความซึ่งมักจะยืนอยู่ที่หัวของบทโดยไม่มีสูตรของการแนะนำ โครงสร้างของข้อบัญญัติก่อนจะแตกต่างกันไป ในบางส่วน มีเพียงข้อความเกริ่นนำเท่านั้น การประยุกต์ใช้กับข้อพระธรรมปฐมกาลจะอธิบายให้ชัดเจนในตัวเองหรือปล่อยให้ออกกำลังกายในภายหลัง คำนำหน้าเดียวซึ่งมีจำนวนมาก มีคำอธิบายของข้อความซึ่งอ้างอิงทั้งหมดหรือในส่วนสุดท้ายของกลอนหรือข้อความของปฐมกาลที่จะอธิบายในส่วนนั้น บทนำประกอบด้วยการอธิบายต่าง ๆ ของข้อพระคัมภีร์เดียวกัน โดยอักกาดิสต์ต่างกัน ร้อยเรียงเข้าด้วยกันในรูปแบบต่างๆ

สำหรับการแนะนำตัวเหล่านี้ ซึ่งมักจะค่อนข้างยาว สื่อสำหรับนิทรรศการต่างๆ ก็พร้อมแล้ว งานต้นฉบับของข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการรวมและการจัดกลุ่มประโยคและคำอธิบายประกอบหลายๆ ประโยคให้อยู่ในพิกัดทั้งหมด จัดเรียงเพื่อให้สมาชิกคนสุดท้ายสร้างการแนะนำที่แท้จริงของส่วน บทปฐมกาลเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเขา ภาคต่างๆ ของปฐมกาลรับบาห์ไม่มีตอนจบที่เป็นทางการ แม้ว่าส่วนต่างๆ จะแสดงการเปลี่ยนผ่านไปยังข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

หลักการแบ่ง

ในต้นฉบับตลอดจนในฉบับต่าง ๆ จะมีการเรียงลำดับหมายเลขตามลำดับ คำพูดมากมายในShulchan Aruchกล่าวถึงเนื้อเรื่องของ Genesis Rabbah ตามจำนวนตอน จำนวนตอนทั้งหมด ทั้งในต้นฉบับและในฉบับ แตกต่างกันไปตั้งแต่ 97 ถึง 101 ต้นฉบับและฉบับพิมพ์เกือบทั้งหมดเห็นด้วยในการนับ 96 บท หลักการของการแบ่งแยกที่ตามมาในตอนต่างๆ ของ Genesis Rabbah นั้นเห็นได้ชัดว่าตัวบทในพระคัมภีร์ไบเบิลเองได้รับการแก้ไขในขณะที่รวบรวม midrash นี้ตามวรรคเปิดและปิด (פתוחות และ סתומות) ในข้อความภาษาฮีบรูของปฐมกาล . มีส่วนแยกใน midrash สำหรับส่วนเหล่านี้เกือบทั้งหมดเนื่องจากยังคงพบในปฐมกาล ยกเว้นข้อความลำดับวงศ์ตระกูล แต่มีบางส่วนที่แสดงหลักฐานเกี่ยวกับส่วนของโตราห์ ("sedarim") ของวัฏจักรสามปีของชาวปาเลสไตน์ และการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การค้นพบการจัดเรียงของ sedarim ที่แตกต่างจากที่รู้จักในทะเบียนเก่า อย่างไรก็ตาม มีบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของ midrash ซึ่งมีการอธิบายเพียงหนึ่งหรือสองสามข้อในแต่ละครั้ง ส่วนโทราห์ของวัฏจักรหนึ่งปีตามธรรมเนียมนั้นไม่ถือว่าอยู่ในแผนกต่างๆ ของปฐมกาล รับบา ทั้งไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในต้นฉบับที่ดีที่สุดหรือในฉบับปรินซ์ของมิดรัช ดังนั้นส่วนต่างๆ จึงไม่ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยของ sedarim ตามที่ปรากฏในฉบับต่อๆ มาของ midrash นี้ ส่วนโทราห์ของวัฏจักรหนึ่งปีตามธรรมเนียมนั้นไม่ถือว่าอยู่ในแผนกต่างๆ ของปฐมกาล รับบา ทั้งไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในต้นฉบับที่ดีที่สุดหรือในฉบับปรินซ์ของมิดรัช ดังนั้นส่วนต่างๆ จึงไม่ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยของ sedarim ตามที่ปรากฏในฉบับต่อๆ มาของ midrash นี้ ส่วนโทราห์ของวัฏจักรหนึ่งปีตามธรรมเนียมนั้นไม่ถือว่าอยู่ในแผนกต่างๆ ของปฐมกาล รับบา ทั้งไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในต้นฉบับที่ดีที่สุดหรือในฉบับปรินซ์ของมิดรัช ดังนั้นส่วนต่างๆ จึงไม่ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยของ sedarim ตามที่ปรากฏในฉบับต่อๆ มาของ midrash นี้

วัสดุ

ยากกว่าคำถามใดๆ เกี่ยวกับรูปแบบภายนอกของเจเนซิส รับบาห์ คือการตัดสินใจว่าเนื้อหาในปัจจุบันเป็นเนื้อหาดั้งเดิมมากน้อยเพียงใด และจะเพิ่มในภายหลังเท่าใด ส่วนต่างๆ ได้ก่อร่างเป็นกรอบที่จะประกอบด้วยการอธิบายข้อพระคัมภีร์หลายข้อต่อเนื่องกัน

แต่ด้วยโครงสร้างที่หลวมอย่างฉาวโฉ่ของอรรถกถา aggadic มันง่ายที่จะรวมเข้าด้วยกัน ในทุกข้อหรือบางส่วนของข้อ ความเห็นเดินเตร่จำนวนหนึ่ง; หรือเพื่อเพิ่มข้อความ เรื่องราว ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกันที่ยาวขึ้นหรือสั้นลง เชื่อมโยงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับคำอธิบายของข้อความ กระบวนการเพิ่มจำนวนนี้เกิดขึ้นใน Genesis Rabba อย่างเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ของวรรณกรรม Talmudic และ midrashic ระหว่างจุดเริ่มต้นกับความสมบูรณ์ของงานเหล่านี้ - ถ้าเคยแล้วเสร็จ - ช่วงเวลาที่ยาวนานผ่านไประหว่างนั้นก็มีการเพิ่มและการรวบรวมมากมาย

ประเพณีที่รับบีโฮชาอิอาห์เป็นผู้แต่งปฐมกาล รับบาห์ อาจถือได้ว่าหมายถึงเขาเริ่มทำงาน ในรูปแบบของการบรรยายตามจารีตประเพณีในยุคแทนไนต์ การจัดอรรถาธิบายปฐมกาลตามลำดับโองการ และ แต่งเติมที่จำเป็นให้กับไมราซิมแทนไนติกในหนังสือเล่มอื่นๆ ของโตราห์ คำทำนายของเมคิลตาถึงรับบีอิชมาเอลและของเยรูซาเล็มทัลมุดถึงรับบีโยฮานันอยู่ในขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน บางทีความคิดเห็นเกี่ยวกับปฐมกาลเดิมอาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่สอดคล้องกับส่วนต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และมีจุดเริ่มต้นของคำนำที่ง่ายที่สุด เนื่องจากร่องรอยแรกของคำนำดังกล่าวยังพบได้ในกระบังลมแทนไนติก แต่การตกแต่งส่วนต่างๆ ด้วยการแนะนำทางศิลปะจำนวนมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างรูปแบบการบรรยายกับรูปแบบของคำเทศนาที่เสร็จสิ้นแล้วตามประเภทของเป สิก ตาและตันฮูมาMidrashim — เป็นผลจากการแก้ไขของ Genesis Rabbah ที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อเนื้อหาที่พบในคอลเล็กชั่นและประเพณีของอรรถกถา aggadic ของ Amoraim ถูกนำไปใช้ใน midrash และ Genesis Rabbah ได้รับรูปแบบปัจจุบัน ถ้าไม่ใช่กลุ่มปัจจุบัน บางทีบรรณาธิการอาจใช้คอลเล็กชันต่างๆ ในหลายส่วนของปฐมกาลด้วย ปฐมกาลรับบาห์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความไม่สมส่วนระหว่างความยาวของส่วนโทราห์แรกกับส่วนที่สิบเอ็ดส่วนอื่นๆ ส่วนโทราห์Bereishitเพียงอย่างเดียวประกอบด้วย 29 ส่วนซึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของงานทั้งหมด เป็นไปได้ว่าปฐมกาล Rabbah ในปัจจุบันเป็นการรวมกันของสอง midrashim ที่มีสัดส่วนไม่เท่ากัน และ 29 ส่วนของส่วนแรกของโตราห์ ซึ่งบางส่วนอธิบายเพียงหนึ่งหรือสองสามข้อ — ประกอบเป็นเนื้อหาที่มีอยู่หรือไม่สมบูรณ์ของ Genesis Rabbah ที่ถูกจัดวางในระดับที่ใหญ่กว่าและครอบคลุมมากกว่ามิดรัชไปยังส่วนอื่นๆ ของโตราห์

ที่มาของชื่อ

งานนี้อาจได้รับชื่อ "Genesis Rabbah" จาก midrash ที่ใหญ่กว่านั้นในตอนต้นของ Genesis เว้นเสียแต่ว่าการกำหนดนั้นถูกใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง midrash ที่สั้นกว่าและเก่ากว่าซึ่งกำหนดให้รับบี Hoshayah ความเห็นที่ว่าชื่อของ midrash พบคำอธิบายในคำแรก "รับบี Hosha'yah รับบาห์เริ่ม . . . " ราวกับว่าคำว่า "รับบะห์" เดิมเป็นชื่อของอโมราและชื่องาน , "Genesis Rabba" เป็นคำย่อของ "Bereshit derabbi Hoshayah rabbah" ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ด้วยเหตุผลที่ว่าในต้นฉบับที่ดีที่สุด - และในใบเสนอราคาที่เก่ามาก - ชื่อ "รับบี Hoshayah" ย่อมาจากคำว่า "rabbah" โดยไม่มีการเพิ่ม "rabbah" คำนำแรกที่จุดเริ่มต้นของ midrash

วันที่

เป็นการยากที่จะระบุวันที่แน่นอนของการแก้ไขของปฐมกาล Rabbah มันอาจจะดำเนินการไม่ช้ากว่าเยรูซาเล็มทัลมุด (ศตวรรษที่ 4 ถึง 5) มากนัก แต่ถึงกระนั้นข้อความก็อาจไม่ปิดในที่สุด สำหรับข้อความที่ยาวขึ้นหรือสั้นลงสามารถเพิ่มได้เสมอ จำนวนข้อความก่อนกำหนดไปยังส่วนนั้นเพิ่มขึ้น และข้อความที่มีอยู่จะขยายขึ้นโดยการเพิ่มจำนวน ดังนั้น เริ่มต้นด้วยส่วนของโตราห์Vayishlachพบว่ามีทางเดินกว้างๆ ที่มีเครื่องหมายของอัคกาดาห์ในภายหลัง และมีจุดเชื่อมต่อกับกลุ่มTanhuma อาจมีการเพิ่มข้อความก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ได้ขาดหายไปในต้นฉบับเก่าซึ่งปราศจากการเพิ่มเติมและความเงางาม อื่น ๆที่พบในฉบับปัจจุบัน ในตอนท้าย ปฐมกาล Rabbah ดูเหมือนจะยังบกพร่องอยู่ ในส่วนของโตราห์Vayigashความคิดเห็นจะไม่ดำเนินกลอนโดยข้อ; ส่วนสุดท้ายของส่วนโตราห์นี้ เช่นเดียวกับส่วนแรกของโตราห์Vayechiน่าจะมาจากคำเทศนาของ Tanhuma ความคิดเห็นของปฐมกาลบทที่ 48 หายไปในต้นฉบับทั้งหมด (มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อ) และในข้อ 1–14 ในฉบับพิมพ์ ส่วนที่เหลือของส่วนโตราห์นี้ ความเห็นเรื่องพรของยาโคบ (ปฐก.49) พบได้ในต้นฉบับทั้งหมด — ด้วยข้อยกเว้นที่กล่าวถึงข้างต้น — ในการแก้ไขที่แสดงการเพิ่มเติมในภายหลัง การแก้ไขที่คอมไพเลอร์ของ Tanhuma Midrash แก้ไขโดยSolomon Buber

ต้นฉบับที่ดีที่สุดของ Genesis Rabbah มีอยู่ใน Codex Add 27,169 แห่งบริติชมิวเซียม . ใช้สำหรับฉบับวิจารณ์ที่ออกโดย J. Theodor

ฉบับพิมพ์

  • Midrash Rabbah: ปฐมกาล . แปลโดยH. Freedmanและ Maurice Simon, Vols. 1–2. ลอนดอน: Soncino Press, 1983. ISBN  0-900689-38-2 .
  • เจคอบ นอยส์เนอร์. เผชิญหน้ากับการสร้าง: ศาสนายิวอ่านปฐมกาลอย่างไร: กวีนิพนธ์ของปฐมกาล Rabbah โคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา: University of South Carolina Press, 1991. ISBN 0-87249-732-1 . 
  • Artscroll Kleinman Edition Midrash Rabbah Genesis Vol 1-4, English/Hebrew with English elucidation http://www.artscroll.com/Books/mrbr2.html

อ้างอิง

ลิงค์ภายนอก

0.079679012298584