อักขรวิธีฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

การอักขรวิธีภาษาฝรั่งเศสครอบคลุมการสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนของภาษาฝรั่งเศส มันขึ้นอยู่กับการรวมกันของ หลักการ สัทศาสตร์และประวัติศาสตร์ การสะกดคำส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสโบราณค.ศ.1100–1200 และยังคงเหมือนเดิมไม่มากก็น้อยตั้งแต่นั้นมา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงภาษาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม แม้แต่ในปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยการตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสฉบับแรกโดยAcadémie françaiseมีความพยายามที่จะปฏิรูปการอักขรวิธีภาษาฝรั่งเศส

ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการสะกดและเสียงโดยเฉพาะสระ จดหมายเงียบมากมาย; และคำพ้องเสียง มากมาย เช่นsaint / sein / sain / seing / ceins / ceint (ออกเสียงทั้งหมด[sɛ̃] ) และ sang / sans / cent (ออกเสียงทั้งหมด[sɑ̃] ). ความพยายามที่จะสะกดคำบางคำในภายหลังตาม นิรุกติศาสตร์ ภาษาละตินทำให้จำนวนตัวอักษรเงียบเพิ่มขึ้น (เช่น tempsกับ tan ที่เก่ากว่าเปรียบเทียบภาษาอังกฤษ "tense" ซึ่งสะท้อนถึงการสะกดคำดั้งเดิม – และ vingt กับ vintที่เก่ากว่า)

อย่างไรก็ตาม มีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการอักขรวิธีของฝรั่งเศสซึ่งอนุญาตให้มีระดับความถูกต้องตามสมควรเมื่อออกเสียงคำภาษาฝรั่งเศสจากรูปแบบการเขียน การดำเนินการย้อนกลับซึ่งสร้างรูปแบบการเขียนจากการออกเสียงมีความคลุมเครือมากขึ้น ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสใช้เครื่องหมายกำกับเสียงหลาย ตัว รวมทั้งcircumflex ระบบอักษรเบรลล์ ได้รับ การพัฒนาสำหรับผู้พิการทางสายตา

ตัวอักษร

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสมีพื้นฐานมาจากอักษรละติน ทั้ง 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก โดยมี เครื่องหมายกำกับเสียงห้าตัวและตัวพิมพ์ ควบ สองเส้น

จดหมาย ชื่อ ชื่อ ( ไอพีเอ ) เครื่องหมายกำกับเสียงและอักษรควบ
อา เอ /a/ À à Â â, Æ æ
บี เป็น /เป็น/
/se/ Ç ç
ดี เด /เด/
อี อี / แอ/ É é, È è, Ê ê, Ë è
F เอฟเฟ่ /ɛf/
จี เก /ʒe/
ชม ปวด /aʃ/
ฉัน ฉัน /ฉัน/ î ï , Ï ï
เจ จิ /ʒi/
K คะ /คะ/
หลี่ elle /ɛl/
เอ็ม เอ็มเม่ /ɛm/
นู๋ เอนเนอ /ɛn/
อู๋ o /o/ Ô ô, Œ œ
พี วิชาพลศึกษา /วิชาพลศึกษา/
คิว qu /ky/
R ผิดพลาด /ɛʁ/
เอสเซ /ɛs/
ตู่ /เท/
ยู ยู /ปี/ Ù ù อู๋ _ _ _
วี ve /ve/
W ดับเบิ้ลเว /ดับเบิ้ลวี/
X ixe /iks/
Y ฉัน grec /iɡʁɛk/ ÿ _
Z zede /zɛd/

ตัวอักษร ⟨w⟩ และ ⟨k⟩ ไม่ค่อยได้ใช้ ยกเว้นในคำยืมและคำในภูมิภาค ฟอนิม/w/เสียงมักจะเขียนว่า ⟨ou⟩; เสียง/k/มักจะเขียน ⟨c⟩ ทุกที่ แต่ก่อน ⟨e, i, y⟩, ⟨qu⟩ นำหน้า ⟨e, i, y⟩ และบางครั้ง ⟨que⟩ ที่ท้ายคำ อย่างไรก็ตาม ⟨k⟩ มักใช้นำหน้าหน่วยเมตริก kilo- (มีต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกχίλια khilia "หนึ่งพัน"): กิโลกรัม, กิโลเมตร, กิโลวัตต์, กิโลเฮิรตซ์เป็นต้น

บทประพันธ์

เครื่องหมายกำกับเสียงทั่วไปคือ เสียง แหลม (⟨´⟩, สำเนียง aigu ), หลุมฝังศพ (⟨`⟩, หลุมฝังศพ ที่เน้นเสียง ), circumflex (⟨ˆ⟩, สำเนียง circonflexe ), diaeresis (⟨¨⟩, tréma ) และcedilla (⟨¸ ⟩, cédille ). ตัวกำกับเสียงไม่มีผลกับลำดับตัวอักษรหลัก

 • สำเนียงเฉียบพลันหรือสำเนียง aigu ( é ): over eระบุเสียงที่ไม่ซ้ำกัน/ e/ é ใน ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่มักใช้เมื่อผสมeกับพยัญชนะ โดยปกติแล้วsจะถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้: écouter < escouter
 • สำเนียงหลุมฝังศพหรือสำเนียงหลุมฝังศพ ( à , è , ù ): เหนือหรือu ใช้ เป็นหลักในการแยกแยะคำพ้องเสียง: à ("ถึง") กับa ("มี"); ou ("or") กับ ("where"; โปรดทราบว่าตัวอักษรùใช้ในคำนี้เท่านั้น) เหนือeหมายถึงเสียง/ɛ/ในตำแหน่งที่ e ธรรมดาจะออกเสียงว่า /ə/ (schwa) การผันคำกริยาจำนวนมากมีการสลับระหว่างè และ e เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายเน้นเสียงในกริยากาลปัจจุบัน lève [lεv] แยกการออกเสียงสระจาก schwa ใน infinitive, lever [ləve]
 • Circumflexหรือcirconflexe ที่เน้นเสียง ( â , ê , î , ô , û ): over a , eและoระบุเสียง/ɑ/ , /ɛ/และ/o/ตามลำดับ แต่ความแตกต่างa /a/กับâ /ɑ/มักจะหายไปในภาษาฝรั่งเศสแบบปารีส ดังนั้นทั้งคู่จึงออกเสียง [a] ในภาษาฝรั่งเศสเบลเยียมêออกเสียงว่า[ɛː ] ส่วนใหญ่มักจะระบุถึงการลบทางประวัติศาสตร์ของตัวอักษรที่อยู่ติดกัน (โดยปกติคือsหรือสระ):château < castel , fête < feste , sûr < seur , dîner < disner (ในต้นฉบับยุคกลาง ตัวอักษรจำนวนมากมักถูกเขียนเป็นเครื่องหมายกำกับเสียง: circumflex สำหรับ "s" และ tilde สำหรับ "n" เป็นตัวอย่าง) มันยังถูกนำมาใช้เพื่อแยกแยะคำพ้องเสียง: du ("ของ") vs. (กริยาที่ผ่านมาของdevoir "ต้องทำอะไรบางอย่าง (เกี่ยวกับการกระทำ)"); อย่างไรก็ตามเขียนขึ้นจริงเนื่องจากการลดลงe : deu ( ดูCircumflex ในภาษาฝรั่งเศส). นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงอักขรวิธีในปี 1990 เส้นรอบวงของiและu ส่วนใหญ่ อาจถูกตัดออกเมื่อไม่ใช้เพื่อแยกแยะคำพ้องเสียง: chaîneกลายเป็นchaineแต่sûr (แน่นอน) ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากsur (on)
 • Diaeresisหรือtréma ( ë , ï , ü , ÿ ): over e , i , uหรือyระบุว่าจะต้องออกเสียงสระแยกจากสระก่อนหน้า: naïve [เปล่า] ,โน เอล [nɔɛl] .
  • การรวมกันของeกับ diaeresis ที่ตามมาo (เช่นในNoël ) จะถูกทำให้เป็นจมูกตามปกติถ้าตามด้วยn ( Samoëns [samwɛ̃]แต่โปรดทราบ Citroën [sitʁoɛn] )
  • การรวมกันของeกับ diaeresis ตามaนั้นออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง[ɛ] ( Raph l , Isr l . ) [aɛ] ) หรือไม่ออกเสียง เหลือเพียง a ( St l [a] ) และ aจะขึ้นจมูกตามปกติถ้าตามด้วย n ( Saint-S ns [sɛ̃sɑ̃(s)] )
  • diaeresis บนyเกิดขึ้นเฉพาะในชื่อที่เหมาะสมบางชื่อเท่านั้น และในตำราภาษาฝรั่งเศสรุ่นเก่าสมัยใหม่ ชื่อเฉพาะบางชื่อที่ÿปรากฏ ได้แก่Aÿ [a(j)i] (ชุมชนใน Marneตอนนี้ Aÿ-Champagne ), Rue des Cloÿs [?] (ซอยในเขตที่ 18 ของปารีส ), Croÿ [kʁwi] (นามสกุลและโรงแรมบน Boulevard Raspail, Paris), Château du Feÿ [ไดเฟย] ? (ใกล้จวนญี ), Ghÿs [ɡi] ? (ชื่อของแหล่งกำเนิดเฟลมิชสะกด Ghijsโดยที่ ijในลายมือดูเหมือน ÿสำหรับเสมียนชาวฝรั่งเศส) L'Haÿ-les-Roses [laj lɛ ʁoz] (ประชาคมระหว่างสนามบินปารีสและสนามบินออร์ลี),ปีแยร์ ลูส [luis] (ผู้แต่ง), Moÿ-de-l'Aisne [mɔidəlɛn] (ชุมชนใน Aisneและนามสกุล) และ Le Blanc de Nicolaÿ [นิกɔลาย] (บริษัทประกันภัยในฝรั่งเศสตะวันออก)
  • diaeresis บนuปรากฏในชื่อที่ถูกต้องในพระคัมภีร์ไบเบิลArchélaüs [aʁʃelay] ?, คา ปาร นาอุม [kafaʁnaɔm] (โดยออกเสียง um [ɔm]ในคำที่มาจากภาษาละติน เช่น album, maximumหรือชื่อองค์ประกอบทางเคมี เช่นโซเดียม อะลูมิเนียม ), Emmaüs [ɛmays] ,เอ [ezay] , และ Saül [พูด]เช่นเดียวกับชื่อภาษาฝรั่งเศสเช่น Haüy [aɥi] . [ WP-fr มี 3 พยางค์ [ayi] ]อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงออร์โธกราฟิกปี 1990 ไดเอเรซิสในคำที่มี guë (เช่น aiguë [eɡy]หรือ ciguë [siɡy] ) อาจย้ายไปที่ u : aigüe , cigüe และโดยการเปรียบเทียบอาจใช้ในคำ กริยาเช่น j'argüe
  • นอกจากนี้ คำที่มาจากภาษาเยอรมันยังคงใช้เครื่องหมาย ( ä , öและü ) หากมี แต่มักใช้การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส เช่น คาร์เชอ ร์ ([kεʁʃɛʁ]หรือ[kaʁʃɛʁ]เครื่องหมายการค้าของเครื่องซักผ้าแรงดัน).
 • Cedillaหรือcédille ( ç ): ภายใต้cแสดงว่าออกเสียง/s/มากกว่า /k/ ดังนั้นje lance "I throw" (ด้วยc = [s]ก่อนe ), je lan ç ais "I was throwing" ( cจะออกเสียง[k]ก่อนaโดยไม่มี cedilla) cedilla ใช้เฉพาะก่อนสระa , oหรือuเช่นça /sa/; ไม่เคยใช้ก่อนสระe , iหรือyเนื่องจากสระทั้งสามนี้ให้เสียง /s/ ที่นุ่มนวลเสมอ ( ce , ci , cycle )

เครื่องหมาย กำกับเสียง ( ˜ ) เหนือ n บางครั้งใช้ในภาษาฝรั่งเศสสำหรับคำและชื่อ ต้นกำเนิด ภาษาสเปนที่รวมอยู่ในภาษา (เช่นเอลนีโญ ) เช่นเดียวกับเครื่องหมายกำกับเสียงอื่นๆ ตัวหนอนไม่มีผลกระทบต่อลำดับตัวอักษรหลัก

เครื่องหมายกำกับมักจะละเว้นบนตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยเหตุผลทางเทคนิคเป็นหลัก เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ทั้งAcadémie françaiseและOffice québécois de la langue françaiseปฏิเสธการใช้งานนี้และยืนยันว่า "ในภาษาฝรั่งเศส สำเนียงมีค่า orthographic เต็ม" [1]ยกเว้นตัวย่อแต่ไม่ใช่ตัวย่อ (เช่นCEE , ALENAแต่É .-U. ). [2]อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายกำกับเสียงมักถูกละเลยในเกมคำศัพท์ รวมทั้งปริศนาอักษรไขว้ , ScrabbleและDes chiffres et des lettres

ลีเกเจอร์

เส้นเอ็น สองเส้น œและæมีค่าการอักขรวิธี สำหรับการกำหนดลำดับตัวอักษร อักษรควบเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนลำดับ oeและae

Œ

( ภาษาฝรั่งเศส : œ, e dans l'o , oe entrelacéหรือo et e collés/liés ) การรัดนี้เป็นการย่อตัวบังคับของ ⟨oe⟩ ในบางคำ บางส่วนของคำเหล่านี้เป็นคำภาษาฝรั่งเศสพื้นเมือง โดยมีการออกเสียง/œ/หรือ/ø/เช่นchœur "choir" /kœʁ/ , cœur "heart" /kœʁ/ , mœurs "moods (เกี่ยวข้องกับศีลธรรม)" /mœʁ, mœʁs / , nœud "knot" /nø/ , sœur "sister" /sœʁ/ , œuf "egg" /œf/ ,"งาน (ศิลปะ)" /œvʁ/ , vœu "สาบาน" /vø/ . มันมักจะปรากฏในการรวมœu ; œil /œj/ "eye" เป็นข้อยกเว้น หลายคำเหล่านี้เดิมเขียนด้วยdigraph eu ; oในมัดหมายถึงความพยายามเทียมบางครั้งเพื่อเลียนแบบการสะกดคำภาษาละติน: ละตินbovem > ฝรั่งเศสเก่าbuef / beuf > ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่bœuf .

Œยังใช้ในคำที่มาจากภาษากรีก เนื่องจากการแปลภาษาละตินของคำควบกล้ำในภาษากรีกοιเช่นcœlacanthe " ปลาซีลาแคนท์ " คำเหล่านี้เคยออกเสียงด้วยสระ/e/แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการออกเสียงแบบสะกดด้วย/ø/เช่นœsophage /ezɔfaʒ/หรือ/øzɔfaʒ/ , Œdipe /edip/หรือ/ødip/เป็นต้น การ ออกเสียงด้วย/e/มักจะถูกมองว่าถูกต้องกว่า

เมื่อœถูกพบตามหลังตัวอักษรcตัวcอาจออกเสียง/k/ในบางกรณี ( cœur ) หรือ/s/ในภาษาอื่นๆ ( cœlacanthe )

ไม่ใช้การควบ œ เมื่อตัวอักษรทั้งสองมีเสียงต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อ ⟨o⟩ เป็นส่วนหนึ่งของคำนำหน้า ( coexister ) หรือเมื่อ ⟨e⟩ เป็นส่วนหนึ่งของคำต่อท้าย ( minoen ) หรือในคำว่าmoelleและอนุพันธ์ของคำ [3]

Æ

( ฝรั่งเศส : æ, e dans l'a , ae entrelacéหรือa, e collés/liés ) การผูกมัดนี้หายาก ปรากฏในคำภาษาละตินและกรีกบางคำเท่านั้น เช่นtænia , ex æquo , cæcum , æthuse (ตามชื่อผักชีฝรั่งของสุนัข ). [4]โดยทั่วไปจะใช้แทนเสียงสระ/e/เช่น ⟨é⟩

ลำดับ ⟨ae⟩ปรากฏในคำยืมโดยที่ได้ยินเสียงทั้งสอง เช่น มาเอสโตร และปาเอยา [5]

ไดกราฟและไตรกราฟ

digraphs และ trigraphs ของฝรั่งเศสมีทั้งต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางเสียง ในกรณีแรกเป็นร่องรอยของการสะกดคำในภาษาดั้งเดิมของคำ (ปกติคือละตินหรือกรีก) ที่คงอยู่ในภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ เช่น การใช้ ⟨ph⟩ ในคำอย่างtéléphone , ⟨th⟩ ในคำอย่างthéorème , หรือ ⟨ch⟩ ในความโกลาหล ในกรณีที่สอง ไดกราฟเกิดจากการออกเสียงแบบโบราณ เช่น ⟨eu⟩, ⟨au⟩, ⟨oi⟩, ⟨ai⟩ และ ⟨œu⟩ หรือเป็นเพียงวิธีที่สะดวกในการขยายยี่สิบหก- ตัวอักษรเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยเสียงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ⟨ch⟩, ⟨on⟩, ⟨an⟩, ⟨ou⟩, ⟨un⟩ และ ⟨in⟩ บางกรณีเป็นส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้ หรือใช้ด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติอย่างหมดจด เช่น ⟨ge⟩ สำหรับ/ʒ/ในil mangeait('เขากิน') โดยที่ ⟨e⟩ ใช้เพื่อระบุว่า "อ่อน" ⟨g⟩ มีอยู่ในรากของคำกริยา ซึ่งคล้ายกับความหมายของ cedilla ถึง ⟨c⟩

การสะกดคำตามเสียง

ข้อยกเว้นบางประการใช้กับกฎที่ควบคุมการออกเสียงพยัญชนะคำสุดท้าย ดูLiaison (ภาษาฝรั่งเศส)สำหรับรายละเอียด

พยัญชนะและการผสมพยัญชนะ
การสะกดคำ ค่านิยมหลัก
(IPA)
ตัวอย่างค่าที่สำคัญ ค่าเล็กน้อย
(IPA)
ตัวอย่างค่าเล็กน้อย ข้อยกเว้น
-bs, -cs (ในพหูพจน์ของคำที่ลงท้ายด้วย
เงียบ b หรือ c), -ds, -fs (ใน œufs และ bœufs
และคำที่ลงท้ายด้วย Silent -f ในเอกพจน์), ‑gs, -ps, -ts
Ø plom bs , blan cs , pren ds , œu fs , cer fs , long gs , dra ps , acha ts
b, bb ที่อื่น / / b allon , a bb é
ต่อหน้าเสียงพยัญชนะ / พี / a b solu , เซิร์ฟเวอร์o b , ย่อย bไทล์
ในที่สุด Ø plom b , Colom b / / จาโคบี
/ s / ç a , gar çบน, re ç u
ก่อน e, i, y / s / c yclone , loqua c e, dou c e, c iel, c eux
เบื้องต้น/ในที่อื่นๆ / k / c abas , c rasse, c œur, s c / s / (ก่อน æ และ œ ในศัพท์วิทยาศาสตร์ของแหล่งกำเนิดละตินและกรีก) c æcum, c œlacanthe / ɡ / s c ond
ในที่สุด / k / ลาซีดอนซีพาร์ซี Ø taba c , blan c , caoutchou c / ɡ /ซิน
cc ก่อน e, i, y / k s / cc ès , cc ent _ / s / su ซีซีไอออน
ที่อื่น / k / cc ord _
ch / ʃ / chที่ , dou ch e / k / (มักเป็นคำที่มาจากภาษากรีก[6] ) ch aotique, chตำนาน, vare ch Ø ya ch t, ​​almana ch
/ / ch eck-list, stre ch , coa ch
-ct / k t / แย่ct , ถูกต้องct Ø ตอบ กลับctสงสัยctสัญชาตญาณct succin ct
d, dd ที่อื่น / วัน / d oux , d resse,เพิ่มเติม
ในที่สุด Ø พายd , accor d / วัน / ดาวิ , ซู
ฉ ff / / f ait , a ff oler ซอย f Ø cle f , cer f , ner f
g ก่อน e, i, y / ʒ / g ens , คน g er / / gใน, มานาg ement, ada g io
เบื้องต้น/ในที่อื่นๆ / ɡ / g ain , gลูกไม้
ในที่สุด Ø jou g , ลองg , san g / ɡ / er g , ซิกซ่าg
gg ก่อน e, i, y / ɡ ʒ / su gg erer
ที่อื่น / ɡ / gg raver _
gn / ɲ / monta gn e , a gn eau, gn ôle / ɡ n / gn ose, gn ou
ชม. Ø hกัด h iver _ / h / a h aner (เช่น Ø)
เจ / ʒ / j oue , j eter / / เจอีนเจ อา ซ / j / f j ord
/ x / j ota
k / k / al k yler , k ilomètre, biftec k Ø skun k s, k nock-out, k nickerbockers, k nickers
ล, ล / ล. / l ait , a ll ier, i l , roya l , matérie l Ø (บางครั้งในที่สุด) cu l , fusi l , เซา โล Ø fi l s, au l ne, au l x
(ดูเพิ่มเติมที่-il )
ม. ม. / ม. / m ou , ปอ mm e Ø auto m ne, conda m ner
น น / / n ouvel , ป้า nn e
ng (ในคำยืม) / ŋ / parki ng , แคมปิง ng
พี พี ที่อื่น / พี / p ain , แอ el
ในที่สุด Ø cou p , tro p / พี / แคป , เซพี
ph / / télé phหนึ่ง , ph oto
pt เริ่มแรก / พีที / pt érodactyle , pt ôse
อยู่ตรงกลาง / พีที / ada pt er , ยกเว้นpt er / ที / ba pt ême, com pt er
ในที่สุด / พีที / แนวคิดpt Ø พรอมต์ pt (ด้วย / p t /) / t / se pt
q (ดูqu ) / k / co q , cin q , pi q ûre (ใน orthography ใหม่piqure ) , Q atar
ร ร / ʁ / r at , ba rr e Ø monsieu r , ga r s
(ดูเพิ่มเติม-er )
เริ่มแรก
อยู่ตรงกลางถัดจากพยัญชนะ
หรือหลังสระจมูก
/ s / s acre , e s time, ปากกา s er, in s tituer / z / Al s ace, tran s at, ทรานs iter / ʃ / e s que
ที่อื่นระหว่างสระสองตัว / z / ro s eจ่ายsอายุ / s / ต่อต้านs èche, para s ol, vrai s emblable
ในที่สุด Ø แดน,เรปา / s / fil s , sen s (นาม) , o s (เอกพจน์) , ของเรา
sc ก่อน e, i, y / s / sc ience / ʃ / fa sc iste (เช่น/ s / )
ที่อื่น / s k / sc ript
sch / ʃ / sch lague , ha sch i sch , e sch e / s k / sch izoïde ฉันsch ion, æ sch ne
ss / s / ไป๋ss er , pa ss er
-เซนต์ / s t / e st (ทิศทาง) , oue st , podca st Ø e st (กริยา) ,
Jésus-Chri st (เช่น / s t /)
t, tt ที่อื่น / ที / tออก , a tt en t e / s / na t ion (ดูti + สระ )
ในที่สุด Ø tan t , raffu t / ที / do t , bru t , yaour t
tch / t͡ʃ / tchที่ , ma tch , Tch ad
ไทย / ที / th ème , th ermique , ane th Ø ตามที่ฉัน bizu th / s / th อ่าน
วี / วี / v ille , v anne / f / leitmoti v
w / w / ki w i , w eek-end (ใน orthography ใหม่ วันหยุด สุดสัปดาห์ ) w hisky / วี / w agon, sch w a, สัมภาษณ์w er (ดูaw , ew , ow )
x แรกเริ่ม
ถัดจากพยัญชนะ
เสียงไม่ออกเสียงในที่สุด
/ k s / x ylophone , e x pansion , คอน x e / ɡ z / x énophobie, X avier / k / x hosa, x érès (เช่น / k s /)
ตรงกลางที่อื่น / ɡ z / e x igence , e x ulter / s /
/ z /
/ k s /
ซอยx ante, Bru x elles
deu x ième
gala x ie, ma x imum
ในที่สุด Ø ปายxดิวx / k s / ดัชนี x , pharyn x / s / si x , di x , coccy x
xc ก่อน e, i, y / k s / e xc iter
ที่อื่น / k s k / e xcการบิน
z ที่อื่น / z / z ain , ga z ette
ในที่สุด Ø เช / z / ga z
/ s / quart z
สระและการรวมกันของตัวอักษรสระ
การสะกดคำ มูลค่าหลัก
( IPA )
ตัวอย่างค่าที่สำคัญ ค่าเล็กน้อย
(IPA)
ตัวอย่างค่าเล็กน้อย ข้อยกเว้น
ก, à / / p a tte, a r a ble, l à , déj à / ɑ / ar a ser, b a se, cond a mner / ɔ / y a cht (เช่น/ o / )
/ o / footb a ll
/ e / l a dy
â / ɑ / ch â teau, p â / / dég â t (ด้วย/ ɑ / ) , parl â mes, li â tes, men â t (รูปแบบกริยาเสริมในอดีตที่เรียบง่ายและไม่สมบูรณ์ที่ลงท้ายด้วย-âmes , -âtesและ-ât )
อ้า / / gr aa l, B aa l, m aa strichtois / . / อ้า
æ / / อดีตæ quo, c æ cum
แอ่ / / เร็กเก้ / / groenend ae l, m ae lstrom, Port ae ls / . ɛ / m ae stro
/ a . e / p เอ๋ลา
เอ้ / . ɛ / Raph l, Isr l / a / เซนต์เอแอล
AI / ɛ /
( / e / )
vr ai , f ai te
ai , ai guille, b ai sser, g ai , qu ai
/ / lanç ai , manger ai (รูปแบบกริยาในอดีตและอนาคตที่ลงท้ายด้วย-aiหรือ-rai ) / ə / f ai san, f ai sons, [7] (และรูปแบบผันอื่น ๆ ของfaireซึ่งสะกดfais-และตามด้วยสระที่ออกเสียง)
(ใน orthography ใหม่ ai) / ɛː / m tre, ch ne (in new orthography, maitre, chaine )
AI / . ฉัน / n f, h r / เอเจ / e, eul, h e, p en
aie / ɛ / b aie , มอนเอ้ / ɛ เจ / เป้ (ยังเปย์ )
ao, aô ที่อื่น / . ɔ / ao rte, extr ao rdinaire (เช่น/ ɔ / ) / . o / บ๊ายบั / a / f ao nne, p ao neau
/ o / S ne
ในที่สุด / . o / cac ao , ch ao s / o /คูราซao
aou, aoû / . คุณ / c aou tchouc, aoû tien (ใน orthography ใหม่aoutien ) , y aou rt / คุณ / s aou l, aoû t (ใน orthography ใหม่aout )
au ที่อื่น / o / h au t, au gure
ก่อน r / ɔ / dinos au re, Au rélie, L auเช่า(เช่น/ o / )
ใช่ ที่อื่น / ɛ เจ / ay ons, ess ay er (เช่น / e j /) / เอเจ / m ay onnaise, pap ay e, อาย oye / e i / p ay s (เช่น / ɛ i /)
ในที่สุด / ɛ / Gam ay , marg ay , railw ay / e /โอเคได้เลย
-ใช่ / ɛ . ฉัน / แอ๊บอาย / ɛ เจ / พี่อาย / ɛ / La H aye
/ a j / b aye
อี ที่อื่น / แอ / r e p e ser, g e noux / e / r e volver (ใน orthography ใหม่révolver )
นำ หน้าพยัญชนะตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
(รวมถึงพยัญชนะคู่)
x (ในทุกกรณี) หรือ
พยัญชนะตัวสุดท้าย (เงียบหรือออกเสียง)
/ ɛ / e st, e stival, voy e lle, e xaminer, e xécuter, qu e l, chal e t / ɛ , อี /
/ แอ /
e ssence, e fet, h e nné
r e cherche, s e crète, r e pli (ก่อน ch+สระหรือพยัญชนะ 2 ตัวเมื่อตัวที่สองเป็น l หรือ r)
/ e / mang e z (และกริยารูปแบบใด ๆ ในพหูพจน์บุรุษที่สองที่ลงท้ายด้วย-ez )
/ a / f e mme, sol e nnel, fréqu e mment, (และคำวิเศษณ์อื่น ๆ ที่ลงท้ายด้วย - e mment) [8]
/ œ / G e nnevilliers (ดูเพิ่มเติม-er , -es )
ในคำพยางค์เดียวหน้าพยัญชนะเงียบ / / e t, l e s, n e z, cl e f / ɛ / e s

อยู่ในตำแหน่งที่ กำจัด ได้
ง่าย
caiss e , uniqu e , ach e ter (เช่น/ ə / ) , franch e ment / ə / (สุดท้ายในคำพยางค์เดียว) qu e , d e ,เจ
เอ๋ เอ๋ย / / cl é , é chapper, id ée / ɛ / (ในพยางค์ปิด) év é nement, c é derai, v é nerie (ใน orthography ใหม่évènement, cèderai, vènerie )
/ ɛ / rel è ve, z è le
. การออกเสียงในที่สุดหรือในพยางค์ปิด / ɛː / t ê te, cr ê pe, สำหรับê t, pr ê t
ในพยางค์เปิด / ɛː , อี / b ê tise
ea (ยกเว้นหลัง g) / ผม / d ea ler, l ea der, sp ea ker (ในอักขรวิธีใหม่, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้นำ, วิทยากร )
อี / ผม / w ee k-end (ใน orthography ใหม่วันหยุดสุดสัปดาห์ ) , spl ee n / e / pedigr ee (เช่นpédigré(e) )
eau / o / eau , ois eau x
ไอ / ɛ / n ei ge (ด้วย/ ɛː / ) , r ei ne (ด้วย/ ɛː / ) , g ei sha (ด้วย / ɛ j /) / a j / l ei tmotiv (เช่น / ɛ /)
เอะอะ / ɛː / r tre (ใน orthography ใหม่reitre )
เอะอิ / / _ ass eoi r (ใน orthography ใหม่assoir )
สหภาพยุโรป เริ่มแรก
phonological ในที่สุด
ก่อน/ z /
/ ø / เชือกEu , heur eu x, p eu , chant eu se / y / eu , eu ssions, (และรูปแบบคอนจูเกตของavoirที่สะกดด้วยeu -) , gag eu re (ใน orthography ใหม่ gageüre)
ที่อื่น / ตา / b eu rre, j eu ne / ø / f eu tre, n eu tre, pl eu voir
สหภาพยุโรป / ø / เจอีเน / y / mes, t, (และรูปแบบคอนจูเกตของavoirที่สะกดด้วยeû- )
อาย ก่อนสระ / ɛ เจ / goul ey ant, voll ey er
ในที่สุด / ɛ / ฮ็อก อี้ , โทรลล์อี้
ฉัน ที่อื่น / ผม / i c i , proscr ฉัน re Ø รถโดยสารประจำทาง _
ก่อนสระ / เจ / f i ef ฉัน onique ri en / i / (เป็นคำประสม) มดฉัน oxydant
ฉัน / ผม / g î te, ép î tre (ใน orthography ใหม่gitre, epitre )
ï (เริ่มต้นหรือระหว่างสระ) / เจ / ï ambe (เช่นiambe ) , a ï eul, pa ï en / i / ou ï e
-เช่น / ผม / reg ie , v ie
o การออกเสียงในที่สุด
ก่อน/ z /
/ o / โปร , m o t, ch o se , dép o ses / ɔ / s o sie
ที่อื่น / ɔ / รถo tte, o fre / o / cycl o ne, f o sse, t o me
/ o / t ô t, c ô ne / ɔ / h ô pital (เช่น/ o / )
. / ตา / œอิล / e /
/ ɛ /
œ sophage, f œ tus
œ strogène
/ ø / l œ ss
oe / ɔ . อี / c oeมีประสิทธิภาพ / w a , w ɛ / m oe lle, m oe llon, m oe lleux (เช่นmoëlle, moëllon, moëlleux )
/ ø / f oe hn
/ w a , w ɛ / พี่เอ๋
/ ɔ . ɛ / N l / ɔ . e / can , g mon (เช่นcanoé, goémon )
/ w ɛ / f ne, Planc t
/ w a / V vre
อู ในที่สุด / ø / n œu d, œu fs, b œu fs, v œu
ที่อื่น / ตา / s œu r, c œu r, œu f, b œu f
ออย ออย / / _ r oi , oi seau, f oie , qu oi (เช่น / w ɑ / สำหรับคำหลังเหล่านี้) / w ɑ / b oi s, นoi x, p oi ds, tr oi s / ɔ / oi gnon (ใน orthography ใหม่ognon )
/ ɔ j / séqu oi a
/ o . ฉัน / aut oi mmuniser
/ w a , w ɑ / cr s, เบน t
/ ɔ . ฉัน / c t, astér de / ɔ เจ / tr ka
oo / ɔ . ɔ / c oo pération, oo cyte, z oo logie / คุณ / baz oo ka, c oo l, f oo tball / ɔ / alc oo l, Bosk oo p, r oo ibos
/ o / spécul oo s, m oo ré, z oo
/ w / sham oo ing
อู อู อู ที่อื่น / คุณ / ou vrir, s ou s, / ออ. y / หลอกคุณ ridimycine
/ a w / ou t, knock- ou t
ก่อนสระหรือ h+สระ / w / ou est, c ou iner, ou i, s ou hait (เช่น / u /)
(ใน orthography ใหม่ ou) / คุณ / c t, g t (ใน orthography ใหม่, cout, โรคเกาต์ )
-oue / คุณ / r oue
ออย / วาเจ / _ m oy en, รอยออเม / w a , w ɑ / Fourcr oy / ɔ j / oy ez (และรูปแบบคอนจูเกตของ ouïr สะกดด้วย oy-) , g oy ave, cow-b oy (ใน คาวบอย orthographyใหม่) ay oy
/ ɔ ฉัน / ม อย เซอ
ยู ที่อื่น / ปี / ทูยูจูเก_ / u / tof u , p u dding
/ œ / cl u b, p u zzle
/ i / b u siness
/ ɔ / rh u merie (ดูเพิ่มเติมum )
ก่อนสระ / ɥ / เฮ้t u er _ / ปี / โพ ล u eur / w / cacah u ète (เช่น/ ɥ / )
û (ใน orthography ใหม่ u) / ปี / s û r, fl û te (ใน orthography ใหม่ขลุ่ย )
ue, uë ที่อื่น / ɥ ɛ / ทำหน้าที่ue l, r ue lle / e /
/ ɛ /
/ ə /
/ œ / (ดูด้านล่าง )
g
g ue rre
q ue
org ue il, c ue illir
ในที่สุด / ปี / aig ue (ใน orthography ใหม่aigüe ) , r ue Ø คลิ้กue
ue ในที่สุด / ปี / aig üe
-ui, uï / ɥ ผม / ling ui stique, éq ui lateral ambig (ในอักขรวิธีใหม่, ambigüité ) / ผม / éq ui libre
uy / ɥ ฉันเจ / br uy ant, enn uy é, f uy ons, G uy enne / . เจ / gr uy ère, th uy a / ɥ ฉัน / p uy
y ที่อื่น / ผม / c yโคลน st y le
ก่อนสระ / เจ / y eux, y ole / ผม / pol y ester, Lib y e
ÿ (ใช้เฉพาะในคำนามเฉพาะ) / ผม / L'Ha ÿ -les-Roses, Fre ÿ r
การรวมตัวอักษรสระและพยัญชนะ
การสะกดคำ ค่านิยมหลัก
(IPA)
ตัวอย่างค่าที่สำคัญ ค่าเล็กน้อย
(IPA)
ตัวอย่างค่าเล็กน้อย ข้อยกเว้น
am (ก่อนพยัญชนะ) / ɑ̃ / am biance, l am pe / a / d am
-am (ในที่สุด) / . / เวียดนาม, t am -t am , macad am / ɑ̃ /โฆษณาam
an (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɑ̃ / Fr an ce, an , bil an , pl an / / _ brahm an , cham an , d an , สุภาพบุรุษ , นักเทนนิสan
อาน / ɑ̃ / อัฟริกอาน / / _ อาน
aen, aën (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɑ̃ / C aen , Saint-S aën s
จุดมุ่งหมาย, ain (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɛ̃ / f จุดมุ่งหมาย , s ain t, b ain s
aon (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɑ̃ / พี่อ้น , ฟ้าอ้น / . ɔ̃ / ฟาอฺอน
แย่จัง / o / cr aw l, squ aw , y aw l / ɑ s / ในศตวรรษที่ 18 และยังคงเป็นการประมาณภาษาฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมของกฎหมายรูปแบบภาษาสก็อตของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อJohn L aw [9] [10]
cqu / k / cqu มัน, cqu éreur
-cte (เป็นคำคุณศัพท์ของผู้หญิงที่ลงท้ายด้วยคำที่ลงท้ายด้วย "ct" แบบเงียบ (ดูด้านบน )) / ที / succin cte
em, en (ก่อนพยัญชนะหรือที่อื่นในที่สุด) / ɑ̃ / เอ็ม โบเชอร์ v en t / ɛ̃ / สอบen , b en , p en sum , p en tagone / ɛ n / week- en d (ใน orthography ใหม่วันหยุดสุดสัปดาห์ ) , lich en
/ ɛ m / ind em ne, tot em
em, en (ก่อนพยัญชนะ[ ต้องการคำชี้แจง ]หรือสุดท้ายหลังจาก é, i หรือ y) / ɛ̃ / ยุโรปen , bi en , doy en / ɑ̃ / (ก่อน t หรือ soft c) pati en t, quoti en t, วิทยาศาสตร์en ce, audi en ce
eim, ein (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɛ̃ / pl ein , s ein , R eim s
-ent (บุรุษที่ 3 ลงท้ายกริยาพหูพจน์) Ø parl ent , finissai ent
-เอ้อ / / all er , ขนส่งer , premi er / ɛ ʁ / hiv er , sup er , éth er , fi er , m er , enf er , Nig er / œ ʁ / lead er (เช่นɛ ʁ ) , speak er
-es Ø น็ องต์ เอส , เฟตเอ ส / e / , / ɛ / l es , d es , c es , es
อึน (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / œ̃ / เจอึน
ew / ยู / _ n ew ton, st ew ard (เช่นฉันw ) / w /เชออี๋อิงกัม
ge (ก่อน a, o, u) / ʒ / ge ai ผู้ชายge a
gu (ก่อน e, i, y) / ɡ / gu erre, din gu e / ɡ y , ɡ ɥ / ar gu ër (in orthography ใหม่argüer ) , ai gu ille, lin gu istique, ambi gu ïté (ใน orthography ใหม่ambigüité )
-il (หลังสระบางตัว) 1 / เจ / อิ, คอนเซอิ ล
-il (ไม่ใช่หลังสระ) / ฉัน / อิล , ฟิ / ผม / ออกil , f il s , fus il
-ilh- (หลังสระอื่นที่ไม่ใช่ u) [11] / เจ / ฉันilh ac, Devie ilh e / l / Devie ilh e (บางครอบครัวไม่ได้ใช้การออกเสียงแบบดั้งเดิม /j/ ของilh )
-ilh- (หลังคุณ) [11] / ฉันเจ / Gu ilh em
-ill- (หลังสระบางสระ) 1 / เจ / pa ill e, นูอิ e
-ill- (ไม่ใช่หลังสระ) / ฉัน / m ill e, m ill ion, b ill ion, v ill e, v ill a, v ill age, เงียบสงบe [ 12] / ฉันเจ / gr ป่วยอายุ b ill e
im, in, în (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɛ̃ / im porter, v ใน , v în t / i n / spr ใน t
oin, oën (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / w ɛ̃ / bes oin , p oin t , Sam oën s
om บน (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɔ̃ / om bre, b on / ɔ n / cany on
/ ə / m on sieur
/ ɔ / aut om ne
โอ๊ย / o / c ow -boy (ด้วย [aw] ใน orthography ใหม่cowboy ) , sh ow / u / cl ow n
/ o . w / K ow eït
qu / k / quและเทqu oi lo qu ace / k ɥ /
/ k w /
é qu ilatéral
a qu arium, lo qu ace, qu atuor
/ k y / pi re (ใน orthography ใหม่piqure ) , qu
ti + สระ (ในขั้นต้นหรือหลัง s หรือ x) / ทีเจ / bas ti on, ges ti onnaire, ti ens, aquae-sex ti en
ti + สระ (ที่อื่น) / s j /, / s ผม / fonc ti onnaire, ini ti a ti on, Croa ti e, haï ti en / t j /, / ทีฉัน / คำต่อท้าย-tiéกริยารูปแบบผันทั้งหมด
ที่ลงท้ายด้วย-t
(augmen ti ons, par ti ez ฯลฯ ) หรือมาจาก
tenirและคำนามและผู้มีส่วนร่วมในอดีตทั้งหมดที่ได้
จากกริยาดังกล่าวและลงท้ายด้วย-ie ( sor ti e นักประดาน้ำti e ฯลฯ)
um, un (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / œ̃ / parf um , br un / ɔ ม. / alb อืม , แม็กซิม um / ɔ̃ / n un cupation, p un ch (ใน orthography ใหม่ponch ) , sec un do
ym, yn (ก่อนพยัญชนะหรือสุดท้าย) / ɛ̃ / s ym pa, s yn drome / ฉัน / g ym nase, h ym ne
^1 ชุดค่าผสมเหล่านี้ออกเสียง/j/หลังa,e,eu,œouและueทั้งหมดยกเว้นคำสุดท้ายที่ออกเสียงตามปกติและไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวi ตัวอย่างเช่น ในrailตัวaจะออกเสียง/a/; ในmouillerouจะออกเสียง/u/อย่างไรก็ตาม Ueซึ่งเกิดขึ้นในชุดค่าผสมดังกล่าวหลังจากcและgเท่านั้น จะออกเสียง/œ/ตรงข้ามกับ / ɥ ɛ /: org ueil , c ueill ir, acc ueilเป็นต้น ชุดค่าผสมเหล่านี้จะไม่ออกเสียง/j/หลังoหรือu (ยกเว้น -uill- ซึ่งก็คือ / ɥ i j /: aig uill e, j uill et); ในกรณีนั้น การรวมกันระหว่าง สระ + i และ lจะออกเสียงตามปกติ แม้ว่าตามปกติแล้ว การออกเสียงของuหลังจากgและqค่อนข้างคาดเดาไม่ได้: p oil , h uil e, éq uil ibre [ekilibʁ]แต่ éq uil atéral [ekɥilateʁal] , เป็นต้น

คำจากภาษากรีก

การสะกดคำภาษาฝรั่งเศสที่มาจากภาษากรีกนั้นซับซ้อนด้วยไดกราฟจำนวนหนึ่งซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการถอดความภาษาละติน ไดกราฟ ⟨ph⟩, ⟨th⟩ และ ⟨ch⟩ ปกติจะแทน/f/ , /t/ , และ/k/ในภาษากรีกยืมตามลำดับ และอักษรควบ ⟨æ⟩ และ ⟨œ⟩ ในภาษากรีกคำยืมเป็นตัวแทนของสระเดียวกันกับ⟨é⟩ ( / e / ) นอกจากนี้ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หลายคำ ถูกสร้างขึ้นในภาษาฝรั่งเศสจากรากศัพท์กรีกและได้เก็บไดกราฟไว้ (เช่นstratosphère , photosie )

ประวัติ

คำสาบานแห่งสตราสบูร์กจากปี 842 เป็นข้อความแรกสุดที่เขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งเศสยุคแรกที่เรียกว่า Romance หรือ Gallo-Romance

โรมัน

ภาษา โก ลิชของชาวเมืองกอลค่อยๆ หายไประหว่างการปกครองของโรมันในขณะที่ภาษาละตินเริ่มเข้ามาแทนที่ ภาษาลาตินธรรมดาซึ่งโดยทั่วไปแล้วต่ำกว่าของภาษาละตินคลาสสิกที่ทหารโรมัน พ่อค้า และแม้แต่ขุนนางในสุนทรพจน์เป็นบุตรบุญธรรมและเป็นลูกบุญธรรมโดยชาวพื้นเมือง วิวัฒนาการอย่างช้าๆ โดยใช้รูปแบบของภาษาโรมันที่พูดภาษาต่างๆ กันตามภูมิภาคของประเทศ

ในที่สุดรูปแบบต่างๆ ของภาษาลาตินธรรมดาก็พัฒนาเป็นสามสาขาในตระกูลย่อยภาษากัลโล-โรมานซ์ ภาษาลาทางเหนือของลุ่มแม่น้ำลัวร์ภาษาลาง ก์ ทางตอนใต้ และภาษาฟรังโก-โปรวองซ์ในส่วนของ ทางทิศตะวันออก [13]

ฝรั่งเศสเก่า

ในศตวรรษที่ 9 ภาษาโรมานซ์นั้นค่อนข้างห่างไกลจากภาษาละติน ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เข้าใจพระคัมภีร์ซึ่งเขียนเป็นภาษาละตินจำเป็นต้องมีเชิงอรรถ ด้วยการควบรวมอำนาจของราชวงศ์ เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ภาษา ฟรังเซียงความหลากหลายในการใช้งานของ langue d'oil จากนั้นในÎle-de-Franceนำมันมาสู่ภาษาอื่นทีละน้อยและพัฒนาไปสู่ภาษาฝรั่งเศสคลาสสิก

ภาษาที่พบในต้นฉบับตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 13 เป็นรูปแบบที่เรียกว่าภาษาฝรั่งเศส โบราณ หรือ ฝรั่งเศส โบราณ ภาษาเหล่านี้มีวิวัฒนาการต่อไปจนกระทั่งในศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 16 ภาษาฝรั่งเศสยุคกลาง ( moyen français ) ได้ถือกำเนิดขึ้น [13]

ภาษาฝรั่งเศสยุคกลาง

โรมัน เดอ ลา โรสศตวรรษที่ 14

ในช่วงยุคกลางของฝรั่งเศส (ค. 1300–1600) การสะกดคำสมัยใหม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16 ภายใต้อิทธิพลของเครื่องพิมพ์ แนวโน้มโดยรวมมีแนวโน้มไปสู่การสะกดคำภาษาฝรั่งเศสแบบต่อเนื่อง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของนิสัยการออกเสียงที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น การแยกความแตกต่างระหว่างคำควบกล้ำeuและue ของภาษาฝรั่งเศสแบบเก่า ถูกกำจัดออกไปในความโปรดปรานของeu ที่สอดคล้อง กัน[a]เนื่องจากทั้งสองคำควบกล้ำได้มาจะออกเสียง/ø/หรือ/œ/ (ขึ้นอยู่กับเสียงรอบข้าง) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอื่น ๆ อีกมากมายที่ฟุ่มเฟือยเท่า ๆ กันยังคงรักษาไว้ เช่น ระหว่างsและ soft cหรือระหว่างaiและei มีแนวโน้มว่านิรุกติศาสตร์เป็นปัจจัยชี้นำ: ความแตกต่างs/cและai/eiสะท้อนความแตกต่างที่สอดคล้องกันในการสะกดคำภาษาละตินที่เป็นต้นแบบ ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างดังกล่าวในกรณีของeu /ue

ช่วงเวลานี้ยังเห็นการพัฒนาของการสะกดนิรุกติศาสตร์อย่างชัดเจน เช่นtemps ("time"), vingt ("twenty") และpoids ("weight") (โปรดทราบว่าในหลาย ๆ กรณี etymologising เลอะเทอะหรือไม่ถูกต้องในบางครั้งvingtสะท้อนถึงภาษาละตินvigintiโดยที่gอยู่ผิดที่ และpoidsนั้นสะท้อนถึงภาษาละตินpenumโดยที่จริงๆ แล้วไม่มีdเลย การสะกดคำนั้นเกิดจากการที่รากศัพท์จากภาษาละตินPondus ไม่ถูกต้อง ) แนวโน้มไปสู่การสะกดคำบางครั้งทำให้เกิดการสะกดที่ไร้สาระ (และถูกปฏิเสธโดยทั่วไป) เช่นsçapvoirสำหรับsavoir ปกติ ("to know") ซึ่งพยายามรวมภาษาละตินsapere ("to be wise" ซึ่งเป็นที่มาที่ถูกต้องของsavoir ) กับscire ("to know")

ภาษาฝรั่งเศสคลาสสิก

การสะกดคำภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ได้รับการประมวลผลในปลายศตวรรษที่ 17 โดยAcadémie françaiseซึ่งส่วนใหญ่มาจากรูปแบบการสะกดคำที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ การปฏิรูปบางอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา แต่ส่วนใหญ่ยังค่อนข้างน้อย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ:

 • การนำjและvมาใช้แทนพยัญชนะ แทนที่iและuเดิม
 • เพิ่มการเน้นเสียงเซอร์คัมเฟล็กซ์เพื่อสะท้อนความยาวเสียงสระ ใน อดีต ในช่วงยุคกลางของฝรั่งเศสความแตกต่างระหว่างเสียงสระยาวและสระสั้น โดยส่วนใหญ่มาจากเสียงสระที่หายไป /s/ ก่อนพยัญชนะ เช่นmême (cf. Spanish mismo ) แต่บางครั้งมาจากการรวมตัวของสระที่คล้ายกัน เช่น ในâgeจากสมัยก่อนeage (ต้นภาษาฝรั่งเศสเก่า *edage < Vulgar Latin *aetaticum , cf. Spanish edad < aetate(m) ) ก่อนหน้านี้ คำเหล่านี้ยังคงสะกดตามประวัติศาสตร์ (เช่นmesmeและage). แดกดัน เมื่อถึงเวลาที่อนุสัญญานี้ถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่ 19 ความแตกต่างในอดีตระหว่างสระสั้นและสระยาวได้หายไปเกือบทั้งหมดยกเว้นการออกเสียงที่อนุรักษ์นิยมที่สุด โดยสระจะออกเสียงยาวหรือสั้นโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับบริบททางเสียง (ดู การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ) .
 • ใช้aiแทนoiโดยออกเสียง/ɛ/มากกว่า/ wa/ ผลกระทบที่สำคัญที่สุดของสิ่งนี้คือการเปลี่ยนการสะกดของคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด (ก่อนหน้านี้สะกด-ois, -oit, -oientมากกว่า-ais, -ait, -aient ) เช่นเดียวกับชื่อของภาษา จากfrançoisเป็นฝรั่งเศส .

ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่

ในเดือนตุลาคม 1989 มิเชล โรการ์ด ซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ได้ก่อตั้งสภาภาษาฝรั่งเศสระดับสูง ( Conseil supérieur de la langue française ) ขึ้นในกรุงปารีส เขากำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ - นักภาษาศาสตร์ ตัวแทนของAcadémie françaiseและ lexicographers - ในหมู่พวกเขาเป็นนักภาษาศาสตร์ เสนอการกำหนดมาตรฐานหลายประเด็น บางส่วนของประเด็นเหล่านี้คือ:

 • ยัติภังค์รวมในเลขประสมทั้งหมด
เช่นtrente-et-un
 • พหูพจน์ของคำประสม องค์ประกอบที่สองซึ่งมักจะใช้พหูพจน์ s
ตัวอย่างเช่นun après-midi , des après-midis
 • สำเนียง circumflex ⟨ˆ⟩ หายไปใน u ทั้งหมดและฉัน ยกเว้นคำที่จำเป็นสำหรับการสร้างความแตกต่าง
เช่นเดียวกับในcoût (ราคา) → cout, abîme (abyss) → abime แต่ sûr (แน่นอน ) เพราะsur (on)
 • กริยาที่ผ่านมาของ laisser ตามด้วยกริยา infinitive เป็นค่าคงที่ (ตอนนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับกริยาfaire )
elle s'est laissee mourir → elle s'est เล มูรีร์

ผู้เชี่ยวชาญเริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว ข้อสรุปของพวกเขาถูกส่งไปยังองค์กรทางการเมืองภาษาเบลเยียมและQuébécois พวกเขายังถูกส่งไปยัง Académie française ซึ่งรับรองพวกเขาเป็นเอกฉันท์ว่า: "การอักขรวิธีปัจจุบันยังคงเป็นของการใช้งานและ 'คำแนะนำ' ของสภาสูงของภาษาฝรั่งเศสจะเล่นเฉพาะกับคำที่อาจเขียนต่างกัน โดยไม่ถือว่าผิดหรือผิด” [ ต้องการการอ้างอิง ]

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร officiel de la République françaiseในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เสนอถือเป็นข้อเสนอแนะ ในปี 2016 หนังสือเรียนในฝรั่งเศสเริ่มใช้ตัวสะกดที่ใหม่กว่าที่แนะนำ โดยมีคำแนะนำสำหรับครูว่าการสะกดคำทั้งเก่าและใหม่ถือว่าถูกต้อง [14]

เครื่องหมายวรรคตอน

ในฝรั่งเศสเครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายคำถามอัฒภาคทวิภาคเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สัญลักษณ์สกุลเงินแฮชและกิลล์เมตล้วนต้องการการเว้นวรรคก่อนและหลังเครื่องหมายวรรคตอน นอกประเทศฝรั่งเศส กฎนี้มักถูกละเลย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อาจช่วยหรือขัดขวางการใช้กฎนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เนื่องจากมีการทำเครื่องหมายแตกต่างจากเครื่องหมายวรรคตอนตะวันตกอื่นๆ ส่วนใหญ่

ยัติภังค์

ยัติภังค์ในภาษาฝรั่งเศสมีการใช้เฉพาะในชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่พบในภาษาอังกฤษ ตามเนื้อผ้า ส่วน "เฉพาะ" ของชื่อสถานที่ ชื่อถนน และชื่อองค์กรจะถูกใส่ยัติภังค์ [15] [16] ตัวอย่างเช่นla place de la Bataille-de-Stalingrad (จัตุรัสแห่งยุทธการสตาลินกราด [ la bataille de Stalingrad ]); และl' université Blaise-Pascal (ตั้งชื่อตามBlaise Pascal ) ในทำนองเดียวกันPas-de-Calaisก็เป็นสถานที่บนบก pasที่แท้จริง("strait") คือle pas de Calais

อย่างไรก็ตาม กฎข้อนี้ไม่มีให้เห็นเหมือนกันในชื่อทางการ เช่นla Côte-d'Ivoireหรือla Côte d'Ivoireแต่โดยปกติla Côte d'Azurไม่มียัติภังค์ ชื่อของสถานีรถไฟใต้ดินมอนทรีออลจะถูกใส่ยัติภังค์อย่างสม่ำเสมอเมื่อเหมาะสม แต่สถานีรถไฟใต้ดินในปารีสส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อกฎนี้ (สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูที่Trait d'union )

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ยกเว้นบางคำ เช่น accueilซึ่งการ สะกด ueจำเป็นต่อการคงการออกเสียงยาก /k/ของ c

อ้างอิง

 1. Académie française, การเน้นเสียง Archived 2011-05-14 at the Wayback Machine
 2. ↑ "Banque de dépannage linguistique - Accents sur les majuscules" . 66.46.185.79 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557 . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2017 .
 3. ↑ ดู wikt:fr: Catégorie :oe non ligaturé en français
 4. ดิดิเยร์, โดมินิก. "ลามัดเอ" . Monsu.desiderio.free.fr _ สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2017 .
 5. ^ wikt:fr:Catégorie:ae non ligaturé en français
 6. ^ See Ch (digraph)#ภาษาฝรั่งเศส
 7. ^ "การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: เสียงสระฉัน -LanguageGuide " Languageguide.org . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2017 .
 8. ^ "การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: เสียงสระ II -LanguageGuide " Languageguide.org . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2017 .
 9. ^ "Dictionary of National Biography, 1885-1900/Law, John (1671-1729) - Wikisource, the free online library" .
 10. ^ https://books.google.fi/books?id=vAFA8x953OMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false , น. 487 ถึง 506 โดยเฉพาะหน้า 501
 11. อรรถเป็น "Dictionnaire de l'Académie française" .
 12. ^ "เป็น LL ออกเสียงเหมือน L หรือเหมือน Y ในภาษาฝรั่งเศส?" . ฝรั่งเศส . about.com สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2017 .
 13. อรรถเป็น คำแปลของ Évolution de la langue française du Ve au XVe siècle ดูเพิ่มเติม ที่ ภาษาโรมาเน ( ภาษาฝรั่งเศส) และภาษาโรมานซ์(อังกฤษ)
 14. ^ "สิ้นสุด circumflex? การเปลี่ยนแปลงในการสะกดภาษาฝรั่งเศสทำให้เกิดความโกลาหล" . ข่าวบีบีซี 2016-02-05 . สืบค้นเมื่อ2017-07-30 .
 15. ^ "Charte ortho-typographique du Journal officiel [Orthotypography Style Guide for the Journal Officiel ]" (PDF ) Légifrance (ภาษาฝรั่งเศส). 2559. น. 19. On le met dans le nom donné à des voies (rue, place, pont...), une agglomération, un département... ตัวอย่าง : boulevard Victor-Hugo , rue du Général-de-Gaulle , ville de Nogent- เลอ-โรโทร การแปลโดยย่อ: "ใส่ยัติภังค์ชื่อในถนน (ถนน สี่เหลี่ยม สะพาน) เมือง ทางแยก " ดูเพิ่มเติมที่ " orthotypography "
 16. ↑ " Établissements d'enseignement ou friendshipes scolaires [สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน] " Banque de dépannage linguistique (ภาษาฝรั่งเศส) Les parties d'un spécifique qui comporte plus d'un élément sont liées par un trait d'union [...] ตัวอย่าง : l'école Calixa-Lavallée , l'école John-F.-Kennedy. การแปลโดยสรุป: "เฉพาะ" ที่มีหลายคำถูกใส่ยัติภังค์

บรรณานุกรม

ลิงค์ภายนอก