ทฤษฎีชั้นยอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยาทฤษฎีหัวกะทิเป็นทฤษฎีของรัฐที่พยายามอธิบายและอธิบายความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมร่วมสมัย ทฤษฎีนี้ระบุว่าชนกลุ่มน้อยเล็กๆ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ และเครือข่ายการวางแผน นโยบายมีอำนาจสูงสุด และอำนาจนี้ไม่ขึ้นกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย [1]

ผ่านตำแหน่งในองค์กรหรือในคณะกรรมการบริษัท และอิทธิพลเหนือเครือข่ายการวางแผนนโยบายผ่านการสนับสนุนทางการเงินของมูลนิธิหรือตำแหน่งที่มี นัก คิดหรือกลุ่มอภิปรายนโยบาย สมาชิกของ "ชนชั้นสูง" ใช้อำนาจที่มีนัยสำคัญเหนือการตัดสินใจขององค์กรและรัฐบาล

ลักษณะพื้นฐานของทฤษฎีนี้คืออำนาจถูกรวมเข้าด้วยกัน ชนชั้นนำรวมกันเป็นหนึ่ง คนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงมีความหลากหลายและไม่มีอำนาจ ผลประโยชน์ของชนชั้นสูงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากภูมิหลังและตำแหน่งที่เหมือนกัน และลักษณะเฉพาะของอำนาจคือตำแหน่งทางสถาบัน [2]

ทฤษฎีชนชั้นสูงต่อต้านพหุนิยม (ระบบอำนาจมากกว่าหนึ่งระบบ) ซึ่งเป็นประเพณีที่เน้นว่ากลุ่มสังคมและความสนใจหลัก ๆ มีอิทธิพลอย่างไรและรูปแบบต่างๆ ของการเป็นตัวแทนภายในกลุ่มผู้ปกครองที่มีอำนาจมากขึ้น มีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนอย่างเหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงความต้องการโดยรวม ของสังคม

ทฤษฎีชนชั้นสูงโต้แย้งว่าประชาธิปไตยเป็นความโง่เขลาในอุดมคติดังที่มันถูกมองตามธรรมเนียมในประเพณีอนุรักษ์นิยมของอิตาลี หรือประชาธิปไตยในรูปแบบอุดมคตินั้นไม่สามารถทำได้ในระบบทุนนิยม (มุมมองทั่วไปของนักทฤษฎีหัวกะทิที่ได้รับแรงบันดาลใจ จาก ลัทธิมาร์กซ์ )

แม้ว่าทั้งกลุ่มจะถูกกีดกันโดยสิ้นเชิงจากเครือข่ายอำนาจแบบดั้งเดิมของรัฐ (ตามประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของเกณฑ์ตามอำเภอใจ เช่น ชนชั้นสูงเชื้อชาติเพศ หรือศาสนา) ทฤษฎีของชนชั้นสูงก็ตระหนักดีว่า "ชนชั้นตรงข้าม" มักพัฒนาภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว กลุ่ม การเจรจาระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวและรัฐสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการเจรจาระหว่างชนชั้นสูงกับกลุ่มต่อต้านชนชั้นสูง ในทางกลับกัน ปัญหาสำคัญก็คือความสามารถของชนชั้นสูงในการร่วมเลือกผู้สูงศักดิ์

ระบบประชาธิปไตยทำงานบนสมมติฐานที่ว่าพฤติกรรมการลงคะแนนมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของนโยบายอย่างเห็นได้ชัด และผลลัพธ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2014 อย่างน่าทึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความชอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อผลลัพธ์ของนโยบาย พบว่าความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับกลุ่มรายได้ของกลุ่มลงคะแนนอย่างมาก [3]ที่รายได้ต่ำสุดที่สุ่มตัวอย่างในข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถึงศูนย์ ในขณะที่รายได้สูงสุดส่งคืนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สูงกว่า 0.6 บทสรุปของการวิจัยครั้งนี้คือ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ชัดเจนระหว่างรายได้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับความถี่ที่การกำหนดนโยบายกลายเป็นจริง สาเหตุของความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในการศึกษาต่อๆ ไป แต่เป็นงานวิจัยเชิงรุก

ประวัติ

มุมมองโบราณเกี่ยวกับทฤษฎียอด

Polybius (~150 BC) เรียกสิ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎี Elite ในปัจจุบันว่าเป็นเพียง "เผด็จการ" เขาวางตัวด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่ารูปแบบต้นกำเนิดของอำนาจทางการเมืองทั้ง 3 แบบ: ชายหนึ่งคน (ราชา/ผู้บริหาร) ผู้ชายไม่กี่คน (เผด็จการ) หลายคน (ประชาธิปไตย) ในที่สุดก็จะเสียหายในรูปแบบที่เสื่อมทรามของตัวเอง หากไม่สมดุลใน "รัฐบาลผสม". ระบอบราชาธิปไตยจะกลายเป็น "เผด็จการ" ประชาธิปไตยจะกลายเป็น "การปกครองแบบม็อบ" และการปกครองโดยชนชั้นสูง (เผด็จการ) จะเสียหายในสิ่งที่เขาเรียกว่า "คณาธิปไตย" [4] Polybiusกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพว่านี่เป็นเพราะความล้มเหลวในการตรวจสอบและถ่วงดุล อย่างเหมาะสม ระหว่างสามรูปแบบที่กล่าวถึงตลอดจนสถาบันทางการเมืองที่ตามมา

โรงเรียนอภิสิทธิ์แห่งอิตาลี

Vilfredo Pareto (1848–1923), Gaetano Mosca (1858–1941) และRobert Michels (1876–1936) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนอภิสิทธิ์แห่งอิตาลีซึ่งมีอิทธิพลต่อทฤษฎีชนชั้นสูงที่ตามมาในประเพณีตะวันตก [5] [6]

มุมมองของโรงเรียนอภิสิทธิ์ของอิตาลีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดสองประการ:

 1. อำนาจอยู่ในตำแหน่งของผู้มีอำนาจในสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญ
 2. ความแตกต่างทางจิตวิทยาที่ทำให้ชนชั้นสูงแตกต่างก็คือ พวกเขามีทรัพยากรส่วนตัว เช่น ความฉลาดและทักษะ และส่วนได้เสียในรัฐบาล ในขณะที่คนอื่นๆ ไร้ความสามารถและไม่มีความสามารถในการปกครองตนเอง ชนชั้นนำกลับมีไหวพริบและมุ่งมั่นที่จะให้รัฐบาลทำงาน สำหรับในความเป็นจริง ชนชั้นสูงจะสูญเสียมากที่สุดในสภาวะที่ล้มเหลว

วิลเฟรโด ปาเรโต

Paretoเน้นย้ำถึงความเหนือกว่าทางด้านจิตใจและสติปัญญาของชนชั้นสูง โดยเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกสาขา เขาได้กล่าวถึงการมีอยู่ของชนชั้นสูงสองประเภท:

 1. ปกครองชนชั้นสูง
 2. ชนชั้นสูงที่ไม่ปกครอง

เขายังขยายแนวคิดที่ว่าคนชั้นสูงทั้งหมดสามารถถูกแทนที่ด้วยชนชั้นสูงใหม่ได้ และวิธีที่บุคคลนั้นจะหมุนเวียนจากการเป็นชนชั้นสูงไปสู่ผู้ที่ไม่ใช่คนชั้นยอด

เกตาโน่ มอสก้า

Moscaเน้นย้ำถึงลักษณะทางสังคมวิทยาและส่วนบุคคลของชนชั้นสูง เขากล่าวว่าชนชั้นสูงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีระบบระเบียบ และมวลชนนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่มีการรวบรวมกัน ชนชั้นปกครองประกอบด้วยชนชั้นปกครองและชนชั้นรอง เขาแบ่งโลกออกเป็นสองกลุ่ม:

 1. ชนชั้นการเมือง
 2. ชนชั้นที่ไม่ใช่การเมือง

Mosca ยืนยันว่าชนชั้นสูงมีความเหนือกว่าทางปัญญา ศีลธรรม และวัตถุ ซึ่งได้รับความเคารพและมีอิทธิพลอย่างสูง

โรเบิร์ต มิเชลส์

นักสังคมวิทยา มิ เชลส์พัฒนากฎเหล็กของคณาธิปไตยโดยที่เขายืนยันว่าองค์กรทางสังคมและการเมืองดำเนินการโดยบุคคลเพียงไม่กี่คน และการจัดระเบียบทางสังคมและการแบ่งงานคือกุญแจสำคัญ เขาเชื่อว่าทุกองค์กรล้วนเป็นชนชั้นสูงและชนชั้นสูงมีหลักการพื้นฐานสามประการที่ช่วยในโครงสร้างระบบราชการขององค์กรทางการเมือง:

 1. ต้องการผู้นำ เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก
 2. การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกโดยผู้นำภายในองค์กร
 3. ความสำคัญของคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู้นำ

นักทฤษฎีหัวกะทิร่วมสมัย

เอลเมอร์ เอริก ชัตต์ชไนเดอร์

Elmer Eric Schattschneiderเสนอการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองของ อเมริกาเรื่อง พหุนิยม : แทนที่จะเป็นระบบประชาธิปไตยโดยพื้นฐานซึ่งผลประโยชน์ที่แข่งขันกันของพลเมืองจำนวนมากถูกแสดงออกมาอย่างเพียงพอ หากไม่ก้าวหน้า โดยกลุ่มผลประโยชน์ที่ แข่งขันกันจำนวนมากเท่ากัน Schattschneider แย้งว่าระบบกดดันคือ อคติในการสนับสนุน "สมาชิกที่มีการศึกษามากที่สุดและมีรายได้สูงสุดของสังคม" และแสดงให้เห็นว่า "ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มผลประโยชน์กับผู้ที่ยืนอยู่ข้างสนามนั้นยิ่งใหญ่กว่าระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียง" [7]

ในSemisovereign Peopleนั้น Schattschneider ได้โต้แย้งว่าขอบเขตของระบบแรงกดดันนั้นค่อนข้างเล็กจริงๆ: "ขอบเขตของกลุ่มที่จัดระเบียบ ระบุได้ และรู้จักนั้นแคบอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่มีอะไรที่เป็นสากลในระยะไกล" และ "ธุรกิจหรืออคติระดับบนของ ระบบแรงดันปรากฏขึ้นทุกที่" เขากล่าวว่า "แนวคิดที่ว่าระบบกดดันเป็นตัวแทนของชุมชนทั้งหมดโดยอัตโนมัตินั้นเป็นตำนาน" และ "ระบบนี้เอียง โหลดและไม่สมดุลเพื่อประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย" [8]

ค. ไรท์ มิลส์

Millsตีพิมพ์หนังสือของเขาThe Power Eliteในปี 1956 ซึ่งเขาอ้างว่าได้นำเสนอมุมมองทางสังคมวิทยาใหม่เกี่ยวกับระบบอำนาจในสหรัฐอเมริกา เขาระบุกลุ่มอำนาจที่มีสามกลุ่ม—การเมือง, เศรษฐกิจและการทหาร—ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่าง แม้ว่าจะไม่เป็นเอกภาพแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจควบคุมในสหรัฐอเมริกา

มิลส์เสนอว่ากลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในที่ทำงานในสังคมอุตสาหกรรมขั้นสูงทั้งหมด โดยที่กลไกของอำนาจเริ่มกระจุกตัว นำการควบคุมโดยรวมไปอยู่ในมือของกลุ่มที่ค่อนข้างทุจริตจำกัด [9]สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองตกต่ำในฐานะเวทีสำหรับการอภิปรายและการผลักไสให้กลายเป็นวาทกรรมระดับทางการเท่านั้น [10]การวิเคราะห์ในระดับมหภาคนี้พยายามที่จะชี้ให้เห็นความเสื่อมโทรมของระบอบประชาธิปไตยในสังคม "ขั้นสูง" และข้อเท็จจริงที่ว่าอำนาจโดยทั่วไปอยู่นอกขอบเขตของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง

อิทธิพลหลักสำหรับการศึกษานี้คือ หนังสือของ Franz Leopold Neumann , Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933–1944การศึกษาว่าลัทธินาซีเข้ามามีอำนาจในรัฐประชาธิปไตยของเยอรมันได้อย่างไร เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างของระบบการเมืองและเป็นการเตือนถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยทุนนิยมสมัยใหม่

ฟลอยด์ ฮันเตอร์

การวิเคราะห์ทฤษฎีอำนาจชั้นยอดยังถูกนำมาใช้ในระดับจุลภาคในการศึกษาพลังชุมชน เช่นที่โดยฟลอยด์ ฮันเตอร์ (1953) ฮันเตอร์ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับพลังของความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดใน "เมืองในภูมิภาค" ของเขา โดยมองหาผู้มีอำนาจที่ "แท้จริง" มากกว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทางการที่ชัดเจน เขาวางแนวทางเชิงโครงสร้างและหน้าที่ซึ่งกำหนดลำดับชั้นและเครือข่ายของการเชื่อมโยงภายในเมือง—ทำแผนที่ความสัมพันธ์ของอำนาจระหว่างนักธุรกิจ นักการเมือง นักบวช ฯลฯ การศึกษาได้รับการส่งเสริมเพื่อหักล้างแนวคิดปัจจุบันของ "ประชาธิปไตย" ใด ๆ ที่มีอยู่ในการเมืองในเมืองและยืนยันอีกครั้ง ข้อโต้แย้งเพื่อประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่ แท้จริง (11)การวิเคราะห์ประเภทนี้ยังใช้ในการศึกษาขนาดใหญ่ในภายหลัง เช่น ที่ดำเนินการโดย M. Schwartz เพื่อตรวจสอบโครงสร้างอำนาจภายในขอบเขตของกลุ่มชนชั้นสูงในสหรัฐอเมริกา (12)

จี. วิลเลียม ดอมฮอฟฟ์

ในหนังสือที่เป็นที่ถกเถียงของเขาในปี 1967 Who Rules America? , G. William Domhoff ได้ ค้นคว้าเกี่ยวกับเครือข่ายกระบวนการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อพยายามแสดงให้เห็นโครงสร้างอำนาจในสหรัฐอเมริกา เขายืนยันเช่นเดียวกับฮันเตอร์ว่าชนชั้นสูงที่เป็นเจ้าของและจัดการทรัพย์สินที่สร้างรายได้มหาศาล (เช่นธนาคารและบริษัทต่างๆ) ครองโครงสร้างอำนาจของอเมริกาทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ [13]

เจมส์ เบิร์นแฮม

งานแรกเริ่มของ Burnham The Managerial Revolutionพยายามที่จะแสดงการเคลื่อนไหวของอำนาจหน้าที่ทั้งหมดไปอยู่ในมือของผู้จัดการมากกว่านักการเมืองหรือนักธุรกิจ โดย แยกความเป็นเจ้าของและการควบคุมออกจากกัน [14]ความคิดเหล่านี้จำนวนมากถูกดัดแปลงโดยนักอนุรักษ์บรรพชีวินวิทยา ซามูเอล ที. ฟรานซิสและพอล กอ ตต์ฟรีด ในทฤษฎีการ จัดการ ของรัฐ Burnham อธิบายความคิดของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีหัวกะทิโดยเฉพาะในหนังสือThe Machiavelliansซึ่งกล่าวถึง Pareto, Mosca และ Michels Burnham พยายามวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของทั้งชนชั้นสูงและการเมืองโดยทั่วไป

โรเบิร์ต ดี. พัทนัม

พัตเห็นการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคและความรู้เฉพาะในหมู่ผู้บริหารและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เป็นกลไกที่ดึงอำนาจออกจากกระบวนการประชาธิปไตยและส่งต่อไปยังที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ [15]

"หากตัวเลขที่โดดเด่นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้บริหารอุตสาหกรรม 'ชายใหม่' คือนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรของเทคโนโลยีทางปัญญาใหม่" [16]

โธมัส อาร์. ย้อม

สีย้อมในหนังสือของเขา การ กำหนดนโยบายจาก บนลงล่างระบุว่านโยบายสาธารณะของ สหรัฐฯ ไม่ได้เป็นผลมาจาก "ความต้องการของประชาชน" แต่มาจากฉันทามติชั้นยอดที่พบในฐานรากที่ไม่แสวงหาผลกำไร ใน วอชิงตัน ดี.ซี. Think Tanksกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ และ สำนักงานกฎหมายและล็อบบี้ที่โดดเด่น วิทยานิพนธ์ของ Dye ได้รับการขยายเพิ่มเติมในผลงานของเขา: The Irony of Democracy, Politics in America, การทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะและWho's Running America? .

จอร์จ เอ. กอนซาเลซ

ในหนังสือCorporate Power and the Environment ของเขา George A. Gonzalez เขียนถึงพลังของชนชั้นสูงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในThe Politics of Air Pollution: Global Growth และEmpire of Capital Gonzalez ใช้ทฤษฎีชั้นยอดเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมกับการขยายเมืองในอเมริกา งานล่าสุดของเขาEnergy and Empire: The Politics of Nuclear and Solar Power in the United Statesแสดงให้เห็นว่าชนชั้นสูงทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการสนับสนุนทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์กับเป้าหมายนโยบายต่างประเทศของอเมริกาหลังปี 1945 ในขณะเดียวกันชนชั้นสูงเหล่านี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับพลังงานรูปแบบอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไม่สามารถครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งได้

ราล์ฟ ดาเรนดอร์ฟ

ในหนังสือReflections on the Revolution in Europe [ 17] Ralf Dahrendorfอ้างว่า เนื่องด้วยระดับความสามารถขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมืองจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น ผู้ให้บริการ "บริการทางการเมือง" อย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ในระหว่างการหาเสียง แต่ละฝ่ายพยายามเกลี้ยกล่อมผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจของรัฐ ผลที่ตามมาคือการยอมรับตัวละครนี้และลงทะเบียนฝ่ายต่าง ๆ อย่างเปิดเผยในฐานะ บริษัท ที่ให้บริการ ด้วยวิธีนี้ ชนชั้นปกครองจะรวมถึงสมาชิกและผู้ร่วมงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายและ "กลุ่มที่ปกครอง"

Martin Gilens และ Benjamin I. หน้า

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของปัญหานโยบาย 1,779 ฉบับ ศาสตราจารย์ Martin Gilens และBenjamin Pageพบว่า "กลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ทางธุรกิจมีผลกระทบอย่างอิสระอย่างมากต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่พลเมืองทั่วไปและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีฐานมวลชนมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย " [18]

โธมัส เฟอร์กูสัน

นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองThomas Ferguson 's Investment Theory of Party Competitionถือได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยม ระบุไว้อย่างกว้างขวางที่สุดในหนังสือGolden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-driven Political Systems ของเขาในปี 1995 ทฤษฎีนี้เริ่มต้นด้วยการสังเกตว่าในระบบการเมืองสมัยใหม่ ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักทางการเมืองนั้นสูงมากจนไม่มีพลเมืองคนใดสามารถทำได้ จ่ายได้. [19]ผลที่ตามมา ระบบเหล่านี้มักจะถูกครอบงำโดยผู้ที่สามารถ ส่วนใหญ่มักจะเป็นชนชั้นสูงและองค์กร ชนชั้นสูงเหล่านี้จึงพยายามโน้มน้าวการเมืองด้วย 'การลงทุน' ในพรรคการเมืองหรือนโยบายที่พวกเขาสนับสนุนผ่านการสนับสนุนทางการเมืองและวิธีอื่นๆ เช่น การรับรองในสื่อ

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "ทฤษฎีประชาธิปไตยอเมริกัน"
 2. เดริค., แชนนอน (2011-01-01). สังคมวิทยาการเมือง: การกดขี่ การต่อต้าน และรัฐ . ไพน์ฟอร์จกด ISBN 9781412980401. OCLC  746832550 .
 3. ^ Gilens, M. และ Page, B. (2014). ทฤษฎีการทดสอบการเมืองอเมริกัน: ชนชั้นสูง กลุ่มผลประโยชน์ และพลเมืองทั่วไป มุมมองทางการเมือง, 12(3), 564-581. ดอย:10.1017/S1537592714001595
 4. Polybius.(~150 BC) The Rise of the Roman Empire: Book 6 Translated by Ian Scott-Kilvert (1979). หนังสือเพนกวิน; ลอนดอน, อังกฤษ
 5. Robert A. Nye, The Anti-Democratic Sources of Elite Theory: Pareto, Mosca, Michels , Sage, 1977.
 6. JJ Chambliss (ed.), Philosophy of Education: An Encyclopedia , Routledge, 2013, หน้า. 179.
 7. ^ วูลลีย์และปาปา 1998, 165
 8. ^ Schattschneider 1960, 30-36
 9. ^ Bottomore, ต. (1993). ชนชั้นสูงและสังคม (ฉบับที่ 2) . ลอนดอน: เลดจ์. หน้า 25.
 10. มิลส์, ซี. ไรท์ (1956). เดอะ พาวเวอร์ อีลิท . หน้า 274 . ISBN 0-19-541759-3.
 11. ฮันเตอร์, ฟลอยด์ (1953) โครงสร้างอำนาจของชุมชน: การศึกษาผู้ มีอำนาจตัดสินใจ หน้า 6 . ISBN 0-8078-0639-0.
 12. ชวาร์ตษ์, เอ็ม., เอ็ด. (1987). โครงสร้างอำนาจในอเมริกา: The Corporate Elite ในฐานะชนชั้นปกครอง นิวยอร์ก: โฮล์มส์ & ไมเออร์ ISBN 0-8419-0764-1.
 13. ดอมฮอฟฟ์, จี. วิลเลียม (1967). ใครปกครองอเมริกา? . แมคกรอว์-ฮิลล์. ISBN 0-7674-1637-6.
 14. ^ Bottomore, ต. (1993). ชนชั้นสูงและสังคม (ฉบับที่ 2) . ลอนดอน: เลดจ์. หน้า 59.
 15. พัตนัม, โรเบิร์ต ดี. (1977). "การเปลี่ยนแปลงของชนชั้นสูงในสังคมอุตสาหกรรมขั้นสูง: การประเมินเชิงประจักษ์ของทฤษฎีเทคโนโลยี" การเมืองศึกษาเปรียบเทียบ . 10 (3): 383–411 (หน้า 385) ดอย : 10.1177/001041407701000305 . S2CID 154141193 . 
 16. พัทนัม, โรเบิร์ต ดี. (1976). การศึกษาเปรียบเทียบชนชั้นสูงทางการเมือง . นิวเจอร์ซีย์: Prentice Hall หน้า 384 . ISBN 0-13-154195-1.
 17. ↑ Dahrendorf , Ralf (1990) ภาพสะท้อนเกี่ยวกับการปฏิวัติในยุโรป: ในจดหมายที่ตั้งใจจะถูกส่งไปยังสุภาพบุรุษในวอร์ซอ นิวยอร์ก: บ้านสุ่ม
 18. ^ ทฤษฎีการทดสอบการเมืองอเมริกัน: ชนชั้นสูง กลุ่มผลประโยชน์ และพลเมืองทั่วไป (ฤดูใบไม้ร่วง 2014)
 19. เฟอร์กูสัน, โธมัส (1995). กฎทอง : ทฤษฎีการลงทุนของการแข่งขันของพรรคและตรรกะของระบบการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเงิน ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ISBN 0226243176.

บรรณานุกรม

 • Amsden, Alice (2012) บทบาทของชนชั้นสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจ , Oxford University Press, 2012. กับ Alisa Di Caprio และ James A. Robinson
 • Bottomore, T. (1993) Elites and Society (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ลอนดอน: เลดจ์.
 • Burnham, J. (1960) การปฏิวัติการบริหาร . Bloomington: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า.
 • ครอกเก็ตต์, นอร์แมน แอล. เอ็ด. ผู้ทรง อำนาจในอเมริกา (1970) ข้อความที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ฟรี
 • ดอมฮอฟฟ์ จี. วิลเลียม (1967–2009) ใครปกครองอเมริกา? แมคกรอว์-ฮิลล์. ออนไลน์ รุ่นที่ 5
  • ดอมฮอฟฟ์, จี. วิลเลียม. ศึกษาอำนาจหัวกะทิ: ห้าสิบปีที่ปกครองอเมริกา? (เลดจ์ 2017); เรียงความใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน
 • ดาวนีย์ เลียม และคณะ "ทฤษฎีอำนาจ อำนาจครอบงำ และสังคมโลก: การประเมินที่สำคัญ" สังคม6 (2020): 2378023120920059 ออนไลน์
 • Dye, TR (2000) การ กำหนดนโยบายจาก บนลงล่าง New York: Chatham House Publishers
 • Gonzalez, GA (2012) พลังงานและอาณาจักร: การเมืองของนิวเคลียร์และพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกา . อัลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก
 • Gonzalez, GA (2009) การแผ่กิ่งก้านสาขาในเมือง ภาวะโลกร้อน และอาณาจักรแห่งเมืองหลวง อัลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก
 • Gonzalez, GA (2006) การเมืองเรื่องมลพิษทางอากาศ: การเติบโตของเมือง ความทันสมัยของระบบนิเวศ และการรวมสัญลักษณ์ อัลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก
 • Gonzalez, GA (2001) พลังองค์กรและสิ่งแวดล้อม สำนักพิมพ์ Rowman & Littlefield
 • ฮันเตอร์ ฟลอยด์ (1953) โครงสร้างอำนาจของชุมชน: การศึกษาผู้มีอำนาจตัดสินใจ .
 • Lerner, R. , AK Nagai, S. Rothman (1996) ชนชั้นสูงชาวอเมริกัน . New Haven CT: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล
 • มิลช์, ม.ค. (1992) . C.Wright Mills และ och hans sociologiska vision Om hans syn på makt och metod och vetenskap,. สถาบัน Sociologiska Göteborgs Universit- ("C.Wright Mills และวิสัยทัศน์ทางสังคมวิทยาของเขาเกี่ยวกับมุมมองของเขาเกี่ยวกับอำนาจและวิธีการและวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา Gothenburg University")
 • มิลส์, . ไรท์ (1956) พลังยอด . ออนไลน์
 • นอยมันน์, ฟรานซ์ ลีโอโปลด์ (1944). Behemoth: โครงสร้างและแนวปฏิบัติของลัทธิสังคมนิยมแห่งชาติ , 1933 - 1944. ฮาร์เปอร์. ออนไลน์
 • Putnam, RD (1976) การศึกษาเปรียบเทียบชนชั้นสูงทางการเมือง . นิวเจอร์ซีย์: Prentice Hall
 • Putnam, RD (1977) 'การเปลี่ยนแปลงชั้นยอดในสังคมอุตสาหกรรมขั้นสูง: การประเมินเชิงประจักษ์ของทฤษฎีเทคโนโลยี' ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบฉบับที่. 10, ฉบับที่ 3, หน้า383–411.
 • Schwartz, M. (ed.) (1987) โครงสร้างอำนาจในอเมริกา: The Corporate Elite ในฐานะชนชั้นปกครอง . นิวยอร์ก: โฮล์มส์ & ไมเออร์
 • Volpe, G. (2021) ชนชั้นสูงของอิตาลีและการปฏิรูปประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา . อาบิงดอน, ออกซอน; นิวยอร์ก: เลดจ์.

ลิงค์ภายนอก