การเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

มีห้าประเภทมีการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร : เลือกตั้งที่สภาแห่งสหราชอาณาจักร (เรียกกันว่า 'การเลือกตั้งทั่วไป') การเลือกตั้งรัฐสภาเงินทองและประกอบการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและตำรวจและอาชญากรรมกรรมาธิการการเลือกตั้ง ภายในแต่ละหมวดหมู่นั้น อาจมีการเลือกตั้งด้วย การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันเลือกตั้งซึ่งปกติจะเป็นวันพฤหัสบดี นับตั้งแต่การผ่านร่างพระราชบัญญัติรัฐสภาที่มีระยะเวลากำหนดปี 2011สำหรับการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งทั้งห้าประเภทจะจัดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐสภาและการประชุมสภาและรัฐสภาที่ตกทอดไปแล้วอาจเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์ 5 ระบบเลือกตั้งที่ใช้คือ: ระบบสมาชิกส่วนใหญ่ ( ครั้งแรกผ่านไปโพสต์ ) ซึ่งเป็นระบบจำนวนมากหลายสมาชิกที่โอนคะแนนเดียวที่เพิ่มเติมระบบสมาชิกและการลงคะแนนเสียงเสริม

การเลือกตั้งจะดำเนินการในพื้นที่: ในแต่ละหน่วยงานท้องถิ่นระดับล่างกระบวนการเลือกตั้งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รักษาการที่กลับมาหรือเจ้าหน้าที่ที่กลับมาและการรวบรวมและบำรุงรักษาการเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้ง (ยกเว้นในไอร์แลนด์เหนือที่การเลือกตั้ง สำนักงานไอร์แลนด์เหนือรับหน้าที่ทั้งสอง) คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดมาตรฐานและแนวทางสำหรับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กลับมาและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งและรับผิดชอบการบริหารการเลือกตั้งทั่วประเทศ (เช่น การขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองและกำกับการบริหารการลงประชามติระดับชาติ) [1]

การลงทะเบียนเลือกตั้ง

จำนวนชื่อทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่ปรากฏในทะเบียนการเลือกตั้งที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2010 และอิงตามวันที่มีคุณสมบัติของ 15 ตุลาคม 2010 คือ 45,844,691 [2]

สิทธิ์ในการลงทะเบียน

ในประเทศอังกฤษทุกคนที่จะอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง[3]และผู้ที่เป็นคนชาติของสหราชอาณาจักร (ทุกรูปแบบของสัญชาติอังกฤษแต่ไม่รวมอังกฤษได้รับการคุ้มครองคน[4] ) ที่สหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร , สาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นเครือจักรภพประเทศ (รวมทั้งประเทศฟิจิ , ซิมบับเว[5]และทั้งของไซปรัส[6] [7] ) [8]สามารถนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่การลงทะเบียนเลือกตั้งในพื้นที่มีอำนาจในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่กับ 'ระดับความคงทนมาก' [9]ที่จะระบุไว้ในทะเบียนการเลือกตั้งของพื้นที่นั้น

ในสกอตแลนด์และเวลส์ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสัญชาติ (ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า) หรือเฉพาะในสกอตแลนด์ที่ถือวันลาเพื่อคงอยู่ (จำกัดหรือไม่กำหนด) ในสหราชอาณาจักร[10]ซึ่งจะมีอายุ 16 ปีขึ้นไปในการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้ตามอายุที่ลงคะแนนในรัฐสภาสกอตแลนด์และSeneddตามลำดับ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศคือ 16 อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสกอตแลนด์และเวลส์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในรัฐสภายุโรปและการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร . (11)

บุคคลยังคงสามารถลงทะเบียนตามที่อยู่ธรรมดาของพวกเขาได้ หากพวกเขาจะไม่อยู่ชั่วคราว (เช่น ออกไปทำงาน ในวันหยุด ในหอพักนักศึกษา หรือในโรงพยาบาล) [12]ผู้ที่มีบ้านสองหลัง (เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีที่อยู่ตามวาระและอาศัยอยู่ที่บ้านในช่วงวันหยุด) อาจสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงทั้งสองที่อยู่ได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน[13] (แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียวในการเลือกตั้งหรือการลงประชามติครั้งใดก็ตาม)

นอกจากนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะปรากฏในทะเบียนการเลือกตั้ง ผู้สมัครที่เป็นพลเมืองเครือจักรภพจะต้องมีการลาเพื่อเข้าประเทศหรืออยู่ต่อในสหราชอาณาจักร หรือไม่ต้องการการลาดังกล่าวในวันที่สมัคร[14]และไม่มีผู้สมัครคนใดถูกตัดสินว่ากระทำผิด ถูกคุมขังในเรือนจำหรือโรงพยาบาลจิตเวช (หรือผิดกฎหมายหากพวกเขาถูกกักขังไว้เป็นอย่างอื่น) [15]หรือบุคคลที่พบว่ามีความผิดในการทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายบางอย่าง [16]

ในไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2557 ต้องมีถิ่นที่อยู่อย่างน้อยสามเดือนในอาณาเขตเพื่อจดทะเบียน ข้อกำหนดนี้ถูกลบออกในพระราชบัญญัติไอร์แลนด์เหนือ (บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) 2014

นักโทษถูกคุมขังผู้ป่วยที่สมัครใจในโรงพยาบาลทางจิตและคนที่ไม่มีสถานที่ที่คงที่ของที่อยู่อาศัยที่สามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยการประกาศของการเชื่อมต่อท้องถิ่น

สมาชิกของHM Forcesและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของพวกเขามีทางเลือกในการลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนบริการโดยการประกาศบริการตามที่อยู่สุดท้ายในสหราชอาณาจักร

พลเมืองอังกฤษ (แต่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติอังกฤษประเภทอื่น) ที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักรสามารถลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศได้หากพวกเขาอยู่ในทะเบียนการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรภายใน 15 ปีที่ผ่านมา[17]ระยะเวลา 15 ปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาไม่ปรากฏในทะเบียนการเลือกตั้งอีกต่อไป ไม่ใช่วันที่พวกเขาย้ายไปต่างประเทศ พลเมืองอังกฤษที่ย้ายไปต่างประเทศก่อนอายุ 18 ปียังคงสามารถลงทะเบียนได้ โดยระยะเวลา 15 ปีจะคำนวณจากวันที่พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ปรากฏในทะเบียนการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศสามารถลงคะแนนได้เฉพาะในรัฐสภายุโรปและการเลือกตั้งรัฐสภาของสหราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งของที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่ลงทะเบียนล่าสุดของพวกเขา (หรือสำหรับผู้ที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศในฐานะผู้เยาว์ ที่อยู่ที่ลงทะเบียนล่าสุดของสหราชอาณาจักรของพ่อแม่/ผู้ปกครอง) พลเมืองอังกฤษที่อยู่ต่างประเทศชั่วคราวไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ และสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้ตามปกติตามที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

มกุฎราชกุมาร[18]และพนักงานของบริติช เคานซิล[19] (เช่นเดียวกับคู่สมรสของพวกเขาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ[20] ) ลูกจ้างในตำแหน่งนอกสหราชอาณาจักรสามารถลงทะเบียนได้โดยการประกาศใช้มงกุฎบริวาร อนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรทั้งหมด

บุคคลสามารถลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อได้หากความปลอดภัยของเขา/เธอ (หรือของบุคคลอื่นในครัวเรือนเดียวกัน) มีความเสี่ยงที่จะเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนต่อสาธารณะในทะเบียนการเลือกตั้ง แต่ใบสมัครจะต้อง ได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องคำสั่งหรือการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าหรือผู้อำนวยการบริการสังคม [21]

สิทธิของพลเมืองเครือจักรภพและชาวไอริชในการออกเสียงลงคะแนนเป็นมรดกของพระราชบัญญัติผู้แทนประชาชน พ.ศ. 2461ซึ่งจำกัดการลงคะแนนเฉพาะชาวอังกฤษ ในเวลานั้น "อาสาสมัครชาวอังกฤษ" รวมคนไอร์แลนด์ - ส่วนนั้นของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ - และส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของจักรวรรดิอังกฤษแม้ว่าไอร์แลนด์ส่วนใหญ่ (ดูพระราชบัญญัติไอร์แลนด์ พ.ศ. 2492 ) และอาณานิคมส่วนใหญ่กลายเป็นประเทศเอกราช พลเมืองของพวกเขายังคงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหากพวกเขาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

ตามทฤษฎีแล้ว สมาชิกของราชวงศ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาขุนนาง (รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงศ์ตระกูลที่สูญเสียสิทธิ์ในการนั่งตามพระราชบัญญัติสภาขุนนาง พ.ศ. 2542) มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วพวกเขาไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าว ขวา. [22]

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในบริเตนใหญ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ลงทะเบียนในระหว่างการสำรวจประจำปีซึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องดำเนินการทุกปีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน[23]แบบฟอร์มใบสมัครถูกส่งไปยังทุกครัวเรือน และต้องส่งคืน มิฉะนั้น อาจมีการปรับ 1,000 ปอนด์สเตอลิงก์[24]หนึ่งคนในครัวเรือนต้องยืนยันรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือลบผู้อยู่อาศัยที่ย้ายเข้าหรือออกและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง

ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม จะมีการเลื่อนขั้นตอนการลงทะเบียนแทน งานจะต้องส่งเป็นรายบุคคล (ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการหาเสียงประจำปีที่คนคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการลงทะเบียนคนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดในครัวเรือน) โดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมใช้งานจากเจ้าหน้าที่การลงทะเบียนเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนหรือที่อยู่ในการยื่นคำร้อง แต่เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้งสามารถกำหนดให้ผู้สมัครให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุ สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำร้อง และไม่ว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่[25]และ/หรือหลักฐานที่จะพิสูจน์ อายุและ/หรือสัญชาติของผู้สมัคร[26]แบบฟอร์มใบสมัครสามารถส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้งในพื้นที่ได้ทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมลเป็นไฟล์แนบที่สแกน [27]

ในเดือนมิถุนายน 2014 ตามนโยบาย Digital By Default ของรัฐบาล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอังกฤษและเวลส์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเลือกตั้งออนไลน์ได้ (28)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเภทพิเศษจะไม่ลงทะเบียนผ่านขั้นตอนการสำรวจประจำปี [29]แต่พวกเขาส่งใบสมัครเมื่อใดก็ได้ในระหว่างปีและต้องต่ออายุการสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะ (ทุกๆ หนึ่งปีสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศโดยแจ้งความเชื่อมโยงในท้องถิ่นและทุกๆ สามปีสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งได้รับใบสมัครแล้ว เขา/เธอต้องเพิ่มลงในรายการใบสมัคร (เว้นแต่จะเป็นใบสมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อ[30] ) รายการเปิดให้ตรวจสอบเป็นเวลาห้าวันทำการ ในระหว่างนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายอื่นอาจคัดค้านการสมัคร เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้งสามารถเริ่มการพิจารณาคำร้องได้หากเขา/เธอเห็นว่ามีข้อกังวลด้านความซื่อสัตย์ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับใบสมัคร

ในไอร์แลนด์เหนือไม่มีการสำรวจประจำปี แต่ผู้คนจะลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเมื่อใดก็ได้ในระหว่างปี ผู้สมัครต้องระบุหมายเลขประกันแห่งชาติหรือหากไม่มีให้แจ้งผลดังกล่าว หลักฐานแสดงตัวตนที่อยู่ถิ่นที่อยู่สามเดือนใน NI และวันเกิดจะต้องรวมกับการใช้งาน, [31]ซึ่งถูกส่งมาโดยการโพสต์ไปยังสำนักงานการเลือกตั้งไอร์แลนด์เหนือ

การให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่ใดก็ได้ในสหราชอาณาจักรโดยรู้เท่าทันถือเป็นความผิดที่มีโทษสูงสุด เมื่อมีการตัดสินลงโทษ 5,000 ปอนด์ และ/หรือจำคุกหกเดือน (32)

ทะเบียนการเลือกตั้ง

สภาเขตหรือหน่วยงานรวมกันแต่ละแห่งมีทะเบียนการเลือกตั้งซึ่งรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้งซึ่งระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนทั้งหมดการเลือกตั้งสมาชิกมีชื่อที่อยู่และหมายเลขที่มีคุณสมบัติในการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามัญทุกชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกหมวดหมู่พิเศษ (เช่นผู้มีสิทธิเลือกตั้งบริการ) และจำนวนการเลือกตั้งของทุกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่อายุ 18 ปี ณ เวลาที่ลงทะเบียน จะต้องพิมพ์วันเกิดของเขา/เธอด้วยทะเบียนการเลือกตั้งของแต่ละภาคจะแบ่งออกเป็นทะเบียนแยกกันสำหรับแต่ละเขตเลือกตั้ง[33]

เนื่องจากแฟรนไชส์มีความแตกต่างกันระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคน อาจมีเครื่องหมายต่างๆ วางไว้ข้างชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อระบุว่าตนมีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งใด[34] พลเมืองสหภาพยุโรปที่ไม่ใช่พลเมืองเครือจักรภพหรือชาวไอริชมีรายการนำหน้าด้วยG (หมายความว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้น) หรือK (หมายความว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปและรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้น) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรFซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนได้เฉพาะในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้น สมาชิกสภาขุนนางที่พำนักในสหราชอาณาจักรจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรLหมายความว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปและรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้น ในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศจะมีตัวอักษรEนำหน้าซึ่งระบุว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนได้เฉพาะในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเท่านั้น

ทะเบียนจัดพิมพ์ทุกปีในวันที่ 1 ธันวาคม หลังจากรอบการสำรวจประจำปี[35] (เว้นแต่จะมีการเลือกตั้งระหว่างรอบการตรวจตราประจำปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 ธันวาคม[35]โดยให้วันประกาศเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ใน ปีหน้า[36] ). อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 เนื่องจากการเลือกตั้งผู้บัญชาการตำรวจและกรรมาธิการอาชญากรรมถูกจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน การสำรวจความคิดเห็นประจำปีในอังกฤษและเวลส์ (ยกเว้นลอนดอน ) จึงถูกจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม และทะเบียนการเลือกตั้งถูกตีพิมพ์ในวันที่ 16 ตุลาคม[37]ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน ในช่วง 'การขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง' การแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะถูกเผยแพร่ในวันทำการแรกของแต่ละเดือนเพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขชื่อ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงยังมีการตีพิมพ์ 5 วันทำการก่อนการเลือกตั้งในช่วงเวลาใดๆ ของปี[38]และก่อนปิดโพลในการเลือกตั้งใดๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของเสมียนหรือเพื่อดำเนินการตามคำตัดสินของศาล[39]ด้วยข้อยกเว้นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้เสียชีวิตที่ถูกลบออกจากทะเบียนบุคคลใดที่มีการเพิ่มหรือลบออกจากการลงทะเบียนจะต้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง [40]

การลงทะเบียนมีสองเวอร์ชัน: การลงทะเบียนแบบเต็มและการลงทะเบียนที่แก้ไข ลงทะเบียนเต็มเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบภายใต้การดูแลที่สำนักงานของเจ้าหน้าที่การลงทะเบียนเลือกตั้งท้องถิ่นและจะต้องจัดฟรีให้อำเภอกลับเจ้าหน้าที่ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (เฉพาะภาษาอังกฤษและเวลส์ ลงทะเบียน) ที่สำนักงานทั่วไปสกอตแลนด์ (เฉพาะสก็อตจิส) ที่หอสมุดแห่งชาติเวลส์ (เฉพาะภาษาอังกฤษและเวลส์รีจี) ที่ห้องสมุดแห่งชาติแห่งสกอตแลนด์ (เฉพาะภาษาอังกฤษและสก็อตลงทะเบียน) และที่เกี่ยวข้องกรรมาธิการเขตแดน[41]ทะเบียนที่แก้ไขแล้วสามารถขายได้ทั่วไปจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้ง และสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ [42]ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกที่จะยกเลิกการปรากฏในทะเบียนที่แก้ไขโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในท้องที่ของตน

ระบบปาร์ตี้

ก่อนการเลือกตั้งHustingที่ฟอร์ดเวสต์และ Abingdonเลือกตั้งอังกฤษ

พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่โดดเด่นในระบบการเมืองสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร[43]ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่ยืนหยัดในนามของพรรคการเมืองที่มีขนาดต่างกัน ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถดำเนินการและยืนหยัดผู้สมัครได้ ภาคีต้องรายงานการบริจาค เงินกู้ และการใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับชาติอย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายที่ใหญ่กว่าจะต้องส่งบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

ฝ่ายส่วนใหญ่จะมีผู้นำเป็นรายบุคคล (บางฝ่ายเลือกที่จะเสนอชื่อ "โฆษก" หนึ่งคนขึ้นไปแทนที่จะมี "ผู้นำ") ผู้นำของพรรคหลักจะเป็น "ผู้สมัคร" ของพรรคการเมืองเหล่านั้นสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ "ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี" เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์แทนที่จะได้รับการเลือกตั้งโดยตรง ในกรณีที่บุคคลที่มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ตกทอดชุมนุมหรือสภาท้องถิ่นพวกเขามักจะพยายามที่จะทำตามตำแหน่งที่สหรัฐและรักษากลุ่มวินัยโดยใช้ระบบแส้

ในอดีต (จนถึงปี พ.ศ. 2548 ยกเว้นปี พ.ศ. 2466 ) สหราชอาณาจักรมีระบบสองพรรคอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจากระบบFirst-Past-The-Post ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปและระดับท้องถิ่นกฎหมายของ Duvergerดูเหมือนจะถูกนำออกมาใช้ในประวัติศาสตร์การเมืองแบบรัฐสภาของอังกฤษอย่างแน่นอน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรมีระบบสองพรรคที่แท้จริง: พรรคหลักคือTories (ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม ) และWhigs (ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพรรคเสรีนิยม ) แม้ว่าหลังจากการปลดปล่อยคาทอลิกก็มีชาวไอริชจำนวนมากเช่นกันพรรครัฐสภา. หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายที่โดดเด่นได้รับการอนุรักษ์นิยมและแรงงานไม่มีบุคคลที่สามรายใดเข้าใกล้การชนะเสียงข้างมากในรัฐสภา แม้ว่า Johnston และคณะ เขียนถึงการเลือกตั้งระหว่างปี 2493 ถึง 2540 ว่า "มีจำนวนพรรคการเมืองที่เล็กกว่า (หรือบุคคลที่สาม) จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่" [44]บุคคลที่สามและพรรคพวกที่มีขนาดเล็กกว่ามักจะทำแบบสำรวจอย่างน้อย 20% ของคะแนนเสียงระหว่างพวกเขาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ในขณะที่พรรคเดโมแครตเสรีนิยมชนะ 62 จาก 646 ที่นั่งในสภาในปี 2548ซึ่งทำให้ผู้ชมบางคนนึกถึงเวสต์มินสเตอร์ รัฐสภาเป็นระบบพรรค "สองครึ่ง" [45] [46]

ไม่นานมานี้ ในปี 2010ส่วนแบ่งการลงคะแนนเสียงของสองพรรคใหญ่ที่สุดลดลงเหลือ 65% โดยได้รับที่นั่งจากพรรคอื่นๆ หลายพรรค รวมถึงพรรคชาตินิยมด้วย ในปี 2558 การอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางโทรทัศน์รวมถึงผู้นำจากพรรคต่างๆ ถึงเจ็ดพรรค ในการเลือกตั้งทั่วไปที่สก็อตพรรคชาติ (SNP) ได้รับรางวัลมากกว่า 90% ของสก็อตการเลือกตั้งจะกลายเป็นบุคคลที่สามในแง่ของที่นั่งในสภา ในเวลาเดียวกันพรรคเอกราชของสหราชอาณาจักรชนะคะแนนเสียงเกือบ 13% ของสหราชอาณาจักร (มากกว่าสองเท่าของส่วนแบ่งทั่วสหราชอาณาจักรที่ได้รับจาก SNP) เพื่อจบอันดับสามในแง่ของการสนับสนุนที่ได้รับความนิยม แต่พวกเขาชนะเพียงที่นั่งเดียวเท่านั้น ในขณะเดียวกัน พรรคเสรีประชาธิปไตยยังคงเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสภาขุนนาง จำนวนกว่า 100 ที่นั่ง

ปาร์ตี้เล็ก ๆ ได้รับสัดส่วนของคะแนนโหวตและเป็นสัดส่วนที่สูงมากของที่นั่งในการเลือกตั้งผู้ที่ใช้แบบฟอร์มของระบบสัดส่วนบางอย่างเช่นการเลือกตั้งระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาสกอตแลนด์ที่Senedd , สภาไอร์แลนด์เหนือและชุดลอนดอน ภาคีเช่นลายสก๊อตเวลส์ , UKIP และภาคีกรีนทำงานได้ดีขึ้นในการเลือกตั้งเหล่านี้ซึ่งสามารถจึงได้รับการพิจารณาในการผลิตระบบหลายพรรค [47]

มันค่อนข้างง่ายที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครอิสระ แม้ว่าชัยชนะจะหายากมากและมักจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พิเศษ (เช่นชัยชนะของมาร์ติน เบลล์ในปี 1997 ต่อนีล แฮมิลตันส.ส.พรรคอนุรักษ์นิยมที่น่าอดสูได้รับความช่วยเหลือจากพรรคใหญ่ที่ยืนเคียงข้างและไม่แข่งขันกัน การเลือกตั้ง). ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระสามคน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2488 อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกเพียงคนเดียวที่ถูกส่งคืนในการเลือกตั้งในปี 2553

การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเกือบทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งในรัฐสภา โดยต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อที่ลงนามโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสิบคนจากเขตเลือกตั้งที่พวกเขาต้องการแข่งขัน พร้อมด้วยเงินมัดจำ 500 ปอนด์(ซึ่งจะคืนให้กับผู้สมัครหลังการเลือกตั้งหาก พวกเขาสำรวจความคิดเห็นมากกว่า 5%) [48]การเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพรรคการเมืองเป็นความรับผิดชอบของพรรคเอง และทุกฝ่ายปฏิบัติตามขั้นตอนที่แตกต่างกัน[43]ตามพระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2541ผู้สมัครพรรคการเมืองต้องได้รับอนุญาตให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพรรคการเมืองโดย "เจ้าหน้าที่สรรหา" ของพรรค หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่สรรหา[49]พรรคใหญ่สามพรรค ได้แก่ พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคแรงงาน และพรรคเสรีประชาธิปไตย มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง[50]

ในพรรคอนุรักษ์นิยมสมาคมการเลือกตั้งจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของตน[50] [51]บางสมาคมมีการจัดสรรหารัฐสภาเปิดเลือกตั้งสมาคมจะต้องเลือกผู้สมัครโดยใช้กฎที่ได้รับอนุมัติด้วยและ (ในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ) จากรายการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้สมัครของคณะกรรมการของพรรคอนุรักษ์นิยม [52]ผู้สมัครที่คาดหวังนำไปใช้กับสำนักงานกลางอนุรักษ์นิยมที่จะรวมอยู่ในรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติ ผู้สมัครบางคนจะได้รับตัวเลือกในการสมัครสำหรับที่นั่งใดก็ได้ที่พวกเขาเลือกในขณะที่คนอื่น ๆ อาจถูก จำกัด เฉพาะบางเขตเลือกตั้ง[53] [54]ส.ส.หัวโบราณสามารถถูกเพิกถอนได้ในการประชุมสามัญพิเศษของสมาคมอนุรักษ์นิยมในท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งสามารถจัดได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากคำร้องที่มีสมาชิกมากกว่าห้าสิบคน [53]

ในพรรคแรงงาน พรรคแรงงานในเขตเลือกตั้ง (CLP) จะคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในรัฐสภาตามขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารแห่งชาติเห็นชอบ(กศน.). การคัดเลือกจะเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง "หนึ่งสมาชิก หนึ่งเสียง" โดยที่สมาชิกทุกคนของ CLP มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครจากรายชื่อที่ผ่านเข้ารอบ วิธีการที่ใช้ในการร่างรายชื่อผู้เข้ารอบจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของ CLP เวลาที่มีอยู่ก่อนการเลือกตั้ง และจำนวนผู้สมัครที่แสดงความสนใจในการคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่วมและผ่านการสัมภาษณ์ที่ดำเนินการในนามของ NEC ผู้สมัครส่วนใหญ่จะทำเช่นนี้ก่อนเริ่มสมัครเข้ารับการคัดเลือก แม้ว่าการสัมภาษณ์อาจเกิดขึ้นหลังจากเลือกผู้สมัครแล้วก็ตาม ขั้นตอนต่างๆ มีผลบังคับใช้เมื่อ ส.ส. พรรคแรงงานระบุว่าต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ในโอกาสที่หายากมาก NEC อาจเพิกถอนการรับรองผู้สมัคร (รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) หลังจากกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงพวกเขาใช้อำนาจนี้เกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวค่าใช้จ่ายก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2553 [55]

เสรีนิยมพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการเป็นขั้นตอนการประเมินสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการบุคคลของผู้ที่มีศักยภาพ เมื่ออยู่ในรายชื่อแล้ว ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในเขตเลือกตั้งใดก็ได้ ผู้สมัครในแต่ละที่นั่งจะถูกเลือกโดยสมาชิกพรรคท้องถิ่นหลังจากความวุ่นวาย [54]

UKIPที่พรรคชาติสกอตแลนด์และสก๊อตเวลส์เลือกผู้สมัครของพวกเขาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพรรคเสรีประชาธิปไตย [54]

การคัดเลือกของ Green Partyเปิดให้สมาชิกทุกคนสมัคร ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก ดังนั้นฝ่ายท้องถิ่นจึงลงคะแนนโดยตรงในรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด [54]

ขั้นตอนการเลือกตั้ง

บุคคลสามารถลงคะแนนได้ก็ต่อเมื่อเขาหรือเธออยู่ในทะเบียนการเลือกตั้ง - แม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการลงคะแนนก็ตาม [56]ถ้าเนื่องจากความผิดพลาดของธุรการ ชื่อของใครบางคนถูกทิ้งไว้ในทะเบียนการเลือกตั้ง (แม้ว่าจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกอย่างถูกต้องภายในกำหนดเวลา) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้งสามารถแก้ไขทะเบียนได้จนถึง 21.00 น. ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากแฟรนไชส์ระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งแตกต่างกันไป (เช่น พลเมืองสหภาพยุโรปที่ไม่ใช่เครือจักรภพหรือพลเมืองไอริชไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภาของสหราชอาณาจักรได้) บัตรลงคะแนนจะออกให้หลังจากตรวจสอบเครื่องหมายในทะเบียนการเลือกตั้งก่อนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อระบุว่าบุคคลนั้นใช้การเลือกตั้งครั้งใด มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

สามารถลงคะแนนด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์ หรือทางพร็อกซี่ พลเมืองอังกฤษที่พำนักอยู่ในต่างประเทศและลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศไม่สามารถลงคะแนนเสียงที่คณะกรรมาธิการระดับสูง สถานทูต หรือสถานกงสุลของอังกฤษได้ - การลงคะแนนของพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตนเองในเขตเลือกตั้งที่พวกเขาลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรโดยมอบฉันทะ (ซึ่งต้องอาศัยอยู่และ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในสหราชอาณาจักร) หรือทางไปรษณีย์ (แม้ว่าตัวเลือกนี้จะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากชุดบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะถูกส่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ส่งคืนในเวลา 16.00 น. 19 วันทำการก่อนวันเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุด และจะต้องได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งคืนภายในเวลาปิด ของแบบสำรวจที่จะนับ) [57] [58]

ด้วยตนเอง

หน่วยเลือกตั้ง (เรียกอีกอย่างว่าหน่วยเลือกตั้ง) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 22.00 น. ในวันเลือกตั้ง[59]ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ที่กลับมาที่หน่วยงานท้องถิ่นของตนพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เลือกตั้งที่จัดสรรไว้ พวกเขาไม่ต้องแสดงบัตรลงคะแนน (เว้นแต่จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อ[60] [61] ) หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียง ยกเว้นในไอร์แลนด์เหนือที่มีรูปถ่ายบัตรประจำตัว ( ปัจจุบันหรือหมดอายุ) จะต้องแสดงที่หน่วยเลือกตั้ง - บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง NI , NI รูปถ่ายหรือ GBหรือEEA อื่น ๆใบขับขี่, หนังสือเดินทางอังกฤษหรือหนังสือเดินทางสหภาพยุโรปอื่นๆ , Translink 60+ SmartPass, SmartPass อาวุโสของ Translink, SmartPass ของคนตาบอด Translink หรือ SmartPass ที่ปิดการใช้งาน Translink War [62]

เวลา 07.00 น. เมื่อเปิดให้ลงคะแนนประธานต้องแสดงกล่องลงคะแนนเปล่าแก่ผู้ที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งก่อนปิดและปิดผนึก [63]

เมื่อตรวจสอบและทำเครื่องหมายชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว เจ้าหน้าที่ประธานหรือเจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะออกบัตรลงคะแนนโดยเรียกชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการอ้างอิงเขตเลือกตั้ง[64] [65]เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อซึ่งในกรณีนี้เท่านั้นจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขา / เธอเรียกว่าออก[61]บัตรลงคะแนนไม่สามารถออกก่อนเวลา 07.00 น. และออกได้หลังเวลา 22.00 น. เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในคิวที่/นอกหน่วยเลือกตั้งเวลา 22.00 น. [66]บัตรลงคะแนนทั้งหมดมีทั้งเครื่องหมายทางการ (เช่น ลายน้ำหรือรอยปรุ) และหมายเลขระบุตัวตน เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยไม่มีคุณสมบัติทั้งสองนี้ (แม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประธาน/เจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็น) จะถือเป็นโมฆะและถูกปฏิเสธในการนับ ในรายการแยกต่างหาก (เรียกว่ารายการหมายเลขที่เกี่ยวข้อง) เจ้าหน้าที่ประธานหรือพนักงานเลือกตั้งจะเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งถัดจากหมายเลขระบุเฉพาะของบัตรลงคะแนนที่ออก อย่างไรก็ตามความลับของการลงคะแนนมักจะรักษา[ ต้องอ้างอิง ]เมื่อสิ้นสุดการสำรวจ รายชื่อที่เชื่อมโยงผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับหมายเลขบัตรลงคะแนนจะถูกปิดผนึกไว้ในซองซึ่งอาจเปิดได้โดยคำสั่งศาลเท่านั้นหากผลการเลือกตั้งถูกท้าทาย พับกระดาษลงคะแนนแล้วยื่นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เครื่องหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในความเป็นส่วนตัวของการออกเสียงลงคะแนนบูธหน่วยเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเขียนหนังสือสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยปกติจะมีการจัดเตรียมดินสอไว้ (ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากปากกาหมึกอาจแห้งหรือหก) แต่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนด้วยดินสอ (สามารถใช้ปากกาของตนเองแทนได้) [66]ถ้าบัตรลงคะแนนเสียประธาน/เสมียนการเลือกตั้งสามารถออกบัตรใหม่ได้หลังจากที่บัตรลงคะแนนเก่าถูกยกเลิก ก่อนวางบัตรลงคะแนนลงในกล่องลงคะแนนผู้ลงคะแนนมี (ในทางทฤษฎี) ให้แสดงเครื่องหมายของทางราชการและหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่ด้านหลังบัตรลงคะแนนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องขอบัตรลงคะแนนแต่มีผู้ลงคะแนนในชื่อของตนแล้ว หรือถูกระบุว่าเป็นผู้ขอลงคะแนนทางไปรษณีย์ พวกเขาสามารถลงคะแนนเสียงที่เสนอราคาได้เท่านั้น. หลังจากทำเครื่องหมายบัตรลงคะแนนแบบส่วนตัวแล้ว ผู้ลงคะแนนต้องไม่ใส่ลงในกล่องลงคะแนน แต่จะต้องส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมซึ่งจะรับรองด้วยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการอ้างอิงเขตเลือกตั้ง ก่อนใส่ลงในซองพิเศษ ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหมายเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกเขียนลงใน 'รายชื่อผู้ลงคะแนนที่เสนอซื้อ' แม้ว่าบัตรลงคะแนนที่เสนอราคาจะไม่รวมอยู่ในการนับ แต่จะทำหน้าที่เป็นบันทึกอย่างเป็นทางการว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พยายาม แต่ไม่สามารถลงคะแนนได้และเป็นหลักฐานของความกังวลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการร้องเรียน การทำเครื่องหมายบัตรลงคะแนนที่เสนอเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียน[67]

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจนำเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาด้วยภายในหน่วยเลือกตั้ง แต่พวกเขาจะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเท่านั้นและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม (เช่น โดยทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนของผู้ลงคะแนน) [63]

ประธานและเสมียนหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง (รวมถึงดูแลให้ผู้สมัคร/ตัวแทน/หมอดูในบริเวณใกล้เคียงสถานีเลือกตั้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งและ/หรือขัดขวางการเข้าถึงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไป/ออกจากหน่วยเลือกตั้ง และนำเอกสารการรณรงค์ใดๆ ออกจากภายในหน่วยเลือกตั้ง) และรับรองการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัตรลงคะแนนทั้งหมด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นกลางตลอดเวลา [66]

ผู้สมัครอาจแต่งตั้งหน่วยเลือกตั้งเพื่อสังเกตกระบวนการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง [68]

หมอดูมักจะออกนอกหน่วยเลือกตั้งและบันทึกจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ตามที่ปรากฏในการเลือกตั้งสมาชิกและการ์ดโพล) ของผู้ที่ได้รับการโหวต พนักงานบอกเป็นอาสาสมัครในนามของพรรคการเมือง (ระบุด้วยดอกกุหลาบ ) แต่ไม่มีสถานะทางกฎหมายหรือเป็นทางการ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องให้หมายเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งแก่พวกเขา [69] [70]โดยการบันทึกว่าใครเป็นผู้ลงคะแนน ผู้บอกช่วยฝ่ายของตนระบุผู้สนับสนุนที่ยังไม่ได้ลงคะแนน เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการติดต่อและสนับสนุนให้ลงคะแนน และให้ความช่วยเหลือ เช่น การขนส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง หากจำเป็น

เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนช่องที่ด้านบนของกล่องลงคะแนนจะถูกผนึกโดยประธานหรือเสมียนเลือกตั้ง (ตัวแทนการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งที่ผู้สมัครแต่งตั้งสามารถประทับตราของตนเองกับกล่องได้) ก่อนส่ง 'โดยตรงและไม่มี ล่าช้า' โดยประธานไปยังจุดตรวจนับกลาง [66]

ตามโพสต์

ผู้ลงคะแนนสามารถสมัครเพื่อรับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์สำหรับการเลือกตั้งเฉพาะหรือแบบถาวรจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้เหตุผล (ยกเว้นในไอร์แลนด์เหนือซึ่งผู้ลงคะแนนต้องให้เหตุผลเฉพาะเพื่ออธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรทางกายภาพได้[71] ). ปิดรับสมัครลงคะแนนทางไปรษณีย์ เวลา 17.00 น. 11 วันทำการ ก่อนวันเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์สามารถส่งได้ทุกที่ทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ตาม จะต้องให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งว่าเหตุใดจึงต้องส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่อื่น

เจ้าหน้าที่ที่กลับมาจะต้องออกและส่งชุดบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ 'โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้' (กล่าวคือ โดยเร็วที่สุดหลังจากสิ้นสุดการเสนอชื่อเวลา 16.00 น. 19 วันทำการก่อนวันเลือกตั้ง) [57]

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ส่งคืนควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดส่งชุดบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของตน (มากกว่าที่ส่งไปยังที่อยู่ในสหราชอาณาจักร) ส่งทางไปรษณีย์ทางอากาศและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ รวมถึงซองส่งคืนพร้อมค่าไปรษณีย์ที่เพียงพอสำหรับส่งจากต่างประเทศไปยังสหราชอาณาจักร [72]

ผู้ลงคะแนนส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์พร้อมกับข้อความการลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งกรอกวันเดือนปีเกิดและลายเซ็น ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ที่กลับมา หรือส่งให้ประธานในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง/ วอร์ดพิมพ์บนซองส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม ในการนับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ที่กลับมา (หรือประธานสภาหากกลับมาที่หน่วยเลือกตั้ง) จะต้องได้รับบัตรลงคะแนนก่อนสิ้นสุดการลงคะแนน (ปกติคือ 22:00 น. ของวันเลือกตั้ง) [73]

โดยพร็อกซี่

บุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง[74] (ไม่จำเป็นต้องอยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่แล้ว) สามารถแต่งตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ แต่เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งได้ การสมัครรับมอบฉันทะจะต้องได้รับจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเลือกตั้งที่หน่วยงานท้องถิ่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเวลา 17.00 น. 6 วันทำการก่อนวันเลือกตั้ง ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนด้วยตนเองหรือสามารถสมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ (แม้ว่าใบสมัครลงคะแนนทางไปรษณีย์จะมีกำหนดเวลาเร็วกว่านั้น - เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งจะต้องได้รับคำขอดังกล่าวภายในเวลา 17.00 น. 11 วันทำการก่อนวันเลือกตั้งที่ ล่าสุด). ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ป่วยหรือทุพพลภาพหลังเวลา 17.00 น. หกวันทำการก่อนวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องฉุกเฉินเพื่อลงคะแนนเสียงโดยผู้รับมอบฉันทะได้ตราบเท่าที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งได้รับใบสมัครภายในเวลา 17.00 น. ในวันเลือกตั้ง[75]เว้นแต่เป็นญาติสนิท บุคคลสามารถลงคะแนนในฐานะผู้รับมอบฉันทะแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกสองคนในการเลือกตั้งครั้งเดียวในแต่ละเขต/วอร์ดเท่านั้น[76]เมื่อสมัครเพื่อลงคะแนนเสียงโดยผู้รับมอบฉันทะสำหรับการเลือกตั้งครั้งใดโดยเฉพาะมากกว่าหนึ่งครั้ง ใบสมัครต้องมาพร้อมกับเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตาบอด; ความพิการอื่นๆ การจ้างงาน; ในหลักสูตรการศึกษา ลงทะเบียนเป็นบริการ ในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อ[77]หากสมัครเพื่อลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะในการเลือกตั้งครั้งใดโดยเฉพาะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงต้องอธิบายว่าทำไมเขา/เธอไม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองได้ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการรับรอง[78]หากเป็นไปได้ที่จะไปยังหน่วยเลือกตั้งจากที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ทางอากาศหรือทางทะเลเท่านั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นขอการลงคะแนนเสียงถาวรโดยไม่ต้องมีการรับรอง[79]

ในไอร์แลนด์เหนือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถให้เหตุผลเฉพาะที่อธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรทางกายภาพได้ [71]

การเข้าถึง

หน่วยเลือกตั้งทุกแห่งต้องสามารถเข้าถึงเก้าอี้รถเข็นได้ตามกฎหมาย[80]และติดตั้งอุปกรณ์ลงคะแนนเสียงแบบสัมผัสและบัตรลงคะแนนแบบพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งใบเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความบกพร่องทางสายตา[81]แม้ว่าจะไม่สามารถทำเครื่องหมายฉบับพิมพ์ขนาดใหญ่ได้ แต่ก็สามารถใช้สำหรับการอ้างอิงได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทุพพลภาพสามารถขอให้ประธานในหน่วยเลือกตั้งหรือนำสมาชิกในครอบครัวไปด้วยเพื่อทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนหากต้องการ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้เนื่องจากทุพพลภาพ เจ้าหน้าที่ประธานสามารถนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ตนได้[82]

แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเลือกตั้งในภาษาต่างประเทศจำนวนมาก[83]ตามกฎหมาย เอกสารการลงคะแนนเสียงทั้งหมด (เช่น บัตรลงคะแนน) จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(และในภาษาเวลส์ในเวลส์ด้วย) [80]

การเลือกตั้งทั่วไป

ผลการเลือกตั้งรัฐสภาของสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2493-2560

สหราชอาณาจักรเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นต่อไปนี้การสลายตัวของรัฐสภาทั้งหมดที่สมาชิกรัฐสภา ( ส.ส. ) อดีตสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้รับการเลือกตั้ง ต่อไปนี้คงที่ระยะ Parliaments พระราชบัญญัติ 2011การประชุมรัฐสภามีอายุห้าปีและเพียงวิธีเดียวที่มีการเลือกตั้งในช่วงต้นสามารถเรียกได้ว่าอยู่ในการโหวตโดยเสียงข้างมากสองในสามของบ้าน สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 2560 เมื่อ PM Theresa Mayเรียกการเลือกตั้ง[84]ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ การเลิกราจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก่อนการเลือกตั้ง 25 วันทำการ (ก่อนหน้านี้ใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 17 วันทำการ) ณ จุดนี้ ธุรกิจรัฐสภาทั้งหมดสิ้นสุดลงและบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง [85]

ผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับการคัดเลือกจากพรรคการเมืองหรือเป็นผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง โดยมีเพียงคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างอิสระในการเลือกตั้งปี 2010 [86]แต่ละเขตเลือกตั้งเลือก ส.ส. หนึ่งคนโดยผ่านระบบหลังการเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 มีการเลือกตั้ง 646 เขต จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 646 คน ในการเลือกตั้งปี 2560 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ 650 คน

พรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา (ที่นั่งมากกว่าพรรคอื่นๆ รวมกัน) หลังการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาล หากไม่มีฝ่ายใดมีเสียงข้างมาก ฝ่ายต่างๆ สามารถหาทางจัดตั้งแนวร่วมได้ ในการเลือกตั้งปี 2010 แม้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้ที่นั่งมากที่สุด แต่ก็เป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตเสรีนิยมจะจัดตั้งพันธมิตรกับพรรคแรงงาน (และอาจจะเป็นพรรคอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าด้วย) แทนที่จะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม[87]สถานการณ์เช่นนี้สามารถให้อำนาจแก่พรรคเล็ก ๆ ได้มาก: ผลการเลือกตั้งในปี 2553 ได้รับการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพโดยพรรคเสรีประชาธิปไตย ในขณะที่ในปี 2560 พรรคอนุรักษ์นิยมสูญเสียเสียงข้างมากโดยรวมและต้องพึ่งพาพรรคสหภาพประชาธิปไตย (DUP) ซึ่งครอง 10 ที่นั่งเพื่อ 'สนับสนุน' รัฐบาลอนุรักษ์นิยมส่วนน้อย เพื่อให้บรรลุ 326 ที่นั่งที่จำเป็นสำหรับรัฐบาลเสียงข้างมาก

พรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรัฐบาลฝ่ายค้านภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้เป็นพรรคแรงงาน

ระยะเวลา

การเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่แต่ละวาระของรัฐสภาจะเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากวาระสูงสุดของรัฐสภาคือห้าปี ช่วงเวลาระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปที่ต่อเนื่องกันอาจเกินระยะเวลานั้นไม่เกินระยะเวลารวมของการรณรงค์หาเสียงและเวลาในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ (โดยทั่วไปแล้วจะรวมกันประมาณสี่สัปดาห์) . ห้าปีเริ่มตั้งแต่การประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง

หลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2553 รัฐบาลผสมได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติรัฐสภาแบบกำหนดระยะเวลา พ.ศ. 2554ซึ่งกำหนดให้รัฐสภามีวาระการดำรงตำแหน่งตายตัวเป็นเวลาห้าปี ดังนั้นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจึงมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปทุก ๆ ห้าปีหลังจากนั้นในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติยังมีบทบัญญัติในการยุบสภาและการเลือกตั้งล่วงหน้าหากไม่มีรัฐบาลใดสามารถจัดตั้งได้ภายใน 14 วันหลังจากมีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในทำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติอนุญาตให้มีการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาที่เรียกร้องให้มีหนึ่งคน[88] บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้เพื่อกระตุ้น2017 การเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร .

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งทั่วไปจะถูกกระตุ้นโดยพระราชบัญญัติรัฐสภาที่แยกต่างหากซึ่งข้ามพระราชบัญญัติรัฐสภาที่มีกำหนดระยะเวลา สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในตุลาคม 2019 เมื่อรัฐบาลนำโดยบอริสจอห์นสันหลังจากที่สามพยายามที่ล้มเหลวที่จะเรียกการเลือกตั้งแม้ว่าสองในสามวิธีการส่วนใหญ่แนะนำในช่วงต้นของรัฐสภาบิลเลือกตั้งทั่วไปบิลซึ่งจำเป็นต้องใช้เฉพาะคะแนนเสียงข้างมากที่จะผ่านแต่ละขั้นตอนผ่านบ้านของรัฐสภาระบุว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2019 [89]พรบ.รับพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [90]

นายกรัฐมนตรีขอให้พระมหากษัตริย์ที่จะยุบสภาโดยพระราชประกาศ ถ้อยแถลงยังสั่งปัญหาการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง [91]

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 การเลือกตั้งทั่วไปทุก ๆ ครั้งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี จากการเลือกตั้งทั่วไป 18 ครั้งระหว่างปี 1945 ถึง 2017 มีการเลือกตั้ง 6 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 5 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ 4 ครั้งในเดือนตุลาคม 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ และหนึ่งครั้งในเดือนมีนาคม เมษายน และกรกฎาคม [92]การเลือกตั้งทั่วไปปี 2019 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2466 [93]

สำนักงานคณะรัฐมนตรีกำหนดPurdahก่อนการเลือกตั้ง นี่เป็นช่วงเวลาประมาณหกสัปดาห์ที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มใหม่ๆ ของรัฐบาลหรือข้อขัดแย้งใดๆ ของรัฐบาล (เช่น ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​และการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและกฎหมาย) [93]

การนับและการประกาศ

การนับสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในบาธ 2019ดำเนินการในห้องโถงกีฬาซึ่งเป็นสถานที่นับทั่วไป

การลงคะแนนจะสิ้นสุดเวลา 22.00 น. (หรือเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเข้าคิวที่/นอกหน่วยเลือกตั้งเวลา 22.00 น. ลงคะแนนเสียงแล้ว) [94]ประธานเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบสำหรับการปิดผนึกกล่องลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง ( เลือกตั้งและการเลือกตั้งตัวแทนได้รับการแต่งตั้งโดยผู้สมัครยังสามารถใช้ตราประทับของตัวเองเพื่อกล่องสี่เหลี่ยม) และการขนส่งพวกเขาโดยตรงและโดยไม่ชักช้า 'ไปยังสถานที่นับกลางสำหรับการเลือกตั้ง [66]การนับหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเมืองหนึ่งถูกครอบคลุมโดยการเลือกตั้งตั้งแต่สองเขตขึ้นไปกลับเจ้าหน้าที่จะต้อง 'ดำเนินการตามสมควรเพื่อเริ่มนับ ... ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในระยะเวลาสี่ชั่วโมงโดยเริ่มจากการปิดแบบสำรวจความคิดเห็น' (เช่น ไม่เกินตีสอง) [95] [96]ในเขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ เมื่อได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่กลับมาที่จุดนับกลาง กล่องลงคะแนนจะถูกเปิดผนึกและว่างเปล่า และบัตรลงคะแนนจะได้รับการตรวจสอบและนับทันที บัตรลงคะแนนจะถูกตรวจสอบด้วยตนเองและนับด้วยมือกระบวนการนับเป็นที่สังเกตโดยผู้สมัครและตัวแทนของพวกเขา

พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2526ห้ามมิให้มีการตีพิมพ์โพลจนกว่าการลงคะแนนจะสิ้นสุดลง [97]ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในวงกว้างได้รับการประกาศโดยผู้ประกาศข่าวรายใหญ่ในเวลา 22:00 น. [98] [99]

ผลการค้นหามีการประกาศในแต่ละเขตเลือกตั้งโดยท้องถิ่นกลับมาของเจ้าหน้าที่ ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงระดับประเทศอยู่ในการนับส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้สมัครที่มีชื่อเสียงหรือผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงที่คาดไว้ ผลลัพธ์แรกสุดจะประกาศในเวลาประมาณ 23.00 น. โดยส่วนใหญ่จะประกาศผลภายในเวลา 3 หรือ 4 น. เขตเลือกตั้งบางแห่งไม่ประกาศผลจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น แต่ละMPถือว่าสำนักงานทันทีที่ประกาศโดยท้องถิ่นกลับมาของเจ้าหน้าที่

การจัดตั้งรัฐบาล

เมื่อผลการค้นหาทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันหรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จในส่วนรวมของที่นั่งในสภาที่ตอบสนองแรกมาจากในปัจจุบัน (และอาจจะขาออก) นายกรัฐมนตรีหากพรรคของตนบรรลุเสียงข้างมากในรัฐสภาชุดใหม่ พวกเขาจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องยืนยันซ้ำหรือแต่งตั้งใหม่ จะไม่มี "วาระ" ใหม่ของการดำรงตำแหน่ง หากไม่ได้รับเสียงข้างมาก และพรรคอื่นมีหมายเลขที่จะจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรียื่นใบลาออกต่อพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จึงมอบหมายให้หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากใหม่จัดตั้งรัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีสามารถพยายามอยู่ในอำนาจแม้จะไม่มีเสียงข้างมากก็ตาม ต่อมา"สุนทรพจน์ของราชินี"(ให้ร่างของรัฐบาลที่เสนอโปรแกรมนิติบัญญัติ) มีโอกาสที่สภาจะโยนคะแนนความเชื่อมั่นหรือไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลโดยการยอมรับหรือปฏิเสธสมเด็จพระราชินีฯ Speech

ตามแบบอย่าง และหากไม่มีการคัดค้านตามรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ พระมหากษัตริย์สามารถปฏิเสธนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งตามทฤษฎีและพยายามที่จะแต่งตั้งผู้แทนตามทฤษฎี แต่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่การเลิกจ้างของพระเจ้าเมลเบิร์นใน 1834 และจะเกือบแน่นอนเรียกวิกฤติรัฐธรรมนูญคล้ายกับวิกฤติรัฐธรรมนูญ 1975 ออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่ไม่ชนะเสียงข้างมากเลือกที่จะไม่ลาออกทันที ได้แก่เอ็ดเวิร์ด ฮีธในปี 2517 กอร์ดอน บราวน์ในปี 2553 และเทเรซา เมย์ในปี 2560 ในปี 2517 หลังจากการเจรจาครั้งแรกกับพรรคเสรีนิยมล้มเหลวในการจัดหา ข้อตกลงพันธมิตร ฮีธลาออก โดยอนุญาตให้ควีนอลิซาเบธที่ 2แต่งตั้งฮาโรลด์ วิลสันหัวหน้าพรรคแรงงานให้จัดตั้งฝ่ายบริหาร จนกว่านายกรัฐมนตรีจะตอบสนองต่อผลการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะโดยการตัดสินใจอยู่ต่อหรือลาออก พระมหากษัตริย์ก็ไม่มีบทบาท เฉพาะในกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกเท่านั้นที่พระมหากษัตริย์สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดตั้งรัฐบาลได้

พรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการที่รู้จักในฐานะฝ่ายค้านภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรรคเล็ก ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเรียกรวมกันว่า "ฝ่ายค้าน"

หลังการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง โดยยังคงมีอำนาจ นายกรัฐมนตรีอาจสับเปลี่ยนรัฐมนตรีรายใหญ่หรือรายย่อยก็ได้ การสับเปลี่ยนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากนายกรัฐมนตรีประสงค์ ช่องว่างที่เกิดขึ้นในบ้านเนื่องจากการตาย, ทำให้สูงขึ้นหรือการลาออกจะเต็มไปด้วยการเลือกตั้ง กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการนี้ไม่ใช่แบบอัตโนมัติ และอาจเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่ตำแหน่งว่างนั้นเกิดขึ้น หรืออาจถูกยกเลิกหากมีการเลือกตั้งทั่วไปในเร็วๆ นี้

การอภิปรายอิทธิพลของสื่อ

อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ มักเป็นหัวข้อของการอภิปราย และโดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่มีฉันทามติทางวิชาการเพียงเล็กน้อย ปัญหา 'ไก่กับไข่' หรือ 'การเลือกด้วยตนเอง' ที่มักถูกอ้างถึง ทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าสื่อต่างๆ มีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องทางการเมืองของผู้ใช้หรือไม่ และท้ายที่สุด พวกเขาลงคะแนนให้พรรคใด: อาจมีการโต้แย้งว่าผู้ใช้ เลือกสื่อที่เหมาะสมกับการเมือง หรือการเมืองของพวกเขาถูกหล่อหลอมให้เข้ากับแหล่งข่าวที่พวกเขาบริโภค

การศึกษาจำนวนมากได้พยายามทำให้สมดุลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Newton และ Brynin วิเคราะห์รูปแบบการลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรในปี 1992 และ 1997 และสรุปว่าหนังสือพิมพ์มี 'ผลกระทบที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อการลงคะแนนเสียง มากกว่าสำหรับพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยม และใหญ่สำหรับปี 1992 มากกว่าการเลือกตั้งปี 1997 [100]อีกวิธีหนึ่ง คาวลีย์ทบทวนคำกล่าวอ้างของผู้สังเกตการณ์ว่าสนับสนุนการลงคะแนนทางยุทธวิธีระหว่างการเลือกตั้ง 2540 โดยเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นสำหรับเขตเลือกตั้ง 16 แห่งพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงต่อต้านพรรคอนุรักษ์นิยมอย่างมีชั้นเชิง คาวลีย์สรุปว่าหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเหล่านี้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย[11]

เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย การโต้วาทีดูเหมือนจะเกี่ยวกับผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความยุติธรรมมากกว่า: พรรคอนุรักษ์นิยมใช้เงิน 1.2 ล้านปอนด์ไปกับ Facebook ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักรปี 2015 ซึ่งทำให้พรรคสามารถกำหนดเป้าหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะในเขตเลือกตั้งชายขอบได้ ด้วยข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสม' [12]มัวร์เชื่อว่าจำนวนที่พรรคการเมืองใช้จ่ายบน Facebook เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสื่อดิจิทัล 'ศูนย์กลาง' เป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงการรณรงค์ทางการเมือง แต่ไม่ว่าใครจะเชื่อว่าการรณรงค์ออนไลน์สามารถส่งเสริมให้ประชาชนลงคะแนนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง[102] ('ชาวอังกฤษเชื่อว่าสื่อแบบดั้งเดิมมีความสำคัญมากกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2017' [103]) การใช้โซเชียลมีเดียอาจเป็น 'การประนีประนอมกับหลักการของการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเปิดกว้างในสหราชอาณาจักร'; มัวร์ใช้ตัวอย่างของวิธีที่อัลกอริธึมของ Facebook ช่วย "เลี่ยง" วงเงินใช้จ่ายของพรรคอนุรักษ์นิยมโดยกำหนดค่าใช้จ่ายเฉพาะเขตเลือกตั้งให้กับงบประมาณของประเทศในปี 2558 [12] "ศักยภาพในการฉ้อโกง การโกหก และอิทธิพลที่ไม่สมส่วน" บรรณาธิการของGuardianกล่าวสำหรับกฎหมายว่าด้วยแคมเปญดิจิทัลฉบับใหม่ "ชัดเจนเกินไป" [104]

ผลลัพธ์ก่อนหน้า

ยุบสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเลือกตั้งรัฐสภาสกอตแลนด์

การเลือกตั้งรัฐสภาสก็อตเกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปีเพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาสก็อต (MSPs) การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีสภาเดียวรัฐสภาสกอตแลนด์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ 1998ถูกจัดขึ้นในปี 1999 การเลือกตั้งรัฐสภาสกอตแลนด์เป็นโดยระบบสมาชิกเพิ่มเติมซึ่งเป็นไฮบริดของฝ่ายสมาชิกและปาร์ตี้ลิสต์

การเลือกตั้งสมัชชาแห่งเวลส์ (1999–2016)

การเลือกตั้งสมัชชาแห่งเวลส์มักเกิดขึ้นทุกสี่ปี พวกเขาเลือกสมาชิกรัฐสภาแห่งเวลส์ (AMs) พวกเขาเริ่มต้นในปี 2542 เมื่อสภาเวลส์ซึ่งมีสภาเดียวซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติรัฐบาลแห่งเวลส์ พ.ศ. 2541เริ่มการประชุมครั้งแรก อย่างไรก็ตาม AM โหวตให้จัดการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภาสหราชอาณาจักรในปี 2558 [105]สำหรับการเลือกตั้งสมัชชาแห่งเวลส์มีการใช้ระบบสมาชิกเพิ่มเติมซึ่งเป็นลูกผสมของหลายสมาชิกคนเดียวและตามสัดส่วน การแสดง

การเลือกตั้งที่ถูกส่ง (2021-)

การเลือกตั้งจัดขึ้นทุก ๆ สี่ปีตั้งแต่ปี 2542 แต่เพิ่มขึ้นเป็นห้าปีหลังจากพระราชบัญญัติเวลส์ปี 2014 สำหรับการเลือกตั้งปี 2559 หลังจากผ่านพระราชบัญญัติSenedd และการเลือกตั้ง (เวลส์) ปี 2020การเลือกตั้งจากปี 2021 จะเลือกสมาชิกของ Senedd

การเลือกตั้งสมัชชาไอร์แลนด์เหนือ

การเลือกตั้งสมัชชาไอร์แลนด์เหนือเกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปีในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคม พวกเขาเริ่มต้นในปี 1998 เมื่อการประชุมที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติไอร์แลนด์เหนือปี 1998เริ่มการประชุมครั้งแรก สำหรับการเลือกตั้งสภาไอร์แลนด์เหนือจะใช้ระบบ Single Transferable Vote [106]ภายใต้ระบบนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะจัดอันดับผู้สมัครแต่ละคนตามความชอบ STV ได้รับเลือกเป็นวิธีการเลือกตั้งเพื่อพยายามให้ตัวแทนกลุ่มนิกายต่างๆ ในไอร์แลนด์เหนืออย่างเพียงพอ การเลือกตั้งยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าการประชุมจะถูกระงับระหว่างปี 2545 ถึง 2550

การเลือกตั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น

ในการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาจะได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร จำนวนชั้นของที่มีอยู่สภาท้องถิ่นในภูมิภาค , เขตอำเภอ / เขตเลือกตั้งและเมือง / ตำบลระดับ ระบบการลงคะแนนเสียงที่หลากหลายใช้สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในภาคเหนือของไอร์แลนด์และสกอตแลนด์ที่เดี่ยวโอนคะแนนระบบถูกนำมาใช้ในขณะที่ส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษและเวลส์ระบบสมาชิกฝ่ายเดียวถูกนำมาใช้ ส่วนที่เหลือของอังกฤษ (รวมถึงเขตเลือกตั้งในลอนดอนทั้งหมด ) และเวลส์ใช้คำส่วนใหญ่ในวงกว้างระบบ ยกเว้นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมัชชาแห่งมหานครลอนดอน (GLA)

ภูมิภาคเดียวของอังกฤษที่มีการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงคือลอนดอน การเลือกตั้งสมัชชาแห่งลอนดอนเริ่มขึ้นในปี 2543 เมื่อถูกสร้างขึ้น เพิ่มเติมระบบสมาชิกถูกนำมาใช้สำหรับการเลือกตั้งเข้าสู่สภา นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบการ ลงคะแนนเสริม

การเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดขึ้นในส่วนต่างๆ ของประเทศในแต่ละปี โดยทั่วไป การเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคม[107]ในปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปถือเป็นเรื่องปกติที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในวันเดียวกัน ในปี 2004 เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกจัดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งในยุโรปและลอนดอนนายกเทศมนตรีและสภาเลือกตั้ง วันที่ถูกเรียกว่า ' Super Thursday ' สิ่งนี้ถูกทำซ้ำในปี 2021โดยที่การเลือกตั้งที่กำหนดไว้สำหรับปี 2020 ถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2021 ซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นของอังกฤษ การเลือกตั้งกรรมาธิการอาชญากรรมของอังกฤษและเวลส์ การเลือกตั้งรัฐสภาสก็อต การเลือกตั้ง Senedd การเลือกตั้งโดยรัฐสภาของสหราชอาณาจักร และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (เช่น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลอนดอนหรือ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแมนเชสเตอร์) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือได้รับการขนานนามว่าเป็น 'Super Thursday'

ต่างจากการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าการนับควรเริ่มต้นเมื่อใดหลังสิ้นสุดการเลือกตั้ง[108]ด้วยเหตุนี้บางเจ้าหน้าที่กลับได้ตัดสินใจที่จะเก็บคะแนนกล่องปิดผนึกค้างคืนที่สถานที่นับกลางและเริ่มนับวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม เมื่อการนับเริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจะต้องดำเนินการนับอย่างต่อเนื่องระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. (ขึ้นอยู่กับอาหารว่าง) เท่าที่เป็นไปได้[109]บัตรลงคะแนนได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองและนับด้วยมือ (ยกเว้นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาแห่งลอนดอนซึ่งใช้เครื่องสแกนด้วยแสง ) [110]

ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม

จากปี 2012 ประเทศอังกฤษและเวลส์ได้รับการโหวตสำหรับภูมิภาคตำรวจและอาชญากรรมคณะกรรมาธิการ

ประวัติ

ก่อนการก่อตั้งสหราชอาณาจักร

ในราชอาณาจักรอังกฤษ (ซึ่งเวลส์ถูกรวมเข้าในปี ค.ศ. 1542 ) ประชากรชายที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนน้อยสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ปกติในรัฐสภาอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1265 [111] [112]จากปี 1432 ผู้ถือครองอิสระเพียงสี่สิบชิลลิงเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษทางรัฐสภา แฟรนไชส์สำหรับรัฐสภาแห่งสกอตแลนด์ได้รับการพัฒนาแยกจากกัน แต่อีกครั้ง เกี่ยวข้องกับประชากรผู้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นบิลสิทธิ 1689ในอังกฤษและการเรียกร้องของ Right Act 1689ในสกอตแลนด์กำหนดหลักการของรัฐสภาปกติและการเลือกตั้งโดยเสรี[113]แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสิทธิในการเลือกตั้งเมื่อถึงเวลาที่สหราชอาณาจักรเกิดขึ้น

ในทำนองเดียวกันประวัติศาสตร์ของรัฐบาลท้องถิ่นในอังกฤษก็ขยายออกไปในช่วงเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองและการพัฒนาสภาเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง รัฐบาลท้องถิ่นในสกอตแลนด์และเวลส์มีวิวัฒนาการแยกกัน

การขยายตัวของแฟรนไชส์

แม้ว่าสถาบันต่างๆ ที่ดำเนินการหลังจากการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในการยับยั้งรัฐบาลและประกันการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน[114] [115]พระราชบัญญัติแรกที่เพิ่มขนาดของเขตเลือกตั้งคือพระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2375 (บางครั้งเรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งใหญ่) . ยุบ 56 เมืองเน่าเสีย(ซึ่งได้เลือก ส.ส. 112 คน) และลดคุณสมบัติคุณสมบัติในเขตเมือง มันให้ผู้แทนรัฐสภาบางส่วนแก่เมืองอุตสาหกรรม (142 ส.ส.) โดยแจกจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนจากเขตเมืองที่มีการเป็นตัวแทนที่ไม่สมส่วน มีการสร้างทะเบียนการเลือกตั้ง ผลลัพธ์โดยรวมของพระราชบัญญัติคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 14% ของประชากรชายที่เป็นผู้ใหญ่ แม้ว่านี่จะไม่ใช่การเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พระราชบัญญัตินี้เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนที่เท่าเทียมกัน

ระหว่างปี พ.ศ. 2381 ถึง พ.ศ. 2391 ขบวนการที่ได้รับความนิยมChartismได้จัดระเบียบข้อเรียกร้องหกประการรวมถึงแฟรนไชส์ชายสากลและการลงคะแนนลับปฏิรูปกฎหมาย 1867แจกจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมจากเมืองที่มีการแสดงสัดส่วน (42) ไปยังกรุงลอนดอนและเมืองอุตสาหกรรม มันลดคุณสมบัติคุณสมบัติในเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ชายทุกคนที่มีที่อยู่ในเขตเลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้ เป็นครั้งแรกที่กรรมกรบางคนสามารถลงคะแนนเสียงได้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องคำนึงถึงองค์ประกอบใหม่เหล่านี้ด้วย พรรคการเมืองบางพรรคตัดสินใจเป็นพรรคระดับชาติ โดยรวมแล้ว พระราชบัญญัติได้เพิ่มขนาดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็น 32% ของประชากรชายที่เป็นผู้ใหญ่

การลงคะแนนเสียงพระราชบัญญัติ 1872แทนที่การเลือกตั้งที่เปิดกับระบบการลงคะแนนลับเสียหายและการป้องกันการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 1883 criminalized ความพยายามที่จะติดสินบนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและได้มาตรฐานจำนวนเงินที่อาจจะใช้เวลาอยู่กับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2427 (พระราชบัญญัติปฏิรูปครั้งที่ 3) และพระราชบัญญัติการแจกจ่ายที่นั่ง พ.ศ. 2428ร่วมกันเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น 56% ของประชากรชายที่เป็นผู้ใหญ่

ตั้งแต่กำเนิดของสหราชอาณาจักร แฟรนไชส์ถูกจำกัดให้ผู้ชายเท่านั้นโดยธรรมเนียมมากกว่ากฎเกณฑ์; [116]ในโอกาสที่หายากผู้หญิงสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภาอันเป็นผลมาจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจนกระทั่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2375 และพระราชบัญญัติบริษัทเทศบาล พ.ศ. 2378สำหรับการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่น ระบุว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น "บุคคลชาย" [117] [118]ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหญิงโสดratepayersได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในแฟรนไชส์เทศบาลพระราชบัญญัติ 1869 สิทธินี้ได้รับการยืนยันในรัฐบาลท้องถิ่นพระราชบัญญัติ 1894และขยายไปยังรวมถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบางส่วน[119] [120] [118]ภายในปี 1900 ผู้หญิงมากกว่า 1 ล้านคนลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในอังกฤษ [121]

ศตวรรษที่ 20

พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2461ได้ขยายเขตเลือกตั้งให้ครอบคลุมผู้ชายทุกคนที่อายุเกิน 21 และผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุเกิน 30 ปี ต่อมาในปีนั้น พระราชบัญญัติรัฐสภา (คุณสมบัติของสตรี) พ.ศ. 2461ให้สิทธิสตรีที่มีอายุมากกว่า 21 ปีในการเข้าร่วม การเลือกตั้งเป็น ส.ส. ผู้หญิงคนแรกที่กลายเป็น MP เป็นConstance Markieviczในปี 1918 แต่เธอปฏิเสธที่จะใช้เวลาถึงที่นั่งของเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของSinn Féin Nancy Astorซึ่งได้รับเลือกในปี 2462 เป็นผู้หญิงคนที่สองที่ได้เป็น ส.ส. และเป็นคนแรกที่ได้นั่งในคอมมอนส์เท่าเทียมกันแฟรนไชส์พระราชบัญญัติ 1928ลดลงอายุขั้นต่ำสำหรับผู้หญิงที่จะลงคะแนนเสียง 30-21 ทำให้ชายและหญิงเท่าเทียมกันในแง่ของการอธิษฐานเป็นครั้งแรก NSการเป็นตัวแทนของพระราชบัญญัติประชาชน พ.ศ. 2492 ได้ยกเลิกการลงคะแนนเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ( เขตเลือกตั้งของมหาวิทยาลัย ) และเจ้าของสถานที่ประกอบธุรกิจ แต่เป็นปลายในปี 1968 เพียงratepayersได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นในไอร์แลนด์เหนือนำไปสู่การ disenfranchisement และบิดเบือนความจริงของชุมชนในสภาและเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นฟรีเดอ

พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2512ลดอายุการลงคะแนนจาก 21 เป็น 18 ปี พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2528ให้สิทธิพลเมืองอังกฤษในต่างประเทศในการลงคะแนนเสียงเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากที่พวกเขาออกจากสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2532ขยายระยะเวลาเป็น 20 ปี และพลเมืองที่ยังเด็กเกินไปที่จะลงคะแนนเสียงเมื่อออกจากประเทศก็มีสิทธิ์เช่นกัน

สรุป

ตารางต่อไปนี้สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในการขยายแฟรนไชส์ในอังกฤษและต่อมาในอังกฤษ (หลัง 1707) ในแต่ละขั้นตอนจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและอายุที่ลงคะแนนแยกกันสำหรับชายและหญิง

ปี เปอร์เซ็นต์สิทธิ์สำหรับผู้ใหญ่ชาย อายุการลงคะแนนชาย เปอร์เซ็นต์สิทธิสตรีสำหรับผู้ใหญ่ อายุโหวตหญิง พระราชบัญญัติรัฐสภา หมายเหตุ
1265 ถึง 1689 <10 ไม่สำคัญ รัฐสภาได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะ ๆ ; [111]หลังจากปี 1432 ผู้ถือสิทธิ์อิสระเพียงสี่สิบชิลลิงได้รับสิทธิ์
1689 ถึง 1832 <10 ไม่สำคัญ บิลสิทธิ 1689 กำหนดหลักการของรัฐสภาปกติและการเลือกตั้งโดยเสรี [122] [123]
พ.ศ. 2375 14 21 0 - พระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2375 Great Reform Act ได้กำหนดมาตรฐานแฟรนไชส์สำหรับทุกเขตเมืองเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2410 32 21 0 - พระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2410 พระราชบัญญัติปฏิรูปฉบับที่ 2 ให้สิทธิ์เจ้าของบ้าน - ชนชั้นแรงงานได้รับคะแนนเสียง
พ.ศ. 2428 56 21 0 - พระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2427และพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่นั่ง พ.ศ. 2428
พระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งที่ 3 ขยายสัมปทานปี 1867 จากเขตเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งของเทศมณฑล
พ.ศ. 2461 100 21 67 [124] 30 พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2461 พระราชบัญญัติปฏิรูปฉบับที่สี่ยกเลิกคุณสมบัติส่วนใหญ่สำหรับผู้ชาย ได้สิทธิสตรีส่วนใหญ่
พ.ศ. 2471 100 21 100 21 พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งที่เท่าเทียมกันยกเลิกความเหลื่อมล้ำทางอายุและคุณสมบัติของสตรี ส่งผลให้ในสากลอธิษฐาน [125]
พ.ศ. 2491 100 21 100 21 พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2491 ลบสิทธิ์ในการลงคะแนนสองครั้งเกี่ยวกับสถานที่ประกอบธุรกิจและเขตเลือกตั้งของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2512 100 18 100 18 พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2512 อธิษฐานขยายเพื่อรวม18 ถึง 20

การปฏิรูปแรงงาน (หลัง พ.ศ. 2540)

ก่อนปี 1997 และรัฐบาลพรรคแรงงานของTony Blairมีการเลือกตั้งเพียงสามประเภท: การเลือกตั้งสภา การเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่น และการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป การเลือกตั้งส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบFirst Past the Post (FPTP) ในไอร์แลนด์เหนือ การเลือกตั้งทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและยุโรปดำเนินการภายใต้ระบบSingle Transferable Vote (STV) การปฏิรูปรัฐธรรมนูญของแรงงานทำให้มีการเลือกตั้งรัฐสภาในลอนดอน สกอตแลนด์ และเวลส์ และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในบางเมืองProportional Representation (PR) เปิดตัวนอกไอร์แลนด์เหนือเป็นครั้งแรก

ไฮบริด (ส่วนประชาสัมพันธ์ส่วน FPTP) ระบบเพิ่มเติมสมาชิกได้รับการแนะนำในปี 1999 สำหรับเงินทองรัฐสภาที่สร้างขึ้นใหม่และประกอบที่: สก็อตรัฐสภา , สภาเวลส์และชุดลอนดอนและ STV ถูกใช้สำหรับการสร้างขึ้นใหม่สภาไอร์แลนด์เหนือระบบรายชื่อพรรคระดับภูมิภาค( Closed list ) ถูกนำมาใช้สำหรับการเลือกตั้งในยุโรปในบริเตนใหญ่ (ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ FPTP แบบเลือกตั้งสมาชิกเดี่ยว) แม้ว่าไอร์แลนด์เหนือยังคงใช้ STV ต่อไป

แรงงานผ่านพระราชบัญญัติพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการลงประชามติ พ.ศ. 2543ซึ่งก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการลงประชามติ และในขอบเขตที่จำกัดในการควบคุมเงินทุนของพรรค นอกจากนี้ยังลดระยะเวลาที่ชาวต่างชาติชาวอังกฤษสามารถลงคะแนนเสียงได้ จาก 20 ปีหลังจากที่พวกเขาอพยพเป็น 15 ปี

ในปี 2006 อายุของผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งของประชาชนในสหราชอาณาจักรลดลง 21-18 กับการผ่านของการบริหารการเลือกตั้ง 2006

ในปีพ.ศ. 2551 กระทรวงยุติธรรมได้ส่งรายงานที่ล้มเหลวในการสรุปว่าระบบการลงคะแนนเสียงแบบใดแบบหนึ่ง "ดีที่สุด" และแทนที่จะเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติในการทำงานที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่างๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ( Michael Wills ) ได้ออกแถลงการณ์หลังจากการตีพิมพ์ระบุว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับรายงานต่างๆ ที่ตั้งแต่ปี 1997 ได้เสนอแนะให้ย้ายไปสู่การเป็นตัวแทนตามสัดส่วนสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักรจนกว่าจะมีการปฏิรูป ของสภาขุนนางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แรงงานยังทำการเปลี่ยนแปลงมากมายในการบริหารการเลือกตั้งซึ่งสนับสนุนวิธีดำเนินการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ตามคำขอ การลงทะเบียนแบบเลื่อนขึ้นและนักบินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น การลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ต [126] [127]

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป (1979–2020)

ในฐานะที่เคยเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปและบรรพบุรุษของประชาคมยุโรประหว่างปี 2516 ถึง พ.ศ. 2563 สหราชอาณาจักรได้เลือกสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP)ตั้งแต่ปี 2522 ถึง พ.ศ. 2563 โดยมีการเลือกตั้งทุก ๆ ห้าปีและเป็นชาติเดียวของประเทศอื่น การเลือกตั้งที่จัดขึ้นทั่วสหราชอาณาจักรแต่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป มีความแตกต่างที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือพลเมืองของสหภาพยุโรปจากนอกไอร์แลนด์ มอลตา และไซปรัสมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง และประการที่สองคือการเลือกตั้งระดับชาติเพียงแห่งเดียวที่ใช้แบบฟอร์ม ของสัดส่วนแทนระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหลัก

Elections to the European Parliament took place from 1979, the first year in which the parliament was directly elected. From 1973 to 1979, members were elected by national parliaments.

From the 1999 election, Members of the European Parliament were elected by a closed-list party list system method of proportional representation, calculated using the D'Hondt method in Great Britain (England, Scotland and Wales). In Northern Ireland the Single Transferable Vote system was used from 1979 onwards.

The use of proportional representation has significantly increased the representation of minor parties. Until the 1999 election, the First Past the Post system was used, which had prevented parties with moderately large, but geographically spread out vote shares from receiving any seats. For example, in the 1989 election the Green Party received 2,292,718 votes, constituting a 15% vote share, but no seats. The European Parliamentary Elections Act 1999 changed the system in time for the 1999 election.

From 1979 to 1989, the United Kingdom had 81 MEPs (78 in England, Wales and Scotland, 3 in Northern Ireland). The European Parliamentary Elections Act 1993 increased the number to 87, adding five more seats in England and one more in Wales. The number was reduced to 78 for the 2004 election, and to 72 for the 2009 election, but increased to 73 during the term of the 2009–2014 parliament. The UK's representation in Europe remained at this level for both the 2014 and 2019 elections.

On 31 January 2020 the United Kingdom left the European Union after 47 years of membership and under the provisions of the European Union (Withdrawal) Act 2018 all legislation for the provision of the holding of European elections and the position of Member of the European Parliament was repealed.

Year Date Members Constituencies
1979 European Parliament election 7 June 1979 81 79
1984 European Parliament election 14 June 1984 81 79
1989 European Parliament election 15 June 1989 81 79
1994 European Parliament election 9 June 1994 87 85
1999 European Parliament election 10 June 1999 87 12
2004 European Parliament election 10 June 2004 78 12
2009 European Parliament election 4 June 2009 72 12
2014 European Parliament election 22 May 2014 73 12
2019 European Parliament election 23 May 2019 73 12

Former Distribution of UK seats to European Parliament

The former European Parliament constituency areas in the United Kingdom (2004-2020).

The United Kingdom was divided into twelve electoral regions, which were the three smaller nations (Scotland, Wales and Northern Ireland), and the nine regions of England with the 73 UK seats being divided up between these regions. The number of seats that each region is allocated was determined by the Electoral Commission based on population. The last revision of the seat allocation for the regions took place in 2011 when the West Midlands gained an extra seat.

The following contains the regional distribution of the seats as it was for the 2019 election.

Electoral region Number
of seats
East Midlands 5
East of England 7
London 8
North East England 3
North West England 8
South East England 10
South West England1 6
West Midlands 7
Yorkshire and the Humber 6
Wales 4
Scotland 6
Northern Ireland 3

1 Includes Gibraltar, the only British overseas territory which was part of the European Union.

Reforms post-devolution in Scotland

Using powers granted by devolution, the Scottish Parliament has on two occasions broadened the franchise for elections under its control, namely Scottish Parliament elections and Scottish local authority elections.

การใช้อำนาจที่ได้รับจากพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ พ.ศ. 2555ในปี พ.ศ. 2558 รัฐสภาสก็อตแลนด์มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายเพื่อลดอายุขั้นต่ำในการลงคะแนนเสียงจาก 18 เป็น 16 ปี[128]ก่อนหน้านั้นพระราชบัญญัติการลงประชามติอิสรภาพของสกอตแลนด์ปี 2013ได้อนุญาตให้ 16 และ 17- ในทำนองเดียวกัน ปี olds ออกเสียงลงคะแนนในการลงประชามติอิสรภาพสกอตแลนด์ 2014

การใช้อำนาจที่ได้รับจากพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ พ.ศ. 2559ในปี 2020 รัฐสภาสก็อตแลนด์ได้ผ่านเสียงข้างมากเกินสองในสาม (กำหนดภายใต้พระราชบัญญัตินี้) ร่างกฎหมายเพื่อขยายสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงให้กับชาวต่างชาติทั้งหมดโดยมีเวลาเหลือ (จำกัดหรือไม่มีกำหนด) และเพื่อให้ผู้ที่มีการลาโดยไม่มีกำหนดสามารถคงอยู่หรือสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ดำรงตำแหน่งผู้สมัครได้ [10]

Current issues

Electoral reform

Proportional representation

There are British political parties, campaign groups and campaigners that have long argued that the current first-past-the-post voting system used for Parliamentary elections should be replaced with a proportional representation electoral system. The introduction of proportional representation has been advocated for some time by the Liberal Democrats and the Green Party of England and Wales,[129][130] and by some pressure groups such as Charter 88, Unlock Democracy and the Electoral Reform Society. In 1998 and 2003 independent commissions were formed to look into electoral reform.[131] After the 2005 election, in which Labour was elected with the lowest share of the national vote for any single party majority government in British history, more public attention was drawn to the issue. The national newspaper The Independent started a petition for the introduction of a more proportional system immediately after the election, under the title "Campaign For Democracy".[132][133]

After the UK 2010 general election, the new coalition government agreed to hold a referendum on voting reform. This took place on 5 May 2011: voters were given the choice of switching to the Alternative Vote system or retaining the current one. The country voted against AV, with 32% in favour and 68% against.[134]

In 2015, the non-profit venture Make Votes Matter was formed to campaign for proportional representation.[135] It makes the point that some 68 per cent of votes were ineffective and hence 'wasted' in the UK general election of 2015.[136]

A 2015 poll found that 57% of the public agree with the principle that "the number of seats a party gets should broadly reflect its proportion of the total votes cast" – compared to only 9% who disagree. The poll, which was scientifically weighted, also found that 51% of the population said they were "unhappy with the current electoral system and want it to change" compared to only 28% who want to keep first-past-the-post (FPTP).[137]

A Redfield and Wilton poll[138] conducted in July 2020 showed 54% of respondents supported switching to a Proportional Representation system, with 16% opposed.

Parliamentary and party positions

After its inaugural meeting on 29 November 2016 and until September 2017, the All-Party Parliamentary Group on Electoral Reform was a cross-party group consisting of 150 MPs who support electoral reform, chaired by Richard Burden and latterly Chuka Umunna.[139]

Labour pledged in its manifesto for the 1997 general election to set up a commission on alternatives to the first-past-the-post system for general elections and to hold a referendum on whether to change the system. The Independent Commission on the Voting System, headed by Lord Jenkins of Hillhead and known as the Jenkins Commission, was established in December 1997. It reported in October 1998 and suggested the Alternative vote top-up or AV+ system.

The government had expected a recommendation which could have been implemented within the Parliament, and decided that it would be impractical to have a general election using First Past the Post (FPTP) after a referendum decision to adopt a different system, and therefore delayed the referendum until after the next general election. Those elements within the Labour Party opposed to any change persuaded the party not to repeat the pledge for a referendum in the 2001 manifesto, and therefore none was held once the party was re-elected.

After the 2005 election, Lord Chancellor Lord Falconer said there was "no groundswell" for change, although a Cabinet committee was given the task of investigating reform. John Prescott was appointed as chair; given his known opposition to change, proponents were critical and dismissive of the move. Several prominent Labour MPs expressed a desire for investigating electoral reform, including Peter Hain (who argued in the House of Commons in March 2004 for the Alternative Vote), Patricia Hewitt, Tessa Jowell and Baroness Amos.

As mentioned above, in January 2008 the government produced a "desk-bound" review of the experience to date of new voting systems in the United Kingdom since Labour came to power in 1997. This review was non-committal as to the need for further reform, especially as regards reform of the voting system used in Parliamentary Elections.

The Conservative Party in the 2005–2010 parliament were predominantly in favour of retaining FPTP. Although the Conservative Party would have won significantly more seats in the 2005 election if some form of proportional representation had been used[citation needed], some in the party[who?] felt it might find itself politically isolated on the right, and face Labour/Lib Dem coalition governments. Electoral reform, towards a proportional model, was desired by the Liberal Democrats, the Green party, and several other small parties.

The Liberal Democrats, Green Party of England and Wales, Scottish National Party, and the Brexit Party have all "signed a declaration calling for the first-past-the-post method for Westminster elections to be replaced by a proportional system".[140]

Proposed reversal to first-past-the-post system in some English and Welsh elections

In 2021, the Conservative government proposed that the voting system for English mayoral and English and Welsh Police and Crime Commissioner elections is reverted to the first-past-the-post system. These elections currently use the supplementary vote system in which the winner requires at least 50%+1 of the votes after preferences to win.[141][142] The proposed move was heavily criticised by other parties, which said the Tories "demonstrated their breathtaking arrogance and their utter disdain for devolution". The Electoral Reform Society said the government was seeking to return to "a discredited, outdated and broken voting system".[143]

Low turnout

As in many Western democracies, voter apathy is a current concern, after a dramatic decline in election turnout around the end of the 20th century. Turnout in UK General Elections fell from 77% in 1992, and 71% in 1997, to a historic low of 59% in 2001. It has, however, increased since, to 61% in 2005, 65% in 2010, 66% in 2015 and 69% in 2017.[144] In other elections turnout trends have been more varied. At the referendum on Scottish independence in 2014, turnout exceeded 84.5% - the highest in a large-scale poll since the introduction of universal suffrage - and some local authorities recorded turnouts of over 90%.[145] Conversely, the Police and Crime Commissioner elections in November 2012 saw a record low turnout of just 15% and the Parliamentary by-election in Manchester Central also had a record low peacetime by-election turnout of 18%.[146] Parliamentary by-election turnout is usually around 30-50%,[147] while local government elections typically see turnouts of around 30% when they are not held alongside higher profile contests such as General or European elections.

See also

References

 1. ^ "Electoral Commission: Who we are and what we do" (PDF). Retrieved 5 January 2011.
 2. ^ "Office for National Statistics: UK Electoral Statistics 2010". Archived from the original on 24 August 2011. Retrieved 16 April 2011.
 3. ^ Representation of the People Act 1983, Section 4(5)
 4. ^ As the Representation of the People Act 1983 was enacted after the British Nationality Act 1981, any reference to 'Commonwealth citizen' is defined as a British citizen, a British overseas territories citizen, a British National (Overseas), a British overseas citizen, a British subject or a citizen of a country listed in Schedule 3 of the latter piece of legislation, but not a British protected person.
 5. ^ As the Representation of the People Act 1983 was enacted after the British Nationality Act 1981, any reference to 'Commonwealth citizen' is defined as nationals of countries listed in Schedule 3 of the latter piece of legislation (which includes Fiji and Zimbabwe despite the two countries' current suspension from the Commonwealth).
 6. ^ including both the Republic of Cyprus and the semi-recognized Turkish Republic of Northern Cyprus, but excluding the Akrotiri and Dhekelia sovereign base areas.
 7. ^ "Part B" (PDF). Retrieved 5 January 2011.
 8. ^ Sections 4(1)(c) and 4(3)(c), Representation of the People Act 1983
 9. ^ "The Electoral Commission: Electoral registration in Great Britain" (PDF). Retrieved 5 January 2011.
 10. ^ a b "Right to vote extended". Scottish Government. 20 February 2020. Retrieved 21 February 2020.
 11. ^ Registering to vote and the electoral register electoralcommission.org.uk, accessed 4 January 2016
 12. ^ "The Representation of the People (Form of Canvass) (England and Wales) Regulations 2006, Schedule Part 1". www.legislation.gov.uk.
 13. ^ "I have two homes. Can I register at both addresses?". The Electoral Commission. Retrieved 5 January 2011.
 14. ^ Representation of the People Act 1983, Section 4(6)
 15. ^ Representation of the People Act 1983, Sections 3 and 3A
 16. ^ Representation of the People Act 1983, Section 173
 17. ^ "British citizens living abroad". Aboutmyvote.co.uk. Archived from the original on 17 January 2011. Retrieved 2011-01-05.
 18. ^ Representation of the People Act 1983, Section 14(1)(b)
 19. ^ Representation of the People Act 1983, Section 14(1)(c)
 20. ^ Representation of the People Act 1983, Section 14(1)(e)
 21. ^ Representation of the People Act 1983, Section 9B
 22. ^ "The Queen and Voting", "Royal Family official website".
 23. ^ Representation of the People Act 1983, Section 10
 24. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 23(3) (in England and Wales); Representation of the People (Scotland) Regulations 2001 (in Scotland)
 25. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 23
 26. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 24(2)
 27. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 6
 28. ^ "Register to vote - GOV.U". Government Digital Service. 27 June 2014. Retrieved 28 June 2014.
 29. ^ Representation of the People Act 1983, Section 10(3)
 30. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulations 28(2) and 29(2B)
 31. ^ "Electoral Office for Northern Ireland: Electoral Registration Form" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 March 2012. Retrieved 5 January 2011.
 32. ^ Representation of the People Act 1983, Section 13D
 33. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 38
 34. ^ Regulation 42, Representation of the People Regulations 2001
 35. ^ a b Representation of the People Act 1983, Section 13(1)
 36. ^ Representation of the People Act 1983, Sections 13BB and 13B(4)
 37. ^ "Electoral Commission: Managing the 2012 canvass in England and Wales (excluding London)" (PDF).
 38. ^ Representation of the People Act 1983, Sections 13B(2) and (3)
 39. ^ Representation of the People Act 1983, Sections 13B(3A) to (3E)
 40. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 36(2)(b)
 41. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 43
 42. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulation 93
 43. ^ a b "Political Parties". The Constitution Society. Archived from the original on 26 May 2014. Retrieved 24 May 2014.
 44. ^ Johnston, Ron; Pattie, Charles; Dorling, Danny; Rossiter, David (2001). From Votes To Seats: The Operation of the UK Electoral System since 1945. Manchester University Press. p. 44.
 45. ^ Lynch, P. & Garner, R. (2005). The Changing Party System. Parliamentary Affairs. 58(3), pp. 533–554
 46. ^ Siaroff, Alan (May 2003). "Two-and-a-Half-Party Systems and the Comparative Role of the 'Half'". Party Politics. 9 (3): 267–290. doi:10.1177/1354068803009003001. S2CID 144175155. Retrieved 19 September 2012.
 47. ^ Lynch, P. (2007). Party System Change in Britain: Multi-Party Politics in a Multi-Level Polity. British Politics. 2, pp. 323–346
 48. ^ "Guidance for candidates and agents", "Electoral Commission".
 49. ^ "How MPs are elected". UK Parliament.
 50. ^ a b Knight, Julian (2015). British Politics For Dummies (2nd ed.). p. 202. ISBN 978-1-118-97152-9.
 51. ^ Conservative and Unionist Central Office v. James Robert Samuel Burrell (HM Inspector of Taxes) [1981] EWCA Civ 2 (10 December 1981)
 52. ^ Constitution of the Conservative Party, Schedule 6
 53. ^ a b Colomer, Josep M. (2013). Personal Representation: The Neglected Dimension of Electoral Systems. European Consortium for Political Research. p. 45. ISBN 9781907301575.
 54. ^ a b c d Webber, Esther (2 August 2013). "The costly process of becoming an election candidate". BBC News.
 55. ^ "Gibson barred from standing again". news.bbc.co.uk. 2 June 2009.
 56. ^ Sections 1(1)(a) and 2(1)(a), Representation of the People Act 1983]
 57. ^ a b "UK Parliamentary elections in Great Britain: guidance for (Acting) Returning Officers (Part D – Absent voting)" (PDF). The Electoral Commission. p. 1 (para 1.1). Retrieved 23 April 2017.
 58. ^ "British citizens living abroad" Archived 5 October 2013 at the Wayback Machine, About My Vote.
 59. ^ "Representation of the People Act 1983". www.legislation.gov.uk.
 60. ^ "Electoral Commission Guidance Manual: The poll" (PDF). Retrieved 5 January 2011.
 61. ^ a b Representation of the People Act 1983, Section 37(2)
 62. ^ "Electoral Office for Northern Ireland: Voting at a polling place". Retrieved 19 April 2017.
 63. ^ a b "Handbook for polling station staff" (PDF). The Electoral Commission. April 2017. p. 10. Retrieved 8 June 2017.
 64. ^ "Voting in person" Archived 2 June 2013 at the Wayback Machine, "About My Vote".
 65. ^ Representation of the People Act 1983, Section 37(1)(a)
 66. ^ a b c d e "Polling station handbook - UK Parliamentary election (PDF)". www.electoralcommission.org.uk.
 67. ^ "Electoral Commission: Handbook for polling station staff" (PDF). 2010. Retrieved 6 November 2013.
 68. ^ "Guidance for candidates and agents (Part 5 – Your right to attend key electoral events)" (PDF). The Electoral Commission. April 2017. p. 9 (para 1.25). Retrieved 7 June 2017.
 69. ^ "Electoral Commission: Tellers do's and don'ts" (PDF). Retrieved 7 June 2017.
 70. ^ "Guidance on the conduct of tellers in and around polling places" (PDF). Retrieved 7 June 2017.
 71. ^ a b "Voting by post or proxy". The Electoral Office for Northern Ireland. Retrieved 5 January 2011.
 72. ^ "UK Parliamentary elections in Great Britain: guidance for (Acting) Returning Officers (Part D – Absent voting)" (PDF). The Electoral Commission. pp. 10 (para 3.22–3.24). Retrieved 23 April 2017.
 73. ^ "Voting by Post" Archived 23 September 2010 at the Wayback Machine, About My Vote.
 74. ^ Representation of the People Act 2000, Schedule 4, Paragraph 6
 75. ^ Representation of the People Regulations 2001, Regulations 55 and 56(3A)
 76. ^ "Voting by Proxy" Archived 2 October 2010 at the Wayback Machine, About My Vote.
 77. ^ Representation of the People Act 2000, Schedule 4, Paragraph 3(3)
 78. ^ Representation of the People Act 2000, Schedule 4, Paragraph 4(2)
 79. ^ Representation of the People Act 2000, Schedule 4, Paragraph 3(3)(d)
 80. ^ a b "Home - Your Vote Matters". Your Vote Matters. Archived from the original on 5 January 2011. Retrieved 8 January 2011.
 81. ^ "Archived copy". Archived from the original on 4 November 2011. Retrieved 8 January 2011.CS1 maint: archived copy as title (link)
 82. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 July 2011. Retrieved 8 January 2011.CS1 maint: archived copy as title (link)
 83. ^ "Current registration forms and letters". The Electoral Commission. Retrieved 30 June 2020.
 84. ^ "Fixed-term Parliaments Act 2011". www.legislation.gov.uk.
 85. ^ "Frequently Asked Questions: General Election". UK Parliament.
 86. ^ "Election 2010 - national result", BBC News.
 87. ^ Wintour, Patrick (11 May 2010). "Labour-Liberal Democrat coalition hopes end in recriminations" – via The Guardian.
 88. ^ "Nick Clegg pushes fixed-term parliament plan". The Independent. London. 13 November 2010.
 89. ^ Marshall, Joe (31 October 2019). "What happens when Parliament is dissolved?". www.instituteforgovernment.org.uk. Institute for Government. Retrieved 15 December 2019.
 90. ^ "Early Parliamentary General Election Act 2019". www.legislation.gov.uk. UK Government. 31 October 2019. Retrieved 15 December 2019.
 91. ^ White, Isobel; Gay, Oonagh (10 September 2014). "Timetable for the UK Parliamentary General election" (PDF). www.parliament.uk. UK Parliament. Retrieved 15 December 2019.
 92. ^ Durkin, Mary; White, Isobel (15 November 2007). "General Election Dates 1832-2005". www.parliament.uk. UK Parliament. Retrieved 15 December 2019.
 93. ^ a b Cowburn, Ashley (29 October 2019). "What are the key dates in the upcoming general election?". www.independent.co.uk. Independent Digital News & Media Limited. Retrieved 15 December 2019.
 94. ^ "Electoral Registration and Administration Act 2013, Section 19". www.legislation.gov.uk.
 95. ^ "Constitutional Reform and Governance Act 2010, Section 48". www.legislation.gov.uk.
 96. ^ "Representation of the People Act 1983, Schedule 1, Rules 44-45". www.legislation.gov.uk.
 97. ^ "What are the legal restrictions on publishing exit polls during elections?". InBrief.co.uk. Retrieved 1 February 2019.
 98. ^ "Exit polls: What are they, how accurate are the results and what time is the first one out on election night?". The Independent. Retrieved 1 February 2019.
 99. ^ "Exit polling explained". warwick.ac.uk. Retrieved 1 February 2019.
 100. ^ Newton, K.; Brynin, M. (2001). "The National Press and Party Voting in the UK". Political Studies. 49 (2): 265–285. doi:10.1111/1467-9248.00313. S2CID 145459115.
 101. ^ Cowley (2001). "The Observer: Good at Observing, Less Good at Influencing?". Political Studies. 49 (5): 957–968. doi:10.1111/1467-9248.00349. S2CID 144168127.
 102. ^ a b c Moore, M. (2016). "Facebook, the Conservatives and the Risk to Fair and Open Elections in the UK". The Political Quarterly. 87 (3): 424–430. doi:10.1111/1467-923X.12291.
 103. ^ Yaxley (4 August 2017). "Brits believe traditional media mattered more in the 2017 general election". YouGov.
 104. ^ "The Guardian view on UK election laws: not up to the job". The Guardian. 26 June 2018.
 105. ^ "2015 assembly election put back". 16 March 2011 – via www.bbc.co.uk.
 106. ^ Whyte, Nicholas. "The Single Transferable Vote (STV)". Northern Ireland Elections. Retrieved 28 June 2016.
 107. ^ "Representation of the People Act 1983, Section 37(1)(a)".
 108. ^ COMMISSIONER RICHARD PRICE OBE QC. "Williams v Patrick & Ors [2014] EWHC 4120 (QB)".
 109. ^ "The Local Elections (Principal Areas) (England and Wales) Rules 2006". www.legislation.gov.uk.
 110. ^ "The Greater London Authority Elections Rules 2007". www.legislation.gov.uk.
 111. ^ a b "Origins and growth of Parliament". The National Archives. Retrieved 18 May 2015.
 112. ^ "Getting the vote". The National Archives. Retrieved 18 May 2015.
 113. ^ "Rise of Parliament". The National Archives. Retrieved 18 May 2015.
 114. ^ "Constitutionalism: America & Beyond". Bureau of International Information Programs (IIP), U.S. Department of State. Archived from the original on 24 October 2014. Retrieved 30 October 2014. The earliest, and perhaps greatest, victory for liberalism was achieved in England. The rising commercial class that had supported the Tudor monarchy in the 16th century led the revolutionary battle in the 17th and succeeded in establishing the supremacy of Parliament and, eventually, of the House of Commons. What emerged as the distinctive feature of modern constitutionalism was not the insistence on the idea that the king is subject to law (although this concept is an essential attribute of all constitutionalism). This notion was already well established in the Middle Ages. What was distinctive was the establishment of effective means of political control whereby the rule of law might be enforced. Modern constitutionalism was born with the political requirement that representative government depended upon the consent of citizen subjects... However, as can be seen through provisions in the 1689 Bill of Rights, the English Revolution was fought not just to protect the rights of property (in the narrow sense) but to establish those liberties which liberals believed essential to human dignity and moral worth. The "rights of man" enumerated in the English Bill of Rights gradually were proclaimed beyond the boundaries of England, notably in the American Declaration of Independence of 1776 and in the French Declaration of the Rights of Man in 1789.
 115. ^ North, Douglass C.; Weingast, Barry R. (1989). "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England". The Journal of Economic History. 49 (4): 803–832. doi:10.1017/S0022050700009451. ISSN 1471-6372.
 116. ^ "Ancient voting rights", The History of the Parliamentary Franchise, House of Commons Library, 1 March 2013, p. 6, retrieved 16 March 2016
 117. ^ Heater, Derek (2006). Citizenship in Britain: A History. Edinburgh University Press. p. 107. ISBN 9780748626724.
 118. ^ a b "Which Act Gave Women the Right to Vote in Britain?". Synonym. Retrieved 11 February 2015.
 119. ^ Heater, Derek (2006). Citizenship in Britain: A History. Edinburgh University Press. p. 136. ISBN 9780748626724.
 120. ^ "Women's rights". The National Archives. Retrieved 11 February 2015.
 121. ^ Johnston, Neil (1 March 2013), "Female Suffrage before 1918", The History of the Parliamentary Franchise, House of Commons Library, pp. 37–39, retrieved 16 March 2016
 122. ^ "Bill of Rights". British Library. Retrieved 23 June 2015.
 123. ^ "The Convention and Bill of Rights". UK Parliament. Retrieved 2 November 2014.
 124. ^ 'Although 8.5 million women met this criteria, it was only about two-thirds of the total population of women in the UK.' Representation of the People Act 1918 under 'Women get the vote' at Living Heritage / Women and the vote at parliament.uk/about Accessed 14 February 2018
 125. ^ "The History of the Parliamentary Franchise". House of Commons Library. 1 March 2013. Retrieved 16 March 2016.
 126. ^ James, Toby S (31 May 2010). "Electoral modernisation or elite statecraft: Electoral administration in the United Kingdom 1997–2007". British Politics. 5 (2): 179–201. doi:10.1057/bp.2009.31. S2CID 154558950.
 127. ^ James, Toby S (March 2011). "Fewer Costs, More Votes? United Kingdom Innovations in Election Administration 2000–2007 and the Effect on Voter Turnout". Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy. 10 (1): 37–52. doi:10.1089/elj.2009.0059.
 128. ^ "Cut in Scottish voting age passed unanimously". BBC News Online. 18 June 2015. Retrieved 21 February 2020.
 129. ^ "Greens call for Proportional Representation after winning 1,157,613 votes and just one seat". Green Party of England and Wales (official website). 9 May 2015. Retrieved 11 March 2020.
 130. ^ "Public Administration". Green Party of England and Wales (official website). September 2016. Retrieved 11 March 2020. PA451 Central Government currently revolves around the Prime Minister and the Cabinet, with the role of Parliament greatly diminished. The most important reform needed to redress this imbalance is the move to proportional representation. This will help to bring an end to the traditional dominance of two political parties in Britain.
 131. ^ Electoral Process - Questions, archived from the original on 28 January 2011
 132. ^ Editorial: A real democracy needs a system of proportional representation independent.co.uk, After just one week of this newspaper's "campaign for democracy", it has become clear that there exists a real desire in this country for substantial electoral reform. Not least because the results of the general election turned out to be a striking exposé of the deficiencies of our electoral system... 14 May 2005, accessed 31 July 2018
 133. ^ Marie Woolf- The proof: Vote reform will boost turnout independent.co.uk, Report of an analysis of turnout in 164 countries, by Professor Pippa Norris of Harvard University 15 June 2005, accessed 31 July 2018
 134. ^ "Vote 2011: UK rejects alternative vote". BBC News. Retrieved 22 August 2015.
 135. ^ "Make Votes Matter". Retrieved 1 May 2018.
 136. ^ Make Votes Matter campaign for voting reform gathers pace after election at independent.co.uk, accessed 1 May 2018
 137. ^ Stone, Jon (16 December 2015). "There's now strong support for changing the voting system to proportional representation, new polling finds". The Independent. Retrieved 26 June 2020.
 138. ^ "Public Would Support a Change to Proportional Representation". Archived from the original on 4 August 2020. Retrieved 1 November 2020.
 139. ^ 'Who we are'- In Parliament: The All-Party Parliamentary Group for Proportional Representation (APPGPR) at electoral-reform.org.uk, Accessed 6 February 2018
 140. ^ "Brexit Party joins cross-party alliance for voting reform". BBC News. 2 July 2019. Retrieved 7 November 2019.
 141. ^ Waterson, Jim (9 May 2021). "Government to change English voting system after Labour mayoral victories". The Guardian. Retrieved 11 May 2021.
 142. ^ "UK Government to scrap voting system that helped Plaid and Labour to victory in PCC elections". Nation.Cymru. 10 May 2021. Retrieved 11 May 2021.
 143. ^ Woodcock, Andrew (16 March 2021). "Priti Patel under fire over plan to change voting system for London mayor". The Independent. Retrieved 11 May 2021.
 144. ^ "Turnout in UK General Elections since 1945". www.politicsresources.net.
 145. ^ "Highest-ever election turnout for Scottish referendum". ITV News.
 146. ^ Travis, Alan; Wintour, Patrick (16 November 2012). "None of the above: electorate spurns David Cameron's police polls" – via The Guardian.
 147. ^ "By-election turnout since 1997 - UK Political Info". www.ukpolitical.info.

External links

0.084252119064331