เศรษฐศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

A graph depicting Quantity on the X-axis and Price on the Y-axis
อุปสงค์และอุปทานรูปแบบการอธิบายวิธีราคาแตกต่างกันเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างการมีสินค้าและความต้องการ

เศรษฐศาสตร์ ( / ˌ ฉันk ə n ɒ เมตรɪ k s , ˌ ɛ k ə - / ) [1] [2] [3]เป็นทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาวิธีการที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับค่า ; โดยเฉพาะในการผลิต , การจัดจำหน่ายและการบริโภคของสินค้าและบริการ [4]

เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนทางเศรษฐกิจและวิธีการทำงานของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงตัวแทนและตลาดแต่ละรายการปฏิสัมพันธ์ และผลลัพธ์ของการมีปฏิสัมพันธ์ ตัวแทนส่วนบุคคลอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ครัวเรือน บริษัท ผู้ซื้อและผู้ขายเศรษฐกิจมหภาควิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นระบบที่ผลิตการบริโภคการออมและโต้ตอบการลงทุนและปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงานของทรัพยากรแรงงานทุนและที่ดินสกุลเงินอัตราเงินเฟ้อ , การเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบเหล่านี้ .

ความแตกต่างในวงกว้างอื่นๆ ภายในเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์เชิงบวก การอธิบายว่า "อะไรคืออะไร" และเศรษฐศาสตร์เชิงบรรทัดฐานสนับสนุน "สิ่งที่ควรเป็น" ระหว่างทฤษฎีทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ; ระหว่างเหตุผลและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ; และระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ [5]

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสามารถนำไปใช้ทั่วสังคมรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ , [6] ธุรกิจ , [7] การเงิน , การดูแลสุขภาพ , [8] วิศวกรรม[9] และรัฐบาล [10]นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับวิชาที่หลากหลายเช่นอาชญากรรมการศึกษา , [11]ครอบครัว , [12] กฎหมาย , [13] ปรัชญา , [14] การเมือง , ศาสนา , [15] สถาบันทางสังคม , สงคราม , [16] วิทยาศาสตร์ , [17]และสิ่งแวดล้อม [18]

คำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไป

ระยะก่อนหน้านี้สำหรับวินัยคือ ' เศรษฐกิจการเมือง ' ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สาเหตุหลักมาจากอัลเฟรด มาร์แชลมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'เศรษฐศาสตร์' เป็นคำที่สั้นกว่าสำหรับ 'เศรษฐศาสตร์' ในขณะนั้น การเปิดกว้างต่อการคิดที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้คณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้สนับสนุนความพยายามที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่แยกจากรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่นๆ [ก] [20] [21] [22]

มีความหลากหลายของที่ทันสมัยเป็นคำจำกัดความของเศรษฐกิจ ; บางส่วนสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของหัวเรื่องหรือมุมมองที่แตกต่างกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ [23] [24] ปราชญ์ชาวสก็อตอดัม สมิธ (1776) ให้คำจำกัดความว่าเศรษฐกิจการเมืองในขณะนั้นเรียกว่า"การไต่สวนธรรมชาติและสาเหตุของความมั่งคั่งของชาติ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งดังนี้:

สาขาวิทยาศาสตร์ของรัฐบุรุษหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ [โดยมีวัตถุประสงค์สองประการในการจัดหา] รายได้หรือการยังชีพที่อุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชน ... [และ] เพื่อจัดหารายได้ให้กับรัฐหรือเครือจักรภพสำหรับบริการสาธารณะ [25]

Jean-Baptiste Say (1803) ความแตกต่างเรื่องจากของนโยบายสาธารณะใช้กำหนดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ของการผลิตการจำหน่ายและการบริโภคของความมั่งคั่ง [26]ในด้านเสียดสีโธมัส คาร์ไลล์ (1849) ได้บัญญัติ " วิทยาศาสตร์ที่หดหู่ " เป็นคำสมมติสำหรับเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในบริบทนี้ มักเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ในแง่ร้ายของมัลธัส (1798) [27] จอห์น สจ๊วต มิลล์ (1844) ให้คำจำกัดความเรื่องในบริบททางสังคมว่า:

ศาสตร์ที่สืบย้อนกฎแห่งปรากฏการณ์ของสังคมดังกล่าว อันเกิดจากการรวมตัวของมนุษยชาติเพื่อผลิตเศรษฐทรัพย์ ตราบเท่าที่ปรากฏการณ์เหล่านั้นไม่แปรเปลี่ยนโดยการแสวงหาวัตถุอื่นใด (28)

Alfred Marshallให้คำจำกัดความที่ยังคงอ้างถึงกันอย่างแพร่หลายในหนังสือเรียนของเขาPrinciples of Economics (1890) ซึ่งขยายการวิเคราะห์ไปไกลกว่าความมั่งคั่งและจากระดับสังคมไปจนถึงระดับเศรษฐศาสตร์จุลภาค :

เศรษฐศาสตร์คือการศึกษาของมนุษย์ในธุรกิจธรรมดาของชีวิต มันถามว่าเขาได้รับรายได้อย่างไรและเขาใช้มันอย่างไร ดังนั้นในด้านหนึ่ง การศึกษาความมั่งคั่ง และอีกด้านหนึ่งและที่สำคัญกว่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษามนุษย์ [29]

ไลโอเนล ร็อบบินส์ (1932) พัฒนาความหมายของสิ่งที่เรียกว่า "[p] อาจเป็นคำจำกัดความปัจจุบันที่ยอมรับกันมากที่สุดของหัวเรื่อง": [24]

เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจุดจบและวิธีการที่หายากซึ่งมีทางเลือกอื่นใช้ [30]

Robbins อธิบายคำจำกัดความว่าไม่ได้จำแนกประเภทใน "เลือก [ แยกแยะ ] พฤติกรรมบางประเภท " แต่ให้วิเคราะห์ใน "เน้นความสนใจไปที่ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม รูปแบบที่กำหนดโดยอิทธิพลของความขาดแคลน " [31]เขายืนยันว่านักเศรษฐศาสตร์คนก่อน ๆ มักจะเน้นการศึกษาของพวกเขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความมั่งคั่ง: ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นอย่างไร (การผลิต) การกระจายและการบริโภค และความมั่งคั่งจะเติบโตได้อย่างไร(32)แต่เขากล่าวว่าเศรษฐศาสตร์สามารถใช้ศึกษาสิ่งอื่น เช่น สงคราม ซึ่งอยู่นอกเหนือโฟกัสปกติได้ เพราะนี่คือสงครามมีเป็นเป้าหมายชนะมัน (ตามที่ขอหลังจากสิ้นสุด) สร้างทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ และทรัพยากร (ชีวิตมนุษย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากสงครามไม่ชัยหรือถ้าค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกินดุลประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกนักแสดง (สมมติว่าพวกเขาจะมีเหตุผล) อาจจะไม่เคยไปทำสงคราม (กตัดสินใจ ) แต่สำรวจทางเลือกอื่น ๆ เราไม่สามารถนิยามเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความมั่งคั่ง สงคราม อาชญากรรม การศึกษา และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ภาคสนามอื่นๆ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาลักษณะทั่วไปเฉพาะของแต่ละวิชาเหล่านั้น (พวกเขาทั้งหมดใช้ทรัพยากรที่หายากเพื่อบรรลุจุดจบที่ต้องการ)

ความคิดเห็นที่ตามมาบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์คำจำกัดความว่ากว้างเกินไปในความล้มเหลวในการจำกัดเรื่องในการวิเคราะห์ตลาด อย่างไรก็ตาม จากทศวรรษที่ 1960 ความคิดเห็นดังกล่าวได้ลดลงเนื่องจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการเพิ่มพฤติกรรมและการสร้างแบบจำลองทางเลือกที่มีเหตุผลได้ขยายขอบเขตของหัวข้อไปยังพื้นที่ที่เคยปฏิบัติในสาขาอื่นๆ ก่อนหน้านี้[33]มีการวิพากษ์วิจารณ์อื่นๆ เช่นกัน เช่น ในภาวะขาดแคลนที่ไม่คำนึงถึงเศรษฐศาสตร์มหภาคของการว่างงานที่สูง[34]

Gary Beckerผู้สนับสนุนการขยายเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่ใหม่ อธิบายถึงแนวทางที่เขาชอบว่าเป็น "การรวมสมมติฐานของการเพิ่มพฤติกรรมสูงสุดความพึงพอใจที่มั่นคงและดุลยภาพตลาดใช้อย่างไม่ลดละและไม่ย่อท้อ" [35]ความเห็นหนึ่งอธิบายลักษณะของข้อสังเกตว่าทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางมากกว่าหัวข้อ แต่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากเกี่ยวกับ "กระบวนการเลือกและประเภทของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่การวิเคราะห์ [เช่น] เกี่ยวข้อง" แหล่งเดียวกันทบทวนคำจำกัดความต่างๆ ที่รวมอยู่ในหลักการของหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ และสรุปว่าการขาดข้อตกลงไม่จำเป็นต้องส่งผลกระทบต่อเนื้อหาในตำรา ในบรรดานักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วๆ ไป มันให้เหตุผลว่า คำจำกัดความเฉพาะที่นำเสนออาจสะท้อนถึงทิศทางที่ผู้เขียนเชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือควรมีวิวัฒนาการ[24]

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์Ha-Joon Changเศรษฐศาสตร์ไม่ควรกำหนดในแง่ของวิธีการหรือแนวทางทฤษฎี แต่ในแง่ของเนื้อหา Ha-Joon Chang พบคำจำกัดความเช่น "วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปลายและวิธีการที่หายากซึ่งมีการใช้ทางเลือก" ที่แปลกประหลาดมากเพราะวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ทั้งหมดกำหนดตัวเองในแง่ของพื้นที่ของการสอบสวนหรือวัตถุประสงค์ของการสอบสวนมากกว่า วิธีการ ในแผนกชีววิทยา พวกเขาไม่ได้บอกว่าควรศึกษาชีววิทยาทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ผู้คนศึกษาสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ มากมาย ดังนั้นบางคนจะทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ คนอื่นๆ อาจทำกายวิภาค และคนอื่นๆ อาจสร้างแบบจำลองทฤษฎีเกมเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ แต่พวกเขาทั้งหมดถูกเรียกว่าชีววิทยาเพราะพวกเขาศึกษาสิ่งมีชีวิต ฮาจุนชางกล่าวมุมมองที่ว่าคุณสามารถและควรศึกษาเศรษฐกิจด้วยวิธีเดียวเท่านั้น (เช่น โดยการศึกษาทางเลือกที่มีเหตุผลเท่านั้น) และการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยพื้นฐานแล้วให้นิยามใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นทฤษฎีของทุกสิ่งนั้นแปลกมาก(36)

ประวัติศาสตร์

งานเขียนทางเศรษฐกิจจากวันก่อนหน้านี้เมโสโปเต , กรีก , โรมัน , อนุทวีปอินเดีย , จีน , เปอร์เซียและอาหรับอารยธรรม[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ศีลเศรษฐกิจเกิดขึ้นตลอดงานเขียนของเฮเซียดกวีชาวบูโอเชียนและนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหลายคนได้บรรยายเฮเซียดว่าตัวเองเป็น "นักเศรษฐศาสตร์คนแรก" [37]นักเขียนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้แก่อริสโตเติล , ซีโนฟอน , ชานาคยา(หรือเรียกว่า Kautilya) จิ๋นซีฮ่องเต้ , โทมัสควีนาสและอิบัน Khaldun Joseph Schumpeterอธิบายว่าควีนาส "เข้ามาใกล้กว่ากลุ่มอื่นใดเพื่อเป็น "ผู้ก่อตั้งเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์" ในด้านการเงินดอกเบี้ย และทฤษฎีมูลค่าในมุมมองของกฎธรรมชาติ[38] [ ล้มเหลวในการตรวจสอบ ]

A seaport with a ship arriving
ภาพวาดของท่าเรือฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1638 ในช่วงความมั่งคั่งของการค้าขาย

สองกลุ่มซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า "พ่อค้า" และ "นักฟิสิกส์" มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาเรื่องในภายหลัง ทั้งสองกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของชาตินิยมทางเศรษฐกิจและทุนนิยมสมัยใหม่ในยุโรปการค้าขายเป็นหลักคำสอนทางเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18 ในวรรณกรรมแผ่นพับที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือรัฐบุรุษ ถือได้ว่าความมั่งคั่งของชาติขึ้นอยู่กับการสะสมของทองคำและเงิน ประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเหมืองสามารถรับทองคำและเงินจากการค้าได้โดยการขายสินค้าในต่างประเทศและจำกัดการนำเข้าอื่นที่ไม่ใช่ทองคำและเงิน หลักคำสอนนี้เรียกร้องให้นำเข้าวัตถุดิบราคาถูกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งสามารถส่งออกได้ และสำหรับกฎระเบียบของรัฐที่จะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศและห้ามการผลิตในอาณานิคม[39]

Physiocratsกลุ่มนักคิดและนักเขียนชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจว่าเป็นกระแสหมุนเวียนของรายได้และผลผลิต นักฟิสิกส์เชื่อว่ามีเพียงการผลิตทางการเกษตรเท่านั้นที่สร้างรายได้เกินดุลอย่างชัดเจน ดังนั้นการเกษตรจึงเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งทั้งหมด ดังนั้นพวกเขาจึงคัดค้านนโยบายการค้าขายในการส่งเสริมการผลิตและการค้าโดยเสียค่าใช้จ่ายทางการเกษตรรวมถึงภาษีนำเข้า นักกายภาพบำบัดสนับสนุนแทนที่การเก็บภาษีที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการบริหารด้วยภาษีเดียวจากรายได้ของเจ้าของที่ดิน ในการตอบสนองกับกฎระเบียบทางการค้า mercantilist มากมาย, Physiocrats สนับสนุนนโยบายของlaissez-faireซึ่งเรียกร้องให้มีการแทรกแซงของรัฐบาลน้อยที่สุดในระบบเศรษฐกิจ[40]

อดัม สมิธ (ค.ศ. 1723–1790) เป็นนักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ยุคแรก [41]สมิธวิจารณ์นักค้าขายอย่างรุนแรง แต่อธิบายระบบฟิสิกส์ "ด้วยความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด" ว่า "อาจเป็นการประมาณความจริงที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์" ในหัวข้อนี้ [42]

เศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก

Picture of Adam Smith facing to the right
สิ่งพิมพ์ของอดัมสมิ ธ 's ความมั่งคั่งแห่งชาติใน 1776 จะถือว่าเป็นทางการครั้งแรกของความคิดทางเศรษฐกิจ

การตีพิมพ์หนังสือThe Wealth of Nationsของ Adam Smith ในปี พ.ศ. 2319 ได้รับการอธิบายว่าเป็น[43]หนังสือระบุที่ดิน แรงงาน และทุนเป็นปัจจัยสามประการของการผลิตและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความมั่งคั่งของประเทศชาติ แตกต่างไปจากความคิดทางกายภาพที่ว่าการเกษตรเท่านั้นที่ให้ผลผลิต

Smith อภิปรายถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของความเชี่ยวชาญพิเศษตามการแบ่งงานซึ่งรวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและผลประโยชน์จากการค้าไม่ว่าจะระหว่างเมืองและประเทศหรือข้ามประเทศ[44] "ทฤษฎีบท" ของเขาที่ว่า "การแบ่งงานถูกจำกัดด้วยขอบเขตของตลาด" ได้รับการอธิบายว่าเป็น "แก่นของทฤษฎีเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทและอุตสาหกรรม " และ "หลักการพื้นฐานขององค์กรทางเศรษฐกิจ" [45] To Smith ยังได้รับการกำหนดให้เป็น "ข้อเสนอที่สำคัญที่สุดในเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด" และเป็นรากฐานของทฤษฎีการจัดสรรทรัพยากร – ซึ่งอยู่ภายใต้การแข่งขันเจ้าของทรัพยากร (จากแรงงานที่ดินและทุน) ขอใช้ผลกำไรสูงสุดของพวกเขาส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลตอบแทนสำหรับการใช้งานทั้งหมดในสมดุล (ปรับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆเช่นการฝึกอบรมและการว่างงาน) [46]

ในการโต้แย้งซึ่งรวมถึง "หนึ่งในข้อความที่มีชื่อเสียงที่สุดในเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด" [47]สมิ ธ เป็นตัวแทนของแต่ละคนที่พยายามใช้เงินทุนที่พวกเขาอาจสั่งเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ของสังคม[b]และสำหรับ เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาผลกำไรซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้เงินทุนในอุตสาหกรรมภายในประเทศในระดับหนึ่ง และสัมพันธ์ในทางบวกกับมูลค่าของผลผลิต [49]ในสิ่งนี้:

โดยทั่วไปแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งเสริมผลประโยชน์สาธารณะและไม่รู้ว่าเขาส่งเสริมมันมากแค่ไหน โดยเลือกการสนับสนุนของอุตสาหกรรมในประเทศมากกว่าของต่างประเทศ เขาตั้งใจเพียงความปลอดภัยของตัวเอง และโดยการกำกับอุตสาหกรรมนั้นในลักษณะที่ผลผลิตของมันอาจมีค่าสูงสุด เขาก็มุ่งหมายแต่ผลประโยชน์ของเขาเองเท่านั้น และเขาก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกับในกรณีอื่นๆ อีกมาก ที่นำโดยมือที่มองไม่เห็นเพื่อส่งเสริมจุดจบซึ่งไม่มี ส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเขา และมันก็ไม่ได้เลวร้ายสำหรับสังคมเสมอไปว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน โดยการไล่ตามความสนใจของเขาเอง เขามักจะส่งเสริมสิ่งนั้นของสังคมให้ได้ผลมากกว่าเมื่อเขาตั้งใจจะส่งเสริมมันจริงๆ[50]

รายได้ โทมัสโรเบิร์ตมัลธัส (1798) ที่ใช้แนวคิดของผลตอบแทนลดลงจะอธิบายมาตรฐานการครองชีพต่ำเขาโต้แย้งว่าประชากรมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเชิงเรขาคณิต แซงหน้าการผลิตอาหารซึ่งเพิ่มขึ้นในทางคณิตศาสตร์ กำลังของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อที่ดินจำนวนจำกัดหมายถึงผลตอบแทนของแรงงานที่ลดลง เขาอ้างว่าผลลัพธ์ที่ได้คือค่าแรงต่ำเรื้อรังซึ่งทำให้มาตรฐานการครองชีพของประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นเหนือระดับการยังชีพได้[51]นักเศรษฐศาสตร์Julian Lincoln Simonได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อสรุปของ Malthus [52]

ในขณะที่อดัม สมิธเน้นที่การผลิตรายได้เดวิด ริคาร์โด (1817) เน้นที่การกระจายรายได้ระหว่างเจ้าของที่ดิน คนงาน และนายทุน ริคาร์โดมองเห็นความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างเจ้าของที่ดินในด้านหนึ่งกับแรงงานและทุนในอีกด้านหนึ่ง เขาตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของจำนวนประชากรและทุน ซึ่งกดดันต่อการจัดหาที่ดินที่แน่นอน ผลักดันค่าเช่าขึ้น รั้งค่าจ้างและผลกำไรไว้ ริคาร์โดเป็นคนแรกที่ระบุและพิสูจน์หลักการของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบตามที่แต่ละประเทศควรเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกสินค้าโดยมีต้นทุนการผลิตสัมพัทธ์ต่ำกว่าแทนที่จะพึ่งพาการผลิตของตนเองเท่านั้น[53]มันถูกเรียกว่า "คำอธิบายเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน" สำหรับกำไรจากการค้า [54]

ในตอนท้ายของประเพณีคลาสสิกJohn Stuart Mill (1848) ได้แยก บริษัท กับนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกรุ่นก่อน ๆ เกี่ยวกับการกระจายรายได้ที่ผลิตโดยระบบตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงงานชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสองบทบาทของตลาด: การจัดสรรทรัพยากรและการกระจายรายได้ เขาเขียนว่าตลาดอาจมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรแต่ไม่ใช่ในการกระจายรายได้ ทำให้สังคมจำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง [55]

ทฤษฎีคุณค่ามีความสำคัญในทฤษฎีคลาสสิก Smith เขียนว่า "ราคาที่แท้จริงของทุกสิ่ง ... คืองานหนักและปัญหาในการได้มา" สมิ ธ ยืนยันว่าด้วยค่าเช่าและกำไร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างก็เข้าสู่ราคาสินค้าเช่นกัน [56]นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกคนอื่นๆ นำเสนอรูปแบบต่างๆ ของ Smith ซึ่งเรียกว่า ' ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน ' เศรษฐศาสตร์คลาสสิกมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของเศรษฐกิจการตลาดใด ๆ ที่จะชำระในรัฐนิ่งสุดท้ายขึ้นของหุ้นอย่างต่อเนื่องของความมั่งคั่งทางกายภาพ (เมืองหลวง) และขนาดของประชากรอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียน

Photograph of Karl Marx facing the viewer
โรงเรียนมาร์กซ์ของความคิดทางเศรษฐกิจมาจากการทำงานของนักเศรษฐศาสตร์เยอรมันคาร์ลมาร์กซ์

มาร์กซ์ (ต่อมามาร์กซ์) ลงมาจากเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คลาสสิกและมันเกิดขึ้นจากการทำงานของคาร์ลมาร์กซ์ หนังสือเล่มแรกของงานสำคัญของมาร์กซ์Das Kapitalได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันในปี พ.ศ. 2410 ในนั้น มาร์กซ์มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีแรงงานเกี่ยวกับมูลค่าและทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินซึ่งเขาเชื่อว่าได้อธิบายถึงการแสวงประโยชน์จากแรงงานโดยทุน [57]ทฤษฎีมูลค่าแรงงานถือได้ว่ามูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยแรงงานที่เข้าสู่การผลิตและทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินแสดงให้เห็นว่าคนงานได้รับค่าตอบแทนเพียงสัดส่วนของมูลค่างานที่พวกเขาสร้างขึ้น [58] [ พิรุธ ]

เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก

ในตอนรุ่งสางของสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ถูกกำหนดและอภิปรายกันอย่างยาวนานในฐานะการศึกษาการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคความมั่งคั่งโดย Jean-Baptiste Say ในบทความเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคความมั่งคั่ง ( 1803). สามรายการนี้ได้รับการพิจารณาโดยวิทยาศาสตร์เฉพาะในความสัมพันธ์กับการเพิ่มหรือลดความมั่งคั่งและไม่ได้อ้างอิงถึงกระบวนการดำเนินการ[c]คำจำกัดความของ Say มีชัยมาจนถึงยุคของเรา โดยการใช้คำว่า "ความมั่งคั่ง" แทนคำว่า "สินค้าและบริการ" หมายความว่าความมั่งคั่งอาจรวมถึงวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุด้วย หนึ่งร้อยสามสิบปีต่อมาไลโอเนล ร็อบบินส์สังเกตว่าคำจำกัดความนี้ไม่เพียงพออีกต่อไป[d]เพราะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนกำลังรุกล้ำในทางทฤษฎีและปรัชญาในด้านอื่น ๆ ของกิจกรรมของมนุษย์ ในEssay on the Nature and Significance of Economic Scienceเขาได้เสนอคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของความขาดแคลน[e]ซึ่งบังคับให้ผู้คนเลือก จัดสรรทรัพยากรที่หายากเพื่อการแข่งขัน และประหยัด (แสวงหาสวัสดิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรที่หายาก) สำหรับร็อบบินส์ ความไม่เพียงพอได้รับการแก้ไขแล้ว และคำจำกัดความของเขาทำให้เราประกาศด้วยจิตสำนึกที่ง่าย เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยและความมั่นคง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์สงคราม และแน่นอน เศรษฐศาสตร์การผลิต การกระจายสินค้า และการบริโภคเป็นหัวข้อที่ถูกต้องของ เศรษฐศาสตร์” โดยอ้างจากร็อบบินส์: “เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างจุดจบและวิธีการที่หายากซึ่งมีการใช้ทางเลือกอื่น” [31]หลังจากอภิปรายกันมานานหลายทศวรรษ คำจำกัดความของร็อบบินส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และ ได้เปิดทางเข้าสู่ตำราเรียนในปัจจุบัน[59]แม้ว่าจะห่างไกลจากเอกฉันท์ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักส่วนใหญ่จะยอมรับคำจำกัดความบางรูปแบบของร็อบบินส์ ถึงแม้ว่าหลายคนได้คัดค้านอย่างจริงจังต่อขอบเขตและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากคำจำกัดความนั้น[60]เนื่องจากขาดฉันทามติที่เข้มแข็ง และการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคสินค้าและบริการเป็นประเด็นหลักในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ คำจำกัดความแบบเก่ายังคงมีอยู่ในหลายไตรมาส

ทฤษฎีต่อมาเรียกว่า "เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก" หรือ " ลัทธิชายขอบ " ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2413 ถึง พ.ศ. 2453 คำว่า "เศรษฐศาสตร์" ได้รับความนิยมโดยนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกเช่นอัลเฟรด มาร์แชลเป็นคำพ้องความหมายสั้นๆ ของ "วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์" และแทนคำว่า "เศรษฐศาสตร์" " เศรษฐศาสตร์การเมือง ". [21] [22]นี้ตรงกับอิทธิพลในเรื่องของวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ [61]

เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกจัดระบบอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดราคาและปริมาณร่วมกันในดุลยภาพตลาด ซึ่งส่งผลต่อทั้งการจัดสรรผลผลิตและการกระจายรายได้ มันจ่ายให้กับทฤษฎีแรงงานของมูลค่าที่สืบทอดมาจากเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเพื่อสนับสนุนทฤษฎีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของมูลค่าด้านอุปสงค์และทฤษฎีทั่วไปมากขึ้นของต้นทุนในด้านอุปทาน[62]ในศตวรรษที่ 20 นักทฤษฎีนีโอคลาสสิกได้ย้ายออกจากแนวคิดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประโยชน์ใช้สอยทั้งหมดสำหรับสังคมสามารถวัดได้เพื่อประโยชน์ของลำดับซึ่งตั้งสมมติฐานเพียงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมระหว่างบุคคล[63] [64]

ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิหมายถึงการสร้างแรงจูงใจและค่าใช้จ่ายในการเล่นบทบาทที่แพร่หลายในการสร้างการตัดสินใจตัวอย่างที่ชัดเจนคือทฤษฎีผู้บริโภคเกี่ยวกับอุปสงค์ส่วนบุคคล ซึ่งแยกว่าราคา (เป็นต้นทุน) และรายได้มีผลกระทบต่อปริมาณที่ต้องการอย่างไร[63]ในเศรษฐศาสตร์มหภาคสะท้อนให้เห็นในการสังเคราะห์นีโอคลาสสิกในช่วงต้นและยาวนานกับเศรษฐศาสตร์มหภาคของเคนส์[65] [63]

เศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิกบางครั้งเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แบบออร์โธดอกซ์ไม่ว่าจะโดยนักวิจารณ์หรือผู้เห็นอกเห็นใจ โมเดิร์นสาขาเศรษฐศาสตร์สร้างเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ แต่มีการปรับแต่งหลายที่ทั้งอาหารเสริมหรือพูดคุยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เช่นเศรษฐ , ทฤษฎีเกมการวิเคราะห์ความล้มเหลวของตลาดและการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และรูปแบบนีโอคลาสสิของการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรในระยะยาวมีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ .

เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิศึกษาพฤติกรรมของบุคคล , ผู้ประกอบการและองค์กร (เรียกว่านักแสดงทางเศรษฐกิจผู้เล่นหรือตัวแทน) เมื่อพวกเขาจัดการหรือใช้ที่ขาดแคลนทรัพยากรที่มีทางเลือกที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ถือว่าตัวแทนกระทำการอย่างมีเหตุผล มีจุดจบที่ต้องการหลายจุดในสายตา มีทรัพยากรจำกัดเพื่อให้ได้จุดจบเหล่านี้ ชุดของการตั้งค่าที่มั่นคง วัตถุประสงค์ในการชี้นำโดยรวมที่ชัดเจน และความสามารถในการตัดสินใจเลือก มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ศึกษาตามหลักเศรษฐศาสตร์ เมื่อตัดสินใจ(ตัวเลือก) สร้างขึ้นโดยผู้เล่นที่ควบคุมทรัพยากรอย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่มีเหตุผลที่มีขอบเขต กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวแทนควบคุมทรัพยากรเพิ่มมูลค่าสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยข้อมูลที่ตัวแทนมี ข้อจำกัดด้านความรู้ความเข้าใจ และระยะเวลาจำกัดที่พวกเขาต้องทำและดำเนินการตัดสินใจ วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจเน้นกิจกรรมของตัวแทนทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยสังคม [66] สิ่งเหล่านี้เป็นจุดสนใจของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ [NS]

แนวทางในการทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ ผ่านการศึกษาพฤติกรรมตัวแทนภายใต้ความขาดแคลน อาจเป็นดังนี้:

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง (การแลกเปลี่ยนหรือการค้า) ที่ทำโดยผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจในทุกตลาดจะกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การจัดการทรัพยากรที่หายากอย่างมีเหตุผลเป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจ (ทางเลือก) ที่ทำโดยผู้กระทำเดียวกัน ในขณะที่พวกเขากำลังแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง กำหนดระดับของผลผลิต (การผลิต) การบริโภค การออม และการลงทุน ในระบบเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับค่าตอบแทน ( การแจกจ่าย) จ่ายให้กับเจ้าของแรงงาน (ในรูปของค่าจ้าง) ทุน (ในรูปของกำไร) และที่ดิน (ในรูปของค่าเช่า) [NS]ในแต่ละช่วงเวลา ราวกับว่าพวกเขาอยู่ในระบบป้อนกลับขนาดยักษ์ ผู้เล่นทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดราคาและเศรษฐกิจ และในทางกลับกันก็ได้รับอิทธิพลจากพวกเขาจนกว่าจะถึงสภาวะคงที่ (สมดุล) ของตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือจนกว่าจะมีการกระแทกจากภายนอก ระบบไปสู่จุดสมดุลใหม่ เนื่องจากการกระทำโดยอิสระของตัวแทนปฏิสัมพันธ์ที่มีเหตุมีผล เศรษฐกิจจึงเป็นระบบการปรับตัวที่ซับซ้อน [ชม]

เศรษฐศาสตร์ของเคนส์

John Maynard Keynes greeting Harry Dexter White, then a senior official in the U.S. Treasury Department
John Maynard Keynes (ขวา) เป็นนักทฤษฎีคนสำคัญทางเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ของเคนส์มาจากJohn Maynard Keynesโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของเขาThe General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ซึ่งนำเศรษฐศาสตร์มหภาคในปัจจุบันมาเป็นสาขาที่แตกต่างกัน[67]หนังสือมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยกำหนดรายได้ประชาชาติในระยะสั้นเมื่อราคาค่อนข้างไม่ยืดหยุ่น เคนส์พยายามอธิบายในรายละเอียดเชิงทฤษฎีอย่างกว้างๆ ว่าทำไมการว่างงานในตลาดแรงงานสูงอาจไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเนื่องจาก " ความต้องการที่มีประสิทธิภาพ " ต่ำและเหตุใดความยืดหยุ่นด้านราคาและนโยบายการเงินจึงอาจไม่มีประโยชน์ คำว่า "ปฏิวัติ" ถูกนำมาใช้กับหนังสือเล่มนี้ในผลกระทบต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ[68]

เศรษฐศาสตร์ของเคนส์มีผู้สืบทอดสองคนเศรษฐศาสตร์หลังเคนส์ยังมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมหภาคและกระบวนการปรับตัว การวิจัยเกี่ยวกับรากฐานจุลภาคสำหรับแบบจำลองนั้นแสดงโดยอิงจากการปฏิบัติในชีวิตจริงมากกว่าที่จะเป็นแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างง่าย มันมักจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และการทำงานของโจแอนนาโรบินสัน [69]

เศรษฐศาสตร์นิวเคนเซียนยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแฟชั่นของเคนส์ ภายในกลุ่มนี้ นักวิจัยมักจะแบ่งปันกับนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นๆ ถึงการเน้นที่แบบจำลองที่ใช้รากฐานขนาดเล็กและพฤติกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ด้วยการเน้นที่แคบกว่าในหัวข้อมาตรฐานของเคนส์ เช่น ราคาและความแข็งแกร่งของค่าจ้าง สิ่งเหล่านี้มักจะทำขึ้นเพื่อเป็นคุณลักษณะภายนอกของแบบจำลอง มากกว่าที่จะสันนิษฐานง่ายๆ เหมือนกับในแบบจำลองแบบเคนส์ที่เก่ากว่า

โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ชิคาโก

Chicago School of Economics เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการสนับสนุนตลาดเสรีและแนวคิดเกี่ยวกับการเงินตามที่มิลตันฟรีดแมนและ monetarists เศรษฐกิจตลาดมีเสถียรภาพโดยเนื้อแท้ถ้าปริมาณเงินไม่ได้ช่วยขยายหรือสัญญาBen Bernankeอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันที่ยอมรับการวิเคราะห์สาเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของฟรีดแมน[70]

มิลตัน ฟรีดแมนใช้หลักการพื้นฐานหลายอย่างที่อดัม สมิธและนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงให้ทันสมัย ตัวอย่างหนึ่งคือบทความของเขาในนิตยสารThe New York Times ฉบับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2513 ซึ่งเขาอ้างว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจควรเป็น "การใช้ทรัพยากรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไร ... ( ผ่าน) การแข่งขันที่เปิดกว้างและเสรีโดยไม่มีการหลอกลวงหรือการฉ้อโกง" [71]

โรงเรียนและแนวทางอื่น ๆ

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ หรือกระแสความคิดที่อ้างถึงรูปแบบเศรษฐศาสตร์เฉพาะที่ฝึกฝนและเผยแพร่จากกลุ่มนักวิชาการที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ได้แก่โรงเรียนออสเตรีย , โรงเรียน Freiburg , โรงเรียนโลซานน์ , หลังเคนเซียน เศรษฐศาสตร์และโรงเรียนสตอกโฮล์ม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักร่วมสมัยบางครั้งถูกแยกออกจากกัน[ โดยใคร? ]เข้าสู่แนวทาง Saltwater ของมหาวิทยาลัยเหล่านั้นตามแนวชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และแนวทาง Freshwater หรือ Chicago-school [ ต้องการการอ้างอิง]

ภายในเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะทางประวัติศาสตร์ในวรรณคดีเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ, เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ , การสังเคราะห์นีโอคลาสสิ, การเงิน , เศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่ , เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ใหม่[72]และสังเคราะห์นีโอคลาสสิใหม่ [73]โดยทั่วไปการพัฒนาทางเลือกรวมถึงนิเวศเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ , สถาบันเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์วิวัฒนาการ , อาศัยทฤษฎี , เศรษฐศาสตร์ structuralist ,ระบบโลกทฤษฎี , econophysics , เศรษฐศาสตร์เรียกร้องสิทธิสตรีและเศรษฐศาสตร์ชีวฟิสิกส์ [74]

ระเบียบวิธี

การวิจัยเชิงทฤษฎี

หลักทฤษฎีเศรษฐกิจอาศัยเบื้องต้นเชิงปริมาณแบบจำลองทางเศรษฐกิจซึ่งใช้หลายแนวคิด ทฤษฎีมักจะดำเนินการด้วยสมมติฐานของceteris paribusซึ่งหมายความว่ามีตัวแปรอธิบายคงที่นอกเหนือจากตัวแปรที่พิจารณา เมื่อสร้างทฤษฎี วัตถุประสงค์คือเพื่อค้นหาทฤษฎีที่อย่างน้อยก็เรียบง่ายในข้อกำหนดของข้อมูล คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และมีผลมากขึ้นในการสร้างการวิจัยเพิ่มเติมมากกว่าทฤษฎีก่อนหน้า[75]ในขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกประกอบด้วยทั้งทฤษฎีเด่นหรือทฤษฎีออร์โธดอกซ์ตลอดจนกรอบระเบียบวิธีเชิงระเบียบวิธีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ยังสามารถใช้รูปแบบอื่นๆโรงเรียนแห่งความคิดเช่นในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นอกคอก

ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคแนวคิดหลักรวมถึงอุปสงค์และอุปทาน , marginalism , ทฤษฎีเลือกที่มีเหตุผล , ต้นทุนค่าเสียโอกาส , ข้อ จำกัด ของงบประมาณ , ยูทิลิตี้และทฤษฎีของ บริษัท [76]ในช่วงต้นของเศรษฐกิจมหภาครุ่นมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวม แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา macroeconomists รวมทั้งใหม่ Keynesians , reformulated แบบของพวกเขาในmicrofoundations [77]

แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคดังกล่าวเล่นเป็นส่วนสำคัญในรูปแบบเศรษฐกิจมหภาค - ตัวอย่างเช่นในทฤษฎีทางการเงินที่ทฤษฎีปริมาณของเงินคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าในอัตราการเติบโตของปริมาณเงินเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อจะถือว่าได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังที่มีเหตุผลในการพัฒนาเศรษฐกิจการเจริญเติบโตช้าลงในประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับการคาดการณ์บางครั้งเพราะผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ลดลงของการลงทุนและเงินทุนและนี้ได้รับการสังเกตในสี่เสือเอเชียบางครั้งสมมติฐานทางเศรษฐกิจเป็นเพียงคุณภาพไม่เชิงปริมาณ [78]

การแสดงเหตุผลทางเศรษฐกิจมักใช้กราฟสองมิติเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางทฤษฎี ในระดับทั่วไปที่สูงขึ้นเศรษฐศาสตร์ทางคณิตศาสตร์คือการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงทฤษฎีและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ บทความFoundations of Economic Analysis ของ Paul Samuelson (1947) ได้ยกตัวอย่างวิธีการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมของตัวแทนให้ถึงสมดุล หนังสือเล่มนี้เน้นที่การพิจารณาคลาสของข้อความที่เรียกว่าทฤษฎีบทที่มีความหมายเชิงปฏิบัติการในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่น่าจะถูกหักล้างด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ [79]

การวิจัยเชิงประจักษ์

ทฤษฎีเศรษฐกิจจะมีการทดสอบบ่อยสังเกตุใหญ่ผ่านการใช้งานของเศรษฐมิติโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ [80]การทดลองที่ควบคุมร่วมกันกับวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นเรื่องยากและผิดปกติในด้านเศรษฐศาสตร์[81]และข้อมูลในวงกว้างแทนการศึกษาเชิงสังเกต ; การทดสอบประเภทนี้โดยทั่วไปถือว่าเข้มงวดน้อยกว่าการทดลองที่มีการควบคุม และโดยทั่วไปแล้วข้อสรุปจะมีความไม่แน่นอนมากกว่า อย่างไรก็ตามข้อมูลของเศรษฐศาสตร์การทดลองมีการเจริญเติบโตและการเพิ่มการใช้จะถูกสร้างขึ้นมาจากการทดลองธรรมชาติ

วิธีการทางสถิติเช่นการวิเคราะห์การถดถอยเป็นเรื่องปกติ ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีการดังกล่าวในการประมาณขนาด ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และนัยสำคัญทางสถิติ ("ความแรงของสัญญาณ") ของความสัมพันธ์ที่สมมุติฐานไว้ และเพื่อปรับสัญญาณรบกวนจากตัวแปรอื่นๆ ด้วยวิธีการดังกล่าว สมมติฐานอาจได้รับการยอมรับแม้ว่าจะอยู่ในความน่าจะเป็นมากกว่าความรู้สึกบางอย่าง การยอมรับขึ้นอยู่กับการทดสอบสมมุติฐานที่ปลอมแปลงได้ การใช้วิธีการที่ยอมรับกันทั่วไปไม่จำเป็นต้องสร้างข้อสรุปสุดท้ายหรือแม้แต่ฉันทามติสำหรับคำถามใดคำถามหนึ่งโดยเฉพาะ จากการทดสอบชุดข้อมูลและความเชื่อก่อนหน้านี้ที่ แตกต่างกัน

การวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพและผลที่ไม่สามารถทำซ้ำได้เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับอคติ ข้อผิดพลาด และลักษณะทั่วไปที่เกินเลย[82] [83]แม้ว่างานวิจัยทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถทำซ้ำได้ และวารสารอันทรงเกียรติก็ถูกกล่าวหา ไม่อำนวยความสะดวกในการจำลองแบบผ่านการจัดหารหัสและข้อมูล[84]เช่นเดียวกับทฤษฎี การใช้สถิติการทดสอบนั้นเปิดกว้างสำหรับการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์[85]แม้ว่าการวิจารณ์เชิงวิพากษ์ในเอกสารทางเศรษฐศาสตร์ในวารสารที่มีชื่อเสียงเช่นAmerican Economic Reviewลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา สาเหตุนี้มาจากแรงจูงใจของวารสารในการเพิ่มการอ้างอิงสูงสุดเพื่อให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นในดัชนีการอ้างอิงทางสังคมศาสตร์ (SSCI) [86]

ในทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์โมเดลอินพุต-เอาท์พุตที่ใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ข้อมูลจำนวนมากถูกเรียกใช้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายบางอย่าง IMPLANเป็นตัวอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี

เศรษฐศาสตร์การทดลองมีการส่งเสริมการใช้การควบคุมทางวิทยาศาสตร์ การทดลองสิ่งนี้ได้ลดความแตกต่างทางเศรษฐศาสตร์ที่สังเกตมานานจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพราะช่วยให้สามารถทดสอบสิ่งที่เคยเป็นสัจพจน์ได้โดยตรง[87]ในบางกรณีสิ่งเหล่านี้พบว่าสัจพจน์ไม่ถูกต้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเกมคำขาดเปิดเผยว่าผู้คนปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เท่าเทียมกัน

ในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนักจิตวิทยาDaniel Kahnemanได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2545 จากการค้นพบเชิงประจักษ์ของAmos Tversky เกี่ยวกับอคติทางปัญญาและการวิเคราะห์พฤติกรรมหลายอย่าง การทดสอบเชิงประจักษ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในNeuroeconomics อีกตัวอย่างหนึ่งคือสมมติฐานของการตั้งค่าที่เห็นแก่ตัวอย่างแคบๆ เมื่อเทียบกับแบบจำลองที่ทดสอบความชอบที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ผู้อื่น และให้ความร่วมมือ [88]เทคนิคเหล่านี้ทำให้บางคนโต้แย้งว่าเศรษฐศาสตร์เป็น "วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง" [89]

สาขาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

A vegetable vendor in a marketplace.
นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาการค้า, การผลิตและการบริโภคตัดสินใจเช่นที่เกิดขึ้นในแบบดั้งเดิมตลาด
Two traders sit at computer monitors with financial information.
การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นำผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกันผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายเพื่อสร้างตลาดเสมือนจริง ภาพ: ตลาดหลักทรัพย์เซาเปาโลประเทศบราซิล

เศรษฐศาสตร์จุลภาคตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสร้างโครงสร้างตลาด มีปฏิสัมพันธ์ภายในตลาดเพื่อสร้างระบบตลาดอย่างไร หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงผู้เล่นที่ภาครัฐและเอกชนที่มีการจำแนกประเภทต่าง ๆ มักจะดำเนินงานภายใต้ความขาดแคลนของหน่วยซื้อขายและแสงกฎระเบียบของรัฐบาล [ ต้องการคำชี้แจง ]สินค้าที่ซื้อขายอาจเป็นสินค้าที่จับต้องได้เช่น แอปเปิล หรือบริการเช่น บริการซ่อม ที่ปรึกษากฎหมาย หรือความบันเทิง

ในทางทฤษฎี ในตลาดเสรีปริมาณรวม (ผลรวม) ของปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการและปริมาณที่ผู้ขายจัดหาอาจถึงสมดุลทางเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไปโดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ในทางปฏิบัติ ปัญหาต่าง ๆ อาจขัดขวางความสมดุล และความสมดุลใด ๆ ที่เข้าถึงได้อาจไม่จำเป็นต้องมีความเท่าเทียมทางศีลธรรมเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากการจัดหาบริการด้านการรักษาพยาบาลถูกจำกัดโดยปัจจัยภายนอกราคาดุลยภาพอาจไม่สามารถจ่ายได้สำหรับคนจำนวนมากที่ต้องการ แต่ไม่สามารถจ่ายได้

มีโครงสร้างตลาดที่หลากหลาย ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงไม่มีผู้เข้าร่วมใดมีขนาดใหญ่พอที่จะมีอำนาจทางการตลาดในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็น "คนรับราคา" เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมรายใดมีอิทธิพลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ ในโลกแห่งความจริงตลาดมักจะได้รับการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์

รูปแบบรวมถึงการผูกขาด (ซึ่งมีผู้ขายสินค้าเพียงรายเดียว), duopoly (ซึ่งมีผู้ขายสินค้าเพียงสองคน), ผู้ขายน้อยราย (ซึ่งมีผู้ขายสินค้าดีเพียงไม่กี่ราย), การแข่งขันแบบผูกขาด (ซึ่งมี ผู้ขายหลายรายที่ผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างอย่างมาก) การผูกขาด (ซึ่งมีผู้ซื้อสินค้าเพียงรายเดียว) และผู้ขายน้อยราย (ซึ่งมีผู้ซื้อสินค้าเพียงไม่กี่ราย) ซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอหมายถึงอำนาจของตลาดมีการกระจายอย่างไม่เท่ากัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์มีศักยภาพที่จะเป็น "ผู้กำหนดราคา" ซึ่งหมายความว่าการครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงอย่างไม่สมส่วน พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ของตนได้

เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาแต่ละตลาดโดยทำให้ระบบเศรษฐกิจง่ายขึ้นโดยสมมติว่ากิจกรรมในตลาดที่กำลังวิเคราะห์ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดอื่น วิธีการวิเคราะห์นี้เรียกว่าการวิเคราะห์สมดุลบางส่วน (อุปทานและอุปสงค์) วิธีการนี้จะรวม (ผลรวมของกิจกรรมทั้งหมด) ในตลาดเดียว ทฤษฎีสมดุลทั่วไปศึกษาตลาดต่างๆ และพฤติกรรมของตลาด มันรวม (ผลรวมของกิจกรรมทั้งหมด) ในทุกตลาด วิธีนี้จะศึกษาทั้งการเปลี่ยนแปลงในตลาดและปฏิสัมพันธ์ที่นำไปสู่สมดุล [90]

การผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพ

ในเศรษฐศาสตร์จุลภาค, การผลิตคือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตลงในเอาท์พุทเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้งานโดยตรง การผลิตเป็นการไหลและเป็นอัตราการผลิตต่อช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความแตกต่างรวมถึงทางเลือกในการผลิตเช่นการบริโภค (อาหาร ตัดผม ฯลฯ) เทียบกับสินค้าเพื่อการลงทุน (รถแทรกเตอร์ใหม่ อาคาร ถนน ฯลฯ) สินค้าสาธารณะ (การป้องกันประเทศ การฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ ฯลฯ) หรือสินค้าส่วนตัว (คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่) , กล้วย, ฯลฯ ) และ"ปืน" VS "เนย"

ค่าเสียโอกาสคือต้นทุนทางเศรษฐกิจของการผลิต: มูลค่าของโอกาสที่ดีที่สุดรองลงมา ทางเลือกที่จะต้องทำระหว่างที่ยังเป็นที่น่าพอใจพิเศษร่วมกันกระทำ ได้รับการอธิบายว่าเป็นการแสดง "ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างความขาดแคลนและทางเลือก " [91]ตัวอย่างเช่น ถ้าคนทำขนมปังใช้แป้งกระสอบทำขนมเพรทเซิลในเช้าวันหนึ่ง คนทำขนมปังจะไม่สามารถใช้แป้งหรือตอนเช้าทำเบเกิลแทนได้ ค่าใช้จ่ายในการทำเพรทเซลส่วนหนึ่งคือไม่มีแป้งหรือแป้งสำหรับมื้อเช้าอีกต่อไป เพื่อใช้ในทางอื่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของกิจกรรมเป็นองค์ประกอบในการสร้างความมั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรที่หายากอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้นทุนจะถูกชั่งน้ำหนักเทียบกับมูลค่าของกิจกรรมนั้นในการตัดสินใจเลือกมากหรือน้อย ค่าใช้จ่ายในโอกาสที่ไม่ได้ จำกัด ค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือการเงิน แต่อาจจะวัดจากต้นทุนที่แท้จริงของการงดการส่งออก , การพักผ่อนหรือสิ่งอื่นที่ให้ผลประโยชน์ทางเลือก ( ยูทิลิตี้ ) [92]

ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงหลักเช่นปัจจัยการผลิตเป็นบริการแรงงาน , ทุน (สินค้าที่ผลิตมีความทนทานใช้ในการผลิตเช่นโรงงานที่มีอยู่) และที่ดิน (รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ) ปัจจัยนำเข้าอื่นๆ อาจรวมถึงสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย เช่น เหล็กในรถยนต์ใหม่

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมาตรการวิธีการที่ดีสร้างระบบที่ต้องการส่งออกกับชุดที่กำหนดของปัจจัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี ประสิทธิภาพจะดีขึ้นหากมีการสร้างผลผลิตมากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนปัจจัยการผลิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปริมาณ "ของเสีย" จะลดลง มาตรฐานทั่วไปที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางคือประสิทธิภาพพาเรโต ซึ่งมาถึงเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสามารถทำให้ใครบางคนดีขึ้นโดยไม่ทำให้คนอื่นแย่ลง

ตัวอย่างขอบเขตการผลิต-ความเป็นไปได้ที่มีจุดแสดงภาพประกอบ

การผลิตเป็นไปชายแดน (PPF) คือตัวเลขการชี้แจงแทนขาดแคลนค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ง่ายที่สุดเศรษฐกิจสามารถผลิตสินค้าได้เพียงสองอย่าง (เช่น "ปืน" และ "เนย") PPF คือตารางหรือกราฟ (ทางด้านขวา) ที่แสดงการรวมปริมาณที่แตกต่างกันของสินค้าสองชนิดที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่กำหนดและปัจจัยนำเข้าทั้งหมด ซึ่งจำกัดผลผลิตรวมที่เป็นไปได้ แต่ละจุดบนเส้นโค้งแสดงผลผลิตทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เป็นไปได้สูงสุดของสินค้าหนึ่งรายการ โดยพิจารณาจากปริมาณการส่งออกที่เป็นไปได้ของสินค้าอีกรายการหนึ่ง

ความขาดแคลนแสดงในรูปโดยคนที่เต็มใจแต่ไม่สามารถรวมเพื่อบริโภคเกิน PPF (เช่น ที่X ) และโดยความชันเชิงลบของเส้นโค้ง[93]หากการผลิตหนึ่งที่ดีเพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งการผลิตอื่น ๆ ที่ดีลดลงเป็นความสัมพันธ์แบบผกผันนี่เป็นเพราะการเพิ่มผลผลิตของสินค้าชิ้นหนึ่งจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าอีกชิ้นหนึ่งไปยังสินค้านั้น

ความลาดชันของเส้นโค้งที่จุดบนมันจะช่วยให้ผู้ค้าออกระหว่างสองสินค้า มันมาตรการสิ่งที่หน่วยที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ดีอย่างหนึ่งในหน่วย forgone ของอื่น ๆ ที่ดีตัวอย่างของหนึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสจริงดังนั้น ถ้าปืนอีกหนึ่งกระบอกราคาเนย 100 หน่วย ค่าเสียโอกาสของปืนหนึ่งกระบอกคือเนย 100 หน่วยตาม PPFความขาดแคลนหมายความว่าการเลือกสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าโดยรวมจะทำให้เกิดประโยชน์อื่น ๆน้อยกว่าอย่างไรก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดการเคลื่อนไหวตามแนวโค้งอาจบ่งชี้ว่าการเลือกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะคุ้มค่ากับต้นทุนสำหรับตัวแทน

โดยการก่อสร้าง แต่ละจุดบนเส้นโค้งจะแสดงประสิทธิภาพการผลิตในการเพิ่มผลผลิตสูงสุดสำหรับอินพุตทั้งหมดที่กำหนด จุดภายในเส้นโค้ง (เช่น ที่A ) เป็นไปได้แต่แสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพในการผลิต (การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลือง) ในผลลัพธ์ของสินค้าหนึ่งหรือทั้งสองรายการสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเคลื่อนตัวไปในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังจุดบนเส้นโค้ง ตัวอย่างที่อ้างถึงความไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าว ได้แก่การว่างงานสูงในช่วงภาวะถดถอยของวงจรธุรกิจ หรือองค์กรทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ การอยู่บนเส้นโค้งอาจยังไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพการจัดสรรอย่างเต็มที่(เรียกอีกอย่างว่าประสิทธิภาพ Pareto) หากไม่ได้ผลิตสินค้าผสมที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากกว่าจุดอื่นๆ

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส่วนใหญ่ในนโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจได้อย่างไร การตระหนักถึงความเป็นจริงของความขาดแคลนและหาวิธีจัดระเบียบสังคมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้รับการอธิบายว่าเป็น "แก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์" โดยที่หัวข้อนี้ "มีส่วนสนับสนุนที่ไม่เหมือนใคร" [94]

ความเชี่ยวชาญ

แผนที่แสดงเส้นทางการค้าหลักสำหรับสินค้าภายในยุโรปยุคกลางตอนปลาย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถือเป็นกุญแจสู่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากการพิจารณาทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์บุคคลหรือประเทศที่แตกต่างกันอาจมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แท้จริงในการผลิตที่แตกต่างกัน กล่าวคือจากความแตกต่างในสต็อกของทุนมนุษย์ต่อคนงานหรืออัตราส่วนทุน / แรงงานตามทฤษฎีนี้อาจให้ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่มีปริมาณมากและค่อนข้างถูกกว่า

แม้ว่าภูมิภาคหนึ่งจะมีความได้เปรียบโดยสิ้นเชิงในเรื่องอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยเข้าในการส่งออกทุกประเภท แต่ก็อาจยังคงเชี่ยวชาญในผลผลิตที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและด้วยเหตุนี้จึงได้กำไรจากการค้าขายกับภูมิภาคที่ขาดความได้เปรียบโดยสิ้นเชิง แต่มีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตอย่างอื่น

มีการสังเกตพบว่ามีการค้าขายจำนวนมากเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ แม้จะเข้าถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันและการผสมผสานปัจจัยนำเข้า ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีรายได้สูง สิ่งนี้นำไปสู่การตรวจสอบการประหยัดจากขนาดและการรวมกลุ่มเพื่ออธิบายความเชี่ยวชาญในสายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่าง เพื่อประโยชน์โดยรวมของฝ่ายการค้าหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง [95]

ทฤษฎีทั่วไปของความเชี่ยวชาญนำไปใช้กับการค้าระหว่างบุคคล, ฟาร์ม, ผู้ผลิต, บริการผู้ให้บริการและเศรษฐกิจในแต่ละระบบการผลิตเหล่านี้ อาจมีการแบ่งงานที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มงานเฉพาะทางที่แตกต่างกัน หรืออุปกรณ์ทุนประเภทต่าง ๆและการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน[96]

ตัวอย่างที่รวมคุณสมบัติข้างต้นเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ความรู้ไฮเทคเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วและทำการค้ากับประเทศกำลังพัฒนาสำหรับสินค้าที่ผลิตในโรงงานที่มีแรงงานค่อนข้างถูกและอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ค่าเสียโอกาสแตกต่างกัน ของการผลิต ผลผลิตและประโยชน์ใช้สอยทั้งหมดเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้ามากกว่าที่แต่ละประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทคและเทคโนโลยีต่ำของตนเอง

ทฤษฎีและชุดการสังเกตจากเงื่อนไขดังกล่าวว่าตลาดราคาของผลและปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิผลเลือกการจัดสรรของปัจจัยการผลิตปัจจัยโดยได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ (ค่อนข้าง) ต้นทุนต่ำปัจจัยการผลิตไปที่การผลิตเอาท์พุทที่มีต้นทุนต่ำ ในการที่การส่งออกโดยรวมอาจเพิ่มขึ้นเป็นผลพลอยได้หรือโดยการออกแบบ [97]ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผลิตดังกล่าวสร้างโอกาสสำหรับผลกำไรจากการค้าโดยเจ้าของทรัพยากรได้รับประโยชน์จากการค้าขายผลผลิตประเภทหนึ่งสำหรับสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูง การวัดกำไรจากการค้าคือระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งการค้าอาจอำนวยความสะดวก [98]

อุปสงค์และอุปทาน

A graph depicting Quantity on the X-axis and Price on the Y-axis
อุปสงค์และอุปทานรูปแบบการอธิบายวิธีราคาแตกต่างกันเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างการมีสินค้าและความต้องการ กราฟแสดงการเพิ่มขึ้น (นั่นคือ การเลื่อนขวา) ของความต้องการจาก D 1เป็น D 2พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาและปริมาณที่ตามมาเพื่อให้ถึงจุดสมดุลใหม่บนเส้นอุปทาน (S)

ราคาและปริมาณที่ได้รับการอธิบายเป็นส่วนใหญ่สังเกตได้โดยตรงคุณลักษณะของสินค้าที่ผลิตและการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด [99]ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเป็นหลักการจัดระเบียบเพื่ออธิบายว่าราคาประสานปริมาณที่ผลิตและบริโภคอย่างไร ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคก็นำไปใช้กับราคาและความมุ่งมั่นเอาท์พุทสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบซึ่งรวมถึงเงื่อนไขของการไม่ซื้อหรือผู้ขายที่มีขนาดใหญ่พอที่จะมีราคาการตั้งค่าพลังงาน

สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดอุปสงค์คือความสัมพันธ์ของปริมาณที่ผู้ซื้อทั้งหมดจะพร้อมที่จะซื้อในราคาต่อหน่วยของสินค้า ดีมานด์มักจะแสดงด้วยตารางหรือกราฟที่แสดงราคาและปริมาณที่ต้องการ (ดังในรูป) ทฤษฎีความต้องการอธิบายผู้บริโภคแต่ละรายเป็นเหตุผลเลือกปริมาณที่ต้องการมากที่สุดของแต่ละดีรายได้ให้ราคารสนิยม ฯลฯ ระยะนี้คือ "ยูทิลิตี้ จำกัด สูงสุด" (กับรายได้และความมั่งคั่งเป็นข้อ จำกัดเกี่ยวกับความต้องการ) ในที่นี้อรรถประโยชน์หมายถึงความสัมพันธ์ตามสมมุติฐานของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการจัดอันดับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามที่ต้องการไม่มากก็น้อย

กฎหมายของความต้องการระบุว่าโดยทั่วไปราคาและปริมาณการเรียกร้องในตลาดที่กำหนดมีความสัมพันธ์ผกผัน กล่าวคือ ยิ่งราคาของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น คนก็จะยิ่งเตรียมซื้อน้อยลงเท่านั้น (สิ่งอื่น ๆไม่เปลี่ยนแปลง ) เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ผู้บริโภคจะขยับเข้าหาสินค้าจากสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาแพงกว่า ( ผลกระทบจากการทดแทน ) นอกจากนี้กำลังซื้อจากราคาที่ลดลงจะเพิ่มความสามารถในการซื้อ ( ผลกระทบต่อรายได้ ) ปัจจัยอื่นๆ สามารถเปลี่ยนความต้องการได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้จะเปลี่ยนเส้นอุปสงค์สำหรับสินค้าปกติภายนอกสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดดังในรูป ปัจจัยที่กำหนดทั้งหมดจะถูกนำมาเป็นปัจจัยคงที่ของอุปสงค์และอุปทาน

อุปทานคือความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินค้ากับปริมาณที่สามารถขายได้ในราคานั้น มันอาจจะแสดงเป็นตารางหรือกราฟที่เกี่ยวข้องกับราคาและปริมาณที่ให้มา ผู้ผลิตเช่น บริษัท ธุรกิจถูกตั้งสมมติฐานว่าเป็นผู้ให้ผลกำไรสูงสุดซึ่งหมายความว่าพวกเขาพยายามที่จะผลิตและจัดหาปริมาณสินค้าที่จะนำมาซึ่งผลกำไรสูงสุด โดยทั่วไปอุปทานจะแสดงเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับราคาและปริมาณ หากปัจจัยอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

นั่นคือยิ่งราคาที่สามารถขายสินค้าได้สูงขึ้นเท่าใดผู้ผลิตก็จะยิ่งจัดหามากขึ้นดังในรูป ราคาที่สูงขึ้นทำให้มีกำไรในการเพิ่มการผลิต เช่นเดียวกับด้านอุปสงค์ ตำแหน่งของอุปทานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยการผลิตหรือการปรับปรุงทางเทคนิค "กฎแห่งอุปทาน" ระบุว่าโดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มขึ้นของราคานำไปสู่การขยายตัวของอุปทาน และราคาที่ลดลงนำไปสู่การหดตัวของอุปทาน ในที่นี้เช่นกัน ตัวกำหนดอุปทาน เช่น ราคาของทดแทน ต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยต่างๆ ของการผลิต ล้วนนำมาเป็นค่าคงที่สำหรับช่วงเวลาเฉพาะของการประเมินอุปทาน

ดุลยภาพของตลาดเกิดขึ้นเมื่อปริมาณที่ให้มาเท่ากับปริมาณที่ต้องการ จุดตัดของเส้นอุปสงค์และอุปทานในรูปด้านบน ในราคาที่ต่ำกว่าดุลยภาพ มีปริมาณที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องการ นี้ถูกวางตำแหน่งเพื่อเสนอราคาขึ้น ที่ราคาเหนือดุลยภาพ มีส่วนเกินของปริมาณที่ให้มาเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องการ ส่งผลให้ราคาตกต่ำลง รุ่นของอุปสงค์และอุปทานคาดการณ์ว่าสำหรับการกำหนดเส้นโค้งอุปสงค์และอุปทานราคาและปริมาณจะมีเสถียรภาพในราคาที่ทำให้ปริมาณที่จัดเท่ากับปริมาณการเรียกร้อง ในทำนองเดียวกัน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานคาดการณ์การรวมกันของราคาและปริมาณใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ (ตามตัวเลข) หรือในอุปทาน

บริษัท

ผู้คนมักไม่ซื้อขายโดยตรงในตลาด แต่ในด้านอุปทาน พวกเขาอาจทำงานและผลิตผ่านบริษัทต่างๆ มากที่สุดชนิดที่เห็นได้ชัดของ บริษัท ที่เป็นบริษัท , ความร่วมมือและการลงทุนตามที่Ronald Coaseผู้คนเริ่มจัดระเบียบการผลิตในบริษัทต่างๆ เมื่อต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำกว่าการทำในตลาด[100]บริษัทรวมแรงงานและทุนเข้าด้วยกัน และสามารถบรรลุการประหยัดต่อขนาด (เมื่อต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงเมื่อมีการผลิตหน่วยมากขึ้น) มากกว่าการซื้อขายในตลาดรายบุคคล

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างสมบูรณ์ซึ่งศึกษาในทฤษฎีของอุปสงค์และอุปทาน มีผู้ผลิตหลายรายซึ่งไม่มีผู้ผลิตรายใดมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาองค์กรอุตสาหกรรมสรุปจากกรณีพิเศษนั้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีการควบคุมราคาอย่างมีนัยสำคัญ พิจารณาโครงสร้างของตลาดดังกล่าวและปฏิสัมพันธ์ โครงสร้างตลาดทั่วไปที่ศึกษานอกเหนือจากการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่ การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาดรูปแบบต่างๆ และการผูกขาด[11]

เศรษฐศาสตร์การจัดการใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการตัดสินใจเฉพาะในบริษัทธุรกิจหรือหน่วยการจัดการอื่นๆ มันดึงมาจากวิธีการเชิงปริมาณเช่นการวิจัยการดำเนินงานและการเขียนโปรแกรมและจากวิธีการทางสถิติเช่นการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ไม่มีความแน่นอนและความรู้ที่สมบูรณ์แบบ ธีมที่เป็นหนึ่งเดียวคือความพยายามในการปรับการตัดสินใจทางธุรกิจให้เหมาะสมรวมถึงการลดต้นทุนต่อหน่วยและการเพิ่มผลกำไรสูงสุด ตามวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของบริษัทที่กำหนดโดยเทคโนโลยีและสภาวะตลาด [102]

ความไม่แน่นอนและทฤษฎีเกม

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐศาสตร์เป็นโอกาสที่ไม่ทราบถึงกำไรหรือขาดทุน ไม่ว่าจะวัดเป็นความเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม หากไม่มีสิ่งนี้ พฤติกรรมในครัวเรือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการจ้างงานและรายได้ที่ไม่แน่นอนตลาดการเงินและตลาดทุนจะลดลงเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องมือเดียวในแต่ละช่วงเวลาของตลาด และจะไม่มีอุตสาหกรรมการสื่อสาร[103]จากรูปแบบที่แตกต่างกัน มีหลายวิธีในการแสดงความไม่แน่นอนและแบบจำลองการตอบสนองของตัวแทนทางเศรษฐกิจ[104]

ทฤษฎีเกมเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่พิจารณาปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างตัวแทน ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนประเภทหนึ่ง มันมีทางคณิตศาสตร์รากฐานขององค์การอุตสาหกรรมกล่าวข้างต้นเพื่อให้รูปแบบที่แตกต่างกันของพฤติกรรมของ บริษัท เช่นในอุตสาหกรรม solipsistic (ผู้ขายไม่กี่) แต่อย่างเท่าเทียมกันที่ใช้บังคับกับการเจรจาต่อรองค่าจ้าง, การเจรจาต่อรอง , การออกแบบการทำสัญญาและสถานการณ์ใด ๆ ที่ตัวแทนแต่ละ น้อยพอที่จะมีผลต่อกันและกัน ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมีการใช้แบบจำลองตัวแทนกลยุทธ์เลือกเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความสนใจในทางลบต่อตนเองอย่างน้อยบางส่วน [105]

ในลักษณะนี้เป็นภาพรวมของแนวทางการเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผู้มีบทบาทในตลาด เช่น ในรูปแบบอุปสงค์และอุปทานและอนุญาตให้มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของผู้ดำเนินการ วันที่ข้อมูลจาก 1944 คลาสสิกทฤษฎีเกมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยจอห์น von NeumannและOskar Morgenstern มันมีการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญดูเหมือนนอกของเศรษฐกิจในสาขาวิชาที่หลากหลายเช่นการกำหนดกลยุทธ์นิวเคลียร์ , จริยธรรม , รัฐศาสตร์และชีววิทยาวิวัฒนาการ [16]

รังเกียจความเสี่ยงอาจกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ดีในการทำงานคล่องตัวตลาดความเสี่ยงออกมาและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับในตลาดประกันสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงินหรือการเงินเพียงอธิบายการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การกำหนดราคาของเครื่องมือทางการเงินที่โครงสร้างทางการเงินของ บริษัท ที่มีประสิทธิภาพและความเปราะบางของตลาดการเงิน , [107] วิกฤตการณ์ทางการเงินและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือกฎระเบียบ [108]

องค์กรการตลาดบางแห่งอาจก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน จากบทความ " Market for Lemons " ของGeorge Akerlofตัวอย่างกระบวนทัศน์คือตลาดรถยนต์มือสองที่หลบเลี่ยง ลูกค้าที่ไม่รู้ว่ารถเป็น "มะนาว" หรือเปล่า ดันราคาต่ำกว่ารถมือสองคุณภาพขนาดไหน[109] ความไม่สมดุลของข้อมูลเกิดขึ้นที่นี่ หากผู้ขายมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากกว่าผู้ซื้อ แต่ไม่มีแรงจูงใจให้เปิดเผย ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการประกันภัยคือการเลือกที่ไม่พึงประสงค์เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดมักจะทำประกัน (กล่าวคือ ผู้ขับรถประมาท) และอันตรายทางศีลธรรมซึ่งทำให้การประกันภัยมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น (เช่น การขับรถโดยประมาท) [110]

ปัญหาทั้งสองอาจเพิ่มต้นทุนการประกันและลดประสิทธิภาพโดยผลักดันให้ผู้ทำธุรกรรมเต็มใจออกจากตลาด (" ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ ") ยิ่งไปกว่านั้น การพยายามลดปัญหาหนึ่ง เช่น การเลือกที่ไม่พึงประสงค์โดยการมอบอำนาจให้ประกัน อาจเพิ่มไปอีกปัญหาหนึ่ง กล่าวคือ อันตรายทางศีลธรรมเศรษฐศาสตร์ข้อมูลซึ่งจากการศึกษาปัญหาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในเรื่องต่าง ๆ เช่นการประกันสัญญากฎหมาย , การออกแบบกลไก , เศรษฐศาสตร์การเงินและการดูแลสุขภาพ [110]หัวข้อที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเยียวยาด้านการตลาดและทางกฎหมายเพื่อกระจายหรือลดความเสี่ยง เช่น การรับประกัน การประกันภัยบางส่วนที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างหรือกฎหมายล้มละลายการตรวจสอบและระเบียบเกี่ยวกับคุณภาพและการเปิดเผยข้อมูล [111] [112]

ความล้มเหลวทางการตลาด

A smokestack releasing smoke
มลพิษอาจเป็นตัวอย่างง่ายๆ ของความล้มเหลวของตลาด หากต้นทุนการผลิตไม่ได้เกิดจากผู้ผลิต แต่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้อื่น ราคาก็จะผิดเพี้ยนไป

คำว่า " ความล้มเหลวของตลาด " ครอบคลุมปัญหาหลายอย่างที่อาจบ่อนทำลายสมมติฐานทางเศรษฐกิจมาตรฐาน แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะจัดประเภทความล้มเหลวของตลาดต่างกัน แต่หมวดหมู่ต่อไปนี้ก็ปรากฏในเนื้อหาหลัก [ผม]

ความไม่สมดุลของข้อมูลและตลาดที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการเยียวยาด้านตลาด กฎหมาย และกฎระเบียบ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

การผูกขาดโดยธรรมชาติหรือแนวคิดที่ทับซ้อนกันของการผูกขาด "เชิงปฏิบัติ" และ "ทางเทคนิค" เป็นกรณีร้ายแรงของความล้มเหลวของการแข่งขันในฐานะการจำกัดผู้ผลิต การประหยัดจากขนาดที่รุนแรงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้

สินค้าสาธารณะคือสินค้าที่ขาดตลาดในตลาดทั่วไป คุณลักษณะที่กำหนดคือผู้คนสามารถบริโภคสินค้าสาธารณะโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับพวกเขาและคนมากกว่าหนึ่งคนสามารถบริโภคสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน

ภายนอกเกิดขึ้นเมื่อมีค่าใช้จ่ายทางสังคมหรือผลประโยชน์ที่สำคัญจากการผลิตหรือการบริโภคที่ไม่สะท้อนในราคาตลาด ตัวอย่างเช่น มลพิษทางอากาศอาจสร้างผลกระทบภายนอกเชิงลบ และการศึกษาอาจสร้างปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก (อาชญากรรมน้อยลง ฯลฯ) รัฐบาลมักจะเก็บภาษีและจำกัดการขายสินค้าที่มีปัจจัยภายนอกเชิงลบ และอุดหนุนหรือส่งเสริมการซื้อสินค้าที่มีปัจจัยภายนอกในเชิงบวกในความพยายามที่จะแก้ไขการบิดเบือนราคาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้[113]ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเบื้องต้นทำนายสมดุล แต่ไม่ใช่ความเร็วของการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสมดุลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทาน[14]

ในหลายพื้นที่ความเหนียวของราคาบางรูปแบบถูกกำหนดขึ้นเพื่อพิจารณาปริมาณ แทนที่จะเป็นราคา โดยจะปรับในระยะสั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอุปสงค์หรือด้านอุปทาน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์มาตรฐานของวงจรธุรกิจในเศรษฐกิจมหภาคการวิเคราะห์มักจะหมุนรอบสาเหตุของความเหนียวของราคาและความหมายสำหรับการไปถึงดุลยภาพระยะยาวที่สมมุติฐานไว้ ตัวอย่างของการยึดติดราคาดังกล่าวในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานและราคาที่โพสต์ในตลาดที่เบี่ยงเบนไปจากการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ

สาขาเศรษฐศาสตร์เฉพาะทางบางสาขาจัดการกับความล้มเหลวของตลาดมากกว่าสาขาอื่น เศรษฐกิจของภาครัฐเป็นตัวอย่างหนึ่ง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภายนอกหรือ " ความเลวร้ายในที่สาธารณะ "

ตัวเลือกนโยบายรวมถึงกฎระเบียบที่สะท้อนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์หรือโซลูชันการตลาดที่เปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจ เช่นค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษหรือการกำหนดนิยามใหม่ของสิทธิ์ในทรัพย์สิน [15]

สวัสดิการ

สวัสดิการเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช้เทคนิคในการประเมินความเป็นอยู่ที่ดีจากการจัดสรรของปัจจัยการผลิตให้เป็นไปความปรารถนาและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจภายในเศรษฐกิจมักจะสัมพันธ์กับการแข่งขันดุลยภาพทั่วไป [116]วิเคราะห์สวัสดิการสังคมแม้ว่าจะวัดผลแล้วก็ตาม ในแง่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมเชิงทฤษฎีที่พิจารณา ดังนั้น บุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจึงเป็นหน่วยพื้นฐาน เพื่อรวมเป็นสวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ชุมชน หรือสังคม และไม่มี "สวัสดิการสังคม" นอกเหนือจาก "สวัสดิการ" ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน

เศรษฐศาสตร์มหภาค

การไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจมหภาค ในแบบจำลองนี้ ไม่รวมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างของเสีย (เช่นก๊าซเรือนกระจก )

เศรษฐศาสตร์มหภาคตรวจสอบเศรษฐกิจโดยรวมเพื่ออธิบายผลรวมในวงกว้างและปฏิสัมพันธ์ "จากบนลงล่าง" นั่นคือการใช้รูปแบบที่เรียบง่ายของทฤษฎีสมดุลทั่วไป[117]มวลดังกล่าวรวมถึงรายได้ประชาชาติและการส่งออกที่อัตราการว่างงานและราคาอัตราเงินเฟ้อและ subaggregates เช่นการบริโภครวมและการใช้จ่ายการลงทุนและส่วนประกอบของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง

อย่างน้อยตั้งแต่ปี 1960 มหภาคมีลักษณะบูรณาการต่อไปในฐานะที่จะไมโครตามแบบจำลองของภาครวมทั้งเหตุผลของผู้เล่น, การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลการตลาดและการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ [118]สิ่งนี้ได้กล่าวถึงข้อกังวลที่มีมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องเดียวกัน [19]

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคยังพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อระดับระยะยาวและการเติบโตของรายได้ประชาชาติ ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การสะสมทุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของกำลังแรงงาน [120]

การเจริญเติบโต

เศรษฐศาสตร์การเติบโตศึกษาปัจจัยที่อธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจ  – การเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหัวของประเทศในช่วงเวลาที่ยาวนาน ปัจจัยเดียวกันนี้ใช้เพื่ออธิบายความแตกต่างในระดับของผลผลิตต่อหัว ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุใดบางประเทศจึงเติบโตเร็วกว่าประเทศอื่น และประเทศต่างๆมาบรรจบกันในอัตราการเติบโตที่เท่ากันหรือไม่

ปัจจัยมากการศึกษารวมถึงอัตราส่วนของการลงทุน , การเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เหล่านี้จะเป็นตัวแทนในทางทฤษฎีและการทดลองรูปแบบ (ในนีโอคลาสสิและภายนอกแบบจำลองการเจริญเติบโต) และการบัญชีการเจริญเติบโต [121]

วงจรธุรกิจ

ภาพประกอบพื้นฐานของวัฏจักรเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ของภาวะซึมเศร้าเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการสร้าง "เศรษฐศาสตร์มหภาค" เป็นวินัยที่แยกจากกัน ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของปี 1930 จอห์นเมย์นาร์ด เคนส์ ประพันธ์หนังสือเรื่องทฤษฎีทั่วไปของการจ้างงาน, รายได้ดอกเบี้ยและรายได้สรุปทฤษฎีที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ เคนส์โต้แย้งว่าความต้องการสินค้าโดยรวมอาจไม่เพียงพอในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ นำไปสู่การว่างงานสูงโดยไม่จำเป็นและการสูญเสียผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการตอบสนองนโยบายการใช้งานโดยภาครัฐรวมทั้งนโยบายการเงินที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางและนโยบายการคลังการกระทำของรัฐบาลที่จะรักษาเสถียรภาพของการส่งออกในช่วงวัฏจักรธุรกิจ [122] ดังนั้น ข้อสรุปที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์เคนส์ก็คือ ในบางสถานการณ์ ไม่มีกลไกอัตโนมัติที่แข็งแกร่งใดๆ ที่จะย้ายผลผลิตและการจ้างงานไปสู่ระดับการจ้างงานเต็มรูปแบบจอห์นฮิกส์ ' IS / LMรุ่นได้รับการตีความที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนายพลทฤษฎี

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรธุรกิจได้แยกออกเป็นโครงการวิจัยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องหรือแตกต่างจากลัทธิเคนส์สังเคราะห์นีโอคลาสสิหมายถึงการปรองดองของเศรษฐศาสตร์ของเคนส์กับเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิระบุว่า Keynesianism ถูกต้องในระยะสั้นแต่ผ่านการรับรองโดยนีโอคลาสสิเหมือนการพิจารณาในระดับกลางและระยะยาว [65]

เศรษฐศาสตร์มหภาคคลาสสิกใหม่แตกต่างไปจากมุมมองของเคนส์ของวงจรธุรกิจ posits ล้างตลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะรวมถึงฟรีดแมนสมมติฐานรายได้ถาวรในการบริโภคและ " ความคาดหวังที่มีเหตุผล " ทฤษฎี[123]นำโดยโรเบิร์ตลูคัสและทฤษฎีวงจรธุรกิจจริง [124]

ในทางตรงกันข้ามเคนส์ใหม่วิธีการยังคงมีความคาดหวังสมมติฐานที่มีเหตุผล แต่ก็ถือว่ามีความหลากหลายของความล้มเหลวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง New Keynesians ถือว่าราคาและค่าจ้างนั้น " เหนียว " ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ปรับทันทีเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ [77]

ดังนั้น คลาสสิกใหม่จึงถือว่าราคาและค่าจ้างปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้งานเต็มจำนวน ในขณะที่ชาวเคนส์ใหม่มองว่าการจ้างงานเต็มรูปแบบเป็นการบรรลุโดยอัตโนมัติในระยะยาวเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีนโยบายของรัฐบาลและธนาคารกลางเนื่องจาก "ระยะยาว" อาจจะยาวมาก

การว่างงาน

อัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533-2564

จำนวนการว่างงานในระบบเศรษฐกิจวัดจากอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนงานที่ไม่มีงานทำในกำลังแรงงาน กำลังแรงงานรวมเฉพาะคนงานที่กำลังมองหางานเท่านั้น ผู้ที่เกษียณอายุ การศึกษา หรือท้อแท้จากการหางานเพราะขาดโอกาสทางอาชีพ จะถูกกีดกันจากกำลังแรงงาน การว่างงานโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่แตกต่างกัน [125]

แบบจำลองการว่างงานแบบคลาสสิกเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างสูงเกินไปสำหรับนายจ้างที่จะเต็มใจจ้างคนงานเพิ่ม สอดคล้องกับการว่างงานแบบคลาสสิก การว่างงานแบบเสียดสีเกิดขึ้นเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน แต่ระยะเวลาที่จำเป็นในการค้นหาและหางานนำไปสู่ช่วงการว่างงาน [125]

การว่างงานตามโครงสร้างครอบคลุมสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการของการว่างงาน รวมถึงความไม่ตรงกันระหว่างทักษะของคนงานกับทักษะที่จำเป็นสำหรับงานเปิด[126]การว่างงานเชิงโครงสร้างจำนวนมากอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมและคนงานพบว่าทักษะชุดเดิมของพวกเขาไม่ต้องการอีกต่อไป การว่างงานแบบมีโครงสร้างคล้ายกับการว่างงานแบบเสียดสี เนื่องจากทั้งคู่สะท้อนถึงปัญหาการจับคู่คนงานกับตำแหน่งงานว่าง แต่การว่างงานเชิงโครงสร้างครอบคลุมเวลาที่จำเป็นในการได้รับทักษะใหม่ ไม่ใช่แค่กระบวนการค้นหาในระยะสั้น[127]

แม้ว่าการว่างงานบางประเภทอาจเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ แต่การว่างงานตามวัฏจักรเกิดขึ้นเมื่อการเติบโตซบเซา กฎของโอคุนแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างการว่างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ [128]กฎหมายของ Okun ฉบับดั้งเดิมระบุว่าการเพิ่มผลผลิต 3% จะทำให้การว่างงานลดลง 1% [129]

นโยบายเงินเฟ้อและการเงิน

เงินเป็นวิธีการชำระเงินขั้นสุดท้ายสำหรับสินค้าในระบบเศรษฐกิจราคาส่วนใหญ่และเป็นหน่วยของบัญชีซึ่งโดยทั่วไปจะระบุราคา เงินเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความคงเส้นคงวาในมูลค่า การแบ่งส่วน ความทนทาน การพกพา ความยืดหยุ่นในการจัดหา และอายุยืนด้วยความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมาก รวมถึงสกุลเงินที่ถือโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ธนาคารและเงินฝากที่ตรวจสอบได้ ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบแผนทางสังคมเช่น ภาษา มีประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ ในคำพูดของฟรานซิส อะมาซา วอล์กเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19 "เงินคือสิ่งที่เงินทำ" ("เงินคือสิ่งที่เงินทำ" ในต้นฉบับ) [130]

ในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย โดยพื้นฐานแล้วเป็นการวัดมูลค่าและที่สำคัญกว่านั้นคือการจัดเก็บมูลค่าเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเครดิต ฟังก์ชั่นทางเศรษฐกิจสามารถเปรียบเทียบกับการแลกเปลี่ยน (การแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ตัวเงิน) ด้วยสินค้าที่ผลิตขึ้นและผู้ผลิตเฉพาะทางที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนสินค้าอาจนำมาซึ่งความบังเอิญที่ยากต่อการค้นหาถึงสองเท่าของความต้องการในสิ่งที่แลกเปลี่ยน เช่น แอปเปิลและหนังสือ เงินสามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนเนื่องจากพร้อมยอมรับ จากนั้น ผู้ขายก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการรับเงินเป็นการแลกเปลี่ยน มากกว่าสิ่งที่ผู้ซื้อผลิตขึ้น[131]

ในระดับของเศรษฐกิจ , ทฤษฎีและหลักฐานที่มีความสอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงบวกวิ่งออกมาจากรวมปริมาณเงินกับค่าเล็กน้อยของการส่งออกทั้งหมดและทั่วไประดับราคา ด้วยเหตุนี้การจัดการของปริมาณเงินเป็นลักษณะสำคัญของการดำเนินนโยบายการเงิน [132]

นโยบายการคลัง

รัฐบาลใช้นโยบายการคลังเพื่อมีอิทธิพลต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยการปรับนโยบายการใช้จ่ายและภาษีเพื่อเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยรวม เมื่อความต้องการรวมลดลงต่ำกว่าผลผลิตที่เป็นไปได้ของเศรษฐกิจ มีช่องว่างของผลผลิตที่กำลังการผลิตบางส่วนเหลือว่างงาน รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายและลดภาษีเพื่อเพิ่มอุปสงค์โดยรวม ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานสามารถใช้โดยรัฐบาล

ตัวอย่างเช่น สามารถจ้างผู้สร้างบ้านว่างงานเพื่อขยายทางหลวง การลดภาษีช่วยให้ผู้บริโภคเพิ่มการใช้จ่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการโดยรวม ทั้งการลดภาษีและการใช้จ่ายมีผลทวีคูณโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายในขั้นต้นจะกระจายไปทั่วเศรษฐกิจและก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ผลกระทบของนโยบายการคลังสามารถถูกจำกัดด้วยการเบียดเสียดกัน เมื่อไม่มีช่องว่างในการผลิต เศรษฐกิจกำลังผลิตอย่างเต็มกำลังและไม่มีทรัพยากรการผลิตส่วนเกิน หากรัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายในสถานการณ์นี้ รัฐบาลจะใช้ทรัพยากรที่เอกชนจะนำไปใช้ ดังนั้นจึงไม่มีการเพิ่มผลผลิตโดยรวม นักเศรษฐศาสตร์บางคนคิดว่าการเบียดเสียดกันมักเป็นปัญหา ในขณะที่คนอื่นไม่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เมื่อผลผลิตตกต่ำ

ความคลางแคลงใจในนโยบายการคลังยังทำให้เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของริคาร์เดียพวกเขาโต้แย้งว่าจะต้องจ่ายหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มภาษีในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประชาชนลดการบริโภคและประหยัดเงินเพื่อจ่ายสำหรับการเพิ่มภาษีในอนาคต ภายใต้ความเท่าเทียมกันของริคาร์เดียน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลดภาษีจะถูกชดเชยด้วยการประหยัดที่เพิ่มขึ้นซึ่งตั้งใจจะจ่ายสำหรับภาษีที่สูงขึ้นในอนาคต

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

เศรษฐศาสตร์สาธารณะเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐโดยปกติแล้วจะเป็นภาครัฐ หัวข้อกล่าวถึงเรื่องต่างๆ เช่นอุบัติการณ์ทางภาษี (ผู้จ่ายภาษีจริงๆ) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการของรัฐบาล ผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ของการใช้จ่ายและภาษีประเภทต่างๆ และการเมืองการคลัง ด้านหลัง แง่มุมของทฤษฎีการเลือกสาธารณะจำลองพฤติกรรมภาครัฐคล้ายกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง และข้าราชการซึ่งสนใจตนเอง[133]

เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวกโดยพยายามอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงบรรทัดฐานพยายามที่จะระบุว่าเศรษฐกิจควรเป็นอย่างไร

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นสาขาเชิงบรรทัดฐานของเศรษฐศาสตร์ที่ใช้เทคนิคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อกำหนดประสิทธิภาพการจัดสรรภายในเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน พยายามวัดสวัสดิการสังคมโดยตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคม [134]

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

รายชื่อประเทศจำแนกตาม GDP (PPP) ต่อหัวในปี 2014

ตัวกำหนดการศึกษาการค้าระหว่างประเทศของกระแสสินค้าและบริการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังกังวลขนาดและการกระจายตัวของกำไรจากการค้า การบังคับใช้นโยบายรวมถึงการประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรและโควตาการค้า การเงินระหว่างประเทศเป็นเขตเศรษฐกิจมหภาคซึ่งจะตรวจสอบการไหลเวียนของเงินทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและผลกระทบของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ในอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มการค้าสินค้าบริการและเงินทุนระหว่างประเทศเป็นผลที่สำคัญของร่วมสมัยโลกาภิวัตน์ [135]

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

เศรษฐศาสตร์แรงงานพยายามที่จะเข้าใจการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสำหรับค่าจ้างแรงงาน ตลาดแรงงานทำงานผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนงานและนายจ้าง เศรษฐศาสตร์แรงงานพิจารณาจากซัพพลายเออร์ของบริการแรงงาน (คนงาน) ความต้องการของบริการแรงงาน (นายจ้าง) และความพยายามที่จะเข้าใจรูปแบบผลลัพธ์ของค่าจ้าง การจ้างงาน และรายได้ ในทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน เป็นหน่วยวัดของงานที่ทำโดยมนุษย์ มันเทียบกับอัตภาพอื่น ๆ เช่นปัจจัยการผลิตเป็นที่ดินและเงินทุนมีทฤษฎีที่พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่าทุนมนุษย์ (หมายถึงทักษะที่คนงานมี ไม่จำเป็นต้องเป็นงานจริง) แม้ว่าจะมีทฤษฎีระบบเศรษฐกิจมหภาคที่ขัดแย้งกันซึ่งคิดว่าทุนมนุษย์มีความขัดแย้งในแง่

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาตรวจสอบด้านเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจในกระบวนการค่อนข้างประเทศที่มีรายได้ต่ำมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง , ความยากจนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนามักรวมเอาปัจจัยทางสังคมและการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน [136]

ข้อตกลง

จากการสำรวจแบบสุ่มและไม่ระบุชื่อต่างๆ ของสมาชิกของAmerican Economic Associationนักเศรษฐศาสตร์มีข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอต่อไปนี้เป็นเปอร์เซ็นต์: [137] [138] [139] [140] [141]

 1. เพดานค่าเช่าลดปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ (93% เห็นด้วย)
 2. ภาษีศุลกากรและโควตานำเข้ามักจะลดสวัสดิการทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป (93% เห็นด้วย)
 3. มีความยืดหยุ่นและลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพการจัดการการเงินระหว่างประเทศ (90% เห็นด้วย)
 4. นโยบายการคลัง (เช่นการลดภาษีและ/หรือ การใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ) มีผลกระตุ้นที่สำคัญต่อเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า (90% เห็นด้วย)
 5. สหรัฐอเมริกาไม่ควร จำกัด นายจ้างจากการจ้างงานไปต่างประเทศ (90% เห็นด้วย)
 6. การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกานำไปสู่ระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (88% เห็นด้วย)
 7. สหรัฐอเมริกาควรกำจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตร (85% เห็นด้วย)
 8. นโยบายการคลังที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มอัตราการสร้างเงินทุนในระยะยาวได้ (85% เห็นด้วย)
 9. ท้องถิ่นและรัฐบาลของรัฐควรกำจัดเงินอุดหนุนให้แก่แฟรนไชส์กีฬาอาชีพ (85% เห็นด้วย)
 10. หากงบประมาณของรัฐบาลกลางมีความสมดุลก็ควรทำในวงจรธุรกิจมากกว่าปีละครั้ง (85% เห็นด้วย)
 11. ช่องว่างระหว่างกองทุนประกันสังคมกับรายจ่ายจะมีขนาดใหญ่อย่างไม่ยั่งยืนภายในห้าสิบปีข้างหน้าหากนโยบายปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (85% เห็นด้วย)
 12. การจ่ายเงินสดช่วยเพิ่มสวัสดิการของผู้รับในระดับที่มากกว่าการโอนเงินในรูปของมูลค่าเงินสดที่เท่ากัน (84%) เห็นด้วย
 13. การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลาง จำนวนมากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (83%) เห็นด้วย
 14. การกระจายรายได้ในสหรัฐอเมริกาเป็นบทบาทที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรัฐบาล (83%) เห็นด้วย
 15. อัตราเงินเฟ้อมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของปริมาณเงินที่มากเกินไป (83%) เห็นด้วย
 16. สหรัฐอเมริกาไม่ควรห้ามพืชดัดแปลงพันธุกรรม (82%) เห็นด้วย
 17. ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นการว่างงานในหมู่คนงานหนุ่มสาวและไร้ฝีมือ (79% เห็นด้วย)
 18. รัฐบาลควรปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการตามแนว " ภาษีเงินได้ติดลบ " (79% เห็นด้วย)
 19. ภาษีน้ำทิ้งและใบอนุญาตมลพิษในท้องตลาดเป็นแนวทางในการควบคุมมลพิษที่ดีกว่าการกำหนดเพดานมลพิษ (78% เห็นด้วย)
 20. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับเอทานอลในสหรัฐอเมริกาควรลดลงหรือหมดไป (78% เห็นด้วย)

คำติชม

วิจารณ์ทั่วไป

" วิทยาศาสตร์ที่น่าหดหู่ " เป็นชื่อทางเลือกในทางเศรษฐศาสตร์ที่เสื่อมเสีย ซึ่งคิดค้นโดยThomas Carlyle นักประวัติศาสตร์ชาววิกตอเรียในศตวรรษที่ 19 มักกล่าวกันว่าคาร์ไลล์ให้ชื่อเล่นเศรษฐศาสตร์ว่า "วิทยาศาสตร์ที่น่าหดหู่" เพื่อเป็นการตอบสนองต่องานเขียนในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ของสาธุคุณโธมัส โรเบิร์ต มัลธัส ผู้ซึ่งทำนายอย่างเคร่งขรึมว่าความอดอยากจะเกิดขึ้น เนื่องจากการเติบโตของประชากรที่คาดการณ์ไว้เกินอัตราการเพิ่มขึ้นใน อุปทานอาหาร อย่างไรก็ตาม วลีจริงนั้นถูกสร้างขึ้นโดย Carlyle ในบริบทของการอภิปรายกับ John Stuart Mill เรื่องการเป็นทาสซึ่ง Carlyle โต้แย้งเรื่องการเป็นทาส ในขณะที่ Mill คัดค้าน[27]

ในThe Wealth of Nationsอดัม สมิธ ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ มากมายที่ปัจจุบันยังเป็นหัวข้อของการอภิปรายและโต้แย้งด้วย สมิธโจมตีกลุ่มบุคคลที่ฝักใฝ่ทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งพยายามใช้อิทธิพลร่วมกันเพื่อชักใยรัฐบาลให้ทำตามคำสั่งของตน ในสมัยของสมิท สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าฝ่ายต่างๆแต่ปัจจุบันเรียกกันทั่วไปว่าผลประโยชน์พิเศษซึ่งเป็นคำที่ประกอบด้วยนายธนาคารระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท ผู้ขายน้อยรายย่อยโดยสิ้นเชิง การผูกขาดสหภาพแรงงานและกลุ่มอื่นๆ[NS]

เศรษฐศาสตร์ต่อ seเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมมีความเป็นอิสระในการกระทำทางการเมืองของรัฐบาลหรือองค์กรใดการตัดสินใจอื่น ๆ อย่างไรก็ตามผู้กำหนดนโยบายหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่นได้นั้นเป็นที่รู้จักจากการใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจและวาทศิลป์มากมายตามอำเภอใจเป็นเครื่องมือในการทำให้วาระและระบบค่านิยมถูกต้องตามกฎหมายและไม่ จำกัด คำพูดของพวกเขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของพวกเขา[142]ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการปฏิบัติกับการเมือง[143]เป็นจุดสนใจของความขัดแย้งที่อาจบดบังหรือบิดเบือนหลักเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมที่ไม่โอ้อวดที่สุด และมักสับสนกับวาระทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงและระบบค่านิยม [144]

อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์มีบทบาทในการแจ้งนโยบายของรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมาย แท้จริงแล้วเป็นผลพลอยได้จากสาขาเศรษฐกิจการเมืองที่เก่ากว่าในบางวิธี วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์บางฉบับได้เพิ่มความพยายามในการประเมินฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นนโยบายบางอย่างโดยหวังว่าจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีข้อมูลมากขึ้น มักจะมีอัตราการอนุมัติต่ำจากนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจำนวนมาก ประเด็นด้านนโยบายในการสำรวจหนึ่งของAmerican Economic Associationนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงข้อจำกัดทางการค้า การประกันสังคมสำหรับผู้ที่ตกงานจากการแข่งขันระดับนานาชาติ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การรีไซเคิลริมทาง การประกันสุขภาพ (คำถามหลายข้อ) การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ อุปสรรคในการเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ การบริจาคอวัยวะ อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การหักค่าจำนอง เก็บภาษีการขายทางอินเทอร์เน็ต, Wal-Mart, คาสิโน, เงินอุดหนุนเอทานอลและการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ[145]

ปัญหาเช่นธนาคารกลางอิสระนโยบายธนาคารกลางและสำนวนในราชการธนาคารกลางวาทหรือสถานที่ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค[146] ( การเงินและนโยบายการคลัง ) ของรัฐเป็นจุดสำคัญของการต่อสู้และการวิจารณ์ [ โดยใคร? ] [147]

Deirdre McCloskeyแย้งว่าการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงประจักษ์จำนวนมากมีการรายงานที่ไม่ดี และเธอกับStephen Ziliakโต้แย้งว่าแม้คำวิจารณ์ของเธอได้รับการตอบรับอย่างดี แต่การฝึกฝนก็ไม่ดีขึ้น [148]ข้อพิพาทหลังนี้เป็นที่ถกเถียงกัน [149]

คำติชมของสมมติฐาน

เศรษฐศาสตร์เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ไม่สมจริง ตรวจสอบไม่ได้ หรือเรียบง่ายมาก ในบางกรณีเนื่องจากสมมติฐานเหล่านี้ทำให้การพิสูจน์ข้อสรุปที่ต้องการง่ายขึ้น ตัวอย่างของสมมติฐานดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ , กำไรสูงสุดและทางเลือกที่มีเหตุผลสัจพจน์ของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ[150]การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมักจะเชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกกับเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยทั้งหมด[151] [152]สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สารสนเทศรวมถึงการวิจัยทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมซึ่งคล้ายกับการศึกษาทางจิตวิทยาพฤติกรรมและปัจจัยที่รบกวนสมมติฐานนีโอคลาสสิกเป็นเรื่องของการศึกษาที่สำคัญในหลายด้านของเศรษฐศาสตร์[153] [154] [155]

นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น Keynes [156]และ Joskow ตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเป็นแนวคิดมากกว่าเชิงปริมาณ และยากที่จะจำลองและกำหนดรูปแบบในเชิงปริมาณ ในการอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยผู้ขายน้อยรายPaul Joskow ได้ชี้ให้เห็นในปี 1975 ว่าในทางปฏิบัติ นักเรียนที่จริงจังเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงมักจะใช้ "แบบจำลองที่ไม่เป็นทางการ" โดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงคุณภาพเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ Joskow มีความรู้สึกที่ดีว่าการทำงานที่สำคัญในผู้ขายน้อยรายที่ได้กระทำผ่านการสังเกตเป็นทางการในขณะที่รุ่นอย่างเป็นทางการเป็น "trotted ออกมาโพสต์อดีต " เขาแย้งว่าแบบจำลองที่เป็นทางการส่วนใหญ่ไม่สำคัญในงานเชิงประจักษ์เช่นกัน และปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีของบริษัท พฤติกรรมถูกละเลย[157] Woodford ตั้งข้อสังเกตในปี 2009 ว่านี่ไม่ใช่กรณีอีกต่อไป และแบบจำลองนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านความเข้มงวดเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ โดยเน้นหนักไปที่งานเชิงปริมาณที่ทดสอบได้ [158]

ในปี 1990 การวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องสิทธิสตรีของแบบจำลองทางเศรษฐกิจนีโอคลาสสิชื่อเสียงที่นำไปสู่การก่อตัวของเศรษฐศาสตร์เรียกร้องสิทธิสตรี [159]นักเศรษฐศาสตร์สตรีนิยมเรียกร้องความสนใจไปที่การสร้างเศรษฐศาสตร์ทางสังคมและอ้างว่าเน้นถึงวิธีการที่แบบจำลองและวิธีการสะท้อนถึงความชอบของผู้ชาย การวิพากษ์วิจารณ์เบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวที่ถูกกล่าวหาในการอธิบาย: ธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวของนักแสดง ( Homo Economicus ); รสนิยมภายนอก ความเป็นไปไม่ได้ของการเปรียบเทียบยูทิลิตี้ การยกเว้นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ; และการยกเว้นการพิจารณาเรื่องชนชั้นและเพศ [160]

วิชาที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ในหลายสาขาและมีพรมแดนติดกับพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ , ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ , ทางเลือกของประชาชน , เศรษฐศาสตร์พลังงาน , เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม , เศรษฐศาสตร์ครอบครัวและสถาบันเศรษฐศาสตร์

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ หรือ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกฎหมาย เป็นแนวทางของทฤษฎีทางกฎหมายที่ใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย รวมถึงการใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจเพื่ออธิบายผลกระทบของกฎทางกฎหมาย เพื่อประเมินว่ากฎทางกฎหมายใดมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อคาดการณ์ว่ากฎทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร[161]บทความโดยRonald Coase ที่ตีพิมพ์ในปี 2504 เสนอว่าสิทธิในทรัพย์สินที่กำหนดไว้อย่างดีสามารถเอาชนะปัญหาภายนอกได้[162]

เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการที่รวมเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และรัฐศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าสถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจ (ทุนนิยมสังคมนิยมผสม) มีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร ศึกษาคำถามเช่นว่าการผูกขาดพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าและปัจจัยภายนอกควรส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างไร[163] นักประวัติศาสตร์ใช้เศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อสำรวจวิถีในอดีตที่บุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันใช้การเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตน[164]

เศรษฐศาสตร์พลังงานเป็นวงกว้างทางวิทยาศาสตร์เรื่องพื้นที่ซึ่งรวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานและความต้องการพลังงาน Georgescu-Roegenนำเสนอแนวคิดของเอนโทรปีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และพลังงานจากอุณหพลศาสตร์อีกครั้ง ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นรากฐานทางกลไกของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกที่ดึงมาจากฟิสิกส์ของนิวตัน ผลงานของเขามีส่วนสำคัญที่จะthermoeconomicsและนิเวศเศรษฐศาสตร์นอกจากนี้เขายังได้ทำงานพื้นฐานซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นเศรษฐศาสตร์วิวัฒนาการ [165]

สังคมวิทยาฟิลด์ของสังคมวิทยาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผ่านการทำงานของÉmile Durkheim , แม็กซ์เวเบอร์และจอร์จซิมเมลเป็นวิธีการในการวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ทางสังคมที่ครอบคลุม (เช่นความทันสมัย ) [166]คลาสสิกผลงานรวมถึงแม็กซ์เวเบอร์ 's จริยธรรมโปรเตสแตนต์และพระวิญญาณของทุนนิยม (1905) และจอร์จซิมเมล ' s ปรัชญาของเงิน (1900) อีกไม่นาน ผลงานของMark Granovetter , Peter HedstromและRichard Swedberg มีอิทธิพลในด้านนี้

วิชาชีพ

ความเป็นมืออาชีพของเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในหัวข้อนี้ ได้รับการอธิบายว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงหลักในด้านเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ราวปี 1900" [167]มหาวิทยาลัยใหญ่ๆและวิทยาลัยหลายแห่งมีสาขาวิชาเอก โรงเรียน หรือภาควิชาที่ปริญญาทางวิชาการจะได้รับในสาขาวิชานี้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาศิลปศาสตร์ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษาระดับมืออาชีพ ดูปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

In the private sector, professional economists are employed as consultants and in industry, including banking and finance. Economists also work for various government departments and agencies, for example, the national treasury, central bank or National Bureau of Statistics.

There are dozens of prizes awarded to economists each year for outstanding intellectual contributions to the field, the most prominent of which is the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, though it is not a Nobel Prize.

Contemporary economics uses mathematics. Economists draw on the tools of calculus, linear algebra, statistics, game theory, and computer science.[168] Professional economists are expected to be familiar with these tools, while a minority specialize in econometrics and mathematical methods.

See also

General

Notes

 1. ^ The term economics is derived from economic science, and the word economic is perhaps shortened from economical or derived from the French word économique or directly from the Latin word oeconomicus "of domestic economy". This in turn comes from the Ancient Greek οἰκονομικός (oikonomikos), "practiced in the management of a household or family" and therefore "frugal, thrifty", which in turn comes from οἰκονομία (oikonomia) "household management" which in turn comes from οἶκος (oikos "house") and νόμος (nomos, "custom" or "law").[19]
 2. ^ "Capital" in Smith's usage includes fixed capital and circulating capital. The latter includes wages and labour maintenance, money, and inputs from land, mines, and fisheries associated with production.[48]
 3. ^ "This science indicates the cases in which commerce is truly productive, where whatever is gained by one is lost by another, and where it is profitable to all; it also teaches us to appreciate its several processes, but simply in their results, at which it stops. Besides this knowledge, the merchant must also understand the processes of his art. He must be acquainted with the commodities in which he deals, their qualities and defects, the countries from which they are derived, their markets, the means of their transportation, the values to be given for them in exchange, and the method of keeping accounts. The same remark is applicable to the agriculturist, to the manufacturer, and to the practical man of business; to acquire a thorough knowledge of the causes and consequences of each phenomenon, the study of political economy is essentially necessary to them all; and to become expert in his particular pursuit, each one must add thereto a knowledge of its processes." (Say 1803, p. XVI)
 4. ^ "And when we submit the definition in question to this test, it is seen to possess deficiencies which, so far from being marginal and subsidiary, amount to nothing less than a complete failure to exhibit either the scope or the significance of the most central generalisations of all."(Robbins 2007, p. 5)
 5. ^ "The conception we have adopted may be described as analytical. It does not attempt to pick out certain kinds of behaviour, but focuses attention on a particular aspect of behaviour, the form imposed by the influence of scarcity. (Robbins 2007, p. 17)
 6. ^ See Agent-based computational economics
 7. ^ Interest payments are considered a form of rent on credit money.
 8. ^ See Complex adaptive system and Dynamic network analysis
 9. ^ Compare with Nicholas Barr (2004), whose list of market failures is melded with failures of economic assumptions, which are (1) producers as price takers (i.e. presence of oligopoly or monopoly; but why is this not a product of the following?) (2) equal power of consumers (what labour lawyers call an imbalance of bargaining power) (3) complete markets (4) public goods (5) external effects (i.e. externalities?) (6) increasing returns to scale (i.e. practical monopoly) (7) perfect information (in The Economics of the Welfare State (4th ed.). Oxford University Press. 2004. pp. 72–79. ISBN 978-0-19-926497-1.).
     • Joseph E. Stiglitz (2015) classifies market failures as from failure of competition (including natural monopoly), information asymmetries, incomplete markets, externalities, public good situations, and macroeconomic disturbances (in "Chapter 4: Market Failure". Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition (4th ed.). W. W. Norton & Company. 2015. pp. 81–100. ISBN 978-0-393-93709-1.).
 10. ^ See Chomsky, Noam (14 October 2008). "Ruling the World". Understanding Power. Archived from the original on 14 October 2008. on Smith's emphasis on class conflict in the Wealth of Nations.

References

 1. ^ "Economics". Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press.
 2. ^ "Economics". Merriam-Webster.
 3. ^ "economics". Oxford English Dictionary (Online ed.). Oxford University Press. (Subscription or participating institution membership required.)
 4. ^ Krugman, Paul; Wells, Robin (2012). Economics (3rd ed.). Worth Publishers. p. 2. ISBN 978-1-4641-2873-8.
 5. ^ Caplin, Andrew; Schotter, Andrew, eds. (2008). The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532831-8.
 6. ^ Annamoradnejad, Rahimberdi; Safarrad, Taher; Annamoradnejad, Issa; Habibi, Jafar (2019). "Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices: A Case study of Tehran". 2019 5th International Conference on Web Research (ICWR). Tehran, Iran: IEEE: 55–60. doi:10.1109/ICWR.2019.8765250. ISBN 978-1-7281-1431-6. S2CID 198146435.
 7. ^ Dielman, Terry E. (2001). Applied regression analysis for business and economics. Duxbury/Thomson Learning. ISBN 0-534-37955-9. OCLC 44118027.
 8. ^ Tarricone, Rosanna (2006). "Cost-of-illness analysis". Health Policy. 77 (1): 51–63. doi:10.1016/j.healthpol.2005.07.016. PMID 16139925.
 9. ^ Dharmaraj, E.. Engineering Economics. Mumbai, IN: Himalaya Publishing House, 2009. ProQuest ebrary. Web. 9 November 2016.
 10. ^ King, David (2018). FISCAL TIERS : the economics of multi-level government. Routledge. ISBN 978-1-138-64813-5. OCLC 1020440881.
 11. ^ a, Hanushek; Ludger, Woessmann (2007). "Economics of Education". The World Bank. Cite journal requires |journal= (help)
 12. ^ Becker, Gary S. ([1981] 1991). A Treatise on the Family, Enlarged edition. Description and preview., Harvard University Press. ISBN 0-674-90698-5.
 13. ^    • Posner, Richard A. ([1972] 2007). Economic Analysis of Law. Description. Wolters Kluwer.
     • _____ (1981) The Economics of Justice. Description & and scrollable preview.
 14. ^    • Smith, Adam ([1759] 1982). The Theory of Moral Sentiments. Description & scrollable preview. D.D. Raphael and A.L. Macfie (eds.) LibertyClassics, © 1976, Oxford University Press.
     • Boulding, Kenneth E. (1969). "Economics as a Moral Science," American Economic Review, 59(1), pp. 1-12.
     • Sen, Amartya (2009). The Idea of Justice. Description, TOC, & scrollable preview. Belknap Press.
 15. ^ Iannaccone, Laurence R. (September 1998). "Introduction to the Economics of Religion". Journal of Economic Literature. 36 (3): 1465–1495.
 16. ^ Nordhaus, William D. (2002). "The Economic Consequences of a War with Iraq" (PDF). War with Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives. Cambridge, Massachusetts: American Academy of Arts and Sciences. pp. 51–85. ISBN 978-0-87724-036-5. Archived from the original (PDF) on 2 February 2007. Retrieved 21 October 2007.
 17. ^ Diamond, Arthur M., Jr. (2008). "Science, economics of". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 328–334. doi:10.1057/9780230226203.1491. ISBN 978-0-333-78676-5.
 18. ^ Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (PDF) (Report). United Nations Environment Programme. 2011.
 19. ^ Harper, Douglas (February 2007). "Online Etymology Dictionary – Economy". Retrieved 27 October 2007.
 20. ^ Free, Rhona C., ed. (2010). 21st Century Economics: A Reference Handbook. Volume 1. SAGE Publications. p. 8. ISBN 978-1-4129-6142-4. |volume= has extra text (help)
 21. ^ a b Marshall, Alfred; Marshall, Mary Paley (1888) [1879]. The Economics of Industry. Macmillan. p. 2.
 22. ^ a b Jevons, William Stanley (1879). The Theory of Political Economy (second ed.). Macmillan and Co. p. XIV.
 23. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven (2008). "Economics, definition of". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 720–722. doi:10.1057/9780230226203.0442. ISBN 978-0-333-78676-5.
 24. ^ a b c Backhouse, Roger E.; Medema, Steven (Winter 2009). "Retrospectives: On the Definition of Economics". Journal of Economic Perspectives. 23 (1): 221–233. doi:10.1257/jep.23.1.221. JSTOR 27648302.
 25. ^ Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. and Book IV, as quoted in Groenwegen, Peter (2008). "Political Economy". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 476–480. doi:10.1057/9780230226203.1300. ISBN 978-0-333-78676-5.
 26. ^ Say, Jean Baptiste (1803). A Treatise on Political Economy. Grigg and Elliot.
 27. ^ a b Carlyle, Thomas (1849). "Occasional Discourse on the Negro Question". Fraser's Magazine.
     • Malthus, Thomas Robert (1798). An Essay on the Principle of Population. London: J. Johnson.
     • Persky, Joseph (Autumn 1990). "Retrospectives: A Dismal Romantic". Journal of Economic Perspectives. 4 (4): 165–172. doi:10.1257/jep.4.4.165. JSTOR 1942728.
 28. ^ Mill, John Stuart (2007) [1844]. "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It". Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Cosimo. ISBN 978-1-60206-978-7.
 29. ^ Marshall, Alfred (1890). Principles of Economics. Macmillan and Company. pp. 1–2.
 30. ^ Robbins, Lionel (2007) [1932]. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Ludwig von Mises Institute. p. 15. ISBN 978-1-61016-039-1.
 31. ^ a b Robbins (2007), p. 16.
 32. ^ Robbins (2007), pp. 4–7.
 33. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (October 2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition". Economica. 76 (s1): 805–820. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x. S2CID 148506444.
     • Stigler, George J. (1984). "Economics—The Imperial Science?". Scandinavian Journal of Economics. 86 (3): 301–313. doi:10.2307/3439864. JSTOR 3439864.
 34. ^ Blaug, Mark (15 September 2017). "Economics". Encyclopædia Britannica.
 35. ^ Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago Press. p. 5. ISBN 978-0-226-04112-4.
 36. ^ Seung-Yoon Lee (4 September 2014). "Ha-Joon Chang: Economics Is A Political Argument". huffpost.com. Huffington Post.
 37. ^ Rothbard, Murray N. (1995). Economic Thought Before Adam Smith: Austrian Perspective on the History of Economic Thought. I. Edward Elgar Publishing. p. 8. ISBN 978-0-945466-48-2.
     • Gordan, Barry J. (1975). Economic analysis before Adam Smith: Hesiod to Lessius. MacMillan. p. 3. doi:10.1007/978-1-349-02116-1. ISBN 978-1-349-02116-1.
     • Brockway, George P. (2001). The End of Economic Man: An Introduction to Humanistic Economics (fourth ed.). p. 128. ISBN 978-0-393-05039-4.
 38. ^ Schumpeter, Joseph A. (1954). History of Economic Analysis. Routledge. pp. 97–115. ISBN 978-0-415-10888-1.
 39. ^ "Mercantilism". Encyclopædia Britannica. 26 August 2016.
     • Blaug (2017), p. 343
 40. ^ "Physiocrat". Encyclopædia Britannica. 7 March 2014.
     • Blaug, Mark (1997). Economic Theory in Retrospect (fifth ed.). Cambridge University Press. pp. 24–29, 82–84. ISBN 978-0-521-57701-4.
 41. ^ Hunt, E. K. (2002). History of Economic Thought: A Critical Perspective. M.E. Sharpe. p. 36. ISBN 978-0-7656-0606-8.
 42. ^ Skousen, Mark (2001). The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers. M.E. Sharpe. p. 36. ISBN 978-0-7656-0479-8.
 43. ^ Blaug (2017), p. 343.
 44. ^ Deardorff, Alan V. (2016). "Division of labor". Deardorffs' Glossary of International Economics. University of Michigan.
 45. ^ Stigler, George J. (June 1951). "The Division of Labor Is Limited by the Extent of the Market" (PDF). Journal of Political Economy. 59 (3): 185–193. doi:10.1086/257075. JSTOR 1826433. S2CID 36014630.
 46. ^ Stigler, George J. (December 1976). "The Successes and Failures of Professor Smith". Journal of Political Economy. 84 (6): 1199–1213. doi:10.1086/260508. JSTOR 1831274. S2CID 41691663. Also published as The Successes and Failures of Professor Smith (PDF). Selected Papers, No. 50 (Report). Graduate School of Business, University of Chicago.
 47. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), p. 30, ch. 2, "Markets and Government in a Modern Economy", The Invisible Hand.
 48. ^ Smith 1776, Bk. II: ch. 1, 2, and 5.
 49. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", IV.2.3 para. 3–5 and 8–9.
 50. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", para. 9.
 51. ^ Malthus, Thomas (1798). An Essay on the Principle of Population. J. Johnson Publisher.
 52. ^ Simon, Julian Lincoln (1981). The Ultimate Resource. Princeton University Press.; and Simon, Julian Lincoln (1996). The Ultimate Resource 2. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00381-8.
 53. ^ Ricardo, David (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray.
 54. ^ Findlay, Ronald (2008). "Comparative advantage". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 28–33. doi:10.1057/9780230226203.0274. ISBN 978-0-333-78676-5.
 55. ^ Mill, John Stuart (1848). Principles of Political Economy. John W. Parker Publisher.
 56. ^ Smith (1776), Bk. 1, Ch. 5, 6.
 57. ^ Roemer, J.E. (1987). "Marxian value analysis". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 383. doi:10.1057/9780230226203.3052. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Mandel, Ernest (1987). "Marx, Karl Heinrich (1818–1883)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 372, 376. doi:10.1057/9780230226203.3051. ISBN 978-0-333-78676-5.
 58. ^ Fuller, Thomas (17 September 2009). "Communism and Capitalism Are Mixing in Laos". The New York Times.
 59. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (10 December 2007). Defining Economics: the Long Road to Acceptance of the Robbins Definition (PDF). Lionel Robbins's essay on the Nature and Significance of Economic Science, 75th anniversary conference proceedings. pp. 209–230. also published in Backhouse, Roger E; Medema, Steve G (October 2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition". Economica. 76 (Supplement 1): 805–820. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x. JSTOR 40268907. S2CID 148506444.
 60. ^ Backhouse & Medema (2007), p. 223: "There remained division over whether economics was defined by a method or a subject matter but both sides in that debate could increasingly accept some version of the Robbins definition."
 61. ^ Clark, Barry (1998). Political Economy: A Comparative Approach (second ed.). Praeger. ISBN 978-0-275-95869-5.
 62. ^ Campos, Antonietta (1987). "Marginalist economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). p. 320. doi:10.1057/9780230226203.3031. ISBN 978-0-333-78676-5.
 63. ^ a b c Hicks, J.R. (April 1937). "Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation". Econometrica. 5 (2): 147–159. doi:10.2307/1907242. JSTOR 1907242.
 64. ^ Black, R.D. Collison (2008). "Utility". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 577–581. doi:10.1057/9780230226203.1781. ISBN 978-0-333-78676-5.
 65. ^ a b Blanchard, Olivier Jean (2008). "Neoclassical synthesis". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 896–899. doi:10.1057/9780230226203.1172. ISBN 978-0-333-78676-5.
 66. ^ Tesfatsion, Leigh (Winter 2002). "Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up" (PDF). Artificial Life. 8 (1): 55–82. CiteSeerX 10.1.1.194.4605. doi:10.1162/106454602753694765. PMID 12020421. S2CID 1345062.
 67. ^ Keynes, John Maynard (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. ISBN 978-1-57392-139-8.
     • Blaug (2017), p. 347
 68. ^ Tarshis, L. (1987). "Keynesian Revolution". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.2888. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), p. 5
     • Blaug (2017), p. 346
 69. ^ Harcourt, G.C. (1987). "Post-Keynesian economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.3307. ISBN 978-0-333-78676-5.
 70. ^ Bernanke, Ben (8 November 2002). "Remarks by Governor Ben S. Bernanke". The Federal Reserve Board.
 71. ^ Friedman, Milton (13 September 1970). "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits". The New York Times Magazine.
 72. ^ Gali, Jordi (2015). Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications (second edition), Princeton University Press, Princeton and Oxford, ISBN 978-0-691-16478-6. Pages 5-6.
 73. ^ Woodford, Michael (January 2008). "Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis" (PDF). The New Consensus. Retrieved 31 August 2021.
 74. ^ Greenwolde, Nathanial (23 October 2009). "New School of Thought Brings Energy to 'the Dismal Science'". The New York Times.
 75. ^ Friedman, Milton (1953). "The Methodology of Positive Economics". Essays in Positive Economics. University of Chicago Press. p. 10.
 76. ^ Boland, Lawrence A. (1987). "Methodology". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 455–458. doi:10.1057/9780230226203.3083. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Frey, Bruno S.; Pommerehne, Werner W.; Schneider, Friedrich; Gilbert, Guy (December 1984). "Consensus and Dissension among Economists: An Empirical Inquiry". The American Economic Review. 74 (5): 986–994. ISSN 0002-8282. JSTOR 557.
 77. ^ a b Dixon, Huw David (2008). "New Keynesian macroeconomics". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 40–45. doi:10.1057/9780230226203.1184. ISBN 978-0-333-78676-5.
 78. ^ Quirk, James (1987). "Qualitative economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. IV (first ed.). pp. 1–3. doi:10.1057/9780230226203.3369. ISBN 978-0-333-78676-5.
 79. ^ Samuelson, Paul A. (1983) [1947]. Foundations of Economic Analysis, Enlarged Edition. Boston: Harvard University Press. p. 4. ISBN 978-0-674-31301-9.
 80. ^ Hashem, M. Pesaren (1987). "Econometrics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). p. 8. doi:10.1057/9780230226203.2430. ISBN 978-0-333-78676-5.
 81. ^ Keuzenkamp, Hugo A. (2000). Probability, Econometrics and Truth: The Methodology of Econometrics. Cambridge University Press. p. 13. ISBN 978-0-521-55359-9. ...in economics, controlled experiments are rare and reproducible controlled experiments even more so...
 82. ^ Frey et al. (1984), pp. 986–994.
 83. ^ Blaug (2017), p. 247.
 84. ^ McCullough, B.D. (September 2007). "Got Replicability? The Journal of Money, Banking and Credit Archive" (PDF). Econ Journal Watch. 4 (3): 326–337.
 85. ^ Kennedy, Peter (2003). "21.2 The Ten Commandments of Applied Econometrics". A Guide to Econometrics (fifth ed.). MIT Press. pp. 390–396. ISBN 978-0-262-61183-1.
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (March 1996). "The Standard Error of Regressions" (PDF). Journal of Economic Literature. 34 (1): 97–114.
     • Hoover, Kevin D.; Siegler, Mark V. (20 March 2008). "Sound and Fury: McCloskey and Significance Testing in Economics". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 1–37. CiteSeerX 10.1.1.533.7658. doi:10.1080/13501780801913298. S2CID 216137286.
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (20 March 2008). "Signifying nothing: reply to Hoover and Siegler". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 39–55. CiteSeerX 10.1.1.337.4058. doi:10.1080/13501780801913413. S2CID 145577576.
 86. ^ Whaples, R. (May 2006). "The Costs of Critical Commentary in Economics Journals". Econ Journal Watch. 3 (2): 275–282. Archived from the original on 29 January 2008.
 87. ^ Bastable, C.F. (2008). "Experimental methods in economics (i)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). p. 241. doi:10.1057/9780230226203.2512. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Smith, Vernon L. (2008). "Experimental methods in economics (ii)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). pp. 241–242. doi:10.1057/9780230226203.2513. ISBN 978-0-333-78676-5.
 88. ^ Fehr, Ernst; Fischbacher, Urs (23 October 2003). "The Nature of Human Altruism". Nature. 425 (6960): 785–791. Bibcode:2003Natur.425..785F. doi:10.1038/nature02043. PMID 14574401. S2CID 4305295.
     • Sigmund, Karl; Fehr, Ernst; Nowak, Martin A. (January 2002). "The Economics of Fair Play". Scientific American. 286 (1): 82–7. Bibcode:2002SciAm.286a..82S. doi:10.1038/scientificamerican0102-82. PMID 11799620.
 89. ^ Lazear, Edward P. (1 February 2000). "Economic Imperialism". Quarterly Journal of Economics. 115 (1): 99–146. doi:10.1162/003355300554683. JSTOR 2586936.
 90. ^ Blaug (2017), pp. 347–349
     • Varian, Hal R. (1987). "Microeconomics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3086. ISBN 978-0-333-78676-5.
 91. ^ Buchanan, James M. (1987). "Opportunity cost". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3206. ISBN 978-0-333-78676-5.
 92. ^ "Opportunity Cost". The Economist Economics A-Z. Retrieved 3 August 2010.
 93. ^ Montani, Guido (1987). "Scarcity". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3485. ISBN 978-0-333-78676-5.
 94. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 1, p. 5 (quotation) and sect. C,"The Production-Possibility Frontier", pp. 9–15; ch. 2, "Efficiency" sect.; ch. 8, sect. D, "The Concept of Efficiency.
 95. ^ Krugman, Paul (December 1980). "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade" (PDF). American Economic Review. 70 (5): 950–959. JSTOR 1805774.
     • Strange, William C. (2008). "Urban agglomeration". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 533–536. doi:10.1057/9780230226203.1769. ISBN 978-0-333-78676-5.
 96. ^ Groenewegen, Peter (2008). "Division of labour". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 517–526. doi:10.1057/9780230226203.0401. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Johnson, Paul M. (2005). "Specialization". A Glossary of Political Economy Terms. Department of Political Science, Auburn University.
     • Yang, Xiaokai; Ng, Yew-Kwang (1993). Specialization and Economic Organization: A New Classical Microeconomic Framework. North-Holland. ISBN 978-0-444-88698-9.
 97. ^ Cameron, Rondo E. (1993). A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present (second ed.). Oxford University Press. pp. 25–25, 32, 276–280. ISBN 978-0-19-507445-1.
 98. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), pp. 37, 433, 435
     • Findlay, Ronald (2008). "Comparative advantage". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 28–33. doi:10.1057/9780230226203.0274. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Kemp, Murray C. (1987). "Gains from trade". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.2613. ISBN 978-0-333-78676-5.
 99. ^ Brody, A. (1987). "Prices and quantities". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3325. ISBN 978-0-333-78676-5.
 100. ^ Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica. 4 (16): 386–405. doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. JSTOR 2626876.
 101. ^ Schmalensee, Richard (1987). "Industrial organization". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). Chicago. p. 1. doi:10.1057/9780230226203.2788. hdl:2027/uc1.$b37792. ISBN 978-0-333-78676-5.
 102. ^ "Managerial Economics". Encyclopædia Britannica. 5 May 2013.
     • Hughes, Alan (1987). "Managerial capitalism". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3017. ISBN 978-0-333-78676-5.
 103. ^ Machina, Mark J.; Rothschild, Michael (2008). "Risk". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 190–197. doi:10.1057/9780230226203.1442. ISBN 978-0-333-78676-5.
 104. ^ Wakker, Peter P. (2008). "Uncertainty". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 428–439. doi:10.1057/9780230226203.1753. ISBN 978-0-333-78676-5.
 105. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
     • Camerer, Colin F. (2003). "Chapter 1: Introduction" (PDF). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-4088-5.
 106. ^ Aumann, R.J. (2008). "Game Theory". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).
 107. ^ Bernanke, Ben; Gertler, Mark (February 1990). "Financial Fragility and Economic Performance" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 105 (1): 87–114. doi:10.2307/2937820. JSTOR 2937820. S2CID 155048192.
 108. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., eds. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).:
     • Ross, Stephen A. Finance.
     • Burnside, Craig; Eichenbaum, Martin; Rebelo, Sergio. Currency Crises Models.
     • Kaminsky, Graciela Laura. Currency Crises.
     • Calomiris, Charles W. Banking Crises.
 109. ^ Akerlof, George A. (August 1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 84 (3): 488–500. doi:10.2307/1879431. JSTOR 1879431. Archived from the original (PDF) on 18 August 2011.
 110. ^ a b Lippman, S.S.; McCall, J.J. (2001). "Information, Economics of". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. pp. 7480–7486. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02244-0. ISBN 978-0-08-043076-8.
 111. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
 112. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., eds. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).:
     • Wilson, Charles. Adverse Selection.
     • Kotowitz, Y. Moral Hazard.
     • Myerson, Roger B. Revelation Principle.
 113. ^ Laffont, J.J. (1987). "Externalities". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 263–265. doi:10.1057/9780230226203.2520. ISBN 978-0-333-78676-5.
 114. ^ Blaug 2017, p. 347.
 115. ^ Kneese, Allen V.; Russell, Clifford S. (1987). "Environmental economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 159–164. doi:10.1057/9780230226203.2480. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 18, "Protecting the Environment."
 116. ^ Deardorff's Glossary of International Economics (2006). "Welfare economics." Archived 2017-03-20 at the Wayback Machine
 117. ^ Blaug (2017), p. 345.
 118. ^ Ng, Yew-Kwang (May 1992). "Business Confidence and Depression Prevention: A Mesoeconomic Perspective". The American Economic Review. 82 (2): 365–371. ISSN 0002-8282. JSTOR 2117429.
 119. ^ Howitt, Peter M. (1987). "Macroeconomics: Relations with microeconomics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 273–276. doi:10.1057/9780230226203.3008. ISBN 978-0-333-78676-5.
 120. ^ Blaug (2017), p. 349.
 121. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 27, "The Process of Economic Growth"
     • Uzawa, H. (1987). "Models of growth". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 483–489. doi:10.1057/9780230226203.3097. ISBN 978-0-333-78676-5.
 122. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Pearson Prentice Hall. p. 396. ISBN 978-0-13-063085-8.
 123. ^ Mankiw, N. Gregory (May 2006). "The Macroeconomist as Scientist and Engineer" (PDF). Harvard University. Archived from the original (PDF) on 18 January 2012.
 124. ^ Fischer, Stanley (2008). "New classical macroeconomics". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 17–22. doi:10.1057/9780230226203.1180. ISBN 978-0-333-78676-5.
 125. ^ a b Dwivedi, D. N. (2005). Macroeconomics: Theory and Policy. Tata McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-058841-7.
 126. ^ Freeman, C. (2008). "Structural unemployment". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 64–66. doi:10.1057/9780230226203.1641. ISBN 978-0-333-78676-5.
 127. ^ Dwivedi (2005), pp. 444–445.
 128. ^ Dwivedi (2005), pp. 445–446.
 129. ^ Neely, Christopher J. (2010). "Okun's Law: Output and Unemployment" (PDF). Economic Synopses. Number 4.
 130. ^ Francis Amasa Walker (1878). Money. New York: Henry Holt and Company. p. 405. Retrieved 5 November 2017.
 131. ^ Tobin, James (1992). "Money (Money as a Social Institution and Public Good)". In Newman, Peter K.; Milgate, Murray; Eatwell, John (eds.). The New Palgrave Dictionary of Finance and Money. Volume 2. pp. 770–771. ISBN 978-1-5615-9041-4. |volume= has extra text (help)
 132. ^ Friedman, Milton (1987). "Quantity theory of money". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter K. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3371. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 2, "Money: The Lubricant of Exchange" section, ch. 33, Fig. 33–3
 133. ^ Musgrave, Richard A. (1987). "Public finance". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 1055–1060. doi:10.1057/9780230226203.3360. ISBN 978-0-333-78676-5.
 134. ^ Feldman, Allan M. (1987). "Welfare economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 889–095. doi:10.1057/9780230226203.3785. ISBN 978-0-333-78676-5.
 135. ^ Anderson, James E. (2008). "International trade theory". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 516–522. doi:10.1057/9780230226203.0839. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Venables, A. (2001). "International Trade: Economic Integration". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. pp. 7843–7848. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02259-2. ISBN 978-0-08-043076-8. Missing or empty |title= (help)
     • Obstfeld, Maurice (2008). "International finance". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 439–451. doi:10.1057/9780230226203.0828. ISBN 978-0-333-78676-5.
 136. ^ Bell, Clive (1987). "Development economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 1 (first ed.). pp. 818–826. doi:10.1057/9780230226203.2366. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Blaug (2017), p. 351
 137. ^ Mankiw, N. Gregory (2014). Principles of Microeconomics (7th ed.). Cengage Learning. p. 32. ISBN 978-1-305-15605-0.
 138. ^ Alston, Richard M.; Kearl, J.R.; Vaughan, Michael B. (May 1992). "Is There a Consensus Among Economists in the 1990s?" (PDF). The American Economic Review. 82 (2): 203–209. JSTOR 2117401.
 139. ^ Fuller, Dan; Geide-Stevenson, Doris (Fall 2003). "Consensus Among Economists: Revisited". The Journal of Economic Education. 34 (4): 369–387. doi:10.1080/00220480309595230. JSTOR 30042564. S2CID 143617926.
 140. ^ Whaples, Robert (November 2006). "Do Economists Agree on Anything? Yes!" (PDF). The Economists' Voice. 3 (9): 1–6. doi:10.2202/1553-3832.1156. S2CID 201123406.
 141. ^ Whaples, Robert (September 2009). "The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey". Econ Journal Watch. 6 (3): 337–348.
 142. ^ Ledwith, Sara; Ciancio, Antonella (3 July 2012). "Special Report: Crisis Forces "Dismal Science" to get Real". Reuters.
 143. ^ Hellsten, Sirkku K. (2009). "Ethics, Rhetoric and Politics of Post-conflict Reconstruction How Can the Concept of Social Contract Help Us in Understanding How to Make Peace Work?" (PDF). In Addison, Tony; Brück, Tilman (eds.). Making Peace Work. Palgrave Macmillan. pp. 75–100. doi:10.1057/9780230595194. ISBN 978-0-230-59519-4.
 144. ^ Hahn, Dan F. (2003). Political Communication: Rhetoric, Government, and Citizens (second ed.). Strata. ISBN 978-1-891136-08-5.
 145. ^ Whaples (2009).
 146. ^ Scholvinck, Johan. "Making the Case for the Integration of Social and Economic Policy". UN Division for Social Policy and Development. Archived from the original on 18 November 2007.
 147. ^ Hayo, Bernd; Hefeker, Carsten (March 2001). "Do We Really Need Central Bank Independence? A Critical Re-examination". WWZ-Discussion Paper 01/03.
     • Mangano, Gabriel (1 July 1998). "Measuring Central Bank Independence: A Tale of Subjectivity and of Its Consequences" (PDF). Oxford Economic Papers. 50 (3): 468–492. doi:10.1093/oxfordjournals.oep.a028657.
     • Heinemann, Friedrich; Ullrich, Katrin (3 November 2005). "Does it Pay to Watch Central Bankers' Lips? The Information Content of ECB Wording" (PDF). ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 05-070. doi:10.2139/ssrn.832905. S2CID 219366102.
     • Cecchetti, Stephen G. (1998). "Policy Rules and Targets: Framing the Central Banker's Problem" (PDF). FRBNY Economic Policy Review. 4 (2): 1–14.
 148. ^ Ziliak, Stephen T.; McCloskey, Deirdre N. (April 2004). "Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review" (PDF). Econ Journal Watch. 1 (2): 331–358.
 149. ^ Hoover & Siegler (2008).
 150. ^ Rappaport, Steven (28 July 1996). "Abstraction and Unrealistic Assumptions in Economics". Journal of Economic Methodology. 3 (2): 215–236. doi:10.1080/13501789600000016.
     • Rappaport, Steven (1998). "Chapter 6: Economic Models". Models and Reality in Economics. Edward Elgar. ISBN 978-1-85898-575-6.
     • Friedman (1953), pp. 14–15, 22, 31
     • Boland, Lawrence A. (2008). "Assumptions controversy". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 267–270. doi:10.1057/9780230226203.0067. ISBN 978-0-333-78676-5.
 151. ^ "Archived copy". Archived from the original on 19 August 2020. Retrieved 8 September 2020.CS1 maint: archived copy as title (link)
 152. ^ Colander, David (June 2000). "The Death of Neoclassical Economics". Journal of the History of Economic Thought. 22 (2): 127–143. doi:10.1080/10427710050025330. ISSN 1053-8372. S2CID 154275191.
 153. ^ Foss, Nicolai J.; Weber, Libby (2016). "Moving Opportunism to the Back Seat: Bounded Rationality, Costly Conflict, and Hierarchical Forms". Academy of Management Review. 41: 61–79. doi:10.5465/amr.2014.0105. hdl:10398/616e0458-d27d-42b3-8c74-6777f4731e0f.
 154. ^ Bilbiie, Florian O. (December 2017). "A Catch-22 for HANK Models: No Puzzles, No Amplification" (PDF). columbia.edu. Retrieved 31 August 2021.
 155. ^ Hodgson, Geoffrey M. (December 2007). "Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream". Evolutionary and Institutional Economics Review. 4 (1): 7–25. CiteSeerX 10.1.1.454.8088. doi:10.14441/eier.4.7. S2CID 37535917.
 156. ^ Keynes, J. M. (September 1924). "Alfred Marshall 1842–1924". The Economic Journal. 34 (135): 311–72. doi:10.2307/2222645. JSTOR 2222645.
 157. ^ Joskow, Paul (May 1975). "Firm Decision-making Policy and Oligopoly Theory". The American Economic Review. 65 (2, Papers and Proceedings of the Eighty–seventh Annual Meeting of the American Economic Association): 270–279, esp. 271. JSTOR 1818864.
 158. ^ Woodford, Michael (2009), "Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis" (PDF), American Economic Journal: Macroeconomics, 1 (1): 267–79, doi:10.1257/mac.1.1.267
 159. ^ England, Paula (1993). "The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions". In Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (eds.). Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. University of Chicago Press. pp. 37–53. ISBN 978-0-226-24201-9.
 160. ^ Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (2003). "Introduction: Beyond Economic Man: Ten Years Later". Feminist Economics Today: Beyond Economic Man. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-24207-1.
 161. ^ Friedman, David (1987). "Law and economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). p. 144. doi:10.1057/9780230226203.2937. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (7th ed.). Aspen. ISBN 978-0-7355-6354-4.[page needed]
 162. ^ Coase, Ronald (October 1960). "The Problem of Social Cost". The Journal of Law and Economics. 3 (1): 1–44. doi:10.1086/466560. JSTOR 724810. S2CID 222331226.
 163. ^ Groenewegen, Peter (2008). "'political economy'". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). Political Economy. The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 476–480. doi:10.1057/9780230226203.1300. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Krueger, Anne O. (June 1974). "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". American Economic Review. 64 (3): 291–303. JSTOR 1808883.
 164. ^ McCoy, Drew R. (1980). The Elusive Republic: Political Economy in Jeffersonian America. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-1416-1.
 165. ^ Cleveland, Cutler J.; Ruth, Matthius (September 1997). "When, where, and by how much do biophysical limits constrain the economic process? A survey of Georgescu-Roegen's contribution to ecological economics". Ecological Economics. 22 (3): 203–223. doi:10.1016/S0921-8009(97)00079-7.
     • Daly, Herman E. (June 1995). "On Nicholas Georgescu-Roegen's Contributions to Economics: An Obituary essay". Ecological Economics. 13 (3): 149–154. doi:10.1016/0921-8009(95)00011-W.
     • Mayumi, Kozo (August 1995). "Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994): an admirable epistemologist". Structural Change and Economic Dynamics. 6 (3): 115–120. doi:10.1016/0954-349X(95)00014-E.
     • Mayumi, Kozo; Gowdy, John M., eds. (1999). Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen. Edward Elgar Publishering. ISBN 978-1-85898-667-8.
     • Mayumi, Kozo (2001). The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen. Routledge. ISBN 978-0-415-23523-5.
 166. ^ Swedberg, Richard (2003). Principles of Economic Sociology. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07439-9.
 167. ^ Ashenfelter, Orley (2001). "Economics: Overview, The Profession of Economics". In Smelser, N.J.; Baltes, P.B. (eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. VI (first ed.). Pergamon. p. 4159. ISBN 978-0-0804-3076-8.
 168. ^ Debreu, Gérard (1987). "Mathematical economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 401–403. doi:10.1057/9780230226203.3059. ISBN 978-0-333-78676-5.

Further reading

External links

General information

Institutions and organizations

Study resources