การเติบโตทางเศรษฐกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
อัตราการเติบโตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศพ.ศ. 2533-2541 และ 2533-2549 ในบางประเทศ

การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการเพิ่มหรือการปรับปรุงในมูลค่าตลาดที่ปรับอัตราเงินเฟ้อของสินค้าและบริการที่ผลิตโดยเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง นักสถิติมักวัดการเติบโตดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละของการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง หรือ GDP ที่แท้จริง[1]

การเติบโตมักจะคำนวณตามความเป็นจริงกล่าวคือเงื่อนไขที่ปรับอัตราเงินเฟ้อเพื่อขจัดผลกระทบที่บิดเบือนของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อราคาสินค้าที่ผลิตการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช้บัญชีรายได้ประชาชาติ [2]เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจวัดจากการเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จึงมีข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของมาตรการดังกล่าว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มักถูกเปรียบเทียบ[ โดยใคร? ]โดยใช้อัตราส่วนของGDPต่อประชากร ( รายได้ต่อหัว ) [3]

"อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ" หมายถึงอัตราการเติบโตประจำปีทางเรขาคณิตของ GDP ระหว่างปีแรกและปีที่แล้วในช่วงเวลาหนึ่ง อัตราการเติบโตนี้แสดงถึงแนวโน้มในระดับเฉลี่ยของ GDP ในช่วงเวลานั้น และละเว้นความผันผวนใดๆ ใน GDP รอบแนวโน้มนี้

นักเศรษฐศาสตร์หมายถึงการเพิ่มขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นของปัจจัยการผลิต (เพิ่มขึ้นผลผลิตของแรงงานของทุนทางกายภาพของพลังงานหรือของวัสดุ ) ขณะที่การเจริญเติบโตอย่างเข้มข้นในทางตรงกันข้ามการเจริญเติบโตของ GDP เกิดเพียงการเพิ่มขึ้นของจำนวนของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่สำหรับการใช้งาน (ประชากรที่เพิ่มขึ้นเช่นหรือดินแดนใหม่) นับเป็นการเจริญเติบโตที่กว้างขวาง [4]

การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆยังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย [ ต้องการการอ้างอิง ]ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 60% ของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2556 ไปใช้กับสินค้าและบริการที่ไม่มีอยู่ในปี 2412 [5]

การวัด

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะคำนวณจากข้อมูลใน GDP ประมาณโดยประเทศที่หน่วยงานทางสถิติ อัตราการเติบโตของ GDP ต่อหัวคำนวณจากข้อมูล GDP และผู้คนในช่วงเริ่มต้นและช่วงสุดท้ายที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์

การเติบโตในระยะยาว

มาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการครองชีพเมื่อเวลาผ่านไปแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้านล่างนี้คือตารางที่แสดง GDP ต่อคนและการเติบโตของ GDP ต่อคนต่อปีสำหรับการเลือกประเทศในช่วงประมาณ 100 ปี ข้อมูล GDP ต่อคนถูกปรับตามอัตราเงินเฟ้อ จึงเป็นข้อมูล "ของจริง " GDP ต่อคน (โดยทั่วไปเรียกว่า GDP ต่อหัว) คือ GDP ของทั้งประเทศหารด้วยจำนวนคนในประเทศ GDP ต่อคนเปรียบได้กับ " รายได้เฉลี่ย "

การเติบโตทางเศรษฐกิจตามประเทศ[6]
ประเทศ ระยะเวลา GDP ที่แท้จริงต่อคนเมื่อต้นงวด GDP ที่แท้จริงต่อคน ณ สิ้นงวด อัตราการเติบโตต่อปี
ญี่ปุ่น พ.ศ. 2433-2551 $1,504 $35,220 2.71%
บราซิล 1900–2008 $779 $10,070 2.40%
เม็กซิโก 1900–2008 $1,159 $14,270 2.35%
เยอรมนี พ.ศ. 2413-2551 $2,184 $35,940 2.05%
แคนาดา พ.ศ. 2413-2551 $2,375 36,220 เหรียญสหรัฐ 1.99%
จีน 1900–2008 $716 $6,020 1.99%
สหรัฐ พ.ศ. 2413-2551 $4,007 $46,970 1.80%
อาร์เจนตินา 1900–2008 $2,293 $14,020 1.69%
ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2413-2551 $4,808 $36,130 1.47%
อินเดีย 1900–2008 $675 $2,960 1.38%
อินโดนีเซีย 1900–2008 $891 $3,830 1.36%
บังคลาเทศ 1900–2008 $623 $1,440 0.78%

แตกต่างเล็ก ๆ ดูเหมือนจะอยู่ในรายปีนำเจริญเติบโตของ GDP มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ใน GDP เมื่อประกอบกับในช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในตารางข้างต้น GDP ต่อคนในสหราชอาณาจักรในปี 1870 คือ $4,808 ในเวลาเดียวกันในสหรัฐอเมริกา GDP ต่อคนอยู่ที่ 4,007 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าสหราชอาณาจักรประมาณ 20% อย่างไรก็ตาม ในปี 2008 ตำแหน่งกลับตรงกันข้าม: GDP ต่อคนอยู่ที่ 36,130 ดอลลาร์ในสหราชอาณาจักรและ 46,970 ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ GDP ต่อคนในสหรัฐอเมริกานั้นมากกว่าในสหราชอาณาจักร 30% จากตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่า GDP ต่อคนเติบโตโดยเฉลี่ย 1.80% ต่อปีในสหรัฐอเมริกาและ 1.47% ในสหราชอาณาจักร ดังนั้น ความแตกต่างในการเติบโตของ GDP เพียงไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในผลลัพธ์เมื่อการเติบโตยังคงอยู่ในรุ่นต่อรุ่น ข้อสังเกตนี้และอื่นๆ ทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าการเติบโตของ GDP เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค :

...หากเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออัตราการเติบโตในระยะยาว เราก็สามารถมีส่วนสนับสนุนในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพได้มากกว่าที่เคยมีมาในประวัติการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของนโยบายต้านวัฏจักรและการปรับ - การปรับจูน การเติบโตทางเศรษฐกิจ [คือ] ส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญจริงๆ [7]

การเติบโตและนวัตกรรม

Creative Economics ระบบการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว

มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของ GDP ได้รับอิทธิพลจากขนาดของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ GDP กับ GDP ของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นมีความนูน การเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อ GDP ถึงจุดสูงสุดแล้วเริ่มลดลง มีค่าสุดขั้วอยู่บ้าง นี่ไม่ใช่กับดักรายได้ปานกลางอย่างแน่นอน เป็นที่สังเกตสำหรับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา อันที่จริงประเทศที่มีคุณสมบัตินี้เป็นของโดเมนการเจริญเติบโตของการชุมนุม อย่างไรก็ตาม ความสุดโต่งสามารถขยายออกไปได้ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนโยบาย และบางประเทศก็เคลื่อนเข้าสู่ขอบเขตการเติบโตเชิงนวัตกรรมด้วยค่านิยมที่จำกัดที่สูงกว่า [8]

ปัจจัยกำหนดการเติบโตของ GDP ต่อหัว

GDP โลกต่อหัวในอดีต

ในการบัญชีรายได้ประชาชาติ ผลผลิตต่อหัวสามารถคำนวณได้โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้: ผลผลิตต่อหน่วยของแรงงานเข้า (ผลิตภาพแรงงาน) ชั่วโมงทำงาน (ความเข้ม) เปอร์เซ็นต์ของประชากรวัยทำงานที่ทำงานจริง (อัตราการมีส่วนร่วม) และสัดส่วน ของประชากรวัยทำงานต่อประชากรทั้งหมด (ประชากร) "อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP/ประชากร คือผลรวมของอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสี่ตัวนี้ บวกกับผลคูณของพวกมัน" [9]

นักเศรษฐศาสตร์เห็นความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นในการผลิต ระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าวัฏจักรธุรกิจ โดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์แอตทริบิวต์ ups และดาวน์ในวงจรธุรกิจจากการผันผวนของอุปสงค์รวม ในทางตรงกันข้าม การเติบโตทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการผลิตในระยะยาวเนื่องจากสาเหตุเชิงโครงสร้าง เช่น การเติบโตทางเทคโนโลยีและการสะสมปัจจัย

ผลผลิต

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน(อัตราส่วนของมูลค่าผลผลิตต่อแรงงานเข้า) เป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวที่แท้จริง [10] [11] [12] [13] [14] "ในการประมาณการที่มีชื่อเสียง ศาสตราจารย์โรเบิร์ต โซโลว์ ของ MIT ได้สรุปว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ต่อหัวของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นใน ทุนอธิบายเพียงร้อยละ 20 ที่เหลือ" [15]

การเพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า ในศตวรรษที่ 20 ราคาสินค้าจริงลดลงกว่า 90% [16]

การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นสืบเนื่องมาจากการสะสมทุนมนุษย์และทุนทางกายภาพ และการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างสินค้าใหม่ที่เกิดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี[17]การแบ่งงานเพิ่มเติม(ความชำนาญพิเศษ) ก็เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพเช่นกัน[18]

ก่อนที่อุตสาหกรรมก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งถูกเก็บไว้ในการตรวจสอบโดยการจัดหาอาหารและทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่ให้วงเงินรายได้ต่อหัวสภาพที่เรียกว่ากับดักมัลธัส [19] [20]การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นน่าทึ่งมาก เพราะมันมีมากกว่าการเติบโตของประชากร ทำให้สามารถหลบหนีจากกับดักของ Malthusian [21]ประเทศที่อุตสาหกรรมเห็นในที่สุดการเติบโตของประชากรชะลอตัวของพวกเขาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

การเพิ่มผลิตภาพเป็นปัจจัยหลักที่รับผิดชอบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 การเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 20 เกิดจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยแรงงาน วัสดุ พลังงาน และที่ดิน (อินพุตต่อวิดเจ็ตน้อยลง) ความสมดุลของการเติบโตของผลผลิตมาจากการใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้จะเพิ่มผลผลิต ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสินค้าเดิมที่ผลิตขึ้นก่อนหน้านี้และสินค้าและบริการใหม่[22]

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม , เครื่องจักรกลเริ่มเปลี่ยนวิธีการใช้มือในการผลิตและกระบวนการใหม่คล่องตัวการผลิตเคมีภัณฑ์เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ[23] เครื่องมือกลทำให้การผลิตชิ้นส่วนโลหะเป็นไปได้อย่างประหยัด เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถใช้แทนกันได้[24] (ดู: ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ .)

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองปัจจัยสำคัญของการเติบโตของผลิตภาพคือการทดแทนพลังงานที่ไม่มีชีวิตสำหรับแรงงานคนและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำและการเผาไหม้ภายในเข้ามาแทนที่พลังงานลมและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด[23]นับตั้งแต่การแทนที่ครั้งนั้น การขยายตัวอย่างมากของกำลังทั้งหมดได้รับแรงผลักดันจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอย่างต่อเนื่อง[25]แหล่งผลิตภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่น ๆได้แก่ระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (คลอง รถไฟ และทางหลวง) [26] [27]วัสดุใหม่ (เหล็ก) และพลังงานซึ่งรวมถึงการอบไอน้ำและการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์และไฟฟ้าอื่น ๆการผลิตการปรับปรุงรวมเกษตรยานยนต์และการเกษตรวิทยาศาสตร์รวมทั้งสารเคมีปุ๋ยและปศุสัตว์และสัตว์ปีกการจัดการและการปฏิวัติเขียว ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ซึ่งทำด้วยเครื่องมือกลที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้พัฒนาไปสู่การผลิตจำนวนมากซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน[24]

ผลผลิตลดต้นทุนของสินค้าส่วนใหญ่ในแง่ของเวลาทำงานที่จำเป็นในการซื้อ จริงราคาอาหารที่ลดลงเนื่องจากการปรับปรุงในการขนส่งและการค้าการเกษตรยานยนต์ , ปุ๋ยการเกษตรทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติเขียว

แหล่งที่มาที่ยอดเยี่ยมของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้แก่ ทางรถไฟ เรือไอน้ำ เครื่องเกี่ยวด้วยม้าและเครื่องเกี่ยวนวดและโรงงานที่ใช้ไอน้ำ[28] [29]การประดิษฐ์กระบวนการผลิตเหล็กราคาถูกมีความสำคัญต่อการใช้เครื่องจักรและการขนส่งหลายรูปแบบในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ทั้งราคาและชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ลดลงเพราะต้องใช้แรงงาน วัสดุ และพลังงานในการผลิตและขนส่งสินค้าน้อยลง อย่างไรก็ตาม ค่าแรงที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ทำให้คนงานสามารถปรับปรุงอาหาร ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และซื้อที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้น(28)

การผลิตจำนวนมากในช่วงทศวรรษที่ 1920 ทำให้เกิดการผลิตมากเกินไปซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลายประการของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 [30]หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่การเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง โดยส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่มีอยู่ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ วิทยุ ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าและบริการใหม่รวมถึงโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศและการบินพาณิชย์ (หลังปี 1950) ซึ่งสร้างความต้องการใหม่มากพอที่จะทำให้สัปดาห์การทำงานมีเสถียรภาพ[31]การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงมีส่วนทำให้เกิดการเติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นเดียวกับการลงทุนในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเคมี(32)โพสต์เศรษฐกิจสงครามโลกครั้งที่สองยังได้รับประโยชน์จากการค้นพบของจำนวนมากมายของน้ำมันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางจากการประมาณการของ John W. Kendrickสามในสี่ของ GDP ต่อหัวของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 1889 ถึง 2500 เป็นผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น[14]

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงหลังจากปี 1973 [33]การเจริญเติบโตในทางตรงกันข้ามในเอเชียได้รับที่แข็งแกร่งตั้งแต่นั้นเริ่มต้นด้วยญี่ปุ่นและแพร่กระจายไปยังสี่เสือเอเชีย , จีน , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุทวีปอินเดียและเอเชียแปซิฟิก [34]ในปี 1957 เกาหลีใต้มีต่ำต่อหัวของ GDPกว่าประเทศกานา , [35]และในปี 2008 มันเป็น 17 ครั้งสูงที่สุดเท่าที่กานา[36]การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นลดลงอย่างมากตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980

ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นตลอดศตวรรษที่ 19 และเร็วที่สุดในทศวรรษต้นถึงกลางศตวรรษที่ 20 [37] [38] [39] [40] [41]การเจริญเติบโตผลผลิตสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ใน 1996-2004 เนื่องจากการเร่งความเร็วในอัตราของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่ากฎของมัวร์ [42] [43] [44] [45]หลังจากปี 2547 การเติบโตของผลิตภาพของสหรัฐอเมริกากลับสู่ระดับต่ำในปี 2515-2539 [42]

การสะสมปัจจัย

ทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยปกติหมายถึงทุนทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง (ส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของทุนทางกายภาพ) และอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ (เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะเพื่อธุรกิจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ) [2]จำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นต่อคนงานหนึ่งคนเป็นสาเหตุสำคัญของการเติบโตของผลผลิตทางเศรษฐกิจ ทุนขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ลดลงเนื่องจากจำนวนเงินที่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเนื่องจากภาระค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การแบ่งรายได้ถือเป็นระหว่างแรงงานกับเจ้าของที่ดินและทุน[46]ในทศวรรษที่ผ่านมามีหลายประเทศในเอเชียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุน [47]

สัปดาห์การทำงานลดลงอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 [48] [49]ในช่วงปี ค.ศ. 1920 สัปดาห์การทำงานโดยเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ 49 ชั่วโมง แต่สัปดาห์ทำงานลดลงเหลือ 40 ชั่วโมง (หลังจากนั้นจึงใช้ค่าล่วงเวลาพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของNational Industrial Recovery Act of 1933

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์อาจมีอิทธิพลต่อการเติบโตโดยการเปลี่ยนอัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากรและอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน [10] อุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ซึ่งอัตราการเกิดลดลงและอายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น

ผู้หญิงที่มีบุตรน้อยกว่าและเข้าถึงการจ้างงานในตลาดได้ดีกว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกำลังแรงงานในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น ความต้องการใช้แรงงานเด็กลดลงและเด็กใช้เวลาเรียนในโรงเรียนนานขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราร้อยละของผู้หญิงในกำลังแรงงานในสหรัฐอเมริกามีส่วนทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เข้าสู่แรงงาน [10]

ดู: คลื่นการใช้จ่าย

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเติบโต

ทุนมนุษย์

การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์จำนวนมากเกี่ยวกับคุณลักษณะการเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญในระดับทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งกำหนดเป็นทักษะของประชากรหรือกำลังแรงงาน ทุนมนุษย์รวมอยู่ในโมเดลการเติบโตแบบนีโอคลาสสิกและภายนอกแล้ว[50] [51] [52]

ระดับทุนมนุษย์ของประเทศนั้นวัดได้ยาก เพราะมันถูกสร้างขึ้นที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่ทำงาน นักเศรษฐศาสตร์พยายามวัดทุนมนุษย์โดยใช้ตัวแทนจำนวนมาก รวมถึงระดับการรู้หนังสือของประชากร ระดับการคิดเลข ระดับการผลิตหนังสือ/จำนวนหัว การลงทุนในโรงเรียนในระบบ การวัดทุนมนุษย์ที่ใช้กันมากที่สุดคือระดับ (ปีเฉลี่ย) ของความสำเร็จในโรงเรียนในประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาข้อมูลของRobert Barroและ Jong-Wha Lee [53]มาตรการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะ Barro และ Lee ให้ข้อมูลสำหรับหลายประเทศในช่วงห้าปีเป็นระยะเวลานาน

ปัญหาประการหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือจำนวนทุนมนุษย์ที่ได้รับในปีการศึกษานั้นไม่เหมือนกันในทุกระดับของการศึกษาและไม่เหมือนกันในทุกประเทศ มาตรการนี้ยังสันนิษฐานว่าทุนมนุษย์ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะในการศึกษาในระบบเท่านั้น ตรงกันข้ามกับหลักฐานที่กว้างขวางว่าครอบครัว ละแวกบ้าน เพื่อนฝูง และสุขภาพมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ แม้จะมีข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ Theodore Breton ได้แสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้สามารถเป็นตัวแทนของทุนมนุษย์ในรูปแบบการเติบโตแบบ log-linear เนื่องจากในแต่ละประเทศ GDP/ผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์แบบ log-linear กับปีเฉลี่ยของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์แบบ log-linear ระหว่าง คนงานรายได้ส่วนบุคคลและปีของการศึกษาในรูปแบบเนื้อ [54]

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ แนวตั้ง) v. การทดสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั้งปรับ GDP ต่อหัวในปี 2503

Eric Hanushekและ Dennis Kimko ได้แนะนำการวัดทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากการประเมินระดับนานาชาติในการวิเคราะห์การเติบโต[55]พวกเขาพบว่าการวัดทุนมนุษย์นี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ Eric Hanushek และLudger Wößmannได้ขยายการวิเคราะห์นี้[56] [57]ธีโอดอร์ เบรอตงแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในการวิเคราะห์ของ Hanushek และ Wößmann อันที่จริงแล้วเป็นเพราะความสัมพันธ์ในประเทศที่มีการศึกษาน้อยกว่าแปดปี เขาแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยในประเทศที่มีการศึกษามากกว่า[54]Hanushek และWößmann ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ของทุนความรู้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหรือไม่ พวกเขาแสดงให้เห็นว่าระดับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถอธิบายการเติบโตที่ช้าในละตินอเมริกาและการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออก [58]

Joerg BatenและJan Luiten van Zandenใช้การผลิตหนังสือต่อหัวเพื่อเป็นตัวแทนของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ที่ซับซ้อน และพบว่า "ประเทศที่มีการสร้างทุนมนุษย์ในระดับสูงในศตวรรษที่ 18 ได้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการอุตสาหกรรมของศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ประเทศที่มี การสร้างทุนมนุษย์ในระดับต่ำไม่สามารถทำได้ ในจำนวนนี้มีประเทศที่มีการพัฒนาน้อยในปัจจุบัน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และจีนจำนวนมาก" [59]

สถาบันทางการเมือง

“เนื่องจากสถาบันต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสิ่งจูงใจในชีวิตจริง สถาบันเหล่านี้จึงหลอมรวมความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศต่างๆ” [60]

ในประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทุนนิยมจากระบบเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เกิดขึ้นได้จากการนำนโยบายของรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกด้านการค้ามาใช้ และทำให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระในส่วนตัวและทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งรวมถึงกฎหมายใหม่ที่เอื้อต่อการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายสัญญาและกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว และการยกเลิกกฎหมายต่อต้านการใช้เงิน[61] [62]

วรรณกรรมนี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากเรื่องราวความสำเร็จของรัฐอังกฤษหลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี ค.ศ. 1688 ซึ่งความสามารถทางการคลังสูงรวมกับข้อจำกัดในอำนาจของกษัตริย์ทำให้เกิดความเคารพต่อหลักนิติธรรม[63] [64] [65] [60]อย่างไรก็ตาม คนอื่น ๆ ได้ตั้งคำถามว่าสูตรของสถาบันนี้ไม่สามารถจำลองได้ง่ายในที่อื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ—และประเภทของสถาบันที่สร้างขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงนั้น—ไม่จำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง ในอำนาจทางการเมืองหากอำนาจทางเศรษฐกิจของสังคมนั้นไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมชุดใหม่[66]ในอังกฤษ ความสามารถทางการคลังของรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากตามการสร้างข้อจำกัดบนมงกุฎ แต่ที่อื่นๆ ในยุโรปความสามารถของรัฐที่เพิ่มขึ้นได้เกิดขึ้นก่อนการปฏิรูปกฎหมายที่สำคัญ[67]

มีหลายวิธีที่รัฐบรรลุขีดความสามารถของรัฐ (การคลัง) และความสามารถที่แตกต่างกันนี้เร่งหรือขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐ ต้องขอบคุณความเป็นเนื้อเดียวกันของแผ่นดินและผู้คนในอังกฤษ ทำให้อังกฤษสามารถบรรลุระบบกฎหมายและการคลังที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ยุคกลางซึ่งทำให้สามารถขึ้นภาษีได้อย่างมากหลังปี ค.ศ. 1689 [67]ในทางกลับกัน ประสบการณ์ของฝรั่งเศส ของการสร้างรัฐต้องเผชิญกับการต่อต้านที่แข็งแกร่งขึ้นมากจากอำนาจศักดินาในท้องถิ่นทำให้มีการแยกส่วนทางกฎหมายและทางการคลังจนกระทั่งการปฏิวัติฝรั่งเศสแม้จะมีการเพิ่มขีดความสามารถของรัฐในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดอย่างมีนัยสำคัญ[68] [69]นอกจากนี้ ปรัสเซียและจักรวรรดิฮับส์บูร์ก ซึ่งเป็นรัฐที่ต่างกันมากกว่าอังกฤษ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของรัฐในช่วงศตวรรษที่สิบแปดโดยไม่จำกัดอำนาจของผู้บริหาร[67]อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ประเทศจะสร้างสถาบันที่เคารพสิทธิในทรัพย์สินและหลักนิติธรรมโดยปราศจากสถาบันทางการคลังและการเมืองระดับกลางแห่งแรกที่สร้างแรงจูงใจให้ชนชั้นสูงสนับสนุนพวกเขา สถาบันระดับกลางเหล่านี้หลายแห่งอาศัยการจัดการกับเอกชนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งรวมกับสถาบันเพื่อความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับรัฐต่างๆ เพื่อวางรากฐานของรัฐนิติรัฐสมัยใหม่[67]

ในประเทศที่ยากจนและกำลังพัฒนาหลายแห่ง ที่ดินและบ้านจัดสรรอยู่นอกระบบการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นทางการหรือถูกกฎหมาย ในเขตเมืองหลายแห่งที่ยากจน "บุกรุก" ที่ดินของเอกชนหรือรัฐบาลเพื่อสร้างบ้าน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี้ ทรัพย์สินที่ไม่ได้จดทะเบียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการผ่านสมาคมทรัพย์สินต่างๆ และการจัดการอื่นๆ เหตุผลในการเป็นเจ้าของนอกกฎหมายรวมถึงเทปสีแดงของข้าราชการมากเกินไปในการซื้อทรัพย์สินและอาคาร ในบางประเทศ อาจต้องใช้เวลากว่า 200 ขั้นและใช้เวลาถึง 14 ปีในการสร้างบนที่ดินของรัฐบาล สาเหตุอื่นๆ ของทรัพย์สินนอกกฎหมาย ได้แก่ การไม่รับรองเอกสารการทำธุรกรรมหรือการไม่มีเอกสารรับรองแต่ไม่ได้บันทึกกับหน่วยงานราชการ[70]

การไม่มีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนในทรัพย์สินนั้นจำกัดศักยภาพที่จะใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งทำให้ประเทศยากจนหลายแห่งขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งที่มีศักยภาพ ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนและขาดวิธีการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับเป็นปัจจัยอื่นๆ ที่จำกัดศักยภาพของเงินทุน [70]

ธุรกิจและบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้รายงาน และเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น สินบนและค่าตอบแทนที่หักกลบกับภาษีส่วนใหญ่ที่หลีกเลี่ยง [70]

"ประชาธิปไตยทำให้เกิดการเติบโต" ตาม Acemoglu et al. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ประชาธิปไตยเพิ่ม GDP ในอนาคตโดยการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มการศึกษา กระตุ้นการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปรับปรุงการจัดหาสินค้าสาธารณะ และลดความไม่สงบทางสังคม" [71] ยูเนสโกและสหประชาชาติยังพิจารณาด้วยว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมการศึกษาคุณภาพสูง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความสามัคคีทางสังคมในความขัดแย้งทางอาวุธมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตเชิงคุณภาพ [72]

ตามที่Daron Acemoglu , Simon JohnsonและJames Robinsonความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรายได้สูงและสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นผลพลอยได้จากประวัติศาสตร์ ชาวยุโรปใช้นโยบายการล่าอาณานิคมที่แตกต่างกันมากในอาณานิคมต่างๆ กับสถาบันที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ในสถานที่ซึ่งผู้ล่าอาณานิคมเหล่านี้ต้องเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตสูง (เช่น เนื่องจากมีโรคเขตร้อน) พวกเขาไม่สามารถอยู่อาศัยอย่างถาวรได้ และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งสถาบันสกัดซึ่งคงอยู่ต่อไปหลังจากได้รับเอกราช ในสถานที่ที่พวกเขาสามารถตั้งถิ่นฐานได้อย่างถาวร (เช่น ที่มีภูมิอากาศอบอุ่น) พวกเขาได้จัดตั้งสถาบันโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์นี้ และจำลองสถาบันเหล่านี้ตามหลังสถาบันในบ้านเกิดของยุโรป ในสถาบันที่ดีกว่า 'นีโอยุโรป' เหล่านี้ กลับสร้างผลลัพธ์การพัฒนาที่ดีขึ้น ดังนั้น,แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์คนอื่นๆ จะเน้นที่อัตลักษณ์หรือประเภทของระบบกฎหมายของผู้ตั้งรกรากเพื่ออธิบายสถาบันต่างๆ แต่ผู้เขียนเหล่านี้มองที่สภาพแวดล้อมในอาณานิคมเพื่ออธิบายสถาบันต่างๆ ตัวอย่างเช่น อดีตอาณานิคมได้รับมรดกของรัฐบาลที่ทุจริตและเขตแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ (กำหนดโดยผู้ตั้งอาณานิคม) ซึ่งไม่เหมาะสมเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทภายในและความขัดแย้งที่ขัดขวางการพัฒนา ในอีกตัวอย่างหนึ่ง สังคมที่ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมที่ไม่มีประชากรพื้นเมืองที่เข้มแข็งได้สร้างสิทธิในทรัพย์สินและสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าสังคมที่ประชากรพื้นเมืองมีขนาดใหญ่อดีตอาณานิคมได้รับมรดกของรัฐบาลที่ทุจริตและเขตแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ (ที่กำหนดโดยอาณานิคม) ที่ไม่ได้วางไว้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทภายในและความขัดแย้งที่ขัดขวางการพัฒนา ในอีกตัวอย่างหนึ่ง สังคมที่ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมที่ไม่มีประชากรพื้นเมืองที่เข้มแข็งได้สร้างสิทธิในทรัพย์สินและสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าสังคมที่ประชากรพื้นเมืองมีขนาดใหญ่อดีตอาณานิคมได้รับมรดกของรัฐบาลที่ทุจริตและเขตแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ (ที่กำหนดโดยอาณานิคม) ที่ไม่ได้วางไว้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทภายในและความขัดแย้งที่ขัดขวางการพัฒนา ในอีกตัวอย่างหนึ่ง สังคมที่ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมที่ไม่มีประชากรพื้นเมืองที่เข้มแข็งได้สร้างสิทธิในทรัพย์สินและสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าสังคมที่ประชากรพื้นเมืองมีขนาดใหญ่สังคมที่ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมที่ไม่มีประชากรพื้นเมืองที่เข้มแข็งได้สร้างสิทธิในทรัพย์สินและสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าสังคมที่ประชากรพื้นเมืองมีขนาดใหญ่สังคมที่ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมที่ไม่มีประชากรพื้นเมืองที่เข้มแข็งได้สร้างสิทธิในทรัพย์สินและสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าสังคมที่ประชากรพื้นเมืองมีขนาดใหญ่[73]

ในWhy Nations Fail อะเซโมกลูและโรบินสันกล่าวว่าภาษาอังกฤษในอเมริกาเหนือเริ่มต้นด้วยการพยายามย้ำความสำเร็จของผู้พิชิตสเปนในการดึงความมั่งคั่ง (โดยเฉพาะทองคำและเงิน) ออกจากประเทศที่พวกเขาพิชิตได้ ระบบนี้ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของพวกเขาอยู่ที่การให้ที่ดินและเสียงในรัฐบาลแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานชายทุกคนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานมีประสิทธิผล ในเวอร์จิเนียต้องใช้เวลาสิบสองปีและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากความอดอยากก่อนที่ผู้ว่าการรัฐจะตัดสินใจลองใช้ระบอบประชาธิปไตย [74]

ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการมักเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ตรวจสอบเชิงประจักษ์และประเมินผลกระทบของผู้ประกอบการต่อการเติบโตอย่างน่าประหลาดใจ นี่เป็นเพราะปัจจัยภายนอก—แรงขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยังขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของการเป็นผู้ประกอบการต่อการเติบโตนั้นทำได้ยาก เนื่องจากการตัดสินใจร่วมกันของผู้ประกอบการและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เอกสารสองสามฉบับใช้การออกแบบกึ่งทดลอง และพบว่าการประกอบการและความหนาแน่นของธุรกิจขนาดเล็กมีผลกระทบเชิงสาเหตุต่อการเติบโตในภูมิภาคอย่างแท้จริง[75] [76]

สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจคือการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างความต้องการ ซึ่งจำเป็นต่อการชดเชยการลดลงของการจ้างงานที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงงาน (และการจ้างงานลดลงเนื่องจากการประหยัดพลังงานและวัสดุ) [43] [77]ในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2556 ประมาณ 60% ของการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นค่าสินค้าและบริการที่ไม่มีอยู่ใน พ.ศ. 2412 นอกจากนี้ การสร้างบริการใหม่มีความสำคัญมากกว่าการประดิษฐ์สินค้าใหม่ [78]

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ต้องผ่านช่วงที่ส่งผลต่อการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานและขนาดสัมพันธ์ของภาคเศรษฐกิจ การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการผลิตทำให้ขนาดของภาคส่วนมีผลผลิตสูงต่อชั่วโมง (ภาคการผลิตที่ให้ผลผลิตสูง) ในขณะที่ลดขนาดของภาคด้วยผลผลิตต่อชั่วโมงที่ต่ำลง (ภาคเกษตรที่ให้ผลผลิตต่ำ) ในที่สุด การเติบโตของผลิตภาพสูงในภาคการผลิตก็ลดขนาดภาคส่วนลง เนื่องจากราคาลดลงและการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ[79] [80]ภาคบริการและภาครัฐ ซึ่งผลผลิตต่อชั่วโมงและการเติบโตของผลิตภาพต่ำ เห็นการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในช่วงทศวรรษ 1990 [10] ภาครัฐหดตัวตั้งแต่นั้นมา ขณะที่เศรษฐกิจการบริการขยายตัวในช่วงทศวรรษ 2000

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยังสามารถมองเห็นได้จากอีกมุมหนึ่ง เป็นไปได้ที่จะแบ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงออกเป็นสององค์ประกอบ: ตัวบ่งชี้ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง—จีดีพี 'เชิงปริมาณ'—และตัวบ่งชี้การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ—จีดีพี 'เชิงคุณภาพ' [81]

ทฤษฎีการเติบโต

อดัม สมิธ

อดัม สมิธเป็นผู้บุกเบิกการเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่และทฤษฎีประสิทธิภาพในหนังสือของเขาเรื่องThe Wealth of Nations ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2319 หนังสือเล่มนี้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการผลิตแรงงาน ที่ดิน และทุน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของตลาดที่มีการลอยตัวขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังบันทึกถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ เช่น สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ การศึกษาของ Smith ผสมผสานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานกับการสังเกตส่วนบุคคลและการอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์ [82]

ทฤษฎีมัลธูเซียน

ทฤษฎี Malthusian เสนอว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทำให้เกิดการเติบโตของประชากรมากขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ต่อหัวในระยะยาว ตามทฤษฎี ในขณะที่เศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนี้มีความหนาแน่นของประชากรสูงกว่า ระดับรายได้ต่อหัวไม่แตกต่างจากสังคมในสังคมที่ถดถอยทางเทคโนโลยี

รากฐานทางแนวคิดของทฤษฎี Malthusian เกิดขึ้นโดย Thomas Malthus, [83]และการนำเสนอแนวทางที่ทันสมัยเหล่านี้จัดทำโดย Ashraf และ Galor [84]สอดคล้องกับการคาดการณ์ของทฤษฎี Malthusian การวิเคราะห์ข้ามประเทศพบว่ามีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญของระดับเทคโนโลยีต่อความหนาแน่นของประชากรและผลกระทบที่ไม่มีนัยสำคัญต่อรายได้ต่อหัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปีที่ 1–1500 [84]

ทฤษฎีการเติบโตแบบคลาสสิก

ในทางเศรษฐศาสตร์คลาสสิก ( Ricardian ) ทฤษฎีการผลิตและทฤษฎีการเติบโตอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีหรือกฎของสัดส่วนตัวแปร โดยการเพิ่มปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง(แรงงานหรือทุน) ในขณะที่ถือค่าคงที่อื่น ๆ และไม่ถือว่าเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มผลผลิต แต่ในอัตราที่ลดลงซึ่งในที่สุดจะเข้าใกล้ศูนย์ แนวความคิดเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีของThomas Malthusเกี่ยวกับการเกษตร ตัวอย่างของ Malthus รวมถึงจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวโดยสัมพันธ์กับจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก (ทุน) บนที่ดินหนึ่งแปลง และขนาดของการเก็บเกี่ยวจากที่ดินหนึ่งแปลง เทียบกับจำนวนคนงานที่ทำงานอยู่[85]ดูเพิ่มเติมผลตอบแทนลดลง

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีการเติบโตแบบคลาสสิกคือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นคงที่ และการประหยัดต่อขนาดจะถูกละเลย[86]

ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่ 1940 คือโมเดลการผลักดันครั้งใหญ่ซึ่งแนะนำว่าประเทศต่างๆ จำเป็นต้องก้าวข้ามจากขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งผ่านวัฏจักรคุณธรรมซึ่งการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาควบคู่ไปกับการลงทุนของภาคเอกชนจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น ขั้นตอนการผลิต หลุดพ้นจากกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับขั้นตอนการผลิตที่ต่ำกว่า [87]ความคิดก็ฟื้นขึ้นมาและสูตรอย่างจริงจังในช่วงปลายปี 1980 โดยเควินเมอร์ฟี่ , อังเดรย์ชลเฟอร์และโรเบิร์ต Vishny [88]

แบบจำลองโซโลว์–หงส์

Robert SolowและTrevor Swan ได้พัฒนาสิ่งที่กลายเป็นแบบจำลองหลักที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์การเติบโตในปี 1950 [89] [90]โมเดลนี้ถือว่าผลตอบแทนของทุนและแรงงานลดลงทุนสะสมจากการลงทุน แต่ระดับหรือสต็อกลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเสื่อมราคา เนื่องจากการคืนทุนสู่ทุนที่ลดลง ด้วยการเพิ่มทุน/คนงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขาดหายไป ในที่สุดผลผลิตทางเศรษฐกิจ/คนงานก็ถึงจุดที่ทุนต่อคนงานหนึ่งคน และผลผลิตทางเศรษฐกิจ/คนงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการลงทุนรายปีในทุนเท่ากับค่าเสื่อมราคาประจำปี สภาวะนี้เรียกว่า 'สภาวะคงตัว'

ในแบบจำลอง Solow–Swan หากผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลผลิต/คนงานจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพ หากผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ ผลผลิต/ผู้ปฏิบัติงานก็เพิ่มขึ้นในอัตราสภาวะคงที่ที่เกี่ยวข้องด้วย ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของแบบจำลองอาจเกิดขึ้นโดยการเพิ่มส่วนแบ่งของ GDP ที่ลงทุนหรือผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ไม่ว่าจะลงทุนในส่วนแบ่งของ GDP เท่าใด เงินทุน/คนงานก็จะมาบรรจบกันในสภาวะที่มั่นคงในที่สุด โดยปล่อยให้อัตราการเติบโตของผลผลิต/คนงานกำหนดโดยอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่มีให้ทุกคนและก้าวหน้าในอัตราคงที่ ทุกประเทศจึงมีอัตราการเติบโตในสถานะที่คงที่เท่ากัน แต่ละประเทศมีระดับ GDP/คนงานที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดโดยส่วนแบ่งของ GDP ที่ลงทุนแต่ทุกประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากัน โดยปริยายในรูปแบบนี้ ประเทศที่ร่ำรวยคือประเทศที่มีส่วนแบ่งสูงใน GDP มาเป็นเวลานาน ประเทศยากจนสามารถร่ำรวยได้โดยการเพิ่มส่วนแบ่งของ GDP ที่พวกเขาลงทุน การคาดการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของแบบจำลองซึ่งส่วนใหญ่มาจากข้อมูลก็คือของการบรรจบกันแบบมีเงื่อนไข ; แนวคิดที่ว่าประเทศยากจนจะเติบโตเร็วขึ้นและไล่ตามประเทศร่ำรวยได้ตราบเท่าที่พวกเขามีอัตราการลงทุน (และประหยัด) ใกล้เคียงกันและเข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกันได้

โมเดล Solow–Swan ถือเป็นโมเดลการเติบโต "ภายนอก" เนื่องจากไม่ได้อธิบายว่าทำไมประเทศต่างๆ จึงลงทุนหุ้นที่แตกต่างกันของ GDP ในทุน หรือทำไมเทคโนโลยีจึงพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่อัตราการลงทุนและอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมาจากภายนอก มูลค่าของแบบจำลองคือการทำนายรูปแบบของการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อมีการระบุอัตราทั้งสองนี้ ความล้มเหลวในการอธิบายดีเทอร์มิแนนต์ของอัตราเหล่านี้เป็นข้อจำกัดประการหนึ่ง

แม้ว่าอัตราการลงทุนในแบบจำลองจะเป็นแบบภายนอก แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แบบจำลองคาดการณ์การลู่เข้าของอัตราการลงทุนข้ามประเทศโดยปริยาย ในเศรษฐกิจโลกที่มีตลาดทุนทางการเงินทั่วโลก เงินทุนทางการเงินจะไหลไปยังประเทศที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ในประเทศต้นแบบ Solow-Swan ที่มีทุน/แรงงานน้อย (ประเทศยากจน) จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ด้วยเหตุนี้ ทุน/คนงานและผลผลิต/คนงานในตลาดทุนการเงินโลกควรมาบรรจบกันที่ระดับเดียวกันในทุกประเทศ[91]เนื่องจากทุนทางการเงินในอดีตไม่ได้ไหลเข้าสู่ประเทศที่มีทุน/แรงงานน้อยกว่า แบบจำลอง Solow–Swan พื้นฐานจึงมีข้อบกพร่องทางแนวคิด เริ่มต้นในปี 1990 ข้อบกพร่องนี้ได้รับการแก้ไขโดยการเพิ่มตัวแปรเพิ่มเติมลงในแบบจำลองที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมบางประเทศจึงมีประสิทธิผลน้อยกว่าประเทศอื่น ดังนั้นจึงไม่ดึงดูดกระแสเงินทุนทางการเงินทั่วโลกแม้ว่าจะมีเงินทุน (ทางกายภาพ) น้อยกว่า/ คนงาน

ในทางปฏิบัติ การบรรจบกันนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ในปี 1957 โซโลว์ใช้แบบจำลองของเขากับข้อมูลจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐฯ เพื่อประเมินผลงาน นี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มทุนและสต็อกแรงงานคิดเป็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการปรับปรุงทุนอธิบายแปด ผลผลิตการเติบโตที่ยังเหลืออยู่นี้เรียกว่า Solow Residual ที่นี่ A ของ (t) "ความก้าวหน้าทางเทคนิค" เป็นสาเหตุของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเดลยังคงมีข้อบกพร่อง ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับนโยบายที่จะมีอิทธิพลต่ออัตราการเติบโต RAND Corporation มีความพยายามเพียงไม่กี่ครั้งสำหรับนักคิดที่ไม่หวังผลกำไรและนักเศรษฐศาสตร์ที่มาเยือน Kenneth Arrow บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแบบจำลอง พวกเขาแนะนำว่าความรู้ใหม่นั้นไม่สามารถแบ่งแยกได้และเป็นความรู้ภายนอกที่มีต้นทุนคงที่ ลูกศร'ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความรู้ใหม่ที่ได้รับจากบริษัทนั้นมาจากการฝึกฝนและสร้างแบบจำลองที่ "ความรู้" ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์[92]

ตามข้อมูลของ Harrod อัตราการเติบโตตามธรรมชาติคืออัตราสูงสุดของการเติบโตที่อนุญาตโดยการเพิ่มขึ้นของตัวแปร เช่น การเติบโตของประชากร การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติ

อันที่จริง อัตราการเติบโตตามธรรมชาติเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดที่สามารถบรรลุได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่จากทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

ทฤษฎีการเจริญเติบโตภายใน

นักเศรษฐศาสตร์ไม่พอใจกับสมมติฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากภายนอกในแบบจำลอง Solow–Swan นักเศรษฐศาสตร์จึงทำงานเพื่อ " endogenize " (กล่าวคือ อธิบาย "จากภายใน" แบบจำลอง) การเติบโตของผลิตภาพในทศวรรษ 1980 ทฤษฎีการเติบโตภายในที่เป็นผลลัพธ์ ที่ก้าวหน้าที่สุดโดยRobert Lucas จูเนียร์และนักเรียนของเขาPaul Romerรวมถึงคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี[17] [93]นี้รุ่นรวมยังเป็นแนวคิดใหม่ของทุนมนุษย์ที่มีทักษะและความรู้ที่คนงานให้มีประสิทธิผล ไม่เหมือนทุนทางกายภาพทุนมนุษย์มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น การวิจัยในพื้นที่นี้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เพิ่มทุนมนุษย์ (เช่นการศึกษา ) หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (เช่นนวัตกรรม ) [94]

ในวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำในปี 1988 การประชุมในบัฟฟาโลได้รวบรวมความคิดที่ยิ่งใหญ่ในด้านเศรษฐศาสตร์มาไว้ด้วยกัน แนวคิดคือการประเมินทฤษฎีการเติบโตที่ขัดแย้งกัน Romer, Krugman, Barro, Becker เข้าร่วมพร้อมกับดาวรุ่งพุ่งแรงและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ในบรรดาเอกสารหลายฉบับในวันนั้น ฉบับที่โดดเด่นคือ "Micro Foundations for Aggregate Technological Change" ของ Romer มูลนิธิไมโครอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายในตัวมีแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาฝังอยู่และความรู้นั้นเป็นปัจจัยการผลิตและผลผลิต Romer แย้งว่าผลลัพธ์ของอัตราการเติบโตของประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายสาธารณะ กิจกรรมทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา เขาเน้นว่าทุนสะสมและความเชี่ยวชาญเป็นกุญแจสำคัญและไม่เพียงแต่การเติบโตของประชากรเท่านั้นที่สามารถเพิ่มทุนแห่งความรู้ได้ แต่ยังเป็นทุนมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการเก็บเกี่ยวแนวคิดใหม่ๆ[95]

แม้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีความสำคัญ แต่ Baker (2016) อ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่อ้างว่า "การคุ้มครองสิทธิบัตรที่แข็งแกร่งกว่านั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตที่ช้าลง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่มีจริยธรรม ผู้เสียภาษีต้องจ่ายสองเท่าสำหรับยาใหม่และขั้นตอนการวินิจฉัย: อันดับแรกในการอุดหนุนภาษีและที่สองสำหรับราคาการรักษาขั้นตอนการวินิจฉัยที่สูง หากผลการวิจัยที่จ่ายโดยผู้เสียภาษีถูกเปิดเผยเป็นสาธารณสมบัติ Baker อ้างว่าผู้คนทุกหนทุกแห่งจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะการวินิจฉัยและการรักษาที่ดีขึ้นจะมีราคาที่ถูกกว่าทั่วโลก [96]

สาขาหนึ่งของทฤษฎีการเจริญเติบโตภายนอกได้รับการพัฒนาบนรากฐานของทฤษฎี Schumpeterian ชื่อหลังศตวรรษที่ 20 ออสเตรีย เศรษฐศาสตร์ โจเซฟชัม [97]วิธีการนี้อธิบายการเติบโตอันเป็นผลมาจากนวัตกรรมและกระบวนการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ที่รวบรวมธรรมชาติสองประการของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: ในแง่ของการสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะได้กำไรแบบผูกขาดชั่วคราว ขณะที่พวกเขาจับตลาด การทำเช่นนี้ทำให้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เก่าล้าสมัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นโมฆะของเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ล้าสมัย และ "ทำลายค่าเช่าที่เกิดจากนวัตกรรมก่อนหน้านี้" [98]: 855 [99]รูปแบบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของ Schumpeterianเป็นรุ่น Aghion-โฮวิตต์ [ RU ] [100] [98]

ทฤษฎีการเติบโตแบบครบวงจร

ทฤษฎีการเติบโตแบบครบวงจรได้รับการพัฒนาโดยOded Galorและผู้เขียนร่วมของเขาเพื่อกล่าวถึงการไร้ความสามารถของทฤษฎีการเติบโตภายในเพื่ออธิบายความสม่ำเสมอเชิงประจักษ์ที่สำคัญในกระบวนการเติบโตของแต่ละประเทศและเศรษฐกิจโลกโดยรวม[11] [102]ต่างจากทฤษฎีการเติบโตภายในที่มุ่งเน้นไปที่ระบอบการเติบโตสมัยใหม่ทั้งหมด และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถอธิบายรากเหง้าของความไม่เท่าเทียมกันข้ามชาติได้ ทฤษฎีการเติบโตแบบรวมเป็นหนึ่งจะรวบรวมขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาในหลักสูตรไว้ในกรอบเดียว ของประวัติศาสตร์มนุษย์: (i) ยุค Malthusian ที่แพร่หลายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ (ii) การหลบหนีจากกับดัก Malthusian, (iii) การเกิดขึ้นของทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเติบโต (iv) การเริ่มต้นของภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง (v) ต้นกำเนิดของยุคสมัยใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ (vi) รากเหง้าของความแตกต่าง ในรายได้ต่อหัวทั่วประเทศในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่มนุษย์ดำรงอยู่โดยส่วนใหญ่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกชดเชยด้วยการเติบโตของประชากร และมาตรฐานการครองชีพก็เกือบจะดำรงอยู่ได้ในช่วงเวลาและพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ที่เสริมแรงระหว่างอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับขนาดและองค์ประกอบของประชากรได้ค่อย ๆ เพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพิ่มความสำคัญของการศึกษาในความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง ทำให้เศรษฐกิจสามารถจัดสรรส่วนแบ่งที่มากขึ้นของผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหัวอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการเติบโตของประชากร ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการเกิดขึ้นของ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทฤษฎีนี้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าความผันแปรในลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับลักษณะทางวัฒนธรรมและสถาบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความซบเซาไปสู่การเติบโตในประเทศต่างๆ และส่งผลให้รายได้ต่อหัวแตกต่างกันในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาปูทางให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทฤษฎีนี้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าความผันแปรในลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับลักษณะทางวัฒนธรรมและสถาบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความซบเซาไปสู่การเติบโตในประเทศต่างๆ และส่งผลให้รายได้ต่อหัวแตกต่างกันในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาปูทางให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทฤษฎีนี้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าความผันแปรในลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับลักษณะทางวัฒนธรรมและสถาบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความซบเซาไปสู่การเติบโตในประเทศต่างๆ และส่งผลให้รายได้ต่อหัวแตกต่างกันในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา[11] [102]

ความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโต

ทฤษฎี

ความคิดเห็นที่แพร่หลายเกี่ยวกับบทบาทของความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการเติบโตได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในศตวรรษที่ผ่านมา [103]

มุมมองแบบคลาสสิก ตามที่แสดงโดย Adam Smith และคนอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมส่งเสริมกระบวนการเติบโต [104] [105]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการออมรวมเพิ่มขึ้นด้วยความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากทรัพย์สินที่สูงขึ้นเพื่อช่วยคนรวย มุมมองแบบคลาสสิกชี้ให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันกระตุ้นการสะสมทุนและดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ [16]

มุมมองของนีโอคลาสสิว่าจะขึ้นอยู่กับตัวแทนตัวแทนวิธีการปฏิเสธบทบาทของความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการเจริญเติบโต แสดงให้เห็นว่าแม้กระบวนการเติบโตอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมกัน การกระจายรายได้ก็ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการเติบโต

มุมมองสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 แสดงให้เห็น ในทางตรงกันข้ามการกระจายรายได้มีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการเติบโต มุมมองที่ทันสมัยโดยกำเนิดGalor และ Zeira , [107] [108]ไฮไลท์บทบาทที่สำคัญของความหลากหลายในการกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Galor และ Zeira โต้แย้งว่าเนื่องจากตลาดสินเชื่อไม่สมบูรณ์ ความไม่เท่าเทียมกันจึงส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อการสร้างทุนมนุษย์ระดับรายได้ต่อหัว และกระบวนการเติบโต[19]ตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์แบบคลาสสิกซึ่งเน้นย้ำความหมายเชิงบวกของความไม่เท่าเทียมกันสำหรับการสร้างทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ Galor และ Zeira โต้แย้งว่าความไม่เท่าเทียมกันส่งผลเสียต่อการสร้างทุนมนุษย์และกระบวนการพัฒนา ในทุกกรณียกเว้นเศรษฐกิจที่ยากจนมาก

การพัฒนาทางทฤษฎีในภายหลังได้ตอกย้ำมุมมองที่ว่าความไม่เท่าเทียมกันส่งผลเสียต่อกระบวนการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Alesina และ Rodrik และ Persson และ Tabellini พัฒนากลไกเศรษฐกิจทางการเมืองและยืนยันว่าความไม่เท่าเทียมกันมีผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมันสร้างแรงกดดันสำหรับนโยบายการกระจายการบิดเบือนที่ส่งผลเสียต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ [110] [111]

ตามแนวทางความไม่สมบูรณ์ของตลาดสินเชื่อ การศึกษาโดย Roberto Perotti แสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันเกี่ยวข้องกับการสร้างทุนมนุษย์ในระดับที่ต่ำกว่า (การศึกษา ประสบการณ์ การฝึกงาน) และระดับความอุดมสมบูรณ์ที่สูงขึ้น ในขณะที่ระดับทุนมนุษย์ที่ต่ำกว่านั้นสัมพันธ์กับการเติบโตที่ต่ำกว่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ต่ำกว่า ในทางตรงกันข้าม การตรวจสอบช่องเศรษฐกิจการเมืองของเขาไม่พบการสนับสนุนกลไกเศรษฐกิจการเมือง[112]ด้วยเหตุนี้ มุมมองเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโตจึงได้รับการแก้ไข และการศึกษาในภายหลังได้กำหนดขึ้นว่าความไม่เท่าเทียมกันอาจสร้างแรงจูงใจให้ชนชั้นสูงในการปิดกั้นนโยบายการแจกจ่ายซ้ำและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายการถือครองที่ดินทำให้ชนชั้นสูงในที่ดินมีแรงจูงใจที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนงานในชนบท โดยการกีดกันพวกเขาจากการศึกษาและการขัดขวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม[113]

ทฤษฎีที่เป็นหนึ่งเดียวของความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโตที่รวบรวมบทบาทที่เปลี่ยนแปลงของความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการเติบโต ทำให้เกิดการกระทบยอดระหว่างการคาดการณ์ที่ขัดแย้งกันของมุมมองแบบคลาสสิกที่รักษาความไม่เท่าเทียมกันนั้นเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและมุมมองสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความไม่สมบูรณ์ของตลาดสินเชื่อ ความไม่เท่าเทียมกันส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดการลงทุนต่ำในทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ทฤษฎีเอกภาพเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโตนี้ พัฒนาโดย Oded Galor และ Omer Moav [114]ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการเติบโตได้รับการย้อนกลับเนื่องจากทุนมนุษย์ได้เข้ามาแทนที่ทุนทางกายภาพซึ่งเป็นกลไกหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อการสะสมทุนทางกายภาพเป็นแหล่งที่ครอบงำของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกันได้กระตุ้นกระบวนการพัฒนาโดยการนำทรัพยากรไปสู่บุคคลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในการออม อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมา เมื่อทุนมนุษย์กลายเป็นกลไกหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น เมื่อมีข้อจำกัดด้านสินเชื่อ กระตุ้นการลงทุนในทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในปี 2013 Thomas Pikettyนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเวลาที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในเงินทุนเฉลี่ยต่อปี( r ) สูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลผลิตทางเศรษฐกิจ ( g ) อัตราของความไม่เท่าเทียมกันจะเพิ่มขึ้น[115]ตาม Piketty นี่เป็นกรณีเพราะความมั่งคั่งที่ถือครองหรือสืบทอดไปแล้วซึ่งคาดว่าจะเติบโตในอัตราrจะเติบโตในอัตราเร็วกว่าความมั่งคั่งที่สะสมผ่านแรงงานซึ่งผูกติดอย่างใกล้ชิดกับgมากกว่า ผู้สนับสนุนการลดระดับความไม่เท่าเทียมกัน Piketty แนะนำให้เก็บภาษีความมั่งคั่งทั่วโลกเพื่อลดความแตกต่างในความมั่งคั่งที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน

หลักฐาน: แบบฟอร์มลดลง

ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในรูปแบบลดลงระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโตได้รับการศึกษาโดย Alberto Alesina และ Dani Rodrik และ Torsten Persson และ Guido Tabellini [110] [111]พวกเขาพบว่าความไม่เท่าเทียมกันมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ข้ามประเทศ

Robert Barro ได้ทบทวนความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ลดลงระหว่างความไม่เท่าเทียมกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆ [116]เขาให้เหตุผลว่ามี "ความสัมพันธ์โดยรวมเพียงเล็กน้อยระหว่างความไม่เท่าเทียมกันของรายได้กับอัตราการเติบโตและการลงทุน" อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เชิงประจักษ์ของเขาจำกัดความสามารถในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโตด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก การควบคุมการวิเคราะห์การถดถอยของเขาเพื่อการศึกษา ภาวะเจริญพันธุ์ การลงทุน และดังนั้นจึงไม่รวมผลกระทบที่สำคัญของความไม่เท่าเทียมกันในการเติบโตผ่านการศึกษา ภาวะเจริญพันธุ์ และการลงทุนโดยการก่อสร้าง การค้นพบของเขาเพียงบอกเป็นนัยว่าความไม่เท่าเทียมกันไม่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตเกินกว่าผลกระทบทางอ้อมที่สำคัญผ่านช่องทางหลักที่เสนอในวรรณกรรม ประการที่สอง การศึกษาของเขาวิเคราะห์ผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันต่ออัตราการเติบโตเฉลี่ยใน 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีที่มีอยู่แนะนำว่าผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันจะถูกสังเกตได้ในภายหลังอย่างเช่นในกรณีของการสร้างทุนมนุษย์เป็นต้น ประการที่สาม การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ไม่ได้พิจารณาถึงความเอนเอียงที่เกิดจากสาเหตุย้อนกลับและตัวแปรที่ละเว้น

เอกสารล่าสุดที่อิงจากข้อมูลที่เหนือกว่า ค้นหาความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและการเติบโต แอนดรูว์ เบิร์กและโจนาธาน ออสทรีแห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศพบว่า "ความไม่เท่าเทียมกันสุทธิที่ต่ำกว่ามีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับการเติบโตที่รวดเร็วและคงทนมากขึ้น ซึ่งควบคุมระดับการแจกจ่ายซ้ำ" [117] ในทำนองเดียวกัน Dierk Herzer และ Sebastian Vollmer พบว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ [118]

หลักฐาน: กลไก

รุ่น Galor และ Zeira ของคาดการณ์ว่าผลของความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นใน GDP ต่อหัวเป็นลบในประเทศที่ค่อนข้างอุดมไปด้วย แต่ในเชิงบวกในประเทศที่ยากจน[107] [108]การคาดคะเนที่ทดสอบได้เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันเชิงประจักษ์ในการศึกษาล่าสุด[119] [120]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Brückner และ Lederman ทดสอบการคาดการณ์ของแบบจำลองโดยในกลุ่มประเทศต่างๆ ในช่วงปี 1970–2010 โดยพิจารณาผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และระดับเริ่มต้นของ GDP ต่อหัว ตามการคาดการณ์ของแบบจำลอง พวกเขาพบว่าที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของรายได้เริ่มต้นในกลุ่มตัวอย่างโลก การเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์จุดในสัมประสิทธิ์จินีจะเพิ่มรายได้ต่อหัว 2.3% ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของรายได้เริ่มต้น a การเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์จินี 1 เปอร์เซ็นต์ทำให้รายได้ต่อหัวลดลง -5.3% นอกจากนี้ กลไกทุนมนุษย์ที่เสนอซึ่งสื่อกลางผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันต่อการเติบโตในแบบจำลอง Galor-Zeira ยังได้รับการยืนยันอีกด้วยความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ทุนมนุษย์เพิ่มขึ้นในประเทศยากจน แต่ลดลงในประเทศที่มีรายได้สูงและปานกลาง

การสนับสนุนล่าสุดสำหรับการคาดการณ์ของแบบจำลอง Galor-Zeira นี้สอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้านี้ Roberto Perotti แสดงให้เห็นว่าตามแนวทางความไม่สมบูรณ์ของตลาดสินเชื่อที่พัฒนาโดย Galor และ Zeira ความไม่เท่าเทียมกันนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างทุนมนุษย์ในระดับที่ต่ำกว่า (การศึกษา ประสบการณ์ การฝึกงาน) และระดับความอุดมสมบูรณ์ที่สูงขึ้น ในขณะที่ทุนมนุษย์ในระดับที่ต่ำกว่านั้นสัมพันธ์กัน ด้วยระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า[112]นักเศรษฐศาสตร์ของ Princeton Roland Benabou พบว่ากระบวนการเติบโตของเกาหลีและฟิลิปปินส์ "มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการสะสมทุนมนุษย์ที่มีข้อจำกัดด้านเครดิตอย่างมาก" [121]นอกจากนี้ Andrew Berg และ Jonathan Ostry [117] ชี้ให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตผ่านการสะสมทุนมนุษย์และช่องทางการเจริญพันธุ์

ในทางตรงกันข้าม Perotti ให้เหตุผลว่ากลไกเศรษฐกิจการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ความไม่เท่าเทียมกันเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายที่ต่ำกว่า และการแจกจ่ายที่ต่ำกว่า (การลงทุนต่ำในการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน) มีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง [112]

ความสำคัญของการเติบโตในระยะยาว

ในช่วงเวลาที่ยาวนาน แม้อัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อยเช่น การเพิ่มขึ้น 2% ต่อปี ก็มีผลกระทบอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.97% ต่อปีใน GDP ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อระหว่างปี 1830 ถึง 2008 [122]ในปี 1830 GDP อยู่ที่ 41,373 ล้านปอนด์ เติบโตขึ้นเป็น 1,330,088 ล้านปอนด์ในปี 2551 อัตราการเติบโตเฉลี่ย 1.97% ในช่วง 178 ปีส่งผลให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 32 เท่าในปี 2551

ผลกระทบมากมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างเล็กกว่าระยะเวลานานเป็นเพราะพลังของการเจริญเติบโต การปกครองของ 72เป็นผลทางคณิตศาสตร์กล่าวว่าหากสิ่งที่เติบโตในอัตรา x% ต่อปีแล้วระดับจะเป็นสองเท่าทุกๆ 72 / ปี x ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโต 2.5% ต่อปีทำให้ GDP เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 28.8 ปี ในขณะที่อัตราการเติบโต 8% ต่อปีทำให้ GDP เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในเก้าปี ดังนั้น ความแตกต่างเล็กน้อยของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ อาจส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพของประชากรต่างกันมาก หากความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปี

คุณภาพชีวิต

ทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตคือ "สมมติฐานเกณฑ์" ซึ่งระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงจุดหนึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ ณ จุดนั้น ซึ่งเรียกว่าจุดธรณีประตู การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้[123]ส่งผลให้เส้นโค้งรูปตัวยูกลับหัว โดยที่จุดยอดของเส้นโค้งแสดงถึงระดับการเติบโตที่ควรจะเป็นเป้าหมาย ความสุขได้รับการแสดงเพิ่มขึ้นด้วยGDP ต่อหัวอย่างน้อยถึงระดับ $15,000 ต่อคน[124]

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีศักยภาพทางอ้อมเพื่อบรรเทาความยากจนเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นพร้อมกันในโอกาสการจ้างงานและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน [125]การศึกษาโดยนักวิจัยที่สถาบันพัฒนาต่างประเทศ (ODI) ของ 24 ประเทศที่มีการเติบโต พบว่าใน 18 กรณี ความยากจนได้รับการบรรเทาลง [125]

ในบางกรณี ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต เช่น ผลการรักษาพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตลอดจนเสรีภาพทางสังคมและการเมือง จะไม่ดีขึ้นเมื่อเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ [126] [ พิรุธ ]

การเพิ่มผลิตภาพไม่ได้นำไปสู่ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเสมอไป ดังที่เห็นในสหรัฐอเมริกาซึ่งช่องว่างระหว่างผลิตภาพและค่าจ้างเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 [125]

การเติบโตอย่างเท่าเทียม

ขณะที่ยอมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญที่อาจเกิดขึ้นสามารถเล่นในการพัฒนามนุษย์ , การลดความยากจนและความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษจะกลายเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางในหมู่การพัฒนาชุมชนว่ามีความพยายามเป็นพิเศษจะต้องทำเพื่อให้แน่ใจส่วนด้อยของสังคมสามารถมีส่วนร่วม ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ[127] [128] [129]ผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการลดความยากจน – ความยืดหยุ่นในการเติบโตของความยากจน – สามารถขึ้นอยู่กับระดับความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่[130] [131]ตัวอย่างเช่น ด้วยความเหลื่อมล้ำต่ำ ประเทศที่มีอัตราการเติบโต 2% ต่อหัว และ 40% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในความยากจน สามารถลดความยากจนลงครึ่งหนึ่งในสิบปี แต่ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมกันสูงจะใช้เวลาเกือบ 60 ปีกว่าจะบรรลุถึงการลดลงเช่นเดียวกัน . [132] [133]ในคำพูดของเลขาธิการสหประชาชาติบัน คี-มูน : "ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความจำเป็น แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับความคืบหน้าในการลดความยากจน" [127]

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจารณ์เช่นClub of Romeโต้แย้งว่ามุมมองที่แคบของการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมกับโลกาภิวัตน์ กำลังสร้างสถานการณ์ที่เราสามารถมองเห็นการล่มสลายของทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างเป็นระบบ [134] [135]

ต้นทุนส่วนเพิ่มของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอาจค่อยๆ เกินผลประโยชน์ส่วนเพิ่มไม่ว่าจะวัดได้อย่างไร

ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบของการเติบโตได้กระตุ้นให้บางคนสนับสนุนระดับการเติบโตที่ต่ำกว่า หรือการละทิ้งการเติบโตโดยสิ้นเชิง ในสถาบันการศึกษาแนวความคิดเช่นการเจริญเติบโตไม่ได้ผล , เศรษฐกิจมั่นคงของรัฐและdegrowthได้รับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุนี้และที่จะเอาชนะไปได้ตอบสนองความต้องการการเจริญเติบโตในด้านการเมืองพรรคสีเขียวยอมรับกฎบัตรโลกสีเขียวโดยตระหนักว่า "... หลักคำสอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะด้วยต้นทุนใดก็ตาม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงขีดความสามารถของโลก ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงในสิ่งแวดล้อมและปริมาณมหาศาล การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์” [136] :2

2019 รายงานการประเมินทั่วโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศบริการเผยแพร่โดยสหประชาชาติ ' วิทยาศาสตร์นโยบายแพลตฟอร์มระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศบริการเตือนว่าได้รับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของสังคมไม่ควรมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ [137] [138]นักมานุษยวิทยา Eduardo S. Brondizio หนึ่งในประธานร่วมของรายงานกล่าวว่า "เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องเล่าของเรา ทั้งเรื่องเล่าส่วนบุคคลของเราที่เชื่อมโยงการบริโภคที่สิ้นเปลืองกับคุณภาพชีวิตและสถานะ และเรื่องเล่าของระบบเศรษฐกิจที่ยังคง พิจารณาว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นผลพวงของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นวิถีทางและไม่ใช่จุดจบ เราต้องมองหาคุณภาพชีวิตของโลก” [139]

ผู้ที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตเชื่อว่าถึงแม้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น แต่ผลกระทบทางนิเวศวิทยาในวงกว้างก็เล็กน้อย ข้อโต้แย้งตามที่นักวิจารณ์Julian Lincoln Simonระบุ ระบุว่าหากผลกระทบทางนิเวศวิทยาในระดับโลกเหล่านี้มีอยู่ ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์จะหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้[140] ในทางกลับกันPartha Dasguptaในรายงานเศรษฐศาสตร์ของความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2564 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก British Treasury ระบุว่าความหลากหลายทางชีวภาพกำลังล่มสลายเร็วกว่าเวลาใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันเป็นผลมาจากความต้องการของอารยธรรมมนุษย์ร่วมสมัยซึ่ง "เกินความสามารถของธรรมชาติในการจัดหาสินค้าและบริการที่เราทุกคนพึ่งพาได้ เราต้องการ 1.6 Earths เพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพของโลกในปัจจุบัน ." เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะต้อง "คล้ายกับหรือมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของแผนมาร์แชลล์" รวมถึงการละทิ้ง GDP เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม[141]

ในปี 2019 คำเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ลงนามโดยนักวิทยาศาสตร์ 11,000 คนจากกว่า 150 ประเทศกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง "การสกัดวัสดุที่มากเกินไปและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศมากเกินไป " และ "ต้องถูกลดทอนอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความยั่งยืนในระยะยาวของ ชีวมณฑล" พวกเขาเสริมว่า "เป้าหมายของเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการเติบโตของ GDP และการแสวงหาความมั่งคั่งไปสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืนและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการพื้นฐานและลดความเหลื่อมล้ำ" [142] [143]กระดาษปี 2021 ที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในFrontier in Conservation Scienceระบุว่าได้รับวิกฤตสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ "อนาคตอันน่าสยดสยอง" ที่เป็นไปได้ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่นั้นจะต้องมี "การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของระบบทุนนิยมโลก" ซึ่งรวมถึง "การล้มล้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สิ้นสุด" [144] [145] [146]

ภาวะโลกร้อน

จนถึงปัจจุบัน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ามประเทศ แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากในความเข้มข้นของคาร์บอน (การปล่อยคาร์บอนต่อ GDP) [147]จนถึงปัจจุบัน ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั่วโลกกับอัตราการปล่อยมลพิษทั่วโลก [148] The Stern Reviewตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์ว่า "ภายใต้ธุรกิจตามปกติการปล่อยมลพิษทั่วโลกจะเพียงพอที่จะขับเคลื่อนความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกให้มากกว่า 550 ppm CO
2
by 2050 and over 650–700 ppm by the end of this century is robust to a wide range of changes in model assumptions." The scientific consensus is that planetary ecosystem functioning without incurring dangerous risks requires stabilization at 450–550 ppm.[149]

As a consequence, growth-oriented environmental economists propose government intervention into switching sources of energy production, favouring wind, solar, hydroelectric, and nuclear. This would largely confine use of fossil fuels to either domestic cooking needs (such as for kerosene burners) or where carbon capture and storage technology can be cost-effective and reliable.[150] The Stern Reviewซึ่งตีพิมพ์โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรในปี 2549 สรุปว่าการลงทุน 1% ของ GDP (ภายหลังเปลี่ยนเป็น 2%) จะเพียงพอต่อการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการไม่ทำเช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เท่ากับ 20% ของ GDP เนื่องจากการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอนยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างกว้างขวาง และยังไม่ทราบถึงประสิทธิภาพในระยะยาว (เช่น ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 'การรั่วไหล') และเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงทางเลือกในปัจจุบัน การตอบสนองนโยบายเหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

นักการเมืองและนักข่าวสายอนุรักษ์นิยมชาวอังกฤษไนเจล ลอว์สันถือว่าการค้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น 'ระบบการปันส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพ' แต่เขากลับสนับสนุนภาษีคาร์บอนเพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของตลาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการย้ายถิ่นของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก คนทั้งโลกควรเก็บภาษีดังกล่าว ไม่ใช่แค่ในอังกฤษ ลอว์สันชี้ให้เห็น ไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นผู้นำถ้าไม่มีใครทำตามเหมาะสม [151]

ข้อจำกัดของทรัพยากร

การคาดการณ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งเกี่ยวกับการสูญเสียทรัพยากร เช่น การคาดการณ์ของThomas Malthus ' 1798 เกี่ยวกับการอดอยากในยุโรป, The Population Bomb , [152] [153]และการเดิมพัน Simon–Ehrlich (1980) [154]ยังไม่เกิดขึ้นจริง การผลิตทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ลดลงยังไม่เกิดขึ้น เหตุผลหนึ่งคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้มีการผลิตทรัพยากรที่ไม่พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้[154]ในบางกรณี การทดแทนของวัสดุที่มีอยู่มากมาย เช่น พลาสติกสำหรับโลหะหล่อ ลดการเติบโตของการใช้งานสำหรับโลหะบางชนิด ในกรณีของทรัพยากรที่ดินที่จำกัด ความอดอยากได้รับการบรรเทาในตอนแรกโดยการปฏิวัติในการขนส่งที่เกิดจากทางรถไฟและเรือไอน้ำ และต่อมาโดยการปฏิวัติเขียวและปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการฮาเบอร์สำหรับการสังเคราะห์แอมโมเนีย[155] [156]

คุณภาพทรัพยากรประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ รวมถึงเกรดแร่ ที่ตั้ง ระดับความสูงเหนือหรือใต้ระดับน้ำทะเล ความใกล้ชิดกับทางรถไฟ ทางหลวง น้ำประปา และสภาพอากาศ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อเงินทุนและต้นทุนการดำเนินงานในการดึงทรัพยากร ในกรณีของแร่ธาตุ ทรัพยากรแร่เกรดต่ำจะถูกสกัด ซึ่งต้องใช้เงินทุนและพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับทั้งการสกัดและการแปรรูป เกรดแร่ทองแดงลดลงอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา [157] [158]อีกตัวอย่างหนึ่งคือก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานและหินที่มีการซึมผ่านต่ำอื่นๆ ซึ่งการสกัดต้องใช้พลังงาน เงินทุน และวัสดุที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับก๊าซทั่วไปในทศวรรษที่ผ่านมา น้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งได้เพิ่มต้นทุนอย่างทวีคูณเมื่อความลึกของน้ำเพิ่มขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบางคนเช่น Sanyam Mittal ถือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน [159] [160]มีหลายปัจจัยที่อาจ จำกัด การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ - ตัวอย่างเช่น: จำกัด แหลมหรือทรัพยากรหมด

ในปีพ.ศ. 2515 การศึกษาThe Limits to Growth ได้จำลองข้อจำกัดเพื่อการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เดิมเยาะเย้ย[152] [153] [161]แนวโน้มที่คาดการณ์ไว้บางส่วนได้เกิดขึ้นจริง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการล่มสลายหรือการเสื่อมถอยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร [162] [163] [164]

ชาว Malthusiansเช่น William R. Catton, Jr.ไม่เชื่อในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงความพร้อมของทรัพยากร ความก้าวหน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวเป็นเพียงการเร่งการดึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด Catton อ้างว่าอัตราการสกัดทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นคือ "...ขโมยอย่างหิวกระหายจากอนาคต" [165]

พลังงาน

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พลังงานระบุว่าอัตราการใช้พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีความเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ Garrett Relation ถือกันว่ามีความสัมพันธ์คงที่ระหว่างอัตราปัจจุบันของการใช้พลังงานทั่วโลกและการสะสม GDP โลกในอดีตโดยไม่คำนึงถึงปีที่พิจารณา เป็นไปตามที่การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแสดงโดยการเติบโตของ GDP นั้นต้องการอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ดูเหมือนจะขัดแย้งกันสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน[166]การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของการผลิตภาพการผลิตรวม [14] Some of the most technologically important innovations in history involved increases in energy efficiency. These include the great improvements in efficiency of conversion of heat to work, the reuse of heat, the reduction in friction and the transmission of power, especially through electrification.[167][168] There is a strong correlation between per capita electricity consumption and economic development.[169][170]

See also

อ้างอิง

 1. ^ สถิติการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก (GDP) ตั้งแต่ปี 2546 ถึง พ.ศ. 2556 , IMF, ตุลาคม 2555 - "ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP คือมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการที่ผลิตโดยประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ระยะเวลา."
 2. อรรถเป็น Bjork 1999 , p. 251
 3. ^ บียอร์ค 1999 , p. 67
 4. ^ Bjork, กอร์ดอนเจ (1999) วิธีการทำงานและทำไมมันจะไม่: โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงและการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เวสต์พอร์ต คอนเนตทิคัต; ลอนดอน: แพรเกอร์. หน้า  2, 67 . ISBN 978-0-275-9653-7.
 5. ^ กอร์ดอน โรเบิร์ต เจ. (2016). และการล่มสลายของการเจริญเติบโตของอเมริกัน พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน น. 38–39. ISBN  978-0-691-14772-7. ส่วนแบ่งการใช้จ่ายในหมวดที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2412 [...]
 6. ^ แมนกิว , เกรกอรี (2554). หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับที่ 6) NS. 236 . ISBN 978-0538453066.
 7. ^ Barro โรเบิร์ต; ซาลา-อี-มาร์ติน, ซาเวียร์ (2004). การเติบโตทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) NS. 6. ASIN B003Q7WARA . 
 8. ^ Das, Tuhin K. (2019). " Das, Tuhin K. มุมมองแบบตัดขวางของการเติบโตของ GDP ในแง่ของนวัตกรรม" ดอย : 10.2139/ssrn.3503386 . S2CID 219383124 .  Cite journal requires |journal= (help)
 9. ^ บียอร์ค 1999 , p. 68
 10. a b c d Bjork 1999
 11. ^ Roubini, Nouriel; แบคคัส, เดวิด (1998). "ผลผลิตและการเติบโต" . การบรรยายในเศรษฐศาสตร์มหภาค .
 12. ^ วังปิง (2014). "การบัญชีการเติบโต" (PDF) . NS. 2. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2014-07-15.
 13. ^ คอร์รี แดน; วาเลโร, แอนนา; Van Reenen, John (พฤศจิกายน 2011) "ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2540" (PDF) <" การเติบโตของ GDP ต่อหัวของสหราชอาณาจักรที่สูงนั้นได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านการผลิต (GDP ต่อชั่วโมง) ซึ่งเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ เท่านั้น "> CS1 maint: postscript (link)
 14. อรรถa b c Kendrick, John W. (1961) แนวโน้มผลผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา (PDF) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันสำหรับ NBER NS. 3.
 15. ^ ครุกแมน, พอล (1994). "ตำนานปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย" . การต่างประเทศ . 73 (6): 62–78. ดอย : 10.2307/20046929 . JSTOR 20046929 . 
 16. ^ โรเซนเบิร์ก, นาธาน (1982). ภายในกล่องดำ: เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ . เคมบริดจ์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ NS. 258 . ISBN 978-0-2521-27367-1.
 17. อรรถเป็น ลูคัส RE (1988) "กลศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ". วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน . 22 (1): 3–42. ดอย : 10.1016/0304-3932(88)90168-7 . S2CID 154875771 . 
 18. ^ ไรส์มัน , จอร์จ (1998). ทุนนิยม: ความเข้าใจที่สมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าของชีวิตทางเศรษฐกิจของมนุษย์ หนังสือเจมสัน. ISBN 0-915463-73-3.
 19. ^ กาลอร์ โอเดด (2005). "จากความซบเซาสู่การเติบโต: ทฤษฎีการเติบโตแบบครบวงจร" . คู่มือการเติบโตทางเศรษฐกิจ . 1 . เอลส์เวียร์. น. 171–293.
 20. ^ คลาร์ก, เกรกอรี (2007). อำลากับ Alms: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบทสรุปของโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN  978-0-691-12135-2ตอนที่ 1: กับดัก MalthusianCS1 maint: postscript (link)
 21. ^ Clark 2007 , pp. Part 2: The Industrial Revolution
 22. ^ Kendrick, เจดับบลิว 1961 "แนวโน้มผลผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา " มหาวิทยาลัยพรินซ์กด
 23. ^ a b Landes, David. S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge. ISBN 978-0-521-09418-4.
 24. ^ a b Hounshell, David A. (1984), From the American System to Mass Production, 1800–1932: The Development of Manufacturing Technology in the United States, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, ISBN 978-0-8018-2975-8, LCCN 83016269, OCLC 1104810110
 25. ^ ยส์, โรเบิร์ต U .; วอร์, เบนจามิน (2004). "การบัญชีเพื่อการเติบโต: บทบาทของการทำงานทางกายภาพ" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2017-01-16 . สืบค้นเมื่อ2012-06-24 . Cite journal requires |journal= (help)
 26. ^ Grubler, นัลฟ์ (1990) และการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐาน (PDF)
 27. เทย์เลอร์, จอร์จ โรเจอร์ส (1951). การปฏิวัติการขนส่ง, 1815-1860 ISBN  978-0873321013.
 28. ^ a b Wells, David A. (1890). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาและผลของพวกเขาเกี่ยวกับการผลิตและการกระจายตัวของความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม นิวยอร์ก: D. Appleton and Co. ISBN 978-0543724748.
 29. ^ อา แทค เจเรมี; พาสเซล, ปีเตอร์ (1994). ใหม่ดูทางเศรษฐกิจของประวัติศาสตร์อเมริกัน นิวยอร์ก: WW Norton and Co. ISBN  978-0-393-96315-1.
 30. ^ Beaudreau เบอร์นาร์ด ซี. (1996). การผลิตมวล, ตลาดหุ้นตกและตกต่ำ นิวยอร์ก, ลินคอล์น, ชางฮี: Authors Choice Press.
 31. ^ มัวร์ สตีเฟน; ไซม่อน, จูเลียน (15 ธันวาคม 2542) "ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่นั่นเคย: 25 แนวโน้มอัศจรรย์ของสุดท้าย 100 ปี" (PDF) การวิเคราะห์นโยบาย ครั้งที่ 364 . สถาบันกาโต้ เส้นโค้งการแพร่กระจายสำหรับนวัตกรรมต่างๆ เริ่มต้นที่รูปที่ 14
 32. ^ Field, Alexander J. (2011). A Great Leap Forward: 1930s Depression and U.S. Economic Growth. New Haven, London: Yale University Press. ISBN 978-0-300-15109-1.
 33. ^ St. Louis Federal Reserve Real GDP per capita in the U.S. rose from $17,747 in 1960 to $26,281 in 1973 for a growth rate of 3.07%/yr. Calculation: (26,281/17,747)^(1/13). From 1973 to 2007 the growth rate was 1.089%. Calculation: (49,571/26,281)^(1/34) From 2000 to 2011 average annual growth was 0.64%.
 34. ^ "Semiconductor Foundry Market: 2019 Global Industry Trends, Growth, Share, Size and 2021 Forecast Research Report". MarketWatch. 2019-11-28. Retrieved 2019-12-20.
 35. ^ บทความชั้นนำ: แอฟริกามีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง อิสระ. 13 กรกฎาคม 2549
 36. ^ ข้อมูลอ้างอิงถึงปี 2008 GDP $ 26,341 สำหรับเกาหลี, $ 1513 สำหรับกานา ฐานข้อมูลเศรษฐกิจโลก Outlook - ตุลาคม 2008 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 37. ^ Kendrick, จอห์น (1991) "ประสิทธิภาพการทำงานในมุมมองของสหรัฐฯ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 ตุลาคม 2534" เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ . 26 (4): 7–11. JSTOR 23485828 . 
 38. ^ ฟิลด์ อเลซานเดอร์ เจ. (2007). "การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในยุคทอง, วารสารเศรษฐศาสตร์มหภาค 31" (PDF) : 173–90. Cite journal requires |journal= (help)
 39. ^ ฟิลด์ อเล็กซานเดอร์ (2004). "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีระหว่างสงครามและทศวรรษ 1990" . วารสารประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 66 (1): 203–236. ดอย : 10.1017/S0022050706000088 . S2CID 154757050 . SSRN 1105634 .  
 40. กอร์ดอน โรเบิร์ต เจ. (มิถุนายน 2543) "การตีความ 'บิ๊กหนึ่งคลื่นในการเจริญเติบโตผลผลิตสหรัฐระยะยาว" NBER ทำงานกระดาษเลขที่ 7752 ดอย : 10.3386/w7752 .
 41. ^ Abramovitz โมเสส; เดวิด, พอล เอ. (2000). สองศตวรรษของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคอเมริกันจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขับเคลื่อน (PDF) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. หน้า 24–5 (pdf หน้า 28–9).
 42. a b Gordon, Robert J. (Spring 2013). "การเจริญเติบโตผลผลิตสหรัฐ: การชะลอตัวได้กลับมาหลังจากการฟื้นฟูชั่วคราว" (PDF) นานาชาติผลผลิต Monitor, ศูนย์การศึกษามาตรฐานการครองชีพ 25 : 13–9. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2014-08-09 . สืบค้นเมื่อ2014-07-19 . เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานที่ 2.48% ต่อปีเป็นเวลา 81 ปี ตามด้วย 24 ปีที่ 1.32% จากนั้นฟื้นตัวชั่วคราวกลับมาที่ 2.48% และการชะลอตัวครั้งสุดท้ายที่ 1.35% ความคล้ายคลึงกันของอัตราการเติบโตในปี พ.ศ. 2434-2515 กับ พ.ศ. 2539-2547 และปี พ.ศ. 2515-2539 กับ พ.ศ. 2539-2554 ค่อนข้างน่าทึ่ง
 43. ^ เดลดับบลิว Jorgenson; มุนเอสโฮ; จอน ดี. ซามูเอลส์ (2014). "ประมาณการระยะยาวของสหรัฐผลผลิตและการเจริญเติบโต" (PDF) การประชุม KLEMS โลก สืบค้นเมื่อ2014-05-27 .
 44. เดล ดับเบิลยู. จอร์เกนสัน; มุนเอสโฮ; เควิน เจ. สเตอร์โรห์ (2008) "มองย้อนหลังที่สหรัฐผลผลิตการเจริญเติบโตของการฟื้นตัว" วารสาร มุมมอง เศรษฐกิจ . 22 (1): 3–24. ดอย : 10.1257/jep.22.1.3 .
 45. ^ บรูซ ที. กริมม์; เบรนท์ อาร์. มูลตัน; เดวิด บี. วาสเฮาเซน (2002) "ข้อมูลการประมวลผลอุปกรณ์และซอฟแวร์ในบัญชีแห่งชาติ" (PDF) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ2014-05-15 .
 46. ^ ล่า อีเค; เลาเซนไฮเซอร์, มาร์ค (2014). ประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจ: มุมมองที่สำคัญ . พี การเรียนรู้. ISBN  978-0765625991.
 47. ^ Krugman, Paul (1994). "The Myth of Asia's Miracle". Foreign Affairs. 73 (6): 62–78. doi:10.2307/20046929. JSTOR 20046929.
 48. ^ "Hours of Work in U.S. History". 2010. Archived from the original on 2011-10-26.
 49. ^ Whaples, Robert (June 1991). "The Shortening of the American Work Week: An Economic and Historical Analysis of Its Context, Causes, and Consequences". The Journal of Economic History. 51 (2): 454–7. doi:10.1017/s0022050700039073.
 50. ^ Mankiw, N. Gregory; Romer, David; Weil, David (1992). "A Contribution to the Empirics of Economic Growth". Quarterly Journal of Economics. 107 (2): 407–37. CiteSeerX 10.1.1.335.6159. doi:10.2307/2118477. JSTOR 2118477. S2CID 1369978.
 51. ^ Sala-i-Martin, Xavier; Doppelhofer, Gernot; Miller, Ronald I. (2004). "Determinants of Long-term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach" (PDF). American Economic Review. 94 (4): 813–35. doi:10.1257/0002828042002570. S2CID 55710066.
 52. ^ Romer, Paul (1990). "Human Capital and Growth: Theory and Evidence" (PDF). Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 32: 251–86. doi:10.1016/0167-2231(90)90028-J. S2CID 15491089.
 53. ^ Barro, Robert J.; Lee, Jong-Wha (2001). "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications" (PDF). Oxford Economic Papers. 53 (3): 541–63. doi:10.1093/oep/53.3.541. S2CID 30819754.
 54. ^ a b Breton, Theodore R. (2015). "Higher Test Scores or More Schooling? Another Look at the Causes of Economic Growth" (PDF). Journal of Human Capital. 9 (2): 239–63. doi:10.1086/681911. hdl:10784/2644. S2CID 140069337.
 55. ^ Hanushek, Eric A.; Kimko, Dennis D. (2000). "Schooling, Labor Force Quality, and the Growth of Nations". American Economic Review. 90 (5): 1184–208. CiteSeerX 10.1.1.232.7942. doi:10.1257/aer.90.5.1184.
 56. ^ Hanushek, Eric A.; Woessmann, Ludger (2008). "The Role of Cognitive Skills in Economic Development". Journal of Economic Literature. 46 (3): 607–68. CiteSeerX 10.1.1.507.5325. doi:10.1257/jel.46.3.607.
 57. ^ Hanushek, Eric A.; Woessmann, Ludger (2011). "How Much Do Educational Outcomes Matter in OECD Countries?" (PDF). Economic Policy. 26 (67): 427–91. doi:10.1111/j.1468-0327.2011.00265.x. S2CID 7733555.
 58. ^ Hanushek, Eric; Woessmann, Ludger (2015). The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. MIT Press. ISBN 978-0-262-02917-9.
 59. ^ Baten, Joerg; van Zanden, Jan Luiten (2008). "Book Production and the Onset of Modern Economic Growth". Journal of Economic Growth. 13 (3): 217–235. doi:10.1007/s10887-008-9031-9. hdl:10230/757. S2CID 195314801.
 60. ^ a b Acemoglu, Daron; Robinson, James A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. United States: Crown Business division of Random House. pp. 43. ISBN 978-0-307-71922-5.
 61. ^ Hunt, E. K.; Lautzenheiser, Mark (2014). History of Economic Thought: A Critical Perspective. PHI Learning. ISBN 978-0765625991.
 62. ^ Landes, David. S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge. pp. 8–18. ISBN 978-0-521-09418-4.
 63. ^ North, Douglass C.; Weingast, Barry (1989). "Constitutions and Commitment: the Evolutions of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth Century England". Journal of Economic History. 49 (4): 803–32. doi:10.1017/S0022050700009451. S2CID 3198200.
 64. ^ Barker, J. H. (1995). "Personal Liberty under Common Law of England, 1200–1600". In Davis, R. W. (ed.). The Origins of Modern Freedom in the West. Stanford: Stanford University Press. pp. 178–202. ISBN 978-0-8047-2474-6.
 65. ^ Acemolgu, Daron; Johnson, Simon; Robinson, James A. (2005). "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth". In Aghion, Philippe; Durlauf, Steven (eds.). Handbook of Economic Growth. Volume 1, Part A. Elsevier. pp. 385–472. doi:10.1016/S1574-0684(05)01006-3. ISBN 9780444520418. |volume= has extra text (help)
 66. ^ Rajan, R.; Zingales, L. (2003). Saving Capitalism from the Capitalists. New York: Random House. ISBN 978-0-7126-2131-1.
 67. ^ a b c d Johnson, Noel D.; Koyama, Mark (2017). "States and Economic Growth: Capacity and Constraints". Explorations in Economic History. 64: 1–20. doi:10.1016/j.eeh.2016.11.002.
 68. ^ Johnson, Noel D. (2006). "Banking on the King: The Evolution of the Royal Revenue Farms in Old Regime France". Journal of Economic History. 66 (4): 963–991. doi:10.1017/S0022050706000398. S2CID 73630821.
 69. ^ Johnson, Noel D.; Koyama, Mark (2014). "Tax Farming and the Origins of State Capacity in England and France". Explorations in Economic History. 51 (1): 1–20. doi:10.1016/j.eeh.2013.07.005.
 70. ^ a b c De Soto, Hernando (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books. ISBN 978-0465016143.
 71. ^ Acemoglu, Daron; Naidu, Suresh; Restrepo, Pascual; Robinson, James A. (March 2014). "Democracy Does Cause Growth". NBER Working Paper No. 20004. doi:10.3386/w20004.
 72. ^ Jyot Hosagrahar „Culture: at the heart of SDGs“, UNESCO-Kurier, April–June 2017.
 73. ^ Acemoglu, Daron; Johnson, Simon; Robinson, James A. (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation". American Economic Review. 91 (5): 1369–401. CiteSeerX 10.1.1.313.7172. doi:10.1257/aer.91.5.1369.
 74. ^ Acemoglu and Robinson (2012, p. 26).
 75. ^ Lee, Yong Suk (2016-07-28). "Entrepreneurship, small businesses and economic growth in cities" (PDF). Journal of Economic Geography. 17 (2): 311–343. doi:10.1093/jeg/lbw021.
 76. ^ Lee, Yong Suk (2018). "Government guaranteed small business loans and regional growth". Journal of Business Venturing. 33: 70–83. doi:10.1016/j.jbusvent.2017.11.001. S2CID 168857205.
 77. ^ Ayres, Robert (1989). "Technological Transformations and Long Waves" (PDF): 9<Attributed to Mensch who described new products as "demand creating".> Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: postscript (link)
 78. ^ Gordon, Robert J. (2016). The Rise and Fall of American Growth. Princeton, NJ USA: Princeton University Press. p. 39. ISBN 978-0-691-14772-7.
 79. ^ "Manufacturing's declining share of GDP is a global phenomenon, and it's something to celebrate". U.S. Chamber of Commerce Foundation.
 80. ^ "All Employees: Manufacturing". January 1939.
 81. ^ Kuprianov, Alexey (2018-04-30). "Decomposition of GDP. The Role of Quality of Goods and Services in Measuring Economic Growth". Rochester, NY. SSRN 3170839. Cite journal requires |journal= (help)
 82. ^ Adam Smith, The Wealth of Nations (1776). Adam Smith’s The Wealth of Nations: A Translation into Modern English, ISR Publications, 2015.
 83. ^ Malthus, Thomas R. (1798). Gilbert, Geoffrey (ed.). An Essay on the Principle of Population. Oxford: Oxford University Press (published 1999).
 84. ^ a b Quamrul, Ashraf; Galor, Oded (2011). "Dynamics and Stagnation in the Malthusian Epoch". American Economic Review. 101 (5): 2003–2041. doi:10.1257/aer.101.5.2003. PMC 4262154. PMID 25506082.
 85. ^ Bjork 1999, pp. 297–8
 86. ^ Bjork 1999, p. 298
 87. ^ Paul Rosenstein-Rodan[specify]
 88. ^ Murphy, Kevin M.; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (1989). "Industrialization and the Big Push". Journal of Political Economy. 97 (5): 1003–1026. CiteSeerX 10.1.1.538.3040. doi:10.1086/261641. S2CID 222424224.
 89. ^ Solow, Robert M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth". Quarterly Journal of Economics. 70 (1): 65–94. doi:10.2307/1884513. hdl:10338.dmlcz/143862. JSTOR 1884513.
 90. ^ Swan, Trevor W. (1956). "Economic Growth and Capital Accumulation'". Economic Record. 32 (2): 334–61. doi:10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x.
 91. ^ Lucas, Robert E. (1990). "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?". American Economic Review. 80 (2): 92–6. JSTOR 2006549.
 92. ^ Warsh, David. Knowledge and the Wealth of Nations. W.W. Norton & Company 2006
 93. ^ Romer, Paul (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth". Journal of Political Economy. 94 (5): 1002–1037. CiteSeerX 10.1.1.589.3348. doi:10.1086/261420. S2CID 6818002.
 94. ^ Helpman, Elhanah (2004). The Mystery of Economic Growth. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01572-2.
 95. ^ Warsh, David. Knowledge and the Wealth of Nations: A Story of Economic Discovery. W.W. Norton & Company, 2006.
 96. ^ Dean Baker (2016), Rigged: How globalization and the rules to the modern economy were structured to make the rich richer, Center for Economic and Policy Research, Wikidata Q100216001.
 97. ^ Landreth, Harry (1976). History of Economic Theory : Scope, Method, and Content. Boston: Houghton Mifflin. pp. 478–480. ISBN 978-0-395-19234-4.
 98. ^ a b Aghion, Philippe (2002). "Schumpeterian Growth Theory and the Dynamics of Income Inequality". Econometrica. 70 (3): 855–82. CiteSeerX 10.1.1.458.7383. doi:10.1111/1468-0262.00312.
 99. ^ Also see Carlin, Wendy; Soskice, David (2006). "Endogenous and Schumpeterian Growth". Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies. Oxford University Press. pp. 529–60. ISBN 978-0-19-877622-2.
 100. ^ Aghion, Philippe; Howitt, Peter (1992). "A Model of Growth Through Creative Destruction". Econometrica. 60 (2): 323–51. doi:10.2307/2951599. JSTOR 2951599.
 101. ^ a b Galor, Oded (2011). Unified Growth Theory. Princeton: Princeton University Press.
 102. ^ a b Galor O., 2005, "From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory". Handbook of Economic Growth, Elsevier doi:10.1016/S1574-0684(05)01004-X
 103. ^ Galor, Oded (2011). "Inequality, Human Capital Formation, and the Process of Development". Handbook of the Economics of Education. Elsevier.
 104. ^ Berg, Andrew G.; Ostry, Jonathan D. (2011). "Equality and Efficiency". Finance and Development. International Monetary Fund. 48 (3). Retrieved July 13, 2014.
 105. ^ Berg, Andrew; Ostry, Jonathan (2017). "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin". IMF Economic Review. 65 (4): 792–815. doi:10.1057/s41308-017-0030-8. S2CID 13027248.
 106. ^ Kaldor, Nicoals (1955). "Alternative Theories of Distribution". Review of Economic Studies. 23 (2): 83–100. doi:10.2307/2296292. JSTOR 2296292.
 107. ^ a b Galor, Oded; Zeira, Joseph (1993). "Income Distribution and Macroeconomics". The Review of Economic Studies. 60 (1): 35–52. CiteSeerX 10.1.1.636.8225. doi:10.2307/2297811. JSTOR 2297811.
 108. ^ a b Galor, Oded; Zeira, Joseph (1988). "Income Distribution and Investment in Human Capital: Macroeconomics Implications". Working Paper No. 197 (Department of Economics, Hebrew University).
 109. ^ The World Bank Group (1999). "The Effect of Distribution on Growth" (PDF).
 110. ^ a b Alesina, Alberto; Rodrik, Dani (1994). "Distributive Politics and Economic Growth" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 109 (2): 65–90. doi:10.2307/2118470. JSTOR 2118470.
 111. ^ a b Persson, Torsten; Tabellini, Guido (1994). "Is Inequality Harmful for Growth?". American Economic Review. 84 (3): 600–21. JSTOR 2118070.
 112. ^ a b c Perotti, Roberto (1996). "Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say". Journal of Economic Growth. 1 (2): 149–87. doi:10.1007/BF00138861. S2CID 54670343.
 113. ^ Galor, Oded; Moav, Omer; Vollrath, Dietrich (2009). "Inequality in Landownership, the Emergence of Human-Capital Promoting Institutions, and the Great Divergence". Review of Economic Studies. 76 (1): 143–179. doi:10.1111/j.1467-937X.2008.00506.x. PMC 3740999. PMID 23946551.
 114. ^ Galor, Oded; Moav, Omer (2004). "From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development". Review of Economic Studies. 71 (4): 1001–1026. CiteSeerX 10.1.1.561.4168. doi:10.1111/0034-6527.00312.
 115. ^ Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-first Century. Brilliance Audio. ISBN 978-1491534656.
 116. ^ Barro, Robert J. (2000). "Inequality and Growth in a Panel of Countries". Journal of Economic Growth. 5 (1): 5–32. doi:10.1023/A:1009850119329. S2CID 2089406.
 117. ^ a b Berg, Andrew; Ostry, Jonathan D.; Tsangarides, Charalambos G.; Yakhshilikov, Yorbol (2018). "Redistribution, inequality, and growth: new evidence". Journal of Economic Growth. 23 (3): 259–305. doi:10.1007/s10887-017-9150-2. S2CID 158898163.
 118. ^ Herzer, Dierk; Vollmer, Sebastian (2013). "Rising top incomes do not raise the tide". Journal of Policy Modeling. 35 (4): 504–19. doi:10.1016/j.jpolmod.2013.02.011.
 119. ^ Brückner, Markus; Lederman, Daniel (2015). "Effects of income inequality on economic growth". VOX CEPR Policy Portal.
 120. ^ Brückner, Markus; Lederman, Daniel (2018). "Inequality and economic growth: the role of initial income". Journal of Economic Growth. 23 (3): 341–366. doi:10.1007/s10887-018-9156-4. hdl:10986/29896. S2CID 55619830.
 121. ^ Bénabou, Roland (1996). "Inequality and Growth". NBER Macroeconomics Annual. 11: 11–92. doi:10.1086/654291. S2CID 154145268.
 122. ^ Lawrence H. Officer, "What Was the U.K. GDP Then?" MeasuringWorth, 2011. URL:http://www.measuringworth.com/ukgdp/
 123. ^ "Economic Growth and Quality of Life: A Threshold Hypothesis". CiteSeerX 10.1.1.321.4576. Cite journal requires |journal= (help)
 124. ^ "In Pursuit of Happiness Research. Is It Reliable? What Does It Imply for Policy?" Archived 2011-02-19 at the Wayback Machine The Cato Institute. April 11, 2007
 125. ^ a b c Claire Melamed, Renate Hartwig and Ursula Grant 2011. Jobs, growth and poverty: what do we know, what don't we know, what should we know? London: Overseas Development Institute
 126. ^ Drèze, Jean; Sen, Amartya (2013). An uncertain glory India and its contradictions. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9781400848775.
 127. ^ a b Claire Melamed, Kate Higgins and Andy Sumner (2010) Economic growth and the MDGs Overseas Development Institute
 128. ^ Anand, Rahul; et al. (17 August 2013). "Inclusive growth revisited: Measurement and evolution". VoxEU.org. Centre for Economic Policy Research. Retrieved 13 January 2015.
 129. ^ Anand, Rahul; et al. (May 2013). "Inclusive Growth: Measurement and Determinants" (PDF). IMF Working Paper. Asia Pacific Department: International Monetary Fund. Retrieved 13 January 2015.
 130. ^ Ranieri, Rafael; Ramos, Raquel Almeida (March 2013). "Inclusive Growth: Building up a Concept" (PDF). Working Paper. 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth. ISSN 1812-108X. Retrieved 13 January 2015. Cite journal requires |journal= (help)
 131. ^ Bourguignon, Francois, "Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods" in Inequality and Growth, Ch. 1.
 132. ^ Ravallion, M. (2007) Inequality is bad for the poor in S. Jenkins and J. Micklewright, (eds.) Inequality and Poverty Re-examined, Oxford University Press, Oxford.
 133. ^ Elena Ianchovichina and Susanna Lundstrom, 2009. "Inclusive growth analytics: Framework and application", Policy Research Working Paper Series 4851, The World Bank.
 134. ^ Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Meadows. Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Vermont: Chelsea Green, 2004.
 135. ^ Allan Schnaiberg. The Environment: From Surplus to Scarcity. New York: Oxford University Press.
 136. ^ "Charter of the Global Greens" (PDF contains full charter). Global Greens. Dakar. 2012.
 137. ^ "One million species at risk of extinction, UN report warns". National Geographic. 6 May 2019. Retrieved 18 May 2019.
 138. ^ "World must undergo huge social and financial transformation to save future of human life, major report finds". The Independent. 6 May 2019. Retrieved 18 May 2019.
 139. ^ McKenzie, A. D. (7 May 2019). "Loss of Biodiversity Puts Current and Future Generations at Risk". Inter Press Service. Retrieved 18 May 2019.
 140. ^ The Ultimate Resource, Julian Simon, 1981
 141. ^ Carrington, Damian (February 2, 2021). "Economics of biodiversity review: what are the recommendations?". The Guardian. Retrieved 8 February 2021.
 142. ^ Ripple, William J; Wolf, Christopher; Newsome, Thomas M; Barnard, Phoebe; Moomaw, William R (November 5, 2019). "World Scientists' Warning of a Climate Emergency". BioScience. 70: 8–12. doi:10.1093/biosci/biz088. hdl:1808/30278. Retrieved November 8, 2019.
 143. ^ Carrington, Damian (November 5, 2019). "Climate crisis: 11,000 scientists warn of 'untold suffering'". The Guardian. Retrieved November 8, 2019.
 144. ^ Weston, Phoebe (January 13, 2021). "Top scientists warn of 'ghastly future of mass extinction' and climate disruption". The Guardian. Retrieved January 21, 2021.
 145. ^ Bradshaw, Corey J. A.; Ehrlich, Paul R.; Beattie, Andrew; Ceballos, Gerardo; Crist, Eileen; Diamond, Joan; Dirzo, Rodolfo; Ehrlich, Anne H.; Harte, John; Harte, Mary Ellen; Pyke, Graham; Raven, Peter H.; Ripple, William J.; Saltré, Frédérik; Turnbull, Christine; Wackernagel, Mathis; Blumstein, Daniel T. (2021). "Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future". Frontiers in Conservation Science. 1. doi:10.3389/fcosc.2020.615419.
 146. ^ Specktor, Brandon (January 15, 2021). "The planet is dying faster than we thought". Live Science. Retrieved January 21, 2021.
 147. ^ Stern Review, Part III Stabilization. Table 7.1 p. 168
 148. ^ Garrett, T. J. (2009). "Are there basic physical constraints on future anthropogenic emissions of carbon dioxide?". Climatic Change. 104 (3–4): 437. arXiv:0811.1855. doi:10.1007/s10584-009-9717-9. S2CID 5287353.
 149. ^ Stern Review Economics of Climate Change. Part III Stabilization p. 183
 150. ^ Jaccard, M. (2005). Sustainable Fossil Fuels. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-67979-4.
 151. ^ "Examination of Witnesses (Questions 32–39)". 16 May 2007. Retrieved 2007-11-29.
 152. ^ a b "Chapter 17: Growth and Productivity-The Long-Run Possibilities". Oswego.edu. 1999-06-10. Archived from the original on 2010-12-18. Retrieved 2010-12-22.
 153. ^ a b Bailey, Ronald (2004-02-04). "Science and Public Policy". Reason.com. Retrieved 2010-12-22.
 154. ^ a b Regis, Ed. "The Doomslayer". Wired. Archived from the original on 2008-05-16.
 155. ^ Wells, David A. (1891). Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of Society. New York: D. Appleton and Co. ISBN 978-0-543-72474-8.Opening line of the Preface.
 156. ^ Smil, Vaclav (2004). Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production. MIT Press. ISBN 978-0-262-69313-4.
 157. ^ Hall, Charles A.S.; Cleveland, Cutler J.; Kaufmann, Robert (1992). Energy and Resource Quality: The ecology of the Economic Process. Niwot, Colorado: University Press of Colorado.
 158. ^ Lyon, Christioher (July 3, 2015). "Declining South America copper ore grades require ingenuity". Mining Weekly.
 159. ^ Bartlett, Albert Allen (2013). "Arithmetic, Population and Energy". albartlett.org. Retrieved 2014-07-22. You cannot sustain population growth and / or growth in the rates of consumption of resources.
 160. ^ Murphy, Tom (2011-07-12). "Galactic-Scale Energy". Do the Math. Retrieved 2014-07-22. continued growth in energy use becomes physically impossible within conceivable timeframes ... all economic growth must similarly end.
 161. ^ Hayward, Steven F. "That Old Time Religion". AEI. Archived from the original on 2009-04-18. Retrieved 2010-12-22.
 162. ^ Turner, Graham. A Comparison of the Limits of Growth with Thirty Years of Reality. CSIRO Working Paper Series, (2010). Available at: "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-11-28. Retrieved 2010-10-20.CS1 maint: archived copy as title (link)
 163. ^ Hall, C.; Day, J. (2009). "Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil". American Scientist. 97 (3): 230–8. doi:10.1511/2009.78.230.
 164. ^ Meadows, D H; Randers (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing. ISBN 978-1-931498-58-6.
 165. ^ "Overshoot" by William Catton, p. 3 [1980]
 166. ^ Garrett, T. J. (2014). "Long-run evolution of the global economy: 1. Physical basis". Earth's Future. 2 (3): 127. arXiv:1306.3554. Bibcode:2014EaFut...2..127G. doi:10.1002/2013EF000171.
 167. ^ Landes, David. S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge. pp. 289, 293. ISBN 978-0-521-09418-4.
 168. ^ Devine, Jr., Warren D. (1983). "From Shafts to Wires: Historical Perspective on Electrification". Journal of Economic History. 43 (2): 347–372 [p. 355]. doi:10.1017/S0022050700029673.
 169. ^ Committee on Electricity in Economic Growth Energy Engineering Board Commission on Engineering and Technical Systems National Research Council (1986). Electricity in Economic Growth. Washington, DC: National Academy Press. pp. 16, 40. ISBN 978-0-309-03677-1.
 170. ^ Paepke, C. Owen (1992). The Evolution of Progress: The End of Economic Growth and the Beginning of Human Transformation. New York, Toronto: Random House. p. 109. ISBN 978-0-679-41582-4.

Further reading

 • Acemoglu, Daron; Robinson, James A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business division of Random House. ISBN 978-0-307-71922-5.
 • Argyrous, G., Forstater, M and Mongiovi, G. (eds.) (2004) Growth, Distribution, And Effective Demand: Essays in Honor of Edward J. Nell. New York: M.E. Sharpe.
 • Barro, Robert J. (1997) Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press: Cambridge, MA.
 • Galor, O. (2005) From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory. Handbook of Economic Growth, Elsevier.
 • Halevi, Joseph; Laibman, David and Nell, Edward J. (eds.) (1992) Beyond the Steady State: Essays in the Revival of Growth Theory, edited with, London, UK:
 • Hickel, Jason (2020). Less is More: How Degrowth Will Save the World. Penguin Random House. ISBN 9781785152498.
 • Jones, Charles I. (2002) Introduction to Economic Growth 2nd ed. W. W. Norton & Company: New York, N.Y.
 • Lucas, Robert E., Jr. (2003) The Industrial Revolution: Past and Future, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Annual Report online edition
 • Schumpeter, Jospeph A. (1912) The Theory of Economic Development 1982 reprint, Transaction Publishers
 • Weil, David N. (2008) Economic Growth 2nd ed. Addison Wesley.

External links

Articles and lectures

Data