เศรษฐกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เศรษฐกิจ (จากกรีกโบราณ οἰκονομίαoikonomía) (  'จัดการของใช้ในครัวเรือนการบริหาร'; จาก οἶκος (Oikos)  'ครัวเรือนและ νέμω (Nemo)  'แจกจ่ายจัดสรร') เป็นพื้นที่ที่การผลิต , การจัดจำหน่ายและการค้า , เช่นเดียวกับการบริโภคของสินค้าและบริการโดยตัวแทนที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป หมายถึง 'โดเมนทางสังคมที่เน้นการปฏิบัติ วาทกรรม และการแสดงออกทางวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้ และการจัดการทรัพยากร' [1]เศรษฐกิจที่กำหนดเป็นผลจากชุดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม การศึกษา วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้างทางการเมือง และระบบกฎหมาย ตลอดจนภูมิศาสตร์ การบริจาคทรัพยากรธรรมชาติ และนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยหลัก . ปัจจัยเหล่านี้ให้บริบท เนื้อหา และกำหนดเงื่อนไขและพารามิเตอร์ที่เศรษฐกิจทำงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง โดเมนทางเศรษฐกิจเป็นโดเมนทางสังคมของการปฏิบัติและธุรกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ได้แยกตัวออกจากกัน

ตัวแทนทางเศรษฐกิจอาจเป็นบุคคล ธุรกิจ องค์กร หรือรัฐบาลก็ได้ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อสองกลุ่มหรือฝ่ายตกลงตามมูลค่าหรือราคาของสินค้าหรือบริการที่ทำธุรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงเป็นสกุลเงินหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมทางการเงินเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของโดเมนทางเศรษฐกิจเท่านั้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากการผลิตซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยี , นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ใหม่บริการกระบวนการการขยายตลาดการกระจายความเสี่ยงของตลาดตลาดเพิ่มฟังก์ชั่นรายได้) เช่นที่ซึ่งเป็นผู้ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาและการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อุตสาหกรรม (ที่สุดการใช้แรงงานเด็กถูกแทนที่ในบางส่วนของโลกด้วยการเข้าถึงการศึกษาแบบสากล )

เศรษฐกิจการตลาดที่ใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สินค้าและบริการที่มีการผลิตและการแลกเปลี่ยนตามความต้องการและอุปทานระหว่างผู้เข้าร่วม (ตัวแทนทางเศรษฐกิจ) โดยการแลกเปลี่ยนหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ค่าได้รับการยอมรับภายในเครือข่ายเช่นหน่วยของสกุลเงิน . เศรษฐกิจคำสั่งที่ใช้เป็นหนึ่งในที่ตัวแทนทางการเมืองโดยตรงควบคุมสิ่งที่มีการผลิตและวิธีการที่จะขายและจัดจำหน่ายเศรษฐกิจสีเขียวเป็นคาร์บอนต่ำทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรวมสังคม ในระบบเศรษฐกิจสีเขียว, การเจริญเติบโตของรายได้และการจ้างงานจะขับเคลื่อนด้วยการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษเพิ่มพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศบริการ [2]เศรษฐกิจกิ๊กซึ่งเป็นหนึ่งในงานระยะสั้นที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการคัดเลือกผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ [3]เศรษฐกิจใหม่เป็นคำที่อ้างถึงระบบนิเวศที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดซึ่งมีการแนะนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติใหม่ ซึ่งมักจะเป็นผลจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกหมายถึงความเป็นมนุษย์ของระบบเศรษฐกิจหรือระบบ โดยรวม.

แนว

แผนที่นี้แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวของทุกประเทศ (2020)

ทุกวันนี้ ขอบเขตของการศึกษาที่ตรวจสอบเศรษฐกิจนั้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์แต่อาจรวมถึงสังคมวิทยา ( สังคมวิทยาเศรษฐกิจ ) ประวัติศาสตร์ ( ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ) มานุษยวิทยา ( มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ ) และภูมิศาสตร์ ( ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ) สาขาการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต , การจัดจำหน่าย , การแลกเปลี่ยนและการบริโภคของสินค้าและบริการที่เป็นทั้งมีวิศวกรรม ,การจัดการ , การบริหารจัดการธุรกิจ , วิทยาศาสตร์ประยุกต์และการเงิน

ทุกอาชีพอาชีพตัวแทนทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจ การบริโภค , การประหยัดและการลงทุนเป็นองค์ประกอบตัวแปรในระบบเศรษฐกิจที่เป็นตัวกำหนดความสมดุลทางเศรษฐกิจมหภาค : มีสามภาคหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลัก , รองและตติยภูมิ

เนื่องจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของภาคการเงินในยุคปัจจุบัน[4]คำว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงถูกใช้โดยนักวิเคราะห์[5] [6]เช่นเดียวกับนักการเมือง[7]เพื่อแสดงถึงส่วนของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง การผลิตสินค้าและบริการ[8]อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจกระดาษหรือด้านการเงินของเศรษฐกิจ[9]ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในตลาดการเงิน คำศัพท์ที่ใช้แทนกันได้และยาวนานจะแยกความแตกต่างของการวัดผลทางเศรษฐกิจที่แสดงในมูลค่าที่แท้จริง (ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ) เช่นGDP จริงหรือในค่าเล็กน้อย (ไม่ได้ปรับอัตราเงินเฟ้อ) [10]

นิรุกติศาสตร์

ภาษาอังกฤษคำว่า "เศรษฐกิจ" และ " เศรษฐศาสตร์ " สามารถตรวจสอบกลับไปยังกรีกคำοἰκονόμος (เช่น "การบริหารจัดการในครัวเรือน") ซึ่งเป็นคำคอมโพสิตที่ได้มาจากοἶκος ( "บ้าน; ครัวเรือนบ้าน") และνέμω ( "จัดการ; แจกจ่าย; เพื่อจัดการ;แจกจ่าย") โดยใช้วิธีการοἰκονομία ("การจัดการในครัวเรือน")

ความหมายแรกที่บันทึกไว้ของคำว่า "เศรษฐกิจ" อยู่ในวลี "การจัดการเรื่อง "เศรษฐกิจ" ซึ่งพบในงานที่อาจแต่งขึ้นในอารามในปี ค.ศ. 1440 [ ต้องการอ้างอิง ] "เศรษฐกิจ" ถูกบันทึกในภายหลังด้วยความรู้สึกทั่วไปรวมถึง "ประหยัด" และ "การบริหาร"

ความหมายปัจจุบันที่ใช้บ่อยที่สุดซึ่งหมายถึง "ระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือพื้นที่" ดูเหมือนจะไม่พัฒนาจนถึงปี 1650 (11)

ประวัติศาสตร์

สมัยโบราณ

ห้องเก็บของ พระราชวังคนอสซอส

ตราบใดที่มีคนทำ จัดหา และแจกจ่ายสินค้าหรือบริการ ก็มีเศรษฐกิจอยู่บ้าง เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเมื่อสังคมเติบโตขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นสุเมเรียนพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยพิจารณาจากเงินสินค้าโภคภัณฑ์ในขณะที่ชาวบาบิโลนและรัฐในเมืองใกล้เคียงได้พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์แรกสุดที่เราคิดในแง่ของกฎ/กฎหมายเกี่ยวกับหนี้สัญญาทางกฎหมาย และประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และทรัพย์สินส่วนตัว(12)

ชาวบาบิโลนและเพื่อนบ้านในเมืองของตนได้พัฒนารูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ที่เทียบได้กับแนวคิดของภาคประชาสังคม (กฎหมาย) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน[13]พวกเขาได้พัฒนาระบบกฎหมายและการบริหารที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกที่รู้จัก พร้อมด้วยศาล เรือนจำ และบันทึกของรัฐบาล

เศรษฐกิจในสมัยโบราณมีพื้นฐานมาจากการทำฟาร์มเพื่อยังชีพเป็นหลักเงิน Shekelเรียกหน่วยโบราณของน้ำหนักและสกุลเงิน การใช้คำนี้ครั้งแรกมาจากเมโสโปเตเมียประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล และอ้างถึงมวลเฉพาะของข้าวบาร์เลย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าอื่นๆ ในหน่วยเมตริกเช่น เงิน ทองแดง ทองแดง เป็นต้น เดิมบาร์เลย์/เชเกลเป็นทั้งหน่วยสกุลเงินและหน่วยน้ำหนัก เช่นเดียวกับที่เดิมปอนด์อังกฤษเป็นหน่วย คิดเป็นเงินหนึ่งปอนด์

สำหรับคนส่วนใหญ่ การแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าที่แลกเปลี่ยนสินค้าในตลาด ในสมัยกรีกโบราณที่ปัจจุบันภาษาอังกฤษคำว่า 'เศรษฐกิจ' มาหลายคนพันธบัตรทาสของFreeholders การอภิปรายทางเศรษฐกิจได้แรงหนุนจากความขาดแคลน

วัยกลางคน

10 โปรย (1621), มิ้นต์เป็นสกุลเงินหมุนเวียนโดยFugger ครอบครัว

ในยุคกลางสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจอยู่ไม่ไกลจากระดับยังชีพ แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในกลุ่มทางสังคมเหนือสิ่งอื่นใด ผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ได้ยกสิ่งที่เราเรียกว่าการร่วมทุน (จากventura , ital.; risk ) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการยึดครองทุนควรจะคืนเงินโดยสินค้าที่พวกเขาจะนำขึ้นมาในโลกใหม่การค้นพบของมาร์โค โปโล (1254-1324) คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ค.ศ. 1451–1506) และวัสโก ดา กามา (ค.ศ. 1469–ค.ศ. 1524) นำไปสู่เศรษฐกิจโลกครั้งแรกวิสาหกิจแห่งแรกเป็นสถานประกอบการค้า ใน 1513 คนแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ก่อตั้งขึ้นในAntwerp เศรษฐกิจในช่วงเวลาที่มีความหมายเป็นหลักการค้า

ยุคต้นสมัยใหม่

เด Chydenius (1729-1803) ได้รับการรู้จักกันของเขา 1765 หนังสือเล่มเล็ก ๆที่เรียกว่ากำไรแห่งชาติ ( Den nationnale winsten ) ในการที่เขาเสนอความคิดของการค้าเสรีและอุตสาหกรรมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคมและออกวางหลักการสำหรับเสรีนิยม , ทุนนิยมและทันสมัยประชาธิปไตยในหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ Chydenius ทฤษฎีอย่างใกล้ชิดที่สอดคล้องกับอดัมสมิ ธ 's มือที่มองไม่เห็นสิบเอ็ดปีก่อนที่สมิ ธ รับการตีพิมพ์หนังสือของเขาที่ความมั่งคั่งของชาติ [14]

จับยุโรปกลายเป็นสาขาของยุโรปรัฐที่เรียกว่าโคโลนีเพิ่มขึ้นรัฐชาติสเปน , โปรตุเกส , ฝรั่งเศส , สหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์พยายามที่จะควบคุมการค้าผ่านหน้าที่ที่กำหนดเองและ (จากMercator , ลาดพร้าว .: ร้านค้า ) เป็นวิธีแรกที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างความมั่งคั่งส่วนตัวและผลประโยชน์ของประชาชน secularizationในยุโรปได้รับอนุญาตให้รัฐที่จะใช้คุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของคริสตจักรในการพัฒนาเมือง อิทธิพลของขุนนาง ลดลง เลขาธิการแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจคนแรกเริ่มทำงาน ธนาคารเช่นAmschel เมเยอร์ Rothschild (1773-1855) ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนโครงการระดับชาติเช่นสงครามและโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศเป็นหัวข้อสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพลเมืองของรัฐ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

นักเศรษฐศาสตร์คนแรกในความหมายสมัยใหม่ที่แท้จริงของคำนี้คืออดัม สมิธ (ค.ศ. 1723–1790) ชาวสกอตซึ่งได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ ฟิสิกส์ปฏิกิริยาต่อการค้าขาย และต่อมาคือ อดัม มารี นักศึกษาเศรษฐศาสตร์[15]เขากำหนดองค์ประกอบของเศรษฐกิจของประเทศ: ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในราคาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยใช้การแข่งขัน - อุปทานและอุปสงค์ - และการแบ่งงานเขายืนยันว่าแรงจูงใจพื้นฐานสำหรับการค้าเสรีคือผลประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์ สมมติฐานผลประโยชน์ตนเองที่เรียกว่ากลายเป็นมานุษยวิทยาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์โทมัสมัลธัส (1766-1834) โอนความคิดของอุปสงค์และอุปทานในการแก้ไขปัญหาของล้น

ปฏิวัติอุตสาหกรรมคือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเกษตร , การผลิต , การทำเหมืองแร่และการขนส่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมที่เริ่มต้นในสหราชอาณาจักรแล้วต่อมาแพร่กระจายไปทั่วยุโรป , อเมริกาเหนือ , และในที่สุดโลกการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แทบทุกด้านของชีวิตประจำวันได้รับอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งในที่สุด ในยุโรปทุนนิยมป่าเริ่มเข้ามาแทนที่ระบบการค้าขาย(วันนี้: การปกป้อง ) และนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในวันนี้จะเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะระบบการผลิต , การผลิตและการแบ่งงานเปิดใช้งานการผลิตมวลของสินค้า

การรับรู้แนวคิดของ "เศรษฐกิจ"

แนวคิดร่วมสมัยของ "เศรษฐกิจ" ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายจนกระทั่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของอเมริกาในทศวรรษที่ 1930 [16]

หลังจากความโกลาหลของสงครามโลกครั้งที่สองและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ผู้กำหนดนโยบายได้ค้นหาวิธีใหม่ในการควบคุมทิศทางเศรษฐกิจ นี้ได้รับการสำรวจและพูดคุยกันโดยฟรีดริชสิงหาคมฟอนฮาเย็ค (1899-1992) และมิลตันฟรีดแมน (1912-2006) ที่สารภาพสำหรับโลกการค้าเสรีและควรจะเป็นบรรพบุรุษของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ถูกจัดขึ้นโดยจอห์นเมย์นาร์ด เคนส์ (1883-1946) ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันสำหรับตัวควบคุมที่แข็งแกร่งของตลาดโดยรัฐ ทฤษฎีที่ว่ารัฐสามารถบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการควบคุมของรัฐเพื่ออุปสงค์รวมเรียกว่าKeynesianismเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 การเติบโตทางเศรษฐกิจในอเมริกาและยุโรปซึ่งมักเรียกว่าWirtschaftswunder (ger: ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ ) ได้ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจการบริโภคจำนวนมาก ในปี 1958 จอห์นเคนเน ธ Galbraith (1908-2006) เป็นคนแรกที่พูดถึงสังคมที่ร่ำรวย ในส่วนใหญ่ของประเทศระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจตลาด

ปลายศตวรรษที่ 20 – ต้นศตวรรษที่ 21

สำนักงานใหญ่ของESET (บริษัทรักษาความปลอดภัยด้านไอที) ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกีย

ด้วยการล่มสลายของม่านเหล็กและการเปลี่ยนผ่านของประเทศในกลุ่มตะวันออกไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาด แนวคิดเรื่องสังคมหลังอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญ เนื่องจากบทบาทของสังคมดังกล่าวคือการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ภาคบริการได้รับร่วมกันแทนที่จะเป็นอุตสาหกรรม แอตทริบิวต์บางครั้งแรกที่ใช้คำนี้กับหนังสือแดเนียลเบลล์ปี 1973 การเข้ามาของสังคมหลังอุตสาหกรรมในขณะที่คนอื่น ๆ ระบุว่าหนังสือปรัชญาสังคม Ivan Illich ของเครื่องมือสำหรับการรื่นเริงคำนี้ยังใช้ในปรัชญาเพื่อกำหนดความเสื่อมของลัทธิหลังสมัยใหม่ในช่วงปลายทศวรรษ 90 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นของศตวรรษที่ 21

ด้วยการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตในฐานะสื่อมวลชนและสื่อในการสื่อสารโดยเฉพาะหลังปี 2543-2544 แนวคิดสำหรับอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจสารสนเทศจึงเกิดขึ้นเนื่องจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคำศัพท์สำหรับสังคมสารสนเทศระดับโลก เมื่อมีการสร้างความเข้าใจในสังคมที่ "เชื่อมโยงกันทั้งหมด" รูปแบบใหม่ ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 เศรษฐกิจรูปแบบใหม่และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น จีน บราซิล และอินเดีย ได้ดึงความสนใจและความสนใจมาสู่ความแตกต่างจากเศรษฐกิจแบบตะวันตกและแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่มักจะครอบงำ

ระยะเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ

เศรษฐกิจอาจถือได้ว่ามีการพัฒนาผ่านขั้นตอนหรือระดับความสำคัญต่อไปนี้ [ ตามใคร? ]

ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ precedences ขั้นตอนเหล่านี้จะค่อนข้างแตกต่างกันแสดงโดยทฤษฎีสามภาค [ ต้องการการอ้างอิง ]

ภาคอื่น ๆ ของชุมชนที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ :

 • ภาครัฐหรือภาครัฐ (ซึ่งมักจะรวมถึง: รัฐสภากฎหมายศาลและศูนย์รัฐบาลบริการฉุกเฉินต่างๆสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยสำหรับคนยากจนและถูกคุกคาม, สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งพอร์ตอากาศ / ทะเล, การดูแลหลังคลอด, โรงพยาบาล, โรงเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ อาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ สวนสาธารณะ/สวน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่ง สนามกีฬา/สนามกีฬาแห่งชาติ หอศิลปะ/คอนเสิร์ตแห่งชาติ หรือโรงละครและศูนย์ศาสนาต่างๆ)
 • ภาคเอกชนหรือธุรกิจที่ดำเนินการโดยเอกชน
 • ภาคสังคมหรือภาคสมัครใจ

มาตรการทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของเศรษฐกิจคือ:

GDP

GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศเป็นตัวชี้วัดที่มีขนาดของเศรษฐกิจของตน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แบบธรรมดาที่สุดของประเทศต้องอาศัยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP และGDP ต่อหัวเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีประโยชน์บ่อยครั้ง แต่ GDP จะรวมเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น

เศรษฐกิจนอกระบบ

คนเร่ขายของในตลาดมืดบนกราฟฟิตีคาร์คิฟ

เศรษฐกิจนอกระบบคือชุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีหรือการควบคุมบางส่วน ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจในระบบ เศรษฐกิจนอกระบบจึงไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ของรัฐบาลนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจนอกระบบมักเกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาแต่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดก็มีเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนหนึ่ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการเป็นกระบวนการที่มีพลวัตซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในหลายแง่มุม รวมถึงการแลกเปลี่ยน กฎระเบียบ และการบังคับใช้ โดยธรรมชาติแล้ว มันจำเป็นต้องสังเกต ศึกษา กำหนด และวัดผลได้ยาก ไม่มีแหล่งข้อมูลเดียวที่นิยามเศรษฐกิจนอกระบบอย่างทันทีทันใดว่าเป็นหน่วยการศึกษา

คำว่า "ใต้ดิน" "ใต้โต๊ะ" และ "นอกหนังสือ" มักหมายถึงเศรษฐกิจประเภทนี้ คำว่าตลาดมืดหมายถึงส่วนย่อยเฉพาะของเศรษฐกิจนอกระบบ คำว่า "ภาคนอกระบบ" ถูกใช้ในการศึกษาก่อนหน้านี้หลายครั้ง และส่วนใหญ่ถูกแทนที่ในการศึกษาล่าสุดที่ใช้คำศัพท์ที่ใหม่กว่า

ภาคนอกระบบเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา แต่มักถูกตราหน้าว่าลำบากและจัดการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ภาคนอกระบบให้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญแก่คนยากจนและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ดังนั้น การรวมเศรษฐกิจนอกระบบเข้ากับภาคที่เป็นทางการจึงเป็นความท้าทายด้านนโยบายที่สำคัญ

การวิจัยทางเศรษฐกิจ

การวิจัยทางเศรษฐกิจดำเนินการในสาขาต่างๆ เช่น การเกษตร การพัฒนา เศรษฐมิติ สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีเกม องค์การอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ แรงงาน เศรษฐศาสตร์มหภาค คณิตศาสตร์ การเงิน สาธารณะ ภูมิภาคและเมือง การศึกษา และประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ^ เจมส์ พอล ; กับมากี, เลียม; เซอร์รี่, แอนดี้; สเตเกอร์, มันเฟรด บี. (2015). ความยั่งยืนของเมืองในทฤษฎีและการปฏิบัติ: แวดวงของความยั่งยืน . ลอนดอน: เลดจ์. NS. 53.
 2. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 . สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2014 . CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. ^ "วิธีที่รัฐบาลควรจัดการกับการเติบโตของเศรษฐกิจกิ๊ก" . นักเศรษฐศาสตร์. สืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2018 .
 4. ^ ปริมาณธุรกรรมทางการเงินในเศรษฐกิจโลกปี 2008 สูงกว่า GDP โลกที่ระบุถึง 73.5 เท่า ในขณะที่ในปี 1990 อัตราส่วนนี้มีจำนวน "เท่านั้น" 15.3 ( "ภาษีธุรกรรมทางการเงินทั่วไป: ทางลัดของข้อดีข้อเสีย และข้อเสนอ" ที่ เก็บถาวร 2 เมษายน 2555 ที่ Wayback Machineสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งออสเตรีย 2552)
 5. ^ "ในขณะเดียวกันในเศรษฐกิจที่แท้จริง" , The Wall Street Journal , 23 กรกฎาคม 2552
 6. ^ "กฎระเบียบของธนาคารควรให้บริการเศรษฐกิจที่แท้จริง" , The Wall Street Journal , 24 ตุลาคม 2554
 7. ^ "Perry and Romney Trade Swipes Over 'Real Economy'" , The Wall Street Journal , 15 สิงหาคม 2554
 8. ^ "เศรษฐกิจจริง" เก็บถาวร 9 กุมภาพันธ์ 2018 ที่คำจำกัดความของ Wayback Machineใน Financial Times Lexicon
 9. ^ คำจำกัดความ "เศรษฐกิจที่แท้จริง"ในอภิธานศัพท์เศรษฐกิจ
 10. ^ • Deardorff ของคำศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, ค้นหาจริง
     • อาร์. โอดอนเนลล์ (1987). "ปริมาณจริงและปริมาณเล็กน้อย" The New Palgrave: A Dictionary of Economics , v. 4, pp. 97-98.
 11. ^ Dictionary.com , "เศรษฐกิจ" พจนานุกรมมรดกอเมริกันของภาษาอังกฤษ ฉบับที่สี่ บริษัท Houghton Mifflin , 2547 24 ตุลาคม 2552
 12. ^ ชีล่าซีดาวโจนส์ (2005), "หลักการและบาบิโลนคิดว่า: การตอบกลับ"วารสารการโพสต์ของเคนส์เศรษฐศาสตร์ 27 (3), หน้า 385-391.
 13. ^ Charles F. Horne, Ph.D. (1915). "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี : บทนำ" . มหาวิทยาลัยเยล. สืบค้นเมื่อ14 กันยายน 2550 .
 14. ^ คาดการณ์ความมั่งคั่งของชาติ: ที่เลือกผลงานของเดส Chydenius (1729-1803)
 15. ^ François Quesnay สารานุกรมของโลกยุคใหม่การแสดงตัวอย่างรายการ: Physiocrats & Physiocracy ชาร์ลส์ Scribner & Sons สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2014 .
 16. ^ โกลด์สตีน เจคอบ (28 กุมภาพันธ์ 2557) "การประดิษฐ์ 'เศรษฐกิจ' " . เอ็นพีอาร์ - เงินแพลนเน็ต สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2017 .

บรรณานุกรม

 • อริสโตเติล การเมือง เล่ม I-IIX แปลโดย Benjamin Jowett, Classics.mit.edu
 • Barnes, Peter, Capitalism 3.0, A Guide to Reclaiming the Commons, ซานฟรานซิสโก 2006, Whatiseconomy.com
 • Dill, Alexander, การเรียกคืนทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่, สู่ Global Freeware Index, Global Freeware Research Paper 01-07, 2007, Whatiseconomy.com
 • Fehr Ernst, Schmidt, Klaus M., The Economics Of Fairness, Reciprocity and Altruism - หลักฐานการทดลองและทฤษฎีใหม่, 2005, เอกสารการอภิปราย 2005-20, เศรษฐศาสตร์มิวนิก, Whatiseconomy.com
 • Marx, Karl, Engels, ฟรีดริช, 1848, The Communist Manifesto, Marxists.org
 • Stiglitz, Joseph E., สินค้าสาธารณะระดับโลกและการเงินระดับโลก: ธรรมาภิบาลระดับโลกทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์สาธารณะทั่วโลกได้รับหรือไม่? ใน: Advancing Public Goods, Jean-Philippe Touffut, (ed.), Paris 2006, pp. 149/164, GSB.columbia.edu
 • ความมั่งคั่งของชาติอยู่ที่ไหน การวัดทุนสำหรับศตวรรษที่ 21 ความมั่งคั่งของชาติรายงานปี 2006 เอียนจอห์นสันและฟรองซัว Bourguignon, World Bank, วอชิงตัน 2006 Whatiseconomy.com

อ่านเพิ่มเติม

 • ฟรีดแมน, มิลตัน, ทุนนิยมและเสรีภาพ , 1962.
 • Rothbard, Murray, Man, Economy และ State: บทความเกี่ยวกับหลักการทางเศรษฐกิจ , 1962.
 • Galbraith, John Kenneth, สมาคมผู้มั่งคั่ง , 1958.
 • Mises, Ludwig von, การกระทำของมนุษย์: บทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ , 1949.
 • เคนส์, จอห์น เมย์นาร์ด, The General Theory of Employment , Interest and Money, 1936.
 • มาร์กซ์, คาร์ล, ดาส กาปิตาล , 2410.
 • สมิธ, อดัม, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , 1776.