คริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
คริสตจักรคาทอลิกตะวันออก
การจัดหมวดหมู่คาทอลิก
ปฐมนิเทศศาสนาคริสต์ตะวันออก
คัมภีร์คัมภีร์ไบเบิล ( เซปตัว จินต์ , Peshitta )
เทววิทยาเทววิทยาคาทอลิกและ
เทววิทยาตะวันออก
รัฐธรรมนูญพระราชาคณะ
โครงสร้างศีลมหาสนิท
สังฆราชสูงสุดพระสันตะปาปาฟรานซิส
ภาษาKoine Greek , Syriac , Hebrew , Aramaic , Geʽez , Coptic , Classical Armenian , Church Slavonic and vernaculars
พิธีสวดพิธีสวดคาทอลิกตะวันออก
แยกจากโบสถ์ autocephalousต่างๆของอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ออร์โธดอกซ์ตะวันออกและโบสถ์แห่งตะวันออกตลอดหลายศตวรรษ
สมาชิก18 ล้าน[1]

คริ สตจักรคาทอลิก ตะวันออก หรือคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก หรือ ที่เรียกว่าคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก , ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตะวันออก,หรือเรียกง่ายๆ ว่าคริสตจักรตะวันออก , [a] เป็นคริสตจักร คริสเตียนตะวันออก 23 แห่งที่ เป็นอิสระ ( sui iuris ) คริสตจักรเฉพาะของคริสตจักรคาทอลิกในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรม . แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างทางศาสนศาสตร์ พิธีกรรม และประวัติศาสตร์จากคริสตจักรละตินพวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับมันและซึ่งกันและกัน คาทอลิกตะวันออกเป็นชนกลุ่มน้อยที่แตกต่างกันในคริสตจักรคาทอลิก ในบรรดาชาวคาทอลิก 1.3 พันล้านคนที่อยู่ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ประมาณ 18 ล้านคนเป็นสมาชิกของคริสตจักรตะวันออก

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ในอดีตเคยเป็นสมาชิกของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ตะวันออก , คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก , หรือคริสตจักรประวัติศาสตร์ตะวันออก ; โบสถ์เหล่านี้มีความแตกแยก ต่าง ๆ กับคริสตจักรคาทอลิก คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกเป็นชุมชนของคริสเตียนตะวันออกที่กลับไปติดต่อกับพระสันตะปาปาหรือในบางกรณีก็ไม่เคยเลิกศีลมหาสนิท การที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับรองชาวคาทอลิกตะวันออกที่กลับคืนสู่ศีลมหาสนิทเป็นประเด็นความขัดแย้งในความสัมพันธ์ทั่วโลกกับนิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์และคริสตจักรอื่นๆ 5 พิธีกรรมตาม ประวัติศาสตร์ ของคริสต์ศาสนาตะวันออก ประกอบด้วยAlexandrian Rite , Armenian Rite , Byzantine Rite , East Syriac RiteและWest Syriac Riteล้วนเป็นตัวแทนในพิธีสวดคาทอลิกตะวันออก [2]ดังนั้น คริสตจักรคาทอลิกจึงประกอบด้วยพิธีกรรม liturgical หกพิธี พิธีกรรมทางตะวันออกพร้อมกับพิธีกรรม liturgicalของโบสถ์ละติน ในบางครั้ง สิ่งนี้นำไปสู่การปะปนกันของคำว่า "พิธีกรรม" ในเชิงพิธีกรรมและคำว่า "คริสตจักร" ในเชิงสถาบัน [3]แม้ว่าประเด็นทางเทววิทยาบางอย่างจะแบ่งคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกออกจากคริสตจักรตะวันออกอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับพระสันตะปาปา แต่เขตอำนาจศาลคาทอลิกตะวันออกบางแห่งยอมรับสมาชิกของนิกายหลังพิธีศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายบัญญัติคาทอลิกตะวันออกที่ ใช้บังคับ [ข]

การมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์กับพระสังฆราชแห่งกรุงโรมถือเป็นการแบ่งปันศีลศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันระหว่างคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกและคริสตจักรละติน รวมทั้งศีลมหาสนิทและการรับรองอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา บทบัญญัติภายในกฎหมายบัญญัติภาษาละตินปี 1983 และ ประมวลกฎหมายบัญญัติของคริสตจักรตะวันออกปี 1990 ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรตะวันออกและละติน ในอดีต แรงกดดันให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของศาสนาคริสต์ตะวันตก ที่ ปฏิบัติโดยคริสตจักรละตินส่วนใหญ่นำไปสู่การรุกล้ำ ( Latinization ) ในระดับหนึ่งของประเพณีคาทอลิกตะวันออก เอกสารสภาวาติกันที่สองOrientalium Ecclesiarumซึ่งสร้างขึ้นจากการปฏิรูปครั้งก่อนเพื่อยืนยันสิทธิของชาวคาทอลิกตะวันออกในการรักษาพิธีกรรมทางศาสนาที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติทางเทววิทยาและจิตวิญญาณในสมัยโบราณที่พัฒนาขึ้นภายในศาสนาคริสต์ตะวันออก [5]

The Code of Canons of the Eastern Churches ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร่างประมวลฉบับแรกของกฎหมายบัญญัติที่ควบคุมคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกโดยรวม แทนที่ชุด เอกสาร เฉพาะกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ออกในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ในเรื่องนี้[6]แม้ว่า คริสตจักรแต่ละแห่งยังมีหลักธรรมและกฎหมายภายในของตนเองนอกเหนือจากนี้ สมาชิกของโบสถ์คาทอลิกตะวันออกมีหน้าที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของโบสถ์เฉพาะของตนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงของโบสถ์ การแต่งงาน และประเพณีอื่นๆ บรรทัดฐานที่แตกต่างที่โดดเด่น ได้แก่ คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกหลายแห่งที่อนุญาตให้มีการอุปสมบทชาย ที่ แต่งงานแล้วเข้าสู่ฐานะปุโรหิต อย่างสม่ำเสมอ (แม้ว่าจะไม่ใช่ในฐานะพระสังฆราชของสังฆนายก) ตรงกันข้ามกับการถือพรหมจรรย์ของนักบวชที่เคร่งครัดกว่าของศาสนจักรละติน นอกจากนี้ ชาวคาทอลิกตะวันออกที่แสวงหาการแต่งงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติเพื่อให้สหภาพได้รับพรจากนักบวช แม้ว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นที่โบสถ์ละตินก็ตาม ตรงกันข้าม คริสตจักรละตินอนุญาตให้ทั้งมัคนายกและนักบวชเป็นสักขีพยานในคำสาบานการแต่งงานของคู่สมรสในนามของคริสตจักรคาทอลิก อย่างไรก็ตาม ทั้งชาวละตินและชาวคาทอลิกตะวันออกสามารถเข้าร่วมพิธีสวดของคาทอลิกได้อย่างอิสระซึ่งเฉลิมฉลองในพิธีกรรมใดๆ [7]

คำศัพท์

แม้ว่าชาวคาทอลิกตะวันออกจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับสมเด็จพระสันตะปาปาและสมาชิกของคริสตจักรคาทอลิก ทั่วโลก แต่[c] [d]พวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรละตินซึ่งใช้พิธีกรรมละตินซึ่งพิธีกรรมของโรมันแพร่หลายมากที่สุด [e]คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกแทนที่จะเป็นคริสตจักรเฉพาะ ที่แตกต่างกัน sui iurisแม้ว่าพวกเขาจะรักษาการแลกเปลี่ยนศีลศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันกับสมาชิกของคริสตจักรละตินอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

พิธีกรรมหรือคริสตจักร

ความหมายของคำว่าพิธี มีความหมายต่าง กัน นอกเหนือจากการอ้างอิงถึงมรดกทางพิธีกรรมของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งแล้ว คำนี้ยังถูกใช้อย่างเป็นทางการในบางครั้งแม้ว่าจะไม่ค่อยใช้อย่างเป็นทางการกับคริสตจักรนั้นก็ตาม ดังนั้น คำว่าLatin riteสามารถหมายถึงโบสถ์ละตินหรือพิธีกรรมทางพิธีกรรมแบบตะวันตก อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งรวมถึงพิธีกรรมส่วนใหญ่ของโรมันแต่ยังรวมถึงAmbrosian Rite , Mozarabic Riteและอื่นๆ

ในปี 1990 Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO), [11] [12]คำศัพท์ของโบสถ์และพิธีกรรม ในกำกับของรัฐ จึงถูกกำหนด:

กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่เชื่อมโยงตามกฎหมายโดยลำดับชั้นและได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากผู้มีอำนาจสูงสุดของศาสนจักรว่าปกครองตนเองอยู่ในหลักปฏิบัตินี้เรียกว่าศาสนจักรปกครองตนเอง (ศีล 27) [13]

 1. พิธีกรรมคือมรดกทางพิธีกรรม เทววิทยา จิตวิญญาณและระเบียบวินัย วัฒนธรรมและสถานการณ์ของประวัติศาสตร์ของผู้คนที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบการใช้ชีวิตความเชื่อของมันเองนั้นปรากฏให้เห็นในคริสตจักร [ sui iuris ] อิสระแต่ละแห่ง
 2. พิธีกรรมที่ปฏิบัติในCCEOเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากประเพณีของอเล็กซานเดรีย แอนติโอจีน อาร์เมเนีย เคลเดีย และคอนสแตนติโนโพลิแทน" (ศีล 28) [14] (ไม่ใช่แค่มรดกทางพิธีกรรม แต่ยังรวมถึงมรดกทางเทววิทยา จิตวิญญาณ และระเบียบวินัยด้วย ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของผู้คนและสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ของพวกเขา)

เมื่อพูดถึงคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรละติน ปี 1983 (1983  CIC) ใช้คำว่า "โบสถ์พิธีกรรม" หรือ "โบสถ์พิธีกรรมsui iuris " (ศีล 111 และ 112) และยังพูดถึง "เรื่องของตะวันออก พิธีกรรม" (ศีล 1015 §2), "สามัญของพิธีกรรมอื่น" (ศีล 450 §1), "ผู้ศรัทธาในพิธีกรรมเฉพาะ" (ศีล 476) ฯลฯ สภาวาติกันที่สองพูดถึงคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกว่าเป็น "คริสตจักรเฉพาะ หรือพิธีกรรม". [15] : น. 2 

ในปี 1999 ที่ประชุมบิชอปคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่า: "เราเคยชินกับการพูดถึงพิธีกรรมละติน (โรมันหรือตะวันตก) หรือพิธีกรรมตะวันออกเพื่อกำหนดศาสนจักรต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายร่วมสมัยของศาสนจักรตามที่มีอยู่ในประมวลกฎหมาย กฎหมายบัญญัติและหลักบัญญัติของศาสนจักรตะวันออกทำให้ชัดเจนว่าเราควรพูดไม่ใช่พิธีกรรมแต่พูดถึงคริสตจักร ศีล 112 ของประมวลกฎหมายบัญญัติใช้วลี " [16]และนักเขียนในวารสารเดือนมกราคม 2549 ประกาศว่า: "คริสตจักรตะวันออกยังคงถูกเรียกว่าคริสตจักร 'พิธีกรรมตะวันออก' อย่างผิด ๆ โดยอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์พิธีกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกว่าคริสตจักรตะวันออกหรือคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกอย่างถูกต้องที่สุด” [17]อย่างไรก็ตาม คำว่า "พิธีกรรม" ยังคงใช้อยู่ CICพ.ศ. 2526 ห้ามบิชอปภาษาละตินบวชโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสันตะสำนัก ซึ่งเป็นหัวข้อของผู้ที่เป็น " พิธีกรรม ตะวันออก " (ไม่ใช่ "ผู้ที่ใช้พิธีกรรม ตะวันออก " ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่บางครั้งมอบให้กับนักบวชภาษาละติน) . [18]

สามัคคี

คำว่าUniatหรือUniateถูกนำไปใช้กับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกและสมาชิกแต่ละคนซึ่งลำดับชั้นของคริสตจักรเคยเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกหรือออร์โธดอกซ์ตะวันออก คำนี้บางครั้งถือว่าเสื่อมเสียโดยคนเหล่านี้[19] [20]แม้ว่าจะใช้โดยชาวละตินและคาทอลิกตะวันออกบางส่วนก่อนการประชุมสภาวาติกันครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2505-2508 [f]เอกสารที่เป็นทางการของคาทอลิกเลิกใช้คำนี้แล้วเนื่องจากเห็นว่ามีความหมายเชิงลบ [23]

ประวัติ

ความเป็นมา

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีต้นกำเนิดในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือแอฟริกาตะวันออกยุโรปตะวันออกและอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 การพลัดถิ่นได้แพร่กระจายไปยังยุโรปตะวันตกอเมริกาและโอเชียเนียส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประหัตประหารที่ซึ่งผู้ปกครองได้ รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับใช้สมัครพรรคพวกควบคู่ไปกับ สังฆมณฑลของโบสถ์ละติน ในทางกลับกัน ชาวละตินคาทอลิกในตะวันออกกลางได้รับการดูแลตามธรรมเนียมโดย สังฆราชละติน แห่ง เยรูซาเล็ม

ความสามัคคีระหว่างคริสตจักรคริสเตียนถูกทำลายลงด้วยเรื่องของความเชื่อ โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายนอกรีตหรือออกจากความเชื่อที่แท้จริง ( ออร์ทอดอกซ์ ) ศีลมหาสนิทถูกทำลายเพราะความขัดแย้งเกี่ยวกับคำถามของผู้มีอำนาจหรือความชอบธรรมของการเลือกตั้งพระสังฆราชองค์ใดองค์หนึ่ง ในกรณีหลังนี้ ต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าแตกแยกแต่ไม่ใช่พวกนอกรีต

สภาทั่วโลกต่อไปนี้เป็นการละเมิดการมีส่วนร่วมที่สำคัญ:

สภาเมืองเอเฟซัส (ค.ศ. 431)

ในปี 431 คริสตจักรที่ยอมรับคำสอนของสภาแห่งเมืองเอเฟซัส (ซึ่งประณามทัศนะของเนสโทเรี ยส ) จัดเป็นพวกนอกรีต พวกที่ปฏิเสธแถลงการณ์ของสภา Church of the Eastซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้จักรวรรดิ Sassanidไม่เคยยอมรับความคิดเห็นของสภา ต่อมามีการขยายตัวอย่างมากในเอเชียก่อนที่จะล่มสลายหลังจากการรุกรานของมองโกลในตะวันออกกลางในศตวรรษที่ 14

อนุสาวรีย์ของพวกเขายังคงมีอยู่ในประเทศจีน ตอนนี้มีจำนวนค่อนข้างน้อยและแบ่งออกเป็นสามคริสตจักร: คริสตจักรคาทอลิก Chaldean - คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับโรม - และคริสตจักรอัสซีเรียสองแห่งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับโรมหรือคริสตจักรอื่น คริ สตจักรคาทอลิก Chaldeanเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสามแห่ง กลุ่มชาวอัสซีเรียที่ไม่ได้รวมตัวกับโรมยังคงอยู่และเป็นที่รู้จักในชื่อคริสตจักรอัสซีเรียแห่งตะวันออกซึ่งประสบความแตกแยกภายในในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งนำไปสู่การสร้างคริสตจักรโบราณแห่งตะวันออก

คริ สต จักร Syro-MalabarและSyro-Malankaraเป็นสองลูกหลานคาทอลิกตะวันออกของคริสตจักรแห่งตะวันออกในอนุทวีปอินเดีย

สภาคาลซีดอน (ค.ศ. 451)

ในปี 451 ผู้ที่ยอมรับสภาแห่ง Chalcedon ได้ จำแนกผู้ที่ปฏิเสธว่าเป็นพวกนอกรีตMonophysite คริสตจักรที่ปฏิเสธที่จะยอมรับสภาพิจารณาว่าพวกเขาเป็นผู้ดั้งเดิม พวกเขาปฏิเสธคำอธิบายว่าMonophyte (หมายถึงธรรมชาติเท่านั้น ) เลือกแทนMiaphyte (หมายถึงธรรมชาติเดียว ) ความแตกต่างในแง่อาจดูเล็กน้อย แต่มีความสำคัญมากในทางเทววิทยา "Monophysite" หมายถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์เพียงลำพังโดยไม่มีธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ - ความเชื่อนอกรีตตามศาสนาคริสต์ Chalcedonian—ในขณะที่เข้าใจได้ว่า "ไมอาไฟต์" หมายถึงธรรมชาติหนึ่งเดียวในฐานะพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในบุคคลของพระเยซูที่เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรับให้เข้ากับหลักคำสอนของชาวเคลเซโดเนียนได้ง่ายกว่า พวกเขามักเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าOriental Orthodox Churches เพื่อแยกความแตก ต่าง จากEastern Orthodox Churches

ความแตกต่างนี้โดยที่คำว่าตะวันออกและตะวันออกซึ่งในตัวมันเองมีความหมายเหมือนกันทุกประการ แต่ถูกใช้เป็นป้ายกำกับเพื่ออธิบายความเป็นจริงที่แตกต่างกันสองแบบ เป็นไปไม่ได้ที่จะแปลในภาษาอื่นส่วนใหญ่ และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแม้แต่ในภาษาอังกฤษ คริสตจักรเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า พ รีคาลซิโดเนียนหรือปัจจุบันไม่ค่อยเรียกว่าไม่ใช่คาลซิโดเนียนหรือต่อต้านคาล ซิโด เนียน ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะใช้วิธีอื่นเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสองตระกูลของศาสนจักร บางคนสงวนคำว่า "ออร์โธดอกซ์" ไว้สำหรับผู้ที่อยู่ที่นี่ซึ่งเรียกว่าคริสตจักร "ออร์โธดอกซ์ตะวันออก" แต่สมาชิกของคริสตจักรที่เรียกว่า " ออร์โธดอกซ์ตะวันออก " ถือว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมาย

การแตกแยกตะวันออก-ตะวันตก (1054)

ความแตกแยกทางตะวันออก-ตะวันตกเกิดขึ้นในบริบทของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชาวตะวันออกที่พูดภาษากรีกกับชาวตะวันตกที่พูดภาษาละติน และการแข่งขันระหว่างคริสตจักรต่างๆ ในกรุงโรม ซึ่งอ้างว่าเป็นเอกราช ไม่เพียงเพื่อเกียรติยศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีอำนาจอีกด้วย และในกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งอ้างความเสมอภาคกับโรม [24]การชิงดีชิงเด่นและการขาดความเข้าใจทำให้เกิดข้อถกเถียง ซึ่งบางส่วนปรากฏอยู่แล้วในการกระทำของสภาค วินิเซ็กซ์ในปี ค.ศ. 692 ที่สภาแห่งฟลอเรนซ์ (ค.ศ. 1431–1445) มีการระบุข้อโต้แย้งเหล่านี้เกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยและการใช้เทววิทยาตะวันตก โดยส่วนใหญ่แล้ว การแทรก " Filioque " เข้าไปในNicene Creedการใช้ขนมปังไร้เชื้อสำหรับศีลมหาสนิทไฟชำระและอำนาจของพระสันตะปาปา [g]

ความแตกแยกโดยทั่วไปถือว่าเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1054 เมื่อพระสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิไมเคิลที่ 1 เซรูลาริอุส และผู้แทนของสันตะปาปาฮัมเบิร์ตแห่งซิลวา แคนดิดาออกคำสั่งคว่ำบาตร ร่วม กัน ในปี 1965 การคว่ำบาตรเหล่านี้ถูกยกเลิกโดยทั้งโรมและคอนสแตนติโนเปิล แม้จะมีเหตุการณ์นั้น เป็นเวลาหลายปีที่ทั้งสองคริสตจักรยังคงรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรและดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงการแตกหักอย่างเป็นทางการหรือขั้นสุดท้าย [26]

อย่างไรก็ตาม ความบาดหมางยังคงดำเนินต่อไป ในปี ค.ศ. 1190 Theodore Balsamon นักศาสนศาสตร์นิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้เฒ่าแห่งเมืองอันทิโอก ได้เขียนว่า "ไม่ควรให้ภาษาละติน รับศีลมหาสนิท เว้นแต่เขาจะประกาศก่อนว่าเขาจะละเว้นจากหลักคำสอนและขนบธรรมเนียมที่แยกเขาออกจากเรา" [27]

ต่อมาในปี ค.ศ. 1204 คอนสแตนติโนเปิลถูกไล่ออกโดยกองทัพคาทอลิกในสงครามครูเสดครั้งที่สี่ในขณะที่เมื่อสองทศวรรษก่อนหน้านี้ การสังหารหมู่ของชาวละติน (เช่น ชาวคาทอลิก) ได้เกิดขึ้นในกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1182 ดังนั้น ในศตวรรษที่ 12-13 ทั้งสองฝ่ายจึงมี กลายเป็นศัตรูอย่างเปิดเผย โดยต่างฝ่ายต่างพิจารณาว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรที่เป็นออร์โธดอกซ์และคาทอลิคอีกต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป กลายเป็นธรรมเนียมที่จะเรียกฝั่งตะวันออกว่านิกายออร์โธดอกซ์และฝั่งตะวันตกเรียกว่านิกายคาทอลิก โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธการอ้างตนว่าเป็นนิกายออร์โธดอกซ์อย่างแท้จริงหรือนิกายคาทอลิกอย่างแท้จริง

ความพยายามในการฟื้นฟูการมีส่วนร่วม

ภาคีภายในคริสตจักรที่ไม่ใช่ภาษาละตินหลายแห่งพยายามจัดระเบียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปี ค.ศ. 1438 สภาแห่งฟลอเรนซ์ได้ประชุมกัน ซึ่งมีบทสนทนาที่เข้มข้นซึ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความแตกต่างทางเทววิทยาระหว่างตะวันออกและตะวันตก ด้วยความหวังที่จะรวมคริสตจักรคาทอลิกและออร์โธดอกซ์อีกครั้ง [28]คริสตจักรตะวันออกหลายแห่งเกี่ยวข้องกับโรมโดยสร้างโบสถ์คาทอลิกตะวันออก See of Rome ยอมรับพวกเขาโดยไม่ได้กำหนดให้พวกเขารับเอาธรรมเนียมของคริสตจักรละติน เพื่อให้พวกเขาทั้งหมดมี "มรดกทางพิธีกรรม ศาสนศาสตร์ จิตวิญญาณ และระเบียบวินัย ซึ่งแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของผู้คนและสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพบการแสดงออกในแต่ละsuiแนวทางดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคริสตจักรไอยูริส" [29]

การเกิดขึ้นของคริสตจักร

อาราม Qozhayaในหุบเขา Kadishaประเทศเลบานอนฐานที่มั่นทางประวัติศาสตร์ของโบสถ์ Maronite

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มในคริสตจักรโบราณที่ไม่เห็นด้วยกับ See of Rome กลับมามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับ See นั้น คริสตจักรต่อไปนี้มีส่วนร่วมกับบิชอปแห่งโรมเป็นส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์:

กฎหมายบัญญัติ ที่ ใช้ร่วมกันโดยคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกทั้งหมดCCEOได้รับการประมวลในปี 1990 คณะสงฆ์ที่ทำงานร่วมกับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกคือ Dicastery for the Eastern Churches ซึ่งตามกฎหมายแล้วรวมถึงสมาชิกสังฆราชคาทอลิกตะวันออกและอาร์คบิชอปที่สำคัญทั้งหมดในฐานะสมาชิก

โอเรียนเต็ล ดิจิทัส

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 ทรงออกรัฐธรรมนูญแบบอัครทูต Orientalium dignitas ภาพถ่ายของภาพยนตร์เรื่องSua Santitá papa Leone XIII ในปี พ.ศ. 2439 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระสันตปาปาปรากฏบนภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2437 พระสันตปาปาลี โอที่ 13ได้ออกรัฐธรรมนูญฉบับอัครทูต Orientalium dignitasซึ่งระบุว่า:

คริสตจักรแห่งตะวันออกมีค่าควรแก่พระสิริและความคารวะที่พวกเขายึดถือทั่วทั้งคริสต์ศาสนจักร เนื่องมาจากอนุสรณ์อันเก่าแก่และเก่าแก่อย่างยิ่งที่พวกเขาได้มอบพินัยกรรมไว้ให้เรา เพราะในส่วนนั้นของโลกเริ่มปฏิบัติการไถ่เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นครั้งแรก ซึ่งสอดคล้องกับแผนการทุกอย่างของพระเจ้า พวกเขาผลิดอกออกผลอย่างรวดเร็ว รัศมีภาพของการเทศนาเรื่องศรัทธาที่แท้จริงแก่ประชาชาติ ความมรณสักขี และความศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาให้ความสุขแรกจากผลแห่งความรอดแก่เรา จากพวกเขาได้เกิดกระแสผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ต่อผู้คนในโลกไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม เมื่อได้รับพรเปโตร เจ้าชายแห่งอัครสาวก ตั้งใจที่จะละทิ้งความชั่วร้ายมากมายของความผิดพลาดและความชั่วร้าย ตามพระประสงค์ของสวรรค์[33]

Adrian Fortescueเขียนว่า Leo XIII "เริ่มต้นด้วยการอธิบายอีกครั้งว่าพิธีกรรมทางตะวันออกโบราณเป็นพยานถึงการเผยแพร่ศาสนาของคริสตจักรคาทอลิกว่าความหลากหลายของพวกเขาซึ่งสอดคล้องกับความสามัคคีของความเชื่อนั้นเป็นพยานถึงความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักรว่า พวกเขาเพิ่มศักดิ์ศรีและเกียรติแก่เธอ เขากล่าวว่า คริสตจักรคาทอลิกไม่ได้มีเพียงพิธีกรรมเดียวเท่านั้น แต่เธอยอมรับ พิธีกรรมโบราณทั้งหมดของคริสต์ศาสนจักร เอกภาพของเธอ ไม่ได้ประกอบด้วยความสม่ำเสมอทางกลไกของทุกส่วนของเธอ แต่ตรงกันข้าม ในความหลากหลายตามหลักการเดียวและมีชีวิตชีวาด้วยมัน” [34]

Leo XIII ประกาศว่า Demandatam ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14 ยังคงมีผลบังคับใช้โดยส่งถึงพระสังฆราชและพระสังฆราชแห่งคริสตจักรคาทอลิกเมลไคต์ ซึ่งเบเนดิกต์ที่ 14 ได้ห้ามไม่ให้นักบวชในคริสตจักรละตินชักจูงชาวเมลไคต์คาทอลิกให้เปลี่ยนไปนับถือพิธีกรรมโรมัน และพระองค์ได้ขยายขอบเขตนี้ คำสั่งห้ามให้ครอบคลุมชาวคาทอลิกตะวันออกทั้งหมด โดยประกาศว่า "นักเผยแผ่ศาสนาละตินคนใด ไม่ว่าจะเป็นนักบวชฆราวาสหรือนักศาสนาก็ตาม ชักจูงหรือช่วยเหลือผู้นับถือพิธีกรรมตะวันออกคนใดให้เปลี่ยนมานับถือพิธีกรรมละติน จะถูกปลดและตัดออกจากคุณประโยชน์ใน นอกเหนือไปจากอาบัติปาจิตตีย์การระงับเทพบุตรและโทษอื่น ๆ ที่พระองค์จะต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดีมาน ทาม " [33]

สังคายนาวาติกันที่สอง

มีความสับสนในส่วนของพระสงฆ์ตะวันตกเกี่ยวกับการมีอยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกในประเทศที่ถูกมองว่าเป็นของตะวันตก แม้ว่าพระสันตะปาปาจะยืนยันอย่างหนักแน่นและซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับลักษณะสากลของคริสตจักรเหล่านี้ สังคายนาวาติกันที่สองได้นำแรงกระตุ้นการปฏิรูปไปสู่ผลที่มองเห็นได้ เอกสารหลายฉบับทั้งในระหว่างและหลังสภาวาติกันครั้งที่สอง ได้นำไปสู่การปฏิรูปและการพัฒนาที่สำคัญภายในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

Orientalium Ecclesiarum

พระสังฆราช รวมถึงชาวคาทอลิกตะวันออกที่เห็นในเสื้อคลุมที่โดดเด่นของพวกเขา ช่วยเหลือที่สภาวาติกันที่สอง

สังคายนาวาติกันที่สองสั่งในOrientalium Ecclesiarumว่าควรรักษาประเพณีของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก มันประกาศว่า "เป็นความคิดของคริสตจักรคาทอลิกที่แต่ละคริสตจักรหรือพิธีกรรมควรรักษาประเพณีของตนทั้งหมดและทั้งหมดและในทำนองเดียวกันควรปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของเวลาและสถานที่" (n. 2) และว่าพวกเขาทั้งหมดควร "รักษาพิธีกรรมพิธีกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและวิถีชีวิตที่จัดตั้งขึ้นของพวกเขา และ ... สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะได้รับการปรับปรุงทางธรรมชาติสำหรับตนเอง" (n. 6; cf. n. 22) [15]

มันยืนยันและอนุมัติระเบียบวินัยโบราณของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในคริสตจักรตะวันออกและการปฏิบัติพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองและการบริหารของพวกเขา และประกาศความปรารถนาอันแรงกล้าว่าควรจะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่หากสถานการณ์รับประกัน (n. 12) ใช้สิ่งนี้โดยเฉพาะกับ การจัดการศีลระลึกโดยนักบวช (น. 13) มันแสดงความปรารถนาว่า ที่ใดที่ไดอาโคเนตถาวร(การอุปสมบทเป็นมัคนายกของผู้ชายที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักบวชในภายหลัง) เลิกใช้แล้ว มันควรจะได้รับการบูรณะ (น. 17)

ย่อหน้าที่ 7–11 อุทิศให้กับอำนาจของพระสังฆราชและอาร์คบิชอปที่สำคัญของคริสตจักรตะวันออก ซึ่งสิทธิและสิทธิพิเศษควรได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามประเพณีโบราณของแต่ละคริสตจักรและกฤษฎีกาของทั่วโลก สภา , ปรับให้เข้ากับสภาพสมัยใหม่บ้าง เมื่อมีความจำเป็น ปิตาธิปไตยใหม่ควรได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยสภาทั่วโลกหรือโดยบิชอปแห่งโรม

ลูเมน เจนเทียม

รัฐธรรมนูญแห่งสภาวาติกันที่สองเกี่ยวกับคริสตจักรLumen gentiumเกี่ยวข้องกับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกในย่อหน้าที่ 23 โดยระบุว่า:

โดยพระเจ้าทรงจัดเตรียมคริสตจักรต่าง ๆ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในที่ต่าง ๆ โดยอัครทูตและผู้สืบทอดของพวกเขา ได้รวมตัวกันเป็นหลายกลุ่มในเวลาอันสั้น โดยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยธรรมชาติ ซึ่งรักษาเอกภาพแห่งศรัทธาและธรรมนูญอันสูงส่งอันเป็นเอกลักษณ์ของคริสตจักรสากล เพลิดเพลินกับวินัยของตนเอง การใช้พิธีกรรมของตนเอง และมรดกทางเทววิทยาและจิตวิญญาณของตนเอง โบสถ์เหล่านี้บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบสถ์ปิตาธิปไตยโบราณ ในฐานะหุ้นแม่ของความเชื่อ เช่นนั้นแล้วได้ให้กำเนิดคริสตจักรอื่นในฐานะคริสตจักรลูกสาว ซึ่งเชื่อมโยงกับยุคสมัยของเราด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของจิตกุศลในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา และเคารพในสิทธิและหน้าที่ร่วมกัน คริสตจักรท้องถิ่นที่หลากหลายที่มีความปรารถนาเดียวกันนี้เป็นหลักฐานที่ยอดเยี่ยมของความเป็นคาทอลิกของคริสตจักรที่ไม่มีการแบ่งแยก[35]

การรวมหน่วยอีกครั้ง

พระราชกฤษฎีกาUnitatis redintegratio ปี 1964 จัดการ กับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกในวรรค 14–17 [36]

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรตะวันออก

สังคายนาวาติกันที่หนึ่งได้หารือถึงความจำเป็นในการมีประมวลกฎหมายร่วมกันสำหรับคริสตจักรตะวันออก แต่ไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม หลังจากประโยชน์ของประมวลกฎหมายพระศาสนจักรปี 1917 ของคริสตจักรละติน ได้รับการชื่นชมแล้ว ความพยายามอย่างจริงจังในการจัดทำประมวลกฎหมายบัญญัติของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก [37] : 27 สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศใช้ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรตะวันออก ปี 1990 ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี 1991 เป็นกรอบเอกสารที่มีศีลที่เป็นผลมาจาก มรดก ร่วมกันของคริสตจักรแห่ง ตะวันออก: คริสตจักร sui iurisแต่ละแห่งก็มีศีลของตัวเอง กฎหมายเฉพาะของตัวเอง ซึ่งวางอยู่บนประมวลกฎหมายนี้

คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศเพื่อการเจรจาทางเทววิทยาระหว่างคริสตจักรคาทอลิกและคริสตจักรออร์โธดอกซ์ได้ส่งเอกสารUniatism วิธีการรวมในอดีตและการค้นหาปัจจุบันสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าคำประกาศของ Balamand "ต่อเจ้าหน้าที่ของ คริสตจักรคาทอลิกและออร์โธดอกซ์เพื่อขออนุมัติและนำไปใช้" [38] ซึ่งระบุว่าความคิดริเริ่มที่ "นำไปสู่การรวมตัวกันของชุมชนบางแห่งกับ See of Rome และนำมาซึ่งผลที่ตามมาคือการทำลายการมีส่วนร่วมกับโบสถ์แม่ของพวกเขา ตะวันออก ... เกิดขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงของผลประโยชน์นอกศาสนา". [38] : น. 8 

ในทำนองเดียวกัน คณะกรรมาธิการยอมรับว่า "เจ้าหน้าที่พลเรือนบางคน [ที่] พยายาม" เพื่อบังคับให้ชาวคาทอลิกตะวันออกกลับไปที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์ใช้ "วิธีการที่ยอมรับไม่ได้" [38] : น. 11 มุมมองของมิชชันนารีและการเปลี่ยนศาสนาที่มาพร้อมกับ Unia [38] : n. 10 ถูกตัดสินว่าเข้ากันไม่ได้กับการค้นพบใหม่โดยโบสถ์คาทอลิกและออร์โธดอกซ์ของกันและกันในฐานะโบสถ์ซิสเตอร์ [38] : น. คณะ กรรมาธิการ จึงสรุปได้ว่า "มิชชันนารีเผยแพร่ศาสนา ... ซึ่งถูกเรียกว่า 'ลัทธิเอกภาพ' ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปว่าเป็นวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามหรือเป็นแบบอย่างของความสามัคคีที่คริสตจักรของเรากำลังแสวงหา" [38] : น. 12 

ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมาธิการระบุว่า:

 • ว่าคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมคาทอลิกมีสิทธิที่จะดำรงอยู่และดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ศรัทธา [38] : น. 3 
 • ว่าคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบกับ See of Rome อีกครั้งและยังคงซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมนี้ [38] : น. 16 

หลักการเหล่านี้ถูกทำซ้ำในแถลงการณ์ร่วมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและพระสังฆราชคิริลล์ ในปี 2559 ซึ่งระบุว่า 'วันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าวิธีการในอดีตของ ไม่ใช่หนทางที่จะสร้างเอกภาพขึ้นมาใหม่ กระนั้นก็ตาม ชุมชนสงฆ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่และดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ซื่อสัตย์ ในขณะที่พยายามอยู่อย่างสงบสุขกับเพื่อนบ้าน ออร์โธดอกซ์และกรีกคาทอลิกต้องการความปรองดองและรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่ยอมรับร่วมกันได้' [39]

บัญญัติเกี่ยวกับพิธีกรรม

คำแนะนำสำหรับการใช้ข้อกำหนดด้านพิธีกรรมของรหัสศีลของคริสตจักรตะวันออกในปี 1996 ได้รวบรวมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในตำราก่อนหน้า[40]และเป็น "การขยายอรรถาธิบายตามศีลโดยเน้นอย่างต่อเนื่อง ในการอนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมทางตะวันออกและกลับไปใช้ประเพณีเหล่านั้นทุกครั้งที่เป็นไปได้—แน่นอนว่าต้องชอบประเพณีของโบสถ์ละตินมากกว่า อย่างไรก็ตาม หลักการและบรรทัดฐานบางประการของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมของโรมัน "โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ พิธีกรรมอื่น ๆด้วย" [37] : 998 คำสั่งระบุว่า:

กฎหมายเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ถูกต้องสำหรับคริสตจักรตะวันออกทุกแห่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเผยแพร่ข้อความต่างๆ กัน พวกเขาเสี่ยงที่จะถูกละเลย ประสานงานกันไม่ดี และตีความได้ไม่ดี ดูเหมือนจะเป็นโอกาสดีที่จะรวบรวมพวกเขาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เติมเต็มด้วยการชี้แจงเพิ่มเติม ดังนั้น เจตนาของคำสั่งที่นำเสนอต่อคริสตจักรตะวันออกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับApostolic Seeคือการช่วยให้พวกเขาตระหนักอย่างเต็มที่ เอกลักษณ์ของตัวเอง คำสั่งทั่วไปที่มีอำนาจของคำสั่งนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ในงานฉลองแบบตะวันออกและชีวิตพิธีกรรม โดยแสดงออกอย่างชัดเจนในข้อเสนอของธรรมชาติด้านกฎหมาย-อภิบาล โดยริเริ่มจากมุมมองทางเทววิทยาอย่างต่อเนื่อง [40] : น. 5 

คำสั่งดังกล่าวกล่าวว่า การแทรกแซงในอดีตโดยสันตะสำนักมีข้อบกพร่องบางประการและจำเป็นต้องมีการแก้ไข แต่มักทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความคิดริเริ่มที่ก้าวร้าว

การแทรกแซงเหล่านี้รู้สึกถึงผลกระทบของความคิดและความเชื่อมั่นในสมัยนั้น ตามที่เห็นว่าการอยู่ใต้บังคับบัญชาของพิธีสวดที่ไม่ใช่ภาษาละตินมีการรับรู้ต่อพิธีสวดแบบละติน-Rite ซึ่งถือว่า " พิธีกรรมpraestantior  " [ชม]ทัศนคตินี้อาจนำไปสู่การแทรกแซงในตำราพิธีกรรมของตะวันออก ซึ่งในปัจจุบัน ในแง่ของการศึกษาและความก้าวหน้าทางเทววิทยา จำเป็นต้องมีการแก้ไขในแง่ของการกลับไปสู่ประเพณีของบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม งานของคณะกรรมาธิการซึ่งใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในยุคนั้น ประสบความสำเร็จในการปกป้องมรดกส่วนใหญ่ของตะวันออก มักจะปกป้องมันจากความคิดริเริ่มที่ก้าวร้าวและจัดพิมพ์ตำราพิธีกรรมอันล้ำค่าสำหรับคริสตจักรตะวันออกจำนวนมาก วันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประกาศอย่างเคร่งขรึมของจดหมายอัครทูตOrientalium dicnitasโดยลีโอที่ 13 หลังจากการก่อตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษสำหรับพิธีสวดภายในกลุ่มคริสตจักรตะวันออกในปี 1931 และเหนือสิ่งอื่นใดหลังจากสังคายนาวาติกันครั้งที่สองและอัครสาวก จดหมายโอเรียนเต็ล ลูเมนโดยจอห์น ปอลที่ 2 การเคารพพิธีกรรมทางตะวันออกเป็นทัศนคติที่ปฏิเสธไม่ได้ และสันตะสำนักสามารถให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแก่คริสตจักร [40] : น. 24 

องค์กร

อำนาจสูงสุดของพระสันตปาปา

ภายใต้หลักธรรมบัญญัติของคริสตจักรตะวันออกพระสันตะปาปาทรงมีอำนาจสูงสุด เต็มรูปแบบ ในทันที และเป็นสากลในคริสตจักรคาทอลิกทั้งหมด ซึ่งพระองค์สามารถใช้สิทธิได้อย่างอิสระ รวมทั้งคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก [41] [ผม]

พระสังฆราชตะวันออกและอาร์คบิชอปหลัก

พระสังฆราช Bechara Boutros al-Rahiเป็นหัวหน้าของโบสถ์ Maroniteและเป็นพระคาร์ดินัลด้วย

ปรมาจารย์คาทอลิกและหัวหน้าบาทหลวงหลักได้รับตำแหน่งจากการมองเห็นของอเล็กซานเดรีย ( คอปติก ), อันทิ โอก (ซีเรีย, เมลไคต์, มาโรไนต์), บาบิโลน (ชาวเคลเดีย), ซิลีเซีย (อาร์เมเนีย), เคียฟ-ฮาลิช (ยูเครน), เออร์นาคูลัม-อังกามาลี ( ซีโร- Malabar), Trivandrum ( Syro-Malankara ) และFăgăraş-Alba Iulia (ภาษาโรมาเนีย) คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกถูกควบคุมโดยรหัสของศีลของคริสตจักรตะวันออก [43]

ภายใน โบสถ์ sui iuris ที่เหมาะสม ไม่มีความแตกต่างระหว่างปรมาจารย์และอาร์คบิชอปหลัก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างมีอยู่ในลำดับความสำคัญ (เช่น พระสังฆราชมีความสำคัญเหนืออาร์คบิชอปหลัก) และในโหมดการภาคยานุวัติ: การเลือกตั้งอาร์คบิชอปสำคัญต้องได้รับการยืนยันจากสมเด็จพระสันตะปาปาก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่ง [44]ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันจากพระสันตปาปาสำหรับผู้เฒ่าที่ได้รับเลือกใหม่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง พวกเขาจำเป็นต้องร้องขอให้พระสันตะปาปาให้ ศีลมหาสนิทกับพวกเขาอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [45] [ญ]

โครงสร้างองค์กรแบบต่างๆ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่สำคัญ ซึ่งนำโดยปรมาจารย์ อาร์คบิชอปหลัก หรือนครหลวง ได้พัฒนาโครงสร้างอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ปกครองตนเองภายในบนพื้นฐานของการดำรงอยู่ของคณะสงฆ์ ในทางกลับกัน คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกส่วนน้อยมักมีลำดับชั้นเพียงหนึ่งหรือสองลำดับชั้น (ในรูปแบบของ eparchs, exarchs ของอัครสาวก หรือผู้มาเยี่ยมของอัครทูต) และมีเพียงรูปแบบพื้นฐานที่สุดขององค์กรภายใน หากมี เช่นคริสตจักรกรีกคาทอลิกเบลารุสหรือ คริสตจักร คาทอลิกรัสเซียกรีก [47]ปัจเจก eparchies ของโบสถ์คาทอลิกตะวันออกบางแห่งอาจมีอำนาจปกครองในละตินมหานคร ตัวอย่างเช่น,กรีกคาทอลิก Eparchy ของ Križevciเป็นผู้สืบทอดอำนาจของโรมันคาทอลิคอัครสังฆมณฑลแห่งซาเกร็[48] ​​นอกจากนี้ คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกส่วนน้อยบางแห่งมีพระราชาคณะภาษาละติน ตัวอย่างเช่นคริสตจักรกรีกคาทอลิกมาซิโดเนีย ได้รับการ จัดตั้งเป็นEparchy เดียวของ Strumica-Skopjeซึ่งปัจจุบันเป็นบาทหลวงนิกายโรมันคาธอลิกแห่งสโกเปีย [49]องค์กรของคริสตจักรคาทอลิกกรีกแอลเบเนียมีเอกลักษณ์ตรงที่ประกอบด้วย "การบริหารการเผยแพร่ศาสนา" [50]

สถานะทางกฎหมาย

แม้ว่าสังฆมณฑลทุกแห่งในคริสตจักรคาทอลิกจะถือว่าเป็นคริสตจักรเฉพาะแต่คำนี้ไม่ได้นำไปใช้ในความหมายเดียวกับคริสตจักรเฉพาะ 24 sui iuris : คริสตจักรละตินและคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก 23 แห่ง

ตามหลักการแล้ว คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกแต่ละแห่งเป็นsui iurisหรือปกครองตนเองด้วยความเคารพต่อคริสตจักรคาทอลิกอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นละตินหรือตะวันออก แม้ว่าทั้งหมดจะยอมรับอำนาจสูงสุดทางจิตวิญญาณและทางกฎหมายของพระสันตะปาปา ดังนั้นชาวคาทอลิกนิกายมาโรไนต์จึงอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงจากบาทหลวงชาวมาโรไนต์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกของคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งมีจำนวนน้อยจนไม่มีลำดับชั้นของตนเอง การดูแลทางจิตวิญญาณของพวกเขาจะได้รับความไว้วางใจจากบิชอปของคริสตจักรพิธีกรรมอื่น ตัวอย่างเช่น สมาชิกของคริสตจักรละตินในเอริเทรีย อยู่ภายใต้การดูแลของ คริสตจักรคาทอลิก Eritreanพิธีกรรมตะวันออกในขณะที่ในทางกลับกันอาจเป็นกรณีในส่วนอื่น ๆ ของโลก

ในทางศาสนศาสตร์ คริสตจักรทุกแห่งสามารถถูกมองว่าเป็น "คริสตจักรพี่น้อง" [51]ตามที่สังคายนาวาติกันที่สองคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกเหล่านี้ รวมทั้งคริสตจักรละตินที่ใหญ่กว่า แบ่งปัน "ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงไม่มีคริสตจักรใดเหนือกว่าคริสตจักรอื่นในด้านพิธีกรรม และพวกเขามีสิทธิเท่าเทียมกันและอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งโลก (เปรียบเทียบมาระโก 16:15 ) ภายใต้การชี้นำของสังฆราชแห่งโรมัน[15] : น. 3 

Syro-Malankaraอัครสังฆราชคาทอลิกหลัก-Catholicos ฉลองQurbono Qadishoในซีเรียตะวันตก

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับคริสตจักรคาทอลิกทั้งหมด แม้ว่าพวกเขายอมรับอำนาจตามบัญญัติของ Holy See of Rome แต่พวกเขาก็ยังคงรักษาพิธีกรรม liturgical ที่โดดเด่น กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และการอุทิศตนแบบดั้งเดิม และมีการเน้นย้ำทางเทววิทยาของตนเอง คำศัพท์อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นสังฆมณฑลและสังฆมณฑลตัวแทนทั่วไปและโปรโต ซินเซลลั ส การยืนยันและน้ำทิพย์เป็นคำศัพท์แบบตะวันตกและตะวันออกตามลำดับสำหรับความเป็นจริงเดียวกัน ความลี้ลับ (ศีลระลึก) ของการล้างบาปและโดยทั่วไปจะมีการจัดการน้ำมนตร์ตามประเพณีโบราณของโบสถ์ ทีละหลัง ทารกที่รับบัพติสมาและรับศีลมหาสนิทจะได้รับศีลมหาสนิทเช่นกัน [52]

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีตัวแทนอยู่ในHoly SeeและRoman Curiaผ่านDicastery for the Eastern Churchesซึ่ง "ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล (ผู้ชี้นำและเป็นตัวแทนด้วยความช่วยเหลือของเลขานุการ) และพระคาร์ดินัล 27 องค์ อาร์คบิชอปหนึ่งองค์ และพระสังฆราช 4 องค์ ซึ่งกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปาแอด quinquennium (เป็นระยะเวลา 5 ปี) สมาชิกโดยชอบธรรมคือพระสังฆราชและอัครสังฆราชใหญ่แห่งคริสตจักรตะวันออกและประธานสภาสังฆราชเพื่อการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาวคริสต์ " [53]

มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 16 ล้านคน จำนวนคาทอลิกตะวันออกที่มากที่สุดอาจพบได้ในยุโรป ตะวันออก ( ยูเครนโรมาเนียโลวาเกีย ) แอฟริกาตะวันออกและตะวันออกกลาง ( อียิปต์อิรักเลบานอนซีเรีย ) และอินเดีย

สองพิธีกรรม

บิชอปฉลอง พิธี สวดศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์กรีก-คาทอลิกในเปรโชฟ ทางตะวันออกของ สโล วาเกีย บิชอปอีกองค์หนึ่งยืนอยู่ทางด้านขวาทันที ( มองเห็น สัญลักษณ์ สีขาว ) และนักบวชที่แต่งงานแล้วสองคนยืนอยู่ด้านข้าง (หันหน้าไปทางกล้อง)

ในขณะที่ "นักบวชและสมาชิกของสถาบันแห่งชีวิตที่ถวายแล้วจะต้องปฏิบัติตามพิธีกรรมของตนอย่างซื่อสัตย์" [54]นักบวชจะได้รับอนุญาตให้เฉลิมฉลองพิธีกรรมอื่นนอกเหนือจากพิธีกรรมของนักบวชเป็นครั้งคราว โดยสิ่งที่เรียกว่าการอนุญาต "ทวิปัญญา". เหตุผลของการอนุญาตนี้มักจะเป็นการรับใช้ของชาวคาทอลิกที่ไม่มีนักบวชในพิธีกรรมของตนเอง ดังนั้นนักบวชของโบสถ์ Syro-Malabarทำงานเป็นมิชชันนารีในพื้นที่ของอินเดียซึ่งไม่มีโครงสร้างของศาสนจักรของตนเอง ได้รับอนุญาตให้ใช้พิธีกรรมโรมันในพื้นที่เหล่านั้น และนักบวชละตินได้รับอนุญาตให้ใช้พิธีกรรมตะวันออกเพื่อรับใช้สมาชิกหลังจากเตรียมการตามสมควร ของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีนักบวชในคริสตจักรของตนเอง สมเด็จพระสันตะปาปาได้รับอนุญาตให้เฉลิมฉลองพิธีมิสซาหรือพิธีสวดอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมใด ๆ ก็ตามที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงธรรมชาติสากลของคริสตจักรคาทอลิก จอห์น ปอลที่ 2 เฉลิมฉลองพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์ในยูเครนระหว่างดำรงตำแหน่งสังฆราช

ด้วยเหตุผลอันชอบธรรม และด้วยการอนุญาตจากบิชอปท้องถิ่น นักบวชของโบสถ์ที่มีพิธีกรรมปกครองตนเองต่างๆ อาจร่วมเฉลิมฉลองได้ อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมของผู้เฉลิมฉลองหลักจะใช้ในขณะที่นักบวชแต่ละคนสวมเสื้อคลุมตามพิธีกรรมของตนเอง [55]ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมสองอย่าง

ปัญญาทั้งสองอาจเกี่ยวข้องกับนักบวชไม่เพียง แต่ยังเกี่ยวกับศาสนาด้วย ทำให้พวกเขากลายเป็นสมาชิกของสถาบันของคริสตจักรอิสระที่ไม่ใช่ของตนเอง [56]

พรหมจรรย์ในสมณเพศ

บาทหลวง คาทอลิกโรมาเนียตะวันออกจากโรมาเนียพร้อมครอบครัว

คริสตจักรคริสเตียนตะวันออกและตะวันตกมีประเพณีที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพรหมจรรย์และผลของการโต้เถียงมีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มในบาง ประเทศ ทาง ตะวันตก

โดยทั่วไปแล้ว คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกอนุญาตให้มีการอุปสมบทชายที่แต่งงานแล้วเป็นนักบวชและมัคนายกเสมอ ภายในดินแดนของคริสตจักรคาทอลิกกรีกยูเครน คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่ใหญ่ที่สุด ที่ซึ่ง 90% ของนักบวชสังฆมณฑลในยูเครนแต่งงานกัน [ 57]ลูก ๆ ของนักบวชมักจะกลายเป็นนักบวชและแต่งงานกันในกลุ่มสังคมของพวกเขา สร้างวรรณะทางพันธุกรรมที่แน่นแฟ้น . [58]

คริสตจักรตะวันออกส่วนใหญ่แยกความแตกต่างระหว่างนักบวช "วัด" และ "ไม่ใช่วัด" พระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในอาราม แต่ได้ใช้เวลาอย่างน้อยส่วนหนึ่งของระยะเวลาการฝึกอบรมในบริบทดังกล่าว คำปฏิญาณทางสงฆ์ของพวกเขารวมถึงคำปฏิญาณของพรหมจรรย์

โดยปกติแล้วบิชอปจะถูกเลือกจากคณะสงฆ์ และในโบสถ์คาทอลิกตะวันออกส่วนใหญ่ นักบวชและมัคนายกส่วนใหญ่ยังเป็นโสด ในขณะที่นักบวชประจำตำบลส่วนใหญ่แต่งงาน มีภรรยาแล้วเมื่อยังเป็นฆราวาส (58)หากมีผู้เตรียมตัวเป็นไดอาโคเนตหรือฐานะปุโรหิตประสงค์จะแต่งงาน สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนการอุปสมบท

ในดินแดนที่ประเพณีตะวันออกมีอิทธิพลเหนือกว่า นักบวชที่แต่งงานแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อย แต่ปลุกเร้าความขัดแย้งภายในดินแดนคริสตจักรละตินดั้งเดิมที่ชาวคาทอลิกตะวันออกอพยพไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากบาทหลวงละตินของประเทศเหล่านั้น สมาคมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาได้กำหนดกฎเกณฑ์ในจดหมายปี 1890 ถึงฟร็องซัว-มารี-เบนจามิน ริชาร์ด อาร์ คบิชอปแห่งปารีส [ 59]ซึ่งคณะใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 ไปยังสหรัฐอเมริกา[60]โดยระบุว่าควรอนุญาตให้เฉพาะนักบวชโสดหรือนักบวชม่ายที่มาโดยไม่มีบุตรในสหรัฐฯ

คำสั่งให้ถือพรหมจรรย์นี้สำหรับนักบวชนิกายคาทอลิกตะวันออกในสหรัฐอเมริกาได้รับการทบทวนใหม่โดยอ้างอิงเป็นพิเศษถึงชาวรูเธเนียนภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2472 พระราชกฤษฎีกาCum data fueritซึ่งได้รับการต่ออายุอีก 10 ปีในปี พ.ศ. 2482 ความไม่พอใจของชาวนิกายรูเธเนียนคาทอลิกจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิด ถึง สังฆมณฑลออ ร์โธดอกซ์อเมริกันคาร์พาโธ-รัสเซีย [61]อาณัติซึ่งใช้ในบางประเทศเช่นกัน ถูกยกเลิกโดยกฤษฎีกาของเดือนมิถุนายน 2014 [62]

ในขณะที่คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกส่วนใหญ่ยอมรับชายที่แต่งงานแล้วให้อุปสมบทเป็นนักบวช (แม้ว่าจะไม่อนุญาตให้นักบวชแต่งงานหลังการอุปสมบท) แต่บางนิกายก็รับเอาพรหมจรรย์ของนักบวชที่ได้รับมอบอำนาจ เช่นเดียวกับในคริสตจักรละติน เหล่านี้รวมถึงโบสถ์คาทอลิก Syro-Malankara ในอินเดียและโบสถ์คาทอลิก Syro-Malabar [63] [64]และโบสถ์คาทอลิกคอปติก [65]

ในปี 2014 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอนุมัติบรรทัดฐานใหม่สำหรับนักบวชที่แต่งงานแล้วภายในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกผ่านCCEOบัญญัติ 758 § 3 บรรทัดฐานใหม่นี้ยกเลิกบรรทัดฐานเดิมและตอนนี้อนุญาตให้คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่มีนักบวชที่แต่งงานแล้วสามารถบวชผู้ชายที่แต่งงานแล้วในดินแดนดั้งเดิมของละตินและอนุญาตให้มีปัญญาในดินแดนละตินดั้งเดิมเพื่อแต่งงานกับนักบวชคาทอลิกตะวันออกที่เคยบวชที่อื่น [66]การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังนี้จะช่วยให้นักบวชคาทอลิกตะวันออกที่แต่งงานแล้วสามารถติดตามผู้ซื่อสัตย์ของตนไปยังประเทศใดก็ตามที่พวกเขาอาจอพยพไป โดยกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการอพยพของชาวคริสต์จำนวนมากจากยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา [67]

รายชื่อคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

ประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกโดยเฉพาะ
ตำนาน
Deep red: Countries that have the headquarters of Byzantine rite particular churches
Green: Countries that have the headquarters of Alexandrian rite particular churches
Yellow: Countries that have the headquarters of particular churches of other rites (West Syriac, East Syriac and Armenian)
Blue: All other countries that are wholly or partially covered by circumscriptions of Eastern Catholic particular churches

Annuario Pontificioของ Holy See ให้รายชื่อคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกต่อไปนี้ โดยมีสังฆนายก หลัก ของแต่ละแห่งและประเทศ (หรือพื้นที่ทางการเมืองที่ใหญ่กว่า) ซึ่งพวกเขามีอำนาจของสงฆ์ซึ่งที่นี่ได้เพิ่มวันที่ของสหภาพหรือมูลนิธิในวงเล็บและ การเป็นสมาชิกในวงเล็บ จำนวนสมาชิกทั้งหมดของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีอย่างน้อย 16,336,000 คน Eternal Word Television Network (EWTN) ให้รายการเดียวกัน ยกเว้นว่าไม่ได้วางประเพณีพิธีกรรมตามลำดับตัวอักษรซึ่งกำหนดโดยทั้งAnnuario PontificioและCCEO ศีล 28และตามที่ระบุไว้ด้านล่าง วัดนี้ถือว่า Apostolic Exarchate สำหรับไบแซนไทน์-พิธีกรรมคาทอลิกในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสำหรับสันตะสำนักถือเป็นส่วนหนึ่งของนิกาย Ruthenian คาทอลิก ราวกับว่ามันเป็นโบสถ์อิสระที่แยกออกมาต่างหาก [68]

หมายเลขเขตอำนาจศาลและบิชอปของ คริสตจักรคาทอลิกตะวันออก
จาก GCatholic [69] (ปัจจุบัน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2019)
หมายเลขสมาชิกจากCNEWA (2017) [31] [หมายเหตุ 1]
ชื่อ การยอมรับ พิธีกรรม ที่นั่ง รัฐธรรมนูญ เขตอำนาจศาล บิชอป สมาชิก
Sertoth.jpg โบสถ์คาทอลิกคอปติก 1741 อเล็กซานเดรียน อาสนวิหารแม่พระกรุงไคโรประเทศอียิปต์ พระสังฆราช 8 13 187,320
โบสถ์คาทอลิกเอริเทรีย[70] 2558 วิหาร Kidane Mehret , Asmara , เอริเทรีย มหานคร 4 4 167,722
ตราแผ่นดินของ Berhaneyesus Demerew Souraphiel.svg โบสถ์คาทอลิกเอธิโอเปีย พ.ศ. 2389 อาสนวิหารพระนางมารี อาปฏิสนธินิรมล , แอดดิสอาบาบา , เอธิโอเปีย มหานคร 4 4 70,832
สัญลักษณ์ของโบสถ์คาทอลิกอาร์เมเนีย.svg คริสตจักรคาทอลิกอาร์เมเนีย 1742 อาร์เมเนีย วิหารเซนต์อีเลียสและเซนต์เกรกอรีเบรุตเลบานอน พระสังฆราช 18 16 757,726 [71]
คริสตจักรคาทอลิกกรีกแอลเบเนีย 1628 ไบแซนไทน์ Pro-Cathedral of Saint Mary and Saint Louis , วโลเรอ , แอลเบเนีย การปกครองแบบอัครทูต ( ทางตอนใต้ของแอลเบเนีย ) 1 2 1,000−4,028 [72]
คริสตจักรคาทอลิกกรีกเบลารุส 1596 ไม่มี การเยือนของอัครสาวก[หมายเหตุ 2] 0 0 4,000−9,000 [73]
คริสตจักรคาทอลิกกรีกบัลแกเรีย พ.ศ. 2404 วิหาร Dormition , โซเฟีย , บัลแกเรีย Eparchy ( โซเฟีย ) 1 1 6,000−10,000
ตราแผ่นดินของ Đura Džudžar.svg คริสตจักรกรีกคาทอลิกแห่งโครเอเชียและเซอร์เบีย[74] : 1140  1611 หลาย[หมายเหตุ 3] ไม่มีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพ[หมายเหตุ 3] 2 2 42,965
คริสตจักรคาทอลิกกรีกไบแซนไทน์ พ.ศ. 2454 หลาย[หมายเหตุ 4] ไม่มีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพ[หมายเหตุ 4] 2 2 500−6,016
คริสตจักรคาทอลิกกรีกฮังการี พ.ศ. 2455 อาสนวิหารฮัจดูโด ร็อก เดเบ เซนฮังการี เมโทรโพลิแทน เต ( ฮัจดูโดร็อก ) 3 4 262,484
โบสถ์คาทอลิกอิตาโล-แอลเบเนีย พ.ศ. 2327 หลาย[หมายเหตุ 5] ไม่มีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพ[หมายเหตุ 5] 3 2 60,162
คริสตจักรคาทอลิกกรีกมาซิโดเนีย 2544 อาสนวิหารอัสสัมชัญ , สตรูมิกา, มาซิโดเนียเหนือ Eparchy ( สตรูมิกา-สโกเปีย ) 1 1 [หมายเหตุ 6] 11,374
ปรมาจารย์ Youssef Absi ตราแผ่นดิน.svg โบสถ์กรีกคาทอลิก Melkite 1726 อาสนวิหารแห่งดอ ร์มิชั่ น, ดามัสกัส , ซีเรีย พระสังฆราช 29 35 1,568,239
คริสตจักรคาทอลิกโรมาเนียกรีก 1697 อาสนวิหารโฮลีทรินิตี , บ ลา , โรมาเนีย หมู่เกาะใหญ่ ( Făgăraș และ Alba Iulia ) 7 8 150,593
คริสตจักรคาทอลิกรัสเซียกรีก พ.ศ. 2448 ไม่มี[หมายเหตุ 7] ไม่มี[หมายเหตุ 7] 2 0 30,000 [75]
นิกายรูทีเนียนกรีกคาทอลิก 1646 อาสนวิหารนักบุญยอห์นแบปติสต์เมืองพิตต์สเบิร์กสหรัฐอเมริกา เมืองหลวง[หมายเหตุ 8] 6 8 417,795
กรีกคาทอลิก Archeparchy แห่ง Prešov.svg คริสตจักรคาทอลิกกรีกสโลวัก 1646 อาสนวิหารนักบุญยอห์นแบปติสต์เมืองเปรโชประเทศสโลวาเกีย นครหลวง ( เปรโชฟ ) 4 6 211,208
ตราแผ่นดินของ Sviatoslav Shevchuk.svg คริสตจักรคาทอลิกกรีกยูเครน 1595 อาสนวิหารแห่งการฟื้นคืนชีพ , เคียฟ , ยูเครน หมู่เกาะใหญ่ ( เคียฟ–กาลิเซีย ) 35 50 4,471,688
Chaldean คาทอลิก COA.svg คริสตจักรคาทอลิก Chaldean 1552 ซีเรียตะวันออก อาสนวิหารพระแม่แห่งความทุกข์กรุงแบกแดดประเทศอิรัก พระสังฆราช 23 23 628,405
Nasrani ข้าม.jpg โบสถ์คาทอลิก Syro-Malabar est. First C. ,
ลำดับชั้นปัจจุบัน 2466 [76] [77]
อาสนวิหารแม่พระ , เออ ร์นาคูลั ม, เกรละ , อินเดีย ปลัดอำเภอ 35 63 4,251,399
ตราแผ่นดินของ Maronite Patriarchate.svg โบสถ์อันติโอจีน ซีเรียแอก มาโรไนต์ est. เจ็ด C.
เข้าร่วมศีลมหาสนิทอีกครั้ง 1154 [30]
ซีเรียตะวันตก โบสถ์ Bkerké, Bkerké , เลบานอน พระสังฆราช 29 50 3,498,707
โบสถ์คาทอลิกซีเรีย พ.ศ. 2324 วิหารคาทอลิกซีเรียแห่งเซนต์พอล , ดามัสกัส , ซีเรีย พระสังฆราช 16 20 195,765
ตราแผ่นดินของพระคาร์ดินัล Baselios Cleemis.svg โบสถ์คาทอลิก Syro-Malankara 2473 อาสนวิหารนักบุญแมรีเมืองปั ททอม รัฐเกรละประเทศอินเดีย ปลัดอำเภอ 12 14 458,015
อื่น ต่างๆ[หมายเหตุ 9] หลาย[หมายเหตุ 10] สามัญ 6 6 [หมายเหตุ 11] 47,830
รวม 250 320 17,836,000
 1. ^ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับคริสตจักรแอลเบเนีย เบลารุส และรัสเซีย
 2. คริสตจักรคาทอลิกกรีกแห่งเบลารุสไม่มีระเบียบและมีผู้มาเยี่ยมอัครสาวก รับใช้ ตั้งแต่ปี 1960
 3. อรรถa คริสตจักรกรีกคาทอลิกแห่งโครเอเชียและเซอร์เบียประกอบด้วยสองเขตอำนาจ: กรีกคาทอลิก Eparchy of Križevciครอบคลุมโครเอเชียโลวีเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและกรีกคาทอลิก Eparchy of Ruski Krsturครอบคลุมเซอร์เบีEparchy of Križevci อยู่ในต่างจังหวัด และ Eparchy of Ruski Krstur อยู่ภายใต้การดูแลของ Holy See ในทันที
 4. อรรถa คริสตจักรกรีกไบแซนไทน์คาทอลิกประกอบด้วยสำนักเผยแพร่ศาสนา อิสระสองแห่ง ครอบคลุมกรีซและตุรกีตามลำดับ แต่ละแห่งขึ้นอยู่กับสันตะสำนักทันที
 5. อรรถa คริสตจักรคาทอลิกกรีกอิตาโล-แอลเบเนียประกอบด้วยสองมหาอำนาจอิสระ (ตั้งอยู่ในเมืองลุงโกรและ ปีอานา เดก ลี อัลบาเนซี) และสำนักสงฆ์ เขตแดนหนึ่ง แห่ง (ตั้งอยู่ในเมืองกรอ ตตาเฟอร์ราตา ) แต่ละแห่งขึ้นอยู่กับสันตะสำนักทันที
 6. Kiro Stojanovดำรงตำแหน่งอธิการแห่ง Macedonian Eparchy of the Assumption นอกเหนือจากหน้าที่หลักของเขาในฐานะอธิการโบสถ์ละตินแห่งสโกเปีย ดังนั้น GCatholic จึงนับเขาเป็นอธิการโบสถ์ละตินเท่านั้น
 7. อรรถa คริสตจักรกรีกคาทอลิกของรัสเซียประกอบด้วยสองexarchates อัครสาวก (หนึ่งสำหรับรัสเซียและอีกสำหรับจีน ) แต่ละอันอยู่ภายใต้สันตะสำนักทันทีและแต่ละคนว่างลงเป็นเวลาหลายทศวรรษ พระสังฆราชโจเซฟ เวิ ร์ธ แห่งโนโวซีบี ร์สค์ ได้รับการแต่งตั้งจากสันตะสำนักให้เป็นสามัญชนผู้ซื่อสัตย์คาทอลิกตะวันออกในรัสเซีย แม้ว่าจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกลุ่มอัครสาวกที่อยู่เฉยๆ และปราศจากการจัดตั้งศาสนพิธีอย่างเป็นทางการ
 8. คริสตจักรนิกายรูทีเนียนคาทอลิกไม่มีโครงสร้างที่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมถึงมหานครในพิตส์เบิร์กซึ่งครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกา แต่ยังรวมถึงการปกครองแบบเอกราชในยูเครนและเขตปกครองของอัครทูตในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อยู่ภายใต้การปกครองของสันตะสำนักโดยตรง
 9. พิธีทางศาสนาคาทอลิกตะวันออก 5 พิธีมีพิธีกรรมหลากหลาย ครอบคลุมผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกตะวันออกทั้งหมดภายในอาณาเขตของตน โดยมิได้อยู่ภายใต้พิธีการปกติในท้องถิ่นของตนเอง ประการที่หกคือไบแซนไทน์โดยเฉพาะ แต่ครอบคลุมชาวไบแซนไทน์คาทอลิกทั้งหมดในออสเตรีย ไม่ว่าพวกเขาจะสังกัดคริสตจักรไบแซนไทน์แห่งใด
 10. ศาสนพิธีทั้งหกตั้งอยู่ในบัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)เวียนนา (ออสเตรีย)เบโลโอรีซอนตี (บราซิล)ปารีส (ฝรั่งเศส)วอร์ซอ (โปแลนด์)และมาดริด (สเปน )
 11. ^ ในทางเทคนิคแล้ว ศาสนพิธีเหล่านี้แต่ละคนมีสามัญชนที่เป็นอธิการ แต่บิชอปทั้งหมดเป็นอธิการภาษาละตินซึ่งได้รับมอบหมายหลักให้ดำรงตำแหน่งภาษาละติน

การเป็นสมาชิก

พระสังฆราชคาทอลิกยูเครนPaul Chomnyckyในลอนดอนสหราชอาณาจักร สมาชิกของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกในปัจจุบันอาศัยอยู่ทั่วโลกเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานจากดินแดนต้นกำเนิดของพวกเขา

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีจำนวนสมาชิกในคริสตจักรคาทอลิกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคริสตจักรละตินซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1.2 พันล้านคน สถิติปี 2017 ที่รวบรวมโดยสมาคมสวัสดิการคาทอลิกตะวันออกใกล้ (CNEWA) แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่ง ได้แก่คริสตจักรคาทอลิกกรีกยูเครน ที่ มีสมาชิก 4.5 ล้านคน (ประมาณ 25% ของคาทอลิกตะวันออกทั้งหมด) คริสตจักรคาทอลิก Syro-Malabarที่มี 4.3 สมาชิกล้านคน (24%) โบสถ์ Maronite ที่ มีสมาชิก 3.5 ล้านคน (20%) และโบสถ์กรีกคาทอลิก Melkite ที่ มีสมาชิก 1.6 ล้านคน (9%) [31]

อื่นๆ

รายการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรแต่ละแห่งที่เป็นอิสระ อาจมีเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน (คริสตจักรเฉพาะท้องถิ่น) ในหลายประเทศ

คริ สตจักรนิกายรูทีเนียนกรีกคาทอลิกได้รับการจัดตั้งในลักษณะพิเศษเนื่องจากมีเมืองใหญ่: โบสถ์นิกายรูทีเนียนคาทอลิกแห่งเมืองพิตต์สเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา หลังนี้ยังเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าคริสตจักรคาทอลิกไบแซนไทน์ในอเมริกา กฎหมายของ Canon ปฏิบัติต่อคริสตจักรนี้ราวกับว่าคริสตจักรนี้จัดอยู่ในอันดับของคริสตจักรในเขตปกครองตนเอง ( sui iuris ) ในเขตเมือง เนื่องจากสถานการณ์โดยรอบการก่อตั้งในปี 1969 ในฐานะจังหวัดของคณะสงฆ์ ในเวลานั้น เงื่อนไขในบ้านเกิดเมืองนอนของRusyn หรือที่รู้จักกันในชื่อ Carpatho-Rusนั้นทำให้คริสตจักรคาทอลิกกรีกถูกทางการโซเวียตปราบปรามอย่างหนัก เมื่อการปกครองของคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงกรีกคาทอลิก Eparchy ของ Mukachevo (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2314) ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีสมัครพรรคพวกประมาณ 320,000 มากกว่าจำนวนในเมืองพิตส์เบิร์ก นอกจากนี้ การเผยแพร่ศาสนาของอัครสาวกที่จัดตั้งขึ้นในปี 1996 สำหรับชาวคาทอลิกที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายไบแซนไทน์ในสาธารณรัฐเช็ก ยังจัดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของคริสตจักรคาทอลิกนิกายรูทีเนียน

ในเว็บไซต์EWTN มีการกล่าวถึง Ruthenian Catholic Apostolic Exarchate ของสาธารณรัฐเช็กในรายชื่อคริสตจักรตะวันออก ซึ่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นคริสตจักรเฉพาะในกำกับของรัฐ [68]นี่เป็นความผิดพลาด เนื่องจากการยอมรับภายในคริสตจักรคาทอลิกเกี่ยวกับสถานะที่เป็นอิสระของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตจากสันตะสำนักเท่านั้น [k]จัดประเภทคริสตจักรนี้เป็นหนึ่งในคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นส่วนประกอบของคริสตจักรอิสระ ( sui iuris ) Ruthenian Catholic Church

การข่มเหง

ยุโรปตะวันออก

การศึกษาโดย Methodios Stadnik กล่าวว่า "Exarch คาทอลิกไบแซนไทน์จอร์เจีย คุณพ่อ Shio Batmanishviii [ sic ] และนักบวชจอร์เจียคาทอลิกสองคนของโบสถ์ละตินถูกประหารชีวิตโดยทางการโซเวียตในปี 1937 หลังจากถูกคุมขังในคุก Solovki และ ป่าช้าทางตอนเหนือตั้งแต่ปี 1923" Christopher Zugger เขียนในThe Forgottenว่า "ในปี 1936 คริสตจักรไบแซนไทน์คาทอลิกแห่งจอร์เจียมีชุมชนสองแห่ง ให้บริการโดยบิชอปและนักบวชสี่คน มีผู้เชื่อ 8,000 คน" และเขาระบุว่าบิชอปคือ Shio Batmalashvili [79] Vasyl Ovsiyenko  [ สหราชอาณาจักร ]กล่าวถึงสหภาพสิทธิมนุษยชนยูเครนเฮลซิงกิเว็บไซต์ว่า "ผู้ดูแลคาทอลิกแห่งจอร์เจีย Shio Batmalashvili" เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกประหารชีวิตในฐานะ "องค์ประกอบต่อต้านโซเวียต" ในปี 2480 [80]

Zugger เรียก Batmalashvili ว่าบิชอป; Stadnik ไม่ชัดเจน เรียกเขาว่า exarch แต่ให้ชื่อพ่อ; Ovsiyenko เพียงเรียกเขาว่า "ผู้บริหารคาทอลิก" โดยไม่ระบุว่าเขาเป็นบิชอปหรือนักบวชหรือไม่ และเขารับผิดชอบในเขตอำนาจศาลของละตินหรือไบแซนไทน์หรือไม่

ถ้า Batmalashvili เป็นexarchและไม่ใช่แทนที่จะเป็นบิชอปที่เกี่ยวข้องกับสังฆมณฑลละตินของ Tiraspolซึ่งมีที่นั่งที่Saratovบนแม่น้ำโวลก้าซึ่งชาวจอร์เจียคาทอลิกแม้แต่ในพิธีกรรมไบแซนไทน์ก็เป็นของ[81]นี่หมายความว่าชาวจอร์เจียไบแซนไทน์ - มีคริสตจักรคาทอลิกพิธีกรรมแม้ว่าจะเป็นเพียงคริสตจักรท้องถิ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก่อตั้งเขตอำนาจศาลใหม่จะต้องตีพิมพ์ในActa Apostolicae Sedisและไม่มีการกล่าวถึงการจัดตั้งเขตอำนาจศาลดังกล่าวสำหรับไบแซนไทน์จอร์เจียคาทอลิกในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของสันตะสำนัก การอ้างสิทธิ์ดูเหมือนจะไม่มีมูลความจริง

Annuario Pontificioฉบับปี 1930 ไม่ได้กล่าวถึง Batmalashvili หากเขาเป็นบิชอปจริง เขาอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างลับๆ เพื่อรับใช้ศาสนจักรในสหภาพโซเวียตโดยบิชอปนิกายเยซูอิตชาวฝรั่งเศสMichel d'Herbignyซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการสังฆราชแห่งรัสเซียระหว่างปี 1925 ถึง 1934 ในสถานการณ์ขณะนั้น Holy See จะไม่สามารถจัดตั้งเขตปกครองแบบไบแซนไทน์ขึ้นใหม่ภายในสหภาพโซเวียตได้ เนื่องจากชาวกรีกคาทอลิกในสหภาพโซเวียตถูกบังคับให้เข้าร่วมนิกายรัสเซียนออร์ทอดอกซ์

ชื่อของบัทมาลัชวิลีไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งอัครสาวก "ใต้ดิน" สี่คน (มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเป็นบิชอป) สำหรับสี่ส่วนที่สังฆมณฑลตีราสปอลถูกแบ่งออกหลังจากการลาออกในปี 1930 ซึ่งถูกเนรเทศไปแล้วครั้งสุดท้าย พระสังฆราชโจเซฟ อาลัว เคสส์ เลอร์ "ท บิลิซีและจอร์เจีย" และกล่าวว่าเขาถูกประหารชีวิตในปี พ.ศ. 2481 แหล่งข้อมูลอื่นเชื่อมโยงเดมูโรว์กับอาเซอร์ไบจานและกล่าวว่าแทนที่จะถูกประหารชีวิต เขาเสียชีวิตในป่าช้าไซบีเรีย [83]

จนถึงปี 1994 ปูมคาทอลิกสิ่งพิมพ์ประจำปี ของสหรัฐอเมริการะบุว่า "จอร์เจีย" อยู่ในบรรดาโบสถ์คาทอลิกกรีก [84]จนกระทั่งมีการแก้ไขในปี 1995 ดูเหมือนว่าจะทำผิดพลาดเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน เว็บไซต์ EWTN ที่ไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับชาวเช็ก กรีก คาทอลิก

มีการเคลื่อนไหวแบบกรีกคาทอลิกในช่วงสั้นๆ ในหมู่ชาวเอสโตเนียกลุ่มชาติพันธุ์ในคริสตจักรออร์โธดอกซ์ในเอสโตเนียระหว่างช่วงระหว่างสงครามของศตวรรษที่ 20 ซึ่งประกอบด้วยสองถึงสามตำบล ซึ่งไม่ได้ยกระดับเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่มีหัวหน้าของตนเอง กลุ่มนี้ถูกกำจัดโดยระบอบการปกครองของสหภาพโซเวียตและปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

โลกมุสลิม

การกดขี่ข่มเหงคริสเตียนของชาวมุสลิมเกิดขึ้นตั้งแต่การก่อตั้งศาสนาอิสลามและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ประเทศ ที่ ชาว คริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกเลือกปฏิบัติอย่างเฉียบพลัน การประหัตประหาร และบ่อย ครั้งที่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่โซมาเลียซีเรียอิรักอัฟกานิสถานซาอุดีอาระเบียมัลดีฟส์ปากีสถานอิหร่านเยเมนดินแดนปาเลสไตน์อียิปต์ตุรกีกาตาร์อุเบกิสถานจอร์แดนโอมานคูเวต, คาซัคสถาน ,ทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานคีร์กีซสถานเอริเทรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคอเคซัสเหนือ [85]

สหรัฐอเมริกา

แม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้อันตรายทางกายภาพหรือการประหัตประหารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบในยุโรปตะวันออกหรือตะวันออกกลาง แต่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตะวันออกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่ค่อนข้างใหม่จากยุโรปตะวันออก กลับพบกับความยากลำบากเนื่องจากการเป็นปรปักษ์จาก นักบวชนิกายละตินที่ปกครองลำดับชั้นคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าพวกเขาเป็นคนต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอพยพของนักบวชในพิธีกรรมตะวันออกที่แต่งงานแล้ว ซึ่งพบได้ทั่วไปในโบสถ์ของพวกเขา แต่หายากมากในโบสถ์ละติน ถูกห้ามหรือถูกจำกัดอย่างเข้มงวด และบิชอปในโบสถ์ละตินบางคนแทรกแซงงานอภิบาลของผู้ที่มาถึงอย่างแข็งขัน บาทหลวงบางคนพยายามห้ามไม่ให้นักบวชคาทอลิกที่ไม่ใช่ชาวละตินเข้ามาในสหรัฐฯ เลย ผู้อพยพชาวคาทอลิกตะวันออกจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกาจึงถูกหลอมรวมเข้ากับคริสตจักรละตินหรือเข้าร่วมกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก อเล็กซิส ทอธ อดีตบาทหลวงคาทอลิกตะวันออกท่านหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีว่าเลิกนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหลังจากถูกวิจารณ์และคว่ำบาตรจากทางการละตินรวมถึงจอห์น ไอร์แลนด์บิชอปแห่งเซนต์พอลและเข้าร่วมคริสตจักรออร์โธดอกซ์ Toth ได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญออร์โธดอกซ์ตะวันออกเนื่องจากได้นำอดีตคาทอลิกตะวันออกที่ไม่พอใจมากถึง 20,000 คนมาสู่คริสตจักรออร์โธดอกซ์ โดยเฉพาะAmerican Carpatho-Russian Orthodox Diocese

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ ในบางกรณีทางประวัติศาสตร์ จะเรียกว่า Uniates
 2. "รัฐมนตรีคาทอลิกปฏิบัติพิธีศีลระลึก ศีลมหาสนิท และการเจิมคนป่วยแก่สมาชิกคริสตจักรตะวันออกซึ่งไม่มีส่วนรวมเต็มที่กับคริสตจักรคาทอลิก หากพวกเขาแสวงหาเช่นนั้นด้วยตนเองและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ก็มีผลเช่นกัน สำหรับสมาชิกของพระศาสนจักรอื่น ๆ ซึ่งในการตัดสินของสันตะสำนักมีความเชื่อในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพระศาสนจักรตะวันออกเหล่านี้" [4]
 3. ^ "คริสตจักรคาทอลิกเรียกอีกอย่างว่าคริสตจักรโรมันเพื่อเน้นย้ำว่าศูนย์กลางของความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคริสตจักรสากลคือโรมันเห็น" [8]
 4. ^ ตัวอย่างของการใช้ "คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก " ของพระสันตปาปา แม้เมื่อไม่ได้กล่าวถึงสมาชิกของคริสตจักรที่ไม่ใช่คาทอลิก ก็เป็นคำปราศรัย Divini illius Magistriและ Humani generisและ คำปราศรัยของ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2ณ ที่ประชุมทั่วไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ซึ่งเขาถือว่า "คริสตจักรโรมันคาทอลิก" มีความหมายเหมือนกันกับ "คริสตจักรคาทอลิก" [9]คำว่า "คริสตจักรโรมันคาธอลิก" ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออ้างถึงคริสตจักรทั้งหมดที่มีส่วนร่วมกับการมองเห็นของกรุงโรม รวมทั้งคาทอลิกตะวันออก ในเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างคริสตจักรโดยรวม (ไม่ใช่เฉพาะส่วนตะวันตก) และ กลุ่มที่อยู่นอกคอกของเธอสภาสังฆราชเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของ คริสเตียน ปัจจุบันHoly Seeไม่ได้ใช้ "คริสตจักรโรมันคาทอลิก" เพื่อหมายถึงคริสตจักรตะวันตกหรือละตินเท่านั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งความเชื่อคาทอลิก ฉบับแรก ของสภาวาติกันวลีของคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์ คาทอลิก อัครสาวก และโรมัน ( Sancta catholica apostolica Romana ecclesia ) ยังหมายถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากภาษาละตินหรือคริสตจักรตะวันตก
 5. ^ คาทอลิกตะวันออกบางคนที่ใช้พิธีกรรมทางศาสนาของไบแซนไทน์และเรียกตนเองว่า "ไบแซนไทน์คาทอลิก" ปฏิเสธว่าตนเป็น "โรมันคาทอลิก" โดยใช้คำนี้เพื่อหมายถึงคาทอลิกที่ใช้พิธีกรรมโรมันหรืออาจรวมถึงคริสตจักรละตินทั้งหมด รวมถึงส่วนที่ใช้ พิธีกรรม Ambrosianหรือพิธีกรรมพิธีกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรมัน: "เราเป็นพิธีกรรมไบแซนไทน์ซึ่งเป็นคาทอลิก แต่ไม่ใช่นิกายโรมันคาทอลิก" [10]
 6. คำนี้ถูกใช้โดยสันตะสำนักเช่นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14ในอดีตกาล [21] สารานุกรมคาทอลิกใช้คำว่า Uniat เพื่ออ้างถึงคาทอลิกตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่า: "ดังนั้น 'Uniat Church' จึงมีความหมายเหมือนกันกับ 'โบสถ์ตะวันออกที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับโรม' และ 'Uniats' มีความหมายเหมือนกันกับ 'คริสเตียนตะวันออกที่รวมเป็นหนึ่งกับ โรม'. [22]
 7. ^ "ในการประชุมครั้งที่สามของสภา จูเลียนหลังจากแสดงความยินดีร่วมกัน ได้แสดงให้เห็นว่าประเด็นหลักของความขัดแย้งระหว่างชาวกรีกและชาวลาตินอยู่ที่หลักคำสอน (ก) ว่าด้วยขบวนแห่พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข) เรื่องอะไซม์ใน ศีลมหาสนิท (c) เกี่ยวกับไฟชำระ และ (d) เกี่ยวกับอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา" [25]
 8. ↑ Ritus praestantiorหมายถึง "พิธีกรรมที่โดดเด่น" หรือ "พิธีกรรมที่ยอดเยี่ยมกว่า"
 9. ^ คำอธิบายแบบเต็มอยู่ใน CCEOศีล 42 ถึง 54 [42]
 10. ^ ตัวอย่างคำร้องและการรับศีลมหาสนิทของสงฆ์ [46]
 11. ^ เปรียบเทียบ CCEO ศีล 27

อ้างอิง

 1. ^ "พยานที่สวยงามของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก" . คาทอลิกเฮรัลด์ . 7 มีนาคม 2019. Archivedจากต้นฉบับเมื่อ 29 กันยายน 2019 . สืบค้นเมื่อ29 กันยายน 2562 .
 2. ยูร์คุส, เควิน (สิงหาคม 2548). "คาทอลิกอื่น ๆ: คำแนะนำสั้น ๆ สำหรับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก" . สืบค้นเมื่อ2019-10-03 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 3. ลาบังกา, นิโคลัส (มกราคม 2019). "คาทอลิกอื่นๆ: คู่มือฉบับย่อสำหรับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก - คริสตจักรคาทอลิกอื่นๆ อีก 23 แห่งและทำไมพวกเขาถึงดำรงอยู่ " กดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สืบค้นเมื่อ2019-10-04 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 4. ^ CCEO ศีล 671 §3 ; เก็บถาวรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ Wayback Machine cf 1983  CIC canon 844 §3 เก็บถาวรเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2015 ที่ Wayback Machine
 5. ^ ปัดป้อง เคน; เดวิด เมลลิ่ง, บรรณาธิการ. (2542). พจนานุกรม Blackwell ของศาสนาคริสต์ตะวันออก Malden, MA: สำนักพิมพ์ Blackwell ไอเอสบีเอ็น 0-631-23203-6.
 6. ^ "มาสเตอร์เพจเกี่ยวกับกฎหมายบัญญัติตะวันออก (1990) " www.canonlaw.info _ สืบค้นเมื่อ2022-09-04 .
 7. คารีดี, เคธี (5 เมษายน 2018). "การเป็น (หรืออย่างน้อยก็แต่งงาน) เป็นคาทอลิกตะวันออก" . กฎหมายของแคนนอนทำได้ง่าย
 8. ^ สาธารณสมบัติประโยคก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งประโยครวมข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ: O'Brien, Thomas J., ed. (พ.ศ. 2444). "คำสอนขั้นสูงเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติของคาทอลิก: ขึ้นอยู่กับคำสอนของสภาเต็มองค์ที่สาม เพื่อใช้ในระดับที่สูงขึ้นของโรงเรียนคาทอลิก " คำสอนขั้นสูงเกี่ยวกับความศรัทธาและการปฏิบัติของคาทอลิก: อ้างอิงจากคำสอนของ The Third Plenary Council แอครอน โอไฮโอ ; ชิคาโก อิลลินอยส์: DH McBride น. 133. อค ส. 669694820 . 
 9. ^ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 (1985-06-26) [คำสอน] (คำพูด). ผู้ชมทั่วไป (ในภาษาอิตาลี)
 10. ^ "ศิษยาภิบาลคริสตจักรยูเครนได้รับเกียรติ" .[ ลิงก์เสีย ]
 11. ^ "รหัสศีลของคริสตจักรตะวันออก" . อินทราเท็กซ์ดอทคอม. 2550-05-04 . สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 12. ^ "Codex canum Ecclesiarium orientalium" . อินทราเท็กซ์ดอทคอม. 2550-05-04 . สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 13. ^ CCEO ศีล 27
 14. ^ CCEO ศีล 28
 15. อรรถเอ บี ซี โบสถ์คาทอลิก สังคายนาวาติกันที่สอง; สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 (1964-11-21). โอเรียนเต็ลเอียม เอคเคิลเซี ย รัม เมืองวาติกัน.
 16. ^ คริสตจักรคาทอลิก สภาบิชอปคาทอลิกแห่งชาติ คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกและละติน (1999) คาทอลิกตะวันออกในสหรัฐอเมริกา . วอชิงตัน ดีซี: การประชุมคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา ไอเอสบีเอ็น 978-1-57455-287-4.
 17. ซากาโน, ฟิลลิส (ม.ค. 2549). "สิ่งที่คาทอลิกทุกคนควรรู้เกี่ยวกับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก" . Americancatholic.org . เก็บจากต้นฉบับ เมื่อวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2554 สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 18. 1983  CIC canon 1015 §2 เก็บถาวรเมื่อ 2 เมษายน 2550 ที่ Wayback Machine ; ดู 1983  CICบัญญัติ 450 §1 และ 476
 19. ^ "คำว่า สามัคคี" . oca.org . Syosset, NY: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในอเมริกา เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2016 คำนี้โดยทั่วไปหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ที่ละทิ้งนิกายออร์ทอดอกซ์และยอมรับอำนาจศาลของสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ในขณะที่ยังคงรักษาพิธีกรรมและการปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยนิกายออร์ทอดอกซ์ [...] คำว่า 'เอกภาพ' ถูกมองว่าเป็นลบโดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งมักเรียกกันว่าคาทอลิกแห่งไบแซนไทน์พิธีกรรม กรีกคาทอลิก ตะวันออกพิธีกรรมคาทอลิก เมลไคต์คาทอลิก หรือชื่ออื่นๆ อีกจำนวนมาก
 20. ^ "คริสตจักรคาทอลิกตะวันออก" . cnewa.org . นิวยอร์ก: สมาคมสวัสดิการ คาทอลิกตะวันออกใกล้ เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2011 ควรกล่าวว่าในอดีตคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมักถูกเรียกว่าคริสตจักร 'Uniate' เนื่องจากตอนนี้คำนี้ถือว่าเสื่อมเสีย จึงไม่ถูกใช้อีกต่อไป
 21. ^ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14 (1756-03-01) อดีต quo primum (ในภาษาละติน) โรม: ลักเซมเบิร์ก. น. 1. hdl : 2027/ucm.5317972342 . sive, เรียก ใช้งาน, Unitosแปลเป็น"บน Euchologion" . ewtn.com . Irondale, AL: เครือข่ายโทรทัศน์ Eternal Word
 22.  ประโยคก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งประโยครวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติ Vailhé, Siméon (1909) " คริสตจักรกรีก ". ใน Herbermann, Charles (ed.) สารานุกรมคาทอลิก . ฉบับ 6. นิวยอร์ก: บริษัท Robert Appleton
 23. ↑ Siecienski , A. Edward (2019). ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์: บทนำสั้นบทนำสั้นมาก นครนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 108.
 24. ฮัลซอลล์, พอล (ม.ค. 1996). ฮัลซอลล์, พอล (เอ็ด). "ลัทธิซีซาโรปาปิซึม?: ธีโอดอร์ บัลซามอนกับอำนาจของสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล" . fordham.edu . โครงการ Sourcebooks ประวัติอินเทอร์เน็ต สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 25. ^ บาร์นส์ แพทริก (เอ็ด) "การตอบสนองดั้งเดิมต่อหลักคำสอนละตินเรื่องไฟชำระ" . orthodoxinfo.com . แพทริก บาร์นส์. สาธารณสมบัติประโยคก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งประโยครวมข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ: Ostroumov, Ivan N. (1861) "การเปิดสภาในเฟอร์รารา ข้อพิพาทส่วนตัวเกี่ยวกับไฟชำระ " ในนีล, จอห์น เอ็ม (เอ็ด). ประวัติสภาแห่งฟลอเรนซ์ . แปลโดย Vasiliĭ Popov ลอนดอน: เจ. มาสเตอร์ส. หน้า 47. อค ส. 794347635 . 
 26. ^ Anastos, Milton V. "ชาวนอร์มันและความแตกแยกในปี 1054 " myriobiblos.gr _ คอนสแตนติโนเปิ ลและโรม สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 27. ^ บาปและการสร้างวัฒนธรรมยุโรป: มุมมองยุคกลางและสมัยใหม่ที่ Google Books p. 42
 28. เกอานาคลอส, เดโน จอห์น (1989). คอนสแตนติโนเปิ ลและตะวันตก แมดิสัน, วิสคอนซิน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ไอเอสบีเอ็น 0-299-11880-0.
 29. ^ CCEO ศีล 28 §1
 30. อรรถa bc โดนัลด์ Attwater ( 2480) โจเซฟ ฮุสเลน (เอ็ด) คริสตจักรคริสเตียนแห่งตะวันออก: เล่มที่ 1: คริสตจักรในการมีส่วนร่วมกับกรุงโรม มิลวอกี : Bruce Publishing Company.
 31. อรรถเอ บี ซี โรเบอร์สัน, โรนัลด์ "คริสตจักรคาทอลิกภาคตะวันออก 2017" (PDF) . cnewa.org . สมาคมสวัสดิการ คาทอลิกตะวันออกใกล้ สืบค้นเมื่อ2018-09-17 .
 32. โรเบอร์สัน, โรนัลด์ จี. "The Eastern Catholic Churches 2016" (PDF) . สถิติคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก สมาคมสวัสดิการคาทอลิกตะวันออกใกล้ เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2016 สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2559 .
 33. อรรถเป็น สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 (1894-11-30) " Orientalium ดิจิทั ส " . papalencyclicals.net . ย่อหน้าเปิด
 34. Fortescue, Adrian (2001) [พิมพ์ครั้งแรก 1923]. สมิธ, จอร์จ ดี. (เอ็ด). โบสถ์แห่งความสามัคคีตะวันออก: พิธีกรรมไบแซนไทน์ในอิตาลี ซิซิลี ซีเรีย และอียิปต์ Piscataway, นิวเจอร์ซีย์: Gorgias Press หน้า 40. ไอเอสบีเอ็น 0-9715986-3-0.
 35. ^ คริสตจักรคาทอลิก สังคายนาวาติกันที่สอง; สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 (1964-11-21). ลูเมนเจนเทียม เมืองวาติกัน. น. 23.
 36. ^ คริสตจักรคาทอลิก สังคายนาวาติกันที่สอง; สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 (1964-11-21). Unitatis Redintegratio . เมืองวาติกัน. nn 14–17.
 37. อรรถเป็น บีล จอห์นพี; คอริเดน, เจมส์ เอ ; กรีน, โทมัส เจ, eds. (2543). ความเห็นใหม่เกี่ยวกับ Code of Canon Law (ฉบับศึกษา) นิวยอร์ก: Paulist Press. ไอเอสบีเอ็น  0-8091-0502-0.
 38. อรรถa b c d e f g h คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศเพื่อการสนทนาทางเทววิทยาระหว่างคริสตจักรคาทอลิกและคริสตจักรออร์โธดอกซ์ เอกภาพ วิธีการรวมในอดีต และการค้นหาปัจจุบันสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศเพื่อการหารือทางเทววิทยาระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ บาลามันด์, เลบานอน 17–24 มิถุนายน 2536 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 23-2546-12
 39. ^ "แถลงการณ์ร่วมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและพระสังฆราชคิริลล์แห่งมอสโกและรัสเซียทั้งหมด" . 2559 . สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2565 .
 40. อรรถเป็น การชุมนุมเพื่อคริสตจักรตะวันออก (2539) คำแนะนำสำหรับการใช้ข้อกำหนดพิธีกรรมของ Code of Canons of the Eastern Churches (PDF ) นครรัฐวาติกัน: Libreria Editrice Vaticana ไอเอสบีเอ็น  978-88-209-2232-0.
 41. ^ CCEO ศีล 43
 42. ^ CCEO ศีล 42–54
 43. ^ CCEO ศีล 1
 44. ^ CCEO ศีล 153
 45. ^ CCEO ศีล 76
 46. "การแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างเบเนดิกต์ที่ 16 กับ His Beatitude Antonios Naguib " สำนักข่าว Holy See สืบค้นเมื่อ2013-01-18 .
 47. เดวิด เอ็ม. เชนีย์. "อัครสาวก Exarchate ของรัสเซีย" . ลำดับชั้น ของคาทอลิก สืบค้นเมื่อ2018-04-16 .
 48. เดวิด เอ็ม. เชนีย์. "สังฆมณฑลคริเชฟชี" . ลำดับชั้น ของคาทอลิก สืบค้นเมื่อ2018-04-16 .
 49. เดวิด เอ็ม. เชนีย์. "Eparchy of Beata Maria Vergine Assunta ใน Strumica-Skopje" . ลำดับชั้น ของคาทอลิก สืบค้นเมื่อ2019-04-24
 50. เดวิด เอ็ม. เชนีย์. "การบริหารการเผยแพร่ทางตอนใต้ของแอลเบเนีย" . คาทอลิก-hierarchy.org . สืบค้นเมื่อ2018-04-16 .
 51. ^ การชุมนุมเพื่อหลักคำสอนแห่งความเชื่อ (2000-06-30) หมายเหตุเกี่ยวกับนิพจน์ 'Sister Churches'. น. 11. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2015-04-01
 52. ^ คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก n. 1233
 53. ^ การชุมนุมเพื่อคริสตจักรตะวันออก (2003-03-20) "โปรไฟล์" . วาติกัน.va. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-05-14 . สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 54. ^ CCEO ศีล 40
 55. ^ CCEO ศีล 701 การแปลภาษาอังกฤษนี้ไม่รวมคำว่า " optabiliter " ของข้อความภาษาละตินต้นฉบับ
 56. ^ CCEOบัญญัติ 451และ 517 §2
 57. กาลาซา, ปีเตอร์ (2553). “ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตะวันออก” . ใน Parry, Kenneth (ed.) สหาย Blackwell กับศาสนาคริสต์ตะวันออก Blackwell เป็นเพื่อนกับศาสนา มัลเดน, แมสซาชูเซตส์: Wiley-Blackwell หน้า 303. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4443-3361-9.
 58. อรรถเป็น Subtelny โอเรสต์ (2552) ยูเครน: ประวัติศาสตร์ (ฉบับที่ 4). โทรอนโต [ua]: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโทรอนโต หน้า 214–219. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4426-9728-7.
 59. ^ คริสตจักรคาทอลิก ชุมนุมเผยแพร่ศรัทธา (1890-05-12) "Fragmentum epistolae SC de Propaganda Fide diei 12 Maii 1890 ad Archiep. Parisien, de auctoritate Patriarcharum orientalium extra proprias Dioeceses ..." (PDF ) Acta Sanctae Sedis (ในภาษาละติน) 24 (พ.ศ. 2433–2434): 390–391. สกอ . 565282294 .  
 60. ^ คอลลาเนีย {{cite journal}}: หาย หรือเปล่า|title=( ช่วย ด้วย )เลขที่ 2509
 61. ↑ แบร์ริง เกอร์, ลอว์เรนซ์ (1985). ชัยชนะที่ดี บรุกไลน์, แมสซาชูเซตส์: Holy Cross Orthodox Press. หน้า 102–103. ไอเอสบีเอ็น 0-917651-13-8.
 62. ^ "วาติกันยกเลิกการห้ามนักบวชแต่งงานในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย"ใน CathNews New Zealand , 21 พฤศจิกายน 2014
 63. ↑ ทังกาลาทิล, เบเนดิกต์ วาร์เกเซ เกรโกริออส ( 1993-01-01 ). "คริสตจักรตะวันออกกลับคืนสู่เอกภาพโดยเลือกพรหมจรรย์" . วาติกัน .วา .
 64. ซีกเลอร์, เจฟฟ์ (2011-05-09). “แหล่งแห่งความหวัง” . catholicworldreport.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-05-17
 65. กาลาซา, ปีเตอร์ (2553). “ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตะวันออก” . ใน Parry, Kenneth (ed.) สหาย Blackwell กับศาสนาคริสต์ตะวันออก Blackwell เป็นเพื่อนกับศาสนา มัลเดน, แมสซาชูเซตส์: Wiley-Blackwell หน้า 303. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4443-3361-9.
 66. ^ คริสตจักรคาทอลิก Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus (2014-06-14) "ปอนติฟิเซีย ปราเอเซปตา เด เคลโร อุกโซราโต โอเรียนตาลี" (PDF ) Acta Apostolicae Sedis (ในภาษาละติน) (เผยแพร่เมื่อ 2014-06-06) 106 (6): 496–499. ISSN 0001-5199 .  แปลใน"ศีลเกี่ยวกับการแต่งงานของนักบวชตะวันออก" (PDF) . สังฆราช _ เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ2014-12-19 สืบค้นเมื่อ2014-12-19 .
 67. ^ "วาติกันแนะนำบรรทัดฐานใหม่สำหรับนักบวชที่แต่งงานตามพิธีกรรมตะวันออก " vaticaninsider.lastampa.it . ลา สแตมปา. 2014-11-15. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2014-12-19 . สืบค้นเมื่อ2014-12-19 .
 68. อรรถเป็น โดโนแวน, คอลิน บี. (2007-08-22). "พิธีกรรมคาทอลิกและโบสถ์" . ewtn.com . Irondale, AL: เครือข่ายโทรทัศน์ Eternal Word
 69. ^ "พิธีกรรมของคริสตจักรคาทอลิก" . GCatholic.org . สืบค้นเมื่อ2019-07-09 .
 70. "เอเรซิโอเน เดลลา เคียซา เมโทรโปลิตานา ซุย ไอยูริส เอริเทรีย เอ โนมินา เดล พรีโม เมโทรโพลิตา" . สำนักข่าว Holy See 19 มกราคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 มกราคม 2558 .
 71. โรเบอร์สัน, โรนัลด์ จี. "The Eastern Catholic Churches 2016" (PDF) . สถิติคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก สมาคมสวัสดิการคาทอลิกตะวันออกใกล้ เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2016 สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2559 .
 72. ^ "การบริหารการเผยแพร่ทางตอนใต้ของแอลเบเนีย แอลเบเนีย (พิธีกรรมของชาวแอลเบเนีย) " gcatholic.org . สืบค้นเมื่อ2019-07-09 .
 73. ^ "โบสถ์เบลารุส (คาทอลิก)" . gcatholic.org . สืบค้นเมื่อ2019-07-09 .
 74. ^ คริสตจักรคาทอลิก (2012). อนุสรณ์ สถานปอนติฟิ ซิโอ ไลเบรเรีย เอดิตริซ วาติคานา ไอเอสบีเอ็น 978-88-209-8722-0.
 75. ^ Фрэнсис Рокка (2017-06-13). "Русские католики ищут признания папы" . ИноСМИ (ในภาษารัสเซีย) . สืบค้นเมื่อ2020-06-25 . คำอธิบาย: ชาวรัสเซีย คาทอลิกแสวงหา Pope's Nod Статья была опубликована в газете The Wall Street Journal 2017-06-07. Перевод: портал « ИноСМИ » {{cite web}}: ลิงค์ภายนอกใน|quote=( ช่วย )
 76. ^ "ลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร SYROMALABAR" . เว็บไซต์ อย่างเป็นทางการของโบสถ์ Syro-Malabar สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2563 .
 77. ทิสเซอแรนท์, ยูจีน (1957). Hambye เอ่อ (เอ็ด) ศาสนาคริสต์ตะวันออกในอินเดีย: ประวัติของโบสถ์ Syro-Malabar ตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงปัจจุบัน เวสต์มินสเตอร์: สำนักพิมพ์นิวแมน หน้า 134–135.
 78. ^ Stadnik, เมโทดิโอส (1999-01-21) "ประวัติย่อของคริสตจักรคาทอลิกไบแซนไทน์จอร์เจีย" . stmichaelruscath.org . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2011-07-15 . สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 79. ซักเกอร์, คริสโตเฟอร์ แอล. (2544). "สายลับและลำดับชั้นความลับ" . สิ่งที่ถูกลืม: คาทอลิกแห่งจักรวรรดิสหภาพโซเวียต จากเลนินถึงสตาลิซีราคิวส์, นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ หน้า 228. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8156-0679-6.
 80. อัฟซิเยนโก, วาซิล (2006-10-26). "ในความทรงจำของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของจุดลงเรือ Solovky" . helsinki.org.ua . เคียฟ: สหภาพสิทธิมนุษย ชนยูเครนเฮลซิงกิ สืบค้นเมื่อ2011-04-27
 81. ^ คริสตจักรคาทอลิก Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus (1974) Oriente Cattolico : Cenni Storici e Statistiche (ในภาษาอิตาลี) (ฉบับที่ 4) เมืองวาติกัน. หน้า 194. อค ส. 2905279 . 
 82. ^ "ลำดับชั้นภูมิภาคของนิกายโรมันคาทอลิก" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2004-06-01 สืบค้นเมื่อ2004-06-01{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) แหล่งข้อมูลระดับอุดมศึกษานี้ นำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาใช้ซ้ำแต่ไม่ได้ระบุชื่อไว้
 83. ^ "ชุมชนคาทอลิกเล็กๆ มีชีวิตขึ้นในประเทศคอมมิวนิสต์ในอดีต" . fides.org . นครรัฐวาติกัน: Agenzia Fides 2548-09-10. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-06-14.
 84. ^ "จอร์เจีย". ปูมคาทอลิก .
 85. ^ "รายงาน: การประหัตประหารชาวคริสต์เผยให้เห็นการละเมิดมากที่สุดในประเทศมุสลิม" . เยรูซาเล็มโพสต์ - JPost.com

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.11040997505188