ไตรลักษณ์ลดลง

ไตรภาคีลดลง
ช่วงเวลาคอมโพเนนต์จากรูท
ลดลงห้า ( tritone )
รองลงมาที่สาม
ราก
การปรับแต่ง
45:54:64 ; [1] 54:45= 6:5และ64:45 [2]
หมายเลขสี่  / เสริม
3-10 / 9-10

ในทฤษฎีดนตรีวงสามที่ลดลง (หรือที่รู้จักในชื่อวงรองที่ห้าแบน[ ต้องการอ้างอิง ] ) คือวงสามที่ประกอบด้วยวงรองสองในสามที่อยู่เหนือราก [3]เป็นไมเนอร์สามที่มีส่วนล่าง ( แบน ) ที่ห้า เมื่อใช้สัญลักษณ์คอร์ดอาจระบุด้วยสัญลักษณ์ "dim", " o ", "m 5 " หรือ " MI ( 5) " [4]อย่างไรก็ตาม ในหนังสือคอร์ดเพลงยอดนิยมส่วนใหญ่ สัญลักษณ์ "dim" และ " o " แสดงถึงคอร์ดที่เจ็ดที่ลดลง (คอร์ดสี่โทน) ซึ่งในหนังสือแจ๊สสมัยใหม่และหนังสือทฤษฎีดนตรีบางเล่มจะแสดงด้วย "dim7" หรือสัญลักษณ์ " o7 "

ตัวอย่างเช่น กลุ่มสามตัวลดขนาดที่สร้างบน B เขียนเป็น B oมีระดับเสียง BDF:


{ \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f \relative c' { \clef treble \time 4/4 \key c \major <bd f>1 } }

คอร์ดสามารถแสดงด้วยสัญลักษณ์จำนวนเต็ม {0, 3, 6}

ในช่วงเวลาปฏิบัติทั่วไปไตรแอดที่ลดลงจะถือว่าไม่สอดคล้องกันเนื่องจากการลดทอนที่ห้า (หรือไตรโทน)

ฟังก์ชันฮาร์มอนิก


  { #(set-global-staff-size 14) \override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/2) \new PianoStaff << \ พนักงานใหม่ << \relative c'' { \clef เสียงแหลม \key g \major \time 24/16 g16 bdgdbdbgbgdegcecgcgeg ecac fis a fis c fis caca fis gbdgdbdbgbgd } >> \new Staff << \relative c' { \clef bass \key g \major \time 24/16 g8.[_\markup { \concat { "I" \hspace #20.5 "IV" \hspace #19.5 "vii" \raise #1 \small "o" \hspace #19.5 "ฉัน" } } ก.] r g' g[ g,] r g' g[ g,] r g' g[ g,] r g' } >> >> }
คอร์ด Triad ที่ลดลงซึ่งใช้แทนคอร์ดที่โดดเด่นในWell-Tempered Clavier I, Prelude ใน G Major ของ JS Bach [5]

ในสเกลหลักระดับ สาม ที่ลดลงจะเกิดขึ้นเฉพาะในระดับสเกล ที่เจ็ดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในคีย์ C นี่คือกลุ่มสามตัวลดขนาด B (B, D, F) เนื่องจากกลุ่มสามถูกสร้างขึ้นในระดับระดับที่ 7 จึงถูกเรียกว่ากลุ่มสามเสียงนำ คอร์ดนี้มีฟังก์ชันเด่น ต่างจากdominant triadหรือdominant seventhลีดเดอร์โทนทรีแอดทำหน้าที่เป็น คอร์ด ที่ยืดออกมากกว่าคอร์ดโครงสร้าง เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่ของรากอย่างแรงในลำดับที่ 5 [6]

ในทางกลับกัน ในสเกลไมเนอร์ตามธรรมชาติไตรแอดที่ลดลงจะเกิดขึ้นในระดับสเกลที่สอง ในคีย์ของ C minor นี่คือ D diminished triad (D, F, A ) ตรีเอดนี้จึงถูกเรียกว่า ทรี แอด ลดระดับซูเปอร์ โทนิก เช่นเดียวกับคอร์ด supertonic minor triad ที่พบในคีย์หลัก supertonic diminished triad มีฟังก์ชันเด่นซึ่งเกือบจะมักจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดที่มีฟังก์ชัน dominant เสมอ [7]

หากดนตรีอยู่ในไมเนอร์คีย์ ก็สามารถพบได้ในโน้ตตัวที่เจ็ดที่ยกขึ้น vii o นี่เป็นเพราะว่าเมโลดิกไมเนอร์สเกลที่ขึ้นจากน้อยไปมากมีระดับที่หกและเจ็ดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าของคอร์ด vii o –i เป็นเรื่องปกติ

ลีดดิมเมนต์ดิมินิชทรีแอดและซูเปอร์โทนิกดิมินิชทรีแอดมักพบในการผกผันครั้งแรก (vii o 6 และ ii o 6ตามลำดับ) เนื่องจากการสะกดคอร์ดทำให้เกิดเสียงเบสที่ห้าลดลง [6]สิ่งนี้แตกต่างจากคอร์ดที่เจ็ดที่ลดลงจนหมดซึ่งมักเกิดขึ้นในตำแหน่งรูท [8]ในทั้งสองกรณี เสียงเบสจะดังขึ้น และเสียงบนจะเคลื่อนลงด้านล่างในทิศทางตรงกันข้าม [8]

ในเพลงฮิต

วอลเตอร์ เอเวอเร็ตต์ เขียนว่า "ใน ดนตรี ร็อกและป็อปวงสามวงที่ลดน้อยลงมักจะปรากฏในระดับสเกลที่สองเสมอ โดยก่อตัวเป็นวงม้อดลินโดยทั่วไปและหดหู่ใจ ii oกับสมาชิก 2–4– 6" [9]เพลงที่มี ii oได้แก่ " Sleep Walk " ของSanto & Johnny , Jay and the Americans ' " Cara Mia " และThe Hollies ' " The Air That I Breathe " [9]ไม่ได้หายากนักแต่หายากพอที่จะบอกเป็นนัยถึงความรู้และการหลีกเลี่ยงอย่างมีสติในส่วนของนักดนตรีร็อค' " Don't Look Back in Anger ", " Space Oddity " ของDavid Bowieและอีก 2 เรื่องใน " Everytime You Go Away " ของDaryl Hall [10]

vii oในคีย์หลักพบได้น้อยกว่า ii oแต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ มักใช้เพื่อบำรุงผู้เยาว์ที่เป็นญาติ เป็นระยะๆ เช่น vii o –V 7 /vi–vi ซึ่งคล้ายกับ ii o –V 7 –i ในผู้เยาว์ที่เป็นญาติ

การปรับแต่ง

การเปรียบเทียบการปรับจูนแบบ Triad ที่ลดลงในหน่วยเซนต์

ในอารมณ์ที่เท่ากันสิบสองโทนวงสามที่ลดลงจะมีสามเซมิโทนระหว่างเสียงที่สามและห้า สามเสียงระหว่างรากและที่สาม และหกครึ่งเสียงระหว่างรากและห้า

ใน5-limit just intonationคอร์ดที่ลดลงบน VII (ใน C: B–D–F) คือ 15:8, 9:8 และ 4:3 ในขณะที่ II (ใน C: D–F–A ) มันคือ 9:8, 4:3 และ 8:5 (135:160:192) ตามข้อมูลของGeorg Andreas Sorgeทรัมเป็ต ในซีรีส์โอเวอร์โทนบน C ให้ ค่า triad E–G–B ที่ลดลง ♭ = 5:6:7 ("perfect diminished chord" [11] ) แต่เลข7นั้นแบนเกินไปและ แนะนำให้ใช้ 45:54:64 [1] เฮล์มโฮลทซ์อธิบายกลุ่มสามกลุ่มที่ลดลงเป็น 1  − D | F โดยให้ค่าเพียงอันดับสามรองและอันดับสามของพีทาโกรัส (45:54:64) ในระบบสัญกรณ์ที่ใช้ในเรื่อง ความรู้สึกของน้ำเสียงเป็นพื้นฐานทางสรีรวิทยาสำหรับทฤษฎีดนตรี . [12]

เล่นPerfect i , Preferred i (5-limit major) หรือ5-limit minor iบน C

Sorge (สมบูรณ์แบบ)/
7-ลิมิต
Sorge (แนะนำ)/
วิชาเอก 5 ขีดจำกัด
5 ขีดจำกัดรอง
(D,F,A )
ฮาร์โมนิกส์
ราก อี 5 386.31 + 45 590.22 ซี 135 92.18
ที่สาม 6 701.96 เอ+ 54 905.87 อี 160 386.31
ประการที่ห้า บี7 7 968.83 64 1200 192 701.96
บนบี
ราก บี 15:8 1,088.27 บี 15:8 1,088.27 บี 15:8 1,088.27
ที่สาม ดี 9:8 203.91 ดี 9:8 203.91 ด- 10:9 182.40
ประการที่ห้า เอฟ7+ 21:16 470.78 เอฟ 4:3 498.04 เอฟ 4:3 498.04
เมื่อวันที่ซี
ราก 1:1 0 1:1 0 1:1 0
ที่สาม อี 6:5 315.64 อี 6:5 315.64 อี - 32:27 294.13
ประการที่ห้า 7 7:5 582.51 - 64:45 609.78 - 64:45 609.78

ตารางคอร์ดลดลง

คอร์ด ราก รองลงมาที่สาม ลดลงเป็นอันดับที่ห้า
ซีดีม อี
C สลัว ซี อี
สลัว (จ) แบนคู่(ช)
ดิม ดี เอฟ เอ
D สลัว
E สลัว อี บีแบนคู่(ก)
เอดิม อี บี
เอฟดิม เอฟ เอ (บี)
F สลัว
สลัว บีแบนคู่(ก) ดีแบนคู่(ค)
กดิม บี
สลัว บี ดี
เอสลัว เอ (บี) อีแบนคู่(ง)
อดิม อี
เอสลัว เอ ซี อี
บีสลัว บี (จ)
บีดิม บี ดี เอฟ

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ อับ เชอร์ลอว์, แมทธิว (2012) ทฤษฎีความกลมกลืน , หน้า. 304. หนังสือที่ถูกลืม ไอ 978-1-4510-1534-8 .
 2. พาร์ตช์, แฮร์รี (1979) ปฐมกาลแห่งดนตรีหน้า 68–69. ไอ978-0-306-80106-8 . 
 3. เบ็นวาร์ด; ซาเกอร์ (2003) ดนตรี: ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เล่ม. ฉัน (ฉบับที่ 7) แมคกรอ-ฮิลล์. พี 68. ไอเอสบีเอ็น 978-0-07-294262-0.
 4. เบ็นเวิร์ดและเซเกอร์ (2003), หน้า 77.
 5. โจนัส, ออสวอลด์ (1982) [1934]. Das Wesen des musikalischen Kunstwerks: Eine Einführung ใน Die Lehre Heinrich Schenkers [ บทนำสู่ทฤษฎีของHeinrich Schenker ] แปลโดย รอธเกบ, จอห์น. ลองแมน. พี 25. ไอเอสบีเอ็น 0-582-28227-6.
 6. ↑ ab Roig-Francolí 2011, p. 248.
 7. Roig-Francolí 2011, p. 174.
 8. ↑ อับ เบนวาร์ด; ซาเกอร์ (2009) ดนตรีในทฤษฎีและการปฏิบัติ: เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 8) แมคกรอ-ฮิลล์. พี 76. ไอเอสบีเอ็น 978-0-07-310188-0.
 9. ↑ อับ เอเวอเรตต์, วอลเตอร์ (2009) รากฐานของหิน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา พี 195. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-531023-8.
 10. สตีเฟนสัน, เคน (2002) สิ่งที่ควรฟังในเพลงร็อค: การวิเคราะห์โวหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. พี 85. ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-09239-4.
 11. เฟติส, ฟรองซัวส์-โจเซฟ ; อาร์ลิน, แมรี่ ไอ. (1994) Esquisse de l'histoire de l'harmonie. พี 139n9. ไอเอสบีเอ็น 978-0-945193-51-7.
 12. เฮล์มโฮลทซ์, แฮร์มันน์ (1885) เรื่อง ความรู้สึกของน้ำเสียงเป็นพื้นฐานทางสรีรวิทยาสำหรับทฤษฎีดนตรี . ลองแมนส์, กรีน. พี 344.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )

แหล่งที่มา

3.7917079925537