เทวาริม (ปรชาห์)

โมเสสพูดกับชาวอิสราเอล (การแกะสลักในศตวรรษที่ 19) โดยHenri Félix Emmanuel Philippoteaux )

Devarim , Dvarimหรือ Debarim (ฮีบรู : דָּבָרָים ,โรมันDəwārim ,สว่าง 'สิ่งของ' หรือ 'คำพูด') เป็นส่วนโตราห์รายสัปดาห์ ที่ 44 ( פָּרָשָׁה , parašāh ) ในวัฏจักรประจำปีของชาวยิว ใน การอ่านโตราห์และเป็นเล่มแรกในหนังสือ ของเฉลยธรรมบัญญัติ ประกอบด้วยเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1–3:22 พาราชาห์เล่าถึงวิธีที่โมเสสแต่งตั้งหัวหน้า ในตอนของสายลับทั้งสิบสองเผชิญหน้ากับชาวเอโดมและชาวอัมโมนการพิชิตสิโหนและโอและการจัดสรรที่ดินให้กับเผ่ารูเบนกาดและมนัสเสห์

Parashah ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาฮีบรู 5,972 ตัว คำภาษาฮีบรู 1,548 คำ 105 ข้อและ 197 บรรทัดใน Torah Scroll ( סָפָה ‎, Sefer Torah ) [1] โดยทั่วไป ชาวยิวจะอ่านข้อความนี้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม จะมีการอ่านเสมอในวันถือบวช Chazonวันสะบาโตก่อนTisha B'Av

การอ่าน

ในการอ่านวันสะบาโตโตราห์แบบดั้งเดิม Parashah แบ่งออกเป็นเจ็ดการอ่านหรือעליות ‎, aliyot ในข้อความ MasoreticของTanakh ( พระคัมภีร์ฮีบรู ) Parashat Devarim ไม่มีการแบ่ง "ส่วนที่เปิด" ( פתושה ‎, petuchah ) (ประมาณเทียบเท่ากับย่อหน้า มักย่อด้วยอักษรฮีบรูפ ‎ ( peh )) และจึงสามารถเป็น ถือว่าหนึ่งหน่วยทั้งหมด Parashat Devarim มีห้าเขตย่อย เรียกว่า "ส่วนปิด" ( סתומה ‎, setumah ) (ตัวย่อด้วยอักษรฮีบรูס ‎ ( Samekh)). ส่วนที่ปิดครั้งแรกครอบคลุมการอ่านสี่ครั้งแรก การอ่านครั้งที่ห้าประกอบด้วยส่วนที่ปิดสามส่วนถัดไป และส่วนที่ปิดสุดท้ายครอบคลุมการอ่านครั้งที่หกและเจ็ด [2]

ข้อความภาษาฮีบรูของעליה ‎ ฉบับแรก

การอ่านครั้งแรก—เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1–10

โมเสสปราศรัยชาวอิสราเอล (ภาพประกอบปี 1984 โดย จิม แพดเจตต์ เอื้อเฟื้อโดย Sweet Publishing)

การอ่านครั้งแรกบอกว่าในปีที่ 40 หลังจากการอพยพออกจากอียิปต์โมเสสปราศรัยกับชาวอิสราเอลทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนโดยเล่าถึงคำแนะนำที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา (3)เมื่อชาวอิสราเอลอยู่ที่โฮเรบภูเขาซีนาย — พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าพวกเขาอยู่บนภูเขานั้นนานพอแล้ว และถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปยังแดนเทือกเขาคานาอันและยึดครองดินแดนที่พระเจ้า สาบานว่าจะมอบหมายให้บรรพบุรุษของพวกเขาอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและทายาทภายหลังพวกเขา [4]

จากนั้นโมเสสบอกชาวอิสราเอลว่าเขาไม่สามารถแบกภาระการทะเลาะวิวาทของพวกเขาเพียงลำพังได้ และด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้พวกเขาเลือกผู้นำจากแต่ละเผ่าที่ฉลาด เฉียบแหลม และมีประสบการณ์ [5]การอ่านครั้งแรกจบลงด้วยเฉลยธรรมบัญญัติ 1:10 [6]

การอ่านครั้งที่สอง—เฉลยธรรมบัญญัติ 1:11–21

ในการอ่านครั้งที่สอง โมเสสแต่งตั้งผู้นำให้เป็นหัวหน้าพันคน ร้อยคน ห้าสิบคน และสิบคน (7)โมเสสกำชับบรรดาผู้พิพากษาให้รับฟังและตัดสินข้อโต้แย้งอย่างยุติธรรม ปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลและคนแปลกหน้า ทั้งต่ำและสูง (8)โมเสสกำชับให้นำเรื่องใดก็ตามที่ยากเกินกว่าจะตัดสินใจมาให้ท่าน [9]

The Two Reports of the Spies (ภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1907 โดยบริษัท Providence Lithograph)

ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากโฮเรบไปยังคาเดชบารเนียและโมเสสบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงวางที่ดินไว้ให้พวกเขา และพวกเขาไม่ควรกลัว แต่ยึดดินแดนนั้นไป [10]การอ่านครั้งที่สองสิ้นสุดที่นี่ [11]

การอ่านครั้งที่สาม—เฉลยธรรมบัญญัติ 1:22–38

ในการอ่านครั้งที่สาม ชาวอิสราเอลขอให้โมเสสส่งคนไปสำรวจดินแดนล่วงหน้า[12]และเขาก็อนุมัติแผน โดยเลือกชาย 12 คน จากแต่ละเผ่าหนึ่งคน (13)หน่วยสอดแนมมาที่ลุ่มน้ำเอชโคล์ และนำผลไม้จากดินแดนนั้นมาบางส่วน และรายงานว่าเป็นดินแดนที่ดี (14)แต่ชาวอิสราเอลดูหมิ่นพระบัญชาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเข้าไปในดินแดน แทนที่จะคร่ำครวญอยู่ในเต็นท์เกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับผู้คนที่แข็งแกร่งและสูงกว่าพวกเขา และเมืองใหญ่ที่มีกำแพงสูงเสียดฟ้า (15)โมเสสบอกพวกเขาว่าอย่ากลัว ดังที่พระเจ้าจะเสด็จนำหน้าพวกเขาและจะต่อสู้เพื่อพวกเขา เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทำในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดาร [16]เมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำบ่นของชาวอิสราเอล พระเจ้าก็ทรงพระพิโรธและทรงปฏิญาณว่าจะไม่มีใครในยุคที่ชั่วร้ายนั้นสักคนเดียวที่จะได้เห็นดินแดนอันดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา ยกเว้นคาเลบ ซึ่งพระเจ้าจะประทานแผ่นดินที่เขาเหยียบย่ำนั้น เพราะเขายังคงภักดีต่อพระเจ้า (17)โมเสสบ่นว่าเพราะประชาชน พระเจ้าจึงทรงโกรธโมเสสด้วย และตรัสว่าจะไม่เข้าไปในแผ่นดินเช่นกัน (18)พระเจ้าทรงบัญชาให้โยชูวาผู้รับใช้ของโมเสสเข้าไปในดินแดนและแบ่งส่วนให้แก่อิสราเอล (19)การอ่านครั้งที่สามสิ้นสุดที่นี่ [20]

การอ่านครั้งที่สี่—เฉลยธรรมบัญญัติ 1:39–2:1

ในการอ่านครั้งที่สี่ พระเจ้าตรัสต่อไปว่าเด็กเล็กๆ—ซึ่งชาวอิสราเอลกล่าวว่าจะถูกพาออกไป—จะเข้ามาครอบครองดินแดนด้วย (21)ชาวอิสราเอลตอบว่าพวกเขาจะขึ้นไปสู้รบตามที่พระเจ้าบัญชาพวกเขา แต่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าอย่าเตือนพวกเขา ดังที่พระเจ้าจะไม่เสด็จไปท่ามกลางพวกเขา และพวกเขาจะถูกทำลายโดยศัตรูของพวกเขา (22)โมเสสบอกพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมฟัง แต่ดูหมิ่นพระบัญชาของพระเจ้า และจงใจเคลื่อนทัพเข้าไปในแดนเทือกเขา (23)ชาวอาโมไรต์ ซึ่งอาศัยอยู่บน ภูเขา เหล่านั้นก็ออกมาเหมือน ฝูงผึ้งมากมายมาบดขยี้คนอิสราเอลที่โฮรมาห์ในเสอีร์ [24]

ภาพถ่าย ดาวเทียมของดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน—เอโดมโบราณโมอับอัมโมน และกิเลียด — จอร์แดนในปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียง

ชาวอิสราเอลยังคงอยู่ที่คาเดชเป็นเวลานาน เดินทัพกลับเข้าไปในถิ่นทุรกันดารตามทางทะเลกกแล้วอ้อมไปตามแดนเทือกเขาเสอีร์เป็นเวลานาน (25)การอ่านบทที่สี่สิ้นสุดที่นี่ โดยสิ้นสุดการอ่านบทแรก ( סתומה ‎, setumah ) [26]

บทอ่านที่ห้า—เฉลยธรรมบัญญัติ 2:2–30

ในการอ่านบทที่ห้า พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพวกเขาได้เดินทางรอบแดนเทือกเขานั้นมานานพอแล้ว และบัดนี้ควรจะเลี้ยวไปทางเหนือแล้ว (27)พระเจ้าทรงบัญชาให้ประชาชนเดินผ่านเขตแดนของญาติพี่น้องของตน ซึ่งเป็นลูกหลานของเอซาวในเสอีร์ และให้ชาวอิสราเอลระวังอย่ายั่วยุพวกเขา และควรซื้ออาหารและน้ำที่พวกเขากินและดื่ม พระเจ้าจะไม่ยกที่ดินให้ชาวอิสราเอล (28)ชาวอิสราเอลจึงเคลื่อนทัพออกไปจากวงศ์วานของเอซาว มุ่งหน้าไปยังถิ่นทุรกันดารโมอับ (29)ส่วนปิดที่สอง ( סתומה ‎, เสตุมะห์) สิ้นสุดในช่วงกลางของเฉลยธรรมบัญญัติ 2:8 [30]

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าอย่าก่อกวนหรือยั่วยุชาวโมอับ เพราะพระเจ้าจะ ไม่ประทานที่ดินใดๆ แก่ชาวอิสราเอล โดยทรงมอบหมายให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ลูกหลานของโลท (31)ชาวอิสราเอลใช้เวลา 38 ปีเดินทางจากคาเดชบารเนียจนกระทั่งพวกเขาข้ามหุบเขาเศเรดและนักรบทั้งรุ่นก็พินาศไปจากค่ายตามที่พระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ (32)เฉลยธรรมบัญญัติ 2:16 สรุปส่วนที่ปิดที่สาม ( סתומה ‎, setumah ) [33]

จากนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชาวอิสราเอลจะเข้าใกล้ชาวอัมโมน แต่ชาวอิสราเอลไม่ควรก่อกวนหรือต่อสู้กับพวกเขา เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงมอบส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินของชาวอัมโมนแก่ชาวอิสราเอล โดยทรงมอบหมายให้เป็นกรรมสิทธิ์ ลูกหลานของโลท [34]

เตียงของ Og (แกะสลักประมาณปี 1770 โดย Johann Balthasar Probst)

พระเจ้าทรงสั่งให้ชาวอิสราเอลออกเดินทางข้ามแม่น้ำอารนอนเพื่อโจมตีสิโหนชาวอาโมไรต์ กษัตริย์แห่งเฮชโบนและเริ่มยึดครองดินแดนของเขา (35)โมเสสส่งผู้สื่อสารไปทูลขอความสงบสุขแก่กษัตริย์สิโหน โดยขอให้เดินทางผ่านประเทศของตน โดยสัญญาว่าจะปฏิบัติตามทางหลวงอย่างเคร่งครัด ไม่หันไปทางขวาหรือทางซ้าย และเสนอว่าจะซื้ออาหารและน้ำให้พวกเขารับประทาน และดื่ม (36)แต่กษัตริย์สิโหนทรงปฏิเสธไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลผ่านไป เพราะพระเจ้าทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์แข็งกระด้างและทรงมีพระทัย แข็งกระด้าง เพื่อมอบเขาไว้กับชาวอิสราเอล (37)การอ่านบทที่ห้าจบลงที่นี่ โดยจบส่วนที่สี่ ( סתומה ‎,เซตูมาห์ ) [38]

การอ่านครั้งที่หก—เฉลยธรรมบัญญัติ 2:31–3:14

ในการอ่านครั้งที่หก สิโหนและคนของเขาเข้าสู้รบกับชาวอิสราเอลที่เมืองยาฮาซ แต่พระเจ้าทรงมอบเขาให้กับชาวอิสราเอล และชาวอิสราเอลก็เอาชนะเขา ยึดและทำลายเมืองทั้งหมดของเขาจนสิ้นซาก ไม่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ เหลือไว้เพียงฝูงวัวและวัวเท่านั้น ของเสีย (39)ตั้งแต่อาโรเออร์ริมหุบเขาอารโนนถึงกิเลอาด ไม่มีเมืองใดเข้มแข็งเกินไปสำหรับชาวอิสราเอล พระเจ้าทรงมอบทุกสิ่งแก่พวกเขา [40]

การแบ่งส่วนให้กับเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล พร้อมด้วยเผ่ารูเบน กาด และมนัสเสห์ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

ชาวอิสราเอลเดินไปตามถนนสู่บาชานและกษัตริย์โอกแห่งบาชานและคนของเขาก็เข้าโจมตีพวกเขาที่เอเดรอี แต่พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าอย่ากลัว ดังที่พระเจ้าจะทรงมอบโอก คนของเขา และประเทศของเขาให้กับชาวอิสราเอล เพื่อพิชิตเหมือนที่พิชิตสิโหน (41)พระเจ้าจึงทรงมอบกษัตริย์โอกแห่งบาชาน พร้อมด้วยคนของเขา และเมือง 60 เมืองของเขาไว้ในมือของชาวอิสราเอล และพวกเขาไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลย (42)โอกมีขนาดใหญ่มากจนฐานเตียง เหล็กของเขายาว เก้าศอกและกว้างสี่ศอก [43]

โมเสสแบ่งที่ดินให้กับคนรูเบน คนกาด และมนัสเสห์ครึ่งเผ่า (44)การอ่านครั้งที่หกจบลงด้วยเฉลยธรรมบัญญัติ 3:14 [45]

การอ่านครั้งที่เจ็ด—เฉลยธรรมบัญญัติ 3:15–22

ในบทอ่านที่เจ็ด โมเสสกำหนดเขตแดนของชุมชนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน และสั่งคนรูเบน คนกาด และมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่าถึงแม้พวกเขาจะได้รับดินแดนของตนแล้ว แต่พวกเขาก็จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นกองกำลังจู่โจมเป็นหัวหน้าญาติพี่น้องอิสราเอล เหลือเพียงภรรยา ลูกๆ และฝูงสัตว์ในเมืองต่างๆ ที่โมเสสมอบหมายให้พวกเขา จนกว่าพระเจ้าจะประทานที่ดินทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแก่ชาวอิสราเอล [46]

โมเสสกำชับโยชูวาว่าอย่ากลัวอาณาจักรทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน เพราะพระเจ้าจะทรงสู้รบเพื่อเขาและจะกระทำต่ออาณาจักรเหล่านั้นทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับสิโหนและโอก การอ่าน มัตีร์ ( מפטיר ‎) สรุป Parashah ด้วย เฉลยธรรมบัญญัติ 3:20–22 และเฉลยธรรมบัญญัติ 3:22 สรุปส่วนที่ปิดที่ห้า ( סתומה ‎, setumah ) [48]

การอ่านตามรอบสามปี

ชาวยิวที่อ่านโตราห์ตามรอบสามปีอ่านพาราชาห์ตามตารางต่อไปนี้: (49)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
2023, 2026, 2029 . . . 2024, 2027, 2030 . . . 2025, 2028, 2031 . . .
การอ่าน 1:1–2:1 2:2–30 2:31–3:22
1 1:1–3 2:2–5 2:31–34
2 1:4–7 2:6–12 2:35–37
3 1:8–10 2:13–16 3:1–3
4 1:11–21 2:17–19 3:4–7
5 1:22–28 2:20–22 3:8–11
6 1:29–38 2:23–25 3:12–14
7 1:39–2:1 2:26–30 3:15–22
มัฟตีร์ 1:39–2:1 2:28–30 3:20–22

ความคล้ายคลึงกันโบราณ

Parashah มีความคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณเหล่านี้:

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1

โมเช ไวน์เฟลด์ ตั้งข้อสังเกตว่าคำแนะนำที่โมเสสให้กับผู้พิพากษาในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16–17 นั้นคล้ายคลึงกับคำแนะนำที่กษัตริย์ ฮิตไทต์ในสมัยศตวรรษที่ 13 มอบให้กับผู้บัญชาการทหารรักษาชายแดนของเขา กษัตริย์ฮิตไทต์รับสั่งว่า “ถ้าใครฟ้องร้อง . . . ผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินให้ถูกต้อง . . . ถ้าคดีใหญ่เกินไป [=ยาก] ให้ส่งเรื่องไปให้กษัตริย์ เขาไม่ควรตัดสินให้ ผู้เหนือกว่า . . . อย่าให้ใครรับสินบน . . . ทำทุกอย่างที่ถูกต้อง” [50]

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:28 ผู้สอดแนมรายงานว่าชาวคานาอันสูงกว่าพวกเขา ข้อความอียิปต์ในศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตศักราชบอกว่าชาวเบดูอินในคานาอันสูง 4 หรือ 5 ศอก (6 หรือ 7 ครึ่งฟุต) จากจมูกถึงเท้า [51]

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2

กันดารวิถี 13:22 และ 28 หมายถึง "ลูกหลานของอานัก" ( יָלָדָי הָעָעָעָנָק ‎, yelidei ha-anak ), กันดารวิถี 13:33 หมายถึง "บุตรชายของอานัก" ( בָּנָי עָעָנָק ‎, เบไน อานัก ) และเฉลยธรรมบัญญัติ 1: 28, 2:10–11, 2:21 และ 9:2 หมายถึง "อานาคิม" ( עָנָקָים ‎) จอห์น เอ. วิลสันแนะนำว่าอานาคิมอาจเกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ อิย-อานาคซึ่งมีชื่ออยู่ในอาณาจักรกลางของอียิปต์ (ศตวรรษที่ 19 ถึง 18 ก่อนคริสตศักราช) ชามเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกจารึกไว้ด้วยชื่อของศัตรู แล้วแตกสลายเป็นคำสาปชนิดหนึ่ง . [52]

เดนนิส ปาร์ดีเสนอแนะว่าพวกเรฟาอิมอ้างถึงในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:11, 20; 3:11, 13 (เช่นเดียวกับปฐมกาล 14:5; 15:20) อาจเกี่ยวข้องกับชื่อในข้อความ ภาษาอูการิติกในศตวรรษที่ 14 ก่อนค ริ สตศักราช [53]

การตีความพระคัมภีร์ภายใน

Parashah มีความคล้ายคลึงกันหรือมีการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลพระคัมภีร์เหล่านี้: (54)

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1

หนังสือตัวเลขลงท้ายด้วย กันดารวิถี 36:13 โดยมีถ้อยคำคล้ายกับตอนต้นของเฉลยธรรมบัญญัติในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 กันดารวิถี 36:13 จบลง: "ต่อไปนี้เป็นพระบัญญัติและการพิพากษาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลโดยมือของโมเสสในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค" เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 เริ่มต้น: “ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่โมเสสพูดกับอิสราเอลทั้งปวงในถิ่นทุรกันดารฝั่งแม่น้ำจอร์แดนนี้ ในที่ราบตรงข้ามเมืองซูฟ ระหว่างปาราน โทเฟล ลาบัน ฮาเซโรท และดีซาฮับ” อรรถกถาธรรมาสน์สอนว่าถ้อยคำทำหน้าที่แยกแยะหนังสือทั้งสองเล่ม: การสิ้นสุดของตัวเลขบ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับโมเสส ในขณะที่จุดเริ่มต้นของเฉลยธรรมบัญญัติบ่งบอกว่าสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่โมเสสพูดกับผู้คน สิ่งนี้ทำให้เฉลยธรรมบัญญัติเป็น "หนังสือสำหรับประชาชนโดยเน้นย้ำ" [55]

รายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:6–8 เกี่ยวกับพระบัญชาของพระเจ้าให้ออกเดินทางจากซีนายสะท้อนสิ่งนั้นใน กันดารวิถี 10:11–13 และคำอธิบายเกี่ยวกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:7–8 สะท้อนถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมในปฐมกาล 15:18–21

Jethro และ Moses (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดยJames Tissot )

อพยพ 18:13–26 และเฉลย ธรรมบัญญัติ 1:9–18 ต่างก็เล่าเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษา ในขณะที่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:9–18 โมเสสบอกเป็นนัยว่าเขาตัดสินใจแบ่งหน้าที่ของเขา อพยพ 18:13–24 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเยโธรเสนอแนวคิดนี้ต่อโมเสสและชักชวนเขาถึงข้อดีของแนวคิดนี้ กันดารวิถี 11:14–17 และเฉลยธรรมบัญญัติ 1:9–12 รายงานภาระของโมเสสในการนำผู้คน ในขณะที่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:15 วิธีแก้ปัญหาคือหัวหน้าเผ่า หลายพัน ร้อย ห้าสิบ และสิบคน ในกันดารวิถี 11:16 วิธีแก้ปัญหาคือมีผู้เฒ่า 70 คน

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:10 โมเสสรายงานว่าพระเจ้าทรงเพิ่มจำนวนชาวอิสราเอลจนพวกเขามีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาว ในปฐมกาล15:5 พระเจ้าสัญญาว่าลูกหลานของอับราฮัมจะมีมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้า ในทำนองเดียวกัน ในปฐมกาล 22:17 พระเจ้าทรงสัญญาว่าลูกหลานของอับราฮัมจะมีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและเม็ดทรายที่ชายทะเล ในปฐมกาล 26:4 พระเจ้าทรงเตือนอิสอัคว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะทรงให้ทายาทของเขามีจำนวนมากมายดังดวงดาว ในปฐมกาล 32:13 ยาโคบเตือนพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าลูกหลานของยาโคบจะมีมากมายดั่งเม็ดทราย ในอพยพ 32:13 โมเสสเตือนพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้ลูกหลานของผู้ประสาทพรมีจำนวนมากมายดังดวงดาว ในเฉลยธรรมบัญญัติ 10:22 โมเสสรายงานว่าพระเจ้าทรงสร้างชาวอิสราเอลให้มีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาว และเฉลยธรรมบัญญัติ 28:62 พยากรณ์ว่าชาวอิสราเอลจะมีจำนวนลดลงหลังจากมีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาว

กันดารวิถี 13:1–14:45 และเฉลยธรรมบัญญัติ 1:19–45 ต่างก็เล่าเรื่องราวของสายลับทั้งสิบสองคน ในขณะที่กันดารวิถี 13:1–2 บอกว่าพระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอัน ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:22–23 โมเสสเล่าว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดขอให้เขาส่งคนไปสำรวจดินแดนและแนวคิดนี้ พอใจเขา ในขณะที่ กันดารวิถี 13:31–33 รายงานว่าคนสอดแนมเผยแพร่รายงานชั่วร้ายว่าชาวอิสราเอลไม่สามารถต่อสู้กับผู้คนในแผ่นดินได้เพราะพวกเขาแข็งแกร่งกว่าและสูงกว่าชาวอิสราเอล ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:25 โมเสสเล่าว่า ผู้สอดแนมได้ข่าวมาว่าแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขานั้นดี

แพทริค ดี. มิลเลอร์เห็นความมั่นใจในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:29–30 สะท้อนอยู่ใน ปฐมกาล 15:1–5 และ 26:24 และอิสยาห์ 41:8–16; 43:1–7; และ 44:1–5. [56]

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2

กันดารวิถี 20:14–21, เฉลยธรรมบัญญัติ 2:4–11 และผู้พิพากษา 11:17 ต่างรายงานปฏิสัมพันธ์ของชาวอิสราเอลกับเอโดมและโมอับ กันดารวิถี 20:14–21 และผู้พิพากษา 11:17 รายงานว่าชาวอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพื่อขอผ่านดินแดนของตน และตามข้อความในกันดารวิถีที่ชาวอิสราเอลเสนอให้ค้าขายกับเอโดม แต่กษัตริย์ทั้งสองปฏิเสธที่จะทำการค้า ปล่อยให้ชนชาติอิสราเอลผ่านไป เฉลยธรรมบัญญัติ 2:6 รายงานว่าชาวอิสราเอลได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับเอโดม

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 3

พรของโมเสสเพื่อกาดในเฉลยธรรมบัญญัติ 33:20–21 เกี่ยวข้องกับบทบาทของกาดในการยึดดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนใน กันดารวิถี 32:1–36 และเฉลยธรรมบัญญัติ 3:16–20 ในเฉลยธรรมบัญญัติ 33:20 โมเสสชมเชยความดุร้ายของกาด โดยกล่าวว่ากาดอาศัยอยู่เหมือนสิงโต และฉีกแขนและศีรษะ ทันทีหลังจากนั้น ในเฉลยธรรมบัญญัติ 33:21 โมเสสตั้งข้อสังเกตว่ากาดเลือกที่ดินส่วนแรกสำหรับตัวเขาเอง

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:27 โมเสสจำได้ว่าพระเจ้าทรงบอกให้เขาขึ้นไปบนยอดเขาปิสกาห์และมองไปรอบ ๆ เพราะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เจ้าอย่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้" อีกครั้งในเฉลยธรรมบัญญัติ 31:2 โมเสสจำได้ว่าพระเจ้าทรงบอกเขาว่าเขาจะ "ไม่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้" บางทีอาจจำได้ว่าในกันดารวิถี 27:12–13 พระเจ้าได้บอกโมเสสว่าเมื่อขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมและเห็น ดินแดนที่พระเจ้าประทานแก่ชนชาติอิสราเอล โมเสสจะต้องตาย ก่อนหน้านี้ ในกันดารวิถี 20:12 ที่เมรีบาห์พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าเนื่องจากโมเสสไม่เชื่อในพระเจ้า เพื่อชำระพระเจ้าให้บริสุทธิ์ในสายตาของชาวอิสราเอล โมเสสจึงไม่นำชาวอิสราเอลเข้าไปในดินแดนที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา

ในการตีความแรบบินิกคลาสสิก

พาราชาห์ถูกกล่าวถึงใน แหล่งข้อมูล ของแรบบินิก เหล่านี้ ตั้งแต่ยุคมิชนาห์และทัลมุด : [57]

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1

มิชนาห์สอนว่าเมื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติในเฉลยธรรมบัญญัติ 31:12 ให้ "รวบรวมประชาชน . . . เพื่อพวกเขาจะได้ยิน . . . ถ้อยคำทั้งหมดในธรรมบัญญัตินี้" กษัตริย์จะเริ่มอ่านที่เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 [58]

โทเซฟตาอ่านถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 “ถ้อยคำเหล่านี้คือ . . ” เพื่อสอนว่าถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมด - ถ้อยคำในโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถ้อยคำของโตราห์ปากเปล่า - ได้รับการประทานจากพระเจ้า เพื่อที่หนึ่งจะได้เปิดห้องในหัวใจของตนและยอมให้ถ้อยคำของทั้งสองบ้านชัมไม เข้าไปในนั้น และวงศ์วานฮิลเลลคำพูดของผู้ที่ประกาศว่าเป็นมลทิน และคำพูดของผู้ที่ประกาศว่าสะอาด ดังนั้นแม้ว่าคำบางคำในโตราห์อาจดูขัดแย้งกัน เราควรเรียนรู้โตราห์เพื่อพยายามเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า [59]

การบูชาลูกวัวทองคำ (ภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1901 โดยบริษัทการพิมพ์หินโพรวิเดนซ์)

Avot ของรับบีนาทันอ่านรายการสถานที่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 เพื่อกล่าวถึงวิธีที่พระเจ้าทรงทดสอบชาวอิสราเอลด้วยการทดลองสิบครั้งในถิ่นทุรกันดาร และพวกเขาล้มเหลวทั้งหมด คำว่า "ในถิ่นทุรกันดาร" พาดพิงถึงลูกวัวทองคำดังที่อพยพ 32:8}HE รายงาน "บนที่ราบ" พาดพิงถึงว่าพวกเขาบ่นเรื่องไม่มีน้ำ ดังที่อพยพ 17:3 รายงาน "Facing Suf" พาดพิงถึงการที่พวกเขากบฏที่ทะเลกก (หรือบางคนพูดกับรูปเคารพที่มิคาห์สร้างขึ้น) รับบียูดาห์อ้างสดุดี 106: 7 "พวกเขากบฏที่ทะเลกก" "ระหว่างปาราน" พาดพิงถึงสิบสองสายลับดังที่กันดารวิถี 13:3 กล่าวว่า "โมเสสส่งพวกเขามาจากถิ่นทุรกันดารปาราน" "และโทเฟล" พาดพิงถึงคำพูดไร้สาระ ( תפלות ‎,) พวกเขากล่าวถึงมานา "Lavan" พาดพิงถึงการกบฏของ Koraḥ “Ḥatzerot” พาดพิงถึงนกกระทา และในเฉลยธรรมบัญญัติ 9:22 กล่าวว่า "ที่ทาเวราห์ ที่มาซาห์ และที่กิฟโรต ฮาตาอาวาห์" และ "Di-zahav" พาดพิงถึงเมื่อแอรอนพูดกับพวกเขา: "บาปทองนี้ ( זָהָב ‎, zahav ) ที่คุณทำกับลูกวัวมากพอแล้ว! " แต่รับบี เอลีเซอร์ เบน ยาอาคอฟ กล่าวว่ามันหมายความว่า "บาปที่แย่มาก ( דַּי ‎, dai ) คือบาปที่อิสราเอลถูกลงโทษให้คงอยู่ต่อจากนี้ไปจนกระทั่งการฟื้นคืนชีพของคนตาย" [60]

ในทำนองเดียวกัน โรงเรียนของรับบี ยานไนตีความชื่อสถานที่ ดิ-ซาฮับ ( דָי זָהָב ‎) ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1 เพื่ออ้างถึงบาปประการหนึ่งของชาวอิสราเอลที่โมเสสเล่าในการเปิดคำปราศรัยของเขา สำนักของรับบี ยานไน อนุมานมาจากคำว่า ดีซะฮับ ที่โมเสสพูดหยาบคายต่อสวรรค์ โรงเรียนของรับบียานไนสอนว่าโมเสสบอกพระเจ้าว่าเป็นเพราะเงินและทองคำ ( זָהָב ‎, zahav ) ที่พระเจ้าทรงอาบน้ำให้ชาวอิสราเอลจนกว่าพวกเขาจะพูดว่า "พอแล้ว" ( דַּי ‎, dai ) ที่ชาวอิสราเอลสร้างลูกวัวทองคำ . พวกเขากล่าวไว้ในโรงเรียนของรับบี ยานไนว่า สิงโตไม่ได้คำรามด้วยความตื่นเต้นเหนือตะกร้าฟาง แต่เหนือตะกร้าเนื้อ รับบีโอไชอาเปรียบเสมือนกรณีของชายร่างผอมแต่มีวัวขาใหญ่ ชายคนนั้นให้อาหารที่ดีแก่วัวกิน และวัวก็เริ่มเตะเขา ชายคนนั้นอนุมานได้ว่าการให้อาหารที่ดีแก่วัวจึงทำให้วัวเตะเขา รับบีฮิยะ บาร์ อับบาเปรียบเรื่องนี้กับกรณีของชายคนหนึ่งที่มีลูกชายและอาบน้ำให้เขา เจิมเขา ให้กินและดื่มมากมาย แขวนกระเป๋าเงินไว้รอบคอ และวางเขาลงที่ประตูซ่องโสเภณี เด็กคนนี้จะช่วยทำบาปได้อย่างไร Rav AhaบุตรชายของRav Hunaกล่าวในนามของ Rav Sheshetว่านี่เป็นคำพูดที่ได้รับความนิยมว่าการอิ่มท้องนำไปสู่แรงกระตุ้นที่ไม่ดี อย่างโฮเชยา13:6 กล่าวว่า “เมื่อพวกเขาได้รับอาหารเขาก็อิ่ม เขาก็อิ่ม และจิตใจของพวกเขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะนั้นเขาจึงลืมเรา” [61]

Jacob Blesses His Sons (แกะสลักโดย Gerard Jollain จากพระคัมภีร์ La Saintcte ปี 1670 )

ซิเฟรอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 1:3–4 เพื่อระบุว่าโมเสสพูดกับชาวอิสราเอลด้วยการตำหนิ ซิเฟรสอนว่าโมเสสตำหนิพวกเขาเฉพาะเมื่อเขาเข้าใกล้ความตายเท่านั้น และซิเฟรสอนว่าโมเสสเรียนรู้บทเรียนนี้จากยาโคบผู้ซึ่งตักเตือนบุตรชายของเขาในปฐมกาล 49 เฉพาะเมื่อเขาใกล้จะตายเท่านั้น สิเฟรกล่าวถึงเหตุผล 4 ประการที่คนไม่ตักเตือนผู้อื่นจนกว่าผู้ตักเตือนใกล้จะตาย: (1) เพื่อให้ผู้ตักเตือนไม่ต้องกล่าวตักเตือนซ้ำ (2) เพื่อว่าผู้ถูกตักเตือนจะได้ไม่ต้องอับอายเกินควรจากการถูกพบเห็นอีก (3) เพื่อว่าผู้ถูกตักเตือนจะไม่มีเจตนาร้ายต่อผู้ตักเตือน และ (4) เพื่อผู้ถูกตักเตือนจะพรากจากกันอย่างสันติ เพราะคำตักเตือนทำให้เกิดสันติสุข Sifre อ้างถึงตัวอย่างเพิ่มเติมของการตักเตือนเมื่อใกล้ตาย: (1) เมื่ออับราฮัมว่ากล่าวอาบีเมเลคในปฐมกาล 21:25, (2) เมื่ออิสอัคว่ากล่าวอาบีเมเลค, อาฮุสซัท และฟีโคลในปฐมกาล 26:27, (3) เมื่อโยชูวาตักเตือนคนอิสราเอลในโยชูวา 24:15, (4) เมื่อซามูเอลตักเตือนคนอิสราเอลใน1 ซามูเอล 12 :34–35, และ (5) เมื่อดาวิดตักเตือนซาโลมอนใน1 พงศ์กษัตริย์ 2:1 [62]

Pirke De-Rabbi Eliezerระบุชื่อ Og กษัตริย์แห่ง Bashan ตามที่กล่าวถึงในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:4 และ 3:1–13 โดยมีเอลีเซอร์ คนรับใช้ของอับรา ฮัมแนะนำในปฐมกาล 15:2 และกับผู้ดูแลที่ไม่ระบุชื่อของครอบครัวของอับราฮัมใน ปฐมกาล 24:2 Pirke De-Rabbi Eliezer เล่าว่าเมื่ออับราฮัมออกจากUr ของชาวเคลดีเจ้าสัวทุกคนในอาณาจักรก็มอบของขวัญให้เขา และNimrodก็มอบ Eliezer ลูกชายหัวปีของ Abraham Nimrod ให้เป็นทาสถาวร หลังจากที่เอลีเซอร์ปฏิบัติอย่างกรุณากับอิสอัคโดยให้เรเบคาห์เป็นภรรยาของอิสอัค เขาก็ปล่อยเอลีเซอร์เป็นอิสระ และพระเจ้าทรงมอบรางวัลของเขาในโลกนี้ด้วยการเลี้ยงดูเขาให้เป็นกษัตริย์ - อ็อก กษัตริย์แห่งบาชาน [63]

การอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 1:5 “ที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในดินแดนโมอับ โมเสสได้อธิบาย ( בָּאָר ‎, be'er ) กฎนี้” เกมาราสังเกตเห็นการใช้คำเดียวกันกับในเฉลยธรรมบัญญัติ 27:8 เกี่ยวกับพระบัญญัติให้สร้างศิลาบนภูเขาเอบาล "และจงจารึกถ้อยคำในธรรมบัญญัตินี้ไว้อย่างชัดเจนบนก้อนหิน" ( בַּאָר ‎, ba'er )" เกมาราให้เหตุผลผ่านการเปรียบเทียบด้วยวาจาว่าโมเสสได้เขียนโตราห์ไว้บนก้อนหินในดินแดนโมอับและสร้างขึ้นที่นั่น เกมาราสรุปว่ามีหินสามชุดที่จารึกไว้เช่นนั้น [64]

Midrash สอนว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 1:7, ปฐมกาล 15:18 และโยชูวา 1:4 เรียกแม่น้ำยูเฟรติสว่า "แม่น้ำใหญ่" เพราะครอบคลุมดินแดนอิสราเอล Midrash ตั้งข้อสังเกตว่าในการกำเนิดโลก ยูเฟรติสไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็น "ยิ่งใหญ่" แต่มันถูกเรียกว่า "ยิ่งใหญ่" เพราะครอบคลุมดินแดนอิสราเอล ซึ่งเฉลยธรรมบัญญัติ 4:7 เรียกว่า "ชาติที่ยิ่งใหญ่" ดังสุภาษิตยอดนิยมที่ว่า ผู้รับใช้ของกษัตริย์คือกษัตริย์ และด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงเรียกแม่น้ำยูเฟรติสว่ายิ่งใหญ่เพราะมีความเกี่ยวข้องกับชาติอันยิ่งใหญ่ของอิสราเอล [65]

พลับพลา

โทเซฟตาสอนว่าเช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลได้รับคำสั่งให้จัดตั้งศาลยุติธรรมในเมืองของพวกเขา (ดังที่โมเสสรายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:9–18) ลูกหลานทั้งหมดของโนอาห์ (นั่นคือ คนทั้งหมด) ได้รับการตักเตือน (เหมือนคนแรกในเจ็ดคนของโนอาไฮด์ กฎหมาย ) เพื่อจัดตั้งศาลยุติธรรม [66]

รับบีเมียร์สอนว่าเมื่อดังที่อพยพ 39:43 รายงาน โมเสสเห็นงานทั้งหมดของพลับพลาและเครื่องแต่งกายของปุโรหิตที่ชาวอิสราเอลทำ “โมเสสอวยพรพวกเขา” ด้วยพรของเฉลยธรรมบัญญัติ 1:11 โดยกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของคุณ ขอทรงให้คุณมากกว่าที่คุณเป็นพันเท่า และอวยพรคุณตามที่พระเจ้าสัญญากับคุณ!” [67]

รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานีโดยอ้างถึงรับบีโยฮานันตั้งข้อสังเกตว่าในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงรับเจ้าจากเผ่าแต่ละเผ่า นักปราชญ์ ผู้มีความเข้าใจ และเต็มไปด้วยความรู้" แต่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:15 โมเสส เล่าว่า “ข้าพเจ้าจึงได้เอาหัวหน้าเผ่าของท่าน ผู้เป็นปราชญ์และมีความรู้มาก” รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี จึงสรุปว่าโมเสสไม่สามารถหาคนที่มี "ความเข้าใจ" ในรุ่นของเขาได้ ในทางตรงกันข้าม รับบี ซามูเอล บาร์ นะห์มานี ตั้งข้อสังเกตว่า1 พงศาวดาร 12:33 รายงานว่า "ลูกหลานของอิสสาคาร์ . . . มีความเข้าใจ" รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี ตั้งข้อสังเกตว่า ปฐมกาล 30:27 รายงานว่ายาโคบและเลอาห์ตั้งครรภ์อิสสาคาร์หลังจาก "เลอาห์ออกไปหาเขาแล้วพูดว่า: 'คุณต้องมาหาฉันเพราะฉันจ้างคุณแน่'" รับบีซามูเอลบาร์ Nahmani จึงสรุปว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ชักชวนสามีของเธอให้ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการสมรสดังที่ เลอาห์จะมีลูกเหมือนที่ไม่มีอยู่ในรุ่นของโมเสสด้วยซ้ำ [68]

รับบีเบเรคียาห์สอนในนามของรับบีฮานินาว่าผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติเจ็ดประการ และเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 กล่าวถึงสามประการ: พวกเขาต้องเป็น "คนฉลาด ความเข้าใจ และเต็มไปด้วยความรู้" และอพยพ 18:21 ระบุอีกสี่คนที่เหลือ: "ยิ่งกว่านั้นเจ้าจงจัดหาคนเก่งจากประชาชนทั้งหมด เช่น ผู้เกรงกลัวพระเจ้า คนซื่อสัตย์ เกลียดผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม" พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุคุณสมบัติทั้ง 7 ประการไว้ด้วยกันเพื่อสอนว่าหากไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ประการ ก็จะต้องเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ ถ้าไม่มีคุณสมบัติสี่ประการให้เลือกคนที่มีคุณสมบัติสามประการ และถ้าไม่มีก็ให้คัดเลือกที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ดังที่สุภาษิต 31:10 กล่าวว่า "หญิงกล้าหาญจะพบใครได้" [69]

Ariusถามรับบีโฮเซ่ว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง "คนฉลาด" และ "คนฉลาด" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 รับบีโฮเซตอบว่าคนฉลาดก็เหมือนกับคนแลกเงินที่ร่ำรวย เมื่อผู้คนนำเหรียญมาประเมิน คนรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ร่ำรวยจะประเมินเหรียญเหล่านั้น และหากผู้คนไม่นำเหรียญมาประเมิน คนรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ร่ำรวยก็จะหาเหรียญมาประเมิน คนฉลาดก็เหมือนคนรับแลกเงินที่ยากจน เมื่อผู้คนนำเหรียญมาประเมิน คนรับแลกเงินที่น่าสงสารจะประเมินเหรียญเหล่านั้น แต่ถ้าคนไม่นำเหรียญมาประเมิน คนรับแลกเงินที่น่าสงสารก็จะนั่งฝันกลางวัน [70]

Sifre อ่านคำว่า "เป็นที่รู้จักของชนเผ่าของคุณ" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 เพื่อหมายถึงผู้ชายที่ผู้คนรู้จัก ซิเฟรสอนว่าโมเสสบอกผู้คนว่าหากผู้สมัครถูกคลุมด้วยเสื้อคลุมและนั่งต่อหน้าโมเสส เขาอาจไม่รู้ว่าผู้สมัครนั้นมาจากชนเผ่าใด (หรือว่าเขาเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่) แต่ผู้คนจะรู้จักพระองค์เพราะพวกเขาเติบโตมากับพระองค์ [70]

Rav Hisdaสอนว่าในตอนแรก เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากคนเลวีเท่านั้น เพราะ 2 พงศาวดาร 19:11 กล่าวว่า "และเจ้าหน้าที่ของคนเลวีที่อยู่ตรงหน้าคุณ" แต่ในสมัยของ Rav Hisda เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาวอิสราเอลเท่านั้น ได้รับการกล่าว (ถอดความเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13) "และเจ้าหน้าที่ที่อยู่เหนือคุณจะมาจากคนส่วนใหญ่" (นั่นคือชาวอิสราเอล) [71]

การตีความเฉลยธรรมบัญญัติ 1:15 พวกแรบไบสอนในบาไรตาว่าเนื่องจากประเทศนี้มีจำนวนผู้ชายประมาณ 600,000 คน หัวหน้าของคนนับพันจึงมี 600 คน; หลายร้อย 6,000; ผู้ที่มีอายุห้าสิบ 12,000; และหลักสิบ 60,000 ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสอนว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในอิสราเอลมีทั้งหมด 78,600 คน [72]

รับบีโยฮานันตีความคำว่า "และฉันตั้งข้อหาผู้พิพากษาของคุณในเวลานั้น" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 เพื่อสอนว่าผู้พิพากษาต้องใช้ไม้เรียวและเฆี่ยนด้วยความระมัดระวัง รับบีฮานินาห์ตีความคำว่า "ฟังสาเหตุระหว่างพี่น้องของคุณและตัดสินอย่างชอบธรรม" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 เพื่อเตือนผู้พิพากษาว่าอย่าฟังคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องร้องในกรณีที่ไม่มีคู่ต่อสู้ของพวกเขา และเพื่อเตือนผู้ฟ้องร้องว่าอย่าโต้แย้งคดีของพวกเขา ผู้พิพากษาก่อนที่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจะปรากฏตัว Resh Lakishตีความคำว่า "พิพากษาอย่างชอบธรรม" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 เพื่อสอนผู้พิพากษาให้พิจารณาทุกแง่มุมของคดีก่อนตัดสินใจ รับบียูดาห์ตีความคำว่า "ระหว่างพี่น้องของคุณ" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 เพื่อสอนผู้พิพากษาให้แบ่งความรับผิดชอบอย่างพิถีพิถันระหว่างส่วนล่างและส่วนบนของบ้าน และรับบียูดาห์ตีความคำว่า "และคนแปลกหน้าที่อยู่กับเขา" ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 เพื่อสอนผู้พิพากษาให้แบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดรอบคอบ แม้ระหว่างเตากับเตาอบ [73]

รับบีเอลีเซอร์มหาราชสอนว่าโตราห์เตือนไม่ให้ทำผิดคนแปลกหน้าในปี 36 หรือคนอื่นๆ บอกว่า 46 แห่ง (รวมถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16) (74)กามารากล่าวต่อไปถึง การตีความ ของรับบีนาธานในอพยพ 22:20 ว่า "เจ้าอย่าทำผิดคนแปลกหน้าหรือกดขี่เขา เพราะเจ้าเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนอียิปต์" เพื่อสอนว่าต้องไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่มีในตัวเอง กามาราสอนว่าสุภาษิตกล่าวไว้ดังนี้: หากมีกรณีแขวนคออยู่ในประวัติครอบครัวของบุคคลนั้น อย่าพูดกับบุคคลนั้นว่า "วางปลาตัวนี้ให้ฉันหน่อย" [75]

ผู้พิพากษาประกาศคำพิพากษา (ภาพประกอบประมาณ ค.ศ. 1890–1910 โดยพอล ฮาร์ดี)

รับบียูดาห์ตีความคำว่า "เจ้าอย่าเคารพบุคคลในการตัดสิน" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 เพื่อสอนผู้พิพากษาไม่ให้เห็นอกเห็นใจเพื่อนของพวกเขา และรับบีเอเลอาซาร์ตีความคำเพื่อสอนผู้พิพากษาไม่ให้ปฏิบัติต่อคู่ความในฐานะคนแปลกหน้า แม้ว่าผู้ดำเนินคดี เป็นศัตรูของผู้พิพากษา [76]

Avot ของรับบีนาทันอ่านถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 "อย่าลำเอียงในการตัดสิน" เพื่อสอนว่าเมื่อผู้ฟ้องร้องสองคนเข้ามาต่อหน้าผู้พิพากษาเพื่อพิพากษา คนหนึ่งยากจนและอีกหนึ่งรวย ผู้พิพากษาไม่ควรคิดว่า ผู้พิพากษาสามารถให้แน่ใจว่าจะยกโทษให้คนจนและตั้งข้อหาคนรวย หรือจะทำยังไงให้คนรวยพ้นผิดและตั้งข้อหาคนจน หรือจะรับเงินของคนหนึ่งไปมอบให้อีกคนหนึ่งได้อย่างไร [77]

Resh Lakish ตีความคำว่า "ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่จะได้ยินเหมือนกัน" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 เพื่อสอนว่าผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่เล็กที่สุดในการหมุนเวียน ("a mere perutah ") โดยมีความสำคัญเช่นเดียวกับคดีหนึ่ง มีมูลค่าถึง 2 ล้านเท่า ("ร้อยมินา ") และกามาราอนุมานจากกฎนี้ว่าผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาคดีต่างๆ ตามลำดับที่นำมาพิจารณา แม้ว่าคดีที่มีมูลค่าน้อยกว่าจะถูกนำมาก่อนก็ตาม [78]

รับบีฮานันอ่านคำว่า "อย่ากลัว . . . ใครเลย" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 เพื่อสอนผู้พิพากษาไม่ให้ระงับข้อโต้แย้งใด ๆ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีอำนาจ [78]

Resh Lakish (หรือคนอื่นๆ พูดว่ารับบี Judah ben Lakish หรือรับบี Joshua ben Lakish) อ่านคำว่า "เจ้าอย่ากลัวหน้าผู้ใดเลย" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 เพื่อสอนว่าเมื่อผู้พิพากษาได้ยินคดีและรู้ใน ซึ่งการตัดสินโปรดปรานมีแนวโน้ม ผู้พิพากษาไม่สามารถถอนตัวออกจากคดีได้ แม้ว่าผู้พิพากษาจะต้องตัดสินต่อคู่ความที่มีอำนาจมากกว่าก็ตาม แต่ก่อนที่ผู้พิพากษาจะได้ยินคดีนั้น หรือแม้ภายหลังที่ผู้พิพากษายังไม่รู้ว่าคำพิพากษาของใครมีแนวโน้มไปทางไหน ผู้พิพากษาอาจถอนตัวออกจากคดีเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องตัดสินคดีกับคู่ความที่มีอำนาจมากกว่าและถูกคุกคามจากคู่ความนั้น . [79]

รับบีเอลีเซอร์บุตรชายของรับบีโฮเซชาวกาลิลีอนุมานจากคำว่า "การพิพากษาเป็นของพระเจ้า" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 ว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ผู้พิพากษาจะต้องไม่ตัดสินชี้ขาดในข้อยุติ สำหรับผู้พิพากษาที่ชี้ขาดความบาปด้วยการเบี่ยงเบน จากข้อกำหนดของโตราห์ของพระเจ้า ค่อนข้าง ผู้พิพากษาจะต้อง "ปล่อยให้กฎหมายตัดผ่านภูเขา" (และเป็นกรณีที่ยากที่สุดด้วยซ้ำ) [80]

รับบีฮามา บุตรชายของรับบีฮานินาห์ อ่านคำว่า "การพิพากษาเป็นของพระเจ้า" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 เพื่อสอนว่าพระเจ้าทรงมองการกระทำของผู้พิพากษาที่ชั่วร้ายที่เอาเงินไปจากคนหนึ่งอย่างไม่ยุติธรรมและมอบให้กับอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดต่อพระเจ้า โดยวางพระเจ้าไว้ ปัญหาในการคืนมูลค่าให้กับเจ้าของโดยชอบธรรม ( ราชิตีความว่าราวกับว่าผู้พิพากษาได้รับเงินจากพระเจ้า) [81]

รับบีฮานินาห์ (หรือบางคนบอกว่ารับบีโยสิยาห์ ) สอนว่าโมเสสถูกลงโทษสำหรับความเย่อหยิ่งของเขาเมื่อเขาบอกผู้พิพากษาในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17: "สาเหตุที่ยากเกินไปสำหรับเจ้า เจ้าจงนำมาให้ฉัน และฉันจะฟัง " รับบีฮานินาห์กล่าวว่า กันดารวิถี 27:5 รายงานการลงโทษของโมเสส เมื่อโมเสสพบว่าตนเองไม่สามารถตัดสินคดีของธิดาของเศโลเฟหัดได้ ราฟ นาห์มานคัดค้านการตีความของรับบีฮานินาห์ โดยสังเกตว่าโมเสสไม่ได้บอกว่าเขาจะมีคำตอบอยู่เสมอ แต่เพียงว่าเขาจะปกครองหากเขารู้คำตอบหรือแสวงหาคำแนะนำหากเขาไม่ทราบ Rav Nahman อ้างถึง Baraita เพื่ออธิบายกรณีของธิดาของเศโลเฟหัด: พระเจ้าทรงประสงค์ให้โมเสสเขียนกฎแห่งมรดก แต่พบว่าธิดาของเศโลเฟหัดสมควรที่จะมีการบันทึกมาตราดังกล่าวไว้ในบัญชีของพวกเขา [81]

รับบี เอเลอาซาร์โดยอำนาจของรับบีซิมไลตั้งข้อสังเกตว่า เฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 กล่าวว่า "และข้าพเจ้าตั้งข้อหาผู้พิพากษาของท่านในเวลานั้น" ในขณะที่ เฉลยธรรมบัญญัติ 1:18 กล่าวในทำนองเดียวกัน "ข้าพเจ้าตั้งข้อหาท่าน [ชาวอิสราเอล] ในเวลานั้น" รับบี เอเลอาซาร์อนุมานได้ว่า เฉลยธรรมบัญญัติ 1:18 หมายถึงการเตือนที่ประชุมให้เคารพผู้พิพากษาของพวกเขา และเฉลยธรรมบัญญัติ 1:16 หมายถึงการเตือนผู้พิพากษาให้อดทนต่อที่ประชุม รับบีฮานัน (หรือบางคนบอกว่ารับบีชาบาไต) กล่าวว่านี่หมายความว่าผู้พิพากษาจะต้องอดทนเช่นเดียวกับโมเสส ซึ่งรายงานใน กันดารวิถี 11:12 ทำหน้าที่ "เหมือนที่บิดาให้นมบุตรอุ้มลูกที่กำลังดูดนม" [82]

โมเสสและผู้ส่งสารจากคานาอัน (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1621–1624 โดยจิโอวานนี ลานฟรังโก )

บาไรตาสอนว่าเมื่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทวีคูณ ความยุติธรรมก็บิดเบือน ความประพฤติเสื่อมโทรมลง และพระเจ้าไม่ทรงพบความพึงพอใจในโลกนี้ เมื่อผู้ที่แสดงความลำเอียงในการตัดสินทวีคูณขึ้น คำสั่งในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 ที่ว่า "เจ้าอย่ากลัวหน้าผู้ใดเลย" ก็ถูกยกเลิกไป และคำสั่งของเฉลยธรรมบัญญัติ 1:17 "คุณจะต้องไม่เคารพบุคคลในการตัดสิน" หยุดปฏิบัติ; และผู้คนก็สลัดแอกแห่งสวรรค์ออกและวางแอกของมนุษย์ไว้บนตนเอง เมื่อบรรดาผู้ที่กระซิบต่อผู้พิพากษา (เพื่อโน้มน้าวผู้พิพากษาให้ฝ่ายหนึ่งเห็นชอบ) ทวีคูณขึ้น ความพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นต่ออิสราเอล และการปรากฏของพระเจ้า ( เชชีนาห์ ) ก็จากไป เพราะดังสดุดี82:1 สอนว่า "พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางผู้พิพากษา" (นั่นคือ พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้พิพากษาที่ซื่อสัตย์เท่านั้น) เมื่อมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเอเสเคียล 33:31 กล่าวว่า "ใจของพวกเขาแสวงหาผลประโยชน์" ก็มีผู้คนเพิ่มมากขึ้นซึ่ง (ในถ้อยคำของอิสยาห์ 5:20) "เรียกความชั่วว่าความดี และความดีว่าชั่ว" เมื่อมีผู้คนที่ "เรียกว่าชั่วดีและดีชั่ว" เพิ่มมากขึ้น วิบัติในโลกก็เพิ่มขึ้น [83]

Resh Lakish ตีความคำว่า "ส่งคุณไป" ในกันดารวิถี 13:2 เพื่อระบุว่าพระเจ้าประทานดุลยพินิจแก่โมเสสว่าจะส่งสายลับหรือไม่ Resh Lakish อ่านความทรงจำของโมเสสเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 1:23 ว่า "สิ่งนี้ทำให้ฉันพอใจมาก" หมายความว่าการส่งสายลับทำให้โมเสสพอใจ แต่ไม่ใช่พระเจ้า [84]

รับบีอัมมีอ้างถึงคำกล่าวของสายลับในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:28 ว่าเมืองของชาวคานาอัน "ยิ่งใหญ่และมีป้อมปราการถึงสวรรค์" เพื่อแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโตราห์พูดเกินจริง [85]

อ่านคำว่า "และเราแบกเจ้าไว้ด้วยปีกนกอินทรี" ในอพยพ 19:4 เมคิลตาของรับบี อิชมาเอลสอนว่านกอินทรีแตกต่างจากนกอื่นๆ ทั้งหมดเพราะนกชนิดอื่นอุ้มลูกไว้ระหว่างเท้า โดยกลัวนกตัวอื่นที่บินสูงกว่าพวกเขา อย่างไรก็ตาม นกอินทรีกลัวเฉพาะคนที่ยิงธนูจากด้านล่างเท่านั้น ดังนั้นอินทรีจึงชอบให้ลูกธนูโจมตีพวกมันมากกว่าลูกของมัน พวกเมขิลตะเปรียบสิ่งนี้กับชายคนหนึ่งที่เดินบนถนนโดยมีลูกชายอยู่ข้างหน้า ถ้าโจรที่อาจหาทางจับลูกชายของเขา มาจากข้างหน้า ชายคนนั้นก็จะวางลูกชายไว้ข้างหลัง หากหมาป่ามาจากด้านหลัง ชายคนนั้นก็จะวางลูกชายไว้ข้างหน้าเขา ถ้าโจรมาจากข้างหน้าและมีหมาป่ามาจากด้านหลังผู้ชายก็จะวางลูกชายไว้บนบ่า ดังที่เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31 กล่าวว่า "คุณได้เห็นแล้วว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณทรงบังเกิดคุณอย่างไร ดังที่ผู้ชายคนหนึ่งคลอดบุตรชายของเขา" [86]

เฉลยธรรมบัญญัติ 1:44–2:7 ในSamaritan Torah (ต้นฉบับในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ )

มิชนาห์สอนว่าเป็นเรื่องของ Tisha B'Av (ก่อนที่ชาวยิวจะอ่าน Parashah Devarim) ว่าพระเจ้าทรงออกกฤษฎีกาที่รายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:35–36 ว่ารุ่นสายลับจะไม่เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา [87]

โดยสังเกตว่าในเหตุการณ์ของผู้สอดแนม พระเจ้าไม่ได้ลงโทษผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ดูกันดารวิถี 14:29) ซึ่งเฉลยธรรมบัญญัติ 1:39 อธิบายว่าเป็น "เด็กที่ . . . ไม่มีความรู้เรื่องความดีและความชั่ว" รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี สอนใน นามของ รับบี โจนาธานว่าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษผู้คนสำหรับการกระทำที่พวกเขาทำในช่วง 20 ปีแรก [88]

การคืนดีของยาโคบและเอซาว (ภาพวาดโดยปีเตอร์ พอล รูเบนส์ ค.ศ. 1624 )

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2

แปลคำว่า "คุณได้วนเวียนภูเขานี้ ( הָר ‎, ฮาร์ ) มานานพอแล้ว" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:3 รับบีฮานินาห์สอนว่าเอซาวเอาใจใส่พ่อแม่ของเขา ( โฮโร ) บิดาของเขาซึ่งเขาจัดเตรียมอาหารเป็นอย่างมาก ดังปฐมกาล 25:28 รายงานว่า “อิสอัครักเอซาว เพราะเขากินเนื้อกวาง” รับบี ซามูเอล บุตรชายของรับบี เกดาลิยาห์ สรุปว่าพระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะตอบแทนเอซาวสำหรับสิ่งนี้ เมื่อยาโคบเสนอของขวัญให้เอซาว เอซาวตอบยาโคบในปฐมกาล 33:9 ว่า "ฉันมีพอแล้ว ( רָב ‎, rav); อย่าลำบากตัวเองเลย” พระเจ้าจึงตรัสว่าด้วยถ้อยคำเดียวกับที่เอซาวแสดงความเคารพต่อยาโคบ พระเจ้าจะทรงบัญชาลูกหลานของยาโคบไม่ให้สร้างปัญหาให้กับลูกหลานของเอซาว และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสกับชาวอิสราเอลว่า “พวกเจ้าได้ล้อมแล้ว” . . นานพอแล้ว ( רַב ‎, rav )" [89]

Rav Hiyya bar Abin กล่าวในนามของรับบีโยฮานันว่าคำว่า "ฉันได้มอบภูเขาเสอีร์ให้กับเอซาวเป็นมรดก" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:5 ยืนยันว่าแม้แต่ผู้นับถือรูปเคารพก็ได้รับมรดกจากพ่อแม่ของพวกเขาภายใต้กฎหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล เกมมารารายงานข้อท้าทายที่เอซาวอาจได้รับมรดกเพราะเขาเป็นชาวยิวที่ละทิ้งความเชื่อ Rav Hiyya bar Abin จึงแย้งว่าคำว่า "ฉันได้มอบ Ar ให้กับลูกหลานของ Lot เป็นมรดก" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:9 กำหนดสิทธิของคนต่างชาติในการรับมรดก [90]

รับบีฮิยา บาร์ อับบา โดยอ้างอิงถึงรับบี โยฮานัน สอนว่าพระเจ้าทรงให้รางวัลแม้แต่คำพูดที่สุภาพ ในปฐมกาล 19:37 ลูกสาวคนโตของโลทตั้งชื่อลูกชายของเธอว่า โมอับ ("ของพ่อของฉัน") และในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:9 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "อย่าเป็นศัตรูกับโมอับ และอย่าต่อสู้กับพวกเขาในสนามรบ"; พระเจ้าห้ามเฉพาะการทำสงครามกับชาวโมอับเท่านั้น แต่ชาวอิสราเอลอาจคุกคามพวกเขาได้ ในทางตรงกันข้าม ในปฐมกาล 19:38 ลูกสาวคนเล็กของโลทตั้งชื่อลูกชายของเธอว่า เบน-อัมมี ("บุตรแห่งชนชาติของเรา" ที่น่าอับอายน้อยกว่า) และในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:19 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "อย่าก่อกวนพวกเขา หรือโต้แย้งกับพวกเขา" พวกเขา"; ชาวอิสราเอลต้องไม่ก่อกวนคนอัมโมนเลย [91]

Ruth's Wise Choice (ภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1907 โดยบริษัท Providence Lithograph)

การอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 2:9 "และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'อย่ารบกวนชาวโมอับ และอย่าต่อสู้กับพวกเขาในการรบ'" อุลลาโต้แย้งว่าโมเสสไม่สามารถเข้าสู่จิตใจของการทำสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องอนุมานได้ว่าโมเสสให้เหตุผลของเขาเองว่าถ้าในกรณีของชาวมีเดียนที่มาเพียงเพื่อช่วยเหลือชาวโมอับ (ในกันดารวิถี 22:4) พระเจ้าทรงบัญชา (ในกันดารวิถี 25:17) ให้ “รบกวนชาวมีเดียนและโจมตีพวกเขา” ” ในกรณีของชาวโมอับเอง คำสั่งห้ามเดียวกันนี้ควรจะบังคับใช้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีก แต่พระเจ้าบอกโมเสสว่าความคิดที่โมเสสมีอยู่ในจิตใจของเขาไม่ใช่ความคิดที่พระเจ้ามีอยู่ในพระทัยของพระเจ้า[92]

แม้ว่าในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:9 และ 2:19 พระเจ้าห้ามไม่ให้ชาวอิสราเอลยึดครองดินแดนของคนอัมโมนและโมอับ แต่Rav Papaสอนว่าดินแดนของคนอัมโมนและโมอับที่สิโหนพิชิต (ดังรายงานในกันดารวิถี 21:26) ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับ การได้มาโดยชาวอิสราเอลผ่านการยึดครองของสิโหน (ดังที่กล่าวไว้ในผู้วินิจฉัย 11:13–23) [93]

อธิบายว่าทำไม Rabban Simeon ben Gamalielจึงกล่าว[94]ว่าไม่มีวันใดในอิสราเอลที่มีความสุขมากไปกว่าTu B'Av (วันที่สิบห้าของAv ) และYom Kippur , Rabbah bar bar Hanahกล่าวในนามของรับบี โยฮานัน (หรือคนอื่นๆ บอกว่า ราฟ ดิมิ บาร์ โจเซฟ พูดในนามของราฟ นาห์มาน) ว่าตูบัฟเป็นวันที่คนรุ่นแห่งถิ่นทุรกันดารหยุดตายไป สำหรับอาจารย์ผู้หนึ่งอนุมานได้จากถ้อยคำที่ว่า "อยู่มาเมื่อทหารทั้งหมดถูกผลาญและตายไปแล้ว . . . พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:16–17 ตราบเท่าที่รุ่นของ ถิ่นทุรกันดารยังคงตายต่อไป พระเจ้าไม่ได้สื่อสารกับโมเสส และหลังจากนั้น - บน Tu B'Av - พระเจ้าจึงทรงกลับมาสื่อสารอีกครั้ง [95]ดังนั้นคำปราศรัยของพระเจ้าต่อโมเสสใน กันดารวิถี 20:6–8 (ซึ่งพระองค์ทรงสั่งให้โมเสสพูดกับศิลาเพื่อนำน้ำออกมา) อาจเป็นครั้งแรกที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในรอบ 38 ปี [96]

โดยอ้างถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 2:24 และ 26 รับบีโจชัวแห่งซิกนินกล่าวในนามของรับบีเลวีว่าพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่โมเสสตัดสินใจ เพราะในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:24 พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ทำสงครามกับสิโหน แต่โมเสสไม่ทำเช่นนั้น แต่ดังที่เฉลยธรรมบัญญัติ 2:26 รายงาน โมเสส "ส่งผู้สื่อสารไปแทน" พระเจ้าบอกโมเสสว่าแม้ว่าพระเจ้าจะทรงบัญชาโมเสสให้ทำสงครามกับสิโหนและโมเสสเริ่มต้นด้วยสันติแทน พระเจ้าจะทรงยืนยันการตัดสินใจและกฤษฎีกาของโมเสสว่าในทุกสงครามที่อิสราเอลเข้ามา อิสราเอลจะต้องเริ่มต้นด้วยข้อเสนอสันติภาพ เหมือนเฉลยธรรมบัญญัติ 20:10 กล่าวว่า “เมื่อท่านเข้ามาใกล้เมืองเพื่อต่อสู้กับเมืองนั้น ก็จงประกาศสันติภาพแก่เมืองนั้น” [97]

บาไรตาอนุมานได้จากเฉลยธรรมบัญญัติ 2:25 ว่าดวงอาทิตย์หยุดนิ่งเพื่อโยชูวาฉันใดในโยชูวา 10:13 ดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งเพื่อโมเสสเช่นกัน เกมมารา (หรือบางคนบอกว่ารับบีเอเลอาซาร์) อธิบายว่าสถานการณ์ที่เหมือนกันอาจได้มาจากการใช้สำนวนที่เหมือนกันว่า "ฉันจะเริ่มต้น" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:25 และในโยชูวา 3:7 รับบีโยฮานัน (หรือบางคนบอกว่ารับบีซามูเอล บาร์ นะห์มานี) สอนว่าข้อสรุปนี้อาจได้มาจากการใช้คำที่เหมือนกันว่า "ใส่" ( เทต) ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:25 และโยชูวา 10:11 และรับบี ซามูเอล บาร์ นะห์มานี (หรือบางคนบอกว่ารับบีโยฮานัน) สอนว่าข้อสรุปนี้สามารถอนุมานได้จากคำว่า "บรรดาชนชาติที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวคราวของท่านก็จะตัวสั่นและปวดร้าวเพราะ ของคุณ" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:25 รับบีซามูเอล (หรือบางคนบอกว่ารับบีโยฮานัน) สอนว่าผู้คนตัวสั่นและปวดร้าวเพราะโมเสสเมื่อดวงอาทิตย์หยุดนิ่งเพื่อเขา [98]

การพิชิตชาวอาโมไรต์ (สีน้ำประมาณ ค.ศ. 1896–1902 โดย James Tissot)

Midrash ตีความการเผชิญหน้าของชาวอิสราเอลกับ Sihon ในกันดารวิถี 21:21–31 และเฉลยธรรมบัญญัติ 2:24–3:10 โดยสังเกตรายงานของ กันดารวิถี 21:21–22 ว่า "อิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปหาสิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ โดยกล่าวว่า: 'ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่านเถิด'" ชาวมิดราชสอนว่าชาวอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปยังสิโหนเช่นเดียวกับที่พวกเขาต้องการไปยังเอโดม เพื่อแจ้งให้ชาวเอโดมทราบว่าชาวอิสราเอลจะไม่สร้างความเสียหายให้กับเอโดม โดยสังเกตจากรายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:28 ที่ชาวอิสราเอลถวายสิโหนว่า "คุณจะขายอาหารให้ฉันเพื่อเงิน . . . และให้น้ำแก่ฉันเพื่อเงิน" ชาวมิดรัชตั้งข้อสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วน้ำจะแจกให้ฟรี แต่ชาวอิสราเอลเสนอให้ จ่ายสำหรับมัน Midrash ตั้งข้อสังเกตว่าในกันดารวิถี 21:21 ชาวอิสราเอลเสนอว่า "เราจะไปตามทางหลวงของกษัตริย์" แต่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:29 ชาวอิสราเอลยอมรับว่าพวกเขาจะไป "จนกว่า [พวกเขา] จะข้ามแม่น้ำจอร์แดน" จึงยอมรับว่าพวกเขากำลังจะพิชิตคานาอัน Midrash เปรียบเทียบเรื่องนี้กับยามที่ได้รับค่าจ้างเพื่อชมสวนองุ่น และมีผู้มาเยี่ยมเยียนและขอให้ยามออกไป เพื่อที่ผู้มาเยี่ยมจะได้ตัดองุ่นออกจากสวนองุ่น ยามตอบว่าเหตุผลเดียวที่ยามยืนเฝ้าก็เพราะผู้มาเยี่ยม Midrash อธิบายว่า Sihon ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน เนื่องจากกษัตริย์ทุกพระองค์แห่งคานาอันจ่ายเงินให้ Sihon จากภาษีของพวกเขา เนื่องจาก Sihon แต่งตั้งพวกเขาเป็นกษัตริย์ Midrash ตีความสดุดี 135:11 ซึ่งกล่าวว่า "สิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ และโอกกษัตริย์แห่งบาชาน และอาณาจักรทั้งหมดของคานาอัน" เพื่อสอนว่าสิโหนและโอกมีความเท่าเทียมกับกษัตริย์องค์อื่นๆ ของคานาอัน ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงขอให้ Sihon ปล่อยให้พวกเขาผ่านดินแดนของ Sihon เพื่อพิชิตกษัตริย์แห่งคานาอัน และ Sihon ตอบว่าเหตุผลเดียวที่เขาอยู่ที่นั่นก็เพื่อปกป้องกษัตริย์แห่งคานาอันจากชาวอิสราเอล ตีความถ้อยคำในกันดารวิถี 21:23 ว่า "และสิโหนไม่ยอมให้อิสราเอลผ่านพรมแดนของเขา แต่สิโหนรวบรวมพลไพร่ของเขาทั้งหมดไว้ด้วยกัน" ชาวมิดรัชสอนว่าพระเจ้าทรงนำสิ่งนี้มาอย่างได้รับการออกแบบเพื่อมอบสิโหนไว้ในมือของชาวอิสราเอล โดยไม่มีปัญหา ชาวมิดราชตีความถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:2 ว่า "สิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ผู้ประทับอยู่ที่เฮชโบน" โดยกล่าวว่าถ้าเฮชโบนเต็มไปด้วยยุง ไม่มีใครสามารถพิชิตมันได้ และถ้าสิโหนอาศัยอยู่ใน ธรรมดา ไม่มีใครสามารถมีชัยเหนือเขาได้ Midrash สอนว่า Sihon จะเป็นอมตะ เพราะเขามีอำนาจและอาศัยอยู่ในเมืองที่มีป้อม ชาวมิดรัชสอนโดยตีความคำว่า "ใครอาศัยอยู่ที่เฮชโบน" ที่ให้สิโหนและกองทัพของเขาอยู่ในเมืองต่างๆ ชาวอิสราเอลคงเหนื่อยหน่ายที่จะพิชิตพวกเขาทั้งหมด แต่พระเจ้าทรงรวบรวมพวกเขาไว้ในที่เดียวเพื่อมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวอิสราเอลโดยไม่มีปัญหา ในทำนองเดียวกัน ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:31 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราได้เริ่มมอบสิโหน . . ไว้ต่อหน้าเจ้าแล้ว" และกันดารวิถี 21:23 กล่าวว่า "สิโหนรวบรวมพลไพร่ทั้งหมดของเขาไว้ด้วยกัน" และกันดารวิถี 21: 23 รายงานว่า "และอิสราเอลก็ยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมด" ชาวอิสราเอลคงจะหมดแรงที่จะพิชิตพวกเขาทั้งหมด แต่พระเจ้าทรงรวบรวมพวกเขาไว้ในที่เดียวเพื่อมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวอิสราเอลโดยไม่มีปัญหา ในทำนองเดียวกัน ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:31 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราได้เริ่มมอบสิโหน . . ไว้ต่อหน้าเจ้าแล้ว" และกันดารวิถี 21:23 กล่าวว่า "สิโหนรวบรวมพลไพร่ทั้งหมดของเขาไว้ด้วยกัน" และกันดารวิถี 21: 23 รายงานว่า "และอิสราเอลก็ยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมด" ชาวอิสราเอลคงจะหมดแรงที่จะพิชิตพวกเขาทั้งหมด แต่พระเจ้าทรงรวบรวมพวกเขาไว้ในที่เดียวเพื่อมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวอิสราเอลโดยไม่มีปัญหา ในทำนองเดียวกัน ในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:31 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราได้เริ่มมอบสิโหน . . ไว้ต่อหน้าเจ้าแล้ว" และกันดารวิถี 21:23 กล่าวว่า "สิโหนรวบรวมพลไพร่ทั้งหมดของเขาไว้ด้วยกัน" และกันดารวิถี 21: 23 รายงานว่า "และอิสราเอลก็ยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมด"[99]

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 3

Midrash สอนว่าตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่บางคน อิสราเอลต่อสู้กับ Sihon ในเดือนElulและเฉลิมฉลองเทศกาลในTishriและหลังจากเทศกาลสู้อ็อก Midrash อนุมานสิ่งนี้จากความคล้ายคลึงกันของสำนวนในเฉลยธรรมบัญญัติ 16:7 "ในตอนเช้าเจ้าจงกลับมาและไปที่เต็นท์ของเจ้า" ซึ่งพูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังการเฉลิมฉลองเทศกาลและการแสดงออก ในกันดารวิถี 21:3 “และกษัตริย์โอกแห่งบาชานก็ออกไปต่อสู้กับพวกเขา ทั้งตัวท่านและประชาชนทั้งหมดของท่าน” Midrash สรุปว่าพระเจ้าทรงรวบรวมชาวอาโมไรต์เพื่อมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวอิสราเอล ดังที่กันดารวิถี 21:34 กล่าวว่า "และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า: 'อย่ากลัวเขา เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของคุณแล้ว' Midrash สอนว่าโมเสสกลัว เพราะเขาคิดว่าบางทีชาวอิสราเอลอาจล่วงละเมิดในสงครามกับสิโหน หรือทำให้ตัวเองแปดเปื้อนจากการกระทำผิดบางประการ พระเจ้าทรงรับรองกับโมเสสว่าท่านไม่จำเป็นต้องกลัว เพราะชนชาติอิสราเอลได้สำแดงตนว่าชอบธรรมอย่างยิ่ง Midrash สอนว่าไม่มีชายผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่เอาชนะได้ยากกว่า Og ดังที่เฉลยธรรมบัญญัติ 3:11 กล่าวว่า "มีเพียงกษัตริย์ Og แห่งบาชานเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่จากพวกเรฟาอิมที่เหลืออยู่" Midrash บอกว่า Og เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากชายที่แข็งแกร่งเหล่านั้นอัมราเฟลและเพื่อนร่วมงานของเขาได้สังหาร ตามที่อนุมานได้จากปฐมกาล 14:5 ซึ่งรายงานว่าอัมราเฟล "โจมตีพวกเรฟาอิมในอัชเทรอท-คาร์นาอิม" และใครๆ ก็อาจอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 3:1 เพื่อระบุว่าโอกอาศัยอยู่ใกล้อัชเทรอธ Midrash สอนว่า Og เป็นขยะในหมู่พวกเรฟาอิม เหมือนมะกอกเนื้อแข็งที่รอดจากการถูกบดในเครื่องคั้นมะกอก Midrash อนุมานสิ่งนี้จากปฐมกาล 14:13 ซึ่งรายงานว่า "มีคนหนึ่งที่หนีรอดมาและบอกอับรามชาวฮีบรู" และ Midrash ระบุว่าชายที่หลบหนีคือ Og ตามที่เฉลยธรรมบัญญัติ 3:11 อธิบายว่าเขาเป็นคนที่เหลืออยู่ โดยกล่าวว่า "มีเพียง Og กษัตริย์แห่งบาชานเท่านั้นที่ยังคงอยู่จากคนที่เหลืออยู่ของพวกเรฟาอิม" Midrash สอนว่า Og ตั้งใจ ว่าอับรามควรออกไปฆ่า พระเจ้าทรงตอบแทน Og ที่ส่งข้อความโดยปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดปีตั้งแต่อับราฮัมถึงโมเสส แต่พระเจ้าทรงเก็บหนี้ที่ Og ไว้กับพระเจ้าสำหรับเจตนาชั่วต่ออับราฮัมโดยทำให้ Og ล้มลงด้วยมือ ของเชื้อสายอับราฮัม เมื่อมาทำสงครามกับโอก โมเสสก็กลัว โดยคิดว่าตนอายุเพียง 120 ปี ขณะที่โอกมีอายุมากกว่า 500 ปี และถ้าโอกไม่มีบุญบ้างก็คงไม่มีชีวิตอยู่ครบเหล่านั้น ปี ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสส (ตามคำพูดของ กันดารวิถี 21:34) ว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในแผ่นดินของคุณแล้ว[100]

โมเสสตั้งชื่อโจชัวให้ประสบความสำเร็จ (ภาพประกอบจากFigures de la Bible ในปี 1728 )

รับบีฟีเนหัส เบน ยาอีร์สอนว่าแกะผู้ 60 ตัว แพะ 60 ตัว และลูกแกะ 60 ตัวที่กันดารวิถี 7:88 รายงานว่าชาวอิสราเอลเสียสละเป็นเครื่องบูชาอุทิศแท่นบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 60 เมืองในภูมิภาคอาร์โกบ (เหนือสิ่งอื่นใด) ที่เฉลยธรรมบัญญัติ 3:4 รายงานว่าชาวอิสราเอลมีชัย [101]

อับบาเซาโล (หรือบางคนบอกว่ารับบีโยฮานัน) เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อไล่ตามกวาง เขาได้เข้าไปในกระดูกต้นขาขนาดยักษ์ของซากศพ และไล่ตามกวางไปสามพาราสังข์แต่ไม่ถึงกวางหรือปลายกระดูกต้นขาเลย เมื่อเขากลับมา เขาได้รับแจ้งว่าเป็นกระดูกต้นขาของโอก กษัตริย์แห่งบาชาน ซึ่งมีส่วนสูงเป็นพิเศษในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:11 รายงาน [102]

โมเสสมองเห็นดินแดนแห่งพันธสัญญา (แกะสลักโดยGerard Jollainจากพระคัมภีร์ La Sainte เมื่อปี 1670 )

Midrash อนุมานได้จากถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:11 "มีเพียงกษัตริย์โอกแห่งบาชานเท่านั้นที่ยังคงอยู่ . . ดูเถิด แท่นเตียงของเขา . . ไม่ได้อยู่ในรับบาห์ของคนอัมโมนหรือ" ว่าโอกได้ยึดครองดินแดนของคนอัมโมนไปหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความอยุติธรรมเมื่ออิสราเอลมายึดดินแดนไปจากโอก [103]

สังเกตว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 3:21 และ 3:23 ทั้งสองใช้สำนวนเดียวกัน "ในเวลานั้น" ( בָּעָת הַהָוא ‎, ba'eit ha-hiv) Midrash อนุมานได้ว่าเหตุการณ์ในทั้งสองโองการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ราฟ ฮูนา สอนว่าทันทีที่พระเจ้าบอกโมเสสให้มอบตำแหน่งของเขาให้โยชูวา โมเสสก็เริ่มอธิษฐานทันทีเพื่อขออนุญาตให้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา Midrash เปรียบเทียบโมเสสกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ากษัตริย์จะยืนยันคำสั่งใด ๆ ก็ตามที่เขาให้ไว้ตราบเท่าที่เขายังดำรงตำแหน่งอยู่ ผู้ว่าราชการไถ่ใครก็ตามที่เขาต้องการและจำคุกใครก็ตามที่เขาต้องการ แต่เมื่อผู้ว่าราชการเกษียณอายุแล้ว และได้แต่งตั้งอีกคนขึ้นแทน คนเฝ้าประตูก็ไม่ยอมให้เขาเข้าไปในพระราชวัง ในทำนองเดียวกัน ตราบเท่าที่โมเสสยังอยู่ในตำแหน่ง เขาได้จำคุกใครก็ตามที่เขาต้องการและปล่อยตัวใครก็ตามที่เขาต้องการ แต่เมื่อโมเสสถูกปลดจากตำแหน่งและแต่งตั้งโยชูวาแทนเขา และเขาขออนุญาตให้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา[104]

รับบีซามูเอล บาร์ นาห์มานสอนว่าโมเสสประสบชะตากรรมของเขาก่อนจะตายในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพระเจ้าบอกเขาในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:27 จากพฤติกรรมของเขาที่พุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้เพราะที่นั่นพระเจ้าทรงพยายามชักชวนโมเสสไปทำธุระที่อียิปต์เป็นเวลาเจ็ดวัน ดังที่อพยพ 4:10 กล่าวว่า "และโมเสสทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ใช่คนพูดเก่ง ทั้งเมื่อวานนี้และ เมื่อวันก่อน หรือตั้งแต่ที่เจ้าได้พูดกับผู้รับใช้ของเจ้าแล้ว" (ซึ่ง Midrash ตีความเพื่อหมายถึงการสนทนาเจ็ดวัน) และในท้ายที่สุด โมเสสทูลพระเจ้าในอพยพ 4:13 ว่า "ข้าพระองค์อธิษฐานขอส่งไปด้วยมือของผู้ที่พระองค์จะทรงใช้ไป" พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะทรงเก็บสิ่งนี้ไว้สำหรับโมเสส รับบีเบเรคียาห์ในชื่อของรับบีเลวีและรับบีเฮลโบให้คำตอบที่แตกต่างกันเมื่อพระเจ้าทรงตอบแทนโมเสส คนหนึ่งกล่าวว่าตลอดเจ็ดวันของการถวายฐานะปุโรหิตในเลวีนิติบทที่ 8 โมเสสทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิต และเขาคิดว่าตำแหน่งนี้เป็นของเขา แต่สุดท้ายพระเจ้าก็บอกโมเสสว่างานนั้นไม่ใช่งานของเขา แต่เป็นของน้องชายของเขา ดังที่เลวีนิติ 9:1 กล่าวว่า "และต่อมาในวันที่แปดโมเสสก็เรียกอาโรน" อีกคนหนึ่งสอนว่าตลอดเจ็ดวันแรกของอาดาร์ในปีที่สี่สิบ โมเสสวิงวอนพระเจ้าให้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา แต่ในท้ายที่สุด พระเจ้าตรัสกับเขาในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:27 ว่า "เจ้าอย่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้" [105]

ในการตีความของชาวยิวยุคกลาง

Parashah ถูกกล่าวถึงใน แหล่งข้อมูลของชาวยิว ยุคกลาง เหล่านี้ : [106]

โซฮาร์

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1

ในZoharรับบีโฮเซ่อธิบายอพยพ 35:10: "และให้ผู้มีจิตใจฉลาดทุกคนในหมู่พวกเจ้ามาทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา" รับบีโฮเซ่สอนว่าเมื่อพระเจ้าบอกโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 ว่า "จงไปหาคนฉลาดและคนที่มีความรอบรู้" โมเสสค้นหาคนอิสราเอลทั้งหมด แต่ไม่พบคนที่มีความเข้าใจ ดังนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:15 โมเสสกล่าวว่า " ข้าพเจ้าจึงได้นำหัวหน้าเผ่าของท่าน ผู้เป็นปราชญ์ และมีความรู้เต็มเปี่ยม" โดยไม่เอ่ยถึงผู้มีสติปัญญา รับบีโฮเซอนุมานว่าผู้มีสติปัญญา ( นาวัน ) มีระดับสูงกว่าผู้มีปัญญา ( ฮะชาม)) แม้แต่นักเรียนที่ให้แนวคิดใหม่ๆ แก่ครูก็เรียกว่า "คนฉลาด" คนฉลาดย่อมรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร แต่คนมีวิจารณญาณย่อมเข้าใจสิ่งทั้งปวง โดยรู้ทั้งความเห็นของตนเองและของผู้อื่น อพยพ 35:10 ใช้คำว่า "คนมีจิตใจฉลาด" เพราะว่าใจถูกมองว่าเป็นที่ตั้งแห่งปัญญา รับบีโฮเซสอนว่าผู้มีวิจารณญาณเข้าใจโลกเบื้องล่างและโลกบน ทั้งตัวตนของเขาเองและความเป็นอยู่ของผู้อื่น [107]

โมเสส ไมโมนิเดส

เมื่อแปลความหมายเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 ร่วมกับอพยพ 18:21 ไมโมนิเดสสอนว่าผู้พิพากษาต้องอยู่ในระดับสูงสุดของความชอบธรรม ควรพยายามทำให้พวกเขามีผมสีขาว มีรูปร่างสูงตระหง่าน มีรูปร่างหน้าตาสง่าผ่าเผย และคนที่เข้าใจเรื่องกระซิบและเข้าใจภาษาต่างๆ มากมาย เพื่อที่ศาลจะได้ไม่ต้องฟังคำเบิกความจากล่าม [108]ไมโมนิเดสสอนว่าไม่มีใครจำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้พิพากษาสำหรับศาลสามคนมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด แต่ผู้พิพากษาต้องมีคุณลักษณะเจ็ดประการ ได้แก่ สติปัญญา ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเกรงกลัวพระเจ้า ความเกลียดชังเงินทอง ความรักต่อความจริง การได้รับความรักจาก คนส่วนรวมและชื่อเสียงอันดี ไมโมนิเดสอ้างถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 “คนที่มีสติปัญญาและความเข้าใจ” สำหรับความต้องการแห่งปัญญา เฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 กล่าวต่อว่า “เป็นที่รักของเผ่าต่างๆ ของเจ้า” ซึ่งไมโมนิเดสอ่านเพื่อหมายถึงผู้ที่ได้รับการชื่นชมจากผู้คนโดยรวม ไมโมนิเดสสอนว่าสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเป็นที่รักของผู้คนคือการประพฤติตนด้วยสายตาที่ดีและมีจิตใจถ่อมตน เป็นเพื่อนที่ดี และพูดและดำเนินธุรกิจกับผู้คนอย่างอ่อนโยน ไมโมนิเดสอ่านอพยพ 18:21 “ผู้มีอำนาจ” เพื่อหมายถึงผู้คนที่มีอำนาจในการรักษาพระบัญญัติ เป็นผู้เรียกร้องตนเองอย่างมาก เอาชนะความโน้มเอียงอันชั่วร้ายของตนจนไม่มีคุณสมบัติอันเป็นที่น่ายกย่อง ไม่มีชื่อเสียงอันไม่พึงประสงค์แม้ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เขาก็ถูกยกย่องอย่างสูง ไมโมนิเดสอ่านอพยพ 18:21 “ผู้มีอำนาจ” เพื่อบอกเป็นนัยว่าพวกเขาควรมีใจที่กล้าหาญเพื่อช่วยผู้ถูกกดขี่จากผู้กดขี่ ดังที่อพยพ 2:17 รายงาน “และโมเสสก็ลุกขึ้นและช่วยพวกเขาให้พ้น” ไมโมนิเดสสอนว่าโมเสสถ่อมตัวฉันใด ผู้พิพากษาทุกคนก็ควรถ่อมตัวฉันนั้น อพยพ 18:21 กล่าวต่อ “ความเกรงกลัวพระเจ้า” ซึ่งชัดเจน อพยพ 18:21 กล่าวถึง “คนที่เกลียดผลกำไร” ซึ่งไมโมนิเดสใช้หมายถึงคนที่ไม่กังวลจนเกินไปแม้แต่เรื่องเงินของตัวเอง พวกเขาไม่ได้แสวงหาการสะสมเงิน เพราะใครก็ตามที่กังวลเรื่องความมั่งคั่งมากเกินไปย่อมจะพ่ายแพ้ในที่สุดด้วยความขาดแคลน อพยพ 18:21 กล่าวถึง “คนแห่งความจริง” ซึ่งไมโมนิเดสกล่าวถึงผู้คนที่แสวงหาความยุติธรรมเพราะความชอบของตนเอง พวกเขารักความจริง เกลียดอาชญากรรม และหนีจากความคดโกงทุกรูปแบบ[109]

ราชิ

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2

เมื่ออ่านคำแนะนำของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:6 ว่าชาวอิสราเอลควรซื้ออาหารอับราฮัม อิบัน เอซราให้ความเห็นว่านี่จะเป็นก็ต่อเมื่อชาวเอโดมต้องการขายเท่านั้น อิบัน เอซราตั้งข้อสังเกตว่าบางคนมองว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 2:6 เป็นการถามคำถาม เพราะอิสราเอลไม่ต้องการอาหารและเครื่องดื่ม (โดยได้รับมานาทุกวัน) [110]

นัชมานิเดส

แม้ว่าในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:24 พระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ "เริ่มครอบครอง" ดินแดนแห่งสิโหน อย่างไรก็ตามในเฉลยธรรมบัญญัติ 2:26 โมเสส "ส่งผู้สื่อสาร . . . ไปยังสิโหน" ราชิอธิบายว่าแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้บัญชาโมเสสให้เรียกสิโหนอย่างสันติ แต่โมเสสเรียนรู้ที่จะทำเช่นนั้นจากสิ่งที่พระเจ้าทำเมื่อพระเจ้ากำลังจะมอบโตราห์แก่อิสราเอลในครั้งแรก พระเจ้าทรงนำโตราห์ไปที่เอซาวและอิชมาเอลก่อน แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทราบชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะเริ่มต้นกับพวกเขาอย่างสันติ (111) นัคมานิเดสไม่เห็นด้วย โดยสรุปว่าโมเสสส่งผู้สื่อสารไปยังสิโหนก่อนที่พระเจ้าจะทรงสั่งให้โมเสสไปทำสงครามกับสิโหน [112]

ในการตีความสมัยใหม่

Parashah ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่เหล่านี้:

ซากาน

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:10 โมเสสรายงานว่าพระเจ้าทรงเพิ่มจำนวนชาวอิสราเอลจนพวกเขามีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาว ในปฐมกาล 15:5 พระเจ้าทรงสัญญาว่าลูกหลานของอับราฮัมจะมีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้า และในปฐมกาล 22:17 พระเจ้าทรงสัญญาว่าลูกหลานของอับราฮัมจะมีจำนวนมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้าและเม็ดทรายตามชายทะเล คาร์ล เซแกนรายงานว่า มีดวงดาวในจักรวาลมากกว่าทรายบนชายหาดทุกแห่งบนโลก [113]

บ่น

กุนเธอร์ พลาต์ตั้งข้อสังเกตว่าในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 ผู้คน—ไม่ใช่โมเสส ตามที่บันทึกไว้ในอพยพ 18:21 และ 24–25—เลือกเจ้าหน้าที่ที่จะแบ่งปันภารกิจในการเป็นผู้นำและการระงับข้อพิพาท [114] เจฟฟรีย์ ทิเกย์ให้เหตุผลว่าถึงแม้โมเสสจะเลือกผู้ได้รับแต่งตั้งตามที่บันทึกไว้ในอพยพ 18:21 และ 24–25 แต่เขาก็ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับคำแนะนำจากประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่จะมีจำนวนเป็นพัน (ตาม ทัลมุด 78,600 คน) และโมเสสไม่รู้ว่ามีคนที่มีคุณสมบัติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไม่เคยอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลก่อนการอพยพ (115) โรเบิร์ต อัลเตอร์สังเกตความแตกต่างหลายประการระหว่างเรื่องราวในเฉลยธรรมบัญญัติ 1 และอพยพ 18 ซึ่งทั้งหมดนี้เขาโต้แย้งสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายที่โดดเด่นของเฉลยธรรมบัญญัติ เยโธรคิดแผนนี้ในอพยพ 18 แต่ไม่ได้กล่าวถึงในเฉลยธรรมบัญญัติ 1 แต่แผนดังกล่าวเป็นแนวคิดของโมเสสทั้งหมด เนื่องจากเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือของโมเสส ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1 โมเสสมอบความไว้วางใจในการเลือกผู้พิพากษาให้กับประชาชน ในขณะที่ในอพยพ 18 เขานำคำสั่งของเยโธรไปปฏิบัติโดยการเลือกผู้พิพากษาเอง ในอพยพ 18 คุณสมบัติที่ต้องแสวงหาจากผู้พิพากษาคือความมีศีลธรรมและความนับถือ ในขณะที่เฉลยธรรมบัญญัติ 1 เน้นย้ำถึงความฉลาดทางปัญญา [116]

John Davenport (ภาพวาด ค.ศ. 1670 ในหอศิลป์มหาวิทยาลัยเยล )

ข้อตกลงพื้นฐานปี 1639 ของอาณานิคมนิวฮาเวนรายงานว่าจอห์น ดาเวนพอร์ตประกาศต่อชาวไร่อิสระทุกคนที่ก่อตั้งอาณานิคมว่า อพยพ 18:2, เฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 และเฉลยธรรมบัญญัติ 17:15 บรรยายถึงคนประเภทที่อาจได้รับความไว้วางใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีที่สุด ของรัฐบาลและประชาชนในที่ประชุมก็ยินยอมโดยไม่มีการต่อต้าน [117]

ฟินเกลสไตน์

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2

อิสราเอล ฟินเกลสไตน์และนีล แอชเชอร์ ซิลเบอร์แมนตั้งข้อสังเกตว่า กันดารวิถี 21:21–25; เฉลยธรรมบัญญัติ 2:24–35; และ 11:19–21 รายงานว่าชาวอิสราเอลที่พเนจรต่อสู้ที่เมืองเฮชโบน เมืองหลวงของสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ ซึ่งพยายามขัดขวางไม่ให้ชาวอิสราเอลผ่านดินแดนของเขาระหว่างทางไปคานาอัน การขุดค้นที่เทลเฮสบานทางใต้ของอัมมานซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮชบอนโบราณ แสดงให้เห็นว่าไม่มียุคสำริด ตอนปลายเมืองนั้นไม่มีแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆ ที่นั่น และ Finkelstein และ Silberman ตั้งข้อสังเกตว่าตามพระคัมภีร์ เมื่อชนชาติอิสราเอลเคลื่อนตัวไปตามที่ราบสูงทรานจอร์แดน พวกเขาพบกันและเผชิญหน้ากับการต่อต้านไม่เพียงแต่ในโมอับเท่านั้น แต่ยังมาจากรัฐเอโดมและอัมมอนที่เต็มเปี่ยมด้วย อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าที่ราบสูงทรานจอร์แดนมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายมากในยุคสำริดตอนปลาย และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาค รวมทั้งเอโดม ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นรัฐที่ปกครองโดยกษัตริย์ ไม่ได้อาศัยอยู่โดยประชากรที่อยู่ประจำที่ในขณะนั้นด้วยซ้ำ และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีกษัตริย์แห่งเอโดมคนใดที่จะไปพบชาวอิสราเอลที่นั่นได้ ฟินเกลสไตน์และซิลเบอร์แมนสรุปว่าสถานที่ต่างๆ ที่กล่าวถึงในการเล่าเรื่องเรื่องอพยพนั้นไม่มีคนอยู่ในช่วงเวลาที่มีรายงานว่าพวกเขามีบทบาทในเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลพเนจรไปในถิ่นทุรกันดาร[118]

พระบัญญัติ

ตามคำกล่าวของไมโมนิเดส

ไมโมนิเดสอ้างโองการในพาราชาห์สำหรับพระบัญญัติ เชิงลบสามประการ : (119)

 • ว่าผู้พิพากษาไม่กลัวคนไม่ดีเมื่อตัดสิน[9]
 • ไม่แต่งตั้งผู้ไม่มีการศึกษาในธรรมบัญญัติโตราห์เป็นผู้พิพากษา แม้ว่าบุคคลนั้นจะเรียนในสาขาวิชาอื่นก็ตาม(9)
 • นักรบนั้นจะไม่กลัวศัตรูของตนและไม่กลัวพวกเขาในการสู้รบ[120]

ตามคำกล่าวของเซฟเฟอร์ ฮาชินุช

ตามที่Sefer ha-Chinuch กล่าวมีบัญญัติเชิงลบสองข้อใน Parashah [121]

 • ไม่แต่งตั้งผู้พิพากษาคนใดที่ไม่มีการศึกษาในโตราห์ แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความรู้โดยทั่วไปก็ตาม[9]
 • ว่าผู้พิพากษาที่เป็นประธานในการพิจารณาคดีไม่ควรกลัวคนชั่ว[9]
ภูเขาเฮอร์มอน

พิธีสวด

ชาวยิวบางคนท่องพรแห่งความเกิดผลในเฉลยธรรมบัญญัติ 1:10–11 ท่ามกลางข้อที่ให้พรที่ท่องเมื่อสิ้นสุดวันสะบาโต [122]

"ภูเขาเลบานอน . . . สิริออน" อีกชื่อหนึ่งของภูเขาเฮอร์โมน ดังที่เฉลยธรรมบัญญัติ 3:9 อธิบาย สะท้อน ให้เห็นในสดุดี 29:6 ซึ่งเป็นหนึ่งในหกเพลงสดุดีที่ท่องตอนต้นของบทสวดมนต์คับบาลัตแชบแบ[123]

มะขามประจำสัปดาห์

ในWeekly Maqamชาวยิว Sephardiในแต่ละสัปดาห์จะจัดทำเพลงของบริการตามเนื้อหาของ Parashah ของสัปดาห์นั้น สำหรับ Parashah Devarim ชาวยิว Sephardi ใช้ Maqam Hijaz ซึ่งเป็น Maqam ที่แสดงออกถึงความโศกเศร้าและความโศกเศร้า Maqam นี้เหมาะสมไม่ได้เกิดจาก เนื้อหา ของ Parashah แต่เนื่องจากนี่คือ Parashah ที่ตรงกับวันถือบวชก่อนTisha B'Avซึ่งเป็นวันที่ทำเครื่องหมายการทำลายล้างของวิหาร

ฮาฟตาเราะห์สำหรับปารชาห์เทวาริม

ฮาฟทาราห์

Devarim จะอ่านเสมอในวันสะบาโตแห่งการตักเตือนครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นวันถือบวชทันทีก่อน Tisha B'Av วันสะบาโตนั้นเรียกว่าวันสะบาโต ชาซอนซึ่งตรงกับคำแรกของฮัฟทาราห์ซึ่งคืออิสยาห์ 1:1–27 ชุมชนหลายแห่งสวดมนต์ฮาฟตาเราะห์นี้ส่วนใหญ่ในทำนองโศกเศร้าของหนังสือคร่ำครวญเนื่องจากธรรมชาติของนิมิตนั้นดูน่าสยดสยอง เช่นเดียวกับวันที่ใกล้กับวันที่เศร้าที่สุดในปฏิทินฮีบรูซึ่งเป็นวันหยุดที่มีการสวดมนต์คร่ำครวญ

อ้างอิง

หมายเหตุ
แหล่งที่มา
 1. "สถิติเทวาริมโตราห์". Akhlah Inc. เก็บถาวรจากต้นฉบับ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2013 .
 2. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการThe Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy ( Brooklyn : Mesorah Publications , 2009) หน้า 2–25
 3. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1–3.
 4. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 1:6–8
 5. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:9–13.
 6. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 6.
 7. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:14–15.
 8. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:16–17.
 9. ↑ abcde เฉลย ธรรมบัญญัติ 1:17.
 10. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:19–21.
 11. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการSchottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomyหน้า 8
 12. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:22. โมเสสเล่าเหตุการณ์ที่เล่าในกันดารวิถี 13:1–30 ที่ นี่
 13. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:22–24.
 14. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:24–25.
 15. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:26–28.
 16. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:29–31.
 17. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:34–36.
 18. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:37.
 19. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:38.
 20. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 12.
 21. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:39.
 22. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:41–42.
 23. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:43.
 24. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:44.
 25. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:46–2:1.
 26. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 13.
 27. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 2:2–3.
 28. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:4–6.
 29. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 2:8
 30. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 15.
 31. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 2:9.
 32. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:14–15.
 33. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 17.
 34. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:17–19.
 35. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 2:24.
 36. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:26–29.
 37. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:30.
 38. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 19–20
 39. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:32–35.
 40. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 2:36
 41. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:1–2.
 42. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 3:3–7
 43. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 3:11.
 44. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:12–17.
 45. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomy , หน้า 23.
 46. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:18–20.
 47. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:21–22.
 48. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการSchottenstein Edition Interlinear Chumash: Devarim / Deuteronomyหน้า 24–25
 49. ดู เช่น Richard Eisenberg, "A Complete Triennial Cycle for Reading the Torah" ในProceedings of the Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement: 1986–1990 ( New York : The Rabbinical Assembly , 2001), หน้า 383 –418.
 50. Moshe Weinfeld, Deuteronomy 1–11 (New York: Anchor Bible , 1991), เล่ม 5, หน้า 140–41 (อ้างอิง von Schuler 1957, หน้า 36ff)
 51. "Papyrus Anastasi I: A Satirical Letter" ในEdward F. Wente , Letters from Ancient Egypt ( Atlanta : Scholars Press, 1990), หน้า 107–08
 52. James B. PritchardบรรณาธิการAncient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament ( พรินซ์ตัน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน , 1969), หน้า 328
 53. Tale of Aqhat (Ugarit, ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตศักราช} ใน เช่น Dennis Pardee ผู้แปล “The 'Aqhatu Legend (1.103)” ในWilliam W. Halloและ K. Lawson Younger Jr. บรรณาธิการบริบทของพระคัมภีร์ : Volume I: Canonical Compositions from the Biblical World (New York: Brill Publishers , 1997), หน้า 343 และหมายเหตุ 1
 54. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์ภายใน โปรดดู เช่น Benjamin D. Sommer, "Inner-biblical Interpretation" ในAdele BerlinและMarc Zvi BrettlerบรรณาธิการของThe Jewish Study Bible: Second Edition (New York: Oxford University Press , 2014) หน้า 1835–41
 55. Henry DM Spenceและ Joseph S. Exell, บรรณาธิการ, The Pulpit Commentary on Deuteronomy 1 (1909–1919), ใน ( Grand Rapids, Michigan : Wm. B. Eerdmans Publishing Company , 1977) Volume 3 (Deuteronomy, Joshua & Judges ) , หน้า 1.
 56. แพทริค ดี. มิลเลอร์, Deuteronomy ( Louisville : John Knox Press , 1990), หน้า 31–32.
 57. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความแรบบินิกคลาสสิก ดู เช่นYaakov Elman , "Classical Rabbinic Interpretation" ใน Adele Berlin และ Marc Zvi Brettler บรรณาธิการThe Jewish Study Bible: Second Editionหน้า 1859–78
 58. มิชนาห์ โซทาห์ 7:8; โทเซฟทาโซทาห์ 7:17; ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 41ก
 59. โทเซฟตา โสทาห์ 7:12
 60. อาโวตของรับบีนาธาน บทที่ 34
 61. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เบราค็อต 32a; ดู Talmud Yoma 86b, Sanhedrin 102b ด้วย
 62. ซิเฟรถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 2:3
 63. เพียร์เก เดอ-รับบี เอลีเซอร์ บทที่ 16
 64. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 35ข.
 65. ปฐมกาลรับบาห์ 16:3.
 66. โทเซฟตา อาโวดาห์ ซาราห์ 8:4; ดู ทัลมุดซันเฮดริน 56a ชาวบาบิโลนด้วย; ปฐมกาลรับบาห์ 34:8
 67. โทเซฟตา เมนาโชต์ 7:8
 68. ทัลมุด เอรูวิน ชาวบาบิโลน 100b; ดู Talmud Nedarim 20b ชาวบาบิโลนด้วย
 69. เฉลยธรรมบัญญัติ รับบาห์ 1:10.
 70. ↑ อับ ซิเฟร ถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 13:3.
 71. ทัลมุด เยวาโมท 86ข. ชาวบาบิโลน
 72. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 18ก.
 73. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 7b.
 74. ดู เช่น อพยพ 22:20; 23:9; เลวีนิติ 19:33–34; เฉลยธรรมบัญญัติ 1:16; 10:17–19; 24:14–15 และ 17–22; และ 27:19.
 75. ทัลมุดบาวา เมตเซีย 59บี ชาวบาบิโลน
 76. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 7b.
 77. อาโวตของรับบีนาธาน 10:2
 78. ↑ ล มุด ซันเฮดริน ชาวบาบิโลน 8ก.
 79. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 6ข.
 80. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 6ข.
 81. ↑ ล มุด ซันเฮดริน ชาวบาบิโลน 8ก.
 82. ทัลมุดซันเฮดรินแห่งบาบิโลน 8ก
 83. ชาวบาบิโลน ทัลมุด โซทาห์ 47ข.
 84. ทัลมุด โซทาห์ 34ข. ชาวบาบิโลน
 85. ทัลมุดชุลลิน 90b ชาวบาบิโลน; ชาวบาบิโลน ลมุดทามิด 29ก.
 86. เมคิลตา 19:4:3 (บาโฮเดช บทที่ 2)
 87. มิชนาห์ ตานิต 4:6; ชาวบาบิโลนทัลมุดตานิต 26b.
 88. ชาวบาบิโลนทัลมุดถือบาท 89ข.
 89. เฉลยธรรมบัญญัติรับบาห์ 1:17
 90. ทัลมุด คิดดูชิน 18ก. ชาวบาบิโลน
 91. ทัลมุด นาซีร์ 23ข. ชาวบาบิโลน
 92. ชาวบาบิโลนทัลมุด บาวา กัมมา 38a–b.
 93. ชาวบาบิโลน ทัลมุด กิตติน 38ก.
 94. ดู มิชนาห์ ทานิท 4:8; ชาวบาบิโลนทัลมุดตานิต 26b.
 95. ชาวบาบิโลน ทัลมุด ตานิต 30b, บาวา บาทรา 121a–b.
 96. Aryeh Kaplan , The Living Torah (นิวยอร์ก: Maznaim Publishing Corporation, 1981), หน้า 763.
 97. เฉลยธรรมบัญญัติรับบาห์ 5:13
 98. ชาวบาบิโลน ทัลมุด อาโวดาห์ ซาราห์ 25ก, ตานิต 20ก.
 99. กันดารวิถี รับบาห์ 19:29.
 100. กันดารวิถี รับบาห์ 19:32.
 101. กันดารวิถี รับบาห์ 16:18.
 102. ชาวบาบิโลน ทัลมุดนิดาห์ 24ข.
 103. กันดารวิถี รับบาห์ 20:3.
 104. เฉลยธรรมบัญญัติ รับบาห์ 2:5.
 105. เลวีนิติรับบาห์ 11:6; เพลงเพลงรับบาห์ 1:8:1 (1:44 หรือ 45)
 106. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความชาวยิวในยุคกลาง โปรดดู เช่น Barry D. Walfish, "Medieval Jewish Interpretation" ใน Adele Berlin และ Marc Zvi Brettler บรรณาธิการThe Jewish Study Bible: Second Editionหน้า 1891–1915
 107. Zohar , Shemot, ตอนที่ 2, หน้า 201a (สเปน ปลายศตวรรษที่ 13) ใน เช่นDaniel C. MattนักแปลThe Zohar: Pritzker Edition ( Stanford, California : Stanford University Press , 2011), เล่มที่ 6, หน้า 145–46.
 108. Maimonides, Mishneh Torah : Hilchot Sanhedrin veha'Onashin haMesurin lahem, บทที่ 2, ¶ 6 (อียิปต์, ประมาณปี 1170–1180), ใน, เช่น Eliyahu Touger, นักแปล, Mishneh Torah: Sefer Shoftim (นิวยอร์ก: Moznaim Publishing, 2001) ) หน้า 24–25.
 109. ไมโมนิเดส, มิชเนห์โตราห์ : Hilchot Sanhedrin veha'Onashin haMesurin lahem, ตอนที่ 2, ¶ 7, ใน, เช่น Eliyahu Touger, ผู้แปล, Mishneh Torah: Sefer Shoftim , หน้า 24–27
 110. อับราฮัม บิน เอซรา, ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ (กลางศตวรรษที่ 12), ใน เช่น เอช. นอร์มัน สตริกแมน และอาเธอร์ เอ็ม. ซิลเวอร์, ผู้แปล, ความเห็นของอิบัน เอซราเกี่ยวกับเพนทาทุค: เฉลยธรรมบัญญัติ (เทวาริม) (นิวยอร์ก: บริษัทสำนักพิมพ์เมโนราห์ ,2544) เล่มที่ 5 หน้า 12.
 111. Yisrael Isser Zvi Herczeg, บรรณาธิการ, The Sapirstein Edition Rashi: The Torah with Rashi's Commentary Translated, Annotated, and Elucidated: Devarim/Deuteronomy (Brooklyn: Mesorah Publications, 1997), เล่ม 5, หน้า 35–36.
 112. โตราห์พร้อมคำอธิบายของ Ramban แปล คำอธิบายประกอบ และชี้แจง: Devarim/Deuteronomy , เรียบเรียงโดย Nesanel Kasnett, Yaakov Blinder, Yisroel Schneider, Leiby Schwartz, Nahum Spirn, Yehudah Bulman, Aron Meir Goldstein และ Feivel Wahl (Brooklyn: Mesorah Publications, 2008) ) เล่มที่ 7 หน้า 65–67
 113. คาร์ล เซแกน "การเดินทางในอวกาศและเวลา" ในCosmos: A Personal Voyage (Cosmos Studios, 1980) ตอนที่ 8
 114. W. Gunther Plaut, The Torah: A Modern Commentary: Revised Edition , ฉบับแก้ไขโดยDavid ES Stern (นิวยอร์ก: Union for Reform Judaism , 2006), หน้า 1163
 115. Jeffrey H. Tigay, The JPS Torah Commentary: Deuteronomy: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation (ฟิลาเดลเฟีย: Jewish Publication Society, 1996), หน้า 11
 116. Robert Alter, The Five Books of Moses: A Translation with Commentary (นิวยอร์ก: WW Norton, 2004), หน้า 881.
 117. ข้อตกลงพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญดั้งเดิมของอาณานิคมแห่งนิวเฮเวน, 4 มิถุนายน 1639, ในPhilip B. KurlandและRalph Lernerบรรณาธิการรัฐธรรมนูญของผู้ก่อตั้ง ( ชิคาโก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก , 1987) เล่มที่ 5 หน้า 45 –46.
 118. Israel Finkelstein และ Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts (New York: The Free Press , 2001), หน้า 63–64
 119. Maimonides, Mishneh Torah , Negative Commandments 58, 276, 284 ( Cairo , Egypt, 1170–1180), in Maimonides, The Commandments: Sefer Ha-Mitzvoth of MaimonidesแปลโดยCharles B. Chavel (ลอนดอน: Soncino Press, 1967) เล่ม 2 หน้า 55–56, 259, 265–66
 120. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 3:22.
 121. Charles Wengrov, ผู้แปล, Sefer HaHinnuch: The Book of [Mitzvah] Education (Jerusalem: Feldheim Publishers , 1988), เล่ม 4, หน้า 238–45
 122. Menachem Davis, บรรณาธิการ, The Schottenstein Edition Siddur for the Sabbath and Festivals with an Interlinear Translation (Brooklyn: Mesorah Publications, 2002), หน้า 643
 123. Reuven HammerหรือHadash: ความเห็นเกี่ยวกับSiddur Sim Shalomสำหรับวันถือบวชและเทศกาล (นิวยอร์ก: The Rabbinical Assembly , 2003), หน้า 20

อ่านเพิ่มเติม

Parashah มีความคล้ายคลึงกันหรือมีการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลเหล่านี้:

พระคัมภีร์ไบเบิล

 • ปฐมกาล 14:5–6 (เรฟาอิม เอมิม โฮไรต์); 15:5 (มากมายเหมือนดวงดาว); 22:17 (มากมายเหมือนดวงดาว); 26:4 (มากมายดุจดวงดาว)
 • อพยพ 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8 (ใจแข็งกระด้าง); 18:13–26 (การแต่งตั้งหัวหน้า); 32:34 (คำสั่งให้นำผู้คนไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา)
 • กันดารวิถี 10:11–34 (ออกเดินทางสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา); 13:1–14:45 (สายลับ); 20:14–21; 21:21–35 (ชัยชนะเหนือสิโหนและอ็อก); 27:18–23; 32:1–33.
 • เฉลยธรรมบัญญัติ 9:23.
 • โยชูวา 1:6–9, 12–18; 11:20 (ใจแข็งกระด้าง); 13:8–32.
 • อาโมส 5 (การสถาปนาความยุติธรรมตามความจำเป็นสำหรับการทรงสถิตย์ของพระเจ้า)
 • สดุดี 82 (พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความยุติธรรม)

ไม่ใช่แรบบินิกในยุคแรก

 • Josephusโบราณวัตถุของชาวยิว 3:14:1–2 เก็บถาวร 2016-03-03 ที่Wayback Machine ; 3:15:1–3 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่Wayback Machine ; 4:1:1–3 เก็บถาวร 26-04-2017 ที่Wayback Machine ; 4:4:5; 4:5:1–3.
 • โรม 9:14–18. ศตวรรษที่ 1 (หัวใจแข็งกระด้าง).
 • วิวรณ์ 17:17. ปลายศตวรรษที่ 1 (เปลี่ยนใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า)

แรบบินิกคลาสสิก

 • มิชนาห์ : ทานิท 4:6, 8; โสทาห์ 7:8. ดินแดนแห่งอิสราเอล ประมาณ 200 CE In เช่น The Mishnah : A New Translation แปลโดย Jacob Neusner หน้า 315–16, 459 New Haven: Yale University Press, 1988
 • โทเซฟตา : สุคาห์ 3:13; โซทาห์ 4:6, 7:12, 17, 14:4; เมนาโชต์ 7:8; อาระขิน 5:16. ดินแดนแห่งอิสราเอล ประมาณคริ สตศักราช 250 ใน เช่นThe Tosefta: แปลจากภาษาฮีบรูพร้อมบทนำใหม่ แปลโดยจาค็อบ นอยส์เนอร์ พีบอดี, แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน, 2545
 • ซิเฟรถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 1:1–25:6 ดินแดนแห่งอิสราเอล ประมาณค ริสตศักราช 250–350 ใน เช่นSifre ถึง Deuteronomy: An Analytical Translation แปลโดยเจค็อบ นอยสเนอร์ เล่ม 1 หน้า 15–65 แอตแลนตา: สำนักพิมพ์นักวิชาการ 1987
 • เยรูซาเล็ม ทัลมุด : เชเวียต 47a; มาสรอต 4b; ชาลลาห์ 45a; บิกกูริม 12a; โรช ฮาชานาห์ 3a; ตานิต 17a; เมกิลลาห์ 2a; ศาลซันเฮดริน 2b; อโวดาห์ ซาราห์ 15b. ทิเบเรียสดินแดนแห่งอิสราเอล ประมาณคริสตศักราช 400 ใน เช่นลมุด เยรูชาลมี . เรียบเรียงโดยChaim Malinowitz , Yisroel Simcha Schorr และ Mordechai Marcus เล่ม 6b, 9, 11, 12, 24–26, 44, 47 Brooklyn: Mesorah Publications, 2006–2020 และใน เช่นThe Jerusalem Talmud: A Translation and Commentary เรียบเรียงโดย Jacob Neusner และแปลโดย Jacob Neusner, Tzvee Zahavy, B. Barry Levy และEdward Goldman พีบอดี แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน, 2009
 • ปฐมกาลรับบาห์ 1:2; 16:3; 26:7; 44:23; 49:2; 51:11. ดินแดนแห่งอิสราเอล ศตวรรษที่ 5 ใน เช่นMidrash Rabbah: Genesis แปลโดยแฮร์รี ฟรีดแมนและมอริซ ไซมอน เล่ม 1 หน้า 4, 126–27, 217, 377–78, 420, 450; เล่ม 2 หน้า 588, 687, 799, 966 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • เลวีนิติรับบาห์ . ดินแดนแห่งอิสราเอล ศตวรรษที่ 5 ใน เช่นMidrash Rabbah: Leviticus แปลโดย Harry Freedman และ Maurice Simon เล่ม 4 หน้า 141–43, 410, 443 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
ทัลมุด
 • ทัลมุดของชาวบาบิโลน: Berakhot 32a; ถือบวช 85a, 89b; เอรูวิน 30a, 100b; โยมา 86b; โรช ฮาชานาห์ 2b, 28b; ตานิต 20a, 26b, 29a, 30b; เมกิลลาห์ 2b, 10a; โมเอด คาทาน 15b; ชากิกาห์ 6b; เยวาโมท 47a, 86b; เนดาริม 20b; นาซีร์ 23b, 61a; โซทาห์ 34b, 35b, 47b, 48b; กิตติน 38a; คิดดูชิน 18a; บาวา กัมมา 38a–b; บาวา บาทรา 121a–b; ศาลซันเฮดริน 6b, 7b–8a, 17a, 102a; เชวูต 16a, 47b; อาโวดาห์ ซาราห์ 25a, 37b; โหรยศ 10b; เซวาคิม 115b; เมนาโชต 65a; ชุลลิน 60b, 90b; อาราขิ่น 16b, 32b, 33b; ทามิด 29a; นิดดาห์ 24b. จักรวรรดิ Sasanianศตวรรษที่ 6 ใน เช่นทัลมุด บาฟลี . เรียบเรียงโดย Yisroel Simcha Schorr, Chaim Malinowitz และ Mordechai Marcus, 72 เล่ม บรูคลิน: สิ่งพิมพ์ Mesorah, 2549
 • บทเพลงเพลงรับบาห์ ศตวรรษที่ 6-7 ใน เช่น Midrash Rabbah : Song of Songs แปลโดยมอริซ ไซมอน เล่มที่ 9 หน้า 65–66, 123 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • ปัญญาจารย์รับบาห์ . ศตวรรษที่ 6-8 ใน เช่นMidrash Rabbah: Ecclesiastes . แปลโดย Maurice Simon เล่มที่ 8 หน้า 4, 11, 88, 225, 281, 294 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • Avot of Rabbi Natanบทที่ 34 ส.ศ. 700–900 ใน เช่นพ่อตามรับบีนาธาแปลโดยยูดาห์โกลดิน หน้า 136–37 นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล, 1955, 1983

ยุคกลาง

 • Pirke De-Rabbi Eliezerบทที่ 16 ต้นศตวรรษที่ 9 ใน เช่นPirke de Rabbi Eliezer แปลโดยเจอรัลด์ ฟรีดแลนเดอร์ หน้า 111–12 ลอนดอน 2459 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์เฮอร์มอน 2513
 • เฉลยธรรมบัญญัติ รับบาห์ 1:1–25; 2:5. ดินแดนแห่งอิสราเอล ศตวรรษที่ 9 ใน เช่นMidrash Rabbah: Deuteronomy . แปลโดย Harry Freedman และ Maurice Simon เล่ม 7 หน้า 1–28, 33, 69, 77, 108, 115, 145, 185 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • อพยพรับบาห์ . ศตวรรษที่ 10 ใน เช่นMidrash Rabbah: Exodus แปลโดย SM Lehrman เล่มที่ 3 หน้า 254, 272, 303, 309, 418, 430, 450, 473, 488, 490, 571. ลอนดอน: Soncino Press, 1939.
 • คร่ำครวญรับบาห์ ศตวรรษที่ 10 ใน เช่นMidrash Rabbah: Deuteronomy/Lamentations . แปลโดยเอ. โคเฮน เล่ม 7 หน้า 15–16, 66 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • ราชิ . ความเห็น . เฉลยธรรมบัญญัติ 1–3 เมืองทรัวส์ประเทศฝรั่งเศส ปลายศตวรรษที่ 11 ใน เช่น ราชิ โตราห์: ด้วยคำอธิบายของ Rashi ที่แปล มีคำอธิบายประกอบ และกระจ่างแจ้ง แปลและเรียบเรียงโดยยิสราเอล อิซเซอร์ ซวี เฮอร์เซก เล่ม 5 หน้า 1–44 บรูคลิน: สิ่งพิมพ์ Mesorah, 1997
 • ราชบัม . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ เมืองทรัวส์ ต้นศตวรรษที่ 12 ใน เช่น ความ เห็นของ Rashbam เกี่ยวกับเฉลยธรรมบัญญัติ: การแปลคำอธิบายประกอบ เรียบเรียงและแปลโดยมาร์ติน ไอ. ล็อคชิน หน้า 27–47 พรอวิเดนซ์ โรดไอส์แลนด์ : บราวน์ยิวศึกษา, 2547
ยูดาห์ ฮาเลวี
 • ยูดาห์ ฮาเลวี . คูซาริ . 2:14. โตเลโดสเปน ค.ศ. 1130–1140 ใน เช่น เยฮูดา ฮาเลวี คูซาริ: ข้อโต้แย้งเพื่อศรัทธาของอิสราเอล บทนำโดย Henry Slonimsky หน้า 91 นิวยอร์ก: Schocken, 1964
 • ตัวเลขรับบาห์ . ศตวรรษที่ 12 ใน เช่นMidrash Rabbah: Numbers แปลโดยยูดาห์ เจ. สลอตกี เล่มที่ 5 หน้า 44, 55, 73, 186, 441; เล่ม 6, หน้า 564, 630, 661, 675, 677–78, 686, 688, 696, 702–04, 736, 759, 764–65, 769–71, 773, 777–79, 781–82, 784, 788, 838, 867, 873. ลอนดอน: Soncino Press, 1939.
 • อับราฮัม บิน เอซรา . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ กลางศตวรรษที่ 12 ใน เช่นความเห็นของอิบัน เอซรา เกี่ยวกับเพนทาทุค: เฉลยธรรมบัญญัติ (เทวาริม ) แปลและเรียบเรียงโดย เอช. นอร์มัน สตริกแมน และอาเธอร์ เอ็ม. ซิลเวอร์ เล่ม 5 หน้า 1–19 นิวยอร์ก: บริษัทสำนักพิมพ์ Menorah, 2001
 • ไมโมนิเดส . มิชนเนห์ โตราห์ : ฮิลโชต เทชูวาห์ บทที่ 4 ¶ 2; บทที่ 6 ¶ 3; บทที่ 9, ¶ 1. อียิปต์ ประมาณปี 1170–1180 ใน เช่นMishneh Torah: Hilchot Teshuvah: The Laws of Repentance , หน้า 96–103, 140–48, 200–11. แปลโดย Eliyahu Touger เล่ม 4 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 1990
 • ไมโมนิเดส. มิชเนห์ โตราห์ : ฮิลโชต เทรุโมต (กฎแห่งการบริจาค) บทที่ 1, ¶ 5. อียิปต์ ประมาณปี 1170–1180 ใน เช่นMishneh Torah: Sefer Zeraim: The Book of Agricultural Ordinances . แปลโดยเอลิยาฮู ทูเกอร์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 2005
ไมโมนิเดส
 • ไมโมนิเดส. มิชเนห์ โตราห์ : ฮิลโชต ไบส์ ฮาเบชิราห์ (กฎแห่งบ้านที่พระเจ้าเลือกสรร) บทที่ 4 ¶ 7; บทที่ 6, ¶ 15. อียิปต์ ประมาณปี 1170–1180 ใน เช่นMishneh Torah: Sefer Ha'Avodah: The Book of (Temple) Service . แปลโดยเอลิยาฮู ทูเกอร์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 2550
 • ไมโมนิเดส. มิชเนห์ โตราห์ : ฮิลโชต ซันเฮดริน เวฮาโอนาชิน ฮาเมซูริน ลาเฮม บทที่ 2, ¶¶ 6–9; บทที่ 3 ¶ 8; บทที่ 21 ว. 7; บทที่ 22 ¶ 1; บทที่ 24 ¶ 3; บทที่ 25, ¶¶ 2–3. ใน เช่นMishneh Torah: Sefer Shoftim แปลโดยเอลิยาฮู ทูเกอร์ หน้า 24–29, 168–71, 172–73, 186–89, 192–93 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 2001
 • ไมโมนิเดส. คู่มือสำหรับผู้ที่สับสนตอนที่ 1 บทที่ 18, 45; ส่วนที่ 2 บทที่ 41, 47; ตอนที่ 3 บทที่ 50 ไคโรอียิปต์ 1190 ใน เช่น โมเสส ไมโมนิเดส คู่มือสำหรับผู้ที่สับสน แปลโดยMichael Friedländerหน้า 27, 58–59, 235, 247–48, 383. New York: Dover Publications, 1956.
 • เฮเซคียาห์ เบน มาโนอาห์ . ฮิสคูนิ . ฝรั่งเศส ประมาณปี 1240 ใน เช่น Chizkiyahu ben Manoach Chizkuni: คำอธิบายโตราห์ . แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 4 หน้า 1046–60 เยรูซาเลม: สำนักพิมพ์ Ktav, 2013
 • นัชมานิเดส . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ กรุงเยรูซาเล็ม ประมาณปี 1270 ใน เช่นRamban (Nachmanides): ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์: เฉลยธรรมบัญญัติ แปลโดยชาร์ลส์ บี. ชาเวล เล่ม 5 หน้า 6–45 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Shilo, 1976
 • โซฮาร์ตอนที่ 1 หน้า 178a; ส่วนที่ 2 หน้า 31a, 68b, 183b, 201a, 214a; เล่มที่ 3 หน้า 117b, 190a, 260b, 284a, 286b. สเปนในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ใน เช่นThe Zohar . แปลโดยแฮร์รี สแปร์ลิงและมอริซ ไซมอน 5 เล่ม ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Soncino, 1934
 • บาห์ยา เบน อาเชอร์ . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ สเปนต้นศตวรรษที่ 14 ในเช่นMidrash Rabbeinu Bachya: คำอธิบายโตราห์โดย Rabbi Bachya ben Asher แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 7 หน้า 2348–74 เยรูซาเลม: สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 2003
 • มาร์ค อาร์. โคเฮน . เสียงของคนจนในยุคกลาง: กวีนิพนธ์ของเอกสารจากไคโรเจนิซาหน้า 197–98 พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 2005 (การภาวนาเฉลยธรรมบัญญัติ 1:11 เพื่อเป็นพรในจดหมายสมัยศตวรรษที่ 14)
 • ไอแซค เบน โมเสส อารามา . Akedat Yizhak (ความผูกพันของอิสอัค ) ปลายศตวรรษที่ 15 ใน เช่น Yitzchak Arama Akeydat Yitzchak: อรรถกถาของ Rabbi Yitzchak Arama เกี่ยวกับโตราห์ แปลและย่อโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 2 หน้า 798–801 นิวยอร์ก สำนักพิมพ์แลมบ์ดา 2544

ทันสมัย

 • ไอแซค อับราวาเนล . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ อิตาลี ระหว่างปี 1492 ถึง 1509 ใน เช่นAbarbanel: Selected Commentaries on the Torah: Volume 5: Devarim/Deuteronomy . แปลและเรียบเรียงโดยอิสราเอล ลาซาร์ หน้า 15–24 Brooklyn : CreateSpace, 2015. และตัดตอนมาใน เช่นAbarbanel on the Torah: Selected Themes แปลโดยอาฟเนอร์ โทมาชอฟ หน้า 395–420 เยรูซาเลม: หน่วยงานชาวยิวสำหรับอิสราเอล , 2550.
 • โอบาดีห์ เบน เจค็อบ สฟอร์โน ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ เวนิส, 1567. ใน เช่นSforno: คำอธิบายเกี่ยวกับโตราห์ . คำแปลและคำอธิบายโดย Raphael Pelcovitz หน้า 827–45 บรูคลิน: สิ่งพิมพ์ Mesorah, 1997
 • โมเช่ อัลชิช . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ Safedประมาณปี 1593 ใน เช่น Moshe Alshich Midrash ของรับบี Moshe Alshich บนโตราห์ แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 3 หน้า 944–60 นิวยอร์ก สำนักพิมพ์แลมบ์ดา 2000
เฮิร์ช
 • อัฟราฮัม เยโฮชัว เฮเชล. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโตราห์ คราคูฟประเทศโปแลนด์ กลางศตวรรษที่ 17 เรียบเรียงเป็นชานุกัต ห้าโตราห์ . เรียบเรียงโดย Chanoch Henoch Erzohn Piotrkow , โปแลนด์, 1900. ใน Avraham Yehoshua Heschel Chanukas HaTorah: ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกลับของ Rav Avraham Yehoshua Heschel บน Chumash แปลโดยอัฟราฮัม เปเรตซ์ ฟรีดแมน หน้า 291–96 เซาท์ฟิลด์ มิชิแกน : Targum Press / Feldheim Publishers , 2004.
 • ชัยม อิบนุ อัฏฏร . โอ ฮา-ชัย . เวนิส ค.ศ. 1742 ใน Chayim ben Attar หรือ Hachayim: ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ . แปลโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 5 หน้า 1752–75 บรูคลิน: สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 1999
ลุซซัตโต
 • แซมสัน ราฟาเอล เฮิร์ช . Horeb: ปรัชญากฎหมายและการปฏิบัติของชาวยิว . แปลโดยอิซิดอร์ กรุนเฟลด์ หน้า 265–67 ลอนดอน: Soncino Press, 1962 พิมพ์ซ้ำในปี 2002 ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อHoreb, Verasuche über Jissroel's Pflichten in der Zerstreuung เยอรมนี พ.ศ. 2380
 • ซามูเอล เดวิด ลุซซัตโต (ชาดาล) ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ ปาดัว , 1871. ใน เช่น ซามูเอล เดวิด ลุซซัตโต. อรรถกถาโตราห์ แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 4 หน้า 1139–1159 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 2012
โคเฮน
 • เยฮูดาห์ อารเยห์ ลีบ อัลเตอร์ . เซฟัต เอเมต . Góra Kalwaria (เกอร์) ประเทศโปแลนด์ก่อนปี 1906 คัดลอกมาจากภาษาแห่งความจริง: คำอธิบายโตราห์ของ Sefat Emet แปลและตีความโดยอาเธอร์ กรีนหน้า 283–87 ฟิลาเดลเฟีย: Jewish Publication Society, 1998 พิมพ์ซ้ำ 2012
 • เฮอร์มันน์ โคเฮน . ศาสนาแห่งเหตุผล: มาจากแหล่งกำเนิดของศาสนายิว แปลโดยบทนำโดย ไซมอน แคปแลน; บทความเบื้องต้นโดยLeo Straussหน้า 121, 125, 430. New York: Ungar, 1972. พิมพ์ซ้ำAtlanta : Scholars Press, 1995. เดิมตีพิมพ์ในชื่อReligion der Vernunft aus den Quellen des Judentums . ไลป์ซิก: กุสตาฟ ฟอค , 1919.
 • อเล็กซานเดอร์ อลัน สไตน์บาค. ราชินีวันสะบาโต: ห้าสิบสี่พระคัมภีร์พูดคุยกับคนหนุ่มสาวโดยยึดตามแต่ละส่วนของเพนทาทุกหน้า 139–42 นิวยอร์ก: บ้านหนังสือชาวยิวของ Behrman, 1936
 • โจเซฟ ไรเดอร์. พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์: เฉลยธรรมบัญญัติพร้อมคำอธิบายหน้า 1–44 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 1937
บูเบอร์
 • มาร์ติน บูเบอร์ . เกี่ยวกับพระคัมภีร์: การศึกษาสิบแปดเรื่อง หน้า 80–92 นิวยอร์ก: หนังสือ Schocken, 1968
 • เจ. รอย พอร์เตอร์. "การสืบราชสันตติวงศ์ของโจชัว" ในคำประกาศและการปรากฏ: บทความในพันธสัญญาเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่กวินน์ เฮนตัน เดวีส์ เรียบเรียงโดยจอห์น ไอ. เดอร์แฮมและเจ. รอย พอร์เตอร์ หน้า 102–32 ลอนดอน: SCM Press, 1970 (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:38; 3:21–22, 28)
 • จอห์น อาร์. บาร์ตเลตต์. “ภราดรภาพแห่งเอโดม” Journal for the Study of the Old Testamentเล่ม 2 (ฉบับที่ 4) (กุมภาพันธ์ 1977): หน้า 2–27 (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:4, 8)
 • โธมัส ดับเบิลยู. มานน์ "ภาพสะท้อนทางเทววิทยาเกี่ยวกับการปฏิเสธของโมเสส" Journal of Biblical Literatureเล่มที่ 98 (หมายเลข 4) (ธันวาคม 1979): หน้า 481–94.
 • เนฮามา ไลโบวิทซ์ . การศึกษาในเทวาริม: เฉลยธรรมบัญญัติหน้า 1–43 เยรูซาเลม: องค์การไซออนิสต์โลก , 1980.
 • พินชาส เอช. เปลี . โตราห์วันนี้: การเผชิญหน้าครั้งใหม่กับพระคัมภีร์หน้า 201–03 วอชิงตัน ดี.ซี.: หนังสือ B'nai B'rith, 1987
 • อลัน อาร์. มิลลาร์ด . "เตียงเหล็กของ Kings Og: จริงหรือเพ้อฝัน?" Bible Reviewเล่มที่ 6 (ฉบับที่ 2) (เมษายน 1990)
 • แพทริค ดี. มิลเลอร์ . เฉลยธรรมบัญญัติหน้า 19–52. ลุยวิลล์ : สำนักพิมพ์ John Knox , 1990.
 • โมเช่ ไวน์เฟลด์ . เฉลยธรรมบัญญัติ 1–11เล่ม 5 หน้า 125–89. นิวยอร์ก: Anchor Bible , 1991.
 • บทเพลงแห่งพลังและพลังแห่งบทเพลง: บทความในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เรียบเรียงโดยดวน แอล. คริสเตนเซน ทะเลสาบวิโนนา รัฐอินเดียนา : Eisenbrauns, 1993
 • อิลานา ปาร์เดส . "จินตนาการถึงดินแดนแห่งพันธสัญญา: สายลับในดินแดนแห่งยักษ์" ประวัติศาสตร์และความทรงจำเล่มที่ 6 (หมายเลข 2) (ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว พ.ศ. 2537): หน้า 5–23
 • จูดิธ เอส. อันโตเนลลี. “อัชทาโรต์” ในพระฉายาของพระเจ้า: บทวิจารณ์สตรีนิยมเกี่ยวกับโตราห์หน้า 401–06 นอร์ธเวล, นิวเจอร์ซีย์ : เจสัน อารอนสัน , 1995.
 • เศคาเรีย คัลไล. “โมเสสพูดที่ไหน (เฉลยธรรมบัญญัติ 1–5)?” Vetus Testamentumเล่มที่ 45 (หมายเลข 2) (เมษายน 1995): หน้า 188–97
บ่น
 • ว. กุนเธอร์ พลาต์ . คำอธิบาย Haftarahหน้า 428–38 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ UAHC, 1996
 • เอลเลน แฟรงเคิล . หนังสือห้าเล่มของมิเรียม: ความเห็นของผู้หญิงเกี่ยวกับโตราห์หน้า 247–50 นิวยอร์ก: ลูกชายของ GP Putnam , 1996.
 • แจ็ค อาร์. ลันด์บอม. "Inclusio และอุปกรณ์จัดเฟรมอื่นๆ ในเฉลยธรรมบัญญัติ I–XXVIII" Vetus Testamentumเล่มที่ 46 (หมายเลข 3) (กรกฎาคม 1996): หน้า 296–315
 • เจฟฟรีย์ เอช. ไทเกย์ . JPS Torah Commentary: Deuteronomy: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation , หน้า 3–38, 422–30. ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว, 1996
 • เดวิด เอ. แกลตต์-กิลาด. "การตีความใหม่ของการเผชิญหน้าระหว่างเอโดมและอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติ II" Vetus Testamentumเล่มที่ 47 (หมายเลข 4) (ตุลาคม 1997): หน้า 441–55
 • โซเรล โกลด์เบิร์ก โลบ และบาร์บารา บินเดอร์ คาดเดน การสอนโตราห์: ขุมทรัพย์แห่งความเข้าใจและกิจกรรมหน้า 293–98 เดนเวอร์ : สำนักพิมพ์ ARE, 1997.
 • เอลี แคปแลน สปิตซ์. "เรื่องการใช้ตัวแทนคลอดบุตร" นิวยอร์ก: Rabbinical Assembly, 1997. EH 1:3.1997b. ในการตอบสนอง: 1991–2000: คณะกรรมการกฎหมายยิวและมาตรฐานของขบวนการอนุรักษ์นิยม . เรียบเรียงโดยแคสเซล เอเบลสันและเดวิด เจ. ไฟน์ หน้า 529, 535–36 นิวยอร์ก: Rabbinical Assembly, 2002. (การที่ชาวยิวจะมีจำนวนมากพอๆ กับ "ดวงดาวแห่งสวรรค์" ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์)
 • ซูซาน ฟรีแมน. การสอนคุณธรรมของชาวยิว: แหล่งศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมศิลปะหน้า 195–210, 269–82, 299–317 สปริงฟิลด์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ : ARE Publishing, 1999. (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:29–31; 2:4)
 • อนาเลีย บอร์ตซ์. "แก่นแท้และความมีชัย" ใน อรรถกถาของโต ราห์สตรี: ข้อมูลเชิงลึกใหม่จากแรบไบสตรีในส่วนโตราห์ 54 รายสัปดาห์ เรียบเรียงโดยเอลิส โกลด์สตีนหน้า 331–37 วูดสต็อก, เวอร์มอนต์ : สำนักพิมพ์ Jewish Lights , 2000.
 • ริชาร์ด ดี. เนลสัน. “เฉลยธรรมบัญญัติ” ในคำอธิบายพระคัมภีร์ของ HarperCollins เรียบเรียงโดยเจมส์ แอล. เมย์สหน้า 191–194 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ HarperCollins ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543
เฟลด์แมน
 • ไลนี่ บลัม โคแกน และจูดี้ ไวส์ การสอนฮาฟทาราห์: ความเป็นมา ข้อมูลเชิงลึก และกลยุทธ์หน้า 220–29 เดนเวอร์: สำนักพิมพ์ ARE, 2545
 • หลุยส์ เอช. เฟลด์แมน . “ตอนของสายลับในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับของฟิโล” Hebrew Union College Annualเล่มที่ 73 (2002): หน้า 29–48
คอสมัน
 • ไมเคิล ฟิชเบน . JPS Bible Commentary: Haftarotหน้า 270–77 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2545
 • แอดมิเอล คอสมัน . “เรื่องราวของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่: วิถีอันคดเคี้ยวของกษัตริย์อ็อกแห่งบาชาน ตามประเพณี Haggadic ของชาวยิว” Hebrew Union College Annualเล่มที่ 73 (2002): หน้า 157–90
 • จอห์น เจ. คอลลินส์ . “ความกระตือรือร้นของฟีเนหัส: พระคัมภีร์และความชอบธรรมของความรุนแรง” Journal of Biblical Literatureเล่มที่ 122 (หมายเลข 1) (ฤดูใบไม้ผลิ 2003): หน้า 3–21 (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:26–35)
 • อลัน ลิว. นี่เป็นเรื่องจริงและคุณไม่ได้เตรียมพร้อมโดยสิ้นเชิง: วันแห่งความน่าเกรงขามในฐานะการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงหน้า 38–45, 51–52 บอสตัน: ลิตเติ้ล บราวน์ แอนด์ โค 2546
 • โรเบิร์ต อัลเตอร์ . หนังสือห้าเล่มของโมเสส: การแปลพร้อมคำอธิบายหน้า 879–95 นิวยอร์ก: WW Norton & Co., 2004
 • อนาเลีย บอร์ตซ์. “ฮัฟตารัตเทวาริม: อิสยาห์ 1:1–27” ในอรรถกถา Haftarah ของผู้หญิง: ข้อมูลเชิงลึกใหม่จากแรบไบสตรีในเรื่อง Haftarah รายสัปดาห์ 54 ส่วน 5 เมกิลลอต และแชบบาโตพิเศษ เรียบเรียงโดยเอลิส โกลด์สตีน หน้า 213–15 วูดสต็อก เวอร์มอนต์: สำนักพิมพ์ไฟชาวยิว 2547
 • เบอร์นาร์ด เอ็ม. เลวินสัน . "เฉลยธรรมบัญญัติ" ในพระคัมภีร์การศึกษาของชาวยิว เรียบเรียงโดยAdele BerlinและMarc Zvi Brettlerหน้า 363–70 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, 2547
 • ฟรานซีน ริเวอร์ส . นักรบ: คาเลวีตัน อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์ Tyndale House, 2005 (นวนิยายเกี่ยวกับแม็กเคเล็บ)
 • ศาสตราจารย์เรื่อง Parashah: การศึกษาเรื่องการอ่านโตราห์รายสัปดาห์เรียบเรียงโดย Leib Moscovitz หน้า 299–303 เยรูซาเล็ม: สิ่งพิมพ์ Urim , 2005.
 • นาธาน แมคโดนัลด์. "การวิจารณ์วรรณกรรมและตรรกะวาทศิลป์ของเฉลยธรรมบัญญัติ I-IV" Vetus Testamentumเล่มที่ 56 (หมายเลข 2) (เมษายน 2549): หน้า 203–24
 • ว. กุนเธอร์ พลาต์. โตราห์: ความเห็นสมัยใหม่: ฉบับแก้ไข ฉบับปรับปรุงแก้ไขโดยDavid ES Sternหน้า 1159–83 นิวยอร์ก: สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว 2549
คูเกล
 • ซูซาน เอ. โบรดี้. "หนังสือท่องเที่ยว" ในการเต้นรำในพื้นที่สีขาว: วงจรโตราห์ประจำปีและบทกวีอื่น ๆ , หน้า 102. Shelbyville, Kentucky: Wasteland Press, 2007.
 • เจมส์ แอล. คูเกล . วิธีอ่านพระคัมภีร์: A Guide to Scripture, Now and Nowหน้า 159, 247, 297, 308, 311, 348, 355, 376, 579, 650. New York: Free Press, 2007.
 • โตราห์: ความเห็นของผู้หญิง . เรียบเรียงโดยTamara Cohn EskenaziและAndrea L. Weissหน้า 1039–62 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ URJ , 2008.
 • ยูจีน อี. คาร์เพนเตอร์. "เฉลยธรรมบัญญัติ" ในคำอธิบายภูมิหลังพระคัมภีร์ภาพประกอบของ Zondervan เรียบเรียงโดยจอห์น เอช. วอลตันเล่ม 1 หน้า 421–40 แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน : ซอนเดอร์แวน 2552.
 • รูเวน แฮมเมอร์ . เข้าสู่โตราห์: คำนำของส่วนโตราห์รายสัปดาห์หน้า 251–55 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Gefen, 2009
 • เดวิด ชเนียร์. "เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากใคร ทำไมชุมชนเกย์จึงต้องการข้อความมากกว่าชุมชนอื่นๆ: Parashat Devarim (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1–3:22)" ในTorah Queeries: ข้อคิดเห็นประจำสัปดาห์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ฮีบรู เรียบเรียงโดย Gregg Drinkwater, Joshua Lesser และ David Shneer; คำนำโดยจูดิธ พลาสโคว์หน้า 231–34 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก , 2552.
 • ฮาวเวิร์ด เจ. เคอร์เซอร์. “สายลับและการโกหก: ชาวอิสราเอลที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญ และสายลับที่ซื่อสัตย์” [ ลิงก์เสียถาวร ] Journal for the Study of the Old Testamentเล่มที่ 35 (ฉบับที่ 2) (ธันวาคม 2010): หน้า 187–95
 • โจนาห์ เคน. สายลับในดินแดนแห่งพันธสัญญา Amazon Digital Services, 2011 (นวนิยายเกี่ยวกับ Caleb)
เฮิร์ซเฟลด์
เสี่ยง
 • โจชัว เบอร์แมน. "ประวัติศาสตร์บอกเล่าสองครั้ง: เฉลยธรรมบัญญัติ 1-3 และประเพณีอารัมภบทของสนธิสัญญาฮิตไทต์" วารสารวรรณกรรมพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มที่ 132 (หมายเลข 2) (2013): หน้า 229–50.
 • มอร์เดชัย เบ็ค. "อ็อกและสิฮอน: ตำนานและความเป็นจริง: ยุคใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว ความท้าทายใหม่ ๆ คว้ามันไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง" รายงานกรุงเยรูซาเล็มเล่มที่ 25 (หมายเลข 9) (11 สิงหาคม 2014): หน้า 47
 • ชโลโม ริสคิน . Torah Lights: Devarim: Moses Bequeaths Legacy, History, and Covenant , หน้า 3–29. นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต : Maggid Books, 2014
 • พระคัมภีร์ของผู้วิจารณ์: The Rubin JPS Miqra'ot Gedolot: เฉลยธรรมบัญญัติ เรียบเรียง แปล และเรียบเรียงโดย ไมเคิล คาราซิก หน้า 3–25 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว, 2015
กระสอบ
 • โจนาธาน แซ็กส์ . บทเรียนในการเป็นผู้นำ: การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิวรายสัปดาห์หน้า 241–245 นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต: Maggid Books, 2015
 • โจนาธาน แซ็กส์. บทความเกี่ยวกับจริยธรรม: การอ่านพระคัมภีร์ชาวยิวทุกสัปดาห์หน้า 277–80 นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต: Maggid Books, 2016
 • ไชเฮลด์ . หัวใจของโตราห์ เล่ม 2: บทความเกี่ยวกับโตราห์รายสัปดาห์: เลวีนิติ ตัวเลข และเฉลยธรรมบัญญัติหน้า 199–208 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2017
 • สตีเวน เลวี และ ซาราห์ เลวี JPS Rashi Discussion Torah Commentaryหน้า 149–51 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2017
 • เอิร์นส์ เวนด์แลนด์. เฉลยธรรมบัญญัติ: การแปลหมายเหตุ ออร์แลนโด ฟลอริดา: unfoldingWord, 2017
 • บิล ดอสเตอร์. “เหตุใดความยุติธรรมจึงสำคัญ” สัปดาห์ชาวยิวในวอชิงตัน 19 กรกฎาคม 2018 หน้า 28
 • พัลลันท์ รามซุนดาร์. “การแปลผิดในพระคัมภีร์เป็น 'ยูเฟรติส' และผลกระทบต่อชายแดนอิสราเอล” วารสารเทววิทยาพระคัมภีร์ไบเบิลอเมริกัน (2019)
 • โจนาธาน แซ็กส์. พันธสัญญาและการสนทนา: การอ่านพระคัมภีร์ชาวยิวทุกสัปดาห์: เฉลยธรรมบัญญัติ: การต่ออายุพันธสัญญาซีนายหน้า 17–47 นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต : Maggid Books, 2019

ลิงค์ภายนอก

ตำรา

 • ข้อความ Masoretic และการแปล JPS ปี 1917
 • ได้ยินเสียงพาราชาห์สวดมนต์
 • ฟัง Parashah อ่านเป็นภาษาฮีบรู

ข้อคิดเห็น

 • สถาบันศาสนายิวนิวยอร์ก
 • Aish.com เก็บถาวร 2019-02-24 ที่Wayback Machine
 • Akhlah: เครือข่ายการเรียนรู้สำหรับเด็กชาวยิวถูกเก็บถาวร 28-09-2014 ที่Wayback Machine
 • อเลฟ เบต้า อคาเดมี่
 • American Jewish University – Ziegler School of Rabbinic Studies ถูกเก็บถาวร 2020-07-18 ที่Wayback Machine
 • Anshe Emes Synagogue, Los Angeles เก็บถาวร 2012-11-01 ที่Wayback Machine
 • อารี โกลด์แวก
 • ขึ้นสู่เมืองซาเฟด
 • มหาวิทยาลัยบาร์-อิลาน
 • เบ็ด.org
 • eparsha.com
 • G-dcast
 • ฮาดาร์
 • Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash
 • หน่วยงานชาวยิวสำหรับอิสราเอล
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิว
 • คับบาลาออนไลน์
 • มิเรียม อฟลาโล
 • MyJewishLearning.com
 • โอ ซามีช
 • สหภาพออร์โธดอกซ์
 • OzTorah, โทราห์จากออสเตรเลีย
 • ออซ เว ชาลอม—เนติวอต ชาลอม
 • ขบวนพาเดสจากกรุงเยรูซาเล็ม
 • ศาสตราจารย์ เจมส์ แอล. คูเกล
 • ศาสตราจารย์ Michael Carasik เก็บถาวร 2017-08-07 ที่Wayback Machine
 • รับบี โดฟ ลินเซอร์
 • รับบี โจนาธาน แซคส์
 • RabbiShimon.com เก็บถาวร 2019-02-24 ที่Wayback Machine
 • รับบี ชโลโม ริสคิน
 • รับบี ชมูเอล เฮิร์ซเฟลด์
 • รับบีสแตนเลวิน เก็บถาวร 24-02-2019 ที่Wayback Machine
 • ศาสนายิวที่เก็บถาวร 2017-12-27 ที่Wayback Machine
 • สถาบันดิก
 • Shiur.com
 • 613.org เสียงชาวยิวโตราห์
 • ศูนย์ศึกษาธนัช
 • Teach613.org, การศึกษาโตราห์ที่ Cherry Hill
 • TheTorah.com
 • โตราห์จาก Dixie เก็บถาวร 27-03-2016 ที่Wayback Machine
 • โทราห์.org
 • TorahVort.com
 • สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว
 • สุเหร่ายิวอนุรักษ์นิยมยูดาย
 • Rashi กวนใจอะไร?
 • มหาวิทยาลัยเยชิวา
 • เยชิวัต โชเววี โตราห์
0.12647414207458