หนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

หนังสือดิว เทอโรคาโนนิคัล (จากภาษากรีกหมายถึง "ตามศีลข้อที่สอง") เป็นหนังสือและข้อความที่พิจารณาโดยคริสตจักรคาทอลิก คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกโบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออกและโบสถ์อัสซีเรียแห่งตะวันออกเพื่อเป็นหนังสือบัญญัติของพระคัมภีร์เก่า พินัยกรรมแต่นิกายโปรเตสแตนต์ ถือว่าไม่มีหลักฐาน พวกเขามีอายุตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตกาล - 100 AD ส่วนใหญ่มาจาก 200 ปีก่อนคริสตกาล - 70 AD ก่อนการแยกคริสตจักรคริสเตียนออกจากศาสนายิว [1] [2] [3]แม้ว่าพระคัมภีร์ใหม่จะไม่อ้างอิงโดยตรงจากหรือตั้งชื่อหนังสือเหล่านี้ แต่อัครสาวกมักใช้และยก พระคัมภีร์เซปตัว จินต์ซึ่งรวมถึงหนังสือเหล่านี้ด้วย บางคนบอกว่ามีความสอดคล้องของความคิด[4] [5]และคนอื่น ๆ เห็นข้อความจากหนังสือเหล่านี้ถูกถอดความ อ้างถึง หรือพาดพิงถึงหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาส์นของพอลลีนขึ้นอยู่กับจำนวนที่นับ เป็นข้อมูลอ้างอิง [6]

แม้ว่าจะไม่มีความเห็นพ้องต้องกันทางวิชาการว่าเมื่อใดที่คัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูได้รับการแก้ไข นักวิชาการบางคนเชื่อว่าศีลฮีบรูได้รับการจัดตั้งขึ้นมาก่อนศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช - แม้กระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช[7]หรือโดยราชวงศ์ฮั สโมเนียน ( 140–40 ปีก่อนคริสตกาล) [8]สารบบภาษาฮีบรูสมัยใหม่ไม่รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลเจ็ดเล่ม และนี่เป็นพื้นฐานสำหรับการแยกหนังสือเหล่านี้ออกจากพันธสัญญาเดิมของโปรเตสแตนต์

การ แปลพระ คัมภีร์ฮีบรูในภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีก ซึ่งคริสตจักรคริสเตียนยุคแรกใช้เป็นพันธสัญญาเดิม รวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลทั้งหมด คำนี้ทำให้หนังสือเหล่านี้แตกต่างจากหนังสือโปรโตคาโนนิคัล (หนังสือของศีลฮีบรู) และคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ (หนังสือที่มาจากชาวยิวซึ่งบางครั้งอ่านในโบสถ์คริสต์เป็นพระคัมภีร์แต่ไม่ถือเป็นบัญญัติ) [9]

สภาแห่งกรุงโรม (ค.ศ. 382) ได้กำหนดรายชื่อหนังสือพระคัมภีร์ตามบัญญัติ รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลส่วนใหญ่ [10]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 คริสตจักรโปรเตสแตนต์ ส่วนใหญ่ ยอมรับเฉพาะงานในข้อความ Masoreticของฮีบรูไบเบิลเป็นพันธสัญญาเดิมตามบัญญัติบัญญัติ และด้วยเหตุนี้จึงจัดประเภทหนังสือที่ไม่ใช่โปรเตสแตนต์ทั้งหมดจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ว่าไม่มีหลักฐาน

คัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรู

ศาสนายิวไม่รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล โดยทั่วไปกล่าวกันว่าศาสนายูดายได้กีดกัน deuterocanonicals และตำรากรีกเพิ่มเติมที่ระบุไว้ที่นี่จากพระคัมภีร์ของพวกเขาในสภา Jamnia ( ค.  70–90 AD ) อย่างเป็นทางการ แต่การอ้างสิทธิ์นี้ถือเป็นข้อโต้แย้ง (11)

รายชื่อดิเทอโรคาโนนิคัล

ตำราดิวเทอโรคาโนนิคัลที่ถือเป็นบัญญัติของคริสตจักรคาทอลิกและนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์คือ: [12]

บัญญัติเฉพาะสำหรับคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์: [12]

วันที่แต่ง

การจัดองค์ประกอบหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล
หนังสือ ออกเดท ภาษาต้นฉบับ (และตำแหน่ง)
จดหมายของเยเรมีย์ ค. 300 ปีก่อนคริสตกาล[13] รุ่นเก่าที่สุด กรีก เดิมทีอาจเป็นภาษาฮีบรูหรืออราเมอิก[13]
สดุดี 151 ค. 300–200 ปีก่อนคริสตกาล[14] ภาษาฮีบรู (สดุดี 151a+b) ต่อมารวมเข้ากับ Koine Greek Psalm 151 [14]
1 เอสดราส ค. 200–140 ปีก่อนคริสตกาล[15] อาจเป็นภาษากรีกในอียิปต์ อาจมาจากภาษาเซมิติกดั้งเดิมในคริสต์ศตวรรษที่ 3 [15]
ศรีรัช ค. 180–175 ปีก่อนคริสตกาล[16] ภาษาฮีบรูในกรุงเยรูซาเล็ม[16]
โทบิต ค. 225–175 [17]หรือ175–164ปีก่อนคริสตกาล[18] อาจเป็นภาษาอาราเมอิก อาจเป็นภาษาฮีบรู[17]อาจเป็นในอันทิ โอก [18]
ภูมิปัญญาของโซโลมอน ค. 150 ปีก่อนคริสตกาล[19] น่าจะเป็น Koine Greek ในเมือง Alexandria [19]
จูดิธ ค. 150–100 ปีก่อนคริสตกาล[20] : 26  เวอร์ชันเก่าที่สุด ภาษากรีก แต่เดิมอาจเป็นภาษาฮีบรู อาจเป็นภาษากรีก[20] : 25 
2 Maccabees ค. 150–120 ปีก่อนคริสตกาล[17] โคอิเน กรีก[21]
1 Maccabees ค. 135–103 ปีก่อนคริสตกาล[21] [17] เวอร์ชันเก่าที่สุด ภาษากรีก ต้นฉบับอาจเป็นภาษาฮีบรู อาจอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม[21] [17]
เพิ่มไปยังแดเนียล ค. 100 ปีก่อนคริสตกาล[22] รุ่นเก่าที่สุด ภาษากรีก เดิมเป็นเซมิติกหรือกรีก[22]
คำอธิษฐานของมนัสเสห์ ค. 200 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 50 [14] เวอร์ชันเก่าที่สุด ภาษากรีก แต่เดิมอาจเป็นภาษากรีก อาจเป็นภาษาเซมิติก[14]
บารุค[23] [24] [17] ค. 200–100 ปีก่อนคริสตกาล(1:1–3:38)

ค. 100 ปีก่อนคริสตกาล – 100 ปีก่อนคริสตกาล(3:39–5:9)

(1:1–3:38) Koine Greek เดิมทีอาจเป็นภาษาฮีบรู

(3:39–5:9) Koine Greek อาจเดิมเป็นภาษาฮีบรูหรืออราเมอิก

3 Maccabees ค. 100–50 ปีก่อนคริสตกาล[14] Koine Greek อาจอยู่ในอเล็กซานเดรีย[14]
เพิ่มเติมจากเอสเธอร์ ค. 100–1 ปีก่อนคริสตกาล[25] Koine Greek ในอเล็กซานเดรีย[25]
4 Maccabees ค. คริสตศักราช 18–55 [14] Koine Greek อาจอยู่นอกปาเลสไตน์[14]
2 เอสดราส ค. คริสตศักราช 90-100 (4 เอซรา) [26]
ค. คริสตศักราช 100–300 (5 เอซรา) [26]
ค. ค.ศ. 200–300 (6 เอซรา) [26]
4 เอซรา (2 เอสดรา 3–14): อาจเป็นภาษาฮีบรูโดยชาวยิวชาวปาเลสไตน์[26]
5 เอซรา (2 เอสดราส 1–2): อาจเป็นภาษาละตินโดยคริสเตียน[26]
6 เอซรา (2 เอสดราส 15–16): อาจเป็นกรีกโดย เลแวนทีน คริสเตียน[26]
โอเดส ค. ค.ศ. 400–440 [27] Codex Alexandrinusเป็นเวอร์ชันเก่าที่สุด กรีกยุคกลาง ไม่ทราบประวัติก่อนหน้า[27]

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

เป็นคำที่บัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1566 โดยนักศาสนศาสตร์Sixtus of Sienaซึ่งได้เปลี่ยนมา นับถือศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจากศาสนายิวเพื่ออธิบายข้อความในพระคัมภีร์ที่คริสตจักรคาทอลิกพิจารณาว่าเป็นที่ยอมรับแต่การยอมรับนั้นถือเป็น "เรื่องรอง" สำหรับซิกซ์ตัส คำนี้รวมส่วนของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่บางส่วนไว้ด้วย (ซิกตัสถือว่าบทสุดท้ายของข่าวประเสริฐของมาระโกเป็น 'deuterocanonical'); และเขาใช้คำนี้กับพระธรรมเอสเธอร์ด้วยจากหลักการของพระคัมภีร์ฮีบรู นักเขียนคนอื่นจึงนำคำนี้ไปใช้เฉพาะกับหนังสือในพันธสัญญาเดิมซึ่งได้รับการยอมรับจากสภาแห่งกรุงโรม (ค.ศ. 382) ฮิปโป (ค.ศ. 393) คาร์เธจ (ค.ศ. 397 และ ค.ศ. 419) ฟลอเรนซ์ (1442) และเทรนต์ (1546) แต่ไม่ได้อยู่ในศีลฮีบรู [28] [29] [ก]

รูปแบบของคำว่า ดิวเทอ โรคาโนนิคัลถูกนำมาใช้หลังศตวรรษที่ 16 โดยโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เพื่อแสดงถึงหนังสือบัญญัติของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ฮีบรูเพื่อนำไปใช้กับงานที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดของชาวยิวที่แปลในพันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์เอธิโอเปีย การเลือกที่กว้างขึ้นยังคง [30]

การยอมรับหนังสือเหล่านี้บางเล่มในหมู่คริสเตียนยุคแรกนั้นแพร่หลาย แม้ว่าจะไม่เป็นสากล และพระคัมภีร์ที่ยังหลงเหลืออยู่จากคริสตจักรยุคแรกมักจะรวมเอาหนังสือที่ปัจจุบันเรียกว่าดิ วเทอ โรคาโนนิ คัล [31]บางคนบอกว่าความเป็นที่ยอมรับของพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีข้อสงสัยในคริสตจักรจนกระทั่งมันถูกท้าทายโดยชาวยิวหลังจาก 100 AD, [32] บาง ครั้งตั้งสมมติฐานสภา Jamnia สภาระดับภูมิภาคในตะวันตกได้ตีพิมพ์ศีลอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึงหนังสือเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 4และ 5 [29] [ข]

สารานุกรมคาทอลิกระบุว่า:

ที่กรุงเยรูซาเลม มีความคิดของชาวยิวที่ฟื้นคืนขึ้นใหม่ บางทีอาจจะเป็นการอยู่รอด แนวโน้มที่นั่นไม่เอื้ออำนวยต่อพวกดิวเทอรอสอย่างชัดเจน นักบุญไซริลแห่งที่เห็นนั้น ขณะพิสูจน์ให้คริสตจักรเห็นถึงสิทธิ์ในการซ่อมพระแคนนอน ให้จัดวางไว้ในหนังสือที่ไม่มีหลักฐานและห้ามไม่ให้อ่านหนังสือทุกเล่มเป็นการส่วนตัวซึ่งไม่ได้อ่านในโบสถ์ ในอันทิโอกและซีเรียทัศนคตินั้นน่าพอใจมากกว่า นักบุญเอพิฟาเนียสแสดงความลังเลเกี่ยวกับตำแหน่งของดิวเทอรอส เขานับถือพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้มีที่เดียวกับหนังสือฮีบรูในเรื่องของเขา นักประวัติศาสตร์ Eusebius ยืนยันข้อสงสัยที่แพร่หลายในช่วงเวลาของเขา เขาจัดว่าเป็น antilegomena หรืองานเขียนที่มีการโต้แย้ง และเช่นเดียวกับ Athanasius ที่จัดพวกเขาไว้ในชั้นเรียนที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนังสือที่ทุกคนได้รับและที่ไม่มีหลักฐาน ในคริสตจักรละติน ตลอดยุคกลาง เราพบหลักฐานของความลังเลใจเกี่ยวกับลักษณะของดิวเทอโรคาโนนิคัล มีความเป็นมิตรกับพวกเขาในปัจจุบัน อีกคนหนึ่งไม่เอื้ออำนวยต่ออำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอย่างชัดเจน ในขณะที่คนทั้งสองมีความลังเลใจระหว่างคนทั้งสองคือนักเขียนจำนวนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในหนังสือเหล่านี้ด้วยความฉงนสนเท่ห์บางประการเกี่ยวกับสถานะที่แน่นอนของพวกเขา และในบรรดาผู้ที่เราทราบถึงนักบุญ . โทมัสควีนาส. มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยอมรับความเป็นที่ยอมรับอย่างแจ่มแจ้ง ทัศนคติที่แพร่หลายของนักเขียนยุคกลางของตะวันตกมีความสำคัญอย่างมากกับทัศนคติของบรรพบุรุษชาวกรีก สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้ในตะวันตกคือการแสวงหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ ในขณะที่ความลังเลใจระหว่างคนทั้งสองคือนักเขียนจำนวนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในหนังสือเหล่านี้ โดยความฉงนสนเท่ห์บางอย่างเกี่ยวกับจุดยืนที่แน่นอนของพวกเขา และในบรรดาผู้ที่เราสังเกตเห็นนักบุญโธมัสควีนาส มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยอมรับความเป็นที่ยอมรับอย่างแจ่มแจ้ง ทัศนคติที่แพร่หลายของนักเขียนยุคกลางของตะวันตกมีความสำคัญอย่างมากกับทัศนคติของบรรพบุรุษชาวกรีก สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้ในตะวันตกคือการแสวงหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ ในขณะที่ความลังเลใจระหว่างคนทั้งสองคือนักเขียนจำนวนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในหนังสือเหล่านี้ โดยความฉงนสนเท่ห์บางอย่างเกี่ยวกับจุดยืนที่แน่นอนของพวกเขา และในบรรดาผู้ที่เราสังเกตเห็นนักบุญโธมัสควีนาส มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยอมรับความเป็นที่ยอมรับอย่างแจ่มแจ้ง ทัศนคติที่แพร่หลายของนักเขียนยุคกลางของตะวันตกมีความสำคัญอย่างมากกับทัศนคติของบรรพบุรุษชาวกรีก สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้ในตะวันตกคือการแสวงหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของPrologus ที่เสื่อมค่าของ St. Jerome [29]

ในขณะเดียวกัน "หนังสือ protocanonical ของพันธสัญญาเดิมสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไบเบิลของฮีบรูและพันธสัญญาเดิมที่ได้รับโดยโปรเตสแตนต์ ดิวเทอโรคาโนนิคัล (ดิวเทอรอส "ที่สอง") คือหนังสือที่มีความขัดแย้งในบางส่วนในพระคัมภีร์ ซึ่งเมื่อนานมาแล้วมีรากฐานที่มั่นคงในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสตจักรคาทอลิกแม้ว่าพระคัมภีร์เดิมจะจัดประเภทโดยโปรเตสแตนต์ว่าเป็น "คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน" เหล่านี้ประกอบด้วยหนังสือเจ็ดเล่ม: โทเบียส, จูดิ ธ, บารุค, ปัญญาจารย์, ปัญญา, ที่หนึ่งและสอง Machabees; การเพิ่มบางอย่างให้กับเอสเธอร์และดาเนียลด้วย” [29]

ม้วนหนังสือเดดซี

Sirachซึ่ง ข้อความ ภาษาฮีบรูเป็นที่รู้จักจากไคโรเกนิซา ถูกพบในคัมภีร์สองม้วน (2QSir หรือ 2Q18, 11QPs_a หรือ 11Q5) ในภาษาฮีบรู พบ ม้วนหนังสือภาษาฮีบรูของ Sirach อีกเล่ม ใน Masada (MasSir) [33] : 597 เศษห้าส่วนจากหนังสือโทบิตถูกพบใน Qumran ที่เขียนเป็นภาษาอาราเมอิกและอีกชิ้นหนึ่งเขียนเป็นภาษาฮีบรู (ปาปิริ 4Q, nos. 196–200) [c] [33] : 636 จดหมายของเยเรมีย์ (หรือบารุคบทที่ 6) ถูกพบในถ้ำ 7 (ต้นกก 7Q2 ) ในภาษากรีก [33]: 628 มีการตั้งทฤษฎีโดยนักวิชาการเมื่อไม่นานนี้ [34]ว่าห้องสมุด Qumran (จากต้นฉบับประมาณ 1,100 เล่มที่พบในถ้ำ 11 แห่งที่ Qumran ) [35]ไม่ได้ผลิตขึ้นที่ Qumran ทั้งหมด แต่อาจรวมส่วนหนึ่งของห้องสมุดของกรุงเยรูซาเล็ม วัดที่อาจซ่อนอยู่ในถ้ำเพื่อความปลอดภัยในขณะที่วัดถูกทำลายโดยชาวโรมันใน 70 AD [ ต้องการการอ้างอิง ]

อิทธิพลของเซปตัวจินต์

หนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลและคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานที่รวมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ ได้แก่:

ชื่อกรีก[36] [37] การทับศัพท์ ชื่อภาษาอังกฤษ
หนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล
Τωβίτ [d] โทบิต[e] Tobit หรือ Tobias
ουδίθ ไออูดิธ จูดิธ
Ἐσθήρ เอสเธอร์ เอสเธอร์ที่มีการเพิ่มเติม
ακκαβαίων Αʹ 1 มักกะไบอุน 1 Maccabees
ακκαβαίων Βʹ 2 มักกะไบอุน 2 Maccabees
Σοφία Σαλoμῶντος โซเฟีย ซาโลมอนโตส ปัญญาหรือปัญญาของโซโลมอน
Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ โซเฟีย เอียโซ เซราช สิรัชหรือพระสงฆ์
αρούχ บารูช บารุค
Ἐπιστολὴ Ἰερεμίου Epistole Ieremiou จดหมายของเยเรมีย์
Δανιήλ ดาเนียล แดเนียลพร้อมเพิ่มเติม
Deuterocanonical สำหรับโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์บางแห่ง[f]
แอรโซสัส Μανασῆ สุเชอ มะนัสเส คำอธิษฐานของมนัสเสห์
บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว 1 เอสดราส 1 เอสดราส
ακκαβαίων Γʹ 3 มักกะไบอุน 3 Maccabees
Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα 4 มักกะไบอุน 4 แมคคาบี[g]
บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว สดุดี 151 สดุดี 151
คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน
ลาลาล Psalmoi Salomōntos เพลงสดุดีของโซโลมอน[h]

เอกสารอ้างอิงในพันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่ในพันธสัญญาใหม่นำมาจากKoine Greek Septuagint (LXX) ฉบับต่างๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลและคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าanagignoskomena รวมกัน ( "อ่านได้ควรค่าแก่การอ่าน ") [39] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]ไม่มี codices ฉบับ Septuagint สองฉบับที่ไม่มีหลักฐานเหมือนกัน[40]และต้นฉบับแรกสุดสามฉบับของ LXX แสดงความไม่แน่นอนว่าหนังสือเล่มใดเป็นรายการหนังสือในพระคัมภีร์ทั้งหมด Codex Vaticanus (B) ไม่มีหนังสือของ Maccabees ในขณะที่Codex Sinaiticus(Aleph) ละเว้นBaruchและจดหมายของJeremiahแต่รวมถึง Maccabees 1 และ 4 ตัว [41] Codex Alexandrinusรวมเพลงสดุดีของโซโลมอนและ Maccabees 1-4 codices ทั้งสามรวมถึงสดุดี 151นอกเหนือจากบัญญัติ 150 สดุดี; และรหัสทั้งสามรวมถึงGreek Esdrasในชื่อ 'Esdras A' โดยที่Ezra–Nehemiah ตามบัญญัติบัญญัติ นับเป็น 'Esdras B' [ ต้องการการอ้างอิง ]

ต้นฉบับสดุดีกรีกจากศตวรรษที่ 5 ประกอบด้วย "สดุดี" ในพันธสัญญาใหม่สามชุด: The Magnificat , Benedictus , Nunc Dimittisจากการเล่าเรื่องกำเนิดของลุค และบทสรุปของเพลงสวดที่ขึ้นต้นด้วย "Gloria in Excelsis" [42]เบ็ควิธกล่าวว่าต้นฉบับของอะไรก็ได้เช่นความสามารถของ Codex Alexandrinus ไม่ได้ถูกใช้ในศตวรรษแรกของยุคคริสเตียนและเชื่อว่า codices ที่ครอบคลุมของ Septuagint ซึ่งเริ่มปรากฏในศตวรรษที่ 4 เป็นของคริสเตียนทั้งหมด ต้นทาง. [43]

deuterocanonicals บางตัวดูเหมือนจะเขียนเป็นภาษาฮีบรูแต่ข้อความต้นฉบับได้สูญหายไปนานแล้ว การค้นพบทางโบราณคดีค้นพบทั้งสดุดี 151 และหนังสือโทบิตในภาษาฮีบรูท่ามกลาง ม้วนหนังสือ แห่งทะเลเดดซี พระคัมภีร์เซปตัวจินต์ได้รับการยอมรับและใช้โดยชาวยิวที่พูดภาษากรีกในศตวรรษที่ 1 แม้แต่ในภูมิภาคโรมันจูเดียดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วจึงกลายเป็นข้อความที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยคริสเตียนยุคแรกซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษากรีก [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในพันธสัญญาใหม่ บางคนเข้าใจฮีบรู 11:35 ว่าหมายถึงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลเล่มหนึ่ง คือ2 Maccabees [44]ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนฮีบรูอ้างอิงปากเปล่า[ ต้องการอ้างอิง ]ประเพณี ซึ่งพูดถึงผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมซึ่งถูกเลื่อยเป็นครึ่งหนึ่งในภาษาฮีบรู 11:37 สองโองการหลังจากการอ้างอิง Maccabees ครั้งที่ 2 ผู้เขียนในพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆ เช่น เปาโลยังอ้างอิงหรืออ้างอิงวรรณกรรมยุคสมัย[45]ซึ่งคุ้นเคยกับผู้ฟังแต่ไม่รวมอยู่ในหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลหรือโปรโตคาโนนิคัลในพันธสัญญาเดิม [ ต้องการการอ้างอิง ]

อิทธิพลของผู้เขียนตอนต้น

นักประวัติศาสตร์ชาวยิวฟัส ( ค.ศ.  94 ) กล่าวถึงหนังสือ พระคัมภีร์ฮีบรูจำนวน 22 เล่ม[ 46]รายงานโดยบิชอปคริสเตียนอธานาซิอุ[47]

Origen of Alexandria ( ค.  240 AD ) ยังบันทึกหนังสือบัญญัติ 22 เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูที่อ้างโดย Eusebius; ในหมู่พวกเขามีสาส์นของเยเรมีย์และแมคคาบีเป็นหนังสือบัญญัติ

หนังสือฮีบรู 22 เล่มมีดังต่อไปนี้ สิ่งที่เราเรียกว่าปฐมกาล อพยพ; เลวีนิติ; ตัวเลข; พระเยซูบุตรของ Nave (หนังสือ Joshua); ผู้พิพากษาและรูธในหนังสือเล่มเดียว ที่หนึ่งและสองของกษัตริย์ (1 ซามูเอลและ 2 ซามูเอล) ในหนึ่งเดียว; กษัตริย์ที่สามและสี่ (1 กษัตริย์และ 2 กษัตริย์) ในหนึ่งเดียว ของพงศาวดาร ที่หนึ่งและสองในหนึ่งเดียว; เอสดราส (เอซรา–เนหะมีย์) ในหนึ่งเดียว; หนังสือสดุดี; สุภาษิตของโซโลมอน; ปัญญาจารย์; เพลงของเพลง; อิสยาห์; เยเรมีย์พร้อมทั้งคร่ำครวญและสาส์น (ของเยเรมีย์) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แดเนียล; เอเสเคียล; งาน; เอสเธอร์. และนอกจากนั้นยังมีแมคคาบีอีกด้วย [48]

Eusebiusเขียนไว้ในประวัติคริสตจักร ของเขา ( ค.  324 AD ) ว่าบาทหลวงMelito แห่งซาร์ดิสในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถือว่าภูมิปัญญาดิวเทอโรโคโนนิคัลของโซโลมอนเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมและถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยชาวยิวและคริสเตียน (49)ในทางกลับกัน มีการกล่าวอ้างที่ตรงกันข้าม: "ในแคตตาล็อกของ Melito นำเสนอโดย Eusebius หลังจากสุภาษิตคำว่า Wisdom เกิดขึ้นซึ่งนักวิจารณ์เกือบทั้งหมดมีความเห็นว่าเป็นเพียงชื่ออื่นสำหรับหนังสือเล่มเดียวกัน และไม่ใช่ชื่อของหนังสือที่ตอนนี้เรียกว่า 'The Wisdom of Solomon'" [50]

ซีริลแห่งเยรูซาเล ม ( ค.ศ.  350 ) ในการบรรยาย พิเศษของเขา อ้างว่าเป็นหนังสือตามบัญญัติ "เยเรมีย์หนึ่ง รวมทั้งบารุคและคร่ำครวญและสาส์น (ของเยเรมีย์)" [51]

ในรายการหนังสือตามบัญญัติของAthanasius (367 AD) หนังสือของบารุคและจดหมายของเยเรมีย์ถูกรวมไว้และเอสเธอร์จะถูกละเว้น ในเวลาเดียวกัน เขากล่าวว่าหนังสือเล่มอื่นๆ บางเล่ม รวมทั้งหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลสี่เล่ม (The Wisdom of Solomon, the Wisdom of Sirach, Judith and Tobit) หนังสือของเอสเธอร์และDidacheและThe Shepherd of Hermasโดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของพระไตรปิฎก "ได้รับการแต่งตั้งจากพระบิดาให้อ่าน" เขายกเว้นสิ่งที่เขาเรียกว่า "งานเขียนที่ไม่มีหลักฐาน" โดยสิ้นเชิง [52]

Epiphanius of Salamis ( ค.  385 AD ) กล่าวว่า "มีหนังสือ 27 เล่มที่ชาวยิวมอบให้โดยพระเจ้า แต่นับเป็น 22 เล่มอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับตัวอักษรฮีบรูเพราะหนังสือสิบเล่มมีสองเท่าและนับเป็นห้าเล่ม" เขาเขียนในPanarion ของเขา ว่าชาวยิวมีหนังสือ deuterocanonical Epistle of Jeremiah และ Baruch ในหนังสือของพวกเขา ทั้งสองเล่มรวมกับเยเรมีย์และเพลงคร่ำครวญในหนังสือเล่มเดียว ในขณะที่ภูมิปัญญาของ Sirach และภูมิปัญญาของโซโลมอนเป็นหนังสือที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป [53]

ออกัสติน ( ค.ศ.  397 ) เขียนไว้ในหนังสือเรื่องChristian Doctrine (เล่มที่ 2 บทที่ 8)ว่าหนังสือ Maccabees, Tobias , Judith , Wisdom of SolomonและEcclesiasticusจำนวน 2 เล่มเป็นหนังสือตามบัญญัติบัญญัติ

บัดนี้ สารบบทั้งหมดของพระคัมภีร์ซึ่งเรากล่าวว่าต้องใช้การพิพากษานี้ มีอยู่ในหนังสือต่อไปนี้:— หนังสือห้าเล่มของโมเสส นั่นคือ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ ตัวเลข เฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มหนึ่งของโยชูวาบุตรนูน ผู้พิพากษาคนหนึ่ง; หนังสือสั้นเล่มหนึ่งชื่อรูธ; ถัดมา หนังสือกษัตริย์สี่เล่ม (หนังสือสองเล่มของซามูเอลและหนังสือของกษัตริย์สองเล่ม) และพงศาวดารสองเล่ม โยบและโทเบียส เอสเธอร์ และจูดิธ หนังสือสองเล่มของมัคคาบี และเอซราทั้งสอง , Nehemiah]...หนังสือเล่มหนึ่งของสดุดีของดาวิด; และหนังสือสามเล่มของโซโลมอน กล่าวคือ สุภาษิต เพลงสรรเสริญ และปัญญาจารย์... สำหรับหนังสือสองเล่ม เล่มหนึ่งเรียกว่าปัญญา และอีกเล่มหนึ่งเรียกว่า ปัญญาจารย์... หนังสือศาสดาสิบสองเล่มที่เชื่อมโยงกันและมี ไม่เคยแยกจากกัน ถือเป็นหนังสือเล่มเดียว รายนามผู้เผยพระวจนะเหล่านี้มีดังนี้: โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี; แล้วมีผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่กว่าสี่คน คือ อิสยาห์ เยเรมีย์ ดาเนียล เอเสเคียล[54]

ตามที่พระRufinus แห่ง Aquileia ( ค.  400 AD ) หนังสือ deuterocanonical ไม่ได้เรียกว่าหนังสือบัญญัติ แต่เป็นหนังสือของสงฆ์ [55]ในหมวดนี้ Rufinus ประกอบด้วยภูมิปัญญาของโซโลมอน Sirach Judith Tobit และหนังสือ Maccabees สองเล่ม รูฟีนัสไม่ได้กล่าวถึงบารุค[56]หรือสาส์นของเยเรมีย์ [55]

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1 (ค.ศ. 405) ทรงส่งจดหมายถึงบาทหลวงแห่งตูลูสโดยอ้างถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม [57]

หนังสือใดบ้างที่ได้รับในศีลจริง ๆ นอกจากนี้สั้น ๆ นี้แสดงให้เห็น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านต้องการทราบ หนังสือห้าเล่มของโมเสส ได้แก่ ปฐมกาล การอพยพ เลวีนิติ ตัวเลข และเฉลยธรรมบัญญัติ และโยชูวาบุตรชายของนูน และผู้พิพากษา และหนังสือของกษัตริย์สี่เล่ม [หนังสือของกษัตริย์สองเล่มและหนังสือสองเล่มของซามูเอล] พร้อมด้วย รูธ หนังสือศาสดาสิบหกเล่ม หนังสือโซโลมอนห้าเล่ม [สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงเพลง ปัญญาของโซโลมอน และปัญญาจารย์] [58]และสดุดี หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งของโยบ หนังสือโทบิตเล่มหนึ่ง หนังสือเอสเธอร์เล่มหนึ่ง หนังสือของจูดิธ มัคคาบีสองเล่ม หนังสือของเอซรา [เอซรา เนหะมีย์] สองเล่ม หนังสือพงศาวดารสองเล่ม [59]

ในศตวรรษที่ 7 ในภาษาละตินบันทึกเศษชิ้นส่วนของ Muratorianซึ่งนักวิชาการบางคน[ ใคร? ]จริง ๆ แล้วเชื่อว่าเป็นสำเนาของต้นฉบับภาษากรีก 170 AD ก่อนหน้า คริสตจักรนับหนังสือภูมิปัญญาของโซโลมอน

ยิ่งกว่านั้น สาส์นของจูดและสองคนที่กล่าวถึงข้างต้น (หรือมีชื่อ) ยอห์นถูกนับ (หรือใช้) ในคาทอลิก [คริสตจักร]; และ [หนังสือ] ปัญญา เขียนโดยเพื่อนของโซโลมอนเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา [60]

สมัชชา

ในการคัดลอกศีลของสภาเลาดีเซีย ในภายหลัง (ตั้งแต่ ค.ศ. 364) รายชื่อศีลก็ถูกผนวกเข้ากับ Canon 59 น่าจะเป็นก่อนกลางศตวรรษที่ห้า ซึ่งยืนยันว่าเยเรมีย์และบารุค บทคร่ำครวญ และสาส์น (ของเยเรมีย์) เป็นที่ยอมรับ ในขณะที่ไม่รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลอื่นๆ [61] [62]

ตามคำกล่าวของDecretum Gelasianumซึ่งเป็นงานเขียนโดยนักวิชาการนิรนามระหว่างปี 519 ถึง 553 สภาแห่งกรุงโรม (ค.ศ. 382) อ้างถึงรายชื่อหนังสือพระคัมภีร์ที่นำเสนอว่าได้รับการจัดทำเป็นบัญญัติ รายการนี้กล่าวถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลทั้งหมด ยกเว้นบารุคและจดหมายของเยเรมีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม:

ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, ตัวเลข, เฉลยธรรมบัญญัติ, โยชูวา, ผู้พิพากษา, รูธ, หนังสือ Kings IV [1 ซามูเอล, 2 ซามูเอล, 1 กษัตริย์, 2 กษัตริย์], หนังสือ Chronicles II, 150 สดุดี , หนังสือโซโลมอนสามเล่ม [สุภาษิต, ปัญญาจารย์, เพลง ของเพลง], ปัญญา, Ecclesiasticus, Isaiah, Jeremiah กับ Cinoth เช่นคร่ำครวญ ของเขา , Ezechiel, Daniel, Hosea, Amos, Micah, Joel, Obadiah, Jonah, Nahum, Habbakuk Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Job, Tobit, Esdras II หนังสือ [Ezra, Nehemiah], Ester, Judith, Maccabees II [10]

สภาฮิปโป (ในคริสตศักราช 393) ตามด้วยสภาคาร์เธจ (397)และสภาคาร์เธจ (419)อาจเป็นสภาแรกที่ยอมรับศีลข้อแรกอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการเลือกหนังสือที่ไม่ปรากฏใน พระคัมภีร์ฮีบรู ; [63]สภาอยู่ภายใต้อิทธิพลสำคัญของออกัสตินแห่งฮิปโปซึ่งถือว่าศีลปิดไปแล้ว [64] [65] [66]

Canon XXIV จาก Synod of Hippo (ใน 393 AD) บันทึกพระคัมภีร์ซึ่งถือเป็นบัญญัติ หนังสือพันธสัญญาเดิมดังต่อไปนี้:

ปฐมกาล; อพยพ; เลวีนิติ; ตัวเลข; เฉลยธรรมบัญญัติ; โยชูวาบุตรของนูน; ผู้พิพากษา; รูธ; พระมหากษัตริย์ iv. หนังสือ [1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 กษัตริย์ 2 กษัตริย์]; พงศาวดาร, ii. หนังสือ; งาน; บทเพลงสรรเสริญ; หนังสือห้าเล่มของโซโลมอน [สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงเพลง ปัญญาของโซโลมอน และปัญญาจารย์]; หนังสือสิบสองเล่มของผู้เผยพระวจนะ [โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี; อิสยาห์]; เยเรมีย์; เอเสเคียล; แดเนียล; โทบิต; จูดิธ; เอสเธอร์; เอซร่า, ii. หนังสือ [เอซร่า เนหะมีย์]; แมคคาบี, ii. หนังสือ [67]

ที่ 28 สิงหาคม 397 สภาคาร์เธจยืนยันศีลที่ออกที่ฮิปโป; การเกิดซ้ำของภาคพันธสัญญาเดิมระบุไว้:

ปฐมกาลอพยพเลวีนิติตัวเลขเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาบุตรของนูนผู้พิพากษารูธหนังสือสี่เล่มของกษัตริย์ [1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 กษัตริย์ 2 กษัตริย์] หนังสือParaleipomena สองเล่ม [1 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร] โยบบทเพลงสดุดีหนังสือห้าเล่มของโซโลมอน [ สุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงปัญญาของโซโลมอนและปัญญาจารย์ ] หนังสือของผู้เผยพระวจนะสิบสองคนอิสยาห์เยเรมีย์เอเสเคียลดาเนียลโทบิตจูดิธเอเธอร์หนังสือสองเล่มของเอสดราส [เอซรา เนหะมีย์] หนังสือสอง เล่มของแม คาบี [68]

ใน 419 AD สภาคาร์เธจในศีล 24 แสดงรายการหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล ยกเว้นบารุคและสาส์นของเยเรมีย์เป็นข้อพระคัมภีร์ตามบัญญัติ:

พระคัมภีร์ตามหลักบัญญัติมีดังนี้: ปฐมกาล , อพยพ , เลวีนิติ , ตัวเลข , เฉลยธรรมบัญญัติ , โยชูวาบุตรของนูน , ผู้พิพากษา , รูธ , หนังสือสี่เล่มของกษัตริย์ [1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 กษัตริย์ 2 พงศาวดาร] หนังสือพงศาวดาร สองเล่ม , โยบบทเพลงสดุดีหนังสือห้าเล่มของโซโลมอน [สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงเพลง ปัญญาของโซโลมอน และปัญญาจารย์] หนังสือของผู้เผยพระวจนะสิบสองคนอิสยาห์เยเรมีย์เอเสเคียลดาเนียโทบิต , จูดิธ , เอสเธอร์ , หนังสือเอสดราส สองเล่ม [ เอซรา, เนหะมีย์] หนังสือสองเล่มของตระกูลมัคคาบี [69]

ศีลของอัครสาวกได้ รับการอนุมัติโดย สภาตะวันออก ในทรูลโล ใน 692 AD (ไม่ได้รับการยอมรับจากคริสตจักรคาทอลิก) ระบุว่าหนังสือสามเล่มแรกของ Maccabees และภูมิปัญญาของ Sirach เป็นที่เคารพนับถือและ ศักดิ์สิทธิ์ [70]

สภา นิกายโรมันคาธอลิกแห่งฟลอเรนซ์ (1442) ได้ประกาศรายชื่อหนังสือในพระคัมภีร์ รวมถึงหนังสือของจูดิธ เอสเธอร์ ปัญญา ปัญญาจารย์ บารุค และหนังสือมัคคาบีสองเล่มเป็นหนังสือที่ยอมรับได้:

หนังสือห้าเล่มของโมเสส ได้แก่ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ ตัวเลข เฉลยธรรมบัญญัติ โยชูวา ผู้วินิจฉัย รูธ หนังสือสี่เล่มของกษัตริย์ [1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 กษัตริย์ 2 กษัตริย์] พาราลิโปเมนอนสองเล่ม [1 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร] เอสดราส [เอซรา] เนหะมีย์ โทบิต จูดิธ เอสเธอร์ โยบ เพลงสดุดีของดาวิด สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงสรรเสริญ ปัญญา ปัญญาจารย์ อิสยาห์ เยเรมีย์ บารุค เอเสเคียล ดาเนียล ผู้เผยพระวจนะสิบสองคน ได้แก่ โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี; หนังสือสองเล่มของ Maccabees [71]

สภา โรมันคาธอลิกแห่งเทรนต์ (1546) นำความเข้าใจเกี่ยวกับศีลของสภาก่อนหน้านี้เหล่านี้มาปรับใช้ตามรายชื่อหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล:

จากพันธสัญญาเดิม หนังสือห้าเล่มของโมเสส ได้แก่ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ ตัวเลข เฉลยธรรมบัญญัติ Josue ผู้วินิจฉัย Ruth หนังสือสี่เล่มของกษัตริย์ [1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 กษัตริย์ 2 กษัตริย์] Paralipomenon สองเล่ม [1 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร] ที่หนึ่งและที่สองของ Esdras [Ezra, Nehemiah], Tobias, Judith, Esther, Job, Davidic Psalter of 150 Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Canticle of Canticles [Song of Songs], Wisdom, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias, กับ Baruch, Ezechiel, Daniel, ผู้เผยพระวจนะสิบสองคนคือ Osee , Joel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggeus, Zacharias, Malachias; หนังสือ Machabees สองเล่ม เล่มแรกและเล่มที่สอง [72]

อิทธิพลของเจอโรม

เจอโรมในอารัมภบทหนึ่งของภูมิฐานของเขาบรรยายถึงศีลซึ่งไม่รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล ในอารัมภบทเหล่านี้ เจอโรมกล่าวถึงงานดิวเทอโรคาโนนิคัลและงานนอกสารบบทั้งหมดโดยใช้ชื่อว่าไม่มีหลักฐานหรือ "ไม่อยู่ในหลักคำสอน" ยกเว้นคำอธิษฐานของมนัสเส ส และบารุเขากล่าวถึงบารุคตามชื่อในบทนำของเขาถึงเยเรมีย์[73]และตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการอ่านหรือถือในหมู่ชาวฮีบรู แต่ไม่ได้เรียกอย่างชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานหรือ "ไม่อยู่ในศีล" [ฉัน]ฐานะที่ด้อยกว่าซึ่งหนังสือดิวเทอโรโคโนนิคัลถูกขับไล่โดยผู้มีอำนาจเช่นเจอโรมนั้นบางคนมองว่าเป็นเพราะแนวคิดที่เคร่งครัดของบัญญัติซึ่งเรียกร้องให้ทุกคนได้รับหนังสือที่มีสิทธิในศักดิ์ศรีสูงสุดนี้ ต้องมี การคว่ำบาตรของสมัยโบราณของชาวยิว และต้องไม่เพียงแต่ปรับให้เข้ากับการสั่งสอนเท่านั้น แต่ยังต้อง "ยืนยันหลักคำสอนของพระศาสนจักร" ด้วย [29]

JND Kelly กล่าวว่า "เจอโรมซึ่งสำนึกถึงความยากลำบากในการโต้เถียงกับชาวยิวบนพื้นฐานของหนังสือที่พวกเขาปฏิเสธและอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับต้นฉบับภาษาฮีบรูว่ามีอำนาจก็ยืนกรานว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่พบในนั้นคือ 'จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีหลักฐาน' ไม่ใช่ ในพระธรรม ภายหลังท่านยอมรับอย่างไม่เต็มใจว่าพระศาสนจักรอ่านหนังสือเหล่านี้บางเล่มเพื่อการแก้ไข แต่ไม่สนับสนุนหลักคำสอน” [74]

Jerome's Vulgateรวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลและคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน เจอโรมอ้างและยกมาจากบางคนว่าเป็นพระคัมภีร์ทั้งๆ ที่อธิบายว่า "ไม่อยู่ในศีล" Michael Barber ยืนยันว่าแม้ว่าเจอโรมเคยสงสัยในหลักฐานที่ไม่ระบุรายละเอียด แต่ภายหลังเขามองว่าเป็นพระคัมภีร์ ช่างตัดผมให้เหตุผลว่าสิ่งนี้ชัดเจนจากสาส์นของเจอโรม เขาอ้างจดหมายของเจอโรมถึงยูสโทเชียม ซึ่งเจอโรมอ้างคำพูดของ Sirach 13:2 [75]ที่อื่นๆ เห็นได้ชัดว่าเจอโรมยังอ้างถึงบารุค เรื่องราวของซูซานนาห์และปัญญาเป็นพระคัมภีร์ [76] [77] [78]เฮนรี บาร์เกอร์กล่าวว่าเจอโรมยกคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานด้วยความเคารพ และแม้ในขณะที่ "พระคัมภีร์" ทำให้พวกเขาได้รับตำแหน่งและการใช้งานตามบัญญัติของสงฆ์[79] ลูเทอร์ยังเขียนบทนำสู่หนังสือคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน และบางครั้งก็อ้างอิงจากบางเล่มเพื่อสนับสนุนการโต้แย้ง [80]

ในบทนำของจูดิธโดยไม่ใช้คำว่า ศีล เจอโรมกล่าวว่าจูดิธถูกจัดเป็นพระคัมภีร์โดยสภาที่หนึ่งของไนซีอา

ในบรรดาชาวฮีบรู หนังสือของจูดิธพบได้ในหมู่ ฮาจิ โอกราฟ ...แต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ถูกค้นพบโดย Nicene Council และนับเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าจึงยอมทำตามคำขอของท่าน [81]

ในการตอบRufinus ของ เขา เจอโรมยืนยันว่าเขาสอดคล้องกับการเลือกของคริสตจักรเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของดิวเทอโรโคโนนิคัลของดาเนียลที่จะใช้ ซึ่งชาวยิวในสมัยของเขาไม่รวมถึง:

ฉันได้ทำบาปอะไรในการติดตามการพิพากษาของคริสตจักร? แต่เมื่อฉันพูดซ้ำสิ่งที่ชาวยิวพูดต่อต้านเรื่องราวของ Susannaและเพลงสวดของ Three ChildrenและนิทานของBel and the Dragonซึ่งไม่มีอยู่ในฮีบรูไบเบิล ผู้ชายที่กล่าวหาฉันเรื่องนี้พิสูจน์ตัวเอง เป็นคนโง่และใส่ร้าย เพราะฉันไม่ได้อธิบายสิ่งที่ฉันคิด แต่สิ่งที่พวกเขามักพูดต่อต้านเรา ( Against Rufinus , II:33 [402 AD]) [82]

ดังนั้นเจอโรมจึงยอมรับหลักการที่จะตัดสินตามศีล—การพิพากษาของคริสตจักร (อย่างน้อยก็คริสตจักรในท้องที่ในกรณีนี้) มากกว่าการพิพากษาของเขาเองหรือการพิพากษาของชาวยิว แม้ว่าเกี่ยวกับการแปลดาเนียลเป็นภาษากรีก เขาสงสัยว่าเหตุใดจึงควรใช้เวอร์ชันของนักแปลซึ่งเขาถือว่าเป็นคนนอกรีตและผู้พิพากษา ( ธี โอโดชั่น ) [82]

ภูมิฐานก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับมาตรฐานของศีลว่าด้วยส่วนใดของหนังสือที่เป็นที่ยอมรับ เมื่อสภาแห่งเมืองเทรนต์ยืนยันหนังสือที่รวมอยู่ในศีลข้อแรก หนังสือนั้นถือว่าหนังสือนั้น "ครบถ้วนทุกส่วน เนื่องจากเคยใช้อ่านในคริสตจักรคาทอลิก และตามที่มีอยู่ในฉบับภาษาละตินเก่า ฉบับ". [83]พระราชกฤษฎีกานี้มีความกระจ่างบ้างโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุส ที่ 11 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ซึ่งอนุญาตให้จุลภาค Johanneumเปิดให้มีข้อพิพาท[84]และมีการอธิบายเพิ่มเติมโดยDivino afflante Spirituของสมเด็จพระสันตะปาปา ปีอุ ส ที่สิบสอง [ ต้องการการอ้างอิง ]

สภาเมืองเทรนต์ยังได้ให้สัตยาบัน พระคัมภีร์ฉบับ วั ลเกต ว่าเป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาละตินอย่างเป็นทางการสำหรับคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก [85]

หนังสือ Deuterocanonical และ Apocryphal ที่รวมอยู่ใน Latin Vulgate คือ: [86]

ชื่อละติน ชื่อภาษาอังกฤษ
หนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล
Tobiae Tobit หรือ Tobias
จูดิธ จูดิธ
เอสเธอร์ เอสเธอร์ที่มีการเพิ่มเติม
มาชาแบอรัม I 1 Maccabees
มาชาแบอรุม II 2 Maccabees
เซเปียนเทีย ปัญญาหรือปัญญาของโซโลมอน
นักบวช สิรัชหรือพระสงฆ์
บารุค บารุครวมสาส์นของเยเรมีย์ด้วย
แดเนียล แดเนียลพร้อมเพิ่มเติม
หนังสือที่ไม่มีหลักฐาน
3 เอสเดร 1 เอสดราส
4 เอสเดร 2 เอสดราส
เพลงสดุดี151 สดุดี 151
Oratio Manasse คำอธิษฐานของมนัสเสห์
Epistula Ad Laodicenses สาส์นถึงชาวเลาดีเซียน

ในคริสตจักรคาทอลิก

คริสตจักรคาทอลิกพิจารณาว่าในสภาแห่งกรุงโรมในปี ค.ศ. 382 ภายใต้ตำแหน่งสันตะปาปาแห่งดามัสที่ 1ได้กำหนดบัญญัติฉบับสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล โดยรับหนังสือ 46 เล่มสำหรับพันธสัญญาเดิม รวมถึงสิ่งที่คริสตจักรปฏิรูปพิจารณาว่าเป็นหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล และ 27 เล่ม หนังสือสำหรับพันธสัญญาใหม่ นักบุญเจอโรมรวบรวมและแปลหนังสือพระคัมภีร์ทั้ง 73 เล่มเป็นภาษาละติน ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อฉบับ ฉบับ ภูมิฐานซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในฉบับแปลพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการของคริสตจักรคาทอลิกในช่วงหลายศตวรรษ สภาฮิปโป (ค.ศ. 393) ตามด้วยสภาคาร์เธจ (397)และสภาคาร์เธจ (419)ยังยอมรับศีลข้อแรกจากสภาแห่งกรุงโรม อย่าง ชัดเจน สภาเหล่านี้[63]อยู่ภายใต้อิทธิพลที่สำคัญของออกัสตินแห่งฮิปโปซึ่งถือว่าศีลในพระคัมภีร์ไบเบิลปิดไปแล้ว [64] [65] [66] สภา นิกายโรมันคาธอลิกแห่งฟลอเรนซ์ (1442) ยืนยันศีลข้อแรกด้วย[71]ขณะที่สภาแห่งเทรนต์ (1546) ยกศีลข้อแรกให้เป็นความเชื่อ [88]

Philip Schaffนักศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์กล่าวว่า " สภาฮิปโปในปี 393 และสภาที่สาม (ตามการคำนวณอื่นที่หก) สภาคาร์เธจในปี 397 ภายใต้อิทธิพลของออกัสตินซึ่งเข้าร่วมทั้งสองได้แก้ไขศีลคาทอลิกของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานของพันธสัญญาเดิม ...การตัดสินใจของคริสตจักรข้ามทะเลนี้อยู่ภายใต้การให้สัตยาบัน และการเห็นพ้องกันของโรมัน ซี ก็ได้รับเมื่อผู้บริสุทธิ์ที่ 1และ เกลาเซียสที่ 1 (ค.ศ. 414) ทำซ้ำดัชนีเดียวกันของพระคัมภีร์ หนังสือ" ชาฟฟ์กล่าวว่าศีลนี้ยังคงไม่ถูกรบกวนจนถึงศตวรรษที่ 16 และได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งเทรนต์ในสมัยที่สี่[89]แม้ว่าสารานุกรมคาทอลิกรายงานว่า "ในคริสตจักรละติน ตลอดยุคกลาง เราพบหลักฐานของความลังเลใจเกี่ยวกับลักษณะของดิวเทอโรโคโนคัล ... มีเพียงไม่กี่คนที่ยอมรับอย่างชัดเจนถึงความเป็นบัญญัติของพวกเขา" แต่สำเนาต้นฉบับจำนวนนับไม่ถ้วนของ ภูมิฐานที่สร้างขึ้นโดยยุคเหล่านี้ มีข้อยกเว้นเล็กน้อย อาจเป็นเรื่องบังเอิญ น้อมรับพันธสัญญาเดิมของนิกายโรมันคาธอลิกฉบับสมบูรณ์ [29]การวิจัยที่ตามมาทำให้คำแถลงหลังนี้มีคุณสมบัติ โดยที่ประเพณีที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ pandect ขนาดใหญ่ได้รับการระบุว่าได้รับการส่งเสริมโดยสันตะปาปาปฏิรูป ในศตวรรษที่ 11 และ 12 [90]เพื่อนำเสนอต่ออารามในอิตาลี และปัจจุบันเรียกกันว่า 'Atlantic Bibles' เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร แม้ว่าพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้นำเสนอข้อความภูมิฐานที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ [90]

บารุค

บารุคและจดหมายของเยเรมีย์ปรากฏอยู่ในรายการศีลของสภาเลาดีเซีย [ 61] Athanasius (367 AD), [91] Cyril of Jerusalem ( c.  350 AD ), [51]และEpiphanius of Salamis ( c.  385 AD ) [92]พวกเขาไม่มีอยู่ในศีลที่ทำโดยInnocent IและGelasius Iและไม่มีอยู่ใน Vulgate Bibles ฉบับสมบูรณ์ก่อนศตวรรษที่ 9; [93]และแม้หลังจากวันนั้น ก็อย่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาในพันธสัญญาเดิมของภูมิฐานจนถึงศตวรรษที่ 13 ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาละตินเก่า ผลงานทั้งสองนี้ดูเหมือนจะรวมอยู่ในหนังสือของเยเรมีย์และบิดาชาวละตินแห่งศตวรรษที่ 4 และก่อนหน้านั้นมักจะอ้างถึงข้อความของพวกเขาว่ามาจากหนังสือเล่มนั้น อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ เจอโรม แปล ยิระมะยาห์ ใหม่ จาก ข้อ ความ ภาษา ฮีบรู ซึ่ง ยาว กว่า ข้อ ความ ฉบับ กรีก เซปตัวจินต์ มาก และ มี บท ต่าง ๆ กัน เขา ยืนกราน อย่าง แน่วแน่ ที่ จะ รวม บารุค หรือ จดหมาย ของ ยิระมะยาห์ จาก ภาษา กรีก. ในศตวรรษที่ 9 ผลงานทั้งสองนี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Vulgate Bibles ที่ผลิตขึ้นภายใต้อิทธิพลของTheodulf of Orleansเดิมเป็นบทเพิ่มเติมของหนังสือภูมิฐานของเยเรมีย์ ต่อจากนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Paris Bibles แห่งศตวรรษที่ 13 ได้รวมเข้าด้วยกันเป็นหนังสือเล่มเดียวที่รวมเข้าด้วยกันหลังจากLamentations [94]

เอสดราส

สำหรับนิกายโรมันคาธอลิกกรีก Esdrasถือว่าไม่มีหลักฐาน ในขณะที่คริสตจักรออร์โธดอกซ์ถือว่าเป็นที่ยอมรับ สถานะบัญญัติก่อนหน้านี้ของหนังสือเล่มนี้ในคริสตจักรตะวันตกนั้นง่ายต่อการติดตาม เนื่องจากการอ้างอิงถึงEsdrasในรายการศีลและการอ้างอิงอาจอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้ หรือถึง Greek Ezra–Nehemiahหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษากรีกที่ยังหลงเหลืออยู่ของศตวรรษที่ 4 และ 5 กรีก Esdras มักยืนเป็น 'Esdras A' ในขณะที่คำแปลภาษากรีกของ Ezra – Nehemiah ที่เป็นที่ยอมรับทั้งฉบับหมายถึง 'Esdras B'; และพบสิ่งเดียวกันนี้ในพยานที่ยังหลงเหลืออยู่ของOld Latin Bible. เมื่อบรรพบุรุษชาวละตินของคริสตจักรยุคแรกอ้างข้อความอ้างอิงจาก 'หนังสือเอซรา' ในพระคัมภีร์ไบเบิล มันเป็น 'เอซราแรก/เอสดราส เอ' แรกที่พวกเขากล่าวถึงอย่างท่วมท้น เช่นเดียวกับใน 'เมืองแห่งพระเจ้า' ของออกัสติน 18:36 การอ้างอิงของส่วนของ Nehemiah ของ Old Latin Second Ezra/'Esdras B' นั้นหายากกว่ามาก และไม่มีการอ้างอิงภาษาละตินเก่าจากส่วนของ 'Ezra' ของ Second Ezra/'Esdras B' เป็นที่รู้จักก่อนBedeในศตวรรษที่ 8 [95]ดังนั้น กัลลาเกอร์และมีดมี้ดสรุปว่า "เมื่อศีลโบราณระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นภาษากรีกหรือละติน กล่าวถึงหนังสือเอสดราสสองเล่ม พวกเขาต้องนึกถึงหนังสือที่รู้จักใน LXX และภาษาละตินโบราณว่า Esdras A และ Esdras B นั่นคือ 1 ของเรา เอสดราสและเอสรา-เนหะมีย์” [96]

ในอารัมภบทของเขาถึงเอซรา เจอโรมหมายถึงหนังสือเอซราสี่เล่มตามประเพณีภาษาละติน หนังสือเอซราเป็นภาษาละตินเล่มแรกและเล่มที่สองของเจอโรมเป็นหนังสือของพระคัมภีร์ละตินเก่า ซึ่งสอดคล้องกับภาษากรีกเอสดราสและเอซรา-เนหะมีย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ หนังสือสองเล่มนี้ที่เขาคิดว่าแต่ละเล่มเป็นฉบับที่เสียหายของหนังสือเอซราฉบับภาษาฮีบรูฉบับเดียว ดังนั้นเขาจึงอ้างว่าเอซราฉบับภูมิฐานของเขาจากภาษาฮีบรูมาแทนที่ทั้งสองเล่ม เจอโรมประณามหนังสือลาตินที่สามและสี่ของเอซราว่าไม่มีหลักฐาน หนังสือเล่มที่สามของเขาต้องสอดคล้องกับคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ของชาวยิวแห่งเอซราในขณะที่หนังสือเล่มที่สี่น่าจะประกอบด้วยเนื้อหาอื่นๆ จากละตินเอซรา [97] [98]

จากศตวรรษที่ 9 มีการค้นพบต้นฉบับภาษาละตินภูมิฐานเป็นครั้งคราวซึ่งข้อความเอซราฉบับเดียวของเจอโรมถูกแยกออกเป็นหนังสือแยกระหว่างเอซราและเนหะ มี ย์ และในพระคัมภีร์ไบเบิลแห่งปารีสแห่งศตวรรษที่ 13 การแบ่งแยกนี้ได้กลายเป็นสากล โดย Esdras A ได้รับการแนะนำใหม่เป็น ' 3 Esdras'และLatin Esdrasถูกเพิ่มเป็น '4 Esdras' [99]ที่สภาเมืองเทรนต์ ทั้ง ' 3 Esdras'และ ' 4 Esdras ' ไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนังสือตามบัญญัติบัญญัติ แต่ในที่สุดก็ถูกตีพิมพ์ในส่วนของ ' คัมภีร์ที่ ไม่มีหลักฐาน ' ในSixto-Clementine Vulgateพร้อมกับ คำอธิษฐาน ของManasses [ต้องการการอ้างอิง ]

สภาเมืองเทรนต์ในปี ค.ศ. 1546 ระบุรายชื่อหนังสือที่รวมอยู่ในศีลตามที่ได้กำหนดไว้ในสภาฟลอเรนซ์ [100]ในส่วนที่เกี่ยวกับหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัล รายชื่อนี้สอดคล้องกับรายการศีลของสภาตะวันตกในช่วงปลายศตวรรษที่ 4 นอกเหนือจากการรวมบารุคด้วยจดหมายของเยเรมีย์ (บารุค บทที่ 6) เป็นหนังสือเล่มเดียว [29] [101]ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่เทรนต์สนับสนุนการตัดสินใจนี้ มีผู้เข้าร่วมในกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการยอมรับหนังสืออื่นใดนอกจากหนังสือโปรโตคาโนนิกในหลักการ ในบรรดาชนกลุ่มน้อยที่ Trent มีพระคาร์ดินัลSeripandoและCajetanซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของ Luther ที่ Augsburg [102][103] [104]

ในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

นอกคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก บางครั้งมีการใช้คำว่า ดิเทอโรคาโนนิคัล เพื่อเปรียบเทียบ เพื่ออธิบายหนังสือที่ออร์ทอดอกซ์ ตะวันออก และ ออร์ ทอดอกซ์ตะวันออกรวมอยู่ในพันธสัญญาเดิม ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ทานัคของชาวยิวหรือพันธสัญญาเดิมของ โปรเตสแตนต์ ในบรรดาออร์โธดอกซ์ คำนี้เข้าใจว่าหมายความว่าพวกมันถูกรวบรวมแยกจากศีลหลัก

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

โบสถ์อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ได้รวมหนังสือทุกเล่มของ พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัว จินต์ไว้ในพันธสัญญาเดิม ชาวกรีกใช้คำว่าAnagignoskomena ( Ἀναγιγνωσκόμενα , "น่าอ่าน, น่าอ่าน") เพื่ออธิบายหนังสือของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ ภาษาฮีบรู ที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ฮีบรู. เมื่อนักศาสนศาสตร์อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ใช้คำว่า "ดิวเทอโรคาโนนิคัล" สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าความหมายไม่เหมือนกับการใช้นิกายโรมันคาธอลิก ในคริสต์ศาสนานิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ดิวเทอโรคาโนนิคัลหมายความว่าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลของพันธสัญญาเดิม (กล่าวคือ อ่านในระหว่างการให้บริการ) แต่มีอำนาจรอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดิวเทอโร (ที่สอง) ใช้กับผู้มีอำนาจหรืออำนาจการเป็นพยาน ในขณะที่ในนิกายโรมันคาทอลิก ดิวเทอโรใช้กับลำดับเหตุการณ์ (ความจริงที่ว่าหนังสือเหล่านี้ได้รับการยืนยันในภายหลัง) ไม่ใช่ผู้มีอำนาจ [105]

ศีลอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์รวมถึงหนังสือดิวเทอโรโคโนนิคัลที่ชาวโรมันคาธอลิกยอมรับรวมทั้งสดุดี 151คำอธิษฐานของมนัสเสห์มัคคาบี 3 เล่ม และเอสดราส 1 เล่ม (รวมอยู่ในClementine Vulgateด้วย) ในขณะที่บารุคถูกแยกออกจากจดหมายฝากของเยเรมีย์ รวมเป็น 49 หนังสือพันธสัญญาเดิมตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ 39 เล่ม [16]

สมัชชาอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ สมัชชาแห่งเยรูซาเล็มซึ่งจัดขึ้นในปี 1672 ได้รับหนังสือที่พบใน พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัว จินต์และใน ศาสนา คริสต์ไบแซนไทน์และประเพณีพิธีกรรม สมัชชาเถรได้ประกาศศีลอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ดังนี้:

...โดยเฉพาะ "The Wisdom of Solomon" "Judith" "Tobit" "The History of the Dragon" [Bel and the Dragon] "The History of Susanna" "The Maccabees" และ "The Wisdom ของศิริราช” เพราะเราตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหนังสือของแท้อื่น ๆ ของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ส่วนแท้ของพระคัมภีร์ สำหรับประเพณีในสมัยโบราณ หรือมากกว่าคริสตจักรคาทอลิก ซึ่งส่งให้เราเป็นพระกิตติคุณอันศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ แก่เรา ได้ส่งมอบสิ่งเหล่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์อย่างไม่ต้องสงสัย และการปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้น และหากบางที ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกพิจารณาในระดับเดียวกับคนอื่นๆ เสมอไป แต่ถึงกระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ถูกนับและคิดรวมกับพระคัมภีร์ที่เหลือด้วย ทั้งโดยเถรและโดยนักศาสนศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของคริสตจักรสากล ทั้งหมดนี้เรายังตัดสินว่าเป็นหนังสือที่เป็นที่ยอมรับ และสารภาพว่าเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์[107]

เช่นเดียวกับหนังสือนิกายโรมันคาธอลิก ตำราเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับพันธสัญญาเดิมที่เหลือ ไม่ได้จัดพิมพ์ในส่วนที่แยกจากกัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ข้อความอื่นๆ ที่พิมพ์ในพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์รวมอยู่ในภาคผนวก ซึ่งไม่เหมือนกันในทุกคริสตจักร ภาคผนวกประกอบด้วยMaccabees 4เล่มในพระคัมภีร์ภาษากรีกในขณะที่มี2 Esdrasในพระคัมภีร์ภาษาสลาฟและภาษารัสเซีย [16]

ไสยศาสตร์ของเอธิโอเปีย

ใน พระคัมภีร์ เอธิโอเปีย ที่ ใช้โดย โบสถ์ เอธิโอเปียออร์โธดอกซ์ (โบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก) หนังสือเหล่านั้นในพันธสัญญาเดิมที่ยังคงนับเป็นบัญญัติ แต่คริสตจักรอื่น ๆ ไม่ได้ตกลงกันไว้ มักจะถูกจัดแยกส่วนชื่อ" ดียุโทรกาโนนีกัล" (ዲዩትሮካኖኒካል) ซึ่ง สืบเนื่องมาจาก "ดิวเทอโรคาโนนิคัล" ดิวเทอโรกานอนของเอธิโอเปียน ออร์โธดอกซ์ นอกเหนือจากชุดมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้น และด้วยหนังสือเอสดราสและคำอธิษฐานแห่งมินาสเซอ ยังรวมถึงหนังสือบางเล่มที่ยังคงเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรเอธิโอเปียเท่านั้น รวมถึงเอโนคหรือเฮ นอก ( อีโนช ) คูฟาเล ( ยูบิลลี่ ) และ 1, 2 และ 3Meqabyan (ซึ่งบางครั้งก็สับสนกับ "Books of Maccabees") [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในคริสตจักรคริสเตียนที่มีต้นกำเนิดในการปฏิรูป

สำเนาของพระคัมภีร์ลูเธอร์รวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลเป็นส่วนระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พวกเขาถูกเรียกว่า " คัมภีร์ที่ ไม่มีหลักฐาน " ในคริสตจักรคริสเตียนที่มีต้นกำเนิดในการปฏิรูป

คริสตจักรอนาแบ๊บติสต์

Anabaptistsใช้Luther Bibleซึ่งมีคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ intertestamental ซึ่งมีความทับซ้อนกับหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลคาทอลิกมาก พิธีแต่งงานของชาว อามิชรวมถึง "การเล่าเรื่องการแต่งงานของโทเบียสและซาราห์ในคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน" [108]

บรรพบุรุษของอนาแบปติสม์ เช่นเมนโน ซิมมอนส์อ้างว่า "พวกเขา [คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน] มีอำนาจเดียวกันและความถี่เกือบเท่ากันกับหนังสือพระคัมภีร์ฮีบรู" และข้อความเกี่ยวกับการพลีชีพภายใต้แอนติโอคัสที่ 4 ใน1 มัคคาบีและ2 แมคคาบี ด้วยความเคารพอย่างสูงจากพวกอนาแบปติสต์ ซึ่งเผชิญการกดขี่ข่มเหงในประวัติศาสตร์ของพวกเขา [19]

ศีลมหาสนิท

มีการทับซ้อนกันอย่างมากระหว่าง ส่วนที่ ไม่มีหลักฐาน ของ พระคัมภีร์คิงเจมส์ฉบับดั้งเดิมปี 1611 และดิวเทอโรกานอนคาทอลิก แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกัน ส่วนที่ไม่มีหลักฐานของพระคัมภีร์คิงเจมส์ฉบับดั้งเดิมในปี 1611 รวมถึงหนังสือสามเล่มต่อไปนี้ นอกเหนือจากหนังสือดิวเทอโรโคโนนิคัล ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายชื่อหนังสือตามบัญญัติของสภาเทรนต์ : [ ต้องการการอ้างอิง ]

หนังสือเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นหมวดคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานของClementine Vulgate : 3 Esdras (aka 1 Esdras); 4 เอสดราส (หรือ 2 เอสดราส); และคำอธิษฐานของมนัสเสห์ที่ซึ่งพวกเขาได้รับการอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงว่า พระคัมภีร์ Douai 1609 ฉบับ รวมไว้ในภาคผนวก แต่ไม่ได้รวมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิกอังกฤษตั้งแต่การ แก้ไขของ Douai Bible ในปีพ. ศ. 1750 โดย Challonerพบได้พร้อมกับหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลใน ส่วนที่ไม่เปิดเผยของพระ คัมภีร์โปรเตสแตนต์บาง ฉบับ ( บางรุ่นของคิงเจมส์เป็นต้น) [ ต้องการการอ้างอิง ]

การใช้คำที่ไม่มีหลักฐาน (กรีก: "ซ่อนอยู่") เพื่ออธิบายข้อความแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นการดูถูก แต่ก็หมายความว่างานเขียนที่เป็นปัญหาไม่ควรรวมไว้ในสารบบของพระคัมภีร์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] การจำแนกประเภทนี้ผสมผสานกับ พระกิตติคุณที่ไม่เป็นที่ยอมรับและ คัมภีร์ที่ ไม่มีหลักฐานในพันธสัญญาใหม่ สมาคมวรรณกรรมในพระคัมภีร์ไบเบิลแนะนำให้ใช้คำว่าหนังสือ ดิวเทอโรคาโนนิคัล แทนคำว่าคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในการเขียนเชิงวิชาการ [110]

บทความสามสิบเก้าข้อเกี่ยวกับศาสนาของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์แสดงรายการหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลว่าเหมาะสมที่จะอ่านสำหรับ "ตัวอย่างชีวิตและการสอนเรื่องมารยาท แต่ยังไม่ได้นำมาใช้เพื่อสร้างหลักคำสอนใดๆ" [111]พจนานุกรมยุคแรกๆ ของโบสถ์แองกลิกัน (ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือคำอธิษฐานร่วมปี ค.ศ. 1662) รวมหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลไว้ในวงจรของการอ่าน และมีการใช้ข้อความจากหนังสือเหล่านี้เป็นประจำในบริการต่างๆ (เช่น Kyrie Pantokrator [112]และเบเนดิไซท์ ) [113]

การอ่านจากหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลตอนนี้รวมอยู่ในพจนานุกรมสมัยใหม่ส่วนใหญ่ในศีลมหาสนิทแบบแองกลิกันโดยอิงตาม พจนานุกรม ฉบับปรับปรุง (ซึ่งอิงตามพจนานุกรมโรมันคาธอลิกหลังการประนีประนอม)แม้ว่าการอ่านทางเลือกจากหนังสือโปรโต คาโนนิคัล มีให้ด้วย [14]

โบสถ์ลูเธอรัน

ลูเทอร์เรียกหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลว่า "คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน กล่าวคือ หนังสือที่ไม่ถือว่าเท่ากับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ แต่มีประโยชน์และน่าอ่าน" [115]สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในสำเนาของพระคัมภีร์ลูเธอร์เป็นหนังสือระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ [15]

โบสถ์เมธอดิสต์และโบสถ์มอเรเวีย

หนังสือพิธีสวด เมธอดิสต์เล่มแรกThe Sunday Service of the Methodistsใช้โองการจากคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ เช่น ในพิธีสวดศีลมหาสนิท [116]

พจนานุกรมสามัญฉบับปรับปรุงซึ่งมีการใช้งานโดยกลุ่มโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ รวมทั้งเมธอดิสต์และมอเรเวีย แสดงรายการการอ่านจากคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิลในปฏิทินพิธีกรรมแม้ว่า จะมี บทเรียนพระคัมภีร์ ใน พันธสัญญาเดิมแบบอื่นให้เลือก [117]

โบสถ์เพรสไบทีเรียน

The Westminster Confession of Faith เอกสารเกี่ยว กับลัทธิคาลวินที่ทำหน้าที่เป็นบทสรุปอย่างเป็นระบบของหลักคำสอนสำหรับนิกายเชิร์ชออฟสกอตแลนด์และ คริสตจักร เพรสไบทีเรียน อื่นๆ ทั่วโลก ยอมรับว่าหนังสือ นิกายโปรเตสแตนต์เพียงหกสิบหกเล่มเป็นพระคัมภีร์ที่แท้จริง บทที่ 1 ข้อ 3 ของคำสารภาพอ่านว่า: "หนังสือที่เรียกกันทั่วไปว่าคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน ไม่ใช่การดลใจจากพระเจ้า ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกของพระคัมภีร์ ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจในศาสนจักรของพระเจ้า และไม่ได้รับการอนุมัติเป็นอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์มากกว่างานเขียนอื่นๆ ของมนุษย์” [118]

คริสตจักรปฏิรูป

คำสารภาพ แห่งเบลเยียม ใช้ในโบสถ์ปฏิรูปอุทิศส่วน (ข้อ 6) ให้กับ "ความแตกต่างระหว่างหนังสือบัญญัติและหนังสือที่ไม่มีหลักฐาน" และกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้: "ทุกสิ่งที่คริสตจักรอาจอ่านและรับคำแนะนำจากเท่าที่พวกเขาเห็นพ้องต้องกัน หนังสือบัญญัติ; แต่พวกเขาอยู่ห่างไกลจากการมีอำนาจและประสิทธิภาพดังที่เราอาจจะจากคำให้การของพวกเขายืนยันจุดใด ๆ ของศรัทธาหรือของศาสนาคริสต์; น้อยกว่ามากที่จะเบี่ยงเบนจากอำนาจของหนังสือศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ " [19]

พันธสัญญาใหม่ deuterocanonicals

คำว่าdeuterocanonicalบางครั้งใช้เพื่ออธิบาย Canonical antilegomenaหนังสือเหล่านั้นในพันธสัญญาใหม่ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยคริสตจักรยุคแรกเช่นเดียวกับ deuterocanonical หนังสือเหล่านี้อาจเรียกว่า "พันธสัญญาใหม่ deuterocanonicals", [44]ซึ่งขณะนี้รวมอยู่ในหนังสือ 27 เล่มของพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของคริสเตียนเกือบทั้งหมด [ ต้องการอ้างอิง ] deuterocanonicals ของพันธสัญญาใหม่มีดังนี้: [ ต้องการการอ้างอิง ]

ลูเทอร์พยายามถอดหนังสือของฮีบรู ยากอบ ยูดา และวิวรณ์ออกจากคัมภีร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขารับรู้ว่าหนังสือเหล่านั้นขัดกับหลักคำสอนของโซลากราเที ย และโซล่าโดยสุจริต ) แต่สิ่งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่ผู้ติดตามของเขา อย่างไรก็ตาม หนังสือเหล่านี้มีลำดับสุดท้ายในพระคัมภีร์ลูเทอร์ ใน ภาษาเยอรมัน จนถึงทุกวันนี้ [120]

หมายเหตุ

 1. ที่อ้างถึงโดยทั่วไป ได้แก่ (1) เมลิโต แห่งซาร์ดิสซึ่งไปทางตะวันออก ไปปาเลสไตน์ และบันทึกศีลที่เขาพบว่าใช้อยู่ในธรรมศาลา ตามที่บันทึกไว้ในประวัติคริสตจักร ของ ยูเซบิอุส 4.26.13–14; (2) Athanasius แห่งอเล็กซานเดรีย ; (3)สภาเลาดีเซี(4)เจอโรมอาศัยอยู่ในเบธเลเฮ
 2. ^ เช่นสภาคาร์เธจ (397)สภากรุงโรมกฤษฎีกาเกลาเซียน
 3. ^ ดูใน "ม้วนหนังสือทะเลเดดซี - เรียกดูต้นฉบับ - คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน" The Dead Sea Scrolls - เรียกดูต้นฉบับ สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2563 .
 4. ^ เรียกอีกอย่างว่า Τωβείτหรือ Τωβίθในบางแหล่ง
 5. ^ เรียกอีกอย่างว่า Tōbeitหรือ Tōbit
 6. หลักการของ Old Greek LXX ดั้งเดิมนั้นเป็นข้อโต้แย้ง คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกบางแห่งถือว่าหนังสือบางเล่มต่อไปนี้ไม่มีหลักฐาน
 7. เดิมวางไว้หลังมัคคาบี 3 ตัวและก่อนสดุดี แต่อยู่ในภาคผนวกของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก
 8. ^ ไม่ได้อยู่ใน Orthodox Canon แต่เดิมรวมอยู่ใน LXX [38]
 9. เนื่องจากคนในสมัยโบราณบางคนนับบารุคเป็นส่วนหนึ่งของเยเรมีย์ จึงเป็นไปได้แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่เจอโรมนับบารุคด้วยชื่อเยเรมีย์เมื่อเขาแจกแจงแคนนอนใน Prologus Galeatus ของ เขา

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ ลิฟวิงสโตน, EA (2013). พจนานุกรม Oxford ที่กระชับของคริสตจักรคริสเตียน OUP อ็อกซ์ฟอร์ด น. 28–29. ISBN 978-0-19-107896-5. สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2020 .
 2. ^ สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากลออนไลน์ "ไม่มีหลักฐาน" . สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากลออนไลน์ ว. บี. เอิร์ดแมนส์ พับลิชชิ่ง บจก. สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2019 .
 3. กลีสัน แอล. จูเนียร์, อาร์เชอร์ (1974). บทนำแบบสำรวจพันธสัญญาเดิม ชิคาโก อิลลินอยส์: Moody Press หน้า 68. ISBN 9780802484468. สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2019 .
 4. เบ็ควิธ, โรเจอร์ ที. (2008) คัมภีร์พันธสัญญาเดิมของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ Eugene, Oregon: Wipf และสำนักพิมพ์หุ้น หน้า 382, ​​383, 387.
 5. ^ Mulder, เอ็มเจ (1988). Mikra: ข้อความ การแปล การอ่าน และการตีความพระคัมภีร์ฮีบรูในศาสนายิวโบราณและศาสนาคริสต์ยุคแรก ฟิล.: ฟาน กอร์คุม. หน้า 81. ISBN 978-0800606046.
 6. อะคิน, เจมส์ (10 มกราคม 2555). "การอ้างอิงดิวเทอโรโคโนนิคัลในพันธสัญญาใหม่" . จิมมี่ อาคิน. สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2019 .
 7. ^ วิลเลียมส์ จิมมี่; แอนเดอร์สัน, เคอร์บี้ (2002). หลักฐาน คำตอบ และศรัทธาของคริสเตียน: การตรวจสอบหัวข้อข่าว หน้า 120. ISBN 9780825420351. สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2019 .
 8. Philip R. Davies in The Canon Debate , หน้า 50: "กับนักวิชาการคนอื่นๆ อีกหลายคน ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแก้ไขรายชื่อตามบัญญัติเป็นความสำเร็จของราชวงศ์ Hasmonean อย่างแน่นอน"
 9. โบการ์ต, ปิแอร์ เมาริซ (2012). "พระคัมภีร์ภาษาละติน ค. 600 ถึง ค. 900" ในริชาร์ด มาร์สเดน; อี. แอน แมทเทอร์ (สหพันธ์). ใหม่ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิลเคมบริดจ์; เล่มที่ 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. น. 69–92.
 10. a b "Tertullian : Decretum Gelasianum (ภาษาอังกฤษแปล)" .
 11. อัลเบิร์ต ซี. ซุนด์เบิร์ก จูเนียร์ "พันธสัญญาเดิมของคริสตจักรยุคแรก" ทบทวนอีกครั้ง 1997
 12. อรรถเป็น ไมเคิล ดี. คูแกน; et al., สหพันธ์. (2018). "ศีลของพระคัมภีร์". The New Oxford Annotated Bible: New Revised Standard Version: An Ecumenical Study Bible (ฉบับที่ 5) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 1839, 1841. ISBN 978-0-19-027605-8. OCLC  1032375119 .
 13. a b The Editors of Encyclopaedia Britannica (8 มกราคม 2020). "จดหมายของเยเรมีย์" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 14. อรรถa b c d e f g h Charlesworth, James H. (2010). พันธสัญญาเดิม Pseudepigrapha . พีบอดี แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน หน้า 510–512, 532–534, 625–627. ISBN 9781598564907. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 .
 15. อรรถเป็น กู๊ดแมน มาร์ติน; บาร์ตัน จอห์น; มัดดิมัน, จอห์น (2012). คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 187–188. ISBN 9780191634406. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 .
 16. อรรถa b บรรณาธิการสารานุกรมบริแทนนิกา (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) "นักบวช" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 17. อรรถa b c d e f Stuckenbruck, Loren T.; เกิร์ตเนอร์, แดเนียล เอ็ม. (2019). สารานุกรม T&T Clark ของศาสนายิวในวิหารที่สอง เล่มที่ 1 สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. หน้า 171. ISBN 9780567658135. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 .
 18. a b The Editors of Encyclopaedia Britannica (27 ธันวาคม 2019). "โทบิท" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 19. อรรถa b บรรณาธิการสารานุกรมบริแทนนิกา (12 ธันวาคม 2551) "ภูมิปัญญาของโซโลมอน" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 20. อรรถเป็น เกรา, เดโบราห์ เลวีน (2010). "ประเพณีดั้งเดิมของชาวยิว". ใน Kevin R. Brine, Elena Ciletti และHenrike Lähnemann (ed.) ดาบแห่งจูดิธ จูดิธศึกษาข้ามสาขาวิชา เปิดสำนักพิมพ์หนังสือ ISBN 978-1-906924-15-7.
 21. a b c The Editors of Encyclopaedia Britannica (30 กรกฎาคม 2020). "หนังสือของแมคคาบี" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 22. a b Amanda Davis Bledsoe (26 กรกฎาคม 2017). "ส่วนเพิ่มเติมของแดเนียล – บทนำ" . บรรณานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ดออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 .
 23. บรรณาธิการสารานุกรมบริแทนนิกา (27 ธันวาคม 2019). "หนังสือของบารุค" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 . {{cite web}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )
 24. ^ สกอตต์, อลิซ เอ็ม. (2017). ตัวตนของปัญญา . ลอนดอน: สมาคมศึกษาพันธสัญญาเดิม หน้า 89–91. ISBN 9781351884365. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 .
 25. อรรถเป็น ซิดนี่ ไวท์ ครอว์ฟอร์ด (มกราคม 2543) "ส่วนเสริมของเอสเธอร์" . DigitalCommons@มหาวิทยาลัยเนแบรสกา -ลินคอล์น มหาวิทยาลัยเนแบรสกา-ลินคอล์น. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 .
 26. อรรถa b c d e f Bergren, Theodore A. (1996). อิทธิพลของคริสเตียนต่อประวัติศาสตร์การแพร่ของ 4, 5 และ 6 เอซรา มรดก Apocalyptic ของชาวยิวในศาสนาคริสต์ยุคแรก แอสเซน: อุตเกเวอริจ ฟาน กอร์คุม หน้า 102. ISBN 9789023229131. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 .
 27. อรรถนิ วแมน, จูดิธ เอช. (2006). "รูปแบบและการตั้งค่าคำอธิษฐานของมนัสเสห์" แสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้า เล่ม 2 แอตแลนต้า: สมาคมวรรณกรรมในพระคัมภีร์ไบเบิล. หน้า 122. ISBN 9781589832787. สืบค้นเมื่อ5 มกราคมพ.ศ. 2564 .
 28. "Canon of the Old Testament, II, International Standard Bible Encyclopedia , 1915" .
 29. a b c d e f g บทความนี้รวบรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติHerbermann, Charles, ed. (1913). "ศีลแห่งพันธสัญญาเดิม" . สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัท Robert Appleton
 30. โบการ์ต, ปิแอร์ เมาริซ (2012). "พระคัมภีร์ละติน". ใน James Carleton Paget; Joachim Schaper (สหพันธ์). ใหม่ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิลเคมบริดจ์; เล่มที่ 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. น. 505–526.
 31. ^ JND Kelly, Early Christian Doctrines , หน้า 53
 32. Stuart G. Hall, Doctrine and Practice in the Early Church , p. 28
 33. อรรถเป็น c Abegg มาร์ติน; ฟลินท์, ปีเตอร์; อุลริช, ยูจีน (1999). คัมภีร์ม้วนหนังสือแห่ง ทะเลเดดซี ฮาร์เปอร์วัน ISBN 978-0-06-060064-8.
 34. ↑ Lena Cansdale 1997, Qumran and the Essenes pp. 14 ff. อ้างอิง Rengstorf 1963, Golb 1980 และอื่น ๆ อีกหลายคนรวมถึงผู้ว่าทฤษฎีนี้
 35. ^ ซูเครัน, แพทริก (2011). เว้นแต่ฉันเห็น ... มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อหรือไม่? . ครอสบุ๊ก ISBN 978-1462706204. สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2559 .
 36. คาเรน เอช. จ็อบส์และ มอยเซส ซิลวา (2001) ขอเชิญร่วมงานเซปตัวจินต์ Paternoster กด . ISBN 1-84227-061-3.
 37. ↑ Timothy McLay, The Use of the Septuagint in New Testament Research ISBN 0-8028-6091-5 . —บทนำมาตรฐานปัจจุบันของ NT & LXX 
 38. ^ "NETS: ฉบับอิเล็กทรอนิกส์" .
 39. วาสซิเลียดิส, เปโตรส. "แรงบันดาลใจ แคนนอน และอำนาจของพระคัมภีร์: มุมมองทางธรรมชาติของออร์โธดอกซ์" . users.auth.gr . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2563 .
 40. ^ เอลลิส EE (1992). พันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์ยุคแรก เบเกอร์. หน้า 34. ISBN 9783161456602. สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2557 .
 41. อาร์เชอร์ กลีสัน แอล. การสำรวจพันธสัญญาเดิม บทนำ . ชิคาโก อิลลินอยส์: Moody Press. หน้า 75 . สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2557 .
 42. เฮงเกล, มาร์ติน (2004). เซ ปตัวจินต์เป็นพระคัมภีร์คริสเตียน เบเกอร์. น. 58–59. ISBN 9780567082879.
 43. เบ็ควิธ, โรเจอร์ (1986). คัมภีร์พันธสัญญาเดิมของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์ หน้า 382.
 44. a b James Akin , Defending the Deuterocanonicals , EWTN , archived from the original on 8 มกราคม 2019
 45. ^ โคปาน พอล; Litwak, เคนเน็ธ ดี. (2014). พระกิตติคุณในตลาดแห่งความคิด ประสบการณ์ Mars Hill ของ Paul สำหรับโลกพหุนิยมของเรา ประชาสัมพันธ์ หน้า 131. ISBN 978-0830840434.
 46. ฟัสเขียนใน Against Apion , I, 8: "เราไม่มีหนังสือ 10,000 เล่มในหมู่พวกเรา ไม่เห็นด้วยและขัดแย้งกัน แต่มีหนังสือเพียงยี่สิบสองเล่มที่มีบันทึกตลอดกาล และเชื่อว่าเป็นพระเจ้า" หนังสือ 22 เล่มนี้ประกอบขึ้นเป็นหลักการของพระคัมภีร์ฮีบรู
 47. ^ "Athanasius บนพระไตรปิฎกของพระคัมภีร์" . พระคัมภีร์-researcher.com สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 48. ^ ยูเซบิอุสแห่งซีซาเรีย หนังสือประวัติศาสตร์พระศาสนจักร 6 บทที่ 25: 1–2 นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 49. ^ "บิดาแห่งคริสตจักร: ประวัติคริสตจักร เล่ม 4 (ยูเซบิอุส)" . Newadvent.org . สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2010 .
 50. "Canon of the Old and New Testaments Ascertained, หรือ The Bible Complete without the Apocrypha and Unwrites Traditions. – Christian Classics Ethereal Library" . Ccel.org 15 พฤศจิกายน 2549 . สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2557 .
 51. อรรถ ไซริลแห่งเยรูซาเลม. บรรยายพิเศษ 4 บทที่ 35 นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 52. ^ "NPNF2-04. Athanasius: Select Works and Letters - Christian Classics Ethereal Library" . ccel.org _ สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 53. วิลเลียมส์ แปลโดย แฟรงค์ (1987) Panarion of Epiphanius แห่ง Salamis 8:6:1–3 (2. ความประทับใจ ed.) ไลเดน: EJ Brill ISBN 9004079262. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2559 .
 54. ^ ออกัสตินแห่งฮิปโป. เกี่ยวกับหนังสือหลักคำสอนของคริสเตียน II บทที่ 8: 2 นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 55. อรรถข รู ฟี นัสแห่งอาควิเลอา ความเห็นเกี่ยวกับหลักคำสอน ของอัครสาวก #38 นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 56. Rufinus , คำอธิบายเกี่ยวกับหลักคำสอนของอัครสาวก; ใน: Philip Schaff , The Nicene and Post-Nicene Fathers , Second Series, Vol. 3, (NPNF2-03) Theodoret, Jerome, Gennadius และ Rufinus: Historical Writings , p. 545
 57. เวสต์คอตต์, บรู๊ค ฟอสส์ (2005). การสำรวจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติของสารบบของพันธสัญญาใหม่ (ฉบับที่ 6) Eugene, OR: Wipf & หุ้น หน้า 570. ISBN 1597522392.
 58. "ตามคำกล่าวของออกัสติน บางครั้งหนังสือห้าเล่มก็ถูกกำหนดให้เป็นโซโลมอน: สุภาษิต ปัญญาจารย์ บทเพลงแห่งบทเพลง ปัญญาของโซโลมอน และนักปราชญ์ "
 59. ^ ผู้บริสุทธิ์ฉัน , การวิจัยพระคัมภีร์
 60. ลีทซ์มันน์, ฮันส์. ชิ้นส่วน ของMuratorian สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
 61. ^ a b เถรของ Laodicea Canon 60 . นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 62. กัลลาเกอร์, เอ็ดมอน.แอล.; มี้ด, จอห์น.ดี. (2017). รายการ Canon ของพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ยุคแรก อปท. หน้า 131.
 63. a b McDonald & Sanders, บรรณาธิการของThe Canon Debate , 2002, ตอนที่ 5: The Septuagint: The Bible of Hellenistic Judaismโดย Albert C. Sundberg Jr., p. 72 ภาคผนวก D-2 หมายเหตุ 19
 64. อรรถเป็น เอเวอเร็ตต์ เฟอร์กูสัน, "ปัจจัยที่นำไปสู่การเลือกและการปิดคัมภีร์พันธสัญญาใหม่" ในการโต้วาทีของ พระศาสนจักร สหพันธ์ LM McDonald & JA แซนเดอร์ส (Hendrickson, 2002) p. 320.
 65. อรรถa เอฟ. เอฟ. บรูซ (1988), พระไตรปิฎกแห่งพระคัมภีร์ . Intervarsity Press, พี. 230.
 66. ออกัสติน, De Civitate Dei 22.8
 67. ^ "Canon XXIV. (Greek xxvii.)" , The Canons of the 217 Blessed Fathers whoรวมตัวกันที่คาร์เธจ , Christian Classics Ethereal Library
 68. ^ BF Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament (5th ed. Edinburgh, 1881), pp. 440, 541–42.
 69. ^ "บิดาแห่งคริสตจักร: สภาคาร์เธจ (ค.ศ. 419)" . newadvent.org . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 70. ^ สภาในทรูลโล ศีลของอัครสาวก แคนนอน 85 . นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2559 .
 71. อรรถเป็น "สภาผู้แทนราษฎรแห่งฟลอเรนซ์และสภาบาเซิล" . ewtn.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มกราคม 2018 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 72. ^ "Paul III Council of Trent-4" . ewtn.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มกราคม 2018 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 73. เอดจ์คอมบ์, เควิน พี. (14 สิงหาคม พ.ศ. 2549). "บทนำของเจอโรมถึงเยเรมีย์" . คัมภีร์ไบเบิล .
 74. ^ เคลลี เจเอ็นดี (1960) หลักคำสอน ของคริสเตียนยุคแรก ซานฟรานซิสโก: ฮาร์เปอร์ หน้า 55.
 75. ^ ช่างตัดผม ไมเคิล (6 มีนาคม 2549) "ศีลหลวม: การพัฒนาพันธสัญญาเดิม (ตอนที่ 2)" . สืบค้นเมื่อ1 สิงหาคม 2550 .
 76. Jerome, To Paulinus, Epistle 58 (AD 395) ใน NPNF2, VI:119.: "อย่าเลย พี่ชายสุดที่รักของฉัน อย่าประเมินคุณค่าของฉันด้วยจำนวนปีของฉัน ผมหงอกไม่ใช่ปัญญา มันเป็นปัญญาที่ ดีพอๆ กับผมหงอก อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่โซโลมอนกล่าวว่า 'ปัญญาคือผมหงอกสำหรับผู้ชาย' [ปัญญา 4:9]" โมเสสก็เช่นกันในการเลือกผู้อาวุโสทั้งเจ็ดสิบคน ได้รับคำสั่งให้เอาคนที่เขารู้ว่าเป็นผู้อาวุโสจริงๆ และให้เลือกพวกเขาไม่ใช่สำหรับอายุของพวกเขา แต่สำหรับดุลยพินิจของพวกเขา [กดว. 4:9] 11:16]? และในวัยเด็ก ดาเนียลตัดสินคนแก่ และประณามความมักมากในกามแห่งวัย (Daniel 13:55–59 aka Story of Susannah 55–59)”
 77. Jerome, To Oceanus, Epistle 77:4 (AD 399) ใน NPNF2, VI:159.: "ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงถ้อยคำของผู้ประพันธ์สดุดีว่า 'เครื่องบูชาของพระเจ้าเป็นวิญญาณที่แตกสลาย' [สดุดี 51:17] และบรรดาของเอเสเคียล 'ฉันชอบการกลับใจของคนบาปมากกว่าความตายของเขา' [เอซ 18:23] และบรรดาของบารุค 'โอ้ เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้น' [บารุค 5:5] และถ้อยแถลงอื่น ๆ อีกมากมายโดย แตรของผู้เผยพระวจนะ”
 78. ↑ เจอโรม จดหมาย 51, 6, 7, NPNF2 , VI:87–8: "เพราะในหนังสือปัญญาซึ่งจารึกชื่อไว้ โซโลมอนกล่าวว่า 'พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นอมตะ และทรงสร้างเขาให้เป็น ภาพลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ของเขาเอง' [ปัญญา 2:23]...แทนที่จะเป็นข้อพิสูจน์สามข้อจากพระคัมภีร์ซึ่งเจ้ากล่าวว่าจะทำให้เจ้าพึงพอใจหากข้าสร้างมันขึ้นมาได้ ดูเถิด เราได้ให้เจ็ดข้อแก่เจ้าแล้ว"
 79. บาร์เกอร์, เฮนรี (21 ตุลาคม 2010). เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 33. ISBN 978-1108024549. สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2559 .
 80. เอส. เวอร์เรล, ราล์ฟ (29 สิงหาคม 2013). The Roots of William Tyndale's Theology (ฉบับปกอ่อน) เจมส์ คลาร์ก แอนด์ โค พี. 57. ISBN 978-0227174029. สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2559 .
 81. เอดจ์คอมบ์, เควิน พี. (5 สิงหาคม พ.ศ. 2549). "บทนำของเจอโรมถึงจูดิธ" . คัมภีร์ไบเบิล .
 82. อรรถเป็น เจอโรม"Apology Against Rufinus (Book II)"ใน Philip Schaff, Henry Wace (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series , vol. 3 (1892 ed.), Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co. (ดึงมาจาก New Advent)
 83. ศีลและกฤษฎีกาของสภาเทรนต์ สมัยที่สี่ , 1546.
 84. ^ "Denzinger - การแปลภาษาอังกฤษ, การนับเลขเก่า" . patristica.net . สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2020 .2198 [... ] "พระราชกฤษฎีกานี้ [ของวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2440] ถูกส่งผ่านเพื่อตรวจสอบความกล้าของครูเอกชนที่อ้างว่าตนเองมีสิทธิ์ปฏิเสธความถูกต้องของเครื่องหมายจุลภาค Johannine หรืออย่างน้อยก็เรียกให้เป็นปัญหา โดยการตัดสินขั้นสุดท้ายของตนเองแต่ไม่ได้หมายความถึงการขัดขวางนักเขียนคาทอลิกจากการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่และหลังจากชั่งน้ำหนักข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องทั้งสองฝ่ายด้วยสิ่งนั้นและพอประมาณซึ่งความโน้มถ่วงของเรื่องต้องการจากการโน้มเอียงไปสู่ ความเห็นตรงข้ามกับความถูกต้อง หากพวกเขายอมรับว่าพวกเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของพระศาสนจักร ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้มอบหมายหน้าที่ไม่เพียงแต่ในการตีความพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังต้องรักษาไว้อย่างซื่อสัตย์ด้วย”
 85. ^ "~สภาแห่งเทรนต์ - ช่วงที่ 4~" . thecounciloftrent.com _ สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 86. ^ เจอโรม. คัมภีร์ละตินภูมิฐานพร้อมการแปลภาษาอังกฤษ สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2018 .
 87. The Vulgate, เว็บไซต์: 5 Minutes in Church History, ดูเมื่อ 19 มิถุนายน 2021, https://www.5minutesinchurchhistory.com/the-vulgate/
 88. ^ ภูมิฐานคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ , Philip Kosloski - เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2019, Aleteia, ดูเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2021, https://aleteia.org/2019/09/30/what-is-the-vulgate-and-why-is-it-important/
 89. ฟิลิป ชาฟฟ์"บทที่ 9. การโต้เถียงเชิงเทววิทยา และการพัฒนาของนิกายออร์โธดอกซ์สากล" , ประวัติศาสตร์คริสตจักรคริสเตียน , CCEL
 90. อรรถa b Van Liere, Frans (2012). "The Latin Bible, c. 900 ถึงสภา Trent" ในริชาร์ด มาร์สเดน; อี. แอน แมทเทอร์ (สหพันธ์). ใหม่ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิลเคมบริดจ์; เล่มที่ 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 93–109.
 91. แห่งอเล็กซานเดรีย, อาธานาซีอุส. บิดาของ คริสตจักร: จดหมาย 39 (Athanasius) . นิวแอดเวนต์ สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2559 .
 92. วิลเลียมส์ แปลโดย แฟรงค์ (1987) Panarion of Epiphanius แห่ง Salamis 8:6: 1-3 (2. ความประทับใจ ed.) ไลเดน: EJ Brill ISBN 9004079262. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2559 .
 93. ^ Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem . Robert Weber, Roger Gryson (สหพันธ์) (4 ed.) สตุ๊ตการ์ท: Deutsche Bibelgesellschaft. 1994. หน้า XXXIV. ISBN 978-3-438-05303-9.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
 94. โบการ์ต, ปิแอร์-โมริซ (2005). "Le livre de Baruch dans les manuscrits de la Bible latine. Disparition et réintégration". Revue เบเนดิกติน. 115 (2): 286–342. ดอย : 10.1484/J.RB.5.100598 .
 95. เดเกรกอริโอ, สก็อตต์ (2006). เบเดบนเอสราและเนหะมีย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล. หน้า xvii.
 96. ^ กัลลาเกอร์ เอ็ดมอน แอล.; มี้ด, จอห์น ดี. (2017), The Biblical Canon Lists from Early Christianity , OUP, p. 269
 97. ^ "นักบุญเจอโรม คำนำในหนังสือเอซรา: การแปลภาษาอังกฤษ" .
 98. โบการ์ต, ปิแอร์-โมริซ (2000). "Les livres d'Esdras et leur numérotation dans l'histoire du canon de la Bible latin". Revue เบเนดิกติน. 110 (1-2): 17–20. ดอย : 10.1484/J.RB.5.100750 .
 99. โบการ์ต, ปิแอร์-โมริซ (2000). "Les livres d'Esdras et leur numérotation dans l'histoire du canon de la Bible latin". Revue เบเนดิกติน. 110 (1-2): 5–26. ดอย : 10.1484/J.RB.5.100750 .
 100. แฮมิลตัน, อลาสแตร์ (2006). Copts และตะวันตก; 1439–1822 . อปท. หน้า 54.
 101. สภาเมืองเทรนต์ สมัยที่ 4, 8 เมษายน ค.ศ. 1546 .
 102. ↑ Hubert Jedin, Papal Legate at the Council of Trent (St Louis: B. Herder Book Co., 1947), pp. 270–71, 278.
 103. ^ คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์แท้ทั้งหมดของพันธสัญญาเดิมใน ult. หมวก, เอสเธอร์.
 104. ^ "กระทรวงอัลฟาและโอเมกา" . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2019 .
 105. ^ Orthodox Answer To a Question About Apocrypha, Canon, Deuterocanonical – Answer #39 Archived 14 มีนาคม 2012 ที่ Wayback Machine
 106. a b S. T. Kimbrough (2005). ความเข้าใจและการปฏิบัติพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์และเวสเลียน สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. หน้า 23. ISBN 978-0-88141-301-4..
 107. ^ Dennis Bratcher (ed.), The Confession of Dositheus (Eastern Orthodox, 1672) , คำถาม 3, CRI / Voice, Institute
 108. ^ Wesner, Erik J. "คัมภีร์ไบเบิล" . อามิช อเมริกา. สืบค้นเมื่อ23 พฤษภาคม 2021 .
 109. เดซิลวา, เดวิด เอ. (20 กุมภาพันธ์ 2018). ขอแนะนำคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน: ข้อความ บริบท และความสำคัญ หนังสือเบเกอร์. ISBN 978-1-4934-1307-2.
 110. ^ สมาคมวรรณกรรมในพระคัมภีร์ไบเบิล (2014). คู่มือ SBL ของสไตล์ ฉบับที่ 2 วิลลิสตัน เวอร์มอนต์: SBL Press หน้า 111. ISBN 978-1589839649.
 111. "VI" , Articles of Religion , The Church of England
 112. ^ "คีรี ภัทรกร" . พจนานุกรมเอพิสโกพัลของคริสตจักร 22 พฤษภาคม 2555.
 113. โธมัส โอเวน ซี.; วันดรา, เอลเลน เค. (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทววิทยา ฉบับที่ 3 Church Publishing, Inc. พี. 56. ISBN 9780819218971.
 114. ^ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำราทั่วไป ed. (2012). แก้ไข Lectionary สามัญ . ป้อมปราการเอาก์สบวร์ก หน้า 177, 188 ISBN 9781451438475.
 115. a b The Popular and Critical Bible Encyclopædia and Scriptural Dictionary, กำหนดและอธิบายข้อกำหนดทางศาสนาทั้งหมดอย่างครบถ้วน, รวมทั้งชีวประวัติ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, โบราณคดีและหลักคำสอน , p.521, แก้ไขโดยSamuel Fallows et al., The Howard-Severance company , 1901,1910. Google หนังสือ
 116. จอห์น เวสลีย์ (1825) บริการวันอาทิตย์ของเมธอดิสต์; พร้อมบริการอื่น ๆเป็นครั้งคราว เจ. เคอร์ชอว์. หน้า 136.
 117. ^ "The Revised Common Lectionary" (PDF) . ปรึกษาเรื่องตำราทั่วไป. 2535. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 สิงหาคม 2558 . ในทุกสถานที่ที่มีรายการการอ่านจากหนังสือดิวเทอโรโคโนนิคัล (The Apocrypha) มีการจัดเตรียมการอ่านทางเลือกจากพระคัมภีร์ตามบัญญัติไว้ด้วย
 118. ^ "บทที่ 1, III" . คำสารภาพของเวสต์มินสเตอร์ ccel.org _
 119. อเมริกา คริสตจักรปฏิรูปใน พ.ศ. 2402) เพลงสดุดีและเพลงสวดที่มีมาตรฐานหลักคำสอนและพิธีสวดของคริสตจักรปฏิรูปในอเมริกา คณะกรรมการสิ่งพิมพ์ของคริสตจักรปฏิรูปในอเมริกา
 120. ^ "ลูเธอร์บิเบล 1545" . ไบเบลา ร์บี ท. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 พฤษภาคม 2544 . สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2559 .ลำดับโน้ต: "...Hebräer, Jakobus, Judas, Offenbarung"; ดู"เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาเยอรมัน"ด้วย พระคัมภีร์-researcher.com

อ่านเพิ่มเติม

 • แฮร์ริงตัน, แดเนียล เจ. คำเชิญสู่คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: WB Eerdmans Publishing Co., 1999. ISBN 978-0-8028-4633-4 
 • Roach, Corwin C. The Apocrypha: หนังสือที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ . Cincinnati, Ohio: Forward Forward Movement Publications, 1966. หมายเหตุ : ความกังวลเกี่ยวกับงานเขียน Deuterocanonical (Apocrypha) ตามการใช้งานของชาวอังกฤษ

ลิงค์ภายนอก

0.15392303466797