เสียงเสียดแทรกทางทันตกรรม

เสียงเสียดแทรกทางทันตกรรมหรือเสียงเสียดแทรกระหว่างฟันเป็นพยัญชนะเสียดแทรกที่ออกเสียงโดยใช้ปลายลิ้นติดกับฟัน [1] มีหลายประเภท (ประเภทที่ใช้ในภาษาอังกฤษเขียนเป็นth ):

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

  1. จ้าว, เชอร์รี่ วาย. (18 ตุลาคม พ.ศ. 2553) "การปรับเปลี่ยนแบบหยุดเสียงเสียดแทรกทางทันตกรรม /ð/: การวิเคราะห์ทางเสียง" วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 128 (4): 2009–2020. ดอย :10.1121/1.3478856. PMC  2981115 . PMID20968372  .
  2. ↑ ab "ภาษาอังกฤษ "th"". เรียนรู้ภาษาอังกฤษ - เอกสารเก่า สืบค้นเมื่อ2019-04-10 .
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dental_fricative&oldid=1110946821"