ทิศทาง Nationale de l'Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée

Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée (หรือ DNAFLA, อังกฤษ: National Directorate of Functional Literacy and Applied Linguistics ) เป็นหน่วยงานการรู้หนังสือระดับชาติในประเทศมาลี เหนือสิ่งอื่นใด ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับอักษรละตินทูอาเร็

ลิงค์ภายนอก

  • หลังการรู้หนังสือในประเทศมาลี


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direction_Nationale_de_l%27Alphabétisation_Fonctionnelle_et_de_la_Linguistique_Appliquée&oldid=927628683"