อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ( เยอรมัน : Kulturindustrie ) บัญญัติขึ้นโดยนักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ Theodor Adorno (1903–1969) และMax Horkheimer (1895–1973) และถูกนำเสนอเป็นคำศัพท์ที่สำคัญในบท "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception" , [1]ของหนังสือDialectic of Enlightenment (1947) ซึ่งพวกเขาเสนอว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมเปรียบได้กับโรงงานผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เช่น ภาพยนตร์ รายการวิทยุ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งใช้เพื่อบงการสังคมมวลชนให้อยู่เฉย [2]การบริโภคความสุขง่าย ๆ ของวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งเผยแพร่โดยสื่อสื่อสารมวลชนทำให้ผู้คนสงบเสงี่ยมและพอใจ ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของพวกเขาจะยากลำบากเพียงใด [2]อันตรายโดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมคือการบ่มเพาะความต้องการทางจิตวิทยาที่ผิดๆ ซึ่งผลผลิตของระบบทุนนิยม จะได้รับและพึงพอใจเท่านั้น ; ดังนั้น Adorno และ Horkheimer จึงมองว่าวัฒนธรรมที่ผลิตจำนวนมากเป็นอันตรายต่อศิลปะชั้นสูงที่ยากทางเทคนิคและสติปัญญา ในทางตรงกันข้าม ความ ต้องการทางจิตใจที่แท้จริงคืออิสรภาพความคิดสร้างสรรค์และความสุข ที่แท้จริงซึ่งอ้างถึงการแบ่งเขตความต้องการของมนุษย์ก่อนหน้านี้ ซึ่งก่อตั้งโดยHerbert Marcuse [3]

โรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ต

สมาชิกของโรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ตได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัตถุนิยมวิภาษวิธีและวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ของคาร์ล มาร์กซ์เช่นเดียวกับการทบทวนอุดมคติ นิยมวิภาษวิธี ของเฮเกล ทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้รับการศึกษาแยกจากกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง Jürgen Habermas เข้า ร่วมกลุ่มพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทฤษฎีวิพากษ์ ในงานเช่นDialectic of EnlightenmentและNegative Dialectics Adorno และ Horkheimer ได้ให้ทฤษฎีว่าปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมมวลชนมีนัยยะทางการเมือง กล่าวคือ วัฒนธรรมสมัยนิยมหลายรูปแบบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เดียวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า มวลชนจะยังคงเชื่อฟังต่อผลประโยชน์ของตลาด

ทฤษฎี

บทความนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาทางวัฒนธรรมในสังคมทุนนิยม มันวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะการบีบบังคับของเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ด้อยกว่าของระบบ [4] Horkheimer และ Adorno ให้เหตุผลว่าความบันเทิงที่ผลิตขึ้นจำนวนมากมีจุดมุ่งหมายโดยธรรมชาติแล้วเพื่อดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก ดังนั้นทั้งการกระตุ้นทางปัญญาของศิลปะชั้นสูงและการเผยแพร่ศิลปะชั้นต่ำขั้นพื้นฐาน [5]บทความไม่ได้เสนอว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบนี้ด้อยกว่าโดยเนื้อแท้ เพียงแค่ว่ามันได้เข้ามาแทนที่ความบันเทิงรูปแบบอื่นโดยไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทสำคัญที่แหล่งวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันอย่างเหมาะสม [6]

Horkheimer และ Adorno ทำการเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอระหว่างFascist Germanyกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอเมริกา พวกเขาเน้นย้ำถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นจำนวนมาก สร้างและเผยแพร่โดยสถาบันพิเศษ และบริโภคโดยผู้ชมที่ไม่โต้ตอบและเป็นเนื้อเดียวกันในทั้งสองระบบ [7]สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงตรรกะของการครอบงำในสังคมสมัยใหม่หลังการตรัสรู้ โดยทุนนิยมผูกขาดหรือรัฐชาติ [8] Horkheimer และ Adorno ดึงความสนใจไปที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ 'รวมผู้บริโภคจากเบื้องบน' โดยโต้แย้งว่าในความพยายามที่จะตระหนักถึงคุณค่าของการรู้แจ้งของเหตุผลและระเบียบ พลังองค์รวมของแต่ละบุคคลถูกทำลาย [9]

อิทธิพล

งานของ Adorno และ Horkheimer ได้รับอิทธิพลจากทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองที่กว้างขึ้นซึ่งเขียนขึ้นและโดยนักทฤษฎีหลักคนอื่นๆ เขียนขึ้นในแคลิฟอร์เนียในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 ในยุคที่ระบุว่าพวกเขาเป็นชาวยิวสองเชื้อชาติ émigrés ชาวเยอรมันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากการเมืองในยุโรปและสงครามที่ทวีปถูกกลืนกิน พร้อมกันนั้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอเมริกามีลักษณะของการผูกขาดสตูดิโอในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน[ 4]เป็น "ฮอลลีวูดที่คลาสสิกที่สุด วัฒนธรรมมวลชนอเมริกันที่ฟอร์ดดิสต์มากที่สุด" [11]

Horkheimer และ Adorno ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้พัฒนาทฤษฎีทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่สำคัญ[12]ที่โดดเด่นที่สุด:

องค์ประกอบ

สิ่งใดก็ตามที่บุคคลทำขึ้นเป็นการทำให้เป็นจริงของแรงงานและการแสดงออกถึงความตั้งใจของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีมูลค่าการใช้: ประโยชน์ต่อผู้บริโภคจะได้รับจากประโยชน์ใช้สอย มูลค่าการแลกเปลี่ยนจะสะท้อนถึงประโยชน์ใช้สอยและเงื่อนไขของตลาด: ราคาที่จ่ายโดยผู้ออกอากาศทางโทรทัศน์หรือที่บ็อกซ์ออฟฟิศ ถึงกระนั้น ละครน้ำเน่าสมัยใหม่ที่มีเนื้อเรื่องที่สับเปลี่ยนได้และรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นสูตรสำเร็จนั้น สะท้อนถึงเทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานและมูลค่าที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ผลิตจำนวนมาก มีเพียงภาพยนตร์ที่ออกฉายน้อยมากที่สร้างความประทับใจในเชิงบวกให้กับวาทกรรมทั่วไปและบรรลุมูลค่าการแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น เช่นPatton (1970) นำแสดงโดยGeorge C. Scottในฐานะนายพลชาวอเมริกันที่มีชื่อเดียวกัน ได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกต่อต้านสงครามอย่างมาก ช็อตเปิดเป็นของแพตตันต่อหน้าธงชาติอเมริกันและกล่าวสุนทรพจน์อย่างเร่าร้อน นี่คือรูปแบบหนึ่งของวิภาษวิธีซึ่งผู้ชมสามารถระบุได้ด้วยความรักชาติอย่างจริงใจ (วิทยานิพนธ์) หรือแดกดัน (สิ่งที่ตรงกันข้าม) และเพื่อกำหนดทิศทางของการตีความสำหรับส่วนที่เหลือของภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจัดการกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่เพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อด้วยการแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จในสถานการณ์การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์กับคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ระบุ เนื่องจากข้อความย่อยเป็นเครื่องมือและไม่ "ไร้ค่า" การพิจารณาทางจริยธรรมและปรัชญาจึงเกิดขึ้น

โดยปกติแล้ว มีเพียงศิลปะชั้นสูงเท่านั้นที่วิจารณ์โลกนอกขอบเขต แต่การเข้าถึงรูปแบบการสื่อสารนี้จำกัดไว้เฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางสังคมเพียงเล็กน้อย ภาพยนตร์อย่างPattonเป็นศิลปะยอดนิยมที่มุ่งหมายให้เกิดความขัดแย้งในโลกแห่งระเบียบสังคมและเอกภาพ ซึ่ง Adorno กล่าวว่ากำลังถดถอยไปสู่ความเฉยเมยทางวัฒนธรรม สำหรับเฮเกล ระเบียบเป็นเรื่อง ดี ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามผู้ที่อยู่ภายใต้ระเบียบนั้น แต่ถ้าคำสั่งถูกรบกวน? ในNegative Dialectics Adorno เชื่อว่าสิ่งนี้นำไปสู่ความก้าวหน้าโดยกระตุ้นความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางชนชั้น ทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของมาร์กซ์เป็นทฤษฎีทางเทเลโลยีกล่าวคือ สังคมดำเนินตามวิภาษวิธีของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโหมดการผลิตแบบโบราณไปจนถึงระบบศักดินาไปจนถึงระบบทุนนิยมไปจนถึงระบบคอมมิวนิสต์ใน อนาคต แต่ Adorno รู้สึกว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะไม่ยอมให้มีแกนกลางของเนื้อหาที่ท้าทายเพียงพอออกสู่ตลาด ซึ่งอาจรบกวนสถานะที่เป็นอยู่และกระตุ้นรัฐคอมมิวนิสต์ขั้นสุดท้ายให้เกิดขึ้น

วัฒนธรรมมวลชน

จุดศูนย์กลางของวิภาษวิธีของการตรัสรู้คือหัวข้อของ [13]คำว่า "อุตสาหกรรมวัฒนธรรม" มีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างถึงการตลาดเชิงพาณิชย์ของวัฒนธรรม สาขาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการผลิตวัฒนธรรมที่ตรงกันข้ามกับ "วัฒนธรรมแท้"

Horkheimer และ Adorno โต้แย้งว่าวัฒนธรรมที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมนั้นขโมยจินตนาการของผู้คนไปและเข้าครอบงำความคิดของพวกเขา อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงได้ส่งมอบ "สินค้า" เพื่อให้ประชาชนได้ละทิ้งหน้าที่ในการบริโภคเท่านั้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ด้วยการผลิตจำนวนมาก ทุกสิ่งจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน และความหลากหลายใดก็ตามที่ยังคงอยู่ก็ประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กน้อย ทุกอย่างถูกบีบอัดผ่านกระบวนการกำหนดแบบแผนภายใต้สมมติฐานว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการสะท้อนความเป็นจริงทางกายภาพให้ใกล้เคียงที่สุด แรงขับทางจิตใจถูกกระตุ้นจนไม่สามารถ ระเหิด ได้อีกต่อไป

ภาพยนตร์เป็นตัวอย่าง "ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบพื้นฐาน พวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของความเป็นจริงให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้แต่ภาพยนตร์แฟนตาซีที่อ้างว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงดังกล่าว ก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นจริงๆ ไม่ ตอนจบมักจะคาดเดาได้ง่ายเพราะมีหนังเรื่องก่อนๆ ที่ใช้ schema เดียวกัน นอกจากนี้ ตัวอย่างเช่น การแสดงภาพอีโรติกรุนแรงมากและเด่นชัดจนเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบอื่นไม่ได้อีกต่อไป เป็นไปได้." [2]

จุดมุ่งหมายของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้น—เช่นเดียวกับในทุกอุตสาหกรรม—โดยธรรมชาติทางเศรษฐกิจ [14]ความพยายามทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่เป้าหมาย แต่มีจุดจบในตัวเอง [ ต้องการอ้างอิง ]วัฒนธรรมที่แท้จริงส่งเสริมศักยภาพของจินตนาการของมนุษย์โดยนำเสนอข้อเสนอแนะและความเป็นไปได้ แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เนื่องจากมันไม่มีที่ว่างสำหรับความคิดที่เป็นอิสระ วัฒนธรรมที่แท้จริงไม่ได้กลายเป็นช่องทางไปสู่ความเป็นจริงที่สำรอก แต่ไปไกลกว่านั้น วัฒนธรรมที่แท้จริงนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถบังคับกับสคีมาที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้

สำหรับการค้นหาสาเหตุของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงนั้น Horkheimer และ Adorno ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจากการแสวงหากำไรสูงสุดของบริษัทต่างๆ ในแง่เศรษฐกิจ [ ต้องการอ้างอิง ]อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรม หรือควรเป็นวัฒนธรรมใด สามารถอธิบายได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้า เช่นเดียวกับการค้าประเภทอื่นๆ

ข้อโต้แย้งของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมักถูกสันนิษฐานว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโดยพื้นฐาน เนื่องจากผู้จัดส่งดูเหมือนจะประณาม "สื่อมวลชน" และผู้บริโภคของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สำหรับ Adorno คำว่า "อุตสาหกรรมวัฒนธรรม" ไม่ได้หมายถึง "วัฒนธรรมมวลชน" หรือวัฒนธรรมของมวลชนในแง่ของสิ่งที่ผลิตโดยมวลชนและสื่อถึงการเป็นตัวแทนของมวลชน ตรงกันข้าม การมีส่วนร่วมของมวลชนนั้นปรากฏชัดเจนเท่านั้น หรือการมีส่วนร่วมที่ดูเหมือนเป็นประชาธิปไตย Adorno เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นประเภทของ "การฉ้อฉลมวลชน" Horkheimer และ Adorno จงใจเลือกคำว่า "อุตสาหกรรมวัฒนธรรม" แทนที่จะเป็น "วัฒนธรรมมวลชน" หรือ "สื่อมวลชน" [15] "อุตสาหกรรมวัฒนธรรมยังเบียดเบียนสิ่งรบกวนเล็กๆ น้อยๆ ของกิจกรรมยามว่าง: "ความบันเทิงกลายเป็นส่วนเสริมของแรงงานภายใต้ระบบทุนนิยมตอนปลาย" [16] Horkheimer และ Adorno เหนือสิ่งอื่นใด ในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของพวกเขา เจาะลึกถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การหลุดลุ่ยของศิลปะ" และ "การทำให้เสียของศิลปะ" และอภิปรายว่าศิลปะถูกกลบเกลื่อนโดยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างไร งานศิลปะได้กลายเป็นสินค้า: Beethoven , MozartและWagnerใช้เฉพาะในรูปแบบที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเมื่อรวมอยู่ในโฆษณา ตามทฤษฎีวิพากษ์ "การขายออก" ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นลักษณะที่ศิลปะกลายเป็นสินค้าและการเปลี่ยนแปลงของศิลปะและวัฒนธรรมต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญ [15]

"วัฒนธรรมทุกวันนี้แพร่เชื้อทุกอย่างด้วยความเหมือนกัน" [17]สำหรับ Adorno และ Horkheimer การโค่นล้มกลายเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

ข้อสังเกต

Wiggershaus กล่าวว่า: "อีกด้านหนึ่งของคำจำกัดความที่ขัดแย้งกันของ Adorno ถูกละเลย: ความเที่ยงธรรมที่มีเหตุผลยังคงเป็นไปได้สำหรับงานศิลปะสมัยใหม่ ในแง่ที่มีนัยสำคัญใดๆ [18]สิ่งนี้จะปฏิเสธความสำคัญทางการเมืองร่วมสมัยของ Adorno โดยโต้แย้งว่าการเมืองในสังคมที่เจริญแล้วเกี่ยวข้องกับการกระทำมากกว่าความคิด นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่านักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่สนใจงานของ Adorno ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ Adorno ไม่สามารถสรุปผลในทางปฏิบัติจากทฤษฎีของเขาได้ [ ต้องการหน้า ]

Adorno ยังถูกกล่าวหา[ โดยใคร? ]ขาดความคงเส้นคงวาในการอ้างว่านำลัทธิมาร์กซ์ไปปฏิบัติ ในขณะที่เขายอมรับการวิเคราะห์สังคมแบบมาร์กซิสต์แบบคลาสสิก โดยแสดงให้เห็นว่าชนชั้นหนึ่งใช้อำนาจเหนืออีกชนชั้นหนึ่งอย่างไร เขาเบี่ยงเบนไปจากมาร์กซ์เนื่องจากเขาล้มเหลวในการใช้วิภาษวิธีเป็นวิธีการในการเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีของมาร์กซ์ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของชนชั้นแรงงานที่จะโค่นล้มชนชั้นปกครอง แต่ Adorno และ Horkheimer ตั้งสมมติฐานว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้บ่อนทำลายขบวนการปฏิวัติ แนวคิดของ Adorno ที่ว่ามวลชนเป็นเพียงวัตถุของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเขาที่ว่าเวลาที่ชนชั้นแรงงานสามารถเป็นเครื่องมือในการโค่นล้มระบบทุนนิยมได้สิ้นสุดลงแล้ว [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ผลงานของ Adorno ยังคงเป็นที่สนใจ เขียนในThe New Yorkerในปี 2014 นักวิจารณ์เพลงAlex Rossแย้งว่างานของ Adorno มีความสำคัญอีกครั้งในยุคดิจิทัล: "ความเป็นเจ้าโลกของเพลงป๊อปนั้นสมบูรณ์แบบ ซูเปอร์สตาร์ของมันมีอำนาจเหนือสื่อและใช้อำนาจทางเศรษฐกิจของมหาเศรษฐี...วัฒนธรรม ดูเหมือนจะเป็นเสาหินมากขึ้นกว่าที่เคย โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่ง—Google, Apple, Facebook, Amazon—มีอำนาจเหนือการผูกขาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน” [19]

Scholar Jack Zipesซึ่งได้รับอิทธิพลจาก Adorno วิจารณ์การค้าจำนวนมากและความเป็นเจ้าโลกที่อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์​​Harry Potter เขาแย้งว่าสินค้าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้น "เป็นที่นิยม" เพราะเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นไปตามอนุสัญญามาตรฐาน สื่อจึงมีอิทธิพลต่อรสนิยมของเด็ก ในการวิเคราะห์แบรนด์ระดับโลกของHarry Potter Zipesเขียนว่า "ต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อยกเว้นที่กำหนดโดยสื่อมวลชนและส่งเสริมโดยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมโดยทั่วไป การเป็นปรากฏการณ์หมายความว่าบุคคลหรือสินค้าต้องเป็นไปตาม กลุ่ม hegemonic ที่กำหนดสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นปรากฏการณ์" [20]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. อดอร์โน, เทโอดอร์. "โรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ต: อุตสาหกรรมวัฒนธรรม: การรู้แจ้งเป็นการหลอกลวงมวลชน" . www.marxists.org _ สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2565 .
 2. อรรถa bc ฮอร์ไคเมอร์ & Adorno หน้า107
 3. มาร์คัส, เฮอร์เบิร์ต (1966). ความรักและอารยธรรม: การสืบสวนเชิงปรัชญาเกี่ยวกับฟรอยด์ (4. pr. ed.) บอสตัน แมสซาชูเซตส์: Beacon Press . หน้า 136 . ไอเอสบีเอ็น 978-0807015544.
 4. อรรถเป็น เดอร์แฮม (2546) น.66
 5. เดอร์แฮม (2546) น.68
 6. เดอร์แฮม (2546) น.70
 7. เดอร์แฮม (2546) น.71
 8. ^ Scannell (2550) น.45
 9. ^ Scannell (2550) น.47
 10. ^ Scannell ข้าวเปลือก (2550) สื่อและการสื่อสาร . เทาซันด์ โอ กส์ แคลิฟอร์เนีย: SAGE Publications หน้า 37. ไอเอสบีเอ็น 9781412902687.
 11. ^ แฮนเซน (1992) น.46
 12. สแกนเนลล์ (2550) หน้า 37–44.
 13. อรรถ อดอร์โน, ธีออร์ดอร์; ฮอร์ไคเมอร์, แม็กซ์ (2545). “การตรัสรู้เป็นการหลอกลวงมวลชน”. วิภาษวิธีของการตรัสรู้: ชิ้นส่วนทางปรัชญา . สแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หน้า 94. ไอเอสบีเอ็น 0-8047-3633-2.
 14. อรรถ อดอร์โน, ธีออร์ดอร์; ฮอร์ไคเมอร์, แม็กซ์ (2545). “การตรัสรู้เป็นการหลอกลวงมวลชน”. วิภาษวิธีของการตรัสรู้: ชิ้นส่วนทางปรัชญา . สแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หน้า 106. ไอเอสบีเอ็น 0-8047-3633-2.ดูการอภิปรายเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและเป้าหมายของวัฒนธรรมในบริบทของภาษาถิ่น ดูลินคอล์น ชาร์ลส์วิภาษวิถีของกฎหมาย 2021 Rowman & Littlefield
 15. อรรถเป็น Behrens โรเจอร์ (2545) ทฤษฎีของคริสติเช่ . ฮัมบูร์ก เยอรมนี: Europäische Verlagsanstalt. หน้า 66–68. ไอเอสบีเอ็น 978-3434461142.
 16. a b Horkheimer & Adorno, หน้า 145
 17. ^ ฮอร์ไคเมอร์ & อดอร์โน หน้า 129
 18. รอล์ฟ, วิกเกอร์เฮาส์; แปลโดย: Michael, Robertson (1995) โรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ต: ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และความสำคัญทางการเมือง (1st MIT Press pbk. ed.) เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: MIT Press หน้า 513. ไอเอสบีเอ็น 978-0262731133.
 19. Ross, Alex (8 กันยายน 2014) "The Naysayers: Walter Benjamin, Theodor Adorno, และการวิจารณ์วัฒนธรรมป๊อป The New Yorker
 20. ^ Zipes เจ (2545) หน้า 175 ไม้และก้อนหิน: ความสำเร็จอันน่าลำบากใจของวรรณกรรมเด็กจากปีเตอร์ผู้เฉื่อยชาถึงแฮร์รี่ พอตเตอร์

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • Adorno ภาษาถิ่นเชิงลบของ TW นิวยอร์ก: The Seabury Press. (2516)
 • Adorno, TW ตัวอย่างแนวคิดของ Adorno เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและดนตรียอดนิยม ( เอกสารเก่า )
 • Adorno, T., & Horkheimer, M. วิภาษวิธีของการตรัสรู้ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (2545)
 • Cook, D. อุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาเยือนอีกครั้ง โรว์แมน & ลิตเติ้ลฟิลด์ (2539)
 • Hesmondhalgh, D. อุตสาหกรรมวัฒนธรรม . ปราชญ์. (2545)
 • สกอตต์ อัลเลน เจ. เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเมือง . ปราชญ์. (2544)
 • Steinert, H. อุตสาหกรรมวัฒนธรรม . เคมบริดจ์: การเมือง (2546)
 • Wiggershaus, R. The Frankfurt School: ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และความสำคัญทางการเมือง สำนักพิมพ์เอ็มไอที (2537)
 • Witkin, RW Adorno เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม เลดจ์ (2546)

ลิงค์ภายนอก

 • /