วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองหรือการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั้งคำถามกับเป้าหมายของเศรษฐกิจ และด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธสัจพจน์ สถาบัน และประเภททางสังคม นามธรรม ตลอดจนกระบวนทัศน์ทั้งหมดที่มักเรียกกันว่า "เศรษฐกิจ" [1] [2] [3] [4] [5]

นักวิจารณ์เศรษฐกิจมักจะยอมรับว่าแนวปฏิบัติ สมมติฐาน และแนวความคิดที่เป็นเรื่องธรรมดาในสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นไม่มีหลักวิทยาศาสตร์[6] [2] [7] [8]เช่นเดียวกับการเรียกร้องว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ค่อนข้างโดยสังคมและหรือกฎเกณฑ์กว่าใด ๆตามกฎหมายชัดเจนในตัวเอง [4] [9]ดังนั้น นักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองมักมองว่าสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "เศรษฐกิจ" ว่าเป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดเชิงอภิปรัชญาและแนวปฏิบัติทางสังคม[10] [5]นักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองไม่ถือว่า "เศรษฐกิจ" หรือหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นแบบข้ามประวัติศาสตร์[11] [12] [13]แต่ค่อนข้างใหม่ในประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นพร้อมกับความทันสมัยของทุนนิยม[14] [7]นักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองมุ่งที่จะวิจารณ์เศรษฐกิจด้วยตัวมันเอง และด้วยเหตุนี้ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการบริหารเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป[4] [15] [16]

มีการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองหลายครั้งในปัจจุบัน แต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือการวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อที่อ้างว่า "เศรษฐกิจ" เป็นหมวดหมู่ทางสังคมที่จำเป็น[17] [ 4] เกี่ยวกับการ วิพากษ์วิจารณ์ มาร์กซ์ร่วมสมัย สิ่งเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับการปฏิเสธการอ่านวิจารณ์มาร์ก ซ์เศรษฐศาสตร์การเมืองที่ได้รับอิทธิพลตามธรรมชาติมากกว่า เช่นเดียวกับการอ่านอื่นๆ] [19] [20]ที่ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 [18] [15]

นักวิชาการลัทธิมาร์กซิสต์บางคนกล่าวว่าการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองและโอโคโนมิเอกรีติกของเยอรมันร่วมสมัยอย่างน้อยก็ถูกละเลยไปบางส่วนในโลกโฟน (21)

การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของรัสกิน

John Ruskinในวัยสามสิบของเขา

ในยุค 1860 จอห์น รัสกินได้ตีพิมพ์บทความUnto This Lastซึ่งเขามองว่าเป็นงานหลักของเขา[22] [23] [24]เรียงความแต่เดิมเขียนเป็นชุดของสิ่งพิมพ์ในนิตยสาร ซึ่งจบลงด้วยการระงับการตีพิมพ์ เนืองจากบทความที่เกิดความขัดแย้งรุนแรง[23]ในขณะที่รัสกินเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะนักวิจารณ์ศิลปะคนสำคัญ การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะของเขาเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสังคมยุคก่อนทุนนิยมในยุคกลาง และการจัดระเบียบทางสังคมของพวกเขา[23] [25]ด้วยความเข้าใจนี้ เขาสามารถมองแนวคิด "เศรษฐกิจ" ที่แตกต่างออกไป ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกคิดไว้จอห์นสจ็วร์ , อดัมสมิ ธและเดวิดริคาร์โด้รัสกินมองว่า "เศรษฐกิจ" เป็น "อาการจิตฟั่นเฟือนโดยรวมหรือการถูกกระทบกระแทกโดยรวม" และเขามองว่าการเน้นที่ความแม่นยำในอุตสาหกรรมเป็นเหมือนการเป็นทาส[26] [27]เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ารัสกินถือว่า "เศรษฐกิจ" เป็น "บ้า" เขากล่าวว่ามันสนใจเขามากเท่ากับ "ศาสตร์แห่งยิมนาสติกที่มีสัจพจน์ที่มนุษย์ไม่มี โครงกระดูก". [2]รัสกินประกาศว่าเศรษฐศาสตร์อยู่บนตำแหน่งที่เหมือนกันทุกประการ ตาม Ruskin สัจพจน์เหล่านี้คล้ายกับการคิด ไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีโครงกระดูก แต่ประกอบด้วยโครงกระดูกทั้งหมด รัสกินเขียนว่าเขาไม่ได้ต่อต้านคุณค่าความจริงของทฤษฎีนี้ เขาเพียงเขียนว่าเขาปฏิเสธว่าไม่สามารถนำไปใช้ได้สำเร็จในโลกในสภาพที่เป็นอยู่[2] [23]

คานธี หนึ่งในผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากรัสกิน คานธียังแปลงานหลักของเขาUnto This Lastเป็นGujaratiในปี 1908 [28]

รัสกินยังบัญญัติศัพท์Illthเพื่ออ้างถึงตำแหน่งย้อนกลับของความมั่งคั่ง รัสกินไม่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน แต่ในปี พ.ศ. 2449 นักข่าวได้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นแรกว่าหนังสือเล่มใดเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามากที่สุดUnto This Lastกลายเป็นชาร์ตท็อปเปอร์ที่ไม่มีปัญหา

[... ] ศิลปะของการเป็น "คนรวย" ตามสามัญสำนึก ไม่ได้เป็นศิลปะของการสะสมเงินจำนวนมากสำหรับตัวเราเองอย่างแน่นอน หรือเป็นศิลปะแห่งการคิดให้เพื่อนบ้านของเรามีเงินน้อยลงด้วย ในแง่ที่ถูกต้องก็คือ "ศิลปะในการสร้างความไม่เท่าเทียมกันสูงสุดเพื่อประโยชน์ของเราเอง"

—  รัสกิน จนถึงตอนนี้

คำติชมของการวิเคราะห์ของ Ruskin โดย Marx และ Engels

Marx และ Engels ถือว่าคำวิจารณ์ของ Ruskin ค่อนข้างเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ อุดมคติในยุคกลางของเขาทำให้พวกเขาปฏิเสธเขาว่าเป็น "ยูโทเปียศักดินา" [23]

บทวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์

Karl Marxผู้เขียนDas Kapital ( Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie ) [เมืองหลวง: คำติชมของเศรษฐกิจการเมือง]. [29]

Karl Marx น่าจะเป็นนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดด้านเศรษฐกิจการเมือง อย่างไรก็ตามฟรีดริช เองเงิลส์สหายของมาร์กซ์ยังวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจในโครงร่างการวิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง (ค.ศ. 1844) ซึ่งช่วยวางรากฐานบางอย่างสำหรับสิ่งที่มาร์กซ์จะดำเนินการต่อไป[30] [31] [32]การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ครอบคลุมการศึกษาและอธิบายรูปแบบการผลิตและอุดมการณ์ของสังคมชนชั้นนายทุนและการวิพากษ์วิจารณ์ " Realabstraktionen " ["นามธรรมที่แท้จริง"] นั่นคือพื้นฐาน " เศรษฐกิจ" และหมวดหมู่ทางสังคมที่มีอยู่ในสิ่งที่มาร์กซ์คือรูปแบบการผลิตทุนนิยม ,[3] [33]เช่นแรงงานที่เป็นนามธรรม. [ ต้องการคำชี้แจง ] [34] [5] [35]ตรงกันข้ามกับความคลาสสิกของเศรษฐศาสตร์การเมือง มาร์กซ์กังวลกับการยก "ม่านทางอุดมการณ์" ของปรากฏการณ์บนพื้นผิวและเปิดเผยบรรทัดฐาน สัจพจน์ การปฏิบัติทางสังคม สถาบัน และอื่นๆ ที่ขยายพันธุ์ทุน[36]งานกลางในการวิจารณ์มาร์กซ์ของเศรษฐกิจการเมืองGrundrisse , มีส่วนวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองและDas Kapital ผลงานของมาร์กซ์มักจะแจ้งชื่อ - ตัวอย่างเช่น: มีส่วนวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองหรือเงินทุน: วิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจ[37] [17]มาร์กซ์ยังอ้างบทความเองเงิลส์เค้าโครงของการวิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองหลายครั้งในDas Kapital อย่างไรก็ตาม นักทรอตสกี้และพวกเลนินนิสต์คนอื่นๆมักจะโต้แย้งโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งว่างานเหล่านี้ประกอบขึ้นและมี "ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์" ซึ่งสามารถศึกษาได้โดยอิสระ[38] [39] [40]นี่เป็นความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานของมาร์กซ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งเสนอโดยออร์ทอดอกซ์ของโซเวียต[19] [38]เนื่องจากเป็นกรณีนี้ จึงยังคงเป็นประเด็นถกเถียงว่าการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองหรือตามการตีความดั้งเดิมของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อื่น [41] [42]การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองถือเป็นโครงการที่สำคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางภายในสิ่งที่มักเรียกว่า "ลัทธิมาร์กซ์" ซึ่งนำไปสู่และยังคงนำไปสู่แนวทางขั้นสูงจำนวนมากทั้งในและนอกวิชาการ วงกลม [17] [43] [5]

แนวคิดพื้นฐานในการวิพากษ์วิจารณ์มาร์กซ์เศรษฐศาสตร์การเมือง

 • แรงงานและทุนเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงในอดีต และแรงงานไม่ใช่แหล่งที่มาของความมั่งคั่งทั้งหมด [44] [5] [45]
 • แรงงานเป็นอีกด้านของเหรียญเดียวกับทุน แรงงานสันนิษฐานว่าทุน และทุนสันนิษฐานว่าแรงงาน [44] [46]
 • เงินไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวหรือ "เป็นธรรมชาติ" ในทางใดทางหนึ่ง (ซึ่งรวมไปถึงหมวดหมู่อื่น ๆ ของเศรษฐกิจด้วย) และได้รับคุณค่าจากความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าคุณภาพโดยกำเนิด [44] [47]
 • ปัจเจกบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในรูปแบบของสุญญากาศ แต่ค่อนข้างจะเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคม [48] [49]

นักเศรษฐศาสตร์: ความคิดทางศาสนาและประวัติศาสตร์

มาร์กซ์อธิบายมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และนักเทววิทยาในยุคเดียวกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมว่าไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์[50]

“นักเศรษฐศาสตร์มีวิธีการแบบเอกพจน์ สถาบันสำหรับพวกเขามีเพียงสองประเภทเท่านั้นคือสถาบันที่ประดิษฐ์ขึ้นและเป็นธรรมชาติ สถาบันของระบบศักดินาก็คือสถาบันที่ประดิษฐ์ขึ้นของชนชั้นนายทุนก็คือสถาบันทางธรรมชาติ ในที่นี้พวกเขาคล้ายกับนักศาสนศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเช่นเดียวกัน ศาสนาสองประเภท ทุกศาสนาที่ไม่ใช่ของพวกเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ในขณะที่ศาสนาของพวกเขามาจากพระเจ้า เมื่อนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบัน – ความสัมพันธ์ของการผลิตชนชั้นนายทุน – เป็นเรื่องธรรมชาติ พวกเขาหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็น ความสัมพันธ์ซึ่งความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นและพลังการผลิตที่พัฒนาตามกฎของธรรมชาติดังนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้จึงเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่ขึ้นกับอิทธิพลของเวลาซึ่งเป็นกฎนิรันดร์ที่ต้องควบคุมสังคมเสมอ จึงมี ประวัติศาสตร์,แต่ไม่มีอีกแล้ว มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้น เนื่องจากมีสถาบันของระบบศักดินา และในสถาบันของระบบศักดินาเหล่านี้ เราพบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแตกต่างของการผลิตกับความสัมพันธ์ของสังคมชนชั้นนายทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์พยายามจะละทิ้งไปโดยธรรมชาติและเป็นเช่นนี้ตลอดไป"

—  มาร์กซ์: ความยากจนของปรัชญา[10]

มาร์กซ์ยังคงเน้นความคิด ahistorical ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยในGrundrisseที่เขาวิเคราะห์มิลล์ [51]

นอกจากนี้ เขายังมองว่ามุมมองที่ถือว่าสถาบันของความทันสมัยโดยปริยายเป็นแนวความคิดเชิงประวัติศาสตร์โดยปริยาย [13]

ปัจเจกบุคคลที่ผลิตในสังคม และด้วยเหตุนี้การผลิตปัจเจกในสังคมจึงเป็นจุดเริ่มแรก นักล่าหรือชาวประมงที่โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยว ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับอดัม สมิธและริคาร์โด เป็นหนึ่งในจินตนาการเหนือจินตนาการของความรักในสมัยศตวรรษที่สิบแปดของโรบินสัน ครูโซ; และแม้จะมีการยืนยันของนักประวัติศาสตร์สังคม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ปฏิกิริยาต่อต้านการปรับแต่งที่มากเกินไปและการพลิกกลับสู่ชีวิตตามธรรมชาติที่เข้าใจผิด ไม่มีอีกแล้ว สัญญาทางสังคมของรุสโซ ซึ่งโดยสัญญาจะกำหนดความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างวิชาที่เป็นอิสระโดยธรรมชาติโดยอิงจากลัทธินิยมนิยมประเภทนี้ นี่เป็นภาพลวงตาและไม่มีอะไรนอกจากภาพลวงตาที่สวยงามของ Robinsonades ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตรงกันข้ามกับความคาดหมายของ "สังคมชนชั้นนายทุน"ซึ่งเริ่มมีวิวัฒนาการในศตวรรษที่สิบหกและในศตวรรษที่สิบแปดได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ปัจเจกบุคคลในสังคมแห่งการแข่งขันอย่างเสรีนี้ดูเหมือนจะขจัดความผูกพันตามธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวของมนุษย์อย่างจำกัดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผู้เผยพระวจนะแห่งศตวรรษที่สิบแปดซึ่งอดัม สมิธและริคาร์โดยังคงยืนอยู่บนบ่าของเขา นึกภาพบุคคลในศตวรรษที่ 18 นี้ ซึ่งเป็นผลพวงของการล่มสลายของสังคมศักดินาในด้านหนึ่งและพลังการผลิตใหม่ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกเป็นต้นมา อีกประการหนึ่ง - เป็นอุดมคติที่มีการดำรงอยู่ของอดีต พวกเขามองว่าบุคคลนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่พัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ แต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะสำหรับพวกเขา บุคคลนี้สอดคล้องกับธรรมชาติ สอดคล้องกับความคิดของตนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ความเข้าใจผิดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยใหม่ทุกยุคทุกสมัย

—  มาร์กซ์ การมีส่วนร่วมวิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง (บทนำ)
Das Kapital : Kritik der politischen oekonomie [Capital: วิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง] เป็นคำวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงของเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เขียนโดย Karl  Marx

ตามที่Jacques Rancière ได้กล่าวไว้ สิ่งที่มาร์กซ์เข้าใจ และสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ตระหนักก็คือรูปแบบมูลค่าไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการผลิตแบบทุนนิยม [52]

เกี่ยวกับการสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

มาร์กซ์ยังเสนอวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าผู้คนสามารถดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในโดเมนนี้ได้ [53]หรือตามที่พระองค์ตรัสเองว่า

"ในขอบเขตของเศรษฐกิจการเมือง การไต่สวนทางวิทยาศาสตร์โดยเสรีไม่ได้พบเพียงแค่ศัตรูตัวเดียวกันเท่านั้น เช่นเดียวกับในโดเมนอื่นๆ ทั้งหมด ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับมัน เรียกเป็นศัตรูในสนามรบด้วยกิเลสตัณหาที่รุนแรง ใจร้าย และร้ายกาจที่สุด ของเต้านมมนุษย์ ความโกรธเกรี้ยว ของผลประโยชน์ส่วนตัว คริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษ เช่น จะให้อภัยการโจมตีบทความ 38 จาก 39 บทความ มากกว่า 1/39 ของรายได้ ทุกวันนี้ลัทธิต่ำช้าเป็น culpa levis [เป็นบาปเล็กน้อย cf mortal sin] เมื่อเทียบกับการวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของทรัพย์สินที่มีอยู่"

—  Marx: Das Kapital (คำนำของฉบับภาษาเยอรมันครั้งแรก)

เกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์หยาบคาย

มาร์กซ์ยังเคยวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของคนรุ่นเดียวกัน สิ่งที่เขาทำ บางครั้งรุนแรงกว่าที่เขาวิจารณ์คลาสสิก และด้วยเหตุนี้นักเศรษฐศาสตร์ที่ 'หยาบคาย' ตัวอย่างเช่น เขาปฏิเสธ' กฎเหล็กและกฎหมายที่ไม่ยอมลด ' ของลาซาลซึ่งเขามองว่าเป็นเพียงการใช้ถ้อยคำเท่านั้น[54]เช่นเดียวกับความพยายามของ Proudhon ที่จะทำในสิ่งที่ Hegel ทำเพื่อศาสนา กฎหมาย ฯลฯ สำหรับเศรษฐกิจการเมือง เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นสังคมในฐานะอัตนัย และสิ่งที่เป็นสังคมที่เป็นเพียงนามธรรมเชิงอัตวิสัย[55] [44]ในมุมมองของมาร์กซ์ ข้อผิดพลาดของผู้เขียนเหล่านี้ทำให้การเคลื่อนไหวของคนงานหลงทาง

การตีความการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์

ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ยืนยันว่าคำวิจารณ์อาจใช้ความรู้สึกแบบคันเถียนมากขึ้นซึ่งเปลี่ยน "งานของมาร์กซ์เป็นการโจมตีที่เกี่ยวกับปฏิปักษ์ที่ใกล้เข้ามาซึ่งเป็นหัวใจของระบบทุนนิยมซึ่งการเมืองและเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันในทางที่เป็นไปไม่ได้" [17]อื่น ๆ ดูบทวิจารณ์มาร์กซ์ในฐานะที่เป็นบทวิจารณ์ของความเชื่อทางไสยศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์และลักษณะที่แนวคิดนี้เป็นการแสดงออกถึงการวิจารณ์ของความทันสมัยและรูปแบบของการขัดเกลาทางสังคม [56]

วิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์

นักปรัชญาหลังสมัยใหม่, Jean Baudrillardได้วิเคราะห์วิจารณ์มาร์กซ์ของเศรษฐกิจการเมืองในหนังสือของเขาที่ 1973 เลอ Miroir de la ผลิต เขามองว่ามาร์กซ์ติดอยู่กับหมวดหมู่ที่เขาต้องการวิจารณ์

วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองกับการวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไป

เราอาจแยกการวิจารณ์ที่เหมาะสมของเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งมีลักษณะ ontological มากกว่า ซึ่งผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดพื้นฐานและประเภทที่ประกอบขึ้นเศรษฐกิจเป็นเอนทิตีในตัวเอง[1] [57] [4]ผู้เขียนคนอื่นๆ ที่หยิบยกคำวิจารณ์ทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันมากขึ้น ทำ จากมุมมองของนักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง วิจารณ์ "แนวปฏิบัติบางอย่าง" ในความพยายามที่จะ 'ช่วยเหลือ' เศรษฐกิจการเมืองโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งโดย วิจารณ์; ผู้เขียนเหล่านี้อาจจะยกตัวอย่างเช่นเสนอรายได้สากลขั้นพื้นฐาน , การวางแผนเศรษฐกิจหรือการแทรกแซงอื่น ๆ ที่จะ "ให้เศรษฐกิจทำงาน" [15] [58] [59] [38] [60]หรือมุ่งหมายเพียงเพื่อชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มักไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลย เนื่องจากสมมติฐานที่แปลกประหลาดจนไม่สามารถเชื่อได้[61] อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวและการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ไม่ค่อยวิจารณ์แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจเลย แต่โดยปริยายถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางข้ามประวัติศาสตร์ บรรดาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็น "นักเศรษฐศาสตร์ลัทธิมาร์กซ์" ค่อนข้างจะแข็งขันในการระงับการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กเซียนในช่วงศตวรรษที่ 20 [62]

รายชื่อนักวิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง

ร่วมสมัย

นักสังคมวิทยา

 • Orlando Pattersonศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาของ John Cowles ที่Harvard Universityก็เป็นนักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์เช่นกัน ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม [63]

นักคณิตศาสตร์

 • Claus Peter Ortliebเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่เป็นนักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง เขายังวิจารณ์ถึงการขาดธรรมชาติของเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้โดย "นักเศรษฐศาสตร์" ร่วมสมัย และโดยนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป

นักประวัติศาสตร์

 • นักวิชาการRasmus Fleischerได้ใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ของเศรษฐกิจการเมืองในวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลของเขาเศรษฐกิจทางการเมืองของเพลงสื่อโสตกฎหมายและการป้องกันการเล่นดนตรีสด, 1925-2000 [64]

นักปรัชญา

ประวัติศาสตร์

นักประวัติศาสตร์

กวี

อื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

ที่มา

 • บาลีบาร์ เอเตียน; อัลธูสเซอร์, หลุยส์ (1979). เร้ดดิ้งทุน แปลโดย บริวสเตอร์, เบ็น. ร้อง/Verso. หน้า 158. OCLC  216233458[... ] 'วิพากษ์วิจารณ์' เศรษฐศาสตร์การเมืองไม่สามารถหมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือจุดรายละเอียดบางอย่างในระเบียบวินัยที่มีอยู่ – หรือแม้แต่การเติมช่องว่าง ช่องว่าง ตามการเคลื่อนไหวสำรวจที่ริเริ่มโดยส่วนใหญ่แล้ว 'การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง' หมายถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่และวัตถุใหม่ นั่นคือ การตั้งคำถามถึงเป้าหมายของเศรษฐกิจการเมือง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจการเมืองถูกกำหนดให้เป็นเศรษฐกิจการเมืองโดยวัตถุ การวิพากษ์วิจารณ์จากวัตถุใหม่ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่จึงสามารถโจมตีจุดสำคัญของเศรษฐกิจการเมืองได้ นี่เป็นกรณีจริง: การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ไม่สามารถท้าทายวัตถุของยุคหลังได้หากปราศจากการโต้แย้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองด้วยตัวมันเอง ในการแสร้งทำเป็นอ้างทฤษฎีต่อเอกราชและใน 'การแบ่งแยก'มันสร้างในความเป็นจริงทางสังคมเพื่อให้ตัวเองเป็นทฤษฎีหลัง [... ] มันไม่เพียงค้นหาเป้าหมายของเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้น แต่ยังค้นหาเศรษฐกิจการเมืองด้วยว่าเป็นวัตถุด้วย [... ] เศรษฐกิจการเมือง ตามที่นิยามไว้ด้วยการเสแสร้ง ไม่มีสิทธิ์มีอยู่เท่าที่มาร์กซ์กังวล: หากเศรษฐกิจการเมืองที่คิดไว้เช่นนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ก็เพื่อทางนิตินัยไม่ใช่เหตุผลโดยพฤตินัย
 • Postone, Moishe (1993). เวลาแรงงานและการปกครองสังคมตีความของมาร์กซ์ทฤษฎีการวิจารณ์ นิวยอร์กและเคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 9780521391573. OCLC  231578868 .

อ้างอิง

 1. ^ a b Ruccio, David (10 ธันวาคม 2020). "สู่คำวิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง | MR Online" . mronline.org สืบค้นเมื่อ20 กันยายนพ.ศ. 2564 . มาร์กซ์มาถึงข้อสรุปและกำหนดเงื่อนไขใหม่ซึ่งขัดแย้งกับคำนิยามของสมิธ ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิกคนอื่นๆ
 2. อรรถa b c d รัสกิน จอห์นจนถึงครั้งสุดท้ายนี้ น. 128–129.สังเกตว่า ฉันไม่ยอมรับหรือสงสัยในข้อสรุปของวิทยาศาสตร์หากยอมรับเงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ ฉันไม่สนใจพวกเขาเพราะฉันควรจะอยู่ในศาสตร์แห่งยิมนาสติกที่ถือว่าผู้ชายไม่มีโครงกระดูก ตามสมมติฐานนั้น อาจแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการดีที่จะม้วนนักเรียนให้เป็นเม็ด แผ่ให้เป็นเค้ก หรือยืดเป็นสายเคเบิล และเมื่อผลเหล่านี้มีผล การใส่โครงกระดูกใหม่ก็จะเข้าร่วมด้วยความไม่สะดวกหลายประการต่อรัฐธรรมนูญ การให้เหตุผลอาจเป็นเรื่องน่าชื่นชม ข้อสรุปเป็นจริง และขาดวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอย่างแม่นยำ สมมติว่า ไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีโครงกระดูก แต่เป็นโครงกระดูกทั้งหมด พบทฤษฎีความก้าวหน้าของทฤษฎีออสซิไฟแอนต์เกี่ยวกับการปฏิเสธวิญญาณนี้และเมื่อได้แสดงให้เห็นอย่างสุดความสามารถที่อาจสร้างจากกระดูก และสร้างตัวเลขทางเรขาคณิตที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งด้วยหัวมรณะและฮูเมริ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความไม่สะดวกสบายของการปรากฏขึ้นอีกครั้งของจิตวิญญาณท่ามกลางโครงสร้างทางร่างกายเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธความจริงของทฤษฎีนี้ ข้าพเจ้าเพียงปฏิเสธการบังคับใช้กับยุคปัจจุบันของโลก
 3. ^ "มาร์กซ์ Ekonomikritik" Fronesis (ในภาษาสวีเดน) (28) . สืบค้นเมื่อ1 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 4. ^ d e Balibar และแซร์ 1979
 5. ^ a b c d e Postone 1993 .
 6. แพตเตอร์สัน ออร์แลนโด; ฟอส, อีธาน. "การพึ่งพาวิทยาศาสตร์หลอกทางเศรษฐศาสตร์มากเกินไป" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส .[... ] การนำแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักไปปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงได้รับความล้มเหลวจำนวนมาก การคิดทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้มนต์ "การละเลย" ที่นำไปสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2550-2552 และไม่ได้มีอาการดีขึ้นในการพยายาม "แก้ไข" วิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่ในยุโรป [... ] ไม่มีที่ไหนเลยที่ความล้มเหลวของวินัยจะชัดเจนกว่าในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา อันที่จริง ประเทศเดียวที่เปลี่ยนจาก "ที่สาม" เป็น "โลกที่หนึ่ง" อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองได้ละเมิดหลักการสำคัญของศาสนาดั้งเดิมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและก่อนหน้า: [... ] เพิ่งมีนักเศรษฐศาสตร์มายอมรับความเป็นอันดับหนึ่ง ของสถาบันในการอธิบายและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตำแหน่งที่นักสังคมวิทยาถือมาอย่างยาวนาน [...]( ทัศนะวิจารณ์ )
 7. อรรถเป็น บี บาดีน เดนนิส; เมอร์เรย์, แพทริค. "เป็นมาร์กซ์วิจารณ์ของนีโอคลาสสิเศรษฐศาสตร์พึ่งพาเงาของเมืองหลวงฟอร์ม Constitutive ทางสังคม" (PDF) Criscritique.org .
 8. ^ เมอร์เรย์, แพทริก (มีนาคม 2020). "ภาพลวงตาของเศรษฐกิจ: ทฤษฎีสังคมที่ไม่มีรูปแบบทางสังคม" . การศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญ . 7 (1): 19–27. ดอย : 10.1086/708005 . ISSN 2326-4462 . S2CID 219746578 .  "ชนชั้นนายทุนหรือการผลิตแบบทุนนิยม . . เป็นผลสืบเนื่องมาจาก [ริคาร์โด]" มาร์กซ์เขียน "ไม่ใช่รูปแบบการผลิตที่แน่ชัด แต่เป็นเพียงรูปแบบการผลิตเท่านั้น" [... ] ภาพลวงตาของเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายในสิ่งที่มาร์กซ์เรียกว่า "ขอบฟ้าของชนชั้นนายทุน" ซึ่งแลกเปลี่ยนการบิดเบือนทางปรากฏการณ์วิทยา เช่น อัตวิสัยล้วนๆ กับวัตถุประสงค์ล้วนๆ รูปแบบกับเนื้อหา กองกำลังเทียบกับความสัมพันธ์ของการผลิต กระบวนการแรงงาน เทียบกับกระบวนการตรวจสอบ การกระจายเทียบกับการผลิต และอื่นๆ
 9. ^ Peperell นิโคล"นอกเหนือจากการทำให้เป็นจริง: แนวคิดมาร์กซ์อ้างสิทธิ์ของตัวละครเครื่องรางของสินค้าโภคภัณฑ์" (PDF) Kontradikce: วารสารการคิดเชิงวิพากษ์ . จุดวิกฤตของการวิเคราะห์ของมาร์กซ์ไม่ได้มาจากการประกาศใดๆ ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีตัวตนนี้ไม่มีอยู่จริง หรือไม่ใช่ 'ตัวตน' อย่างแท้จริง แต่มันเกิดขึ้นจากการแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่แปลกประหลาดและตอบโต้กับสัญชาตญาณ - หนึ่งที่มีคุณสมบัติเชิงคุณภาพซึ่งปกติแล้วเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของเรากับความเป็นจริงที่ไม่ใช่ทางสังคม - เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในการปฏิบัติร่วมกัน
 10. อรรถเป็น "ความยากจนของปรัชญา - บทที่ 2.1" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 11. ^ Fareld วิกตอเรีย; Kuch, Hannes (2020), From Marx to Hegel and Back , Bloomsbury Academic, พี. 182 ดอย : 10.5040/9781350082700.ch-001 , ISBN 978-1-3500-8267-0, S2CID  213805975 , ถูกเรียกเมื่อ17 กันยายน 2021
 12. ^ Postone 1993 , หน้า 44, 192–216.
 13. ^ a b Ruccio, David (10 ธันวาคม 2020). "สู่คำวิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง | MR Online" . mronline.org สืบค้นเมื่อ20 กันยายนพ.ศ. 2564 . ประการที่สอง ความกังวลของมาร์กซ์มักจะเกี่ยวกับความเฉพาะเจาะจงทางสังคมและประวัติศาสตร์ เป็นการต่อต้านการค้นหาหรือค้นหาสิ่งที่คนอื่นคิดว่าจะได้รับและเป็นสากล
 14. ^ "เศรษฐกิจต้นฉบับ: Engels' รีวิวของมาร์กซ์วิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจ" www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 15. a b c Ramsay, Anders (21 ธันวาคม 2009). "มาร์กซ์ มาร์กซ์ไหน ผลงานของมาร์กซ์ และประวัติการรับ" . www.eurozine.com . สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 . เมื่อมันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตามธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทางทฤษฎีทั้งหมดของการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองก็พังทลายลง สิ่งที่เหลืออยู่คือทฤษฎีที่ไม่ต่างจากของ Adam Smith อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แรงงานแต่ละคนสร้างมูลค่า และความสามารถในการสร้างมูลค่าจะกลายเป็นความมุ่งมั่นของออนโทโลยีของแรงงาน ด้วยเหตุผลที่ดี เราสามารถพูดถึง Smithian Marxism ได้ ...
 16. ^ "คำวิจารณ์เศรษฐศาสตร์คลาสสิกของมาร์กซ์" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 . ประเด็นเหล่านี้ที่มาร์กซ์ทำไว้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้ที่เห็นอกเห็นใจ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นปรปักษ์กับมาร์กซ์ที่จะถือว่าเขาแบ่งปันทฤษฎีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันโดยพื้นฐานกับทฤษฎีที่กล่าวมาก่อนในสมัยก่อนของเขา คือทฤษฎีแรงงานของมูลค่า อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าแนวคิดนี้ - ของ 'ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน' ในมาร์กซ์ - ทำให้เกิดความสับสนและแย่ที่สุดค่อนข้างผิด
 17. อรรถเป็น c d รูดา แฟรงค์; ฮัมซา, อากอน (2016). "เกริ่นนำ : วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง" (PDF) . วิกฤตและวิจารณ์ . 3 (3): 5-7.
 18. ^ "อ่านเพิ่มเติม kapitalet - igen" [ทุน - อีกครั้ง] (PDF) ฟรอเนซิส . 28 : 12 (น.5 ใน pdf). [ ความพยายามของเขาที่จะพัฒนาอภิปรัชญาวัตถุนิยมและทฤษฎีรวม ซึ่งสามารถพูดได้ในทุกส่วนของความเป็นจริง ได้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างสำหรับโรงเรียนและพรรคพวกทางตะวันออกซึ่งไกลถึงอายุหกสิบเศษและอายุเจ็ดสิบหมายถึงรูปแบบที่แตกต่างกันของลัทธิมาร์กซ์โลกทัศน์]
 19. อรรถเป็น แรมซีย์, แอนเดอร์ส. "มาร์กซ์ มาร์กซ์ไหน ผลงานของมาร์กซ์ และประวัติการรับ" . www.eurozine.com . สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 . ในช่วงที่สอง มาร์กซ์ที่ "ประหยัด" น้อยกว่าก็ปรากฏตัวขึ้น การตีพิมพ์งานเขียนของมาร์กซ์รุ่นเยาว์ เหนือสิ่งอื่นใดทั้งต้นฉบับเศรษฐศาสตร์และปรัชญาในปี ค.ศ. 1844 เผยให้เห็นมาร์กซ์ที่แตกต่างกัน เล่มหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีน้อยลง และมีความมุ่งมั่นน้อยกว่า มันเป็นไปได้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ "มาร์กซ์ถึงมาร์กซ์" ซึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในระบบสังคมนิยมของยุโรปตะวันออก
 20. ^ "Läs kapitalet - igen" [Read Capital - again] (PDF) . ฟรอเนซิส . 28 : 10 (หน้า 3 ใน pdf)
 21. ^ โอเคน, คริส (29 มกราคม 2018) "ในการพัฒนาวิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจเป็นสำคัญทฤษฎีทางสังคมของความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ: การทบทวนทฤษฎีวิพากษ์และวิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจโดยเวอร์เนอร์ Bonefeld ว่า" วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ . 26 (1): 175–193. ดอย : 10.1163/1569206X-12341552 . ISSN 1465-4466 . [... ] แนวทางเชิงทฤษฎีที่สำคัญจำนวนหนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง [... ] ส่วนใหญ่ถูกละเลยในโลกของเครื่องอัดเสียง 
 22. ^ รัสกิน จอห์น (1877) แก่นี้ล่าสุดและบทความอื่น ๆ ในเศรษฐกิจการเมือง ไซด์ Orpington, Kent: จอร์จอัลเลน - ผ่านโครงการ Gutenberg
 23. a b c d e Jönsson, แดน. "จอห์นรัสกิน: En brittisk 1800 talsaristokrat förvår Tid - OBS" sverigesradio.se (ในภาษาสวีเดน). Sveriges วิทยุ สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 24. จีเอ็ม, ปีเตอร์ สวอนน์. " "ไม่มีความมั่งคั่ง แต่ชีวิต": ความมั่งคั่งของ Mercantile สร้างความมั่งคั่ง Ruskinian เมื่อใด (PDF) . วารสารศึกษาวิจัยยุโรป .
 25. ^ "รัสกินหัวรุนแรง: ทำไมนักวิจารณ์วิคตอเรียนกลับมาพร้อมกับการล้างแค้น" . เดอะการ์เดียน . 30 สิงหาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 .David Russell รองศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่ Corpus Christi College Oxford กล่าวว่า "ในบางแง่ รัสกินดูเหมือนวิคตอเรียมากที่สุด ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ได้กับชีวิตของเราในตอนนี้ “ผู้คนต่างยึดติดกับความคิดบางอย่างของเขาที่แปลกไปจากเดิม แต่แก่นของคำกล่าวอ้างของเขายังคงมีความเกี่ยวข้องและสำคัญ กล่าวคือ ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพของเรา ประสบการณ์ด้านความงามในชีวิตปกติของเรา จะต้องเป็นศูนย์กลางของการคิดถึงสิ่งดีๆ ใดๆ ชีวิตและสังคม ไม่ใช่แค่การตกแต่งหรือหรูหราสำหรับคนไม่กี่คน หากคุณถูกสอนให้มองโลกอย่างถูกต้องผ่านความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ คุณจะเห็นสังคมได้อย่างเหมาะสม”
 26. ^ จอนส์สัน, แดน. "จอห์นรัสกิน: En brittisk 1800 talsaristokrat förvår Tid - OBS" sverigesradio.se (ในภาษาสวีเดน). Sveriges วิทยุ สืบค้นเมื่อ24 กันยายนพ.ศ. 2564 . Den klassiska nationalekonomin, som den utarbetats av John Stuart Mill, Adam Smith และ David Ricardo, betraktade han som en sorts kollektivt hjärnsläpp ... [แปล. Ruskin มองว่าเศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิกได้รับการพัฒนาโดย Mill, Smith และ Ricardo ว่าเป็น "ความบกพร่องทางจิตโดยรวม]
 27. ^ "จากแรงงานสู่คุณค่า: มาร์กซ์ รัสกิน และคำติชมของทุนนิยม" . victorianweb.org . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 .
 28. ^ "สัมผัสมนุษย์ของคานธี | บทความเกี่ยวกับและโดยมหาตมะ คานธี " www.mkgandhi.org . สืบค้นเมื่อ16 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 .
 29. ↑ มาร์กซ์, คาร์ล ( 1867–1894 ). Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie [ เมืองหลวง: คำติชมของเศรษฐกิจการเมือง ]. ISBN 978-3-7306-9034-5. OCLC  1141780305 .
 30. ↑ "Deutsch- Franzosische Jahrbucher" [หนังสือรุ่นภาษาเยอรมัน-ฝรั่งเศส] www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 31. ^ Liedman, Sven-Eric "อังกฤษ" (PDF) . Fronesis (ในภาษาสวีเดน) (28): 134. Engels var också först med att kritiskt bearbeta den nya nationalekonomin; hans "Utkast till en kritik av nationalekonomin" kom ut 1844 och blev en utgångspunkt för Marx egen kritik av den politiska ekonomin [อังกฤษเป็นคนแรกที่มีส่วนร่วมอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจการเมืองใหม่โครงร่างของการวิจารณ์การเมืองของเขาใน 1844 จุดเริ่มต้นสำหรับการวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองของมาร์กซ์]
 32. ^ เมอร์เรย์, แพทริก (มีนาคม 2020). "ภาพลวงตาของเศรษฐกิจ: ทฤษฎีสังคมที่ไม่มีรูปแบบทางสังคม" . การศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญ . 7 (1): 19–27. ดอย : 10.1086/708005 . ISSN 2326-4462 . S2CID 219746578 . "ไม่มีคู่ใดกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของมาร์กซ์ในทฤษฎีคลาสสิกหรือทฤษฎีอรรถประโยชน์" ฉันใช้สิ่งนี้หมายความว่ามาร์กซ์เลิกกับเศรษฐศาสตร์โดยที่เศรษฐศาสตร์เข้าใจว่าเป็นสังคมศาสตร์ที่ใช้กันโดยทั่วไป  
 33. ^ Bellofiore, คาร์โด้ (2016) "มาร์กซ์หลังจาก Hegel: ทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้นและศูนย์กลางของการผลิต" (PDF) วิกฤตและวิจารณ์ . 3 (3): 31.
 34. จุง, เฮนริก (1 มกราคม 2019). "ผู้คัดค้านภาษาสลาเกน: Förnuftiga och reala abstraktioner i Marx ekonomikritik" . Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (ในภาษาสวีเดน). ISSN 0076-1648 . มาร์กซ์เปิดเผยสิ่งที่เป็นนามธรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องของสาระสำคัญของมูลค่าและทุน กล่าวคือ แรงงานเชิงนามธรรม ในฐานะที่เป็น Realabstraktion ที่ครอบงำปัจเจกบุคคลในสังคมชนชั้นนายทุนผ่านเงินและทุน 
 35. ^ Fareld วิกตอเรีย; Kuch, Hannes (9 มกราคม 2020). จากมาร์กซ์ Hegel และทุนนิยมกลับคำวิจารณ์และยูโทเปีย แอน อาร์เบอร์ มิชิแกน: Bloomsbury Academic หน้า 150, 143. ISBN 978-1-350-08268-7.  สม . 1141198381 .
 36. ^ ฟรีแมน, อลัน. "จิตพยาธิวิทยาของลัทธิมาร์กซ์ Walrasian" (PDF) . มิวนิคส่วนตัว RePEc เอกสารเก่า หมวดหมู่ 'เศรษฐกิจ' ที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมโดยมีความคิดเป็นของตัวเอง เช่น ราคา เงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ปิดบังไว้สำหรับมาร์กซ์
 37. ^ Balibar เอเตียน (2007) ปรัชญาของมาร์กซ์ . ลอนดอน: Verso. หน้า 18. ISBN 978-1-84467-187-8. OCLC  154707531 . 'การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง' ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชื่อหรือโครงการของงานหลักของมาร์กซ์ [...] เราอาจเพิ่มบทความ บทความ และส่วนที่ไม่ได้ตีพิมพ์จำนวนมากในงานโต้แย้ง
 38. a b c Volkov, Genrikh Nikolaevich (1982). พื้นฐานของทฤษฎีมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ . คู่มือความก้าวหน้าทางสังคมศาสตร์ มอสโก: ความคืบหน้า หน้า 51, 188, 313. OCLC 695564556 . 
 39. เออร์เนสต์, แมนเดล (1973). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจมาร์กซ์ ผู้เบิกทาง ISBN 0-87348-315-4. OCLC  609440295
 40. บรูกส์, มิก. "บทนำสู่ทฤษฎีมูลค่าแรงงานของมาร์กซ์" . ในการป้องกันของมาร์กซ์ สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 41. ^ "ตัดตอนมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับ SPSM ขอความร่วมมือกับว่าทุนสามารถเข้าใจได้ว่าเป็น 'วิจารณ์' ของเศรษฐกิจการเมืองหรือเป็น 'มาร์กซ์' เศรษฐกิจการเมืองเน้นมุมมองฆ Inigo ว่า" www.marxists.org .
 42. ^ วูลฟ์ โจนาธาน; เลียวโปลด์, เดวิด (2 กันยายน พ.ศ. 2564) ซัลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (บรรณาธิการ). Stanford สารานุกรมปรัชญา ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด – ผ่านสารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด
 43. ^ "แผนงานพรรคกรรมกรฝรั่งเศส" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2021 .
 44. อรรถเป็น c d มาร์กซ์ คาร์ล; นิโคเลาส์, มาร์ติน (1993). Grundrisse : รากฐานของการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง (ร่างคร่าวๆ) . ลอนดอน: Penguin Books ร่วมกับ New Left Review หน้า 296, 239, 264. ISBN 0-14-044575-7. OCLC  31358710 .
 45. ^ อะดอร์โน (1999). Hegel : สามการศึกษา (ฉบับที่ 2) เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press. น. 23–24. ISBN 0-585-32889-7. OCLC  45844084 . แรงงานไม่ใช่แหล่งความมั่งคั่งทั้งหมด ธรรมชาติเป็นแหล่งของคุณค่าการใช้งานมากพอๆ กัน (และแน่นอนว่าความมั่งคั่งทางวัตถุประกอบขึ้นด้วย!) เท่ากับแรงงาน ซึ่งตัวมันเองเป็นเพียงการสำแดงของพลังแห่งธรรมชาติ พลังแรงงานของมนุษย์ วลีข้างต้นมีอยู่ในไพรเมอร์สำหรับเด็กทุกคน [... ] แต่โปรแกรมสังคมนิยมไม่สามารถปล่อยให้วลีของชนชั้นนายทุนดังกล่าวผ่านเงื่อนไขที่ทำให้พวกเขามีความหมายอย่างเงียบ ๆ
 46. ^ พราเดลลา , ลูเซีย (2015). โลกาภิวัตน์และการวิจารณ์ของเศรษฐกิจการเมือง: ข้อมูลเชิงลึกใหม่จากงานเขียนของมาร์กซ์ อาบิงดอน, อ็อกซอน. หน้า 147. ISBN 978-1-317-80072-9. OCLC  897376910 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยรวม กล่าวคือ ในกระบวนการทำซ้ำ ได้ขจัดภาพลวงตาของความเป็นอิสระของมูลค่า เผยให้เห็นว่าทุนทั้งหมดประกอบด้วยแรงงานที่ไม่เป็นธรรม คนงานต้องเผชิญกับการใช้แรงงานของตนเอง ซึ่งมีลักษณะในทางการผลิตและการดำรงชีวิต ซึ่งกลายเป็นทุน ซึ่งสร้างเงื่อนไขใหม่สำหรับการแสวงประโยชน์
 47. ^ ไซโตะKōhei (2017) คาร์ลมาร์กซ์ ecosocialism: ทุนนิยมธรรมชาติและคำติชมที่ยังไม่เสร็จของเศรษฐกิจการเมือง นิวยอร์ก. ISBN 978-1-58367-643-1. OCLC  1003193200 . การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิกของมาร์กซ์ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวดหมู่เศรษฐกิจตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ (นั่นคือ เชิงประวัติศาสตร์) ซึ่งระบุลักษณะของสังคมทุนนิยมด้วยกฎธรรมชาติทางเศรษฐกิจสากลและข้ามประวัติศาสตร์ ในทางตรงกันข้าม มาร์กซ์เข้าใจหมวดหมู่ทางเศรษฐกิจเหล่านั้นว่าเป็น "รูปแบบทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง" และเผยให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นรากฐานที่มอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโลกที่กลับด้านนี้ซึ่งสิ่งที่ทางเศรษฐกิจครอบงำมนุษย์
 48. ^ มาร์กซ์, คาร์ล. "ต้นฉบับเศรษฐกิจ: ภาคผนวก I: การผลิต, การบริโภค, การจัดจำหน่าย, การแลกเปลี่ยน" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .ปัจเจกบุคคลที่ผลิตในสังคม และด้วยเหตุนี้การผลิตปัจเจกในสังคมจึงเป็นจุดเริ่มแรก นักล่าหรือชาวประมงที่โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยว ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับอดัม สมิธและริคาร์โด เป็นหนึ่งในความเพ้อฝันที่ไร้จินตนาการของเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ในศตวรรษที่สิบแปด a la Robinson Crusoe [... ] ผู้เผยพระวจนะของศตวรรษที่สิบแปดบนไหล่ของอดัม สมิธและริคาร์โดยังคงยืนหยัดอยู่ได้ทั้งหมด นึกภาพบุคคลในศตวรรษที่ 18 นี้ [... ] พวกเขามองว่าบุคคลนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีวิวัฒนาการในวิถีแห่งประวัติศาสตร์ แต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพราะสำหรับพวกเขาแล้ว บุคคลนี้สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ความเข้าใจผิดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยใหม่ทุกยุคทุกสมัย [... ]

  ยิ่งเราย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปมากเท่าไร ปัจเจกบุคคลก็ยิ่งมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นเท่านั้น และด้วยเหตุนี้ ปัจเจกบุคคลจึงดูเหมือนจะพึ่งพาอาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น [... ] จนกระทั่งศตวรรษที่สิบแปดในสังคมชนชั้นนายทุนรูปแบบต่างๆ ของพื้นผิวทางสังคมเผชิญหน้ากับปัจเจกในฐานะที่เป็นเพียงแค่วิธีการมุ่งไปสู่จุดหมายส่วนตัวของเขาเท่านั้น เนื่องจากความจำเป็นภายนอก แต่ยุคที่สร้างจุดยืนนี้ กล่าวคือยุคของปัจเจกบุคคล นั้นเป็นยุคของความสัมพันธ์ทางสังคม (ตามจุดยืนทั่วไป) ที่พัฒนาอย่างสูงที่สุด (ตามจุดยืนนี้) มนุษย์ [... ] ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์สังคม แต่เป็นสัตว์ที่สามารถแยกแยะได้เฉพาะในสังคมเท่านั้น
 49. ^ มาร์กซ์, คาร์ล. "วิพากษ์วิจารณ์โครงการ Gotha -- I" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคมพ.ศ. 2564 . ประการที่สาม ข้อสรุป: "แรงงานที่มีประโยชน์เป็นไปได้เฉพาะในสังคมและผ่านสังคม รายได้จากแรงงานไม่ลดหย่อนและมีสิทธิเท่าเทียมกันในสมาชิกทุกคนในสังคม" บทสรุปที่ดี! หากแรงงานที่มีประโยชน์เป็นไปได้เฉพาะในสังคมและผ่านสังคม รายได้จากแรงงานเป็นของสังคม [... ] ส่วนแรกและส่วนที่สองของย่อหน้ามีความเชื่อมโยงที่เข้าใจได้เฉพาะในถ้อยคำต่อไปนี้: "แรงงานกลายเป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและ วัฒนธรรมเท่านั้นที่เป็นแรงงานเพื่อสังคม" หรืออะไรคือสิ่งเดียวกัน "ในและผ่านสังคม"
 50. ^ เปเปเรล (2018) "นอกเหนือจากการสร้างใหม่: เรียกคืนแนวคิดของมาร์กซ์เกี่ยวกับลักษณะเครื่องรางของสินค้า" (PDF ) Kontradikce: วารสารการคิดเชิงวิพากษ์ . 2 : 35. [... ] เป็นที่ชัดเจนว่ามาร์กซ์ตั้งใจที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมที่สามารถเข้าใจได้อย่างหมดจดในแง่ของวัฒนธรรมหรือเพียงในแง่ของปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความหมายระหว่างกันและปรากฏการณ์ทางสังคมประเภทอื่นที่มาร์กซ์แนะนำ นักสังคมสงเคราะห์สามารถสร้างโดยไม่ตั้งใจ ก่อนที่จะรวมเข้ากับระบบความเชื่อระหว่างบุคคลที่มีนัยสำคัญ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อคำกล่าวอ้างของมาร์กซ์ที่ว่าเศรษฐกิจการเมืองเพียงแต่ค้นพบรูปแบบทางสังคมบางอย่างย้อนหลังที่มาร์กซ์ถือว่ามีอยู่จริงในการผลิตทุนนิยม และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเรื่องเครื่องรางของมาร์กซ์จึงแตกต่างจากความพยายามหลายครั้งในการจัดแนวอุดมการณ์ ซึ่งมักเข้าใจอุดมการณ์ใน เงื่อนไขของความสำนึกผิดหรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
 51. ^ มาร์กซ์. "กรุ๊งกริ๊ง" .เป้าหมายคือเพื่อนำเสนอการผลิต เช่น โรงสี แตกต่างจากการจำหน่าย ฯลฯ ที่ถูกห่อหุ้มด้วยกฎธรรมชาตินิรันดร์ที่ไม่ขึ้นกับประวัติศาสตร์ ซึ่งโอกาสที่ความสัมพันธ์ของชนชั้นนายทุนจะถูกลักลอบเข้ามาอย่างเงียบๆ เป็นกฎธรรมชาติที่ขัดขืนไม่ได้ซึ่งสังคม ในทางนามธรรมได้ก่อตั้งขึ้น นี่คือจุดประสงค์ที่มีสติสัมปชัญญะไม่มากก็น้อยของการดำเนินการทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม ในการแจกจ่าย มนุษยชาติได้อนุญาตให้ตนเองใช้ดุลยพินิจมากขึ้น นอกเหนือจากการแตกแยกอย่างหยาบของการผลิตและการจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวกเขาจะต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกว่าไม่ว่าจะมีการจัดเรียงที่แตกต่างกันอย่างไรในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาสังคม ก็ต้องเป็นไปได้ที่นี่เช่นกัน เช่นเดียวกับการผลิต เพื่อแยกแยะลักษณะทั่วไปและเท่าที่เป็นไปได้เพื่อทำให้สับสนหรือระงับความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดภายใต้กฎหมายของมนุษย์ทั่วไป
 52. ^ Rancièreฌาคส์ (สิงหาคม 1976) "แนวคิดของ 'คำวิจารณ์' และ 'คำวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง' (จากต้นฉบับปี 1844 ถึงทุน)" . เศรษฐกิจและสังคม . 5 (3): 352–376. ดอย : 10.1080/03085147600000016 . ISSN 0308-5147 – ผ่าน JSTOR 
 53. มาร์กซ์, คาร์ล (1887) [1867]. เงินทุน: วิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจ (PDF) I: ขั้นตอนการผลิตทุน – ผ่าน www.marxists.org
 54. ^ Bellofiore, Riccardo เอ็ด (27 พฤษภาคม 2552). โรซา ลักเซมเบิร์ก และคำวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง . เลดจ์ หน้า 161. ดอย : 10.4324/9780203878392 . ISBN 978-1-134-13507-3.
 55. ^ "ความยากจนของปรัชญา - บทที่ 2.1" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2021 .
 56. ^ Pimenta โทมัสลิมา (สิงหาคม 2020) "การนอกใจและไสยศาสตร์ในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของ Karl Marx" . โนวา อีโคโนเมีย . 30 (2): 605–628. ดอย : 10.1590/0103-6351/4958 . ISSN 1980-5381 . 
 57. ^ อาเธอร์, คริสโตเฟอร์ (2004). ตรรกวิทยาใหม่และทุนมาร์กซ์ Leiden, เนเธอร์แลนด์: Brill . น. 232–233, 8.
 58. ^ Streithorst ทอม (20 ธันวาคม 2015) "รายได้พื้นฐานแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบทุนนิยมได้อย่างไร" . อีโวโนมิกส์.คอม สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 59. ^ คอนเนลลี, แคลร์ (27 กุมภาพันธ์ 2018) "รายได้พื้นฐานสากลคือการยอมจำนนต่อระบบทุนนิยม" . หักหลัง Inc สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 60. ไอเรส, โรเบิร์ต (12 สิงหาคม 2020). "รายได้พื้นฐานสากลช่วยระบบทุนนิยมได้อย่างไร" . ความรู้ INSEAD สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 61. ^ สัปดาห์, จอห์น (2011). ความไม่สอดคล้องกันที่เข้ากันไม่ได้ของเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบนีโอคลาสสิก: กระบวนทัศน์เท็จ นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 1, 276. ISBN 978-0-415-68022-6. OCLC  753468528 . การวางนัยทั่วไปของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกเกือบทุกอย่างเป็นเท็จตามตรรกะ ยกเว้นภายใต้ข้อจำกัดในการวิเคราะห์ ("สมมติฐาน") ที่จำกัดจนไร้สาระแม้ในนามธรรม [... ] หากทฤษฎีมีข้อบกพร่องเชิงตรรกะ หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการทำนายก็ไม่สนับสนุน หลักฐานดังกล่าวอาจบอกเป็นนัยว่าบางครั้งทฤษฎีอาจให้คำทำนายที่เหมาะสม แต่มีคำอธิบายที่ผิด ทฤษฎีท้องฟ้าก่อนโคเปอร์นิคัส geocentric ให้ผลการคาดการณ์ที่แม่นยำโดยประมาณของเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ แต่มันผิด ดวงอาทิตย์ไม่ได้โคจรรอบโลก
 62. ^ Ankarloo (อ้างอิงจาก Kliman และ Freeman), Fronesis #28, 2008
 63. แพตเตอร์สัน ออร์แลนโด; Fosse, อีธาน (9 กุมภาพันธ์ 2558). "การพึ่งพาวิทยาศาสตร์หลอกทางเศรษฐศาสตร์มากเกินไป" . www.nytimes.comครับ( ทัศนะวิจารณ์ )
 64. ^ เฟลชเชอร์, ราสมุส (2012). " Musikens politiska ekonomi - Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000" [เศรษฐศาสตร์การเมืองของดนตรี สื่อโสตทัศนูปกรณ์กฎหมาย และการป้องกันดนตรีสด พ.ศ. 2468-2543] (ในภาษาสวีเดน) มหาวิทยาลัยลุนด์ . Cite journal requires |journal= (help) (บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ)
 65. ฟิชเชอร์, มาร์ก (13 พฤศจิกายน 2018). เค-พังค์ . หน้า 605–607. ISBN 9781912248292.
 66. ^ ฮัมซา, อากอน. "Re-อ่านทุน 150 ปีหลังจากที่: บางปรัชญาการเมืองและความท้าทาย" (PDF) Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom : 158–159. นี่คือบทเรียนของ Žižekian: การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของ Marx ไม่ได้เป็นเพียงการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิก (Smith, Ricardo...) แต่ยังเป็นรูปแบบของการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบเหนือธรรมชาติตาม Žižek ซึ่งช่วยให้เราสามารถ กล่าวถึงรูปแบบเบื้องต้นของอาคารทางสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมด้วยตัวมันเอง และกรอบแนวคิด 'เหนือธรรมชาติ' นี้ จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเชิงปรัชญา
 67. ^ Broady โดนัลด์ (1978) ( http://www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/dba-b-19780002-broady-aterupptackten-faksimil.pdf )
 68. ↑ "Litteraturens värden - Lunds universitet" (ในภาษาสวีเดน) . สืบค้นเมื่อ2 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 69. ^ "Vad är ekonomi?-citat" . citatboken.se (ในภาษาสวีเดน).
 70. ^ "Rätten till lättja" . สืบค้นเมื่อ2 กันยายนพ.ศ. 2564 .

อ่านเพิ่มเติม

บทความ

บทความทั่วไป

 • (ในภาษาสวีเดน) - Mortensen, Anders - Att göra "penningens genius till sin slaf" Om Carl Jonas Love Almqvisists romantiska ekonomikritik - Vetenskapssocieteten ใน Lund. อาร์สบอค

บทความวิชาการ

 • Granberg, Magnus " ปฏิกิริยาหัวรุนแรงและการวิเคราะห์อัตวิสัยของผู้ปฏิบัติงานในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองของมาร์กซ์"

หนังสือ

วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง

วิจารณ์มาร์กซ์เศรษฐกิจการเมือง

นอย มาร์กซ์-เล็กทูเร (NML)
 • เอลเบ, อินโก (2010). มาร์กซ์ อิม เวสเทน. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965 [ มาร์กซ์ทางทิศตะวันตก บทอ่านใหม่ของมาร์กซ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐตั้งแต่ปี 2508 ] เบอร์ลิน: อคาเดมี แวร์ลาก. ISBN 9783500061214. OCLC  992454101 .
ประวัติ
ผลงานคลาสสิก

เรียงความ

Postone , Moishe - ความจำเป็น แรงงาน และเวลา: การตีความใหม่ของการวิจารณ์ลัทธิทุนนิยมมาร์กเซียน

ลิงค์ภายนอก