ความคิดสร้างสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ความคิดสร้างสรรค์เป็นปรากฏการณ์ที่มีการสร้างสิ่งใหม่และมีค่าขึ้น รายการที่สร้างอาจจะไม่มีตัวตน (เช่นความคิดที่เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบของดนตรีหรือตลก ) หรือวัตถุทางกายภาพ (เช่นการประดิษฐ์ , พิมพ์งานวรรณกรรมหรือภาพวาด )

ดอกเบี้ยวิชาการในการสร้างสรรค์ที่พบในจำนวนสาขาหลักจิตวิทยา , ธุรกิจการศึกษาและวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญาแต่ยังศึกษาที่มนุษยศาสตร์ , เทคโนโลยี , วิศวกรรม , ปรัชญา (โดยเฉพาะปรัชญาวิทยาศาสตร์ ), ธรรม , สังคมวิทยา , ภาษาศาสตร์ , ศิลปะ , เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาวิชาเหล่านี้ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาทั่วไปประเภทบุคลิกภาพกระบวนการทางจิตและประสาทสุขภาพจิตหรือปัญญาประดิษฐ์ ; ศักยภาพในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้ทรัพยากรที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

รูปภาพของหลอดไฟเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีแนวคิด ซึ่งเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์

นิรุกติศาสตร์

ความคิดสร้างสรรค์คำภาษาอังกฤษมาจากคำภาษาละตินcreare "สร้าง ทำ": คำต่อท้ายที่มาของมันมาจากภาษาละติน คำว่า "สร้าง" ปรากฏในภาษาอังกฤษตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 14 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชอเซอร์ (ในThe Parson's Tale [1] ) เพื่อบ่งบอกถึงการทรงสร้างของพระเจ้า [2]

แต่ความหมายที่ทันสมัยเป็นหน้าที่ของการสร้างมนุษย์ไม่ได้โผล่ออกมาจนกระทั่งหลังการตรัสรู้ [2]

คำจำกัดความ

ในการสรุปการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ Michael Mumford แนะนำว่า: "อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนเราจะบรรลุข้อตกลงทั่วไปที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการผลิตนวนิยาย , ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์" (Mumford, 2003, p. 110), [3]หรือในคำพูดของRobert Sternbergการผลิต "สิ่งที่เป็นต้นฉบับและคุ้มค่า" [4]ผู้เขียนได้แยกความแตกต่างอย่างมากในคำจำกัดความที่แม่นยำของพวกเขานอกเหนือจากความคล้ายคลึงทั่วไปเหล่านี้: Peter Meusburger ประมาณการว่ามากกว่าร้อยคำจำกัดความที่แตกต่างกันสามารถพบได้ในวรรณคดี โดยทั่วไปแล้วจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในบริบท (ฟิลด์ องค์กร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ซึ่งกำหนดความคิดริเริ่มและ/หรือ ความเหมาะสมของวัตถุที่สร้างขึ้นและกระบวนการที่เกิดขึ้น[5] ดังตัวอย่าง นิยามหนึ่งที่กำหนดโดยDr. E. Paul Torranceในบริบทของการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล อธิบายว่าเป็น "กระบวนการที่อ่อนไหวต่อปัญหา ความบกพร่อง ช่องว่างในความรู้ องค์ประกอบที่ขาดหายไป ความไม่ลงรอยกัน และอื่นๆ การระบุความยาก การค้นหาวิธีแก้ปัญหา การคาดเดา หรือการกำหนด สมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง: การทดสอบและทดสอบสมมติฐานเหล่านี้ซ้ำ และอาจแก้ไขและทดสอบซ้ำ และสุดท้ายสื่อสารผลลัพธ์" [6]

ความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปมักจะแตกต่างจากนวัตกรรมโดยเฉพาะ ที่ซึ่งความเครียดอยู่ที่การนำไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นTeresa Amabileและ Pratt (2016) ให้คำจำกัดความความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการผลิตความคิดและนวัตกรรมที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ว่าเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้[7]ในขณะที่OECDและEurostatระบุว่า "นวัตกรรมเป็นมากกว่าความคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจำเป็นต้องมีการนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยการนำไปใช้งานจริงหรือโดยการทำให้พร้อมใช้งานโดยฝ่ายอื่น บริษัท บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ " [8]

นอกจากนี้ยังมีความคิดสร้างสรรค์ทางอารมณ์[9]ซึ่งอธิบายว่าเป็นรูปแบบของความสามารถทางปัญญาและลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มและความเหมาะสมในประสบการณ์ทางอารมณ์ [10]

ด้าน

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ (โดยเฉพาะการสอบสวนว่าทำไมคนบางคนถึงมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนอื่น) ได้เน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ปัจจัยหลักมักจะระบุว่าเป็น "สี่ Ps" — กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บุคคล และสถานที่ (ตามMel Rhodes ) [11]การเน้นที่กระบวนการแสดงให้เห็นในแนวทางการรับรู้ที่พยายามอธิบายกลไกการคิดและเทคนิคสำหรับการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทฤษฎีที่ก่อให้เกิดความแตกต่างมากกว่าการคิดแบบลู่เข้า (เช่นGuilford ) หรือทฤษฎีที่อธิบายขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ (เช่นWallas ) เป็นทฤษฎีหลักของกระบวนการสร้างสรรค์ เน้นสร้างสรรค์สินค้ามักจะปรากฏในความพยายามที่จะวัดความคิดสร้างสรรค์ (psychometrics ดูด้านล่าง) และความคิดสร้างสรรค์ในกรอบที่ประสบความสำเร็จเป็นมส์ [12]วิธีการเชิงไซโครเมทริกเพื่อความคิดสร้างสรรค์เผยให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิตมากขึ้นด้วย [13] การให้ความสำคัญกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์คนพิจารณานิสัยทั่วไปมากขึ้นทางปัญญาเช่นการเปิดกว้างระดับของความคิดอิสระเชี่ยวชาญพฤติกรรมการสอบสวนและอื่น ๆ การมุ่งเน้นที่สถานที่จะพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ความคิดสร้างสรรค์เฟื่องฟู เช่น องศาของความเป็นอิสระ การเข้าถึงทรัพยากร และธรรมชาติของผู้เฝ้าประตู วิถีชีวิตที่สร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะด้วยทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดจนความยืดหยุ่น[13]

ประวัติแนวคิด

นักปรัชญาชาวกรีกอย่างเพลโตปฏิเสธแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ โดยเลือกที่จะมองศิลปะเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้นพบ ถามในสาธารณรัฐว่า "เราจะพูดเกี่ยวกับจิตรกรว่าเขาทำอะไรบางอย่างไหม" เพลโตตอบว่า "ไม่แน่นอน เขาแค่เลียนแบบ " [14]

โบราณ

วัฒนธรรมโบราณมากที่สุดรวมทั้งนักคิดของกรีกโบราณ , [14] โบราณของจีนและอินเดียโบราณ , [15]ขาดแนวคิดของความคิดสร้างสรรค์เห็นศิลปะเป็นรูปแบบของการค้นพบและการสร้างไม่ได้กรีกโบราณมีเงื่อนไขไม่สอดคล้องกับ "เพื่อสร้าง" หรือ "สร้าง" ยกเว้นสำหรับการแสดงออก " poiein " ( "เพื่อให้") ซึ่งนำมาใช้กับpoiesis (บทกวี) และpoietes (กวีหรือ "ชง") ใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพลโตไม่เชื่อในศิลปะว่าเป็นรูปแบบของการสร้างสรรค์ ถามในสาธารณรัฐ , [16]"เราจะพูดเกี่ยวกับจิตรกรว่าเขาทำอะไรบางอย่าง" เขาตอบ "ไม่แน่นอน เขาแค่เลียนแบบ " [14]

มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ทั่วไปว่าความคิดของ "ความคิดสร้างสรรค์" มาในวัฒนธรรมตะวันตกผ่านคริสต์ศาสนาเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจของพระเจ้า [2]ตามที่นักประวัติศาสตร์Daniel J. Boorstin "แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของชาวตะวันตกในยุคแรกคือเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ให้ไว้ในปฐมกาล " [17]แต่นี้ไม่ได้เป็นความคิดสร้างสรรค์ในความรู้สึกที่ทันสมัยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในประเพณียิว-คริสเตียน ความคิดสร้างสรรค์เป็นจังหวัดเดียวของพระเจ้า มนุษย์ไม่ถือว่ามีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ เว้นแต่เป็นการแสดงออกถึงงานของพระเจ้า[18]แนวคิดที่คล้ายคลึงกับแนวคิดของศาสนาคริสต์มีอยู่ในวัฒนธรรมกรีก เช่นMusesถูกมองว่าเป็นสื่อกลางในการดลใจจากเหล่าทวยเทพ [19]ชาวโรมันและชาวกรีกเรียกแนวคิดของการสร้างภายนอก " ภูต " (กรีก) หรือ " อัจฉริยะ " (ละติน) เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้า แต่ไม่มีมุมมองเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ทันสมัยของความคิดสร้างสรรค์และบุคคลที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุของการสร้างจนกว่าที่เรเนซองส์ (20)ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแรกเห็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นสื่อกลางสำหรับพระเจ้า แต่จากความสามารถของ "ผู้ยิ่งใหญ่ " (20)

หลังตรัสรู้

การปฏิเสธความคิดสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการค้นพบและความเชื่อที่ว่าการสร้างส่วนบุคคลเป็นท่อส่งของพระเจ้าจะครอบงำตะวันตกอาจจะจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและแม้กระทั่งในภายหลัง[18]การพัฒนาแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเมื่อการทรงสร้างเริ่มถูกมองว่ามีต้นกำเนิดมาจากความสามารถของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่พระเจ้า นี่อาจเป็นสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหวทางปัญญาชั้นนำของเวลา ซึ่งตั้งชื่ออย่างเหมาะสมว่ามนุษยนิยมซึ่งพัฒนามุมมองที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างเข้มข้นต่อโลก โดยให้คุณค่ากับสติปัญญาและความสำเร็จของแต่ละบุคคล[21]จากปรัชญานี้มนุษย์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้เกิดขึ้น(หรือพหูพจน์) บุคคลที่รวบรวมหลักการของมนุษยนิยมในการเกี้ยวพาราสีอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความรู้และการสร้างสรรค์[22]หนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดและประสบความสำเร็จอย่างมากคือเลโอนาร์โดดาวินชี

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยเป็นค่อยไปและจะไม่ปรากฏชัดในทันทีจนกว่าจะถึงการตรัสรู้[20]โดยศตวรรษที่ 18 และยุคแสงสว่างกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ (สะดุดตาในความงาม ), การเชื่อมโยงกับแนวคิดของจินตนาการกลายเป็นบ่อยมากขึ้น[23]ในการเขียนของโธมัส ฮอบส์จินตนาการกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความรู้ความเข้าใจของมนุษย์[2] วิลเลียม ดัฟฟ์เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ระบุจินตนาการว่าเป็นคุณลักษณะของอัจฉริยภาพเป็นการบ่งบอกถึงการแยกระหว่างพรสวรรค์ (มีประสิทธิผล แต่ไม่ทำลายพื้นใหม่) และอัจฉริยภาพ(19)

ในฐานะที่เป็นหัวข้อการศึกษาโดยตรงและเป็นอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้รับความสนใจอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งศตวรรษที่ 19 [19] Runco และอัลเบิยืนยันความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของการศึกษาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจังที่จะโผล่ออกมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละบุคคลแตกต่างแรงบันดาลใจจากการมาถึงของดาร์วินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาพูดถึงการทำงานของฟรานซิส Galtonที่ผ่านเขาeugenicistแนวโน้มเอาความสนใจในพันธุกรรมของปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์นำมาเป็นแง่มุมของความเป็นอัจฉริยะ[2]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ เช่นHermann von Helmholtz (1896) และHenri Poincaré (1908) ได้เริ่มไตร่ตรองและอภิปรายถึงกระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขาในที่สาธารณะ

สมัยใหม่

ข้อมูลเชิงลึกของPoincaréและฟอน Helmholtz ถูกสร้างขึ้นในบัญชีเริ่มต้นของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์โดยผู้บุกเบิกทฤษฎีเช่นเกรแฮมวาลลาส[24]และแม็กซ์ Wertheimer ในงานArt of Thought ของเขาซึ่งตีพิมพ์ในปี 2469 Wallas ได้นำเสนอโมเดลแรก ๆ ของกระบวนการสร้างสรรค์ ในแบบจำลองเวที Wallas ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสรรค์และการส่องสว่างอาจอธิบายได้ด้วยกระบวนการที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

(i) การเตรียมการ (งานเตรียมการเกี่ยวกับปัญหาที่เน้นความคิดของแต่ละคนไปที่ปัญหาและสำรวจมิติของปัญหา)
(ii) การฟักตัว (ซึ่งปัญหาถูกฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกและไม่มีอะไรปรากฏภายนอกที่จะเกิดขึ้น)
(iii) ความใกล้ชิด (คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้รับ "ความรู้สึก" ว่าทางแก้ปัญหากำลังจะมาถึง)
(iv) ความสว่างหรือความเข้าใจ (ที่ความคิดสร้างสรรค์ก็โผล่พรวดออกมาจากมันpreconsciousการประมวลผลลงในสติรับรู้);
(v) การทวนสอบ (โดยที่แนวคิดนั้นได้รับการตรวจสอบ อธิบายอย่างละเอียด และนำไปใช้)

แบบจำลองของ Wallas มักถูกมองว่าเป็นสี่ขั้นตอน โดย "การเอาใจใส่" ถูกมองว่าเป็นขั้นตอนย่อย

วาลลาสถือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นมรดกตกทอดของกระบวนการวิวัฒนาการซึ่งทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว Simonton [25]ให้มุมมองการปรับปรุงในมุมมองนี้ในหนังสือของเขาที่มาของอัจฉริยะ: มุมมองของดาร์วินกับความคิดสร้างสรรค์

ในปี 1927 อัลเฟรดนอร์ทเฮดให้ Gifford บรรยายที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระตีพิมพ์หลังจากที่กระบวนการและความเป็นจริง [26]เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กำหนดคำว่า "ความคิดสร้างสรรค์" เพื่อทำหน้าที่เป็นหมวดหมู่ขั้นสูงสุดของแผนการเลื่อนลอยของเขา: "จริงๆ แล้วคนผิวขาวเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ขึ้น - เทอมของเรา ยังคงเป็นสกุลเงินที่ต้องการในการแลกเปลี่ยนระหว่างวรรณคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ . . ศัพท์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง จนสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในความทรงจำที่มีชีวิต และโดยอัลเฟรด นอร์ธ ไวท์เฮดของทุกคน ก็ถูกปิดบังไปอย่างรวดเร็ว" [27]

แม้ว่าการศึกษาเชิงจิตวิทยาของความคิดสร้างสรรค์ได้ดำเนินการโดย London School of Psychology ในช่วงต้นปี 1927 โดยมีผลงานของ HL Hargreaves เข้าสู่คณะจินตภาพ[28]การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการจากมุมมองของวรรณกรรมทางจิตวิทยาดั้งเดิมนั้นมักจะเป็น พิจารณาว่าได้เริ่มต้นด้วยคำปราศรัยของ JP Guilfordต่อAmerican Psychological Associationในปี 1950 [29]ที่อยู่ดังกล่าวช่วยเผยแพร่การศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์และให้ความสนใจกับแนวทางทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ทางสถิตินำไปสู่การรับรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ (ตามที่วัดได้) เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อไอคิว- ประเภทข่าวกรองซึ่งเคยถูกรวมไว้ก่อนหน้านี้ งานของ Guilford ชี้ให้เห็นว่าเหนือระดับเกณฑ์ของ IQ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความฉลาดที่วัดได้แบบคลาสสิกพังทลายลง [30]

รุ่น "โฟร์ซี"

James C. Kaufmanและ Beghetto นำเสนอรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ "four C"; mini-c ("การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" ที่เกี่ยวข้องกับ "การตีความประสบการณ์ การกระทำ และข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายส่วนตัว"), little-c (การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์), Pro-C (จัดแสดงโดยผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาชีพหรือทางวิชาชีพแม้ว่าจะไม่ใช่ จำเป็นต้องโดดเด่น) และBig-C(ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าดีในสาขาที่กำหนด) โมเดลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปรับโมเดลและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของโดเมนความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องหมายสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์ ผู้เขียนยังโต้แย้งว่าได้สร้างกรอบการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ในปัจเจกบุคคล [31]

ความแตกต่างของคำว่า "บิ๊กซี" และ "ลิตเติ้ลซี" มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย Kozbelt, Beghetto และ Runco ใช้แบบจำลอง little-c/Big-C เพื่อทบทวนทฤษฎีที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ [30] Margaret Bodenแยกความแตกต่างระหว่าง h-creativity (historical) และ p-creativity (ส่วนบุคคล) (32)

โรบินสัน[33]และ แอนนา คราฟต์[34] ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มประชากรทั่วไป โดยเฉพาะในด้านการศึกษา งานฝีมือทำให้ความคิดสร้างสรรค์ที่ "สูง" และ "คน้อย" มีความคล้ายคลึงกัน [34]และอ้างเคนโรบินสันว่าหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ "สูง" และ "ประชาธิปไตย" Mihaly Csikszentmihalyi [35]ได้ให้คำจำกัดความความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของบุคคลที่ถูกตัดสินว่าได้สร้างสรรค์ผลงานสำคัญๆ ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโดเมน Simonton ได้วิเคราะห์เส้นทางอาชีพของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียง เพื่อทำแผนที่รูปแบบและตัวทำนายของผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ (36)

ทฤษฎีกระบวนการ

มีการศึกษาเชิงประจักษ์มากมายในด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น การตีความผลการศึกษาเหล่านี้ทำให้เกิดคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวิธีการสร้างสรรค์

การฟักตัว

การฟักตัวเป็นการหยุดพักชั่วคราวจากการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจ[37]มีการวิจัยเชิงประจักษ์บางอย่างที่พิจารณาว่า ตามแนวคิดของ "การฟักตัว" ในแบบจำลองของWallasหมายถึง ระยะเวลาของการหยุดชะงักหรือการพักผ่อนจากปัญหาอาจช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้หรือไม่ วอร์ด[38]ระบุสมมติฐานต่างๆ ที่ขั้นสูงเพื่ออธิบายว่าทำไมการฟักตัวอาจช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสังเกตว่าหลักฐานเชิงประจักษ์บางอย่างสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการฟักตัวช่วยแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยช่วยให้ "ลืม" เบาะแสที่ทำให้เข้าใจผิดได้อย่างไร การขาดการฟักตัวอาจทำให้ผู้แก้ปัญหากลายเป็นคนตายได้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา [39]งานนี้ขัดแย้งกับสมมติฐานก่อนหน้านี้ว่าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างลึกลับจากจิตไร้สำนึกในขณะที่จิตสำนึกถูกครอบงำด้วยงานอื่น ๆ [40] สมมติฐานก่อนหน้านี้ถูกกล่าวถึงในแบบจำลองห้าขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ของCsikszentmihalyiซึ่งอธิบายการฟักตัวเป็นช่วงเวลาที่หมดสติของคุณเข้าครอบงำ วิธีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพยายามจัดระเบียบตรรกะออกจากปัญหา [41]

การบรรจบกันและความคิดที่แตกต่าง

JP Guilford [42]ดึงความแตกต่างระหว่างบรรจบและการผลิตที่แตกต่างกัน (เปลี่ยนชื่อทั่วไปบรรจบและความคิดที่แตกต่างกัน ) การคิดแบบคอนเวอร์เจนซ์เกี่ยวข้องกับการมุ่งเป้าไปที่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว ในขณะที่การคิดแบบอเนกนัยเกี่ยวข้องกับการสร้างคำตอบที่หลากหลายสำหรับปัญหาที่ตั้งไว้ บางครั้งการคิดแบบแตกต่างถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดีจิตวิทยา นักวิจัยคนอื่นๆ ได้ใช้คำว่า การคิดแบบยืดหยุ่นหรือความฉลาดทางของเหลวเป็นครั้งคราวซึ่งคล้ายกับ (แต่ไม่ตรงกันกับ) ความคิดสร้างสรรค์ [43]

แนวทางการคิดอย่างสร้างสรรค์

ในปี 1992 Finke และคณะ เสนอโมเดล "Geneplore" ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในสองขั้นตอน: ระยะกำเนิด ซึ่งแต่ละบุคคลสร้างการแสดงแทนทางจิตที่เรียกว่าโครงสร้าง "ก่อนประดิษฐ์" และระยะสำรวจซึ่งโครงสร้างเหล่านั้นถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ หลักฐานบางอย่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนใช้จินตนาการเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ แนวคิดเหล่านั้นมีโครงสร้างที่หนักแน่นในวิธีที่คาดเดาได้โดยใช้คุณสมบัติของหมวดหมู่และแนวคิดที่มีอยู่ [44] Weisberg [45]โต้แย้ง ตรงกันข้าม ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาธรรมดาที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาเท่านั้น

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ที่ชัดเจน–โดยนัย (EII)

Helie และ Sun [46] ได้เสนอกรอบการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการทำความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาซึ่งก็คือทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ Explicit–Implicit Interaction (EII) ทฤษฎีใหม่นี้ถือเป็นความพยายามที่จะให้คำอธิบายแบบครบวงจรมากขึ้นของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนของ reinterpreting / การบูรณาการเป็นชิ้นเป็นอันต่างๆทฤษฎีที่มีอยู่บ่มและความเข้าใจ )

ทฤษฎี EII อาศัยหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

 1. การอยู่ร่วมกันและความแตกต่างระหว่างความรู้ที่ชัดเจนและโดยปริยาย
 2. การมีส่วนร่วมพร้อมกันของกระบวนการโดยนัยและชัดเจนในงานส่วนใหญ่
 3. การแสดงซ้ำซ้อนของความรู้ที่ชัดเจนและโดยปริยาย
 4. การรวมผลลัพธ์ของการประมวลผลที่ชัดเจนและโดยปริยาย
 5. การประมวลผลแบบวนซ้ำ (และอาจเป็นแบบสองทิศทาง)

การนำทฤษฎีไปใช้เชิงคำนวณได้รับการพัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมทางปัญญาของ CLARIONและใช้เพื่อจำลองข้อมูลมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง งานนี้แสดงถึงขั้นตอนเริ่มต้นในการพัฒนาทฤษฎีตามกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมการฟักตัว ความเข้าใจ และปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การผสมผสานแนวคิด

ในพระราชบัญญัติของการสร้าง , อาร์เธอร์ Koestlerนำแนวคิดของbisociation - ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากจุดตัดของสองเฟรมค่อนข้างแตกต่างกันของการอ้างอิง [47]แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาในภายหลังให้เป็นการผสมผสานแนวคิด ในปี 1990 วิธีการต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำอุปมา , การเปรียบเทียบและการทำแผนที่โครงสร้างได้รับบรรจบและวิธีการแบบบูรณาการใหม่ในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและอารมณ์ขันได้โผล่ออกมาภายใต้ชื่อการผสมแนวคิด

ทฤษฎีการสร้างเสริม

ทฤษฎี Honing พัฒนาโดยนักจิตวิทยาLiane Gabora, วางตำแหน่งว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดระเบียบตนเอง, การแก้ไขตนเองของโลกทัศน์. กระบวนการสร้างสรรค์คือวิธีที่บุคคลจะฝึกฝน (และขัดเกลาใหม่) โลกทัศน์แบบบูรณาการ ทฤษฎี Honing ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่มองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับโครงสร้างทางปัญญาภายในและการซ่อมแซมโลกทัศน์ที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ เมื่อต้องเผชิญกับงานที่เรียกร้องอย่างสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดของงานกับโลกทัศน์ แนวความคิดของงานเปลี่ยนแปลงผ่านการโต้ตอบกับโลกทัศน์ และโลกทัศน์เปลี่ยนแปลงผ่านการโต้ตอบกับงาน ปฏิสัมพันธ์นี้จะถูกย้ำจนกว่างานจะเสร็จสิ้น ซึ่งไม่เพียงแต่งานจะคิดแตกต่างกันเท่านั้นแต่โลกทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดหรือรุนแรงเนื่องจากเป็นไปตามแนวโน้มตามธรรมชาติของโลกทัศน์ที่พยายามแก้ไขความไม่ลงรอยกันและแสวงหาความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติ หรือเกร็ดความรู้

ลักษณะสำคัญของทฤษฎีการสร้างเสริมคือแนวคิดของสถานะศักยภาพ [48]ทฤษฎีการสร้างเสริมว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นหาและสุ่ม 'กลายพันธุ์' ความเป็นไปได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่โดยการดึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนื่องจากการทับซ้อนกันในแอสเซมบลีของเซลล์ประสาทแบบกระจายที่มีส่วนร่วมในการเข้ารหัสประสบการณ์ในหน่วยความจำ ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ เราอาจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานปัจจุบันกับประสบการณ์ก่อนหน้า แต่ยังไม่กระจ่างว่าประสบการณ์ครั้งก่อนๆ ด้านใดมีความเกี่ยวข้องกับงานปัจจุบัน ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์อาจรู้สึก 'กึ่งสำเร็จรูป' ณ จุดนั้นสามารถกล่าวได้ว่าอยู่ในสถานะศักยภาพ เพราะวิธีที่จะทำให้เป็นจริงนั้นขึ้นอยู่กับบริบทที่สร้างขึ้นภายในหรือภายนอกที่แตกต่างกันซึ่งโต้ตอบด้วย

ทฤษฎีการสร้างเสริมถูกจัดขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น การสังเกตผลงานที่แตกต่างกันโดยผู้สร้างคนเดียวกันในการศึกษาเพื่อแสดงรูปแบบที่เป็นที่รู้จักหรือ 'เสียง' แม้ว่าจะอยู่ในช่องทางสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ทำนายโดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการของโอกาสหรือการสะสมของความเชี่ยวชาญ แต่คาดการณ์โดยการสร้างเสริมทฤษฎี ตามสไตล์ส่วนบุคคลที่สะท้อนถึงโลกทัศน์ที่มีโครงสร้างเฉพาะของผู้สร้าง อีกตัวอย่างหนึ่งคือการกระตุ้นสิ่งแวดล้อมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์มักได้รับการพิจารณาว่าได้รับการส่งเสริมโดยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบำรุงเลี้ยงและเชื่อถือได้ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ยังเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากในวัยเด็ก ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริม

จินตนาการในชีวิตประจำวัน

ในความคิดในชีวิตประจำวัน ผู้คนมักจะจินตนาการถึงทางเลือกที่เป็นจริงโดยธรรมชาติ เมื่อพวกเขาคิดว่า "ถ้าเพียงแต่..." [49]การคิดเชิงต่อต้านของพวกเขาถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของกระบวนการสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน [50]มีการเสนอว่าการสร้างทางเลือกทดแทนความเป็นจริงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางปัญญาที่คล้ายคลึงกันกับการคิดอย่างมีเหตุมีผล [51]

ทฤษฎีวิภาษวิธีสร้างสรรค์

คำว่า "ทฤษฎีวิภาษความคิดสร้างสรรค์" มีขึ้นที่นักจิตวิเคราะห์ แดเนียล เดอร์วิน[52]และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นทฤษฎีสหวิทยาการ[53]ทฤษฎีวิภาษวิธีของความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยแนวความคิดโบราณที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างระเบียบและความวุ่นวาย แนวคิดที่คล้ายกันสามารถพบได้ในประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ทางประสาทชีววิทยาสามารถแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสร้างสรรค์เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกระหว่างการเชื่อมโยงกันและความไม่ต่อเนื่องกันที่นำไปสู่เครือข่ายประสาทใหม่และใช้งานได้ จิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าการใช้วิภาษวิธีของการคิดแบบผสมผสานและเน้นการคิดแบบแยกส่วนและเชื่อมโยงกันจะนำไปสู่แนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างไร[54]ลักษณะบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์เช่น 'บิ๊กไฟว์' ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกันในกระบวนการสร้างสรรค์: ความไม่มั่นคงทางอารมณ์กับความมั่นคง การแสดงตัวกับการเก็บตัว การเปิดกว้างกับการสงวนตัว การเห็นด้วยกับการเป็นปรปักษ์ และการกีดกันการกีดกันกับข้อจำกัด [55]ทฤษฎีวิภาษความคิดสร้างสรรค์นำไปใช้กับการให้คำปรึกษาและจิตบำบัด [56]

กรอบเศรษฐกิจทางระบบประสาทสำหรับความคิดสร้างสรรค์

Lin และ Vartanian ได้พัฒนากรอบการทำงานที่ให้คำอธิบายเชิงประสาทชีววิทยาแบบบูรณาการของความรู้ความเข้าใจเชิงสร้างสรรค์[57]กรอบสหวิทยาการนี้รวมหลักการทฤษฎีและผลการศึกษาจากNeuroeconomics , การเรียนรู้การเสริมแรง , ประสาทและneurotransmissionวิจัยเกี่ยวกับcoeruleus สถานทีระบบ มันอธิบายว่ากระบวนการตัดสินใจที่ศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ทางประสาทเช่นเดียวกับกิจกรรมในระบบโลคัส coeruleus รองรับการรับรู้เชิงสร้างสรรค์และไดนามิกของเครือข่ายสมองขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์[58]แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์คือปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและอรรถประโยชน์สูงสุดที่ต้องการให้บุคคลกำหนดวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการหาประโยชน์และสำรวจแนวคิด ( ปัญหาโจรหลายอาวุธ ) กระบวนการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยนี้คิดว่าเป็นสื่อกลางโดยระบบ locus coeruleus [59]และกรอบความคิดสร้างสรรค์นี้อธิบายว่ากิจกรรมโทนิกและฟาซิกโลคัส coerulues ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสวงหาประโยชน์และการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ กรอบงานนี้ไม่เพียงแต่อธิบายผลลัพธ์เชิงประจักษ์ก่อนหน้านี้เท่านั้น แต่ยังสร้างการคาดการณ์ที่แปลกใหม่และผิดพลาดได้ในระดับการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน (ตั้งแต่ความแตกต่างทางประสาทชีววิทยาไปจนถึงความรู้ความเข้าใจและบุคลิกภาพ)

การประเมินส่วนบุคคล

ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์

มีความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นคล้ายกับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) มันใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบการคิดที่แตกต่างกัน (ดูด้านล่าง) โดยการประมวลผลต่อไป โดยให้น้ำหนักกับแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดอื่นๆ อย่างสิ้นเชิงในการตอบสนอง [60]

แนวทางไซโครเมทริก

JP Guilfordกลุ่ม 's, [42]ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกที่ทันสมัยทางจิตวิทยาการศึกษาของความคิดสร้างสรรค์สร้างการทดสอบหลายอย่างเพื่อความคิดสร้างสรรค์ของวัดในปี 1967:

 • Plot Titles ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับเนื้อเรื่องและขอให้เขียนชื่อต้นฉบับ
 • การตอบสนองอย่างรวดเร็วคือการทดสอบการเชื่อมโยงคำที่ให้คะแนนสำหรับความผิดปกติ
 • แนวคิดแบบฟิกเกอร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับภาพวาดแบบง่าย ๆ ของวัตถุและบุคคล และขอให้ค้นหาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เหมือนกันโดยภาพวาดสองภาพขึ้นไป เหล่านี้เป็นคะแนนสำหรับเรื่องผิดปกติ
 • การใช้งานที่ผิดปกติคือการค้นหาการใช้งานที่ผิดปกติสำหรับสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น อิฐ
 • สมาคมระยะไกล ซึ่งผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้ค้นหาคำระหว่างคำสองคำที่กำหนด (เช่น Hand _____ Call)
 • Remote Consequences โดยที่ผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้สร้างรายการผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (เช่น การสูญเสียแรงโน้มถ่วง)

ในขั้นต้น Guilford พยายามสร้างแบบจำลองสำหรับสติปัญญาโดยรวม แต่ในการทำเช่นนั้นได้สร้างแบบจำลองสำหรับความคิดสร้างสรรค์ กิลฟอร์ดตั้งสมมติฐานที่สำคัญสำหรับการวิจัยเชิงสร้างสรรค์: ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเพียงแนวคิดเดียว แนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นหมวดหมู่มากกว่าแนวคิดเดียว เปิดโอกาสให้นักวิจัยคนอื่นๆ มองถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยมุมมองใหม่ทั้งหมด [61] [62]

นอกจากนี้ กิลฟอร์ดยังได้ตั้งสมมติฐานว่าโมเดลแรกๆ ของโมเดลใดที่เป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ เขาอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากการมี:

 1. ความไวต่อปัญหาหรือความสามารถในการรับรู้ปัญหา
 2. ความคล่องแคล่วซึ่งรวมถึง
  NS. ความคล่องแคล่วในอุดมคติหรือความสามารถในการสร้างแนวคิดที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างรวดเร็ว
  NS. ความคล่องแคล่วในการเชื่อมโยง หรือความสามารถในการสร้างรายการคำ ซึ่งแต่ละคำมีความเกี่ยวข้องกับคำที่กำหนด                    
  ค. ความคล่องแคล่วในการแสดงออก หรือความสามารถในการจัดระเบียบคำเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น เช่น วลี ประโยค และย่อหน้า
 3. ความยืดหยุ่นซึ่งครอบคลุม                      
  NS. ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นเองหรือความสามารถในการแสดงความยืดหยุ่น                          
  NS. ความยืดหยุ่นในการปรับตัว หรือความสามารถในการสร้างการตอบสนองที่แปลกใหม่และมีคุณภาพสูง

นี่เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่นักวิจัยหลายคนจะใช้และเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ของพวกเขาในปีต่อมา [61]จากผลงานของ Guilford, Torrance [63] ได้พัฒนาTorrance Tests of Creative Thinkingในปี 1966 [64]พวกเขาเกี่ยวข้องกับการทดสอบอย่างง่ายของการคิดที่แตกต่างและทักษะการแก้ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งได้คะแนนใน:

 • ความคล่องแคล่ว – จำนวนรวมของแนวคิดที่สามารถตีความได้ มีความหมาย และมีความเกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 • ความคิดริเริ่ม – ความหายากทางสถิติของคำตอบในหมู่ผู้ทดสอบ
 • ความละเอียดถี่ถ้วน – จำนวนรายละเอียดในการตอบกลับ

การทดสอบดังกล่าว ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการทดสอบDivergent Thinking (DT)ได้รับการสนับสนุน[65]และวิพากษ์วิจารณ์ [66]

มีความก้าวหน้าอย่างมากในการให้คะแนนแบบทดสอบการคิดแบบต่าง ๆโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีเชิงความหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์เทคนิคNLPมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องในการให้คะแนนความคิดริเริ่ม [67] [68]โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รายงานสามารถบรรลุความสัมพันธ์ 0.60 และ 0.72 ตามลำดับกับนักเรียนระดับมนุษย์

เครือข่ายความหมายยังใช้เพื่อสร้างคะแนนความคิดริเริ่มซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับมาตรการทางสังคมและส่วนบุคคล[69]ล่าสุดทีมนักวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก NSF [70]นำโดยJames C. Kaufmanและ Mark A. Runco [71]ผสมผสานความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อคิดค้น ระบบที่ปรับขนาดได้สำหรับการทดสอบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ (ระบบทดสอบดัชนีความคิดสร้างสรรค์ของ SparcIt) ระบบนี้เปิดใช้งานการให้คะแนนแบบอัตโนมัติของการทดสอบDTที่เชื่อถือได้ มีวัตถุประสงค์และสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของการทดสอบDTที่พบและรายงานได้[66]ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์สามารถบรรลุความสัมพันธ์ 0.73 กับนักเรียนระดับมนุษย์ [72]

แนวทางบุคลิกภาพทางสังคม

นักวิจัยบางคนใช้แนวทางบุคลิกภาพทางสังคมเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ในการศึกษาเหล่านี้ ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น ความเป็นอิสระในการตัดสิน ความมั่นใจในตนเอง การดึงดูดต่อความซับซ้อน การวางแนวด้านสุนทรียะ และการเสี่ยงภัย ถูกใช้เป็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล[29]การวิเคราะห์อภิมานโดย Gregory Feist แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีแนวโน้มที่จะ "เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น เป็นแบบแผนน้อยลงและมีมโนธรรมน้อยลง มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ยอมรับในตนเอง มีแรงผลักดัน ทะเยอทะยาน มีอำนาจเหนือกว่า ไม่เป็นมิตร และหุนหันพลันแล่น " การเปิดกว้าง ความมีมโนธรรม การยอมรับตนเอง ความเกลียดชัง และความหุนหันพลันแล่นมีผลมากที่สุดของลักษณะที่แสดงไว้[73]ภายในกรอบของบิ๊กไฟว์แบบอย่างของบุคลิกภาพ ลักษณะบางอย่างที่สม่ำเสมอได้ปรากฏออกมา [74] การ เปิดกว้างสู่ประสบการณ์นั้นแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับการประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย [75]ในบรรดาลักษณะเด่นทั้ง 5 ประการ การวิจัยได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่ศิลปิน ศิลปินมักจะมีระดับความเปิดกว้างในการสัมผัสประสบการณ์และระดับจิตสำนึกที่ต่ำกว่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เปิดรับประสบการณ์ มีสติสัมปชัญญะและความมั่นใจในการครอบงำด้านการแสดงตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ [73]

แบบสอบถามรายงานตนเอง

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้วิธีการทางชีวประวัติ วิธีการเหล่านี้ใช้ลักษณะเชิงปริมาณ เช่น จำนวนสิ่งพิมพ์ สิทธิบัตร หรือผลงาน แม้ว่าวิธีการนี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง แต่ในปัจจุบันนี้ยังมีให้บริการในรูปแบบแบบสอบถามแบบรายงานตนเองที่เสริมด้วยพฤติกรรมสร้างสรรค์ที่มักไม่ค่อยพบบ่อยและมีความโดดเด่นน้อยกว่า เช่น การเขียนเรื่องสั้นหรือการสร้างสูตรอาหารของคุณเอง ตัวอย่างเช่นแบบสอบถาม Creative Achievement Questionnaireแบบทดสอบรายงานตนเองที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสร้างสรรค์ใน 10 โดเมน ได้รับการอธิบายในปี 2548 และแสดงให้เห็นว่าเชื่อถือได้และใช้ได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ และการประเมินผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์โดยอิสระ[76]นอกจากต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ยังใช้ในภาษาจีนด้วย[77 ]เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส [78]และเวอร์ชันที่พูดภาษาเยอรมัน [79] เป็นแบบสอบถามแบบรายงานตนเองที่ใช้บ่อยที่สุดในการวิจัย [77]

ความฉลาด

ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นที่สนใจตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1900 เมื่อการศึกษาที่มีอิทธิพลมากมาย – จาก Getzels & Jackson, [80] Barron , [81] Wallach & Kogan, [82]และ Guilford [83] – มุ่งเน้น ไม่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความฉลาดด้วย การมุ่งเน้นร่วมกันนี้เน้นทั้งความสำคัญทางทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของความสัมพันธ์: นักวิจัยสนใจไม่เพียงแต่ว่าโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอย่างไรและเพราะเหตุใด [84]

มีหลายทฤษฎีที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของพวกเขา โดยมี 3 ทฤษฎีหลักดังนี้

 • ทฤษฎีเกณฑ์ – ความฉลาดเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น แต่ไม่เพียงพอสำหรับความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา จนถึง IQ ~ 120 [81] [83]
 • ทฤษฎีการรับรอง – ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ปัจเจกบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตามระดับสติปัญญาที่จำเป็นเพื่อที่จะได้รับการศึกษา/การทำงานในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ถูกกลั่นกรองด้วยสติปัญญา [85]
 • ทฤษฎีการรบกวน – สติปัญญาที่สูงมากอาจขัดขวางความสามารถในการสร้างสรรค์ [86]

Sternberg และ O'Hara [87]เสนอกรอบความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ 5 ประการระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา:

 1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนย่อยของความฉลาด
 2. สติปัญญาเป็นส่วนย่อยของความคิดสร้างสรรค์
 3. ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทับซ้อนกัน
 4. ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเดียวกัน (ชุดเหตุการณ์บังเอิญ)
 5. ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นโครงสร้างที่แตกต่างกัน (ชุดที่ไม่ปะติดปะต่อกัน)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนย่อยของความฉลาด

นักวิจัยจำนวนหนึ่งรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เป็นองค์ประกอบสำคัญของสติปัญญา

ตัวอย่างของทฤษฎีที่รวมความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนย่อยของความฉลาด

 • ทฤษฎีสติปัญญาที่ประสบความสำเร็จของสเติร์นเบิร์ก[86] [87] [88] (ดูทฤษฎีไตรอาร์คของปัญญา ) รวมถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบหลัก และประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎี: ส่วนประกอบ (การวิเคราะห์) บริบท (เชิงปฏิบัติ) และประสบการณ์ (สร้างสรรค์) . ทฤษฎีย่อยจากประสบการณ์ – ความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่แล้วในการแก้ปัญหาใหม่และปัญหาใหม่ – เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดสร้างสรรค์
 • ทฤษฎี Cattell-Horn-แครอลรวมถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสืบราชการลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยกลุ่มกว้างๆ ของการจัดเก็บและดึงข้อมูลระยะยาว (Glr) ความสามารถที่แคบของ Glr ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่[89]ความคล่องแคล่วในอุดมคติ ความคล่องแคล่วในการเชื่อมโยง และความคิดริเริ่ม/ความคิดสร้างสรรค์ ซิลเวียและคณะ[90]ดำเนินการศึกษาเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการคิดแบบต่างๆ กับการทดสอบความคล่องแคล่วทางวาจา และรายงานว่าทั้งความคล่องแคล่วและความคิดริเริ่มในการคิดแบบอเนกนัยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย Glr ในระดับกว้าง มาร์ตินเดล[91]ขยายทฤษฎี CHC ในแง่ที่เสนอว่าบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เลือกความเร็วในการประมวลผลด้วยเช่นกัน Martindale ให้เหตุผลว่าในกระบวนการสร้างสรรค์ ข้อมูลจำนวนมากจะถูกประมวลผลช้ากว่าในระยะแรก และเมื่อบุคคลเริ่มเข้าใจปัญหา ความเร็วในการประมวลผลก็เพิ่มขึ้น
 • The Dual Process Theory of Intelligence [92]วางโมเดลของปัญญาสองปัจจัย/ประเภท แบบที่ 1 เป็นกระบวนการที่มีสติและความกังวลเป้าหมายกำกับความคิดซึ่งมีการอธิบายโดยกรัม ประเภทที่ 2 เป็นกระบวนการที่ไม่ได้สติ และเกี่ยวข้องกับการรู้คิดที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งรวมการฝันกลางวันและความสามารถในการเรียนรู้โดยปริยาย Kaufman ให้เหตุผลว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากกระบวนการ Type 1 และ Type 2 ที่ทำงานร่วมกัน การใช้แต่ละประเภทในกระบวนการสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้หลายระดับ

สติปัญญาเป็นส่วนย่อยของความคิดสร้างสรรค์

ในรูปแบบความสัมพันธ์นี้ ความฉลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่มีสติปัญญาเป็นส่วนย่อยของความคิดสร้างสรรค์

 • ทฤษฎีการลงทุนของ Sternberg & Lubart [93] [94]การใช้อุปมาของตลาดหุ้น พวกเขาแสดงให้เห็นว่านักคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเหมือนนักลงทุนที่ดี พวกเขาซื้อต่ำและขายสูง (ในความคิดของพวกเขา) เช่นเดียวกับหุ้นที่มีมูลค่าต่ำหรือต่ำ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสร้างแนวคิดที่ไม่เหมือนใครซึ่งในตอนแรกจะถูกปฏิเสธโดยคนอื่นๆ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องอดทนและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของความคิด หลังจากโน้มน้าวคนอื่น ๆ และเพิ่มคุณค่าของความคิดแล้ว คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 'ขายได้สูง' โดยทิ้งความคิดไว้กับคนอื่น ๆ และย้ายไปสร้างแนวคิดอื่น ตามทฤษฎีนี้ มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 6 ประการ แต่เกี่ยวข้องกันมีส่วนทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ รูปแบบการคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และสิ่งแวดล้อม สติปัญญาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหกประการที่สามารถทำได้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับปัจจัยอีกห้าประการสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • โมเดลเชิงสร้างสรรค์ของ Amabile [95] [96]ในรูปแบบนี้ มีองค์ประกอบภายใน 3 ส่วนที่จำเป็นสำหรับความคิดสร้างสรรค์ – ทักษะที่เกี่ยวข้องกับโดเมน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจในงาน – และองค์ประกอบภายนอก 1 อย่างสำหรับบุคคล: สภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบ ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องมีการบรรจบกันขององค์ประกอบทั้งหมด ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูงจะส่งผลเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจจากภายใน มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับโดเมนในระดับสูง และมีทักษะสูงในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
 • แบบจำลองทางทฤษฎีสวนสนุก [97]ในทฤษฎี 4 ขั้นตอนนี้ มุมมองทั้งแบบเฉพาะโดเมนและแบบทั่วไปถูกรวมเข้ากับแบบจำลองของความคิดสร้างสรรค์ นักวิจัยใช้ประโยชน์จากคำอุปมาของสวนสนุกเพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละระดับความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ สติปัญญามีบทบาทสำคัญ:
  • ในการเข้าสวนสนุก มีข้อกำหนดเบื้องต้น (เช่น เวลา/การเดินทางเพื่อไปที่สวนสนุก) ข้อกำหนดเบื้องต้น (เช่น ความฉลาด) มีความจำเป็น แต่ไม่เพียงพอสำหรับความคิดสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความคิดสร้างสรรค์ และหากบุคคลไม่มีระดับพื้นฐานของความต้องการเบื้องต้น (สติปัญญา) พวกเขาก็จะไม่สามารถสร้างความคิด/พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ได้
  • ประการที่สองคือองค์ประกอบย่อย - พื้นที่ใจความทั่วไป - ที่เพิ่มความจำเพาะ เช่นเดียวกับการเลือกประเภทของสวนสนุกที่จะเยี่ยมชม (เช่น สวนสัตว์หรือสวนน้ำ) พื้นที่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่คนสามารถสร้างสรรค์ได้ (เช่น กวีนิพนธ์)
  • ประการที่สาม มีโดเมนเฉพาะ หลังจากเลือกประเภทของอุทยานที่จะเยี่ยมชมแล้ว เช่น สวนน้ำแล้ว ก็ต้องเลือกว่าจะไปสวนใดโดยเฉพาะ ภายในขอบเขตกวีนิพนธ์ มีหลายประเภท (เช่น กลอนฟรี ปริศนา โคลง ฯลฯ) ที่ต้องเลือกจาก
  • สุดท้ายมีไมโครโดเมน งานเหล่านี้เป็นงานเฉพาะที่อยู่ภายในแต่ละโดเมน เช่น บทกลอนแต่ละบทในบทกวีอิสระ / การขี่เดี่ยวที่สวนน้ำ

ความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกันแต่ชัดเจน

ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้นี้เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาว่ามีความแตกต่างกัน แต่โครงสร้างที่ตัดกัน

ทฤษฎีที่รวมความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกันแต่มีความแตกต่างกัน

 • แนวคิดเรื่องพรสวรรค์สามห่วงของ Renzulli [98]ในแนวความคิดนี้ พรสวรรค์เกิดขึ้นจากการทับซ้อนกันของความสามารถทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในภารกิจที่ทับซ้อนกัน ภายใต้มุมมองนี้ ความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดเป็นโครงสร้างที่แตกต่างกัน แต่จะทับซ้อนกันภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้อง
 • ทฤษฎี PASS ของปัญญา ในทฤษฎีนี้ องค์ประกอบการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการดำเนินการ ล้วนมีความทับซ้อนกันอย่างมากกับแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ [99]
 • ทฤษฎีเกณฑ์ (TT). ผลการวิจัยก่อนหน้านี้จำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่ามีเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา - โครงสร้างทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางถึงไอคิว ~ 120 เหนือขีดจำกัดนี้ของไอคิวที่ 120 หากมีความสัมพันธ์เลย ความสัมพันธ์นั้นจะเล็กและอ่อนแอ[80] [81] [100] TT เห็นว่าความฉลาดระดับปานกลางมีความจำเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์

เพื่อสนับสนุน TT Barron [81] [101]รายงานว่าพบความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยสำคัญระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในตัวอย่างที่มีพรสวรรค์ และความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีพรสวรรค์ ยามาโมโตะ[102]ในตัวอย่างของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รายงานความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดของr = .3 และรายงานว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญเมื่อกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเด็กที่มีพรสวรรค์ Fuchs-Beauchamp และคณะ[103]ในตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรียนพบว่าความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่r = .19 ถึงr= .49 ในกลุ่มเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ และในกลุ่มที่อยู่เหนือธรณีประตู มีความสัมพันธ์กันคือr = <.12 โช และคณะ[104]รายงานความสัมพันธ์ของ 0.40 ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในกลุ่ม IQ เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่ และความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับr = .0 สำหรับกลุ่มไอคิวสูง Jauk และคณะ[105]พบการสนับสนุนสำหรับ TT แต่สำหรับการวัดศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ใช่ประสิทธิภาพที่สร้างสรรค์

การวิจัยสมัยใหม่รายงานผลการวิจัยกับ TT วายและคณะ[16]ในการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวของเยาวชนที่แก่ก่อนวัยทางคณิตศาสตร์ - กลุ่มนักเรียนชั้นยอดตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นจนถึงวัยผู้ใหญ่ - พบว่าความแตกต่างในคะแนน SAT เมื่ออายุ 13 ปีเป็นการทำนายผลลัพธ์ในชีวิตจริงที่สร้างสรรค์ 20 ปีต่อมาการวิเคราะห์เมตาดาต้าของ Kim [107]ของการศึกษา 21 ชิ้นไม่พบหลักฐานสนับสนุนใด ๆ สำหรับ TT และมีการรายงานความสัมพันธ์เล็กน้อยระหว่างสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดที่แตกต่างทั้งต่ำกว่าและสูงกว่า IQ ที่ 120 Preckel et al., [108]กำลังสืบสวน ความฉลาดทางของเหลวและความคิดสร้างสรรค์ รายงานความสัมพันธ์เล็กน้อยของr = .3 ถึงr = .4 ในทุกระดับของความสามารถทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นชุดที่บังเอิญ

ภายใต้มุมมองนี้ นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีความแตกต่างในกลไกที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ในกลไกที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามปกติ และในการแก้ปัญหาตามปกตินั้น ไม่จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา (การแก้ปัญหา) จึงเป็นสิ่งเดียวกัน Perkins [109]เรียกสิ่งนี้ว่ามุมมอง 'ไม่มีอะไรพิเศษ'

Weisberg & Alba [110]ตรวจสอบการแก้ปัญหาโดยให้ผู้เข้าร่วมไขปริศนาเก้าจุด – โดยให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมต่อจุดทั้ง 9 จุดใน 3 แถว 3 จุดโดยใช้เส้นตรง 4 เส้นหรือน้อยกว่า โดยไม่ต้องยกปากกาหรือลากเส้น บรรทัดสองครั้ง ปัญหาสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อเส้นอยู่นอกขอบเขตของจุดกำลังสอง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกนี้แล้ว พวกเขายังพบว่าเป็นการยากที่จะแก้ปัญหา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไม่ได้เป็นเพียงความเข้าใจ (หรือความคิดสร้างสรรค์) เท่านั้นที่จำเป็น

ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็นชุดที่ไม่ปะติดปะต่อกัน

ในมุมมองนี้ ความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

Getzels และ Jackson [80]จัดการ 5 มาตรการความคิดสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเด็ก 449 คนจากเกรด 6-12 และเปรียบเทียบผลการทดสอบเหล่านี้กับผลลัพธ์จากการทดสอบ IQ ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ (โดยโรงเรียน) พวกเขาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการวัดความคิดสร้างสรรค์กับ IQ เท่ากับr = .26 กลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงทำคะแนนได้ถึง 20% แรกของการวัดความคิดสร้างสรรค์โดยรวม แต่ไม่รวมอยู่ใน 20% แรกของผู้ทำคะแนน IQ กลุ่มที่ฉลาดหลักแหลมทำคะแนนตรงกันข้าม: พวกเขาทำคะแนนใน 20% แรกสำหรับ IQ แต่อยู่นอกผู้ทำคะแนนสูงสุด 20% สำหรับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดนั้นแตกต่างและไม่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม งานนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก Wallach และ Kogan [82]เน้นว่าการวัดความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวข้องกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ในขอบเขตที่พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากไปกว่าการใช้ IQ) แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้ทักษะที่ไม่ใช่เชิงสร้างสรรค์ด้วย . McNemar [111]ตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาการวัดที่สำคัญ โดยคะแนน IQ เป็นส่วนผสมจากการทดสอบ IQ ที่แตกต่างกัน 3 แบบ

Wallach และ Kogan [82]บริหาร 5 มาตรการของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละอันส่งผลให้คะแนนสำหรับความคิดริเริ่มและความคล่องแคล่ว; และหน่วยสืบราชการลับ 10 ประการ แก่เด็ก ป.5 จำนวน 151 คน การทดสอบเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดเวลาและให้ในลักษณะเหมือนเกม มีความสัมพันธ์กันระหว่างการทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ยr = .41 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยสืบราชการลับมีค่าเฉลี่ยr = .51 ซึ่งกันและกัน การทดสอบความคิดสร้างสรรค์และการวัดความฉลาดมีความสัมพันธ์กันr = .09

ประสาทวิทยา

กระจายเครือข่ายสมองทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่แตกต่างกัน

ประสาทของความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะที่การทำงานของสมองในช่วงพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ มันถูกกล่าวถึง[112]ในบทความ "นวัตกรรมสร้างสรรค์: กลไกสมองที่เป็นไปได้" ผู้เขียนเขียนว่า "นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อาจต้องใช้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ของสมองซึ่งปกติแล้วจะไม่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา" คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงที่เก่งด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มักจะแตกต่างจากคนอื่นๆ ในสามวิธี:

ดังนั้นกลีบหน้าผากจึงดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อหุ้มสมองที่สำคัญที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์

บทความนี้ยังสำรวจการเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการนอนหลับที่อารมณ์และความผิดปกติของยาเสพติดและภาวะซึมเศร้า

ในปี 2548 Alice Flaherty ได้นำเสนอโมเดลสามปัจจัยของการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์ จากหลักฐานในการถ่ายภาพสมอง การศึกษายา และการวิเคราะห์รอยโรค เธออธิบายถึงแรงผลักดันที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของกลีบหน้าผาก กลีบขมับและโดปามีนจากระบบลิมบิก กลีบหน้าผากสามารถถูกมองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความคิดและกลีบขมับสำหรับการแก้ไขและประเมินความคิด ความผิดปกติในกลีบสมองส่วนหน้า (เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล) โดยทั่วไปจะลดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ความผิดปกติในกลีบขมับมักจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สูงในกลีบขมับมักจะยับยั้งกิจกรรมในกลีบหน้าและในทางกลับกัน ระดับโดปามีนสูงช่วยเพิ่มความตื่นตัวทั่วไปและพฤติกรรมที่มุ่งเป้าหมายและลดการยับยั้งที่แฝงอยู่และผลกระทบทั้งสามเพิ่มแรงผลักดันให้เกิดความคิด[113]การศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของโครงข่ายประสาทเทียมหลายโครงข่าย รวมทั้งเครือข่ายที่สนับสนุนการคิดแบบเชื่อมโยง ร่วมกับฟังก์ชันเครือข่ายโหมดเริ่มต้นอื่นๆ[14]

ในทำนองเดียวกัน ในปี 2018 Lin และ Vartanian ได้เสนอกรอบการทำงานของระบบประสาทเศรษฐกิจที่อธิบายบทบาทของnorepinephrineอย่างแม่นยำในด้านความคิดสร้างสรรค์และการปรับเครือข่ายสมองขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ [57]กรอบงานนี้อธิบายว่ากิจกรรมของระบบประสาทในบริเวณสมองและเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายโหมดเริ่มต้นนั้นติดตามยูทิลิตี้หรือคุณค่าทางอัตวิสัยของความคิดอย่างไร

ในปีพ.ศ. 2561 การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อสมองระงับการแก้ปัญหาที่ชัดเจนหรือที่ "ทราบ" ผลลัพธ์ก็คือวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากขึ้น การปราบปรามนี้เป็นสื่อกลางโดยแนบแน่นอัลฟาที่ด้านขวากลีบขมับ [15]

หน่วยความจำในการทำงานและสมองน้อย

Vandervert [116]อธิบายว่าสมองส่วนหน้าและการทำงานของสมองน้อยทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คำอธิบายของ Vandervert ขึ้นอยู่กับหลักฐานจำนวนมากว่ากระบวนการทั้งหมดของหน่วยความจำในการทำงาน (รับผิดชอบในการประมวลผลความคิดทั้งหมด[117] ) ได้รับการดัดแปลงแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดย cerebellum [118]ซีรีเบลลัม (ประกอบด้วยเซลล์ประสาท 100 พันล้านเซลล์ ซึ่งเป็นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของสมอง[119]) ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการจำลองการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ แบบจำลองที่ปรับเปลี่ยนได้ของการประมวลผลหน่วยความจำที่ใช้งานได้ของ cerebellum จะถูกป้อนกลับไปยังกระบวนการควบคุมหน่วยความจำของ frontal lobe โดยเฉพาะ[120]ที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกิดขึ้น[121] (เห็นได้ชัดว่าความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์หรือประสบการณ์ "aha" นั้นถูกกระตุ้นในกลีบขมับ[122] )

ตามข้อมูลของ Vandervert รายละเอียดของการปรับตัวเชิงสร้างสรรค์เริ่มต้นในแบบจำลองสมองน้อย "ไปข้างหน้า" ซึ่งเป็นตัวควบคุมแบบคาดการณ์ล่วงหน้า/สำรวจสำหรับการเคลื่อนไหวและความคิด สถาปัตยกรรมการประมวลผลและการควบคุมของสมองน้อยเหล่านี้เรียกว่า Hierarchical Modular Selection and Identification for Control (HMOSAIC) [123]ใหม่ ระดับการจัดลำดับชั้นของสถาปัตยกรรมการควบคุมสมองน้อย (HMOSAIC) พัฒนาขึ้นเมื่อการครุ่นคิดทางจิตในหน่วยความจำในการทำงานจะขยายออกไปตามกาลเวลา ระดับใหม่ของสถาปัตยกรรมการควบคุมเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังสมองกลีบหน้า เนื่องจากซีรีเบลลัมจำลองการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ ทุกระดับของความคิดและอารมณ์[124]วิธีการของแวนเดอร์เวิร์ตช่วยอธิบายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในกีฬา ศิลปะ ดนตรี การออกแบบวิดีโอเกม เทคโนโลยี คณิตศาสตร์เด็กอัจฉริยะและความคิดโดยทั่วไป

โดยพื้นฐานแล้ว Vandervert ได้แย้งว่าเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่ท้าทาย ความจำในการทำงานเชิงพื้นที่ทางสายตาและความจำในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคำพูดจะถูกย่อยสลายและประกอบขึ้นใหม่ (เศษส่วน) โดยซีรีเบลลัมแล้วผสมในเปลือกสมองด้วยความพยายาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ด้วยความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย กระบวนการผสมสมองและสมองน้อยยังคงปรับประสิทธิภาพของหน่วยความจำในการทำงานให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์หรือปัญหา [125]ล่าสุด เขาได้โต้แย้งว่านี่เป็นกระบวนการเดียวกัน (เฉพาะเกี่ยวกับหน่วยความจำในการทำงานเชิงภาพและการเปล่งเสียงก่อนภาษา) ที่นำไปสู่วิวัฒนาการของภาษาในมนุษย์ [126]Vandervert และ Vandervert-Weathers ได้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการผสมนี้ เพราะมันเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงความพยายามในการสร้างต้นแบบไปสู่การประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของแนวคิด ดนตรี ศิลปะ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง[127] การสร้างต้นแบบ พวกเขาโต้เถียง ไม่เพียงแต่ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังฝึกวิถีสมองน้อย-สมองน้อยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างต้นแบบเอง นอกจากนี้ Vandervert และ Vandervert-Weathers เชื่อว่า "การสร้างต้นแบบทางจิต" ซ้ำ ๆ หรือการฝึกซ้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ cerebellum และ cerebral cortex อธิบายถึงความสำเร็จของรูปแบบการซ้ำซ้อนที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและเป็นรายบุคคลซึ่งริเริ่มโดยวิธีการสอนของKhan Academy. แบบจำลองที่เสนอโดยแวนเดอร์เวิร์ตได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเฉียบขาดจากผู้เขียนหลายคน [128] [129]

REM นอนหลับ

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันเป็นชุดค่าผสมใหม่ที่มีประโยชน์หรือตรงตามข้อกำหนดบางประการ การนอนหลับช่วยกระบวนการนี้[130] REMแทนที่จะเป็นNREM sleepดูเหมือนจะรับผิดชอบ[131] [132]นี้ได้รับการแนะนำว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในcholinergicและnoradrenergic neuromodulationที่เกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับ REM [131]ในช่วงเวลาการนอนหลับนี้ ระดับของอะซิติลโคลีนในฮิบโปแคมปัสในระดับสูงจะยับยั้งการป้อนกลับจากฮิบโปแคมปัสไปยังนีโอคอร์เทกซ์และระดับที่ต่ำกว่าของ acetylcholine และ norepinephrine ใน neocortex กระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายของกิจกรรมการเชื่อมโยงภายในพื้นที่ neocortical โดยไม่มีการควบคุมจาก hippocampus [133]สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการตื่นขึ้นโดยที่ระดับ norepinephrine และ acetylcholine ในระดับที่สูงขึ้นจะยับยั้งการเชื่อมต่อที่เกิดซ้ำใน neocortex มีการเสนอว่า REM sleep เพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยอนุญาตให้ "โครงสร้าง neocortical สามารถจัดระเบียบลำดับชั้นที่เชื่อมโยงใหม่ได้ ซึ่งข้อมูลจากฮิบโปแคมปัสจะถูกตีความใหม่เกี่ยวกับการแสดงความหมายหรือโหนดก่อนหน้า" [131]

ส่งผลกระทบ

ทฤษฎีบางคนแนะนำว่าอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ดังที่ระบุไว้ในพฤติกรรมการลงคะแนนคำว่า "กระทบ" ในบริบทนี้สามารถอ้างถึงความชอบหรือไม่ชอบลักษณะสำคัญของหัวข้อที่เป็นปัญหา งานนี้ส่วนใหญ่ติดตามจากการค้นพบทางจิตวิทยาเกี่ยวกับวิธีการที่สภาวะทางอารมณ์มีส่วนร่วมในการตัดสินและการตัดสินใจของมนุษย์ [134]

ความสัมพันธ์ที่ส่งผลในเชิงบวก

ตามที่Alice Isenมีผลในเชิงบวกสามประการต่อกิจกรรมการเรียนรู้:

 1. ผลกระทบเชิงบวกทำให้สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมสำหรับการประมวลผล เพิ่มจำนวนขององค์ประกอบความรู้ความเข้าใจสำหรับการเชื่อมโยง
 2. ผลกระทบเชิงบวกนำไปสู่ความสนใจที่เพิกเฉยและบริบททางปัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้น เพิ่มความกว้างขององค์ประกอบเหล่านั้นที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับปัญหา
 3. ผลกระทบเชิงบวกจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับรู้ เพิ่มความน่าจะเป็นที่องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายจะมีความเกี่ยวข้องกัน กระบวนการเหล่านี้ร่วมกันนำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกที่จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์

บาร์บารา เฟรดริกสันในรูปแบบการขยายและการสร้างของเธอแสดงให้เห็นว่าอารมณ์เชิงบวก เช่น ความปิติยินดีและความรัก ขยายขอบเขตการรับรู้และการกระทำของบุคคลที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ตามที่นักวิจัยเหล่านี้ อารมณ์เชิงบวกจะเพิ่มจำนวนขององค์ประกอบความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่สำหรับการเชื่อมโยง (ขอบเขตความสนใจ) และจำนวนขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (ขอบเขตทางปัญญา) ประสบการณ์ทางจิตวิทยาในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงอารมณ์ การรับรู้ และแรงจูงใจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์อย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์จะสูงขึ้นเมื่ออารมณ์และการรับรู้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นและเมื่อแรงจูงใจจากภายในแข็งแกร่งขึ้น [135]

การวิเคราะห์เมตาต่างๆ เช่น Baas et al. (2551) จากการศึกษา 66 เรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบ สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบเชิงบวก [136] [137]

ความคิดสร้างสรรค์ทางคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการของJürgen Schmidhuber [138] [139]ตั้งสมมติฐานว่าความคิดสร้างสรรค์ ความอยากรู้ และความน่าสนใจเป็นผลพลอยได้จากหลักการคำนวณง่ายๆสำหรับการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพความก้าวหน้าในการเรียนรู้ พิจารณาตัวแทนที่สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมและด้วยเหตุนี้ปัจจัยทางประสาทสัมผัสของตัวเองตัวแทนสามารถใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกล่องดำเช่นการเรียนรู้การเสริมแรงเพื่อเรียนรู้ (ผ่านการลองผิดลองถูกที่ได้รับแจ้ง) ลำดับของการกระทำที่เพิ่มผลรวมที่คาดหวังของสัญญาณรางวัลในอนาคตสูงสุด มีสัญญาณรางวัลภายนอกสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดจากภายนอก เช่น การหาอาหารเมื่อหิว แต่ของชมิดฮูเบอร์ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ที่จะขยายให้ใหญ่สุดยังรวมถึงคำศัพท์เพิ่มเติมที่แท้จริงในการสร้างแบบจำลอง "wow-effects" คำที่ไม่เป็นมาตรฐานนี้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของตัวแทนแม้ว่าจะไม่มีเป้าหมายภายนอกก็ตาม wow-effect ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการดังนี้ ในขณะที่เอเจนต์กำลังสร้างและคาดการณ์และเข้ารหัสประวัติการกระทำและการป้อนข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันยังคงปรับปรุงตัวทำนายหรือตัวเข้ารหัส ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหรือการเรียนรู้ของเครื่องอื่นๆอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความสม่ำเสมอในข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป การปรับปรุงสามารถวัดได้อย่างแม่นยำ โดยการคำนวณความแตกต่างของต้นทุนในการคำนวณ (ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวนการซิงค์ที่จำเป็น ข้อผิดพลาด เวลา) ที่จำเป็นในการเข้ารหัสการสังเกตใหม่ก่อนและหลังการเรียนรู้ ความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับความรู้เชิงอัตวิสัยในปัจจุบันของตัวเข้ารหัส ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ทฤษฎีนี้พิจารณาอย่างเป็นทางการแล้ว ความแตกต่างของต้นทุนจะวัดความแรงของ "เอฟเฟกต์ว้าว" ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการปรับปรุงการบีบอัดข้อมูลหรือความเร็วในการคำนวณอย่างกะทันหันมันจะกลายเป็นสัญญาณรางวัลที่แท้จริงสำหรับตัวเลือกการดำเนินการ. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์จึงกระตุ้นให้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการสร้างลำดับการดำเนินการทำให้เกิดเอฟเฟกต์ว้าวมากขึ้น ข้อมูลแบบสุ่ม (หรือสัญญาณรบกวน) ที่ไม่สม่ำเสมอไม่อนุญาตให้ใช้เอฟเฟกต์ว้าวหรือความคืบหน้าในการเรียนรู้ ดังนั้นจึง "น่าเบื่อ" โดยธรรมชาติ (ไม่ให้รางวัลใดๆ) ความสม่ำเสมอที่รู้และคาดเดาได้อยู่แล้วก็น่าเบื่อเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจชั่วคราวเป็นเพียงรูปแบบที่ไม่รู้จักในขั้นต้น แปลกใหม่ และสม่ำเสมอทั้งในการกระทำและการสังเกต สิ่งนี้กระตุ้นให้ตัวแทนดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ปลายเปิด กระตือรือร้นและสร้างสรรค์ ทำงาน Schmidhuber เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริงซึ่งได้กลายเป็นหัวข้องานวิจัยในสิทธิของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์

ตาม Schmidhuber, ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของเขาอธิบายถึงกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์ศิลปินและนักแสดงตลก [140] [141] ตัวอย่างเช่นฟิสิกส์มีแรงจูงใจในการสร้างการทดลองนำไปสู่การสังเกตการเชื่อฟังคำสั่งที่ไม่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้กฎหมายทางกายภาพอนุญาตให้ดีกว่าการบีบอัดข้อมูลในทำนองเดียวกัน นักแต่งเพลงจะได้รับรางวัลที่แท้จริงสำหรับการสร้างท่วงทำนองที่ไม่เป็นไปตามอำเภอใจด้วยความสามัคคีที่ไม่คาดคิดแต่สม่ำเสมอซึ่งอนุญาตให้ใช้เอฟเฟกต์ว้าวผ่านการปรับปรุงการบีบอัดข้อมูล ในทำนองเดียวกัน นักแสดงตลกจะได้รับรางวัลที่แท้จริงสำหรับ "การประดิษฐ์เรื่องตลกแบบนวนิยายด้วยหมัดเด็ดที่คาดไม่ถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในรูปแบบที่คาดไม่ถึงในตอนแรกแต่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บีบอัดข้อมูลที่รับรู้ได้ดีขึ้นด้วย" [142] ช มิดฮับเบอร์ให้เหตุผลว่าความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องจะช่วยขยายขอบเขตนักวิทยาศาสตร์และศิลปินประดิษฐ์เบื้องต้นได้อย่างมาก[ จำเป็นต้องมีการชี้แจง ]ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เรียบง่ายของหลักการพื้นฐานตั้งแต่ปี 1990 [143] เขาใช้ทฤษฎีในการสร้างงานศิลปะต่ำซับซ้อน[144]และที่น่าสนใจใบหน้าของมนุษย์ . [145]

ความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพจิต

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาเจฟิลิปรัชตันพบความคิดสร้างสรรค์ที่จะมีความสัมพันธ์กับหน่วยสืบราชการลับและpsychoticism [146]การศึกษาอื่นพบความคิดสร้างสรรค์ที่จะมีมากขึ้นในschizotypalกว่าปกติหรือจิตเภทบุคคล ในขณะที่การคิดแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับการกระตุ้นทวิภาคีของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าส่วนหน้าพบว่าบุคคลที่เป็นโรคจิตเภทมีการกระตุ้นเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าด้านขวามากกว่ามาก[147]การศึกษานี้ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลดังกล่าวเข้าถึงซีกโลกทั้งสองได้ดีกว่า ทำให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในอัตราที่เร็วขึ้น ตามสมมติฐานนี้ตีสองหน้ายังเกี่ยวข้องกับschizotypalและจิตเภทบุคคล สามการศึกษาล่าสุดโดย Mark Batey และ Adrian Furnham ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง schizotypal [148] [149]และ hypomanic personality [150]และการวัดความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง

มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความผิดปกติทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคคลั่งไคล้ซึมเศร้า (หรือที่เรียกว่าโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ) และโรคซึมเศร้า (หรือที่เรียกว่าโรค unipolar ) ในสัมผัสกับไฟ: เจ็บป่วยคลั่งไคล้ซึมเศร้าและอารมณ์ศิลปะ , เคย์ Redfield โซโลสรุปการศึกษาของอัตราอารมณ์ความผิดปกติในนักเขียน , กวีและศิลปินเธอยังสำรวจงานวิจัยที่ระบุความผิดปกติทางอารมณ์ของนักเขียนและศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่นเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (ผู้ที่ยิงตัวเองหลังจากการรักษาด้วยไฟฟ้า ), เวอร์จิเนียวูล์ฟ (ที่จมน้ำตัวเองเมื่อเธอรู้สึกว่าเหตุการณ์เศร้าสลดมา) นักแต่งเพลงโรเบิร์ตแมนน์ (ที่เสียชีวิตในสถาบันโรคจิต) และแม้กระทั่งมีชื่อเสียงศิลปินทัศนศิลป์ เกลันเจโล

ผลการศึกษาที่ศึกษาผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว หรือโรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียว และญาติจำนวน 300,000 คน พบว่ามีการแสดงบทบาทเกินจริงในวิชาชีพที่สร้างสรรค์สำหรับผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์ เช่นเดียวกับพี่น้องที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือโรคไบโพลาร์ ไม่มีการแสดงภาพเกินจริงโดยรวม แต่มีการแสดงเกินจริงสำหรับการประกอบอาชีพทางศิลปะ ในบรรดาผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท ไม่มีความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าแบบขั้วเดียวหรือญาติของพวกเขา [151]

การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนที่ดำเนินการโดยนักวิจัยชาวสวีเดนที่สถาบัน Karolinska รายงานความสัมพันธ์จำนวนหนึ่งระหว่างอาชีพเชิงสร้างสรรค์กับความเจ็บป่วยทางจิต นักเขียนมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรควิตกกังวลและโรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตเภท โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียว และการใช้สารเสพติด และมีโอกาสเกือบสองเท่าของประชากรทั่วไปที่จะฆ่าตัวตาย นักเต้นและช่างภาพก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไบโพลาร์เช่นกัน [152]

ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเชิงสร้างสรรค์ไม่น่าจะมีความผิดปกติทางจิตเวชมากกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีญาติสนิทที่เป็นโรคนี้รวมถึงอาการเบื่ออาหารและออทิสติกในระดับหนึ่งวารสารวิจัยจิตเวช รายงาน [152]

นักจิตวิทยา Robert Epstein ปริญญาเอก กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถขัดขวางได้ด้วยความเครียด [153]

ในทางกลับกัน การวิจัยพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะบำบัด การเขียนบทกวี การเขียนบันทึก และการระลึกถึงสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีได้ [154]

โรคสองขั้วและความคิดสร้างสรรค์

Nancy Andreasen เป็นหนึ่งในนักวิจัยคนแรกๆ ที่ทำการศึกษาขนาดใหญ่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และการเจ็บป่วยทางจิตมีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์ของใครบางคนหรือไม่ ในขั้นต้น เธอคาดว่าจะพบความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับโรคจิตเภท แต่ตัวอย่างการวิจัยของเธอไม่มีประวัติโรคจิตเภทที่แท้จริงจากผู้เขียนหนังสือที่เธอรวบรวมไว้ ผลการวิจัยของเธอแสดงให้เห็นว่า 80% ของกลุ่มสร้างสรรค์เคยมีอาการป่วยทางจิตในช่วงชีวิตของพวกเขา[155]เมื่อเธอทำการศึกษาติดตามผลในช่วงระยะเวลา 15 ปี เธอพบว่า 43% ของผู้เขียนมีโรคสองขั้ว เมื่อเทียบกับ 1% ของประชาชนทั่วไปที่เป็นโรคนี้ ในปี 1989 มีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ทำโดย Kay Redfield Jamison ซึ่งยืนยันสถิติเหล่านั้นอีกครั้งโดยพบว่า 38% ของตัวอย่างผู้เขียนของเธอมีประวัติความผิดปกติทางอารมณ์[156]แอนโธนี่ สตอร์ จิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า “กระบวนการสร้างสรรค์สามารถเป็นหนทางในการปกป้องบุคคลจากการถูกครอบงำด้วยภาวะซึมเศร้า วิธีฟื้นความรู้สึกเชี่ยวชาญในผู้ที่สูญเสียมันไป และเพื่อ หลากหลายวิธีการซ่อมแซมตนเองที่เสียหายจากการสูญเสียหรือการสูญเสียความมั่นใจในความสัมพันธ์ของมนุษย์ซึ่งมาพร้อมกับภาวะซึมเศร้าจากสาเหตุใด ๆ ” [155]

จากการศึกษาของ Shapiro และ Weisberg ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความคลั่งไคล้ของวัฏจักรของโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วกับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น[157]ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมและวิเคราะห์ผ่านการทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วไม่ใช่การแกว่งของภาวะซึมเศร้าที่หลายคนเชื่อว่าจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มืดมน แต่เป็นการปีนออกจากตอนซึมเศร้าที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เหตุผลเบื้องหลังการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อัจฉริยะนี้อาจมาจากประเภทของภาพพจน์ที่บุคคลนั้นมีในช่วงเวลาของภาวะ hypomania คน hypomanic อาจรู้สึกถึงความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในการสร้างสรรค์ และความรู้สึกของปัจเจกนิยม[157]

ในรายงานจากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสองขั้ว พวกเขาสังเกตเห็นว่าตนเองมีความเข้าใจทางอารมณ์ที่กว้างขึ้น สถานะของการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้คนในโลกรอบตัวได้ดีขึ้น[158]ลักษณะอื่นๆ ที่รายงาน ได้แก่ อัตราการผลิตที่สูงขึ้น ความรู้สึกตระหนักในตนเองที่สูงขึ้น และความเข้าใจในการเอาใจใส่ที่มากขึ้น ผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์ยังเข้าใจถึงความรู้สึกสร้างสรรค์ของตนเองที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำงานจำนวนมากให้เสร็จในคราวเดียว McCraw, Parker, Fletcher & Friend, (2013) รายงานว่าจากผู้เข้าร่วม 219 คน (อายุ 19 ถึง 63 ปี) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสองขั้ว 82% รายงานว่ามีความรู้สึกสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการแกว่งแบบ hypomanic [159]

Giannouli เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสองขั้วนั้นมาจากรูปแบบ "การจัดการความเครียด" [160]ในโลกแห่งดนตรี อาจมีคนแสดงความเครียดหรือความเจ็บปวดผ่านบทเพลงที่เขียนเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกเดียวกันได้ดีขึ้น นักเขียนและนักดนตรีชื่อดังพร้อมกับนักแสดงบางคนมักจะมองว่าความกระตือรือร้นของพวกเขานั้นคล้ายกับภาวะไฮโปมานิก[161]ด้านศิลปะของสังคมยังขึ้นชื่อในเรื่องพฤติกรรมที่ถูกมองว่าไม่เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคม ผลข้างเคียงที่มาพร้อมกับโรคอารมณ์สองขั้วตรงกับพฤติกรรมหลายอย่างที่เราเห็นในบุคลิกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง สิ่งเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด รวมถึงสารกระตุ้น สารกดประสาท ยาหลอนประสาทและสารก่อมะเร็ง ฝิ่น ยาสูดพ่น และกัญชา ความยากลำบากในการประกอบอาชีพตามปกติ ปัญหาระหว่างบุคคล ปัญหาทางกฎหมาย และความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตาย[161]

Weisberg เชื่อว่าสภาวะของความคลั่งไคล้ทำให้ "ปลดปล่อยพลังของนักคิด" สิ่งที่เขาบอกเป็นนัยในที่นี้คือไม่เพียงแต่ทำให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนรูปแบบความคิดที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยพื้นฐานแล้ว [162]ในการศึกษาของกวี ซึ่งดูเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์ของผู้เขียนไบโพลาร์สูงเป็นพิเศษ พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากวีเหล่านั้นจะมีวัฏจักรของงานกวีที่สร้างสรรค์และทรงพลังอย่างแท้จริง ไทม์ไลน์ในการศึกษาสามปีดูที่บันทึกส่วนตัวของกวีและบันทึกทางคลินิกของพวกเขา และพบว่าไทม์ไลน์ระหว่างบทกวีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของพวกเขานั้นตรงกับช่วงขาขึ้นในโรคสองขั้ว [162]

บุคลิกภาพ

ความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นักทฤษฎีหลายคนได้แนะนำแบบจำลองของผู้สร้างสรรค์ แบบจำลองหนึ่งแนะนำว่ามี "โปรไฟล์ความคิดสร้างสรรค์" สี่แบบที่สามารถช่วยทำให้เกิดการเติบโต นวัตกรรม ความเร็ว ฯลฯ[163]

(i) ฟักตัว (การพัฒนาระยะยาว)
(ii) ลองนึกภาพ (แนวคิดที่ก้าวล้ำ)
(iii) ปรับปรุง ( การปรับปรุงส่วนเพิ่ม)
(iv) ลงทุน (เป้าหมายระยะสั้น)

การวิจัยโดย Dr. Mark Batey แห่ง Psychometrics at Work Research Group ที่Manchester Business Schoolได้แนะนำว่าโปรไฟล์ความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะความคิดสร้างสรรค์หลักสี่ประการที่มีแง่มุมแคบในแต่ละด้าน

(i) "การสร้างความคิด" (ความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม การบ่มเพาะ และการส่องสว่าง)
(ii) "บุคลิกภาพ" (ความอยากรู้อยากเห็นและความอดทนต่อความคลุมเครือ)
(iii) "แรงจูงใจ" (Intrinsic, Extrinsic และ Achievement)
(iv) "ความมั่นใจ" (การผลิต การแบ่งปัน และการนำไปปฏิบัติ)

แบบจำลองนี้พัฒนาขึ้นในกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยทำงาน 1,000 คนโดยใช้เทคนิคทางสถิติของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ ตามด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยยืนยันโดยการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง [164]

แง่มุมที่สำคัญของแนวทางการทำโปรไฟล์ความคิดสร้างสรรค์คือการอธิบายถึงความตึงเครียดระหว่างการทำนายโปรไฟล์เชิงสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดยวิธีการทางไซโครเมทริกและหลักฐานที่แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ของทีมมีพื้นฐานมาจากความหลากหลายและความแตกต่าง [165]

ลักษณะหนึ่งของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวัดโดยนักจิตวิทยาบางคน คือสิ่งที่เรียกว่าการผลิตที่แตกต่างกัน . การผลิตที่แตกต่างกันคือความสามารถของบุคคลในการสร้างการแบ่งประเภทที่หลากหลาย แต่ยังตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กำหนดในปริมาณที่เหมาะสม[166]วิธีหนึ่งในการวัดผลการผลิตที่แตกต่างกันคือการบริหารการทดสอบ Torrance ของการคิดเชิงสร้างสรรค์[167] The Torrance Tests of Creative Thinking ประเมินความหลากหลาย ปริมาณ และความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมในการตอบคำถามปลายเปิดที่หลากหลาย

นักวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์คนอื่น ๆ มองว่าความแตกต่างของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางปัญญาของการอุทิศตนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขา คนที่ทำงานหนักศึกษางานของผู้คนก่อนหน้าพวกเขาและในพื้นที่ปัจจุบัน กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน จากนั้นจึงมีความสามารถในการเพิ่มและต่อยอดจากข้อมูลเดิมด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ ในการศึกษาโครงงานโดยนักศึกษาด้านการออกแบบ นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดยเฉลี่ยมากขึ้นจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นภายในโครงงาน[168]นักวิจัยคนอื่น ๆ เน้นว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าอย่างไรคือการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตที่แตกต่างกันและการผลิตแบบหลอมรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบโดยกำเนิดของแต่ละบุคคลหรือความสามารถในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากความคิด[57]

แง่มุมของแรงจูงใจภายในบุคลิกภาพของบุคคลอาจทำนายระดับความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคล แรงจูงใจเกิดจากสองแหล่งที่แตกต่างกัน แรงจูงใจจากภายในและภายนอก แรงจูงใจจากภายในเป็นแรงผลักดันภายในของบุคคลให้มีส่วนร่วมหรือลงทุนโดยเป็นผลมาจากความสนใจ ความปรารถนา ความหวัง เป้าหมาย ฯลฯ ส่วนตัว แรงจูงใจภายนอกคือการขับเคลื่อนจากภายนอกบุคคลและอาจอยู่ในรูปแบบการชำระเงิน รางวัล ชื่อเสียง การอนุมัติจากผู้อื่น ฯลฯ แม้ว่าแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจจากภายในสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ในบางกรณี แต่แรงจูงใจภายนอกอย่างเคร่งครัดมักขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ในผู้คน[169]

จากมุมมองของบุคลิกภาพ-ลักษณะ มีลักษณะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ในคน [170]คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่า มีความมั่นใจในตนเองมากกว่า มีความทะเยอทะยาน ยอมรับตนเอง หุนหันพลันแล่น มีแรงผลักดัน มีอำนาจเหนือกว่า และไม่เป็นมิตร เมื่อเทียบกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า

จากมุมมองเชิงวิวัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์ความคิดเป็นเวลาหลายปี เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นในการพัฒนาทำให้เกิดความต้องการแนวคิดและการพัฒนาใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้คนได้สร้างสรรค์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความก้าวหน้าของเราในสังคม [171]

ในการศึกษาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษในประวัติศาสตร์ มักพบลักษณะทั่วไปบางประการในวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์มักจะมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุน แต่เข้มงวดและไม่เลี้ยงดู ส่วนใหญ่มีความสนใจในสาขาของตนตั้งแต่อายุยังน้อย และส่วนใหญ่มีที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนและมีทักษะสูงในสาขาที่ตนสนใจ บ่อยครั้งที่สาขาที่พวกเขาเลือกนั้นค่อนข้างไม่จดที่แผนที่ ทำให้สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นในสาขาที่มีข้อมูลก่อนหน้าน้อยกว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษส่วนใหญ่อุทิศเวลาและพลังงานเกือบทั้งหมดในงานฝีมือของพวกเขา และหลังจากนั้นประมาณหนึ่งทศวรรษก็มีความก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ของชื่อเสียง ชีวิตของพวกเขาถูกทำเครื่องหมายด้วยความทุ่มเทสุดขีดและวัฏจักรของการทำงานหนักและความก้าวหน้าอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของพวกเขา[172]

ทฤษฎีของคนสร้างสรรค์ก็คือทฤษฎีการลงทุนของความคิดสร้างสรรค์แนวทางนี้ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมมากมายที่ต้องมีในแนวทางที่แม่นยำสำหรับระดับความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมาก ซึ่งตรงข้ามกับระดับความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ย ในแง่การลงทุนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะของตนในสภาพแวดล้อมเฉพาะอาจมองเห็นโอกาสที่จะอุทิศเวลาและพลังงานของตนในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไป คนที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความคิดที่ประเมินค่าต่ำหรือต่ำเกินไปจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวคิดใหม่และสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับในโลกการเงิน การลงทุนบางอย่างคุ้มค่าที่จะซื้อ ในขณะที่บางการลงทุนมีประสิทธิผลน้อยกว่า และไม่สร้างเท่าที่นักลงทุนคาดหวัง นี้ทฤษฎีการลงทุนของความคิดสร้างสรรค์มองความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองที่ไม่เหมือนใครเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ โดยยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์อาจขึ้นอยู่กับการลงทุนที่เหมาะสมของความพยายามที่เพิ่มในสาขาในเวลาที่เหมาะสมในทางที่ถูกต้อง [173]

ความคิดสร้างสรรค์ที่ชั่วร้าย

ความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่าความมุ่งร้ายนั้นเกี่ยวข้องกับ "ด้านมืด" ของความคิดสร้างสรรค์ [174] [175]ความคิดสร้างสรรค์ประเภทนี้โดยทั่วไปไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและถูกกำหนดโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นด้วยวิธีการดั้งเดิมและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายควรแยกออกจากความคิดสร้างสรรค์เชิงลบเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เชิงลบอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายมีแรงจูงใจอย่างมุ่งร้ายอย่างชัดเจน แม้ว่ามักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางอาญา แต่ก็สามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเช่นการโกหก การโกง และการทรยศ [176]

อาชญากรรม

ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายมักจะเป็นปัจจัยสำคัญในการก่ออาชญากรรม และในรูปแบบที่ทำลายล้างที่สุดก็สามารถแสดงออกได้ว่าเป็นการก่อการร้าย เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการการเบี่ยงเบนจากแบบเดิม จึงเกิดความตึงเครียดถาวรระหว่างการสร้างสรรค์กับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไปไกลเกินไปและในบางกรณีจนถึงจุดที่จะละเมิดกฎหมาย ความก้าวร้าวเป็นตัวทำนายหลักของความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย และการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระดับความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่สูงขึ้นด้วย [177]

ปัจจัยทำนาย

แม้ว่าทุกคนจะแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายในระดับหนึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ผู้ที่มีแนวโน้มสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะหลอกลวงและจัดการกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองมากขึ้น ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อบุคคลอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่เป็นธรรม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวร้าว ก็เป็นตัวทำนายหลักในการคาดการณ์ระดับของความคิดที่มุ่งร้าย นักวิจัย Harris และ Reiter-Palmon ได้ตรวจสอบบทบาทของความก้าวร้าวในระดับของความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของความก้าวร้าวโดยนัยและแนวโน้มที่จะใช้การกระทำที่ก้าวร้าวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา ลักษณะบุคลิกภาพของความก้าวร้าวทางกายภาพ ความมีมโนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ และความก้าวร้าวโดยปริยาย ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย[175]การวิจัยของ Harris และ Reiter-Palmon แสดงให้เห็นว่าเมื่ออาสาสมัครถูกนำเสนอด้วยปัญหาที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย ผู้เข้าร่วมที่มีความก้าวร้าวโดยปริยายสูงและมีสมาธิต่ำแสดงวิธีแก้ปัญหาที่มีธีมมุ่งร้ายจำนวนมากที่สุด เมื่อนำเสนอด้วยปัญหาที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจทางสังคมในการช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความร่วมมือ ผู้ที่มีความก้าวร้าวโดยปริยายสูง แม้ว่าจะมีความหุนหันพลันแล่นสูง ก็ยังทำลายล้างน้อยกว่ามากในการแก้ปัญหาที่คิดไว้ พวกเขาสรุปการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า มากกว่าความก้าวร้าวโดยปริยายควบคุมการแสดงออกของแต่ละบุคคลของความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย [178]

มาตรการปัจจุบันสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้ายคือการทดสอบ 13 รายการมาตราส่วนพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งร้าย (MCBS) [176]

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ถูกมองแตกต่างกันในแต่ละประเทศ [179]ตัวอย่างเช่น การวิจัยข้ามวัฒนธรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ฮ่องกงพบว่าชาวตะวันตกมองความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่สร้างสรรค์ เช่น รสนิยมทางสุนทรียะ ในขณะที่คนจีนมองความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของอิทธิพลทางสังคมของ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น สิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือสังคมได้ [180] Mpofu และคณะ สำรวจ 28 ภาษาแอฟริกัน และพบว่า 27 ภาษาไม่มีคำใดที่แปลโดยตรงเป็น 'ความคิดสร้างสรรค์' (ยกเว้นภาษาอาหรับ ) [181]หลักการสัมพัทธภาพทางภาษากล่าวคือ ภาษาสามารถส่งผลต่อความคิดได้ แสดงให้เห็นว่าการขาดคำว่า 'ความคิดสร้างสรรค์' ที่เทียบเท่ากัน อาจส่งผลต่อมุมมองของความคิดสร้างสรรค์ในหมู่ผู้พูดภาษาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างสิ่งนี้ และไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ ว่าความแตกต่างทางภาษานี้ทำให้ผู้คนมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง (หรือมากกว่า) แอฟริกามีมรดกที่อุดมไปด้วยการแสวงหาความรู้ความคิดสร้างสรรค์เช่นดนตรี , ศิลปะและการเล่าเรื่องอย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องจริงที่มีงานวิจัยเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในแอฟริกา[182]และยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยในละตินอเมริกา[183]ความคิดสร้างสรรค์ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นในซีกโลกเหนือ แต่ที่นี่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกครั้ง แม้กระทั่งระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ความคิดสร้างสรรค์ถูกมองว่าเป็นทัศนคติของปัจเจกซึ่งช่วยในการรับมือกับความท้าทายในชีวิต[184]ในขณะที่ในเยอรมนี ความคิดสร้างสรรค์ถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่า [185]

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร

การฝึกอบรมการประชุมใน Eco-design บริษัท สแตนเลสในบราซิล ผู้นำเหนือสิ่งอื่นใดต้องการให้กำลังใจและสนับสนุนคนงานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น

เป็นหัวข้อของการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ระบุว่าประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในระดับสูง สำหรับองค์กรใดก็ตาม การวัดประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภารกิจ บริบทด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิต และความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการประเมินประสิทธิผลขององค์กรคือการทำความเข้าใจตัวองค์กรเอง — ว่ามันทำงานอย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร และเน้นย้ำถึงอะไร

Amabile [186]และ Sullivan และ Harper [187] ให้เหตุผลว่าการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจจำเป็นต้องมีสามองค์ประกอบ:

 • ความเชี่ยวชาญ (ความรู้ด้านเทคนิค ขั้นตอน และปัญญา)
 • ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (วิธีที่ผู้คนเข้าถึงปัญหาได้อย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ)
 • และแรงจูงใจ (โดยเฉพาะแรงจูงใจที่แท้จริง )

แรงจูงใจมีสองประเภท:

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการ 6 ประการเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ ได้แก่

 • ความท้าทาย – จับคู่ผู้คนกับงานที่เหมาะสม
 • เสรีภาพ – ให้ผู้คนมีอิสระในการเลือกวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ทรัพยากร – เช่น เวลา เงิน พื้นที่ ฯลฯ จะต้องมีความสมดุลระหว่างทรัพยากรและผู้คน
 • คุณสมบัติของคณะทำงาน – หลากหลายทีมสนับสนุน ซึ่งสมาชิกแบ่งปันความตื่นเต้น ความเต็มใจที่จะช่วย และรับรู้ถึงพรสวรรค์ของกันและกัน
 • การสนับสนุนการกำกับดูแล - การรับรู้, การเชียร์, การยกย่อง;
 • การสนับสนุนจากองค์การ - เน้นค่าใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกัน

Nonaka ผู้ตรวจสอบบริษัทญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความรู้มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน [188]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาเน้นถึงบทบาทที่ความรู้โดยปริยายต้องเล่นในกระบวนการสร้างสรรค์

ในธุรกิจ ความคิดริเริ่มไม่เพียงพอ แนวคิดยังต้องมีความเหมาะสม—มีประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้[186] [189] ความสามารถในการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหานี้ Reijo Siltala ได้เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันกับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในผู้คนและมืออาชีพและในที่ทำงาน จำเป็นสำหรับนวัตกรรมและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ในปี 2013 นักสังคมวิทยา Silvia Leal Martín โดยใช้วิธีการ Innova 3DX ได้แนะนำให้วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเป็นผู้นำและการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ ความนับถือตนเองและการมองโลกในแง่ดี ตำแหน่งของการควบคุมและการปฐมนิเทศการเรียนรู้ แรงจูงใจและความกลัว[190]

ในทำนองเดียวกัน นักจิตวิทยาสังคม นักวิทยาศาสตร์องค์กร และนักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการ (ซึ่งดำเนินการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีมและองค์กร) ได้พัฒนาแบบจำลองทฤษฎีเชิงบูรณาการที่เน้นบทบาทขององค์ประกอบของทีม กระบวนการของทีม และวัฒนธรรมองค์กร แบบจำลองทางทฤษฎีเหล่านี้ยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันระหว่างพวกเขาในการส่งเสริมนวัตกรรม[191] [192] [193] [194]

การตรวจสอบโดยสายลู นักวิชาการและผู้เขียนเอกสารงานวิจัย[195]เกี่ยวกับการทำงานเชิงสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจแห่งความรู้ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ตามที่อธิบายไว้ในหน้าเว็บนี้ มีการเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ของโมเดล 'โฟร์ซี', 'ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์', 'ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนย่อยของสติปัญญา', 'ความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพ' และ 'ในองค์กร' ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่การสอบสวนกล่าวถึง

การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจความรู้อาจจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ มหภาค มีโซ และจุลภาค การศึกษาระดับมหภาคหมายถึงการสอบสวนในมิติทางสังคมหรือข้ามชาติ การศึกษา Meso มุ่งเน้นไปที่องค์กร ศูนย์สืบสวนขนาดเล็กเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีมิติสหวิทยาการเช่นการวิจัยจากธุรกิจ[196] [197]เศรษฐศาสตร์[198] [199] [200]การศึกษา[201] [202]การจัดการทรัพยากรมนุษย์[203]ความรู้และการจัดการองค์กร[ 204] [205] [206] ภาควิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ – โดยเฉพาะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) [207][208]และการโฆษณา [209] [210]

ลูศึกษาวิธีที่พนักงานแต่ละคนในระบบเศรษฐกิจความรู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความชำนาญในด้านการโฆษณาและซอฟต์แวร์ไอที โดยตรวจสอบปรากฏการณ์นี้ในสามประเทศที่พัฒนาแล้วของอังกฤษ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์เพื่อสังเกตมุมมองทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษานี้ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในบทบาทของการกำกับเชิงสร้างสรรค์และการเขียนคำโฆษณา (ในการโฆษณา) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบและการจัดการโปรแกรมซอฟต์แวร์ [195]

การศึกษา[195]เสนอกรอบแนวคิดของเมทริกซ์สองมิติของรูปแบบการทำงานแบบเดี่ยวและแบบทำงานร่วมกัน และแบบเดี่ยวและแบบหลายบริบท การสืบสวนใช้แหล่งวรรณกรรมจากสี่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์[211] [212]การจัดการ[213] [214] [215]สังคมวิทยา[216] [217] [218] [219] [220]และจิตวิทยา[221] [222] หัวข้อที่เกิดจากการวิเคราะห์งานความรู้และวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ใช้เพื่อสร้างกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจนของงานความรู้เชิงสร้างสรรค์ พนักงานเหล่านี้ใช้ความสามารถทางปัญญา บุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์ และชุดทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อประดิษฐ์หรือค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ เช่น สื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กิจกรรมการทำงานเหล่านี้อาจทำเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันก็ได้ การศึกษา การฝึกอบรม และ 'สภาพแวดล้อมที่ได้รับการปลูกฝัง' เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ การกระทำที่สร้างสรรค์ถูกมองว่าเป็นการถามคำถามใหม่ๆ ซ้ำๆ ซากๆ ที่ถามโดยคนฉลาด แสวงหาความแปลกใหม่เมื่อทบทวนสถานการณ์[223]และสร้างสิ่งที่แตกต่างและแปลกใหม่ นั่นคือ 'การเปลี่ยนแปลง' ของแนวคิดของแนวคิดที่มีอยู่ในโดเมน[224]กรอบการทำงานนี้เห็นได้จากบทเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการทำงานระดับจุลภาคของผู้ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในสองภาคส่วนเศรษฐกิจความรู้จากมุมมองทั่วโลก

การตรวจสอบนี้ระบุคำจำกัดความของงานสร้างสรรค์ งานสามประเภท และเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับงานดังกล่าว พนักงานเหล่านี้ใช้การผสมผสานของแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ ได้แก่ จินตนาการที่คาดการณ์ล่วงหน้า การแก้ปัญหา การแสวงหาปัญหา การสร้างความคิดและความอ่อนไหวทางสุนทรียะ ตัวอย่างเช่น สำหรับครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ในอุตสาหกรรมโฆษณา มันคือภาพที่มองเห็นได้ไม่ว่าจะนิ่งหรือเคลื่อนที่ผ่านเลนส์กล้อง และสำหรับโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ มันคือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงนวัตกรรมที่ซอฟต์แวร์ถูกเขียนขึ้น มีแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์เฉพาะสำหรับแต่ละภาคส่วน เช่น การเชื่อมต่อทางอารมณ์ในภาคโฆษณา และพลังของการแสดงออกและความอ่อนไหวในภาคซอฟต์แวร์ไอที นอกเหนือจากการใช้งานที่สร้างสรรค์แล้วนักสร้างสรรค์ต้องการความสามารถและความถนัดในการปฏิบัติหน้าที่ ความหลงใหลในงานของตนเป็นเรื่องทั่วไป สำหรับนักเขียนคำโฆษณา ความหลงใหลนี้ถูกระบุด้วยความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุขควบคู่ไปกับคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) ความมั่นใจ และความอดทนในการค้นหาสำเนาที่เหมาะสม ความรู้ยังจำเป็นในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (เช่น วรรณกรรม) ศิลปะสร้างสรรค์ (เช่น จิตรกรรมและดนตรี) และความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ) ในซอฟต์แวร์ไอที ความรู้ทางเทคนิคของภาษาคอมพิวเตอร์ (เช่น C++) มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์ ในขณะที่ระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอาจน้อยกว่าสำหรับผู้จัดการโปรแกรมเนื่องจากจำเป็นต้องรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะเข้าใจปัญหาในการสื่อสารกับทีมนักพัฒนาและผู้ทดสอบ

งานมีสามประเภท หนึ่งคือภายในภาคส่วน (เช่น 'ฟองน้ำทั่วไป' และ 'สอดคล้องกับจิตวิญญาณ' [โฆษณา] และ 'พลังแห่งการแสดงออก' และ 'ความไว' [ซอฟต์แวร์ไอที]) ประการที่สองคือระหว่างภาคส่วน (เช่น 'การรวมกิจกรรมการโฆษณา' [การโฆษณา] และ 'ระบบกระจายอำนาจอิสระ' [ADS] [ซอฟต์แวร์ไอที]) ที่สามเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม/การปฏิบัติในภาค (เช่น 'ความไว้วางใจสามมิติ' และ 'ข้อมูลรับรองสีเขียว' [โฆษณา] และ 'ความร่วมมือกับ HEIs และอุตสาหกรรม' และ 'ระบบ ADS ในผู้ประกอบการรถไฟโตเกียว' [ซอฟต์แวร์ไอที ])

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่คือสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสนับสนุน การสื่อสารและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ICET) การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการศึกษา

การตรวจสอบนี้มีนัยสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพนักงานเหล่านี้อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ สถาบันการสอนจำเป็นต้องนำเสนอความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาชีพ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างโปรแกรม แนวทางการส่งมอบ และการประเมิน ในระดับมหภาค รัฐบาลจำเป็นต้องเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมกลางแจ้ง และการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งให้ข้อมูลแก่ผู้ทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในด้านวิดีโอเกมและการโฆษณา การศึกษานี้มีนัยยะสำหรับองค์กรที่ทำงานที่สนับสนุนและสนับสนุนการทำงานร่วมกันควบคู่ไปกับการทำงานส่วนบุคคล ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานจากประสบการณ์และสนับสนุนการทดลอง

องค์ประกอบของทีม

ความหลากหลายระหว่างภูมิหลังและความรู้ของสมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของทีมโดยการขยายการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่มีอยู่ในทีม และโดยการแนะนำมุมมองต่างๆ ที่สามารถบูรณาการในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ความหลากหลายสามารถลดความคิดสร้างสรรค์ในทีมได้ด้วยการทำให้สมาชิกในทีมสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดได้ยากขึ้นและทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลระหว่างผู้ที่มีมุมมองต่างกัน[225]ดังนั้น ข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ของความหลากหลายต้องได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการของทีมและวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์[191] [192] [193] [194] [226] [227]การศึกษาล่าสุดโดย An Zeng et al [228] พบว่าการศึกษาวิจัยของทีมวิจัยใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่มที่สูงขึ้น

กระบวนการของทีม

บรรทัดฐานการสื่อสารในทีมเช่น การเคารพในความเชี่ยวชาญของผู้อื่น การใส่ใจในความคิดของผู้อื่น การคาดหวังการแบ่งปันข้อมูล การอดทนต่อความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การเปิดกว้างต่อความคิดของผู้อื่น เรียนรู้จากผู้อื่น และต่อยอดความคิดของกันและกัน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในทีมด้วยการอำนวยความสะดวก กระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดและการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเหล่านี้ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงแหล่งรวมความรู้ เข้าถึงความเข้าใจร่วมกัน ระบุวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจปัญหาหรืองาน และสร้างการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างแนวคิดต่างๆ การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมเหล่านี้ยังส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกของทีมซึ่งเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์โดยรวม[191][193] [194] [226]

วัฒนธรรมองค์กร

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างความปลอดภัยทางจิตใจโดยการสนับสนุนความเสี่ยงและการทนต่อความผิดพลาดจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของทีมเช่นกัน[191] [192] [193] [194]องค์กรที่ช่วยเหลือการแสวงหา , ช่วยเหลือให้และการทำงานร่วมกันจะได้รับรางวัลส่งเสริมนวัตกรรมโดยการให้โอกาสและบริบทในการที่กระบวนการทีมที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้[229]นอกจากนี้รูปแบบความเป็นผู้นำที่มองข้ามลำดับชั้นของสถานะหรือความแตกต่างของอำนาจภายในองค์กร และให้อำนาจแก่ผู้คนในการพูดเกี่ยวกับความคิดหรือความคิดเห็นของพวกเขา ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์อีกด้วย[191] [192] [193] [194]

ข้อจำกัด

มีการถกเถียงกันมานานว่าข้อจำกัดด้านวัสดุ (เช่น การขาดเงิน วัสดุ หรืออุปกรณ์) ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างไร ในการวิจัยทางจิตวิทยาและการบริหาร มีมุมมองที่แข่งขันกันสองประการในเรื่องนี้ ในมุมมองหนึ่ง นักวิชาการหลายคนเสนอผลกระทบเชิงลบของข้อจำกัดทางวัตถุที่มีต่อนวัตกรรม และอ้างว่าข้อจำกัดด้านวัตถุทำให้ความคิดสร้างสรรค์อดอยาก[230]ผู้เสนอแนวคิดนี้ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรวัสดุที่เพียงพอเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทดลองวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ และการสำรวจแนวคิด[230]ในทัศนะของฝ่ายตรงข้าม นักวิชาการยืนยันว่าผู้คนมักจะยึดติดกับกิจวัตรที่กำหนดไว้หรือแนวทางแก้ไข ตราบใดที่พวกเขาไม่ถูกบังคับให้เบี่ยงเบนไปจากข้อจำกัดเหล่านี้[231] [232] [233]ในแง่นี้ Neren มองว่าความขาดแคลนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความคิดสร้างสรรค์[234]อย่างสม่ำเสมอ กิบเบิร์ตและสแครนตันแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดด้านวัสดุช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นในสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างไร[235]

เพื่อกระทบยอดความคิดเห็นที่แข่งขันกันเหล่านี้ ได้มีการเสนอแบบจำลองฉุกเฉิน [236] [237] [238]เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแบบจำลองเหล่านี้คือปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้น (เช่น บรรยากาศในการสร้างสรรค์หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์) มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้อจำกัดและความคิดสร้างสรรค์ [236]ปัจจัยฉุกเฉินเหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการระดับแรงจูงใจและทักษะที่สูงขึ้นเมื่อทำงานสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัด [236]ขึ้นอยู่กับปัจจัยฉุกเฉินเหล่านี้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบระหว่างข้อจำกัดและความคิดสร้างสรรค์ [236] [237]

สังคมวิทยาของความคิดสร้างสรรค์

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์สำหรับศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยการศึกษาด้านจิตวิทยาและธุรกิจ โดยมีงานเพียงเล็กน้อยในด้านสังคมวิทยาตามระเบียบวินัย นับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ นักวิจัยทางสังคมวิทยาได้รับความสนใจมากขึ้น[239] [240]นักวิจัยด้านสังคมวิทยายังไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นสาขาการวิจัยเฉพาะ การทบทวนงานวิจัยทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่หาได้ยากในวรรณกรรมที่มีผลกระทบสูง[241]

ในขณะที่จิตวิทยามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกบุคคลในฐานะศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยทางสังคมวิทยามุ่งไปที่โครงสร้างและบริบทที่กิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้น เป็นหลักในสาขาวิชาสังคมวิทยาวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่าซึ่งพบว่า รากในผลงานของมาร์กซ์ , Durkheimและเวเบอร์ นี่หมายถึงการมุ่งเน้นเฉพาะในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยา การวิจัยดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายด้าน รวมถึงเศรษฐศาสตร์และการผลิตวัฒนธรรม บทบาทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนา และการเพิ่มขึ้นของ "ชนชั้นสร้างสรรค์" [242]

มุมมองทางเศรษฐกิจ

แนวทางทางเศรษฐกิจเพื่อความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่สามด้าน — ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิธีการสร้างแบบจำลองตลาดสำหรับความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ (นวัตกรรม)

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โจเซฟ ชูมปีเตอร์ ได้แนะนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการทำลายอย่างสร้างสรรค์เพื่ออธิบายวิธีการที่วิธีการแบบเก่าทำสิ่งต่างๆ ถูกทำลายภายในและแทนที่ด้วยวิธีใหม่ นักเศรษฐศาสตร์บางคน (เช่นPaul Romer ) มองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรวมตัวกันขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อผลิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลที่ตามมาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่ทุนและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา

Mark A. Runcoและ Daniel Rubenson ได้พยายามอธิบายรูปแบบความคิดสร้างสรรค์" เชิงจิตวิทยา " [243]ในรูปแบบดังกล่าว ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากเงินบริจาคและการลงทุนอย่างแข็งขันในความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุนและประโยชน์ของการนำกิจกรรมสร้างสรรค์ออกสู่ตลาดเป็นตัวกำหนดอุปทานของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองของการบริโภคเชิงสร้างสรรค์ว่ามีประโยชน์เชิงบวกอยู่เสมอและสำหรับวิธีวิเคราะห์คุณค่าของนวัตกรรมในอนาคต[244]

ระดับความคิดสร้างสรรค์มีให้เห็นโดยบางส่วนจะเป็นคนขับรถที่สำคัญของเศรษฐกิจที่ทันสมัย ในหนังสือเล่ม 2002 ของเขาเพิ่มขึ้นของระดับความคิดสร้างสรรค์ , เศรษฐศาสตร์ ริชาร์ดฟลอริด้าที่นิยมความคิดที่ว่าพื้นที่ที่มี "3 T ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: เทคโนโลยี, ความสามารถพิเศษและความอดทน" นอกจากนี้ยังมีความเข้มข้นสูงของผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์และมีแนวโน้มที่จะมีระดับที่สูงขึ้นของเศรษฐกิจ การพัฒนา.

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

นักวิจัยหลายคนได้เสนอวิธีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ความคิดดังกล่าวตั้งแต่จิตวิทยา -cognitive เช่นออสบอร์ - พาร์ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กระบวนการ , Synecticsความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, เพอร์คิดสร้างสรรค์โครงการและเอ็ดเวิร์ดเดอโบโน 's คิดนอกกรอบ ; กับโครงสร้างสูงเช่นTRIZ (ทฤษฎีของการสร้างสรรค์การแก้ปัญหา) และตัวแปรของอัลกอริทึมของการประดิษฐ์การแก้ปัญหา (พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียGenrich Altshuller ) และคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Daniel PinkในหนังสือA Whole New Mindประจำปี 2548 มีการโต้แย้งซ้ำๆ ตลอดศตวรรษที่ 20 ให้เหตุผลว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคแห่งแนวคิดนี้เราจะต้องส่งเสริมและส่งเสริมการคิดที่มุ่งตรง (แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์) มากกว่าการคิดที่มุ่งไปทางซ้าย (แสดงถึงความคิดเชิงตรรกะและเชิงวิเคราะห์) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการวิจัยไม่สนับสนุนการคิดแบบ 'ขวา' กับ 'สมองซีกซ้าย' ให้เข้าใจง่ายขึ้น [245]

Nickerson [246]ให้บทสรุปของเทคนิคการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ได้รับการเสนอ ซึ่งรวมถึงแนวทางที่ได้รับการพัฒนาโดยทั้งวิชาการและอุตสาหกรรม:

 1. ตั้งเป้าหมายและความตั้งใจ
 2. การสร้างทักษะพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมการจัดหาความรู้เฉพาะโดเมน
 4. กระตุ้นและให้รางวัลความอยากรู้และการสำรวจ
 5. การสร้างแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน
 6. ส่งเสริมความมั่นใจและเต็มใจที่จะเสี่ยง
 7. เน้นการเรียนรู้และแข่งขันกันเอง
 8. ส่งเสริมความเชื่อที่สนับสนุนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
 9. ให้โอกาสในการเลือกและการค้นพบ
 10. การพัฒนาการจัดการตนเอง (ทักษะอภิปัญญา)
 11. เทคนิคและกลยุทธการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ผลงาน
 12. ให้ความสมดุล

การจัดการความจำเป็นในการปิด

การทดลองชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปิดผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนของบุคลิกภาพหรือแรงกระตุ้น (ผ่านแรงกดดันด้านเวลา) ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อความคิดสร้างสรรค์ [247]ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าการอ่านนิยายซึ่งสามารถลดความจำเป็นทางปัญญาในการปิดฉาก อาจช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ [248]

นโยบายการศึกษา

บางคนมองว่าระบบการศึกษาแบบเดิมๆเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และความพยายาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กก่อนวัยเรียน / อนุบาลและชั้นต้น) ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยจินตนาการสำหรับเด็กเล็ก[246] [249] [250]นักวิจัยมองว่าสิ่งนี้มีความสำคัญเพราะเทคโนโลยีกำลังพัฒนาสังคมของเราในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น[250]นอกเหนือจากการช่วยแก้ปัญหาแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยให้นักเรียนระบุปัญหาที่คนอื่นล้มเหลวในการทำเช่นนั้น[246] [249] [251] ดูโรงเรียนวอลดอร์ฟเป็นตัวอย่างของโปรแกรมการศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมแรงจูงใจที่แท้จริงและการแก้ปัญหาเป็นสองประเด็นที่นักการศึกษาสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อเห็นว่างานมีแรงจูงใจจากภายใน และให้คุณค่ากับงานของตัวเอง [249] [250] [252] [253]เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักการศึกษาจำเป็นต้องระบุสิ่งที่กระตุ้นนักเรียนและโครงสร้างการสอนโดยรอบ การเลือกกิจกรรมให้นักเรียนทำสำเร็จจะช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจจากภายในมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้เสร็จลุล่วง [246] [254]

การสอนนักเรียนให้แก้ปัญหาที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำได้โดยให้นักเรียนสำรวจปัญหาและกำหนดปัญหาใหม่ อาจใช้ความรู้ที่ในตอนแรกอาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อแก้ไข [246] [249] [250] [252]ในผู้ใหญ่ การให้คำปรึกษาส่วนบุคคลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา [255]อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการให้คำปรึกษาความคิดสร้างสรรค์จะใช้เฉพาะกับผลงานความคิดสร้างสรรค์การพิจารณาที่ดีในด้านที่กำหนดไม่ให้ชีวิตประจำวันแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ [79]

สกอตแลนด์

ในระบบการศึกษาของสกอตแลนด์ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นชุดทักษะหลักสำหรับการเรียนรู้ ชีวิต และการทำงาน และถูกกำหนดให้เป็น “กระบวนการที่สร้างความคิดที่มีคุณค่าต่อบุคคล มันเกี่ยวข้องกับการมองสิ่งที่คุ้นเคยด้วยตาเปล่า การตรวจสอบปัญหาด้วยใจที่เปิดกว้าง การสร้างความเชื่อมโยง เรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้จินตนาการเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ” [1]ความจำเป็นในการพัฒนาภาษาที่ใช้ร่วมกันและความเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านของการเรียนรู้ การสอน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถือเป็นเป้าหมายที่จำเป็น[2]และใช้ชุดทักษะสี่ทักษะเพื่อให้นักการศึกษาได้พูดคุยและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในทุกวิชาและทุกภาคส่วนของการศึกษา ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเปิดกว้าง จินตนาการ และการแก้ปัญหา[3]ความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (เมื่อผู้เรียนใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง) การสอนอย่างสร้างสรรค์ (เมื่อนักการศึกษาใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของตน) และการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ (เมื่อนำทักษะความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุง) [4]แผนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ระดับชาติของสกอตแลนด์[5]สนับสนุนการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียนทุกคน และความเชี่ยวชาญของนักการศึกษาในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างแหล่งข้อมูลมากมายเพื่อสนับสนุนและประเมินสิ่งนี้[6]รวมถึงการทบทวนความคิดสร้างสรรค์ระดับชาติในการเรียนรู้โดยกรมตรวจเพื่อการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ [7]

วารสารวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ "และ eke Job กล่าวว่าในนรกไม่มีกฎเกณฑ์ และแม้ว่าพระเจ้าจะทรงสร้างทุกสิ่งอย่างถูกต้องและไม่มีสิ่งใดที่ปราศจากระเบียบ แต่ทุกสิ่งมีระเบียบและนับ แต่กระนั้นก็ตามที่สาปแช่งก็ไม่ได้อยู่ใน ออกคำสั่ง และไม่ถือคำสั่ง”
 2. อรรถเป็น c d อี Runco มาร์คเอ.; อัลเบิร์ต, โรเบิร์ต เอส. (2010). "การวิจัยเชิงสร้างสรรค์" . ในเจมส์ ซี. คอฟมัน ; โรเบิร์ต เจ. สเติร์นเบิร์ก (สหพันธ์). เคมบริดจ์คู่มือของความคิดสร้างสรรค์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . ISBN 978-0-521-73025-9.
 3. ^ มัมฟอร์ด แมรี่แลนด์ (2003). "เราเคยไปที่ไหน เราจะไปที่ไหน มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์" วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 15 (2–3): 107–120. ดอย : 10.1080/10400419.2003.9651403 . S2CID 218546467 . 
 4. ^ สเติร์นโรเบิร์ตเจ (2011) "ความคิดสร้างสรรค์". จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ (6 ed.). Cengage การเรียนรู้ NS. 479 . ISBN 978-1-133-38701-5.
 5. ^ Meusburger ปีเตอร์ (2009) "สภาพแวดล้อมของความคิดสร้างสรรค์: บทบาทของสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบริบทเชิงพื้นที่" ใน Meusburger, P.; Funke, เจ.; Wunder, E. (สหพันธ์). Milieus of Creativity: แนวทางสหวิทยาการสู่ความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ สปริงเกอร์. ISBN 978-1-4020-9876-5.
 6. ^ ทอร์แรนซ์, พอล. "การทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบ A และ B-Figural แบบฟอร์ม A และ B" The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition . พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์: สื่อมวลชน NS. 6.
 7. ^ Amabile, เทเรซา เอ็ม.; แพรตต์, ไมเคิล จี. (2016). "โมเดลองค์ประกอบเชิงพลวัตของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร: ก้าวหน้า สร้างความหมาย" วิจัยพฤติกรรมองค์การ . 36 : 157–183. ดอย : 10.1016/j.riob.2016.10.001 .
 8. ^ OECD/ยูโรสแตท (2018) คู่มือออสโล 2018: แนวทางในการรวบรวม รายงาน และการใช้ข้อมูลด้านนวัตกรรม (ฉบับที่ 4) ปารีส/ลักเซมเบิร์ก: OECD/Eurostat NS. 44.
 9. ^ Averill เจมส์ อาร์ (กุมภาพันธ์ 2542) "ความแตกต่างของบุคคลในความคิดสร้างสรรค์ทางอารมณ์: โครงสร้างและความสัมพันธ์". วารสารบุคลิกภาพ . 67 (2): 331–371. ดอย : 10.1111/1467-6494.00058 . ISSN 0022-3506 . PMID 10202807 .  
 10. ^ Ivcevic, Zorana; แบร็คเก็ตต์, มาร์ค เอ.; เมเยอร์, ​​จอห์น ดี. (เมษายน 2550). "ความฉลาดทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางอารมณ์". วารสารบุคลิกภาพ . 75 (2): 199–236. ดอย : 10.1111/j.1467-6494.2007.00437.x . ISSN 0022-3506 . PMID 17359237 .  
 11. ^ โรดส์, เมล (1961). "การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์". พี เดลต้า แคปปัน . 42 (7): 305–310. JSTOR 20342603 . 
 12. ^ กาโบรา, Liane (1997). "ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์" . วารสาร Memetics - วิวัฒนาการรุ่นของข้อมูลเกียร์ 1 .
 13. อรรถเป็น สเติร์นเบิร์ก, โรเบิร์ต เจ. (2009). เจมี่ เอ. เพอร์กินส์; แดน มันนี่เพนนี; Wilson Co (สหพันธ์). จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ . CENGAGE การเรียนรู้ NS. 468 . ISBN 978-0-495-50629-4.
 14. ^ วลาดิสลาฟทาตาร์ กีวิกซ์ , ประวัติศาสตร์ของหกไอเดีย: เรียงความในสุนทรียศาสตร์พี 244.
 15. ^ อัลเบิร์ต อาร์เอส; Runco, แมสซาชูเซตส์ (1999). "ประวัติการวิจัยความคิดสร้างสรรค์". ใน Sternberg, RJ (ed.) คู่มือความคิดสร้างสรรค์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ .
 16. ^ เพลโตสาธารณรัฐหนังสือ X -ซอร์ส: สาธารณรัฐ / หนังสือ X
 17. ^ อัลเบิร์ต อาร์เอส; Runco, แมสซาชูเซตส์ (1999). "ประวัติการวิจัยความคิดสร้างสรรค์". ใน Sternberg, RJ (ed.) คู่มือความคิดสร้างสรรค์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . NS. 5.
 18. อรรถเป็น Niu, Weihua; สเติร์นเบิร์ก, โรเบิร์ต เจ. (2006). "รากของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกมโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์" (PDF) วารสารจิตวิทยาเชิงทฤษฎีและปรัชญา . 26 (1–2): 18–38. ดอย : 10.1037/h0091265 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 18 ธันวาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2010 . ; เปรียบเทียบ Michel Weber , " Creativity, Efficacy and Vision: Ethics and Psychology in an Open Universe ," ใน Michel Weber และ Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationalality , Frankfurt/Lancaster, ons verlag, Process Thought XIV, 2006, น. 263-281.
 19. อรรถเป็น c เดซี ย์ จอห์น (1999). "แนวคิดสร้างสรรค์: ประวัติศาสตร์". ใน Mark A. Runco; Steven R. Pritzer (สหพันธ์). สารานุกรมของความคิดสร้างสรรค์, Vol. 1 . เอลส์เวียร์ . ISBN 978-0-1-2-227076-5.
 20. อรรถเป็น c อัลเบิร์ต อาร์เอส; Runco, แมสซาชูเซตส์ (1999). "ประวัติการวิจัยความคิดสร้างสรรค์". ใน Sternberg, RJ (ed.) คู่มือความคิดสร้างสรรค์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . NS. 6.
 21. ^ "มนุษยนิยม - โรมเกิดใหม่: ห้องสมุดวาติกัน & วัฒนธรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา | นิทรรศการ - หอสมุดรัฐสภา" . www.loc.gov . 1993-01-08 . สืบค้นเมื่อ2015-11-23 .
 22. ^ "Leonardo da Vinci | ศิลปิน วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ2015-11-23 .
 23. ^ Tatarkiewicz, Władysław (1980) ประวัติความเป็นมาของหกไอเดีย: เรียงความในสุนทรียศาสตร์ แปลจากภาษาโปแลนด์โดยChristopher Kasparek , The Hague: Martinus Nijhoff.
 24. ^ วาลลาส, จี. (1926). ศิลปะแห่งความคิด .
 25. ^ Simonton, DK (1999) ต้นกำเนิดของอัจฉริยะ: มุมมองของดาร์วินกับความคิดสร้างสรรค์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 978-0-19-512879-6.
 26. ^ ไวท์เฮด, อัลเฟรดนอร์ท (1978) กระบวนการและความเป็นจริง : เรียงความในจักรวาลวิทยา ; Gifford Lectures จัดส่งใน University of Edinburgh ระหว่างช่วงปี 1927–28 (Corrected ed.) นิวยอร์ก: กดฟรี ISBN 978-0-02-934580-1.
 27. ^ เมเยอร์, ​​สตีเวน (2005). "บทนำ: ไวท์เฮดตอนนี้". การกำหนดค่า 1 (13): 1–33. ดอย : 10.1353/con.2007.0010 .. เปรียบเทียบ มิเชล เวเบอร์และวิลล์ เดสมอนด์ (สหพันธ์). คู่มือกระบวนการคิดแบบหัวขาว (Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008) และ Ronny Desmet & Michel Weber (แก้ไขโดย), Whitehead พีชคณิตของอภิปรัชญา. บันทึกข้อตกลงสถาบันอภิปรัชญาภาคฤดูร้อนประยุกต์ , Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2010
 28. ^ ฮาร์กรีฟส์ HL (1927) "คณะจินตนา : การสอบสวนเกี่ยวกับการมีอยู่ของคณะทั่วไป หรือปัจจัยกลุ่มของจินตนาการ". วารสารจิตวิทยาอังกฤษ . เอกสารเพิ่มเติม 3: 1–74.
 29. อรรถเป็น สเติร์นเบิร์ก อาร์เจ ; ลูบาร์ต, TI (1999). "แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์: อนาคตและกระบวนทัศน์". ใน Sternberg, RJ (ed.) คู่มือความคิดสร้างสรรค์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ISBN 978-0-2521-57285-9.
 30. ^ Kozbelt แอรอน; เบเกตโต, โรนัลด์ เอ.; Runco, Mark A. (2010). "ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์" . ในเจมส์ ซี. คอฟมัน ; โรเบิร์ต เจ. สเติร์นเบิร์ก (สหพันธ์). เคมบริดจ์คู่มือของความคิดสร้างสรรค์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . ISBN 978-0-521-73025-9.
 31. ^ คอฟมัน เจมส์ ซี. ; เบเกตโต, โรนัลด์ เอ. (2009). "เหนือกว่าเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก: แบบจำลองความคิดสร้างสรรค์สี่ C" ทบทวนจิตวิทยาทั่วไป . 13 (1): 1–12. ดอย : 10.1037/a0013688 . S2CID 41410038 . 
 32. ^ Boden ร์กาเร็ต (2004) สร้างสรรค์ใจ: ตำนานและกลไก เลดจ์ ISBN 978-0-297-82069-7.
 33. ^ โรบินสัน เคน (1998). อนาคตทั้งหมดของเรา: ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การศึกษา (PDF) . คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติด้านการศึกษาสร้างสรรค์และวัฒนธรรม. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 16 ตุลาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2010 .
 34. อรรถเป็น หัตถกรรม แอนนา (2001) " ความคิดสร้างสรรค์'ลิตเติ้ลซี'". ในหัตถกรรม A.; เจฟฟรีย์ บี.; Leibling, M. (สหพันธ์). ความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา คอนตินั่ม อินเตอร์เนชั่นแนล. ISBN 978-0-8264-4863-7.
 35. ^ Csíkszentmihályi, Mihály (1996) ความคิดสร้างสรรค์: การไหลและจิตวิทยาของการค้นพบและการประดิษฐ์ . ฮาร์เปอร์ คอลลินส์. ISBN 978-0-06-092820-9.
 36. ^ ไซ มอนตัน, ดีเค (1997). "ผลิตภาพสร้างสรรค์: รูปแบบการทำนายและอธิบายเส้นทางอาชีพและจุดสังเกต" ทบทวนจิตวิทยา . 104 (1): 66–89. ดอย : 10.1037/0033-295X.104.1.66 . S2CID 13547975 . 
 37. ^ สมิธ, เอสเอ็ม (2011). "ฟักไข่". ในแมสซาชูเซตส์ Runco; SR Pritzker (สหพันธ์). สารานุกรมความคิดสร้างสรรค์เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 2) สื่อวิชาการ. หน้า 653–657. ISBN 978-0-12-375039-6.
 38. ^ วอร์ด ต. (2003). "ความคิดสร้างสรรค์". ใน Nagel, L. (ed.) สารานุกรมแห่งความรู้ความเข้าใจ . นิวยอร์ก: มักมิลแลน
 39. ^ สมิธ, สตีเวน เอ็ม. (1995). "การตรึง บ่มเพาะ และหยั่งรู้ในความทรงจำและความคิดสร้างสรรค์". ใน สตีเวน เอ็ม. สมิธ; โธมัส บี. วอร์ด; Ronald A. Finke (สหพันธ์). วิธีการสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจ เอ็มไอที
 40. ^ " Anderson, JR (2000). จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจและความหมาย . Worth Publishers. ISBN 978-0-7167-1686-0.
 41. ^ Csikszentmihalyi, Mihaly (1996) ความคิดสร้างสรรค์: กระแสและจิตวิทยาของการค้นพบและการประดิษฐ์ นิวยอร์ก: Harper Perennial ไอเอสบีเอ็น0-06-092820-4 
 42. อรรถเป็น กิลฟอร์ด เจพี (1967) ธรรมชาติของความฉลาดของมนุษย์ .
 43. ^ "ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและหน่วยสืบราชการลับในสังคมจีนสมัยใหม่" . วัฒนธรรมความรู้ . 7 (2): 35. 2019.ดอย : 10.22381/kc7220197 . ISSN 2327-5731 . 
 44. ^ วอร์ด วัณโรค (1995). ความคิดเก่ามีอะไรใหม่ ใน SM Smith, TB Ward & RA & Finke (Eds.) The creative cognition approach , 157–178, London: MIT Press.
 45. ^ ไวส์เบิร์ก อาร์ดับบลิว (1993). ความคิดสร้างสรรค์: Beyond ตำนานของอัจฉริยะ ฟรีแมน. ISBN 978-0-7167-2119-2.
 46. ^ เฮ ลี่เอส.; ซันอาร์ (2010). "การบ่มเพาะ ความเข้าใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: ทฤษฎีที่รวมเป็นหนึ่งและแบบจำลองการเชื่อมต่อ" ทบทวนจิตวิทยา . 117 (3): 994–1024. CiteSeerX 10.1.1.405.2245 . ดอย : 10.1037/a0019532 . PMID 20658861 .  
 47. ^ Koestler, A. (1964). พระราชบัญญัติการสร้าง . ลอนดอน: หนังสือแพน. ISBN 978-0-330-73116-4.
 48. ^ Gabora, L. & Saab, A. (2011). การแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์และสถานะของศักยภาพในการแก้ปัญหาเชิงเปรียบเทียบ การดำเนินการของการประชุมประจำปีของสมาคมวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 20–23 กรกฎาคม 2554 บอสตัน แมสซาชูเซตส์
 49. ^ โรส, นิวเจอร์ซีย์ & โอลสัน, เจเอ็ม (1995). สิ่งที่อาจจะเคยมาที่: จิตวิทยาทางสังคมของ counterfactual คิด มาห์วาห์ นิวเจอร์ซีย์: Erlbaum
 50. ^ Markman พไคลน์ดับบลิวแอนด์ชูอี (สหพันธ์) (2009) คู่มือการจำลองจิตและจินตนาการของมนุษย์ Hove, สำนักพิมพ์จิตวิทยา
 51. ^ เบิร์น, RMJ (2005) จินตนาการเหตุผล: วิธีการสร้างคน counterfactual ทางเลือกในความเป็นจริง สำนักพิมพ์เอ็มไอที ISBN 9780262025843.
 52. ^ DERVIN, แดเนียล (1990) ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม: การศึกษาทางจิตวิเคราะห์ของกระบวนการสร้างสรรค์ในศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแฟร์เลห์ ดิกคินสัน ISBN 978-0-8386-3366-3.
 53. ^ Runco, M. & Pritzker, S.: Encyclopedia of Creativity, Academic Press, 2020
 54. ^ Holm-Hadulla, RM & Wendt, AN (2020). การคิดแบบวิภาษ. ใน: Encyclopedia of Creativity, 3rd edition, Runco, M. & Pritzker, S. (eds.), Academic Press
 55. ^ Widiger, TA, Crego, C. (2019): แบบจำลองปัจจัยห้าประการของโครงสร้างบุคลิกภาพ จิตเวชศาสตร์โลก, 18:3, น. 271-272
 56. ^ Holm-Hadulla RM, Hofmann FH (2012): การให้คำปรึกษา จิตบำบัดและความคิดสร้างสรรค์
 57. ^ a b c Lin, Hause; วาร์ทาเนียน, โอชิน (2018). "กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทางระบบประสาทสำหรับความคิดสร้างสรรค์" . มุมมองด้านวิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 13 (6): 655–677. ดอย : 10.1177/1745691618794945 . ISSN 1745-6916 . PMID 30304640 . S2CID 206778956 .   
 58. ^ Beaty โรเจอร์อี .; เบเนเดก, มาเธียส; ซิลเวีย, พอล เจ.; Schacter, แดเนียล แอล. (2016). "ความรู้ความเข้าใจเชิงสร้างสรรค์และพลวัตของเครือข่ายสมอง" . แนวโน้มในวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 20 (2): 87–95. ดอย : 10.1016/j.tics.2015.100.004 . ISSN 1364-6613 . PMC 4724474 . PMID 26553223 .   
 59. แอสตัน-โจนส์, แกรี; โคเฮน, โจนาธาน ดี. (2005). "ทฤษฎีบูรณาการของฟังก์ชัน locus coeruleus-norepinephrine: Adaptive gain และประสิทธิภาพที่เหมาะสม" . การทบทวนประสาทวิทยาศาสตร์ประจำปี . 28 (1): 403–450. ดอย : 10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709 . ISSN 0147-006X . PMID 16022602 .  
 60. สไนเดอร์, อัลลัน (2004). "ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์: การให้คะแนนตามวัตถุประสงค์ของความคล่องแคล่วในอุดมคติ" วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 16 (4): 415–419. ดอย : 10.1080/10400410409534552 . S2CID 218544871 . 
 61. อรรถเป็น สเติร์นเบิร์ก, โรเบิร์ต เจ.; Grigorenko, Elena L. (8 มิถุนายน 2010). โครงสร้างของ Guilford ของแบบจำลองทางปัญญาและรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์: การมีส่วนร่วมและข้อจำกัด วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 13 (3–4): 309–316. ดอย : 10.1207/s15326934crj1334_08 . ISSN 1040-0419 . S2CID 145796128 .  
 62. ^ Guilford, JP (1957) "ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ". ทบทวนจิตวิทยา . 64 (2): 110–118. ดอย : 10.1037/h0048280 . ISSN 1939-1471 . PMID 13420286 .  
 63. ^ (ทอร์แรนซ์, 1974)
 64. ^ คิม, คยองฮี (2006). "เราเชื่อถือการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ได้ไหม" (PDF) . วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 18 (1): 3–14. ดอย : 10.1207/s15326934crj1801_2 . S2CID 17636888 .  
 65. ^ คิม เคเอช (2006). "เราเชื่อถือการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ การทบทวนการทดสอบ Torrance ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (TTCT)" วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 18 : 3–14. ดอย : 10.1207/s15326934crj1801_2 . S2CID 17636888 . 
 66. ^ a b Zeng, L.; พรอคเตอร์, อาร์ดับบลิว; Salvendy, G. (2011). "การทดสอบการคิดแบบแตกต่างแบบดั้งเดิมสามารถเชื่อถือได้ในการวัดและทำนายความคิดสร้างสรรค์ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่" วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 23 : 24-37. ดอย : 10.1080/10400419.2011.545713 . S2CID 11322958 . 
 67. ^ Forster, EA และ Dunbar, KN (2009) การประเมินความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิเคราะห์ความหมายแฝง ในการดำเนินการประชุมประจำปีครั้งที่ 31 ของ Cognitive Science Society (หน้า 602–607)
 68. ^ Harbison, IJ และ Haarmann เอช (2014) การให้คะแนนความคิดริเริ่มโดยอัตโนมัติโดยใช้การแสดงความหมาย ในการดำเนินการประชุมประจำปีครั้งที่ 36 ของ Cognitive Science Society (กระดาษโปสเตอร์)
 69. ^ Acar, S.; Runco, แมสซาชูเซตส์ (2014). "การประเมินระยะห่างเชื่อมโยงระหว่างความคิดที่เกิดจากการทดสอบการคิดแบบแตกต่าง". วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 26 (2): 229–238. ดอย : 10.1080/10400419.2014.901095 . S2CID 146788570 . 
 70. ^ NSF SBIR ให้สิทธิ์หมายเลข 1315053
 71. ^ สมาชิกอื่น ๆ ได้แก่ Kenes Beketayev ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์; Liberty Lidz, ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์; Perman Gochyyev สถิติปริญญาเอก
 72. ^ Beketaev, K.; Runco, แมสซาชูเซตส์ (2016). "การให้คะแนนการทดสอบการคิดที่แตกต่างด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยอัลกอริทึมตามความหมาย" . วารสารจิตวิทยาแห่งยุโรป . 12 (2): 210–220. ดอย : 10.5964/ejop.v12i2.1127 . พีเอ็มซี 4894287 . PMID 27298632 .  
 73. อรรถเป็น Feist, GJ (1998). "การวิเคราะห์เมตาดาต้าของผลกระทบของบุคลิกภาพต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ". บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมรีวิว 2 (4): 290–309. ดอย : 10.1207/s15327957pspr0204_5 . PMID 15647135 . S2CID 24067985 .  
 74. ^ เบตตี้ ม.; Furnham, A. (2006). "ความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา และบุคลิกภาพ: การทบทวนวรรณกรรมที่กระจัดกระจาย" พันธุกรรมสังคมและจิตวิทยาทั่วไป Monographs 132 (4): 355–429. ดอย : 10.3200/mono.132.4.355-430 . PMID 18341234 . S2CID 7435403 .  
 75. ^ เบตตี้ ม.; เฟอร์แนม เอเอฟ; Safiullina, X. (2010). "ความฉลาด ความรู้ทั่วไป และบุคลิกภาพในฐานะผู้ทำนายความคิดสร้างสรรค์". การเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 20 (5): 532–535. ดอย : 10.1016/j.lindif.2010.04.08 .
 76. ^ คาร์สัน SH; ปีเตอร์สัน เจบี; ฮิกกินส์, DM (2005). "ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และโครงสร้างปัจจัยของแบบสอบถามความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์" วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 17 (1): 37–50. ดอย : 10.1207/s15326934crj1701_4 . S2CID 146304521 . 
 77. ^ Ying-ยาววังเจียจิ | โฮเสี่ยวจิ | เฉิงจื้อหลิง | เฉิง (2014) "การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Rasch กับการวัดความคิดสร้างสรรค์: แบบสอบถามความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์" . วารสารวิจัยความคิดสร้างสรรค์ . 26 (1). ISSN 1040-0419 . 
 78. ^ Bendetowicz, ดาวิด เออร์บันสกี้, มาริกา; ไอเชลเบิร์ก, คลาริสเซ; เลวี ริชาร์ด; Volle, Emmanuelle (มกราคม 2017). "morphometry สมองทำนายศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลและความสามารถในการที่จะรวมความคิดไกล" (PDF) เยื่อหุ้มสมอง . 86 : 216–229. ดอย : 10.1016/j.cortex.2016.10.021 . ISSN 0010-9452 . PMID 27919546 . S2CID 13248682 .    
 79. ^ ฟอร์ม Sven; Schlichting, เคอร์ริน; Kaernbach, Christian (พฤศจิกายน 2017). "หน้าที่การให้คำปรึกษา: ความตึงเครียดระหว่างบุคคลสัมพันธ์กับความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์ของผู้ให้คำปรึกษา" จิตวิทยาของความสวยงามความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ 11 (4): 440–450. ดอย : 10.1037/aca0000103 . ISSN 1931-390X . S2CID 148927589 .  
 80. อรรถเป็น c Getzels เจดับบลิว & แจ็คสัน PW (1962) ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา: การสำรวจกับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ นิวยอร์ก: ไวลีย์
 81. อรรถa b c d Barron, F. (1963). ความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพจิต พรินซ์ตัน: บริษัท D. Van Nostrand
 82. ^ a b c Wallach, MA, & Kogan, N. (1965) โหมดการคิดในเด็กเล็ก: การศึกษาความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความฉลาดทางความคิด นิวยอร์ก: โฮลท์ ไรน์ฮาร์ต และวินสตัน
 83. อรรถเป็น กิลฟอร์ด เจพี (1967) ธรรมชาติของปัญญาของมนุษย์ นิวยอร์ก: McGraw-Hill
 84. ^ Plucker, J. , & Renzulli, JS (1999). แนวทางไซโครเมทริกในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ใน RJ Sternberg (Ed.) คู่มือความคิดสร้างสรรค์ (หน้า 35–60) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 85. เฮย์ส เจอาร์ (1989). กระบวนการทางปัญญาในการสร้างสรรค์ ใน JA Glover, RR Ronning, & CR Reynolds (Eds.), Handbook of Creation (pp. 135–145) นิวยอร์ก: Plenum
 86. อรรถเป็น สเติร์นเบิร์ก, อาร์เจ (1996). ปัญญาที่ประสบความสำเร็จ นิวยอร์ก: ไซม่อน & ชูสเตอร์
 87. อรรถเป็น Sternberg, RJ, & O'Hara, LA (1999). ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา ใน RJ Sternberg (Ed.), Handbook of Creation (หน้า 251-272) Cambridge, MA: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 88. ^ สเติร์น, RJ ลิตร, JC & Grigorenko, EL (2008) ปัญญาประยุกต์. เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 89. ^ คอฟมัน เจซี; คอฟมัน, เอสบี; Lichtenberger, EO (2011). "ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ในการทดสอบสติปัญญาผ่านการผลิตที่แตกต่างกัน" วารสารจิตวิทยาโรงเรียนของแคนาดา . 26 (2): 83–106. ดอย : 10.1177/0829573511406511 . S2CID 18061207 . 
 90. ^ ซิลเวีย พีเจ; Beaty, RE; Nusbaum, อีซี (2013). "ความคล่องแคล่วทางวาจาและความคิดสร้างสรรค์: การมีส่วนร่วมทั่วไปและเฉพาะของปัจจัยความสามารถในการดึงข้อมูลในวงกว้าง (Gr) ต่อการคิดที่แตกต่าง" ปัญญา . 41 (5): 328–340. ดอย : 10.1016/j.intell.2013.05.04 .
 91. ^ Martindale, C. (1999). ฐานชีวภาพของความคิดสร้างสรรค์ ใน RJ Sternberg (Ed.), Handbook of Creation (หน้า 137– 152) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 92. ^ Kaufman, JC, Kaufman, SB, & Plucker, JA (2013) ทฤษฎีปัญญาร่วมสมัย. ใน J. Reisberg (Ed.) The Oxford Handbook of Cognitive Psychology (หน้า 811-822) New York, NY: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 93. ^ สเติร์นเบิร์ก อาร์เจ; ลูบาร์ต, TI (1991). "ทฤษฎีการลงทุนความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา". การพัฒนามนุษย์ . 34 : 1–32. ดอย : 10.1159/000277029 .
 94. ^ สเติร์นเบิร์ก อาร์เจ; ลูบาร์ต, TI (1992). "ซื้อต่ำขายสูง: แนวทางการลงทุนเพื่อความคิดสร้างสรรค์" ทิศทางปัจจุบันในวิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 1 (1): 1-5. ดอย : 10.1111/j.1467-8721.1992.tb00002.x . S2CID 143591670 . 
 95. ^ Amabile, TM (1982). "จิตวิทยาสังคมของความคิดสร้างสรรค์: เทคนิคการประเมินโดยสมัครใจ". วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 43 (5): 997–1013. ดอย : 10.1037/0022-3514.43.5.997 . S2CID 144256250 . 
 96. ^ Amabile, Teresa M. (1996). Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. Routledge. ISBN 9780813330341.
 97. ^ Baer, J.; Kaufman, J. C. (2005). "Bridging generality and specificity: The Amusement Park Theoretical (APT) Model of creativity". Roeper Review. 27 (3): 158–163. doi:10.1080/02783190509554310. S2CID 33513570.
 98. ^ Renzulli, J. S. (1978). "What makes giftedness? Reexamining a definition". Phi Delta Kappan. 60: 180–261.
 99. ^ Naglieri, J. A.; Kaufman, J. C. (2001). "Understanding intelligence, giftedness, and creativity using PASS theory". Roeper Review. 23 (3): 151–156. doi:10.1080/02783190109554087. S2CID 144199243.
 100. ^ Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 101. ^ Barron, F. (1969). Creative person and creative process. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 102. ^ Yamamoto, K (1964). "Creativity and sociometric choice among adolescents". Journal of Social Psychology. 64 (2): 249–261. doi:10.1080/00224545.1964.9919564. PMID 14238998.
 103. ^ Fuchs-Beauchamp, K. D.; Karnes, M. B.; Johnson, L. J. (1993). "Creativity and intelligence in preschoolers". Gifted Child Quarterly. 37 (3): 113–117. doi:10.1177/001698629303700303. S2CID 144005401.
 104. ^ Cho, S. H.; Nijenhuis, J. T.; van Vianen, N. E. M.; Kim, H.-B.; Lee, K. H. (2010). "The relationship between diverse components of intelligence and creativity". Journal of Creative Behavior. 44 (2): 125–137. doi:10.1002/j.2162-6057.2010.tb01329.x.
 105. ^ Jauk, E.; Benedek, M.; Dunst, B.; Neubauer, A. C. (2013). "The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection". Intelligence. 41 (4): 212–221. doi:10.1016/j.intell.2013.03.003. PMC 3682183. PMID 23825884.
 106. ^ Wai, J.; Lubinski, D.; Benbow, C. P. (2005). "Creativity and occupational accomplishments among intellectually precocious youths: An age 13 to age 33 longitudinal study". Journal of Educational Psychology. 97 (3): 484–492. doi:10.1037/0022-0663.97.3.484. S2CID 17610985.
 107. ^ Kim, K. H. (2005). "Can only intelligent people be creative?". Journal of Secondary Gifted Education. 16 (2–3): 57–66. doi:10.4219/jsge-2005-473. S2CID 49475973.
 108. ^ Preckel, F.; Holling, H.; Wiese, M. (2006). "Relationship of intelligence and creativity in gifted and non-gifted students: An investigation of threshold theory". Personality and Individual Differences. 40: 159–170. doi:10.1016/j.paid.2005.06.022.
 109. ^ Perkins, D. N. (1981) The mind’s best work. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 110. ^ Weisberg, R. W.; Alba, J. W. (1981). "An examination of the alleged role of "fixation" in the solution of several "insight" problems". Journal of Experimental Psychology: General. 110 (2): 169–192. doi:10.1037/0096-3445.110.2.169.
 111. ^ McNemar, O (1964). "Lost: Our Intelligence? Why?". American Psychologist. 19 (12): 871–882. doi:10.1037/h0042008.
 112. ^ Kenneth M Heilman, MD, Stephen E. Nadeau, MD, and David Q. Beversdorf, MD. "Creative Innovation: Possible Brain Mechanisms" Neurocase (2003) Archived 2009-03-19 at the Wayback Machine
 113. ^ Flaherty AW (2005). "Frontotemporal and dopaminergic control of idea generation and creative drive". J Comp Neurol. 493 (1): 147–53. doi:10.1002/cne.20768. PMC 2571074. PMID 16254989.
 114. ^ Mayseless, Naama; Eran, Ayelet; Shamay-Tsoory, Simone G (2015). "Generating original ideas: The neural underpinning of originality". NeuroImage. 116: 232–9. doi:10.1016/j.neuroimage.2015.05.030. PMID 26003860. S2CID 12973770. Lay summary. These results are in line with the dual model of creativity, according to which original ideas are a product of the interaction between a system that generates ideas and a control system that evaluates these ideas.
 115. ^ Di Bernardi Luft C, Zioga I, Thompson NM, Banissy MJ, Bhattacharya J (December 26, 2018). "Right temporal alpha oscillations as a neural mechanism for inhibiting obvious associations". PNAS. 115 (52): E12144–E12152. doi:10.1073/pnas.1811465115. PMC 6310824. PMID 30541890.
 116. ^ Vandervert 2003a, 2003b; Vandervert, Schimpf & Liu, 2007
 117. ^ Miyake & Shah, 1999
 118. ^ Schmahmann, 1997, 2004
 119. ^ Andersen, Korbo & Pakkenberg, 1992.
 120. ^ Miller & Cohen, 2001
 121. ^ Vandervert, 2003a
 122. ^ Jung-Beeman, Bowden, Haberman, Frymiare, Arambel-Liu, Greenblatt, Reber & Kounios, 2004
 123. ^ Imamizu, Kuroda, Miyauchi, Yoshioka & Kawato, 2003
 124. ^ Schmahmann, 2004,
 125. ^ Vandervert, in press-a
 126. ^ Vandervert, 2011, in press-b
 127. ^ Vandervert & Vandervert-Weathers, 2013
 128. ^ Brown, J.; et al. (2007). "On Vandervert et al. "Working memory cerebellum, and creativity"". Creat. Res. J. 19: 25–29. doi:10.1080/10400410709336875. S2CID 143457667.
 129. ^ Abraham, A. (2007). "Can a neural system geared to bring about rapid, predictive, and efficient function explain creativity?". Creat. Res. J. 19: 19–24. doi:10.1080/10400410709336874. S2CID 43976883.
 130. ^ Wagner U.; Gais S.; Haider H.; Verleger R.; Born J. (2004). "Sleep inspires insight". Nature. 427 (6972): 352–5. Bibcode:2004Natur.427..352W. doi:10.1038/nature02223. PMID 14737168. S2CID 4405704.
 131. ^ a b c Cai D. J.; Mednick S. A.; Harrison E. M.; Kanady J. C.; Mednick S. C. (2009). "REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks". Proc Natl Acad Sci U S A. 106 (25): 10130–10134. Bibcode:2009PNAS..10610130C. doi:10.1073/pnas.0900271106. PMC 2700890. PMID 19506253.
 132. ^ Walker MP, Liston C, Hobson JA, Stickgold R (November 2002). "Cognitive flexibility across the sleep-wake cycle: REM-sleep enhancement of anagram problem solving". Brain Res Cogn Brain Res. 14 (3): 317–24. doi:10.1016/S0926-6410(02)00134-9. PMID 12421655.
 133. ^ Hasselmo ME (September 1999). "Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation". Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.). 3 (9): 351–359. doi:10.1016/S1364-6613(99)01365-0. PMID 10461198. S2CID 14725160.
 134. ^ Winkielman, P.; Knutson, B. (2007), "Affective Influence on Judgments and Decisions: Moving Towards Core Mechanisms", Review of General Psychology, 11 (2): 179–192, doi:10.1037/1089-2680.11.2.179, S2CID 15618397
 135. ^ Amabile, T. (2017). In pursuit of everyday creativity. The Journal of Creative Behavior.
 136. ^ Mark A. Davis (January 2009). "Understanding the relationship between mood and creativity: A meta-analysis". Organizational Behavior and Human Decision Processes. 100 (1): 25–38. doi:10.1016/j.obhdp.2008.04.001.
 137. ^ Baas, Matthijs; De Dreu Carsten K. W. & Nijstad, Bernard A. (November 2008). "A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus?" (PDF). Psychological Bulletin. 134 (6): 779–806. doi:10.1037/a0012815. PMID 18954157. Archived from the original (PDF) on 2011-07-18.
 138. ^ Schmidhuber, Jürgen (2006). "Developmental Robotics, Optimal Artificial Curiosity, Creativity, Music, and the Fine Arts". Connection Science. 18 (2): 173–187. CiteSeerX 10.1.1.474.6919. doi:10.1080/09540090600768658. S2CID 2923356.
 139. ^ Schmidhuber, Jürgen (2010). "Formal Theory of Creativity, Fun, and Intrinsic Motivation (1990–2010)". IEEE Transactions on Autonomous Mental Development. 2 (3): 230–247. doi:10.1109/tamd.2010.2056368. S2CID 234198.
 140. ^ Video of Jürgen Schmidhuber's keynote at the 2011 Winter Intelligence Conference, Oxford: Universal AI and Theory of Fun and Creativity. Youtube, 2012
 141. ^ Video of Jürgen Schmidhuber's talk at the 2009 Singularity Summit, NYC: Compression Progress: The Algorithmic Principle Behind Curiosity and Creativity. Youtube, 2010
 142. ^ Kurzweil AI: Transcript of Jürgen Schmidhuber's TEDx talk (2012): When creative machines overtake man
 143. ^ Schmidhuber, J. (1991), Curious model-building control systems. In Proc. ICANN, Singapore, volume 2, pp 1458–1463. IEEE.
 144. ^ Schmidhuber, J. (2012), A Formal Theory of Creativity to Model the Creation of Art. In McCormack, Jon and M. d'Inverno (eds), Computers and Creativity, Springer 2012
 145. ^ Schmidhuber, J. (2007), Simple Algorithmic Principles of Discovery, Subjective Beauty, Selective Attention, Curiosity & Creativity. In V. Corruble, M. Takeda, E. Suzuki, eds., Proc. 10th Intl. Conf. on Discovery Science 2007 pp 26-38, LNAI 4755, Springer
 146. ^ (Rushton, 1990)
 147. ^ Folley, Bradley S.; Park, Sohee (2005). "Verbal creativity and schizotypal personality in relation to prefrontal hemispheric laterality: A behavioral and near-infrared optical imaging study". Schizophrenia Research. 80 (2–3): 271–282. doi:10.1016/j.schres.2005.06.016. PMC 2817946. PMID 16125369. Archived from the original on 2006-02-15. Retrieved 2006-02-19.
 148. ^ Batey, M. Furnham, A. (2009). The relationship between creativity, schizotypy and intelligence. Individual Differences Research, 7, p.272-284.
 149. ^ Batey, M.; Furnham, A. (2008). "The relationship between measures of creativity and schizotypy". Personality and Individual Differences. 45 (8): 816–821. doi:10.1016/j.paid.2008.08.014.
 150. ^ Furnham, A.; Batey, M.; Anand, K.; Manfield, J. (2008). "Personality, hypomania, intelligence and creativity". Personality and Individual Differences. 44 (5): 1060–1069. doi:10.1016/j.paid.2007.10.035.
 151. ^ Kyaga, S.; Lichtenstein, P.; Boman, M.; Hultman, C.; Långström, N.; Landén, M. (2011). "Creativity and mental disorder: Family study of 300 000 people with severe mental disorder". The British Journal of Psychiatry. 199 (5): 373–379. doi:10.1192/bjp.bp.110.085316. PMID 21653945.
 152. ^ a b Roberts, Michelle. Creativity 'closely entwined with mental illness'. https://www.bbc.co.uk/news/health-19959565. 16 October 2012.
 153. ^ "The science of creativity". apa.org.
 154. ^ Flood, Meredith; Phillips, Kenneth D. (2007). "Creativity in older adults: a plethors of possibilities". Issues in Mental Health Nursing. 28 (4): 389–411. doi:10.1080/01612840701252956. PMID 17454290. S2CID 12380062. Retrieved 27 August 2019.
 155. ^ a b Burton, N. (2012). "Bipolar Disorder and Creativity". Psychology Today.
 156. ^ "Bipolar Disorder and Creativity". Psychology Today. Retrieved 2020-07-17.
 157. ^ a b Shapiro, Pamela J.; Weisberg, Robert W. (1999). "Creativity and Bipolar Diathesis: Common Behavioural and Cognitive Components". Cognition & Emotion. 13 (6): 741–762. doi:10.1080/026999399379069. ISSN 0269-9931.
 158. ^ Miller, Natalie; Perich, Tania; Meade, Tanya (2019). "Depression, mania and self-reported creativity in bipolar disorder". Psychiatry Research. 276: 129–133. doi:10.1016/j.psychres.2019.05.006. PMID 31078791. S2CID 145024133.
 159. ^ McCraw, Stacey; Parker, Gordon; Fletcher, Kathryn; Friend, Paul (2013). "Self-reported creativity in bipolar disorder: prevalence, types and associated outcomes in mania versus hypomania". Journal of Affective Disorders. 151 (3): 831–836. doi:10.1016/j.jad.2013.07.016. ISSN 0165-0327. PMID 24084622.
 160. ^ Dimkov, Petar Radoev (2018-04-01). "The Genius of Creativity and the Creativity of Genius: The Neuro-Dynamics of Creativity in Karl Jaspers and Sigmund Freud". Journal of Genius and Eminence. 3 (Fall 2018): 83–92. doi:10.18536/jge.2018.04.3.1.07.
 161. ^ a b Kim, Bin-Na; Kwon, Seok-Man (2017). "The link between hypomania risk and creativity: The role of heightened behavioral activation system (BAS) sensitivity". Journal of Affective Disorders. 215: 9–14. doi:10.1016/j.jad.2017.02.033. PMID 28288308.
 162. ^ a b Weisberg, Robert W. (1994). "Genius and Madness?: A Quasi-Experimental Test of the Hypothesis That Manic-Depression Increases Creativity". Psychological Science. 5 (6): 361–367. doi:10.1111/j.1467-9280.1994.tb00286.x. ISSN 0956-7976. S2CID 146691937.
 163. ^ (DeGraff, Lawrence 2002)
 164. ^ (Batey & Irwing, 2010) "Archived copy". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-09.CS1 maint: archived copy as title (link)
 165. ^ Nijstad B. A.; De Dreu C. K. (2002). "Creativity and Group Innovation". Applied Psychology. 51 (3): 400–406. doi:10.1111/1464-0597.00984.
 166. ^ Guilford, Joy Paul (1950). "Creativity". American Psychologist. 5 (9): 444–454. doi:10.1037/h0063487.
 167. ^ (Torrance, 1974, 1984)
 168. ^ (Christiaans & Venselaar, 2007)
 169. ^ (Amabile, 1996; Prabhu et al., 2008)
 170. ^ (Feist, 1998, 1999; Prabhu et al., 2008; Zhang & Sternberg, 2009)
 171. ^ (Campbell, 1960)
 172. ^ (Gardner, 1993a, Policastro & Gardner, 1999)
 173. ^ (Sternberg & Lubart, 1991, 1995, 1996)
 174. ^ Cropley, David H.; Cropley, Arthur J.; Kaufman, James C.; et al., eds. (2010). The Dark Side of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-13960-1. Lay summary (24 November 2010).
 175. ^ a b McLaren, R. B. (1993). "The dark side of creativity". Creat. Res. J. 6 (1–2): 137–144. doi:10.1080/10400419309534472.
 176. ^ a b Hao, N; Tang, M; Yang, J; Wang, Q; Runco, MA (2016). "A New Tool to Measure Malevolent Creativity: The Malevolent Creativity Behavior Scale". Frontiers in Psychology. 7: 682. doi:10.3389/fpsyg.2016.00682. PMC 4870273. PMID 27242596.
 177. ^ Aggression: A social psychological analysis. Berkowitz, Leonard New York, NY, US: McGraw-Hill Aggression: A social psychological analysis. (1962). xv 361 pp
 178. ^ Harris, D. J.; Reiter-Palmon, R. (2015). "Fast and furious: The influence of implicit aggression, premeditation, and provoking situations on malevolent creativity". Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. 9 (1): 54–64. doi:10.1037/a0038499.
 179. ^ Sternberg RJ 'Introduction' in Kaufman JC and Sternberg RJ (2006) (eds) The International Handbook of Creativity pp 1-9. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 180. ^ Niu W (2006) 'Development of Creativity Research in Chinese Societies' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity pp 386-387. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 181. ^ Mpofu E et al (2006) 'African Perspectives on Creativity' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity p 465. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 182. ^ Mpofu E et al (2006) 'African Perspectives on Creativity' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity p 458. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 183. ^ Preiss DD and Strasser K (2006) 'Creativity in Latin America' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity p 46. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 184. ^ Smith GJW and Carlsson I (2006) 'Creativity under the Northern Lights' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity p 202. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 185. ^ Preiser S (2006) 'Creativity Research in German-Speaking Countries' in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds) The International Handbook of Creativity p 175. Cambridge University Press ISBN 0-521-54731-8
 186. ^ a b Amabile, T. M. (1998). "How to kill creativity". Harvard Business Review. 76 (5): 76–87, 186. PMID 10185433.
 187. ^ Sullivan, Ceri; Harper, Grame, eds. (2009). Authors at Work: The Creative Environment. DS Brewer/The English Association. ISBN 9781843841951.
 188. ^ (Nonaka, 1991)
 189. ^ Siltala, R. 2010. Innovativity and cooperative learning in business life and teaching. University of Turku
 190. ^ Leal, S. y Urrea J. "Ingenio y Pasión" (2013), Lid Publishers (Spanish) and Forbes India Magazine http://forbesindia.com/article/ie/new-trends-in-innovation-management/33905/1#ixzz2iiuuDxVq
 191. ^ a b c d e Woodman, R. W.; Sawyer, J. E.; Griffin, R. W. (1993). "Toward a theory of organizational creativity". Academy of Management Review. 18 (2): 293–321. doi:10.5465/amr.1993.3997517. S2CID 15250032.
 192. ^ a b c d Paulus, P. B.; Dzindolet, M. (2008). "Social influence, creativity and innovation". Social Influence. 3 (4): 228–247. doi:10.1080/15534510802341082. S2CID 143485863.
 193. ^ a b c d e Salazar, M. R.; Lant, T. K.; Fiore, S. M.; Salas, E. (2012). "Facilitating innovation in diverse science teams through integrative capacity". Small Group Research. 43 (5): 527–5. doi:10.1177/1046496412453622. S2CID 643746.
 194. ^ a b c d e Harvey, S (2014). "Creative synthesis: Exploring the process of extraordinary group creativity". Academy of Management Review. 39 (3): 324–343. doi:10.5465/amr.2012.0224.
 195. ^ a b c Loo, S. (2017) Creative Working in the Knowledge Economy. Abingdon, Oxfordshire: Routledge Ltd. ISBN 9781138211391; ISBN 9781315453095. https://www.routledge.com/Creative-Working-in-the-Knowledge-Economy/Loo/p/book/9781138211391
 196. ^ Burton-Jones, Alan (1999-10-21). Knowledge Capitalism. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198296225.001.0001. ISBN 978-0-19-829622-5.
 197. ^ Drucker, David; Drucker, Erika (1999). ""There's no place like home" (a Victorian song title)". Le Globe. Revue genevoise de géographie. 139 (1): 77–92. doi:10.3406/globe.1999.1410. ISSN 0398-3412.
 198. ^ CORTADA, J (1998), "Introducing the Knowledge Worker", Rise of the Knowledge Worker, Elsevier, pp. xiii–xix, doi:10.1016/b978-0-7506-7058-6.50004-1, ISBN 978-0-7506-7058-6, retrieved 2021-06-26
 199. ^ Stenzl, Jürg (2001). Reich, Willi. Oxford Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.23092.
 200. ^ Florida, Richard (2003-10-27), "Entrepreneurship, Creativity, and Regional Economic Growth", The Emergence of Entrepreneurship Policy, Cambridge University Press, pp. 39–58, doi:10.1017/cbo9780511610134.003, ISBN 978-0-521-82677-8, retrieved 2021-06-26
 201. ^ Farrell, Lesley; Fenwick, Tara, eds. (2007-03-12). World Yearbook of Education 2007. Routledge. doi:10.4324/9780203962664. ISBN 978-1-134-11806-9.
 202. ^ Brown, Phillip; Lauder, Hugh; Ashton, David (2010-12-03). The Global Auction. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199731688.001.0001. ISBN 978-0-19-973168-8.
 203. ^ Davenport, T. H. (2005). The coming commoditization of processes. Harvard business review, 83(6), 100-108.
 204. ^ Alvesson, Mats (2004). Knowledge work and knowledge-intensive firms. OUP Oxford.
 205. ^ ARTHUR, MICHAEL B.; DeFILLIPPI, ROBERT J.; LINDSAY, VALERIE J. (October 2008). "On Being a Knowledge Worker". Organizational Dynamics. 37 (4): 365–377. doi:10.1016/j.orgdyn.2008.07.005. ISSN 0090-2616.
 206. ^ editor., Orr, Kevin Martin, editor. Nutley, Sandra M., editor. Russell, Shona, editor. Bain, Rod, editor. Hacking, Bonnie, editor. Moran, Clare (22 March 2016). Knowledge and practice in business and organisations. ISBN 978-1-317-37792-4. OCLC 945552692.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 207. ^ (Seán), Ó Riain, S. (2004). The Politics of High Tech Growth : Developmental Network States in the Global Economy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-49960-9. OCLC 776970799.
 208. ^ Nerland, Monika (2007-12-28). "Knowledge Cultures and the Shaping of Work-based Learning: The Case of Computer Engineering". Vocations and Learning. 1 (1): 49–69. doi:10.1007/s12186-007-9002-x. ISSN 1874-785X. S2CID 61112900.
 209. ^ Grabher, Gernot (November 2004). "Temporary Architectures of Learning: Knowledge Governance in Project Ecologies". Organization Studies. 25 (9): 1491–1514. doi:10.1177/0170840604047996. ISSN 0170-8406. S2CID 145269032.
 210. ^ Lury, Celia (2004-08-12). Brands. doi:10.4324/9780203495025. ISBN 9781134529179.
 211. ^ Reich, Utz-Peter (2001), "Value Theory in the National Accounts", National Accounts and Economic value, London: Palgrave Macmillan UK, pp. 142–154, doi:10.1057/9780230512900_7, ISBN 978-1-349-40765-1, retrieved 2021-06-30
 212. ^ Quah, Danny (2002). 24/7 Competitive Innovation. LSE Economics Department.
 213. ^ Drucker, Peter (1994). The Theory of the Business.
 214. ^ 1935-, Nonaka, Ikujirō (1995). The knowledge-creating company : how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press. ISBN 0-19-509269-4. OCLC 782177702.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 215. ^ von Hippel, Eric (2005). Democratizing Innovation. doi:10.7551/mitpress/2333.001.0001. hdl:1721.1/118153. ISBN 9780262285636.
 216. ^ 1951-, Zuboff, Shoshana (1988). In the age of the smart machine : the future of work and power. Basic Books. ISBN 0-465-03212-5. OCLC 17480009.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 217. ^ Lash, Scott; Urry, John (2002). Economies of Signs and Space. SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/9781446280539. ISBN 978-0-8039-8472-1.
 218. ^ Bell, Colin; Newby, Howard (2012-11-12). Sociology of Community. doi:10.4324/9780203043110. ISBN 9781136272462.
 219. ^ Castells, Manuel (2000). "Toward a Sociology of the Network Society". Contemporary Sociology. 29 (5): 693–699. doi:10.2307/2655234. ISSN 0094-3061. JSTOR 2655234.
 220. ^ Knorr Cetina, Karin; Schatzki, Theodore R.; von Savigny, Eike, eds. (2005-06-20). The Practice Turn in Contemporary Theory. doi:10.4324/9780203977453. ISBN 9781134586295.
 221. ^ Sternberg, Robert J.; Kaufman, James C.; Pretz, Jean E. (2004). "A Propulsion Model of Creative Leadership". Creativity and Innovation Management. 13 (3): 145–153. doi:10.1111/j.0963-1690.2004.00304.x. ISSN 0963-1690.
 222. ^ Gardner, Howard (1988). "Creativity: An interdisciplinary perspective". Creativity Research Journal. 1 (1): 8–26. doi:10.1080/10400418809534284. ISSN 1040-0419.
 223. ^ LI, JIN; GARDNER, HOWARD (1993). "How Domains Constrain Creativity". American Behavioral Scientist. 37 (1): 94–101. doi:10.1177/0002764293037001010. ISSN 0002-7642. S2CID 143591939.
 224. ^ Csikszentmihalyi, Mihaly; Csikszentmihalyi, Isabella Selega, eds. (1988-08-26). Optimal Experience. Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511621956. ISBN 9780521342889.
 225. ^ Harvey, S (2013). "A different perspective: The multiple effects of deep level diversity on group creativity". Journal of Experimental Social Psychology. 49 (5): 822–832. doi:10.1016/j.jesp.2013.04.004.
 226. ^ a b Paletz, S. B.; Schunn, C. D. (2010). "A social‐cognitive framework of multidisciplinary team innovation". Topics in Cognitive Science. 2 (1): 73–95. CiteSeerX 10.1.1.611.2475. doi:10.1111/j.1756-8765.2009.01029.x. PMID 25163622.
 227. ^ Polzer, J. T.; Milton, L. P.; Swarm Jr, W. B. (2002). "Capitalizing on diversity: Interpersonal congruence in small work groups". Administrative Science Quarterly. 47 (2): 296–324. CiteSeerX 10.1.1.198.3908. doi:10.2307/3094807. JSTOR 3094807. S2CID 152150563.
 228. ^ A Zeng, Y Fan, Z Di, Y Wang, S Havlin (2021). "Fresh teams are associated with original and multidisciplinary research". Nature Human Behaviour: 1–9. doi:10.1038/s41562-021-01084-x. PMID 33820976. S2CID 233036821.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 229. ^ Hargadon, A. B.; Bechky, B. A. (2006). "When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work". Organization Science. 17 (4): 484–500. doi:10.1287/orsc.1060.0200. S2CID 6580938.
 230. ^ a b Amabile, Teresa M.; Conti, Regina; Coon, Heather; Lazenby, Jeffrey; Herron, Michael (1996). "Assessing the Work Environment for Creativity". Academy of Management Journal. 39 (5): 1154–1184. doi:10.5465/256995. ISSN 0001-4273. S2CID 144812471.
 231. ^ Ward, T.B. (1994). "Structured Imagination: the Role of Category Structure in Exemplar Generation". Cognitive Psychology. 27 (1): 1–40. doi:10.1006/cogp.1994.1010. S2CID 54276064.
 232. ^ Stokes, Patricia D. (2007). "Using constraints to generate and sustain novelty". Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. 1 (2): 107–113. doi:10.1037/1931-3896.1.2.107. ISSN 1931-390X.
 233. ^ Moreau, C. Page; Dahl, Darren W. (2005). "Designing the Solution: The Impact of Constraints on Consumers' Creativity". Journal of Consumer Research. 32 (1): 13–22. doi:10.1086/429597. ISSN 0093-5301. S2CID 2152095.
 234. ^ Neren, Uri (2011-01-14). "The Number One Key to Innovation: Scarcity". Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. Retrieved 2019-03-26.
 235. ^ Gibbert, Michael; Scranton, Philip (2009). "Constraints as sources of radical innovation? Insights from jet propulsion development". Management & Organizational History. 4 (4): 385–399. doi:10.1177/1744935909341781. ISSN 1744-9359. S2CID 144428010.
 236. ^ a b c d Hoegl, Martin; Gibbert, Michael; Mazursky, David (2008). "Financial constraints in innovation projects: When is less more?". Research Policy. 37 (8): 1382–1391. doi:10.1016/j.respol.2008.04.018.
 237. ^ a b Weiss, Matthias; Hoegl, Martin; Gibbert, Michael (2011). "Making Virtue of Necessity: The Role of Team Climate for Innovation in Resource-Constrained Innovation Projects". Journal of Product Innovation Management. 28 (s1): 196–207. doi:10.1111/j.1540-5885.2011.00870.x.
 238. ^ Weiss, Matthias; Hoegl, Martin; Gibbert, Michael (2017). "How Does Material Resource Adequacy Affect Innovation Project Performance? A Meta-Analysis". Journal of Product Innovation Management. 34 (6): 842–863. doi:10.1111/jpim.12368.
 239. ^ Chan, Janet (201). "Towards a sociology of creativity". In Mann, Leon; Chan, Janet (eds.). Creativity and Innovation in Business and Beyond: Social Science Perspectives and Policy Implications. Routledge.
 240. ^ Reckwitz, Andreas (2017). The Invention of Creativity. Polity Press. p. vi.
 241. ^ Godart, Frédéric; Seong, Sorah; Phillips, Damon J. (2020-07-30). "The Sociology of Creativity: Elements, Structures, and Audiences". Annual Review of Sociology. 46 (1): 489–510. doi:10.1146/annurev-soc-121919-054833. ISSN 0360-0572.
 242. ^ Casey, Emma; O'Brien, Dave (2020). "Sociology, Sociology and the Cultural and Creative Industries". Sociology. 54 (3): 443–459. doi:10.1177/0038038520904712. S2CID 216202901.
 243. ^ Rubenson, Daniel L.; Runco, Mark (1992). "The psychoeconomic approach to creativity". New Ideas in Psychology. 10 (2): 131–147. doi:10.1016/0732-118X(92)90021-Q.
 244. ^ Diamond, Arthur M. (1992). "Creativity and Interdisciplinarity: A Response to Rubenson and Runco". New Ideas in Psychology. 10 (2): 157–160. doi:10.1016/0732-118X(92)90023-S.
 245. ^ "Creativity, the Brain, and Evolution". Psychology Today.
 246. ^ a b c d e Nickerson, R. S. (1999). "Enhancing creativity". In R. J. Sternberg (ed.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press.
 247. ^ Chirumbolo, Antonio; Livi, Stefano; Mannetti, Lucia; Pierro, Antonio; Kruglanski, Arie W (2004). "Effects of need for closure on creativity in small group interactions". European Journal of Personality. 18 (4): 265–278. doi:10.1002/per.518. S2CID 144190667.
 248. ^ Djikic, Maja; Oatley, Keith; Moldoveanu, Mihnea C. (2013). "Opening the Closed Mind: The Effect of Exposure toLiterature on the Need for Closure". Creativity Research Journal. 25 (2): 149–154. doi:10.1080/10400419.2013.783735. S2CID 143961189.
 249. ^ a b c d Csíkszentmihályi, Mihály (1999). "Implications of a systems perspective for the study of creativity". In R. J. Sternberg (ed.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press.
 250. ^ a b c d Robinson, K.; Azzam, A. M. (2009). "Why creativity now?". Educational Leadership. 67 (1): 22–26.
 251. ^ Paris, C., Edwards, N., Sheffield, E., Mutinsky, M., Olexa, T., Reilly, S., & Baer, J. (2006). How early school experiences impact creativity. In J. C. Kaufman & J. Baer (Eds.), Creativity and Reason in Cognitive Development (pp. 333–350). New York, NY: Cambridge University Press.
 252. ^ a b Byrge, C.; Hanson. S. (2009). "The creative platform: A new paradigm for teaching creativity". Problems of Education in the 21st Century. 18: 33–50.
 253. ^ Csikszentmihalyi, M. (1993). Evolution and flow. In M. Csikszentmihalyi (Ed.), The evolving self: A psychology for the third millennium (pp. 175–206). New York: Harper Perennial.
 254. ^ National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (1998). All our futures: Creativity, culture, and education. UK: NACCCE
 255. ^ Torrance, E. Paul (Ellis Paul) (2002). The manifesto : a guide to developing a creative career. Westport, Conn.: Ablex Pub. ISBN 978-0313011863. OCLC 52769638.

References

Further reading

External links

Videos