คอมมิวนิสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ลัทธิคอมมิวนิสต์ (จากภาษาละติน communis 'common, universal') [1] [2]เป็น ลัทธิ ทางซ้ายสุด[3] ปรัชญาสังคมการเมืองและเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายคือการก่อตั้งสังคมคอมมิวนิสต์กล่าวคือเศรษฐกิจและสังคมจัดโครงสร้างตามความคิดของ ความเป็นเจ้าของ ร่วมกันหรือทางสังคมของทรัพย์สินทั้งหมด รวมทั้งวิธีการผลิตและการไม่มีชนชั้นทางสังคมเงิน[ 4 ] [5][6]และรัฐ . [7] [8]ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบสังคมนิยม ที่เฉพาะ เจาะจงคอมมิวนิสต์มักจะแสวงหาสภาวะการปกครองตนเองโดยสมัครใจ แต่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างแนวทางการ สร้าง ประชาคม แบบ เสรีนิยม มากขึ้น ความเป็นธรรมชาติใน การปฏิวัติและการจัดการตนเองของคนงานและผู้นำแนวหน้าหรือพรรคคอมมิวนิสต์ที่ขับเคลื่อนด้วย แนวทางการพัฒนารัฐสังคมนิยม ตามรัฐธรรมนูญ ตามด้วยมาร์กซ์ที่ล้างรัฐ [9]

รูปแบบของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้รับการพัฒนาตลอดประวัติศาสตร์ รวมทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์อนา โตร และลัทธิมาร์กซิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์ประกอบด้วย สำนัก คิด ที่หลากหลาย ซึ่งในวงกว้าง ได้แก่ลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิเลนินและลัทธิคอมมิวนิสต์เสรี ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ จัดกลุ่มอยู่รอบ ๆ ทั้งสอง ซึ่งทั้งหมดนี้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าระเบียบสังคมในปัจจุบันเกิดจากระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจและรูปแบบของ การผลิตกล่าวคือในระบบนี้มีชนชั้นทางสังคมที่สำคัญสองชนชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสองชนชั้นนี้เป็นการเอารัดเอาเปรียบ และสถานการณ์นี้สามารถแก้ไขได้ในท้ายที่สุดด้วยการปฏิวัติทางสังคมเท่านั้น [10] [nb 1]ทั้งสองชนชั้นคือชนชั้นกรรมาชีพ ( ชนชั้น กรรมกร ) ซึ่งประกอบกันเป็นประชากรส่วนใหญ่ในสังคมและต้องทำงานเพื่อเอาชีวิตรอด และชนชั้นนายทุน ( ชนชั้น นายทุน ) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้กำไร จากการจ้างกรรมกรผ่านกรรมสิทธิ์ในวิธีการผลิตของ เอกชน จากการวิเคราะห์นี้ การปฏิวัติจะทำให้ชนชั้นแรงงานมีอำนาจและในทางกลับกันก็สร้างกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่รูปแบบการผลิตคอมมิวนิสต์ (12)

ในศตวรรษที่ 20 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่นำลัทธิมาร์กซ–เลนินและรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีอำนาจในส่วนต่าง ๆ ของโลก[13]ครั้งแรกในสหภาพโซเวียตกับการปฏิวัติรัสเซียปี 1917และต่อมาในส่วนของยุโรปตะวันออก เอเชีย และ ภูมิภาคอื่นๆ ไม่กี่แห่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง [14] [nb 2]ร่วมกับระบอบประชาธิปไตยในสังคมลัทธิคอมมิวนิสต์ได้กลายเป็นแนวโน้มทางการเมืองที่ครอบงำภายในขบวนการสังคมนิยม ระหว่างประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ 1920 (20)การวิพากษ์วิจารณ์คอมมิวนิสต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองกับแง่มุมเชิงปฏิบัติของ รัฐคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 [21]และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีคอมมิวนิสต์ [22]นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคน รวมทั้งนักวิชาการอื่นๆ[23] [24]วางตัวว่าแบบจำลองของสหภาพโซเวียตที่รัฐคอมมิวนิสต์ในนามเหล่านี้ดำเนินการอยู่นั้นไม่ใช่แบบจำลองทางเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงตามคำจำกัดความที่ยอมรับกันมากที่สุดของลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าเป็นเศรษฐกิจ ทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงเป็นรูปแบบของรัฐทุนนิยม[25] [26] [27] หรือ ระบบบริหาร-คำสั่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ [28] [29][30]

นิรุกติศาสตร์และคำศัพท์

ลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นจากคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส ซึ่งพัฒนามาจากรากศัพท์ภาษาละตินcommunis และคำ ต่อท้ายisme [31]ความหมายcommunisสามารถแปลเป็น "ของหรือสำหรับชุมชน" ในขณะที่ismeเป็นคำต่อท้ายที่บ่งชี้สิ่งที่เป็นนามธรรมในสถานะ เงื่อนไข การกระทำ หรือหลักคำสอน คอมมิวนิสต์อาจถูกตีความว่าเป็น "สภาพความเป็นอยู่ของหรือของชุมชน"; รัฐธรรมนูญที่มีความหมายนี้นำไปสู่การใช้คำศัพท์มากมายในวิวัฒนาการ ก่อนที่จะเชื่อมโยงกับแนวความคิดที่ทันสมัยกว่าขององค์กรทางเศรษฐกิจและการเมือง มันถูกใช้ครั้งแรกในการกำหนดสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ ลัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิมาร์กซิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นตัวเป็นตนในแถลงการณ์คอมมิวนิสต์ซึ่งเสนอประเภทของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ [1] [32]

การใช้คำนี้ครั้งแรกในความหมายสมัยใหม่คือในจดหมายที่Victor d'Hupay ส่งถึงRestif de la Bretonneราวปี 1785 ซึ่ง d'Hupay อธิบายตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ("ผู้เขียนคอมมิวนิสต์") [33]ในปี ค.ศ. 1793 Restif ใช้คอมมิวนิสต์ เป็นครั้งแรก เพื่ออธิบายระเบียบทางสังคมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สิน [34] Restif จะใช้คำนี้บ่อยๆ ในการเขียนของเขา และเป็นคนแรกที่อธิบายถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าเป็น รูปแบบหนึ่ง ของรัฐบาล [35] John Goodwyn Barmbyได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มการใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก ราวปี 1840 [31]

ลัทธิคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม

นับตั้งแต่ยุค 1840 ลัทธิคอมมิวนิสต์มักจะแตกต่างจากลัทธิสังคมนิยม . คำจำกัดความสมัยใหม่และการใช้คำหลังจะยุติลงในช่วงทศวรรษที่ 1860 กลายเป็นความโดดเด่นเหนือคำอื่นAssociationist ( Fourierism ) co-operativeและMutualistซึ่งก่อนหน้านี้ถูกใช้เป็นคำพ้องความหมาย แทนคอมมิวนิสต์หลุดออกจากการใช้งานในช่วงเวลานี้ (36)

ความแตกต่างในระยะแรกระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมคือ แบบหลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมการผลิตเท่านั้น ในขณะที่แบบแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมทั้งการผลิตและการบริโภค (ในรูปของการเข้าถึงสินค้าขั้นสุดท้าย โดยเสรี ) [5]เมื่อถึงปี พ.ศ. 2431 พวกมาร์กซิสต์ใช้ลัทธิสังคมนิยมแทนลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นคำพ้องความหมายที่ล้าสมัยสำหรับอดีต จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1917 กับการปฏิวัติบอลเชวิคลัทธิสังคมนิยมได้กล่าวถึงขั้นตอนที่ชัดเจนระหว่างลัทธิทุนนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งแนะนำโดยวลาดิมีร์ เลนินเพื่อเป็นการป้องกันพวกบอลเชวิค ที่ ยึดอำนาจจากการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิมาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมว่าพลังการผลิต ของรัสเซีย ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิวัติสังคมนิยม [37]ความแตกต่างระหว่างคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมในฐานะที่เป็นตัวบ่งบอกถึงอุดมการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในปี 2461 หลังจากที่พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซียเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียทั้งหมดโดยที่คอมมิวนิสต์มาเพื่ออ้างถึงนักสังคมนิยมที่สนับสนุนการเมืองและทฤษฎีของ ลัทธิ บอลเชวิสเลนินและต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1920 ลัทธิมาร์กซ–เลนิ[38]แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ยังคงอธิบายตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยมที่อุทิศให้กับลัทธิสังคมนิยม (36)

ในที่สุด ทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมก็สอดคล้องกับทัศนคติทางวัฒนธรรมของสมัครพรรคพวกและฝ่ายตรงข้ามที่มีต่อศาสนา ใน คริสต์ศาสนจักรยุโรปลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นวิถีชีวิต ที่ไม่เชื่อใน พระเจ้า ในนิกายโปรเตสแตนต์อังกฤษลัทธิคอมมิวนิสต์มี ความ คล้ายคลึง กันกับ พิธีศีลมหาสนิทของนิกายโรมันคาธอลิก ดังนั้นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าในอังกฤษจึงระบุตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยม [39] ฟรีดริช เองเงิลส์กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2391 ในช่วงเวลาที่แถลงการณ์คอมมิวนิสต์ถูกตีพิมพ์ครั้งแรก[40]ลัทธิสังคมนิยมนั้นน่านับถือในทวีปนี้ ในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นไม่ใช่; ชาวโอเวไนต์ในอังกฤษและลัทธิฟูริเยร์ในฝรั่งเศสถือเป็นนักสังคมนิยมที่น่านับถือ ในขณะที่ขบวนการชนชั้นแรงงานที่ "ประกาศความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งหมด" แสดงถึงตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ลัทธิสังคมนิยมสาขาหลังนี้สร้างงานคอมมิวนิสต์ของเอเตียน คาเบต์ในฝรั่งเศสและวิลเฮล์ม ไวต์ลิงในเยอรมนี [41]ในขณะที่เสรีประชาธิปไตยมองว่าการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2391เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งในระยะยาวรับประกันเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพมาร์กซิสต์ประณาม พ.ศ. 2391 ว่าเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์ของชนชั้นกรรมาชีพโดยชนชั้นนายทุนที่ไม่แยแสต่อข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของชนชั้นกรรมาชีพ [42]

ตามคู่มือของคาร์ล มาร์กซ์ในหนังสือ Oxford Handbook มาร์กซ์ "มาร์กซ์ใช้คำศัพท์หลายคำเพื่ออ้างถึงสังคมหลังทุนนิยม—มนุษยนิยมเชิงบวก สังคมนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ ขอบเขตของปัจเจกอิสระ สมาคมผู้ผลิตอิสระ ฯลฯ เขาใช้คำเหล่านี้สลับกันได้ทั้งหมด ความคิดที่ว่า 'สังคมนิยม' และ 'คอมมิวนิสต์' เป็นขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป ต่างจากงานของเขา และเข้าสู่ศัพท์เฉพาะของลัทธิมาร์กซเท่านั้นหลังจากการตายของเขา" [43]

การใช้งานที่เกี่ยวข้องและรัฐคอมมิวนิสต์

ในสหรัฐอเมริกาลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในฐานะคำดูถูก คล้ายกับลัทธิสังคมนิยมส่วนใหญ่ในการอ้างอิงถึง สังคมนิยม แบบเผด็จการและรัฐคอมมิวนิสต์ การเกิดขึ้นของสหภาพโซเวียตในฐานะรัฐคอมมิวนิสต์ในนามแห่งแรกของโลก นำไปสู่การเชื่อมโยงกับลัทธิมาร์กซ–เลนินและ รูปแบบ การวางแผนเศรษฐกิจแบบ โซเวียตอย่างกว้างขวาง [1] [44] [45] ลัทธิมาร์กซ์–เลนินนิสม์เป็นคำที่ว่างเปล่าซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางและพื้นฐานของการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นพลวัตและเปิดกว้างสำหรับนิยามใหม่ โดยมีทั้งแบบตายตัวและไม่ตายตัวในความหมาย [46]ในบทความ "ตัดสินลัทธินาซีและลัทธิคอมมิวนิสต์" ของเขา[47] มาร์ติน มาเลียกำหนดเป็น "ลัทธิคอมมิวนิสต์ทั่วไป" ในรูปแบบใด ๆ ที่ขบวนการพรรคการเมือง คอมมิวนิสต์ นำโดยปัญญาชน ; คำที่เป็นร่มนี้ช่วยให้จัดกลุ่มระบอบ ที่แตกต่างกันเช่น อุตสาหกรรมโซเวียตหัวรุนแรง และการ ต่อต้านเมือง ของ เขมรแดง [48] ​​ความคิดที่จะรวมกลุ่มประเทศต่างๆ เช่นอัฟกานิสถานและฮังการี เข้าด้วยกัน นั้นไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอ [49]

แม้ว่านักประวัติศาสตร์ตะวันตก นักรัฐศาสตร์ และสื่อข่าวจะใช้ คำว่า " รัฐคอมมิวนิสต์ " เพื่ออ้างถึงประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ รัฐเหล่านี้เองไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรืออ้างว่าบรรลุลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่กลับเรียกตนเองว่ารัฐสังคมนิยมว่า อยู่ในขั้นตอนการสร้างคอมมิวนิสต์ [50] [51] [52] [53]คำศัพท์ที่ใช้โดยรัฐคอมมิวนิสต์ ได้แก่ชาติประชาธิปไตยประชาชนเป็นประชาธิปไตยสังคมนิยม-เน้นและคนงานและชาวนารัฐ [54]

ประวัติศาสตร์

ลัทธิคอมมิวนิสต์ยุคแรก

ตามคำกล่าวของRichard Pipes [ 55]แนวคิดเรื่อง สังคมที่ ไร้ชนชั้นความเสมอภาค ได้ เกิดขึ้นครั้งแรกในกรีกโบราณ ; ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมากรุงโรมโบราณได้มีการหารือกัน เช่น นักคิด เช่นอริสโตเติลซิเซโรเดมอสเทเนสเพลโตและทา ซิตุส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลโตกำลังถูกกล่าวถึงในฐานะนักทฤษฎีคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมที่เป็นไปได้[56]หรือในฐานะผู้เขียนคนแรก เพื่อให้คอมมิวนิสต์พิจารณาอย่างจริงจัง [57]ขบวนการMazdak ใน ศตวรรษที่ 5 ใน เปอร์เซีย(อิหร่านสมัยใหม่) ได้รับการอธิบายว่าเป็นคอมมิวนิสต์สำหรับการท้าทายอภิสิทธิ์มหาศาลของชนชั้นสูงศักดิ์และนักบวชการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทรัพย์สินส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียม [58] [59]ครั้งหนึ่งหรืออย่างอื่น ชุมชนคอมมิวนิสต์ขนาดเล็กต่าง ๆ มีอยู่จริง โดยทั่วไปภายใต้การดลใจของพระคัมภีร์ [60]ในโบสถ์คริสต์ ในยุคกลาง ชุมชนสงฆ์ และคณะ สงฆ์บาง แห่ง ได้แบ่งที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของตนร่วมกัน สรุปโดย Janzen Rod และ Max Stanton ชาวHutteritesเชื่อในการปฏิบัติตามหลักการในพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัด ระเบียบวินัยของคริสตจักร และปฏิบัติตามรูปแบบของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด ชาวฮัทเทอไรต์ "ได้จัดตั้งระบบ Ordnugen ที่เคร่งครัดในชุมชนของพวกเขา ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ควบคุมทุกด้านของชีวิตและทำให้เกิดมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ในฐานะที่เป็นระบบเศรษฐกิจ ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นที่ดึงดูดใจของชาวนาจำนวนมากที่สนับสนุนการปฏิวัติทางสังคมใน ยุโรปกลางศตวรรษที่สิบหก” [61]ลิงก์นี้ถูกเน้นในงานเขียนยุคแรกๆ ของKarl Marx ; มาร์กซ์กล่าวว่า "[a] พระคริสต์ทรงเป็นคนกลางซึ่งมนุษย์ปลดปล่อยความเป็นพระเจ้าทั้งหมดของเขา พันธะทางศาสนาทั้งหมดของเขา ดังนั้นรัฐจึงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่เขาถ่ายโอนความไร้พระเจ้าทั้งหมดของเขา เสรีภาพทั้งหมดของมนุษย์" ขบวนการคอมมิวนิสต์แบบอนาแบปติสต์ระหว่างสงครามชาวนาเยอรมันซึ่งฟรีดริช เองเกลส์วิเคราะห์ในงานของเขาในปี ค.ศ. 1850 เรื่อง The Peasant War ในเยอรมนี ลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสามัคคีสะท้อนให้เห็นถึงการสอนสากลนิยมของคริสเตียนว่ามนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวและมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่เลือกปฏิบัติท่ามกลางผู้คน [63]

Thomas Moreซึ่งUtopiaวาดภาพสังคมตามความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สิน

แนวคิดคอมมิวนิสต์ยังสืบย้อนไปถึงผลงานของนักเขียนชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 16 Thomas More [64] ใน บทความ 2059 เรื่องUtopiaบรรยายภาพสังคมบนพื้นฐาน ของ ความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินร่วม กันผู้ปกครองดูแลมันผ่านการใช้เหตุผลและคุณธรรม [65]คาร์ล เคาท์สกีนักทฤษฎีลัทธิมาร์กซิสต์ผู้เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์ในยุโรปตะวันตกมากกว่านักคิดคนอื่นๆ นอกเหนือจากเองเกลส์ ตีพิมพ์Thomas More และ His Utopiaผลงานเกี่ยวกับ More ซึ่งแนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็น "ส่วนหน้าของลัทธิสังคมนิยมสมัยใหม่" ตาม Kautsky ระหว่างการปฏิวัติบอลเชวิคในรัสเซียวลาดิมีร์ เลนินเสนอให้อุทิศอนุสาวรีย์ให้กับ More ควบคู่ไปกับนักคิดชาวตะวันตกที่สำคัญคนอื่นๆ [66]ในศตวรรษที่ 17 ความคิดคอมมิวนิสต์โผล่ขึ้นมาอีกครั้งในอังกฤษ ที่ซึ่ง กลุ่มศาสนาที่ เคร่งครัดซึ่งรู้จักกันในชื่อพวกนักขุดสนับสนุนการยกเลิกกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน ในปี ค.ศ. 1895 ครอมเว ล ล์และ ลัทธิคอมมิวนิสต์[67] เอดูอาร์ด เบิร์นสไตน์กล่าวว่าหลายกลุ่มในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษอุดมการณ์และทัศนคติของโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ต่อกลุ่มเหล่านี้มีความสับสนและมักไม่เป็นมิตร [68] [69]การวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวยังคงดำเนินต่อไปในยุคแห่งการตรัสรู้ของศตวรรษที่ 18 ผ่านนักคิดเช่นAbbé de Mable , Jean Meslier , Étienne-Gabriel MorellyและJean-Jacques Rousseauในฝรั่งเศส [70]ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการปฏิวัติฝรั่งเศสลัทธิคอมมิวนิสต์กลายเป็นลัทธิการเมืองภายใต้การอุปถัมภ์ของGracchus Babeuf , Restif de la BretonneและSylvain Maréchalซึ่งทุกคนถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของลัทธิคอมมิวนิสต์ สมัยใหม่ตามJames H. Billington [71]

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 นักปฏิรูปสังคมหลายคนได้ก่อตั้งชุมชนบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน ต่างจากชุมชนคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้ พวกเขาแทนที่การเน้นทางศาสนาด้วยพื้นฐานที่มีเหตุผลและใจบุญสุนทาน [72]ที่โดดเด่นในหมู่พวกเขาคือRobert Owenผู้ก่อตั้งNew Harmony, Indianaในปี 1825 และCharles Fourierซึ่งผู้ติดตามจัดระเบียบการตั้งถิ่นฐานอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาเช่นBrook Farmในปี 1841 [1]ในรูปแบบสมัยใหม่ ลัทธิคอมมิวนิสต์ เติบโตจากขบวนการสังคมนิยมในยุโรปศตวรรษที่ 19 เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมก้าวหน้า นักวิจารณ์สังคมนิยมตำหนิระบบทุนนิยมว่าเป็นเหตุให้ชนชั้นกรรมาชีพตกต่ำ—คนงานในโรงงานในเมืองกลุ่มใหม่ที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มักเกิดอันตราย สิ่งสำคัญที่สุดในบรรดานักวิจารณ์เหล่านี้คือ Karl Marx และเพื่อนร่วมงานของเขา Friedrich Engels ในปี ค.ศ. 1848 มาร์กซ์และเองเกลส์ได้เสนอคำจำกัดความใหม่ของลัทธิคอมมิวนิสต์และทำให้คำนี้เป็นที่นิยมในจุลสารที่โด่งดังของพวกเขาThe Communist Manifesto [1]

คลื่นปฏิวัติ ค.ศ. 1917–1923

ในปี ค.ศ. 1917 การปฏิวัติเดือนตุลาคมในรัสเซียได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการขึ้นสู่อำนาจรัฐของพวกบอลเชวิค ของ วลาดิมีร์ เลนินซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์อย่างเปิดเผยถึงตำแหน่งนั้น การปฏิวัติได้โอนอำนาจไปยังสภาคองเกรสแห่งโซเวียต All-Russianซึ่งฝ่ายบอลเชวิคมีเสียงข้างมาก [73] [74] [75]เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการอภิปรายเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีมากมายภายในขบวนการลัทธิมาร์กซ์ ขณะที่มาร์กซ์ระบุว่าลัทธิสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์จะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่วางไว้โดยการพัฒนาทุนนิยมที่ก้าวหน้าที่สุด อย่างไรก็ตามจักรวรรดิรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปที่มีชาวนาจำนวนมหาศาลที่ไม่รู้หนังสือเป็นส่วนใหญ่ และคนงานอุตสาหกรรมส่วนน้อย มาร์กซ์เตือนถึงความพยายามที่จะ "เปลี่ยนภาพสเก็ตช์ประวัติศาสตร์ของฉันเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบทุนนิยมในยุโรปตะวันตกให้กลายเป็นทฤษฎีประวัติศาสตร์-ปรัชญาของมาร์เช่เจเนราเล่ที่กำหนดโดยชะตากรรมของทุกคน ไม่ว่าสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไร", [76]และ ระบุว่ารัสเซียอาจสามารถข้ามขั้นตอนของการปกครองของชนชั้นนายทุนผ่านObshchinaได้ [77] [nb 3] Mensheviksสายกลาง(ชนกลุ่มน้อย) คัดค้านแผนคอมมิวนิสต์ (ส่วนใหญ่) ของ Lenin สำหรับการปฏิวัติสังคมนิยมก่อนรูปแบบการผลิตทุนนิยมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึ้น การขึ้นสู่อำนาจของพวกบอลเชวิคที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคำขวัญเช่น "สันติภาพ ขนมปัง และที่ดิน" ซึ่งเข้าถึงความต้องการของสาธารณชนจำนวนมากในการยุติการมีส่วนร่วมของรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความต้องการของชาวนาในการปฏิรูปที่ดินและ การสนับสนุนที่เป็นที่ นิยมสำหรับโซเวียต [81]

ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2460 รัฐบาลเฉพาะกาลของรัสเซียได้รับความอับอายอย่างกว้างขวางจากความล้มเหลวในการถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน หรือเรียกประชุม สภาร่าง รัฐธรรมนูญของรัสเซียเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยปล่อยให้โซเวียตเข้าควบคุมประเทศโดยพฤตินัย พวกบอลเชวิคเคลื่อนอำนาจเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและทหารของสหภาพโซเวียตทั้งหมด-รัสเซียครั้งที่สองในการปฏิวัติเดือนตุลาคม หลังจากไตร่ตรองมาหลายสัปดาห์ฝ่ายซ้าย-ฝ่ายปฏิวัติสังคมนิยมฝ่ายซ้ายได้จัดตั้งรัฐบาลผสมกับพวกบอลเชวิคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2460 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2461 ขณะที่ฝ่ายขวาของพรรคปฏิวัติสังคมนิยมคว่ำบาตรโซเวียตและประณามการปฏิวัติเดือนตุลาคมว่าเป็นรัฐประหารที่ ผิดกฎหมาย ในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของรัสเซีย พ.ศ. 2460พรรคสังคมนิยมมีคะแนนเสียงรวมกันมากกว่า 70% พวกบอลเชวิคเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในใจกลางเมือง และได้รับคะแนนเสียงราวสองในสามของทหารในแนวรบด้านตะวันตก ได้คะแนนเสียง 23.3%; นักปฏิวัติสังคมนิยมจบอันดับที่หนึ่งด้วยความแข็งแกร่งของการสนับสนุนจากชาวนาในชนบทของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเด็นเดียว ประเด็นคือการปฏิรูปที่ดิน ได้ 37.6% ในขณะที่กลุ่มสังคมนิยมยูเครนจบหนึ่งในสามด้วยคะแนน 12.7% และ Mensheviks ได้อันดับที่สี่ที่น่าผิดหวังที่ 3.0% [82]ที่นั่งของพรรคปฏิวัติสังคมนิยมส่วนใหญ่ตกเป็นของฝ่ายขวา การอ้างถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ล้าสมัยซึ่งไม่ยอมรับการแบ่งพรรคและความขัดแย้งของสมัชชากับสภาคองเกรสของโซเวียต รัฐบาลคอมมิวนิสต์-ปฏิวัติคอมมิวนิสต์-ฝ่ายซ้ายได้ย้ายไปยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญในเดือนมกราคม พ.ศ. 2461 ร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่องการยุบสภา สภาร่างรัฐธรรมนูญออกโดยคณะกรรมการบริหารกลางของสภาคองเกรสแห่งโซเวียตซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เลนินครอบงำ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนการเลือกตั้งแบบเสรีหลายพรรค หลังจากการพ่ายแพ้ของพวกบอลเชวิค เลนินเริ่มอ้างถึงการชุมนุมว่าเป็น "รูปแบบรัฐสภาที่หลอกลวงของชนชั้นนายทุน-ประชาธิปไตย" [82]สิ่งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาของแนวหน้าที่กลุ่มชนชั้นสูงควบคุมสังคม[83]ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างอนาธิปไตยและลัทธิมาร์กซ์และลัทธิคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์ถือเอาตำแหน่งที่มีอำนาจเหนือกว่าเกือบตลอดศตวรรษที่ 20 ยกเว้นกระแสสังคมนิยมที่เป็นคู่แข่งกัน [84]

คอมมิวนิสต์และมาร์กซิสต์คนอื่นๆ โดยเฉพาะสังคมเดโมแครตที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับลัทธิสังคมนิยมต่างก็วิพากษ์วิจารณ์พวกบอลเชวิคตั้งแต่แรกเริ่ม เนื่องจากรัสเซียถูกมองว่าล้าหลังเกินไปสำหรับการปฏิวัติสังคมนิยม [37] สภาคอมมิวนิสต์และ คอมมิวนิสต์ ฝ่ายซ้ายได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติเดือนพฤศจิกายนในเยอรมนีและกลุ่มปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในรัสเซีย และวิพากษ์วิจารณ์ รัฐสังคมนิยมตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศตนเอง พรรคฝ่ายซ้ายบางพรรค เช่นพรรคสังคมนิยมแห่งบริเตนใหญ่อวดอ้างในการเรียกพวกบอลเชวิค และขยายรัฐคอมมิวนิสต์ เหล่านั้น ซึ่งตามหรือได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการพัฒนาของโซเวียตบอลเชวิค ก่อตั้งระบบทุนนิยมของรัฐในปลายปี พ.ศ. 2460 ดังที่นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการหลายคนได้อธิบายไว้ในช่วงศตวรรษที่ 20 นักวิชาการอื่นๆ[25] [26] [27]หรือเศรษฐกิจสั่งการ [28] [29] [30]ก่อนที่วิถีการพัฒนาของสหภาพโซเวียตจะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อสังคมนิยมซึ่งชวนให้นึกถึงทฤษฎีสองขั้นตอนคอมมิวนิสต์ไม่ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างโหมดการผลิตแบบสังคมนิยม กับ ลัทธิคอมมิวนิสต์ [43]สอดคล้องกับและช่วยในการแจ้งแนวคิดยุคแรกๆ ของลัทธิสังคมนิยมซึ่งกฎแห่งคุณค่าไม่ได้ชี้นำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกต่อไป ความสัมพันธ์ทางการเงินในรูปแบบของ มูลค่า การแลกเปลี่ยนกำไรดอกเบี้ยและแรงงานค่าจ้างจะไม่ดำเนินการและนำไปใช้กับสังคมนิยมมาร์กซิสต์ [85]

ในขณะที่โจเซฟ สตาลินกล่าวว่ากฎแห่งคุณค่าจะยังคงใช้กับลัทธิสังคมนิยมและสหภาพโซเวียตเป็นสังคมนิยมภายใต้คำจำกัดความใหม่นี้ ซึ่งตามด้วยผู้นำคอมมิวนิสต์คนอื่นๆ คอมมิวนิสต์อื่นๆ อีกจำนวนมากยังคงรักษาคำจำกัดความเดิมและรัฐที่รัฐคอมมิวนิสต์ไม่เคยก่อตั้งลัทธิสังคมนิยมใน ความรู้สึกนี้ เลนินอธิบายนโยบายของเขาว่าเป็นทุนนิยมของรัฐ แต่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการพัฒนาสังคมนิยม ซึ่งนักวิจารณ์ฝ่ายซ้ายกล่าวว่าไม่เคยเป็นที่ยอมรับ ในขณะที่ลัทธิมาร์กซ์-เลนินนิสต์ บางคน ระบุว่านโยบายนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยสตาลินและ ยุค เหมาเท่านั้น แล้วจึงกลายเป็น รัฐทุนนิยมปกครองโดยนักปรับปรุงแก้ไข; คนอื่นกล่าวว่าลัทธิเหมาจีนเป็นรัฐทุนนิยมเสมอ และสนับสนุนแอลเบเนียคอมมิวนิสต์ในฐานะรัฐสังคมนิยมเพียงรัฐ เดียว หลังจากสหภาพโซเวียตภายใต้สตาลิน[86] [87]ซึ่งระบุเป็นครั้งแรกว่าประสบความสำเร็จทางสังคมนิยมด้วย รัฐธรรมนูญ โซเวียตปี 2479 [88]

สหภาพโซเวียต

ลัทธิคอมมิวนิสต์ในสงครามเป็นระบบแรกที่พวกบอลเชวิคนำมาใช้ในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซียอันเป็นผลมาจากความท้าทายมากมาย [89]แม้จะมีลัทธิคอมมิวนิสต์ในชื่อ แต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีระเบียบวินัยที่เข้มงวดสำหรับคน งาน ห้ามมิให้มี การนัดหยุดงานหน้าที่แรงงานบังคับ และการควบคุมแบบทหาร และได้รับการอธิบายว่าเป็นการ ควบคุม เผด็จการ ที่เรียบง่าย โดยพวกบอลเชวิคที่จะรักษาไว้ อำนาจและการควบคุมในภูมิภาคโซเวียต มากกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง ที่เชื่อมโยง กัน [90]สหภาพโซเวียตก่อตั้งขึ้นในปี 2465 ก่อนการแบนทั่วไปในปีพ.ศ. 2464 มีหลายฝ่ายในพรรคคอมมิวนิสต์ ที่โดดเด่นกว่าในหมู่พวกเขาคือฝ่ายค้านฝ่ายซ้าย ฝ่ายค้านฝ่ายขวาและฝ่ายค้านของกรรมกรซึ่งถกเถียงกันถึงแนวทางการพัฒนาที่จะปฏิบัติตาม ฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายและฝ่ายแรงงานวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนารัฐ-ทุนนิยมมากกว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานก็วิพากษ์วิจารณ์ระบบราชการและการพัฒนาจากเบื้องบน ขณะที่ฝ่ายค้านขวาสนับสนุนการพัฒนารัฐทุนนิยมมากกว่า และสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจใหม่ [89]การติดตามการรวมศูนย์ประชาธิปไตย ของเลนิน, พรรคเลนินนิสต์ถูกจัดเป็นลำดับชั้น โดยมีเซลล์สมาชิกที่ใช้งานอยู่เป็นฐานกว้าง พวกเขาประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานชั้นยอดเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติจากสมาชิกระดับสูงของพรรคว่ามีความน่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของพรรค อย่าง สมบูรณ์ ในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เสรีนิยมมากขึ้นย้อน หลังไปถึงลัทธิลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมในปัจจุบันของสภาคอมมิวนิสต์ ยังคงเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไม่เห็นด้วยที่สำคัญนอกสหภาพโซเวียต ในการพิจารณาคดีในมอสโกกลุ่มบอลเชวิคเก่าจำนวนมากที่มีบทบาทสำคัญในระหว่างการปฏิวัติรัสเซียหรือในรัฐบาลโซเวียตของเลนินในภายหลัง รวมทั้งLev Kamenev , Grigory Zinoviev , Alexei RykovและNikolai Bukharinถูกกล่าวหา สารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดกับสหภาพโซเวียต และถูกประหารชีวิต [92]

สาขาวิชาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2และระหว่างช่วงสงครามเย็นถูกครอบงำโดย " แบบจำลองเผด็จการ " ของสหภาพโซเวียต โดยเน้นย้ำถึงลักษณะที่แท้จริงของอำนาจ ของ โจเซฟ สตาลิน "แบบจำลองเผด็จการ" ถูกร่างโครงร่างขึ้นครั้งแรกในปี 1950 โดยนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองคาร์ล โยอาคิม ฟรีดริชซึ่งกล่าวว่าสหภาพโซเวียตและรัฐคอมมิวนิสต์อื่นๆ เป็นระบบเผด็จการ โดยมีลัทธิบุคลิกภาพและอำนาจเกือบไม่จำกัดของ "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่" เช่น สตาลิน "โรงเรียนทบทวน" ที่เริ่มต้นในทศวรรษ 1960 มุ่งเน้นไปที่สถาบันที่ค่อนข้างเป็นอิสระซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อนโยบายในระดับที่สูงขึ้น [93]แมตต์ เลโนอธิบาย "โรงเรียนทบทวน" ว่าเป็นตัวแทนของบรรดาผู้ที่ "ยืนยันว่าภาพเก่าของสหภาพโซเวียตในฐานะรัฐเผด็จการที่มุ่งยึดครองโลกนั้นเรียบง่ายเกินไปหรือผิดธรรมดา พวกเขามักจะสนใจประวัติศาสตร์สังคมและโต้แย้งว่า ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ต้องปรับตัวเข้ากับพลังทางสังคม” [94]นักประวัติศาสตร์ "โรงเรียนทบทวน" เหล่านี้ เช่นJ. Arch GettyและLynne Violaท้าทายแนวทาง "เผด็จการแบบเผด็จการ" ซึ่งถือว่าล้าสมัย[95]และมีบทบาทมากที่สุดในอดีตหอจดหมายเหตุของรัฐคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสำคัญของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียต [93] [96]

ตามคำกล่าวของJohn Earl HaynesและHarvey Klehrประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีลักษณะเฉพาะด้วยการแบ่งแยกระหว่างนักอนุรักษนิยมและนักปรับปรุงแก้ไข "นักประเพณีนิยม" กำหนดลักษณะตนเองว่าเป็นนักข่าวที่เป็นกลางเกี่ยวกับลักษณะเผด็จการที่ถูกกล่าวหาของลัทธิคอมมิวนิสต์และรัฐคอมมิวนิสต์ พวกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์แม้กระทั่งฟาสซิสต์ ในความกระตือรือร้นที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นสงครามเย็นต่อไป การกำหนดลักษณะทางเลือกสำหรับนักอนุรักษนิยมรวมถึง "ต่อต้านคอมมิวนิสต์", "อนุรักษ์นิยม", "เดรเปอไรท์" (หลังจากธีโอดอร์ เดรเปอร์ ) "ออร์โธดอกซ์" และ "ปีกขวา"; [97]นอร์มัน มาร์โควิตซ์ "ผู้คิดทบทวน" ที่โดดเด่น เรียกพวกเขาว่า "พวกปฏิกิริยา" "คู่รักฝ่ายขวา" และ "ผู้พิชิต" ที่อยู่ใน " ทุนการศึกษา CPUSAของHUAC " "Revisionists" ซึ่งมี Haynes และ Klehr เป็นผู้ทบทวนประวัติศาสตร์มีจำนวนมากขึ้นและครอบงำสถาบันการศึกษาและวารสารที่ได้เรียนรู้ สูตรทางเลือกที่แนะนำคือ "นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ของลัทธิคอมมิวนิสต์อเมริกัน" แต่นั่นยังไม่เกิดขึ้นเพราะนักประวัติศาสตร์เหล่านี้จะอธิบายตนเองว่าเป็นกลางและเป็นวิชาการ และเปรียบเทียบงานของพวกเขากับงานของ "นักโบราณนิยม" ที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ซึ่งพวกเขาจะเรียกว่ามีอคติและ อย่างไม่มีการศึกษา [98]

สงครามเย็น

ประเทศในโลกปัจจุบัน (สีแดง) หรือก่อนหน้านี้ (สีส้ม) มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในนาม

หลังจากบทบาทนำในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม โดยมีอิทธิพลอย่างแข็งแกร่งเหนือยุโรปตะวันออกและบางส่วนของเอเชีย จักรวรรดิยุโรปและญี่ปุ่นแตกเป็นเสี่ยงๆ และพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีบทบาทสำคัญในขบวนการเพื่อเอกราชมากมาย รัฐบาลมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ที่มีต้นแบบมาจากสหภาพโซเวียตเข้ายึดอำนาจด้วยความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตในบัลแกเรีย เช โกโลวะเกียเยอรมนีตะวันออกโปแลนด์ฮังการีและโรมาเนีย รัฐบาลมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ถูกสร้างขึ้นภายใต้การนำของJosip Broz Titoในยูโกสลาเวียแต่นโยบายอิสระของติโตนำไปสู่การขับไล่ยูโกสลาเวียออกจาก คอมิน ฟอร์มซึ่งเข้ามาแทนที่ คอมิน เทิร์น และลัทธิ ติโต ถูกตราหน้าว่าเป็นพวก ที่ เบี่ยงเบน แอลเบเนียก็กลายเป็นรัฐมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์อิสระหลังสงครามโลกครั้งที่สอง [99]ลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งและเป็นภัยคุกคามต่อทุนนิยมตะวันตกมาเกือบตลอดศตวรรษที่ 20 [100]

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหภาพโซเวียตในสมัยสตาลินได้รับการถกเถียงกันมาก ผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ นักวิชาการ และนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ บางคน เห็นพ้องต้องกันว่าลัทธิสังคมนิยมได้ก่อตั้งขึ้น แม้ว่าจะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันก็ตาม มักใช้คำว่าสังคมนิยมที่แท้จริงหรือ สังคมนิยม ที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นรัฐเดิมที่คนงานควบคุมวิธีการผลิตผ่านทางพรรค รัฐ และสหภาพแรงงานในขณะที่อดีตมองว่าเศรษฐกิจที่วางแผนไว้เป็นสังคมนิยม นักวิชาการคนอื่นๆ และนักวิจารณ์ฝ่ายซ้ายต่างระบุว่าเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มของข้าราชการทุนนิยมของรัฐสังคมนิยมแบบรัฐ หรือรูป แบบการผลิตที่ไม่เหมือนใครโดยสิ้นเชิง [24]กลุ่มตะวันออก รวมทั้งรัฐต่างๆ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกตลอดจน ระบอบ สังคมนิยมโลกที่สามได้รับการอธิบายเป็นบางครั้งว่าเป็น "ระบบราชการ-เผด็จการ" [23]และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนได้รับการกล่าวถึง ในบางกรณีในฐานะ "ทุนนิยมชาตินิยม" โดยนักวิจารณ์[101]

แนวความคิดเกี่ยวกับลัทธิเผด็จการได้รับอิทธิพลที่โดดเด่นในวาทกรรมทางการเมืองต่อต้านคอมมิวนิสต์ของตะวันตกและแม คคาร์ธีอิสต์ ในช่วงยุคสงครามเย็นโดยเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ให้กลายเป็นการต่อต้านคอมมิวนิสต์หลังสงคราม [102] [103] [104] มุมมอง ที่เป็นที่นิยม แต่ยังวิพากษ์วิจารณ์[95]มุมมองของความเท่าเทียมกันของนาซีเยอรมนีและสหภาพโซเวียตภายใต้สตาลินนั้นเป็นไปไม่ได้และเป็นความเข้าใจผิด[ ต้องการการอ้างอิง ]ของสองลักษณะที่แตกต่างกันของระบอบการปกครอง ซึ่งก็คือ ทำไมพวกเขาถึงเป็นศัตรูกัน เป้าหมายหลักของสตาลินคือการสร้างรัฐสังคมนิยมภายใต้ร่มธงของลัทธิสังคมนิยมในประเทศหนึ่งนั่นคือออตตาริกอุตสาหกรรมและหลากหลายเชื้อชาติ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้อยู่ในแผนการของสตาลิน ค่อนข้างจะเป็นชาตินิยมและการสร้าง ชาติ และไม่ได้มีอยู่ในการสร้างรัฐที่ไม่ใช่ทุนนิยมและไม่ขยายตัว [105]ในแง่นี้ลัทธิสตาลินซึ่งหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีควบคู่ไปกับพันธมิตรอื่น ๆ ในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่โดยเนื้อแท้ และลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์เป็นปัจจัยยับยั้งที่ไม่อนุญาตให้สตาลินปลดปล่อยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แท้จริง [106] [107] [nb 4]

นักวิชาการและนักข่าวบางคนกล่าวว่าการเล่าเรื่องต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้ขยายขอบเขตของการปราบปรามและการเซ็นเซอร์ทางการเมืองในรัฐภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์เกินจริง หรือได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นความโหดร้ายที่ประเทศทุนนิยมกระทำการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็น พวกเขารวมถึงMark Aarons , [110] Vincent Bevins , [111] Noam Chomsky , [112] Jodi Dean , [113] Kristen Ghodsee , [114] Seumas Milne , [115]และMichael Parenti [116]มาร์ค แบรดลีย์ และรูดอล์ฟ รัมเมลได้เขียนไว้ว่า แม้ว่าจะมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับตัวเลขที่แน่นอน แต่ลำดับความสำคัญกลับไม่มี [117] [118] Ghodsee และScott Sehon เขียนว่า "การพูดเล่น ๆ เกี่ยวกับตัวเลขเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญคือหลายคน หลายคนถูกฆ่าโดยระบอบคอมมิวนิสต์" [114]เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 นาธาน เจ. โรบินสันเขียนว่า: "มันง่ายอย่างเหลือเชื่อที่จะสนับสนุนทั้งลัทธิสังคมนิยมและต่อต้านอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดยระบอบคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 สิ่งที่ต้องทำก็คือการต่อต้านระบอบเผด็จการที่มีหลักการสม่ำเสมอ" [119]นักวิชาการบางคนเขียนถึงข้อดีของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ตำแหน่งที่ไม่ปฏิเสธเหตุการณ์และการสูญเสียชีวิต แต่สร้างความแตกต่างระหว่างคอมมิวนิสต์ต่อต้านเผด็จการและกระแสสังคมนิยมอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ตกเป็นเหยื่อของการกดขี่[114]และปฏิเสธเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 [120]

ในยุโรปตะวันตก พรรคคอมมิวนิสต์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหลังสงครามหลายแห่ง และแม้ว่าสงครามเย็นจะบีบบังคับหลายประเทศให้ถอดถอนออกจากรัฐบาล เช่น ในอิตาลี พวกเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสรีนิยม-ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากมายในลัทธิมาร์กซ์แบบเสรีนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1960 กับฝ่ายซ้ายใหม่ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 พรรคคอมมิวนิสต์ตะวันตกจำนวนมากได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำหลายอย่างของรัฐคอมมิวนิสต์ โดยห่างเหินจากพวกเขา และพัฒนาถนนประชาธิปไตยสู่สังคมนิยม ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในนามEurocommunism [121]การพัฒนานี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนดั้งเดิมของสหภาพโซเวียตว่ามีจำนวนเท่ากับสังคมประชาธิปไตย [122]

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ด้วยการล่มสลายของสนธิสัญญาวอร์ซอหลังจากการปฏิวัติในปี 1989ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของอดีตกลุ่มตะวันออกส่วนใหญ่ สหภาพโซเวียตถูกยุบเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศหมายเลข 142-N ของสหภาพโซเวียต แห่งสาธารณรัฐสูงสุดของสหภาพโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต [123]คำประกาศยอมรับเอกราชของอดีตสาธารณรัฐโซเวียตและสร้างเครือรัฐเอกราชแม้ว่าผู้ลงนามห้ารายจะให้สัตยาบันในภายหลังมากหรือไม่ได้ทำเลย วันก่อนมิคาอิล กอ ร์บาชอฟ ประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียต (ผู้นำคนที่แปดและคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต)) ลาออก ประกาศว่าสำนักงานของเขาสูญพันธุ์ และมอบอำนาจรวมถึงการควบคุมChegetให้กับประธานาธิบดีรัสเซียBoris Yeltsin เย็นวันนั้นเวลา 7:32 น. ธงโซเวียตถูกหย่อนจากเครมลินเป็นครั้งสุดท้ายและแทนที่ด้วยธงรัสเซียก่อน การปฏิวัติ ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2534 สาธารณรัฐทั้งหมด รวมทั้งรัสเซียเอง ได้แยกตัวออกจากสหภาพ หนึ่งสัปดาห์ก่อนการสลายอย่างเป็นทางการของสหภาพแรงงาน สาธารณรัฐ 11 แห่งได้ลงนามในพิธีสาร Alma-Ataจัดตั้งเครือจักรภพแห่งรัฐเอกราช อย่างเป็นทางการ และประกาศว่าสหภาพโซเวียตได้ยุติการดำรงอยู่ [124] [125]

นักวิชาการบางคนเช่นJodi DeanและKristen Ghodseeวางตัวว่าทัศนคติที่มีชัยชนะของมหาอำนาจตะวันตกในช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็น และการตรึงด้วยการเชื่อมโยงอุดมคติทางการเมืองฝ่ายซ้ายและสังคมนิยมทั้งหมดเข้ากับความน่าสะพรึงกลัวของลัทธิสตาลินทำให้ลัทธิเสรีนิยมใหม่ เข้า มาเติมเต็มความว่างเปล่า บ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตยและการปฏิรูป ทิ้งร่องรอยของความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ การว่างงาน ความสิ้นหวัง และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งอดีตกลุ่มตะวันออกและส่วนมากของตะวันตกในทศวรรษต่อ ๆ มาซึ่งจุดชนวนให้เกิดชาตินิยมฝ่ายขวา หัวรุนแรงขึ้น ทั้งในอดีตและใน หลัง [126]สำหรับคณบดีอนุรักษนิยมพรรคเสรีนิยมและสังคมเดโมแครตต่างเห็นพ้องกันว่ารัฐคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 เป็นความล้มเหลวอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นจึงจำกัดขอบเขตของการอภิปรายเกี่ยวกับทางเลือกทางการเมืองแทนตลาด เสรี และประชาธิปไตยแบบเสรีซึ่งการหลอมรวมนี้ถือเป็นแนวคิดของคณบดีเกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่ ตามคำกล่าวของJodi Deanเมื่อผู้คนนึกถึงระบบทุนนิยม พวกเขาไม่ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุด ( การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อรุนแรงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่เหล่าขุนนางโจรและการว่างงาน ) เนื่องจากประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยมถูกมองว่าเป็นพลวัตและเหมาะสมยิ่ง ประวัติของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นไม่ถือว่าเป็นพลวัตหรือมีความเหมาะสมยิ่งยวด, และมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์แบบตายตัวที่เน้นย้ำถึงลัทธิอำนาจนิยม, ป่าเถื่อน , ความอดอยาก, และความรุนแรง. [127] [128]

คอมมิวนิสต์หลังโซเวียต

วอลเตอร์ ไชเดลกล่าวว่าแม้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างกว้างขวาง แต่รัฐคอมมิวนิสต์ก็ล้มเหลวในการบรรลุความสำเร็จทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระยะยาว [129]ประสบการณ์ของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตความอดอยากของเกาหลีเหนือและการถูกกล่าวหาว่าด้อยประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับระบบตลาดเสรีที่พัฒนาแล้ว ถือเป็นตัวอย่างของรัฐคอมมิวนิสต์ที่ล้มเหลวในการสร้างรัฐที่ประสบความสำเร็จในขณะที่พึ่งพาสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิม . [130] [131] [ หน้าที่จำเป็น ]แม้จะมีข้อบกพร่องเหล่านั้นPhilipp Ther  [ de ]กล่าวว่ามีการเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไปตลอดประเทศใน กลุ่มตะวันออกอันเป็นผลมาจากโครงการปรับปรุงให้ทันสมัยภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ [132] Branko Milanovićเขียนว่าหลังสิ้นสุดสงครามเย็น เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นจำนวนมากได้ปฏิเสธถึงขอบเขตดังกล่าวระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทุนนิยม โดยที่พวกเขาต้องไม่หวนกลับไปสู่จุดที่เคยเป็นมาก่อนการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ [133]ตามที่นักมานุษยวิทยาKristen Ghodseeและปราชญ์Scott Sehon กล่าว มีการเล่าเรื่อง " เหยื่อคอมมิวนิสต์ " ที่พยายามเทียบคอมมิวนิสต์กับการฆาตกรรม เช่น การสร้างป้ายโฆษณาในไทม์สแควร์ที่ประกาศว่า "100 ปี 100 ล้านคนถูกฆ่า" และ " คอมมิวนิสต์ฆ่า"; [14]สำหรับ Ghodsee องค์กรอนุรักษ์นิยมและต่อต้านคอมมิวนิสต์พยายามสร้างการเล่าเรื่อง "เหยื่อคอมมิวนิสต์" ให้เป็นทฤษฎีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สองครั้งหรือความเท่าเทียมทางศีลธรรมระหว่างความหายนะของนาซี (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) กับผู้ที่ถูกรัฐคอมมิวนิสต์สังหาร (การสังหารหมู่) จากมุมมองนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามที่น่าสงสัยในการหันเหความสนใจจากวิกฤตการเงินโลกและความล้มเหลวของลัทธิเสรีนิยมใหม่ [134]

ในปี 2022 รัฐต่างๆ ที่ถูกควบคุมโดยพรรคมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ภายใต้ระบบพรรคเดียว ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [nb 5]พรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคลูกหลานของพวกเขายังคงมีความสำคัญทางการเมืองในหลายประเทศ ด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์มีการแบ่งแยกระหว่างพวกคอมมิวนิสต์สายแข็ง ซึ่งบางครั้งเรียกในสื่อว่าพวกนีโอสตาลินซึ่งยังคงยึดมั่นในลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ดั้งเดิม และสิ่งเหล่านั้น เช่นฝ่ายซ้ายในเยอรมนี ซึ่งทำงานภายในกระบวนการเสรีนิยม-ประชาธิปไตยเพื่อเส้นทางประชาธิปไตยสู่สังคมนิยม[140]ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองอื่นๆ ได้ใกล้ชิดกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคสังคมประชาธิปไตย [141]นอกรัฐคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปฏิรูปแล้วได้นำหรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เอนเอียงไปทางซ้ายหรือพันธมิตรระดับภูมิภาค ในประเทศเนปาล คอมมิวนิสต์ ( CPN UMLและพรรคคอมมิวนิสต์เนปาล ) เป็นส่วนหนึ่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 ของเนปาลซึ่งยกเลิกระบอบราชาธิปไตยในปี 2551 และเปลี่ยนประเทศให้เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและมีอำนาจร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อื่น ๆ ลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์และลัทธิเหมา ( CPN Maoist ) โซเชียลเดโมแครต ( สภาเนปาล ) และอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่ง ของ ประชาธิปัตย์หลายพรรคของพวกเขา [142] [143]

จีนได้ประเมินใหม่หลายแง่มุมของมรดกเหมาอิสต์ เช่นเดียวกับลาว เวียดนาม และคิวบาในระดับที่น้อยกว่า ได้กระจายอำนาจการควบคุมเศรษฐกิจของรัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโต การปฏิรูปเหล่านี้อธิบายโดยนักวิชาการว่าเป็นความก้าวหน้า และนักวิจารณ์ฝ่ายซ้ายบางคนมองว่าเป็นการถดถอยสู่ระบบทุนนิยม หรือเป็นทุนนิยมของรัฐแต่ฝ่ายปกครองอธิบายว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นต่อความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกหลังโซเวียตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำลังการผลิตอุตสาหกรรม [ ต้องการการอ้างอิง ]ในประเทศเหล่านี้ ที่ดินเป็นการผูกขาดสาธารณะที่เป็นสากลซึ่งบริหารโดยรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญก็เช่นกัน ภาครัฐเป็นภาคส่วนที่โดดเด่นในเศรษฐกิจเหล่านี้และรัฐมีบทบาทสำคัญในการประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเริ่มต้นในปี 1978 ภายใต้การนำของเติ้ง เสี่ยวผิงและตั้งแต่นั้นมาจีนก็สามารถลดอัตราความยากจนจาก 53% ในยุคเหมาเหลือเพียง 6% ในปี 2544 [144]

ทฤษฎี

ความคิดและทฤษฎีทางการเมืองของคอมมิวนิสต์มีความหลากหลาย แต่มีองค์ประกอบหลักหลายประการ รูปแบบที่โดดเด่นของลัทธิคอมมิวนิสต์มีพื้นฐาน มาจาก ลัทธิมาร์กหรือลัทธิเลนินแต่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ในรูปแบบที่ไม่ใช่มาร์กซิสต์ เช่น ลัทธิคอมมิวนิสต์อนาร์โชและ ลัทธิคอมมิวนิสต์ คริสเตียนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลบางส่วนจากทฤษฎีมาร์กซิสต์และ ลัทธิมาร์กซ์ เสรีนิยมและมนุษยนิยมโดยเฉพาะยังมีอยู่ องค์ประกอบทั่วไปรวมถึงการเป็นทฤษฎีมากกว่าเชิงอุดมการณ์ การระบุพรรคการเมืองไม่ใช่ตามอุดมการณ์ แต่ตามชนชั้นและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และแบ่งปันการระบุตัวตนกับชนชั้นกรรมาชีพ ตามที่คอมมิวนิสต์กล่าวว่าชนชั้นกรรมาชีพสามารถหลีกเลี่ยงการว่างงานจำนวนมากได้ก็ต่อเมื่อระบบทุนนิยมถูกโค่นล้ม ในระยะสั้น คอมมิวนิสต์ที่เน้นรัฐสนับสนุนให้รัฐเป็นเจ้าของ อำนาจสูงสุด ของเศรษฐกิจเพื่อเป็นการปกป้องชนชั้นกรรมาชีพจากแรงกดดันของทุนนิยม คอมมิวนิสต์บางคนมีความโดดเด่นจากมาร์กซิสต์คนอื่นๆ ในการมองชาวนาและเจ้าของทรัพย์สินรายย่อยเป็นพันธมิตรที่เป็นไปได้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเลิกล้มระบบทุนนิยม [145]

สำหรับลัทธิคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์ เป้าหมายดังกล่าว รวมถึงผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพในระยะสั้นเพื่อปรับปรุงสภาพทางการเมืองและทางวัตถุ สามารถทำได้โดยผ่านแนวหน้าซึ่งเป็นรูปแบบสังคมนิยมชั้นสูงจากเบื้องบนซึ่งอาศัยการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเพื่อระบุผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพมากกว่าการปรึกษากับชนชั้นกรรมาชีพเอง , [145]ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์เสรีนิยม [9]เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ภารกิจหลักของคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์คือการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสิ่งที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของพวกเขามากกว่าที่จะตอบสนองต่อการแสดงความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอง เมื่อพวกเขาได้รับการควบคุมจากรัฐ ภารกิจหลักของคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์คือการป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองอื่นหลอกลวงชนชั้นกรรมาชีพ เช่น การบริหารผู้สมัครอิสระของตนเอง แนวทางแนวหน้านี้มาจากความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ซึ่งคอมมิวนิสต์สามารถเป็นได้แค่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น กล่าวคือ สมาชิกของพรรคที่เป็นนักปฏิวัติมืออาชีพเต็มเวลา ตามที่วลาดิมีร์ เลนินคิดขึ้น [145]

ลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์

อนุสาวรีย์ที่อุทิศให้กับKarl Marx (ซ้าย) และFriedrich Engels (ขวา) ในเซี่ยงไฮ้

ลัทธิมาร์กซ์เป็นวิธีการ วิเคราะห์ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตีกรอบทุนนิยมผ่านกระบวนทัศน์ของการเอารัดเอาเปรียบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทาง ชนชั้น และ ความขัดแย้งทางสังคมโดยใช้การ ตีความเชิง วัตถุนิยมของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และใช้ มุมมอง วิภาษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลัทธิมาร์กซ์ใช้ระเบียบวิธีวัตถุนิยม ซึ่งมาร์กซ์และเองเงิลส์อ้างถึงว่าเป็นแนวคิดเชิงวัตถุนิยมของประวัติศาสตร์ และปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์การพัฒนาสังคมชนชั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทุนนิยมตลอดจนบทบาทของการต่อสู้ทางชนชั้นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยKarl MarxและFriedrich Engelsในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญที่สุดของขบวนการคอมมิวนิสต์ ลัทธิมาร์กซ์ไม่ได้กำหนดพิมพ์เขียวของสังคมคอมมิวนิสต์โดยตัวมันเอง และเป็นเพียงการนำเสนอการวิเคราะห์ที่สรุปวิธีการที่จะทำให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยแยกแยะลักษณะพื้นฐานของสังคมตามที่มาของสภาพชีวิตจริง ลัทธิมาร์กซ์ถือว่าตัวเองเป็นศูนย์รวมของสังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้จำลองสังคมในอุดมคติตามการออกแบบของปัญญาชนโดยที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกมองว่าเป็นสภาวะของกิจการสร้างขึ้นจากการออกแบบที่ชาญฉลาด ค่อนข้างจะเป็นความพยายามที่ไม่อิงอุดมคติในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์วัตถุและสังคม โดยที่ลัทธิคอมมิวนิสต์คือการแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่แท้จริง โดยมีพารามิเตอร์ที่ได้มาจากชีวิตจริง [146]

ตามทฤษฎีมาร์กซิสต์ความขัดแย้งทางชนชั้นเกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางวัตถุของชนชั้นกรรมาชีพ ที่ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ—ชนชั้น กรรมกรรับจ้างผลิตสินค้าและบริการ—และชนชั้นนายทุน — ชนชั้น ปกครองที่เป็นเจ้าของวิธีการผลิตและสกัดความมั่งคั่งด้วยการจัดสรรผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน ที่ ผลิตโดยชนชั้นกรรมาชีพในรูปของกำไร การต่อสู้ทางชนชั้นที่มักแสดงออกว่าเป็นการจลาจลของพลังการผลิต ของสังคมที่ ขัดต่อความสัมพันธ์ด้านการผลิตส่งผลให้เกิดวิกฤตในระยะสั้นเมื่อชนชั้นนายทุนพยายามจัดการกับความแปลกแยกด้านแรงงานที่ชนชั้นกรรมาชีพประสบ แม้ว่าจะมีระดับจิตสำนึก ทางชนชั้นที่แตกต่างกัน ก็ตาม ในช่วงวิกฤตอย่างสุดซึ้ง การต่อต้านของผู้ถูกกดขี่อาจถึงจุดสูงสุดในการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพซึ่งหากได้รับชัยชนะ ก็จะนำไปสู่การก่อตั้งรูปแบบการผลิตแบบสังคมนิยมบนพื้นฐาน ของ ความเป็นเจ้าของทางสังคมของวิธีการผลิต " ให้กับแต่ละคนตามผลงานของเขา " และการผลิตเพื่อใช้งาน ในขณะที่พลังการผลิตยังคงก้าวหน้าต่อไปสังคมคอมมิวนิสต์กล่าวคือ สังคมที่ไร้ชนชั้น ไร้สัญชาติ และมีมนุษยธรรมบนพื้นฐานของกรรมสิทธิ์ร่วมกันปฏิบัติตามหลัก " จากแต่ละคนตามความสามารถของเขาไปยังแต่ละคนตามความต้องการของเขา " [43]

แม้ว่าลัทธิมาร์กซจะมีต้นกำเนิดมาจากผลงานของมาร์กซ์และเองเงิล แต่ลัทธิมาร์กซ์ก็ได้พัฒนาเป็นสาขาและสำนักแห่งความคิดต่างๆ มากมาย ผลที่ได้คือตอนนี้ไม่มีทฤษฎีลัทธิมาร์กซิสต์ที่สรุปได้เพียงหนึ่งเดียว [147] สำนักลัทธิมาร์กซ์ ต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับบางแง่มุมของลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิม มากขึ้น ในขณะที่ปฏิเสธหรือปรับเปลี่ยนแง่มุมอื่น ๆ สำนักคิดหลายแห่งพยายามที่จะผสมผสานแนวคิดแบบมาร์กเซียนและแนวคิดที่ไม่ใช่แบบมาร์กเซียน ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปที่ขัดแย้งกัน [148]มีการเคลื่อนไหวไปสู่การรับรู้ว่าวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์และวัตถุนิยมวิภาษวิธียังคงเป็นลักษณะพื้นฐานของแนวคิดลัทธิมาร์กซ์ทั้งหมด [59] ลัทธิมาร์กซ์–เลนินและหน่อของมันเป็นที่รู้จักมากที่สุดของสิ่งเหล่านี้และเป็นแรงผลักดันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเกือบศตวรรษที่ 20 [149]

ลัทธิมาร์กซ์แบบคลาสสิกเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา และสังคมวิทยาที่มาร์กซ์และเองเงิลส์อธิบายไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาในยุคต่อมาในลัทธิมาร์กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิเลนินและลัทธิมาร์กซ์–เลนิน [150] ลัทธิมาร์กซ์ออร์โธดอกซ์เป็นร่างของลัทธิมาร์กซที่เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของมาร์กซ์และกลายเป็นปรัชญาอย่างเป็นทางการของขบวนการสังคมนิยมดังที่แสดงในสากลครั้งที่สองจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2457 ลัทธิมาร์กซ์ออร์โธดอกซ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อน ประมวล และ จัดระบบวิธีการและทฤษฎีของลัทธิมาร์กซ์โดยชี้แจงความคลุมเครือที่รับรู้และความขัดแย้งของลัทธิมาร์กซ์แบบคลาสสิก ปรัชญาของลัทธิมาร์กซ์ออร์โธดอกซ์รวมถึงความเข้าใจว่าการพัฒนาวัสดุ (ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในพลังการผลิต) เป็นตัวกลางหลักของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ และ ระบบสังคมและความสัมพันธ์ (เช่นศักดินาทุนนิยมและอื่นๆ) กลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและไม่มีประสิทธิภาพในขณะที่กำลังผลิตพัฒนา ซึ่งส่งผลให้เกิดสังคมบางรูปแบบ การปฏิวัติที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัตินี้เป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทั่วทั้งสังคม และท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจใหม่ [151]ตามคำนิยามลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิมแสดงถึงวิธีการของวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์และวัตถุนิยมแบบวิภาษวิธี และไม่ใช่ลักษณะเชิงบรรทัดฐานที่มีอยู่ในลัทธิมาร์กซ์แบบคลาสสิก โดยไม่หมายความถึงการปฏิบัติตามผลการสืบสวนของมาร์กซ์โดยเคร่งครัด [152]

แนวคิดมาร์กซิสต์

ความขัดแย้งทางชนชั้นและวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์

รากเหง้าของลัทธิมาร์กซ์คือลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัตถุนิยมซึ่งถือได้ว่าลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจตลอดประวัติศาสตร์นั้นเป็นแบบวิธีของการผลิตและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปแบบการผลิตได้กระตุ้นโดยการต่อสู้ทางชนชั้น จากการวิเคราะห์นี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นำโลกไปสู่ระบบทุนนิยมในรูปแบบการผลิตใหม่ ก่อนระบบทุนนิยมชนชั้นแรงงาน บางกลุ่มมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากกว่ามาก ทรัพย์สินนี้จึงไร้ค่า และคนงานส่วนใหญ่สามารถอยู่รอดได้โดยการขายแรงงานของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรของผู้อื่น และหากำไรให้ผู้อื่น ดังนั้น ระบบทุนนิยมจึงแบ่งโลกออกเป็นสองชนชั้นหลัก กล่าวคือชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นนายทุน . ชนชั้นเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์โดยตรงเนื่องจากกลุ่มหลังมีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวในวิธีการผลิตหากำไรจากมูลค่าส่วนเกิน ที่ เกิดจากชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ในวิธีการผลิต ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการขายแรงงานให้กับชนชั้นนายทุน [153]

ตามแนวคิดของวัตถุนิยมในประวัติศาสตร์ ชนชั้นนายทุนที่เพิ่มขึ้นในระบบศักดินา นิยมเข้ามา ยึดอำนาจและยกเลิกความสัมพันธ์ทั้งหมดของทรัพย์สินส่วนตัว มีเพียงเอกสิทธิ์ศักดินาเท่านั้นจึงทำให้ชนชั้นปกครอง ศักดินา หลุดพ้นจากการดำรงอยู่ . นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการรวมทุนนิยมในรูปแบบการผลิตใหม่ การแสดงออกขั้นสุดท้ายของความสัมพันธ์ทางชนชั้นและทรัพย์สินที่นำไปสู่การขยายตัวอย่างมหาศาลของการผลิต ในระบบทุนนิยมเท่านั้นที่สามารถยกเลิกทรัพย์สินส่วนตัวในตัวเองได้ [154]ในทำนองเดียวกัน ชนชั้นกรรมาชีพก็จะยึดอำนาจทางการเมือง ล้มล้างทรัพย์สินของชนชั้นนายทุนด้วยกรรมสิทธิ์ร่วมกันของวิธีการผลิต ดังนั้น การล้มล้างชนชั้นนายทุน การยกเลิกชนชั้นกรรมาชีพในท้ายที่สุด และนำโลกเข้าสู่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในรูปแบบการผลิตใหม่ ระหว่างทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ มีเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ มันคือความพ่ายแพ้ของรัฐกระฎุมพีแต่ยังไม่ถึงรูปแบบการผลิตทุนนิยม และในขณะเดียวกันองค์ประกอบเดียวที่นำเข้าสู่ขอบเขตของความเป็นไปได้ที่จะดำเนินต่อไปจากโหมดการผลิตนี้ ระบอบเผด็จการตามแบบอย่างของปารีสคอมมูน[155]จะเป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด โดยที่อำนาจรัฐทั้งหมดได้รับเลือกและเรียกคืนได้ภายใต้พื้นฐานของคะแนนเสียงสากล. [16]

เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียน

เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนและผู้เสนอแนวคิดมองว่าทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนและไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชากรได้ เนื่องจากจำเป็นต้องชดเชยอัตรากำไรที่ลดลงด้วยการตัดค่าจ้างพนักงาน สวัสดิการสังคม และการแสวงหาการรุกรานทางทหาร ระบบคอมมิวนิสต์จะประสบความสำเร็จในระบบทุนนิยมในรูปแบบการผลิตของมนุษยชาติผ่านการปฏิวัติของ คนงาน ตามทฤษฎีวิกฤต ของมาร์กเซียน ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจ [157]

การขัดเกลาทางสังคมกับความเป็นชาติ

แนวคิดที่สำคัญในลัทธิมาร์กซ์คือการขัดเกลาทางสังคมกับ ความ เป็นชาติ ความ เป็นชาติคือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของรัฐในขณะที่การขัดเกลาทางสังคมคือการควบคุมและการจัดการทรัพย์สินโดยสังคม ลัทธิมาร์กซ์ถือว่าสิ่งหลังเป็นเป้าหมาย และถือว่าการทำให้เป็นชาติเป็นปัญหาทางยุทธวิธี เนื่องจากความเป็นเจ้าของของรัฐยังอยู่ในขอบเขตของการ ผลิต แบบทุนนิยม ในคำพูดของฟรีดริช เองเกลส์ "การเปลี่ยนแปลง ... ไปสู่ความเป็นเจ้าของของรัฐไม่ได้ขจัดธรรมชาติทุนนิยมของกองกำลังการผลิต ... การเป็นเจ้าของรัฐของกองกำลังการผลิตไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของความขัดแย้ง แต่ถูกปกปิด ภายในมีเงื่อนไขทางเทคนิคที่สร้างองค์ประกอบของโซลูชันนั้น" [ก][158]สิ่งนี้ได้ชักนำให้กลุ่มลัทธิมาร์กซ์บางกลุ่มและแนวโน้มที่จะตราหน้ารัฐโดยยึดความเป็นชาติ เช่น สหภาพโซเวียตเป็นนายทุนของรัฐ [25] [26] [27] [28] [30]

ลัทธิคอมมิวนิสต์เลนิน

“เราต้องการจัดระเบียบสังคมใหม่และดีกว่า ในสังคมใหม่ที่ดีกว่านี้ จะต้องไม่มีทั้งคนรวยและคนจน ทุกคนจะต้องทำงาน ไม่ใช่คนรวยเพียงไม่กี่คน แต่คนทำงานทุกคนต้องมีความสุขกับผลพวงของ แรงงานทั่วไป เครื่องจักรและการพัฒนาอื่นๆ จะต้องช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของทุกคน ไม่ให้คนไม่กี่คนรวยขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายของคนนับล้าน สังคมใหม่ที่ดีกว่านี้เรียกว่าสังคมนิยมสังคมนิยม คำสอนเรื่อง สังคมนี้เรียกว่า 'สังคมนิยม'"

วลาดิมีร์ เลนินแด่คนจนในชนบท (1903) [159]

รูปปั้น วลาดิมีร์ เลนินในเมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตก

ลัทธิเลนินเป็นร่างของทฤษฎีการเมืองพัฒนาโดยและตั้งชื่อตามนักปฏิวัติรัสเซียและนายกรัฐมนตรีรัสเซียรุ่นหลังวลาดิมีร์ เลนินสำหรับองค์กรประชาธิปไตยของพรรคแนวหน้า ปฏิวัติ และความสำเร็จของการปกครองแบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพในฐานะโหมโรงทางการเมืองต่อการก่อตั้ง พรรคเลนิน โหมด การผลิต สังคมนิยม . ลัทธิเลนินประกอบด้วยทฤษฎีการเมืองและเศรษฐกิจสังคมนิยมที่พัฒนาจากลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิม ตลอดจนการตีความของเลนินเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กซิสต์เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับสภาพทางสังคมและการเมืองของ สังคมเกษตรกรรมต้นศตวรรษที่ 20 ในจักรวรรดิรัสเซีย. ลัทธิเลนินประกอบด้วยการฝึกฝนเชิงปฏิวัติ และ เดิมทีไม่ใช่ปรัชญาที่เคร่งครัดหรือทฤษฎีทางการเมืองที่ไม่ต่อเนื่องกัน หลังจากการปฏิวัติรัสเซียและในประวัติศาสตร์และจิตสำนึกของชนชั้น (ค.ศ. 1923) György Lukácsได้พัฒนาและจัดระเบียบแนวปฏิบัติและอุดมการณ์ในการปฏิวัติเชิงปฏิบัติของเลนินให้เป็นปรัชญาที่เป็นทางการของการปฏิวัติพรรคแนวหน้า ตามศัพท์รัฐศาสตร์ลัทธิเลนินนิยมใช้กันทั่วไปในปี พ.ศ. 2465 หลังจากความทุพพลภาพยุติการมีส่วนร่วมของเลนินในการปกครองพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย ในการประชุมใหญ่ของคอมมิวนิสต์สากล ครั้งที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2467 Grigory Zinovievได้เผยแพร่คำว่าLeninismเพื่อแสดงถึงการปฏิวัติของพรรคแนวหน้า

ภายในลัทธิเลนินการรวมศูนย์ในระบอบประชาธิปไตยเป็นวิธีปฏิบัติที่การตัดสินใจทางการเมืองที่ทำได้โดยกระบวนการลงคะแนนเสียงจะมีผลผูกพันกับสมาชิกทุกคนในพรรคคอมมิวนิสต์ แนวหน้าทางการเมืองของพรรคประกอบด้วยนักปฏิวัติมืออาชีพที่คัดเลือกผู้นำและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกำหนดนโยบายผ่านการอภิปรายอย่างเสรี จากนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดผ่านการกระทำที่เป็นปึกแผ่น ในบริบทของทฤษฎีการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติของเลนินนิสต์แนวหน้าเป็นยุทธศาสตร์โดยที่ชนชั้นกรรมาชีพ ขั้นสูงสุดหรือชนชั้นกรรมกรที่อธิบายว่าเป็นแนวหน้าของคณะปฏิวัติ จัดตั้งองค์กรเพื่อดึงชนชั้นกรรมกรในวงกว้างไปสู่การเมืองปฏิวัติและทำหน้าที่เป็นการสำแดงของอำนาจทางการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพต่อศัตรูทาง ชนชั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ถึง พ.ศ. 2465 ลัทธิเลนินคือการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนและปรัชญาการเมืองของรัสเซียซึ่งได้รับผลและตระหนักโดยพวกบอลเชวิคซึ่งเป็นพรรคแนวหน้าซึ่งเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชทางการเมืองของชนชั้นแรงงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2468-2472 โจเซฟ สตาลินได้กำหนดการตีความลัทธิเลนินว่าเป็นลัทธิมาร์กซ์อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมายเพียงรูปแบบเดียวในรัสเซียโดยผสมผสานปรัชญาทางการเมืองเป็นลัทธิมาร์กซ์–เลนินซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอุดมการณ์ของรัฐของสหภาพโซเวียต

ลัทธิมาร์กซ์–เลนิน

ลัทธิมาร์กซ์–เลนินเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่พัฒนาโดยโจเซฟ สตาลิ[160]ตามผู้เสนอ มันมีพื้นฐานอยู่ในลัทธิมาร์กซ์และเลนิน . เนื้อหานี้อธิบายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสตาลินนำมาใช้ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตและในระดับโลกในโคมินเทิร์น ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างนักประวัติศาสตร์ว่าสตาลินปฏิบัติตามหลักการของมาร์กซ์และเลนินจริงหรือไม่ [161]นอกจากนี้ยังมีแง่มุมต่างๆ ซึ่งตามความเห็นบางส่วนเป็นการเบี่ยงเบนจากลัทธิมาร์กซ์ เช่นลัทธิสังคมนิยมในประเทศหนึ่ง [162] [163]ลัทธิมาร์กซ์–เลนินเป็นอุดมการณ์อย่างเป็นทางการของ พรรคคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 (รวมถึงทรอตสกี้ ) และได้รับการพัฒนาหลังจากการตายของเลนิน หลักการสามประการ ได้แก่วัตถุนิยมวิภาษบทบาทนำของพรรคคอมมิวนิสต์ผ่านการรวมศูนย์ในระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจตามแผนที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและ การรวมกลุ่ม ทางการเกษตร ลัทธิมาร์ กซ์–เลนินทำให้เข้าใจผิดเพราะมาร์กซ์และเลนินไม่เคยคว่ำบาตรหรือสนับสนุนการสร้างลัทธิ -นิยมหลังจากพวกเขาและมีความสุขเพราะว่าได้รับความนิยมหลังจากการตายของเลนินโดยสตาลินมีหลักคำสอนและสถาบันสามประการที่กลายเป็นต้นแบบสำหรับระบอบการปกครองแบบโซเวียตในภายหลัง อิทธิพลระดับโลกของมัน ที่จุดสูงสุดครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของประชากรโลก ทำให้มาร์กซิสต์–เลนินนิสต์เป็นป้ายกำกับที่สะดวกสำหรับกลุ่มคอมมิวนิสต์ว่าเป็นระเบียบทางอุดมการณ์ที่มีพลวัต [164] [ข]

ในช่วงสงครามเย็น ลัทธิมาร์กซ์–เลนินเป็นอุดมการณ์ของขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด และเป็นอุดมการณ์ที่โดดเด่นที่สุดที่เกี่ยวข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์ [149] [nb 6] ลัทธิฟาสซิสต์ทางสังคมเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนโดยคอมมิวนิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในเครือ ในช่วงต้นทศวรรษ 1930 ซึ่งถือได้ว่าประชาธิปไตยในสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิฟาสซิสต์เพราะมันขัดขวางเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพแบบจำลองเศรษฐกิจร่วมของบรรษัท [166]ในขณะนั้น ผู้นำของพวกคอมมิวนิสต์ เช่น สตาลิน และราจานี พัลเม ดุตต์กล่าวว่านายทุนสังคมได้เข้าสู่ยุคที่สามซึ่งการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพใกล้เข้ามาแต่สามารถป้องกันได้โดยสังคมประชาธิปไตยและกองกำลังฟาสซิสต์ อื่นๆ [166] [167]คำว่าสังคมฟาสซิสต์ถูกใช้อย่างดูถูกเพื่อบรรยายถึงพรรคสังคมประชาธิปไตย ฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์และพรรคสังคมนิยมที่ก้าวหน้า ทฤษฎีลัทธิฟาสซิสต์ทางสังคมได้รับการสนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนีซึ่งส่วนใหญ่ควบคุมและได้รับทุนจากผู้นำโซเวียตตั้งแต่ปีพ.เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นในปี 1950 เพื่อต่อต้านการปฏิรูปและKhrushchev Thawของผู้นำโซเวียตNikita Khrushchev ที่ซึ่งครุสชอฟตีความการตีความที่แตกต่างจากสตาลิน พวกต่อต้านการแก้ไขภายในขบวนการคอมมิวนิสต์สากลยังคงอุทิศตนเพื่อมรดกทางอุดมการณ์ของสตาลินและวิพากษ์วิจารณ์สหภาพโซเวียตภายใต้ครุสชอฟและผู้สืบทอดของเขาในฐานะนายทุนของรัฐและจักรพรรดินิยมทางสังคมเนื่องจากหวังว่าจะบรรลุสันติภาพกับ สหรัฐ. คำว่าสตาลินยังใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งเหล่านี้ แต่มักไม่ได้ใช้โดยผู้สนับสนุนซึ่งเห็นว่าสตาลินเพียงสังเคราะห์และฝึกฝนมาร์กซิสต์ดั้งเดิมและลัทธิเลนิน เนื่องจากแนวโน้มทางการเมืองที่แตกต่างกันติดตามรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของการแก้ไขปรับปรุงไปสู่ยุคสมัยและผู้นำที่แตกต่างกัน จึงมีความไม่ลงรอยกันอย่างมากในปัจจุบันเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการต่อต้านการแก้ไขใหม่ กลุ่มสมัยใหม่ที่อธิบายตนเองว่าเป็นผู้ต่อต้านการทบทวน แบ่งออกเป็นหลายประเภท บางคนสนับสนุนงานของสตาลินและเหมา เจ๋อตงและบางงานของสตาลินในขณะที่ปฏิเสธเหมาและมีแนวโน้มในระดับสากลที่จะต่อต้านลัทธิทร็อ ตสกี้ คนอื่นๆ ปฏิเสธทั้งสตาลินและเหมา โดยสืบหารากเหง้าทางอุดมคติกลับไปหามาร์กซ์และเลนิน นอกจากนี้ กลุ่มอื่นๆ ยังสนับสนุนผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เช่นEnver Hoxhaซึ่งเคยเลิกรากับเหมาในระหว่างการแตกแยกระหว่างจีน-อัลเบเนีย จักรวรรดินิยมทางสังคมเป็นคำที่เหมาใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์สหภาพโซเวียตหลังสตาลิน เหมากล่าวว่าสหภาพโซเวียตได้กลายเป็น อำนาจ ของจักรวรรดินิยม ในขณะที่ยังคงรักษา ด้านหน้า ของ สังคมนิยมไว้ [168] Hoxha เห็นด้วยกับเหมาในการวิเคราะห์นี้ ก่อนที่จะใช้สำนวนเพื่อประณามทฤษฎีสามโลกของ เหมา [169]

ลัทธิสตาลิน
2485 ภาพเหมือนของโจเซฟ สตาลิน ผู้นำ ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของสหภาพโซเวียต

ลัทธิสตาลินแสดงถึงรูปแบบการปกครองของสตาลินซึ่งตรงข้ามกับลัทธิมาร์กซ์–เลนิน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สตาลินนำไปใช้ในสหภาพโซเวียตและต่อมาถูกดัดแปลงโดยรัฐอื่น ๆ ตามแบบจำลองของสหภาพโซเวียตในเชิงอุดมคติเช่นการวางแผนศูนย์กลาง การทำให้เป็นชาติและพรรคเดียว รัฐพร้อมกับความเป็นเจ้าของของสาธารณะในวิธีการผลิตอุตสาหกรรมเร่งรัดการพัฒนาเชิงรุกของพลังการผลิต ของสังคม (การวิจัยและพัฒนา) และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของกลาง ลัทธิมาร์กซ์–เลนินยังคงอยู่หลังde-stalinizationในขณะที่สตาลินไม่ได้ ในจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เลนินเตือนถึงอันตรายของบุคลิกภาพของสตาลินและเรียกร้องให้รัฐบาลโซเวียตเข้ามาแทนที่เขา [59]จนกระทั่งโจเซฟ สตาลินถึงแก่อสัญกรรมในปี 2496 พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตเรียกอุดมการณ์ของตนเองว่าลัทธิมาร์กซ์-เลนิน-สตาลิ[145]

ลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิยมถูกวิพากษ์วิจารณ์จากลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิมาร์กซิสต์อื่นๆ ซึ่งระบุว่ารัฐมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ไม่ได้สถาปนาลัทธิสังคมนิยมแต่เป็นรัฐทุนนิยม [25] [26] [27] [28] [30]ตามคำกล่าวของลัทธิมาร์กซ์ เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพเป็นตัวแทนของการปกครองของคนส่วนใหญ่ (ประชาธิปไตย) มากกว่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในขอบเขตที่ผู้ร่วมก่อตั้งลัทธิมาร์กซฟรีดริช เองเงิลส์อธิบายว่า "รูปแบบเฉพาะ" เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย [170]ตามที่เองเกลส์กล่าว ทรัพย์สินของรัฐโดยตัวของมันเองเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของธรรมชาติทุนนิยม[a]เว้นแต่ชนชั้นกรรมาชีพจะควบคุมอำนาจทางการเมือง ซึ่งในกรณีนี้ก็จะกลายเป็นทรัพย์สินสาธารณะ[d] [158]ไม่ว่าชนชั้นกรรมาชีพจะควบคุมรัฐมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของการอภิปรายระหว่างลัทธิมาร์กซ–เลนินกับลัทธิคอมมิวนิสต์อื่นๆ สำหรับแนวโน้มเหล่านี้ ลัทธิมาร์กซ์–เลนินไม่ใช่ทั้งลัทธิมาร์กซ์หรือเลนินหรือการรวมกันของทั้งสอง แต่เป็นคำศัพท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพิสูจน์การบิดเบือนทางอุดมการณ์ของสตาลิน [171]ถูกบังคับให้เข้าสู่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตและคอมินเทิร์น ในสหภาพโซเวียต การต่อสู้เพื่อต่อต้านลัทธิมาร์กซ–เลนินนิยมแสดงโดยทรอตสกีซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็นแนวโน้มของลัทธิมาร์กซ์และเลนิน [172]

ลัทธิทร็อตสกี้
รายละเอียดของมนุษย์ ผู้ควบคุมจักรวาลปูนเปียกที่Palacio de Bellas Artesในเม็กซิโกซิตี้ แสดงLeon Trotsky , Friedrich EngelsและKarl Marx

ลัทธิทร็อตสกี้ ซึ่งพัฒนาโดยลีออน ทรอทสกีเพื่อต่อต้านลัทธิสตาลิน [ 173]เป็นแนวโน้มของลัทธิมาร์กซ์และเลนินนิสต์ที่สนับสนุนทฤษฎีการปฏิวัติถาวรและ การปฏิวัติ โลกมากกว่าทฤษฎีสองขั้นตอนและลัทธิสังคมนิยมของสตาลินในประเทศเดียว สนับสนุนลัทธิสากลนิยมของชนชั้นกรรมาชีพ[174]และการปฏิวัติคอมมิวนิสต์อีกครั้งในสหภาพโซเวียต แทนที่จะเป็นตัวแทนของเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพทรอตสกี้อ้างว่าสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นรัฐของคนงานที่เสื่อมโทรมภายใต้การนำของสตาลินซึ่งความสัมพันธ์ทางชนชั้นได้เกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบใหม่ การเมืองของทรอตสกี้แตกต่างอย่างมากจากการเมืองของสตาลินและเหมา ที่สำคัญที่สุดในการประกาศความจำเป็นในการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพระหว่างประเทศ—แทนที่จะเป็นสังคมนิยมในประเทศหนึ่ง—และสนับสนุนเผด็จการที่แท้จริงของชนชั้นกรรมาชีพตามหลักการประชาธิปไตย การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจของสตาลินในสหภาพโซเวียต ทรอตสกี้และผู้สนับสนุนของเขารวมตัวกันเป็นฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อทรอตสกี ในที่สุดสตาลินก็ประสบความสำเร็จในการควบคุมระบอบการปกครองของสหภาพโซเวียตและความพยายามที่จะกำจัดสตาลินออกจากอำนาจส่งผลให้ทรอตสกีถูกเนรเทศออกจากสหภาพโซเวียตในปี 2472 ทรอตสกี้ยังคงรณรงค์ต่อต้านสตาลินต่อไปในปี 2481 ระหว่างที่ลี้ภัยFourth Internationalคู่แข่งของ Trotskyist กับ Comintern ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2483 ทรอตสกี้ถูกลอบสังหารในเม็กซิโกซิตี้ตามคำสั่งของสตาลิน กระแสทรอตสกี้ ได้แก่ลัทธิท ร็ อ ตสกีดั้งเดิม ค่ายที่สามPosadism Pabloism และ neo - Trotskyism

ในทฤษฎีการเมืองทรอตสกี้ รัฐของกรรมกรที่เสื่อมโทรมเป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพซึ่งการควบคุมรัฐแบบประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมกรได้ให้วิธีการควบคุมโดยกลุ่มข้าราชการ คำนี้พัฒนาโดย Trotsky ในThe Revolution Betrayedและในผลงานอื่นๆ รัฐของคนงานพิการคือรัฐที่ชนชั้นนายทุนถูกโค่นล้ม เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและวางแผนโดยรัฐ แต่ไม่มีระบอบประชาธิปไตยภายในหรือการควบคุมอุตสาหกรรมโดยคนงาน ในรัฐของแรงงานที่ผิดรูป ชนชั้นกรรมกรไม่เคยมีอำนาจทางการเมืองอย่างที่เคยทำในรัสเซียหลังการปฏิวัติบอลเชวิค ได้ไม่นาน. รัฐเหล่านี้ถือว่าผิดรูปเนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของพวกเขาถูกกำหนดจากด้านบน (หรือจากภายนอก) และเนื่องจากองค์กรชนชั้นแรงงานปฏิวัติถูกบดขยี้ เช่นเดียวกับรัฐของคนงานที่เสื่อมโทรม รัฐของคนงานที่ผิดรูปไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยม นักทรอตสกีส่วนใหญ่ยกตัวอย่างของรัฐแรงงานที่พิการใน ปัจจุบันเช่นคิวบาสาธารณรัฐประชาชนจีนเกาหลีเหนือและเวียดนาม คณะกรรมการเพื่อแรงงานระหว่างประเทศยังได้รวมรัฐต่างๆ เช่นพม่าและซีเรีย ในบางครั้งด้วย เมื่อพวกเขามีเศรษฐกิจ ที่เป็น ของกลาง

ลัทธิเหมา
ชัยชนะของเหมาเจ๋อตงจงเจริญอนุสาวรีย์ทางความคิดในเสิ่นหยาง

ลัทธิเหมาเป็นทฤษฎีที่ได้มาจากคำสอนของผู้นำการเมืองจีนเหมา เจ๋อตพัฒนาขึ้นจากทศวรรษ 1950 จนถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเติ้งเสี่ยวผิง ในทศวรรษ 1970 มันถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นแนวทางทางการเมืองและการทหารของอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นทฤษฎีที่ชี้นำขบวนการปฏิวัติทั่วโลก ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างลัทธิเหมากับรูปแบบอื่น ๆ ของลัทธิมาร์กซ์–เลนินคือชาวนาควรเป็นป้อมปราการของพลังปฏิวัติซึ่งนำโดยชนชั้นกรรมกร [175] ค่านิยมลัทธิเหมาทั่วไปสามประการคือลัทธิ ประชานิยม เชิง ปฏิวัติ การนำไปใช้ได้ จริง และวิภาษวิธี[176]

การสังเคราะห์ลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์–ลัทธิเหมา[e]ซึ่งต่อยอดจากสองทฤษฎีปัจเจกบุคคลในฐานะการปรับตัวของลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสม์ของจีน ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเหมา ภายหลัง การ de-Stalinizationลัทธิมาร์กซ์–เลนินถูกเก็บไว้ในสหภาพโซเวียตในขณะที่ แนวโน้ม ต่อต้านการคิดทบทวน บางอย่าง เช่นHoxhaismและ Maoism ระบุว่าสิ่งเหล่านี้เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดดั้งเดิม มีการใช้นโยบายที่แตกต่างกันในแอลเบเนียและจีนซึ่งห่างไกลจากสหภาพโซเวียตมากขึ้น ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 กลุ่มที่เรียกตนเองว่าลัทธิเหมาหรือบรรดาผู้ที่ยึดถือลัทธิเหมา ไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความเข้าใจร่วมกันของลัทธิเหมา แทนที่จะตีความเฉพาะเจาะจงของตนเองเกี่ยวกับงานทางการเมือง ปรัชญา เศรษฐกิจ และการทหารของเหมา สมัครพรรคพวกอ้างว่าในฐานะที่เป็นปึกแผ่นที่สูงกว่าของลัทธิมาร์กซ มันไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันจนกระทั่งทศวรรษ 1980 ครั้งแรกถูกทำให้เป็นทางการโดยพรรคคอมมิวนิสต์เปรู Shining Pathในปี 1982 [177]จากประสบการณ์ของสงครามประชาชนที่ดำเนินการโดยพรรค เส้นทางที่ส่องแสงสามารถวางลัทธิเหมาว่าเป็นการพัฒนาล่าสุดของลัทธิมาร์กซ์ [177]

ผู้เสนอลัทธิมาร์กซ์–เลนินนิสต์–ลัทธิเหมาอ้างถึงทฤษฎีนี้ว่าลัทธิเหมาเอง ในขณะที่ลัทธิเหมาถูกเรียกว่าความคิดเหมาเจ๋อตงหรือลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิยม–ความคิดเหมาเจ๋อตลัทธิเหมา–โลกที่สามเกี่ยวข้องกับการหลอมรวมและการสังเคราะห์ของลัทธิมาร์กซ์–เลนินนิสม์–ลัทธิเหมากับแนวคิดของลัทธิ โลก ที่สามที่ ไม่ใช่ลัทธิมาร์ ก ซ์ และทฤษฎีระบบโลก

Enrico Berlinguerเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีและผู้สนับสนุนหลักของ Eurocommunism

ยูโรคอมมิวนิสต์

ลัทธิคอมมิวนิสต์ Eurocommunism เป็นแนวความคิด เชิง แก้ไขในทศวรรษ 1970 และ 1980 ภายในพรรคคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันตกหลายแห่ง โดยอ้างว่าได้พัฒนาทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของตนมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนคอมมิวนิสต์ในลักษณะนี้พยายามบ่อนทำลายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น [121] Enrico Berlinguerเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาของ Eurocommunism [178]

ลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์เสรีนิยม

ลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมเป็นปรัชญาเศรษฐกิจและการเมืองที่หลากหลายซึ่งเน้นถึงแง่มุม ที่ ต่อต้านเผด็จการ ของ ลัทธิมาร์กซ์ กระแสนิยมลัทธิมาร์กซ์ในยุคแรก ๆ หรือที่รู้จักในชื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ซ้าย[179] ได้ ปรากฏขึ้นเพื่อต่อต้านลัทธิมาร์กซ์–เลนิน[180]และอนุพันธ์เช่นลัทธิสตาลิน ลัทธิร็ อ ต สกี และลัทธิเหมา [181]ลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมยังวิจารณ์ ตำแหน่ง นักปฏิรูปเช่นตำแหน่งที่ถือโดยสังคมเดโมแคร[182]กระแสลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมมักดึงมาจากผลงานในยุคหลังของมาร์กซ์และเองเงิล โดยเฉพาะGrundrisseและสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศส [ 183] ​​เน้นย้ำความเชื่อของลัทธิมาร์กซ์ในความสามารถของชนชั้นกรรมกรในการปลอมแปลงชะตากรรมของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องให้พรรคหรือรัฐ ปฏิวัติ เข้ามาไกล่เกลี่ยหรือช่วยเหลือการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [184]พร้อมกับอนาธิปไตย ลัทธิมาร์กซ์แบบเสรีนิยมเป็นหนึ่งในอนุพันธ์หลักของสังคมนิยมเสรีนิยม [185]

นอกเหนือจากลัทธิคอมมิวนิสต์ทางซ้ายแล้ว ลัทธิมาร์กซ์แบบเสรียังรวมถึงกระแสเช่นautonomism , communization , Council communism , De Leonism , the Johnson–Forest Tendency , Lettrism , Luxemburgism Situationism , Socialisme ou Barbarie , Solidarity , the World Socialist Movement as part of Frerudo เช่นกัน-ลัทธิมาร์กซ์และฝ่ายซ้ายใหม่ [186]ยิ่งไปกว่านั้น ลัทธิมาร์กซ์แบบเสรีนิยมมักมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งฝ่ายหลังซ้ายและอนาธิปไตยทางสังคม นักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมได้รวมAntonie Pannekoek , Raya Dunayevskaya , Cornelius Castoriadis , Maurice Brinton , Daniel GuérinและYanis Varoufakis [ 187]ซึ่งคนหลังอ้างว่ามาร์กซ์เองเป็นลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยม [188]

สภาคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์แบบสภาคือขบวนการที่มีต้นกำเนิดในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ในทศวรรษ 1920 ซึ่งองค์กรหลักคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี มันยังคงเป็นตำแหน่งทางทฤษฎีและนักเคลื่อนไหวภายในลัทธิมาร์กซ์แบบเสรีนิยมและสังคมนิยมแบบ เสรีนิยม [189]หลักการสำคัญของสภาคอมมิวนิสต์คือรัฐบาลและเศรษฐกิจควรได้รับการจัดการโดยสภาแรงงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในสถานที่ทำงานและสามารถเรียกคืนได้ทุกเมื่อ คอมมิวนิสต์ในสภาไม่เห็นด้วยกับลักษณะเผด็จการและไม่เป็นประชาธิปไตยของการวางแผนศูนย์กลางและลัทธิสังคมนิยมของรัฐที่มีป้ายกำกับว่าทุนนิยมของรัฐและแนวคิดของพรรคปฏิวัติ เนื่องจากคอมมิวนิสต์ในสภาเชื่อว่าการปฏิวัติที่นำโดยพรรคใดพรรคหนึ่งจะต้องก่อให้เกิดเผด็จการของพรรค คอมมิวนิสต์ในสภาสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของคนงานที่ผลิตขึ้นผ่านสภาแรงงาน

ตรงกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตยในสังคมและลัทธิคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์ อาร์กิวเมนต์หลักของสภาคอมมิวนิสต์คือสภาแรงงานประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในโรงงานและในเขตเทศบาลเป็นรูปแบบธรรมชาติขององค์กรชนชั้นแรงงานและอำนาจรัฐ [190] [191]มุมมองนี้ตรงกันข้ามกับทั้งนักปฏิรูป[192]และลัทธิคอมมิวนิสต์เลนินนิสต์[193]ซึ่งเน้นย้ำรัฐบาลรัฐสภาและสถาบัน ตามลำดับ โดยใช้การปฏิรูปสังคมในด้านหนึ่งและฝ่ายแนวหน้าและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อื่น ๆ.

ซ้ายคอมมิวนิสต์

ลัทธิคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายเป็นช่วงของมุมมองของคอมมิวนิสต์ที่ถือโดยฝ่ายซ้ายของคอมมิวนิสต์ ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่ดำเนินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิวัติต่อเนื่องที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงโดยพวกบอลเชวิคและสังคมเดโมแครคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายยืนยันตำแหน่งที่พวกเขามองว่าเป็นลัทธิมาร์กซและชนชั้นกรรมาชีพอย่างแท้จริงมากกว่ามุมมองของลัทธิมาร์กซ์–เลนินนิสต์ที่ดำเนินการโดยคอมมิวนิสต์สากลหลังการประชุมครั้งแรก (มีนาคม 1919) และระหว่างการประชุมครั้งที่สอง (กรกฎาคม–สิงหาคม 1920) [180]

คอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายเป็นตัวแทนของขบวนการทางการเมืองที่แตกต่างจากลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพียงปีกซ้ายของทุนจากกลุ่มอนาธิปไตยคอมมิวนิสต์ซึ่งบางคนมองว่าเป็นสังคมนิยมสากลและจากแนวโน้มสังคมนิยมปฏิวัติอื่นๆ เช่นDe Leonistsซึ่งพวกเขามักจะมองว่าเป็นนักสังคมนิยมสากลเฉพาะในบางกรณีเท่านั้น [194] Bordigismเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ทางซ้ายของเลนินที่ตั้งชื่อตามAmadeo Bordigaซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็น "เลนินมากกว่าเลนิน" และคิดว่าตัวเองเป็นเลนิน [195]

ลัทธิคอมมิวนิสต์ประเภทอื่นๆ

Anarcho-คอมมิวนิสต์

อนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์เป็นทฤษฎีเสรีนิยม ของ อนาธิปไตยและลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งสนับสนุนการยกเลิกรัฐทรัพย์สินส่วนตัวและทุนนิยมเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการเป็นเจ้าของ วิธี การผลิต [196] [197] ประชาธิปไตยทางตรง ; และเครือข่ายแนวราบของสมาคมอาสาสมัครและสภาแรงงานที่มีการผลิตและการบริโภคตามหลักการชี้นำ " จากแต่ละคนตามความสามารถของเขาไปจนถึงแต่ละคนตามความต้องการของเขา "; [198] [199]ลัทธิคอมมิวนิสต์อนานาโชแตกต่างจากลัทธิมาร์กซตรงที่มันปฏิเสธทัศนะของตนเกี่ยวกับความจำเป็นใน ขั้น รัฐสังคมนิยมก่อนที่จะก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ Peter Kropotkinนักทฤษฎีหลักของลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์ กล่าวว่าสังคมปฏิวัติควร "เปลี่ยนตัวเองเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ทันที" ว่าควรเข้าสู่สิ่งที่มาร์กซ์มองว่าเป็น "ยุคคอมมิวนิสต์ที่ก้าวหน้า สมบูรณ์ยิ่งขึ้น" ในทันที ด้วยวิธีนี้ มันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวอีกครั้งของการแบ่งชนชั้นและความจำเป็นในการควบคุมรัฐ (200]

ปีเตอร์ โคร พอตกิน นักทฤษฎีหลักของลัทธิอนาโช-คอมมิวนิสต์

ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์บางรูปแบบ เช่นลัทธิอนาธิปไตย ที่ต่อต้านการจลาจล นั้นมีความเห็นแก่ตัวและได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ลัทธิ ปัจเจกนิยม สุดโต่ง [201] [202] [203]เชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์อนาธิปไตยไม่ต้องการธรรมชาติของ คอมมิวนิสต์เลย คอมมิวนิสต์-อนาธิปไตยส่วนใหญ่มองว่าลัทธิคอมมิวนิสต์อนาธิปไตยเป็นวิธีปรองดองความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลและสังคม [f] [204] [205]ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดของสังคมอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์ กล่าวคือ สร้างขึ้นจากแนวคิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และได้รับความสนใจและความรู้ทั่วโลกในหลักการทางประวัติศาสตร์คือ ดินแดนอนาธิปไตยในช่วงเขตปลอดอากรระหว่างการปฏิวัติรัสเซียสมาคมประชาชนเกาหลีในแมนจูเรียและการ ปฏิวัติสเปนใน ปี 1936

ในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซียกลุ่มอนาธิปไตยเช่นNestor Makhnoทำงานผ่านกองทัพปฏิวัติปฏิวัติของยูเครนเพื่อสร้างและปกป้องลัทธิคอมมิวนิสต์อนาธิปไตยในเขตปลอดอากรของยูเครนตั้งแต่ปี 1919 ก่อนที่จะถูกพวกบอลเชวิค ยึดครอง ในปี 1921 ในปี 1929 ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์ ประสบความสำเร็จในเกาหลีโดยสหพันธ์อนาธิปไตยเกาหลีในแมนจูเรีย (KAFM) และสหพันธ์อนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์แห่งเกาหลี (KACF) ด้วยความช่วยเหลือจากนายพลผู้นิยมอนาธิปไตยและนักเคลื่อนไหวอิสระKim Chwa-chinยาวนานจนถึงปี 1931 เมื่อจักรวรรดิญี่ปุ่นลอบสังหารคิมและบุกเข้ามา ทางใต้ในขณะที่จีนชาตินิยมบุกมาจากทางเหนือทำให้เกิดแมนจูกัวรัฐหุ่นเชิดของจักรวรรดิญี่ปุ่น ด้วยความพยายามและอิทธิพลของพวกอนาธิปไตยสเปนระหว่างการปฏิวัติสเปนในสงครามกลางเมืองสเปนเริ่มต้นในปี 1936 ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่มีอยู่ในอารากอนบางส่วนของเลบานเตและอันดาลูเซียและในที่มั่นของการปฏิวัติคาตาโลเนียก่อนที่จะถูกทารุณ บดขยี้

ลัทธิคอมมิวนิสต์

ลัทธิคอมมิวนิสต์คริสเตียนเป็นทฤษฎีทางเทววิทยาและการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากทัศนะที่ว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์บังคับคริสเตียนให้สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์ทางศาสนา ให้เป็น ระบบสังคมในอุดมคติ [60]แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงสากลในวันที่แน่นอนเมื่อแนวคิดคอมมิวนิสต์และการปฏิบัติในศาสนาคริสต์เริ่มต้น คอมมิวนิสต์คริสเตียนจำนวนมากระบุว่าหลักฐานจากพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าคริสเตียนกลุ่มแรก รวมทั้งอัครสาวกได้ก่อตั้งสังคมคอมมิวนิสต์ขนาดเล็กของตนเองขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู [26]ผู้สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์คริสเตียนหลายคนกล่าวว่าพระเยซูทรงสอนและปฏิบัติโดยอัครสาวกเอง [207]นักประวัติศาสตร์บางคนยืนยันการมีอยู่ของมัน [60] [208] [209] [210] [211]

ลัทธิคอมมิวนิสต์คริสเตียนได้รับการสนับสนุนในรัสเซีย นักดนตรีชาวรัสเซียเยกอร์ เลต อฟ เป็นคอมมิวนิสต์คริสเตียนที่พูดตรงไปตรงมา และในการสัมภาษณ์เมื่อปี 1995 มีผู้อ้างคำพูดว่า: "คอมมิวนิสต์คืออาณาจักรของพระเจ้าบนโลก" [212]

การวิเคราะห์

แผนกต้อนรับ

Emily Morris จากUniversity College Londonเขียนว่าเนื่องจาก งานเขียนของ Karl Marxได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวมากมาย รวมถึงการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917ลัทธิคอมมิวนิสต์จึง "มักสับสนกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นในสหภาพโซเวียต" หลังการปฏิวัติ [32] [g]นักประวัติศาสตร์Andrzej Paczkowskiสรุปลัทธิคอมมิวนิสต์ว่า "เป็นอุดมการณ์ที่ดูเหมือนชัดเจนว่าตรงกันข้าม นั่นคือความปรารถนาทางโลกของมนุษยชาติที่จะบรรลุความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคม และนั่นถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สู่อิสรภาพ" [213]

การต่อต้านคอมมิวนิสต์พัฒนาขึ้นทันทีที่ลัทธิคอมมิวนิสต์กลายเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีสติสัมปชัญญะในศตวรรษที่ 19 และ มีการรายงาน การสังหารหมู่ ที่ ต่อต้านคอมมิวนิสต์กับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือผู้สนับสนุนที่ถูกกล่าวหาซึ่งกระทำโดยองค์กรต่อต้านคอมมิวนิสต์และการเมืองหรือรัฐบาลที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ . ขบวนการคอมมิวนิสต์ต้องเผชิญกับการต่อต้านตั้งแต่ก่อตั้งและการต่อต้านมักจะมีการจัดระเบียบและความรุนแรง แคมเปญการสังหารหมู่ที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์หลายครั้ง โดยส่วนใหญ่ในช่วงสงครามเย็น[110] [111]ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกลุ่มตะวันตก[214] [215]รวมถึงผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ไม่ใช่ Alligned Movementเช่น การสังหารหมู่ในอินโดนีเซียในปี 1965–66และOperation Condorในอเมริกาใต้ [216] [217]

การเสียชีวิตส่วนเกินภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์

ผู้เขียนหลายคน[nb 7]ได้เขียนเกี่ยวกับการเสียชีวิตส่วนเกินภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์และอัตราการตายเช่น การตายส่วนเกินในสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟ สตาลิ[nb 8]ผู้เขียนบางคนตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้เสียชีวิตจากคอมมิวนิสต์ ซึ่งการตายประมาณการแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของการเสียชีวิตที่รวมอยู่ในนั้น ตั้งแต่ต่ำสุด 10-20 ล้านถึงสูงมากกว่า 100 ล้าน การประมาณการที่สูงขึ้นนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลายคนว่ามีแรงจูงใจทางอุดมการณ์และพองเกิน พวกเขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน พองตัวด้วยการนับจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเกินไป ทำให้เชื่อมโยงกับลัทธิคอมมิวนิสต์โดยไม่มีเหตุผล และการรวมกลุ่มและการนับร่างกายด้วยตัวมันเอง ค่าประมาณที่สูงขึ้นจะกล่าวถึงการกระทำที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์กระทำต่อพลเรือน รวมถึงการประหารชีวิต การกันดารอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้น และการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างหรือเป็นผลมาจากการถูกจองจำ การบังคับเนรเทศและแรงงานไม่ควรรวมHolodomor และความอดอยากอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม [223] [224] [225] [226] [227] [228]

ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักวิชาการเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์[nb 9]และนักวิชาการของลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าเหตุการณ์บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการสังหารหมู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไป[241]และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการอ้างถึงอย่างหลากหลายว่าเป็นการเสียชีวิตหรือการเสียชีวิตจำนวนมาก คำศัพท์อื่นๆ ที่ใช้ในการให้คำจำกัดความของการสังหารดังกล่าว ได้แก่ การฆ่าแบบคลาสสิกอาชญากรรมต่อมนุษยชาติการ ฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การ ฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์การ ฆ่า ล้าง เผ่าพันธุ์ และการปราบปราม [222] [nb 10]นักวิชาการระบุว่ารัฐคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ [243] [nb 11]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางอย่าง เช่นเบนจามิน วาเลนติโน [ 248]เสนอหมวดหมู่ของการสังหารหมู่ของคอมมิวนิสต์ควบคู่ไปกับอาณานิคม การต่อต้านกองโจร และการสังหารหมู่ชาติพันธุ์ เป็นประเภทย่อยของการสังหารหมู่แบบยึดอำนาจเพื่อแยกความแตกต่างจาก บังคับสังหารหมู่ นักวิชาการไม่ถือว่าอุดมการณ์[242]หรือระบอบการปกครองเป็นปัจจัยสำคัญที่อธิบายการสังหารหมู่ [249]

ผู้เขียนบางคนเชื่อมโยงการสังหารในสหภาพโซเวียตของโจเซฟ สตาลินประเทศจีนของเหมา เจ๋อตง และกัมพูชาของ พอล พตโดยที่สตาลินมีอิทธิพลต่อเหมา ซึ่งมีอิทธิพลต่อพลพต ในทุกกรณี การสังหารเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของกระบวนการทำให้ทันสมัยที่ไม่สมดุลของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว [222] [nb 12]ผู้เขียนคนอื่นอ้างว่า การ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกกำหนดในงานที่ถูกลืมอย่างอื่นของKarl Marx [251] [252]

อ้างอิงจากสโดวิด แค ตซ์ และนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ มุมมองนัก ทบทวนประวัติศาสตร์ของทฤษฎีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สองครั้ง[253] [254]เท่ากับการเสียชีวิตจำนวนมากภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นที่นิยมใน ประเทศ แถบยุโรปตะวันออกและรัฐบอลติกและแนวทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา รวมอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ของ สหภาพยุโรป[255]ซึ่งรวมถึงปฏิญญาปรากในเดือนมิถุนายน 2551 และวันรำลึกถึงผู้ตกเป็นเหยื่อของลัทธิสตาลินและลัทธินาซี แห่งยุโรป ซึ่งประกาศโดยรัฐสภายุโรปในเดือนสิงหาคม 2551 และรับรองโดยOSCE ในยุโรปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในบรรดานักวิชาการจำนวนมากในยุโรปตะวันตกการเปรียบเทียบระหว่างสองระบอบและความเท่าเทียมกันของอาชญากรรมของพวกเขายังคงถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวาง [255]

นักวิจารณ์หลายคนเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองชี้ไปที่การสังหารหมู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์โดยอ้างว่าเป็นการกล่าวหาคอมมิวนิสต์ [256] [257] [258]ฝ่ายค้านในทัศนะนี้ รวมทั้งฝ่ายซ้ายทางการเมือง ระบุว่า การสังหารเหล่านี้เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบอบเผด็จการเฉพาะ ไม่ได้เกิดจากลัทธิคอมมิวนิสต์เอง และชี้ไปที่การเสียชีวิตจำนวนมากในสงครามที่พวกเขาอ้างว่า เกิดจากทุนนิยมและต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นจุดหักเหของการฆ่าเหล่านั้น [111] [114] [257]

ความทรงจำและมรดก

มี การศึกษาความจำเกี่ยวกับวิธีการจดจำเหตุการณ์ต่างๆ [259]แนวคิด " เหยื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ " [260]ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สองครั้ง ในยุโรปตะวันออกและในหมู่ผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยทั่วไป [261]มันถูกปฏิเสธโดยชาวยุโรปตะวันตกบางคน[255]และนักวิชาการคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกใช้เพื่อเทียบลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธินาซี ซึ่งนักวิชาการมองว่าเป็นมุมมองที่น่าอดสูมาช้านาน [105]ตำแหน่งการเล่าเรื่องที่การกันดารอาหารและการตายจำนวนมากโดยรัฐคอมมิวนิสต์สามารถนำมาประกอบกับสาเหตุเดียวและลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นว่าเป็น "อุดมการณ์ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์" หรือในคำพูดของJonathan Rauchในฐานะ "จินตนาการที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์" [262]แสดงถึงภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมนุษยชาติ และลัทธิสังคมนิยมด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การสังหารหมู่ และลัทธิเผด็จการ[ 263 ]กับผู้เขียนเช่นจอร์จ วัตสันที่สนับสนุนประวัติศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่มาร์กซ์ถึงอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ [251] นักเขียน ฝ่ายขวาบางคนกล่าวหาว่ามาร์กซ์รับผิดชอบต่อลัทธินาซีและความหายนะ [264]

ผู้เขียนเช่นStéphane Courtoisเสนอทฤษฎีความเท่าเทียมกันระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในชนชั้นและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [265]ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากคอมมิวนิสต์เมมโมเรียล โดยมี 100 ล้านเป็นค่าประมาณที่ใช้บ่อยที่สุดจากหนังสือสีดำของลัทธิคอมมิวนิสต์แม้ว่าผู้เขียนหนังสือบางคนจะเหินห่างจากการประเมินของสตีเฟนคูร์ตัวส์ [114]พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหยื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลต่างๆ ในแคนาดา ยุโรปตะวันออก และสหรัฐอเมริกา [134] [266]ผลงานเช่นThe Black Book of Communism and Bloodlandsการอภิปรายที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเปรียบเทียบลัทธินาซีและลัทธิสตาลิน [ 265] [267]และโดยการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ และงานในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญในการทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นอาชญากร [134] [266]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. รูปแบบก่อนหน้าของ ลัทธิคอมมิวนิสต์ (สังคมนิยมยูโทเปียและ) ร่วมกันสนับสนุนสังคมที่ไร้ชนชั้นและความเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนการเมืองปฏิวัติหรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่กระทำโดยลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์ ซึ่งกำหนดกระแสหลัก ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่ และมีอิทธิพลต่อรูปแบบสมัยใหม่ทั้งหมดของลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบใหม่ของศาสนาหรือยูโทเปียของลัทธิคอมมิวนิสต์ อาจแบ่งปันการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ ในขณะที่ชอบการเมืองแบบวิวัฒนาการลัทธิท้องถิ่นหรือการปฏิรูป จนถึงศตวรรษที่ 20 ลัทธิคอมมิวนิสต์มีความเกี่ยวข้องกับสังคมนิยมปฏิวัติ(11)
 2. ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยนักวิชาการของลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อพูดถึง รัฐที่ปกครอง พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นคำนามเฉพาะตามผลลัพธ์. [15] ตาม หลังนักวิชาการ Joel Kovelนักสังคมวิทยา Sara Diamondเขียนว่า: "ฉันใช้ 'C'คอมมิวนิสต์ ตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่ออ้างถึงรัฐบาลที่มีอยู่จริงและขบวนการและลัทธิคอมมิวนิสต์ ตัวพิมพ์เล็ก 'c' เพื่ออ้างถึงการเคลื่อนไหวที่หลากหลายและกระแสการเมืองที่จัดรอบอุดมคติของ สังคมไร้ชนชั้น” [16] Black Book of Communismยังยอมรับความแตกต่างดังกล่าว โดยระบุว่าลัทธิคอมมิวนิสต์มีอยู่ตั้งแต่พันปีในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ (ใช้ในการอ้างอิงถึงลัทธิ คอมมิวนิสต์เลนิน และลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ซึ่งประยุกต์ใช้โดยรัฐคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20) เริ่มต้นในปี 1917 เท่านั้น[17] อลัน เอ็ม. วัลด์เขียนว่า: "เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ทางการเมืองและวรรณกรรมที่ซับซ้อนและมักเข้าใจผิด ฉันได้ใช้วิธีการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งอาจเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของบทบรรณาธิการที่ใช้ในวารสารและสำนักพิมพ์บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันใช้ 'คอมมิวนิสต์' และ 'คอมมิวนิสต์' เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อกล่าวถึงพรรคที่เป็นทางการของ Third International แต่ไม่ใช่เมื่อเกี่ยวข้องกับ พรรคพวกอื่น ๆ ของลัทธิบอลเชวิสหรือลัทธิมาร์กซ์ปฏิวัติ (ซึ่งรวมถึงคอมมิวนิสต์ตัวเล็ก ๆ เช่นพวกทรอตสกี้, บูคาริน, คอมมิวนิสต์ในสภาและอื่น ๆ )” [18]ในปี 1994 นักเคลื่อนไหว ของ CPUSA เออร์วิน ซิ ลเบอร์ เขียนว่า: "เมื่อตัวพิมพ์ใหญ่ ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลหมายถึงโครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สนับสนุนโซเวียต ตัวพิมพ์เล็ก ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลเป็นคำทั่วไปที่อ้างถึงขบวนการทั่วไปสำหรับ คอมมิวนิสต์." (19)
 3. ขณะที่พวกบอลเชวิคหยุดหวังที่จะประสบความสำเร็จจากการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ 2460-2466 ในยุโรปตะวันตกก่อนจะส่งผลให้เกิดลัทธิสังคมนิยมในนโยบายประเทศเดียวหลังจากความล้มเหลว ทัศนะของมาร์กซ์ต่อเมียร์ไม่ได้ถูกแบ่งปันโดยมาร์กซ์รัสเซียที่อ้างตนเองว่า เป็นผู้ กำหนดกลไกแต่โดย Narodniks [78]และพรรคปฏิวัติสังคมนิยม [ 79] หนึ่งในผู้สืบทอด ของNarodniks ข้างสังคมนิยมและ Trudoviks [80]
 4. ตามที่สรุปโดยสตีเฟน จี. วี ทครอ ฟต์ ลัทธินาซีไม่ได้ฆ่าพลเมืองของตนเองยกเว้นชาวยิว ในขณะที่ลัทธิสตาลินกำลังฆ่าประชาชนของตนเองเป็นหลัก และลัทธินาซีกำลังฆ่าผู้คนด้วยลักษณะทางชีววิทยาและยุติกิจกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ขนาดของความเป็นไปได้ในการสังหารหมู่ของนาซีนั้นไม่เป็นที่รู้จัก ในขณะที่ศักยภาพในการสังหารของลัทธิสตาลินได้มาถึงขีดจำกัดตามธรรมชาติแล้ว [108] [109]
 5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกล่าวถึงอุดมการณ์ชั้นนำของตนว่าจูเชซึ่งแสดงให้เห็นเป็นพัฒนาการของลัทธิมาร์กซ์–เลนิน ในเกาหลีเหนือ ลัทธิมาร์กซ์–เลนินถูกแทนที่โดยจูเชในปี 1970 และกลายเป็นทางการในปี 1992 และ 2009 เมื่อการอ้างถึงรัฐธรรมนูญถึงลัทธิมาร์กซ–เลนินถูกละทิ้งและแทนที่ด้วยจูเช [135]ในปี 2552 รัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขอย่างเงียบ ๆ เพื่อที่ไม่เพียงแต่จะลบการอ้างอิงทั้งหมดของลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ที่อยู่ในร่างฉบับแรกเท่านั้น แต่ยังละทิ้งการอ้างอิงถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งหมดด้วย [136] Jucheได้รับการอธิบายโดยผู้สังเกตการณ์บางคนว่าเป็นรุ่นของ " ลัทธิ ชาตินิยมเกาหลี ", [137]ซึ่งในที่สุดก็พัฒนาขึ้นหลังจากสูญเสียองค์ประกอบดั้งเดิมของลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ไป [138]ลัทธิมาร์กซ์–เลนินส่วนใหญ่ถูกละทิ้งหลังจากการเริ่มต้นของการทำให้เป็นสตาลิไนเซชันในสหภาพโซเวียตและถูกแทนที่โดยจูเชโดยสิ้นเชิงตั้งแต่อย่างน้อยปี 1974 [139]
 6. ตามคำกล่าวของผู้สนับสนุน ลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพวัตถุของประเทศนั้น ๆ และรวมถึง(คิวบา),ลัทธิCeauș (โรมาเนีย),ความคิดกอนซาโล (เปรู), เกวาริส ต์ (คิวบา),ความคิดโฮจิมินห์ (เวียดนาม) ), Hoxhaism (ผู้ต่อต้านการแก้ไขอัลเบเนีย), Husakiism (เชโกสโลวาเกีย), Juche (เกาหลีเหนือ), Kadarism (ฮังการี),เขมรแดง (กัมพูชา), Khrushchevism (สหภาพโซเวียต), Prachanda Path (เนปาล), Shining Path (เปรู), และ Titoism(ผู้ต่อต้านสตาลิน ยูโกสลาเวีย). [165] [ค]
 7. นักวิชาการส่วนใหญ่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่วนบุคคล และประมาณการการเสียชีวิตใดๆ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เหตุการณ์บางอย่างถูกจัดประเภทตามยุคเฉพาะของรัฐคอมมิวนิสต์ เช่น การปราบปรามของสตาลิน [109] [218]มากกว่าการเชื่อมโยงกับรัฐคอมมิวนิสต์ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมหนึ่งในสามของประชากรโลกภายในปี 1985 [60]

  นักประวัติศาสตร์เช่น Robert Conquestและ J. Arch Gettyส่วนใหญ่เขียนและเน้นที่ยุคสตาลิพวกเขาเขียนเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตใน Gulagหรือเนื่องจากการปราบปรามของสตาลิน และกล่าวถึงการประมาณการเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะเหล่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโต้วาทีเรื่องอัตราการเสียชีวิตที่เกินมาในโจเซฟ สตาลินของสหภาพโซเวียตโดยไม่เชื่อมโยงพวกเขากับลัทธิคอมมิวนิสต์โดยรวม พวกเขาโต้เถียงกันอย่างจริงจัง รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Holodomor [219] [220]แต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์และการปล่อยจดหมายเหตุของรัฐทำให้การโต้เถียงร้อนแรงขึ้น [93]นักประวัติศาสตร์บางคน รวมทั้งMichael Ellmanได้ตั้งคำถามกับ "เหยื่อของลัทธิสตาลิน" ว่าเป็น "เรื่องของการพิจารณาทางการเมือง" เพราะการเสียชีวิตจำนวนมากจากความอดอยากไม่ใช่ "ความชั่วร้ายของสตาลิน" และแพร่หลายไปทั่วโลก ในศตวรรษที่ 19 และ 20 (221)มีวรรณกรรมน้อยมากที่เปรียบเทียบการเสียชีวิตส่วนเกินภายใต้ "บิ๊กทรี" ของสหภาพโซเวียตของสตาลิน จีนของ เหมา เจ๋อตงและ กัมพูชาของ โปล พอตและสิ่งที่อยู่จริงจะระบุเหตุการณ์ต่างๆ แทนที่จะอธิบายเหตุผลเชิงอุดมคติของพวกเขา ตัวอย่างหนึ่งคือCrimes Against Humanity Under Communist Regimes – Research ReviewโดยKlas-Göran KarlssonและMichael Schoenhalsการศึกษาทบทวนซึ่งสรุปสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวถึงเรื่องนี้ โดยกล่าวถึงผู้เขียนบางคนที่เห็นที่มาของการสังหารในKarl Marxงานเขียนของ; ขอบเขตทางภูมิศาสตร์คือ "มหาสาม" และผู้เขียนระบุว่าการสังหารได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำให้ทันสมัยที่ไม่สมดุลของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยถามว่า "อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำให้ทันสมัยของรัสเซียที่ไม่สมดุลซึ่งจะมีผลที่เลวร้ายเช่นนี้? " [222]

  ข้อยกเว้นทางวิชาการที่น่าสังเกตคือนักประวัติศาสตร์Stéphane Courtoisและนักรัฐศาสตร์Rudolph Rummelผู้ซึ่งได้พยายามเชื่อมโยงระหว่างรัฐคอมมิวนิสต์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ Rummel ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องdemocide ที่เขาเสนอ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมของรัฐบาล และไม่ได้จำกัดตนเองอยู่เพียงรัฐคอมมิวนิสต์ ซึ่งจัดอยู่ในกรอบของลัทธิเผด็จการควบคู่ไปกับระบอบอื่น ๆ การประเมินของ Rummel อยู่ในระดับสูงของสเปกตรัม ถูกวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบอย่างละเอียด และถูกปฏิเสธโดยนักวิชาการส่วนใหญ่ ความพยายามของกูร์ตัวส์ เช่นเดียวกับในบทนำของThe Black Book of Communismซึ่งนักสังเกตการณ์วิจารณ์บางคนได้อธิบายไว้ว่าเป็นงานต่อต้านคอมมิวนิสต์และต่อต้านยิว อย่างคร่าวๆ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ผู้วิจารณ์หนังสือหลายคน รวมทั้งนักวิชาการ วิพากษ์วิจารณ์ความพยายามดังกล่าวในการรวมรัฐคอมมิวนิสต์ทั้งหมดและการเคลื่อนไหวทางสังคมวิทยาต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตของคอมมิวนิสต์รวมกว่า 94 ล้านคน [223] [224] [225] [226] [227] [228]ผู้ตรวจทานยังแยกแยะการแนะนำจากหนังสือที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีกว่าและนำเสนอเพียงไม่กี่บทเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศเดียว โดยไม่มีการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม หรือการอภิปรายเรื่องการสังหารหมู่ นักประวัติศาสตร์Andrzej Paczkowskiเขียนว่ามีเพียง Courtois เท่านั้นที่เปรียบเทียบระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธินาซี ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของหนังสือ "แท้จริงแล้วคือเอกสารที่เน้นขอบเขตแคบ ๆ ซึ่งไม่ได้แสร้งทำเป็นเสนอคำอธิบายที่ครอบคลุม" และระบุว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ " เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ หรือแม้แต่เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในฐานะปรากฏการณ์ที่สร้างรัฐ” [213]ความคิดเห็นในเชิงบวกมากขึ้นพบว่าคำวิจารณ์ส่วนใหญ่ยุติธรรมหรือรับประกันโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองStanley Hoffmannโดยระบุว่า "กูร์ตัวส์จะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มาก ถ้าเขาแสดงความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น" [229]และปาชคอฟสกี้ระบุว่ามันมีผลในเชิงบวกสองประการ ท่ามกลางการถกเถียงกันเกี่ยวกับการดำเนินการตามอุดมการณ์เผด็จการและ "งบดุลที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับ ด้านหนึ่งของปรากฏการณ์คอมมิวนิสต์ทั่วโลก" [225]

  ตัวอย่างการศึกษาของสหภาพโซเวียตและคอมมิวนิสต์คือRed HolocaustของSteven Rosefielde ซึ่งเป็นที่ถกเถียง กันเนื่องจากความหายนะ เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลงานของโรสฟิลด์เน้นเรื่อง "บิ๊กทรี" เป็นหลัก (ยุคสตาลิน ยุคเหมาและการปกครองของเขมรแดงของกัมพูชา ) บวกกับคิม อิลซุงของเกาหลีเหนือและ เวียดนามของ โฮจิมินห์ ประเด็นหลักของ Rosefielde คือลัทธิคอมมิวนิสต์โดยทั่วไป แม้ว่าเขาจะเน้นไปที่ลัทธิสตาลิน เป็นส่วนใหญ่ มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้อยกว่าและนั่นเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญจากลัทธินาซีและไม่ได้ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างรัฐคอมมิวนิสต์หรือลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเป็นอุดมการณ์ Rosefielde เขียนว่า "เงื่อนไขสำหรับ Red Holocaust มีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจของกองกำลังปราบปรามการก่อการร้ายของ Stalin, Kim's, Mao's, Ho's และ Pol Pot ไม่ใช่ในวิสัยทัศน์ยูโทเปียของ Marx หรือกลไกการเปลี่ยนแปลงคอมมิวนิสต์ในทางปฏิบัติอื่น ๆ คำสั่ง Terror ได้รับเลือกจาก เหตุผลอื่นๆ เนื่องจากความกลัวที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถในการบังคับบัญชาที่ปราศจากการก่อการร้ายในระยะยาว และความเสี่ยงด้านอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในตลาด" [230]
 8. นักเขียนบางคน เช่น สเตฟาน กู ร์ตัวส์ ใน The Black Book of Communismระบุว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์ฆ่ามากกว่าลัทธินาซี และด้วยเหตุนี้จึงเลวร้ายยิ่งกว่า; นักวิชาการหลายคนวิพากษ์วิจารณ์มุมมองนี้ [231]หลังจากประเมินการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในหอจดหมายเหตุของยุโรปตะวันออกเป็นเวลา 20 ปี การประเมินที่ต่ำกว่าโดย "โรงเรียนทบทวน" ของนักประวัติศาสตร์ได้รับการพิสูจน์แล้ว [232]แม้ว่าสื่อที่ได้รับความนิยมจะยังคงใช้การประเมินที่สูงขึ้นและมีข้อผิดพลาดร้ายแรง [108]นักประวัติศาสตร์เช่น Timothy D. Snyderระบุว่าเป็นที่ยอมรับว่าสตาลินสังหารพลเรือนมากกว่าฮิตเลอร์ สำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่ การตายส่วนเกินภายใต้สตาลินมีประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านคน หากพิจารณาถึงการเสียชีวิตที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากนโยบาย การประมาณนี้น้อยกว่าที่พวกนาซีสังหาร ซึ่งสังหารผู้ไม่สู้รบมากกว่าที่โซเวียตทำ [233]
 9. นักวิชาการเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่จับกลุ่มรัฐคอมมิวนิสต์เข้าด้วยกัน และไม่ถือว่าเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นหัวข้อที่แยกจากกัน หรือตามประเภทของระบอบการปกครอง และเปรียบเทียบกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบการปกครอง ที่แตกต่างกันอย่าง มากมาย ตัวอย่าง ได้แก่ Century of Genocide: Critical Essays and Eightness Accounts , [234] The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing , [235] Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide , [236] ต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: The Multiple Forms of กู้ภัย , [237]และปัญหาขั้นสุดท้าย [238]หลายคนถูกจำกัดให้อยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ "บิ๊กทรี" หรือส่วนใหญ่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาซึ่งผู้กระทำความผิด ระบอบ เขมรแดงได้รับการอธิบายโดยนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เฮเลน ไฟน์ว่าตาม อุดมการณ์ ชาวต่างชาติที่มีความคล้ายคลึงกับ "เกือบ" ปรากฏการณ์สังคมนิยมแห่งชาติที่ถูกลืม" หรือลัทธิฟาสซิสต์มากกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์[239]ในขณะที่นักประวัติศาสตร์เบน เคียร์แนนอธิบายว่า "เป็นการเหยียดเชื้อชาติและเผด็จการทั่วๆ ไปมากกว่ามาร์กซิสต์หรือคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ" [240]หรือไม่พูดถึงรัฐคอมมิวนิสต์ นอกเหนือไปจากการผ่าน กล่าวถึง งานดังกล่าวทำขึ้นเพื่อพยายามป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นหลักแต่นักวิชาการได้อธิบายไว้ว่าเป็นความล้มเหลว [241]
 10. ↑ นักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Barbara Harff รักษาฐานข้อมูลระดับโลกเกี่ยวกับการสังหารหมู่ ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งหมายสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติของการสังหารหมู่เพื่อพยายามระบุตัวทำนายที่ดีที่สุดสำหรับการโจมตี และข้อมูลไม่จำเป็นต้องแม่นยำที่สุดสำหรับประเทศหนึ่งๆ เนื่องจากแหล่งข้อมูลบางแหล่ง นักวิชาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั่วไปและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๒๒๘)รวมถึงการสังหารหมู่ที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เช่น การสังหารหมู่ในอินโดนีเซียในปี 2508-2509 (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) และเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์ เช่น การลุกฮือของชาวทิเบตในปี 2502 (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา ( การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการเมือง) และการปฏิวัติทางวัฒนธรรม (การเมือง) แต่ไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือความเชื่อมโยงของคอมมิวนิสต์ นอกเหนือไปจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในบางรัฐคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออก ฐานข้อมูล Harff เป็นฐานข้อมูลที่นักวิชาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช้บ่อยที่สุด [242] Rudolph Rummelดำเนินการฐานข้อมูลที่คล้ายกัน แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะรัฐคอมมิวนิสต์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการคนอื่น ๆ มากกว่า Harff [228]สำหรับการประมาณการของเขาและ วิธีการทางสถิติซึ่งมีข้อบกพร่องบางประการ [227]
 11. ในการวิพากษ์วิจารณ์ The Black Book of Communismซึ่งทำให้หัวข้อนี้เป็นที่นิยม นักวิชาการหลายคนได้ตั้งคำถามตามคำพูดของ Alexander Dallinว่า "[w]ไม่ว่ากรณีทั้งหมดเหล่านี้ ตั้งแต่ฮังการีจนถึงอัฟกานิสถาน ล้วนมีสาระสำคัญเดียวและด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่จะ รวมกันเป็นก้อน—เพียงเพราะพวกเขาถูกระบุว่าเป็นลัทธิมาร์กซ์หรือคอมมิวนิสต์—เป็นคำถามที่ผู้เขียนแทบไม่ได้พูดคุยกัน” [49]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักประวัติศาสตร์ Jens Mecklenburg และ Wolfgang Wippermann กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในสหภาพโซเวียตของ Joseph Stalin กับกัมพูชาของ Pol Potนั้นยังห่างไกลจากความชัดเจน และการศึกษาของ Pol Pot เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์ในปารีสนั้นไม่เพียงพอสำหรับการเชื่อมโยงหัวรุนแรง อุตสาหกรรมโซเวียตกับเขมรแดงการต่อต้านการเป็นเมืองแบบสังหารหมู่ภายใต้หมวดหมู่เดียวกัน [244]นักประวัติศาสตร์ Michael David-Fox วิพากษ์วิจารณ์ตัวเลขและความคิดที่จะรวมเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างหลวม ๆ ไว้ใต้กลุ่มผู้เสียชีวิตจากคอมมิวนิสต์ประเภทเดียว กล่าวโทษStéphane Courtoisสำหรับการจัดการของพวกเขาและเงินเฟ้อโดยเจตนาซึ่งนำเสนอเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็น เลวร้ายยิ่งกว่าลัทธินาซี เดวิด-ฟอกซ์วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดที่จะเชื่อมโยงความตายกับแนวคิด "คอมมิวนิสต์ทั่วไป" บางอย่าง ซึ่งกำหนดไว้จนถึงตัวหารร่วมของขบวนการพรรคที่ก่อตั้งโดยปัญญาชน [48] ​​คำวิจารณ์ที่คล้ายกันถูกสร้างขึ้นโดยLe Monde [245]ข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แดงไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักวิชาการในเยอรมนีหรือต่างประเทศ[246]และถือเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิต่อต้านชาวยิวแบบซอฟต์คอร์และการทำให้เป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [247]
 12. กรณีของกัมพูชามีความเฉพาะเจาะจง เพราะมันแตกต่างจากการเน้นย้ำว่าสหภาพโซเวียตของสตาลินและจีนของเหมาที่มอบให้กับอุตสาหกรรมหนัก เป้าหมายของผู้นำเขมรแดงคือการแนะนำลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ผ่านการรวมกลุ่มของการเกษตรในความพยายามที่จะขจัดความแตกต่างทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่ชนบทและในเมือง [222]เนื่องจากในกัมพูชายังไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมมากนัก กลยุทธ์ของพลพตในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการเพิ่มการผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะได้รับเงินสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว [250]

  ในการวิเคราะห์ระบอบเขมรแดง นักวิชาการวางไว้ในบริบททางประวัติศาสตร์ เขมรแดงเข้ามามีอำนาจผ่านสงครามกลางเมืองกัมพูชา(ที่ซึ่งความโหดร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย) และOperation Menuส่งผลให้มีการวางระเบิดมากกว่าครึ่งล้านตันในประเทศในช่วงสงครามกลางเมือง เรื่องนี้มุ่งเป้าไปที่คอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นหลัก แต่ให้เขมรแดงมีเหตุผลในการกำจัดฝ่ายโปรเวียดนามและคอมมิวนิสต์อื่นๆ [222]การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาซึ่งนักวิชาการหลายคนบรรยายว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และคนอื่น ๆ เช่น Manus Midlarsky ว่าเป็นการฆ่า ล้างเผ่าพันธุ์ [249]ถูกคอมมิวนิสต์เวียดนามสั่งห้าม และมีการกล่าวหาว่าสหรัฐฯ สนับสนุนเขมรแดง. ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกแบ่งแยกอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากจีนสนับสนุนเขมรแดง ในขณะที่สหภาพโซเวียตและเวียดนามคัดค้าน สหรัฐอเมริกาสนับสนุนลอน น อล ซึ่งเข้ายึดอำนาจในปี 1970 การทำรัฐประหารของกัมพูชาและการวิจัยพบว่าทุกอย่างในกัมพูชาถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งคำตัดสินของผู้นำหลักในขณะนั้น ( ริชาร์ด นิกสัน ) และHenry Kissinger ) นั้นรุนแรง และค่อยๆ ทิ้งระเบิดลงในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ [222]

คำคม

 1. a b Engels, ฟรีดริช (1970) [1880]. "วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์" . สังคมนิยม: ยูโทเปียและวิทยาศาสตร์. “แต่การเปลี่ยนแปลง—ไม่ว่าจะเป็นบริษัทร่วมทุนและทรัสต์ หรือกลายเป็นรัฐเป็นเจ้าของ—ไม่ได้ลบล้างลักษณะทุนนิยมของพลังการผลิต ในบริษัทร่วมทุนและทรัสต์ สิ่งนี้ชัดเจน และทันสมัย อีกครั้งหนึ่ง รัฐเป็นเพียงองค์กรที่สังคมชนชั้นนายทุนดำเนินการเพื่อสนับสนุนสภาพภายนอกของแบบวิธีการผลิตแบบทุนนิยมที่ต่อต้านการรุกล้ำของคนงานเช่นเดียวกับนายทุนรายบุคคล รัฐสมัยใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดคือ โดยพื้นฐานแล้วเป็นกลไกของนายทุน—สถานะของนายทุน, ตัวตนในอุดมคติของทุนชาติทั้งหมด. ยิ่งมีการครอบครองกองกำลังการผลิตมากเท่าไหร่, ก็ยิ่งกลายเป็นนายทุนของชาติมากขึ้นเท่านั้น, พลเมืองก็ยิ่งใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเท่านั้น คนงานยังคงเป็นลูกจ้าง-ชนชั้นกรรมาชีพ ความสัมพันธ์แบบทุนนิยมยังไม่หมดไป มันค่อนข้างถูกนำไปที่หัว แต่พอมาถึงหัวก็ล้มลง รัฐเป็นเจ้าของพลังการผลิตไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง แต่ที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นคือเงื่อนไขทางเทคนิคที่สร้างองค์ประกอบของการแก้ปัญหานั้น"
 2. ^ (มอร์แกน 2015 ): "'ลัทธิมาร์กซ์–เลนิน' เป็นชื่อทางการของอุดมการณ์ทางการของรัฐที่รับรองโดยสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (USSR) รัฐบริวารของมันในยุโรปตะวันออก ระบอบคอมมิวนิสต์ในเอเชีย และระบอบ 'สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์' ต่างๆ ในโลกที่สามในช่วง สงครามเย็น ด้วยเหตุนี้ คำนี้จึงทำให้เข้าใจผิดและเปิดเผยไปพร้อมกัน เป็นการเข้าใจผิด เนื่องจากทั้งมาร์กซ์และเลนินไม่เคยอนุมัติการสร้าง 'ลัทธินิยม' ในชื่อเดียวกัน แท้จริงแล้ว คำว่าลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ถูกกำหนดขึ้นในช่วงที่สตาลินขึ้นสู่อำนาจหลังจากเลนินเสียชีวิตเท่านั้น เป็นเรื่องที่เปิดเผย เนื่องจากลัทธิมาร์กซ์–เลนินในสถาบันสตาลินในทศวรรษ 1930 มีหลักการดื้อรั้นที่สามารถระบุตัวตนได้สามประการซึ่งกลายเป็นแบบจำลองที่ชัดเจนสำหรับระบอบการปกครองแบบโซเวียตในภายหลังทั้งหมด: วัตถุนิยมวิภาษวิธีเป็นรากฐานของชนชั้นกรรมาชีพที่แท้จริงเพียงประการเดียวสำหรับปรัชญา บทบาทนำของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะแกนกลางของการเมืองมาร์กซิสต์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนซึ่งนำโดยรัฐและการรวมกลุ่มเกษตรกรรมเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์สังคมนิยม อิทธิพลระดับโลกของนวัตกรรมหลักคำสอนและเชิงสถาบันทั้งสามนี้ทำให้คำว่ามาร์กซิสต์–เลนินนิสต์เป็นเครื่องหมายที่สะดวกสำหรับการจัดเรียงลำดับทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน—ซึ่งหนึ่งในสามของประชากรโลกมีอำนาจและอิทธิพลสูงสุด”
 3. (มอร์แกน 2001 ): "ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏตัวขึ้นทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จของพรรคโซเวียตในการสถาปนาอิสรภาพของรัสเซียจากการครอบงำของต่างประเทศและโดยเงินอุดหนุนที่เป็นความลับจากสหายโซเวียต พวกเขาสามารถระบุตัวตนได้ด้วยการยึดมั่นในสิ่งร่วมกัน อุดมการณ์ทางการเมืองที่รู้จักกันในชื่อลัทธิมาร์กซ์–เลนิน แน่นอนว่าตั้งแต่เริ่มแรก ลัทธิมาร์กซ์–เลนินก็มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เงื่อนไขเหล่านี้เองเป็นความพยายามที่จะบังคับใช้ระดับขั้นต่ำของความสม่ำเสมอในแนวความคิดที่หลากหลายของอัตลักษณ์คอมมิวนิสต์ การปฏิบัติตามแนวคิดของมาร์กซ์ Engels, Lenin และ Trotsky' เป็นลักษณะของ Trotskyists ซึ่งในไม่ช้าก็แตกออกเป็น 'Fourth International ' "
 4. เองเงิลส์, ฟรีดริช (1970) [1880]. "วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์" . สังคมนิยม: ยูโทเปียและวิทยาศาสตร์ . “ชนชั้นกรรมาชีพยึดอำนาจสาธารณะ และด้วยวิธีการนี้จึงเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบสังคมที่หลุดมือจากมือของชนชั้นนายทุนให้เป็นทรัพย์สินสาธารณะ โดยการกระทำนี้ ชนชั้นกรรมาชีพได้ปลดปล่อยวิธีการผลิตจากลักษณะของทุนที่พวกเขามี จนถึงตอนนี้ และให้บุคลิกการเข้าสังคมของพวกเขามีอิสระอย่างเต็มที่ในการทำงานออกมา”
 5. ( Morgan 2001 , p. 2332): ' "ลัทธิมาร์กซ์–เลนินนิยม–ลัทธิเหมา' กลายเป็นอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและของพรรคที่แตกแยกจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติหลังจากที่จีนแตกแยกกับโซเวียตอย่างเด็ดขาดในปี 2506 ภาษาอิตาลี คอมมิวนิสต์ยังคงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ Antonio Gramsci ซึ่งแนวคิดอิสระเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมชนชั้นแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมยังคงสงบนิ่งทางการเมืองและมีนัยยะทางประชาธิปไตยมากกว่าคำอธิบายของ Lenin เกี่ยวกับความเฉยเมยของคนงาน จนกระทั่ง Stalin เสียชีวิต พรรคโซเวียตกล่าวถึง อุดมการณ์ของตนเองว่า 'ลัทธิมาร์ก-เลนิน-สตาลิน ' "
 6. ^ โครพอตกิน, ปีเตอร์ . "คอมมิวนิสต์และอนาธิปไตย" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 กรกฎาคม 2011"ลัทธิคอมมิวนิสต์คือสิ่งที่รับประกันเสรีภาพส่วนบุคคลจำนวนมากที่สุด - โดยมีเงื่อนไขว่าแนวคิดที่ก่อให้เกิดชุมชนคือเสรีภาพ อนาธิปไตย ... ลัทธิคอมมิวนิสต์รับประกันเสรีภาพทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าสมาคมรูปแบบอื่น ๆ เพราะสามารถรับประกันความเป็นอยู่ที่ดี แม้กระทั่งความหรูหรา เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานสองสามชั่วโมงแทนการทำงานในหนึ่งวัน”
 7. ^ (มอร์แกน 2015): "แนวคิดคอมมิวนิสต์ได้ความหมายใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 แนวคิดเหล่านี้เทียบเท่ากับแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์–เลนิน นั่นคือ การตีความลัทธิมาร์กซโดยเลนินและผู้สืบทอดของเขา รับรองวัตถุประสงค์สุดท้าย กล่าวคือ การสร้างชุมชนที่เป็นเจ้าของ วิธีการผลิตและการจัดหาให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีการบริโภค 'ตามความต้องการ' พวกเขาเสนอให้การยอมรับการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นหลักที่ครอบงำการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ คนงาน (เช่น ชนชั้นกรรมาชีพ) ยังต้องดำเนินการ ภารกิจสร้างสังคมใหม่ ดำเนินการปฏิวัติสังคมนิยมนำโดยชนชั้นกรรมาชีพชั้นแนวหน้า กล่าวคือ พรรคได้รับยกย่องว่าเป็นความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ การนำเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพยังสนับสนุนและชนชั้นที่เป็นปรปักษ์ยังได้รับการสนับสนุน ที่จะชำระบัญชี"

แหล่งที่มา

 1. อรรถเป็น c d อี บอล เทอเรนซ์; แดกเกอร์, ริชาร์ด. (2019) [1999]. "คอมมิวนิสต์" (แก้ไข ed.) สารานุกรมบริแทนนิกา . สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2020.
 2. ^ "คอมมิวนิสต์". สารานุกรมหนังสือโลก (Ci–Cz) . 4 . ชิคาโก: หนังสือโลก 2551. หน้า. 890.ไอ978-0-7166-0108-1 _ 
 3. ^ มาร์ช, ลูกา. "พรรคฝ่ายซ้ายร่วมสมัยในยุโรป: จากลัทธิมาร์กซ์สู่กระแสหลัก?" (PDF) : 1–2 – ผ่านมูลนิธิฟรีดริช อีเบิร์ {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 4. เองเงิลส์, ฟรีดริช (2005) [1847]. "การปฏิวัติครั้งนี้จะเป็นอย่างไร" มาตรา 18 ในหลักการของลัทธิคอมมิวนิสต์ . แปลโดย Sweezy, Paul “ในที่สุด เมื่อทุนทั้งหมด การผลิตทั้งหมด การแลกเปลี่ยนทั้งหมดอยู่ในมือของชาติ ทรัพย์สินส่วนตัวจะหายไปเอง เงินจะฟุ่มเฟือย การผลิตจะขยาย และมนุษย์ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สังคมจะ สามารถขจัดนิสัยทางเศรษฐกิจแบบเดิม ๆ ที่อาจหลงเหลืออยู่ได้ " สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2021 – Marxists Internet Archive .
 5. อรรถเป็น บี สตีล, เดวิด (1992). จากมาร์กซ์สู่มิสซิส: สังคมหลังทุนนิยมและความท้าทายของการคำนวณทางเศรษฐกิจ บริษัท สำนักพิมพ์เปิดศาล. หน้า 43. ISBN 978-0-87548-449-5. ความแตกต่างที่แพร่หลายอย่างหนึ่งคือสังคมนิยมก่อให้เกิดการผลิตในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์นิยมผลิตและบริโภค
 6. ^ บูคาริน, นิโคไล ; Preobrazhensky, Yevgeni (1922) [1920]. "การกระจายในระบบคอมมิวนิสต์" . ABC ของลัทธิคอมมิวนิสต์ . แปลโดยพอล ซีดาร์ ; พอล, อีเดน . ลอนดอน, อังกฤษ:พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตนใหญ่ . หน้า 72–73, § 20. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Marxists Internet Archive. มีอยู่ใน e-textด้วย
 7. ^ บูคาริน, นิโคไล ; Preobrazhensky, Yevgeni (1922) [1920]. "การบริหารระบบคอมมิวนิสต์" . หน้า 73–75, § 21 ในABC of Communism แปลโดยพอล ซีดาร์ ; พอล, อีเดน . ลอนดอน:พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตนใหญ่ . สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Marxists Internet Archive. มีอยู่ใน e-textด้วย
 8. คูเรียน, จอร์จ, เอ็ด. (2011). "เหี่ยวเฉาของรัฐ" . สารานุกรมรัฐศาสตร์ . วอชิงตัน ดีซี: CQ Press ดอย : 10.4135/9781608712434 . ISBN 978-1-933116-44-0. สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2559 – ผ่าน SAGE Knowledge.
 9. a b Kinna, Ruth (2012). เบอร์รี่, เดฟ; กินนา, รูธ; ปินตะ, สาคู; ปรีชาร์ด, อเล็กซ์ (สหพันธ์). สังคมนิยมเสรีนิยม: การเมืองในชุดดำและแดง . ลอนดอน: ปัลเกรฟ มักมิลลัน. หน้า 1–34. ISBN 9781137284754.
 10. เองเงิลส์, ฟรีดริช ; มาร์กซ์, คาร์ล . (1969) [1848]. "ชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ" . บทที่ 1 ในแถลงการณ์คอมมิวนิสต์ แปลโดยมัวร์, ซามูเอล . มาร์กซ์/เองเกลส์ Selected Works . 1 . หน้า 98–137) มอสโก:สำนักพิมพ์ก้าวหน้า . สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2020 – ผ่าน Marxists Internet Archive.
 11. ^ นิวแมน 2005 ; มอร์แกน 2015 .
 12. เองเงิลส์, ฟรีดริช ; มาร์กซ์, คาร์ล . (1969) [1848]. "ชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ" . บทที่ 1 ในแถลงการณ์คอมมิวนิสต์ แปลโดยมัวร์, ซามูเอล . Marx/Engels Selected Works .). มอสโก:สำนักพิมพ์ก้าวหน้า . สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 – ผ่าน Marxists Internet Archive "ในแง่นี้ ทฤษฎีคอมมิวนิสต์อาจสรุปได้ในประโยคเดียว: การยกเลิกทรัพย์สินส่วนตัว"
 13. ^ สมิธ, สตีเฟน (2014). คู่มือออกซ์ฟอร์ ดประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 3.
 14. ดาริตี จูเนียร์, วิลเลียม เอ. (2008) "คอมมิวนิสต์". สารานุกรมระหว่างประเทศของสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2 . นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก: Macmillan Reference USA น. 35–36. ไอ9780028661179 . 
 15. ^ "IV. อภิธานศัพท์" . ศูนย์การศึกษาแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยวอชิงตัน. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2021 ... ลัทธิคอมมิวนิสต์ (นาม) ... 2. ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่จัดตั้งขึ้นในสหภาพโซเวียตหลังการปฏิวัติบอลเชวิคในปี 2460 นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองของพันธมิตรโซเวียตหลายแห่ง เช่น จีนและคิวบา (นักเขียนมักใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กับลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อใช้คำในแง่นี้) ระบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์เหล่านี้มักไม่บรรลุอุดมคติของทฤษฎีคอมมิวนิสต์ ตัวอย่างเช่น แม้ว่ารัฐบาลในสหภาพโซเวียตและจีนจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายรูปแบบ แต่งานหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกแบ่งปันในลักษณะที่นักทฤษฎีคอมมิวนิสต์หรือลัทธิมาร์กซิสต์หลายคนถือว่าเท่าเทียมกัน
 16. ^ ไดมอนด์ ซาร่า (1995). เส้นทางสู่การปกครอง: การเคลื่อนไหวของฝ่ายขวาและอำนาจทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา . สำนักพิมพ์กิลฟอร์ด หน้า 8. ISBN 978-0-8986-2864-7. สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books.
 17. กูร์ตัวส์, สเตฟาน; และคณะ (Bartosek, Karel;Margolin, Jean-Louis; Paczkowski, Andrzej; Panné, Jean-Louis; Werth, Nicolas) (1999) [1997] "บทนำ". ในกูร์ตัวส์, สเตฟาน (บรรณาธิการ). หนังสือสีดำของลัทธิคอมมิวนิสต์: อาชญากรรม ความหวาดกลัว การปราบปราม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. หน้า ix–x, 2. ISBN 978-0-674-07608-2. สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books.
 18. ^ Wald, Alan M. (2012). การเนรเทศจากอนาคต: การหลอมวรรณกรรมทางซ้าย ของศตวรรษที่ยี่สิบกลาง หนังสือข่าวของ UNC หน้า สิบหก ISBN 978-1-4696-0867-9. สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books.
 19. ^ ซิลเบอร์, เออร์วิน (1994). สังคมนิยม: เกิดอะไรขึ้น? การสอบสวนแหล่งที่มาทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของวิกฤตสังคมนิยม (PDF) (ฉบับปกแข็ง) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ: พลูโตเพรส ISBN  9780745307169– ผ่าน Marxists Internet Archive
 20. ^ นิวแมน 2005 , p. 5: "บทที่ 1 พิจารณารากฐานของหลักคำสอนโดยพิจารณาการมีส่วนร่วมของประเพณีสังคมนิยมที่หลากหลายในช่วงระหว่างต้นศตวรรษที่ 19 และผลพวงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รูปแบบทั้งสองที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงต้นปี ค.ศ. 1920 เป็นสังคมประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์"
 21. บอสสตีลส์, บรูโน (2014). ความเป็นจริงของลัทธิคอมมิวนิสต์ (หน้าปก ed.) นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก: Verso Books ไอ9781781687673 . 
 22. ^ Taras, Raymond C. (2015) [1992]. The Road to Disillusion: From Critical Marxism to Post-คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก (E-book ed.) ลอนดอน: เทย์เลอร์และฟรานซิส ไอ9781317454786 . 
 23. อรรถเป็น Andrain, Charles F. (1994). "ระบบราชการ-เผด็จการ". ระบบการเมืองเปรียบเทียบ: การดำเนินนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม . อาร์มองก์ นิวยอร์ก: ME Sharpe น. 24–42.
 24. อรรถเป็น แซนเดิล, มาร์ค (1999). ประวัติโดยย่อของสังคมนิยมโซเวียต ลอนดอน, อังกฤษ: UCL Press. น. 265–266. ดอย : 10.4324/9780203500279 . ISBN 9781857283556.
 25. อรรถเป็น c d ชอมสกี้, โนม (1986). "สหภาพโซเวียตกับสังคมนิยม" . รุ่นของเรา (ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน) สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2020 – ผ่าน Chomsky.info.
 26. อรรถเป็น c d ฮาวเวิร์ด เอ็มซี; คิง เจ.อี. (2544). "'ทุนนิยมของรัฐ' ในสหภาพโซเวียต" . ประวัติเศรษฐศาสตร์ทบทวน 34 (1): 110–126. ดอย : 10.1080/10370196.2001.11733360 .
 27. a b c d Fitzgibbons, Daniel J. (11 ตุลาคม 2002) "สหภาพโซเวียตหลงทางคอมมิวนิสต์ ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ กล่าว" . พงศาวดารวิทยาเขต . มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิ ร์สต์ . สืบค้นเมื่อ22 กันยายนพ.ศ. 2564 .ดูWolff, Richard D. (27 มิถุนายน 2015) ด้วย "ลัทธิสังคมนิยมหมายถึงการยกเลิกความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน" . ความจริง สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2020.
 28. อรรถa b c d วิลเฮล์ม จอห์น ฮาวเวิร์ด (1985) "สหภาพโซเวียตมีการบริหาร ไม่ใช่แผน เศรษฐกิจ". โซเวียตศึกษา . 37 (1): 118–30. ดอย : 10.1080/09668138508411571 .
 29. a b Gregory, Paul Roderick (2004). เศรษฐกิจการเมืองของลัทธิสตาลิน . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ดอย : 10.1017/CBO9780511615856 . ISBN 978-0-511-61585-6. สืบค้นเมื่อ12 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Hoover Institution. 'แม้ว่าสตาลินจะเป็นสถาปนิกหลักของระบบ แต่ระบบได้รับการจัดการโดย 'สตาลิน' หลายพันคนในระบอบเผด็จการที่ซ้อนกัน' Gregory เขียน 'การศึกษานี้ระบุสาเหตุของความล้มเหลวของระบบ—การวางแผนไม่ดี, พัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือ, การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการพื้นเมือง, การขาดความรู้ของนักวางแผน ฯลฯ—แต่ยังเน้นที่ความขัดแย้งหลักขั้นพื้นฐานระหว่างผู้วางแผนและผู้ผลิต ซึ่งทำให้เกิดจุดสุดยอดในการปฏิรูปเป็นเวลาหกสิบปี'
 30. อรรถเป็น c d เอลล์แมน, ไมเคิล (2007). "การเพิ่มขึ้นและลดลงของการวางแผนสังคมนิยม". ในเอสทริน ซาอูล; Kołodko, Grzegorz W.; Uvalić, Milica (สหพันธ์). การเปลี่ยนแปลงและอื่น ๆ : บทความเพื่อเป็นเกียรติ แก่Mario Nuti ลอนดอน: ปัลเกรฟ มักมิลลัน. หน้า 22. ISBN 978-0-230-54697-4. ในสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ระบบมักถูกเรียกว่าเศรษฐกิจ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของระบบนี้ไม่ใช่แผน แต่เป็นบทบาทของลำดับชั้นการบริหารในการตัดสินใจทุกระดับ ขาดการควบคุมการตัดสินใจของประชากร ... .
 31. a b ฮาร์เปอร์, ดักลาส (2020). "คอมมิวนิสต์" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2021
 32. a b มอร์ริส, เอมิลี่ (8 มีนาคม พ.ศ. 2564). "ลัทธิคอมมิวนิสต์ทำงานหรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมจะไม่ได้" . วัฒนธรรมออนไลน์ . มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2021
 33. กรันจ์, ฌาคส์ (1983). "วันที่ Quelques à propos des termes communiste et communisme" [บางวันที่เกี่ยวกับคำว่าคอมมิวนิสต์และคอมมิวนิสต์] Mots (ในภาษาฝรั่งเศส). 7 (1): 143–148. ดอย : 10.3406/mots.1983.1122 .
 34. ฮอดเจส, โดนัลด์ ซี. (1 กุมภาพันธ์ 2014). ลัทธิคอมมิวนิสต์ของซานดิโน: การเมืองฝ่ายวิญญาณสำหรับศตวรรษที่ 21 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเท็กซัส. หน้า 7. ISBN 978-0-292-71564-6.
 35. แนนซี, ฌอง-ลุค (1992). "คอมมิวนิสต์พระวจนะ" (PDF) . สามัญ ไทม์ส. สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2019 .
 36. a b วิลเลียมส์, เรย์มอนด์ (1985) [1976]. "สังคมนิยม" . คำสำคัญ: คำศัพท์วัฒนธรรมและสังคม (ปรับปรุงแก้ไข). นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 289 . ISBN 978-0-1952-0469-8. OCLC  1035920683 . ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ดังในแง่หนึ่งคำเหล่านี้ถูกใช้ตามปกติ มาพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อในปี 1918 ของพรรคแรงงานสังคม-ประชาธิปไตยแห่งรัสเซีย (บอลเชวิค) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียทั้งหมด (บอลเชวิค) นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความแตกต่างระหว่างสังคมนิยมจากคอมมิวนิสต์ ซึ่งมักมีคำนิยามที่สนับสนุน เช่น สังคมนิยมประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมประชาธิปไตย ได้กลายเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์ทุกพรรคซึ่งสอดคล้องกับการใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงเรียกตนเองว่าสังคมนิยมและ อุทิศให้กับสังคมนิยม
 37. อรรถเป็น บี สตีล, เดวิด (1992). จากมาร์กซ์สู่มิสซิส: สังคมหลังทุนนิยมและความท้าทายของการคำนวณทางเศรษฐกิจ บริษัท สำนักพิมพ์เปิดศาล. น. 44–45. ISBN 978-0-87548-449-5. เมื่อถึงปี พ.ศ. 2431 คำว่า 'สังคมนิยม' ถูกใช้โดยทั่วไปในหมู่ลัทธิมาร์กซ์ ซึ่งได้ละทิ้ง 'ลัทธิคอมมิวนิสต์' ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นคำที่ล้าสมัยซึ่งมีความหมายเหมือนกับ 'สังคมนิยม' ... ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ Marxists เรียกตัวเองว่าสังคมนิยม ... คำจำกัดความของลัทธิสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันถูกนำมาใช้ในทฤษฎีมาร์กซิสต์โดยเลนินในปี 2460 ... ความแตกต่างใหม่นี้เป็นประโยชน์ต่อเลนินในการปกป้องพรรคของเขาจากการวิพากษ์วิจารณ์มาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมว่ารัสเซียล้าหลังเกินไปสำหรับการปฏิวัติสังคมนิยม .
 38. ^ Busky, โดนัลด์ เอฟ. (2000). สังคมนิยมประชาธิปไตย: การสำรวจทั่วโลก . ซานตา บาร์บาร่า แคลิฟอร์เนีย: แพรเกอร์ . หน้า 9. ISBN 978-0-275-96886-1. ในความหมายสมัยใหม่ของคำนี้ ลัทธิคอมมิวนิสต์หมายถึงอุดมการณ์ของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน
 39. วิลเลียมส์, เรย์มอนด์ (1985) [1976]. "สังคมนิยม" . คำสำคัญ: คำศัพท์วัฒนธรรมและสังคม (ปรับปรุงแก้ไข). นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-1952-0469-8.
 40. ^ เองเงิลส์, ฟรีดริช (2002) [1888]. คำนำของแถลงการณ์ คอมมิวนิสต์ฉบับภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2431 เพนกวิน . หน้า 202.
 41. โทโดโรวา, มาเรีย (2020). The Lost World of Socialists at Europe's Margins: Imagining Utopia, 1870s–1920s (ฉบับปกแข็ง). ลอนดอน: Bloomsbury Academic. ISBN 9781350150331.
 42. กิลเดีย, โรเบิร์ต (2000). "พ.ศ. 2391 ในความทรงจำร่วมกันของยุโรป" ในอีแวนส์ โรเบิร์ต จอห์น เวสตัน; สแตรนด์มันน์, ฮาร์ทมุท ป็อกเก้ (สหพันธ์). การปฏิวัติในยุโรป ค.ศ. 1848–1849: จากการปฏิรูปสู่ปฏิกิริยา (ฉบับปกแข็ง) อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด น. 207–235. ISBN 9780198208402.
 43. อรรถเป็น c Hudis ปีเตอร์; วิดัล, แมตต์, สมิธ, โทนี่; Rotta, โทมัส; เปรียว, พอล, สหพันธ์. (กันยายน 2018 – มิถุนายน 2019). คู่มือออกซ์ฟอร์ดของคาร์ล มาร์กซ์ "แนวคิดสังคมนิยมของมาร์กซ์" . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ไอ978-0-19-069554-5 . ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780190695545.001.0001 . 
 44. ^ Busky, โดนัลด์ เอฟ. (2000). สังคมนิยมประชาธิปไตย: การสำรวจทั่วโลก . ซานตา บาร์บาร่า แคลิฟอร์เนีย: แพรเกอร์ . หน้า 6–8. ISBN 978-0-275-96886-1. ในความหมายสมัยใหม่ของคำนี้ ลัทธิคอมมิวนิสต์หมายถึงอุดมการณ์ของลัทธิมาร์กซ์–เลนิน ... [T] เขา คำคุณศัพท์ ประชาธิปไตย ถูกเพิ่มโดยนักสังคมนิยมประชาธิปไตยเพื่อพยายามแยกแยะตัวเองจากคอมมิวนิสต์ที่เรียกตัวเองว่าสังคมนิยม ลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ทุกคน ยกเว้นคอมมิวนิสต์ หรือพูดให้ถูกกว่านั้น เชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่เป็นระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นเผด็จการอย่างสูง และนักสังคมนิยมประชาธิปไตยต้องการเน้นด้วยชื่อของพวกเขาว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับแบรนด์สังคมนิยมมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์อย่างยิ่ง
 45. ^ "คอมมิวนิสต์". สารานุกรมโคลัมเบีย (ฉบับที่ 6) 2550.
 46. วอล์คเกอร์, ราเชล (เมษายน 1989). "ลัทธิมาร์กซ์–เลนินเป็นวาทกรรม: การเมืองของสัญลักษณ์ที่ว่างเปล่าและพันธะคู่" วารสารรัฐศาสตร์อังกฤษ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 19 (2): 161–189. ดอย : 10.1017/S0007123400005421 . จ ส. 193712 . 
 47. ^ มาเลีย มาร์ติน (ฤดูใบไม้ร่วง 2002) "ตัดสินนาซีและคอมมิวนิสต์". ผลประโยชน์ ของชาติ ศูนย์เพื่อผลประโยชน์ของชาติ (69): 63–78. JSTOR 42895560 . 
 48. อรรถเป็น เดวิด-ฟอกซ์, ไมเคิล (ฤดูหนาว พ.ศ. 2547) ความเป็นอันดับหนึ่งของอุดมการณ์: ผู้ทบทวนโซเวียตและผู้ปฏิเสธความหายนะ (เพื่อตอบโต้มาร์ติน มาเลีย) Kritika: การสำรวจในประวัติศาสตร์รัสเซียและเอเชีย . 5 (1): 81–105. ดอย : 10.1353/kri.2004.0007 . S2CID 159716738 . 
 49. อรรถเป็น ดัลลิน อเล็กซานเดอร์ (ฤดูหนาว 2543) หนังสือสีดำของลัทธิคอมมิวนิสต์: อาชญากรรม ความหวาดกลัว การปราบปราม โดย Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartošek และ Jean-Louis Margolin ทรานส์ Jonathan Murphy และ Mark Kramer Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. xx, 858 pp. Notes. Index. Photos. Maps. $37.50, hard bound". สลาฟรีวิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 59 (4): 882–883. ดอย : 10.2307/2697429 . จ สท. 2697429 . 
 50. ^ วิลซินสกี้ เจ. (2008) เศรษฐศาสตร์สังคมนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง: 2488-2533 . ธุรกรรมอัลดีน หน้า 21. ISBN 978-0202362281. ตรงกันข้ามกับการใช้ของชาวตะวันตก ประเทศเหล่านี้เรียกตนเองว่าเป็น 'สังคมนิยม' (ไม่ใช่ 'คอมมิวนิสต์') ขั้นตอนที่สอง (ขั้นที่สูงกว่าของมาร์กซ์) หรือ 'คอมมิวนิสต์' ให้กำหนดอายุที่อุดมสมบูรณ์ แจกจ่ายตามความต้องการ (ไม่ทำงาน) การไม่มีเงินและกลไกตลาด การหายตัวไปของร่องรอยของ ทุนนิยมและ 'การเหี่ยวแห้ง' ที่สุดของรัฐ
 51. สตีล, เดวิด แรมซีย์ (กันยายน 2542). จาก Marx สู่ Mises: Post Capitalist Society และความท้าทายของการคำนวณทางเศรษฐกิจ เปิดศาล. หน้า 45. ISBN 978-0875484495. ในบรรดานักข่าวชาวตะวันตก คำว่า 'คอมมิวนิสต์' มีขึ้นเพื่ออ้างถึงระบอบการปกครองและขบวนการที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์สากลและลูกหลานเท่านั้น: ระบอบที่ยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่เป็นสังคมนิยม และขบวนการที่แทบจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์เลย
 52. ^ รอสเซอร์ มาเรียนา วี.; Barkley Jr., J. (23 กรกฎาคม 2546). เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง สำนักพิมพ์เอ็มไอที หน้า 14. ISBN 978-0262182348. น่าแปลกที่คาร์ล มาร์กซ์ บิดาแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ในอุดมการณ์ อ้างว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้รัฐล่มสลาย ระบอบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพจะต้องเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวอย่างเคร่งครัด เมื่อตระหนักดีถึงสิ่งนี้ คอมมิวนิสต์โซเวียตไม่เคยอ้างว่าประสบความสำเร็จในลัทธิคอมมิวนิสต์ มักจะระบุว่าระบบสังคมนิยมของตนเองมากกว่าคอมมิวนิสต์ และมองว่าระบบของพวกเขาเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ลัทธิคอมมิวนิสต์
 53. วิลเลียมส์, เรย์มอนด์ (1983). "สังคมนิยม" . คำสำคัญ: คำศัพท์วัฒนธรรมและสังคม (ปรับปรุงแก้ไข). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 289 . ISBN 978-0-19-520469-8. ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ดังในแง่หนึ่งคำเหล่านี้ถูกใช้ตามปกติ มาพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อในปี 1918 ของพรรคแรงงานสังคม-ประชาธิปไตยแห่งรัสเซีย (บอลเชวิค) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียทั้งหมด (บอลเชวิค) นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความแตกต่างระหว่างสังคมนิยมจากคอมมิวนิสต์ ซึ่งมักมีคำนิยามที่สนับสนุน เช่น สังคมนิยมประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมประชาธิปไตย ได้กลายเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์ทุกพรรคซึ่งสอดคล้องกับการใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงเรียกตนเองว่าสังคมนิยมและ อุทิศให้กับสังคมนิยม
 54. ^ ประเทศ, อาร์. เครก (1992). โลกสีดำ ดาวแดง: ประวัติศาสตร์นโยบายความมั่นคง ของสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2460-2534 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. น. 85–86. ISBN 978-0801480072. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 สิงหาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ19 ธันวาคม 2557 .
 55. ^ ไปป์, ริชาร์ด . 2544.คอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์ . ไอ978-0-8129-6864-4 _ น. 3-5. 
 56. บอสตาฟ, ซามูเอล (1994). "คอมมิวนิสต์ สปาร์ตา และเพลโต" ใน Reisman, David A. (ed.) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเมือง . ชุดความคิดทางเศรษฐกิจล่าสุด ฉบับที่ 37 (ฉบับปกแข็ง) ดอร์เดรชท์: สปริงเกอร์. หน้า 1–36. ดอย : 10.1007/978-94-011-1380-9_1 . ISBN 9780792394334.
 57. แฟรงคลิน เอ. มิลเดรด (9 มกราคม พ.ศ. 2493) "คอมมิวนิสต์และเผด็จการในกรีกโบราณและโรม". คลาสสิกรายสัปดาห์ . บัลติมอร์ แมริแลนด์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ 43 (6): 83–89. ดอย : 10.2307/4342653 . JSTOR 4342653 . 
 58. ยาร์เชเทอร์, เอห์ซาน (1983). "มาสดากิสม์" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 มิถุนายน 2008. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2020.ยุค Seleucid, Parthian และ Sasanian . ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของอิหร่าน 3 . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 991–1024 โดยเฉพาะหน้า 1019.
 59. ^ a b c Ermak, Gennady (2019). ลัทธิคอมมิวนิสต์: ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ . ISBN 978-1-7979-5738-8.
 60. a b c d Lansford 2007 , pp. 24–25.
 61. ^ แจนเซน ร็อด; สแตนตัน, แม็กซ์ (2010). The Hutterites ในอเมริกาเหนือ (ภาพประกอบ ed.) บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ หน้า 17 . ไอ9780801899256 . 
 62. โฮลเดน เลสลี่; มินาร์, แอนโทน (2015). พระเยซูในประวัติศาสตร์ ตำนาน พระคัมภีร์ และประเพณี: สารานุกรมโลก: สารานุกรมโลก ซานตาบาร์บาร่า: ABC-CLIO หน้า 357. ISBN 9781610698047.
 63. ^ ฮาฟฟิน อิกาล (2000). จากความมืดสู่แสงสว่าง: ชนชั้น สติ และความรอดในการปฏิวัติรัสเซีย พิตต์สเบิร์ก เพนซิลเวเนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก หน้า 46. ​​ISBN 0822957043.
 64. ↑ Surtz , Edward L. (มิถุนายน 2492) "โทมัสมอร์และคอมมิวนิสต์". ป.ล. _ เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 64 (3): 549–564. ดอย : 10.2307/459753 . จ สท. 459753 . 
 65. นันดันวัด, นิกิตา (13 ธันวาคม 2020). "คอมมิวนิสต์ คุณธรรม และเครือจักรภพในอุดมคติในยูโทเปียของโธมัส มอร์" . วารสารย้อนหลัง . เอดินบะระ: มหาวิทยาลัยเอดินบะระ. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2021
 66. ^ ปาปเก้, เดวิด (2016). "ความโน้มเอียงทางการสื่อสารของเซอร์ โธมัส มอร์" . ยูโทเปีย500 (7) . สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Scholarly Commons.
 67. ^ เบิร์นสไตน์ 2438 .
 68. เอลเมน, พอล (กันยายน 1954). "รากฐานทางเทววิทยาของลัทธิคอมมิวนิสต์ผู้ขุด". ประวัติคริสตจักร . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 23 (3): 207–218. ดอย : 10.2307/3161310 . JSTOR 3161310 . S2CID 161700029 .  
 69. จูเรติก, จอร์จ (เมษายน–มิถุนายน 1974). "Digger no Millenarian: การปฏิวัติของเจอร์ราร์ด วินสแตนลีย์" วารสารประวัติศาสตร์ความคิด . ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 36 (2): 263–280. ดอย : 10.2307/2708927 . JSTOR 2708927 . 
 70. ↑ แฮมเมอร์ตัน สารานุกรมภาพประกอบของ JA Illustrated of World History เล่มที่แปด . สิ่งพิมพ์มิตตาล. หน้า 4979. GGKEY:96Y16ZBCJ04.
 71. บิลลิงตัน, เจมส์ เอช. (2011). ไฟในใจมนุษย์: ต้นกำเนิดของศรัทธาปฏิวัติ ผู้เผยแพร่ธุรกรรม หน้า 71. ISBN 978-1-4128-1401-0. สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books.
 72. ^ "คอมมิวนิสต์" (2549) สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ .
 73. ^ โฮฟ เจอร์รี่ เอฟ ; Fainsod, เมิร์ล (1979) [1953] วิธีการปกครองของสหภาพโซเวียต เคมบริดจ์และลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. หน้า 81. ISBN 9780674410305 . 
 74. ดาวลาห์, อเล็กซ์ เอฟ.; เอลเลียต, จอห์น อี. (1997). ชีวิตและช่วงเวลาของสังคมนิยมโซเวียต แพรเกอร์. หน้า 18. ISBN 9780275956295 . 
 75. มาร์เปิลส์, เดวิด อาร์. (2010). รัสเซียในศตวรรษที่ 20: การแสวงหาความมั่นคง เลดจ์. หน้า 38. ISBN 9781408228227 . 
 76. วิตโฟเกล, คาร์ล เอ. (กรกฎาคม 1960) "ทัศนะลัทธิมาร์กซ์ของสังคมรัสเซียและการปฏิวัติ". การเมืองโลก . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 12 (4): 487–508. ดอย : 10.2307/2009334 . JSTOR 2009334 . อ้างที่หน้า 493. {{cite journal}}: CS1 maint: postscript (link)
 77. เอเดลมัน, มาร์ก (1984). "มาร์กซ์ปลายและถนนรัสเซีย: มาร์กซ์และ 'ขอบของระบบทุนนิยม'" . ทบทวนประจำเดือน 36 (ธันวาคม): 1–55. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2021 – ทาง Gale.
 78. ^ ฟอล์คเนอร์, นีล (2017). ประวัติศาสตร์การปฏิวัติรัสเซียของประชาชน (PDF) (ฉบับปกแข็ง). ลอนดอน: พลูโตเพรส. หน้า 34, 177. ISBN  9780745399041. สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน OAPEN.
 79. ^ ไวท์ เอลิซาเบธ (2010). The Socialist Alternative to Bolshevik Russia: The Socialist Revolutionary Party, 1921–39 (ฉบับปกแข็งที่ 1) ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 9780415435840. สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books. น โร ดนิกิ ต่อต้านการกำหนดกลไกนิยมของลัทธิมาร์กซ์รัสเซียด้วยความเชื่อที่ว่าปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ เช่น มนุษย์จะทำหน้าที่เป็นกลไกของประวัติศาสตร์ SRs เชื่อว่างานสร้างสรรค์ของคนธรรมดาผ่านสหภาพแรงงานและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐประชาธิปไตยสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ... พวกเขาร่วมกับโซเวียตอิสระ สหกรณ์และเมียร์สามารถเป็นพื้นฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับการปกครองแบบประชาธิปไตยและตกทอดทั่วทั้งรัฐรัสเซีย
 80. ^ "นโรดนิกส์" . สารานุกรมของลัทธิมาร์กซ์ . มาร์กซิสต์ อินเทอร์เน็ต อาร์ไคฟ์ สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2021
 81. ^ โฮล์มส์ 2009 , พี. 18.
 82. อรรถเป็น Dando วิลเลียม เอ. (มิถุนายน 2509) "แผนที่การเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของรัสเซีย พ.ศ. 2460" สลาฟรีวิว 25 (2): 314–319. ดอย : 10.2307/2492782 . ISSN 0037-6779 . จ สท. 2492782 .  
 83. ^ ไวท์ เอลิซาเบธ (2010). The Socialist Alternative to Bolshevik Russia: The Socialist Revolutionary Party, 1921–39 (ฉบับปกแข็งที่ 1) ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 9780415435840. สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2021 – ผ่าน Google Books.
 84. ^ แฟรงค์ เบนจามิน (พฤษภาคม 2555). "ระหว่างอนาธิปไตยกับลัทธิมาร์กซ: จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความแตกแยก". วารสารอุดมการณ์ทางการเมือง . 17 (2): 202–227. ดอย : 10.1080/13569317.2012.676867 . ISSN 1356-9317 . S2CID 145419232 .  
 85. บ็อคแมน, โยฮันนา (2011). ตลาดในนามของสังคมนิยม: ต้นกำเนิดฝ่ายซ้ายของลัทธิเสรีนิยมใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. หน้า 20. ISBN 978-0-8047-7566-3. ตามทัศนะของสังคมนิยมในศตวรรษที่ 19 ลัทธิสังคมนิยมจะทำงานโดยไม่มีหมวดหมู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น เงิน ราคา ดอกเบี้ย กำไร และค่าเช่า – และด้วยเหตุนี้จึงจะทำงานตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์อธิบายไว้ในปัจจุบัน ในขณะที่นักสังคมนิยมบางคนตระหนักดีถึงความจำเป็นในการใช้เงินและราคา อย่างน้อยในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากทุนนิยมไปสู่สังคมนิยม นักสังคมนิยมมักเชื่อว่าในไม่ช้าเศรษฐกิจสังคมนิยมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหน่วยทางกายภาพโดยไม่ต้องใช้ราคาหรือเงิน
 86. ^ อ่อนโยน บิล (1995) [1980]. "การฟื้นฟูระบบทุนนิยมในสหภาพโซเวียต" . วารสารประชาธิปไตยปฏิวัติ . สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2020.
 87. ^ แบลนด์, บิล (1997). การต่อสู้ทางชนชั้นในจีน (ปรับปรุงแก้ไข) ลอนดอน. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2020.
 88. ^ สมิธ, SA (2014). คู่มือออกซ์ฟอร์ ดประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 126. ISBN 9780191667527. รัฐธรรมนูญปี 1936 กล่าวถึงสหภาพโซเวียตเป็นครั้งแรกว่าเป็น 'สังคมนิยมสังคมนิยม' ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างลัทธิสังคมนิยมในประเทศหนึ่งตามวาทศิลป์ ตามที่สตาลินสัญญาไว้
 89. ^ a b Peters, จอห์น อี. (1998). "บทวิจารณ์หนังสือ: ชีวิตและช่วงเวลาของลัทธิสังคมนิยมโซเวียต". วารสารปัญหาเศรษฐกิจ . 32 (4): 1203–1206. ดอย : 10.1080/00213624.1998.11506129 .
 90. ฮิมเมอร์, โรเบิร์ต (1994). "การเปลี่ยนจากสงครามคอมมิวนิสต์ไปสู่นโยบายเศรษฐกิจใหม่: การวิเคราะห์มุมมองของสตาลิน" บทวิจารณ์รัสเซีย . 53 (4): 515–529. ดอย : 10.2307/130963 . จ สท. 130963 . 
 91. ^ นอร์แมน เดวีส์ . "คอมมิวนิสต์". Oxford Companion สู่สงครามโลกครั้งที่สอง เอ็ด ICB Dear และ MRD Foot . สำนักพ