พระสงฆ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

นักบวชเป็นผู้นำที่เป็นทางการในศาสนา ที่จัดตั้ง ขึ้น บทบาทและหน้าที่ของพวกเขาแตกต่างกันไปตามประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกัน แต่มักจะเกี่ยวข้องกับการเป็นประธานในพิธีกรรมเฉพาะและการสอนหลักคำสอนและการปฏิบัติ ของศาสนาของพวกเขา คำศัพท์บางคำที่ใช้สำหรับนักบวชรายบุคคล ได้แก่นักบวช นักบวชหญิงนักบวชนักบวช ( ในโบสถ์) และนักบวชในขณะที่เสมียนในคณะสงฆ์มีประวัติอันยาวนาน[ ต้องการอ้างอิง ]แต่ไม่ค่อยได้ใช้

ในศาสนาคริสต์ชื่อและบทบาทเฉพาะของคณะสงฆ์แตกต่างกันไปตามนิกาย และมีตำแหน่งพระ สงฆ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากมาย รวมทั้งมัคนายกผู้อาวุโสนักบวชบิชอปนักเทศน์ศิษยาภิบาลพระสงฆ์รัฐมนตรีและพระสันปาปา

ในศาสนาอิสลามผู้นำทางศาสนามักเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการว่าเป็นอิหม่ามกาหลิบกอฎีมุตีมุ ลเลาะห์ มู เอซินหรือ อยาตอล เลาะห์

ในประเพณีของชาวยิวผู้นำทางศาสนามักจะเป็นแรบไบ (ครู) หรืออัซซาน (ต้นเสียง)

นิรุกติศาสตร์

คำว่าclericมาจากภาษาละติน Clericus ของนักบวช สำหรับผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนของนักบวช ในทางกลับกัน ที่มาของคำภาษาละตินก็มาจากคำภาษากรีกของนักบวช ชื่อ Klerikos (κληρικός) ซึ่งหมายถึงเกี่ยวกับมรดก โดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงที่ว่านักบวชเลวีในพันธสัญญาเดิมไม่มีมรดกนอกจากพระเจ้า [1] "พระสงฆ์" มาจาก คำ ภาษาฝรั่งเศสโบราณ สอง คำclergiéและclergieซึ่งหมายถึงผู้ที่มีการเรียนรู้และได้มาจากภาษาละตินยุคกลาง clericatusจากภาษาละตินตอนปลาย clericus(คำเดียวกับที่มาจากคำว่า "พระ") [2] "เสมียน" ซึ่งเคยหมายถึงผู้ที่บวชในกระทรวงก็มาจากclericusด้วย ในยุคกลาง การอ่านและการเขียนเป็นเพียงขอบเขตของชนชั้นนักบวชเท่านั้น และนี่คือเหตุผลสำหรับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคำเหล่านี้ [3]ภายในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์ตะวันออกและเดิมในนิกายโรมันคาธอลิ กตะวันตก คำว่าclericหมายถึงบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้ง สั ฆานุกรนักบวชและบิชอป [4]ในนิกายโรมันคาธอลิกละตินการปรับโทนเสียงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับคำสั่งรองหรือ คำ สั่งสำคัญ ใดๆ ก่อนการปรับเทียบคำสั่งรองและหมวดย่อยถูกยกเลิกหลังจากสภาวาติกันที่สอง [5]บัดนี้ สภาพของสงฆ์ผูกติดอยู่กับการรับไดอาโคเนต [6] คำสั่งย่อยยังคงได้รับในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกและผู้ที่ได้รับคำสั่งเหล่านั้นคือ 'นักบวชรอง' [7]

การใช้คำว่าclericยังเหมาะสมสำหรับ นักบวชรองของ อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ที่ได้รับการปรับเสียงเพื่อไม่ให้คำสั่งเล็กน้อยเช่น Reader in the Eastern Churchหรือสำหรับผู้ที่ได้รับการปรับเสียงแล้วยังไม่มีคำสั่งย่อยหรือคำสั่งสำคัญ ในแง่นี้คำที่ป้อนในภาษาอาหรับ โดยทั่วไปในเลบานอนจากภาษาฝรั่งเศสเป็นkleriki (หรืออีกวิธีหนึ่งcleriki ) หมายถึง " เซมิ นารี ." ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับคณะสงฆ์ของอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ซึ่งยังคงรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือไม่วางแผนที่จะรับไดอาโคเนต

ฐานะปุโรหิตคือคณะสงฆ์หมอผีหรือนักพยากรณ์ที่มีอำนาจหรือหน้าที่พิเศษทางศาสนา คำว่า บาทหลวง มาจากคำในภาษากรีก เพรสไบเทอร์ ( πρεσβύτερος , presbýteros , ผู้เฒ่าหรือผู้อาวุโส ) แต่มักใช้ในความหมายของsacerdosโดยเฉพาะ กล่าวคือ สำหรับนักบวชที่ประกอบพิธีกรรมภายในขอบเขตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ จำนวนมากมาย ที่สื่อสารกับ เหล่า ทวยเทพในนามของชุมชน

พระพุทธศาสนา

ดาไลลามะที่ 14เทนซิน เกียตโซ พ.ศ. 2550

นักบวช ชาวพุทธมักเรียกรวมกันว่า คณะสงฆ์และประกอบด้วยคณะสงฆ์ชายและหญิง (แต่เดิมเรียกว่าภิกษุและภิกษุณีตามลำดับ) ความหลากหลายของคณะสงฆ์และรูปแบบนี้เดิมเป็นชุมชนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าทรง ก่อตั้ง ในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล โดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทั่วไป (เรียกว่าวินัย ) ตามบันทึกในพระไตรปิฎก พระภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้ในสมัยพุทธกาล ดำรงอยู่อย่างสมถะอย่างสมถะ อยู่เป็นขอทานอยู่ได้เก้าเดือนในหนึ่งปี และอยู่ในที่ลี้ภัยในฤดูฝน -พุทธศาสนานิกายนักวิชาการบางคนตั้งคำถาม) อย่างไรก็ตาม ในขณะที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปในทางภูมิศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไป โดยต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง และกายภาพรูปแบบใหม่ นิกายในศาสนาพุทธรูปแบบเดียวนี้จึงมีความหลากหลาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและทิเบตบอนนำไปสู่พุทธศาสนาในทิเบต ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในนิกายต่างๆขึ้นอยู่กับสายเลือดของครูและนักเรียน ในทำนองเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุอินเดีย (โดยเฉพาะ โรงเรียน มัธยมิ กาใต้ ) กับ พระ ขงจื๊อและลัทธิเต๋า ของจีน ตั้งแต่ค.ศ.200-ค.พระพุทธศาสนา. Ch'an ก็เหมือนกับสไตล์ทิเบต ที่แยกออกเป็นนิกายต่างๆ ตามรูปแบบการถ่ายทอดของครูบางคน (รูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันดีที่สุดคือรูปแบบ 'การตรัสรู้ที่รวดเร็ว' ของLinji Yixuan ) เช่นเดียวกับการตอบสนองต่อการพัฒนาทางการเมืองโดยเฉพาะ เช่นการกบฏอันหลู่ซานและการข่มเหงทางพุทธศาสนาของจักรพรรดิหวู่ซง. ด้วยวิธีเหล่านี้ การนำแรงงานมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งเดิมพระภิกษุรอดจากการบิณฑบาต มีการเพิ่มชั้นของเสื้อผ้าโดยที่แต่เดิมเสื้อคลุมบางเพียงชุดเดียวพอ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบและบทบาทของการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากการส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น พระภิกษุรับหน้าที่บริหารงานสำหรับจักรพรรดิโดยเฉพาะชุมชนฆราวาส (จดทะเบียนเกิด แต่งงาน ตาย) จึงสร้าง 'พระสงฆ์' ทางพุทธศาสนา อีกครั้ง ในการตอบสนองต่อความพยายามทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ในการปราบปรามพระพุทธศาสนา (ล่าสุดในช่วงยุคเมจิ ) การถือพรหมจรรย์จึงผ่อนคลายและพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นอนุญาตให้แต่งงานได้ แบบฟอร์มนี้ถูกส่งไปยังเกาหลีในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นในภายหลัง[8]ที่ซึ่งพระภิกษุโสดและไม่โสดในปัจจุบันมีอยู่ในนิกายเดียวกัน (รูปแบบที่คล้ายคลึงกันสามารถสังเกตได้ในทิเบตในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆ รูปแบบของพระสงฆ์หลายรูปแบบมีอยู่ร่วมกันเช่น " ngagpa " ลามะและเวลาที่โสดได้ผ่อนคลาย) เนื่องจากรูปแบบต่าง ๆ ของสงฆ์ทางพุทธศาสนาเหล่านี้ได้ถ่ายทอดไปยังวัฒนธรรมตะวันตก จึงยังคงมีการสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นอีก

โดยทั่วไปนิกายมหายานของพุทธศาสนามีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบมากกว่า ในขณะที่ โรงเรียน เถรวาท (รูปแบบที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศไทยพม่ากัมพูชาและศรีลังกา ) มีแนวโน้มที่จะใช้มุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากกว่ามากเกี่ยว กับชีวิตนักบวช และ ยังคงรักษาศีลที่ห้ามมิให้พระแตะต้องผู้หญิงหรือทำงานในหน้าที่ทางโลกบางอย่าง ความแตกต่างในแนวทางกว้างๆ นี้ทำให้เกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ในหมู่พระสงฆ์ในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช ทำให้เกิดโรงเรียนพุทธศาสนายุคแรกขึ้น

ในขณะที่สายเลือดของพระภิกษุณี ( ภิกษุณี ) มีอยู่ในประเทศพุทธส่วนใหญ่ในคราวเดียว เชื้อสาย เถรวาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสียชีวิตลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เนื่องจากมีการอภิปรายกันว่าสายเลือดของภิกษุณี (ในรูปแบบวินัยที่กว้างขวางกว่า) ถูกส่งไปยังทิเบตหรือไม่ สถานะและอนาคตของนักบวชหญิงในประเพณีนี้บางครั้งก็ถูกโต้แย้งโดยสมัครพรรคพวกที่เคร่งครัดในแนวทางเถรวาท นิกายมหายานบางนิกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา (เช่นSan Francisco Zen Center ) กำลังทำงานเพื่อสร้างกิ่งก้านสาขาของสตรีขึ้นใหม่จากสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นสายเลือดที่ผสมผสานกันทั่วไป [9]

ความหลากหลายของประเพณีทางพุทธศาสนาทำให้เป็นการยากที่จะสรุปเกี่ยวกับพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ ในสหรัฐอเมริกาPure Landนักบวชชาวญี่ปุ่นพลัดถิ่นทำหน้าที่คล้ายกับรัฐมนตรีโปรเตสแตนต์ในประเพณีคริสเตียน ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ป่าเถรวาทที่สันโดษในประเทศไทยใช้ชีวิตที่อุทิศให้กับการทำสมาธิและการฝึกฝนความเข้มงวดในชุมชนเล็ก ๆ ในชนบทของประเทศไทยซึ่งเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชาวเมืองซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสอนการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลัก และการบริหารงานของคณะสงฆ์ที่จัดตั้งระดับประเทศ (และรัฐบาลสนับสนุน) คณะสงฆ์ ในประเพณีเซนของจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การใช้แรงงานถือเป็นส่วนสำคัญของระเบียบวินัยทางศาสนา ในขณะเดียวกันตามประเพณีเถรวาท ข้อห้ามของพระสงฆ์ที่ทำงานเป็นกรรมกรและชาวนายังคงมีอยู่โดยทั่วไป

ปัจจุบันในอเมริกาเหนือ มีพระสงฆ์ทั้งที่เป็นโสดและไม่โสดในประเพณีทางพุทธศาสนาที่หลากหลายจากทั่วโลก ในบางกรณีพวกเขาเป็นพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในป่าตามประเพณีเถรวาทและในบางกรณีพวกเขาแต่งงานกับนักบวชในเชื้อสายเซนของญี่ปุ่นและอาจทำงานฆราวาสนอกเหนือจากบทบาทในชุมชนชาวพุทธ นอกจากนี้ยังมีความตระหนักมากขึ้นว่าการฝึกแบบดั้งเดิมในพิธีกรรมและการทำสมาธิตลอดจนปรัชญาอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการและความคาดหวังของฆราวาสชาวอเมริกัน บางชุมชนได้เริ่มสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเช่นกัน ตามแนวทางเหล่านี้ ปัจจุบันมีโปรแกรม Master of Divinity ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยสองโปรแกรม: หนึ่งโปรแกรมที่ Naropa University ใน Boulder, CO และอีกหนึ่งโปรแกรมที่ University of the West ใน Rosemead, CA

รายนามคณะสงฆ์ ได้แก่

ในเถรวาท:

ในมหายาน:

ในวัชรยาน:

ศาสนาคริสต์

โดยทั่วไป นักบวชคริสเตียนได้รับแต่งตั้ง ; กล่าวคือถูกแยกไว้สำหรับพันธกิจ เฉพาะ ในพิธีกรรมทางศาสนา คนอื่นๆ ที่มีบทบาทที่ชัดเจนในการนมัสการแต่ไม่ได้รับแต่งตั้ง (เช่นฆราวาสที่ทำหน้าที่เป็น เมกัส ฝึกหัด ) มักไม่ถือว่าเป็นนักบวช แม้ว่าพวกเขาอาจต้องได้รับอนุมัติจากทางการเพื่อดำเนินการพันธกิจเหล่านี้

ประเภทของนักบวชนั้นแตกต่างจากสำนักงาน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วหรืออย่างหลังจะถูกครอบครองโดยนักบวชก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น พระคาร์ดินัลนิกายโรมันคาธอลิกเกือบจะไม่มีข้อยกเว้นนักบวช แต่พระคาร์ดินัลไม่ใช่นักบวชประเภทหนึ่ง อาร์คบิชอปไม่ใช่นักบวชประเภทหนึ่ง แต่เป็นเพียงบิชอปที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะที่มีอำนาจพิเศษ ในทางกลับกัน รัฐมนตรีเยาวชนในวัดแห่ง หนึ่ง อาจจะเป็นพระหรือไม่ก็ได้ คริสตจักรต่างๆ มีระบบของคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน แม้ว่าคริสตจักรที่มีการเมืองคล้ายคลึงกันจะมีระบบที่คล้ายคลึงกัน

แองกลิคานิสม์

บิชอป Maurício Andrade เจ้าคณะของโบสถ์แองกลิกันเอพิสโกพัลแห่งบราซิลมอบไม้กางเขนให้บิชอปเซาโล บาร์รอส

ในนิกายแองกลิกันพระสงฆ์ประกอบด้วยคำสั่งของ สัง ฆานุกรนักบวช (พระสงฆ์) และบิชอปในลำดับอาวุโสจากน้อยไปมาก Canon , archdeacon , archbishopและที่คล้ายกัน เป็นตำแหน่งเฉพาะภายในคำสั่งเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว พระสังฆราชเป็นผู้ดูแล ปกครองสังฆมณฑล ที่ ประกอบด้วยวัดหลายแห่งโดยมีอัครสังฆราชควบคุมจังหวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มของสังฆมณฑล ตำบล _(โดยทั่วไปจะเป็นโบสถ์เดียว) มีนักบวชตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปดูแล แม้ว่านักบวชคนเดียวอาจต้องรับผิดชอบหลายวัด นักบวชใหม่ได้บวชเป็นสังฆานุกร ผู้ที่แสวงหาที่จะเป็นพระสงฆ์มักจะได้บวชเป็นพระหลังจากหนึ่งปี นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 คริสตจักรแองกลิกันบางแห่งได้ก่อตั้งไดอาโคเนทถาวรขึ้นใหม่นอกเหนือจากการเปลี่ยนผ่าน ระเบียบของพันธกิจมุ่งเน้นไปที่พันธกิจที่เชื่อมระหว่างคริสตจักรและโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจกับผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม

สำหรับรูปแบบที่อยู่สำหรับคณะสงฆ์แองกลิกัน โปรดดู ที่รูปแบบที่อยู่ในสห ราช อาณาจักร

ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของประวัติศาสตร์ก่อนการอุปสมบทสตรีเป็นสังฆานุกร นักบวชและบาทหลวงได้เริ่มต้นขึ้นในนิกายแองกลิกัน พวกเขาอาจเป็น "มัคนายก" แม้ว่าโดยปกติพวกเขาจะถือว่ามีพันธกิจที่แตกต่างจากมัคนายก แต่พวกเขาก็มักจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านรัฐมนตรีที่คล้ายคลึงกัน

ในโบสถ์แองกลิกัน นักบวชทุกคนได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ ในคริสตจักรระดับชาติส่วนใหญ่ ผู้หญิงอาจกลายเป็นสังฆานุกรหรือนักบวช แต่ถึงแม้โบสถ์ 15 แห่งจากทั้งหมด 38 แห่งจะยอมให้สตรีถวายเป็นพระสังฆราช แต่มีเพียงห้าแห่งเท่านั้นที่บวชได้ การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทสงวนไว้สำหรับพระสงฆ์และบิชอป

โบสถ์นิกายแองกลิกันแห่งชาติมีบิชอพหรือนครหลวง อย่างน้อยหนึ่งแห่งเป็นประธานดูแล (อาร์คบิชอปหรือบิชอปควบคุม) อาร์คบิชอปอาวุโสของแองกลิกันคอม มิวเนียน คืออาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์และเป็น 'คนแรกในกลุ่มที่เท่าเทียมกัน' ของบิชอพของนิกายแองกลิกันทั้งหมด

การเป็นมัคนายก นักบวช หรือบิชอป ถือเป็นหน้าที่ของบุคคล ไม่ใช่งาน เมื่อนักบวชเกษียณ พวกเขาก็ยังคงเป็นนักบวช แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพันธกิจใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม พวกเขามียศขั้นพื้นฐานหลังเกษียณเท่านั้น ดังนั้นอาร์คบิชอปที่เกษียณอายุแล้วจึงถือได้ว่าเป็นพระสังฆราชเท่านั้น (แม้ว่าจะสามารถอ้างถึง 'บิชอปจอห์น สมิธ อดีตอาร์คบิชอปแห่งยอร์ก') แคนนอนหรือบาทหลวงเป็นบาทหลวงเมื่อเกษียณอายุ และไม่มีเกียรติใดๆ เพิ่มเติม

แบ๊บติสต์

ประเพณีแบ๊บติสต์ยอมรับเพียงสองตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในคริสตจักรว่าเป็นผู้ปกครอง (ศิษยาภิบาล) และมัคนายกตามที่ระบุไว้ในบทที่สามของ I Timothy [1Tim 3] ในพระคัมภีร์ไบเบิล

นิกายโรมันคาทอลิก

พระอัครสังฆราช Jose S. Palmaกับผู้ช่วยรัฐมนตรีในช่วงสังฆราช
อาร์ ชบิชอปคาร์ล-โจเซฟ เราเบอร์พระคาร์ดินัล ก็อดฟรีด แดนนี ลส์บิชอปโรเจอร์ แวนเกลูเวและบิชอปJozef De Kesel

นักบวชที่ได้รับแต่งตั้ง ใน คริสตจักรคาทอลิกมีทั้งสังฆานุกร นักบวช หรือบิชอปที่อยู่ในไดอาโคเนต คณะเพรสไบทีเรต หรือบิชอป ตามลำดับ ในบรรดาบาทหลวง บางคนเป็นมหานครอัครสังฆราชหรือสังฆราช สมเด็จ พระสันตะปาปาเป็นอธิการแห่งกรุงโรมลำดับชั้นสูงสุดและเป็นสากลของคริสตจักร และขณะนี้จำเป็นต้องมีการอนุมัติของพระองค์สำหรับการอุปสมบทของพระสังฆราชคาทอลิกทั้งหมด ด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ค่อยพบพระคาร์ดินัลเป็นพระสังฆราช แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ก่อนหน้านี้ พระคาร์ดินัลบางคนเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ไม่ใช่พระบัญชาศักดิ์สิทธิ์ นักบวชฆราวาสเป็นรัฐมนตรี เช่น สังฆานุกรและนักบวช ที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันศาสนาและอาศัยอยู่ในโลกโดยรวม แทนที่จะเป็นสถาบันทางศาสนา ( saeculum ) สัน ตะสำนักสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยสมณะสำหรับคณะสงฆ์ ( [1] ) สำนักปกครองของโรมันคูเรี

กฎหมายของพระศาสนจักรระบุ (บัญญัติ 207) ว่า "[b]สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ มีบรรดาผู้นับถือศาสนาคริสต์ในพระศาสนจักร ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเรียกอีกอย่างว่านักบวช สมาชิกคนอื่นๆ ของผู้นับถือศาสนาคริสต์เรียกว่าฆราวาส" [10]ความแตกต่างของพันธกิจที่แยกจากกันนี้ก่อตัวขึ้นในสมัยแรกๆ ของศาสนาคริสต์ แหล่งข่าวในยุคแรกๆ ที่สะท้อนถึงความแตกต่างนี้ โดยมีสามตำแหน่งหรือคำสั่งของบิชอปนักบวชและมัคนายกเป็นงานเขียนของนักบุญอิกเนเชียสแห่งอันทิโอก

Holy Orders เป็นหนึ่งในเจ็ด Sacramentsที่แจกแจงไว้ที่Council of Trentซึ่ง Magisterium ถือว่าเป็นสถาบันแห่งสวรรค์ ในนิกายโรมันคาธอลิก ผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นนักบวช แม้ว่าในสมัยโบราณผู้หญิงจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นไดอาโคเนต [ พิรุธ ]

ในคริสตจักรละตินก่อนปี พ.ศ. 2515 ตันเชอ ร์ ยอมรับใครบางคนในสถานะเสมียนหลังจากนั้นเขาสามารถรับคำสั่งย่อย สี่ อย่าง (ostiary, lectorate, คำสั่งของ exorcists, คำสั่งของ acolytes) และคำสั่งหลักของsubdiaconate , diaconate, presbyterate และ ในที่สุดสังฆราชซึ่งตามหลักคำสอนของนิกายโรมันคาทอลิกคือ "ความสมบูรณ์ของคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 คณะรองและคณะรองได้ถูกแทนที่ด้วยพันธกิจฆราวาสและไม่มีการสั่งการของนักบวชอีกต่อไป ยกเว้นในบาง กลุ่ม นิกายอนุรักษนิยมคาทอลิกและรัฐของนักบวชได้รับมา แม้แต่ในกลุ่มเหล่านั้นโดยคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ (11)ในคริสตจักรละติน ระดับเริ่มต้นของสามระดับของออร์เดอร์ศักดิ์สิทธิ์คือระดับไดอะโคเนต นอกเหนือจากคำสั่งของนักบวชทั้งสามนี้ บางกลุ่มคาทอลิกตะวันออกหรือ "Uniate" แล้ว คริสตจักรยังมีสิ่งที่เรียกว่า "นักบวชรอง" (12)

สมาชิกของสถาบันแห่งชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และสังคมแห่งชีวิตอัครสาวกเป็นนักบวชก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ดังนั้น พระภิกษุภราดาภิกษุณีพี่น้องที่นับถือศาสนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะ สงฆ์

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรและประมวลกฎหมายพระศาสนจักรตะวันออกกำหนดให้นักบวชทุกคนต้องลงทะเบียนหรือ " รับ ตำแหน่ง" ในสังฆมณฑลหรือเทียบเท่า (ตัวแทนอัครสาวกสำนักสงฆ์อาณาเขต ตำแหน่ง พระสังฆราชฯลฯ) หรือในสถาบันทางศาสนาสังคมอัครสาวกหรือสถาบันฆราวาส [13] [14]ความจำเป็นสำหรับข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากช่วงปีแรกๆ ของศาสนจักรโดยพระสงฆ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเร่ร่อนซึ่งไม่มีอำนาจของคณะสงฆ์และมักก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวทุกที่ที่พวกเขาไป [15]

กฎหมายบัญญัติในปัจจุบันบัญญัติว่าการบวชเป็นพระภิกษุ ต้องมีการศึกษาปรัชญา สองปีและ เทววิทยาสี่ปี รวมทั้งการศึกษาเทววิทยาหลักคำสอนและศีลธรรม พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และกฎหมายบัญญัติต้องศึกษาภายในเซมินารีหรือคณะสงฆ์ คณะที่มหาวิทยาลัย [16] [17]

นิกายโรมันคาธอลิกกำหนดให้นักบวชเป็นโสดสำหรับพระสงฆ์ทุกคนในพิธีลาตินที่โดดเด่น ยกเว้นมัคนายกที่ไม่ตั้งใจจะเป็นนักบวช อาจมีข้อยกเว้นในบางครั้งสำหรับการอุปสมบทเพื่อเปลี่ยนผ่านสังฆราชและฐานะปุโรหิตเป็นรายกรณีสำหรับนักบวชที่แต่งงานแล้วของคริสตจักรหรือชุมชนอื่นๆ ที่กลายเป็นชาวคาทอลิก แต่การบวชชายที่แต่งงานแล้วในสังฆราชไม่ได้รับการยกเว้น (ดู การแต่งตั้ง ส่วนบุคคล ) ไม่อนุญาติให้ เสมียนสมรสดังนั้น ถ้าผู้ที่อยู่โสดในคริสตจักร บาง ท่านสามารถเลือกได้ (เช่นมัคนายกถาวรในคริสตจักรลาติน) ประสงค์จะแต่งงาน พวกเขาต้องทำก่อนการอุปสมบท คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกในขณะที่อนุญาตให้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วสามารถบวชได้ ไม่อนุญาตให้เสมียนสมรสหลังการอุปสมบท: นักบวชประจำตำบล ของพวกเขา มักจะแต่งงาน แต่ต้องแต่งงานก่อนที่จะออกบวชเป็นพระสงฆ์ [18] คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกต้องการการถือโสดสำหรับพระสังฆราชเท่านั้น

ในยุคกลางสูงนักบวชในยุโรปตะวันตกมีสิทธิพิเศษสี่ประการ: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 1. สิทธิของพระศาสดา : ใครก็ตามที่ก่อความรุนแรงอย่างแท้จริงต่อบุคคลของนักบวชได้กระทำความผิด พระราชกฤษฎีกานี้ออกในสภาลาเตรัน ค.ศ. 1097 (ร้องขอโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 ) จากนั้นจึงต่ออายุในสภาลาเตรันที่ 2 (1139)
 2. ด้านขวาของเวที : โดยคณะสงฆ์ที่ถูกต้องนี้สามารถตัดสินได้โดยศาล ของสงฆ์ เท่านั้น จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1ได้ให้สิทธิ์นี้แก่พระสังฆราช ซึ่งต่อมาได้ขยายไปยังคณะสงฆ์ที่เหลือโดยพระราชกฤษฎีกา
 3. สิทธิในภูมิคุ้มกัน : พระสงฆ์ไม่สามารถเรียกให้รับราชการทหารหรือหน้าที่อื่น ๆ หรือข้อหาที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทของพวกเขา
 4. สิทธิความสามารถ : รายได้ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ที่จำเป็นสำหรับการยังชีพไม่สามารถอายัดได้ด้วยการกระทำใด ๆ ของเจ้าหนี้

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

นักบวช นิกายออร์โธดอกซ์ : บิชอป (ขวา, ที่แท่นบูชา ), นักบวช (ซ้าย) และมัคนายก สองคน (เป็นทองคำ)

นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์มีสามระดับของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์: บิชอป นักบวช และมัคนายก ตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งเดียวกับที่ระบุไว้ในพันธสัญญาใหม่และพบในคริสตจักรยุคแรกตามที่เป็นพยานโดยงานเขียนของพระบิดา ผู้ ศักดิ์สิทธิ์ แต่ละตำแหน่งเหล่านี้ได้รับการบวชผ่านความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ (ศีลระลึก) ของการวางมือ (เรียกว่าcheirotonia ) โดยบาทหลวง พระสังฆราชและสังฆานุกรได้รับการแต่งตั้งโดยสังฆมณฑล ของตน ในขณะที่พระสังฆราชได้รับการถวายผ่านการวางมือของพระสังฆราชอื่นๆ อย่างน้อยสามองค์

ภายในแต่ละตำแหน่งทั้งสามนี้ จะพบตำแหน่งต่างๆ มากมาย พระสังฆราชอาจมีตำแหน่งเป็น อาร์ บิชอปเมืองใหญ่และสังฆราชซึ่งทั้งหมดถือเป็นการให้เกียรติ ในบรรดานิกายออร์โธดอกซ์ บิชอปทั้งหมดถือว่าเท่าเทียมกัน แม้ว่าบุคคลอาจมีตำแหน่งที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า และแต่ละคนก็มีตำแหน่งของตนอยู่ในลำดับความสำคัญ นักบวช (เรียกอีกอย่างว่าpresbyters ) อาจ (หรืออาจไม่มี) มีตำแหน่งเป็นarchpriest , protopresbyter (เรียกอีกอย่างว่า "protopriest" หรือ "protopope"), hieromonk ( พระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสงฆ์) archimandrite(อาวุโสลำดับชั้น) และเจ้าอาวาส (เจ้าอาวาส) สังฆานุกรอาจ มีชื่อเป็นเจ้าอาวาส

นักบวชระดับล่างไม่ได้บวชโดยcheirotonia (การวางมือ) แต่ผ่านการให้ศีลให้พรที่เรียกว่าcheirothesia (การวางทิ้งไว้) ตำแหน่งเสมียนเหล่านี้คือsubdeacon , readerและaltar server (เรียกอีกอย่างว่าtaper-bearer ) คริสตจักรบางแห่งมีบริการแยกต่างหากสำหรับพรของ ต้นเสียง

การอุปสมบทพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร หรือสังฆานุกรรองต้องได้รับพระราชทานในพิธีศีลมหาสนิท (ศีลมหาสนิท) แม้ว่าในโบสถ์บางแห่งจะได้รับอนุญาตให้อุปสมบทผ่านมัคนายกในระหว่างพิธีศีลจุ่ม - และไม่เกินคนเดียว อุปสมบทเป็นยศเดียวกันในกิจการใดสถานหนึ่ง สมาชิกนักบวชระดับล่างจำนวนมากอาจได้รับแต่งตั้งในการรับใช้เดียวกัน และพรของพวกเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงชั่วโมงเล็กๆก่อนพิธีสวด หรืออาจจัดเป็นพิธีแยกต่างหาก พรของผู้อ่านและผู้ถือเรียวมักจะรวมกันเป็นบริการเดียว สังฆานุกรรองได้รับการแต่งตั้งในช่วง Little Hours แต่พิธีรอบพรของเขายังคงดำเนินต่อไปผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะในช่วงทางเข้าใหญ่ .

บิชอปมักจะดึงออกมาจากตำแหน่งของพวกอาร์คมันไดรต์ และจำเป็นต้องเป็นโสด; อย่างไรก็ตาม นักบวชที่ไม่ใช่นักบวชอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆราช ถ้าเขาไม่ได้อาศัยอยู่กับภรรยาอีกต่อไป (ตาม Canon XII ของQuinisext Council of Trullo ) [19]ในการใช้งานร่วมสมัย นักบวชที่ไม่ใช่นักบวชมักถูกทอนให้เป็นอาราม แล้วยกขึ้นเป็นอาคีมันไดรต์ ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนการถวายเป็นสังฆราช แม้จะไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นทางการหรือตามบัญญัติบัญญัติ แต่ในปัจจุบันอธิการมักต้องสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ใน เทววิทยา

ตำแหน่งตามปกติคือความศักดิ์สิทธิ์ของคุณสำหรับผู้เฒ่า (ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของคุณสงวนไว้สำหรับสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิลทั่วโลก ) ความผาสุกของคุณสำหรับอาร์คบิชอป/มหานครที่ดูแลคริสตจักร autocephalous , ความยิ่งใหญ่ของคุณสำหรับอาร์คบิชอป/มหานครโดยทั่วไปอาจารย์หรือพระคุณของคุณสำหรับ พระสังฆราชและพระภิกษุสงฆ์[20]แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างคริสตจักรออร์โธดอกซ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในคริสตจักรที่เกี่ยวข้องกับประเพณีกรีก ในขณะที่สังฆราชทั่วโลกเรียกว่า "ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของคุณ" พระสังฆราชอื่น ๆ ทั้งหมด (และหัวหน้าบาทหลวง/มหานครที่ดูแลคริสตจักร autocephalous) จะเรียกว่า "ความสุขของคุณ" (21)

นักบวช สังฆานุกร และสังฆานุกรนิกายออร์โธดอกซ์ต้องแต่งงานหรือเป็นโสด (ควรเป็นพระสงฆ์) ก่อนการอุปสมบท แต่ไม่สามารถแต่งงานได้ภายหลังการอุปสมบท การ แต่งงานของพระสงฆ์ภายหลังการหย่าร้างหรือความเป็นม่ายเป็นสิ่งต้องห้าม นักบวชที่แต่งงานแล้วถือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ตำบล เนื่องจากนักบวชที่มีครอบครัวคิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าที่จะให้คำปรึกษาฝูงแกะของเขา [22]เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในรัสเซียสำหรับนักบวชที่ไม่ได้แต่งงานและไม่ใช่นักบวชเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวิธี

ในคริสตจักรเมธอดิสต์ ผู้สมัครรับการอุปสมบทจะได้รับ "ใบอนุญาต" ให้กระทรวงฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปคือ 1-3 ปี) ก่อนที่จะออกบวช ช่วงเวลานี้มักใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงภายใต้การแนะนำ การกำกับดูแล และการประเมินของรัฐมนตรีอาวุโสที่บวชมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในบางนิกาย ใบอนุญาตเป็นแบบถาวร แทนที่จะเป็นสถานะเฉพาะกาลสำหรับรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพันธกิจเฉพาะทาง เช่น กระทรวงดนตรีหรือกระทรวงเยาวชน

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (โบสถ์แอลดีเอส) ไม่มีคณะสงฆ์ที่อุทิศตน และปกครองโดยระบบผู้นำฐานะปุโรหิตฆราวาสแทน ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในท้องถิ่น ไม่ได้รับค่าจ้าง และนอกเวลา เป็น ผู้นำศาสนจักร คริสตจักรทั่วโลกอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทั่วไป เต็มเวลา ซึ่งบางคนได้รับค่าครองชีพเจียมเนื้อเจียมตัว [23] [24]ไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมศาสนศาสตร์อย่างเป็นทางการสำหรับตำแหน่งใดๆ ผู้นำทุกคนในคริสตจักรได้รับการเรียกโดยการเปิดเผยและการวางมือโดยผู้มีอำนาจ พระเยซูคริสต์ทรงยืนเป็นประมุขของศาสนจักรและทรงนำศาสนจักรผ่านการเปิดเผยที่ประทานแก่ประธานศาสนจักรฝ่ายประธาน สูงสุด และอัครสาวกสิบสองทุกคนได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยและดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต ด้านล่างชายเหล่านี้ในลำดับชั้นคือองค์ประชุม ที่ ประกอบด้วยเจ็ดสิบซึ่งได้รับมอบหมายตามภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆของโบสถ์ ในท้องถิ่นโบสถ์แบ่งออกเป็นสเตแต่ละสเตคมีประธานคนหนึ่ง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาสองคนและสภาสูงหนึ่งคน สเตคประกอบด้วยกลุ่มชุมนุมต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งเรียกว่า " วอ ร์ด " หรือ "สาขา" วอร์ดนำโดยอธิการที่ปรึกษา และสาขาโดยประธานและที่ปรึกษาของเขา ผู้นำในท้องที่รับใช้ในตำแหน่งของตนจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวจากหน่วยงานที่กำกับดูแล [25]

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายที่มีค่าควรทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะได้รับฐานะปุโรหิต เยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปีได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรเป็นมัคนายกครูหรือนักบวชซึ่งอนุญาตให้พวกเขา ประกอบ ศาสนพิธีและศีลระลึก บางอย่าง ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ใน ฐานะผู้อาวุโสอายุเจ็ดสิบมหาปุโรหิตหรือปรมาจารย์ในฐานะปุโรหิตนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำทางวิญญาณของคริสตจักร แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคำว่า "คณะสงฆ์" จะไม่ใช้ในโบสถ์โบถส์ แต่จะประยุกต์ใช้กับอธิการในท้องที่และประธานสเตคได้อย่างเหมาะสมที่สุด การดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความถึงสิทธิอำนาจเหนือสมาชิกหรือสิทธิ์เสรีของศาสนจักรคนอื่นๆ ที่กระทำการแทนทั้งศาสนจักร

นิกายลูเธอรัน

ศิษยาภิบาลลูเธอรันยืนยันเยาวชนในประชาคมของเขา
สาธุคุณHans G. Ridderstedt (พ.ศ. 2462-2550) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วิหารสตอกโฮล์ม

มีคณะสงฆ์เพียงคณะเดียวในโบสถ์ลูเธอรัน กล่าวคือ สำนักงานศิษยาภิบาล มีระบุไว้ในคำสารภาพ ของเอาก์สบวร์ก บทความ 14 [26]อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางปฏิบัติและทางประวัติศาสตร์ คริสตจักรนิกายลูเธอรันหลายแห่งมีบทบาทที่แตกต่างกันของศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลบางคนทำหน้าที่เป็นมัคนายกบางคนเป็นพระสงฆ์ในตำบล และบางคนเป็นบาทหลวงและแม้แต่บาทหลวง ลูเธอรันไม่มีความเกลียดชังหลักต่อการมีพระสันตปาปาเป็นอธิการชั้นนำ แต่มุมมองของนิกายโรมันคาธอลิกเกี่ยวกับตำแหน่งสันตะปาปาถือเป็นกลุ่มต่อต้านพระเจ้า [27]

หนังสือสามัคคีธรรมบทสรุปของหลักคำสอนสำหรับโบสถ์ลูเธอรันอนุญาตให้มีการบวชเรียกว่าศีลระลึก

ปฏิรูป

คริ สตจักรเพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา) แต่งตั้ง เพรสไบทีเรียน หรือผู้เฒ่า สองประเภท คือการสอน (บาทหลวง) และผู้ปกครอง (ผู้นำของชุมนุมซึ่งตั้งสภากับศิษยาภิบาล) ผู้เฒ่าสอนได้รับการฝึกฝนและแต่งตั้งเซมินารีเป็นบาทหลวงและแยกย้ายกันไปทำพันธกิจพระวจนะและศีลระลึกในนามของทั้งกลุ่ม โดยปกติ แท่นบูชาเป็นศิษยาภิบาลในประชาคม หลังจากได้รับการอบรมแล้ว ผู้อาวุโสผู้ปกครองอาจได้รับมอบหมายจากแท่นบูชาให้รับใช้เป็นศิษยาภิบาลในประชาคม ตลอดจนสั่งสอนและประกอบพิธีศีลระลึก (28)

ในคริสตจักรคองกรีเกชันนัล คริสตจักรท้องถิ่นมีอิสระที่จะจ้าง (และมักจะออกบวช) นักบวชของตนเอง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว นิกายผู้ปกครองจะรักษารายชื่อผู้สมัครที่เหมาะสมซึ่งต้องการแต่งตั้งให้ทำงานรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น และสนับสนุนให้คริสตจักรท้องถิ่นพิจารณาบุคคลเหล่านี้เมื่อกรอกตำแหน่งที่ว่าง

อิสลาม

อิสลามเช่นเดียวกับศาสนายิวไม่มีนักบวชในความหมาย ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีสถาบันใดที่คล้ายกับฐานะปุโรหิตของคริสเตียน ผู้นำศาสนาอิสลามไม่ "ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า" [29]มี "กระบวนการอุปสมบท" [30]หรือ "หน้าที่ทางศาสนา" (29)มีคนกล่าวว่าพวกเขาคล้ายกับแรบไบมากกว่า โดยทำหน้าที่เป็น "แบบอย่าง ครู ผู้พิพากษา และผู้นำชุมชน" โดยจัดให้มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาแก่ผู้ที่เคร่งศาสนาในเรื่อง "แม้แต่เรื่องเล็กน้อยและเรื่องส่วนตัว" [29]

ชื่อเรื่องmullah (รูปแบบภาษาเปอร์เซียของmaula อาหรับ "อาจารย์") ซึ่งแปลโดยทั่วไปว่า "นักบวช" ทางตะวันตกและคิดว่าคล้ายกับ "นักบวช" หรือ "รับบี" เป็นชื่อที่อยู่สำหรับบุคคลที่มีการศึกษาหรือเป็นที่เคารพนับถือ ไม่จำเป็นต้องเคร่งศาสนาด้วยซ้ำ (แต่บ่อยครั้ง) ชื่อชีค ("ผู้เฒ่า") ก็ใช้ในทำนองเดียวกัน

ตำแหน่งทางศาสนาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมีลักษณะเป็นนักวิชาการหรือนักวิชาการ พวกเขายอมรับความรู้ที่เป็นแบบอย่างของผู้ถือครองเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติของอดดิน (ศาสนา) และไม่ได้มอบอำนาจทางจิตวิญญาณหรือ เรื่องนอกรีตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อดังกล่าวทั่วไปที่สุดคือ`alim (pl. `ulamah ) หรือ "scholar" คำนี้อธิบายถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นสูงของวิทยาศาสตร์อิสลามแบบดั้งเดิม(`ulum)ที่มหาวิทยาลัยอิสลามหรือmadrasah jami`ah. ความคิดเห็นของนักวิชาการอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะความรู้ในเรื่องศาสนา แต่โดยทั่วไปแล้วความคิดเห็นดังกล่าวไม่ควรถือว่ามีผลผูกพัน ไม่มีข้อผิดพลาด หรือเด็ดขาด เนื่องจากมุสลิมแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพระเจ้าโดยตรงสำหรับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของตนเอง

ไม่มีตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ที่สอดคล้องกับนักบวชชาวคริสต์หรือโคเฮนของชาวยิวเนื่องจากไม่มีพิธีบูชาไถ่บาปที่เทียบได้กับศีลมหาสนิทหรือ โค เฮพิธีเชือดหรือdhabihahรวมถึงqurbanที่`Idu l-Ad'haอาจดำเนินการโดยชาวมุสลิมผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทางร่างกายและได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสม อาจจ้างคนขายเนื้อมืออาชีพ แต่ไม่จำเป็น ในกรณีของคัมภีร์กุรบาน เป็นการดีกว่าอย่างยิ่งที่จะฆ่าสัตว์ของตัวเองถ้าเป็นไปได้ [ ต้องการการอ้างอิง ]

ซุนนี

นัก นิติศาสตร์ สุหนี่ ( มุฟตี ) เทศนาจากธรรมาสน์

ความคล้ายคลึงที่ใกล้ที่สุดในหมู่ชาวมุสลิมสุหนี่กับพระสงฆ์หรือศิษยาภิบาลหรือกับ "ธรรมาสน์รับบี " ของธรรมศาลาเรียกว่าอิหม่ามคาติบ ชื่อรวมนี้เป็นเพียงการรวมกันของสำนักงานประถมศึกษาสองแห่ง: ผู้นำ(อิหม่าม)ของการละหมาดของชุมนุมซึ่งในมัสยิดส่วนใหญ่ดำเนินการในช่วงเวลาของการละหมาดทุกวัน และนักเทศน์(khatib)แห่งคำเทศนาหรือ คุ ตบะ แห่ง การละหมาดของชุมนุมภาคบังคับเวลาเที่ยงวันของทุกวันศุกร์ แม้ว่าหน้าที่ใด ๆ สามารถทำได้โดยใครก็ตามที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณสมบัติโดยการชุมนุม แต่ที่มัสยิดที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อิหม่ามคาติบเป็นตำแหน่งถาวรหรือประจำ เขาอาจได้รับเลือกจากชุมชนท้องถิ่น หรือได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอก เช่น รัฐบาลแห่งชาติ หรือwaqfที่ค้ำจุนมัสยิด ไม่มีการอุปสมบทเช่นนี้ ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวสำหรับการแต่งตั้งเป็นอิหม่ามคาติบคือการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และคุณธรรมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองอย่างเป็นประจำ และเพื่อสั่งสอนชุมนุมในพื้นฐานของศาสนาอิสลาม

ชื่อฮาฟิซ (ตามตัวอักษรว่า "ผู้พิทักษ์") มอบให้กับผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่ม บ่อยครั้งโดยการเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษเพื่อจุดประสงค์ อิหม่ามคาติบของ มัสยิดมักเป็น ฮาฟิซ (แต่ไม่เสมอไป)

มีสำนักงานผู้เชี่ยวชาญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารกฎหมายอิสลามหรือ ชา ริอะฮ์ นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านเฟคห์หรือนิติศาสตร์เรียกว่าฟากีห์ กอฎีเป็นผู้พิพากษาในศาลอิสลาม มุฟตีเป็นนักวิชาการที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะออกความคิดเห็นในการพิจารณาคดีหรือฟัตวาห์

ชีอะฮ์

ชีค อาลี อัคบาร์ นาฮาวันดี นักวิชาการชาวอิหร่าน และนักเขียน ชีอะห์

ใน ศาสนาอิสลามชีอะห์สมัยใหม่นักวิชาการมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวมุสลิมมากกว่าในศาสนาอิสลามสุหนี่ และมีลำดับชั้นของตำแหน่งที่สูงกว่าของผู้มีอำนาจทางวิชาการ เช่น อยาตอล เลาะห์ ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มีการใช้ชื่อที่สลับซับซ้อนมากขึ้นในลัทธิสิบสองชิ`นั่นคือ มาญะ ʿ at- taqlid Marjaʿ (pl. marajiʿ ) หมายถึง "แหล่งที่มา" และtaqlidหมายถึงการเลียนแบบหรือการเลียนแบบทางศาสนา Lay Shi`ah ต้องระบุMarjaʿ เฉพาะ ที่พวกเขาเลียนแบบตามความเห็นทางกฎหมายของเขา(fatawah)หรืองานเขียนอื่น ๆ หลายครั้งที่Marjaʿiyyat (ชุมชนของทุกคนmarajiʿ ) ถูกจำกัดไว้สำหรับบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งในกรณีนี้ คำตัดสินของเขาได้ถูกนำไปใช้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกสิบสองชีอะห์ บทบาทของมุ จตาฮิ ดที่มีความสำคัญในวงกว้างกว่าคือ นักบวชที่มีความรู้ที่เหนือกว่าซึ่งมีอำนาจในการดำเนินการ อิจติ ฮัด (วิจารณญาณที่เป็นอิสระ) มุจตะ ฮิดมีจำนวนไม่มากนัก แต่จากอันดับของพวกเขานั้น มาราจี อัตตักลิดถูกดึงออกมา

ลัทธิซูฟี

หน้าที่การชี้นำทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นที่รู้จักในหลายนิกายของคริสเตียนว่า "การดูแลอภิบาล" ได้รับการเติมเต็มสำหรับชาวมุสลิมจำนวนมากโดยmurshid ("ไกด์") ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณและสาขาวิชาที่เรียกว่าtasawufหรือSufism มัคคุเทศก์ Sufi มักมีลักษณะเป็นShaikhทั้งในด้านการพูดและการเขียน ในแอฟริกาเหนือบางครั้งเรียกว่าMarabouts พวกเขาถูกกำหนดตามประเพณีโดยบรรพบุรุษของพวกเขาในเชื้อสายการสอนที่ต่อเนื่องไปถึงมูฮัมหมัด. (การสืบทอดทางสายตรงของมัคคุเทศก์มีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผินกับการอุปสมบทของคริสเตียนและการสืบทอดของอัครสาวก หรือการถ่ายทอดธรรมะทางพุทธศาสนา แต่มัคคุเทศก์ของซูฟีถือเป็นครูเฉพาะทางเป็นหลัก และศาสนาอิสลามปฏิเสธการดำรงอยู่ของลำดับชั้นทางโลกในหมู่ผู้ศรัทธา)

ชาวมุสลิมที่ต้องการเรียนรู้ลัทธิซูฟีอุทิศตนเพื่อ คำแนะนำของ มูรชิดโดยสาบานที่เรียกว่าไบอาห์ ผู้แสวงหานั้นเรียกว่ามูริ ด ("สาวก" หรือ "ผู้ติดตาม") ผีบ้าที่รับสาขาวิชาพิเศษภายใต้คำแนะนำของมัคคุเทศก์ ตั้งแต่การล่าถอยทางจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นไปจนถึงความยากจนโดยสมัครใจและการเร่ร่อน บางครั้งรู้จักกันในชื่อเดอร์วิ

ในช่วงยุคทองของอิสลามเป็นเรื่องปกติที่นักวิชาการจะบรรลุความเชี่ยวชาญทั้ง "วิทยาศาสตร์ภายนอก" (`ulum az-zahir)ของ madrasahs และ "วิทยาศาสตร์ภายใน" (`ulum al-batin)ของผู้นับถือมุสลิม Al-GhazaliและRumiเป็นสองตัวอย่างที่โดดเด่น

อามาดิยะฮ์

สำนักงานสูงสุดที่ Ahmadi สามารถถือได้คือKhalifatu l-Masih บุคคลดังกล่าวอาจแต่งตั้งอาเมียร์ซึ่งจัดการพื้นที่ส่วนภูมิภาค [31]องค์กรที่ปรึกษาของ Ahmadiyya เรียกว่าMajlis-i-Shuraซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากKhalifatu l-Masih [32]อย่างไรก็ตาม ชุมชน Ahmadiyya ได้รับการประกาศว่าไม่ใช่ชาวมุสลิมโดยชาวมุสลิมกระแสหลักจำนวนมาก และพวกเขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของพระเมสสิยาห์ของ Mirza Ghulam Ahmad

ศาสนายิว

รับบีMoshe Feinsteinผู้มีอำนาจชั้นนำของ Rabbinical สำหรับ Orthodox Jewry

Rabbinic Judaismไม่มีคณะสงฆ์เช่นนี้แม้ว่าตามโตราห์มีนักบวชเผ่าหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อKohanimซึ่งเป็นผู้นำศาสนาจนถึงการทำลายวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็มใน 70 AD เมื่อSadducees ส่วนใหญ่ ถูกกำจัดออกไป สมาชิกแต่ละคนของเผ่า โคเฮนมีหน้าที่ในการเป็นปุโรหิต ซึ่งหลายๆ คนมีศูนย์กลางอยู่ที่หน้าที่การเสียสละ การชดใช้ และพรของชนชาติอิสราเอล ทุกวันนี้ ชาวยิวโคฮานิมทราบสถานะของพวกเขาตามประเพณีของครอบครัว และยังคงให้พรแก่นักบวชในระหว่างการให้บริการบางอย่างในธรรมศาลา และประกอบ พิธีปิด ยวน (การไถ่บุตรชายหัวปี)

ตั้งแต่เวลาของการทำลายล้างของวิหารแห่งเยรูซาเล็ม ผู้นำทางศาสนาของศาสนายิวมักจะเป็นแรบไบซึ่งเป็นนักวิชาการด้านเทคนิคในกฎหมายยิวมีอำนาจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลของรับบี ศาสนายิวทุกประเภท ยกเว้นศาสนายิวออร์โธดอกซ์ อนุญาตให้สตรีและบุรุษได้รับการแต่งตั้งเป็นแรบไบและผู้นำศาสนา [33] [34]ความเป็นผู้นำของประชาคมชาวยิวนั้น แท้จริงแล้ว อยู่ในมือของฆราวาส ประธานธรรมศาลาเป็นผู้นำที่แท้จริง และชาวยิวที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน (หรือชาวยิวที่เป็นผู้ใหญ่ในการชุมนุมที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม) สามารถเป็นผู้นำได้ บริการสวดมนต์ รับบีไม่ใช่อาชีพที่พบในโตราห์ ครั้งแรกที่คำนี้ถูกกล่าวถึงในMishnah. รูปแบบที่ทันสมัยของแรบไบที่พัฒนาขึ้นในยุคทัลมุด แรบไบได้รับมอบอำนาจให้ตีความกฎหมายและประเพณีของ ชาวยิว ตามเนื้อผ้า ผู้ชายจะได้รับหนึ่งในสามระดับของเซมิชา (การบวชของรับบี) หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยากลำบากในโตราห์ทานาคห์ (พระคัมภีร์ฮีบรู) มิชนาห์และทัลมุดมิดรัชจริยธรรมและตำนานของชาวยิว ประมวลกฎหมายและ การ ตอบสนอง ของชาวยิว เทววิทยาและปรัชญา _ _

Regina Jonasรับบีหญิงคนแรกของโลก อุปสมบทในปี 1935 ถูกสังหารในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี 1944 [35]

ตั้งแต่ยุคกลางตอนต้นมีบทบาทเพิ่มเติมของชุมชนHazzan (ต้นเสียง) ก็มีอยู่เช่นกัน ท่อน Cantors เป็นเพียงส่วนเดียวของธรรมศาลา ซึ่งได้รับอำนาจให้ทำหน้าที่ทางศาสนาและทางแพ่ง เช่น การเป็นพยานในการแต่งงาน ต้นเสียงให้ความเป็นผู้นำในการบริการที่แท้จริง ส่วนใหญ่เป็นเพราะการฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญในดนตรีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา มากกว่าเพราะความแตกต่างทางจิตวิญญาณหรือ "ศีลศักดิ์สิทธิ์" ระหว่างพวกเขากับฆราวาส ต้นเสียงมากเท่ากับแรบไบได้รับการยอมรับจากหน่วยงานพลเรือนในสหรัฐฯ ว่าเป็นพระสงฆ์เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย ส่วนใหญ่มาจากการมอบปริญญาทางการศึกษาและความสามารถในการจัดงานแต่งงาน และรับรองการเกิดและการตาย

นอกจากนี้ หน่วยงานของชาวยิวอนุญาตmohelsผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของชาวยิว และโดยปกติจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้ทำพิธีเข้าสุหนัต [36]ยูดายออร์โธดอกซ์ดั้งเดิมไม่อนุญาตให้สตรีเป็นโมเฮล แต่ศาสนายูดายประเภทอื่นทำ พวกเขาถูกเรียกว่าmohelot อย่างเหมาะสม (pl. ของmohelet, f. ของ mohel) [36]ตามที่j., Jewish News Weekly of Northern Californiaระบุว่า "...ไม่มีใบสั่งยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับ mohels เพศหญิง [แต่] ไม่มีอยู่ในโลกออร์โธดอกซ์ซึ่งความชอบคือให้งานดำเนินการ โดยชายชาวยิว". (36)ในหลายสถานที่ mohels ยังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานพลเรือนเนื่องจากการขลิบเป็นขั้นตอนการผ่าตัดในทางเทคนิค Kohanim ผู้ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ตายแล้ว (เช่น หนังหุ้มปลายลึงค์ที่ถอดออก) เพื่อความบริสุทธิ์ของพิธีกรรม ไม่สามารถทำหน้าที่เป็น mohels ได้แต่mohels บางตัวก็เป็นแรบไบหรือ cantors เช่นกัน

นักบวชที่ได้รับใบอนุญาตอีกคนหนึ่งในศาสนายิวคือโชเชต์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทางศาสนาในการ ฆ่า โคเชอร์ตามกฎหมายพิธีกรรม Kohen อาจเป็นคนขี้โกง โชเชทิมส่วนใหญ่เป็นแรบไบ [37]

จากนั้นก็มีmashgiach mashgiach คือ คนที่ดูแลสถานะkashrut ของสถานประกอบการด้านโคเชอร์ mashgiach ต้องรู้ กฎของ Torah ของkashrutและวิธีที่พวกเขาใช้ในสภาพแวดล้อมที่เขาดูแล เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไป ในหลายกรณีmashgiachเป็นแรบไบ สิ่งนี้ช่วยได้ เนื่องจากนักเรียนรับบีจะเรียนรู้กฎของโคเชอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกmashgiachจะเป็นแรบไบ และไม่ใช่ว่าแรบไบทุกคนมีคุณสมบัติที่จะเป็น mashgiach

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

ในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ร่วมสมัย ผู้หญิงถูกห้ามไม่ให้เป็นรับบีหรือต้นเสียง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]วิทยาลัยออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่หรือเยชิวาสยังต้องการการอุทิศเวลาหลายปีในการศึกษา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ต้องการปริญญาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาพลเรือนที่มักกำหนดคณะสงฆ์คริสเตียน การฝึกอบรมมักเน้นที่กฎหมายของชาวยิว และเยชิวาออร์โธดอกซ์บางคนห้ามการศึกษาทางโลก

ในHasidic Judaismโดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสาขาหนึ่งของ Orthodox Judaism มีผู้นำทางจิตวิญญาณของราชวงศ์ที่รู้จักกันในชื่อRebbesซึ่งมักแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "Grand Rabbi" สำนักงานของ Rebbe โดยทั่วไปเป็นสำนักงานที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่อาจส่งต่อจาก Rebbe ให้กับนักเรียนหรือโดยการรับรู้ของที่ประชุมที่มอบพิธีราชาภิเษกให้กับ Rebbe ใหม่ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นแรบไบที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเรบเบ แต่ Rebbes ส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้รับการบวชเป็นแรบไบ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเป็นแรบไบที่บวชเป็นเรบเบ ในบางช่วงในประวัติศาสตร์ก็มีเรบเบส์เพศหญิงด้วย โดยเฉพาะหญิงสาวแห่งลุดมีร์

ยูดายอนุรักษ์นิยม

ในศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมทั้งชายและหญิงได้รับแต่งตั้งให้เป็นแรบไบและต้นเสียง ศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมแตกต่างกับนิกายออร์โธดอกซ์ตรงที่เห็นว่ากฎหมายยิวมีผลผูกพัน แต่ยังอยู่ภายใต้การตีความหลายอย่าง รวมถึงการตีความแบบเสรีนิยมมากกว่า ข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับการเป็นแรบไบนั้นเข้มงวด รับปริญญาตรีก่อนเข้าโรงเรียนรับบีนิคัล การศึกษาได้รับมอบอำนาจในการดูแลอภิบาลและจิตวิทยา การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของศาสนายิว และที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวรรณคดีพระคัมภีร์ ทัลมุด และรับบีนิก ปรัชญาและเทววิทยา พิธีกรรม ประวัติศาสตร์ยิว และวรรณกรรมฮีบรูในทุกยุคสมัย

นักปฏิรูปและปฏิรูปศาสนายิว

Reconstructionist JudaismและReform Judaismไม่ได้รักษาข้อกำหนดดั้งเดิมสำหรับการศึกษาที่มีรากฐานมาจากกฎหมายของชาวยิวและข้อความเกี่ยวกับอนุรักษนิยม ทั้งชายและหญิงอาจเป็นพระหรือต้นเสียง เซมินารีรับบีของขบวนการเหล่านี้ถือได้ว่าก่อนอื่นต้องได้รับปริญญาตรีก่อนที่จะเข้าสู่แรบบิเนต นอกจากนี้ การศึกษายังได้รับมอบอำนาจในการดูแลอภิบาลและจิตวิทยา การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของศาสนายิว และการวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์ทางวิชาการ ไม่ได้เน้นที่กฎหมายของชาวยิว แต่เน้นที่สังคมวิทยา ปรัชญายิวสมัยใหม่ เทววิทยา และการดูแลอภิบาล

ศาสนาซิกข์

นักบวช ซิกข์ประกอบด้วยJathedars ห้า คน แต่ละคนจากห้าtakhtsหรือที่นั่งศักดิ์สิทธิ์ Jathedars ได้รับ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการเลือกตั้งของชาวซิกข์ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "รัฐสภาแห่งซิกข์" ที่นั่งสูงสุดของศาสนาซิกข์เรียกว่าAkal TakhtและJathedar of Akal Takhtทำการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดหลังจากการปรึกษาหารือกับJathedarsของอีกสี่takhtsและ SGPC

โซโรอัสเตอร์

MobadและMagiเป็นพระสงฆ์ของโซโรอัสเตอร์ Kartirเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลของพวกเขา

ศาสนาดั้งเดิม

ในอดีต ศาสนา ดั้งเดิม (หรือนอกรีต ) มักรวมอำนาจทางศาสนาและอำนาจทางการเมืองเข้าด้วยกัน ความหมายคือกษัตริย์หรือราชินีศักดิ์สิทธิ์จึงรวมเอาทั้งความเป็นกษัตริย์และฐานะปุโรหิตไว้ในตัวเขาหรือเธอ แม้ว่าเขาหรือเธอมักจะได้รับความช่วยเหลือจากมหาปุโรหิตหรือนักบวชหญิงที่แท้จริง (ดู เช่นฐานะปุโรหิตมายา ) . เมื่อรวมหน้าที่ของผู้ปกครองทางการเมืองและผู้นำศาสนาในลักษณะนี้ การทำให้ เป็น เทพเจ้าอาจเป็นขั้นตอนต่อไปของความก้าวหน้าทางสังคมของเขาหรือเธอภายในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของตน ดังที่พบในกรณีของฟาโรห์อียิปต์ พระเวท _ของอินเดียเป็นตัวอย่างแรกๆ ของคณะสงฆ์ที่มีโครงสร้างของคณะสงฆ์ ซึ่งจัดเป็นวรรณะที่แยกจากกันและมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับทางสังคมสูงสุดของประเทศ ตัวอย่างที่ทันสมัยของปรากฏการณ์นี้ คือ ราชาภิกษุสงฆ์ของเมืองIle-Ife อันศักดิ์สิทธิ์ของ โยรูบาในไนจีเรียซึ่งOnis ครองราชย์ ได้ประกอบพิธีพิธีกรรมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษเพื่อการยังชีพของโลกทั้งใบและผู้คน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับกระทรวงในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักบวชชาวอเมริกันใน ประเพณี โปรเตสแตนต์ศาสนาคริสต์และยิวมีความเสี่ยงมากกว่าประชากรทั่วไปที่เป็นโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า อายุขัยของพวกเขาลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในทศวรรษที่ผ่านมา[ เมื่อไร? ]การใช้ยาซึมเศร้าเพิ่มขึ้น [ ต้องการการอ้างอิง ]องค์กรทางศาสนาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ( Methodist , Episcopal , BaptistและLutheran ) ได้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านความสมบูรณ์แข็งแรงตัวอย่างเช่น การรณรงค์ – แต่เพียงทำให้แน่ใจว่านักบวชใช้เวลาว่างมากขึ้น ยังไม่ชัดเจนว่าอาการที่คล้ายคลึงกันนี้ส่งผลต่อ นักบวช มุสลิมชาว อเมริกัน หรือไม่ แม้ว่าความคิดเห็นจากอิหม่ามชาวอเมริกันคนหนึ่งแนะนำว่าผู้นำของมัสยิดอาจแบ่งปันปัญหาเหล่านี้ด้วย [38]

ข้อยกเว้นประการหนึ่งสำหรับการค้นพบของการศึกษาเหล่านี้คือกรณีของบาทหลวงอเมริกันคาทอลิกซึ่งกฎหมายบัญญัติบัญญัติให้ไปพักผ่อนทางจิตวิญญาณในแต่ละปี และพักร้อนสี่สัปดาห์ การศึกษาทางสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกได้ยืนยันข้อยกเว้นนี้ การศึกษายังได้นำผลการศึกษาก่อนหน้านี้มาพิจารณาและรวมพระสงฆ์นิกายโรมันคาธอลิกทั่วประเทศด้วย [39]ยังไม่ชัดเจนว่านักบวชชาวอเมริกันในประเพณีทางศาสนาอื่น ๆ มีอาการเดียวกันหรือว่าพระสงฆ์นอกสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "นักบวช" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ - ผ่าน etymonline.com
 2. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "พระสงฆ์" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ - ผ่าน etymonline.com
 3. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "เสมียน" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ - ผ่าน etymonline.com
 4. ^ "พระ" . สารานุกรมคาทอลิก – ผ่าน newadvent.org
 5. ↑ ปอลที่ 6 จดหมายเผยแพร่ motu proprio Ministeria quaedam nos . 2–4, 64 AAS 529 (1972)
 6. ^ Ministeria quaedam no. 1; CIC แคนนอน 266 § 1
 7. เนดุกัต, จอร์จ (2002). "พระสงฆ์". คู่มือรหัสตะวันออก CCEO Canon 327. หน้า 255, 260.
 8. ^ พุทธศาสนาเกาหลี#พุทธศาสนาในสมัยอาณานิคมของญี่ปุ่น
 9. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อ 2011-11-17 สืบค้นเมื่อ2013-10-23 . {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 10. ^ "ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 207" . สืบค้นเมื่อ25 พฤศจิกายน 2554 .
 11. ^ "Ministeria quaedam - Disciplina circa Primam Tonsuram, Ordines Minores et Subdiaconatus in Ecclesia Latina innovatur, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, Die 15 m. Augusti a. 1972, Paulus PP.VI - Paulus PP. VI" . www.vatican.va .
 12. ↑ "Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, die XVIII Octobris anno MCMXC - Ioannes Paulus PP. II - Ioannes Paulus II " www.vatican.va .
 13. ^ "ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร - ข้อความภายใน" . www.vatican.va .
 14. ↑ "Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, die XVIII Octobris anno MCMXC - Ioannes Paulus PP. II - Ioannes Paulus II " www.vatican.va .
 15. ↑ John P. Beal, James A. Coriden , Thomas J. Green, New Commentary on the Code of Canon Law (Paulist Press 2002 ISBN 9780809140664 ), p. 329 
 16. ^ "ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร - ข้อความภายใน" . www.vatican.va .
 17. ^ ประมวลกฎหมายของคริสตจักรตะวันออก ศีล 342-356
 18. ^ W. Braumüller, W. (2006). Rusyn-Ukrainians แห่งเชโกสโลวะเกีย: การสำรวจทางประวัติศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 17. ISBN 9783700303121.
 19. ^ Nicene และ Post-Nicene Fathers CCEL.org
 20. มารยาทของคณะสงฆ์ Orthodoxinfo.com
 21. ^ "รูปแบบคำปราศรัยและคำทักทายสำหรับนักบวชออร์โธดอกซ์ - ตำบลและชีวิตคริสตจักร - อัครสังฆมณฑลกรีกออร์โธดอกซ์แห่งอเมริกา " goarch.org _
 22. Ken Parry, David Melling, Dimitri Brady, Sidney Griffith & John Healey (eds.), 1999, The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity , Oxford, pp116-7
 23. ^ "คำถามและคำตอบ - ธง" . ChurchofJesusChrist.org .
 24. ^ "เจ้าหน้าที่ทั่วไป" สารานุกรมของมอร์มอน , p. 539
 25. คริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย "ทำไมพวกมอร์มอนถึงไม่จ่ายเงินให้กับคณะสงฆ์?" , mormon.org.
 26. ^ "คำสารภาพของเอาก์สบวร์ก" . www.gutenberg.org . สืบค้นเมื่อ2022-02-07 .
 27. ^ "อำนาจและความเป็นอันดับหนึ่งของพระสันตปาปา (1537): Smalcald Theologians" . www.projectwittenberg.org . สืบค้นเมื่อ2022-02-07 .
 28. คริสตจักรเพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา). หนังสือสั่งการ: 2009-2011 (Louisville: Office of the General Assembly), Form of Government, Chapter 6 and 14. See also "Theology and Worship" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2004-03-07
 29. อรรถเป็น c ไปป์ แดเนียล (1983) ในเส้นทางของพระเจ้า: อิสลามและอำนาจทางการเมือง . เลดจ์ หน้า 38. ISBN 9781351512916. สืบค้นเมื่อ5 มิถุนายน 2561 .
 30. บราวน์, โจนาธาน เอซี (2014). Misquoting Muhammad: ความท้าทายและทางเลือกในการตีความมรดกของท่านศาสดา สิ่งพิมพ์ วันเวิลด์ . หน้า 24 . ISBN 978-1780744209. สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2561 .
 31. ^ การฟื้นคืนชีพของชาวมุสลิมในกานาตั้งแต่ 1950: Nathan Samwini - 2003 p151
 32. ศาสนาอิสลามและอะห์มาดิยา จามาฏัต: ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ การปฏิบัติหน้า 93 ไซม่อน รอส วาเลนไทน์ 2008
 33. "สตรีนิกายออร์โธดอกซ์ต้องได้รับการฝึกฝนให้เป็นพระสงฆ์ ถ้ายังไม่เป็นรับบี " ฟอร์เวิร์ด. คอม สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2556 .
 34. ^ "ต้นเสียง" . myjewishlearning.com _ การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2556 .
 35. คลาเพ็ค, เอลิซา. "เรจิน่า โจนัส" . สารานุกรม Shalvi/Hyman ของสตรีชาวยิว เอกสาร สำคัญของสตรีชาวยิว สืบค้นเมื่อ30 สิงหาคม 2021 – ผ่าน jwa.org.
 36. ^ a b c "กำลังตัด" . j., Jewish News Weekly of Northern California . 3 มีนาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2556 – ผ่าน jweekly.com.
 37. ^ แกรนดิน, เทมเพิล (1980). "ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าโคเชอร์" . วารสารนานาชาติเพื่อการศึกษาปัญหาสัตว์ . 1 (6): 375–390 – ผ่าน The Humane Society of the United States
 38. วิเทลโล, พอล (2 สิงหาคม 2010). "หลักฐานเพิ่มปัญหาความเหนื่อยหน่ายของพระสงฆ์" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส .
 39. ดู AM Greeley, Priests: A Calling in Crisis (University of Chicago Press, 2004)

อ่านเพิ่มเติม

คณะสงฆ์โดยทั่วไป

 • แอสตัน, ไนเจล. ศาสนาและการปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1780-1804 (CUA Press, 2000)
 • Bremer, Francis J. Shaping New Englands: นักบวชที่เคร่งครัดในอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ดและนิวอิงแลนด์ (Twayne, 1994)
 • ดัทท์, สุกุมาร. พระสงฆ์และอารามของอินเดีย (ลอนดอน: G. Allen and Unwin, 1962)
 • ฟาร์ริส, แนนซี่ มาร์เกอริต . มงกุฎและคณะสงฆ์ในอาณานิคมของเม็กซิโก ค.ศ. 1759-1821: วิกฤตอภิสิทธิ์ของนักบวช (Burns & Oates, 1968)
 • เฟอร์กูสัน, เอเวอเร็ตต์. คริสตจักรยุคแรกในที่ทำงานและการนมัสการ: เล่มที่ 1: พันธกิจ อุปสมบท พันธสัญญา และพระศาสนจักร (สำนักพิมพ์ Casemate, 2014)
 • Freeze, Gregory L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 1983)
 • เฮก, อลัน. The Victorian Clergy (Routledge, 1984) ในอังกฤษ
 • โฮลิฟิลด์, อี. บรู๊คส์. ทูตของพระเจ้า: ประวัติของคณะสงฆ์คริสเตียนในอเมริกา (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007), ประวัติศาสตร์วิชาการมาตรฐาน
 • ลูอิส, บอนนี่ ซู. การสร้างคริสเตียนอินเดียน: นักบวชพื้นเมืองในโบสถ์เพรสไบทีเรียน (University of Oklahoma Press, 2003)
 • มาร์แชล, ปีเตอร์. ฐานะปุโรหิตคาทอลิกและการปฏิรูปภาษาอังกฤษ (Clarendon Press, 1994)
 • ออสบอร์น คีนัน บี. ฐานะปุโรหิต: ประวัติของพันธกิจที่ได้รับการแต่งตั้งในนิกายโรมันคาธอลิก (Paulist Press, 1989), ประวัติศาสตร์วิชาการมาตรฐาน
 • แพรี่, เคน, เอ็ด. The Blackwell Companion to Eastern Christianity (John Wiley & Sons, 2010)
 • สันเนห์, ลามิน. "ต้นกำเนิดของลัทธินิยมในศาสนาอิสลามในแอฟริกาตะวันตก" วารสารประวัติศาสตร์แอฟริกัน 17.01 (1976): 49–72
 • ชวาร์ซฟุคส์, ไซม่อน. ประวัติโดยย่อของแรบบิเนต (Blackwell, 1993) ประวัติทางวิชาการมาตรฐาน
 • Zucker, David J. แรบไบชาวอเมริกัน: ข้อเท็จจริงและนิยาย (Jason Aronson, 1998)

นักบวชหญิง

 • อามิโก, เอลีนอร์ บี., เอ็ด. Reader's Guide to Women's Studies ( Fitzroy Dearborn, 1998), หน้า 131–33; ประวัติศาสตร์
 • คอลลิเออร์-โธมัส, เบ็ตตี้. ธิดาแห่งฟ้าร้อง: นักเทศน์สตรีผิวสีและคำเทศนา (1997)
 • ดอกไม้, เอลิซาเบธ เอช. สู่ธรรมาสน์: สตรีแบ๊บติสต์ใต้และอำนาจตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง (สำนักพิมพ์ Univ of North Carolina, 2012)
 • Maloney, Linda M. "สตรีในพันธกิจในคริสตจักรยุคแรก" รีวิวเทววิทยาใหม่ 16.2 (2013). ออนไลน์
 • รูเธอร์, โรสแมรี่ แรดฟอร์ด. "ผู้หญิงควรต้องการผู้หญิงนักบวชหรือผู้หญิง-โบสถ์?" เทววิทยาสตรีนิยม 20.1 (2011): 63–72
 • ทักเกอร์, รูธ เอ. และวอลเตอร์ แอล. ลีเฟลด์ ธิดาของคริสตจักร: สตรีและการปฏิบัติศาสนกิจจากสมัยพันธสัญญาใหม่จนถึงปัจจุบัน (1987), การสำรวจประวัติศาสตร์ของนักบวชหญิงชาวคริสต์

ลิงค์ภายนอก

0.095479011535645