ชูมาช (ยูดาย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชูมาช (เช่น Ḥumash ;ฮีบรู : חומש ,ออกเสียงว่า  [χuˈmaʃ]หรือออกเสียงว่า  [ħuˈmaʃ]หรือภาษายิดดิช :ออกเสียง  [ˈχʊməʃ] ; พหูพจน์ Ḥumashim ) เป็นโทราห์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเย็บเล่ม (เช่น codex ) ตรงข้ามกับ Sefer Torahซึ่ง เป็นม้วน _

คำนี้มาจากคำภาษาฮิบรูที่แปลว่าห้าḥamesh ( חמש ) คำที่เป็นทางการกว่าคือḤamishah Ḥumshei Torah , "ห้าในห้าของโทราห์" เป็นที่รู้จักกันในชื่อPentateuch ภาษากรีก ในภาษาละตินในฉบับพิมพ์ทั่วไป [1]

นิรุกติศาสตร์

ดิอาร์ทสโครล ชูมาช

คำว่าḥumeshเป็นสระเปลี่ยน มาตรฐาน Ashkenazic ของḥomesh , ความหมาย "หนึ่งในห้า" หมายถึงหนึ่งในห้าเล่ม; โดยsynecdocheมันหมายถึงห้าในห้าของโตราห์ การออกเสียงภาษาฮิบรูและดิกดิกสมัยใหม่ ḥumashเป็นการสร้างใหม่ที่ผิดพลาดตามข้อสันนิษฐานที่ว่าสำเนียง Ashkenazic ซึ่งเกือบจะเน้นย้ำในช่วงท้ายอย่างสม่ำเสมอได้เปลี่ยนการเน้นของคำด้วย อันที่จริงḥumeshรักษารูปแบบการเน้นเสียงดั้งเดิมไว้ และการออกเสียงทั้งสองมีเสียงสระตัวแรกที่ถูกเลื่อน

ในการเขียนแบบอาลักษณ์ในยุคแรกๆ มีความแตกต่างระหว่างSefer Torahซึ่งมี Pentateuch ทั้ง เล่มบนม้วน กระดาษและสำเนาของหนังสือหนึ่งในห้าเล่มในเล่มเดียว ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกผูกไว้ใน รูปแบบ codexเช่นเดียวกับหนังสือสมัยใหม่ และ มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่า คำว่าḥomeshใช้กับคำหลังอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเคร่งครัด ดังนั้นḥomesh B'reshit จึงมี ความหมายอย่างเคร่งครัดว่า "ปฐมกาลที่ห้า" แต่อ่านผิดเป็นḥumash, B'reshitและตีความเป็นความหมาย "The Pentateuch: Genesis" ราวกับว่าḥumashเป็นชื่อของหนังสือและBereshitเป็นชื่อของหนึ่งใน ชิ้นส่วนของมัน เทียบความเข้าใจผิดของ " เติร์ ด"" หมายถึงทั้งหมดของArba'ah Turim [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในรหัสทางกฎหมาย เช่นMaimonides ' Mishneh Torahระบุว่าสำเนา Pentateuch ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎที่เข้มงวดสำหรับ Sefer Torah เนื่องจากไม่ใช่ม้วนกระดาษหรือมีเครื่องหมายสระ , มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับสำเนาหนังสือแต่ละเล่มเท่านั้น ( ḥomesh ) ด้วยวิธีนี้ คำว่าḥomesh (หรือḥumash ) จึงมีความหมายครอบคลุมถึงสำเนา Pentateuch อื่นๆ นอกเหนือจาก Sefer Torah [2]

การใช้งาน

คำว่าḥumashโดยทั่วไปหมายถึงเฉพาะฉบับ "หนังสือ" ของ Pentateuch ในขณะที่รูปแบบ "scroll" เรียกว่าsefer Torah ("หนังสือ [ของ] Torah")

ในการปฏิบัติของชาวยิวสมัยใหม่:

 • โดยปกติแล้ว ḥumashที่พิมพ์ออกมาจะระบุข้อความภาษาฮีบรูของโทราห์ด้วยniqqud (เครื่องหมายสระ) และเครื่องหมายเสียงแคน โดยแยกออกเป็น 54 ส่วนที่เป็นส่วนประกอบของโทราห์ประจำสัปดาห์ ( parashiyyot ) พร้อมด้วย ฮาฟตา ราห์สำหรับแต่ละส่วน และบ่อยครั้งคือคำแปลและบันทึกย่อ [3]
 • A ḥumash-RashiยังมีTargum OnkelosและคำอธิบายของRashiและอาจมีหรือไม่มีการแปลข้อความเป็นภาษาท้องถิ่น
 • Tikkun soferimหรือTiqqun Qore'imกำหนดไว้ในคอลัมน์คู่ขนาน ข้อความที่ไม่เปล่งเสียงของ Pentateuch เหมือนกับที่ปรากฏในคัมภีร์โทราห์ และข้อความที่พิมพ์ตามปกติตามที่ปรากฏใน Chumash ; บางครั้งก็รวมถึงฮาฟทาร็อตและห้า เมจิ ลลอต มันมีอยู่เพื่อช่วยsoferim (โตราห์อาลักษณ์) และสำหรับผู้ที่เตรียมที่จะอ่านจาก sefer โตราห์ในธรรมศาลา
 • ชุดหลายเล่มในภาษาฮิบรูเท่านั้น แต่มักจะไม่รวมถึงTanakh ทั้งหมดที่ มีบันทึก masoretic (บางครั้ง) Targumimและข้อคิดเห็นคลาสสิกหลายรายการ เรียกว่าMikraot Gedolot ("พระคัมภีร์อันยิ่งใหญ่")

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

 • The Pentateuch and Haftorahs , London 1937 หรือที่รู้จักในชื่อ "Hertz Chumash" ซึ่งมีคำอธิบายของอดีตผู้นำอังกฤษรับบี Joseph Hertz
 • ซอนชิ โน ชูมาช (เล่มที่ 1 จาก 14 เล่มของหนังสือชุดพระคัมภีร์ซอนชิ โน ) ed. Abraham Cohenมีบันทึกสรุปข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิม ( Mikraot Gedolot )
 • โทราห์และฮัฟทาโรต์ แปลโดยPhilip Birnbaum (Hebrew Publishing Company, 1983 ISBN  0-88484-456-0 )
 • Etz Hayim Humash (จัดพิมพ์โดย Jewish Publication Society of America ISBN 0-8276-0712-1 ): เกี่ยวข้องกับขบวนการอนุรักษ์นิยม 
 • Gutnik Chumash กับOnkelos , Rashiและข้อคิดเห็นของLubavitcher Rebbe
 • โตราห์: อรรถกถาสมัยใหม่ ฉบับแก้ไข W. Gunther Plaut เอ็ด นิวยอร์ก: สหภาพเพื่อการปฏิรูปยูดาย 2549: เกี่ยวข้องกับขบวนการปฏิรูป อเมริกัน
 • The Torah: A Women's Commentary , แก้ไขโดยTamara Cohn EskenaziและAndrea L. Weiss , Union for Reform Judaism/Women of Reform Judaism, 2008

อ้างอิง

ลิงค์ภายนอก

0.058106184005737