Chesed

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Chesed (ฮีบรู : חֶסֶדหรือ Romanized ḥesed ) เป็น คำ ภาษาฮีบรูที่หมายถึงความเมตตาหรือความรักระหว่างผู้คน โดยเฉพาะความนับถือศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับความรักหรือความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ มักใช้ในบทเพลงสดุดีในความหมายหลัง ซึ่งแปลตามธรรมเนียมว่า "ความเมตตากรุณา" ในการแปลภาษาอังกฤษ

ในเทววิทยาของชาวยิวก็ใช้ความรักที่พระเจ้ามีต่อลูกหลานอิสราเอลเช่นเดียวกัน และในจริยธรรมของชาวยิวจะใช้สำหรับความรักหรือการกุศลระหว่างผู้คน [1] Chesed ในความหมายหลังของ "การกุศล" นี้ถือเป็นคุณธรรมในตัวเอง และยังมีส่วนในtikkun olam (ซ่อมแซมโลก) นอกจากนี้ยังถือเป็นรากฐานของบัญญัติทางศาสนาหลายข้อที่ปฏิบัติโดยชาวยิวตามประเพณี โดยเฉพาะพระบัญญัติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Chesedเป็นหนึ่งในสิบSephirot บน Kabbalistic Tree of Life โดยได้รับการเชื่อมโยงกันของความเมตตาและความรักและเป็นคุณลักษณะทางอารมณ์ประการแรกของ เซ ฟิรอ

นิรุกติศาสตร์และการแปล

รากchasadมีความหมายเบื้องต้นของ "ความกระตือรือร้นและความปรารถนาอันแรงกล้า" ใช้ทั้งในความหมาย "ดี ใจดี" และ "อับอาย ดูถูก" [2]คำนามchesedสืบทอดความรู้สึกทั้งสอง ด้านหนึ่ง "ความกระตือรือร้น ความรัก ความเมตตาต่อใครบางคน" และอีกด้านหนึ่ง "ความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นต่อใครบางคน ความอิจฉา การตำหนิ" ในทางบวกนั้นมีการใช้ความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน ความเมตตาหรือความสงสารระหว่างผู้คน ความเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับพระคุณ ความโปรดปราน หรือความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อผู้คน [3]

มันเกิดขึ้น 248 ครั้งในพระคัมภีร์ฮีบรู ในกรณีส่วนใหญ่ (149 ครั้ง) การ แปล พระคัมภีร์คิงเจมส์คือ " ความเมตตา " ตามหลังLXX eleos คำแปลที่ไม่บ่อยนัก ได้แก่ " ความเมตตา " (40 ครั้ง), "ความรักใคร่" (30 ครั้ง), " ความดี " (12 ครั้ง), "ความกรุณา" (5 ครั้ง), "ความเมตตา" (4 ครั้ง), "ความโปรดปราน" (3 ครั้ง) ครั้ง) และ "ดี", "ความดี", "สงสาร" (อย่างละครั้ง) มีคำนามเพียงสองตัวอย่างในความหมายเชิงลบเท่านั้นที่อยู่ในข้อความ ซึ่งแปลว่า "ตำหนิ" ในสุภาษิต 14:34 และ "สิ่งชั่วร้าย" ในเลวีนิติ 20 :17 [3]

การแปลความเมตตากรุณาใน KJV มาจากCoverdale Bible of 1535 การแปลเฉพาะนี้ใช้เฉพาะของchesedที่ใช้ทัศนคติที่อ่อนโยนของYHWH ("the L ORD ") หรือElohim ("God") ต่อผู้ที่เขาเลือกเป็นหลัก เรียกในสดุดี (23 ครั้ง) แต่ในผู้เผยพระวจนะด้วย สี่ครั้งในเยเรมีย์สองครั้งในอิสยาห์ 63:7 และอีกครั้งในโฮเชยา 2:19 ในขณะที่ "ความเมตตากรุณา" ในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างเก่า แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแปลสดุดีในการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ [4] [5]คำแปลล่าสุดบางฉบับใช้ "ความรักที่มั่นคง" โดยที่ KJV มี "ความเมตตา"

เซ ปตัวจินต์มี เม ก้าเอลิโอ "ความเมตตาอย่างยิ่ง" ซึ่งแปลเป็นภาษาละตินว่าmisericordia ตัวอย่างของการใช้หมากรุกในสดุดี ให้พิจารณาการเกิดขึ้นที่โดดเด่นในตอนต้นของสดุดี 51 ( חָנֵּנִי אֱלֹהִים כְּחַסְדֶּךָ , lit. " โปรด เมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าเหมือนกับ หมากรุกของท่าน "):

ἐλέησόν με ὁ θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου (LXX)
Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam (ภูมิฐาน)
"พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วย bi thiทักทาย" (Wycliffe1388)
"Haue mercy vpon me (o พระเจ้า) หลังจาก" (Coverdale Bible1535) "Haue mercie vpon mee ข้า แต่พระเจ้าตามความเมตตาของพระองค์"(KJV1611) "โปรดเมตตาฉันด้วยพระเจ้า ตามความเมตตา” (KJV1769,RV1885,

ASV 1901)
"โปรด เมตตาข้าด้วย ความเมตตา ของพระองค์ " ( YLT 1862)
"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคง ของพระองค์ " ( RSV 1952)
"ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดรักมั่นคง " ( NRSV 1989)

ในศาสนายิว " ความรัก " มักถูกใช้เป็นคำแปลภาษาอังกฤษที่สั้นกว่า [6] [7] [8]นักทฤษฎีการเมืองDaniel Elazarได้แนะนำว่า "chesed" ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย แต่มันหมายถึงบางสิ่งเช่น "ภาระผูกพันในพันธสัญญาแห่งความรัก" [9]คำแนะนำอื่นๆ ได้แก่ " ความสง่างาม " [10]และ " ความสงสาร " (11)

จริยธรรมของชาวยิว

ในวรรณคดีมูซาร์แบบดั้งเดิม ( วรรณคดีเชิงจริยธรรม) chesed เป็นหนึ่งในคุณธรรมหลัก รับบีแทนนาซีโมนผู้เพิ่งสอน: "โลกตั้งอยู่บนสามสิ่ง: โตราห์ การรับใช้พระเจ้า และการมอบความเมตตา" (Pirkei Avot 1:2) Chesed อยู่ที่นี่คุณธรรมจริยธรรมหลัก

ถ้อยแถลงของรับบีซิมไลในคัมภีร์ทัลมุดอ้างว่า "อัตเตารอตเริ่มต้นด้วยการหมากรุก และลงท้ายด้วยหมากรุก" นี่อาจเข้าใจได้ว่าหมายความว่า "โทราห์ทั้งมวลมีลักษณะเป็นตัวหมากรุก กล่าวคือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของชีวิตในอุดมคติซึ่งเป้าหมายคือพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ" อีกทางหนึ่ง อาจพาดพิงถึงความคิดที่ว่าการให้คัมภีร์โทราห์นั้นเป็นการกระทำที่เป็นแก่นสารของหมากรุก (12)

ในบทความ kabbalistic Tomer Devorah ของ Moses ben Jacob Cordoveroต่อไปนี้เป็นการกระทำที่เลียนแบบคุณสมบัติของ Chesed: [13]

 • รักพระเจ้าอย่างเต็มที่จนไม่มีใครละทิ้งการรับใช้ของพระองค์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • จัดหาสิ่งจำเป็นในการยังชีพและรักเด็ก
 • เข้าสุหนัตเด็ก
 • เยี่ยมเยียนผู้ป่วย
 • อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ยากไร้
 • ให้การต้อนรับแขกแปลกหน้า
 • เข้าเฝ้าคนตาย
 • พาเจ้าสาวไปงานแต่งงานชุ ปปะ
 • สร้างสันติภาพระหว่างบุคคลกับมนุษย์อีกคนหนึ่ง

บุคคลที่รวบรวมหมากรุกเรียกว่าchasid (hasid, חסיד) ผู้ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาและผู้ที่ "อยู่เหนือและเหนือกว่าที่ปกติต้องการ" [14]และกลุ่มต่างๆ ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิวซึ่งเน้นที่ ไป "เหนือกว่า" ได้เรียกตนเองว่า ชสี ดิกลุ่มเหล่านี้รวมถึงHasideans of the Second Temple period , Maimonidean Hasidim แห่งอียิปต์ยุคกลางและปาเลสไตน์, Chassidei Ashkenazในยุโรปยุคกลาง และขบวนการ Hasidicซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกในศตวรรษที่สิบแปด [14]

องค์กรการกุศล

ในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ חסד สามารถใช้ความหมายทั่วไปของ "การกุศล" และ "สถาบันที่ถูกผูกมัด" [15]ในศาสนายิวสมัยใหม่ อาจหมายถึงองค์กรการกุศล ใดๆ ที่ ดำเนินการโดยกลุ่มหรือบุคคลที่นับถือศาสนายิว องค์กรการกุศลที่อธิบายว่าเป็น "สถาบัน chesed" รวมถึง:

 • องค์กร Bikur cholimที่อุทิศให้กับการเยี่ยมชมและดูแลผู้ป่วยและญาติของพวกเขา
 • Gemach – สถาบันที่อุทิศให้กับเจมิลุต ชาซาดิม (การให้ความเมตตา) มักมีกองทุนเงินกู้ฟรี หรือโดยการให้ยืมหรือแจกสิ่งของบางประเภท (ของเล่น เสื้อผ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ) องค์กรดังกล่าวมักตั้งชื่อด้วยคำย่อของ Gemilas chasadimเช่น Gemachหรือ GM"CH ชุมชนอาจมีองค์กร Gemach ที่ไม่ซ้ำกันหลายสิบแห่ง (และบางครั้งก็ทับซ้อนกัน)
 • องค์กร Kiruv – องค์กรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของชาวยิวในหมู่ชาวยิวที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความเมตตา
 • Hatzolah – องค์กรตามชื่อนี้มักจะให้บริการฟรีสำหรับการจัดส่งทางการแพทย์ฉุกเฉินและ การขนส่ง รถพยาบาล ( EMTsและแพทย์ )
 • Chevra kadisha – องค์กรที่ดำเนินการดูแลทางศาสนาสำหรับผู้ตายและมักจะให้ความช่วยเหลือด้านลอจิสติกส์แก่ครอบครัวของพวกเขาเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การขนส่งศพ การเดินทางฉุกเฉินของครอบครัว การฝังศพ การ ดูแล พระศิวะและการดูแลผู้ไว้ทุกข์
 • Chaverim (ตามตัวอักษร "เพื่อน") – องค์กรที่ใช้ชื่อนี้มักจะให้ความช่วยเหลือริมถนนฟรีและความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาทางกลหรือโครงสร้างในบ้านส่วนตัว
 • กลุ่มชม ริม (ผู้ปกครอง) – กลุ่มเฝ้าระวังชุมชน

ในสาธารณรัฐอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต มีองค์กรการกุศลของชาวยิว แต่ละแห่งมักถูกเรียกว่า เฮเสด [ ru ]บวกกับชื่อตัวของชาวยิว ซึ่งมักจะเป็นตัวละครประวัติศาสตร์ของชาวยิว เช่น เฮเซด อัฟราม ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเฮเสดส์แห่งรัสเซีย [15]พวกเขาดำเนินโครงการหลายโครงการ: ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและผู้มาเยี่ยมสุขภาพ / ผู้ดูแลสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (หลังนี้ใช้ได้กับผู้ที่มาจากบรรพบุรุษที่ไม่ใช่ชาวยิวด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น) สมาคมงานฝีมือและศิลปะ คอนเสิร์ต เช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนฟรีหรือ ค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ ที่คำนวณจากขนาดของเงินบำนาญของผู้ป่วย การส่งอาหารและของชำให้กับผู้ป่วยที่บ้าน เงินอุดหนุนการซื้อของให้คนยากไร้ อาสาสมัครให้คำปรึกษาทางการแพทย์ อาสาสมัครซ่อมแซมสิ่งของในครัวเรือนเล็กน้อย ความช่วยเหลือในการดำเนินการเอกสารเพื่อขอเงินชดเชยจากประเทศเยอรมนี สำหรับผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [16] [15]

คับบาลาห์

Sefirotในคับบาลาห์
KeterBinahChokhmahDa'atGevurahChesedTiferetHodNetzachYesodMalkuthSefirot ในคับบาลาห์ของชาวยิว

Chesed

ดูหน้าคำอธิบายรูปภาพสำหรับไดอะแกรมนี้ หมวดหมู่:เซฟิโรต์

สามตัวแรกในสิบsephirotเป็นคุณลักษณะของสติปัญญาในขณะที่chesedเป็นsephira ตัวแรก ของคุณลักษณะของการกระทำ ในต้นไม้แห่งชีวิตแห่ง คับบาลิสติ กตำแหน่งของมันอยู่ใต้Chokhmahตรงข้ามกับGevurahและเหนือNetzach โดยปกติจะมีสี่เส้นทาง: สู่chokhmah , gevurah , tipherethและnetzach ( Kabbalists บางคนวางเส้นทางจากchesedไปยังbinahเช่นกัน)

The Bahir [17]กล่าวว่า "สิ่งที่สี่ (คำพูด): สิ่งที่สี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า ความเมตตาและความเมตตาของพระองค์ต่อโลกทั้งโลก นี่คือพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า" (18) Chesed สำแดงความเมตตากรุณาและความเมตตาอย่างไม่มีขอบเขตของพระเจ้า [13]

ลำดับเทวทูตของทรงกลมนี้คือHashmallim ปกครองโดยArchangel Zadkiel Qliphah ที่เป็น ปฏิปักษ์นั้นมีตัวแทนจากปีศาจ Gamchicoth (หรือ Gha'agsheblah) ปกครองโดย Archdemon Astaroth

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ เบอร์ลิน อาเดล; เบร็ทเลอร์, มาร์ค ซวี (2004). "บทนำและคำอธิบายประกอบ (สดุดี)". ชาวยิวศึกษาพระคัมภีร์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด น.  1280 -1446. ISBN 9780195297515. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 2. ^ "H2616 ของ Strong - chacad " . พระคัมภีร์ อักษรสีน้ำเงิน สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 3. ^ a b "Strong's H2617 - checed " . พระคัมภีร์ อักษรสีน้ำเงิน สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 4. ^ แฮร์ริส อาร์ แลร์ด; อาร์เชอร์จูเนียร์, Gleason L.; Waltke, Bruce K. "ลังเล" หนังสือคำเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม . ฉบับที่ 1. หน้า 307. [แม้ว่า] คำว่า 'ความรักความเมตตา'...จะโบราณ แต่ [มัน] อยู่ไม่ไกลจากความสมบูรณ์ของความหมายของคำว่า [chesed or hesed]
 5. กรีนเบิร์ก, ยุดิต กรณ์เบิร์ก. สารานุกรมความรักในศาสนาโลก . ฉบับที่ 1. หน้า 268. ภาษาฮิบรู hesed (พหูพจน์ hasadim) มักจะแปลว่า "พระคุณ" หรือ "ความรักความเมตตา" แต่บางครั้งก็เป็น "ความเมตตา" หรือ "ความรัก"
 6. ↑ Adin Steinsaltz, In the beginning: วาทกรรมเกี่ยวกับ Chasidic คิด p. 140. หนังสือสวดมนต์ของประชาชนของฉัน: ต้อนรับค่ำคืน: Minchah และ Ma'ariv ed. Lawrence Hoffman – หน้า 169
 7. มิริยาม เกลเซอร์,ระบำบนขอบโลก: เรื่องราวของความเชื่อ แรงบันดาลใจ และความรักของชาวยิว, น . 80. "Sefer Yetzirah" ทรานส์ Aryeh Kaplan, พี. 86.
 8. "The Rabbinic Understanding of the Covenant" ในเครือญาติ & ยินยอม: ประเพณีการเมืองของชาวยิวและการใช้ร่วมสมัยโดย Daniel Judah Elazar, p. 89
 9. Chesed "เป็นยาแก้พิษของลัทธิกฎหมายที่แคบซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับระบบพันธสัญญาและจะทำให้พวกมันเป็นไปตามสัญญามากกว่าที่จะเป็นพันธสัญญา" Daniel Elazar, HaBrit V'HaHesed: Foundations of the Jewish System Archived 2010-06-21 at the Wayback Machine . Covenant and the Federal Constitution" โดย Neal Riemer ใน Publius vol. 10, No. 4 (Autumn, 1980), pp. 135–148.
 10. ^ กวีนิพนธ์ Rabbinic , World Pub. บจก. 2506
 11. ชวาร์ซ, รับบีซิดนีย์ (2008) ศาสนายิวและความยุติธรรม: ความหลงใหลในการซ่อมแซมโลกของชาวยิว สำนักพิมพ์ไฟยิว หน้า 64. ISBN 9781580233538. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 12. ^ กร ยูจีน (2002). "พื้นกฎหมายและเพดานคุณธรรม: ความเข้าใจกฎหมายและจริยธรรมของชาวยิว" (PDF ) วารสารอีดาห์. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 13. อรรถเป็น Cordovero รับบี Moshe (1993) หน้าแรก_ _ ทาร์กัม หน้า 84. ISBN 9781568710273. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 14. อรรถเป็น เอลาซาร์ ดาเนียล เจ"พันธสัญญาที่เป็นพื้นฐานของประเพณีการเมืองของชาวยิว" สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 15. ^ a b c "Межрегиональная ассоциация по оказанию благотворительной помощи «Идуд Хасадим»" . hesed.ru . สืบค้นเมื่อ2021-10-03 .
 16. ^ "โกลนายา" . Хэсэд Авраам (ในภาษารัสเซีย) . สืบค้นเมื่อ2021-10-03 .
 17. ^ The Bahir: การส่องสว่าง แปลโดยKaplan, Aryeh หนังสือไวเซอร์. 2001. ISBN 9781609254933. สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
 18. ^ กรีน อาร์เธอร์ (2004). คู่มือสำหรับโซฮาร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. หน้า 30. ISBN 9780804749084.

ลิงค์ภายนอก