เครูบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เค รู ( / ˈ tʃ ɛr ə b / ; [1]พหูพจน์เครูบ ; ฮีบรู : כ ְ ּ ר ו ּ ב kərūḇ , pl. כ ְ ּ ר ו ּ ב ִ ים kərūḇīm ,น่าจะยืมมาจากรูปแบบที่ได้รับมาจากภาษาอัคคาเดียน : 𒅗𒊏𒁍 karabu "เพื่ออวยพร "อวยพร", [2]ชื่อสำหรับlamassu ) เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เข้าเฝ้าพระเจ้าโดยตรงตามศาสนาของอับราฮัมมิก . การแสดงภาพของเครูบจำนวนมากกำหนดบทบาทต่างๆ ให้กับพวกเขา เช่น การปกป้องทางเข้าสวนเอเดน [3]

ประเพณีทางศาสนาของอับราฮัม

ในลำดับขั้นเทวทูตของชาวยิวเครูบมีอันดับเก้า (รองลงมา) ในไมโมนิเดสมิ ชเน ห์ โตราห์ (ศตวรรษที่ 12) และอันดับสามในงานคับบาลิสติก เช่นเบริต เมนูชาห์ (ศตวรรษที่ 14) ลำดับชั้นของ De Coelestiทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดควบคู่ไปกับSeraphimและThrones [4]

ในหนังสือเอเสเคียลและสัญลักษณ์ของคริสเตียน (อย่างน้อยบางส่วน) เครูบถูกพรรณนาว่ามีปีกสองคู่และสี่หน้า: สิงโต (ตัวแทนของสัตว์ป่า ทั้งหมด ) วัว ( สัตว์เลี้ยง ) มนุษย์ (มนุษยชาติ) และนกอินทรี ( นก ) [5] (หน้า 2–4) [6]ขาตรง ฝ่าเท้าเหมือนกีบวัว แวววาวเหมือนทองเหลืองขัดเงา ประเพณีต่อมากำหนดให้พวกเขามีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย [5] (หน้า 2–4)วรรณกรรม ยุคกลาง ตอนต้นบาง เล่มเข้าใจพวกเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ในประเพณีของคริสต์ศาสนาตะวันตก เครูบมีความเกี่ยวข้องกับพุทโท (มาจาก รูป คิวปิด / อีรอส คลาสสิก ) ส่งผลให้เกิดการพรรณนาถึงเครูบว่าเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็ก ตัวอ้วนท้วน มีปีก [5] (หน้า 1)

ในศาสนาอิสลามal-Karubiyinหมายถึงเทวทูต [7]คำว่าmuqarraboonบางครั้งถูกพิจารณาว่าเป็นชั้นของทูตสวรรค์ และเป็นชื่ออื่นสำหรับเครูบ รวมทั้งเทวทูตและผู้แบกบัลลังก์ [8]ใต้ทูตสวรรค์บนบัลลังก์ ทูตสวรรค์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของไมเคิลก็ถูกระบุว่าเป็นเครูบเช่นกัน ในลัทธิอิสมาอิลมีทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่เรียกว่าเครูบ [9]

เครูบยังถูกกล่าวถึงในบทความที่สองของ Great Seth ซึ่งเป็น งานเขียน เกี่ยวกับ ความรู้ความ เข้าใจ ในศตวรรษที่ 3 [10]

นิรุกติศาสตร์

นอกเหนือจากนิมิตของเอเสเคียลแล้ว ยังไม่มีการยืนยันโดยละเอียดเกี่ยวกับเครูบที่รอดมาได้ และคำอธิบายของเอเสเคียลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทรงเต ตระมอ ร์ฟ อาจไม่เหมือนกับเครูบของชาวอิสราเอลในประวัติศาสตร์ [11]ทั้งหมดที่รวบรวมได้เกี่ยวกับเครูบของชาวอิสราเอลมาจากความเท่าเทียมกันที่อาจเกิดขึ้นในวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวพวกเขา

Delitzch ( Assyrisches Handwörterbuch ) เชื่อมชื่อkeruvกับ Assyrian kirubu (ชื่อของshedu ) และkarabu ("ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่") Karppe (1897) กล่าวถึง karâbu ของ บาบิโลนว่า "มีบุญคุณ " มากกว่า "มีอำนาจ" [3] [12] Dhorme (1926) เชื่อมโยงชื่อภาษาฮีบรูกับAssyrian kāribu (คูรีบูจิ๋ว)ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ร้องขอ (และรูปปั้นของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว) ที่วิงวอนต่อเทพเจ้าในนามของมนุษยชาติ [5] (หน้า 3–4)นิรุกติศาสตร์พื้นบ้านที่เชื่อมโยงกับคำภาษาฮิบรูที่แปลว่า "อ่อนเยาว์" นั้นเกิดจากอับบาฮู(ศตวรรษที่ 3). [5] (หน้า 1)

ฟังก์ชั่น

ภาพ "เครูบแห่งรัศมีภาพ ประทับพระที่นั่ง กรุณา " ( Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον ) ของฮีบรู 9:5 ( จูเลียส เบต , 1773)

เครูบชาวอิสราเอลได้รับการอธิบายว่าทำหน้าที่หลายอย่างให้สำเร็จ - ส่วนใหญ่มักถูกอธิบายว่าเป็นผู้ค้ำบัลลังก์ของพระเยโฮวาห์ นิมิตของเอเสเคียลเกี่ยวกับเครูบก็เลียนแบบสิ่งนี้เช่นกัน เนื่องจากปีกที่เชื่อมต่อกันของเครูบทั้งสี่นั้นถูกอธิบายว่าเป็นการสร้างขอบเขตของราชรถอันศักดิ์สิทธิ์ ในทำนองเดียวกัน บน " พระที่นั่งกรุณา " ของหีบพันธสัญญาเครูบ 2 องค์ถูกอธิบายว่าล้อมรอบหีบและสร้างช่องว่างที่พระเยโฮวาห์จะเสด็จมาปรากฏ – อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากคำสั่งให้เฆี่ยนพวกเขาออกจากด้านข้างของหีบ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครูบเหล่านี้ระบุข้อความ สถานะของเครูบในฐานะพาหนะชนิดหนึ่งสำหรับพระยาห์เวห์มีอยู่ในนิมิตของเอเสเคียลหนังสือของซามูเอล , [13]ข้อความคู่ขนานในหนังสือพงศาวดาร ยุคหลัง , [14]และข้อความในตอนต้น[3] เพลงสดุดี : ตัวอย่างเช่น "พระองค์ทรงขี่เครูบและบินไป และมีผู้พบเห็นพระองค์ที่ ปีกแห่งสายลม" [15] [16]

แนวคิดแบบฮีบรูดั้งเดิมของเครูบในฐานะผู้พิทักษ์สวนเอเดนได้รับการสนับสนุนโดยความเชื่อของชาวเซมิติกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือมนุษย์และปราศจากความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้า และในฐานะผู้พิทักษ์วิหารเพื่อขับไล่ผู้บุกรุก แนวคิดเหล่านี้จะคล้ายกับบัญชีที่พบในแท็บเล็ต 9 ของจารึกที่พบในNimrud [3]

รูปร่างหน้าตา

งาช้างจากเทลเมกิดโดแสดงกษัตริย์ประทับบนบัลลังก์ซึ่งได้รับการวิงวอนโดยลูกผสมที่มีปีกคล้ายสฟิงซ์

รูปลักษณ์ของเครูบยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไป ลูกผสมในตำนานมีอยู่ทั่วไปในศิลปะของตะวันออกใกล้โบราณ ตัวอย่างหนึ่งคือlamassuหรือshedu ของชาวบาบิโลน ซึ่งเป็นวิญญาณคุ้มครองที่มี รูปร่างคล้าย สฟิงซ์มีปีกของนกอินทรี ร่างของสิงโตหรือวัวกระทิง และหัวของกษัตริย์ สิ่งนี้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนใหญ่ในฟีนิเซีย ปีกเนื่องจากความงามทางศิลปะและเนื่องจากการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของสิ่งมีชีวิตในสวรรค์จึงกลายเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดในไม่ช้าและสัตว์หลายชนิดก็ประดับด้วยปีก ดังนั้น ปีกจึงมอบให้กับร่างมนุษย์ด้วย[3]จึงนำไปสู่ภาพลักษณ์ของเทวดา [17]

WF Albright (1938) แย้งว่า "สิงโตมีปีกที่มีหัวเป็นมนุษย์" ที่พบในฟีนิเซียและคานาอันตั้งแต่ปลายยุคสำริดนั้น [5] (หน้า 2–4)แหล่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปได้คือกริฟฟินฮิตไทต์ ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากกริฟฟินอื่นๆ ตรงที่มักดูเหมือนไม่ใช่นกล่าเหยื่อที่ดุร้าย แต่นั่งสงบนิ่งอย่างมีเกียรติ ราวกับผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยากจะต้านทาน สิ่งของ; [3] [17]บางคนเสนอว่าคำว่ากริฟฟิน ( γρύψ ) อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครูบ ( kruv > กลุ่ม ) [18][19] ในขณะที่เอเสเคียลอธิบาย เครูบ tetramorph ในตอนแรกว่ามี

"หน้าคน ... หน้าสิงโต ... หน้าวัว ... และ ... หน้านกอินทรี"; ในบทที่สิบสูตรนี้ซ้ำเป็น "ใบหน้าของเครูบ ... ใบหน้าของมนุษย์ ... ใบหน้าของสิงโต ... ใบหน้าของนกอินทรี";

ซึ่ง (เนื่องจากเห็นได้ชัดว่า "วัว" ถูกแทนที่ด้วย "เครูบ") บางคนสันนิษฐานว่าเครูบมีหัวเป็นวัว

บัลลังก์ของเทพีAstarteจากวิหาร Eshmunขาที่สร้างจากสิ่งมีชีวิตลูกผสมสองปีก

โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากแนวคิดที่ว่าเครูบเป็นตัวแทนของบัลลังก์ของพระเจ้า งานศิลปะหลายชิ้นจากฟีนิเซีย อียิปต์ และแม้แต่เทลเมกิดโดทางตอนเหนือของอิสราเอลก็พรรณนาถึงกษัตริย์หรือทวยเทพที่ถูกอุ้มบนบัลลังก์โดยสัตว์มีปีกพันธุ์ผสม [17]

หากรูปลักษณ์ที่คล้ายสัตว์ส่วนใหญ่นี้เป็นวิธีที่ชาวอิสราเอลโบราณจินตนาการถึงเครูบ จะทำให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ ประการหนึ่ง เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงเครูบแห่งหีบพันธสัญญาว่าเป็นสัตว์สี่เท้าที่มีปีกหันไปข้างหลัง เนื่องจากเครูบเหล่านี้ควรเผชิญหน้ากันและให้ปีกบรรจบกัน ขณะที่ยังคงเหลืออยู่ที่ขอบของปก ที่พวกเขาถูกเฆี่ยนตี ในเวลาเดียวกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้แทบไม่มีความคล้ายคลึงกับเครูบในนิมิตของเอเสเคียล ในทางกลับกัน แม้ว่าเครูบมีรูปแบบเหมือนมนุษย์มากกว่านี้ ซึ่งยังคงไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของเอเสเคียลอย่างสิ้นเชิง และยังดูเหมือนขัดแย้งกับแบบอย่างของวัฒนธรรมที่อยู่รายรอบชาวอิสราเอล ซึ่งเกือบจะเหมือนกันซึ่งพรรณนาถึงสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่คล้ายกับเครูบ ของอิสราเอล โดยส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ ทั้งหมดนี้อาจบ่งชี้ว่าแนวคิดของชาวอิสราเอลเกี่ยวกับลักษณะของเครูบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่สอดคล้องกันทั้งหมด [11]

ฮีบรูไบเบิล

เครูบเป็นสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเนื่องจากคำภาษาฮีบรูปรากฏขึ้น 91 ครั้ง [5] (หน้า 2–4)เหตุการณ์แรกอยู่ในพระธรรมปฐมกาล 3:24 แม้จะมีการอ้างอิงมากมายเหล่านี้ บทบาทของเครูบก็ไม่เคยอธิบายอย่างชัดเจน [5] (หน้า 1)ในขณะที่ประเพณีของชาวฮีบรูต้องถือว่าเครูบเป็นผู้พิทักษ์สวนเอเดน[3] (ซึ่งพวกเขาปกป้องทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต ) [20]พวกเขามักถูกพรรณนาว่ากำลังแสดงสิ่งอื่น บทบาท; ตัวอย่างเช่นในหนังสือเอเสเคียลพวกเขาขนส่งบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ เครูบที่ปรากฏใน "บทเพลงของดาวิด" บทกวีซึ่งเกิดขึ้นสองครั้งในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูใน2 ซามูเอล 22 และสดุดี 18 มีส่วนร่วมในเทววิทยาของพระเยโฮวาห์และถูกจินตนาการว่าเป็นพาหนะที่เทพลงมายังโลกจากสวรรค์ใน เพื่อช่วยชีวิตผู้พูด (ดู 2 ซามูเอล 22:11, สดุดี 18:10) [5] (หน้า 84–85)

"เครูบ" บน ตราประทับ Neo-Assyrianค. 1,000–612 ปีก่อนคริสตกาล

ในอพยพ 25:18–22 พระเจ้าบอกโมเสสให้สร้างรูปเครูบหลายรูปตามจุดต่างๆ รอบหีบพันธสัญญา [5] (หน้า 2–4)คำว่าเครูบและเครูบ หลายคำ ในพระคัมภีร์หมายถึงรูปเครูบทองคำบนพระที่นั่งกรุณาของหีบพันธสัญญา เช่นเดียวกับรูปบนม่านพลับพลาและในพระวิหารของโซโลมอนรวมทั้ง สูงสองศอกสิบศอก [21]

ในอิสยาห์ 37:16 เฮ เซคียาห์อธิษฐาน โดยกล่าวถึงพระเจ้าว่า "ประทับอยู่เหนือเครูบ" (หมายถึงพระที่นั่งกรุณา ) เกี่ยวกับวิหารของโซโลมอนตามที่อธิบายไว้ใน 1 พงศ์กษัตริย์ Eichler แสดงวลีyoshev ha-keruvim ว่า "ผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเครูบ" วลีนี้เหมือนกันใน 1 พงศ์กษัตริย์และอิสยาห์ การตีความของ Eichler ตรงกันข้ามกับการแปลทั่วไปเป็นเวลาหลายปีที่ทำให้เป็น "ผู้นั่งบนเครูบ" สิ่งนี้มีความหมายสำหรับความเข้าใจว่าหีบพันธสัญญาในพระวิหารเป็นบัลลังก์ของ YHWH อย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงตัวบ่งชี้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของ YHWH [22]

คุณสมบัติของเครูบในหนังสือเอเสเคียล ขณะที่พวกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในบทที่หนึ่งซึ่งพวกเขากำลังเคลื่อนย้ายบัลลังก์ของพระเจ้าที่ริมแม่น้ำเคบาร์ พวกเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าเครูบจนกระทั่งบทที่ 10 [23]ในเอเสเคียล 1:5–11 พวกเขาอธิบายว่ามีลักษณะคล้ายกับ มนุษย์และมีสี่หน้า คือหน้าคน สิงโต (ข้างขวา) วัว (ข้างซ้าย) และนกอินทรี ใบหน้าทั้งสี่แสดงถึงขอบเขตทั้งสี่ของการปกครองของพระเจ้า: ผู้ชายเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ; สิงโต สัตว์ป่า; วัว สัตว์เลี้ยง; และนกอินทรีนก [24]ใบหน้าเหล่านี้มองออกมาจากศูนย์กลางของปีกทั้งสี่ ปีกเหล่านี้เชื่อมติดกัน สองปีกกางขึ้น และอีกสองปีกคลุมลำตัว ภายใต้ปีกของพวกเขาคือมือของมนุษย์ ขาของมันมีลักษณะตรง และเท้าของมันเหมือนขาลูกวัว แวววาวเหมือนทองเหลืองขัดเงา ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีถ่านที่ลุกเป็นไฟซึ่งเคลื่อนไปมาระหว่างพวกมัน สามารถมองเห็นไฟของพวกมัน "ขึ้นและลง" และสายฟ้าก็พุ่งออกมาจากมัน เหล่าเครูบเคลื่อนไหวราวกับฟ้าแลบ

ในเอเสเคียลบทที่ 10 คำอธิบายฉบับสมบูรณ์ของเครูบปรากฏขึ้นโดยมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย สามในสี่หน้าเหมือนกัน – คน สิงโต และนกอินทรี – แต่ในบทที่หนึ่งมีหน้าวัว เอเสเคียล 10:14 กล่าวว่า “หน้าของเครูบ” เอเสเคียลเปรียบเครูบในบทที่สิบกับสิ่งมีชีวิตในบทที่หนึ่ง: "พวกมันเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน (חיה) ที่ฉันเคยเห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์" (เอเสเคียล 10:15) และ "เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉันเคยเห็นภายใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลณ ริมฝั่งแม่น้ำเคบาร์” (เอเสเคียล 10:20) ในเอเสเคียล 41:18–20 พวกเขาถูกพรรณนาว่ามีสองหน้า แม้ว่านี่อาจเป็นเพราะพวกเขาถูกพรรณนาไว้ในโปรไฟล์ [5] (หน้า 2–4)

ในศาสนายูดาย

"นิมิตราชรถ" ของเอเสเคียลกับ สัตว์เตตระมอร์ฟ ( สิ่งมีชีวิต ) แกะสลักตามภาพประกอบโดยMatthäus Merian , Icones Biblicae (ค.ศ. 1625–1630 )

ในวรรณกรรมของพวก แรบบินิก เครูบ ทั้งสอง ได้รับการอธิบายว่าเป็นรูปเหมือนมนุษย์มีปีก คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายและอีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง วางไว้ที่ปลายด้านตรงข้ามของพระที่นั่งกรุณาในห้องโถงด้านในของพระนิเวศของพระเจ้า [25] วิหารของโซโลมอนประดับด้วยเครูบตาม1 พงศ์กษัตริย์ 6และอาฮาบาร์ยาคอฟอ้างว่านี่เป็นความจริงสำหรับวิหารที่สองเช่นกัน [26]

ศาสนายูดายหลายรูปแบบรวมถึงความเชื่อในการมีอยู่ของทูตสวรรค์ รวมทั้งเครูบในลำดับชั้นเทวทูตของชาวยิว การดำรงอยู่ของทูตสวรรค์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในศาสนายูดาย รับบิ นิก ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อที่หลากหลายในศาสนายูดายเกี่ยวกับว่าทูตสวรรค์คืออะไรจริง ๆ แล้วเราควรตีความข้อความในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ในคับบาลาห์มีความเชื่ออันแรงกล้าในเครูบมาช้านาน เครูบและเทวดาองค์อื่นๆ ถือว่ามีบทบาทลึกลับ Zoharซึ่งเป็นชุดหนังสือเกี่ยวกับเวทย์มนต์ของชาวยิวที่มีความสำคัญสูง ระบุว่าเครูบหนึ่งคนนำโดยเครูบีเอล [3]

อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมทางปรัชญาคือMaimonidesผู้ตีความพระคัมภีร์ไบเบิลแบบนีโออริสโตเติ้ล ไมโมนิเดสเขียนว่าสำหรับนักปราชญ์ เราเห็นว่าสิ่งที่พระคัมภีร์และทัลมุดเรียกว่า "ทูตสวรรค์" แท้จริงแล้วเป็นการพาดพิงถึงกฎต่างๆ ของธรรมชาติ เป็นหลักการที่จักรวาลทางกายภาพดำเนินการ

เพราะกองกำลังทั้งหมดเป็นทูตสวรรค์! คนตาบอดช่างไร้เดียงสาเสียนี่กระไร! ถ้าคุณบอกคนที่อ้างว่าเป็นผู้รอบรู้ของอิสราเอลว่าเทพส่งทูตสวรรค์ที่เข้าไปในครรภ์ของผู้หญิงและกลายเป็นตัวอ่อน เขาจะคิดว่านี่เป็นปาฏิหาริย์และยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายของความยิ่งใหญ่และอำนาจของเทพ ทั้งๆ ที่เชื่อว่าทูตสวรรค์มีกายเป็นไฟขนาดหนึ่งในสามของโลกทั้งใบ เขาคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า
แต่ถ้าคุณบอกเขาว่าพระเจ้าใส่พลังในการสร้างและแบ่งอวัยวะเหล่านี้ไว้ในสเปิร์ม และนี่คือทูตสวรรค์ หรือว่ารูปแบบทั้งหมดเกิดจาก Active Intellect; ที่นี่คือทูตสวรรค์ "รองผู้สำเร็จราชการของโลก" ที่ปราชญ์กล่าวถึงตลอดเวลาจากนั้นเขาจะถอยกลับ คู่มือสำหรับคนงุนงง II:4
เพราะเขา [ผู้ไร้เดียงสา] ไม่เข้าใจว่าความยิ่งใหญ่และอำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ในการทำให้เกิดพลังซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสก็ตาม ... ดังนั้นปราชญ์จึงเปิดเผยให้ผู้รู้ว่า คณะจินตนาการเรียกอีกอย่างว่านางฟ้า และจิตใจเรียกว่าเครูสิ่งนี้จะดูสวยงามเพียงใดต่อจิตใจที่มีความคิดซับซ้อน และน่ารำคาญเพียงใดต่อสิ่งดั้งเดิม" — The Guide for the Perplexed II:6

ไมโมนิเดสกล่าวว่าร่างของเครูบถูกวางไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาความเชื่อเรื่องทูตสวรรค์ในหมู่ผู้คนเท่านั้น มีอยู่สององค์เพื่อไม่ให้ผู้คนหลงเชื่อว่าเป็นรูปจำลองของพระเจ้า [27]

มีการกล่าวถึงเครูบในวรรณคดีกลาง เครูบสองตัว ที่ พระเจ้า ตั้งไว้ ที่ทางเข้าสวรรค์[28]เป็นทูตสวรรค์ที่สร้างขึ้นในวันที่สาม ดังนั้นพวกมันจึงไม่มีรูปร่างที่แน่นอน ปรากฏเป็นชายหรือหญิง หรือเป็นวิญญาณหรือเทวทูต [29]เครูบเป็นสิ่งแรกที่สร้างขึ้นในจักรวาล [30]ประโยคต่อไปนี้ของ Midrash เป็นลักษณะ:

"เมื่อมนุษย์หลับ ร่างกายจะบอกวิญญาณ ( เนส ชามาห์ ) ว่าได้ทำอะไรไปในระหว่างวัน จากนั้นวิญญาณจะรายงานสิ่งนี้ต่อวิญญาณ ( เนเฟช) วิญญาณบอกทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์บอกเครูบ และเครูบ แก่เสราฟผู้ซึ่งนำมาต่อพระพักตร์พระเจ้า" [31] [32]
โมเสสและโยชูวาโค้งคำนับหน้าหีบโดยJames Tissot (ค.ศ. 1900)

ในประเพณียิวในยุคแรก ๆ มีความคิดว่าเครูบมีลักษณะที่อ่อนเยาว์และเป็นมนุษย์ เนื่องจากอับบาฮู (ศตวรรษที่ 3) ใช้รากศัพท์กับชื่อ ก่อนหน้านี้ วรรณคดียุคต้นบางเล่มถือว่าเครูบไม่มีตัวตน ในศตวรรษที่หนึ่ง โจเซ ฟุสอ้างว่า:

"ไม่มีใครสามารถบอกหรือคาดเดาได้ว่าเครูบเหล่านี้มีรูปร่างอย่างไร" [33] [5] (หน้า 1)

มิดราชกล่าวว่าเมื่อฟาโรห์ไล่ตามอิสราเอลที่ทะเลแดง พระเจ้าทรงนำเครูบองค์หนึ่งออกจากวงล้อบัลลังก์ของพระองค์และบินไปยังจุดนั้น เพราะพระเจ้าทรงตรวจดูโลกสวรรค์ขณะประทับบนเครูบ อย่างไรก็ตาม เครูบเป็น "สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ" และพระเจ้าทรงถือไว้ ไม่ใช่ในทางกลับกัน [33] [34] [35]

ในทางเดินของลมุดที่บรรยายถึงสวรรค์และผู้ที่อาศัยอยู่นั้น มีการกล่าวถึงเซราฟิม ออฟแอนนิม และสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่ไม่ได้กล่าวถึงเครูบ [36]และพิธีสวดในสมัยโบราณยังกล่าวถึงสามชนชั้นนี้เท่านั้น

ในคัมภีร์ ทั มุดJose the Galileanถือ[37]ว่าเมื่อBirkat Hamazon (พระคุณหลังมื้ออาหาร) ถูกอ่านอย่างน้อยหนึ่งหมื่นที่นั่งในมื้อเดียว ให้พรพิเศษ

"สาธุการแด่ฮาเชม พระเจ้าของเรา พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับอยู่ระหว่างเครูบ"

ถูกเพิ่มเข้าไปในพิธีสวดปกติ

ในศาสนาคริสต์

เครูบรอบพระแม่มารีและพระบุตรรายละเอียดโดยGiovanni Bellini

ใน เทววิทยายุคกลางตามงานเขียนของPseudo-Dionysiusเครูบเป็นตำแหน่งสูงสุดอันดับสองในลำดับเทวทูตรองจากเซราฟิ[38]

เครูบได้รับการยกย่องในเทววิทยาคริสเตียน แบบดั้งเดิม ว่าเป็นทูตสวรรค์ที่มีลำดับสูงสุดเป็นอันดับสองของลำดับชั้นของซีเลสเชียลเก้าเท่า [39] De Coelesti Hierarchia (ประมาณศตวรรษที่ 5) แสดงรายการไว้ข้างSeraphimและThrones [4]

ตามที่โธมัส อไควนาส เครูบมีลักษณะพิเศษด้วยความรู้ ตรงกันข้ามกับเซราฟิมซึ่งมีลักษณะของ "ความรักที่เร่าร้อนต่อพระเจ้า" [40]

ในศิลปะตะวันตก เครูบมีความเกี่ยวข้องกับพุ ตโต และกรีก - เทพเจ้าโรมัน คิวปิด / อีรอสโดยพรรณนาถึงเด็กผู้ชายตัวเล็กอวบอ้วนมีปีก [5] (หน้า 1)

การแสดงศิลปะของเครูบในศิลปะคริสเตียนยุคแรกและไบแซนไทน์บางครั้งแตกต่างจากคำอธิบายในพระคัมภีร์ การพรรณนาถึงเครูบแบบเต ตระมอ ร์ฟ ที่รู้จักกันเร็วที่สุดคือภาพโมเสกแหกคอกในศตวรรษที่ 5-6 ซึ่งพบใน โบสถ์ เธสซาโล เนียแห่งโฮ ซิโอสดาวิด ภาพโมเสกนี้เป็นการผสมผสานระหว่างนิมิตของเอเสเคียลในเอเสเคียล 1:4–28เอเสเคียล 10:12 เซราฟิมของอิสยา ห์ ในอิสยาห์ 6:13และสิ่งมีชีวิตหกปีกในวิวรณ์จาก วิวรณ์ 4 : 2–10 [41]

ในศาสนาอิสลาม

ผู้สนับสนุนทั้งสี่ (ทูตสวรรค์) ของบัลลังก์สวรรค์ในศิลปะอิสลาม

Cherubim ( al-Karubiyin ), [42]อีกทางเลือกหนึ่งที่ระบุกับMuqarraboonในคัมภีร์กุรอาน (การระบุนี้ถูกโต้แย้งโดย Louise Gallorini) [43]เป็นกลุ่มเทวดาที่อยู่ใกล้กับพระเจ้า พวกเขาได้รับมอบหมายให้สรรเสริญพระเจ้าและวิงวอนเพื่อมนุษย์ [44]พวกเขามักจะถูกระบุด้วยกลุ่มทูตสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หก หรือทูตสวรรค์รอบบัลลังก์ของพระเจ้า หลังรวมถึงอัครทูตสวรรค์อิสลามสี่คนตามบัญญัติของอิสลาม Jibra'il (Gabriel), Mika'il (Michael), Izra'il (Azrael) และ Isra'fil (Raphael) และอีกสี่คนที่เรียกว่าผู้ถือบัลลังก์รวมเป็นแปด เครูบ อิบนุ กะษีรแยกแยะระหว่างทูตสวรรค์บนบัลลังก์กับเครูบ [44]ในงานศตวรรษที่ 13-14 ชื่อ "Book of the Wonders of Creation and the peculiarities of Existing Things" เครูบอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าผู้แบกบัลลังก์ ซึ่งจะถูกระบุด้วยเซราฟิมแทน [45] Abu Ishaq al-Tha'labiยังกำหนดให้เครูบเป็นทูตสวรรค์สูงสุดถัดจากผู้แบกบัลลังก์เท่านั้น [44]

คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงMuqarraboonในAn-Nisaโองการที่ 172 ทูตสวรรค์ที่บูชาพระเจ้าและไม่หยิ่งยโส นอกจากนี้ เครูบปรากฏในวรรณกรรม Miraj [46]และQisas Al-Anbiya (47 ) เครูบที่อยู่รอบบัลลังก์สรรเสริญพระเจ้าด้วยตัสบี ห์อย่างต่อเนื่องว่า "มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ !" [48] ​​พวกเขาได้รับการพรรณนาว่าสว่างไสวอย่างที่ไม่มีทูตสวรรค์ชั้นต่ำองค์ใดสามารถจินตนาการถึงพวกเขาได้ [49]เครูบเป็นทูตสวรรค์แห่งความเมตตา สร้างขึ้นโดยน้ำตาของไมเคิลไม่ระบุผู้แบกบัลลังก์ พวกเขาก็เช่นกัน ขอพระเจ้าโปรดยกโทษให้มนุษย์ด้วย [50]ตรงกันข้ามกับทูตสวรรค์ผู้ส่งสาร เครูบ (และเสราฟิม) ยังคงอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเสมอ (44)ถ้าพวกเขาหยุดสรรเสริญพระเจ้า พวกเขาก็จะล้มลง

Mohammad-Baqer Majlesiบรรยายเกี่ยวกับเครูบที่ล้มลงซึ่งมูฮัมหมัดพบในรูปของงู งูบอกเขาว่าเขาไม่ได้ทำdhikr (การรำลึกถึงพระเจ้า) สักครู่ ดังนั้นพระเจ้าจึงโกรธเขาและโยนเขาลงมายังโลกในรูปของงู จากนั้นมูฮัมหมัดไปหาฮาซันและฮูเซน พวกเขาร่วมกันวิงวอน (Tawassul) สำหรับทูตสวรรค์และพระเจ้าทรงคืนร่างให้เขาเป็นเทวทูต [51]เรื่องที่คล้ายกันนี้ปรากฏในBishara ของ Tabari ทูตสวรรค์ที่เรียกว่าFutrusอธิบายว่าเป็น "เทวดา-เครูบ" ( malak al-karubiyin) ถูกส่งมาจากพระเจ้า แต่เนื่องจากทูตสวรรค์ไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลา พระเจ้าจึงหักปีกข้างหนึ่งของเขา มูฮัมหมัดวิงวอนแทนเครูบ และพระเจ้าทรงยกโทษให้ทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาป จากนั้นเขาจึงกลายเป็นผู้พิทักษ์หลุมฝังศพของฮุเซน [52]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "เครูบ" . พจนานุกรมย่อ ของRandom House Webster
 2. อรรถ แบล็ค, เจเรมี เอ.; จอร์จ เออาร์ ; ไปรษณีย์, JN; เบรกโวลด์, ทีน่า (2543). พจนานุกรมกระชับของ Akkadian ออตโต ฮาร์ราสโซวิทซ์ เวอร์แล็ก หน้า 149. ไอเอสบีเอ็น 978-3-447-04264-2.
 3. อรรถa bc d e f g h "เครู บ" . สารานุกรมยิว . 2545–2554 [2449].
 4. a b Kosior, วอยเชียค (2013). "ทูตสวรรค์ในฮีบรูไบเบิลจากมุมมองทางสถิติและกฎเกณฑ์: ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับทฤษฎีการประมาณค่า" . วารสารวิจัยพระคัมภีร์โปแลนด์ . 12 (1-2 (23-24)): 55–70.
 5. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j k l m วู้ด อลิซ (2551) ของ Wing and Wheels: การศึกษาสังเคราะห์ของเครูบในพระคัมภีร์ไบเบิล Beihefte Zur Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft. ฉบับ 385. ไอเอสบีเอ็น 978-3-11-020528-2.
 6. ^ "เครูบคืออะไร เครูบในพระคัมภีร์" . ศาสนาคริสต์ .com . สืบค้นเมื่อ2021-03-04 .
 7. ^ Husain โอ; คานธี ม. (2547). หนังสือชื่อมุสลิมและ Parsiฉบับสมบูรณ์ อินเดีย: หนังสือเพนกวิน. หน้า 222.
 8. ↑ ฟอน แฮมเมอร์ -Purgstall , Joseph, Freiherr (5 มีนาคม 2016) [1813]. โรเซนอล. Erstes und zweytes Fläschchen: Sagen und Kunden des Morgenlandes aus arabischen, persischen, und türkischen Quellen gesammelt [ น้ำมันดอกกุหลาบ. ขวดที่หนึ่งและสอง: ตำนานและประเพณีของชาวตะวันออกที่รวบรวมจากแหล่งภาษาอาหรับ เปอร์เซีย และตุรกี ] หนังสือตามความต้องการ หน้า 12. ไอเอสบีเอ็น 978-386199486-2.
 9. เน็ตตัน, เอียน ริชาร์ด (1994). อัลเลาะห์เหนือธรรมชาติ: การศึกษาในโครงสร้างและสัญศาสตร์ของปรัชญาอิสลาม เทววิทยา และจักรวาลวิทยา จิตวิทยากด. หน้า 205. ไอเอสบีเอ็น 9780700702879.
 10. อรรถ เมเยอร์ เอ็ม ; Barnstone, W. (30 มิถุนายน 2552) "บทความที่สองของ Great Seth" พระคัมภีร์ไบเบิล . ชัมบาลา สืบค้นเมื่อ2022-02-02
 11. a b Eichler, รานัน (2558). "เครูบ: ประวัติศาสตร์แห่งการตีความ". คัมภีร์ไบเบิล . 96 (1): 26–38. จ สท. 43922717 . 
 12. เดอโวซ์, โรลันด์ (tr. จอห์น แมคฮิวจ์), Ancient Israel: Its Life and Institutions (NY, McGraw-Hill, 1961)
 13. ^ 1 ซามูเอล 4:4, 2 ซามูเอล 6:2, 2 ซามูเอล 22:11
 14. ^ 1 พงศาวดาร 13:6
 15. ^ 2 ซามูเอล 22:11
 16. ^ สดุดี 18:10
 17. อรรถเป็น ไรท์ จี. เออร์เนสต์ (2500) โบราณคดีพระคัมภีร์ . ฟิลาเดลเฟีย, PA: Westminster Press
 18. พรอพ, วิลเลียม เอช. (2549). พระคัมภีร์แองเคอร์. ฉบับ 2A อพยพ 19–40 นิวยอร์ก นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์ อพยพ 15:18 น. 386, หมายเหตุ . ไอเอสบีเอ็น 0-385-24693-5.ซึ่งอ้างถึงWellhausen, Julius (1885) Prolegomena zur Geschichte Israels [ Prolegomena to the History of Israel]] ] (ในภาษาเยอรมัน). เอดินเบอระ สกอตแลนด์: ดำ หน้า 304.
 19. บีคส์, โรเบิร์ต เอส.พี. (2553). " γρυπος ". พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ ของกรีก ฉบับ 1. Leiden, DE / Boston, MA: Brill หน้า 289. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-17420-7. จากมุมมองทางโบราณคดี ต้นกำเนิดในเอเชียไมเนอร์ (และตะวันออกใกล้: อีแลม ) มีความเป็นไปได้สูงมาก
 20. ^ ปฐมกาล 3:24 (ฉบับคิงเจมส์)ที่ Bible Gateway.com
 21. ^ "1 พงศ์กษัตริย์ 6:23–6:35 KJV – และภายในคำพยากรณ์นั้น พระองค์ทรงสร้างสองคำ " ประตูพระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ2012-12-30
 22. ไอเลอร์, รานัน (1 มกราคม 2557). "ความหมายของ יֹשֵׁב הַכְּרֻבִים" Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft . 126 (3): 358–371. ดอย : 10.1515/zaw-2014-0022 . S2CID 170794397 _ 
 23. ^ วูด, อลิซ. ของปีกและล้อ: การศึกษาสังเคราะห์ของ Cherubim ในพระคัมภีร์ไบเบิล หน้า 94.
 24. ^ วูด, อลิซ. ของปีกและล้อ: การศึกษาสังเคราะห์ของ Cherubim ในพระคัมภีร์ไบเบิล หน้า 137.
 25. ^ ลมุด ของชาวบาบิโลน (ซุคคาห์ 5b)
 26. ^ "โยมา 54ก:17" . www.sefaria.org _ สืบค้นเมื่อ2021-02-19 .
 27. ↑ ไม โมนิเดส , The Guide for the Perplexed III :45
 28. ^ พล.อ. iii. 24
 29. ^ ปฐมกาล รับบาห์ xxi., จบ
 30. แทนนา เดเบ เอลียาฮู อาร์., i. จุดเริ่มต้น
 31. เลวีนิติ รับบาห์ xxii
 32. ^ ป. รับบาห์ x 20
 33. อรรถเป็น โจเซ ฟัโบราณวัตถุของชาวยิว 8:73.
 34. ^ กลาง เต๊ะ xviii. 15
 35. ^ Canticles รับบาห์ i. 9
 36. ^ หะ 12b
 37. ^ เบราโคท 49b
 38. ^ " Dionysius the Areopagite's Celestial Hierarchy " บทที่ 7
 39. ^ "พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด: เครูบ" . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . 2556. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 13 ธันวาคม 2556.
 40. ^ เคก, ดี. (1998). เทวดาและเทววิทยาในยุคกลาง ยูเครน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 25
 41. เพียร์ส, เกล็นน์ (2544). ร่างกายบอบบาง: เป็นตัวแทนของเทวดาในไบแซนเทียม เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-22405-6.
 42. ^ Moojan Momen Studies เพื่อเป็นเกียรติแก่ Hasan M. Balyuzi Kalimat Press 1988 ISBN 978-0-933-77072-0หน้า 83 
 43. ^ กัลโลรินี, หลุยส์. หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ของทูตสวรรค์ในวรรณกรรม QURʾĀN และ SUFI ดิส 2564 น. 125
 44. อรรถเป็น c d Schöck คอร์เนเลีย (2539) "Die Träger des Gottesthrones in Koranauslegung und islamischer Überlieferung". Die Welt des Orients . 27 : 104–132. จ สท. 25683589 . 
 45. พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (นิวยอร์ก นิวยอร์ก, โคมารอฟ, แอล., คาร์โบนี, เอส. (2002). มรดกของเจงกีสข่าน: ศิลปะและวัฒนธรรมราชสำนักในเอเชียตะวันตก, 1256-1353. Vereinigtes Königreich: พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน.
 46. คอลบี, เฟรเดอริก เอส. (2008). บรรยายการเดินทางกลางคืนของมูฮัมหมัด: การติดตามพัฒนาการของวาทกรรมขึ้นสู่สวรรค์ของอิบนุ อับบาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก หน้า 33. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7914-7518-8.
 47. ^ เฮอริเบิร์ต บุสเซอ Islamische Erzählungen จาก Propheten und Gottesmännern: Qiṣaṣ al-anbiyāʼ oder ʻArāʼis al- maǧālis Otto Harrassowitz Verlag, 2006 ISBN 9783447052665น. 34 (เยอรมัน) 
 48. ^ "เครูบ | ความหมาย & ข้อเท็จจริง" .
 49. Jane Dammen McAuliffe Encyclopaedia of the Qurʾān Volume 1 Georgetown University, Washington DC p. 32
 50. ^ Shaikh Muhammad ibn Habib แปลโดย Aisha Abd-ar Rahman at-Tarjumana Islamic Book of Dead Hadith Concerning the Fire and the Garden Diwan Press 1977 isbn 0 950444618 pp. 33-34
 51. ^ https://www.ahlulbait.one/2020/07/07/die-cherubim-sind-anhaenger-der-reinen-leute-des-hauses/ (ภาษาเยอรมัน)
 52. ^ โคห์ลเบิร์ก อี. (2020). ในการสรรเสริญของคนไม่กี่คน การศึกษาในความคิดและประวัติศาสตร์ของชีอะห์ นีเดอร์แลนด์: ยอดเยี่ยม หน้า 390
 • ยานีฟ, บราชา (2542). Cherubim บน Torah Ark valances อัสสาฟ: การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ. ฉบับ 4. มหาวิทยาลัย Bar-Ilanแผนกศิลปะยิว
 • กิลโบอา, อาร์. (1996). "เครูบิม: การไต่สวนปริศนา". Biblishe Notizen . 82 : 59–75.
— บทความนี้พิจารณาถึงธรรมชาติของเครูบในวิหารที่ยังไม่ทราบ โดยผ่านการตรวจสอบทางภาษา ความน่าจะเป็นของสัตว์ต่างๆ และการนำเสนอทางศิลปะในยุคพระคัมภีร์ไบเบิลโบราณ

ลิงค์ภายนอก

0.060669898986816