หมวดหมู่:บทความวิกิพีเดียที่ต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018

บทความ Wikipedia ที่ต้องการการจัดระเบียบใหม่
(รีเฟรช)
ผลรวมย่อย
พฤศจิกายน 20103
ตุลาคม 25542
พฤศจิกายน 25549
ธันวาคม 25541
มกราคม 25553
กุมภาพันธ์ 25551
มีนาคม 255515
เมษายน 25556
พฤษภาคม 255514
มิถุนายน 25559
กรกฎาคม 25559
สิงหาคม 25558
กันยายน 255511
ตุลาคม 255512
พฤศจิกายน 255512
ธันวาคม 255517
มกราคม 201315
กุมภาพันธ์ 25569
มีนาคม 201316
เมษายน 201314
พฤษภาคม 201313
มิถุนายน 255614
กรกฎาคม 201320
สิงหาคม 255610
กันยายน 201310
ตุลาคม 201323
พฤศจิกายน 201317
ธันวาคม 255615
มกราคม 201425
กุมภาพันธ์ 20149
มีนาคม 20148
เมษายน 201412
พฤษภาคม 201412
มิถุนายน 201411
กรกฎาคม 201413
สิงหาคม 201413
กันยายน 20145
ตุลาคม 201413
พฤศจิกายน 201422
ธันวาคม 201413
มกราคม 255818
กุมภาพันธ์ 255823
มีนาคม 255814
เมษายน 25587
พฤษภาคม 255813
มิถุนายน 255830
กรกฎาคม 255811
สิงหาคม 255821
กันยายน 255811
ตุลาคม 255821
พฤศจิกายน 255821
ธันวาคม 255824
มกราคม 255917
กุมภาพันธ์ 255912
มีนาคม 255914
เมษายน 255917
พฤษภาคม 255917
มิถุนายน 255911
กรกฎาคม 255913
สิงหาคม 255917
กันยายน 255910
ตุลาคม 25597
พฤศจิกายน 255916
ธันวาคม 255916
มกราคม 201731
กุมภาพันธ์ 201719
มีนาคม 201731
เมษายน 201714
พฤษภาคม 201722
มิถุนายน 201720
กรกฎาคม 201721
สิงหาคม 201721
กันยายน 201724
ตุลาคม 201715
พฤศจิกายน 201716
ธันวาคม 201719
มกราคม 201812
กุมภาพันธ์ 20187
มีนาคม 256112
เมษายน 201810
พฤษภาคม 201815
มิถุนายน 256123
กรกฎาคม 201815
สิงหาคม 201817
กันยายน 201817
ตุลาคม 201825
พฤศจิกายน 201813
ธันวาคม 201825
มกราคม 201915
กุมภาพันธ์ 201910
มีนาคม 201912
เมษายน 20196
พฤษภาคม 201914
มิถุนายน 201921
กรกฎาคม 201917
สิงหาคม 201913
กันยายน 201923
ตุลาคม 20199
พฤศจิกายน 20196
ธันวาคม 20199
มกราคม 202017
กุมภาพันธ์ 202011
มีนาคม 202017
เมษายน 202014
พฤษภาคม 202019
มิถุนายน 202012
กรกฎาคม 202017
สิงหาคม 202016
กันยายน 202015
ตุลาคม 202014
พฤศจิกายน 202017
ธันวาคม 202014
มกราคม 202116
กุมภาพันธ์ 202115
มีนาคม 202116
เมษายน 202117
พฤษภาคม 202110
มิถุนายน 202113
กรกฎาคม 202112
สิงหาคม 202128
กันยายน 202116
ตุลาคม 202120
พฤศจิกายน 202115
ธันวาคม 202124
มกราคม 202211
กุมภาพันธ์ 20228
มีนาคม 256514
เมษายน 20229
พฤษภาคม 202227
มิถุนายน 256515
กรกฎาคม 202224
สิงหาคม 202217
กันยายน 202221
ตุลาคม 202213
พฤศจิกายน 202217
ธันวาคม 202216
มกราคม 202318
กุมภาพันธ์ 202312
มีนาคม 20239
เมษายน 202313
พฤษภาคม 202318
มิถุนายน 202316
กรกฎาคม 202331
สิงหาคม 202325
กันยายน 202319
ตุลาคม 202322
พฤศจิกายน 202318
ธันวาคม 202325
มกราคม 202435
กุมภาพันธ์ 202424
มีนาคม 202421
เมษายน 202414
บทความที่ไม่ระบุวันที่1
บทความทั้งหมด
2,342

หมวดหมู่นี้รวมบทความ Wikipedia ทั้งหมดที่ต้องการการปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 (2018-12)เพื่อให้เราสามารถทำงานผ่าน Backlog อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นสมาชิกของหมวดหมู่:บทความวิกิพีเดียที่ต้องการการจัดระเบียบใหม่

หน้าในหมวดหมู่ "บทความวิกิพีเดียที่ต้องการการปรับโครงสร้างใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018"

มี 25 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 25 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Wikipedia_articles_needing_reorganization_from_December_2018&oldid=871283035"