หมวดหมู่:บทความวิกิพีเดียที่ต้องการการปรับปรุงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014

บทความ Wikipedia ที่ต้องการการอัปเดต
(รีเฟรช)
ผลรวมย่อย
พฤศจิกายน 25511
ธันวาคม 25519
มกราคม 255220
กุมภาพันธ์ 25525
มีนาคม 255213
เมษายน 255223
พฤษภาคม 255221
มิถุนายน 255217
กรกฎาคม 255215
สิงหาคม 255211
กันยายน 255217
ตุลาคม 255220
พฤศจิกายน 255215
ธันวาคม 255245
มกราคม 201044
กุมภาพันธ์ 201018
มีนาคม 201018
เมษายน 201028
พฤษภาคม 201032
มิถุนายน 201021
กรกฎาคม 201019
สิงหาคม 201032
กันยายน 201043
ตุลาคม 201035
พฤศจิกายน 2010603
ธันวาคม 2010110
มกราคม 255493
กุมภาพันธ์ 255442
มีนาคม 255441
เมษายน 255433
พฤษภาคม 255436
มิถุนายน 255439
กรกฎาคม 255453
สิงหาคม 255451
กันยายน 255454
ตุลาคม 255452
พฤศจิกายน 255463
ธันวาคม 2554102
มกราคม 255577
กุมภาพันธ์ 255552
มีนาคม 255544
เมษายน 255522
พฤษภาคม 255539
มิถุนายน 255550
กรกฎาคม 255548
สิงหาคม 255545
กันยายน 255543
ตุลาคม 255557
พฤศจิกายน 255549
ธันวาคม 255559
มกราคม 201371
กุมภาพันธ์ 255645
มีนาคม 201344
เมษายน 201363
พฤษภาคม 201350
มิถุนายน 255649
กรกฎาคม 201369
สิงหาคม 255673
กันยายน 201370
ตุลาคม 201376
พฤศจิกายน 201384
ธันวาคม 2556108
มกราคม 2014165
กุมภาพันธ์ 2014109
มีนาคม 2014125
เมษายน 201478
พฤษภาคม 201485
มิถุนายน 201490
กรกฎาคม 201494
สิงหาคม 2014114
กันยายน 2014104
ตุลาคม 201496
พฤศจิกายน 2014100
ธันวาคม 2014100
มกราคม 2558124
กุมภาพันธ์ 2558131
มีนาคม 2558122
เมษายน 2558111
พฤษภาคม 255899
มิถุนายน 2558119
กรกฎาคม 2558103
สิงหาคม 2558156
กันยายน 2558114
ตุลาคม 2558157
พฤศจิกายน 2558115
ธันวาคม 2558146
มกราคม 2559162
กุมภาพันธ์ 255997
มีนาคม 2559132
เมษายน 2559114
พฤษภาคม 2559144
มิถุนายน 2559146
กรกฎาคม 2559143
สิงหาคม 2559116
กันยายน 2559126
ตุลาคม 2559146
พฤศจิกายน 2559133
ธันวาคม 2559140
มกราคม 2017187
กุมภาพันธ์ 2017148
มีนาคม 2017152
เมษายน 2017140
พฤษภาคม 2017149
มิถุนายน 2017176
กรกฎาคม 2017147
สิงหาคม 2017189
กันยายน 2017136
ตุลาคม 2017145
พฤศจิกายน 2017135
ธันวาคม 2017186
มกราคม 2018208
กุมภาพันธ์ 2018164
มีนาคม 2561265
เมษายน 2018201
พฤษภาคม 2018189
มิถุนายน 2561162
กรกฎาคม 2018218
สิงหาคม 2018223
กันยายน 2018168
ตุลาคม 2018172
พฤศจิกายน 2018208
ธันวาคม 2018205
มกราคม 2019263
กุมภาพันธ์ 2019211
มีนาคม 2019234
เมษายน 2019226
พฤษภาคม 2019267
มิถุนายน 2019217
กรกฎาคม 2019379
สิงหาคม 2019333
กันยายน 2019293
ตุลาคม 2019233
พฤศจิกายน 2019258
ธันวาคม 2019221
มกราคม 2020325
กุมภาพันธ์ 2020420
มีนาคม 2020299
เมษายน 2020259
พฤษภาคม 2020288
มิถุนายน 2020335
กรกฎาคม 2020358
สิงหาคม 2020299
กันยายน 2020274
ตุลาคม 2020296
พฤศจิกายน 2020314
ธันวาคม 2020322
มกราคม 2021459
กุมภาพันธ์ 2021397
มีนาคม 2021367
เมษายน 2021364
พฤษภาคม 2021330
มิถุนายน 2021398
กรกฎาคม 2021569
สิงหาคม 2021545
กันยายน 2021396
ตุลาคม 2021373
พฤศจิกายน 2021274
ธันวาคม 2021353
มกราคม 2022826
กุมภาพันธ์ 2022397
มีนาคม 2565476
เมษายน 2022434
พฤษภาคม 2022435
มิถุนายน 2565422
กรกฎาคม 2022448
สิงหาคม 2022402
กันยายน 2022407
ตุลาคม 2022458
พฤศจิกายน 2022418
ธันวาคม 2022474
มกราคม 2023912
กุมภาพันธ์ 2023442
มีนาคม 2023471
เมษายน 2023566
พฤษภาคม 2023508
มิถุนายน 2023563
กรกฎาคม 2023507
สิงหาคม 2023529
กันยายน 2023466
ตุลาคม 2023748
พฤศจิกายน 2023715
ธันวาคม 2023682
มกราคม 2024866
กุมภาพันธ์ 2024360
บทความที่ไม่ระบุวันที่0
บทความทั้งหมด
37,591

หมวดหมู่นี้รวมบทความ Wikipedia ทั้งหมดที่ต้องการการอัปเดตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 (2014-06)เพื่อให้เราสามารถทำงานผ่านงานที่ค้างอยู่ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นสมาชิกของ Category: บทความWikipedia ที่ต้องการการปรับปรุง

หน้าในหมวดหมู่ "บทความวิกิพีเดียที่ต้องการอัปเดตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014"

มี 90 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 90 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Wikipedia_articles_in_need_of_updating_from_June_2014&oldid=610870226"