หมวดหมู่:ใช้ภาษาอังกฤษแบบอินเดียตั้งแต่เดือนเมษายน 2019

ใช้ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย
(รีเฟรช)
ผลรวมย่อย
มีนาคม 25511
มกราคม 255412
มกราคม 25551
กรกฎาคม 25551
สิงหาคม 25551
ตุลาคม 25553
ธันวาคม 255541
มกราคม 201390
กุมภาพันธ์ 255645
มีนาคม 201392
เมษายน 201324
พฤษภาคม 201390
มิถุนายน 2556170
กรกฎาคม 2013795
สิงหาคม 2556168
กันยายน 2013195
ตุลาคม 2013263
พฤศจิกายน 2013177
ธันวาคม 2556293
มกราคม 2014223
กุมภาพันธ์ 2014162
มีนาคม 201487
เมษายน 2014128
พฤษภาคม 2014159
มิถุนายน 2014118
กรกฎาคม 2014107
สิงหาคม 2014183
กันยายน 201476
ตุลาคม 2014105
พฤศจิกายน 2014190
ธันวาคม 2014314
มกราคม 2558341
กุมภาพันธ์ 2558198
มีนาคม 2558372
เมษายน 2558309
พฤษภาคม 2558786
มิถุนายน 2558817
กรกฎาคม 25581,167
สิงหาคม 2558728
กันยายน 2558998
ตุลาคม 25584,639
พฤศจิกายน 25586,877
ธันวาคม 25584,139
มกราคม 25592,626
กุมภาพันธ์ 25592,016
มีนาคม 2559370
เมษายน 2559398
พฤษภาคม 2559372
มิถุนายน 2559788
กรกฎาคม 2559773
สิงหาคม 2559640
กันยายน 25591,959
ตุลาคม 2559756
พฤศจิกายน 2559394
ธันวาคม 2559143
มกราคม 2017273
กุมภาพันธ์ 20171,925
มีนาคม 2017625
เมษายน 20172,086
พฤษภาคม 2017866
มิถุนายน 20171,623
กรกฎาคม 20171,908
สิงหาคม 20171,244
กันยายน 2017661
ตุลาคม 20171,082
พฤศจิกายน 2017194
ธันวาคม 2017424
มกราคม 20181,449
กุมภาพันธ์ 20181,737
มีนาคม 25611,866
เมษายน 20185,895
พฤษภาคม 20186,152
มิถุนายน 25615,093
กรกฎาคม 20184,932
สิงหาคม 20184,694
กันยายน 20183,502
ตุลาคม 20184,622
พฤศจิกายน 20183,453
ธันวาคม 20183,909
มกราคม 20193,861
กุมภาพันธ์ 20192,861
มีนาคม 20192,274
เมษายน 2019879
พฤษภาคม 20191,124
มิถุนายน 20191,462
กรกฎาคม 20191,097
สิงหาคม 20191,798
กันยายน 20192,244
ตุลาคม 20191,136
พฤศจิกายน 2019592
ธันวาคม 20191,033
มกราคม 20201,815
กุมภาพันธ์ 20201,371
มีนาคม 2020410
เมษายน 2020296
พฤษภาคม 2020314
มิถุนายน 2020273
กรกฎาคม 20202,013
สิงหาคม 20201,640
กันยายน 2020270
ตุลาคม 2020258
พฤศจิกายน 2020174
ธันวาคม 2020244
มกราคม 20211,098
กุมภาพันธ์ 2021192
มีนาคม 2021219
เมษายน 2021170
พฤษภาคม 2021386
มิถุนายน 2021557
กรกฎาคม 2021376
สิงหาคม 20211,126
กันยายน 2021441
ตุลาคม 2021310
พฤศจิกายน 2021173
ธันวาคม 2021261
มกราคม 2022331
กุมภาพันธ์ 2022178
มีนาคม 2565317
เมษายน 2022190
พฤษภาคม 2022941
มิถุนายน 25651,052
กรกฎาคม 2022824
สิงหาคม 20221,040
กันยายน 20221,086
ตุลาคม 2022576
พฤศจิกายน 2022727
ธันวาคม 20221,427
มกราคม 20233,632
กุมภาพันธ์ 20233,234
มีนาคม 20231,100
เมษายน 2023626
พฤษภาคม 2023943
มิถุนายน 2023716
กรกฎาคม 2023318
สิงหาคม 2023491
กันยายน 2023313
ตุลาคม 2023521
พฤศจิกายน 20231,097
ธันวาคม 20231,267
มกราคม 2024466
กุมภาพันธ์ 20241,790
มีนาคม 2024504
เมษายน 2024167
บทความที่ไม่ระบุวันที่0

หมวดหมู่นี้รวมการใช้ภาษาอังกฤษอินเดียทั้งหมดตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 (2019-04)เพื่อให้เราสามารถทำงานผ่าน Backlog อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นสมาชิกของCategory:Use Indian English

หน้าในหมวดหมู่ "ใช้ภาษาอังกฤษแบบอินเดียตั้งแต่เดือนเมษายน 2019"

มี 200 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมดประมาณ 879 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

(หน้าก่อน) (หน้าถัดไป)

บี

(หน้าก่อน) (หน้าถัดไป)
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Use_Indian_English_from_April_2019&oldid=890231791"